TRİGONMETRİK FONKSİYONLAR: DİK ÜÇGEN YAKLAŞIMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TRİGONMETRİK FONKSİYONLAR: DİK ÜÇGEN YAKLAŞIMI"

Transkript

1 TRİGONMETRİK FONKSİYONLAR: DİK ÜÇGEN YAKLAŞIMI Diyelim ki yeryüzünden güneşe olan mesafeyi bulmak istiyoruz. Şerit metre kullanmak açıkçası pratik değildir. Bu nedenle bu sorunun üstesinden gelmek için basit ölçümlerden başka bir şeye ihtiyacımız var. Örneğin, güneş, yeryüzü ve ayın oluşturduğu açıyı, yalnızca bir kolla güneşi, diğeriyle ayı işaret ederek aralarındaki açıyı tahmin ederek bulabiliriz. Anahtar fikir, açılar ve mesafeler arasındaki ilişkileri bulmaktır. Mesafeleri açılardan belirlemenin bir yolu olsaydı, güneşe olan mesafeyi orada bulmadan bulabilirdik. Trigonometrik fonksiyonlar bize ihtiyacımız olan araçları sağlar., dik üçgenin bir açısı ise, o zaman trigonometrik oran sin, 'nin karşı tarafının uzunluğu nun hipotenüsün uzunluğuna bölünmesi olarak tanımlanır. Bu oran, güneş, dünya ve ayın oluşturduğu büyük üçgen dahil olmak üzere, herhangi bir benzer dik üçgen içinde aynıdır. (bkz. Bölüm 6., Exercise 61.). Trigonometrik fonksiyonlar iki farklı fakat eşdeğer yollarla tanımlanabilir: gerçek sayıların fonksiyonları (Bölüm 5) veya açıların fonksiyonları (Bölüm 6). İki yaklaşım birbirinden bağımsızdır, bu nedenle Bölüm 5 veya Bölüm 6 ilk önce incelenebilir. Farklı uygulamalar için farklı yaklaşımlar gerektiğinden burada her iki yaklaşımı da inceliyoruz 6.1 AÇI HESAPLAMASI Bir açı AOB, ortak bir tepe noktası O olan iki ışın R1 ve R'den oluşur (bkz. Şekil 1). Genellikle, bir açı; R1 ışınının R üzerine dönüşü olarak yorumlanır. Bu durumda, R1 başlangıç taraf olarak adlandırılır ve R açının terminal (bağlantı tarafı) tarafı olarak adlandırılır. Eğer dönüş saat yönünün tersine olursa, açı pozitif olarak kabul edilir ve eğer saat yönünde döndürülürse açı negatif kabul edilir.

2 Açı Hesaplaması Bir açının ölçüsü, R1'in R'ye taşınması için gereken tepe noktasındaki dönme miktarıdır. Sezgisel olarak açı ne kadar açılır. Açılar için bir ölçü birimi derecedir. 1 derece açı, başlangıçtaki tarafın tam devirin 1/60'ını döndürerek oluşturulmuştur. Matematik dallarında açıları ölçmek için kullanılan doğal yöntem radyan ölçüsüdür. Bir açının açtığı miktar, merkezinin açının tepesindeki yarıçapı 1 olan bir çemberin yay boyunca ölçülür. RADYAN ÖLÇÜMÜNÜN TANIMI: Yarıçapı 1 olan çember; merkezindeki bir açının tepe noktasından çizilirse, bu açı radyan cinsinden ölçümdür ve (kısaltılmış rad) açıyı belirleyen yayın uzunluğu olur. (Bkz. Şekil ) Yarıçapı 1 olan çemberin çevresi 'dir ve tam bir dönüm rad ölçüsüne sahiptir, düz açı rad ölçüsüne sahiptir ve dik açı / rad ölçüsüne sahiptir. Birim çemberi boyunca uzunluğunda bir yay tarafından kapsanan bir açı radyan ölçüsü 'ye sahiptir ( Bkz. Şekil ).

3 Derece olarak ölçülen tam devir 60 ve radyan cinsinden rad olduğu için, bu iki açı ölçüm yöntemi arasında aşağıdaki basit ilişkiyi elde ederiz. DERECE VE RADYAN ARASINDAKI İLİŞKİ 1. Dereceyi radyana dönüştürmek için π 180. Radyanı dereceye dönüştürmek için 180 Bir radyanın boyutu hakkında fikir edinmek için, 1 rad = ve rad açısının 1 radyan ölçümü Şekil 4'te gösterilmiştir. π ile çarpılır. ile çarpılır. ÖRNEK 1: Radyan ve Derece Arasında Dönüştürme (a) 60 i radyan cinsinden ifade ediniz. ÇÖZÜM: (b) 6 rad ı derece cinsinden ifade ediniz. Terminoloji ile ilgili bir not: Ölçüsü 0 olan bir açı anlamına gelmek için sıklıkla "0 açı" gibi bir cümle kullanırız. STANDART POZİSYON AÇILARI Eğer xy-düzleminde tepe noktası başlangıç noktasında ve başlangıç tarafı pozitif x-ekseni üzerinde çizilirse, bir açı standart konumdadır. Şekil 5 standart pozisyonlardaki açıları örneklemektedir.

4 Standart konumdaki iki açı, kenarları çakışırsa koterminaldir (eş bitim noktasına sahip olan pozitif açı). Şekil 5 de (a) ve (c) koterminaldir. (Koterminal: Başlangıç ve bitim kenarları aynı olan açılar). ÖRNEK : Koterminal Açılar (a) Standart pozisyonda =0 açısı ile koterminal olan açıyı bulunuz. (b) Standart pozisyonda açısı ile koterminal olan açıyı bulunuz. ÇÖZÜM: (a) ile eş bitim noktasına sahip olan pozitif açıları bulmak için 60'ın herhangi bir katını ekleriz. Sonuçta, = 90 ve = 750 = 0 ile koterminaldir. ile eş bitim noktasına sahip olan negatif açıları bulmak için, 60'ın herhangi bir katını çıkarırız = - 0 ve 0-70 = = 0 ile koterminaldir. (Bkz. Şekil 6) ŞEKİL 6

5 (b) ile koterminal olan pozitif açıları bulmak için, 'nin herhangi bir katını ekleriz. Sonuçta, 7 ve 1 4 θ = π ile koterminaldir. ile koterminal olan negatif açıları bulmak için, 'nin herhangi bir katını çıkarırız. Sonuçta, 5 ve θ = π ile koterminaldir. (Bkz. Şekil 7) ŞEKİL 7 ÖRNEK : Eş Bitim Noktasına Sahip Açılar 0 ve 60 derece arasında 190 ile koterminal olan açıyı bulunuz. ÇÖZÜM: 60'ı, 190'den istediğimiz kadar çıkarabiliriz ve elde edilen açı 190 ile eş bitim noktasına sahip olacaktır. Sonuçta = 90 ve (60) = 570 gibi. 0 ile 60 arasındaki istediğimiz açıyı bulmak için, 60'ı 190'dan gerektiği kadar çıkarıyoruz. Bunu yapmanın etkili bir yolu, 60'nin 190'e kaç kez girdiğini, yani 190'i 60'a bölüp, kalanını da aranan açı olarak belirlemektir. Görüldüğü üzere 190, 60 e bölündüğünde kalan kısmı 10'dur (Şekil 8). ŞEKİL 8

6 ÇEMBERSEL YAY UZUNLUĞU Radyan ölçüsü olan bir açı, bir çemberin çevresinin kesir θ π olan bir yaya karşılık gelmektedir. Böylece, yarıçapı r olan çemberde, yay uzunluğu s; açısına karşılık gelmektedir (Şekil 9). ŞEKİL 9 s = θ çemberin çevresi π = θ πr = θr π ÇEMBERSEL YAY UZUNLUĞU r yarıçaplı bir çemberde yay uzunluğu s, radyan merkez açısına karşılık gelmektedir ve s = r için çözüm yapıldığında aşağıdaki önemli formül elde edilir. θ = s r Bu formül herhangi bir yarıçapı r olan bir çemberi kullanılarak radyan ölçüsünü tanımlamamızı sağlar: açısının radyan ölçüsü s / r dir. Burada s, yarıçapında bir çemberi içine alan bir dairesel yayın uzunluğudur. (Bkz. Şekil 10). ŞEKİL 10

7 ÖRNEK 4: Yay Uzunluğu ve Açı Ölçüsü (a) Yarıçapı 10 m olan ve merkez açısı 0 olan bir çemberin yay uzunluğunu bulun. (b) 4 m yarıçaplı bir çember içindeki merkezi bir açı, 6 m uzunluğunda bir yay ile ÇÖZÜM: karşılık gelmektedir. 'nın radyan cinsinden ölçüsünü bulunuz. (a) Örnek 1(b) den 0 = π 6 rad dır. Buna göre yayın uzunluğu s = rθ = (10) π 6 = 5π m (b) srformülünden s 6 rad. r 4 Daire Diliminin Alanı r yarıçaplı dairenin alanı A = r dir. Merkezi açısı olan dairenin bir diliminin alanı, tüm dairenin alanının / kesiri olan alana sahiptir. A dairenin alanı 1 r r = DAİRE DİLİMİNİN ALANI Yarıçapı r olan dairenin, merkezi açısı radyan olan bir diliminin alanı A 1 r ÖRNEK 5: Daire Diliminin Alanı Dairenin yarıçapı m ise, merkez açısı 60 olan bir dairenin alanını bulunuz. ÇÖZÜM: Daire diliminin alanı formülünü kullanabilmek için radyan cinsinden dilimin merkez açısını rad rad. Sonuç olarak, daire diliminin alanı bulmalıyız: NOT: A 1 gerekmektedir. 1 1 A r m r formülünün geçerli olabilmesi için açısının radyan cinsinden olması

8 Dairesel Hareket Bir noktanın Şekil 1'de gösterildiği gibi bir daire boyunca hareket ettiğini varsayalım. Noktanın hareketini tanımlamanın iki yolu vardır: doğrusal hız ve açısal hız. Doğrusal hız, seyahat mesafesinin değişme oranıdır, bu nedenle doğrusal hız, geçen mesafenin geçen zamana bölümüdür. Açısal hız, merkez açısı nın değiştiği hızıdır, bu nedenle açısal hız, bu açı değiştikçe geçen sürenin bölünmesiyle elde edilen radyan sayısıdır. ŞEKİL 1 DOĞRUSAL HIZ VE AÇISAL HIZ Bir noktanın yarıçapı r olan bir daire boyunca hareket ettiğini ve dairenin merkezinden noktaya kadar olan ışın t zamanında radyanları geçtiğini varsayalım. Zamanın t noktasında noktanın hareket ettiği mesafe s = r olsun. Ardından cismin hızı, Açısal Hız Doğrusal Hız r s v t ; Yunaca omega harfidir. ÖRNEK: Doğrusal ve Açısal Hızın Bulunması Bir çocuk, her 10 saniyede 15 devir oranında, fit uzunluğunda bir askıda bir taşı döndürmektedir. Taşın açısal ve doğrusal hızlarını bulunuz. ÇÖZÜM: 10 saniye içinde, açısı 15 x = 0 radyan ile değişir. Yani taşın açısal hızı 0rad rad s r 10s Taşın 10 saniye içinde seyahat ettiği mesafe s15 r15 90 ft.

