MİKRO İKTİSAT ÇALIŞMA SORULARI-8 TÜKETİCİ TEORİSİ TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI VE DENGESİ

Save this PDF as:
Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MİKRO İKTİSAT ÇALIŞMA SORULARI-8 TÜKETİCİ TEORİSİ TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI VE DENGESİ"

Transkript

1 MİKRO İKTİSAT ÇALIŞMA SORULARI-8 TÜKETİCİ TEORİSİ TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI VE DENGESİ 1. Çeşitli mal veya hizmetlerin insan ihtiyaçlarını karşılama özelliğine ne ad verilir? A) Fayda B) Değer C) Util D) Refah E) Harcama 2. Aşağıdakilerden hangisi ordinal fayda kuramının varsayımları arasında yer almaz? A) Fayda ölçülebilir B) Fayda sübjektif bir kavramdır C) Mal ve hizmetler faydaları açısından sıralanabilirler D) Fayda fonksiyonu malların tek tek faydaları toplamından oluşmaz. E) Bir malın tüketiminden sağlanan fayda öteki malların tüketiminden sağlananfaydadan bağımsız olamaz. 3. Aşağıdakilerden hangisi kardinal fayda yaklaşımının varsayımları arasında yer almaz? A) Fayda ölçülebilir B) Her birey belli bir malı eşit miktarda tükettiğinde aynı toplam faydayı elde eder. C) Fayda sübjektif bir kavramdır. D) Fayda fonksiyonu bireylerin çeşitli malların tüketiminden elde ettikleri faydaların toplamına eşittir. E) Bir malın sağladığı fayda diğer malın sağlayacağı faydayı etkilemez. 4. Fayda fonksiyonu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Her bireyin fayda fonksiyonu birbirinden farklıdır. B) Sürekli ve iki kez türevi alınabilir fonksiyon olmalıdır. C) Malların tüketilen miktarlarının azalan bir fonksiyonudur. D) Bireysel fayda fonksiyonları birbirinden bağımsızdır. E) Diğer malların tüketim miktarları sabitken bir malın tüketim miktarı arttırıldığında toplam fayda azalarak artar. 5. Aşağıdakilerden hangisi iktisadi akılcılığın özelliklerinden biri değildir? A) Seçici olma B) Tam bilgiye sahip olma C) Çoğu aza tercih etme D) Az miktarda tüketimle yetinme E) Tercihler arasında tutarlı olma 6. Toplam faydanın, malların tüketilen miktarının artan fonksiyonu olma özelliği iktisadi insanın hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır? A) Seçici olma B) Tam bilgiye sahip olma C) Tercihler arasında tutarlı olma D) Geçişkenlik E) Çoğu aza tercih etme 7. Fayda fonksiyonlarının kişilerarası fayda karşılaştırması yapılmasını engelleyen özelliği aşağıdakilerden hangisidir? A) Sürekli olmaları B)İki kez türevi alınabilir olmaları C)Artan fonksiyon olmaları D) Birbirinden bağımsız olmaları E) Diğer malların tüketimi sabitken bir malın tüketimi arttığında azalarak artan olmaları 8. Bir malın tüketimine katılan sonuncu birimin toplam faydada oluşturduğu artışa ne ad verilir? A) Ortalama fayda B) Kardinal fayda C) Ordinal fayda D) Toplam fayda E) Marjinal fayda 11. İçli Köfte Sayısı Toplam Fayda Yukarıdaki bilgilere göre 4. içli köftenin tüketiciye sağladığı marjinal fayda kaçtır? A) 34 B) 29 C) 98 D) 5 E) Toplam faydanın azaldığı bir durumda marjinal fayda için ne söylenebilir? A) Değeri negatiftir B) Değeri pozitiftir C) Artmaktadır D) Önce azalıp sonra artmaktadır E) Önce artıp sonra azalmaktadır

2 14. Tüketicinin mal ve hizmet kullanımından elde ettiği tatmin terimi yerine aşağıdaki terimlerin hangisi kullanılabilir? A) gelir esnekliği B) fiyat esnekliği C) fayda D) marjinal verimlilik 15. Aşağıdaki şıkların hangisinde kardinal ölçüt kullanılmaktadır? A) iyi, güzel, çok güzel B) zayıf, daha zayıf, en zayıf C) 10 elma, 20 elma, 30 elma D) kuru, daha kuru, çok daha kuru 16. Şayet sizin son sınavdan aldığınız not, daha önce aldığınız notların ortalamasından daha büyükse, son aldığınız not genel ortalamanızı nasıl etkiler? A) değiştirmez B) yükseltir C) düşürür D) ikiye katlar 17. Marjinal fayda aşağıdakilerden hangisini ifade eder? A) toplam tüketimden elde edilen faydayı B) ek çıktı bölü ek fayda C) çıktı (üretim) /fiyat D) her bir ek birimin ek faydası 18. Evinize gelen misafir ciddi bir şekilde hazırladığınız yemeği yedikçe daha çok yemek istediğini söylüyor ve ikinci tabağı istiyorsa, misafir için yemeğin marjinal faydası ile ilgili ne söylenebilir? A) artmaktadır B) azalmaktadır C) sıfırdır D) sabittir 19. Tükettiğiniz bir malın marjinal faydası azalan ise, ortalama fayda ile ilgili aşağıdakilerken hangisi söylenemez? A) ortalama fayda negatiftir B) ortalama fayda artıyordur C) ortalama fayda sabittir D) ortalama fayda azalıyordur 20. Bir malın marjinal faydası negatif ise, bu mal için ne söyleyebiliriz? A) serbest maldır B) ekonomik maldır C) çok değerli bir maldır D) sıkıntı veren bir maldır 21. Bana milyon TL de verseniz bu kebabı yemezdim diyen bir şahıs için kebabın marjinal faydası için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) pozitif B) pozitif fakat azalmaktadır C) sıfır D) negatif 22. Azalan marjinal fayda kanunu, belirli bir tüketim miktarından sonra marjinal faydanın.. olduğunu ifade etmektedir? A) pozitif B) negatif C) azalıyor D) artıyor

3 23. Şayet marjinal fayda pozitif ve azalıyorsa, toplam fayda için ne söylenebilir? A) azalmaktadır B) negatiftir C) artmaktadır D) sabittir 24. Faydasını maksimize etmek isteyen tüketici, parasal gelirini nasıl harcamak durumundadır? A) tükettiği malların son birimlerinden elde ettiği marjinal faydaların bir birine eşit olacak şekilde B) tükettiği her bir maldan elde ettiği toplam faydalar birbirine eşit olacak şekilde C) her bir mala harcanan her bir liradan elde ettiği marjinal faydalar birbirine eşit olacak şekilde D) satın aldığı malların talep esnekliği bir birine eşit olacak şekilde 25. Tüketici meyveye harcadığı son liranın marjinal faydasının, kıymaya harcadığı son liranın marjinal faydasından büyük olduğunu söylüyorsa, aşağıdakilerden hangisinin doğru olduğunu söyleyebiliriz? A) nispi olarak daha çok et ve daha aza meyve tüketmektedir B) nispi olarak daha az et ve daha çok meyve tüketmektedir C) et ve meyveden eşit miktarlarda tüketmektedir D) et yemeyi tamamen bırakmıştır 26. X ve Y malları için, MU X /P X =2,5 ve MU Y /P Y =4 ise, malların fiyatları ve tüketici geliri sabitken, tüketici hangi maldan satın alacaktır? A) daha çok X ve daha az Y malı B) daha çok Y malı ve daha az X malı C) gelirinin tamamıyla Y malı alır X malı almaz D) dengeye ulaştığı için başka mal satın almaz 27. Azalan marjinal fayda kanunundan yararlanmak isteyen bakkal, satın almış olduğunuz bir maldan sizin bir adet daha fazla almanızı sağlamak için ne yapmalıdır? A) fiyatı yükseltmelidir B) reklam kampanyası düzenlemelidir C) malın fiyatını size sattığı fiyatın altına indirmelidir D) satış stilini değiştirmelidir 28. Malın fiyatı ile talep miktarı arasındaki ters yönlü ilişki aşağıdaki kavramların hangisi ile açıklanabilir? A) artan toplam fayda B) pozitif marjinal fayda C) negatif marjinal fayda D) azalan marjinal fayda 29. Malların nispi fiyatlarında bir değişme meydana geldiğinde, bu malların tüketim miktarlarının değişmesinin sebebi nedir? A) gelir etkisi B) ayarlama etkisi C) ikame etkisi D) gelir ve ikame etkisi 30. İkame etkisi aşağıdakilerden hangisini göstermektedir? A) bir malın fiyatı artarsa, tüketici o maldan daha fazla ve fakat diğer mallardan daha az satın alır B) bir malın fiyatı diğer mallara göre nispi olarak düşerse, tüketici o maldan az diğer mallardan daha çok alır C) malın fiyatı düşerse tüketici bütün mallardan daha az alır D) bir malın fiyatı arttığında, tüketici o maldan az, diğerlerinden ise daha çok alır 31. Gelir etkisini aşağıdakilerden hangisi göstermektedir? A) bir malın fiyatı artarsa, tüketici o maldan daha fazla ve fakat diğer mallardan daha az satın alır B) bir malın fiyatı diğer mallara göre nispi olarak düşerse, tüketici o maldan az diğer mallardan daha çok alır C) malın fiyatı düşerse tüketici bütün mallardan daha fazla alır D) bir malın fiyatı arttığında, tüketici o maldan az, diğerlerinden ise daha çok alır

