Mukavemet-II. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mukavemet-II. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş"

Transkript

1 Mukavemet-II Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

2 Bölüm 7 Gerilme ve Şekil Değiştirme Dönüşümleri Kaynak: Cisimlerin Mukavemeti, F.P. Beer, E.R. Johnston, J.T. DeWolf, D.F. Mazurek, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok.

3 7.1 Giriş Bölüm 1 de bir Q noktasındaki en genel gerilme halinin altı bileşenle temsil edilebileceğini gördük. Koordinat eksenleri döndürüldüğünde, aynı gerilme hali farklı bir bileşen takımıyla temsil edilecektir.

4 7.1 Giriş İncelememiz, temelde düzlem gerilme halini yani kübik elemanın iki yüzünde herhangi bir gerilme olmaması haliyle ilgili olacaktır. τ yx = τ xy, τ zy =τ yz,τ xz =τ zx olduğunu hatırlayalım.

5 7.1 Giriş İnce cidarlı basınç kapları, düzlem gerilme analizinin önemli bir uygulamasını oluşturur.

6 7.2 Düzlem Gerilme Dönüşümü Elemanın z ekseni etrafında θ açısı kadar döndükten sonraki durumuyla ilişkili σ x', σ y' ve τ x'y' gerilme bileşenlerini belirlemeyi ve bu bileşenleri σ x, σ y, τ xy ve θ cinsinden ifade etmeyi amaçlıyoruz.

7 7.2 Düzlem Gerilme Dönüşümü

8 7.2 Düzlem Gerilme Dönüşümü

9 7.2 Düzlem Gerilme Dönüşümü

10 7.3 Asal Gerilmeler; Maksimum Kayma Gerilmesi Bunlar bir çemberin parametrik denklemleridir. Bir dik eksen takımı seçer ve θ parametresinin değerleri için bulunan M noktalarını birleştirirsek, bunlar bir çember üzerinde bulunur.

11 7.3 Asal Gerilmeler; Maksimum Kayma Gerilmesi denklemi, merkezi σ ort apsisli ve 0 ordinatlı C noktası olan R yarıçaplı bir çemberin denklemidir. Çember yatay eksene göre simetrik olduğundan, N noktalalarının çizilmesi ile de aynı sonuç elde edilir.

12 7.3 Asal Gerilmeler; Maksimum Kayma Gerilmesi Çember üzerindeki A ve B noktaları özel öneme sahiptir. A noktası σ x' normal gerilmesinin maksimum değerine, B noktası ise minimum değerine karşılık gelir. Ayrıca her iki nokta da τ x'y' kayma gerilmesinin sıfır değerine karşılık gelir.

13 7.3 Asal Gerilmeler; Maksimum Kayma Gerilmesi Bu şekilde elde edilen elemanın yüzlerini içeren düzlemlere, Q noktasındaki asal gerilme düzlemleri denir. Bu düzlemler üzerinde uygulanan normal gerilmelerin karşı gelen σ maks ve σ min değerlerine de Q daki asal gerilmeler adı verilir. Asal düzlemler üzerinde hiçbir kayma gerilmesinin olmadığı açıktır.

14 7.3 Asal Gerilmeler; Maksimum Kayma Gerilmesi İki asal düzlemden hangisinin σ maks ve σ min değerlerine maruz kaldığını anlamak mümkün olmazsa, iki θ p değerinden birisi aşağıdaki denklemde yerine koymak gerekir.

15 7.3 Asal Gerilmeler; Maksimum Kayma Gerilmesi Çemberin düşey çapı üzerinde bulunan D ve E noktalarının, τ x'y' kayma gerilmesinin en büyük sayısal değerine karşılık geldiği görülür.

16 7.3 Asal Gerilmeler; Maksimum Kayma Gerilmesi Kayma gerilmesinin maksimum değeri, çemberin R yarıçapına eşittir. İki denklem birbirinin tersinin ters işaretlisidir. Yani, 2θ p ve 2θ s arasındaki fark 90 ve θ p ve θ s arasındaki fark 45 dir. Maksimum kayma gerilmesi düzlemleri, asal düzlemlerle 45 lik açı yapar.

17 Örnek 7.01 Şekilde gösterilen düzlem gerilme hali için, (a) asal düzlemleri, (b) asal gerilmeleri, (c) maksimum kayma gerilmesini ve karşı gelen normal gerilmeyi belirleyiniz.

18 Örnek 7.01 a. Asal Düzlemler. b. Asal Gerilmeler.

19 Örnek 7.01 c. Maksimum Kayma Gerilmesi.

20 Örnek Problem mm 100 mm 450 mm 30 mm 600 N büyüklüğündeki tek bir P yatay kuvveti, ABD manivelasının D ucuna uygulanmaktadır. Manivelanın AB parçasının çapı 30 mm olduğuna göre, (a) H de yer alan ve x ve y eksenlerine paralel kenarlara sahip olan bir eleman üzerindeki normal ve kayma gerilmelerini, (b) H noktasındaki asal düzlemleri ve asal gerilmeleri belirleyiniz.

21 Örnek Problem 7.1 Kuvvet-kuvvet çifti sistemi. 450 mm 270 Nm 600 N 250 mm 100 mm 30 mm 150 Nm

22 Örnek Problem Nm 600 mm a. H Noktasındaki Gerilmeler MPa 50.9 MPa 150 Nm

23 Örnek Problem MPa b. Asal Düzlemler ve Asal Gerilmeler MPa 86.5 MPa 29.9 MPa

24 7.4 Düzlem Gerilmede Mohr Çemberi Mohr çemberinin çizimi: 1. Çember üzerinde X ve Y noktaları belirlenir. X noktası, x eksenine dik yüzeydeki gerilmeleri, A noktası da a eksenine dik yüzeydeki gerilmeleri temsil eder. Benzer uylaşım, Y ve B noktaları için de geçerlidir.

25 7.4 Düzlem Gerilmede Mohr Çemberi 2. X ve Y bir doğru ile birleştirilir. XY doğrusunun σ ekseniyle kesiştiği nokta C ile gösterilir ve C merkezli, XY çaplı çember çizilir. C nin apsisi ve çemberin yarıçapı: 3. Çemberin σ eksenini kestiği A ve B noktalarının apsisleri, sırasıyla, ele alınan noktadaki σ maks ve σ min asal gerilmelerini temsil eder.

26 7.4 Düzlem Gerilmede Mohr Çemberi tan (XCA) = 2τ xy /(σ x - σ y ) olduğundan, XCA açısı yukarıdaki denklemi sağlayan açılardan birine büyüklükçe eşittir. Bu nedenle, çemberin A noktasına karşı gelen asal düzlemin yönelimini eleman üzerinde tanımlayan θ p açısı, XCA açısının yarısıdır.

27 7.4 Düzlem Gerilmede Mohr Çemberi Mohr çemberi üzerinde, saatin tersi yönünde 2θ p kadar bir dönme, CX i CA ya taşırsa, saatin tersi yönünde θ p kadar bir dönme Ox i Oa ya taşır.

28 7.4 Düzlem Gerilmede Mohr Çemberi Aynı çember, x' ve y' eksenlerine karşı gelen gerilme bileşenleri ele alınarak da elde edilebilir. XCX' açısı, xox' açısının iki katına eşittir. XY çapını X'Y' çapına taşıyan dönmenin yönü, xy eksenlerini x'y' eksenlerine taşıyan dönme ile aynıdır.

29 7.4 Düzlem Gerilmede Mohr Çemberi Buradan, maksimum kayma gerilmesi düzlemlerinin asal düzlemlerle 45 lik bir açı yaptığı da gözlemlenebilir. Mohr çemberinin AB ve DE çapları arasındaki açı 90 olduğundan, karşı gelen elemanların yüzleri arasındaki açı 45 dir.

30 7.4 Düzlem Gerilmede Mohr Çemberi (a) Saat yönünde Yukarıda (b) Saatin tersi yönünde Aşağıda Verilen bir yüz üzerine uygulanan kayma gerilmesi, elemanı saat yönünde döndürme eğiliminde ise, Mohr çemberi üzerinde bu yüze karşılık gelen nokta, σ ekseninin üst kısmında yer alır. Normal gerilmelerde ise, çekme gerilmesi pozitif kabul edilir ve sağa doğru çizilir. Basınç gerilmesi ise negatif kabul edilir ve sola doğru çizilir.

31 Örnek 7.02 Şekildeki düzlem gerilme hali için, (a) Mohr çemberini oluşturunuz, (b) asal gerilmeleri belirleyiniz, (c) maksimum kayma gerilmesini ve karşı gelen normal gerilmeyi belirleyiniz.

32 Örnek 7.02 a. Mohr Çemberinin Oluşturulması. X ve Y noktaları belirlendikten sonra, XY doğrusu çizilerek Mohr çemberinin merkezi bulunur.

33 Örnek 7.02 b. Asal Düzlemler ve Asal Gerilmeler.

34 Örnek 7.02 b. Asal Düzlemler ve Asal Gerilmeler. CX i CA ya taşıyan dönme saatin tersi yönünde olduğundan, Ox i Oa eksenine taşıyan dönme de saatin tersi yönündedir.

35 Örnek 7.02 c. Maksimum Kayma Gerilmesi. Saatin tersi yönünde 90 lik dönme CA yı CD ye taşıdığına göre, saatin tersi yönünde 45 lik bir dönme, Oa eksenini, maksimum kayma gerilmesine karşı gelen Od eksenine taşır.

36 7.4 Düzlem Gerilmede Mohr Çemberi Mohr çemberi, merkezi eksenel yüklemeye maruz bir elemandaki gerilmeleri belirlemek için kullanılabilir.

37 7.4 Düzlem Gerilmede Mohr Çemberi Mohr çemberi, ayrıca burulma yüklemesine maruz bir elemandaki gerilmeleri belirlemek için kullanılabilir.

38 Örnek Problem 7.2 Gösterilen düzlem gerilme hali için, (a) asal düzlemleri ve asal gerilmeleri, (b) verilen elemanın saatin tersi yönünde 30 dönmesiyle elde edilen eleman üzerine uygulanan gerilme bileşenlerini belirleyiniz.

