1. Sözel ifadelerle açıklama 2. Tablolar halinde düzenleme 3. Grafikle gösterme

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "www.mehmetaksarayli.com www.mehmetaksarayli.com 1. Sözel ifadelerle açıklama 2. Tablolar halinde düzenleme 3. Grafikle gösterme"

Transkript

1 VERİLERİN TABLO VE GRAFİKLARLE GÖSTERİLMESİ Dr. Mehmet AKSARAYLI D.E.Ü. İ.İ.B.F..B.F. EKONOMETRİ BÖLÜMÜ Bölümün Amaçları Bu Bölümü tamamladıktan sonra neleri yapabileceksiniz: Tablo ve grafikleri okuma ve yorumlama, Temel veri sunum araçlarını kullanma, Verileri uygun şekilde tablo ve grafiklerle gösterme, Construct a frequency distribution both manually and with a computer Construct and interpret a histogram Create and interpret bar charts, pie charts, and stem-and-leaf diagrams Present and interpret data in line charts and scatter diagrams Frequency Distributions Niçin Dağılımlarını Kullanırız? dağılımı nedir? dağılımı bir liste veya bir tablodur Değişkenin değerlerini içerir ve her bir değerin gözlem sayısını gösterir Bir frekans dağılımı verileri özetleme yoludur. Dağılım ham verileri daha kullanışlı bir şekle dönüştürür. ve verilerin hızlı bir şekilde yorumlanmasına olanak verir. Verilerin Organizasyonu Tek bir etiketle tanımlanabilen verilere kalitatif veri denir. Örnek: Televizyon kanalları, araba markaları Tablo Metotları 1. Dağ..Relatif Fr.Dağ. Kalitatif Veriler Grafik Metotları.Çubuk gr..daire gr..çizgi gr. VERİ Kantitatif Veriler Tablo Metotları. Dağ. Üzerinde dört işlem yapılabilen, sayısal verilere kantitatif veriler denir. Örnek: Boy, Kilo, Notlar Grafik Metotları 9.Histogram 7.Rel.Fr.Dağ. 1.Fr.Poligonu 11.Gövde-Yaprak. Küm.Rel.Fr.Dağ. gösterimi İstatistiksel verileri anlamlı hale getirmenin ayrı yolu: 1. Sözel ifadelerle açıklama. Tablolar halinde düzenleme. Grafikle gösterme. Verileri değerlendirerek istatistiksel ölçüler bulma. Bu yöntemlerde birkaçını birlikte uygulama

2 Dağılımı Kesikli Veriler Kesikli Veri: Olası veriler sayılabilirdir Göreli Göreli : Her kategorideki oran nedir Örnek: Bir reklamcı müşteriye haftanın kaç günü günlük gazete okuduklarını sorar. Haftanın Gün sayısı Total Haftanın Gün sayısı Göreli Total 1. =. Örneklem raporundaki İnsanların % si haftanın günü gazete okuyor(haftada bir kere bile gazete okumuyor) Dağılımı: Sürekli Veri Sürekli Veri: Bir aralıktaki her değeri alabilir. Örnek: Bir izolasyon ürünleri üreticisi kış günlerinden sini rastsal olarak seçer ve günlük en yüksek sıcaklıkları kayıt altına alır.,, 17, 1,, 7,,,,,, 1, 1,, 1,,, 7,, 7 (Sıcaklık sürekli bir değişkendir çünkü ölçüme göre herhangi bir değer alabilir) Sınıflara göre Veri Sınıflandırma Yatay veriyi küçükten büyüğe sıralama 1, 1, 17, 1,,,, 7, 7,,,, 7,, 1,,,,, Aralık Bulunur: - 1 = Sınıf numarası seçilir: (Genelde - arasındadır) Sınıf genişliğini hesaplanır (Genişlik) : 1 (/ sonra yuvarla) Sınıf sınırlarını tahminlenir (Limitler):,,, (Bazen sınıf orta noktaları şeklindedir: 1,,,, ) Her sınıftaki değerlerin sayısını yazılır. Frequency Distribution Example küçükten büyüğe veri: 1, 1, 17, 1,,,, 7, 7,,,, 7,, 1,,,,, Dağılımı Sınıf Göreli 1- arasında.1 - arasında. - arasında. - arasında. - arasında.1 Toplam 1. Dağılımı Tablosu Örneği Ham Veriler,,, 1, 7, 7,, 1,, Sınıf Orta Nokta Genişlik 1 ve < ve < ve < Sınırlar (Üst + Alt Sınırlar) /

