T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 2009 YILI BİRİNCİ ALTI AYLIK KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 2009 YILI BİRİNCİ ALTI AYLIK KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU"

Transkript

1 T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 2009 YILI BİRİNCİ ALTI AYLIK KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2 BAKANLIĞIMIZ HARCAMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 2009 yılı bütçe uygulanmasında serbest bırakılan ödenekler Dış Temsilciliklere ön ödeme (avans) suretiyle gönderilmekte olup, bu ödeneklerin harcamaya dönüşmesi ve muhasebe kayıtlarına alınması yılın ikinci altı aylık döneminde gerçekleşmektedir. Bu bağlamda, aşağıdaki tablolarda yer alan harcamalar Maliye Bakanlığının sistemine yansıyan harcamalar olup Bakanlığımızın gerçek harcaması bu rakamların üzerindedir. Ocak-Haziran 2009 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları Dışişleri Bakanlığına 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile tahsis edilen toplam ,00 TL ödeneğin % 42,48 i olan ,00 TL yılın ilk yarısında harcanmıştır Personel Giderleri Sosyal Güv.Dev.P.Gid Mal ve Hizmet Alım Gid Cari Transferler Sermaye Giderleri Borç Verme Toplam Bakanlığımızın Ocak-Haziran dönemindeki Bütçe Uygulama Sonuçları aşağıdaki grafik ve tablolarda gösterilmiştir. I. Altı Aylık Gerçekleşmeler Toplam Ödenek Harcama Oran(%)

3 Toplam Ödenek Harcama Oran (%) Personel Giderleri Bakanlık bütçesine 2009 yılı personel giderleri için TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde bu ödeneğin % 57,62 si olan TL harcanmıştır yılının ilk altı aylık döneminde ise % 52,28 i harcanmıştır. 01-PERSONEL GİDERLERİ KBÖ Harcama Harcama Oranı(%) Memurlar ,96 Sözleşmeli Personel ,96 İşçiler ,56 Geçici Personel ,05 TOPLAM ,62 Mal ve Hizmet Alımları Bakanlığımız bütçesine mal ve hizmet alımları giderleri için TL ödenek tahsis edilmiş olup yılın ilk altı aylık döneminde bu ödeneğin % 27 si harcanmıştır yılının aynı döneminde % 22 si harcanmıştır. Mal ve hizmet alımı giderlerinin alt kalemleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 03- MAL VE HİZMET ALIMLARI KBÖ Harcama Harcama Oranı(%) Kırtasiye Alımı Su Alımları Yakacak Alımları Akaryakıt ve Yağ Alımları Elektrik Alımları

4 Hizmet Alımları (Müteahhitlik Hiz.) Haberleşme Giderleri Kiralar Temsil ve Tanıtma Giderleri Menkul Mal Alım Giderleri Bakım ve Onarım Giderleri Hizmet Binası Bakım Onarım G. Diğer TOPLAM Dış Temsilciliklerimizin harcamaları döviz kurları esas alınarak yapıldığından döviz kurlarındaki dalgalanmalar ikinci altı aylık dönemde, başlangıç ödeneklerinin aşılmasında etkili olmaktadır. Ayrıca, temsil ve tanıtma, hizmet binası bakım onarım, kançılarya ve ikametgah kiralama giderleri ile diğer harcamalar grubunda bulunan yolluk giderlerinde, 2008 yılında yapılan harcamalar da göz önünde bulundurulduğunda başlangıç ödeneklerinin yetersiz kalacağı tahmin edilmektedir. Sermaye Giderleri Bakanlığımıza 2009 yılı için TL yatırım ödeneği tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin Haziran ayı sonu itibariyle TL si harcanmıştır. OCAK-HAZİRAN 2009 DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞEN VE TEMMUZ-ARALIK 2009 DÖNEMİNDE PLANLANAN FAALİYETLER Yurt içinde yapılan işler: Arşiv Binası, Kongre Merkezi Binası projeleri tamamlanmış olup 2009 yılı içerisinde inşaat çalışmalarına başlanılması hedeflenmektedir. Ankara Palas Devlet Konukevinin Bayındırlık ve İskan Bakanlığı denetiminde yürütülmekte olan restorasyon işlerinin 2009 yılı içerisinde tamamlanması öngörülmektedir. Yurt Dışında Yapılan İşler: Satın Alma Brüksel Büyükelçiliği ve Brüksel Başkonsolosluğu ile aynı binada yerleşik olan AVBİR Daimi Temsilciliğine ihtiyaca uygun yeni bir kançılarya binası satın alınmıştır.

