TC İZNİK KAYMAKAMLIĞI KAYNARCA İLK/ORTAOKULU STRATEJİK PLANI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TC İZNİK KAYMAKAMLIĞI KAYNARCA İLK/ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI"

Transkript

1 TC İZNİK KAYMAKAMLIĞI KAYNARCA İLK/ORTAOKULU STRATEJİK PLANI

2 T.C. İZNİK KAYMAKAMLIĞI KAYNARCA İLK/ORTAOKULU STRATEJİK PLANI BURSA 2015

3 Denebilir ki, hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız bir tek şeye ihtiyacımız var: Çalışkan olmak! Mustafa Kemal ATATÜRK I

4 SUNUŞ Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da milleti esaret ve sefalete terk eder. (Mustafa Kemal Atatürk) Bir milleti hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk haline getirecek olan eğitim, amaç ve hedefleri önceden belli olan, anlık kararlarla değil de belli bir strateji dâhilinde yürütülen eğitimdir. Mustafa Kemal Atatürk ün yukarıdaki sözünde vurguladığı eğitim de ancak planlı bir eğitimdir. Bu nedenle Kaynarca İlkokulu ve Ortaokulu Müdürlüğü olarak yılları arasında hedeflerimizi belirleyerek bu alanda çalışmalarımıza hız vereceğiz. Kaynarca İlkokulu ve Ortaokulu Müdürlüğü olarak bizler bilgi toplumunun gün geçtikçe artan bilgi arayışını karşılayabilmek için eğitim, öğretim, topluma hizmet görevlerimizi arttırmak istemekteyiz. Var olan değerlerimiz doğrultusunda dürüst, tarafsız, adil, sevgi dolu, iletişime açık, çözüm üreten, yenilikçi, önce insan anlayışına sahip bireyler yetiştirmek bizim temel hedefimizdir. Kaynarca İlkokulu ve Ortaokulu Müdürlüğü olarak stratejik planlama çalışmaları uzun süren bir çalışma sonucu ilk şeklini almış, varılan genel sonuçların sadeleştirilmesi Stratejik Plan Hazırlama Ekibi üyeleri tarafından yapılmıştır. Bu süreçte Müdürlüğümüzün amaçları, hedefleri, hedeflere ulaşmak için gerekli stratejiler, eylem planı ve sonuçta başarı veya başarısızlığın göstergeleri ortaya konulmuştur. Stratejik Plan' da belirlenen hedeflerimizi ne ölçüde gerçekleştirdiğimiz, plan dönemi içindeki her yılsonunda gözden geçirilecek ve gerekli revizyonların yapılması planlanmaktadır. II

5 Kaynarca İlkokulu ve Ortaokulu Müdürlüğü Stratejik Planı ( ) nda belirtilen amaç ve hedeflere ulaşmamızın Müdürlüğümüzün gelişme ve kurumsallaşma süreçlerine önemli katkılar sağlayacağına inanmaktayız. Planın hazırlanmasında emeği geçen Stratejik Plan Hazırlama Ekibi ne ve emeği geçen personelimize teşekkür ederim. Zeki ÖZBUDAK OkulMüdürü III

6 GİRİŞ Terimsel anlamıyla stratejik planlar, kamu idarelerinin; orta ve uzun vadeli amaçlarını, ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini ve bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren doküman olan tanımlanabilir. Daha sade bir ifadeyle stratejik planlama ise, bir kamu idaresinin; ne olduğu, ne yaptığı ve bunu niçin yaptığını şekillendirmek ve buna rehberlik etmek için temel kararlar üretmeye yönelik disiplinli bir çaba olarak tanımlanabilir. Kaynarca İlkokulu ve Ortaokulu Müdürlüğü Stratejik Planı, yıllarında beklentileri karşılamak ve dolayısıyla, niteliği arttırmak, üzere planlanmıştır. Stratejik plan hazırlama sürecinde kurumumuzun mevcut durumu değerlendirilmiş, kuruluş amacı dikkate alınarak misyon, vizyon ve ilke tespit çalışmaları yapılmış, paydaş görüşleri alınarak kurumumuzca değerlendirilip 4 yıllık amaç ve hedefler belirlenmiştir. Stratejik Plan Ekibi IV

7 İçindekiler Tablosu İÇİNDEKİLER SUNUŞ... II GİRİŞ... IV 1.BÖLÜM... 9 STRATEJİK PLANLAMA HAZIRLIK SÜRECİ A. Kaynarca İlkokulu ve Ortaokulu Stratejik Planlama Süreci B. Stratejik Plan Modeli BÖLÜM DURUM ANALİZİ A. TARİHİ GELİŞİM B. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ C. FAALİYET ALANLARI VE SUNULAN HİZMETLER D. PAYDAŞ ANALİZİ E. KURUM İÇİ VE KURUM DIŞI ANALİZ KURUM İÇİ ANALİZ KURUM YAPISI Kurullar Ve Komisyonlar FİZİKİ YAPI İNSAN KAYNAKLARI KURUM KÜLTÜRÜ TEKNOLOJİK DÜZEY MALİ KAYNAKLAR GZFT ANALİZİ KURUM DIŞI ANALİZ POLİTİK ETMENLER EKONOMİK ETMENLER SOSYAL ETMENLER TEKNOLOJİK ETMENLER YASAL (LEGAL) ETMENLER EKOLOJİK ETMENLER ÜST POLİTİKA BELGELERİ V

8 3. EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN SORUN VE GELİŞİM ALANLARI BÖLÜM GELECEĞE YÖNELİM A. MİSYON B. VİZYON C. TEMEL DEĞERLER D. STRATEJİK PLAN GENEL TABLOSU TEMA 1: EĞİTİM ÖĞRETİME ERİŞİM STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF PERFORMANS GÖSTERGELERİ STRATEJİLER TEMA 2: EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTE STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF PERFORMANS GÖSTERGELERİ STRATEJİLER STRATEJİK HEDEF PERFORMANS GÖSTERGELERİ STRATEJİLER STRATEJİK HEDEF PERFORMANS GÖSTERGELERİ STRATEJİLER TEMA 3: KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF PERFORMANS GÖSTERGELERİ STRATEJİLER STRATEJİK HEDEF PERFORMANS GÖSTERGELERİ STRATEJİLER BÖLÜM MALİYETLENDİRME VI

9 A. MALİYETLENDİRME B. STRATEJİK PLAN MALİYET TABLOSU BÖLÜM İZLEME VE DEĞERLENDİRME TABLOLAR Tablo 1. STRATEJİK PLAN ÜST KURULU Tablo 2. STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ EKLER Ek 1: İLÇE ONAY YAZISI ŞEKİLLER Şekil 1. STRATEJİK PLAN (SP) OLUŞUM ŞEMASI KISALTMALAR AB Avrupa Birliği EĞİTEP Eğitimcilerin Eğitimi Projesi FATİH Fırsatları Arttırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi GZFT Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler RAM Rehberlik ve Araştırma Merkezi VII

10 KURUM KİMLİK BİLGİSİ Kurum Adı Kaynarca İlkokulu ve Ortaokulu Kurum Statüsü Kamu Özel Kurumda Çalışan Personel Sayısı Yönetici : 3 Öğretmen : 7 Memur : - Hizmetli : - Öğrenci Sayısı 77 (İlkokul) 56 (Ortaokul) Öğretim Şekli Normal İkili KURUM İLETİŞİM BİLGİLERİ Kurum Telefonu / Fax Tel. : 0 (224) Faks : 0 (224) Kurum Web Adresi Mail Adresi Kurum Adresi Mahalle : Kaynarca Mahallesi Posta Kodu : İlçe : İznik İli : Bursa Kurum Müdürü Zeki ÖZBUDAK Kurum Müdür Yardımcıları Müdür Yard. 1 : Mehmet Ruşen ABLAY Müdür Yard. 2 : Selçuk KUNDAKÇI 8

11 1.BÖLÜM 9

12 STRATEJİK PLANLAMA HAZIRLIK SÜRECİ Kalkınma planları ve programlarında yer alan politika ve hedefler doğrultusunda, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasının, hesap verilebilirliği ve saydamlığı sağlamak üzere kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenlemek amacıyla çıkartılan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesinde; Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar denilmektedir sayılı kanunda öngörülen ve stratejik plan hazırlamakla yükümlü kamu idarelerinin, stratejik planlama sürecine yönelik usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanan, Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ve MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı nın 2010/14 sayılı genelgesinin yayınlanmasını müteakiben, müdürlüğümüz, stratejik planlama sürecini başlatmıştır. Kaynarca İlkokulu ve Ortaokulu Müdürlüğü nün Stratejik Planı yönetmeliklerde de belirtildiği üzere yıllarını kapsayacak şekilde hazırlanmıştır. A. Kaynarca İlkokulu ve Ortaokulu Stratejik Planlama Süreci Kaynarca İlkokulu ve Ortaokulu Müdürlüğü nün Stratejik Planı çalışmaları Stratejik Plan Üst Kurulu ve Stratejik Plan Ekibi oluşturulmasıyla başlamıştır. Okul Müdürü Zeki ÖZBUDAK başkanlığında ve tüm okul çalışanlarının katılarak yapılan Stratejik Planı Hazırlama Süreci toplantısında Stratejik Plan Üst Kurulu üyeleri ve Stratejik Plan Ekibi üyeleri seçilmiştir. Stratejik Plan Ekibi üyeleri tarafından müdür yardımcısı Selçuk KUNDAKÇI nın rehberliğinde yaptıkları toplantıda bir iş takvimi hazırlanmıştır. İş takvimine göre sırasıyla Stratejik Plan Ekibi üyeleri yaptıkları toplantılarda Durum Analizi, Geleceğe Yönelim ve Maliyetlendirme başlıklarını hazırlayarak Kaynarca İlkokulu ve Ortaokulu Müdürlüğü nün Stratejik Planı nı tamamlamışlardır. 10

13 STRATEJİK PLAN ÜST KURULU VE STRATEJİK PLAN EKİBİ STRATEJİK PLAN ÜST KURULU SIRA NO ADI SOYADI GÖREVİ 1 Zeki ÖZBUDAK OKUL /KURUM MÜDÜRÜ 2 Mehmet Ruşen ABLAY MÜDÜR BAŞYARDIMCISI / MÜDÜR YARDIMCISI 3 Muhsin SAĞLAM ÖĞRETMEN 4 Mehmet ÖZER OKUL AİLE BİRLİĞİ BAŞKANI 5 Mustafa ÖZDEMİREL OKUL AİLE BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SIRA NO ADI SOYADI GÖREVİ 1 Selçuk KUNDAKÇI MÜDÜR YARDIMCISI 2 Muhsin Sağlam ÖĞRETMEN 3 Esra BOZKURT ÖĞRETMEN 4 Mümin BULUT ÖĞRETMEN 5 Ahmet AKDAŞ ÖĞRETMEN 6 Muhsin SAĞLAM ÖĞRETMEN 7 Mehmet ÖZER GÖNÜLLÜ VELİ 8 Mustafa ÖZDEMİREL GÖNÜLLÜ VELİ B. Stratejik Plan Modeli Üst Politika Belgeleri Okul Durum Analizi Raporu Stratejik Planı SP Toplantıları ve SP Ekibi Çalışmaları İlçe MEM Stratejik Planı Kurul-Komisyon Önerileri Şekil 1: Stratejik Plan (SP) Oluşum Şeması 11

14 2. BÖLÜM 12

15 DURUM ANALİZİ Stratejik Plan Ekibi üyelerince Durum Analizi başlığında ihtiyaç duyulan bilgiler elektronik ortamda bir metin dosyasında tablolaştırılmıştır. Stratejik Plan Ekibi üyelerince tabloya ilgili veriler girilmiş ancak güncel bilgilere ulaşılamayan tablo verileri için okul idaresine başvurulmuştur. İlgili tablolar okul idaresi tarafından doldurularak Kaynarca İlkokulu ve Ortaokulu Müdürlüğü nün Stratejik Planı nda kullanılmak üzere Stratejik Plan Ekibi üyelerinin kullanımına sunulmuştur. A. TARİHİ GELİŞİM Okulumuz ilkokul binası olarak 1930 yılında yapılmıştır yılında eski bina yıkılarak yenisi yapılmıştır yılında okul bir tamir geçirmiştir. Bugünkü bina ise devlet vatandaş işbirliği ile 3 Aralık 1999 yılında hizmete sokulan bu bina ilk olarak 5 sınıflı, 2000 yılında da 8 sınıflı olarak hizmete girmiştir. Okulumuza Eğitim-Öğretim yılından itibaren yakın köy olan Karatekin Mahallesinden de taşımalı olarak öğrenci alınmıştır. B. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ Kalkınma planları ve programlarında yer alan politika ve hedefler doğrultusunda, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasının, hesap verilebilirliği ve saydamlığı sağlamak üzere kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenlemek amacıyla çıkartılan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesinde; Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değer- 13

16 lendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar denilmektedir. İznik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü nün tarih ve 2890 sayılı yazısını müteakiben müdürlüğümüz, stratejik planlama sürecini başlatmıştır. Kaynarca İlkokulu ve Ortaokulu Müdürlüğünün faaliyetlerini, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın ve 62. Maddeleri, MEB Kanunları (430, 222, ), 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 3. ve 9. maddesi, Kanun Hükmünde Kararname (KHK), Tüzük, Yönetmelik, Yönerge, Bakanlar Kurulu Kararı, Tebliğ, Usul ve Esaslar ile Genelgeler hükümleri kapsamında yürütmektedir. C. FAALİYET ALANLARI VE SUNULAN HİZMETLER Okulumuz aynı binada hem ilkokul hem de ortaokul olarak hizmet vermektedir. Bu bakımdan ilkokul müdürlüğü bünyesinde öğrenci kayıt, kabul işleri, öğrenci belgesi düzenleme işleri gibi temel faaliyetleri yürütmektedir. Bununla birlikte ortaokul müdürlüğü bünyesindeeğitim öğretim hizmetlerinin yanında kulüp çalışmaları, burs hizmetleri gibi çeşitli faaliyetleri yürütmektedir. Anasınıfı, ilkokul ve ortaokul olarka hizmet veren okulumuzun çeşitli faaliyetleri aşağıdaki tabloda sunulmuştur. OKULUMUZDA SUNULAN HİZMET LİSTESİ Öğrenci kayıt, kabul ve devam işleri Öğrenci başarısının değerlendirilmesi Sınav işleri Sınıf geçme işleri Öğrenim belgesi düzenleme işleri Personel işleri Öğrenci davranışlarının değerlendirilmesi Öğrenci sağlığı ve güvenliği Okul çevre ilişkileri Rehberlik Eğitim hizmetleri Öğretim hizmetleri Toplum hizmetleri Kulüp çalışmaları Diploma Sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler Burs hizmetleri Staj çalışmaları Hazırlama ve Yetiştirme Kursu Mezunlar (öğrenci) 14