3 Bağıl & % Yüzde Dağılımı Tabloları Kontenjans Tablosu Örneği Bağıl Dağılımı Sınıf oran 1 ve <. ve <. ve <. Yüzde Dağılımı Sınıf % 1 but <. but <. but <. Yerleşim: C C O O C C O O C O Cinsiyet: E E K K E E K E E K (C=Kampüste, O=Kampüs Dışı; E=Erkek, K=Kadın) Cinsiyet Yerleşim Erkek Kadın Total Kampüste Kampüs Dışı 1 Total 1 SERİLERİN GRAFİKLE GÖSTERİLMESİ 1 1 İstatistiksel Verileri Tasnif Etme Çizgi Grafik Puan İstatistiksel Verileri Tasnif Etme Çubuk Grafik 7 9 Çözülen net soru sayısı İstatistiksel Verileri Tasnif Etme Çubuk Grafik TÜRKÇE SOSYAL MATEMATİK FEN Yıllar

4 Çubuk Diyagramı Çubuk Grafik Örneği Kategorik Değişkenler için Yatay Çubuklar 1/ Çubuk Genişliği Yön. Ekon. Muh. Branş Çubuk uzunluğu frekansı veya % yi gösterir Eşit çubuk genişlikleri Yatırımcı Portföyü Savings CD Bonds Stocks 1 Değerler 1$ türündedir. Sıfır Noktası 1 1 Yüzde de kullanılabilir (Çubuk Grafikler yatay olarak da gösterilebilir.) Çubuk Grafik Örneği Histogram Gün bazlı okuma sayısı Total 1 Haftalık gazete okuyuculuğu 1 7 Haftada günlük gazete okuma sayısı Bağıl Yüzde Adet 1 1 Sınıf Frek. 1 (hariç)< (hariç) < (hariç) < Çubuklar temas halinde Alt Sınır Histogramları Histogram Örneği Sınıflar veya Aralıklar, yatay eksende gösterilir. dikey eksende ölçülür. Uygun yükseklikteki çubuklar (Bar) her sınıftaki gözlem sayısını temsil etmek için kullanılabilir. Bu tür bir grafiğe Histogram denir. Sıralanmış veri dizisi: 1, 1, 17, 1,,,, 7, 7,,,, 7,, 1,,,,, Histogram More Class Midpoints Sınıflar Sürekli veri olduğundan çubuklar arasında boşluk olmaz!!!

5 Verileri Sınıflandırmaya İlişkin Sorular Kaç Sınıf Olmalı? 1. Aralıkların genişliği nasıl olmalı? (Kaç sınıf kullanılmalı?). Aralık üst sınırları nasıl tahminlenecek? Deneme yanılmayla cevaplanır, kullanıcı kararına bağlı Amaç Çıkıntılı veya Kümeleşmemiş bir dağılım yaratmaktır. Amaç veri içindeki uygun izleri gösterebilmektir, temsil ettirebilmektir. Çok (Dar sınıf aralığı) Boş sınıflar arasında boşluk olmasından çıkıntılı bir dağılım meydana gelir. Sınıflar arasındaki çeşitlilik açısından yetersiz ipucu verir. Az (Geniş sınıf aralığı) Çeşitliliği sıkıştırarak kümeleşmiş bir dağılım gösterir. Çeşitliliğin ipuçlarını gizleyebilir. Frequency Frequency More Temperature More Temperature (X axis labels are upper class endpoints) Genel Kurallar Sınıf Genişliği Veri Sayısı Sınıf Sayısı altında üstünde 1 - Gözlem sayısı arttıkça sınıf aralıkları tipik olarak azalabilir. Çok sayıda gözlem içeren dağılımlar daha pürüzsüz ve boşlukları dolmuş olabilir çünkü veri fazladır. Sınıf Genişliği, Sınıfında en küçük olası değerle en büyük olası değer arası mesafedir Sınıf Aralığı En büyük Değer En küçük değer W = Sınıf Sayısı Excel de Histogram 1 Veri Menüsü seçilir Veri Analizi Excel de Histogram (Devamı) Veri girişi ve aralığı belirlenir. Çıktı grafiği seçilir Histogram Seçilir

