18 KÜMÜLATİF ETKİLER 18.1 GİRİŞ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "18 KÜMÜLATİF ETKİLER 18.1 GİRİŞ"

Transkript

1 18 KÜMÜLATİF ETKİLER 18.1 GİRİŞ Bu bölüm, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Projesinin etki alanı ( Proje Alanı ) içerisinde ya da yakınlarında geliştirilmekte olan, tespit edilmiş önemli başka projelerle birlikte neden olabileceği kümülatif etkileri tarif etmektedir. Ayrıca, potansiyel kümülatif etkilerle ilgili riskleri önlemek ya da en aza indirmek için etki azaltma önlemlerini belirlemektedir. Uluslararası kredi kuruluşları tarafından belirlenmiş olan IFC PS1 ve EBRD PR1 gereklilikleri, bir projenin risklerinin ve etkilerinin, diğer konuların yanısıra (i) diğer mevcut projeler ve koşullardan, ve (ii) ÇSED çalışmasının yapıldığı dönemde gerçekçi olarak tanımlanmış ve çeşitli projelerin ya da gelişmelerin etki alanlarıyla örtüşebilecek, gelecekteki diğer gelişmelerden (projenin kendisine ait gelecekteki aşamaları dahil) kaynaklanacak kümülatif etkiler açısından da incelenmesi gerektiğini ifade etmektedir. Bu nedenle, bu ÇSED kapsamında kümülatif etkiler, Proje Alanında Otoyol Projesinin mevcut koşullarda devam etmekte olan ya da makul ölçüde öngörülebilir gelecekte planlanan eylemlerle/projelerle birlikte neden olabileceği artan değişimlerden kaynaklanan etkiler olarak tanımlamaktadır (1). Bu bölümün içeriği, hem Faz 1 hem de Faz 2 için geçerlidir. Projenin her iki fazı da, bu ÇSED kapsamında tek bir proje değerlendirilmektedir. Dolayısıyla, Faz 1 ve Faz 2 arasında kümülatif etkiler söz konusu değildir. Belirlenmiş olan diğer projelerin türüne/özelliklerine ve bunların kendine özgü etkilerine bağlı olarak, kümülatif etkiler açısından başlıca ilgi konuları ÇSED kapsamında ele alınmış olan herhangi bir etki türünü kapsayabilir. Geçici süreliğine, bu tür etkiler inşaat faaliyetleri ve bunu izleyen dönemde, otoyolun işletilmesi sırasındaki olağan ve olağan dışı faaliyetler sırasında meydana gelebilir. Amaç, tanımlanmış olan herhangi bir kümülatif etkiyi önlemek/en aza indirmek olacaktır BİLGİ KAYNAKLARI Bu bölümde paylaşılan teknik bilgiler, temel olarak bu ÇSED raporunun önceki bölümlerinden ve ilerleyen kısımlarda her bir durum için ayrı olarak belirlenen diğer spesifik verilerden elde edilmiştir. Diğer potansiyel projelerle ilgili bilgiler genellikle, bölgesel planlama dokümanlarından ve ayrıca referans verildiği üzere, internette kamu erişimine açık olan daha yakın tarihli kaynaklardan edinilmiştir. Ayrıca, paydaş katılım faaliyetleri sürecinde halktan ve yasal paydaşlardan edinilen bilgiler de göz önüne alınmıştır. (1) Bu tanım, Mayıs 1999 tarihli Dolaylı ve Kümülatif Etkilerin ve Etki Etkileşimlerinin Değerlendirilmesi için Kılavuz başlıklı Avrupa Topluluğu dökümanında verilen tanımı temel almaktadır. 18-1

2 18.3 DEĞERLENDİRME METODOLOJİSİ Potansiyel kümülatif etkilerin değerlendirilmesi büyük ölçüde, incelenen belirli yerlere (konum)/faaliyetlere bağlı olduğundan, her bir durum için ayrı olarak değerlendirilecektir. Değerlendirmede aşağıdaki metodoloji kullanılacaktır: Faz 1 ve Faz 2 nin Proje Alanlarında kümülatif etkiler doğurabilecek potansiyel yerlerin/faaliyetlerin belirlenmesi; Kümülatif etkiler açısından ilgili olan her bir tanımlanmış yer/faaliyet için, aşağıdaki sıra izlenecektir: - İlgili diğer proje ve yer/faaliyetin kısa tarifi (mevcut durum koşulları ve diğer ilgili veriler hakkında ilave bilgi vermesi için -eğer konuya uygun ise- ilgili ÇSED Raporu bölümlerine referans verilecektir); - Kümülatif etkilerin temel potansiyel türlerinin değerlendirilmesi, etkilerin gerçekleşme olasılığı (hiçbir etki azaltma önleminin alınmadığı varsayılarak) ile etkinin önemi ve büyüklüğünün (Projenin kendi etkileriyle karşılaştırılarak) tahmini; - Potansiyel etki azaltma önlemlerinin tarifi ve geriye kalan kümülatif etkiler. Belirli etki özelliklerine bağlı olarak, kümülatif etkiler için spesifik bir önem düzeyi tanımlamak uygun olabilir veya olmayabilir. Uygun olduğunda, önem kriterleri için ilgili ÇSED bölümlerindeki benzer türdeki etkiler referans alınacaktır (örneğin, kümülatif gürültü etkileri için, 13. Bölüm deki gürültü kriterleri kullanılacaktır) POTANSİYEL KÜMÜLATİF ETKİ YERLERİNİN BELİRLENMESİ Proje Alanında Kümülatif Etki Yaratma Potansiyeli Olan Bilinen Projeler Proje Alanı, Projenin kuzey ucu olan Gebze de KM 0 dan başlayarak ve güzergâh boyunca ilerleyerek KM 408 de İzmir deki son noktaya kadar, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu projesi ile örtüşebilecek, üçüncü taraflara ait diğer planlar ya da projeler açısından incelenmiştir. İnceleme, hâlihazırda devam etmekte olan ya da yakın gelecekte planlanan, konumları ya da faaliyetleri Proje Alanı ile inşaat ya da işletme sırasında kesişebilecek/örtüşebilecek, bilinen diğer projeleri ele almıştır. Yukarıdaki incelemenin sonucunda, Projenin kümülatif etkilerinin değerlendirilmesiyle doğrudan ilgili olabilecek aşağıdaki projeler ya da faaliyetler belirlenmiştir: Faz 1 (KM 0 - KM 58) İzmit Körfezi nde Dilovası Limanı nın, özellikle Belde Konteyner Terminali nin genişletilmesi (İzmit Körfezi nde, KM 4 yakınlarında); Limandaki gelişmelere bağlı olarak dip tarama ve tarama malzemesinin bertarafı (İzmit Körfezi); Faz 2 (KM 58 - KM 408, mevcut Bursa Çevre Yolu dahil) 18-2

3 Manisa yakınlarında Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren hattı inşaatı ve işletilmesi (yaklaşık KM ). Yukarıda bahsi geçen projeler, Kısım 18.5 den itibaren daha detaylı tarif edilmekte ve değerlendirilmektedir Proje Alanındaki Diğer Projeler Bölgede (ve kısmen Proje Alanında), örtüşmeye ya da kümülatif etkilere neden olmaları öngörülmeyen birkaç başka bilinen ya da potansiyel proje tanımlanmış ve aşağıda anlatılmıştır. Bu nedenle, bu projeler kümülatif etkiler açısından daha fazla ele alınmayacaktır. Proje Alanındaki Mekânsal Planlama Genel Proje Alanındaki mekânsal planlama, 1990 ların ortalarından itibaren Gebze ve İzmir i bağlayacak şekilde planlanmış çeşitli otoyol kesimlerinin incelenmesini içermiştir (1. ve 2. Bölüm de ele alındığı üzere). 5. Bölüm de değerlendirildiği gibi; Kocaeli (en son versiyonu 2006 tarihli), Yalova (2006), Bursa (1998) ve Manisa-Kütahya-İzmir (2009) illerinin Çevre Düzeni Planları, planlama sürecinin ve dokümantasyonunun bir parçası olarak, Otoyol güzergâhını içermektedir. Bu nedenle, Proje Alanında başka projelerin, endüstriyel gelişmelerin, yerleşim alanlarının, v.b gelişimini engellemek (ya da en azından en aza indirmek) mümkün olmuştur. (Not: Balıkesir ili için Çevre Düzeni Planı mevcut değildir). Manisa ilinin planı incelendiğinde, planlanan Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren hattının halihazırda planda yer aldığı görülmektedir; bu proje de kümülatif etkiler açısından bu bölümde ele alınmaktadır. Bursa ili ile ilgili durum farklıdır: Otoyol güzergâhı 2011 yılı Ağustos ayında Uluabat Gölü nün kuzeyine ve batısına doğru yönlendirilerek değiştirilmitir ve bu nedenle 1998 tarihli Bursa Çevre Düzeni Planı yeni güzergâhı yansıtmamaktadır. Hâlihazırda, KGM Bursa Çevre Düzeni Planı nın yeni otoyol güzergâhını içerecek şekilde revize edilmesini talep etmiştir. Bu bölgede oluşabilecek potansiyel kümülatif hususlar da daha detaylı olarak bu bölümde ele alınmaktadır. Yukarıda bahsedilenlerin dışında, Proje Alanında başka önemli bir gelişim; karayolu, demiryolu, v.b. inşaat projeleri (ya da projelerin kesişen etki alanları) tespit edilmemiştir. Ayrıca, halk toplantılarında ya da halktan ve yasal paydaşlardan alınan görüşlerde de bu tür faaliyetlerden söz edilmemiştir. Türkiye deki Diğer Otoyol Projeleri KGM 2010 yılı Kasım ayında gelecek yıllarda Türkiye çapında inşa edilmesi öngörülen 24 yeni otoyol projesini duyurmuştur (1). Bu projeler arasında yer alan ilk proje, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Projesi dir. Aşağıda belirtilen ve planlanan diğeriki otoyol projesi de gelecekte Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu ile ilişkili olabilir. (1) 18-3

