TRABZON VE BAZI İLÇELERİNDE KENT DOKUSUNDAKİ BİTKİLENDİRME TASARIMLARININ ÖLÇÜ-FORM AÇISINDAN İRDELENMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TRABZON VE BAZI İLÇELERİNDE KENT DOKUSUNDAKİ BİTKİLENDİRME TASARIMLARININ ÖLÇÜ-FORM AÇISINDAN İRDELENMESİ"

Transkript

1 Bartın Oran Fakültesi Dergisi 2012, Cilt: 14, Özel Sayı, 1-11 ISSN: EISSN: TRABZON VE BAZI İLÇELERİNDE KENT DOKUSUNDAKİ BİTKİLENDİRME TASARIMLARININ ÖLÇÜ-FORM AÇISINDAN İRDELENMESİ Banu KARAŞAH 1, Mustafa VAR 2 1 AÇÜ Oran Fakültesi Peyzaj Miarlığı Bölüü 08000, Artvin 2 KTÜ Oran Fakültesi Peyzaj Miarlığı Bölüü 61080, Trabzon ÖZET Bitkilendire tasarıı, tü tasarı disiplinlerinde olduğu gibi belirli tasarı öğeleri ve ilkeleri ışığında gerçekleştirilektedir. Bu çalışada, bitkilendire tasarıı kavraı ve tasarı öğelerinden ölçü ve for açıklandıktan sonra, araştıra alanı tanıtılış, hatalı olarak bitkilendire yapılan alanlar seçiliş ve seçilen alanlarda yanlışlıklar belirlenerek fotoğraflanış ve ileride oluşabilecek sorunlar çeşitli progralar (Autocad ve Photoshop) yardııyla ortaya konuştur. olarak da, bitkilerin evcut duruu ve gelecekte alacakları boyutlar tartışılarak öneriler getiriliştir. Anahtar Kelieler: Bitkilendire Tasarıı, Ölçü, For, Trabzon. DISCUSSION OF PLANTING DESIGN IN URBAN PATTERN IN TERMS OF SCALE-FORM IN TRABZON AND ITS COUNTY ABSTRACT Planting design is ipleented thanks to certain design eleents and principles as all design discipline. In this article, after explaning planting design concept and design eleents (scale, for), study area introduced, areas taken photo by deterination of istakes and axiu diension of plants expose by aid soe progras (Autocad and Photoshop). As a result, suggestions are given with discussing present and future diension of plants. Keywords: Planting Design, Scale, For, Trabzon. 1.GİRİŞ Bilinçsiz ve plansız kentleşe sonucu kentlerde açık alanlar yerlerini yapılara bırakış ve böylece kentlerde azalan yeşil alanlar, kent içerisindeki ekolojik dengenin bozulasına neden olup, kentlerin geleceğini tehdit altında bırakaya başlaıştır. Kent içindeki açık ve yeşil alanlar, he insan sağlığı ve yaşa kalitesi he de kent ekolojisi için öneli yer tutaktadır. Bitkiler, bu açık ve yeşil alanların en öneli eleanlarıdır. Bitkiler; çoğu kez estetik aaçla olduğu kadar fonksiyonel aaçla da kullanılaktadır. Örneğin bazı bitkiler, yaya trafiğini kontrol etek veya kötü görüntüleri perdeleek için fiziksel bariyer olurken bazıları da toprak erozyonunu önleede yardıcı olur. Kısacası bitkiler, peyzajda çevreizi iyileştirek ve doğanın işlevlerini koruak ve destekleek için fonksiyonel bir rol oynaaktadır (Scarfone, 2007). Bitkiler kullanıldıkları ekânları daha yaşanabilir ve canlı ekânlar haline getirir. Bitkilendire tasarıı çalışaları sayesinde insanlar günlük yaşaın üzerlerinde oluşturduğu baskıdan kurtularak doğayla buluşa olanağı bulaktadırlar. Bitki ateryali genellikle oran ve ziraat ühendisleri için bir üreti eleanı, iarlar ve sanatçılar için estetik bir elean, şehir plancıları için ise yaşa koşullarını iyileştiren alzeeler olarak görülektedir. Peyzaj iarları ise bitkileri sadece canlı, yaşayan veya üreti aaçlı elean olarak görekten öte onlara ekân tasarıının bir parçası, iarinin taalayıcı öğesi olan bir elean * Yazışa yapılacak yazar: Makale etni tarihinde dergiye ulaşış, tarihinde bası kararı alınıştır.

2 B.Karaşah,M.Var Bartın Oran Fakültesi Dergisi gözüyle bakalıdırlar (Yıldızcı, 1988). Bitkiler, peyzaj iarlığı çalışalarında he estetik he de fonksiyonel işlevlere sahip tasarı eleanlarıdır. Bitkilendire tasarıında her sanat dalında olduğu gibi tasarı öğeleri ve ilkeleri vardır. Tasarıcı bu öğe ve ilkeleri dikkate alarak tasarılar yapar. Bitkilendire tasarılarında kullanılan ateryal canlı olduğu için, bitkilerde zaan içinde pek çok değişiklik eydana gelir. Bu değişiklikler, yıllar içinde ölçüde gerçekleşebildiği gibi, evsilere göre de biçi ve renkte olaktadır. Bu çalışanın aacı; Trabzon kentinde bitkilendire tasarıında ölçü ve for açısından yapılan yanlışlıkların ortaya koyulası ve ekân-ölçü, ekân-for ilişkisi göz önünde tutularak yapılacak bitkilendire tasarılarına yönelik çözü önerileri getirilesidir. 2. BİTKİLENDİRME TASARIMI Bitkilendire tasarıı; tasarı, bili ve sanatın beraberce el ele yürüdüğü bir süreçtir. Soyut anlada bir kavra oluşturulasını ve he güzel he de işlevsel ve doğru bir bitkilendire planı üretek için alanın çevresel istekleriyle bu soyutlaanın kobine edilesini gerektirir. İyi tasarı, bunları takiben gelen doğru uygulaa ve bakıla taalanır. Bir başka deyişle, bu süreç beceri, görüş ve sabır gerektirir (Leszczynski, 1999). Bitkilendire tasarıının ilk aacı ekâna işlevsel olarak katkıda bulunak ve bu şekilde kullanıcıların isteklerine cevap verebilektir (Robinson, 1992). Bitkilendire tasarıı; değerli doğal bitki topluluklarının tanınasını, bakıını ve yaban hayatı için sağlıklı, farklı ve güçlü bir yaşa ortaı tein eden yeni vejetasyonlar oluşturulasını sağlayarak, doğa ile insan arasındaki dengenin onarılasına yardıcı olur (Dee, 2001). Bu iki aacın yanı sıra özel olarak yetiştiriliş veya doğal bitkilerin güzelliğinden haz alak için olanaklar suna aacıyla da yapılaktadır. Çiçekleri, dalları ve eyveleri hissetek, koklaak ve seyretek, hatta rüzgârın ve yağurun bitkiler üzerinde oluşturduğu sesleri işitek, tü bunlar insanların günlük hayat kalitesini ölçüleez derecede yükseltir. Bitkilendire tasarıının aaçlarından biri olan estetik hoşnutluk göz ardı edileesi gereken bir konudur. Bitkilendire tasarıı, yapısal eleanların sert hatlarını yuuşatarak, evcut bitki örtüsündeki tahripleri tair ederek, görsel çirkinliği azaltarak ve göze daha hoş gelen, çekici alanlar yaratarak yapıların çevreye entegre edilesini sağlar (Robinson, 1992). Bitkilendire Tasarıı Ögeleri Bitkilendire tasarılarında da her sanat dalı için geçerli olan ölçü, for, çizgi, doku, renk gibi tasarı öğeleri evcuttur. Çalışada ele alınan tasarı ögeleri ölçü ve fordur. Ölçü; bitki ateryalindeki en öneli tasarı öğelerinden biridir ve bir tasarı için bitki seçiinde ilk önce değerlendirilelidir. Bitki ölçüsü bir boşluğun ölçülerini, tasarıın ilginçliğini ve tasarıın tü iskeletini direkt olarak etkiler. Bitki ölçüsü tü bitki özellikleri arasında özellikle belli bir uzaklıktan bakıldığında en dikkat çeken ve görünenlerden birisidir. Bir tasarıdaki bitkiler yükseklik ve genişliklerinin oluşturduğu siluetleriyle, tasarıa çeşitliliği veya tekdüzeliği verir (Booth, 1990). Bitkiler, ölçü bakıından çok fazla çeşitliliğe sahiptirler. 1 2 c den lere kadar olan bu çeşitlilik beraberinde tasarı için çeşitli kolaylıklar ve zorluklar ortaya çıkaraktadır. Ölçü faktörü, estetik yönden olduğu kadar işlevsel bakıdan da tasarıda etkilidir. Örneğin bir rüzgâr, ses ve ku perdesinin veya görüş alanı dışında bırakılak istenen objeleri gizleek aacına yönelik bir bitkilendirede ekolojik, estetik, ekonoik vd. ilkelerin yanı sıra ölçü bakıından da bazı istekleri karşılaası gerekecektir. Yol, bulvar, eydan vb. alanların bitkilendirelerinde bitkilerin en son alacakları ölçünün iyi bilinesi gerekir. Bu ekân-ölçü ilişkisini iyi kurgulaak yönünden gereklidir (Var, 1997). Ölçek ve oran bakıından başarılı bir tasarı gözleyen kişiye ölçeği zihninde tartadan, kendini rahatsız hisseteden veya o ekânda kayboladan özgürce hareket ete olanağı sağlar (Leszczynski, 1999). Bitkilendire tasarıında for; bitkinin üç boyutlu biçiidir (Robinson, 1992). Başka bir ifadeyle, bitkilerin dış ana hattı veya silueti olarak tanılanır. Gövde, dallar ve yapraklar beraber foru oluştururlar. Bitkilerin forları yapraklı olduklarında daha güçlü algılanır, yapraklar döküldüğünde etki 2