4 32. Fayda aşağıdaki değişkenlerden hangisi tarafından belirlenir? A) gelir B) fiyat C) nispi fiyatlar D) kar E) zevk ve tercihler 33. Azalan verimler kanununun anlamı aşağıdakilerden hangisidir? A) tüketim arttığında toplam fazda azalır B) marjinal fayda azaldığında toplam fayda azalır C) toplam fayda arttığında marjinal fayda azalır D) tüketim arttığında marjinal fayda azalır E) tüketim azaldığında marjinal fayda azalır 34. Şayet mal serbest mal ise, tüketici bu malın tüketiminden kaçıncı birimden sonra vazgeçer? A) tüketimi sürekli arttırarak devam eder B) marjinal fayda azalmaya başladığında tüketimi sonlandırmalı C) marjinal fayda artmaya başladığında tüketimi sonlandırmalı D) marjinal fayda sıfıra eşitlendiği noktada tüketimi sonlandırmalı E) toplam fayda sıfıra eşitlendiği noktada tüketimi sonlandırmalı 35. Bir malın ilk 5 biriminin tüketilmesinden elde edilen marjinal faydalar sırasıyla, 10, 16 15, 12 ve 9 olarak verilmiştir. Bu malın ilk dört biriminin tüketiminden elde edilen toplam fayda kaçtır? A) 12 B) 27 C) 41 D) 53 E) 62 Kitap (fiyatı=10tl) Tost (fiyatı=1tl) Pasta (fiyatı=0,5tl) Otomobil (fiyatı=9000tl) Q MU Q MU Q MU Q MU , , , Not: Tüketici dengede iken, yukarıdaki mallara ödenen son TL nin marjinal faydası 8 dir. Q miktarı ve MU marjinal faydayı göstermektedir 36. Yukarıdaki tabloya göre, tüketici kitaba kaç lira harcamaktadır? A) 10 B) 20 C) 30 D) 40 E) Yukarıdaki tabloya göre tüketici tost için kaç lira harcamaktadır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) Tüketici kaç birim pasta almıştır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

5 39. Yukarıdaki tabloya göre, tüketici kaç adet otomobil almıştır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 Toplam Harcama (TL) Yiyecek MU/P Giyecek MU/P Barınma MU/P Not: MU/P, yiyecek, giyecek ve barınma için farklı harcama düzeylerindeki lira başına marjinal faydayı ifade eder. 40. Tüketici toplam 90TL harcama yapmış ise, bunun kaç lirasını yiyeceğe harcamıştır? A) 10 B) 20 C) 30 D) 40 E) Tüketici toplam 90TL harcama yapmış ise, bunun kaç lirasını giyeceğe harcamıştır? A) 10 B) 20 C) 30 D) 40 E) Tüketici toplam 90TL harcama yapmış ise, bunun kaç lirasını barınmaya harcamıştır? A) 10 B) 20 C) 30 D) 40 E) 50

6 ÜRETİM TEORİSİ, ÜRETİCİ DENGESİ VE MALİYETLER 1. Aşağıdaki gösterilen toplam ürün tablosundaki bilgileri kullanarak Toplam, Marjinal ve Ortalama Fiziki ürün eğrilerini çiziniz. Emek Miktarı Toplam Fiziki Ürün Aşağıda, Temel Reis A.Ş. 'ye ait TPP, APP, MPP bilgileri verilmektedir. Emek Miktarı TPP(Toplam Fiziki Ürün) APP (Ortalama Fiziki Ürün) MPP (Marjinal Fiziki Ürün) A) Tablo'da eksik kalmış olan verileri tamamlayınız B) Tablo'da azalan verimler durumu gözlenmekte midir? Şayet varsa, azalan verimler ne zaman ortaya çıkmaktadır? 3. Aşağıdaki tabloda Safinaz A.Ş. 'nin iş başvurusunda bulunan bir iktisatçıya sorduğu soru yer almaktadır. Üretim TC TFC TVC ATC AVC AFC MC Not: TC, toplam maliyeti, TFC, toplam sabit maliyeti, TVC, toplam değişken maliyeti, ATC, Ortalama toplam maliyeti, AVC, ortalama değişken maliyeti, AFC, Ortalama sabit maliyeti ve MC marjinal maliyeti temsil etmektedir. A)Tablodaki boşlukları doldurunuz. B)Hangi üretim düzeyinde MC minimum olmaktadır? C)Hangi üretim düzeylerinde artan MC ve azalan emek verimi söz konusudur? 4. Aşağıdaki denklem A firmasının TFC ve TVC'sini temsil etmektedir. TFC 20 2 TVC 15Q 0.1Q A) Üretim düzeyi 2 olduğu ve üretim düzeyi 5 olduğu durumlarda TFC kaçtır? B) Üretim düzeyi 2 olduğu ve üretim düzeyi 5 olduğu durumlarda TVC kaçtır? C) Bu bilgileri kullanarak TC fonksiyonunu yazınız. D) Üretim Düzeyi 10 olduğunda TC kaçtır? E) AVC fonksiyonunu yazınız. F) AFC fonksiyonunu yazınız. G) Bu bilgileri kullanarak MC fonksiyonunu bulabilir misiniz? Cevabınız evetse, nasıl? 5. Aşağıdaki grafikte verilen bilgilerin ışığında, üretim düzeyi 6 iken AVC, ATC, ve MC değerlerinin kaça eşit olacağını belirtiniz ve AVC, ATC, ve MC eğrilerini grafik üzerinde gösteriniz.

7 6. İktisatçılara göre kısa dönem ile uzun dönem arasındaki fark şöyle açıklanabilir: A) Azalan verimler kanunu uzun dönemde geçerli iken, kısa dönemde geçerli değildir B) Sabit maliyetler uzun dönem karar almada kısa dönemde olduğundan daha önemlidir C) Uzun dönemde bütün kaynaklar değişken iken kısa dönemde bütün kaynaklar sabittir D) Uzun dönemde bütün kaynaklar değişkendir, kısa dönemde ise en az bir tanesi sabittir. 7. Marjinal ürün A) üretimin bütün düzeylerinde azalır B) başlangıçta artabilir, sonra azalır, fakat hiçbir zaman negatif olmaz C) başlangıçta artabilir, sonra azalır, ve sonunda negatif olur D) her zaman ortalama üründen azdır 8. Bir firma tarafından istihdam edilen birinci, ikinci ve üçüncü işçiler toplam üretime sırasıyla 24, 18 ve 9 birimlik katkı yapmaktadırlar. Bu bilgilerin ışığında diyebiliriz ki: A)Üçüncü işçinin marjinal ürünü 9'dur B) Üç işçinin toplam üretimi 51'e eşittir C)Üç işçinin ortalama ürünü 17'ye eşittir D)Yukarıdakilerin tamamı doğrudur 9. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Toplam ürün artıyor iken, hem ortalama ürün ve hem de marjinal ürün artıyor olmalıdır. B) Marjinal ürün düşüyor iken, toplam ürün düşüyor olmak zorundadır C) Marjinal ürün düşüyor iken ortalama üründe düşüyor olmalıdır D) Marjinal ürün ortalama üründen daha hızlı artar ve düştüğünde de ortalama üründen daha hızlı düşer 10. Ortalama ürün azalıyor iken, A) Toplam ürün azalıyor olmalı B) Marjinal ürün ortalama üründen daha az olmalı C) Ortalama ürün marjinal üründen daha az olmalı D) A ve B E) A ve C 11. Marjinal ürün ortalama ürününden daha yüksektir şayet, A) toplam ürün artıyor ise, B) Ortalama ürün artıyor ise C) Ortalama ürün azalıyor ise D) A ve B E) A ve C 12. Aşağıdaki tabloyu kullanarak; Miktar (Adet) Sabit Maliyet (YTL) Değişken Maliyet (YTL) Toplam maliyet, marjinal maliyet, ortalama sabit, ortalama değişken maliyetlerle ortalama maliyeti hesaplayınız. Bunlara ait grafikleri ayrı ayrı ve ortalamalarla ilgili grafiği tek grafikte çiziniz. Ortalama maliyet ile marginal maliyet hangi üretim miktarında kesişmektedirler? 13. Aşağıdaki olayları dikkate alarak, bunların, firma davranışlarını nasıl etkilediğini tartışınız. Hangisi, teknoloji değişmiyorken bir girdinin diğeri ile ikamesini ve hangisi teknolojik değişmeyi göstermektedir? Her birisi için grafik çiziniz. A) Petrol fiyatları yükseldiğinde, firma, işletmesinde, petrol yerine kömür ile enerji üretmeye başlar. B) Lazerle çalışan makinelerin devreye girmesi ile, bir çelik üreticisi, ürettiği çelik plakalardaki kalınlık toleransını 0.05 santimetreden 0.01 santimetreye indirir. C) yılları arasında bir matbaa çalıştırdığı işçi sayısını yüzde 60 azaltırken bilgisayar operatörü sayısını yüzde 150 arttırdı. D) Çalışan sekreterlerin işten çıkarılması ile, üniversite, her öğretim üyesine bilgisayar alır ve katip sayısını azaltır.

