MUHASEBAT GENEL MU DU RLU G U İ ŞLEM YÖ NERGESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MUHASEBAT GENEL MU DU RLU G U İ ŞLEM YÖ NERGESİ"

Transkript

1 MUHASEBAT GENEL MU DU RLU G U İ ŞLEM YÖ NERGESİ

2 BİRİNCİ BÖLÜM... 5 AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR... 5 Amaç ve Kapsam... 5 Hukuki Dayanak... 5 Tanımlar... 5 İKİNCİ BÖLÜM... 6 BÜTÇE VE MALİ İŞLER DAİRESİ... 6 Genel Müdürlük Bütçesinin Hazırlanması... 6 Birim Kesin Hesabının Hazırlanması... 6 Maaş İşlemleri... 6 Birim Faaliyet Raporunun Hazırlanması... 7 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun Hazırlanması... 7 Gelir Gider Belgeleri İle Yönetim Dönemi Hesap Cetvellerinin Sayıştay Başkanlığına Gönderilmesi... 7 Yargı veya Denetim Birimlerinden Talep Edilen Belgelerin Gönderilmesi... 8 Resmi Mühür Basım ve Dağıtımı... 8 Değerli Kağıt ve Vize Bandrol Pullarının Basımı... 8 Basılı Kağıtların Basımı... 9 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM MEVZUAT UYGULAMA DAİRESİ Görüş Verme Genelge Hazırlama DÖRDÜNCÜ BÖLÜM MEVZUAT DÜZENLEME DAİRESİ Mevzuat Tasarılarına Genel Müdürlüğümüzce Görüş Verilmesi Mevzuat Hazırlama Görüş Verme Yansıtma Tablosuna Tanımlama Yapılması Detaylı Hesap Planlarının Güncellenmesi Taşınır İşlemleri Hakkında Görüş Verme Mevzuat Düzenleme ve Uygulamayı Yönlendirme Taşınır Kayıt ve Yönetim Sisteminin (TKYS) Kullanımının Yaygınlaştırılması ve İdarelerin Kullanımına Açılması Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi (TKYS) ve İhtiyaç Fazlası Taşınır Uygulama (İFTU) Modüllerinin İşletimi BEŞİNCİ BÖLÜM DÖNER SERMAYE DAİRESİ Görüş Verme İnceleme ve Denetim Raporların Gönderilmesi Saymanlık Kodu Verme ve İptal Etme Döner Sermayeli İşletmelerin Bilanço ve Eklerinin İncelenmesi İşletmelerin Bilanço Ekinde Alınan Yıllık Gayrisafi Hasılat Bildirimlerine Göre, Bakanlığımızca Tespit Edilen Oranlarda Hazine Hissesinin Yatırılıp Yatırılmadığının İzlenmesi İşletmelerin Denetimi ve Teftişi Sonucunda Düzenlenen Cevaplı Raporların İncelenmesi Hazine Hissesi Oranlarına İlişkin Açılan Davaların Takip Edilmesi ve Gerekli Savunmanın Yapılması Döner Sermayeli İşletmelerin Konsolide Verilerinin İnternette Yayımlanması İşletmelerin Sermayelerindeki Değişmelerin Hazine Genel Hesabına Aktarılmasının Sağlanması

3 Döner Sermayelerin Aylık Gayrisafi Hasılatından Aktarmalar ve Döner Sermayelerin Yıl Sonu Karlarından Aktarmalar ile İlgili Gelir Tahmini Yapılması ALTINCI BÖLÜM PAY / FON DAİRESİ Pay-Fon Dağıtımı Devlet Muhasebesi Standartlarının Kabulü Kredi İzni Verilmesi YEDİNCİ BÖLÜM BİM DONANIM VE SİSTEM DESTEK DAİRESİ Sistem Yönetimi ve Güvenliği Prosedürlerinin Belirlenmesi Veri Tabanı Yönetimi ve Güvenliği İşlemleri İşletim Sistemleri ve Sistem Güvenliği İşlemleri Yerel Alan Ağı Sunucuları Yönetimi ve Güvenliği İşlemleri Genel Müdürlük Web Sayfaları Duyuru Talep İşlemleri Arıza Kaydı Bildirimi İşlemleri Hat Kurulum Talep İşlemleri Yetkilendirme İşlemleri ve Bilgi Güvenliği Politikalarının Belirlenmesi Kullanıcı Hesaplarının Oluşturulması, Erişim Hakkı Verilmesi ve İptali Genel Müdürlük Bilgi Güvenliği Politikalarının Belirlenmesi Doküman Yönetim Sistemi Evrak Modülü (Lotus) Kurulumu Merkez ve Taşra Muhasebe Birimlerindeki İşletim Sisteminin Kurulumu Muhasebe Birimlerine Ait Donanım Taleplerinin Karşılanması İlave Data ve Elektrik Ucu İhtiyaçlarının Karşılanması Taşınan Muhasebe Birimine Sistem Kurulumu ve Hat Nakli Yeni Kurulan Muhasebe Birimine Sistem Kurulumu SEKİZİNCİ BÖLÜM BİM PERSONEL YAZILIM VE UYGULAMA DAİRESİ Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) Uygulamaları İçin Yeni Projelerin Hazırlanması Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) Uygulamaları İçin Kullanıcılardan İletilen Sorunların Çözümü, Kullanıcılara Uygulama Desteği Verilmesi İşlemleri Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) Uygulamaları İçin Yazılım Geliştirme Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) Uygulamaları İçin Personel Ödemeleri Uygulama Destek Şubesinden Gelen Yazılım İyileştirme Talebinin Karşılanması Merkez Şubeleri İçin Yazılım Geliştirme DOKUZUNCU BÖLÜM BİM MUHASEBE YAZILIM VE UYGULAMA DAİRESİ Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) Uygulamaları İçin Yeni Projelerin Hazırlanması Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) Uygulamaları İçin Kullanıcılardan İletilen Sorunların Çözümü Acil ve Süreli Ödemeler ve İstisnai Durumlarda Nakit Yönetiminin Gerçekleştirilmesi Kamu Harcama ve Bilişim Sistemi (KBS) Üzerinden Yılsonu ve Devir İşlemlerinin Düzenlenmesi Harcama Birimlerinin Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemine (KBS) Tanımlanması Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) Uygulamaları İçin Yeni Projelerin Hazırlanması Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) Uygulamaları İçin Kullanıcılardan İletilen Sorunların Çözümü Kamu Harcama ve Bilişim Sistemi (KBS) Üzerinden Yılsonu ve Devir İşlemlerinin Düzenlenmesi

4 Muhasebe Birimlerinin Hesap Hatalarının Tespiti ve Düzelttirilmesi Yılsonu İşlemlerinin Yürütülmesi Mahsup Dönemi ve Yönetim Dönemi Sürecinin Yönetilmesi Kesin Hesap Sürecinin Yönetilmesi Yeni Kurulan Muhasebe Birimlerine Kod Verilmesi ONUNCU BÖLÜM KESİN HESAP VE MALİ İSTATİSTİKLER DAİRESİ Mali İstatistik Derleme İşlemleri Mali İstatistik Birimlerinin Sisteme Tanımlanması Veri Girişi Merkezden Yapılacak Birimlerin Mizanlarının KBS ye Girilmesi İşlemleri Veri Girişinde Sorun Yaşayan Birimlerle İlgili Destek İşlemleri Süresinde Veri Girişi Yapmayan Birimlerle İlgili İşlemler KBS ye Girilen Mizanların İncelenmesi Mali İstatistik Verilerinin Toplanması Verilerin Mizan Denkliği ve Muhasebe İlkeleri Çerçevesinde İncelenmesi Genel Yönetim Mali Raporlarının Oluşturulması Özet İstatistik Tabloları Üretimi Bülten veya Analiz Raporunun Hazırlanması Görüş Verme OECD ye Görüş Yazısı Hazırlanması Proje Teklifi İletilmesi Bilgi Notu-Araştırma Raporu Hazırlanması Kurum Kesin Hesaplarının Hazırlanması Merkezi Yönetim Kesin Hesaplarının Hazırlanması Diğer İşlemler Merkezi Yönetim Bütçe İstatistikleri Hazırlama Süreci Genel Yönetim Bütçe İstatistikleri Hazırlama Süreci ONBİRİNCİ BÖLÜM DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ Sayıştay İlamlarının İzlenmesi Evrak İşlemlerinin Yürütülmesi Gelen Evrak İşlemleri Giden Evrak İşlemleri Yayın İşlemleri Arşiv İşlemleri ONİKİNCİ BÖLÜM EĞİTİM VE RAPOR DAİRESİ Muhasebe Yetkilileri Sertifika Eğitimi Hizmet İçi Eğitim Rapor Takip ve Değerlendirme ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM İNSAN KAYNAKLARI DAİRESİ Genel Atama Dönemi Çalışmaları Personelin Yer Değiştirme Suretiyle Atama, İstifa, Emeklilik Ve Muvafakat İşlemleri Yurt İçi ve Yurt Dışı Görevlendirme İşlemleri Muhasebe Birimlerinin Fazla Mesai Taleplerine İlişkin Görüş Bildirilmesi