3 TRABZON VE BAZI İLÇELERİNDE KENT DOKUSUNDAKİ BİTKİLENDİRME TASARIMLARININ ÖLÇÜ-FORM AÇISINDAN İRDELENMESİ zayıflar ve algılaa azalır (Walker, 1991). Bitkilerin for bakıından baskın hale gelesi ölçü bakıından büyüklüğüne bağlıdır. Yani ölçü bitki foru üzerinde etkilidir (Var, 1997). For; tasarıların öneli öğelerinden bir tanesidir. Bitki forları dinaik alanlar ve hoş siluetler oluşturada önelidir. İnsanlar ilk tepki olarak bitkilerin dış görünüşlerine reaksiyon vere eğiliindedirler (Booth, 1990). For sürekliliği olan tek tasarı ögesidir. Tü evsilerde algılanabilir (Walker, 1991). For; uyu ve çeşitliliği etkiler, fon ya da vurgu görevi yapabilir ve tasarıın diğer eleanlarıyla bitki örtüsü arasında koordinasyonu sağlar (Robinson, 1992; Booth, 1990).Bitki forları genel olarak 8 e ayrılaktadır. Bunlar; piraidal (konik), yuvarlak (küresel), oval, sütun, geniş (yayılıcı), sarkıcı, pitoresk ve sürünücü forlardır. 3. MATERYAL VE METOT Çalışanın ana ateryalini; Trabzon İli nin bazı ilçelerinde (Akçaabat, Beşikdüzü, Of, Sürene, Vakfıkebir) seçilen yeşil alanlarda yapılan düzenleelerdeki, ölçü ve for bakıından yapılan hatalar oluşturaktadır. Araştıra alanlarının seçilesinde; öncelikle alanların işlevleri belirlenerek, alanlar Canon PowerShot S2IS dijital fotoğraf akinesiyle çok sayıda fotoğraflanış ve bu fotoğraflar bilgisayar ortaında ön bir eleeden geçirilerek kullanılacak fotoğraflara karar veriliştir. Bitkilendire çalışalarında (Trabzon ve ilçelerinde) yapılan hataların saptanası ve çözü önerilerinin getirilesi aacına yönelik bu araştırada; çalışa birbirini izleyen 4 adıı içerektedir: İlk adıda bitkilendire tasarıı kavraı ve bitkilendire tasarıı ögelerinden for ve ölçü tanılanıştır. İkinci adıda çalışa alanı tanıtılıştır. Üçüncü adıda araştıra alanlarında yapılan hatalar belirlenerek fotoğrafları çekiliştir. duru değerlendirilerek türlerin evcut ve gelecekte alacakları boyutların planları Autocad 2007 prograıyla ve araştıra alanlarının son alacakları duruun ilustrasyonları ve alanlara yönelik öneri ilustrasyonlar Photoshop CS4 progralarıyla oluşturuluştur. Dördüncü adıda ise türlerin evcut duruu ve gelecekte alacakları boyutlar tartışılarak çeşitli öneriler getiriliştir. Çalışa Alanının Tanıtılası Trabzon; Türkiye coğrafi bölgelerinden Karadeniz Bölgesi nin doğu kesiinde yer alaktadır. Trabzon un kuzeyinde Karadeniz, güneyinde Güüşhane ve Bayburt, doğusunda Rize, batısında Giresun ili bulunaktadır (Şekil 1). Trabzon yöresi, bitki coğrafyası bakıından Avrupa Sibirya (Euro-Siberian) flora alanının son derece zengin bir floristik yapıya sahip olan Kolşik (Colchis) kesiinde yer alaktadır. Bu zengin flora, yörede sahil kesiinden başlayarak dağların doruklarına değin değişik vejetasyon tiplerini ve bitkilendire zonları oluşturaktadır (Anşin, 1996). 3

4 B.Karaşah,M.Var Bartın Oran Fakültesi Dergisi Araştıra Alanlarının Seçildiği İlçeler Şekil 1. Çalışa alanının haritası 4. BULGULAR 4.1. Ölçü (Gelecekteki boy, çap vd.) ve For Bakıından Yapılan Hatalar 1, 2 ve 3 no lu araştıra alanları, Trabzon un ilçelerinde (Of, Pelitli ve Beşikdüzü) çift yönlü kent içi ara yollarında yapılış orta refüj bitkilendire çalışalarıdır (Şekil 2). Bu alanlarda kullanılan bitkilerin (1:Cedrus sp., 2: Cryptoeria sp., 3: Neriu sp.) ne diki aralığına ne de for olarak orta refüje uygunluğuna dikkat edileiştir. Bu kullanılan bitki türleri zaan içinde büyüyerek araçların geçişlerinde sorun oluşturacaktır. Bu araştıra alanlarının evcut ve son alacağı duruların plan gösterileri ve son alacağı duruların ilustrasyonları aşağıdaki gibidir (Şekil 3 4 5) (c) Şekil 2: : 1 no lu araştıra alanı (Of), : 2 no lu araştıra alanı (Pelitli/Merkez) (c): 3 no lu araştıra alanı (Beşikdüzü) (Karaşah, 2006) 4

5 TRABZON VE BAZI İLÇELERİNDE KENT DOKUSUNDAKİ BİTKİLENDİRME TASARIMLARININ ÖLÇÜ-FORM AÇISINDAN İRDELENMESİ 0 1,6 0 4 Şekil 3: : 1 no lu araştıra alanının evcut ve son alacağı duruun plan gösterii (Karaşah, 2006) : 1 no lu araştıra alanının son alacağı duruun ilustrasyonu 0 1 Şekil 4: : 2 no lu araştıra alanının evcut ve son alacağı duruun plan gösterii (Karaşah, 2006) : 2 no lu araştıra alanının son alacağı duruun ilustrasyonu 0 1 Şekil 5: : 3 no lu araştıra alanının evcut ve son alacağı duruun plan gösterii (Karaşah, 2006) : 3 no lu araştıra alanının son alacağı duruun ilustrasyonu 4 ve 5 no lu araştıra alanları Trabzon un Beşikdüzü ve Of ilçesinde yaya yolu - araç trafiği arasında yapılış bitkilendire çalışalarıdır (Şekil 6). Bu alanlarda kullanılan bitki (Picea sp.) he yaya yolunun he de araç yolunun heen kenarında olduğu için gelecekte alacağı boyut dolayısıyla he yaya he de araç geçişlerinde sorun oluşturacaktır, aynı zaanda her iki örnekte de bitki araçlar tarafından zarar görecektir. Picea sp. bitkisinin alttan budanası estetik kriterler açısından uygun değildir. Bu araştıra alanlarının evcut ve son alacağı duruların plan gösterileri ve son alacağı duruların ilustrasyonları aşağıdaki gibidir (Şekil 7 ve Şekil 8). 5

6 B.Karaşah,M.Var Bartın Oran Fakültesi Dergisi 4 5 Şekil 6: : 4 no lu araştıra alanı (Beşikdüzü), : 5no lu araştıra alanı (Of) (Karaşah, 2006) Yaya Araç 0 1,6 0 4 Şekil 7: :4 no lu araştıra alanının evcut ve son alacağı duruun plan gösterii (Karaşah, 2006) :4 no lu araştıra alanının son alacağı duruun ilustrasyonu 0 1,6 0 4 Şekil 8: :5 no lu araştıra alanının evcut ve son alacağı duruun plan gösterii (Karaşah, 2006) :5 no lu araştıra alanının son alacağı duruun ilustrasyonu 6 no lu araştıra alanı Trabzon un Vakfıkebir ilçesinde Adliye binasının önünde ve 7 no lu araştıra alanı ise Trabzon un Beşikdüzü ilçesinin terinalinde yapılış bitkilendire çalışalarıdır (Şekil 9). Bu alanlarda kullanılan bitkiler (6: Cedrus sp. ve 7: Picea sp.) for ve ölçüleri dolayısıyla zaan içinde he yayaların geçişlerinde he de bu alanlarda araçlar park ederken sorun oluşturacaktır. Cedrus sp. bitkisinin de alttan budanası uygun değildir. Bu araştıra alanlarının evcut ve son alacağı duruların plan gösterileri ve son alacağı duruların ilustrasyonları aşağıdaki gibidir (Şekil 10 ve Şekil 11). 6

7 TRABZON VE BAZI İLÇELERİNDE KENT DOKUSUNDAKİ BİTKİLENDİRME TASARIMLARININ ÖLÇÜ-FORM AÇISINDAN İRDELENMESİ 6 7 Şekil 9: : 6 no lu araştıra alanı (Vakfıkebir), : 7 no lu araştıra alanı (Beşikdüzü) (Karaşah, 2006) 0 4 Şekil 10: : 6 no lu araştıra alanının evcut ve son alacağı duruun plan gösterii (Karaşah, 2006), :6 no lu araştıra alanının son alacağı duruun ilustrasyonu 0 1,6 0 4 Şekil 11: : 7 no lu araştıra alanının evcut ve son alacağı duruun plan gösterii (Karaşah, 2006), :7 no lu araştıra alanının son alacağı duruun ilustrasyonu 8 no lu araştıra alanı Trabzon un Sürene (Çaburnu) ilçesinde düzenleniş bir parkın çocuk oyun alanında yapılış bir düzenleedir (Şekil 12). Bu alanda kullanılan bitki (Cryptoeria sp.) oyun donatısının çok yakınında kullanılası nedeniyle gelecekte bu donatının fonksiyonunu yerine getireeesi gibi bir sorun ortaya koyacaktır. Cyrptoeria sp. bitkisi de aynı Picea sp., Cedrus sp. gibi türlerde olduğu gibi alttan budanası sonucu kötü forlar sergileyebilir. Bu araştıra alanının evcut ve son alacağı duruun plan gösterii ve son alacağı duruun ilustrasyonu aşağıdaki gibidir (Şekil 13). 8 Şekil 12: 8 no lu araştıra alanı (Karaşah, 2006) 7

