Bir Fonksiyonun Dört Farklı Gösterimi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bir Fonksiyonun Dört Farklı Gösterimi"

Transkript

1 Bir Fonksiyonun Dört Farklı Gösterimi Bir Fonksiyonun Dört Farklı Gösterimi 2. P ile gösterilen dünya nüfusu, t zamanına bağlıdır. Tablo, Dünya nufusu P(t) yi t yıllarında yaklaşık olarak vermektedir. Bir nicelik bir diğerine bağlı olduğunda ortaya fonksiyonlar çıkar. Şimdi dört farklı durumu düşüneceğiz: 1. Bir dairenin alanı A, yarıçağı r ye bağlıdır. Bu bağlılık A = πr 2 eşitliği ile gösterilir. Her pozitif r değerine karşılık bir A değeri vardır ve bu, A nın r nin bir fonksiyonu olması ile ifade edilir. Örneğin, P(1950) Zaman t nin her değerine karşılık gelen bir P değeri olduğundan, P nin zaman t nin bir fonksiyonu olduğunu söyleriz. Yıl Nüfus(milyon) Öğr.Gör.Dr. Meltem Altunkaynak MAT 1009 Matematik I 1/ 110 Öğr.Gör.Dr. Meltem Altunkaynak MAT 1009 Matematik I 2/ 110 Bir Fonksiyonun Dört Farklı Gösterimi 3. Bir mektubun posta ücreti C, ağırlığı w ye bağlıdır. w ile C arasında kolayca ifade edilebilecek basit bir formüll olmamasına karşın, posta idareleri w bilindiğinde C yi belirleyen kurallar kullanırlar. Bir Fonksiyonun Dört Farklı Gösterimi 4. Bir depremde yer kabuğunun düşey ivmesi a, sismograflar tarafından geçen t süresinin fonksiyonu olarak belleğe kaydedilmektedir. Şekil 1 de, 1994 de Los Angles kentindeki sismik hareketin grafiği verilmektedir. Verilen t değerine karşılık gelen a değerini grafikten okuyabiliriz. Öğr.Gör.Dr. Meltem Altunkaynak MAT 1009 Matematik I 3/ 110 Öğr.Gör.Dr. Meltem Altunkaynak MAT 1009 Matematik I 4/ 110 Şekil 1: Northridge depreminde düşey yer ivmeleri

2 Bir Fonksiyonun Dört Farklı Gösterimi Tanım: Fonksiyon Bir f fonksiyonu, bir A kümesinin her x öğesini, bir B kümesinin tek bir f(x) öğesine taşıyan bir kuraldır. Bu örneklerin tümü, verilen bir sayıya (r,t,w, veya t) karşılık diğer bir sayıyı veren (A,P,C, veya a) bir kural belirler. Her bir durumda ikinci sayı birincisinin fonksiyonudur. Genellikle A ve B kümelerinin gerçel sayıların kümeleri olduğu fonksiyonları düşüneceğiz. A kümesine fonksiyonun tanım kümesi denir. f(x) sayısına f fonksiyonunun x deki değeri denir. x sayısı A kümesi içinde değişirken, f(x) in tüm olası değerlerinin kümesine f nin görüntü kümesi denir. Öğr.Gör.Dr. Meltem Altunkaynak MAT 1009 Matematik I 5/ 110 Öğr.Gör.Dr. Meltem Altunkaynak MAT 1009 Matematik I 6/ 110 Tanım: Fonksiyon f nin tanım kümesinin herhangi bir öğesini temsil eden sembole, bağımsız değişken denir. Görüntü kümesinin herhangi bir öğesini temsil eden sembole, bağımlı değişken denir. Fonksiyon Bir fonksiyonu en iyi anlamanın yolu grafiğidir. Tanım kümesi A olan bir fonksiyonun grafiği {(x,f(x)) x A} ile betimlenen sıralı ikililer kümesidir. Başka bir deyişle, f nin grafiği, x tanım kümesinde ve y = f(x) olmak koşulu ile düzlemdeki (x, y) noktalarının kümesidir. Öğr.Gör.Dr. Meltem Altunkaynak MAT 1009 Matematik I 7/ 110 Öğr.Gör.Dr. Meltem Altunkaynak MAT 1009Şekil Matematik 2: I 8/ 110

3 Fonksiyon Grafik, f nin tanım ve görüntü kümelerini, sırası ile x ve y ekseni üzerinde Şekil 3 deki gibi şekillendirmemize de yardımcı olur. Örnek Örnek Üstü açık dikdörtgenler prizması şeklindeki bir kutunun hacmi 10m 3 tür. Tabanın uzun kenarı, kısa kenarının iki katıdır.. Tabanda kullanılacak malzemenin metrekaresi 10 YTL, yan yüzlerde kullanılacak malzemenin metrekaresi 6 YTL ise, maliyet fonksiyonunu kısa kenarın fonksiyonu olarak bulun. Çözüm Şekil 4 da kısa kenar w, uzun kenar 2w ve yükseklik h olarak gösterilmiştir. Şekil 3: Öğr.Gör.Dr. Meltem Altunkaynak MAT 1009 Matematik I 9/ 110 Şekil 4: Öğr.Gör.Dr. Meltem Altunkaynak MAT 1009 Matematik I 10/ 110 Örnek... Taban alanı (2w) w = 2w 2 taban maliyeti 10(2w 2 ) YTL. İki yanyüzün alanı w h, ikisinin alanı ise 2w h dir. Buradan yanyüzlerin alanı 2(wh) + 2(2wh) olur. Dolayısıyla yanyüzlerin maliyeti 6 [2(wh)+2(2wh)] dir. Toplam maliyet ise olur. C = 10(2w 2 )+6[2(wh)+2(2wh)] = 20w 2 +36wh Örnek... C yi w nin bir fonksiyonu olarak ifade edebilmek için h yi yok etmemiz gerekir. Hacim 10m 3 olduğu için w (2w) h = 10 ve dolayısıyla h = 10 2w 2 = 5 w 2 dir. Bunu C nin ifadesinde yerine koyarak C = 20w 2 +36w ( ) 5 w 2 = 20w w elde ederiz. C(w) = 20w w, w > 0 denklemi, C yi w nin fonksiyonu olarak ifade eder. Öğr.Gör.Dr. Meltem Altunkaynak MAT 1009 Matematik I 11/ 110 Öğr.Gör.Dr. Meltem Altunkaynak MAT 1009 Matematik I 12/ 110

4 Fonksiyon Fonksiyon Düşey doğru ölçütü xy düzlemindeki bir eğrinin x in bir fonksiyonunun grafiği olması için gerekli ve yeterli koşul, her düşey doğrunun bu eğriyi en fazla bir noktada kesmesidir. Bir fonksiyonun grafiği xy düzleminde bir eğridir. Bu durumda akla bir soru geliyor: xy düzlemindeki hangi eğriler bir fonksiyonun grafiğidir? Şekil 5: Düşey Doğru Ölçütü Öğr.Gör.Dr. Meltem Altunkaynak MAT 1009 Matematik I 13/ 110 Öğr.Gör.Dr. Meltem Altunkaynak MAT 1009 Matematik I 14/ 110 Fonksiyonlar - Parçalı tanımlı fonksiyon Fonksiyonlar - Parçalı tanımlı fonksiyon Parçalı tanımlı fonksiyonlara vereceğimiz bir sonraki örnek mutlak değer fonksiyonudur. Tanım kümesinin farklı parçalarında farklı biçimde tanımlanmış fonksiyona parçalı fonksiyon denir. x = { x,x 0 x,x < 0 f(x) = { 1 x, x 1 x 2, x > 1 x 1 iken f(x) in değeri 1 x, x > 1 iken f(x) in değeri x 2 dir. Şekil 6: Öğr.Gör.Dr. Meltem Altunkaynak MAT 1009 Matematik I 15/ 110 Öğr.Gör.Dr. Meltem Altunkaynak MAT 1009 Matematik I 16/ 110

5 Fonksiyonlar - Simetrik fonksiyon Fonksiyonlar - Simetrik fonksiyon Bu fonksiyonların önemi, grafiklerinin y eksenine göre simetrik olmasıdır(şekil 7). Yalnızca x 0 için grafik çizildiğinde, tüm grafik y eksenine göre simetri alınarak bulunur. Tanım kümesindeki her x için f( x) = f(x) koşulunu sağlayan f fonksiyonuna çift fonksiyon denir. Örneğin f(x) = x 2 fonksiyonu için sağlandığından f çifttir. f( x) = ( x) 2 = x 2 = f(x) Şekil 7: Öğr.Gör.Dr. Meltem Altunkaynak MAT 1009 Matematik I 17/ 110 Öğr.Gör.Dr. Meltem Altunkaynak MAT 1009 Matematik I 18/ 110 Fonksiyonlar - Simetrik fonksiyon Fonksiyonlar - Simetrik fonksiyon Tek fonksiyonların grafikleri başlangıç noktasına göre simetriktir.(şekil 8). Tanım kümesindeki her x için f( x) = f(x) koşulunu sağlayan f fonksiyonuna tek fonksiyon denir. Örneğin f(x) = x 3 fonksiyonu tektir çünkü dir. f( x) = ( x) 3 = x 3 = f(x) Şekil 8: Eğer x 0 değerleri için grafik biliniyorsa, tüm grafik eldeki grafiğin başlangıç noktaı etrafında 180 döndürülmesiyle elde edilir. Öğr.Gör.Dr. Meltem Altunkaynak MAT 1009 Matematik I 19/ 110 Öğr.Gör.Dr. Meltem Altunkaynak MAT 1009 Matematik I 20/ 110

6 Fonksiyonlar - Artan ve Azalan Fonksiyonlar Fonksiyonlar - Artan ve Azalan Fonksiyonlar Şekil 9: Şekil 9 daki grafik A dan B ye kadar yükselmekte, B den C ye kadar düşmekte ve C den D ye kadar tekrar yükselmektedir. f fonksiyonu [a, b] aralığında artan, [b, c] aralığında azalan, [c, d] aralığında ise yine artandır. x 1 ve x 2 noktaları a ve b arasında, x 1 < x 2 koşulunu sağlayan herhangi iki nokta ise, f(x 1 ) < f(x 2 ) olduğuna dikkat ediniz. Bu özelliği artan fonksiyonun tanımı için kullanacağız. Öğr.Gör.Dr. Meltem Altunkaynak MAT 1009 Matematik I 21/ 110 Öğr.Gör.Dr. Meltem Altunkaynak MAT 1009 Matematik I 22/ 110 Fonksiyonlar - Artan ve Azalan Fonksiyonlar Fonksiyonlar - Periyodik Fonksiyonlar I aralığındaki her x 1 < x 2 için f(x 1 ) < f(x 2 ) ise, f fonksiyonu I aralığında artandır denir. I aralığındaki her x 1 < x 2 için f(x 1 ) > f(x 2 ) ise, f fonksiyonu I aralığında azalandır denir. Her bir x değeri için, p > 0 iken f(x+p) = f(x) eşitliğini sağlayan fonksiyonlara p periyoduna sahip periyodik fonksiyon denir. Öğr.Gör.Dr. Meltem Altunkaynak MAT 1009 Matematik I 23/ 110 Öğr.Gör.Dr. Meltem Altunkaynak MAT 1009 Matematik I 24/ 110

7 Fonksiyonlar - Polinomlar Fonksiyonlar - Polinomlar n bir tamsayı, a 0,a 1,a 2,...,a n sabit gerçel sayılar olmak üzere P(x) = a n x n +a n 1 x n a 2 x 2 +a 1 x+a 0 şeklindeki fonksiyonlara polinom denir. Her polinomun tanım kümesi R = (, ) kümesidir. a 0,a 1,a 2,...,a n sayılarına polinomun katsayıları denir. Eğer ilk katsayı a n 0 ise, n sayısına polinomun derecesi denir. Örneğin, derecesi 6 olan bir polinomdur. P(x) = 2x 6 x x3 + 2 Derecesi 1 olan polinom P(x) = mx+b biçiminde olacağından, doğrusal bir fonksiyondur. Derecesi 2 olan bir polinom P(x) = ax 2 +bx+c biçimindedir ve kuadratik fonksiyon (veya ikinci dereceden polinom) adını taşır. Öğr.Gör.Dr. Meltem Altunkaynak MAT 1009 Matematik I 25/ 110 Öğr.Gör.Dr. Meltem Altunkaynak MAT 1009 Matematik I 26/ 110 Fonksiyonlar - Polinomlar Fonksiyonlar - Polinomlar İkinci dereceden polinomların grafiği parabol olur ve grafikleri, bir sonraki bölümde göreceğimiz gibi y = ax 2 parabolünün kaydırılması ile elde edilir. a > 0 ise, parabolun ağzı yukarıya, a < 0 ise aşağıya doğru açıktır (Şekil 10). Derecesi 3 olan bir polinom ax 3 +bx 2 +cx+d biçimindedir ve kübik fonksiyon adını taşır. Şekil 10: y = x 2 +x+1 y = 2x 2 +3x+1 Öğr.Gör.Dr. Meltem Altunkaynak MAT 1009 Matematik I 27/ 110 Öğr.Gör.Dr. Meltem Altunkaynak MAT 1009 Matematik I 28/ 110