5 İnşaat İşleri Astana Büyükelçiliği kançılarya, ikametgah ve memur konutu binaları, Üsküp Büyükelçiliği ve Sidney Başkonsolosluğu ikametgah binaları inşaatlarının yılsonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir. Abu Dhabi Büyükelçiliği binaları ile Bişkek Büyükelçiliği kançılarya binası inşaatlarına 2009 yılı içerisinde devam edilmektedir. Proje çalışmaları tamamlanan Abuja Büyükelçiliği, Daho Büyükelçiliği, Karaçi Başkonsolosluğu, Nahçıvan Başkonsolosluğu kançılarya ve ikametgah binaları ile Kiev Büyükelçiliği, Mainz Başkonsolosluğu kançılarya binası ile Cidde Başkonsolosluğu binaları inşaat çalışmalarına 2009 yılında başlanılması öngörülmektedir. Berlin Büyükelçiliği, Ulanbatur Büyükelçiliği kançılarya binası ve İslamabad Büyükelçiliği memur konutu inşaat projelerinin 2009 yılı içerisinde tamamlanması ve önümüzdeki yıllarda inşaat çalışmalarına başlanılması hedeflenmektedir. Büyük Onarım İşleri Paris Büyükelçiliği kançılarya binası onarımı tamamlanmış olup, Sofya Büyükelçiliği ikametgah binası geçici kabulü yapılmıştır. Ayrıca, Aşkabat Büyükelçiliği ikametgah binası, Lizbon Büyükelçiliği ve Tokyo Büyükelçiliği ikametgah ve kançılarya binaları onarımları yıl sonuna kadar (geçici ve kesin kabulü) tamamlanması hedeflenmektedir. Aşkabat Büyükelçiliği ve Yeni Delhi Büyükelçiliği kançılarya binaları onarımlarına 2009 yılı içersisinde devam edilecektir. Belgrad Büyükelçiliği, Moskova Büyükelçiliği, Sofya Büyükelçiliği ve Selanik Başkonsolosluğu kançılarya binaları, Melburn Başkonsolosluğu ikametgah binası ve Riyad Büyükelçiliği binaları proje çalışmaları tamamlanmış olup bakım ve onarım çalışmalarına yılsonuna kadar başlanılması planlanmaktadır. Pekin Büyükelçiliği binaları onarım projesinin yıl içerisinde hazırlanması öngörülmektedir. Voip Tesisi ve Yapısal Kablolama Bakanlığımızın ve dış temsilciliklerimizin telefon altyapılarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Bakanlığımızla ve temsilciliklerimizin kendi aralarında ücretsiz telefon görüşmesi yapma imkanı veren; aynı şekilde, vatandaşlarımızın ilgili temsilciliğimizin santrali üzerinden ücretsiz olarak Bakanlığımızın çağrı merkezine bağlanmalarını mümkün kılan VoIP (Voice Over Internet Protocol) sistemi kurulmaktadır yılı içerisinde VoIP sistemi kurulan 18 temsilciliğimiz şunlardır: Pogorica BE, Belgrad BE, Abu Dhabi BE, Stokholm BE, Dakar BE, Odesa BK, Aşkabat BE, Roma BE, Kahire BE, Barselona BK, Basra BK, Paris BK, Marsilya BK, Atina BE, Atina Pire BK, Mezar-ı Şerif BK, Kabil BE, Vardak Ofisi. Böylece VoIP kurulu misyonlarımızın sayısı 41 e ulaşmıştır. 11 temsilciliğimizde bina yapısal kablolama (telefon haberleşmesi ve bilgisayar ağı) çalışmaları yapılmış, çevrimiçi olmayan bu temsilciliklerimiz çevrimiçi sisteme dahil edilerek güvenli ve hızlı haberleşme olanağına kavuşturulmuştur.

