KULLANMA TALİMATI: Türkçe GORE Septal Oklüderi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KULLANMA TALİMATI: Türkçe GORE Septal Oklüderi"

Transkript

1 KULLANMA TALİMATI: tr Türkçe GORE Septal Oklüderi

2 KULLANMA TALİMATI: GORE Septal Oklüder Kullanım öncesinde tüm talimatı dikkatle okuyun. Bu talimat boyunca verilen tüm uyarılar ve önlemleri izleyin. Aksi halde komplikasyonlar oluşabilir. TANIM GORE Septal Oklüder (Sistem) implante edilebilir bir Oklüder ve bir İletme Sisteminden oluşur. Oklüder genişletilmiş politetrafloroetilen (eptfe) ile kaplanmış bir platin dolgulu nikel-titanyum (Nitinol) tel çerçeveden oluşur. eptfe kısmı Oklüder ve çevre dokuların implantasyonu sırasında ekokardiyografik görüntülenmesini kolaylaştırmak üzere hidrofilik yüzey muamelesine sahiptir. Tam olarak yerine yerleştirildiğinde Oklüder sağ ve sol atriyumlar arasında kanın şant oluşturmasını önlemek için bir çift disk konfigürasyonu alır. İletme Sistemi bir 75 cm çalışma uzunluklu 10 Fr dış çaplı İletme Kateteri, bir Kontrol Kateteri ve Sapla kuplaj halindeki bir Mandrelden oluşur. Sap, Oklüderin yüklenmesi, yerine yerleştirilmesi ve kilitlenmesini kolaylaştırır. Sap ayrıca gerekirse Geri Alma Kordonu yardımıyla Oklüderin tekrar konumlandırılması ve geri alınmasını mümkün kılar. Oklüder 15, 20, 25 ve 30 mm çaplarda sağlanmaktadır. Oklüder konvansiyonel kateter iletme teknikleri kullanılarak iletilir ve istenirse bir 0,035 inç (0,89 mm) kılavuz tel (veya daha küçüğü) yardımıyla iletilebilir. ŞEKİL 1: GORE Septal Oklüder ŞEKİL 1a: Sol Atriyal Görüntü ŞEKİL 1b: Sağ Atriyal Görüntü İletme Kateteri (mavi) - 75 cm Çalışma Uzunluğu - Sol Atriyal Açıklık Kontrol Kateteri (Gri) İletme Kateteri (Mavi) Oklüder Yaprakçığı Sağ Atriyal Açıklık Oklüder Kilidi Platin Dolgulu Nitinol Tel Çerçevesi ŞEKİL 2: GORE Septal Oklüder İletme Sistemi Sıvı Geçirme Portu Oklüder Kilit Mekanizması (kırmızı) Paketleme İnserti (saydam) İletme Kateteri Lueri Sol Atriyal Açıklık Kontrol Kateteri (Gri) İletme Kateteri (Mavi) Geri Alma Kordonu Yükleme ve Yerine Yerleştirme Kaydırıcısı (gri) Geri Alma Kordon Kilidi (kırmızı) Sap Tertibatı 1 ENDİKASYONLAR / KULLANIM AMACI GORE Septal Oklüder, ostium sekundum ve patent foramen ovale gibi atriyal septal defektlerin (ASD ler) perkütan, transkateter olarak kapatılması için endike, kalıcı olarak implante edilen bir Oklüderdir. KONTRENDİKASYONLAR GORE Septal Oklüder kullanımı şu hastalarda kontrendikedir: Aspirin, heparin veya varfarin gibi antitrombosit veya antikoagülan ilaçlar alamayanlar. GORE Septal Oklüder büyüklük veya konumunun kardiyak valfler veya pulmoner venler gibi diğer intrakardiyak veya intravasküler yapıları olumsuz etkileyeceği anatomiye sahip olanlar. Aktif endokardit veya bakteriyemi oluşturan diğer enfeksiyonlar bulunan ya da planlanmış implantasyondan bir ay öncesinde bilinen sepsisi olan veya cihazın yerleştirilmesinden önce başarıyla tedavi edilemeyecek başka enfeksiyonu olanlar. Bilinen intrakardiyak trombusu olanlar. UYARILAR Cihaz büyüklük belirlemesiyle ilgili: - Defekt ve atriyal odacık büyüklüğü seçilen oklüder büyüklüğünü komşu kardiyak yapılar (örn. A-V valfler, pulmoner ven ostiumları, koroner sinüs veya diğer kritik yapılar) üzerinde binmeden alabilecek yeterli alan olduğunu doğrulamak üzere renkli Doppler akış ölçümlü Transözofageal (TEE) veya İntrakardiyak Eko (ICE) ölçümü ile değerlendirilmelidir. - Atriyal bölmelerde sağ ve sol atriyal disklerin disk aralığı septal kalınlığa eşit olarak ve kritik kardiyak yapılar veya atriyumların serbest duvarını olumsuz etkilemeden septum üzerinde düz olarak durmasına izin verecek yeterli alan olmalıdır. - Disk konformasyonundan sonra defekt içinden çekilerek geçen bir oklüder fazla küçük olabilir ve çıkarılıp daha büyük bir boyla değiştirilmelidir. Emboli yapmış cihazlar çıkarılmalıdır. Emboli yapmış bir cihaz, oklüder bir kılıf içinde yeterince çöktürülmedikçe intrakardiyak yapılar içinden geri çekilmemelidir. GORE Septal Oklüder sadece kullanımı ve transkateter defekt kapatma teknikleri konusunda eğitimli doktorlarca kullanılmalıdır. Nikele alerjik hastalar cihaza alerjik bir reaksiyon yaşayabilir. Bazı alerjik reaksiyonlar tehlikeli olabilir; hastalara nefes alma zorluğu veya yüz veya boğazda enflamasyon gibi alerjik bir reaksiyon yaşadıklarından şüphelenirlerse hemen doktorlarına haber vermeleri talimatı verilmelidir. Bu cihaz implante edilirse bazı hastalar nikele alerji de geliştirebilir. ÖNLEMLER Muamele GORE Septal Oklüderin sadece tek kullanımlık olması amaçlanmıştır. Kilitsız durumda ve çıkarılmış bir oklüder tekrar kullanılamaz. GORE Septal Oklüder sadece tek kullanım için tasarlanmıştır; cihazı tekrar kullanmayın. Gore un elinde bu cihazın tekrar kullanılmasıyla ilgili veri yoktur. Tekrar kullanma cihaz arızasına veya cihaz hasarı, olumsuz etkilenen cihaz biyouyumluluğu ve cihaz kontaminasyonu dahil işlemle ilgili komplikasyonlara neden olabilir. Tekrar kullanma enfeksiyon, ciddi yaralanma veya hastanın ölmesine yol açabilir. Açmadan önce ambalajı inceleyin. Mühür açılmışsa, içindekiler steril olmayabilir. Hastada kullanmadan önce ürünü inceleyin. Ürün hasar görmüşse kullanmayın. Etiketteki son kullanma tarihinden sonra kullanmayın. Tekrar sterilize etmeyin. İşlemle İlgili GORE Septal Oklüder sadece damar sistemi bir 10 Fr iletme kılıfını almaya yeterli hastalarda kullanılmalıdır. GORE Septal Oklüder sadece damar sistemi bir kılavuz tel kullanıldığında bir 12 Fr iletme kılıfını almaya yeterli hastalarda kullanılmalıdır. İşlem boyunca 200 saniye üzerinde bir Aktive Pıhtılaşma Süresi (ACT) devam ettirilmelidir. GORE Septal Oklüder sadece septal anatomiyi değerlendirmek ve tel çerçeveyi görüntülemek için uygun görüntüleme teknikleriyle birlikte kullanılmalıdır. Oklüderin acil veya elektif olarak çıkarılması için büyük çaplı kılıflar, halka sneyrlar ve geri alma forsepsi gibi geri alma ekipmanı hazır olmalıdır. Oklüderin çıkarılması şu durumlarda düşünülmelidir: - Kilit Halkası üç açıklığının tümünü yakalayamıyor - Oklüder septal doku ile apozisyon halinde planar bir pozisyona gelmiyor - Seçilen Oklüder fazla şant oluşmasına izin veriyor - Komşu kardiyak yapıların üzerine binme mevcut

