ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU"

Transkript

1 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MART 2014

2 2013 Yılı Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 1 I. YÖNETİCİ ÖZETİ 1970 yılında İstanbul Üniversitesi ne bağlı Bursa Tıp Fakültesi ile temeli atılan Üniversitemiz bugün 4 Enstitü, 12 si faal 13 Fakülte, 2 si faal 3 Yüksekokul, 16 Meslek Yüksekokulu, 1 Konservatuar, 20 Merkez ve Rektörlüğe Bağlı olarak kurulan 5 Bölümde, 2363 ü akademik olmak üzere toplam 4731 personeli ve öğrencisi ile eğitim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir sayılı Kanunun 12. Maddesinde belirtilen amaçlar çerçevesinde, ulusal ve uluslararası düzeyde saygın üniversiteler arasında yer almayı hedefleyen Üniversitemizde öğrencilerimize kaliteli eğitim öğretim imkanı sunulması, gelişen teknolojiye uygun makine ve teçhizatla donatılmış bina, derslik ve laboratuarlarla mümkün olacaktır. Kamu mali yönetimine yeni yaklaşımlar getiren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkin, ekonomik, verimli, saydam ve hesap verilebilirlik ilkesi doğrultusunda kullanılması esası getirilmiş olup, kaynakların etkin ve verimli kullanılması ise yatırım projelerinin belirlenmiş amaçlar ve yatırım politikaları doğrultusunda yılı yatırım programlarına uygun olarak hazırlanması, yıllık plan ve programlar ile uyumlu ve eş zamanlı olarak önerilmesi ve yılı yatırım programlarına uygun olarak tamamlanması ile mümkündür. Bu kapsamda 2013 yılı yatırım programında Üniversitemiz eğitim, sağlık ve araştırma geliştirme yatırımları için 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile TL ödenek tefrik edilmiş olup yıl içinde yapılan mali revizyonlar neticesinde yılsonu toplam yatırım ödenekleri %104,82 artışla TL. olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca Döner Sermaye bütçesinden tefrik edilen TL. ödenek yatırım programında yer almıştır. Üniversitemizde sağlanan kaynaklar ile, mevcut eğitim ve sağlık tesislerinin deprem güçlendirme çalışmalarına öncelik verilmiş olup, 2013 yılında hedeflenen binaların güçlendirmeleri tamamlanmıştır. Ayrıca Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Laboratuvarları, Mimarlık Fakültesi Engelli Asansörü, Ziraat Fakültesi Büyükbaş Hayvan Barınağı, Tenis Kortları Hizmet Binası yapımına devam edilmiştir. Personel Lojmanları Çatı ve Isı Yalıtımı, İznik MYO Atölye Binası, Veteriner Fakültesi A Blok Yangın Merdivenleri, Teknik Bilimler MYO Tarım Makineleri Sundurması, Merkezi Telefon Santrali Binası, Merkez Yemekhane Çatısı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi A Blok, Yabancı Diller Yüksekokulu boyaları yapımı tamamlanmıştır. Ayrıca Merkez Kütüphane Çatı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tadilatlarına başlanmıştır. Bunun dışında Kampüs Altyapısı bünyesinde muhtelif onarımlar gerçekleştirilmiştir. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri bünyesinde Yüzme Havuzunun Kapalı Spor Salonuna dönüşümü başlatılmıştır. 1

3 2013 Yılı Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 2 Yıl içinde 2013 yılında tamamlanması planlanan Fen Edebiyat Fakültesi Fen Bölümleri Binası yapımına devam edilmiş ve Yeni Yemekhane Binası ile İyi Hekimlik Uygulamaları ve Mennan Pasinli MYO binaları yapımına başlanmıştır. Veteriner Fakültesi Karantina Ahırı ve Küçükbaş hayvan barınakları yapılmıştır. Fen-Edebiyat Fakültesi Kimyasal Madde Deposu, Büyükorhan MYO Konferans Salonu ve Devlet Konservatuvarı Konser Salonu tamamlanarak hizmete girmiştir yılında Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi Göğüs Hastalıkları ve Genel Cerrahi Klinikleri tadilatlarına başlanmıştır yılında sağlık hizmetleri kapsamında kişiye poliklinik, kişiye klinik hizmeti sunulmuştur. Ayrıca hayvan sağlığına yönelik olarak da Hayvan Hastanesinde değişik nitelikte adet (poliklinik, klinik) hizmeti verilmiştir. Üniversitemiz Araştırma ve geliştirme alt yapısının güçlendirilmesi amacıyla 2011 yılında programa alınmış olan Merkez Laboratuvarı projesi için yer tespiti yapılmış olup uygulama projeleri ihale hazırlıklarına devam edilmiştir. Araştırma ve geliştirme faaliyetleri için bütçe dışı kaynakların mevcut olması (AB, TÜBİTAK, SANTEZ) üniversiteler tarafından değerlendirilmesi gereken önemli bir fırsattır. Üniversitemiz 2013 yılı yatırımlarına ilişkin detay bilgiler raporda sunulmuş olup kurumlar arasında etkin bir koordinasyon sistemi oluşturularak yatırımların izlenmesi ve değerlendirilmesi yatırım planlamaları ve sonuçları açısından önem taşımaktadır. Bu düşüncelerle 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 25 inci maddesine göre ilgili kurumlara sunulmak üzere hazırlanan üniversitemiz 2013 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporunun kamu yatırım planlamalarına katkı sağlamasını içtenlikle dilerim. (İmza) Prof. Dr. Kamil DİLEK Rektör 2

4 2013 Yılı Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 3 II. GENEL DEĞERLENDİRME 1. Uludağ Üniversitesi Özgörevi Uludağ Üniversitesi; Uluslararası ölçekte mesleki yetkinliğe sahip, disiplinlerarası çalışmayı özümsemiş, girişimci ve yenilikçi bireyler yetiştirmeyi; evrensel düzeyde bilgi ve sanat eseri üretmeyi, yaymayı, kentle bütünleşmeyi ve topluma kaliteli hizmet sunmayı görev edinmiştir. 2. Uludağ Üniversitesi Uzgörüsü Uludağ Üniversitesinin uzgörüsü, ulusal ve uluslararası düzeyde saygın üniversiteler arasında yer alan, mezunları tercih edilen, yenilikçi, kalite odaklı, toplumsal gelişime öncülük edebilen bir üniversite olmaktır. 3. Temel Değerler Ortak Akıl ve Katılımcılık Hesap Verebilirlik Etik Değerlere Bağlılık Çevreye Saygı ve Duyarlılık Yaşam Boyu Eğitim Adalet ve Hukukun Üstünlüğü Özgür ve Özgün Düşünceyi Önemseme 4. Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri : Stratejik Amaç ve Hedefler : dönemine ait Üniversitemiz stratejik planında 5 adet amaç ve 22 adet stratejik hedef öngörülmüş olup amaç ve hedefler aşağıda belirtilmiştir. SA1 EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİNİ GELİŞTİRMEK SH1.1 Eğitim Öğretim Sistemini % 20 Geliştirmek SH1.2 Eğitim-Öğretim Hizmetlerinin Kalitesini % 20 Artırmak SH1.3 Eğitim-Öğretimin Fiziksel Altyapısını % 10 Geliştirmek SH1.4 Eğitim-Öğretimin Teknolojik Altyapısını % 10 Geliştirmek 3

