Ki-Kare Bağımsızlık Analizi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ki-Kare Bağımsızlık Analizi"

Transkript

1 Ki-Kare Bağımsızlık Analizi Dr. Ertuğrul ÇOLAK Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı

2 Ki-Kare Bağımsızlık Analizi Kikare bağımsızlık analizi, isimsel ya da sıralı ölçekli tablolaştırılmış verilerde, bağımsızlık analizleri yapmaya yarayan yöntemdir. Tablo, iki değişkene oluşturulan ve frekansları içeren çapraz bir tablodur.

3 Ki-Kare Bağımsızlık Analizi Bu analizde test edilen hipotezler aşağıdaki gibi kurulur. H 0 : Satır ve Sütun Değişkenleri Bağımsızdır H 1 : Satır ve Sütun Değişkenleri Bağımlıdır

4 Ki-Kare Bağımsızlık Analizi Kikare bağımsızlık analizleri 2x2 rxc (r>2 ya da c>2) boyutlu tablolarda olmak üzere iki ana başlık altında yer alırlar.

5 2x2 Tablolarda İkili kategorilere sahip iki değişkenin alt kategorilerinin birlikte gözlendiği birim sayılarını gösteren çapraz tabloya 2x2 tablo denir. Her bir göze için hesaplanan teorik frekanslara göre kullanılacak yöntem değişebilmektedir.

6 2x2 Tablolarda En küçük teorik frekansa göre; En küçük teorik frekans > 25 ise Pearson Kikare Test 5<En küçük teorik frekans<25 ise Yates Kikare Test En küçük teorik frekans<5 ise Fisher Exact Test

7 SPSS de 2x2 Tablolarda Örnek: 1319 çocuk üzerinde yapılan bir araştırmada çocuklarda öksürük öyküsü ile bronşit olup olmaması arasındaki bağımlılık test edilmek isteniyor. Elde edilen veriler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bronşit (+) Bronşit (-) Öksürme (+) Öksürme (-)

8 SPSS de 2x2 Tablolarda Çapraz tablo şeklinde verilen veriler aşağıdaki gibi SPSS veri akranına girilir. Bronşit (+) Bronşit (-) Öksürme (+) Öksürme (-)

9 SPSS de 2x2 Tablolarda Frekanslar Data -> Weight Cases ile ağırlaklandırılır.

10 SPSS de 2x2 Tablolarda Açılan pencerede Weight cases by seçeneği işaretlenerek Frekans bu alana taşınır ve OK tıklanır.

11 SPSS de 2x2 Tablolarda Analyze -> Descriptive Statististics -> Crosstabs seçeneği tıklanır.

12 SPSS de 2x2 Tablolarda Açılan pencerede Row(s) alanına öksürme, Column(s) alanına Bronşit değişkenleri alınır. Statistics.. Düğmesi tıklanır.

13 SPSS de 2x2 Tablolarda Açılan pencerede Chi-square seçilir. Sonra Continue ve OK ile sonuçlar elde edilir.

14 SPSS de 2x2 Tablolarda Sonuçlar aşağıdaki gibi elde edilir.

15 SPSS de 2x2 Tablolarda Analiz sonucunda en küçük teorik değer olduğundan Yates kikare (continuity correction) test sonucunu kullanmamız gerekmektedir. χ 2 = , sd = 1, p = Bu sonuçlara göre öksürme öyküsü ile bronşit arasında bir bağımlılığın bir ilişkinin olduğunu söyleyebiliriz.