9 Böylece taşın doğrusal hızı: s 90 ft v 90 ft s t 10 s Açısal hızın daire yarıçapına değil, yalnıza açısına bağlı olduğuna dikkat ediniz. Bununla birlikte, açısal hız ve yarıçapı r i biliyorsak, doğrusal hızı aşağıdaki gibi bulabiliriz: s r v r r t t t DOĞRUDAL VE AÇISAL HIZ ARASINDAKİ İLİŞKİ Bir nokta yarıçapı r olan dairede açısal hız ile hareket ediyor ise, doğrusal hızı v şu şekilde verilir: v r ÖRNEK 7: Doğrusal Hızın Açısal Hız ile Bulunması Bir kadın, tekerlekleri 6 inç çapında olan bir bisiklet sürüyor. Tekerlekler dakika başına 15 devirde (dev / dak) dönerse, seyahat ettiği hızı mil / saat olarak bulun. ÇÖZÜM: Tekerleklerin açısal hızı rad min Tekerleklerin yarıçapı 1 inç olduğu için (çapın yarısı); doğrusal hız: v r , 10. in. min Ayak başına 1 inç, mil başına 580 feet ve saatte 60 dakika olduğundan, saatte mil hızı; 10, 10. in. min 60 min h 61, 61 in. h 9. 7 mi h 1 in. fit 580 ft mi 6, 60 in. mi

10 6. DİK ÜÇGENLERİN TRİGONOMETRİSİ Trigonometrik Oranlar, Özel Üçgenler, Dik Üçgenlerin Trigonometrilerinin Uygulamaları Bu bölümde, dik üçgenlerin kenarlarının trigonometrik oranlar olarak adlandırılan belirli oranlarını incelenecek ve çeşitli uygulamaları yapılacaktır. Trigonometrik Oranlar Dar açılarından biri olan dik üçgeni düşünün. Trigonometrik oranlar aşağıdaki gibi tanımlanmıştır (bkz. Şekil 1) Hipotenüs Karşı Komşu ŞEKİL 1 TRİGONOMETRİK ORANLAR karşı sin hipotenüs hipotenüs csc karşı komşu cos hipotenüs hipotenüs sec komşu karşı tan komşu komşu cot karşı Bu oranlar için kullandığımız kısaltmaların tam adları: sinüs, kosinüs, tanjant, kosekant, sekant, kotanjant dır. açısına sahip herhangi bir iki dik üçgen benzer olduğu için, bu oranlar üçgenin boyutuna bakılmaksızın aynıdır; trigonometrik oranlar sadece açısına bağlıdır (bkz Şekil ). Şekil-

11 ÖRNEK 1: Trigonometrik Oranların Bulunması Şekil 'teki açısının altı trigonometrik oranları bulunuz. ÇÖZÜM: sin cos 5 tan 5 csc sec cot 5 ÖRNEK : Trigonometrik Oranların Bulunması cos 4 bulunuz. ÇÖZÜM: ise dar açı a sahip dik üçgeni çiziniz ve için geri kalan 5 trigonometrik oranı cos, komşu kenarın hipotenüse oranı olarak tanımlandığından dolayı, hipotenüsün uzunluğu 4 ve komşu kenarın uzunluğu olan bir dik üçgen çizebiliriz. sin 4 csc sec 4 7 Özel Üçgenler 7 4 cos 4 cot 7 tan Bazı dik üçgenler, Pisagor teoreminden kolayca hesaplanabilen oranlara sahiptir. Sıkça kullanıldığından bu kısımda bahsedilecektir. İlk üçgen, kare içerisinde 1 nolu tarafta köşegenden çizilerek elde edilir. (bkz Şekil 5). 7

12 Pisagor teoremine göre köşegen uzunluğu açılarına sahiptir (ya da 4, 4 ve dir. Ortaya çıkan üçgen 45, 45 ve 90 ). Şekil 6 daki gibi ikinci üçgeni elde etmek için, kenar uzunluğuna sahip ABC eşkenar üçgeninin tabanına dik açıortay DB çizebiliriz. Pisagor teoremine göre DB kenarının uzunluğu dür. ABC üçgeninin DB açıortayı olduğu için 0, 60 ve 90 açılarına sahip üçgeni elde ederiz (ya da 6, ve ). Şimdi Şekil 5 ve 6'daki özel üçgenleri 0, 45 ve 60 ölçülerindeki açılar için trigonometrik oranları hesaplamak için kullanabiliriz (yada 6, 4 ve ). Tabloda listelenmiştir. Bu özel trigonometrik oranlar sık kullanıldığı için bilinmesinde fayda vardır. Tabii ki, elde edildiği üçgenleri hatırlarsak, daha kolayca hatırlanabilirler. Diğer açılar için trigonometrik oranların değerlerini bulmak için bir hesap makinesi kullanılabilir. Trigonometrik oranlarda kullanılan matematiksel yöntemler (sayısal yöntemler) doğrudan bilimsel hesap makinelerinde hesaplanabilir. Örneğin, SIN tuşuna basıldığında, hesap makinesi verilen açının sinüs değerine yakın bir değer hesaplar. Hesap makineleri sinüs, kosinüs ve tanjant değerlerini verir; diğer oranlar aşağıdaki çarpamaya göre ters ilişkileri kullanarak bunlardan kolaylıkla hesaplanabilir: Bu ilişkilerin trigonometrik oranların tanımından gelip gelmediğini hemen kontrol etmelisiniz. sin t yazdığımızda, radyan ölçüsü t olan açının sinüsünü ifade etmektedir. Örneğin, sin1, radyan ölçüsü 1 olan açının sinüsü anlamına gelir. Bu sayının yaklaşık değerini bulmak için hesap makinesi kullanırken, hesap makinesi radyan moduna ayarlanır. sin

13 Ölçüsü 1 olan açının sinüsünü bulmak istersek, hesap makinesi derece moduna ayarlanır. sin Dik Üçgenlerin Trigonometriye Uygulamaları Üçgen altı parçaya sahiptir: üç açı ve üç yüzlü. Bir üçgeni çözmek demek, üçgen hakkında bilinen bilgilerin hepsini belirlemek demektir; bir başka ifadeyle, üç tarafın uzunluklarını ve üç açının ölçülerini belirlemektir. ÖRNEK : Dik Üçgenin Çözümü Şekil 7'de gösterilen ABC üçgeni için a ve b değerlerini bulunuz. ÇÖZÜM: Görüldüğü üzere geriye kalan açı 60 dir. a'yı bulmak için, a'yı önceden bildiğimiz uzunluklar ve açılara ilişkilendiren bir denklik ararız. ŞEKİL 7 sin 0 a 1 olduğu bilindiğine göre 1 a 1sin Benzer şekilde, cos0 b 1 olduğu bilindiğine göre b 1cos0 1 6 Şekil 8 dik üçgende hipotenüs r ve dar açı bilgisini biliyorsak; a ve b uzunlukları a rsin b rcos ŞEKİL 8 Trigonometrik oranları kullanarak dik üçgenleri çözebilme özelliği, navigasyon, araştırma, astronomi ve mesafelerin ölçülmesindeki birçok problemin temelinde yer

14 almaktadır. Bu bölümde yapılan uygulamalar daima dik üçgenleri içermektedir, ancak sonraki üç bölümde görebileceğimiz gibi, trigonometri dik üçgen olmayan üçgenlerin çözümünde de faydalıdır. Bir sonraki örneği tartışmak için bazı terminolojiye ihtiyacımız var. Bir gözlemci bir nesneye bakıyorsa, o zaman gözlemcinin gözünden nesneye doğru olan çizgiye görüş hattı denir (Bkz. Şekil 9). Gözlemlenen nesne yatayın üstündeyse, görüş hattıyla yatay arasındaki açıya yükseliş açısı denir. Nesne yataydan aşağıda ise, görüş hattı ile yatay arasındaki açıya, alçalış açısı denir. Bu bölümdeki örnek ve alıştırmalardan birçoğunda, zemin seviyesinde varsayımsal bir gözlemci için yükseliş ve alçalış açısı verilecektir. Görüş hattı, eğimli bir düzlem veya bir yamaca benzer fiziksel bir nesneyi izliyorsa, eğim açısı terimini kullanırız. Bir sonraki örnek trigonometrinin ölçüm sorununun önemli bir uygulamasıdır: Uzun bir ağacın yüksekliğini tırmanmak zorunda kalmadan ölçüyoruz! Örnek basit olmasına rağmen sonuç, trigonometrik oranların bu tür problemlere nasıl uygulandığını anlamada temel önem taşır. ÖRNEK 4: Ağacın Yüksekliğinin Bulunması Dev bir çınar ağacı 5 ft uzunluğunda bir gölge oluşturuyor. Güneşin yükseliş açısı 5.7 ise ağacın yüksekliğini bulun. ÇÖZÜM: Ağacın yüksekliği h olsun. Şekil 10'dan şunu görüyoruz: h tan 5.7 Tanjantın tanımından 5 h 5 tan ile çarp h Hesap makinesi kullan Sonuç olarak, ağacın yüksekliği yaklaşık 56 ft'dir.

15 ŞEKİL 10 ÖRNEK 5: Dik Üçgenli bir Problem Bir binanın tabanından 500 fit uzaktaki bir noktadan bir gözlemci, binanın en üstünün yükseliş açısının 4 olduğunu ve binanın üzerindeki bir bayrak direğinin tepesinin yükseliş açısının 7 olduğunu bulmuştur. Binanın yüksekliğini ve bayrak direğinin uzunluğunu bulun. ÇÖZÜM: Şekil 11, durumu göstermektedir. Binanın yüksekliği, Örnek 4'te ağacın yüksekliğini bulduğumuz şekilde bulunur. ŞEKİL 11 h tan 4 Tanjantın tanımından 500 h 500 tan ile çarp h Hesap makinesi kullan Binanın yüksekliği yaklaşık olarak ft dir. Bayrak direğinin uzunluğunu bulmak için önce yerden direğe kadar olan yüksekliği bulalım. k 500 tan 7 h 500 tan 7 h Bayrak direğinin uzunluğunu bulmak için, h'yi k'den çıkarıyoruz. Sonuç olarak bayrak direğinin uzunluğu yaklaşık olarak 55 = ft dir.

16 6. AÇILARIN TRİGONOMETRİK FONKSİYONLARI Açıların Trigonometrik Fonksiyonları, Herhangi Bir Açıda Trigonometrik Fonksiyonların Değerlendirilmesi, Trigonometrik Belirleyiciler, Üçgen Alanları Önceki bölümde, dar açılar için trigonometrik oranlar tanımlandı. Bu kısımda tüm açılar için trigonometrik oranları açılardaki trigonometrik fonksiyonları tanımlayarak genişletilecektir. Bu fonksiyonlarla mutlaka dar açı olması gerekmeden pratik problemler de çözülebilecektir. Açıların Trigonmetrik Fonksiyonu POQ, dar açılı dik üçgen olmak üzere Şekil 1(a) da gösterilmektedir. nın standart pozisyondaki konumu Şekil 1(b) de gösterilmektedir. Hipotenüs Karşı komşu ŞEKİL 1 P = P (x, y); nın uç noktasıdır. POQ üçgeninde karşı kenarın uzunluğu y ve komşu kenarın uzunluğu x dir. Pisagor Teoremimini kullanarak hipotenüsün değerinin r x y dir. Sonuç olarak; sin y r cos x r tan y x Diğer trigonometrik fonksiyonlar için benzer şekilde hesaplanabilmektedir. Açıların trigonometrik fonksiyonlarını aşağıdaki gibi tanımlıyoruz (Bkz. Şekil ). ŞEKİL

