Lokalize Erken Evre Prostat Kanserinde Tedavi IMRT dir Dr. Erkan Topkan

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Lokalize Erken Evre Prostat Kanserinde Tedavi IMRT dir Dr. Erkan Topkan"

Transkript

1 Lokalize Erken Evre Prostat Kanserinde Tedavi IMRT dir Dr. Erkan Topkan Başkent Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi AD

2 Tedavinin Temel Amacı Low-risk prostat ca da (PC) sağ kalımın tedavisiz bile uzun olması ve PC e bağlı ölümlerin neredeyse %0 a yakın olması bu hastaların tedavisinin hayat kalitesini bozmayacak minimal- veya non-invaziv/-toksik olarak planlanmasını zorunlu kılmaktadır Prostat IMRT

3 Radyoterapide temel amaç Tümöre etkin olan dozu verirken sağlıklı çevre doku dozlarını minimumda tutmak Terapötik indeksin yüksek terapötik pencerenin geniş tutulması Etkin doz nedir? Prostat kanserinde dozun yükseltilmesi gerekli mi? Prostat IMRT

4 Doz eskalasyonuna ihtiyaç var mı? Randomize ve non-randomize çalışma sonuçları Etkin biyokimyasal ve lokal kontrol için doz >74 Gy Zelefsky 1998, Pollack 2000, Hanks 2002, Zeitman 2005, Peters 2006, Dearnalry 2007, Shridhar 2009, Al-Mamgani 2010, Martinez -2011, Valicenti , Alıcıkuş 2011, Zelefsky Bazı serilerde minimum optimal doz >80 Gy Bazı çalışmalarda sadece orta ve yüksek risk grubunda fayda varken diğerlerinde tüm gruplara yayılan fayda + Zelefsky 1998, Zelefsky 2006,Eade 2007, Morgan 2007 Etkin lokal ve PSA kontrolü için doz >74 Gy Optimal doz büyük olasılıkla > 80 Gy

5 Dozu eskale etmek kolay mı? Konvansiyonel tekniklerle rektum ve mesane toksisitesi kabul edilebilir sınırların çok üzerinde Bilgisayarların RT kliniğine girişi Smit 1990, Lawton 1991, Chism larda 3B-KRT ile belirgin düzelme oldu ancak hala yetersiz Daha hızlı ve kapasitesi yüksek bilgisayarlar, MLC Inverse planning, non-uniform demet intansitesi IMRT ve IGRT ile RT değişti Prostat IMRT Daha konformal doz dağılımı, daha iyi kritik organ koruması Prostat RT sinde beklenen devrim gerçekleşti

6 IMRT-IGRT Hipotezi Prostat IMRT Doz intansitesinde yapılacak değişikliklerle daha konformal PTV kavranması ve dozun eskale edilmesi mümkün olabilir bu da hem kritik organ dozlarının düşürülmesi hem de hedefin daha yüksek doz almasını sağlayabilir SONUÇ Yüksek Tümör Kontrolü Düşük Yan Etki Profili Yüksek Terapötik İndeks

7

8

9 Sağkalım Farkı Var mı? Prostat IMRT Prostat kanseri doğal seyri uzun PSA-RFS ve lokal kontrolün sağ kalıma yansıması uzun takip gerektiriyor Fuks -1991, MSKCC, 611 prostat kanseri tanılı hasta Furthermore, distant metastases in patients with local control, apparently already existing as micromet. before treatment, were detected earlier (median DMFS of 37 months) than in patients with local relapse (median DMFS of 54 months; p = 0.009). These data suggest that the existence and re-growth of local residual disease in localized prostatic carcinoma promotes an enhanced spread of met. disease, and that early and complete eradication of the primary tumor is required if a long term cure is to be achieved, although the clinical expression of secondary met. may not become apparent for 6.5 years or more in one-half of the patients.

