Değerli Katılımcımız. Aklınızda herhangi bir kaygı olmasın, çünkü emekliliğiniz artık ERGO güvencesi altında! Saygılarımızla,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Değerli Katılımcımız. Aklınızda herhangi bir kaygı olmasın, çünkü emekliliğiniz artık ERGO güvencesi altında! Saygılarımızla,"

Transkript

1 Değerli Katılımcımız Her birimiz aktif çalışma hayatımızdaki yaşam standartlarımızı emeklilik döneminde de korumak adına hem kaygılar yaşar hem de o zamana ilişkin hayaller kurarız. Sizlerin de şirketimizi tercih ederek attığınız adımla bugünkü yaşam standartlarınızı gelecekte de korumak, hayal ettiğiniz gibi bir emeklilik hayatına sahip olmak için düzenli tasarrufa başladığınızı ve Bireysel Emeklilik Sistemi ne katılmış olduğunuzu memnuniyetle görüyoruz. Aramıza hoş geldiniz! Aktif çalışma yaşamınız boyunca yapacağınız düzenli tasarruflarınız, 30 ülkede 40 milyon müşteriye hizmet veren dünyanın en büyük sigorta gruplarından olan ERGO nun profesyonel yatırım uzmanlarının gözetiminde güvenli bir şekilde değerlendirilerek sizlerin emeklilik döneminizde kaygıdan uzak ve rahat bir hayat sürmenizi sağlayacaktır. Unutmamalı ki, Bireysel Emeklilik Sistemi uzun vadeli bir yatırım aracıdır ve bu uzun süre boyunca size yol arkadaşı olacak ERGO Emeklilik ve Hayat A.Ş., ana hissedarı Munich RE den aldığı güçle siz değerli katılımcımızın, hayatın en çok beklenen ve en güzel kısmı olan emeklilik dönemini mutlu ve huzurlu geçirmesi için çalışıyor. Aklınızda herhangi bir kaygı olmasın, çünkü emekliliğiniz artık ERGO güvencesi altında! Saygılarımızla, ERGO Emeklilik ve Hayat A.Ş.

2

3 İÇİNDEKİLER Bireysel Emeklilik Sözleşmesi Tanıtım Kılavuzu Giriş Bilgi Formu İnternet, Çağrı Merkezi Sesli Yanıt Sistemi Sözleşmesi Bireysel Emeklilik Sözleşmesi Teklif Formu

4 ERGO Emeklilik ve Hayat A.Ş. Bireysel Emeklilik Tanıtım Kılavuzu 1) Bireysel Emeklilik Sistemi Bireysel Emeklilik Sistemi, sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak çalışma hayatının sonunda ek bir gelir sağlayarak refah düzeyinizin yükseltilmesini amaçlayan, belirlenmiş katkı payı esaslı bir sistemdir. Bireysel Emeklilik Sistemi, sosyal güvenlik sisteminin alternatifi değil, tamamlayıcısıdır. Bireysel Emeklilik Sistemi nin Denetimi Emeklilik şirketleri; Hazine Müsteşarlığı Bağımsız Dış Denetim Şirket iç denetçileri tarafından denetlenmektedir. Ayrıca; Emeklilik yatırım fonlarının faaliyetleri ile, fonların günlük gözetim ve denetimi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından, Şirket faaliyetlerinin günlük olarak gözetimi, denetimi ve işlem konsolidasyonunun sağlanması Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından, Emeklilik fon varlıklarının saklama işlemi, Takasbank tarafından yapılmaktadır. 2) Emeklilik Sözleşmesi ve Tarafları Emeklilik sözleşmesi, katılımcının bireysel emeklilik sistemine girmesine, katkı paylarının ödenmesine ve fonların yatırıma yönlendirilmesine, birikimlerin bireysel emeklilik hesaplarında izlenmesine, yapılacak kesintilere, katılımcının sistemden ayrılmasına, emekli olmasına, katılımcı veya lehtarlarına yapılacak ödemelere ilişkin esaslar ile tarafların diğer hak ve yükümlülüklerine ilişkin hususları düzenleyen sözleşmedir. Teklif formu ve giriş bilgi formu emeklilik sözleşmesinin ayrılmaz birer parçasıdır. Emeklilik sözleşmesi bireysel veya grup emeklilik sözleşmesi olarak yapılabilir. Grup emeklilik sözleşmesi, gruba bağlı bireysel veya işveren grup emeklilik sözleşmesi olarak düzenlenir. Bireysel emeklilik sözleşmesi, bireysel emeklilik planına bağlı olarak şirket ile katılımcının taraf olarak yer aldığı emeklilik sözleşmesidir. Gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesi, grup emeklilik planına bağlı olarak şirket ile katılımcının taraf olarak yer aldığı emeklilik sözleşmesidir. İşveren grup emeklilik sözleşmesi, grup emeklilik planına bağlı olarak şirket ile sponsor kuruluşun taraf olarak yer aldığı ve katılımcı lehine yapılan emeklilik sözleşmesidir. 3) Lehtar Katılımcının emeklilik sözleşmesi devam ederken vefatı halinde ödeme, Medeni Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, katılımcı tarafından tayin edilen ve kimliği sözleşmede belirtilen lehtar veya lehtarlara yapılır. Lehtar tayin edilmemiş veya lehtar tayin işlemi sonradan iptal edilmişse hak sahibi, katılımcının vefatı halinde kanuni mirasçılardır. Katılımcı, sözleşme süresi boyunca lehtar değiştirebilir veya lehtar tayin etme işlemini iptal edebilir. Lehtar, emeklilik sözleşmesine taraf değildir. 4) Emeklilik Sözleşmesinin Kapsamı Emeklilik sözleşmesi aşağıda açıklanan bölümlerden oluşur. a) Emeklilik Planı Emeklilik planı, plan kapsamında katılımcıya sunulan fonların unvanlarını, asgari katkı payı tutarını, giriş aidatını, yönetim giderini, fon işletim giderini ve bunlara ilişkin hesaplamalar ile emeklilik sözleşmesinin uygulanmasına ilişkin diğer teknik esasları içerir. Emeklilik planı bireysel emeklilik planı veya grup kurucusu ile birlikte oluşturulan grup emeklilik planı olarak düzenlenebilir. Emeklilik planları ve planlara ilişkin değişiklikler T.C. Hazine Müsteşarlığının tasdikine tabidir. Planınıza ait ayrıntılı bilgiler için teklif formunuzdaki emeklilik plan bilgileri bölümünü inceleyebilirsiniz. b) Emeklilik Sözleşmesi Teklif Formu Katılımcı tarafından planın genel esaslarının kabulü, şirket tarafından da katılımcıya ilişkin bilgilerin oluşturulması ve katılımcının plana dahil edilmesine ilişkin kabul usulünü belirleyen formdur. c) Giriş Bilgi Formu Bireysel emeklilik sisteminin işleyişine ilişkin önemli hususlar hakkında katılımcıya veya sponsor kuruluşa bilgi vermek için hazırlanan ve içeriği Müsteşarlıkça belirlenen formdur. 4

