Ör. Gör., Nevehir Hacı Bekta Veli Üniversitesi Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Meslek Yüksekokulu Prof. Dr., Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ör. Gör., Nevehir Hacı Bekta Veli Üniversitesi Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Meslek Yüksekokulu Prof. Dr., Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi."

Transkript

1 GENÇLERN SOSYAL MEDYA KULLANIMI VE SOSYAL MEDYA KULLANIMININ TATL TERCHLERNE ETKS USING OF SOCIAL MEDIA OF YOUNG PEOPLE AND EFFECTS OF USING SOCIAL MEDIA ON HOLIDAY PREFERENCES Günay EROL Azize HASSAN z Sosyal medya her geçen gün bireyler arasında yayılan bir internet ortamı olmaktadır. Özellikle gençler tarafından büyük ilgi gören sosyal medya bireylerin tatil tercihleri yaparken dahi faydalandıı kaynaklardan biri konumundadır. Bu çalımanın amacı gençlerin sosyal medya kullanımını ve gençlerin sosyal medya kullanımının tatil tercihleri üzerindeki etkisini belirlemektir. Bu amaçla çalımada gençlerin sosyal medya kavramına bakıı, sosyal medya kullanımı ve sosyal medya turizm ilikisi incelenmitir. Çalıma 3-26 Aralık 2013 tarihleri arasında Ankara, Balıkesir, Eskiehir, Karaman, Nevehir ve anlıurfa illerinde okuyan üniversite örencileri üzerinde uygulanmı ve 524 anket formu ile sonuçlara ulaılmaya çalıılmıtır. Çalımadan elde edilen sonuçlara göre gençlerin tatil tercihlerinde sosyal medyadan nispeten (3,52) etkilendikleri, sosyal medyanın tatil tercihleri üzerindeki etkileri ile sosyal medyada harcanılan zaman arasında anlamlı bir farklılık bulunmutur. Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Turizm, Genç, Tatil Tercihi. Abstract Social media spread among individuals day by day is an internet environment. Especially popular by young people, social media is one of the beneficial source for holiday preferences. The aim of this study is to determine the use of social media and effects of using social media on holiday preferences for young people. In this study, for this aim, view of social media concept, using of social media, the relationship between tourism and social media have been analayzed among young people. The survey is implemented on university students who are studying in Ankara, Balikesir, Eskisehir, Karaman, Nevsehir and Sanliurfa, on 3-26 December 2013 and datas are provided by 524 questionnaries. According to the results of this study, young people s holiday preferences are affected from social media relatively (3,52). Significant difference has found between effects of using social media on holiday preferences and time spent in the social media. Keywords: Social Media, Tourism, Young, Holiday Preferences. Ör. Gör., Nevehir Hacı Bekta Veli Üniversitesi Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Meslek Yüksekokulu Prof. Dr., Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi.

2 Giri nternet, kiilerin turizm ile ilgili ürünlerle bilgi salama açısından en önemli ve gelimekte olan kaynaklardan biri konumundadır (Pan ve Fesenmaier, 2006: 809). Özellikle sosyal medya aracılıı ile elde edilen bilgiler turistik ürün (Hudson ve Thal, 2013) ve destinasyon seçiminde (Miguens, Baggio ve Costa, 2008) etkili olmakta ve kiilerin tatil tercihlerine yansımaktadır. Kiiler sosyal medya aracılıı ile tatil öncesinde; tatil yerleri, turizm iletmeleri ve turistik ürünler hakkında fotoraflara, videolara, yorumlara ve çeitli bilgilere ulaabilmekte ve tatil sonrası deneyimlerini paylaabilmektedir. Litvin, Goldsmith ve Pan (2008) paylaılan tatil deneyimlerinin tatil programı yapan dier kiilerin tercihleri üzerinde de etkili olduunu belirtmektedir. Bu çalımada -gençlerin sosyal medyayı dier ya oranlarına göre daha fazla kullandıı göz önüne alınarak (Duggan ve Brenner, 2013)- gençlerin (15-24 ya) sosyal medyayı hangi amaçla kullandıı, sosyal medyanın gençlerin tatil tercihlerinde ne gibi bir etkiye sahip olduu ve gençlerin tatil tercihlerinde sosyal medyanın yerinin ne olduu belirlenmeye çalıılmıtır. 1. Literatür Sosyal medya internet çevresinde en hızlı gelien iletiim teknolojilerinden birisidir (Kang ve Schuett, 2013: 93). Kaplan ve Haenlein (2010) sosyal medyayı, kullanıcı tarafından içeriklerin oluturulmasına ve alıveriine izin veren, web 2.0 nin ideolojik ve teknolojik temelleri üzerine kurulmu olan internet temelli bir grup eklinde tanımlamaktadır. Bu tanım genel bir tanım olarak sosyal medyanın farklı grupları içerisinde barındırdıını belirtmektedir. Buna göre sosyal medya; kiilerin düüncelerini paylatıı ve okuduu blogları, irket destekli tartıma ve sohbet sitelerini, müterilerin birbirleri ile iletiim kurabilecekleri elektronik postaları, ürün veya hizmetlerin bilgilerine ulaabilecekleri siteleri ve forumları, fotoraf, ses, görüntü ve filmlerin paylaılabilecei bloglar ve sosyal paylaım sitelerini de içerisine alan geni bir internet ortamından olumaktadır (Mangold ve Faulds, 2009: 358). Aynı zamanda sosyal medya çevreden siyasete, teknolojiden elenceye kadar toplumun düüncelerinde, eilimlerin oluturulmasında ve gündemin belirlenmesinde etkili olmaktadır. Bu etkide; sosyal medyanın hızlı olması, ulaılabilirliinin ve kullanımının kolay olması önemli olmaktadır (Asur ve Huberman, 2010: 492). Bunun yanında sürekli güncellenebilmesi, çoklu kullanıma olanak salaması ve sanal paylaıma olanak tanıması açısından en uygun mecralardan biri olarak ilgi görmektedir. nsanlar bu mecra aracılıı ile düüncelerini yazmakta, bu düünceler üzerine tartıabilmekte ve yeni fikirler ortaya koyabilmektedirler (Vural ve Bat, 2010: 3349). Bu açıdan sosyal medya gerek teknoloji alanında gerekse toplumsal etkisi sebebi ile akademisyenler tarafından önemli bir aratırma alanı olarak ilgi görmektedir (Steinfield, Ellison ve Lampe, 2008: 434). nsanların yaamının gerekli bir parçası haline gelen sosyal medyanın geliimi ei görülmemi bir büyüme olarak nitelendirilmektedir. Sosyal alar (Facebook, MySpace v.b.), fotoraf paylaım siteleri (Flickr ve Photobucket v.b.), çevrimiçi topluluklar ve mikroblog araçları (Twitter v.b.), sosyal etiketleme (Digg), haber salayıcılar tarafından oluturulan siteler (NetVibes ve Google Reader), video yükleme ve paylaım siteleri (YouTube, Oic, Seesmic ve Ustream), i aı siteleri (Linkedln), katkıda bulunulan ve bilgi amaçlı siteler (Wikipedia), sanal dünyalar (Second Life), ticari amaçlı topluluklar (ebay, Amazon.com), kullanıma açık yazılım siteleri (Mozilla s spreadfirefox.com, Linux.org), tüketici görüleri ve oylamalarının yapıldıı siteler (TripAdvisor) gibi siteler sosyal medya ortamına örnek olarak gösterilebilir (Akar ve Topçu, 2011: 39; Fotis, Buhalis ve Rossides, 2012: 14; Mangold ve Faulds, 2009: 358; Tess, 2013: 60). Dünya genelinde internet kullanıcı verilerine bakıldıında Haziran 2012 verilerine göre dünya genelinde yaklaık 2.5 milyar ( ) internet kullanıcısı (internetworldstats.com, 2012) olduu ve bu rakamın 2017 yılında 3.6 milyara ulaacaı söylenilmektedir. Ayrıca dünya sosyal medya pazarında Facebook %60 ın üzerinde, YouTube %44, Google+ %43 ve Twitter ise %35 oranında pazar payına sahip olduu belirtilmektedir (export.gov, 2012). Mayıs 2013 verilerine göre Facebook un 1.11 milyar kullanıcısı bulunmaktadır. Dünya genelinde 2012 sonunda Facebook kullanıcı sıralaması ise; 1. ABD ( ), 2. Hindistan ( ), 3. Brezilya ( ) eklindedir. Türkiye ise Facebook kullanıcı sayısı ile 7. Sırada bulunmaktadır (wikipedia.org, 2012). Socialbakers 2013 Ekim ayı verilerine göre Türkiye Facebook istatistiklerinde en çok beenilen ilk 50 sayfa arasında herhangi bir turizm irketi veya kurumu bulunmamaktadır. Pegasus hava yolları 56., Onur air 99., Anı turizm 108. ve Türk Hava Yolları 165. Sırada yer almaktadır (Socialbakers.com, 2013a). Twitter in ise 2012 yılı verilerine göre 500 milyon kullanıcısı olduu ve günde 340 milyon ileti yazıldıı, 2013 Eylül verilerine göre ise 200 milyon aktif kullanıcının günde 400 milyonun üzerinde ileti yazdıı ve bu iletilerin yaklaık %60 ının mobil cihazlar aracılıı ile yazıldıı belirtilmektedir (wikipedia.org, 2013). Türkiye de Twitter da en fazla takip edilen hesaplarda ilk 500 içerisinde Türk Hava Yolları (167. Sırada) dıında herhangi bir turizm kuruluu veya iletmesi bulunmamaktadır (Socialbakers.com, 2013b). Kiiler tatil kararı vermeden önce gidecei yerler ve rezervasyon yaptıracaı turistik iletmeler (otel,

