ÜNİTE: KUVVET VE HAREKETİN BULUŞMASI - ENERJİ KONU: Evrende Her Şey Hareketlidir

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜNİTE: KUVVET VE HAREKETİN BULUŞMASI - ENERJİ KONU: Evrende Her Şey Hareketlidir"

Transkript

1 ÜNTE: UET E HAREETN BUUŞMASI - ENERJ NU: Evende He Şey Haeketlidi ÖRNE SRUAR E ÇÖZÜMER. x M +x Bi adam önce noktasından noktasına daha sona ise noktasından M (m) 3 3 (m) noktasına geldiğine göe adamın ye değiştimesi kaç metedi? A) 8 B) C) 3 D) dan ye x (m) M 3 3 +x (m) ye değiştime den M ye Bi haeketlinin ye değiştimesi haeketlinin son konumu ile ilk konumu aasındaki faka eşitti. Buna göe; Ye değiştime = Son konum ilk konum Haeketlinin başladığı nokta = 3 = x Haeketlinin son konumu = x = ise x Δ = x x Δx = ( 3) Δx == + 3 Δx = m di.. 8 km lik yolu 6 dakikada alan bi otomobilin hızı kaç km/sa di? A) 3 B) 3 C) 9 D) 8 x = 8 km t = 6 dakika = saat Yol = Hız. Haeketlinin aldığı yol 8 km, bu yolu aldığı saat ise haeketlinin hızı; x =. t 8 =. = 8 km/sa dı. 3. A = 9 km/sa B = 6 km/sa A ve B şehileinden kaşılıklı olaak 9 km/sa ve 6 km/sa hızlala aynı anda haekete başlayan aaçla 5 saat sona kaşılaşıyola. A B Buna göe A ve B şehilei aasındaki uzaklık kaç km di? A) 3 B) 3 C) 5 D) 75 A A x A C B x B B Aaçla C gibi bi noktada kaşılaşsınla. A dan haeket eden aacın aldığı yol x A, B den haeket eden aacın aldığı yol ise x B di. x A ve x B yolunun toplamı ise A ve B şehilei aasındaki uzaklığı vei. x A = A. t x A = 9. 5 x A = 5 km x B = B. t x B = 6. 5 x B = 3 km di. A ve B şehilei aasındaki uzaklık ise; x A + x B = = 75 km di. EN BGS 5 ÖĞRETM 7

2 . onum(m) 8 6 Bi haeketlinin konum değeleini gösteen tablo 6 8 şekildeki gibidi. Buna göe bu haeketlinin konum gafiği hangi seçenekte doğu olaak veilmişti? A) onum(m) B) 6 8 onum(m) C) onum(m) D) 6 8 onum(m) onum(m) 6 8 onum değelei gafikte yeine yazıp noktala bileştiildiğinde haeketlinin konum gafiği şekildeki gibi elde edili Bi otomobil gideceği yolun yaısını 6 km/sa, kalan yaısını 8 km/sa hızla gidiyo. Buna göe bu otomobilin otalama hızı kaç km/sa di? A) 9 B) C) 5 D) ÖĞRETM 7 6 EN BGS

3 Toplam yol talama hız = ot = Toplam Δ x di. Δt A = 6 km/sa B = 8 km/sa C Yolun yaısına x denise otomobil AB aasını 6 km/sa, BC aasını 8 km/sa hızla gitmektedi. x x x x =. t x = 6. t t = 6 x x =. t = 8. t t = 8 Δx x + x ot = ot = ot = Δt t + t ot = 9 km/sa di. di. talama hız fomülünde t ve t değelei yeine yazılısa; x x x ( 3) () ot = x 3x + x 8 ot = x x 8.8 ot = ot = Hız(m/sn) Hız gafiği veilen haeketlinin, haeketi süesince otalama hızı kaç m/sn di? 6 A) 6 B) C) 5 D) Hız(m/sn) = = x x x 3 t = t = t = t 3 = 6 Toplam yol talama hız = ot = Toplam Δ x di. Δt Hız gafiğinin altında kalan alan, alınan yolu vei. Buna göe; Yamuğun alanından = +. x = ( + )(. t t ) ( )( ) x = x = x 3 m 3. = Dikdötgenin alanından = x =. (t t ) x =. ( ) x =. x = m Üçgenin alanından = x 3 = Δx x + x + x3 ot = ot = Δt 5 t3 t 9 ot = ot = 5 m / sn di. 6 ( t t ). ( 6 ) 3 ot x3 = = 6. = x m di. x3 3 = EN BGS 7 ÖĞRETM 7

4 7. Hız Hız gafiği şekildeki gibi olan haeketli ile ilgili; t I. (+) yönde düzgün hızlanan haeket yapmıştı. II. ( ) yönde düzgün yavaşlayan haeket yapmıştı. III. (+) yönde düzgün yavaşlayan haeket yapmıştı. Yukaıda yazılan ifadeleden hangisi ya da hangilei doğudu? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I III Bi doğu boyunca cismin hızı la düzgün azaldığından haeketli düzgün yavaşlayan haeket yapmıştı. Haeketlinin gafiği hız ekseninin altında olduğundan haeketli ( ) yönde düzgün yavaşlayan haeket yapmıştı. (ll. ifade doğu, l ve lll. ifade yanlıştı.) 8. Hız (m/sn) Hız gafiği şekildeki gibi olan bi aaç ile ilgili; = 5 I. Aaç I. bölgede sabit hızlı haeket etmişti. = 3 II. Aaç II. bölgede düzgün hızlanan haeket yapmıştı. I II III. Aaç 6 sn de mete yol almıştı. t = (sn) Yukaıda yazılan ifadeleden hangilei doğudu? t =6 A) Yalnız I B) I II C) II III D) I, II ve III Aacın I. bölgede hızı değişmediğinden aaç I. bölgede sabit hızla haeket yapmıştı. (I. ifade doğu) Aaç II. bölgede hızını la düzgün bi şekilde attıdığından II. bölgede aaç düzgün hızlanan haeket yapmıştı. (II. ifade doğu) Hız gafiğinin altında kalan kesimin alanı, alınan yolu vei. I. bölgede dikdötgenin alanı x yolunu vei. Dikdötgenin alanı = kısa kena x uzun kena olduğundan x =. t x = 3. x = m II. bölgedeki yamuğun alanı, x yolunu vei. (alt taban + üst taban). yükseklik Yamuğun alanı = di. Buadan ; +. t t x = x 8. = = ( )( ) ( )( ) x = x 8 m Aacın 6 sn sonunda aldığı yolun toplam uzunluğu; x = x + x x = + 8 x = m di. (III. ifade doğudu.) di. ÖĞRETM 7 8 EN BGS

5 9. Hız (m/sn) Hız gafiği veilen haeketlinin ivme gafiği hangi seçenekte doğu olaak veilmişti? (sn) A) ivme (m/sn ) B) ivme (m/sn ) 5 5 (sn) (sn) C) ivme (m/sn ) D) 5 ivme (m/sn ) (sn) (sn) Hız Hız gafiğinde eğim ivmeyi vei. 5 Δ aşı aşadik kena Δ Δ Buna göe Eğim = Eğim = a = omşo Δt Δt t α omşu dik kena t Önekte 3 sn aasındaki haeketlinin ivmesi; Δt ivme (m/sn ) a = a = a = 5 m/sn sn aasında eğim olmadığından a ivmesi sıfıdı. 6 9 sn aasında haeketlinin ivmesi; a3 = a3 = a = 5 m/sn di. (sn) Buna göe haeketlinin ivme gafiği şekildeki gibi olu. di. t. ivme (m/sn ) vme gafiği veilen haeketlinin hızı kaç m/sn di? (sn) A) B) 6 C) 3 D) 6 EN BGS 9 ÖĞRETM 7

6 ivme (m/sn ) vme gafiğinin altında kalan kesimin alanı hızı vei. Buna göe kaenin alanından haeketlinin hızı bulunabili. Soudaki ivme- gafiğinin altında kalan kesim kaedi ve kaenin alanı = iki kenaın çapımıdı. Buna göe haeketlinin hızı; = a. t =. = 6 m/sn di. (sn). Akıntı hızının he yede sabit ve m/sn olduğu nehide bi yüzücü hızı ile A = m/sn A noktasından B noktasına 5 sn de, gei dönüşte yine hızı ile B A B noktasından A noktasına 7 sn de geliyo. Buna göe yüzücünün hızı kaç m/sn di? A) B) 8 C) 6 D) A ile B noktası aasındaki uzaklığa x diyelim. Yüzücü A noktasından B noktasına akıntı ile aynı yönde yüzdüğünden yüzünün hızı ile akıntının hızı toplanı. x = ( + A ). t Yüzücü B noktasından A noktasına akıntıya zıt yönde yüzdüğünden yüzücünün hızından akıntının hızı çıkaılı. x = ( A ). t di. Denklemle alt alta yazılıp çözümlenise; x = x = ( + A ). ( ) A.t t x x = ( +.5 ) = (.7 ) = = = 6 = = 6 m/sn olu. =. m = 5 kg Şekildeki 5 kg kütleli cismine N luk kuvvet uygulanısa cismin ivmesi kaç m/sn olu? = N A) B) 6 C) D) 8 = N m = 5 kg a =? Newton un ikinci haeket kanununa göe uvvet = kütle. ivme di. eilenle fomülde yeine yazılısa; 8 5.a = m. a = 5. a = a = 8 m/sn di. 5 5 ÖĞRETM 7 5 EN BGS

7 . Bi öğenci önce kuzeye m sona doğuya 3 m gidiyo. Buna göe öğencinin ye değiştimesi kaç metedi? 6. Hız A) B) 7 C) 5 D) 3 t t Zaman. 9 km/sa sabit hızla sn haeket eden bi aaç kaç mete yol alı? A) 9 B) 9 C) 5 D) km/sa hızla haekete başlayan bi otomobilin haeketinden 6 saat sona, 75 km/sa hızla aynı yeden aynı yöne doğu ikinci bi otomobil haekete başlıyo. kinci otomobil haeketinden kaç saat sona biinci otomobile yetişi? A) 3 B) 6 C) D) 8 U S T Bi cismin hız gafiği şekildeki gibi olduğuna göe; I. Hız gafiği altındaki taalı alan cismin aldığı yolu vei. II. Cisim düzgün hızlanan haeket yapmıştı. III. Cisim eşit aalıklaında eşit yolla almıştı. Yukaıdaki ifadeleden hangilei doğudu? A) I II B) I III C) II III D) I, II ve III. Hız(m/sn) Hız değelei tablodaki gibi olan haeketlinin 9 sn sonunda aldığı yol kaç metedi? A) 7 B) 8 C) 9 D) 3 7. Sütünmelein önemsiz olduğu bi otamda aşağıdan yukaıya doğu hızı ile atılan bi cismin hız gafiği aşağıdakileden hangisidi? A) Hız B) Hız t t - t t 5. Gideceği yolun yaısını 5 km/sa hızla saatte alan bi otomobil, yolun diğe yaısını 3 saatte alıyo. Buna göe otomobil yolun diğe yaısını kaç km/sa hızla gitmişti? A) 3 B) 5 C) 6 D) 9 C) Hız D) Hız t t EN BGS 5 ÖĞRETM 7