6 Bağıl Yüzde Adet 1 Poligonu Fiktif Sınıf 1 Orta nokta Sınıf Frek. 1 (hariç) < (hariç) < (hariç) < (devamı) 1, 1, 17, 1,,,, 7, 7,,,, 7,, 1,,,,, Kümülatif göreli frekans sütunu eklenir. Sınıf Total 1. Frequency Distribution Göreli Kümülatif Göreli Gövde-Yaprak Gösterimi Histogram More Class Midpoints Sınıflar 1 Kümülatif (%) Her Gözlem Gövde ve Yaprak Değerlerine Ayrıştırılır Gövde Değeri Sınıfı Belirler Yaprak Değeri ı Belirler (Adet) X i Gövde Yaprak Diyagramı (Stem and Leaf Diagram) Kalitatif veri detaylarını kolayca görmeye yarar. METOD 1. Sıralanmış veriye ait ortak ilk rakamlar gövdeyi kalan rakamları yaprağı oluşturur.. Gövde verileri küçükten büyüğe aynı sütunda gösterilir.. Her gövde için, yaprakları listelenir. Örnek: Küçükten büyüğe sıralı veriler 1, 1, 17, 1,,,, 7, 7,,,, 7,, 1,,,,, Ondalık Rakamlar gövde için kullanılır. 1 gösterimi gösterimi Stem Leaf 1

7 Örnek: Sıralı dizide veri: 1, 1, 17, 1,,,, 7,,,,, 7,, 1,,,,, Tamamlanmış Gövde-Yaprak Gösterimi Gövde Yaprak Diğer Gövde Birimleri Yüzdeliğin gövde olarak kullanımı: Yapraklardaki ondalık kısım yuvarlanır. Stem Leaf 1 would become 1 77 would become becomes 1 Pasta Grafik Örneği Pasta Diyagramı Yatırım Miktar Yüzde Türü (1 $) Menkul Kıy...7 Tahvil. 9.9 Mevduat Tasarruf Toplam 11 1 (Değişkenler Kalitatif) Şu anki Yatırımcı Portföyü CD 1% Tasarruf 1% Tahvil 9% Menkul Kıymet % Yüzdeler en yakın rakama yuvarlanmıştır 1. Toplam miktarın kategorilere dağılışını gösterir. Bağıl farkları Ekonomi. göstermek için kullanışlı 1%. Açı Büyüklüğü ( )(%) ( ) (1%) = Branşlar Yönetim. % Muhas. % İstatistiksel Verileri Tasnif Etme Pasta grafiği Çok Değişkenli Kategorik Veri Grafiği Oluşturma Genel lise Meslek lisesi 1$ cinsinden yatırım % % Pasta grafiği, bir bütünün parçalarını karşılaştırmada kullanılır Yatırım Investor A Investor B Investor C Total Kategorisi Menkul Kıy Tahvil Mevduat Tasarruf Toplam

8 Çok Değişkenli Kategorik Veri Grafiği Oluşturma Yanyana grafik Comparing Investors (devamı) Yanyana Grafik Örneği Bölgeye ait aylık Satışlar: 1st Qtr nd Qtr rd Qtr th Qtr. 7.. East 9 West North Savings CD Bonds Stocks 1 1 East West North Investor A Investor B Investor C 1st Qtr nd Qtr rd Qtr th Qtr Çift Değişkenli Sayısal Verilerin Grafik Gösterimi 1. İkili Diyagram Birarada çalışılan iki farklı şans değişkeninin oluşturduğu (X i, Y i ) noktalarını gösterir. Zaman Serisi Plotu Sayısal veri serilerinin zamana karşı nasıl bir değişim gösterdiğini sergiler Y İkili Diagram (X i, Y i ) çiftlerinin oluşturduğu noktalar X Zaman Serisi Plotu Verilerin haritalar şeklinde sunumu - Tematik Haritalar Satışlar Yıl

