İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU"

Transkript

1 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz

2 SUNUŞ Genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesidir. Üniversitemizin yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefleri ile faaliyetlerini kapsayan mali saydamlık ve hesap verilebilirliğin gereği olarak hazırlanan Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ekte sunulmuştur. Kamuoyuna saygı ile duyurulur. Prof. Dr. Hamit OKUR Rektör

3 I OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A- BÜTÇE GİDERLERİ Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere 6363 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize toplam ödenek tahsis edilmiştir yılında TL gider gerçekleşmesi olmuştur. Üniversitemizin bütçe giderleri yılın ilk altı aylık döneminde 2012 yılının aynı dönemine göre % 78,23 artış göstermiştir. (Ek 1 ve Tablo -1) 2012 Mali Yılı Ocak Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam TL olarak gerçekleşmiştir. Mali Yılı Ocak Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise TL olarak gerçekleşmiştir ve yılları Merkezi Yönetim Bütçe Kanunlarıyla Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin Ocak Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler Ek-1 de gösterilmiştir. Ocak-Haziran döneminde Üniversitemiz bütçe ödeneklerinin % 29,22 si kullanılmıştır yılının aynı dönemindeki bütçe ödeneklerinin kullanılma oranı % 29,34 olduğu dikkate alındığında, bütçe giderlerindeki gerçekleşme oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre daha düşüktür. Ocak-Haziran döneminde gider türüne göre en yüksek gider gerçekleşmeleri % 50,22 oranı ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde ortaya çıkarken en düşük gerçekleşme % 11,08 oranı ile Sermaye Giderlerinde meydana gelmiştir. (Grafik 1-3) Tablo Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri BÜTÇE GİDER YILLAR OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TOPLAM TÜRÜ Personel Giderleri Sosyal Güv. Kur. Devlet P. Gid. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri

4 Grafik Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşme Oranları Grafik Bütçe Giderleri Haziran 2012 Sonu Gerçekleşmesi (% Dağılımı) - 2

5 Grafik Bütçe Giderleri Haziran Sonu Gerçekleşmesi (% Dağılımı) 1- Personel Giderleri: Personel Giderleri için 6363 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize ödenek tahsis edilmiş personel sayısının artması ile memur maaşlarının hesaplanmasına esas olan katsayıların artması sonucu yıl içinde ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda TL ödenek eklemesi yapılmıştır. yılı Haziran sonu itibarıyla toplam TL ödenek olmuştur yılı Ocak Haziran döneminde TL olan personel giderleri yılı Ocak Haziran döneminde artışla TL olmuştur. Personel Giderlerindeki artış % 39,17 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki Personel Giderlerinin aylık gerçekleşmeleri (Ek - 1) (Tablo -1-) de gösterilmiştir. Ocak - Haziran 2012 dönemine göre Ocak-Haziran döneminde gerçekleşme miktarlarının tüm aylarda daha yüksek olduğu görülmekte olup Ocak - Haziran döneminde en yüksek gerçekleşme Ocak ayına aittir. (Grafik 4-5) - 3

6 Grafik Personel Giderleri Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri Grafik Personel Giderlerinin Ocak Haziran Dönemi Aylık Gerçekleşme Oranları 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 6363 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize yılı başında ödenek tahsis edilmiştir. - 4

7 2012 yılı Ocak Haziran döneminde olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri yılı Ocak Haziran döneminde TL artışla TL olmuştur. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerindeki artış % 50,06 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin aylık gerçekleşmeleri Ek 1 ve Tablo -1 de gösterilmiştir. Ocak - Haziran 2012 dönemine göre Ocak-Haziran döneminde gerçekleşme miktarlarının tüm aylarda daha yüksek olduğu görülmekte olup Ocak - Haziran döneminde en yüksek gerçekleşme Ocak ayına aittir. (Grafik 6-7) Grafik Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri - 5

8 Grafik Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin Ocak Haziran Dönemi Aylık Gerçekleşme Oranları 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri ( 03 ) : Mal ve hizmet alım giderleri için 6363 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize ödenek ayrılmış, yıl içinde ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda ödenek eklemesi yapılmıştır. yılı Haziran sonu itibarıyla toplam TL ödenek olmuştur yılı Ocak Haziran döneminde TL olan mal ve hizmet alım giderleri yılı Ocak Haziran döneminde TL artışla TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış kapalı alanlar ile personel sayısındaki artıştan kaynaklanmaktadır. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşmeleri Ek 1 ve Tablo - 1 de gösterilmiştir. Ocak - Haziran 2012 dönemine göre Ocak-Haziran döneminde gerçekleşme miktarlarının Mart-Mayıs ve Haziran aylarında daha yüksek olduğu görülmekte olup Ocak - Haziran döneminde en yüksek gerçekleşme Haziran ayına aittir. (Grafik 8-9) - 6