10 Sağkalım Farkı Var mı? Yeni kanıtlar bunu doğrular nitelikte Prostat IMRT Lokal kontrol arttırılınca metastazsız ve prostat spesifik sağ kalım da artar Valicenti 2000, Zelefsky 2006, Morgan 2007 Lokal kontrol ancak yüksek dozla arttırılabilir Yüksek doza çıkış ancak IMRT ile mümkün PSA RFS IMRT Lokal kontrol PCSS DMFS

11 Uzun Dönem Sonuçları Var mı? %95 ASTRO Nadir + 2 %94 N=770

12 7-yıllık grade 2 rektal toksisite %3.1 grade 3 rektal toksisite %1.3 7-yıllık grade 2 üriner toksisite %5.1 grade 3 üriner toksisite %0.1

13 Uzun Dönem Sonuçları Var mı?

14 Alıcıkuş ve ark klinik lokalize prostat ca , 5 alan IMRT, 81 Gy Medyan takip= 99 ay

15 10-yıl DMFS= %100

16 Low-risk (Grade 3) %0 %1

17 3B-KRT yüksek geç rektal toksisite oranlarıyla kabul edilebilir doz eskalasyon yöntemi değildir Tedaviye bağlı toksisite hemen hiçbir zaman ölümcül değil ancak önemli stres faktörü Yaşam kalitesi en az kür beklentisi kadar kaygı nedeni Bazı hastalarda toksisite kaygısı kürden bile önemli

18 150 T1-3N0M0 prostat ca 70 Gy vs. 74 Gy hasta seçimine bırakılmış 119 hasta kendi seçimini yapmış %75 toksisite endişesiyle 70 Gy i seçmiş Hayat kalitesi kürden daha önemli

19 Gy IMRT yle Gy konvansiyonel RT ve 3B-KRT ye göre hayat kalitesi belirgin daha iyi

20 IMRT ile Hipofraksinasyon Mümkün mü? Wintz Coutard

21 Hipofraksinasyon Prostat IMRT Rasyonel: α/β Erken cevap veren sağlıklı dokular ve tm dokusu için 8-12 Geç cevap veren dokular için 2-5 Prostat ca. için? Ancak düşük olduğu varsayılıyor Hipofraksinasyonla TI arttırılabilir?

22 Hipofraksinasyon Prostat IMRT Non-randomize çalışmalarda değişik fraksiyon şemaları + En sık Gy/fr İlk çalışma Kupelian ve ark Cleaveland Clinic 2001 IGRT 70 Gy/2.5 Gy PTV marjinleri alışılmışın dışında küçük Low risk hastalık için PSA RFS: ASTRO %95 Phoenix %94 Akut rektal toksisite: Grad 2 %9 Grad 3 %0 Akut üriner toksisite: Grad 2 %18 Grad 3 %1

23 Randomize Hipofraksinasyon Çalışmaları

24 %59.95 %52.95

25 2ci yıl bx fark yok OS farkı yok 66 Gy yetersiz Zayıf hipofraksinasyon Daha yüksek toplam ve fraksiyon dozlu çalışmalar gerekli

26 N = 217, Medyan takip = 90 ay 55 Gy /20 fr 64 Gy /32 fr

27 Gruplar arasında geç GU veya GI toksisite bakımından fark yok 4 cü yıldan sonra toksisite konvansiyonel RT aleyhine dönmeye başlıyor 66 Gy yetersiz Zayıf hipofraksinasyon Daha yüksek toplam ve fraksiyon dozlu çalışmalar gerekli

28

29

30 Neden IMRT? Prostat IMRT PSA-RFS ve lokal nükslerin azaltılabilmesi için gerekli doza ulaşabilmeyi sağlar Lokal kontroldeki artış DMFS ve PCSS avantajı sağlar Toksisiteyi azaltır Yaşam kalitesini olumsuz etkilemez Uzun dönem sağ kalım mükemmel Hipofraksiyone şemalar mümkün ve toksisite artışı yok

31 Neden cerrahi değil?

32 RT, BRT, prostatektomi arasında fark yok

33 RT, prostatektomi arasında fark yok

34 RT, BRT, prostatektomi arasında fark yok <72 Gy kabul edilemez

35

36 Harikasın cerrahi!

37 ..hayal etmek iyi ki bedava! RT görece yaşlı, Bazal PSA daha yüksek Tanı anı grade çoğunun? Cox regresyon analizi PROBLEMİ ÇÖZER Mİ?