5 İhbar ve Şikâyetlerin Değerlendirilmesi Düzenlenen Raporlarla İlgili Yapılan İşlemler Ödül, Soruşturma ve Ceza İşlemlerinin Veri Tabanına Kaydedilmesi Müdürlük Sınavının Yapılması Savunma Görüş Yazılarının Hazırlanması Muhasebe Birimi Kurulması, Kapatılması, Birleştirilmesi ve Bağlantı Kurulması İşlemleri Sözleşmeli Personel Alımının Yapılması Düzenlenen Raporlarla İlgili Yapılan İşlemler Personelin Atama, İstifa, Emeklilik ve Muvafakat İşlemleri Genel Müdürlük Kadro Kararnamesinin Hazırlanması Genel Müdürlük Personelinin Kadro Terfi İşlemleri Genel Müdürlük Personelinin Ücretsiz İzin İşlemleri Genel Müdürlük Personelinin İzin İşlemleri Serbest Muhasebecilik Belgesine Esas Yetki Süresinin Tespit İşlemleri Bilgi Edinme Başvurularının Cevaplanması Başbakanlık İletişim Merkezi ( BİMER ) Başvurularının Cevaplanması Yürürlük Yürütme

6 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün faaliyetleri ile mali karar ve işlemlerini kapsayan yazılı prosedürleri belirlemektir. Hukuki Dayanak Madde 2- Bu Yönerge, Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planına dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 3- Bu Yönergede geçen; a. Bakanlık: Maliye Bakanlığını, b. Üst Yönetici: Maliye Bakanlığı Müsteşarını, c. Genel Müdürlük: Muhasebat Genel Müdürlüğünü, d. Genel Müdür: Muhasebat Genel Müdürünü, e. Birim: Genel Müdürlük Daire Başkanlıkları, Şube Müdürlükleri / Yöneticiliklerini, f. Muhasebe Birimi: Kamu idarelerine ait, gelir ve alacakların tahsili, gider ve borçların hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanmasına ilişkin muhasebe hizmetlerinin yapıldığı birimi, g. Eylem Planı: Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planını, h. Yönerge: Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü İşlem Yönergesini, i. KBS : Kamu Harcamaları ve Muhasebe Bilişim Sistemini, j. say2000i : Web Tabanlı Saymanlık Otomasyonu Sistemini, İfade eder. 5

7 İKİNCİ BÖLÜM BÜTÇE VE MALİ İŞLER DAİRESİ Genel Müdürlük Bütçesinin Hazırlanması Madde 4- Genel Müdürlüğümüz bütçesinin hazırlanmasına ilişkin işlemler; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Bütçe Çağrısı ve eki Bütçe Hazırlama Rehberi ile Yatırım Genelgesi ve eki Yatırım Programı Hazırlama Rehberi çerçevesinde, Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığı nın ilgili yıl bütçesinin hazırlanması ve gönderilmesine ilişkin yazısı ile başlar. Bütçe teklifi hazırlıklarında kullanılmak üzere Genel Müdürlüğümüz şubeleri ve Bakanlığımızın diğer birimleri ile bütçe teklifini etkileyecek faaliyetlerin bilinmesine yönelik gerekli yazışmalar yapılır. Geçmiş yıl ödenek miktarları ile gelecek yıla ilişkin ödenek talepleri bir arada değerlendirilerek birim gider bütçe teklif verileri oluşturulur. Teklife ilişkin veriler SGB.net sistemine girilerek gerekli dokümanlar oluşturulur ve Strateji Geliştirme Başkanlığına yazı ile gönderilir. Genel Müdürlüğümüz bütçe teklifi üzerine Strateji Geliştirme Başkanlığı, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ve Kalkınma Bakanlığı ile görüşmeler yapılır. Birim Kesin Hesabının Hazırlanması Madde 5- Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığından ilgili yıl kesin hesap gider cetveli açıklanmasına ilişkin yazının gelmesi ile başlar sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 42 nci maddesi ve Kamu İdarelerinin Kesin Hesapların Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin Kesin Hesap Cetvellerinin Düzenlenmesine İlişkin Esaslar başlıklı 3 üncü bölümünün 19 uncu maddesi gereğince Bakanlığımız ilgili Mali Yıl Kesin Hesap Gider Cetveli nin kesin hesaba eklenmesi sağlanır. Genel Müdürlüğümüz ilgili yıl bütçesinde yer alan her tertip için ayrı ayrı olmak üzere; ödenek ve harcamalar arasındaki farklar, nedenleri, tenkis edilen ödenekler ve tenkis edilme nedenleri açıklanır. Ödeneklerin harcamalara oranı gösterilerek, hedefler, mali ve fiziki gerçekleşme durumu, bütçe başlangıç ödeneğine göre sapmalar ve nedenleri hakkında yeterli bilgi verilecek şekilde SGB.net sisteminde giriş kaydı yapılarak elektronik ortamda ve yazı ekinde belirlenen süre içerinde Strateji Geliştirme Başkanlığına gönderilir. Maaş İşlemleri Madde 6- Genel Müdürlüğümüz personelinin maaş ödeme işlemleri, ilgili mevzuatta belirtilen belgelerin/bilgilerin İnsan Kaynakları Biriminden gelmesi veya ilgilinin beyanı ve bildirimlerine istinaden maaş unsurlarında değişiklik olup olmadığının tespit edilmesi ile başlar. 6

8 Genel Müdürlüğümüz maaş mutemetliğince Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemine (KBS) bilgi giriş işlemleri gerçekleştirilerek maaş hesaplaması yapılır. KBS Maaş Modülü üzerinden, Ödeme Emri Belgesi ve gerekli diğer belgelerin dökümü alınarak maaş dosyası oluşturulur. Yetkililerin imzalarını taşıyan ödeme emri belgesi, banka listesi ve diğer ekleri içeren maaş dosyası teslim tutanağı düzenlenerek saymanlığa teslim edilir. Aynı zamanda banka listesinin bir nüshası anlaşmalı banka şubesine teslim edilir ve ayrıca elektronik ortamda gönderilir. Genel Müdürlüğümüzden aylık ve özlük hakları düzenlenen personel için bildirge verme yasal süresi içinde Sosyal Güvenlik Kurumunun e-bildirge modülü kullanılarak bildirgelerin sistemden gönderilmesi ile maaş ödeme süreci tamamlanır. Birim Faaliyet Raporunun Hazırlanması Madde 7- Strateji Geliştirme Başkanlığından birim faaliyet raporunun hazırlanmasına ilişkin yazının Ocak ayı içerisinde gelmesi ve faaliyet raporu içeriğinin birimlere duyurulması ile başlar ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik ve ekinde yer alan hükümler çerçevesinde hazırlanır. Daire Başkanlıklarından gelen bilgiler anılan Yönetmelik çerçevesince konsolide edilerek taslak birim faaliyet raporu hazırlanır. Hazırlanan taslak faaliyet raporu sorumlu genel müdür yardımcısı veya daire başkanı başkanlığında incelenerek raporda tespit edilen hatalar düzeltilir. Hazırlanan Birim Faaliyet Raporu Genel Müdürünün onayına sunulur. Rapor ve ekinde yer alan İç Kontrol Güvence Beyanı Genel Müdür tarafından onaylanır/imzalanır ve Strateji Geliştirme Başkanlığına gönderilir. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun Hazırlanması Madde 8- Strateji Geliştirme Başkanlığından Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun Hazırlanmasına ilişkin yazının gelmesi ve Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun içeriğinin birimlere duyurulması ile başlar. Daire Başkanlıklarından gelen bilgiler Bütçe Şubesince konsolide edilerek hazırlanan rapor Genel Müdür imzasıyla Strateji Geliştirme Başkanlığına gönderilir. Gelir Gider Belgeleri İle Yönetim Dönemi Hesap Cetvellerinin Sayıştay Başkanlığına Gönderilmesi Madde Sayılı Sayıştay uyarınca, ilgili mali yılda merkezde ve yerinde incelemesine karar verilen muhasebe birimlerine ilişkin yazı Sayıştay Başkanlığından gelmesi üzerine; Genel Müdürlükçe konuya ilişkin bir duyuru yazısı hazırlanarak muhasebe 7