4 Kuzey Marmara Otoyolu: Listede ikinci sıradaki proje Kuzey Marmara Otoyolu dur. Bu otoyolun Kınalı dan (Batıda Tekirdağ ilinde) itibaren yaklaşık 414 kilometre olacak şekilde, İstanbul un kuzeyindeki üçüncü bir Boğaz Köprüsü üzerinden İstanbul Boğazı nı geçerek, Gebze de Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu na bağlanması öngörülmektedir (1). Bu projenin 2012 yılı Ocak ayındaki ihale süreci iptal edilmiştir ve mevcut koşullarda projenin sonraki aşamaları ve zamanlaması henüz net değildir (2). Bu durumda, potansiyel kümülatif etkilerin makul oranda değerlendirilmesine olanak tanıyacak şekilde proje hakkında yeterli detaylı bilgi mevcut değildir. Muhtemelen, Gebze de Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Projesi nin inşaat faaliyetleri, bölgede Kuzey Marmara Otoyolu bağlantısı ile ilgili inşaatın (eğer Gebze de böyle bir bağlantı gerçekleştirilecekse) başlamasından uzun süre önce tamamlanmış olacaktır. Ankara-İzmir Otoyolu: Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu ile potansiyel olarak geleceğe yönelik ilgisi olan bir başka proje, listede 8 numarada yer alan ve 535 kilometre uzunluğundaki Ankara-İzmir Otoyolu dur. Bu proje henüz ön fizibilite aşamasındadır (3) ve genel hedef olarak 2023 yılında tamamlanması planlanmaktadır. Planlanan güzergâha ilişkin mevcut koşullarda hiçbir detay mevcut değildir. Ancak, Manisa-Kütahya-İzmir Çevre Düzeni Planı na göre, bu otoyolun Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu na Turgutlu nun kuzeyinde bir noktada bağlanması beklenmektedir. Her durumda, Ankara-İzmir Otoyolu nun planlama aşamasının henüz erken dönemlerinde olduğu düşünüldüğünde, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Projesi inşaatının Ankara-İzmir Otoyolu nun İzmir bölgesindeki detaylı planlamasının yapılmasından önce tamamlanacağı tahmin edilmektedir. Bu durumda, gelecekteki mevcut durum koşullarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu mevcut bir proje olacak ve Ankara-İzmir Otoyolu Projesi nin planlayıcıları tarafından bu şekilde değerlendirilmesi gerekecektir. Listelenen diğer projeler Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Proje Alanı ndan daha uzakta konumlandırılmıştır ve Proje Alanı içerisinde değildir. Özet olarak, Proje Alanında kamuya duyurulmuş ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Projesi ile birlikte kümülatif etkilere neden olabilecek başka otoyol projeleri yer almamaktadır DİLOVASİ LİMANI BELDE KONTEYNER TERMİNALİ Genel Bilgi Dilovasi Limanı tesisleri, İzmit Körfezi nde İzmit Körfezi Köprüsü nün kuzeyde karaya bağlandığı noktanın hemen doğusunda yer almaktadır (bkz. Şekil 18.1). Bu tesislerin bir kısmını, m² lik dökme kimyasal sıvı yükler için kurulmuş bir terminal olan Poliport oluşturmaktadır (4) ; terminalin batısındaki iskele Köprü açıklığının yaklaşık 1 km doğusundadır. (1) (2) (3) (4) 18-4

5 Şekil 18.1 Köprünün Kuzeyde Karaya Bağlandığı Nokta ve Dilovası Limanı Tesisleri Dilovası Liman Bölgesi nde mevcut durumda, özel bir firma olan Belde Liman Isletmeleri ve Depoculuk A.Ş. tarafından Belde Limanı Konteyner Terminali Genişletme Projesi (Belde Terminali Projesi) olarak bilinen büyük bir genişletme çalışması yürütülmektedir. Belde Terminali Projesi, Köprü açıklığı altındaki, doğuya Poliport Terminali ne doğru ve birkaç kilometre boyunca Köprünün batısına doğru uzanan kıyı kesimini kapsayacaktır. Tesisler; bir konteyner terminali, depolama alanı bir RORO terminali ve dökme kimyasal depolama tanklarından oluşacaktır. Belde Terminali, mevcut/ana Dilovası Limanı bölgesine yeni bir karayolu ve gelecekte Köprü Açıklığı nın altında kalacak olan mevcut demir yolu hattıyla bağlanacaktır. Bu kısımla ilgili mevcut durum bilgileri için temel bir kaynak, uzman danışmanlık firması OPAC tarafından Proje Sponsorları adına 2010 yılında hazırlanmış olan Güvenlik Koridoru Teknik Raporu ( OPAC Raporu ) dur (1). Çalışma özellikle, mevcut ve gelecekteki liman tesisleri ile ilişkili olarak hem inşaat hem de işletme aşamaları sırasında deniz araçlarının Köprünün kuzey ayağının temelleri çevresinde emniyetli ve güvenli yaklaşımlarını ve erişim sınırlarını incelemek üzere yürütülmüştür Potansiyel Kümülatif Etkiler Belde Terminali Projesi ve Köprü temelinin inşaatı sırasında paralel inşaat faaliyetlerinden kaynaklanacak kümülatif risklerin ortaya çıkma potansiyeli söz konusu değildir; çünkü Belde Projesinin inşaat faaliyetleri neredeyse tamamlanmıştır (Kasım 2011 itibarı ile) ve işletme faaliyeti 2012 yılında başlayacaktır. Böylelikle, Köprü inşaatı Belde Terminali nin tamamlanmasından uzunca bir süre sonra başlamış olacaktır. Köprünün (1) Izmit Körfez Köprüsü, Güvenlik Koridoru Teknik Raporu Dilovası Konteyner Limanı nda Denizcilik Gereklilikleri, OPAC Consulting Engineers, Inc., tarafından NÖMAYG Ortak Girişimi için hazırlanmıştır, Mayıs

6 doğusundaki belli liman alanlarının doldurulmasına yönelik planlar bulunmaktadır; ancak bu faaliyetler Köprü inşaatından sonra yapılacak şekilde planlanmıştır. Belde Terminali Projesi ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Projesi nin potansiyel kümülatif etkileri (ve bu etkilerin gerçekleşme olasılığı ve büyüklüğü) aşağıdakileri kapsamaktadır: İnşaat Sırasında Hiçbir etki beklenmemektedir. İşletme Sırasında Köprünün kuzeydeki temeli çevresinde denizcilik faaliyetlerindeki kısıtlamalar nedeniyle, deniz araçlarının Belde Terminali ne (Köprünün batısındaki konteyner terminaline ve doğusundaki RORO terminaline) erişiminde kısıtlanma (gerçekleşme olasılığı kesin; gemi çarpışmalarında risk artışı ve bunların neden olabileceği sağlık ve güvenlik sorunları ile İzmit Körfezi nin kirlenme potansiyeli) Etki Azaltma Önlemlerinin İncelenmesi İnşaat Sırasında Hiçbir önlem gerekli görülmemektedir. İşletme Sırasında OPAC Raporu, hem inşaat hem de işletme sırasında deniz araçlarının emniyetini (gemilerin birbirleriyle ve köprü temeliyle çarpışma riski) ele almaktadır. Diğer önlemlerin yanısıra Rapor, Köprünün merkez hattından itibaren 160 metrelik bir emniyetli yaklaşım sınırı önermektedir (yani, kuzeydeki temelden kuzey sahiline uzanan kısıtlanmış bir bölge). Gelecekte; Poliport a ve yeni Belde RORO Terminali ne yaklaşan gemiler bu bölgenin doğusunda, yeni Belde Konteyner Terminali ni kullanan gemiler ise batısında kalmalıdır. Mevcut durumda, Liman Devlet Kontrol Ofisi ve T.C. Denizcilik Müsteşarlığı gemi çarpışmalarını engellemek üzere İzmit Körfezi için bir Trafik Ayırım Düzeni (TSS) ve Gemi Trafik Sistemi (VTS) geliştirmektedir. TSS ve VTS nin denizdeki her türlü çarpışma riskini önemli ölçüde azaltması öngörülmektedir ve Körfez Köprüsü nün inşaatının başlamasından önce, en azından TSS nin tamamıyla yürürlükte, çalışır ve uygulanır halde olacağı sanılmaktadır. Tüm inşaat gemilerinin ve normal deniz trafiğinin de ayrıca, denizde çarpışmaları önlemek için görünür kalmayı ve uygun seyir donanımına sahip olmayı sağlayarak Uluslararası Denizcilik Örgütü nün (IMO) COLREGS (1972) gerekliliklerine uyması beklenmektedir. 18-6

7 Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Projesi nin ve özellikle İzmit Körfezi Köprüsü nün genel anlamda, yeni Belde Terminali ve çevredeki diğer limanlar için lojistik bağlantılar açısından olumlu etkiler sağlayacağı beklenebilir. Yukarıdaki konuyla ilgili spesifik etki azaltma önlemleri 4. Bölüm de detaylı olarak ele alınmıştır ve burada tekarlanmamaktadır Geriye Kalan Kümülatif Etkiler Etki azaltma önlemleri tam olarak uygulandığı takdirde, yukarıdaki konuyla ilgili geriye kalan kümülatif etkilerin önemsiz seviyede olacağı değerlendirilmiştir. Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Projesi nin, Belde Terminali üzerinde net bir olumlu etkisi olabilir LİMANDAKİ GELİŞMELERE BAĞLI OLARAK DİP TARAMA VE TARAMA MALZEMESİNİN BERTARAFI Genel Bilgi 2. ve 4. Bölümlerde ele alındığı üzere, köprü temellerinin inşaatı 1 milyon m³ dip tarama malzemesinin ortaya çıkmasına neden olacaktır. Bu malzeme, kirlilik seviyesine ve fiziksel özelliklerine bağlı olarak (detaylı ölçümler Köprünün Mühendislik, Tedarik ve İnşaat Yüklenicisi tarafından ilerleyen zamanlarda yapılacaktır), karada ya da açık denizde bertaraf edilecektir. Kirlenmemiş sedimanların bir miktarının İzmit Körfezi ne geri boşaltılmasına, bu tür faaliyetlerde genellikle uygulandığı üzere, izin verilebilir. Yukarıda bahsedilen yeni Belde Konteyner Terminali ne ek olarak, İzmit Körfezi ndeki diğer bazı limanları da geliştirme ya da kapasitelerini arttırma planları mevcuttur. Aşağıdakiler bunlara dahildir: Derince Konteyner Limanı kapasitesi yılda en az TEU (Twenty foot Equivalent Units-20 feetlik konteyner) artacak şekilde genişletilecektir; Evyap Limanı 2015 yılına kadar kapasitesini 1,2 milyon TEU ya arttıracaktır; Yılport konteyner terminali, 2014 yılına kadar kapasitesini 2 milyon TEU ya arttıracaktır; ve DP World Yarımca,1,3 milyon TEU kapasiteli yeni bir konteyner terminali olarak inşa edilmektedir ve 1,4 milyon m 3 dip taraması ile 3 milyon m 3 islah çalışması içermektedir. Limanın 2012 yılında açılacağı öngörülmektedir. Başlıca liman projelerinin konumlarını gösteren harita aşağıda yer almaktadır (gelecekteki Körfez Köprüsü ile Otoyol da körfezi geçen kırmızı çizgi şeklinde gösterilmektedir). Belde Limanı nın yanısıra, Proje Alanı yakınlarındaki bir başka limanda Dilovası ndaki Yılport tur. Evyap, DP World Yarımca ve Derince Limanları Körfez Köprüsü nün doğusunda sırasıyla 16 km, 20 km ve 27 km mesafede bulunmaktadır. 18-7

