Mukavemet-II. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mukavemet-II. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş"

Transkript

1 Mukavemet-II Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

2 Bölüm 9 Kirişlerin Yer Değiştirmesi Kaynak: Cisimlerin Mukavemeti, F.P. Beer, E.R. Johnston, J.T. DeWolf, D.F. Mazurek, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok.

3 9.1 Giriş Bu bölümde, kirişlerdeki yer değiştirmenin belirlenmesi ile ilgileneceğiz. Verilen bir yüklemeye maruz bir kirişin maksimum yer değiştirmesini belirlemek özel bir önem taşır. Çünkü bir kirişin tasarımında, genellikle kirişin yer değiştirmesinin izin verilebilir maksimum değeri dikkate alınır. Mesnetlerdeki tepki kuvvetlerinin sayısının bilinmeyenleri belirlemek için mevcut olan denge denklemlerinin sayısını aştığı belirsiz kirişlerin analizinde de yer değiştirme bilgisine ihtiyaç duyulur.

4 9.2 Enine Yüklemeye Maruz Bir Kirişin Deformasyonu Basit eğilmeye maruz bir prizmatik kiriş, bir çember yayına eğilir. Elastik bölgede, tarafsız yüzeyin eğriliği, M eğilme momenti, E elastisite modülü ve I, kesitin tarafsız eksenine göre eylemsizlik momenti olmak üzere aşağıdaki gibi yazılır.

5 9.2 Enine Yüklemeye Maruz Bir Kirişin Deformasyonu Bu denklem, Saint Venant ilkesi uygulanabilir olmak koşuluyla, enine yüklemeye maruz bir kiriş için de kullanılabilir. Ancak, eğilme momenti ve tarafsız yüzeyin eğriliği kesitten kesite değişir.

6 9.2 Enine Yüklemeye Maruz Bir Kirişin Deformasyonu M ve dolayısıyla eğrilik, kirişin iki ucunda ve E noktasında sıfırdır. A-E arasında M pozitiftir, kiriş yukarı doğru konkavdır; E-D arasında M negatiftir, kiriş aşağıya doğru konkanvdır. Eğriliğin en büyük değeri, M nin en büyük olduğu C noktasında ortaya çıkar.

7 9.3 Elastik Eğrinin Denklemi Elastik eğri Yukarıdaki denklem, bir kirişin ekseni üzerindeki bir Q noktasında ölçülen y yer değiştirmesiyle bu noktanın orijine olan x uzaklığı arasında bir bağıntı kurmak için kullanılabilir. Elde edilecek bağıntı, elastik eğrinin denklemidir.

8 9.3 Elastik Eğrinin Denklemi Bir kirişin ekseni üzerindeki bir Q noktasında ölçülen y yer değiştirmesiyle bu noktanın orijine olan x uzaklığı arasındaki bağıntı, elastik eğrinin denklemidir. EI eğilme rijitliği olarak bilinir. Prizmatik kiriş halinde sabittir.

9 9.3 Elastik Eğrinin Denklemi Denklemin iki yanı EI ile çarpılıp integre edilebilir. C 1 ve C 2 sabitleri, sınır koşullarından belirlenir.

10 9.3 Elastik Eğrinin Denklemi (a) Basit mesnetli kiriş (b) Çıkmalı kiriş Bu bölümde analizler statikçe belirli kirişlerle sınırlanacaktır. Basit mesnetli ve çıkmalı kirişlerin mesnetlerinde yer değiştirme sıfırdır. Ankastre kirişte ise A daki yer değiştirme ve eğim sıfırdır. Bu sınır koşullarından C 1 ve C 2 nin çözülebileceği iki denklem elde edilir. (c) Ankastre kiriş

11 Örnek 9.01 AB ankastre kirişi, düzgün kesitli olup A serbest ucunda bir P yükü taşımaktadır. Elastik eğrinin denklemi ile A daki yer değiştirmeyi ve eğimi belirleyiniz.

12 Örnek 9.01

13 Örnek 9.02 Basit mesnetli prizmatik AB kirişi, birim uzunluk başına düzgün yayılı w yükünü taşımaktadır. Elastik eğrinin denklemini ve kirişin maksimum yer değiştirmesini belirleyiniz.

14 Örnek 9.02

15 Örnek 9.02

16 Şimdiye kadar ele alınan örneklerde kirişte eğilme momenti tek bir serbest cisim diyagramından elde edilebiliyordu. Bunun sonucunda, tüm kirişteki M yi temsil etmek için x in tek bir fonksiyonu kullanıldı. Ancak, tekil yükler, mesnetlerdeki tepkiler veya bir yayılı yükteki süreksizlikler eğilme momentinin farklı M(x) fonksiyonları ile temsil edilmesini gerektirir.

17 Örnek 9.03 Gösterilen prizmatik kiriş ve yükleme için D noktasındaki eğim ve yer değiştirmeyi belirleyiniz.

18 Örnek 9.03 Kirişi AD ve DB parçalarına ayırmalı ve bu parçaların her biri için elastik eğriyi tanımlayan y(x) fonksiyonunu belirlemeliyiz. 1. A dan D ye (x<l/4).

19 Örnek D den B ye (x>l/4).

20 Örnek 9.03 İntegrasyon Sabitlerinin Belirlenmesi.

21 Örnek 9.03 İntegrasyon Sabitlerinin Belirlenmesi.

22 Örnek 9.03 İntegrasyon Sabitlerinin Belirlenmesi.

23 *9.4 Elastik Eğrinin Yük Dağılımından Doğrudan Belirlenmesi Elastik eğrinin denkleminin aşağıdaki diferansiyel denklemin iki kere integre edilmesiyle elde edilebildiğini gördük. Daha önceden, bir kirişin w(x) yükünü taşıdığında, kirişin herhangi bir noktasında dm/dx=v ve dv/dx=-w olduğunu biliyoruz. EI sabit ise:

24 *9.4 Elastik Eğrinin Yük Dağılımından Doğrudan Belirlenmesi Denklemin her iki yanı, EI sabitiyle çarpılır ve ardından dört kere integre edilirse,

25 *9.4 Elastik Eğrinin Yük Dağılımından Doğrudan Belirlenmesi (a) Ankastre kiriş Dört integrasyon sabiti sınır koşullarından belirlenebilir. Burada verilen yöntem, bir yayılı yük taşıyan ankastre veya basit mesnetli kirişlerde etkin şekilde kullanılabilir. (b) Basit mesnetli kiriş

26 Örnek 9.04 Basit mesnetli AB prizmatik kirişi, birim uzunluk başına bir w düzgün yayılı yükünü taşımaktadır. Kirişin elastik eğrisinin denklemini ve maksimum yer değiştirmesini belirleyiniz.

27 Örnek 9.04

28 Örnek 9.04

29 9.5 Statikçe Belirsiz Kirişler Serbest cisim diyagramından sadece üç denge denklemi yazılabildiği halde, tepkiler dört tane bilinmeyen içerir. Bu denklemlerden sadece A x belirlenebildiği için, kiriş statikçe belirsizdir. Statikçe belirsiz bir problemde, tepkiler söz konusu yapının deformasyonları göz önüne alınarak belirlenir.

30 9.5 Statikçe Belirsiz Kirişler Deformasyonların hesabında ortaya çıkan integral sabitleri üç denge denklemi ve yukarıdaki şekilde de verilen sınır koşullarından elde edilir.

31 Örnek 9.05 Gösterilen prizmatik kirişte mesnetlerdeki tepkileri belirleyiniz.

32 Örnek 9.05 Denge Denklemleri. Elastik Eğrinin Denklemi.

33 Örnek 9.05 Elastik Eğrinin Denklemi.

34 9.5 Statikçe Belirsiz Kirişler Sabit uç Sürtünmesiz yüzey Ele alınan önceki örnekte bir tane fazlalık tepki vardı. Karşı gelen kirişin birinci dereceden statikçe belirsiz olduğu söylenir. Kiriş mesnetlerinde iki tane fazlalık tepki bulunursa, kirişe ikinci dereceden belirsiz kiriş denir. Beş tane bilinmeyen tepki olduğu halde, sınır koşullarından dört denklem elde edilir. Beş tepkiyi ve iki integrasyon sabitini belirlemek için toplam yedi denklem vardır.

35 Örnek Problem 9.1 ABC çıkmalı çelik kirişi, C ucunda bir P tekil yükünü taşımaktadır. Kirişin AB kısmı için, (a) elastik eğrinin denklemini elde ediniz, (b) maksimum yer değiştirmeyi belirleyiniz, (c) aşağıda verilen değerleri kullanarak y maks değerini hesaplayınız.

36 Örnek Problem 9.1 Serbest Cisim Diyagramı. Elastik Eğrinin Diferansiyel Denklemi.

37 Örnek Problem 9.1 Sabitlerin Belirlenmesi. a. Elastik Eğrinin Denklemi.

38 Örnek Problem 9.1 b. AB Kısmındaki Maksimum Yer Değiştirme. dy/dx=0 ise y=y max olur. c. y maks ın Hesaplanması.

39 Örnek Problem 9.2 Gösterilen kiriş ve yükleme için, (a) elastik eğrinin denklemini, (b) A ucundaki eğimi, (c) maksimum yer değiştirmeyi belirleyiniz.

40 Örnek Problem 9.2 Elastik Eğrinin Diferansiyel Denklemi. Sınır Koşulları.

41 Örnek Problem 9.2 Sınır Koşulları. a. Elastik Eğrinin Denklemi. b. A Ucundaki Eğim. c. Maksimum Yer Değiştirme.