9 Grafik Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri Grafik Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Ocak Haziran Dönemi Aylık Gerçekleşme Oranları - 7

10 4- Cari Transferler ( 05 ) : Ocak - Haziran 2012 dönemi Cari Transferlerdeki gerçekleşme toplamı 9.80 iken Ocak - Haziran döneminde gerçekleşme toplamı TL olmuştur. (Ek - 1) Bu artışın nedeni bir önceki yılda tahsis edilmiş ödenek yılında daha fazla tahsis edilmesidir. (Grafik 10-11) Grafik Cari Transferler Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri Grafik Cari Transferlerin Ocak Haziran Dönemi Aylık Gerçekleşme Oranları - 8

11 5- Sermaye Giderleri ( 06 ) : Sermaye Giderleri için 6363 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize ödenek tahsis edilmiştir yılı Ocak Haziran döneminde olan Sermaye Giderleri yılı Ocak Haziran döneminde TL artışla TL olmuştur. yılı Ocak Haziran dönemindeki Sermaye Giderlerinin aylık gerçekleşmeleri Ek 1 ve Tablo -1 de gösterilmiştir. Ocak - Haziran döneminde en yüksek gerçekleşme Haziran ayında meydana gelmiştir. (Grafik 12-13) Grafik Sermaye Giderleri Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri Grafik Sermaye Giderlerinin Ocak Haziran Dönemi Aylık Gerçekleşme Oranları - 9

12 B- BÜTÇE GELİRLERİ Üniversitemizin 2012 yılları Ocak Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Ocak - Haziran 2012 döneminde bütçe gelirleri gerçekleşmiş olup yılının aynı döneminde olarak gerçekleşmiştir. (Ek - 2) (Tablo -2-) Tablo Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri BÜTÇE GELİR YILLAR OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TOPLAM TÜRÜ Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler Ocak - Haziran döneminde tahmin edilen yıllık bütçe gelirlerinin % 33,04 ü tahsil edilmiş durumdadır. - 10

13 Ocak - Haziran döneminde gelir türüne göre en yüksek gerçekleşmeler % 3.830,44 oranı ile Diğer Gelirlerde ortaya çıkarken en düşük gerçekleşme % 24,39 oranı ile Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerde meydana gelmiştir. (Ek - 2) yılı Haziran sonu itibarıyla toplam bütçe gelirleri içinde Alınan Bağış ve Yardımlar ile Diğer Gelirlerin en yüksek paya sahip olduğu görülmektedir. (Grafik 14-15) Grafik Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşme Oranları Grafik Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak - Haziran Dönemi Gelirlerinin Yıllık Bütçe Gelirleri İçindeki Payları (%) - 11

14 C- FİNANSMAN Üniversitemiz Ocak - Haziran dönemi bütçe giderleri; * yılı içerisinde tahsil edilen Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerden, * 2012 yılından yılına devreden banka mevcudundan, * Öz gelirlerden finanse edilmiş olup giderler için toplam nakit kullanılmıştır. Giderlerin finansmanı amacıyla borçlanma yapılmamıştır. II OCAK HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER A-Yatırım Projeleri Uygulamaları Tablo-3- Yatırım Projeleri Ödenek ve Harcamaları Proje No Proje Adı Ödenek Toplamı HO30090 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi Ocak- Haziran Harcama Kalan Ödenek Gerçekleşme Oranı % , H Kampus Altyapısı H H Derslik ve Merkezi Birimler Açık ve Kapalı Spor Tesisleri , H Muhtelif İşler ,40 TOPLAM ,10 1- H Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Proje Başlama Yılı Proje Bitiş Yılı Proje Tutarı Ödenek Miktarı Eklenen Düşülen Toplam Ödenek Harcama (Ocak Haziran) TL Kalan Ödenek TL Gerçekleşme Oranı % % 9,99-12

15 Resim 1 Üniversitemiz Avan Projesinden bir görünüm Üniversitemiz Kampüsünün konsept projesi Üniversitemiz Geçici Kampüs avan projesi :49.56 : TL H Kampüs Altyapısı Proje Başlama Yılı 2012 Proje Bitiş Yılı 2015 Proje Tutarı Ödenek Miktarı Eklenen Düşülen Toplam Ödenek Harcama (Ocak Haziran) Kalan Ödenek Gerçekleşme Oranı % 0-13