5 2013 Yılı Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 4 SA2 BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN SEVİYESİNİ YÜKSELTMEK SH2.1 SH2.2 SH2.3 SH2.4 SH2.5 SH2.6 Öğretim Elemanı Başına Düşen Yayın Sayısını % 28 Artırmak Bilimsel Araştırma si Sayısını % 50 Artırmak Düzenlenen Bilimsel Etkinlik Sayısını % 25 Artırmak Bilimsel Etkinliklerde Sunulan Tebliğ Sayısını % 30 Artırmak Üniversite Tarafından Yayınlanan Süreli Yayınların Sayısını % 20 Artırmak Araştırmalarda Kullanılabilir Bilgi Kaynaklarının Sayısını % 25 Artırmak SA3 TOPLUMA SUNULAN HİZMETLERİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRMEK SH3.1 SH3.2 SH3.3 SH3.4 SH3.5 Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde (SUAM) Sunulan Hizmetleri % 45 Artırmak Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde (SUAM) Sunulan Hizmetleri % 10 İyileştirmek Sağlık Hizmetlerinin Fiziki Altyapısını % 10 Geliştirmek Sağlık Hizmetlerinin Teknolojik Altyapısını % 20 Geliştirmek Hayvan Hastanesinde Sunulan Hizmetleri % 10 Artırmak ve İyileştirmek SA4 TOPLAM KALİTE ANLAYIŞI İLE KURUM KÜLTÜRÜNÜ GELİŞTİRMEK SH4.1 SH4.2 SH4.3 Yönetim ve İdari Yapının İşleyişini % 30 İyileştirmek Çalışanların Kurum Kültürünü % 20 Geliştirmek Öğrencilerin Kuruma Bağlılığını % 20 Artırmak SA5 TOPLUMSAL SORUMLULUK ÇERÇEVESİNDE PAYDAŞLARLA İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRMEK SH5.1 SH5.2 SH5.3 SH5.4 Mezunlarla İlişkilerin Güçlendirilmesine Yönelik Faaliyetleri % 35 Artırmak Üniversite Sanayi İşbirliğinin Güçlendirilmesine Yönelik Faaliyetlerini Artırmak Diğer Paydaşlarla İlişkilerin Geliştirilmesine Yönelik Faaliyetleri Artırmak Üniversitenin Tanıtımına Yönelik Faaliyetleri % 25 Artırmak 4

6 TEKNOLOJİK ARAŞTIRM SAĞLIK SEKTÖRÜ EĞİTİM YÜKSEKÖĞRETİM 2013 Yılı Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 5 4. Yatırım Kaynakları 2013 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemiz sermaye giderleri için TL. ödenek tefrik edilmiştir. Ayrıca Döner Sermaye İşletmesi gelirlerinden karşılanmak üzere TL ödenek yatırım programında yer almış olup program yılı ödenekleri proje bazında tabloda gösterilmiştir. SEKTÖR PROJE NUMARASI 2013 PROGRAM YILI ÖDENEKLERİ PROJE ADI ÖZEL BÜTÇE FİNANSMAN KAYNAKLAR DÖNER SERMAYE TOPLAM 2013H Çeşitli Ünitelerin Etüt-si H Kampüs Altyapısı H Derslikler ve Merkezi Birimler H Muhtelif İşler H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri I Muhtelif İşler(1) ( ) K Rektörlük Bilimsel Araştırma leri K Merkezi Araştırma Laboratuarı TOPLAM ( ) (1) Parantez içindeki miktar Döner Sermaye bütçesinden tefrik edilen ödenektir. 5

7 2013 Yılı Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 6 5. Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi ve 2013 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı Açıklama: 2012 yılı sonu itibariyle toplam fiziki alan m² olup 2013 yılında hedeflenen üretim kapasitesi m² dir yılında fiziki gerçekleşme m² olup gerçekleşmeler birimler itibariyle tabloda gösterilmiştir. FİZİKİ ALANLAR Birim / Tesis Adı Eğitim Alanları Sosyal Alanlar HİZMETE AÇILAN ALAN İdari Binalar Derslik Lab. Kantin Cafe vb. Diğer Alanlar 2012 Mevcut Alan (Yılı Sonu) 2013 Hedeflenen Kapasite Artışı 2013 Gerç. Kapasite Artışı FAKÜLTELER İkt.İd.Bl.Fakültesi (Görükle) Mühendislik Fakültesi Müh. Fak. İnşaat Müh. Böl Mimarlık Fakültesi Eğitim Fakültesi Ziraat Fakültesi Ziraat Fak. Çifliği Veteriner Fakültesi Veteriner Fak. Çifliği Fen Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri İlahiyat Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi (Mudanya) Hukuk Fakültesi (Gemlik) İşletme Fakültesi (İnegöl) TOPLAM MESLEK YÜSEKOKULLARI Sağlık Hizmetleri MYO (Görükle Kamp.) Sağlık Yüksek Okulu (Görükle Kamp.) Teknik Bilimler MYO Yenişehir İ.O. MYO Orhangazi MYO Gemlik MYO Gemlik MYO Sosyal Tesis Orhaneli MYO Keles MYO Karacabey MYO Mustafa Kemalpaşa MYO İznik MYO İnegöl MYO Sosyal Bilimler MYO (A.O.S.Kamp.) Yabancı Diller (A.O.S. Kampüsü) Devlet Konservatuvarı Denizcilik Yüksekokulu Gemlik Harmancık MYO Büyük Orhan MYO TOPLAM

8 2013 Yılı Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 7 FİZİKİ ALANLAR Birim / Tesis Adı İdari Binalar Eğitim Alanları Derslik Lab. Kantin Cafe vb. Diğer Alanlar 2012 Mevcut Alan (Yılı Sonu) Eğitim Alanları 2013 Hedeflenen Kapasite Artışı 2013Gerç. Kapasite Artışı SAĞLIK MERKEZLERİ Tıp Fakültesi Hastanesi ( S.U.A..M. ) T.T.B. Gaz Merkezi 500 İyi Hekimlik Sahra Sağlık Merkezi Mediko Sosyal Sağlık Mrk Atatürk Hidro Terapi Merk.(Kükürtlü) Toplum Sağlık Ocağı (Fethiye) Toplum Sağlık Ocağı (Kültür) Toplum Sağlık Ocağı (Ahmet Yesevi) TOPLAM SPOR SAHALARI Açık Spor Tes. Fitnes Center Açık Tenis Kortları 6 adet (Rek.Kap.SporSal.Yanı) Arletizm Pisti (Tarton Pist) Basket-Voleybol Sahaları (1-2) 2 adet (Eğt.Fak.Bed.Eğt.Yanı) Basket-Voleybol Sahası (1-2) 2 adet (Rek.Kap.SporSal.Yanı) Basket-Voleybol Sahası N.Hatun - Gül.Osm.Köse Yurdu Arası 500,00 500,00 Eğt.Fak.Bed. Eğt. Böl. Spor Salonu Eğt.Fak.Bed.Eğt.Böl. Jimn. Salonu Futbol Sahası ve Kapalı Tribün Halı Saha (Cami Yanı) Kapalı Tenis Kortları (1-2) 2 adet (Rek.Kap.Sp.Sal.Yanı) Rek. Kapalı Spor Salonu Sosyal Tesis. Kafeterya (Rek.Kap. Spor Sal.Yanı) Futbol sahası yanı halı saha Basket Sahası (İnegöl) Halı Saha (Gemlik) Basket Sahası (M.Kemalpaşa) Nilüfer Belediyesi Halı Saha Nilüfer Belediyesi Basket Sahası (2 Adet) TOPLAM

9 2013 Yılı Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 8 YURT VE LOJMANLAR Rabia Rıza Biçen Yurdu Nilüfer Hatun Yurdu Güler Osman Köseoğlu Yurdu Orhaneli MYO (Yurt) Rektörlük Misafir Lojmanları Personel Lojmanları (8 ad.) Veteriner Fak. Çifliği (Loj.) Ziraat Fak. Çifliği (Loj.) Güvenlik Loj.(Jandarma lojman 6 daire ) Nevin Bedizci Kız Öğr. Yurdu (Gemlik) Yenişehir Öğr. Yurt Binası Karacabey Yurt Binası TOPLAM Birim / Tesis Adı DİĞER BİNALAR İdari Binalar FİZİKİ ALANLAR Eğitim Alanları Sosyal Alanlar HİZMETE AÇILAN ALAN Kantin Diğer Mevcut Hedeflenen Derslik Lab. Cafe vb. Alanlar Alan (Yılı Kapasite Sonu) Artışı Mediko - Sosyal Kampüs Camii İlahiyat Camii İlahiyat Kültür Merkezi Akademik Merkez Kütüphane Oditoryum Enstitüler Kreş ve Ana Okulu Isı Merkezi İtfaiye - Sivil Savn.- Güvenlik Kampüs (Skada Merkezi) Kampüs Alt Yapısı (Trafo+Jen.21Ad.) Kampüs Emniyet Binası 123 Gölet Bölgesi Wc Binası 25 Fen-Edeb. Sosyaş Bil. Öğr. Sos.Tesisi Eğt.Fak.Öğr.Sosyal Tesisi Besaş-Üniversite Ekmek Üretim Binası Çok Amaçlı Atölye Binası TOPLAM TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA MERKEZLERİ Teknoloji Araş.Geliş.Mrk. (ULUTEK) Gerç. Kapasite Artışı TOPLAM GENEL TOPLAM