3 806 restoran, alıveri v.b.) hakkında bilgi toplamaktadır. Bu bilgi kaynakları arkadalar, seyahat acentaları, broürler, televizyon, filmler ve çeitli rehber kitaplar olabilecei gibi (Hyde, 2008: 721) internet de turistlerin bilgi edinme açısından en önemli kaynaklardan biri haline gelmitir. Kiiler tatil içerikli internet sitelerinden ve turizmle ilgili dier sitelerden bu bilgilere internet aracılıı ile kolay bir ekilde ulaabilmekte ve bu bilgileri tatil planlamasında kullanmaktadır (Pan ve Fesenmaier, 2006: 810). Turizm iletmelerinin ve kurumlarının internet sitelerinin yanında; O Reilly (2007) tarafından ileri nesil bir platform (a) olarak adlandırılan Web 2.0 ve kullanıcılar tarafından oluturulan içeriklerin paylaıldıı internet çevresinde insanlar bilgiyi aratırma, okuma, bulma, paylama ve gelitirme faaliyetlerinde bulunabilmektedir. Bu sayede kiiler internet aracılıı ile ürün veya hizmetler hakkındaki fikirlerini birbirleri ile paylaabilmekte ve tatil kararlarını etkileyebilmektedirler (Ye, Law, Gu ve Chen, 2011: 635). Öyle ki kiiler sosyal medya aracılıı ile tatil deneyimlerini paylamakta ve tatil planı yapan kiiler de ilk aızdan bu bilgilere eriebilme fırsatını bulmaktadır. Litvin, Goldsmith ve Pan (2008) sosyal medyada aızdan aza yayılan tatil deneyimlerinin - gerek olumlu gerekse olumsuz- kiilerin tatil yeri ve turizm iletmeleri tercihlerini etkilediini belirtmektedir. Çünkü ticari amaç taımayan sosyal medya sitelerinde yapılan bu yorumların kiiler tarafından güvenilir bulunmaktadır. Yoo, Lee, Gretzel ve Fesenmaier (2009) yapmı oldukları çalımada kiiler tarafından oluturulan içeriklerin güvenilirlik derecesinin tatil planlarında etkili olduunu ortaya çıkarmılardır. Ayrıca paylaılan bu içerikler katılımcıların ziyaret edecekleri yer sayısını ve tatil dönemindeki harcayacakları para miktarını dahi etkilemektedir. Yabancı yazın incelendiinde sosyal medya üzerine yapılan çalımalarda gençler arasında ya ayrımının genellikle 12-17(teens) (Lenhart, 2009; Yardi ve Bruckman, 2011; King, Delfabbro, Kaptsis ve Zwaans, 2014) ve (young adults) (Correa, Hinsley ve Zuniga, 2010; Duggan ve Brenner, 2013) aralıklarında olduu görülmektedir. Sosyal medya özellikle gençler arasında oldukça yaygın kullanılan bir platform olmaktadır. Pew internet ve Amerikan yaam projesi 2009 raporuna göre ya arasındaki bireylerin sosyal medya kullanımının oldukça yüksek (%72) olduu görülmektedir. Ayrıca aratırmaya katılan ya arası bireylerin %71 inin Facebook, %61 inin MySpace ve %37 sinin Twitter hesaplarının olduu belirtilmektedir (Lenhart ve di.,2010). Yine Pew internet ve Amerikan yaam projesi 2012 raporuna göre sosyal medya kullanımı ya arasındaki bireylerde %83 oranına yükselmitir (Lenhart, 2013). Correa ve dierleri (2010) çalımasında gençlerin sosyal medyayı etkileim ve iletiim aracı olarak kullandıklarını ve kendilerine dijital bir ortam oluturduklarını belirtmektedir. Ayrıca dıadönük olma ve gençlerin sosyal medya kullanımı arasında bir iliki olduu belirtilmektedir. Pempek, Yermolayeva ve Calvert (2009) ise ya ortalamasının olduu ve üniversite örencileri üzerinde yapmı oldukları çalımada, gençlerin sosyal medyayı iletiim ve arkada bulma, yeni bilgiler edinme gibi amaçlarla kullandıkları ve sosyal medyada ortalama yarım saat harcadıkları belirlenmitir. Roblyer, McDaniel, Webb, herman ve Witty (2010) çalımasında ise üniversite örencilerinin Facebook un eitimde kullanılmasının uygun olduunu ve dier kiilerle iletiim kurma fırsatı elde edeceklerini düündüklerini belirlemilerdir. Dier bir çalıma ise Haase ve Young (2010) tarafından ya aralıındaki üniversite örencileri üzerine yapılmı ve örencilerin Facebook u iletiim kurmak ve sosyalleme amacı ile kullandıkları belirlenmitir. Ayrıca örenciler günün baskısından kurtulmak, rahatlamak, zaman geçirebilmek ve elenmek için sosyal medya sitelerini kullandıklarını belirtmilerdir. Armaan (2013) gençler üzerine yaptıı çalımada katılımcıların %96,8 oranında sosyal medyayı kullandıkları ve %71 inin sosyal medya sitelerinde 1-5 saat aralıında zaman harcadıkları belirlenmitir. Ayrıca katılımcıların sosyal medya kullanım amaçları arasında resim ve videoları paylamak, bilgi edinmek, konu aratırması yapmak, düüncelerini paylamak ve yorum yapmak, dier arkadaları ile iletiim aracı olarak kullanma bulunmaktadır. Yine Akçay (2011) üniversite örencileri üzerine uygulanan çalımada gençlerin sosyal medyayı daha çok sosyal çevrelerini gelitirmek, resim, video ve müzik paylaımları yapabilmek amaçlarıyla kullandıı belirlemitir. Vural ve Bat (2010) çalımasında katılımcıları %68 inin her gün internete girdii, yaklaık %85 inin sosyal medyayı kullandıı, yaklaık %82 sinin Facebook, %24 ünün ise MySpace te en çok zaman harcadıı belirlenmitir. en çok zaman geçirmek, iletiim kurmak ve arkadalarını kontrol etmek amacı ile kullandıkları, ayrıca bir marka üzerine yapılan yorumların katılımcıları etkiledii bulgularına ulaılmıtır. 2. Yöntem Çalımanın amacı gençlerin sosyal medyayı hangi amaçla kullandıını ve sosyal medyanın gençlerin tatil programları üzerinde ne derece etkili olabileceini belirlemektir. Bu amaçla çalımada kullanılan tatil tercihlerinde güvenilen kaynakları belirlemeye yönelik ölçek Fotis vd. (2012) nin çalımasından uyarlanmı, sosyal medya kullanım amacı ve sosyal medyanın tatil tercihlerine etkisini belirlemeye yönelik ölçekler ise Aymankuy vd. (2013),Cox vd. (2009), Munar vd.

4 (2013) nin çalımalarından faydalanılarak gelitirilmitir. Gençlerin tatil tercihlerinde güvendii kaynakları belirlemek amacıyla hazırlanan ölçek 7 li likert (1- iddetle Katılmıyorum-7 iddetle Katılıyorum) eklinde derecelendirilmi, gençlerin sosyal medya kullanım amacı ve sosyal medyanın tatil tercihlerine etkisini belirlemek amacıyla hazırlanan ölçekler ise 5 li likert (1- Kesinlikle Katılmıyorum-5 Kesinlikle Katılıyorum) eklinde derecelendirilmitir. Sosyal Politika Kavramları Sözlüüne göre genç kavramı ya aralıında bulunan kiileri içerisine almaktadır (dpt.gov.tr, 2012). Ancak zaman ve maliyet sınırlılıı açısından ya grubundaki lise örencileri, çalıma grubuna dahil edilmemitir. Bu amaçla Balıkesir Üniversitesi, Eskiehir Osmangazi Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Karamanolu Mehmetbey Üniversitesi ve Nevehir Hacı Bekta Veli Üniversitesi nde okuyan ve genç kavramı ya aralıındaki (15-24) lisans ve önlisans örencilerine uygulanmak üzere 600 adet anket formu daıtılmıtır Aralık 2013 tarihleri arasında uygulanan anket çalımasından 547 adet anket geri dönmü ve bu anketler içerisinden veri salamaya elverili 524 anket formu ile sonuçlara ulaılmaya çalıılmıtır. Çalımadaki verileri çözümleyebilmek için SPSS 11.5 programı kullanılmıtır. Çalıamada kullanılan gençlerin tatil tercihlerinde güvendii kaynakları belirlemek amacıyla hazırlanan ölçein Cronbach Alpha sayısı 0,65, sosyal medya kullanım amacını belirlemek amacıyla hazırlanan ölçein Cronbach Alpha sayısı 0,77 ve sosyal medyanın tatil tercihlerine etkisini belirlemek amacıyla oluturulan ölçein Cronbach Alpha sayısı ise 0,81 olarak hesaplanmıtır Bulgular Çalıma ya aralıındaki gençlerden elde edilen verilerden oluturulmutur. Bu kapsamda aaıda örneklem ile ilgili bazı demografik bulgular ve sosyal medya kullanımı ile ilgili bilgilere yer verilmitir. Tablo 1: Katılımcıların Demografik Özelliklerinin Daılımı 807 aralıındaki gençlerden olumaktadır. Katılımcıların %53,1 i kadınlardan ve %60,5 i lisans düzeyinde eitim gören gençlerden olumaktadır. Çalımanın anket formunda sosyal medya ile ilgili site isimleri verilmeden önce katılımcılara Sosyal medya denilince aklınıza gelen ilk üç site ismi nedir? sorusu yöneltilmitir. Her bir katılımcının bu soruyu cevaplanması beklenmemitir, fakat hiçbir alan ismi sınırı konulmadan anket formuna yazılan her bir site ismi aaıda verilmitir. Bu alan isimleri içerisinde sosyal medya sitesi dıında bilgisayar veya cep telefonu programları ve çeitli internet alan isimleri de yer almaktadır. Tablo 2: Sosyal Medya Denilince Aklınıza Gelen lk Üç Site smi Nedir? Sorusuna Verilen Cevapların Daılımı nternet siteleri Yüzde (%) Sıklık Facebook 89, Twitter 72, YouTube 47, Google+ 29, Instagram 15, Haber 6, siteleri Mynet Skype 2, MSN 1, Foursquare 1, Vine 1, Deikenler Yüzde (%) Sıklık Ya Cinsiyet Eitim Kadın 53,1 278 Erkek 46,9 246 Önlisans 39,5 207 Lisans 60,5 317 Tablo 1 e göre katılımcıların %68,3 ü ya aralıındaki gençlerden, %31,7 si ise ya Tablo 2 de yer alan cevapların daılımı %1 in üzerindeki daılımları içermektedir. Katılımcılar ayrıca Sosyal medya denilince aklınıza gelen ilk üç site ismi nedir? sorusuna u cevapları da vermilerdir: linkedin, tumblr, flicker, netlog, dailymotion, yandex, memurlar.net, forum.tr, blogcu, incicaps, incisözlük, ekisözlük, itüsözlük, wikipedia, klanlar.org, chip.com, yahoo.com, webaslan, Galatasaray.org, Acunn.com, mackolik, nesine, misli, gittigidiyor, sahibinden, ebay, kitapyurdu, kariyer.net, ifaakdeniz, sefamerve, ligtv, ntvspor, diziizle, foodinlife, turizmgazetesi, ödevsitesi, hocam.com. Ayrıca katılımcılar dorudan müzik siteleri,

