KOLOREKTAL TÜMÖRLERDE HEDEFE YÖNELİK TEDAVİLER VE RADYOTERAPİ. Dr. M. Gamze Aksu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KOLOREKTAL TÜMÖRLERDE HEDEFE YÖNELİK TEDAVİLER VE RADYOTERAPİ. Dr. M. Gamze Aksu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD"

Transkript

1 KOLOREKTAL TÜMÖRLERDE HEDEFE YÖNELİK TEDAVİLER VE RADYOTERAPİ Dr. M. Gamze Aksu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD

2 HEDEFE YÖNELİK TEDAVİ CERRAHİ RT KT % 6-8 Lokal bölgesel yineleme 5 Y hastalıksız sağkalım %54-74

3 2004 Alman Çalışması Rektum kanserinde standart tedavi Preoperatif Kemoradyoterapi EORTC, FFCD, Polonya çalışmaları Preoperatif RT ye 5 FU eklenmesi yanıt oranını ve lokal kontrolü arttırıyor ancak sağkalımı etkilemiyor. STAR-01, ACCORD ve NSABP R0-4 çalışmalarında preop RT ye Oksaliplatin eklenmesinin yanıt oranlarında anlamlı katkısı gösterilememiş Metastatik kolorektal kanserlerde hedefe yönelik tedaviler ile sağkalım artışı Lokal ileri kolorektal tümörlerde de hedefe yönelik tedaviler etkili olabilir mi?

4 Pre op RT sonrası patolojik yanıt oranı önemli bir prognostik faktördür. pty (+) Lokal kontrol Sfinkter koruma Sağkalım Daha etkin Preoperatif Tedavi stratejileri Stipa ve ark. Ann Surg Oncol. 13(8): , 2006 Chan AK ve ark. IJRBP, 61(3): , 2005 Rödel C ve ark. JCO, 23(34): , 2005 Capirci ve ark. IJRBP, 72(1):99-107, 2008

5 FDA onaylı Biyolojik ajanlar Agent Class Approved Indication Toxicity Trastuzumab (Herceptin) Anti-HER2 antibody HER2-neu overexpressing breast cancer Cardiomyopathy Cetuximab (Erbitux) Panitumumab (Vectibix) Anti-EGFR antibody Anti-EGFR antibody Gefitinib (Iressa) Anti-EGFR TKI Chemotherapy-refractory NSCLC Irinotecan-refractory metastatic colorectal cancer without KRAS mutation Locally advanced head and neck squamous cell carcinoma with radiation Platinum-refractory recurrent or metastatic head and neck squamous cell carcinoma Irinotecan-refractory metastatic colorectal cancer without KRAS mutation Anaphylaxis Skin rash Anaphylaxis Skin rash Skin rash Diarrhea Erlotinib (Tarceva) Anti-EGFR TKI Chemotherapy-refractory NSCLC Advanced pancreatic cancer in combination with gemcitabine Skin rash Diarrhea Bevacizumab (Avastin) Bortezomib (Velcade) Imatinib (Gleevec) Lapatinib (Tykerb) Dasatinib (Sprycel) Anti-VEGFR antibody Proteasome inhibitor BCR-Abl TKI EGFR, HER2 TKI Src-Abl TKI Colorectal cancer Metastatic NSCLC Metastatic RCC Recurrent glioblastoma multiforme Metastatic HER2- negative breast cancer Multiple myeloma Mantle cell lymphoma Philadelphia chromosome positive CML or ALL GIST Refractory HER2 overexpressing advanced breast cancer with capecitabine Refractory CML Temsirolimus (Torisel) mtor Advanced RCC Sorafenib (Nexavar) Sunitinib (Sutent) VEGFR, PDGFR, Raf, c-kit VEGFR, PDGFR, c-kit, Flt3 Unresectable hepatocellular carcinoma Advanced RCC Advanced RCC GIST Hemorrhage Neutropenia Neuropathy Myelosuppression Rash Diarrhea Myelosuppression Rash Asthenia Gastrointestinal effects Rash Diarrhea Hypertension Rash Diarrhea Hypertension Vorinostat (Zolinza) HDAC Cutaneous T-cell lymphoma Gastrointestinal effects

6 1. EGFR inhibitörleri Setuksimab, Panitumumab (Monoklonal antikorlar) Gefitinib (tirozin kinaz inhibitörleri) 2. VEGF inhibitörleri Bevasizumab (Monoklonal antikorlar)

