OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU"

Transkript

1 OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1

2 BİLGİ TOPLAMA, İDARİ VE MALİ İŞLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ Temmuz GİRİŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Bu çerçevede; Bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin arttırılması ile kamuoyu denetiminin sağlanması amacıyla Enstitümüzün 2011 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ekleriyle birlikte aşağıda kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Dr. Şükrü ÖZTÜRK Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Başkanı 2

3 2. OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI a) Bütçe Giderleri: Aşağıdaki tabloda, Analitik bütçe sınıflandırılması esas alınarak her bir gider türünde Ocak-Haziran 2011 dönemi itibariyle aylık olarak bütçe gider gerçekleşmeleri, gerçekleşme tutarlarının bütçe başlangıç ödeneklerine göre sapma gösterip göstermediği, sapma var ise nedenleri ve 2010 yılının aynı dönemi ile karşılaştırılarak değişime ilişkin değerlendirmelere yer verilmiştir Tablo 1. Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Ocak-Haziran 2011 Dönemi Ekonomik Kod Bazında Gelir ve Gider Gerçekleşmeleri EKONOMİK KODU 01 BÜTÇE GİDERLERİ Personel Giderler AÇIKLAMA Ekonomik Kod 01 Düzey Personel Giderleri nin Ocak-Haziran 2011 dönemi itibariyle bütçe gider gerçekleşmesi %49 dur yılı aynı döneminde gerçekleşme oranı ise, %49 dur. Başlangıç ödeneğine göre sapma göstermemiştir Memurlar gerçekleşmesi %56 dır yılı aynı döneminde gerçekleşme oranı ise %37 dir Sözleşmeli Personel gerçekleşmesi % 47 dir yılı aynı döneminde gerçekleşme oranı ise %51 dir. 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri Ekonomik Kod 01 Düzey Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet primi Giderleri nin Ocak-Haziran 2011 dönemi itibariyle bütçe gider gerçekleşmesi %48 dir yılı aynı döneminde gerçekleşme oranı ise %49 dur Sözleşmeli Personel 03 Mal ve Hizmet Alımları gerçekleşmesi %48 dir yılı aynı döneminde gerçekleşme oranı ise %49 dur. Ekonomik Kod 01 Düzey Mal ve Hizmet Alımları Giderleri nin Ocak- Haziran 2011 dönemi itibariyle bütçe gider gerçekleşmesi %30 dur yılı aynı döneminde gerçekleşme oranı ise % 48 dir. %20 oranında görülen sapmanın sebebi, bu kalemdeki harcamaların büyük çoğunluğunun Temmuz-Aralık döneminde yapılacak olmasıdır Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları gerçekleşmesi %28 dir yılı aynı döneminde gerçekleşme oranı ise %29 dur. %22 oranında görülen sapmanın sebebi, bu kalemdeki harcamaların büyük çoğunluğunun Temmuz-Aralık döneminde yapılacak olmasıdır Yolluklar 03 4 Görev Giderleri gerçekleşmesi %14 dür yılı aynı döneminde gerçekleşme oranı ise %37 dir. gerçekleşmesi %22 dir yılının aynı döneminde gerçekleşme oranı ise %98 dir. Yılsonu itibariyle hedefe tam ulaşılamayabilir, %60 civarında kalması öngörülmektedir. 3