5 , whatsapp, outlook ve alıveri sitesi gibi cevaplar vermilerdir. Tablo 3: Üye Olunan Sosyal Paylaım Sitelerinin Daılımı 808 Tablo 5: Daha Önce Sosyal Medyadan (Fotoraflar, Yorumlar, Videolar) Etkilenerek Tatil Programında Deiiklik Yaptım Sorusuna Verilen Cevapların Daılımı nternet siteleri Yüzde (%) Sıklık Yüzde (%) Sıklık Facebook 93, Twitter 58, MySpace 7, YouTube 56, Google+ 57, Linkedin 3, TripAdvisor 4, Dier 22, Katılımcıların üye oldukları sosyal paylaım sitelerine cevap verirken çoklu iaretleme yapabilmilerdir. Buna göre tablo 3 te katılımcıların %93,3 ünün Facebook, %58,4 ünün Twitter, %57,1 inin Google+, %56,7 sinin ise YouTube sitelerine üye olduu görülmektedir. Katılımcıların %22,5 inin ise tablo 3 dıında kalan sosyal paylaım sitelerine üye olduu görülmektedir. Tablo 4: Sosyal Medyada Günlük Harcanılan Ortalama Zamanın Daılımı Zaman Yüzde (%) Sıklık 1 saat ve daha az 31, saat 42, saat 18, saat saat ve daha fazla 3, Katılımcıların sosyal medyada günlük ortalama harcadıkları zamanın daılımına bakıldıında; katılımcıların %42,6 sının günlük ortalama 2-3 saat arasında zaman harcadıı görülmektedir. Ayrıca katılımcıların %31,7 si günde ortalama 1 saat ve daha az zaman harcarken, %18,3 ü günlük ortalama 4-5 saat zaman harcamaktadır. Katılımcıların %3,4 ü ise günlük ortalama 8 saat ve daha fazla zaman harcadıklarını belirtmilerdir. Katılımcıların %32,3 ü daha önce sosyal medyadan etkilenerek tatil programlarında deiiklik yaptıını, %67,7 si ise yapmadıını belirtmektedir. Ayrıca tablo 6 daki daılımlara bakıldıında katılımcıların %67 si sosyal medyadan etkilenerek tatil programlarında deiiklik yapabileceklerini belirtmektedir. Tablo 6: Sosyal Medyadan(Fotoraflar, Yorumlar, Videolar) Etkilenerek Tatil Programımda Deiiklik Yapabilirim Sorusuna Verilen Cevapların Daılımı fadeler Tablo 7: Tatil Tercihlerinde Güvenilen Kaynakların Ölçeine likin Aritmetik Ortalamalar Ve Standart Sapmalar akraba ve arkadalarımın tatil ile ilgili bilgilerine seyahat yapan dier kiilerin websitelerdeki verdii bilgilere sosyal medyaya güvenirim resmi kuruluların(bakanlık vb.) sitelerinde verdii bilgiye Evet 32,3 169 Hayır 67, küçük Yüzde (%) büyük Aritm. Ort. Sıklık Evet Hayır 32, S.S ,54 1, ,82 1, ,77 1, ,9 1,7 524

6 809 tv, radyo, gazete ve dergilerde yer alan belgesel veya görüntülere seyahat acentalarının verdii bilgiye tv, radyo ve gazetelerdeki reklamlara 1 7 4,79 1, ,33 1, ,92 1, Katılımcıların tatil tercihlerini yaparken güvendikleri bilgi kaynaklarının ortalamalarına bakıldıında; tatil tercihi yaparken resmi kuruluların (bakanlık vb.) sitelerindeki bilgilere güven ortalaması 4,9, tv, radyo, gazete ve dergilerde yer alan belgesel veya görüntülere güvenme ortalaması 4,79, daha sonra ise tatil tercihi yaparken akraba ve arkadaların bilgilerine güvenme ortalaması ise 4,54 olarak hesaplanmıtır. Katılımcıların tatil tercihi yaparken sosyal medyaya güvenme ortalaması ise 3,77 olarak hesaplanmıtır. fadeler Tablo 8: Sosyal Medya Kullanma Amacı Ölçeine likin Aritmetik Ortalamalar Ve Standart Sapmalar yorumları takip etmek amacıyla oyun oynamak amacıyla seyahat planı yapmak amacıyla yeni ürün takibi yapmak amacıyla kampanya takibi amacıyla fotoraf, video ve deneyimlerimi paylamak amacıyla küçük büyük Aritm. Ort. S.S ,3 1, ,67 1, ,43 1, ,15 1, , ,62 1, iletiim amacıyla Sosyal medya adresime sürekli kullandıım ürünleri üreten iletmeleri eklerim. Sosyal medya adresime turizm iletmelerini eklerim. Sosyal medya adresime resmi (devlet) turizm kurulularını eklerim ,28 0, ,86 1, ,65 1, ,69 1, Katılımcıların sosyal medyayı kullanma amacına ilikin ortalamalarına bakıldıında, sosyal medyayı iletiim amacıyla kullanma ortalaması 4,28, sosyal medyayı fotoraf, video ve deneyimlerimi paylama amacıyla kullanma ortalaması 3,62 olarak hesaplanmıtır. yorumları takip etmek amacıyla kullanma ortalaması 3,3 ve yeni ürün takibi amacı ile kullanma ortalaması 3,15 olarak belirlenmitir. Katılımcıların sosyal medyayı seyahat planı yapma amacı ile kullanma ortalaması ise 2,43 olarak görülmektedir. Bunun yanında katılımcıların sosyal medya adreslerine sürekli kullandıı ürünleri üreten iletmeleri ekleme ortalaması 2,86, turizm iletmelerini ekleme ortalaması 2,65 ve resmi turizm kurulularını ekleme ortalaması ise 2,69 olarak hesaplanmıtır. Tablo 9: Sosyal Medyanın Tatil Tercihlerine Etkisini Belirlemeye Yönelik Ölçee likin Aritmetik Ortalamalar Ve Standart Sapmalar fadeler Sosyal medyada tatil yerleri hakkında yapılan yorumlardan etkilenirim. Sosyal medyada tatil yerlerinde çekilen fotoraflardan etkilenirim. Sosyal medyada tatil yerleri ile ilgili çekilen videolardan etkilenirim. Sosyal medyada tatil sonrası deneyimlerimi (fotoraf, yorum veya video) paylaırım. küçük büyük Aritm. Ort. S.S ,33 1, ,62 1, ,61 1, ,72 1, Sosyal medyanın tatil tercihlerine etkisini belirlemek amacıyla sorulan soruların cevap

7 daılımlarına göre; sosyal medyada tatil yerlerinde çekilen fotoraflardan etkilenirim ifadesinin ortalaması 3,62, sosyal medyada tatil yerleri ile ilgili çekilen videolardan etkilenirim ifadesinin ortalaması 3,61 ve sosyal medyada tatil yerleri hakkında yapılan yorumlardan etkilenirim ifadesinin ortalaması ise 3,33 olarak hesaplanmıtır. Ayrıca katılımcıların tatil sonrası deneyimlerini (fotoraf, yorum veya video) paylama ortalaması ise 3,72 olarak hesaplanmıtır. Ayrıca yapılan baımsız örneklem t-testi sonuçlarına göre sosyal medyanın tatil tercihlerine etkisi ile cinsiyet (p=0,34) ve eitim (p=0,53) durumu arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıtır. Tablo 10: Sosyal Medya Kullanımının Tatil Tercihlerine Etkisi le Sosyal Medyada Harcanılan Zaman Arasındaki Farkı Belirlemeye Yönelik Tek Yönlü Varyans Analizi Zaman N Ortala ma 1 saat ve daha az 166 3,241 0, saat 223 3,667 0, saat 96 3,779 0, saat 21 3,870 0,164 8 saat ve daha fazla P<0,05 Yapılan varyans analizi sonucuna göre sosyal medyanın tatil tercihlerine etkisi ile sosyal medyada günlük ortalama harcanılan zaman arasında anlamlı (p=,00) bir farklılık olduu sonucuna ulaılmıtır. Farklılıın kaynaını belirlemek amacı ile yapılan tukey testi sonucuna göre sosyal medyada harcanılan zaman arttıkça sosyal medyanın tatil tercihlerine olan etkisi artmaktadır. Buna göre sosyal medyada 1 saat ve daha az zaman harcayan ile kıyaslandıında 2-3 saat arası (p=,000; Anlam Farklılıı=,4261), 4-5 saat arası (p=,000; A.F.=5377), 6-7 saat arası (p=017; A.F.= 6281), 8 saat ve daha fazla (p=,002;a.f.= 8007) zaman harcayanlar lehine anlamlı farklılık bulunmutur. 3. Tartıma ve Sonuç 18 4,042 0,192 S.S. F p 9,914,000 Sosyal medya internet ortamında en önemli ve en hızlı gelien ortamlardan birisi olarak kullanılmaktadır. Özellikle sosyal medya kullanımının gençler arasında etkin bir ekilde kullanıldıı belirtilmektedir (Lenhart, 2013). Sosyal medya kullanım amaçlarına bakıldıında iletiim kurmak, deneyimlerin paylaılması, oyun oynamak, kiilerarası ilikiler gelitirmek, alıveri amaçlı kullanım, bilgi edinme ve paylama gibi 810 etkenlerin yanında kiilerin tatil seçimlerine de etki ettii belirtilmektedir (Tham, Croy ve Mair, 2013). Bu çalımanın amacı gençlerin sosyal medya kullanımı ve gençlerin sosyal medya kullanımının tatil tercihleri üzerindeki etkilerini belirlemektir. Bu amaçla gençlerin (15-24 ya arası) youn olduu üniversiteler uygulama alanı olarak seçilmitir. Çalımadan elde edilen verilere göre gençlerin sosyal medya kavramını tam olarak kavrayamadıkları söylenebilir. Çünkü sosyal medya kavramı içerisinde yer almayan farklı siteleri veya bilgisayar, cep telefonu uygulamalarını dahi sosyal medya kavramı içerisinde lendirdikleri görülmektedir. Bunun yanında gençlerin en çok üye olduu Facebook (%93,3), Twitter (%58,4), YouTube (%56,7) ve Google+(%57,1) gibi sosyal medya sitelerine ilgi duydukları söylenebilir. Bu sonuçlar Lenhart vd. (2010) nin yapmı olduu çalımada da Facebook ve Twitter gibi sitelerin gençler arasında yaygın olarak kullanıldıı ile sonucu ile örtümektedir. Buna ek olarak sosyal medya kavramı ile ilikili olarak gençlerin, dorudan turizm ile ilgili (Tripadvisor gibi) sosyal medya sitelerine ilgi duymadıkları söylenebilir. Gençlerin ayrıca sosyal medya sitelerinde günlük ortalama harcadıkları zamana bakıldıında ise, gençlerin büyük bir oranının (%60,9) günlük 2 ile 5 saat arasında zaman harcadıkları görülmektedir. Sosyal medyanın tatil tercihlerine etkisi düünüldüünde gençlerin %32,3 ünün daha önce sosyal medyadan etkilenerek tatil programında deiiklik yaptıı ve bunun yanında gençlerin büyük bir çounluunun (%67) sosyal medyadan edinecei bilgilerle tatil programlarında deiiklik yapabilecei görülmektedir. Fakat gençlerin tatil tercihlerini yaparken sosyal medyaya güven oranının düük olduu (1-7;3,77) görülmektedir. Sosyal medya kullanım amacının gençler arasında daha çok iletiim kurma amaçlı olduu görülmektedir (4,28). Pempek, Yermolayeva ve Calvert (2009) çalımasında gençlerin sosyal medyayı %84 oranında iletiim amaçlı kullandıkları sonucuna ulamıtır. Buna karın gençlerin sosyal medya kullanma amaçları arasında turizm iletmelerini takip etmek (2,86), resmi turizm kurulularını eklemek (2,69) amacı taımadıı söylenebilir. Buna göre gençlerin genellikle iletiim kurmak ve fotoraf, video, ve paylaım amacıyla (3,62) sosyal medyayı kullandıkları söylenebilir. Özellikle gençlerin tatil sonrası fotoraf, video ve yorumları paylama eilimlerinin çok yüksek olmadıı (3,72), ayrıca sosyal medyada tatil yerleri ile ilgili paylaılan fotoraf, video ve yorumlardan etkilenme derecesinin orta derece eilimde (3,52) olduu söylenebilir. Gençlerin tatil yerleri hakkında yapılan bu tür paylaımlardan etkilenme derecesinin yüksek olmaması,