7 EGFR İNHİBİTÖRLERİ

8 EGFR, Proliferasyon Anjiogenez DNA hasar tamiri Apoptozis inhibisyonu Metastaz

9 Kolorektal tümörlerin %60-80 inde EGFR aşırı ekspresyonu bulunmaktadır EGFR Ekspresyonu negatif prognostik faktördür ve radyorezistansı gösterir EGFR ekspresyonu olan hastalarda preop RT sonrası pty ve Hastalıksız sağkalım oranları düşüktür. Azria D ve ark. BMC Cancer, 2005 Giralt J ve ark. Radiother Oncol, 2005 Li S ve ark. IJRBP, 2006

10 EGFR inhibisyonu Tirozin kinaz inhibitorleri -Gefitinib -Erlotinib

11 EGFR inhibisyonu Monoklonal antikorlar -Setuksimab -Panitumumab Antiangiogenesis Promotes apoptosis Reduces cell proliferation Antimetastasis

12 EGFR inhibitörleri Hücre siklusunda G1 ve S arrest Anjiogenez inhibisyonu RT ye bağlı DNA hasarının tamir inhibisyonu Radyoduyarlaştırıcı etki

13 Metastatik KRK lerin first-line tedavisinde Setuksimab CRYSTAL çalışması 2009 FOLFIRI vs FOLFIRI + SETUKSİMAB OPUS FOLFOX-4 vs FOLFOX-4 + SETUKSİMAB

14 PREOPERATİF RADYOTERAPİ VE EGFR İNHİBİTÖRLERİ

15 Valentini ve ark. IJRBP, 72(3):644-9, 2008 Evre III Rektum kanseri, 33 hasta Pre-op 50.4 Gy RT İnfüzyonel 5FU + Gefitinib 250/500 mg/gün 7-8 hafta TME 10 Gy IORT %30.3 p TY %41 Grade 3+ akut toksisite %61 Gefitinib doz azaltılması

16 T3-4, N+, 60 hasta, 11 merkez Tedavi öncesi biyopside KRAS, BRAF, PIK3CA Serum VEGF, plasma VEGF, serum E-selectin, TGF-a ve EGF

17 %50 hastada en az bir kez doz azaltılması Grade 3-4 diare %39 %21 pty %91 sfinkter koruyucu cerrahi %78 R0 rezeksiyon Biyomarker %50 hastada değerlendirilmiş ve tedavi yanıtıyla anlamlı ilişki gösterilememiş.

18 SETUKSİMAB Horisberger ve ark. IJRBP;74(5):1487, 2009 T3/4, N+ rektum kanseri 50 hasta Cetuksimab-CapIri-RT Gy RT -Setuksimab 400 mg/m 2 /hf -İrinotekan 40 mg/m 2 /hf -Kapesitabin 500 mg/m 2 /gün 4-6 hf TME %30 Grade 3 Diare %16 hastada doz azaltılması 3 hastada RT tamamlanamamış Tüm hastalarda R0 rezeksiyon % 68 iyi-orta derece tümör regresyonu % 8 pty

19 SETUKSİMAB Bertolini ve ark. IJRBP;73(2):466, 2009 T3/4, N0/+, lokal ileri rektum kanseri, 40 hasta Çok merkezli, faz II çalışma % 8 pty % 7.5 Cilt ve GIS grade 3-4 yan etki

20 SETUKSİMAB Yüksek riskli rektum CA 164 hasta R 4 kür CAPOX SETUKSİMAB 4 kür CAPOX 50.4 Gy RT Kapesitabin SETUKSİMAB 50.4 Gy RT Kapesitabin TME Setuksimab eklenmesi ile, pty artışı (%7 vs %11) NS 3 y genel sağkalım artışı (%96 vs %91)(p:0.03) 3 y PFS farkı yok

21 SETUKSİMAB hf % 12.7 pty % 41 Grade 3+ akut toksisite % 78 evre küçülmesi 3 y hastalıksız sağkalım % 76,2 3 y Genel sağkalım % 81

22 SETUKSİMAB 2012 %31 hastada KRAS mutasyonu (+) Evre küçülmesi KRAS wild-tip olanlarda daha fazla (p:0.02)

23 Preop RT + KT + Setuksimab kullanılan Faz I-II 10 çalışma 316 hasta pty %9 (%0-20) R0 rezeksiyon %93.5 (%90-100) Grade 3-4 akut yan etki %15 (%5-30)