10 YILI YATIRIM UYGULAMALARI: 6.1. Sektör Bazında Genel Yatırım Uygulama Durumu Sektör Eğitim Yüksek- Öğretim sayısı Tutarı Program yılı ödeneği 2013 Yılı Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 9 Eklenen Revize Ödenek BİN TL 2013 Yılı Nakdi Gerçekleşme Oranı (*) %64 Sağlık (1) (3.000) (3.000) (3.000) (726) %34 Beden Eğitimi ve Spor Teknolojik Araştırma % %100 TOPLAM (3.000) (3.000) (3.000) (726) * Oranlar yıl sonu revize ödenek esas alınarak tespit edilmiştir.. (1) Parantez içindeki tutarlar Döner Sermaye İşletmesi gelirlerinden karşılanmıştır Eğitim Yüksek Öğretim Sektörü Yıl içinde 5018 Sayılı Kanunun 35. maddesi gereğince devreden taahhüt artıklarından TL. ve 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa dayanılarak bütçeleştirilmeyen finansman fazlalıklarından TL. ödenek eklenmesi neticesinde sektöre ait yıl sonu toplam ödenek %165,69 artışla TL. olarak gerçekleşmiş olup nakdi gerçekleşme oranı %64 olmuştur Beden Eğitimi ve Spor Sektörü Yıl içinde 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa dayanılarak bütçeleştirilmeyen finansman fazlalıklarından TL. ödenek eklenmesi neticesinde sektöre ait yıl sonu toplam ödenek %80 artışla TL. olarak gerçekleşmiş olup nakdi gerçekleşme oranı %47 olmuştur Sağlık Sektörü Yıl içinde 2013 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa dayanılarak bütçeleştirilmeyen finansman fazlalıklarından TL. ödenek eklenmesi ve TL. Döner Sermaye bütçesinden tefrik edilen ödenek ile birlikte sektöre ait yıl sonu toplam ödenek%86.24 lük artışla TL. olarak gerçekleşmiştir. Yapılmış olan ihalelere bağlı işler devam ettiğinden nakdi gerçekleşme %34 düzeyinde gerçekleşmiştir Teknolojik Araştırma Sektörü Yıl içinde 5018 Sayılı Kanunun 40. Maddesi gereğince şartlı bağış ve yardımların ödenek kaydı olarak TL. ve 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa dayanılarak gelir fazlası karşılığı olarak TL. ödenek eklenmesi neticesinde sektöre ait yıl sonu revize ödenek %34.05 artışla TL. olarak gerçekleşmiş olup ödeneğin tamamı ilgili mevzuat gereğince tahakkuka bağlanmak suretiyle özel hesaba aktarılmıştır. 9

11 2013 Yılı Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 10 III YILI PROJE UYGULAMALARI 1.EĞİTİM YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ 1.1. Çeşitli Ünitelerin Etüd si No Karakteristik Başlama ve Bitiş Yılı 2013H Etüd- ve Müşavirlik Tutarı Program Yılı Ödeneği Revize Ödenek Cari Yıl Cari Yıl Nakdi Gerçekleşme Oranı (%) Bin TL 2013 Sonu Kümülatif Merkezi araştırma Lab. Çalışması Açıklamalar : 1 ) Revizyonları : Yıl içinde projeye TL. eklenmesi neticesinde yıl sonu ödenek toplamı TL. olarak gerçekleşmiş olup Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi ile Atatürk Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yangın Güvenliği Uygulama leri yapımı ihale süreci 2013 yılında sonuçlandırılamadığından ödeneğin nakdi gerçekleşme oranı %12 olarak gerçekleşmiştir. 2) 2013 Yılında Tamamlanan Etüd -ler; ARUAM yangın güvenliği uygulama projeleri SUAM yangın güvenliği uygulama projeleri (2.kısım) ihale süreci devam etmektedir. Merkez telefon santrali uygulama projeleri yapımı Mühendislik Mimarlık Fakültesi (Mimarlık-Otomotiv Mühendisliği arası) çevre düzenleme ve peyzaj-sulama uygulama projeleri yapımı Veteriner Fakültesi A Blok ve Hayvan Hastanesi yangın merdiveni ve asansör çelik uygulama projeleri yapımı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Tarım Makinaları Uygulama alanı çelik sundurma uygulama projeleri yapımı Eski jandarma lojmanının Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına dönüşümü mekanik ve elektrik uygulama projeleri 10

12 2013 Yılı Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 11 Merkez laboratuvarı binası revize mimari ve betonarme uygulama projeleri Veteriner Fakültesi Ot Hangarı, Süt İneği Ahırı ve Harmancık Meslek Yüksekokulu mobilya atölyesi binaları uygulama projeleri Veteriner Fakültesi Et ve Süt Ünitesi Binası uygulama projeleri yapımı Veteriner Fakültesi İşçi Koğuşu Binası performans analizi yapımı Kampüs Stadyumu ilave seyirci tribünü uygulama projeleri Ziraat Fakültesi Çiftlik Merkezi küçükbaş hayvan ağılı planı Merkez Yemekhane mutfak havalandırma tesisatı revizyon proje ve şartname hazırlanması işi Fen Edebiyat Fakültesi D Blok kimya bölümü laboratuvarı uygulama projeleri Merkez Laboratuvarı binası mimari ve betonarme uygulama projeleri ihale süreci devam etmektedir Kampüs Altyapısı No Karakteristik Başlama ve Bitiş Yılı 1978H Knl., El., Su Çev., D. D.Gaz, Yol, Isı Mrk., Art., Lrf., Llf Tutarı Program Yılı Ödeneği Revize Ödenek Cari Yıl Cari Yıl Nakdi Gerçekleşme Oranı (%) Bin TL 2013 Sonu Kümülatif Sera-Lojman arası kanal ıslahı altyapı çalışması Eski Durum Yeni Durum Kampüs galerilerinde yağmur suyu boru hattı döşenmesi çalışmaları 11

13 2013 Yılı Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 12 Açıklamalar : 1) Revizyonları : kapsamında yapımı planlanan Kampüs Altyapısı projesine 2013 bütçe kanunu ile TL ödenek tahsis edilmiş olup bütçeleştirilmeyen finansman karşılıklarından TL eklenmesi neticesinde yıl sonu ödenek toplamı TL. olarak gerçekleşmiştir. Ödeneğin nakdi gerçekleşme oranı %94 olarak gerçekleşmiştir. 2) 2013 Yılında Kampus Altyapı İmalatları Kampüs Altyapısı İkmal İnş.(12.kısım) muhtelif altyapı imalatları 2012 yılında yıllarına sari olarak ihale edilerek tamamlanmıştır. Tenis kortları bölgesi aydınlatma tesisatı tadilatları, Kampüs enerji nakil hatları tadilatı, Şenlik alanı elektrik tadilatları, SUAM poliklinikler trafosu yağmur suyu drenaj ve ana kanalizasyon bacasının asfalt üzerine alınması, SUAM C Blok acil giriş ile B Blok klinikler girişi tadilatı, Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü binası su ve doğalgaz hattı çekilmesi işi, Personel lojmanları ısı galeri tadilatı, Kampüs Altyapısı İkmal inş. Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği binası elektrik besleme ve fiberoptik hattı imalatları, Fakülteler arası ana kanalizasyon hattı tadilatı, Şenlik alanı hazır rulo çim uygulaması işi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü otoparkı, Veteriner Fakültesi Anatomi Salonu Binası yolu yapımı, Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü araç giriş çevre düzenlemesi, Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü çevre düzenlemesi tamamlanmıştır Derslikler ve Merkezi Birimler No Karakteristik Başlama ve Bitiş Yılı 1991H İnş. + Don., Fen- Edeb. (18500m2) Mrk. Yemk.(2750 m2), Vet. Fak. Ek. Hiz. Tesis. (1150 m2), İyi Hek. Uyg. Bin. (1700 m2), Büyükorhan MYO ÇAS (250 m2), Konservatuar (800m2), Kim.Mad. Dep. (120 m2), Tutarı Program Yılı Ödeneği Revize Ödenek Cari Yıl Cari Yıl Nakdi Gerçekleşme Oranı (%) Bin TL 2013 Sonu Kümülatif

