1 İngiliz Demir - Çelik Araştırma Cemiyeti (BISRA) Çalışmaları:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1 İngiliz Demir - Çelik Araştırma Cemiyeti (BISRA) Çalışmaları:"

Transkript

1 ÇELİK ENDÜSTRİSİ ÜRETİM PROBLEMLERİNDE YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI UYGULAMALARI Doç. Dr. Osman HAL AÇ İ.Ü, İşletme Fakültesi Kaııtitatif Analizler ve Programlama Kürsüsü Bu makalede demir-çelik üretim endüstrisi ile ilgili Yöneylem Araştırması uygulamaları taranmaya çalışılmaktadır. In this article, Operations Research applications concerned loith the ir on and steel production industry is overvieıoed. 1 İngiliz Demir - Çelik Araştırma Cemiyeti (BISRA) Çalışmaları: Savaşı sonuna doğru ingiltere'de çelik endüstrisinin ilerki örgütleri düşünülerek özel çelik şirketlerine de hizmet sağlamak üzere, merkezi bir araştırma örgütünün kurulmasına karar verilmiştir yılında BISRA (The British Iron and Steel Research Association) araştırma grupları, demir-çelik endüstrisi çağdaş sorunlarında etkin araştırma ve başarı için sorumluluklar yüklenerek örgüt içinde, fonksiyonuna başlamıştır de BISRA 1 üyesi 300 den fazla çelik şirketi ve 50 den fazla Yöneylem Araştırması uzmanı çalışmakta idi. Bugün aynı fonksiyonu Sheffield Yöneylem Araştırması grubu ile birlikte dört ayrı bölgedeki yöneylem araştırması grupları sürdürmektedir yılının başlarında demir cevheri ithalatı için endüstri politikasının incelenmesine, the British Iron and Steel Fedaration (BISF) komitesinin desteği ile başlanmıştır. Daha sonra arasında personel veya beşeri faktör problemleri, yönetim kontrol problemlerine bilgisayarların uygulanması ve üye şirketlerin problemlerine gizli danışmanlık olmak üzere üç önemli uygulama alanında yöneylem araştırması çalışmaları sürdürülmüştür. İlk bilgisayar ise 1957 de "Pegasus Computer"in kurulmasıdır 2. Yöneylem Araştırması bölümünde araştırılan problemler üç gruba ayrılmıştır : (1) COLLCUTT, R.H., The First Twenty Years Operational Research, BISRA, Landon, 1965, s. 5. (2) İbid, s. 8-9.

2 22 O. HALAÇ 1) Endüstri Genişleme Problemleri, 2) Araştırma Problemleri, 3) Şirket Problemleri (danışmanlık). r BISRA'da yapılmış olan araştırmalardan bazı örnekler vermeye çalışalım. 1) Demir Cevheri İthal Sorunu : Yıllık ithal cevher miktarı 1950 de 9 milyon tondan 1964 de 16 milyon tona yavaş yavaş artmıştır. Aynı zamanda kaynakların tüketim merkezine ortalama uzaklığı 1700 deniz milinden 2500 deniz miline çıkmıştır. Bu iki değişim., yıllık ton/mil taşımada üç misli artışla sonuçlanmıştır. BISRA çalışmaları üç ayrı aşamada problemlerin incelenmesini kapsamaktadır 3. (1) Denizde cevher taşıma, (2) Limanda cevher boşaltma, (3) Cevherin yüksek fırın stok bölgelerine taşınması. Bu kademelerin maliyetleri birbirinden farklıdır. Çalışmalar iki önemli noktada yoğunlaşmıştır 4 : a) Üç kademenin herhangi birinde, daha fazla cevher, daha az taşıma maliyeti ile nakledilmelidir. b) Bir transfer işlemi olan gemi boşaltmada, transfer maliyeti, boşaltma olanaklarının çalışma hızı ve hacmi ile minimize edilmiştir. Çalışmalar sonucu çelik fabrikaları, daha büyük gemilerin kullanılması ile daha düşük cevher teslim fiyatlarının sağlanması için derin deniz cevher terminallerinin inşa edilmesini planlamışlardır. Konuya ilişkin inceleme İM bölümde toplanmıştır. 1) Gemi ile Taşıma : 1950 de cevher, takriben tonluk taşıma kargolu genel (3) İbid, s. 10. (4) İbid, s. 11.

3 ÇELİK ENDÜSTRİSİNDE YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI 23 amaçlı kargo gemilerinde ithal edilmiştir. Ama limanların incelen, mesi ile tonluk gemilerin daha uygun olduğu görülmüştür. Daha sonraki hesaplamalarla ton başına sermaye maliyetleri ve işletme maliyetleri ile kısa zamanda minimize edilmiştir. 2) Boşaltma : 1951 de boşaltma işlemlerinde yapılan yöneylem araştırması -çalışmaları diğerlerine oranla sürpriz sonuçlar vermiştir. Buna göre en düşük toplam maliyet, boşaltma olanakları hizmet süresinin yalnız %50 sinden yararlanıldığı durumda ortaya çıkmaktadır. Ton başına toplam boşaltma maliyetinin iki bileşenden oluştuğu gözlenmiştir 5. a) Demirleme için beklerken veya boşaltma yapılırken limanda geminin faaliyet maliyetleri. b) Boşaltma olanaklarının işletme maliyeti, incelemelerde ise kuyruk teorisi uygulanmıştır. BISRA çalışmaları 1970 dolayında cevher ithali için olası politikaların ekonomik olarak belirlenmesi ile ilgilidir; bu modelde cevher ihtiyacı beklenen değer olarak verilmektedir 6. Bir seri bilgisayar programı yazılmıştır ve programların gir- -dileri şunlardır: 1) Demir cevheri tahminleri. 2) Ülkenin maksimum cevher kargo (gemi hacmi) tahmin veya gerçek listesi ve yükleme limanı. 3) Yeni gemilerin işletme karakteristikleri listesi ve beklenen kullanma değerleri. 4) BISC (cevher) donanmasına ait olan mevcut gemilerin listesi ve beklenen kullanma, değerleri. Programlarda yol dağıtım kuralı "en büyük gemi en uzun yola gidecek" şeklindedir. (5) ibid, s : (6) İbid, s. 17.

4 24 O. HALAÇ Çıktılar aşağıda verilmiştir: 1) Cevher ithal etmek için uygun, gemiler ve toplam maliyet, listesi. 2) Filodaki gemilerin herbiri için yapılan seyahatin ayrıntılı listesi ve maliyetleri. 3) Ülke Umanlarında ve liman için maliyetleri, filoda bulunan herbir gemi hacmine göre ziyaret sayısı, denizdeki sü_ re, taşınılan tonaj v.s. listesi. Diğer Çalışmalar : Cevher ithal maliyetini düşürme amacının, yüksek fırınlardan elde edilen cevherin maliyetim azaltmak olduğu açıktır. Ama belirli bir cevherin uygunluğu maliyetine bağlı olduğu kadar fiziki ve kimyasal özelliklerine ve istenilen cevher karışımını veren diğer cevherlerin ne kadar kolay sağlandığına da bağlıdır. İthal, cevher için bu tür bir değerleme yaparken gözönüne alman en_ önemli faktörler şunlardır: 1) Yabancı limanda cevher fiyatı, 2) Cevheri taşıyacak olan (planlanan) geminin toplam ithal maliyeti, 3) Cevherin kimyasal ve fiziksel özellikleri, 4) Cevheri kullanan yüksek fırının tipi. Programlama kuramı olarak bilinen matematik teknikler cevherlerden bir seçim yapmak için kullanılabilir ve burada üretilen, demirin tonu başına cevher maliyetini minimize eden bir harmanın bulunmasına çalışılır. Bazı ön fikirler, cevher ithalinde tekniklerin nasıl kullanılacağını göstermek için incelenmiştir; zira ulusal düzeyde hesaplama problemi çok boyutludur; zira yabancı cevher kullanan herbir yüksek fırın uygulamasının gözönüne alınması gerekecektir. Bununla beraber böyle bir program çalıştırılırsa, çözüm aşağıdaki, faydalı bilgileri vereceğinden endüstri için büyük fayda sağlayacaktır. - 7 (7) İbid, s. ıa

5 ÇELİK ENDÜSTRİSİNDE YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI 25 1) îthal maliyetine esas fiyatın eklenmesi ile bulunan yabancı cevher maliyetlerini minimize etmek için herbir cevherden ne kadar gerekecektir. 2) Herbir cevherin esas fiyatı ne miktarda değiştirilebilir veya gemi ile taşıma maliyetinde ne kadar değişime tolerans gösterilebilir. Bu konu yeni bir cevherin kullanılma zorunluğundan önce veya eski cevherlerden birinin fiyatı indirildiği zaman ortaya çıkar. 3) Yeni bir cevher kaynağı bulunduğu zaman ise daha iyi bir satın almayı sağlayan kesin fiyat hesaplanabilmelidir. Üretim Planlama ve Kontrol: Stok kontrol ve üretim planlama - kontrol problemleri uygulamada içiçe bağlı olacağı için pekçok halde ayrı ayrı düşünmek yanıltıcıdır. Her ikisini de ayrı ayrı tartışmak daha uygun olabilir. Üretim planlama ve kontrol amacıyle gözönüne alınan prob 8 lemler şunlardır: 1) Muayene Kapasitesi ve.tamir olanakları, 2) İngot akış kontrolü, 3) Bilgisayarlar ile üretim planlama ve kontrol, 4) Fırınların yıllık programlama partileri (yassı mamul), 5) Üretim programlama kriterlerini tesis için hadde performanslarının ölçülmesi, 6) Satış tahminleri ve üretim planlama, 7) Bilgisayarlar ile işletme kontrolü. Sheffield Yöneylem Araştırması grubu 1973 yılından beri "Economic Planning Model System" (EFMS) başlığı altında bir dizi proje üzerinde "ekonomik planlama modelleri" ile dilimize tercüme edebileceğimiz çalışmalarını sürdürmektedir 9. Çelik üre- (8) İbid, s. 62. (9) Yazar bu çalışmaların bir bölümüne katılmıştır.

