1. YENİ NESİL DİZİLEME HAKKINDA TEKRAR SAYISI NEDİR?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. YENİ NESİL DİZİLEME HAKKINDA TEKRAR SAYISI NEDİR?"

Transkript

1

2 İÇİNDEKİLER 1. YENİ NESİL DİZİLEME HAKKINDA (SSS) PANELLER HAKKINDA GENEL BİLGİ GENETİK HASTALIKLAR ADENOMATÖZ POLİPOZİS, AİLEVİ (FAP) AKDENİZ ATEŞİ, AİLEVİ (FMF) ALPORT SENDROMU DUCHENNE MUSCULAR DİSTROFİ (DMD) HİPERKOLESTEROLEMI, AİLEVİ (ADH) HİPERTROFİK KARDİYOMİYOPATİ (HCM) KİSTİK FIBROZ (CF) LYNCH SENDROMU (HNPCC) MARFAN SENDROMU MATURITY ONSET DIABETES OF THE YOUNG (MODY) MEME/OVER KANSERİ, AİLEVİ (BRCA1/2) KAPSAMLI PANELLER ARİTMİ PANELİ : ANİ ÖLÜM SENDROMU KALITSAL HASTALIKLAR PANELİ KAPSAMLI KANSER PANELİ

3 1. YENİ NESİL DİZİLEME HAKKINDA TEKRAR SAYISI NEDİR? Yeni nesil dizilemede, her dizi birden çok kere dizilenir. Tekrar sayısı, sistem kapasitesi, dizilenecek bölge ve örnek adedi ile orantılıdır. Genetik hastalıklarda genel düşünceye göre alel başına x tekrar uygun görülmektedir. Bu tekrar sayısı, varyant tanımlamasında ve homozigot/heterozigot ayrımında yeterli görülmektedir. Somatik mutasyonlar söz konusu olduğunda örnek çeşidi doku olacağından, tekrar sayısının x olması önerilmektedir. Bu rakam, lösemide minmal rezidüel hastalık, virüs çalışmaları, biyopsi örneğinden çalışmalarda da geçerlidir. Eğer de novo dizileme yapılacak ise, yani daha önce hiç tanımlanmamış olan bir genomun dizilenmesi durumunda, tekrar sayısı çok daha az olabilir. Burada amaç mutasyon tanımlamak değil, bir genomun dizisini çıkarmaktır. Bu sebeple 5-10x tekrar sayıları ilk çalışmalar için yeterlidir. BİR KOŞUMDA ÇALIŞILABİLECEK ÖRNEK SAYISI NASIL HESAPLANIR? Örneğin Nano nin kapasitesi okumadır. Kandan çalışılacak genetik bir hastalık için 100 amplikonluk bir bölgeyi 100x tekrar ile çalışmak istediğimiz zaman, / 100 / 100 = 100 örnek, bir koşumda çalışılabilmektedir. Örnek sayısı = / amplikon sayısı / tekrar sayısı FARKLI ÖRNEKLERİ NASIL BİR ARADA ÇALIŞABİLİRİM? Farklı örneklerin bir arada çalışılması için barkodlanmaları gerekmektedir. Exome dizileme yapıldığı zaman, rastgele parçalanan bir genoma, PCR reaksiyonu ile MID barkodları takılır. Aynı şekilde amplikon dizileme yapılacağı zaman da bir örneğin tüm amplikonlarına MID takılması gerekmektedir. MID yani multiplex identifier, birbirlerinden farklı 96 adet 10 bazlık dizilerdir. MID dizileri sayesinde, analiz sırasında örnekler önce birbirinden ayrılır ardından analizleri gerçekleşebilir. FARKLI HASTALIKLARI BİR ARADA ÇALIŞABİLİR MİYİM? Çalışılan yöntem aynı olduğu sürece, yani bütün örnekler shotgun ya da amplikon dizileme yöntemi kullanılarak yapıldıysa, farklı örnek ve hastalıklar bir arada çalışılabilir. KİTAPÇIKDA BELİRTİLEN GENETİK HASTALIKLARDA TÜM GEN Mİ DİZİLENMEKTEDİR? Aynı zamanda ekzon- Bahsedilen genetik hastalıklarda genlerin tüm kodlayan bölgesi dizilenebilmektedir. intron sınırlarında en az 15 baz kadar intron bölgesine de girilmektedir. REFERANSLAR Genetik testler için verilen bilgilerin referansları, aksi birşey belirtilmediyse EuroGen Test, Clinical Utility Gene Cards lardan alınmıştır.

4 2. PANELLER HAKKINDA GENEL BİLGİ PANEL İSMİ GEN ADI* AMPLİKON SAYISI KLİNİK BÖLÜM Adenomatöz Polipozis, Ailevi (FAP) APC, MUTHY 52 Onkoloji, Gastroloji Akdeniz Ateşi, Ailevi (FMF) MEFV 23 Romatoloji Alport Sendromu COL4A3, COL4A4, COL4A5 149 Nöroloji Aritmi Paneli (Primer Elektrik Hastalıkları) (51 gen) 952 Kardiyoloji Duchenne Musculer Distrofi DMD 122 Nöroloji Gastrointestinal Stromal Tümör (GIST) Hiperkolesterolemi, Ailevi (ADH) ckit ekzon9,11,13,14-17 PDGFR ekzon 8,10,12,14,18 LDLR, PCSK9, APOE, APOB ekzon 26 (c10200 c11100) 17 Onkoloji, Gastroenteroloji 65 Kardiyoloji Hipertrofik Kardiyomiyopati (HCM) MYH7, MYBP3, TNNT2, TNNI3, MYL2 131 Kardiyoloji Lynch Sendromu (HNPCC) Kalıtsal Hastalıklar Kanser Paneli MLH1, MSH2, MSH6 (-ekzon1), PMS2, EPCAM 3 UTR 552 gen 94 gen, 284 SNP 82 Onkoloji, Gastroenteroloji Kistik Fibroz (CF) CFTR 48 Çocuk Göğüs Hastalıkları Kolon Kanseri KRAS, NRAS, BRAF 16 Onkolooji, Gastroenteroloji Marfan Sendromu FBN1 86 Nöroloji, Kardiyoloji Meme /Over Kanseri, Ailevi BRCA1, BRCA2 93 Onkoloji Maturity Onset Diabetis of the Young (MODY) GCK, INS, HNF1A, HNF1B, HNF4A, ABCC8, KCNJ Endokrinoloji Stargardt Sendromu ABCA4,ELVOL4,CNGB3 91 Göz Hastalıkları *Aksi belirtilmediği sürece genler tüm kodlayan bölge ve intron ekzon sınırları olarak dizilenmektedir.

5 3. GENETİK HASTALIKLAR

6 3.1 ADENOMATÖZ POLİPOZİS, AİLEVİ (FAP) Pozitif prediktivite Negatif prediktivite Alternatif testlerin hastaya olan yükü nedir? Ekonomik açıdan tanı metodu Genetik testin klinik yararları nelerdir? APC otozomal dominant; MUTHY otozomal resesif Kolorektal kanser hastalarında < %1, genel popülasyonda 1: APC, MUTHY %100. Aile geçmişi olan bireyler için risk artmaktadır. Alelik heterojenite ve lokus heterojenitesi yorumlanması gerekebilir. Indeks hasta test edildiğinde oran ~%100 dür. Evet. Endoskopi. Sporadik attenue vakalarda FAP veya MAP (MUTHY ilişkilendirilmiş polipozis), sadece genetik test ile ayırt edilebilir. Kolonoskopi hasta için sıkıntılı bir prosedürdür. Kolonoskopi, maliyet etkinliği daha yüksektir ancak prediktif tanı açısından yoksundur. Genel olarak tedavi mutasyona göre değil klinik duruma göre ilerler. Ancak bazı durumlarda bulunan mutasyon, cerrahi uygulamanın zamanını belirler. Eğer mutasyonun lokasyonu attenue hastalığı gösteriyorsa endoskopik inceleme sürecinin başlangıç yaşını ve inceleme aralıklarını belirler. Indeks hastada belirlenen mutasyon aile bireylerinin de taranmasına ve mutasyonun erken yaşta tespit edilip gerekli önlemlerin alınmasına yol açar. FAP Nano

7 3.2 AKDENİZ ATEŞİ, AİLEVİ (FMF) Otozomal resesif. MEFV geni, patojenik varyantlarının hastalık yaptığı bilinen tek gendir. Hastaların, bialelik patojenik varyant ya da heterozigot patojenik varyantları olabilir. TR 1-3:1000 MEFV Evet. Klinik tanı semptomlar doğrultusunda konulabilmektedir. Ancak çeşitli ateş hastalık semptomlarını ayırtetmek ve moleküler tanı koyabilmekt için genetik test uygulanmaktadır. FMF Nano

8 3.3 ALPORT SENDROMU Pozitif prediktivite Negatif prediktivite Alternatif testlerin hastaya olan yükü nedir? Ekonomik açıdan tanı metodu Genetik testin klinik yararları nelerdir? X-linked (%85), otozomal resesif (%15) ve otozomal dominant (nadir). 1:5.000 COL4A3, COL4A4, COL4A5 X-linked geçiş gösteren hastalıkda, erkeklerde %100; kadınlarda %30-40, otozomal resesif homozigot ya da compound heterozigot COL4A3/COL4A4 mutasyonlarında %100. X-linked geçiş gösteren hastalıkda, %100; otozomal resesif homozigot ya da compound heterozigot COL4A3/COL4A4 mutasyonlarında %100. Heterozigotlarda tamamen normal bir fenotip ya da geniş spektrumlu semptomlar görülebilir. Evet. Aile geçmişi ve mikroskopik idrar analizi, renal fonksiyon analizi ve odiometri içeren muayene, böbrek biyopsisi, deri biyopsisi Böbrek biyopsisi, hasta için risk teşkil eder (enfeksiyon, kanama ve ağrı). Genetik test, tanı koymak, genetik danışmanlık ve prenatal tanı ya da prenatal implantasyon açısından yararlıdır. COL4A3, COL4A4, COL4A5 genleri, ekzonlu büyük genlerdir ve >5000 baz kodlayan bölge içerir. Yeni nesil dizileme gibi yeni teknolojiler iş akışını hızlandırıp, maliyeti düşürebilir. Test sonucu tedaviyi yönlendirir. Nonsense mutasyonları, frame shift ya da daha büyük yapısal değişiklikler, missense mutrasyonlara nazaran daha erken yaş, sonevre böbrek hastalığı (ESRD) ile ilişkilendirilmiştir. Ilk grup mutasyonlarda, erkek hastalarda %90 oranında 30 yaş öncesinde ESRD görülmektedir. Missense mutasyonlu hastalar için risk %50 dir. COL4A5 ve COL4A6 genlerinin 5 bölgesindeki delesyonlar, diffüz leomyomatozlu Alport Sendromu na yol açar. AMME kompleksi, COL4A5 ve bitişiğindeki genlerde görülen büyük delesyonlardan oluşur. Anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri ve anjiyotensin reseptör blokerleri proteinüriyi azaltabilir ve hastalık ilerlemesini yavaşlatır. Ancak bu etkinin klinik çalışmalarla konfirme edilmesi gerekmektedir. ALPORT SENDROMU Nano