8 811 sosyal medyanın tatil tercihlerinde gençler tarafından güvenilir bir kaynak olarak görülmemesinden (1-7; 3,77) kaynaklanabilir. Fakat gençler turizm ile ilgili resmi kuruluların sitelerindeki bilgilere sosyal medyaya oranla daha fazla(1-7; 4,9) güvendiklerini belirtmilerdir. Cox vd. (2009) nin çalımasında da benzer sonuçlara ulaılmıtır. Buna göre kiilerin sosyal medyada paylaılan tatil ile ilgili yorumlara güven oranının resmi turizm sitelerine güven oranından daha düük olduu belirlenmitir. Çalımada sosyal medyanın tatil tercihlerine etkisi ile cinsiyet (p=0,34) ve eitim (p=0,53) durumu arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıtır. Buna karın sosyal medyanın tatil tercihlerine etkisi ile sosyal medyada günlük ortalama harcanılan zaman arasında anlamlı (p=,00) bir farklılık olduu sonucuna ulaılmıtır. Buna göre sosyal medyada harcanılan zaman arttıkça sosyal medyanın tatil tercihlerine etkisi artmaktadır. Çalımadan elde edilen bulgular ııında gençlerin sosyal medya kullanımının genellikle fotoraf, video paylaılan ve izlenebilen sitelerde younlatıı görülmektedir. Ayrıca gençler arasında dorudan turizmle ilgili sosyal medya veya internet sitelerine ilgisinin olmadıı ve takip etmedii söylenebilir. Gençlerin sosyal medya aracılıı tatil programlarında daha önce yapmı oldukları deiikliklerin turizm iletmeleri ya da turizm ile ilgili sosyal medya siteleri ile ilgili olmadıı söylenebilir. Gençler, sosyal medyadan etkilenerek tatil programlarında deiiklik yapabileceklerini belirtmelerine ramen sosyal medyayı güvenilir bir kaynak olarak görmemektedirler. Bunun nedeninin de internet aracılıı ile elde edilen bilgilerle tatil programında yapılan deiikliklerin; dorudan turizm ile ilgili olmayan internet ortamından elde edilmesi, turizm iletme ve resmi kurulularının takip edilmemesi olarak sayılabilir. Sosyal medyanın daha çok iletiim amaçlı kullanıldıı dikkate alındıında, kiilerarası iletiimde tatil içerikli bilgiler paylaılsa dahi, gençlerin tatil tercihlerinde sosyal medyada paylaılan içeriklerden çok akraba ve arkadalarına daha fazla güvenme eilimi içerisinde oldukları söylenebilir. Çalımada gençlerin turizm amaçlı siteler dıında, sosyal medyada paylaılan fotoraf, video gibi görsel içeriklere daha fazla ilgili olduu ve zaman harcadıı görülmektedir. Bu açıdan bakıldıında turizm iletmelerinin ve kurumlarının gençlerin sosyal medya kullanım oranlarını dikkate alarak, gençlerin ilgisini çekebilecek içeriklerle sosyal medya kullanımını yaygınlatırmaları faydalı olabilir. Buna karın tatil yorumlarının yapıldıı, turizm iletmelerinin puanlandıı ve eletirildii forum ve sitelere ilgili olmadıı söylenebilir. Bu açıdan bakıldıında gençlerin tatil tercihlerinde turizm içerikli paylaımların yapıldıı sosyal medya ortamlarından bilgi edinmesi, sosyal medya adreslerine turizm özel ve resmi kuruluları eklemesi, destinasyon ile ilgili bilgilerin paylaıldıı sosyal medya ortamlarına ilgi duyması daha etkin bir tatil programı yapmasına yardımcı olabilir. Sadece sosyal medya aracılıı ile güvenli tatil bilgilerine ulaılamayacaını belirtmekle birlikte, tatil tercihlerinde fiyat-hizmet karılatırması yapılabilecek, destinasyon fırsatlarını karılatırabilecek, turizm iletmelerinin içeriklerini belirleyebilecek ekilde fayda salayabilecek bilgilerin sosyal medya aracılıı ile elde edilmesi mümkün olabilmektedir. Böylece gençlerin sosyal medya ortamını sadece vakit geçirme amaçlı deil, güvenli bilgiye ulaabilecek kaynakları bulabilme amacı ile kullanması faydalı olabilir. KAYNAKÇA AKAR, Erkan and TOPÇU, Birol (2011). An Examination of the Factors Influencing Consumers' Attitudes Toward Social Media Marketing, Journal of Internet Commerce, 10, AKÇAY, Habibe (2011). Kullanımlar Ve Doyumlar Yaklaımı Balamında Sosyal Medya Kullanımı: Gümühane Üniversitesi Üzerine Bir Aratırma, letiim Kuram Ve Aratırma Dergisi, 33, ARMAAN, Ahsen (2013). Gençlerin Sanal Alanı Kullanım Tercihleri Ve Kendilerini Sunum Taktikleri: Bir Aratırma, Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi, 6 (27), ASUR, Sitaram and HUBERMAN, Bernardo A. (2010). Predicting the Future With Social Media, International Conference on Web Intelligence and Intelligent Agent Technology, Toronto, Canada, AYMANKUY, Yusuf., SOYDA, M. E Emin. and SAÇLI, Çarı. (2013). Sosyal Medya Kullanımının Turistlerin Tatil Kararlarına Etkisi: Akademik Personel Üzerinde Bir Uygulama, International Journal Of Human Science, 10 (1), CORREA, Teresa; HINSLEY, Amber W. and ZUNIGA, Homero G. (2010). Who Interacts On The Web?: The Intersection Of Users Personality And Social Media Use, Computers in Human Behavior, 26, COX, Carmen; BURGESS, Stephen; SELLITTO, Carmine and BUULTJENS, Jeremy. (2009). The Role of User-Generated Content in Tourists Travel Planning Behavior, Journal of Hospitality Marketing and Management, 18, Dpt.gov.tr (2012). Sosyal Politika Kavramları Sözlüü.!"# $ %$&$%'$&()$%'$&%$%$*+$%'$&%, (Eriim tarihi: ) DUGGAN, Maeve and BRENNER, Joanna (2013). The Demographics of Social Media Users-2012, Pew Internet And American Life Project: Washington DC. Export.gov (2012). Global Internet Usage Stats. nts/webcontent/komarketingpresentation pdf (Eriim tarihi: ). FOTIS, John; BUHALIS, Dimitros and ROSSIDES, Nicos (2012). Social Media Use And Impact During The Holiday Travel Planning Process. Fuchs, M., Ricci, F. And Cantoni, L., Eds., Information And Communication Technologies In Tourism, Vienna, Austria: Springer- Verlag,