8 8. onum. onum (m) I II III I Zaman onum gafiği şekildeki gibi olan haeketli hangi bölgede dumuştu? Zaman (sn) onum gafiği veilen haeketlilein hızlaı ve di. A) I B) III C) II D) I Buna göe oanı nedi? 9. Dugun halden haekete başlayan bi aaç düzgün hızlanaak 6 sn de 7 m yol alıyo. Buna göe haeketlinin hız gafiği aşağıdakileden hangisidi? A) Hız (m/sn) B) Hız (m/sn). A) B) C) D) Hız 7 7 Zaman (sn) C) Hız (m/sn) D) 6 Hız (m/sn) 6 Zaman (sn) U Zaman Hız gafiği şekildeki gibi olan bi cismin izlediği yol hangi seçenekte doğu olaak veilmiş olabili? (Sütünmele önemsizdi.) 6 Zaman (sn) 6 Zaman (sn) S T A) B) C) D). o = Sütünmesiz otamda yukaıdan aşağıya sebest bıakılan cisim Şekil I Sütünmesiz yatay zeminde sabit hızı ile haeket eden cisim Şekil II Sütünmesiz yatay zeminde duan cisim Şekil III 3. 5 Hız (m/sn) Yukaıdaki şekillein hangisinde ya da hangileinde cisim düzgün hızlanan haeket yapa? A) III II B) II I C) Yalnız II D) Yalnız I Zaman (sn) Hız gafiği veilen haeketlinin sn sonunda aldığı yol kaç metedi? A) B) 5 C) 3 D) 6 ÖĞRETM 7 5 EN BGS

9 . Hız (m/sn) = t = 5 Zaman (sn) onum (m) 8 onum- gafiği şekildeki gibi olan cismin hız- gafiği hangi seçenekte doğu olaak veilmişti? Zaman (sn) Hız gafiği şekildeki gibi olan cismin ivme gafiği seçeneklein hangisinde doğu olaak veilmişti? A) vme(m/sn ) B) C) vme(m/sn ) D) 5 5 vme(m/sn ) 5 vme(m/sn ) 5 A) Hız (m/sn) B) 8 (sn) C) D) Hız (m/sn) (sn) Hız (m/sn) Hız (m/sn) 8 (sn) (sn) 5. 5 Hız (m/sn) U 9. konum hız ivme 3 Zaman (sn) Hız gafiği veilen haeketlinin ivmesi kaç m/sn di? A) 5 B) 8 C) D) 5 S T Şekil I Şekil II Yukaıdaki gafikleden hangisi ya da hangilei sabit hızlı haeket eden bi cisme aitti? A) I, II ve III B) II III C) I III D) Yalnız I Şekil III 6. m/sn hızla haeket eden bi otobüs yaım saatte kaç km yol alı? A) 7 B) C) 7 D). m = 6 kg = 3 N 7. Bi otomobil 5 km/sa hızla saat, 75 km/sa hızla saat haeket ediyo. Buna göe otomobilin otalama hızı kaç km/sa di? A) 5 B) 6 C) 65 D) 7 Yatay sütünmesiz düzlemde dumakta olan cisme 3 N luk bi kuvvet uygulanıyo. Buna göe sn sona cismin hızı kaç m/sn olu? A) 36 B) C) 5 D) 5 EN BGS 53 ÖĞRETM 7

10 . a vme(m/sn ) t Zaman (sn) Bi cismin ivme gafiği şekilde veilmişti. Buna göe; I. Cisim sabit hızlı haeket yapmaktadı. II. Cisim düzgün hızlanan haeket yapmaktadı. III. Cisim dumaktadı. Yukaıdaki ifadeleden hangisi ya da hangilei doğudu? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I II. Yatay düzlemde haeket eden bi cisme etki eden sütünme kuvveti ile ilgili; I. Cismin kütlesine bağlıdı. II. Sütünen yüzeyin cinsine bağlıdı. III. Cismin şekline bağlıdı. Yukaıda yazılan ifadeleden hangilei doğudu? A) I II B) I III C) II III D) I, II ve III. Akıntı hızının m/sn olduğu bi nehide, akıntı ile aynı yönde m/sn hızla giden bi yüzücü bi dakikada kaç mete yol alı? A) 36 B) 9 C) 6 D) U 5. (m/sn) 3. o = α α M N S T t (sn) Hız gafiği şekildeki gibi olan haeketlinin ivme gafiği aşağıdaki seçenekleden hangisinde doğu olaak veilmişti? noktasından ilk hızsız bıakılan cisim sütünme kuvvetinin he yede eşit olduğu MN yolunun M noktasında duuyo. Buna göe; I. Cisim bi ilk hızla atılısa MN aasındaki bi noktaya çıkabili. II. Cisim M aasında sabit hızla haeket ede. III. Cisim N noktasından sebest bıakılısa noktasında duu. Yukaıdaki ifadeleden hangilei doğudu? A) a(m/sn ) B) 3 t(sn) 3 C) a(m/sn ) D) 3 t(sn) a(m/sn ) t(sn) a(m/sn ) 3 t(sn) A) I II B) I III C) II III D) I, II ve III ÖĞRETM 7 5 EN BGS

11 ÜNTE: UET ve HAREETN BUUŞMASI ENERJ NU: uvvet Etkisinde Cisimle Nasıl Davanı? ÖRNE SRUAR E ÇÖZÜMER. N 3N Şekildeki cismine 5N, 3N ve N luk üç kuvvet şekildeki gibi 5N uygulanmaktadı. yönü yönü Buna göe cismi hangi yönde kaç N luk kuvvetle haeket ede? A) yönünde N luk kuvvet ile B) yönünde 6 N luk kuvvet ile C) yönünde N luk kuvvet ile D) yönünde 6 N luk kuvvet ile cismine etki eden bileşke kuvveti bulmak için aynı yönlü kuvvetle toplanı, zıt yönlü kuvvetle çıkaılı. cismine etki eden bileşke kuvvet; R = R = 8 R = 6 N du. Buna göe cismi büyük olan kuvvetlein yönünde yani yönünde 6 N luk kuvvet ile haeket ede.. Bi cisme aynı yönde etki eden iki kuvvetin bileşkesi N du. Büyük kuvvet küçük kuvvetin iki katı olduğuna göe büyük kuvvet kaç N du? A) B) 8 C) 6 D) ve + Cisme şekildeki gibi aynı yönlü toplamı kadadı. R = di. üçük kuvvet = = olsun. Büyük kuvvet küçük kuvvetin iki katı ise; Büyük kuvvet = = olu. R = + R = + = 3 = 3 = 8 N du. üçük kuvvet = 8 N ise büyük kuvvet = =. 8 = = 6 N olu. kuvvetleinin etki ettiğini vasayalım. Bileşke kuvvet bu kuvvetlein 8 EN BGS 55 ÖĞRETM 7

12 3. Aşağıdaki seçeneklein hangisinde noktasına etki eden bileşke kuvvet daha büyüktü? 8 A) B) C) D) 3 ki kuvvet aasındaki açı küçüldükçe bileşke kuvvetin değei ata. Buna göe seçeneklede bi biine eşit iki kuvvet aasındaki açı en küçük D seçeneğinde olduğundan yanıt D di.. Büyüklüklei 3 N ve 5 N olan iki kuvvet ile ilgili; I. uvvetle aynı yönlü ise bileşke kuvvet 8 N du. II. uvvetle zıt yönlü ise bileşke kuvvet N du. III. uvvetle aasındaki açı 8 o ise bileşke kuvvet 8 N du. Yukaıdaki ifadeleden hangilei doğudu? A) I II B) I III C) II III D) I, II ve III Bileşke kuvvet bulunuken kuvvetle aynı yönlü ise kuvvetle toplanı. R = R = 8 N (I. ifade doğu) uvvetle zıt yönlü ise kuvvetle çıkaılı. R = 5 3 R = N (II. ifade doğu) uvvetle aasındaki açının 8 o olması kuvvetlein zıt yönlü olduğunu göstei. uvvetle zıt yönlü olduğunda bileşke kuvvet N olduğundan III. ifade yanlıştı. 5. noktasına etki eden,, 3 ve kuvvetlei şekildeki gibi =N olduğuna göe noktasına etki eden bileşke kuvvet kaç Newton du? 6 3=7N 3 =N =N A) 3 B) 5 C) 9 D) ÖĞRETM 7 56 EN BGS

13 =N 6 6 R =5N 3 =N noktasına etki eden ve 3 kuvvetlei zıt yönlü olduğundan bu iki kuvvetin bileşkesi; R = 3 R = 7 R = 5 N ve büyük olan kuvveti yönündedi. ve kuvvetlei bibiine eşit ve kuvvetle aasındaki açı o olduğundan bileşke kuvvet R kuvvetinin yönünde ve biisinin büyüklüğü olan N na eşitti. ( R =N) ve kuvvetleinin hehangi R ve R kuvvetleinin bileşkesi noktasına etki eden bileşke kuvveti vei. uvvetle aynı yönlü olduğundan; R = R + R R = 5 + R = 9N du. 6. I. Aalaında 6 o açı bulunan büyüklüklei ve bibiine eşit iki kuvvetin bileşkesi R di. II. Aalaında 9 o açı bulunan büyüklüklei ve bibiine eşit iki kuvvetin bileşkesi R di. III. Aalaında o açı bulunan büyüklüklei ve bibiine eşit iki kuvvetin bileşkesi R 3 dü. Buna göe R, R ve R 3 aasındaki ilişki hangi seçenekte doğu olaak veilmişti? A) R > R 3 > R B) R > R > R 3 C) R > R 3 > R D) R 3 > R > R uvvetlein değei olduğundan; R = 3 R = R 3 = 6 o o Açı 6 o iken bileşke kuvvet R = 3 Açı 9 o iken bileşke kuvvet R = Açı o iken bileşke kuvvet R 3 = Yukaıdaki şekillede göüldüğü gibi kuvvetle aasındaki açı büyüdükçe bileşke kuvvetin değei azalmaktadı. Buna göe bileşke kuvvetle aasında R > R > R 3 ilişkisi vadı. 7. 7N Aynı düzlemde şekildeki gibi bibiine eşit döt kuvvetin 7N bileşkesi kaç N du? 7N 7N A) B) 7 C) 7 D) EN BGS 57 ÖĞRETM 7