8 Fonksiyonlar - Kuvvet Fonksiyonları a sabit bir sayı olmak üzere, Fonksiyonlar - Kuvvet Fonksiyonları n pozitif bir tamsayı olmak üzere, a = n ise n = 1,2,3,4 ve 5 olduğu f(x) = x n fonksiyonlarının grafikleri aşağıdaki grafiklerde görülmektedir. (Bunlar yalnızca bir terimi olan polinomlardır.) f(x) = x a biçimindeki fonksiyonlara kuvvet fonksiyonları denir. Bazı özel durumları düşünelim: Öğr.Gör.Dr. Meltem Altunkaynak MAT 1009 Matematik I 29/ 110 Öğr.Gör.Dr. Meltem Altunkaynak MAT 1009 Matematik I 30/ 110 Fonksiyonlar - Kuvvet Fonksiyonları n pozitif bir tamsayı olmak üzere, a = n ise n = 1,2,3,4 ve 5 olduğu f(x) = x n fonksiyonlarının grafikleri aşağıdaki grafiklerde görülmektedir. (Bunlar yalnızca bir terimi olan polinomlardır.) Fonksiyonlar - Kuvvet Fonksiyonları n pozitif bir tamsayı olmak üzere, a = n ise n = 1,2,3,4 ve 5 olduğu f(x) = x n fonksiyonlarının grafikleri aşağıdaki grafiklerde görülmektedir. (Bunlar yalnızca bir terimi olan polinomlardır.) Öğr.Gör.Dr. Meltem Altunkaynak MAT 1009 Matematik I 30/ 110 Öğr.Gör.Dr. Meltem Altunkaynak MAT 1009 Matematik I 30/ 110

9 Fonksiyonlar - Kuvvet Fonksiyonları Aşağıdaki şekilden görüleceği gibi n artarken f(x) = x n, 0 yakınında düzleşmekte, x 1 için dikleşmektedir. Fonksiyonlar - Kuvvet Fonksiyonları n pozitif bir tamsayı olmak üzere, a = 1 n ise f(x) = x 1/n = n x fonksiyonuna kök fonksiyonu denir. n = 2 ise, f(x) = x, tanım kümesi [0, ), grafiği ise x = y 2 parabolünün üst kolu olan kare-kök fonksiyonudur. (x küçükse, x 2 daha küçük, x 3 daha da küçük, x 4 ondan da küçük, v.b. olacaktır.) n tamsayısının çift olması durumunda, y = x 1/n fonksiyonunun grafiği y = x fonksiyonunun grafiğine benzer. Öğr.Gör.Dr. Meltem Altunkaynak MAT 1009 Matematik I 31/ 110 Öğr.Gör.Dr. Meltem Altunkaynak MAT 1009 Matematik I 32/ 110 Fonksiyonlar - Kuvvet Fonksiyonları Fonksiyonlar - Kuvvet Fonksiyonları a = 1 ise n = 3 durumunda f(x) = 3 x, tanım kümesi R olan (her gerçel sayının küp-kökü vardır) küp-kök fonksiyonudur ve grafiği aşağıda verilmiştir. Şekil de, f(x) = x 1 = 1/x in grafiği verilmiştir. n tek ise, (n > 3) y = n x nin grafiği y = 3 x fonksiyonunkine benzer. Öğr.Gör.Dr. Meltem Altunkaynak MAT 1009 Matematik I 33/ 110 Öğr.Gör.Dr. Meltem Altunkaynak MAT 1009 Matematik I 34/ 110

10 Fonksiyonlar - Rasyonel Fonksiyonlar Fonksiyonlar - Rasyonel Fonksiyonlar P ve Q gibi iki polinomun oranı olarak ifade edilebilen f(x) = P(x) Q(x) f fonksiyonuna rasyonel (kesirli) fonksiyon denir. Tanım kümesi: Q(x) 0 olan tüm x sayılarıdır. f(x) = 2x4 x 2 +1 x 2 4 fonksiyonu da tanım kümesi {x x ±2} olan olan bir rasyonel fonksiyondur. Tanım kümesi {x x 0} olan f(x) = 1/x fonksiyonu da rasyonel bir fonksiyondur. Öğr.Gör.Dr. Meltem Altunkaynak MAT 1009 Matematik I 35/ 110 Öğr.Gör.Dr. Meltem Altunkaynak MAT 1009 Matematik I 36/ 110 Fonksiyonlar - Cebirsel Fonksiyonlar Fonksiyonlar - Trigonometrik Fonksiyonlar Polinomlardan(toplama, çıkarma, çarpma, bölme ve kök alma gibi) cebirsel işlemler ile elde edilebilen f fonksiyonuna cebirsel fonksiyon denir. Rasyonel fonksiyonlar cebirsel fonksiyonlardır. Kalkülüste açı birimi olarak (aksi belirtilmediği sürece) radyan kullanılır. Örneğin, f(x) = sinx ile radyan ölçümü x olan açının sinüsünü anlarız. Dolayısı ile, sinüs ve kosinüs fonksiyonlarının grafikleri, şekil de gösterildiği gibidir. f(x) = x 2 +1 g(x) = x4 16x 2 fonksiyonları da cebirsel fonksiyonlardır. x+ x +(x 2) 3 x+1 Öğr.Gör.Dr. Meltem Altunkaynak MAT 1009 Matematik I 37/ 110 Öğr.Gör.Dr. Meltem Altunkaynak MAT 1009 Matematik I 38/ 110

11 Fonksiyonlar - Trigonometrik Fonksiyonlar Fonksiyonlar - Trigonometrik Fonksiyonlar Kalkülüste açı birimi olarak (aksi belirtilmediği sürece) radyan kullanılır. Örneğin, f(x) = sinx ile radyan ölçümü x olan açının sinüsünü anlarız. Dolayısı ile, sinüs ve kosinüs fonksiyonlarının grafikleri, şekil de gösterildiği gibidir. Sinüs ve kosinüs fonksiyonlarının tanım kümesi (, ), görüntü kümesi [ 1, 1] kapalı aralığıdır. Bu nedenle her x için 1 sinx 1 1 cosx 1 ya da mutlak değer gösterimi ile sinx 1 cosx 1 olur. Öğr.Gör.Dr. Meltem Altunkaynak MAT 1009 Matematik I 38/ 110 Öğr.Gör.Dr. Meltem Altunkaynak MAT 1009 Matematik I 39/ 110 Fonksiyonlar - Trigonometrik Fonksiyonlar Fonksiyonlar - Trigonometrik Fonksiyonlar Tanjant fonksiyonunun sinüs ve kosinüs fonksiyonalrı ile ilişkisi, Sinüs fonksiyonunu sıfırları π nin tamsayı katlarıdır; başka bir değişle n tamsayı olmak üzere, x = nπ için sinx = 0 dır. tanx = sinx cosx denklemleriyle verilir. Grafiği aşağıda da verilmiştir. Sinüs ve kosinüs fonksiyonlarının en önemli özelliği periyodik olmaları ve periyodlarının 2π olmasıdır. Bu, x in tüm değerleri için olması demektir. sin(x+2π) = sinx cos(x+2π) = cosx Öğr.Gör.Dr. Meltem Altunkaynak MAT 1009 Matematik I 40/ 110 Öğr.Gör.Dr. Meltem Altunkaynak MAT 1009 Matematik I 41/ 110

12 Fonksiyonlar - Trigonometrik Fonksiyonlar Fonksiyonlar - Üstel Fonksiyonlar x = ±π/2,±3π/2,... değerleri için cosx = 0 olduğundan, bu değerlerde tanımlı değildir. Bu tür fonksiyonlar, taban a nın pozitif bir sabit olduğu f(x) = a x biçimindeki fonksiyonlardır. Her iki durumda da tanım kümesi (, ) ve görüntü kümesi (0, ) dur. Görüntü kümesi (, ) aralığıdır. Tanjant fonksiyonu periyodiktir ve periyodu π dir: tan(x+π) = tanx. Öğr.Gör.Dr. Meltem Altunkaynak MAT 1009 Matematik I 42/ 110 Öğr.Gör.Dr. Meltem Altunkaynak MAT 1009 Matematik I 43/ 110 Fonksiyonlar - Üstel Fonksiyonlar Fonksiyonlar - Üstel Fonksiyonlar Üstel fonksiyonların en çok kullanılanı e x (doğal üstel fonksiyon) fonksiyonudur. Buradaki e sayısı üstel fonksiyonun y eksenini eğimi 1 olacak şekilde kesmesini saylayan sayıdır. Öğr.Gör.Dr. Meltem Altunkaynak MAT 1009 Matematik I 44/ 110 e sayısı irrasyonel bir sayıdır ve e sayısının ilk 5 basamağı e dir. Öğr.Gör.Dr. Meltem Altunkaynak MAT 1009 Matematik I 45/ 110

13 Fonksiyonlar - Cebirsel Olmayan Fonksiyonlar Örnek ÖRNEK: Aşağıdaki fonksiyonların türlerini belirleyiniz. (a) f(x) = 5 x (b) g(x) = x 5 Transandantal (aşkın) fonksiyonlar olarak da bilinen bu tür fonksiyonlar trigonometrik, üstel ve logaritma fonksiyonlarını içerdikleri gibi, hiç bir ad verilmemiş diğer pek çok fonksiyonu da içerirler. ÇÖZÜM: (c) h(x) = 1+x 1 x (d) u(t) = 1 t+5t 4 (a) f(x) = 5 x fonksiyonu üstel bir fonksiyondur. (Kuvveti x dir.) (b) g(x) = x 5 fonksiyonu bir kuvvet fonksiyonudur. (Taban x dir.) aynı zamanda derecesi 5 olan bir polinomdur. (c) h(x) = 1+x 1 cebirsel bir fonksiyondur. x (d) u(t) = 1 t+5t 4 derecesi 4 olan bir polinomdur. Öğr.Gör.Dr. Meltem Altunkaynak MAT 1009 Matematik I 46/ 110 Öğr.Gör.Dr. Meltem Altunkaynak MAT 1009 Matematik I 47/ 110 Eski Fonksiyonlardan Yenilerini Elde Etmek Fonksiyonların Dönüşümleri Bu bölümde, önceki bölümde öğrendiğimiz temel fonksiyonlardan başlayacağız ve grafiklerini kaydırarak, gererek ve yansıtarak yeni fonksiyonlar elde edeceğiz. Ayrıca, bir fonksiyon çiftinin standart aritmetik işlemler ve bileşkeyle nasıl birleştirildiğini göstereceğiz. Bir fonksiyonun grafiğine dönüşümler uygulayarak yeni fonksiyonlar elde edebiliriz. Bu fikirler bize bir çok fonksiyonun grafiğini hızlıca çizebilme yeteneğini kazandıracaktır. Aynı zamanda, verilen grafiklerin denklemlerini bulabileceğiz. Öğr.Gör.Dr. Meltem Altunkaynak MAT 1009 Matematik I 48/ 110 Öğr.Gör.Dr. Meltem Altunkaynak MAT 1009 Matematik I 49/ 110