9 HAASE, Anabel Q. and YOUNG, Alyson L. (2010). Uses and Gratifications of Social Media: A Comparison of Facebook and Instant Messaging, Bulletin of Science Technology Society, 30 (5), HUDSON, Simon and THAL, Karen (2013). The Impact Of Social Media On The Consumer Decision Process: mplications For Tourism Marketing, Journal Of Travel And Tourism Marketing, 30, HYDE, Kenneth F. (2008). Information Processing And Touring Planning Theory, Annals Of Tourism Research, 35(3), Internetworldstats (2012). Internet Usage Statistics. (Eriim tarihi: ). KANG, Myunghwa and SCHUETT, Michael A. (2013). Determinants Of Sharing Travel Experiences In Social Media, Journal Of Travel & Tourism Marketing, 30, KAPLAN, Andreas M. and HAENLEIN, Michael (2010). Users Of The World, Unite! The Challenges and Opportunities Of Social Media, Business Horizons, 53, KING, Daniel L.; DELFABBRO, Paul H.; KAPTSIS, Dean and ZWAANS, Tara (2014). Adolescent Simulated Gambling Via Digital And Social Media: An Emerging Problem, Computers in Human Behavior, 31, LENHART, Amanda (2013). Young Adults, Mobile Phones And Social Media: Technology And The Transition To Adulthood, Health, Safety & Well-Being of Young Adults Symposium, May 7. Mobile-Phones-and-Social-Media.aspx (Eriim Tarihi: ). LENHART, Amanda; PURCELL, Kristen; SMITH, Aaron and ZICKUHR, Kathryn (2010). Social Media And Mobile nternet Use Among Teens And Young Adults. Pew Internet And American Life Project: Washington DC. LITVIN, Stephen W.; GOLDSMITH, Ronald E. and PAN, Bing (2008). Electronic Word-Of-Mouth In Hospitality and Tourism Management, Tourism Management, 29, MANGOLD, W. Glynn and FAULDS, David J. (2009). Social Media: The New Hybrid Element Of The Promotion Mix, Business Horizons, 52, MIGUENS, J; BAGGIO, R and COSTA, C. (2008). Social Media And Tourism Destinations: Tripadvisor Case Study, IASK ATR2008 (Advances In Tourism Research 2008). May Aveiro, Portugal. 812 Sites:A Longitudinal Analysis, Journal Of Applied Developmental Psychology, 29, THAM, Aaron; CROY, Glen and MAIR, Judith (2013). Social Media in Destination Choice: Dinstinctive Electronic Word-Of-Mouth Dimensions, Journal of Travel and Tourism Marketing, 30, TESS, Paul A. (2013). The Role Of Social Media In Higher Education Classes (Real And Virtual) A Literature Review, Computers in Human Behavior, 29, A60 A68. VURAL, Beril A.and BAT, Mikail (2010). Yeni Bir letiim Ortamı Olarak Sosyal Medya: Ege Üniversitesi letiim Fakültesine Yönelik Bir Aratırma, Journal Of Yasar University, 20(5), Wikipedia.org (2012). Facebook Statistics. -!!+! (Eriim tarihi: ). Wikipedia.org (2013). Twitter. (Eriim tarihi: ). YARDI, Sarita and BRUCKMAN, Amy (2011). Social and Technical Challenges In Parenting: Teens Social Media Use, In Proceedings of the ACM Conference on Human Factors in Computing Systems, YE, Qiang; LAW, Rob; GU, Bin and CHEN, Wei (2011). The Influence Of User-Generated Content On Traveler Behavior: An Empirical Investigation On The Effects Of e-word-of-mouth To Hotel Online Bookings, Computers In Human Behavior, 27, YOO, Kyung-Hyan; LEE, Yoonjung; GRETZEL, Ulrike and FESENMAIER, Daniel R. (2009). Trust In Travel-Related Consumer Generated Media, Information And Communication Technologies in Tourism, Proceedings Of The International Conference, Amsterdam, Netherlands, MUNAR, A. Maria and JACOBSEN, Jens Kr. Steen. (2013). Trust and Involvement in Tourism Social Media and Web-Based Travel Information Sources, Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 13 (1), O REILLY, Tim (2007). What Is Web 2.0: Design Patterns And Business Models For The Next Generation Of Software, Communications & Strategies, 65(1), PAN, Bing and FESENMAIER, Daniel R. (2006). Online Information Search Vacation Planning Process, Annals Of Tourism Research, 33(3), PEMPEK, Tiffany A.; YERMOLAYEVA, Yevdokiya A. and CALVERT, Sandra L. (2009). College Students'Social Networking Experiences On Facebook, Journal of Applied Developmental Psychology, 30, ROBLYER, M. D.; MCDANIEL, Michelle; WEBB, Marsena; HERMAN, James and WITTY, James V. (2010). Findings On Facebook In Higher Education: A Comparison Of College Faculty And Student Uses And Perceptions Of Social Networking Sites, Internet And Higher Education, 13, Socialbakers.com (2013a). Facebook Pages Statistics & Number of Fans: Turkey. (Eriim tarihi: ). Socialbakers.com (2013b). Twitter Statistics: Turkey. (Eriim tarihi: ). STEINFIELD, Charles; ELLISON, Nicole B. and LAMPE, Cliff (2008). Social Capital, Self-Esteem, And Use Of Online Social Network

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 209-222 209 SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Erturul USTA Ahi Evran Üniversitesi,

Detaylı

MYO Öğrencilerinin Facebook Kullanım Sıklıkları. Mehmet Can HANAYLI

MYO Öğrencilerinin Facebook Kullanım Sıklıkları. Mehmet Can HANAYLI MYO Öğrencilerinin Facebook Kullanım Sıklıkları Mehmet Can HANAYLI İçerik Giriş Kuramsal Çerçeve İnternet Web 2.0 ve Sosyal Medya Facebook Sosyal Medya Reklamcılığı Bulgular Sonuç ve Öneriler Kaynaklar

Detaylı

Seyahat ve Konaklama Tercihi Açısından Sosyal Paylaşım Sitelerinin Kullanımı

Seyahat ve Konaklama Tercihi Açısından Sosyal Paylaşım Sitelerinin Kullanımı Seyahat ve Konaklama Tercihi Açısından Sosyal Paylaşım Sitelerinin Kullanımı Using Social Web Site in Aspect Of Choosing Travel And Accommodation Tugay ARAT * Gonca DURSUN ÖZ Günümüzün gelişen teknolojileri,

Detaylı

Anahtar Sözcükler: Sosyal ağlar, facebook, teknoloji kabulü, E-posta

Anahtar Sözcükler: Sosyal ağlar, facebook, teknoloji kabulü, E-posta ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLER İLE AKADEMİSYENLERİN SOSYAL AĞ KULLANIMIN EĞİTİM ALGILARI ÜZERINE ETKİLERİ (Turkish Version) Tarık TALAN Bilgisayar Teknolojileri Bölümü, Kilis 7 Aralık üniversitesi, Kilis, Türkiye

Detaylı

Sosyal Ağlar ve Kütüphaneler. Tuba Akbaytürk Çanak

Sosyal Ağlar ve Kütüphaneler. Tuba Akbaytürk Çanak Sosyal Ağlar ve Kütüphaneler Tuba Akbaytürk Çanak Ajanda Web 2.0 Kütüphane 2.0 Sosyal Ağ ğ kavramı Sosyal Ağ Örnekleri Kütüphaneler ve Sosyal Ağlar Web 2.0 nedir? Yeni bir kavramdır, 2004 yılında ortaya

Detaylı

Volume: 10 Issue: 1 Year: 2013

Volume: 10 Issue: 1 Year: 2013 Volume: 10 Issue: 1 Year: 2013 The effect of social media utilization on holiday decisions of tourists: A study on academic staff Sosyal medya kullanımının turistlerin tatil kararlarına etkisi: Akademik

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

Sosyal Web te Yeni Eğilimler: Kurumlar İçin Dışa Dönük Sosyal Yazılımlar

Sosyal Web te Yeni Eğilimler: Kurumlar İçin Dışa Dönük Sosyal Yazılımlar Sosyal Web te Yeni Eğilimler: Kurumlar İçin Dışa Dönük Sosyal Yazılımlar Yrd. Doç. Dr. Rıza Cenk Erdur, Prof.Dr. Oğuz Dikenelli Serhat Safyürek, Oğuz Uz, Ahmet Melih Özcan Ege Üniversitesi, Bilgisayar

Detaylı

KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR

KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 207-215 207 KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR Selçuk

Detaylı

İNTERNET VE BİLGİSAYAR AĞLARI

İNTERNET VE BİLGİSAYAR AĞLARI İNTERNET VE BİLGİSAYAR AĞLARI İNTERNET NEDİR? Dünya genelindeki bilgisayar ağlarını ve kurumsal bilgisayar sistemlerini birbirine bağlayan elektronik iletişim ağıdır. BİLGİSAYAR AĞI NEDİR? İki ya da daha

Detaylı

IETC - May 25-27, 2011 Istanbul, TURKEY

IETC - May 25-27, 2011 Istanbul, TURKEY BĐLGĐSAYAR ve ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ (BÖTE) ÖĞRENCĐLERĐNĐN FACEBOOK KULLANIM AMAÇLARI ve EĞĐTSEL BAĞLAMDA KULLANIMI ĐLE ĐLGĐLĐ GÖRÜLERĐ: MAKÜ ÖRNEĞĐ CEIT STUDENTS PURPOSES ABOUT USING FACEBOOK AND THEIR

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı TURİZM PAZARLAMASINDA TÜKETİCİLERİN TURİSTİK SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN WEB SİTESİ TASARIM ÖZELLİKLERİNİN NÖROGÖRÜNTÜLEME

Detaylı

TÜRKÇE KONUŞAN MOBİL MEDYA KULLANICILARININ MOBİL İÇERİK VE REKLAM SEÇİMLERİ

TÜRKÇE KONUŞAN MOBİL MEDYA KULLANICILARININ MOBİL İÇERİK VE REKLAM SEÇİMLERİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ ISSN: 1308 9196 Yıl : 4 Sayı : 6 Haziran 2011 TÜRKÇE KONUŞAN MOBİL MEDYA KULLANICILARININ MOBİL İÇERİK VE REKLAM SEÇİMLERİ Osman Köroğlu * Özet Türkçe

Detaylı

DİJİTAL PAZARLAMA &SOSYAL MEDYANIN FAYDALI ve ŞAŞIRTICI GERÇEKLERİ

DİJİTAL PAZARLAMA &SOSYAL MEDYANIN FAYDALI ve ŞAŞIRTICI GERÇEKLERİ DİJİTAL PAZARLAMA &SOSYAL MEDYANIN FAYDALI ve ŞAŞIRTICI GERÇEKLERİ Sadece E-mail Abonelerine Özel BİLİYOR MUYDUN? Tüketicilerin %90 ı satın alma kararlarında internetteki yorumların etkili olduğunu düşünüyor.

Detaylı

SHARKUTERİ MEDYA Genel Sunum 2016

SHARKUTERİ MEDYA Genel Sunum 2016 SHARKUTERİ MEDYA Genel Sunum 2016 STRATEJİK DİJİTAL MEDYA PLANLAMA MEDYA SATIN ALMA SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ KREATİF TASARIM ÇALIŞMALARI Stratejik Planlama Nedir? Dijital, gerçek zamanlı, tam detaylı ve

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

Çevrimiçi Sosyal Ağ Sitesi Kullanımını Etkileyen Motive Edici Faktörler Üzerine Bir Araştırma

Çevrimiçi Sosyal Ağ Sitesi Kullanımını Etkileyen Motive Edici Faktörler Üzerine Bir Araştırma Çevrimiçi Sosyal Ağ Sitesi Kullanımını Etkileyen Motive Edici Faktörler Üzerine Bir Araştırma Serkan Ada, Bahar Çiçek, Gamze Kaynakyeşil K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi, İ.İ.B.F., İşletme Bölümü, Kahramanmaraş

Detaylı

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETKL OKUL-ÇEVRE LKSNDE ALENN KATKISINA

Detaylı

SOSYAL MEDYA. Sosyal Medya Nedir? Sosyal Medya Araçları Nelerdir? Sosyal Medyayı Kullanırken Dikkat Etmemiz Gereken Kurallar Nelerdir?