14 . 7N 7N 7N R R 7N. Uç uca ekleme metoduna göe kuvvetlein başlangıcı ile sonu bileştiileek bileşke kuvvet bulunu. Şekilde. duumdaki 7 N luk iki kuvvetin bileşkesi R,. duumdaki 7N luk iki kuvvetin bileşkesi R olsun. uvvetlein değelei bibiine eşit olduğundan R ve R değelei bibiine eşitti. ( R = R ) R ve R bileşke kuvvetlei ise bibiine zıt yönlü olduğundan döt kuvvetin bileşkesi R ve R kuvvetleinin fakı olan sıfı değeine eşitti. 8. Aynı düzlemdeki,, 3 ve kuvvetlei ile ilgili; 3 I. ve kuvvetlei zıt yönlü kuvvetledi. II. 3 ve kuvvetlei eşit kuvvetledi. III. ve 3 kuvvetleinin doğultulaı aynıdı. Yukaıdaki ifadeleden hangilei doğudu? A) I II B) I III C) II III D) Yalnız I Yönlei bibiine göe zıt olan kuvvetlee zıt yönlü kuvvetle deni. Buna göe ve kuvvetlei zıt yönlü kuvvetledi. (I. ifade doğu) Yönlei ve büyüklüklei aynı olan kuvvetlee eşit kuvvetle deni. 3 ve kuvvetleinin büyüklüklei aynı olmasına ağmen yönlei zıt olduğundan eşit kuvvet değildile. (II. ifade yanlış) ve 3 kuvvetlei aynı doğultuda olmadığından doğultulaı aynı değildi. (III. ifade yanlış) 9. I. Dengeleyici kuvvet bileşke kuvvet ile zıt yöndedi. II. Dengeleyici kuvvet bileşke kuvvet ile aynı doğultudadı. III. Dengeleyici kuvvetin büyüklüğü, bileşke kuvvetin büyüklüğüne eşitti. Yukaıda dengeleyici kuvvet ile ilgili yazılan ifadeleden hangilei doğudu? A) I II B) I III C) II III D) I, II ve III ÖĞRETM 7 58 EN BGS

15 R Bi cisme etki eden iki ya da daha çok kuvvetin etkisini tek başına yapabilen kuvvete bileşke kuvvet (R) deni ve dengeleyici kuvvet bileşke kuvvet ile zıt yönde, aynı doğultuda ve büyüklüğü bileşke kuvvetin büyüklüğüne eşitti. Buna göe soudaki üç ifadede doğudu. Dengeleyici kuvvet. +y noktasal cismine, ve 3 kuvvetlei şekildeki gibi etki etmektedi. -x +x Buna göe bu kuvvetlein bileşkesi hangi yönde kaç biimdi? 3 -y A) +x yönünde biim B) +y yönünde biim C) x yönünde 3 biim D) y yönünde 3 biim uvvetle x ve y doğultusundaki bileşenleine ayılıp toplanısa bileşke kuvvet bulunu. X Y R Buna göe bileşke kuvvet +y yönünde biimdi. EN BGS 59 ÖĞRETM 7

16 . Eşit bölmeli ağılıksız, tüdeş çubuk ve kuvvetlei ile şekildeki gibi dengededi. =8N Destek kuvveti 8 N olduğuna göe, kuvveti kaç Newton du? A) 6 B) C) 5 D) 8 biim 3 biim =8N Destek Sistem dengede olduğuna göe kuvvetinin desteğe uzaklığı biim, kuvvetinin desteğe uzaklığı 3 biimdi. uvvetlein desteğe olan uzaklıklaı çapımlaı bibiine eşit olduğuna göe;. =. 3. = 8. 3 = = N du.. = =. ve = 3N kuvvetlei şekildeki gibidi. A 6 cm = 7N B Buna göe bileşke kuvvetin uygulama noktasının A noktasına uzaklığı kaç cm di? A) B) C),5 D) C R = N x A 6 cm = 7N = 3N B uvvetle bibiine zıt olduğundan bileşke kuvvet büyük olan kuvvetin dışında ve kuvvetle fakına eşitti. = R = 7 3 R N du. R = ve kuvvetleinin C noktasına olan uzaklıklaının çapımlaı ise bibiine eşit olduğundan;. x =. (x + 6) 7. x = 3. (x + 6) 7x = 3x + 8 7x 3x = 8 x = 8 x 8 8 = x = x =,5 cm di. ÖĞRETM 7 6 EN BGS

17 . 9 N ve N luk iki kuvvetin bileşkesi 5 N ise bu iki kuvvet aasında açı kaç deecedi? A) 8 B) C) 9 D) 6 5. Bi cisme uygulanan zıt yönlü ve kuvvetleinin bileşkesi N du. Buna göe bu iki kuvvetin büyüklüklei hangi seçenekte doğu olaak veilmiş olabili?. = 7N 3 = 5N = N = 3N A) 3 3 B) 5 C) 8 D) 7 7 Yatay düzlemdeki cismine,, 3 kuvvetlei etki etmektedi. Buna göe cismine etki eden hangi iki kuvvetin bileşkesi en büyük olu? A) ve B) ve C) 3 ve D) 3 ve ve U 6. Yatay bi düzlemde dumakta olan bi cisme aynı yönlü 3 N luk iki kuvvet uygulandığında bileşke kuvvet R, zıt yönlü N luk iki kuvvet uygulandığında bileşke kuvvet R olmaktadı. Buna göe bileşke kuvvet R ve R nin büyüklüklei hangi seçenekte doğu olaak veilmişti? R R 3. Bi cisme uygulanan zıt yönlü iki kuvvetten bii 5 N, bileşke kuvvet ise N du. Buna göe cisme uygulanan ikinci kuvvetin büyüklüğü kaç N du? A) 7 B) C) 7 D). Bi cisme aynı yönde N, 5 N ve N luk üç kuvvet uygulanmaktadı. Buna göe cisme etki eden net kuvvet kaç N du? A) 5 B) 5 C) 5 D) 5 S T A) 6 N 8 N B) 6 N N C) N 8 N D) 7 N 7 N 7. I. ve kuvvetlei bi cisme aalaında 8 o açı olacak şekilde uygulandığında bileşke kuvvet N olmaktadı. II. Aynı ve kuvvetlei bi cisme aalaında o açı olacak şekilde uygulandığında bileşke kuvvet 3 N olmaktadı. Buna göe ve kuvvetleinin büyüklüğü aşağıdaki seçeneklein hangisinde doğu olaak veilmişti? A) 5 B) 5 C) 5 5 D) EN BGS 6 ÖĞRETM 7

18 8.. N α ve kuvvetleinin aasındaki α açısı la küçültülüse; o N Şekilde noktasına etki eden kuvvetlein bileşkesinin büyüklüğü aşağıdakileden hangisine eşitti? I. Bileşke kuvvet la önce azalı sona ata. II. Bileşke kuvvet la ata. III. α açısı o olduğunda bileşke kuvvet en büyük değeini alı. Yukaıdaki ifadeleden hangilei doğu olu? A) I II B) I III C) II III D) I, II ve III A) 8N B) C) D) N 5N 3 o 6N N 6 o N N 5N U S. I. uvvet dinamomete ile ölçülü. II. ki kuvvetin bileşkesinin en büyük olması için kuvvetle aynı yönlü olmalıdı. III. uvvet biimi Joule du. T Yukaıdaki ifadeleden hangisi ya da hangilei yanlıştı? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I II 9. o o o 8 5 Şekildeki kuvvetlein bileşkesi kaç di? A) 3 3 B) 5 C) 6 D) 5. Bi cisme etki eden ve kuvvetleinin bileşkesi 5 N ise ve kuvvetlei aşağıdakileden hangisi olamaz? A) 3 B) 3 C) 9 D) ÖĞRETM 7 6 EN BGS

19 3. (N) T o T 5 6 X (cm) P Şekilde bi yayın kuvvet uzama miktaı gafiği veilmişti. Buna göe yayın ucuna N luk kuvvet asıldığında yay kaç cm uza? A) B) 6 C) D) Şekildeki P cismi ağılıksız iplele asıldığında iplede T ve T geilme kuvvetlei oluşmaktadı. Buna göe T, T ve P aasındaki ilişki hangi seçenekte doğu olaak veilmişti? A) T = T = P B) T > T > P C) P > T = T D) T > P > T. 3 U Sütünmesi önemsiz yatay düzlemdeki noktasal cismine,, 3 ve kuvvetlei şekildeki gibi etki etmektedi. S T Buna göe cismi hangi kuvvetin yönünde haeket ede? A) B) C) 3 D) 7. = = 5 5 o 3 = 5. 6 N o N = noktasındaki cisme etki eden,,, 3 ve kuvvetlei şekildeki gibidi. Şekildeki noktasına etki eden kuvvetlein bileşkesi kaç N du? A) 8 B) 9 C) 6 3 D) 6 Buna göe bileşke kuvvet kaç di? A) B) 8 3 C) D) EN BGS 63 ÖĞRETM 7

20 8.. = 6 N = 8 N 3 noktasına etki eden kuvvetle şekildeki gibidi. Buna göe bileşke kuvvet hangi seçenekte doğu olaak veilmişti? A) B) C) D) 3 = N Noktasal cismine etki eden kuvvetle şekildeki gibidi. Buna göe cisminin haeket etmemesi için uygulanması geeken dengeleyici kuvvet kaç N olmalıdı? A) 5 B) C) D) 6 U S T noktasına etki eden kuvvetle şekildeki gibidi. Buna göe hangi iki kuvvetin bileşkesi en büyüktü? A) ve B) ve 3 C) 3 ve D) ve 5 = 9 N Eşit bölmeli ağılıksız çubuk P yükü ve = 9 N luk kuvvet ile dengededi. Buna göe P yükü kaç N du? A) 3 B) 5 C) 6 D) P ÖĞRETM 7 6 EN BGS