16 SPSS de 2x2 Tablolarda Eğer veriler aşağıdaki şekilde elde edilmiş olsaydı hangi analiz yöntemini kullanmamız gerekir? Bronşit (+) Bronşit (-) Öksürme (+) Öksürme (-)

17 SPSS de 2x2 Tablolarda Analiz sonuçları aşağıdaki gibi elde edilir.

18 SPSS de 2x2 Tablolarda Analiz sonucunda en küçük teorik değer olduğundan Pearson kikare test sonucunu kullanmamız gerekmektedir. χ 2 = , sd = 1, p < 0.001

19 SPSS de 2x2 Tablolarda Eğer veriler aşağıdaki şekilde elde edilmiş olsaydı hangi analiz yöntemini kullanmamız gerekir? Bronşit (+) Bronşit (-) Öksürme (+) 3 2 Öksürme (-) 5 35

20 SPSS de 2x2 Tablolarda Analiz sonuçları aşağıdaki gibi elde edilir.

21 SPSS de 2x2 Tablolarda Analiz sonucunda en küçük teorik değer 0.89 olduğundan Fisher s Exact sonucunu kullanmamız gerekmektedir (p=0.033). Fisher s Exact test sonucu sadece p değerini verir.

22 rxc Tablolarda İkiden fazla kategoriye sahip iki değişkenin alt kategorilerinin birlikte gözlendiği birim sayılarını gösteren çapraz tabloya rxc tablo denir. Hesaplanan teorik frekansların 5 den küçük olanların sayısının toplam içindeki oranına göre kullanılacak yöntem değişebilmektedir.

23 rxc Tablolarda Her bir göze için hesaplanan teorik frekanslar içinde 5 den küçük olanların yüzdesi %20 den küçükse, Pearson ki-kare testi, eğer %20 den büyükse exact yöntem kullanılmalıdır.

24 SPSS de rxc Tablolarda Örnek: 12 yaş çocuklarda sigara içme alışkanlığı ile ebeveynlerinin sigara içme alışkanlığı arasındaki bağımlılığı test etmek amacıyla 2847 çocukta ve ebeveynleri üzerinde bir araştırma yapılıyor.

25 SPSS de rxc Tablolarda Elde edilen veriler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Ebeveynler Çocuk İkiside içmiyor Biri içiyor İkiside içiyor Hiç içmiyor Günde bir adet Günde beş adet Günde beşten fazla

26 SPSS de rxc Tablolarda Veri girişi 2x2 tablolar ile benzerdir. Veriler SPSS veri sayfasına aşağıdaki gibi girilir.

27 SPSS de rxc Tablolarda Frekans değişkeni ağırlıklandırılır.

28 SPSS de rxc Tablolarda Analyze -> Descriptive Statististics -> Crosstabs seçeneği tıklanır.

29 SPSS de rxc Tablolarda Açılan pencerede Row(s) alanına Çocuk, Column(s) alanına ise Ebeveyn değişkeni alınır. Sonra Statistics düğmesi tıklanarak açılan pencerede Chi-square seçeneği işaretlenir.

30 SPSS de rxc Tablolarda Analiz sonuçları aşağıdaki gibi elde edilir.

31 SPSS de rxc Tablolarda Bu sonuçlara göre teorik değeri 5 den küçük göze sayısının oranı %0 olarak bulunuyor. Bu durumda Pearson ki-kare istatistiğinin sonuçları kullanılır. χ 2 = , sd = 6, p < 0.001

32 SPSS de rxc Tablolarda Örnek2: Hindistan da yapılan bir çalışmada, coğrafi bölgeler ile oral lezyonun lokalizasyonu arasındaki ilişki araştırılmıştır. Coğrafi bölge olarak 3 bölge seçilmiş, lokalizasyon için ise 9 kategori saptanmıştır.

33 SPSS de rxc Tablolarda Elde edilen veriler orijinal şekli ile yanda verilmiştir.

34 SPSS de rxc Tablolarda Bu örnekte lezyon lokalizasyonu ile coğrafi bölge arasındaki bağımlılığı Pearson ki-kare analiz ile test edersek aşağıdaki sonuçları elde ederiz.

35 SPSS de rxc Tablolarda Bu sonuç incelendiğinde Pearson ki-kare istatistiğine göre χ 2 = , sd = 16, p = lezyon lokalizasyonu ile bölgeler arasında bir ilişki olmadığı görülür.

36 SPSS de rxc Tablolarda Ancak, analiz sonuç tablosunun da alt kısmında belirtildiği üzere teorik değeri 5 den küçük göze sayısının oranı %92.6 olarak bulunmuştur ve bu oran %20 yi geçmesinden dolayı Pearson kikare test sonucu güvenilir değildir.