9 3.4 DUCHENNE MUSCULAR DISTROFI (DMD) Analiz metodu Pozitif prediktivite Negatif prediktivite Alternatif testlerin hastaya olan yükü nedir? Ekonomik açıdan tanı metodu Genetik testin klinik yararları nelerdir? X-linked; Hastaların % 72 sinde delesyon/dublikasyon, %21 inde nokta mutasyonu görülür, %7 sinde ise mutasyon görülmemektedir. 1:3.000 (yeni doğan erkek) DMD 1. Ekzon delesyon/dublikasyon için multipleks PCR/MLPA 2. Delesyon/dublikasyon yok ise kodlayan bölgenin nokta ya da splice mutasyonu için dizilenmesi ~ %97 %100. Ancak aileye özgü mutasyon olmasa bile erkek vakaların 1/3 ünde yeni mutasyonlar da görülebilir. Evet. Kas biyopsisi ardından imünohistoloji ya da imün-blot. Çocuklarda kas biyopsisi genel anestezi ve yara iyileşmesinin taşıdığı riskleri barındırır. Biyopsi, 1. adım genetik teste oranla daha pahalı 2. adıma göre daha ucuzdur. Genetik tanı hastalığın klinik gidişatına yönelik bilgi sağlar (DMD vs Becker) ve tedavi yaklaşımını belirler, örn: fizik tedavi ya da kortikosteroid tedavisi. Aynı zamanda yeni tedavi olanaklarının uygulanabilirliği tespit edilmiş olur örn: exon skipping, stop mutasyonların okumanması gibi. Ekzon delesyonları görüldüğünde DMD ya da Becker hastalıkları arasında prognostik ayrım mümkün olmaktadır bu da yaşam süresi, tedavi çeşidi, yaşam kalitesi, eğitim seçimleri ve aile planlamasına yönelik cevaplar sağlar. Yapılan genetik test diğer invazif ve uzun süren diagnostik testlerden kaçınılmasını ve hastanın, tanısız olmanın getirdiği piskolojik baskıdan kurtulmasını sağlar. Hasta için doğru ortopedik tedavinin seçilmesine yol açar. Aynı zamanda aile bireylerinin doğru genetik danışmanlığı alabilmesini ve taşıyıcıların için de prenatal tanı olanağını doğurur. DMD SENDROMU Nano

10 3.5 HİPERKOLESTEROLEMİ, AİLEVİ (ADH) Analiz metodu Pozitif prediktivite Negatif prediktivite Otozomal dominant 1:500 LDLR, PCSK9, APOE, APOB Belirtilen genlerin basamaklı olarak tetkik edilmesi önerilse de, yeni nesil dizileme sistemleri ile bütün genleri aynı anda dizilemek daha anlamlıdır ve göz önünde bulundurulması önerilir. %100. Aile geçmişi olan bireyler için risk artmaktadır. Alelik heterojenite ve lokus heterojenitesi yorumlanması gerekebilir. Indeks hasta test edildiğinde oran %100 dür. Evet. Klinik, Biyokimya. Genetik testin klinik yararları nelerdir? EAS konsensusuna göre, DNA testi pozitif ise ya da kuvvetli klinik kanıt olması durumunda, 8-10 yaş arası çocuklarda statin tedavisine başlanılır. Homozigot ADH olan çocuklarda ise lipoprotein aferezi önerilir. Yukarıda belirtilen lipid azaltıcı tedavi, klinik sonuçları negatif olsa bile, genetik testi pozitif olan bireylere önerilmelidir. Bu tür hastalar genellikle, mutasyon analizi yapılmış olan indeks hasta akrabalarıdır. LDL-C seviyesini düşürücü yeni stratejilerin geliştrildiği düşünüldüğünde, bazı tedavi seçenekleri için mutasyon profilinin bilinmesi önem taşıyacaktır. Örneğin PCSK9 inhibitörü, hastada iki null mutasyon olması durumunda, tedavide başarısızdır. Indeks hastada mutasyon tespit edildikten sonra aile yakınlarının da test edilmesi ve mutasyon pozitif olan bireylerde, prematüre aterosklerozun önlenmesi için tedavinin başlatılması gerekmektedir. ADH Nano

11 3.6 HİPERTROFİK KARDİYOMİYOPATİ, AİLEVİ (HCM) Pozitif prediktivite Negatif prediktivite Ekonomik açıdan tanı metodu Genetik testin klinik yararları nelerdir? Otozomal dominant 1:500 MYH7, MYBP3, TNNT2, TNNI3, MYL2 İleri yaşta ~ %100, penetransı yaş ile artmakta ve oluşan mutasyona göre değişmektedir. Aile geçmişi olan bireyler için risk artmaktadır. Alelik heterojenite ve lokus heterojenitesi yorumlanması gerekebilir. Indeks hastada mutasyon bulunduysa ve aile bireyinde bu mutasyon yoksa, bu aile bireyinde HCM olma ihtimali < %5. Test yapılmamış bir bireye klinik tanı konulduysa > %90 ihtimalle bu genlerde mutasyon vardır ve aile bireylerinin bu hastalığa yakanlanma riski ~%50 dir. Evet. Görüntüleme. Genetik test ile mutasyon test edilmediği durumda, rutin kontrole gelen hastaların %13 ünde takipsizlik kararı alınabilir. Uzun vadede ekonomik açıdan avantaj sağlamaktadır. Genetik testi pozitif ise kardiyolojik değerlendirme önerilmektedir. Mutasyon testi negatif ise aile bireylerinde takipsizlik kararı alınabilir böylece aile bireylerinin sürekli kontrole gelmelerine gerek kalmamaktadır. Taşıyıcı aile bireyleri için genetik danışmanlık önerilmektedir. HCM Nano

12 3.7 KİSTİK FİBROZ CFTR genindeki mutasyonlar hakkında Otozomal resesif 1:25 taşıyıcı sıklığı ve 1: canlı doğum insidansı CFTR Evet, ter testi ve IRT testi. CFTR geni üzerinde bulunan mutasyonların veri tabanına, adresinden ulaşılabilir den fazla mutasyon tanımlanmıştır ancak çoğunun frekansı < %0.1. Dünyada en sık görülen ΔF508 mutasyonu Türkiye de sadece %25-29 oranında rastlanılır. Dizileme dışında uygulanan diğer testler ve kullanılan ticari kitlerin içeriğindeki mutasyonlar Türk popülasyonunun mutasyon havuzuna uygun değildir. Bu sebeple mutasyon testi yapıldığı halde, moleküler tanısı konulamayan çok fazla kistik fibroz vakasının olduğu düşünülmektedir. Genetik testin klinik yararları nedir? Genotip, fenotip korelasyonu akciğerin hastalığa dahil olması ya da yaşam beklentisi ile ilişkilendirilmemelidir. Mutasyonlar, pankreas yetersizliği/yeterliliği, klasik olmayan ya da atipik CF olgusu, sınırda çıkan ter testi, erkek infertilitesi ve hafif pulmoner hastalık ilişkisi olarak sınıflandırılmıştır. Örnekler, R117H, kbC>T, A455E, G>A, G85E, and R334W mutasyonlarıdır. CFTR Nano Referans Technical Standards and Guidelines for CFTR Mutation Testing, American College of Medical Genetics, 2006 Edition

13 3.8 LYNCH SENDROMU (HNPCC) Analiz metodu Pozitif prediktivite Negatif prediktivite Otozomal dominant Kolorektal kanser hastalarında %1-3, genel popülasyonda 1: MLH1, MSH2, MSH6, PMS2 ve EPCAM 3 UTR 1. Amsterdam II ve Bethesda kriterlerine göre hasta seçimi. 2. IHK ile MMR proteinlerinin incelenmesi, gerekli durumda BRAF V600 testi. İHK da net bir sonuç bulunamaz ise mikrosatelit DNA analizi. 3. Germline analizi: nokta mutasyonu, delesyon/dublikasyon Mutasyon bulunan gene ve yaşa bağlı olarak ~%80 Aile geçmişi olan bireyler için risk artmaktadır. Alelik ve lokus heterojenitesi yorumlanması gerekebilir. Genelde indeks hasta, genetik testi olmadan önce kolon kanseri olmuştur. Evet. Klinik, kolonoskopi. Genetik testin klinik yararları nelerdir? Mikrosatelit instabilitesi (MSI) olan kolorektal kanserlerin, mismatch repair MMR proteinleri normal olan bireylere nazaran prognozu daha iyidir. Lynch Sendromu nda preventif tedavi amaçlı, aile planlamasını tamamlamış bireylere, histerektomi ya da bilateral salpingo-oforektomi önerilebilir. Genetik test, etkilenmemiş aile bireylerinde risk hesaplanmasına, klinik değerlendirme ve hastalık yönetimine, ağır geçirebilinecek olan hastalığın bir sonraki nesile etkisini değerlendirmede önem taşır. HNPCC Nano

14 3.9 MARFAN SENDROMU Pozitif prediktivite Negatif prediktivite Hangi durumlarda mutasyon taraması anlamlıdır? Genetik testin klinik yararları nelerdir? Otozomal dominant 3: FBN1 ~ %100. Aile geçmişi olan bireyler için risk artmaktadır. Alelik heterojenite ve lokus heterojenitesi yorumlanması gerekebilir. Indeks hasta test edildiğinde oran ~%100 dür. Uluslararası Ghent kriterlerine uyan hastalarda gerek yoktur. Ancak; 1. Ghent kriterlerine uymayan özellikle, izole ectopia lentis görülen ya da kardiyovasküler ve kas bulguları olan hastalarda, 2. Hasta bir bireyin çocuklarında ya da akrabalarında prediktif test olarak önerilmektedir. Evet. Klinik olarak ya da görüntüleme ile. Moleküler deteksiyon olmadan da uygulanacak olan tedavi aynı olmakla birlikte mutasyonun bilinmesi prognoz hakkında bilgi vermektedir. Genetik test sonucu genetik danışmanlığı etkileyecek olup, ailedeki çocuklarda prediktif tanı ve hastalık riski hesaplamaları için gereklidir. FBN1 mutasyon tespiti, Ghent kriterlerine uymayan ya da aortik dilatasyonu olmayan hastaların takipsizliğini önleme açısından önemlidir. Klinik olarak Marfan Sendromu tanısı konulmuş ya da FBN1 mutasyonu taşıyan bireylerde, aortik bir gösterge olmasa bile, preventif tedavi önerilir. MARFAN Nano

15 3.10 MATURITY ONSET DIABETES of the YOUNG (MODY) Pozitif prediktivite Negatif prediktivite Genetik testin klinik yararları nelerdir? Otozomal dominant 2-4: GCK, INS, HNF1A, HNF1B, HNF4A, ABCC8, KCNJ11 GCK MODY için %100, Diğerleri yaşa bağlı penetrans gösterir. Aile geçmişi olan bireyler için risk artmaktadır. Alelik heterojenite ve lokus heterojenitesi yorumlanması gerekebilir. Indeks hasta test edildiğinde oran ~%100 dür. Hayır. HNF1A/HNF4A-MODY hastaları için az dozda sulfonilüre tedavisi önerilir, ve hastalar güvenilir bir şekilde insülinden sulfonilüreye geçirilebilir ve uzun yıllar insülin almadan tedavi görebilir. Bu da genetik testin erken yapılmasının faydasını göstermektedir. GCK-MODY olan hastaların çoğuna tip 1 veya tip 2 diyabet olarak yanlış tanı koyulmuştur ve insülin ve oral hipoglisemik ajanlarla tedavi görmektedirler. HNF1A-MODY mutasyonu taşıyanların kardiyovasküler hastalığa yakalanma olasılıkları yüksektir, bu yüzden, lipid statülerinden bağımsız, 40 yaş itibariyle statin tedavisi önerilmektedir. Bazı durumlarda ise karaciğer problemleri de ortaya çıkmaktadır. GCK-MODY olan kadınların bebekleri, GCK mutasyonunu almadıysa, gebelik yaşına göre büyüktür. Gebelik sırasında bu kadınların sürekli takipte olması gerekmektedir. Anne babadan birinde HNFA4 mutasyonu varsa, doğum sırasında komplikasyon ile karşılaşabilirler bu yüzden ultrasonografi ile sıkı takip önerilir. MODY Nano