14 2013 Yılı Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 13 Devlet Konservatuarı 5825 m2 tamamlandı Veteriner Fakültesi Keçi Sağım Ünitesi Veteriner Fakültesi Karantina Binası Fen Edebiyat Fakültesi Fen Bölümleri Binası Tıp Fakültesi İyi Hekimlik uygulamaları binası kullanma alanı 2000 m2 kaba inşaatı hibe olarak yapılmıştır. ince inşaat imalatları 2014 yılında tamamlanmak üzere ihale edilmiştir. Yeni Akademik ve İdari Personel Yemekhanesi 13

15 2013 Yılı Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 14 14

16 TIP FAKÜLTESİ İY HEKİMLİK UYGULAMALARI BİNASI KULLANMA ALANI 2000 M 2013 Yılı Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 15 İNŞAATI HİBE OLARAK YAPILMIŞTIR. İNCE İNŞAAT İMALATLA YILINDA TAMAMLANMAK ÜZERE İHALE EDİLMİŞTİR. Açıklamalar : 1) Revizyonları : kapsamında Bütçe kanunu ile yapımı planlanan Derslikler İnşaatı (Fen Edebiyat) projesine TL., Merkez Yemekhane Ek Binası için TL., Vet. Fak. Ek Hizm. Bin. için TL., İyi Hekimlik Uygulama Binası için TL., Büyükorhan MYO Ek Konferans Salonu için TL. ödenek tahsis edilmiş olup Konservatuvar inşaatı için TL., Derslikler İnşaatı (Fen Edebiyat) projesine TL., Kimyasal Madde Deposu TL., Merkez Yemekhane Ek Binası için TL., Veterinerlik Fakültesi Ek Hizmet Binası için TL. eklenmesi neticesinde yıl sonu ödenek toplamı TL. olarak gerçekleşmiştir. bazında bu ödeneğin TL.'si harcanmıştır. Derslikler ve Merkezi Birimler projesi kapsamında 2013 yılında ihalesi yapılan 2014 yılında yapımına devam edilmesi planlanan işler için kalan tutarın ,57.- TL.-'lik kısmı için 2014 yılında işlem yapılacaktır. 2) 2013 yılında tamamlanan Yapım İşleri; Fen Edebiyat Fakültesi Fen Bölümleri inşaatı 2014 yılında tamamlanacaktır. Veteriner Fakültesi karantina ahırı yapımı tamamlanmıştır. Fen Edebiyat Fakültesi kimyasal depo yapımı tamamlanmıştır. Veteriner Fakültesi keçi sağım ve koyun bakım ünitesi yapımı tamamlanmıştır. Akademik ve idari personel yemekhane binası yapımı yıllarına sari olarak ihale edilmiştir. Devlet Konservatuvarı konser salonu inşaatı tamamlanmıştır. Büyükorhan Meslek Yüksekokulu konferans salonu yapımı tamamlanmıştır. İyi Hekimlik Uygulamaları binası ihale süreci başlatılmıştır. Mennan Pasinli Meslek Yüksekokulu binaları ihale süreci başlatılmıştır Muhtelif İşler No Karakteristik Başlama ve Bitiş Yılı Tutarı Program Yılı Ödeneği Revize Ödenek Cari Yıl Cari Yıl Nakdi Gerçekleşme Oranı (%) Bin TL 2013 Sonu Kümülatif 2010H Büy.Onr. Tad.,Mak. Teç, Bil.Don. Yaz.Alt. Bak. On.,İd.Yen., Küt.Yay. Al.,Taşıt, Deprem Güç

17 2013 Yılı Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 16 Eğitim Fakültesi Deprem Güçlendirme ve Mimari Revizyonu tamamlandı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Güçlendirme ve Mimari Revizyonu tamamlandı Tenis Kortları Hizmet Binası 16

18 2013 Yılı Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 17 Açıklama : 1) Revizyonları : Muhtelif İşler si kapsamında Bütçe Kanunu ile Üniversitemiz birimlerinin bakım onarım tadilatları için TL, Makine ve Teçhizat Alımı için TL, Bilgisayar Alımı için TL., Yayın Alımı için TL., Yazılım Lisansları için TL., Makine Teçhizat Büyük Onarım için TL. ödenek tahsis edilmiş olup yıl içinde projeye Rektörlük Büyük Onarım inşaatı (18.Kısım) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Deprem Güçlendirme Tadilatları için TL. ile Kablosuz Bilgisayar Ağ Cihazları için TL. ile toplam TL Sayılı Kanunun 35. maddesi gereğince eklenmesi ve TL. bütçeleştirilmeyen finansman karşılıklarından eklenmesi neticesinde yıl sonu proje toplamı TL. olarak gerçekleşmiştir. Bu ödeneğin ,62.- TL. si harcanmıştır. Bakiye ,38.- TL. nin Rektörlük Büyük Onarım inşaatı (22. Kısım) ve (23.Kısım) işleri için ,81.- TL. ve yönlendirme tabelaları için ,40.- TL. ile toplam ,21.- TL. ye 5018 Sayılı Kanunun 35. maddesi gereğince 2014 yılında işlem yapılacaktır. 2) 2013 Yılında Tamamlanan İşler; - BÜYÜK ONARIM İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Deprem Güçlendirme tadilatları tamamlanmıştır. Mühendislik Mimarlık Fakültesi deprem güçlendirme tadilatları tamamlanmıştır. Eğitim Fakültesi A Blok deprem güçlendirme tadilatları tamamlanmıştır. Tenis kortları sosyal tesis tadilatlarına devam edilmiştir yıllarına sari Müh.-Mim. Fak. Mimarlık Bölümü asansör, Çevre Müh. Laboratuvarlar, TTB, Ziraat Veteriner Çiftlik tadilatlarına devam edilmiştir. Personel lojmanları dış cephe ısı yalıtımı, çatı ve ziraat fakültesi sığırcılık ünitesi tadilatlarına devam edilmiştir. Mediko-Sosyal tesisleri çatı örtüsü tadilatına devam edilmiştir. İznik Meslek Yüksekokulu atölye binası tadilatı ihale sürecine devam edilmiştir. Teknik Bilimler MYO Tarım Makinaları sundurması ve Veteriner Fakültesi A Blok 2 adet yangın merdiveni tadilatı ihale sürecine devam edilmiştir. İktisadi Ve İdari Bilimler A Blok ve Yabancı Diller YO iç boyaları tadilatı ihale sürecine devam edilmiştir. Telefon santrali tadilatı ihale sürecine devam edilmiştir. Sağlık YO boya, İİBF çatı ışıklığı, Güler Osman Köseoğlu öğrenci yurdu, Veteriner Fak. Histoloji ABD, Mediko-Sosyal öğrenci tuvalet tadilatına devam edilmiştir. Merkez Kütüphane Çatı Tadilatı İhale süreci devam etmektedir. Eski Jandarma Lojmanının Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı olarak tadilatı ihale süreci devam edilmiştir. 17