9 birimlerinin bağlı olduğu il valiliklerine (defterdarlık) gönderilir. İl valiliklerine (defterdarlık) gönderilen genel duyuru yazısı Genel Müdürlük web sayfasında da yayımlanır. Yargı veya Denetim Birimlerinden Talep Edilen Belgelerin Gönderilmesi Madde 10- Yargı mercileri veya denetim elemanlarınca yargılama veya inceleme sırasında ihtiyaç duyulan ve Sayıştay Başkanlığında bulunan ödeme emri belgeleri, yargı mercileri veya denetim elemanlarınca Genel Müdürlükten resmi yazı ile istenir. İhtiyaç duyulan belgeler Genel Müdürlükçe ödeme emri tarih ve numarasına göre Sayıştay Başkanlığından resmi yazı ile talep edilir. Sayıştay Başkanlığınca Genel Müdürlüğümüze gönderilen belgeler resmi yazı ekinde talebin geldiği birime gönderilir. Yargı mercilerince yapılan yargılama sonucunda, ilam ile birlikte söz konusu belgelerin Sayıştay Başkanlığına iadesi sağlanır. Denetim elemanlarınca yapılan incelemelerin sonucunda ise düzenlenen rapor ile belgeler Sayıştay Başkanlığına iade edilir. Resmi Mühür Basım ve Dağıtımı Madde 11- Yeni birim kurulması, isim değişikliği yapılması veya yıpranma nedeniyle basım talebinin gelmesi üzerine; mühür basım talebinin kaybolma nedeniyle gelmesi halinde inceleme yapılıp yapılmayacağına karar verilir. İnceleme yapılması halinde inceleme sonucu beklenerek gelen sonuca göre Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne sipariş yazısı yazılır. İnceleme yapılmaması halinde doğrudan Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne sipariş yazısı yazılır. Basımı yapılan resmi mühürler, beratları ve teslim alma belgeleri soğuk damgalı bez torbalar içinde Genel Müdürlüğümüze geldikten sonra teslim alma belgeleri, varsa eski mühür ve beratlarının ilgili birime gönderilmesi talimatıyla resmi yazı ekinde gönderilir. Adına resmi mühür basımı yaptırılan birimce teslim alma belgesi, eski resmi mühür ve beratı Genel Müdürlüğe gönderilir. Genel Müdürlükçe teslim alma belgesi, eski mühür ve beratı Darphane ve Damga Matbaasına imha edilmek üzere gönderilir. Darphane ve Damga Matbaasınca resmi mührün imha edildiğine dair bilgi yazısı Genel Müdürlüğe gelir. Değerli Kağıt ve Vize Bandrol Pullarının Basımı Madde 12- Darphane ve Damga Matbaasının değerli kağıt talebi, Kıymetli Evrak ve Basılı Kağıtlar Şube Müdürlüğünün vize pul talebi, İçişleri ve Dışişleri Bakanlığından gelen talepler ile gerekli görülmesi halinde muhasebe kayıtlarından saymanlık stoklarının kontrol edilmesi sonucunda oluşan değerli kağıt, vize ve bandrol pulları ihtiyaçları konsolide edilerek basımı yapılacak değerli kağıt, vize ve bandrol pullarının listesi oluşturulur. Oluşturulan bu liste, Bütçe ve Mali Hizmetler Daire Başkanı tarafından imzalanan üst yazı ekinde Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne gönderilir. 8

10 Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce basımı yapılan değerli kağıtlar Darphane ve Damga Matbaası Saymanlık Müdürlüğüne, vize pulları ise Kıymetli Evrak ve Basılı Kağıtlar Şube Müdürlüğüne teslim edilerek Genel Müdürlüğe bilgi verilir. Basılı Kağıtların Basımı Madde 13- Kıymetli Evrak ve Basılı Kağıtlar Şube Müdürlüğünden basılı kağıt talebinin gelmesi, iller ile basılı kağıtları kullanan birimlerin bağlı olduğu bakanlıklarla yapılan yazışmalar sonucunda basımı yaptırılacak basılı kağıt ihtiyaçları belirlenir ve basımı yapılacak basılı kağıt listesi oluşturulur. Anılan liste Bütçe ve Mali Hizmetler Daire Başkanı tarafından imzalanan üst yazı ekinde Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletmesine gönderilir. Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletmesine basımı yapılan basılı kağıtlar Kıymetli Evrak ve Basılı Kağıtlar Şube Müdürlüğüne veya Müdürlüğün bildirdiği birimlere teslim edilerek Genel Müdürlüğe bilgi verilir. 9

11 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM MEVZUAT UYGULAMA DAİRESİ Görüş Verme Madde 14- Görüş verme işlemi, harcama ve muhasebe birimlerinden gelen görüş talep yazısının daireye intikal etmesi ile başlar. İntikal ettirilen konuya ilişkin mevzuat araştırılarak gerekli inceleme yapılır. Yapılan mevzuat değerlendirilmesi sonucunda, uygulamada karşılaşılan soruna/tereddüte ilişkin olarak münferit görüş yazısı veya duruma göre genel görüş yazısı oluşturularak imzaya sunulur. Gerekli imza aşamalarından geçerek onaylanan münferit veya genel görüş yazısı ilgili harcama veya muhasebe birimine gönderilir. Genel dağıtımı ilgilendiren nitelikteki genel görüş yazıları için internet/intranet ortamında erişim sağlanmasını teminen yayım Onayı alınarak, söz konusu yazının Genel Müdürlüğümüz internet/intranet sayfasında yayımlanması sağlanır. Genelge Hazırlama Madde 15- Genelge hazırlanmasına ilişkin işlemler, harcama ve muhasebe birimleri tarafından uygulamada karşılaşılan soruna/tereddüte ilişkin olarak yazıların gelmesi veya Genelge ile düzenleme yapılmasını gerektirecek bir mevzuat değişikliğinin gerçeklemesiyle başlar. Uygulamadaki sorun/aksaklık veya mevzuat değişikliği incelenerek gerekli değerlendirmeler yapılır. Yapılan değerlendirmeler neticesinde, Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Genelge hazırlanarak imzaya sunulur. Gerekli imza aşamalarından geçerek onaylanan Genelgeye internet/intranet ortamında erişim sağlanmasını teminen yayım Onayı alınarak, söz konusu Genelgenin Genel Müdürlüğümüz internet/intranet sayfasında yayımlanması sağlanır. 10

12 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM MEVZUAT DÜZENLEME DAİRESİ Mevzuat Tasarılarına Genel Müdürlüğümüzce Görüş Verilmesi Madde 16- Kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük ve yönetmelik tasarılarının Genel Müdürlüğümüz görüşünün oluşturulması ve görüş isteyen birime gönderilmesine ilişkin yazının gelmesi ile başlar. Tasarılar incelenerek hangi şubeleri ilgilendiriyorsa tasarının fotokopileri çekilerek ilgili şubelerden söz konusu tasarıyla ilgili görüş ve önerileri istenir. Şubelerden gelen görüş ve öneriler konsolide edilerek Genel Müdürlüğümüz görüşü oluşturulur. Görüş yazısı görüş talebinde bulunan birime gönderilir. Mevzuat Hazırlama Madde 17- Mevzuat hazırlanmasına ilişkin işlemler bu yönde bir ihtiyacın ortaya çıkmasıyla başlar. Konu üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda mevzuat taslağı hazırlanır ve oluşturulan taslak hakkında Genel Müdürlük birimlerinin görüşleri alınır ve revize edilir. Genel Müdürlük görüşü haline getirilerek Bakanlığın diğer birimlerine görüş bildirmeleri için gönderilir. Bakanlığın diğer birimlerinden gelen görüşler değerlendirilerek taslak Bakanlık görüşü haline getirilir ve diğer kamu idarelerinin görüşüne gönderilir. Gelen öneriler değerlendirilerek taslak yeniden şekillendirilir ve Sayıştay ın da görüşü alınarak son hali oluşturulur. Bakanlar Kurulu kararı alınması gereken Yönetmelik Taslağı Bakanlar Kuruluna sunulur ve Bakan tarafından imzalanır ve yayınlanmak üzere Başbakanlığa gönderilir. Görüş Verme Madde 18- Görüş verme işlemi kamu idarelerinin uygulamada karşılaştıkları sorunlara ilişkin görüş talebini içeren yazının ya da Genel Müdürlük şubelerinden gelen görüş taleplerinin gelmesi ile başlar. Gelen yazılar ilgili mevzuat dikkate alınarak değerlendirilir ve konu hakkında yazılı görüş oluşturulur. Görüş yazısı görüş talebinde bulunan birime gönderilir. Yansıtma Tablosuna Tanımlama Yapılması Madde 19- Yansıtma Tablosuna tanımlama yapılması işlemi, tanımlama talebinin gelmesiyle başlar. Gelen talep Muhasebe Yönetmelikleri ve Bütçe Uygulama Talimatı çerçevesinde görevli personel tarafından değerlendirilir. Talebin olumlu bulunması halinde say2000i sistemi üzerinde yansıtma tablosuna gerekli tanımlamalar yapılarak yapılan işlem hakkında talep eden tarafa aynı yolla cevap verilir. Talebin olumsuz bulunması halinde tanımlama yapılamayacağının gerekçelerini içeren bilgi, talebi yapan birime bildirilir. 11