16 3-2012H Derslik ve Merkezi Birimler Proje Başlama Yılı 2012 Proje Bitiş Yılı 2015 Proje Tutarı Ödenek Miktarı Eklenen Düşülen Toplam Ödenek Harcama (Ocak Haziran) TL Kalan Ödenek TL Gerçekleşme Oranı % 0 İ.M.Ü. Üsküdar Yerleşkesi Geçici Merkezi Derslik Binası İnşaatı Yapım İşi (3.141m2) KDV bedeli ile ihale edilmiş ve yüklenici ile tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu yapım işine ilişkin ,74 TL (%4,462631) ilave iş artışı yapılmıştır. Resim 2 İ.M.Ü. Üsküdar Yerleşkesi Geçici Merkezi Derslik Binası İnşaatından bir görünüm Resim 3 İ.M.Ü. Üsküdar Yerleşkesi Geçici Merkezi Derslik Binası İnşaatından bir görünüm - 14

17 4- H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Proje Başlama Yılı Proje Bitiş Yılı 2014 Proje Tutarı Ödenek Miktarı Eklenen Düşülen Toplam Ödenek Harcama (Ocak Haziran) Kalan Ödenek Gerçekleşme Oranı % 0 5- H Muhtelif İşler Proje Başlama Yılı Proje Bitiş Yılı Proje Tutarı Ödenek Miktarı Eklenen Düşülen Toplam Ödenek Harcama (Ocak Haziran) TL Kalan Ödenek TL Gerçekleşme Oranı % 22,40 Öğrencilerin iş ve işlemlerini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında günümüz teknolojisi ile yürütebilmesini sağlayacak bir öğrenci işleri otomasyonu temin edilerek hizmete alınmıştır. Otomasyon aynı zamanda WEB sayfamız aracılığıyla bütün öğrencilerimize de hizmet vermektedir. Resim 4 Üniversitemiz Öğrenci Otomosyon programından bir görünüm - 15

18 Personel Daire Başkanlığımızın ihtiyacı olan ve Akademik ve İdari personelin özlük işlerinin sistematik güvenli, hızlı ve teknolojik olarak yürütülmesini sağlamak amacıyla personel otomasyonumuz devreye alınmıştır. Resim 5 Üniversitemiz Personel Otomosyon programından bir görünüm mızın ihtiyacı olan Akademik ve İdari personelin maaş işlemlerinin güvenli ve sürdürülebilir yürütülebilmesi amacı ile maaş otomasyonu temin edilerek hizmete alınmıştır. Ayrıca web tabanlı hizmette devreye sokularak kullanıcıların web üzerinden online olarak maaş bordrolarını almaları sağlanmıştır. Resim 6 Üniversitemiz Maaş Otomosyon programından bir görünüm Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığımızın ihtiyacı olan kütüphanemizin envanterinin sağlıklı bir şekilde yönetilmesi, dijital dokümanların sisteme entegre edilmesi ve kütüphane dokümanlarına uzaktan erişimin sağlanarak sağlıklı bir şekilde kütüphanecilik hizmetlerinin verilmesini sağlayan kütüphane otomasyonu temin edilerek hizmete alınmıştır. - 16

19 Resim 7 Üniversitemiz Kütüphane Otomosyon programından bir görünüm Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımızın ihtiyacı olan ve yapım işlerinde hak edişlerin sistematik ve doğru bir şekilde hesaplanması ve takip edilebilmesi amacı ile hakediş otomasyonu temin edilerek hizmete alınmıştır. Resim 8 Üniversitemiz Hakediş Otomosyon programından bir görünüm Kurumumuzun dışa açılan penceresi olan web sayfası yönetilebilir bir mimari de tasarlanarak alt birimlerinde entegre sayfaları ile hizmete alınmıştır. Yeni portalımız içerisinde - 17

20 interaktif uygulamalara da sağlıklı ve güvenli bir şekilde sunuma hazırlanmış, geliştirilerek sürdürülebilir şekilde Web portalı yüklenici firma sunucuları üzerinden kendi sunucularımıza taşınarak 2012 yılından şu ana kadar yayında kalması sağlanmıştır. Resim 9 Üniversitemiz web sayfasından bir görünüm Mail sistemi domaini üzerinde yayın yapan mail sistemimiz kurularak devreye alınmıştır. Bu bağlamda kurumda görev yapan bütün personelimize mail hizmeti sağlanmıştır. Ayrıca öğrencilerimiz için domaini üzerinde yayın yapan mail sistemimiz kurularak devreye alınmıştır. Resim 10 Üniversitemiz sisteminden bir görünüm - 18