38 İstatistiğinizin nasıl çıkmasını isterdiniz? RT teknik ve doz verileri neden yok? GS 7 ile 10 aynı grupta nasıl yer alabiliyor? RT grubunda %15 GS yok (cerrahide sadece %3). RT kolunda %37 PSA>20 (cerrahide %27). PSA>30 üzerinde fark %8 Zaten dengesiz olduğu bilinen grupları (PSA, yaş, GS) Cox regresyonla dengelemek doğru mu? Prostat IMRT

39 Yan Etkiler ve Hayat Kalitesi

40 Cerrahi Genel anestezi kompl. Cerrahi kompl. İdrar inkontinans ED Radyoterapi Proktit Sistit Striktür İkincil tümörler

41 PCOS Çalışması RT RP inkontinans RP Rektum RT RT RP Potans : RP, 286 RT Yaşın etkisi yok mu?

42

43 PCOS ÇALIŞMASI Prostat IMRT Partnersiz, başlangıçta kontinans ve potans sorunlu, artritli, diyabetik, KAH, KOAH, by-paslı, HT, felçli ve depresif olgular RT almış T.U.R.P gibi gençler RP de

44 İmpotans Sanda MG, Quality of life and satisfaction with outcome among survivors N Engl J Med 2008;358:1250.

45 Geç Toksisite Prostat IMRT Rektal Grad 2 % 5-10 Grad 3 < % 3 Üriner Grad 2 % Grad 3 %O.1-12 İnkontinans < % 5 İmpotans % IMRT < % 20

46 PCOS ÇALIŞMASI Prostat IMRT

47 Radyoterapiye Bağlı İkincil Kanserler Tüm vücut dozu=1 msv; 5/ ölümcül ikincil kanser riski 1/ genel anesteziye bağlı ölüm riski RP/RT=2 Nedense hiç bir RP serisinde 0 ay sağ kalım yok

48 Neden Brakiterapi Değil?

49 BRAKİTERAPİ Prostat IMRT Brakiterapi= Yakın mesafeli tedavi Yakın mesafe nasıl sağlanıyor? Kaynaklar hedef içine İNVAZİV İŞLEMLERLE yerleştiriliyor İnvaziv işlem= Ankziete, panik,azalmış hayat kalitesi Anestezi = Ankziete, panik,azalmış hayat kalitesi

50 Brakiterapi IMRT den Daha mı Etkin? Herkese NHT verelim mi? Hormon ne getiriyor ne götürüyor? RT, BRT, RP arasında fark yok

51 Biyokimyasal başarısızlık: 72 Gy üzeri RT, BRT ve RP kollarında benzer.

52

53

54 Tom Prickles ın İtirafnamesi? Hani matched paired analizdi? It therefore seems that, to match the excellent results being obtained with BT, doses of radiation higher than 78 Gy would need to be combined with DMFS? more sophisticated administration techniques to achieve PCSS? the results we saw for BT. Indeed, results of IMRT done with daily fiducial imaging, such as the results from Memorial bned Sloan Kettering tek başına (21), ne or of EBRT in combination with a proton ifade therapy ediyor? boost (22) have shown that EBRT results? can approach BT results, albeit at a much increased financial cost (23). Tom Pickles 2010? Abstract kısmında böyle demiyordun ama?

55 Low-risk hastalarda 10 yıllık DMFS %100 Daha ötesi var mı?

56 Anlatılan Gel gel güzelim hiç acımayacak(!) Yaşanılan Doktor bu ne?

57 BRT Kısıtlamaları cc prostatlara BRT yapabiliyor musunuz? Androjen baskılanması gerekli mi? Androjen baskılanması nereye kadar? Androjen baskılanmasının yan etkileri yok mu? Neden hastalar anestezi alsın? Herkes anestezi alabilir mi? Güvenli post implant plan verifikasyonu ne zaman yapılmalı? Planı beğenmezsek bir daha mı plan yapalım? Prostat ödemli vs. ödemsiz plan değişiyor mu? Önemi yok mu?