9 Verilerin Sunumundaki Hatalar Doğru Grafik Seçme AB Ülkelerinde Genel Lise Meslek Lisesi Oranları 1. Gereksiz Tabloların Kullanımı. Verilerin Karşılaştırılmasında Temelde Uyumsuzluk. Dikey Eksenin Sıkıştırılması. Dikey Eksende Sıfır Noktasının Bulunmayışı Genel Lise % Meslek Lisesi % 1 Genel Lise İkisi de olabilir. Birincisi daha uygun Meslek Lisesi Doğru Grafik Seçme 1 9,,,,,, 9,, Dünya Avrupa 1'ler Ülkelere Göre Eğitim Yaşı Doğu Avrupa Türkiye Doğru Yanlış Dünya Avrupa 1'ler Doğu Avrupa Türkiye Kötü Sunum Minimum Maaş 19: $1. 197: $1. 19: $.1 199: $. İyi Sunum Minimum Maaş $ Temelde Uyumsuzluk Dikey Eksenin Sıkıştırılması Kötü Sunum İyi Sunum Kötü Sunum İyi Sunum Sınıflardaki A lar Frek. 1 FR SO JR SR Sınıflardaki A lar % % % 1% % FR SO JR SR $ 1 Mevsimlik Satışlar Q1 Q Q Q $ Mevsimlik Satışlar Q1 Q Q Q

10 Dikey Eksende Sıfır Noktası Bulunmaması Bölüm Özeti $ Kötü Sunum Aylık Satışlar 9 J M M J S N İyi Sunum Aylık Satışlar $ J M M J S N Satır halindeki veriler karar vermede kullanımı uygun değildir. Aşağıdaki gibi bir organizasyon lazımdır. Tablo Grafik Bu bölümde incelenen konular Dağılımları, Histogram ve Poligonu Çubuk, Çizgi ve Pasta Grafikleri Gövde Yaprak Diyagramı Zaman Serisi Grafiği ve Serpilme Diyagramı İstatistiksel Haritalar (Tematik Haritalar) Grafik ve tablo özetleme araçlarında yapılan yanlışlıklar

İSTATİSTİK. İstatistik Nedir? İstatistiksel Araştırmanın Amacı

İSTATİSTİK. İstatistik Nedir? İstatistiksel Araştırmanın Amacı İSTATİSTİK İstatistik, belirli amaçlar için veri toplama, toplanan verileri tasnif etme, çözümleme ve yorumlama bilimidir Yrd. Doç. Dr. Hamit AYDIN İstatistik Nedir? Latince de durum anlamına gelen status

Detaylı

Dersin Amacı ve Hedefi. İçerik. İçerik. İçerik. İçerik HAYVANCILIK DENEMELERİNİ DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ

Dersin Amacı ve Hedefi. İçerik. İçerik. İçerik. İçerik HAYVANCILIK DENEMELERİNİ DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ HAYVANCILIK DENEMELERİNİ DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ Prof. Dr.Yavuz AKBAŞ Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı Bornova, İzmir yavuz@ziraat.ege.edu.tr Dersin

Detaylı

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ 2012 11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ TOLGA YAVAN Matematik Öğretmeni 1.ÜNİTE: KARMAŞIK SAYILAR x 2 +3=0 gibi denklemlerin gerçek sayılarda çözümü olmadığından bu denklemlerin boş kümeden farklı çözüm kümeleri

Detaylı

I. İSTATİSTİK VE OLASILIK

I. İSTATİSTİK VE OLASILIK I. İSTATİSTİK VE OLASILIK Doç. Dr. İrfan Yolcubal Kocaeli Üniversitesi Jeoloji Müh. Bölümü Ders Kitabı Statistical analysis of Geological data (Koch G. S., ve Link, R. F., 1980. Dover Publications) A data-based

Detaylı

2. 3. BÖLÜM 1: GİRİŞ. Bölümün Amaçları. İstatistik: Karar Verme Yaklaşımı. İstatistik nedir? TEMEL İSTATİSTİK YÖNTEMLER. İstatistik Sözcüğünün Kökeni

