NÖROKUTANÖZ SENDROMLAR NÖROKUTANÖZ SENDROMLAR = FAKOMATOZLAR NEDEN GÖRÜNTÜLEYELİM?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "26.04.2014 NÖROKUTANÖZ SENDROMLAR NÖROKUTANÖZ SENDROMLAR = FAKOMATOZLAR NEDEN GÖRÜNTÜLEYELİM?"

Transkript

1 NÖROKUTANÖZ SENDROMLAR TNRD İSTANBUL 2014 PROF. DR. ABDULHAKİM COŞKUN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Radyoloji Bilim Dalı NÖROKUTANÖZ SENDROMLAR = FAKOMATOZLAR *Facos: Doğum lekesi *Ailevi kalıtım veya sporadik *Primitif ektodermin gelişimsel defekti - SSS** - Cilt** - Retina - Glob ve içeriği *Viseral lezyonlar *Multipl hamartomlar SINIFLAMA Nörofibromatoz tip 1, 2 Tüberoskleroz Sturge-Weber von Hippel Lindau Ataksi-telenjiyektazi Nörokutanöz melanozis İnkontinentia pigmenti Ito nun hipomelanozisi Bazal hücreli nevüs sendromu PHACE Diffüz neonatal hemanjiyomatoz Chediak-Higashi Progresif fasiyal hemiatrofi Epidermal nevüs sendromu Ensefalokranyokutanöz lipomatoz NEDEN GÖRÜNTÜLEYELİM? *Görece sık görülürler *Görüntüleme ile erken tanı imkanı! *Akrabaların görüntülenmesi *Etkilenmiş bireyin takibi 1

2 NÖROFİBROMATOZİS TİP 1 (Von Recklinghausen Hastalığı) (Periferal Nörofibromatozis) *OD kalıtım, %50 mutasyon *17. kromozom, nörofibromin eksikliği *1/3000 insidans *Multipl cilt lezyonları *SSS tümörleri TANI KRİTERLERİ - NIH veya daha fazla kriter tanı koydurur *En az 6; >5 mm café au lait lekesi (postpubertal >15 mm) *En az 2 nörofibrom ya da bir pleksiform nörofibrom *Aksiller ya da inguinal çillenme *Optik gliom *En az 2 Lisch nodülü (iris hamartomu) *Kemik displazisi (sfenoid displazi, uzun kemikte eğrilik, psödoartroz) *NF 1 li 1. derece akraba Café au lait lekeleri *İlk klinik bulgu, %99 *Doğum-12 yaş Aksilla-inguinal çillenme *%85 *3 yaş-adölesan Kutanöz nörofibromlar *>%99 *Puberte sırasında Lisch nodülleri *%90-95 *Adölesan dönemde KLİNİK BULGULAR J Med Gen 2007, 44(2):81-88, Guidelines for the diagnosis and management of individuals with NF 1 *%90 İNTRAKRANYAL BULGULAR T2 YÜKSEK SİNYALLİ LEZYONLAR (Unidentified Bright Objects=UBO) *İlk 2 yaşta izlenmez, yaşa kadar artar, sonra kaybolur *Multipl, kitle etkisi yok ya da minimal, kontrastlanma ya da periferal ödem yok *Tipik lokalizasyon, T1 de düşük sinyalli olmayabilir, kontrastlanma ve belirgin kitle etkisi yoksa yakın takip ya da bx gerekmez! 6 farklı hasta; T2 hiperintens lezyonlar 3 farklı hasta; T2 hiperintens lezyonlar *Ekspansil olabilirler/olmayabilir *T1A düşük sinyalli olmamaları ve kontrastlanmama! *AT: glial tm 2

3 İki kız kardeş; 9 ve 7 yaş OPTİK GLİOM *%15-20, en sık intrakranyal tm *7 yaş öncesi, intraorbital optik sinir tutulumu sık *Daha yavaş klinik *Pilositik astrositom *Spontan regresyon **Optik sinir tortiyozitesi, gliom yokluğunda da görülebilir!!! 10 Y K; NF 1 takip 3 Y K; vücutta lekeler, kardeş hikayesi MRG *Ekspansiyon± *T1A=İzo-hipointens *T2A=Hiperintens *Kontrast± DİĞER GLİOMLAR *Glial tümör sıklığı x4 artar *En sık astrositomlar (juvenil pilositik astrositom), GBM nadir *En sık suprasellar bölge, beyin sapı medulla*, tektum, pons 3

4 7 Y E; Görme kaybı; Pilositik astrositom 16 Y K; Baş ağrısı; Tektal gliom 4 Y K; Pilositik astrositom VASKÜLER DİSPLAZİLER *%6 *Moya moya hastalığı *Anevrizma, fuziform arteryel dilatasyon, AVF 15 Y K; Moya moya; NF ile takip ediliyor KALVARYAL VE ORBİTAL ANOMALİLER *Sfenoid büyük kanat hipoplazisi *Pleksiform nörofibrom TANISAL!!! -En sık orbita (5. kr. sinir trasesi) ve boyun *Oksipital kemikte lambdoid sütürde defekt 4

5 15 Y K; Pleksiform nörofibrom, sfenoid kanat hipoplazisi 2 Y E; NF 1; sağ orbitada kitle Pleksiform nörofibrom, sfenoid kanat hipoplazisi 11 Y E; Baş ağrısı; Pleksiform NF *HEDEF BULGUSU (TARGET SİGN): Santrali fibröz, periferi miksoid doku * T2A: Santrali hipointens, periferi hiperintens * Santrali kontrast tutar (Reverse target sign) *HEDEF BULGUSU (TARGET SİGN): Santrali fibröz, periferi miksoid doku * T2A: Santrali hipointens, periferi hiperintens * Santrali kontrast tutar (Reverse target sign) Dr. Nil TOKGÖZ arşivinden. 5

6 12 Y K; NF 1; Pleksiform NF MALİGN PERİFERİK SİNİR KILIFI TÜMÖRLERİ SMA *Sıklıkla mevcut PN üzerinden *T1 de yüksek sinyal alanları *Target sign yokluğu *Periferal-heterojen kontrastlanma *FDG uptake i artar MRI features in the differentiation of malignant peripheral nerve sheath tumors and neurofibromas. AJR Am J Roentgenol Jun;194(6): Y K; Fibrosarkom T2 T1 +C I Bukhari, F Al Mulhim. Neurofibromatosis Type 1 associated with vitiligo and left occipital bone defect. The Internet Journal of Dermatology Volume 6, Number 1. SPİNAL BULGULAR 30 Y K; Bel ağrısı, eğrilik; Dural ektazi, skalloping, Foraminal nörofibrom 1-Skolyoz, kifoz *En sık iskelet bulgusu (%32) *Sıklıkla hafif dereceli *Artmış eğrilik AT: displastik kemik, tethered kord, intraspinal tm (astrositoma)? *Levoskolyoz, progresif, ağrı, nörolojik defisit: Spinal görüntüleme!!! 2-Dural ektazi ve meningosel (lateral/posterior) 3-İntraspinöz-paraspinöz nörofibromlar 6

7 ? Nörofibrom, Schwannom DİĞER İSKELET SİSTEMİ BULGULARI *Mezodermal displazi, dıştan bası *Kortikal incelme, eroziv değişiklikler, skleroz, periosteal kalınlaşma *Bükülme ve psödoartroz T2 T1 +C *Tibia Musculoskeletal manifestations of neurofibromatosis type 1. Neel B. Patel, Gregory Scott Stacey. AJR;199 July Y K; Fibula psödoartrozu NÖROFİBROMATOZ TİP 2 (Santral NF) *22. kromozom, merlin *OD, 1/50.000, %50 yeni mutasyon *Bilateral vestibüler schwannom (%100), menenjiomlar (%60) *Café au lait lekeleri %25; soluk, daha az sayıda (<5) *Ciltte sinir kılıfı tm. Leri; %65 (schwannom), 1. dekat *Çocuklukta erken tanı için katarakt (%50) ve cilt tm.leri önemlidir!!! TANI KRİTERLERİ* Modifiye NIH İNTRAKRANYAL BULGULAR -Bilateral 8. sinir nörinomu -1. derece akrabada NF 2 + Tek taraflı 8. sinir nörinomu <30 yaş ya da *Nörofibrom *Menenjiyom *Schwannom *Gliom (nadir, NF 1 de sık) * Juvenil lens opasitesi *Schwannomalar -En sık 8. sinir -2. sıklıkta 5. sinir *Menenjiyomlar *Kontrastlı beyin MRG ( 3 mm) Multipl Inherited Schwannoma Menengioma Ependymoma 7

8 51 Y E; Duyma azlığı, başağrısı T2A hiperintens Yoğun kontrastlanma Hemoraji ve nekroz sık SPİNAL BULGULAR * Spinal tutulum %75 *Multipl paraspinal-intraspinal sinir kılıfı tm (schwannom, nörofibrom) *İntraspinal menenjiyom (torasik bölge) -İntradural, ekstramedüller *İntramedüller spinal kord tm (ependimom) *Siringohidromiyeli Dr. Nil TOKGÖZ arşivinden. TÜBEROSKLEROZ KOMPLEKS Tuberoz Skleroz (Bourneville-Pringle Hastalığı) *OD, %75 spontan mutasyon TANI KRİTERLERİ* (2 major ya da 1 major+2 minör) MAJÖR Anjiyofibromlar MİNÖR Hamartomatözrektal polipler *Daha seyrek, 1/ Ungal-periungalfibromlar Hipomelanotikmaküller (>3) Kemik kisti Etkilenmiş1. derece akraba *TSC1 9. kromozom, hamartin; TSC2 16. kromozom, tüberin: mtor kinaz inh (tm. supresyonu) *Multipl hamartomlar *Triad; -Mental retardasyon (%50) -Epilepsi (%75) -Adenoma sebaseum Shagreen patch Multipl retinal nodüler hamartomlar Kortikaltüber Subependimalnodül Kardiyak rabdomiyom Lenfanjiyoleiomiyomatosis Renal anjiyomiyolipom Serebral beyaz cevherde radyalmigrasyon çizgileri Jinjival fibromlar Multiplrenal kistler Renal dışı hamartomalar *TBS COMPLEX CONSENSUS CONFERENCE,

9 KUTANÖZ BULGULAR Depigmente nevüs Adenoma sebaseum (anjiyofibrom) İNTRAKRANYAL BULGULAR SUBEPENDİMAL NODÜLLER *En sık, %95 *Kaudat nukleusa komşu striatalamik olukta en sık! Shagreen lekeleri Subungual-periungual fibromlar *US; hiperekojen nodüller AT: Heterotopi, subependimal kanama *BT, MR; ilk bir yılda kalsifikasyon nadir! miyelinasyon öncesinde T1A hiper, T2A hipo miyelinasyon sonrasında beyaz cevher sinyalinde Yenidoğan; Kardeş hikayesi mevcut 63 Y E 9

10 SUBEPENDİMAL DEV HÜCRELİ ASTROSİTOM *Foramen monro düzeyinde, %10-15 * Low grade tm 6 Y E *MR: Tamamı kalsifiye değil, kontrast tutulumu, > 10 mm!!! *Hidrosefali %40 9 Y E; Dev hücreli astrositom; Sağ santral fasiyal paralizi, doğumdan itibaren anormal hareketleri var KORTİKAL-SUBKORTİKAL TÜBERLER *En karakteristik bulgulardan *Sıklıkla supratentoryal, %15 serebellar *Yaşla kalsifikasyon oranı artar (10 yaşta %50 kalsifiye) 10

11 5 Y E 7 Y E 15 Y E DİĞER İNTRAKRANYAL BULGULAR 6 Y E; Radial glial bant + BC kisti *Transmantle sign -Nöronal migrasyon anomalisi *Parankimal kistler -% Periventriküler *Vasküler lezyonlar -Nadir -Anevrizma -ICA, ACA 11

12 SSS DIŞI BULGULAR *Renal angiomiyolipomlar; %40-80, renal kistler *Kardiyak rabdomiyomlar *Lenfanjiyoleiomiyomatosis *Kemik lezyonları -Vertebral, kostal ve iliak dens lezyonlar -Ellerde metakarpal ve falangial kemiklerde eroziv değişiklikler Pankreasta nöroendokrin tümör olguları, birinci olguda böbreklerde kist ve anjiyomiyolipomlar Dr. Gonca Koç arşivi Kardiyak Rabdomiyom? 12

13 STURGE - WEBER (Ensefalotrigeminal anjiyomatozis) *Sporadik *Yüz (5. kr. sinir trasesi = nevus flammeus, gözde koroid ve leptomeningeal anjiyomatöz lezyonlar tipik! İNTRAKRANİYAL BULGULAR *Pial anjiyomlar = Regrese olmamış primordiyal sinüsoidal vasküler yapılar!!! *Beyaz cevherde dilate medüller venöz yapılar *Koroid pleksusta boyut artışı *Epilepsi (infantil spasm, ilk 1 Y) *Hemiparezi, %30 *Mental retardasyon *İpsilateral serebral atrofi *Kortikal kalsifikasyonlar *İpsilateral kalvaryumda kalınlık artışı Kronik venöz hipertansiyon ve iskemi 3 Y K; Epilepsi; Piyal anjiom, koroid pleksus geniş 16 Y K 5 Y K 13

14 GÖZ BULGULARI *%30 *Koroid ve sklerada anjiyomlar *İntraoküler basınç artışı sonucu konj. glokom ve buftalmus Koroidal Anjiom NÖROKUTANÖZ MELANOZİS *Multipl (>3 ) ya da dev konjenital nevüs (lumbosakral bölge) GÖRÜNTÜLEME *Leptomeningeal ve parankimal melanozis, T1 ve T2 kısalma *1/ /50.000, sporadik *Leptomeningeal ve parankimal melanozis *İntraparankimal tutulum: En sık anterior temporal, serebellum, beyin sapı *Hidrosefali *Malign melanoma dönüşüm *Kötü prognoz, erken ölüm *Yaygın melanozis, hidrosefali *Melanoma dönüşüm (%50) - nekroz, boyut artışı, ödem!!! 14

15 BT=Hiperdens T1A=Hiperintens* T2A=Hipointens FLAIR hiperintens Leptomeningeal kontrastlanma± Yenidoğan kız; Asemptomatik Dev ve multipl konjenital nevüsleri nedeniyle nörokutanöz melanozis tanısı alan hasta Sol amigdalada melanin birikimi Melanin T1 hiperintens* ATAKSİ-TELENJİYEKTAZİ *OR, 1/40.000, 11q22-23 *İmmün yetmezlik *Erken yaşlanma *Kanserlere yatkınlık (%10-15) *Akut radyasyon duyarlılığı 7 Y K; Dengesizlik, sık tekrarlayan enfeksiyonlar; Ataxi, immün yetmezlik, telenjiektaziler *Serebellar dejenerasyon/atrofi, ataksi, olguların hemen tümünde *Okülomukokutanöz telenjiektazi, 3-6 yaşta ortaya çıkar * Serebral mikrokanamalar (dilate vasküler yapılardan) 15

16 VON-HİPPEL LİNDAU HASTALIĞI ve HEMANJİOBLASTOMLAR PROF. DR. ABDULHAKİM COŞKUN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Radyoloji Bilim Dalı Ataksi telenjiektazi; Serebral mikrokanamalar, serebellar atrofi TNRD İSTANBUL 2014 Proton Spectroscopy and Imaging at 3T in Ataxia Telengiectasia, AJNR Am J Neuroradiol 28: VON-HİPPEL LİNDAU HASTALIĞI (Retinoserebellar Anjiyomatozis) *OD, penetrans değişken, 1/ SSS Bulguları: *Serebellar ve spinal kord hemanjiyoblastomları *Retinal anjiyom, fizik muayene ile saptanır! *Endolenfatik kese tümörü *2.-3. dekadda semptomlar ortaya çıkar *Kistler+karsinomlar+vasküler tümörler TANI *Multipl hemanjiyoblastomlar veya *1. derece akraba öyküsü + tek SSS hemanjiyoblastomu ya da viseral bulgu Viseral Bulgular: *RCC *Feokromasitoma *Karaciğer ve böbrek anjiyomları *Pankreas, böbrek, karaciğer ve epididim kistleri HEMANJİOBLASTOM von Hippel Lindau hastalarının yarısından fazlasında görülür Sıklıkla multipl lezyonlar En sık spinal kordda, ikinci sıklıkta serebellar hemisferde yerleşir MR Serebellar hemisferde mural nodülü bulunan kistik kitle Nodül içerisinde ve çevresinde dilate vasküler yapılar Belirgin kontrast tutulumu Nadiren semisolid veya solid kitle BEYİN VE SPİNAL KORD BULGULARI *Hemanjiyoblastomlar, >3. dekad, multipl!!! -spinal kord (%50), intramedüller -serebellum (%38) -beyin sapı(%10) -serebrum (%2), solid *%20-40 solid olarak başlarlar, büyüyüp kistik komponent ortaya çıkabilir *Kistik lezyonlarda, nodüler kontrastlanan komponent 16

17 16 Y K 10 yaş K; Baş ağrısı, kusma, dengesizlik, boyun ağrısı *Solid komponentte homojen kontrastlanma *Subpial yerleşim 36 Y K; Serebellar fonksiyon bozukluğu ve baş ağrısı 29 Y E 60 Y E 9 günlük, Hemanjioblastom, VHL Solid komponentte vasküler flow voidler tipik! 17

18 Dr. Nil Tokgöz Arşivinden Dr. Nil Tokgöz Arşivinden BEYİN VE SPİNAL KORD BULGULARI *Endolenfatik kese papiller kistadenoca -%7-15 -BT: Kemik destrüksiyonu -MR: T1A hipointens, T2A hiperintens, belirgin kontrastlanma -Duyma kaybı! -<30 yaş, bilateral T2A +C T1A VİSERAL BULGULAR *RCC; %40, multisentrik, bilateral *Feokromasitoma; %10-15 *Karaciğer, omentum, mezenter, dalak, adrenal bez ve epididim kistleri Hemanjioblastom Ayırıcı Tanı SEREBELLAR PİLOSİTİK ASTROSİTOM ASTROSİTOM En sık beyin tümörü: %40-50 En sık posterior fossa tümörü: %60 40% serebellum; 20% beyin sapı Serebellar astrositomların çoğu (%70) (JPA) Histolojik benign 18

19 6 Y E; Baş ağrısı, baş dönmesi JPA Görüntüleme Kistik mural nodül: %50 Solid, birlikte kistik nekrotik merkez: %40-45 Solid: <%10 Tanısal anahtar: kistik serebellar kitle ve kontrast tutan mural nodül 18 Y K; Baş ağrısı, bulantı, kusma, sağ elinde ince hareketlerde bozulma 8 Y K; Sağ kol ve bacakta güçsüzlük Teşekkür Dr. Gonca Koç ERÜ Çocuk Radyoloji Yandal Asistanı 19

İntraoküler neoplazmlar Uvea tümörleri

İntraoküler neoplazmlar Uvea tümörleri GÖZ TÜMÖRLERİ-1 İntraoküler tümörler -Uveal tümörler -Retinal tümörler -RPE tümörleri Göz kapağı tümörleri Konjonktiva tümörleri Orbital tümörler Metastatik tümörler Terminoloji Tümör:Lokalize şisme veya

Detaylı

Ayırıcı tanıda folliküler papül yapan hastalıklar, özellikle firinoderma düşünülmelidir.

Ayırıcı tanıda folliküler papül yapan hastalıklar, özellikle firinoderma düşünülmelidir. 1 GENODERMATOZLARA YAKLAŞIM DERMATOLOJİDE GENETİK Derinin çok az yapısal veya fonksiyonel özelliği kişinin genotipinden bağımsız olarak gelişmektedir. Derinin rengi, yapısı, fiziksel ve kimyasal travmalara,

Detaylı

Sturge-Weber sendromu; klinik ve radyolojik değerlendirme

Sturge-Weber sendromu; klinik ve radyolojik değerlendirme Gaziantep Tıp Dergisi Gaziantep Medical Journal Araştırma Makalesi Research Article Sturge-Weber sendromu; klinik ve radyolojik değerlendirme Sturge-Weber syndrome: clinical and radiological evaluation

Detaylı

İntradural spinal kord basıları: Literatür araştırması ve ilk olgularımız.

İntradural spinal kord basıları: Literatür araştırması ve ilk olgularımız. İntradural spinal kord basıları: Literatür araştırması ve ilk olgularımız. Emel Avcı 1, Adil Öztürk 2, Murat Bereket 1, Hamza Karabağ 1 1 Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, Şanlıurfa

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Laboratuarı Şef: Doç. Dr. Fevziye Kabukçuoğlu. Dr.

T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Laboratuarı Şef: Doç. Dr. Fevziye Kabukçuoğlu. Dr. T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Laboratuarı Şef: Doç. Dr. Fevziye Kabukçuoğlu GRADE IV ASTROSİTİK TÜMÖRLERDE HER2/NEU EKSPRESYONU VE CD105 İLE BOYANAN MİKRODAMAR

Detaylı

Beyin Tümörleri. Prof. Dr.Murat Söker

Beyin Tümörleri. Prof. Dr.Murat Söker Beyin Tümörleri Prof. Dr.Murat Söker Beyin tümörleri çocukluk çağında görülen en sık solid tümör Bu yaş grubundaki çocuklarda görülen kanserlerin %20 15 yaşın altında görülen malign hst. içinde lösemilerden

Detaylı

NÖROFİBROMATOZİS (NF) NEDİR?

NÖROFİBROMATOZİS (NF) NEDİR? NÖROFİBROMATOZİS (NF) NEDİR? Bu açıklamalar NF hastalarının ve onların yakınlarının hastalığı anlamalarına yardımcı olmak amacı ile hazırlanmıştır. NF li kişilerin bir, hatta birden fazla hekimle yaşam

Detaylı

Tuberosklerozlu 19 olgunun geriye dönük olarak değerlendirilmesi

Tuberosklerozlu 19 olgunun geriye dönük olarak değerlendirilmesi Tuberosklerozlu 19 olgunun geriye dönük olarak değerlendirilmesi The retrospective evaluation of nineteen cases of tuberous sclerosis Faruk İncecik 1, Özlem Hergüner 2, Kenan Özcan 3, Akir Altunbaşak 4

Detaylı

Mitokondrial Hastalıklar

Mitokondrial Hastalıklar ARŞİV 2003;12 (Ek Sayı): 32 Mitokondrial Hastalıklar Uzm.Dr.Filiz KOÇ* Prof.Dr.Yakup SARICA* Dr.Deniz YERDELEN* Mitokondrial hastalıklar klinik, histopatolojik ve genetik özellikleri dikkate alınarak farklı

Detaylı

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ YETERLİK SINAVI

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ YETERLİK SINAVI TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ YETERLİK SINAVI 17 NİSAN 2015 Adayın, Adı-Soyadı :... T.C. Kimlik Numarası :... 1) Adınızı-soyadınızı ve TC Kimlik Numaranızı hem soru kitapçığınıza hem de cevap kağıdınıza yazmayı

Detaylı

İNTRAKRANYAL YER KAPLAYICI LEZYONLARIN AYIRICI TANISINDA MR SPEKTROSKOPİNİN YERİ

İNTRAKRANYAL YER KAPLAYICI LEZYONLARIN AYIRICI TANISINDA MR SPEKTROSKOPİNİN YERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RADYOLOJİ KLİNİĞİ Şef. Doç. Dr. MUZAFFER BAŞAK İNTRAKRANYAL YER KAPLAYICI LEZYONLARIN AYIRICI TANISINDA MR SPEKTROSKOPİNİN YERİ Radyoloji

Detaylı

Nörosarkoidoza Genel Bir Bak fl

Nörosarkoidoza Genel Bir Bak fl Cerrahpaşa Tıp Dergisi 2006; 37: 23-28 ISSN:1300-5227 DERLEME Nörosarkoidoza Genel Bir Bak fl Sevtap SİPAHİ DEMİRKÖK 1, Gülçin BENBİR 2, Sibel ERTAN 2 1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpasa Tıp Fakültesi Genel

Detaylı

Göz Tutulumu Yapan Dermatolojik Hastalıklar

Göz Tutulumu Yapan Dermatolojik Hastalıklar Göz Tutulumu Yapan Dermatolojik Hastalıklar Prof. Dr. Ümit TÜRSEN 1, Uzm. Dr. Belma TÜRSEN 2 1 Mersin Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye 2 Mersin Devlet

Detaylı

DERLEME. Blaschko Çizgilerini İzleyen Dermatozlar. Doç. Dr. Selda Pelin Kartal Durmazlar, 1 Uzm. Dr. Cemile Tuğba Altunel 2. Özet.

DERLEME. Blaschko Çizgilerini İzleyen Dermatozlar. Doç. Dr. Selda Pelin Kartal Durmazlar, 1 Uzm. Dr. Cemile Tuğba Altunel 2. Özet. doi: 10.15624.dermatoz14053d2 DERLEME Blaschko Çizgilerini İzleyen Dermatozlar Doç. Dr. Selda Pelin Kartal Durmazlar, 1 Uzm. Dr. Cemile Tuğba Altunel 2 1 S.B. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma

Detaylı

GLİOBLASTOMA MULTİFORME VE BENİGN MENİNGİOM OLGULARINDA TÜMÖR DOKUSUNDA ÖLÇÜLEN KURŞUN VE NİKEL DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI.

GLİOBLASTOMA MULTİFORME VE BENİGN MENİNGİOM OLGULARINDA TÜMÖR DOKUSUNDA ÖLÇÜLEN KURŞUN VE NİKEL DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Nöroşirürji Kliniği Başhekim: Doç.Dr. Medaim Yanık Klinik Şefi: Prof.Dr.Hidayet Akdemir GLİOBLASTOMA MULTİFORME

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi venöz ve arterial pulsasyonlar için doğrudur? A) Arterial pulsasyonlar solunumdan ve pozisyondan etkilenmez. B) Arterial pulsasyonlar

Detaylı

Tanı Olgularda ayrıntılı bir anemnezin ardından dikkatli bir fizik muayene ve rutin laboratuvar incelemeleri

Tanı Olgularda ayrıntılı bir anemnezin ardından dikkatli bir fizik muayene ve rutin laboratuvar incelemeleri Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Göğüs Duvarı Tümörleri Primer göğüs duvarı tümörleri yumuşak doku, kemik ve kıkırdak kaynaklı olabilir. Primer malign göğüs duvarı tümörlerinin

Detaylı

Üst Ekstremite Tümörleri

Üst Ekstremite Tümörleri 118 D TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ Üst Ekstremite Tümörleri TÜRK RADYOLOJİ SEMİNERLERİ Trd Sem 2014; 2: 118-128 Hatice Tuba Sanal ÖĞRENME HEDEFLERİ Yumuşak Doku Tümörleri Kemik Tümörleri Kaynaklar Üst ekstremite

Detaylı

PEDİATRİK RADYOTERAPİDE GEÇ YAN ETKİLER: İZLEM ve DESTEK TEDAVİ PROTOKOLLERİ

PEDİATRİK RADYOTERAPİDE GEÇ YAN ETKİLER: İZLEM ve DESTEK TEDAVİ PROTOKOLLERİ PEDİATRİK RADYOTERAPİDE GEÇ YAN ETKİLER: İZLEM ve DESTEK TEDAVİ PROTOKOLLERİ Dr Vuslat Yürüt Çaloğlu Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı vuslatyurut@yahoo.com Kanser tedavisinde

Detaylı

BEYİN TOMOGRAFİSİ YORUMLAMA. Doç. Dr Bülent ERDUR PAÜTF Acil Tıp AD ATOK 2011

BEYİN TOMOGRAFİSİ YORUMLAMA. Doç. Dr Bülent ERDUR PAÜTF Acil Tıp AD ATOK 2011 BEYİN TOMOGRAFİSİ YORUMLAMA Doç. Dr Bülent ERDUR PAÜTF Acil Tıp AD ATOK 2011 Öğrenme Hedefleri BBT temelleri BBT de normal anatomi Acil hekimi BBT de neleri değerlendirmelidir? Blood Can Be Very Bad Patolojik

Detaylı

ERĠġKĠNDE TÜBERKÜLOZ

ERĠġKĠNDE TÜBERKÜLOZ ERĠġKĠNDE TÜBERKÜLOZ AKCĠĞER DIġI TÜBERKÜLOZ ENFEKSĠYONLARI; OLGULARLA TANI VE TEDAVĠ SORUNLARI Doç. Dr. Gönül ġengöz Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Haseki EAH, Ġstanbul, Eylül,

Detaylı

ORAL MUKOZANIN PİGMENTE LEZYONLARI. Bitirme Tezi

ORAL MUKOZANIN PİGMENTE LEZYONLARI. Bitirme Tezi T.C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı ORAL MUKOZANIN PİGMENTE LEZYONLARI Bitirme Tezi Stj. Diş Hekimi Özge Çiloğlu Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr. İdil ÜNAL İZMİR-2014 ÖNSÖZ Oral

Detaylı

MEME HASTALIKLARI (Memenin benign ve malign tüm hastalıkları)

MEME HASTALIKLARI (Memenin benign ve malign tüm hastalıkları) MEME HASTALIKLARI (Memenin benign ve malign tüm hastalıkları) Memede görülen hastalıklar yerleşim ve tutulum lokalizasyonlarına göre gruplandırılırdığında ; Meme derisinde; Epidermal ve Sebase kistler,

Detaylı

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum.

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Nöroloji/1 Nöroloji/2 Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Dualarınızda bulunmak dileğiyle Ceren ime sevgilerimle Dr. Enes Başak Nöroloji/3 Hakkımda:

Detaylı

BÖBREK KİTLELERİ VE RENAL HÜCRELİ KARSİNOM

BÖBREK KİTLELERİ VE RENAL HÜCRELİ KARSİNOM Slide 1 BÖBREK KİTLELERİ VE RENAL HÜCRELİ KARSİNOM Dr. Ercan KOCAKOÇ Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul Slide 2 Öğrenim hedefleri Renal hücreli karsinom ve diğer böbrek kitlelerinin radyolojik bulgularını

Detaylı

İSKEMİK İNME VE GEÇİCİ İSKEMİK ATAK

İSKEMİK İNME VE GEÇİCİ İSKEMİK ATAK Türkiye Acil Tıp Derneği Asistan Oryantasyon Eğitimi İSKEMİK İNME VE GEÇİCİ İSKEMİK ATAK SB İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzmir, 24-27 Mart 2011 Sunumu Hazırlayan Uzm.Dr. Murat ÖZSARAÇ Ege

Detaylı

Poster Bildiriler Poster Presentations

Poster Bildiriler Poster Presentations 21 P-001 Tipi: Poster Kategori: Kardiyoloji SUPRAVENTRİKÜLER TAŞİKARDİLİ YENİDOĞAN BİR OLGU Şenol Bozdağ, Şirin Güven, Nesrin Kılıçaslan, Taner Yavuz*, Hasan Tekkuş, Mustafa Özgür Toklucu Ümraniye Eğitim

Detaylı

EPİDEMİYOLOJİ KRİTİK SEKONDER NEDENLER KRİTİK SEKONDER NEDENLER 03.02.2012

EPİDEMİYOLOJİ KRİTİK SEKONDER NEDENLER KRİTİK SEKONDER NEDENLER 03.02.2012 Tüm acil servis başvurularının yaklaşık % 4 ü baş ağrısıdır (5 milyon hasta/yıl) Başvuran hastaların çoğu primer, yaklaşık %3,8 i ciddi ve sekonderdir Acil doktorunun asıl görevi yaşamı tehdit eden baş

Detaylı