17 TRİGONOMETRİK FONKSİYONLARIN TANIMI standart pozisyonda bir açı ve P(x,y) uç kenarda nokta olmak üzere, eğer r x y orijinden P(x,y) noktası arasındaki uzaklık ise sin y r x cos r r csc, y 0 r sec, x y x y tan, x x 0 0 cot, y 0 x y 0'a bölme tanımlanmamış bir işlem olduğundan belirli trigonometrik fonksiyonlar belirli açılar için tanımlanmamıştır. Örneğin tan90 y x x = 0 olduğu için tanımsızdır. Trigonometrik fonksiyonların tanımlanamayacağı açılar, 0 açısının uç nokta tarafındaki bir noktanın x veya y koordinatının 0 olduğu açılardır. Bunlar kadran (çeyrek) açılardır; koordinat eksenleri ile sınırları olan açılardır. Önemli nokta; trigonometrik fonksiyonların değerlerinin P(x,y) noktasının seçimine P x,y bağlı olmadığıdır. Bunun nedeni eğer nokta ise POQ ve P OQ üçgenleri benzerdir. Şekil ^ deki gibi uç nokta üzerinde başka bir Trigonometrik Fonksiyonların Herhangi Bir Açıyla Değerlendirilmesi Tanım gereği, açısı I. Bölgenin in uç tarafında ise bütün trigonometrik fonksiyonların değerlerinin hepsinin pozitif olduğunu görülmektedir. [ r her zaman pozitiftir çünkü başlangıç noktasından P(x,y) noktasına olan uzaklıktır.] nın uç kenarı II. Bölgede ise x negatif ya pozitiftir. Sonuç olarak sin ve csc pozitif, diğer trigonometrik fonksiyonlar negatif değerlere sahiptir. Aşağıdaki tabloda diğer bilgileri kontrol edebilirsiniz. TRİGONOMETRİK FONKSİYONLARIN İŞARETLERİ Bölge Pozitif Fonksiyonlar Negatif Fonksiyonlar I Hepsi Hiçbiri II sin,csc cos, sec, tan, cot III tan, cot sin, csc, cos, sec

18 **********Gerçel Sayıların Trigonometrik Fonksiyonlar ile İlişkisi****** Birim çemberini kullanarak tanımlanmış trigonometrik fonksiyonlar daha önce incelemişti (Bölüm 5). Bir açının trigonometrik fonksiyonlarıyla nasıl ilişkili olduklarını görmek için, koordinat düzlemindeki birim çember ile başlayalım. P(x,y) birim çemberde uzunluğu t olan bir yay tarafından belirlenen uç nokta olsun. Sonra t, çemberin merkezinde bir açısının karşısına yer almaktadır. P noktasından x ekseni üzerinde Q noktasına dikey çizgi çizersek, OPQ üçgeninin şekli gösterildiği gibi uzunlukları x ve y olan bir dik üçgen çizilir. Şimdi, gerçek sayı t'nin trigonometrik fonksiyonlarının tanımına göre; sint y cos t x açısının trigonometrik fonksiyonlarının tanımına göre; komşu y sin y hipotenüs 1 karşı x cos x hipotenüs 1

19 Eğer radyan cinsinden ölçülürse = t olur. (Aşağıdaki şekle bakınız.) Trigonometrik fonksiyonları tanımlamanın iki yolunu karşılaştırdığımızda, bunların aynı olduğunu görürüz. Başka bir deyişle, fonksiyonlar olarak, verilen bir reel sayıya özdeş değerler atarlar. (Gerçel sayı bir durumda 'nin radyan ölçüsüdür ya da diğerinin yay uzunluğu t'dir.) Neden trigonometriyi iki farklı yoldan inceliyoruz? Çünkü farklı uygulamalar trigonometrik fonksiyonları farklı şekilde görmemizi gerektirir. ÖRNEK 1: Açıların Trigonometrik Fonksiyonlarını Bulma (a) cos 15 (b) tan 90 değerlerini bulunuz. ÇÖZÜM: (a) Şekil 4 den cos 15 = -x / r dir. Fakat cos 45 = x / r ve cos 45 = ise cos15 (b) 90 ve 0 açılar koterminal (eş bitim noktasına sahip açılar) olduklarından Şekil den görüldüğü üzere tan 90 tan 0 dir ve tan 0 ise tan 90

20 Örnek 1'den, dar olmayan açılardaki trigonometrik fonksiyonların dar bir açıya karşılık gelen trigonometrik fonksiyonlarla aynı değere (işaretleri hariç) sahip olduğunu görüyoruz. Bu dar açıya referans açısı denir. REFERANS AÇI standart konumda bir açı olsun. ile ilişkili referans açısı, 'nin uç tarafı ve x-ekseni tarafından oluşturulan dar açıdır. Şekil 6, bir referans açı ı bulmak için, açısının uç tarafının bulunduğu bölgenin bilinmesi faydalı olduğunu göstermektedir. ŞEKİL 6: açısı için referans açı ÖRNEK : REFERANS AÇININ BULUNMASI Verilen açıları için referans açılarını bulunuz. 5 (a) (b) 870 ÇÖZÜM: (a) Referans açısı, 5 açısının uç tarafı ve x-ekseni tarafından oluşturulan dar açıdır. (Bkz. Şekil7). Bu açının uç tarafı IV. bölgede olduğu için, referans açısı 5 (b) 870 ve 150 koterminaldir ( çünkü 870 (60) = 150). Sonuç olarak bu açının uç tarafı II. Bölgede olduğu için

21 VERİLEN BİR AÇI İÇİN TRİGONOMETRİK FONKSİYONUN DEĞERİNİNİ HESAPLANMASI Herhangi bir açısı için trigonometrik fonksiyonların değerlerini bulmak için aşağıdaki adımları gerçekleştiririz. 1. açısı ile ilişkili bulunur.. 'nin trigonometrik fonksiyonunun işaretini, nin bulunduğu bölgeye göre belirleyin.. 'nin trigonometrik fonksiyonunun değeri, işaretin haricinde 'nin trigonometrik fonksiyonunun değeri olarak aynıdır. ÖRNEK : Referans Açıtı Kullanarak Trigonometrik Fonksiyonların Değerinin Bulunması Verilen açıların değerlerini hesaplayınız. (a) sin 40 ve (b) cot 495 ÇÖZÜM: (a) Bu açı uç tarafını Şekil 9'da gösterildiği gibi III Bölgededir. Referans açısı bu nedenle = 60'dır ve sin 40'un değeri negatiftir. Böylece

22 (b) 495, 15 ile koterminaldir. Bu açının uç tarafı Şekil 10 da gösterildiği gibi II. bölgededir. Sonuç olarak referans açı = 45 ve cot 495 nin değeri ÖRNEK 4: Referans Açıtı Kullanarak Trigonometrik Fonksiyonların Değerinin Bulunması Verilen açıların değerlerini hesaplayınız. (a) ÇÖZÜM: 16 sin ve (b) sec 4 (a) 16 açısı 4 açısı ile koterminaldir ve bu açılar III. bölgede yer almaktadır. (Bkz. Şekil 11). Sonuç olarak referans açı 4 dir. sin fonksiyonu III.bölgede negatif işarete sahip olduğu için

23 (b) 4 açısı IV.bölgededir ve referans açısı fonksiyonu pozitif olduğu için 4 dir. (Bkz. Şekil 1). Bu bölgede sekant Açıların trigonometrik fonksiyonları, trigonometrik özdeşlikler olarak adlandırılan birkaç önemli denklem aracılığıyla birbirleriyle ilişkilidir. Ters özdeşlikler ile önceden çalışılmıştı. Bu özdeşlikler herhangi bir açıyla için denklemin her iki tarafında tanımlıdır. Pisagor özdeşlikleri Pisagor teoreminin bir sonucudur.

24 İSPAT: İlk Pisagor özdeşliğini ispatlayalım. Şekil 1 deki kullanarak Sonuç olarak y x x y sin cos 1 r r r sin cos 1 x y r (Pisagor teoremi) dir. (Her ne kadar şekilde dar açı gösterilse de, bütün açıları için ispatın geçerli olup olmadığını kontrol etmelisiniz). ÖRNEK 5: Bir Trigonometrik Fonksiyonların Bir Diğeri Tarafından İfade Edilmesi (a) sin ı cos ile ifade ediniz. (b) açısı II.bölgede ise tan ı sin ile ifade ediniz. ÇÖZÜM: (a) İlk Pisagor özdeşliğini kullanarak sin 1 cos Sonucun işareti bulunduğu bölgeye bağlıdır. Eğer açısı I. yada II. bölgede ise sin nın işareti pozitiftir ve sin 1 cos Eğer açısı III. yada IV. bölgede ise sin nın işareti negatiftir ve sin 1 cos (b) tan sin cos olduğu için cos ı sin ile ifade etmeliyiz. cos 1 sin II.bölgede cos negatif olduğu için, cos 1 sin

25 sin sin tan cos 1sin ÖRNEK 6: Trigonometrik Fonksiyonun Hesaplanması Eğer tan ve III.bölgede ise cos bulunuz. ÇÖZÜM 1: tan nın cos ile ifadesine ihtiyacımız var. tan 1sec özdeşliğinden. III.bölgede sec sec tan 1 Sonuç olarak, sec tan 1 cos = 1 1 sec tan 1 negatif olduğu için; ÇÖZÜM : Bu sorun, Bölüm 6.'deki Örnek 'nin yöntemi kullanılarak daha kolay çözülebilir. İşaretin haricinde, herhangi bir açının trigonometrik fonksiyonlarının değerleri dar açıdan (referans açısı) olanlarla aynı olduğunu hatırlayın. Dolayısıyla, bir anlığına işareti görmezden gelelim, dar açı ile tan ü sağlayan bir dik üçgeni çizelim. (Bkz. Şekil 14). Pisagor teoremi ile bu üçgenin hipotenüsünün uzunluğu 1 olacaktır. Şekil 14 deki üçgenden cos 1 olduğunu hemen fark edebiliriz. III.bölgede negatif olduğu için cos 1 ÖRNEK 7: Trigonometrik Fonksiyonun Hesaplanması Eğer sec ve IV.bölgede ise diğer beş trigonometrik fonksiyonu hesaplayınız ÇÖZÜM: sec ile Şekil 15 deki gibi bir dik üçgen çizebiliriz. nın IV:bölgede olduğuna dikkat ederek,

26 sin 1 cos tan csc sec cot 1 Bu bölümü, trigonometrik fonksiyonların bir uygulamasıyla sonuçlandırıyoruz. Uygulamada dar açı olması gerekmemektedir. Üçgenin alanı A; A 1taban yükseklik olarak hesaplanır. Eğer iki kenarı ve aradaki bir açısını biliyorsak, trigonometrik fonksiyonları kullanarak yüksekliği bulabiliriz ve bundan da alanı bulabiliriz. Eğer dar açısı ise; Şekil 16(a) daki gibi üçgenin yüksekliği h bsin dır. Alan 1 1 A taban yükseklik absin ŞEKİL 16 Eğer dar açısı değilse; Şekil 16(b) de görüldüğü üzere üçgenin yüksekliği h bsin 180 bsin Bunun nedeni, 'nin referans açısının açısı olmasıdır. Buna göre üçgenin alanı;

27 1 1 A taban yükseklik absin ÜÇGENİN ALANI Üçgenin alanı A a ve b kenarları ile açısı ile 1 A absin ÖRNEK 8: Üçgenin Alanını Bulmak Şekil 17 deki üçgenin alanını bulunuz. ÇÖZÜM: Verilen üçgende 10 cm ve cm olan kenarların arasındaki açı 10dir. Buna göre 1 A absin 1 10 sin10 =15sin cm Ters Sinüs, Ters Kosinüs ve Ters Tanjant Fonksiyonları; Dik Üçgenlerde Açıların Çözümü; Ters Trigonometrik Fonksiyonları İçeren İfadelerin Değerlendirilmesi Bir fonksiyonun tersi olabilmesi için bire bir olması gerekmektedir. Trigonometrik fonksiyonlar birebir olmadıklarından tersleri yoktur. Dolayısıyla trigonometrik fonksiyonların her birinin tanımlı oldukları alanları, tüm değerlerine ulaştığı ve bire bir oldukları aralıklarla kısıtlamak gerekmektedir. Ortaya çıkan fonksiyonlar, orijinal fonksiyonlar ile aynı aralığa sahiptir, ancak bire birdir.