42 Örnek Problem 9.3 Düzgün AB kirişi için, (a) A daki tepkiyi belirleyiniz, (b) elastik eğrinin denklemini elde ediniz, (c) A daki eğimi belirleyiniz. (Kirişin birinci dereceden statikçe belirsiz olduğuna dikkat ediniz).

43 Örnek Problem 9.3 Eğilme Momenti. Elastik Eğrinin Diferansiyel Denklemi. Sınır Koşulları.

44 Örnek Problem 9.3 a. A daki Tepki Kuvveti. İkinci denklemi L ile çarpar, elde edilen denklemden üçüncü denklemi çıkarırsak, R A yı ikinci denklemde kullanırsak, b. Elastik Eğrinin Denklemi.

45 Örnek Problem 9.3 c. A daki Eğim.

46 *9.6 Tekillik Fonksiyonlarının Kullanılması Eğilme momenti tek bir M(x) analitik fonksiyonu ile ifade edilebilirse, integrasyon yöntemi, prizmatik bir kirişte eğim ve yer değiştirmelerin belirlenmesinde etkin olarak kullanılabilir. Eğilme momentini temsil etmek için üç veya daha fazla fonksiyon gerekirse, oldukça uzun hesaplamalara yol açan ek sabitler ve karşılık olarak ek denklemler gerekir. Bu kesimde, bu hesaplamalar tekillik fonksiyonlarının kullanımı ile basitleştirilecektir.

47 *9.6 Tekillik Fonksiyonlarının Kullanılması köşeli parantezi x a olduğunda normal parantez () ile, x < a olduğunda sıfırla değiştirilirse, iki fonksiyon tek bir fonksiyon ile ifade edilebilir. Kesim 5.5 te açıklanan tekillik fonksiyonlarını kullanarak:

48 *9.6 Tekillik Fonksiyonlarının Kullanılması Önceki çözüme göre, C 3 ve C 4 ek sabitlerine ihtiyaç kalmamıştır. Ayrıca, eğim ve yer değiştirmenin D noktasında sürekli olduğunu ifade eden denklemleri yazmamıza gerek kalmamıştır.

49 Örnek 9.06 Gösterilen kiriş ve yükleme için, tekillik fonksiyonlarını kullanarak, (a) eğim ve yer değiştirmeyi, A mesnedine olan x uzaklığının fonksiyonları olarak ifade ediniz, (b) D orta noktasındaki yer değiştirmeyi belirleyiniz. E = 200 GPa ve I = 6.87x10-6 m 4 alınız.

50 Örnek 9.06

51 Örnek 9.06

52 Örnek Problem 9.4 Gösterilen prizmatik kiriş ve yükleme için, (a) elastik eğrinin denklemini, (b) A daki eğimi, (c) maksimum yer değiştirmeyi belirleyiniz.

53 Örnek Problem 9.4 Eğilme Momenti. a. Elastik Eğrinin Denklemi.

54 Örnek Problem 9.4 Sınır Koşulları.

55 Örnek Problem 9.4 b. A daki Eğim. c. Maksimum Yer Değiştirme.

56 9.7 Süperpozisyon Yöntemi Bir kiriş birçok tekil ve yayılı yüke maruz kaldığı zaman, her bir yükün neden olduğu eğim ve yer değiştirmeyi ayrı ayrı hesaplamak genellikle uygun olur. Ardından süperpozisyon ilkesi uygulanarak, yüklere karşı gelen eğim ve yer değiştirme değerleri toplanır ve kombine yüklerden kaynaklanan eğim ve yer değiştirme elde edilir.

57 Örnek 9.07 Gösterilen kiriş ve yükleme için, kirişin eğilme rijitliği EI = 100 MN m 2 olduğuna göre, D deki eğim ve yer değiştirmeyi belirleyiniz.

58 Örnek 9.07 Kirişin herhangi bir noktasındaki eğim ve yer değiştirme, tekil yük ve yayılı yükün neden olduğu eğim ve yer değiştirmeler süperpoze edilerek elde edilebilir.

59 Örnek 9.07 Tekil yük çeyrek açıklıkta uygulandığından, Örnek 9.03 teki kiriş ve yükleme için bulunan sonuçlar kullanılabilir.

60 Örnek 9.07 Düzgün yayılı yük için de 9.02 de elde edilen elastik eğrinin denklemi kullanılabilir.

61 Örnek 9.07 Tekil ve yayılı yüklerle üretilen eğim ve yer değiştirmeleri birleştirerek sonucu elde ederiz.

62 9.8 Statikçe Belirsiz Kirişlerde Süperpozisyon Uygulaması Statikçe belirsiz bir kirişin mesnetlerindeki tepkileri belirlemek için, çoğu zaman süperpozisyon yöntemini kullanmak uygun olur. Birinci dereceden belirsiz kiriş halini ele alırsak, tepkilerden birini fazlalık olarak seçeriz ve buna karşılık gelen mesnedi kaldırarak yeniden düzenleriz. Bu şekilde, fazlalık tepki diğer yüklerle birlikte, bir bilinmeyen yük olarak düşünülür. Mesnedin kaldırıldığı noktadaki eğim veya yer değiştirme, verilen yüklerin ve fazlalık tepkinin neden olduğu deformasyonların ayrı ayrı hesaplanması ve sonuçların süperpoze edilmesiyle elde edilir.

63 9.8 Statikçe Belirsiz Kirişlerde Süperpozisyon Uygulaması Bu otoyol üst geçidini taşıyan sürekli kiriş üç mesnede sahiptir ve dolayısıyla statikçe belirsizdir.

64 Örnek 9.08 Gösterilen prizmatik kiriş ve yükleme için mesnetlerdeki tepkileri belirleyiniz.

65 Örnek 9.08 B deki tepkiyi fazlalık olarak düşünüp, kirişi mesnetten ayırıyoruz. R B tepki kuvveti bir bilinmeyen yük olarak düşünülecek ve kirişin B deki yer değiştirmesinin sıfır olması koşulundan belirlenecektir.

66 Örnek 9.08 Kiriş ve Yükleme Elastik Eğri Maksimum Deplasman Uçtaki Eğim Elastik Eğrinin Denklemi

67 Örnek 9.08

68 Örnek 9.08 Alternatif Çözüm. A sabit ucunda uygulanan kuvvet çiftini fazlalık olarak düşünür ve sabit ucu bir pim ve konsolla değiştirebiliriz. M A kuvvet çifti bir bilinmeyen yük olarak kabul edilip kirişin A daki eğiminin sıfır olması gerektiği koşulundan belirlenebilir.

69 Örnek Problem 9.7 Gösterilen kiriş ve yükleme için, B noktasındaki eğim ve yer değiştirmeyi belirleyiniz.

70 Örnek Problem 9.7 Süperpozisyon İlkesi. Verilen yükleme, aşağıdaki «şekil denklem»de gösterilen yüklemeler süperpoze edilerek elde edilebilir.

71 Örnek Problem 9.7 Yükleme II için CB kısmında eğilme momenti sıfırdır ve dolayısıyla elastik eğri bir doğrudur.

72 Örnek Problem 9.7 B Noktasındaki Eğim. B Noktasındaki Yer Değiştirme.

73 Örnek Problem 9.8 Gösterilen düzgün kiriş ve yükleme için, (a) her bir mesnetteki tepkiyi, (b) A ucundaki eğimi belirleyiniz.

74 Örnek Problem 9.8 Süperpozisyon İlkesi. R B tepkisi fazlalık olarak seçilir ve bir bilinmeyen yük olarak kabul edilir. Yayılı yük ve R B tepkisinden kaynaklanan yer değiştirmeler, aşağıda gösterildiği gibi ayrı ayrı ele alınır:

75 Örnek Problem 9.8 Yayılı Yük. B Noktasında,

76 Örnek Problem 9.8 Fazlalık Tepki Yüklemesi.

77 Örnek Problem 9.8 a. Mesnetlerdeki Tepkiler. b. A Ucundaki Eğim.

78 *9.9 Moment-Alan Teoremleri Bu kesimde, kirişin belirli bir noktasındaki yer değiştirmesini ve eğimini belirlemek için elastik eğrinin geometrik özelliklerinin nasıl kullanılabileceğini öğreneceğiz. Bir binanın döşemelerini taşıyan kirişlerin yer değiştirmeleri, tasarım sürecinde dikkate alınmalıdır.

79 *9.9 Moment-Alan Teoremleri Birinci moment-alan teoremi. Keyfi yüklemeye maruz AB kirişi için M/EI diyagramını çizelim. Denklemin iki yanını C den D ye integre edelim: θ D/C = C ve D arasında M/EI diyagramı altında kalan alandır.

80 *9.9 Moment-Alan Teoremleri Birinci moment-alan teoremi. θ D/C = C ve D arasında (M/EI) diyagramı altındaki alan Bu, birinci moment-alan teoremidir. θ D/C açısı ve M/EI diyagramı altındaki alan aynı işaretlidir. Pozitif alan (x ekseni üstünde), C den D ye doğru gittiğimizde, elastik eğrinin teğetinin saatin tersi yönünde dönmesine karşı gelir.

81 *9.9 Moment-Alan Teoremleri İkinci moment-alan teoremi. Elastik eğriye P ve P' noktalarında çizilen teğetlerin C den geçen düşey doğruyu kestikleri noktalar, dt uzunluklu bir doğru parçası oluşturur. t C/D, C nin D ye göre teğetsel sapması olarak adlandırılır ve CE uzunluğuna eşittir. Denklemin sağ yanı ise C ve D arasında, M/EI diyagramı altında kalan alanın C den geçen düşey eksene göre birinci momentine eşittir.