19 2013 Yılı Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 18 - YAYIN ALIMI : Mevcut ödenek dahilinde basılı ve elektronik yayın talepleri ile veri tabanı abonelik talepleri karşılanmıştır. Koleksiyon Durumu Basılı kitap sayısı Üniversitemiz toplam kitap sayısı Elektronik kitap sayısı Tez Sayısı yılında Basılı abone dergi sayısı yılında abone veritabanı sayısı yılı abone gazete Sayısı 11 Yıllık ödünç verilen kitap sayısı MAKİNE TEÇHİZAT, BİLGİSAYAR, YAZILIM VE DONANIM ALIMLARI 2013 yılında eğitim-öğretim birimleri ile Rektörlük idari birimlerin talepleri mevcut ödenekler dahilinde karşılanmıştır. 18

20 2013 Yılı Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR SEKTÖRÜ 2.1. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Bin TL No Karakteristik Başlama ve Bitiş Yılı Tutarı Progra m Yılı Ödeneği Revize Ödene k Cari Yıl Harcam a Cari Yıl Nakdi Gerçekleşm e Oranı (%) 2013 Sonu Kümülati f 1992H İnşaat (Sp. Sal.İk.+ Bas.- Vol.S.+ Tenis Ko.+ Sen.Buz.Pat.) Kapalı Spor Salonu 8300 m2 Açıklama : kapsamında TL ödenek tahsis edilmiş olup 2013 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu gereğince bütçeleştirilmeyen finansman karşılıklarından TL ödenek eklenmesi neticesinde yıl sonu ödenek toplamı TL olarak gerçekleşmiştir. Ödeneğin TL. si harcanmış olup nakdi gerçekleşme oranı %47 olarak gerçekleşmiştir. İhale bedeli: 4,511,000,00.- TL. yer teslimi yapılarak imalatlara başlanmıştır. Kapalı yüzme havuzunun, kapalı spor salonuna dönüşümü işine devam edilmiştir. Kapalı Spor tesisinin mevcut durumu. 19

21 2013 Yılı Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 20 20

22 2013 Yılı Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu SAĞLIK SEKTÖRÜ 3.1. Muhtelif İşler Bin TL No Karakteristik Başlama ve Bitiş Yılı Tutarı Program Yılı Ödeneği Revize Ödenek Cari Yıl Cari Yıl Nakdi Gerçekleşme Oranı (%) 2013 Sonu Kümülatif 2013I Mak.-Teç., Büyük.On. Bilg. A., Yaz. Don (3.000) (3.000) (726) Hastane Büyük Onarım inşaatı (7.kısım) C1-2-3 Blok Güçlendirme İmalatları Hastane Büyük Onarım inşaatı (12.kısım) ameliyathaneler çelik asma tavanları tadilatı 21

23 2013 Yılı Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 22 Açıklama : 1) Revizyonları ye yapılan ihalelere bağlı olarak 2013 yılı merkezi yönetim bütçe kanunu gereğince bütçeleştirilmeyen finansman karşılığı olarak TL. tutarında ödenek eklenmiş ihale süreci devam eden işler olduğu için harcanamayan ödenekten kalan ,84.- TL. tutarındaki ödenek için ilgili mevzuat gereğince 2014 yılında işlem yapılacaktır. 2) 2013 Yılında Yapılan İşler : SUAM B7 Blok 1.kat patoloji ABD tadilatları yapılmıştır. SUAM D Blok Sahra Sağlık Merkezi zemin kat cam bölme yapılmıştır. SUAM C Blok klima dairesi arızalı otomasyon kartı yenilenmesi yapılmıştır. Sahra Sağlık Merkezi yangın kaçış rampa ve kapısı tadilatı tamamlanmıştır. SUAM Deri ve Zührevi Hastalıklar ABD fototerapi odası tadilatı tamamlanmıştır. SUAM reanimasyon yoğun bakım ünitesi pencere tadilatı tamamlanmıştır. SUAM B5 Blok 5.kat Nöroloji Kliniği monitorizasyon odası tadilatı tamamlanmıştır. SUAM B5 Blok batı cephesi (orta giriş) dış cephe tadilatları tamamlanmıştır. SUAM C Blok 3.kat Anestezi ABD bayan soyunma odası duvar ve pencere tadilatı tamamlanmıştır. SUAM elektrik panoları tadilatı tamamlanmıştır. SUAM B4 Blok 1.kat nefroloji ve diyaliz merkezi yalıtım odası tadilatı tamamlanmıştır. Genel Cerrahi Klinikleri tadilatları ihale sürecine devam edilmiştir. Göğüs Hastalıkları Kliniği tadilatları ihale sürecine devam edilmiştir. 22

24 2013 Yılı Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 23 4.TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜ 4.1 Rektörlük Bilimsel Araştırma leri Bin TL No Karakteristik Başlama ve Bitiş Yılı Tutarı Program Yılı Ödeneği Revize Ödenek Cari Yıl Cari Yıl Nakdi Gerçekleşme Oranı (%) 2013 Sonu Kümülatif 2013K İleri Arşt.,Mak- Teçh Açıklama : 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe kanununa dayanılarak gelir fazlası karşılığı olarak toplam TL. ödenek eklenmiştir Sayılı Kanunun 40. Maddesi gereğince bağış ve yardımların ödenek kaydı olarak TL. eklenmiştir yılında proje kapsamında 603 adet projeye destek sağlanmış olup bu projelerden 203 adedi tamamlanmıştır. 4.2Merkezi Araştırma Laboratuvarı No Karakteristik Başlama ve Bitiş Yılı 2011K İleri Araştırma Tutarı Program Yılı Ödeneği Revize Ödenek Cari Yıl Cari Yıl Nakdi Gerçekleşme Oranı (%) Bin TL 2013 Sonu Kümülatif Açıklama : Merkezi Araştırma Laboratuarı projesi için yer tespiti yapılmış olup uygulama projeleri ihale hazırlarına devam edilmiştir. 23

25 5. TAMAMLANAN PROJELER 2013 Yılı Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu Kimlik Bilgileri 1. No : 2. Adı : 3. Sektör/Altsektörü : Parametreleri Program Gerçekleşme 4. Başlama-Bitiş Tarihi 5. Karakteristiği 6. Tutarı (Maliyeti) Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler 7. Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü 8. den Beklenen ve Elde Edilen Faydalar 24

26 2013 Yılı Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 25 IV. ÖNERİLER 25

27 2013 Yılı Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU IV. DÖNEM 26

28 2013 Yılı Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞMELERİ RAPORU DÖNEMİ = DÖNEM SONU Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi Sektör Adı : Eğitim (Bin TL) Bim No (1) YSK (2) PROJE NO (3) PROJE ADI (4) Bütçe Türü (5) Bitiş Yılı (6) Yeri (7) Tut. Dış (8) Tut. (9) 2012 Sonu Kümülatif Ödenek Dış (10) Kredi(11) Ödenek Dış Özkaynak (12) Ödenek (13) +/- (14) H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri ÖZEL BÜTÇE 2014 Bursa H Çeşitli Ünitelerin Etüd si ÖZEL BÜTÇE 2013 Bursa H Kampüs Altyapısı ÖZEL BÜTÇE 2014 Bursa ( + ) H Derslikler ve Merkezi Birimler ÖZEL BÜTÇE 2014 Bursa H Muhtelif İşler ÖZEL BÜTÇE 2013 Bursa ( + ) Muhtelif İşler HİBE 2013 Bursa ( 39) Aktarma Miktarı (15) Dış Kredi (16) Dış Özkaynak (17) (18) TOPLAM I Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi Sektör Adı : Sağlık (Bin TL) Bim No (1) YSK (2) PROJE NO (3) PROJE ADI (4) Bütçe Türü (5) Bitiş Yılı (6) Yeri (7) Tut. Dış (8) Tut. (9) 2012 Sonu Kümülatif Ödenek Dış (10) Kredi(11) Ödenek Dış Özkaynak (12) Ödenek (13) +/- (14) I Muhtelif İşler ÖZEL BÜTÇE 2013 Bursa I Muhtelif İşler DÖNER SERMAYE 2013 Bursa - (3 000) - (3 000) Aktarma Miktarı (15) Dış Kredi (16) Dış Özkaynak (17) (18) TOPLAM II Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi Sektör Adı : DKH (Bin TL) Bim No (1) YSK (2) PROJE NO (3) PROJE ADI (4) Bütçe Türü (5) Bitiş Yılı (6) Yeri (7) Tut. Dış (8) Tut. (9) 2012 Sonu Kümülatif Ödenek Dış (10) Kredi(11) Ödenek Dış Özkaynak (12) Ödenek (13) +/- (14) K Merkezi Araştırma Laboratuvarı ÖZEL BÜTÇE 2013 Bursa K Rektörlük Bilimsel Araştırma leri ÖZEL BÜTÇE 2012 Bursa ( + ) TOPLAM III TOPLAM I + II + III Aktarma Miktarı (15) Dış Kredi (16) Dış Özkaynak (17) (18)