37 SPSS de rxc Tablolarda Bu durumda exact test kullanılmalıdır. Bu aşamada Crosstabs penceresinde Exact düğmesi tıklanır. Açılan pencerede Exact seçeneği işaretlenir. Continue ve OK tıklanır sonuçlar elde edilir.

38 SPSS de rxc Tablolarda Analiz sonuçlarına göre exact test sonucu elde edilen p değeri bulunmuştur. Ancak Pearson ki-kare sonucuna göre elde edilen p değeri olarak hesaplanmıştı. Bu sonuca oral lezyon lokalizasyonu ile coğrafi bölge arasında bir ilişki vardır.

İKİDEN ÇOK BAĞIMSIZ GRUBUN KARŞILAŞTIRILMASI

İKİDEN ÇOK BAĞIMSIZ GRUBUN KARŞILAŞTIRILMASI İKİDEN ÇOK BAĞIMSIZ GRUBUN KARŞILAŞTIRILMASI Grup sayısı ikiye geçtiğinde tüm grupların bağımsız iki grup testleri ile ikişerli analiz düşünülebilir. Ancak bu yaklaşım, karşılaştırmalar bağımsız olmadığından

Detaylı

Çoğu araştırmada seçilen örnekler araştırmanın yapısı gereği birbirinden bağımsız olmayabilir.

Çoğu araştırmada seçilen örnekler araştırmanın yapısı gereği birbirinden bağımsız olmayabilir. Bağımlı Örneklerde Ki-Kare testi -- Mc Nemar Testi Çoğu araştırmada seçilen örnekler araştırmanın yapısı gereği birbirinden bağımsız olmayabilir. Örnek: Sigara içmeyle ilgili bir çalışmada, kişilere sigarayı

Detaylı

Sağlık Alanında Kullanılan İlişki Katsayıları

Sağlık Alanında Kullanılan İlişki Katsayıları Sağlık Alanında Kullanılan İlişki Katsayıları Selin Aslan, Fatma Nur Akyol, Selin Dibooğlu, Barış Kantarcı, Deniz Serim Korkmaz Danışmanlar: Ersin Öğüş, A. Canan Yazıcı ÖZET Tıp alanında yapılan araştırmalarda

Detaylı

LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ

LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ Lojistik Regresyon Analizini daha kolay izleyebilmek için bazı terimleri tanımlayalım: 1. Değişken (incelenen özellik): Bireyden bireye farklı değerler alabilen özellik, fenomen

Detaylı

Sıralı Verilerle Yapılan Testler Mann-Whitney U Testi

Sıralı Verilerle Yapılan Testler Mann-Whitney U Testi Sıralı Verilerle Yapılan Testler Mann-Whitney U Testi Parametrik testlerin, normal dağılım varsayımına dayandığını, normal dağılıma sahip olmayan veriler üzerinde kullanıldığında, elde edilen sonuçların

Detaylı

UYGULAMA 4 TANIMLAYICI İSTATİSTİK DEĞERLERİNİN HESAPLANMASI

UYGULAMA 4 TANIMLAYICI İSTATİSTİK DEĞERLERİNİN HESAPLANMASI 1 UYGULAMA 4 TANIMLAYICI İSTATİSTİK DEĞERLERİNİN HESAPLANMASI Örnek 1: Ders Kitabı 3. konuda verilen 100 tane yaş değeri için; a. Aritmetik ortalama, b. Ortanca değer, c. Tepe değeri, d. En küçük ve en

Detaylı

K-S Testi hipotezde ileri sürülen dağılımla örnek yığılmalı dağılım fonksiyonunun karşılaştırılması ile yapılır.