21 . M N. Bibiine eşit iki kuvvet aasındaki açı o olduğunda bileşke kuvvet 5 N du. Bu iki kuvvet aasındaki açı 9 o olduğunda bileşke kuvvet kaç N olu? noktası etafında dönebilen tüdeş çubuğa noktasından kuvveti uygulandığında çubuk ancak dönebilmektedi. A) 3 B) 5 C) 5 3 D) 7 Buna göe,, M ve N noktalaının hangileinden kuvveti uygulanısa çubuk gene dönebili? A) Yalnız B) ve C) ve M D) M ve N U 5. α 3. +y S T x +x biim Sütünmesi önemsiz yatay düzlemde noktasal cismi, ve 3 kuvvetleinin etkisinde x yönünde biimlik kuvvet ile haeket etmektedi. ve kuvvetlei şekildeki gibi olduğuna göe; 3 kuvveti aşağıdakileden hangisidi? A) B) C) D) 3 Noktasal cismi şekildeki gibi, ve 3 kuvvetleinin etkisinde dengededi. Buna göe; I. ve kuvvetleinin bileşkesinin büyüklüğü 3 kuvvetinin büyüklüğüne eşit olabili. II. 3 kuvveti kaldıılısa cisim, 3 kuvvetine zıt yönde haeket edebili. III. kuvveti kaldıılısa cisim yine haeketsiz kalı. Yukaıdaki ifadeleden hangilei doğu olabili? A) I II B) I III C) II III D) I, II ve III EN BGS 65 ÖĞRETM 7

Basit Makineler. Test 1 in Çözümleri

Basit Makineler. Test 1 in Çözümleri Basit Makinele BASİ MAİNELER est in Çözümlei. Şekil üzeindeki bilgilee göe dinamomete değeini göstei. Cevap D di.. Makaa ve palanga sistemleinde kuvvetten kazanç sayısı kada yoldan kayıp vadı. uvvet kazancı

Detaylı

Basit Makineler Çözümlü Sorular

Basit Makineler Çözümlü Sorular Basit Makinele Çözümlü Soula Önek 1: x Çubuk sabit makaa üzeinde x kada haeket ettiilise; makaa kaç tu döne? x = n. n = x/ olu. n = sabit makaanın dönme sayısı = sabit makaanın yaıçapı Önek : x Çubuk x

Detaylı

FİZİK BASİT MAKİNELER MAKARALAR

FİZİK BASİT MAKİNELER MAKARALAR İZİ AARAAR : BASİ AİEER Haeketli akaa : Sabit akaa : x h Önek : Şekildeki haeketli makaa sistemini dengede tutmak için; a) akaa ağılıksız ise =? h b) akaa ağılığı 0 ise =? x 60 c) akaa ağılısız ise yükü

Detaylı

Nokta (Skaler) Çarpım

Nokta (Skaler) Çarpım Nokta (Skale) Çapım Statikte bazen iki doğu aasındaki açının, veya bi kuvvetin bi doğuya paalel ve dik bileşenleinin bulunması geeki. İki boyutlu poblemlede tigonometi ile çözülebili, ancak 3 boyutluda

Detaylı

Basit Makineler. Test 1 in Çözümleri. 3. Verilen düzenekte yük 3 ipe bindiği için kuvvetten kazanç 3 tür. Bu nedenle yoldan kayıp da 3 olacaktır.

Basit Makineler. Test 1 in Çözümleri. 3. Verilen düzenekte yük 3 ipe bindiği için kuvvetten kazanç 3 tür. Bu nedenle yoldan kayıp da 3 olacaktır. 9 Basit Makinele BASİ MAİNEER est in Çözülei.. Veilen düzenekte yük ipe bindiği için kuvvetten kazanç tü. Bu nedenle yoldan kayıp da olacaktı. kasnak ükün 5x kada yükselesi için kasnağa bağlı ipin 5x.

Detaylı

r r r r

r r r r 997 ÖYS. + 0,00 0,00 = k 0,00 olduğuna göe, k kaçtı? B) C). [(0 ) + ( 0) ] [(9 0) (0 ) ] işleminin sonucu kaçtı? B) C) 9 6. Bi a doğal sayısının ile bölündüğünde bölüm b, kalan ; b sayısı ile bölündüğünde

Detaylı

ÜNİTE: KUVVET ve HAREKETİN BULUŞMASI - ENERJİ KONU: İş Yap, Enerji Aktar

ÜNİTE: KUVVET ve HAREKETİN BULUŞMASI - ENERJİ KONU: İş Yap, Enerji Aktar ÜNTE: UVVET ve HAREETN BUUŞMASI - ENERJ ONU: ş ap, Enerji Aktar ÖRNE SORUAR VE ÇÖZÜMER. = 0 N Sürtünmesi önemsiz yatay düzlemde durmakta olan cismi 0 N luk kuvvetin etkisinde 4 metre yer değiştirmiştir.

Detaylı

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2.

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2. AIŞIRMAAR 8 BÖÜM R ÇÖZÜMER R cos N 4N 0 4sin0 N M 5d d N ve 4N luk kuv vet lein çu bu ğa dik bi le şen le i şekil de ki gi bi olu nok ta sı na gö e top lam tok; τ = 6 4sin0 + cos4 = 4 + 4 = Nm Çubuk yönde

Detaylı

Bölüm 6: Dairesel Hareket

Bölüm 6: Dairesel Hareket Bölüm 6: Daiesel Haeket Kaama Soulaı 1- Bi cismin süati değişmiyo ise hızındaki değişmeden bahsedilebili mi? - Hızı değişen bi cismin süati değişi mi? 3- Düzgün daiesel haekette cismin hızı değişi mi?

Detaylı

Dönerek Öteleme Hareketi ve Açısal Momentum

Dönerek Öteleme Hareketi ve Açısal Momentum 6 Döneek Ötelee Haeketi e Açısal Moentu Test 'in Çözülei.. R L P N yatay M Çebe üzeindeki bi noktanın yee göe hızı, o noktanın ekeze göe çizgisel hızı ile çebein ötelee hızının ektöel toplaına eşitti.

Detaylı

3. EŞPOTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ AMAÇ. Bir çift elektrot tarafından oluşturulan elektrik alan ve eş potansiyel çizgilerini görmek.

3. EŞPOTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ AMAÇ. Bir çift elektrot tarafından oluşturulan elektrik alan ve eş potansiyel çizgilerini görmek. 3. EŞPOTNSİYEL VE ELEKTRİK LN ÇİZGİLERİ MÇ i çift elektot taafından oluştuulan elektik alan ve eş potansiyel çizgileini gömek. RÇLR Güç kaynağı Galvanomete Elektot (iki adet) Pob (iki adet) İletken sıvı

Detaylı

LYS MATEMATİK DENEME - 2

LYS MATEMATİK DENEME - 2 LYS MATEMATİK DENEME - BU SORULAR FİNAL EĞİTİM KURUMLARI TARAFINDAN SAĞLANMIŞTIR. İZİNSİZ KOPYALANMASI VE ÇOĞALTILMASI YASAKTIR, YAPILDIĞI TAKDİRDE CEZAİ İŞLEM UYGULANACAKTIR. LYS MATEMATİK TESTİ. Bu testte

Detaylı

BÖLÜM 2 GAUSS KANUNU

BÖLÜM 2 GAUSS KANUNU BÖLÜM GAUSS KANUNU.1. ELEKTRİK AKISI Elektik akısı, bi yüzeyden geçen elektik alan çizgileinin sayısının bi ölçüsüdü. Kapalı yüzey içinde net bi yük bulunduğunda, yüzeyden geçen alan çizgileinin net sayısı

Detaylı

BASIT MAKINALAR. Basit makinalarda yük P, dengeleyici kuvvet F ile gösterilir. Bu durumda ; Kuvvet Kazancı = olur

BASIT MAKINALAR. Basit makinalarda yük P, dengeleyici kuvvet F ile gösterilir. Bu durumda ; Kuvvet Kazancı = olur SIT MKINR Günlük yaşantımızda iş yapmamızı kolaylaştıan alet ve makineledi asit makinelele büyük bi yükü, küçük bi kuvvetle dengelemek ve kaldımak mümkündü asit makinalada yük, dengeleyici kuvvet ile gösteili

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TRİBOLOJİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TRİBOLOJİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TRİBOLOJİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ DENEY ADI RADYAL KAYMALI YATAKLARDA SÜRTÜNME KUVVETİNİN ÖLÇÜLMESİ DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ YRD.DOÇ.DR.

Detaylı

Çembersel Hareket. Test 1 in Çözümleri

Çembersel Hareket. Test 1 in Çözümleri 5 Çebesel Haeket est in Çözülei.. düşey eksen tabla He üç cisi aynı ipe bağlı olduğundan peiyotlaı eşitti. Açısal hız bağıntısı; ~ di. Bağıntısındaki sabit bi değedi. Ayıca cisilein peiyotlaı eşitti. hâlde

Detaylı

Bir cisim şekildeki K noktasından L noktasına gelirse yer değiştirmesi kaç metre olur? +x metre A) 10 B) 20 C) 30 D) 40

Bir cisim şekildeki K noktasından L noktasına gelirse yer değiştirmesi kaç metre olur? +x metre A) 10 B) 20 C) 30 D) 40 www.nilforum.com ÖĞRENME AANI: FZSE AYAR ÜNTE : UVVET VE HAREET AZANIM: 1. Bir doğru boyunca sabit süratle hareket eden cisimler ÖRNE SRUAR VE ÇÖZÜMER 1. Bir cismin son konumu ile ilk konumu arasındaki

Detaylı

VEKTÖR SORULARI SORU 1 : ÇÖZÜM : A şıkkında bileşke kuvvet 3N - 2N = 1N dir. B şıkkında 3N - 1N = 2N dir. C şıkkında 3N + 2N = 5N dir.