39 Örnek Problem 7.2 Mohr Çemberinin Oluşturulması.

40 Örnek Problem 7.2 a. Asal Gerilmeler ve Asal Düzlemler.

41 Örnek Problem 7.2 b. 30 Döndürülen Eleman Üzerindeki Gerilme Bileşenleri.

42 Örnek Problem MPa Şekildeki düzlem gerilme hali, düşey yüzeyler üzerine uygulanan σ 0 =56 MPa lık bir çekme gerilmesi ve bilinmeyen kayma gerilmelerinden oluşmaktadır. (a) τ 0 kayma gerilmesinin büyüklüğünü, en büyük normal gerilme 70 MPa olacak şekilde belirleyiniz, (b) karşı gelen maksimum kayma gerilmesini bulunuz.

43 Örnek Problem 7.3 Mohr Çemberinin Oluşturulması. (MPa) 70 MPa 14 MPa 28 MPa 56 MPa 28 MPa 56 MPa (MPa)

44 Örnek Problem 7.3 (MPa) 70 MPa 14 MPa 28 MPa 56 MPa 28 MPa a. τ 0 Kayma Gerilmesi. (MPa)

45 Örnek Problem 7.3 b. Maksimum Kayma Gerilmesi. (MPa) 70 MPa 28 MPa 56 MPa 14 MPa 28 MPa 28 MPa 42 MPa 14 MPa 70 MPa (MPa)

46 Örnek Problem 7.3 b. Maksimum Kayma Gerilmesi. 14 MPa 28 MPa 70 MPa 42 MPa τ 0 kayma gerilmesinin yönü ile ilgili ilk varsayımımız ters çevrilseydi, aynı çemberi ve aynı cevapları elde ederdik. Fakat elemanların yönelimi şekildeki gibi olurdu.

47 7.5 Genel Gerilme Hali Önceki kesimlerde düzlem gerilme hali ele alınıp sadece z ekseni etrafında bir dönmeyle ilgili gerilme dönüşüm denklemleri elde edildi. Şimdi ise genel gerilme hali ve şekilde gösterilen eksenlerin dönmesiyle ilişkili gerilme dönüşümünü ele alacağız.

48 7.5 Genel Gerilme Hali Yüzlerden üçü koordinat düzlemlerine paraleldir. ABC yüzü ise QN doğrusuna diktir. QN doğrusunun doğrultu kosinüsleri λx, λy, ve λz dir.

49 7.5 Genel Gerilme Hali ABC yüzü üzerine uygulanan kuvvetler, QN doğrultusundaki normal kuvvet ile QN ye dik, fakat doğrultusu bilinmeyen bir kesme kuvvetinden oluşur.

50 7.5 Genel Gerilme Hali Bu ifade, λx, λy, ve λz nin bir kuvadratik formudur. Koordinat eksenleri, denklemin sağ yanı doğrultu kosinüslerinin karelerini içeren üç terime dönüşecek şekilde seçilebilir. Bu eksenleri a, b, c ile, karşı gelen gerilmeleri σ a, σ b, σ c ile ve QN in bu eksenlere göre doğrultu kosinüslerini λa, λb, ve λc ile gösterirsek, şeklinde yazılabilir.

51 7.5 Genel Gerilme Hali a, b, c koordinat eksenlerine asal gerilme eksenleri adı verilir. Karşı gelen koordinat düzlemleri asal gerilme düzlemleri ve σ a, σ b, σ c gerilmeleri Q daki asal gerilmeler olarak bilinir.

52 7.6 Mohr Çemberinin Üç Boyutlu Gerilme Analizine Uygulanması Eleman bir eksen etrafında, örneğin, c ekseni etrafında döndürülürse, Mohr çemberi (AB çaplı) düzlem gerilme dönüşümü gibi çizilebilir. Eleman, a ve b eksenleri etrafında döndürülürken, sırasıyla BC ve CA çaplı Mohr çemberleri gerilme dönüşümü için kullanılabilir.

53 7.6 Mohr Çemberinin Üç Boyutlu Gerilme Analizine Uygulanması Düzlem gerilme halinde σ z, τ zx ve τ zy sıfır olduğundan, z ekseni asal eksenlerden biridir ve O orijinine karşılık gelir. A ve B, O orijininin zıt taraflarında ise, maksimum kayma gerilmesi, maksimum «düzlem» kayma gerilmesine eşittir.

54 7.6 Mohr Çemberinin Üç Boyutlu Gerilme Analizine Uygulanması A ve B, O orijininin aynı tarafında ise, maksimum kayma gerilmesi, OA çemberinin yarıçapına eşittir. Yani, maksimum kayma gerilmesi, maksimum düzlem kayma gerilmesine eşit değildir.

55 Örnek 7.03 Şekilde gösterilen düzlem gerilme hali için, (a) üç asal düzlemi ve asal gerilmeyi, (b) maksimum kayma gerilmesini belirleyiniz.

56 Örnek 7.03 a) Asal Düzlemler ve Asal Gerilmeler.

57 Örnek 7.03 b) Maksimum Kayma Gerilmesi.

58 7.7* Düzlem Gerilme Halinde Sünek Malzemeler için Akma Ölçütü Sünek bir malzemeden yapılmış yapı elemanları ve makine parçaları genellikle akmaya karşı tasarlanırlar. Eleman veya parça eşeksenli gerilme altında ise, akmaya neden olacak normal gerilme aynı malzemeden yapılan bir numunenin çekme deneyinden kolayca elde edilebilir.

59 7.7* Düzlem Gerilme Halinde Sünek Malzemeler için Akma Ölçütü Makine parçası veya eleman düzlem gerilme halinde ise, asal gerilmelerin belirlenmesi gerekir. İki eksenli bir yükleme söz konusudur. Çekme deneyine maruz bir numunedeki eşeksenli gerilme halinden farklı olduğundan, ele alınan parçanın hasara uğrayıp uğramamayacağı bilgisi böyle basit bir deneyden elde edilemez. Her iki gerilme halinin etkilerini karşılaştırmaya imkan veren bir ölçüt oluşturulmalıdır.

60 Maksimum Kayma Gerilmesi (Tresca) Ölçütü Sünek malzemelerdeki akmanın, malzemenin eğik yüzeyler boyunca kaymasıyla ortaya çıktığı ve özellikle kayma gerilmelerinden kaynaklandığı gözlemi üzerine kurulmuştur. Bu ölçüte göre, bir yapı elemanı, elemandaki kayma gerilmesinin maksimum değeri (τ max ), aynı malzemeden yapılmış numunenin çekme deneyinde, numunede akma başladığı andaki kayma gerilmesinden daha küçük kaldığı sürece emniyetlidir.

61 Maksimum Kayma Gerilmesi (Tresca) Ölçütü Merkezi eksenel yük halinde, kayma gerilmesinin maksimum değeri, karşı gelen maksimum normal gerilmenin yarısına eşittir. ½ σ Y = τ Y σ Y = 2τ Y

62 Maksimum Kayma Gerilmesi (Tresca) Ölçütü Düzlem gerilme halinde, asal gerilmelerin ikisi de pozitif veya ikisi de negatifse, τ max = ½ σ max = ½ σ a Asal gerilmelerin biri pozitif diğeri negatifse, τ max = ½ σ max - σ min = ½ σ a - σ b

63 Maksimum Distorsiyon Enerjisi (von Mises) Ölçütü Bir malzemedeki distorsiyon enerjisinin, yani, malzemenin şeklindeki değişmelerle ilişkili enerjinin belirlenmesi esasına dayanır. Bu ölçüte göre, bir yapı elemanı, elemanın birim hacmindeki distorsiyon enerjisinin maksimum değeri, aynı malzemeden yapılmış numunenin çekme deneyinde akmanın oluşması için gerekli olan birim hacimdeki distorsiyon enerjisinden daha küçük kaldığı sürece emniyetlidir.

64 Maksimum Distorsiyon Enerjisi (von Mises) Ölçütü Düzlem gerilme halindeki bir izotropik malzeme birim hacme düşen distorsiyon enerjisi: Çekme numunesi özel halinde: olduğu sürece, yapı elemanının em- veya niyetli olduğunu belirtir.

65 Tresca ve von Mises Ölçütlerinin Karşılaştırılması Burulma Elips, altıgenin köşelerinden geçmektedir. Bu altı noktayle temsil edilen gerilme halleri için, iki ölçüt aynı sonuç verir. Diğer gerilme hallerinde Tresca ölçütü daha ihtiyatlı sonuç verir. Burulma halinde σ min = -σ maks olur. Burulma testinde akma noktaları: Tresca von Mises

66 7.8* Düzlem Gerilme Halinde Gevrek Malzemeler için Kırılma Ölçütü Gevrek malzemeler bir çekme deneyinde akma olmaksızın aniden kırılırlar. Gevrek malzemeden yapılmış bir yapı elemanı veya makine parçası, eşeksenli bir çekme gerilmesine maruz kaldığında, kırılmaya neden olan normal gerilmenin değeri, malzemenin σ U kopma mukavemetine eşittir. σ x < σ U

67 7.8* Düzlem Gerilme Halinde Gevrek Malzemeler için Kırılma Ölçütü Makine parçası veya eleman düzlem gerilme halinde ise, asal gerilmelerin belirlenmesi gerekir. İki eksenli bir yükleme söz konusudur. Çekme deneyine maruz bir numunedeki eşeksenli gerilme halinden farklı olduğundan, ele alınan parçanın hasara uğrayıp uğramamayacağı bilgisi böyle basit bir deneyden elde edilemez. Her iki gerilme halinin etkilerini karşılaştırmaya imkan veren bir ölçüt oluşturulmalıdır.

68 Maksimum Normal Gerilme (Coulomb) Ölçütü. Bu ölçüte göre, verilen bir yapı elemanı, elemandaki maksimum normal gerilmenin değeri aynı malzemenin çekme deneyinden elde edilen σ U kopma mukavemetine ulaştığında kırılır. Bu ölçütün en önemli eksikliği, malzemenin kopma mukavemetinin çekmede ve basmada aynı olduğu varsayımına dayanmasıdır. Mikroskobik çatlaklar ve malzeme kusurları nedeniyle çekme mukavemeti genellikle basma mukavemetinden daha düşüktür.