14 Fonksiyonların Dönüşümleri Fonksiyonların Dönüşümleri c > 0 olmak üzere Önce ötelemeleri düşünelim. Eğer c pozitif bir sayı ise, y = f(x)+c fonksiyonunun grafiği y = f(x) fonksiyonunun grafiğinin yukarı doğru c birim kaydırılması ile elde edilir (bunun nedeni tüm y-koordinatlarının c kadar arttırılmasıdır). g(x) = f(x c) ile tanımlanan g fonksiyonunun x sayısındaki değeri, f nin x c sayısındaki değeridir (başka bir deyişle, x in c birim solundaki değer). Bu nedenle, y = f(x c) fonksiyonunun grafiği, y = f(x) grafiğinin c birim sağa kaydırılmış halidir Öğr.Gör.Dr. Meltem Altunkaynak MAT 1009 Matematik I 50/ 110 Öğr.Gör.Dr. Meltem Altunkaynak MAT 1009 Matematik I 51/ 110 Fonksiyonların Dönüşümleri Fonksiyonların Dönüşümleri Yatay ve düşey kaydırmalar c > 0 olsun. y = f(x)+c nin grafiğini elde etmek için, y = f(x) grafiğini yukarı doğru c birim kaydırınız. y = f(x) c nin grafiğini elde etmek için, y = f(x) grafiğini aşağıya doğru c birim kaydırınız. y = f(x c) nin grafiğini elde etmek için, y = f(x) grafiğini sağa doğru c birim kaydırınız. y = f(x+c) nin grafiğini elde etmek için, y = f(x) grafiğini sola doğru c birim kaydırınız. Şimdi germe ve yansıma dönüşümlerini ele alalım. c > 1 ise, y = cf(x) fonksiyonunun grafiği, y = f(x) fonksiyonunun grafiğinin düşey doğrultuda c kadar gerilmesi ile elde edilir (çünkü her y-koordinatı aynı c sayısı ile çarpılmıştır). y = f(x) fonksiyonun grafiği, y = f(x) grafiğinin x eksenine göre yansımasıdır, çünkü (x, y) noktası (x, y) noktası ile yer değiştirmektedir. Öğr.Gör.Dr. Meltem Altunkaynak MAT 1009 Matematik I 52/ 110 Öğr.Gör.Dr. Meltem Altunkaynak MAT 1009 Matematik I 53/ 110

15 Fonksiyonların Dönüşümleri c > 1 ve c 0 olmak üzere Fonksiyonların Dönüşümleri Yatay ve düşey germe ve yansıma c > 1 olsun. y = cf(x) in grafiğini elde etmek için, y = f(x) in grafiğini düşey olarak c kadar geriniz. y = (1/c)f(x) in grafiğini elde etmek için, y = f(x) in grafiğini düşey olarak c kadar büzünüz. y = f(cx) in grafiğini elde etmek için, y = f(x) in grafiğini yatay olarak c kadar büzünüz. y = f(x/c) in grafiğini elde etmek için, y = f(x) in grafiğini yatay olarak c kadar geriniz. y = f(x) in grafiğini elde etmek için, y = f(x) in grafiğinin x ekseninde yansımasını alınız. y = f( x) in grafiğini elde etmek için, y = f(x) in grafiğinin y ekseninde yansımasını alınız. Öğr.Gör.Dr. Meltem Altunkaynak MAT 1009 Matematik I 54/ 110 Öğr.Gör.Dr. Meltem Altunkaynak MAT 1009 Matematik I 55/ 110 Örnek Örnek : Verilen y = x in grafiğine dönüşümler uygulayarak y = x 2, y = x 2, y = x, y = 2 x ve y = x fonksiyonlarının grafiklerini çiziniz. Örnek... 2 birim aşağı kaydırarak y = x 2 fonksiyonunun grafiği: Çözüm : y = x in grafiği: Öğr.Gör.Dr. Meltem Altunkaynak MAT 1009 Matematik I 56/ 110 Öğr.Gör.Dr. Meltem Altunkaynak MAT 1009 Matematik I 57/ 110

16 Örnek... Örnek... 2 birim sağa kaydırarak y = x 2 fonksiyonun grafiği: x ekseninde yansımasını alarak y = x in grafiği: Öğr.Gör.Dr. Meltem Altunkaynak MAT 1009 Matematik I 58/ 110 Öğr.Gör.Dr. Meltem Altunkaynak MAT 1009 Matematik I 59/ 110 Örnek... Örnek... düşey yönde 2 birim gererek y = 2 x in grafiği: y ekseninde yansıma alarak y = x in grafiği: Öğr.Gör.Dr. Meltem Altunkaynak MAT 1009 Matematik I 60/ 110 Öğr.Gör.Dr. Meltem Altunkaynak MAT 1009 Matematik I 61/ 110

17 Örnek Örnek : f(x) = x 2 +6x+10 fonksiyonunun grafiğini çiziniz. Çözüm: Tam kareye tamamlayarak, grafiğin denklemini y = x 2 +6x+10 = (x+3) 2 +1 olarak yazarız. İstenilen grafiği, y = x2 parabolünü önce 3 birim sola, sonra 1 birim yukarıya kaydırarak buluruz. Örnek Örnek : y = x 2 1 fonksiyonunun garfiğini çiziniz. Çözüm: Önce y = x 2 1 parabolünü çizeriz. Bu, y = x 2 parabolünün 1 birim aşağıya kaydırılmasıyla elde edilir. 1 < x < 1 iken x 2 1 parabolü x-ekseninin altında kaldığından, y = x 2 1 in grafiğini, bu kısmın grafiğini x eksenine göre yansıtarak buluruz. Öğr.Gör.Dr. Meltem Altunkaynak MAT 1009 Matematik I 62/ 110 Öğr.Gör.Dr. Meltem Altunkaynak MAT 1009 Matematik I 63/ 110 Fonksiyonların Birleşimleri Fonksiyonların Birleşimleri f +g toplamını, f ve g gibi iki fonksiyon, sayıların toplanması, çıkarılması, çarpılması ve bölünmesine benzer şekilde birleştirilerek, f + g, f g, fg ve f/g gibi yeni fonksiyonlar elde edilebilir. (f +g)(x) = f(x)+g(x) (1) ile tanımlarsak, denklem 1 in sağ tarafı ancak f(x) ve g(x) in her ikisininde tanımlı olduğu, diğer bir deyişle, x in hem f nin hem de g nin tanım kümesinde olduğu zaman anlamlıdır. f nin tanım kümesi A, g nin tanım kümesi B ise, f +g fonksiyonunun tanım kümesi, bu iki tanım kümesinin kesişimi A B dir. Öğr.Gör.Dr. Meltem Altunkaynak MAT 1009 Matematik I 64/ 110 Öğr.Gör.Dr. Meltem Altunkaynak MAT 1009 Matematik I 65/ 110

18 Fonksiyonların cebiri f ve g, tanım kümeleri A ve B olan fonksiyonlar olsun. f +g, f g, fg, ve f/g fonksiyonları aşağıdaki gibi tanımlanır. (f +g)(x) = f(x)+g(x) tanım kümesi = A B (f g)(x) = f(x) g(x) tanım kümesi = A B (fg)(x) = f(x)g(x) tanım kümesi = A B (f/g)(x) = f(x)/g(x) tanım kümesi = {x A B : g(x) 0} Örnek Örnek : f(x) = x, g(x) = 4 x 2 ise, f +g, f g, fg, ve f/g fonksiyonlarını bulunuz. Çözüm : f(x) = x fonksiyonunun tanım kümesi [0, ) dur. g(x) = 4 x 2 fonksiyonunun tanım kümesi, 4 x 2 0, yani x 2 4 eşitsizliğini sağlayan x değerlerinden oluşur. Her iki tarafın kare kökünü alırsak, x 2, veya 2 x 2 elde ederiz. Dolayısıyla, g fonksiyonunun tanım kümesi [ 2, 2] aralığıdır. f ve g nin tanım kümelerinin kesişimi [0, ) [ 2,2] = [0,2] kümesidir. Öğr.Gör.Dr. Meltem Altunkaynak MAT 1009 Matematik I 66/ 110 Öğr.Gör.Dr. Meltem Altunkaynak MAT 1009 Matematik I 67/ 110 Örnek... Fonksiyonların Bileşkesi Böylece tanımlardan, (f +g)(x) = x+ 4 x 2 0 x 2 (f g)(x) = x 4 x 2 0 x 2 (fg)(x) = x 4 x 2 = 4x x 3 0 x 2 ( f g ) (x) = x 4 x 2 = x 4 x 2 0 x < 2 buluruz. f/g nin tanım kümesinde g(x) = 0 veren x = ±2 noktalarının olmaması gerektiğinden, f/g nin tanım kümesi [0,2) aralığıdır. Verilen f ve g fonksiyonları için f g bileşke fonksiyonu (ya da f ve g nin bileşkesi), olarak tanımlanır. (f g)(x) = f(g(x)) Öğr.Gör.Dr. Meltem Altunkaynak MAT 1009 Matematik I 68/ 110 Öğr.Gör.Dr. Meltem Altunkaynak MAT 1009 Matematik I 69/ 110

19 Fonksiyonların Bileşkesi Fonksiyonların Bileşkesi f g fonksiyonunu anlamanın en iyi yolu Şekil 11 deki gibi ok gösterimidir. f g fonksiyonunun tanım kümesi, g nin tanım kümesindeki, g nin görüntüsü f nin tanım kümesinde olan x lerden oluşur. Başka bir deyişle, (f g)(x), hem g(x) hem de f(g(x)) tanımlı olduğu zaman tanımlıdır. Şekil 11: Öğr.Gör.Dr. Meltem Altunkaynak MAT 1009 Matematik I 70/ 110 Öğr.Gör.Dr. Meltem Altunkaynak MAT 1009 Matematik I 71/ 110 Örnek Örnek Örnek : f(x) = x 2 ve g(x) = x 3 ise, f g ve g f bileşke fonksiyonlarını bulunuz. Çözüm: (f g)(x) = f(g(x)) = f(x 3) = (x 3) 2 (g f)(x) = g(f(x)) = g(x 2 ) = x 2 3 Not : Örnekte görüldüğü gibi, genelde f g g f dir. f g, önce g sonra f nin uygulanması ile bulunur. Örnekteki f g fonksiyonu, önce 3 çıkartan sonra da kare alan fonksiyon iken, g f önce kare alan sonra 3 çıkartan fonksiyondur. Örnek : f(x) = x ve g(x) = 2 x ise aşağıdaki fonksiyonları ve tanım kümelerini bulunuz. (a) f g (b) g f (c) f f (d) g g Çözüm: (a) (f g)(x) = f(g(x)) = f( 2 x) = 2 x = 4 2 x f g fonksiyonunun tanım kümesi dir. {x 2 x 0} = {x x 2} = (,2] Öğr.Gör.Dr. Meltem Altunkaynak MAT 1009 Matematik I 72/ 110 Öğr.Gör.Dr. Meltem Altunkaynak MAT 1009 Matematik I 73/ 110

20 Örnek... Örnek... (b) (g f)(x) = g(f(x)) = g( x) = 2 x x fonksiyonun tanımlı olması için x 0 olmalıdır. 2 x fonksiyonunun tanımlı olması için 2 x 0 olmalıdır. Bu, x 2 veya x 4 olmasını gerektirdiğinden, 0 x 4 olur. (c) (f f)(x) = f(f(x)) = f( x) = x = 4 x f f fonksiyonunun tanım kümesi [0, ) aralığıdır. Buradan g f fonksiyonunun tanım kümesi olarak [0, 4] bulunur. Öğr.Gör.Dr. Meltem Altunkaynak MAT 1009 Matematik I 74/ 110 Öğr.Gör.Dr. Meltem Altunkaynak MAT 1009 Matematik I 75/ 110 Örnek... Örnek (d) (g g)(x) = g(g(x)) = g( 2 x) = 2 2 x Bu ifadenin tanımlı olması için 2 x 0 ya da x 2 ve 2 2 x 0 olmalıdır. Son eşitsizlik 2 x 2 ya da 2 x 4 olmasına denktir. Bu da 2 x 2 demek olduğundan, g g nin tanım kümesi [ 2, 2] kapalı aralığıdır. Örnek : Verilen F(x) = cos 2 (x+9) için, F = f g h olacak biçimde f, g ve h fonksiyonlarını bulunuz. Çözüm: F(x) = [cos(x+9)] 2 olduğundan F fonksiyonu önce 9 ile toplama, sonra toplamın kosinüsünü alma ve en sonunda da kare alma demektir. Öğr.Gör.Dr. Meltem Altunkaynak MAT 1009 Matematik I 76/ 110 Öğr.Gör.Dr. Meltem Altunkaynak MAT 1009 Matematik I 77/ 110

21 Örnek... Ters Fonksiyonlar ve Logaritmalar Böylece olarak alırsak, h(x) = x+9 g(x) = cosx f(x) = x 2 (f g h)(x) = f(g(h(x))) = f(g(x+9)) = Aynı değeri iki kez almayan bir f fonksiyonuna, başka bir deyişle x 1 x 2 için f(x 1 ) f(x 2 ) koşuluna sağlayan bir fonksiyona, bire-bir fonksiyon denir. elde ederiz. f(cos(x+9)) = [cos(x+9)] 2 = F(x) Öğr.Gör.Dr. Meltem Altunkaynak MAT 1009 Matematik I 78/ 110 Öğr.Gör.Dr. Meltem Altunkaynak MAT 1009 Matematik I 79/ 110 Ters Fonksiyonlar ve Logaritmalar Ters Fonksiyonlar ve Logaritmalar Şekil 12 de görüldüğü gibi yatay bir doğru f nin grafiğini birden fazla noktada kesiyorsa, f(x 1 ) = f(x 2 ) olan farklı x 1 ve x 2 olacağından f fonksiyonu bire-bir değildir. Bu nedenle, bir fonksiyonun bire-bir olması için aşağıdaki geometrik ölçütü verebiliriz. Yatay Doğru Ölçütü Bir fonksiyonun bire-bir olması için gerek ve yeter koşul, hiç bir yatay doğrunun grafiği bir kezden fazla kesmemesidir. Şekil 12: Öğr.Gör.Dr. Meltem Altunkaynak MAT 1009 Matematik I 80/ 110 Öğr.Gör.Dr. Meltem Altunkaynak MAT 1009 Matematik I 81/ 110