82 *9.9 Moment-Alan Teoremleri İkinci moment-alan teoremi. Bir alanın bir eksene göre birinci momenti, alanın, alan merkezinin söz konusu eksene olan uzaklığıyla çarpımına eşit olduğundan, ikinci moment-alan teoremi aşağıdaki gibi ifade edilebilir: C ve D arasındaki alan Buradaki alan, M/EI diyagramı altındaki alanı ve x1ise alan merkezinin C den geçen düşey eksene olan uzaklığı gösterir.

83 *9.9 Moment-Alan Teoremleri İkinci moment-alan teoremi. t C/D, C nin D ye göre teğetsel sapması; t D/C, D nin C ye göre teğetsel sapması; C ve D arasındaki alan C ve D arasındaki alan M/EI diyagramı altındaki alan x ekseninin üst kısmında yer alırsa, bu alanın bir düşey eksene göre birinci momenti pozitif olur.

84 *9.10 Ankastre Kirişlere ve Simetrik Yüklemeli Kirişlere Uygulama Birinci moment-alan teoremi, elastik eğrinin C ve D noktalarındaki teğetleri arasındaki θ D/C açısını tanımlar. θ D açısı, yani D deki eğim, ancak C deki eğim bilinirse elde edilebilir. Benzer şekilde, ikinci moment-alan teoremi, elastik eğrinin bir noktasının diğer bir noktadaki teğete olan düşey uzaklığını tanımlar. t D/C teğetsel sapması, ancak C deki teğet bilinirse, D noktasının yerini bulmamızı sağlayacaktır. İki moment-alan teoremi de, ancak elastik eğrinin belli bir referans teğeti belirlendiği takdirde, eğimlerin ve yer değiştirmelerin belirlenmesinde etkin bir şekilde kullanılabilir.

85 *9.10 Ankastre Kirişlere ve Simetrik Yüklemeli Kirişlere Uygulama Bir ankastre kirişte, elastik eğrinin A sabit ucundaki teğeti bilinmektedir ve referans teğeti olarak kullanılabilir. θ A = 0 olduğundan, kirişin herhangi bir D noktasındaki eğimi θ D = θ D/A olur ve birinci momentalan teoreminden elde edilebilir. D deki teğet Referans teğeti Öte yandan, D noktasının y D yer değiştirmesi, A daki yatay referans teğetinden ölçülen t D/A teğetsel sapmasına eşittir ve ikinci moment-alan teoreminden elde edilebilir.

86 *9.10 Ankastre Kirişlere ve Simetrik Yüklemeli Kirişlere Uygulama Simetrik yüklemeli basit mesnetli bir AB kirişinde, kirişin C merkezindeki teğet, simetriden dolayı yatay olmalıdır ve referans teğeti olarak kullanılabilir. θ C = 0 olduğundan, B mesnedindeki eğim θ B = θ B/C dir ve birinci moment-alan teoreminden elde edilebilir. y maks ise t B/C teğetsel sapmasına eşittir ve ikinci moment-alan teoreminden elde edilebilir. Ayrıca, y D = t B/C - t D/C olur. Referans teğeti Referans teğeti Yatay

87 Örnek 9.09 AB prizmatik ankastre kirişinin eğilme rijitliği EI = 10 MN m 2 olduğuna göre, kiriş gösterildiği gibi yüklendiğinde, B ucundaki eğimi ve yer değiştirmeyi belirleyiniz.

88 Örnek 9.09

89 Örnek 9.09 Referans teğeti

90 *9.11 Parçalı Eğilme-Momenti Diyagramları Bazı durumlarda, θ D/C açısının ve t D/C teğetsel sapmasının belirlenmesi, her bir yükün etkisi bağımsız olarak hesaplandığında basitleşir. Her bir yük için ayrı bir M/EI diyagramı çizilir ve diyagramlar altındaki alanların cebirsel olarak toplanmasıyla θ D/C açısı elde edilir. Benzer şekilde, bu alanların D den geçen düşey eksene göre birinci momentleri toplanarak, t D/C teğetsel sapması elde edilir. Bu yolla çizilen bir eğilme momenti veya M/EI diyagramının parçalı çizildiği söylenir.

91 *9.11 Parçalı Eğilme-Momenti Diyagramları Şekil Alan Dikdörtgen Kübik Alan Üçgen Genel Alan Parabolik Alan Parçalı diyagramlardaki alanlar dikdörtgen, üçgen, parabolik alan gibi basit geometrik şekillerden oluşur.

92 Örnek 9.10 AB prizmatik ankastre kirişinin eğilme rijitliği EI = 10 MN m 2 olduğuna göre, kiriş gösterildiği gibi yüklendiğinde, B ucundaki eğimi ve yer değiştirmeyi parçalı eğilme-momenti diyagramını çizerek belirleyiniz.

93 Örnek 9.10

94 Örnek 9.10

95 Örnek 9.11 Gösterilen AB prizmatik kirişi ve yükleme için, bir mesnetteki eğimi ve maksimum yer değiştirmeyi belirleyiniz.

96 Örnek 9.11 Referans teğeti

97 Örnek 9.11 Referans teğeti

98 Örnek Problem 9.10 AD ve DB prizmatik çubukları kaynaklanarak ADB ankastre kirişi oluşturulmuştur. Kirişin AD kısmının eğilme rijitliği EI ve DB kısmınınki 2EI olduğuna göre, gösterildiği gibi yüklenen kirişin A ucundaki eğim ve yer değiştirmeyi belirleyiniz.

99 Örnek Problem 9.10 M/EI Diyagramı. Önce kirişin eğilme momenti diyagramını çizeriz. Ardından, kirişin her bir noktasındaki M değerini, eğilme rijitliğinin karşı gelen değeriyle bölerek M/EI diyagramını elde ederiz. Referans Teğeti. Referans teğeti

100 Örnek Problem 9.10 A daki Eğim. A daki Yer Değiştirme.

101 Örnek Problem 9.11 Gösterilen prizmatik kiriş ve yükleme için, E ucundaki eğim ve yer değiştirmeyi belirleyiniz.

102 Örnek Problem 9.11 M/EI Diyagramı. Serbest cisim diyagramından tepkileri belirleyip kesme kuvveti ile eğilme momenti diyagramlarını çizeriz. M nin her değerini EI ile bölerek M/EI diyagramını elde ederiz. Referans Teğeti. Referans teğeti

103 Örnek Problem 9.11 E deki Eğim.

104 Örnek Problem 9.11 E deki Yer Değiştirme.

105 *9.12 Yüklemesi Simetrik Olmayan Kirişlere Moment-Alan Teoremlerinin Uygulanması Bir basit mesnetli veya çıkmalı kiriş simetrik olmayan bir yük taşıdığında, teğetin yatay olduğu kiriş noktasını gözlemle belirlemek genellikle mümkün değildir. Referans teğetini, kiriş mesnetlerinden birinde seçmek genellikle en uygun olanıdır. Basit mesnetli AB kirişinin A mesnedini ele alalım. B mesnedinin A ya göre t B/A teğetsel sapmasını hesaplarız ve t B/A yı, mesnetler arasındaki L mesafesiyle bölerek bu teğetin eğimini hesaplarız. Referans teğeti

106 *9.12 Yüklemesi Simetrik Olmayan Kirişlere Moment-Alan Teoremlerinin Uygulanması Referans teğetinin eğimi bulunduktan sonra, kirişin herhangi bir D noktasındaki θ D eğimini belirlemek için birinci moment alan teoremi kulanılarak θ D/A elde edilir ve θ D aşağıdaki gibi hesaplanır. Referans teğeti Referans teğeti

107 *9.12 Yüklemesi Simetrik Olmayan Kirişlere Moment-Alan Teoremlerinin Uygulanması D nin A mesnedine göre t D/A teğetsel sapması, ikinci moment-alan teoreminden belirlenebilir. t D/A, ED doğru parçasına eşittir ve D nin referans teğetine olan düşey uzaklığını temsil eder. Öte yandan, D noktasının y D yer değiştirmesi, D nin AB yatay doğrusuna olan düşey uzaklığını temsil eder. Referans teğeti Referans teğeti

108 *9.12 Yüklemesi Simetrik Olmayan Kirişlere Moment-Alan Teoremlerinin Uygulanması y D, FD ye eşit olduğundan EF ve ED farkı olarak ifade edilebilir. AFE ve ABH benzer üçgenlerinden,

109 Örnek 9.12 Gösterilen prizmatik kiriş ve yükleme için, D noktasındaki eğimi ve yer değiştirmeyi belirleyiniz.

110 Örnek 9.12 A Mesnedindeki Referans Teğeti. Referans teğeti

111 Örnek 9.12 D deki Eğim. D deki Yer Değiştirme. Referans teğeti

112 *9.13 Maksimum Yer Değiştirme Bir basit mesnetli veya çıkmalı kiriş simetrik olmayan bir yük taşıdığında, maksimum yer değiştirme genellikle kirişin merkezinde oluşmaz. Bu durum, üzerinden araç geçen köprülerin kirişlerinde geçerlidir.

113 *9.13 Maksimum Yer Değiştirme Kirişin maksimum yer değiştirmesini belirlemek için, kirişin teğetinin yatay olduğu K noktasının yerini saptamalı ve bu noktadaki yer değiştirmeyi hesaplamalıyız. Analiz, mesnetlerden birindeki referans teğeti belirleyerek başlamalıdır. K noktası, birinci moment-alan teoremi kullanılarak M/EI diyagramının altındaki alandan hesaplanabilir. y maks, A ve K arasında kalan alanın A dan geçen düşey eksene göre birinci momentine eşittir. Referans teğeti

114 Örnek 9.13 Gösterilen prizmatik kiriş ve yükleme için, maksimum yer değiştirmeyi belirleyiniz.