6 Kiralamalar Mumbai Başkonsolosluğu, Basra Başkonsolosluğu ve St.Petersburg Başkonsolosluğu için hizmet gereklerine uygun binalar kiralanmıştır. Afrika ve Güney Amerika ya açılım politikası çerçevesinde bu kıtalardaki çeşitli ülkelerde açılacak dış temsilciliklerimiz için ülkemizin itibarına yaraşır binaların kiralanmasına veya satın alınmasına çalışılmaktadır. Mali Yönetim ve İç Kontrol Dönemi Bakanlığımız bütçesi hazırlıklarına başlanılmış olup Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan, dönemi Bütçe Çağrısı ve Rehberi ile Yatırım Genelgesi ve eki Yatırım Programı Hazırlama Rehberinde yer alan makro politikalar, ödenek teklif tavanları, genel ilkeler ve standartlar esas alınarak bütçe teklifleri hazırlanıp ilgili yerlere iletilecektir Yılı Bakanlığımız Kesin Hesap çalışmaları tamamlanmış olup Maliye Bakanlığına gönderilmiştir Yılı Bakanlığımız bütçesinde yer alan ödeneklerin etkili, ekonomik, verimli kullanılmasına ve revize, aktarma, ek ödenek taleplerinin rasyonelleştirme çalışmalarına devam edilecektir. Mali yönetim ve kontrol faaliyetlerinin Bakanlığımızda etkin bir şekilde uygulanması için gerekli çalışmalar sürdürülecektir. "Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca 2006 yılında 532, 2007 yılında 631, 2008 yılında 714 ve 2009 yılı ilk altı aylık dönemde 254 olmak üzere toplam açılan dosya sayısı adet olmuştur. Sözkonusu borç dosyalarından adedi tahsil edilerek kapatılmıştır. Tahsilatı devam eden borç dosya sayısı 160 dır yılında açılan dosya sayısı yılında açılan dosya sayısı yılında açılan dosya sayısı yılı ilk altı ayda açılan dosya sayısı 254 Toplam Kapanan dosya sayısı Tahsilatı devam eden dosyan sayısı 160 Bakanlığımız kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiği, izlendiği ve gerekli tedbirlerin alındığı, şeffaf, hesap veren, etkin bir yönetim anlayışı çerçevesinde çalışmalar sürdürülmektedir. Bakanlığımızda 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ikincil mevzuatta belirlenen iç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapılmakta olup, Bakanlığımızda etkin bir iç kontrol sisteminin kurulması için Bakanlık personeline bilgilendirme toplantıları düzenlenmiştir. Konu hakkında dış temsilciliklerimiz de bilgilendirilmiştir.

7 Bakanlığımızın tüm birim yöneticilerinin katılımıyla iç kontrol sistemi ve Kamu İç Kontrol Standartları hakkında bilgilendirme toplantıları düzenlenmiş, diğer taraftan eylem planının hazırlanması çalışmalarına başlanmıştır. İç Kontrol Sisteminin, mevzuata ve AB müktesebatına uygun olarak kurulabilmesi ve etkili bir şekilde işlemesini sağlamak için bir alt yapı oluşturmak amacıyla, risk analizi çalışmalarının yapılması ve süreç kontrolünün gerçekleştirilebilmesini mümkün kılmak üzere her bir işlemin önceki işlemlerin kontrolünü sağlayacak şekilde tasarlanması ve harcama süreçlerinin çıkarılması için gerekli çalışmalara başlanılması planlanmaktadır. Bakanlığımız, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesinin "Ödeme Emri Belgeleri ve Eklerinin Dönemsel Mali Kontrol İşlemleri" başlıklı 27.maddesinde belirlenen yetki çerçevesinde, mali işlemlerde birimler arası uygulama birliğinin sağlanması ve mali mevzuatın takibi ile risk unsurları dikkate alınarak, yönergede belirtilen giderlere ait ödeme emri belgeleri ve eklerinin dönemsel mali kontrol işlemlerine tabi tutulması devam edilecektir. Bakanlığımız İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi gereğince, Bakanlığımızın yatırımlara ilişkin ihale işlem dosyaları, sözleşme tasarıları, ödenek gönderme ve aktarma belgeleri, seyahat kartı listeleri, tazminat ve yan ödeme cetvelleri ile yurt dışında görevli personelin kira katkısı talepleri tespit edici ve düzeltici kontrole tabi tutularak ön mali kontrole tabi tutulmaktadır.