3 Üç girişimden sonra başarılı yerine yerleştirme elde edilemezse ASD kapatma için alternatif bir cihaz veya tedavi önerilir. GORE Septal Oklüderin yerleştirilmesi için uzun süreli veya çok sayıda girişim gerekliyse hastanın radyasyon ve anesteziye toplam maruz kalmasına dikkat edilmelidir. İmplantasyon Sonrası Hastalar doktorun cihaz implantasyonu sonrasında rutin işlemleriyle tutarlı uygun profilaktik antibiyotik tedavisi almalıdır. Hastalar implantasyondan sonra altı ay boyunca antitrombosit tedavi almalıdır. Antitrombosit tedaviyi altı aydan sonra sürdürme kararı doktora kalmıştır. Antitrombosit tedaviye duyarlı hastalarda antikoagülanlar gibi alternatif tedaviler düşünülmelidir. Hastalara oklüder yerleştirildikten sonra en az iki haftalık bir süre boyunca kuvvetli fiziksel aktiviteden kaçınmaları önerilmelidir. Hastalarda defekt kapanmasını değerlendirmek üzere taburcu olmadan önce ve oklüder yerleştirildikten 1, 6 ve 12 ay sonra Transtorasik Ekokardiyografi (TTE) incelemesi yapılmalıdır. Ayrıca bu değerlendirmeler sırasında cihaz stabilitesine dikkat edilmelidir çünkü cihaz stabilitesi eksikliği tel çerçeve çatlaklarına işaret edebilir. Cihaz stabilitesinin şüpheli olduğu durumlarda tel çerçeve çatlaklarını tanımlayıp değerlendirmek için kontrastsız floroskopik inceleme önerilir. CİHAZ VEYA İŞLEMLE İLGİLİ OLASI ADVERS OLAYLAR Septal oklüderler kullanımıyla ilişkili Advers Olaylar arasında verilenlerle sınırlı olmamak üzere şunlar olabilir: Septal defektte tekrarlanan işlem Cihaz embolizasyonu Tedavi gerektiren yeni aritmi Cihaz arızası veya etkili olmama durumunda girişim Cerrahi, girişimsel işlem, transfüzyon veya reçeteli ilaç gerektiren girişim bölgesi komplikasyonları Klinik sekellerle sonuçlanan tromboz veya tromboembolik olay Cihaz tarafından bir kardiyovasküler yapının perforasyonu Klinik sekeller veya cerrahi girişimle sonuçlanan cihaz kırığı Hava embolisi Miyokard enfarktüsü Perikard tamponadı Kardiyak arrest Böbrek yetmezliği Sepsis Drenaj gerektiren önemli plevral veya perikardiyal efüzyon Önemli kanama Endokardit Başağrısı veya migren TIA veya inme Ölüm SAĞLANMA ŞEKLİ GORE Septal Oklüder steril olarak bir koruyucu tepsi ve poşette sağlanır. Poşetin bütünlüğünün herhangi bir şekilde zarar görmemesi şartıyla, kutu üzerinde basılı son kullanma tarihine kadar etkili bir bariyer olarak işlev görecektir. GEREKLI AKSESUARLAR 10 Fr İntroduser Kılıf Heparinize salin Sıvı Geçirme şırıngası Stopkok Büyüklük belirleme balonu Kateterden sıvı geçirmek için steril çanak İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR 0,035 inç / 0,89 mm çaplı kılavuz tel (defekt erişimi için gerekliyse). Bir kılavuz tel kullanıldığında 12 Fr İntroduser Kılıf. ÖNERİLEN İŞLEMLER A. Defekt Büyüklüğünü Belirleme ve Uygun Okluder Büyüklüğünü Seçme 1. Septal uzunluğu ölçmek için ekokardiyografi kullanın. 2. Septal defekti floroskopi veya ekokardiyografi kullanarak ölçün; aşağıda tanımlandığı şekilde akış durdurma balon tekniği önerilir: a. Kontrast dolu esnek bir balonu defekt içinden yerleştirin ve defekt içinden şant oluşması duruncaya kadar yavaşça şişirin. b. Defekt çapını ekokardiyografi veya kalibre edilmiş floroskopi kullanarak ölçün. 3. Defekt için uygun oklüder büyüklüğünü aşağıdaki önerileri dikkate alarak seçin: Defekt için seçilen oklüder büyüklüğünün en az 2:1 oranında olması önerilir. Disk konformasyonundan sonra defekt içinden çekilerek geçen bir oklüder fazla küçük olabilir ve çıkarılıp daha büyük bir boyla değiştirilmelidir. Diskleri atriyal odacıklar içinde almaya yeterli alan olmalıdır. Diskleri atriyal odacıklar içinde almaya yeterli alan olduğundan emin olmak için seçilen oklüder çapı ölçülen septum uzunluğunun %90 ından az olmalıdır. Defekti çevreleyen septal doku kenarları defekt içinden disk prolapsını ve Oklüder embolizasyonunu önlemek için yeterli büyüklük ve bütünlüğe sahip olmalıdır. B. Erişim Bölgesi Hazırlama 1. Venöz erişim bölgesini standart uygulamaya göre hazırlayın. 2. Büyüklüğü uygun şekilde belirlenmiş bir İntroduser Kılıf yerleştirin. C. Oklüder Hazırlama ve Yükleme 1. Son kullanma tarihi ve ambalaj durumunu kontrol edin. 2. Aseptik teknik kullanarak steril tepsiyi poşetten çıkarın ve ambalajlama tepsisi kapağını çıkarın. 3. Cihazı ambalajdan çıkarın ve cihazı sevkıyat hasarı için görsel olarak inceleyin. 4. Paketleme insertini saptan çıkarın (Şekil 3). 5. Oklüderi Yükleme ve Sıvı Geçirme: a. Oklüder ve kateter ucunu yükleme sırasında iletme sisteminde hava tutulması olasılığını azaltmak üzere heparinize salin banyosuna batırın. b. Bir şırıngayı heparinize salin ile doldurun. c. Şırıngayı bir stopkok ve Sıvı Geçirme Portuna takın. d. Cihazdan artık İletme Kateteri ucundan hava çıkmayıncaya kadar sıvı geçirin. e. İlk sıvı geçirme tamamlandıktan sonra Oklüderi gri Yükleme ve Yerine Yerleştirme Kaydırıcısını yukarıya ve sonra sağa doğru gri Yükleme ve Yerine Yerleştirme Kaydırıcısı duruncaya kadar iterek yüklemeye başlayın (Şekil 4a). f. Oklüder yüklenmesini gri Yükleme ve Yerine Yerleştirme Kaydırıcısını aşağıya ve sonra duruncaya kadar sağa kaydırarak tamamlayın (Şekil 4b). g. İletme Kateterinin ucundan artık hava çıkmayıncaya kadar cihazdan tekrar sıvı geçirin. h. Ek hava çıkarma istenirse Oklüderi yerine yerleştirmek (bakınız Bölüm E Oklüder Yerine Yerleştirme ) ve yukarıdaki d - g adımlarını tekrarlamak önerilir. Oklüder Kilit Mekanizması Oklüder yükleme veya yerine yerleştirme öncesinde veya sırasında hareket ettirilmemelidir. Kısmi veya tam Oklüder kilitlenmesi Oklüder yüklenmesi ve yerine yerleştirilmesini önleyebilir. ŞEKİL 3: Paketleme İnserti Çıkarma 2

4 ŞEKİL 4: Oklüder Yükleme ŞEKİL 4a: İlk Oklüder Yükleme Pozisyon doğru değilse, Bölüm G Oklüder Kilitleme Öncesinde Oklüderi Tekrar Yükleme kısmına başvurun. Oklüderin sadece Oklüder Kilitlenmesi öncesinde tekrar yüklenebileceğine dikkat edin. ŞEKİL 6: Oklüder Yerine Yerleştirme ŞEKİL 6a: İlk Oklüder Yerine Yerleştirme ŞEKİL 4b: Oklüder Yüklemenin Tamamlanması ŞEKİL 6b: Sol Atriyal Disk Yerine Yerleştirme D. Oklüder İletme 1. Geçerliyse bir 0,035 inç (0,89 mm) kılavuz teli İletme Kateteri distal ucunda bulunan Kılavuz Tel Yuvası içinden luminal yüzeyden dışarı doğru yükleyin (Şekil 5). 2. Cihazdan sıvı geçirirken İletme Kateterini büyüklüğü uygun şekilde belirlenmiş introduser kılıf içine yükleyin. Stopkoku kapatın ve sıvı geçirme şırıngasını stopkoktan çıkarın. ŞEKİL 5 ŞEKİL 6c: Sağ Atriyal Disk Yerine Yerleştirme E. Oklüder Yerine Yerleştirme 1. İletme Kateterini atriyal septum içinden ucu sol atriyum içinde konumlanıncaya kadar ilerletin. 2. Bir kılavuz tel kullanılmışsa Oklüderi yerine yerleştirmeye kalkışmadan önce kılavuz teli çıkarın. 3. Oklüder sol diskini gri Yükleme ve Yerine Yerleştirme Kaydırıcısını duruncaya kadar sola iterek yerine yerleştirmeye başlayın (Şekil 6a). 4. Oklüder sol disk yerine yerleştirmesini gri Yükleme ve Yerine Yerleştirme Kaydırıcısını merkez açıklık iletme kateterinden çıkıp sol atriyal açıklığa komşu yassı bir sol disk oluşturuncaya kadar yukarı ve sonra sola itin (Şekil 6b). 5. Sap tertibatını, sol atriyal diski sol atriyal septum yüzeyi üzerine getirmek için hafifçe çekin. 6. Sağ atriyal diski gri Yükleme ve Yerine Yerleştirme Kaydırıcısını duruncaya kadar sola ve sonra da aşağı iterek yerleştirin. Gri Yükleme ve Yerine Yerleştirme Kaydırıcısının tamamen sol ve aşağı pozisyona hareket ettiğini doğrulayın (Şekil 6c). Gri Yerine Yerleştirme ve Yükleme Kaydırıcısını tamamen sol ve aşağı pozisyona hareket ettirmemek Oklüderin kilitlenmesini önleyebilir. 7. Hem sol hem sağ disklerin planar ve septumla apozisyon halinde göründüğünü ve diskler arasında septal doku bulunduğunu doğrulayın. F. Oklüder Kilitleme ve İletme Sistemi Çıkarma 1. Oklüder kilitleme öncesinde Oklüder pozisyonu ve defekt kapanmasının kabul edilebilir ve iletme sisteminin septum ve Oklüder üzerinde gerilim oluşturmadığını değerlendirin. Oklüderi Sap Tertibatını Oklüder üzerine gerilim uygulamayı önlemek üzere sabit bir pozisyonda tutarak kilitleyin. Sapa aşırı kompresyon uygulamanın Oklüderin kilitlenmesini önleyebileceğine dikkat edin. Sonra, Oklüder Kilit Mekanizmasını kararlı bir şekilde ve sağa doğru tutarlı güç miktarıyla sıkın ve sonra kaydırın (Şekil 7). Oklüder kilitleme adımı sırasında İletme Kateteri proksimale hareket eder ve introduser kılıf üzerinde minimum gerilim oluşturabilir. Oklüder kilitleme öncesinde yeterli introduser kılıf insersiyonunu doğrulamak önerilir. 2. Oklüder kilitleme tamamlandığında Oklüder halen Kontrol Kateterine Geri Alma Kordonuyla takılıdır. Oklüder pozisyonu kabul edilebilir ise Sap Tertibatını sabit pozisyonda tutun, kırmızı Geri Alma Kordonu Kilidini yukarı çekin (Şekil 8a), kırmızı Geri Alma Kordonu Kilidini gri Yükleme ve Yerine Yerleştirme Kaydırıcısından ayırın ve Geri Alma Kordonu Kilidini Geri Alma Kordonu Sap Tertibatından tamamen çıkarılıncaya kadar hafifçe çekin (Şekil 8b). 3