8 Şekil 18.2 İzmit Körfezi ndeki Başlıca Liman Gelişimlerinin Konumları Bu limanların gelişimi ve/veya genişletilmesi, yakın zamanda gerçekleştirilmiş ya da Körfez Köprüsü nün inşaatıyla aynı dönemde olacak şekilde ileriki yıllarda gerçekleştirilmesi planlanan ek dip tarama projelerinin varlığını işaret etmektedir. Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Projesi veya yukarıda sözü geçen diğer projeler için İzmit Körfezi ndeki potansiyel sediman boşaltım yerleri henüz bilinmemektedir veya birçok proje için yetkililer tarafından henüz belirlenmemiştir (örneğin, İzmit Körfezi Köprüsü hâlâ planlama sürecinde olduğundan, bu karar için henüz erkendir). Muhtemelen, Proje Alanına yakınlıkları nedeniyle kümülatif etkiler açısından en ilgili iki proje her ikisi de Dilovası nda Kuzey Sahili nde bulunan Belde Terminali ve Yılport tur. Her durumda, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Projesi ve diğer liman gelişim/genişletme faaliyetleri nedeniyle dip tarama malzemesinin denize geri boşaltılması Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nın (ÇŞB) ve gerektiğinde diğer kurumların (örneğin Tarım Bakanlığı, Denizcilik makamları) onaylarına tabi olacaktır (ayrıca bkz. 4. Bölüm). Hangi tür malzemenin denize boşaltılacağına izin verileceğinin kararı yetkililer tarafından Türk Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik e (AB atık yönetmeliklerine benzerdir) göre verilecektir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, projeleri geliştirenlerin ayrıca, dip tarama faaliyetinin konumu ve tarama malzemesi miktarı gibi belli koşullara bağlı olarak bir kümülatif etki değerlendirme çalışması yapmalarını talep edebilir. Mevcut koşullarda, İzmit Körfezi ndeki su ve sediman kalitesi, özellikle iç havzada ve nehir ağızları ile mevcut limanlara yakın noktalarda düşüktür. Dip tarama faaliyetleri ve bu faaliyetlerden kaynaklanan malzemenin bertarafının (yetkililer tarafından izin verildiği takdirde) deniz tabanında gömülü haldeki ve İzmit Körfezi nin daha önce oluşmuş kirlilikten kaynaklana kirleticileri yeniden hareketlendirme ve denize bırakma potansiyelini taşımaktadır. 18-8

9 Potansiyel Kümülatif Etkiler Potansiyel Kümülatif Etkiler (ve bu etkilerin gerçekleşme olasılığı ve büyüklüğü) aşağıda verilmektedir: İnşaat Sırasında Aynı dönemde körfezde çok sayıda dip tarama faaliyeti yapılmasından kaynaklanacak su kalitesi üzerinde olumsuz etkiler (örneğin; bulanıklık, kirleticilerin varlığı) (gerçekleşme olasılığı yüksek; belli bir dönem boyunca orta büyüklükte sonuçlar) ; Denizde bertaraf edilecek olan dip tarama artıklarının miktarının artması nedeniyle su kalitesi üzerinde olumsuz etkiler (gerçekleşme olasılığı yüksek; belli bir dönem boyunca orta büyüklükte sonuçlar). İşletme Sırasında İşletme sırasında hiçbir ilgili etki öngörülmemektedir (Gemi trafiği ve çarpışma riski ayrıca 4. Bölüm de değerlendirilmiştir) Etki Azaltma Önlemlerinin İncelenmesi Dip Tarama Faaliyetleri /Dip Tarama Bulutu Köprü kuleleri için, dip tarama bulutunun öngörülen büyüklüğü ile dip tarama malzemesi (sediman) bulutunun çökelmesi ile çökelme sonucunda su kalitesi üzerinde neden olacağı etkiler açısından muhtemel etki alanı ayrıca değerlendirilmiştir. Ön hesaplamalar ve tahminlere dayalı olarak, sınırlı uzunlukta (yaklaşık 1000 metreye kadar) ve sınırlı sürede (dip taramanın iki aya kadar sürmesi planlanmaktadır) belirgin bir sediman bulutunun oluşacağı öngörülmektedir. Dip tarama sırasında sedimanlar hareketlenip suda askıda halde kaldıkça, kirleticiler ince taneli sedimanlardan ayrılabilir. Bu durum su kalitesinde azalmaya ve potansiyel olarak akıntı yönündeki hassas alıcıların etkilenmesine neden olabilir. Kısım de açıklandığı üzere, kirleticilerin sedimanların yüzeyine tutunmak ve mobilize olduktan sonra deniz tabanına çöken sedimanlara yeniden tutunmak şeklinde bir eğilimleri vardır. Sedimanların hareketinden kaynaklanan su kalitesindeki bozulma kısa ömürlü olacaktır. Bu nedenle, dip taramadan kaynaklanan sediman bulutunun mekânsal ve zamansal olarak başka projelerin dip tarama çalışmalarından kaynaklanan sediman bulutuyla örtüşmesinin ufak bir etki olarak değerlendirilebileceği düşünülmektedir; çünkü dip tarama faaliyeti nispeten kısa sureli (Köprü için yaklaşık iki ay) bir çalışmadır ve sediman bulutunun uzunluğu sınırlıdır. Köprüye yakınlığı açısından (yaklaşık 1000 m), potansiyel dip tarama faaliyetleriyle ilgili olabilecek bilinen projeler, yalnızca Köprüye komşu olan Belde Terminal Projesi nin inşaatı ve Yılport un genişletilmesi projesidir (mevcut koşullarda bu iki proje ve diğer limanlarla ilgili dip tarama faaliyetlerinin boyutları henüz kesinlik kazanmamıştır). Her durumda, yukarıda ifade edilmiş olduğu gibi, çevre ve liman yetkili kurumları her bir inşaat alanındaki dip tarama faaliyetlerinin onaylanmasından sorumlu olacaktır. 18-9

10 Dip Tarama Malzemesinin Denizde Bertarafı 4. Bölüm de tarif edildiği ve Atık Yönetim Planı nda daha detaylı olarak ele alınacağı üzere (ÇSYP uyarınca), Türk Standartlarının (ya da daha sıkı olan AB/Uluslararası standartların) spesifik kriterlerini karşılayan dip tarama malzemesinin İzmit Körfezi ne geri boşaltılmasına izin verilecek ve bu da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nın onayına tabi olacaktır. Sedimanların deniz ortamında boşaltılmasına sadece hassas alıcılardan uzak, seçilmiş bertaraf sahalarında izin verilecektir. Bu çerçevede, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Projesi nin dip tarama malzemesinin, bir başka projenin dip tarama malzemesiyle birlikte tahsis edilmiş aynı bertaraf alanına bırakılması olası bir seçenektir ve bu yaklaşım genel anlamda, ortak bertaraf sahası alanını azaltacaktır. Her projenin bertaraf öncesi sediman kalitesini belirlemesi ve Türk mevzuatı/uluslararası standartlar doğrultusunda, düzenleyici kurum onayına tabi olacak şekilde, uygun bir dip tarama malzemesi betaraf stratejisi belirlemesi gerekecektir. Özet olarak, dip tarama malzemesinin daha büyük, ortak bir bertaraf sahasında bertaraf edilmesinden (yani, birkaç projeden kaynaklanan malzemenin denizde aynı noktaya boşaltılması) kaynaklanacak kümülatif etkiler, birden fazla daha ufak bertaraf sahasının kullanılmasından kaynaklanacak kümülatif etkilerden daha az önem arz edebilecektir. Yukarıdaki konuyla ilgili spesifik etki azaltma önlemleri, 4. Bölüm de detaylandırılmıştır ve burada tekrarlanmamaktadır Geriye Kalan Kümülatif Etki Etki azaltma önlemleri tam olarak uygulandığında, geriye kalan kümülatif etkinin önemsiz seviyede olacağı değerlendirilmektedir. En uygun bertaraf yerine karar verilmesi için gelecekte yetkililerle daha detaylı değerlendirme ve incelemeler yapılması gerekecektir. Belde Terminal Projesi ve Yılport un genişletilmesi ile ilgili dip tarama çalışmalarının zamanına bağlı olarak, dip tarama malzemelerinin ortak bertarafı seçeneğinin daha detaylı araştırılması faydalı olabilir. Bir miktar dip tarama malzemesinin dolgu malzemesi olarak yakınlardaki liman inşaatı/genişletme projelerinde yeniden kullanımı potansiyeli de söz konusu olabilir. Bu tür uygulamalar, dip tarama malzemelerinin yeniden kullanımı için genelde tercih edilen bir yöntemdir. OTOYOL un, ilgili yetkililer ve limanların gelişiminden sorumlu taraflarla bu seçenekleri daha detaylı görüşmesi gerekecektir MANİSA YAKINLARINDAKİ DEMİRYOLU HATLARI Genel Bilgi Proje Alanında iki demiryolu projesinin yürütüldüğü bilinmektedir. Bu projelerin her ikisinin de çalışmaları Manisa yakınlarında gerçekleştirilmektedir: 18-10

11 Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı T.C. Devlet Demiryolları (TCDD) Türkiye genelinde belli sayıda yeni yüksek hızlı tren hattı projelerini gerçekleştirmeyi planlamaktadır. Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu Projesi Proje Alanı ile örtüşmesi muhtemel yüksek hızlı tren projesi, Ankara dan İzmir e önerilen 500+ km yüksek hızlı tren hattıdır (1) (Ankara-Polatlı-Afyon-Uşak-İzmir). Belli yerlerde inşaat çalışmaları başlamıştır ve 2015 yılında güzergâhın hazır olması beklenmektedir. Manisa-Kütahya- İzmir Çevre Düzeni Planı na göre, önerilen demiryolu hattı Manisa nın doğusunda/güneydoğusunda (anlaşıldığı kadarıyla, KM 368 yakınlarında) Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Projesi ile kesişecektir. Bu bölgede hâlihazırda hiçbir inşaat faaliyeti yürütülmemektedir. Potansiyel olarak, daha batıdaki bazı yerlerde de yüksek hızlı tren hattı Otoyol güzergâhına yakın olarak ilerleyecektir (bkz. aşağıya bakınız). Manisa yakınlarında Yük Treni Hattı Proje Alanında, Akalan Köyü yakınlarında (Manisa nın güneyi ve İzmir in doğusu) yük taşımacılığı için kullanılacağı bildirilen İzmir/Bornova, Manisa ve Kemalpaşa da planlanmakta olan yeni bir endüstriyel alanı (KOSBİ: Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi) birbirine bağlayacağı öngörülen yeni bir demiryolu hattının inşaatı devam etmektedir. Ankara-İzmir yüksek hızlı tren yolunun da bu bölgede aynı hattı kullanabileceği belirtilmiştir. Bu yeni hat, Akalan köyü yakınlarında doğu-batı doğrultusunda Otoyola neredeyse paralel olarak ilerleyecektir. Aşağıdaki görüntüden de anlaşılabileceği gibi (görüntü Haziran 2011 tarihlidir), demiryolu hattı çalışmaları Akalan ın kuzeyinde devam etmektedir. Otoyol ise köyün güneyinde inşa edilecektir (Şekil 18.3 de kırmızı çizgi). Uzaktan görüntülerin ve Çevre Düzeni Planları nın incelenmesi, bazı noktalarda demiryolu hattı ile Otoyolun birbirine 250 metre mesafede olacağını göstermektedir. Akalan da ise, iki proje arasındaki mesafe 800 metredir. Akalan iki proje arasında yer alan tek köydür. ERM, 2011 yılı Eylül ayında yaptığı saha ziyareti sırasında, tren hattı için bir tünelin inşa edilmekte olduğu Akalan daki inşaat çalışmalarını gözlemlemiştir. (1)