8 B.Karaşah,M.Var Bartın Oran Fakültesi Dergisi 0 3 Şekil 13: : 8 no lu araştıra alanının evcut ve son alacağı duruun plan gösterii (Karaşah, 2006), :8 no lu araştıra alanının son alacağı duruun ilustrasyonu 9 no lu araştıra alanı Trabzon un Akçaabat ilçesindeki bir park girişinde yapılış bir çalışadır (Şekil 14). Kullanılan bitki (Neriu sp.) foru ve ölçüsü nedeniyle zaan içinde kullanıcıların ekânlara geçişlerinde sorun oluşturacaktır. Bu araştıra alanının evcut ve son alacağı duruun plan gösterii ve son alacağı duruun ilustrasyonu aşağıdaki gibidir (Şekil 15). 9 Şekil 14: 9 no lu araştıra alanı (Karaşah, 2006) 0 1,6 Şekil 15: : 9 no lu araştıra alanının evcut ve son alacağı duruun plan gösterii (Karaşah, 2006) :9 no lu araştıra alanının son alacağı duruun ilustrasyonu 5. SONUÇ VE ÖNERİLER Bitkilendire tasarıı çalışalarında; diğer tasarı disiplinlerinden farklı olarak kullanılan ateryal (bitkiler) canlıdır. Bitkilerde yıllar içinde ölçüde ve forda değişiklikler eydana geldiği için bitkilendire çalışalarında zaan faktörü utlaka dikkate alınalıdır. Aksi takdirde; bu çalışada yer vereediğiiz örneklerin yanı sıra çalışaızda incelenen örneklerde de görüldüğü yaya ve araçların geçişlerinde sorunlar oluşturası ve bitkilerin zarar göresi gibi çeşitli sorunlar ortaya çıkacaktır. Seçilen 9 araştıra alanında görüldüğü gibi bitkilendire çalışalarında bitkilerin ölçü ve for özelliklerine hiç dikkat edileden bitkilendire çalışaları gerçekleştiriliştir. Bu örneklerde zaan içinde oluşacak sorunlar bulgular kısında ortaya konuştur. Bu örneklerdeki sorunlara öneri ilustrasyonlar ve bitki önerileri aşağıda veriliştir. 8

9 TRABZON VE BAZI İLÇELERİNDE KENT DOKUSUNDAKİ BİTKİLENDİRME TASARIMLARININ ÖLÇÜ-FORM AÇISINDAN İRDELENMESİ 1, 2 ve 3 no lu araştıra alanlarında kullanılan bitkilerin en son alacağı tepe tacı genişlikleri (1; Cedrus sp. :6-8, 2; Cryptoeria sp. : 4-6, 3; Neriu sp. :3-4 ) ve bitkilerin forlarının düşünüleden dikildikleri tespit ediliştir. Böyle bir duruda da araştıra alanlarında kullanılan bitkiler yolun belli bir kısını kaplayarak araçların geçişini engelleyerek he araçların he de bitkilerin zarar göresine neden olacaktır. Bu tip refüj alanlarının bitkilendire çalışalarında budaaya elverişli konik ve yuvarlak forlu çalı türlerinin, eğer ağaç kullanılası gerekiyorsa üstten dallana gösteren bitki türlerinin kullanılası doğru olacaktır. Bu tip alanlar için öneri ilustrasyonları ve kullanılabilecek bitkiler aşağıda veriliştir (Şekil 16). Şekil 16: 1, 2 ve 3 no lu araştıra alanları için öneri ilustrasyonları Bu alanlar için öneri bitki türleri; Thuja occidentalis Sargard, Juniperus counis Hibernica, Taxus baccata Fastigiata, Acer platanoides, Tilia sp., Robinia pseudoacacia Ubracuifera, Thuja occidentalis Rheingold olabilir. 4 ve 5 no lu araştıra alanlarında kullanılan bitkinin en son alacağı tepe tacı genişliğinin (Picea sp. : 6 8 ) ve forunun düşünüleden bitkilendire çalışasının gerçekleştirildiği belirleniştir. Bu iki alanda kullanılan tür he yaya he araç geçişlerinde sorun oluşturacaktır. Yaya ve araç trafiğinin olduğu bu tip alanlarda geçişleri engelleeyecek çalı türlerinin kullanılası uygun olacaktır. Ayrıca 5 no lu araştıra alanındaki gibi yaya yollarında yazın güneş ışığını engelleyecek kışın ise güneş ışığını geçirebilecek geniş yapraklı türlerin seçii uygun olacaktır. Bu alanlar için öneri ilustrasyonları ve kullanılabilecek bitkiler aşağıdaki gibidir (Şekil 17). Şekil 17: 4 ve 5 no lu araştıra alanları için öneri ilustrasyonlar Bu alanlar için öneri bitki türleri; Thuja occidentalis Rheingold, Rosarinus officinalis, Euonyus japonica, Lagerstroeria indica (Tijli), Cercis siliquastru (Tijli) olabir. 6 ve 7 no lu araştıra alanlarında da bitkilerin en son alacağı tepe tacı genişliğinin (6; Cedrus sp. : 6-8, 7; Picea sp. : 6-8 ) düşünüleden dikilerin yapıldığı tespit ediliştir. Bu araştıra alanlarında kullanılan bitkiler he park edilen araçlara zarar verecektir he de yaya geçişlerinde sorun oluşturacaktır. Bu nedenle bu tip alanlarda gölge yapası aacıyla yukarıdan dallanan bitkilerin veya budanabilecek ağaççık ya da çalı türlerinin tercih edilesi doğru olacaktır. Bu alanlar için öneri ilustrasyonları ve kullanılabilecek bitki türleri aşağıda veriliştir (Şekil 18). 9

10 B.Karaşah,M.Var Bartın Oran Fakültesi Dergisi Şekil18: 6 ve 7 no lu araştıra alanları için öneri ilustrasyonlar Bu alanlar için öneri bitki türleri; Lagerstroeia indica, Hibiscus syriacus, Thuja occidentalis olabilir. 8 no lu araştıra alanında da bitkinin gelecekte alacağı boy ve tepe tacının (Cryptoeria sp. : 4 6 ) düşünüleden bitkilendire çalışasının yapıldığı belirleniştir. İncelee alanında kullanılan bitki he çocuk ölçeği düşünüleden dikiliş he de ileride oyun donatısının içine geçerek oyun faaliyetinin gerçekleşesini engelleyeceği düşünüleiştir. Böyle alanlarda he çocuk ölçeğine uygun he de oyun donatısının fonksiyonunu engelleeyecek uygun çalı türlerinin ve çocukların ilgisini çekecek çiçekli türlerin tercihi uygun olacaktır. Bu alan için öneri ilustrasyonu ve kullanılabilecek bitki türleri aşağıdaki gibidir (Şekil 19). Şekil 19: 8 no lu araştıra alanı için öneri ilustrasyon Bu alan için öneri bitki türleri; Spireae sp., Viburnu opulus, Lantana caara, Hydrangea acrophylla, Azalea sp., Kochia scoparia vb. olabilir. 9 no lu araştıra alanında da he bitkinin gelecekte alacağı tepe tacı genişliği (Neriu:3-4 ) he de bitkinin for özelliği (dağınık for) dikkate alınadan alanda kullanıldığı görülüştür. Böyle bir duruda kullanıcıların alana girişlerinde sorun oluşacaktır. Böyle alanlarda yapılacak bitkilendire çalışalarında alana girişi vurgulaak için dağınık forların yerine pirait veya yuvarlak forların kullanılası uygun olacaktır. Bu alan için öneri ilustrasyonu ve alanda kullanılabilecek bitkiler aşağıdaki gibidir (Şekil 20). Şekil 20: 9 no lu araştıra alanı için öneri ilustrasyon Bu alan için öneri bitki türleri; Buxus sepervirens Rotundifolia, Thuja occidentalis Copacta, Thuja occidentalis Tiny tiy, Taxus baccata Fastigiata, Chaaecyparis lawsoniana Stricta, Cupressus sepervirens Pyraidalis Aurea vb. olabilir. 10

11 TRABZON VE BAZI İLÇELERİNDE KENT DOKUSUNDAKİ BİTKİLENDİRME TASARIMLARININ ÖLÇÜ-FORM AÇISINDAN İRDELENMESİ uç olarak; ölçü ve ölçü-for bakıından bitkilerin hatalı kullanıldığı saptanan 9 araştıra alanında kullanılan türlerin ölçüleri (tepe tacı ve boylana), forları ve alanlara uygunlukları düşünüleden dikilerinin gerçekleştirildiği ortaya çıkıştır. Bunun sonucunda da yukarıda bahsedilen sorunlar oluşacaktır. Bu sorunların oluşaasını sağlaak için de alanların he tasarı he de uygulaa aşaasında konunun uzanı peyzaj iarlarına görev verileli, tasarıcılarda bütün faktörleri göz önüne alalı ve bilgi birikiini kullanalıdır. KAYNAKLAR Anşin, R., ve Özkan C., Trabzon Yöresi Doğal Bitki Örtüsü, K.T.Ü Araştıra Fonu Projesi Trabzon, Proje No: Booth, N., Basic Eleents of Landscape Architectural Design, Waveland Pres, Inc.Illinois, USA, 315p. Dee, C., For and Fabric in Landscape Architecture, Spon Press, London. Karaşah, B., Kentsel Dokuda Bitkilendire Tasarıında Yapılan Yanlışlıkların Belirlenesi Trabzon Örneği. Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilileri Enstitüsü,, Trabzon, 165s. Leszczynski, N.A., Planting the Landscape-A Professional Approach to Garden Design, John Wiley&s. Inc., New York. Robinson, N., The Planting Design Handbook, Gower Publishing Copany Liited Gower House Craft Road Aldershot Hapshire Gu11 3HR, England, 271p. Scarfone, S.C., Professional Planting Design An Architectural and Horticultural Approach for Creating Mixed Bed Plantings, John Wiley&s. Inc.,Hoboken, New Jersey. 272p. Ürgenç, S. İ., Genel Plantasyon ve Ağaçlandıra Tekniği, İstanbul Üniversitesi Rektörlük Yayını, İ.Ü. Yayın NO: 3997, Oran Fakültesi Yayın No: 444, İstanbul. Var, M., Bitkilendire Tasarıı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Oran Fakültesi Peyzaj Miarlığı Bölüü Basılaış Ders Notları, Trabzon. Walker, T. D., Planting Design, Van Nostrand Reinhold, New York, 196p. Yıldızcı, A.C., Bitkisel Tasarı, Atlas Ofset, İstanbul. 11

TRABZON VE BAZI İLÇELERİNDE KENT DOKUSUNDAKİ BİTKİLENDİRME TASARIMLARININ ÖLÇÜ-FORM AÇISINDAN İRDELENMESİ

TRABZON VE BAZI İLÇELERİNDE KENT DOKUSUNDAKİ BİTKİLENDİRME TASARIMLARININ ÖLÇÜ-FORM AÇISINDAN İRDELENMESİ Bartın Orman Fakültesi Dergisi 2012, Cilt: 14, Özel Sayı, 1-11 ISSN: 1302-0943 EISSN: 1308-5875 TRABZON VE BAZI İLÇELERİNDE KENT DOKUSUNDAKİ BİTKİLENDİRME TASARIMLARININ ÖLÇÜ-FORM AÇISINDAN İRDELENMESİ