6 26 O. HAL AÇ tim birimlerinin malzeme akış etüdü, modeli kurulmak zorunda olan iki farklı tip problemi ortaya koyar 1 0 : 1. Hammadde Dağıtımı: Kömür, cevher, hurda, pik demir. 2. Ara Mamul Dağıtımı : Kok, sinter. 2 Benzer Yapılı İki İşletme Arasında Optimum Sipariş Dağıtımı : Bu makalede bir doğrusal programlama (DP) uygulaması ana hatlariyle verilmeye çalışılmıştır. Taş Kömürü Optimum Dağıtım Modeli* 3 Baradyopadhyay Modeli : 13 Çelik Fabrikasında S - M (Siemens - Martin) ve BOF {Oksijen değiştirgeci) bulunduğu zaman iki süreç arasında gerçekten bir problem vardır. Bu çalışmada, üretim planlama amacı için iki süreç arasında toplam çelik üretiminin optimum dağıtımını sağlayacak bir doğrusal programlama modeli değiştirilmiştir. Fırınlar için muhtelif teknolojik sınır koşullarını tanımlayan eşitlik ve (10) LONG, P., D., A Discussion Paper for the EPMS Meeting Allocaüon At The Heavy End., The British Steel Co Special Steel Division, No: 17, (11) Bu uygulama British Steel Corporation - Special Steel Division - Sheffieid Yöneylem Araştırması departmanmda 1973 yılı içinde ya pılmıştır. Yazarın uygulamaya katkısı, NATO Yöneylem Araştırması bursunun verdiği olanaklarla grub çalışmalarına katılmak, modelin kurulması açısından ayrıntılarına bu makalede değinilen konularda kalarak projenin değişik kademelerinde çalışmak olmuştur. Bu proje daha önce adı geçen EPMS'in bir bölümüdür. (12) HAL AÇ, O., Benzer Yapılı İki İşletme Arasında Optimum Sipariş Dağıtımı, İşletme Fakültesi Dergisi, C. 3, S. 2 (Kasım 1974), s (13) BANDYOPADHYAY, R., Open-Hearth and Basic Oxygen Furnaces : An Ailocation Model for Production Planning, IEEE Transactions on Systems Science and Cybernetics 5, 2 (April 1969). (") Bkz.: HALAÇ, O., Taş Kömürü Optimum Dağıtım Modeli, LÜ. İşletme Fakültesi Dergisi, c. 9, s. 1 (Nisan 1080), s

7 ÇELİK ENDÜSTRİSİNDE YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI 27 eşitsizlikler modelle birleştirilmiştir. Doğrusal maliyet fonksiyonları minimize edilmiştir. Modelde kullanılan muhtelif teknolojik ve maliyet katsayılarını değerleyen yöntemler, güçlüklerin yapısını işaret ederek açıklanmaktadır. Model, total çelik üretiminin farklı aşamalarında kireçtaşı yakma fabrikaları ve yüksek fırınların gerekli faaüyet seviyelerini de Önceden kestirmektedir. Avusturya'da 1952 den beri BOF çok geniş olarak çalıştırılmaktadır. Süratli çelik üretimi için S - M'ne göre süreç üretimi daha avantajlıdır, ama S"-M fırınlan tamamen hurdaya aynlamaz ve sermayenin büyük bir kısmı aynı fırınlara yatırılmıştır. O halde üretim planlamayı yüklenen kişi, toplam üretim maliyetinin minimum olması için iki süreç arasında verilen bir peryotta toplam çelik ingotlarm üretim hedefinde dağıtım problemi ile karşı karşıya gelir. Bu problem, endüstrinin mevcut üretim kapasitesinden daha az olan talep durumu ile ilişkilidir. Böyle bir durumda üretim planlama yöneticisi önce BOF'un kapasitesini yükleyip artan miktarı S - M fırınına mı yüklemelidir? Yoksa, toplam üretim miktarı sabit bir oranda iki süreç arasında bölünmeli midir? Bunlar üretim planlayıcısının ciddi sorunlarıdır, ama halen bu sorulara geçerli bir cevap yoktur. Genel olarak bu sorular keyfi olarak cevaplandırılmıştır. Bu çalışma, verilen bir peryotta toplam ingot üretimini optimal olarak iki süreç arasında dağıtan en az maliyetli bir doğrusal programlama modeli geliştirmeyi amaçlamaktadır. Model, üretim düzeyleri için harman karışımı optimum girdilere dayalı bilgilerle donatılmıştır. Bu ise iki üretim departmanı arasındaki çatışmaları ortadan kaldırmaktadır. Eğer tatmin edici talep olursa model faydalı olacaktır ve her iki tip fırın da çalıştırılmak zorunda kalacaktır. Demirden çelik üretim süreci, karbon, sülfür, fosfor, silikon v.s. gibi yabancı maddeleri bileşimden çıkarma sorunudur. Bu ise yabancı maddelerin oksidasyonu ile başarılır ve arzu edilen baziklik ve iyi bir akışkanlık, cüruf ile sağlanır. Yabancı maddelerin atılma süreci her iki metotta da aynıdır. Süreçlerin dinamiği her iki halde de karmaşıktır. Amaç, girdi ve çrktı değişkenlerine ilişkin statik bir üretim planlama modeli kurmak ve bir kontrol modeli geliştirmek olmadığından iki süreçte de çıktılar yerine girdi-

8 28 O. HALAÇ lere özen gösterilmiştir. Girdiler her iki süreçte de aynı olmasına rağmen, belirli farklar mavcuttur. Modelde bulunan elemanlar şunlardır : Talep denklemi 2. Demir Denge denklemi 3. Karbon Denge denklemi 4. Kükürt ve Fosfor Dengesi 5. Silicon Dengesi 7. Manganez Dengesi 7. Cüruf Ağırlığı 8. Cüruf Bazikliği 10. Oksijen Denge Denklemi 11. Girdilere ait sınır koşulu 12. Mevcutlara ait sınır koşulu 13. Fırınlar için kapasite sınır koşulu 14. Maliyet Fonksiyonu. 4 - Fabian Model 1 4 Bu çalışmada yüksek fırın yükleme veya malzeme harman problemi ve bir doğrusal programlama ile malzeme maliyeti minimize edilerek, metalurjik süreçte termokimyasal denge ve malzeme dengesi incelenmektedir. Sunulan çalışma ile elde edilebilir sonuçlar şunlardır : Minimum maliyetli hammadde harmanı, optimal hammadde envanter düzeyi, uzun dönem üretim planlaması, optimal tedarik politikaları, optimal bakım planlaması. (14) İbid, s (15) FABIAN, T., Blast Furnace Production Planning: A Linear Programming Example, Management Science, Vol. 14, No: 2 (October 1967), s. B1-B27. Ayrıca bkz. IBM Linear Programming. Blast Furnace Burdening and Production Planning, IBM Data Processing Application, GE2O-O160-O, 1970.

9 ÇELİK ENDÜSTRİSİNDE YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI 29 Model, yüksek fırının saat, gün, hafta gibi belirli bir süre çalışması ile istenilen üretim miktarının, ve üretim hızının elde edilmesini'sağlamaktadır. Amaç, değişik demir cevherleri, sinter, kok ve kireçtaşmm eldeki miktarı veya kullanılması, gerekli olan bir sürede herbir girdiden ne miktarlarda tedarik edilmesi gerektiği ni belirlemektir. Fabian "Yüksek fırın harman probleminde" sınırlayıcı şartlar ve amaç fonksiyonu aşağıdaki gibidir: modele katüan 1. Girdi malzemeleri ile ilgili sınır şartı 2. Mayi maden demir miktarı 3. Fosfor sınır şartı 4. Maksimum fosfor şartı 5. Manganez sınır şartı 6. Max. - Min. manganez şartı 7. Kalsiyum oksit sınır şartı 8. Magnezyum oksit sınır şartı 9. Silisyum oksit smir şartı 10. Alüminyum oksit smir şartı 11. Cüruf toplamı sınır şartı 12. Max. ve Mih. Cüruf şartı 13. Baziklik oranı sınır şartı 14. Fırm tepe tozu denge şartı 15. Sıcak Metal Üretimi 16. Isı Dengesi 17. Karbon dengesi 18. Oksijen dengesi 19. Fırm gaz hacmi ve bileşimi 20. Maliyet Fonksiyonu (Amaç fonksiyonudur).

10 30 O. HALAÇ Yüksek Fırınların işletiminde sağlanan yeni gelişmeler modele eklenecek olursa sunulan model gerçek duruma daha yaklaşacaktır. Örneğin fuel - oil püskürtme. 5 FABIAN : Amerika Demir ve Çelik Endüstrisi Süreç Analizi 16 : FABIAN Amerika Demir - Çelik Endüstrisi modeli aşağıdaki soruları cevaplamak üzere planlanmıştır : 1. Demir cevheri ve konsantrelerinin demir miktarında uzun dönemde değişim sonucu olarak a) çelik üretiminde çelik hurdası talebi, b) kok ocağı, yüksek fırın ve çelik ocaklarının marjinal değerleri, c) çelik endüstrisinin kömür talebini hesaplamak, 2. Çelik hurdasının kısa dönemde değişim sonucu olarak a) çelik üretiminde sıcak metal kullanımı, b) çelik üretim hızı, c) fırınların marjinal değerlerini hesaplamak, 3. Değişik çalışma, koşullarında çelik fabrikalarındaki farklı birimlerin dar boğazları ve giren malzemelere bağlılığım araştırmaktır. Modeldeki aşamalar FABIAN tarafından daha önce yapılan (1958) çalışmaya dayanmaktadır 17. FABIAN ABD demir - çelik endüstrisi üretim birimlerini kok ocakları, yüksek fırınlar, S - M fırınlan, Ön ve son şekil verme haddehaneleri olarak incelemektedir. Modeldeki değişkenler : kok, cevher, sinter, S - M cüruf, ferro manganez, S - M çelik üretimi,, Bessemer çelik üretimi, Elektrik çelik üretimi, çubuk, levha ve saç, profiller, tel, demiryolu profili, vagon tekeri ve dövme çelik, boru,, otolarda kullanılan çelik ve endüstriyel hurda gereksinimi, dir. Çalışma, ürün politikasını ABD çelik endüstrisi döneminde doğrusal programlama modeli yardımıyla incelemektedir. 18 (16) FABIAN, T.; Process Analysls of Ths U.S. Iron and Steel Iııdustry : M ANNE,- A.S., MARKOWITZ, H.M., Studies in Processes Analysis, John Wiley and Sons, New York, 1963, s (17) Bkz. FABIAN, T., A Linear Programming Model of Integrated Iron and Steel Production, Management Science, v. 4, N. 4, (1958). (18) İncelemeyi genişletmeme amaciyle modelin ayrıntılarım vermekte yarar görmüyoruz.