5 3. Oklüder artık İletme Sisteminden serbest bırakılmıştır ve İletme Sistemi çıkarılabilir. 4. Oklüder pozisyonu kabul edilebilir değilse Bölüm H Oklüder Kilitleme Sonrasında Oklüderi Geri Alma Kordonuyla Birlikte Çıkarma kısmına bakın. Geri Alma Kordonu çıkarıldıktan sonra Oklüder İletme Sisteminden çıkarılamaz, bakınız Bölüm I Tekrar Yakalama. ŞEKİL 7: Oklüder Kilitleme ŞEKİL 8: Oklüder Serbest Bırakma ŞEKİL 8a: Geri Alma Kordonu Kilidini Serbest Bırakma H. Oklüder Kilitleme Sonrasında Oklüderi Geri Alma Kordonuyla Birlikte Çıkarma 1. İletme Kateteri Luer kısmını çevirerek çıkarın ve sap tertibatını Oklüderin kilidini açıp İletme Kateterini yerinde bırakmak üzere geri çekin (Şekil 9). İletme Kateterinin Kilit Halkasının tam açılmasına izin verecek şekilde Oklüderden yeterince uzakta bulunmasını sağlayın. 2. Tüm Oklüderi İletme Kateteri içine çekmek üzere aşırı güç kullanmayın. Böyle bir işlem Geri Alma Kordonunun kopmasına neden olabilir veya Oklüder kırılmasıyla sonuçlanabilir. Oklüderin tel çerçevesini desteklemek için Mandrel olmadan kullanıcı Kilit Halkası ve açıklıkların İletme Kateteri ucu veya İntroduser kılıfa takılmamasını sağlamalıdır. Kilit Halkası veya açıklık takılır ve İletme Sistemi zorla geri çekilirse Geri Alma Kordonu veya Oklüder çerçevesi kırılma riski altındadır. 3. Gerekirse introduser kılıf ve Oklüderi birlikte çıkarın. Oklüder çıkarılırsa atılmalı ve işlemi tamamlamak için yeni bir Oklüder kullanılmalıdır. İletme Kateteri proksimal ucunda bir hemostatik valf olmadığından Oklüder İletme Kateterinden tamamen çıkarılırsa hava girişi veya kan kaybını önlemek için dikkatli olunması gerektiğine dikkat edin. ŞEKİL 9: Oklüder Geri Alma ŞEKİL 8b: Geri Alma Kordonu Çıkarma G. Oklüder Kilitleme Öncesinde Oklüderi Tekrar Yükleme 1. Oklüderi gri Yükleme ve Yerine Yerleştirme Kaydırıcısını yukarı ve sonra sağa Oklüderin istenen kısmı tekrar yükleninceye (yani Oklüder sağ diski) veya gri Yükleme ve Yerine Yerleştirme Kaydırıcısı duruncaya kadar, eğer tam olan Oklüder tekrar yükleme isteniyorsa iterek tekrar yükleyin (Şekil 4a). 2. İstenirse Oklüder yüklemeyi gri Yükleme ve Yerine Yerleştirme Kaydırıcısını aşağı ve sonra duruncaya kadar sağa iterek tamamlayın (Şekil 4b). İletme Kateteri ucunun defekte erişimini devam ettirmek üzere defekt içinden geçerek yer aldığını doğrulayın. 3. Oklüderi tekrar yerine yerleştirmek için Bölüm E Oklüder Yerine Yerleştirme kısmına başvurun. Üç yerine yerleştirme girişiminden sonra istenen cihaz yerleştirme elde edilemezse defekti kapatmak için başka yöntemler düşünülmelidir. Aşırı cihaz yerleştirme girişimleriyle ilişkili diğer konular arasında hastanın radyasyona ek maruz kalması ve uzun süreli anestezi vardır. I. Tekrar Yakalama 1. Oklüder hatalı konumlandırılır, emboli yapar veya başka türlü çıkarılması gerekirse bir halka sneyr veya başka uygun yollar yardımıyla tekrar yakalanabilir. Tekrar yakalama için cihaza yakın konumlandırılmış uzun bir kılıf (11 Fr veya üstü) önerilir. 2. Oklüderin kılıf içine retraksiyonu kolaylaştırmak üzere cihazı önce sol veya sağ atriyal açıklığı sneyr ile tutarak tekrar yakalamaya çalışın. Gerekirse halka sneyr Oklüder çerçevesinin herhangi bir kısmı etrafına yerleştirilebilir. 3. Oklüderi sneyr kullanarak uzun kılıf içine çekin. Oklüder çerçevesinin bir kısmı uzun kılıf içine geri çekilemezse Oklüder, halka sneyr ve uzun kılıfı tek bir ünite halinde çıkarmak gerekebilir. Oklüderin tümünü uzun kılıf içine çekmek için girişiminde aşırı güç kullanmayın. Böyle bir işlem Oklüder kırılmasına neden olabilir. 4. Kilitlenmemiş cihazı valf dokusuna dokunarak çekmekten kaçınmak için tekrar yakalanmış Oklüderi kılıf içine getirin. MR KOŞULLU MR Koşullu J. MRG Bilgisi GORE Septal Oklüderin MR koşullu olduğu belirlenmiştir. Klinik olmayan testler GORE Septal Oklüderin MR Koşullu olduğunu göstermiştir. Bu cihazın bulunduğu bir hasta yerleştirmeden hemen sonra şu şartlar altında güvenle taranabilir: Statik Manyetik Alan -Statik manyetik alan 3 Tesla veya 1,5 Tesla -Maksimum uzaysal gradiyent manyetik alan 720 Gauss/cm veya altında -15 dakika tarama için tarayıcı tarafından gösterilen maksimum tüm vücut ortalama spesifik absorpsiyon oranı (WB-SAR) 3,0 W/kg. MRG İlişkili Isınma Klinik olmayan testlerde GORE Septal Oklüder 3 Tesla (3-Tesla/128-MHz, Excite, HDx, Software 14X.M5, General Electric Healthcare, Milwaukee, WI) MR sisteminde 15 dakika tarama için (yani puls dizisi başına) yapılan MRG ile şu sıcaklık artışına neden olmuştur: En yüksek sıcaklık değişimi +1,6 C 4

6 Bu nedenle GORE Septal Oklüder için 3 Tesla değerinde 3,0 W/kg bildirilen tüm vücut ortalama SAR (yani kalorimetri ile ölçüldüğü haliyle 2,8 W/kg tüm vücut ortalama değeriyle ilişkili) ile bir verici/alıcı RF vücut sarmalı kullanılarak yapılan MRG ilişkili ısınma deneyleri bu spesifik şartlarla ilişkili olarak oluşan en yüksek ısınma miktarının +1,6 C değerine eşit veya altında olduğunu göstermiştir. Artefakt Bilgisi MR görüntü kalitesi, ilgilenilen bölge GORE Septal Oklüder konumu ile aynı bölgede veya nispeten yakınsa olumsuz etkilenebilir. Bu nedenle MR görüntüleme parametrelerinin bu cihazın varlığını kompanse etmek üzere optimizasyonu gerekebilir. Puls Dizisi T1-SE T1-SE GRE GRE Sinyal Boşluk Büyüklüğü 981 mm mm mm mm 2 Düzlem Oryantasyonu Paralel Dik Paralel Dik TANIMLAR Son Kullanma Tarihi Dikkat Kullanma Talimatına Bakınız 2 STERILIZE Tekrar Sterilize Etmeyin Tekrar Kullanmayın Katalog Numarası Parti Kodu Seri Numarası Avrupa Topluluğu Yetkili Temsilcisi MR Koşullu DİKKAT: ABD Federal yasalarına göre, bu cihazın satışı, dağıtımı veya kullanımı sadece bir hekim tarafından veya hekimin tavsiyesi üzerine yapılabilir. Steril Etilen Oksitle Sterilize Edilmiştir Ambalaj Hasarlıysa Kullanmayın Kuru Tutun Serin Yerde Saklayın Çap Üretici Kateter Çalışma Uzunluğu İletme Profili Kılavuz Tel Uyumluluğu 5