SOSYAL MEDYA. Sosyal Medya Nedir? Sosyal Medya Araçları Nelerdir? Sosyal Medyayı Kullanırken Dikkat Etmemiz Gereken Kurallar Nelerdir? SOSYAL MEDYA Sosyal Medya Nedir? Sosyal Medya Araçları Nelerdir? Sosyal Medyayı Kullanırken Dikkat Etmemiz Gereken Kurallar Nelerdir? Sosyal Medya Nedir? Sosyal medya, kişilerin internet üzerinden birbiriyle

Detaylı

İnternet Teknolojisi. İnternet Teknolojisi. Bilgisayar-II - 4. Hafta. Öğrt. Gör. Alper ASLAN 1. Öğrt. Gör. Alper Aslan. İnternet Nedir?

İnternet Teknolojisi. İnternet Teknolojisi. Bilgisayar-II - 4. Hafta. Öğrt. Gör. Alper ASLAN 1. Öğrt. Gör. Alper Aslan. İnternet Nedir? İnternet Teknolojisi Öğrt. Gör. Alper Aslan ENF102 Bilgisayar - II İnternet Teknolojisi İnternet Nedir? İnternet Kime Aittir İnternet in Türkiye deki Gelişimi İnternet in Türkiye de Kullanımı Yakın Gelecekte

Detaylı

İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ Tanıtım Faaliyetleri Standartları Standardı

İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ Tanıtım Faaliyetleri Standartları Standardı Dök. No: AUZEF-SS-2.1-10 Yayın Tarihi:30.06.2014 Rev.No:00 Rev Tarihi: Sayfa 1 / 8 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. SORUMLULAR... 3 4. TANIMLAR... 3 5. AUZEF Tanıtım Faaliyetlerin Standartları... 3 5.1.

Detaylı

İnteraktif Türkler 2009 İnteraktif Mecra Kullanım Araştırması

İnteraktif Türkler 2009 İnteraktif Mecra Kullanım Araştırması İnteraktif Türkler 2009 İnteraktif Mecra Kullanım Araştırması Türkiye nin ilk ve öncü dijital ajansı adinteractive in Türk internet kullanıcısının davranış alışkanlıklarına ışık tuttuğu araştırması İnteraktif

Detaylı

Üniversitelerin Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıklarının Tespit Edilmesine Yönelik Bir Araştırma

Üniversitelerin Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıklarının Tespit Edilmesine Yönelik Bir Araştırma SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi Nisan 2014, Sayı: 31, ss.307-316 SDU Faculty of Arts and Sciences Journal of Social Sciences April 2014, No: 31, pp..307-316 Üniversitelerin Sosyal Medya

Detaylı

1. BÖLÜM: SOSYAL MEDYA

1. BÖLÜM: SOSYAL MEDYA 1. BÖLÜM: SOSYAL MEDYA Bu bölümde sosyal medya kavramı, gelişimi, özellikleri ve sosyal medya araçları ele alınarak geleneksel medya ve sosyal medya arasındaki farklar incelenmiştir. Ayrıca bu bölümde,

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 FARKLI SPOR BRANINDAK ÜNVERSTE ÖRENCLERNN

Detaylı

ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES

ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES Yrd. Doç. Dr. Vedat SALAM* Yrd. Doç. Dr. Yüksel TERZ** Ör.Gör. Nurettin SAVA*** Naci MURAT**** Özet Üniversitelerde

Detaylı

ORTAOKUL VE LİSE DE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN SOSYAL MEDYA KULLANIMINA İLİŞKİN TUTUMLARI: ÜRGÜP ÖRNEĞİ

ORTAOKUL VE LİSE DE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN SOSYAL MEDYA KULLANIMINA İLİŞKİN TUTUMLARI: ÜRGÜP ÖRNEĞİ ORTAOKUL VE LİSE DE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN SOSYAL MEDYA KULLANIMINA İLİŞKİN TUTUMLARI: ÜRGÜP ÖRNEĞİ Cafer ALİCAN * Yrd. Doç. Dr. Aslıhan SABAN ** Öz Bu çalışma ortaokul ve lise de öğrenim görmekte

Detaylı

ATLAS Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı - Avustralya Sertifika Programları

ATLAS Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı - Avustralya Sertifika Programları AUSTRALIAN INSTITUTE OF PROFESSIONAL EDUCATION (AIPE) AUSTRALIAN INSTITUTE OF MUSIC (AIM) Certificate IV in Business 6 Ay 4100 Diploma of Business 1 Yıl 8200 Advanced Diploma of Business 1 Yıl 8200 Diploma

Detaylı

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 115-122 115 FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Hayati ÇAVU Yüzüncü

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SOSYAL MEDYANIN ETKİSİ - KOZMETİK ÜRÜNLERİN SATIN ALINMASINDA BİR UYGULAMA (Yüksek Lisans Tez Önerisi) Hazırlayan Müjgan

Detaylı

-SOSYAL MEDYA ARAŞTIRMASI-

-SOSYAL MEDYA ARAŞTIRMASI- -SOSYAL MEDYA ARAŞTIRMASI- Pazarlamadünyasi.com un Vodaco Agency işbirliği ile 04 Ağustos 30 Eylül 2009 tarihleri arasında gerçekleştirdiği Sosyal Medya araştırması sonuçlandı. İnternet kullanıcıları sosyal

Detaylı

Sürücüsüz (Otonom) Arabalar Algı Araştırması Sonuçları. Digital Age Peter Pan Kuşağı Araştırması

Sürücüsüz (Otonom) Arabalar Algı Araştırması Sonuçları. Digital Age Peter Pan Kuşağı Araştırması Sürücüsüz (Otonom) Arabalar Algı Araştırması Sonuçları Digital Age Peter Pan Kuşağı Araştırması Araştırma, Dünya literatüründe 25-40 yaş arasında yer alan, uzatılmış bir ergenlik dönemi yaşayan ve evlilik,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007 ÖZGEÇMİŞ 1. AdıSoyadı: Rukiye Didem Taylan 2. DoğumTarihi: 25 Temmuz 1984 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. ÖgrenimDurumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007

Detaylı

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI Amaç Brisa, hissedarlarıyla effaf ve yakın bir iletiim içinde olmayı ilke edinmitir. Bu kapsamda Brisa yönetimi stratejik planları uygulayıp,

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL AĞLARI KULLANIM AMAÇLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL AĞLARI KULLANIM AMAÇLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL AĞLARI KULLANIM AMAÇLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ Zeynep Diker Karabük Üniversitesi Safranbolu Meslek Yüksekokulu zeynepdiker@karabuk.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: YEŞİM GÜÇDEMİR Doğum Tarihi: 30 MART 1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Gazetecilik Marmara Üniversitesi 1995 Y. Lisans Reklam ve Tanıtım

Detaylı

İŞLETMELERDE SOSYAL MEDYA KULLANIMI: İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ALGILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İŞLETMELERDE SOSYAL MEDYA KULLANIMI: İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ALGILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İŞLETMELERDE SOSYAL MEDYA KULLANIMI: İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ALGILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Serkan ADA * Akın ABUL ** ÖZ Sosyal bir çevre oluşturmak amacıyla kurulan ve büyük kitlelerin birbirleriyle

Detaylı

Sosyal Medya Uzmanlığı Ders Programı

Sosyal Medya Uzmanlığı Ders Programı Sosyal Medya Uzmanlığı - Müfredat // Ders Saati: 48 Saat Orhan Akkuş - Sosyal Beyin 23 Ocak 2015 Sosyal Medya Uzmanlığı Ders Programı Sosyal Medyada Uzmanı Nedir? Ne İş yapar? Ders Saati ( 2 Saat) Giriş

Detaylı

SOSYAL MEDYADA EĞİTİM UYGULAMALARI. Yasin YÜKSEL

SOSYAL MEDYADA EĞİTİM UYGULAMALARI. Yasin YÜKSEL SOSYAL MEDYADA EĞİTİM UYGULAMALARI Yasin YÜKSEL Araştırma konusu: Sosyal medyanın -özellikle yüksek öğretimde olmak üzere- eğitime katkısını, bu konuda yapılan araştırmaları, istatistikleri ve uygulamaları

Detaylı

TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR?

TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR? Haziran 2010 SOSYAL MEDYA ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR? Proje Koordinatörleri: İndeks Araştırma Ekibi Simge Şahin, İstanbul Bilgi Üniversitesi Giriş:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Gazetecilik ve Halkla Marmara Üniversitesi 1996

ÖZGEÇMİŞ. Gazetecilik ve Halkla Marmara Üniversitesi 1996 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: MİNE DEMİRTAŞ İletişim Bilgileri: Tel: 0216 626 10 50 / 2746 Mail :minedemirtas@maltepe.edu.tr Adres:Marmara Eğitim Köyü İletişim Fakültesi Doğum Tarihi:10.02.1959 Öğrenim Durumu:

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 GR LK ANALZ LE ÖRENCLERN TEKNOLOJ VE TASARIM DERS TUTUMLARI ATTITUDE OF TECHNOLOGY AND DESIGN COURSE OF STUDENTS WITH GREY RELATION ANALYSIS Necla TEKTA * Mihriban AYDIN ** Öz Bu aratırmada; 2006-2007

Detaylı

BİLGİ PAYLAŞIM ARAÇLARI. İşbirlikli Yazarlık Çoklu Ortam Paylaşımları Web Günceleri Etiketleme ve Sosyal İmleme Sosyal Medya Dijital Kimlik

BİLGİ PAYLAŞIM ARAÇLARI. İşbirlikli Yazarlık Çoklu Ortam Paylaşımları Web Günceleri Etiketleme ve Sosyal İmleme Sosyal Medya Dijital Kimlik BİLGİ PAYLAŞIM ARAÇLARI İşbirlikli Yazarlık Çoklu Ortam Paylaşımları Web Günceleri Etiketleme ve Sosyal İmleme Sosyal Medya Dijital Kimlik İŞBİRLİKLİ YAZARLIK İçeriğinin kullanıcıların katkılarıyla oluşturulduğu

Detaylı

Eğitim Süreçlerinde Sosyal Ağların Kullanımı: Bir MYO Deneyimi

Eğitim Süreçlerinde Sosyal Ağların Kullanımı: Bir MYO Deneyimi Eğitim Süreçlerinde Sosyal Ağların Kullanımı: Bir MYO Deneyimi Abdullah Toğay, Tunç Erdal Akdur, İbrahim Cihan Yetişken, Arzu Bilici Gazi Üniversitesi, Endüstriyel Teknoloji Eğitimi Bölümü, Ankara MEB

Detaylı

SOSYAL MEDYADA BOŞA VAKİT HARCAMAYIN!