11 ÇELİK ENDÜSTRİSİNDE YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI 31 6 TSAO - DAY Modeli 1 9 : Bu model ABD çelik endüstrisinin yılları arasındaki verilerine göre kaynak dağıtım ve kısa dönem üretim modelidir. Modelde sonuçların testi için hesaplanan değerlerin gerçek değerler karşılaştırılmaktadır. İnceleme ABD'de geçen yıllarda, üretilen toplam çeliğin %90'ını kapsayan yalnız karbonlu çelik üretimine aittir. Modelde verilen beş üretim aşaması kok üretimi, demir metal üretimi, ingot çelik üretimi, Ön şekil verme ve son şekil verme olarak seçilmiştir. Teknoloji matrisi oluşturulurken koklaştırma safhasında pe-, tekli kok fırını ve yan ürünlü kok fırını üretim miktarları değişken; yağlı ve yağsız kömür, fırın kapasiteleri, kok dengesi, yakıt tüketimi, kayıp ısı ve işçilik sınır şartı olarak alınmıştır. Demir üretim aşamasında değişkenler; yüksek fırm sıcak ve soğuk metal üretimleri ile doğrudan redükleme 30 üretim miktarları; sınır şartları ise linyit kömürü, kok dengesi, dahili kömür, ithal kömür, sinter cevher, pelet, ön indirgenmiş cevher, kireçtaşı, oksijen, yüksek fırm ve ön indirgeme kapasiteleri, soğuk ve sıcak metal dengesi, hurda, elektrik enerjisi, yakıt tüketimi, kayıp ısı ve işçiliktir. Teknoloji matrisinin üçüncü aşamasında ingot çelik üretiminde S - M, elektrik fırınları, BOF, Bessemer değiştirgeç üretimleri, değişken olarak alınmaktadır. Sınır koşulları ise cevher, kireçtaşı, oksijen sıcak ve soğuk metal dengesi, hurda, yanmış kireç, kireçtaşı, fluospar, elektrik, elektrot, S - M oksijen ve cevher kapasiteleri, elektrik fırınları oksijen ve cevher kapasiteleri, BOF kapasitesi, Bessemer kapasitesi, İngot Çelik dengesi, yakıt tüketimi, boş ısı ve işçiliktir. Dördüncü ve beşinci aşama olarak belirlenen ön ve son şekil verme safhasında İse değişkenler pik, bloom, slab, billet, inşaat (19) TSAO, C.S., DAY, R.H., A Process Analysis Model of The U.S. Steel Industry, Management Science, Vol. 17, No. 10 (June 1971), s. B (20) Yüksek fırm olmaksızın sünger demir veya demir tozu üretimidir. Fazla bilgi için bkz.: PAIGE, E.S., A Review of Direct Reduction Ironmaking Processes, The Engineer's Digest, Vol. 20, No. 5 (May 1959), s

12 32 O. HALAÇdemiri, demiryolu - teker ve aksları, levha, sıcak - soğuk hadde şerit ve bantlar, galvaniz şerit, teneke, kaynaklı boru, borular, teller, sıcak hadde çubuklar, soğuk hadde çubuklardır. Teknoloji matrisinin bu aşamasında sınır koşulu hurda, İngot çelik,, bloom, slab, billet dengeleri ile işçilik olarak alınmaktadır. Doğrusal programlama modeli olarak sunulan incelemede girdilere ait fiyatların değişken maliyet fonksiyonu amaç denklemi olarak seçilmiştir. Teknoloji matrisinde belirlenen aşamalarda girdi - çıktı analizleri ile aralarındaki ilişkiler belirlenmiştir. İncelemede "bir endüstrinin (veya sektörün) geriye doğru planlan masında endüstri girdi fiyatlarının endüstri girdileri ile çarpımları toplamının opiimize edilmesi endüstriyi optimize edecektir" tezi savunulmaktadır. 7 MeCULLOCH - BANDYOPADHYAY Modeli 2 1 : İnceleme, Yöneylem Araştırması tekniklerinin çelik endüstrisi problemlerini araştırmak üzere bir örnek olay açıklamasını amaçlamaktadır. Bu alandaki çalışmalar, "Entegre Çelik Fabrikalarının Üretim Planı" ve sermaye yatırım kararlarını içeren incelemelerin, "ekonomik ve finansal modellerinin" geliştirilmesini kapsar. Çelik üretiminde hammaddeler, çok sayıda farklı mamullerde haddelenmeden önce bir dizi karma süreç boyunca, akar. Bir bütün olarak çelik endüstrisi faaliyetleri optimize edilmek istenildiği zaman, aralarında çok sayıda ilişki bulunması nedeni ile problem son derece karmaşık bir yapı gösterir. İyi bir kontrol, karma süreçlerin davranışını simüle etmeye elverişü büyük bilgisayarlar ile gerç eklenebilir. Model geliştirme, değişik sınırlayıcı koşullar ile optimize edilecek olan amaç fonksiyonu yazılarak bir DP modeli olarak karşımıza çıkmaktadır. Bulunmuş olan smir koşulları a) talep, b) ticari anlaşmalar, c) kapasite, d) teknolojidir. Modeller, hammadde tedariği, demir - çelik üretim süreçleri, haddeleme süreçleri, hurda - yakıt - güç dengeleri ve dağıtım alanlarını içermektedir. (21) MeCULLOCH, G.A., BANDYOPADHYAY, R., Applications of O.R. in Production Problems in the Steel Industry, Int. J. Prod. Res., Vol. 10, No. 1 (1972), s

13 ÇELİK ENDÜSTRİSİNDE YÖNEYLEM ARAŞTIRMA SI 33 Çalışma büyük boyutlu bir DP modeli ile özetlenmiştir. Bilgisayar sistemi a) Matris yaratıcı program, b) DP fazı, c) rapor yaraticı fazlarını kapsamak üzere Şekil İde diyagramatik olarak verilmiştir. 8. Çelik Endüstrisi Üretim Problemlerinde Yöneylemi Araştırmaıs Uygulamaları: Çelik Endüstrisi, yöneylem Araştırmasının başarıyla -uygulandığı ilk endüstrilerden biridir. Bu kısımda literatürde faydası ortaya konulan incelemelerin bir taramasını yapacağız. 1. Aşama : _ 1950 Öncesi Çalışmalar Demir ve çelik üretimi çok sayıda karmaşık ve biribirine bağlı teknolojik süreçlere bağlıdır. Üretim sırasında muhtelif teknolojik ve işletim problemleri doğar; soyutlanmış problem olarak oldukça karmaşıktırlar. Bu dönemde problemler soyutlanmış olarak incelenmiş ve çok az sayıda çalışma değişik problemleri bütünleştirmeye yönelmiştir 3 3. SWAN (1948) 1) Bessemer çeliği demiryollarının kalitesini 23 etkileyen faktörlerin istatistiki incelemesini, 2) yüksek fırın performansı üzerine kok kalitesinin ve diğer değişkenlerin etkisini belirlemek için fırın istatistiki bilgilerinin analizini, 3) % 100 muayene için bir örnekleme yöntemini önererek sıcak haddelenmiş çubukların genişlik ve kalınlığa ait özelliklerinin belirlenmesi ile ilgilenmiştir. PASSANO (1949), çelik üretiminde eldeki gereçlerden azami fayda elde edilmesi ile uğraşmıştır. Çalışmaları, koruyucu ba 24 kım ve daha fazla verimi sağlamak üzere standartlaşma etrafında toplanmaktadır. (22) İbid, s. 78. (22) SWAN, A.W., The Work and Organisation of a Statistical Department in heavy Industry with Particuiar Refeıence to Steel Industry, J. Iron Steel Inst., 1968, 160, 1. (24) PASSANO, R.F., Finished Steel Production: Possiple Increase From Existing Equipment, Year Book of American Iron and Steel Institute.

14 34 O. HALAÇ DIAMOND ve FRANKAU (1949) Siemens - Martin fırınlarını yüklemek için mevcut yöntemleri inceleyerek geliştirilmelerini 25 önermişlerdir. V7EAVER (1953) üretim çevrimi boyunca bilgi derlemek için. 26 belirli istatistik uygulamaları tanımlamıştır/kalite ve ingot ağırlıklarına göre sapma kaynaklarını inceleyerek önerilerde bulunmuştur. EDDISON ve OWEN (1953) cevher ithal ve yüksek tan silolarına cevherin taşınması problemini 27 incelemişlerdir. JONES ve arkadaşları (1956) 28 el ile simülasyon tekniğini kullanarak slab haddelerinin maksimum kapasitesini belirlemeyi amaçlamışlardır. 2. Aşama : Yılları arası Çalışmalar Bu sürede çok sayıda tekniklerin kullanıldığı gözlenir. Bir tek üretim kademesinden daha fazlasını kapsayan problemlere de ağırlık verilmiştir. Bilgisayar simülasyonları DP ve kuyruk teorisi uygulamalarına ait çok sayıda yayın (rapor) literatürde bulunmaktadır. GILBERT (1968) bu dönemdeki yöneylem araştırması uygulamalarını 29 özetlemiştir. FABIAN (1958) demir ve çelik üretiminde yalnız S-M çelikhaneleri ile haddeleme kademelerini entegre ederek bir DP mo 30 deli geliştirmiştir. (25) DIAMOND, E.L., FRANKAU, A.M., Present Methods of Open-Hearth. Furnace Charging, J. Iron Steel Inst., 1949, 161, 191. (26) WEAVER, W.R., Quality Control Aids in Steel Control, Blast Furn. Steel Pl, 1953, 41, 198 ve 307. (27) EDDISON, R.T., OWEN, D.G., Discharging Iron Ore, Opl. Res. Q., 1953, 4, 39. (28X JONES, H.G., STEER, D.T., DICKERSON, P.D., Ultimate Capacity of a slabbing MM, Opl. Res. Q., 1956, 7, 1. (29) GILBERT, C, Computer Developments in the Steel Industry Steel Times Annual Review, 1968, s (30) FABIAN, T., 1) A LP Model of Integrated Iron and Steel Production, Management Sciences, 1958, 4, ) Blast Furnace Productiom Planning - A LP Example, Management Sciences, 1967, 14, Bl.