13 Detaylı Hesap Planlarının Güncellenmesi Madde 20- Detaylı hesap planlarının düzenlenmesi ve güncellenmesi işlemi genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin detaylı hesap planlarında güncelleme yapılması ihtiyacının ortaya çıkmasıyla başlar. Gelen talepler neticesinde bu ihtiyaç ortaya çıkabileceği gibi doğrudan hiçbir talep olmadan da güncelleme yapılabilir. Yıl başlarında ya da yıl içerisinde Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından analitik bütçe sınıflandırmasının ekonomik sınıflandırmasında yapılan güncellemeler e-bütçe sistemi üzerinden kontrol edilerek detaylı hesap planlarında gerekli güncellemeler yapılır. Ayrıca yapılan güncellemeler genel bütçe dışındaki idarelere bildirilir. Resmi yazı veya elektronik posta yoluyla yeni kod talep edilmesi durumunda da güncelleme yapılabilir. Genel yönetim kapsamında bulunan kamu idarelerinin ilgili mevzuata dayanılarak resmi yazı ile yeni kod talep etmeleri durumunda öncelikle talepler değerlendirilir. Ekonomik gelir veya gider kodlarını ilgilendiren kodların e-bütçe sisteminde var olması durumunda talep edilen kodlar detaylı hesap planlarına eklenir. Ekonomik gelir veya gider kodlarını ilgilendirmeyen kodların açılması ise inisiyatif dahilindedir. Resmi yazı ile gelmiş olan bu talepler yine resmi yazı aracılığıyla cevaplandırılır. Ancak özel bütçeli idarelerde ve mahalli idarelerde bu talepler elektronik posta yoluyla gelmişse ve talep edilen kodlar genel bütçe detaylı hesap planında olmasına rağmen kurumun hesap planında yoksa bu durumda yardımcı hesaplar eklendiklerinde kuruma cevap yine elektronik posta ile yapılır. Genel bütçeli idarelere yardımcı hesap eklemesi yapıldığında bilgilendirme amaçlı olarak eklenen yardımcı hesaplara ilişkin ayrı bir resmi yazı şubelere dağıtımlı olarak gönderilidir. e-bütçe sisteminde yer almayan kodların açılabilmesi için gelen resmi yazılar Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne gönderilir ve durumun değerlendirilerek Genel Müdürlüğümüze bilgi verilmesi istenir. Mahalli idareleri hariç olmak üzere detaylı hesap planlarına eklenmesine karar verilen ve excel formatındaki detaylı hesap planına eklenen yardımcı hesaplar say2000i sistemine tanımlanır. Mahalli idarelerde ise yeni bir yardımcı hesabın eklenmesi durumunda eklenen tüm hesaplar İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne resmi yazı ile bildirilir ve aynı zamanda açılan yardımcı hesabın KBS ye tanımlanması için adresine elektronik posta yoluyla bildirim yapılır. Taşınır İşlemleri Hakkında Görüş Verme Madde 21- Taşınır Mal Yönetmeliği, tebliğleri ve genel yazıları çerçevesinde kamu idarelerinden, uygulamada karşılaşılan sorunlara ilişkin görüş talebini içeren yazının gelmesi ile görüş verme süreci başlar. Konu ilgili kanun, yönetmelik, tebliğ ve diğer mevzuat dikkate alınarak araştırılarak elde edilen bilgiler derlenir. Edinilen bilgiler doğrultusunda konu hakkında görüş oluşturularak yazılı hale getirilir. Görüş yazısı, görüş talebinde bulunan birime gönderilir. 12

14 Mevzuat Düzenleme ve Uygulamayı Yönlendirme Madde 22- Mevzuat değiştirme ihtiyacının ortaya çıkması sonrasında hazırlanan yönetmelik değişiklikleri ile ilgili taslağın Genel Müdürlük görüşünün oluşturulması için Genel Müdürlük birimlerine gönderilerek görüş talep edilmesi ile süreç başlar. Genel Müdürlük görüşü haline gelen yönetmelik değişikliğine ilişkin taslak, Bakanlık görüşünün oluşturulması için Bakanlığın diğer birimlerine gönderilerek görüş talep edilir. Bakanlık görüşü haline gelen yönetmelik değişikliğine ilişkin taslak, diğer kamu idarelerine gönderilir ve bu kamu idarelerinden gelen öneriler doğrultusunda taslak yeniden şekillendirilir ve Sayıştay ın da görüşü alınarak son şekli oluşturulur. Yönetmelik taslağı Bakanlar Kuruluna sunularak yayınlanmak üzere Başbakanlığa gönderilir. Taşınır Kayıt ve Yönetim Sisteminin (TKYS) Kullanımının Yaygınlaştırılması ve İdarelerin Kullanımına Açılması Madde 23- TKYS Modülü kullanımının merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine yaygınlaştırılması amacıyla modülü kullanacak olan kamu idareleri belirlenir. İdare listesinin eğitim planına alınması amacıyla Eğitim ve Rapor Dairesine gönderilir. Eğitim ve Rapor Dairesince oluşturulan eğitim plan dahilinde modülün kullanımını uygulamalı olarak göstermek amacıyla 3 gün ve 8 er saat olmak üzere toplam 24 saat eğitim verilir. Eğitimi tamamlanan kamu idareleri ile Genel Müdürlüğümüz arasında konuya ilişkin protokol imzalanarak T.K.Y.S. Modülü kullanıma açılır. Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi (TKYS) ve İhtiyaç Fazlası Taşınır Uygulama (İFTU) Modüllerinin İşletimi Madde 24- TKYS ve İFTU modüllerini kullanan personelin işlemleri sürecinde karşılaştıkları sorunlar ile ilgili düzeltme ve/veya geliştirme taleplerinin adresine e-posta yoluyla bildirilmesi üzerine süreç başlar. İlgili talebin uzman personelce Taşınır Mal Yönetmeliği çerçevesinde değerlendirmesi ve gerekli görülmesi durumunda programcılara bildirilerek modüllerin iyileştirilmesi ve sorunsuz çalıştırılması sağlanır. Ayrıca; TKYS sistemi uzman personel tarafından sürekli test edilerek eksiklikleri tespit edilir. Taşınır Mal Yönetmeliği çerçevesinde her iki modül ile ilgili yazılım önerilerinde bulunularak modüllerde geliştirmeler sağlanır. 13

15 BEŞİNCİ BÖLÜM DÖNER SERMAYE DAİRESİ Görüş Verme Madde 25- Görüş verme işlemi; döner sermayeli işletmelerin karşılaştıkları sorunlar, yaptıkları veya yapacakları uygulamalarla ilgili olarak kişi veya kurumlardan gelen görüş talep yazısı ile başlar. Konu hakkında mevzuat ve diğer bilgi kaynakları araştırılır. Gerekli görüldüğü takdirde Genel Müdürlük birimlerinin görüşüne de başvurulur. Gerekli bilgi ve belgeler toplanarak, görüş yazısı oluşturulur. İmza aşamalarından geçerek onaylanan münferit veya genel görüş yazısı kişi veya kurumlara gönderilir. İnceleme ve Denetim Raporların Gönderilmesi Madde 26- Yaptırılan inceleme sonucunda veya resen düzenlenen inceleme raporları ile denetim raporları okunarak, sonuç bölümünün mevzuata uygunluğu araştırılır. Edinilen bilgiler doğrultusunda, mevzuata uygun olarak hazırlandığı anlaşılan raporlar hakkında yazı hazırlanır ve imzaya sunulur. İmza aşaması tamamlandıktan sonra ilgili birime gönderilir. Mevzuata uygun olarak hazırlanmadığı düşünülen raporlar hakkında bir işlem yapılmaz ve saklıya alınır. Saymanlık Kodu Verme ve İptal Etme Madde 27- Saymanlık kodu verilmesine ilişkin işlemler; Döner sermayeli işletmeler için saymanlık kurulması talebi uygun görülerek Genel Müdürlüğümüzce veya ilgili kurumlarca saymanlık kurulması halinde işleme ilişkin yazıların gelmesi ile başlar. İşlem hakkında yapılan değerlendirmeler sonucunda saymanlık kodu verilmesi uygun bulunması halinde yeni saymanlık kod numarası verilir. Saymanlığın kapatılmasına ilişkin yazı gelmesi halinde ise, ilgili saymanlığa daha önce verilmiş olan kod numarası iptal edilir. Kod numarası verilmesi veya kod iptal edilmesine ilişkin hazırlanan yazı, imzalanmak üzere Onaya sunulur. Onaylanan yazının bir nüshası ilgili birime, bir nüshası da Sayıştay Başkanlığına gönderilir. Ayrıca bu işlemler, ilgili birimlere yazı ile bildirilir. Döner Sermayeli İşletmelerin Bilanço ve Eklerinin İncelenmesi Madde 28- Döner sermayeli işletmelerin bilanço ve eklerinin incelenmesi, yönetim dönemi cetvellerinin gelmesi ile başlar. Yönetim dönemi cetvelleri içerisinde yer alan bilanço ve gelir tablosunun, saymanlıkların say2000i sistemine yaptıkları girişlerle doğru olup olmadığı kontrol edilir. 14

16 Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine uygun olarak hesapların çalışıp çalışmadığı, varsa hata ve noksanlıklar tespit edilir. Bilanço ve gelir tablosu üzerindeki hata ve noksanlıklar gerekli yazışma ve telefon görüşmeleri yapılarak düzelttirilir. İşletmelerin Bilanço Ekinde Alınan Yıllık Gayrisafi Hasılat Bildirimlerine Göre, Bakanlığımızca Tespit Edilen Oranlarda Hazine Hissesinin Yatırılıp Yatırılmadığının İzlenmesi Madde 29- Döner sermayeli işletmelerin yıllık gayrisafi hasılat ve kar bildiriminin yönetim dönemi cetvelleri içerisinde gelmesi ve say2000i sistemine giriş işlemlerinin yapılması ile başlar. say2000i sistemi üzerinden alınan mizanlar veya yönetim dönemi cetvelleri içerisinde yer alan geçici mizan üzerinden döner sermayeli işletmelerin yıllık gayrisafi hasılat tutarlarına, Bakanlığımızca belirlenen hazine hissesi oranları uygulanmak suretiyle hazineye yatıracakları tutarlar tespit edilir. İşletmelerin gönderdiği yıllık gayrisafi hasılat ve kar bildiriminde beyan edip hazineye yatırdıkları tutar ile hesaplanan Hazineye yatırılması gereken tutar arasında farklılık olması halinde gerekli yazışmalar yapılır. Eksik yatırıldığı anlaşılan tutarların döner sermayeli işletme tarafından Hazineye yatırılması ile süreç tamamlanır. Hazine hissesi ve yıl sonu karlarına ilişkin döner sermayeli işletmelerden gelen ek süre taleplerine ilişkin yazının gelmesi ile süreç başlatılır. Şubemizce gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra uygun görülenlere ilişkin ilgili yazı hazırlanarak onaya gönderilir. Hazırlanan süre uzatma yazısı, Bakanlığımız parasal yetki sınırları çerçevesinde imzalanarak ilgili kuruluşa gönderilir. Verilen süre içerisinde yatırılması sağlanarak süreç sonlandırılır. Gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra uygun görülmeyerek yasal süresi içerisinde yatırılması istenen Hazine hissesi veya kar tutarlarıyla ilgili erteleme taleplerine ilişkin ilgili cevap yazısı gerekçeleri ile birlikte hazırlanarak imzalandıktan sonra ilgili kuruluşa gönderilir. İşletmelerin Denetimi ve Teftişi Sonucunda Düzenlenen Cevaplı Raporların İncelenmesi Madde 30- Muhasebe birimlerinde denetim elemanları tarafından yapılan teftiş ve denetimler sonucunda düzenlenen Cevaplı Raporun gelmesi ile değerlendirilme işlemi başlar. Cevaplı Raporlar için denetim elemanınca düzenlenen son görüş bildirimine karşılık olarak Bakanlık görüşünü içeren Bakanlık Tebligatı hazırlanır. İlgili birimlere gönderilmek üzere gerekli yazışmalar yapılır ve sonuçları izlenir. 15