SOSYAL MEDYADA BOŞA VAKİT HARCAMAYIN! SOSYAL MEDYADA BOŞA VAKİT HARCAMAYIN! ANIL ALTAŞ EĞİTMEN/DANIŞMAN 14 TEMMUZ 10 BÜMED AŞİYAN SALONU Sosyal Medya ile dünya artık düz! 2 Icons courtesy of Sosyal medya Katsayınızı biliyor musunuz? Test Sonucu

Detaylı

YERLİ TURİSTLERİN TATİL SÜRECİNDE SOSYAL MEDYA KULLANIMI VE TATİL KARARLARINA ETKİSİ

YERLİ TURİSTLERİN TATİL SÜRECİNDE SOSYAL MEDYA KULLANIMI VE TATİL KARARLARINA ETKİSİ YERLİ TURİSTLERİN TATİL SÜRECİNDE SOSYAL MEDYA KULLANIMI VE TATİL KARARLARINA ETKİSİ The Domestic Tourists Social Media Usage During Their Vacation and Its effect on Their Vacation Decisions Burçin Cevdet

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

An Investigation on Motivational Factors Affecting the Use of Online Social Networking Sites

An Investigation on Motivational Factors Affecting the Use of Online Social Networking Sites Çevrimiçi Sosyal Ağ Sitesi Kullanımını Etkileyen Motive Edici Faktörler Üzerine Bir Araştırma Serkan Ada, Bahar Çiçek, Gamze Kaynakyeşil K.Maraş Sütçü Đmam Üniversitesi, Đ.Đ.B.F., Đşletme Bölümü, Kahramanmaraş

Detaylı

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6.

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6. ,, and Elif Kartal Özet Yeni teknolojiler her geçen gün organizasyonlara el. Bugün, elektronik imza (e-imza) e-imza kullanan e- ; e-imza e- im olabilmektir. Bu kapsamda, -imza konulu bir anket Ankete toplamda

Detaylı

YERLİ TURİSTLERİN TURİSTİK KONAKLAMA TESİSİ TERCİHLERİNDE İNTERNET TEMELLİ SOSYAL AĞLARIN ROLÜ: İZMİR ÖRNEĞİ

YERLİ TURİSTLERİN TURİSTİK KONAKLAMA TESİSİ TERCİHLERİNDE İNTERNET TEMELLİ SOSYAL AĞLARIN ROLÜ: İZMİR ÖRNEĞİ YERLİ TURİSTLERİN TURİSTİK KONAKLAMA TESİSİ TERCİHLERİNDE İNTERNET TEMELLİ SOSYAL AĞLARIN ROLÜ: İZMİR ÖRNEĞİ THE ROLE OF INTERNET-BASED SOCIAL NETWORKS ON DOMESTIC TOURISTS ACCOMODATION CHOICES: THE CASE

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ- GALATASARAY UNIVERSITY Communication Faculty 2015-2016 Autumn Semester First Year

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ- GALATASARAY UNIVERSITY Communication Faculty 2015-2016 Autumn Semester First Year GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ- GALATASARAY UNIVERSITY Faculty First Year DAY/HOUR MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY 09:00 09:50 COM 171 Economics 10:00 10:50 COM 133 Political Science 11:00 11:50 COM

Detaylı

Sosyal Medyada Paylaşılan Yöresel Yemek Fotoğraflarının Turistlerin Seyahat Tercihleri Üzerindeki Etkisi 1

Sosyal Medyada Paylaşılan Yöresel Yemek Fotoğraflarının Turistlerin Seyahat Tercihleri Üzerindeki Etkisi 1 Sosyal Medyada Paylaşılan Yöresel Yemek Fotoğraflarının Turistlerin Seyahat Tercihleri Üzerindeki Etkisi 1 Özet Yrd. Doç. Dr. Burak ERYILMAZ Amasya Üniversitesi, Amasya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Psk. Deniz VARIR

Detaylı

DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY *

DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY * * DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY * KARATAY yunussevis1907@hotmail.com, fatihdogan@comu.edu.tr, ramazankaratay@gmail.com ÖZET i (n=273)

Detaylı

Personal Information Date of Birth, Place. Educational Background Bachelor Anadolu University, Business Administration, 1998

Personal Information Date of Birth, Place. Educational Background Bachelor Anadolu University, Business Administration, 1998 Assitant Professor Boran TOKER Personal Information Date of Birth, Place Foreign Language Marital Status E-mail : 1976, Đzmir Turkey : English : Single : borantoker@akdeniz.edu.tr Educational Background

Detaylı

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÖRETMENLK UYGULAMASI

Detaylı

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) BEYKENT UNIVERSITY (İSTANBUL)

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) BEYKENT UNIVERSITY (İSTANBUL) Programın Adı BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Meslek Yüksekokulu Adalet Adalet (İÖ) Ağız ve Diş Sağlığı Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) Ameliyathane Hizmetleri Anestezi Anestezi (İÖ) Aşçılık Aşçılık (İÖ) Bankacılık

Detaylı

EURIE TRAINING Yükseköğretimde Uluslararası Öğrenci Temini Tanıtım, Markalaşma ve Teknoloji. 6 Aralık 2016 İstanbul Aydın Üniversitesi

EURIE TRAINING Yükseköğretimde Uluslararası Öğrenci Temini Tanıtım, Markalaşma ve Teknoloji. 6 Aralık 2016 İstanbul Aydın Üniversitesi Yükseköğretimde Uluslararası Öğrenci Temini Tanıtım, Markalaşma ve Teknoloji 6 Aralık 2016 İstanbul Aydın Üniversitesi 2 SELMAN ARSLANBAŞ Uluslararası İlişkiler Direktör Yardımcısı & Aydın TÖMER Müdürü

Detaylı

!"#!$%&'()*+%,-!./01% 21345%#%6)78()% 279:1'19;1<%% =>8?')?@?%?)1AAA%%

!#!$%&'()*+%,-!./01% 21345%#%6)78()% 279:1'19;1<%% =>8?')?@?%?)1AAA%% !"#!$%&'()*+%,-!./01% 21345%#%6)78()% 279:1'19;18?')?@?%?)1AAA%% Neler Yaptık... 17-18 Eylül 2014 17-18 Eylül 2014 285 KATILIMCI 5 5 KONU!MACI 3 1 OTURUM 8 MODERATÖR 17-18 Eylül 2014 DHS 2014 Konu"macılar

Detaylı

EDCON YURTDISI EGITIM Kanada Sertifika Programları. BÖLGE Program Başlangıç Tarihleri Süre (Ay) İngilizce Şartı

EDCON YURTDISI EGITIM Kanada Sertifika Programları. BÖLGE Program Başlangıç Tarihleri Süre (Ay) İngilizce Şartı ALGONQUIN CENTENNIAL OTTAWA Marketing Research and Business Intelligence, Ocak, Mayıs 42 Hafta 15724 Marketing Management, Ocak, Mayıs 1 yıl IELTS 6.5 (her bantta min 14260 Paralegal 1 yıl 6.0) veya TOEFL

Detaylı

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS THE EFFECT OF PUZZLE EXPERINCE TO THE STUDENTS SUCCESS IN MATHS TEACHING Yrd.Doç.Dr. EMN AKKAN ÖZET Bu çalımanın amacı; bulmaca etkinliinin, ilköretim

Detaylı

Yeni Nesil Web phaneler. Web 2.0 Web 3.0 Bloglar RSS Wiki Podcasting

Yeni Nesil Web phaneler. Web 2.0 Web 3.0 Bloglar RSS Wiki Podcasting Yeni Nesil Web ve KütüphanelerK phaneler Web 2.0 Web 3.0 Bloglar RSS Wiki Podcasting. Web 2.0 Nedir? WWW aracılığı ile insanların bilgi üzerinde çevrimiçi; İşbirliği yapmasını Paylaşım sağlamasını mümkün

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

Konu: Bilgi Paylaşım Araçları. Aydın MUTLU İstanbul

Konu: Bilgi Paylaşım Araçları. Aydın MUTLU İstanbul Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi 6.Sınıf Konu: Bilgi Paylaşım Araçları 8.-14.Hafta Aydın MUTLU 2016 - İstanbul 1- İŞBİRLİKLİ YAZARLIK İçeriğinin kullanıcıların katkılarıyla oluşturulduğu bilgi paylaşım

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

BDB Enformatik Servisleri Mayıs 2006

BDB Enformatik Servisleri Mayıs 2006 BDB Enformatik Servisleri Mayıs 2006 çerik Enformatik servisleri Elektronik duyuru yöntemleri Elektronik listeler Duyuru & Etkinlik sistemleri olanakları sistemi Web kullanıcıları servisi Forum servisi

Detaylı

SOSYAL MEDYANIN ÖNEMİ VE BARACK OBAMA ÖRNEĞİ

SOSYAL MEDYANIN ÖNEMİ VE BARACK OBAMA ÖRNEĞİ SOSYAL MEDYANIN ÖNEMİ VE BARACK OBAMA ÖRNEĞİ Sosyal medya zaman ve mekan sınırlaması olmadan (mobil tabanlı), paylaşımın, tartışmanın esas olduğu bir iletişim şeklidir. Wikipedia sosyal medyanın özelliklerini

Detaylı

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk TEKSTL BANKASI A.. Amaç ve Kapsam Tekstil Bankası A.. (Tekstilbank) bilgilendirme politikası; Bankacılık Kanunu ve bu kanuna ilikin düzenlemeler, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, stanbul

Detaylı

SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS

SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION Ö. Albayrak, J. C. Carver,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aydın ÇEVİRGEN Doğum Yeri: Eskişehir Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993 Otelcilik Y. Lisans Turizm İşletmeciliği

Detaylı

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü HAKKIMDA Dr. Erhan Şengel, yüksek lisans eğitimi yıllarında başlamış olduğu öğretim teknolojileri ile ilgili çalışmalarına 1994 yılından beri devam etmektedir. Online eğitim, Bilgisayar Destekli Eğitim,

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ REKLAMCILIK BÖLÜMÜ YANDAL KILAVUZU. Öğrencinin Anadal programıyla Yandal programının ayrılığı esastır.