17 OKUL FAALİYET ALANLARI FAALİYET ALANI: EĞİTİM FAALİYET ALANI: YÖNETİM İŞLERİ Hizmet 1 Rehberlik Hizmetleri Veli Öğrenci Öğretmen Aile Hizmet 1 Öğrenci işleri hizmeti Kayıt-Nakil işleri Devam-devamsızlık Sınıf geçme vb Burs işlemleri Öğrenci belgesi düzenleme Hizmet 2 Sosyal-Kültürel Etkinlikler Koro Satranç Hizmet 2 Öğretmen işleri hizmeti Derece terfi Hizmet içi eğitim Özlük hakları Hizmet 3 Spor Etkinlikleri Futbol Voleybol Atletizm FAALİYET ALANI: ÖĞRETİM FAALİYET ALANI: MESLEK EDİNDİRME Hizmet 1 Müfredatın işlenmesi Tüm Dersler Hizmet-1 Staj Hizmetleri Anasınıfı bünyesinde stajer öğrenci kabulü Hizmet 2 Kurslar Yetiştirme Kursları Hazırlama Kursları Etüd 15

18 SIRA NO FAALİYETLER FAALİYETLERİN DAYANDIĞI MEVZUAT AYRILAN MALİ KAYNAK MEVCUT İNSAN KAYNAĞI DEĞERLENDİRME 1 EĞİTİM sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları yönetmeliği 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Yetersiz Yeterli Güçlendirilmeli 2 YÖNETİM İŞLERİ sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları yönetmeliği 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Yetersiz Yeterli Güçlendirilmeli 3 ÖĞRETİM sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları yönetmeliği 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Yetersiz Yetersiz Güçlendirilmeli 4 MESLEK EDİNDİRME sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları yönetmeliği 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Yeterli Yeterli Aynı Kalmalı D. PAYDAŞ ANALİZİ Paydaşlar, kurumumuzun sağladığı ürün ve hizmetlerden yararlanan, faaliyetlerinden doğrudan ve dolaylı bir şekilde etkilenen veya kurumumuzu etkileyen kişi, grup ve kurumlardır. Kaynarca İlkokulu ve Ortaokulu Müdürlüğü nün hizmetleri ile ilgisi olan, kurumdan

19 doğrudan veya dolaylı, olumlu ya da olumsuz yönde etkilenen veya kurumu etkileyen kişi, grup veya kurumları belirlemek üzere kurumun iç ve dış paydaşları belirlenmiştir. 1. İç Paydaşlar: Kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş içindeki kişi, grup veya kurumlardır. 2. Dış Paydaşlar: Kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen, kuruluş dışındaki kişi, grup veya kurumlardır. Dış Paydaşları temel ortak ve stratejik ortak olarak ayırmakta fayda vardır. a. Temel Ortaklar, kurumun faaliyetlerini yürütürken hiçbir zaman ayrılamayacağı, işbirliği yapmak zorunda olduğu paydaşlarıdır. b. Stratejik Ortaklar, kurumun vizyonuna ulaşabilmesi için gönüllü olarak işbirliği yaptığı paydaşlarıdır. Bu tanımlamalar çerçevesinde gruplandırılan paydaşlar aşağıda tablolaştırılmıştır. İÇ PAYDAŞLAR DIŞ PAYDAŞLAR Öğretmenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Öğrenciler İlçe Belediye Başkanlığı Okul Yardımcı Hizmetliler Veliler Okul Aile Birliği Mahalle Muhtarlığı Mahalle Sağlık Ocağı

20 İÇ PAYDAŞ DIŞ PAYDAŞ HİZMET ALAN Sonuç PAYDAŞ ANALİZİ MATRİSİ PAYDAŞLAR İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İlçe Belediye Başkanlığı X X NEDEN PAYDAŞ Amaçlarımıza Ulaşmada Destek İçin İş birliği İçinde Olmamız Gereken Kurum Amaçlarımıza Ulaşmada Destek İçin İş birliği İçinde Olmamız Gereken Kurum Veliler X X Doğrudan ve Dolaylı Hizmet Alan Okul Aile Birliği X X Amaçlarımıza Ulaşmada Destek İçin İş birliği İçinde Olmamız Gereken Kurum Öğretmenler X X Amaçlarımıza Ulaşmada En Etkin Rol Paydaşın Kurum Faaliyetlerini Etkileme Derecesi Paydaşın Taleplerine Verilen Önem Tam 5" "Çok 4", "Orta 3", "Az 2", "Hiç 1" 1,2,3 İzle 4,5 Bilgilendir 1,2,3 Gözet 4,5 Birlikte Çalış 5 5 Bilgilendir, Birlikte çalış 3 3 İzle, Gözet 4 4 Bilgilendir, Birlikte çalış 5 5 Bilgilendir, Birlikte çalış 5 5 Bilgilendir, Birlikte çalış Öğrenciler X X Varoluş sebebimiz 5 5 Bilgilendir, Birlikte Çalış Yardımcı Hizmetliler X X Amaçlarımıza Ulaşmada Etkin Rol 4 5 Bilgilendir, Birlikte Çalış Mahalle Muhtarı X X Amaçlarımıza Ulaşmada Destek İçin İş birliği İçinde Olmamız Gereken Kurum Sağlık Ocağı X X Amaçlarımıza Ulaşmada Destek İçin İş birliği İçinde Olmamız Gereken Kurum 1 2 İzle, Gözet 2 4 İzle, Birlikte Çalış

21 E. KURUM İÇİ VE KURUM DIŞI ANALİZ Kaynarca İlkokulu ve Ortaokulu Müdürlüğü Stratejik Planı hazrılanırken Kurum İçi Analiz bölümünde kurumun fiziki yapısı, personel durumunu bildiren beşeri yapısı, teknolojik ekipmanları ve mali yapısı gibi başlıklara yer verilmiştir. Kurum Dışı Analiz bölümünde ise kurumumuz üzerinde etkisi bulunan politik, ekonomik, sosyal ve yasal etmenler gibi başlıklara yer verilmiştir. 1. KURUM İÇİ ANALİZ Bu bölümde kurumun teşkilat şemasına yer verilirken, kurum içinde belirlenen kurul ve komisyonlar liste halinde sunulmuştur. 1.1.KURUM YAPISI MÜDÜR Okul-Aile Birliği Müdür Yrd. Müdür Yrd. Büro Hizmetleri Öğrenci İşleri Personel Özlük İşleri Yardımcı Hizmetler Sınıf Öğret. Branş Öğret

22 Kurullar Ve Komisyonlar Öğretmenler Kurulu Zümre Öğretmenler Kurulu Şube Öğretmenler Kurulu Öğrenci Kurulu ve Okul Meclisleri Okul Gelişim Yönetim Ekibi Satın Alma Komisyonu Muayene ve Kabul Komisyonu Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu Okul-Aile Birliği Denetleme Kurulu Törenler ve Kutlama Komisyonu Öğretmenler kurulu; okul müdürünün başkanlığında müdür yardımcıları ile bütün öğretmenler ve okul rehber öğretmenleri ile ilköğretim kurumunun özelliği dikkate alınarak kurumda görevli uzman ve usta öğreticilerden oluşur. Zümre öğretmenler kurulu ilkokullarda aynı sınıfı okutan sınıf öğretmenleri ve varsa alan öğretmenlerinden, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında ise alan öğretmenlerinden oluşur. Şube öğretmenler kurulu, ilkokul 4 üncü sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında aynı şubede ders okutan öğretmenler ile okul rehber öğretmeninden oluşur. Öğrenci kurulu ilkokul, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında okulun tüm öğrencileri tarafından kendi aralarından seçilen başkan ve ikinci başkan ile şubelerden seçilen birer temsilciden oluşur. Bu kurula, öğretmenler kurulu tarafından seçilen bir öğretmen rehberlik eder. Öğrenci meclisi, birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan ilkokulların dışındaki ilkokul, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında kurulur. Meclis, şube temsilcilerinden oluşur. Meclisin ilk toplantısında üyeler arasından okul meclisi temsilcisi seçilir. Öğrenci kurul başkanının katıldığı kurullara bu temsilci de katılır. Okul Gelişim Yönetim Ekibi (OGYE) Üyeleri 1. Okul Müdürü 2. Okul Müdür Yardımcısı/Yardımcıları, 3. Öğretmen (en az iki) 4. Rehber Öğretmen 5. Destek Personeli (hizmetli, memur) 6. Veli (en az iki) 7. Öğrenci (en az iki) 8. Okul Aile Birliği Başkanı Sivil Toplum Örgütlerinden Seçilen Bir Temsilci 11. Muhtar (Kaynak: Planlı Okul Gelişim Modeli Kitabı MEB. Ankara 2007) Satın alma komisyonu, ihtiyaç duyulan ilköğretim kurumlarında müdür veya müdür yardımcısının başkanlığında okul müdürlüğünce yapılacak satın alma işlerini düzenlemek ve yürütmek üzere öğretmenler kurulunda seçilecek üç öğretmen ve muhasebeden sorumlu bir memurdan oluşturulur. Okul müdürlüklerince yapılan mal ve hizmet alımlarında Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri göz önünde bulundurularak muayene ve kabul komisyonu kurulur. Bu komisyon, müdür başyardımcısı veya müdür tarafından görevlendirilecek bir müdür yardımcısının başkanlığında öğretmenler kurulunca bir yıl için seçilen bir öğretmen, ambar memuru, taşınır mal kayıt ve kontrol memuru, varsa sağlık personeli ve bir nöbetçi öğretmenden oluşur. Ana sınıfı bulunan okullarda okul öncesi öğretmenlerinden de bu komisyona bir üye seçilir. Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu; müdür başyardımcısı, müdür başyardımcısı bulunmayan okullarda müdür yardımcısının başkanlığında öğretmenler kurulunca seçilen birer sınıf ve birer şube rehber öğretmeninden bir asil, bir yedek üye, bir okul rehber öğretmeni ile okul-aile birliği başkanı ve öğrenci kurulu başkanından oluşturulur. Okul-Aile Birliği Denetleme Kurulu; genel kurulca seçilen bir veli ve öğretmenler kurulunca seçilen iki öğretmen olmak üzere üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Asıl üyeler genel kuruldan sonraki ilk hafta içinde toplanır ve üyeler arasından bir başkan seçerek görev ve iş bölümü yapar. Tören programı her okulda, müdür veya görevlendireceği bir müdür yardımcısının başkanlığında en az iki öğretmen ve bir öğrenci temsilcisinden oluşturulan komisyonca hazırlanır ve uygulanır

23 Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonu Okullarda Şiddetin Önlenmesi Çalışma Ekibi Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu, okul müdürünün başkanlığında; müdür yardımcıları, rehberlik ve psikolojik danışma servisi psikolojik danışmanları, sınıf rehber öğretmenlerinden her sınıf seviyesinden seçilecek en az birer temsilci, disiplin kurulundan bir temsilci, okul-aile birliğinden bir temsilci, okul öğrenci temsilcisinden oluşur. Müdür, okul/kurum çalışma ekibini oluşturarak, çalışmaların aksamaması için ihtiyaç duyulan personeli Millî Eğitim Müdürlüğüne bildirecektir FİZİKİ YAPI Okul/Kurumun Fiziki Altyapısı: Fiziki Mekân Var Yok Adedi İhtiyaç Öğretmen Çalışma Odası X Ekipman Odası Kütüphane X Bilgisayar laboratuvarı X Yemekhane X Spor Alanları X Çok Amaçlı Salon - X 0 1 Kantin X Fen Bilgisi Laboratuvarı X Arşiv X İNSAN KAYNAKLARI 2014 Yılı Kurumdaki Mevcut Yönetici Sayısı: Sıra No Görevi Erkek Kadın Toplam 1 Müdür Müdür Yrd

24 Kurum Yöneticilerinin Eğitim Durumu: Eğitim Düzeyi 2014 Yılı İtibari İle Kişi Sayısı % ÖnLisans 0 0 Lisans 2 66,6 Yüksek Lisans 1 33,3 İdari Personelin Hizmet Süresine İlişkin Bilgiler: Hizmet Süreleri Kişi Sayısı 1-3 Yıl Yıl Yıl Yıl Yıl üzeri 2 İdari Personelin Katıldığı Hizmet-İçi Eğitim Programları: Adı ve Soyadı Görevi Katıldığı Çalışmanın Adı Zeki ÖZBUDAK Müdür Yöneticilik Formasyonu Kazandırma Kursu Okul Müdürlüğü (I. Kademe) Yöneticilik Formasyonu Kazandırma Kursu Okul Müdürlüğü (II. Kademe) Çalışanların Temel İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi Kursu Rehberlik Hizmetleri Semineri Fen Bilimleri Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar Semineri Özel Eğitim Semineri İlk Yardım-İlk Müdahale Semineri Öğrenen Lider Öğretmen Semineri