15 ÇELİK ENDÜSTRİSİNDE YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI 35 THOMAS ve arkadaşları (1961) 3 V taşıma süresi ve tav ocaklarının hazır olmasını incelemişlerdir. McKEE ve arkadaşları (1962) 32, üretim sürecinde malzeme nakli problemlerini incelemişlerdir. Ayrıca üretim kaidelerinin entegrasyonunun önemini de belirtmişlerdir. MÂTHIEW (1962, iki üretim kademesinin entegrasyonu için 33 çelik imali ve haddeleme kademelerine ilişkin farklı ihtimalleri incelemiştir. LAWRANCE ve FLOWERDEW (1963) 34, FABIAN'm çalışmasını genişleterek üretim planlama için bir model geuştirmişlerdir. Bir bütün olarak bir çelik fabrikasına modelin nasıl uygulanabileceğini de göstermişlerdir. DUNCAN (1963), yüksek fırın harman problemi için bir DP 35 modeli geliştirmiştir. MELLOR ve TOCHER (1963, simülasyon çalışmalarında çok 36 rastlanılan örneklerden birini vermişlerdir. GOFFOLT (1964) 37, bir Fransız çelik fabrikasında mekanik taşıma ve fırm ateşleme sisteminin geçerliliğini inceleyerek bir simülasyon çalışması yapmıştır. (31) THOMAS, R.W., RAMM, R.Q REES, H.M., Track Times and Soaking Pits (1961); BANBURY, J., MAITLAND, (Proceedings of 2nd. International Conference on O.R.), English Universities Press, London. (32) McKEE, P.R., ROBINSON, F.D., SWAN, A.W., An Investigation into the Material Handling System of a Fabrlcation Works Opl. Res. Q., 1962, 13, 145. (33) MATHIEVV, J.C., Integrated Planning in a Steelworks, Opl. Res. Q., 1962, 13, 329. (34) LAWRENCE, J.R., FLOWERDEW, A.D.J., Economic Models For Production planning, O.R.Q., 1963, 14, 11. (35) DUNCAN, J.W., Optimisation of Blast Furnace Operation Through L.P., Blast Furn. Steel Pl., 1963, 51, 281. (36) MELLOR, P., TOCKER, K.D., A Steel works Production Game, O.R.Q., 1963, 14, 131. ' (37) GOFFOLT, A., Investigation by simulation of furnace feeding Systems Assuming 5 furnace operation (Martin de Fenderie Steelworks, Hayange, Fransa).

16 36 O. HALAÇ COOK (1961), süreç kontroluna ilişkin yarı teknik problemlerin simülasyonla kombine edilerek çok değişkenli analiz sayesin 33 de araştırıldığını ve çok az sayıda çalışmanın fabrika kontrolü veya şirket stratejilerine göre yapılmış olduğunu belirtmektedir. Ayrıca konuya ilişkin bir literatür taramasına yer vererek LAW- RENCE - FLOWERDEW çalışması dışında entegre çalışma olmadığını belirtmektedir. 3. Aşama : 1960 sonrası Çalışmalar Çelik üretiminin bu aşamasında oksijen değiştirgeçleri yay-, gmlaşmaya başaması ile yeni problemler getirmiştir. Çelik üretimi için kurulan genel modellere, oksijen değiştirgeçleri de katılarak entegre modeller geliştirilmiştir. Ayrıca ileri teknolojik entegrasyon, bir tek modelin çatısı altında ticarî ve maliyet düşünceleri bu aşamada kurulan modellerin genel karakteristiği olmaktadır. Daha önce sözü edilen DUNCAN modeli yerine FABIAN (1967) 39 yüksek fırm harman ve üretim planlama modeli, karmaşık ticarî ve teknolojik smir koşullarını birleştirmiştir. MEYER ve GLASGOVV (1966) 40 bazik oksijen fırınlarının (BOF) kontrolü için bir model geliştirmişlerdir. MUCHI (1967) 41 yüksek fırınların dinamik süreç kontrolü için, CALANOG ve GEIGER (1967) 42 elektrik fırınlarının dinamik kontrolü için uğraşmışlardır. TSAO ve DAY (1971) 43, FABIAN'm S-M fırınında çelik üre- (38) 1) COOK, S.L., The Applications of O.R. to the Steel Industry (1961): BANBURY, MAITLAND, op. cıt., s ) COOK, S.L., Applications In The Steel Industry (1964): HERTZ, D.B., EDDISON, R.T., Progress In O.R., Vol. III., John Wiley and Sons, Inc., New York, (39) Bkz.: 1) FABIAN, op. cit., s. B1-B27.. 2) IBM, Linear Programming-Blast Furnace Burdening and Production Planning, IBM Data Processing Application, (40) MEYER, H.W., GLASGOVV, J.A., Dynamic Control of BOF, Year Book of American Iron and Steel Institute, (41) MUCHI, I., Mathematical Model of Blast Furnace, Trans. Iron and Steel Ins. Jap., V. 7, 223, (1967). (42) CALANOG, E.,. GEIGER, G.H., Optimlzation of Stainless Steel Melting Practice by Means of Dynamic Programming, 3. Metals, 19, 96 (1967). (43) TSAO, DAY, a.g.m., s. B

17 ÇELİK ENDÜSTRİSİNDE YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI 37 timi için geliştirdiği modelden bu yana temel yeniliklerin geliştirilmiş olduğunu gözönüne alarak ABD çelik endüstrisi için bir DP modeli geliştirmişlerdir. ELLIS ve arkadaşları (1974), İngiltere'de dinamik programlama uygulamalarını taramışlardır. Bu incelemeye göre ise, ima 44 lat dalında yalnız bir uygulamaya diğer'sahalarda katılarak %33 dinamik programlama uygulandığını vermektedir. MeCULLOCH ve BANDYOPADHYAY çelik endüstrisi üretim problemlerinde kısaca özetlemeye çalıştığımız Yöneylem Araştırması uygulamalarını aşağıdaki gibi özetlemektedir. (3o(gû Taftmbtferj Sadıktan) Dağıt/m Matrisi Taf/fiıa JTJaffyetfarJ (J&mtmüddttit-, yatv Y4 bitmiş- mamut) matris yaratıcı Program Ûo$ru4a( Proaıvımtama Nammaddû Tiattsrı Çetikkant bitğil&ri kapasite Ç atı<$ Fiattarj Jtafor- Toeta&in PhrfcTt " 2>üx. &yterfa<y<2 Programın Ça&ştintmasuidctit ft.p. ÇSstümîarİ Sûnuçtarm ı. Minimum Jft&tiyet çszütnt&'j v& Mışter 2. /}feâ3imunl çossmi&ri 3. Marjinai MaûyettsrM Anah'seUrs 4. mamut JJlatiytterî S- Btzşa - 3a$ âra/ıgı Şekiî 1. Finansaİ model; bilgisayar sistemi. (44) ELLIS, C, LETHBRIDGE, D., ULPH, A., The Application of Dynamic Programming in U.K. Companies, OMEGA, The Int. Jl. of Mgmt. Sci., Vol. 2, No. 4 (1974).

18 3g O. HALAÇ Çelik Endüstrisi Üretim Problemlerinde Yöneylem Araştırması Uygulamaları Özeti Uygulama Aşamaları Uygulama Alanları Problem Yapıları Kullanılan Teknik (En Fâzla Kullanılanlar) 1. Aşama (1950 Öncesi) 1) Siemens - Martin Yükleme, Koruyucu bakım, Yüksek Fırın Üretim Bilgilerinin istatistiki araştırması, Yüksek fırın silolarında cevher boşaltma. 2) Slab Hadde Kapasitesinin belirlenmesi. Basit İstatistik Analizler. Doğrusal Regresyon. El ile simüiasyon %. Aşama ( ) 4) Taşıma süresi ve Tav Ocaklarının işe elverişliği. 5) İmalat Fabrikalarında malzeme nakli. 6) Yüksek Fırın Harmanlama 7) Slab-depo düzenlemesi 8). S-M ocaklarının tamiri Kuyruk Teorisi Bilgisayar simülasyonu Doğrusal Programlama Kritik-Yol Analizleri 3. Aşama ( ) 9) Üretim Planlama için Ekonomik Modeller 10) Sermaye Yatırım Modelleri 11) Süreç içi stoklar 12) Mal fazlalığı politikaları 13) Statik kontrol Modelleri Yüksek Hızlı Bilgisayarlar ile büyük boyutlu simülasyon Büyük Doğrusal Programlama Modelleri Çoklu Regresyon 4. Aşama (1970 sonrası) 14) Süreçlerin Dinamik kontrolü için karma modeller 15) Karar ve Haberleşme sistemlerinin büyük boyutlu modelleri Büyük Simülasyon Modelleri Kontrol Teorisi Dinamik Programlama Probabilite - Matematik

Harici Yanma Tesisi. Enerji Üretim ve Dağıtım Müdürlüğü. Özgür AKGÜN

Harici Yanma Tesisi. Enerji Üretim ve Dağıtım Müdürlüğü. Özgür AKGÜN Harici Yanma Tesisi Enerji Üretim ve Dağıtım Müdürlüğü Özgür AKGÜN 05.06.2015 Şirket Tanıtımı Alanı 4.2 km² 3 05.06.2015 Şirket Tanıtımı Ülkemizin en büyük ve tek entegre yassı çelik üreticisi 9 milyon

Detaylı

ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARI KARDEMİR A.Ş. MAYIS 2017

ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARI KARDEMİR A.Ş. MAYIS 2017 2017 1. ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARI A.Ş. MAYIS 2017 Sorumluluk Beyanı Bu sunumda yer alan bilgiler Karabük Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş. tarafından hazırlanmıştır ve burada sunulan bilgiler yazım esnasında

Detaylı

YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI - I

YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI - I YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI - I 1/19 İçerik Yöneylem Araştırmasının Dalları Kullanım Alanları Yöneylem Araştırmasında Bazı Yöntemler Doğrusal (Lineer) Programlama, Oyun Teorisi, Dinamik Programlama, Tam Sayılı