115 Örnek 9.13 Eğimin Sıfır Olduğu K Noktasının Belirlenmesi. A daki eğimi daha önceki örneklerimizden biliyoruz.

116 Örnek 9.13 Maksimum Yer Değiştirme.

117 *9.14 Statikçe Belirsiz Kirişlerde Moment-Alan Teoremlerinin Kullanılması Kirişin iki ayrı serbest cisim diyagramı çizilir. Biri verilen yükleri ve kaldırılmamış mesnetlerdeki karşı gelen tepkileri gösterir; diğeri fazlalık tepkiyi ve aynı mesnetlerdeki karşı gelen tepkileri gösterir. İki yüklemenin her biri için bir M/EI diyagramı çizilir ve ikinci moment-alan teoremi kullanılarak istenen teğetsel sapmalar elde edilir. Sonuçlar süperpoze edilerek gerekli uygunluk koşulu ifade edilir ve fazlalık tepki belirlenir. Tepkiler belirlendikten sonra, kirişin herhangi bir noktasındaki eğim ve yer değiştirme, moment-alan yöntemleri ile elde edilebilir.

118 Örnek 9.14 Gösterilen prizmatik kiriş ve yükleme için, mesnetlerdeki tepkileri belirleyiniz.

119 Örnek 9.14 A sabit ucunda uygulanan kuvvet çiftini fazlalık olarak düşünür ve sabit ucu bir pim ve bir konsol mesnetle değiştiririz. Artık M A kuvvet çifti, bilinmeyen bir yük olarak kabul edilir ve kirişin A daki teğetinin yatay olması gerektiği koşulundan belirlenir. Bu teğet, B mesnedinden geçmelidir, t B/A =0. w ve M A nın oluşturduğu teğetsel sapmalar ayrı ayrı hesaplanır.

120 Örnek 9.14 Önce bilinen w yayılı yüküne maruz kirişin serbest cisim diyagramını çizer ve tepkileri belirleriz. Sonra, karşı gelen M/EI diyagramlarını çizeriz. Parabolün alanı:

121 Örnek 9.14 Daha sonra, bilinmeyen kuvvet çiftine maruz kirişin serbest cisim diyagramı çizilir ve tepkiler belirlenir.

122 Örnek Problem 9.12 Gösterilen kiriş ve yükleme için, (a) A ucundaki yer değiştirmeyi belirleyiniz, (b) aşağıdaki değerleri kullanarak y A yı hesaplanyınız.

123 Örnek Problem 9.12 M/EI Diyagramı. B deki Referans Teğeti. Referans teğeti

124 Örnek Problem 9.12 a. A Ucundaki Yer Değiştirme. b. y A nın Hesaplanması. Referans teğeti

Mukavemet-I. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mukavemet-I. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mukavemet-I Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 5 Eğilmede Kirişlerin Analizi ve Tasarımı Kaynak: Cisimlerin Mukavemeti, F.P. Beer, E.R. Johnston, J.T. DeWolf, D.F. Mazurek, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok.

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Statik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 10 Eylemsizlik Momentleri Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Statik, R. C.Hibbeler, S. C. Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok. 10. Eylemsizlik Momentleri

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Statik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 7 İç Kuvvetler Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Statik, R. C. Hibbeler, S. C. Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok. 7. İç Kuvvetler Bu bölümde, bir

Detaylı

EĞİLME. Köprünün tabyası onun eğilme gerilmesine karşı koyma dayanımı esas alınarak boyutlandırılır.

EĞİLME. Köprünün tabyası onun eğilme gerilmesine karşı koyma dayanımı esas alınarak boyutlandırılır. EĞİLME Köprünün tabyası onun eğilme gerilmesine karşı koyma dayanımı esas alınarak boyutlandırılır. EĞİLME Mühendislikte en önemli yapı ve makine elemanları mil ve kirişlerdir. Bu bölümde, mil ve kirişlerde

Detaylı

Mukavemet-II. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mukavemet-II. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mukavemet-II Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 11 Enerji Yöntemleri Kaynak: Cisimlerin Mukavemeti, F.P. Beer, E.R. Johnston, J.T. DeWolf, D.F. Mazurek, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok. 11.1 Giriş Önceki bölümlerde

Detaylı

Mukavemet-II PROF. DR. MURAT DEMİR AYDIN

Mukavemet-II PROF. DR. MURAT DEMİR AYDIN Mukavemet-II PROF. DR. MURAT DEMİR AYDIN KAYNAK KİTAPLAR Cisimlerin Mukavemeti F.P. BEER, E.R. JOHNSTON Mukavemet-2 Prof.Dr. Onur SAYMAN, Prof.Dr. Ramazan Karakuzu Mukavemet Mehmet H. OMURTAG 1 SİMETRİK

Detaylı

Burulma (Torsion) Amaçlar

Burulma (Torsion) Amaçlar (Torsion) Amaçlar Bu bölümde şaftlara etkiyen burulma kuvvetlerinin etkisi incelenecek. Analiz dairesel kesitli şaftlar için yapılacak. Eleman en kesitinde oluşan gerilme dağılımı ve elemanda oluşan burulma

Detaylı

Mukavemet-I. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mukavemet-I. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mukavemet-I Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 6 Kirişlerde ve İnce Cidarlı Elemanlarda Kayma Gerilmeleri Kaynak: Cisimlerin Mukavemeti, F.P. Beer, E.R. Johnston, J.T. DeWolf, D.F. Mazurek, Çevirenler: A. Soyuçok,

Detaylı

VECTOR MECHANICS FOR ENGINEERS: STATICS

VECTOR MECHANICS FOR ENGINEERS: STATICS Seventh Edition VECTOR ECHANICS FOR ENGINEERS: STATICS Ferdinand P. Beer E. Russell Johnston, Jr. Ders Notu: Hayri ACAR İstanbul Teknik Üniveristesi Tel: 85 31 46 / 116 E-mail: acarh@itu.edu.tr Web: http://atlas.cc.itu.edu.tr/~acarh

Detaylı

Mukavemet-I. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mukavemet-I. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mukavemet-I Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 4 Basit Eğilme Kaynak: Cisimlerin Mukavemeti, F.P. Beer, E.R. Johnston, J.T. DeWolf, D.F. Mazurek, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok. 4.1 Giriş Bu bölümde, eğilmeye

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Dinamik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Dinamik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Dinamik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 17 Rijit Cismin Düzlemsel Kinetiği; Kuvvet ve İvme Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Dinamik, R.C.Hibbeler, S.C.Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok.

Detaylı

δ / = P L A E = [+35 kn](0.75 m)(10 ) = mm Sonuç pozitif olduğundan çubuk uzayacak ve A noktası yukarı doğru yer değiştirecektir.

δ / = P L A E = [+35 kn](0.75 m)(10 ) = mm Sonuç pozitif olduğundan çubuk uzayacak ve A noktası yukarı doğru yer değiştirecektir. A-36 malzemeden çelik çubuk, şekil a gösterildiği iki kademeli olarak üretilmiştir. AB ve BC kesitleri sırasıyla A = 600 mm ve A = 1200 mm dir. A serbest ucunun ve B nin C ye göre yer değiştirmesini belirleyiniz.

Detaylı

EKSENEL YÜKLERDEN OLUŞAN GERILME VE ŞEKİL DEĞİŞİMİ Eksenel yüklü elemanlarda meydana gelen normal gerilmelerin nasıl hesaplanacağı daha önce ele

EKSENEL YÜKLERDEN OLUŞAN GERILME VE ŞEKİL DEĞİŞİMİ Eksenel yüklü elemanlarda meydana gelen normal gerilmelerin nasıl hesaplanacağı daha önce ele EKSENEL YÜKLERDEN OLUŞAN GERILME VE ŞEKİL DEĞİŞİMİ Eksenel yüklü elemanlarda meydana gelen normal gerilmelerin nasıl hesaplanacağı daha önce ele alınmıştı. Bu bölümde ise, eksenel yüklü elemanların şekil

Detaylı

AÇI YÖNTEMİ Slope-deflection Method

AÇI YÖNTEMİ Slope-deflection Method SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT ÜHENDİSLİĞİ BÖLÜÜ Department of Civil Engineering İN 303 YAPI STATIĞI II AÇI YÖNTEİ Slope-deflection ethod Y.DOÇ.DR. USTAA KUTANİS kutanis@sakarya.edu.tr Sakarya Üniversitesi,

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Statik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 4 Kuvvet Sistemi Bileşkeleri Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Statik, R.C.Hibbeler, S.C.Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok. 4. Kuvvet Sitemi Bileşkeleri

Detaylı

Tablo 1 Deney esnasında kullanacağımız numunelere ait elastisite modülleri tablosu

Tablo 1 Deney esnasında kullanacağımız numunelere ait elastisite modülleri tablosu BASİT MESNETLİ KİRİŞTE SEHİM DENEYİ Deneyin Amacı Farklı malzeme ve kalınlığa sahip kirişlerin uygulanan yükün kirişin eğilme miktarına oranı olan rijitlik değerin değişik olduğunun gösterilmesi. Kiriş

Detaylı

Elemanlardaki İç Kuvvetler

Elemanlardaki İç Kuvvetler Elemanlardaki İç Kuvvetler Bölüm Öğrenme Çıktıları Yapı elemanlarında oluşan iç kuvvetler. Eksenel kuvvet, Kesme kuvvet ve Eğilme Momenti Denklemleri ve Diyagramları. Bölüm Öğrenme Çıktıları Elemanlarda