25 Ekolojik Okur Yazarlık Semineri Çözüm Odaklı İletişim Semineri Bilgisayar Donanımı Ve Web Tasarımı Kursu Powerpoint Ve Publisher Kursu İntel Öğretmen Programı Kursu Adaylık Eğitimi Kursu (II.Grup Hazırlayıcı Eğitim) Eğitimde Fatih Projesi Teknoloji Ve Liderlik Eğitimi Kursu Mehmet Ruşen ABLAY Müdür Yardımcısı Çalışanların Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Kursu Rehberlik Anlayışı Kazandırma Semineri Web tabanlı Başvuru Semineri İlk yardım-ilk Müdahale Semineri Özel Eğitim Semineri Uygulamalı Proje Üretim Teknikleri Semineri Powerpoint ve Publisher Kullanımı Kursu İleri Bilgisayar Kursu Temel İlkyardım Kursu Adaylık Eğitimi Kursu (ıı.grup hazırlayıcı eğitim) Selçuk KUNDAKÇI Müdür Yardımcısı Çalışanların Temel İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi Kursu Hızlı okuma teknikleri Yeşil Kutu Semineri Etik Eğitimi Semineri Web Tabanlı İçerik Geliştirme Kursu 2015 Yılı Kurumdaki Mevcut Öğretmen Sayısı: Sıra No Branşı Erkek Kadın Toplam 1 Okul Öncesi Öğretmeni Sınıf Öğretmeni Türkçe Öğretmeni Matematik Öğretmeni Fen Bilimleri Öğretmeni Sosyal Bilgiler Öğretmeni İngilizce Öğretmeni

26 8 Din Kültürü ve Ahl. Bilg. Öğr Beden Eğitimi Öğretmeni Bilişim Teknolojileri Öğr TOPLAM Öğretmenlerin Eğitim Durumu: Eğitim Düzeyi 2015 Yılı İtibari İle Kişi Sayısı % ÖnLisans 0 0 Lisans Yüksek Lisans 0 0 Öğretmenlerin Yaş İtibari ile Dağılımı: Yaş Düzeyleri Kişi Sayısı Öğretmenlerin Hizmet Süreleri: Hizmet Süreleri Kişi Sayısı 1-3 Yıl Yıl Yıl Yıl Yıl üzeri

27 Öğretmenlerin Katıldığı Hizmet-içi Eğitim Programları: Adı ve Soyadı Branşı Katıldığı Çalışmanın Adı Mümin BULUT Okul Öncesi Öğretmeni Temel Eğitim Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Ve Eğitimi Çalışmaları Yüz Yüze Eğitim Semineri Çalışanların Temel İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi Kursu Ekolojik Okur Yazarlık Semineri Okul Öncesi Eğitim Programının Tanıtımı Semineri Adaylık Eğitimi Kursu (Iı.Grup Temel Eğitim) Adaylık Eğitimi Kursu (Iı.Grup Hazırlayıcı Eğitim) Kadriye BÜLBÜL Sınıf Öğretmeni Çalışanların Temel İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi Kursu Çevreye Uyum Semineri Özel Eğitim Semineri İlk Yardım-İlk Müdahale Semineri Okul Sağlığı Semineri Topyekün Sivil Savunma Hizmetleri Eğitimi Semineri Öğrenen Lider Öğretmen Semineri Ekolojik Okur Yazarlık Semineri Okul Tabanlı Afet Eğitimi (Adım II) Okul Sorumlusu Semineri Adaylık Eğitimi Kursu (Sözleşmeli Öğretmen II.Grup Temel Eğitim) Adaylık Eğitimi Kursu (Sözleşmeli Öğretmen II.Grup Hazırlayıcı Eğitim) Serdar PETEKKAYA Sınıf Öğretmeni Temel Eğitim Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Ve Eğitimi Çalışmaları Yüz Yüze Eğitim Semineri Çalışanların Temel İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi Kursu Çevreye Uyum Semineri İlk Yardım-İlk Müdahale Semineri Okul Sağlığı Semineri Topyekün Sivil Savunma Hizmetleri Eğitimi Semineri Ekolojik Okur Yazarlık Semineri Adaylık Eğitimi Kursu (Sözleşmeli Öğretmen II.Grup Temel Eğitim) Adaylık Eğitimi Kursu (Sözleşmeli Öğretmen II.Grup Hazırlayıcı Eğitim) Ahmet AKDAŞ Sınıf Öğretmeni Temel Eğitim Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Ve Eğitimi Çalışmaları Yüz Yüze Eğitim Semineri Çalışanların Temel İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi Kursu Ekolojik Okur Yazarlık Semineri

28 Adaylık Eğitimi Kursu (II.Grup Temel Eğitim) Adaylık Eğitimi Kursu (II.Grup Hazırlayıcı Eğitim) Özlem ÇEBİ Sınıf Öğretmeni Temel Eğitim Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Eğitimi Ve Yüzyüze Eğitim Çalışmaları Semineri Temel Eğitim Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Eğitimi Ve Uzaktan Eğitim Çalışmaları Semineri Çalışanların Temel İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi Kursu Çevreye Uyum Eğitimi Semineri-Ertelendi Okullarda İlk Yardım İlk Müdahale Semineri Özel Eğitim Semineri Rehberlik Ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Semineri Semineri Nlp İle Eğitimde Bireysel Gelişim Semineri Bu Benim Eserim Proje Çalışmaları Semineri Temel Eğitim Kursu-Ertelendi Hazırlayıcı Eğitim Kursu Muhsin SAĞLAM Türkçe Öğrt. Temel Eğitim Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Ve Eğitimi Çalışmaları Yüz Yüze Eğitim Semineri Çalışanların Temel İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi Kursu Özel Eğitim Semineri Uygulamalı Türkçe Yeni Müfredat Paylaşım Semineri İlköğretim Kurumları Standartları Semineri Ekolojik Okur Yazarlık Semineri Adaylık Eğitimi Kursu (4.Grup Temel Eğitim) Adaylık Eğitimi Kursu (4.Grup Hazırlayıcı Eğitim) Esra BOZKURT Sosyal Bilgiler Öğrt. Çalışanların Temel İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi Kursu Çevreye Uyum Eğitimi Semineri Öğrenen Lider Öğretmen Semineri Ekolojik Okur Yazarlık Semineri 2014 Yılı Kurumdaki Mevcut Hizmetli/ Memur Sayısı: Sıra No Görevi Erkek Kadın Eğitim Durumu Hizmet Yılı Toplam 1 Memur Hizmetli Sözleşmeli İşçi 0 1 Ortaokul

29 4 Sigortalı İşçi 0 1 İlkokul 3 1 Çalışanların Görev Dağılımı (Örnek) S.NO UNVAN GÖREVLERİ 1 Okul müdürü Okul müdürü; Ders okutmak Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, program ve emirlere uygun olarak görevlerini yürütmeye, Okulu düzene koyar Denetler. 2 Müdür yardımcısı Müdür yardımcıları Okulun amaçlarına uygun olarak yönetilmesinden, değerlendirilmesinden ve geliştirmesinden sorumludur. Okul müdürü, görev tanımında belirtilen diğer görevleri de yapar. Ders okutur Okulun her türlü eğitim-öğretim, yönetim, öğrenci, personel, tahakkuk, ayniyat, yazışma, sosyal etkinlikler, yatılılık, bursluluk, güvenlik, beslenme, bakım, nöbet, koruma, temizlik, düzen, halkla ilişkiler gibi işleriyle ilgili olarak okul müdürü tarafından verilen görevleri yapar Müdür yardımcıları, görev tanımında belirtilen diğer görevleri de yapar. 3 Öğretmenler İlköğretim okullarında dersler sınıf veya branş öğretmenleri tarafından okutulur. Öğretmenler, kendilerine verilen sınıfın veya şubenin derslerini, programda belirtilen esaslara göre plânlamak, okutmak, bunlarla ilgili uygulama ve deneyleri yapmak, ders dışında okulun eğitim-öğretim ve yönetim işlerine etkin bir biçimde katılmak ve bu konularda kanun, yönetmelik ve emirlerde belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler. Sınıf öğretmenleri, okuttukları sınıfı bir üst sınıfta da okuturlar. İlköğretim okullarının 4 üncü ve 5 inci sınıflarında özel bilgi, beceri ve yetenek isteyen; beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar, din kültürü ve ahlâk bilgisi, yabancı dil ve bilgisayar dersleri branş öğretmenlerince okutulur. Derslerini branş öğretmeni okutan sınıf öğretmeni, bu ders saatlerinde yönetimce verilen eğitim-öğretim görevlerini yapar. Okulun bina ve tesisleri ile öğrenci mevcudu, yatılı-gündüzlü, normal veya ikili öğretim gibi durumları göz önünde bulundurularak okul müdürlüğünce düzenlenen nöbet çizelgesine göre öğretmenlerin, normal öğretim yapan okullarda gün süresince, ikili öğretim yapan okullarda ise kendi devresinde nöbet tutmaları sağlanır. Yönetici ve öğretmenler; Resmî Gazete, Tebliğler Dergisi, genelge ve duyurulardan elektronik ortamda yayımlananları Bakanlığın web sayfasından takip eder

30 Elektronik ortamda yayımlanmayanları ise okur, ilgili yeri imzalar ve uygularlar. 9. Öğretmenler dersleri ile ilgili araç-gereç, laboratuar ve işliklerdeki eşyayı, okul kütüphanesindeki kitapları korur ve iyi kullanılmasını sağlarlar. 4 Yardımcı hizmetler personeli Yardımcı hizmetler sınıfı personeli, okul yönetimince yapılacak plânlama ve iş bölümüne göre her türlü yazı ve dosyayı dağıtmak ve toplamak, Başvuru sahiplerini karşılamak ve yol göstermek, Hizmet yerlerini temizlemek, Aydınlatmak ve ısıtma yerlerinde çalışmak, Nöbet tutmak, Okula getirilen ve çıkarılan her türlü araç-gereç ve malzeme ile eşyayı taşıma ve yerleştirme işlerini yapmakla yükümlüdürler. Bu görevlerini yaparken okul yöneticilerine ve nöbetçi öğretmene karşı sorumludurlar. 5 Kaloriferci Kaloriferci, kalorifer dairesi ve tesisleri ile ilgili hizmetleri yapar. Kaloriferin kullanılmadığı zamanlarda okul yönetimince verilecek işleri yapar. Kaloriferci, okul müdürüne, müdür yardımcısına ve nöbetçi öğretmene karşı sorumludur. Müdürün vereceği hizmete yönelik diğer görevleri de yapar 1.3 KURUM KÜLTÜRÜ Kurum kültürünü oluşturmak adına tüm çalışanların stratejik planlama ve yönetim süreçlerini özümsemesi sağlanarak kurum değerlerinin ve ilkelerinin hizmet sunumuna yansıtılmasına gayret gösterilmektedir. 1.4 TEKNOLOJİK DÜZEY Kurumumuz teknolojik altyapı bakımından yeterli düzeydedir. Her sınıfta projeksiyon ve bilgisayar ekipmanı bulunmaktadır. Öğretmenler kurum bünyesindeki tüm yazıcıları ortak kullanabilmekte ve sınıflardaki teknolojik donanım faal olarak kullanılmaktadır. Ancak gelişen teknolojiler ve mevcut donanımın zamanla kullanıma bağlı yıpranmasından dolayı sorunlar ortaya çıkabilmektedir

31 Okul/Kurumun Teknolojik Altyapısı: Araç-Gereçler İhtiyaç Bilgisayar Yazıcı Tarayıcı Projeksiyon İnternet bağlantısı Var Var Var Var Fen Laboratuvarı Bilgisayar Lab Fax Fotoğraf makinesi Okul/kurumun İnternet sitesi Personel/ adresi oranı %100 %100 %100 %

32 1.5 MALİ KAYNAKLAR Okul/Kurum Kaynak Tablosu: Kaynaklar Okul aile Birliği 5000 TL 4500 TL 4500 TL 4500 TL 4000 TL 4000 TL Kira Gelirleri TL TL TL TL TL TL TOPLAM TL TL TL TL TL TL Okul/Kurum Gelir-Gider Tablosu: YILLAR HARCAMA KALEMLERİ GELİR GİDER GELİR GİDER GELİR GİDER Temizlik 750 TL 750 TL 750 TL Küçük onarım 500 TL 500 TL 1000 TL Bilgisayar harcamaları 500 TL 500 TL 750 TL Büro makinaları harcamaları TL 500 TL TL 750 TL TL 1000 TL Sosyal faaliyetler 500 TL 500 TL 500 TL Kırtasiye 2000 TL 2000 TL 2000 TL Sigortalı Personel 9000 TL 9000 TL 9000 TL GENEL TL TL TL TL TL TL 1.6 GZFT ANALİZİ SWOT analizi, güçlü ve güçsüz yanlarınızı görmenizi, gelecekte sizi bekleyen fırsatlar ve tehditlere karşı hazırlığınızı bugünden yapmanızı sağlar

33 GÜÇLÜ YÖNLER EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİM EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTE KURUMSAL KAPASİTE 1. Okullarda seçmeli derslerin ihtiyaca göre ayarlanabilmesi 1. Derslik başına düşen öğrenci sayısının az olması. 2. Değişimi yönetebilen liderlik özelliklerine sahip genç personelin bulunması. 1. Her derslikte teknolojik altyapının güçlü olması, 2. Kurum içi iletişimin iyi olması 3. Okul pesoneli ile okul idarecileri arasında iyi iletişim ZAYIF YÖNLER EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİM EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTE KURUMSAL KAPASİTE 1. Öğrencilerin motivasyon eksikliği 1. Bazı velilerin öğrenci ve okullara karşı ilgisiz olması 1. Norm olmasına rağmen kadrolu öğretmen eksikliği 2. Okul idaresi, öğretmenlerin veliler arasında iletişim eksikliğinin olması. 2. Öğretmen sirkülasyonun fazla olması FIRSATLAR EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİM EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTE KURUMSAL KAPASİTE 1. Hayırsever desteği 2. Eğitime verilen önemin artması 1. İznik in tarihi, kültürel ve turistik bir yerleşim yeri olması 2. Genç nüfusun fazla olması 3. Kaymakamımız eğitime duyarlı olması 1. Toplumsal değerlere duyarlı insanların olması 2. Teknolojik altyapıdaki gelişmenin eğitimde uygulanabilir olması 3. Tarihi, doğal ve kültürel yapının zengin olması TEHDİTLER EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİM EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTE KURUMSAL KAPASİTE 1. Taşınan merkezlerdeki öğrencilerin okul öncesinden yararlanmama durumu 2. Parçalanmış ailelerin fazlaca olması 3. Öğrenciler arasında zararlı alışkanlıkların yaygınlaşıyor olması 1. Sınav merkezli bir eğitim anlayışının ağırlıklı olması 1. Aileler arasında sosyolojik, ekonomik ve kültürel farklılıklar. 2. Sosyal ağlar, internet, TV vs. öğrencileri ve toplumu ahlaki yönden tehdit etmesi 3. Tarımsal üretimde aile gelirlerinin mevsim şartlarına göre değişiklik göstermesi 2. Kanunların ve MEB mevzuatının sık değişmesi 3. Alo 147 nin ve BİMER in amacı dışında kullanılması 4. Öğretmenlik mesleğinin hak ettiği itibarı kaybetmesi 5. Eğitim politikalarına sendikaların olumsuz müdahalesi