K-S Testi hipotezde ileri sürülen dağılımla örnek yığılmalı dağılım fonksiyonunun karşılaştırılması ile yapılır. İstatistiksel güven aralıkları uygulamalarında normallik (normal dağılıma uygunluk) oldukça önemlidir. Kullanılan parametrik istatistiksel tekniklerin geçerli olabilmesi için populasyon şans değişkeninin

Detaylı

ĠKĠDEN FAZLA GRUP ORTALAMASININ KARġILAġTIRILMASI: TEK YÖNLÜ VARYANS ANALĠZĠ

ĠKĠDEN FAZLA GRUP ORTALAMASININ KARġILAġTIRILMASI: TEK YÖNLÜ VARYANS ANALĠZĠ ĠKĠDEN FAZLA GRUP ORTALAMASININ KARġILAġTIRILMASI: TEK YÖNLÜ VARYANS ANALĠZĠ Gözde AKYOL, Damlasu S. BAĞCAZ, Can GÖLOĞLU, Ö. Seyfullah HASIRĠPĠ, Ali O. ÖZERHAN, Esra UYANIK DanıĢman: Dr. Ersin ÖĞÜġ ÖZET

Detaylı

TÜRKĠYE YE DÖNEN AKADEMĠSYENLERĠN EĞĠTĠM DURUMLARI,

TÜRKĠYE YE DÖNEN AKADEMĠSYENLERĠN EĞĠTĠM DURUMLARI, Marmara Üniversitesi Ġ.Ġ..F. Dergisi YIL 2006, CĠLT XXI, SYI 1 YURTDIġIND ÇLIġIP TÜRKĠYE YE DÖNEN KDEMĠSYENLERĠN EĞĠTĠM DURUMLRI, GĠDĠġ VE DÖNÜġ SEEPLERĠ RSINDKĠ ĠLĠġKĠ YPISININ LOGLĠNEER MODELLER ĠLE

Detaylı

Mühendislikte Veri Tabanları Dersi Uygulamaları

Mühendislikte Veri Tabanları Dersi Uygulamaları Mühendislikte Veri Tabanları Dersi Uygulamaları İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Geomatik Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Nebiye MUSAOĞLU Doç. Dr. Elif SERTEL Y. Doç. Dr. Şinasi KAYA Araş.

Detaylı

Mühendislikte Veri Tabanları Dersi Uygulamaları (MS-Access)

Mühendislikte Veri Tabanları Dersi Uygulamaları (MS-Access) Mühendislikte Veri Tabanları Dersi Uygulamaları (MS-Access) İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Geomatik Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Nebiye MUSAOĞLU Doç. Dr. Elif SERTEL Y. Doç. Dr. Şinasi

Detaylı

Epidemiyolojide Nedensellik. Doç Dr. Ali CEYLAN

Epidemiyolojide Nedensellik. Doç Dr. Ali CEYLAN Epidemiyolojide Nedensellik Doç Dr. Ali CEYLAN Amaç Bu dersin sonunda Dönem III öğrencileri epidemiyolojik araştırmalarda etken ile sonuç arasında bir ilişkinin varlığının nasıl araştırılabileceği ve değerlendirebileceği

Detaylı

İSTATİSTİK II DERSİ STATA UYGULAMALARI

İSTATİSTİK II DERSİ STATA UYGULAMALARI TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK II DERSİ STATA UYGULAMALARI Dr. Ufuk DOĞUÇ 2014 1 1. STATA NEDİR? Stata 1985 yılında StataCorp tarafından üretilen genel amaçlı bir istatistik programıdır. Dünyada bir

Detaylı

Araştırma Problemi Nedir? Nasıl belirlenir?

Araştırma Problemi Nedir? Nasıl belirlenir? Araştırma Problemi Nedir? Nasıl belirlenir? Araştırma Konusu - Araştırma konusu araştırma yapılması düşünülen alandaki bir konudur. (Konu, Problem, Araştırma Sorusu, Hipotez) Suat ÇELİK & Levent AKGÜN

Detaylı

ÇOK DÜZEYLİ BAĞIMLI DEĞİŞKEN MODELLEMESİNDE KOŞULLU LOJİT VE KONJOİNT ANALİZLERİNİN PERFORMANSLARI ÜZERİNE UYGULAMALI BİR ÇALIŞMA

