İŞ ETÜDÜ (1.HAFTA) . İş Etüdünün Amaçları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İŞ ETÜDÜ (1.HAFTA) . İş Etüdünün Amaçları"

Transkript

1 İŞ ETÜDÜ (1.HAFTA) İş etüdü genel olarak işletmelerde gerçekleşen faaliyetlerin (işlerin) analizi, değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi için ortaya konan teknikleri kapsayan bir alandır İşin Tanımı Endüstri Mühendisliği açısından iş, bir işletmede, işletme fonksiyonlarının yerine getirilmesi için, çalışanlar tarafından gerçekleştirilen her türlü eyleme verilen addır. Bir pres tezgahına işlenecek levhanın yerleştirilmesi, makinenin çalıştırılması, işlenen parçanın makineden alınması birer iştir. Sevkiyatı yapılacak malların son mamul deposunda paletlere yüklenmesi, paletlerin tıra yüklenmesi de yine işe örnektir. Aynı zamanda muhasebe kayıtlarının tutulması, ücretlerin hesaplanması, müşteri siparişlerinin çizelgelenmesi, kalite kontrol için ölçümler yapılması, ölçüm sonuçlarının değerlendirilmesi de iş tanımı içerisindedir. Bedensel İş Bedensel iş, işi gerçekleştiren kişinin her türlü fiziksel aktivitesini kapsar. Bu fiziksel aktivite yoğun kas kullanımını gerektirebildiği gibi bir forkliftin sürülmesi gibi daha az yorucu fiziksel faaliyetleri de içermektedir Zihinsel iş, fiziksel aktiviteden ziyade, kişinin karar verme, yönetme, kontrol etme, inceleme gibi faaliyetlerini içerir. Makineleşmenin bedensel işin türünü değiştirmesine benzer şekilde, bilgi çağına geçiş ile birlikte işletme hayatında zihinsel işlerin türü ve kapsamı genişlemiştir. İş etüdü yukarıda tanımlanan bedensel ve zihinsel işlerin gerçekleştirilmesi süreçlerinde, bu işlerin yapılış şekillerinin analizi, işletmenin hedefleri doğrultusunda (daha düşük maliyetler, daha yüksek verimlilik vb.) iyileştirilmesi yada yeniden düzenlenmesi gibi amaçlar için geliştirilmiş çeşitli bilimsel yönetim tekniklerine verilen genel addır.. İş Etüdünün Amaçları işi yapmanın en ekonomik yolunu bulmak Metot, malzeme ve araçları standart hale getirmek: İş etüdü vasıtasıyla bir işin yapılış şekli kayıt altına alınarak standart hale getirilmeye çalışılır Kalifiye bir işçinin işi yapması için gerekli zamanı tespit etmek: Müşteri siparişlerinin, üretilmesi için hangi makinede, hangi işçi tarafından, ne miktarda ve ne zaman üretileceğinin belirlenmesi gereklidir. Buna üretim planlama denir. Gereksiz faaliyetlerden kurtulmak: Her türlü israf istenmeyen bir durumdur. Gereksiz faaliyetler de birer israftır. Örneğin bir parçanın üretimi sırasında işçi sık sık ara mamul deposuna gidiyorsa, ve bu durum küçük bir iyileştirme ile giderilebilecek ve dolayısıyla işçinin depoya gidiş gelişi azaltılabilecek ise bu gereksiz bir faaliyettir ve ortadan kaldırılması gereklidir. Gerekli faaliyetleri mümkün olan en ekonomik şekilde düzenlemek Kaynaklardan yararlanma oranını arttırmak: Verimlilik kavramı İş gücünü eğitmek: İş etüdü teknikleri ile işlerin yapılış şekilleri standart hale getirilir. Bu bilgi işe yeni başlayan personelin işin yapılış şeklini öğrenmesi sürecinde faydalanabileceği önemli bir kaynaktır Çalışma koşullarını iyileştirmek İş Etüdünün temel fonksiyonları: Bir işin yapılabilmesi için gerekli, uygun zamanın belirlenmesi İşgücünün, işini daha etkin bir şekilde yapmasına imkan sağlayacak yolların bulunmasıdır. İŞ ÖLÇÜMÜ Kalifiye bir işçinin, belirli bir işi, belirli bir çalışma hızıyla (tempo) yapması için gereken zamanı belirlemek amacıyla çeşitli tekniklerin uygulanmasıdır. Bu sayede siparişlerin

2 üretim süreleri önceden kestirilebilir, işçiyi teşvik edici sistemler kurulabilir, işgücünün performansı değerlendirilebilir METOT ETÜDÜ İşlerin daha basit ve verimli yapılmasını sağlamak amacıyla; malzeme ve işgücünden daha fazla yararlanma imkanlarının araştırılması ve bunlarla ilgili yeni metotların geliştirilmesidir. ENDUSTRİYEL ORTAMIN DOĞUŞU Bu yaklaşım verimlilikte, üretim hızında ve üretim miktarlarında artışa, imalat hatalarında düşüşe ve iş yapmak için gereken teknik becerinin daha düşük olabilmesine imkan tanımıştır. Tüm bu gelişmeler daha sonra Frederick W. Taylor un esas çalışma konusu olan Endüstriyel Ortam ın oluşmasını sağlamıştır Taylor un sisteminin temelinde yatan prensip, üretim süreçlerininparçalara bölünmesi ve her bir parçanın ayrı ayrı iyileştirilmesi olarak özetlenebilir. Taylor un temel yaklaşımında tüm hatalı, gereksiz ve yavaş hareketlerin iyileştirilmesi ve çeşitli aparatlar yardımıyla mekanik işlerin hızlandırılması söz konusuydu. Taylor, Whitney in parçalara uyguladığı prensipleri, işinkendisine ve iş yapış şekillerine uygulamıştı. Taylor, iş yapış şekillerini küçük parçalara ayırıp, nasıl daha iyi yapılabileceklerini analiz ederken, işi yapmak için gereken zamanı azaltmak için de çalışmış, temel iş ölçüm tekniklerini ve iş standartlarını geliştirmiştir. Tüm bu katkılar endüstri mühendisliğinin temel uygulama alanlarından biri olan İş Etüdü nü doğurmuş, bu uygulamaların neticesinde stok yönetimi, sipariş yönetimi, işçi seçimi, işyerinde eğitim, tesis içi yerleşimin iyileştirilmesi gibi alanlarda bilimsel yöntemler geliştirilmeye başlanmıştır. İŞ ETÜDÜ (2.HAFTA) Verimlilik iş etüdü çalışmalarının yapılmasında anahtar başarı faktörü verimliliktir. İş etüdü yapılacak işin seçiminde, yapılan çalışmalarının sonuçlarının değerlendirilmesinde verimlilik ölçümü esastır. Verimlilik, çıktıların girdilere oranı olarak ifade edilir. Çıktı Verimlilik= Girdi Çıktı genellikle bir işçi tarafından ya da tüm üretim sisteminde üretilen mal ve hizmetlerin miktarıdır. Girdiler İşgücü Malzeme Sermaye Enerji Üretim Miktarı Verimlilik= İşgücü+sermaye+malzeme+Enerji İş Gücü Verimliliği Üretim Miktarı Verimlilik=

3 Üretimde kullanılan İşgücü saati Örnek; Üç vardiya olarak çalışan bir konfeksiyon atölyesinin paketleme departmanında birinci vardiyada (8 saat) çalışan 20 işçi, çalıştıkları sürede 2400 adet gömlek paketlemektedir. Buradaki işgücü verimliliği nedir? Çıktı 2400 Verimlilik= = = 15 gömlek/saat Girdi 20x8 Çıktı 2400 Verimlilik= = = 120 gömlek/işçi Girdi 20 Örnekteki 20 işçiden 10 tanesinin saat ücreti 6 TL, 5 tanesinin 5 TL, 3 tanesinin 6 TL ve 2 tanesinin de 11 TL olduğunu varsayalım. Bu durumda verimlilik nasıl hesaplanır? 10 işçi * 6 TL * 8 saat = 480 TL 5 işçi * 5 TL * 8 saat = 200 TL 3 işçi * 6 TL * 8 saat = 144 TL 2 işçi * 11 TL * 8 saat = 176 TL Toplam maliyet = = 1000 TL. olacaktır. Çıktı 2400 gömlek Verimlilik= = = 2,4 gömlek/tl Girdi 1000 TL Bir oyuncak arabanın montajı 3 dakika sürmektedir. Bir işçi günde 200 adet oyuncak araba monte etmektedir. Günlük çalışma saat 480 dakika olduğuna göre işçilik saati açısında verimlilik nedir? Çıktı 600dk Verimlilik= = = 1,25 Girdi 480dk Verimlilik Tanıtımı Filmi Verimlilik Artışı Daha az girdi ile aynı çıktıyı elde etmek Aynı miktarda girdi ile daha fazla çıktı elde etmek Çıktıdaki artışın girdideki artıştan daha fazla olması Girdideki azalışın, çıktıdaki azalıştan daha fazla olması Girdiler azalırken, çıktıların artması Not : Verimliliğin mutlaka bir birimi olmalıdır. Eğer çıktı ile girdinin birimi aynı ise birim yazılmayabilir. ETKİNLİK Gerçekleşen çıktı ETKİNLİK = Beklenen çıktı Etkinlik ve verimlilik birbirine karıştırılmamalıdır.