17 Hazine Hissesi Oranlarına İlişkin Açılan Davaların Takip Edilmesi ve Gerekli Savunmanın Yapılması Madde 31- Döner sermaye gelirlerinin aylık gayrisafi hasılatının tahsil edilen tutarı üzerinden Genel Bütçeye aktarılacak olan oran işletmeler itibarıyla 17 sıra nolu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği ile belirlenmiştir. Genel Tebliğ ile belirlenen bu oranlar işletmelerden gelen taleplerin değerlendirilmesi sonucunda %1 e kadar Bakan onayı ile indirilebilmektedir. Genel Tebliğ veya Bakan onayına istinaden belirlenen bu oranlara karşı işletmelerce yargıya intikal ettirilen davaların savunması yapılır, açılmış olan davalar takip edilir. Döner Sermayeli İşletmelerin Konsolide Verilerinin İnternette Yayımlanması Madde 32- Döner sermayeli işletmelerce gönderilen yönetim dönemi cetvelleri ile say2000i sistemi üzerinden alınan aylık mizan bilgileri üzerinden konsolide bilanço, gelir tablosu ve üçer aylık mizanlar oluşturulur. Döner sermayeli işletmelere ilişkin olarak oluşturulan konsolide verilerin hesap verme sorumluluğu çerçevesinde kamuoyuna açıklanması amacıyla periyodik olarak Genel Müdürlüğümüz internet sayfasında yayımlanır. İşletmelerin Sermayelerindeki Değişmelerin Hazine Genel Hesabına Aktarılmasının Sağlanması Madde 33- Döner sermayeli işletmelerin say2000i sistemi üzerinden alınan mizanları üzerinden gerekli incelemeler yapılarak işletmelerin sermayelerinde meydana gelen değişiklikler tespit edilir. İşletmeler itibariyle tespit edilen sermaye değişimlerine ilişkin Sermaye Hareketleri Cetveli oluşturulur. İşletmelerin yılı içerisinde sermayelerinde meydana gelen bu değişimlerin Hazine Genel Hesabına alınması için gerekli onay Bakanlık Makamından alındıktan sonra Hazine Müsteşarlığına gönderilir. Alınan Onaya istinaden hazırlanan ödeme emri belgesi Hazine Müsteşarlığına gönderilerek döner sermayeli işletmelerin sermayelerindeki değişimleri Hazine Genel Hesabına alınır. Döner Sermayelerin Aylık Gayrisafi Hasılatından Aktarmalar ve Döner Sermayelerin Yıl Sonu Karlarından Aktarmalar ile İlgili Gelir Tahmini Yapılması Madde 34- Gelir Politikaları Genel Müdürlüğünden gelen yazı ile süreç başlar. Döner sermayeli işletmelerin geçmiş yıl ve yılı içerisinde gerçekleşen gelir, gider, kar ve Hazineye yatırılan tutarları tespit edilir. 16

18 Döner sermayeli işletmelere ait tespit edilen mali verilere istinaden, işletmelerin gelişme potansiyeli ile bütçe deflatörü dikkate alınarak Hazineye yatırılacak tutarların tahmini yapılır. Döner sermayeli işletmelerin aylık gayrisafi hasılatından aktarılacak tutar ile yılsonu karından aktaracakları tutarı içeren tahmin yazısı imzalandıktan sonra ilgili Genel Müdürlüğe gönderilir. 17

19 ALTINCI BÖLÜM PAY / FON DAİRESİ Pay-Fon Dağıtımı Madde 35- Pay-Fon Dağıtımına ilişkin işlemler, say2000i sistemi üzerinden gerekli raporların alınabileceğinin Bütçe İstatistikleri Şubesi tarafından sözlü olarak bildirilmesi ile başlar. İlgili mevzuatları gereği say2000i sistemi üzerinden hesaplanan pay ve fon tutarları sistemden doküman olarak alınır ve veriler kontrol edilerek paylar hesaplanır. Hesaplanan tutarlar, ödeme talimatının verilebilmesi için Bakan Onayına sunulur. Büyükşehir belediyelerine ait ödenecek paylardan borçlu büyükşehir belediyelerinin borçlarına mahsuben yapılacak kesinti tutarları hesaplanarak kesinti tablosu hazırlanır. Ödeme Emri Belgesi hazırlanarak Genel Müdür Onayına sunulur. Yetkililerin imzalarını taşıyan ödeme emri belgesi ve ekleri ilgili Belediye, Fon, Kurum ve Kuruluşlara ödeme yapılmak üzere teslim tutanağı düzenlenerek Muhasebe Birimine teslim edilir. Devlet Muhasebesi Standartlarının Kabulü Madde 36- Devlet Muhasebesi Standartlarının hazırlanması, Uluslararası Kamu Muhasebe Standartlarının (IPSAS ların) İngilizce den Türkçe ye çevirisinin yapılmasıyla başlar. Mütercim tarafından yapılan çeviri tekrar gözden geçirilir. Her bir standart gerek mevzuat gerekse çeviri açısından değerlendirilip uyarlaması yapılarak yeniden yazılır, taslak standart metni oluşturulur. Taslak metin, Kurul üyelerine elektronik ortamda gönderilir ve Kurul Başkanı tarafından belirlenen toplantı günlerinde gündeme alınarak değerlendirilir. Devlet Muhasebesi Standartları Kurulunda kabul edilen standartlar nihai standart metni haline gelir. Kurulca kabul edilen standart, Resmi Gazete de yayımlanmasının sağlanması amacıyla üst yazı ekinde Bakan Onayına sunulur. Standart, yayımlanmak üzere ıslak imzalı ve elektronik olarak Başbakanlığa gönderilir. Kredi İzni Verilmesi Madde sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 35 inci maddesi Ön Ödeme Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğine göre yapılır. 18

20 Kredi talep formunun alınması; kredi talebiyle ilgili belgelerin Bakanlığımız genel evrakından elektronik ortamda Genel Müdürlüğümüz evrak şubesine gelmesi ve oradan da şubemize intikal ettirilmesi ile başlar. Kredi talep formunun kontrolü ve karar verilmesi; kredi talebi mevzuat yönünden incelenerek kredi verilmesi için uygun olup olmadığına karar verilir. Uygun değilse yazı ile iade edilir. Kredi İzin Onay Belgesinin sisteme girilmesi; Kredi verilmesi için uygun bulunan talepler şubemiz için düzenlenen ORACLE yazılım programında, kredi talepnamesi kayıt edilerek Kredi İzin Onay Belgesinin dökümü alınır. Belge, yetki limiti çerçevesinde Daire Başkanı/Genel Müdür Yardımcısı/Genel Müdür/Müsteşar Yardımcısı/Müsteşar/Bakan tarafından onaylanarak ilgili birime gönderilir. DYS-Evrak Modülü üzerinden evrak şubesine gönderilen kredi izin yazısı tarih ve sayı verilmek suretiyle posta yoluyla ilgili birime intikal ettirilir. 19

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar SORUMLU /ALT 1 38.99.00.01 Üst yönetim, akademik ve idari birimler kurumsal kodu altında yer alan tertiplerdeki ödeneklerin harcama birimleri itibarıyla dağıtılması, dağıtımı yapılan ödeneklerin ekonomik

Detaylı

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır.