Detaylı

MUKAVEMET Öğr. Gör. Fatih KURTULUŞ

MUKAVEMET Öğr. Gör. Fatih KURTULUŞ www.sakarya.edu.tr MUKAVEMET Öğr. Gör. Fatih KURTULUŞ www.sakarya.edu.tr 1. DÜŞEY YÜKLÜ KİRİŞLER Cisimlerin mukavemeti konusunun esas problemi, herhangi bir yapıya uygulanan bir kuvvetin oluşturacağı gerilme

Detaylı

İÇ KUVVETLER. Amaçlar: Bir elemanda kesit yöntemiyle iç kuvvetlerin bulunması Kesme kuvveti ve moment diyagramlarının çizilmesi

İÇ KUVVETLER. Amaçlar: Bir elemanda kesit yöntemiyle iç kuvvetlerin bulunması Kesme kuvveti ve moment diyagramlarının çizilmesi İÇ KUVVETLER maçlar: ir elemanda kesit yöntemiyle iç kuvvetlerin bulunması Kesme kuvveti ve moment diyagramlarının çizilmesi Yapısal elemanlarda oluşan iç kuvvetler ir yapısal veya mekanik elemanın tasarımı,

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Statik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 5 Rijit Cisim Dengesi Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Statik, R.C.Hibbeler, S.C.Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok. 5. Rijit Cisim Dengesi Denge,

Detaylı

YAPI STATİĞİ II (Hiperstatik Sistemler) Yrd. Doç. Dr. Selçuk KAÇIN

YAPI STATİĞİ II (Hiperstatik Sistemler) Yrd. Doç. Dr. Selçuk KAÇIN YAPI STATİĞİ II (Hiperstatik Sistemler) Yrd. Doç. Dr. Selçuk KAÇIN Yapı Sistemleri: İzostatik (Statikçe Belirli) Sistemler : Bir sistemin tüm kesit tesirlerini (iç kuvvetlerini) ve mesnet reaksiyonlarını

Detaylı

KAYMA GERİLMESİ (ENİNE KESME)

KAYMA GERİLMESİ (ENİNE KESME) KAYMA GERİLMESİ (ENİNE KESME) Demir yolu traversleri çok büyük kesme yüklerini taşıyan kiriş olarak davranır. Bu durumda, eğer traversler ahşap malzemedense kesme kuvvetinin en büyük olduğu uçlarından

Detaylı

KirişlerdeİçKuvvetler Normal Kuvvet, KesmeKuvveti vemoment Diyagramları

KirişlerdeİçKuvvetler Normal Kuvvet, KesmeKuvveti vemoment Diyagramları KirişlerdeİçKuvvetler Normal Kuvvet, KesmeKuvveti vemoment Diyagramları Kesme ve Moment Diyagramlarının Oluşturulması için Grafiksel Yöntem (Alan Yöntemi) Kiriş için işaret kabulleri (hatırlatma): Pozitif

Detaylı

MECHANICS OF MATERIALS

MECHANICS OF MATERIALS T E CHAPTER 2 Eksenel MECHANICS OF MATERIALS Ferdinand P. Beer E. Russell Johnston, Jr. John T. DeWolf Yükleme Fatih Alibeyoğlu Eksenel Yükleme Bir önceki bölümde, uygulanan yükler neticesinde ortaya çıkan

Detaylı

Saf Eğilme(Pure Bending)

Saf Eğilme(Pure Bending) Saf Eğilme(Pure Bending) Saf Eğilme (Pure Bending) Bu bölümde doğrusal, prizmatik, homojen bir elemanın eğilme etkisi altındaki şekil değiştirmesini/ deformasyonları incelenecek. Burada çıkarılacak formüller

Detaylı

Kirişlerde İç Kuvvetler

Kirişlerde İç Kuvvetler Kirişlerde İç Kuvvetler B noktasındaki iç kuvvetlerin bulunması B noktasındaki iç kuvvetler sol ve sağ parça İki boyutlu problemlerde eleman kesitinde üç farklı iç kuvvet oluşur! 2D 3D Pozitif normal/eksenel

Detaylı

Doç. Dr. Muhammet Cerit Öğretim Üyesi Makine Mühendisliği Bölümü (Mekanik Ana Bilim Dalı) Elektronik posta ( ):

Doç. Dr. Muhammet Cerit Öğretim Üyesi Makine Mühendisliği Bölümü (Mekanik Ana Bilim Dalı) Elektronik posta ( ): Tanışma ve İletişim... Doç. Dr. Muhammet Cerit Öğretim Üyesi Makine Mühendisliği Bölümü (Mekanik Ana Bilim Dalı) Elektronik posta (e-mail): mcerit@sakarya.edu.tr Öğrenci Başarısı Değerlendirme... Öğrencinin

Detaylı

STATİK. Ders_9. Doç.Dr. İbrahim Serkan MISIR DEÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü. Ders notları için: GÜZ

STATİK. Ders_9. Doç.Dr. İbrahim Serkan MISIR DEÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü. Ders notları için: GÜZ STATİK Ders_9 Doç.Dr. İbrahim Serkan MISIR DEÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Ders notları için: http://kisi.deu.edu.tr/serkan.misir/ 2017-2018 GÜZ ALANLAR İÇİN ATALET MOMENTİNİN TANIMI, ALAN ATALET YARIÇAPI

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Statik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 9 Ağırlık Merkezi ve Geometrik Merkez Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Statik, R. C. Hibbeler, S. C. Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok. 9. Ağırlık

Detaylı

Mukavemet-I. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mukavemet-I. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mukavemet-I Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 3 Burulma Kaynak: Cisimlerin Mukavemeti, F.P. Beer, E.R. Johnston, J.T. DeWolf, D.F. Mazurek, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok. 3.1 Giriş Bu bölümde, burulma halindeki

Detaylı

BURULMA (TORSİON) Dairesel Kesitli Çubukların (Millerin) Burulması MUKAVEMET - Ders Notları - Prof.Dr. Mehmet Zor

BURULMA (TORSİON) Dairesel Kesitli Çubukların (Millerin) Burulması MUKAVEMET - Ders Notları - Prof.Dr. Mehmet Zor 3 BURULMA (TORSİON) Dairesel Kesitli Çubukların (Millerin) Burulması 1.1.018 MUKAVEMET - Ders Notları - Prof.Dr. Mehmet Zor 1 3. Burulma Genel Bilgiler Burulma (Torsion): Dairesel Kesitli Millerde Gerilme

Detaylı

MATERIALS. Basit Eğilme. Third Edition. Ferdinand P. Beer E. Russell Johnston, Jr. John T. DeWolf. Lecture Notes: J. Walt Oler Texas Tech University

MATERIALS. Basit Eğilme. Third Edition. Ferdinand P. Beer E. Russell Johnston, Jr. John T. DeWolf. Lecture Notes: J. Walt Oler Texas Tech University CHAPTER BÖLÜM MECHANICS MUKAVEMET OF I MATERIALS Ferdinand P. Beer E. Russell Johnston, Jr. John T. DeWolf Basit Eğilme Lecture Notes: J. Walt Oler Teas Tech Universit Düzenleen: Era Arslan 2002 The McGraw-Hill

Detaylı

YTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Mekanik Anabilim Dalı Özel Laboratuvar Dersi Strain Gauge Deneyi Çalışma Notu

YTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Mekanik Anabilim Dalı Özel Laboratuvar Dersi Strain Gauge Deneyi Çalışma Notu YTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Mekanik Anabilim Dalı Özel Laboratuvar Dersi Strain Gauge Deneyi Çalışma Notu Laboratuar Yeri: B Blok en alt kat Mekanik Laboratuarı Laboratuar Adı: Strain Gauge Deneyi Konu:

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Statik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 5 Rijit Cisim Dengesi Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Statik, R.C.Hibbeler, S.C.Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok. 5. Rijit Cisim Dengesi Denge,

Detaylı

İÇ KUVVETLER. Amaçlar: Bir elemanda kesit yöntemiyle iç kuvvetlerin bulunması Kesme kuvveti ve moment diyagramlarının çizilmesi

İÇ KUVVETLER. Amaçlar: Bir elemanda kesit yöntemiyle iç kuvvetlerin bulunması Kesme kuvveti ve moment diyagramlarının çizilmesi İÇ KUVVELER maçlar: ir elemanda kesit yöntemiyle iç kuvvetlerin bulunması Kesme kuvveti ve moment diyagramlarının çizilmesi Yapısal elemanlarda oluşan iç kuvvetler ir yapısal veya mekanik elemanın tasarımı,

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Statik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 2 Kuvvet Vektörleri Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Statik, R.C.Hibbeler, S.C.Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö.Soyuçok. 2 Kuvvet Vektörleri Bu bölümde,

Detaylı

İKİ BOYUTLU ÇUBUK SİSTEMLER İÇİN YAPI ANALİZ PROGRAM YAZMA SİSTEMATİĞİ

İKİ BOYUTLU ÇUBUK SİSTEMLER İÇİN YAPI ANALİZ PROGRAM YAZMA SİSTEMATİĞİ İKİ BOYUTLU ÇUBUK SİSTEMLER İÇİN YAPI ANALİZ PROGRAM YAZMA SİSTEMATİĞİ Yapı Statiği nde incelenen sistemler çerçeve sistemlerdir. Buna ek olarak incelenen kafes ve karma sistemler de aslında çerçeve sistemlerin