VEKTÖR SORULARI SORU 1 : ÇÖZÜM : A şıkkında bileşke kuvvet 3N - 2N = 1N dir. B şıkkında 3N - 1N = 2N dir. C şıkkında 3N + 2N = 5N dir. VEKTÖR SORULARI SORU 1 : ÇÖZÜM : A şıkkında bileşke kuvvet 3N - 2N = 1N dir. B şıkkında 3N - 1N = 2N dir. C şıkkında 3N + 2N = 5N dir. D şıkkında 3N - 1N = 2N dir. E şıkkında kök 10 dur. 3 ün karesi artı

Detaylı

VECTOR MECHANICS FOR ENGINEERS: STATICS

VECTOR MECHANICS FOR ENGINEERS: STATICS Seventh Edition VECTOR MECHANICS OR ENGINEERS: STATICS edinand P. Bee E. Russell Johnston, J. Des Notu: Hai ACAR İstanbul Teknik Üniveistesi Tel: 285 31 46 / 116 E-mail: acah@itu.edu.t Web: http://atlas.cc.itu.edu.t/~acah

Detaylı

ASTRONOTİK DERS NOTLARI 2014

ASTRONOTİK DERS NOTLARI 2014 YÖRÜNGE MEKANİĞİ Yöüngeden Hız Hesabı Küçük bi cismin yöüngesi üzeinde veilen hehangi bi noktadaki hızı ve bu hızın doğultusu nedi? Uydu ve çekim etkisinde bulunan cisim (Ye, gezegen, vs) ikili bi sistem

Detaylı

2013 2013 LYS LYS MATEMATİK Soruları

2013 2013 LYS LYS MATEMATİK Soruları LYS LYS MATEMATİK Soulaı. LYS 5. LYS ( + a ) = 8 < < olmak üzee, olduğuna öe, a kaçtı? I. A) D) II. + III. (.) ifadeleinden hanileinin değei neatifti? A) Yalnız I Yalnız II Yalnız III D) I ve III II ve

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 29. GRUP: MAKİNE MÜHENDİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 29. GRUP: MAKİNE MÜHENDİSİ T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğelendime ve çıköğetim Kuumlaı aie aşkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ dayın dı ve Soyadı : day Numaası (T.. Kimlik No) : SĞLIK KNLIĞI PERSONEL GENEL

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 29. GRUP: MAKİNE MÜHENDİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 29. GRUP: MAKİNE MÜHENDİSİ T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğelendime ve çıköğetim Kuumlaı aie aşkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ dayın dı ve Soyadı : day Numaası (T.. Kimlik No) : SĞLIK KNLIĞI PERSONEL GENEL

Detaylı

LYS TÜREV KONU ÖZETLİ ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI

LYS TÜREV KONU ÖZETLİ ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI LYS TÜREV KONU ÖZETLİ LÜ SORU BANKASI ANKARA İÇİNDEKİLER Tüev... Sağdan Ve Soldan Tüev... Tüev Alma Kuallaı...7 f n () in Tüevi... Tigonometik Fonksionlaın Tüevi... 6 Bileşke Fonksionun Tüevi... Logaitma

Detaylı

Çözüm: K ve M çünkü, Cisim sabit alabilmesi için kuvvetin sıfır olması gerekir

Çözüm: K ve M çünkü, Cisim sabit alabilmesi için kuvvetin sıfır olması gerekir KUVVET SORULARI (I)- L nin kütlesi K nın kütlesinden büyüktür. Çünkü hareket yönü aşağıya doğrudur. (II)- Sürtünme olup olmadığı kesin değildir. (III)- L nin ağırlığı, ipte oluşan T gerilme kuvvetinden

Detaylı

BÖLÜM 6. BASÝT MAKÝNELER Fizik 1 BASİT MAKİNELER. Basit Makineler

BÖLÜM 6. BASÝT MAKÝNELER Fizik 1 BASİT MAKİNELER. Basit Makineler BASÝ MAÝNEER izik BASİ MAİNEER Basit Makinele UARI: Basit makinele bölümüne başka bölümlee konulabilecek bazı soulada konulmuştu. Amaç basit makinelein başka yelede de kullanılabileceğini göstemekti. BÖÜM

Detaylı

MEKANİK TİTREŞİMLER. (Dynamics of Machinery, Farazdak Haideri, 2007)

MEKANİK TİTREŞİMLER. (Dynamics of Machinery, Farazdak Haideri, 2007) MEKANİK TİTREŞİMLER TİTREŞİM ÖLÇÜMÜ: Titeşim ölçümü oldukça kapsamlı bi koudu ve mekaik, elektik ve elektoik bilgisi içeiklidi. Titeşim ölçümleide titeşim geliği (ye değiştime-displacemet, hız-velocity

Detaylı

5 ÖABT / MTL ORTAÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ TG. 678 ( sin + cos )( sin- cos )( sin+ cos ) lim sin- cos " = lim ( sin+ cos ) = bulunu. ". # # I = sin d = sin sin d sin = u sin d = dv du = sin : cos

Detaylı

BASİT MAKİNELER. Kuvvet Kazancı. Basit Makinelerin Genel Özellikleri. Basit Makinelerde Verim

BASİT MAKİNELER. Kuvvet Kazancı. Basit Makinelerin Genel Özellikleri. Basit Makinelerde Verim BASİT MAİNELER Makine; dendiğinde, dişieden, mieden ve daa biçok aeketi paçadan ouşmuş büyük cisimei kadımaya, kımaya yaayan kamaşık bi yapı akımıza gei. Oysa bi işi yapaken daa az kas gücü kuanmak veya

Detaylı

1. BÖLÜM FİZİĞİN DOĞASI - VEKTÖRLER DENGE - MOMENT - AĞIRLIK MERKEZİ

1. BÖLÜM FİZİĞİN DOĞASI - VEKTÖRLER DENGE - MOMENT - AĞIRLIK MERKEZİ 1. BÖLÜM FİZİĞİN DĞASI - VEKÖRLER DENGE - MMEN - AĞIRLIK MERKEZİ FİZİĞİN DĞASI - VEKÖRLER - DENGE - MMEN - AĞIRLIK MERKEZİ SRULAR 1. I. ork (x) II. Güç (P) III. Açısal momentum (L) Yukarıdakilerden hangisi

Detaylı

3. BÖLÜM. HİDROLİK-PNÖMATİK Prof.Dr.İrfan AY

3. BÖLÜM. HİDROLİK-PNÖMATİK Prof.Dr.İrfan AY HİDROLİK-PNÖMATİK 3. BÖLÜM 3.1 PİSTON, SİLİNDİR MEKANİZMALARI Hiolik evelee piston-silini ikilisi ile oluşan oğusal haeket aha sona önel, yaı önel, oğusal önel haeket olaak çevilebili. Silinile: a) Tek

Detaylı

EMEKLILIK SİSTEMLERİ SINAV SORULARI WEB-ARALIK 2015. Bireysel emeklilik sistemine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi(leri) yanlıştır?

EMEKLILIK SİSTEMLERİ SINAV SORULARI WEB-ARALIK 2015. Bireysel emeklilik sistemine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi(leri) yanlıştır? EMEKLILIK SİSTEMLERİ SINAV SORULARI WEB-ARALIK 2015 Sou-1 Bieysel emeklilik sistemine ilişkin olaak aşağıdakileden hangisi(lei) yanlıştı? I. Bieysel emeklilik sistemindeki biikimle Sosyal Güvenlik Sistemine

Detaylı

FİZ102 FİZİK-II. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B-Grubu Bahar Yarıyılı Bölüm-III Ankara. A.

FİZ102 FİZİK-II. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B-Grubu Bahar Yarıyılı Bölüm-III Ankara. A. FİZ12 FİZİK-II Ankaa Ünivesitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B-Gubu 214-215 Baha Yaıyılı Bölüm-III Ankaa A. Ozansoy Bölüm-III: Gauss Kanunu 1. lektik Akısı 2. Gauss Kanunu 3. Gauss Kanununun Uygulamalaı

Detaylı

1)Aşağıdaki konum-zaman grafiğine göre bu hareketlinin 0-30 saniyeleri arasındaki ortalama hızı nedir?

1)Aşağıdaki konum-zaman grafiğine göre bu hareketlinin 0-30 saniyeleri arasındaki ortalama hızı nedir? 1)Aşağıdaki konum-zaman grafiğine göre bu hareketlinin 0-30 saniyeleri arasındaki ortalama hızı nedir? A) -1/6 B) 1 C) 1/2 D) 1/5 E) 3 2) Durgun halden harekete geçen bir cismin konum-zaman grafiği şekildeki

Detaylı

Örnek 1. Çözüm: Örnek 2. Çözüm: 60 30000 300 60 = = = 540

Örnek 1. Çözüm: Örnek 2. Çözüm: 60 30000 300 60 = = = 540 Önek 1 1.8 kn yük altında 175 dev/dak dönen bi mil yatağında çalışacak bilyeli ulman için, 5 saat ömü ve %9 güvenililik istemekteyiz. Öneğin SKF kataloğundan seçmemiz geeken inamik yük sayısı (C 1 ) nedi?

Detaylı

TG 8 ÖABT İLKÖĞRETİM MATEMATİK

TG 8 ÖABT İLKÖĞRETİM MATEMATİK KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN İLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ TG ÖAT İLKÖĞRETİM MATEMATİK u testlein he hakkı saklıdı. Hangi amaçla olusa olsun, testlein tamamının veya bi

Detaylı

FIZIK 1 Fizikte Matematiksel Yöntemler GIRIS

FIZIK 1 Fizikte Matematiksel Yöntemler GIRIS FIZIK Fizikte Matematiksel Yöntemle GIRIS Fizik yada mühendislik bölümünde okuyacak akadasla zaten bu konuyu ünivesitede basli basina bi veya iki dönem des olaak göecek - ledi. Tabiki buada anlatacagim

Detaylı

Dönem Sonu Tekrar. 7. l. Proton sayısı ll. Elektron sayısı lll. Atom numarası 11.