7 W. L. Gore & Associates, Inc. Flagstaff, Arizona USA Order Information: Tel.: Tel.: Technical Information: Tel.: Tel.: GORE and designs are trademarks of W. L. Gore & Associates. 2011, 2015 W. L. Gore & Associates, Inc. Printed on recyclable paper JULY

GORE HELEX Septal Oklüderi

GORE HELEX Septal Oklüderi KULLANMA TALİMATI GORE HELEX Septal Oklüderi tr Türkçe tr KULLANMA TALİMATI: GORE HELEX SEPTAL OKLÜDERI Kullanmadan önce tüm talimatı dikkatle okuyun. Bu talimatlarda belirtilen uyarılar ve önlemleri izleyin.

Detaylı

KULLANMA TALİMATI: Türkçe GORE SEAMGUARD Biyoemilebilir Zımba Hattı Güçlendirici

KULLANMA TALİMATI: Türkçe GORE SEAMGUARD Biyoemilebilir Zımba Hattı Güçlendirici KULLANMA TALİMATI: tr Türkçe GORE SEAMGUARD Biyoemilebilir Zımba Hattı Güçlendirici 1 2 tr Şekil A E Laparoskopik Bariyatrik Uygulamalar için İsteğe Bağlı: Dairesel Zımbalayıcılar için Yapılandırılmış

Detaylı

Türkçe Transjuguler intrahepatik portosistemik şantlarda (TIPS) kullanılmak üzeredir. İçindekiler: Bir (1) endoprotez ve bir (1) iletme kateteri.

Türkçe Transjuguler intrahepatik portosistemik şantlarda (TIPS) kullanılmak üzeredir. İçindekiler: Bir (1) endoprotez ve bir (1) iletme kateteri. KULLANMA TALİMATI: tr Türkçe Transjuguler intrahepatik portosistemik şantlarda (TIPS) kullanılmak üzeredir. İçindekiler: Bir (1) endoprotez ve bir (1) iletme kateteri. KULLANMA TALİMATI GORE VIATORR TIPS

Detaylı

KULLANIM TALİMATLARI

KULLANIM TALİMATLARI AFX Uygulama Sistemi KULLANIM TALİMATLARI ÖNEMLİ NOTLAR: AFX Uygulama Sistemini kullanmadan önce bu paket içinde yer alan talimatları lütfen dikkatlice okuyun. DİKKAT: Federal Yasalar (A.B.D.) bu cihazın

Detaylı

GORE VIABAHN Endoprotez

GORE VIABAHN Endoprotez İÇİN KULLANMA TALİMATI: GORE VIABAHN Endoprotez tr Türkçe İÇİN KULLANMA TALİMATI GORE VIABAHN Endoprotez Kullanım öncesinde tüm talimatı dikkatle okuyun. Bu talimat boyunca verilen tüm uyarılar ve önlemleri

Detaylı

KULLANMA TALİMATI: Türkçe İçindekiler: Bir (1) vasküler stent, CARMEDA CBAS BioActive Yüzeyli ve bir (1) iletme kateteri.

KULLANMA TALİMATI: Türkçe İçindekiler: Bir (1) vasküler stent, CARMEDA CBAS BioActive Yüzeyli ve bir (1) iletme kateteri. KULLANMA TALİMATI: tr Türkçe İçindekiler: Bir (1) vasküler stent, CARMEDA CBAS BioActive Yüzeyli ve bir (1) iletme kateteri. KULLANMA TALİMATI GORE TIGRIS Vasküler Stent Kullanım öncesinde tüm talimatı

Detaylı

6996T. Tünel Açma Aleti. Teknik el kitabı

6996T. Tünel Açma Aleti. Teknik el kitabı 6996T Tünel Açma Aleti Teknik el kitabı Aşağıdaki listede, Medtronic şirketinin Amerika Birleşik Devletleri ve muhtemelen diğer ülkelerdeki ticari markaları veya tescilli ticari markaları bulunmaktadır.

Detaylı

İÇİN KULLANMA TALİMATI: Türkçe. İçindekiler: Bir (1) endovasküler protez ve bir (1) iletme kateteri.

İÇİN KULLANMA TALİMATI: Türkçe. İçindekiler: Bir (1) endovasküler protez ve bir (1) iletme kateteri. İÇİN KULLANMA TALİMATI: P R O P A T E N B I O A C T I V E S U R F A C E tr Türkçe İçindekiler: Bir (1) endovasküler protez ve bir (1) iletme kateteri. KULLANMA TALİMATI PROPATEN Biyoaktif Yüzeyli GORE

Detaylı

KANAMA DURDURUCU TIBBİ CİHAZ

KANAMA DURDURUCU TIBBİ CİHAZ TM KANAMA DURDURUCU TIBBİ CİHAZ KULLANMA TALİMATI Türkiye Yetkili Satış ve Dağıtıcısı Eko-Zon Halk Sağlığı ve Çevre Danışmanlığı www.eko-zon.com.tr TM AÇIKLAMA: itclamp TM cerrahi müdahale yapılıncaya

Detaylı

MIIG ENJEKTE EDİLİR Greft 128801-10. Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur:

MIIG ENJEKTE EDİLİR Greft 128801-10. Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur: MIIG ENJEKTE EDİLİR Greft 128801-10 Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur: Türkçe (tk) Ek diller için www.wmt.com adresindeki web sitemizi ziyaret edin Ardından, Prescribing Information (Reçeteleme

Detaylı

PROPATEN Biyoaktif Yüzeyli GORE VIABAHN Endoprotezi

PROPATEN Biyoaktif Yüzeyli GORE VIABAHN Endoprotezi İÇİN KULLANMA TALİMATI: PROPATEN Biyoaktif Yüzeyli GORE VIABAHN Endoprotezi tr Türkçe KULLANMA TALİMATI PROPATEN Biyoaktif Yüzeyli GORE VIABAHN Endoprotezi Kullanım öncesinde tüm talimatı dikkatle okuyun.

Detaylı

RePneu Akciğer Hacim Küçültme Sarmal Sistemi Kullanma Talimatı

RePneu Akciğer Hacim Küçültme Sarmal Sistemi Kullanma Talimatı RePneu Akciğer Hacim Küçültme Sarmal Sistemi Kullanma Talimatı 1 MPS Medical Product Service GmbH Borngasse 20 35619 Braunfels Almanya Tel: (+49) 6442 962073 Faks: (+49) 6442 962074 PneumRx, A BTG International

Detaylı

OSTEOSET XR KEMIK BOŞLUĞU DOLGUSU

OSTEOSET XR KEMIK BOŞLUĞU DOLGUSU TK OSTEOSET XR KEMIK BOŞLUĞU DOLGUSU 150841-0 Bu paketde aşağıda belirtilen diller mevcuttur: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文 - Chinese

Detaylı

MICROPORT TEK KULLANIMLIK PROPHECY ÖZEL YAPIM ALETLERİNİN KULLANIMI 150807-0

MICROPORT TEK KULLANIMLIK PROPHECY ÖZEL YAPIM ALETLERİNİN KULLANIMI 150807-0 TR MICROPORT TEK KULLANIMLIK PROPHECY ÖZEL YAPIM ALETLERİNİN KULLANIMI 150807-0 Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano

Detaylı

RePneu Sarmal Sistemi Kullanma Talimatı

RePneu Sarmal Sistemi Kullanma Talimatı RePneu Sarmal Sistemi Kullanma Talimatı 0086 MPS Medical Product Service GmbH Borngasse 20 35619 Braunfels Almanya Tel (+49) 6442.962073 Fax (+49) 6442.962074 PneumRx, Inc. 530 Logue Avenue Mountain View,

Detaylı

Direct Flow Medical Transkateter Aort Kapağı Sistemi. Kullanma Talimatı

Direct Flow Medical Transkateter Aort Kapağı Sistemi. Kullanma Talimatı Direct Flow Medical Transkateter Aort Kapağı Sistemi Kullanma Talimatı 1. CİHAZ TANIMI 3 2. ENDİKASYONLAR 5 3. KONTRENDİKASYONLAR 5 4. UYARILAR VE ÖNLEMLER 5 5. ADVERS OLAYLAR 7 6. HASTA SEÇİMİ VE TEDAVİSİ