12 Şekil 18.3 Akalan Köyü yakınlarında Demiryolu İnşaatı ve Otoyol Potansiyel Kümülatif Etkiler Potansiyel kümülatif etkiler (ve bu etkilerin gerçekleşme olasılığı ve büyüklüğü) aşağıdakileri kapsamaktadır: İnşaat Sırasında Demir yolu hattının devam etmekte olan inşaatının ne kadar süre ile devam edeceği ve bu bölgede otoyol inşaatının ne kadar çabuk başlayacağına bağlı olarak (mevcut koşullarda 2013 yılının ikinci yarısı gibi gözükmektedir), iki inşaat periyodu örtüşebilir. Bu durum, gürültüde artışa ve yerel halkın rahatsızlığına ve ayrıca yerel yollarda inşaatla ilgili trafik oluşmasına neden olabilir. Not: Bu durum, her iki demiryolu projesi ya da bunlardan biri için geçerli olacaktır (yüksek hızlı tren hattı Proje Alanında KM 368 de henüz başlamamıştır ve yük treni hattı Akalan da devam etmektedir). İşletme Sırasında Demiryolunun Akalan Köyü nü bir tünel içerisinden geçeceği için işletme aşamasında ilave gürültüden kaynaklanan rahatsızlık gibi hiçbir kümülatif etki beklenmemektedir. (2011 yılı Eylül ayında Akalan daki inşaat sahasında çekilen fotoğrafta görüldüğü üzere)

13 Şekil 18.4 Akalan Köyü yakınlarındaki Demiryolu İnşaat Alanı ERM tarafından çekilmiş fotoğraf, 22 Eylül 2011, Akalan Köyü yakınlarındaki Demiryolu İnşaat Alanı Otoyolun ve Yüksek Hızlı Tren hattının KM 368 deki potansiyel kesişiminde ise, söz konusu bölgede yerleşim birimi olmadığından kümülatif gürültü etkileri olası değildir Etki Azaltma Önlemlerinin İncelenmesi İnşaat Sırasında Mevcut varsayımlara ve bilgilere dayanarak, Akalan da demiryolu hattı için yapılan ağır inşaat/toprak işlerinin Otoyol için benzer toprak işleri çalışmalarının başlamasından uzun süre önce tamamlanacağı öngörülmektedir. Öte yandan, inşaat zamanlamasının yük treni hattı ve/veya yüksek hızlı tren hattı kesişme olasılığı bulunmaktadır. Bu nedenle, yerel lojistik (inşaat trafiği dahil) ve inşaat çalışmalarının sıralanmasında bir koordinasyon sağlamak üzere, Otoyol un inşaat planlaması sorumluları, demiryolu planlayıcılarıyla anlaşmak için bir araya gelecektir. Yüklenici bakış açısından bakıldığında ise, geçici arazi kullanımı/zararlar ile ilgili yerel arazi sahiplerinin tazmin edilmesi ve arazinin uygun şekilde eski haline getirilmesi ile ilgili olarak hangi tarafların hangi sorumlulukları taşıyacağına karar verilmesi için spesifik düzenlemeler yapılması gerekebilir. Yerel köy halkına proje planlarını anlatmak ve onları hem inşaat hem de işletme aşamasındaki potansiyel etkiler hakkında bilgilendirmek için ortak proje alanlarında Paydaş Katılım sürecinin koordine edilmesi gerekebilir. Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Projesi nin yerel köylerle ilgilenen Halkla İrtibat Görevlisi demiryolu projelerinde aynı görevi yapan kişilerle sıkı işbirliği içerisinde çalışarak, yerel halkın projeler hakkında bilgilendirilmesini ve sürece katılmasını sağlayacaktır

14 Geriye Kalan Kümülatif Etki Komşu köyler üzerindeki etkiyi olabildiğince en aza indirecek şekilde inşaat çalışmaları koordine edildiği takdirde, yukarıda bahsedilen konuyla ilgili geriye kalan kümülatif etki önemsiz seviyede olacağı değerlendirilmektedir SONUÇ Özet olarak, belirlenmiş tüm potansiyel kümülatif etkiler ÇSED nin bir parçası olarak halihazırda planlanmış olan (örneğin dip tarama malzemesinin bertarafı) ve/veya üçüncü şahıslar tarafından geliştirilmekte olan (İzmit Körfezi için VTS hazırlığı ve Akalan Köyü yakınlarında Yüksek Hızlı Tren için tünel inşaatı gibi) çeşitli etki azaltma önlemleri aracılığıyla en aza indirilecektir. Geriye kalan kümülatif etkilerin önemsiz olacağı öngörülmektedir. ayrıca, Proje Alanında devam etmekte olan ve gelecekte gerçekleşecek olan proje gelişimlerine özellikle dikkat edecektir

KUZEY MARMARA OTOYOLU PROJESİ

KUZEY MARMARA OTOYOLU PROJESİ KUZEY MARMARA OTOYOLU (3. Boğaz Köprüsü Dahil) PROJESİ KINALI ODAYERİ KESİMİ VE KURTKÖY AKYAZI KESİMİ www.marmaraotoyolu.com KUZEY MARMARA OTOYOLU (3. Boğaz Köprüsü Dahil) PROJESİ KINALI ODAYERİ KESİMİ

Detaylı

Kuzey Marmara Otoyolu Projesi (3. Boğaz Köprüsü Dahil) KINALI ODAYERİ KESİMİ VE KURTKÖY AKYAZI KESİMİ (Bağlantı Yolları Dahil)

Kuzey Marmara Otoyolu Projesi (3. Boğaz Köprüsü Dahil) KINALI ODAYERİ KESİMİ VE KURTKÖY AKYAZI KESİMİ (Bağlantı Yolları Dahil) Kuzey Marmara Otoyolu Projesi (3. Boğaz Köprüsü Dahil) KINALI ODAYERİ KESİMİ VE KURTKÖY AKYAZI KESİMİ ( Dahil) MARMARA OTOYOL İNŞAATI ADİ ORTAKLIĞI TİCARİ İŞLETMESİ Proje Tanımı... 3996 sayılı Bazı Yatırım

Detaylı

19 KÜMÜLATİF ETKİ DEĞERLENDİRMESİ... 2 19.1 GİRİŞ... 2 19.2 KILAVUZ... 2 19.3 KAPSAM VE METODOLOJİ... 2

19 KÜMÜLATİF ETKİ DEĞERLENDİRMESİ... 2 19.1 GİRİŞ... 2 19.2 KILAVUZ... 2 19.3 KAPSAM VE METODOLOJİ... 2 İçindekiler Tablosu 19 KÜMÜLATİF ETKİ DEĞERLENDİRMESİ... 2 19.1 GİRİŞ... 2 19.2 KILAVUZ... 2 19.3 KAPSAM VE METODOLOJİ... 2 19.3.1 Mekansal Kapsam... 2 19.3.2 Zamansal Kapsam... 2 19.3.3 Değerlendirme

Detaylı

Proje Bilgilendirme Dokümanı İskenderun Limanı Kapasite Artışı Projesi

Proje Bilgilendirme Dokümanı İskenderun Limanı Kapasite Artışı Projesi Proje Bilgilendirme Dokümanı İskenderun Limanı Kapasite Artışı Projesi Şubat 2013 Giriş Bu Proje Bilgilendirme Dokümanı, İskenderun Limanı Kapasite Artışı Projesi (Proje) ile ilgili bilgi vermektedir.

Detaylı

T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR LİMANI. Turan YALÇIN Liman İşletme Müdürü

T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR LİMANI. Turan YALÇIN Liman İşletme Müdürü T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR LİMANI Turan YALÇIN Liman İşletme Müdürü LİMAN Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanan Türkçe Sözlük te liman, gemilerin barınarak yük alıp boşaltmalarına,

Detaylı

BÖLÜM 11 KÜMÜLATİF ETKİLERİN DEĞERLENDIRILMESI

BÖLÜM 11 KÜMÜLATİF ETKİLERİN DEĞERLENDIRILMESI BÖLÜM 11 KÜMÜLATİF ETKİLERİN DEĞERLENDIRILMESI Sayfa i İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... İİ TABLOLAR DİZİNİ... İİ ŞEKİLLER DİZİNİ... İİ 11. KÜMÜLATİF ETKİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ... 1 11.1. GİRİŞ... 1 11.2. TÜRKİYE-YUNANİSTAN

Detaylı

Sasa A.Ş. İskele ve Şamandıra Sistemi

Sasa A.Ş. İskele ve Şamandıra Sistemi Sasa A.Ş. İskele ve Şamandıra Sistemi İşletmeci: SASA DUPONT SABANCI POLYESTER SANAYİİ A.Ş. İli: Hatay İlçesi/Köyü: İskenderun Niteliği: Şamandıra Coğrafi Konumu: 36 35' N - 36 10" E Erişim: Tesisin demiryolu

Detaylı

Kaynak: KGM, Tesisler ve Bakım Dairesi, 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi. Harita 16 - Türkiye 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi

Kaynak: KGM, Tesisler ve Bakım Dairesi, 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi. Harita 16 - Türkiye 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi ULAŞIM Kara taşımacılığı 2023 hedeflerinde büyük merkezler otoyollarla bağlanırken, nüfusu nispeten küçük merkezlerin bu otoyollara bölünmüş yollarla entegre edilmesi hedeflenmektedir. Harita 16 ve Harita

Detaylı

ULAŞIM. MANİSA www.zafer.org.tr

ULAŞIM. MANİSA www.zafer.org.tr ULAŞIM Kara taşımacılığı 2023 hedeflerinde büyük merkezler otoyollarla bağlanırken, nüfusu nispeten küçük merkezlerin bu otoyollara bölünmüş yollarla entegre edilmesi hedeflenmektedir. Harita 15 ve Harita