ÇOK DÜZEYLİ BAĞIMLI DEĞİŞKEN MODELLEMESİNDE KOŞULLU LOJİT VE KONJOİNT ANALİZLERİNİN PERFORMANSLARI ÜZERİNE UYGULAMALI BİR ÇALIŞMA İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl:11 Sayı:21 Bahar 2012 s.25-40 ÇOK DÜZEYLİ BAĞIMLI DEĞİŞKEN MODELLEMESİNDE KOŞULLU LOJİT VE KONJOİNT ANALİZLERİNİN PERFORMANSLARI ÜZERİNE UYGULAMALI

Detaylı

TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ VE MALATYA İLİNDE BİR ÖZEL HASTANEDEKİ DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI BEBEKLERDE ANNEYE AİT RİSK FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ

TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ VE MALATYA İLİNDE BİR ÖZEL HASTANEDEKİ DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI BEBEKLERDE ANNEYE AİT RİSK FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ VE MALATYA İLİNDE BİR ÖZEL HASTANEDEKİ DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI BEBEKLERDE ANNEYE AİT RİSK FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ NEŞE KARAKAŞ

Detaylı

Teklif Yönetim Sistemi

Teklif Yönetim Sistemi Teklif Yönetim Sistemi LOGO Aralık 2007 İçindekiler Teklif Yönetim Sistemi...5 Müşteriler/Gruplar...6 Müşteri Bilgileri...7 Müşteri İletişim Bilgileri...8 Müşteri Sektör Bilgileri...8 Cari Hesap Bilgileri...9

Detaylı

Ücret Simülasyonu Nasıl Yapılır?

Ücret Simülasyonu Nasıl Yapılır? Ücret Simülasyonu Nasıl Yapılır? Logo İnsan Kaynakları Ücret Simülasyonu Genel bütçeye hazırlık için IK bölümlerinin ücret ve bordro maliyetlerini senaryolaştırabileceği bir modüldür. Ücret simülasyonu

Detaylı

Dövizli Kullanım LOGO KASIM 2011

Dövizli Kullanım LOGO KASIM 2011 Dövizli Kullanım LOGO KASIM 2011 İçindekiler Dövizli Kullanım... 3 Kavramlar... 3 Döviz Türleri... 4 Satır bilgilerinin silinmesi... 4 Tüm tablonun silinmesi... 4 Sistemde yer alan ilk tanımlara ulaşım...

Detaylı

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II İÇİNDEKİLER HEDEFLER ACCESS 2010

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II İÇİNDEKİLER HEDEFLER ACCESS 2010 HEDEFLER İÇİNDEKİLER ACCESS 2010 Tablo Oluşturma Adımları İlişkilendirme Sorgu Oluşturma Sorgu Sihirbazı Sorgu Tasarımı Ölçüt ve Parametre Ekleme Sıralama İşlemleri TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II Bu üniteyi

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Mobil Öğrenmenin Üniversite Eğitimindeki. Etkisi Konusundaki Beklentileri Üzerine Bir Araştırma

Üniversite Öğrencilerinin Mobil Öğrenmenin Üniversite Eğitimindeki. Etkisi Konusundaki Beklentileri Üzerine Bir Araştırma Özet 565 Üniversite Öğrencilerinin Mobil Öğrenmenin Üniversite Eğitimindeki Etkisi Konusundaki Beklentileri Üzerine Bir Araştırma Derya Kıcı, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, derya.kici@boun.edu.tr

Detaylı

Çok Değişkenli Analiz Yöntemleri. Doç.Dr. Ayla ÖZHAN DEDEOĞLU Ege Üniversitesi ĠĠBF

Çok Değişkenli Analiz Yöntemleri. Doç.Dr. Ayla ÖZHAN DEDEOĞLU Ege Üniversitesi ĠĠBF 1 Çok Değişkenli Analiz Yöntemleri Doç.Dr. Ayla ÖZHAN DEDEOĞLU Ege Üniversitesi ĠĠBF Simpson Paradoksu Erkek adayların %44 ü kabul edilirken, kadınların sadece 33% ü kabul edilmiştir. Bu ayırımcılık anlamına