22 Ters Fonksiyonlar ve Logaritmalar Ters Fonksiyonlar ve Logaritmalar f, tanım kümesi A, görüntü kümesi B olan bire-bir bir fonksiyon olsun. f 1 in tanım kümesi = f nin görüntü kümesi f 1 in görüntü kümesi = f nin tanım kümesi. f fonksiyonunun tersi, f 1, tanım kümesi B, görüntü kümesi A olan ve B kümesindeki her y için ile tanımlanan fonksiyondur. f 1 (y) = x f(x) = y Öğr.Gör.Dr. Meltem Altunkaynak MAT 1009 Matematik I 82/ 110 Öğr.Gör.Dr. Meltem Altunkaynak MAT 1009 Matematik I 83/ 110 Ters Fonksiyonlar ve Logaritmalar Ters Fonksiyonlar ve Logaritmalar Örneğin, f(x) = x 3 fonksiyonun tersi f 1 (x) = x 1/3 fonksiyonudur. Eğer y = x 3 ise, dir. f 1 (y) = f 1 (x 3 ) = (x 3 ) 1/3 = x Uyarı : f 1 gösterimindeki 1 bir kuvvet değildir. Başka bir deyişle, f 1 ile 1/f(x) birbirine eşit değildir. Geleneksel olarak x ile bağımsız değişkeni gösterdiğimizden, eğer f 1 ile çalışıyorsak tanımda x ve y nin yerlerini değiştirip f 1 (x) = y f(y) = x (2) yazarız.tanımda y yi ve (2) de x i yerine koyarak, yok etme kuralları olarak bilinen formüllerini elde ederiz. f 1 (f(x)) = x f(f 1 (x)) = x x A x B Öğr.Gör.Dr. Meltem Altunkaynak MAT 1009 Matematik I 84/ 110 Öğr.Gör.Dr. Meltem Altunkaynak MAT 1009 Matematik I 85/ 110

23 Birebir fonksiyonun tersini bulmak Örnek Örnek : f(x) = x 3 +2 fonksiyonunun tersini bulunuz. ADIM 1 y = f(x) yazınız. ADIM 2 Bu denklemde x i y cinsinden çözünüz (olanaklıysa). ADIM 3 f 1 fonksiyonunu x in fonksiyonu olarak yazabilmek için x ve y nin yerlerini değiştiriniz. Bu da y = f 1 (x) biçiminde bir ifade verir. Çözüm: Yukarıda verilen adımlara uyarak, önce y = x 3 +2 yazarız. Sonra, bu denklemi x için çözeriz: x 3 = y 2 x = 3 y 2 Öğr.Gör.Dr. Meltem Altunkaynak MAT 1009 Matematik I 86/ 110 Öğr.Gör.Dr. Meltem Altunkaynak MAT 1009 Matematik I 87/ 110 Örnek... Ters Fonksiyonlar ve Logaritmalar f fonksiyonunun tersini bulma adımlarında x ile y nin yerlerini değiştirme adımı, bize f 1 fonksiyonunun grafiğini f nin grafiğinden bulma yöntemini de verir. x = 3 y 2 Son olarak, x ile y nin yerlerini değiştiririz: y = 3 x 2 Dolayısıyla, verilen fonksiyonun tersi f 1 (x) = 3 x 2 dir. f(a) = b için yeterli ve gerekli koşul f 1 (b) = a olduğundan, (a,b) noktasının f nin grafiği üzerinde olması için yeterli ve gerekli koşul (b, a) noktasının f 1 in grafiği üzerinde olmasıdır. Diğer yandan (b, a) noktasının y = x doğrusuna göre yansımasıdır. Öğr.Gör.Dr. Meltem Altunkaynak MAT 1009 Matematik I 88/ 110 Öğr.Gör.Dr. Meltem Altunkaynak MAT 1009 Matematik I 89/ 110

24 Ters Fonksiyonlar ve Logaritmalar f nin grafiğinin y = x doğrusuna göre yansıması, f 1 fonksiyonunun grafiğini verir. Örnek Örnek: Aynı düzlemde f(x) = 1 x fonksiyonunun ve tersinin grafiklerini çiziniz. Çözüm: Önce, y = 1 x eğrisini (y 2 = 1 x, ya da x = y 2 1 parabolünün üst yarı kolu) çizeriz. Daha sonra bunu y = x doğrusuna yansıtıp, f 1 in grafiğini buluruz. Öğr.Gör.Dr. Meltem Altunkaynak MAT 1009 Matematik I 90/ 110 Öğr.Gör.Dr. Meltem Altunkaynak MAT 1009 Matematik I 91/ 110 Örnek... Grafiği doğrulama amacıyla, f 1 in ifadesinin, x > 0 için f 1 (x) = x 2 1 olduğuna dikkat ediniz. Dolayısıyla, f 1 fonksiyonunun grafiği, y = x 2 1 parabolünün sağ yarı koludur, ve bu sonuç grafik uyumludur. Logaritma Fonksiyonları a > 0 ve a 1 için, f(x) = a x fonksiyonu artan veya azalan olduğundan, Yatay Doğru Ölçütü gereğince, bire-birdir. Bu nedenle, tersi f 1 vardır. Bu fonksiyona a tabanına göre logaritma fonksiyonu adı verilir ve log a ile gösterilir. Öğr.Gör.Dr. Meltem Altunkaynak MAT 1009 Matematik I 92/ 110 Öğr.Gör.Dr. Meltem Altunkaynak MAT 1009 Matematik I 93/ 110

25 Logaritma Fonksiyonları Logaritma Fonksiyonları Ters fonksiyon için koşulunu kullanırsak, elde ederiz. f 1 (x) = y f(y) = x log a x = y a y = x Bu nedenle, 0 < x için log a x, a tabanının x sayısını vermesi için gerekli olan üssüdür. Yok etme kuralları f(x) = a x ve f 1 (x) = log a x özelinde kullanılırsa log a (a x ) = x, x R a log a x = x, x > 0 elde edilir. Örneğin 10 3 = 0,001 olduğundan, log = 3 dür. Öğr.Gör.Dr. Meltem Altunkaynak MAT 1009 Matematik I 94/ 110 Öğr.Gör.Dr. Meltem Altunkaynak MAT 1009 Matematik I 95/ 110 Logaritma Fonksiyonları log a x logaritma fonksiyonunun tanım kümesi (0, ), görüntü kümesi ise R dir. Grafiği ise y = a x fonksiyonunun y = x doğrusuna göre yansımasıdır. Logaritma Fonksiyonları Şekil 13, 1 < a için bir örnektir. ( En önemli logaritma fonksiyonlarının tabanı a > 1 dir.) 0 < x için y = a x fonksiyonu çok artan bir fonksiyon olduğundan, 1 < x değerleri için y = log a x fonksiyonu çok yavaş artan bir fonksiyondur. Şekil 13: Öğr.Gör.Dr. Meltem Altunkaynak MAT 1009 Matematik I 96/ 110 Şekil 14: Öğr.Gör.Dr. Meltem Altunkaynak MAT 1009 Matematik I 97/ 110

26 Logaritma Fonksiyonları Logaritma Kuralları Şekil 14, a sayısının farklı değerleri için log a x fonksiyonlarının grfiklerini vermektedir. log a 1 = 0 olduğundan, tüm logaritma fonksiyonlarının grafikleri (1, 0) noktasından geçerler. x ve y pozitif sayılar için 1 log a (xy) = log a x+log a y ( ) x 2 log a = log y a x log a y 3 log a (x r ) = rlog a x (Burada r gerçel sayıdır.) Öğr.Gör.Dr. Meltem Altunkaynak MAT 1009 Matematik I 98/ 110 Öğr.Gör.Dr. Meltem Altunkaynak MAT 1009 Matematik I 99/ 110 Doğal Logaritma Doğal Logaritma e tabanına göre logaritmaya doğal logaritma denir ve özel bir göseterime sahiptir: log e x = lnx doğal logaritma fonksiyonunu tanımlayan özellikler biçimini alır. lnx = y e y = x ln(e x ) = x x R e lnx = x x > 0 Özel olarak x = 1 alırsak, lne = 1 elde ederiz. Herhangi tabana göre logaritmayı aşağıdaki gibi ifade edebiliriz. log a x = lnx lna, a > 0, a 1 Öğr.Gör.Dr. Meltem Altunkaynak MAT 1009 Matematik I 100/ 110 Öğr.Gör.Dr. Meltem Altunkaynak MAT 1009 Matematik I 101/ 110

27 Doğal Logaritma Üstel fonksiyon y = e x in ve tersi doğal logaritma fonksiyonunun grafikleri Şekil 15 de gösterilmiştir. y = e x eğrisi, y eksenini 1 eğimle kestiğinden, y = lnx eğrisi, x eksenini 1 eğimle keser. Örnek Örnek: y = ln(x 2) 1 fonksiyonunun grafiğini çiziniz. Çözüm: Şekil 15 te verilen y = lnx fonksiyonunun grafiğini sağ tarafa iki birim kaydırarak y = ln(x 2) grafiğini, sonra da aşağıya bir birim kaydırarak y = ln(x 2) 1 fonksiyonunun grafiğini elde ederiz. Şekil 15: Öğr.Gör.Dr. Meltem Altunkaynak MAT 1009 Matematik I 102/ 110 Öğr.Gör.Dr. Meltem Altunkaynak MAT 1009 Matematik I 103/ 110 Doğal Logaritma Artan bir fonksiyon olan lnx, 1 < x değerleri için çok yavaş artar. ln x, x in tün pozitif kuvvet fonksiyonlarından daha yavaş büyür. Bu gerçeği görmek için y = lnx ve y = x 1/2 = x fonksiyonlarının grafikleri Şekil 16 ve 17 da çizilmiştir. Başlangıçta iki fonksiyon da benzer davranış gösterirken, daha sonra kök fonksiyonunun logaritmadan daha hızlı büyüdüğü görülmektedir. Parametrik Eğriler Bir parçacığın Şekil 18 deki C eğrisi üzrinde hareket ettiğini varsayalım. Şekil 18: Şekil 16: Şekil 17: Öğr.Gör.Dr. Meltem Altunkaynak MAT 1009 Matematik I 104/ 110 C eğrisi, Düşet Doğru Ölçütü nedeni ile y = f(x) gibi bir denklemle betimlenemez. Ama parçacığın x ve y koordinatları zamanın fonksiyonlarıdır, ve dolayısıyla x = f(t) ve y = f(t) yazabiliriz. Öğr.Gör.Dr. Meltem Altunkaynak MAT 1009 Matematik I 105/ 110

28 Parametrik Eğriler Parametrik Eğriler Böyle bir denklem çifti, bir eğriyi betimlemek için çoğu zaman uygun bir yoldur ve aşağıdaki gibi tanımlanır. x ve y üçüncü bir değişken ( parametre olarak adlandırılan) t nin fonksiyonları olarak x = f(t) y = g(t) (parametrik denklemler olarak adlandırılan) denklemleriyle verilmiş olsun. t nin her değeri düzlemde bir (x, y) noktası belirler. t değiştikçe (x,y) = (f(t),g(t)) noktalarıda değişir ve bir C eğrisi izler. Böyle tanımlanan eğrilere parametrik eğri diyeceğiz. t ile gösterilen parametrenin her zaman zamanı göstermesi şart değildir ve aslında parametre için t den başka harfide kullanabilirdik. Yinede çoğu uygulamada t zamanı gösterir ve bu nedenle, (x, y) = (f(t), g(t)) gösterimini bir parçacığın t zamanındaki konumu olarak yorumlayabiliriz. x = f(t) y = g(t) a t b parametrik denklemleri ile betimlenen eğrinin başlangıç noktası (f(a),g(a)), bitiş noktası ise (f(b),g(b)) dir. Öğr.Gör.Dr. Meltem Altunkaynak MAT 1009 Matematik I 106/ 110 Öğr.Gör.Dr. Meltem Altunkaynak MAT 1009 Matematik I 107/ 110 Örnek Örnek... Bu örnekte parametre t, Şekil 19 de gösterildiği gibi, (radyan olarak ölçülen) açı olarak yorumlanabilir. Örnek: Parametrik denklemleri x = cost, y = sint, 0 t 2π olan eğriyi bulunuz. Çözüm: Üzerinde belirleyeceğimiz noktaları birleştirerek fikir sahibi olabileceğimiz bir eğrinin bir daire olabileceği anlaşılıyor. Bu savı doğrulamak için yine parametre t yi yok edelim. x 2 +y 2 = cos 2 t+sin 2 t = 1. Buna göre, (x,y) noktası birim çember x 2 +y 2 = 1 üzerinde hareket eder. Şekil 19: Öğr.Gör.Dr. Meltem Altunkaynak MAT 1009 Matematik I 108/ 110 t değerleri 0 dan 2π ye artarken, (x,y) = (cost,sint) noktası çemberin üzerinde (1,0) noktasından başlayıp saat yönünün tersi yönünde bir kere dolanır. Öğr.Gör.Dr. Meltem Altunkaynak MAT 1009 Matematik I 109/ 110