Detaylı

Peyzaj Mimarlığı çalışmalarında bitkisel materyalinin kullanımında, tasarım ilkeleri ile birlikte bitkilerin denrolojik özelliklerinin

Peyzaj Mimarlığı çalışmalarında bitkisel materyalinin kullanımında, tasarım ilkeleri ile birlikte bitkilerin denrolojik özelliklerinin Peyzaj Mimarlığı çalışmalarında bitkisel materyalinin kullanımında, tasarım ilkeleri ile birlikte bitkilerin denrolojik özelliklerinin ve ekolojik isteklerinin de dikkate alınması gerekir. Her bitki ölçü,

Detaylı

Bitkilerle Alan Oluşturma -1

Bitkilerle Alan Oluşturma -1 Bitkilerle Alan Oluşturma -1 Peyzaj Mekanlarının 3 Temel Elemanı Yüzey Zemin Düzlemi: Mekanın tabanını oluşturur. Mekanın diğer elemanları bu tabanın üzerinde yer alır.örneğin üstünde hiçbir bitki veya

Detaylı

ZBB106 KODLU TASARIM BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DERSİ NOTLARI. Doç. Dr. Soner KAZAZ

ZBB106 KODLU TASARIM BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DERSİ NOTLARI. Doç. Dr. Soner KAZAZ ZBB106 KODLU TASARIM BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DERSİ NOTLARI Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü 06110-Ankara skazaz@ankara.edu.tr 3-TASARIM BİTKİLERİNİN SINIFLANDIRILMASI a) Ömürlerine

Detaylı

PEYZAJ TASARIMI TEMEL ELEMANLARI

PEYZAJ TASARIMI TEMEL ELEMANLARI PEYZAJ TASARIMI TEMEL ELEMANLARI DERS 7 YAPISAL ELEMANLAR ALAN KULLANIM-TESVİYE-MERDİVENLER-RAMPALAR-DUVARLAR Yrd.Doç.Dr. Simay Kırca Merdiven Basamaklaryoladikolacakşekildedüzenlenmelidir. Mediven kenar

Detaylı

Peyzaj Mimarlığı çalışmalarında bitkisel materyalinin kullanımında, tasarım ilkeleri ile birlikte bitkilerin denrolojik özelliklerinin

Peyzaj Mimarlığı çalışmalarında bitkisel materyalinin kullanımında, tasarım ilkeleri ile birlikte bitkilerin denrolojik özelliklerinin Peyzaj Mimarlığı çalışmalarında bitkisel materyalinin kullanımında, tasarım ilkeleri ile birlikte bitkilerin denrolojik özelliklerinin ve ekolojik isteklerinin de dikkate alınması gerekir. Her bitki ölçü,

Detaylı

KENTSEL YEŞİL ALANLARDA BİTKİSEL TASARIM VE BİTKİLERİN KULLANIM OLANAKLARI

KENTSEL YEŞİL ALANLARDA BİTKİSEL TASARIM VE BİTKİLERİN KULLANIM OLANAKLARI KENTSEL YEŞİL ALANLARDA BİTKİSEL TASARIM VE BİTKİLERİN KULLANIM OLANAKLARI Prof. Dr. Hakan ALTINÇEKİÇ * Araş. Gör. Nilüfer KART İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 1. YEŞİL ALAN

Detaylı

BÖLÜM 5 SPRİNKLER SİSTEMLERİNDE SU İHTİYACI

BÖLÜM 5 SPRİNKLER SİSTEMLERİNDE SU İHTİYACI BÖLÜM 5 SPRİNKLER SİSTEMLERİNDE SU İHTİYACI 5.1 Sprinkler Sistei Su İhtiyacının Belirlenesi 5.2 Tehlike Sınıfına Göre Su İhtiyacının Belirlenesi 5.2.1 Ön Hesaplı Boru Sistelerinde Su İhtiyacı 5.2.2 Ta

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI art Kau İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Mevcut Duru Öngörülen veya ler veya Taala Açıklaa Uygulaa Sonucu (*),

Detaylı

ZEMİN ELEMANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İSTANBUL PARK VE BAHÇELERİ NDEN ÖRNEKLER

ZEMİN ELEMANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İSTANBUL PARK VE BAHÇELERİ NDEN ÖRNEKLER MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKİM 2010-DÜZCE ZEMİN ELEMANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İSTANBUL PARK VE BAHÇELERİ NDEN ÖRNEKLER Yıldız AKSOY 1 Şevki KOCABAŞ 1 Erol EKİNCİ

Detaylı

Sulamada Kullanılan Santrifüj Pompalarda Kavitasyon Karakteristiklerinin Belirlenmesi*

Sulamada Kullanılan Santrifüj Pompalarda Kavitasyon Karakteristiklerinin Belirlenmesi* Tarısal Mekanizasyon 23. Ulusal Kongresi, 6-8 Eylül 2006, Çanakkale 205 Sulaada Kullanılan Santrifüj Popalarda Kavitasyon Karakteristiklerinin Belirlenesi* Tanzer Eryılaz (1) Sedat Çalışır (1) (1) S.Ü.Ziraat

Detaylı

PKA. Serisi. Duvar Tipi. Düz Panel & Saf Beyaz Yüzey. Kompakt İç Üniteler

PKA. Serisi. Duvar Tipi. Düz Panel & Saf Beyaz Yüzey. Kompakt İç Üniteler Duvar Tipi PK Serisi Kopakt, duvar tipi iç ünite, kolay ontajı ile rahatlık sağlarken, geniș ürün gaı ile (RP35-RP1) tü ekanlara en iyi uyuu sağlar. Yüksek enerji verililiği için tasarlanıș PK Serisi ürünler,

Detaylı

Karayolları Genel Müdürlüğü Sanat Yapıları Daire Başkanlığı Tüneller Şubesi Müdürlüğü OCAK 2013

Karayolları Genel Müdürlüğü Sanat Yapıları Daire Başkanlığı Tüneller Şubesi Müdürlüğü OCAK 2013 Karayolları Genel Müdürlüğü Sanat Yapıları Daire Başkanlığı Tüneller Şubesi Müdürlüğü OCAK 2013 TÜNELLER ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ AMACI 1-Yapılacak tünellerin, projelendire kriterlerini belirleek ve teknik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Çiğdem BOGENÇ. İletişim Bilgileri Ev Adresi : Safranbolu/ Karabük

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Çiğdem BOGENÇ. İletişim Bilgileri Ev Adresi : Safranbolu/ Karabük ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Çiğdem BOGENÇ İletişim Bilgileri Ev Adresi Safranbolu/ Karabük İş Adresi Karabük Üniversitesi Eskipazar Meslek Yüksek Okulu PK 78050 Telefon - Mail - 2.Doğum Tarihi 15.08.1981 Doğum

Detaylı

TÜRKİYE DE TURİZM GELİRLERİ İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ ( )

TÜRKİYE DE TURİZM GELİRLERİ İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ ( ) SÜ İİBF Sosyal ve Ekonoik Araştıralar Dergisi 63 TÜRKİYE DE TURİZM GELİRLERİ İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ (992-23) Doğan UYSAL * Savaş ERDOĞAN ** Mehet MUCUK *** Özet Bu çalışa turiz gelirleri

Detaylı

ALMANCA ÖĞRETİMİNDE ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTAPLARININ ÖNEMİ

ALMANCA ÖĞRETİMİNDE ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTAPLARININ ÖNEMİ The Journal of Acadeic Social Science Studies International Journal of Social Science Volue 6 Issue 3, p. 1217-1230, March 2013 ALMANCA ÖĞRETİMİNDE ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTAPLARININ ÖNEMİ THE SIGNIFICANCE

Detaylı

AKARSU KÖPRÜLERİNDE EKOLOJİK TASARIM VE DOĞA ONARIMI

AKARSU KÖPRÜLERİNDE EKOLOJİK TASARIM VE DOĞA ONARIMI 3. KÖPRÜLER VİYADÜKLER SEMPOZYUMU TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ 08-09-10 MAYIS 2015 AKARSU KÖPRÜLERİNDE EKOLOJİK TASARIM VE DOĞA ONARIMI H. Ülgen Yenil, Osman Uzun ve Şükran Şahin Sav Doğaya

Detaylı

Bitkisel Tasarım -1. Bitkisel Tasarım

Bitkisel Tasarım -1. Bitkisel Tasarım Bitkisel Tasarım -1 Bitkisel Tasarım Belirli bir amaç, mekan ve zaman birimi için gerekli olan bitki materyalinin seçimi, düzenlenmesi ve bakımını kapsayan bir işlemler dizisidir. Đnsan ile doğa ve sanat

Detaylı

KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 16 (27): 87-103, 2014 ISSN: 2147-7833, www.kmu.edu.tr

KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 16 (27): 87-103, 2014 ISSN: 2147-7833, www.kmu.edu.tr 29 KMÜ Sosyal ve Ekonoik Araştıralar Dergisi 16 (27): 87-103, 2014 ISSN: 2147-7833, www.ku.edu.tr Karaanoğlu Mehetbey Üniversitesi (KMÜ) Öğrencilerinin Barına Sorunlarının Tespiti ve Değerlendirilesi *

Detaylı

Bitkisel Tasarım Đlkeleri -2

Bitkisel Tasarım Đlkeleri -2 Bitkisel Tasarım Đlkeleri -2 Zıtlık Uygunluğun tersidir. Objeler arasında herhangi bir açıdan ortak yada yakın etkinliklerin olmamasına zıtlık denir. Yön, ölçü, biçim, renk, aralık ve doku açısından zıtlık

Detaylı

İ.T.Ü. YAPISAL TASARIM VE YARIŞMA KULÜBÜ

İ.T.Ü. YAPISAL TASARIM VE YARIŞMA KULÜBÜ İ.T.Ü. YAPISAL TASARIM VE YARIŞMA KULÜBÜ 4. METRAJ - MALİYET YARIŞMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ i İÇİNDEKİLER ÖZET... iii 1. HESAP ADIMLARI... 1 2. DEĞERLENDĠRME... 1 3. YARIġMAYA KATILIM KOġULLARI... 2 4. EK-1...