16 3.11 MEME / OVER KANSERİ, AİLEVİ Pozitif prediktivite Negatif prediktivite Genetik testin klinik yararları nelerdir? BRCA mutasyonları %50 oranda otozomal dominant olarak geçiş gösterir ve aile bireyleri arasında en az 4 ü etkilenmiş birinci derecede yakın, ya da meme ve over kanseri olan 2 si etkilenmiş birinci derecede yakın bulunur. Diğer durumlar için %10 ile %40 arasındadır. 250 kadından biri BRCA1 ya da BRCA2 geninde mutasyon taşımaktadır. BRCA1, BRCA2 Mutasyon olmama durumunda aile geçmişi, alelik heterojenite ve lokus heterojenitesi, meme kanseri yaşam-boyu riski değerlendirmeye dahil edilmelidir. Kadında BRCA1 mutasyonu: meme kanseri için %60-80, over kanseri için %40-55; kadında BRCA2 mutasyonu: meme kanseri için %45-80, over kanseri için %10-20; erkeklerde meme kanseri için % 6-7. Mutasyon taşıyıcıların, intestinal prostat, pankreas ve deri kanseri ve lösemiler için riskleri artmaktadır. Hayır. Test sonucu tedaviyi yönlendirir. Mutasyon buluması durumunda ikincil tümörler için derinlemesine diagnostik analizler yapılması gerekmektedir (meme, over ya da diğer organlar). Aile planlanması sonuçlandıktan sonra profilaktik ooforektomi ya da mastektomi önerilebilir. Ailevi mutasyon bilinmiyorsa, en yüksek risk taşıyan bireyden başlanarak tarama yapılması, mutasyon bulunması durumunda diğer aile bireylerinde öncelikle bu mutasyona bakılması önerilmektedir. BRCA 1,2 örnek/koşum (Alel başına 100x tekrar) Nano

17 4. KAPSAMLI PANELLER

18 4.1 ARİTMİ PANELİ: ANİ ÖLÜM SENDROMU Şekilsel kalp hastalığı olmayan kişilerde, ritim bozuklukları ventriküler aritmilere sebep olur ve ani kardiyak ölüme karşı yüksek risk taşır. Ani kardiyak ölüm (SCDsudden cardiac death) daha çok genç ve görünürde sağlıklı kişileri etkilemektedir ve farklı sendromları içerir. Short QT Syndrome (SQTS), Long QT Syndrome (LQTS), Brugada Syndrome (BrS), Early Repolarization Syndrome (ERS) ve Catecholaminergic Polymorphic Ventricular Tachycardia (CPVT) gibi sendromlarda oluşan ventriküler aritmiler, ventriküler fibrilasyona sebep olur, ki bu olgu çoğu zaman ani kardiyak ölümle sonuçlanır. Otozomal dominant 1:1000 Panel toplamda 52 gen ve 953 amplikon içermektedir Gene ABCC9 AKAP9 ANK2 CACNA1C CACNA2D1 CACNB2 CALM1 CASQ2 CAV3 CTNNA3 DES DPP6 DSC2 DSG2 DSP GJA1 (=CX43) GJA5 (=CX40) GPD1L HCN4 JUP KCNA5 KCND3 KCNE1 KCNE2 KCNE3 KCNE5 = KCNE1L KCNH2 Pathology SQT, AF LQT LQT BrS, LQT, SQT, IVF associated BrS, SQT, IVF associated BrS, SQT, IVF associated, ERS CPVT CPVT LQT ARVD ARVD IVF ARVD ARVD ARVD AF, SIDS AF BrS BrS, SSS ARVD AF BrS LQT LQT, AF BrS BrS LQT, SQT Gene Pathology KCNJ2 LQT = Andersen-Tawil syndrome, SQT, AF KCNJ5 (=GIRK4) LQT KCNJ8 BrS, SQT, IVF associated, ERS KCNQ1 (ekzon 9 hariç) LQT, SQT, AF LMNA arrhytmogenic CM MOG1 (= RANGNRF) BrS ASD & AV conduction defects, Ebstein ASD +/- AV NKX2-5 (=NKX2E) block NOS1AP LQT NPPA AF PKP2 ARVD PLN arrhytmogenic CM PRKAG2 WPW RYR2 ARVD, CPVT SCN1B BrS SCN2B (ekzon 4 hariç) BrS,AF SCN3B BrS, IVF associated SCN4B LQT SCN5A BrS, LQT, IVF, AF SLMAP BrS SNTA1 LQT TGFB3 ARVD TMEM43 ARVD TRDN CPVT TRPM4 HB Type 1B AF: Atrial Fibrillation; ARVD: Arrhythmogenic right ventricular dysplasia; ASD & AV: Atrial Septal defect and Atrioventricular block; BrS: Brugada Syndrome; CM: Cardiomyopathy; CPVT: Catecholaminergic Polymorphic Right Ventricular Dysplasia; ERS: Early Repolariztion Syndrome; HB: Heart Block; IVF: Idiopathic Ventricular Fibrillation; LQT: Long QT Syndrome; SIDS: Sudden Infant Death Syndrome; SQT: Short QT syndrome; SSS: Sick Sinus Syndrome PED Nano

19 4.2 KALITSAL HASTALIKLAR PANELİ Panel özelliği Çalışma metodu Mendelian hastalıklar, birlikte düşünüldüğünde çocuk ölümlerinin %20 sine tekabül etmektedir. Çoğu ciddi, resesif, çocuk yaşta görülen hastalıklar kodlayan ekzon ve ekzon-intron sınırlarındaki patojenik mutasyonlardan kaynaklanır. Kalıtsal Hastalık paneli 552 adet genin sadece 50 ng DNA ile kapsamlı olarak çalışılmasını sağlar. Prob tabanlı zenginleştirme ve PCR ile çoğaltma 552 gen, kodlayan ekzonlar, intron-exon sınırları ve patojenik mutasyon içerdiği bilinen bölgeler. AAAS ANTXR2 CD3G CTSK ERBB3 G6PD HLCS LARGE NAGLU OSTM1 PPT1 SFTPC SURF1 USH2A ABCA12 AP1S2 CD40LG CUL4B ERCC2 GAA HMGCL LBR NAGS OTC PQBP1 SGSH SYP VDR ABCA3 AP3B1 CDH23 CYP11A1 ERCC3 GALC HPD LEPRE1 NBN PAH PRF1 SH2D1A TAT VIPAR ABCB11 APTX CDKL5 CYP11B1 ERCC4 GALK1 HPRT1 LHCGR NDP PAK3 PROP1 SHROOM4 TAZ VLDLR ABCB4 AR CEP290 CYP17A1 ERCC5 GALT HSD11B2 LHX3 NDUFA1 PANK2 PRPS1 SIL1 TBCE VPS13B ABCC8 ARHGEF6 CFP CYP21A2 ERCC6 GAMT HSD17B10 LIFR NDUFA7 PC PRSS12 SLC12A1 TCF4 VPS33B ABCD1 ARHGEF9 CFTR CYP27A1 ERCC8 GBA HSD17B3 LIG4 NDUFAF2 PCCA PRX SLC12A6 TCIRG1 WAS ACAD9 ARSA CHRNA1 CYP27B1 ESCO2 GBE1 HSD17B4 LRP2 NDUFAF4 PCCB PSAP SLC16A2 TGM1 WNT10A ACADL ARSB CHRND DBT ETFA GCDH HSD3B2 LRPPRC NDUFS3 PCDH19 PTEN SLC17A5 TH WNT3 ACADM ARSE CHRNG DCLRE1C ETFB GCSH HSPG2 LYST NDUFS4 PDHA1 PTH1R SLC22A5 TIMM8A WNT7A ACADVL ARX CLCN5 DCX ETFDH GDAP1 HUWE1 MAN2B1 NDUFS5 PDHX PYGM SLC25A15 TK2 XIAP ACAT1 ASL CLCN7 DDB2 ETHE1 GDI1 ICOS MBTPS2 NDUFS6 PDP1 RAB23 SLC25A20 TLR3 XPA ACOX1 ASPA CLDN1 DDC EVC GFM1 IDS MCOLN1 NDUFS7 PDSS1 RAB27A SLC25A22 TMEM67 XPC ACSL4 ASS1 CLDN19 DGUOK EVC2 GJB2 IDUA MECP2 NDUFS8 PDSS2 RAB39B SLC26A2 TNFRSF11B ZDHHC9 ADA ATM CLN3 DHCR24 F8 GJC2 IFNGR1 MED12 NDUFV1 PEX1 RAB3GAP1 SLC35A1 TPP1 ZEB2 ADAMTS13 ATP6V0A2 CLN5 DHCR7 F9 GLA IFNGR2 MEFV NEB PEX10 RAB3GAP2 SLC35C1 TRAPPC9 ZIC3 ADAMTSL2 ATP7A CLN6 DKC1 FAH GLB1 IFT80 MFSD8 NEU1 PEX12 RAG1 SLC35D1 TREX1 ZMPSTE24 ADCK3 ATP7B CLN8 DLD FAM126A GLDC IGHMBP2 MGAT2 NEUROG3 PEX13 RAG2 SLC37A4 TRIM37 ZNF41 AFF2 ATP8B1 CLRN1 DLG3 FAM20C GLE1 IKBKAP MID1 NHEJ1 PEX26 RAPSN SLC4A11 TSEN54 ZNF469 AGL ATR COG1 DLL3 FANCC GNPTAB IKBKG MKS1 NHLRC1 PEX5 RELN SLC6A8 TSFM ZNF674 AGPS ATRX COG7 DMD FAS GNRHR IL12B MLC1 NHS PEX7 RFT1 SLC9A6 TSHB ZNF711 AGTR2 AUH COG8 DMP1 FASLG GPC3 IL12RB1 MMAA NLGN4X PKHD1 RMRP SMN1 TSPYL1 COL1A1 AHI1 B4GALT1 COL17A1 DNAJC19 FASTKD2 GPR98 IL1RAPL1 MMAB NPC1 PKLR RNASEH2A SMPD1 TTPA COL1A2 AIRE BCKDHA COL4A3 DNMT3B FBLN5 GRIK2 IL1RN MMACHC NPC2 PLA2G6 RNASEH2B SMS TUBA1A COL6A1 ALDH3A2 BCKDHB COL4A4 DOCK8 FERMT3 GSS IL2RG MOCS1 NPHP1 PLCE1 RNASEH2C SNAP29 TUFM COL6A2 ALDH5A1 BCOR COL4A5 DOLK FGA GTF2H5 INSR MOCS2 NPHP3 PLDN RPGRIP1L SOX3 TUSC3 COL6A3 ALDH7A1 BCS1L COL7A1 DPAGT1 FGD1 GUSB INVS MOGS NPHP4 PLEC RPL10 SP110 TYK2 DOK7 ALDOB BLM COQ2 DPM1 FGD4 HADH IQCB1 MPDU1 NPHS1 PLEKHG5 RPS6KA3 SRD5A2 TYMP G6PC ALG1 BRWD3 COQ9 DPYD FH HADHA ITGA6 MPI NPHS2 PLG RRM2B SRD5A3 UBA1 HIBCH ALG12 BTD COX10 DSP FKRP HADHB ITGB4 MPL NR5A1 PLOD1 SACS ST3GAL3 UBE2A LMNA ALG2 BTK COX15 DYNC2H1 FKTN HAMP IVD MPV17 NSD1 PLP1 SAMHD1 ST3GAL5 UBE3A OXCT1 ALG3 C10orf2 COX6B1 EDA FOLR1 HAX1 JAK3 MPZ NSUN2 PMM2 SBDS STAR UBR1 UBE3A ALG6 CA2 CPS1 EDN3 FOXG1 HBA1 KCNJ1 MRPS16 NTRK1 PMP22 SC5DL STAT1 UNC13D ALG8 CASK CPT1A EDNRB FOXN1 HBB KDM5C MRPS22 NUP62 PNPO SCNN1A STIM1 UNC93B1 ALG9 CASP10 CPT2 EFEMP2 FOXP3 HESX1 L1CAM MTM1 NXF5 POLG SCNN1B STRA6 UPF3B ALMS1 CBS CRLF1 EFNB1 FRAS1 HEXA LAMA2 MUT OCRL POMGNT1 SCNN1G STX11 UQCRB ALPL CD19 CRTAP EGR2 FREM2 HEXB LAMA3 MVK OFD1 POMT1 SCO1 STXBP2 UQCRQ ALS2 CD247 CSTB EIF2AK3 FTSJ1 HFE2 LAMB2 MYD88 OPA3 POMT2 SCO2 SUCLA2 UROS AMACR CD3D CTNS ENPP1 FUCA1 HGSNAT LAMB3 MYO5A OPHN1 POR SEPN1 SUCLG1 USH1C AMT CD3E CTSD EPM2A G6PC3 HIBCH LAMC2 MYO7A ORAI1 POU1F1 SFTPB SUOX USH1G Bir koşumunda kaç örnek çalışabilirim? KALITSAL HASTALIKLAR (100x tekrar) 7.5 Gb (2x250bp) NextSeq 500 Reagent Kit ,000, Gb (2x150bp)