8 14. Marjinal ürün sürekli olarak azalıyorsa, ortalama ürünün, marjinal ürünün her zaman üstünde olduğunu gösteriniz. 15. Aşağıdaki üretim verilerini kullanarak toplam maliyetleri hesaplayınız. Üretim (ton,buğday) Arazi (dönüm) İşgücü (adet) Ücret (TL/işçi) Arazi kirası (TL/dönüm) Birinci önceki soruda sorulan maliyetleri de hesaplayabilir misiniz? Azalan getiri ve marjinal maliyet eğrileri arasındaki ilişkiyi kurabilir misiniz? En düşük maliyetle üretim koşulunu yazabilir misiniz? 16. Tabloyu göz önüne alarak ücret 2TL, arazi kirası 3 TL ise ve ücret 2 TL arazi kirası 1 TL ise toplam maliyetleri hesaplayınız. Eş maliyet doğrularını ve 346 kg. için eş ürün eğrilerini ayrı ayrı çiziniz.buradan minimum maliyetle üretim yapılacak işgücü ve arazi bileşimini bulunuz. Girdi fiyatları aynı iken üretim 692 kg.a yükselirse, en düşük üretim maliyet oranı ne olurdu? Bu üretim artışı, ölçeğe göre hangi getiri koşullarında gerçekleşirdi? İşgücü (Adet) Arazi (dönüm) A 1 6 B 2 3 C 3 2 D Üretim fonksiyonu kavramını açıklayınız. Hamburger, konser, saç kesimi ve üniversite eğitimi için üretim fonksiyonu anlayışını açıklayınız. 18. Aşağıdaki tabloyu marjinal ürün (beygirgücü başına petrol/ varil/gün) ve ortalama ürün (beygirgücü başına petrol/ varil/gün) için tamamlayınız ve ilgili grafikleri çiziniz. Bu, 12 ve 24 inç genişliğindeki bir petrol boru hattından geçen petrol miktarı ve bununla ilgili pompa hakkındaki bir bilgidir. Borunun çapı 12 inçten 24 inçe çıktığında, her ek inç ne kadar ek petrol geçmesini sağlardı? Beygirgücü 12 inç boru hattı Toplam üretim (varil/gün) Beygirgücü 24 inç boru hattı Toplam üretim (varil/gün) 10,000 43,000 10, ,000 20,000 57,000 20, ,000 30,000 67,000 30, ,000 40,000 75,000 40, ,000 50,000 82,000 50, ,000 60,000 88,000 60, ,000 70,000 93,000 70, , Yukarıdaki verilere ait üretim fonksiyonunu gösteriniz. Formülde, varil/gün olarak üretimi Q, beygirgücünü G ve olarak boru hattı çapını P (inç) ile gösteriniz. Beygirgücü 10,000'lik dilimler halinde artsa idi, her ek beygirgücünün marjinal ürünü ne olurdu? İlk beş dilim için 12 inçlik ek bir boru hattının marjinal ürününü hesaplayınız.

9 20. Size, bir malın farklı miktarları, bu miktarlara karşılık gelen (sıfır da dahil olmak üzere) toplam değişken maliyet rakamlarının sunulduğu bir tablo verildi. Bu bilgi ile, aşağıdakilerden hangisini hesaplayabilirsiniz? A) Ortalama sabit maliyet B) Ortalama toplam maliyet C) Marjinal maliyet D) A ve B şıklarının her ikisi E) Yukarıdakilerin hepsi doğrudur 21. Ortalama toplam maliyet eğrisinin şekli ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Marjinal maliyet ve ortalama değişken maliyet eğrilerinin her ikisinin de arttığı üretim düzeylerinde ortalama toplam maliyette artıyor olmalıdır B) Ortalama sabit maliyet ve ortalama değişken maliyetin eğrilerinin her ikisinin de azalıyor olduğu üretim düzeylerinde ortalama toplam maliyette azalıyor olmalıdır C) ortalama sabit maliyet ve ortalama toplam maliyet eğrilerinin her ikisinin de azalıyor olduğu üretim düzeylerinde ortalama değişken maliyette azalıyor olmalıdır D) ortalama değişken maliyetin arttığı üretim düzeylerinde ortalama toplam maliyette artıyor olmalıdır. 22. Ortalama toplam maliyet (ATC) ve ortalama değişken maliyet (AVC) eğrileri arasında kalan düşey mesafe; A) azalan verimler kanununu gösterir B) her bir üretim düzeyindeki ortalama sabit maliyeti gösterir C) her bir üretim düzeyindeki marjinal maliyeti gösterir D) ölçek ekonomilerinin varlığına işaret eder 23. Diğer şartlar sabitken, bir firmanın sabit maliyetleri yılda YTL artar ise, aşağıdakilerden hangisi olur? A) Marjinal maliyetler ve ortalama değişken maliyetlerin her ikisi de artar B) Ortalama sabit maliyetler ve ortalama değişken maliyetler artar C) ortalama sabit maliyetler ve ortalama toplam maliyetler artar D) ortalama sabit maliyetler artar, fakat marjinal maliyetler düşer E) ortalama sabit maliyetler değişmez, fakat marjinal maliyetler artar 24. Emeğin marjinal fiziki ürünü (MPP L ) emeğin ortalama fiziki ürününden (APP L ) az olduğu durumda, A) emeğin ortalama fiziki ürünü artıyordur B) emeğin marjinal fiziki ürünü artıyordur C) toplam fiziki ürün artarak artıyordur D) üretime azalan verimler hakim olmuştur E) Yukarıdakilerden hiç biri 25. Aşağıdaki tabloda Kabasakal A.Ş.'ye ait maliyet tablosu yer almaktadır. Üretim FC VC TC MC ATC AVC AFC miktarı Not: FC, toplam sabit maliyeti, VC, toplam değişken maliyeti, TC, toplam maliyeti, MC, marjinal maliyeti, ATC, ortalama toplam maliyeti, AVC, ortalama değişken maliyeti, AFC, ortalama sabit maliyeti göstermektedir. A) Tablodaki boşlukları doldurunuz B) Hangi üretim düzeyinde MC minimum (en az) olmaktadır? C) Hangi üretim düzeylerinde artan MC ve azalan emek verimi söz konusudur?

Mikro Final. ĐKTĐSAT BÖLÜMÜ MĐKROĐKTĐSAT 1 FĐNAL-SINAVI SORULARI Saat: 10:45

Mikro Final. ĐKTĐSAT BÖLÜMÜ MĐKROĐKTĐSAT 1 FĐNAL-SINAVI SORULARI Saat: 10:45 MERSĐN ÜNĐVERSĐTESĐ ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ ĐKTĐSAT BÖLÜMÜ MĐKROĐKTĐSAT 1 FĐNAL-SINAVI SORULARI 21.01.2011 Saat: 10:45 Mikro1 2010 Final Çoktan Seçmeli Sorular Sorunun yanıtı olan veya cümleyi

Detaylı

2001 KPSS 1. Aşağıdakilerden hangisi A malının talep eğrisinin sola doğru kaymasına neden olur?

2001 KPSS 1. Aşağıdakilerden hangisi A malının talep eğrisinin sola doğru kaymasına neden olur? 2001 KPSS 1. Aşağıdakilerden hangisi A malının talep eğrisinin sola doğru kaymasına neden olur? A) A malını tüketen insanların sayısının artmasına yol açan bir nüfus artışı B) A normal bir mal ise, tüketici

Detaylı

İKTİSAT. İktisata Giriş Test Dolmuş ile otobüs aşağıdaki mal türlerinden

İKTİSAT. İktisata Giriş Test Dolmuş ile otobüs aşağıdaki mal türlerinden İktisata Giriş Test - 1 1. Doğada insan ihtiyaçlarına oranla kıt olan elde etmek için çaba sarf edilen ve fiyatı olan mallara ne ad verilir? A) Serbest mallar B) İktisadi mallar C) Nihai mallar D) Üretici

Detaylı

2009 S 4200-1. Değeri zamanın belirli bir anında ölçülen değişkene ne ad verilir? ) Stok değişken B) içsel değişken C) kım değişken D) Dışsal değişken E) Fonksiyonel değişken iktist TEORisi 5. Yatay eksende

Detaylı

7. HAFTA DERS NOTLARI İKTİSADİ MATEMATİK MİKRO EKONOMİK YAKLAŞIM. Yazan SAYIN SAN

7. HAFTA DERS NOTLARI İKTİSADİ MATEMATİK MİKRO EKONOMİK YAKLAŞIM. Yazan SAYIN SAN 7. HAFTA DERS NOTLARI İKTİSADİ MATEMATİK MİKRO EKONOMİK YAKLAŞIM Yazan SAYIN SAN SAN / İKTİSADİ MATEMATİK / 2 A.7. MALİYET TEORİSİ: YENİDEN Sabit Maliyetler (FC): Üretim miktarından bağımsız olan maliyetleri

Detaylı

2018/1. Dönem Deneme Sınavı.

2018/1. Dönem Deneme Sınavı. 1. Aşağıdakilerden hangisi mikro ekonominin konuları arasında yer almamaktadır? A) Tüketici maksimizasyonu B) Faktör piyasası C) Firma maliyetleri D) İşsizlik E) Üretici dengesi 2. Firmanın üretim miktarı

Detaylı

İKTİSADA GİRİŞ - 1. Ünite 4: Tüketici ve Üretici Tercihlerinin Temelleri.

İKTİSADA GİRİŞ - 1. Ünite 4: Tüketici ve Üretici Tercihlerinin Temelleri. Giriş Temel ekonomik birimler olan tüketici ve üretici için benzer kavram ve kurallar kullanılır. Tüketici için fayda ve fiyat kavramları önemli iken üretici için hasıla kâr ve maliyet kavramları önemlidir.