4 03 5 Hizmet alımları gerçekleşmesi %47 dir yılı aynı döneminde gerçekleşme oranı ise %44 dür Temsil ve Tanıtım Giderleri gerçekleşmesi %8 dir yılı aynı döneminde gerçekleşme oranı ise % 91 dir. %42 oranındaki sapmanın nedeni, bu kalemden yapılacak harcamaların çoğunluğunun Temmuz-Aralık döneminde gerçekleşecek olmasıdır. b ) B ü t ç e G e l i r l e r i : A ş a ğ ı d a k Menkul Mal, Gayri maddi Hak Alım, Bak. Onar. Giderleri Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 05 Cari Transferler 05 1 Görev Zararları 05 6 Yurtdışına Yapılan Transferler 06 Sermaye Giderleri 06 1 Mamul Mal Alımları Menkul Sermaye Üretim giderleri Gayri Maddi Hak Alımları gerçekleşmesi % 21 dir yılı aynı döneminde gerçekleşme oranı ise,% 83 dür. %29 oranındaki sapmanın nedeni, bu kalemden yapılacak harcamaların çoğunluğunun Temmuz-Aralık döneminde gerçekleşecek olmasıdır. Bu harcama kaleminde Ocak-Haziran 2011 dönemi itibariyle bütçe gider gerçekleşmesi bulunmamaktadır. Ekonomik Kod 01 Düzey Cari Transferler in Ocak-Haziran 2011 dönemi itibariyle bütçe gider gerçekleşmesi %179 dur yılı aynı döneminde gerçekleşme oranı ise,% 40 dır. %129 oranındaki sapmanın nedeni, 5510 sayılı yasanın 81. maddesine göre SGK ya aktarılan ek karşılık primi ve emekli olan personele verilen makam ve görev tazminatlarıdır. gerçekleşmesi %201 dir yılı aynı döneminde gerçekleşme oranı ise,% 42 dir. %151 oranındaki sapmanın nedeni, 5510 sayılı yasanın 81. maddesine göre SGK ya aktarılan ek karşılık primi ve emekli olan personele verilen makam ve görev tazminatlarıdır. gerçekleşmesi %88 dir yılı aynı döneminde gerçekleşme olmamıştır. %38 oranındaki sapmanın nedeni, Avrupa Bor Birliği (EBA) ne ödenen üyelik ücretidir. Sermaye Giderleri nin Ocak-Haziran 2011 dönemi itibariyle bütçe gider gerçekleşmesi %20 dir yılı aynı döneminde gerçekleşme oranı ise %48 dir. %30 oranındaki sapmanın nedeni, proje harcamalarının büyük bir kısmının Temmuz-Aralık döneminde gerçekleşecek olmasıdır. gerçekleşmesi bulunmamaktadır yılı aynı döneminde ise gerçekleşme %100 dür. gerçekleşmesi %20 dir yılı aynı döneminde gerçekleşme oranı ise %48 dir. %30 oranındaki sapmanın nedeni, proje harcamalarının büyük bir kısmının Temmuz-Aralık döneminde gerçekleşecek olmasıdır. gerçekleşmesi %71 dir yılının aynı döneminde gerçekleşme olmamıştır. %21 oranındaki sapmanın sebebi, proje takip sistemi harcamalarının bu dönemde yapılmış olmasıdır. tabloda, Analitik bütçe sınıflandırılması esas alınarak her bir gelir türünde Ocak Haziran 2011 dönemi itibariyle aylık olarak bütçe gelir gerçekleşmeleri, gerçekleşme tutarlarının bütçe hedeflerine göre sapma gösterip göstermediği, sapma var ise nedenleri ve 2010 yılının aynı dönemi ile karşılaştırılarak değişime ilişkin değerlendirmelere yer verilmiştir. 4