Detaylı

YILINDAKİ DEV YATIRIMLAR VE ESERLER

YILINDAKİ DEV YATIRIMLAR VE ESERLER 2016 YILINDAKİ DEV YATIRIMLAR VE ESERLER AK PARTİ GENÇLİK KOLLARI AR-GE VE EĞİTİM BAŞKANLIĞI KURUMSAL YAYINLAR SERİSİ 2016 YILINDAKİ DEV YATIRIMLAR VE ESERLER OCAK 2017 I ANKARA 2016 YILINDAKİ DEV YATIRIMLAR

Detaylı

ULAŞIM. AFYONKARAHİSAR 2015 www.zafer.org.tr

ULAŞIM. AFYONKARAHİSAR 2015 www.zafer.org.tr ULAŞIM 2023 kara taşımacılığı hedeflerinde, büyük merkezlerin otoyollarla bağlanırken, nüfusu nispeten küçük merkezlerin bu otoyollara bölünmüş yollarla entegre edilmesi hedeflenmektedir ve Afyonkarahisar

Detaylı

2.0 PLAN BİLGİLERİ. 2.1 Genel Bilgiler

2.0 PLAN BİLGİLERİ. 2.1 Genel Bilgiler 2-1 2.0 PLAN BİLGİLERİ 2.1 Genel Bilgiler Proje, Boğaz (veya İstanbul Boğazı) üstünden geçecek bir köprü, bağlantı ve bağlantı yollarıyla birlikte hem Avrupa hem de Asya yakası üzerinde yer alacak bir

Detaylı

Dip Tarama Malzemesinin Yönetimi ve Boşaltım Alanlarında Potansiyel Etkilerin Değerlendirilmesi

Dip Tarama Malzemesinin Yönetimi ve Boşaltım Alanlarında Potansiyel Etkilerin Değerlendirilmesi Dip Tarama Malzemesinin Yönetimi ve Boşaltım Alanlarında Potansiyel Leyla TOLUN1, Ebru MEHMETLİ2, Ceren TOSUN1, Süleyman TUĞRUL3, Halil İbrahim SUR4 1-TÜBİTAK MAM, Çevre Enstitüsü, PK.21, 41470, Gebze-Kocaeli

Detaylı

İZMİR İLİ, ALİAĞA İLÇESİ, ÇAKMAKLI KÖYÜ, LİMAN AMAÇLI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK ŞEHİR PLANCISI

İZMİR İLİ, ALİAĞA İLÇESİ, ÇAKMAKLI KÖYÜ, LİMAN AMAÇLI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK ŞEHİR PLANCISI İZMİR İLİ, ALİAĞA İLÇESİ, ÇAKMAKLI KÖYÜ, LİMAN AMAÇLI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK ŞEHİR PLANCISI 1- GİRİŞ : Aliağa ve Nemrut Liman bölgelerinden başlayarak Horozgediği Liman sahasına

Detaylı

Ek 6.2: Bugüne Kadar Gerçekleştirilmiş Olan Paydaş Katılım Faaliyetleri 1 1

Ek 6.2: Bugüne Kadar Gerçekleştirilmiş Olan Paydaş Katılım Faaliyetleri 1 1 Ek 6.2: Bugüne Kadar Gerçekleştirilmiş Olan Paydaş Katılım Faaliyetleri 1 1 1 Proje, ÇED prosedürlerine ilişkin hususların netleştirilmesi amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı

Detaylı

1. Ulaştırma. www.kuzka.gov.tr. TR82 Bölgesi Kastamonu Çankırı Sinop

1. Ulaştırma. www.kuzka.gov.tr. TR82 Bölgesi Kastamonu Çankırı Sinop 1. Ulaştırma Ulaştırma; sermaye, işgücü, hizmetler ve malların ülke düzeyinde ve uluslararası düzeyde en hızlı biçimde hareket etmesi için büyük önem arz etmektedir. Bu altyapının güçlü olmasının yanı

Detaylı

Tehlikeli Kimyasalların Deniz Yolu ile Taşınması Riskleri

Tehlikeli Kimyasalların Deniz Yolu ile Taşınması Riskleri Tehlikeli Kimyasalların Deniz Yolu ile Taşınması Riskleri Murat KORÇAK Kimya Yüksek Mühendisi 2. Tehlikeli Kimyasalların Yönetimi Sempozyumu ve Sergisi 1 Sunum İçeriği Denizcilik Sektörüne Temel Bakış

Detaylı

KIRŞEHİR ULAŞTIRMA RAPORU

KIRŞEHİR ULAŞTIRMA RAPORU 2013 KIRŞEHİR ULAŞTIRMA RAPORU Gökhan GÖMCÜ Kırşehir Yatırım Destek Ofisi 15.04.2013 KIRŞEHİR ULAŞTIRMA RAPORU 1. Karayolu Taşımacılığı Karayolu taşımacılığı, başlangıç ve varış noktaları arasında aktarmasız

Detaylı

DENİZ ÇEVRESİNİN KORUNMASI VE KİRLİLİĞİN ÖNLENMESİ ÇALIŞMALARI. Murat TURAN (Deniz ve Kıyı Yönetimi Dairesi Başkanı)

DENİZ ÇEVRESİNİN KORUNMASI VE KİRLİLİĞİN ÖNLENMESİ ÇALIŞMALARI. Murat TURAN (Deniz ve Kıyı Yönetimi Dairesi Başkanı) DENİZ ÇEVRESİNİN KORUNMASI VE KİRLİLİĞİN ÖNLENMESİ ÇALIŞMALARI Murat TURAN (Deniz ve Kıyı Yönetimi Dairesi Başkanı) II. Marmara Denizi Sempozyumu İstanbul, Aralık 2015 Deniz Kirliliğinin Kaynakları 1-Deniz

Detaylı

Yol Derecelendirmesi: Trafik Karakteristiği: Yön

Yol Derecelendirmesi: Trafik Karakteristiği: Yön Şekil 9.6.9 Yol Derecelendirmesi: Trafik Karakteristiği: Yön Şekil 9.6.9 Yol Derecelendirmesi: Trafik Karakteristiği: Yön Kısım 9:Kentsel Hasargörebilirlik Hesaplaması 9-97 Türkiye Cumhuriyeti İstanbul

Detaylı

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) - Ekler Haziran 2014 Ek 2.1: Ulusal Mevzuat URS-EIA-REP-203876 Genel Çevre Kanunu, Sayı: 2872 ÇED Yönetmeliği

Detaylı

Gebze Orhangazi İzmir Otoyolu (GOIO) Projesi (Körfezi Geçişi ve Bağlantı Yolları dahil) Proje Tanıtım Broşürü (Eylül 2012)

Gebze Orhangazi İzmir Otoyolu (GOIO) Projesi (Körfezi Geçişi ve Bağlantı Yolları dahil) Proje Tanıtım Broşürü (Eylül 2012) Gebze Orhangazi İzmir Otoyolu (GOIO) Projesi (Körfezi Geçişi ve Bağlantı Yolları dahil) Proje Tanıtım Broşürü (Eylül 2012) GİRİŞ Bu Proje Tanıtım Broşürü, 2011 yılında dağıtılan broşürün güncellenmiş hali

Detaylı

Proje Kapsamı ve Genel Bakış

Proje Kapsamı ve Genel Bakış Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Proje Kapsamı ve Genel Bakış Volker Irmer, Takım Lideri Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU

PLAN AÇIKLAMA RAPORU BALIKESİR İLİ, EDREMİT İLÇESİ, KIZILKEÇİLİ MAHALLESİ, ADA 329, PARSEL 7 DE KAYITLI TAŞINMAZ İÇİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Temmuz 2016 Balıkesir İli, Edremit

Detaylı

LOJİSTİK YATIRIMLARI KONFERANSI

LOJİSTİK YATIRIMLARI KONFERANSI LOJİSTİK YATIRIMLARI KONFERANSI TOPLAM KAMU YATIRIM HARCAMALARI İÇİNDEKİ BAKANLIĞIMIZ YATIRIMLARININ PAYI Cari fiyatlarla Bakanlığımız yatırımlarının toplam kamu harcamaları içindeki payı %17 den %46

Detaylı

BATI ANADOLU GRUBU. BATI ANADOLU GRUBU bugün,

BATI ANADOLU GRUBU. BATI ANADOLU GRUBU bugün, BATI ANADOLU GRUBU BATI ANADOLU GRUBU nun temelleri, 1966 yılında, %100 Türk Sermayesi ile kurulan Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. ile atılmıştır. Grubun ilk şirketi olan Batıçim hızla büyümüş ve kısa

Detaylı

3. TÜRKİYE ULAŞTIRMA SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ

3. TÜRKİYE ULAŞTIRMA SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ 3. TÜRKİYE ULAŞTIRMA SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ Cumhuriyetin 1950 yılına kadar olan döneminde, doğru bir ulusal politika ile demiryolu ve denizyoluna ağırlık verilmiştir. leştirilen atılım sonunda, ülkenin

Detaylı

13013 تيوكلا - ةافص لا 2921 :ب.ص (965) (965) :نوفلت (965) :ص كاف

13013 تيوكلا - ةافص لا 2921 :ب.ص (965) (965) :نوفلت (965) :ص كاف ص.ب: 2921 ال صفاة - الكويت 13013 تلفون: (965) 2999000-2999802 (965) فاك س: (965) 2999891 www.kuwait-fund.org Türkiye ve Kuveyt Devleti Kalkınmada Ortak Kuveyt Fonu nun Türkiye Cumhuriyeti ne Katkıları

Detaylı

DOĞU KARADENİZ LİMANLARININ KARAYOLU AĞINA UYGULADIĞI TRAFİK BASKISI

DOĞU KARADENİZ LİMANLARININ KARAYOLU AĞINA UYGULADIĞI TRAFİK BASKISI DOĞU KARADENİZ LİMANLARININ KARAYOLU AĞINA UYGULADIĞI TRAFİK BASKISI Doç.Dr.Ersan BAŞAR, Dr.Sercan EROL ve H.İbrahim Kurt KTÜ, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü II.Ulusal Liman Kongresi, DEU-2015

Detaylı

LİMAN İŞLETMECİLİĞİNDE ATIK ALIM FAALİYETLERİ:

LİMAN İŞLETMECİLİĞİNDE ATIK ALIM FAALİYETLERİ: LİMAN İŞLETMECİLİĞİNDE ATIK ALIM FAALİYETLERİ: Çanakkale Liman İşletmesi Örneği Evren BECEREN 1, Ali AKTOPRAK 1, Arzu TORÖZ 2 1 Çanakkale Liman İşletmesi San. Ve Tic. A.Ş. 2 Arse Çevre Mühendislik Dan.