29 Örnek Örnek:(Sikloid) Bir çember, düzgün bir doğru üzerinde yuvarlanarak hareket ederken, çember üzerindeki P noktasının izlediği eğriye sikloid denir (bkz. Şekil 20). Çemberin yarıçapı r ise, ve çember x ekseni üzerinde yuvarlanıyor ve P noktasının bir konumu başlangıç noktasıysa, sikloidin parametrik denklemi olarak elde edilir. x = r(θ sinθ) y = r(1 cosθ) θ R Şekil 20: Öğr.Gör.Dr. Meltem Altunkaynak MAT 1009 Matematik I 110/ 110

MAT1009 Matematik I. Ders Notları. Dokuz Eylül Üniversitesi

MAT1009 Matematik I. Ders Notları. Dokuz Eylül Üniversitesi MAT9 Matematik I Ders Notları Dokuz Eylül Üniversitesi 26 2 İçindekiler Fonksiyonlar 5. Polinomlar................................................. 7.2 Trigonometrik Fonksiyonlar.......................................

Detaylı

7.2 Fonksiyon ve Fonksiyon Tanımları (I) Fonksiyon ve Fonksiyon Tanımları (II)

7.2 Fonksiyon ve Fonksiyon Tanımları (I) Fonksiyon ve Fonksiyon Tanımları (II) 7.2 Fonksiyon ve Fonksiyon Tanımları (I) Tanım kümesindeki her elemanın değer kümesinde bir ve yalnız bir görüntüsü varsa, tanım kümesinden değer kümesine olan bağıntıya fonksiyon denir. Fonksiyonu f ile

Detaylı

Üç Boyutlu Uzayda Koordinat sistemi

Üç Boyutlu Uzayda Koordinat sistemi Üç Boyutlu Uzayda Koordinat sistemi Uzayda bir noktayı ifade edebilmek için ilk önce O noktasını (başlangıç noktası) ve bu noktadan geçen ve birbirine dik olan üç yönlü doğruyu seçerek sabitlememiz gerekir.

Detaylı

Aralıklar, Eşitsizlikler, Mutlak Değer

Aralıklar, Eşitsizlikler, Mutlak Değer ARALIKLAR Gerçel sayıların, aralık olarak adlandırılan bazı kümeleri kalkülüste sık sık kullanılır ve geometrik olarak doğru parçalarına karşılık gelir. Örneğin, a < b ise, a dan b ye açık aralık, a ile

Detaylı

Cebirsel Fonksiyonlar

Cebirsel Fonksiyonlar Cebirsel Fonksiyonlar Yazar Prof.Dr. Vakıf CAFEROV ÜNİTE 4 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; polinom, rasyonel ve cebirsel fonksiyonları tanıyacak ve bu türden bazı fonksiyonların grafiklerini öğrenmiş

Detaylı

LYS MATEMATİK DENEME - 1

LYS MATEMATİK DENEME - 1 LYS MATEMATİK DENEME - BU SORULAR FİNAL EĞİTİM KURUMLARI TARAFINDAN SAĞLANMIŞTIR. İZİNSİZ KOPYALANMASI VE ÇOĞALTILMASI YASAKTIR, YAPILDIĞI TAKDİRDE CEZAİ İŞLEM UYGULANACAKTIR. LYS MATEMATİK TESTİ. Bu testte

Detaylı

x e göre türev y sabit kabul edilir. y ye göre türev x sabit kabul edilir.

x e göre türev y sabit kabul edilir. y ye göre türev x sabit kabul edilir. TÜREV y= f(x) fonksiyonu [a,b] aralığında tanımlı olsun. Bu aralıktaki bağımsız x değişkenini h kadar arttırdığımızda fonksiyon değeri de buna bağlı olarak değişecektir. Fonksiyondaki artma miktarını değişkendeki

Detaylı

1. BÖLÜM Polinomlar BÖLÜM II. Dereceden Denklemler BÖLÜM II. Dereceden Eşitsizlikler BÖLÜM Parabol

1. BÖLÜM Polinomlar BÖLÜM II. Dereceden Denklemler BÖLÜM II. Dereceden Eşitsizlikler BÖLÜM Parabol ORGANİZASYON ŞEMASI . BÖLÜM Polinomlar... 7. BÖLÜM II. Dereceden Denklemler.... BÖLÜM II. Dereceden Eşitsizlikler... 9. BÖLÜM Parabol... 5 5. BÖLÜM Trigonometri... 69 6. BÖLÜM Karmaşık Sayılar... 09 7.

Detaylı

Matematik 1 - Alıştırma 1. i) 2(3x + 5) + 2 = 3(x + 6) 3 j) 8 + 4(2x + 1) = 5(x + 3) + 3

Matematik 1 - Alıştırma 1. i) 2(3x + 5) + 2 = 3(x + 6) 3 j) 8 + 4(2x + 1) = 5(x + 3) + 3 Matematik 1 - Alıştırma 1 A) Denklemler 1. Dereceden Denklemler 1) Verilen denklemlerdeki bilinmeyeni bulunuz (x =?). a) 4x 6 = x + 4 b) 8x + 5 = 15 x c) 7 4x = 1 6x d) 7x + = e) 5x 1 = 10x + 6 f) 0x =

Detaylı

Lys x 2 + y 2 = (6k) 2. (x 2k) 2 + y 2 = (2k 5) 2 olduğuna göre x 2 y 2 =? Cevap: 14k 2

Lys x 2 + y 2 = (6k) 2. (x 2k) 2 + y 2 = (2k 5) 2 olduğuna göre x 2 y 2 =? Cevap: 14k 2 1. 1 =? Lys 1 7. x + y = (6k) (x k) + y = (k 5) olduğuna göre x y =?. 6 a.b = ise a + 1 b. b 1 a =? 1k 8. x ve y birbirinden farklı pozitif gerçel sayılar olmak üzere, x y y x. x.y = (x y) ise x y =?.

Detaylı

2(1+ 5 ) b = LYS MATEMATİK DENEMESİ. işleminin sonucu kaçtır? A)2 5 B)3 5 C)2+ 5 D)3+ 5 E) işleminin sonucu kaçtır?

2(1+ 5 ) b = LYS MATEMATİK DENEMESİ. işleminin sonucu kaçtır? A)2 5 B)3 5 C)2+ 5 D)3+ 5 E) işleminin sonucu kaçtır? 017 LYS MATEMATİK DENEMESİ Soru Sayısı: 50 Sınav Süresi: 75 ı 1. 4. (1+ 5 ) 1+ 5 işleminin sonucu kaçtır? A) 5 B)3 5 C)+ 5 işleminin sonucu kaçtır? D)3+ 5 E)1+ 5 A) B) 1 C) 1 D) E) 3. 4 0,5.16 0,5 işleminin

Detaylı

PENDİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 10.SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLANI

PENDİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 10.SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLANI PENDİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 0-0 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 0.SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLANI EYLÜL EKİM. Gerçek katsayılı ve tek değişkenli polinomu kavram olarak örneklerle açıklar, polinomun derecesini,

Detaylı

1. Hafta Uygulama Soruları

1. Hafta Uygulama Soruları . Hafta Uygulama Soruları ) x ekseni, x = doğrusu, y = x ve y = x + eğrileri arasında kalan alan nedir? ) y = x 3 ve y = 4 x 3 parabolleri arasında kalan alan nedir? 3) y = x, x y = 4 eğrileri arasında

Detaylı

TÜREV VE UYGULAMALARI

TÜREV VE UYGULAMALARI TÜREV VE UYGULAMALARI 1-TÜREVİN TANIMI VE GÖSTERİLİŞİ a,b R olmak üzere, f:[a,b] R fonksiyonu verilmiş olsun. x 0 (a,b) için lim x X0 f(x)-f( x 0 ) limiti bir gerçel sayı ise bu limit değerine f fonksiyonunun

Detaylı

Örnek 1: 2 x = 3 x = log 2 3. Örnek 2: 3 2x 1 = 2 2x 1 = log 3 2. Örnek 3: 4 x 1 = 7 x 1 = log 4 7. Örnek 4: 2 x = 3 2 x 2 = 3

Örnek 1: 2 x = 3 x = log 2 3. Örnek 2: 3 2x 1 = 2 2x 1 = log 3 2. Örnek 3: 4 x 1 = 7 x 1 = log 4 7. Örnek 4: 2 x = 3 2 x 2 = 3 Soru : f(x) = log x 4 5 fonksiyonunun tanım aralığını bulunuz? a x = b eşitliğinde a ve b belli iken x i bulmaya logaritma işlemi denir. Üstel fonksiyon bire bir ve örten olduğundan ters fonksiyonu vardır.

Detaylı

Halit Tansel Satan, Tolga TANIŞ, Simay AYDIN

Halit Tansel Satan, Tolga TANIŞ, Simay AYDIN YAYIN KURULU Hazırlayanlar Halit Tansel Satan, Tolga TANIŞ, Simay AYDIN YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik Mustafa Burak SANK

Detaylı

Çalışma Soruları 1. a) x > 5 b) y < -3 c) xy > 0 d) x 3 < y e) (x-2) 2 + y 2 > 1. ( ) 2x

Çalışma Soruları 1. a) x > 5 b) y < -3 c) xy > 0 d) x 3 < y e) (x-2) 2 + y 2 > 1. ( ) 2x Çalışma Soruları. Aşağıdaki denklemleri çözünüz: a) 7x = 4x + b) x 7x = x 4 c) x 4 x + = 0. Aşağıdaki eşitsizliklerin çözüm kümelerini belirleyiniz ve aralıklar cinsinden ifade ediniz: a) 4x > 9 b) x 4

Detaylı

Üç Boyutlu Uzayda Koordinat sistemi

Üç Boyutlu Uzayda Koordinat sistemi Üç Boyutlu Uzayda Koordinat sistemi Uzayda bir noktayı ifade edebilmek için ilk önce O noktasını (başlangıç noktası) ve bu noktadan geçen ve birbirine dik olan üç yönlü doğruyu seçerek sabitlememiz gerekir.

Detaylı

(m+2) +5<0. 7/m+3 + EŞİTSİZLİKLER A. TANIM

(m+2) +5<0. 7/m+3 + EŞİTSİZLİKLER A. TANIM EŞİTSİZLİKLER A. TANIM f(x)>0, f(x) - eşitsizliğinin

Detaylı

TÜREVİN UYGULAMALARI. Maksimum ve Minimum Değerler. Tanım : f bir fonksiyon ve D, f nin tanım kümesi olsun.

TÜREVİN UYGULAMALARI. Maksimum ve Minimum Değerler. Tanım : f bir fonksiyon ve D, f nin tanım kümesi olsun. Maksimum ve Minimum Değerler Tanım : f bir fonksiyon ve D, f nin tanım kümesi olsun. TÜREVİN UYGULAMALARI D içindeki her x elemanı için f(c) f(x) ise f fonksiyonunun c noktasında mutlak maksimumumu vardır.