28 Önce sinüs fonksiyonunu değerlendirelim. Sinüs fonksiyonunun tanım aralığını açısı için [ π/ θ π/] sınırlandırırız. Şekil 1 den görüldüğü üzere sinüs fonksiyonu tanımlandığı bu aralıkta [ 1, 1] aralığına değerler almaktadır ve birebirdir. Benzer şekilde, Şekil 1'de gösterildiği gibi kosinüs ve tanjantın tanım aralıkları kısıtlanmaktadır. Bu sınırlı tanım aralığında her bir trigonometrik fonksiyon için bir ters fonksiyon tanımlayabiliriz. Ters fonksiyonun tanımı gereğince Aşağıdaki kutuda, ters trigonometrik fonksiyonların tanım aralıkları ve görüntü kümeleri özetlenmektedir. TERS SİNÜS, TERS KOSİNÜS VE TERS TANJANT FONKSİYONU Sinüs, kosinüs ve tanjant fonksiyonlarının sınırlı tanım aralıkları sırasıyla [ π/, π/], [0, π], ve ( π/, π/) dür. Bu aralıklarda birebirdirler ve o yüzden ters fonksiyonları vardır. Ters fonksiyonlarını tanım aralıkları ve görüntü kümeleri aşağıdaki gibidir. Fonksiyon Tanım Aralığı Görüntü Kümesi sin 1 [ 1,1] [ π/, π/] cos 1 [ 1,1] [0, π] tan 1 R ( π/, π/) sin 1, cos 1, tan 1 fonksiyonları sırasıyla arcsin, arccos ve arctan olarak gösterilir. Bunlar ters fonksiyonlar oldukları için orijinal fonksiyonun kuralını tersine çevirirler. Örneğin sin π 6 = 1 ise sin 1 ( 1 ) = π 6 dır. ÖRNEK 1: TERS TRİGONOMETRİK FONKSİYONLARIN HESAPLANMASI Kesin değerlerini bulunuz.

29 (a) sin ÇÖZÜM: 1 (b) cos 1 1 (c) 1 tan 1 (a) Açı aralığı, ve sin değerine de almaktadır. Sonuç olarak, 1 sin olacaktır. (b) Açı aralığı 1 0, ve cos cos 1 olacaktır. (c) Açı aralığı, 1 ve tan değerine 1 değerine 4 de almaktadır. Sonuç olarak, de almaktadır. Sonuç olarak, 1 tan 1 4 olacaktır. ÖRNEK : TERS TRİGONOMETRİK FONKSİYONLARIN HESAPLANMASI Yaklaşık değerlerini bulunuz. 1 (a) sin 0.71 (b) 1 tan (c) 1 cos ÇÖZÜM: Bu değerleri yaklaşık olarak hesaplamak için bir hesap makinesi kullanıyoruz. (a) Yaklaşık değerler hesap makinelerinde SIN 1 veya INV SIN veya ARC SIN tuşları kullanılarak (radyan modda hesap makinesi ile) hesap edilir. (b) Yaklaşık değerler hesap makinelerinde TAN 1 veya INV TAN veya ARC TAN tuşları kullanılarak (radyan modda hesap makinesi ile) hesap edilir. (c) > 1 olduğu için cos -1 in tanım aralığında olmadığı için 1 cos tanımlı değildir. Bölüm 6.'de bilinmeyen kenarları bulmak için trigonometrik fonksiyonları kullanarak üçgenleri çözdük. Şimdi dik üçgenin açılarını çözmek için ters trigonometrik fonksiyonları kullanıcağız. ÖRNEK : Dik Üçgende Açıların Bulunması Şekil de verilen üçgen için açısını bulunuz.

30 ÇÖZÜM: açısı uzunluğu 10 olan kenarın karşısında olduğu ve hipotenüsün uzunluğu da 50 olduğu için 10 1 sin sin 50 5 karşı hipotenüs ı bulmak için sin 1 kullanılırsa; ÖRNEK 4: Dik Üçgende Açıların Bulunması 40 fit merdiven bir binaya yaslanmış durumdadır. Merdivenin tabanı binanın tabanından 6 fit uzaklıkta ise, merdiven ve binanın oluşturduğu açı nedir? ÇÖZÜM: İlk önce, Şekil 'deki gibi bir diyagram çizelim. Merdiven ile bina arasındaki açı ise ı bulmak için 6 sin sin kullanılırsa ÖRNEK 5: Işık Işının Açısı

31 Bir deniz feneri, düz bir kıyı şeridinden mi uzaktaki bir adada bulunmaktadır (Şekil 4'e bakınız). Işık demetinin oluşturduğu açıyı ve kıyı çizgisini şekil içindeki mesafe d cinsinden ifade edin. Bölüm 6.5'te, herhangi bir üçgenin (mutlaka dik bir üçgen olması gerekmeden) nasıl çözüleceğini öğreneceğiz. Bir üçgenin açısı daima 0, aralığında (veya 0 ile 180 arasında) bulunur. Bu üçgenleri çözmek için 0, aralığında belirli bir sinüs veya kosinüs değerleri tanımlı olan tüm açıları bulmamız gerektiğini göreceğiz. Bunu bir sonraki örnekte yapacağız. ÖRNEK 6: Verilen Aralıkta Temel Trigonometrik Fonksiyonların Çözümü Aşağıdaki eşitlikleri sağlayan 0 ile 180 arasındaki açısını bulunuz. (a) sin 0.4 (b) cos 0.4 ÇÖZÜM: 1 sin fonksiyonunu kullanarak, aralığındaki değerlerini bulabiliriz.

32 Diğer bir çözüm yöntemi 0 ile 180 arasında için tamlayan açısısı alınarak elde edilir: = (Bkz. Şekil 5). 0 ile 180 arasında için çözüm: 0, (b) aralığına kosinüs fonksiyonu birebir olduğu için 0 ile 180 arasında için tek bir çözüm vardır. Her iki tarafın cos 1 alınarak cos sin 1 x benzeri ifadeler matematikte yer almaktadır. Bu benzeri ifadelerin kesin değerlerini bulmak için trigonometrik özdeşlikler ya da dik üçgenler kullanılmaktadır. cossin değerinin bulunuz. 5 1 ÇÖZÜM 1: olsun., sin 5 1 aralığında bir sayı olmak üzere sinüs 5 dir. ı bir açı olarak yorumlayalım ve dar açı olarak için karşı kenarı ve hipotenüsü 5 olan dik üçgen çizelim (bkz. Şekil 6). Üçgenin kalan kenarı Pisagor Teoremi tarafından 4 olarak bulunur. Şekilden görüldüğü üzere

33 ÇÖZÜM : sin sin 5 1 kolayca bulunabilir. Aslında, ters fonksiyonların kısaltma özelliklerine göre, bu değer tam olarak 5 dir. fonksiyonunu sinüs fonksiyonu ile ifade edebiliriz. u cossin 5 aralığında kosinüs pozitif olduğu için aşağıdaki gibi yazabiliriz: 1 bulabilmek için kosinüs 1 sin olsun., 5 1 sin cos x ÇÖZÜM 1: 1 ve tan cos x 1 cos x olsun. cos x x in cebirsel ifadesi olarak 1 x 1 için yazınız. olur. Şekil 7 de dar açısı ile karşı kenar uzunluğu x ve hipotenüs 1 olarak çizebiliriz. Pisagor teoremi gereği geri kalan kenar uzunluğu dır. Şekilden görüldüğü üzere 1 x

34 1 ÇÖZÜM: u cos x olsun. sinu ve tan u değerlerini x cinsinden bulmamız gerekmektedir. 1 Örnek 5 de olduğu gibi sinüs ve tanjantı kosinüs cinsinden yazmalıyız. u cos x olduğu için 0 u olduğuna dikkat edilmelidir. u 1 cos x olduğu için doğru işareti seçmek için u nun 0, aralığında olduğuna dikkat edilmelidir. sinu bu aralıkta pozitif olduğu için + işareti doğru bir seçimdir. 1 koyup ve cos cos x yok etme yöntemini kullanarak u 1 cos x yerine

TRİGONMETRİK FONKSİYONLAR: DİK ÜÇGEN YAKLAŞIMI

TRİGONMETRİK FONKSİYONLAR: DİK ÜÇGEN YAKLAŞIMI TRİGONMETRİK FONKSİYONLAR: DİK ÜÇGEN YAKLAŞIMI Diyelim ki yeryüzünden güneşe olan mesafeyi bulmak istiyoruz. Şerit metre kullanmak açıkçası pratik değildir. Bu nedenle bu sorunun üstesinden gelmek için

Detaylı

TRİGONMETRİK FONKSİYONLAR: DİK ÜÇGEN YAKLAŞIMI

TRİGONMETRİK FONKSİYONLAR: DİK ÜÇGEN YAKLAŞIMI TRİGONMETRİK FONKSİYONLAR: DİK ÜÇGEN YAKLAŞIMI Diyelim ki yeryüzünden güneşe lan mesafeyi bulmak istiyruz. Şerit metre kullanmak açıkçası pratik değildir. Bu nedenle bu srunun üstesinden gelmek için basit

Detaylı

TRIGONOMETRI AÇI, YÖNLÜ AÇI, YÖNLÜ YAY

TRIGONOMETRI AÇI, YÖNLÜ AÇI, YÖNLÜ YAY TRIGONOMETRI AÇI, YÖNLÜ AÇI, YÖNLÜ YAY A. AÇI Başlangıç noktaları aynı olan iki ışının birleşim kümesine açı denir. Bu ışınlara açının kenarları, başlangıç noktasına ise açının köşesi denir. B. YÖNLÜ AÇI

Detaylı

Trigonometrik Fonksiyonlar

Trigonometrik Fonksiyonlar Trigonometrik Fonksiyonlar Yazar Prof.Dr. Vakıf CAFEROV ÜNİTE 6 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; açı kavramını hatırlayacak, açıların derece ölçümünü radyan ölçümüne ve tersine çevirebilecek, trigonometrik

Detaylı

11. SINIF. No Konular Kazanım Sayısı GEOMETRİ TRİGONOMETRİ Yönlü Açılar Trigonometrik Fonksiyonlar

11. SINIF. No Konular Kazanım Sayısı GEOMETRİ TRİGONOMETRİ Yönlü Açılar Trigonometrik Fonksiyonlar 11. SINIF No Konular Kazanım Sayısı GEOMETRİ Ders Saati Ağırlık (%) 11.1. TRİGONOMETRİ 7 56 26 11.1.1. Yönlü Açılar 2 10 5 11.1.2. Trigonometrik Fonksiyonlar 5 46 21 11.2. ANALİTİK GEOMETRİ 4 24 11 11.2.1.