24 Rektum kanserinde preoperatif kemoradyoterapi + EGFR inhibitörleri Araştırıcı, Araştırıcı, yıl yıl n Tedavi Tedavi RT RT pty pty Gr Gr akut akut toksite toksite Valentini, Valentini, FU 5FU Gy Gy %30 %30 %41 %41 Gefitinib Gefitinib Rödel, Setuksimab 50.4 Gy %9 %19 Rödel, Kapesitabin/ Setuksimab Oksaliplatin 50.4 Gy %9 %19 Kapesitabin/ Oksaliplatin Velenik, Setuksimab 45 Gy %8 %16 dermatit Horisberger, 50 Kapesitabin Setuksimab 50.4 Gy %8 %30 %11 Diare 2009 Irinotekan+Kapesitabin Horisberger, 50 Setuksimab 50.4 Gy %8 %30 Diare Bertolini, Irinotekan+Kapesitabin Setuksimab 50.4 Gy %8 %7 Diare, cilt Bertolini, FU Setuksimab 50.4 Gy %8 %7 Diare, cilt Debucquoy, Setuksimab 5FU 45 Gy %5 %15 %13 Diare diare Debucquoy, Kapesitabin Setuksimab 45 Gy %5 %15 Diare Kim, 2011 Kim, Kapesitabin Setuksimab Irinotekan+Kapesitabin Setuksimab 50,4 Gy 50,4 Gy %23 %23 %7.7 lökopeni %7.7 %5 lökopeni diare Pinto, Irinotekan+Kapesitabin Panitumumab 50.4 Gy %21 %39 %5 diare Pinto, Oksaliplatin+ Panitumumab 5FU 50.4 Gy %21 %39 diare Sun, 2012 Sun, Oksaliplatin+ Setuksimab 5FU Kapesitabin Setuksimab 45 Gy 45 Gy %12.7 %12.7 %14 radyodermit %14 Kapesitabin radyodermit Dewdney, Setuksimab 50.4 Gy %11 Dewdney, Setuksimab CAPOX 50.4 Gy %11 CAPOX

25 Metastatik kolorektal kanserlerde KRAS mutasyonu varlığında Setuksimab ın yararı yok

26 wild type KRAS Artmış Gen kopya sayısı VEGF aşırı ekspresyonu KRAS mutasyonu 2012

27 Preoperatif kemoradyoterapiye EGFR inhibitörlerinin eklenmesi ile p TY oranlarında artış gösterilememiş. EGFR inhibitörlerine yanıt alınabilecek moleküler subgrupların tanımlanması gereklidir. Klinik çalışma dışında kullanımı henüz önerilmemektedir. Randomize çalışmalara ihtiyaç vardır. Gelecekte EGFR antagonistleri Oksaliplatin/Kapesitabin yerine irinotekanla kombine Eşzamanlı tedavi yerine indüksiyon tedavisi şeklinde Diğer hedefe yönelik tedavilerle kombinasyonlar

28 Anjiogenez inhibitörleri

29 VEGF VEGFR Tümör hücresinden salınan VEGF, endotelial VEGFR e bağlanır. Anjiogenik sinyalizasyonu arttırır.

30 ANJİOGENEZ Small avascular tumor Tumor secretion of angiogenic factors stimulates angiogenesis Rapid tumor growth and metastasis

31 VEGF ekspresyonu kolorektal kanserlerde sıklıkla görülmekte olup artmış progresyon ve düşük sağkalım oranları ile ilişkilidir. VEGF inhibisyonu kolorektal kanserlerde kullanılabilir???

32 Metastatik kolorektal kanserli hastalarda diğer kemoterapi ajanlarına BEVASİZUMAB eklenmesi sağkalımı arttırmaktadır.

33 Evre II-III opere kolon kanserinde ADJUVAN oksaliplatin ve 5 FU ya BEVASİZUMAB eklenmesi hastalıksız sağkalım zamanını etkilememiştir

34 Tümör vaskülaritesini normalize eder, oksijenasyon artar Tümör vasküler permeabilitesi ve yeni damar oluşumu azalır. Radyoterapi etkinliği ve ilaç penetrasyonu artar

35 VEGFR antibody VEGFR Antibodies inhibiting VEGF Soluble VEGFRs (VEGF-TRAP) P P P P P P Small-molecules inhibiting VEGFRs (TKIs) Angiogenesis

36 Rekombinan insan anti-vegf antikoru dur.

37 43 hasta Bevasizumab 2 hf Kapesitabin TME + Adjuvan KT 45 Gy Radyoterapi pty %14 R0 rezeksiyon %95 3 y hastalıksız sağkalım %75 Sfinkter koruma %72 Grade 3 diare %7 Grade 4 yan etki yok.