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Lisans Öğretim Planı (Türkçe) - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI I. SEMESTER MAT111 Matematik I Calculus I 4 0 4 5 FİZ101 Fizik I Physics I 3

Detaylı

ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARI KARDEMİR A.Ş. AĞUSTOS 2017

ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARI KARDEMİR A.Ş. AĞUSTOS 2017 2017 2. ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARI A.Ş. AĞUSTOS 2017 Sorumluluk Beyanı Bu sunumda yer alan bilgiler Karabük Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş. tarafından hazırlanmıştır ve burada sunulan bilgiler yazım esnasında

Detaylı

DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ & YÖNETİMİ

DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ & YÖNETİMİ DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ & YÖNETİMİ Serpil Çimen Teknik İşler Direktörü Türkiye Çelik Üreticileri Derneği 15 Ocak 2014 WOW Kongre Merkezi -İstanbul Türkiye nin Ham Çelik Üretimi (mmt)

Detaylı

ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARI KARDEMİR A.Ş. EKİM 2017

ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARI KARDEMİR A.Ş. EKİM 2017 2017 3. ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARI A.Ş. EKİM 2017 Sorumluluk Beyanı Bu sunumda yer alan bilgiler Karabük Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş. tarafından hazırlanmıştır ve burada sunulan bilgiler yazım esnasında

Detaylı

1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ

1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ 13 1.1. Üretim, Üretim Yönetimi Kavramları ve Önemi 14 1.2. Üretim Yönetiminin Tarihisel Gelişimi 18 1.3. Üretim Yönetiminin Amaçları ve Fonksiyonları

Detaylı

MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI

MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI PROF. DR. HÜSEYİN UZUN HOŞGELDİNİZ 1 Geri Dönüşüm Metotları Geri dönüştürme metotları her malzeme için farklılık göstermektedir: - Alüminyum - Demir (Çelik) - Plastik malzemeler

Detaylı

İSTANBUL OFİSİ İSTANBUL OFİS

İSTANBUL OFİSİ İSTANBUL OFİS ÜNİTE KODU ÜNİTE ADI MASO MER KODU MASOMER ADI KİŞİ SAYISI 50000951 Mali Kontrol ve Analiz Müdürlüğü 171033 MALİ İŞLER YÖNET İST 1 50004162 Paz. Müd.(Fabrikalar Sip. Tak. ve Yön) 161001 SATIŞ VE PAZARLAMA

Detaylı

YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI - I

YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI - I YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI - I /0 İçerik Matematiksel Modelin Kurulması Grafik Çözüm DP Terminolojisi DP Modelinin Standart Formu DP Varsayımları 2/0 Grafik Çözüm İki değişkenli (X, X2) modellerde kullanılabilir,

Detaylı

GENEL OLARAK ÇELİK. Dünya da halen genel olarak çelik üretimi

GENEL OLARAK ÇELİK. Dünya da halen genel olarak çelik üretimi Dünya da halen genel olarak çelik üretimi GENEL OLARAK ÇELİK Entegre tesislerde demir cevheri ve kok kömürü ile veya Elektrik Ark Ocaklarında hurdanın ergitilmesi ile gerçekleştirilmektedir. Çelik ürünleri:

Detaylı

TÜİK ENERJİ SEKTÖRÜ. Dr. Ali CAN. T.C.BAŞBAKANLIK Türkiye İstatistik Kurumu

TÜİK ENERJİ SEKTÖRÜ. Dr. Ali CAN. T.C.BAŞBAKANLIK Türkiye İstatistik Kurumu ENERJİ SEKTÖRÜ Dr. Ali CAN 10.03.2010 24 3.ENERJİ - 3.1. Yakıt Yanması IPCC ye göre, enerji sektöründen kaynaklanan emisyon büyük ölçüde yakıt yanmasını içermektedir. Hemen hemen bütün ülkelerde görülebildiği

Detaylı

PÜSKÜRTME ŞEKİLLENDİRME (SPRAY FORMING / SPRAY DEPOSITION)

PÜSKÜRTME ŞEKİLLENDİRME (SPRAY FORMING / SPRAY DEPOSITION) PÜSKÜRTME ŞEKİLLENDİRME (SPRAY FORMING / SPRAY DEPOSITION) Püskürtme şekillendirme (PŞ) yöntemi ilk olarak Osprey Ltd. şirketi tarafından 1960 lı yıllarda geliştirilmiştir. Günümüzde püskürtme şekillendirme

Detaylı

Maliyet Muhasebesi GENEL BİLGİLER

Maliyet Muhasebesi GENEL BİLGİLER Maliyet Muhasebesi GENEL BİLGİLER Kürşat ÖZDEMİR Genel Bilgiler Temel Kavramlar İşletme Bilgi Sistemi Maliyet Muhasebesi - Tanımı - Amacı MALİYET NEDİR? Bir malı veya hizmeti yapmak ve satmak için, doğrudan

Detaylı

HADDELEME YOLU İLE İMALAT

HADDELEME YOLU İLE İMALAT HADDELEME YOLU İLE İMALAT TANIM : İki tane döner merdanenin basma kuvvetinin etkisiyle araya giren malzemeye soğuk yada sıcak olarak plastik şekil verme işlemine haddeleme denir. Haddeleme yoluyla ; kare,

Detaylı

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 441000000001101 Fizik I Physics I

Detaylı

Atık/Hurda Demir & Metal Tam Entegre Geri Dönüşüm Tesisi Fabrikası Demir Boru Profil Üretimi

Atık/Hurda Demir & Metal Tam Entegre Geri Dönüşüm Tesisi Fabrikası Demir Boru Profil Üretimi Atık/Hurda Demir & Metal Tam Entegre Geri Dönüşüm Tesisi Fabrikası Demir Boru Profil Üretimi Demir Çelik hurdaları atıl olarak her yerde bulunmaktadır ve oksidasyon sebebiyle de yok olmaktadır. Bu atıl

Detaylı

ENDÜSTRİYEL SÜREÇLER MEVCUT VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ENDÜSTRİYEL SÜREÇLER MEVCUT VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ ENDÜSTRİYEL SÜREÇLER MEVCUT VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Erhan ÜNAL 10.03.2010 1 4. ENDÜSTRİYEL PROSESLER 4.1. Genel Çimento Üretimi Kireç Üretimi Kireçtaşı ve Dolomit Kullanımı Soda Külü Üretimi ve Kullanımı

Detaylı

DOĞRUSAL PROGRAMLAMA TEKNİĞİ İLE KÖMÜR DAĞITIM OPTİMİZASYONU COAL DISTRIBUTION OPTIMIZATION BY UTILIZING LINEAR PROGRAMMING

DOĞRUSAL PROGRAMLAMA TEKNİĞİ İLE KÖMÜR DAĞITIM OPTİMİZASYONU COAL DISTRIBUTION OPTIMIZATION BY UTILIZING LINEAR PROGRAMMING Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Müh.Mim.Fak.Dergisi C.XX, S.1, 2007 Eng&Arch.Fac. Eskişehir Osmangazi University, Vol..XX, No:1, 2007 Makalenin Geliş Tarihi : 17.02.2006 Makalenin Kabul Tarihi : 16.11.2006

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü. Lisans Öğretim Planı (%30 İngilizce Ağırlıklı) - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü. Lisans Öğretim Planı (%30 İngilizce Ağırlıklı) - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Lisans Öğretim Planı (%30 İngilizce Ağırlıklı) - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI I. SEMESTER MATH111 Matematik I Calculus I 4 0 4 5 PHY101 Fizik

Detaylı

Demir Ve Çelik Üretimi. Üzerine Uygulamalar ve. Teknolojiler Özeti

Demir Ve Çelik Üretimi. Üzerine Uygulamalar ve. Teknolojiler Özeti Demir Ve Çelik Üretimi Üzerine Uygulamalar ve Teknolojiler Özeti Günümüzde çelik üretiminde dünya çapında dört yol kullanılmaktadır: 1. Yüksek Fırın/oksijenli Fırın (BF/BOF) 2. Elektrikli Ark Fırın (EAF)

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBIYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBIYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBIYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI Kırıkkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü Lisans Programı, Kırıkkale Üniversitesi Önlisans ve Lisans

Detaylı

SUNUM İÇERİĞİ DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ II. KARDEMİR III. YATIRIMLARIMIZ 2 / 48

SUNUM İÇERİĞİ DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ II. KARDEMİR III. YATIRIMLARIMIZ 2 / 48 SUNUM İÇERİĞİ I. DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ II. KARDEMİR III. YATIRIMLARIMIZ 2 / 48 3 / 48 DÜNYA HAM ÇELİK ÜRETİMİ 2013 2014 Dünya ham çelik üretimi yaklaşık 1,618 milyar tondur. Çin, Dünya

Detaylı

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ ERDEMİR 4 NOLU SLAB ISITMA FIRINI: SEVİYE 2 ISI OPTİMİZASYON SİSTEMLİ YÜRÜYEN TABANLI DİJİTAL FIRIN Vedat BEKTAŞ 1, Ercan ARI 2, 1 Ereğli

Detaylı

Demir-Çelik Üretim Teknolojileri (MATE 305) Ders Detayları

Demir-Çelik Üretim Teknolojileri (MATE 305) Ders Detayları Demir-Çelik Üretim Teknolojileri (MATE 305) Ders Detayları Ders Adı Demir-Çelik Üretim Teknolojileri Ders Kodu MATE 305 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul

Detaylı

T.C. PODGORİCA BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ 2005-2011 YILLARI ARASINDAKİ ENERJİ DENGESİ İSTATİSTİKLERİ

T.C. PODGORİCA BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ 2005-2011 YILLARI ARASINDAKİ ENERJİ DENGESİ İSTATİSTİKLERİ T.C. PODGORİCA BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ 2005-2011 YILLARI ARASINDAKİ ENERJİ DENGESİ İSTATİSTİKLERİ PODGORİCA-AĞUSTOS 2012 İÇİNDEKİLER SAYFA NO BÖLÜM 1 1 1 GİRİŞ 2 2 Metodolojik açıklamalar 3 2.1

Detaylı

İçerik. Erdemir Grup Tanıtımı. Standart ve Standardizasyon. Demir çelik sektöründe standartların kullanımı. Standartların sağladıkları faydalar

İçerik. Erdemir Grup Tanıtımı. Standart ve Standardizasyon. Demir çelik sektöründe standartların kullanımı. Standartların sağladıkları faydalar Standartların Demir Çelik Sektöründe Kullanımı ve Sağladıkları Faydalar Karabük Üniversitesi 17 Ekim 2014 Kenan Candar ERDEMİR Kalite Metalurji Müdürlüğü İçerik Erdemir Grup Tanıtımı Standart ve Standardizasyon

Detaylı

Üretim Yönetimi Nedir?