69 Maksimum Normal Şekil Değiştirme (Saint Venant) Ölçütü. Bu ölçüte göre, verilen bir yapı elemanı, elemandaki maksimum normal şekil değiştirmenin maksimum değeri aynı malzemenin çekme deney numunesinin kırılacağı şekil değiştirmenin ε U değerinden küçük kaldığı sürece emniyetlidir.

70 Mohr Ölçütü. Malzeme üzerinde testler yapılıp σ UT çekme ve σ UC basma kopma mukavemetlerinin belirlendiğini varsayalım. Çekme deney numunesinin kırıldığı nokta, yatay ekseni O da ve σ UT de kesen çemberle temsil edilebilir. Basma halinde, yatay ekseni O da ve σ UC de kesen çember çizilebilir. Bu çemberlerden birinin içinde yer alan bir çemberle temsil edilen gerilme hali emniyetli olacaktır.

71 Mohr Ölçütü. σ a ve σ b nin ters işaretli olduğu hali analiz etmek için τ U kopma mukavemetinin burulma deneyi ile belirlendiğini varsayalım. O merkezli çember, burulma deney numunesinin kırılmasına karşılık gelen gerilme halini temsil eder. Çember içindeki noktalar emniyetlidir.

72 Mohr Ölçütü. Sadece σ UT çekme ve σ UC basma mukavemetleri biliniyorsa, zarf eğrileri şekildeki gibi basitleştirilebilir.

73 Örnek Problem 7.4 Gösterilen düzlem gerilme hali, bir çelik makine parçasının kritik bir noktasında ortaya çıkmıştır. Birçok çekme deneyi sonucunda, kullanılan çeliğin çekme akma mukavemeti σ Y = 250 MPa olarak bulunmuştur. Akmaya göre emniyet katsayısını, (a) maksimum kayma gerilmesi ölçütünü ve (b) maksimum distorsiyon enerjisi ölçütünü kullanarak belirleyiniz.

74 Örnek Problem 7.4 Mohr Çemberi. Asal Gerilmeler.

75 Örnek Problem 7.4 a. Maksimum Kayma Gerilmesi Ölçütü. b. Maksimum Distorsiyon Enerjisi Ölçütü.

76 Örnek Problem 7.4 Verilen düzlem gerilme hali H noktası ile temsil edilir. Emniyet katsayıları her bir ölçüt için doğru parçalarının oranları ile hesaplanabilir.

77 7.9 İnce Cidarlı Basınç Kaplarındaki Gerilmeler İnce cidarlı basınç kapları, düzlem gerilme analizinin önemli bir uygulamasını oluşturur. Cidarlar eğilmeye karşı küçük bir direnç gösterdiğinden, cidarın verilen bir parçası üzerine uygulanan iç kuvvetlerin, kabın yüzeyine teğet olduğu varsayılabilir. Bir cidar elemanında ortaya çıkan gerilmeler, kap yüzeyinin teğet düzlemi içinde yer alır.

78 7.9 İnce Cidarlı Basınç Kaplarındaki Gerilmeler En sık karşılaşılan ince cidarlı basınç kapları, silindirik ve küresel basınç kaplarıdır.

79 7.9 İnce Cidarlı Basınç Kaplarındaki Gerilmeler Kabın ve içindeki akışkanın eksenel simetrisinden dolayı eleman üzerinde kayma gerilmesi meydana gelmez. σ 1 ve σ 2 gerilmeleri asal gerilmelerdir. σ 1 çembersel gerilme ve σ 2 de boyuna gerilme olarak adlandırılır.

80 7.9 İnce Cidarlı Basınç Kaplarındaki Gerilmeler

81 7.9 İnce Cidarlı Basınç Kaplarındaki Gerilmeler Maksimum düzlem kayma gerilmesi, yüzeydeki elemanın teğet düzleminde 45 dönmesiyle elde edilir. Ama maksimum kayma gerilmesi daha büyüktür. Boyuna eksen etrafında, gerilme düzleminin dışına çıkan 45 lik bir dönmeye karşılık gelir.

82 7.9 İnce Cidarlı Basınç Kaplarındaki Gerilmeler p manometre basıncı altında bir akışkan içeren bir küresel basınç kabında, simetriden dolayı, küçük bir cidar elemanı üzerine uygulanan gerilmeler eşit olmalıdır. Maksimum düzlem kayma gerilmesi sıfırdır ama maksimum kayma gerilmesi sıfır değildir.

83 Tankın silindirik gövdesi, 30 in. lik bir dış çapa sahip olup eksenine dik düzlemle 25 lik açı yapan bir helis boyunca kaynaklanan 3/8 in. lik bir çelik plakadan yapılmıştır. Uç kapaklar küresel olup, 5/16 in. lik düzgün bir cidar kalınlığına sahiptir. İç manometre basıncı 180 psi olduğuna göre, (a) küresel kapaklardaki normal gerilmeyi ve maksimum kayma gerilmesini, (b) helisel kaynağa dik ve paralel doğrultulardaki gerilmeleri belirleyiniz. Örnek Problem 7.5 Basınçlı hava tankı, gösterildiği gibi iki mesnet üzerine yerleştirilmiştir. Mesnetlerden biri tank üzerine herhangi bir boyuna kuvvet uygulamayacak şekilde tasarlanmıştır.

84 Örnek Problem 7.5 a. Küresel Kapak.

85 Örnek Problem 7.5 b. Tankın Silindirik Gövdesi. Kaynaktaki Gerilmeler. Kaynak

86 7.10* Düzlem Şekil Değiştirme Dönüşümü Sabit mesnet Bu bölümde, koordinat eksenlerinin dönmesi durumundaki şekil değiştirme dönüşümlerini ele alacağız. Düzlem şekil değiştirmede ε z = γ zx = γ zy = 0 olur ve geriye sadece ε x = ε y ve γ xy şekil değiştirme bileşenleri kalır. Sabit mesnet Düzgün yayılı enine yüklere maruz uzun bir çubukta, simetri nedeniyle bir enine kesitteki elemanlar bu düzlem dışına çıkamadıkları için, bir düzlem şekil değiştirme hali mevcuttur.

87 7.10* Düzlem Şekil Değiştirme Dönüşümü Q noktasında (ε z = γ zx = γ zy = 0) bir düzlem şekil değiştirme halinin olduğunu ve bunun x ve y eksenleriyle ilişkili ε x, ε y ve γ xy şekil değiştirme bileşenleriyle tanımlandığını varsayalım. Bu eleman, verilen şartlar altında bir paralelkenara deforme olur.

88 7.10* Düzlem Şekil Değiştirme Dönüşümü Amacımız, x ve y eksenlerinin θ açısı kadar dönmesiyle elde edilen x'y' referans sistemi ile ilişkili ε x', ε y' ve γ x'y' şekil değiştirme bileşenlerini ε x, ε y, γ xy ve θ cinsinden belirlemektir. Bu yeni şekil değiştirme bileşenleri, kenarları sırasıyla x' ve y' eksenlerine paralel bir karenin deforme olduğu paralelkenarı tanımlar.

89 7.10* Düzlem Şekil Değiştirme Dönüşümü A'B'C' üçgeninde kosinüs teoremini uygularsak:

90 7.10* Düzlem Şekil Değiştirme Dönüşümü Denklemde θ = 45 yazarsak, x ve y eksenlerinin oluşturduğu açının OB açıortayı doğrultusundaki normal şekil değiştirmeyi elde ederiz. Bu ifade, bir dik eksen takımıyla ilişkili kayma şekil değiştirmesini, bu eksenler ve bunların açıortayları boyunca ölçülen normal şekil değiştirmeleri cinsinden ifade etmemizi sağlar.

91 7.10* Düzlem Şekil Değiştirme Dönüşümü Bu denklem, aynı zamanda x' ekseni boyunca ε x ' normal şekil değiştirmesini vermektedir.

92 7.10* Düzlem Şekil Değiştirme Dönüşümü

93 7.11* Düzlem Şekil Değiştirmede Mohr Çemberi Düzlem şekil değiştirme denklemleri, düzlem gerilme dönüşümü denklemleriyle aynı formda olduğundan, Mohr çemberi, düzlem şekil değiştirme analizi için de kullanılabilir. Kayma deformasyonu bir kenarın saat yönünde dönmesine neden oluyorsa, karşı gelen nokta yatay eksenin yukarısında işaretlenir.

94 7.11* Düzlem Şekil Değiştirmede Mohr Çemberi A ve B noktaları, asal şekil değiştirmelere karşılık gelir. Buna karşılık gelen θ p değeri, kayma şekil değiştirmesinin A ve B için sıfır olması koşulundan elde edilir:

95 7.11* Düzlem Şekil Değiştirmede Mohr Çemberi a ve b eksenleri, asal şekil değiştirme eksenleridir. θ p açısı, XCA açısının yarısına eşittir ve Ox i Oa ya taşıyan dönme, Mohr çemberinin XY çapını AB çapına taşıyan dönme ile aynı yöne sahiptir. Asal şekil değiştirme eksenleri, asal gerilme eksenleriyle çakışır.

96 7.11* Düzlem Şekil Değiştirmede Mohr Çemberi Maksimum düzlem kayma şekil değiştirmesi, D ve E noktalarıyla tanımlanır ve Mohr çemberinin çapına eşittir.

97 7.11* Düzlem Şekil Değiştirmede Mohr Çemberi Koordinat eksenlerinin bir θ açısı kadar dönmesine karşı gelen şekil değiştirme bileşenlerini tanımlayan X' ve Y' noktaları, Mohr çemberinin XY çapının aynı yönde 2θ kadar dönmesiyle elde edilir.

98 Örnek 7.04 Düzlem şekil değiştirme halindeki bir malzemede 10x10 mm lik bir karenin yatay kenarı 4 μm uzadığına, düşey kenarı değişmeden kaldığına ve sol alt köşedeki açı 0.4x10-3 rad arttığına göre, (a) asal eksenleri ve asal şekil değiştirmeleri, (b) maksimum kayma şekil değiştirmesini ve karşı gelen normal şekil değiştirmesini belirleyiniz.