Detaylı

Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) İncelemesi

Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) İncelemesi Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) İncelemesi Kullanım Talimatları Neuro Koklear İmplant Sistemi 0459 (2015) Neurelec S.A.S 2720 Chemin Saint Bernard, 06220 Vallauris Fransa TEL : +33 (0)4 93 95 18 18,

Detaylı

MR Conditional (MR Koşullu) Nevro Senza Omurilik Stimülasyon Sistemi 1,5 Tesla Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI) Kılavuz İlkeleri

MR Conditional (MR Koşullu) Nevro Senza Omurilik Stimülasyon Sistemi 1,5 Tesla Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI) Kılavuz İlkeleri MR Conditional (MR Koşullu) Nevro Senza Omurilik Stimülasyon Sistemi 1,5 Tesla Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI) Kılavuz İlkeleri Bu belge Senza Omurilik Stimülasyon (SCS) Sistemi doktor ve hasta el

Detaylı

KULLANMA TALİMATI: Türkçe

KULLANMA TALİMATI: Türkçe KULLANMA TALİMATI: tr Türkçe Malign bilier striktürlerin tedavisi için. Endoskopik İletim için. İçindekiler: Bir (1) endoprotez, transmural drenaj delikleriyle ve bir (1) iletme kateteri. DİKKAT: Bu cihazın

Detaylı

ndramed Medical Devices

ndramed Medical Devices ndramed Medical Devices d Türkçe Kullanma talimatı Dikkat ediniz! Bu ürün steril (EO/Etilen oksit sterilizasyonu) paketlenmiştir, tek kullanımlıktır ve yeniden sterilize edilemez. Bu ürün soğuk, kuru ve

Detaylı

Transkateter ASD Kapatılması Komplikasyonlara Yaklaşım. Prof. Dr. Alpay Çeliker Acıbadem Maslak Hastanesi

Transkateter ASD Kapatılması Komplikasyonlara Yaklaşım. Prof. Dr. Alpay Çeliker Acıbadem Maslak Hastanesi Transkateter ASD Kapatılması Komplikasyonlara Yaklaşım Prof. Dr. Alpay Çeliker Acıbadem Maslak Hastanesi Transkateter ASD Kapatılması: Komplikasyonlar İşlem Sırasında Ritm sorunları Cihaz migrasyonu veya

Detaylı

C1250 KULLANIM TALİMATLARI. Elektronik

C1250 KULLANIM TALİMATLARI. Elektronik Elektronik KULLANIM TALİMATLARI Kılavuzlar değişikliğe tabidir; her kılavuzun en güncel sürümü çevrimiçi olarak her zaman mevcuttur. Basım: Kasım 25, 2015 M PB Swiss Tools AG Bahnhofstrasse 24 CH-3457

Detaylı

FuseFORCE İMPLANT SİSTEMİ

FuseFORCE İMPLANT SİSTEMİ TK FuseFORCE İMPLANT SİSTEMİ 152189-0 Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中文 - Chinese (sch)

Detaylı

CARILLON Mitral Contour System (XE2)

CARILLON Mitral Contour System (XE2) CARILLON Mitral Contour System (XE2) Kullanım Talimatları 0 3 4 4 Üretici: Cardiac Dimensions, Inc. 5540 Lake Washington Blvd. NE Kirkland, WA 98033 Amerika Birleşik Devletleri AT Temsilcisi: MedPass International,

Detaylı

Direct Flow Medical Transkateter Aort Kapağı Sistemi. Kullanma Talimatı

Direct Flow Medical Transkateter Aort Kapağı Sistemi. Kullanma Talimatı Direct Flow Medical Transkateter Aort Kapağı Sistemi Kullanma Talimatı 1. CİHAZ TANIMI... 3 2. ENDİKASYONLAR... 5 3. KONTRENDİKASYONLAR... 5 4. UYARILAR VE ÖNLEMLER... 5 5. ADVERS OLAYLAR... 7 6. HASTA

Detaylı

Bellek Modülleri Kullanım Kılavuzu

Bellek Modülleri Kullanım Kılavuzu Bellek Modülleri Kullanım Kılavuzu Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

Bellek Modülleri Kullanıcı Kılavuzu

Bellek Modülleri Kullanıcı Kılavuzu Bellek Modülleri Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

PRO-DENSE Kemik Grefti Yedeği 133486-11. Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur:

PRO-DENSE Kemik Grefti Yedeği 133486-11. Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur: TK PRO-DENSE Kemik Grefti Yedeği 133486-11 Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur: Türkçe (tk) Ek diller için www.wmt.com adresindeki web sitemizi ziyaret edin Sonra, Prescribing Information (Reçeteleme

Detaylı

Bellek Modülleri Kullanıcı Kılavuzu

Bellek Modülleri Kullanıcı Kılavuzu Bellek Modülleri Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

Raf Kuruluş Yönergeleri

Raf Kuruluş Yönergeleri Raf Kuruluş Yönergeleri Güvenlik ve kablolama bilgileri için raf kabininizle birlikte gönderilen belgeleri inceleyin. Depolama kasasını raf kabinine kurmadan önce, aşağıdaki yönergeleri gözden geçirin:

Detaylı

KULLANMA TALİMATI: UYUM SAĞLAYABİLİR

KULLANMA TALİMATI: UYUM SAĞLAYABİLİR KULLANMA TALİMATI: UYUM SAĞLAYABİLİR tr Türkçe İçindekiler: Bir (1) GORE TAG Torasik Endoprotezi KULLANMA TALİMATI GORE TAG Torasik Endoprotez Kullanım öncesinde tüm talimatı dikkatle okuyun. Bu talimat

Detaylı

hasta EĞİTİMİ Bel fıtığını anlamak ve Anüler Kapama için Barricaid Protezi

hasta EĞİTİMİ Bel fıtığını anlamak ve Anüler Kapama için Barricaid Protezi hasta EĞİTİMİ Bel fıtığını anlamak ve Anüler Kapama için Barricaid Protezi İçindekiler Bel fıtığı nedir? 4 Bel fıtığı teşhisi nasıl yapılır? 6 Bel fıtığı tedavisi nasıl yapılır? 7 Barricaid için bir aday

Detaylı

Transözefagial Ekokardiyografi. M Serdar Küçükoğlu İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü

Transözefagial Ekokardiyografi. M Serdar Küçükoğlu İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü Transözefagial Ekokardiyografi M Serdar Küçükoğlu İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü Endikasyonlar -I Nondiagnostik TTE Doğal kapakların değerlendirilmesi Protez kapakların değerlendirilmesi İnfektif

Detaylı

EXTERNAL NAZAL SPLİNT SERİSİ TEKNİK ŞARTANMESİ

EXTERNAL NAZAL SPLİNT SERİSİ TEKNİK ŞARTANMESİ EXTERNAL NAZAL SPLİNT 15-28 SERİSİ TEKNİK ŞARTANMESİ 1-Uygulaması kolay ve hızlı 2-Ürün köpük silikon üzerinde ince /hafif alüminyum tabaka halinde bulunmalıdır. 3-Ürünün üzerindeki alüminyum parça sayesinde

Detaylı

made in China C1000E IB-leaflet.indd 1 6/27/13 2:18 PM

made in China C1000E IB-leaflet.indd 1 6/27/13 2:18 PM made in China 7 1 4 3 5 8 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. BaByliss S.A.R.L. - 99, Avenue Aristide Briand - 92120 Montrouge - FRANCE www.babyliss.com TÜRKÇE BaByliss Curl Secret ile çok rahat bir şekilde mükemmel

Detaylı

5866-24M Lead Adaptörü Seti

5866-24M Lead Adaptörü Seti 5866-24M Lead Adaptörü Seti Teknik el kitabı Caution: Federal Law (USA) restricts this device to sale by or on the order of a physician. 0123 1993 Aşağıdakiler Medtronic şirketinin ticari markalarıdır:

Detaylı

KULLANMA TALİMATI GORE EXCLUDER AAA ENDOPROTEZİ. Düşük Geçirgenlikli Tasarım. Türkçe

KULLANMA TALİMATI GORE EXCLUDER AAA ENDOPROTEZİ. Düşük Geçirgenlikli Tasarım. Türkçe KULLANMA TALİMATI KULLANMA TALİMATI GORE EXCLUDER AAA ENDOPROTEZİ Düşük Geçirgenlikli Tasarım tr Türkçe AH0313-TR4 KULLANMA TALİMATI GORE EXCLUDER AAA ENDOPROTEZİ Tüm talimatı dikkatle okuyun. Talimat,

Detaylı

KULLANMA TALİMATLARI DC

KULLANMA TALİMATLARI DC 0086 TM İlaç Uygulama Embolizasyon Sistemi KULLANMA TALİMATLARI DC Bead İlaç Uygulama Embolizasyon Sistemi STERİL SADECE TEK KULLANIM İÇİN PİROJENİK OLMAYAN Türkçe KULLANMA TALİMATLARI DC Bead İlaç Uygulama

Detaylı

Girişimsel Aritmi Komplikasyonlar ve Tedavisi. Doç.Dr.Enis Oğuz Anadolu Sağlık Merkezi - Gebze