Detaylı

Kesit Tesirleri Tekil Kuvvetler

Kesit Tesirleri Tekil Kuvvetler Statik ve Mukavemet Kesit Tesirleri Tekil Kuvvetler B ÖĞR.GÖR.GÜLTEKİN BÜYÜKŞENGÜR Çevre Mühendisliği Mukavemet Şekil Değiştirebilen Cisimler Mekaniği Kesit Tesiri ve İşaret Kabulleri Kesit Tesiri Diyagramları

Detaylı

Kirişlerde Kesme (Transverse Shear)

Kirişlerde Kesme (Transverse Shear) Kirişlerde Kesme (Transverse Shear) Bu bölümde, doğrusal, prizmatik, homojen ve lineer elastik davranan bir elemanın eksenine dik doğrultuda yüklerin etkimesi durumunda en kesitinde oluşan kesme gerilmeleri

Detaylı

KİRİŞLERDE PLASTİK MAFSALIN PLASTİKLEŞME BÖLGESİNİ VEREN BİLGİSAYAR YAZILIMI

KİRİŞLERDE PLASTİK MAFSALIN PLASTİKLEŞME BÖLGESİNİ VEREN BİLGİSAYAR YAZILIMI IM 566 LİMİT ANALİZ DÖNEM PROJESİ KİRİŞLERDE PLASTİK MAFSALIN PLASTİKLEŞME BÖLGESİNİ VEREN BİLGİSAYAR YAZILIMI HAZIRLAYAN Bahadır Alyavuz DERS SORUMLUSU Prof. Dr. Sinan Altın GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ

Detaylı

FL 3 DENEY 4 MALZEMELERDE ELASTĐSĐTE VE KAYMA ELASTĐSĐTE MODÜLLERĐNĐN EĞME VE BURULMA TESTLERĐ ĐLE BELĐRLENMESĐ 1. AMAÇ

FL 3 DENEY 4 MALZEMELERDE ELASTĐSĐTE VE KAYMA ELASTĐSĐTE MODÜLLERĐNĐN EĞME VE BURULMA TESTLERĐ ĐLE BELĐRLENMESĐ 1. AMAÇ Malzemelerde Elastisite ve Kayma Elastisite Modüllerinin Eğme ve Burulma Testleri ile Belirlenmesi 1/5 DENEY 4 MAZEMEERDE EASTĐSĐTE VE KAYMA EASTĐSĐTE MODÜERĐNĐN EĞME VE BURUMA TESTERĐ ĐE BEĐRENMESĐ 1.

Detaylı

Eksenel Yükleme Amaçlar

Eksenel Yükleme Amaçlar Eksenel Yükleme Amaçlar Geçtiğimiz bölümlerde eksenel yüklü elemanlarda oluşan normal gerilme ve normal şekil değiştirme konularını gördük, Bu bölümde ise deformasyonların bulunması ile ilgili bir metot

Detaylı

Mukavemet-II. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mukavemet-II. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mukavemet-II Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 10 Kolonlar Kaynak: Cisimlerin Mukavemeti, F.P. Beer, E.R. Johnston, J.T. DeWolf, D.F. Mazurek, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok. 10.1 Giriş Önceki bölümlerde

Detaylı

YAPI STATİĞİ MESNETLER

YAPI STATİĞİ MESNETLER YAPI STATİĞİ MESNETLER Öğr.Gör. Gültekin BÜYÜKŞENGÜR STATİK Kirişler Yük Ve Mesnet Çeşitleri Mesnetler Ve Mesnet Reaksiyonları 1. Kayıcı Mesnetler 2. Sabit Mesnetler 3. Ankastre (Konsol) Mesnetler 4. Üç

Detaylı

TEMEL MEKANİK 10. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Dayıoğlu Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü

TEMEL MEKANİK 10. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Dayıoğlu Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü TEMEL MEKANİK 10 Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Dayıoğlu Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü Ders Kitapları: Mühendisler İçin Vektör Mekaniği, Statik, Yazarlar:

Detaylı

Yapı Sistemlerinde Elverişsiz Yüklemeler:

Yapı Sistemlerinde Elverişsiz Yüklemeler: Yapı Sistemlerinde Elverişsiz Yüklemeler: Yapılara etkiyen yükler ile ilgili çeşitli sınıflama tipleri vardır. Bu sınıflamalarda biri de yapı yükleri ve ilave yükler olarak yapılan sınıflamadır. Bu sınıflama;

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Statik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 2 Kuvvet Vektörleri Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Statik, R.C.Hibbeler, S.C.Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö.Soyuçok. 2 Kuvvet Vektörleri Bu bölümde,

Detaylı

RİJİT CİSİMLERİN DÜZLEMSEL KİNEMATİĞİ

RİJİT CİSİMLERİN DÜZLEMSEL KİNEMATİĞİ RİJİT CİSİMLERİN DÜZLEMSEL KİNEMATİĞİ MUTLAK GENEL DÜZLEMSEL HAREKET: Genel düzlemsel hareket yapan bir karı cisim öteleme ve dönme hareketini eşzamanlı yapar. Eğer cisim ince bir levha olarak gösterilirse,

Detaylı

Kompozit Malzemeler ve Mekaniği. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Kompozit Malzemeler ve Mekaniği. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Kompozit Malzemeler ve Mekaniği Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 4 Laminatların Makromekanik Analizi Kaynak: Kompozit Malzeme Mekaniği, Autar K. Kaw, Çevirenler: B. Okutan Baba, R. Karakuzu. 4 Laminatların

Detaylı

STATIK MUKAVEMET. Doç. Dr. NURHAYAT DEĞİRMENCİ

STATIK MUKAVEMET. Doç. Dr. NURHAYAT DEĞİRMENCİ STATIK MUKAVEMET Doç. Dr. NURHAYAT DEĞİRMENCİ STATİK DENGE KOŞULLARI Yapı elemanlarının tasarımında bu elemanlarda oluşan iç kuvvetlerin dağılımının bilinmesi gerekir. Dış ve iç kuvvetlerin belirlenmesinde

Detaylı

Kompozit Malzemeler ve Mekaniği. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Kompozit Malzemeler ve Mekaniği. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Kompozit Malzemeler ve Mekaniği Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 4 Laminatların Makromekanik Analizi Kaynak: Kompozit Malzeme Mekaniği, Autar K. Kaw, Çevirenler: B. Okutan Baba, R. Karakuzu. 4 Laminatların

Detaylı

Hiperstatik sistemlerin çözümünde, yer değiştirmelerin küçük olduğu ve gerilme - şekil değiştirme bağıntılarının lineer olduğu kabul edilmektedir.

Hiperstatik sistemlerin çözümünde, yer değiştirmelerin küçük olduğu ve gerilme - şekil değiştirme bağıntılarının lineer olduğu kabul edilmektedir. 1. HİPERSTATİK SİSTEMLER 1.1. Giriş Bir sistemin hesabının amacı, dış etkilerden meydana gelen kesit tesirlerini, şekil değiştirmelerini ve yer değiştirmelerini belirlemektir. İzostatik sistemlerde, yalnız

Detaylı

Elastisite Teorisi Düzlem Problemleri için Sonuç 1

Elastisite Teorisi Düzlem Problemleri için Sonuç 1 Elastisite Teorisi Düzlem Problemleri için Sonuç 1 Düzlem Gerilme durumu için: Bilinmeyenler: Düzlem Şekil değiştirme durumu için: Bilinmeyenler: 3 gerilme bileşeni : 3 gerilme bileşeni : 3 şekil değiştirme

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Statik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 6 Yapısal Analiz Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Statik, R.C.Hibbeler, S.C.Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok. 6. Yapısal Analiz Şekilde görüldüğü

Detaylı

Elastisite Teorisi Hooke Yasası Normal Gerilme-Şekil değiştirme

Elastisite Teorisi Hooke Yasası Normal Gerilme-Şekil değiştirme Elastisite Teorisi Hooke Yasası Normal Gerilme-Şekil değiştirme Gerilme ve Şekil değiştirme bileşenlerinin lineer ilişkileri Hooke Yasası olarak bilinir. Elastisite Modülü (Young Modülü) Tek boyutlu Hooke

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Statik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 3 Parçacık Dengesi Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Statik, R.C.Hibbeler, S.C.Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok. 3 Parçacık Dengesi Bu bölümde,

Detaylı

Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi...www.IbrahimCayiroglu.com. STATİK (3. Hafta)

Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi...www.IbrahimCayiroglu.com. STATİK (3. Hafta) TAŞIYICI SİSTEMLER VE MESNET TEPKİLERİ STATİK (3. Hafta) Taşıyıcı Sistemler Bir yapıya etki eden çeşitli kuvvetleri güvenlik sınırları içinde taşıyan ve bu kuvvetleri zemine aktaran sistemlere taşıyıcı

Detaylı

Mukavemet 1. Fatih ALİBEYOĞLU. -Çalışma Soruları-

Mukavemet 1. Fatih ALİBEYOĞLU. -Çalışma Soruları- 1 Mukavemet 1 Fatih ALİBEYOĞLU -Çalışma Soruları- Soru 1 AB ve BC silindirik çubukları şekilde gösterildiği gibi, B de kaynak edilmiş ve yüklenmiştir. P kuvvetinin büyüklüğünü, AB çubuğundaki çekme gerilmesiyle

Detaylı

Rijit Cisimlerin Dengesi

Rijit Cisimlerin Dengesi Rijit Cisimlerin Dengesi Rijit Cisimlerin Dengesi Bu bölümde, rijit cisim dengesinin temel kavramları ele alınacaktır: Rijit cisimler için denge denklemlerinin oluşturulması Rijit cisimler için serbest

Detaylı

Proje Genel Bilgileri

Proje Genel Bilgileri Proje Genel Bilgileri Çatı Kaplaması : Betonarme Döşeme Deprem Bölgesi : 1 Yerel Zemin Sınıfı : Z2 Çerçeve Aralığı : 5,0 m Çerçeve Sayısı : 7 aks Malzeme : BS25, BÇIII Temel Taban Kotu : 1,0 m Zemin Emniyet

Detaylı

Noktasal Cismin Dengesi

Noktasal Cismin Dengesi Noktasal Cismin Dengesi Bu bölümde; Kuvvetleri bieşenlerine ayırma ve kartezyen vektör şeklinde ifade etme yöntemleri noktasal cismin dengesini içeren problemleri çözmede kullanılacaktır. Bölüm 3 DOÇ.DR.