99 Örnek 7.04 a. Asal Eksenler ve Asal Şekil Değiştirmeleri. OC = OY olduğundan, OCY açısı 45 dir. Buna göre, 2θ p = 45 ve θ p = 22.5 dir.

100 Örnek 7.04 b. Maksimum Kayma Şekil Değiştirmesi. D ve E noktaları, asal şekil değiştirmelerin ters işaretli olmasından dolayı aynı zamanda gerçek maksimum kayma şekil değiştirmesi olan maksimum düzlem kayma şekil değiştirmesini tanımlar.

101 7.12* Üç Boyutlu Şekil Değiştirme Analizi Daha önce asal gerilme eksenleri olarak belirlediğimiz a, b ve c eksenleri aynı zamanda asal şekil değiştirme eksenleridir. Asal eksenlerdeki bir yükleme halinde, kübik eleman şekilde görüldüğü gibi deforme olur.

102 7.12* Üç Boyutlu Şekil Değiştirme Analizi Kübik eleman asal eksenlerden biri etrafında döndürülürse, daha önce düzlem gerilme analizinde kullanılan yöntem, şekil değiştirme bileşenlerinin belirlenmesi için kullanılabilir.

103 7.12* Üç Boyutlu Şekil Değiştirme Analizi Düzlem şekil değiştirme özel hali A ve B noktaları O nun zıt taraflarında ise, elde edilen maksimum düzlem kayma şekil değiştirmesi maksimum kayma şekil değiştirmesidir.

104 7.12* Üç Boyutlu Şekil Değiştirme Analizi Bir yapı elemanı veya makine parçasının serbest yüzeyinde ortaya çıkan «düzlem gerilme» özel halini göz önüne alalım. Bir düzlem gerilme hali, genellikle bir düzlem şekil değiştirme ortaya çıkarmaz.

105 Örnek 7.05 Şekil değiştirme ölçüm aletinin çeşitli şekillerdeki yönelimiyle bir makine elemanı yüzeyi üzerinde yapılan ölçümler sonucunda, serbest yüzey üzerindeki asal şekil değiştirmeler ε a = +400 x 10-6 in./in. ve ε b = -50 x 10-6 in./in. bulunmuştur. Malzemenin Poisson oranı ν = 0.30 olduğuna göre, (a) maksimum düzlem kayma şekil değiştirmesini, (b) elemanın yüzeyi yakınındaki maksimum kayma şekil değiştirmesinin gerçek değerini belirleyiniz.

106 Örnek 7.05 a. Maksimum Düzlem Kayma Şekil Değiştirmesi.

107 Örnek 7.05 b. Maksimum Kayma Şekil Değiştirmesi. ε a ve ε b ters işaretli olmalarına rağmen, maksimum düzlem kayma şekil değiştirmesi, gerçek maksimum kayma şekil değiştirmesini temsil etmemektedir.

108 7.13* Şekil Değiştirme Ölçümleri; Şekil Değiştirme Rozeti Elektrikli şekil değiştirme ölçüm aleti (strain gauge) kullanılarak bir noktadaki normal şekil değiştirme hassas bir şekilde ölçülebilir. Malzeme uzarken, telin uzunluğu artar, çapı azalır ve böylece aletin elektriksel direnci artar. Yük uygulanırken ölçüm aletinden geçen akım ölçülerek ε AB şekil değiştirmesi belirlenebilir.

109 7.13* Şekil Değiştirme Ölçümleri; Şekil Değiştirme Rozeti Bir malzemenin serbest yüzeyinin bir noktasındaki ε x ve ε y şekil değiştirme bileşenleri, bu noktadan geçen x ve y eksenleri boyunca normal şekil değiştirme ölçülerek belirlenebilir. x ve y eksenlerinin oluşturduğu açının OB açıortayı boyunca yapılan bir normal şekil değiştirme ölçümü, γ xy kayma şekil değiştirmesinin de belirlenmesini sağlar.

110 7.13* Şekil Değiştirme Ölçümleri; Şekil Değiştirme Rozeti Bir noktadaki ε x, ε y ve γ xy şekil değiştirme bileşenleri, bu noktadan geçen herhangi üç doğru boyunca yapılan normal şekil değiştirme ölçümlerinden belirlenebilir. ε 1, ε 2 ve ε 3 normal şekil değiştirmelerini ölçmek için kullanılan şekil değiştirme ölçüm aleti düzenlemesi, bir şekil değiştirme rozeti olarak bilinir. 45 lik ve 60 lik rozetler en sık kullanılan tiplerdir.

111 Örnek Problem 7.6 Silindirik tank, 24 in. lik bir çapa ve ¾ in. lik bir cidar kalınlığına sahiptir. Tankın yüzeyine, enine ve boyuna doğrultularda bağlanan şekil değiştirme ölçüm aletleri sırasıyla 255 x 10-6 ve 60 x 10-6 in./in. lik şekil değiştirmeleri belirtmiştir. Malzemenin rijitlik modülü G = 11.2 x 10 6 psi olduğuna göre, (a) tank içindeki manometre basıncını, (b) tank cidarındaki asal gerilmeleri ve maksimum kayma gerilmesini belirleyiniz.

112 Örnek Problem 7.6 a. Tank İçindeki Manometre Basıncı.

113 Örnek Problem 7.6 b. Asal Gerilmeler ve Maksimum Kayma Gerilmesi.

114 Örnek Problem lik bir rozet kullanılarak, çelik bir makine elemanının yüzeyindeki Q noktasında aşağıdaki şekil değiştirmeleri elde edilmiştir: Gösterilen koordinat eksenlerini kullanarak, Q noktasındaki, (a) ε x, ε y ve γ xy şekil değiştirme bileşenlerini, (b) asal şekil değiştirmeleri, (c) maksimum kayma şekil değiştirmesini belirleyiniz.

115 Örnek Problem 7.7 a. ε x, ε y ve γ xy Şekil Değiştirme Bileşenleri.

116 Örnek Problem 7.7 b. Asal Şekil Değiştirmeler.

117 Örnek Problem 7.7 c. Maksimum Kayma Şekil Değiştirmesi.

Kırılma Hipotezleri. Makine Elemanları. Eşdeğer Gerilme ve Hasar (Kırılma ve Akma) Hipotezleri

Kırılma Hipotezleri. Makine Elemanları. Eşdeğer Gerilme ve Hasar (Kırılma ve Akma) Hipotezleri Makine Elemanları Eşdeğer Gerilme ve Hasar (Kırılma ve Akma) Hipotezleri BİLEŞİK GERİLMELER Kırılma Hipotezleri İki veya üç eksenli değişik gerilme hallerinde meydana gelen zorlanmalardır. En fazla rastlanılan

Detaylı

z z Genel yükleme durumunda, bir Q noktasını üç boyutlu olarak temsil eden kübik gerilme elemanı üzerinde 6 bileşeni

z z Genel yükleme durumunda, bir Q noktasını üç boyutlu olarak temsil eden kübik gerilme elemanı üzerinde 6 bileşeni GERİLME VE ŞEKİL DEĞİŞTİRME DÖNÜŞÜM BAĞINTILARI Q z Genel ükleme durumunda, bir Q noktasını üç boutlu olarak temsil eden kübik gerilme elemanı üzerinde 6 bileşeni gösterilebilir: σ, σ, σ z, τ, τ z, τ z.

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Statik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 10 Eylemsizlik Momentleri Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Statik, R. C.Hibbeler, S. C. Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok. 10. Eylemsizlik Momentleri

Detaylı

Mukavemet-I. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mukavemet-I. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mukavemet-I Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 5 Eğilmede Kirişlerin Analizi ve Tasarımı Kaynak: Cisimlerin Mukavemeti, F.P. Beer, E.R. Johnston, J.T. DeWolf, D.F. Mazurek, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok.

Detaylı

Kompozit Malzemeler ve Mekaniği. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Kompozit Malzemeler ve Mekaniği. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Kompozit Malzemeler ve Mekaniği Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 2 Laminanın Makromekanik Analizi Kaynak: Kompozit Malzeme Mekaniği, Autar K. Kaw, Çevirenler: B. Okutan Baba, R. Karakuzu. 2 Laminanın Makromekanik

Detaylı

Mukavemet-II. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mukavemet-II. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mukavemet-II Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 11 Enerji Yöntemleri Kaynak: Cisimlerin Mukavemeti, F.P. Beer, E.R. Johnston, J.T. DeWolf, D.F. Mazurek, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok. 11.1 Giriş Önceki bölümlerde

Detaylı

GERİLME ANALİZİ VE MOHR ÇEMBERİ MUKAVEMET

GERİLME ANALİZİ VE MOHR ÇEMBERİ MUKAVEMET GERİLME ANALİZİ VE MOHR ÇEMBERİ MUKAVEMET Yrd. Doç. Dr. Emine AYDIN Yrd. Doç. Dr. Elif BORU 1 GENEL YÜKLEME DURUMUNDA GERİLME ANALİZİ Daha önce incelenen gerilme örnekleri eksenel yüklü yapı elemanları

Detaylı

Kompozit Malzemeler ve Mekaniği. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Kompozit Malzemeler ve Mekaniği. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Kompozit Malzemeler ve Mekaniği Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 2 Laminanın Makromekanik Analizi Kaynak: Kompozit Malzeme Mekaniği, Autar K. Kaw, Çevirenler: B. Okutan Baba, R. Karakuzu. 2 Laminanın Makromekanik

Detaylı

Gerilme Dönüşümleri (Stress Transformation)

Gerilme Dönüşümleri (Stress Transformation) Gerilme Dönüşümleri (Stress Transformation) Bu bölümde, bir noktaya etkiyen ve bir koordinat ekseni ile ilişkili gerilme bileşenlerini, başka bir koordinat sistemi ile ilişkili gerilme bileşenlerine dönüştürmek

Detaylı

DÜZLEMDE GERİLME DÖNÜŞÜMLERİ

DÜZLEMDE GERİLME DÖNÜŞÜMLERİ 3 DÜZLEMDE GERİLME DÖNÜŞÜMLERİ Gerilme Kavramı Dış kuvvetlerin etkisi altında dengedeki elastik bir cismi matematiksel bir yüzeyle rasgele bir noktadan hayali bir yüzeyle ikiye ayıracak olursak, F 3 F