2. 3. BÖLÜM 1: GİRİŞ. Bölümün Amaçları. İstatistik: Karar Verme Yaklaşımı. İstatistik nedir? TEMEL İSTATİSTİK YÖNTEMLER. İstatistik Sözcüğünün Kökeni www.mehmetaksarayli.com 1 TEMEL İSTATİSTİK YÖNTEMLER Dr. Mehmet AKSARAYLI D.E.Ü. İ.İ.B.F..B.F. EKONOMETRİ BÖLÜMÜ mehmet.aksarayli aksarayli@deu.edu.tr KAVRAM VERİ YAPILARI VERİ TOPLAMA BÖLÜM 1: GİRİŞ TANIMLAYICI

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN ŞİRKET ANALİZİ 343FBS049 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Excel i çalıştırmak için Başlat/Programlar/Microsoft Office/ Microsoft Excel komutları sırasıyla seçilir (Şekil 1). Şekil 1. Excel i çalıştırma

Excel i çalıştırmak için Başlat/Programlar/Microsoft Office/ Microsoft Excel komutları sırasıyla seçilir (Şekil 1). Şekil 1. Excel i çalıştırma 1. EXCEL E GİRİŞ Excel programı; kullanımı oldukça kolay olan güçlü bir tablo ve grafik programıdır. Matematiksel işlemler, tablo ve grafik çizimleri için en ideal programlardan biridir. Satır ve sütunlardan

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE VE FİNANSMAN ŞİRKET ANALİZİ YAPMAK ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

SPSS 15.0. Veri Analiz Yöntemleri. U. Erman EYMEN. **Bu e-kitap www.istatistikmerkezi.com adresinden ücretsiz olarak indirilebilir.

SPSS 15.0. Veri Analiz Yöntemleri. U. Erman EYMEN. **Bu e-kitap www.istatistikmerkezi.com adresinden ücretsiz olarak indirilebilir. SPSS 15.0 Veri Analiz Yöntemleri U. Erman EYMEN **Bu e-kitap www.istatistikmerkezi.com adresinden ücretsiz olarak indirilebilir. PROFESYONEL YARDIM Anket Tasarımı, Veri Analizi, Tezlerinizin Araştırma

Detaylı

M BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİ

M BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE İSTATİSTİK ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığıtarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

Yrd.Doç.Dr.Tuncay SEVİNDİK DERS NOTLARI

Yrd.Doç.Dr.Tuncay SEVİNDİK DERS NOTLARI Yrd.Doç.Dr.Tuncay SEVİNDİK DERS NOTLARI GİRİŞ SPSS paket programı excel vb. paket programlar ile entegre çalışabilen bir analiz programıdır. SPSS programı Sosyal bilimler, sağlık bilimleri ve fen bilimleri

Detaylı

İSTATİSTİK III EKONOMİK HUKUK VE TİCARET BÖLÜMÜ EKONOMİ TEKNİSYENİ

İSTATİSTİK III EKONOMİK HUKUK VE TİCARET BÖLÜMÜ EKONOMİ TEKNİSYENİ SUZANA STANKOVSKA Dr. EVİTSA DELOVA YOLEVSKA İSTATİSTİK III EKONOMİK HUKUK VE TİCARET BÖLÜMÜ EKONOMİ TEKNİSYENİ 2014 Yazarlar: Suzana STANKOVSKA Dr. Evitsa DELOVA YOLEVSKA Değerlendiriciler: Dr. Dragan

Detaylı

Verilerle hazırlanan tabloların grafiklere dönüştürülmesi grafik sihirbazı ile kolayca sağlanır.

Verilerle hazırlanan tabloların grafiklere dönüştürülmesi grafik sihirbazı ile kolayca sağlanır. Microsoft Excel Microsoft Excel Windows altında çalışan bir elektronik tablolama programıdır. Bu elektronik tablo, rakamlar, sözcükler ve tarih gibi verilerle amaca uygun olarak matematiksel işlemler içeren

Detaylı

ELEKTRONİK TABLOLAMA MICROSOFT OFFICE EXCEL 2010

ELEKTRONİK TABLOLAMA MICROSOFT OFFICE EXCEL 2010 İLERİ MODÜL 4 ELEKTRONİK TABLOLAMA MICROSOFT OFFICE EXCEL 2010 Bölüm Amaçları Elektronik tablolama veya hesap tablosu olarak adlandırılan programlar rakam, sözcük ve tarih gibi verilerle, amaca uygun olarak