Detaylı

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET DÜZEYİ Aralık 2010

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET DÜZEYİ Aralık 2010 EK 7: ÖĞRENCİ MEMNUNİYET DÜZEYİ T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİMDE KALİTE ÇALIŞMALARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ KALİTE GÜVENCESİ ÇALIŞMALARI: AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI ÖĞRENCİ MEMNUNİYET

Detaylı

KUŞADASI YÖRESİ RÜZGAR VERİLERİNİN DENİZ YAPILARININ TASARIMINA YÖNELİK DEĞERLENDİRİLMESİ

KUŞADASI YÖRESİ RÜZGAR VERİLERİNİN DENİZ YAPILARININ TASARIMINA YÖNELİK DEĞERLENDİRİLMESİ KUŞADASI YÖRESİ RÜZGAR VERİLERİNİN DENİZ YAPILARININ TASARIMINA YÖNELİK DEĞERLENDİRİLMESİ Gündüz GÜRHAN Dokuz Eylül Üniversitesi, Deniz Bilileri ve Teknolojisi Enstitüsü İnciraltı/İzir E-Posta:gunduz.gurhan@deu.edu.tr

Detaylı

Yararlanılan Kaynaklar

Yararlanılan Kaynaklar DİKKAT 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun ilgili maddeleri gereğince bu eserin bütün yayın, tercüme ve iktibas hakları Prof. Dr. Musa GENÇ e aittir. Prof. Dr. Musa GENÇ in yazılı izni olmaksızın

Detaylı

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU AKÇAKALE KÖYÜ (MERKEZ/GÜMÜŞHANE) 128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 2016 AKÇAKALE KÖYÜ-MERKEZ/GÜMÜŞHANE 128 ADA 27 VE 32 NUMARALI PARSELLERE

Detaylı

PROJE I DERSİ UYGULAMA VE TESLİM ASGARİ STANDARTLARI

PROJE I DERSİ UYGULAMA VE TESLİM ASGARİ STANDARTLARI PROJE I DERSİ UYGULAMA VE TESLİM ASGARİ STANDARTLARI Çalışma Konusu : Tek Konut Çevresi Peyzaj Tasarımı Ölçek : 1/100 Çalışma Alanı Büyüklüğü : 70x100 cm Çizim Tekniği : Bristol kağıdına el çizimi Devam

Detaylı

Dünya kendi içinde benzerlik gösteren 6 büyük flora alemine ayrılır: 1.Holarktikflora alemi 2.Paleotropis, 3.Neotropis, 4.Australis 5.

Dünya kendi içinde benzerlik gösteren 6 büyük flora alemine ayrılır: 1.Holarktikflora alemi 2.Paleotropis, 3.Neotropis, 4.Australis 5. Dünya kendi içinde benzerlik gösteren 6 büyük flora alemine ayrılır: 1.Holarktikflora alemi 2.Paleotropis, 3.Neotropis, 4.Australis 5.Arkensis, 6.Kapensis Flora alemleri flora bölgelerine (region), flora

Detaylı

Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (32) 2015, 53-65

Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (32) 2015, 53-65 Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (32) 2015, 53-65 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ İÇİN YENİ BİR MODEL: ARAÇ VE HİZMET ROTALAMA PROBLEMİ (AHRP) VE AMPİRİK UYGULAMASI A NEW MODEL FOR OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

Detaylı

PROJE TEKNİĞİ DERSİ. PEYZAJ TASARIM ÖĞELERİ ve TASARIM İLKELERİ. Öğr. Gör. Hande ASLAN

PROJE TEKNİĞİ DERSİ. PEYZAJ TASARIM ÖĞELERİ ve TASARIM İLKELERİ. Öğr. Gör. Hande ASLAN PROJE TEKNİĞİ DERSİ PEYZAJ TASARIM ÖĞELERİ ve TASARIM İLKELERİ Öğr. Gör. Hande ASLAN 1. PEYZAJ TASARIM ÖĞELERİ ÇİZGİ Tüm tasarım oluşumlarının temelidir. Peyzaj tasarımında bütün fikirler bir proje düzeni

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilki EK1 de belirtilmiştir.

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilki EK1 de belirtilmiştir. BĠTKĠ SATIN ALINACAKTIR TEPEBAġI BELEDĠYESĠ DESTEK HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Bitki Alımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI

PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI PEYZAJ MİMARLIĞI ANA Doç. Dr. Selma ÇELİKYAY ( Bilim Başkanı ) İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Ens./Anabilim / Bilim Mimar Sinan Şehir ve Bölge Planlama Kentsel

Detaylı

Aynı Damlatıcıya Sahip Damla Sulama Borularında Boru Çapının En Uygun Boru Uzunluğuna Etkisi

Aynı Damlatıcıya Sahip Damla Sulama Borularında Boru Çapının En Uygun Boru Uzunluğuna Etkisi Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2002, 39(3): 120-127 ISSN 1018-8851 Aynı Dalatıcıya Sahip Dala Sulaa Borularında Boru Çapının En Uygun Boru Uzunluğuna Etkisi Vedat DEMİR 1 Hüseyin YÜRDEM 2 Suary The Effect

Detaylı

c) Geçme tipi şekil 19 dan belirlenir. Önce şekil 18 den kayma hızı ve ortalama yatak basıncına göre relatif yatak boşluk değeri seçilir.

c) Geçme tipi şekil 19 dan belirlenir. Önce şekil 18 den kayma hızı ve ortalama yatak basıncına göre relatif yatak boşluk değeri seçilir. Örnek: Bir jeneratörün kayalı yatağına F=18 kn luk radyal yük n=15 D/d da etki etektedir. Mil çapı d=8 dir. Aşağıdaki değerleri belirleyiniz ve kontrol ediniz. a)uygun yatak alzeesi (Türbin jeneratörü

Detaylı

MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE. Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri

MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE. Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri Türkiye de Sıcaklık Türkiye de Yıllık Ortalama Sıcaklık Dağılışı Türkiye haritası incelendiğinde Yükseltiye bağlı olarak

Detaylı

TAXUS : (Porsuklar) (8 Türü var) Taxus baccata L. (Adi Porsuk)

TAXUS : (Porsuklar) (8 Türü var) Taxus baccata L. (Adi Porsuk) TAXUS : (Porsuklar) (8 Türü var) Taxus baccata L. (Adi Porsuk) Çoğunlukla boylu çalı ender 20 m boy, sık dallı, yuvarlak tepeli, kırmızı_kahverengi kabuk gelişi güzel çatlar ve dökülür İğne yapraklar 1-2.5

Detaylı

PEYZAJ, PEYZAJ İLE İLGİLİ TANIMLAR, PEYZAJ TASARIMI VE ÖRNEKLER

PEYZAJ, PEYZAJ İLE İLGİLİ TANIMLAR, PEYZAJ TASARIMI VE ÖRNEKLER PEYZAJ, PEYZAJ İLE İLGİLİ TANIMLAR, PEYZAJ TASARIMI VE ÖRNEKLER PEYZAJ NEDİR? PEYZAJ SÖZLÜK ANLAMI GÖRÜNÜM, MANZARA OLAN FRANSIZCA PAYSAGE KELİMESİNDEN DİLİMİZE GİRMİŞTİR. İNGİLİZCEDE LANDSCAPE, ALMANCADA

Detaylı

BİR İMALAT ŞİRKETİNİN İYİLEŞTİRME PROJESİ SEÇİMİNDE BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİNİN UYGULANMASI

BİR İMALAT ŞİRKETİNİN İYİLEŞTİRME PROJESİ SEÇİMİNDE BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİNİN UYGULANMASI Süleyan Deirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bililer Fakültesi Dersi Y.05, C.0, S.3, s.39-340. Suleyan Deirel University The Journal of Faculty of Econoics and Adinistrative Sciences Y.05, Vol.0, No.3,

Detaylı

Alternatif Hareketli Kesme Düzeninin Hareket Kinematiği

Alternatif Hareketli Kesme Düzeninin Hareket Kinematiği ...3. Alternatif Hareketli Kese Düzeninin Hareket Kineatiği Paraklı ve yaprak bıçaklı biçe düzeninde, bıçağın iki parak arasında gidip gele hareketi bir eksantrik düzen ile sağlanır. Bu düzen, herhangi

Detaylı

TASARIM STÜDYOSU I C GRUBU Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Yrd.Doç.Dr.Işıl Kaymaz 2016, Basılmamış ders notları Lütfen

TASARIM STÜDYOSU I C GRUBU Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Yrd.Doç.Dr.Işıl Kaymaz 2016, Basılmamış ders notları Lütfen TASARIM STÜDYOSU I C GRUBU Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Yrd.Doç.Dr.Işıl Kaymaz 2016, Basılmamış ders notları Lütfen kaynak göstermeden alıntı yapmayınız. Dersin amacı Temel

Detaylı

BBM 231 Zamanuyumlu dizisel devreler (synchronous sequential logic)" Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Müh. Bölümü

BBM 231 Zamanuyumlu dizisel devreler (synchronous sequential logic) Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Müh. Bölümü BBM 23 Zaanuyulu dizisel devreler (synchronous sequential logic)" Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Müh. Bölüü Ders hakkında" Aykut Erde aykut@cs.hacettepe.edu.tr Oda: Tel: 297 75 / 46 Ofis Saati: Carşaba

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Paukkale Üniversitesi Mühendislik Bilileri Dergisi Paukkale University Journal of Engineering Sciences Sakarya Üniversitesi için rüzgâr enerjisi potansiyel belirlee çalışası Study to deterine wind energy

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi THE FUZZY ANALYTIC HIERARCHY PROCESS FOR SOFTWARE SELECTION PROBLEMS

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi THE FUZZY ANALYTIC HIERARCHY PROCESS FOR SOFTWARE SELECTION PROBLEMS Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilileri Dergisi Siga 2005/3 THE FUZZY ANALYTIC HIERARCHY PROCESS FOR SOFTWARE SELECTION PROBLEMS Hüseyin BAŞLIGİL * Yıldız Teknik Üniversitesi,