20 4.3 KANSER PANELİ Panel özelliği Çalışma metodu Bu panel içeriğinde sık ( örneğin: meme, kolon) ve nadir rastlanan kanser çeşitlerini etkileyen gen ve mutasyonlar içermektedir. Ayrıca, GWAS çalışmaları ile kanser ile ilişkilendirilmiş 284 SNP de yer almaktadır. Prob tabanlı zenginleştirme ve PCR ile çoğaltma Kansere yatkınlık ile ilşkili 94 gen ve 284 SNP AIP EXT2 PALB2 WRN rs rs rs rs rs rs rs rs rs ALK EZH2 PHOX2B WT1 rs rs31489 rs rs rs rs rs rs rs APC FANCA PMS1 XPA rs rs rs rs rs rs rs rs45430 rs ATM FANCB PMS2 XPC rs rs rs rs rs rs rs rs rs BAP1 FANCC PRF1 rs rs rs rs rs rs rs rs rs rs BLM FANCD2 PRKAR1A rs rs rs rs rs rs rs rs rs36600 rs BMPR1A FANCE PTCH1 rs rs rs rs rs rs rs rs rs rs BRCA1 FANCF PTEN rs rs rs rs rs rs rs rs rs rs BRCA2 FANCG RAD51C rs rs rs rs rs rs rs rs rs rs BRIP1 FANCI RAD51D rs rs rs20541 rs rs rs rs rs rs rs BUB1B FANCL RB1 rs rs rs rs rs rs rs671 rs rs rs CDC73 FANCM RECQL4 rs rs rs rs rs rs rs rs rs rs CDH1 FH RET rs rs rs rs rs rs rs rs rs rs CDK4 FLCN RHBDF2 rs rs rs rs rs rs rs rs rs rs CDKN1C GATA2 RUNX1 rs rs rs rs rs rs rs rs rs rs CDKN2A GPC3 SBDS rs rs rs rs rs rs rs rs rs rs CEBPA HNF1A SDHAF2 rs rs rs rs rs rs rs rs rs rs CEP57 HRAS SDHB rs rs rs29232 rs rs rs rs rs rs AMG_mid100 CHEK2 KIT SDHC rs rs rs rs rs rs rs rs rs MITF_rs CYLD MAX SDHD rs rs rs rs rs rs rs rs8170 rs ATM_SNP DDB2 MEN1 SLX4 rs rs rs rs rs rs rs rs rs HOXB13_rs DICER1 MET SMAD4 rs rs rs rs rs rs rs rs rs DIS3L2 MLH1 SMARCB1 rs rs rs rs rs rs rs rs rs EGFR MSH2 STK11 rs rs rs rs rs rs rs rs rs EPCAM MSH6 SUFU rs rs rs rs rs rs rs rs rs ERCC2 MUTYH TMEM127 rs rs rs rs rs rs rs rs rs ERCC3 NBN TP53 rs rs rs rs rs rs rs rs rs ERCC4 NF1 TSC1 rs rs rs rs rs rs rs rs rs ERCC5 NF2 TSC2 rs rs rs rs rs rs rs rs rs EXT1 NSD1 VHL rs rs rs rs rs rs rs rs rs Bir koşumunda kaç örnek çalışabilirim? KANSER PANELİ (100x tekrar) Nano Mb (2x250bp)

GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZİ

GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZİ GENETİKS GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZİ NADİR GENETİK HASTALIKLAR 2014 * Merkezimiz hafta içi ve cumartesi günleri saat 8. 30-19. 00 saatleri arasında hizmet vermektedir. 5-Alfa-Redüktaz Tip 2 Yetmezliği

Detaylı

Herediter Meme Over Kanseri Sendromunda. Prof.Dr.Mehmet Ali Ergün Gazi Üniversitesi Tı p Fakültesi T ı bbi Genetik Anabilim Dalı

Herediter Meme Over Kanseri Sendromunda. Prof.Dr.Mehmet Ali Ergün Gazi Üniversitesi Tı p Fakültesi T ı bbi Genetik Anabilim Dalı Herediter Meme Over Kanseri Sendromunda Prof.Dr.Mehmet Ali Ergün Gazi Üniversitesi Tı p Fakültesi T ı bbi Genetik Anabilim Dalı Herediter Meme Over Kanseri (HBOC) %5-10 arası kalıtsaldır Erken başlama

Detaylı

Gen Arama Yordamı ve Nörolojik Hastalıklarla İlgili Gen Keşfi Çalışmalarına Türkiye den Örnekler

Gen Arama Yordamı ve Nörolojik Hastalıklarla İlgili Gen Keşfi Çalışmalarına Türkiye den Örnekler Gen Arama Yordamı ve Nörolojik Hastalıklarla İlgili Gen Keşfi Çalışmalarına Türkiye den Örnekler Doç. Dr. Sibel Aylin Uğur İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü-Genetik 13. Ulusal Sinirbilim

Detaylı

ENDOMETRİAL KARSİNOM SPORADİK Mİ? HEREDİTER Mİ? Dr Ş.Funda Tanay Eren Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı

ENDOMETRİAL KARSİNOM SPORADİK Mİ? HEREDİTER Mİ? Dr Ş.Funda Tanay Eren Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı ENDOMETRİAL KARSİNOM SPORADİK Mİ? HEREDİTER Mİ? Dr Ş.Funda Tanay Eren Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı 26.ULUSALPATOLOJİ KONGRESİ ANTALYA 2016 Kalıtsal kanser sendromlarının tespit

Detaylı

Meme ve Jinekolojik Kanser Kontrolünde Genetik Faktörlerin Rolü

Meme ve Jinekolojik Kanser Kontrolünde Genetik Faktörlerin Rolü Meme ve Jinekolojik Kanser Kontrolünde Genetik Faktörlerin Rolü TJOD İstanbul Anadolu Şubesi 18 Ekim 2015 Prof. Dr. Cengiz YAKICIER Acıbadem Universitesi ACIBADEM Genetik Tanı Merkezi İstanbul, TÜRKİYE

Detaylı

SUT Puan karşılığı Genetik Testler Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi

SUT Puan karşılığı Genetik Testler Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi SUT Puan karşılığı Testler Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi 1- TANIM İdare: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi İşin Adı: Hizmet Alımı Yüklenici: Hizmet Alınan Merkezi Olarak tanımlanmıştır.

Detaylı

GENETİK HASTALIKLARDA TOPLUM TARAMALARI

GENETİK HASTALIKLARDA TOPLUM TARAMALARI GENETİK HASTALIKLARDA TOPLUM TARAMALARI Bir genetik hastalığa neden olan veya bir genetik hastalığa yatkınlığa neden olan belirli genleri taşıyan kişilerin tespit edilmesi için yapılan toplum temelli çalışmalardır.

Detaylı

TÜRKİYEDE KANSER KANSERDE GENETİK. Doç.Dr.Kemalettin AYDIN GENOKS Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi 23.Dönem TBMM Kanser Araştırma Komisyonu Başkanı

TÜRKİYEDE KANSER KANSERDE GENETİK. Doç.Dr.Kemalettin AYDIN GENOKS Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi 23.Dönem TBMM Kanser Araştırma Komisyonu Başkanı TÜRKİYEDE KANSER KANSERDE GENETİK Doç.Dr.Kemalettin AYDIN GENOKS Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi 23.Dönem TBMM Kanser Araştırma Komisyonu Başkanı Dünyada kanser sıklığı Ülkeden ülkeye değişmekte olup,

Detaylı

En Etkili Kemoterapi İlacı Seçimine Yardımcı Olan Moleküler Genetik Test

En Etkili Kemoterapi İlacı Seçimine Yardımcı Olan Moleküler Genetik Test En Etkili Kemoterapi İlacı Seçimine Yardımcı Olan Moleküler Genetik Test Yeni Nesil DNA Dizileme (NGS), İmmünHistoKimya (IHC) ile Hastanızın Kanser Tipinin ve Kemoterapi İlacının Belirlenmesi Kanser Tanı

Detaylı

İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji AD Prof. Dr. Filiz Aydın

İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji AD Prof. Dr. Filiz Aydın İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji AD Prof. Dr. Filiz Aydın Dominant / resesif tanımları Otozomal ve gonozomal kalıtım nedir? İnkomplet dominant/ kodominant ne ifade eder? Pedigri nedir, Neden yapılır?