58 BRT Kısıtlamaları Prostat IMRT Seedleri nereye koymalı? Perifere mi merkeze mi? Seedler yerinde duruyor mu? Seedler olmadık yerlerde bulunabilir mi? PSA relapsını azaltıyormuş, azalmasa ne olur? PSA relapsı sonrası hastalar kaç yıl sonra metastaz geliştiriyor ve kaç yıl yaşıyor? DMFS, PCSS ve OS üzerinde katkısı nedir? Low-risk PC nedeniyle kaç hasta ölüyor ki?

59 72 Gy EBRT alan grupta low-risk prostat kanseri nedeniyle kimse ölmüyor Ötesi var mı? Siz hormona devam edin!

60

61 devam edecek

Stereotaktik Beden Radyoterapisi (SBRT) ve Doz Volüm Histogramları

Stereotaktik Beden Radyoterapisi (SBRT) ve Doz Volüm Histogramları Stereotaktik Beden Radyoterapisi (SBRT) ve Doz Volüm Histogramları Prof. Dr. Gökhan Özyiğit Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Radyoterapide Gelişmeler 1990 1994 1997

Detaylı

RADYOTERAPİYE BAĞLI YAN ETKİLER PELVİS BÖLGESİ

RADYOTERAPİYE BAĞLI YAN ETKİLER PELVİS BÖLGESİ RADYOTERAPİYE BAĞLI YAN ETKİLER PELVİS BÖLGESİ Dr.Selvi Tabak DİNÇER Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Pelvis bölgesinden köken alan kanserler tüm kanserlerin %18 ni oluşturur. Prostat kanseri Mesane

Detaylı

Baş-boyun tümörlerinde reirradyasyondaki güncel gelişmeler

Baş-boyun tümörlerinde reirradyasyondaki güncel gelişmeler Derleme: Baş-boyun tümörlerinde reirradyasyondaki güncel gelişmeler Güler Yavaş 1, Çağdaş Yavaş 2 1 Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, Konya 2 Konya Eğitim ve Araştırma

Detaylı

SİSTEM SARKOMLARININ RETROSPEKTİF ANALİZİ

SİSTEM SARKOMLARININ RETROSPEKTİF ANALİZİ ÜROONKOLOJİ/Urooncology ÜROGENİTAL SİSTEM SARKOMLARININ RETROSPEKTİF ANALİZİ RETROSPECTIVE ANALYSIS OF SARCOMAS OF THE UROGENITAL SYSTEM Engin KANDIRALI*, Öner ŞANLI**, Fikret ERDEMİR***, Faruk ÖZCAN**,

Detaylı

MESANENİN KÜÇÜK HÜCRELİ KARSİNOMU SMALL CELL CARCINOMA OF THE URINARY BLADDER

MESANENİN KÜÇÜK HÜCRELİ KARSİNOMU SMALL CELL CARCINOMA OF THE URINARY BLADDER ÜROONKOLOJİ/Urooncology MESANENİN KÜÇÜK HÜCRELİ KARSİNOMU SMALL CELL CARCINOMA OF THE URINARY BLADDER Yusuf KİBAR*, Yaşar ÖZGÖK*, Serdar GÖKTAŞ*, Okan KUZHAN**, Lütfü TAHMAZ*, A.Fuat PEKER* * Gülhane Askeri

Detaylı

Ak ci ğer Kan ser le rin de Rad yo te ra pi nin Ye ri

Ak ci ğer Kan ser le rin de Rad yo te ra pi nin Ye ri İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Güncel Klinik Onkoloji Sempozyum Dizisi No: 37 Aralık 2003; s. 161-166 Ak ci ğer Kan ser le rin de Rad yo te ra pi nin Ye ri Doç. Dr. Fa zi