Detaylı

meydana gelen değişmedir. d. Ek bir işçi çalıştırıldığında sabit maliyetlerde e. Üretim ek bir birim arttığında toplam

meydana gelen değişmedir. d. Ek bir işçi çalıştırıldığında sabit maliyetlerde e. Üretim ek bir birim arttığında toplam A 1. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi eş-ürün eğrisi ile ilgili değildir? a. Girdilerin pozitif marjinal fiziki ürüne sahip olması b. Girdilerin azalan marjinal fiziki ürüne sahip olması c. Girdilerin

Detaylı

KPSS SORU BANKASI İKTİSAT YENİ. Pegem. Pegem Pegem Pegem Pegem. Pegem. Pegem Pegem. Pegem. Pegem

KPSS SORU BANKASI İKTİSAT YENİ. Pegem. Pegem Pegem Pegem Pegem. Pegem. Pegem Pegem. Pegem. Pegem A GRUBU KADROLAR İÇİN KPSS SORU BANKASI İKTİSAT YENİ Komisyon KPSS İKTİSAT Çek Kopar Soru Bankası ISBN 978-605-364-208-4 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. 2011, Akademi Bu kitabın

Detaylı

İktisada Giriş I. 17 Ekim 2016 II. Hafta

İktisada Giriş I. 17 Ekim 2016 II. Hafta İktisada Giriş I 17 Ekim 2016 II. Hafta Ekonomilerdeki Temel Sorunlar İktisat Biliminin ortaya çıkış nedeni kıtlıkla savaştır. Tam kullanım sorunu: Tam istihdam Eksik İstihdam Etkin kullanım sorunu: Hangi

Detaylı

HANEHALKININ TERCİHLERİ 2 1. FAYDA VE TALEP Bireysel Talep ve Piyasa Talebi Hanehalkının Tüketim Tercihleri

HANEHALKININ TERCİHLERİ 2 1. FAYDA VE TALEP Bireysel Talep ve Piyasa Talebi Hanehalkının Tüketim Tercihleri HANEHALKININ TERCİHLERİ 2 1. FAYDA VE TALEP 2 1.1. Bireysel Talep ve Piyasa Talebi 2 1.2. Hanehalkının Tüketim Tercihleri 2 1.2.1. Toplam Fayda, Marjinal Fayda ve Tüketim 4 1.3.2. Fayda Maksimizasyonu

Detaylı

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? 7. MALİYETLER 193 Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? 7.1. Kısa Dönem Firma Maliyetleri 7.1.1. Toplam Sabit Maliyetler 7.1.2. Değişken Maliyetler 7.1.3. Toplam Maliyetler (TC) 7.1.4. Marjinal Maliyet (MC) 7.1.5.

Detaylı

Talep Analizleri. Marjinal Fayda Yaklaşımı. Yrd.Doç Dr. Dilek Seymen DEÜ.İİBF-İktisat Bölümü

Talep Analizleri. Marjinal Fayda Yaklaşımı. Yrd.Doç Dr. Dilek Seymen DEÜ.İİBF-İktisat Bölümü Talep Analizleri Marjinal Fayda Yaklaşımı Yrd.Doç Dr. Dilek Seymen DEÜ.İİBF-İktisat Bölümü Talep Analizleri- Marjinal Fayda Yaklaşımı Toplam ve Marjinal Fayda Azalan Marjinal Fayda Kanunu Marjinal Fayda

Detaylı

Mikro1 ĐKTĐSAT BÖLÜMÜ MĐKROĐKTĐSAT 1 DERSĐ ARA-SINAV SORULARI 08.11.2010 ID: B

Mikro1 ĐKTĐSAT BÖLÜMÜ MĐKROĐKTĐSAT 1 DERSĐ ARA-SINAV SORULARI 08.11.2010 ID: B MERSĐN ÜNĐVERSĐTESĐ ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ ĐKTĐSAT BÖLÜMÜ MĐKROĐKTĐSAT 1 DERSĐ ARA-SINAV SORULARI 08.11.2010 ID: B Mikro1 Çoktan Seçmeli Sorular Sorunun yanıtı olan veya cümleyi en iyi şekilde

Detaylı

Makro İktisat II Örnek Sorular. 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120

Makro İktisat II Örnek Sorular. 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120 Makro İktisat II Örnek Sorular 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120 Tüketim harcamaları = 85 İhracat = 6 İthalat = 4 Hükümet harcamaları = 14 Dolaylı vergiler = 12

Detaylı

BİRİNCİ SEVİYE ÖRNEK SORULARI EKONOMİ

BİRİNCİ SEVİYE ÖRNEK SORULARI EKONOMİ BİRİNCİ SEVİYE ÖRNEK SORULARI EKONOMİ SORU 1: Tam rekabet ortamında faaliyet gösteren bir firmanın kısa dönem toplam maliyet fonksiyonu; STC = 5Q 2 + 5Q + 10 dur. Bu firma tarafından piyasaya sürülen ürünün

Detaylı

EKO 205 Mikroiktisat. Kar Maksimizasyonu Profit Maximization

EKO 205 Mikroiktisat. Kar Maksimizasyonu Profit Maximization EKO 205 Mikroiktisat Kar Maksimizasyonu Profit Maximization Tartışılacak Konular Tam Rekabet Piyasaları Kar Maksimizasyonu Marjinal Hasıla, Marjinal Maliyet ve Kar Kısa Dönemde Çıktı Düzeyinin Belirlenmesi

Detaylı

İktisada Giriş I. 17 Ekim 2016 II. Hafta

İktisada Giriş I. 17 Ekim 2016 II. Hafta İktisada Giriş I 17 Ekim 2016 II. Hafta Ordinalist Yaklaşım Fayda ölçülemez ancak kayıtsızlık eğrileri ve bütçe doğrusu yardımı ile sıralanabilir. Farksızlık eğrisi tüketiciye aynı fayda düzeyini sağlayan

Detaylı

SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA

SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA Problem 1 (KMS-2001) Kısa dönem toplam arz eğrisinin pozitif eğimli olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

Standart Ticaret Modeli

Standart Ticaret Modeli Chapter 6 Standart Ticaret Modeli Copyright 2012 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. Önizleme Relatif arz ve relatif talep Dış Ticaret Hadleri (Terms of Trade) ve refah Ekonomik büyüme, ithal

Detaylı

Selçuk Üniversitesi 26 Aralık, 2013 Beyşehir Turizm Fakültesi-Konaklama İşletmeciliği Genel Ekonomi Dr. Alper Sönmez. Soru Seti 3

Selçuk Üniversitesi 26 Aralık, 2013 Beyşehir Turizm Fakültesi-Konaklama İşletmeciliği Genel Ekonomi Dr. Alper Sönmez. Soru Seti 3 Soru Seti 3 1) Q D = 100 2P talep denklemi ve Q S = P 20 arz denklemi verilmiştir. Üretici ve tüketici rantlarını hesaplayınız. Cevap: Öncelikle arz ve talep denklemlerini eşitleyerek denge fiyat ve miktarı

Detaylı

Adı Soyadı: No: 05.04.2010 Saat: 08:30

Adı Soyadı: No: 05.04.2010 Saat: 08:30 Adı Soyadı: No: 05.04.2010 Saat: 08:30 ID: Z Mikro 2 Ara 2010 Çoktan Seçmeli Sorular Cümleyi en iyi biçimde tamamlayan veya sorunun yanıtı olan seçeneği yanıt anahtarına işaretleyiniz. 1. Çapraz satış

Detaylı

Komisyon İKTİSAT ÇEK KOPAR YAPRAK TESTİ ISBN 978-605-364-577-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon İKTİSAT ÇEK KOPAR YAPRAK TESTİ ISBN 978-605-364-577-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Komisyon İKTİSAT ÇEK KOPAR YAPRAK TESTİ ISBN 978-605-364-577-1 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 2014 Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi

Detaylı

2. HAFTA DERS NOTLARI İKTİSADİ MATEMATİK MİKRO EKONOMİK YAKLAŞIM. Yazan SAYIN SAN

2. HAFTA DERS NOTLARI İKTİSADİ MATEMATİK MİKRO EKONOMİK YAKLAŞIM. Yazan SAYIN SAN 2. HAFTA DERS NOTLARI İKTİSADİ MATEMATİK MİKRO EKONOMİK YAKLAŞIM Yazan SAYIN SAN SAN / İKTİSADİ MATEMATİK / 2 C.1.2. Piyasa Talep Fonksiyonu Bireysel talep fonksiyonlarının toplanması ile bir mala ait

Detaylı

Yönetimsel Iktisat Final

Yönetimsel Iktisat Final Yönetimsel Iktisat Final 1) Aşağıdakilerden hangisi tamamlayıcı mal grubuna girer? a) kahve için: süt süt tozu b) beyaz peynir kaşar peynir c) Diş Fırçası Macun d)çay Kahve 2) Talepte bir artış, arzda

Detaylı

Mikroiktisat Final Sorularý

Mikroiktisat Final Sorularý Mikroiktisat Final Sorularý MERSĐN ÜNĐVERSĐTESĐ ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ MALĐYE VE ĐŞLETME BÖLÜMLERĐ MĐKROĐKTĐSAT FĐNAL SINAVI 10.01.2011 Saat: 13:00 Çoktan Seçmeli Sorular: Sorunun Yanıtı

Detaylı

GENEL EKONOMİ DERS NOTLARI

GENEL EKONOMİ DERS NOTLARI GENEL EKONOMİ DERS NOTLARI 3. BÖLÜM Öğr. Gör. Hakan ERYÜZLÜ Kıtlık, Tercih ve Fırsat Maliyeti Fırsat maliyeti, bir tercihi uygularken vazgeçilen başka bir tercihtir. Örneğin, bir lokantada mevcut iki menüden