T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI. 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI. 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 0 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 2 BAKANLIĞIMIZ HARCAMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR... 3

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2013 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...1 I. OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...2 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 3 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2009 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bütçeleme sürecine yeni bir anlayış gelmiş; kamu idarelerine bütçeleme sisteminde

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 3 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2011 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile benimsenen yeni kamu mali yönetimi; kamu kaynaklarının öncelikli kamu hizmetlerine

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2011 SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını,

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2015. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Sayfa 0

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2015. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Sayfa 0 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 215 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 215 Sayfa Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 215-ANKARA Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STR A T EJ İ GELİ Ş TİR ME D AİRE BA ŞKA NLIĞ I TE MMU Z 2 0 1 5 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 2 A. Bütçe Giderleri...2-8

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Temmuz 2014 2014 ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU TÜRKİYE CUMHURİYETİ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I. GENEL BİLGİLER 1 A. Misyon ve Vizyon... 1 B. Görev, Yetki, İlke ve Sorumluluklar... 2 C. İdareye

Detaylı

KAMU HİZMET ENVANTERİ

KAMU HİZMET ENVANTERİ KAMU HİZMET ENVANTERİ 602.040.000 k planlama çalışmaları Bakanlık stratejik planının hazırlanması, güncellenmesi ve yenilenmesi çalışmalarında koordinasyon hizmeti sunmak Kanunu (Md.9,60) 2-5436 sayılı

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI Bütçe Daire Başkanlığı Ankara 2015 1 2 3 4 İÇİNDEKİLER 1. 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL

Detaylı

II-AMAÇ VE HEDEFLER...

II-AMAÇ VE HEDEFLER... İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 I-GENEL BİLGİLER... 2 A-MİSYON VE VİZYON... 2 B-YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3 Yetki ve Sorumluluk... 3 Görevleri... 3 C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 6 1-ÖRGÜT YAPISI... 6 2-FİZİKİ

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2012 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 I. OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 5 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2009 BAŞKAN SUNUŞU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun amacı, kalkınma planları

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2008 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2008 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2008 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2008 İÇİNDEKİLER BAŞKANIN SUNUŞU I- OCAK-HAZİRAN 2008 DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER 1-8

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Temmuz-2008 SUNUŞ Orman Genel Müdürlüğü 5436 sayılı Kanunla değişik 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ekinde yer alan I Sayılı Cetvelde

Detaylı

ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu I. OCAK - 2014 DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri GİDER Sİ NET 2013 2014 ARTIŞ ORANI OCAK - OCAK - (%) NET GERÇEKLEŞEN

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ Temmuz 2014 i GİRİŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2013 - ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 2 I-OCAK-HAZİRAN

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER Giriş.....1 I.Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları....2 A. Bütçe...2 B. Bütçe

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ÇANKIRI syf. 2015 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... II I- GENEL BİLGİLER... 1 A- MİSYON VE VİZYON... 1 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 2 C- İDAREYE

Detaylı

2007 Yılı Birim Faaliyet Raporu

2007 Yılı Birim Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A- Misyon ve Vizyon... 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler... 7 1- Fiziksel Yapı... 7 2- Örgüt Yapısı... 7 3- Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2007 YILI BİRİNCİ ALTI AYLIK KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER.

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2014 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz - 2014 Üniversitemizde, 2013-2017 Stratejik Planında da belirtilen amaç ve hedeflerimize ulaşmak için geçmişte olduğu

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU OCAK 2015 BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU Çağdaş bir kamu yönetimi sistemi oluşturmanın evrensel kuralları vardır.

Detaylı

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. maddesinde, genel yönetim

Detaylı

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü harcama

Detaylı

2015 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ, TEMMUZ 2015 Mali Hizmetler Müdürlüğü, Temmuz 2015 Sayfa 1 İÇİNDEKİLER 1. 2015 YILI BÜTÇE TAHMİNLERİ...

Detaylı