38 42 hasta Grade 3-4 diare %24, ağrı %10 %11 hastada Komplikasyonlara bağlı reoperasyon %18 p TY

39 Clinical Colorectal Cancer March 2012 Evre II/III rektal kanser n= Çok merkezli Non randomize- dr tercihi PRE-OPERATİF KRT 5FU (225mg/m2 infüzy gün) Bevasizumab (5mg/kg1-15.gün) Radyoterapi (50.4 Gy ) C POSTOPERATİF KRT 5FU (225mg/m2 infüzy gün) Bevasizumab (5mg/kg1-15.gün) Radyoterapi (50.4 Gy ) C FOLFOX BEVASİZUMAB FOLFOX BEVASİZUMAB BEVASİZUMAB Toplam 1yıl BEVASİZUMAB Toplam 1yıl

40 Medyan izlem süresi 14.8 ay pty Sfinkter koruma 1 y DFS Gr3/4 nötropeni Gr3/4 diare PRE-OP %29 %39 %85 %14 %14 POST-OP %97 %23 %29 Hasta sayısı az Yan etkiler beklenen derecede ve kontrol edilebilir

41 19 hasta 3.4 Gy fraksiyon dozuyda toplam 10 fraksiyon Bevasizumab Kapesitabin Amifostin Radyoterapi x - Kapesitabin Amifostin Radyoterapi pty %37 %21 Diare, proktalji ve ağrı bevasizumab grubunda daha fazla

42 Tedavi öncesi Kemoradyoterapi + bevasizumab 1. hafta

43 Tedavi öncesi KRT sonrası 32 hasta İnterstisyel sıvı basıncı Plazma Molekülleri: VEGF, VEGFR, PIGF, bfgf, GM-CSF, IL1b, IL-6, IL-8, TNF-a, SDF1A Dolaşan hücre biomarkerları: CD31, CD34, CD 45, CD133

44 RT İnterstisyel sıvı basıncı PET te değişim yok PIGF ve VEGF de artış Kan akımı, volümü SUV değeri pty %16 Bevasizumab sonrası tümör kan akımı ve interstisyel sıvı basıncı Bevasizumab ile bazal plazma VEGF, PIGF, IL-6 ve VEGFR-1 seviyesinde anlamlı değişim

45 Rektum kanserinde preoperatif kemoradyoterapi + BEVASİZUMAB Araştırıcı, yıl n Tedavi RT pty Gr 3-4 akut toksite Willett, FU Bevasizumab Crane, Kapesitabin Bevasizumab Velenik, Kapesitabin Bevasizumab Spigel, FU Bevasizumab Kennecke, Kapesitabin+ Oksalipalatin Bevasizumab Resch, Kapesitabin Bevasizumab Nogue, Kapesitabin Bevasizumab Dipetrillo, FU Oksaliplatin Bevasizumab Gasparini, Kapesitabin Bevasizumab 50.4 Gy %16 % Gy %32 % Gy %13 %10 dermatit %5 Lökopeni 50,4 Gy %29 %14 diare %14 nötropeni 50.4 Gy %18 %24 diare %10ağrı 45 Gy %25 %25 kanama %25 diare 50.4 Gy %36 %11 diare %6 nötropeni 50.4 Gy %20 %76 45 Gy %14 %7 diare

46 Rektum kanserinde preoperatif kemoradyoterapi + BEVASİZUMAB Araştırıcı, yıl n Tedavi RT pty Gr 3-4 akut toksite Willett, FU Bevasizumab Crane, Kapesitabin Bevasizumab Velenik, Kapesitabin Bevasizumab Spigel, FU Bevasizumab Kennecke, Kapesitabin+ Oksalipalatin Bevasizumab Resch, Kapesitabin Bevasizumab Nogue, Kapesitabin Bevasizumab Dipetrillo, FU Oksaliplatin Bevasizumab Gasparini, Kapesitabin Bevasizumab 50.4 Gy %16 % Gy %32 % Gy %13 %10 dermatit %5 Lökopeni 50,4 %29 %14 diare %14 nötropeni 50.4 Gy %18 %24 diare %10ağrı 45 Gy %25 %25 kanama %25 diare 50.4 Gy %36 %11 diare %6 nötropeni 50.4 Gy %20 %76 45 Gy %14 %7 diare