5 d) Emeklilik Sözleşmesi Metni ve Bildirim Formları Asgari olarak Bireysel Emeklilik Sistemi nin genel olarak işleyişi, şirket içinde emeklilik plan değişikliği, bir şirketten diğer bir şirkete aktarım, emekli olma ve emeklilik seçenekleri, genel açıklamalar ile birlikte katılımcının sisteme dahil olması sonucunda kazandığı haklara ve üstlendiği yükümlülüklere ilişkin bilgilerin yer aldığı metindir. Bildirim formları ise, katılımcı tarafından şirketlere bildirim amacıyla gönderilecek her türlü formun bir örneğini içeren kitapçıktır. 5) Emeklilik Sözleşmesinin Kurulması Şirket, Bireysel Emeklilik Sistemi ne girmek isteyen katılımcının emekliliğe yönelik beklentilerine, ortalama gelir düzeyine, emeklilik dönemindeki gelir beklentilerine göre en uygun emeklilik plan teklifini sunar. Katılımcı, giriş bilgi formunu ve teklif formunu usulüne uygun olarak doldurup imzalar. İmzalı formların birer nüshası ile tanıtım kılavuzu derhal katılımcıya verilir. Tanıtım kılavuzu, bireysel emeklilik sistemine, şirkete, emeklilik planına, plan kapsamındaki fonlara ve tarafların hak ve yükümlülüklerine ilişkin bilgileri içerir. 6) Emeklilik Sözleşmesinin Yürürlüğe Girmesi Emeklilik sözleşmesi, şirket tarafından reddedilmediği takdirde, varsa blokaj süresinin tamamlanmasını müteakip, katkı payı olarak yapılan ilk ödemenin şirket hesaplarına nakden intikal ettiği tarihte yürürlüğe girer. Emeklilik sözleşmesinin yürürlük tarihi, katılımcının bireysel emeklilik sistemine giriş tarihi olarak kabul edilir. Şirket, emeklilik sözleşmesini, emeklilik sözleşmesinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on iş günü içinde katılımcının veya varsa sponsor kuruluşun tercihi doğrultusunda elektronik ortamda veya matbu halde katılımcıya gönderir. 7) Cayma Hakkı ve Yapılan Ödemeler Katılımcı, teklif formunun imzalanmasını veya teklifin onaylanmasını müteakip altmış gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma halinde durum, katılımcı tarafından şirketin çağrı merkezine veya faksla yahut postayla şirkete bildirilir. Cayma bildiriminin şirkete ulaşmasını müteakip verilen ödeme talimatları iptal ettirilir ve yapılan tüm ödemeler, fon toplam gider kesintisi haricinde hiçbir kesinti yapılmadan, varsa yatırım gelirleriyle birlikte on iş günü içinde ödeyene iade edilir. 8) Asgari Katkı Payı ve Katkı Paylarının Ödenmesi İlgili plana yapılacak ödemeler teklif formunda belirtilen asgari katkı payı tutarından daha düşük olamaz. Katkı payı, katılımcının emekliliğe yönelik beklentilerine göre belirlenen ve emeklilik sözleşmesi hükümlerine göre şirkete ödenmesi gereken tutardır. Katkı payları, aylık, 3 aylık, 6 aylık veya yıllık olarak ödenebilir. 9) Katkı Payının Altında Yapılan Ödemeler Katkı payının altında yapılan ödemeler, mevcut fon dağılım oranı tercihine göre ilgili fonlara dağıtılır. 10) Katkı Payının Üzerinde Yapılan Ödemeler Katılımcı veya katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişi tarafından yapılan katkı payı ödemeleri, aksi talep edilmedikçe ek katkı payı olarak değerlendirilir. 11) Katkı Payı Tutarında Değişiklik Emeklilik sözleşmesi süresi içinde katkı payı tutarı ve ödeme dönemi değiştirilebilir. Katkı payı tutarı, Katılımcı tarafından talep edilmesi durumunda artırılabilir veya asgari katkı payının altına düşmemek koşulu ile azaltılabilir. 12) Katkı Payı Ödemeye Ara Verme Emeklilik sözleşmesine göre ödenmesi öngörülen katkı paylarının vadesinde ödenmesi esastır. Ancak, emeklilik sözleşmesi süresi içinde katkı payı ödenmesine ara verilebilir. Vadesinde ödenmeyen katkı payının ödeme tarihini müteakip üç ay içinde, ilgili hesaba herhangi bir ödeme yapılmaması durumunda, ilgili sözleşmede ödemeye ara verildiği kabul edilir. 13) Katkı Paylarının Yatırıma Yönlendirilmesi Katkı payı, şirket hesaplarına nakden intikalini takip eden en geç ikinci iş gününde katılımcı tarafından belirlenen fonlar için gerekli talimatlar verilerek yatırıma yönlendirilir. Şirket hesaplarına intikal etmekle birlikte, kime ait olduğu tespit edilemeyen ödemeler, intikal tarihini müteakip iki iş günü içinde kaynağına iade edilir. 5

6 14) Fon Dağılım Değişikliği Bireysel emeklilik hesabındaki birikimin ve ödenen katkı paylarının fonlar arasındaki dağılım oranları veya tutarları, bir yılda azami altı kez değiştirilebilir. Bu yöndeki değişiklik talebi, şirkete yazılı olarak veya şirketin çağrı merkezinden yahut şirketin internet sitesinde katılımcı adına oluşturulan güvenli sayfadan yapılır. Şirket değişiklik talebini, talebin ulaştığı tarihi müteakip iki iş günü içinde gerekli talimatları vermek suretiyle gerçekleştirir. Şirket, fon dağılımı değişikliği işleminde, alışı yapılacak fonların alım talimatı tarihlerini, satışı yapılacak fonların nakde dönüştürülme sürelerini dikkate alarak belirler. Şirket, katkı paylarının fonlar arasında paylaştırılması sırasında ortaya çıkan artık değeri en aza indirmek üzere gerekli tedbirleri alır. Katılımcı veya katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişi, fon dağılımını: a) Değişiklik talebinde bulunduğu tarihten itibaren ödeyeceği katkı payı tutarlarını, b) Bireysel emeklilik hesabındaki birikimlerini, c) Bireysel emeklilik hesabındaki birikimleri ile değişiklik talebinde bulunduğu tarihten itibaren ödeyeceği katkı payı tutarlarını kapsamak üzere yeniden belirleyebilir. İlgili sözleşmeye ait devam etmekte olan başka bir değişiklik talebi olması halinde öncelikli olarak tarihi eski olan talep gerçekleştirilir. 15) Emeklilik Planı Değişikliği Emeklilik planı bir yılda azami dört kez değiştirilebilir. Bu yöndeki değişiklik talebi, şirkete yazılı olarak veya şirketin çağrı merkezinden yahut şirketin internet sitesinde katılımcı adına oluşturulan güvenli sayfadan yapılır. Şirketin uygun görmesi halinde yeni emeklilik planına, plan değişiklik talebinin şirkete ulaşmasını müteakip on iş günü içinde geçiş yapılır ve tadil edilen emeklilik sözleşmesi on iş günü içinde katılımcıya, tercihi doğrultusunda elektronik ortamda veya matbu halde gönderilir. 16) Birikimlerin Aktarımı Bir şirketle, başka şirketten aktarımla düzenlenenler hariç, akdedilmiş bir emeklilik sözleşmesi kapsamındaki birikimin başka bir şirkete aktarılabilmesi için sözleşmenin, yürürlük tarihinden itibaren en az iki yıl süreyle şirkette kalması gerekir. Başka şirketten aktarımla düzenlenmiş sözleşmenin tekrar aktarıma konu olabilmesi için ise ilgili şirkette en az bir yıl kalması gerekir. Aktarım, birikimin ve devlet katkısı hesabına ilişkin tutarın tamamını kapsayacak şekilde yapılır. Aktarım talebi, katılımcı tarafından yapılır. Şirket, aktarım amacıyla kendisine başvuruda bulunan katılımcının tanımlı elektronik posta adresine veya faksına, bunlar yoksa posta adresine beş iş günü içinde hesap özetini, aktarım bilgi formunu ve aktarım talep formunu gönderir. Şirket, isteyen katılımcının veya sponsor kuruluşun hesap özetini, aktarım bilgi formunu ve aktarım talep formunu, şirketin internet sitesinde kendi adına oluşturulan güvenli sayfadan alabilmesi için gerekli düzenlemeyi yapar. Katılımcı, hesap özetiyle birlikte aktarım yapılacak şirkete başvurur. Aktarım yapılacak şirket, talebi uygun bulması halinde bir plan önerir ve planda öngörülen kesintilere ilişkin bilgi verir. Katılımcı, ilgili planı tercih etmesi durumunda, aktarım işlemi için düzenlenmiş teklif formunu doldurarak imzalar. Katılımcı imzaladığı aktarım talep formunu faks veya posta ile aktarım yapacak şirkete gönderir. Katılımcının hesabına henüz intikal etmemiş devlet katkısı bulunması halinde, bu tutarlara ilişkin olarak bireysel emeklilik sisteminde devlet katkısı hakkındaki mevzuat hükümleri uygulanır. Aktarım talep formunun şirkete ulaştığı tarihten itibaren on iş günü içinde birikim, devlet katkısı hesabına ilişkin tutarlarla birlikte aktarım yapılacak şirkete aktarılır. Katılımcının bireysel emeklilik hesabına ilişkin bilgi ve belgeler eş zamanlı olarak elektronik ortamda aktarım yapılacak şirkete gönderilir. Katılımcıya ait gerekli bilgilerin eksiksiz olarak ve uygun şekilde aktarılmasından aktarım yapacak şirket sorumludur. Şirket, satışı yapılacak fonların nakde dönüştürülme sürelerini dikkate alarak aktarım işlemini süresi içinde tamamlamak üzere gerekli tedbirleri alır. Aktarım yapılan şirketteki emeklilik sözleşmesi, birikimin aktarıldığı tarihte yürürlüğe girer ve yürürlüğü müteakip on iş günü içinde yeni emeklilik sözleşmesi katılımcının tercihi doğrultusunda tanımlı elektronik posta adresine, faksına veya posta adresine gönderilir. Yeni emeklilik sözleşmesi için giriş aidatı alınmaz. Katılımcının bireysel emeklilik sistemine giriş tarihinden kaynaklanan süreye ilişkin hakları ile varsa hak kazanma sürelerine ilişkin hakları aktarım yapılan şirkette aynen korunur. 6