Detaylı

6. Tüketici Davranışları ve Seçimleri 6.1. Tüketici Kuramına Giriş 6.2. Tüketici Dengesi. Ders içeriği (6. Hafta)

6. Tüketici Davranışları ve Seçimleri 6.1. Tüketici Kuramına Giriş 6.2. Tüketici Dengesi. Ders içeriği (6. Hafta) 6. Tüketici Davranışları ve Seçimleri 6.1. Tüketici Kuramına Giriş 6.2. Tüketici Dengesi Ders içeriği (6. Hafta) Tüketici Dengesi Kardinal fayda kuramını savunan ekonomistler: mal ve hizmetlerin faydası

Detaylı

6. HAFTA DERS NOTLARI İKTİSADİ MATEMATİK MİKRO EKONOMİK YAKLAŞIM. Yazan SAYIN SAN

6. HAFTA DERS NOTLARI İKTİSADİ MATEMATİK MİKRO EKONOMİK YAKLAŞIM. Yazan SAYIN SAN 6. HAFTA DERS NOTLARI İKTİSADİ MATEMATİK MİKRO EKONOMİK YAKLAŞIM Yazan SAYIN SAN SAN / İKTİSADİ MATEMATİK / 2 A.5. Doğrusal olmayan fonksiyonların eğimi Doğrusal fonksiyonlarda eğim her noktada sabittir

Detaylı

ÜRETİM ve MALİYETLER. Üretim Fonksiyonu 14.12.2011. Kısa Dönemde Üretim Fonksiyonu. Doç.Dr. Erdal Gümüş

ÜRETİM ve MALİYETLER. Üretim Fonksiyonu 14.12.2011. Kısa Dönemde Üretim Fonksiyonu. Doç.Dr. Erdal Gümüş .. Üretim Fonksiyonu ÜRETİM ve MALİYETLER Doç.Dr. Erdal Gümüş Üretim fonksiyonu: Üretim girdileri ile çıktı ilişkisini ifade eden bir fonksiyondur. Başka bir tanım: teknoloji veri iken belirli miktarlardaki

Detaylı

Ekonomi I. Doç.Dr.Tufan BAL. 6.Bölüm: Tüketici Davranışı Teorisi

Ekonomi I. Doç.Dr.Tufan BAL. 6.Bölüm: Tüketici Davranışı Teorisi Ekonomi I 6.Bölüm: Tüketici Davranışı Teorisi Doç.Dr.Tufan BAL Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından faydalanılmıştır. 2 Teorik Altyapı Piyasa ekonomisinin

Detaylı

Devlet fiyat kontrolü ederek piyasaya müdahale edebilir. Bunun en temel 2 yolu vardır:

Devlet fiyat kontrolü ederek piyasaya müdahale edebilir. Bunun en temel 2 yolu vardır: 32 Bölüm 5. Devletin Fiyat Kontrolü Devlet fiyat kontrolü ederek piyasaya müdahale edebilir. Bunun en temel 2 yolu vardır: 1- Tavan Fiyat 2- Taban Fiyat Tavan fiyat bir mal veya hizmet için devletçe belirlenen

Detaylı

IKTI 101 Aralık 2011 Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü DERS NOTU 07 MALİYET TEORİSİ

IKTI 101 Aralık 2011 Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü DERS NOTU 07 MALİYET TEORİSİ DERS NOTU 07 MALİYET TEORİSİ Bugünki dersin işleniş planı: I. Kısa Dönemde Maliyetler... 1 II. Kâr Maksimizasyonu (Bütün Piyasalar İçin)... 14 III. Kâr Maksimizasyonu (Tam Rekabet Piyasası İçin)... 15

Detaylı

ÜRETİM MALİYETLERİ Muhasebe Maliyeti İktisadi Maliyet Ayrımı iktisadi maliyet açık maliyet

ÜRETİM MALİYETLERİ Muhasebe Maliyeti İktisadi Maliyet Ayrımı iktisadi maliyet açık maliyet İktisadi analizde üretim maliyeti, fırsat maliyeti anlamında tanımlanır. Bu bağlamda X malı üretiminde kullanılan bir A girdisinin fırsat maliyeti, A girdisinin en iyi alternatif üretim alanında elde edeceği

Detaylı

DENEME SINAVI A GRUBU / İKTİSAT

DENEME SINAVI A GRUBU / İKTİSAT DENEME SINAVI A GRUBU / İKTİSAT 2 1. A malının fiyatındaki bir artış karşısında B malına olan talep azalıyorsa A ve B mallarının özellikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) A ve B

Detaylı

ÇALIŞMA SORULARI TOPLAM TALEP I: MAL-HİZMET (IS) VE PARA (LM) PİYASALARI

ÇALIŞMA SORULARI TOPLAM TALEP I: MAL-HİZMET (IS) VE PARA (LM) PİYASALARI ÇALIŞMA SORULARI TOPLAM TALEP I: MAL-HİZMET (IS) VE PARA (LM) PİYASALARI 1. John Maynard Keynes e göre, konjonktürün daralma dönemlerinde görülen düşük gelir ve yüksek işsizliğin nedeni aşağıdakilerden

Detaylı

A İKTİSAT KPSS-AB-PS / 2008 5. Mikroiktisadi analizde, esas olarak reel ücretlerin dikkate alınmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden

A İKTİSAT KPSS-AB-PS / 2008 5. Mikroiktisadi analizde, esas olarak reel ücretlerin dikkate alınmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden 1. Her arz kendi talebini yaratır. şeklindeki Say Yasasını aşağıdaki iktisatçılardan hangisi kabul etmiştir? A İKTİSAT 5. Mikroiktisadi analizde, esas olarak reel ücretlerin dikkate alınmasının en önemli

Detaylı

İktisada Giriş I. Vize Çalışma Soruları

İktisada Giriş I. Vize Çalışma Soruları İktisada Giriş I. Vize Çalışma Soruları Ders Kitabı: Ekonominin İlkeleri, Case-Fair-Oster, Palme Yayıncılık Sınav Esneklik başlıklı 5. Bölüme kadardır. Kitabımızın bölüm sonu sorularından da sorumluyuz.

Detaylı

Talebin fiyat esnekliği talep edilen miktarın malın kendi fiyatındaki değişimine olan hassasiyetini ifade eder.

Talebin fiyat esnekliği talep edilen miktarın malın kendi fiyatındaki değişimine olan hassasiyetini ifade eder. 21 Bölüm 4: ESNEKLİKLER 1.Talebin fiyat esnekliği 2. Talebin gelir esnekliği 3. Talebin çapraz esnekliği 4. Arzın fiyat esnekliği Talebin fiyat esnekliği talep edilen miktarın malın kendi fiyatındaki değişimine

Detaylı

İKTİSADA GİRİŞ-I ÇALIŞMA SORULARI-11 MONOPOL

İKTİSADA GİRİŞ-I ÇALIŞMA SORULARI-11 MONOPOL İKTİSADA GİRİŞ-I ÇALIŞMA SORULARI-11 MONOPOL 1. Monopolist için fiyat marjinal hasılanın üzerindedir. Çünkü, A) Ortalama ve marjinal hasıla eğrileri birbirine eşittir B) Azalan verimler kanunu geçerli

Detaylı

MİKRO İKTİSAT ÇALIŞMA SORULARI-6 ESNEKLİK: ARZ TALEP ESNEKLİĞİ

MİKRO İKTİSAT ÇALIŞMA SORULARI-6 ESNEKLİK: ARZ TALEP ESNEKLİĞİ MİKRO İKTİSAT ÇALIŞMA SORULARI-6 ESNEKLİK: ARZ TALEP ESNEKLİĞİ 1. Mavi Jeans, jean fiyatlarını 90TL den 75 TL ye indirdiğinde, satışlar 1000 birimden 1200 birime çıkmaktadır. Bu durumda Mavi Jeans talebinin

Detaylı

İKT 207: MİKRO İKTİSAT DERS 1. Konu: Tüketici Davranışları (Consumer Behavior)

İKT 207: MİKRO İKTİSAT DERS 1. Konu: Tüketici Davranışları (Consumer Behavior) İKT 207: MİKRO İKTİSAT DERS 1 Konu: Tüketici Davranışları (Consumer Behavior) TERCİH VE FAYDA Etkin işleyen bir ekonomide üretim imkanları eğrisi üzerinde nerede olunacağı toplumun tercihine göre belirlenir.

Detaylı

İKTİSAT BİLİMİ VE İKTİSATTAKİ TEMEL KAVRAMLAR

İKTİSAT BİLİMİ VE İKTİSATTAKİ TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER Önsöz BİRİNCİ BÖLÜM İKTİSAT BİLİMİ VE İKTİSATTAKİ TEMEL KAVRAMLAR 1.1.İktisat Bilimi 1.2.İktisadi Kavramlar 1.2.1.İhtiyaçlar 1.2.2.Mal ve Hizmetler 1.2.3.Üretim 1.2.4.Fayda, Değer ve Fiyat

Detaylı

Bölüm 4 ve Bölüm 5. Not: Bir önceki derste Fiyat, Piyasa kavramları açıklanmıştı. Derste notlar alınmıştı. Sunum olarak hazırlanmadı.

