K TELL CURA (KOZAAÇ CURASI) Çetin KORUK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "K TELL CURA (KOZAAÇ CURASI) Çetin KORUK"

Transkript

1 K TELL CURA (KOZAAÇ CURASI) Çetin KORUK ÖZET Teke bölgesinde kitelli ismi ile anılan kitelli Kozaaç Curası yapısal ve çalımsal özellikleri bakımından Üçtelli Curadan farklılıklar göstermektedir. Bu çalımada kitelli Cura nın yöresel, fiziksek, tınısal ve çalını özelliklerinden ayrıca yörede yaygın olarak kullanılan Üçtelli den farklılıı irdelenmeye çalıılmıtır. Anahtar Sözcükler: ABSTRACT Two-stringed Kozagac Cura, known as Two-stringed inteke Region, varies in terms of structural and instrumental features. In this study, apart from the regional, physical, tonal, and playing features of Two-stringed Cura, its difference from the Threestringed, which is widely used in the region, has been studied carefully. S.D.Ü. Müzik Kültürü Aratırma ve Uygulama Merkezi Müzik Okutmanı 120

2 Çetin KORUK GR Teke yöresinde kitelli olarak adlandırılan cura, yörede en youn olarak Burdur un Çavdır ilçesine balı Kozaaç köyünde çalınır. Bu yüzden yörede Kozaaç Curası adı ile de anılır. Altta ve üstte iki teli bulunan bu sazın toplam dört telinin oluu ve orta telinin olmayıı, çalınacak yöresel ezgilerin özelliklerine göre üçüncü telinin yerinin ve akordunun deitirilerek çalınması bu sazı yöredeki dier curalardan farklı kılmaktadır. 1. kitelli Cura nın yapısal özellikleri: Teke bölgesinde tekne boyu 21 ile 25 cm, tekne aız genilii 8 ile 12,5 cm arasında olan sazlar cura, tekne boyu 25 cm nin üzerinde, tekne aız genilii 12,5 ile 16 cm olan sazlar ise Üç Telli Balama olarak adlandırılır. Kozaaç curası, kitelli balama veya kitelli Burdur un Çavdır lçesine balı Kozaaç köyünde younlukla yapılıp ve çalınmaktadır. Teke bölgesinde Kazaaç Curası yada kitelli ismiyle adlandırılan bu saz yapısal ve çalımsal özellik bakımından üç telli curadan farklılık gösterir. Dut veya kızıl ardıçtan, genellikle sap ve tekne bütün olarak oyulur, armudi (damla) (ekil1a-b), oval (ekil 2a-b), ve balta (ekil 3a-b-c), ekillerinde olmak üzere üç tipte yapılır. Teke bölgesindeki iki ve üç telli balamalarda göüs ve sap bombe verilerek yapılır ve bu sayede el ile çalımda kolaylık salanmı olur. Bu teknik en belirgin olarak Ramazan Güngör ün yaptıı sazlarda gözlemlenir. Zamanla sap düzletirilmi göse yapılan bombe de azaltılmıtır. Ses delii tekne arkasına büyükçe bir delik olarak deil göüs üzerine küçük delikler olarak açılır. Son zamanlarda tekneye de delik açıldıı görülmektedir. Bu sazların boyutlarının küçük oluu Yörük yaantısının bir gerei olarak ortaya çıkmıtır. Göçebe olan Yörük toplulukları sürekli hareket halinde olmalarından dolayı taıması kolay olan bu ebatlardaki sazları yapmı ve çalmılardır. kitelli veya ikitelli saz Anadolu nun pek eski bir saz çeidi ve herhalde ikitelli kopuz hatırası olduu için adını birleik yazmak dorudur. Bu saz imparatorlukta Mısır ve Yunanistan da da çok yayıldıı için bazı arkiyatçılar esasen birleik yazmılardır. Yunanlılar kitelis ekline sokmulardır. XVI. Yüzyıl baları Rumelisinin ünlü halk airi Kaygusuz Abdal, saz ve ahenklere ayırdıı müessir manzumesinde onu öyle anar: Otuz kopuz, kırk çete, elli ıklıı rebab Hub çalınsun odada ikitelli saz ile. stanbul da ikitelli bazen çiftetelli oyun adıyla anlamda e olarak ta kullanılmıtı (Herhalde oyunda çaldıı için). stanbul da Bakırköy e balı bir kentin adı hala ikitelli köyüdür. (Gazimihal 1975: 123) 121