21 Üniversitemiz akademisyenlerin kişisel ve akademik çalışmalarına ilişkin bilgilerini girebilecekleri ve güncelleyebilecekleri dinamik bir yapıya sahip olan AVES ve APSİS Proje Süreçleri Yönetim Sistemi, araştırmacı bilgilerine erişimi sağlamasının yanı sıra, üniversitenin stratejik vizyon ve hedefleri ile uyumlu olarak birimlerin ve araştırmacıların performansının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve yönetimi amacıyla da kullanılmaktadır. Resim 11 Üniversitemiz AVES ve APSİS Proje Süreçleri Yönetim Sisteminden bir görünüm Üniversitemiz ihtiyacı olan yazılım lisanslarının bir kısmı temin edilerek diğer bir kısmı kiralanarak gerekli lisanslar temin edilmiştir. Bu sayede kullanılan yazılımlar lisanslanarak hem verilerin güvenliği sağlandı hem de hukuki olarak üniversitemiz risk altında olmaktan kurtarılmıştır. Resim 12 Üniversitemizin temin ettiği yazılımlardan bir görünüm - 19

22 Üniversitemizin sanal ortamda güvenliği sağlamak amacıyla 5651 sayılı yasanın da gereklerini sağlayan bu çerçevede log kaydı, güvenli uzak bağlantı, spam, antivirüs ve firewall hizmetlerini sağlayan bütüncül bir güvenlik sistemi temin edilerek hizmete alınmıştır. Resim 13 Üniversitemiz bütüncül güvenlik sisteminden bir görünüm Üniversitemiz personelinin destek taleplerini iletebileceği, takip edebileceği ve Bilgi İşlem personelinin görev sürecini takip edebileceği bir otomasyon programı devreye alınarak hizmet verir duruma getirilmiştir. Resim 14 Üniversitemiz Süreç Takip Otomosyon Programından bir görünüm - 20

23 Kalite ve verimliliğin artırılması amacıyla üniversitemizde ve diğer üniversiteler ile eğitim kurumlarında düzenlenen seminer ve etkinliklere azami ölçüde katılım sağlanarak çalışanların bilgi seviyelerini artırıcı çalışmalara ağırlık verilmiştir. Daha hızlı ve kaliteli hizmet sunabilmek için mesleki kurslara katılım sağlanmıştır. Akademik birimlerden gelen talepler doğrultusunda 2676 adet basılı, 557 adet de elektronik olmak üzere toplam 3233 adet kitap satın alınarak okuyucuların hizmetine sunulmuştur. Ayrıca çeşitli kurum kuruluş ve şahıslar tarafından kütüphanemize 2055 adet kitap ve dergi bağışında bulunulmuştur. Resim 15 Üniversitemiz Kütüphanesinden bir görünüm İSMAM binası bakım ve onarım işleri :24.780,00 Üsküdar ve Göztepe yerleşkeleri bakım ve onarım işleri :18.880,00 Muhtelif tabela işlerinin yaptırılması : 8.850,00 Lokal binasının Tıp dersliğine dönüştürülmesi :50.740,00 Malzeme deposu tadilatı :11.210,00 Yemekhane nin Fen laboratuvarına dönüştürülmesi :48.350,00 Rektörlük binası dış cephesinin kaplanması :53.838,00 TOPLAM : ,00-21

24 Resim 16 Üniversitemiz Tıp Fizik Kimya Laboratuarından bir görünüm Resim 17 Üniversitemiz Göztepe Yerleşkesi Dış Cephe İzolasyon İşinden sonra bir görünüm B-Diğer Faaliyetler Üniversitemizin sahip olduğu kampüs arazileri üzerinde bulunan, kullanım amaçları ve mühendislik açısından sağlıklı durumda bulunmayan binaların yıkılması gerekliliği doğmuştur. Gerekli izinler alınıp, iş ihale dosyasının hazırlanması aşamasındadır. Üniversitemiz Üsküdar Yerleşkesinde sahip olduğu 4,5 ve 6 no.lu parsellerin orta kısmın yer alan ve özel mülk kapsamındaki 2 no.lu parselin kamulaştırılması öngörülmektedir. - 22