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Mukavemet I Final Sınavı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Mukavemet I Final Sınavı KOCEİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik akültesi Makina Mühendisliği ölümü Mukavemet I inal Sınavı dı Soadı : 9 Ocak 0 Sınıfı : h No : SORU : Şekildeki ucundan ankastre, ucundan serbest olan kirişinin uzunluğu

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ 3 NOKTA EĞME DENEY FÖYÜ ÖĞRETİM ÜYESİ YRD.DOÇ.DR.ÖMER KADİR

Detaylı

Dik koordinat sisteminde yatay eksen x ekseni (apsis ekseni), düşey eksen ise y ekseni (ordinat ekseni) dir.

Dik koordinat sisteminde yatay eksen x ekseni (apsis ekseni), düşey eksen ise y ekseni (ordinat ekseni) dir. ANALĐTĐK GEOMETRĐ 1. Analitik Düzlem Bir düzlemde dik kesişen iki sayı doğrusunun oluşturduğu sisteme analitik düzlem denir. Analitik düzlem, dik koordinat sistemi veya dik koordinat düzlemi olarak da

Detaylı

İleri Diferansiyel Denklemler

İleri Diferansiyel Denklemler MIT AçıkDersSistemi http://ocw.mit.edu 18.034 İleri Diferansiyel Denklemler 2009 Bahar Bu bilgilere atıfta bulunmak veya kullanım koşulları hakkında bilgi için http://ocw.mit.edu/terms web sitesini ziyaret

Detaylı

5. 5. 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 Rijit Cisimde Denge Düzlem Kuvvetlerde Denge Hali Düzlemde Serbestlik Derecesi Bağ Çeşitleri Pandül Ayak Düzlem Taşıyıcı Sistemler Düzlem Taşıyıcı Sistemlerde Yükleme Durumları

Detaylı

Açı Yöntemi. 1 ql 8. Açı yöntemi olarak adlandırılan denklemlerin oluşturulmasında aşağıda gösterilen işaret kabulü yapılmaktadır.

Açı Yöntemi. 1 ql 8. Açı yöntemi olarak adlandırılan denklemlerin oluşturulmasında aşağıda gösterilen işaret kabulü yapılmaktadır. çı Yöntemi Kuvvet ve -oment yöntemlerinde, ilave denklemleri zorlamaların sistem üzerinde oluşturduğu deformasyonların sistemde oluşturulan suni serbestliklerden dolayı oluşan deformasyonlardan ne kadar

Detaylı

TEMEL MEKANİK 4. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Dayıoğlu Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü

TEMEL MEKANİK 4. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Dayıoğlu Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü TEMEL MEKANİK 4 Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Dayıoğlu Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü Ders Kitapları: Mühendisler İçin Vektör Mekaniği, Statik, Yazarlar:

Detaylı

STATİK AĞIRLIK MERKEZİ. 3.1 İki Boyutlu Cisimler 3.2 Düzlem Eğriler 3.3 Bileşik Cisimler. 3.4 Integrasyon ile ağırlık merkezi hesabı

STATİK AĞIRLIK MERKEZİ. 3.1 İki Boyutlu Cisimler 3.2 Düzlem Eğriler 3.3 Bileşik Cisimler. 3.4 Integrasyon ile ağırlık merkezi hesabı 1 STATİK AĞIRLIK MERKEZİ 3.1 İki Boyutlu Cisimler 3.2 Düzlem Eğriler 3.3 Bileşik Cisimler 3.4 Integrasyon ile ağırlık merkezi hesabı 3.5 Pappus-Guldinus Teoremi 3.6 Yayılı Yüke Eşdeğer Tekil Yük 3.7 Sıvı

Detaylı

MUKAVEMET DERSİ. (Temel Kavramlar) Prof. Dr. Berna KENDİRLİ

MUKAVEMET DERSİ. (Temel Kavramlar) Prof. Dr. Berna KENDİRLİ MUKAVEMET DERSİ (Temel Kavramlar) Prof. Dr. Berna KENDİRLİ Ders Planı HAFTA KONU 1 Giriş, Mukavemetin tanımı ve genel ilkeleri 2 Mukavemetin temel kavramları 3-4 Normal kuvvet 5-6 Gerilme analizi 7 Şekil

Detaylı

Rijit Cisimlerin Dengesi

Rijit Cisimlerin Dengesi Rijit Cisimlerin Dengesi Rijit Cisimlerin Dengesi Bu bölümde, rijit cisim dengesinin temel kavramları ele alınacaktır: Rijit cisimler için denge denklemlerinin oluşturulması Rijit cisimler için serbest

Detaylı

Varsayımlar ve Tanımlar Tekil Yükleri Aktaran Kablolar Örnekler Yayılı Yük Aktaran Kablolar. 7.3 Yatayda Yayılı Yük Aktaran Kablolar

Varsayımlar ve Tanımlar Tekil Yükleri Aktaran Kablolar Örnekler Yayılı Yük Aktaran Kablolar. 7.3 Yatayda Yayılı Yük Aktaran Kablolar 7.1 7.2 Varsayımlar ve Tanımlar Tekil Yükleri Aktaran Kablolar Örnekler Yayılı Yük Aktaran Kablolar 7.3 Yatayda Yayılı Yük Aktaran Kablolar 7.4 Örnekler Kendi Ağırlığını Taşıyan Kablolar (Zincir Eğrisi)

Detaylı

YTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Mekanik Anabilim Dalı Genel Laboratuvar Dersi Eğilme Deneyi Çalışma Notu

YTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Mekanik Anabilim Dalı Genel Laboratuvar Dersi Eğilme Deneyi Çalışma Notu YTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Mekanik Anabilim Dalı Genel Laboratuvar Dersi Eğilme Deneyi Çalışma Notu Laboratuar Yeri: B Blok en alt kat Mekanik Laboratuarı Laboratuar Adı: Eğilme Deneyi Konu: Elastik

Detaylı

BURULMA. Deformasyondan önce. Daireler yine dairesel kalır. Boyuna çizgiler çarpılır. Radyal çizgiler doğrusal kalır Deformasyondan sonra

BURULMA. Deformasyondan önce. Daireler yine dairesel kalır. Boyuna çizgiler çarpılır. Radyal çizgiler doğrusal kalır Deformasyondan sonra BURULMA Toprak matkabının ucunda burulma etkisiyle oluşan gerilme ve dönme açısı matkap makinasının dönme çıkışıyla birlikte mile temas eden toprağın direncine bağlıdır. BURULMA Dairesel kesite sahip Mil

Detaylı

Mukavemet-II. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mukavemet-II. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mukavemet-II Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 7 Gerilme ve Şekil Değiştirme Dönüşümleri Kaynak: Cisimlerin Mukavemeti, F.P. Beer, E.R. Johnston, J.T. DeWolf, D.F. Mazurek, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok.

Detaylı

STATİK KUVVET ANALİZİ (2.HAFTA)

STATİK KUVVET ANALİZİ (2.HAFTA) STATİK KUVVET ANALİZİ (2.HAFTA) Mekanik sistemler üzerindeki kuvvetler denge halindeyse sistem hareket etmeyecektir. Sistemin denge hali için gerekli kuvvetlerin hesaplanması statik hesaplamalarla yapılır.

Detaylı

BÖLÜM 1: MADDESEL NOKTANIN KİNEMATİĞİ

BÖLÜM 1: MADDESEL NOKTANIN KİNEMATİĞİ BÖLÜM 1: MADDESEL NOKTANIN KİNEMATİĞİ 1.1. Giriş Kinematik, daha öncede vurgulandığı üzere, harekete sebep olan veya hareketin bir sonucu olarak ortaya çıkan kuvvetleri dikkate almadan cisimlerin hareketini

Detaylı

Saf Eğilme (Pure Bending)

Saf Eğilme (Pure Bending) Saf Eğilme (Pure Bending) Bu bölümde, doğrusal, prizmatik, homojen bir elemanın eğilme etkisi altındaki deformasonları incelenecek. Burada çıkarılacak formüller, en kesiti an az bir eksene göre simetrik

Detaylı

İzostatik Sistemlerin Hareketli Yüklere Göre Hesabı

İzostatik Sistemlerin Hareketli Yüklere Göre Hesabı İzostatik Sistemlerin Hareketli Yüklere Göre Hesabı Hareketli Yük Çeşitleri: a) I. tip hareketli yük: Sistemin tümünü veya bir bölümünü kaplayan, boyu değişken düzgün yayılı hareketli yüklerdir (insan,

Detaylı

Karadeniz Technical University

Karadeniz Technical University Karadeniz Technical University Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü MM 2015 Mukavemet I 2018 Güz Yarıyılı Dersi Veren: Ömer Necati Cora (Doç.Dr.) K.T.Ü Makine Müh. Bölümü, Oda No: 320 Tel:

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 3 ÜÇ NOKTALI EĞİLME DENEYİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 3 ÜÇ NOKTALI EĞİLME DENEYİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 3 ÜÇ NOKTALI EĞİLME DENEYİ GİRİŞ Yapılan herhangi bir mekanik tasarımda kullanılacak malzemelerin belirlenmesi

Detaylı

Gerçekte yükler yayılı olup, tekil yük problemlerin çözümünü kolaylaştıran bir idealleştirmedir.