Detaylı

SNP TEK NÜKLEOTİD POLİMORFİZMLERİ (SINGLE NUCLEOTIDE POLYMORPHISMS)

SNP TEK NÜKLEOTİD POLİMORFİZMLERİ (SINGLE NUCLEOTIDE POLYMORPHISMS) SNP TEK NÜKLEOTİD POLİMORFİZMLERİ (SINGLE NUCLEOTIDE POLYMORPHISMS) Herhangi iki bireyin DNA dizisi %99.9 aynıdır. %0.1 = ~3x10 6 nükleotid farklılığı sağlar. Genetik materyalde varyasyon : Polimorfizm

Detaylı

DNA LABORATUVARLARI DİZİ ANALİZİ TEST LİSTESİ

DNA LABORATUVARLARI DİZİ ANALİZİ TEST LİSTESİ DNA LABORATUVARLARI DİZİ ANALİZİ TEST LİSTESİ Test Kodu Gen Hastalık DL TG 001 ABCD1(ALD) Adrenolökodistrofi DL TG 002 ACVR1 Progresif Ossifikan Fibrodisplazi (FOP) DL TG 003 AGPAT2 Konjenital Jeneralize

Detaylı

KOLOREKTAL KARSİNOMA VE ÖNCÜ LEZYONLARINDA MİKROSATELLİT İNSTABİLİTESİNİN İMMÜNHİSTOKİMYASAL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

KOLOREKTAL KARSİNOMA VE ÖNCÜ LEZYONLARINDA MİKROSATELLİT İNSTABİLİTESİNİN İMMÜNHİSTOKİMYASAL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ KOLOREKTAL KARSİNOMA VE ÖNCÜ LEZYONLARINDA MİKROSATELLİT İNSTABİLİTESİNİN İMMÜNHİSTOKİMYASAL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Seher YÜKSEL 1, Berna SAVAŞ 2, Elçin KADAN 3, Arzu ENSARİ 2, Nazmiye KURŞUN 4 1 Gümüşhane

Detaylı

KANSER TANI VE TEDAVİSİNDE BİREYSEL TIP UYGULAMALARI. Doç. Dr. Yasemin BASKIN Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Temel Onkoloji AD

KANSER TANI VE TEDAVİSİNDE BİREYSEL TIP UYGULAMALARI. Doç. Dr. Yasemin BASKIN Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Temel Onkoloji AD KANSER TANI VE TEDAVİSİNDE BİREYSEL TIP UYGULAMALARI Doç. Dr. Yasemin BASKIN Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Temel Onkoloji AD Kanser Önemli Bir Sağlık Sorunudur Kanser milyonları etkileyen,

Detaylı

MEME KANSERİ KÖK HÜCRELERİNİN GEN EKSPRESYON PROFİLİ

MEME KANSERİ KÖK HÜCRELERİNİN GEN EKSPRESYON PROFİLİ MEME KANSERİ KÖK HÜCRELERİNİN GEN EKSPRESYON PROFİLİ Sait Murat Doğan, A. Pınar Erçetin, Zekiye Altun, Duygu Dursun, Safiye Aktaş Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, İzmir Slayt 1 / 14 Meme Kanseri

Detaylı

Yeni Nesil Dizileme Prensipleri

Yeni Nesil Dizileme Prensipleri 1 2 3 7 8 9 4 5 6 Yeni Nesil Dizileme Prensipleri Doç.Dr.Hüseyin Onay Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik AD NGS Yeni Nesil Dizi Analizi Next Generation Sequencing Massively Parallel Sequencing

Detaylı

Von Hippel-Lindau(VHL) Sendromu, VHL genindeki heterozigot mutasyonların sebep olduğu, otozomal dominant kalıtımlı bir ailesel kanser sendromudur. 3p2

Von Hippel-Lindau(VHL) Sendromu, VHL genindeki heterozigot mutasyonların sebep olduğu, otozomal dominant kalıtımlı bir ailesel kanser sendromudur. 3p2 Von Hippel-Lindau Sendromu Ailesindeki Asemptomatik 3 Çocuğun Genetik Test Sonuçlarının Değerlendirilmesi Kenan Delil, Bilgen Bilge Geçkinli, Hasan Şimşek, Ayberk Türkyılmaz, Esra Arslan Ateş, Mehmet Ali

Detaylı

Dr. Niyazi Karaman Ankara Onkoloji EA Hastanesi

Dr. Niyazi Karaman Ankara Onkoloji EA Hastanesi Sporadik, Ailesel ve Herediter Meme Kanseri Tanımı ve Herediter Meme Kanserlerinin Özellikleri (Meme Kanserinde Yüksek Risk Tanımı ve Herediter Meme Kanseri Kursu) (28.03.2015 Ankara) Dr. Niyazi Karaman

Detaylı

MOLEKÜLER TANISI DÜZEN GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZİ. SERPİL ERASLAN, PhD

MOLEKÜLER TANISI DÜZEN GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZİ. SERPİL ERASLAN, PhD β-talaseminin MOLEKÜLER TANISI DÜZEN GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZİ SERPİL ERASLAN, PhD BETA TALASEMİ HEMOGLOBİNOPATİLER Otozomal resesif (globin gen ailesi) Özellikle Çukurova, Akdeniz kıyı şeridi,

Detaylı

İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji AD Prof. Dr. Filiz Aydın

İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji AD Prof. Dr. Filiz Aydın İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji AD Prof. Dr. Filiz Aydın X kromozomu üzerindeki genler için; Erkekler X e bağlı karakterler için hemizigottur Dişiler iki X kromozomuna sahip oldukları için mutant

Detaylı

MEME KANSERİNDE YÜKSEK RİSK TANIMI

MEME KANSERİNDE YÜKSEK RİSK TANIMI MEME KANSERİNDE YÜKSEK RİSK TANIMI DOÇ DR GÜL DAĞLAR ANEAH GENEL CERRAHİ MEME ENDOKRİN CERRAHİSİ KLİNİĞİ Prof Dr Lale Atahan Risk nedir? Absolut risk Belli bir sürede belli bir hastalığın bir olguda gelişme

Detaylı

Antalya İlindeki Beta-Talasemi Gen Mutasyonları, Tek Merkez Sonuçları

Antalya İlindeki Beta-Talasemi Gen Mutasyonları, Tek Merkez Sonuçları Antalya İlindeki Beta-Talasemi Gen Mutasyonları, Tek Merkez Sonuçları Ayşegül UĞUR KURTOĞLU, Volkan KARAKUŞ, Özgür ERKAL, Erdal KURTOĞLU Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Biyokimya Kliniği,Genetik

Detaylı

Baskı Mart, Bu yayının telif hakları Düzen Laboratuvarlar Grubu na aittir.

Baskı Mart, Bu yayının telif hakları Düzen Laboratuvarlar Grubu na aittir. Baskı Mart, 2017 Bu yayının telif hakları Düzen Laboratuvarlar Grubu na aittir. Bu yayının tümü ya da bir bölümü Düzen Laboratuvarlar Grubu nun yazılı izni olmadan kopya edilemez. Bu yayın Düzen Laboratuvarlar

Detaylı

Meme Kanserinde Genomik Testler. Dr. Umut Demirci Dr. A. Y. Ankara Onkoloji EAH Tıbbi Onkoloji Kliniği

Meme Kanserinde Genomik Testler. Dr. Umut Demirci Dr. A. Y. Ankara Onkoloji EAH Tıbbi Onkoloji Kliniği Meme Kanserinde Genomik Testler Dr. Umut Demirci Dr. A. Y. Ankara Onkoloji EAH Tıbbi Onkoloji Kliniği Meme Kanseri Kadınlarda kanser ölümlerinde 2. en sık neden Erken tarama ve tedavideki gelişmeler ile

Detaylı

DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU MOLEKÜLER TANI MERKEZİ İSTANBUL

DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU MOLEKÜLER TANI MERKEZİ İSTANBUL DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU MOLEKÜLER TANI MERKEZİ İSTANBUL PRENATAL VE POSTNATAL MOLEKÜLER TANI TESTLERİ Dr.Belgin Eroğlu Kesim *1800 lerde Mendel ile başlayan serüven, *1900 lerde kalıtım biriminin gen

Detaylı

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomlarının EGFR Mutasyon Analizinde Real-Time PCR Yöntemi ile Mutasyona Spesifik İmmünohistokimyanın Karşılaştırılması

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomlarının EGFR Mutasyon Analizinde Real-Time PCR Yöntemi ile Mutasyona Spesifik İmmünohistokimyanın Karşılaştırılması Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomlarının EGFR Mutasyon Analizinde Real-Time PCR Yöntemi ile Mutasyona Spesifik nın Karşılaştırılması Dr.M.Çisel Aydın, Doç.Dr.Sevgen Önder, Prof.Dr.Gaye Güler Tezel Hacettepe

Detaylı

MEME KANSERİ TARAMASI

MEME KANSERİ TARAMASI MEME KANSERİ TARAMASI Meme Kanseri Taramanızı Yaptırdınız Mı? MEME KANSERİ TARAMASI NE DEMEKTİR? Kadınlarda görülen kanserlerin %33 ü ve kansere bağlı ölümlerin de %20 si meme kanserine bağlıdır. Meme

Detaylı

Topaloğlu R, ÖzaltınF, Gülhan B, Bodur İ, İnözü M, Beşbaş N

Topaloğlu R, ÖzaltınF, Gülhan B, Bodur İ, İnözü M, Beşbaş N Topaloğlu R, ÖzaltınF, Gülhan B, Bodur İ, İnözü M, Beşbaş N Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı Ankara Giriş Sistinozis (OMIM 219800),

Detaylı

Parkinson Hastalığı ile α-sinüklein Geni Polimorfizmlerinin İlişkisinin Araştırılması

Parkinson Hastalığı ile α-sinüklein Geni Polimorfizmlerinin İlişkisinin Araştırılması İ.Ü. CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TIBBİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI Parkinson Hastalığı ile α-sinüklein Geni Polimorfizmlerinin İlişkisinin Araştırılması Araş.Gör. Yener KURMAN İSTANBUL

Detaylı

G E E X. AAT MUTASYON ANALiZ KiTi KATALOG NO: DA ÇALIŞMA BASAMAKLARI

G E E X. AAT MUTASYON ANALiZ KiTi KATALOG NO: DA ÇALIŞMA BASAMAKLARI X G X G AAT MUTASY AALiZ KiTi KATALG : DA.01.100 Alfa 1 antitripsin (AAT) eksikliği, AAT proteinin katlanmasında bozukluk ile karakterize konformasyonel bir hastalıktır. AAT proteinini kodlayan SRPİA 1

Detaylı

MEME KANSERİ RİSKLERİ NELERDİR? RİSK DEĞERLENDİRİLMESİ NASIL YAPILIR?

MEME KANSERİ RİSKLERİ NELERDİR? RİSK DEĞERLENDİRİLMESİ NASIL YAPILIR? MEME KANSERİ RİSKLERİ NELERDİR? RİSK DEĞERLENDİRİLMESİ NASIL YAPILIR? Dr. Bahadır M. Güllüoğlu Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Meme ve Endokrin Cerrahisi Ünitesi SENATURK

Detaylı

Otozomal Dominant ve Otozomal Resesif Bozukluklar. Hüseyin Çağsın 18/09/2015

Otozomal Dominant ve Otozomal Resesif Bozukluklar. Hüseyin Çağsın 18/09/2015 Otozomal Dominant ve Otozomal Resesif Bozukluklar Hüseyin Çağsın 18/09/2015 Giriş Pedigri okuması için hatırlatmalar Otozomal dominant kalıtım ile ilgili konseptler Otozomal dominant bozukluklar Otozomal

Detaylı

Mutasyon: DNA dizisinde meydana gelen kalıcı değişiklik. Polimorfizm: iki veya daha fazla farklı fenotipin aynı tür popülasyonunda bulunmasıdır.