47 Preop RT eşzamanlı tedavi pty Gr 3-4 Yan etki 5 FU %5-16 %8-27 5FU + Oksaliplatin %16-25 %24-38 Kapesitabin %7-24 %11-44 Kapesitabin + Oksaliplatin Bevasizumab içeren kombinasyonlar Setuksimab içeren kombinasyonlar %10-27 %18-30 % %7-76 %5-23 %7-16

48 Metastatik hastalardaki pozitif sonuçları ve preklinik çalışmalarda radyoterapi ile sinerjik etkileri neoadjuvan tedavide etkin olabileceğini düşündürmektedir. Mevcut çalışmalarda hasta sayısı az ve genellikle patolojik yanıt oranları değerlendirilmiş. Geç dönem sonuçlar ve geç morbidite hakkında yeterli veri yok. Farklı kombinasyonlarla etkinliğin değerlendirilmesi ve hasta seçiminde kullanılabilecek biyolojik belirteçlerin belirlenmesi için geniş çalışmalara gereksinim vardır.

49

Meme Kanserinde Monoklonal Antikor Dışı Hedefe Yönelik Tedaviler. Doç.Dr.. Feyyaz ÖZDEMİR Karadeniz Teknik Üniversitesi Medikal Onkoloji B.D.

Meme Kanserinde Monoklonal Antikor Dışı Hedefe Yönelik Tedaviler. Doç.Dr.. Feyyaz ÖZDEMİR Karadeniz Teknik Üniversitesi Medikal Onkoloji B.D. Meme Kanserinde Monoklonal Antikor Dışı Hedefe Yönelik Tedaviler Doç.Dr.. Feyyaz ÖZDEMİR Karadeniz Teknik Üniversitesi Medikal Onkoloji B.D. Meme Kanserinde Monoklonal Antikor Dışı Hedefe Yönelik Tedaviler

Detaylı

Küçük Hücreli D fl Akci er Kanserinde Hedefe Yönelik Tedavi

Küçük Hücreli D fl Akci er Kanserinde Hedefe Yönelik Tedavi ULUSLARARASı HEMATOLOJI-ONKOLOJI DERGISI DERLEME / REVıEW International Journal of Hematology and Oncology Küçük Hücreli D fl Akci er Kanserinde Hedefe Yönelik Tedavi Ilhan OZTOP Dokuz Eylul Universitesi,

Detaylı

METASTATİK PANKREAS ve SAFRA YOLLARI KANSERİ TEDAVİSİ

METASTATİK PANKREAS ve SAFRA YOLLARI KANSERİ TEDAVİSİ METASTATİK PANKREAS ve SAFRA YOLLARI KANSERİ TEDAVİSİ Dr Zeki Üstüner Eskişehir Osmangazi Ü Tıbbi Onkoloji BD Pankreas Ca Dünyada kanserden ölüm sebeplerinden her iki cins için 8. sırada A.B.D. nde kanser

Detaylı

HEDEFE YÖNELİK TEDAVİLERDE GEÇ YAN ETKİLER. DR. MELİH CEM BÖRÜBAN Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji B.D.

HEDEFE YÖNELİK TEDAVİLERDE GEÇ YAN ETKİLER. DR. MELİH CEM BÖRÜBAN Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji B.D. HEDEFE YÖNELİK TEDAVİLERDE GEÇ YAN ETKİLER DR. MELİH CEM BÖRÜBAN Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji B.D. HEDEFE YÖNELİK TEDAVİLER Kemoterapiye göre: Tümör hücreleriini spesifik olarak

Detaylı

Bafl Boyun Tümörlerinde Hedefe Yönelik Tedavi

Bafl Boyun Tümörlerinde Hedefe Yönelik Tedavi ULUSLARARASı HEMATOLOJI-ONKOLOJI DERGISI DERLEME / REVIEW International Journal of Hematology and Oncology Bafl Boyun Tümörlerinde Hedefe Yönelik Tedavi İlhan ÖZTOP Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü,