29 2013 Yılı Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 28 Bütçe Türü : GENEL İCMAL ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (*) 2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL Sektör Sayısı Tutarı Dış 2013 Yılı Başından Dönem 2012 Sonu Kümülatif 2013 Yılı Program Ödenek 2013 Yılı Revize Ödenek Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme Dış Dış Dış Dış Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Tarım 0 Madencilik 0 İmalat 0 Enerji 0 Ulaştırma-Hab. 0 Turizm 0 Konut 0 Eğitim Sağlık D.Kamu Hizm. 0 - İktisadi 0 - Sosyal TOPLAM

30 2013 Yılı Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 29 Bütçe Türü : GENEL İCMAL ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (*) 2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL Sektör Sayısı Tutarı Dış 2013 Yılı Başından Dönem 2012 Sonu Kümülatif 2013 Yılı Program Ödenek 2013 Yılı Revize Ödenek Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme Dış Dış Dış Dış Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Tarım 0 Madencilik 0 İmalat 0 Enerji 0 Ulaştırma-Hab. 0 Turizm 0 Konut 0 Eğitim Sağlık D.Kamu Hizm. 0 - İktisadi 0 - Sosyal TOPLAM

31 2013 Yılı Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 30 Bütçe Türü : ÖZEL BÜTÇE ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (*) 2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL Sektör Sayısı Tutarı Dış 2013 Yılı Başından Dönem 2012 Sonu Kümülatif 2013 Yılı Program Ödenek 2013 Yılı Revize Ödenek Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme Dış Dış Dış Dış Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Tarım Madencilik İmalat Enerji Ulaştırma-Hab. Turizm Konut Eğitim Sağlık D.Kamu Hizm. - İktisadi - Sosyal TOPLAM

32 2013 Yılı Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 31 Bütçe Türü : DÖNER SERMAYE ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (*) 2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL Sektör Sayısı Tutarı Dış 2013 Yılı Başından Dönem 2012 Sonu Kümülatif 2013 Yılı Program Ödenek 2013 Yılı Revize Ödenek Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme Dış Dış Dış Dış Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Tarım Madencilik İmalat Enerji Ulaştırma-Hab. Turizm Konut Eğitim Sağlık D.Kamu Hizm. - İktisadi - Sosyal TOPLAM

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MART 2013 2012 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 1 I. YÖNETİCİ ÖZETİ 5018 sayılı Kamu

Detaylı

YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2015 İÇİNDEKİLER 1- Genel Değerlendirme 2 1.1- Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları: 2 1.2- Kuruluşun Mevcut Üretim/ Hizmet Kapasitesi: 2 1.3-2015 Yılı Yatırımlarıyla

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

AMASYA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI AMASYA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI OCAK 2016 İçindekiler 1- GENEL DEĞERLENDİRME... 2 1.1- Kuruluşun Yatırımlarının Finansman

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 2016-Bartın Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu 1. Genel Değerlendirme-----------------------------------------------------------------------------------------------1

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MART 2010 2009 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 1 I. YÖNETİCİ ÖZETİ Topluma kaliteli

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MART 2011 2010 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 1 I. YÖNETİCİ ÖZETİ 5018 sayılı Kamu

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Ocak 2015 İÇİNDEKİLER 1. GENEL DEĞERLENDİRME... 3 1.1 KURULUŞUN YATIRIMLARININ

Detaylı

2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU EK-2 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme 1.1 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları: Özel Bütçe 1.2 Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi: Iğdır

Detaylı

2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU EK-2 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme 1.1 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları: Özel Bütçe 1.2 Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi: Iğdır

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MART 2015 2014 Yılı Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 1 I. YÖNETİCİ ÖZETİ 1970 yılında

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2008 Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 1 1. YÖNETİCİ ÖZETİ Yüksek Planlama Kurulunun 09.10.2007 tarihli ve 2007/64

Detaylı

UŞAK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

UŞAK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU UŞAK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 S t r a t e j i G e l i ş t i r m e D a i r e B a ş k a n l ı ğ ı İÇİNDEKİLER I. GENEL DEĞERLENDİRME... 1 1.1Kuruluş Yatırımlarının

Detaylı

Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme:

Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme: İÇİNDEKİLER 1- Genel Değerlendirme 2 1.1- Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları: 2 1.2- Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi: 2 1.3-2016 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MART 2012 2011 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 1 I. YÖNETİCİ ÖZETİ 5018 sayılı Kamu

Detaylı

2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme 1.1 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları: Üniversitemiz, 5018 sayılı Kanun a ekli II Sayılı Özel Bütçeli İdareler

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Temmuz-2015 KONYA - İÇİNDEKİLER - BÜTÇE GİDERLERİ GELİŞİM TABLOSU... 1 BÜTÇE GELİRLERİ

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2016 ANTALYA I. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE GİDERLERİNİN

Detaylı

2013 Yılı Devam Eden Projeler. Eğitim Yükseköğretim Sektörü

2013 Yılı Devam Eden Projeler. Eğitim Yükseköğretim Sektörü 2013 Yılı Devam Eden Projeler Eğitim Yükseköğretim Sektörü YAKLAŞIK 400 YATAKLI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ HASTA BAKIM ÜNİTESİ BİNASI İLE MEVCUT HASTA BAKIM ÜNİTESİ BİNASININ POLİKLİNİK BİNASI OLARAK

Detaylı

2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU MART 2012 EK-2 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme 1.1 Kuruluşun Yatırımlarını

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 2015-Bartın Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İÇİNDEKİLER Yönetici Özeti 1. Genel Değerlendirme-----------------------------------------------------------------------------------------------1

Detaylı

T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2015 T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE İçindekiler 1.Genel Değerlendirme... 4 2. 2015 Yılı Yatırım Uygulamaları... 7 Ardahan Üniversitesi 2015 Yılı Harcama ve Gerçekleştirme

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 213 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 214 1 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları

Detaylı

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU MART 2013 1. Genel Değerlendirme İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İMÜ), Temmuz 2010 da Türkiye Cumhuriyeti nin 98. devlet üniversitesi olarak kuruldu.

Detaylı

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI. 2013 Yılında Gerçekleştirilen İşler

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI. 2013 Yılında Gerçekleştirilen İşler YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 Yılında Gerçekleştirilen İşler 2013 YILI YATIRIM BÜTÇESİ 12 OCAK 2013 TARİH VE 28526 SAYILI RESMİ GAZETEDE (MÜKERRER) YAYINLANMIŞTIR. EĞİTİM SEKTÖRÜ PROJE ADI

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 ANTALYA I. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE GİDERLERİNİN

Detaylı

YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2015 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İÇİNDEKİLER 1. GENEL DEĞERLENDİRME... 1 1.1. Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları... 1 1.2. Kuruluşun

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME RAPORU Mart 2014-Bartın Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ĠÇĠNDEKĠLER Yönetici Özeti 1. Genel Değerlendirme-----------------------------------------------------------------------------------------------1

Detaylı

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİLECİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2012 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları : Üniversitemiz

Detaylı

MUĞLA ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MUĞLA ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MUĞLA ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Bilindiği üzere, 5828 Sayılı 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31 Aralık 2008 tarih ve 27097 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2013 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Mart 2014 Adıyaman Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu 2 1. Genel Değerlendirme

Detaylı

1.3-2013 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme:

1.3-2013 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme: 2013 İÇİNDEKİLER 1- Genel Değerlendirme 1 1.1- Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları: 1 1.2- Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi: 1 1.3-2013 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Cumhuriyete vereceğimiz en büyük armağan gençlerimizin eğitilmesi olacaktır.