4 Etkinlikte bir sistemden ne beklendiğine karar vermeye çalışırız. Verimlilikte ise kesin girdi ve çıktı sonucuna göre bulunur. Ders hocası verimlilikle ilgili soru geleceğini belirtti. İŞ ETÜDÜ (3.HAFTA) İş Tasarımı Prensipleri Kalite Kontrol İşçinin işinin bir parçası olmalıdır. Çalışanların çapraz eğitimi.işletmeler küçüldükçe personelden daha fazla tipte işleri yapmaları beklenir. İşçilerin katılımı ve ekip yaklaşımı. Vasıfsız işçilerin eğitimi Geçici işçi kullanımı Ağır işlerin otomatikleştirilmesi. Robotlar, CNC tezgahları. Çalışanların işi ve işyerini benimsemesi Endüstri Mühendisinin Sorumlulukları Genel işletme problemlerini ve problem oluşturan veya oluşmasına etki edebilecek işleri belirlemek İşin nasıl yapıldığını dikkatlice analiz etmek ve kaydetmek İşi oluşturan parçaları analiz etmek Yeni iş metotları geliştirmek İş Bölümü Bir iş çeşitli parçalara ayrılabilir.iş parçaları farklı işçilere verildiğinde her işçi daha az iş yapacak ve yaptığı işte profesyonelleşecektir.(ihtisaslaşma) İhtisaslaşma imalat sektöründe olumlu sonuçlar verirken hizmet sektöründe kısıtlı olumlu etki yaratır. İş Bölümünün İşletme Yönetimi Açısından Avantajları Basit ve tekrarlı işlerden dolayı üretim miktarı fazladır. İşler yüksek beceri gerektirmediği için ücretler düşüktür, işçiler kısa zamanda eğitilebilir, kolaylıkla işçi bulunabilir. İş akışı ve iş yükü kolay kontrol edilir. İş bulmak için çok az eğitim gereklidir yada hiç eğitim gerekmez. İşin öğrenilmesi kolaydır. İş bölümünün işçiler açısından avantajları İş bulmak için çok az eğitim gereklidir yada hiç eğitim gerekmez. İşin öğrenilmesi kolaydır. İş Bölümünün İşletme Yönetimi Açısından Dezavantajları İşçiler, ürünün sadece küçük bir kısmını imal ettikleri için malın tamamının kalitesinden sorumlu tutulamazlar. Bu durum ürün kalitesini düşürebilir. İşgücü tatminsizliği yaşanabilir. Çalışanların eğitim/beceri düzeyi düşük olduğu için üretim sürecinin gelişimi yavaştır. İşçiler Açısından Dezavantajları

5 İşin tekrarlı yapısından dolayı (hep aynı işi yapmak) monotonluk ve sıkılma baş gösterir. İşe yapılan katkının az olması sebebiyle tatminsizlik oluşur. İşin hızında kontrolün olmaması, bıkkınlık ve yorgunluğa yol açar. Ücretler düşüktür. İş Genişletme İş Bölümünün dezavantajlarını azaltmak için kullanırız.yatay VE DİKEY GENİŞLETME olarak ikiye ayrılır. Yatay Genişletme Mevcut işe benzer nitelikte, benzer beceri seviyesinde daha fazlagörev eklenir. Örneğin bir işçi montaj hattında termostatı yerine yerleştiriyor ise, ondan elektrik bağlantılarını da yapması istenebilir. İki veya daha fazla işçinin yaptığı bir işin, birbirini izleyen işlemlerinin bir kişiye yaptırılmasıdır Dikey Genişletme Mevcut işe farklı nitelikte, benzer beceri seviyesinde daha fazlagörev eklenmesi. Örneğin bir freze operatörünün, günlük iş emirlerinin hazırlanması sürecine dahil edilmesi ile işi dikey olarak genişletilmiş olur. Katma Değersiz İşlemler Mamulün tasarımında veya spesifikasyonlarında yapılan hatalar yüzünden uygulananlar Üretim faaliyetlerindeki hatalar veya yanlış uygulamalar yüzünden ortaya çıkanlar Yönetim ve kontrol hatalarını gidermek için uygulananlar İşçinin bilgisizliği veya yeteneksizliği nedeni ile ortaya çıkanlar Mamul tasarımının kötü yapılması Standartların eksikliği yüzünden verimli metotların uygulanamaması Kalite tasarımı ve kontrolünün eksik veya hatalı yapılması Yanlış ekipman/makinelerin kullanılması Üretim yöntemlerinin yanlış uygulanması Üretim araç ve gereçlerinin hatalı kullanılması Tasarım ve işlemlerde sık sık değişiklik yapılması Sipariş ve iş emirlerinin kötü planlanması sebebi ile meydana gelen gecikme ve boş beklemeler Hammadde tedarikinin kötü planlanması Tamir-bakım faaliyetlerinin planlanmasının kötü yapılması nedeni ile beklenmedik arızaların sık meydana gelmesi Aydınlatma, ısıtma, emniyet araçları vb. iş yeri şartlarının yeterli düzeyde bulunmaması ve bunun işçi morali ile iş kazaları üzerinde olumsuz etkileri İşçi devamsızlık, geç kalma ve boş durma oranlarının yüksek olması İşçi devrinin yüksekliği İşçinin yeterli eğitim görmemiş ve vasıfsız olması. Monotonluk Monotonluğun en önemli sebeplerinden biri işin kapsamının düşük olmasıdır. Monotonluğun ana sebepleri şunlardır: İş, çalışanın eğitim ve yetenek seviyesine göre yeterince zor değildir Çalışma alanı dardır Sürekli tekrar Benzer işler uzun süreler boyunca yapılmaktadır Monotonluğun diğer sebepleri: İş ortamında yalnızlık Yetersiz molalar Yetersiz fiziksel hareket Günün bazı saatleri Sıcaklık Yetersiz aydınlatma

6 Rutin makine sesi İşin başında yorgun olan işçi İşe karşı negatif tutum Monotonluğun Avantajları İş dışı aktiviteler söz konusu olduğunda insanlar genellikle monotonluktan şikayet etmezler (örneğin bir parkta oturmak yada TV izlemek, monoton şekilde müzik dinlemek gibi). Çoğu çalışan iş yerinde monotonluktan şikayet etmez. Zira iş sonrasına daha fazla enerjilerinin kaldığını düşünürler. İş hayatında ise monotonluk istenmez. İş kazası riski doğurabilir, kalite kusurları ortaya çıkabilir. Modern düşünürler monotonluğu kölelik ile eşdeğer tutan teoriler öne sürmektedirler. Monotonluğun insan onurunu zedeleyen bir iş pratiği olduğunu savunurlar. Taylorizm in sorgulandığı en önemli noktalardan biri de bu tekrarlı işler durumudur. İŞ ETÜDÜ (4.HAFTA) Metot Etüdü Metot etüdü, bir işin nasıl yapılacağının ve işlemlerin nasıl gerçekleştirileceğinin tasarlanmasıdır. Burada, iş, genel olarak, çeşitli girdilerin, hedeflenen çıktıya ulaşılması için DÖNÜŞTÜRÜLMESİ için yapılan faaliyetlere verilen isimdir. elimine etme, birleştirme, basitleştirme yeniden Düzenleme Metot etüdünün hedefleri; Üretim süreçlerinin ve metotlarının düzeltilmesi Malzeme, makine ve işgücünün daha iyi kullanılması Aşırı yorgunluğun azaltılması, işgücü verimliliğinin arttırılması Çalışma şartlarının iyileştirilmesi Örneğin, bir fastfood restoranında çalıştığımızı düşünelim. Müşterilere sunulan menü bir üründür ve bu ürünün üretimi çeşitli süreçler ile gerçekleşmektedir. Bu örnekte, hamburger bir üründür, hamburgerin üretim süreci gözlem altına alınıp, iş adımları teker teker çıkarılır (bu sırada çeşitli teknikler ve diyagramlar kullanılır) ve endüstri mühendisliğiyaklaşımları uygulanarak bu üretim sürecinin iyileştirilmeye çalışması ile örnek bir metotetüdü çalışması yapılabilir. Süreç Analizi Metot etüdü çalışması yapılırken ilk önce nerden başlayarak yapılacağına karar verilmelidir. Yöneticilerin ilk olarak üzerinde duracakları 4 ana süreç vardır. Bunlar; Adım1:Fırsarları Tanımla Tedarikçi ilişkileri Yeni Ürün geliştirme süreçleri Siparişin karşılanması Müşteri ilişkileri Adım2:Kapsamı Tanımla Analiz edilen sürecin sınırlarını belirler. Tüm organizasyonu kapsayabilen, birçok adımı ve birçok çalışanı içeren geniş bir süreç midir yada sadece bir kişinin işinin bir parçası olan, daha daraltılmış birbirinin içine geçmiş bir alt süreç midir? Adım3: Süreci Belgele Dokümantasyon, sürecin girdilerinin, tedarikçilerinin (iç ve dış), çıktılarının ve müşterilerinin (iç ve dış) bir listesinin yapılmasını içerir. Süreç adımlara bölündüğünde, analizci, süreç içerisindeki değişik adımlarda müşteri ilişki derece ve biçimlerini ve süreç uyuşmazlıklarını not eder. Analizci aynı zamanda, müşterilere hangi adımların açık olduğunu ve sürecin bir departmandan diğerine nerede transfer edildiğini belirler.