Detaylı

Prostat Kanseri ile VEGF (vasküler endoteliyal growth faktör) İlişkisinin Önemi Güncel Literatür Eşliğinde Konulara Yaklaşım

Prostat Kanseri ile VEGF (vasküler endoteliyal growth faktör) İlişkisinin Önemi Güncel Literatür Eşliğinde Konulara Yaklaşım Prostat Kanseri ile VEGF (vasküler endoteliyal growth faktör) İlişkisinin Önemi Güncel Literatür Eşliğinde Konulara Yaklaşım Dr. Murat ARSLAN İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği Bozyaka-İzmir

Detaylı

Erken Evre Pankreas Kanserinde Hangi Hastaya Hangi Adjuvan Tedavi?

Erken Evre Pankreas Kanserinde Hangi Hastaya Hangi Adjuvan Tedavi? Erken Evre Pankreas Kanserinde Hangi Hastaya Hangi Adjuvan Tedavi? Dr. Arzu Yaren Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Fahri Gökşin Onkoloji Merkezi Tıbbi Onkoloji BD Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi 13-15

Detaylı

Küçük Hücreli D fl Akci er Kanserlerinde Epidermal Büyüme Faktor Reseptor (EGFR) nhibitörlerinin Yeri

Küçük Hücreli D fl Akci er Kanserlerinde Epidermal Büyüme Faktor Reseptor (EGFR) nhibitörlerinin Yeri ULUSLARARAS HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ DERGİSİ DERLEME /REVIEW International Journal of Hematology and Oncology Küçük Hücreli D fl Akci er Kanserlerinde Epidermal Büyüme Faktor Reseptor (EGFR) nhibitörlerinin

Detaylı

Metastatik Renal Hücreli Karsinom Tedavisinde Hedefe Yönelik Tedavi 2011. Dr. Haluk Özen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı

Metastatik Renal Hücreli Karsinom Tedavisinde Hedefe Yönelik Tedavi 2011. Dr. Haluk Özen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Metastatik Renal Hücreli Karsinom Tedavisinde Hedefe Yönelik Tedavi 2011 Dr. Haluk Özen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Metastatik Renal Hücreli Karsinom Sistemik Tedavi RHK

Detaylı

Anti-EGFR Ajanların Yan Etki Yönetimi. Dr. Sevcan ATAY Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesi Onkoloji Hemşireliği Derneği sevcanatay@hotmail.

Anti-EGFR Ajanların Yan Etki Yönetimi. Dr. Sevcan ATAY Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesi Onkoloji Hemşireliği Derneği sevcanatay@hotmail. Anti-EGFR Ajanların Yan Etki Yönetimi Dr. Sevcan ATAY Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesi Onkoloji Hemşireliği Derneği sevcanatay@hotmail.com Kanser Tedavileri Sitotoksik Tedaviler Ağırlıklı olarak

Detaylı

20-24 Nisan 2011 Rixos Sungate Hotel ANTALYA KONGRE KİTABI

20-24 Nisan 2011 Rixos Sungate Hotel ANTALYA KONGRE KİTABI 19. Ulusal Kanser Kongresi 20-24 Nisan 2011 Rixos Sungate Hotel ANTALYA KONGRE KİTABI B L MSEL SEKRETERYA Prof. Dr. Nur Olgun Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Çocuk Onkoloji Bilim Dalı Tel :

Detaylı

Kerim Çayır 1, Mehmet Bilici 1, Salim Başol Tekin 1, Habip Emre 2, Yusuf Bilen 2

Kerim Çayır 1, Mehmet Bilici 1, Salim Başol Tekin 1, Habip Emre 2, Yusuf Bilen 2 Dicle Tıp Dergisi / Dicle Medical K. Çayir Journal ve ark. Kolon kanserli hastalarda adjuvan tedavi Cilt / Vol 37, No 2, 145-150 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Evre II-III kolon kanserli hastalarda

Detaylı

İleri evre küçük hücreli dışı akciğer kanseri tedavisinde kemoterapinin son yıllarda gelişim ve etkinliğinin değerlendirilmesine kısa bir bakış

İleri evre küçük hücreli dışı akciğer kanseri tedavisinde kemoterapinin son yıllarda gelişim ve etkinliğinin değerlendirilmesine kısa bir bakış Türk Onkoloji Dergisi 2010;25(2):77-85 Derleme / Review İleri evre küçük hücreli dışı akciğer kanseri tedavisinde kemoterapinin son yıllarda gelişim ve etkinliğinin değerlendirilmesine kısa bir bakış A