Dönem Sonu Tekrar. 7. l. Proton sayısı ll. Elektron sayısı lll. Atom numarası 11. Dönem onu ekrar 7. l. Proton sayısı ll. Elektron sayısı lll. Atom numarası 11. 8 m Nötr bir atomun kütle numarası ile nötron sayısı arasındaki fark yukarıdakilerden hangilerini verir? 6 m M A) Yalnız l

Detaylı

Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: KATI, SIVI VE GAZLARDA BASINÇ KALDIRMA KUVVETİ 1. BÖLÜM: KATI, SIVI VE GAZLARDA BASINÇ KALDIRMA KUVVETİ

Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: KATI, SIVI VE GAZLARDA BASINÇ KALDIRMA KUVVETİ 1. BÖLÜM: KATI, SIVI VE GAZLARDA BASINÇ KALDIRMA KUVVETİ unum ve istematik BÖÜM: ATI, II E AZARDA BAINÇ ADIRMA UETİ AIŞTIRMAAR Bu başlık altında e bölüm kazanımlaa ayılmış, kazanımla tek tek çözümlü temel alıştımala ve soula ile taanmıştı. Özellikle bu kısmın

Detaylı

YX = b X +b X +b X X. YX = b X +b X X +b X. katsayıları elde edilir. İlk olarak denklem1 ve denklem2 yi ele alalım ve b

YX = b X +b X +b X X. YX = b X +b X X +b X. katsayıları elde edilir. İlk olarak denklem1 ve denklem2 yi ele alalım ve b Kadelen Bisküvi şiketinin on şehideki eklam statejisi Radyo-TV ve Gazete eklamı olaak iki şekilde geçekleşmişti. Bu şehiledeki satış, Radyo-TV ve Gazete eklam veilei izleyen tabloda veilmişti. Şehi No

Detaylı

TORK VE DENGE 01 Torkun Tanımı ve Yönü

TORK VE DENGE 01 Torkun Tanımı ve Yönü TORK VE DENGE 01 Torkun Tanımı ve Yönü Kuvvetin döndürme etkisine tork ya da moment denir. Bir kuvvetin bir noktaya göre torku; kuvvet ile dönme noktasının kuvvete dik uzaklığının çarpımına eşittir. Moment

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ . BÖÜ BASİ AİNEER ODE SORU - DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ. Ve im %00 ol du ğun dan sü tün me yok tu. İlk du um da 0 N ile ikin ci du um da 50 N ile den ge sağ la nı yo. İlk du um da ve im % 00 ise ikin ci du um

Detaylı

ÜMİT KAAN KIYAK 9/B 243

ÜMİT KAAN KIYAK 9/B 243 ÜMİT KAAN KIYAK 9/B 243 1.Bir cisim, sabit hızla gideceği yolun 1/3 ünü 40km/h hızla 1/2. sini 50km/h hızla, geri kalan yolu ise 100km/h hızla gidiyor. Bu cismin ortalama hızı kaç km/h tır? A)40 B)45 C)50

Detaylı

VEKTÖRLER 1. BÖLÜM. Vektörel Büyüklüğün Matematiksel Tanımı : u = AB yada u ile gösterilir.

VEKTÖRLER 1. BÖLÜM. Vektörel Büyüklüğün Matematiksel Tanımı : u = AB yada u ile gösterilir. . BÖLÜM VEKTÖRLER Tanım:Matematik, istatistik, mekanik, gibi çeşitli bilim dallaında znlk, alan, hacim, yoğnlk, kütle, elektiksel yük, gibi büyüklükle, cebisel kallaa göe ifade edilile. B tü çoklklaa Skale

Detaylı

2. Konum. Bir cismin başlangıç kabul edilen sabit bir noktaya olan uzaklığına konum denir.

2. Konum. Bir cismin başlangıç kabul edilen sabit bir noktaya olan uzaklığına konum denir. HAREKET Bir cismin zamanla çevresindeki diğer cisimlere göre yer değiştirmesine hareket denir. Hareket konumuzu daha iyi anlamamız için öğrenmemiz gereken diğer kavramlar: 1. Yörünge 2. Konum 3. Yer değiştirme

Detaylı

VİDALAR VE CIVATALAR. (DĐKKAT!! Buradaki p: Adım ve n: Ağız Sayısıdır) l = n p

VİDALAR VE CIVATALAR. (DĐKKAT!! Buradaki p: Adım ve n: Ağız Sayısıdır) l = n p VİDALA VE CIVAALA d : Miniu, inö yada diş dibi çapı (=oot) d : Otalaa, noinal çap yada böğü çapı (=ean) d : Maksiu, ajö çap, diş üstü çapı λ : Helis açısı p : Adı (p=pitch) l (hatve): Civatanın bi ta dönüşüne

Detaylı

Evrensel kuvvet - hareket eşitlikleri ve güneş sistemi uygulaması

Evrensel kuvvet - hareket eşitlikleri ve güneş sistemi uygulaması Evensel kuvvet - haeket eşitliklei ve güneş sistemi uygulaması 1. GİRİŞ Ahmet YALÇIN A-Ge Müdüü ESER Taahhüt ve Sanayi A.Ş. Tuan Güneş Bulvaı Cezayi Caddesi 718. Sokak No: 14 Çankaya, Ankaa E-posta: ayalcin@ese.com

Detaylı

Örnek...1 : Çapı 4 birim olan bir dairenin yarı çevresi ve alan ın ın sa yısal değerleri toplam ı kaçtır? 6π. Örnek...4 : Örnek...2 : Örnek...

Örnek...1 : Çapı 4 birim olan bir dairenin yarı çevresi ve alan ın ın sa yısal değerleri toplam ı kaçtır? 6π. Örnek...4 : Örnek...2 : Örnek... ÇEEE ÇEVE, İEE N 3 ( ÇEEİN ÇEVEİ İENİN, İE İİİNİN, İE EEİNİN VE HNIN NI ÇEEE ENZEİ EĞEENİE ) ÇEEİN ÇEVEİ VE İENİN NI İE İİİ NI VE YY UZUNUĞU mek ezli bi çembein çevesi, Çeve=2.π. mek ezli bi daienin alanı,

Detaylı

Bölüm 30. Biot-Savart Yasası Giriş. Biot-Savart Yasası Gözlemler. Biot-Savart Yasası Kurulum. Serbest Uzayın Geçirgenliği. Biot-Savart Yasası Denklem

Bölüm 30. Biot-Savart Yasası Giriş. Biot-Savart Yasası Gözlemler. Biot-Savart Yasası Kurulum. Serbest Uzayın Geçirgenliği. Biot-Savart Yasası Denklem it-savat Yasası Giiş ölüm 30 Manyetik Alan Kaynaklaı it ve Savat, elektik akımının yakındaki bi mıknatısa uyguladığı kuvvet hakkında deneyle yaptı Uzaydaki bi nktada akımdan ilei gelen manyetik alanı veen

Detaylı

SORULAR 1. Serbest düşmeye bırakılan bir cisim son iki saniyede 80 m yol almıştır.buna göre,cismin yere çarpma hızı nedir? a) 40 b) 50 c) 60 d) 70

SORULAR 1. Serbest düşmeye bırakılan bir cisim son iki saniyede 80 m yol almıştır.buna göre,cismin yere çarpma hızı nedir? a) 40 b) 50 c) 60 d) 70 SORUAR 1. Serbest düşmeye bırakılan bir cisim son iki saniyede 80 m yol almıştır.buna göre,cismin yere çarpma ızı nedir? a) 40 b) 50 c) 60 d) 70 2. cismi v ızı ile ukarı atılıp, ise serbets bırakılıyor.

Detaylı

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 1. Konu VEKTÖRLER TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 1. Konu VEKTÖRLER TEST ÇÖZÜMLERİ 11. SINI SOU BANKASI 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAEKET 1. Konu VEKTÖLE TEST ÇÖZÜMLEİ 1 Vektörler Test 1 in Çözümleri 3. 4 N 1. 1,2 = 2 3 2 3 120 4 N 4 N 6 N 4 N Şekil I Şekil II A Şekil I Şekil II A 3 Değeri

Detaylı

Kütlesi 10 kg olan bir taş yerden 5 m yüksekte duruyor. Bu taşın sahip olduğu potansiyel enerji kaç Joule dür? (g=10n/s2)

Kütlesi 10 kg olan bir taş yerden 5 m yüksekte duruyor. Bu taşın sahip olduğu potansiyel enerji kaç Joule dür? (g=10n/s2) Soru 1 Kütlesi 10 kg olan bir taş yerden 5 m yüksekte duruyor. Bu taşın sahip olduğu potansiyel enerji kaç Joule dür? (g=10n/s2) Soru 2 Kütlesi 20 kg olan bir cisim 10 m/s hızla hareket ederken kinetik

Detaylı

50 40 ----------30 20 10

50 40 ----------30 20 10 HACİM Maddenin uzayda kaplamış olduğu yedi.bi cismin kapladığı yei aynı anda başka bi cisim kaplayamaz.hacim biimlei m3 veya cm3 tü.ayıca sıvıla için Lite kullanılı. 1 Lite=1 dm3 1 ml=1cm3=1cc A)Katılaın

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 1

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 1 Desin içeiği AKİNE ÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Des 1 akine ilgisi ile ilgili genel ilgile, tanıla e sınıflandıala Eneji kaynaklaı e genel özelliklei otola e iş akineleinin sınıflandıılası Santalle e elektik enejisi

Detaylı

V = g. t Y = ½ gt 2 V = 2gh. Serbest Düşme NOT:

V = g. t Y = ½ gt 2 V = 2gh. Serbest Düşme NOT: Havada serbest bırakılan cisimlerin aşağı doğru düşmesi etrafımızda her zaman gördüğümüz bir olaydır. Bu düşme hareketleri, cisimleri yerin merkezine doğru çeken bir kuvvetin varlığını gösterir. Daha önceki

Detaylı

Sınav Süresi 60 dakikadır, artı 15 dakika giriş yapma süresi bulunmaktadır.

Sınav Süresi 60 dakikadır, artı 15 dakika giriş yapma süresi bulunmaktadır. Sınav Süesi 60 dakikadı, atı dakika giiş yapa süesi buunaktadı. Dikkat!! Cevapaın giiş dakikaaını sou çözek için kuanayın çünkü sınava katıan sayı yüksek oduğundan intenet işeeinde sıkıntı yaşanabii!!

Detaylı

ÖDEV SETİ 4. 1) Aşağıda verilen şekillerde her bir blok 5 kg olduğuna göre yaylı ölçekte ölçülen değerler kaç N dir.

ÖDEV SETİ 4. 1) Aşağıda verilen şekillerde her bir blok 5 kg olduğuna göre yaylı ölçekte ölçülen değerler kaç N dir. ÖDEV SETİ 4 1) Aşağıda verilen şekillerde her bir blok 5 kg olduğuna göre yaylı ölçekte ölçülen değerler kaç N dir. 2) a) 3 kg lık b) 7 kg lık blok iki ip ile şekildeki gibi bağlanıyor, iplerdeki gerilme

Detaylı

S-1 Yatay bir düzlem üzerinde bulunan küp şeklindeki bir cismin yatay düzleme yaptığı basıncı arttırmak için aşağıdakilerden hangileri yapılmalıdır?