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. ANADOLU LİSESİ 11.SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLLIK PLANI 11.SINIF KAZANIM VE SÜRE TABLOSU

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. ANADOLU LİSESİ 11.SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLLIK PLANI 11.SINIF KAZANIM VE SÜRE TABLOSU 08-09 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. ANADOLU LİSESİ.SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLLIK PLANI.SINIF KAZANIM VE SÜRE TABLOSU No Konular Kazanım sayısı Ders Saati Ağırlık (%).. TRİGONOMETRİ 7 6 6.. Yönlü

Detaylı

TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR: BİRİM ÇEMBER YAKLAŞIMI

TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR: BİRİM ÇEMBER YAKLAŞIMI BÖLÜM: 5 TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR: BİRİM ÇEMBER YAKLAŞIMI 5.1 Birim Çember 5.2 Reel Sayıların Trigonometrik Fonksiyonları 5.3 Trigonometrik Grafikler-I 5.4 Trigonometrik Grafikler-II 5.5 Ters Trigonometrik

Detaylı

ÖRNEK 3712 nin esas ölçüsünü bulunuz. ÇÖZÜM esas ölçüsü 112 olur. ÖRNEK ÇÖZÜM cos 1, 1 sin 1

ÖRNEK 3712 nin esas ölçüsünü bulunuz. ÇÖZÜM esas ölçüsü 112 olur. ÖRNEK ÇÖZÜM cos 1, 1 sin 1 MTEMTİK TRİGONOMETRİ - I irim Çember II III sin I IV 0 nin esas ölçüsünü bulunuz 0 00 0 00 + olduğundan, esas ölçüsü olur I ölge (0 < < II ölge ( ) < < ) III ölge ( < < IV ölge ( ) < < ) sin tan cot +

Detaylı

Aralıklar, Eşitsizlikler, Mutlak Değer

Aralıklar, Eşitsizlikler, Mutlak Değer ARALIKLAR Gerçel sayıların, aralık olarak adlandırılan bazı kümeleri kalkülüste sık sık kullanılır ve geometrik olarak doğru parçalarına karşılık gelir. Örneğin, a < b ise, a dan b ye açık aralık, a ile

Detaylı

9. ÜNİTE ÜÇGENLER, ÇOKGENLER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI

9. ÜNİTE ÜÇGENLER, ÇOKGENLER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI 9. ÜNİTE ÜÇGENLER, ÇOKGENLER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI KONULAR DİK ÜÇGENLERDE METRİK BAĞINTILAR 1. Pythagoras (Pisagor) Bağıntısı. Euclides (öklit) Bağıntısı 3. Pisagor ve öklit Bağıntıları ile İlgili Problemler

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. FEN LİSESİ 11.SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLLIK PLANI 11.SINIF KAZANIM VE SÜRE TABLOSU

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. FEN LİSESİ 11.SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLLIK PLANI 11.SINIF KAZANIM VE SÜRE TABLOSU 08-09 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. FEN LİSESİ.SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLLIK PLANI.SINIF KAZANIM VE SÜRE TABLOSU No Konular Kazanım sayısı Ders Saati Ağırlık (%).. TRİGONOMETRİ 8 6 6.. Yönlü Açılar

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Statik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 10 Eylemsizlik Momentleri Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Statik, R. C.Hibbeler, S. C. Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok. 10. Eylemsizlik Momentleri

Detaylı

Matematikte karşılaştığınız güçlükler için endişe etmeyin. Emin olun benim karşılaştıklarım sizinkilerden daha büyüktür.

Matematikte karşılaştığınız güçlükler için endişe etmeyin. Emin olun benim karşılaştıklarım sizinkilerden daha büyüktür. - 1 - ÖĞRENME ALANI CEBİR BÖLÜM KARMAŞIK SAYILAR ALT ÖĞRENME ALANLARI 1) Karmaşık Sayılar Karmaşık Sayıların Kutupsal Biçimi KARMAŞIK SAYILAR Kazanım 1 : Gerçek sayılar kümesini genişletme gereğini örneklerle

Detaylı

RİJİT CİSİMLERİN DÜZLEMSEL KİNEMATİĞİ

RİJİT CİSİMLERİN DÜZLEMSEL KİNEMATİĞİ RİJİT CİSİMLERİN DÜZLEMSEL KİNEMATİĞİ MUTLAK GENEL DÜZLEMSEL HAREKET: Genel düzlemsel hareket yapan bir karı cisim öteleme ve dönme hareketini eşzamanlı yapar. Eğer cisim ince bir levha olarak gösterilirse,

Detaylı

9. SINIF Geometri TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR

9. SINIF Geometri TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR 9. SINIF Geometri Amaç-1: Nokta, Doğru, Düzlem, Işın ve Uzayı Kavrayabilme. 1. Nokta, doğru, düzlem ve uzay kavramlarım açıklama. 2. Farklı iki noktadan geçen doğru sayışım söyleme

Detaylı

Gerilme Dönüşümleri (Stress Transformation)

Gerilme Dönüşümleri (Stress Transformation) Gerilme Dönüşümleri (Stress Transformation) Bu bölümde, bir noktaya etkiyen ve bir koordinat ekseni ile ilişkili gerilme bileşenlerini, başka bir koordinat sistemi ile ilişkili gerilme bileşenlerine dönüştürmek

Detaylı

MEKANİZMA TEKNİĞİ (3. Hafta)

MEKANİZMA TEKNİĞİ (3. Hafta) MEKANİZMALARIN KİNEMATİK ANALİZİ Temel Kavramlar MEKANİZMA TEKNİĞİ (3. Hafta) Bir mekanizmanın Kinematik Analizinden bahsettiğimizde, onun üzerindeki tüm uzuvların yada istenilen herhangi bir noktanın

Detaylı

7. ÜNİTE DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR

7. ÜNİTE DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 7. ÜNİTE DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR KONULAR 1. DOĞRUDA AÇILAR 2. Açı 3. Açının Düzlemde Ayırdığı Bölgeler 4. Açı Ölçü Birimleri 5. Ölçülerine Göre Açılar 6. Açıortay 7. Tümler Açı 8. Bütünler Açı 9. Ters

Detaylı

BÖLÜM I GİRİŞ (1.1) y(t) veya y(x) T veya λ. a t veya x. Şekil 1.1 Dalga. a genlik, T peryod (veya λ dalga boyu)

BÖLÜM I GİRİŞ (1.1) y(t) veya y(x) T veya λ. a t veya x. Şekil 1.1 Dalga. a genlik, T peryod (veya λ dalga boyu) BÖLÜM I GİRİŞ 1.1 Sinyal Bir sistemin durum ve davranış bilgilerini taşıyan, bir veya daha fazla değişken ile tanımlanan bir fonksiyon olup veri işlemde dalga olarak adlandırılır. Bir dalga, genliği, dalga

Detaylı

Sayfa No. Test No İÇİNDEKİLER TRİGONOMETRİ

Sayfa No. Test No İÇİNDEKİLER TRİGONOMETRİ TRİGONOMETRİ İÇİNDEKİLER Sayfa No Test No YÖNLÜ AÇI VE YÖNLÜ YAY KAVRAMI -AÇI ÖLÇÜ BİRİMLERİ...00-00.... BİRİM ÇEMBER...00-00.... BİR AÇININ ESAS ÖLÇÜSÜ...00-00.... BİR AÇININ TRİGONOMETRİK ORANLARININ

Detaylı

Soru 1: Şekil-1 de görülen düzlem gerilme hali için: b) elemanın saat yönünde 30 0 döndürülmesi ile elde edilen yeni durum için elemana tesir

Soru 1: Şekil-1 de görülen düzlem gerilme hali için: b) elemanın saat yönünde 30 0 döndürülmesi ile elde edilen yeni durum için elemana tesir Soru 1: Şekil-1 de görülen düzlem gerilme hali için: a) elemanın saat yönünde 30 0 döndürülmesi ile elde edilen yeni durum için elemana tesir eden gerilme bileşenlerini, gerilme dönüşüm denklemlerini kullanarak

Detaylı

TRİGONOMETRİK FONKSİYONLARIN GRAFİKLERİ

TRİGONOMETRİK FONKSİYONLARIN GRAFİKLERİ TRİGONOMETRİK FONKSİYONLARIN GRAFİKLERİ A. PERİYODİK FONKSİYONLAR A, düna ve güneşin hareketleri, a ve güneş tutulmaları her 7 ılda bir Halle kuruklu ıldızının dünamızı ziareti periodik olarak medana gelen

Detaylı

Küre Küre Üzerinde Hesap. Ders Sorumlusu Prof. Dr. Mualla YALÇINKAYA 2018

Küre Küre Üzerinde Hesap. Ders Sorumlusu Prof. Dr. Mualla YALÇINKAYA 2018 Küre Küre Üzerinde Hesap Ders Sorumlusu Prof. Dr. Mualla YALÇINKAYA 2018 Küre ve Küre ile İlgili Tanımlar Küre: «Merkez» adı verilen bir noktaya eşit uzaklıktaki noktaların bir araya getirilmesiyle, ya

Detaylı

MAT 101, MATEMATİK I, FİNAL SINAVI 08 ARALIK (10+10 p.) 2. (15 p.) 3. (7+8 p.) 4. (15+10 p.) 5. (15+10 p.) TOPLAM

MAT 101, MATEMATİK I, FİNAL SINAVI 08 ARALIK (10+10 p.) 2. (15 p.) 3. (7+8 p.) 4. (15+10 p.) 5. (15+10 p.) TOPLAM TOBB-ETÜ, MATEMATİK BÖLÜMÜ, GÜZ DÖNEMİ 2014-2015 MAT 101, MATEMATİK I, FİNAL SINAVI 08 ARALIK 2014 Adı Soyadı: No: İMZA: 1. 10+10 p.) 2. 15 p.) 3. 7+8 p.) 4. 15+10 p.) 5. 15+10 p.) TOPLAM 1. a) NOT: Tam

Detaylı

KATI CİSİMLERİN DÜZLEMSEL KİNEMATİĞİ

KATI CİSİMLERİN DÜZLEMSEL KİNEMATİĞİ KATI CİSİMLERİN DÜZLEMSEL KİNEMATİĞİ Bu bölümde, düzlemsel kinematik, veya bir rijit cismin düzlemsel hareketinin geometrisi incelenecektir. Bu inceleme, dişli, kam ve makinelerin yaptığı birçok işlemde

Detaylı

STATİĞİN TEMEL PRENSİPLERİ

STATİĞİN TEMEL PRENSİPLERİ 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar Mühendislik mekaniği: Kuvvet etkisi altındaki cisimlerin denge veya hareket koşullarını inceleyen bilim dalı Genel olarak mühendislik mekaniği Sert (rijit) katı cisimlerin

Detaylı

MADDESEL NOKTANIN EĞRİSEL HAREKETİ

MADDESEL NOKTANIN EĞRİSEL HAREKETİ Silindirik Koordinatlar: Bazı mühendislik problemlerinde, parçacığın hareketinin yörüngesi silindirik koordinatlarda r, θ ve z tanımlanması uygun olacaktır. Eğer parçacığın hareketi iki eksende oluşmaktaysa

Detaylı

3-1 Koordinat Sistemleri Bir cismin konumunu tanımlamak için bir yönteme gereksinim duyarız. Bu konum tanımlaması koordinat kullanımı ile sağlanır.

3-1 Koordinat Sistemleri Bir cismin konumunu tanımlamak için bir yönteme gereksinim duyarız. Bu konum tanımlaması koordinat kullanımı ile sağlanır. Bölüm 3 VEKTÖRLER Bölüm 3: Vektörler Konu İçeriği Sunuş 3-1 Koordinat Sistemleri 3-2 Vektör ve Skaler nicelikler 3-3 Vektörlerin Bazı Özellikleri 3-4 Bir Vektörün Bileşenleri ve Birim Vektörler Sunuş Fizikte

Detaylı

2.2 Bazıözel fonksiyonlar

2.2 Bazıözel fonksiyonlar . Bazıözel fonksionlar Kuvvet fonksionu, polinomlar ve rasonel fonksionlar, mutlak değer ve tam değer fonksionları, pratik grafik çizimleri. 1-) Lineer fonksionlar: m ve n sabit saılar olmak üzere f()

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Statik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 2 Kuvvet Vektörleri Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Statik, R.C.Hibbeler, S.C.Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö.Soyuçok. 2 Kuvvet Vektörleri Bu bölümde,

Detaylı

Dik koordinat sisteminde yatay eksen x ekseni (apsis ekseni), düşey eksen ise y ekseni (ordinat ekseni) dir.