Detaylı

RİZE İLİ, MERKEZ İLÇESİ, KIYI VE DOLGU DÜZENLEME ALANI AÇIKLAMA RAPORU

RİZE İLİ, MERKEZ İLÇESİ, KIYI VE DOLGU DÜZENLEME ALANI AÇIKLAMA RAPORU RİZE İLİ, MERKEZ İLÇESİ, KIYI VE DOLGU DÜZENLEME ALANI 1/5000 ÖLÇEKLİ İLAVE + REVİZYON NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU İÇİNDEKİLER 1) GENEL KAVRAMLAR... 3 1.1) Genel Tanım... 3 2) PLANLAMA ALANI... 5

Detaylı

Samsun Limanı nın Pazar Payını Arttırma Koşullarının Đncelenmesi Yrd.Doç.Dr. Soner ESMER (1) ve Yrd.Doç.Dr. Ersel Zafer ORAL (1,2) (1) Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Tınaztepe Kampüsü Buca

Detaylı

1. Hatay Lojistik Zirvesi Açılış Sunumu Hatay ın Gelişmesi İçin Lojistik Çalışmalar 18 Ekim 2012

1. Hatay Lojistik Zirvesi Açılış Sunumu Hatay ın Gelişmesi İçin Lojistik Çalışmalar 18 Ekim 2012 1. Hatay Lojistik Zirvesi Açılış Sunumu Hatay ın Gelişmesi İçin Lojistik Çalışmalar 18 Ekim 2012 Atilla Yıldıztekin Lojistik Yönetim Danışmanı Atilla@yildiztekin.com Lojistik? Son 5 Yılda Türkiye de hazırlanan

Detaylı

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ YENİ FOÇA ATIKSU ARITMA TESİSİ ATIKSU DEŞARJI DEĞERLENDİRME RAPORU

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ YENİ FOÇA ATIKSU ARITMA TESİSİ ATIKSU DEŞARJI DEĞERLENDİRME RAPORU TMMOB YENİ FOÇA ATIKSU ARITMA TESİSİ ATIKSU DEŞARJI DEĞERLENDİRME RAPORU ARALIK-2016 FOÇA ATIKSU ARITMA TESİSİ DEŞARJI DEĞERLENDİRME RAPORU İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü tarafından Ekim

Detaylı

İSTANBUL İLİ VE ÇEVRESİNDEKİ AGREGA MADENCİLİĞİ DURUM TESPİT RAPORU

İSTANBUL İLİ VE ÇEVRESİNDEKİ AGREGA MADENCİLİĞİ DURUM TESPİT RAPORU İSTANBUL İLİ VE ÇEVRESİNDEKİ AGREGA MADENCİLİĞİ DURUM TESPİT RAPORU Nisan - 2016 1. Giriş Agrega, beton üretiminde kullanılan kum, çakıl, kırmataş gibi malzemelerin genel adıdır. Beton içinde hacimsel

Detaylı

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100. ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler

Detaylı

LOJİSTİK SEKTÖRÜ BÜYÜME ORANLARI

LOJİSTİK SEKTÖRÜ BÜYÜME ORANLARI RAPOR: TÜRKİYE NİN LOJİSTİK GÖRÜNÜMÜ Giriş: Malumları olduğu üzere, bir ülkenin kalkınması için üretimin olması ve bu üretimin hedefe ulaşması bir zorunluluktur. Lojistik, ilk olarak coğrafyanın bir ürünüdür,

Detaylı

Kaynaklar ve Atıklar ile ilgili Destekleyici Bilgi

Kaynaklar ve Atıklar ile ilgili Destekleyici Bilgi Kaynaklar ve Atıklar ile ilgili Destekleyici Bilgi Taş Ocakları Değerlendirmesi GEBZEORHANGAZİ İZMİR OTOYOLU 1 Güneyköyü Taş Ocağı (Bölüm 1) Ocak Hakkında Genel Bilgiler Taş Ocağı ve Nakliye Yolunun Harita

Detaylı

NOTİK YAYINLAR. Seyir Haritaları ve Notik Yayınlar Kataloğu. Yayım Tarihi 2013. Yayım Şekli. Stok Numarası 7610270038535.

NOTİK YAYINLAR. Seyir Haritaları ve Notik Yayınlar Kataloğu. Yayım Tarihi 2013. Yayım Şekli. Stok Numarası 7610270038535. Yayım Tarihi 2013 NOTİK YAYINLAR Seyir Haritaları ve Notik Yayınlar Kataloğu Stok Numarası 7610270038535 Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığınca üretilen ve sayışa sunulan harita ve notik

Detaylı

YILINDAKİ DEV YATIRIMLAR VE ESERLER

YILINDAKİ DEV YATIRIMLAR VE ESERLER 2016 YILINDAKİ DEV YATIRIMLAR VE ESERLER AK PARTİ GENÇLİK KOLLARI AR-GE VE EĞİTİM BAŞKANLIĞI KURUMSAL YAYINLAR SERİSİ 2016 YILINDAKİ DEV YATIRIMLAR VE ESERLER OCAK 2017 I ANKARA 2016 YILINDAKİ DEV YATIRIMLAR

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Sayfa No: 1 / 12 REVİZYON TAKİP SAYFASI Rev. No Rev. Tarihi Rev. Yapılan Sayfa No Revizyonun Sebebi 00 - Yeni Yayın 01 08.08.2014 6 02 6 Kredi kuruluşu teknik danışmanı önerileri doğrultusunda değişiklik

Detaylı

ULAŞIM. 1 Tablo 85 - AB 27 Ülkelerinin 1995-2008 Yılları 2 Ulaştırma ve GSMH Artış Oranları

ULAŞIM. 1 Tablo 85 - AB 27 Ülkelerinin 1995-2008 Yılları 2 Ulaştırma ve GSMH Artış Oranları ULAŞIM Günümüzde ekonomik, ticari ve sosyal ilişkilerin artması ve insanların daha uzak mesafelere daha çabuk, zamanında ve konforlu biçimde erişme isteği ulaşım sektörünün önemini arttırmıştır. AB 27

Detaylı

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa ilçesi, Aydoğdu Mahallesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Açıklama Raporu

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa ilçesi, Aydoğdu Mahallesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Açıklama Raporu Ekim-2015 Tekirdağ İli, Süleymanpaşa ilçesi, Aydoğdu Mahallesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Açıklama Raporu (Lojistik Tesis Alanı) 1 İçindekiler PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI... 3 MEVCUT

Detaylı

E-POSTA : bursa.ikk@tmmob.org.tr WEB: http://bursakentsempozyumu.org

E-POSTA : bursa.ikk@tmmob.org.tr WEB: http://bursakentsempozyumu.org TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi BAOB Yerleşkesi Odunluk Mah. Akademi Cad. No:8 A1 Blok Kat2-3 Nilüfer / BURSA TEL : 0 224 453 62 00 FAX : 0 224 453 62 12

Detaylı

DENİZ KİRLİLİĞİNE İLİŞKİN YASAL PROSEDÜR VE KURUMLARIN SORUMLULUKLARI

DENİZ KİRLİLİĞİNE İLİŞKİN YASAL PROSEDÜR VE KURUMLARIN SORUMLULUKLARI DENİZ KİRLİLİĞİNE İLİŞKİN YASAL PROSEDÜR VE KURUMLARIN SORUMLULUKLARI. Cemil TUNÇYÜREK Çevre Mühendisi Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 11 Aralık 2015 1 Çevre Kanunu (İlgili hükümler) Kirletme

Detaylı

SELMA KISA PLANLAMA TEKİRDAĞ İLİ, KINALI-SARAY DEVLET YOLU BÜYÜKYONCALI GEÇİŞİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

SELMA KISA PLANLAMA TEKİRDAĞ İLİ, KINALI-SARAY DEVLET YOLU BÜYÜKYONCALI GEÇİŞİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU SELMA KISA PLANLAMA TEKİRDAĞ İLİ, KINALI-SARAY DEVLET YOLU BÜYÜKYONCALI GEÇİŞİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU AĞUSTOS, 2017 İÇİNDEKİLER AMAÇ... 2 KAPSAM... 2 YÖNTEM... 2 1.

Detaylı

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI TERSANELER VE KIYI YAPILARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HEDEF 2023 İZMİR LİMANLARI

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI TERSANELER VE KIYI YAPILARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HEDEF 2023 İZMİR LİMANLARI ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI TERSANELER VE KIYI YAPILARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HEDEF 2023 İZMİR LİMANLARI ÜLKEMİZDEKİ KIYI TESİSLERİ Uluslararası sefer yapan gemilere açık 178 kıyı tesisimiz

Detaylı

TCDD YENİDEN YAPILANMASI ŞEBEKE BİLDİRİMİ. 15 Haziran 2016

TCDD YENİDEN YAPILANMASI ŞEBEKE BİLDİRİMİ. 15 Haziran 2016 TCDD YENİDEN YAPILANMASI ŞEBEKE BİLDİRİMİ 15 Haziran 2016 SUNUM PLANI TCDD nin Yeniden Yapılanması Şebeke Bildirimi Genel Erişim Koşulları TCDD Altyapısı Kapasite Tahsisi Hizmetler Ücretlendirme 2 TCDD

Detaylı

ACİL MÜDAHALE MERKEZLERİNİN KURULMASI PROJESİ TEKİRDAĞ

ACİL MÜDAHALE MERKEZLERİNİN KURULMASI PROJESİ TEKİRDAĞ TEKİRDAĞ 1 DENİZ KİRLİLİĞİNE BÖLGESEL ACİL MÜDAHALE KOORDİNASYON VE EĞİTİM MERKEZİ - ANTALYA 2 Çevre Emniyetine Yönelik Proje ve Faaliyetler Deniz Ulaştırması Genel 1- ACİL MÜDAHALE MERKEZLERİNİN KURULMASI

Detaylı

Proje Bilgilendirme Dokümanı Bursa Entegre Sağlık Kampüsü Projesi

Proje Bilgilendirme Dokümanı Bursa Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Proje Bilgilendirme Dokümanı Bursa Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Ekim 2015 BRS Sağlık Yatırım A.Ş. Giriş Bu Proje Bilgilendirme Dokümanı, Bursa Entegre Sağlık Kampüsü Projesi (Proje) ile ilgili bilgiler

Detaylı

Satılık Depolama Tesisi / Arsa. Haramidere, Avcılar, İstanbul

Satılık Depolama Tesisi / Arsa. Haramidere, Avcılar, İstanbul Haramidere, Avcılar, İstanbul İçerik Yatırım Özeti Konum & Ulaşım Bölgedeki Önemli Yatırımlar Mülkiyet & İmar Durumu Teknik Özellikler Satış İşleminin Yapısı İletişim 2 Yatırım Özeti Yatırım arsası, İstanbul

Detaylı

İSTANBUL İLİ VE ÇEVRESİNDEKİ AGREGA MADENCİLİĞİ DURUM TESPİT RAPORU

İSTANBUL İLİ VE ÇEVRESİNDEKİ AGREGA MADENCİLİĞİ DURUM TESPİT RAPORU İSTANBUL İLİ VE ÇEVRESİNDEKİ AGREGA MADENCİLİĞİ DURUM TESPİT RAPORU Eylül - 2014 1. Giriş Agrega, beton üretiminde kullanılan kum, çakıl, kırmataş gibi malzemelerin genel adıdır. Beton içinde hacimsel