Detaylı

Trigonometrik Fonksiyonlar

Trigonometrik Fonksiyonlar Trigonometrik Fonksiyonlar Yazar Prof.Dr. Vakıf CAFEROV ÜNİTE 6 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; açı kavramını hatırlayacak, açıların derece ölçümünü radyan ölçümüne ve tersine çevirebilecek, trigonometrik

Detaylı

ÖĞRENME ALANI TEMEL MATEMATİK BÖLÜM TÜREV. ALT ÖĞRENME ALANLARI 1) Türev 2) Türev Uygulamaları TÜREV

ÖĞRENME ALANI TEMEL MATEMATİK BÖLÜM TÜREV. ALT ÖĞRENME ALANLARI 1) Türev 2) Türev Uygulamaları TÜREV - 1 - ÖĞRENME ALANI TEMEL MATEMATİK BÖLÜM TÜREV ALT ÖĞRENME ALANLARI 1) Türev 2) Türev Uygulamaları TÜREV Kazanım 1 : Türev Kavramını fiziksel ve geometrik uygulamalar yardımıyla açıklar, türevin tanımını

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 SAYILAR 11 Bölüm 2 KÜMELER 31 Bölüm 3 FONKSİYONLAR

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 SAYILAR 11 Bölüm 2 KÜMELER 31 Bölüm 3 FONKSİYONLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 SAYILAR 11 1.1. Sayı Kümeleri 12 1.1.1.Doğal Sayılar Kümesi 12 1.1.2.Tam Sayılar Kümesi 13 1.1.3.Rasyonel Sayılar Kümesi 14 1.1.4. İrrasyonel Sayılar Kümesi 16 1.1.5. Gerçel

Detaylı

Çalışma Soruları 1. a) x > 5 b) y < -3 c) xy > 0 d) x 3 < y e) (x-2) 2 + y 2 > 1. ( ) 2x

Çalışma Soruları 1. a) x > 5 b) y < -3 c) xy > 0 d) x 3 < y e) (x-2) 2 + y 2 > 1. ( ) 2x Çalışma Soruları. Aşağıdaki denklemleri çözünüz: 7x = 4x + b) x 7x = x 4 c) x 4 x + = 0. Aşağıdaki eşitsizliklerin çözüm kümelerini belirleyiniz ve aralıklar cinsinden ifade ediniz: 4x > 9 b) x 4 < - c)

Detaylı

Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar

Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar Yazar Prof.Dr. Vakıf CAFEROV ÜNİTE 5 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; üstel ve logaritmik fonksiyonları tanıyacak, üstel ve logaritmik fonksiyonların grafiklerini

Detaylı

11. SINIF. No Konular Kazanım Sayısı GEOMETRİ TRİGONOMETRİ Yönlü Açılar Trigonometrik Fonksiyonlar

11. SINIF. No Konular Kazanım Sayısı GEOMETRİ TRİGONOMETRİ Yönlü Açılar Trigonometrik Fonksiyonlar 11. SINIF No Konular Kazanım Sayısı GEOMETRİ Ders Saati Ağırlık (%) 11.1. TRİGONOMETRİ 7 56 26 11.1.1. Yönlü Açılar 2 10 5 11.1.2. Trigonometrik Fonksiyonlar 5 46 21 11.2. ANALİTİK GEOMETRİ 4 24 11 11.2.1.

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 18 Haziran Matematik II Soruları ve Çözümleri. = 1 olur.

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 18 Haziran Matematik II Soruları ve Çözümleri. = 1 olur. Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 8 Haziran 6 Matematik II Soruları ve Çözümleri x, x. f(x) x ise fonksiyonu için,, x olduğuna göre, a b kaçtır? lim + x f ( x) a ve lim x f ( x) b A) B) C) D) E) Çözüm x x için

Detaylı

2012 LYS MATEMATİK SORU VE ÇÖZÜMLERİ Niyazi Kurtoğlu

2012 LYS MATEMATİK SORU VE ÇÖZÜMLERİ Niyazi Kurtoğlu .SORU 8 sayı tabanında verilen (5) 8 sayısının sayı tabanında yazılışı nedir?.soru 6 3 3 3 3 4 6 8? 3.SORU 3 ise 5? 5 4.SORU 4 5 olduğuna göre, ( )? 5.SORU (y z) z(y ) y z yz bulunuz. ifadesinin en sade

Detaylı

Lineer Dönüşümler ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Öğr. Grv.Dr. Nevin ORHUN

Lineer Dönüşümler ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Öğr. Grv.Dr. Nevin ORHUN Lineer Dönüşümler Yazar Öğr. Grv.Dr. Nevin ORHUN ÜNİTE 7 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Vektör uzayları arasında tanımlanan belli fonksiyonları tanıyacak, özelliklerini öğrenecek, Bir dönüşümün,

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. ANADOLU LİSESİ 11.SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLLIK PLANI 11.SINIF KAZANIM VE SÜRE TABLOSU

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. ANADOLU LİSESİ 11.SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLLIK PLANI 11.SINIF KAZANIM VE SÜRE TABLOSU 08-09 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. ANADOLU LİSESİ.SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLLIK PLANI.SINIF KAZANIM VE SÜRE TABLOSU No Konular Kazanım sayısı Ders Saati Ağırlık (%).. TRİGONOMETRİ 7 6 6.. Yönlü

Detaylı

11. SINIF MATEMATİK DERSİ İLERİ DÜZEY ÖĞRETİM PROGRAMI

11. SINIF MATEMATİK DERSİ İLERİ DÜZEY ÖĞRETİM PROGRAMI 11. SINIF MATEMATİK DERSİ İLERİ DÜZEY ÖĞRETİM PROGRAMI Programın öğrencilerde geliştirmeyi hedeflediği becerilerle 11. sınıf matematik öğretim programı ilişkisi Modelleme/Problem çözme Matematiksel Süreç

Detaylı

Konik Kesitler ve Formülleri

Konik Kesitler ve Formülleri Konik Kesitler ve Formülleri Konik Kesitler ve Formülleri B 1 (0, b) P (x, y) A 2 ( a, 0) F 2 ( c, 0) F 1 (c, 0) A 1 (a, 0) B 2 (0, b) Şekil 1: Elips x2 a 2 + y2 b 2 = 1. Konik Kesitler ve Formülleri B

Detaylı

Taşkın, Çetin, Abdullayeva

Taşkın, Çetin, Abdullayeva BÖLÜM Taşkın, Çetin, Abdullaeva FONKSİYONLAR.. FONKSİYON KAVRAMI Tanım : A ve B boş olmaan iki küme a A ve b B olmak üzere ( ab, ) sıralı eleman çiftine sıralı ikili denir. ( ab, ) sıralı ikilisinde a

Detaylı

28/04/2014 tarihli LYS-1 Matematik-Geometri Testi konu analizi SORU NO LYS 1 MATEMATİK TESTİ KAZANIM NO KAZANIMLAR 1 / 31

28/04/2014 tarihli LYS-1 Matematik-Geometri Testi konu analizi SORU NO LYS 1 MATEMATİK TESTİ KAZANIM NO KAZANIMLAR 1 / 31 SORU NO LYS 1 MATEMATİK TESTİ A B KAZANIM NO KAZANIMLAR 1 1 / 31 11 32159 Rasyonel sayı kavramını açıklar. 2 12 32151 İki ya da daha çok doğal sayının en büyük ortak bölenini ve en küçük ortak katını bulur.

Detaylı

12. SINIF. Ağırlık (%) SAYILAR VE CEBİR ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR Üstel Fonksiyon 1 8 4

12. SINIF. Ağırlık (%) SAYILAR VE CEBİR ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR Üstel Fonksiyon 1 8 4 12. SINIF No Konular Kazanım Sayısı Ders Saati Ağırlık (%) 12.1. ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 6 36 17 12.1.1. Üstel Fonksiyon 1 8 4 12.1.2. Logaritma Fonksiyonu 3 18 8 12.1.3 Üstel, Logaritmik Denklemler

Detaylı

Matematikte karşılaştığınız güçlükler için endişe etmeyin. Emin olun benim karşılaştıklarım sizinkilerden daha büyüktür.

Matematikte karşılaştığınız güçlükler için endişe etmeyin. Emin olun benim karşılaştıklarım sizinkilerden daha büyüktür. - 1 - ÖĞRENME ALANI CEBİR BÖLÜM KARMAŞIK SAYILAR ALT ÖĞRENME ALANLARI 1) Karmaşık Sayılar Karmaşık Sayıların Kutupsal Biçimi KARMAŞIK SAYILAR Kazanım 1 : Gerçek sayılar kümesini genişletme gereğini örneklerle

Detaylı

Denklemler İkinci Dereceden Denklemler. İkinci dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler. a,b,c IR ve a 0 olmak üzere,

Denklemler İkinci Dereceden Denklemler. İkinci dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler. a,b,c IR ve a 0 olmak üzere, Bölüm 33 Denklemler 33.1 İkinci Dereceden Denklemler İkinci dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler a,b,c IR ve a 0 olmak üzere, ax 2 + bx + c = 0 biçimindeki her açık önermeye ikinci dereceden bir bilinmeyenli

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 KÜMELER Bölüm 2 SAYILAR

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 KÜMELER Bölüm 2 SAYILAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 KÜMELER 11 1.1. Küme 12 1.2. Kümelerin Gösterimi 13 1.3. Boş Küme 13 1.4. Denk Küme 13 1.5. Eşit Kümeler 13 1.6. Alt Küme 13 1.7. Alt Küme Sayısı 14 1.8. Öz Alt Küme 16 1.9.

Detaylı

MATEMATİK TESTİ LYS YE DOĞRU. 1. Bu testte Matematik ile ilgili 50 soru vardır.

MATEMATİK TESTİ LYS YE DOĞRU. 1. Bu testte Matematik ile ilgili 50 soru vardır. MTMTİK TSTİ LYS-. u testte Matematik ile ilgili 0 soru vardır.. evaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.. u testteki süreniz 7 dakikadır.. a, b, c birer reel sayı

Detaylı

PERGEL YAYINLARI LYS 1 DENEME-6 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 1 MATEMATİK TESTİ KAZANIM NO KAZANIMLAR

PERGEL YAYINLARI LYS 1 DENEME-6 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 1 MATEMATİK TESTİ KAZANIM NO KAZANIMLAR 2013-2014 PERGEL YAYINLARI LYS 1 DENEME-6 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 1 MATEMATİK TESTİ A B KAZANIM NO KAZANIMLAR 1 1 / 31 12 32173 Üslü İfadeler 2 13 42016 Rasyonel ifade kavramını örneklerle açıklar ve

Detaylı

Polinomlar, Temel Kavramlar, Polinomlar Kümesinde Toplama, Çıkarma, Çarpma TEST D 9. E 10. C 11. B 14. D 16. D 12. C 12. A 13. B 14.

Polinomlar, Temel Kavramlar, Polinomlar Kümesinde Toplama, Çıkarma, Çarpma TEST D 9. E 10. C 11. B 14. D 16. D 12. C 12. A 13. B 14. 1. Ünite: Polinomlar Polinomlar, Temel Kavramlar, Polinomlar Kümesinde Toplama, Çıkarma, Çarpma 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Polinomlarda Bölme, Bölüm ve Kalan Bulma 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 10. SINIF MATEMATİK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 10. SINIF MATEMATİK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 07-08 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 0. SINIF MATEMATİK DERSİ 0... Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma prensiplerini kullanarak hesaplar. 0... Sınırsız sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. FEN LİSESİ 11.SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLLIK PLANI 11.SINIF KAZANIM VE SÜRE TABLOSU

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. FEN LİSESİ 11.SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLLIK PLANI 11.SINIF KAZANIM VE SÜRE TABLOSU 08-09 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. FEN LİSESİ.SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLLIK PLANI.SINIF KAZANIM VE SÜRE TABLOSU No Konular Kazanım sayısı Ders Saati Ağırlık (%).. TRİGONOMETRİ 8 6 6.. Yönlü Açılar

Detaylı

2.2 Bazıözel fonksiyonlar

2.2 Bazıözel fonksiyonlar . Bazıözel fonksionlar Kuvvet fonksionu, polinomlar ve rasonel fonksionlar, mutlak değer ve tam değer fonksionları, pratik grafik çizimleri. 1-) Lineer fonksionlar: m ve n sabit saılar olmak üzere f()

Detaylı

Fonksiyonun Limiti. Fonksiyonun Limiti

Fonksiyonun Limiti. Fonksiyonun Limiti Fonksiyonun Limiti x in 2 sayısına yakın değerleri için f(x) = x 2 x + 2 ile tanımlanan f fonksiyonun davranışını inceleye. Aşağıdaki tablo, x in 2 ye yakın fakat 2 den farklı değerleri için f(x) değerlerini

Detaylı

10. SINIF. No Konular Kazanım Sayısı VERİ, SAYMA VE OLASILIK SAYMA VE OLASILIK Sıralama ve Seçme

10. SINIF. No Konular Kazanım Sayısı VERİ, SAYMA VE OLASILIK SAYMA VE OLASILIK Sıralama ve Seçme 10. SINIF No Konular Kazanım Sayısı VERİ, SAYMA VE OLASILIK Ders Saati Ağırlık (%) 10.1. SAYMA VE OLASILIK 8 38 18 10.1.1. Sıralama ve Seçme 6 26 12 10.1.2. Basit Olayların Olasılıkları 2 12 6 SAYILAR

Detaylı

Fonksiyonun Limiti. Fonksiyonun Limiti. Fonksiyonun Limiti. Fonksiyonun Limiti

Fonksiyonun Limiti. Fonksiyonun Limiti. Fonksiyonun Limiti. Fonksiyonun Limiti Fonksiyonun Limiti x in 2 sayısına yakın değerleri için f(x) = x 2 x+2 ile tanımlanan f fonksiyonun davranışını inceleye. Aşağıdaki tablo, x in 2 ye yakın fakat 2 den farklı değerleri için f(x) değerlerini

Detaylı

f fonksiyonuna bir üç değişkenli fonksiyon adı verilir. Daha çok değişkenli fonksiyonlar benzer şekilde tanımlanır.

f fonksiyonuna bir üç değişkenli fonksiyon adı verilir. Daha çok değişkenli fonksiyonlar benzer şekilde tanımlanır. Çok Değişkenli Fonksiyonlar Tanım 1. D düzlemin bir bölgesi, f de D nin her bir (x, y) noktasına bir f(x, y) reel sayısı karşılık getiren bir fonksiyon ise f fonksiyonuna bir iki değişkenli fonksiyon adı

Detaylı

MEB YÖK MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAM GELİŞTİRME PROJESİ. 1. Matematik ile ilgili temel kavramları açıklayabilme.