3 ekil 1 a Armudi tipteki kitelli cura Ekinci, A. ekil 1 b Armudi tipteki kitelli cura Ekinci, A. Armudi tipteki ikitelli curanın ölçüleri: Tel boyu 51 cm Tekne boyu 25 cm Tekne eni 12 cm Tekne derinlii 12 cm Sap boyu 32,3 cm Burguluk boyu 14 cm Tüm boy 71,5 cm Sapın üst eik kısmındaki genilii 2,2 cm Sapın son perde kısmındaki genilii 3 cm 122

4 Çetin KORUK ekil 2 a Oval tipteki kitelli cura Ekinci, A. ekil 2 b Oval tipteki kitelli cura Ekinci, A. Oval tipteki ikitelli curanın ölçüleri: Tel boyu 49 cm Tekne boyu 23 cm Tekne eni 10,4 cm Tekne derinlii 10,4 cm Sap boyu 31,8 cm Burguluk boyu 6,8 cm Tüm boy 61,5 cm Sapın üst eik kısmındaki genilii 2 cm Sapın son perde kısmındaki genilii 3 cm 123

5 ekil 3 a Balta tipteki kitelli cura (Parlak 2000 : 122) ekil 3 b Balta tipteki kitelli cura (Parlak 2000 : 122) ekil 3 c (Parlak 2000 : 123) 124

6 Çetin KORUK ekil 4 125

7 2. kitelli Cura nın çalımsal özellikleri ki telli kozaaç curasını yörede kullanılan üç telli curalardan ayıran iki önemli özellik vardır. Bunlardan ilki tellerinin iki sıra altta, iki sıra üstte olmak üzere dört telli oluu ve orta telinin olmayııdır. Bu tel dizimindeki akort ekli birinci ikinci ve üçüncü tel aynı sese, dördüncü tel ise dier üç telin sesinden tam dörtlü aralık pes olacak ekilde akortlanır. kitelli çalıcılarının nota bilmeyenleri akort sistemlerini anlatırken üç tel aynı ses, dördüncü tel biraz kabadır(kalındır) diye, nota bilenleri ise, Alt iki tele la (piyanoya göre do), üst iki tel la re sesleriyle adlandırırlar.(piyanoya göre do fa) akort sesleri Si ve Re arasındadır ve kullandıkları telin çekimine göre de deiir, tel inceldikçe yaptıkları akort da tizleir. Akort için herhangi bir ses kaynaı kullanmazlar, kulaklarına yerlemi olan tınıya göre akortlarını yaparlar. Kullandıkları tellerin kalınlıı gelenlikle 0,16 ile 0,18 mm dir. Bazı ustalar ilk üç teli 0,16mm dördüncü teli 0,18mm kullanırlar. Kırık hava, Oynak hava (Oyun havası) ve Teke zortlatmaları bu tel dizimiyle çalınır. (ekil 5) kinci önemli özellik ise, tel diziminde, çalımda kullanılan teknie ve çalınan ezgilere göre yapılan deiikliktir. ekil 5 de gösterilen üç nolu tel ortaya çekilir ve akord, alt iki tel la la (piyanoya göre do) orta tel re (piyanoya göre fa), üst tel mi (piyanoya göre sol) olarak deitirilir. Bu deiiklik Parmakla dövme, itme, çekme, tarama tekniklerini kullana bilmek ve Gurbet havası, Avar beyleri gibi ezgileri çalabilmek için yapılır.(ekil 6) on dört perdelidir ve perdeleri misine veya özel bir sarım teknii ile bakır metal telle balanır, bu perde balama teknii yöredeki dier curalarda da görülür. (ekil 7) ekil 5 kitelli Cura nın tel dizimi (Ekinci 1993:13) 126

8 Çetin KORUK ekil 6 kitelli cura nın üçtelliye çevrilmi tel dizimi (Ekinci 1993:13) ekil 7 kitelli nin metal telle balanan perdeleri Ekinci, A. 127