7 17) Hakların Kullanımı Bireysel emeklilik sözleşmesinde, sözleşmeden doğan haklar kural olarak katılımcı tarafından kullanılır. Bu sözleşmelerde, sistemden ayrılma ve emeklilik hakkı hariç diğer hakların katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişiler tarafından kullanılması kararlaştırılabilir. 18) Bireysel Emeklilik Sisteminde Yapılan Kesintiler Giriş Aidatı Katılımcının, bireysel emeklilik sistemine ilk defa katılması sırasında veya farklı bir şirkette ilk defa emeklilik sözleşmesi akdetmesi halinde, katılımcıdan, teklifin imzalandığı veya mesafeli satışta teklifin onaylandığı tarihte geçerli aylık brüt asgari ücret tutarı dikkate alınarak bu maddede belirtilen esaslar dahilinde giriş aidatı alınabilir. Giriş aidatı peşin ya da aktarım veya sistemden çıkış tarihine ertelenmiş olarak tahsil edilebilir. Emeklilik sözleşmesinin yürürlük tarihinden itibaren onuncu yılını dolduranlardan, ölüm veya maluliyet nedeniyle yahut emeklilik hakkını kullanarak ayrılanlardan ertelenmiş şekildeki giriş aidatı tahsil edilemez. Giriş aidatı, katkı paylarından ayrı olarak takip ve tahsil edilir. Ancak katılımcının sistemden ayrılması veya başka bir şirkete aktarım talebinde bulunması durumunda şirket, varsa ertelenmiş giriş aidatını katılımcının bireysel emeklilik hesabındaki birikiminden indirebilir. Katılımcının aynı şirkette birden fazla bireysel emeklilik sözleşmesi veya gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesi bulunması halinde, bu sözleşmelerden sadece ilki için giriş aidatı alınabilir. Katılımcının, teklifin imzalandığı veya onaylandığı tarihten sonra cayma hakkını kullanarak sözleşmeyi sonlandırması halinde varsa tahsil edilmiş giriş aidatı iade edilir. Yönetim Gider Kesintisi Bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı payları üzerinden yönetim gider kesintisi alınabilir. Ayrıca, ödemeye ara verilmesi halinde ara verme süresi boyunca katılımcının birikiminden, ara verilen her tam ay için iki Türk lirasını aşmayacak şekilde ek yönetim gideri kesintisi alınabilir. Bir yıldan fazla ödemeye ara verme durumunda, bireysel emeklilik hesabına ilişkin olarak emeklilik gözetim merkezine şirket tarafından ödenen sabit giderler, emeklilik planında belirtilmek kaydıyla katılımcının bireysel emeklilik hesabındaki birikiminden indirilebilir. Fon Toplam Gider Kesintisi Fon net varlık değeri üzerinden hesaplanmak suretiyle, fon türüne göre değişen oranlarda kesinti yapılabilir. Not: Planınıza ait yukarıda belirtilen kesintilerin ayrıntıları için Teklif Formunuzdaki emeklilik planı bilgileri bölümünü inceleyiniz. 19) Bireysel Emeklilik Sisteminden Çıkış a) Sistemden Ayrılma Emeklilik sözleşmesini emekliliğe hak kazanmadan sona erdirmesi halinde katılımcı, sona erdirilen sözleşmebakımından bireysel emeklilik sistemine giriş tarihinden kaynaklanan süreye ilişkin haklarını kaybeder. Şirket, ayrılma amacı ile yapılan başvurunun kendisine ulaştığı tarihten itibaren beş iş günü içinde, ayrılma bilgi ve talep formu ile hesap özetini katılımcının tanımlı elektronik posta adresine veya faksına, bunlar yoksa posta adresine gönderir. Şirket, isteyen katılımcının ayrılma bilgi ve talep formu ile hesap özetini şirketin internet sitesinde kendi adına oluşturulan güvenli sayfadan alabilmesi için gerekli düzenlemeyi yapar. Katılımcının, ayrılma talep formunu imzalayarak faks veya posta ile şirkete göndermesi halinde, bireysel emeklilik hesabındaki birikim ve devlet katkısı hesabındaki varsa hak kazanılan tutarlar, formun şirkete ulaştığı tarihten itibaren yirmi iş günü içinde katılımcının belirttiği hesaba ödenir. Katılımcının maluliyet hali nedeniyle sistemden ayrılma talebinde bulunabilmesi için sosyal güvenlik mevzuatına göre maluliyet gelirine hak kazandığına dair belgeyi veya sosyal güvenlik mevzuatında belirlenen koşullara göre maluliyet halinin oluştuğunu gösteren, resmi sağlık kuruluşlarından alınmış bir belgeyi şirkete vermesi gerekir. Maluliyet halinin her durumda emeklilik sözleşmesi yürürlüğe girdikten sonra oluşmuş olması şarttır. 7