5 Tablo 2. Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü 2011 Bütçe Yılı Ocak-Haziran Dönemi Ekonomik Kod Bazlı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri EKONOMİK KODU 04 BÜTÇE GELİRLERİ Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler AÇIKLAMA Ekonomik Kod 01 Düzey Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler in Ocak-Haziran 2011 dönemi itibariyle bütçe gelir gerçekleşmesi %13 dür yılı aynı döneminde gerçekleşme oranı ise %39 dur. Diğer Gelirler kaleminden gelen gelir artışı yüzünden bu kalemde %37 oranında bir sapma oluşmuştur Merkezi Yönetim Bütçesine Dâhil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar Bu gelir kaleminin Ocak-Haziran 2011 dönemi itibariyle bütçe gelir gerçekleşmesi %13 dür yılının aynı döneminde ise gerçekleşme %39 olmuştur. Diğer Gelirler kaleminden gelen gelir artışı yüzünden bu kalemde %37 oranında bir sapma oluşmuştur. 05 Diğer Gelirler Ocak-Haziran 2011 dönemi itibariyle bütçe gelir gerçekleşmesi %132 dir yılının aynı dönemindeki gerçekleşme ise %90 olmuştur. Temmuz-Aralık 2011 dönemindeki gelir gerçekleşmesinin bütçe hedefleri doğrultusunda olacağı tahmin edilmektedir 05 2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar Bu gelir kaleminin Ocak-Haziran 2011 dönemi itibariyle bütçe gelir gerçekleşmesi %130 dur yılı aynı döneminde gerçekleşme oranı %91 olmuştur. Temmuz-Aralık dönemindeki gelir gerçekleşmesinin bütçe hedefleri doğrultusunda olacağı tahmin edilmektedir c) Finansman 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında özel bütçeli kuruluş olan enstitümüz, giderlerini; Eti Maden İşletmelerinin bor ürünlerinin satışından % 0,2 oranındaki alınan paydan, Bor Madenleri İşletmelerinden alınan Devlet hakkının % 15 ve hazine yardımlarından karşılamaktadır. Bu şekilde oluşturulan mali kaynağın yaklaşık % 75 ini hazine yardımı oluşturmaktadır 3. OCAK HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Enstitümüz, Türkiye de ve dünyada bor ürün ve teknolojilerinin geniş bir şekilde kullanımı, yeni bor ürünlerinin üretimi ve geliştirilmesini sağlamak amacı ile değişik alanlarda kullanıcılarının araştırmaları için gerekli bilimsel ortamı oluşturmak, bor ve ürünlerini kullanan ve/veya bu alanda araştırma yapan kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile işbirliği yaparak bilimsel araştırmalar yapmak, yaptırmak, koordine etmek ve bu araştırmalara katkı sağlamak amacıyla tarih ve 4865 sayılı kanun ile kurulmuş kamu tüzel kişiliğine haiz, idari ve mali özerkliğe sahip bir kuruluştur. Enstitü faaliyetleri, DPT tarafından Bor Projeleri kapsamında tahsis edilen yatırım bütçesi kullanılarak yürütülmektedir. Enstitümüz, 1 Ocak-30 Haziran 2011 tarihleri arasında 45 adet projeye destek sağlamaya devam etmiştir. Destek sağlanan söz konusu projelerden 14 adedi dönem 5

6 içerisinde başlatılmış, 13 adedi ise sonuçlandırılmıştır mali yılı için ayrılan TL yatırım bütçesinin ,45 TL si 6 aylık dönemde kullanılmıştır. Başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı % 20 olmuştur. Bor Projeleri kapsamında tahsis edilen TL ödeneğin ,55 TL si 2011 yılı içerisinde harcanmak üzere projelere bağlanmıştır. Kalan ,55 TL nin ikinci 6 ay içerisinde başlatılacak projeler kapsamında harcanması beklenmektedir. Tablo 3. Ocak-Haziran 2011 Döneminde Başlatılan Projeler Proje No Proje Bütçesi Proje Adı Ç ,01 Zeytinde Kullanılan Uygun Bor Formu Ve Dozajının Belirlenmesi İle Zeytin Ve Zeytinyağının Verim Ve Kalitesine Etkilerinin Araştırılması Ç ,00 Bor Bileşik Ve Minerallerinin Antioksidan Enzim Aktivitelerine Etkileri Ç , Ç , Ç , Ç , Ç , Ç , Ç , Ç , Ç , Ç , Ç , Ç ,00 Bor Dozu Uygulamalarının Aspir (Carthamus Tinctorius L.) Bitkisinde Verim Ve Kalite Unsurları Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi Ultrasonik Sprey Piroliz (Usp) Tekniği İle Lityum (Li) İyon Pilleri İçin Bor Katkılı Yeni Nesil Katot Malzemelerinin Limxbyo (M= Fe, Ni, Mn, Zn, Cu) Geliştirilmesi Bazı Lösemi Hücre Hatlarında Bor Bileşiklerinin Antikanserojenik Etkilerinin Araştırılması. Bor Esaslı Yeni Anorganik-Organik Melez Polimerik Malzemelerin Tasarımı, Sentezi Ve Teknolojik Uygulamaları Kelkit Havzası'nda Sebze Tarımı Yapılan Alanların Bor Durumu Ve Domates Tarımında Etkili Bor Uygulama Tekniklerinin Geliştirilmesi Bor-Dipirin (Bodıpy) Sınıfı Organik Boyarmaddelerin Pratik Sentez Ve Uygulama Çalışmaları Hidrojen Üretimi İçin Polimer Destekli Katı Faz Katalitik Amonyum Borür Üretim Koşulları Ve Kinetiğinin Belirlenmesi Polimer Elektrolit Membran Yakıt Hücrelerinde (Pemfc) Kullanım Amaçlı Vinil Fosfonik Asit Ve Vinil Benzen Boronik Asit İçerikli Farklı Proton İletken Kopolimerlerin Üretilmesi Borik Asit Ve Kimi Organik Madde (Maya Kültürü, Organik Asit, Yağ) Karışımının Toklu Rasyonlarında Kullanılma Olanaklarının Araştırılması Doğal Taş Kesici Takımlarda Bor Karbür (B4c) Kullanılabilirliğinin Araştırılması Yüksek Saflıkta (> 99,9%) Elementel Amorf Ve Kristal Bor Üretimi İçin Yeni Yöntemler Ve Ürünlerin Oksijen Safsızlıklarının Tayini Boryl-Metilendimetiliminum Tuzları Ve Diazatriborolidin-Dianyon Türevlerinin Sentezleri 6