Üretim Yönetimi Nedir? Üretim Yönetimi Üretim Yönetimi Nedir? Üretim süreçlerini ilgilendiren tüm kararların alınması ile ilgili disiplindir. Üretilen malların istenilen nicelikte ve zamanda en az giderle oluşmasını amaçlar

Detaylı

Pik (Ham) Demir Üretimi

Pik (Ham) Demir Üretimi Pik (Ham) Demir Üretimi Çelik üretiminin ilk safhası pik demirin eldesidir. Pik demir için başlıca şu maddeler gereklidir: 1. Cevher: Demir oksit veya karbonatlardan oluşan, bir miktarda topraksal empüriteler

Detaylı

data M Roll Form Teknoloji partneriniz

data M Roll Form Teknoloji partneriniz data M Roll Form Teknoloji partneriniz YAZILIM BÖLÜMÜ COPRA RF ve COPRA FEA RF: Uzun yıllar boyu diğer CAD yazılımlarını kullanan bir metal şekillendirme firması neden COPRA RF ve COPRA FEA RF kullanmaya

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM. Finansal Planlama Nedir?

FİNANSAL YÖNETİM. Finansal Planlama Nedir? FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL PLANLAMA Yrd.Doç.Dr. Serkan ÇANKAYA Finansal analiz işletmenin geçmişe dönük verilerine dayanmaktaydı ancak finansal planlama ise geleceğe yönelik hareket biçimini belirlemeyi

Detaylı

İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI

İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI 2014 İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI Açıklama Staj yapılan işletmelerde

Detaylı

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER ENG 102 Akademik Sunum Becerileri Academic Presentation Skills 2 2 3 6 HVI 101 Sivil Havacılığa Giriş Introduction

Detaylı

ULAŞTIRMA MODELİ VE ÇEŞİTLİ ULAŞTIRMA MODELLERİ

ULAŞTIRMA MODELİ VE ÇEŞİTLİ ULAŞTIRMA MODELLERİ ULAŞTIRMA MODELİ VE ÇEŞİTLİ ULAŞTIRMA MODELLERİ Özlem AYDIN Trakya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ULAŞTIRMA MODELİNİN TANIMI Ulaştırma modeli, doğrusal programlama probleminin özel bir şeklidir.

Detaylı

ULAŞTIRMA MODELİ VE ÇEŞİTLİ ULAŞTIRMA MODELLERİ

ULAŞTIRMA MODELİ VE ÇEŞİTLİ ULAŞTIRMA MODELLERİ ULAŞTIRMA MODELİ VE ÇEŞİTLİ ULAŞTIRMA MODELLERİ Özlem AYDIN Trakya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ULAŞTıRMA MODELININ TANıMı Ulaştırma modeli, doğrusal programlama probleminin özel bir şeklidir.

Detaylı

IMPORTANT ANNOUNCEMENT ON 2015 SUMMER SCHOOL

IMPORTANT ANNOUNCEMENT ON 2015 SUMMER SCHOOL FACULTY OF ARTS AND SCIENCES FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES FOREIGN LANGUAGES TURKISH LANGUAGE CHEM 101 FİZ 101 FİZ 102 FİZ 224 HUM 302 İNB 302 KİM 101 MATE 102 MATE 111 MATE 112 MATE

Detaylı

3.2. DP Modellerinin Simpleks Yöntem ile Çözümü Primal Simpleks Yöntem

3.2. DP Modellerinin Simpleks Yöntem ile Çözümü Primal Simpleks Yöntem 3.2. DP Modellerinin Simpleks Yöntem ile Çözümü 3.2.1. Primal Simpleks Yöntem Grafik çözüm yönteminde gördüğümüz gibi optimal çözüm noktası, her zaman uygun çözüm alanının bir köşe noktası ya da uç noktası

Detaylı

MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 3 Çelik üretimi. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir Güz Yarıyılı

MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 3 Çelik üretimi. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir Güz Yarıyılı MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 3 Çelik üretimi Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2013-2014 Güz Yarıyılı Fırın Ön hadde Nihai hadde Soğuma Sarma Hadde yolu koruyucusu 1200-1250 ºC Kesme T >

Detaylı

Türkiye Kömür Madenciliğinde Ekonometrik Verimlilik

Türkiye Kömür Madenciliğinde Ekonometrik Verimlilik Türkiye Kömür Madenciliğinde Ekonometrik Verimlilik Econometric Productivity in Turkey Coal Mining Adnan KONUK * Hüseyin ANKARA ** ÖZET Bu çalışmada, Türkiye Kömür Madenciliğinde 1968 yılından 1988'e kadar

Detaylı

ÜLKEMİZDE ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ VE ALINAN TEDBİRLER

ÜLKEMİZDE ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ VE ALINAN TEDBİRLER ÜLKEMİZDE ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ VE ALINAN TEDBİRLER TÜRKİYE BİRİNCİL ENERJİ TALEBİ Türkiye Birincil Enerji Talebi (Milyon TEP) 61% Son 13 yılda: Politik istikrar 77 124 İsikrarlı ekonomik büyüme İyileşen

Detaylı

Asil Çelik 1974 yılında otomotiv sanayi ağırlıklı olmak üzere kaliteli ve özel çelikler üretmek için kurulmuştur.

Asil Çelik 1974 yılında otomotiv sanayi ağırlıklı olmak üzere kaliteli ve özel çelikler üretmek için kurulmuştur. ŞİRKETİN TANITIMI Asil Çelik 1974 yılında otomotiv sanayi ağırlıklı olmak üzere kaliteli ve özel çelikler üretmek için kurulmuştur. Tesis, 1979 yılında hizmete alınmıştır. Temel mühendislik hizmetleri,

Detaylı

KAPASİTE PLANLAMASI ve ÖLÇME KRİTERLERİ

KAPASİTE PLANLAMASI ve ÖLÇME KRİTERLERİ KAPASİTE PLANLAMASI ve ÖLÇME KRİTERLERİ Kuruluş yeri belirlenen bir üretim biriminin üretim miktarı açısından hangi büyüklükte veya kapasitede olması gerektiği işletme literatüründe kapasite planlaması

Detaylı

SE Engineering Sciences 30 Mayıs 2011, Pazartesi 13:00 M1-2 İNG 152 -İngilizce II 31 Mayıs 2011, Salı 14:00 Yabancı Diller Binası

SE Engineering Sciences 30 Mayıs 2011, Pazartesi 13:00 M1-2 İNG 152 -İngilizce II 31 Mayıs 2011, Salı 14:00 Yabancı Diller Binası MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİNAL TARİHLERİ 2010-2011 BAHAR DÖNEMİ 1. SINIF Dersin Adı Sınav Tarihi Saat Sınav Yeri TRD 158 / 99 - Türk Dili II 30 Mayıs 2011, 10:00 Mühendislik Amfi SE 104

Detaylı

HEATING ELEMENT TECHNOLOGIES CORP. PASLANMAZ ÇELİK BORU. Kaliteyi Biz Üretelim, Sizler İle Paylaşalım...

HEATING ELEMENT TECHNOLOGIES CORP. PASLANMAZ ÇELİK BORU. Kaliteyi Biz Üretelim, Sizler İle Paylaşalım... HEATING ELEMENT TECHNOLOGIES CORP. BORU Kaliteyi Biz Üretelim, Sizler İle Paylaşalım... Şirketimiz yan sanayi olarak hizmet verdiği sektörlere ilave olarak boru üretimi ve p r o f e s y o n e l k aynak

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇELİK ÜRETİMİ

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇELİK ÜRETİMİ 43. YIL TÜRKİYE DEMİR ÇELİK ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇELİK ÜRETİMİ DR. VEYSEL YAYAN GENEL SEKRETER HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KONGRE MERKEZİ SIHHİYE / ANKARA 10 NİSAN 2013 Bölgeler İtibariyle Ham

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı Ürün Belgelendirme Kuruluşu Akreditasyon No: Adresi :Necip Fazıl Bulvarı Keyap Sitesi E2 Blok 44/84 Yukarı Dudullu / Ümraniye 34774 İSTANBUL

Detaylı

TÜRKĐYE DE DÖKÜM SEKTÖRÜ 23.02.2007

TÜRKĐYE DE DÖKÜM SEKTÖRÜ 23.02.2007 TÜRKĐYE DE DÖKÜM SEKTÖRÜ 1 23.02.2007 Demir ve Çelik Döküm Sanayi sektörü; endüksiyon, ark veya kupol ocaklarında, çeşitli pik demiri, çelik hurdaları ve ferro alaşımların ergitilerek, kalıplama tesislerinde

Detaylı

2016 Yılı 9 Aylık Konsolide Sonuçlar. 20 Ekim 2016

2016 Yılı 9 Aylık Konsolide Sonuçlar. 20 Ekim 2016 1 20.10.2016 2016 Yılı 9 Aylık Konsolide Sonuçlar 20 Ekim 2016 2 20.10.2016 SORUMLULUK BEYANI Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (Erdemir) gerekli görüldüğü durumlarda yazılı veya sözlü bir şekilde

Detaylı

2016 Yılı 9 Aylık Konsolide Sonuçlar. 20 Ekim 2016

2016 Yılı 9 Aylık Konsolide Sonuçlar. 20 Ekim 2016 1 20.10.2016 2016 Yılı 9 Aylık Konsolide Sonuçlar 20 Ekim 2016 2 20.10.2016 SORUMLULUK BEYANI Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (Erdemir) gerekli görüldüğü durumlarda yazılı veya sözlü bir şekilde

Detaylı

Üretim/İşlemler Yönetimi 2. Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Üretim/İşlemler Yönetimi 2. Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Üretim/İşlemler Yönetimi 2 Sistem Kavramı Belirli bir ortak amacı elde etmek için birlikte çalışan bileşenlerden oluşan bütündür. Büyük sistemler kendilerini oluşturan alt sistemlerden oluşur. Açık sistem:

Detaylı

3SİSTEMLERİN YÖNETİMİ (1-14)

3SİSTEMLERİN YÖNETİMİ (1-14) ÜRETİM YÖNETİMİ: SİSTEMSEL BİR YAKLAŞIM İÇİNDEKİLER sayfa no 3SİSTEMLERİN YÖNETİMİ (1-14) 1. Sistem Teorisine Giriş 3 1.1 Sistemin Tanımı 4 1.2 Sistemlerin Temel Yapısı 6 1.3 Sistemlerin Önemli Özellikleri

Detaylı

Üretim Yönetimi. Yrd. Doç. Dr. Selçuk ÇEBİ

Üretim Yönetimi. Yrd. Doç. Dr. Selçuk ÇEBİ END 105 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİȘ Üretim Yönetimi Yrd. Doç. Dr. Selçuk ÇEBİ http://scebi.ktu.edu.tr Üretim Yönetimi Fabrikaların Organizasyon Yapısı ve Șubeleri Üretim Sistemlerinin Sınıflandırılması

Detaylı

TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING)

TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING) TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING) TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING) İstenilen zamanda İstenilen miktarda Her türlü kaynak israfını önleyecek şekilde yapılan üretim Tam Zamanında

Detaylı

DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ RAPORU 2012/1

DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ RAPORU 2012/1 T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ RAPORU 2012/1 SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi İÇİNDEKİLER 0 Tablolar ve

Detaylı

İkincil Çelik Metalurjisi (MATE 482) Ders Detayları

İkincil Çelik Metalurjisi (MATE 482) Ders Detayları İkincil Çelik Metalurjisi (MATE 482) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İkincil Çelik Metalurjisi MATE 482 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Yöneylem Araştırması I Dersi 2. Çalışma Soruları ve Cevapları/

Yöneylem Araştırması I Dersi 2. Çalışma Soruları ve Cevapları/ Yöneylem Araştırması I Dersi 2. Çalışma Soruları ve Cevapları/25.12.2016 1. Bir deri firması standart tasarımda el yapımı çanta ve bavul üretmektedir. Firma üretmekte olduğu her çanta başına 400TL, her

Detaylı

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler İşlevsel Stratejiler İşletmedeki yönetim düzeylerine göre yapılan strateji sınıflamasında orta veya alt yönetim düzeylerinde hazırlanmakta ve uygulanmakta olan stratejilerdir. KURUMSAL STRATEJİLER İş Yönetim

Detaylı

DOĞRUSAL PROGRAMLAMADA DUALİTE (DUALITY)

DOĞRUSAL PROGRAMLAMADA DUALİTE (DUALITY) DOĞRUSAL PROGRAMLAMADA DUALİTE (DUALITY) 1 DOĞRUSAL PROGRAMLAMADA İKİLİK (DUALİTE-DUALITY) Doğrusal programlama modelleri olarak adlandırılır. Aynı modelin değişik bir düzende oluşturulmasıyla Dual (İkilik)

Detaylı

Üretim Sistemleri (IE 509) Ders Detayları

Üretim Sistemleri (IE 509) Ders Detayları Üretim Sistemleri (IE 509) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Üretim Sistemleri IE 509 Seçmeli 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

Erdemir Grubu 2012 Yılı Altı Aylık Konsolide Mali Sonuçlar. 8 Ağustos 2012

Erdemir Grubu 2012 Yılı Altı Aylık Konsolide Mali Sonuçlar. 8 Ağustos 2012 Erdemir Grubu 2012 Yılı Altı Aylık Konsolide Mali Sonuçlar 8 Ağustos 2012 2 / 27 SORUMLULUK BEYANI Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (Erdemir) gerekli görüldüğü durumlarda yazılı veya sözlü bir

Detaylı

data M Roll Form Teknoloji partneriniz

data M Roll Form Teknoloji partneriniz data M Roll Form Teknoloji partneriniz YAZILIM BÖLÜMÜ COPRA RF ve COPRA FEA RF: Uzun yıllar boyu diğer CAD yazılımlarını kullanan bir metal şekillendirme firması neden COPRA RF ve COPRA FEA RF kullanmaya

Detaylı

İbrahim Küçükkoç Arş. Gör.

İbrahim Küçükkoç Arş. Gör. Doğrusal Programlamada Karışım Problemleri İbrahim Küçükkoç Arş. Gör. Balikesir Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Çağış Kampüsü 10145 / Balıkesir 0 (266) 6121194

Detaylı

ULUSLARARASI INTERMODAL TAŞIMA AĞINDA OPTIMAL ROTA SEÇİMİ

ULUSLARARASI INTERMODAL TAŞIMA AĞINDA OPTIMAL ROTA SEÇİMİ III. Ulusal Liman Kongresi doi: 10.18872/DEU.df.ULK.2017.005 ULUSLARARASI INTERMODAL TAŞIMA AĞINDA OPTIMAL ROTA SEÇİMİ ÖZET Melis Özdemir, Berker İnkaya, Bilge Bilgen 1 Globalleşen dünyada taşımacılık

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm Üretim Yönetiminde Temel Kavramlar

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm Üretim Yönetiminde Temel Kavramlar İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Üretim Yönetiminde Temel Kavramlar 1.1. Giriş... 2 1.2. Üretim Faktörleri ve Üretim... 3 1.3. Üretim ve İşlemler Yönetimi... 6 1.4. Üretim ve İşlemler Yönetiminin Kapsamı... 7

Detaylı

YÜKSEK FIRIN VE SİNTER DE KULLANILAN YERLİ DEMİR CEVHERLERİ İLE İTHAL DEMİR CEVHERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

YÜKSEK FIRIN VE SİNTER DE KULLANILAN YERLİ DEMİR CEVHERLERİ İLE İTHAL DEMİR CEVHERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI MADENCİLİK, Cilt 44, Sayı 2, Sayfa 37-43, Haziran 2005 Vol.44, No. 2, pp 37-43, June 2005 YÜKSEK FIRIN VE SİNTER DE KULLANILAN YERLİ DEMİR CEVHERLERİ İLE İTHAL DEMİR CEVHERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI A Comparison

Detaylı

AKARSULARDA KİRLENME KONTROLÜ İÇİN BİR DİNAMİK BENZETİM YAZILIMI

AKARSULARDA KİRLENME KONTROLÜ İÇİN BİR DİNAMİK BENZETİM YAZILIMI AKARSULARDA KİRLENME KONTROLÜ İÇİN BİR DİNAMİK BENZETİM YAZILIMI *Mehmet YÜCEER, **Erdal KARADURMUŞ, *Rıdvan BERBER *Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Tandoğan - 06100

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ YENİ DERS MÜFREDATI (1) FAKÜLTESİ: İŞLETME FAKÜLTESİ / BUSINESS SCHOOL

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ YENİ DERS MÜFREDATI (1) FAKÜLTESİ: İŞLETME FAKÜLTESİ / BUSINESS SCHOOL (3) SINIFI: 1. Yıl Güz Dönemi MIS101 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA 1 COMPUTER PROGRAMMING 1 Z 3-0 4 BUS101 BİLİM VE TEKNOLOJİ TARİHİ HISTORY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Z 3-0 4 BUS103 İŞLETMECİLER İÇİN MATEMATİK

Detaylı

2016 Yılı 3 Aylık Konsolide Sonuçlar. 25 Nisan 2016

2016 Yılı 3 Aylık Konsolide Sonuçlar. 25 Nisan 2016 1 25.04.2016 2016 Yılı 3 Aylık Konsolide Sonuçlar 25 Nisan 2016 2 25.04.2016 SORUMLULUK BEYANI Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (Erdemir) gerekli görüldüğü durumlarda yazılı veya sözlü bir şekilde

Detaylı

ÇELİK YAPILAR-I DERS NOTLARI

ÇELİK YAPILAR-I DERS NOTLARI BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2017-2018 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ÇELİK YAPILAR-I DERS NOTLARI 1 DERS PLANI KONULAR 1. Çelik Yapılar Hakkında Genel Bilgiler 1.1.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Şekiller Listesi... xvi Tablolar Listesi... xvii. Birinci Bölüm İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR. Yrd. Doç. Dr.

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Şekiller Listesi... xvi Tablolar Listesi... xvii. Birinci Bölüm İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR. Yrd. Doç. Dr. İÇİNDEKİLER Önsöz... iii Şekiller Listesi... xvi Tablolar Listesi... xvii Birinci Bölüm İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR Yrd. Doç. Dr. Onur KÖPRÜLÜ Giriş... 1 1.1. Güdü, İhtiyaçlar ve Maslow un İhtiyaçlar

Detaylı

NETFORM Mühendislik Makina Metal. Firma Sunumu

NETFORM Mühendislik Makina Metal. Firma Sunumu Firma Sunumu 1 NETFORM Faliyet alanı: Metal şekillendirme ve optik ölçüm sistemleri Kuruluş yılı: 2010 Yer: İzmir 2 ÜRÜNLER YAZILIMLAR HİZMETLER EĞİTİMLER 3 Ürünler Soğuk Dövülmüş Alüminyum Parçalar Soğuk

Detaylı

Bazik Oksijen Fırını (BOF)

Bazik Oksijen Fırını (BOF) ÇELİK ÜRETİMİ Bazik Oksijen Fırını (BOF) Çelik üretimindeki ilk modern anlamdaki uygulamalar 1850 lerdeki Bessemer uygulamaları ile başlamıştır. İlk başta bu uygulamalarda kullanılan konvertörlerin iç

Detaylı

ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2014-2015 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER Code Dersin Adı (TR) Course Name (ING) ISL 131 Ekonominin Temelleri I Fundamentals of Economics I ISL 171 İşletme

Detaylı

Üretim Nedir? Üretim Planı

Üretim Nedir? Üretim Planı Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Üretim Planı Üretim Nedir? Mal ve hizmetleri bir dizi işlemden geçirerek biçim, zaman ve yer boyutuyla faydalı hale getirmek veya faydalılıklarını artırmaya yönelik her

Detaylı

HAZIRLIK FAALİYETLERİ FIRSAT MALİYETLERİNİN ÜRETİM KARARLARINA ETKİSİ

HAZIRLIK FAALİYETLERİ FIRSAT MALİYETLERİNİN ÜRETİM KARARLARINA ETKİSİ HAZIRLIK FAALİYETLERİ FIRSAT MALİYETLERİNİN ÜRETİM KARARLARINA ETKİSİ Adem DURSUN * Yaşar ÖZ ** Özet: Bu çalışmada, hazırlık faaliyetleri fırsat maliyetlerinin üretim kararlarına etkisi araştırılmaktadır.