Detaylı

Mukavemet-II PROF. DR. MURAT DEMİR AYDIN

Mukavemet-II PROF. DR. MURAT DEMİR AYDIN Mukavemet-II PROF. DR. MURAT DEMİR AYDIN KAYNAK KİTAPLAR Cisimlerin Mukavemeti F.P. BEER, E.R. JOHNSTON Mukavemet-2 Prof.Dr. Onur SAYMAN, Prof.Dr. Ramazan Karakuzu Mukavemet Mehmet H. OMURTAG 1 SİMETRİK

Detaylı

Kompozit Malzemeler ve Mekaniği. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Kompozit Malzemeler ve Mekaniği. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Kompozit Malzemeler ve Mekaniği Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 4 Laminatların Makromekanik Analizi Kaynak: Kompozit Malzeme Mekaniği, Autar K. Kaw, Çevirenler: B. Okutan Baba, R. Karakuzu. 4 Laminatların

Detaylı

Kompozit Malzemeler ve Mekaniği. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Kompozit Malzemeler ve Mekaniği. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Kompozit Malzemeler ve Mekaniği Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 4 Laminatların Makromekanik Analizi Kaynak: Kompozit Malzeme Mekaniği, Autar K. Kaw, Çevirenler: B. Okutan Baba, R. Karakuzu. 4 Laminatların

Detaylı

Mukavemet 1. Fatih ALİBEYOĞLU. -Çalışma Soruları-

Mukavemet 1. Fatih ALİBEYOĞLU. -Çalışma Soruları- 1 Mukavemet 1 Fatih ALİBEYOĞLU -Çalışma Soruları- Soru 1 AB ve BC silindirik çubukları şekilde gösterildiği gibi, B de kaynak edilmiş ve yüklenmiştir. P kuvvetinin büyüklüğünü, AB çubuğundaki çekme gerilmesiyle

Detaylı

MUKAVEMET-2 DERSİ BAUN MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ VİZE ÖNCESİ UYGULAMA SORULARI MART Burulma 2.Kırılma ve Akma Kriterleri

MUKAVEMET-2 DERSİ BAUN MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ VİZE ÖNCESİ UYGULAMA SORULARI MART Burulma 2.Kırılma ve Akma Kriterleri MUKAVEMET-2 DERSİ BAUN MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ VİZE ÖNCESİ UYGULAMA SORULARI MART-2019 1.Burulma 2.Kırılma ve Akma Kriterleri UYGULAMA-1 Şekildeki şaft C noktasında ankastre olarak sabitlenmiş ve üzerine tork

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE ANALİZ (ANSYS) (4.Hafta)

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE ANALİZ (ANSYS) (4.Hafta) BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE ANALİZ (ANSYS) (4.Hafta) GERİLME KAVRAMI VE KIRILMA HİPOTEZLERİ Gerilme Birim yüzeye düşen yük (kuvvet) miktarı olarak tanımlanabilir. Parçanın içerisinde oluşan zorlanma

Detaylı

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ. Öğr. Gör. Adem ÇALIŞKAN

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ. Öğr. Gör. Adem ÇALIŞKAN TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ 3 Malzemelerin esnekliği Gerilme Bir cisme uygulanan kuvvetin, kesit alanına bölümüdür. Kuvvetin yüzeye dik olması halindeki gerilme "normal gerilme" adını alır ve şeklinde

Detaylı

MAK 305 MAKİNE ELEMANLARI-1

MAK 305 MAKİNE ELEMANLARI-1 MAK 305 MAKİNE ELEMANLARI-1 BÖLÜM 1- MAKİNE ELEMANLARINDA MUKAVEMET HESABI Doç. Dr. Ali Rıza YILDIZ 1 BU DERS SUNUMDAN EDİNİLMESİ BEKLENEN BİLGİLER Makine Elemanlarında mukavemet hesabına neden ihtiyaç

Detaylı

T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ DENEYLER II DERSİ

T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ DENEYLER II DERSİ T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ DENEYLER II DERSİ İÇ BASINÇ ETKİSİNDEKİ İNCE CIDARLI SİLİNDİRLERDE GERİLME ANALİZİ DENEYİ

Detaylı

Gerilme Dönüşümleri (Stress Transformation)

Gerilme Dönüşümleri (Stress Transformation) Gerilme Dönüşümleri (Stress Transformation) Bubölümdebirnoktayaetkiyen vebelli bir koordinat ekseni/düzlemi ile ilişkili gerilme bileşenlerini, başka bir koordinat sistemi/başka bir düzlem ile ilişkili

Detaylı

BURSA TECHNICAL UNIVERSITY (BTU) Department of Mechanical Engineering

BURSA TECHNICAL UNIVERSITY (BTU) Department of Mechanical Engineering Uygulama Sorusu-1 Şekildeki 40 mm çaplı şaft 0 kn eksenel çekme kuvveti ve 450 Nm burulma momentine maruzdur. Ayrıca milin her iki ucunda 360 Nm lik eğilme momenti etki etmektedir. Mil malzemesi için σ

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Statik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 7 İç Kuvvetler Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Statik, R. C. Hibbeler, S. C. Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok. 7. İç Kuvvetler Bu bölümde, bir

Detaylı

GERİLME Cismin kesilmiş alanı üzerinde O

GERİLME Cismin kesilmiş alanı üzerinde O GERİLME Cismin kesilmiş alanı üzerinde O ile tanımlı noktasına etki eden kuvvet ve momentin kesit alana etki eden gerçek yayılı yüklerin bileşke etkisini temsil ettiği ifade edilmişti. Cisimlerin mukavemeti

Detaylı

Geometriden kaynaklanan etkileri en aza indirmek için yük ve uzama, sırasıyla mühendislik gerilmesi ve mühendislik birim şekil değişimi parametreleri elde etmek üzere normalize edilir. Mühendislik gerilmesi

Detaylı

Mohr Dairesi Düzlem Gerilme

Mohr Dairesi Düzlem Gerilme Mohr Dairesi Düzlem Gerilme Bu bölümde düzlem gerilme dönüşüm denklemlerinin grafiksel bir yöntem ile nasıl uygulanabildiğini göstereceğiz. Böylece dönüşüm denklemlerinin kullanılması daha kolay olacak.

Detaylı

BASINÇLI KAPLAR Endüstride kullanılan silindirik veya küresel kaplar genellikle kazan veya tank olarak görev yaparlar. Kap basınç altındayken

BASINÇLI KAPLAR Endüstride kullanılan silindirik veya küresel kaplar genellikle kazan veya tank olarak görev yaparlar. Kap basınç altındayken BASINÇLI KAPLAR BASINÇLI KAPLAR Endüstride kullanılan silindirik veya küresel kaplar genellikle kazan veya tank olarak görev yaparlar. Kap basınç altındayken yapıldığı malzeme her doğrultuda yüke maruzdur.

Detaylı

İÇ BASINÇ ETKİSİNDEKİ İNCE CİDARLI SİLİNDİRDE DENEYSEL GERİLME ANALİZİ DENEYİ

İÇ BASINÇ ETKİSİNDEKİ İNCE CİDARLI SİLİNDİRDE DENEYSEL GERİLME ANALİZİ DENEYİ İÇ BASINÇ ETKİSİNDEKİ İNCE CİDARLI SİLİNDİRDE DENEYSEL GERİLME ANALİZİ DENEYİ 1. DENEYİN AMACI Mukavemet derslerinde iç basınç etkisinde bulunan ince cidarlı silindirik basınç kaplarında oluşan gerilme

Detaylı

Gerilme Dönüşümü. Bölüm Hedefleri

Gerilme Dönüşümü. Bölüm Hedefleri Gerilme Dönüşümü Bölüm Hedefleri Bu bölümde, belirli bir koordinat sisteminde tanımlı gerilme bileşenlerinin, farklı eğimlere sahip koordinat sistemlerine nasıl dönüştürüleceği üzerinde durulacaktır. Gerekli

Detaylı

AKMA VE KIRILMA KRİTERLERİ

AKMA VE KIRILMA KRİTERLERİ AKMA VE KIRILMA KRİERLERİ Bir malzemenin herhangi bir noktasında gerilme değerlerinin tümü belli iken, o noktada hasar oluşup oluşmayacağına dair farklı teoriler ve kriterler vardır. Malzeme sünek ise

Detaylı

Mukavemet-I. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mukavemet-I. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mukavemet-I Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 6 Kirişlerde ve İnce Cidarlı Elemanlarda Kayma Gerilmeleri Kaynak: Cisimlerin Mukavemeti, F.P. Beer, E.R. Johnston, J.T. DeWolf, D.F. Mazurek, Çevirenler: A. Soyuçok,

Detaylı

Elastisite Teorisi Hooke Yasası Normal Gerilme-Şekil değiştirme

Elastisite Teorisi Hooke Yasası Normal Gerilme-Şekil değiştirme Elastisite Teorisi Hooke Yasası Normal Gerilme-Şekil değiştirme Gerilme ve Şekil değiştirme bileşenlerinin lineer ilişkileri Hooke Yasası olarak bilinir. Elastisite Modülü (Young Modülü) Tek boyutlu Hooke

Detaylı

BİRİM ŞEKİLDEĞİŞTİRME DÖNÜŞÜMÜ

BİRİM ŞEKİLDEĞİŞTİRME DÖNÜŞÜMÜ BİRİM ŞEKİLDEĞİŞTİRME DÖNÜŞÜMÜ DÜZLEM-BİRİM ŞEKİLDEĞİŞTİRME 3D durumda, bir noktadaki birim şekil değiştirme durumu 3 normal birim şekildeğiştirme bileşeni,, z, ve 3 kesme birim şekildeğiştirme bileşeninden,

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Statik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 5 Rijit Cisim Dengesi Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Statik, R.C.Hibbeler, S.C.Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok. 5. Rijit Cisim Dengesi Denge,

Detaylı

ELASTİSİTE TEORİSİ I. Yrd. Doç Dr. Eray Arslan

ELASTİSİTE TEORİSİ I. Yrd. Doç Dr. Eray Arslan ELASTİSİTE TEORİSİ I Yrd. Doç Dr. Eray Arslan Mühendislik Tasarımı Genel Senaryo Analitik çözüm Fiziksel Problem Matematiksel model Diferansiyel Denklem Problem ile ilgili sorular:... Deformasyon ne kadar

Detaylı

Uygulanan dış yüklemelere karşı katı cisimlerin birim alanlarında sergiledikleri tepkiye «Gerilme» denir.