Detaylı

Popüler Bölgeler 2017

Popüler Bölgeler 2017 Popüler Bölgeler 2017 TÜRKİYE VE İSTANBUL DA ARZ VE TALEP AÇISINDAN ÖN PLANA ÇIKAN LOKASYONLARA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME Türkiye de gayrimenkul piyasasında arz ve talebi oluşturan dinamikler; Sosyal - ekonomik

Detaylı

Türkiye Denizcilik ve Lojistik

Türkiye Denizcilik ve Lojistik Türkiye Denizcilik ve Lojistik Türkiye İki kıtayı buluşturan, coğrafi konumu ve jeopolitik yapısı sebebiyle denizcilik ve lojistik faaliyetlerinde tarihte de bugün olduğu gibi kilit öneme sahip bir ülke

Detaylı

VI.2.6.1.1. Mansaptaki Baraj İnşaatları Bağlamında Aşağı Akışların İlgisi

VI.2.6.1.1. Mansaptaki Baraj İnşaatları Bağlamında Aşağı Akışların İlgisi Not: Aralık 2006 tarihli bu kısım Ağustos 2006 da yayımlanmış olan Kısım VI.2.6.1 in yerine geçmiştir. Bu bağlamda, Aralık 2006 da Ek P eklenmiştir. VI.2.6.1. İnşaat ve Su Tutulması Aşamasında Aşağı Akış

Detaylı

3 ÇSED KAPSAMI VE PAYDAŞ KATILIMI 3.1 GİRİŞ

3 ÇSED KAPSAMI VE PAYDAŞ KATILIMI 3.1 GİRİŞ 3 ÇSED KAPSAMI VE PAYDAŞ KATILIMI 3.1 GİRİŞ Kapsam belirleme çalışmasının temel amacı, önerilen bir projenin önemli olması muhtemel etkilerinin belirlenmesi, böylece ÇSED değerlendirme çalışmalarının bu

Detaylı

MERSİN ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ REVİZYON TAKİP SAYFASI

MERSİN ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ REVİZYON TAKİP SAYFASI Sayfa No: 1 / 14 REVİZYON TAKİP SAYFASI Rev. No Rev. Tarihi Rev. Yapılan Sayfa No 00 - Yeni Yayın Revizyonun Sebebi 01 6 Beton temini proje sahasına inşa edilen tesisten sağlanacağından, Beton Tesisi ile

Detaylı

Bozcaada Gökçeada Tarım Master Planı için pilot SÇD 24 Ekim 2014

Bozcaada Gökçeada Tarım Master Planı için pilot SÇD 24 Ekim 2014 Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

2016 yılında liman yatırımları hız kazanacak

2016 yılında liman yatırımları hız kazanacak 2016 yılında liman yatırımları hız kazanacak Denizcilik sektöründe önümüzdeki yıl liman yatırımları hız kazanıcak 2016 Liman Yılı Olacak. Denizcilik sektöründe önümüzdeki yıl liman yatırımları hız kazanıcak.

Detaylı

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü TOPOGRAFYA (HRT3351) Yrd. Doç. Dr. Ercenk ATA

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü TOPOGRAFYA (HRT3351) Yrd. Doç. Dr. Ercenk ATA Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü Ders Adı Kodu Yerel Kredi ECTS Ders (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuvar (saat/hafta) Topografya HRT3351 3 4 3 0 0 DERSİN

Detaylı

Yüksek hız Türkiye demiryollarının yeniden doğuşunun tam merkezinde

Yüksek hız Türkiye demiryollarının yeniden doğuşunun tam merkezinde Yüksek hız Türkiye demiryollarının yeniden doğuşunun tam merkezinde David Briginshaw Süleyman Karaman a Ankara daki TCDD Genel Müdürlüğü nde soru sorarken David Briginshaw ın Ankara dan bildirdiğine göre

Detaylı

KONUŞMACININ ADI SOYADI : İhsan ÖZEY. KONU BAŞLIĞI :Karayollarında Çevresel Sürdürülebilir Mühendislik Uygulamaları

KONUŞMACININ ADI SOYADI : İhsan ÖZEY. KONU BAŞLIĞI :Karayollarında Çevresel Sürdürülebilir Mühendislik Uygulamaları KONUŞMACININ ADI SOYADI : İhsan ÖZEY KONU BAŞLIĞI :Karayollarında Çevresel Sürdürülebilir Mühendislik Uygulamaları Konu Başlığı : Karayollarında Çevresel Sürdürülebilir Mühendislik Uygulamaları Sürdürülebilir

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu. Hazırlayanlar

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu. Hazırlayanlar Hazırlayanlar Tıbbi Teknolog Sait ŞEN Uzman Biyolog Zinnet OĞUZ Çevre Sağlık Teknisyeni Barış HALİÇ Yüksek Gıda Mühendisi Figen ERBİL NAZ Dr. Dilek DİKMEN Giriş ve Amaç Avrupa Birliği Komisyonu tarafından

Detaylı

Marmara Kıyıları Hassas Alan Yönetimi

Marmara Kıyıları Hassas Alan Yönetimi Marmara Kıyıları Hassas Alan Yönetimi Huri EYÜBOĞLU Şub. Müd. huri.eyuboglu@csb.gov.tr İSTANBUL SUNUM İÇERİĞİ SINHA PROJESİ Türkiye Kıyılarında Kentsel Atıksu Yönetimi: Sıcak Nokta ve Hassas Alanların

Detaylı

BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER

BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER BÖLÜM IV. PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER IV.1. Önerilen Projenin Olası Etkilerinin Tanıtımı Diyarbakır AAT Projesi,

Detaylı

Ek-K. Trafik Yönetim Planı 1 / 5

Ek-K. Trafik Yönetim Planı 1 / 5 1 / 5 Ek-K Trafik Yönetim Planı 2 / 5 TRAFİK YÖNETİM PLANI 1 Amaç ve Kapsam Trafik Yönetim Planı Proje nin inşaat ve işletme aşamalarındaki trafik kuralları ile ilgili sorumlulukların ve gerekliliklerin

Detaylı

Bölünmüş Karayolu Çalışmalarının Trafik Güvenliğine Etkisi

Bölünmüş Karayolu Çalışmalarının Trafik Güvenliğine Etkisi Bölünmüş Karayolu Çalışmalarının Trafik Güvenliğine Etkisi Nuran Bağırgan Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Merkez Kampüs KÜTAHYA Tel:. () nuranbagirgan@mynet.com

Detaylı

1 : 1.000.000 ÖLÇEKLİ TÜRKİYE MÜLKİ İDARE BÖLÜMLERİ HARİTASI VE YÜZÖLÇÜMLERİ

1 : 1.000.000 ÖLÇEKLİ TÜRKİYE MÜLKİ İDARE BÖLÜMLERİ HARİTASI VE YÜZÖLÇÜMLERİ 1 : 1.000.000 ÖLÇEKLİ TÜRKİYE MÜLKİ İDARE BÖLÜMLERİ HARİTASI VE YÜZÖLÇÜMLERİ Dr.Müh.Yb.Yavuz Selim ŞENGÜN Dr.Müh.Bnb. İsmail ŞAHİN Müh.Yzb. Fatih DURU TAKDİM PLÂNI 2009 Tarihli Türkiye Mülki İdare Bölümleri

Detaylı

Değerlendirmenin kapsamı belirlenirken, Projenin potansiyel sonuçları olarak aşağıdaki etki türleri tespit edilmiştir:

Değerlendirmenin kapsamı belirlenirken, Projenin potansiyel sonuçları olarak aşağıdaki etki türleri tespit edilmiştir: 5 ARAZİ KULLANIMI VE MÜLKİYET ÜZERİNDEKİ ETKİLER 5.1 GİRİŞ Bu bölüm, önerilen Otoyolun Faz 1 ve Faz 2 güzergâhları boyunca yer alan arazilerin ve arazi varlıklarının kullanımlarının etkilerini ele almaktadır.

Detaylı

EK N- ESAP (İZMİR- ONAYLI TÜRKÇE)

EK N- ESAP (İZMİR- ONAYLI TÜRKÇE) - ESAP (İZMİR- ONAYLI TÜRKÇE) İçindekiler İZMİR BAYRAKLI ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ ÇEVRESEL VE SOSYAL EYLEM PLANI (ÇSEP)... 2 İnşaat Öncesi... 2 İnşaat Aşaması... 7 İşletme Aşaması... 9 i İZMİR BAYRAKLI

Detaylı

Çevresel Gürültü Teknik Yardım Projesi

Çevresel Gürültü Teknik Yardım Projesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for the Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive Çevresel Gürültü Teknik Yardım Projesi Volker Irmer, Ekip Lideri İÇERİK Giriş AB Çevresel

Detaylı

İsmail KARTAL. Bölge Müdürü

İsmail KARTAL. Bölge Müdürü İsmail KARTAL Bölge Müdürü 25.11.2014 ASMA KÖPRÜ LOKASYONU ( KM: 4+175-7+082) DİLOVASI HERSEK BURNU İSTANBUL-BURSA-İZMİR OTOYOLU ( İZMİT KÖRFEZ GEÇİŞİ VE BAĞLANTI YOLLARI DAHİL) YAP-İŞLET-DEVRET PROJESİ

Detaylı

Bursa İl Sınırları İçerisinde Kalan Alanların Zemin Sınıflaması ve Sismik Değerlendirme Projesi

Bursa İl Sınırları İçerisinde Kalan Alanların Zemin Sınıflaması ve Sismik Değerlendirme Projesi Bursa İl Sınırları İçerisinde Kalan Alanların Zemin Sınıflaması ve Sismik Değerlendirme Projesi 17 Ağustos 1999, Mw=7.4 büyüklüğündeki Kocaeli depremi, Marmara Denizi içine uzanan Kuzey Anadolu Fayı nın

Detaylı

DENiZLERiMiZiN KORUNMASINA YÖNELiK YERiNE GETiRiLMESi GEREKEN HUSUSLAR 1. Deniz kirliliği nedir? Sorumlu Kurum/ Müdürlük hakkında bilgi alabilir

DENiZLERiMiZiN KORUNMASINA YÖNELiK YERiNE GETiRiLMESi GEREKEN HUSUSLAR 1. Deniz kirliliği nedir? Sorumlu Kurum/ Müdürlük hakkında bilgi alabilir DENiZLERiMiZiN KORUNMASINA YÖNELiK YERiNE GETiRiLMESi GEREKEN HUSUSLAR 1. Deniz kirliliği nedir? Sorumlu Kurum/ Müdürlük hakkında bilgi alabilir miyim? a. Deniz kirliliği; denizde ve deniz çevresinde meydana

Detaylı

Bursa Hastanesi PPP. Proje Tanımı. Projenin Hedefleri. Ülke: Türkiye. Proje no: Sektör: Belediye ve çevre altyapısı.