MEB YÖK MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAM GELİŞTİRME PROJESİ. 1. Matematik ile ilgili temel kavramları açıklayabilme. PROGRAMIN ADI DERSIN ADI DERSİN İŞLENECEĞİ YARIYIL HAFTALIK DERS SAATİ DERSİN SÜRESİ AMAÇLAR 1. Matematik ile ilgili temel kavramları açıklayabilme. MUHASEBE PROGRAMI MATEMATİK 1. Yıl I. Yarıyıl 3 (Teori:

Detaylı

ÖSYM. 1. Bu testte 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz AYT/Matematik

ÖSYM. 1. Bu testte 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz AYT/Matematik MATEMATİK TESTİ 1. Bu testte 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. 2. a bir gerçel sayı olmak üzere, karmaşık sayılarda eşitliği veriliyor.

Detaylı

TEKİRDAĞ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ 10. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLANI

TEKİRDAĞ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ 10. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLANI 9 Eylül- Eylül 0-07 TEKİRDAĞ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ 0. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLANI Veri, Sayma ve Sayma. Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma prensiplerini kullanarak hesaplar. Sıralama

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ANADOLU LİSESİ 12.SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 12.SINIF KAZANIM VE SÜRE TABLOSU

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ANADOLU LİSESİ 12.SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 12.SINIF KAZANIM VE SÜRE TABLOSU 08-09 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ANADOLU LİSESİ.SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI.SINIF KAZANIM VE SÜRE TABLOSU No Konular Kazanım sayısı Ders Saati Ağırlık (%).. ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR

Detaylı

Şekil 23.1: Düzlemsel bölgenin alanı

Şekil 23.1: Düzlemsel bölgenin alanı Bölüm Belirli İntegral Şekil.: Düzlemsel bölgenin alanı Düzlemde kare, dikdörtgen, üçgen, çember gibi iyi bilinen geometrik şekillerin alanlarını bulmak için uygun formüller kullanıyoruz. Ama, uygulamada

Detaylı

1. ÇÖZÜM YOLU: (15) 8 = = 13 13:2 = :2 = :2 = 1.2+1

1. ÇÖZÜM YOLU: (15) 8 = = 13 13:2 = :2 = :2 = 1.2+1 . ÇÖZÜM YOLU: (5) 8 =.8+5 = 3 3:2 = 6.2+ 6:2 = 3.2+0 3:2 =.2+ En son bölümden başlayarak kalanları sıralarız. (5) 8 = (0) 2 2. ÇÖZÜM YOLU: 8 sayı tabanında verilen sayının her basamağını, 2 sayı tabanında

Detaylı

3-1 Koordinat Sistemleri Bir cismin konumunu tanımlamak için bir yönteme gereksinim duyarız. Bu konum tanımlaması koordinat kullanımı ile sağlanır.

3-1 Koordinat Sistemleri Bir cismin konumunu tanımlamak için bir yönteme gereksinim duyarız. Bu konum tanımlaması koordinat kullanımı ile sağlanır. Bölüm 3 VEKTÖRLER Bölüm 3: Vektörler Konu İçeriği Sunuş 3-1 Koordinat Sistemleri 3-2 Vektör ve Skaler nicelikler 3-3 Vektörlerin Bazı Özellikleri 3-4 Bir Vektörün Bileşenleri ve Birim Vektörler Sunuş Fizikte

Detaylı

1. Fonksiyonlar Artan, Azalan ve Sabit Fonksiyon Alıştırmalar Çift ve Tek Fonksiyon

1. Fonksiyonlar Artan, Azalan ve Sabit Fonksiyon Alıştırmalar Çift ve Tek Fonksiyon İçindekiler Cebir 1. Fonksiyonlar....... 1.1 Fonksiyonların Tanım, Değer ve Görüntü Kümesi...... 1.1.1 Fonksiyon.. 1.1. Görüntü Kümesi... 1.1.3 Eşit Fonksiyonlar. 1.1.4 Fonksiyonun Gösterimi. 1.1.4.1 Liste

Detaylı

TRIGONOMETRI AÇI, YÖNLÜ AÇI, YÖNLÜ YAY

TRIGONOMETRI AÇI, YÖNLÜ AÇI, YÖNLÜ YAY TRIGONOMETRI AÇI, YÖNLÜ AÇI, YÖNLÜ YAY A. AÇI Başlangıç noktaları aynı olan iki ışının birleşim kümesine açı denir. Bu ışınlara açının kenarları, başlangıç noktasına ise açının köşesi denir. B. YÖNLÜ AÇI

Detaylı

[ 1, 1] alınırsa bu fonksiyon birebir ve örten olur. Bu fonksiyonun tersine arkkosinüs. f 1 (x) = sin 1 (x), 1 x 1

[ 1, 1] alınırsa bu fonksiyon birebir ve örten olur. Bu fonksiyonun tersine arkkosinüs. f 1 (x) = sin 1 (x), 1 x 1 ..3 Ters Trigonometrik Fonksionlar Önceki kesimde belirtilen bütün trigonometrik fonksionlar perodik olduklarından görüntü kümesindeki her değeri sonsuz noktada alırlar. Bölece trigonometrik fonksionlar

Detaylı

T I M U R K A R A Ç AY, H AY D A R E Ş, O R H A N Ö Z E R K A L K U L Ü S N O B E L

T I M U R K A R A Ç AY, H AY D A R E Ş, O R H A N Ö Z E R K A L K U L Ü S N O B E L T I M U R K A R A Ç AY, H AY D A R E Ş, O R H A N Ö Z E R K A L K U L Ü S N O B E L 1 Denklemler 1.1 Doğru deklemleri İki noktası bilinen ya da bir noktası ile eğimi bilinen doğruların denklemlerini yazabiliriz.

Detaylı

MAKSİMUM-MİNİMUM PROBLEMLERİ

MAKSİMUM-MİNİMUM PROBLEMLERİ 1 MAKSİMUM-MİNİMUM PROBLEMLERİ En büyük veya en küçük olması istenen değer (uzunluk, alan, hacim, vb.) tek değişkene bağlı bir fonksiyon olacak şekilde düzenlenir. Bu fonksiyonun türevinden ekstremum noktasının

Detaylı

10. SINIF MATEMATİK FONKSİYONLARDA İŞLEMLER-1 ÇAKABEY ANADOLU LİSESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ

10. SINIF MATEMATİK FONKSİYONLARDA İŞLEMLER-1 ÇAKABEY ANADOLU LİSESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 10. SINIF MATEMATİK FONKSİYONLARDA İŞLEMLER-1 ÇAKABEY ANADOLU LİSESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 1. ÜNİTE 3.1 FONKSİYONLARLA İŞLEMLER VE UYGULAMALARI Neler öğreneceksiniz? Bir fonksiyon grafiğinden dönüşümler yardımıyla

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 23. LİSELERARASI MATEMATİK YARIŞMASI

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 23. LİSELERARASI MATEMATİK YARIŞMASI DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 23. LİSELERARASI MATEMATİK YARIŞMASI BİREYSEL YARIŞMA SORULARI CEVAPLARI CEVAP KAĞIDI ÜZERİNE YAZINIZ. SORU KİTAPÇIĞINI KARALAMA MAKSATLI KULLANABİLİRSİNİZ 1

Detaylı

LYS Y OĞRU MTMTİK TSTİ LYS-. u testte Matematik ile ilgili soru vardır.. evaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.. u testteki süreniz 7 dakikadır.. a ve b asal

Detaylı

4. Çok büyük ve çok küçük pozitif sayıları bilimsel gösterimle ifade eder.

4. Çok büyük ve çok küçük pozitif sayıları bilimsel gösterimle ifade eder. LENDİRME ŞEMASI ÜNİTE Üslü 1. Bir tam sayının negatif kuvvetini belirler ve rasyonel sayı olarak ifade eder.. Ondalık kesirlerin veya rasyonel sayıların kendileriyle tekrarlı çarpımını üslü sayı olarak

Detaylı

ÜNİTE. MATEMATİK-1 Yrd.Doç.Dr.Ömer TARAKÇI İÇİNDEKİLER HEDEFLER DOĞRULAR VE PARABOLLER

ÜNİTE. MATEMATİK-1 Yrd.Doç.Dr.Ömer TARAKÇI İÇİNDEKİLER HEDEFLER DOĞRULAR VE PARABOLLER HEDEFLER İÇİNDEKİLER DOĞRULAR VE PARABOLLER Birinci Dereceden Polinom Fonksiyonlar ve Doğru Doğru Denklemlerinin Bulunması İkinci Dereceden Polinom Fonksiyonlar ve Parabol MATEMATİK-1 Yrd.Doç.Dr.Ömer TARAKÇI

Detaylı

İç-Çarpım Uzayları ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Öğr. Grv. Dr. Nevin ORHUN

İç-Çarpım Uzayları ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Öğr. Grv. Dr. Nevin ORHUN İç-Çarpım Uzayları Yazar Öğr. Grv. Dr. Nevin ORHUN ÜNİTE Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; R n, P n (R), M nxn vektör uzaylarında iç çarpım kavramını tanıyacak ve özelliklerini görmüş olacaksınız.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 2 CEBİR 43

İÇİNDEKİLER. Bölüm 2 CEBİR 43 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 SAYILAR 13 1.1 Doğal Sayılar 15 1.1.1. Tek ve Çift Sayılar 15 1.1.2. Asal Sayılar 15 1.1.3 Doğal Sayıların Özellikleri 15 1.1.4 Doğal Sayılarda Özel Toplamlar 16 1.1.5. Faktöriyel

Detaylı

MAT MATEMATİK I DERSİ

MAT MATEMATİK I DERSİ MATEMATİK BÖLÜMÜ MAT 0 - MATEMATİK I DERSİ ÇALIŞMA SORULARI Bölüm : Fonksiyonlar. Tanım Kümesi ) f() = ln fonksiyonu verilsin. Tanım kümesini bulunuz. ((0, )\{}) Bölüm : Limit ve Süreklilik.. Limit L Hospital

Detaylı

LYS Y ĞRU MTMTİK TSTİ. u testte Matematik ile ilgili 0 soru vardır.. evaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.. u testteki süreniz 7 dakikadır.., y reel sayılar

Detaylı

Düzlemde Dönüşümler: Öteleme, Dönme ve Simetri. Not 1: Buradaki A noktasına dönme merkezi denir.