34 Kaynarca İlkokulu ve Ortaokulu Müdürlüğü nün Stratejik Planı hazırlık sürecinde yapılan GZFT analizinde yer alan güçlü yönlerimiz, zayıf yönlerimiz, fırsatlarımız ve tehditlerimizin Stratejik Planı hazırlık sürecine kadar nasıl bir değişim ve gelişim gösterdiği incelenmiştir. Güçlü yönlerimizden biri olan derslik başına düşen öğrenci sayısının az olması ve bunun eğitim ortamında da önemli etkilerinin olduğu dikkat çekmektedir; ancak tarım faaliyetlerden elde edilen gelirler, belli bir yaş gurubunun eğitimini olumsuz etkilemiştir Stratejik Planı GZFT analizinde, tehdit olarak tespit edilen Öğrenciler arasında zararlı alışkanlıkların yaygınlaşıyor olmasıyla ilgili, okullarımızda ilçe emniyet güçleri tarafından madde bağımlılığı ve şiddete yönelik olarak öğrenci, öğretmen ve velilerimizi bilinçlendirmek için eğitimler düzenlenmektedir. Ayrıca zayıf yönlerimizin başında gelen okulumuzda görevli personelin sıkça değişiyor olması önemli bir sorun oluşturmaktadır. Norm kadro olmasına rağmen mahalle okula olmamızdan dolayı kadrolu öğretmen ihtiyacımız her yıl tekrarlanmaktadır. Ücretli öğretmenlerin yıllık ve dönemlik değişiyor olması süreklilik isteyen eğitim çalışmalarında istikrar sağlanmasına engel olmaktadır. 2. KURUM DIŞI ANALİZ Bu bölümde kurumumuzu ilgilendiren politik, ekonomik, sosyal, teknolojik, yasal ve ekolojik etmenler ile üst politika belgelerine yer verilmiştir. 2.1 POLİTİK ETMENLER Okulumuza doğrudan eğitim yatırımlarına ayrılan payın yetersizliği, İlköğretim ve ortaöğretimde ücretsiz ders kitabı dağıtımı uygulamasının başlatılması, 2.2 EKONOMİK ETMENLER Ailelerin gelir düzeyinin tarımsal faaliyetlere bağlı olması, Tarımsal faaliyetlerden elde edilen verimin, iklim koşullarına bağlı olarak düzensiz olması

35 2.3 SOSYAL ETMENLER Eğitime olan duyarlılığın artması, Vatandaşın her şeyi devletten bekliyor oluşu, Köklü bir tarih ve kültürel mirasa sahip olması, Çağımızdaki teknolojik ve sosyal değişime paralel olarak aile ve toplum yapısının değişikliğe uğraması, Kırsaldan kentlere artan göçler nedeniyle öğrenci nüfusunun dengesiz dağılımı. 2.4 TEKNOLOJİK ETMENLER Medyanın neslin gelişimini olumsuz etkileyen yayınlarının olması, Teknolojiyi kullanırken amaca yönelik olmayan kullanımından kaynaklanan tehditler, Teknolojinin sağladığı yeni öğrenme ve etkileşim olanakları, Gelişmiş iletişim teknolojilerinin okuma alışkanlığını olumsuz etkilemesi. 2.5 YASAL (LEGAL) ETMENLER 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun uygulanmaya başlanmış olması, Mevzuat değişiklikleri. 2.6 EKOLOJİK ETMENLER Olumsuz iklim şartlarında aile gelirinin büyük bir bölümünü oluşturan tarımsal faaliyetlerden elde edilen gelirin azalması, Bilinçsiz tarım faaliyetleri nedeni ile tarım arazilerinin verimsizleşmesi, Çevreye olan duyarlılığın düşük seviyede olması ÜST POLİTİKA BELGELERİ ÜST POLİTİKA BELGELERİ sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2 İznik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı 3 İznik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı

36 3. EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN SORUN VE GELİŞİM ALANLARI Eğitim talebi olan her bireyin eşit şartlarda eğitim imkânlarından faydalanması çok önemlidir. Vizyonumuza ulaşmak için Kaynarca İlkokulu ve Ortaokulu Müdürlüğü olarak stratejik plan hazırlık sürecinde yapılan kurum içi ve kurum dışı analizler, üst politika analizi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü strateji ve politikalarının ışığında sorun alanlarımızı belirledik. Bu bağlamda 2012 yılında zorunlu eğitimin 12 yıla çıkmasıyla okullaşma oranlarımızı, eğitimin her kademesinde artırmamız gerekmektedir. Eğitim süreci içinde olan herkesin eğitimini tamamlaması da önceliklerimizdendir. Örgün eğitim içinde bulunan bireylerin okula devamlarının sağlanması ve motivasyonları da dikkate alınmaktadır. Temalara Göre Sorun/Gelişim Alanları 1. Eğitim ve Öğretime Erişimde 5 2. Eğitim ve Öğretimde Kalitede 6 3. Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi 7 olmak üzere toplam 18 sorun/gelişim alanı tespit edilmiştir. EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİM EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTE KURUMSAL KAPASİTE 1. Okul öncesi eğitimde okullaşma 2. İlkokulda devamsızlık 3. Ortaokulda devamsızlık 4. Taşımalı eğitim 5. Özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin uygun eğitime erişimi 1. Okul sağlığı ve hijyen 2. Yıl sonu başarı ortalamaları 3. Örgün ve yaygın eğitimi destekleme ve yetiştirme kursları 4. Zararlı alışkanlıklar 5. Şiddetin önlenmesi 6. Eğitim öğretim sürecinde sanatsal, sportif ve kültürel faaliyetler 1. İnsan kaynakları planlaması ve istihdamı 2. İnsan kaynağının genel ve meslekî yetkinliklerinin geliştirilmesi 3. Çalışma ortamları ile sosyal, kültürel ve sportif ortamların iş motivasyonunu sağlayacak biçimde düzenlenmesi 4. Okul ve kurumların fizikî kapasitesi 5. Okul ve kurumların sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyet alanları 6. Okul ve kurumların donatım ve teknolojik alt yapısı 7. Hizmet binalarının fizikî kapasitesi

37 3.BÖLÜM

38 GELECEĞE YÖNELİM Geleceğe yönelim bölümü, durum analizi yapıldıktan sonra stratejik planın misyon, vizyon, temel değerler ile stratejik amaç ve stratejik hedeflerinin bulunduğu, nereye ulaşmak istediğimizi açıkladığımız bölümdür. Kurumumuzun misyon, vizyon ve temel değerleri, Stratejik Planlama Ekibi nin ortak görüşleriyle belirlenmiştir. Ayrıca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün Stratejik Planı dikkate alınarak planımızın geleceğe yönelim bölümü oluşturulmuştur. A. MİSYON Kaynarca İlkokulu ve Ortaokulu olarak misyonumuz, Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda, bilimsel gelişmelere açık, milli değerlerimize ve kültürümüze sahip çıkan; farklı kültürlere, hak ve sorumluluklara saygılı, bilim ve teknolojiyi yakından izleyen, araştıran, uygulayan, üretken, sorumluluklarının bilincinde, çağdaş uygarlık düzeyinde yeniliklere sahip nesiller yetiştirmektir. B. VİZYON Kaynarca İlkokulu ve Ortaokulu Müdürlüğü olarak; çalışmalarıyla öncelikle il daha sonra ülke düzeyinde bir adım önde ve önce olabilmek C. TEMEL DEĞERLER Millî ve manevî değerleri gözetmek Çözüm odaklı yönetim anlayışı Güçlü iletişim Teknolojiye uyum İnsana saygı ve güven Kaliteli hizmet anlayışı Görev ve sorumluluk bilinci Etkin ve verimli kaynak kullanımı Mükemmellik ve sürekli gelişim Sevgi ve hoşgörü

39 KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTENİN ARTTIRILMASI EĞİTİM ÖĞRETİME ERİŞİM D. STRATEJİK PLAN GENEL TABLOSU TEMA-1 STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEFLER Stratejik Amaç 1 Bireylerin hakkı olan örgün ve yaygın eğitim süreçlerine erişmelerini ve tamamlamalarını sağlayacak imkânlar hazırlamak. Stratejik Hedef 1.1 Bütün bireylerin eğitime erişimlerini ve eğitimlerini tamamlamalarını sağlamak. TEMA-2 STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEFLER Stratejik Amaç 2 Eğitim ve öğretim süreçlerindeki bireylerin akademik başarı ve öğrenme kazanımlarını artırarak ulusal ve uluslararası düzeyde istihdam edilmelerini sağlayıcı çalışmalar yapmak. Stratejik Hedef 2.1 Öğrencilerin ruhsal, bedensel ve zihinsel gelişimlerini destekleyecek faaliyetlere katılımını sağlayarak, akademik başarılarını ve öğrenme kazanımlarını artırmalarına yönelik tedbirler almak. Stratejik Hedef 2.2 Bireylere, çalışma hayatına uyumlarını sağlayacak beceriler kazandırarak, onları iş dünyasına ve üst öğretim kurumuna hazırlamak. Stratejik Hedef 2.3 Yabancı dil yeterliliğine sahip olan bireylerin yetiştirilmesini ve uluslararası hareketliliğini sağlamak. TEMA-3 STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEFLER Stratejik Amaç 3 Yetişmiş insan kaynakları ile fiziki ve mali alt yapısını tamamlamış, kurumsallaşmasını sağlamış, bilişim teknolojilerini iyi kullanan kurumlar oluşturmak Stratejik Hedef 3.1 İnsan kaynaklarının eğitimi ve geliştirilmesi için gerekli planlamanın yapılmasını sağlamak. Stratejik Hedef 3.2 Kaynakları doğru, verimli kullanarak çağın koşullarına ve coğrafi risklere uygun eğitim öğretim ortamı ihtiyaçlarını karşılamak

40 Eğitim Öğretimden Erken Ayrılma Oranı 10 Gün ve Üzeri Devamsızlık Oranı TEMA 1: EĞİTİM ÖĞRETİME ERİŞİM STRATEJİK AMAÇ 1 Bireylerin hakkı olan örgün ve yaygın eğitim süreçlerine erişmelerini ve tamamlamalarını sağlayacak imkânlar hazırlamak. STRATEJİK HEDEF 1.1 Bütün bireylerin eğitime erişimlerini ve eğitimlerini tamamlamalarını sağlamak. PERFORMANS GÖSTERGELERİ 1.1 Ülkemizde 2012 yılında zorunlu eğitim 4 yıl ilkokul, 4 yıl ortaokul ve 4 yıl lise seviyesi eğitimini kapsayacak şekilde 12 yıla çıkarılmıştır. Çıkarılan kanunla ülkemizde eğitimöğretimden yararlanan bireylerin daha uzun süre ve daha kaliteli eğitim almaları amaçlanmıştır. Kurumumuzca yapılan çalışmalar bu amaç doğrultusunda en doğru şekilde yerine getirilmeye çalışmaktadır. Mahallemizde okula başlama yaşına gelmiş her öğrencimizin eğitim imkanlarından en iyi şekilde ve sürekli yararlanması sağlamak kurumumuz için birinci önceliktir. Eğitimin her kademesinde okullaşma oranlarının, okulöncesine verilen önemin, özel öğretimin payının ve dezavantajlı bireylerin eğitime erişim imkânlarının artmasını, okul terklerinin, devamsızlığın ve disiplin olaylarının azalmasını hedeflemekteyiz. S.NO PERFORMANS GÖSTERGESİ MEVCUT DURUM HEDEF İlkokul Ortaokul İlkokul Ortaokul

41 STRATEJİLER 1.1 S.No Stratejiler Sorumlu Kişi-Ekip 1 Devamsızlık yapan öğrencilerin aileleri çocuklarının devamsızlık yaptığı günün sonunda bilgilendirilecektir. sınıf tekrarı ve okul terki konusunda okulların mevcut durumlarının analiz edilmesi, bu konuda araştırma yapılması, araştırma sonuçlarının değerlendirilip, gerekli tedbirlerin alınması sağlanacaktır. 2 Sınıf tekrarı ve okul terki konusunda okulumuzun mevcut durumu analiz edilerek sonuçlar tüm okul çalışanları ve aileler ile değerlendirilecektir.. Okul İdaresi Okul İdaresi ve Öğretmenler

