YX = b X +b X +b X X. YX = b X +b X X +b X. katsayıları elde edilir. İlk olarak denklem1 ve denklem2 yi ele alalım ve b

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YX = b X +b X +b X X. YX = b X +b X X +b X. katsayıları elde edilir. İlk olarak denklem1 ve denklem2 yi ele alalım ve b"

Transkript

1 Kadelen Bisküvi şiketinin on şehideki eklam statejisi Radyo-TV ve Gazete eklamı olaak iki şekilde geçekleşmişti. Bu şehiledeki satış, Radyo-TV ve Gazete eklam veilei izleyen tabloda veilmişti. Şehi No Satışla (Y) Radyo-TV Reklâmı( ) Gazete Reklâmı( ) Radyo-TV ve Gazete eklâmı aasındaki ilişkinin doğusal olduğunu kabul edeek egesyon denklemini tahmin ediniz? a)nomal Denklemle Yolu ile Regesyon Denkleminin Elde Edilmesi Şehi No Y Y Y Y Toplam Otalama Y = nb +b +b Y = b +b +b Y = b +b +b Tablodaki değelei yeine yazasak; 69 = 0b ˆ +48b ˆ +7bˆ denklem = 48b ˆ +054b ˆ +4040bˆ denklem 887 = 7b ˆ ˆ ˆ +4040b +047b denklem elde edili. Şimdi üç bilinmeyenli üç denklem bulmuş olduk. Bilinen denklem çözümlei yadımıyla taaf taafa işlem yapaak b, b, b katsayılaı elde edili. İlk olaak denklem ve denklem yi ele alalım ve b paametesini yok etmek için denklem i -48, denklem yi 0 ile çapalım. Bu işlemi yaptığımız zaman aşağıdaki denklem elde edili = 56b +474b (denklem4)

2 Daha sona denklem ile denklem ü kullanaak aşağıdaki denklemi elde edeiz. Aynı şekilde denklem i -7 ile denklem ü 0 ile çapaız = 474b +88b (denklem5) Şimdi denklem4 ve denklem5 eşitlikleini kullanaak b, b paameteleini elde edelim. İlk olaak denklem4 ü -474 ile denklem5'i 56 ile çapalım = b +676b = b b Buadan da sadeleştime uyguladığımızda, = 66760b b = 5,09 Olaak bulunu. Buadan b değeini denklem4 te yeine yazdığımız zaman b değeine ulaşıız = 56b +884,4 699,76 = 56b b = 6,695 Olaak bulunu. Şimdi de bulduğumuz değelei denklem de yeine yazaak b 0 değeini bulalım. 69 0b 745, , ,8 0b 89,8 0b 8.98 b Y 8,898 6,695b ˆ 5,09b ˆ Olaak bulunu. Asıl bizim ilgilendiğimiz bu değelein ne anlama geldiğidi. b ˆ : Radyo-Tv ve gazete eklâm hacamalaı sabit iken YTL satış gelii mevcuttu. b ˆ : Gazete eklâm hacaması sabit iken adyo-tv eklâm hacaması YTL atığında satış gelilei 6,695 YTL atmaktadı. ˆ : b Radyo-Tv eklâm hacamalaı sabit iken gazete eklâm hacaması YTL attığı zaman satış gelilei 5,09 YTL atmaktadı.

3 b) Otalamaladan Fakla Yolu ile Regesyon Denkleminin Elde Edilmesi Bu yöntemi uygulayabilmek için ilk önce yapmamız geeken elimizdeki değişkenlein otalamalaını bulup kendi geçek değeleinden çıkaaak yeni bi kolon oluştumaktı. y x x yx yx x^ x^ xx Toplam Daha sona denklemleimizi oluştuup taaf taafa işlem yapalım. yx = bˆ x +bˆ x x denklem6 yx = bˆ x x +bˆ x denklem7 Şimdi yukaıdaki tabloda bulduğumuz bu değelelei yeleine yazaak denklemlei çözelim. 4889,6 = 5,6b ˆ +47,4bˆ denklem8 7604,9 = 47,4b ˆ +88.bˆ denklem9 Şimdi bu iki bilinmeyenli iki denklemi eşitliği çözelim. Taaf taafa eşitleme yapaak yani denklem8 i -47,4 ile denklem9 u 5,6 ile çapalım = b ˆ +6,8bˆ = b ˆ bˆ Buadan sadeleştime yapaak, bˆ bˆ 5, 09 Olaak buluuz daha sona bu bulduğumuz değei denklem8 de yeine yazdığımız da,

4 SATISLAR 4889, 6 5, 6bˆ 88, 4 699,8 5, 6bˆ bˆ 6, 695 Değeini elde edeiz. En son olaak ta sabit katsayıyı bulmak için aşağıdaki denklemi yazaız. bˆ Y bˆ bˆ bˆ 69, (6, 695)(4,8) (5, 09)(, 7) bˆ 69, 74,546 79, 76 bˆ 69, bˆ 8.98 elde edili. 000 Satisla ve Radyo-Tv eklam hacamalai RADYOTV 4

5 SATISLAR 000 Satisla ve Gazete eklam hacamalai GAZETE ) Elastikiyetlei hesaplayınız ve youmlayınız. a) Nokta Elastikiyet 0= 55 0= 0 olsun. Yˆ 8,98 (6, 695)(55) (5, 09)(0) 0 Yˆ E Y bˆ 0 Y0 ˆ ˆ Y0 Y0 55 EY 6, 695 0, E Y bˆ 0 Y0 ˆ ˆ Y0 Y0 0 EY 5, 09 0, Elastikiyetlein youmlanmasına gelince ise gazete eklâm hacamalaı sabit iken adyo-tv eklam hacamalaında meydana gelen %0 luk bi atış satış gelileinin %7.7 5

6 attımaktadı. Aynı şekilde adyo-tv eklâm hacamalaı sabit iken gazete eklâm hacamalaında meydana gelen %0 luk bi atış satış gelileini %5.58 attımaktadı. b) Otalama Elastikiyet Değeinin Bulunması 4,8 E 6, 695 0, 6 Y 69, Gazete eklâm hacamalaı sabitken adyo-tv eklam hacamalaında meydana gelecek %0 luk bi atış satış gelileini %6, attıı.,7 E 5, 09 0, 678 Y 69, Radyo-tv eklâm hacamalaı sabitken gazete eklâm hacamalaında meydana gelecek %0 luk bi atış satış gelileini otalama %6,78 attıı. ) Çoklu Regesyon Modelinde Standat Hatayı hesaplayınız. Çoklu Regesyon Modelinde Tahminin Standat Hatası Satışla Radyo-TV Reklâmı() Gazete Reklâmı() Y tahmin Hatala Hata kae Toplam e i 44. s nk 0 ( ˆ x s b ) , 4 88, s x x (5, 6)(88,) (47, 4) xx ( ˆ x s b ) ,74 5, 6 s x x (5, 6)(88,) (47, 4) xx 6

7 4) Belililik ve düzeltilmiş Belililik Katsayılaını hesaplayınız ve youmlayınız. a) Belililik Katsayısı R b yx b yx y , (6, 695)(4889, 6) (5, 09)(7604,9) 9006 Ele aldığımız denklemde adyo-tv eklâm hacamalaı ve gazete eklâm hacamalaı satış geliimizin %90 nını açıklayabilmektedi. 0.90=0.0 ise satış gelileimizin %0 nunu adyo-tv ve gazete eklâm hacamalaı ile açıklayamıyouz. Bu bizim belisizlik katsayımızıdı. b) Düzeltilmiş Belililik katsayısı n R R ( 0,90) 0 0,875 n k 0 Modelimizde ye alan değişkenleimiz satış gelileinin yaklaşık %88 ini açıklayabilmektedi. 5) Basit ve Kısmi Koelasyon Katsayılaını bulup youmlayınız. a) Basit Koelasyon Katsayılaı yx 4889,6 yx = 0= = = 0,879 x (5,6)(9006) y Satış gelilei ile adyo-tv eklâm hacamalaı aasında güçlü ve pozitif bi ilişki vadı. Yani adyo-tv eklâm hacamalaı attıkça satış gelilei atmaktadı. yx 7604,9 yx = 0= = = 0,757 x (88,)(9006) y Satış gelilei ile gazete eklâm hacamalaı aasında güçlü ve pozitif bi ilişki vadı. Yani gazete eklâm hacamalaı attıkça satış gelilei atmaktadı. xx 47,4 xx = = = = 0,509 x (88,)(5,6) x Radyo-tv eklâm hacamalaı ile gazete eklâm hacamalaı aasında ota kuvvette pozitif yönlü bi ilişki vadı. 7

8 b) Kısmi Koelasyon Katsayılaı, 0,879 (0, 757)(0,509) ( 0, 757 )( 0,509 ) 0,877 Gazete eklâm hacamalaı sabit iken adyo-tv eklâm hacamalaı ile satış gelilei aasındaki ilişki pozitif ve güçlüdü., 0, 757 (0,879)(0,509) ( 0,879 )( 0,509 ) 0,754 Radyo-tv eklam hacamalaı sabit iken gazete ve satış gelilei aasındaki ilişki pozitif ve güçlüdü., 0,509 (0,879)(0, 757) ( 0,879 )( 0, 757 ) 0,50 Satış gelilei sabit iken adyo-tv eklam hacamalaı ile gazete eklam hacamalaı aasında negatif ve ota kuvvetli bi ilişki vadı. 6) Kısmi Regesyon paameteleini ayı ayı tahmin ediniz ve egesyon paameteleinin topluca anlamlılığını test ediniz. a) Kısmi Regesyon Paameteleinin Ayı Ayı Testi H : 0 0 H : ve sebestlik deecesi n-k = 0 = 7 t0.05,7.65 t hes bˆ 6, sb ( ˆ ),4 4,88 t 4,88 t,65 hes tab olduğundan altenatif hipotez kabul edili ve paametemiz sıfıdan faklı ve anlamlıdı deni. H : 0 0 H : ve sebestlik deecesi n-k = 0 = 7 t0.05,7.65 t bˆ 5, 09 0 sb ( ˆ ) 8,74 hes,06 8

9 t 4,88 t,65 hes tab olduğundan altenatif hipotez kabul edili ve paametemiz sıfıdan faklı ve anlamlıdı deni. b) Regesyon Paameteleinin Topluca Testi H : 0 0 H : f = k- = - = f = n-k = 0- = 7 F 0.05,,7 = 4.74 R /(k-) 0,90/ hes F = = =,58 (-R )/(n-k) (-0,90)/7 Fhes Ftab olduğu için altenatif hipotezimiz kabul edili ve paameteleimiz topluca anlamlıdı yani en az bii sıfıdan faklıdı youmu yapılı. 7) Vayans Analiz tablosunu ve paametelein güven aalıklaını oluştuunuz. a) Vayans Analiz Tablosu ANOVA Kaele Toplamı Sebestlik deecesi Otalama Kaele F Anlamlılık Regesyon Hata Toplam b) Güven Aalıklaı bˆ t s( b ) 6, 695,65(, 4) / 8, , 78 bˆ t s( b ) 5,09,65(8,74) / 5, ,

5. ÜNİTE IS LM Analizi

5. ÜNİTE IS LM Analizi 5. ÜNİTE IS LM Analizi Bu bölümde mako iktisadın en çok bilinen modeli olan IS-LM modelini göeceğiz. Model statikti. Mako iktisatta statik vasayımı cai değişmelein stoklaı ve bekleyişlei etkilemediği vasayımıdı.

Detaylı

KLASİK MEKANİK-1 BÖLÜM-1 KLASİK MEKANİĞE GİRİŞ 1)UZAY VE ZAMAN:

KLASİK MEKANİK-1 BÖLÜM-1 KLASİK MEKANİĞE GİRİŞ 1)UZAY VE ZAMAN: KLASİK MEKANİK- BÖLÜM- KLASİK MEKANİĞE GİRİŞ )UZAY VE ZAMAN: Uzay ve zaman fiziğin en temel vasayımlaı ile ilgili kavamladandı. Uzay ve zamanın süekli olduğunu vasaymak, ancak uzunluk ve zamanın bi standadının

Detaylı

ELEKTRONİĞİN FİZİKSEL ESASLARI

ELEKTRONİĞİN FİZİKSEL ESASLARI ELEKTRONİĞİN FİZİKSEL ESASLARI Bi elektonik elemanın özelliğini, bu elemanın üetiminde kullanılan malzemenin paametelei ve ısı, geilim ışık gibi dış etkenleden dolayı elemanın içinde geçekleşen fiziksel

Detaylı

Bölüm 6: Dairesel Hareket

Bölüm 6: Dairesel Hareket Bölüm 6: Daiesel Haeket Kaama Soulaı 1- Bi cismin süati değişmiyo ise hızındaki değişmeden bahsedilebili mi? - Hızı değişen bi cismin süati değişi mi? 3- Düzgün daiesel haekette cismin hızı değişi mi?

Detaylı

FERROMANYETIK FILMLERDE OLUSAN YÜZEY MANYETIK ANIZOTROPISININ NUMERIK ÇÖZÜMLENMESI

FERROMANYETIK FILMLERDE OLUSAN YÜZEY MANYETIK ANIZOTROPISININ NUMERIK ÇÖZÜMLENMESI FERROANYETIK FILLERDE OLUSAN YÜZEY ANYETIK ANIZOTROPISININ NUERIK ÇÖZÜLENESI Yükek Lian Tezi Fizik Anabilim Dali ERAH ÇÖKTÜREN Daniman:Yd.Doç.D.ehmet BAYIRLI 2008 EDIRNE T.C TRAKYA ÜNIVERSITESI FEN BILILERI

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Jounal of Engineeing and Natual Sciences Mühendislik ve Fen Bilimlei Degisi Sigma 6 47-66, 8 Aaştıma Makalesi / eseach Aticle DESIGN OF GOUNDING GID WITH AND WITHOUT GOUNDING OD IN TWO-LAYE SOIL MODEL

Detaylı

Kadir UZUN. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Elektronik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında. Yüksek Mühendislik Tezi

Kadir UZUN. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Elektronik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında. Yüksek Mühendislik Tezi KABLOSUZ İLTİŞİM SİSTMLRİ BİNA İÇİ YAYILIMINDA NGLLRİN TKİLRİNİN İNCLNMSİ Kadi UZUN Zonguldak Kaaelas Ünivesitesi Fen Bililei nstitüsü lektonik-lektonik Mühendisliği Anabili Dalında Yüksek Mühendislik

Detaylı

ASD: Çok Amaçlı Ayarlanabilir Sınıflandırıcı Devreler

ASD: Çok Amaçlı Ayarlanabilir Sınıflandırıcı Devreler ASD: Çok Amaçlı Ayalanabili Sınıflandııcı Deele Poje No: 06E39 Pof. D. Cem GÖKNAR Pof. D. Shaham MINAEI D. Meih YILDIZ D. Engin DENİZ EYLÜL 00 İSTANBUL ÖNSÖZ Bu pojenin ilk aşamasında mecut sınıflandııcı

Detaylı

Elektromanyetik Dalgalardan Enerji Hasat Etmek

Elektromanyetik Dalgalardan Enerji Hasat Etmek Elektomanyetik Dalgaladan Eneji Hasat Etmek ( D. Cahit Kaakuş - Yük. Müh. Onu Teki) Havada sebest olaak yayınım yapan adyo ya da mikodalga fekanslaındaki elektomanyetik dalgalaın üzeinde baındıdıklaı enejinin

Detaylı

Nokta (Skaler) Çarpım

Nokta (Skaler) Çarpım Nokta (Skale) Çapım Statikte bazen iki doğu aasındaki açının, veya bi kuvvetin bi doğuya paalel ve dik bileşenleinin bulunması geeki. İki boyutlu poblemlede tigonometi ile çözülebili, ancak 3 boyutluda

Detaylı

BÖLÜM 2 VİSKOZ OLMAYAN SIKIŞTIRILAMAZ AKIMIN ESASLARI

BÖLÜM 2 VİSKOZ OLMAYAN SIKIŞTIRILAMAZ AKIMIN ESASLARI ÖLÜM İSKOZ OLMAYAN SIKIŞTIRILAMAZ AKIMIN ESASLARI. Açısal hı, otisite e Sikülasyon. otisitenin eğişme Hıı.3 Sikülasyonun eğişme Hıı Kelin Teoemi.4 İotasyonel Akım Hı Potansiyeli.5 ida Üeindeki e Sonsudaki

Detaylı

Sağlık Kurumlarında Teknik Olmayan Boyut İçin Hizmet Memnuniyetini Ölçebilmek Amacıyla Geliştirilen Ölçek

Sağlık Kurumlarında Teknik Olmayan Boyut İçin Hizmet Memnuniyetini Ölçebilmek Amacıyla Geliştirilen Ölçek Uludağ Ünivesitesi Tıp Fakültesi Degisi 30 (3) 151-157, 004 ORİJİNAL YAZI Sağlık Kuumlaında Teknik Olmayan Boyut İçin Hizmet Memnuniyetini Ölçebilmek Amacıyla Geliştiilen Ölçek İlke ERCAN, Bülent EDİZ,

Detaylı

GERÇEK GAZLARIN TERMODİNAMİK VE TERMOFİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN LEE-KESLER HAL DENKLEMİ KULLANILARAK MODELLENMESİ

GERÇEK GAZLARIN TERMODİNAMİK VE TERMOFİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN LEE-KESLER HAL DENKLEMİ KULLANILARAK MODELLENMESİ GEÇEK GAZLAIN EMODİNAMİK E EMOFİZİKSEL ÖZELLİKLEİNİN LEE-KESLE HAL DENKLEMİ KULLANILAAK MODELLENMESİ M. uhan ÇOBAN Ege Ünivesitesi, Mühendislik Fakultesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Bonova, İZMİ tuhan.oban@ege.edu.t

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YOĞUŞMALI KOMBİLER İÇİN ÇOK GEÇİŞLİ KOMPAKT ISI DEĞİŞTİRİCİSİ VE YARI KÜRESEL METAL MATRİX YAKICININ GELİŞTİRİLMESİ Muhammed Aslan OMAR DOKTORA TEZİ Makine

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMA ÖLÇÜMLERİ VE ÖLÇÜM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMA ÖLÇÜMLERİ VE ÖLÇÜM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ TMMOB ELEKTİK MÜHENDİSLEİ ODASI ELEKTİK TESİSLEİNDE TOPAKLAMA ÖLÇÜMLEİ VE ÖLÇÜM SONUÇLAININ DEĞELENDİİLMESİ Not : Bu çalışma Elk.Y.Müh. Tane İİZ ve Elk.Elo.Müh. Ali Fuat AYDIN taafından Elektik Mühendislei

Detaylı

Kuru Sorbent Enjeksiyon Tekniği ile Gaz Akımlarından Uçucu Organik Bileşiklerin Giderilmesi

Kuru Sorbent Enjeksiyon Tekniği ile Gaz Akımlarından Uçucu Organik Bileşiklerin Giderilmesi Kuu Sbent Enjeksiyn Tekniği ile Gaz Akımlaından Uçucu Oganik Bileşiklein Gideilmesi Mehmet KALENDER 1, Cevdet AKOSMAN 2 ıat Ünivesitesi Mühendislik akültesi Kimya Mühendisliği Bölümü 23119-Elazığ 1 mkalende@fiat.edu.t,

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 2 s. 53-71 Mayıs 2004

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 2 s. 53-71 Mayıs 2004 DEÜ ÜHENDİSLİK AKÜLTESİ EN ve ÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Saı: 2 s. 53-7 aıs 2004 KESEYE ZORLANAN İNCE ÇELİK LEVHALARLA YAPILAN CİVATALI BAĞLANTILARDA HASAR ŞEKİLLERİ (AILURE ODES O BOLTED-THIN SHEET STEEL

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ KAYNAKLI BİR STİRLİNG MOTORUNUN MATLAB-SIMULINK İLE MODELLENMESİ

GÜNEŞ ENERJİSİ KAYNAKLI BİR STİRLİNG MOTORUNUN MATLAB-SIMULINK İLE MODELLENMESİ Uludağ Ünivesitesi Müendislik-Mimalık Fakültesi Degisi, Cilt 17, Sayı 1, 2012 ARAŞTIRMA GÜNEŞ ENERJİSİ KAYNAKLI BİR STİRLİNG MOTORUNUN MATLAB-SIMULINK İLE MODELLENMESİ Ş. Meli AKYOL Musin KILIÇ Özet: Südüülebili

Detaylı

POZiSYON KONTROLÜNE YÖNELİK DC MOTOR UYGULAMASI

POZiSYON KONTROLÜNE YÖNELİK DC MOTOR UYGULAMASI .. SAU Fen Bilimlei Enstitüsü Degisi 6.Cilt, 1.Saı (Mat 2002) Pozison Kontolüne Yönelik DC Moto Ugulaması A.İ.Doğman, A.F.Boz POZiSYON KONTROLÜNE YÖNELİK DC MOTOR UYGULAMASI 'oj Ali lhsan DOGMAN, Ali Fuat

Detaylı

Kantitatif Tahmin Yöntemleri. Yrd.Doç.Dr. S.Kerem AYTULUN

Kantitatif Tahmin Yöntemleri. Yrd.Doç.Dr. S.Kerem AYTULUN Kantitatif Tahmin Yöntemleri Yrd.Doç.Dr. S.Kerem AYTULUN Tahmin Nedir? Günlük hayatta bilinçli veya bilinçsiz birçok tahminde bulunuruz. Hava durumu, trafik, sınav soruları, kişisel ilişkiler... Peki Firmalar???

Detaylı

VEKTÖR UZAYLARI 1.GİRİŞ

VEKTÖR UZAYLARI 1.GİRİŞ 1.GİRİŞ Bu bölüm lineer cebirin temelindeki cebirsel yapıya, sonlu boyutlu vektör uzayına giriş yapmaktadır. Bir vektör uzayının tanımı, elemanları skalar olarak adlandırılan herhangi bir cisim içerir.

Detaylı

DOĞUŞ-USV İNSANSIZ DENİZ ARACI: STEREO GÖRÜŞ İLE HARİTALANDIRMA

DOĞUŞ-USV İNSANSIZ DENİZ ARACI: STEREO GÖRÜŞ İLE HARİTALANDIRMA DOĞUŞ-USV İNSANSI DENİ ARACI: STEREO GÖRÜŞ İLE HARİTALANDIRMA Ebu Dağlı, Cane Civan 2, Sean Şöhmelioğlu,Fazıl Eme Ediş, Dilek Tükel Kontol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü Doğuş Ünivesitesi, Aıbadem 2K869@dogus.edu.t

Detaylı

MB5002 NÜMERİK ANALİZ

MB5002 NÜMERİK ANALİZ MB500 NÜMERİK ANALİZ Ders Notları Yrd. Doç. Dr. Emel YAVUZ DUMAN İstanbul Kültür Üniversitesi Matematik-Bilgisayar Bölümü c 01, Emel Yavuz Duman Tüm hakkı saklıdır. Bu notlar Örgün Öğretimde Uzaktan Öğretim

Detaylı

ISI ĠLETĠM KATSAYISININ TESPĠTĠ DENEY FÖYÜ

ISI ĠLETĠM KATSAYISININ TESPĠTĠ DENEY FÖYÜ T.C ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ ISI ĠLETĠM KATSAYISININ TESPĠTĠ DENEY FÖYÜ HAZIRLAYAN: Prof. Dr. Aydın DURMUġ SAMSUN Deney 1: Doğrusal Isı Ġletimi Deneyi

Detaylı

A Research on defining the factor structures of tests used at secondary schools student selection and placement test

A Research on defining the factor structures of tests used at secondary schools student selection and placement test Elementay Education Online, 6(3), 397-410, 2007. lköetim Online, 6(3), 397-410, 2007. [Online]: http://ilkogetim-online.og.t A Reseach on defining the facto stuctues of tests used at seconday schools student

Detaylı

OPTİK AKIŞIN HESAPLANMASI VE YAPAY SİNİR AĞLARI İLE YORUMLANARAK MOBİL ROBOTLAR İÇİN ENGEL TESPİTİ VE KAÇINMA DAVRANIŞINDA KULLANILMASI

OPTİK AKIŞIN HESAPLANMASI VE YAPAY SİNİR AĞLARI İLE YORUMLANARAK MOBİL ROBOTLAR İÇİN ENGEL TESPİTİ VE KAÇINMA DAVRANIŞINDA KULLANILMASI Opik Akışın Hesaplanması ve Yapay Sini Ağlaı ile Youmlanaak Mobil Robo İçin Engel espii ve Kaçınma Davanışında Kullanılması HAVACILIK VE UZAY EKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 009 CİL 4 SAYI (77-87) OPİK AKIŞIN

Detaylı

2006 yýlýnda "Ýstatistiksel Test

2006 yýlýnda Ýstatistiksel Test Ýyileþtime süeçleinde çok deðiþkenli istatistik Ronald J.M.M. Does ve bi önek Setleaasý Koelasyon Analizi - Canonical Coelation Analysis Pof. D. Halit KASA Son yýllaýn yaygýn söylemleinden biisi olan,

Detaylı

Gayri Safi Millî Hasıla İMKB 100 Endeksini Etkiliyor mu?

Gayri Safi Millî Hasıla İMKB 100 Endeksini Etkiliyor mu? Doç. Dr. Feriştah Sönmez Öğr. Gör. Mustafa Terzioğlu Gayri Safi Millî Hasıla İMKB 100 Endeksini Etkiliyor mu? Doç.Dr. Feriştah SÖNMEZ Adnan Menderes Üniversitesi, Nazilli İİBF Öğr. Gör. Mustafa TERZİOĞLU

Detaylı

Şek. 23-1a, s.710 Şek. 23-1b, s.710

Şek. 23-1a, s.710 Şek. 23-1b, s.710 Bölüm 3 ELEKTRİK ALANLARI Elektik Yükleinin Özelliklei Yalıtkanla ve İletkenle Coulomb Yasası Elektik Alan Süekli Bi Yük Dağılımının Elektik Alanı Elektik Alan Çizgilei Düzgün Bi Elektik Alanda Yüklü Paçacıklaın

Detaylı

Beş Seviyeli Kaskat İnverter İle Beslenen 3-Fazlı Asenkron Motorun V/f Kontrolü

Beş Seviyeli Kaskat İnverter İle Beslenen 3-Fazlı Asenkron Motorun V/f Kontrolü Fıat Üniv. Fen ve Müh. Bil. De. Science and Eng. J of Fıat Univ. 18 (1), 69-8, 26 18 (1), 69-8, 26 Beş Seviyeli Kakat İnvete İle Belenen 3-Fazlı Aenkon Motoun V/f Kontolü Ekan DENİZ ve Hüeyin ALTUN Fıat

Detaylı