Uygulanan dış yüklemelere karşı katı cisimlerin birim alanlarında sergiledikleri tepkiye «Gerilme» denir. Gerilme ve şekil değiştirme kavramları: Uygulanan dış yüklemelere karşı katı cisimlerin birim alanlarında sergiledikleri tepkiye «Gerilme» denir. Bir mühendislik sistemine çok farklı karakterlerde dış

Detaylı

Mukavemet-I. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mukavemet-I. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mukavemet-I Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 4 Basit Eğilme Kaynak: Cisimlerin Mukavemeti, F.P. Beer, E.R. Johnston, J.T. DeWolf, D.F. Mazurek, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok. 4.1 Giriş Bu bölümde, eğilmeye

Detaylı

Soru 1: Şekil-1 de görülen düzlem gerilme hali için: b) elemanın saat yönünde 30 0 döndürülmesi ile elde edilen yeni durum için elemana tesir

Soru 1: Şekil-1 de görülen düzlem gerilme hali için: b) elemanın saat yönünde 30 0 döndürülmesi ile elde edilen yeni durum için elemana tesir Soru 1: Şekil-1 de görülen düzlem gerilme hali için: a) elemanın saat yönünde 30 0 döndürülmesi ile elde edilen yeni durum için elemana tesir eden gerilme bileşenlerini, gerilme dönüşüm denklemlerini kullanarak

Detaylı

BURULMA (TORSİON) Dairesel Kesitli Çubukların (Millerin) Burulması MUKAVEMET - Ders Notları - Prof.Dr. Mehmet Zor

BURULMA (TORSİON) Dairesel Kesitli Çubukların (Millerin) Burulması MUKAVEMET - Ders Notları - Prof.Dr. Mehmet Zor 3 BURULMA (TORSİON) Dairesel Kesitli Çubukların (Millerin) Burulması 1.1.018 MUKAVEMET - Ders Notları - Prof.Dr. Mehmet Zor 1 3. Burulma Genel Bilgiler Burulma (Torsion): Dairesel Kesitli Millerde Gerilme

Detaylı

KOÜ. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü (1. ve 2.Öğretim / B Şubesi) MMK208 Mukavemet II Dersi - 1. Çalışma Soruları 23 Şubat 2019

KOÜ. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü (1. ve 2.Öğretim / B Şubesi) MMK208 Mukavemet II Dersi - 1. Çalışma Soruları 23 Şubat 2019 SORU-1) Aynı anda hem basit eğilme hem de burulma etkisi altında bulunan yarıçapı R veya çapı D = 2R olan dairesel kesitli millerde, oluşan (meydana gelen) en büyük normal gerilmenin ( ), eğilme momenti

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 9A GERİNİM ÖLÇER KULLANARAK GERİLİM ANALİZİ YAPILMASI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 9A GERİNİM ÖLÇER KULLANARAK GERİLİM ANALİZİ YAPILMASI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 40 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 9A GERİNİM ÖLÇER KULLANARAK GERİLİM ANALİZİ YAPILMASI TEORİ Bir noktada oluşan gerinim ve gerilme değerlerini

Detaylı

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı 1. Basma Deneyinin Amacı Mühendislik malzemelerinin çoğu, uygulanan gerilmeler altında biçimlerini kalıcı olarak değiştirirler, yani plastik şekil değişimine uğrarlar. Bu malzemelerin hangi koşullar altında

Detaylı

Mukavemet-I. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mukavemet-I. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mukavemet-I Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 3 Burulma Kaynak: Cisimlerin Mukavemeti, F.P. Beer, E.R. Johnston, J.T. DeWolf, D.F. Mazurek, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok. 3.1 Giriş Bu bölümde, burulma halindeki

Detaylı

KAYMA GERİLMESİ (ENİNE KESME)

KAYMA GERİLMESİ (ENİNE KESME) KAYMA GERİLMESİ (ENİNE KESME) Demir yolu traversleri çok büyük kesme yüklerini taşıyan kiriş olarak davranır. Bu durumda, eğer traversler ahşap malzemedense kesme kuvvetinin en büyük olduğu uçlarından

Detaylı

MUKAVEMET DERSİ. (Temel Kavramlar) Prof. Dr. Berna KENDİRLİ

MUKAVEMET DERSİ. (Temel Kavramlar) Prof. Dr. Berna KENDİRLİ MUKAVEMET DERSİ (Temel Kavramlar) Prof. Dr. Berna KENDİRLİ Ders Planı HAFTA KONU 1 Giriş, Mukavemetin tanımı ve genel ilkeleri 2 Mukavemetin temel kavramları 3-4 Normal kuvvet 5-6 Gerilme analizi 7 Şekil

Detaylı

Mukavemet-I. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mukavemet-I. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mukavemet-I Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 1 Giriş-Gerilme Kavramı Kaynak: Cisimlerin Mukavemeti, F.P. Beer, E.R. Johnston, J.T. DeWolf, D.F. Mazurek, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok. 1.1 Giriş Cisimlerin

Detaylı

MECHANICS OF MATERIALS

MECHANICS OF MATERIALS T E CHAPTER 2 Eksenel MECHANICS OF MATERIALS Ferdinand P. Beer E. Russell Johnston, Jr. John T. DeWolf Yükleme Fatih Alibeyoğlu Eksenel Yükleme Bir önceki bölümde, uygulanan yükler neticesinde ortaya çıkan

Detaylı

MECHANICS OF MATERIALS

MECHANICS OF MATERIALS 00 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. T E CHAPTER 7 Gerilme MECHANICS OF MATERIALS Ferdinand P. Beer E. Russell Johnston, Jr. John T. DeWolf Dönüşümleri Fatih Alibeoğlu 00 The McGraw-Hill

Detaylı

STATIK MUKAVEMET. Doç. Dr. NURHAYAT DEĞİRMENCİ

STATIK MUKAVEMET. Doç. Dr. NURHAYAT DEĞİRMENCİ STATIK MUKAVEMET Doç. Dr. NURHAYAT DEĞİRMENCİ STATİK DENGE KOŞULLARI Yapı elemanlarının tasarımında bu elemanlarda oluşan iç kuvvetlerin dağılımının bilinmesi gerekir. Dış ve iç kuvvetlerin belirlenmesinde

Detaylı

JFM 301 SİSMOLOJİ ELASTİSİTE TEORİSİ Elastisite teorisi yer içinde dalga yayılımını incelerken çok yararlı olmuştur.

JFM 301 SİSMOLOJİ ELASTİSİTE TEORİSİ Elastisite teorisi yer içinde dalga yayılımını incelerken çok yararlı olmuştur. JFM 301 SİSMOLOJİ ELASTİSİTE TEORİSİ Elastisite teorisi yer içinde dalga yayılımını incelerken çok yararlı olmuştur. Prof. Dr. Gündüz Horasan Deprem dalgalarını incelerken, yeryuvarının esnek, homojen

Detaylı

Burulma (Torsion): Dairesel Kesitli Millerde Gerilme ve Şekil Değiştirmeler

Burulma (Torsion): Dairesel Kesitli Millerde Gerilme ve Şekil Değiştirmeler Burulma (orsion): Dairesel Kesitli Millerde Gerilme ve Şekil Değiştirmeler Endüstiryel uygulamalarda en çok rastlanan yükleme tiplerinden birisi dairsel kesitli millere gelen burulma momentleridir. Burulma

Detaylı

Mukavemet-II. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mukavemet-II. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mukavemet-II Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 9 Kirişlerin Yer Değiştirmesi Kaynak: Cisimlerin Mukavemeti, F.P. Beer, E.R. Johnston, J.T. DeWolf, D.F. Mazurek, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok. 9.1 Giriş

Detaylı

Gerilme. Bölüm Hedefleri. Normal ve Kayma gerilmesi kavramının anlaşılması Kesme ve eksenel yük etkisindeki elemanların analiz ve tasarımı

Gerilme. Bölüm Hedefleri. Normal ve Kayma gerilmesi kavramının anlaşılması Kesme ve eksenel yük etkisindeki elemanların analiz ve tasarımı Gerilme Bölüm Hedefleri Normal ve Kayma gerilmesi kavramının anlaşılması Kesme ve eksenel yük etkisindeki elemanların analiz ve tasarımı Copyright 2011 Pearson Education South sia Pte Ltd GERİLME Kesim

Detaylı

MUKAVEMET I ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER

MUKAVEMET I ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER MUKAEMET I ÇÖZÜMÜ ÖRNEKER ders notu Yard. Doç. Dr. Erdem DAMCI Şubat 15 Mukavemet I - Çözümlü Örnekler / 7 Örnek 1. Üzerinde yalnızca yayılı yük bulunan ve açıklığı olan bir basit kirişe ait eğilme momenti

Detaylı

Ara Sınav. Verilen Zaman: 2 saat (15:00-17:00) Kitap ve Notlar Kapalı. Maksimum Puan

Ara Sınav. Verilen Zaman: 2 saat (15:00-17:00) Kitap ve Notlar Kapalı. Maksimum Puan MAK 303 MAKİNA ELEMANLARI I Ara ınav 9 Kasım 2008 Ad, oyad Dr. M. Ali Güler Öğrenci No. Verilen Zaman: 2 saat (15:00-17:00) Kitap ve Notlar Kapalı Her soruyu dikkatle okuyunuz. Yaptığınız işlemleri gösteriniz.