Detaylı

Bitkilendirme Tasarımı. Prof.Dr. Yahya AYAŞLIGİL Yrd.Doç.Dr. Doğanay YENER

Bitkilendirme Tasarımı. Prof.Dr. Yahya AYAŞLIGİL Yrd.Doç.Dr. Doğanay YENER Bitkilendirme Tasarımı Prof.Dr. Yahya AYAŞLIGİL Yrd.Doç.Dr. Doğanay YENER Estetiğin Kaynağı Bir tasarımın güzel bir tasarım olup olmadığı hakkında kişilerin nasıl karar verdiklerinin bilinmesi, tasarım

Detaylı

Kentsel Tasarıma Giriş (GTM 016) Ders Detayları

Kentsel Tasarıma Giriş (GTM 016) Ders Detayları Kentsel Tasarıma Giriş (GTM 016) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kentsel Tasarıma Giriş GTM 016 Seçmeli 1 2 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

Sedirler (Cedrus) Türkiye de doğal olarak yetişen. Türkiye de egzotik (yaygın ya da parklarda)

Sedirler (Cedrus) Türkiye de doğal olarak yetişen. Türkiye de egzotik (yaygın ya da parklarda) Sedirler (Cedrus) Türkiye de doğal olarak yetişen Toros (Lübnan) Sediri (C. libani) Türkiye de egzotik (yaygın ya da parklarda) Himalaya Sediri Atlas Sediri (C. deodora) (C. atlantica) Dünyada Kuzey Afrika,

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ATATÜRK ARBORETUMU GEZİSİ RAPORU

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ATATÜRK ARBORETUMU GEZİSİ RAPORU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ATATÜRK ARBORETUMU GEZİSİ RAPORU Gezinin Yapıldığı Tarih-Saat : 17/05/2013---09:30-13:00 Geziye Katılan Öğrenci Sayısı : 20 Geziden Sorumlu Öğretmen : Duygu AYDEMİR Gezinin

Detaylı

1.2. Acacia dealbata (Mimoza,Hakiki Akasya, Gümüşi Akasya)

1.2. Acacia dealbata (Mimoza,Hakiki Akasya, Gümüşi Akasya) DIŞ MEKAN SÜS BİTKİLERİ 1. YAPRAĞINI DÖKEN AĞAÇ VE AĞAÇÇIKLAR 1.1. Acacia cyanophylla (Kıbrıs Akasyası) 1.2. Acacia dealbata (Mimoza,Hakiki Akasya, Gümüşi Akasya) 353 BAHÇIVANLIK EL KİTABI 1.3. Acer campestre

Detaylı

28.03.2013. Algılama üzerinde etkilidir. Hareketi ve yönü belirleyici etki yaratırlar. Ayırma amaçlı. Kalın çizgiler daha etkilidir.

28.03.2013. Algılama üzerinde etkilidir. Hareketi ve yönü belirleyici etki yaratırlar. Ayırma amaçlı. Kalın çizgiler daha etkilidir. Hazırlayan ve sunan: Süleyman Nihat ŞAD 2 Kontrast/ Zıtlık ÇİZGİ ALAN-BOŞLUK DOKU Çizgi; gözü, belirli bir alanda ya da bir alan etrafında hareket ettirerek dikkatleri çeken tek boyutlu bir araçtır. ŞEKİL-FORM

Detaylı

BETONARME KOLONLARIN NORMAL KUVVET MOMENT ETKİLEŞİM DİYAGRAMLARI

BETONARME KOLONLARIN NORMAL KUVVET MOMENT ETKİLEŞİM DİYAGRAMLARI ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MİM.FAK.DERGİSİ CİLT.25 SAYI.1-2 Haziran/Aralık June/Deceber 2010 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.25 NO.1-2 BETONARME KOLONLARIN NORMAL KUVVET MOMENT Cengiz DÜNDAR Ç.Ü., İnşaat Mühendisliği

Detaylı

Düzce Kenti Açık ve Yeşil Alanlarındaki Bitkilerin Tespiti ve Bazı Bitkisel Tasarım İlkeleri Yönünden Değerlendirilmesi *

Düzce Kenti Açık ve Yeşil Alanlarındaki Bitkilerin Tespiti ve Bazı Bitkisel Tasarım İlkeleri Yönünden Değerlendirilmesi * TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2005, 11 (3) 270-277 Düzce Kenti Açık ve Yeşil Alanlarındaki in Tespiti ve Bazı Bitkisel Tasarım İlkeleri Yönünden Değerlendirilmesi * Engin EROĞLU 1 Güniz AKINCI KESİM 1 Haldun

Detaylı

Murat TÜRKEŞ ve Telat KOÇ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Çanakkale

Murat TÜRKEŞ ve Telat KOÇ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Çanakkale (*)Türkeş, M. ve Koç, T. 2007. Kazdağı Yöresi ve dağlık alan (dağ sistemi) kavramları üzerine düşünceler. Troy Çanakkale 29:18-19. KAZ DAĞI YÖRESİ VE DAĞLIK ALAN (DAĞ SİSTEMİ) KAVRAMLARI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Detaylı

BÖLÜM HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI AMAÇ

BÖLÜM HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI AMAÇ BÖLÜM HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI AMAÇ Havalandıra kanallarını tasarlayabile ve fan seçiine esas olacak basınç kaybı ve debi değerlerini esaplayabile.. HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI.1. Standart

Detaylı

Tekirdağ Valiliği Tören ve Park Alanı Peyzaj Tasarım Süreci

Tekirdağ Valiliği Tören ve Park Alanı Peyzaj Tasarım Süreci Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi Şişman ve ark, 2008 (2) Tekirdağ Valiliği Tören ve Park Alanı Peyzaj Tasarım Süreci E. E. Şişman A. Korkut B. Etli Namık Kemal Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Tekirdağ

Detaylı

SANATSAL DÜZENLEME ÖĞE VE İLKELERİ

SANATSAL DÜZENLEME ÖĞE VE İLKELERİ SANATSAL DÜZENLEME ÖĞE VE İLKELERİ 1.Sanatsal düzenleme öğeleri Çizgi: Çizgi, noktaların aynı veya değişik yönlerde sınırlı veya sınırsız olarak ardı arda dizilmesinden elde edilen şekildir. Kalemimizle

Detaylı

KTÜ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ÇEVRE TASARIM PROJE IV

KTÜ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ÇEVRE TASARIM PROJE IV KTÜ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ 2017-2018 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ÇEVRE TASARIM PROJE IV KONU: Verilen plan sınırları içinde Trabzon ili kent merkezinde eski adıyla Karagöz Meydanı olarak anılan (şu anda

Detaylı

EDİRNE UZUNKÖPRÜ DOĞAL ORTAMI TEMİZ HAVASI İLE SÜPER BİR YAŞAM BURADA UZUNKÖPRÜ DE. MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI İSTER YATIRIM YAPIN KAZANIN

EDİRNE UZUNKÖPRÜ DOĞAL ORTAMI TEMİZ HAVASI İLE SÜPER BİR YAŞAM BURADA UZUNKÖPRÜ DE. MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI İSTER YATIRIM YAPIN KAZANIN EDİRNE UZUNKÖPRÜ MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI Yunanistan sınırına 6 kilometre uzaklıkta yer alan Edirne nin Uzunköprü ilçesi, Osmanlı İmparatorluğu nun Trakya daki ilk yerleşimlerinden biri. Ergene

Detaylı

A Statistical Study for Determination of Surface Roughness of AISI 304 Stainless Steel and EN 5754 Aluminum Alloy Machined by Fiber Laser

A Statistical Study for Determination of Surface Roughness of AISI 304 Stainless Steel and EN 5754 Aluminum Alloy Machined by Fiber Laser Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 8, o:, 0 7-6 Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 8, o:, 0 7-6 TEKOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastiralar.co e-i:04-44 Makale Article AII

Detaylı

MİL&GÖBEK BAĞLANTILARI SIKI GEÇMELER

MİL&GÖBEK BAĞLANTILARI SIKI GEÇMELER MİL&GÖBEK BAĞLANTILARI SIKI GEÇMELER MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE ELEMANLARI-I DERS NOTU Sıkı Geçeler / 40 Başka bir elean kullanıına erek kaladan il-flanş bağlantısı yapaya olanak veren bir uyulaadır.

Detaylı

NEVŞEHİR KENTİÇİ YOL BİTKİLENDİRMELERİNİN ESTETİK- FONKSİYONEL YÖNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KULLANILAN BİTKİ TÜRLERİNİN TESPİTİ

NEVŞEHİR KENTİÇİ YOL BİTKİLENDİRMELERİNİN ESTETİK- FONKSİYONEL YÖNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KULLANILAN BİTKİ TÜRLERİNİN TESPİTİ Research Article Araştırma Makalesi Journal of Bartın Faculty of Forestry 2016, 18(1): 57-71 Bartın Orman Fakültesi Dergisi ISSN: 1302-0943 EISSN: 1308-5875 NEVŞEHİR KENTİÇİ YOL BİTKİLENDİRMELERİNİN ESTETİK-

Detaylı

Orman Yollarının Dinamik Modelli CAD Programları İle Planlanması

Orman Yollarının Dinamik Modelli CAD Programları İle Planlanması I. Ulusal Akdeniz Oran ve Çevre Sepozyuu, 26-28 Eki 20, Kahraanaraş KSÜ Mühendislik Bil. Der., Özel Sayı, 202 5 KSU J. Engineering Sci., Special Issue, 202 Oran Yollarının Dinaik Modelli CAD Prograları

Detaylı

Investigation of Power Quality Impact on the Textile Factories

Investigation of Power Quality Impact on the Textile Factories Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt:, No:, 009 (-) Electronic Journal of Textile Technologies ol:, No:, 009 (-) TEKNOLOJĐK ARAŞTRMALAR www.teknolojikarastiralar.co e-ssn: 09-99 (Hake Onaylı Makale)

Detaylı

H+Bredgatan H+ BREDGATAN KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ. Erik Giudice Architects sunar. Helsingborg, İsveç

H+Bredgatan H+ BREDGATAN KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ. Erik Giudice Architects sunar. Helsingborg, İsveç Görseller: EGA H+ BREDGATAN KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ Helsingborg, İsveç İsveç in en iddialı planlama ve kentsel dönüşüm projelerinden biri olan H+ projesi, Helsingborg kentinin güney kısımlarının mavi-yeşil