25 Kampüsün bütünlüğü ve güvenliği açısından mevzu bahis parselin kamulaştırılması uygun görülmüştür. Mal sahibi ile uzlaşma sağlanamadığından Mahkeme yoluyla bedel tespiti yapılacaktır. Resim 18 Üniversitemiz Göztepe ve Üsküdar Yerleşkeleri kuş bakışından bir görünüm Üniversitemiz Gelişim Planının T.C. Kalkınma Bakanlığı tarafından revizesi istendiğinden, tüm fakültelerin bölüm ve öğrenci sayıları yeniden düzenlenerek Üniversitemizin ihtiyaç programı belirlenmiştir. Üniversitemizin yılı gelişmelerinin bu plana eklenmesi, plandaki tüm tabloların revizyonu yapılarak gelişim planı son haline getirildi Dönemi Stratejik Plan hazırlık çalışmaları tamamlanmış olup Kalkınma Bakanlığına sunulmuştur. Kalkınma Bakanlığı tarafından değerlendirilmiş ve değerlendirilen hususlar revize edilerek son haline getirilmiştir. Üniversitemiz 2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu Hazırlanarak Web sayfamızda yayımlanmış ve yayımlanan faaliyet raporu Maliye Bakanlığı ile Sayıştay Başkanlığına gönderilmiştir. Ayrıca Tüm Üniversitelere yazı ile duyurulmuştur. Üst Yönetici tarafından Birim Detayda dağıtılan Yılı Bütçe Ödenekleri Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü E-Bütçe sistemine girişleri yapılarak ödenekler kullanılabilir hale getirildi. Üniversitemiz 2012 Yılı Yönetim Dönemi hesabı hazırlanarak Sayıştay Başkanlığına gönderilmiştir. Üniversitemiz 2012 Yılı Kesin Hesabı ile Taşınır Yönetim Hesabı hazırlanmış, Maliye Bakanlığı ile mutabık kalınarak Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Hamit OKUR ile Milli Eğitim Bakanımız Sayın Prof. Dr. Nabi AVCI nın imzası sonrası Maliye Bakanlığı ile Sayıştay Başkanlığına gönderilmiştir. - 23

26 III- TEMMUZ ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A- BÜTÇE GİDERLERİ Üniversitemizin Temmuz-Aralık döneminde Personel Giderleri ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin Temmuz ayından itibaren geçerli olacak olan memur maaşlarının hesaplanmasına esas olan katsayıların artışı, izin alınan kurum kadrolarına yapılacak personel atamaları nedeniyle yaklaşık olarak % 10 oranında fazla gerçekleşeceği, arazi tahsis çalışmaları kapsamında tahsisi yapılan alanlarla ilgili olarak Mal ve Hizmet Alım Giderleri ile Sermaye Giderleri kapsamında tahsis edilen ödenekler haricinde tahmini öz gelir ve ek ödeneğe ihtiyaç duyulacağı tahmin edilmektedir. Diğer ödeneklerin AFP de gösterilen aylık dağılıma uygun şekilde tamamının harcanacağı öngörülmektedir. (Ek -1) B- BÜTÇE GELİRLERİ Üniversitemiz Ocak - Haziran döneminde % 196,62 olarak gerçekleşen Şartname, Basılı Evrak, Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler, Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri, Tezli Yüksek Lisans Gelirleri, Doktora Gelirleri, Sosyal Tesis İşletme Gelirleri, Kira Gelirleri, Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri Payı ve Diğer Gelirler kalemlerinden elde edilen gelir tahsilâtlarının, Temmuz Aralık döneminde ilk altı aylık dönemden daha yüksek oranda gerçekleşeceği ve yılsonu itibarıyla planlanan yıllık gelir hedeflerinin aşılacağı tahmin edilmektedir. Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, Mal ve Hizmet Alımları ile Sermaye Giderleri harcamalarının bütçe başlangıç ödeneklerinden fazla gerçekleşeceğinin tahmin edilmesinden dolayı Merkezi Yönetim Bütçesine Dâhil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımların yılsonu itibarıyla planlanandan fazla olacağı öngörülmektedir. (Ek -2) C- FİNANSMAN yılı sonu itibarıyla giderlerin finansman amacıyla borçlanma yapılmayacağı öngörülmektedir. - 24

27 IV- TEMMUZ ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK A-Yatırım Projeleri Uygulamaları FAALİYETLER 1- H Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Proje Başlama Yılı Proje Bitiş Yılı Proje Tutarı Ödenek Miktarı Eklenen Düşülen Toplam Ödenek Harcama (Ocak Haziran) TL Tahmini Harcama (Temmuz Aralık) Proje kapsamında Temmuz Aralık döneminde ödeneğin tamamı harcanacağı planlanmaktadır. Geçici kampüs zemin ön etüd projesinin hazırlatılması : 5.000,00 Geçici kampüs zemin etüdünün hazırlatılması : ,00 Geçici kampüs geoteknik raporu hazırlatılması : 5.000,00 Geçici kampüs mimari uygulama projesi hazırlatılması : ,00 Geçici kampüs statik uygulama projesi hazırlatılması : ,00 Geçici kampüs elektrik/mekanik uygulama projesi hazırlatılması : ,00 TOPLAM : , H Kampus Altyapısı Proje Başlama Yılı 2012 Proje Bitiş Yılı 2015 Proje Tutarı Ödenek Miktarı Eklenen Düşülen Toplam Ödenek Harcama (Ocak Haziran) Tahmini Harcama(Temmuz-Aralık) Proje kapsamında Temmuz Aralık döneminde ödeneğin tamamı harcanacağı planlanmaktadır. - 25