Dik koordinat sisteminde yatay eksen x ekseni (apsis ekseni), düşey eksen ise y ekseni (ordinat ekseni) dir. ANALĐTĐK GEOMETRĐ 1. Analitik Düzlem Bir düzlemde dik kesişen iki sayı doğrusunun oluşturduğu sisteme analitik düzlem denir. Analitik düzlem, dik koordinat sistemi veya dik koordinat düzlemi olarak da

Detaylı

KUTUPSAL KOORDİNATLAR

KUTUPSAL KOORDİNATLAR KUTUPSAL KOORDİNATLAR Geometride, bir noktanın konumunu belirtmek için değişik yöntemler uygulanır. Örnek olarak çok kullanılan Kartezyen (Dik ) Koordinat sistemini anımsatarak çalışmamıza başlayalım.

Detaylı

DERS: MATEMATİK I MAT101(04)

DERS: MATEMATİK I MAT101(04) DERS: MATEMATİK I MAT0(0) ÜNİTE: FONKSİYONLAR KONU:. TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR Öncelikle açı ölçü birimlerine göz atalım: Bilindiği gibi bir tam açının ölçüsü 0 derecedir. Diğer bir açı ölçü birimi de

Detaylı

BÖLÜM I MATEMATİK NEDİR? 13 1.1. Matematik Nedir? 14

BÖLÜM I MATEMATİK NEDİR? 13 1.1. Matematik Nedir? 14 İÇİNDEKİLER Önsöz. V BÖLÜM I MATEMATİK NEDİR? 13 1.1. Matematik Nedir? 14 BÖLÜM II KÜMELER 17 2.1.Küme Tanımı ve Özellikleri 18 2.2 Kümelerin Gösterimi 19 2.2.1 Venn Şeması Yöntemi 19 2.2.2 Liste Yöntemi

Detaylı

ARAZİ ÖLÇMELERİ. Temel Ödev I: Koordinatları belirli iki nokta arasında ki yatay mesafenin

ARAZİ ÖLÇMELERİ. Temel Ödev I: Koordinatları belirli iki nokta arasında ki yatay mesafenin Temel ödevler Temel ödevler, konum değerlerinin bulunması ve aplikasyon işlemlerine dair matematiksel ve geometrik hesaplamaları içeren yöntemlerdir. öntemlerin isimleri genelde temel ödev olarak isimlendirilir.

Detaylı

Projenin Amacı: Çok kullanılan trigonometrik oranların farklı ve pratik yöntemlerle bulunması

Projenin Amacı: Çok kullanılan trigonometrik oranların farklı ve pratik yöntemlerle bulunması Projenin Adı: Trigonometrik Oranlar için Pratik Yöntemler Projenin Amacı: Çok kullanılan trigonometrik oranların farklı ve pratik yöntemlerle bulunması GİRİŞ: Matematiksel işlemlerde, lazım olduğunda,

Detaylı

ÜNİTE. MATEMATİK-1 Yrd.Doç.Dr.Ömer TARAKÇI İÇİNDEKİLER HEDEFLER DOĞRULAR VE PARABOLLER

ÜNİTE. MATEMATİK-1 Yrd.Doç.Dr.Ömer TARAKÇI İÇİNDEKİLER HEDEFLER DOĞRULAR VE PARABOLLER HEDEFLER İÇİNDEKİLER DOĞRULAR VE PARABOLLER Birinci Dereceden Polinom Fonksiyonlar ve Doğru Doğru Denklemlerinin Bulunması İkinci Dereceden Polinom Fonksiyonlar ve Parabol MATEMATİK-1 Yrd.Doç.Dr.Ömer TARAKÇI

Detaylı

Gerilme Dönüşümleri (Stress Transformation)

Gerilme Dönüşümleri (Stress Transformation) Gerilme Dönüşümleri (Stress Transformation) Bubölümdebirnoktayaetkiyen vebelli bir koordinat ekseni/düzlemi ile ilişkili gerilme bileşenlerini, başka bir koordinat sistemi/başka bir düzlem ile ilişkili

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 11 HAZİRAN 2017 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 11 HAZİRAN 2017 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

MAT MATEMATİK I DERSİ

MAT MATEMATİK I DERSİ MATEMATİK BÖLÜMÜ MAT 0 - MATEMATİK I DERSİ ÇALIŞMA SORULARI Bölüm : Fonksiyonlar. Tanım Kümesi ) f() = ln fonksiyonu verilsin. Tanım kümesini bulunuz. ((0, )\{}) Bölüm : Limit ve Süreklilik.. Limit L Hospital

Detaylı

ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK 11. ve 12. SINIF OKULA YARDIMCI KONU ANLATIMLI SORU BANKASI MATEMATİK TRİGONOMETRİ

ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK 11. ve 12. SINIF OKULA YARDIMCI KONU ANLATIMLI SORU BANKASI MATEMATİK TRİGONOMETRİ ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK. ve. SINIF OKULA YARDIMCI KONU ANLATIMLI SORU BANKASI TRİGONOMETRİ ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK. ve. SINIF OKULA YARDIMCI KONU ANLATIMLI SORU BANKASI ISBN 97 60 7 6 4 Genel Yayın Koordinatörü

Detaylı

7. BÖLÜM İÇ ÇARPIM UZAYLARI İÇ ÇARPIM UZAYLARI İÇ ÇARPIM UZAYLARI İÇ ÇARPIM UZAYLARI .= 1 1 + + Genel: Vektörler bölümünde vektörel iç çarpım;

7. BÖLÜM İÇ ÇARPIM UZAYLARI İÇ ÇARPIM UZAYLARI İÇ ÇARPIM UZAYLARI İÇ ÇARPIM UZAYLARI .= 1 1 + + Genel: Vektörler bölümünde vektörel iç çarpım; İÇ ÇARPIM UZAYLARI 7. BÖLÜM İÇ ÇARPIM UZAYLARI Genel: Vektörler bölümünde vektörel iç çarpım;.= 1 1 + + Açıklanmış ve bu konu uzunluk ve uzaklık kavramlarını açıklamak için kullanılmıştır. Bu bölümde öklit

Detaylı

TRİGONOMETRİ Test -1

TRİGONOMETRİ Test -1 TRİGONOMETRİ Test -. y. y K O O. nalitik düzlemde verilen O merkezli birim çemberde hangi noktanın koordinatları (0, ) dir? (O noktası orijindir.) O y [OK] açıortay olmak üzere, nalitik düzlemde verilen

Detaylı

Mohr Dairesi Düzlem Gerilme

Mohr Dairesi Düzlem Gerilme Mohr Dairesi Düzlem Gerilme Bu bölümde düzlem gerilme dönüşüm denklemlerinin grafiksel bir yöntem ile nasıl uygulanabildiğini göstereceğiz. Böylece dönüşüm denklemlerinin kullanılması daha kolay olacak.

Detaylı

Metrik sistemde uzaklık ve yol ölçü birimi olarak metre (m) kullanılır.

Metrik sistemde uzaklık ve yol ölçü birimi olarak metre (m) kullanılır. LİNEAR (DÜZGÜN DOĞRUSAL) BİOKİNEMATİK ÖZELLİKLER Düzgün doğrusal hareket bir cismin düz bir doğrultuda ilerlemesi, yer değiştirmesidir. Uzunluk, hız, ivmelenme bu bölümde incelenir. Yol-Uzaklık kavramları:

Detaylı

ALTERNATİF AKIMIN DENKLEMİ

ALTERNATİF AKIMIN DENKLEMİ 1 ALTERNATİF AKIMIN DENKLEMİ Ani ve Maksimum Değerler Alternatif akımın elde edilişi incelendiğinde iletkenin 90 ve 270 lik dönme hareketinin sonunda maksimum emk nın indüklendiği görülür. Alternatif akımın

Detaylı

MAT MATEMATİK I DERSİ

MAT MATEMATİK I DERSİ MATEMATİK BÖLÜMÜ MAT 0 - MATEMATİK I DERSİ ÇALIŞMA SORULARI Bölüm : Fonksiyonlar. Tanım Kümesi ) f() = ln fonksiyonu verilsin. Tanım kümesini bulunuz. ((0, )\{}) Bölüm : Limit ve Süreklilik.. Limit L Hospital

Detaylı

TİTREŞİM VE DALGALAR BÖLÜM PERİYODİK HAREKET

TİTREŞİM VE DALGALAR BÖLÜM PERİYODİK HAREKET TİTREŞİM VE DALGALAR Periyodik Hareketler: Belirli aralıklarla tekrarlanan harekete periyodik hareket denir. Sabit bir nokta etrafında periyodik hareket yapan cismin hareketine titreşim hareketi denir.

Detaylı

LYS Y ĞRU MTMTİK TSTİ. u testte Matematik ile ilgili 0 soru vardır.. evaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.. u testteki süreniz 7 dakikadır.., y reel sayılar

Detaylı

Bölüm-4. İki Boyutta Hareket

Bölüm-4. İki Boyutta Hareket Bölüm-4 İki Boyutta Hareket Bölüm 4: İki Boyutta Hareket Konu İçeriği 4-1 Yer değiştirme, Hız ve İvme Vektörleri 4-2 Sabit İvmeli İki Boyutlu Hareket 4-3 Eğik Atış Hareketi 4-4 Bağıl Hız ve Bağıl İvme

Detaylı

4. Çok büyük ve çok küçük pozitif sayıları bilimsel gösterimle ifade eder.

4. Çok büyük ve çok küçük pozitif sayıları bilimsel gösterimle ifade eder. LENDİRME ŞEMASI ÜNİTE Üslü 1. Bir tam sayının negatif kuvvetini belirler ve rasyonel sayı olarak ifade eder.. Ondalık kesirlerin veya rasyonel sayıların kendileriyle tekrarlı çarpımını üslü sayı olarak

Detaylı

MAKSİMUM-MİNİMUM PROBLEMLERİ

MAKSİMUM-MİNİMUM PROBLEMLERİ 1 MAKSİMUM-MİNİMUM PROBLEMLERİ En büyük veya en küçük olması istenen değer (uzunluk, alan, hacim, vb.) tek değişkene bağlı bir fonksiyon olacak şekilde düzenlenir. Bu fonksiyonun türevinden ekstremum noktasının

Detaylı

DİK ÜÇGEN. şekilde, m(a) = 90. [BC] kenarı hipotenüs. [AB] ve [AC] kenarları. dik kenarlardır. P İSAGOR BAĞINTISI

DİK ÜÇGEN. şekilde, m(a) = 90. [BC] kenarı hipotenüs. [AB] ve [AC] kenarları. dik kenarlardır. P İSAGOR BAĞINTISI DİK ÜÇGEN Bir açısının ölçüsü 90 olan üçgene dik üçgen denir. Dik üçgende 90 nin karşısındaki kenara hipotenüs, diğer kenarlara dik kenar adı verilir. Hipotenüs üçgenin daima en uzun kenarıdır. şekilde,

Detaylı

KATI CİSİMLERİN BAĞIL İVME ANALİZİ:

KATI CİSİMLERİN BAĞIL İVME ANALİZİ: KATI CİSİMLERİN BAĞIL İVME ANALİZİ: Genel düzlemsel hareket yapmakta olan katı cisim üzerinde bulunan iki noktanın ivmeleri aralarındaki ilişki, bağıl hız v A = v B + v B A ifadesinin zamana göre türevi

Detaylı

Fiz Ders 10 Katı Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi

Fiz Ders 10 Katı Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi Fiz 1011 - Ders 10 Katı Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi Açısal Yerdeğiştirme, Hız ve İvme Dönme Kinematiği: Sabit Açısal İvmeli Dönme Hareketi Açısal ve Doğrusal Nicelikler Dönme Enerjisi Eylemsizlik

Detaylı

12-B. Polinomlar - 1 TEST. olduğuna göre P(x - 2, y + 4) polinomunun katsayılar toplamı kaçtır? olduğuna göre A B kaçtır? A) 78 B) 73 C) 62 D 58 E) 33

12-B. Polinomlar - 1 TEST. olduğuna göre P(x - 2, y + 4) polinomunun katsayılar toplamı kaçtır? olduğuna göre A B kaçtır? A) 78 B) 73 C) 62 D 58 E) 33 -B TEST Polinomlar -. Py _, i= y- y + 5y- olduğuna göre P( -, y + ) polinomunun katsayılar toplamı. - 6 = A - 5 + - + B - olduğuna göre A B 78 B) 7 6 D 58 E) B) D) - E) -. -a- b = _ + -5i_ -ci eşitliğine

Detaylı

TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR: BİRİM ÇEMBER YAKLAŞIMI

TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR: BİRİM ÇEMBER YAKLAŞIMI BÖLÜM: 5 TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR: BİRİM ÇEMBER YAKLAŞIMI 5.1 Birim Çember 5.2 Reel Sayıların Trigonometrik Fonksiyonları 5.3 Trigonometrik Grafikler-I 5.4 Trigonometrik Grafikler-II 5.5 Ters Trigonometrik

Detaylı

ÖSYM. 1. Bu testte 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz AYT/Matematik

ÖSYM. 1. Bu testte 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz AYT/Matematik MATEMATİK TESTİ 1. Bu testte 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. 2. a bir gerçel sayı olmak üzere, karmaşık sayılarda eşitliği veriliyor.