S-1 Yatay bir düzlem üzerinde bulunan küp şeklindeki bir cismin yatay düzleme yaptığı basıncı arttırmak için aşağıdakilerden hangileri yapılmalıdır? BSNÇ S-1 Yatay bir düzlem üzerinde bulunan küp şeklindeki bir cismin yatay düzleme yaptığı basıncı arttırmak için aşağıdakilerden hangileri yapılmalıdır? - Özdeş küplerden üzerine "bir" tane küp koymak

Detaylı

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =.

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =. 2014 2015 Ödevin Veriliş Tarihi: 12.06.2015 Ödevin Teslim Tarihi: 21.09.2015 MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 1. Aşağıda verilen boşluklarara ifadeler doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız. A. Fiziğin ışıkla

Detaylı

12. SINIF KONU ANLATIMLI

12. SINIF KONU ANLATIMLI . SINIF NU NIMI. ÜNİE: DÜZGÜN ÇEMBERSE HREE. onu : DÜZGÜN ÇEMBERSE HREE EİNİ VE ES ÇÖZÜMERİ Düzgün Çebesel Haeket. Ünite. onu Etkinlik nın Çözülei. ~ ~ 4 ad/ s bulunu. İpteki geile kuetlei; 60.. 0,5. 6.

Detaylı

Fizik 101-Fizik I 2013-2014. Dönme Hareketinin Dinamiği

Fizik 101-Fizik I 2013-2014. Dönme Hareketinin Dinamiği -Fizik I 2013-2014 Dönme Hareketinin Dinamiği Nurdan Demirci Sankır Ofis: 364, Tel: 2924332 İçerik Vektörel Çarpım ve Tork Katı Cismin Yuvarlanma Hareketi Bir Parçacığın Açısal Momentumu Dönen Katı Cismin

Detaylı

Video 01. Bir kuvvet, etkidiği cismin yerini değiştirebiliyorsa iş yapılıyor denir. İşin oluşabilmesi için kuvvet gerek şarttır.

Video 01. Bir kuvvet, etkidiği cismin yerini değiştirebiliyorsa iş yapılıyor denir. İşin oluşabilmesi için kuvvet gerek şarttır. Video 01 01.İŞ GÜÇ ENERJİ A) İŞİN TANIMI Bir kuvvet, etkidiği cismin yerini değiştirebiliyorsa iş yapılıyor denir. İşin oluşabilmesi için kuvvet gerek şarttır. Bir başka deyişle kuvvetin X yolu boyunca

Detaylı

6. Sınıf Fen ve Teknoloji

6. Sınıf Fen ve Teknoloji KONU: Kuvvet Kuvveti göremeyiz, ancak onu etkileri ile tanırız. Kuvvet; Duran bir cismi hareket ettirebilir. Hareket eden bir cismi durdurabilir. Hareket eden bir cismin hızını değiştirebilir. Hareket

Detaylı

Kominikayon da ve de Sinyal Đşlemede kullanılan Temel Matematiksel Fonksiyonlar:

Kominikayon da ve de Sinyal Đşlemede kullanılan Temel Matematiksel Fonksiyonlar: Kominikayon da ve de Sinyal Đşlemede kllanılan Temel Matematiksel Fonksiyonla: Unit Step fonksiyon, Implse fonksiyon: Unit Step Fonksiyon: Tanim: Unit Step fonksiyon aşağıdaki gibi iki şekilde tanımlanabili

Detaylı

VECTOR MECHANICS FOR ENGINEERS: STATICS

VECTOR MECHANICS FOR ENGINEERS: STATICS Seventh Edition VECTOR MECHANICS FOR ENGINEERS: STATICS Fedinand P. Bee E. Russell Johnston, J. Des Notu: Hayi ACAR İstanbul Teknik Üniveistesi Tel: 285 31 46 / 116 E-mail: acah@itu.edu.t Web: http://atlas.cc.itu.edu.t/~acah

Detaylı

BÖLÜM 3. AKIŞKAN HAREKETĐNĐ YÖNETEN GENEL DENKLEMLER ve AKIM TĐPLERĐ

BÖLÜM 3. AKIŞKAN HAREKETĐNĐ YÖNETEN GENEL DENKLEMLER ve AKIM TĐPLERĐ BÖLÜM 3 AKIŞKAN HAREKETĐNĐ YÖNETEN GENEL DENKLEMLER ve AKIM TĐPLERĐ 3.. Bazı önemli kavamla 3.. Uzayda sabit konumlu sonlu kontol hacmi 3.. Debi 3..3 Haeketi takiben alınmış tüev 3.. Genel denklemlein

Detaylı

Soru 1. Cisim dengede ise F¹ ve F² nedir? F¹ = 50.cos 53 = 30N F² = 50.sin 53 = 40N. Soru 2. P² = 8+16 = 24N P³ = 12-6 = 6N

Soru 1. Cisim dengede ise F¹ ve F² nedir? F¹ = 50.cos 53 = 30N F² = 50.sin 53 = 40N. Soru 2. P² = 8+16 = 24N P³ = 12-6 = 6N DENGE VE DENGE ŞARTLARI Bir cisim duruyorsa veya düzgün hızla bir doğru boyunca hareket ediyorsa ya da sabir hızla bir eksen etrafında dönüyorsa ``cisim dengededir`` denir. Cisim olduğu yerde duruyorsa,

Detaylı

Hareket ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler. Bu üniteyi çalıştıktan sonra,

Hareket ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler. Bu üniteyi çalıştıktan sonra, ÜNİTE 3 Hareket Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Amaçlar hareket kavramını, hareketi doğuran kuvvetleri, hız kavramını, ivme kavramını, enerji kavramını, hareket ile enerji arasındaki ilişkiyi öğreneceksiniz.

Detaylı

A A A A A FİZİK TESTİ Ö Z G Ü N D E R S A N E. 1. Bu testte 30 soru vardır. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 45 dakikadır.

A A A A A FİZİK TESTİ Ö Z G Ü N D E R S A N E. 1. Bu testte 30 soru vardır. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 45 dakikadır. Fİİ TTİ. Bu testte 0 soru vardır. Testin tümü için verilen cevaplama süresi dakikadır... sal eksenleri çakışık, odak uzaklıkları sırasıyla f ve f olan tümsek ve çukur aynadan oluşan sistemde tümsek aynaya

Detaylı

ELEKTRİK POTANSİYELİ

ELEKTRİK POTANSİYELİ 38 III.3. ELEKTRİK POTANSİYELİ III.3.0l., POTANSİYEL FARKI VE EŞPOTANSİYELLİ YÜZEYLER. Potansiyel eneji kavamı, yeçekimi ve yayın esneklik kuvveti gibi kounumlu kuvvetle inceleniken ele alınmıştı. Çeşitli

Detaylı

TEST 7. Dönem Sonu Tekrar. 1. Aşağıdakilerden kaç tanesinde kimyasal değişme olur?

TEST 7. Dönem Sonu Tekrar. 1. Aşağıdakilerden kaç tanesinde kimyasal değişme olur? E 7 Dönem onu ekrar 1. Aşağıdakilerden kaç tanesinde kimyasal değişme olur? I. urşun kalem ucunun yazı yazarken aşınması II. arbondioksit gazının kireç suyunu bulandırması III. Çinkonun asit çözeltisinde

Detaylı

Ekon 321 Ders Notları 2 Refah Ekonomisi

Ekon 321 Ders Notları 2 Refah Ekonomisi Ekon 321 Des Notlaı 2 Refah Ekonoisi Refah Ekonoisinin Biinci Teel Teoei: İdeal işleyen bi sebest piyasa ekanizası kaynaklaın en etkin (optiu) bi şekilde dağılasını sağla. Topla net fayda (Topla Fayda-

Detaylı

10. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI

10. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI 10. SINIF FİZİ YAZ TATİİ ÖDEV İTAPÇIĞI Sevgili öğrenciler; yorucu bir çalışma döneminden sonra hepiniz tatili hak ettiniz. Fakat öğrendiklerimizi kalıcı hale getirmek için konu tekrarı yapmamız, soru çözerek

Detaylı

KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ SİSTEM SİMULASYONU KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ ÖRNEKLER BİR KUYRUK SİSTEMİNİN ÖRNEKLER

KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ SİSTEM SİMULASYONU KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ ÖRNEKLER BİR KUYRUK SİSTEMİNİN ÖRNEKLER KUYRUK SİSTEMİ VE SİSTEM SİMULASYONU 5. KUYRUK SİSTEMLERİ Bi kuyuk sistemi; hizmet veen bi veya biden fazla sevise sahipti. Sisteme gelen müşteile tüm sevislei dolu bulusa, sevisin önündeki kuyuğa ya da

Detaylı

Newton un ikinci yasası: Bir cisim ivmesi cisim üzerine etki eden toplam kuvvet ile doğru orantılı cismin kütlesi ile ters orantılıdır.

Newton un ikinci yasası: Bir cisim ivmesi cisim üzerine etki eden toplam kuvvet ile doğru orantılı cismin kütlesi ile ters orantılıdır. Bölüm 5: Hareket Yasaları(Özet) Önceki bölümde hareketin temel kavramları olan yerdeğiştirme, hız ve ivme tanımlanmıştır. Bu bölümde ise hareketli cisimlerin farklı hareketlerine sebep olan etkilerin hareketi

Detaylı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fizik Bölümü Fizik I Ders İkinci Ara Sınavı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fizik Bölümü Fizik I Ders İkinci Ara Sınavı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fizik Bölümü Fizik I Ders İkinci Ara Sınavı 29 Kasım 2010 Hazırlayan: Yamaç Pehlivan Başlama saati: 13:00 Bitiş Saati: 14:30 Toplam Süre: 90 Dakika Lütfen adınızı

Detaylı

BASAMAK TİPİ DEVRE YAPISI İLE ALÇAK GEÇİREN FİLTRE TASARIMI

BASAMAK TİPİ DEVRE YAPISI İLE ALÇAK GEÇİREN FİLTRE TASARIMI BASAMAK TİPİ DEVRE YAPISI İE AÇAK GEÇİREN FİTRE TASARIMI Adnan SAVUN 1 Tugut AAR Aif DOMA 3 1,,3 KOÜ Mühendislik Fakültesi, Elektonik ve abeleşme Müh. Bölümü 41100 Kocaeli 1 e-posta: adnansavun@hotmail.com

Detaylı

PARALEL KUVVETLERİN DENGESİ

PARALEL KUVVETLERİN DENGESİ ARALEL KUVVETLERİN DENGESİ aralel kuvvetler eğer aynı yönlü ise bileşke kuvvet iki kuvvetin arasında ve büyük kuvvete daha yakın olur. Bileşke kuvvetin bulunduğu noktadan cisim asılacak olursak cisim dengede

Detaylı

STATİĞİN TEMEL PRENSİPLERİ

STATİĞİN TEMEL PRENSİPLERİ 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar Mühendislik mekaniği: Kuvvet etkisi altındaki cisimlerin denge veya hareket koşullarını inceleyen bilim dalı Genel olarak mühendislik mekaniği Sert (rijit) katı cisimlerin

Detaylı

G = mg bağıntısı ile bulunur.