28 3-2012H Derslik ve Merkezi Birimler Proje Başlama Yılı 2012 Proje Bitiş Yılı 2015 Proje Tutarı Ödenek Miktarı Eklenen Düşülen Toplam Ödenek Harcama (Ocak Haziran) TL Tahmini Harcama(Temmuz-Aralık) Proje kapsamında Temmuz Aralık döneminde ödeneğin tamamı harcanacağı planlanmaktadır. 4- H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Proje Başlama Yılı Proje Bitiş Yılı 2014 Proje Tutarı Ödenek Miktarı Eklenen Düşülen Toplam Ödenek Harcama (Ocak Haziran) Tahmini Harcama(Temmuz-Aralık) Proje kapsamında Temmuz Aralık döneminde ödeneğin tamamı harcanacağı planlanmaktadır. 5- H Muhtelif İşler Proje Başlama Yılı Proje Bitiş Yılı Proje Tutarı Ödenek Miktarı Eklenen Düşülen Toplam Ödenek Harcama (Ocak Haziran) TL Tahmini Harcama(Temmuz-Aralık) Proje kapsamında Temmuz Aralık döneminde ödeneğin tamamı harcanacağı planlanmaktadır. Üsküdar Yerleşkesinde 5 nolu parselde yıkılacak depo binalarının içinde bulunan 2X1000 kwa trafo merkezi taşınacaktır. Trafo Merkezinin yeni yeri belirlenmesinde gerekli kurum ve kuruluşlarla görüşmeler gerçekleştirilmiş, ihtiyacı karşılayacak bürokratik süreçlerde - 26

29 son aşamalara gelinmiştir. Son aşama olarak trafo projelendirilmiş ve gerekli mercilerden onayları alınarak yapım aşamasına geçilecektir. Resim 24 Üniversitemiz Trafo Deplase işinden bir görünüm Üniversitemiz Üsküdar Yerleşkesindeki DMO dan devralınan misafirhane binasının tadilat ve tamiratının yapılarak, yeni kullanım amacına uygun olarak kullanımı sağlanacaktır. Çalışmalar yapım sürecinde olup, yakın zamanda sonlandırılması planlanmaktadır. Resim 26 Üniversitemiz Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) ofis binaları yapım işinden bir görünüm - 27

30 Söz konusu binanın sağ kısmının ise Mühendislik Fakültesi Laboratuvarı olarak kullanımı uygun görülmüş, bu kullanım amacına uygun olarak planlanması ve bakım onarım ve tadilatı gerçekleştirilecektir. Resim 27 Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Laboratuarından bir görünüm Eğitimin zamandan ve mekândan bağımsız olarak yürütüldüğü, bilgisayarın öğrenim, sunum ve iletişim aracı olarak kullanıldığı, öğretmen ve öğrencinin aynı zamanda etkileşimli olup olmamalarına göre eş zamanlı veya eş zamansız olarak yürütüldüğü eğitim modeli olan uzaktan eğitim çalışmalarına başlanılarak Uzaktan Eğitim hizmetlerine yönelik gerekli yazılımlar ve içerik hazırlama stüdyoları teknik çalışmaları tamamlanıp devreye alabilecek seviyeye getirilmiştir. Resim 28 Uzaktan Eğitime yönelik yazılımından bir görünüm - 28

31 Üniversitemizde yazışmalarla ilgili bütün süreçlerin bilgisayar ortamında yapılmasına, dijital olarak imzalanmasına, dağıtımına ve yazışmaların sağlıklı bir şekilde arşivlenmesine olanak sağlayan EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) nin teknik çalışmaları tamamlanıp test sunucuları açılıp devreye almaya hazır hale getirilecektir. Resim 29 Üniversitemiz EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) den bir görünüm Üniversitemiz Göztepe Yerleşkesi ve Maltepe Yerleşkesindeki kamera sistemleri yeniden analiz edilerek teknolojik olarak yapılması gereken yenilikler ve eksiklikler belirlenmiştir. Bununla beraber Ünalan, Altunizade, Laboratuvarlar da planlamaya dahil edilerek kamera sistemi, kapı geçiş sistemi ve buna bağlı güvenlik sistemleri üzerinde teknik analiz çalışmaları ile teknik şartname çalışmaları tamamlanacaktır. Resim 30 Üniversitemiz Güvenlik Kamera Sisteminden bir görünüm - 29