Detaylı

Örnek...1 : Birim çember kullanarak aşağıdaki ifadeleri hesapla yın ız. Örnek...2 : sin 2 12+cos sin 67+cos 34. sin41 işleminin sonucu kaçtır?

Örnek...1 : Birim çember kullanarak aşağıdaki ifadeleri hesapla yın ız. Örnek...2 : sin 2 12+cos sin 67+cos 34. sin41 işleminin sonucu kaçtır? RİGNMERİ İR AÇININ KSİNÜS VE SİNÜS DEĞERLERİ Merk ezi orijin ve arıçapı birim olan çem bere birim çem ber denir. Standart pozisonda (Köşesi orijinde, başlangıç kenarı ve Kosinüs Sinüs önü pozitif ön olan

Detaylı

ÖSYM M TEMEL MATEMATİK TESTİ YGS / MAT. Diğer sayfaya geçiniz. 1. Bu testte 40 soru vardır.

ÖSYM M TEMEL MATEMATİK TESTİ YGS / MAT. Diğer sayfaya geçiniz. 1. Bu testte 40 soru vardır. TEMEL MATEMATİK TESTİ 2011 - YGS / MAT M9991.01001 1. Bu testte 40 soru vardır. 1. 2. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. işleminin sonucu kaçtır?

Detaylı

TEMEL MEKANİK 4. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Dayıoğlu Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü

TEMEL MEKANİK 4. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Dayıoğlu Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü TEMEL MEKANİK 4 Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Dayıoğlu Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü Ders Kitapları: Mühendisler İçin Vektör Mekaniği, Statik, Yazarlar:

Detaylı

25. f: R { 4} R 28. ( ) 3 2 ( ) 26. a ve b reel sayılar olmak üzere, 27. ( ) eğrisinin dönüm noktasının ordinatı 10 olduğuna göre, m kaçtır?

25. f: R { 4} R 28. ( ) 3 2 ( ) 26. a ve b reel sayılar olmak üzere, 27. ( ) eğrisinin dönüm noktasının ordinatı 10 olduğuna göre, m kaçtır? . f: R { 4} R, > ise ( ) 4 f =, ise 6 8. ( ) f = 6 + m + 4 eğrisinin dönüm noktasının ordinatı olduğuna göre, m kaçtır? ) 7 ) 8 ) 9 ) E) fonksiyonu aşağıdaki değerlerinin hangisinde süreksizdir? ) ) )

Detaylı

POLİNOMLAR I MATEMATİK LYS / 2012 A1. 1. Aşağıdakilerden kaç tanesi polinomdur? 6. ( ) ( ) 3 ( ) 2. 2. ( ) n 7 8. ( ) 3 2 3. ( ) 2 4.

POLİNOMLAR I MATEMATİK LYS / 2012 A1. 1. Aşağıdakilerden kaç tanesi polinomdur? 6. ( ) ( ) 3 ( ) 2. 2. ( ) n 7 8. ( ) 3 2 3. ( ) 2 4. POLİNOMLAR I MATEMATİK. Aşağıdakilerden kaç tanesi polinomdur? I. ( ) P = + II. ( ) P = + III. ( ) + + P = + 6. ( ) ( ) ( ) P = a b a + b sabit polinom olduğuna göre ( ) ( ) ( ) P a +P b +P 0 toplamı kaçtır?

Detaylı

TEST. Dik Üçgen ve Pisagor Bağıntısı. 4. Dik Kenarlar Hipotenüs. 5. Aşağıdaki dik üçgenlerden hangisinin çevre uzunluğu en fazladır?

TEST. Dik Üçgen ve Pisagor Bağıntısı. 4. Dik Kenarlar Hipotenüs. 5. Aşağıdaki dik üçgenlerden hangisinin çevre uzunluğu en fazladır? ik Üçgen ve Pisagor ağıntısı. Sınıf atematik Soru ankası TEST 1.. ik enarlar Hipotenüs m m cm 1 cm cm 60 cm y cm 100 cm z cm 1, cm 1,3 cm ir el fenerinden çıkan ışık m yol alarak yukarıdaki m uzunluğundaki

Detaylı

Elipsoid Üçgenlerinin Hesaplanması Yedek Hesap Yüzeyi olarak Küre

Elipsoid Üçgenlerinin Hesaplanması Yedek Hesap Yüzeyi olarak Küre Jeodezi 7 1 Elipsoid Üçgenlerinin Hesaplanması Yedek Hesap Yüzeyi olarak Küre Elipsoid yüzeyinin küçük parçalarında oluşan küçük üçgenlerin (kenarları 50-60 km den küçük) hesaplanmasında klasik jeodezide

Detaylı

İç-Çarpım Uzayları ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Öğr. Grv. Dr. Nevin ORHUN

İç-Çarpım Uzayları ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Öğr. Grv. Dr. Nevin ORHUN İç-Çarpım Uzayları Yazar Öğr. Grv. Dr. Nevin ORHUN ÜNİTE Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; R n, P n (R), M nxn vektör uzaylarında iç çarpım kavramını tanıyacak ve özelliklerini görmüş olacaksınız.

Detaylı

LYS YE DOĞRU MATEMATİK TESTİ

LYS YE DOĞRU MATEMATİK TESTİ MTMTİK TSTİ LYS-. u testte Matematik ile ilgili 50 soru vardır.. evaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.. u testteki süreniz 75 dakikadır.. a, b ve c birer rakam

Detaylı

TEMEL MEKANİK 5. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Dayıoğlu Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü

TEMEL MEKANİK 5. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Dayıoğlu Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü TEMEL MEKANİK 5 Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Dayıoğlu Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü Ders Kitapları: Mühendisler İçin Vektör Mekaniği, Statik, Yazarlar:

Detaylı

1. BÖLÜM Polinomlar BÖLÜM II. Dereceden Denklemler BÖLÜM II. Dereceden Eşitsizlikler BÖLÜM Parabol

1. BÖLÜM Polinomlar BÖLÜM II. Dereceden Denklemler BÖLÜM II. Dereceden Eşitsizlikler BÖLÜM Parabol ORGANİZASYON ŞEMASI . BÖLÜM Polinomlar... 7. BÖLÜM II. Dereceden Denklemler.... BÖLÜM II. Dereceden Eşitsizlikler... 9. BÖLÜM Parabol... 5 5. BÖLÜM Trigonometri... 69 6. BÖLÜM Karmaşık Sayılar... 09 7.

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ. Anten Parametrelerinin Temelleri. Samet YALÇIN

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ. Anten Parametrelerinin Temelleri. Samet YALÇIN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Anten Parametrelerinin Temelleri Samet YALÇIN Anten Parametrelerinin Temelleri GİRİŞ: Bir antenin parametrelerini tanımlayabilmek için anten parametreleri gereklidir. Anten performansından

Detaylı

2011 YGS MATEMATİK Soruları

2011 YGS MATEMATİK Soruları 0 YGS MTEMTİK Soruları. + + ) 8 ) 0 ) 6 ) E). a = 6 b = ( a)b olduğuna göre, ifadesinin değeri kaçtır? ) ) 6 ) 9 ) 8 E). (.0 ) ) 0, ) 0, ) 0, ) E) 6. x = y = 8 z = 6 olduğuna göre, aşağıdaki sıralamalardan

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Statik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 2 Kuvvet Vektörleri Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Statik, R.C.Hibbeler, S.C.Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö.Soyuçok. 2 Kuvvet Vektörleri Bu bölümde,

Detaylı

DOĞRUNUN ANALİTİK İNCELEMESİ

DOĞRUNUN ANALİTİK İNCELEMESİ Koordinatlar DOĞRUNUN ANALİTİK İNCELEMESİ Bilindiği gibi, düzlemdeki her bir noktaya bir (a,b) sıralı ikilisi, her bir (a,b) sıralı ikilisine bir nokta karşılık gelir. Eğer bir A noktasına karşılık gelen

Detaylı

TÜREVİN GEOMETRİK YORUMU

TÜREVİN GEOMETRİK YORUMU TÜREVİN GEOMETRİK YORUMU f :R R, =f ( fonksionuna düzlemde A karşılık gelen f( +h eğri anda ki =f( P gibi olsun. f( Eğrinin P(,f( noktasındaki teğetlerini +h araştıralım. Bunun için P(,f( noktasının sağıda

Detaylı

1986 ÖYS. 1. Aşağıdaki ABC üçgeninde. BD kaç cm dir? C) 3 A) 11 B) 10 C) 3 D) 8 E) 7 E) 2

1986 ÖYS. 1. Aşağıdaki ABC üçgeninde. BD kaç cm dir? C) 3 A) 11 B) 10 C) 3 D) 8 E) 7 E) 2 8 ÖYS. Aşağıdaki ABC üçgeninde. BD kaç cm dir? 8 7. Aşağıdaki şekilde ABCD bir yamuk ve AECD bir paralel kenardır.. Aşağıdaki şekilde EAB ve FBC eşkenar üçgendir. AECD nin alanı 8 cm Buna göre CEB üçgeninin

Detaylı

1984 ÖYS A) 875 B) 750 C) 625 D) 600 E) 500

1984 ÖYS A) 875 B) 750 C) 625 D) 600 E) 500 984 ÖYS. + + a a + a + a işleminin sonucu nedir? a A) +a B) a C) +a D) a E) +a a b ab. ifadesinin kısaltılmış biçimi a b + a b + ab a + b A) a b a b D) a b B) a b a + b E) ab(a-b) C) a b a + b A) 87 B)

Detaylı

Toplam İkinci harmonik. Temel Üçüncü harmonik. Şekil 1. Temel, ikinci ve üçüncü harmoniğin toplamı

Toplam İkinci harmonik. Temel Üçüncü harmonik. Şekil 1. Temel, ikinci ve üçüncü harmoniğin toplamı FOURIER SERİLERİ Bu bölümde Fourier serilerinden bahsedeceğim. Önce harmoniklerle (katsıklıklarla) ilişkili sinüsoidin tanımından başlıyacağım ve serilerin trigonometrik açılımlarını kullanarak katsayıları

Detaylı

π a) = cosa Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 17 Haziran 2007 Matematik II Soruları ve Çözümleri

π a) = cosa Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 17 Haziran 2007 Matematik II Soruları ve Çözümleri Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) 7 Haziran 7 Matematik II Soruları ve Çözümleri. Karmaşık sayılar kümesi üzerinde * işlemi, Z * Z Z + Z + Z Z biçiminde tanımlanıyor. Buna göre, ( i) * ( + i) işleminin sonucu

Detaylı

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ ALT ÖĞRENME. Örüntü ve Süslemeler