9 ki telli ve üç telli balamalarda sap bir buçuk oktav ses kapasitesine sahip olup perdeler tampere sistemdedir. Perde sayıları yedi ile oniki arasına deien bu sazlarda alt tel (açık) La kabul edildiinde perdeler öyledir: Dikkat edildii taktirde bu sazlarda Re diyez, Sol diyez perdeleri bulunmamakta ve sap uygun olmasına karın perdeler bir oktavda son bulmaktadır. Yöresel müzik kültüründe ekillenen bu anlayı, Anadolu nun el ile çalınan dier sazlarında olduu gibi Asya sazlarında da vardır. (Parlak 2000 : 119) 3.1. kitelli curanın perde oranı, frekans ve frekans oranlarının hesaplanması: Perde Oranı Hesaplanması: Perde oranı hesaplanmak istenilen perdenin alt eie olan uzaklıının, kendisinden sonra gelen perdenin alt eie olan uzaklıına bölünmesi ile hesaplanır. La nın alt eige olan uzaklıı (bo tel) 51 cm Si Bemol perdesinin alt eie uzaklıı 48,1 cm 51 / 48,1 = 1,06029 Dier perdelerin birbirlerine olan oranları da aynı sistemle hesaplanarak tabloda verilmitir. Perde Ölçülerine Göre Frekansın Hesaplanması: Frekansı hesaplanmak istenilen perdenin kendisinden önce gelen perdenin, perdeye oranı ile frekansı çarpılarak hesaplanır. la nın si bemole olan oranı ile la nın frekansının çarpımı Si bemolün frekansını verir. La 440 La nın Perde oranı 1, * 1,06029 = 466,53 Dier perdelerin frekansları da aynı sistemle hesaplanarak tabloda verilmitir Frekans Oranının Hesaplanması: Frekans oranı hesaplanmak istenilen perdenin frekansı, kendisinden sonra gelen perdenin frekansına bölünmesi ile hesaplanır. La nın frekansının Si bemolün frekansına bölünmesi ile Si bemolün frekans oranı bulunur. La 440 Si bemol 466, / 466,53 = 0,95426 Dier perdelerin frekans oranları da aynı sistemle hesaplanarak tabloda verilmitir 128

10 Çetin KORUK 3.2. Tel boyu 51 cm olan Armudi tipteki ikitelli curanın perde ve frekans ölçümleri: Sesler Kullanılan perde ölçüleri Perde Oranları Frekans Frekans Oranları La (Bo Tel) 51 1, ,94314 Si b. 48,1 1, ,53 0,95426 Si 45,9 1, ,89 0,94336 Do 43,3 1, ,24 0,93764 Do d. 40,6 1, ,71 0,95074 Re 38,6 1, ,35 0,88601 Re d. Yok Mi 34,2 1, ,14 0,9386 Fa 32,1 1, ,07 0,95016 Fa d. 30,5 1, ,74 0,94754 Sol 28,9 1, ,47 0,88235 Sol d. Yok La 25,5 1, ,92941 Si b. 23,7 1, ,84 0,95781 Si 22,7 1, ,55 0,94273 Do 21,4 1, ,6 0,89252 Do d. Yok Re 19,1 1174,87 4. SONUÇ kitelli Kozaaç curasını ustalıkla icra eden yörenin en önemli sanatçıları Ömer Ali nce, Nuri Özyurt, akir Özyurt, Kerim Özyurt, Habip Özyurt, Yusuf Gök, Sabri Özdemir dir. Bu aile ekolünün son temsilcilerinden Faik nce iyi bir cura ustasıdır ve T.R.T repertuarına derledii pek çok türküyü kazandırmı bir mahalli sanatçıdır tarihinde Antalya da yaptıımız alan aratırmasında Faik nce ile görümemizde Kozaaç Curası ndan yukarıda açıkladıımız özellikleriyle bahsetmi fakat kendisinin bu curayı deil de Avar Curası olarak adlandırdıı bir curayı çaldıını tespit etmitik. Faik nce nin Avar curası diye adlandırdıı cura; tekne boyu 23,5 cm, tekne azı 14,5 cm, tekne derinlii 11cm, tel boyu 35,5 cm üç telli ve on be perdelidir. Faik nce tarafından enstrüman yapımcısı smail Ölmez e yaptırılmıtır ve yörede bu curayı sadece kendisi kullanmaktadır. kitelli nin 129