Detaylı

AKHİSAR İLÇESİ KAYALIOĞLU MAHALLESİ 18

AKHİSAR İLÇESİ KAYALIOĞLU MAHALLESİ 18 AKHİSAR İLÇESİ KAYALIOĞLU MAHALLESİ 18. MADDE UYGULAMASI SONUCU OLUŞAN PARSELLER İLE İMAR PLANI UYUMSUZLUĞUNU GİDERME AMAÇLI 1/2000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ve 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİPLAN

Detaylı

Küresel Harmoniklerin Tekrarlama Bağıntıları İle Hesaplanması. Recursive Relations Of The Spherical Harmonics And Their Calculations

Küresel Harmoniklerin Tekrarlama Bağıntıları İle Hesaplanması. Recursive Relations Of The Spherical Harmonics And Their Calculations S.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi Sayı (00) -6, KONA Küresel Haroniklerin Tekrarlaa Bağıntıları İle Hesaplanası Erhan AKIN, Atilla GÜLEÇ, Hüseyin ÜKSEL ÖZET: Bu çalışada atoik ve oleküler hesaplaalarda

Detaylı

AĞIRLIK MERKEZİ. G G G G Kare levha dairesel levha çubuk silindir

AĞIRLIK MERKEZİ. G G G G Kare levha dairesel levha çubuk silindir AĞIRLIK MERKEZİ Bir cise etki eden yerçekii kuvvetine Ağırlık denir. Ağırlık vektörel bir büyüklüktür. Yere dik bir kuvvet olup uzantısı yerin erkezinden geçer. Cisin coğrafi konuuna ve yerden yüksekliğine

Detaylı

EKSANTRİK YÜK ALTINDA ÖNGERİLMELİ BETON KOLONLARIN ANALİZİ

EKSANTRİK YÜK ALTINDA ÖNGERİLMELİ BETON KOLONLARIN ANALİZİ ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MİM.FK.DERGİSİ CİLT.25 SYI.1-2 Haziran/ralık June/Deceber 2010 Ç.Ü.J.FC.ENG.RCH. VOL.25 NO.1-2 EKSNTRİK YÜK LTIND ÖNGERİLMELİ BETON KOLONLRIN NLİZİ Serkan TOKGÖZ M.Ü., İnşaat Mühendisliği

Detaylı

TRABZON İLİ SÜRMENE İLÇESİ ÇAMBURNU YÖRESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGINI HAKKINDA RAPOR

TRABZON İLİ SÜRMENE İLÇESİ ÇAMBURNU YÖRESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGINI HAKKINDA RAPOR TRABZON İLİ SÜRMENE İLÇESİ ÇAMBURNU YÖRESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGINI HAKKINDA RAPOR 1. Giriş Türkiye Ormancılar Derneği genel merkezinin talebi ve görevlendirmesi üzerine TOD KTÜ Orman Fakültesi temsilcisi

Detaylı

ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU

ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI... 2 2 MEVCUT PLAN DURUMU...

Detaylı

GABOR ENTROPİ YÖNTEMİ İLE KISA SÜRELİ BEYİN SİNYALLERİNİN ANALİZİ ÜZERİNE YENİ BİR YAKLAŞIM.

GABOR ENTROPİ YÖNTEMİ İLE KISA SÜRELİ BEYİN SİNYALLERİNİN ANALİZİ ÜZERİNE YENİ BİR YAKLAŞIM. Özet GABOR ENTROPİ YÖNTEMİ İLE KISA SÜRELİ BEYİN SİNYALLERİNİN ANALİZİ ÜZERİNE YENİ BİR YAKLAŞIM Hasan ÖZTÜRK *, Gülden KÖKTÜRK ** * Dokuz Eylül Üniversitesi, Makina Müh. Böl., Bornova, 35100 İzir hasan.ozturk@deu.edu.tr

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Antalya Büyükşehir Belediyesi Planlaa Şube Müdürlüğü Sayı: 90852262-301.03-E.4084 Tarih: 28.12.2016 19:44 Dosya Nuarası: 2016-9171 T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İar ve Şehircilik Dairesi

Detaylı

Bitkilendirme Tasarım Kriterleri Bağlamında Doğal Türlerin Kentsel Boşluk Alanlarında Değerlendirilmesi: Bartın, Türkiye

Bitkilendirme Tasarım Kriterleri Bağlamında Doğal Türlerin Kentsel Boşluk Alanlarında Değerlendirilmesi: Bartın, Türkiye Artvin Çoruh Üniversitesi Artvin Coruh University Orman Fakültesi Dergisi Journal of Forestry Faculty ISSN:2146-1880, e-issn: 2146-698X ISSN:2146-1880, e-issn: 2146-698X Cilt: 14, Sayı:1, Sayfa: 113-125,

Detaylı

KALİTE STANDARTLARI VE ŞANLIURFA İLİNDEKİ TÜKETİCİLERİN KALİTE STANDARTLARINI ÖNEMSEME DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KALİTE STANDARTLARI VE ŞANLIURFA İLİNDEKİ TÜKETİCİLERİN KALİTE STANDARTLARINI ÖNEMSEME DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Akadeik Araştıralar ve Çalışalar Dergisi / Journal of Acadeic Researches and Studies Yıl 6 - Sayı 11 Kası 2014 / Volue 6 - Nuber 11 Noveber 2014 Alınış Tarihi: 10.09.2014 Kabul Ediliş Tarihi: 31.10.2014

Detaylı

T.C İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN ALTI ODUNSU BİTKİLER. Hazırlayan: Danışman: Yrd.Doç.Dr Nurgül KARLIOĞLU

T.C İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN ALTI ODUNSU BİTKİLER. Hazırlayan: Danışman: Yrd.Doç.Dr Nurgül KARLIOĞLU T.C İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN ALTI ODUNSU BİTKİLER Hazırlayan: 0601120025 Danışman: Yrd.Doç.Dr Nurgül KARLIOĞLU Laurocerasus officinalis(karayemiş) Sistematik ; Alem : Plantae Bölüm :

Detaylı

PEYZAJ TASARIM İLKELERİ

PEYZAJ TASARIM İLKELERİ PEYZAJ TASARIM İLKELERİ FONKSİYON-İŞLEVSELLİK DİZİ, RİTM, TEKRAR UYGUNLUK VE ÇEVREYE UYGUNLUK ZITLIK-KONTRAST KORAM-HİYERARŞİ-UYUMLAŞTIRMA VURGU-EGEMENLİK DENGE ÖLÇÜ VE PROPORSİYON SADELİK BİRLİK KOMPOZİSYON

Detaylı

FIRINLAR İÇİN UYULMASI GEREKLİ TEMEL ŞARTLAR

FIRINLAR İÇİN UYULMASI GEREKLİ TEMEL ŞARTLAR ARBEITSSTÄTTEN ARBEITSSTÄTTEN ARBEITSSTÄTTEN ARBEITSSTÄTTEN ARBEITS STÄTTEN ARBEITSSTÄTTEN ARBEITSSTÄTTEN ARBEITSSTÄTTEN ARBEITSSTÄTTEN RBEITSSTÄTTEN ARBEITSSTÄTTEN ARBEITSSTÄTTEN ARBEITSSTÄTTEN ARBEITS

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Paukkale Üniversitesi Mühendislik Bilileri Dergisi Paukkale University Journal of Engineering Sciences ÇOK KRİTERLİ ABC ANALİZİ PROBLEMİNE FARKLI BİR BAKIŞ AÇISI: BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ - İDEAL

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DARBE GENLİK MODÜLASYON ÇIKIŞI

YÜKSEK HIZLI DARBE GENLİK MODÜLASYON ÇIKIŞI YÜKSEK HIZLI DARBE GENLİK MODÜLASYON ÇIKIŞI PW: PWM çıkışı ( 0 = Y0 1 = Y2 2 = Y4 3 = Y6 ) OP: çıkış polaritesi ; 0 = Noral 1 = Ters RS: Çözünürlük; 0 = 1/100 (1%) 1 = 1/1000 (0.1%) Pn: Çıkış frekansının

Detaylı

2002 yılında kurulan firmamız peyzaj düzenleme, yeşil alanların bakım onarımı ve otomatik sulama sistemleri alanlarında, teknolojik, ekolojik ve

2002 yılında kurulan firmamız peyzaj düzenleme, yeşil alanların bakım onarımı ve otomatik sulama sistemleri alanlarında, teknolojik, ekolojik ve 2002 yılında kurulan firmamız peyzaj düzenleme, yeşil alanların bakım onarımı ve otomatik sulama sistemleri alanlarında, teknolojik, ekolojik ve estetik gelişmelerin rehberliğinde faaliyet göstermektedir..

Detaylı

BÖLÜM 3. Artvin de Orman Varlığı

BÖLÜM 3. Artvin de Orman Varlığı BÖLÜM 3 Artvin de Orman Varlığı Özgür EMİNAĞAOĞLU Orman, oldukça geniş bir alanda kendine özgü bir iklim oluşturabilen, belirli yükseklik, yapı ve sıklıktaki ağaçlar, ağaçcık, çalı ve otsu bitkiler, yosun,

Detaylı

T.C. A N T A LY A BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

T.C. A N T A LY A BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlaa Şube Müdürlüğü Sayı; 90852262-301.03-E.872 Tarih: 03.04.2017 23:36 * ^ 0 Dosya Nuarası; 2017-64532 ^ T.C. A N T A LY A BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Sayı :

Detaylı

P E P 1 0 1 _ H 0 5 C

P E P 1 0 1 _ H 0 5 C Yrd. Doç. Dr. Taki DEMİR BİTKİ TANIMA I P E P 1 0 1 _ H 0 5 C u p r e s s u s s e m p e r v i r e n s ( A d i s e r v i - A k d e n i z s e r v i s i ) C u p r e s s u s a r i z o n i c a ( A r i z o n

Detaylı

GALATA KULESİ Mimari Aydınlatma Konsepti

GALATA KULESİ Mimari Aydınlatma Konsepti GALATA KULESİ Mimari Aydınlatma Konsepti 1. Galata Kulesi nin Konumu. Kent İçerisinde Galata Kulesi. Silüette Galata Kulesi. Kulenin Yakın Çevresi 2. Tarih Boyunca Galata Kulesi nin Kullanımı 3. Kule Aydınlatmasının