Detaylı

UTERUS SARKOMLARI. 1995-2003 yılları arasında tedavi ve takipleri yapılan hastaların retrospektif değerlendirilmesi

UTERUS SARKOMLARI. 1995-2003 yılları arasında tedavi ve takipleri yapılan hastaların retrospektif değerlendirilmesi T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: DOÇ. DR. MUSTAFA ÜNSAL UTERUS SARKOMLARI 1995-2003 yılları arasında tedavi ve takipleri yapılan hastaların

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI KANSER HASTALARINDA KEMOTERAPİNİN C-REAKTİF PROTEİN DÜZEYİNE VE YAŞAM KALİTESİNE OLAN ETKİLERİ Tez Danışmanı: Prof. Dr. Gökhan

Detaylı

Doç. Dr. Fadime Akman

Doç. Dr. Fadime Akman RADYOTERAPİNİN TÜMÖR ÜZERİNE ETKİSİ Dr. Fadime Akman DEÜTF Radyasyon Onkolojisi AD 2005 TÜMÖR HÜCRELERİ NELER YAPIYOR? Prolifere olan steril Veya farklılaşmış Dinlenme veya G0 ÖLÜ Radyasyonun etki mekanizmaları

Detaylı

IGRT TEKNİĞİNİN HAKLILIĞI HER HASTAYA IGRT YAPILMALI MI? KİME IGRT KİME DEĞİL????

IGRT TEKNİĞİNİN HAKLILIĞI HER HASTAYA IGRT YAPILMALI MI? KİME IGRT KİME DEĞİL???? IGRT TEKNİĞİNİN HAKLILIĞI HER HASTAYA IGRT YAPILMALI MI? KİME IGRT KİME DEĞİL???? VİLDAN ALPAN AMERİKAN HASTANESİ MD ANDERSON KANSER MERKEZI RADYOTERAPİ DÜNDEN BUGÜNE 1895 100-400 kev Işını Rotasyon Tedavi

Detaylı

20-24 Nisan 2011 Rixos Sungate Hotel ANTALYA KONGRE KİTABI

20-24 Nisan 2011 Rixos Sungate Hotel ANTALYA KONGRE KİTABI 19. Ulusal Kanser Kongresi 20-24 Nisan 2011 Rixos Sungate Hotel ANTALYA KONGRE KİTABI B L MSEL SEKRETERYA Prof. Dr. Nur Olgun Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Çocuk Onkoloji Bilim Dalı Tel :

Detaylı

İleri Evre Testis Tümörleri Kemoterapi Sonrası Cerrahi. Dr. Cemil Uygur

İleri Evre Testis Tümörleri Kemoterapi Sonrası Cerrahi. Dr. Cemil Uygur İleri Evre Testis Tümörleri Kemoterapi Sonrası Cerrahi Dr. Cemil Uygur TEDAVİ KONSEPTİ GERM HÜCRELİ TÜMÖRLER: DİFERANSİASYON BOZUKLUĞU GERM HÜCRELİ TÜMÖR KLASİFİKASYONU GERM CELL (STEM) ITGCN EC/YS totipotentir.

Detaylı

Kerim Çayır 1, Mehmet Bilici 1, Salim Başol Tekin 1, Habip Emre 2, Yusuf Bilen 2

Kerim Çayır 1, Mehmet Bilici 1, Salim Başol Tekin 1, Habip Emre 2, Yusuf Bilen 2 Dicle Tıp Dergisi / Dicle Medical K. Çayir Journal ve ark. Kolon kanserli hastalarda adjuvan tedavi Cilt / Vol 37, No 2, 145-150 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Evre II-III kolon kanserli hastalarda

Detaylı

REKTUM KANSERİNDE MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME

REKTUM KANSERİNDE MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME REKTUM KANSERİNDE MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME Rektum kanseri, kolorektal kanserlerin %40 50 sini oluşturan, lokal nüks ve uzak metastazlar ile seyrederek ciddi morbidite mortalite nedeni olabilen, büyük