11 akordunun dier halk müzii sazlarının akordu ile uyumadıını, bu yüzden toplu çalmada sorun yaadıını belirterek Avar Curası diye adlandırdıı curayı, 40 cm tekne boyunda kısa saplı bir balamanın bir oktav tizini oluturmak ve akort sorununu ortadan kaldırmak amacıyla kullandıını belirtmitir. Yaptıımız alan aratırmalarında görütüümüz Kozaaç lı dier cura ustaları Avar curasını benimsemediklerini ve yörenin geleneiyle uyumadıını belirtmilerdir. Faik nce nin yaadıı sorunun temelini yörede kullanılmayan 40 cm veya daha büyük tekne boylu balamalar ile kitelli nin uyumaması oluturmaktadır. Bu büyüklükteki balamalar yörenin müzik kültürüne çok yakın tarihte girmitir. Dolayısıyla geleneinde olmayan büyük ebatlı bu sazlarla uyumaması son derece olaandır. Dier yöre sazları ile kitelli Curanın ses aralıklarının aynı olması, yüzyıllardır yörede, dier yöre sazları ile birlikte çalınması kitelli nin dier yöre sazları ile arasında akort sorununun olamayacaının birer göstergesidir. KAYNAKÇA Ekinci A. (2004) Burdur merkezde kitelli Cura üzerine yaptıım kiisel görüme. Gazimihal, M.R. (1975) Ülkelerde Kopuz ve Tezeneli Sazlarımız, Ankara: Kültür Bakanlıı MFAD Yay. 15 Parlak, E. (2000) Türkiye de el ile (elpe) balama çalma gelenei ve çalı teknikleri. Ankara: Kültür Bakanlıı Yayınları, 130

20. YÜZYIL MÜZİĞİNDE ÖNE ÇIKAN FLÜT TEKNİKLERİNİN İNCELENMESİ VE OLUŞABİLECEK SORUNLARLA İLGİLİ İCRACI VE BESTECİLERE TAVSİYELER

20. YÜZYIL MÜZİĞİNDE ÖNE ÇIKAN FLÜT TEKNİKLERİNİN İNCELENMESİ VE OLUŞABİLECEK SORUNLARLA İLGİLİ İCRACI VE BESTECİLERE TAVSİYELER 1 20. YÜZYIL MÜZİĞİNDE ÖNE ÇIKAN FLÜT TEKNİKLERİNİN İNCELENMESİ VE OLUŞABİLECEK SORUNLARLA İLGİLİ İCRACI VE BESTECİLERE TAVSİYELER Analysis Of the Flute Techniques in the 20th Century Music With Suggestions

Detaylı

KLARNET AĞIZLIKLARININ ÖNEMİ VE FARKLILIKLARI

KLARNET AĞIZLIKLARININ ÖNEMİ VE FARKLILIKLARI DOI:10.7816/sed-01-02-06 KLARNET AĞIZLIKLARININ ÖNEMİ VE FARKLILIKLARI Kaya Kılıç 1 ÖZET Bu çalışmanın genel amacı, klarnet ağızlıklarının gelişimleri ve farklılıkları ile klarnet performansı üzerindeki

Detaylı

POPÜLER KÜLTÜR VE MÜZK ÜZERNE ABOUT POPULAR CULTURE AND MUSIC Deniz AYDAR

POPÜLER KÜLTÜR VE MÜZK ÜZERNE ABOUT POPULAR CULTURE AND MUSIC Deniz AYDAR Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 POPÜLER KÜLTÜR VE MÜZK ÜZERNE ABOUT

Detaylı

KAZI ADI KAZI YER KAZI BA KANI KAZI TAR H

KAZI ADI KAZI YER KAZI BA KANI KAZI TAR H Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ERKEN CUMHURYET DÖNEM (1930-1940) ORTA

Detaylı

TEMEL MÜZİK EĞİTİMİ DERS NOTLARI

TEMEL MÜZİK EĞİTİMİ DERS NOTLARI TEMEL MÜZİK EĞİTİMİ DERS NOTLARI Müzik Nedir? *Müzik hakkında çok fazla tanım vardır. Hepsi de kabul edilebilir tanımlardır, ancak hepsini içine alacak genel bir tanım yapmak oldukça zordur. Ancak yine

Detaylı

21. YÜZYILIN LK ÇEYRENDE TÜRKYE NÜFUSUNDA NE DET? WHAT HAS CHANGED IN THE POPULATION OF TURKEY IN THE FIRST QUARTER OF THE 21 st CENTURY?