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı BİNGÖL 26.03.

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı BİNGÖL 26.03. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİNGÖL 26.03.2013 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 İçindekiler 1. Yönetici Özeti... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 2. Genel Değerlendirme... 5 2.1. Üniversitemizin Vizyonu... 5 2.2. Üniversitemizin

Detaylı

ALİ ŞEVKİ EREK YERLEŞKESİ ISI MERKEZİ BİNASI

ALİ ŞEVKİ EREK YERLEŞKESİ ISI MERKEZİ BİNASI AÇIK SPOR TESİSLERİ Yapımına 1999 yılında başlanan Açık Spor Tesisleri İnşaatında 2004 yılında açık alan spor tesisleri (tenis kortu, basketbol sahası) ile Tribün Binası kaba inşaatı tamamlanmıştır. Futbol

Detaylı

1. YÖNETİCİ ÖZETİ. Saygılarımla, Prof. Dr. Azmi ÖZCAN Rektör

1. YÖNETİCİ ÖZETİ. Saygılarımla, Prof. Dr. Azmi ÖZCAN Rektör 1. YÖNETİCİ ÖZETİ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile üniversitelerin de içinde yer aldığı merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine; kalkınma planları ve programlarında yer alan politika

Detaylı

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 İÇİNDEKİLER TABLOSU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İçindekiler Tablosu...

Detaylı

2013 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU

2013 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN/2014 EK-3 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. GENEL DEĞERLENDİRME Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti

Detaylı

Prof.Dr. Filiz KILIÇ REKTÖR 1- YÖNETİCİ ÖZETİ

Prof.Dr. Filiz KILIÇ REKTÖR 1- YÖNETİCİ ÖZETİ T.C NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU MART 2010 1 1- YÖNETİCİ ÖZETİ Üniversiteler, gelişen toplumun ayrılmaz parçalarıdır ve ülkelerin kalkınmalarında önemli

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Ocak 2014 İÇİNDEKİLER GENEL DEĞERLENDİRME... 3 1. 1.1 KURULUŞUN YATIRIMLARININ FİNANSMAN

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ. 2011 Yılı Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ. 2011 Yılı Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2011 Yılı Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu MART 2012 İÇİNDEKİLER 1-YÖNETİCİ ÖZETİ 2 2-GENEL DEĞERLENDİRME 3 VİZYON 3 MİSYON 3 TEMEL AMAÇ VE HEDEFLER 4-9 YATIRIMLARIN FİNANSMAN

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Ocak 2016 1 GENEL DEĞERLENDİRME... 1-3 1.1 KURULUŞUN YATIRIMLARININ FİNANSMAN

Detaylı

1. YÖNETİCİ ÖZETİ. Saygılarımla, Prof. Dr. Azmi ÖZCAN Rektör

1. YÖNETİCİ ÖZETİ. Saygılarımla, Prof. Dr. Azmi ÖZCAN Rektör 1. YÖNETİCİ ÖZETİ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile üniversitelerin de içinde yer aldığı merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine; kalkınma planları ve programlarında yer alan politika

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Belirlenmiş politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 2013-Bartın Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İÇİNDEKİLER Yönetici Özeti 1. Genel Değerlendirme 1 1.1 Üniversitemiz

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2014 1 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2015 1 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları:

Detaylı

Gazi Üniversitesi Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığınca yürütülen projelerin bilgilendirme sunumu

Gazi Üniversitesi Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığınca yürütülen projelerin bilgilendirme sunumu Gazi Üniversitesi Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığınca yürütülen projelerin bilgilendirme sunumu G.Ü. EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIK VE ÖĞRETİM ELEMANLARI BİNASI VE G.Ü. EĞİTİM FAKÜLTESİ DERSLİK VE LABORATUVAR

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ EK:2 KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 2009, KARAMAN İÇİNDEKİLER 1. Yönetici Özeti 1 2. Genel Değerlendirme 2 2.1. Kuruluşun Uzgörüşü 2 2.2.

Detaylı

T.C. AĞ RI I BRAHI M ÇEÇEN Ü NI VERSI TESI

T.C. AĞ RI I BRAHI M ÇEÇEN Ü NI VERSI TESI T.C. AĞ RI I BRAHI M ÇEÇEN Ü NI VERSI TESI 2016 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu Doğudan Yükselen Işık İçindekiler 1. GENEL DEĞERLENDİRME... 1 1.1 Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları...

Detaylı

T.C İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ. 2014 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mart 2015 İZMİR

T.C İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ. 2014 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mart 2015 İZMİR T.C İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 2014 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mart 2015 İZMİR 1 1-YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 2-GENEL DEĞERLENDİRME... 4 2.1.

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2006 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2006 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2006 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU Uludağ Üniversitesi Yatırım Değerlendirme Raporu 1 A) YATIRIMCI KURULUŞUN ADI : ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ B) KURULUŞUN 2006 YILI YATIRIM PROJE STOKU

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. YÖNETİCİ ÖZETİ... - 1 - 2. GENEL DEĞERLENDİRME... - 2 - 3. 2012 YILI PROJE UYGULAMALARI...- 7 - 4. ÖNERİLER...

İÇİNDEKİLER 1. YÖNETİCİ ÖZETİ... - 1 - 2. GENEL DEĞERLENDİRME... - 2 - 3. 2012 YILI PROJE UYGULAMALARI...- 7 - 4. ÖNERİLER... İÇİNDEKİLER 1. YÖNETİCİ ÖZETİ... - 1-2. GENEL DEĞERLENDİRME... - 2-2.1.Üniversitemizin Vizyonu:... - 2-2.2.Üniversitemizin Misyonu:... - 2-2.3.Üniversitemizin Temel Amaç ve Hedefleri:... - 2 - Amaç 1:

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STR A T EJ İ GELİ Ş TİR ME D AİRE BA ŞKA NLIĞ I TE MMU Z 2 0 1 5 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 2 A. Bütçe Giderleri...2-8

Detaylı

KTÜ 2015 Yılı Yatırın Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

KTÜ 2015 Yılı Yatırın Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu İÇİNDEKİLER 1- YÖNETİCİ ÖZETİ... 2- GENEL DEĞERLENDİRME... A- Misyon ve Vizyon..... B- Stratejik Amaç ve Hedefler 3-2015 YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI. 4-2015 GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUMU.. 5-2015

Detaylı

İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ 2 1-GENEL DEĞERLENDİRME 3

İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ 2 1-GENEL DEĞERLENDİRME 3 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ 2 1-GENEL DEĞERLENDİRME 3 VİZYON 3 MİSYON 3 TEMEL AMAÇ VE HEDEFLER 4 1.1. Yatırımların Finansman Kaynakları 6 1.2. Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi 6 1.3. 2015 Yılı Yatırımlarıyla

Detaylı

2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Yönetici Özeti Kamu mali yönetimine yeni yaklaşımlar getiren 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, mali yönetin ve kontrol sistemimizi

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM BEKLENTİLER RAPORU MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ GİRİŞ I OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A BÜTÇE GİDERLERİ 01 Personel Giderleri 02 Sosyal Güvenlik

Detaylı

KIRGİZTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

KIRGİZTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI KIRGİZTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GERÇEKLEŞTİRİLEN YATIRIMLAR ve HEDEF YATIRIMLAR 2010 / 2015 KTMÜ YiDB 2010 2011 İŞLETMEYE ALINAN TESİSLER Lojman Tesisleri: Cengiz Aytmatov

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 2012-Bartın Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İÇİNDEKİLER Yönetici Özeti 1. Genel Değerlendirme 1 1.1 Üniversitemiz

Detaylı

T.C. RİZE ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. RİZE ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. RİZE ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Rize Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2010 1. YÖNETİCİ ÖZETİ Rize Üniversitesi Atatürk'ün ilkelerine

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 2016 YILI YATIRIMLARI ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME RAPORU

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 2016 YILI YATIRIMLARI ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME RAPORU ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 2016 YILI YATIRIMLARI ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME RAPORU STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI MART 2017 2016 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 1 I. YÖNETĠCĠ ÖZETĠ 1970 yılında

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2011 yılında

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI PROJE VE İHALE DOSYALARI. Yılı Cinsi Konusu Adet Kl:Klasör 1 Kl.