Detaylı

Mesane kanseri Batı dünyasındaki erkeklerde; prostat, TUR-M sonrası tek doz intravezikal tedavi: Kime ve hangi ilaçla? DERLEME

Mesane kanseri Batı dünyasındaki erkeklerde; prostat, TUR-M sonrası tek doz intravezikal tedavi: Kime ve hangi ilaçla? DERLEME TUR-M sonrası tek doz intravezikal tedavi: Kime ve hangi ilaçla? Dr. Hayrettin Şahin Muğla Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Muğla DERLEME ABSTRACT Bladder cancer represents the fourth

Detaylı

Cep Kılavuzları. Avrupa Üroloji Derneği (EAU) 2014-11-28. Avrupa Üroloji Derneği (EAU) Cep Kılavuzları 2014-11-28

Cep Kılavuzları. Avrupa Üroloji Derneği (EAU) 2014-11-28. Avrupa Üroloji Derneği (EAU) Cep Kılavuzları 2014-11-28 EAU PO Box 30016 6803 AA Arnhem The Netherlands T +31 (0)26 389 0680 F +31 (0)26 389 0674 guidelines@uroweb.org www.uroweb.org Avrupa Üroloji Derneği (EAU) Cep Kılavuzları Avrupa Üroloji Derneği (EAU)

Detaylı

İnvazif mesane tümörlerinde ilk ve son TUR-T ile radikal sistektomi arasında geçen süreler ve TUR-T sayısının lenf nodu pozitifliği ile ilişkisi

İnvazif mesane tümörlerinde ilk ve son TUR-T ile radikal sistektomi arasında geçen süreler ve TUR-T sayısının lenf nodu pozitifliği ile ilişkisi Türk Üroloji Dergisi - Turkish Journal of Urology 2010;36(1):13-17 13 Üroonkoloji Urooncology İnvazif mesane tümörlerinde ilk ve son TUR-T ile radikal sistektomi arasında geçen süreler ve TUR-T sayısının

Detaylı

1.Radyoterapi Teknikerleri Derneği Kongresi Bilimsel Programı

1.Radyoterapi Teknikerleri Derneği Kongresi Bilimsel Programı 1.Radyoterapi Teknikerleri Derneği Kongresi Bilimsel Programı Kongreye katkısı olan dernek ve firmalara Radyoterapi Teknikerleri Derneği yönetim kurulu adına TEŞEKKÜR EDERİM. Gökhan ÖZUYNUK Radyoterapi

Detaylı

PEDİATRİK RADYOTERAPİDE GEÇ YAN ETKİLER: İZLEM ve DESTEK TEDAVİ PROTOKOLLERİ

PEDİATRİK RADYOTERAPİDE GEÇ YAN ETKİLER: İZLEM ve DESTEK TEDAVİ PROTOKOLLERİ PEDİATRİK RADYOTERAPİDE GEÇ YAN ETKİLER: İZLEM ve DESTEK TEDAVİ PROTOKOLLERİ Dr Vuslat Yürüt Çaloğlu Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı vuslatyurut@yahoo.com Kanser tedavisinde

Detaylı

ITMIG Standart Tanım ve Kuralları nın Kurumsal Kitlerine Giriş

ITMIG Standart Tanım ve Kuralları nın Kurumsal Kitlerine Giriş ITMIG Standart Tanım ve Kuralları nın Kurumsal Kitlerine Giriş Timik maligniteler, farklı kliniklerden veri havuzu oluşturmayı zorunlu kılacak kadar görece olarak nadir görülürler. Bunun sonucunda terimlerin

Detaylı

PERİANAL VE ANAL KANAL KANSERLERİ

PERİANAL VE ANAL KANAL KANSERLERİ 38 PERİANAL VE ANAL KANAL KANSERLERİ Dr. Uğur SUNGURTEKİN Anal bölge kanserleri nadir görülen kanser türü olarak bilinmekte ise de görülme sıklığı 1973-1979 dönemiyle karşılaştırıldığında 1994-2000 döneminde