21. YÜZYILIN LK ÇEYRENDE TÜRKYE NÜFUSUNDA NE DET? WHAT HAS CHANGED IN THE POPULATION OF TURKEY IN THE FIRST QUARTER OF THE 21 st CENTURY? Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 21 Volume: 5 Issue: 21 Bahar 2012 Spring 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 21. YÜZYILIN

Detaylı

M.Ö. III. BNDE KUZEYDOU ANADOLU

M.Ö. III. BNDE KUZEYDOU ANADOLU M.Ö. III. BNDE KUZEYDOU ANADOLU NORTH-EAST ANATOLIA IN THE THIRD THOUSAND BC Yrd. Doç. Dr. Veli ÜNSAL * Özet Anadolu, gerek tarih öncesi gerekse tarihi çaları birbirinden farklı zamanlarda yaamıtır. Bu

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ NDE BEŞ VE ON ZAMANLI RİTİMLERİN ANALİZİ UTKU ÜNAL

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ NDE BEŞ VE ON ZAMANLI RİTİMLERİN ANALİZİ UTKU ÜNAL GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ NDE BEŞ VE ON ZAMANLI RİTİMLERİN ANALİZİ UTKU ÜNAL 102619015 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜZİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI CANAN AYKENT 2007 TEŞEKKÜR Bu çalışmanın

Detaylı

Kaynak: Berksun, O. (2003), Anksiyete ve Anksiyete Bozuklukları (2nd ed.), stanbul: Turgut Yayıncılık.

Kaynak: Berksun, O. (2003), Anksiyete ve Anksiyete Bozuklukları (2nd ed.), stanbul: Turgut Yayıncılık. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 BALANTIDA KALMAK

Detaylı

ALTINTEPE URARTU SKELETLERNE AT ALT CANINE DLERNDEN CNSYET TESPT

ALTINTEPE URARTU SKELETLERNE AT ALT CANINE DLERNDEN CNSYET TESPT ALTINTEPE URARTU SKELETLERNE AT ALT CANINE DLERNDEN CNSYET TESPT Urartu Skeletons And Fixing Of Sex In Altintepe A. Cem ERKMAN Özet Süt ve sürekli dilerden hareketle insanda cinsiyet belirlemek oldukça

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TARIM TOPRAI AZ OLAN KIRSAL ALANLARDA

Detaylı

Melike GÖKCAN TÜRKDOAN

Melike GÖKCAN TÜRKDOAN Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 15 Klâsik Türk Edebiyatının Kaynakları Özel Sayısı -Prof. Dr. Turgut KARABEY Armaanı- KLÂSK TÜRK EDEBYATINDA

Detaylı

Resim 3 : Örtülü Elektrod arkı ile yapılan birletirme amaçlı kaynak uygulamaları

Resim 3 : Örtülü Elektrod arkı ile yapılan birletirme amaçlı kaynak uygulamaları METAL KAYNAININ TANIMI Metalik malzemeleri, ısı, basınç ya da ikisi birden kullanılarak ERGTME gerçekletirilip, çounlukla kaynak edilecek metalik malzeme ile aynı ya da çok yakın sıcaklıkta eriyebilen

Detaylı

Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei

Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei Mamur, N. (2004). Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei, lköretim- Online, 3(2), 1-18, [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme

Detaylı

1783 YILINDAN SONRA KIRIM TÜRKLERNN OSMANLI DEVLET LE KÜLTÜREL LKLER CULTURAL RELATIONS BETWEEN THE CRIMEAN TURKS AND THE OTTOMAN EMPIRE AFTER 1783

1783 YILINDAN SONRA KIRIM TÜRKLERNN OSMANLI DEVLET LE KÜLTÜREL LKLER CULTURAL RELATIONS BETWEEN THE CRIMEAN TURKS AND THE OTTOMAN EMPIRE AFTER 1783 1783 YILINDAN SONRA KIRIM TÜRKLERNN OSMANLI DEVLET LE KÜLTÜREL LKLER CULTURAL RELATIONS BETWEEN THE CRIMEAN TURKS AND THE OTTOMAN EMPIRE AFTER 1783 Dr. H. Murat ARABACI Özet Osmanlı toplumsal yapısının,