Girişimsel Aritmi Komplikasyonlar ve Tedavisi. Doç.Dr.Enis Oğuz Anadolu Sağlık Merkezi - Gebze Girişimsel Aritmi Komplikasyonlar ve Tedavisi Doç.Dr.Enis Oğuz Anadolu Sağlık Merkezi - Gebze Hasta grupları ve ablasyon endikasyonları (n=5330) AVNRT A.Yol AV nod A.Flatter AT Diğer Has. n 2243 1147 803

Detaylı

Xbox 360 S RF Modülünün Değiştirilmesi

Xbox 360 S RF Modülünün Değiştirilmesi Xbox 360 S RF Modülünün Değiştirilmesi RF modül değiştirme. Yazan: Matt Newsom GİRİŞ Xbox 360 S. olmayan bir yanıt güç düğmesini düzeltmek için hatalı bir RF modülü değiştirin ARAÇLAR: Metal Spudger (1)

Detaylı

ENDO-FUSE İNTRA-OSSEÖZ FÜZYON SİSTEMİ 137900-5. Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur:

ENDO-FUSE İNTRA-OSSEÖZ FÜZYON SİSTEMİ 137900-5. Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur: ENDO-FUSE İNTRA-OSSEÖZ FÜZYON SİSTEMİ 137900-5 Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) - Chinese

Detaylı

I- YAZILI ONAM (RIZA):

I- YAZILI ONAM (RIZA): HASTANESİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ ATRİYAL SEPTAL DEFEKT / PATENT FORAMEN OVALE VE PATENT DUKTUS ARTERİOSUS UN TRANSKATETER YÖNTEMLE KAPATILMASI İÇİN HASTANIN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM (RIZA) BELGESİ HASTANIN Adı

Detaylı

.. HASTANESİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ VENTRİKÜLER SEPTAL DEFEKT İN TRANSKATETER YÖNTEMLE KAPATILMASI İÇİN HASTANIN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM (RIZA) BELGESİ

.. HASTANESİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ VENTRİKÜLER SEPTAL DEFEKT İN TRANSKATETER YÖNTEMLE KAPATILMASI İÇİN HASTANIN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM (RIZA) BELGESİ .. HASTANESİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ VENTRİKÜLER SEPTAL DEFEKT İN TRANSKATETER YÖNTEMLE KAPATILMASI İÇİN HASTANIN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM (RIZA) BELGESİ HASTANIN Adı Soyadı:..... Protokol Numarası:..... Doğum

Detaylı

3. Atriyal Fibrilasyon Zirvesi 2014- Antalya. Leadless Pacemaker. Enis Oğuz, LivHospital Ulus-İstanbul

3. Atriyal Fibrilasyon Zirvesi 2014- Antalya. Leadless Pacemaker. Enis Oğuz, LivHospital Ulus-İstanbul 3. Atriyal Fibrilasyon Zirvesi 2014- Antalya Leadless Pacemaker Enis Oğuz, LivHospital Ulus-İstanbul Major complications: A, cohort 1; B, cohort 2. Poole J E et al. Circulation. 2010;122:1553-1561 Copyright

Detaylı

Xbox 360 S Sağ Vaka Değiştirme

Xbox 360 S Sağ Vaka Değiştirme Xbox 360 S Sağ Vaka Değiştirme Sağ durum değiştirme. Yazan: Matt Newsom ifixit CC BY-NC-SA /Www.ifixit.com Sayfa 1/ 29 GİRİŞ Xbox dış paneller yerine parlak ve yeni görünmesini sağlayın. ARAÇLAR: Metal

Detaylı

Yönlendirilebilir intrakardiyak elektrotlu kateter

Yönlendirilebilir intrakardiyak elektrotlu kateter STABLEMAPR Yönlendirilebilir intrakardiyak elektrotlu kateter Teknik el kitabı Dikkat: Federal Yasalara (ABD) göre, bu cihazın satışı hekim tarafından veya hekimin siparişiyle olacak şekilde sınırlandırılmıştır.

Detaylı

REVEAL LINQ LNQ11. Takılabilir Kardiyak İzleme Cihazı MRI prosedürü bilgileri. MRI Teknik El Kitabı

REVEAL LINQ LNQ11. Takılabilir Kardiyak İzleme Cihazı MRI prosedürü bilgileri. MRI Teknik El Kitabı REVEAL LINQ LNQ11 Takılabilir Kardiyak İzleme Cihazı MRI prosedürü bilgileri MRI Teknik El Kitabı 0123 2013 Aşağıdaki liste Medtronic şirketinin Amerika Birleşik Devletleri'nde ve muhtemelen diğer ülkelerdeki

Detaylı

Direct Flow Medical Transkateter Aort Kapağı Sistemi DirecTrack TM İletme Sistemi Olmadan. Kullanma Talimatı

Direct Flow Medical Transkateter Aort Kapağı Sistemi DirecTrack TM İletme Sistemi Olmadan. Kullanma Talimatı Direct Flow Medical Transkateter Aort Kapağı Sistemi DirecTrack TM İletme Sistemi Olmadan Kullanma Talimatı 1. CİHAZ TANIMI... 3 2. ENDİKASYONLAR... 5 3. KONTRENDİKASYONLAR... 5 4. UYARILAR VE ÖNLEMLER...

Detaylı

MICROPORT TEK KULLANIMLIK PROPHECY ÖZEL YAPIM ALETLERİN KULLANIMI Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur:

MICROPORT TEK KULLANIMLIK PROPHECY ÖZEL YAPIM ALETLERİN KULLANIMI Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur: TK Türkçe (tk) MICROPORT TEK KULLANIMLIK PROPHECY ÖZEL YAPIM ALETLERİN KULLANIMI 150807-1 Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur: Diğer diller için www.ortho.microport.com adresindeki web sitemizi

Detaylı

Harici Ortam Kartları

Harici Ortam Kartları Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD Logosu sahibinin ticari markasıdır. Java, Sun Microsystems, Inc. Kuruluşunun ABD de tescilli markasıdır.

Detaylı

Faks alma/gönderme. Kontrol panelini kullanarak. Bilgisayarı kullanarak

Faks alma/gönderme. Kontrol panelini kullanarak. Bilgisayarı kullanarak Hızlı Başvuru Kopyalama Fotokopi çekme 1 Özgün bir belgeyi ADF'e veya tarayıcı camının üzerine yerleştirin. Notlar: Görüntünün kırpılmasını önlemek için özgün belgenin boyutu ile fotokopi çıkış boyutunun

Detaylı

Samsung Galaxy S5 Mikro-USB Bağlantı Noktası daughterboard Değiştirme

Samsung Galaxy S5 Mikro-USB Bağlantı Noktası daughterboard Değiştirme Samsung Galaxy S5 Mikro-USB Bağlantı Noktası daughterboard Değiştirme Samsung Galaxy S5 Mikro-USB Bağlantı Noktası daughterboard değiştirin. Yazan: Sam Lionheart GİRİŞ Mikro-USB bağlantı noktası daughterboard

Detaylı

EL HİJYENİ VE ELDİVEN KULLANIMI TALİMATI

EL HİJYENİ VE ELDİVEN KULLANIMI TALİMATI AMAÇ Sağlık hizmetiyle ilişkili enfeksiyonların ve çapraz bulaşmaların önlenmesi amacıyla sağlık personeli, hasta, hasta refakatçileri ve ziyaretçiler için, uygun el temizliği ve eldiven kullanma yöntemlerini

Detaylı

Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Hızlı Yükleme Kılavuzu

Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Hızlı Yükleme Kılavuzu Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Hızlı Yükleme Kılavuzu GÜVENLİK TALİMATLARI Lütfen kullanım öncesinde bu güvenlik talimatlarını dikkatle okuyun ve ilerde başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayın.

Detaylı

İnvaziv Girişimler. Sunum Planı. SANTRAL VENÖZ KATETER Endikasyonlar. SANTRAL VENÖZ KATETER İşlem öncesinde

İnvaziv Girişimler. Sunum Planı. SANTRAL VENÖZ KATETER Endikasyonlar. SANTRAL VENÖZ KATETER İşlem öncesinde Sunum Planı İnvaziv Girişimler Santral Venöz Kateter Uygulamaları Kardiyak Pacemaker Arteriyel Kanülasyon SANTRAL VENÖZ KATETER Endikasyonlar iv yol Uzun süreli iv yol ihtiyacı Hemodinamik monitorizasyon

Detaylı

Evde kendi kendinizce uygulanabilen subkütan immunglobülin tedavisine ilişkin

Evde kendi kendinizce uygulanabilen subkütan immunglobülin tedavisine ilişkin Evde kendi kendinizce uygulanabilen subkütan immunglobülin tedavisine ilişkin Plazmadan yenilikler Bağışıklık eksikliğinde uzman kuruluş SADECE DOKTOR TALİMATINA GÖRE VE DOKTOR VEYA BAŞKA UZMANCA UYGULAMA

Detaylı

ibook G4 12 "1.33 GHz Sabit Disk Değiştirme

ibook G4 12 1.33 GHz Sabit Disk Değiştirme ibook G4 12 "1.33 GHz Sabit Disk Değiştirme Yazan: Walter Galan GİRİŞ Kalın 9,5 mm kadar sabit diskleri takabilirsiniz. ARAÇLAR: Madeni para (1) Phillips 00 Tornavida (1) Yassı kafa 3/32 "ya da 2,5 mm