Detaylı

Alan rmalarında Anket Formu. ve Toplanan Verilerin Bilgiye

Alan rmalarında Anket Formu. ve Toplanan Verilerin Bilgiye Alan Araştırmalar rmalarında Anket Formu Tasarımı,, Veri Girişi ve Toplanan Verilerin Bilgiye Dönüştürümü Anket Burada öncelikle Anket neden ihtiyaç duyulan bir yöntemdir ve nasıl hazırlanır, nasıl uygulanır

Detaylı

RedCode Anket Tanımlama

RedCode Anket Tanımlama RedCode Anket Tanımlama Ürün Grubu [X] Redcode Enterprise [X] Redcode Standart [X] Entegre.NET Kategori [X] Yeni Fonksiyon Versiyon Önkoşulu Uygulama RedCode paketi Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) modulünün

Detaylı

BMRD.exe dosyası ile yapılır (BMDE.EXE kurulumunda c:\byte\entegre\bmrd:exe olarak gelir.)

BMRD.exe dosyası ile yapılır (BMDE.EXE kurulumunda c:\byte\entegre\bmrd:exe olarak gelir.) Dizaynlar ; BMRD.exe dosyası ile yapılır (BMDE.EXE kurulumunda c:\byte\entegre\bmrd:exe olarak gelir.) Kurulum dosyasında içerisinde fatura.xml ve tahsilat.xml olarak yer alan dizaynlar BMRD.EXE ile değiştirilir

Detaylı

Rasgele Sayı Üretme. Rasgele Sayıların Özellikleri. İki önemli istaiksel özelliği var :

Rasgele Sayı Üretme. Rasgele Sayıların Özellikleri. İki önemli istaiksel özelliği var : Rasgele Sayı Üretme Rasgele Sayıların Özellikleri İki önemli istaiksel özelliği var : Düzgünlük (Uniformity) Bağımsızlık R i, rasgele sayısı olasılık yoğunluk fonksiyonu aşağıdaki gibi olan uniform bir

Detaylı

Muhasebeleştirme LOGO Haziran 2008

Muhasebeleştirme LOGO Haziran 2008 Muhasebeleştirme LOGO Haziran 2008 İçindekiler LOGO-GO Muhasebeleştirme...3 Muhasebe Bağlantı Kodları...4 Muhasebe kodlarının kartlar üzerinden girilmesi...4 Muhasebe bağlantı kodları seçeneği ile...4

Detaylı

Kronik Sigara İçme Alışkanlığı Olan Üniversite Öğrencilerinin Tutumlarına İlişkin Değişkenlerin Aşamalı Kümeleme Yöntemi Çözümlemesi

Kronik Sigara İçme Alışkanlığı Olan Üniversite Öğrencilerinin Tutumlarına İlişkin Değişkenlerin Aşamalı Kümeleme Yöntemi Çözümlemesi İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 11(4) 217-222 (2004) Kronik Sigara İçme Alışkanlığı Olan Üniversite Öğrencilerinin Tutumlarına İlişkin Değişkenlerin Aşamalı Kümeleme Yöntemi Çözümlemesi H.Coskun

Detaylı

Sistem İşlemleri LOGO Ocak 2012

Sistem İşlemleri LOGO Ocak 2012 Sistem İşlemleri LOGO Ocak 2012 İçindekiler START İçindekiler... 2 Sistem İşlemleri... 5 Firma Tanımları... 6 Firma Detay Bilgileri... 7 Firmanın Genel Bilgileri... 7 Mali Müşavir Bilgileri... 8 Firma

Detaylı

Faturalar LOGO Haziran 2008

Faturalar LOGO Haziran 2008 Faturalar LOGO Haziran 2008 İçindekiler LOGO - GO Faturalar...4 Alım ve Satış Faturaları...5 Alım ve Satış Fatura Türleri...7 Fatura Bilgileri...8 Fatura Başlık Bilgileri...9 Fatura Satır Bilgileri...10

Detaylı