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ REKLAMCILIK BÖLÜMÜ YANDAL KILAVUZU. Öğrencinin Anadal programıyla Yandal programının ayrılığı esastır. REKLAMCILIK BÖLÜMÜ Reklamcılık Bölümü nde Yandal yapmak isteyen öğrenciler kendi bölüm müfredatlarına ek olarak 18 kredi ders yükünü tamamlamak zorundadır. Advertising Strategy / Reklam Stratejisi ve Advertising

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Ebru Gökaliler. 2. Doğum Tarihi: 09.01.1979. 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Ebru Gökaliler. 2. Doğum Tarihi: 09.01.1979. 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ebru Gökaliler 2. Doğum Tarihi: 09.01.1979 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Radyo Televizyon Sinema Ege Üniversitesi 1996-2000

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Temel olarak bir bilgisayar, çeşitli donanım parçalarını bir araya getirip uygun bir çalışma platformunu

Detaylı

REKABET. Tüketicinin rekabetteki kaldıraç etkisi. Fulya DURMUŞ, GfK Türkiye

REKABET. Tüketicinin rekabetteki kaldıraç etkisi. Fulya DURMUŞ, GfK Türkiye REKABET Tüketicinin rekabetteki kaldıraç etkisi Fulya DURMUŞ, GfK Türkiye 1 Hemen her ürüne, markaya her yerden ulaşabiliyoruz Ben yine çarşıdaki ayakkabıcıya gideyim Biliyorum o telefonu istiyorsun ama

Detaylı

İşletme Bilimi Dergisi Cilt:2 Sayı:1 2014. Burak ERYILMAZ Sakarya Üniversitesi, SBE, Turizm İşletmeciliği ABD brkeryilmaz@gmail.

İşletme Bilimi Dergisi Cilt:2 Sayı:1 2014. Burak ERYILMAZ Sakarya Üniversitesi, SBE, Turizm İşletmeciliği ABD brkeryilmaz@gmail. İşletme Bilimi Dergisi Cilt:2 Sayı:1 2014 Burak ERYILMAZ Sakarya Üniversitesi, SBE, Turizm İşletmeciliği ABD brkeryilmaz@gmail.com Yrd. Doç. Dr. Burhanettin ZENGİN Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi,

Detaylı

- 422 - 1) Komisyon: lköretim 7 Türkçe Örenci Çalıma Kitabı, MEB Yayınları, Ankara,

- 422 - 1) Komisyon: lköretim 7 Türkçe Örenci Çalıma Kitabı, MEB Yayınları, Ankara, Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 19 Volume: 4 Issue: 19 Güz 2011 Fall 2011 www.sosyalarastirmalar.com 7. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRENC ÇALIMA

Detaylı

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 123-135 123 ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Mehmet Arif ÖZERBA Gazi Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. İletişim 2007- Bilimleri/Radyo Marmara Üniversitesi 2010

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. İletişim 2007- Bilimleri/Radyo Marmara Üniversitesi 2010 Adı Soyadı: AYBİKE SERTTAŞ Unvanı: Ph.D Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Doktora İletişim 2007- Bilimleri/Radyo Marmara Üniversitesi 2010 Televizyon Yüksek Lisans İletişim Bilimleri/Radyo

Detaylı

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS VII. Uluslar ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS gursoymeric10@gmail.com, ramazankaratay@gmail.com ÖZET incelenmesidir. Çal demo Anahtar Kelimeler:

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

Özgeçmiş www.orhankocak.net okocak@yalova.edu.tr ; orkoc@hotmail.com. Đstanbul Üniversitesi 1998 Ens./Çalışma Ek. Doktora Sosyal Bilimler

Özgeçmiş www.orhankocak.net okocak@yalova.edu.tr ; orkoc@hotmail.com. Đstanbul Üniversitesi 1998 Ens./Çalışma Ek. Doktora Sosyal Bilimler Özgeçmiş www.orhankocak.net okocak@yalova.edu.tr ; orkoc@hotmail.com 1. Adı Soyadı : Orhan KOÇAK 2. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Đktisat Anadolu Üniversitesi 1994 Y.Lisans

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A..

DELTA MENKUL DEERLER A.. sayfa No: 1 A) Giri 1.Raporun Dönemi: Bu rapor, Delta Menkul Deerler A.. kuruluunun 1 Ocak 2008 31 Mart 2008 çalıma dönemini kapsamaktadır. 2. Ortaklıın Unvanı: Delta Menkul Deerler A.. 3. Dönem çinde

Detaylı

optimisation of data/digital for communication and commerce

optimisation of data/digital for communication and commerce optimisation of data/digital for communication and commerce Klasik Tüketici Deneyimi Günümüzde Tüketici Deneyimi Gelecek programatikte.. Programatik nedir? Joe Zawadzki, CEO, MediaMath "The use of technology

Detaylı

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI I. YIL YBD101 Z Foreign Language-I Foreign Language-I 3+0-3 12 TİO103 Z Turizm Tourism 2+0-2 2 TBHM105 Z Statistics Statistics 2+0-2 3 TBHM107 Z Economics Economics 3+0-3 2 I ENF101 Z Temel Bilgi Teknolojileri

Detaylı

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV ÖZET Amaç: Araştırma, Aile Planlaması (AP) polikliniğine başvuran kadınların AP ye ilişkin tutumlarını ve bunu etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma

Detaylı

İKİNCİ KISIM İNTERNET KULLANIMININ BİREYSEL VE TOPLUMSAL BOYUTU

İKİNCİ KISIM İNTERNET KULLANIMININ BİREYSEL VE TOPLUMSAL BOYUTU 451 İKİNCİ KISIM İNTERNET KULLANIMININ BİREYSEL VE TOPLUMSAL BOYUTU BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE DE İNTERNET KULLANIMI 1.1. KULLANICI PROFİLLERİ VE KULLANIM ŞEKİLLERİ Son yıllarda bilgi teknolojilerindeki hızlı

Detaylı

ulu Sosy Anahtar Kelimeler: .2014, Makale Kabul Tarihi:21.10.2014 2014, Cilt:11, 163-184

ulu Sosy Anahtar Kelimeler: .2014, Makale Kabul Tarihi:21.10.2014 2014, Cilt:11, 163-184 ulu.2014, Makale Kabul Tarihi:21.10.2014 Sosy Anahtar Kelimeler: 2014, Cilt:11, 163184 The Relaionship Between Social Capital of Schools And Organizational Image Based On Perceptions of Teachers Abstract:The

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 654 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 654 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2014 ÖSYS TABAN PUANLARI IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 2014 OSYS BASE POINTS

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2014 ÖSYS TABAN PUANLARI IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 2014 OSYS BASE POINTS İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2014 ÖSYS TABAN PUANLARI IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 2014 OSYS BASE POINTS Fen-Edebiyat Fakültesi / Faculty of Arts and Sciences 203510085 Matematik (İngilizce) (Tam Burslu)

Detaylı

2.3. Bilgi Paylaşımı için Araçlar

2.3. Bilgi Paylaşımı için Araçlar 2.3. Bilgi Paylaşımı için Araçlar 2.3.1. İşbirlikli Yazarlık (Ör: Viki) 2.3.2. Çoklu Ortam Paylaşımları (Ör: YouTube, Flickr) 2.3.3. Web Günceleri (Ör: Bloglar) 2.3.4. Etiketleme ve Sosyal İmleme (Ör:

Detaylı

Paramarka paramarka.com Ideashot ideashot.com Şikayet Var sikayetvar.com CUSTOMER TRACKING ACTIVITIES DOCUMENT SHARING MUSIC SHARING NEWS SERVICES

Paramarka paramarka.com Ideashot ideashot.com Şikayet Var sikayetvar.com CUSTOMER TRACKING ACTIVITIES DOCUMENT SHARING MUSIC SHARING NEWS SERVICES Blogcu blogcu.com Milliyet Blog blog.milliyet.com.tr Blogger blogger.com Azbuz azbuz.com Wordpress wordpress.com Mynet Blog blog.mynet.com Live Spaces spaces.live.com Twitter twitter.com Tumblr tumblr.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Üniversite Alanı Yılı Bütünleşik Doktora Ege Üniversitesi Matematik (Cebirsel 2009-2014. Lisans Ege Üniversitesi Matematik 2009

ÖZGEÇMİŞ. Derece Üniversite Alanı Yılı Bütünleşik Doktora Ege Üniversitesi Matematik (Cebirsel 2009-2014. Lisans Ege Üniversitesi Matematik 2009 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : ÖZGÜR EGE 2. Doğum Tarihi : 15.06.1987 3. Doğum Yeri : İZMİR 4. Ünvanı : Araştırma Görevlisi Doktor 5. Adres : Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü

Detaylı

BURÇİN CEVDET ÇETİNSÖZ

BURÇİN CEVDET ÇETİNSÖZ BURÇİN CEVDET ÇETİNSÖZ E-Posta Adresi cetinsoz@yahoo.com Telefon (İş) Telefon (Cep) Faks Adres 3248142787-5067722371 3248144579 MEÜ.ANAMUR MESLEK YÜKSEKOKULU 33640 ANAMUR Öğrenim Durumu Doktora 2007-2011

Detaylı

BUNLARI BĠLĠYOR MUYDUNUZ? Aygen Tezcan IAB Türkiye

BUNLARI BĠLĠYOR MUYDUNUZ? Aygen Tezcan IAB Türkiye BUNLARI BĠLĠYOR MUYDUNUZ? Aygen Tezcan IAB Türkiye 39 ülkede dijitalin geliģimi için çalıģır HAYAT DEĞĠġĠYOR, ARTIK HĠÇ BĠR ġey ESKĠSĠ GĠBĠ DEĞĠL. Son yılların popüler iģ adamları MARK ZUCKERBERG 29 MIKE

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 KAVRAM HARTALARI LE NOT TUTMANIN LKÖRETM ÖRENCLERNN DNLEDN ANLAMA

Detaylı

SOSYAL MEDYANIN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI ÜZERİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ

SOSYAL MEDYANIN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI ÜZERİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ SOSYAL MEDYANIN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI ÜZERİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ Sena KESKİN* Mehmet BAŞ** Öz Bilgisayar ve internetin icadı ile yeni bir dönem başlamıştır. Tüketicilerin gün içinde zamanlarının çoğunu

Detaylı

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ YAPI Madde 1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, kısa adıyla K.Ü.S.B., Koç Üniversitesi örenci kulüpleri tüzüüne balı ve Koç Üniversitesi örencilerinin

Detaylı

Digital Age. Dijital Tüketim Alışkanlıkları Araştırması. Ocak, ZENNA Digital Age Dijital Tüketim Alışkanlıkları Araştırması Ocak, 2017

Digital Age. Dijital Tüketim Alışkanlıkları Araştırması. Ocak, ZENNA Digital Age Dijital Tüketim Alışkanlıkları Araştırması Ocak, 2017 Digital Age Dijital Tüketim Alışkanlıkları Araştırması Ocak, 2017 Digital Age Dijital Tüketim Alışkanlıkları Araştırması, ZENNA Kurumsal Marka Yönetimi Araştırmaları ve Danışmanlığı tarafından gerçekleştirilmiştir.

Detaylı