Bursa Hastanesi PPP. Proje Tanımı. Projenin Hedefleri. Ülke: Türkiye. Proje no: Sektör: Belediye ve çevre altyapısı. Bursa Hastanesi PPP Ülke: Türkiye Proje no: 48535 Sektör: Belediye ve çevre altyapısı İlan türü: Özel Hedeflenen kurul tarihi: 25 Ocak 2017 Durum: Nihai incelemeyi geçti, Kurul onayı bekleniyor Proje Özet

Detaylı

BILKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ GÜRÜLTÜ YÖNETİMİ PLANI REVİZYON TAKİP SAYFASI

BILKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ GÜRÜLTÜ YÖNETİMİ PLANI REVİZYON TAKİP SAYFASI Sayfa No 1 / 5 REVİZYON TAKİP SAYFASI Rev. No Rev. Tarihi Rev. Yapılan Sayfa No. Revizyonun Sebebi 00 - Yeni yayın 01 08.08.2014 3,4,5 Kredi kuruluşu teknik danışmanı önerileri doğrultusunda değişiklik

Detaylı

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ÖLÇEK:1/1000 Pafta No: K19-d-02-a-3a / K19-d-02-a-4b PİM PLANLAMA BÜROSU Yılmaz Şevket KOCATUĞ / Şehir Plancısı Yarhasanlar

Detaylı

1 )Aşağıdakilerden hangisi intermodal yüklere hizmet veren terminallerden biridir?

1 )Aşağıdakilerden hangisi intermodal yüklere hizmet veren terminallerden biridir? LOJİSTİK 2016 VIZE SORULARI 1 )Aşağıdakilerden hangisi intermodal yüklere hizmet veren terminallerden biridir? Genel Parça Yük Terminalleri Kuru Dökme Yük Terminalleri Özel Yük Terminalleri Sıvı Dökme

Detaylı

1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU Bu çalışma Isparta İli Gelendost İlçesi, Avşar köyü 17-18 pafta 1917, 7342, 7346, 7250 nolu parseller içerisinde kalan alanı kapsamaktadır.

Detaylı

YÖNETMELİK. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: LĠMANLAR YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK

YÖNETMELİK. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: LĠMANLAR YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK 6 Ağustos 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28730 YÖNETMELİK Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: LĠMANLAR YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK MADDE 1 31/10/2012 tarihli ve

Detaylı

ARAZİ TEMİN RAPORU MELTEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. EGE RES İzmir ili, Kemalpaşa ilçesindedir. MELTEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş

ARAZİ TEMİN RAPORU MELTEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. EGE RES İzmir ili, Kemalpaşa ilçesindedir. MELTEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş 1. Proje Hakkında Bilgi ARAZİ TEMİN RAPORU MELTEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Adı ve Konumu Proje Sponsoru Proje Maliyeti Kurulu Güç Temel Uygulama Tarihleri EGE RES İzmir ili, Kemalpaşa ilçesindedir.

Detaylı

AVRUPA ENERJİ BORU HATLARI

AVRUPA ENERJİ BORU HATLARI AVRUPA ENERJİ BORU HATLARI GÜNEY GAZ KORİDORU PROJELERİ ÇELİK BORU İMALATÇILARI DERNEĞİ 2012 AVRUPA ENERJİ BORU HATLARI GÜNEY GAZ KORİDORU PROJELERİ 1. Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP)

Detaylı

GEMİ KAYNAKLI PETROL TÜREVLİ YASAL OLMAYAN DEŞARJLARIN TESBİTİNDE BİR GEMİADAMININ ÖNGÖRÜLERİ

GEMİ KAYNAKLI PETROL TÜREVLİ YASAL OLMAYAN DEŞARJLARIN TESBİTİNDE BİR GEMİADAMININ ÖNGÖRÜLERİ Gemi Kaynaklı Deniz ve Hava Kirliliği Semineri, 26 Mart 2012, İTÜ Denizcilik Fakültesi, Tuzla GEMİ KAYNAKLI PETROL TÜREVLİ YASAL OLMAYAN DEŞARJLARIN TESBİTİNDE BİR GEMİADAMININ ÖNGÖRÜLERİ Uz. Kpt. A. Tuğsan

Detaylı

FİNAL (11 TEMMUZ 2016)

FİNAL (11 TEMMUZ 2016) ÇEVRESEL VE SOSYAL EYLEM PLANI OKSUT ALTIN MADENİ, TURKİYE (PROJE) FİNAL (11 TEMMUZ 2016) PG1 Çevresel ve in ve Etkilerin Değerlendirilmesi ve Yönetimi 1.1 Projenin çevresel ve sosyal 1 performansı ve

Detaylı

Gemlik-Armutlu Karayolu nun bitişiğinden güneye doğru uzanmaktadır.

Gemlik-Armutlu Karayolu nun bitişiğinden güneye doğru uzanmaktadır. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU: Kapsam: Hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Bursa İli, Gemlik İlçesi, Yeni Mahallesinde, H22-A-09-A-1-C, pafta, 956, 957 nolu imar adaları ile çevresini

Detaylı

Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012

Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012 Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012 H.Bülent KADIOĞLU Çevre Mühendisi Golder Associates Sunum

Detaylı

Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi

Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi T. C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Daire Başkanlığı 03 Aralık 2013 / Afyonkarahisar

Detaylı

LİMANLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK ( T R.G.)

LİMANLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK ( T R.G.) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: LİMANLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (06.08.2013 T. 28730 R.G.) MADDE 1 31/10/2012 tarihli ve 28453 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ Kentsel ve Kent dışı Alanlarda Yaya Trafiği ve Sosyal Yaşam Olarak İnsan Yaşamında Önemli Yer Tutan Hemzemin Geçitler Trafik Güvenliği olarak en tehlikesiz

Detaylı

1. SRO-Haramain Hızlı Tren Ağı (HHR): 1. Aşama: 1&2. Paket

1. SRO-Haramain Hızlı Tren Ağı (HHR): 1. Aşama: 1&2. Paket DEMİRYOLU PROJELERİ 1. SRO-Mekke Tek Hattı Suudi Demiryolları Organizasyonu (SRO), BAE de yapılmakta olan Dubai Metrosu benzeri olan Al Mashaaer Al Mugaddassah Metro Project olarak da bilinen tek hatlı

Detaylı

2 PROJE 2.1 PROJEYE DUYULAN GEREKSİNİM VE GENEL BİLGİLER. 2.1.1 Projeyi Gerçekleştirecek Taraf

2 PROJE 2.1 PROJEYE DUYULAN GEREKSİNİM VE GENEL BİLGİLER. 2.1.1 Projeyi Gerçekleştirecek Taraf 2 PROJE Bu bölüm, daha sonraki bölümlerde sunulan etki değerlendirmelerine bir temel oluşturacak şekilde, Otoyol ve İzmit Körfez Köprüsü Projesi nin Faz 1 ve Faz 2 bölümlerinin kapsamlı bir tarifini sunmaktadır.

Detaylı

BÖLGESEL ÖLÇEKTE KARASU LİMANI

BÖLGESEL ÖLÇEKTE KARASU LİMANI 1. Giriş Doğu Marmara Bölgesi Türkiye sanayisinin yoğunlaştığı ve toplam gayrisafi yurtiçi hasılanın %11 inin üretildiği, toplam vergi tahsilatının %14 ünün gerçekleştiği bölge olarak ülkenin üretim merkezidir.

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KURAKLIK ANALİZİ. Bülent YAĞCI Araştırma ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KURAKLIK ANALİZİ. Bülent YAĞCI Araştırma ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanı T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KURAKLIK ANALİZİ Bülent YAĞCI Araştırma ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanı İklim Değişikliği 1. Ulusal Bildirimi,

Detaylı

OTOYOL YATIRIM ve İŞLETME A.Ş.

OTOYOL YATIRIM ve İŞLETME A.Ş. T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Karayolları Genel Müdürlüğü GEBZE-ORHANGAZI-IZMIR OTOYOL PROJESİ IZMIT KÖRFEZ GEÇİŞİ KÖPRÜSÜ OTOYOL YATIRIM ve İŞLETME A.Ş. OTOYOL A.Ş. Bilkent Plaza

Detaylı

Bölüm 14: Kümülatif Etki Değerlendirmesi

Bölüm 14: Kümülatif Etki Değerlendirmesi Bölüm 14: Kümülatif Etki Değerlendirmesi URS-EIA-REP-203876 İçindekiler 14 Kümülatif Etki Değerlendirmesi... 14-1 14.1 Giriş... 14-1 14.2 Tanımlar... 14-1 14.3 Kümülatif Etki Değerlendirmesi Kılavuzu...

Detaylı

İnşaat ve Diğer Altyapı Çalışmaları

İnşaat ve Diğer Altyapı Çalışmaları İnşaat ve Diğer Altyapı Çalışmaları 7.1. İnşaat Faaliyetleri 7.1.1. Bölgemiz Yollarının Genişletilmesi 7 Bölgemiz yollarının artan taşıt sayısı ile taşıt trafiği yoğunluğundan dolayı yetersiz kalması ve

Detaylı

BALIKESİR İLİ AYVALIK İLÇESİ,SAKARYA MAHALLESİ 126 PAFTA,889 ADA,13 PARSELE AİT 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

BALIKESİR İLİ AYVALIK İLÇESİ,SAKARYA MAHALLESİ 126 PAFTA,889 ADA,13 PARSELE AİT 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU GÜRHAN SÖZER Şehir Plancısı BALIKESİR İLİ AYVALIK İLÇESİ,SAKARYA MAHALLESİ 126 PAFTA,889 ADA,13 PARSELE AİT 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Temmuz,2016 1 1-KONUM: Ayvalık

Detaylı

KUZEY MARMARA (3. BOĞAZ KÖPRÜSÜ DAHİL) OTOYOLU PROJESİ ODAYERİ-PAŞAKÖY (3. BOĞAZ KÖPRÜSÜ DAHİL) KESİMİ 3. BOĞAZ KÖPRÜSÜ (YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ)

KUZEY MARMARA (3. BOĞAZ KÖPRÜSÜ DAHİL) OTOYOLU PROJESİ ODAYERİ-PAŞAKÖY (3. BOĞAZ KÖPRÜSÜ DAHİL) KESİMİ 3. BOĞAZ KÖPRÜSÜ (YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ) 3. BOĞAZ KÖPRÜSÜ (YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ) İHALE MAKAMI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARE KONTROL TEŞKİLATI KARAYOLLARI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Kuzey Marmara Otoyolu Kontrol Başmühendisliği MÜŞAVİR GÖREVLİ

Detaylı

ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU

ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI... 2 2 MEVCUT PLAN DURUMU...

Detaylı