Detaylı

DİJİTAL ORTOFOTO HARİTALARDA KONUM DOĞRULUĞU VE MALİYET KARŞILAŞTIRMASI. Ömer MUTLUOĞLU 1, Ayhan CEYLAN 2

DİJİTAL ORTOFOTO HARİTALARDA KONUM DOĞRULUĞU VE MALİYET KARŞILAŞTIRMASI. Ömer MUTLUOĞLU 1, Ayhan CEYLAN 2 S.Ü. Müh.-Mi. Fak. Derg., c.20, s.1, 2005 J. Fac.Eng.Arch. Selcuk Univ., v.20, n.1, 2005 DİJİTAL ORTOFOTO HARİTALARDA KONUM DOĞRULUĞU VE MALİYET KARŞILAŞTIRMASI Öer MUTLUOĞLU 1, Ayhan CEYLAN 2 1 S.Ü. Teknik

Detaylı

HAVA ARACI KABLOLARINDA ÇAPRAZ KARIŞMA ÖLÇÜMLERİ VE KABLO AYRIM KURALLARI

HAVA ARACI KABLOLARINDA ÇAPRAZ KARIŞMA ÖLÇÜMLERİ VE KABLO AYRIM KURALLARI Hava Aracı Kablolarında Çapraz Karışa Ölçüleri ve Kablo Ayrı Kuralları HAVAIIK VE UZAY TEKNOOJİEİ DEGİİ TEMMUZ 2009 İT 4 AYI 2 (29-37) HAVA AAI KABOAINDA ÇAPAZ KAIŞMA ÖÇÜMEİ VE KABO AYIM KUAAI Fatih ÜTÜ*

Detaylı

I. GENEL BİLGİLER. II. DERSİN TANIMI, AMACI, HEDEFİ ve ÖĞRENİM KAZANIMLARI

I. GENEL BİLGİLER. II. DERSİN TANIMI, AMACI, HEDEFİ ve ÖĞRENİM KAZANIMLARI I. GENEL BİLGİLER DERSİN KODU ve ADI: PMB218 Proje I DERSİN TÜRÜ: Zorunlu DERSİN ÖNKOŞULU: Yok DERSİN VERİLDİĞİ DÖNEM: GÜZ yarıyılı (3. yarıyıl) DERSİN KREDİSİ: Ulusal 4 (2+2) DERSİN ŞUBELERİ: Yok DERSİN

Detaylı

ÖĞRETİM ELEMANLARININ BİLGİSAYAR PROGRAMLARINI VE İNTERNETİ BİLME VE KULLANMA AMAÇLARI (PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

ÖĞRETİM ELEMANLARININ BİLGİSAYAR PROGRAMLARINI VE İNTERNETİ BİLME VE KULLANMA AMAÇLARI (PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) ÖĞRETİM ELEMANLARININ BİLGİSAYAR PROGRAMLARINI VE İNTERNETİ BİLME VE KULLANMA AMAÇLARI (PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) Sadettin SARI Yrd. Doç. Dr., Paukkale Üniversitesi, Eğiti Fakültesi, Güzel Sanatlar

Detaylı

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ BİTKİ TANIMI II

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ BİTKİ TANIMI II ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ BİTKİ TANIMI II 1. Laurocerasus officinalis 2. Salvia officinalis 3. Tilia tomentosa 4. Tilia cordata 5. Tilia platyphyllos 6. Tilia rubra 7. Quercus brantii 8. Castanea sativa

Detaylı

GPS AĞLARINDA DUYARLIK VE GÜVEN OPTĐMĐZASYONU. Orhan KURT * Haluk KONAK ** Aslan DĐLAVER *** ÖZET

GPS AĞLARINDA DUYARLIK VE GÜVEN OPTĐMĐZASYONU. Orhan KURT * Haluk KONAK ** Aslan DĐLAVER *** ÖZET GS ğlarında Duyarlık ve Güven Optiizasyonu, 7.ürkiye Harita ilisel ve eknik Kurultayı, s.135, nkara, 1999. 1 / 18 GS ĞLRIND DURLIK VE GÜVEN OĐMĐSONU Orhan KUR * Haluk KONK ** slan DĐLVER *** ÖE Jeodezik

Detaylı

YAPI STATİĞİ I ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER. Harran Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü. q =10 kn/m. f = 4m. P 1 =20 kn. P 2 =30 kn. 9 m. A o.

YAPI STATİĞİ I ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER. Harran Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü. q =10 kn/m. f = 4m. P 1 =20 kn. P 2 =30 kn. 9 m. A o. YPI SİĞİ I ÇÖZÜLÜ ÖRELER P k P k q k/,5,5 9 f 9 9 L8 ZİREDDİ EEDOV RİF GÜREL Harran Üniversitesi İnşaat ühendisliği ölüü YPI SİĞİ I ÇÖZÜLÜ ÖRELER ZİREDDİ EEDOV RİF GÜREL Harran Üniversitesi ühendislik

Detaylı

ORMANCILIKTA UZAKTAN ALGILAMA. ( Bahar Yarıyılı) Prof.Dr. Mehmet MISIR. 2.Hafta ( )

ORMANCILIKTA UZAKTAN ALGILAMA. ( Bahar Yarıyılı) Prof.Dr. Mehmet MISIR. 2.Hafta ( ) 2.Hafta (16-20.02.2015) ORMANCILIKTA UZAKTAN ALGILAMA (2014-2015 Bahar Yarıyılı) Prof.Dr. Mehmet MISIR Ders İçeriği Planlama Sistemleri Envanter Uzaktan Algılama (UA) Uzaktan Algılamanın Tanımı ve Tarihsel

Detaylı

.88N BORNOVA KÜÇÜK PARK K*N9

.88N BORNOVA KÜÇÜK PARK K*N9 N BORNOVA KÜÇÜK PARK K N OB A A AR 1 A AR ÜN V R ANA V A AR AKÜ N Ü R A AR B Ü Ü 3 O A A B B B BİF (Bornova İçin Fikirler) Bir kenti tasarlamak, o kent için bir yașam hayal etmek ve bu hayali gerçekleștirmeye

Detaylı

2. Kütlenin korunumu ve Endüstriyel fırınlarda uygulanması

2. Kütlenin korunumu ve Endüstriyel fırınlarda uygulanması ENDÜSTRİYEL FIRINLARDA KÜTLE VE ENERJİ ANALİZİ Endüstriyel Fırınlar Endüstriyel fırınlar ergite, ısıl işle, pişire, kuruta, teperlee ve benzeri işleleri gerçekleştirek için sanayide yaygın bir biçide kullanılaktadır

Detaylı

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI İÇM 402 DİPLOMA PROJESİ

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI İÇM 402 DİPLOMA PROJESİ Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI İÇM 402 DİPLOMA PROJESİ KONU: Ç.Ü. Dış İlişkiler Birim Binası YER: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ / ADANA 1. Konu Hakkında Genel

Detaylı

T.Ü.MİMARLIK FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ DERS PLANI

T.Ü.MİMARLIK FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ DERS PLANI Güncellenme: Temmuz 2015 T.Ü.MİMARLIK FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ DERS PLANI 1.YARIYIL PEM 105 Temel Tasarım I Z 2 2 3 4 PEM 103 Peyzaj Mimarlığına Giriş Z 2 2 3 6 PEM 107 Botanik Z 2 0 2 3 PEM 108

Detaylı

1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Alanın Tanımı: Planlama Alanı Bursa, Nilüfer İlçesi nin güneyinde yer alan İnegazi Köyü, h21c13a4 pafta 101 ada 22,23,25 ve 26 numaralı parsellerde yer alan

Detaylı

KAYMA MOD DENETLEYİCİ KULLANILARAK AKTİF GÜÇ FAKTÖRÜ DÜZELTİMİ

KAYMA MOD DENETLEYİCİ KULLANILARAK AKTİF GÜÇ FAKTÖRÜ DÜZELTİMİ P A M U K K A E Ü N İ E R İ T E İ M Ü H E N D İ İ K F A K Ü T E İ P A M U K K A E U N I E R I T Y E N G I N E E R I N G F A U T Y M Ü H E N D İ İ K B İ İ M E R İ D E R G İ İ J O U R N A O F E N G I N E

Detaylı

SONLU ELEMANLAR TEKNİĞİYLE ELDE EDİLEN AKILLI KİRİŞ

SONLU ELEMANLAR TEKNİĞİYLE ELDE EDİLEN AKILLI KİRİŞ SONLU ELEMANLAR EKNİĞİYLE ELDE EDİLEN AKILLI KİRİŞ MODELİNİN HASSASİYEİNİN İYİLEŞİRİLMESİ arkan Çalışkan 1 Volkan Nalbantoğlu 2 Deet Ülker 1 Yavuz Yaan 1 tarkan@ae.etu.edu.tr vnalbant@geo.aselsan.co dulker@ae.etu.edu.tr

Detaylı

Porsuk. Şube : Gymospermae Sınıf : Coniferae Takım : Taxoideae Familya : Taxaceae Cins : Taxus L. Tür : Taxus baccata L.

Porsuk. Şube : Gymospermae Sınıf : Coniferae Takım : Taxoideae Familya : Taxaceae Cins : Taxus L. Tür : Taxus baccata L. Porsuk Şube : Gymospermae Sınıf : Coniferae Takım : Taxoideae Familya : Taxaceae Cins : Taxus L. Tür : Taxus baccata L. Genel olarak 15-20 m boylanır. 2-2.5 m çap yapabilir. Yenice - Karakaya (Karabük)

Detaylı

Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarih ve 167 sayılı yazısı görüşüldü. Prof.Dr. Cahit BALABANLI Dekan (İmza)

Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarih ve 167 sayılı yazısı görüşüldü. Prof.Dr. Cahit BALABANLI Dekan (İmza) 29.05.2012 305 1 1- Prof.Dr. İdris OĞURLU nun Proje Görevlendirmesi Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 24.05.2012 tarih ve 167 sayılı yazısı görüşüldü. Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon

Detaylı

Orman Altı Odunsu Bitkiler

Orman Altı Odunsu Bitkiler Orman Altı Odunsu Bitkiler Danışman : Yrd.Doç.Dr. Nurgül KARLIOĞLU BİTKİLER 1. Laurocerasus officinalis 2. Osmanthus decorus 3. Rhus coriaria 35-0601120159 SALİM ÇOBAN 37-0601120189 OKTAY BAKIRTAŞ Laurocerasus

Detaylı