7 Adım 4: Performansı Değerlendir Metrikler, süreç ve süreçteki adımlar için performans ölçütleridir. Kalite, müşteri memnuniyeti, süre, maliyet, hata sayısı, hata tipleri, güvenlik, çevresel etkiler, zamanında teslim, esneklik gibi farklı ölçütler tanımlanabilir. Metrikler tanımlandıktan sonra sürecin şu anki durumunun belirlenmesi için veri toplanır. Bir iyileştirme yapmadan önce o sürecin ölçümü yapılır ve iyileştirme yapıldıktan sonra yine ölçüm yapılır.bu şekilde yapılan iyileştirmenin performansı ölçülebilir. Adım 5: Süreci Yeniden Tasarla Tasarım ekibi analitik ve yaratıcı düşünce kullanarak iyileştirmeler için uzun bir liste hazırlar. Bu fikirler sonra elenmeli ve analiz edilmelidir. Yeni dokümantasyon ile değiştirilmiş sürecin nasıl çalışacağı ve değişik metrikler için beklenen performans netleştirilmelidir. Adım 6: Değişiklikleri Uygula Birçok süreç etkili bir biçimde yeniden tasarlanabilmiş ancak bu değişiklikler asla hayata geçirilmemiştir. İnsanlar değişime karşı dirençte bulunur. Etüt Yapılacak İşin Seçimi Seçilen işin metot etüdü yapmaya değer olması gereklidir. Etüt sonrasında beklenen gelir artışı yada maliyet azalışının, etüt yapmanın giderini karşılaması ve bunun ötesine geçmesi gereklidir. Belirli bir işin seçimi işçiler arasında huzursuzluğa yol açacak ise etüt çalışması ertelenebilir. İşçi-işveren ilişkilerinin iyi olmadığı departmanlarda da etüt çalışmalarına başlamak uygun olamayabilir. Etüdçülerin, ellerinde kayıt cihazları/defterler ile not almaya başlamaları, sorular sormaları huzursuzluğu arttırabilir. Metot etüdü yapılacak iş belirlenirken sendikal süreçler de göz önünde tutulmalıdır. İşin Seçimi Yüksek oranda direkt işçilik gerektiren işler Talebi yüksek ve sürekli olan işler Üretimde darboğaz oluşturan süreçler Düşük ücretli ve ya aşırı fazla mesai gerektiren işler Yorucu, sevilmeyen veya tehlikeli işler İşin Seçimi Pareto Analizi İtalyan Ekonomici Vilfredo Pareto nun ( ) refahındağılımın açıklanması için geliştirdiği basit ancak problemin belirlenmesi ve incelenmesinde çok etkin bir tekniktir. Normal dağılımda sebeplerin en önemli %20 si, sonuçların %80 ini, sonra gelen %30 u, sonuçların %15 ini ve geri kalan %50 si ise sonuçların sadece %5 ini oluşturmaktadır. Maliyetin yaklaşık %80 ninin elemanların sadece %20 sinden kaynaklandığı veya servetin yaklaşık %80 ninin nüfusun %20 sinin elinde olduğu gibi durumlar da bu konuya birer örnektir. Bu oranlar sebebiyle Pareto prensibine literatürde 80-20, kuralı veya kuralı da denir. Örnek: Bir seramik fabrikasında yer karolarından 100 adetlik bir örnek alınıyor ve bu örneklerdeki kusur sayıları tablo haline getiriliyor. Hangi kusurların daha önemli olduğu ve dolayısıyla üretimde hangi noktalarda iyileştirme çalışmalarına başlanması gerektiği hususunda karara varmak için Pareto analizi yapılıyor.

8 Örnekte görüldüğü gibi pareto analizi yapılırken öncelikle büyükten küçüğe doğru sıralanır.daha sonra toplam alınır ve her birinin % değeri yazılır ve kümülatif yüzdeleri alınır. Bu örnekte iyileştirme çalışmalarına nereden başlayacağımız konusunda karar vermek gerekirse %70 olan kısımdan yukarısı yani,patlak,yanlış desen ve çizik problemlerini çözmek için iyileştirme çalışmalarına başlayabiliriz. İŞ ETÜDÜ (5.HAFTA) SEMBOLLER Metot Etüdünde Kullanılan Diyagramlar İş Tasarımı Prensipleri İş Bölümü İş Zenginleştirme Katma Değerli ve Katma Değersiz Aktiviteler Monotonluk İşlem Süreç Şeması

9 Bu şemanın diğer ismi Montaj Şeması dır. En temel şemadır. Yalnızca işlem, muayeneler ve süreleri gösterilir. Kim tarafından ve nerede yapılacağı gösterilmez. Amaç, işlemlerin mümkün olduğu kadar elimine edilmesi veya birleştirilmesi ya da işlem sırasının değiştirilip değiştirilemeyeceğini incelenmesidir. Şemadaki dikey çizgiler iş akışını gösterir. Yatay hatlar malzemeleri/parçaları gösterir. Malzeme ya da parçalar süreç boyunca ya satın alınır ya da üretilirler. Örnek; Bir boru kelepçesinin imalat süreci incelenmiştir. Boru kelepçesi üç küçük parçadan oluşan bir montaj parçasıdır (20mm. lik altıgen malzeme, Döküm gövde ve 9 mm. lik yuvarlak malzeme) Her bir parçanın imalat süreci aşağıdaki gibidir. Ardından döküm parça, yuvarlak parçaya monte edilmekte (0.05),sonrasında somunlar ana parçaya monte edilmektedir (0.05). Son olarak kelepçe boyanır (0.45) ve askıya alınır (0.15).

10 İşlem Süreç Şeması (Montaj Şeması) örnekte de görüldüğü gibi sadece işlem ve kontrollerden oluşur. Süreç Akış Şeması Diğer adı İş Akış Şeması dır. Metot etüdünün en yaygın ve en çok kullanılan şemasıdır. Türleri: Malzeme Süreç Akış Şeması İnsan Süreç Akış Şeması

11 Yukarıdaki akış şeması hazırlanırken, ilk önce Tanım kısmında yazan olaylar iş en küçük parçalara ayrılarak belirlenir. Daha sonra eğer tanım hangi sembole karşılık geliyorsa o kutucuk işaretlenir. Örnek: Yukarıdaki örnekte belirtilen değerlere göre akış şeması oluşturursak

12 1 numara işlem 2 numara kontrol 3 numara gecikme 4 numara taşıma 5 numara kalıcı bekleme dir. diyagram yukarıda görüldüğü gibi gerekli sembollerinin karşısındaki yerler işaretlenerek oluşturulur ve işaretlenen işlemler birleştirilerek çizilir. Bu süreçte bir iyileştirme yapılacaksa önce katma değersiz işlemlerde iyileştirme yapılması daha basittir. 1 ve 2 numarada değişiklik yapmak daha zordur. AKIŞ DİYAGRAMI İŞ ETÜDÜ (6.HAFTA) İşçi-Makine Şeması Diğer adı İnsan-Makine Şeması veya Çoklu Faaliyet Şeması dır. Üretim süreçlerinde kullanılan makinelerin otomatik veya yarı otomatik olması sebebiyle işçiler toplam çalışma süresinin belirli bir bölümünde boş durumdadırlar. Kullanılmayan bu zamanın değerlendirilebilmesi için insan-makine şemalarından faydalanılır.

13 İşçilerin, mevcut çalışma şekillerini değiştirip birden fazla makinede çalışmak istememeleri karşısında ne yapılmalıdır? Dersin hocası bu konunun çok önemli olduğunu belirtti ve üzerinde fazla durdu.muhtemelen buradan soru gelecektir.bu konuyu örnekler üzerinde anlattı. Örnek: Fotoğraflı kimlik kartları basan bir firmada bu iş için insan makine şeması çizilecektir. Bir operatör kişi bilgilerini kartın üzerine girdikten sonra, kartı fotoğraf makinesine yerleştirir. Müşterinin fotoğrafını çeker ve makine kimlik kartını işler. Örnek: Bir torna tezgahında yapılan iş şu şekildedir: İşçi parçayı makineye taşır (1 dk.), ardından parçayı makineye bağlar (2 dk.), makine çalışır ve parçayı işler (5 dk.), işçi parçayı söker (2 dk.), işçi parçayı depoya götürür (2 dk.). Bu işlem için işçi-makine diyagramı çizerek, doluluk oranlarını raporlayınız. Yukarıdaki örnekte verimliliği arttıracak bir öneri yapınız ve yeni durum için işçi-makine diyagramını çiziniz. Çözüm: Tornalama işlemi için çoklu faaliyet şeması verilmiştir. Şemadan, parçanın 12 dakikada üretildiği, bu sürenin 5 dakikasında işçinin boş(%41.67) ve 3 dakikasında makinenin boş (%25) olduğu görülmektedir.