Detaylı

BÖLÜM12. 2- FORMÜLLER ve OTOMATİK TOPLAM. 2.1. Formüller

BÖLÜM12. 2- FORMÜLLER ve OTOMATİK TOPLAM. 2.1. Formüller BÖLÜM12 2- FORMÜLLER ve OTOMATİK TOPLAM 2.1. Formüller Formül, bir sayfadaki verilerin aritmetiksel, mantıksal, istatistiksel vb. işlemleri yapması için kullanılan denklemlerdir ve bize sonuç bildirirler.

Detaylı

A-PDF MERGER DEMO İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ VERİ MADENCİLİĞİ TEKNİKLERİYLE KREDİ KARTLARINDA MÜŞTERİ KAYBETME ANALİZİ

A-PDF MERGER DEMO İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ VERİ MADENCİLİĞİ TEKNİKLERİYLE KREDİ KARTLARINDA MÜŞTERİ KAYBETME ANALİZİ A-PDF MERGER DEMO İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ VERİ MADENCİLİĞİ TEKNİKLERİYLE KREDİ KARTLARINDA MÜŞTERİ KAYBETME ANALİZİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Tuğba TOSUN Tezin Enstitüye Verildiği

Detaylı

İSTATİSTİK PROSES KONTROL TEKNİKLERİNİN BİLGİSAYAR ORTAMINDA UYGULANMASI PROF.DR. BESİM AKIN ÖĞR.GÖR. ERKAN ÖZTÜRK

İSTATİSTİK PROSES KONTROL TEKNİKLERİNİN BİLGİSAYAR ORTAMINDA UYGULANMASI PROF.DR. BESİM AKIN ÖĞR.GÖR. ERKAN ÖZTÜRK İSTATİSTİK PROSES KONTROL TEKNİKLERİNİN BİLGİSAYAR ORTAMINDA UYGULANMASI PROF.DR. BESİM AKIN ÖĞR.GÖR. ERKAN ÖZTÜRK İSTANBUL - 2005 İSTATİSTİK PROSES KONTROL TEKNİKLERİNİN BİLGİSAYAR ORTAMINDA UYGULANMASI

Detaylı

ölçme ve değerlendirme

ölçme ve değerlendirme kpss 2015 konu anlatımlı ayrıntılı çözümlü örnekler uyarılar pratik bilgiler çıkmış sorular ve açıklamaları ÖSYM tarzına en yakın özgün sorular ve açıklamaları ölçme ve değerlendirme 2014 kpss de 68 soru

Detaylı

YAPI YÖNETİMİ VE ŞANTİYE TEKNİĞİ DERS NOTLARI

YAPI YÖNETİMİ VE ŞANTİYE TEKNİĞİ DERS NOTLARI T. C. OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR TEKNOLOJİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YAYIN NO: TA 97 003 İÖ YAPI YÖNETİMİ VE ŞANTİYE TEKNİĞİ DERS NOTLARI Prof. Dr. İlker ÖZDEMİR Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Detaylı

BAŞLANGIÇ 1. VERI TABANIYLA İLK ADIMLAR. Konuya Hazırlık 1. Veri tabanı programları hangi amaç için kullanılmaktadır?

BAŞLANGIÇ 1. VERI TABANIYLA İLK ADIMLAR. Konuya Hazırlık 1. Veri tabanı programları hangi amaç için kullanılmaktadır? A BAŞLANGIÇ Konuya Hazırlık 1. Veri tabanı programları hangi amaç için kullanılmaktadır? Veri tabanı, bir konuyla ilgili pek çok kaydın tutulduğu bir bilgi havuzudur. Veri tabanı programları, bilgi havuzunu

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü STAJ REHBERİ I. Yaz Stajı BURSA, 2013 STAJ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ HUSUSLAR 1. STAJ ÇALIŞMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ 1.1 STAJ DEFTERİ