42 TEMA 2: EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTE STRATEJİK AMAÇ 2 Eğitim ve öğretim süreçlerindeki bireylerin akademik başarı ve öğrenme kazanımlarını artırarak ulusal ve uluslararası düzeyde istihdam edilmelerini sağlayıcı çalışmalar yapmak. STRATEJİK HEDEF 2.1 Öğrencilerin ruhsal, bedensel ve zihinsel gelişimlerini destekleyecek faaliyetlere katılımını sağlayarak, akademik başarılarını ve öğrenme kazanımlarını artırmalarına yönelik tedbirler almak. PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2.1 Eğitim toplumun çekirdeğini oluşturan ailede başlar ve okullarda buna bağlı yardımcı kurumlarda, sosyal,kültürel ve sportif faliyetlerle devam eder. Hayatımızın tüm evresinde devam eden bu eğitimler ve gelişim süreci neticesinde önemli olan nitelikli bireylerin yetiştirilmesidir. Nitelikli bireyler kendinden başlayarak önce ailesi, dış çevresi ve topluma fayda sağlar. Her şeyin temelinde kaliteli bir eğitim yatmaktadır. Öğrencilere kaliteli bir eğitim verilebilmesi için öğretmenler çağın gereklerine uyum sağlamalı, yeniliklere açık olmalı kendilerini sürekli olarak yenilemeli ve geliştirmeli öğrenciyi bilgiye ulaştıracak her türlü kaynakları kullanmalıdır. Bununla beraber bireyleri zararlı alışkanlardan uzak tutmak, sağlıklı beslenme, obezite, bulaşıcı hastalıklar vb. konularda kurum ve kuruluşlarca ortak hareket edilerek eğitim ve seminerler verilmekte ve verilmelidir. Kurumumuzca şiddetin önlenmesi, yabancı uyruklu öğrenciler ayrıca rehberlik ve rehabilitasyon konularının da takibi yapılmaktadır. Öğrencilerin özellikle kaliteli eğitim almaları, topluma faydalı iyi bir birey olmaları, rahatça kendilerini ifade edebilmeleri, hayatın her alanında başarılı olmaları hedeflenmektedir

43 Yetiştirme Kurslarına Katılan Öğrenci Oranı Sınıf Tekrarı Oranı Öğrencilerin Yıl Sonu Başarı Puanı Ortalamaları S.NO PERFORMANS GÖSTERGESİ MEVCUT DURUM HEDEF Sınıf 80,66 82,08 84, Sınıf 75,43 78,01 73, Sınıf 75,57 71,95 70, Sınıf 75,59 67,27 70, İlkokul Ortaokul Sınıf * * * % Sınıf * * * % Sınıf * * * % Sınıf * * * % RAM lardan yararlanan bireylerin oranı Madde bağımlılığı, zararlı alışkanlıklar konularında yapılan çalışmalara katılan öğrenci sayısı Şiddetin önlenmesi konusunda yapılan çalışmalara katılan öğrenci sayısı İlçe düzeyinde müsabakalara katılan öğrenci oranı İlçe düzeyinde yapılan müsabakalarda ödül alan öğrenci oranı Disiplin cezası yaptırımı uygulanan öğrencilerin tüm öğrencilere oranı STRATEJİLER 2.1 S.No Stratejiler Sorumlu Kişi-Ekip 3 Başarılı öğrencileri motive edecek çalışmalar yapılacaktır. Okul İdaresi ve Tüm Öğretmenler 4 Güvenli eğitim öğretim ortamı oluşturulması için gerekli tedbirleri almak. Okul İdaresi ve Tüm Öğretmenler

44 5 Her sınıf düzeyinde gerçekleştirilen sosyal, sanatsal ve sportif faaliyetlerin sayısı artırılacaktır. 6 İlgili kurumlarla işbirliği yapılarak madde bağımlılığını ve şiddeti önleyici rehberlik çalışmaları yapılacaktır. Okul İdaresi ve Tüm Öğretmenler Okul İdaresi 7 Öğrenci akademik başarısını destekleyici kurslar açılacaktır. Okul İdaresi ve Tüm Öğretmenler 8 Öğrencilerin akademik başarısı, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yönlendirme çalışmalarının yapılması için gerekli tedbirler alınacak, öğrenci ve velilere bu konuda rehberlik yapılacaktır. 9 Okul sağlığı ve hijyen konularında öğrencilerin, ailelerin ve çalışanların bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetler yapılacaktır. Okulumuzun bu konulara ilişkin değerlendirmelere (Beyaz Bayrak vb.) katılmaları desteklenecektir. Okul İdaresi ve Tüm Öğretmenler Okul İdaresi ve Tüm Öğretmenler STRATEJİK HEDEF 2.2 Bireylerin çalışma hayatına uyumlarını sağlayacak beceriler kazandırarak onları iş dünyasına ve üst öğretim kurumuna hazırlamak. PERFORMANS GÖSTERGELERİ yy dünyasında hızla gelişen teknoloji ile birlikte çağa ayak uydurma çalışmaları beraberinde nitelikli iş gücü ihtiyacını doğurmaktadır. Bu iş gücünü sağlamak için eğitimli uzman bireylere ihtiyaç duyulmaktadır. İşte bu noktada temelden başlayarak güçlü bir eğitim sistemine ihtiyaç duyulmaktadır. İş dünyasının ihtiyaçlarına karşılık verebilecek yeterli eğitimi almış bireysel gelişimini tamamlamış kişiler yetiştirmek eğitimcilerin aslı görevlerinden biri durumuna gelmiştir. Okullardaki müfredatlarımız iş dünyasındaki ihtiyaçlara paralel olarak biçimlendirilmeye başlanmıştır eğitim ve istihdam ilişkisine iş dünyasının ihtiyaçları doğrultusunda yön verilmesi öncelik haline gelmiştir. S.NO PERFORMANS GÖSTERGESİ MEVCUT DURUM HEDEF Eğitimcilerin Eğitimi Projesi (EĞİTEP) kapsamında düzenlenen eğitimlere katılan öğretmen sayısı * * * Okul, öğrenci ve öğretmenlerin yaptığı patent veya faydalı model başvuru sayısı * : İlgili dönemde Eğitimcilerin Eğitimi Projesi yürütülmemektedir

45 STRATEJİLER 2.2 S.No Stratejiler Sorumlu Kişi-Ekip 10 Üst öğretime geçiş ile ilgili tanıtım faaliyetlerini artırmak için yerel, ulusal ve uluslararası meslekî eğitim fuarları, sergiler düzenlenecektir. 11 Bireyin kişisel ve meslekî gelişim veya istihdam amacıyla gereksinim duyduğu hayat boyu rehberlik yaklaşımının geliştirilmesi sağlanacaktır. Okul İdaresi ve Tüm Öğretmenler Okul İdaresi ve Tüm Öğretmenler STRATEJİK HEDEF 2.3 Yabancı dil yeterliliğine sahip olan bireylerin yetiştirilmesini ve uluslararası hareketliliğini sağlamak. PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2.3 Küreselleşen dünya uluslararası ilişkilerin hızlanmasına sebep olmuştur. Ülkeler arası kültürel, ekonomik, sosyolojik ve siyasi etkileşimin hızlı bir şekilde gelişmesiyle farklı dillerin konuşulması daha çok önem kazanmıştır. Uluslararası yabancı dil yeterliliği olan bireylerin yetiştirilmesi ve hareketliliğini sağlamak hedef olarak belirlenmiştir. Kopenhag kriterleri çerçevesinde AB ile ilişkilerimiz geliştirilmektedir. Üyelik süreci sırasında yapılan çalışmalarla Türkiye nin, eğitim standartlarının yükseltilmesi, okullaşma oranlarının artırılması, öğretmen başına düşen öğrenci sayısının azaltılması ve teknolojinin eğitimde kullanımının Avrupa düzeyine yükseltilmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda gerçekleştirilecek hareketlilik programları ile bireylere yeni beceriler kazandırılması, onların kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi ve istihdam olanaklarının artırılması amaçlanmaktadır. Yeni dönemde hareketlilik ve ortaklık fırsatları önemli ölçüde güçlendirilmiş ve özellikle yükseköğretim/meslekî eğitim öğrencileri, öğretmenler, eğiticiler ve gençlik çalışanları için hibe imkânları artırılmıştır. Son iki yılda uluslararası hareketlilik programlarına ilçemizde 59 öğretmen ve 70 öğrenci katılmıştır. Ancak okul olarak henüz bir projede yer alamadık. Bu yönde yapacağımız çalışmalar ile öncelikle okul çalışanlarımızın uluslararası hareketlilik programlarından faydalanmasını sağlamak daha sonra öğrencilerin de bu programlarda yer almasını sağlamak istiyoruz

46 Uluslararası hareketlilik programlarına katılım Uluslararası hareketlilik programları, bireylere yeni deneyimler, yaklaşım ve metotlar kazandırarak kişisel ve meslekî gelişimlerine katkı sağlamaktadır. Katılımcıların kültürel farkındalıklarını, yabancı dil gelişimlerini, girişimcilik ve etkili iletişim becerilerini geliştirmesi hedeflenmektedir. S.NO PERFORMANS GÖSTERGESİ MEVCUT DURUM HEDEF Uluslararası hareketlilik programları katılım sağlanan proje sayısı Uluslararası hareketlilik programları bütçesi Uluslararası hareketlilik programlarına katılan öğretmen sayısı Uluslararası hareketlilik programlarına katılan öğrenci sayısı Temel Eğitim 8. Sınıf yabancı dil dersi yılsonu puanı ortalaması 60,87 67,14 68,06 75 STRATEJİLER 2.3. S.No Stratejiler Sorumlu Kişi-Ekip 12 Öğretmen ve öğrencilere uluslararası hareketlilikle ilgili bilgilendirmeler yapılarak yabancı dil eğitimi ve kariyer gelişimlerine katkı sağlanacaktır. Okul İdaresi ve Tüm Öğretmenler 13 Uluslararası proje uygulaması teşvik edilerek, hareketlilik ve etkileşim artırılacaktır. Okul İdaresi ve Tüm Öğretmenler 14 Bireylerin en az bir yabancı dili iyi derecede öğrenmesini sağlayacak çalışmalar yapılacaktır. Okul İdaresi ve Tüm Öğretmenler

47 TEMA 3: KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ STRATEJİK AMAÇ 3 Yetişmiş insan kaynakları ile fiziki ve mali alt yapısını tamamlamış, kurumsallaşmasını sağlamış, bilişim teknolojilerini iyi kullanan kurumlar oluşturmak. STRATEJİK HEDEF 3.1 İnsan kaynaklarının eğitimi ve geliştirilmesi için gerekli planlamanın yapılmasını sağlamak. PERFORMANS GÖSTERGELERİ 3.1 Kaynarca İlkokulu ve Ortaokulu Müdürlüğü Stratejik Planının temel yapısını oluşturan eğitime erişim ve eğitimde kalitenin artırılması konularında istenen verimin alınabilmesi için insan kaynağının iyi bir şekilde planlanması gerekmektedir. Önümüzdeki plan döneminde ihtiyaç-fazlalık ilişkisini gözeterek beşerî altyapının dengeli bir şekilde dağıtılması ve yetkinliklerinin artırılması hedeflenmektedir yılı verilerine göre okulumuzda 9 öğretmen, 1 müdür, 2 müdür yardımcısı hizmet vermektedir. Okulumuzda, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumu Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğinin ilgili şartlarını taşıyanlar, 4 yıllığına yönetici olarak görevlendirilmekte olup, görev süresi dolanların yeniden dört yıllığına görevi uzatılmakta veya şartları taşıyan yeni adaylar yöneticilik için görevlendirilmektedir. Müdürlüğümüz insan kaynaklarının önceliği, eğitimde başarının sürekli olmasıdır. Bu anlamda çalışanlarımızın sürekli gelişimi ve potansiyellerini gerçekleştirmeleri için gerekli ortamı yaratmak, yönetici ve çalışanların performansını düzenli olarak izlenmesi hedeflenmektedir. S.NO PERFORMANS GÖSTERGESİ MEVCUT DURUM HEDEF Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı Kadın yönetici sayısının toplam yönetici sayısına oranı , Hizmet içi eğitim veren personel sayısı

48 3.1.4 Hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılan personel sayısı Personele yönelik düzenlenen hizmet içi eğitim faaliyet sayısı İnsan kaynaklarının eğitimi ve gelişimine yönelik işbirliğiyle yapılan eğitim faaliyetleri sayısı (Üniversiteler, STK, Belediyeler vb ) Ulusal ve uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarında geçer puan alan öğretmen oranı Asil yönetici norm kadro doluluk oranı Öğretmen norm kadro doluluk oranı 87,20 83,97 87, Ücretli öğretmen sayısının toplam öğretmen sayısına oranı Lisansüstü eğitim yapan personel oranı STRATEJİLER 3.1. S.No Stratejiler Sorumlu Kişi-Ekip 15 Hizmet içi Eğitim faaliyetlerinin nitelik açısından geliştirilmesi. Daha fazla hizmet içi eğitim faaliyeti teklifinin yapılması, eğitim kalitesinin artırılması, hizmet sunan personelin yeterliliği sağlanacaktır. Bu alanda ilgili paydaşlarla işbirliği yapılacaktır. 16 Okul ve kurumlardaki personelin lisansüstü eğitim yapması için teşvik edici çalışmalar yapılacaktır. Okul İdaresi ve Tüm Öğretmenler Okul İdaresi ve Tüm Öğretmenler 17 Personelin çalışma motivasyonunu ve iş tatminini artırmaya yönelik tedbirler alınacaktır. 18 Ulusal ve uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavları ile ilgili tanıtım ve bilgilendirme çalışmaları yapılacaktır. 19 Kadın çalışanların yönetici kademelerinde görev almalarını kolaylaştırıcı ve özendirici çalışmalar yapılacaktır. Okul İdaresi ve Tüm Öğretmenler Okul İdaresi ve Tüm Öğretmenler Okul İdaresi ve Tüm Öğretmenler 20 Çalışanların görevlendirilmesinde aldığı eğitim, sahip olduğu geçerli sertifikalar ve yabancı dil becerisi gibi yeterlilikler dikkate alınacaktır. Okul İdaresi ve Tüm Öğretmenler STRATEJİK HEDEF 3.2 Kaynakları doğru, verimli kullanarak çağın koşullarına ve coğrafi risklere uygun eğitim öğretim ortamı ihtiyaçlarını karşılamak