Detaylı

Giri Kaynakları ve bazı ortak konu alanları bakımından benzerlik gösteren sosyoloji ve edebiyat, birinin bilim, dierinin sanat dalı olması

Giri Kaynakları ve bazı ortak konu alanları bakımından benzerlik gösteren sosyoloji ve edebiyat, birinin bilim, dierinin sanat dalı olması RASM ÖZDENÖREN N ÇOK SESL BR ÖLÜM ADLI HKÂYESNE EDEBYAT SOSYOLOJS AÇISINDAN BR YAKLAIM AN APPROACH FROM THE PONT OF LTERATURE SOCOLOGY TO RASM ÖZDENÖREN S STORY NAMED ÇOK SESL BR ÖLÜM Yılmaz IRMAK Özet

Detaylı

Anahtar Kavramlar: Aile, Göç, Çocuklar, Eitim Örenim Hakkı, Van. Abstract

Anahtar Kavramlar: Aile, Göç, Çocuklar, Eitim Örenim Hakkı, Van. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 6 Sayı: 27 Volume: 6 Issue: 27 Yaz 2013 Summer 2013 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 GÖÇLE GELEN ALELERN

Detaylı

STÜDYOYA TAŞINAN ÂŞIKLIK VEYA STÜDYO TİPİ ÂŞIKLIĞA DOĞRU: SÖZLÜ VE DİJİTAL İCRA YAPILARI ÜZERİNDE MUKAYESE

STÜDYOYA TAŞINAN ÂŞIKLIK VEYA STÜDYO TİPİ ÂŞIKLIĞA DOĞRU: SÖZLÜ <DOĞAL> VE DİJİTAL <ELEKTRONİK> İCRA YAPILARI ÜZERİNDE MUKAYESE Türkbilig, 2014/27: 79-104. STÜDYOYA TAŞINAN ÂŞIKLIK VEYA STÜDYO TİPİ ÂŞIKLIĞA DOĞRU: SÖZLÜ VE DİJİTAL İCRA YAPILARI ÜZERİNDE MUKAYESE M. Mete TAŞLIOVA * Özet: Âşıklık geleneği farklı

Detaylı

BR TOPLUMSAL KATMAN OLARAK SAMSUN PAZARCILARININ DL EDM ÜZERNE TOPLUMDLBLMSEL NCELEME

BR TOPLUMSAL KATMAN OLARAK SAMSUN PAZARCILARININ DL EDM ÜZERNE TOPLUMDLBLMSEL NCELEME BR TOPLUMSAL KATMAN OLARAK SAMSUN PAZARCILARININ DL EDM ÜZERNE TOPLUMDLBLMSEL NCELEME STALLHOLDERS OF SAMSUN S LANGUAGE AS SOCIETAL CATEGORY AND THEIR LANGUAGE-ACTION Nuh DOAN * Özet Bu çalımada dil ve

Detaylı

Amerikan ç Savaı ve Mısır: Pamuk Örneinde Mısır Modernlemesi ve Amerikan ç Savaı nın Sürece Olan Katkısı

Amerikan ç Savaı ve Mısır: Pamuk Örneinde Mısır Modernlemesi ve Amerikan ç Savaı nın Sürece Olan Katkısı Amerikan ç Savaı ve Mısır: Pamuk Örneinde Mısır Modernlemesi ve Amerikan ç Savaı nın Sürece Olan Katkısı American Civil War and Egypt: Modernization of Egypt in the case of Cotton and the Contribution

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 VAKA ARATIRMASI: ÖZEL ETM ALANINDA ÇALIAN ÖRETMENLERN SORUNLARI VE HTYAÇLARI A CASE STUDY: THE PROBLEMS AND NEEDS OF TEACHERS WORKING IN THE FIELD OF SPECIAL EDUCATION Yeim GÜLEÇ-ASLAN* Fidan ÖZBEY* Canan