Detaylı

Santral Venöz Kateter. Hem. Güliz Karataş Hacettepe Ped KİT Ünitesi

Santral Venöz Kateter. Hem. Güliz Karataş Hacettepe Ped KİT Ünitesi Santral Venöz Kateter Hem. Güliz Karataş Hacettepe Ped KİT Ünitesi 8 yaşında ALL VAKA sürecinde SVK TANI : 8/2010 RELAPS 1/2011 KİT 6/2011 7/2011 3/2013 +55.gün +13.ay hafif kgvhh Santral venöz Port kateter

Detaylı

EVOLVE TRIAD SİSTEMİ 150872-0

EVOLVE TRIAD SİSTEMİ 150872-0 TK EVOLVE TRIAD SİSTEMİ 150872-0 Bu pakette aşağıdaki diller bulunmaktadır: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文 - Chinese (sch) Türkçe

Detaylı

Microsoft Wedge Dokunmatik Fare Pil Kapağı Tespit Klip Tamir

Microsoft Wedge Dokunmatik Fare Pil Kapağı Tespit Klip Tamir Microsoft Wedge Dokunmatik Fare Pil Kapağı Tespit Klip Tamir Sökme, onarım ve pil kapağı kapalı kalacak değil Kama Dokunmatik fare takılması. Ayrıca diğer bileşenleri onarmak için iyi bir rehber Yazan:

Detaylı

YARI OTOMATİK ASANSÖR KAT KAPISI MONTAJ KILAVUZU

YARI OTOMATİK ASANSÖR KAT KAPISI MONTAJ KILAVUZU YARI OTOMATİK ASANSÖR KAT KAPISI MONTAJ KILAVUZU İçindekiler Önemli Bilgiler... 2 1. Giriş... 3 1.1. Sevkiyat ve Saklama Koşulları... 3 1.2. Kullanma ve Bakım Talimatı... 3 1.2.1. Kullanma Talimatı...

Detaylı

TKD/TKYK KORONER BAKIM İLERİ KLİNİK UYGULAMALAR SERTİKASYON PROGRAMININ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI

TKD/TKYK KORONER BAKIM İLERİ KLİNİK UYGULAMALAR SERTİKASYON PROGRAMININ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI TKD/TKYK KORONER BAKIM İLERİ KLİNİK UYGULAMALAR SERTİKASYON PROGRAMININ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI Kardiyovasküler olaylar tüm dünyada en önemli ölüm nedenidir. İnsan ömrünün uzaması kardiyak sorunu olan

Detaylı

ALETLER 137181-1. Bu paketde aşağıda belirtilen diller mevcuttur:

ALETLER 137181-1. Bu paketde aşağıda belirtilen diller mevcuttur: ALETLER 137181-1 TK Bu paketde aşağıda belirtilen diller mevcuttur: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) -Chinese (sch) Türkçe (tk) Distribütör:

Detaylı

İçindekiler. Kağıt ve özel ortam yükleme...3. Sıkışmaları giderme...7. Kağıt tepsisi yükleme...3

İçindekiler. Kağıt ve özel ortam yükleme...3. Sıkışmaları giderme...7. Kağıt tepsisi yükleme...3 Hızlı Başvuru İçindekiler Kağıt ve özel ortam yükleme...3 Kağıt tepsisi yükleme...3...7 200-201 kağıt sıkışması...7 202 kağıt sıkışması...10 241 kağıt sıkışması...13 251 kağıt sıkışması...14 İçindekiler

Detaylı

Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu

Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD Logosu sahibinin ticari markasıdır. Java, Sun Microsystems, Inc. Kuruluşunun ABD de tescilli markasıdır.

Detaylı

click! a b c d e f g Kullanım kılavuzu i j > 25 cm k l Grup 0+ En fazla 13 kg a kadar. Yaş 0-12 m ECE R44-04

click! a b c d e f g Kullanım kılavuzu i j > 25 cm k l Grup 0+ En fazla 13 kg a kadar. Yaş 0-12 m ECE R44-04 1 3 click! a b c d e f g Kullanım kılavuzu 4 h i j k l > 25 cm 2 5 Grup 0+ En fazla 13 kg a kadar. Yaş 0-12 m ECE R44-04 8 9 BeSafe izi Go u seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Koltuğu monte etmeden ÖNCE

Detaylı

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR.

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR. SAYFA NO 1/4 GİRİŞİMSEL RADYOLOJİK TETKİKLER İÇİN HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA FORMU Ünitenin Adı : Hastanın Adı ve Soyadı : Protokol No : Girişimsel radyolojideki işlemler; görüntüleme kılavuzluğunda cerrahiye

Detaylı

English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中文 -Chinese (sch)

English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中文 -Chinese (sch) IGNITE Karıştırma Talimatı 133287-3 Bu paketde aşağıda belirtilen diller mevcuttur: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中文 -Chinese (sch) Ek

Detaylı

Harici Ortam Kartları

Harici Ortam Kartları Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java, Sun Microsystems, Inc.'in ABD'de ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber

Detaylı

İnfektif Endokardit 2015 Rehberi nde neler değişti?

İnfektif Endokardit 2015 Rehberi nde neler değişti? İnfektif Endokardit 2015 Rehberi nde neler değişti? Dr. Özlem Kurt Azap Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD KLİMİK 2016, 30. YIL KURULTAYI 1 Sunum planı

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Çubuk Termometre PCE-ST

Kullanım Kılavuzu Çubuk Termometre PCE-ST PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah Ataman Sok. No.:4/4 Türkiye Tel: 0212 471 11 47 Faks: 0212 705 53 93 info@pce-cihazlari.com.tr www.pce-instruments.com/turkish Kullanım Kılavuzu Çubuk Termometre

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU ÜRÜN KODU : SB204

KULLANIM KILAVUZU ÜRÜN KODU : SB204 KULLANIM KILAVUZU ÜRÜN KODU : SB204 0 UYARI 1.Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz. İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız. Bu kullanıcı klavuzundaki

Detaylı

OSTEOSET KEMİK GREFTİ ÜRÜNLERİ 150832-0

OSTEOSET KEMİK GREFTİ ÜRÜNLERİ 150832-0 TK OSTEOSET KEMİK GREFTİ ÜRÜNLERİ 150832-0 Bu paketde aşağıda belirtilen diller mevcuttur: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文 - Chinese

Detaylı

RADYAL YAKLAŞIM THINK RADIAL. DISCOVER MERIT. www.meritemea.com

RADYAL YAKLAŞIM THINK RADIAL. DISCOVER MERIT. www.meritemea.com RADYAL YAKLAŞIM THINK RADIAL. DISCOVER MERIT. www.meritemea.com Müşterilerinin sesine kulak veren Merit Medical, müşterilerine etkili, hasta odaklı ve maliyet etkin BAKIM sunmak için ihtiyaç duydukları

Detaylı

Bu kılavuzu takip ederek, kullanıcı pili çıkarın ve bir yenisiyle değiştirmek mümkün olacak. Yazan: Nick Zurita

Bu kılavuzu takip ederek, kullanıcı pili çıkarın ve bir yenisiyle değiştirmek mümkün olacak. Yazan: Nick Zurita Motorola DROID MAXX Pil Değiştirme Bu kılavuzu takip ederek, kullanıcı pili çıkarın ve bir yenisiyle değiştirmek mümkün olacak. Yazan: Nick Zurita GİRİŞ senin Droid en iyi şekilde yaşlanma pili değiştirin

Detaylı

Atrial Fibrillasyon Ablasyonu Sonrası Hasta İzlemi

Atrial Fibrillasyon Ablasyonu Sonrası Hasta İzlemi Atrial Fibrillasyon Ablasyonu Sonrası Hasta İzlemi Dr.Ahmet Akyol Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji A.B.D Ablasyon sonrası hasta izlemi amacı İşlem başarısının değerlendirilmesi Komplikasyonların

Detaylı

Dell Latitude D630 Dokunmatik Değişimi

Dell Latitude D630 Dokunmatik Değişimi Dell Latitude D630 Dokunmatik Değişimi Bu kılavuz D630 üzerinde yeni bir touchpad yüklemenize yardımcı olur. Yazan: Jon Amireh GİRİŞ Giriş touch pad laptop neredeyse tüm unsurları ele almak önemlidir.

Detaylı

M C 0086* CELLPLEX TCP SENTETİK SÜNGERİMSİ KEMİK

M C 0086* CELLPLEX TCP SENTETİK SÜNGERİMSİ KEMİK TK CELLPLEX TCP SENTETİK SÜNGERİMSİ KEMİK 129257-9 Bu paketde aşağıda belirtilen diller mevcuttur: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) - Chinese

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. FM443 Güneş enerjisi modülü. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR

Kullanma Kılavuzu. FM443 Güneş enerjisi modülü. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon Modülü FM443 Güneş enerjisi modülü Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR Içindekiler 1 Emniyet....................................... 3

Detaylı

DÜZ TABAN PROTEZİ İÇİN TALİMAT 150849-0. Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur:

DÜZ TABAN PROTEZİ İÇİN TALİMAT 150849-0. Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur: TK DÜZ TABAN PROTEZİ İÇİN TALİMAT 150849-0 Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文 - Chinese

Detaylı

Bu kılavuz hasarlı cam ekran ile ilgili sorunları çözmek için ekran yerine size yardımcı olmak için adım adım talimatlar verecektir.