49 PERFORMANS GÖSTERGELERİ 3.2 Okulumuzun fiziki ortamlarının çağın koşulları ve coğrafî risklere uygun bir biçimde iyileştirilmesi, finansal kaynakların dengeli ve verimli bir şekilde eğitimde başarıyı sürekli hale getirmesi amaçlanmaktadır. Türkiye de Eğitimin Finansmanı ve Eğitim Harcamaları Bilgi Yönetim Sistemi Projesi (TEFBİS) 2012 yılında uygulanmaya başlanmıştır. Projeyle il, ilçe ve okullar düzeyinde kaynak türlerine göre gelir ve gider envanterleri, öğrenciye yapılan eğitim harcamaları, gerçek ve güncel verilerle elektronik ortamda tutulmaktadır. Eğitime sağlanan kaynakların ilçeler ve okullar bazında tespit edilerek etkin ve verimli kullanılması, ekonomik yatırımlara dönüştürülmesine ilişkin verilerin alınması ve raporlanması sağlanmaktadır. Okul ve kurumların fiziki ortamlarının öğrencilerin kendilerini geliştirebileceği, sosyal, kültürel ve sportif alanlara sahip olması gerekmektedir. Okulların toplumu yönlendirdikleri düşünüldüğünde, Bakanlığımızca uygulamaya konulan Okullar Hayat Olsun projesi ile hem tüm bireylere hem de özel eğitime gereksinim duyan öğrencilere daha konforlu bir ortam sunulması hedeflenmektedir. Okulumuzun kapasitesini geliştirmesi için belediyeler, STK lar ve hayırseverlerle işbirliğinin sistemli bir şekilde koordine edilerek tüm paydaşların memnun olması beklenmektedir. S.NO PERFORMANS GÖSTERGESİ MEVCUT DURUM HEDEF Derslik başına düşen öğrenci sayısı , Okul ve derslik yapımı ile büyük onarımlar için hayırsever yerel yönetim ve STK lar tarafından yapılan yardım miktarı Hayırseverler tarafından yapılan derslik ve derslik dışı bina sayısı TL Yapılan derslik sayısı ve eğitim tesisi sayısı Temel eğitim okullarına ait ihtiyaçların karşılanma oranı Okul ve kurumların bakım ve onarım taleplerinin karşılanma oranı

50 STRATEJİLER 3.2. S.No Stratejiler Sorumlu Kişi-Ekip 21 Farklı finans kaynakları geliştirilecek ve elde edilen kaynağın daha etkili ve verimli kullanılması sağlanacaktır. 22 Okulun her türlü donatım malzemesi ihtiyaçlarının zamanında karşılanması ve takip edilmesi sağlanacaktır. 23 Okulun ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hayırsever vatandaşları teşvik edecek kampanyalar düzenlenecektir. Okul İdaresi ve Tüm Öğretmenler Okul İdaresi ve Tüm Öğretmenler Okul İdaresi ve Tüm Öğretmenler 24 Okullaşma ve sınıf mevcutları ile ilgili hedefler doğrultusunda oluşacak fiziki mekân ihtiyacının karşılanması ile ilgili çalışmalar yapılacaktır. Okul İdaresi ve Tüm Öğretmenler 25 Öğrenci taşıma ile ilgili iş ve işlemlerinin takibi zamanında yapılacaktır. Okul İdaresi ve Tüm Öğretmenler 26 Burs imkânlarının öğrenciler tarafından bilinirliği sağlanacaktır. Okul İdaresi ve Tüm Öğretmenler 27 Öğretmen ve derslik başına düşen öğrenci sayısının belirlenen kriterlere getirilerek eğitim kalitesi artırılacaktır. Okul İdaresi ve Tüm Öğretmenler

51 4.BÖLÜM

52 TEMA 3 TEMA 2 TEMA 1 A. MALİYETLENDİRME MALİYETLENDİRME Maliyetlendirme aşamasında, okulumuzun amaç ve hedeflerine yönelik stratejiler doğrultusunda gerçekleştirilecek faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacı belirlenir. Bu doğrultuda faaliyet ve proje çalışmaları ile ilgili kaynak tespiti ve miktarı belirlemek için bütçeleme çalışması yapılır. Yürütülen tüm plan ve projeler yapılan planlama doğrultusunda maliyetlendirme önceliğine göre eş zamanlı yapılır. Amaç sonuç takibi ile alakalı olarak maliyet tablosu oluşturulur.maliyetlendirme yapılırken durum analizine dikkat edilmelidir. Maliyetlendirme, öngörülen maliyetle kaynak kullanımı örtüşmelidir. Çalışmaların uygulanması aşamasında mevcut durum ve içinde bulunan zamanın getirilerine göremaliyetlendirme, maliyet tablosu planlama ve veri güncelleme yapılmalıdır. B. STRATEJİK PLAN MALİYET TABLOSU TEMALAR STRTAEJİK AMAÇLAR HEDEFLER MALİYETİ STRATEJİK AMAÇ 1 Stratejik Hedef TL STRATEJİK AMAÇ 2 Stratejik Hedef TL Stratejik Hedef 2.2 Stratejik Hedef TL 100 TL STRATEJİK AMAÇ 3 Stratejik Hedef 3.1 Stratejik Hedef 3.2 TOPLAM MALİYET 50 TL TL TL

53 5.BÖLÜM

TC KARACABEY KAYMAKAMLIĞI CUMHURİYET İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI

TC KARACABEY KAYMAKAMLIĞI CUMHURİYET İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI TC KARACABEY KAYMAKAMLIĞI CUMHURİYET İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI T.C. KARACABEY KAYMAKAMLIĞI CUMHURİYET İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI KARACABEY-BURSA 2015 2015-2019 STRATEJİK PLANI KARACABEY-BURSA

Detaylı

Ayaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE BİRİMİ (2015-2019) STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ

Ayaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE BİRİMİ (2015-2019) STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Ayaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE BİRİMİ (2015-2019) STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Hazırlanacak olan stratejik planlar, kaynakların stratejik önceliklere göre dağıtılmasına ve eğitim kurumlarının geleceğine

Detaylı

2015 2019 STRATEJİK PLANI

2015 2019 STRATEJİK PLANI 5 Amasya 2015 Amasya 2015 2019 STRATEJİK PLANI Stratejik Planlama Ekibi ABDURRAHMAN KAMİL İLK-ORTAOKULU Abdurrahman Kamil İlk-Ortaokulu İÇİNDEKİLER SAYFA İÇİNDEKİLER 2 SUNUŞ 7 GİRİŞ 8 ŞEKİLLER DİZİNİ 10

Detaylı

T.C. KARAYAZI KAYMAKAMLIĞI Karayazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AĞAÇLI İSA ARMAN İLK VE ORTAOKULU

T.C. KARAYAZI KAYMAKAMLIĞI Karayazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AĞAÇLI İSA ARMAN İLK VE ORTAOKULU T.C. KARAYAZI KAYMAKAMLIĞI Karayazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AĞAÇLI İSA ARMAN İLK VE ORTAOKULU AĞAÇLI İSA ARMAN İLK VE ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI Öğretmenler her fırsattan yararlanarak halka

Detaylı

HACI BEKTAŞ-I VELİ ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( 2015-2019 )

HACI BEKTAŞ-I VELİ ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( 2015-2019 ) HACI BEKTAŞ-I VELİ ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( 2015-2019 ) 1.1. STRATEJİK PLANIN AMACI Okulumuzda, toplumdan gelen talepleri dikkate alan, katılımcılığı önemseyen, hedeflerini netleştirmiş, hesap veren,

Detaylı

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman 2015 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.....3 I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE MİSYON... 4 B YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR.5 C İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı

T.C. ŞANLIURFA VALİLİĞİ KAPLAN İLKÖĞRETİM OKULU

T.C. ŞANLIURFA VALİLİĞİ KAPLAN İLKÖĞRETİM OKULU T.C. ŞANLIURFA VALİLİĞİ KAPLAN İLKÖĞRETİM OKULU STRATEJİK PLAN (2010-2014) KAPLAN İLKÖĞRETİM OKULU STRATEJİK PLAN (2010-2014) ŞANLIURFA -2010 Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir

Detaylı

BRİFİNG D O S Y A S I

BRİFİNG D O S Y A S I BRİFİNG D O S Y A S I 2014 2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI İLİ : KONYA İLÇESİ : KARATAY ADI : KONYA TÜRK TELEKOM SOSYAL BİLİMLER LİSESİ HAZIRLAYAN Mustafa UYSAL Okul Müdürü I.BÖLÜM A- OKULUN ADI : KONYA TÜRK

Detaylı

TED Kdz. Ereğli Koleji Okul-Aile Birliği Çalışma Yönergesi

TED Kdz. Ereğli Koleji Okul-Aile Birliği Çalışma Yönergesi TED Kdz. Ereğli Koleji Okul-Aile Birliği Çalışma Yönergesi 1. AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK 1.1. Amaç Bu yönergenin amacı; Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğine uygun olarak TED Karadeniz Ereğli

Detaylı

FATİH PROJESİ OKUL TEKNOLOJİ PLANI

FATİH PROJESİ OKUL TEKNOLOJİ PLANI OKUL TEKNOLOJİ PLANI 1-Liderlik ve Vizyon 2-Öğrenme ve Öğretme 3-Üretkenlik ve Üstlenilen Görevler 4-Destek Yönetim ve İşlemler 5-Değerlendirme 6-Sosyal Yasal ve Etik Konular Kısa Vade Orta Vade Uzun Vade

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018)

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018) T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018) ADANA / FEKE MART 2014 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. GENEL BİLGİLER...3 1.1. Tarihçe...4 1.2. Organizasyon Şeması...5 1.3. Fiziki

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLANI

2015-2019 STRATEJİK PLANI T.C. UŞAK VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ UŞAK BELEDİYESİ ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA MERKEZİ ve ÖZEL EĞİTİM İŞ UYGULAMA MERKEZİ(OKULU) MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLANI 1 EĞİTİMDE FEDA EDİLECEK TEK BİR

Detaylı

T.C. KARABÜK VALİLİĞİ. Anayasa İlk / Orta Okulu Müdürlüğü 2015-2019 STRATEJİK PLAN

T.C. KARABÜK VALİLİĞİ. Anayasa İlk / Orta Okulu Müdürlüğü 2015-2019 STRATEJİK PLAN T.C. KARABÜK VALİLİĞİ Anayasa İlk / Orta Okulu Müdürlüğü 25-29 STRATEJİK PLAN Okul, genç beyinlere insanlığa saygıyı, millet ve ülkeye sevgiyi, bağımsızlık onurunu öğretir M.K.ATATÜRK ÖNSÖZ Çok hızlı

Detaylı

ZİYA GÖKALP İLKOKULU/ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI

ZİYA GÖKALP İLKOKULU/ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI 2015-2019 STRATEJİK PLANI ZİYA GÖKALP İLKOKULU/ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI ZİYA GÖKALP İLKOKULU/ORTAOKULU T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ ZİYA GÖKALP İLKOKULU/ORTAOKULU 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden,

Detaylı

YUNUS EMRE İLKÖĞRETİM OKULU

YUNUS EMRE İLKÖĞRETİM OKULU YUNUS EMRE İLKÖĞRETİM OKULU 2011 BRİFİNG DOSYASI Zeytiinlik Mahallesi Burhanettin Gazi Sk.No:37 İlkadım / SAMSUN Tel: (0362) 4312523 Faks: (362) 4319530 www.yunusemre55.k12.tr İÇİNDEKİLER 1. KURUM KİMLİK

Detaylı

oranında arttırmak Diploma notu ortalamasını her yıl % 2 oranında arttırmak (76.069 )

oranında arttırmak Diploma notu ortalamasını her yıl % 2 oranında arttırmak (76.069 ) EĞİTİME DESTEK HİZMETLERİ KURUMSAL YAPININ İYİLEŞTİRİLMESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM EĞİTİM-ÖĞRETİM 1 ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINI ARTTIRMAK DUMLUPINAR İLKÖĞRETİM OKULU PLAN- HEDEF LUK TABLOSU TEMA AMAÇ HEDEFLER

Detaylı

KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 BRİFİNG DOSYASI 1 2 3 A. TARİHİ GELİŞİM Okulumuzun inşaatına 1994 yılında başlanmış 1997 yılında tamamlanarak,1997-1998 Eğitim Öğretim yılında hizmete

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Belediye Tiyatro Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Belediye Tiyatro Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Madde 2 - Nilüfer Belediyesi, Müdürlüğü, Anayasa nın güvence altına aldığı

Detaylı

16 Kurslar ve Sosyal Faaliyetler 17 Onarım ve Bakım İşleri 18 Okulun Bina Durumu 19 Okulun Sorunları İÇİNDEKİLER. a.

16 Kurslar ve Sosyal Faaliyetler 17 Onarım ve Bakım İşleri 18 Okulun Bina Durumu 19 Okulun Sorunları İÇİNDEKİLER. a. İÇİNDEKİLER 1 Sunuş 2 Tarihçe 3 Vizyon 4 Misyon 5 İlkeler 6 İletişim Bilgileri 7 Yöneticilerimiz 8 Sınıf Öğretmenleri 9 Branş Öğretmenleri 10 Diğer Personel 11 Norm Kadro Eksikliği 12 Şube Öğrenci Sayıları

Detaylı

T.C İZMİT KAYMAKAMLIĞI 7. BORU İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ

T.C İZMİT KAYMAKAMLIĞI 7. BORU İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ T.C İZMİT KAYMAKAMLIĞI 7. BORU İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ OKULUMUZUN TEŞKİLAT ŞEMASI VE İŞ AKIŞI OKUL İDARESİ Hakan KOÇAR Okul Müdürü Zeki ZENGİN Müdür Yardımcısı Mehtap TOKAT Müdür Yardımcısı Zeki ZENGİN

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI TC TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI 2012-2013 Okul /Kurum Haritası I BÖLÜM KURUMUN ADI : Osmangazi Ortaokulu Müdürlüğü İLİ : Mersin İLÇESİ : Toroslar ADRES

Detaylı

GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİSYON ÇALIŞMASI Tablo 1. Misyon Çalışması Sonuçları Konsolide Misyon Sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal refahı arttırmak için, mali disiplin içerisinde, kaynakların