Gerçekte yükler yayılı olup, tekil yük problemlerin çözümünü kolaylaştıran bir idealleştirmedir. STATIK VE MUKAVEMET 4. Ağırlık Merkezi AĞIRLIK MERKEZİ Gerçekte yükler yayılı olup, tekil yük problemlerin çözümünü kolaylaştıran bir idealleştirmedir. Statikte çok küçük bir alana etki eden birbirlerine

Detaylı

BİRİM ŞEKİLDEĞİŞTİRME DÖNÜŞÜMÜ

BİRİM ŞEKİLDEĞİŞTİRME DÖNÜŞÜMÜ BİRİM ŞEKİLDEĞİŞTİRME DÖNÜŞÜMÜ DÜZLEM-BİRİM ŞEKİLDEĞİŞTİRME 3D durumda, bir noktadaki birim şekil değiştirme durumu 3 normal birim şekildeğiştirme bileşeni,, z, ve 3 kesme birim şekildeğiştirme bileşeninden,

Detaylı

STATIK VE MUKAVEMET 3. Rijit cisimlerin dengesi, Denge denklemleri, Serbest cisim diyagramı. Yrd. Doç. Dr. NURHAYAT DEĞİRMENCİ

STATIK VE MUKAVEMET 3. Rijit cisimlerin dengesi, Denge denklemleri, Serbest cisim diyagramı. Yrd. Doç. Dr. NURHAYAT DEĞİRMENCİ STATIK VE MUKAVEMET 3. Rijit cisimlerin dengesi, Denge denklemleri, Serbest cisim diyagramı Yrd. Doç. Dr. NURHAYAT DEĞİRMENCİ Rijit Cisimlerin Dengesi Bu bölümde, rijit cisim dengesinin temel kavramları

Detaylı

KOÜ. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü (1. ve 2.Öğretim / B Şubesi) MMK208 Mukavemet II Dersi - 1. Çalışma Soruları 23 Şubat 2019

KOÜ. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü (1. ve 2.Öğretim / B Şubesi) MMK208 Mukavemet II Dersi - 1. Çalışma Soruları 23 Şubat 2019 SORU-1) Aynı anda hem basit eğilme hem de burulma etkisi altında bulunan yarıçapı R veya çapı D = 2R olan dairesel kesitli millerde, oluşan (meydana gelen) en büyük normal gerilmenin ( ), eğilme momenti

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 3 NOKTA EĞME DENEYİ FÖYÜ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 3 NOKTA EĞME DENEYİ FÖYÜ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 3 NOKTA EĞME DENEYİ FÖYÜ BURSA - 2016 1. GİRİŞ Eğilme deneyi malzemenin mukavemeti hakkında tasarım

Detaylı

STATIK VE MUKAVEMET 4. Ağırlık Merkezi. Yrd. Doç. Dr. NURHAYAT DEĞİRMENCİ

STATIK VE MUKAVEMET 4. Ağırlık Merkezi. Yrd. Doç. Dr. NURHAYAT DEĞİRMENCİ STATIK VE MUKAVEMET 4. Ağırlık Merkezi Yrd. Doç. Dr. NURHAYAT DEĞİRMENCİ AĞIRLIK MERKEZİ Gerçekte yükler yayılı olup, tekil yük problemlerin çözümünü kolaylaştıran bir idealleştirmedir. Statikte çok küçük

Detaylı

KONU 3. STATİK DENGE

KONU 3. STATİK DENGE KONU 3. STATİK DENGE 3.1 Giriş Bir cisme etki eden dış kuvvet ve momentlerin toplamı 0 ise cisim statik dengededir denir. Kuvvet ve moment toplamlarının 0 olması sırasıyla; ötelenme ve dönme denge şartlarıdır.

Detaylı

Malzemelerin Mekanik Özellikleri

Malzemelerin Mekanik Özellikleri Malzemelerin Mekanik Özellikleri Bölüm Hedefleri Deneysel olarak gerilme ve birim şekil değiştirmenin belirlenmesi Malzeme davranışı ile gerilme-birim şekil değiştirme diyagramının ilişkilendirilmesi ÇEKME

Detaylı

Elastisite Teorisi Polinomlar ile Çözüm Örnek 2

Elastisite Teorisi Polinomlar ile Çözüm Örnek 2 Elastisite Teorisi Polinomlar ile Çözüm Örnek 2 Böylece aşağıdaki gerilme ifadelerine ulaşılır: Bu problem için yer değiştirme denklemleri aşağıdaki şekilde türetilir: Elastisite Teorisi Polinomlar ile

Detaylı

Burma deneyinin çekme deneyi kadar geniş bir kullanım alanı yoktur ve çekme deneyi kadar standartlaştırılmamış bir deneydir. Uygulamada malzemelerin

Burma deneyinin çekme deneyi kadar geniş bir kullanım alanı yoktur ve çekme deneyi kadar standartlaştırılmamış bir deneydir. Uygulamada malzemelerin BURMA DENEYİ Burma deneyinin çekme deneyi kadar geniş bir kullanım alanı yoktur ve çekme deneyi kadar standartlaştırılmamış bir deneydir. Uygulamada malzemelerin genel mekanik özelliklerinin saptanmasında

Detaylı

TEMEL MEKANİK 6. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Dayıoğlu Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü

TEMEL MEKANİK 6. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Dayıoğlu Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü TEMEL MEKANİK 6 Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Dayıoğlu Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü Ders Kitapları: Mühendisler İçin Vektör Mekaniği, Statik, Yazarlar:

Detaylı

GERİLME Cismin kesilmiş alanı üzerinde O

GERİLME Cismin kesilmiş alanı üzerinde O GERİLME Cismin kesilmiş alanı üzerinde O ile tanımlı noktasına etki eden kuvvet ve momentin kesit alana etki eden gerçek yayılı yüklerin bileşke etkisini temsil ettiği ifade edilmişti. Cisimlerin mukavemeti

Detaylı

AĞIRLIK MERKEZİ VE ALAN ATALET MOMENTLERİ

AĞIRLIK MERKEZİ VE ALAN ATALET MOMENTLERİ AĞIRLIK MERKEZİ VE ALAN ATALET MOMENTLERİ AĞIRLIK MERKEZİ VE ALAN ATALET MOMENTLERİ Bu konular denge problemelerinden tamamen bağımsızdır. Alanların ağırlık merkezi ve atalet momenti ismi verilen geometrik

Detaylı

İNŞ 320- Betonarme 2 Ders Notları / Prof Dr. Cengiz DÜNDAR Arş. Gör. Duygu BAŞLI

İNŞ 320- Betonarme 2 Ders Notları / Prof Dr. Cengiz DÜNDAR Arş. Gör. Duygu BAŞLI a) Denge Burulması: Yapı sistemi veya elemanında dengeyi sağlayabilmek için burulma momentine gereksinme varsa, burulma denge burulmasıdır. Sözü edilen gereksinme, elastik aşamada değil taşıma gücü aşamasındaki

Detaylı

ELEKTRİKSEL POTANSİYEL

ELEKTRİKSEL POTANSİYEL ELEKTRİKSEL POTANSİYEL Elektriksel Potansiyel Enerji Elektriksel potansiyel enerji kavramına geçmeden önce Fizik-1 dersinizde görmüş olduğunuz iş, potansiyel enerji ve enerjinin korunumu kavramları ile

Detaylı

Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi...www.IbrahimCayiroglu.com. STATİK (2. Hafta)

Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi...www.IbrahimCayiroglu.com. STATİK (2. Hafta) AĞIRLIK MERKEZİ STATİK (2. Hafta) Ağırlık merkezi: Bir cismi oluşturan herbir parçaya etki eden yerçeki kuvvetlerinin bileşkesinin cismin üzerinden geçtiği noktaya Ağırlık Merkezi denir. Şekil. Ağırlık

Detaylı

BÖLÜM 4: MADDESEL NOKTANIN KİNETİĞİ: İMPULS ve MOMENTUM

BÖLÜM 4: MADDESEL NOKTANIN KİNETİĞİ: İMPULS ve MOMENTUM BÖLÜM 4: MADDESEL NOKTANIN KİNETİĞİ: İMPULS ve MOMENTUM 4.1. Giriş Bir önceki bölümde, hareket denklemi F = ma nın, maddesel noktanın yer değiştirmesine göre integrasyonu ile elde edilen iş ve enerji denklemlerini

Detaylı

DÜZLEMDE GERİLME DÖNÜŞÜMLERİ

DÜZLEMDE GERİLME DÖNÜŞÜMLERİ 3 DÜZLEMDE GERİLME DÖNÜŞÜMLERİ Gerilme Kavramı Dış kuvvetlerin etkisi altında dengedeki elastik bir cismi matematiksel bir yüzeyle rasgele bir noktadan hayali bir yüzeyle ikiye ayıracak olursak, F 3 F

Detaylı

BURULMA DENEYİ 2. TANIMLAMALAR:

BURULMA DENEYİ 2. TANIMLAMALAR: BURULMA DENEYİ 1. DENEYİN AMACI: Burulma deneyi, malzemelerin kayma modülü (G) ve kayma akma gerilmesi ( A ) gibi özelliklerinin belirlenmesi amacıyla uygulanır. 2. TANIMLAMALAR: Kayma modülü: Kayma gerilmesi-kayma

Detaylı