Detaylı

karsinomda mekanizmaları Dr. Haluk Özen

karsinomda mekanizmaları Dr. Haluk Özen Renal hücreli karsinomda hedefe yönelik y tedavi mekanizmaları Dr. Haluk Özen Genel bilgiler ABD de yılda y 30000 kişiye iye RHK tanısı 12000 kişi RHK den ölüyor Böbreğe e sınırls rlı ise 10y % 95, lokal

Detaylı

Meme Kanserinde Hedefe Yönelik Tedavilerde Güncel Gelişmeler. Dr. Ö. Berna Öksüzoğlu Ankara Onkoloji Eğtve Arş Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği

Meme Kanserinde Hedefe Yönelik Tedavilerde Güncel Gelişmeler. Dr. Ö. Berna Öksüzoğlu Ankara Onkoloji Eğtve Arş Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği Meme Kanserinde Hedefe Yönelik Tedavilerde Güncel Gelişmeler Dr. Ö. Berna Öksüzoğlu Ankara Onkoloji Eğtve Arş Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği Sunum Planı Meme Kanseri Hedef Moleküller Standard Tedavi

Detaylı

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Kemoterapi: Güncel Durum

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Kemoterapi: Güncel Durum Derleme Review 115 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Kemoterapi: Güncel Durum Chemotherapy in NonSmall Cell Lung Cancer: Current Status Dr. Hande TURNA İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi,

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI. Dr. İrfan ÇİÇİN. Tez Yöneticisi Doç. Dr.

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI. Dr. İrfan ÇİÇİN. Tez Yöneticisi Doç. Dr. T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Hakan KARAGÖL HORMON RESEPTÖRÜ NEGATİF VE HER-2 NEGATİF MEME KANSERLİ HASTALARLA HORMON

Detaylı

Kras Mutasyonu Olmayan (KRAS wild tip ) Kolorektal Kanserli Olgularda Sistemik Tedavi Seçenekleri

Kras Mutasyonu Olmayan (KRAS wild tip ) Kolorektal Kanserli Olgularda Sistemik Tedavi Seçenekleri Kras Mutasyonu Olmayan (KRAS wild tip ) Kolorektal Kanserli Olgularda Sistemik Tedavi Seçenekleri Dr Hande Turna İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji Bilim Dalı Metastatik Kolorektal

Detaylı

Kanser Önemli Bir Sağlık Sorunudur

Kanser Önemli Bir Sağlık Sorunudur KANSER SAĞALTIMININ BĐREYE ÖZGÜ YÖNETĐMĐNDE FARMAKOGENOMĐ Doç. Dr. Yasemin BASKIN Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Temel Onkoloji AD Kanser Önemli Bir Sağlık Sorunudur Kanser milyonları etkileyen,

Detaylı

Baş-boyun tümörlerinde reirradyasyondaki güncel gelişmeler

Baş-boyun tümörlerinde reirradyasyondaki güncel gelişmeler Derleme: Baş-boyun tümörlerinde reirradyasyondaki güncel gelişmeler Güler Yavaş 1, Çağdaş Yavaş 2 1 Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, Konya 2 Konya Eğitim ve Araştırma

Detaylı

Aksitinib: mrhk tedavisinde yeni bir yüz

Aksitinib: mrhk tedavisinde yeni bir yüz Aksitinib: mrhk tedavisinde yeni bir yüz Dr. Mustafa ERMAN Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü Antalya, Mart 2014 Aksitinib: İkinci nesil TKI Aksitinib, VEGFR-1, VEGFR-2 ve VEGFR-3 ün potent ve selektif

Detaylı

Nazofarenks Kanseri Tedavisinde Üç Farklı İndüksiyon Rejiminin Retrospektif Değerlendirilmesi (CF vs DC vs DCF )

Nazofarenks Kanseri Tedavisinde Üç Farklı İndüksiyon Rejiminin Retrospektif Değerlendirilmesi (CF vs DC vs DCF ) Nazofarenks Kanseri Tedavisinde Üç Farklı İndüksiyon Rejiminin Retrospektif Değerlendirilmesi (CF vs DC vs DCF ) Neyran Kertmen, Sercan Aksoy, Mustafa Cengiz, Gözde Yazıcı, Özge Keskin, Taner Babacan,