Detaylı

BİLGİSAYAR DERS NOTLARI İÇİNDEKİLER

BİLGİSAYAR DERS NOTLARI İÇİNDEKİLER WORD İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 1. BÖLÜM...5 MICROSOFT WORD XP...5 GİRİŞ...5 MICROSOFT WORD'Ü BAŞLATMAK...6 ÇALIŞMA ORTAMI...6 ÇALIŞMA ORTAMININ ELEMANLARI...6 GÖRÜNÜM MENÜSÜ...8 EKLE MENÜSÜ...12 YARDIM

Detaylı

ÜNİTE 7 BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ

ÜNİTE 7 BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ ÜNİTE 7 BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ 7.1 Giriş Fen bilimlerinde öğrenmeyi kolaylaştıran, araştırma yol ve yöntemlerini kazandıran, öğrencilerin aktif olmasını sağlayan, kendi öğrenmelerinde sorumluluk alma

Detaylı

UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİ KULLANILARAK ARAZİ KULLANIM SINIFLARI TESPİTİ ÇALIŞMASI

UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİ KULLANILARAK ARAZİ KULLANIM SINIFLARI TESPİTİ ÇALIŞMASI Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toprak ve Su Kaynakları Ulusal Bilgi Merkezi UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİ KULLANILARAK ARAZİ KULLANIM SINIFLARI TESPİTİ ÇALIŞMASI Ankara 2001 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 1 1.1. Projenin

Detaylı

ĐLERĐ DÜZEY EXCEL KURS NOTLARI

ĐLERĐ DÜZEY EXCEL KURS NOTLARI ĐLERĐ DÜZEY EXCEL KURS NOTLARI Hazırlayan : Çağatay Tengiz Bu belge Creative Commons lisansı ile lisanslanmıştır. En son sürümününe http://www.tengiz.net adresinden ulaşabilirsiniz. ĐÇĐNDEKĐLER 1 YOĞUN

Detaylı

MATEMATİK DERSİ (5, 6, 7 ve 8. SINIFLAR)

MATEMATİK DERSİ (5, 6, 7 ve 8. SINIFLAR) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAOKUL MATEMATİK DERSİ (5, 6, 7 ve 8. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2013 İÇİNDEKİLER MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ GENEL AMAÇLARI...

Detaylı

1 / 226. Microsoft Mathematics Hakkında

1 / 226. Microsoft Mathematics Hakkında Microsoft Mathematics Hakkında Microsoft Mathematics öğrencilerin okul çalışmalarını hızla,kolayca yapılabilir ve yardımcı matematiksel bir araç kümesi sağlar. Ön cebir, cebir, trigonometri, fizik, kimya

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ADAY MEMUR HAZIRLAYICI EĞİTİMİ TEMEL BİLGİSAYAR EĞİTİMİ DERS NOTLARI

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ADAY MEMUR HAZIRLAYICI EĞİTİMİ TEMEL BİLGİSAYAR EĞİTİMİ DERS NOTLARI MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ADAY MEMUR HAZIRLAYICI EĞİTİMİ TEMEL BİLGİSAYAR EĞİTİMİ DERS NOTLARI 1. ŞİFRE VE BİLGİ GÜVENLİĞİ Güvenliğin en zayıf ve en kritik halkası insandır! Evet, dışarda yüzbinlerce

Detaylı

ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME Etkin öğrenme Çoklu Zekâ Kuramı Yapılandırmacılık

ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME Etkin öğrenme Çoklu Zekâ Kuramı Yapılandırmacılık ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME Bilginin hızla çoğaldığı ve yenilendiği dünyamızda, eğitim programları geliştirme alanında da yeni düşünceler ortaya atılmakta, bunların doğrultusunda yeni eğilimler ve yönelimler

Detaylı

Adım Adım SPSS. 1- Data Girişi ve Düzenlemesi 2- Hızlı Menü. Y. Doç. Dr. İbrahim Turan Nisan 2011

Adım Adım SPSS. 1- Data Girişi ve Düzenlemesi 2- Hızlı Menü. Y. Doç. Dr. İbrahim Turan Nisan 2011 Adım Adım SPSS 1- Data Girişi ve Düzenlemesi 2- Hızlı Menü Y. Doç. Dr. İbrahim Turan Nisan 2011 File (Dosya) Menüsü Excel dosyalarını SPSS e aktarma Variable View (Değişken Görünümü 1- Name (İsim - Kod)

Detaylı