32 Üniversitemiz Göztepe Yerleşkesinde bulunan sistem odası için kurulacak olan Sistem Odasına Yönelik Ortam İzleme, Erken Yangın Algılama, Sıvı Algılama ve Uyarı Sistemi oda içerisinde ki ısı, nem, su baskını, duman, yangın, kapı giriş çıkışı gibi değişkenleri izleyerek eşik değerlerin üstündeki durumlarda daha önce tanımlanmış personellere yaşanan durumu SMS ve ile iletip gerekli önlemlerin zamanında alınmasını sağlayacak bir sistem tasarımı için teknik çalışmalar tamamlanmıştır. Temin süreci için çalışmalara başlanmıştır. Bu sistemin kurulması sayesinde çok ciddi yatırımlar yapılmış olan sistem odasının riskleri azaltılarak veri ve ekipman kaybının önüne geçilecektir. Resim 31 Üniversitemiz tarafından temin edilmesi düşünülen acil durum sisteminden bir görünüm B-Diğer Faaliyetler Kalite ve verimliliğin artırılması amacıyla üniversitemizde ve diğer üniversiteler ile eğitim kurumlarında düzenlenen seminer ve etkinliklere azami ölçüde katılım sağlanacak çalışanların bilgi seviyelerini artırıcı çalışmalara ağırlık verilmesi, Üsküdar Yerleşkesi 6 nolu parselin Karayolları Genel Müdürlüğü ile Üniversitemiz arasında yapılacak protokol imza aşamasındadır. Tuzla Akfırat arazisinin Üniversitemizi tahsis yazısı Maliye Bakanlığından beklenmektedir. Kampüs Konsept Projesi revize öğrenci sayısına göre yerleşke planı güncellenerek konsept proje yeni ihtiyaç programına göre revize edilmektedir. - 30

33 Veritabanlarına, elektronik dergilere ve kitaplara yerleşke içi ile yerleşke dışından erişilmesi sağlanacak ve yeni veri tabanlarına abone olunması, Üniversitemiz 2014, 2015 ve 2016 yılı Bütçe ve Yatırım Programının tüm birimlerle koordineli olarak hazırlanması, yılında Üniversitemize yerleştirilecek öğrencilerin kayıtlarının yapılması, Bologna sürecine ilişkin çalışmalara devam edilmesi, KPSS yerleştirmeleriyle Üniversitemize yerleştirilen idari personelin atama ve işe başlama işlemlerinin yapılması, Üniversitemizde Temmuz Aralık döneminde yürütülecek faaliyetler olarak belirtilebilir. - 31

34 EK - 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: Kurum Kod: ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER OCAK-HAZİRAN OCAK-HAZİRAN ARTIŞ 2012 GERÇEKLEŞM E OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME GERÇEK. ORA NI ** BAŞLANGIÇ GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORA NI * TOPLA M I (%) ÖDENEĞİ (%) YILSONU GERÇEKLEŞM E TAHMİNİ BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI ,23 29,34 29, PERSONEL GİDERLERİ ,17 49,88 47, MEMURLAR ,83 40,57 47, SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,13 7,66 160, İŞÇİLER ,00 0,00 0,00 GEÇİCİ PERSONEL ,00 0,00 0, DİĞER PERSONEL ,04 32,93 31, SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ,06 48,74 50, MEMURLAR ,11 48,91 50, SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,09 19,16 110, İŞÇİLER ,00 0,00 0,00 GEÇİCİ PERSONEL ,00 0,00 0, DİĞER PERSONEL ,00 0,00 0, MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,41 25,67 36, ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,00 0,00 0,00 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,55 26,21 22, YOLLUKLAR ,99 35,06 24, GÖREV GİDERLERİ ,00 0,00 37, HİZMET ALIMLARI ,64 37,83 48, TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ ,00 0,00 0, MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,62 1,89 8, GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,88 36,57 10, TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ ,00 0,00 0, FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 İSKONTO GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0, CARİ TRANSFERLER ,85 6,13 14, GÖREV ZARARLARI ,85 100,00 29, HAZİNE YARDIMLARI ,00 0,00 0,00 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER ,00 0,00 0, HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER ,00 0,00 0,00 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ ,00 0,00 0,00 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER ,00 0,00 0,00 GELİRDEN AYRILAN PAYLAR ,00 0,00 0, SERMAYE GİDERLERİ ,17 21,61 11, MAMUL MAL ALIMLARI ,13 21,46 24, MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI ,36 15,07 29, GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI ,00 0,00 0,00 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,00 0,00 7, MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,00 0,00 0, GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,83 27,89 15,47 STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) ,00 0,00 0,00 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ ,00 0,00 0, SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0,00 0,00 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0,00 0,00 YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0,00 0, BORÇ VERME ,00 0,00 0,00 YURTİÇİ BORÇ VERME ,00 0,00 0,00 YURTDIŞI BORÇ VERME ,00 0,00 0, YEDEK ÖDENEKLER ,00 0,00 0,00-32