14 Çözüm devamı: Bir iyileştirme çalışması ile boş kalma süreleri yok edilebilir veya azaltılabilir ise, üretim süresi 12 dakikadan daha az olacağından, verimlilik artışı ve işçilik maliyetinde azalma sağlanmış olur. İşçinin boş beklemesi süresinde (3.-8. dakikalar) aynı tip başka bir makine ile ilgilenmesi işçinin boş kalma süresini azaltır. Sonraki şekilde bu öneri doğrultusunda geliştirilmiş yeni bir çoklu faaliyet şeması verilmiştir. Geliştirilmiş yöntemde, işin süresi 14 dakikaya çıkmakta, ancak bu süre içinde 2 adet mamul üretilmektedir. Sonuçta, ilave bir makine ve yeni bir düzenleme ile işlem süresi 12 dakikadan 7 dakikaya düşürülmüş olduğundan, hem üretim hızı yükselecek hem de birim mamul maliyeti içindeki işgücü maliyeti %42 azalacaktır.

15 İşki-makine analizi yapılırken dikkat edilmesi gereken bir konuda şudur.öncelikle işçinin boş zamanını azaltmaya çalışıyoruz.çünkü makine sadece sermayedir.durduğu yerde para harcamaz ve maliyet yaratmaz.makineye boş kalmasın diye sürekli makineye yüklenilirse darboğaz oluşur.işçinin her dakikasına para ödediğiniz için işçinin boşta kalan zamanını azaltmak daha önceliklidir. Tabiî ki bu durum talebinizin karşılandığı durum için geçerlidir. Eğer talebiniz karşılanamıyorsa makinenin boşta kaldığı zamanlar da çok göze batacaktır.

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ İŞ ETÜDÜ & ERGONOMİ Yrd.Doç.Dr.Tarık Küçükdeniz İşçi-Makine Şeması Diğer adı İnsan-Makine Şeması veya Çoklu Faaliyet Şeması

Detaylı

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ İŞ ETÜDÜ & ERGONOMİ Yrd.Doç.Dr.Tarık Küçükdeniz Bölüm 2: Verimlilik Verimlilik 1 Bölüme Giriş İş etüdü ile ilgili tekniklere

Detaylı

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ İŞ ETÜDÜ & ERGONOMİ Yrd.Doç.Dr.Tarık Küçükdeniz Bölüm 1: İş Etüdü & Ergonomiye Giriş İşin Tanımı İş Etüdü Nedir? Ergonomi Nedir?

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Öğrenci Numarası Adı ve Soyadı SORU 1. İnsan makine sistemine ilişkin bir şema çizerek insan üzerinde etkili faktörleri gösteriniz. Duyusal işlevlerdeki bir eksiklik kontrolü nasıl etkiler, belirtiniz.

Detaylı

İŞ AKIŞI ve YERLEŞTİRME TİPLERİ

İŞ AKIŞI ve YERLEŞTİRME TİPLERİ İŞ AKIŞI ve YERLEŞTİRME TİPLERİ İş akışı tipleri önce, fabrika binasının tek veya çok katlı olmasına göre, yatay ve düşey olmak üzere iki grupta toplanabilir. Yatay iş akışı tiplerinden bazı örneklerde

Detaylı

Üretim/İşlemler Yönetimi 2. Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Üretim/İşlemler Yönetimi 2. Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Üretim/İşlemler Yönetimi 2 Sistem Kavramı Belirli bir ortak amacı elde etmek için birlikte çalışan bileşenlerden oluşan bütündür. Büyük sistemler kendilerini oluşturan alt sistemlerden oluşur. Açık sistem:

Detaylı

Üretim/İşlemler Yönetimi 4. Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Üretim/İşlemler Yönetimi 4. Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Üretim/İşlemler Yönetimi 4 Verimlilik En genel anlamıyla bir sistem içerisindeki kaynakların ne derece iyi kullanıldığının bir ölçüsüdür. Üretim yönetimi açısından ise daha açık ifadesi ile üretimde harcanan

Detaylı

KAPASİTE PLANLAMASI ve ÖLÇME KRİTERLERİ

KAPASİTE PLANLAMASI ve ÖLÇME KRİTERLERİ KAPASİTE PLANLAMASI ve ÖLÇME KRİTERLERİ Kuruluş yeri belirlenen bir üretim biriminin üretim miktarı açısından hangi büyüklükte veya kapasitede olması gerektiği işletme literatüründe kapasite planlaması

Detaylı

imalat: Ham maddenin işlenerek mala dönüştürülmesi.

imalat: Ham maddenin işlenerek mala dönüştürülmesi. üretim: işgücü, sermaye, hammaddenin bir araya gelmesi ve bunlara organizasyonunda katılmasıyla oluşan mal ve hizmet olarak tanımlanabilir. Belirli faaliyet ve işlemler sonucu yeni bir mal veya hizmet

Detaylı

İŞ YERİ DÜZENLEME YERLEŞME DÜZENİNİN ÖNEMİ:

İŞ YERİ DÜZENLEME YERLEŞME DÜZENİNİN ÖNEMİ: İŞ YERİ DÜZENLEME YERLEŞME DÜZENİNİN ÖNEMİ: İş yeri düzenlemenin ana amacı işletme içinde üretime yönelik faaliyetlerde yer alan canlı ve cansız varlıkların tümünün hareket miktarlarının minimize edilmesidir.

Detaylı

Gürcan Banger 21 Mayıs 17 Haziran 2012

Gürcan Banger 21 Mayıs 17 Haziran 2012 Gürcan Banger 21 Mayıs 17 Haziran 2012 Üretim Yatırımı Girişim kapsamında hedeflenen ürün veya hizmetlerin üretilmesi için gerekli işletme faaliyetleri planlanmalıdır. Girişimcinin uzmanlığına da bağlı

Detaylı

Torna Hattı Üretim Verimliliğinin Arttırılması Kaizen Sunumu

Torna Hattı Üretim Verimliliğinin Arttırılması Kaizen Sunumu Torna Hattı Üretim Verimliliğinin Arttırılması Kaizen Sunumu Hema Endüstri, yıllık sipariş adedi paretolarından hareketle ve kayıplara odaklı iyileştirme metodolojisi ile kaizen projelerini tetiklemektedir.

Detaylı

İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI

İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI 2014 İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI Açıklama Staj yapılan işletmelerde

Detaylı

İŞANALİZİ TANIMI, ETÜDÜ, TASARIMI

İŞANALİZİ TANIMI, ETÜDÜ, TASARIMI İŞANALİZİ TANIMI, ETÜDÜ, TASARIMI Öğr. Gör. Meral GÜNEŞ ERGİN 1 İŞ ANALİZİ İş analizi, belli bir işletmede yapılmakta olan işler hakkında gerekli bilgilerin toplanması, değerlendirilmesi ve örgütlenmesidir.

Detaylı

de i im Kaizen Kamil BOLAT

de i im Kaizen Kamil BOLAT Kaizen Kamil BOLAT Kaizen İyiye doğru değişiklikleri Her gün daha iyi için yapılan küçük değişiklikleri Yavaş, küçük ama sürekli iyileştirmeleri Müşteri memnuniyetini arttırmaya yönelik, herkes tarafından,

Detaylı

Çizelgeleme Nedir? Bir ürünün üretilmesi/hizmetin sunumu için

Çizelgeleme Nedir? Bir ürünün üretilmesi/hizmetin sunumu için Üretim Çizelgeleme Çizelgeleme Nedir? Bir ürünün üretilmesi/hizmetin sunumu için işgörenin nerede, ne zaman gerekli olduğunun, gerekli faaliyetlerin zamanlamasının, üretime başlama ve üretimi tamamlama

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Hafta 2 Yrd. Doç. Dr. Semra BORAN Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak hazırlanan

Detaylı

END303 İŞ ETÜDÜ 4. İŞ ETÜDÜNÜN TEMEL KAVRAMLARI. Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ 1

END303 İŞ ETÜDÜ 4. İŞ ETÜDÜNÜN TEMEL KAVRAMLARI. Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ 1 END303 İŞ ETÜDÜ 4. İŞ ETÜDÜNÜN TEMEL KAVRAMLARI Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ 1 4. İŞ ETÜDÜNÜN TEMEL KAVRAMLARI 4.1. İşin tanımı 4.2. İş etüdünün tanımı 4.3. İş etüdünün amaçları 4.4. İş etüdünün kapsamı ve