G = mg bağıntısı ile bulunur. ATIŞLAR Havada serbest bırakılan cisimlerin aşağı doğru düşmesi etrafımızda her zaman gördüğümüz bir olaydır. Bu düşme hareketleri, cisimleri yerin merkezine doğru çeken bir kuvvetin varlığını gösterir.

Detaylı

HAREKET HAREKET KUVVET İLİŞKİSİ

HAREKET HAREKET KUVVET İLİŞKİSİ HAREKET HAREKET KUVVET İLİŞKİSİ Sabit kabul edilen bir noktaya göre bir cismin konumundaki değişikliğe hareket denir. Bu sabit noktaya referans noktası denir. Fizikte hareket üçe ayrılır Ötelenme Hareketi:

Detaylı

Mekanik Deneyleri I ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Prof.Dr. Ertuğrul YÖRÜKOĞULLARI

Mekanik Deneyleri I ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Prof.Dr. Ertuğrul YÖRÜKOĞULLARI Mekanik Deneyleri I Yazar Prof.Dr. Ertuğrul YÖRÜKOĞULLARI ÜNİTE 5 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; hareket, kuvvet ve kuvvetlerin bileşkesi, sürtünme kuvveti, Newton'un II. hareket yasası, serbest

Detaylı

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 10. Konu BASİT MAKİNELER TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 10. Konu BASİT MAKİNELER TEST ÇÖZÜMLERİ . SINI SRU BANASI. ÜNİE: UVVE VE HAREE 0. onu BASİ AİNEER ES ÇÖZÜERİ 0 Basit akinele est in Çözümlei.. I II III IV II İp çapaz bağlı olduğu için tekei, tekeine zıt yönde döne. ani yükü II yönünde ine.

Detaylı

KLASİK MEKANİK-1 BÖLÜM-1 KLASİK MEKANİĞE GİRİŞ 1)UZAY VE ZAMAN:

KLASİK MEKANİK-1 BÖLÜM-1 KLASİK MEKANİĞE GİRİŞ 1)UZAY VE ZAMAN: KLASİK MEKANİK- BÖLÜM- KLASİK MEKANİĞE GİRİŞ )UZAY VE ZAMAN: Uzay ve zaman fiziğin en temel vasayımlaı ile ilgili kavamladandı. Uzay ve zamanın süekli olduğunu vasaymak, ancak uzunluk ve zamanın bi standadının

Detaylı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fizik Bölümü Fizik I Dersi Final Sınavı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fizik Bölümü Fizik I Dersi Final Sınavı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fizik Bölümü Fizik I Dersi Final Sınavı 13 Ocak 2011 Hazırlayan: Yamaç Pehlivan Başlama saati: 13:00 Bitiş Saati: 14:20 Toplam Süre: 80 Dakika Lütfen adınızı ve

Detaylı

Biyomekanik Newton Hareket Kanunları

Biyomekanik Newton Hareket Kanunları Biyomekanik Newton Hareket Kanunları Dr. Murat Çilli Sakarya Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü Aristo. MÖ 300 yıllarında Aristo ( MÖ 384-322 ) hareket için gözlemlerine

Detaylı

BASİT HARMONİK HAREKET... 35. Basit Harmonik Hareket... 35. Yaya Bağlı Bir Kütlenin Basit Harmonik Hareketi... 37. Basit Sarkaç...

BASİT HARMONİK HAREKET... 35. Basit Harmonik Hareket... 35. Yaya Bağlı Bir Kütlenin Basit Harmonik Hareketi... 37. Basit Sarkaç... KUVVET VE HREKET Sayfa No BSİT HRMONİK HREKET................................................ 35 Basit Haoni Haeet............................................ 35 Yaya Bağlı Bi Kütlenin Basit Haoni Haeeti.......................

Detaylı

3 VEKTÖRLER. Pilot uçağın kokpit inden havaalanını nasıl bulur?

3 VEKTÖRLER. Pilot uçağın kokpit inden havaalanını nasıl bulur? 3.1 Koordinat sistemleri 3.2 Kartezyen koordinatlar 3.3 Vektörler 3.4 Vektörlerin bileşenleri 3.5 Vektörlerin toplanması 3.6 Vektörlerin çıkarılması 37Bii 3.7 Birim vektör 3 VEKTÖRLER Pilot uçağın kokpit

Detaylı

ESKĐŞEHĐR-ŞUBAT 2014. http://mizan.ogu.edu.tr.

ESKĐŞEHĐR-ŞUBAT 2014. http://mizan.ogu.edu.tr. ÖLÜM I ESKĐŞEHĐ-ŞUT 14 1 http://mian.ogu.edu.t. ÖLÜM I ÖLÜM ĐÇĐNEKĐLE ÖNSÖZ... ÖLÜM 1.... Safa ı 1.1 Giiş... 1.. Statikte Kullanılan Temel iimle... 1.3. Vektöel [Sinüs] ve Skale Çapım... ÖLÜM : MOMENT....1.

Detaylı

ÖABT FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ

ÖABT FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ ÖABT FİZİ ÖĞRETMENİĞİ 000000000 omisyon ÖABT FİZİ ÖĞRETMENİĞİ PİYASA 9 DENEME ISBN 978-605-8-97-2 itapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve

Detaylı

YENİ NESİL ASANSÖRLERİN ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

YENİ NESİL ASANSÖRLERİN ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ YENİ NESİL ASANSÖRLERİN ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET Egün ALKAN Elk.Y.Müh. Buga Otis Asansö Sanayi ve Ticaet A.Ş. Tel:0212 323 44 11 Fax:0212 323 44 66 Balabandee Cad. No:3 34460 İstinye-İstanbul

Detaylı

2000 ÖSS Soruları 2,3 0, ,1 işleminin sonucu kaçtır? 13 E) 11 A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 O O 2. 3

2000 ÖSS Soruları 2,3 0, ,1 işleminin sonucu kaçtır? 13 E) 11 A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 O O 2. 3 . 2, 0,2 2, + 0, işleminin sonucu 5. Rakamları birbirinden farklı olan üç basamaklı KM sayısı ve 5 ile kalansız bölünebiliyor. una göre, K kaç farklı değer alabilir? 2 ) 4 ) ) 2 ) ) ) 2 ) ) 4 ) 5 ) 6 2.

Detaylı

DÝFERANSÝYEL DENKLEMLER ( Genel Tekrar Testi-1) KPSS MATEMATÝK

DÝFERANSÝYEL DENKLEMLER ( Genel Tekrar Testi-1) KPSS MATEMATÝK DÝFERANSÝYEL DENKLEMLER ( Genel Teka Testi-). Aşağıdaki difeansiel denklemlein hangisinin mete - besi (basamağı, sıası) tü?. Aşağıdaki difeansiel denklemlein hangisinin mete - besi (basamağı, sıası) ve

Detaylı

SİSTEM SİMULASYONU KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ

SİSTEM SİMULASYONU KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ SİSTEM SİMULASYONU KUYRUK SİSTEMLERİ KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ Bi kuyuk sistemi; hizmet veen bi veya biden fazla sevise sahipti. Sisteme gelen müşteile tüm sevislei dolu bulusa, sevisin önündeki kuyuğa

Detaylı

3.1 Vektör Tipleri 3.2 Vektörlerin Toplanması. 3.4 Poligon Kuralı 3.5 Bir Vektörün Skaler ile Çarpımı RİJİT CİSİMLER MEKANİĞİ

3.1 Vektör Tipleri 3.2 Vektörlerin Toplanması. 3.4 Poligon Kuralı 3.5 Bir Vektörün Skaler ile Çarpımı RİJİT CİSİMLER MEKANİĞİ 1-STATİĞİN TEMEL İLKELERİ 1- BİRİMLER 2-TRİGONOMETRİ 3-VEKTÖRLER 3.1 Vektör Tipleri 3.2 Vektörlerin Toplanması 3.3 Vektörlerin uç-uca eklenerek toplanması 3.4 Poligon Kuralı 3.5 Bir Vektörün Skaler ile

Detaylı

BASİT HARMONİK HAREKET

BASİT HARMONİK HAREKET BASİT HARMONİK HAREKET Bir doğru üzerinde bulunan iki nokta arasında periyodik olarak yer değiştirme ve ivmesi değişen hareketlere basit harmonik hareket denir. Sarmal yayın ucuna bağlanmış bir cismin

Detaylı

MATLAB GUI TABANLI ELEKTROMIKNATIS DEVRE TASARIMI VE ANALİZİ

MATLAB GUI TABANLI ELEKTROMIKNATIS DEVRE TASARIMI VE ANALİZİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 005 : 11 : 1 : 13-19

Detaylı

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 8. Konu TORK VE DENGE TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 8. Konu TORK VE DENGE TEST ÇÖZÜMLERİ 11. SINI SRU BANASI 1. ÜNİE: UVVE VE HAREE 8. onu R VE DENE ES ÇÖZÜMERİ 8 ork ve Denge est 1 in Çözümleri. 1 k x 1 k x 1 x 1 x 1. (+) ( ) x 1 k r k x x k x r x k k x noktasına göre tork alalım. oplam tork;

Detaylı

ELEKTRONİĞİN FİZİKSEL ESASLARI

ELEKTRONİĞİN FİZİKSEL ESASLARI ELEKTRONİĞİN FİZİKSEL ESASLARI Bi elektonik elemanın özelliğini, bu elemanın üetiminde kullanılan malzemenin paametelei ve ısı, geilim ışık gibi dış etkenleden dolayı elemanın içinde geçekleşen fiziksel

Detaylı