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Statik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 2 Kuvvet Vektörleri Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Statik, R.C.Hibbeler, S.C.Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö.Soyuçok. 2 Kuvvet Vektörleri Bu bölümde,

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Statik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 5 Rijit Cisim Dengesi Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Statik, R.C.Hibbeler, S.C.Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok. 5. Rijit Cisim Dengesi Denge,

Detaylı

MATERIALS. Değiştirme Dönüşümleri. (Kitapta Bölüm 7) Third Edition. Ferdinand P. Beer E. Russell Johnston, Jr. John T. DeWolf

MATERIALS. Değiştirme Dönüşümleri. (Kitapta Bölüm 7) Third Edition. Ferdinand P. Beer E. Russell Johnston, Jr. John T. DeWolf 00 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Third E CHAPTER BÖLÜM 8 Gerilme MECHANICS MUKAVEMET OF II MATERIALS Ferdinand P. Beer E. Russell Johnston, Jr. John T. DeWolf Lecture Notes: J. Walt

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KAYA MEKANİĞİ LABORATUVARI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KAYA MEKANİĞİ LABORATUVARI TEK EKSENLİ SIKIŞMA (BASMA) DAYANIMI DENEYİ (UNIAXIAL COMPRESSIVE STRENGTH TEST) 1. Amaç: Kaya malzemelerinin üzerlerine uygulanan belirli bir basınç altında kırılmadan önce ne kadar yüke dayandığını belirlemektir.

Detaylı

Tablo 1 Deney esnasında kullanacağımız numunelere ait elastisite modülleri tablosu

Tablo 1 Deney esnasında kullanacağımız numunelere ait elastisite modülleri tablosu BASİT MESNETLİ KİRİŞTE SEHİM DENEYİ Deneyin Amacı Farklı malzeme ve kalınlığa sahip kirişlerin uygulanan yükün kirişin eğilme miktarına oranı olan rijitlik değerin değişik olduğunun gösterilmesi. Kiriş

Detaylı

Malzemelerin Mekanik Özellikleri

Malzemelerin Mekanik Özellikleri Malzemelerin Mekanik Özellikleri Bölüm Hedefleri Deneysel olarak gerilme ve birim şekil değiştirmenin belirlenmesi Malzeme davranışı ile gerilme-birim şekil değiştirme diyagramının ilişkilendirilmesi ÇEKME

Detaylı

Dik koordinat sisteminde yatay eksen x ekseni (apsis ekseni), düşey eksen ise y ekseni (ordinat ekseni) dir.

Dik koordinat sisteminde yatay eksen x ekseni (apsis ekseni), düşey eksen ise y ekseni (ordinat ekseni) dir. ANALĐTĐK GEOMETRĐ 1. Analitik Düzlem Bir düzlemde dik kesişen iki sayı doğrusunun oluşturduğu sisteme analitik düzlem denir. Analitik düzlem, dik koordinat sistemi veya dik koordinat düzlemi olarak da

Detaylı

Burulma (Torsion) Amaçlar

Burulma (Torsion) Amaçlar (Torsion) Amaçlar Bu bölümde şaftlara etkiyen burulma kuvvetlerinin etkisi incelenecek. Analiz dairesel kesitli şaftlar için yapılacak. Eleman en kesitinde oluşan gerilme dağılımı ve elemanda oluşan burulma

Detaylı

EĞİLME. Köprünün tabyası onun eğilme gerilmesine karşı koyma dayanımı esas alınarak boyutlandırılır.

EĞİLME. Köprünün tabyası onun eğilme gerilmesine karşı koyma dayanımı esas alınarak boyutlandırılır. EĞİLME Köprünün tabyası onun eğilme gerilmesine karşı koyma dayanımı esas alınarak boyutlandırılır. EĞİLME Mühendislikte en önemli yapı ve makine elemanları mil ve kirişlerdir. Bu bölümde, mil ve kirişlerde

Detaylı

MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI

MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI YORULMA P r o f. D r. İ r f a n K A Y M A Z P r o f. D r. A k g ü n A L S A R A N A r ş. G ör. İ l y a s H A C I S A L İ HOĞ LU Aloha Havayolları Uçuş 243: Hilo dan Honolulu

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Statik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 2 Kuvvet Vektörleri Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Statik, R.C.Hibbeler, S.C.Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö.Soyuçok. 2 Kuvvet Vektörleri Bu bölümde,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Ön Söz...2. Noktanın Analitik İncelenmesi...3. Doğrunun Analitiği Analitik Düzlemde Simetri...25

İÇİNDEKİLER. Ön Söz...2. Noktanın Analitik İncelenmesi...3. Doğrunun Analitiği Analitik Düzlemde Simetri...25 İÇİNDEKİLER Ön Söz...2 Noktanın Analitik İncelenmesi...3 Doğrunun Analitiği...11 Analitik Düzlemde Simetri...25 Analitik Sistemde Eşitsizlikler...34 Çemberin Analitik İncelenmesi...40 Elips...58 Hiperbol...70

Detaylı

YTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Mekanik Anabilim Dalı Özel Laboratuvar Dersi Strain Gauge Deneyi Çalışma Notu

YTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Mekanik Anabilim Dalı Özel Laboratuvar Dersi Strain Gauge Deneyi Çalışma Notu YTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Mekanik Anabilim Dalı Özel Laboratuvar Dersi Strain Gauge Deneyi Çalışma Notu Laboratuar Yeri: B Blok en alt kat Mekanik Laboratuarı Laboratuar Adı: Strain Gauge Deneyi Konu:

Detaylı

MUKAVEMET-I DERSİ BAUN MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ FİNAL ÖNCESİ UYGULAMA SORULARI ARALIK-2018

MUKAVEMET-I DERSİ BAUN MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ FİNAL ÖNCESİ UYGULAMA SORULARI ARALIK-2018 MUKAVEMET-I DERSİ BAUN MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ FİNAL ÖNCESİ UYGULAMA SORULARI ARALIK-2018 UYGULAMA-1 AB ve CD çelik çubuklar rijit BD platformunu taşımaktadır. F noktasından uygulanan 10 Kip yük etkisinde

Detaylı

29- Eylül KOÜ. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü ( 1. ve 2. Öğretim 2. Sınıf / B Şubesi) Mukavemet Dersi - 1.

29- Eylül KOÜ. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü ( 1. ve 2. Öğretim 2. Sınıf / B Şubesi) Mukavemet Dersi - 1. SORU-1) Şekildeki dikdörtgen kesitli kolonun genişliği b=200 mm. ve kalınlığı t=100 mm. dir. Kolon, kolon kesitinin geometrik merkezinden geçen ve tarafsız ekseni üzerinden etki eden P=400 kn değerindeki

Detaylı

PROF.DR. MURAT DEMİR AYDIN. ***Bu ders notları bir sonraki slaytta verilen kaynak kitaplardan alıntılar yapılarak hazırlanmıştır.

PROF.DR. MURAT DEMİR AYDIN. ***Bu ders notları bir sonraki slaytta verilen kaynak kitaplardan alıntılar yapılarak hazırlanmıştır. PROF.DR. MURAT DEMİR AYDIN ***Bu ders notları bir sonraki slaytta verilen kaynak kitaplardan alıntılar yapılarak hazırlanmıştır. Ders Notları (pdf), Sınav soruları cevapları, diğer kaynaklar için Öğretim

Detaylı

Makine Elemanları I. Yorulma Analizi. Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Erzurum Teknik Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü

Makine Elemanları I. Yorulma Analizi. Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Erzurum Teknik Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Yorulma hasarı Aloha Havayolları Uçuş 243: Hilo dan Honolulu (Havai) Uçuşu Tarih: 28 Nisan 1988 Makine elemanlarının

Detaylı

Burma deneyinin çekme deneyi kadar geniş bir kullanım alanı yoktur ve çekme deneyi kadar standartlaştırılmamış bir deneydir. Uygulamada malzemelerin

Burma deneyinin çekme deneyi kadar geniş bir kullanım alanı yoktur ve çekme deneyi kadar standartlaştırılmamış bir deneydir. Uygulamada malzemelerin BURMA DENEYİ Burma deneyinin çekme deneyi kadar geniş bir kullanım alanı yoktur ve çekme deneyi kadar standartlaştırılmamış bir deneydir. Uygulamada malzemelerin genel mekanik özelliklerinin saptanmasında

Detaylı

RİJİT CİSİMLERİN DÜZLEMSEL KİNEMATİĞİ

RİJİT CİSİMLERİN DÜZLEMSEL KİNEMATİĞİ RİJİT CİSİMLERİN DÜZLEMSEL KİNEMATİĞİ MUTLAK GENEL DÜZLEMSEL HAREKET: Genel düzlemsel hareket yapan bir karı cisim öteleme ve dönme hareketini eşzamanlı yapar. Eğer cisim ince bir levha olarak gösterilirse,

Detaylı

Mukavemet-I. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mukavemet-I. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mukavemet-I Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 2 Gerilme ve Şekil Değiştirme-Eksenel Yükleme Kaynak: Cisimlerin Mukavemeti, F.P. Beer, E.R. Johnston, J.T. DeWolf, D.F. Mazurek, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok.

Detaylı

Mukavemet-II. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mukavemet-II. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mukavemet-II Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 10 Kolonlar Kaynak: Cisimlerin Mukavemeti, F.P. Beer, E.R. Johnston, J.T. DeWolf, D.F. Mazurek, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok. 10.1 Giriş Önceki bölümlerde

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 9B - BURULMA DENEYİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 9B - BURULMA DENEYİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 9B - BURULMA DENEYİ GİRİŞ Mekanik tasarım yaparken öncelikli olarak tasarımda kullanılması düşünülen malzemelerin

Detaylı

MUKAVEMET Öğr. Gör. Fatih KURTULUŞ

MUKAVEMET Öğr. Gör. Fatih KURTULUŞ www.sakarya.edu.tr MUKAVEMET Öğr. Gör. Fatih KURTULUŞ www.sakarya.edu.tr 1. DÜŞEY YÜKLÜ KİRİŞLER Cisimlerin mukavemeti konusunun esas problemi, herhangi bir yapıya uygulanan bir kuvvetin oluşturacağı gerilme

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 3 NOKTA EĞME DENEYİ FÖYÜ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 3 NOKTA EĞME DENEYİ FÖYÜ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 3 NOKTA EĞME DENEYİ FÖYÜ BURSA - 2016 1. GİRİŞ Eğilme deneyi malzemenin mukavemeti hakkında tasarım

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KAYA MEKANİĞİ LABORATUVARI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KAYA MEKANİĞİ LABORATUVARI TEK EKSENLİ SIKIŞMA (BASMA) DAYANIMI DENEYİ (UNIAXIAL COMPRESSIVE STRENGTH TEST) 1. Amaç: Kaya malzemelerinin üzerlerine uygulanan belirli bir basınç altında kırılmadan önce ne kadar yüke dayandığını belirlemektir.