Mutasyon: DNA dizisinde meydana gelen kalıcı değişiklik. Polimorfizm: iki veya daha fazla farklı fenotipin aynı tür popülasyonunda bulunmasıdır. Allel: Bir genin seçenekli biçimi Wild Tip: Normal allel. Bireylerin çoğunda bulunan Mutasyon: DNA dizisinde meydana gelen kalıcı değişiklik Polimorfizm: iki veya daha fazla farklı fenotipin aynı tür popülasyonunda

Detaylı

Yaygın Hastalıklarda Genetik Yaklaşım

Yaygın Hastalıklarda Genetik Yaklaşım GENETİKTE YENİ AÇILIMLAR Yaygın Hastalıklarda Genetik Yaklaşım Ajlan Tükün XVIII. DÜZEN LABORATUVARLARI KLİNİK BİYOKİMYA GÜNLERİ Ankara, 19.10.2008 Riskim nedir? Risk Sınıflaması Risk Düzeyi Düşük Girişim

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Çocuk Kardiyoloji BD Olgu Sunumu 29 Haziran 2017 Cuma

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Çocuk Kardiyoloji BD Olgu Sunumu 29 Haziran 2017 Cuma Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Kardiyoloji BD Olgu Sunumu 29 Haziran 2017 Cuma Dr. Ayşe Burcum Büyükuysal ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI AD SABAH TOPLANTI

Detaylı

Kanser ve genler. Bağırsak kanseri ve Polipsiz kalıtsal kolon kanseri. Polipsiz kalıtsal kolon kanseri

Kanser ve genler. Bağırsak kanseri ve Polipsiz kalıtsal kolon kanseri. Polipsiz kalıtsal kolon kanseri 1 Kanser ve genler This information (7) on Hereditary non-polyposis colon cancer is in Turkish Polipsiz Kalıtsal Kolon Kanseri (İngilizce si Hereditary Non Polyposis Colon Cancer, HNPCC) ayrıca Lynch Sendromu

Detaylı

Prof. Dr. İmirzalıoğlu. Tarih Aralığı: 31.01.2016-01.02.2016. Haber Sayısı: 45

Prof. Dr. İmirzalıoğlu. Tarih Aralığı: 31.01.2016-01.02.2016. Haber Sayısı: 45 Prof. Dr. İmirzalıoğlu Tarih Aralığı: 31.01.2016-01.02.2016 Haber Sayısı: 45 İÇİNDEKİLER No Yayın Tarihi Yayın Adı Haber Başlığı 1 31.01.2016 81HABER.COM GEN MUTASYONUNUZU ÖĞRENMEK HAYATINIZI 2 31.01.2016

Detaylı

Populasyon Genetiği. Populasyonlardaki alel ve gen frekanslarının değişmesine neden olan süreçleri araştıran evrimsel bilim dalı.

Populasyon Genetiği. Populasyonlardaki alel ve gen frekanslarının değişmesine neden olan süreçleri araştıran evrimsel bilim dalı. Bu dersin içeriği, Populasyonun tanımı, Alel ve genotip frekansı, Gen havuzu, Gen frekansı, Gerçek/Doğal populasyonlar ve ideal populasyonlar, Populasyon genetiğinin çalışma alanları, HW kanunu -giriş,

Detaylı

TIBBİ GENETİK LABORATUVARLARI TEST ÇIKIŞ SÜRELERİ LİSTESİ

TIBBİ GENETİK LABORATUVARLARI TEST ÇIKIŞ SÜRELERİ LİSTESİ ÖRNEK KATEGORİSİ ÖRNEK ŞEKLİ TEST BÖLÜM NUMUNE ALMA MATERYALİ NAKİL KOŞULLARI NORMAL ÇIKIŞ SÜRESİ ACİL ÇIKIŞ SÜRESİ TANI Vajinal / Üretral Sürüntü HPV PCR ve Kısmi Genotip Tayini 2 saat 15 gün 2 gün TANI

Detaylı

Mendel Dışı kalıtım. Giriş

Mendel Dışı kalıtım. Giriş Mendel Dışı kalıtım DR. UMUT FAHRİOĞLU, PHD MSC Giriş Bir organizmanın fenotipinin genotipin bakarak tahmin edilebilmesi için birçok farklı faktörün çok iyi anlaşılabilmesi lazım. Mendel kalıtım modellerindeki

Detaylı

Genetik Yüksek Riskli Kişilere Klinik Yaklaşım

Genetik Yüksek Riskli Kişilere Klinik Yaklaşım Genetik Yüksek Riskli Kişilere Klinik Yaklaşım Dr.Cem YILMAZ İtalyan Hastanesi Meme Merkezi SENATURK - Meme Bilimi Akademisi EAoS European Academy of Senology Önsöz * Onkologlar, ellerinde yeterli genetik

Detaylı

Yeni Nesil Genomik Sistemler. ve Uygulamaları

Yeni Nesil Genomik Sistemler. ve Uygulamaları Yeni Nesil Genomik Sistemler ve Uygulamaları Sunum Başlıkları Mikroarray Sistemleri (iscan) Ekspresyon Array SNP Array Metilasyon Array Yeni Nesil Dizileme Teknolojileri Ekspresyon Array Tüm Genom Gen

Detaylı

Tıbbın Geleceğine dair.. Genetik Testler ve Kişiselleşmiş Tıp Anlayışı. B. Aysin Sermen

Tıbbın Geleceğine dair.. Genetik Testler ve Kişiselleşmiş Tıp Anlayışı. B. Aysin Sermen Tıbbın Geleceğine dair.. Genetik Testler ve Kişiselleşmiş Tıp Anlayışı B. Aysin Sermen Daha güçlü.. Daha atletik.. Daha genç.. Daha huzurlu.. Daha mutlu.. Daha akıllı.. Daha sağlıklı.. Daha akıllı ve sağlıklı

Detaylı

KLİNİK GENETİK TEST İSTEM VE BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU

KLİNİK GENETİK TEST İSTEM VE BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU TARİH HASTA ADI-SOYADI Barkod YAŞI TELEFONLARI (CEP, EV, İŞ) ADRES E-POSTA HEKİM ADI-SOYADI Kaşe ve İmza KURUMU TELEFON E-POSTA KLİNİK BİLGİLER REFERE EDİLİŞ SEBEBİ / KLİNİK VERİ USG BULGULARI (Rapor fotokopisi

Detaylı

Hipertrofik Kardiyomiyopati. Dr. Sabri DEMİRCAN Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD, Samsun

Hipertrofik Kardiyomiyopati. Dr. Sabri DEMİRCAN Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD, Samsun Hipertrofik Kardiyomiyopati Epidemiyoloji ve Genetik Chapter 16 Dr. Sabri DEMİRCAN Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD, Samsun Copyright 2001 Harcourt Canada Ltd. Hipertrofik Kardiyomiyopati

Detaylı

Meme ve Over Kanserlerinde Laboratuvar: Klinisyenin Laboratuvardan Beklentisi

Meme ve Over Kanserlerinde Laboratuvar: Klinisyenin Laboratuvardan Beklentisi Meme ve Over Kanserlerinde Laboratuvar: Klinisyenin Laboratuvardan Beklentisi Dr. Handan Onur XXI. Düzen Klinik Laboratuvar Günleri, Ankara, 23 Ekim 2011 MEME KANSERİ Meme Kanseri Sıklıkla meme başına

Detaylı

AİLESEL AKDENİZ ATEŞİ (AAA-FMF)

AİLESEL AKDENİZ ATEŞİ (AAA-FMF) AİLESEL AKDENİZ ATEŞİ (AAA-FMF) MOLEKÜLER YAKLAŞIMLAR DÜZEN GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZİ SERPİL ERASLAN, PhD AİLESEL AKDENİZ ATEŞİ Otozomal resesif kalıtım Akdeniz ve Ortadoğu kökenli populasyonlarda

Detaylı

JİNEKOLOJİK ONKOLOJİDE GENETİK ANORMALLİKLERE GÖRE YÖNETİM

JİNEKOLOJİK ONKOLOJİDE GENETİK ANORMALLİKLERE GÖRE YÖNETİM JİNEKOLOJİK ONKOLOJİDE GENETİK ANORMALLİKLERE GÖRE YÖNETİM PROF. DR. M.YAVUZ SALIHOGLU İ.Ü. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI JINEKOLOJIK ONKOLOJI CERRAHISI BİLİM DALI KANSER

Detaylı

Kan ve Ürünlerinin Transfüzyonu. Uz.Dr. Müge Gökçe Prof.Dr. Mualla Çetin

Kan ve Ürünlerinin Transfüzyonu. Uz.Dr. Müge Gökçe Prof.Dr. Mualla Çetin Kan ve Ürünlerinin Transfüzyonu Uz.Dr. Müge Gökçe Prof.Dr. Mualla Çetin Olgu-şikayet 2 yaş, erkek hasta, Kahramanmaraş Tekrarlayan akciğer ve cilt enfeksiyonları, ağızda aftlar ve solukluk. Olgu-Öykü Anne

Detaylı

CNV (Kopya Sayısı Farklılıkları) lerin Kanser Etyolojisindeki Rolleri

CNV (Kopya Sayısı Farklılıkları) lerin Kanser Etyolojisindeki Rolleri CNV (Kopya Sayısı Farklılıkları) lerin Kanser Etyolojisindeki Rolleri Mustafa Seçkin Şahin, Aziz Mert Ipekçi, Derya Menekşe Parlak, Çiğdem Bengü Candoğan, Elif Bengisu Bilgin Danışman: Dr. Yunus Kasım

Detaylı

Meme kanseri risk değerlendirme ve korunma. Dr. Hakan BOZCUK Dr. Sema SEZGİN GÖKSU

Meme kanseri risk değerlendirme ve korunma. Dr. Hakan BOZCUK Dr. Sema SEZGİN GÖKSU Meme kanseri risk değerlendirme ve korunma Dr. Hakan BOZCUK Dr. Sema SEZGİN GÖKSU PLAN Meme CA risk hesaplanması Tıbbi risk azaltımı Tarama Çevresel faktörlerin düzenlenmesi Meme CA risk hesaplanması Kimler

Detaylı

* Merkezimiz hafta içi ve cumartesi günleri saat 8. 30-19. 00 saatleri arasında hizmet vermektedir. * Listede yeralan tüm testler merkezimizde

* Merkezimiz hafta içi ve cumartesi günleri saat 8. 30-19. 00 saatleri arasında hizmet vermektedir. * Listede yeralan tüm testler merkezimizde GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZİ TEST LİSTESİ * Merkezimiz hafta içi ve cumartesi günleri saat 8. 30-19. 00 saatleri arasında hizmet vermektedir. * Listede yeralan tüm testler merkezimizde yapılmakta olup

Detaylı

Tanısı Zor Ölümcül Ritimler PLAN. Ölümcül ritimler. Disorganize Ritimler. Organize Ritimler 1) PSEUDO PEA

Tanısı Zor Ölümcül Ritimler PLAN. Ölümcül ritimler. Disorganize Ritimler. Organize Ritimler 1) PSEUDO PEA Tanısı Zor Ölümcül Ritimler PLAN 1) PSEUDO PEA Dr. Ayhan SARITAŞ Düzce Üniversitesi Acil Tıp AD 2) GENİŞ QRS TAŞİKARDİLERDE VT-SVT AYRIMI=YENİ ALGORİTMA 3) VAKA SUNUMLARI Asistoli Ölümcül ritimler Nabızsız