Bu kılavuz hasarlı cam ekran ile ilgili sorunları çözmek için ekran yerine size yardımcı olmak için adım adım talimatlar verecektir. Polaroid A10 LCD Değiştirme Bu kılavuz hasarlı cam ekran ile ilgili sorunları çözmek için ekran yerine size yardımcı olmak için adım adım talimatlar verecektir. Yazan: Shilpa Verma ifixit CC BY-NC-SA /Www.ifixit.com

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hemşirelik Protokolleri Hazırlama Komitesi Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/5

Detaylı

Oluşabilecek her türlü riski önlemek için cihazı kullanmaya başlamadan önce bu talimatı dikkatlice okuyun.

Oluşabilecek her türlü riski önlemek için cihazı kullanmaya başlamadan önce bu talimatı dikkatlice okuyun. Kullanım Talimatı ECON EC-SERİSİ 1. Uyarı ve Güvenlik Önlemleri Oluşabilecek her türlü riski önlemek için cihazı kullanmaya başlamadan önce bu talimatı dikkatlice okuyun. Bu cihazı tehlikeli bölgelerde

Detaylı

A. KARDİYOLOJİK İŞLEMLER 1. KORONER ANJİYOGRAFİ

A. KARDİYOLOJİK İŞLEMLER 1. KORONER ANJİYOGRAFİ Kardiyoloji Açısından Resterilizasyon Doç. Dr. Ramazan AKDEMİR SB Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, ANKARA Kardiyolojide yapılan tanısal ve tedavi edici işlemler

Detaylı

2 Uzunluk kılavuzu tırnağını gösterildiği gibi sıkıştırın ve kılavuzu yüklenen kağıt boyutu için doğru konuma kaydırın.

2 Uzunluk kılavuzu tırnağını gösterildiği gibi sıkıştırın ve kılavuzu yüklenen kağıt boyutu için doğru konuma kaydırın. Hızlı Başvuru Uzunluk kılavuzu tırnağını gösterildiği gibi sıkıştırın ve kılavuzu yüklenen kağıt boyutu için doğru konuma kaydırın. 5 Kağıt yığınını yazdırma yüzü yukarı bakacak şekilde yükleyin. Kağıt

Detaylı

MATKAP 137182-1. Bu paketde aşağıda belirtilen diller mevcuttur:

MATKAP 137182-1. Bu paketde aşağıda belirtilen diller mevcuttur: MATKAP 137182-1 TK Bu paketde aşağıda belirtilen diller mevcuttur: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) -Chinese (sch) Türkçe (tk) Distribütör:

Detaylı

Bu Addendum Kullanıcı El Kitabı'na

Bu Addendum Kullanıcı El Kitabı'na Oksijen sensörünün değiştirilmesi Giriş Oksijen sensörünün her iki senede bir ya da gerekirse daha kısa aralıklarla değiştirilmesi gerekir. Genel onarım talimatları Ventilatöre bakım yaparken, ventilatör

Detaylı

Bellek Modülleri Kullanıcı Kılavuzu

Bellek Modülleri Kullanıcı Kılavuzu Bellek Modülleri Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

Pirinç Beyazlık Ölçer. Kullanma Kılavuzu

Pirinç Beyazlık Ölçer. Kullanma Kılavuzu Pirinç Beyazlık Ölçer Kullanma Kılavuzu 2 Özellikler Ölçme Metodu : Yansıtmalı ölçüm Ölçülebilen Ürünler : Glütensiz Parlatılmış Pirinç, Glütensiz Esmer Pirinç, Glütensiz Yıkanmış pirinç, Glütenli Parlatılmış

Detaylı

UZMANLAR İÇİN AKTİVİTE KARNESİ KİŞİSEL BİLGİLER Ünvanı, adı ve soyadı Doğum yeri ve tarihi Medeni durumu Bildiği yabancı dil / diller ve derecesi Yazışma adresi ŀ Telefon Elektronik posta adresi EĞİTİMİ

Detaylı

PC Kartları. Belge Parça Numarası: Bu kılavuzda PC Kartlarının bilgisayarla nasıl kullanılacağı anlatılır. Ocak 2007

PC Kartları. Belge Parça Numarası: Bu kılavuzda PC Kartlarının bilgisayarla nasıl kullanılacağı anlatılır. Ocak 2007 PC Kartları Belge Parça Numarası: 419433-141 Ocak 2007 Bu kılavuzda PC Kartlarının bilgisayarla nasıl kullanılacağı anlatılır. İçindekiler 1 PC Kartı Yapılandırma 2 PC Kartı Takma 3 PC Kartını durdurma

Detaylı

ORTHOLOC 2.0/2.4 Sistemi 147999-0. Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur:

ORTHOLOC 2.0/2.4 Sistemi 147999-0. Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur: TK ORTHOLOC 2.0/2.4 Sistemi 147999-0 Türkçe (tk) Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur: Ek diller için, www.wmt.com adresindeki web sitemizi ziyaret edin. Ardından Prescribing Information (Reçeteleme

Detaylı

Yazan: Walter Galan GİRİŞ ARAÇLAR: dışarı ses ve mikrofon işlevselliğini yeniden hatalı ses kartını değiştirin.

Yazan: Walter Galan GİRİŞ ARAÇLAR: dışarı ses ve mikrofon işlevselliğini yeniden hatalı ses kartını değiştirin. Mac mini, Model A1176 Ses Kartı Değiştirme Yazan: Walter Galan GİRİŞ dışarı ses ve mikrofon işlevselliğini yeniden hatalı ses kartını değiştirin. ARAÇLAR: 1.5 "İnce Macun Bıçak (1) Phillips 00 Tornavida

Detaylı

Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu

Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD Logosu sahibinin ticari markasıdır. Java, Sun Microsystems, Inc. Kuruluşunun ABD de tescilli markasıdır.

Detaylı

Astım hastalarının hava yollarındaki aşırı hassasiyet, hava akım kısıtlanması ve aşırı mukus salgılanması

Astım hastalarının hava yollarındaki aşırı hassasiyet, hava akım kısıtlanması ve aşırı mukus salgılanması Bölüm 11 Astım ve Cerrahi İşlemler Astım ve Cerrahi İşlemler Dr. Gözde KÖYCÜ ve Dr. Ferda Öner ERKEKOL Astım hastalarının hava yollarındaki aşırı hassasiyet, hava akım kısıtlanması ve aşırı mukus salgılanması

Detaylı

OYUN PARKI KULLANIM KILAVUZU ÜRÜN NO : SB101

OYUN PARKI KULLANIM KILAVUZU ÜRÜN NO : SB101 OYUN PARKI KULLANIM KILAVUZU ÜRÜN NO : SB101 OYUN PARKINI KURULMASI 1.Oyunparkını taşıma çantasından çıkartınız. 2.Oyunparkı şiltesinin cırt bantlarını açınız, parkı şilteden çıkartınız ve diğer parçaları

Detaylı

DAİRESEL STAPLER KULLANIM KILAVUZU PUSULA MEDİKAL KATKILARIYLA

DAİRESEL STAPLER KULLANIM KILAVUZU PUSULA MEDİKAL KATKILARIYLA DAİRESEL STAPLER KULLANIM KILAVUZU PUSULA MEDİKAL KATKILARIYLA 1. Stapleri ambalajından dikkatli bir şekilde çıkartınız. DİKKAT Stapleri ambalaj kutusundan çıkartırken şaftından tutarak çıkartınız. Ateşleme

Detaylı

Doküman ID: Synology_QIG_DS411j_

Doküman ID: Synology_QIG_DS411j_ Doküman ID: Synology_QIG_DS411j_20100518 GÜVENLİK TALİMATLARI Lütfen kullanım öncesinde bu güvenlik talimatlarını dikkatle okuyun ve ilerde başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayın. Doğrudan güneş ışığından

Detaylı

Kılavuzumuz en son teknoloji kullanılarak üretilmiş olan cihazınızı güven ve maksimum verimle kullanmanıza yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.

Kılavuzumuz en son teknoloji kullanılarak üretilmiş olan cihazınızı güven ve maksimum verimle kullanmanıza yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Değerli Müşterimiz, Hedefimiz, modern tesislerimizde, dikkatli bir şekilde üretilen, özel olarak test edilen, beklentilerinizin de ötesinde kaliteli ürünler üretmektir. Kılavuzumuz en son teknoloji kullanılarak

Detaylı

Montaj kılavuzu. Isı pompası konvektörü için 2 yollu vana kiti EKVKHPC

Montaj kılavuzu. Isı pompası konvektörü için 2 yollu vana kiti EKVKHPC Isı pompası konvektörü için yollu vana kiti Isı pompası konvektörü için yollu vana kiti Montajdan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun. Bir kenara atmayın. İleride başvurmak üzere arşivinizde saklayın. Ekipmanın

Detaylı