Düzlemde Dönüşümler: Öteleme, Dönme ve Simetri. Not 1: Buradaki A noktasına dönme merkezi denir. Düzlemde Dönüşümler: Öteleme, Dönme ve Simetri Düzlemin noktalarını, düzlemin noktalarına eşleyen bire bir ve örten bir fonksiyona düzlemin bir dönüşümü denir. Öteleme: a =(a 1,a ) ve u =(u 1,u ) olmak

Detaylı

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ 1. Bu testte 50 soru vardır.. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FEN LİSESİ 12.SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 12.SINIF KAZANIM VE SÜRE TABLOSU

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FEN LİSESİ 12.SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 12.SINIF KAZANIM VE SÜRE TABLOSU 08-09 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FEN LİSESİ.SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI.SINIF KAZANIM VE SÜRE TABLOSU No Konular Kazanım sayısı Ders Saati Ağırlık (%).. ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. FEN LİSESİ 10.SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 10.SINIF KAZANIM VE SÜRE TABLOSU

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. FEN LİSESİ 10.SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 10.SINIF KAZANIM VE SÜRE TABLOSU 08 09 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. FEN LİSESİ 0.SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 0.SINIF KAZANIM VE SÜRE TABLOSU No Konular Kazanım sayısı Ders Saati Ağırlık (%) VERİ, SAYMA VE OLASILIK 0. SAYMA

Detaylı

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ ALT ÖĞRENME. Örüntü ve Süslemeler

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ ALT ÖĞRENME. Örüntü ve Süslemeler 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ SÜRE ÖĞRENME Ay Hafta D.Saati ALANI EYLÜL 2 Geometri 2 3 Geometri 2 Geometri 2 Olasılıkve ALT

Detaylı

Mat Matematik II / Calculus II

Mat Matematik II / Calculus II Mat - Matematik II / Calculus II Çalışma Soruları Çok Değişkenli Fonksiyonlar: Seviye eğri ve yüzeyler, Limit ve süreklilik wolframalpha.com uygulamasında bir fonksiyonun tanım kümesini bulmak için: x

Detaylı

Bölüm-4. İki Boyutta Hareket

Bölüm-4. İki Boyutta Hareket Bölüm-4 İki Boyutta Hareket Bölüm 4: İki Boyutta Hareket Konu İçeriği 4-1 Yer değiştirme, Hız ve İvme Vektörleri 4-2 Sabit İvmeli İki Boyutlu Hareket 4-3 Eğik Atış Hareketi 4-4 Bağıl Hız ve Bağıl İvme

Detaylı

MAT MATEMATİK I DERSİ

MAT MATEMATİK I DERSİ MATEMATİK BÖLÜMÜ MAT 0 - MATEMATİK I DERSİ ÇALIŞMA SORULARI Bölüm : Fonksiyonlar. Tanım Kümesi ) f() = ln fonksiyonu verilsin. Tanım kümesini bulunuz. ((0, )\{}) Bölüm : Limit ve Süreklilik.. Limit L Hospital

Detaylı

Ders Çözümler: 9.2 Alıştırmalar Prof.Dr.Haydar Eş. 2. Prof.Dr.Timur Karaçay /1a: Kritik noktalar:

Ders Çözümler: 9.2 Alıştırmalar Prof.Dr.Haydar Eş. 2. Prof.Dr.Timur Karaçay /1a: Kritik noktalar: 100 Bölüm 9 Ders 09 9.1 Çözümler: 1. Prof.Dr.Haydar Eş 2. Prof.Dr.Timur Karaçay 9.2 Alıştırmalar 9 1. 215 /1a: Kritik noktalar: f (x) = 3x 2 + 6x = 0 = x 1 = 0, x 2 = 2 Yerel max değer: ( 2,1) Yerel min

Detaylı

9. SINIF Geometri TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR

9. SINIF Geometri TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR 9. SINIF Geometri Amaç-1: Nokta, Doğru, Düzlem, Işın ve Uzayı Kavrayabilme. 1. Nokta, doğru, düzlem ve uzay kavramlarım açıklama. 2. Farklı iki noktadan geçen doğru sayışım söyleme

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 18 Haziran Matematik II Soruları ve Çözümleri. ise fonksiyonu için, = b olduğuna göre, a b kaçtır? = 1 olur.

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 18 Haziran Matematik II Soruları ve Çözümleri. ise fonksiyonu için, = b olduğuna göre, a b kaçtır? = 1 olur. Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) 8 Haziran 6 Matematik II Soruları ve Çözümleri. f (x) + x lim f ( x) a x x ve, x ise fonksiyonu için,, x lim f ( x) b olduğuna göre, a b kaçtır? x A) B) C) D) E) Çözüm x x için,

Detaylı

Temel Kavramlar. (r) Sıfırdan farklı kompleks sayılar kümesi: C. (i) Rasyonel sayılar kümesi: Q = { a b

Temel Kavramlar. (r) Sıfırdan farklı kompleks sayılar kümesi: C. (i) Rasyonel sayılar kümesi: Q = { a b Bölüm 1 Temel Kavramlar Bu bölümde bağıntı ve fonksiyon gibi bazı temel kavramlar üzerinde durulacak, tamsayıların bazı özellikleri ele alınacaktır. Bu çalışma boyunca kullanılacak bazı kümelerin gösterimleri

Detaylı

7. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI

7. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI 7. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI Öğrenme Alanları ve Alt Öğrenme Alanları 7.1. Sayılar ve İşlemler 7.1.1. Tam Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemleri 7.1.2. Rasyonel Sayılar 7.1.3. Rasyonel Sayılarla İşlemler 7.1.4.

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. ANADOLU LİSESİ 10.SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 10.SINIF KAZANIM VE SÜRE TABLOSU

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. ANADOLU LİSESİ 10.SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 10.SINIF KAZANIM VE SÜRE TABLOSU 08 09 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. ANADOLU LİSESİ 0.SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 0.SINIF KAZANIM VE SÜRE TABLOSU No Konular Kazanım sayısı Ders Saati Ağırlık (%) VERİ, SAYMA VE OLASILIK

Detaylı

Ç NDEK LER. Bölüm 4: Üslü Say lar...44 Üslü fadeler...44 Al t rmalar...47 Test Sorular...49

Ç NDEK LER. Bölüm 4: Üslü Say lar...44 Üslü fadeler...44 Al t rmalar...47 Test Sorular...49 Ç NDEK LER Bölüm1: Say Sistemleri...1 Say Sistemi...2 Desimal (Onluk) Say Sistemi...2 Say Basamaklar ve Taban...4 Binary ( kilik) Say Sistemi...4 Oktal (Sekizlik) Say Sistemi...7 Heksadesimal (Onalt l

Detaylı

MATEMATİK ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ - DENEME SINAVI DENEME. Diğer sayfaya geçiniz.

MATEMATİK ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ - DENEME SINAVI DENEME. Diğer sayfaya geçiniz. MATEMATİK. DENEME ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ - DENEME SINAVI. f : X tanımlı y = f() fonksiyonu için lim f ( ) = L ise aşağıdaki önermelerden kaç tanesi kesinlikle doğrudur? 0 I. X dir. 0 II. f() fonksiyonu

Detaylı

PARABOL. çözüm. kavrama sorusu. çözüm. kavrama sorusu

PARABOL. çözüm. kavrama sorusu. çözüm. kavrama sorusu PARABL Bu bölümde birinci dereceden fonksion =f()=a+b ve ikinci dereceden fonksion =f()=a +b+c grafiklerini üzesel olarak inceleeceğiz. f()=a +b+c ikinci dereceden bir bilinmeenli polinom fonksionun grafiği

Detaylı

BÖLÜM I MATEMATİK NEDİR? 13 1.1. Matematik Nedir? 14

BÖLÜM I MATEMATİK NEDİR? 13 1.1. Matematik Nedir? 14 İÇİNDEKİLER Önsöz. V BÖLÜM I MATEMATİK NEDİR? 13 1.1. Matematik Nedir? 14 BÖLÜM II KÜMELER 17 2.1.Küme Tanımı ve Özellikleri 18 2.2 Kümelerin Gösterimi 19 2.2.1 Venn Şeması Yöntemi 19 2.2.2 Liste Yöntemi

Detaylı

Ortak Akıl MATEMATİK DENEME SINAVI

Ortak Akıl MATEMATİK DENEME SINAVI Ortak Akıl LYS MATEMATİK DENEME SINAVI 0505- Ortak Akıl Adem ÇİL Ali Can GÜLLÜ Ayhan YANAĞLIBAŞ Barbaros GÜR Barış DEMİR Celal İŞBİLİR Deniz KARADAĞ Engin POLAT Erhan ERDOĞAN Ersin KESEN Fatih TÜRKMEN

Detaylı

Bir üstel fonksiyondur. Tabanı 2 dir. Bu fonksiyonun değerlerinin ne kadar hızlı arttığına dikkat edelim. f(3) = 2 3 = 8. f(10) = 2 10 = 1024

Bir üstel fonksiyondur. Tabanı 2 dir. Bu fonksiyonun değerlerinin ne kadar hızlı arttığına dikkat edelim. f(3) = 2 3 = 8. f(10) = 2 10 = 1024 BÖLÜM 4 ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR Bu bölümde üstel fonksiyonlar olarak adlandırılan fonksiyonlar sınıfını ele alacağız. Bunlar f(x) = 2 x biçimindeki fonksiyonlardır. Burada bağımsız değişken kuvvettedir.

Detaylı

a) Çıkarma işleminin; eksilen ile çıkanın ters işaretlisinin toplamı anlamına geldiğini kavrar.

a) Çıkarma işleminin; eksilen ile çıkanın ters işaretlisinin toplamı anlamına geldiğini kavrar. 7. SINIF KAZANIM VE AÇIKLAMALARI M.7.1. SAYILAR VE İŞLEMLER M.7.1.1. Tam Sayılarla Toplama, Çıkarma, Çarpma ve Bölme İşlemleri M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar; ilgili problemleri

Detaylı

Bölüm 3: Vektörler. Kavrama Soruları. Konu İçeriği. Sunuş. 3-1 Koordinat Sistemleri

Bölüm 3: Vektörler. Kavrama Soruları. Konu İçeriği. Sunuş. 3-1 Koordinat Sistemleri ölüm 3: Vektörler Kavrama Soruları 1- Neden vektörlere ihtiyaç duyarız? - Vektör ve skaler arasındaki fark nedir? 3- Neden vektörel bölme işlemi yapılamaz? 4- π sayısı vektörel mi yoksa skaler bir nicelik

Detaylı

TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR: BİRİM ÇEMBER YAKLAŞIMI

TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR: BİRİM ÇEMBER YAKLAŞIMI BÖLÜM: 5 TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR: BİRİM ÇEMBER YAKLAŞIMI 5.1 Birim Çember 5.2 Reel Sayıların Trigonometrik Fonksiyonları 5.3 Trigonometrik Grafikler-I 5.4 Trigonometrik Grafikler-II 5.5 Ters Trigonometrik

Detaylı

Çarpanlar ve Katlar

Çarpanlar ve Katlar 8.1.1. Çarpanlar ve Katlar 8.1.2. Üslü İfadeler 8.1.3. Kareköklü İfadeler 8.2.1. Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler 8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların çarpanlarını bulur; pozitif tam sayıları üslü ifade

Detaylı

Mustafa Sezer PEHLİVAN. Yüksek İhtisas Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Mustafa Sezer PEHLİVAN. Yüksek İhtisas Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü * Yüksek İhtisas Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü SAYILAR Doğal Sayılar, Tam Sayılar, Rasyonel Sayılar, N={0,1,2,3,,n, } Z={,-3,-2,-1,0,1,2,3, } Q={p/q: p,q Z ve q 0} İrrasyonel Sayılar, I= {p/q

Detaylı

MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 BU SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 LYS 1 MATEMATİK TESTİ SORULARINI İÇERMEKTEDİR.

MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 BU SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 LYS 1 MATEMATİK TESTİ SORULARINI İÇERMEKTEDİR. Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 9 HAZİRAN 00 BU SORU KİTAPÇIĞI 9 HAZİRAN 00 LYS MATEMATİK

Detaylı

Cahit Arf Matematik Günleri 10

Cahit Arf Matematik Günleri 10 Cahit Arf Matematik Günleri 0. Aşama Sınavı 9 Mart 0 Süre: 3 saat. Eğer n, den büyük bir tamsayı ise n 4 + 4 n sayısının asal olamayacağını gösteriniz.. Çözüm: Eğer n çiftse n 4 +4 n ifadesi de çift ve

Detaylı

Yeşilköy Anadolu Lisesi

Yeşilköy Anadolu Lisesi Yeşilköy Anadolu Lisesi TANIM (KONUYA GİRİŞ) a, b, c gerçel sayı ve a ¹ 0 olmak üzere, ax 2 + bx + c = 0 biçimindeki her açık önermeye ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklem denir. Bu açık önermeyi

Detaylı

ÖZEL TANIMLI FONKSİYONLAR

ÖZEL TANIMLI FONKSİYONLAR ÖZEL TANIMLI FONKSİYONLAR Fonksionlar ve Özel Tanımlı Fonksionlar Özel tanımlı fonksionlar konusu fonksionların alt bir dalıdır. Bu konuu daha ii anlaabilmemiz için fonksionlar ile ilgili bilgilerimizi

Detaylı

8.Konu Vektör uzayları, Alt Uzaylar

8.Konu Vektör uzayları, Alt Uzaylar 8.Konu Vektör uzayları, Alt Uzaylar 8.1. Düzlemde vektörler Düzlemdeki her noktası ile reel sayılardan oluşan ikilisini eşleştirebiliriz. Buna P noktanın koordinatları denir. y-ekseni P x y O dan P ye

Detaylı