8 20) Emekliliğe Hak Kazanma Katılımcı, bireysel emeklilik sistemine giriş tarihinden itibaren en az on yıl sistemde bulunmak koşuluyla 56 yaşını tamamladıktan sonra emekliliğe hak kazanır. Emekliliğe hak kazanan ve bireysel emeklilik hesabındaki birikimini almak isteyen katılımcı, toplu para, programlı geri ödeme ya da yıllık gelir sigortası seçeneklerinden birini seçebilir veya hesabındaki tutarı belirtilen seçenekler arasında paylaştırabilir. Şirket, katılımcının faks veya posta aracılığıyla şirkete ilettiği yazılı tercihi doğrultusunda işlem yapar. Şirket, emekliliğe hak kazanan ve birikimini almak için başvuran katılımcıyı emeklilik seçenekleri hakkında bilgilendirir ve emeklilik bilgi formunu ve hesap özetini, katılımcının tanımlı elektronik posta adresine veya faksına, bunlar yoksa posta adresine beş iş günü içinde gönderir. Emeklilik bilgi formu, sistemde kalma ve emekli olma seçeneklerine ilişkin bilgiler ile örnek mali projeksiyonları içerir; formda katılımcının sistemden emeklilik hakkını kullanabilmesi için tüm sözleşmelerine ilişkin hesaplarını birleştirmesi gerektiği belirtilir. Şirket, emeklilik seçenekleri konusunda bilgilendirdiği katılımcının, birikiminin ve devlet katkısı hesabındaki tutarların tamamının kendisine ödenmesini talep etmesi halinde, bu talebi, talebin şirkete ulaşmasından itibaren on iş günü içinde yerine getirir. Katılımcının hesabına henüz intikal etmemiş devlet katkısı bulunması halinde, bu tutarlara ilişkin olarak bireysel emeklilik sisteminde devlet katkısı hakkındaki mevzuat hükümleri uygulanır. Birikimini ve devlet katkısı hesabındaki tutarları programlı geri ödeme yoluyla almak isteyen katılımcı, hazırlanacak bir program çerçevesinde hesabından kendisine aylık, üç aylık, altı aylık veya yıllık dönemlerde düzenli ödeme yapılmasını talep edebilir. Bu şekilde belirlenen ödeme dönemleri veya ödeme tutarları yılda en fazla iki kez değiştirilebilir. Katılımcının hesabında kalan tutarın tamamını istediği anda alma hakkı saklıdır. Birikimini bu şekilde almaya başlayan katılımcı, ilgili bireysel emeklilik hesabına katkı payı ödeyemez. Ancak katılımcı, hesabında kalan tutar için fon dağılımını değiştirebilir ve başka bir şirkete aktarım hakkını kullanabilir. Katılımcının aynı veya farklı şirkette birden fazla emeklilik sözleşmesi bulunması halinde, katılımcının sisteme giriş tarihi, yürürlükte bulunan sözleşmeleri arasından sisteme giriş tarihi açısından en eski tarihli sözleşme dikkate alınarak belirlenir. Bu durumda katılımcının tüm sözleşmelerinden emekliliğe hak kazanması için en az birinden bu hakkı kazanması ve hesaplarını birleştirmesi gerekir. Birden fazla emeklilik sözleşmesi bulunan katılımcı, emeklilik hakkını elde ettiği tarih itibarıyla yürürlükte bulunan sözleşmelerinin bulunduğu şirketlerden birine talepte bulunarak ve diğer sözleşmelerine ilişkin hesaplarını talepte bulunduğu şirketteki sözleşmesine ilişkin hesapları ile birleştirmek suretiyle emeklilik hakkını kullanır. Bu şekilde yapılan hesap birleştirme işlemlerinde şirkette kalma süresine ilişkin kısıtlamalar uygulanmaz. Başvurunun yapıldığı şirket, katılımcının hesap birleştirme işlemlerini, katılımcının diğer şirketlerdeki hesaplarına ilişkin olarak emeklilik gözetim merkezinden alacağı bilgiye göre yürütür. Emeklilik hakkını kullanan katılımcının, başka bir şirketten aktarımla düzenlenenler hariç, yeni bir emeklilik sözleşmesi akdetmesi durumunda, bu sözleşmeden emeklilik hakkını kullanabilmesi için yeni sözleşmenin en az on yıl sistemde bulunması gerekir. 21) Fon Mal Varlığına İlişkin İlke ve Esaslar Fonun mal varlığı emeklilik şirketinin; kanun, emeklilik sözleşmesi, fon iç tüzüğü ve ilgili diğer mevzuattan doğan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi dışında hiçbir amaçla kullanılamaz. Fon mal varlığı rehnedilemez, teminat gösterilemez, üçüncü şahıslar tarafından haczedilemez ve iflas masasına dahil edilemez. Fon portföyündeki varlıklar, yapılan bir sözleşme çerçevesinde İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdinde saklanır. Katılımcılar ALO-Takas sistemini kullanarak fon bakiye bilgilerini öğrenebilirler. Alo Takas telefon numarası , Takasbank ın telefon numarası ise tir. Ayrıca ERGO Emeklilik ve Hayat A.Ş.nin (444 ERGO) no.lu Çağrı Merkezi ni arayarak emeklilik hesabındaki fonlarla ilgili her türlü bilgi temin edilebilir. 8

9 22) Emeklilik Yatırım Fonları Bu sistemde katılımcıların birikimlerini, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu tarafından belirlenen sınırlar çerçevesinde emeklilik yatırım fonlarında değerlendirilir. Emeklilik yatırım fonu, katılımcının ödediği katkı paylarının değerlendirilmesi amacıyla, emeklilik şirketi tarafından Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre kurulan bir fondur. Katılımcılar tarafından ödenen katkı payları, yine katılımcılar tarafından seçilen emeklilik planının fon dağılım oranı doğrultusunda paylaştırılır. Bu fonlar, emeklilik şirketinin belirlemiş olduğu stratejiler doğrultusunda portföy yönetim şirketleri tarafından yönetilir. a) ERGO Emeklilik Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu Fon portföyünün en az %80 i ters repo dahil Devlet İç Borçlanma Senetleri ne yatırılmak kaydıyla fon varlıklarını borsa para piyasası işlemleri dahil para piyasası fonu tanımında yer alan vade yapısına sahip para ve sermaye piyasası araçlarında değerlendirilen fondur. Ayrıca, bu fon katkı payının ödendiği fakat tanımlanamadığı hallerde katkı paylarının yönlendirileceği fondur. b) ERGO Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu Fon portföyünün en az %80 ini ters repo dahil Devlet İç Borçlanma Senetleri ne yatıran ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen fondur. c) ERGO Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları (USD) Emeklilik Yatırım Fonu Fon portföyünün en az %80 ini ters repo dahil dövize endeksli ya da döviz cinsinden Devlet İç Borçlanma Senetleri ne yönlendirerek yatırımların değerini enflasyon ve kur riskine karşı koruyarak faiz geliri elde etmeyi hedefleyen fondur. d) ERGO Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları (EURO) Emeklilik Yatırım Fonu Fon portföyünün en az %80 ini ters repo dahil dövize endeksli ya da döviz cinsinden Devlet İç Borçlanma Senetleri ne yönlendirerek yatırımların değerini enflasyon ve kur riskine karşı koruyarak faiz geliri elde etmeyi hedefleyen fondur. e) ERGO Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu Fon portföyünün en az %80 inin borsada işlem gören şirketlerin hisse senetlerine yatıran ve sermaye kazancı geliri elde etmeyi hedefleyen fondur. Ayrıca, Kamu Borçlanma Araçları ve bunlara dayalı ters repolara fon portföyünün en fazla %20 si oranında yatırım yapılabilir. f) ERGO Emeklilik Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu Fon portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Emeklilik Yatırım Fonları Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik in 5 inci maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatıran ve sermaye kazancı elde etmeyi hedefleyen fondur. Portföy varlıkları; hisse senetlerine, uzun ve kısa vadeli hazine borçlanma enstrümanlarına, kısa vadeli para piyasası araçlarına yönlendirilir. g) ERGO Emeklilik Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu Fon portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Emeklilik Yatırım Fonları Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik in 5 inci maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatıran ve temettü ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen fondur. Bu tür fonların varlık dağılımı önceden belirlenmez. Portföy varlıkları; hisse senetlerine, uzun ve kısa vadeli hazine borçlanma enstrümanlarına, kısa vadeli para piyasası araçlarına yönlendirilir. Söz konusu varlık türlerinin fon içerisindeki dağılımı ise beklenen getiri ve risk analizleri ışığında belirlenir. h) Devlet Katkısı Fonu Katılımcı için yapılan Devlet Katkısı bu fonda değerlendirilir. Devlet Katkısının İşleyişi Devlet katkısının hesaplanmasında, sadece şirket hesaplarına nakden intikal etmiş olan katkı payı ödemeleri dikkate alınır; kanunen şirketçe katılımcı hesabına yapılan ceza ödemeleri, ek faydalar, işveren grup emeklilik sözleşmesinden hak kazanılarak transfer yoluyla aktarılan tutarlar, başka bir şirketten aktarımla gelen tutarlar ve Kanunun geçici 1 inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında yapılan aktarımlar hesaplamaya dahil edilmez. Kredi kartı ile yapılan ödemelerin devlet katkısı hesaplamasına dahil edilmesi için katkı payının nakden şirket hesaplarına intikal etmiş olması gerekir. Devlet katkısı uygulamasına ilişkin hesaplama dönemi bir takvim yılıdır. Bir katılımcı için bir hesaplama döneminde ödenen ve devlet katkısı tutarının hesaplanmasına esas teşkil eden katkı paylarının toplamı, ilgili takvim yılı için belirlenen yıllık toplam brüt asgari ücret tutarını aşamaz. Yıllık toplam brüt asgari ücretin hesaplanmasında, yılın ilk ve ikinci altı aylık dönemleri için belirlenen brüt asgari ücret tutarları ayrı ayrı dikkate alınır. Yıllık brüt asgari ücret tutarı, ilgili hesaplama dönemine ilişkin olarak on altı yaşından büyükler için açıklanan brüt asgari ücret dikkate alınarak hesaplanır. 9