Detaylı

RADYOTERAPİ SONUCU GELİŞEN YAN ETKİLER VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI Aslı SİS ÇELİK 1 SIDE EFFECTS CAUSED BY RADIOTHERAPY AND THE NURSING APPROACH

RADYOTERAPİ SONUCU GELİŞEN YAN ETKİLER VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI Aslı SİS ÇELİK 1 SIDE EFFECTS CAUSED BY RADIOTHERAPY AND THE NURSING APPROACH RADYOTERAPİ SONUCU GELİŞEN YAN ETKİLER VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI Aslı SİS ÇELİK 1 ÖZET Kanser tedavisinde kullanılan radyoterapinin ana ilkesi kanserli hücrelerin tahrip edilmesi için iyonize radyasyonun

Detaylı

KANSER AĞRISI, TEDAVİ PRENSİPLERİ BASAMAK TEDAVİSİ VE DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AĞRI. Dr. Ecevit Sarıhan, Dr. Ercüment Kadıo lu, Dr.

KANSER AĞRISI, TEDAVİ PRENSİPLERİ BASAMAK TEDAVİSİ VE DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AĞRI. Dr. Ecevit Sarıhan, Dr. Ercüment Kadıo lu, Dr. KANSER AĞRISI, TEDAVİ PRENSİPLERİ VE DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AĞRI Dr. Ecevit Sarıhan, Dr. Ercüment Kadıo lu, Dr. Füsun Artıran de Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimli i AD, Samsun ÖZET Kanser

Detaylı

Aksitinib: mrhk tedavisinde yeni bir yüz

Aksitinib: mrhk tedavisinde yeni bir yüz Aksitinib: mrhk tedavisinde yeni bir yüz Dr. Mustafa ERMAN Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü Antalya, Mart 2014 Aksitinib: İkinci nesil TKI Aksitinib, VEGFR-1, VEGFR-2 ve VEGFR-3 ün potent ve selektif

Detaylı

GİRİŞ Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 08.11.2010 tarihinde

GİRİŞ Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 08.11.2010 tarihinde 1 GİRİŞ Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 08.11.2010 tarihinde çevirisi yapılan Lenfoma kitapçığına yeniden basım izni verdiği için minnetle teşekkür eder. Lenfoma, lenfatik

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı, Bursa.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı, Bursa. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 30 (2) 107-112, 2004 DERLEME Meta-analizi Semra AKGÖZ, İlker ERCAN, İsmet KAN Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı, Bursa. ÖZET Günümüzde

Detaylı

TIPDERGİSİ ORTADOĞU. Tetrasikline Bağlı Gelişen Özofagus Ülserinde Displazi. Kanserde Psikososyal Destek. Parkinson Hastalığında Non-Motor Semptomlar

TIPDERGİSİ ORTADOĞU. Tetrasikline Bağlı Gelişen Özofagus Ülserinde Displazi. Kanserde Psikososyal Destek. Parkinson Hastalığında Non-Motor Semptomlar ORTADOĞU TIPDERGİSİ 3 Ayda Bir Yayınlanan Bilimsel Tıp Dergisi Aralık 2009, Yıl:1 Sayı:1 5 TL ISSN NO : 1309-3630 Tetrasikline Bağlı Gelişen Özofagus Ülserinde Displazi Kanserde Psikososyal Destek Parkinson

Detaylı

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Adana

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Adana 109 ÜROLOJİDE SİNTİGRAFİ KULLANIMI I THE USE OF SCINTIGRAPHY IN UROLOGY Ürolojik Malignitelerde F-18 Florodeoksiglikoz Pozitron Emisyon Tomografisi F-18 Fluorodeoxyglucose Positron Emission Tomography

Detaylı

Türkiye Psoriasis Tedavi Kılavuzu-2012

Türkiye Psoriasis Tedavi Kılavuzu-2012 1 Turkish Guideline for the Treatment of Psoriasis-2012 Sibel Alper, Melih Akyol*, Nilgün Atakan**, Emel Bülbül Başkan***, Mehmet Ali Gürer****, Erol Koç*****, Nahide Onsun******, Güzin Özarmağan*******,

Detaylı