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ ALT ÖĞRENME. Örüntü ve Süslemeler 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ SÜRE ÖĞRENME Ay Hafta D.Saati ALANI EYLÜL 2 Geometri 2 3 Geometri 2 Geometri 2 Olasılıkve ALT

Detaylı

DİNAMİK. Ders_9. Doç.Dr. İbrahim Serkan MISIR DEÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü. Ders notları için: GÜZ

DİNAMİK. Ders_9. Doç.Dr. İbrahim Serkan MISIR DEÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü. Ders notları için: GÜZ DİNAMİK Ders_9 Doç.Dr. İbrahim Serkan MISIR DEÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Ders notları için: http://kisi.deu.edu.tr/serkan.misir/ 2018-2019 GÜZ RİJİT CİSİMLERİN DÜZLEMSEL KİNEMATİĞİ: ÖTELENME&DÖNME Bugünün

Detaylı

LYS Y OĞRU MTMTİK TSTİ LYS-. u testte Matematik ile ilgili soru vardır.. evaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.. u testteki süreniz 7 dakikadır.. a ve b asal

Detaylı

İç bükey Dış bükey çokgen

İç bükey Dış bükey çokgen Çokgen Çokgensel bölge İç bükey Dış bükey çokgen Köşeleri: Kenarları: İç açıları: Dış açıları: Köşegenleri: Çokgenin temel elemanları Kenar Köşegen ilişkisi Bir köşe belirleyiniz ve belirlediğiniz köşeden

Detaylı

ALTERNATİF AKIMIN TEMEL ESASLARI

ALTERNATİF AKIMIN TEMEL ESASLARI ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ DERSİ ALTERNATİF AKIMIN TEMEL ESASLARI Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÇİFCİ Elektrik enerjisi, alternatif akım ve doğru akım olarak

Detaylı

ÜÇGENLER ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİT

ÜÇGENLER ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİT ÜÇGNLR ÜNİT. ÜNİT. ÜNİT. ÜNİT. ÜNİT ÜÇGNLRİN ŞLİĞİ Üçgende çılar. azanım : ir üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamının 80, dış açılarının ölçüleri toplamının 0 olduğunu gösterir. İki Üçgenin şliği. azanım

Detaylı

AYT 2018 MATEMATİK ÇÖZÜMLERİ. ai i İçler dışlar çarpımı yapalım. 1 ai i a i 1 ai ai i. 1 ai ai 1 ai ai 0 2ai a 0 olmalıdır.

AYT 2018 MATEMATİK ÇÖZÜMLERİ. ai i İçler dışlar çarpımı yapalım. 1 ai i a i 1 ai ai i. 1 ai ai 1 ai ai 0 2ai a 0 olmalıdır. AYT 08 MATEMATİK ÇÖZÜMLERİ ai i İçler dışlar çarpımı yapalım. ai ai i ai ai aii ai ai ai ai 0 ai a 0 olmalıdır. Cevap : E 8 in asal çarpanları ve 3 tür. 8.3 3 40 ın asal çarpanları ve 5 tir. 40.5 İkisinde

Detaylı

ÖĞRENME ALANI TEMEL MATEMATİK BÖLÜM TÜREV. ALT ÖĞRENME ALANLARI 1) Türev 2) Türev Uygulamaları TÜREV

ÖĞRENME ALANI TEMEL MATEMATİK BÖLÜM TÜREV. ALT ÖĞRENME ALANLARI 1) Türev 2) Türev Uygulamaları TÜREV - 1 - ÖĞRENME ALANI TEMEL MATEMATİK BÖLÜM TÜREV ALT ÖĞRENME ALANLARI 1) Türev 2) Türev Uygulamaları TÜREV Kazanım 1 : Türev Kavramını fiziksel ve geometrik uygulamalar yardımıyla açıklar, türevin tanımını

Detaylı

Final sınavı konularına aşağıdaki sorular dahil değildir: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 19, 20, 21, 25, 27, 28, 29, 30, 33-b.

Final sınavı konularına aşağıdaki sorular dahil değildir: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 19, 20, 21, 25, 27, 28, 29, 30, 33-b. Final sınavı konularına aşağıdaki sorular dahil değildir:,,,, 5, 6, 7, 9,,, 5, 7, 8, 9,, -b. MAT -MATEMATİK (- GÜZ DÖNEMİ) FİNAL ÇALIŞMA SORULARI. Tabanı a büyük eksenli, b küçük eksenli elips ile sınırlanan

Detaylı

Vektörler. Skaler büyüklükler. Vektörlerin 2 ve 3 boyutta gösterimi. Vektörel büyüklükler. 1. Şekil I de A vektörü gösterilmiştir.

Vektörler. Skaler büyüklükler. Vektörlerin 2 ve 3 boyutta gösterimi. Vektörel büyüklükler. 1. Şekil I de A vektörü gösterilmiştir. 1 Vektörler Skaler büüklükler 1. de A vektörü gösterilmiştir. Özellikler: Sadece büüklüğü (şiddeti) vardır. Negatif olabilir. Skaler fiziksel büüklüklerin birimi vardır. Örnekler: Zaman Kütle Hacim Özkütle

Detaylı

[ 1, 1] alınırsa bu fonksiyon birebir ve örten olur. Bu fonksiyonun tersine arkkosinüs. f 1 (x) = sin 1 (x), 1 x 1

[ 1, 1] alınırsa bu fonksiyon birebir ve örten olur. Bu fonksiyonun tersine arkkosinüs. f 1 (x) = sin 1 (x), 1 x 1 ..3 Ters Trigonometrik Fonksionlar Önceki kesimde belirtilen bütün trigonometrik fonksionlar perodik olduklarından görüntü kümesindeki her değeri sonsuz noktada alırlar. Bölece trigonometrik fonksionlar

Detaylı

DİNAMİK (3.hafta) EĞRİSEL HAREKET-2: Kutupsal /Polar Koordinatlar (r,θ) A-Polar Koordinatlarda (r,θ) Hareket Denkemleri

DİNAMİK (3.hafta) EĞRİSEL HAREKET-2: Kutupsal /Polar Koordinatlar (r,θ) A-Polar Koordinatlarda (r,θ) Hareket Denkemleri DİNAMİK (3.hafta) EĞRİSEL HAREKET-2: Kutupsal /Polar Koordinatlar (r,θ) Şekildeki gibi dönen bir çubuk üzerinde ilerleyen bilezik hem dönme hareketi hemde merkezden uzaklaşma hareketi yapar. Bu durumda

Detaylı

Bölüm 2: Kuvvet Vektörleri. Mühendislik Mekaniği: Statik

Bölüm 2: Kuvvet Vektörleri. Mühendislik Mekaniği: Statik Bölüm 2: Kuvvet Vektörleri Mühendislik Mekaniği: Statik Hedefler Kuvvetleri toplama, bileşenlerini ve bileşke kuvvetlerini Paralelogram Kuralı kullanarak belirleme. Diktörtgen (Cartesian) koordinat sistemi

Detaylı

Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi...www.IbrahimCayiroglu.com. STATİK (2. Hafta)

Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi...www.IbrahimCayiroglu.com. STATİK (2. Hafta) AĞIRLIK MERKEZİ STATİK (2. Hafta) Ağırlık merkezi: Bir cismi oluşturan herbir parçaya etki eden yerçeki kuvvetlerinin bileşkesinin cismin üzerinden geçtiği noktaya Ağırlık Merkezi denir. Şekil. Ağırlık

Detaylı

Şekil 23.1: Düzlemsel bölgenin alanı

Şekil 23.1: Düzlemsel bölgenin alanı Bölüm Belirli İntegral Şekil.: Düzlemsel bölgenin alanı Düzlemde kare, dikdörtgen, üçgen, çember gibi iyi bilinen geometrik şekillerin alanlarını bulmak için uygun formüller kullanıyoruz. Ama, uygulamada

Detaylı

Onur NURTAN. Danışman Öğretmen: Mustafa YAZAGAN. Özel Atacan Anadolu Lisesi

Onur NURTAN. Danışman Öğretmen: Mustafa YAZAGAN. Özel Atacan Anadolu Lisesi KAĞIT KATLAMA YOLUYLA KESİRLERİN BELİRLENMESİ Onur NURTAN Danışman Öğretmen: Mustafa YAZAGAN Özel Atacan Anadolu Lisesi Özet: Kare biçimindeki kağıdı tam iki eş parçaya ayıran kırışığına kağıdımızı katlayarak

Detaylı

1981 ÖSS olduğuna göre, aşağıdakilerden c hangisi kesinlikle doğrudur? A) a>0 B) c<0 C) a+c=0 D) a 0 E) c>0 A) 12 B) 2 9 C) 10 D) 5 E) 11

1981 ÖSS olduğuna göre, aşağıdakilerden c hangisi kesinlikle doğrudur? A) a>0 B) c<0 C) a+c=0 D) a 0 E) c>0 A) 12 B) 2 9 C) 10 D) 5 E) 11 98 ÖSS. >0 olmak koşulu ile 2+, 3+, 4+ sayıları bir dik üçgenin kenar uzunluklarını göstermektedir. Bu üçgenin hipotenüs uzunluğu kaç birimdir? A) 2 B) 2 9 C) 0 D) 5 E) 2a c 6. 0 olduğuna göre, aşağıdakilerden

Detaylı

ARAZİ ÖLÇMELERİ Z P. O α X P. α = yatay açı. ω = düşey açı. µ =eğim açısı. ω + µ = 100 g

ARAZİ ÖLÇMELERİ Z P. O α X P. α = yatay açı. ω = düşey açı. µ =eğim açısı. ω + µ = 100 g Trigonometrik Fonksiyonlar Z Z P P ω µ P O α α = yatay açı P P ω = düşey açı µ =eğim açısı ω + µ = 100 g Şekil 9 üç Boyutlu koordinat sisteminde açı tiplerinin tasviri. Trigonometrik kavramlara geçmeden

Detaylı

KUVVET, MOMENT ve DENGE

KUVVET, MOMENT ve DENGE 2.1. Kuvvet 2.1.1. Kuvvet ve cisimlere etkileri Kuvvetler vektörel büyüklüklerdir. Kuvvet vektörünün; uygulama noktası, kuvvetin cisme etkidiği nokta; doğrultu ve yönü, kuvvetin doğrultu ve yönü; modülüyse

Detaylı

( KARMAŞIK SAYI MODÜL VE ÖZELLİKLERİ İKİ KARMAŞIK SAYI ARASI UZAKLIK DÜZLEMDE BELİRTTİĞİ BÖLGELER ) 1) z = z = i.z = z =... 2) z 1.

( KARMAŞIK SAYI MODÜL VE ÖZELLİKLERİ İKİ KARMAŞIK SAYI ARASI UZAKLIK DÜZLEMDE BELİRTTİĞİ BÖLGELER ) 1) z = z = i.z = z =... 2) z 1. BİR KARMAŞIK SAYININ MUTLAK DEĞERI (MODÜLÜ) Karmaşık düzlemde, bir karmaşık sayıya karşılık gelen noktanın (A noktasının), başlangıç noktasına uzaklığına bu sayının mutlak değeri (modülü) denir ve z şeklinde

Detaylı

7.1 Karmaşık Sayılar. x 2 = 1. denkleminin çözümü olarak +i ve i sayıları tanımlanır. Tanım 7.1.

7.1 Karmaşık Sayılar. x 2 = 1. denkleminin çözümü olarak +i ve i sayıları tanımlanır. Tanım 7.1. Bölüm 7 Karmaşık Sayılar Karmaşık sayılar gerçel sayıların genişlemesiyle elde edilen daha büyük bir kümedier. Genişleme şu gereksemeden doğmuştur: x 2 = +1 denklemimin çözümü +1, 1 sayılarıdır ve R içindedir.

Detaylı