Bölüm 4 ve Bölüm 5. Not: Bir önceki derste Fiyat, Piyasa kavramları açıklanmıştı. Derste notlar alınmıştı. Sunum olarak hazırlanmadı. Bölüm 4 ve Bölüm 5 Not: Bir önceki derste Fiyat, Piyasa kavramları açıklanmıştı. Derste notlar alınmıştı. Sunum olarak hazırlanmadı. Talep Piyasada satıcıların faaliyetleri arzı, alıcıların faaliyetleri

Detaylı

İKTİSAT SORU BANKASI E C O N O M I C U S KOPART ÇÖZ TEK KİTAP

İKTİSAT SORU BANKASI E C O N O M I C U S KOPART ÇÖZ TEK KİTAP E C O N O M I C U S İKTİSAT SORU BANKASI KOPART ÇÖZ Mikro İktisat Makro İktisat Para-Banka-Kredi Uluslararası İktisat Büyüme ve Kalkınma Türkiye Ekonomisi İktisadi Doktrinler Tarihi KPSS ve kurum sınavları

Detaylı

4. HAFTA DERS NOTLARI İKTİSADİ MATEMATİK MİKRO EKONOMİK YAKLAŞIM. Yazan SAYIN SAN

4. HAFTA DERS NOTLARI İKTİSADİ MATEMATİK MİKRO EKONOMİK YAKLAŞIM. Yazan SAYIN SAN 4. HAFTA DERS NOTLARI İKTİSADİ MATEMATİK MİKRO EKONOMİK YAKLAŞIM Yazan SAYIN SAN SAN / İKTİSADİ MATEMATİK / 2 B.3.2. Taban Fiyat Uygulaması Devletin bir malın piyasasında oluşan denge fiyatına müdahalesi,

Detaylı

1. Kısa Dönemde Maliyetler

1. Kısa Dönemde Maliyetler DERS NOTU 05 MALİYET TEORİSİ: KISA VE UZUN DÖNEM Bugünki dersin işleniş planı: 1. Kısa Dönemde Maliyetler... 1 2. Kâr Maksimizasyonu (Bütün Piyasalar İçin)... 9 3. Kâr Maksimizasyonu (Tam Rekabet Piyasası

Detaylı

Ünite 2. Kısa Dönem Üretim Maliyetleri. Finansal Ekonomi Tezsiz Yüksek Lisans Programı MAL PİYASASI. Doç. Dr. Selahattin KAYNAK

Ünite 2. Kısa Dönem Üretim Maliyetleri. Finansal Ekonomi Tezsiz Yüksek Lisans Programı MAL PİYASASI. Doç. Dr. Selahattin KAYNAK Kısa Dönem Üretim Maliyetleri Ünite 2 Finansal Ekonomi Tezsiz Yüksek Lisans Programı MAL PİYASASI Doç. Dr. Selahattin KAYNAK 1 Ünite 2 KISA DÖNEM ÜRETIM MALIYETLERI Doç. Dr. Selahattin KAYNAK İçindekiler

Detaylı

FİYATLAR GENEL DÜZEYİ VE MİLLİ GELİR DENGESİ

FİYATLAR GENEL DÜZEYİ VE MİLLİ GELİR DENGESİ FİYATLAR GENEL DÜZEYİ VE MİLLİ GELİR DENGESİ Bu bölümde Fiyatlar genel düzeyi (Fgd) ile MG dengesi arasındaki ilişkiler incelenecek. Mg dengesi; Toplam talep ile toplam arzın kesiştiği noktada bulunacaktır.

Detaylı

SORU SETİ 7 IS-LM MODELİ

SORU SETİ 7 IS-LM MODELİ SORU SETİ 7 IS-LM MODELİ Problem 1 (KMS-2001) Marjinal tüketim eğiliminin düşük olması aşağıdakilerden hangisini gösterir? A) LM eğrisinin göreli olarak yatık olduğunu B) LM eğrisinin göreli olarak dik

Detaylı

Tablo 1 Fiyat Talep Miktarı Arz Miktarı A 0 200 0 B 0,10 160 0 C 0,20 120 40 D 0,30 80 80 E 0,40 40 120 F 0,50 0 160

Tablo 1 Fiyat Talep Miktarı Arz Miktarı A 0 200 0 B 0,10 160 0 C 0,20 120 40 D 0,30 80 80 E 0,40 40 120 F 0,50 0 160 İKTİSADA GİRİŞ-I ÇALIŞMA SORULARI-6 ESNEKLİK: ARZ TALEP ESNEKLİĞİ 1. Mavi Jeans, jean fiyatlarını 90TL den 75 TL ye indirdiğinde, satışlar 1000 birimden 1200 birime çıkmaktadır. Bu durumda Mavi Jeans talebinin

Detaylı

Ekonomi I. Ne Öğreneceğiz?? Ne Öğreneceğiz?? Tüketicilerin neden öyle davrandıkları ve neden fiyatı düşen bir maldan normal olarak daha fazla,

Ekonomi I. Ne Öğreneceğiz?? Ne Öğreneceğiz?? Tüketicilerin neden öyle davrandıkları ve neden fiyatı düşen bir maldan normal olarak daha fazla, Ekonomi I Tüketici Teorisi Ne Öğreneceğiz?? Tüketicilerin neden öyle davrandıkları ve neden fiyatı düşen bir maldan normal olarak daha fazla, fiyatı yükselen bir maldan da daha az aldıklarıyla ilgileneceğiz.

Detaylı

Mikroiktisat 2009-2010 Final (mly-iþl)

Mikroiktisat 2009-2010 Final (mly-iþl) MERSĐN ÜNĐVERSĐTESĐ ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ ĐKTĐSAT BÖLÜMÜ MALĐYE VE ĐŞLETME BÖLÜMLERĐ, MĐKROĐKTĐSAT FĐNAL SINAVI 11.01.2010 SAAT: 13:00 GRUP: B Mikroiktisat 2009-2010 Final (mly-iþl) Çoktan

Detaylı

Ürünün çok bulunduğu ya da üretildiği yerden az bulunduğu yerlere ya da onlardan yararlanacak kişilere taşıyarak ürüne değer kazandırılabilir.

Ürünün çok bulunduğu ya da üretildiği yerden az bulunduğu yerlere ya da onlardan yararlanacak kişilere taşıyarak ürüne değer kazandırılabilir. 4. ÜRETİM ve MALİYETLER Üretim, mevcut üretim faktörlerinin kullanılması ile insan ihtiyaçlarının karşılayacak ürün veya hizmet meydana getirme çabasıdır. Başka bir tanım ile üretim, ürünlerin faydasını

Detaylı

iktisaoa GiRiş 7. Ürettiği mala ilişkin talebin fiyat esnekliği değeri bire eşit olan bir firma, söz konusu

iktisaoa GiRiş 7. Ürettiği mala ilişkin talebin fiyat esnekliği değeri bire eşit olan bir firma, söz konusu 2009 BS 3204-1. şağıdakilerden hangisi dayanıksız mal veya hizmet grubu içerisinde ~ almaz? iktiso GiRiş 5. Gelirdeki bir artış karşısında talebi azalan mallara ne ad verili r? ) Benzin B) Mum C) Ekmek

Detaylı

Bölüm 8: Sağlık Hizmetleri İçin Talep Ve Sağlık Harcamaları. Sağlık Ekonomisi

Bölüm 8: Sağlık Hizmetleri İçin Talep Ve Sağlık Harcamaları. Sağlık Ekonomisi Bölüm 8: Sağlık Hizmetleri İçin Talep Ve Sağlık Harcamaları Sağlık Ekonomisi 1 Sağlık hizmetleri için talep eğrisinin teorik olarak elde edilişi. Talebi etkileyen ekonomik ve ekonomik olmayan değişkenler.

Detaylı

TAM REKABET PİYASASI

TAM REKABET PİYASASI TAM REKABET PİYASASI 2 Bu bölümde, tam rekabet piyasasında çalışan firmaların fiyatlarını nasıl oluşturduklarını, ne kadar üreteceklerine nasıl karar verdiklerini ve piyasadaki fiyat ile miktarın nasıl

Detaylı

DERS NOTU 01 TÜKETİCİ TEORİSİ

DERS NOTU 01 TÜKETİCİ TEORİSİ DERS NOTU 01 TÜKETİCİ TEORİSİ Bugünki dersin işleniş planı: I. Hanehalkı Karar Problemi... 1 A. Bütçe Doğrusu... 1 II. Seçimin Temeli: Fayda... 5 A. Azalan Marjinal Fayda... 5 B. Fayda Fonksiyonu... 9

Detaylı

ÜRETİM VE MALİYETLER

ÜRETİM VE MALİYETLER ÜRETİM VE MALİYETLER FİRMALARIN TEMEL AMACI Mal ve hizmet üretimi firmalar tarafından gerçekleştirilir. Ekonomi teorisine göre, firmaların mal ve hizmet üretimindeki temel amacı kar maksimizasyonu (en

Detaylı

MAN509T YÖNETİM EKONOMİSİ

MAN509T YÖNETİM EKONOMİSİ IŞIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MAN509T YÖNETİM EKONOMİSİ PROF. DR. SUAT TEKER 1 ÇALIŞMA SORULARI 1. Firmaların üretim ve üretim süreci ile ilgili karar alırken, kâr

Detaylı

FAYDANIN ÖLÇÜLEBİLİRLİK PROBLEMİ VE TERCİH SIRASININ SAPTANMASI

FAYDANIN ÖLÇÜLEBİLİRLİK PROBLEMİ VE TERCİH SIRASININ SAPTANMASI FAYDANIN ÖLÇÜLEBİLİRLİK PROBLEMİ VE TERCİH SIRASININ SAPTANMASI Faydanın, mal ve hizmetlerin gereksinmelerimizi karşılama özelliği olarak tanımlanmıştır.. Rasyonel hareket eden tüketicinin, kendine daha