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Serhat PAZARLIOGLU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 28.07.2014 İçindekiler Üst Yönetici Sunuşu... 2 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ 518 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Temmuz 2014 2014 ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Temmuz-2008 SUNUŞ Orman Genel Müdürlüğü 5436 sayılı Kanunla değişik 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ekinde yer alan I Sayılı Cetvelde

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2013 SUNUŞ Eğitimde yüksek kaliteyi hedefleyen Üniversitemizde, tüm çalışmalarımızı öğrencilerimizi merkez

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER Temmuz DAHA ÇOK YATIRIM İÇİNDEKİLER KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU... 2 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. BÜTÇE GİDERLERİ... 3 01.Personel

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ Temmuz 2014 i GİRİŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel

Detaylı

2015 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ, TEMMUZ 2015 Mali Hizmetler Müdürlüğü, Temmuz 2015 Sayfa 1 İÇİNDEKİLER 1. 2015 YILI BÜTÇE TAHMİNLERİ...

Detaylı

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu 1 214 Yılı Kurumsal

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2013 - ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 2 I-OCAK-HAZİRAN

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2014 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2009 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bütçeleme sürecine yeni bir anlayış gelmiş; kamu idarelerine bütçeleme sisteminde

Detaylı

ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu I. OCAK - 2014 DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri GİDER Sİ NET 2013 2014 ARTIŞ ORANI OCAK - OCAK - (%) NET GERÇEKLEŞEN

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TÜRK AKREDİTASYON KURUMU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 1 SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi, kullanılması ve mali saydamlığın sağlanması

Detaylı

TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI 2013 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI 2013 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI 2013 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2013 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Türk Tarih Kurumu Başkanlığı Hazırlayan: Strateji Geliştirme

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANININ SUNUŞU... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A. Misyon ve Vizyon... 4 MİSYON... 4 VİZYON... 4 B. Yetki, Görev ve

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz - 2014 Üniversitemizde, 2013-2017 Stratejik Planında da belirtilen amaç ve hedeflerimize ulaşmak için geçmişte olduğu

Detaylı

TODAİE 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu

TODAİE 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu BAKAN SUNUŞU TODAİ Yeni kamu mali yönetimi sürecinde mali disiplini sağlamak, kaynakları stratejik önceliklere göre dağıtmak, bu kaynakların etkin kullanılıp kullanılmadığını izlemek ve bunun üzerine bir

Detaylı

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ -2014)

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ -2014) İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ -214) KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 uncu maddesinde;

Detaylı

Resmi Gazete de yayımlanmasını müteakip etkin bir şekilde

Resmi Gazete de yayımlanmasını müteakip etkin bir şekilde ii BAKAN SUNUŞU Sınai mülkiyet alanında yakaladığı ivmeyle gelişmiş ülkeler ile rekabet edebilir seviyeye gelen Türkiye, 2014 yılını da yüksek sınai mülkiyet performansını ekonomiye kazandırmaya yönelik

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Bilindiği üzere, 6363 Sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31.12.2012 tarih ve 28514 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2013

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 3 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi, kullanılması ve

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2011 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile benimsenen yeni kamu mali yönetimi; kamu kaynaklarının öncelikli kamu hizmetlerine

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU OCAK 2015 BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU Çağdaş bir kamu yönetimi sistemi oluşturmanın evrensel kuralları vardır.

Detaylı

2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu

2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler, Sosyal Güvenlik Kurumları ve Mahalli İdareler 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu HAZİRAN 2014 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu 1 2013

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU 2013 YILI FAALİYET RAPORU T.C C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE VE TARİH YÜKSEK KURUMU KURUMU 2013 YILI FAALİYET RAPORU Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu Hazırlayan : GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT www.gop.edu.tr 2 Müspet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatları seven, fikir

Detaylı

2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz,2009 2014 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN TÜM KAMUOYUNA DUYURU Üniversitemizin 2014 Yılı Ocak-Haziran Bütçe Uygulama

Detaylı