Detaylı

Üretim Yönetimi. 3.1. Ürün Tasarımı 19.02.2012. 3.1.1. Ürün Tasarımını Etkileyen Faktörler. Bölüm 3. Üretim Sistemlerinin Tasarımı ve Kuruluşu

Üretim Yönetimi. 3.1. Ürün Tasarımı 19.02.2012. 3.1.1. Ürün Tasarımını Etkileyen Faktörler. Bölüm 3. Üretim Sistemlerinin Tasarımı ve Kuruluşu Üretim Yönetimi Bölüm 3. Üretim Sistemlerinin Tasarımı ve Kuruluşu Yrd. Doç. Dr. Selçuk ÇEBİ http://scebi.ktu.edu.tr 3.1. Ürün Tasarımı Ürün tasarımı, ürünün fiziksel özelliklerini ve fonksiyonlarını açıkça

Detaylı

Temelleri. Doç.Dr.Ali Argun Karacabey

Temelleri. Doç.Dr.Ali Argun Karacabey Doğrusal Programlamanın Temelleri Doç.Dr.Ali Argun Karacabey Doğrusal Programlama Nedir? Bir Doğrusal Programlama Modeli doğrusal kısıtlar altında bir doğrusal ğ fonksiyonun değerini ğ maksimize yada minimize

Detaylı

Bölüm 10. İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İşlevsel Stratejiler KURUMSAL STRATEJİLER

Bölüm 10. İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İşlevsel Stratejiler KURUMSAL STRATEJİLER Bölüm 10 İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel Stratejiler İşletmedeki yönetim düzeylerine göre yapılan strateji sınıflamasında orta veya alt yönetim düzeylerinde hazırlanmakta

Detaylı

MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 1 Çeliklerin ekonomik önemi. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir Güz Yarıyılı

MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 1 Çeliklerin ekonomik önemi. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir Güz Yarıyılı MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 1 Çeliklerin ekonomik önemi Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2013-2014 Güz Yarıyılı Demir alaşımları Çelik: Dökme demir: - Tanım olarak içerisinde diğer elementlere

Detaylı

KAYNAK : DÇÜD KAYNAK : DÇÜD

KAYNAK : DÇÜD KAYNAK : DÇÜD KARDEMİR A.Ş. 1 2 Dünya Ham Çelik Üretimi KAYNAK : DÇÜD KAYNAK : DÇÜD 3 2014 Yılı Ürün Cinslerine Göre Ham Çelik Üretimi 2014 Yılı Proses Ham Çelik Üretimi DÜNYA DÜNYA TÜRKİYE TÜRKİYE KAYNAK : DÇÜD 4 Türkiye

Detaylı

DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ

DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ I. DÜNYA DEMİR-ÇELİK (GTİP 72)TİCARETİ 2013 yılında dünya demir-çelik ihracatı bir önceki yıla göre %7,9 oranında azalarak 392,8 milyar $ seviyesinde gerçekleşmiştir.

Detaylı

YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI - II

YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI - II YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI - II Araş. Gör. Murat SARI 1/35 I Giriş Biri diğerini izleyen ve karşılıklı etkileri olan bir dizi kararın bütünüyle ele alındığı problemler için geliştirilen karar modelleri ve bunların

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. A. Burak İNNER

Yrd. Doç. Dr. A. Burak İNNER Yrd. Doç. Dr. A. Burak İNNER Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Yapay Zeka ve Benzetim Sistemleri Ar-Ge Lab. http://yapbenzet.kocaeli.edu.tr Doğrusal programlama, karar verici konumundaki kişilerin

Detaylı

ICS 77.140.50 TÜRK STANDARDI TS 3519 EN 10131/Nisan 1996 ÖNSÖZ

ICS 77.140.50 TÜRK STANDARDI TS 3519 EN 10131/Nisan 1996 ÖNSÖZ ICS 77.14.5 TÜRK STANDARDI TS 3519 EN 1131/Nisan 199 ÖNSÖZ Bu standard, CEN tarafindan kabul edilen EN 1131 standardi esas alinarak, TSE Metalürji Hazirlik Grubu'nca TS 3519'in revizyonu olarak hazirlanmis

Detaylı

Üniversitesi. {g.karatas, Library, Science Direct ve Wiley veri içerisinde

Üniversitesi. {g.karatas, Library, Science Direct ve Wiley veri içerisinde :, Üniversitesi 34156, stanbul, {g.karatas, c.catal}@iku.edu.tr Özet. sistematik ebilmek üzere, yöntemlerini in n veri belirlemek, ortaya konulan. IEEE Explorer, ACM Digital Library, Science Direct ve

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METOTLAR II DOĞRUSAL ISI İLETİMİ DENEYİ 1.Deneyin Adı: Doğrusal ısı iletimi deneyi..

Detaylı

Başlangıç Temel Programının Bilinmemesi Durumu

Başlangıç Temel Programının Bilinmemesi Durumu aşlangıç Temel Programının ilinmemesi Durumu İlgili kısıtlarda şartlar ( ) ise bunlara gevşek (slack) değişkenler eklenerek eşitliklere dönüştürülmektedir. Ancak sınırlayıcı şartlar ( ) veya ( = ) olduğu

Detaylı

Borçelik. Yassı çelik pazarının yüksek kaliteli malzeme ihtiyacını karşılamak üzere kurulmuş;

Borçelik. Yassı çelik pazarının yüksek kaliteli malzeme ihtiyacını karşılamak üzere kurulmuş; BORÇELİK Borçelik Yassı çelik pazarının yüksek kaliteli malzeme ihtiyacını karşılamak üzere kurulmuş; Verimli ve Rekabetçi Müşteri Odaklı Teknolojik İyi yönetilen Katma Değer Yaratan Gelecek vadeden bir

Detaylı

Erdemir Grubu 2010 Yılı Üç Aylık. 06 Mayıs 2010

Erdemir Grubu 2010 Yılı Üç Aylık. 06 Mayıs 2010 Erdemir Grubu 2010 Yılı Üç Aylık Konsolide Mali Sonuçlar 06 Mayıs 2010 SORUMLULUK BEYANI Ereğliğ Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Ş (Erdemir) gerekli görüldüğü ğ durumlardayazılı veya sözlü bir şekilde

Detaylı

DEMİR ÇELİK, DEMİR ÇELİK EŞYA

DEMİR ÇELİK, DEMİR ÇELİK EŞYA DEMİR ÇELİK, DEMİR ÇELİK EŞYA Hazırlayan Tarhan SEZGİN 2011 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi 1 / 14 DEMİR ÇELİK, DEMİR ÇELİK EŞYA SITC NO : 67 Demir Çelik ARMONİZE

Detaylı

Erdemir Grubu 2012 Yılı Konsolide Mali Sonuçlar. 20 Şubat 2013

Erdemir Grubu 2012 Yılı Konsolide Mali Sonuçlar. 20 Şubat 2013 Erdemir Grubu 2012 Yılı Konsolide Mali Sonuçlar 20 Şubat 2013 2 / 29 SORUMLULUK BEYANI Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (Erdemir) gerekli görüldüğü durumlarda yazılı veya sözlü bir şekilde geleceğe

Detaylı

DIŞ TİCARETTE KATMA DEĞER GÖSTERGELERİ TÜRKİYE 1

DIŞ TİCARETTE KATMA DEĞER GÖSTERGELERİ TÜRKİYE 1 DIŞ TİCARETTE KATMA DEĞER GÖSTERGELERİ TÜRKİYE 1 Ticarette katma değer ölçümü, ihracata konu olan mal ve hizmetlerin üretimindeki değerin kaynağını ülke ve sektörler açısından ortaya koyabilmek amacıyla

Detaylı

Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı

Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı HİTİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 8 YARIYILLIK LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL Ders

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi -Dağıtım Planlaması- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Dağıtım Tedarik zinciri içerisindeki ürün akıșları incelendiğinde üç temel akıș görülmektedir: Tedarik edilen girdilerin akıșı İmalat

Detaylı

ÖZLEM AYDIN TRAKYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ÖZLEM AYDIN TRAKYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI (OPERATIONAL RESEARCH) ÖZLEM AYDIN TRAKYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SUNUM PLANI Yöneylem araştırmasının Tanımı Tarihçesi Özellikleri Aşamaları Uygulama alanları Yöneylem

Detaylı

Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS

Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ABD YÜKSEK LİSANS ANABİLİM DALI KODU : 81109 01.Yarıyıl Dersleri Ders Kodu INS735* 02.Yarıyıl Dersleri Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders Kodu Ders

Detaylı

DENİZ TİCARETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sayı:Y-001 HABER BÜLTENİ

DENİZ TİCARETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sayı:Y-001 HABER BÜLTENİ DENİZ TİCARETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sayı:Y-1 HABER BÜLTENİ 24.2.216 Yük İstatistikleri, 216 Yük elleçlemesi %12,1 arttı Limanlarımızda gerçekleşen toplam yük elleçleme miktarı 216 yılı ayında bir önceki yılın

Detaylı

LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI

LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2014-2015 AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI BİRİNCİ YARIYIL Adı (TR) Adı (ING) ISL 131 Ekonominin Temelleri I Fundamentals of Economics I ISL 171 İşletme Yönetiminin

Detaylı

BÖLÜMLER. Birinci Bölüm TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNE GİRİŞ. İkinci Bölüm DIŞ KAYNAK KULLANIMI. Üçüncü Bölüm ENVANTER YÖNETİMİ

BÖLÜMLER. Birinci Bölüm TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNE GİRİŞ. İkinci Bölüm DIŞ KAYNAK KULLANIMI. Üçüncü Bölüm ENVANTER YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ ARKA PLANI, GELİŞİMİ, GÜNCEL UYGULAMALARI BÖLÜMLER Birinci Bölüm TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNE GİRİŞ İkinci Bölüm DIŞ KAYNAK KULLANIMI Üçüncü Bölüm ENVANTER YÖNETİMİ Dördüncü Bölüm

Detaylı