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır. MALİ TAKVİM OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin usul ve esasların

Detaylı

1. Birim deposunda fiili sayım yapılmak suretiyle İhtiyaç duyulan taşınırlar belirlenir.

1. Birim deposunda fiili sayım yapılmak suretiyle İhtiyaç duyulan taşınırlar belirlenir. İŞ AKIŞ ANALİZİ TAŞINIR MAL YÖNETİMİ İŞLEMLERİ 1- Satın Alınan Taşınırın Giriş İşlemi 1.1- İhtiyaç Tespiti ve Satın Alınması İşlemi 1. Birim deposunda fiili sayım yapılmak suretiyle İhtiyaç duyulan taşınırlar

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SIRA ADI 1 Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 1-Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLAMA İŞ AKIŞ SÜRECİ

BÜTÇE HAZIRLAMA İŞ AKIŞ SÜRECİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE PERFORMANS ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE İŞ VE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ BÜTÇE HAZIRLAMA İŞ AKIŞ SÜRECİ Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan

Detaylı

TAŞINIR KAYIT İŞLEMLERİ

TAŞINIR KAYIT İŞLEMLERİ TAŞINIR KAYIT İŞLEMLERİ 1. SATIN ALINAN TAŞINIRIN GİRİŞ İŞLEMİ 1.1. İHTİYAÇ TESPİTİ VE SATIN ALINMASI İŞLEMİ 1.2. TAŞINIRIN MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ 2. BAĞIŞ VE YARDIM YOLUYLA EDİNİLEN TAŞINIR İŞLEMLERİ

Detaylı

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME 11 Mart 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29292 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

MALİ TAKVİM Erkan KARAARSLAN OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Avans Kredi İşlemleri 55 dk Fakülte Yönetim Kurulu Kararı Avans verilecek şahıs ya da kurumun tespiti yapılıp yönetim kurulu kararı alınır. Harcama belgesi tanzim edilir. Yapılacak harcama ya da ödemeye

Detaylı

BİRİM :Başkent Meslek Yüksekokulu ŞEMA ADI:Maaş işlemleri İş Akış Şeması

BİRİM :Başkent Meslek Yüksekokulu ŞEMA ADI:Maaş işlemleri İş Akış Şeması ŞEMA ADI:Maaş işlemleri İş Akış Şeması Her ayın 1 ile 8 i arasında KBS sistemi üzerinden değişiklikler (terfi, icra kefalet, sendika) kaydedilir ve maaş hesaplama işlemleri yapılır Harcama birimi ödeme

Detaylı

KAMU HİZMET ENVANTERİ

KAMU HİZMET ENVANTERİ KAMU HİZMET ENVANTERİ 602.040.000 k planlama çalışmaları Bakanlık stratejik planının hazırlanması, güncellenmesi ve yenilenmesi çalışmalarında koordinasyon hizmeti sunmak Kanunu (Md.9,60) 2-5436 sayılı

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Genel Müdürlük harcama birimleri

Detaylı

SATIN ALMA İŞLEMLERİ YAYIN TARİHİ 01.05.2006 PROSEDÜRÜ. REVİZYON NO 02 BİRİM ADI REVİZYON TARİHİ 01.04.2013 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6

SATIN ALMA İŞLEMLERİ YAYIN TARİHİ 01.05.2006 PROSEDÜRÜ. REVİZYON NO 02 BİRİM ADI REVİZYON TARİHİ 01.04.2013 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; hastanenin tüm bölümlerinin malzeme, hizmet, yapım, bakım onarım ve demirbaş taleplerinin satın alma öncesi ön değerlendirmelerinin kontrollü şartlar

Detaylı

Mali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat

Mali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat Mali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat Personel Ödemeleri İşlemleri Satın Alma, İhale İşlemleri 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 2489 Sayılı Kefalet Kanunu 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 2914 Sayılı

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Stratejik Yönetim Ve Planlama Daire Başkanlığının, Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Görev Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönergedeki

Detaylı

T.C. ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVANS KREDİ İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ. Hazırlık

T.C. ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVANS KREDİ İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ. Hazırlık T.C. ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVANS KREDİ İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ Hazırlık Talep Yazılır, Değerlendirmeye Alınır. Harcama Talimatı Hazırlanır. Piyasa

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 2

Detaylı

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları DOSYA NO : 27668066-11.1 işlev Rektörlük Makamından Gelen Mali Yıl Bütçe Hazırlık çalısmalarıyla ilgili yazının birime ulaşması. EVRAK KAYIT BİRİMİ Bir önceki yılda

Detaylı

Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları

Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları DOSYA NO : 49800447-11.1 işlev Rektörlük Makamından Gelen Mali Yıl Bütçe Hazırlık çalısmalarıyla ilgili yazının birime ulaşması. EVRAK KAYIT BİRİMİ Bir önceki yılda

Detaylı

KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Yayın : 26/04/2006 tarihli ve 26150 sayılı Resmi Gazete BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 1 Performans Programının Hazırlanması 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 9.

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI Doküman No: KFS-8.3.2.1 Yürürlük Tarihi:01.01.2014 Revizyon No/Tarih: YAYIN SEÇİM SÜRECİ 1. AMAÇ: Bu süreç akışının amacı, yayın seçim işlemleri için standart

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI

Detaylı

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin 17 nci maddesine göre; idarelerin, ihale kanunlarına tâbi olsun veya olmasın, harcamayı gerektirecek

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Bor Meslek Yüksekokulu

Ömer Halisdemir Üniversitesi Bor Meslek Yüksekokulu Ömer alisdemir Üniversitesi Üç Aylık Tüketim Malzemeleri Çıkış Raporu Bildirim İşlemleri TOPLAM SÜR 5 Dk. İŞ SÜRCİ Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi Personeli Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi yetkilisi tarafından

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA TAKVİMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA TAKVİMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA TAKVİMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Türkiye İstatistik Kurumunun

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ SGDB MUHASEBE, KESİN HESAP VE RAPORLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖDENEK ONAYLAMA İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ SGDB MUHASEBE, KESİN HESAP VE RAPORLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖDENEK ONAYLAMA İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ ÖDENEK ONAYLAMA İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü tarafından Muhasebata Gönderilen ödenek işlemlerine ilişkin Olarak say2000i sistemine kayıtların düşmesi Say2000i sistemi

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE PERFORMANS İŞLEMLERİ İŞ SÜRECİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE PERFORMANS İŞLEMLERİ İŞ SÜRECİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE PERFORMANS İŞLEMLERİ İŞ SÜRECİ Sorumlular İş Akışı Faaliyet Doküman/Kayıt Alt Gelen Evrak Resmi yazışma yolu veya elektronik ortamdan gelen evraklar kayda

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu

Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu Ömer alisdemir Üniversitesi Niğde Zübeyde anım Sağlık Üç aylık Tüketim Malzemeleri Çıkış Raporu Bildirim İşlemleri TOPLAM SÜR 60 İŞ SÜRCİ er yıl Üç (3) er aylık periyotlar halinde TKYS den harcama yönetim

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

GAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU GAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE ( 2011/2 )

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE ( 2011/2 ) ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE ( 2011/2 ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ. b) Kanun: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununu,

Resmî Gazete TEBLİĞ. b) Kanun: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununu, 25 Ekim 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27035 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GENEL YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ GENEL TEBLİĞİ (MAHALLİ İDARELER MALİ VERİLERİ) (SIRA NO: 1) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

OSMANİYE DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ İ Ş L E M Y Ö N E R G E S İ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

OSMANİYE DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ İ Ş L E M Y Ö N E R G E S İ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak OSMANİYE DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ İ Ş L E M Y Ö N E R G E S İ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve Kapsam : Madde 1- (1) Bu Yönerge, Osmaniye Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünün İş ve

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU SORULARI

5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU SORULARI 1. 5018 sayılı Kanun kapsamı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrolünü kapsar. b) Avrupa Birliği fonlarından sağlanan

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

MUHASEBAT GENEL MU DU RLU G U I ŞLEM YO NERGESI

MUHASEBAT GENEL MU DU RLU G U I ŞLEM YO NERGESI MUHASEBAT GENEL MU DU RLU G U I ŞLEM YO NERGESI BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 1 AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR... 1 Amaç ve Kapsam... 1 Hukuki Dayanak... 1 Tanımlar... 1 ĠKĠNCĠ BÖLÜM... 2 BİLİŞİM SİSTEMLERİ

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Basın- Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. BAŞBAKANLIK Basın- Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. BAŞBAKANLIK Basın- Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE l- Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

AÇIK İHALE YÖNTEMİYLE MAL VEYA HİZMET ALIMI İŞ AKIŞI

AÇIK İHALE YÖNTEMİYLE MAL VEYA HİZMET ALIMI İŞ AKIŞI AÇIK İHALE YÖNTEMİYLE MAL VEYA HİZMET ALIMI İŞ AKIŞI Başkanlığımızın ihtiyacı olan veya Başkanlığımıza gelen taleplere göre Kamu İhale Kurumu adresinden EKAP Platformunda ihale raporu oluşturulur. İhale

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MUHASEBE KESİN HESAP VE RAPORLAMA BİRİMİ SÜREÇ ANALİZİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MUHASEBE KESİN HESAP VE RAPORLAMA BİRİMİ SÜREÇ ANALİZİ 911.MKH.GYS/P01 01.07.2014 1 / 6 REVİZYON DURUM Revizyon Tarihi Revizyon No Açıklama 911.MKH.GYS/P01 01.07.2014 2 / 6 1. Amaç: Bu süreç, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 2 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 4 SAYIŞTAYIN

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İş Akış Şeması

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İş Akış Şeması Bütçe Hazırlama İMİD/001 Rektörlük Makamında Mali Yıl Bütçe Hazırlık çalışmalarıyla ilgili yazının ulaşması Bir önceki yılda yapılan harcamalarla ilgili dosyalar incelenir Daire Başkanı bütçeyle ilgili

Detaylı

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK1)

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK1) SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE DİĞER(ÖZEL

Detaylı

SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI

SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI TEMEL SÜREÇ ve ALT SÜREÇLERİ Ortaya çıkan ihtiyaca göre, satın alınması düşünülen mal ile ilgili bilgilerin (katalog, resim, teknik

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 Danışmanlık Hizmeti Verilmesi Birimin Bilgi Görüş Talep Yazısı. (Yazılı bilgi istenmesi durumunda) Yazılı talep halinde; en fazla Değer Durumda; en fazla 4 iş günü 2 İç Kontrol Sisteminin kurulması,