Detaylı

1. Stratejik Analiz. 1.1. Tarihçe. 1.2. Stratejik Planlama Süreci

1. Stratejik Analiz. 1.1. Tarihçe. 1.2. Stratejik Planlama Süreci 1. Stratejik Analiz 1.1. Tarihçe İstanbul Medipol Üniversitesi, Türkiye Eğitim, Sağlık ve Araştırma Vakfı tarafından toplumsal sorunlara ve önceliklere duyarlı, aklı ve bilimselliği yaşam tarzı haline

Detaylı

TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA TANITIM VE YAPILANDIRMA ÇALIŞMALARI İL EYLEM PLÂNI

TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA TANITIM VE YAPILANDIRMA ÇALIŞMALARI İL EYLEM PLÂNI TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA TANITIM VE YAPILANDIRMA ÇALIŞMALARI İL EYLEM PLÂNI MEVCUT DURUM Bilişim Teknolojilerinin amacı dışında kullanımı. Eğitim ve

Detaylı

T.C. ANKARA VALİLİĞİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇAMLIDERE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2017 YILI EYLEM PLANI

T.C. ANKARA VALİLİĞİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇAMLIDERE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2017 YILI EYLEM PLANI Amaç No AMAÇ HEDEF PERFORMANS GÖSTERGESİ FAALİYETLER SORUMLU KİŞİLER / KURUMLAR BÜTÇE KAYNAKLAR OCAK 2017 ŞUBAT 2017 ZAMANLAMA (FAALİYET BAŞLAYIŞBİTİŞ) MART 2017 NİSAN 2017 MAYIS 2017 HAZİRAN 2017 TEMMUZ

Detaylı

KURŞUNLU ANADOLU LİSESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI

KURŞUNLU ANADOLU LİSESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI T.C. KURŞUNLU KAYMAKAMLIĞI Kurşunlu Anadolu Lisesi Müdürlüğü KURŞUNLU ANADOLU LİSESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI En önemli ve verimli vazifelerimiz milli eğitim işleridir. Milli Eğitim işlerinde kesinlikle

Detaylı

TC OSMANGAZİ KAYMAKAMLIĞI

TC OSMANGAZİ KAYMAKAMLIĞI TC OSMANGAZİ KAYMAKAMLIĞI ŞEHİT ONBAŞI HAKAN YUTKUN ANADOLU LİSESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI sohyal.meb.k12.tr T.C. OSMANGAZİ KAYMAKAMLIĞI ŞEHİT ONBAŞI HAKAN YUTKUN ANADOLU LİSESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime İlişkin Bilgiler... 1- Fiziksel

Detaylı

Personel Sayıları ve Alanları posta beyogluanadoluihl@hotmail.com Web Sayfa http://www.beyogluanadoluihl.k12.tr/ Unvanları Erkek Kadın

Personel Sayıları ve Alanları posta beyogluanadoluihl@hotmail.com Web Sayfa http://www.beyogluanadoluihl.k12.tr/ Unvanları Erkek Kadın İli: İSTANBUL İlçesi: BEYOĞLU Okul Adı: BEYOĞLU ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER Kurum BEYOĞLU ANADOLU İMAM Alt Tür Adı Adı/Kodu HATİP LİSESİ Bağlı Olduğu Din Öğretimi Genel Müdürlüğü

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE Amaç BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 Bu yönerge, Üniversitenin misyon, vizyon ve temel değerlerinin

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI... - 2013 Okul /Kurum Haritası I. BÖLÜM KURUMUN ADI : TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLİ : MERSİN İLÇESİ : TOROSLAR ADRES : AKBELEN

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde l - Bu Yönergenin amacı, Devlet Malzeme Ofisi Merkez, Taşra Teşkilâtı ve

Detaylı

T.C. KONYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. KONYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ T.C. KONYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SELÇUKLU HOCA AHMET YESEVİ ORTAOKULU SELÇUKLU HOCA AHMET YESEVİ ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI İstiklal Marşı Atatürk ün Gençliğe Hitabesi GENÇLİĞE HİTABE

Detaylı

rilerde bulunabilen, günceli çağdaş yaklaşımlarla değerlendiren,yenilikçi, bilimi ve teknolojiyi yararlı bir şekilde

rilerde bulunabilen, günceli çağdaş yaklaşımlarla değerlendiren,yenilikçi, bilimi ve teknolojiyi yararlı bir şekilde - Okuyan, anlayan, araştıran, düşünen, soran, sorgulayan, çözümcül eleşti rilerde bulunabilen, günceli çağdaş yaklaşımlarla değerlendiren,yenilikçi, İSTANBUL / KARTAL bilimi ve teknolojiyi yararlı bir

Detaylı

PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI. Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları

PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI. Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 60: İlköğretim okulu, demokratik eğitim-öğretim

Detaylı

GÜRBÜZ BORA İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI

GÜRBÜZ BORA İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI GÜRBÜZ BORA İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI 1.BÖLÜM OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER OKUL /KURUM ADI OKUL /KURUM MÜDÜRÜ MÜDÜR YARD. MÜDÜR YARD. MÜDÜR YARD. OKUL AİLE BİR. BAŞ. OKUL /KURUM

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI 19 MAYIS ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI 19 MAYIS ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DOSYASI TC TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI 19 MAYIS ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012- BRİFİNG 2013 DOSYASI 2012-2013 Okul /Kurum Haritası I BÖLÜM KURUMUN ADI : 19 Mayıs Ortaokulu Müdürlüğü İLİ : Mersin İLÇESİ : Toroslar ADRES :

Detaylı

FETHİ GÜZEN ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA MERKEZİ VE ÖZEL EĞİTİM İŞ UYGULAMA MERKEZİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI

FETHİ GÜZEN ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA MERKEZİ VE ÖZEL EĞİTİM İŞ UYGULAMA MERKEZİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI FETHİ GÜZEN ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA MERKEZİ VE ÖZEL EĞİTİM İŞ UYGULAMA MERKEZİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI Kütahya - 2015 T.C. KÜTAHYA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FETHİ GÜZEN ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA MERKEZİ VE ÖZEL

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM Genel Hükümler

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM Genel Hükümler BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM Genel Hükümler AMAÇ : 1-Bursa Büyükşehir Belediyesi nde görevli personelin yetiştirilmesini sağlamak, verimliliğini artırmak ve daha ileriki

Detaylı

İYTE TOPLUMSAL SORUMLULUK PROJELERİ YÜRÜTME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İYTE TOPLUMSAL SORUMLULUK PROJELERİ YÜRÜTME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İYTE TOPLUMSAL SORUMLULUK PROJELERİ YÜRÜTME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğüne

Detaylı

FATİH İLKOKULU 2015/2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL YILLIK GELİŞİM MODELİ ÇALIŞMA PLANI

FATİH İLKOKULU 2015/2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL YILLIK GELİŞİM MODELİ ÇALIŞMA PLANI FATİH İLKOKULU 2015/2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL YILLIK GELİŞİM MODELİ ÇALIŞMA PLANI AY: EKİM KONU LER UYG. Görev: Fatih İlkokulu müdürünün himayesinde, okul Eğitim öğretim kalitesini eğitim öğretim kalitesini

Detaylı

Çaydaçıra Anaokulu Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı

Çaydaçıra Anaokulu Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ Çaydaçıra Anaokulu Müdürlüğü Çaydaçıra Anaokulu Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı ELAZIĞ 2015 Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak! Mustafa

Detaylı

TC KARTEPE KAYMAKAMLIĞI HACI HALİM KARSLI İLKÖĞRETİM KURUMU STRATEJİK PLANI (2015-2019)

TC KARTEPE KAYMAKAMLIĞI HACI HALİM KARSLI İLKÖĞRETİM KURUMU STRATEJİK PLANI (2015-2019) TC KARTEPE KAYMAKAMLIĞI HACI HALİM KARSLI İLKÖĞRETİM KURUMU STRATEJİK PLANI (2015-2019) KOCAELİ 2015 1 HACI HALİM KARSLI İLKÖĞRETİM KURUMU 2 3 4 5 ÖNSÖZ Kamu Yönetimi Reformu kapsamında alınan Yüksek Planlama

Detaylı

Yükseköğretim Kalite Kurulu. 13 Nisan 2016- ANKARA

Yükseköğretim Kalite Kurulu. 13 Nisan 2016- ANKARA 13 Nisan 2016- ANKARA KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU (KİDR) İÇERİĞİ Kurum Kalite Güvence Sistemi Eğitim ve Öğretim Araştırma ve Geliştirme Yönetim Sistemi Kurum Hakkında Bilgiler KİDR Sonuç ve Değerlendirme

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2012 YILI FALİYET RAPORU

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2012 YILI FALİYET RAPORU SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2012 YILI FALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ; 1- Üst Yönetici Sunuşu 2- Genel Bilgiler 3- Misyon 4- Vizyon 5- Fiziki Yapı; 5-a ) Örgüt Yapısı 5-b ) Enstitü Yönetim Kurulu 5-c ) Enstitü

Detaylı

T.C AKSARAY VALİLİĞİ 100.YIL TÜRK EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU STRATEJİK PLAN 2015-2019

T.C AKSARAY VALİLİĞİ 100.YIL TÜRK EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU STRATEJİK PLAN 2015-2019 T.C AKSARAY VALİLİĞİ 100.YIL TÜRK EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU STRATEJİK PLAN 2015-2019 AKSARAY- MAYIS 2015 SUNUŞ Geçmişten günümüze gelirken var olan yaratıcılığın getirdiği teknolojik ve sosyal anlamda gelişmişliğin

Detaylı

SÜLOĞLU İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI

SÜLOĞLU İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI SÜLOĞLU İLKOKULU 2015 BRİFİNG DOSYASI İÇİNDEKİLER 1. Kurum Kimlik Bilgileri 2. Kurumun Genel Özellikleri. 3. Personel Bilgileri 3.1. Kadromuz. 3.2. Öğretmen Norm Kadro Bilgileri 3.3. Kurumda Çalışan Personel

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI ARPAÇSAKARLAR ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI ARPAÇSAKARLAR ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI TC TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI ARPAÇSAKARLAR ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 BRİFİNG DOSYASI 2015-2016 Okul /Kurum Haritası I BÖLÜM KURUMUN ADI : Arpaçsakarlar Ortaokulu İLİ : Mersin İLÇESİ : Toroslar ADRES :

Detaylı

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 12/02/2010 Kabul Sayısı: 65 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 06/03/2010 Tarihli

Detaylı

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönerge nin amacı ve kapsamı, Rektörlüğe bağlı

Detaylı

YALIKÖY İLK/ ORTAOKULU

YALIKÖY İLK/ ORTAOKULU YALIKÖY İLK/ ORTAOKULU 2015 2019 STRATEJİK PLANI VAKFIKEBİR 2015 Ancak geleceği düşünebilen milletler yaşamak ve ilerlemek imkanına kavuşabilirler. Mustafa Kemal ATATÜRK SUNUŞ Tarihin hiçbir döneminde

Detaylı

PAZARLAR HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI

PAZARLAR HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI PAZARLAR HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI Kütahya - 2015 T.C. KÜTAHYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PAZARLAR HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI Kütahya-2015 Hiçbir şeye ihtiyacımız

Detaylı

SÜLOĞLU ALİ AYAĞ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

SÜLOĞLU ALİ AYAĞ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI 2015 SÜLOĞLU ALİ AYAĞ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI Fikret TİRFİL Okul Müdürü 28.09.2015 Sayfa 1 / 8 İçindekiler Tablosu BİRİNCİ BÖLÜM... 3 GENEL BİLGİLER... 3 İKİNCİ BÖLÜM...

Detaylı

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRETEJİK PLANI http://shmyo.igdir.edu.tr İÇİNDEKİLER

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ÇAKUZEM)

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ÇAKUZEM) ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ÇAKUZEM) 2015 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI - 2016 SUNUŞ Uzaktan Eğitim, geleneksel öğrenme-öğretme yöntemlerindeki sınırlılıklar

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ

ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ I. BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Hedefler, İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünde ve taşra teşkilatlarında

Detaylı

T.C. KARABÜK VALİLİĞİ Anayasa İlkokulu Müdürlüğü 2012-2014 2012 ARALIK AYINDA GÜNCELLENDİ

T.C. KARABÜK VALİLİĞİ Anayasa İlkokulu Müdürlüğü 2012-2014 2012 ARALIK AYINDA GÜNCELLENDİ T.C. KARABÜK VALİLİĞİ Anayasa İlkokulu Müdürlüğü 2012-2014 2012 ARALIK AYINDA GÜNCELLENDİ 1 Okul, genç beyinlere insanlığa saygıyı, millet ve ülkeye sevgiyi, bağımsızlık onurunu öğretir M.K.ATATÜRK SUNUŞ

Detaylı

ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖĞRENCİ - VELİ - OKUL SÖZLEŞMESİ

ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖĞRENCİ - VELİ - OKUL SÖZLEŞMESİ ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖĞRENCİ - VELİ - OKUL SÖZLEŞMESİ Okul - veli işbirliği, öğrenci başarısını artıran önemli unsurlardan biridir. Veli katılımının öncelikli amacı, okulun eğitim - öğretim faaliyetlerini

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI TC TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI 2012-2013 Okul /Kurum Haritası KURUMUN ADI : Osmangazi İlkokulu Müdürlüğü İLİ : Mersin İLÇESİ : Toroslar I BÖLÜM ADRES :

Detaylı

Hedef 1.3: Henüz eğitim öğretime başlamamış olan yeni akademik birimleri etkinleştirmek Hedef 1.4: Engelsiz bir üniversite olmak

Hedef 1.3: Henüz eğitim öğretime başlamamış olan yeni akademik birimleri etkinleştirmek Hedef 1.4: Engelsiz bir üniversite olmak UYGULANMAKTA OLAN STRATEJİK PLANIN DEĞERLENDİRİLMESİ Kalkınma Bakanlığınca yayımlanmış olan Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik in 7 nci maddesinin 3 üncü

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLANI

2015-2019 STRATEJİK PLANI 2015-2019 STRATEJİK PLANI A.Murat ŞİMŞEK Müdr.Baş Yard. Kemalettin YILDIRIM Okul Müdr. Necdet KANTEMİR Müdr.Yard Atatürk ün fotoğrafı ve sözü İSTİKLAL MARŞI Sunuş 21. yüzyıl insan profili, düşünme algılama

Detaylı

MERZİFON KAYMAKAMLIĞI VALİ HÜSEYİN POROY ORTAOKULU BRİFİNG DOSYASI

MERZİFON KAYMAKAMLIĞI VALİ HÜSEYİN POROY ORTAOKULU BRİFİNG DOSYASI MERZİFON KAYMAKAMLIĞI VALİ HÜSEYİN POROY ORTAOKULU 2015 BRİFİNG DOSYASI İÇİNDEKİLER 1. Kurum Kimlik Bilgileri 2. Kurumun Genel Özellikleri. 3. Personel Bilgileri 3.1. Öğretmen Norm Kadro Bilgileri 3.2.