Detaylı

lköretim Örencilerinin "Birimler" Hakkında Sahip Oldukları Kavram Yanılgıları: Kütle ve Aırlık Örnei

lköretim Örencilerinin Birimler Hakkında Sahip Oldukları Kavram Yanılgıları: Kütle ve Aırlık Örnei lköretim Örencilerinin "Birimler" Hakkında Sahip Oldukları Kavram Yanılgıları: Kütle ve Aırlık Örnei Özlem Koray *, Muhammet Özdemir **, Nilgün Tatar *** ÖZ: Bu çalıma; ilköretim örencilerinin kütle ve

Detaylı

G R VE KURAMSAL ÇERÇEVE

G R VE KURAMSAL ÇERÇEVE Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 MECLS- MLL DEN ULUSAL KONGRE YE KIBRIS

Detaylı

Giri 1. Ortado u Bölgesinin Tanımı Ve Özellikleri 1.1. Ortado u Neresidir?

Giri 1. Ortado u Bölgesinin Tanımı Ve Özellikleri 1.1. Ortado u Neresidir? Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 20 Volume: 5 Issue: 20 Kı 2012 Winter 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ORTADOU'NUN YENDEN

Detaylı

LKÖRETM ÖRENCLERNN GÜNLÜKLERNE GÖRE GÜNLÜK YAAMDA DEERLER VALUES IN DAILY LIFE ACCORDING TO DIARIES OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS

LKÖRETM ÖRENCLERNN GÜNLÜKLERNE GÖRE GÜNLÜK YAAMDA DEERLER VALUES IN DAILY LIFE ACCORDING TO DIARIES OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS LKÖRETM ÖRENCLERNN GÜNLÜKLERNE GÖRE GÜNLÜK YAAMDA DEERLER VALUES IN DAILY LIFE ACCORDING TO DIARIES OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS Yrd. Doç. Dr. Handan DEVEC * Tuba Selanik AY ** Özet Son yıllarda tüm dünyada

Detaylı

KARAM TAKVM KARAIM CALENDER Ergin AYAN *

KARAM TAKVM KARAIM CALENDER Ergin AYAN * Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 19 Volume: 4 Issue: 19 Güz 2011 Fall 2011 www.sosyalarastirmalar.com KARAM TAKVM KARAIM CALENDER Ergin

Detaylı

Osmanlı Devleti nde İlk Resmî Konservatuvar Olan Dârülelhanda Derleme ve Yayım Faaliyetleri

Osmanlı Devleti nde İlk Resmî Konservatuvar Olan Dârülelhanda Derleme ve Yayım Faaliyetleri TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 479 Osmanlı Devleti nde İlk Resmî Konservatuvar Olan Dârülelhanda Derleme ve Yayım Faaliyetleri The Compilation and The Publication Activities in Darulelhan (The First Official

Detaylı

KLÂSK DÖNEM OSMANLI ETM KURUMLARI OTTOMAN EDUCATION FOUNDATIONS IN CLASSICAL TERMS

KLÂSK DÖNEM OSMANLI ETM KURUMLARI OTTOMAN EDUCATION FOUNDATIONS IN CLASSICAL TERMS KLÂSK DÖNEM OSMANLI ETM KURUMLARI OTTOMAN EDUCATION FOUNDATIONS IN CLASSICAL TERMS Ünal TAKIN Özet Osmanlı Devleti her alanda kurumlamı bir medeniyettir. Bu kurumların en önemlilerinden biride lmiye tekilatıdır.

Detaylı

Özlem KALE. stanbul Üniversitesi, YTE Anabilim Dalı Doktora Örencisi.

Özlem KALE. stanbul Üniversitesi, YTE Anabilim Dalı Doktora Örencisi. GURBET KULARI, ESKC VE OULLARI, VUKUAT VAR ROMANLARINDA GÖÇ OLGUSU PHENOMEN OF IMMIGRATION IN THE NOVELS WHICH ARE GURBET KULARI, ESKC VE OULLARI, VUKUAT VAR Özlem KALE Öz Bu çalımada Orhan Kemal in Gurbet

Detaylı

ekil 1: TPACK: Teknoloji, Pedagoji ve çerik Alan Bilgisi likisi (Koehler ve Mishra, 2008)

ekil 1: TPACK: Teknoloji, Pedagoji ve çerik Alan Bilgisi likisi (Koehler ve Mishra, 2008) Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ALMANCA ÖRETMEN ADAYLARININ TEKNOPEDAGOJK

Detaylı