Detaylı

TTOD MEME KANSERİ GÜNCELLEME KURSU 13-14 HAZİRAN 2015 İSTANBUL 08:25-08:30 Açılış 08:00-08:30 Pratiği değiştiren çalışmalar. (salonda kahvaltı ile)

TTOD MEME KANSERİ GÜNCELLEME KURSU 13-14 HAZİRAN 2015 İSTANBUL 08:25-08:30 Açılış 08:00-08:30 Pratiği değiştiren çalışmalar. (salonda kahvaltı ile) TTOD MEME KANSERİ GÜNCELLEME KURSU 13-14 HAZİRAN 2015 İSTANBUL 08:25-08:30 Açılış 08:00-08:30 Pratiği değiştiren çalışmalar. (salonda kahvaltı ile) 1. Gün 1. Oturum: Meme kanserine giriş, Patoloji ve Alt

Detaylı

İşeme Eğitimi Olmayan Çocukta İdrar Yolu Enfeksiyonu ve VUR

İşeme Eğitimi Olmayan Çocukta İdrar Yolu Enfeksiyonu ve VUR İşeme Eğitimi Olmayan Çocukta İdrar Yolu Enfeksiyonu ve VUR Dr. Selçuk Yücel Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı İstanbul Tarihsel Dogma VUR İYE Skar gelişimi

Detaylı

This information (23) on X-linked genetic disorders is in Turkish X bağlantılı Genetik Hastalıklar (İngilizce'si X-linked Genetic Disorders)

This information (23) on X-linked genetic disorders is in Turkish X bağlantılı Genetik Hastalıklar (İngilizce'si X-linked Genetic Disorders) This information (23) on X-linked genetic disorders is in Turkish X bağlantılı Genetik Hastalıklar (İngilizce'si X-linked Genetic Disorders) Genetik (genetic) hastalıklara bir veya daha fazla hatalı gen

Detaylı

Sheet > > yılda 1 Yılda 1 Yılda yilda 1 Yılda 1 Yılda 1. varsa 20 yaşından. 1-2 yılda 1** 2 yılda 1**

Sheet > > yılda 1 Yılda 1 Yılda yilda 1 Yılda 1 Yılda 1. varsa 20 yaşından. 1-2 yılda 1** 2 yılda 1** KAN BASINCI KOLESTERO L DİYABET DİŞ GÖZ FİZİK MUAYENE KENDİ KENDİNE MEME VE MAMOGRAM PELVİK MUAYENE VE PAP SMEAR 18-39 40-64 >65 18-39 40-64 >65 3-5 Yılda 1 Yılda 1 3-5 yilda 1 Yılda 1 Yılda 1 5 * BMı>25

Detaylı

Xp21.2 Bilinen en büyük genlerden bp X kromozomunun % 1,5 i Gen/ekzon oranı %0,6 (13956 bp) BİLİNEN EN AZ 8 DOKU SPESİFİK PROMOTER BÖLGESİ,

Xp21.2 Bilinen en büyük genlerden bp X kromozomunun % 1,5 i Gen/ekzon oranı %0,6 (13956 bp) BİLİNEN EN AZ 8 DOKU SPESİFİK PROMOTER BÖLGESİ, Duchenne/Becker Müsküler Distrofi sinden etkilenmiş olgularda DMD gen mutasyonlarının MLPA ve yeni nesil dizileme teknolojisi ile araşbrılması Güven Toksoy, PhD İÜ, İTF, Tıbbi Gene9k AD Xp21.2 Bilinen en

Detaylı

DİFÜZ GLİAL TÜMÖRLER

DİFÜZ GLİAL TÜMÖRLER DİFÜZ GLİAL TÜMÖRLER DSÖ 2016 da erişkin glial tümörler açısından sizce en önemli değişiklik ne olmuştur? Curr Opin Oncol 2016 Nov;28(6):494-501. Diffuz astrositik ve oligodentroglial tümörler aynı grup

Detaylı

HEMOLİTİK ÜREMİK SENDROM

HEMOLİTİK ÜREMİK SENDROM HEMOLİTİK ÜREMİK SENDROM KOMPLEMAN SİSTEM GENLERİNDE MUTASYON VARLIĞI GENOTİP FENOTİP İLİŞKİSİ VE TEDAVİ Ş. Hacıkara, A. Berdeli, S. Mir HEMOLİTİK ÜREMİK SENDROM (HÜS) Hemolitik anemi (mikroanjiopatik

Detaylı

VUR de VCUG Ne Zaman, Kime?

VUR de VCUG Ne Zaman, Kime? VUR de VCUG Ne Zaman, Kime? Doç. Dr. Selçuk Yücel Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı Antalya Tarihsel Dogma VUR İYE Skar gelişimi Kronik Böbrek Yetmezliği

Detaylı

Anksiyete Bozukluklarında Genom Boyu Asosiyasyon Çalışmaları

Anksiyete Bozukluklarında Genom Boyu Asosiyasyon Çalışmaları Anksiyete Bozukluklarında Genom Boyu Asosiyasyon Çalışmaları Yrd. Doç. Dr. Neşe Direk Dokuz Eylül Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı Genetik Epidemiyoloji ve Psikiyatri Genome-Wide vs. Aday Gen Asosiyasyon

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. ETACİD, erişkinler, 12 yaş ve üzerindeki adolesanlarda mevsimsel alerjik rinitin profilaksisinde endikedir.

ÜRÜN BİLGİSİ. ETACİD, erişkinler, 12 yaş ve üzerindeki adolesanlarda mevsimsel alerjik rinitin profilaksisinde endikedir. ÜRÜN BİLGİSİ 1. ÜRÜN ADI ETACİD % 0,05 Nazal Sprey 2. BİLEŞİM Etkin madde: Mometazon furoat 50 mikrogram/püskürtme 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR ETACİD erişkinler, adolesanlar ve 6-11 yaş arasındaki çocuklarda

Detaylı

Servikal Preinvazif Lezyonlarda Tedavi Sonrası Takip. Dr. Murat DEDE GATA Kadın Hastalıkları ve Doğum AD

Servikal Preinvazif Lezyonlarda Tedavi Sonrası Takip. Dr. Murat DEDE GATA Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Servikal Preinvazif Lezyonlarda Tedavi Sonrası Takip Dr. Murat DEDE GATA Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Servikal Sitolojik Terminoloji Neden Takip Edelim? Hastalığın invazif serviks kanserine ilerleme

Detaylı

İnfektif Endokardit 2015 Rehberi nde neler değişti?

İnfektif Endokardit 2015 Rehberi nde neler değişti? İnfektif Endokardit 2015 Rehberi nde neler değişti? Dr. Özlem Kurt Azap Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD KLİMİK 2016, 30. YIL KURULTAYI 1 Sunum planı

Detaylı

Prof Dr Sabahattin ALTUNYURT Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD

Prof Dr Sabahattin ALTUNYURT Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Prof Dr Sabahattin ALTUNYURT Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Kistik Fibrozis Otozomal resesif geçiş gösteren genetik bir hastalık 7q kromozomdaki Fibrosis Transmembrane

Detaylı

Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım

Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım Dr. Ayşegül Örs Zümrütdal Başkent Üniversitesi-Nefroloji Bilim Dalı 20/05/2011-ANTALYA Böbrek kistleri Genetik ya da genetik olmayan nedenlere bağlı olarak, Değişik

Detaylı

This information (8) on Cystic Fibrosis is in Turkish Kistik Fibroz (İngilizce'si Cystic Fibrosis)

This information (8) on Cystic Fibrosis is in Turkish Kistik Fibroz (İngilizce'si Cystic Fibrosis) This information (8) on Cystic Fibrosis is in Turkish Kistik Fibroz (İngilizce'si Cystic Fibrosis) Kistik Fibroz nedir? Kistik Fibroz (Cystic Fibrosis, CF), kalıtsal bir genetik (genetic) hastalıktır.

Detaylı

29 yaşında erkek aktif şikayeti yok. sağ sürrenal lojda yaklaşık 3 cm lik solid kitlesel lezyon saptanması. üzerine hasta polikliniğimize başvurdu

29 yaşında erkek aktif şikayeti yok. sağ sürrenal lojda yaklaşık 3 cm lik solid kitlesel lezyon saptanması. üzerine hasta polikliniğimize başvurdu 29 yaşında erkek aktif şikayeti yok Dış merkezde yapılan üriner sistem ultrasonografisinde insidental olarak sağ sürrenal lojda yaklaşık 3 cm lik solid kitlesel lezyon saptanması üzerine hasta polikliniğimize

Detaylı

BRCA 1/2 DNA Analiz Paneli

BRCA 1/2 DNA Analiz Paneli FAST-BRCA Sequencing Kit BRCA 1/2 DNA Analiz Paneli Dizi Analizi Amaçlı Kullanım İçin KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 3 2 KİT İÇERİĞİ... 3 3 SAKLAMA... 3 4 GEREKLİ MATERYAL VE CİHAZLAR... 3 5

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKTA AKILCI LABORATUVAR KULLANIMI

BİRİNCİ BASAMAKTA AKILCI LABORATUVAR KULLANIMI BİRİNCİ BASAMAKTA AKILCI LABORATUVAR KULLANIMI Doç. Dr. Ayşe Palanduz Aile Hekimliği Anabilim Dalı DERS PLANI TARİH DERS 07.09.2015 Sağlık Hizmetlerinin Basamaklandırılması ve Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri

Detaylı

BURÇ GENETİK TANI MERKEZİ MOLEKÜLER GENETİK TEST LİSTESİ (2010)

BURÇ GENETİK TANI MERKEZİ MOLEKÜLER GENETİK TEST LİSTESİ (2010) 11-Beta-Hidroksilaz Eksikliği Genetik Analizi CYP11B1 Tüm Gen Sekans Analizi KAN EDTA 5 ml 2-3 Ay 3-Hidroksiasil-Coa Dehidrogenaz Eksikliği (LCHAD) HADHA Tüm Gen Analizi KAN EDTA 5 ml 6 7 Ay 3-Hidroksiasil-Coa

Detaylı

epigenomics Epi procolon 2.0 CE, kolorektal kanser taramasına yönelik bir kan testidir. Kanda Kanser Tanısı

epigenomics Epi procolon 2.0 CE, kolorektal kanser taramasına yönelik bir kan testidir. Kanda Kanser Tanısı Epi procolon 2.0 CE, kolorektal kanser taramasına yönelik bir kan testidir. Epi procolon 2.0 CE Hakkında... 2 Tarama Önerileri... 3 Epi procolon 2.0 CE ve Septin 9 DNA Biyobelirteçleri Hakkında Bilmeniz

Detaylı

DUCHENNE MUSKÜLER DİSTROFİ HASTA KAYDI İÇİN REHBER

DUCHENNE MUSKÜLER DİSTROFİ HASTA KAYDI İÇİN REHBER DUCHENNE MUSKÜLER DİSTROFİ HASTA KAYDI İÇİN REHBER Bu rehberde kaydınızı doğru doldurmanız için size yardımcı olabilecek ek bilgiler yer almaktadır. Başlamadan önce, aşağıdaki bilgileri okuyunuz: Kayıt

Detaylı

AKCİĞER KANSERİ TANISI KONULDUKTAN SONRA NE YAPILIR HASTA NASIL TAKİP VE İDARE EDİLİR

AKCİĞER KANSERİ TANISI KONULDUKTAN SONRA NE YAPILIR HASTA NASIL TAKİP VE İDARE EDİLİR AKCİĞER KANSERİ TANISI KONULDUKTAN SONRA NE YAPILIR HASTA NASIL TAKİP VE İDARE EDİLİR Akciğer kanseri olmak her şeyin sonu değildir. Bu hastalığı yenmek için mutlaka azimli, inançlı ve sabırlı olmanız

Detaylı

SPORCULARDA KARDİYAK SEBEPLİ ANİ ÖLÜMLER

SPORCULARDA KARDİYAK SEBEPLİ ANİ ÖLÜMLER SPOR HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI SPORCULARDA KARDİYAK SEBEPLİ ANİ ÖLÜMLER DOÇ.DR.ERDEM KAŞIKCIOĞLU 1 35 yaşın altındaki sporcularda ani ölüm nedenleri 2% 1% 2% 4% 2% 2% 35% 3% 3% 3% 4% 5% 24% 10% Hipertrofik

Detaylı

Hemoglobinopatilerde Tanı Yönetimi Genetik Testler

Hemoglobinopatilerde Tanı Yönetimi Genetik Testler 1 2 3 4 5 6 7 8 Hemoglobinopatilerde Tanı Yönetimi Genetik Testler Doç.Dr.Hüseyin Onay Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik AD 16. Kromozom üzerinde α globin gen bölgesi 11. Kromozom üzerinde β

Detaylı

EDİNSEL KANAMA BOZUKLUKLARI VE KALITSAL TROMBOFİLİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU I. BÖLÜM TROMBOTİK TROMBOSİTOPENİK PURPURA TANI VE TEDAVİ KILAVUZU...