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI PROJE VE İHALE DOSYALARI. Yılı Cinsi Konusu Adet Kl:Klasör 1 Kl. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI PROJE VE İHALE DOSYALARI Sıra No Yılı Cinsi Konusu Adet Kl:Klasör 1 1990- Proje - Personel ve Öğrenci Yemekhanesi, Mimari 2 1990-

Detaylı

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ. Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ. Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu Ocak 2016 İÇİNDEKİLER 1. GENEL DEĞERLENDİRME... 1 1.1. KURULUŞUN YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI... 1 1.2. KURULUŞUN MEVCUT

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Çanakkale 2016 1 SUNUŞ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,

Detaylı

1. GENEL DEĞERLENDİRME Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları Kuruluşun Mevcut Hizmet Kapasitesi.1

1. GENEL DEĞERLENDİRME Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları Kuruluşun Mevcut Hizmet Kapasitesi.1 İÇİNDEKİLER 1. GENEL DEĞERLENDİRME...1 1.1 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları...1 1.2 Kuruluşun Mevcut Hizmet Kapasitesi.1 1.3 2015 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen.. 3 1.3.1 Hedeflenen

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2016 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2017 YÖNETİCİ ÖZETİ Belirlenmiş politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

2015 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

2015 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu T.C İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 2015 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu İÇİNDEKİLER 1. YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 2. GENEL DEĞERLENDİRME... 4 2.1.MİSYON... 4 2.2 VİZYON... 4 2.3 TEMEL DEĞERLERİMİZ...

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GERÇEKLEŞTİRİLEN YATIRIMLAR ve HEDEF YATIRIMLAR İLERLEME KTMÜ YiDB 2011 İŞLETMEYE ALINAN TESİSLER ve DEVAM EDEN İŞLER Teknoloji Merkezi

Detaylı

AÇIK SPOR TESİSLER SLERİ. açık a k alan spor tesisleri (tenis. tamamlanmış. lanmış. ıştır. Atletizm pisti IAAF, Futbol sahası ise FIFA onaylıdır.

AÇIK SPOR TESİSLER SLERİ. açık a k alan spor tesisleri (tenis. tamamlanmış. lanmış. ıştır. Atletizm pisti IAAF, Futbol sahası ise FIFA onaylıdır. AÇIK SPOR TESİSLER SLERİ Yapımına 1999 yılında y an Açık A k Spor Tesisleri İnşaatında 2004 yılında y açık a k alan spor tesisleri (tenis kortu, basketbol sahası) ) ile Tribün n Binası kaba inşaat aatı

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde yer alan; Genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 1 İÇİNDEKİLER 1. GENEL DEĞERLENDİRME... 3 1.1. KURULUŞUN YATIRIMLARINI FİNANSMAN KAYNAKLARI... 3 1.2. KURULUŞUN MEVCUT ÜRETİM

Detaylı

DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER PROJESİ

DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER PROJESİ Detayı Yapılacak Ödenek ı 2016H032680 11.500 11.500 2016 2016H032680 Derslik ve Merkezi Birimler Merkezi Kütüphane (11.500m2) Merkezi Yemekhane (5.000m2) Mimarlık Fakültesi (16.985m2) 2016-2018 42.207

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Şubat 2012 İÇİNDEKİLER 1. Yönetici Özeti... 3 2. Genel Değerlendirme... 3 2.1 Kuruluşun

Detaylı

2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU İçindekiler 1- ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 2 2. GENEL DEĞERLENDİRME... 3 2. 1. MİSYONUMUZ,...

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU İçindekiler 1.Yönetici Özeti 3 2.Genel Değerlendirme 5 2.1. Üniversitemizin Vizyonu... 5 2.2. Üniversitemizin

Detaylı

Yatırımcı Kuruluş Dönem Raporu

Yatırımcı Kuruluş Dönem Raporu Yatırımcı Kuruluş Dönem Raporu 1 Toplantı Dönemi 2014 Yılı 2. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı 2-Yatırımcı Kuruluşun Adı Artvin Çoruh Üniversitesi 3-Toplam Proje Sayısı Toplam 6 Proje mevcuttur.

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 216 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 217 1 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları:

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz, T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 6512 Sayılı Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile

Detaylı

KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU

KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 6767 sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 16 Aralık 2016 tarih ve 29928 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2017 tarihinden

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde yer alan; Genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MART 2014 16 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 1. Genel Değerlendirme 3 1.1 Üniversitemiz

Detaylı

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması )

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) Yeni Projelerimiz 1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) 2. Taş duvar ve yol genişleme işlerinin

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015 YILI YAT IRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MART-2016 VAN

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015 YILI YAT IRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MART-2016 VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015 YILI YAT IRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MART-2016 VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 0 5018 sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI (İCMAL)

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI (İCMAL) ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 205 YILI YATIRIM PROGRAMI (İCMAL) PROJE PROJE ADI YER BAŞLAMA/ BİTİŞ YILI 205 YILI (.000 TL) ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ TOPLAM 25.548 4.225 EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ TOPLAM 22.998 37.707

Detaylı

1.1. YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI İDAREMİZİN MEVCUT HİZMET/ÜRETİM KAPASİTESİ Fiziksel Yapı

1.1. YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI İDAREMİZİN MEVCUT HİZMET/ÜRETİM KAPASİTESİ Fiziksel Yapı İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ 02 1. GENEL DEĞERLENDİRMELER 03 1.1. YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI 03 1.2. İDAREMİZİN MEVCUT HİZMET/ÜRETİM KAPASİTESİ 1.2.1. Fiziksel Yapı 1.2.2. Yerleşkeler 1.2.3. Yerleşke

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu 15-Mar-2013 Adıyaman Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu 2 1.Genel Değerlendirme

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA 1- YÖNETİCİ ÖZETİ

İÇİNDEKİLER SAYFA 1- YÖNETİCİ ÖZETİ 1 İÇİNDEKİLER SAYFA 1- YÖNETİCİ ÖZETİ.............. 1 2- GENEL DEĞERLENDİRME........ 2 A-VİZYON............ 2 B-MİSYON........ 2 C-TEMEL AMAÇ ve HEDEFLER......... 3 D-YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI.......

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 213 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 518 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol

Detaylı

Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu

Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu 2011 Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 30. maddesinde,

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Raporun Düzenlenme Amacı: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 25'inci maddesi; "Kamu yatırım

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2016 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 1 1. YÖNETİCİ ÖZETİ Yüksek Planlama Kurulunun 12.10.2006 tarihli ve 2006/80

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1.3 2012 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite /Kalite Artışı 2 2-2012 YILI PROJE UYGULAMALARI 3

İÇİNDEKİLER. 1.3 2012 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite /Kalite Artışı 2 2-2012 YILI PROJE UYGULAMALARI 3 İÇİNDEKİLER 1-GENEL DEĞERLENDİRME 1 1.1 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman kaynakları 1 1.2 Kuruluşun Mevcut Üretim/Hizmet Kapasitesi 1-2 1.3 2012 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite

Detaylı

2014 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU

2014 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU 2014 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN/2015 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU EK-3 1. GENEL DEĞERLENDİRME Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti

Detaylı

2012 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU

2012 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MART/2013 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. GENEL DEĞERLENDİRME Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri...

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1.3 2012 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite /Kalite Artışı 2 2-2012 YILI PROJE UYGULAMALARI 3

İÇİNDEKİLER. 1.3 2012 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite /Kalite Artışı 2 2-2012 YILI PROJE UYGULAMALARI 3 İÇİNDEKİLER 1-GENEL DEĞERLENDİRME 1 1.1 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman kaynakları 1 1.2 Kuruluşun Mevcut Üretim/Hizmet Kapasitesi 1-2 1.3 2012 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite

Detaylı