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SAP DÖNMİ CTVLLRİNİN AZIRLANMASI 2 GÜN Muhasebe döneminin sona ermesi ile Say2000i sistemi üzerinden ilgili yıl hesapları kapatıldıktan sonra işlemlere başlanır. Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği esap

Detaylı

Maliye Bakanlığından:

Maliye Bakanlığından: Maliye Bakanlığından: 2012 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ (YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA İLİŞKİN) (SIRA NO: 1) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğ, 2012 yılında yükseköğretim kurumları bütçe

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN BİRİMLERE DAĞILIMI, ÖDENEK GÖNDERME BELGESİNE BAĞLANMASI VE KULLANILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN BİRİMLERE DAĞILIMI, ÖDENEK GÖNDERME BELGESİNE BAĞLANMASI VE KULLANILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN BİRİMLERE DAĞILIMI, ÖDENEK GÖNDERME BELGESİNE BAĞLANMASI VE KULLANILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Usul ve Esaslar, yükseköğretim

Detaylı

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN İŞ AKIŞ SÜRECİ

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN İŞ AKIŞ SÜRECİ EVE İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN İŞ AKIŞ SÜRECİ Birimlere Ait Satın Alma İstek/Talep Yazılarının Gelmesi Birimleri İlgili Birime Geri Gönderilir. Gelen Satın Alma İsteği Yazıları

Detaylı

1. RESMİ YAZIŞMA SÜRECİ

1. RESMİ YAZIŞMA SÜRECİ 2. RESMİ MÜHÜR YAPTIRMA SÜRECİ 1. RESMİ YAZIŞMA SÜRECİ BAŞLAMA Gelen yazının içeriğine göre gerekli cevabı yazıp metnini hazırlamak İlgililerin paraflarını ve imza aşamalarını sağlamak Giden evrak zimmet

Detaylı

İŞ AKIŞ ŞEMASI. Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması. Alım şekline karar verilmesi

İŞ AKIŞ ŞEMASI. Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması. Alım şekline karar verilmesi ŞEMA NO: 78080085/1 ŞEMA ADI: SATINALMA YÖNTEMİ BELİRLEME İŞ AKIŞ ŞEMASI İhtiyaç talep yazısı Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması Alım şekline karar verilmesi İhaleye tabi

Detaylı

BAŞLANGIÇ. Taşınır istek belgesi düzenlenerek malzemenin alınacağı kurum/birime gönderilir. İstek kabul edildi mi?

BAŞLANGIÇ. Taşınır istek belgesi düzenlenerek malzemenin alınacağı kurum/birime gönderilir. İstek kabul edildi mi? Ömer alisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler nstitüsü Devir Malzeme Giriş/Çıkış İşleri TOPLAM SÜR 80 Dk. İŞ SÜRCİ Taşınır istek belgesi düzenlenerek malzemenin alınacağı kurum/birime gönderilir Muayene

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 19.03.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27879 İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen debiyat Fakültesi Devir Yoluyla Taşınır Mal Çıkışı TOPLAM SÜR 28 dk İŞ SÜRCİ Gerçekleştirme Görevlendirmesi BYS den gelen Taşınır istek belgesi arcama Yetkilisinin onayı alındıktan sonra ayniyat birimine

Detaylı

Doğrudan Temin Satınalma İşlem Süreci

Doğrudan Temin Satınalma İşlem Süreci Doğrudan Temin İşlem Süreci Talimatının Mal/Hizmet İhtiyaç Listesinin Mal/Hizmet İhtiyaç Listesi Ödenek Kontrolünün SGB/KBS Ödenek Yeterli Ödenek Yetersiz Ödenek Talebi SGB Talebinin Reddedilmesi Talebi

Detaylı

YOLLUK ÖDEMELERİ İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

YOLLUK ÖDEMELERİ İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YOLLUK ÖDEMELERİ İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ YOLLUK ÖDEMELERİ İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ Talebin Başkanlık Yazı İşleri Birimince kayda alınıp

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Bütçe ve Performans Program Müdürlüğü Görev Tanımı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Bütçe ve Performans Program Müdürlüğü Görev Tanımı STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Görev Tanımı Dairesi Bütçe ve Performans Programı -Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik -Bütçe Hazırlama Rehberi, Orta Vadeli

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ MUHASEBE BİRİMİ AYLIK BAKIM FATURALARININ ÖDENMESİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ MUHASEBE BİRİMİ AYLIK BAKIM FATURALARININ ÖDENMESİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI AYLIK BAKIM FATURALARININ ÖDENMESİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI İlgili ayın sonunda o aya ait bakım faturası alınır. 1. Hak ediş formu hazırlanıp firma, muhasebe memuru, gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkisinin

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI TEMEL SÜREÇ ve ALT SÜREÇLERİ Ortaya çıkan ihtiyaca göre, satın alınması düşünülen mal ile ilgili

Detaylı

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE YAPILACAK İHALE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE YAPILACAK İHALE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI 1/5 İhtiyaç sahibi birim tarafından yazılı talep ve ekinde ihtiyaca yönelik(yapım işlerinde yatırım programında yer alan projelerle ilgili)teknik şartnameler ve maliyeti etkileyen unsurlara ilişkin dokümanlar

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme lığı Sayı : 40562096-010.04/345 Konu: İmza ve Yetki Devri Yönergesi BAŞKANLIK MAKAMINA Bakanlığımız Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı kapsamında

Detaylı

Bütçe Hazırlık Çalışması

Bütçe Hazırlık Çalışması DOSYA NO : 90866454-11.1 Bütçe Hazırlık Çalışması İşlev İşlev Sorumlular Rektörlükçe haziran ayı içerisinde bütçe hazırlık çalışmasına ilişkin yazının Rektörlük Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Alt

Detaylı

YAZI İŞLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

YAZI İŞLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ YAZI İŞLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ Kurum dışı gelen evrak, Birim Evrak Kayıt Sorumlusu tarafından Fakülte Sekreterine sevk edilir. Kurum içi/dışı gelen evrak, Birim Evrak Sorumlusu tarafından Dekana sevk edilir.

Detaylı

T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI HARCAMA YETKİLİSİ GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI HARCAMA YETKİLİSİ GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ T.C SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI HARCAMA YETKİLİSİ GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ SATINALMAVE TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BÜROLARI TAHAKKUK BÜROSU TKKY BÜROSU BÜRO 1 BÜRO 2 MÜBAYAA Gülcay ÇALIŞKAN

Detaylı

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI I-İHTİYACIN ORTAYA ÇIKMASI Devlet Konservatuvarı birimlerinde ihtiyaç duyulan mal veya hizmet alımına ilişkin talep, birim çalışanlarınca harcama yetkilisine bildirilir.yılı

Detaylı

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

SAYMANLIK PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

SAYMANLIK PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR SAYFA NO 1/6 1.POZİSYON ADI: Saymanlık Personeli 2.BAĞLI OLDUĞU ÜST POZİSYON: Maliye Bakanlığı 3.KENDİSİNE BAĞLI ALT POZİSYONLAR: Saymanlık Müdür Yardımcısı, Muhasebe memuru, Veznedar. 4.GÖREV : Bu Yönetmelik,

Detaylı

SIRA NO SORUMLU BİRİM FAALİYET SORUMLU DURUM AÇIKLAMA

SIRA NO SORUMLU BİRİM FAALİYET SORUMLU DURUM AÇIKLAMA T.Ü. BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ PLANI FORMU Doküman No: BİDB-F-06 Yürürlük Tarihi: 01.01.2012 Revizyon No: 0 Tarihi: - TRAKYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ PLANI FORMU SIRA NO SORUMLU

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İHALE BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI I.İHALE ÖNCESİ

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İHALE BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI I.İHALE ÖNCESİ T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İHALE BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI I. İHALE ÖNCESİ II. İHALE AŞAMASI III. İHALE SONRASI I.İHALE ÖNCESİ A. TALEPLERİN ALINMASI VE İHTİYACIN BELİRLENMESİ

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Prosedür Numarası İİBF.PRS.02 Yayın Tarihi Sayfa Numarası 1/3 Revizyon Numarası 01

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Prosedür Numarası İİBF.PRS.02 Yayın Tarihi Sayfa Numarası 1/3 Revizyon Numarası 01 1. AMAÇ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Prosedür Numarası İİBF.PRS.02 Sayfa Numarası 1/3 Prosedürün amacı, Fakülte demirbaşına kayıtlı, ekonomik ömrünü tamamlamış, teknik ve fiziki nedenlerle kullanılması

Detaylı

T.C. AVCILAR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GİDERLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI DOKÜMAN NO: 34.İA.MUH.01

T.C. AVCILAR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GİDERLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI DOKÜMAN NO: 34.İA.MUH.01 GİDRLRİN MUASBLŞTİRİLMSİ İŞ AKIŞ ŞMASI DOKÜMAN NO: 34.İA.MU.01 TARİ:01.11.2013 SAYFA NO: 1 / 1 RVİZYON NO:01 arcama birimleri ödeneklerine göre ihtiyaçlarına esas olmak üzere harcama yapılması arcama yapılması

Detaylı

TAŞINIR İŞLEMLERİ (Mal Alım ve Teslim, Sayım, Kayıt Altına Alım, Hurdaya Ayırma İşlemleri)