Detaylı

ELEKTRİKSEL POTANSİYEL

ELEKTRİKSEL POTANSİYEL ELEKTRİKSEL POTANSİYEL Elektriksel Potansiyel Enerji Elektriksel potansiyel enerji kavramına geçmeden önce Fizik-1 dersinizde görmüş olduğunuz iş, potansiyel enerji ve enerjinin korunumu kavramları ile

Detaylı

KİRİŞLERDE VE İNCE CİDARLI ELEMANLARDA KAYMA GERİLMELERİ

KİRİŞLERDE VE İNCE CİDARLI ELEMANLARDA KAYMA GERİLMELERİ KİRİŞLERDE VE İNCE CİDARLI ELEMANLARDA KAYMA GERİLMELERİ x Göz önüne alınan bir kesitteki Normal ve Kayma gerilmelerinin dağılımı statik denge denklemlerini sağlamalıdır: F F F x y z = = = σ da = 0 x τ

Detaylı

Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan Kaymaz. Temel bilgiler-flipped Classroom Mukavemet Esasları

Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan Kaymaz. Temel bilgiler-flipped Classroom Mukavemet Esasları Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan Kaymaz Temel bilgiler-lipped Classroom Mukavemet Esasları İçerik Gerilmenin tanımı Makine elemanlarında gerilmeler Normal, Kayma ve burkulma gerilmeleri Bileşik gerilme

Detaylı

Makine Elemanları I Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel bilgiler-flipped Classroom Mukavemet Esasları

Makine Elemanları I Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel bilgiler-flipped Classroom Mukavemet Esasları Makine Elemanları I Prof. Dr. Akgün ALSARAN Temel bilgiler-flipped Classroom Mukavemet Esasları İçerik Gerilmenin tanımı Makine elemanlarında gerilmeler Normal, Kayma ve burkulma gerilmeleri Bileşik gerilme

Detaylı

Saf Eğilme(Pure Bending)

Saf Eğilme(Pure Bending) Saf Eğilme(Pure Bending) Saf Eğilme (Pure Bending) Bu bölümde doğrusal, prizmatik, homojen bir elemanın eğilme etkisi altındaki şekil değiştirmesini/ deformasyonları incelenecek. Burada çıkarılacak formüller

Detaylı

BURULMA DENEYİ 2. TANIMLAMALAR:

BURULMA DENEYİ 2. TANIMLAMALAR: BURULMA DENEYİ 1. DENEYİN AMACI: Burulma deneyi, malzemelerin kayma modülü (G) ve kayma akma gerilmesi ( A ) gibi özelliklerinin belirlenmesi amacıyla uygulanır. 2. TANIMLAMALAR: Kayma modülü: Kayma gerilmesi-kayma

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Dinamik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Dinamik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Dinamik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 17 Rijit Cismin Düzlemsel Kinetiği; Kuvvet ve İvme Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Dinamik, R.C.Hibbeler, S.C.Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok.

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Statik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 4 Kuvvet Sistemi Bileşkeleri Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Statik, R.C.Hibbeler, S.C.Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok. 4. Kuvvet Sitemi Bileşkeleri

Detaylı

Jeodezi

Jeodezi 1 Jeodezi 5 2 Jeodezik Eğri Elipsoid Üstünde Düşey Kesitler Elipsoid yüzünde P 1 noktasındaki normalle P 2 noktasından geçen düşey düzlem, P 2 deki yüzey normalini içermez ve aynı şekilde P 2 de yüzey

Detaylı

Doç. Dr. Muhammet Cerit Öğretim Üyesi Makine Mühendisliği Bölümü (Mekanik Ana Bilim Dalı) Elektronik posta ( ):

Doç. Dr. Muhammet Cerit Öğretim Üyesi Makine Mühendisliği Bölümü (Mekanik Ana Bilim Dalı) Elektronik posta ( ): Tanışma ve İletişim... Doç. Dr. Muhammet Cerit Öğretim Üyesi Makine Mühendisliği Bölümü (Mekanik Ana Bilim Dalı) Elektronik posta (e-mail): mcerit@sakarya.edu.tr Öğrenci Başarısı Değerlendirme... Öğrencinin

Detaylı

MALZEME BİLGİSİ DERS 7 DR. FATİH AY. www.fatihay.net fatihay@fatihay.net

MALZEME BİLGİSİ DERS 7 DR. FATİH AY. www.fatihay.net fatihay@fatihay.net MALZEME BİLGİSİ DERS 7 DR. FATİH AY www.fatihay.net fatihay@fatihay.net GEÇEN HAFTA KRİSTAL KAFES NOKTALARI KRİSTAL KAFES DOĞRULTULARI KRİSTAL KAFES DÜZLEMLERİ DOĞRUSAL VE DÜZLEMSEL YOĞUNLUK KRİSTAL VE

Detaylı

İNŞAAT MALZEME BİLGİSİ

İNŞAAT MALZEME BİLGİSİ İNŞAAT MALZEME BİLGİSİ Prof. Dr. Metin OLGUN Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü HAFTA KONU 1 Giriş, yapı malzemelerinin önemi 2 Yapı malzemelerinin genel özellikleri,

Detaylı

Ödev 1. Ödev1: 600N luk kuvveti u ve v eksenlerinde bileşenlerine ayırınız. 600 N

Ödev 1. Ödev1: 600N luk kuvveti u ve v eksenlerinde bileşenlerine ayırınız. 600 N Ödev 1 Ödev1: 600N luk kuvveti u ve v eksenlerinde bileşenlerine ayırınız. 600 N 1 600 N 600 N 600 N u sin120 600 N sin 30 u 1039N v sin 30 600 N sin 30 v 600N 2 Ödev 2 Ödev2: 2 kuvvetinin şiddetini, yönünü

Detaylı

MUKAVEMET SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE ELEMANLARI-I DERS NOTU

MUKAVEMET SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE ELEMANLARI-I DERS NOTU MUKAVEMET MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE ELEMANLARI-I DERS NOTU Mukavemet Hesabı / 80 1) Elemana etkiyen dış kuvvet ve momentlerin, bunların oluşturduğu zorlanmaların cinsinin (çekme-basma, kesme, eğilme,

Detaylı

FL 3 DENEY 4 MALZEMELERDE ELASTĐSĐTE VE KAYMA ELASTĐSĐTE MODÜLLERĐNĐN EĞME VE BURULMA TESTLERĐ ĐLE BELĐRLENMESĐ 1. AMAÇ

FL 3 DENEY 4 MALZEMELERDE ELASTĐSĐTE VE KAYMA ELASTĐSĐTE MODÜLLERĐNĐN EĞME VE BURULMA TESTLERĐ ĐLE BELĐRLENMESĐ 1. AMAÇ Malzemelerde Elastisite ve Kayma Elastisite Modüllerinin Eğme ve Burulma Testleri ile Belirlenmesi 1/5 DENEY 4 MAZEMEERDE EASTĐSĐTE VE KAYMA EASTĐSĐTE MODÜERĐNĐN EĞME VE BURUMA TESTERĐ ĐE BEĐRENMESĐ 1.

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Statik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 6 Yapısal Analiz Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Statik, R.C.Hibbeler, S.C.Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok. 6. Yapısal Analiz Şekilde görüldüğü

Detaylı

δ / = P L A E = [+35 kn](0.75 m)(10 ) = mm Sonuç pozitif olduğundan çubuk uzayacak ve A noktası yukarı doğru yer değiştirecektir.

δ / = P L A E = [+35 kn](0.75 m)(10 ) = mm Sonuç pozitif olduğundan çubuk uzayacak ve A noktası yukarı doğru yer değiştirecektir. A-36 malzemeden çelik çubuk, şekil a gösterildiği iki kademeli olarak üretilmiştir. AB ve BC kesitleri sırasıyla A = 600 mm ve A = 1200 mm dir. A serbest ucunun ve B nin C ye göre yer değiştirmesini belirleyiniz.

Detaylı

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ METALURJĠ VE MALZEME MÜHENDĠSLĠĞĠ

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ METALURJĠ VE MALZEME MÜHENDĠSLĠĞĠ BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ METALURJĠ VE MALZEME MÜHENDĠSLĠĞĠ MALZEME LABORATUARI I DERSĠ BURULMA DENEY FÖYÜ BURULMA DENEYĠ Metalik malzemelerin burma deneyi, iki ucundan sıkıştırılırmış

Detaylı

MAKİNE ELEMANLARI I Mukavemet Esasları (Flipped Classroom)

MAKİNE ELEMANLARI I Mukavemet Esasları (Flipped Classroom) MAKİNE ELEMANLARI I Mukavemet Esasları (Flipped Classroom) Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Dersin işlenişi Ders Özeti: Gerilmenin genel tanımı, gerilme halleri Bir,

Detaylı

Kompozit Malzemeler ve Mekaniği. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Kompozit Malzemeler ve Mekaniği. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Kompozit Malzemeler ve Mekaniği Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 3 Laminanın Mikromekanik Analizi Kaynak: Kompozit Malzeme Mekaniği, Autar K. Kaw, Çevirenler: B. Okutan Baba, R. Karakuzu. 3 Laminanın Mikromekanik

Detaylı

ÇEKME DENEYİ. Şekil. a) Çekme Deneyi makinesi, b) Deney esnasında deney numunesinin aldığı şekiler

ÇEKME DENEYİ. Şekil. a) Çekme Deneyi makinesi, b) Deney esnasında deney numunesinin aldığı şekiler ÇEKME DENEYİ Çekme Deneyi Malzemenin mekanik özelliklerini ortaya çıkarmak için en yaygın kullanılan deney Çekme Deneyidir. Bu deneyden elde edilen sonuçlar mühendislik hesaplarında doğrudan kullanılabilir.

Detaylı