Detaylı

MECİDİYEKÖY ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI

MECİDİYEKÖY ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI MECİDİYEKÖY ANADOLU LİSESİ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM...4 OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER...4 II. BÖLÜM...5 OKULUN TARİHÇESİ...5 OKULUN/KURUMUN ÖZELLİKLERİ...5 III.BÖLÜM...6

Detaylı

BAĞIMSIZ BİREY SAĞLIKLI TOPLUM STRATEJİK EYLEM PLANI

BAĞIMSIZ BİREY SAĞLIKLI TOPLUM STRATEJİK EYLEM PLANI AKTİF EĞİTİM -SEN Aktif Eğitimciler Sendikası BAĞIMSIZ BİREY SAĞLIKLI TOPLUM STRATEJİK EYLEM PLANI Aktif Eğitim-Sen - 2015 2 AKTİF EĞİTİM-SEN Beştepe Mahallesi 33. Sokak Nu.:13 Yenimahalle/ ANKARA Tel:

Detaylı

STRATEJİK PLANI

STRATEJİK PLANI NAMIK ELAL ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI EKLERİ 1 Ek-1: İstatistiki Veriler 1. Karşılaştırmalı Öğretmen/Öğrenci Durumu 1.1. Okul Öncesi Eğitim Bilgileri Tablo X Okul Öncesi Yıllara Göre Öğretmen,

Detaylı

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL BİLGİLERİ Okul Kodu 732062 Okulun Adı Okulun Adını Nereden Aldığı İli İlçesi ERİKLİ İLKOKULU MAHALLEMİZİN İSMİNDEN BALIKESİR BANDIRMA İl Nüfusu 1.152.323 İlçe Nüfusu

Detaylı

T.C. ESENLER BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DEDE TORUN YAŞAM MERKEZİ ÇALIŞMA USÜL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ESENLER BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DEDE TORUN YAŞAM MERKEZİ ÇALIŞMA USÜL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ESENLER BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DEDE TORUN YAŞAM MERKEZİ ÇALIŞMA USÜL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

DEBİP DENİZLİ EĞİTİMİNDE BAŞARIYI İZLEME VE GELİŞTİRME PROJESİ

DEBİP DENİZLİ EĞİTİMİNDE BAŞARIYI İZLEME VE GELİŞTİRME PROJESİ DENİZLİ EĞİTİMİNDE BAŞARIYI İZLEME VE GELİŞTİRME PROJESİ DEBİP ZEHRA SUNA MANASIR İLKOKULU / ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YIL SONU DEĞERLENDİRMESİ Raportör Müdür Yardımcısı Hasan ALKIN Okul

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI TC TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI 2014-2015 Okul /Kurum Haritası I BÖLÜM KURUMUN ADI : AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP

Detaylı

AFYONKARAHİSAR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HER TÜRLÜ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE PROJESİ UYGULAMA YÖNERGESİ

AFYONKARAHİSAR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HER TÜRLÜ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE PROJESİ UYGULAMA YÖNERGESİ AFYONKARAHİSAR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HER TÜRLÜ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE PROJESİ UYGULAMA YÖNERGESİ PROJENİN TANIMI; Bu proje, bağımlılıkla mücadele alanında paydaşlarımızla etkin bir işbirliği çerçevesinde

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YÜKSEKOKUL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YÜKSEKOKUL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YÜKSEKOKUL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI Doküman No: KOS-2.3.1.1 Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih: GÖREV BİLGİLERİ Sorumlusu

Detaylı

Prof.Dr. Filiz KILIÇ REKTÖR 1- YÖNETİCİ ÖZETİ

Prof.Dr. Filiz KILIÇ REKTÖR 1- YÖNETİCİ ÖZETİ T.C NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU MART 2010 1 1- YÖNETİCİ ÖZETİ Üniversiteler, gelişen toplumun ayrılmaz parçalarıdır ve ülkelerin kalkınmalarında önemli

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Konak Belediyesi,

Detaylı

KAVAK İMAM HATİP ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Eğitim-Öğretim Yılı. Brifing Dosyası

KAVAK İMAM HATİP ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Eğitim-Öğretim Yılı. Brifing Dosyası KAVAK İMAM HATİP ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı Brifing Dosyası Kavak İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü Tel: 362 741 32 39 Adres : Yaşar Doğu Mah. Adnan Menderes Cad. Nu:128 Kavak/SAMSUN

Detaylı

Ege Üniversitesi Egitim Fakültesi

Ege Üniversitesi Egitim Fakültesi T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ A. Kuruluş 1998 yılında kurulan Fakültemiz, lisans ve lisansüstü eğitim programlarıyla güçlenerek gelişmektedir. Fakültemiz lisans programlarına 1999-2000 öğretim

Detaylı

2010-2014 STRATEJİK PLANI

2010-2014 STRATEJİK PLANI T.C. TOKAT VALİLİĞİ Fatih İlkokulu Müdürlüğü STRATEJİK PLANI 1 Öğretmenler!... Cumhuriyet fikren ilmen fennen bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister. Yeni nesli bu nitelik ve kabiliyette

Detaylı

T.C. AVCILAR KAYMAKAMLIĞI AVCILAR İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ASIM VE NURHAN KOCABIYIK ÖĞRETMENEVİ VE A.S.O

T.C. AVCILAR KAYMAKAMLIĞI AVCILAR İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ASIM VE NURHAN KOCABIYIK ÖĞRETMENEVİ VE A.S.O T.C. AVCILAR KAYMAKAMLIĞI AVCILAR İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ASIM VE NURHAN KOCABIYIK ÖĞRETMENEVİ VE A.S.O ASIM VE NURHAN KOCABIYIK ÖĞRETMENEVİ VE A.S.O 2015-2019 STRATEJİK PLANI Benim naçiz vücudum elbet

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EVDE VE HASTANEDE EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNERGESİ. (03/02/2010 tarihli ve 4 sayılı Makam Onayı )

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EVDE VE HASTANEDE EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNERGESİ. (03/02/2010 tarihli ve 4 sayılı Makam Onayı ) MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EVDE VE HASTANEDE EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNERGESİ (03/02/2010 tarihli ve 4 sayılı Makam Onayı ) Tebliğler Dergisi : ŞUBAT 2010/2629 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU [Ocak 2017] İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com KPSS KONU ANLATIMI Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com 9. ÜNİTE REHBERLİK HİZMETLERİNDE ÖRGÜTSEL YAPI KPSS de bu bölümden bazen ortalama 1 soru gelmektedir. Bu bölümdeki sorular

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1. Yetki... 3

Detaylı

T.C. YENİŞEHİR KAYMAKAMLIĞI Yolören İlkokulu / Ortaokulu Müdürlüğü

T.C. YENİŞEHİR KAYMAKAMLIĞI Yolören İlkokulu / Ortaokulu Müdürlüğü T.C. YENİŞEHİR KAYMAKAMLIĞI Yolören İlkokulu / Ortaokulu Müdürlüğü 2015-2019 STRATEJİK PLANI BURSA - YENİŞEHİR / 2015 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini,

Detaylı

MARTI KOLEJİ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MARTI KOLEJİ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sayın Velimiz, Öğrencilerimizin başarılı, sağlıklı ve güvenli bir eğitim ortamında olmaları için okulumuzun Öğrenci Veli Okul Sözleşmesi size gönderilmiştir. Bu sözleşmeleri öğrencimizle birlikte okuyup

Detaylı

BİNGÖL VALİLİĞİ Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü. Sancak İlk ve Ortaokulu Müdürlüğü

BİNGÖL VALİLİĞİ Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü. Sancak İlk ve Ortaokulu Müdürlüğü BİNGÖL VALİLİĞİ Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sancak İlk ve Ortaokulu Müdürlüğü STRATEJİK PLANI 2015-2019 T.C. BİNGÖL VALİLİĞİ Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sancak İlk ve Ortaokulu Müdürlüğü SANCAK

Detaylı

Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır.

Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır. 1 Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır. 2 T.C. BURSA VALİLİĞİ YILDIRIM KAYMAKAMLIĞI YEŞİLYAYLA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ STRATEJİK PLAN 2015-2019 3 4 5 SUNUŞ Geçmişten günümüze gelirken

Detaylı

TC GÖLCÜK KAYMAKAMLIĞI ÖZEL GÖLCÜK GÜNEŞ İLKOKULU STRATEJİK PLANI ( )

TC GÖLCÜK KAYMAKAMLIĞI ÖZEL GÖLCÜK GÜNEŞ İLKOKULU STRATEJİK PLANI ( ) TC GÖLCÜK KAYMAKAMLIĞI ÖZEL GÖLCÜK GÜNEŞ İLKOKULU STRATEJİK PLANI (2015-2019) ÖZEL GÖLCÜK GÜNEŞ İLKOKULU ÖNSÖZ Bu çalışma artık bizim kurumsallaştığımızı, kurumsallaşmak zorunda olduğumuzu ve kurumsallaşmanın

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI. una universa academia in Anatolia

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI. una universa academia in Anatolia ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI una universa academia in Anatolia 2015 2019 1 2 İÇİNDEKİLER Sayfa No I.DURUM ANALİZİ. 4 1.TARİHÇE VE TANIMI. 4 1.1.Tarihçe.. 4 2.SAĞLIK

Detaylı

YILDIRIM KAYMAKAMLIĞI

YILDIRIM KAYMAKAMLIĞI TC YILDIRIM KAYMAKAMLIĞI KARAPINAR İMAM HATİP ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI T.C. YILDIRIM KAYMAKAMLIĞI KARAPINAR İMAM HATİP ORTAOKULU I 2015-2019 STRATEJİK PLANI BURSA 2015 II III IV SUNUŞ Bu çalışma

Detaylı

T.C. İDİL KAYMAKAMLIĞI İDİL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İDİL ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM BRİFİNG DOSYASI

T.C. İDİL KAYMAKAMLIĞI İDİL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İDİL ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM BRİFİNG DOSYASI T.C. İDİL KAYMAKAMLIĞI İDİL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İDİL ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM BRİFİNG DOSYASI 1.BÖLÜM OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER OKUL /KURUM ADI İdil

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER BİRİMİ YÖNERGESİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER BİRİMİ YÖNERGESİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Gazi Üniversitesi Sağlık

Detaylı

T.C. BURDUR İL ÖZEL İDARESİ İç Denetim Birimi 2015 YILI İÇ DENETİM FAALİYET RAPORU

T.C. BURDUR İL ÖZEL İDARESİ İç Denetim Birimi 2015 YILI İÇ DENETİM FAALİYET RAPORU T.C. BURDUR İL ÖZEL İDARESİ İç Denetim Birimi 2015 YILI İÇ DENETİM FAALİYET RAPORU 26/2/2016 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 2 İÇ DENETÇİ SUNUŞU... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A)Misyon

Detaylı

Değerli Akademik, İdari Personelimiz ve Sevgili Öğrencilerimiz,

Değerli Akademik, İdari Personelimiz ve Sevgili Öğrencilerimiz, Değerli Akademik, İdari Personelimiz ve Sevgili Öğrencilerimiz, Yükseköğretim kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği (ADEK) çerçevesinde eğitim-öğretim, araştırma faaliyetleri

Detaylı

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından:

Detaylı

Karakoçan Anadolu Lisesi Müdürlüğü Stratejik Planı

Karakoçan Anadolu Lisesi Müdürlüğü Stratejik Planı T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ / KARAKOÇAN KAYMAKAMLIĞI Karakoçan Anadolu Lisesi Müdürlüğü Karakoçan Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı 2015-2019 Hayatta En Hakiki Mürşit ilimdir. (1881-1938) Mustafa

Detaylı

T.C. KADIKÖY İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2011-2014 DÖNEMİ FAALİYET PLANI

T.C. KADIKÖY İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2011-2014 DÖNEMİ FAALİYET PLANI T.C. KADIKÖY İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2011-2014 DÖNEMİ FAALİYET PLANI Strateji Geliştirme Bölümü 2010 1: OKUL ÖNCESİ 1.2: Okul öncesi eğitimde dil gelişimini sağlamak ve yabancı dil eğitimini başlatmak.

Detaylı

NOSAB İLKÖĞRETİM OKULU. 24 Mayıs 2011 KALDER PAYLAŞIM TOPLANTISI

NOSAB İLKÖĞRETİM OKULU. 24 Mayıs 2011 KALDER PAYLAŞIM TOPLANTISI NOSAB İLKÖĞRETİM OKULU 24 Mayıs 20 KALDER PAYLAŞIM TOPLANTISI Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Heraklitos Okulumuz; Esentepe Mahallesinde 4500m2 arsa üzerine zemin+2 kat olarak inşa edilerek 4

Detaylı

T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI Etimesgut Şehit Salih Helvacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü. Sayı : / /09/2017

T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI Etimesgut Şehit Salih Helvacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü. Sayı : / /09/2017 T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI Etimesgut Şehit Salih Helvacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü Sayı : 15637725-903/14806965 25/09/2017 Konu: Görevleriniz. Sayın, MAKBULE YILMAZ Müdür Yardımcısı Okulumuzdaki

Detaylı