TAŞINIR İŞLEMLERİ (Mal Alım ve Teslim, Sayım, Kayıt Altına Alım, Hurdaya Ayırma İşlemleri) TAŞINIR İŞLEMLERİ (Mal Alım ve Teslim, Sayım, Kayıt Altına Alım, Hurdaya Ayırma İşlemleri) DOK. NO: BİD-İ-10 YÜRÜRLÜK TARİHİ:23.02.2015 REVİZYON NO: 00/- İşlemin Sorumlusu Bilgi Teknolojileri,İnsan Kaynakları

Detaylı

Harcama Birimi. Düzenleyen Mustafa DOĞAN Strateji Geliştirme Daire Başkanı. Onaylayan Prof. Dr. Mustafa Talha GÖNÜLLÜ Rektör

Harcama Birimi. Düzenleyen Mustafa DOĞAN Strateji Geliştirme Daire Başkanı. Onaylayan Prof. Dr. Mustafa Talha GÖNÜLLÜ Rektör 4734 sayılı KAMU İHALE KANUNUNA TABİ MAL VE HİZMET ALIMI İLE YAPIM İŞLERİNDE, İHALE YOLUYLA YAPILACAK ALIM İŞLEMLERİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI Harcama Birimi İhtiyaca göre ihtiyaç talep formu veya yazı ile varsa

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI NİSAN - 2016 BARTIN A. 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ 5018 sayılı Kamu

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı GENEL BÜTÇE DAİRE BAŞKANLIĞININ, SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTRİME BAŞKANLIĞI GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNDERGEDEKİ GÖREVLERİ a) Bütçe

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Sayı : B.07.0.İMİ.0.24/ J % Konu : İç Kontrol Eylem Planı 14.4 Nolu Raporlamaya İlişkin Eylem OV02/2012 BAŞKANLIK MAKAMINA Bakanlığımız Kamu

Detaylı

OCAK AYI İŞLEMLERİ. Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org

OCAK AYI İŞLEMLERİ. Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org OCAK AYI İŞLEMLERİ Erkan KARAARSLAN Ocak Ayı Sonuna Kadar Sayıştaya Gönderilecek Dökümanlar Hesap dönemi başında verilecek bilgiler şunlardır: a) Muhasebe birimlerini gösterir cetvel. b) Muhasebe yetkililerinin

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ULUBORLU SELAHATTİN KARASOY MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ULUBORLU SELAHATTİN KARASOY MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SÜREÇLERİ TANIM FORMU Adı : Gelen Evrak Süreci No / Tarih : 1 / 11.04.2017 SÜREÇ BİLGİLERİ Sorumlular : Paydaşları : Amacı : Sınırları : Yüksekokul Sekreteri, Şef, Bilg. İşletmeni, Memur Yüksekokul

Detaylı

T.C KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YAHYAKAPTAN MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ

T.C KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YAHYAKAPTAN MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ T.C KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YAHYAKAPTAN MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ MUHASEBE VE YAZI İŞLERİ Maaş Bilgi sisteminde personel bilgileri kontrol edilir ve güncellenir. Kesintiler girilir, hesaplama işlemi

Detaylı

BÜTÇE VE KESİN HESAP RAPORLARI UYGULAMA KILAVUZU (ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER İÇİN)

BÜTÇE VE KESİN HESAP RAPORLARI UYGULAMA KILAVUZU (ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER İÇİN) T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE KESİN HESAP RAPORLARI UYGULAMA KILAVUZU (ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER İÇİN) HAZİRAN-2009 BİM PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA DESTEK ŞUBESİ GİRİŞ 5018 sayılı

Detaylı

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI PROJE ÖNERİSİ PROJE KAYIT VE KONTROL DEĞERLENDİRME RED KABUL SÖZLEŞME SATIN ALMA DEĞİŞİKLİK TALEPLERİ TALEBİN ALINMASI KONTROLÜ VE DEĞERLENDİRMESİ EK SÜRE-EK ÖDENEK

Detaylı

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. İstek Yetkilisinden gelen taşınır istek belgeleri alınarak incelenir. İstenen taşınırlar depoda yeterli miktarda var mı? 5 dk.

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. İstek Yetkilisinden gelen taşınır istek belgeleri alınarak incelenir. İstenen taşınırlar depoda yeterli miktarda var mı? 5 dk. Taşınır Mal Giriş ve Çıkış İşlemleri (a-taşınır Mal Çıkış İşlemleri) 30 dk. İstek Yetkilisinden gelen taşınır istek belgeleri alınarak incelenir. İstenen taşınırlar depoda yeterli miktarda var mı? Çıkış

Detaylı

HARCAMA VE ÖDEME İŞLEMLERİ

HARCAMA VE ÖDEME İŞLEMLERİ HARCAMA VE ÖDEME İŞLEMLERİ DOK. NO: BİD-İ-11 YÜRÜRLÜK TARİHİ:23.02.2015 REVİZYON NO: 00/- İşlem Sorumlusu Bilgi Teknolojileri,İnsan Kaynakları Ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü İşlem Amacı Harcama ve

Detaylı

Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1

Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1 T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KAMU İİHALE KURUMU 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295

Detaylı

MUHASEBE, KESİN HESAP VE R. BİRİMİ İŞ SÜREÇLERİ

MUHASEBE, KESİN HESAP VE R. BİRİMİ İŞ SÜREÇLERİ MUHASEBE, KESİN HESAP VE R. BİRİMİ İŞ SÜREÇLERİ BÜTÇE GİDERLERİ ÖDEMELERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ Üniversitenin Harcama Birimlerinden gelen Ödeme Emri Belgesi teslim alınır. Yetkililerin İmzası tam mı? Mevzuatta

Detaylı

İÜ Dil Merkezi DİL MERKEZİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ. Bu prosedürün amacı, Dil Merkezi nde süreç ve faaliyetlerin işleyişine yönelik bir sistem oluşturmaktır.

İÜ Dil Merkezi DİL MERKEZİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ. Bu prosedürün amacı, Dil Merkezi nde süreç ve faaliyetlerin işleyişine yönelik bir sistem oluşturmaktır. Sayfa No : 1 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, nde süreç ve faaliyetlerin işleyişine yönelik bir sistem oluşturmaktır. 2. KAPSAM Bu prosedür Kurs Takviminin Oluşturulması Süreci, Öğrencilerin Ön Kayıtlarının

Detaylı

SATINALMA İŞLEMLERİ ( ) 7 gün 120 dk Periyodu: İhtiyaç Oluştuğunda

SATINALMA İŞLEMLERİ ( ) 7 gün 120 dk Periyodu: İhtiyaç Oluştuğunda SATINALMA İŞLEMLERİ (15.12.2015) 7 gün 120 dk Periyodu: İhtiyaç Oluştuğunda 1 gün 3 Gün 1 gün 1 gün 1 saat 10 Dakika 10 Dakika 1 gün Satın alınacak malzemenin cinsini özelliğini (veya teknik bilgilerini)

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 2 Hafta 3 Fakülte Kurulu Gündem Maddeleri ve Gelen Evrak 4 Fakülte Yönetim Kurulu

Detaylı

T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI

T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI 1 İç Kontrol Sisteminin kurulması, standartların uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak. İç Kontrol Standartları Formatı 2012 yılı Aralık ayına kadar 2 Performans ve Kalite Ölçütleri

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra;

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra; T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ :ŞUBAT 2016 BİRLEŞİM :4 OTURUM :1 TOPLANTI TARİHİ :05.02.2016 GÜNDEM MADDE NO :2 KARAR NO :29 ÖZÜ :ANTAKYA BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi

Ömer Halisdemir Üniversitesi Ömer alisdemir Üniversitesi Taşınır (Tüketim alzemeleri) Üç Aylık Dönem Raporu TOPLA SÜR, saat, 5 Dk İŞ SÜRCİ Taşınırların (tüketim malzemelerinin) üç aylık dönem raporlarının hazırlanması. Taşınır Kayıt

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Bor Meslek Yüksekokulu

Ömer Halisdemir Üniversitesi Bor Meslek Yüksekokulu Atanan Personel İşlemleri 40 Dk. Rektörlük Makamı (Personel D.Başkanlığı) tarafından açıktan veya naklen atanan personelin atama kararnamesi üst yazı ile Müdürlüğe gönderilir. 5 Dk. Birime açıktan veya

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığının, Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Görev Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönergedeki Görevleri

Detaylı

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. Raporu biten personelin göreve başlama yazısının hazırlanması.

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. Raporu biten personelin göreve başlama yazısının hazırlanması. Sıhhi İzin Dönüşü 2 Raporu biten personelin göreve başlama yazısının hazırlanması. azırlanan üst yazıya Rektörlük Makamından gelen rapor olurunun ek yapılması. 3 2 azırlanan üst yazı ve ekinin kontrol

Detaylı

Muş Defterdarlığı Personel Müdürlüğü

Muş Defterdarlığı Personel Müdürlüğü Talep yazısının Gelmesi (İhtyacın ortaya çıkması) Gelen Evrak İhale türünün belirlenmesi (MAL/HİZMET/YAPIM) Alım için bütçe tertiplerinde ödenek olup olmadığının kontrol edilmesi ve ödeneğin olup olmadığı

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 4 76.01.02 Taşınmaz Tahsis, Devir, takas,satış ve Kiralama 1-1- 018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 2- Taşınmaz Mal Yönetmeliği Daire Yapı İşleri ve Teknik İl Özel İdare, Belediye, Tapu Müdürlüğü

Detaylı

Destekli Proje İşletme Prosedürü

Destekli Proje İşletme Prosedürü Destekli Proje İşletme Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2014 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı