Ör. Gör., Nevehir Hacı Bekta Veli Üniversitesi Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Meslek Yüksekokulu Prof. Dr., Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ör. Gör., Nevehir Hacı Bekta Veli Üniversitesi Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Meslek Yüksekokulu Prof. Dr., Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi."

Transkript

1 GENÇLERN SOSYAL MEDYA KULLANIMI VE SOSYAL MEDYA KULLANIMININ TATL TERCHLERNE ETKS USING OF SOCIAL MEDIA OF YOUNG PEOPLE AND EFFECTS OF USING SOCIAL MEDIA ON HOLIDAY PREFERENCES Günay EROL Azize HASSAN z Sosyal medya her geçen gün bireyler arasında yayılan bir internet ortamı olmaktadır. Özellikle gençler tarafından büyük ilgi gören sosyal medya bireylerin tatil tercihleri yaparken dahi faydalandıı kaynaklardan biri konumundadır. Bu çalımanın amacı gençlerin sosyal medya kullanımını ve gençlerin sosyal medya kullanımının tatil tercihleri üzerindeki etkisini belirlemektir. Bu amaçla çalımada gençlerin sosyal medya kavramına bakıı, sosyal medya kullanımı ve sosyal medya turizm ilikisi incelenmitir. Çalıma 3-26 Aralık 2013 tarihleri arasında Ankara, Balıkesir, Eskiehir, Karaman, Nevehir ve anlıurfa illerinde okuyan üniversite örencileri üzerinde uygulanmı ve 524 anket formu ile sonuçlara ulaılmaya çalıılmıtır. Çalımadan elde edilen sonuçlara göre gençlerin tatil tercihlerinde sosyal medyadan nispeten (3,52) etkilendikleri, sosyal medyanın tatil tercihleri üzerindeki etkileri ile sosyal medyada harcanılan zaman arasında anlamlı bir farklılık bulunmutur. Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Turizm, Genç, Tatil Tercihi. Abstract Social media spread among individuals day by day is an internet environment. Especially popular by young people, social media is one of the beneficial source for holiday preferences. The aim of this study is to determine the use of social media and effects of using social media on holiday preferences for young people. In this study, for this aim, view of social media concept, using of social media, the relationship between tourism and social media have been analayzed among young people. The survey is implemented on university students who are studying in Ankara, Balikesir, Eskisehir, Karaman, Nevsehir and Sanliurfa, on 3-26 December 2013 and datas are provided by 524 questionnaries. According to the results of this study, young people s holiday preferences are affected from social media relatively (3,52). Significant difference has found between effects of using social media on holiday preferences and time spent in the social media. Keywords: Social Media, Tourism, Young, Holiday Preferences. Ör. Gör., Nevehir Hacı Bekta Veli Üniversitesi Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Meslek Yüksekokulu Prof. Dr., Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi.

2 Giri nternet, kiilerin turizm ile ilgili ürünlerle bilgi salama açısından en önemli ve gelimekte olan kaynaklardan biri konumundadır (Pan ve Fesenmaier, 2006: 809). Özellikle sosyal medya aracılıı ile elde edilen bilgiler turistik ürün (Hudson ve Thal, 2013) ve destinasyon seçiminde (Miguens, Baggio ve Costa, 2008) etkili olmakta ve kiilerin tatil tercihlerine yansımaktadır. Kiiler sosyal medya aracılıı ile tatil öncesinde; tatil yerleri, turizm iletmeleri ve turistik ürünler hakkında fotoraflara, videolara, yorumlara ve çeitli bilgilere ulaabilmekte ve tatil sonrası deneyimlerini paylaabilmektedir. Litvin, Goldsmith ve Pan (2008) paylaılan tatil deneyimlerinin tatil programı yapan dier kiilerin tercihleri üzerinde de etkili olduunu belirtmektedir. Bu çalımada -gençlerin sosyal medyayı dier ya oranlarına göre daha fazla kullandıı göz önüne alınarak (Duggan ve Brenner, 2013)- gençlerin (15-24 ya) sosyal medyayı hangi amaçla kullandıı, sosyal medyanın gençlerin tatil tercihlerinde ne gibi bir etkiye sahip olduu ve gençlerin tatil tercihlerinde sosyal medyanın yerinin ne olduu belirlenmeye çalıılmıtır. 1. Literatür Sosyal medya internet çevresinde en hızlı gelien iletiim teknolojilerinden birisidir (Kang ve Schuett, 2013: 93). Kaplan ve Haenlein (2010) sosyal medyayı, kullanıcı tarafından içeriklerin oluturulmasına ve alıveriine izin veren, web 2.0 nin ideolojik ve teknolojik temelleri üzerine kurulmu olan internet temelli bir grup eklinde tanımlamaktadır. Bu tanım genel bir tanım olarak sosyal medyanın farklı grupları içerisinde barındırdıını belirtmektedir. Buna göre sosyal medya; kiilerin düüncelerini paylatıı ve okuduu blogları, irket destekli tartıma ve sohbet sitelerini, müterilerin birbirleri ile iletiim kurabilecekleri elektronik postaları, ürün veya hizmetlerin bilgilerine ulaabilecekleri siteleri ve forumları, fotoraf, ses, görüntü ve filmlerin paylaılabilecei bloglar ve sosyal paylaım sitelerini de içerisine alan geni bir internet ortamından olumaktadır (Mangold ve Faulds, 2009: 358). Aynı zamanda sosyal medya çevreden siyasete, teknolojiden elenceye kadar toplumun düüncelerinde, eilimlerin oluturulmasında ve gündemin belirlenmesinde etkili olmaktadır. Bu etkide; sosyal medyanın hızlı olması, ulaılabilirliinin ve kullanımının kolay olması önemli olmaktadır (Asur ve Huberman, 2010: 492). Bunun yanında sürekli güncellenebilmesi, çoklu kullanıma olanak salaması ve sanal paylaıma olanak tanıması açısından en uygun mecralardan biri olarak ilgi görmektedir. nsanlar bu mecra aracılıı ile düüncelerini yazmakta, bu düünceler üzerine tartıabilmekte ve yeni fikirler ortaya koyabilmektedirler (Vural ve Bat, 2010: 3349). Bu açıdan sosyal medya gerek teknoloji alanında gerekse toplumsal etkisi sebebi ile akademisyenler tarafından önemli bir aratırma alanı olarak ilgi görmektedir (Steinfield, Ellison ve Lampe, 2008: 434). nsanların yaamının gerekli bir parçası haline gelen sosyal medyanın geliimi ei görülmemi bir büyüme olarak nitelendirilmektedir. Sosyal alar (Facebook, MySpace v.b.), fotoraf paylaım siteleri (Flickr ve Photobucket v.b.), çevrimiçi topluluklar ve mikroblog araçları (Twitter v.b.), sosyal etiketleme (Digg), haber salayıcılar tarafından oluturulan siteler (NetVibes ve Google Reader), video yükleme ve paylaım siteleri (YouTube, Oic, Seesmic ve Ustream), i aı siteleri (Linkedln), katkıda bulunulan ve bilgi amaçlı siteler (Wikipedia), sanal dünyalar (Second Life), ticari amaçlı topluluklar (ebay, Amazon.com), kullanıma açık yazılım siteleri (Mozilla s spreadfirefox.com, Linux.org), tüketici görüleri ve oylamalarının yapıldıı siteler (TripAdvisor) gibi siteler sosyal medya ortamına örnek olarak gösterilebilir (Akar ve Topçu, 2011: 39; Fotis, Buhalis ve Rossides, 2012: 14; Mangold ve Faulds, 2009: 358; Tess, 2013: 60). Dünya genelinde internet kullanıcı verilerine bakıldıında Haziran 2012 verilerine göre dünya genelinde yaklaık 2.5 milyar ( ) internet kullanıcısı (internetworldstats.com, 2012) olduu ve bu rakamın 2017 yılında 3.6 milyara ulaacaı söylenilmektedir. Ayrıca dünya sosyal medya pazarında Facebook %60 ın üzerinde, YouTube %44, Google+ %43 ve Twitter ise %35 oranında pazar payına sahip olduu belirtilmektedir (export.gov, 2012). Mayıs 2013 verilerine göre Facebook un 1.11 milyar kullanıcısı bulunmaktadır. Dünya genelinde 2012 sonunda Facebook kullanıcı sıralaması ise; 1. ABD ( ), 2. Hindistan ( ), 3. Brezilya ( ) eklindedir. Türkiye ise Facebook kullanıcı sayısı ile 7. Sırada bulunmaktadır (wikipedia.org, 2012). Socialbakers 2013 Ekim ayı verilerine göre Türkiye Facebook istatistiklerinde en çok beenilen ilk 50 sayfa arasında herhangi bir turizm irketi veya kurumu bulunmamaktadır. Pegasus hava yolları 56., Onur air 99., Anı turizm 108. ve Türk Hava Yolları 165. Sırada yer almaktadır (Socialbakers.com, 2013a). Twitter in ise 2012 yılı verilerine göre 500 milyon kullanıcısı olduu ve günde 340 milyon ileti yazıldıı, 2013 Eylül verilerine göre ise 200 milyon aktif kullanıcının günde 400 milyonun üzerinde ileti yazdıı ve bu iletilerin yaklaık %60 ının mobil cihazlar aracılıı ile yazıldıı belirtilmektedir (wikipedia.org, 2013). Türkiye de Twitter da en fazla takip edilen hesaplarda ilk 500 içerisinde Türk Hava Yolları (167. Sırada) dıında herhangi bir turizm kuruluu veya iletmesi bulunmamaktadır (Socialbakers.com, 2013b). Kiiler tatil kararı vermeden önce gidecei yerler ve rezervasyon yaptıracaı turistik iletmeler (otel,

3 806 restoran, alıveri v.b.) hakkında bilgi toplamaktadır. Bu bilgi kaynakları arkadalar, seyahat acentaları, broürler, televizyon, filmler ve çeitli rehber kitaplar olabilecei gibi (Hyde, 2008: 721) internet de turistlerin bilgi edinme açısından en önemli kaynaklardan biri haline gelmitir. Kiiler tatil içerikli internet sitelerinden ve turizmle ilgili dier sitelerden bu bilgilere internet aracılıı ile kolay bir ekilde ulaabilmekte ve bu bilgileri tatil planlamasında kullanmaktadır (Pan ve Fesenmaier, 2006: 810). Turizm iletmelerinin ve kurumlarının internet sitelerinin yanında; O Reilly (2007) tarafından ileri nesil bir platform (a) olarak adlandırılan Web 2.0 ve kullanıcılar tarafından oluturulan içeriklerin paylaıldıı internet çevresinde insanlar bilgiyi aratırma, okuma, bulma, paylama ve gelitirme faaliyetlerinde bulunabilmektedir. Bu sayede kiiler internet aracılıı ile ürün veya hizmetler hakkındaki fikirlerini birbirleri ile paylaabilmekte ve tatil kararlarını etkileyebilmektedirler (Ye, Law, Gu ve Chen, 2011: 635). Öyle ki kiiler sosyal medya aracılıı ile tatil deneyimlerini paylamakta ve tatil planı yapan kiiler de ilk aızdan bu bilgilere eriebilme fırsatını bulmaktadır. Litvin, Goldsmith ve Pan (2008) sosyal medyada aızdan aza yayılan tatil deneyimlerinin - gerek olumlu gerekse olumsuz- kiilerin tatil yeri ve turizm iletmeleri tercihlerini etkilediini belirtmektedir. Çünkü ticari amaç taımayan sosyal medya sitelerinde yapılan bu yorumların kiiler tarafından güvenilir bulunmaktadır. Yoo, Lee, Gretzel ve Fesenmaier (2009) yapmı oldukları çalımada kiiler tarafından oluturulan içeriklerin güvenilirlik derecesinin tatil planlarında etkili olduunu ortaya çıkarmılardır. Ayrıca paylaılan bu içerikler katılımcıların ziyaret edecekleri yer sayısını ve tatil dönemindeki harcayacakları para miktarını dahi etkilemektedir. Yabancı yazın incelendiinde sosyal medya üzerine yapılan çalımalarda gençler arasında ya ayrımının genellikle 12-17(teens) (Lenhart, 2009; Yardi ve Bruckman, 2011; King, Delfabbro, Kaptsis ve Zwaans, 2014) ve (young adults) (Correa, Hinsley ve Zuniga, 2010; Duggan ve Brenner, 2013) aralıklarında olduu görülmektedir. Sosyal medya özellikle gençler arasında oldukça yaygın kullanılan bir platform olmaktadır. Pew internet ve Amerikan yaam projesi 2009 raporuna göre ya arasındaki bireylerin sosyal medya kullanımının oldukça yüksek (%72) olduu görülmektedir. Ayrıca aratırmaya katılan ya arası bireylerin %71 inin Facebook, %61 inin MySpace ve %37 sinin Twitter hesaplarının olduu belirtilmektedir (Lenhart ve di.,2010). Yine Pew internet ve Amerikan yaam projesi 2012 raporuna göre sosyal medya kullanımı ya arasındaki bireylerde %83 oranına yükselmitir (Lenhart, 2013). Correa ve dierleri (2010) çalımasında gençlerin sosyal medyayı etkileim ve iletiim aracı olarak kullandıklarını ve kendilerine dijital bir ortam oluturduklarını belirtmektedir. Ayrıca dıadönük olma ve gençlerin sosyal medya kullanımı arasında bir iliki olduu belirtilmektedir. Pempek, Yermolayeva ve Calvert (2009) ise ya ortalamasının olduu ve üniversite örencileri üzerinde yapmı oldukları çalımada, gençlerin sosyal medyayı iletiim ve arkada bulma, yeni bilgiler edinme gibi amaçlarla kullandıkları ve sosyal medyada ortalama yarım saat harcadıkları belirlenmitir. Roblyer, McDaniel, Webb, herman ve Witty (2010) çalımasında ise üniversite örencilerinin Facebook un eitimde kullanılmasının uygun olduunu ve dier kiilerle iletiim kurma fırsatı elde edeceklerini düündüklerini belirlemilerdir. Dier bir çalıma ise Haase ve Young (2010) tarafından ya aralıındaki üniversite örencileri üzerine yapılmı ve örencilerin Facebook u iletiim kurmak ve sosyalleme amacı ile kullandıkları belirlenmitir. Ayrıca örenciler günün baskısından kurtulmak, rahatlamak, zaman geçirebilmek ve elenmek için sosyal medya sitelerini kullandıklarını belirtmilerdir. Armaan (2013) gençler üzerine yaptıı çalımada katılımcıların %96,8 oranında sosyal medyayı kullandıkları ve %71 inin sosyal medya sitelerinde 1-5 saat aralıında zaman harcadıkları belirlenmitir. Ayrıca katılımcıların sosyal medya kullanım amaçları arasında resim ve videoları paylamak, bilgi edinmek, konu aratırması yapmak, düüncelerini paylamak ve yorum yapmak, dier arkadaları ile iletiim aracı olarak kullanma bulunmaktadır. Yine Akçay (2011) üniversite örencileri üzerine uygulanan çalımada gençlerin sosyal medyayı daha çok sosyal çevrelerini gelitirmek, resim, video ve müzik paylaımları yapabilmek amaçlarıyla kullandıı belirlemitir. Vural ve Bat (2010) çalımasında katılımcıları %68 inin her gün internete girdii, yaklaık %85 inin sosyal medyayı kullandıı, yaklaık %82 sinin Facebook, %24 ünün ise MySpace te en çok zaman harcadıı belirlenmitir. en çok zaman geçirmek, iletiim kurmak ve arkadalarını kontrol etmek amacı ile kullandıkları, ayrıca bir marka üzerine yapılan yorumların katılımcıları etkiledii bulgularına ulaılmıtır. 2. Yöntem Çalımanın amacı gençlerin sosyal medyayı hangi amaçla kullandıını ve sosyal medyanın gençlerin tatil programları üzerinde ne derece etkili olabileceini belirlemektir. Bu amaçla çalımada kullanılan tatil tercihlerinde güvenilen kaynakları belirlemeye yönelik ölçek Fotis vd. (2012) nin çalımasından uyarlanmı, sosyal medya kullanım amacı ve sosyal medyanın tatil tercihlerine etkisini belirlemeye yönelik ölçekler ise Aymankuy vd. (2013),Cox vd. (2009), Munar vd.

4 (2013) nin çalımalarından faydalanılarak gelitirilmitir. Gençlerin tatil tercihlerinde güvendii kaynakları belirlemek amacıyla hazırlanan ölçek 7 li likert (1- iddetle Katılmıyorum-7 iddetle Katılıyorum) eklinde derecelendirilmi, gençlerin sosyal medya kullanım amacı ve sosyal medyanın tatil tercihlerine etkisini belirlemek amacıyla hazırlanan ölçekler ise 5 li likert (1- Kesinlikle Katılmıyorum-5 Kesinlikle Katılıyorum) eklinde derecelendirilmitir. Sosyal Politika Kavramları Sözlüüne göre genç kavramı ya aralıında bulunan kiileri içerisine almaktadır (dpt.gov.tr, 2012). Ancak zaman ve maliyet sınırlılıı açısından ya grubundaki lise örencileri, çalıma grubuna dahil edilmemitir. Bu amaçla Balıkesir Üniversitesi, Eskiehir Osmangazi Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Karamanolu Mehmetbey Üniversitesi ve Nevehir Hacı Bekta Veli Üniversitesi nde okuyan ve genç kavramı ya aralıındaki (15-24) lisans ve önlisans örencilerine uygulanmak üzere 600 adet anket formu daıtılmıtır Aralık 2013 tarihleri arasında uygulanan anket çalımasından 547 adet anket geri dönmü ve bu anketler içerisinden veri salamaya elverili 524 anket formu ile sonuçlara ulaılmaya çalıılmıtır. Çalımadaki verileri çözümleyebilmek için SPSS 11.5 programı kullanılmıtır. Çalıamada kullanılan gençlerin tatil tercihlerinde güvendii kaynakları belirlemek amacıyla hazırlanan ölçein Cronbach Alpha sayısı 0,65, sosyal medya kullanım amacını belirlemek amacıyla hazırlanan ölçein Cronbach Alpha sayısı 0,77 ve sosyal medyanın tatil tercihlerine etkisini belirlemek amacıyla oluturulan ölçein Cronbach Alpha sayısı ise 0,81 olarak hesaplanmıtır Bulgular Çalıma ya aralıındaki gençlerden elde edilen verilerden oluturulmutur. Bu kapsamda aaıda örneklem ile ilgili bazı demografik bulgular ve sosyal medya kullanımı ile ilgili bilgilere yer verilmitir. Tablo 1: Katılımcıların Demografik Özelliklerinin Daılımı 807 aralıındaki gençlerden olumaktadır. Katılımcıların %53,1 i kadınlardan ve %60,5 i lisans düzeyinde eitim gören gençlerden olumaktadır. Çalımanın anket formunda sosyal medya ile ilgili site isimleri verilmeden önce katılımcılara Sosyal medya denilince aklınıza gelen ilk üç site ismi nedir? sorusu yöneltilmitir. Her bir katılımcının bu soruyu cevaplanması beklenmemitir, fakat hiçbir alan ismi sınırı konulmadan anket formuna yazılan her bir site ismi aaıda verilmitir. Bu alan isimleri içerisinde sosyal medya sitesi dıında bilgisayar veya cep telefonu programları ve çeitli internet alan isimleri de yer almaktadır. Tablo 2: Sosyal Medya Denilince Aklınıza Gelen lk Üç Site smi Nedir? Sorusuna Verilen Cevapların Daılımı nternet siteleri Yüzde (%) Sıklık Facebook 89, Twitter 72, YouTube 47, Google+ 29, Instagram 15, Haber 6, siteleri Mynet Skype 2, MSN 1, Foursquare 1, Vine 1, Deikenler Yüzde (%) Sıklık Ya Cinsiyet Eitim Kadın 53,1 278 Erkek 46,9 246 Önlisans 39,5 207 Lisans 60,5 317 Tablo 1 e göre katılımcıların %68,3 ü ya aralıındaki gençlerden, %31,7 si ise ya Tablo 2 de yer alan cevapların daılımı %1 in üzerindeki daılımları içermektedir. Katılımcılar ayrıca Sosyal medya denilince aklınıza gelen ilk üç site ismi nedir? sorusuna u cevapları da vermilerdir: linkedin, tumblr, flicker, netlog, dailymotion, yandex, memurlar.net, forum.tr, blogcu, incicaps, incisözlük, ekisözlük, itüsözlük, wikipedia, klanlar.org, chip.com, yahoo.com, webaslan, Galatasaray.org, Acunn.com, mackolik, nesine, misli, gittigidiyor, sahibinden, ebay, kitapyurdu, kariyer.net, ifaakdeniz, sefamerve, ligtv, ntvspor, diziizle, foodinlife, turizmgazetesi, ödevsitesi, hocam.com. Ayrıca katılımcılar dorudan müzik siteleri,

5 , whatsapp, outlook ve alıveri sitesi gibi cevaplar vermilerdir. Tablo 3: Üye Olunan Sosyal Paylaım Sitelerinin Daılımı 808 Tablo 5: Daha Önce Sosyal Medyadan (Fotoraflar, Yorumlar, Videolar) Etkilenerek Tatil Programında Deiiklik Yaptım Sorusuna Verilen Cevapların Daılımı nternet siteleri Yüzde (%) Sıklık Yüzde (%) Sıklık Facebook 93, Twitter 58, MySpace 7, YouTube 56, Google+ 57, Linkedin 3, TripAdvisor 4, Dier 22, Katılımcıların üye oldukları sosyal paylaım sitelerine cevap verirken çoklu iaretleme yapabilmilerdir. Buna göre tablo 3 te katılımcıların %93,3 ünün Facebook, %58,4 ünün Twitter, %57,1 inin Google+, %56,7 sinin ise YouTube sitelerine üye olduu görülmektedir. Katılımcıların %22,5 inin ise tablo 3 dıında kalan sosyal paylaım sitelerine üye olduu görülmektedir. Tablo 4: Sosyal Medyada Günlük Harcanılan Ortalama Zamanın Daılımı Zaman Yüzde (%) Sıklık 1 saat ve daha az 31, saat 42, saat 18, saat saat ve daha fazla 3, Katılımcıların sosyal medyada günlük ortalama harcadıkları zamanın daılımına bakıldıında; katılımcıların %42,6 sının günlük ortalama 2-3 saat arasında zaman harcadıı görülmektedir. Ayrıca katılımcıların %31,7 si günde ortalama 1 saat ve daha az zaman harcarken, %18,3 ü günlük ortalama 4-5 saat zaman harcamaktadır. Katılımcıların %3,4 ü ise günlük ortalama 8 saat ve daha fazla zaman harcadıklarını belirtmilerdir. Katılımcıların %32,3 ü daha önce sosyal medyadan etkilenerek tatil programlarında deiiklik yaptıını, %67,7 si ise yapmadıını belirtmektedir. Ayrıca tablo 6 daki daılımlara bakıldıında katılımcıların %67 si sosyal medyadan etkilenerek tatil programlarında deiiklik yapabileceklerini belirtmektedir. Tablo 6: Sosyal Medyadan(Fotoraflar, Yorumlar, Videolar) Etkilenerek Tatil Programımda Deiiklik Yapabilirim Sorusuna Verilen Cevapların Daılımı fadeler Tablo 7: Tatil Tercihlerinde Güvenilen Kaynakların Ölçeine likin Aritmetik Ortalamalar Ve Standart Sapmalar akraba ve arkadalarımın tatil ile ilgili bilgilerine seyahat yapan dier kiilerin websitelerdeki verdii bilgilere sosyal medyaya güvenirim resmi kuruluların(bakanlık vb.) sitelerinde verdii bilgiye Evet 32,3 169 Hayır 67, küçük Yüzde (%) büyük Aritm. Ort. Sıklık Evet Hayır 32, S.S ,54 1, ,82 1, ,77 1, ,9 1,7 524

6 809 tv, radyo, gazete ve dergilerde yer alan belgesel veya görüntülere seyahat acentalarının verdii bilgiye tv, radyo ve gazetelerdeki reklamlara 1 7 4,79 1, ,33 1, ,92 1, Katılımcıların tatil tercihlerini yaparken güvendikleri bilgi kaynaklarının ortalamalarına bakıldıında; tatil tercihi yaparken resmi kuruluların (bakanlık vb.) sitelerindeki bilgilere güven ortalaması 4,9, tv, radyo, gazete ve dergilerde yer alan belgesel veya görüntülere güvenme ortalaması 4,79, daha sonra ise tatil tercihi yaparken akraba ve arkadaların bilgilerine güvenme ortalaması ise 4,54 olarak hesaplanmıtır. Katılımcıların tatil tercihi yaparken sosyal medyaya güvenme ortalaması ise 3,77 olarak hesaplanmıtır. fadeler Tablo 8: Sosyal Medya Kullanma Amacı Ölçeine likin Aritmetik Ortalamalar Ve Standart Sapmalar yorumları takip etmek amacıyla oyun oynamak amacıyla seyahat planı yapmak amacıyla yeni ürün takibi yapmak amacıyla kampanya takibi amacıyla fotoraf, video ve deneyimlerimi paylamak amacıyla küçük büyük Aritm. Ort. S.S ,3 1, ,67 1, ,43 1, ,15 1, , ,62 1, iletiim amacıyla Sosyal medya adresime sürekli kullandıım ürünleri üreten iletmeleri eklerim. Sosyal medya adresime turizm iletmelerini eklerim. Sosyal medya adresime resmi (devlet) turizm kurulularını eklerim ,28 0, ,86 1, ,65 1, ,69 1, Katılımcıların sosyal medyayı kullanma amacına ilikin ortalamalarına bakıldıında, sosyal medyayı iletiim amacıyla kullanma ortalaması 4,28, sosyal medyayı fotoraf, video ve deneyimlerimi paylama amacıyla kullanma ortalaması 3,62 olarak hesaplanmıtır. yorumları takip etmek amacıyla kullanma ortalaması 3,3 ve yeni ürün takibi amacı ile kullanma ortalaması 3,15 olarak belirlenmitir. Katılımcıların sosyal medyayı seyahat planı yapma amacı ile kullanma ortalaması ise 2,43 olarak görülmektedir. Bunun yanında katılımcıların sosyal medya adreslerine sürekli kullandıı ürünleri üreten iletmeleri ekleme ortalaması 2,86, turizm iletmelerini ekleme ortalaması 2,65 ve resmi turizm kurulularını ekleme ortalaması ise 2,69 olarak hesaplanmıtır. Tablo 9: Sosyal Medyanın Tatil Tercihlerine Etkisini Belirlemeye Yönelik Ölçee likin Aritmetik Ortalamalar Ve Standart Sapmalar fadeler Sosyal medyada tatil yerleri hakkında yapılan yorumlardan etkilenirim. Sosyal medyada tatil yerlerinde çekilen fotoraflardan etkilenirim. Sosyal medyada tatil yerleri ile ilgili çekilen videolardan etkilenirim. Sosyal medyada tatil sonrası deneyimlerimi (fotoraf, yorum veya video) paylaırım. küçük büyük Aritm. Ort. S.S ,33 1, ,62 1, ,61 1, ,72 1, Sosyal medyanın tatil tercihlerine etkisini belirlemek amacıyla sorulan soruların cevap

7 daılımlarına göre; sosyal medyada tatil yerlerinde çekilen fotoraflardan etkilenirim ifadesinin ortalaması 3,62, sosyal medyada tatil yerleri ile ilgili çekilen videolardan etkilenirim ifadesinin ortalaması 3,61 ve sosyal medyada tatil yerleri hakkında yapılan yorumlardan etkilenirim ifadesinin ortalaması ise 3,33 olarak hesaplanmıtır. Ayrıca katılımcıların tatil sonrası deneyimlerini (fotoraf, yorum veya video) paylama ortalaması ise 3,72 olarak hesaplanmıtır. Ayrıca yapılan baımsız örneklem t-testi sonuçlarına göre sosyal medyanın tatil tercihlerine etkisi ile cinsiyet (p=0,34) ve eitim (p=0,53) durumu arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıtır. Tablo 10: Sosyal Medya Kullanımının Tatil Tercihlerine Etkisi le Sosyal Medyada Harcanılan Zaman Arasındaki Farkı Belirlemeye Yönelik Tek Yönlü Varyans Analizi Zaman N Ortala ma 1 saat ve daha az 166 3,241 0, saat 223 3,667 0, saat 96 3,779 0, saat 21 3,870 0,164 8 saat ve daha fazla P<0,05 Yapılan varyans analizi sonucuna göre sosyal medyanın tatil tercihlerine etkisi ile sosyal medyada günlük ortalama harcanılan zaman arasında anlamlı (p=,00) bir farklılık olduu sonucuna ulaılmıtır. Farklılıın kaynaını belirlemek amacı ile yapılan tukey testi sonucuna göre sosyal medyada harcanılan zaman arttıkça sosyal medyanın tatil tercihlerine olan etkisi artmaktadır. Buna göre sosyal medyada 1 saat ve daha az zaman harcayan ile kıyaslandıında 2-3 saat arası (p=,000; Anlam Farklılıı=,4261), 4-5 saat arası (p=,000; A.F.=5377), 6-7 saat arası (p=017; A.F.= 6281), 8 saat ve daha fazla (p=,002;a.f.= 8007) zaman harcayanlar lehine anlamlı farklılık bulunmutur. 3. Tartıma ve Sonuç 18 4,042 0,192 S.S. F p 9,914,000 Sosyal medya internet ortamında en önemli ve en hızlı gelien ortamlardan birisi olarak kullanılmaktadır. Özellikle sosyal medya kullanımının gençler arasında etkin bir ekilde kullanıldıı belirtilmektedir (Lenhart, 2013). Sosyal medya kullanım amaçlarına bakıldıında iletiim kurmak, deneyimlerin paylaılması, oyun oynamak, kiilerarası ilikiler gelitirmek, alıveri amaçlı kullanım, bilgi edinme ve paylama gibi 810 etkenlerin yanında kiilerin tatil seçimlerine de etki ettii belirtilmektedir (Tham, Croy ve Mair, 2013). Bu çalımanın amacı gençlerin sosyal medya kullanımı ve gençlerin sosyal medya kullanımının tatil tercihleri üzerindeki etkilerini belirlemektir. Bu amaçla gençlerin (15-24 ya arası) youn olduu üniversiteler uygulama alanı olarak seçilmitir. Çalımadan elde edilen verilere göre gençlerin sosyal medya kavramını tam olarak kavrayamadıkları söylenebilir. Çünkü sosyal medya kavramı içerisinde yer almayan farklı siteleri veya bilgisayar, cep telefonu uygulamalarını dahi sosyal medya kavramı içerisinde lendirdikleri görülmektedir. Bunun yanında gençlerin en çok üye olduu Facebook (%93,3), Twitter (%58,4), YouTube (%56,7) ve Google+(%57,1) gibi sosyal medya sitelerine ilgi duydukları söylenebilir. Bu sonuçlar Lenhart vd. (2010) nin yapmı olduu çalımada da Facebook ve Twitter gibi sitelerin gençler arasında yaygın olarak kullanıldıı ile sonucu ile örtümektedir. Buna ek olarak sosyal medya kavramı ile ilikili olarak gençlerin, dorudan turizm ile ilgili (Tripadvisor gibi) sosyal medya sitelerine ilgi duymadıkları söylenebilir. Gençlerin ayrıca sosyal medya sitelerinde günlük ortalama harcadıkları zamana bakıldıında ise, gençlerin büyük bir oranının (%60,9) günlük 2 ile 5 saat arasında zaman harcadıkları görülmektedir. Sosyal medyanın tatil tercihlerine etkisi düünüldüünde gençlerin %32,3 ünün daha önce sosyal medyadan etkilenerek tatil programında deiiklik yaptıı ve bunun yanında gençlerin büyük bir çounluunun (%67) sosyal medyadan edinecei bilgilerle tatil programlarında deiiklik yapabilecei görülmektedir. Fakat gençlerin tatil tercihlerini yaparken sosyal medyaya güven oranının düük olduu (1-7;3,77) görülmektedir. Sosyal medya kullanım amacının gençler arasında daha çok iletiim kurma amaçlı olduu görülmektedir (4,28). Pempek, Yermolayeva ve Calvert (2009) çalımasında gençlerin sosyal medyayı %84 oranında iletiim amaçlı kullandıkları sonucuna ulamıtır. Buna karın gençlerin sosyal medya kullanma amaçları arasında turizm iletmelerini takip etmek (2,86), resmi turizm kurulularını eklemek (2,69) amacı taımadıı söylenebilir. Buna göre gençlerin genellikle iletiim kurmak ve fotoraf, video, ve paylaım amacıyla (3,62) sosyal medyayı kullandıkları söylenebilir. Özellikle gençlerin tatil sonrası fotoraf, video ve yorumları paylama eilimlerinin çok yüksek olmadıı (3,72), ayrıca sosyal medyada tatil yerleri ile ilgili paylaılan fotoraf, video ve yorumlardan etkilenme derecesinin orta derece eilimde (3,52) olduu söylenebilir. Gençlerin tatil yerleri hakkında yapılan bu tür paylaımlardan etkilenme derecesinin yüksek olmaması,

8 811 sosyal medyanın tatil tercihlerinde gençler tarafından güvenilir bir kaynak olarak görülmemesinden (1-7; 3,77) kaynaklanabilir. Fakat gençler turizm ile ilgili resmi kuruluların sitelerindeki bilgilere sosyal medyaya oranla daha fazla(1-7; 4,9) güvendiklerini belirtmilerdir. Cox vd. (2009) nin çalımasında da benzer sonuçlara ulaılmıtır. Buna göre kiilerin sosyal medyada paylaılan tatil ile ilgili yorumlara güven oranının resmi turizm sitelerine güven oranından daha düük olduu belirlenmitir. Çalımada sosyal medyanın tatil tercihlerine etkisi ile cinsiyet (p=0,34) ve eitim (p=0,53) durumu arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıtır. Buna karın sosyal medyanın tatil tercihlerine etkisi ile sosyal medyada günlük ortalama harcanılan zaman arasında anlamlı (p=,00) bir farklılık olduu sonucuna ulaılmıtır. Buna göre sosyal medyada harcanılan zaman arttıkça sosyal medyanın tatil tercihlerine etkisi artmaktadır. Çalımadan elde edilen bulgular ııında gençlerin sosyal medya kullanımının genellikle fotoraf, video paylaılan ve izlenebilen sitelerde younlatıı görülmektedir. Ayrıca gençler arasında dorudan turizmle ilgili sosyal medya veya internet sitelerine ilgisinin olmadıı ve takip etmedii söylenebilir. Gençlerin sosyal medya aracılıı tatil programlarında daha önce yapmı oldukları deiikliklerin turizm iletmeleri ya da turizm ile ilgili sosyal medya siteleri ile ilgili olmadıı söylenebilir. Gençler, sosyal medyadan etkilenerek tatil programlarında deiiklik yapabileceklerini belirtmelerine ramen sosyal medyayı güvenilir bir kaynak olarak görmemektedirler. Bunun nedeninin de internet aracılıı ile elde edilen bilgilerle tatil programında yapılan deiikliklerin; dorudan turizm ile ilgili olmayan internet ortamından elde edilmesi, turizm iletme ve resmi kurulularının takip edilmemesi olarak sayılabilir. Sosyal medyanın daha çok iletiim amaçlı kullanıldıı dikkate alındıında, kiilerarası iletiimde tatil içerikli bilgiler paylaılsa dahi, gençlerin tatil tercihlerinde sosyal medyada paylaılan içeriklerden çok akraba ve arkadalarına daha fazla güvenme eilimi içerisinde oldukları söylenebilir. Çalımada gençlerin turizm amaçlı siteler dıında, sosyal medyada paylaılan fotoraf, video gibi görsel içeriklere daha fazla ilgili olduu ve zaman harcadıı görülmektedir. Bu açıdan bakıldıında turizm iletmelerinin ve kurumlarının gençlerin sosyal medya kullanım oranlarını dikkate alarak, gençlerin ilgisini çekebilecek içeriklerle sosyal medya kullanımını yaygınlatırmaları faydalı olabilir. Buna karın tatil yorumlarının yapıldıı, turizm iletmelerinin puanlandıı ve eletirildii forum ve sitelere ilgili olmadıı söylenebilir. Bu açıdan bakıldıında gençlerin tatil tercihlerinde turizm içerikli paylaımların yapıldıı sosyal medya ortamlarından bilgi edinmesi, sosyal medya adreslerine turizm özel ve resmi kuruluları eklemesi, destinasyon ile ilgili bilgilerin paylaıldıı sosyal medya ortamlarına ilgi duyması daha etkin bir tatil programı yapmasına yardımcı olabilir. Sadece sosyal medya aracılıı ile güvenli tatil bilgilerine ulaılamayacaını belirtmekle birlikte, tatil tercihlerinde fiyat-hizmet karılatırması yapılabilecek, destinasyon fırsatlarını karılatırabilecek, turizm iletmelerinin içeriklerini belirleyebilecek ekilde fayda salayabilecek bilgilerin sosyal medya aracılıı ile elde edilmesi mümkün olabilmektedir. Böylece gençlerin sosyal medya ortamını sadece vakit geçirme amaçlı deil, güvenli bilgiye ulaabilecek kaynakları bulabilme amacı ile kullanması faydalı olabilir. KAYNAKÇA AKAR, Erkan and TOPÇU, Birol (2011). An Examination of the Factors Influencing Consumers' Attitudes Toward Social Media Marketing, Journal of Internet Commerce, 10, AKÇAY, Habibe (2011). Kullanımlar Ve Doyumlar Yaklaımı Balamında Sosyal Medya Kullanımı: Gümühane Üniversitesi Üzerine Bir Aratırma, letiim Kuram Ve Aratırma Dergisi, 33, ARMAAN, Ahsen (2013). Gençlerin Sanal Alanı Kullanım Tercihleri Ve Kendilerini Sunum Taktikleri: Bir Aratırma, Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi, 6 (27), ASUR, Sitaram and HUBERMAN, Bernardo A. (2010). Predicting the Future With Social Media, International Conference on Web Intelligence and Intelligent Agent Technology, Toronto, Canada, AYMANKUY, Yusuf., SOYDA, M. E Emin. and SAÇLI, Çarı. (2013). Sosyal Medya Kullanımının Turistlerin Tatil Kararlarına Etkisi: Akademik Personel Üzerinde Bir Uygulama, International Journal Of Human Science, 10 (1), CORREA, Teresa; HINSLEY, Amber W. and ZUNIGA, Homero G. (2010). Who Interacts On The Web?: The Intersection Of Users Personality And Social Media Use, Computers in Human Behavior, 26, COX, Carmen; BURGESS, Stephen; SELLITTO, Carmine and BUULTJENS, Jeremy. (2009). The Role of User-Generated Content in Tourists Travel Planning Behavior, Journal of Hospitality Marketing and Management, 18, Dpt.gov.tr (2012). Sosyal Politika Kavramları Sözlüü.!"# $ %$&$%'$&()$%'$&%$%$*+$%'$&%, (Eriim tarihi: ) DUGGAN, Maeve and BRENNER, Joanna (2013). The Demographics of Social Media Users-2012, Pew Internet And American Life Project: Washington DC. Export.gov (2012). Global Internet Usage Stats. nts/webcontent/komarketingpresentation pdf (Eriim tarihi: ). FOTIS, John; BUHALIS, Dimitros and ROSSIDES, Nicos (2012). Social Media Use And Impact During The Holiday Travel Planning Process. Fuchs, M., Ricci, F. And Cantoni, L., Eds., Information And Communication Technologies In Tourism, Vienna, Austria: Springer- Verlag,

9 HAASE, Anabel Q. and YOUNG, Alyson L. (2010). Uses and Gratifications of Social Media: A Comparison of Facebook and Instant Messaging, Bulletin of Science Technology Society, 30 (5), HUDSON, Simon and THAL, Karen (2013). The Impact Of Social Media On The Consumer Decision Process: mplications For Tourism Marketing, Journal Of Travel And Tourism Marketing, 30, HYDE, Kenneth F. (2008). Information Processing And Touring Planning Theory, Annals Of Tourism Research, 35(3), Internetworldstats (2012). Internet Usage Statistics. (Eriim tarihi: ). KANG, Myunghwa and SCHUETT, Michael A. (2013). Determinants Of Sharing Travel Experiences In Social Media, Journal Of Travel & Tourism Marketing, 30, KAPLAN, Andreas M. and HAENLEIN, Michael (2010). Users Of The World, Unite! The Challenges and Opportunities Of Social Media, Business Horizons, 53, KING, Daniel L.; DELFABBRO, Paul H.; KAPTSIS, Dean and ZWAANS, Tara (2014). Adolescent Simulated Gambling Via Digital And Social Media: An Emerging Problem, Computers in Human Behavior, 31, LENHART, Amanda (2013). Young Adults, Mobile Phones And Social Media: Technology And The Transition To Adulthood, Health, Safety & Well-Being of Young Adults Symposium, May 7. Mobile-Phones-and-Social-Media.aspx (Eriim Tarihi: ). LENHART, Amanda; PURCELL, Kristen; SMITH, Aaron and ZICKUHR, Kathryn (2010). Social Media And Mobile nternet Use Among Teens And Young Adults. Pew Internet And American Life Project: Washington DC. LITVIN, Stephen W.; GOLDSMITH, Ronald E. and PAN, Bing (2008). Electronic Word-Of-Mouth In Hospitality and Tourism Management, Tourism Management, 29, MANGOLD, W. Glynn and FAULDS, David J. (2009). Social Media: The New Hybrid Element Of The Promotion Mix, Business Horizons, 52, MIGUENS, J; BAGGIO, R and COSTA, C. (2008). Social Media And Tourism Destinations: Tripadvisor Case Study, IASK ATR2008 (Advances In Tourism Research 2008). May Aveiro, Portugal. 812 Sites:A Longitudinal Analysis, Journal Of Applied Developmental Psychology, 29, THAM, Aaron; CROY, Glen and MAIR, Judith (2013). Social Media in Destination Choice: Dinstinctive Electronic Word-Of-Mouth Dimensions, Journal of Travel and Tourism Marketing, 30, TESS, Paul A. (2013). The Role Of Social Media In Higher Education Classes (Real And Virtual) A Literature Review, Computers in Human Behavior, 29, A60 A68. VURAL, Beril A.and BAT, Mikail (2010). Yeni Bir letiim Ortamı Olarak Sosyal Medya: Ege Üniversitesi letiim Fakültesine Yönelik Bir Aratırma, Journal Of Yasar University, 20(5), Wikipedia.org (2012). Facebook Statistics. -!!+! (Eriim tarihi: ). Wikipedia.org (2013). Twitter. (Eriim tarihi: ). YARDI, Sarita and BRUCKMAN, Amy (2011). Social and Technical Challenges In Parenting: Teens Social Media Use, In Proceedings of the ACM Conference on Human Factors in Computing Systems, YE, Qiang; LAW, Rob; GU, Bin and CHEN, Wei (2011). The Influence Of User-Generated Content On Traveler Behavior: An Empirical Investigation On The Effects Of e-word-of-mouth To Hotel Online Bookings, Computers In Human Behavior, 27, YOO, Kyung-Hyan; LEE, Yoonjung; GRETZEL, Ulrike and FESENMAIER, Daniel R. (2009). Trust In Travel-Related Consumer Generated Media, Information And Communication Technologies in Tourism, Proceedings Of The International Conference, Amsterdam, Netherlands, MUNAR, A. Maria and JACOBSEN, Jens Kr. Steen. (2013). Trust and Involvement in Tourism Social Media and Web-Based Travel Information Sources, Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 13 (1), O REILLY, Tim (2007). What Is Web 2.0: Design Patterns And Business Models For The Next Generation Of Software, Communications & Strategies, 65(1), PAN, Bing and FESENMAIER, Daniel R. (2006). Online Information Search Vacation Planning Process, Annals Of Tourism Research, 33(3), PEMPEK, Tiffany A.; YERMOLAYEVA, Yevdokiya A. and CALVERT, Sandra L. (2009). College Students'Social Networking Experiences On Facebook, Journal of Applied Developmental Psychology, 30, ROBLYER, M. D.; MCDANIEL, Michelle; WEBB, Marsena; HERMAN, James and WITTY, James V. (2010). Findings On Facebook In Higher Education: A Comparison Of College Faculty And Student Uses And Perceptions Of Social Networking Sites, Internet And Higher Education, 13, Socialbakers.com (2013a). Facebook Pages Statistics & Number of Fans: Turkey. (Eriim tarihi: ). Socialbakers.com (2013b). Twitter Statistics: Turkey. (Eriim tarihi: ). STEINFIELD, Charles; ELLISON, Nicole B. and LAMPE, Cliff (2008). Social Capital, Self-Esteem, And Use Of Online Social Network

Volume: 10 Issue: 1 Year: 2013

Volume: 10 Issue: 1 Year: 2013 Volume: 10 Issue: 1 Year: 2013 The effect of social media utilization on holiday decisions of tourists: A study on academic staff Sosyal medya kullanımının turistlerin tatil kararlarına etkisi: Akademik

Detaylı

İşletme Bilimi Dergisi Cilt:2 Sayı:1 2014. Burak ERYILMAZ Sakarya Üniversitesi, SBE, Turizm İşletmeciliği ABD brkeryilmaz@gmail.

İşletme Bilimi Dergisi Cilt:2 Sayı:1 2014. Burak ERYILMAZ Sakarya Üniversitesi, SBE, Turizm İşletmeciliği ABD brkeryilmaz@gmail. İşletme Bilimi Dergisi Cilt:2 Sayı:1 2014 Burak ERYILMAZ Sakarya Üniversitesi, SBE, Turizm İşletmeciliği ABD brkeryilmaz@gmail.com Yrd. Doç. Dr. Burhanettin ZENGİN Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi,

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

ekil 1: TPACK: Teknoloji, Pedagoji ve çerik Alan Bilgisi likisi (Koehler ve Mishra, 2008)

ekil 1: TPACK: Teknoloji, Pedagoji ve çerik Alan Bilgisi likisi (Koehler ve Mishra, 2008) Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ALMANCA ÖRETMEN ADAYLARININ TEKNOPEDAGOJK

Detaylı

nsan yaamı, teknolojik, ekonomik ve sosyal artlardaki yeniliklerin de etkisiyle hızla deimekte ve gelimektedir. Bu süreç içerisinde turizm endüstrisi

nsan yaamı, teknolojik, ekonomik ve sosyal artlardaki yeniliklerin de etkisiyle hızla deimekte ve gelimektedir. Bu süreç içerisinde turizm endüstrisi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÖRGÜTSEL BALILIK

Detaylı

Examining Opinions of Elementary School Subject Teachers on the Web-Assisted Teaching

Examining Opinions of Elementary School Subject Teachers on the Web-Assisted Teaching Elementary Education Online, 7(2), 384-400, 2008. lköretim Online, 7(2), 384-400, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Examining Opinions of Elementary School Subject Teachers on the Web-Assisted

Detaylı

unsurlar sadece kamu politikasını etkileyen deil, aynı zamanda üretilen kamu politikasından etkilenen taraflar da olabilmektedir (Yıldız ve Sobacı,

unsurlar sadece kamu politikasını etkileyen deil, aynı zamanda üretilen kamu politikasından etkilenen taraflar da olabilmektedir (Yıldız ve Sobacı, Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 KAMU POLTKASI

Detaylı

BUTİK OTEL İŞLETMELERİNİN SOSYAL MEDYA KULLANIMINA YÖNELİK BİR İNCELEME: FACEBOOK ÖRNEĞİ

BUTİK OTEL İŞLETMELERİNİN SOSYAL MEDYA KULLANIMINA YÖNELİK BİR İNCELEME: FACEBOOK ÖRNEĞİ 42 Özet: BUTİK OTEL İŞLETMELERİNİN SOSYAL MEDYA KULLANIMINA YÖNELİK BİR İNCELEME: FACEBOOK ÖRNEĞİ Burak ERYILMAZ * Burhanettin ZENGİN ** Sosyal medya; internetin kullanıcılarına sunduğu imkanlardan olan

Detaylı

20. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ Anadolu Üniversitesi - Eskişehir

20. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ Anadolu Üniversitesi - Eskişehir 20. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ Anadolu Üniversitesi - Eskişehir Sosyal Sermaye İhtiyacı ile Psikolojik Refah Faktörlerinin Gençlerin Sosyal Medya Pazarlamasına İlişkin Güven Algısına Etkisi The Impact of

Detaylı

ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER. Serkan ENDA ve emseddin GÜNDÜZ ÖZET

ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER. Serkan ENDA ve emseddin GÜNDÜZ ÖZET ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER Serkan ENDA * emseddin GÜNDÜZ **. ÖZET Bu çalımada öretmen adaylarının sınıf içi örenmelerini desteklemek ve pekitirmek

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Sosyal Ağ Sitelerinde Gizlilik Farkındalıklarının İncelenmesi

Öğretmen Adaylarının Sosyal Ağ Sitelerinde Gizlilik Farkındalıklarının İncelenmesi Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 16 Sayı 2, Ağustos 2015, Sayfa 235-249 Öğretmen Adaylarının Sosyal Ağ Sitelerinde Gizlilik Farkındalıklarının İncelenmesi Hasan ÇAKIR

Detaylı

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi e-dergi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi e-dergi Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi e-dergi Faculty of Economics and Administrative Sciences e-journal Temmuz-Aralık 2013 ISSN 2147-2483 Cilt 2 Sayı 2 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İktisadi

Detaylı

KiĢilik Özellikleri Ve Sosyal Ağ Sitesi Kullanım AlıĢkanlıkları: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir AraĢtırma