Detaylı

İKT 207: Mikro iktisat. Faktör Piyasaları

İKT 207: Mikro iktisat. Faktör Piyasaları İKT 207: Mikro iktisat Faktör Piyasaları Tartışılacak Konular Tam Rekabetçi Faktör Piyasaları Tam Rekabetçi Faktör Piyasalarında Denge Monopson Gücünün Olduğu Faktör Piyasaları Monopol Gücünün Olduğu Faktör

Detaylı

İktisada Giriş I. 31 Ekim 2016

İktisada Giriş I. 31 Ekim 2016 İktisada Giriş I 31 Ekim 2016 Talep, Arz ve Piyasa Dengesi Fiyat ile talep edilen miktar arasındaki ilişkiye Talep Kanunu adı verilir. Bir malın satıcısı tek alıcının değil, o malı almak isteyen

Detaylı

İKT101U İKTİSADA GİRİŞ

İKT101U İKTİSADA GİRİŞ İKT101U İKTİSADA GİRİŞ KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKAT Burada ilk 4 sahife gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İçindekiler 1. Temel Kavramlar

Detaylı

EKONOMİ SORULARI VE CEVAPLARI

EKONOMİ SORULARI VE CEVAPLARI EKONOMİ SORULARI VE CEVAPLARI SORU 1: Aşağıdakilerden hangisi, marjinal maliyet düzeyini etkilemeden, oluşturulan yeni fiyat düzeyi ile monopolün sosyal maliyetini gidermeye yönelik bir politikadır? A)

Detaylı

Üretim Girdilerinin lması

Üretim Girdilerinin lması Üretim Girdilerinin Fiyatlandırılmas lması 2 Tam Rekabet Piyasasında Girdi Talebi Tek Değişken Girdi Durumu İlk olarak firmanın tek girdisinin işgücü () olduğu durumu inceleyelim. Değişken üretim girdisi

Detaylı

Case & Fair & Oster. Bölüm 16 Dışsallıklar, Kamusal Mallar ve Sosyal Tercih

Case & Fair & Oster. Bölüm 16 Dışsallıklar, Kamusal Mallar ve Sosyal Tercih ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR: Cümleyi en iyi tamamlayan ya da sorunun cevabı olan seçeneği işaretleyiniz. Not: FC: Sabit maliyet (Fixed cost) VC: Değişken maliyet (Variable cost) TC: Toplam maliyet (Total cost)

Detaylı

A İKTİSAT KPSS-AB-PS/2007

A İKTİSAT KPSS-AB-PS/2007 1. Büyüme Kutupları nın, altyapı yatırımları ve dışsal ekonomiler yoluyla yaratacağı etkiler nedeniyle kalkınmanın önünde bir engel olduğunu belirten iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir? A) F. Perroux

Detaylı

Açık Maliyetler Örtük Maliyetler:

Açık Maliyetler Örtük Maliyetler: MALİYETLER Açık Maliyetler: Üretim faktörlerini elde etmek için yapılan gerçek ödemeleri ifade eder. Muhasebeleştirilen maliyetlerdir. Örtük Maliyetler: Gerçekte ödeme yapılmayan, ancak bir alternatiften

Detaylı

İktisat Nedir? En genel haliyle İktisat bir tercihler bilimidir.

İktisat Nedir? En genel haliyle İktisat bir tercihler bilimidir. Giriş ve Kavramlar İktisat Nedir? İktisat insan davranışlarının iktisadi yönünü inceler En genel haliyle İktisat bir tercihler bilimidir. İktisat esas olarak insanın mal ve hizmetlerin üretim, değişim

Detaylı

IS LM MODELİ ÇALIŞMA SORULARI

IS LM MODELİ ÇALIŞMA SORULARI IS LM MODELİ ÇALIŞMA SORULARI Soru KPSS 2001 Otonom tüketim harcamalarının artması aşağıdakilerin hangisine neden olur? a) Denge üretim düzeyinin artmasına, LM eğrisinin sağa doğru kaymasına b) Denge üretim

Detaylı

Güz Dönemi Mikro Iktisat 2. Ö¼gretim 1. Vize S nav

Güz Dönemi Mikro Iktisat 2. Ö¼gretim 1. Vize S nav 2009-2010 Güz Dönemi Mikro Iktisat 2. Ö¼gretim 1. Vize S nav 17.11.2009 Ad ve Soyad : Numaras : Soru 1: Pozitif ve Negatif A¼g D şsall klar n şekil yard m yla aç klay n z (30 Puan). Tüketicilerin bireysel

Detaylı

Doç.Dr. Yaşar SARI 36

Doç.Dr. Yaşar SARI 36 Doç.Dr. Yaşar SARI Genel Ekonomi 106 Talep Esnekliği ile Tüketici Harcamaları Arasındaki İlişki: Firmalar mallarına olan talebin esnekliğini özellikle fiyat politikaları açısından bilmek durumundadır.

Detaylı

IKTI 101 (Yaz Okulu) 04 Ağustos, 2010 Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü DERS NOTU 05 ÜRETİCİ TEORİSİ

IKTI 101 (Yaz Okulu) 04 Ağustos, 2010 Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü DERS NOTU 05 ÜRETİCİ TEORİSİ DERS NOTU 05 ÜRETİCİ TEORİSİ Bugünki dersin işleniş planı: 1. Kârını Maksimize Eden Firma Davranışı... 1 2. Üretim Fonksiyonu ve Üretici Dengesi... 5 3. Maliyeti Minimize Eden Denge Koşulu... 15 4. Eşürün

Detaylı

AZALAN VERİMLER KANUNU

AZALAN VERİMLER KANUNU ÜRETİM FONKSİYONU Üretim fonksiyonu, bir malın üretiminde kullanılan üretim faktörleriyle (girdi), üretilen miktar (çıktı) arasındaki ilişkiyi ifade eder. Eğer A malının üretiminde; üretim faktörü Emek

Detaylı

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Çalışma Ekonomisi Dersi Çalışma Soruları - 1

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Çalışma Ekonomisi Dersi Çalışma Soruları - 1 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Çalışma Ekonomisi Dersi Çalışma Soruları - 1 1. Ünite 1. Basit ekonomik akım tablosunu çiziniz ve kısaca anlatınız. 2. Emek piyasalarının özelliklerini maddeler

Detaylı

Bölüm 13: Yapı, Yönetim, Performans, ve Piyasa Analizi 2. Sağlık Ekonomisi

Bölüm 13: Yapı, Yönetim, Performans, ve Piyasa Analizi 2. Sağlık Ekonomisi Bölüm 13: Yapı, Yönetim, Performans, ve Piyasa Analizi 2 Sağlık Ekonomisi 1 Tam rekabetçi piyasa özelliklerini kısaca hatırlayalım: Çok sayıda alıcı/satıcı. Homojen ürün. Giriş ve çıkışlar serbest. Tam

Detaylı

ÇALIŞMA SORULARI. S a y f a 1 / 6

ÇALIŞMA SORULARI. S a y f a 1 / 6 1. LM eğrisini oluşturan noktalar neyi ifade etmektedir? LM eğrisinin nasıl elde edildiğini grafik yardımıyla açıklayınız. 2. Para talebinin gelir esnekliği artarsa LM eğrisi nasıl değişir? Grafik yardımıyla

Detaylı

SORU SETİ 10 MALİYET TEORİSİ - UZUN DÖNEM MALİYETLER VE TAM REKABET PİYASASINDA ÇIKTI KARARLARI - TEKEL

SORU SETİ 10 MALİYET TEORİSİ - UZUN DÖNEM MALİYETLER VE TAM REKABET PİYASASINDA ÇIKTI KARARLARI - TEKEL SORU SETİ 10 MALİYET TEORİSİ - UZUN DÖNEM MALİYETLER VE TAM REKABET PİYASASINDA ÇIKTI KARARLARI - TEKEL Problem 1 (KMS-2001) Bir endüstride iktisadi kârın varlığı, aşağıdakilerden hangisini gösterir? A)

Detaylı

Ekonomi I FĐRMA TEORĐSĐ. Piyasa Çeşitleri. Tam Rekabet Piyasası. Piyasa yapılarının çeşitli türleri; Bir uçta tam rekabet piyasası (fiyat alıcı),

Ekonomi I FĐRMA TEORĐSĐ. Piyasa Çeşitleri. Tam Rekabet Piyasası. Piyasa yapılarının çeşitli türleri; Bir uçta tam rekabet piyasası (fiyat alıcı), Ekonomi I Tam Rekabet Piyasası FĐRMA TEORĐSĐ Bu bölümü bitirdiğinizde şunları öğrenmiş olacaksınız: Hasılat, maliyet ve kar kavramları ne demektir? Tam rekabet ne anlama gelir? Tam rekabet piyasasında

Detaylı

Teknolojik İlerleme ve Gelir Dağı

Teknolojik İlerleme ve Gelir Dağı Teknolojik İlerleme ve Gelir Dağı ğılımı 2 Teknolojik İlerleme ve Gelir Dağı ğılımı Faktör fiyatlarındaki değişmenin, faktör kullanımını, faktör paylarını ve gelir dağılımını nasıl etkileyeceğine bakalım.