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Hafta 13 Yrd. Doç. Dr. Semra BORAN Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak

Detaylı

İŞ YERİNDE UYGULAMA KURALLARI

İŞ YERİNDE UYGULAMA KURALLARI T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ A. İŞ YERİNDE UYGULAMA KURALLARI ve ESASLARI Genel Hususlar, T.C. İstanbul AREL Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık

Detaylı

YALIN SİSTEM VE KAZANIMLARI

YALIN SİSTEM VE KAZANIMLARI YALIN SİSTEM VE KAZANIMLARI www.yalinenstitu.org.tr 1 YALIN ENSTİTÜ Yalın Düşünce AMAÇ Müşteriye mükemmel değer sunmak YÖNTEM İsraflardan arındırılmış mükemmel prosesler 2 YALIN ENSTİTÜ Değer Müşteriye

Detaylı

TOS 408 EKONOMİ İnşaat Mühendisliği Bölümü

TOS 408 EKONOMİ İnşaat Mühendisliği Bölümü TOS 408 EKONOMİ İnşaat Mühendisliği Bölümü Ekonomi Bölüm 1 Gider Mühendisliği ve Değer Mühendisliği 3 Giriş İşletmeler kar, getiri sağlamak veya bir amacı elde etmek için kurulurlar. Yaşam döngüsü içerisinde

Detaylı

Üretim Yönetimi. 3.1. Ürün Tasarımı 19.02.2012. 3.1.1. Ürün Tasarımını Etkileyen Faktörler. Bölüm 3. Üretim Sistemlerinin Tasarımı ve Kuruluşu

Üretim Yönetimi. 3.1. Ürün Tasarımı 19.02.2012. 3.1.1. Ürün Tasarımını Etkileyen Faktörler. Bölüm 3. Üretim Sistemlerinin Tasarımı ve Kuruluşu Üretim Yönetimi Bölüm 3. Üretim Sistemlerinin Tasarımı ve Kuruluşu Yrd. Doç. Dr. Selçuk ÇEBİ http://scebi.ktu.edu.tr 3.1. Ürün Tasarımı Ürün tasarımı, ürünün fiziksel özelliklerini ve fonksiyonlarını açıkça

Detaylı

ÜRETİM SİSTEMLERİ ve ÖZELLİKLERİ

ÜRETİM SİSTEMLERİ ve ÖZELLİKLERİ ÜRETİM SİSTEMLERİ ve ÖZELLİKLERİ Üretim sistemleri hammaddelerin bitmiş ürüne dönüştürüldükleri sistemlerdir. Bu sistemler için oluşturulacak simülasyon modelleri tamamen üretim sisteminin tipine ve verilecek

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KURALLARI

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KURALLARI NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KURALLARI AMAÇ MADDE 1 Bu staj kurallarının amacı Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği

Detaylı

IENG 227 Modern Üretim Yaklaşımları

IENG 227 Modern Üretim Yaklaşımları IENG 227 Modern Üretim Yaklaşımları Pamukkale Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü IENG 227 Modern Üretim Yaklaşımları Dr. Hacer Güner Gören Esnek Üretim Sistemleri Esnek Üretim Sistemleri Bir esnek

Detaylı

END303 İŞ ETÜDÜ 2. VERİMLİLİK

END303 İŞ ETÜDÜ 2. VERİMLİLİK END303 İŞ ETÜDÜ 2. VERİMLİLİK 1 Verimlilik tanımı 2. VERİMLİLİK Verimlilik artırma teknikleri 2 2. VERİMLİLİK Verimlilik (prodüktivite), israf ve savurganlıktan uzak, kaynakları en uygun biçimde kullanarak

Detaylı

ÜRÜN, SÜREÇ ve ÇİZELGE TASARIMI

ÜRÜN, SÜREÇ ve ÇİZELGE TASARIMI Anadolu Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ÜRÜN, SÜREÇ ve ÇİZELGE TASARIMI Hazırlayan: Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2010-2011 Öğretim Yılı, Güz Dönemi

Detaylı

İŞLETME RİSK YÖNETİMİ. Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat 1/30

İŞLETME RİSK YÖNETİMİ. Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat 1/30 İŞLETME RİSK YÖNETİMİ Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat 1/30 Risk Yönetim Süreçleri 2/30 Risk yönetim modeli sektöre, kuruluşun yönetim sistemine, tüm yaşam çevrim süreçlerine, ürünün yapısına bağlı olmakla

Detaylı

YÖNETİMİN SAĞLIK SEKTÖRÜNDE UYGULANABİLİRLİĞİ. Neslihan ŞİMŞEK İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

YÖNETİMİN SAĞLIK SEKTÖRÜNDE UYGULANABİLİRLİĞİ. Neslihan ŞİMŞEK İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ YALIN YÖNETİMİN SAĞLIK SEKTÖRÜNDE UYGULANABİLİRLİĞİ Neslihan ŞİMŞEK İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ GİRİŞ Sağlıkta artan maliyetleri ve israfı azaltmak, kaliteyi artırmak, hasta ve çalışan memnuniyetini artırmak Yalın

Detaylı

TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING)

TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING) TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING) TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING) İstenilen zamanda İstenilen miktarda Her türlü kaynak israfını önleyecek şekilde yapılan üretim Tam Zamanında

Detaylı

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım Kısaca Müşteri İlişkileri Yönetimi Genel Tanıtım Başar Öztayşi Öğr. Gör. Dr. oztaysib@itu.edu.tr 1 MİY Genel Tanıtım 2 MİY Genel Tanıtım İçerik Müşteri İlişkileri Yönetimi Nedir? Neden? Tipleri Nelerdir?

Detaylı

EKLER. EK 12UY0106-4/A1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

EKLER. EK 12UY0106-4/A1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi Yayın Tarihi: 26/12/2012 Rev. :01 EKLER EK 12UY0106-4/A1-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının

Detaylı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA İLKELERİ BÖLÜM I GENEL HUSUSLAR

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA İLKELERİ BÖLÜM I GENEL HUSUSLAR BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA İLKELERİ BÖLÜM I GENEL HUSUSLAR 1.1. Bu staj kılavuzu, Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin staj öncesi, staj

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ - 3. Copyright: Prof.Dr. Ömer Saatçioğlu

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ - 3. Copyright: Prof.Dr. Ömer Saatçioğlu TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ - 3 Copyright: Prof.Dr. Ömer Saatçioğlu Kalitenin Maliyeti Maliyet Öğeleri Kalite ne maliyette? Yüksek maliyette ürünü düşük maliyette indirgemek disiplinler arası bir problemdir.

Detaylı

Doç.Dr. Özlem İpekgil Doğan Araş Gör. Mert Topoyan

Doç.Dr. Özlem İpekgil Doğan Araş Gör. Mert Topoyan Doç.Dr. Özlem İpekgil Doğan Araş Gör. Mert Topoyan Neden Süreç Yönetimi? Örgütlerin çoğu geleneksel olarak fonksiyonel temelde yapılandırılmıştır. Tüm çalışmalar bağlı olunan fonksiyon içinde başlatılmakta,

Detaylı

2- PROJE YÖNETİMİ BİLGİ ALANLARI Y R D. D O Ç. D R. K E N A N G E N Ç O L

2- PROJE YÖNETİMİ BİLGİ ALANLARI Y R D. D O Ç. D R. K E N A N G E N Ç O L 2- PROJE YÖNETİMİ BİLGİ ALANLARI Y R D. D O Ç. D R. K E N A N G E N Ç O L 10 TEMEL BILGI ALANı (PMI YAKLAŞıMı) Proje Entegrasyon Yönetimi Proje Kapsam Yönetimi Proje Zaman Yönetimi Proje Maliyet Yönetimi

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÖNETİM İşletme amaçlarına etkili ve verimli bir şekilde ulaşmak üzere planlama, örgütleme, yöneltme, koordinasyon ve denetimin yapılması sürecidir. 2 YÖNETİM TEORİLERİ KLASİK

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş

Endüstri Mühendisliğine Giriş Endüstri Mühendisliğine Giriş 5 ve 19 Aralık 2012, Şişli-Ayazağa, İstanbul, Türkiye. Yard. Doç. Dr. Kamil Erkan Kabak Endüstri Mühendisliği Bölümü,, Şişli-Ayazağa, İstanbul, Türkiye erkankabak@beykent.edu.tr

Detaylı

FABRİKA YERLEŞTİRME DÜZENİ

FABRİKA YERLEŞTİRME DÜZENİ FABRİKA YERLEŞTİRME DÜZENİ Üretim araçlarının, yardımcı tesislerin veya iş istasyonlarının ve taşıma, depolama, kalite kontrolü gibi üretimle ilgili faaliyetlerin fiziksel konumları açısından bir bütün

Detaylı

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ DERS NOTU

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ DERS NOTU T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2015 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ DERS NOTU 1.