EDİNSEL KANAMA BOZUKLUKLARI VE KALITSAL TROMBOFİLİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU I. BÖLÜM TROMBOTİK TROMBOSİTOPENİK PURPURA TANI VE TEDAVİ KILAVUZU... EDİNSEL KANAMA BOZUKLUKLARI VE KALITSAL TROMBOFİLİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU İÇİNDEKİLER Önsöz...iii Ulusal Tanı ve Tedavi Kılavuzu Çalışma Grupları... iv Kısaltmalar... vii Tablolar Listesi... xv Şekiller

Detaylı

DİYABET HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ DİYABET EĞİTİMCİSİNİN EĞİTİMİ KURSU PROGRAMI

DİYABET HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ DİYABET EĞİTİMCİSİNİN EĞİTİMİ KURSU PROGRAMI DİYABET HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ DİYABET EĞİTİMCİSİNİN EĞİTİMİ KURSU PROGRAMI Hazırlayan : Julie A. KUENZİ, RN,MSN,CDE,CPT Medical College of Wisconsin Çeviren: Doç.Dr. Nermin OLGUN Marmara Üniversitesi Hemşirelik

Detaylı

Nonimmun Hidrops Fetalis Tanı ve Yaklaşım. Prof. Dr. Acar Koç Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

Nonimmun Hidrops Fetalis Tanı ve Yaklaşım. Prof. Dr. Acar Koç Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Nonimmun Hidrops Fetalis Tanı ve Yaklaşım Prof. Dr. Acar Koç Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Sıklık: 1 / 2500 4000 NIHF Tanı Kriterleri: Ascit Plevral efüzyon

Detaylı

DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU GASTROENTEROLOJİ ÇALIŞTAYI 14 EKİM 2017/ ANKARA

DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU GASTROENTEROLOJİ ÇALIŞTAYI 14 EKİM 2017/ ANKARA DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU GASTROENTEROLOJİ ÇALIŞTAYI KAPSAMLI PROGRAM 09.00-09.10 Dr. Yahya Laleli Açılış konuşması AMAÇ KAPSAM ÇALIŞTAYDAN ALINMASI BEKLENENLER Katılımcılara, gastrointestinal (GE) sistem

Detaylı

MEME KANSERİ. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler

MEME KANSERİ. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler MEME KANSERİ Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler KANSER NEDİR? Hücrelerin kontrolsüz olarak sürekli çoğalmaları sonucu yakındaki ve uzaktaki başka organlara yayılarak kötü klinik

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Çocuk Yoğun Bakım Servisi Olgu Sunumu.

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Çocuk Yoğun Bakım Servisi Olgu Sunumu. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Yoğun Bakım Servisi Olgu Sunumu 8 Nisan 2016 Cuma İnt. Dr. Dilara Dinçer Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı

Detaylı

Akciğer Kanseri. Moleküler Tanı Panelleri ve Bilgilendirme Kartı

Akciğer Kanseri. Moleküler Tanı Panelleri ve Bilgilendirme Kartı Akciğer Kanseri Moleküler Tanı Panelleri ve Bilgilendirme Kartı Klinik vemoleküler Profil Küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK), tüm akciğer kanserlerinin %85 ini oluşturur ve çoğunlukla adenokarsinom

Detaylı

HAFTA II Mendel Genetiği

HAFTA II Mendel Genetiği GENETĐK 111-503 HAFTA II Mendel Genetiği Doç. Dr. Hilâl Özdağ 1865 Gregor Mendel kalıtım kurallarının temellerini attı. http://www.dnaftb.org/dnaftb/1/concept/ 1 Seçilen Özellikler Hartl DL, Jones EW,

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ZORUNLU DERSLER

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ZORUNLU DERSLER T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ZORUNLU DERSLER PSH 501 - Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Temelleri

Detaylı

İSTATİSTİK, ANALİZ VE RAPORLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI

İSTATİSTİK, ANALİZ VE RAPORLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI RAPOR BÜLTENİ İSTATİSTİK, ANALİZ VE RAPORLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI Tarih :11.09.2015 Kanser Vakaları ve Kanserden Ölüm Oranları Sayı :10 Hazırlayan H. Erkin SÜLEKLİ Katkıda Bulunanlar Saadet TURHAL Nurdan

Detaylı

Tıbbi Genetik Anabilim Dalı / Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi (GETAM) TEST REHBERİ

Tıbbi Genetik Anabilim Dalı / Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi (GETAM) TEST REHBERİ Tıbbi Genetik Anabilim Dalı / Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi (GETAM) TEST REHBERİ Test Adı Numune Türü Tüp Rengi / Türü A)- SİTOGENETİK TESTLER Periferik kandan kromozom analizi Kemik iliğinden kromozom

Detaylı

RİSKİN DEĞERLENDİRİLMESİ

RİSKİN DEĞERLENDİRİLMESİ MEMEKANSERİNDEYÜKSEKRİSK TANİMİ VE HEREDİTER MEME KANSERİ KURSU (PROF. DR. İ. LALE ATAHAN ANISINA) RİSKİN DEĞERLENDİRİLMESİ Doç. Dr. Serap EREL Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği

Detaylı

Dahiliye Konsültasyonu için Altın Öneriler: En Sık Görülen On Olgu Örneği Asıl Deniz alt Güney başlık Duman stilini düzenlemek için tıklatın Marmara

Dahiliye Konsültasyonu için Altın Öneriler: En Sık Görülen On Olgu Örneği Asıl Deniz alt Güney başlık Duman stilini düzenlemek için tıklatın Marmara Dahiliye Konsültasyonu için Altın Öneriler: En Sık Görülen On Olgu Örneği Asıl Deniz alt Güney başlık Duman stilini düzenlemek için tıklatın Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Olgu 1 28 yaşında erkek Ortopedi

Detaylı

Kök Hücre ve Gene-k Hastalıklar

Kök Hücre ve Gene-k Hastalıklar Kök Hücre ve Gene-k Hastalıklar Kök Hücre ve Gene-k Hastalıklar Genetik hastalıkların çoğusunda semptomlar ilerleyen karakterdedir ve şu anda genetik hastalıklar için etkili bir tedavi yöntemi mevcut değildir.

Detaylı

PREİMPLANTASYON GENETİK TANIDA KULLANILAN YÖNTEMLER ve ÖNEMİ

PREİMPLANTASYON GENETİK TANIDA KULLANILAN YÖNTEMLER ve ÖNEMİ PREİMPLANTASYON GENETİK TANIDA KULLANILAN YÖNTEMLER ve ÖNEMİ Yrd. Doç. Dr. Hakan GÜRKAN Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı PGT NEDİR? Gebelik öncesi genetik tanı (PGT) adı verilen

Detaylı

Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi. Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ

Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi. Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ Engraftman Sendromu Veno- Oklüzif Hastalık Engraftman Sendromu Hemşirelik İzlemi Vakamızda: KİT (+14)-

Detaylı

Otozomal Baskın Kalıtım (Autosomal Dominant Inheritance) nedir?

Otozomal Baskın Kalıtım (Autosomal Dominant Inheritance) nedir? This information (1) on Autosomal Dominant genetic disorders is in Turkish Otozomal Baskın Genetik Hastalıklar (Kadınlar İçin) (İngilizce si Autosomal Dominant Genetic Disorders) Genetik (genetic) hastalığa,

Detaylı

DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU GENETİK TANI MERKEZİ

DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU GENETİK TANI MERKEZİ 1976 dan beri TEST LİSTESİ GENETİK TANI MERKEZİ Mart 2017 Uluslararası Kalite Güvencesi Baskı Mart, 2017 Bu yayının telif hakları Düzen Laboratuvarlar Grubu na aittir. Bu yayının tümü ya da bir bölümü

Detaylı

hs-troponin T ve hs-troponin I Değerlerinin Farklı egfr Düzeylerinde Karşılaştırılması

hs-troponin T ve hs-troponin I Değerlerinin Farklı egfr Düzeylerinde Karşılaştırılması hs-troponin T ve hs-troponin I Değerlerinin Farklı egfr Düzeylerinde Karşılaştırılması Tuncay Güçlü S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Biyokimya Bölümü 16-18 Ekim 2014, Malatya GİRİŞ Kronik

Detaylı

Rahim Ağzı Kanseri Korkulu Rüyanız Olmaktan Çıkıyor

Rahim Ağzı Kanseri Korkulu Rüyanız Olmaktan Çıkıyor Rahim Ağzı Kanseri Korkulu Rüyanız Olmaktan Çıkıyor Rahim Ağzı Kanseri Korkulu Rüyanız Olmaktan Çıkıyor Rahim Ağzı Kanserinde Çığır Açan Adım Kadın Kanserleri Hakkında Mutlaka Bilmeniz Gerekenler Özel

Detaylı

Doç. Dr. Serdar Ceylaner

Doç. Dr. Serdar Ceylaner + İntergen Genetik Merkezi Doç. Dr. Serdar Ceylaner Argekent Bilimsel Araştırma Merkezi + Gündem Eski yöntemlerde yeni gelişmeler (QF-PCR/FISH) Yeni yöntemlerin eski yöntemlere katkısı (Array-CGH ve yeni

Detaylı

attomol apo B-100 quicktype

attomol apo B-100 quicktype attomol apo B-100 quicktype İnsan apolipoprotein B-100 (apo B-3500 mutasyonu) gen inde 10708G>A geçiş tespitine yönelik kit Sadece in vitro diagnostik kullanım içindir! 20 tespit sipariş numarası: 1015

Detaylı

DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU GENETİK TANI MERKEZİ

DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU GENETİK TANI MERKEZİ 1976 dan beri TEST TANITIMLARI DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU GENETİK TANI MERKEZİ Mart 2017 Uluslararası Kalite Güvencesi Baskı Mart, 2017 Bu yayının telif hakları Düzen Laboratuvarlar Grubu na aittir. Bu

Detaylı