KiĢilik Özellikleri Ve Sosyal Ağ Sitesi Kullanım AlıĢkanlıkları: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir AraĢtırma KiĢilik Özellikleri Ve Sosyal Ağ Sitesi Kullanım AlıĢkanlıkları: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir AraĢtırma Personality Traits And Social Network Sites Usage Habits: A Research On University Students

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 KURUM Ç LETMN KALTEYE OLAN ETKS: YEN LETM TEKNOLOJLERNN KURUM Ç LETMN

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 SAHPLN TOPLAM MALYET YAKLAIMININ SATIN ALMA KARARLARINDA SANAY LETMELER

Detaylı

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDE YENİ NESİL PAZARLAMA VE TÜRKİYE BİLGİ & İLETİŞİM HİZMETLERİ ENDÜSTRİSİNDE SOSYAL AĞLARIN KULLANIMINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDE YENİ NESİL PAZARLAMA VE TÜRKİYE BİLGİ & İLETİŞİM HİZMETLERİ ENDÜSTRİSİNDE SOSYAL AĞLARIN KULLANIMINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA SOSYAL MEDYA ÜZERİNDE YENİ NESİL PAZARLAMA VE TÜRKİYE BİLGİ & İLETİŞİM HİZMETLERİ ENDÜSTRİSİNDE SOSYAL AĞLARIN KULLANIMINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Yrd. Doç. Dr. Tolga KARA Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi

Detaylı

Sistem Performansının Kontrolü. Verinin Enformasyona Dönüümü. Veri, Model ve Bilgi. Kaynaklarının. Depolanması. ekil 1: Enformasyon Genel leyi Modeli

Sistem Performansının Kontrolü. Verinin Enformasyona Dönüümü. Veri, Model ve Bilgi. Kaynaklarının. Depolanması. ekil 1: Enformasyon Genel leyi Modeli Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ENFORMASYON KURAMI

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birlii Hayat Boyu Örenme Projeleri, Öretim Elemanı, Tutum, Görü. Abstract

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birlii Hayat Boyu Örenme Projeleri, Öretim Elemanı, Tutum, Görü. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETM FAKÜLTES

Detaylı

Dijital Gazeteler ve Pazarlama: Türkiye deki Dijital Gazetelerin Pazarlama Dinamiklerinin Deerlendirilmesine likin Bir Analiz

Dijital Gazeteler ve Pazarlama: Türkiye deki Dijital Gazetelerin Pazarlama Dinamiklerinin Deerlendirilmesine likin Bir Analiz Dijital Gazeteler ve Pazarlama: Türkiye deki Dijital Gazetelerin Pazarlama Dinamiklerinin Deerlendirilmesine likin Bir Analiz Digital Newspapers and Marketing: An Analysis Related To Marketing Dynamics

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 OKUMA YAZMA BECERLERN DESTEKLEYC DUYU

Detaylı

- 774 - Anahtar Kelimeler: Tatmini, Lisansüstü Tez, Tema. Abstract

- 774 - Anahtar Kelimeler: Tatmini, Lisansüstü Tez, Tema. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRKYE DE TATMN KONUSUNDA YAPILAN LSANSÜSTÜ

Detaylı

Sosyal Paylaşım Sitelerinde Üye Bağlılığı Üzerine Bir Araştırma

Sosyal Paylaşım Sitelerinde Üye Bağlılığı Üzerine Bir Araştırma Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (20) 2010 / 2 : 56 71 Sosyal Paylaşım Sitelerinde Üye Bağlılığı Üzerine Bir Araştırma Şenol Hacıefendioğlu Özet: Bu çalışmada, sosyal paylaşım sitelerinde

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL MEDYANIN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINA ETKİLERİ: TÜRKİYE DEKİ SOSYAL MEDYA KULLANICILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan Mahmut Sami

Detaylı

Seyahat Acentalarında İnternetin Rolü ve Önemi Üzerine Bir Araştırma

Seyahat Acentalarında İnternetin Rolü ve Önemi Üzerine Bir Araştırma Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (12) 2006 / 2 : 128-148 Seyahat Acentalarında İnternetin Rolü ve Önemi Üzerine Bir Araştırma Mehmet Sarıışık Orhan Akova Özet: Son yirmi yıl içerisinde

Detaylı

Reliability and Validity Study of the Students Motivation toward Science Learning (SMTSL) Questionnaire

Reliability and Validity Study of the Students Motivation toward Science Learning (SMTSL) Questionnaire Elementary Education Online, 6(3), 430-440, 2007. lköretim Online, 6(3), 430-440, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Reliability and Validity Study of the Students Motivation toward Science

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Hizmet Kalitesi, Önem-performans Analizi, Konaklama letmeleri, Üniversite Sosyal Tesisleri. Abstract

Anahtar Kelimeler: Hizmet Kalitesi, Önem-performans Analizi, Konaklama letmeleri, Üniversite Sosyal Tesisleri. Abstract HZMET KALTESNN ÖNEM-PERFORMANS ANALZ LE ÖLÇÜLMES: ÜNVERSTE SOSYAL TESSLERNN KONAKLAMA ÜNTELER ÜZERNDE BR UYGULAMA MEASUREMENT OF SERVICE QUALITY WITH IMPORTANCE-PERFORMANCE ANALYSIS: AN APPLICATION ON

Detaylı

Sosyal Medyada Yer Alan Markalara İlişkin Marka İmajının Güven Üzerindeki Etkisi

Sosyal Medyada Yer Alan Markalara İlişkin Marka İmajının Güven Üzerindeki Etkisi Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2014, 27: 87-96 Şenol HACIEFENDİOĞLU Duygu FIRAT Sosyal Medyada Yer Alan Markalara İlişkin Marka İmajının Güven Üzerindeki Etkisi The Effect Of Brand Image

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR SOSYAL MEDYA PAZARLAMASI VE SOSYAL MEDYA PAZARLAMASI ETKİNLİĞİNİN ÖLÇÜMÜ

SÜRDÜRÜLEBİLİR SOSYAL MEDYA PAZARLAMASI VE SOSYAL MEDYA PAZARLAMASI ETKİNLİĞİNİN ÖLÇÜMÜ SÜRDÜRÜLEBİLİR SOSYAL MEDYA PAZARLAMASI VE SOSYAL MEDYA PAZARLAMASI ETKİNLİĞİNİN ÖLÇÜMÜ Süleyman BARUTÇU *, sbarutcu@pau.edu.tr Melda TOMAŞ, mgolemezli@pau.edu.tr Bilgi teknolojileriyle birlikte hayatımıza

Detaylı

SOSYAL AĞLARIN PAZARLAMA ARACI OLARAK KULLANIMI: TÜRKİYE DEKİ HAZIR GİYİM FİRMALARI ÖRNEĞİ

SOSYAL AĞLARIN PAZARLAMA ARACI OLARAK KULLANIMI: TÜRKİYE DEKİ HAZIR GİYİM FİRMALARI ÖRNEĞİ SOSYAL AĞLARIN PAZARLAMA ARACI OLARAK KULLANIMI: TÜRKİYE DEKİ HAZIR GİYİM FİRMALARI ÖRNEĞİ Yasemin KARA * Doç. Dr. Ali COŞKUN ** ÖZET Sosyal bir çevre oluşturmak amacıyla kurulan ve büyük kitlelerin birbirleriyle

Detaylı