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Öğrenci Numarası İmzası: Adı ve Soyadı SORU 1. İp diyagramının ve akış diyagramının özelliklerini, uygulanış biçimini örnekleyerek uygun gösterimlerle açıklayınız; her iki diyagram arasındaki farkları

Detaylı

GRUP TEKNOLOJİSİ VE HÜCRESEL ÜRETİM

GRUP TEKNOLOJİSİ VE HÜCRESEL ÜRETİM GRUP TEKNOLOJİSİ VE HÜCRESEL ÜRETİM GRUP TEKNOLOJİSİ VE HÜCRESEL ÜRETİM Grup Teknolojisi Ve Hücresel Üretim Kavramları Grup teknolojisi oldukça geniş bir kavramdır. Üretim ve endüstri mühendisliği alanlarında

Detaylı

Metesan A.Ş. Yalın Üretim Uygulaması. İsmail GÖKCE ismail.gokce@metesan.com

Metesan A.Ş. Yalın Üretim Uygulaması. İsmail GÖKCE ismail.gokce@metesan.com Metesan A.Ş. Yalın Üretim Metesan A.Ş. 1981 de Aydınlatma 35 85 Enjeksiyon Beyaz Mete yaka ürünleri Ailesi makinası tarafından kuruldu 1998 de 2187 Melamin Mavi Lexel yaka Enjeksiyon Grup tarafından makinası

Detaylı

Bölüm 6 - İşletme Performansı

Bölüm 6 - İşletme Performansı Bölüm 6 - İşletme Performansı Performans Kavramı Performans, genel anlamda amaçlı ve planlanmış bir etkinlik sonucunda elde edileni, nicel ya da nitel olarak belirleyen bir kavramdır. Performans Kavramı

Detaylı

Sağlık Personelinin Yönetimi. Öğr. Gör. Sultan TÜRKMEN KESKİN

Sağlık Personelinin Yönetimi. Öğr. Gör. Sultan TÜRKMEN KESKİN Sağlık Personelinin Yönetimi Öğr. Gör. Sultan TÜRKMEN KESKİN 1 Sağlık Kurumlarında İş Analizi ve İş Dizaynı İş analizi: İşlerin çeşitli yönlerinin tanımlanması, kaydedilmesi ve iş için gerekli olan becerilerin

Detaylı

SORU 1. Eleman nedir, temel özellikleri nelerdir? İşlere ilişkin elemanları örnek de vererek yazınız.

SORU 1. Eleman nedir, temel özellikleri nelerdir? İşlere ilişkin elemanları örnek de vererek yazınız. Öğrenci Numarası Adı ve Soyadı İmzası: SORU. Eleman nedir, temel özellikleri nelerdir? İşlere ilişkin elemanları örnek de vererek yazınız. SORU. İş ölçümünde ölçülen bileşenleri (insan/makine) yazınız

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ KLAVUZU

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ KLAVUZU ANADOLU ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ KLAVUZU I. AMAÇ ve KAPSAM Anadolu Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin dört yıllık lisans eğitimleri sırasında yapmakla yükümlü

Detaylı

Her işletmenin amacı, müşterilerin satın almaya istekli olduğu mal ve hizmet üretmektir. Ancak, müşteri ihtiyaçlarının ve tercihlerinin sürekli

Her işletmenin amacı, müşterilerin satın almaya istekli olduğu mal ve hizmet üretmektir. Ancak, müşteri ihtiyaçlarının ve tercihlerinin sürekli 1 2 Her işletmenin amacı, müşterilerin satın almaya istekli olduğu mal ve hizmet üretmektir. Ancak, müşteri ihtiyaçlarının ve tercihlerinin sürekli olarak değişmesinin yanında, rekabet ve üretim teknolojilerindeki

Detaylı

ÜRETİM SİSTEMLERİ GELENEKSEL

ÜRETİM SİSTEMLERİ GELENEKSEL İmalat nin Sınıflandırılması ÜRETİM SİSTEMLERİ GELENEKSEL ATÖLYE TİPİ AKIŞ TİPİ DERS II GELENEKSEL İMALAT SİSTEMLERİ ÜRETİM SİSTEMLERİ MODERN HÜCRESEL ESNEK TAM ZAMANINDA Kesikli üretim, talebin üretim

Detaylı

Üretimin Modernizasyonunda Üretim Süreçlerinin Yenileştirilmesi insansız seri üretim

Üretimin Modernizasyonunda Üretim Süreçlerinin Yenileştirilmesi insansız seri üretim Üretimin yenileştirme çalışması İş gücü, zaman ve enerji kullanımları konusunda avantaj sağlayan bir yöntemdir. Üretimin modernizasyonu Firmaların rekabet avantajlarını kazanmaları ve sürdürebilmeleri

Detaylı

EXCEL DE BENZETİM ÖRNEKLERİ BMÜ-422 BENZETİM VE MODELLEME

EXCEL DE BENZETİM ÖRNEKLERİ BMÜ-422 BENZETİM VE MODELLEME EXCEL DE BENZETİM ÖRNEKLERİ BMÜ-422 BENZETİM VE MODELLEME GİRİŞ Bu bölümde benzetim için excel örnekleri önerilmektedir. Örnekler excel ile yapılabileceği gibi el ile de yapılabilir. Benzetim örnekleri

Detaylı

Genel Müdür Ref (GM-01)

Genel Müdür Ref (GM-01) Genel Müdür Ref (GM-01) İş tanımı Genel Müdür, tesisin düzgün yürütülmesini sağlamak, birinci sınıf imalat hizmetleri sunmak, Ortak Kullanım Tesisinin sunacağı hizmetlerin pazarlanmasını sağlamak, personel

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ Bu staj yönergesi Celal Bayar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği öğrencilerinin Üretim ve Yönetim stajları sırasında yapmaları gereken çalışmaları içermektedir. Staj, öğrencinin öğrenim hayatı boyunca

Detaylı

Statik ve dinamik işleri kan dolaşımı ve oksijen tüketimi yönünden iş örneklemeleri ile değerlendiriniz.

Statik ve dinamik işleri kan dolaşımı ve oksijen tüketimi yönünden iş örneklemeleri ile değerlendiriniz. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OREN 008 ERGONOMİ VE İŞ ETÜDÜ DERSİ ARASINAV LARI 8.04.017 15:00 Süre : 90 Dakika Öğrenci No Adı Soyadı : : İmza : Aldığı

Detaylı

T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ, İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İŞYERİ EĞİTİMİ UYGULAMA ESASLARI

T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ, İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İŞYERİ EĞİTİMİ UYGULAMA ESASLARI T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ, İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İŞYERİ EĞİTİMİ UYGULAMA ESASLARI 1. İŞYERİ EĞİTİMİNİN AMACI a. Öğrencilere lisans programlarıyla ilgili işyerlerini yakından

Detaylı

TEMSA FABRİKALARINDA İŞ ETÜDÜ UYGULAMASI: MONTAJ AKIŞ KARTI (AOS)

TEMSA FABRİKALARINDA İŞ ETÜDÜ UYGULAMASI: MONTAJ AKIŞ KARTI (AOS) TEMSA FABRİKALARINDA İŞ ETÜDÜ UYGULAMASI: MONTAJ AKIŞ KARTI (AOS) İsmail DÜNDAR TEMSA A.Ş. Ersin GÖKÇEN TEMSA A.Ş. Özet Otobüs/Midibüs/Kamyonet üretimi yapılan TEMSA üretim tesislerinde, üretim sürecinin

Detaylı

Eskişehir Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması Güz Dönemi

Eskişehir Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması Güz Dönemi Eskişehir Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2018-2019 Güz Dönemi 2 Tesis ihtiyaçlarının belirlenmesinde 3 önemli faktör Akış

Detaylı

2. Hafta DEPOLAR VE DEPOLAMA 1. DEPO VE DEPOLAMA KAVRAMLARI. 2. Hafta

2. Hafta DEPOLAR VE DEPOLAMA 1. DEPO VE DEPOLAMA KAVRAMLARI. 2. Hafta Öğr. Gör. Murat BURUCUOĞLU Gerek üretim hattı için gereken malzeme ve hammaddeler, gerekse dağıtım için bekleyen tamamlanmış ürünleri genel olarak stok olarak tanımlamaktayız. Stoklar ekonomik gelişmenin

Detaylı

ÜRETİM -YÖNETİM. Ürün nedir? Üretim ve Hizmet nedir? Sizin üretmeyi düşündüğünüz ürün/hizmet nedir?

ÜRETİM -YÖNETİM. Ürün nedir? Üretim ve Hizmet nedir? Sizin üretmeyi düşündüğünüz ürün/hizmet nedir? ÜRETİM -YÖNETİM Ürün nedir? Üretim ve Hizmet nedir? Sizin üretmeyi düşündüğünüz ürün/hizmet nedir? Üretim, insan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla mal veya hizmetlerin meydana getirilmesi işlemine denir.