Detaylı

EKONOMI SINAVI SORULARI WEB EKİM 2017

EKONOMI SINAVI SORULARI WEB EKİM 2017 EKONOMI SINAVI SORULARI WEB EKİM 2017 SORU 1: Sadece 3 ürünün üretildiği basit bir ekonomide, üretilen X,Y ve Z ürünlerine dair üretim miktarları ve ilgili malların fiyatları yıllara göre aşağıdaki tabloda

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii. KİTABIN KULLANIMINA İLİŞKİN BAZI NOTLAR ve KURUM SINAVLARINA İLİŞKİN UYARILAR... 1 BİRİNCİ BÖLÜM İKTİSATIN TEMELLERİ

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii. KİTABIN KULLANIMINA İLİŞKİN BAZI NOTLAR ve KURUM SINAVLARINA İLİŞKİN UYARILAR... 1 BİRİNCİ BÖLÜM İKTİSATIN TEMELLERİ İÇİNDEKİLER Önsöz... iii KİTABIN KULLANIMINA İLİŞKİN BAZI NOTLAR ve KURUM SINAVLARINA İLİŞKİN UYARILAR... 1 BİRİNCİ BÖLÜM İKTİSATIN TEMELLERİ 1. İKTİSATIN TEMELLERİ... 9 1.1. İKTİSADIN TANIMI... 9 1.2.

Detaylı

kpss 2013 iktisat ÖSYM sınav formatına %100 uygun

kpss 2013 iktisat ÖSYM sınav formatına %100 uygun kpss 2013 iktisat ÖSYM sınav formatına %100 uygun 10 tamamı çözümlü Komisyon KPSS İKTİSAT TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN- 978-605-364-228-2 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Pegem

Detaylı

Ders Planı - AKTS Kredileri: II. Yarıyıl Ders Planı Kodu Ders Z/S T+U Saat Kredi AKTS Mikro İktisat Zorunlu

Ders Planı - AKTS Kredileri: II. Yarıyıl Ders Planı Kodu Ders Z/S T+U Saat Kredi AKTS Mikro İktisat Zorunlu Ders Planı - AKTS Kredileri: II. Yarıyıl Ders Planı Kodu Ders Z/S T+U Saat Kredi AKTS Mikro İktisat Zorunlu 3+0 3 4 AKTS Kredisi Toplam 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl Z/S T+U Saat Kredi AKTS Mikro

Detaylı

2009 VS 4200-1. Gayri Safi Yurt içi Hasıla hangi nitelikte bir değişkendir? ) Dışsal değişken B) Stok değişken C) Model değişken D) kım değişken E) içsel değişken iktist TEORisi 5. Kısa dönemde tam rekabet

Detaylı

2.BÖLÜM ÇOKTAN SEÇMELİ

2.BÖLÜM ÇOKTAN SEÇMELİ CEVAP ANAHTARI 1.BÖLÜM ÇOKTAN SEÇMELİ 1.(e) 2.(d) 3.(a) 4.(c) 5.(e) 6.(d) 7.(e) 8.(d) 9.(b) 10.(e) 11.(a) 12.(b) 13.(a) 14.(c) 15.(c) 16.(e) 17.(e) 18.(b) 19.(d) 20.(a) 1.BÖLÜM BOŞLUK DOLDURMA 1. gereksinme

Detaylı

9. HAFTA DERS NOTLARI İKTİSADİ MATEMATİK MİKRO EKONOMİK YAKLAŞIM. Yazan SAYIN SAN

9. HAFTA DERS NOTLARI İKTİSADİ MATEMATİK MİKRO EKONOMİK YAKLAŞIM. Yazan SAYIN SAN 9. HAFTA DERS NOTLARI İKTİSADİ MATEMATİK MİKRO EKONOMİK YAKLAŞIM Yazan SAYIN SAN SAN / İKTİSADİ MATEMATİK / 2 A.8. TAM REKABET PİYASALARI A.8.1. Temel Varsayımları Atomisite Koşulu: Piyasada alıcı ve satıcılar,

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI

KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI MİKRO İKTİSAT DOÇ. DR. YÜKSEL BAYRAKTAR MALİYETLER 7. Kısa ve Uzun Dönem Firma Maliyetleri 7.1. Kısa Dönem Firma Maliyetleri

Detaylı

ÇIKTI VE MALİYETLER 2

ÇIKTI VE MALİYETLER 2 ÇIKTI VE MALİYETLER 2 1. FIRMANIN AMAÇLARI VE SINIRLAMALARI 2 1.1. FIRMANIN AMACI 2 1.1.1. Neoklasik Kuram 2 1.1.2. Davranışsal Kuram 3 1.1.3. Yönetimsel Kuramlar 3 1.1.4. Neoklasik Karşı Görüşler 4 1.2.

Detaylı

2015 Bahar EM 216 Matematiksel İktisat I Kenan Lopcu ÖRNEK SINAV SORULARI

2015 Bahar EM 216 Matematiksel İktisat I Kenan Lopcu ÖRNEK SINAV SORULARI 2015 Bahar EM 216 Matematiksel İktisat I Kenan Lopcu ÖRNEK SINAV SORULARI Not: 1. İsminizi ve numaranızı sadece sınavın arkasına yazınız. Test # 2. Test numaranızı ve grubunu cevap kağıdında isminizin

Detaylı

IKT Kasım, 2008 Gazi Üniversitesi, İktisat Bölümü. DERS NOTU 5 (Bölüm 7-8) ÜRETİCİ TEORİSİ

IKT Kasım, 2008 Gazi Üniversitesi, İktisat Bölümü. DERS NOTU 5 (Bölüm 7-8) ÜRETİCİ TEORİSİ DERS NOTU 5 (Bölüm 7-8) ÜRETİCİ TEORİSİ Bugünkü ders planı: 1. Kârını Maksimize Eden Firma Davranışı...1 2. Üretim Fonksiyonu ve Üretici Dengesi...5 3. Maliyeti Minimize Eden Denge Koşulu...15 4. Maliyet

Detaylı

1 İKTİSAT İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR

1 İKTİSAT İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 İKTİSAT İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 9 1.1.İktisadın Konusu ve Kapsamı 10 1.2. İktisadın Bölümleri 11 1.2.1.Mikro ve Makro İktisat 11 1.2.2. Pozitif İktisat ve Normatif İktisat

Detaylı

Ders içeriği (7. Hafta)

Ders içeriği (7. Hafta) Ders içeriği (7. Hafta) 7.Üretim Teorisi 7.1. Uzun dönem ve ölçeğe göre getiri (Ölçeğin verimi) 7.2. Üretim fonksiyonu 7.3. Azalan Verim Kanunu 7.4. Tek ve iki değişkenli üretim fonksiyonları Ek Kaynak:

Detaylı

MİKRO İKTİSAT 1. Aşağıdakilerden hangisi ekonomide belirtilen ihtiyaçların özelliklerinden biridir? A) İhtiyaçlar sabittir B) İhtiyaçlar birbirini

MİKRO İKTİSAT 1. Aşağıdakilerden hangisi ekonomide belirtilen ihtiyaçların özelliklerinden biridir? A) İhtiyaçlar sabittir B) İhtiyaçlar birbirini MİKRO İKTİSAT 1. Aşağıdakilerden hangisi ekonomide belirtilen ihtiyaçların özelliklerinden biridir? A) İhtiyaçlar sabittir B) İhtiyaçlar birbirini tamamlayabilirler C) Subjektiftir D) Kesinlikle parayla

Detaylı

MATEMATiKSEL iktisat

MATEMATiKSEL iktisat DİKKAT!... BU ÖZET 8 ÜNİTEDİR BU- RADA İLK ÜNİTE GÖSTERİLMEKTEDİR. MATEMATiKSEL iktisat KISA ÖZET KOLAY AOF Kolayaöf.com 0362 233 8723 Sayfa 2 içindekiler 1.ünite-Türev ve Kuralları..3 2.üniteTek Değişkenli

Detaylı

Konu 5 Üretim Süreci ve Maliyetler

Konu 5 Üretim Süreci ve Maliyetler Konu 5 Üretim Süreci ve Maliyetler Hadi Yektaş Uluslararası Antalya Üniversitesi İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı 1 / 92 Hadi Yektaş Üretim Süreci ve Maliyetler İçerik 1 Giriş 2 Kısa Dönem ve Uzun

Detaylı

Ekonomi I. Doç.Dr.Tufan BAL. 4.Bölüm: Esneklikler. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından

Ekonomi I. Doç.Dr.Tufan BAL. 4.Bölüm: Esneklikler. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından Ekonomi I 4.Bölüm: Esneklikler Doç.Dr.Tufan BAL Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından faydalanılmıştır. 2 Esneklikler Daha önce talep edilen miktarı

Detaylı

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İKTİSAT

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İKTİSAT ALAN BİLGİSİ TESTİ İKTİSAT İKTİSAT ALANINA AİT SORULARIN CEVAPLARINI CEVAP KÂĞIDINIZDA BU ALANLA İLGİLİ YERE İŞARETLEYİNİZ. 81. Bir tüketicinin bir mala ilişkin bireysel talep eğrisini elde etmek için

Detaylı

1. Yatırımın Faiz Esnekliği

1. Yatırımın Faiz Esnekliği DERS NOTU 08 YATIRIMIN FAİZ ESNEKLİĞİ, PARA VE MALİYE POLİTİKALARININ ETKİNLİKLERİ, TOPLAM TALEP (AD) EĞRİSİNİN ELDE EDİLİŞİ Bugünki dersin içeriği: 1. YATIRIMIN FAİZ ESNEKLİĞİ... 1 2. PARA VE MALİYE POLİTİKALARININ

Detaylı