7 Tablo 4. Ocak-Haziran 2011 Döneminde Sonuçlandırılan Projeler Proje No Proje Bütçesi Proje Adı Ç ,00 Kimyasal Yöntemler Kullanarak Nano Boyutta Çinko Borat Üretimi Ç ,00 Küçük Parçacık Boyutlu Çinko Borat Üretimi Ve Alev Geciktirici Olarak Kullanımı Ç ,80 Atımlı Laser İle Mgb2 İnce Film Yapılması Ve Süperiletken Kuantum Girişim Aygıt Yongası Geliştirilmesi Ç ,50 Sodyum Perborat İle Zeytin Karasuyunun Fotolitik Arıtımı G ,00 Tarımsal Sulamada Kullanım İçin Bor İçeren Sulardan Ters Ozmos, Sorpsiyon-Membran Filtrasyon Hibrit Yöntemleriyle Bor Giderilmesi Ve Kazanılması G ,00 Sabit Uygulamalar İçin Doğrudan Sodyum Borhidrürlü Yakıt Pili Sistemi Geliştirilmesi G ,00 Bor Maruziyetinin İnsanların Üreme Fonksiyonu Üzerindeki Toksik Etkilerinin Araştırılması Ç ,00 Bor İçeren Güç Tutuşur Poliamid Ve Polipropilen Liflerin Üretilmesi Ç ,00 Lityum-İyon Polimer Pillerinde Kullanım Amaçlı Bor İçerikli Polimer Elektrolitlerin Üretilmesi Ç ,00 Bor Stresi Altında Buğday Bitkisinin Gen İfade Profillerinin İncelenmesi Ve Tarımborun Bu Strese Tepki Üzerine Etkilerinin Moleküler Seviyelerde Belirlenmesi Ç ,45 Pleurotus Ostreatus Üretiminde Bor Dozlarının Etkisi Ç ,00 Yaylı Müzik Aletleri Yapımında Boraksın Kullanılması Ç ,12 Elementer Saf Bor Tozunun Alternatif Bir Yöntemle Gaz Fazdan Üretilmesi 7

8 4. TEMMUZ-ARALIK 2011 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER a) Bütçe Giderleri: Temmuz-Aralık 2011 Dönemi Ekonomik Kod I.Düzey Tahmini Bütçe Gider Gerçekleşmeleri; Personel Giderleri: TL olan başlangıç ödeneğinin, 2011 yılsonuna kadar gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: TL olan başlangıç ödeneğinin, 2011 yılsonuna kadar gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Mal Ve Hizmet Alım Giderleri: TL olan başlangıç ödeneğinin, 2011 yılsonu gerçekleşmesinin %20 azalışla TL olacağı tahmin edilmektedir. Cari Transferler: TL olan başlangıç ödeneğinin, 2011 yılsonu gerçekleşmesinin %100 artışla TL olacağı tahmin edilmektedir. Sermaye Giderleri: TL olan başlangıç ödeneğinin, 2011 yılsonu gerçekleşmesinin %30 azalışla ,00 TL olacağı tahmin edilmektedir. Sapmanın nedeni; proje başvurularının ve kabul edilen proje sayısının yeterli düzeyde olmamasıdır. b)-bütçe Gelirleri: Temmuz-Aralık 2011 Dönemi Ekonomik Kod I.Düzey Tahmini Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri; Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler: TL olan gelir tahmininin, 2011 yılsonu gerçekleşmesinin %30 azalışla ,00 TL olacağı tahmin edilmektedir. Sapmanın nedeni; proje başvurularının ve kabul edilen proje sayısının yeterli düzeyde olmamasıdır. Diğer Gelirler: TL olan gelir tahminini 2011 yılsonu gerçekleşmesinin %32,1 artışla 1.981, TL olmuştur. c) Finansman: Temmuz-Aralık 2011 dönemi bütçe giderleri hazine yardımları ile finanse edilecektir. 5. TEMMUZ-ARALIK 2011 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Temmuz 2011 öncesinde başlatılan ve halen yürütülmesine devam edilen 46 projenin desteklenmesine devam edilecektir. Halen değerlendirmesi devam eden 23 adet projenin değerlendirme işlemleri tamamlanacak ve kalan ödenek desteklenmesi uygun görülen projelere tahsis edilecektir yılı için tahsis edilen ödeneğin bir kısmı, bu dönem içerisinde başlatılacak projelerin finansmanında kullanılacaktır. 8

ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 1. GİRİŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

BOREN FAALİYET RAPORU 2012. www.boren.gov.tr

BOREN FAALİYET RAPORU 2012. www.boren.gov.tr BOREN FAALİYET RAPORU 2012 www.boren.gov.tr BAKANIN SUNUŞU BOREN FAALİYET RAPORU 2012 Kamu mali yönetim sistemimizi yeniden yapılandıran 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda, kamu kaynaklarını

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Temmuz-2008 SUNUŞ Orman Genel Müdürlüğü 5436 sayılı Kanunla değişik 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ekinde yer alan I Sayılı Cetvelde

Detaylı

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu 1 214 Yılı Kurumsal

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2014 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STR A T EJ İ GELİ Ş TİR ME D AİRE BA ŞKA NLIĞ I TE MMU Z 2 0 1 5 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 2 A. Bütçe Giderleri...2-8

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER Temmuz DAHA ÇOK YATIRIM İÇİNDEKİLER KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU... 2 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. BÜTÇE GİDERLERİ... 3 01.Personel

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2013 - ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 2 I-OCAK-HAZİRAN

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2015. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Sayfa 0

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2015. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Sayfa 0 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 215 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 215 Sayfa Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 215-ANKARA Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER Giriş.....1 I.Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları....2 A. Bütçe...2 B. Bütçe

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz SUNUŞ Genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Bilindiği üzere, 6363 Sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31.12.2012 tarih ve 28514 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2013

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ 518 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz - 2014 Üniversitemizde, 2013-2017 Stratejik Planında da belirtilen amaç ve hedeflerimize ulaşmak için geçmişte olduğu

Detaylı

2015 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ, TEMMUZ 2015 Mali Hizmetler Müdürlüğü, Temmuz 2015 Sayfa 1 İÇİNDEKİLER 1. 2015 YILI BÜTÇE TAHMİNLERİ...

Detaylı

ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu I. OCAK - 2014 DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri GİDER Sİ NET 2013 2014 ARTIŞ ORANI OCAK - OCAK - (%) NET GERÇEKLEŞEN

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Temmuz 2014 2014 ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK

Detaylı

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ -2014)

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ -2014) İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ -214) KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 uncu maddesinde;

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 1 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 5018 sayılı Kamu

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2011 yılında

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz SUNUŞ Genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler

Detaylı

T.C AKSARAY ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C AKSARAY ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Temmuz 2014 www.aksaray.edu.tr SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 28.07.2014 İçindekiler Üst Yönetici Sunuşu... 2 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Serhat PAZARLIOGLU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu

Detaylı

2015 Performans Programı

2015 Performans Programı 2015 Performans Programı 1 2 Son yıllarda kamu yönetimi birçok açıdan dönüşüm geçirmektedir. Tüm dünyada hesap verebilirlik, cevap verebilirlik, katılımcılık ve açıklık gibi kavramlarla ortaya çıkan iyi

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri...

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ Temmuz 2014 i GİRİŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Serhat PAZARLIOGLU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2013 SUNUŞ Eğitimde yüksek kaliteyi hedefleyen Üniversitemizde, tüm çalışmalarımızı öğrencilerimizi merkez

Detaylı

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2009 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bütçeleme sürecine yeni bir anlayış gelmiş; kamu idarelerine bütçeleme sisteminde

Detaylı