Detaylı

İŞ ANALİZİ ve İŞ TASARIMI(DİZAYNI)

İŞ ANALİZİ ve İŞ TASARIMI(DİZAYNI) İŞ ANALİZİ ve İŞ TASARIMI(DİZAYNI) Doç. Dr. Ersin KAVİ İş Analizi Nedir? Bir işin NİTELİĞİNİ, YAPILDIĞI ŞARTLARI, İşi yapmak için GEREKEN BECERİ, SORUMLULUK, ÇABA ve ASGARİ BAŞARI standartlarını tespit

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- TEDARİK

Detaylı

Önemli KPI Örnekleri

Önemli KPI Örnekleri Önemli KPI Örnekleri Ciro Satıştan elde edilen gelirlerin tümü Ciro Satış Miktarı Birim Satış Fiyatı Ciro Dağılımı (%) Ürün bazında ciro Kanal bazında ciro (yurtiçi, yurtdışı, fason vb.) Kâr merkezi (birim/grup

Detaylı

TEK NOKTA EĞİTİMLERİ

TEK NOKTA EĞİTİMLERİ Sürekli gelişim için TEK NOKTA EĞİTİMLERİ İSMAİL HAKKI KAVURMACI MAKİNA YÜKSEK MÜHENDİSİ Yönetim Danışmanı www. kavurmaci.net info@kavurmaci.net 1 Pratik ancak etkin bir yöntem olması nedeni ile tek nokta

Detaylı

İŞLETMELERDE İŞ SÜREÇ YÖNETİMİ (BPM) UYGULAMASI. Hazırlayanlar Fatma Didem GÜRKAN Endüstri Mühendisi Ahmet Alper ÇALIŞKAN Endüstri Mühendisi

İŞLETMELERDE İŞ SÜREÇ YÖNETİMİ (BPM) UYGULAMASI. Hazırlayanlar Fatma Didem GÜRKAN Endüstri Mühendisi Ahmet Alper ÇALIŞKAN Endüstri Mühendisi İŞLETMELERDE İŞ SÜREÇ YÖNETİMİ (BPM) UYGULAMASI Hazırlayanlar Fatma Didem GÜRKAN Endüstri Mühendisi Ahmet Alper ÇALIŞKAN Endüstri Mühendisi 4 Haftalık Ajanda 1. Hafta: Örneklerle BPM-ERP İlişkisi 2. Hafta:

Detaylı

Yönetim. Prof. Dr. A. Barış BARAZ

Yönetim. Prof. Dr. A. Barış BARAZ Yönetim Prof. Dr. A. Barış BARAZ 1 Klasik Yöne,m Öncesi Gelişmeler 2 Sanayi Devrimi 17.yy.da ev ekonomisi veya dahili sistem dediğimiz üretim sistemi söz konusuydu. İşler işçilerin evlerinde yapılıyor

Detaylı

ATÖLYE TİPİ ÜRETİMDEN HÜCRESEL ÜRETİME GEÇİŞ: OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE UYGULAMA

ATÖLYE TİPİ ÜRETİMDEN HÜCRESEL ÜRETİME GEÇİŞ: OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE UYGULAMA ATÖLYE TİPİ ÜRETİMDEN HÜCRESEL ÜRETİME GEÇİŞ: OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE UYGULAMA Hande Yerlikaya, Furkan Yener, Melike Girgin, Nesibe Kaya, Harun Reşit Yazgan Bu çalışmada, otomotiv sektöründe hizmet veren bir

Detaylı

Prof.Dr. Nihal ERGİNEL Anadolu Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

Prof.Dr. Nihal ERGİNEL Anadolu Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 6 6 SIGMA FELSEFESİ Prof.Dr. Nihal ERGİNEL Anadolu Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Sigma seviyesi, süreçlerin yeterliliği ifade eden bir ölçüttür. Süreçlerin sigma seviyelerinin artması demek,

Detaylı

DEPO YÖNETİMİ VE DEPO YÖNETİM SİSTEMLERİ ÖNEMİ

DEPO YÖNETİMİ VE DEPO YÖNETİM SİSTEMLERİ ÖNEMİ DEPO YÖNETİMİ VE DEPO YÖNETİM SİSTEMLERİ ÖNEMİ Depo nedir? Depo Hizmeti alan iç ve dış müşteriler için, depo tam zamanlı ve müşteri odaklı çalışan stratejik destek bir birimdir. Depo, katma değer üretilen

Detaylı

Bar Diyagramı ENM 5210 İSTATİSTİK VE YAZILIMLA UYGULAMALARI. Ders 3 Minitab da Grafiksel Analiz-III. Bar Diyagramı İçin Checklist.

Bar Diyagramı ENM 5210 İSTATİSTİK VE YAZILIMLA UYGULAMALARI. Ders 3 Minitab da Grafiksel Analiz-III. Bar Diyagramı İçin Checklist. ENM 5210 İSTATİSTİK VE YAZILIMLA UYGULAMALARI Ders 3 Minitab da Grafiksel Analiz-III (Bar-Pareto-Neden Sonuç-Saçılım Diagramları) Sayıları, ortalamaları veya diğer özet istatistiksileri kıyaslamak için

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİM PROSEDÜRÜ

SÜREÇ YÖNETİM PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ Ahi Evran Üniversitesi nde uygulanacak süreç yönetim sistemi ile ilgili temel esasları tanımlamaktır. 2.0 KAPSAM Ahi Evran Üniversitesi nin stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda yürütmüş olduğu

Detaylı

Yönetim Sistemleri Eğitimleri

Yönetim Sistemleri Eğitimleri Yönetim Sistemleri Eğitimleri ISO 9001-2008 /2015 EĞİTİMİ Kuruluşlarında kalite yönetim sistemi kuracak, geliştirecek ve/veya uygulayacak katılımcılara kalitenin tanımlarını ve kalite yönetim prensiplerini

Detaylı

YÖNEYLEM ARAŞTIRMALARI 1

YÖNEYLEM ARAŞTIRMALARI 1 YÖNEYLEM ARAŞTIRMALARI 1 1.HAFTA Amacı:Karar vericiler işletmelerde sahip oldukları kaynakları; insan gücü makine ve techizat sermaye kullanarak belirli kararlar almak ister. Örneğin; en iyi üretim miktarı

Detaylı

1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ

1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ 13 1.1. Üretim, Üretim Yönetimi Kavramları ve Önemi 14 1.2. Üretim Yönetiminin Tarihisel Gelişimi 18 1.3. Üretim Yönetiminin Amaçları ve Fonksiyonları

Detaylı

Eskişehir Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması Güz Dönemi

Eskişehir Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması Güz Dönemi Eskişehir Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2018-2019 Güz Dönemi 2 F : Vardiya başına gereken makina sayısı S : Standart süre

Detaylı

1. Süreç nedir? 2. Süreç nedir? 3. Temel süreç unsurları nelerdir? 4. Süreçler nasıl sınıflandırılabilir? Süreç tipleri nelerdir?

1. Süreç nedir? 2. Süreç nedir? 3. Temel süreç unsurları nelerdir? 4. Süreçler nasıl sınıflandırılabilir? Süreç tipleri nelerdir? 1. Süreç nedir? Girdileri çıktı haline getiren birbiriyle ilgili ve etkileşimli faaliyetler takımı dır. 2. Süreç nedir? Tanımlanabilirlik Tekrarlanır olması Ölçülebilirlik Bir sahibi ve sorumluları olması

Detaylı

COĞRAFİ TABANLI MÜHENDİSLİK PROJELERİNİN AŞAMALARI VE YÖNETİMİ. Ş.KUŞCU, Emekli öğr. Üyesi, senolkuscu@yahoo.com

COĞRAFİ TABANLI MÜHENDİSLİK PROJELERİNİN AŞAMALARI VE YÖNETİMİ. Ş.KUŞCU, Emekli öğr. Üyesi, senolkuscu@yahoo.com COĞRAFİ TABANLI MÜHENDİSLİK PROJELERİNİN AŞAMALARI VE YÖNETİMİ Ş.KUŞCU, Emekli öğr. Üyesi, senolkuscu@yahoo.com Özet Mühendisler meslek yaşamlarının her evresinde yöneten ve yönetilen ilişkileri içinde

Detaylı

4. BÖLÜM: İŞ ETÜDÜ 4.1. Giriş İş etüdü, çalışan insanın ihtiyaçları ve verim yeteneklerini dikkate alarak işletmenin ekonomikliğini iyileştirme

4. BÖLÜM: İŞ ETÜDÜ 4.1. Giriş İş etüdü, çalışan insanın ihtiyaçları ve verim yeteneklerini dikkate alarak işletmenin ekonomikliğini iyileştirme 4. BÖLÜM: İŞ ETÜDÜ 4.1. Giriş İş etüdü, çalışan insanın ihtiyaçları ve verim yeteneklerini dikkate alarak işletmenin ekonomikliğini iyileştirme amacını güden ve bu amaca erişmek için iş sistemlerinin incelenmesi

Detaylı

DEĞER MÜHENDİSLİĞİ. Veli KOÇAK Yazılım Mühendisi. Maltepe Üniversitesi - 2014

DEĞER MÜHENDİSLİĞİ. Veli KOÇAK Yazılım Mühendisi. Maltepe Üniversitesi - 2014 DEĞER MÜHENDİSLİĞİ Veli KOÇAK Yazılım Mühendisi Maltepe Üniversitesi - 2014 GİRİŞ Günümüzün rekabetçi koşullarında varlığını sürdürmek isteyen işletmeler, düşük maliyetli, yüksek kaliteli ve müşteri isteklerine

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş

Endüstri Mühendisliğine Giriş NOT: MRP ve TAM ZAMANINDA ÜRETİM ARASINDAKİ FARKLAR ile ilgili notlar sizlere çalışmanız için derste işlenmemiştir Endüstri Mühendisliğine Giriş 26 Aralık 2012, Şişli-Ayazağa, İstanbul, Türkiye. Yard.