Detaylı

Kanser tedavisinde yeni trendler

Kanser tedavisinde yeni trendler Sayı: 1 Haziran - Temmuz 2013 Kanser tedavisinde yeni trendler Kanser Survivor ı olmak... Prof. Dr. Benjamin Levy Prof. Dr. Fevzi Altuntaş Prof. Dr. Füsun Yarış Doç. Dr. Gamze Gököz Doğu Prof. Dr. Hakan

Detaylı

Erken Evre Meme Kanserinde Trastuzumab. Dr. Yeşim Eralp İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü

Erken Evre Meme Kanserinde Trastuzumab. Dr. Yeşim Eralp İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü Erken Evre Meme Kanserinde Trastuzumab Dr. Yeşim Eralp İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü HER-2 Human Epidermal büyüme faktörü Reseptorü-2 HER 2, p185 HER2 olarak da bilinir Aynı zamanda c-erbb-2 olarak isimlendirilir

Detaylı

Hedefe Yönelik Kemoterapi İlaçlarına Bağlı Akneiform Döküntü ve Eşlik Eden Diğer Dermatolojik Yan Etkiler: Retrospektif Bir Değerlendirme

Hedefe Yönelik Kemoterapi İlaçlarına Bağlı Akneiform Döküntü ve Eşlik Eden Diğer Dermatolojik Yan Etkiler: Retrospektif Bir Değerlendirme 84 Ori ji nal Arafl t r ma Ori gi nal In ves ti ga ti on DOI: 10.4274/Turkderm.47640 Hedefe Yönelik Kemoterapi İlaçlarına Bağlı Akneiform Döküntü ve Eşlik Eden Diğer Dermatolojik Yan Etkiler: Retrospektif

Detaylı

ONKOLOJİ GRUBU DERNEĞİ. 29 Ekim 2 Kasım 2008 Sheraton Çeşme Otel Çeşme, İzmir

ONKOLOJİ GRUBU DERNEĞİ. 29 Ekim 2 Kasım 2008 Sheraton Çeşme Otel Çeşme, İzmir ONKOLOJİ GRUBU DERNEĞİ 29 Ekim 2 Kasım 2008 Sheraton Çeşme Otel Çeşme, İzmir BİLİMSEL SEKRETERYA Dr. Mert BAŞARAN İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Tel : +90 212 4142434

Detaylı

Evre 3 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomu (KHDAK) ve etkin sistemik tedavi

Evre 3 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomu (KHDAK) ve etkin sistemik tedavi Evre 3 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomu (KHDAK) ve etkin sistemik tedavi Dr. Hakan Bozcuk Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD Tıbbi Onkoloji BD Antalya Akış Kemoradyoterapi Biolojik

Detaylı

PROSTAT KANSERİNDE ADJUVAN RADYOTERAPİ ADJUVANT RADIOTHERAPHY IN PROSTATE CANCER

PROSTAT KANSERİNDE ADJUVAN RADYOTERAPİ ADJUVANT RADIOTHERAPHY IN PROSTATE CANCER DERLEME/Review: ÜROONKOLOJİ/Urooncology PROSTAT KANSERİNDE ADJUVAN RADYOTERAPİ ADJUVANT RADIOTHERAPHY IN PROSTATE CANCER Ufuk ABACIOĞLU*, Levent TÜRKERİ** * Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon

Detaylı

EK-4 ÖRNEK ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans / Doktora Cerrahpaşa İngilizce Tıp Fakültesi. Nöroloji Haseki Devlet Hastanesi 1994-1995

EK-4 ÖRNEK ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans / Doktora Cerrahpaşa İngilizce Tıp Fakültesi. Nöroloji Haseki Devlet Hastanesi 1994-1995 1. Adı Soyadı: Gül (Atalay) Başaran EK-4 ÖRNEK ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 30.04.1969 3. Unvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans / Doktora Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi

Detaylı

Çoklu TKI lerinde Yan Etki YönetimiY

Çoklu TKI lerinde Yan Etki YönetimiY Çoklu TKI lerinde Yan Etki YönetimiY Prof. Dr. Sevil BAVBEK İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü İ.T.F. İç Hastalıkları ABD, Tıbbi Onkoloji BD Ürolojik Tümörlerde Tıbbi Onkolojik Yaklaşım Kursu, 26-27 Aralık 2008,

Detaylı