Detaylı

ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ

ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ ÜRETİM KAVRAMI Üretim, insan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla mal veya hizmetlerin meydana getirilmesi işlemine denir. Üretim işlemi, fiziki bir malınüretimiyle ilgili olduğu

Detaylı

Öğr. Gör. S. M. Fatih APAYDIN

Öğr. Gör. S. M. Fatih APAYDIN Öğr. Gör. S. M. Fatih APAYDIN Dersle İlgili Konular Üretim Yönetimi Süreç Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi Üretim Planlama ve Kontrolü Proje Yönetimi Kurumsal Kaynak Planlaması-ERP Kalite Yönetimi Modern

Detaylı

Bölüm 9 Üretim Fonksiyonu

Bölüm 9 Üretim Fonksiyonu Bölüm 9 Üretim Fonksiyonu ÜRETİM FONKSİYONU KAVRAMI Genel anlamda üretim insan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla mal ve /veya hizmetlerin meydana getirilmesi işlemidir. Başka ifadeyle belirli girdilerin

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Tedarik Zinciri Temel Kavramlar

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Tedarik Zinciri Temel Kavramlar TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Tedarik Zinciri Temel Kavramlar Arş.Gör. Duran GÜLER Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Tedarik İşletmelerin ihtiyacı olan girdilerin (hammadde, malzeme,

Detaylı

Wintex Konfekiyon Yönetimi Sistemi

Wintex Konfekiyon Yönetimi Sistemi Wintex Konfekiyon Yönetimi Sistemi ÖN MALİYET Siparişin üretiminden önceki verilerle hesaplanan ilk maliyetidir. Wintex ön maliyet modülü tüm maliyet etkenlerinin doğru ve hızlı girilebilmesine olanak

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

SÜREÇ YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ Ahi Evran Üniversitesi nde uygulanacak süreç yönetim sistemi ile ilgili temel esasları tanımlamaktır. 2.0 KAPSAM Ahi Evran Üniversitesi nde uygulanmakta olan tüm süreçleri kapsar. 3.0 TANIMLAR

Detaylı

ÖNCE-SONRA KAIZEN İÇERİK FORMU (Ek 2)

ÖNCE-SONRA KAIZEN İÇERİK FORMU (Ek 2) ÖNCE-SONRA KAIZEN İÇERİK FORMU (Ek 2) Kaizen Konusu : Ekstrüzyon Hatlarında Briket Yükleme Sürelerinin İyileştirilmesi Tarih : 07/03/2017 Takım Üyeleri ve Görevleri : Anıl Yıldırım Sürekli iyileştirme

Detaylı

WEB PROJESİ YÖNETİMİ. Belli bir süre içerisinde, belli bir bütçe ile belirlenen hedeflere ulaşmak için uygulanan metodolojik süreçtir.

WEB PROJESİ YÖNETİMİ. Belli bir süre içerisinde, belli bir bütçe ile belirlenen hedeflere ulaşmak için uygulanan metodolojik süreçtir. BÖLÜM 1 1.1 PROJE NEDİR? WEB PROJESİ YÖNETİMİ Belli bir süre içerisinde, belli bir bütçe ile belirlenen hedeflere ulaşmak için uygulanan metodolojik süreçtir. 1.2 PROJELERİN ORTAK UNSURLARI NELERDİR? Başlama

Detaylı

EĞİTİM PROGRAMI HAZIRLAMA

EĞİTİM PROGRAMI HAZIRLAMA EĞİTİM PROGRAMI HAZIRLAMA M. DENİZ AYBEY EĞİTİM ŞUBE 2009 1 EĞİTİM İHTİYACI Çalışanların işe girerken beraberlerinde getirdikleri bilgi, beceri ve tutumlar ile işlerinin görev ve sorumluluklarını yerine

Detaylı

TEDAVİ PLANLARI CLINICAL CRITICAL PATHWAYS

TEDAVİ PLANLARI CLINICAL CRITICAL PATHWAYS SAĞLIK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ TEDAVİ PLANLARI CLINICAL CRITICAL PATHWAYS B Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT *Tedavi planları,esas olarak mühendislik alanında geliştirilen ve kullanılan bir yöntemdir. * Sağlık hizmetlerinde

Detaylı

ACD TEZGAH İZLEME YAZILIMI

ACD TEZGAH İZLEME YAZILIMI ACD TEZGAH İZLEME YAZILIMI ACD Tezgah İzleme yazılımı altı ana modülden oluşmaktadır. Bu modüller; Yedekleme, Yönetim Paneli, Verimlilik İzleme, Üretim Tanımlamaları, Üretim İzleme, Üretim Raporları 1.

Detaylı

GÜNLÜK ATÖLYE YÖNETİMİNDE 5S

GÜNLÜK ATÖLYE YÖNETİMİNDE 5S GÜNLÜK ATÖLYE YÖNETİMİNDE 5S OYAK RENAULT VİTES KUTUSU DEPARTMANI GÜNLÜK ATÖLYE YÖNETİMİ 5S Standardizasyon 5S Ayıkla Düzenle Temizle Standartlaştır Uygula «İlk 3» formülü: Birbirinden ayrılamaz. «+ 2»

Detaylı

AKIŞ SİSTEMLERİ, FAALİYET İLİŞKİLERİ ve ALAN GEREKSİNİMLERİ

AKIŞ SİSTEMLERİ, FAALİYET İLİŞKİLERİ ve ALAN GEREKSİNİMLERİ Anadolu Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü AKIŞ SİSTEMLERİ, FAALİYET İLİŞKİLERİ ve ALAN GEREKSİNİMLERİ Hazırlayan: Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2010-2011

Detaylı

Üretim Sistemleri Analizi

Üretim Sistemleri Analizi Üretim Sistemleri Analizi Ekonomistlerin "fayda yaratmak", mühendislerin ise "fiziksel bir varlık üzerinde onun değerini artıracak bir değişiklik yapmak, hammadde veya yarı mamulleri kullanılabilir bir

Detaylı

GGYS TEHLİKE ANALİZİ VE RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

GGYS TEHLİKE ANALİZİ VE RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ V KAPSAM: Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin uygulama alanı içinde oluşması muhtemel bütün olası tehlikelerin, Gıda Güvenliği ile ilgili sonuçlarına ve oluşma olasılıklarına göre tanımlanması ve

Detaylı

KYM363 Mühendislik Ekonomisi. FABRİKA TASARIMI ve MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ

KYM363 Mühendislik Ekonomisi. FABRİKA TASARIMI ve MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ KYM363 Mühendislik Ekonomisi FABRİKA TASARIMI ve MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ Prof.Dr.Hasip Yeniova E Blok 1.kat no.113 www.yeniova.info yeniova@ankara.edu.tr yeniova@gmail.com FABRİKA TASARIMI ve MÜHENDİSLİK

Detaylı

4. ÜRÜN GELİSTİRME İŞLEMİ

4. ÜRÜN GELİSTİRME İŞLEMİ 4. ÜRÜN GELİSTİRME İŞLEMİ Genel Problem Çözme İşlemi Adım adım analiz / sentezi içerir Önerilen işlemsel adımlar: - Fonksiyon yapıları geliştirilir - Çözümler geliştirilir - Sıralı / esnek olarak uygulanır

Detaylı

OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ TEMEL KAVRAMLAR VE TANIMLAR

OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ TEMEL KAVRAMLAR VE TANIMLAR OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ TEMEL KAVRAMLAR VE TANIMLAR KONTROL SİSTEMLERİ GİRİŞ Son yıllarda kontrol sistemleri, insanlığın ve uygarlığın gelişme ve ilerlemesinde çok önemli rol oynayan bir bilim dalı

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr İhracat Planı Hazırlanması Süreci 2013 İHRACAT PLANI HAZIRLANMASI SÜRECİ İhracat Planı Neden Hazırlanır? İhracattan ne beklendiğinin belirlenmesi, İhracat amaçlarına

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü

Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği AMAÇ ve KAPSAM AMAÇ:, Kazaların en sık görüldüğü iş kollarından biri olan İNŞAAT SEKTÖRÜNDE, meydana

Detaylı