10 Bir katılımcının emeklilik sözleşmesini sonlandırarak sistemden ayrılması, aynı takvim yılında yürürlükte olan diğer sözleşmeleri için devlet katkısı hesaplamasına esas limitinde bir değişiklik oluşturmaz. Devlet katkısı, şirketler tarafından emeklilik gözetim merkezine iletilen bilgiler esas alınarak, emeklilik gözetim merkezi tarafından hesaplanır. İlgili tutar katılımcının ilgili dönem için ödediği katkı payının yüzde yirmi beşine eşittir. Birden fazla sözleşmesi olan katılımcıların hesaplamalarının yapılması için emeklilik gözetim merkezi tarafından yapılan konsolidasyon sonrasında Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılan ödeme katılımcının hesabına aktarılır. Emeklilik sözleşmesinin emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle sonlandırılması durumunda katılımcı, devlet katkısı ve getirilerinin tümüne hak kazanır. 01/01/2013 tarihinden sonra emeklilik sözleşmesinin sistemde geçirdiği sürenin üç yıldan altı yıla kadar olması durumunda katılımcı, devlet katkısı ve getirilerinin yüzde on beşine, altı yıldan on yıla kadar olması durumunda yüzde otuz beşine, on yıl ve daha fazla olması durumunda ise yüzde altmışına hak kazanır. Hesaplamalar, emeklilik sözleşmesi bazında yapılır. Yıllık Asgari Ücreti Aşmayan Ödemeler * Yıllık Asgari Ücretin Üzerinde Yapılan Ödemeler * Yıllık Katkı Payı Yıllık Katkı Payı Asgari Ücretin Yıllık Tutarı Asgari Ücretin Yıllık Tutarı Devlet Katkısına Konu Tutar Devlet Katkısına Konu Tutar Devlet Katkısı 750 Devlet Katkısı *Asgari ücretin TL olduğu varsayılmıştır. 23) Şikayetlerde İzlenecek Yol Bireysel Emeklilik Sistemi ve planlarımız hakkında her türlü bilgi talebi ve şikayetlerinizi (444 ERGO) no.lu Çağrı Merkezimizi arayarak, no.lu faks ile veya adresine posta ile iletebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi edinmek için aşağıdaki yetkili kurumlara başvurabilirsiniz: * Hazine Müsteşarlığı * Emeklilik Gözetim Merkezi * Takasbank Planlara ilişkin ayrıntılı bilgi almak için teklif formunu inceleyebilirsiniz. 10

11 İNTERNET - ÇAĞRI MERKEZİ SESLİ YANIT SİSTEMİ HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No: 4 AKKOM Ofis Park 2. Blok Kat: Ümraniye-İstanbul adresinde yerleşik ERGO Emeklilik ve Hayat A.Ş. (Şirket) ile... (Müşteri) arasında Şirket in internet ve telefon aracılığıyla sunduğu hizmetlerden Müşterinin aşağıdaki koşullar çerçevesinde yararlanmasını içeren bu Sözleşme düzenlenmiştir. İNTERNET - ÇAĞRI MERKEZİ SESLİ YANIT SİSTEMİ HİZMETLERİ 1. Şirket, internet-çağrı merkezi-sesli yanıt sistemi hizmetlerden yararlanabilmesi için Müşteri ye bir kullanıcı kodu ve şifre verecektir. Şirket, Müşteri ye vereceği kullanıcı kodunu ve şifreleri herhangi bir gerekçeyle değiştirebilir. Müşteri, böyle bir durumda Şirket in belirleyeceği her türlü değişikliğe uyacaktır. 2. Bu Sözleşme kapsamındaki hizmetlerden yararlanma hakkı münhasıran Müşteri ye aittir. Müşteri, bu hizmetler aracılığıyla sunulan hizmetlerle ilgili işlemleri sistem gereği imzası olmaksızın Şirket tarafından kendisine verilen kullanıcı kodu ve şifre ile yapacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri; kullanıcı kodu ve şifrenin gizli kalması için gerekli dikkat ve özeni gösterir, bunları üçüncü kişilere açıklamaz, bunların üçüncü kişiler tarafından kullanılmasının sonuçlarından sorumludur, bunların değiştirilmesi doğrultusunda Şirket e yazılı talimat vermediği sürece yapılan işlemler kendisini bağlar. Şirket in, kullanıcı kodu ve şifreyi kullanan üçüncü kişilerin kimliklerini belirleme yükümlülüğü bulunmamaktadır. 3. Müşteri, hizmetlerden yararlanırken Şirket tarafından kendisine bildirilen işlem adımlarına uyar. Şirket, uygun gördüğü zamanda ve Müşteri ye önceden bildirimde bulunmaksızın işlem adımlarını değiştirebilir veya yeni işlem adımları ekleyebilir. 4. Müşteri, kullanıcı kodu ve şifre aracılığıyla, Şirket in hizmetleri arasında bulunan görüntüleme, poliçe/sözleşme bilgilerini dinleme, değişiklik talebinde bulunma ve değişiklik işlemlerini yapabilecektir. Ancak Şirket talep edilen değişiklikleri yapıp yapmamakta serbesttir. Her türlü değişiklik işleminin yapılması ve yapılan değişikliğin içeriği konusunda müşteri sorumludur. 5. Müşteri ye hizmetlerin verilmesi donanım ve yazılım sağlaması konusunda bir şirket taahhüdü oluşturmaz. 6. Müşteri, yazılı, sözlü veya hizmetler aracılığıyla Şirket e verdiği bilgilerin tamamının doğru eksiksiz ve güncel olmasından ve aksi takdirde doğacak zararlardan sorumludur. 7. Müşteri, hizmetlerin kullanımı sırasında uğramış olduğu zararlardan Şirket i sorumlu tutamaz, söz konusu hizmetleri kullanırken üçüncü kişilere verdiği zararlardan kendisi sorumludur. 8. Şirket, Müşteri ye önceden bildirimde bulunmaksızın hizmetlerin kapsamını daraltabilir, genişletebilir ve bu hizmetleri kısmen veya tamamen durdurabilir. Müşteri hizmetlerinin sınırlandırılması veya durdurulması nedeniyle uğrayabileceği zarar ve kayıplardan dolayı Şirket i sorumlu tutamaz. Hizmetlerin kapsamının geliştirilmesi yoluyla eklenecek işlemlerde de bu sözleşme koşulları uygulanır. 9. Şirket, hizmetlerin amacı dışında veya kötü niyetli olarak kullandığı kanısına ulaşması durumunda Müşteri ye önceden bildirimde bulunmaksızın bu hizmetlerin sunulmasını geçici veya sürekli olarak durdurabilir. 10. Müşteri, hizmetlerin kesintiye uğraması keza, donanım, yazılım veya hizmet sunucularından kaynaklanan aksaklıklar sonucunda üçüncü kişilerin kendisine ait bilgilere ulaşmasından kaynaklanabilecek zararlardan Şirket i sorumlu tutamaz. 11. Müşteri, hizmetleri kullanırken yürürlükteki yasalara aykırı davranmayacağını, dile getireceği tüm fikir, düşünce, ifade ve yazıların kendisine ait olacağını, kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız veya taciz edici şekilde hareket etmeyeceğini, üçüncü kişilerin hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı eylem ve uygulamalarda bulunamayacağını kabul eder. 12. Müşteri, hizmetler ve bu hizmetlerin sunumuyla ilgili görsel ve işitsel materyali Şirket in izni olmaksızın kullanamayacağını, hizmet sırasında kullanılan yazılımların Şirket e ait olduğunu ve bu yazılımları çoğaltıp dağıtamayacağını kabul eder. 13. Müşteri nin hizmetlerden bedensel olarak yararlanamayacak ölçüde bir kazaya maruz kalması veya vefat etmesi halinde, Müşteri ye ait kullanıcı kodu ve şifreyle yapılan işlemlerde Şirket in sorumluluğu, dolayısıyla da mirasçıların veya lehtarların bu nedenle Şirket ten talep hakkı bulunmamaktadır. 14. Şirket in hizmetler ile ilgili verdiği genel veya kişiye özel bilgi ve açıklamalar tam, uygun, güncel veya yeterli olmayabilir. Müşteri bundan dolayı Şirket i sorumlu tutamaz. 15. Müşteri, telefon hizmetlerinden yararlanabilmek için Şirket in ilan ettiği telefon numarasını aramak zorundadır. Şirket ilan ettiği telefon numarasını lüzumu halinde değiştirebilir. Müşteri, söz konusu telefon numaralarının değiştirilmesinden kaynaklanabilecek zararlardan Şirket i sorumlu tutamaz. 16. Şirket, Müşteri ile yapılan telefon görüşmelerinin teknik kalitesinden, ortaya çıkabilecek teknik sorunlardan ve görüşme sırasında oluşabilecek aksama, gecikme ve zararlardan sorumlu değildir. Şirket, Müşteri ile güvenli ve sağlıklı bir telefon görüşmesi yapılamadığı takdirde işleme başlamama hakkına sahiptir. Şirket, telefon cihazı ve hatlarındaki arızalar ile diğer teknik arızalardan kaynaklanabilecek zararlardan sorumlu değildir ERGO Emeklilik ve Hayat A.Ş.: Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No: 4 AKKOM Ofis Park 2. Blok Kat: Ümraniye/İstanbul/Türkiye T: (0216) F: (0216) Müşteri İletişim Merkezi:

12 17. Müşteri ile Şirket arasında yapılan tüm konuşmalar hizmet kalitesi ve güvenliğinin sağlanması ve oluşabilecek sorunlara karşı Şirket in tedbir alabilmesi amacıyla ses kayıt sistemiyle kaydedilebilecektir. Müşteri telefon görüşmelerinin ses kayıt sistemi ile kaydını peşinen kabul eder. Müşteri; kaydedilen görüşme sırasında müşteri temsilcisine veya sesli yanıt sistemine vereceği bilgi ve talimatların H.U.M.K.nin 287. maddesi uyarınca kesin delil olarak kullanılabileceğini ve verdiği talimat doğrultusunda gerçekleşen işlemle ilgili anlaşmazlıklarda Şirket kayıtlarının esas alınacağını kabul eder. 18. Şirket, telefon hizmetlerinden yararlanabilmesi için Müşteri ye elektronik şifre yerine geçmek üzere kullanıcı bilgileri, şifre ve/veya parola verecektir. Müşteri bunları; gizli tutmakla yükümlü olduğunu, üçüncü kişilere açıklayamayacağını ve kullanmalarına imkan vermeyeceğini, üçüncü kişilerin kullanmasından sorumlu olduğunu, kullanan üçüncü kişilerin kimliklerinin belirlenmesinden Şirket in sorumlu olmadığı kabul eder. 19. Müşteri, kısa mesaj servisi (SMS) özelliğine sahip bir cep telefonu aracılığıyla, faks veya e-posta aracılığıyla bilgi almayı talep edebilir. Şirket, uygun görmesi halinde talep edilen bilgileri Müşteri nin bildirdiği telefon numarasına, faks numarasına veya e-posta adresine gönderebilir. Müşteri, söz konusu telefon veya faks numarasının, e-posta adresinin değişmesi, kaybolması veya çalınması durumunda Şirket i haberdar etmediği takdirde doğabilecek sonuçlardan sorumludur. 20. Müşteri, Şirket e gönderdiği ve Şirket ten aldığı mesajların geç veya hiç ulaşmaması, gönderilen ve alınan mesajlardaki bilgilerin üçüncü kişilerce öğrenilmesi veya üçüncü kişilerin bu bilgilere ulaşması nedeniyle Şirket in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. GENEL HÜKÜMLER yaşından küçüklerin veya vesayet altındaki kişilerin bu Sözleşme kapsamında sunulan hizmetlerden yararlanabilmeleri kanuni temsilcilerinin onayıyla mümkündür. Söz konusu hizmetlerin bu kişiler tarafından kullanılması sırasında onları her türlü maddi ve manevi zarar ve kayıptan korumak kanuni temsilcilerinin sorumluluğunda olup, Şirket bu tür zarar ve kayıplardan dolayı sorumlu tutulamaz. 22. Şirket, Müşteri nin bu sözleşme kapsamında sunulan hizmetlerden yararlanmak amacıyla verdiği bilgileri müşteri mahremiyetine özen gösterecek şekilde, Müşteri nin rızasını almaksızın üçüncü kişilere vermeye yetkilidir. 23. Bu sözleşme kapsamındaki hizmetlerden yararlanırken kullanmış olduğu telefon hattının her türlü masrafı Müşteri ye aittir. 24. Şirket, Müşteri ye herhangi bir bildirim veya uyarıda bulunmaksızın sözleşmeyi feshetmek suretiyle hizmeti durdurmaya yetkilidir. Müşteri nin bundan dolayı herhangi bir itiraz hakkı olmayacaktır. 25. Müşteri, bu sözleşme kapsamındaki hizmetler ile ilgili olarak Şirket te kayıtlı adresine yapılacak bildirimlerin kendisine yapılmış sayılacağını, adresinin değişmesi ve yeni adresini bildirmemesi halinde eski adresine yapılacak bildirimleri geçerli sayacağını kabul eder. 26. Müşteri, bu sözleşmenin uygulamasından çıkabilecek her türlü anlaşmazlıklarda Şirket in defter, mikrofilm, mikrofiş, bilgisayar ve diğer kayıtlarının H.U.M.K.nin 287. maddesi uyarınca geçerli, bağlayıcı ve kesin delil olacağını, bunlara karşı her türlü itiraz ve def i haklarından ve dava dahilinde Şirket defterlerinin usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif haklarından peşinen feragat ettiğini kabul eder. 27. Müşteri ile Şirket, aralarında bu sözleşme ve eklerinden doğabilecek tüm uyuşmazlıkların çözümünde Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının uygulanacağını ve İstanbul Merkez Adliyesi Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını peşinen ve itirazsız kabul ederler. 28. Bu sözleşme uyarınca ödenen/ödenecek ücret, masraf ve komisyonlar ile her türlü vergi, resim, harç ve diğer mali yükümlülükler Müşteri ye aittir. 29. Şirket, Bireysel Emeklilik Sözleşmesi ne sahip Müşteri ye Takasbank-İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. hizmetlerinden yararlanabilmesi için erişim şifresi verebilir. Müşteri; şifrenin gizli kalması için gerekli dikkat ve özeni gösterir, bunları 3. kişilere açıklamaz. Bunların 3. kişiler tarafından kullanılmasının sonuçlarından sorumludur. Takasbank-İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş.nin vereceği hizmetin türü ve kapsamı, anılan kurum tarafından belirlenir. Anılan kurumun uygulamalarının değişikliğinden, verdiği hizmetlerin türü ve kapsamı ile ilgili Şirket in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 30. Otuz (30) maddeden ibaret bu sözleşme taraflarca tamamen okunup tam bir mutabakatla kabul edildiği beyanıyla iki nüsha düzenlenmiş ve imzalanmış olup Şirket tarafından muhafaza edilecektir. İki sayfa ve 30 maddeden oluşan İnternet - Çağrı Merkezi Sesli Yanıt Sistemi Hizmetleri Sözleşmesi ile ilgili her türlü bilgi tarafıma verilmiştir. Adı, Soyadı: İmza: Tarih:.../.../... ERGO Emeklilik ve Hayat A.Ş.: Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No: 4 AKKOM Ofis Park 2. Blok Kat: Ümraniye/İstanbul/Türkiye T: (0216) F: (0216) Müşteri İletişim Merkezi:

13 Seri No.: DEVLET KATKISI Ödeyeceğim katkı paylarının %25 ine karşılık gelen tutarın, yasal limitler dahilinde devlet tarafından hesabıma katkı olarak ödeneceğini biliyorum. > Bir takvim yılı içinde ödeyeceğim katkı paylarının toplam yıllık brüt asgari ücrete kadar olan kısmı için devlet katkısından yararlanabileceğimi biliyorum. > Devlet katkısı ve getirilerinin; en az 3 yıl sistemde kalırsam %15 ine, en az 6 yıl sistemde kalırsam %35 ine, en az 10 yıl sistemde kalırsam %60 ına, emeklilik hakkı kazanarak veya vefat/maluliyet nedeniyle ayrılırsam tamamına hak kazanabileceğim konusunda bilgi sahibiyim. > itibarıyla sistemde bulunan herhangi bir sözleşmemi tarihine kadar birikimlerimi alarak sonlandırmam halinde, e kadar sistemdeki hiçbir sözleşmem için devlet katkısından yararlanamayacağımı biliyorum. Emeklilik yatırım fonlarının elde ettikleri kazançlar üzerinden vergi kesintisi yapılmadığını biliyorum. Devlet katkısı hesabımdaki tutarları şirketimden veya Takasbank tan, internet sitesi veya çağrı merkezi yoluyla takip edebileceğimi biliyorum. ESNEKLİK Bir şirkette yeni akdettiğim sözleşmemi 2 yıl sonra başka bir şirkete aktarabileceğimi biliyorum. Müteakip yıllarda da yılda bir kez emeklilik şirketimi değiştirebileceğimi biliyorum. Yılda 4 defa emeklilik planımı değiştirebileceğimi biliyorum. Yılda 6 defa fon dağılımımı değiştirebileceğimi biliyorum. MASRAF PAYI Ödediğim katkı payları üzerinden Yönetim Gider Kesintisi yapılabileceğini, katkı payı ödemeye ara verirsem, birikimlerimden masraf kesintisi yapılabileceğini biliyorum. Fon varlıklarından günlük olarak Fon Toplam Gider Kesintisi yapılacağını biliyorum. Emeklilik planımda Giriş Aidatı kesintisi olabileceğini biliyorum. (Bu kesintilerin ayrıntıları için lütfen teklif formunuza bakınız.) GELİR VERGİSİ Birikimlerimi alarak sözleşmemi sonlandırmam halinde, sistemde elde ettiğim yatırım geliri üzerinden, sistemde kaldığım süreye bağlı olarak, %5 ila %15 arasında değişen oranlarda gelir vergisi kesintisi yapılacağını biliyorum. YÜRÜRLÜK Sözleşmemin, katkı payı olarak yaptığım ilk ödemenin şirket hesaplarına intikal ettiği tarihte yürürlüğe gireceğini biliyorum. CAYMA Teklif formunu imzaladığım (veya mesafeli satış durumunda teklifi onayladığım) tarihten itibaren 60 gün içinde sözleşmeden cayabileceğimi biliyorum. Sözleşmeden caymam halinde şirketin, hesabımdaki birikimi fon toplam gider kesintisi hariç hiçbir kesinti yapmadan 10 iş günü içinde iade etmek zorunda olduğunu biliyorum. Sözleşmem yürürlüğe girmiş ise tarafıma ödenecek tutarda varsa getiri üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılacağını biliyorum. YATIRIM SÜRECİ Katkı paylarımın şirket hesabına intikalini takip eden en geç ikinci iş gününde yatırıma yönlendirileceğini biliyorum. Kredi kartı ile yaptığım ödemelerin, blokaj süresinin sonunda şirket hesabına intikal edeceğini biliyorum. Birikimimin, yatırdığım katkı paylarına göre ve seçtiğim emeklilik yatırım fonlarının getirilerine göre değişkenlik gösterebileceğini ve sunulan fonların bir getiri garantisi içermediğini biliyorum. Birikimlerimin emeklilik şirketimden bağımsız bir saklayıcı kuruluşta saklanacağını biliyorum. EMEKLİLİK Sistemden emeklilik hakkını kazanabilmem için sistemde en az 10 yıl kalmış olmam ve 56 yaşını doldurmuş olmam gerektiğini biliyorum. Yukarıda yazılı bilgileri okudum. ŞİRKET NÜSHASI Ad-Soyad / İmza Tarih: / / Bu form iki örnek olarak düzenlenerek bir örneği katılımcıya verilecek, diğeri şirket tarafından muhafaza edilecektir. GBF - 1

14 EMEKLİLİK SÖZLEŞMESİ TEKLİF FORMU (YENİ SÖZLEŞME İÇİN) BİREYSEL EMEKLİLİK ARACISININ Adı, Soyadı : Başvuru No.: REFERANS VERENİN Adı, Soyadı : Sicil/Aracı No : Şube Kodu : Şube Adı: Acente Kodu : Sicil No : KATILIMCI BİLGİLERİ Cinsiyeti*: Erkek Kadın Adı, Soyadı*: Baba Adı*: Anne Adı*: Annenizin Evlenmeden Önceki Soyadı: Uyruk*: T.C. Diğer T.C. Kimlik No*: Doğum Tarihi* (gün/ay/yıl): Doğum Yeri*: Meslek: Eğitim Durumu:... /... /... Yazışma Adresi*: İl*: Tel*: Faks: Gsm*: Vergi Kimlik No*: (Yabancı Uyruklular İçin) Bağlı Bulunan V.D.:* Posta Kodu: İlçe*: Yazışma Adresi: Ev İş Medeni Durumu: Evli Bekar E-posta: Aylık Ortalama Gelir Aralığı (TL): 0 (Geliri yok) 1000 den az den fazla Sözleşmem ile ilgili evrak, makbuz vb. gönderimlerinin e-posta adresim yerine yukarıda belirttiğim yazışma adresine matbu olarak yapılmasını istiyorum. ŞİRKET NÜSHASI ACENTE NÜSHASI KATILIMCI AD VE HESABINA KATKI PAYI ÖDEYEN KİŞİ BİLGİLERİ (Katılımcıdan farklı olması halinde doldurulacaktır.) Cinsiyeti*: Erkek Kadın Adı, Soyadı*: Baba Adı*: Anne Adı*: Annenizin Evlenmeden Önceki Soyadı: Uyruk*: T.C. Diğer T.C. Kimlik No*: Doğum Tarihi* (gün/ay/yıl): Doğum Yeri*: Meslek: Eğitim Durumu:... /... /... Yazışma Adresi*: İl*: Tel*: Faks: Gsm*: Vergi Kimlik No*: (Yabancı Uyruklular İçin) Bağlı Bulunan V.D.:* Posta Kodu: İlçe*: Yazışma Adresi: Ev İş Medeni Durumu: Evli Bekar E-posta: Aylık Ortalama Gelir Aralığı (TL): 0 (Geliri yok) 1000 den az den fazla *Doldurulması zorunlu alanlardır. Bu form üç nüsha olarak düzenlenmiş olup formun bir örneği katılımcıda kalacaktır. ERGO Emeklilik ve Hayat A.Ş.: Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No: 4 AKKOM Ofis Park 2. Blok Kat: Ümraniye/İstanbul/Türkiye T: (0216) F: (0216) Müşteri İletişim Merkezi:

15 LEHTARA / LEHTARLARA İLİŞKİN BİLGİLERİ Kanuni Varisler (Miras payları oranında paylaşım yapılacaktır.) Lehtar Lehtar Payı*: % % (Lehtar Payları, lehtarın birden fazla olması durumunda katılımcı tarafından belirlenir.) (Kanuni varislerin seçilmesi durumunda lehtar bilgilerinin doldurulmasına gerek yoktur. Tercih edilen emeklilik planı bilgilerinden devam edilebilir.) 1. Lehtar 1. Lehtar Cinsiyeti*: Erkek Kadın Cinsiyeti*: Erkek Kadın Adı, Soyadı*: Adı, Soyadı*: Baba Adı*: Baba Adı*: Anne Adı*: Anne Adı*: Annenizin Evlenmeden Önceki Soyadı: Uyruk*: T.C. Diğer T.C. Kimlik No*: Vergi Kimlik No: (Yabancı Uyruklular için) Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi*: Doğum Tarihi (gün/ay/yıl)*:... /... /... Doğum Yeri*: Meslek: Yazışma Adresi*: Ev İş Annenizin Evlenmeden Önceki Soyadı: Uyruk*: T.C. Diğer T.C. Kimlik No*: Vergi Kimlik No: (Yabancı Uyruklular için) Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi*: Doğum Tarihi (gün/ay/yıl)*:... /... /... Doğum Yeri*: Meslek: Yazışma Adresi*: Ev İş Posta Kodu: İl: İlçe: Tel*: Faks: Gsm*: E-posta: Medeni Durumu: Evli Bekar Eğitim Durumu: Aylık Ortalama Gelir Aralığı (TL): 0 (Geliri yok) Posta Kodu: İl: İlçe: Tel*: Faks: Gsm*: E-posta: Medeni Durumu: Evli Bekar Eğitim Durumu: Aylık Ortalama Gelir Aralığı (TL): 0 (Geliri yok) 1000 den az den fazla TERCİH EDİLEN EMEKLİLİK PLANI BİLGİLERİ TERCİH EDİLEN FON DAĞILIM TABLOSU ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI 1000 den az den fazla 1005 (Ergovan Standart 1) 1006 (Ergovan Standart 2) 1007 (Ergovan Plus Standart ) FTGK (Yıllık yüzde) Riskten Kaçınan Önerilen Fon Dağılımı (%) Orta Düzeyde Risk Alabilen Risk Alabilen Tercih Edilen Oran (%) Standart Fon EIP Para Piyasası Likit Kamu E.Y.F. 1, EIG Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları TL E.Y.F. 1, EIH Büyüme Amaçlı Hisse Senedi E.Y.F. 2, EIK Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları USD E.Y.F. 1,91 7, EIF Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Euro E.Y.F. 1,91 7, EIE Büyüme Amaçlı Esnek E.Y.F. 2, EIY Gelir Amaçlı Esnek E.Y.F. 2, FTGK: Fon Toplam Gider Kesintisi Tercih edilen oranın önerilen fon dağılım oranından farklı olması durumunda doldurulacaktır. Standart Fon, fon dağılım tercihi yapılmadığında sunulan fondur. Performans kesintisi ve fon toplam gider kesintisi azami oranlarında değişen koşullara göre Müsteşarlıkça yapılabilecek değişiklik, değişiklik oranını aşmamak üzere sözleşmede belirtilen kesinti oranlarına yansıtılabilir. *Doldurulması zorunlu alanlardır. Bu form üç nüsha olarak düzenlenmiş olup formun bir örneği katılımcıda kalacaktır. ERGO Emeklilik ve Hayat A.Ş.: Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No: 4 AKKOM Ofis Park 2. Blok Kat: Ümraniye/İstanbul/Türkiye T: (0216) F: (0216) Müşteri İletişim Merkezi:

16 Düşük Risk Düşük Getiri Potansiyeli TL Bazında Fon Getirileri Orta Risk Orta Getiri Potansiyeli Yüksek Risk Yüksek Getiri Potansiyeli EIP EIG EIY EHG EIE EIH Düşük Risk Düşük Getiri Potansiyeli Döviz Bazında Fon Getirileri Orta Risk Orta Getiri Potansiyeli Yüksek Risk Yüksek Getiri Potansiyeli EIK EIF Şirketimiz Emeklilik Fonlarının risk düzeyine ve getiri potansiyeline göre yaklaşık sıralaması yukarıda belirtilmiştir. Yatırım enstrümanları doğası gereği yüksek risk barındırdığında yüksek getiri olasılığı taşırken düşük risk barındırdığında getiri olasılıkları da düşük olmaktadır. Fon tercihlerinizi yaparken tablodaki sıralamayı inceleyerek risk algınız doğrultusunda seçimleri yapmanızı öneriyoruz. Genç yaşlardaki katılımcılarımız daha yüksek risk alarak uzun dönemde tasarruflarından daha yüksek getiri olasılığını elde edebilirler. Emeklilik süresi yaklaşan katılımcılarımızın yüksek riskli fonlardan orta ve düşük riskli fonlara geçerek birikimlerini piyasalarda gerçekleşebilecek ani gelişmelerden korumaları uygun olabilir. Bireysel Emeklilik Sistemi gönüllü tasarrufa dayalı ve fon tercihi bakımından katılımcının kendi birikimlerini yönettiği bir sistemdir. Bu bakımdan yukarıda belirtilen bilgiler yatırım tavsiyesi niteliğinde değil, katılımcıya tercihleri esnasında yardımcı olacak mahiyette oluşturulmuştur. Tanıtım kılavuzunda yer alan Emeklilik Yatırım Fonları bölümünden fonların yatırım stratejileri hakkında özet bilgilere ulaşabilirsiniz. Ayrıca şirketimiz web sitesinden fon izahname ve iç tüzüklerine ulaşabilir, fon kuruluş amacı, yatırım stratejisi ve diğer detaylı bilgileri edinebilirsiniz. Not: EHG fonu sadece grup emeklilik planları kapsamındaki katılımcılarımıza sunulmaktadır. ERGO Emeklilik ve Hayat A.Ş.: Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No: 4 AKKOM Ofis Park 2. Blok Kat: Ümraniye/İstanbul/Türkiye T: (0216) F: (0216) Müşteri İletişim Merkezi:

17 KATKI PAYI BİLGİLERİ Ödeyen: Katılımcı Diğer** Katkı Payı Ödeme Başlangıç Tarihi: Katkı Payı*: Başlangıç Katkı Payı: Katkı Payı Ödeme Sıklığ* : Aylık 3 Aylık 6 Aylık Yıllık Yıllık Katkı Payı*: Giriş Aidatı Ödeme Sıklığı*: Aylık 3 Aylık 6 Aylık Yıllık Para Birimi: TL Ödeme Aracı*** : **Katılımcı Ad ve Hesabına Katkı Payı Ödeyen Kişi ***Seçilen ödeme aracı; giriş aidatı ve katkı payının da tahsil edileceği ödeme aracı olarak kabul edilecektir. ÖDEME BİLGİLERİ... /... /... Katılımcı dışında katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişi ödeme yapacağı durumda da aşağıdaki bilgilerin doldurulması gerekmektedir. 1. Kredi Kartı Numarası*: (Herhangi bir nedenle bu karttan katkı payı tutarı tahsil edilemezse 2. karttan işlem yapılacaktır.) 2. Kredi Kartı Numarası*: (Sadece birinci karttan tahsilatın gerçekleşemediği durumda işlem yapılacaktır.) Banka Adı*: Banka Adı*: Son Kullanma Tarihi*:..../..../.... CVV* Son Kullanma Tarihi*:..../..../.... CVV* Kredi Kartı Sahibinin Kredi Kartı Sahibinin Adı, Soyadı*: Adı, Soyadı*: Kredi Kartı Tipi*: Visa Master Card Kredi Kartı Tipi*: Visa Master Card Kart Sahibinin İmzası*: Kart Sahibinin İmzası*: Yazılı talimatımla, durdurulmasını veya değişiklik yapılmasını bildirene kadar katkı payı, giriş aidatı ve varsa toplu ödemenin yukarıda belirttiğim şekilde tahsil edilmesini istiyorum. İŞLEMLERDE KULLANILACAK BANKA HESAP BİLGİLERİ Banka Adı: Şube No:/Adı: Hesap No: Hesap Sahibinin Adı, Soyadı: IBAN No: BEYANLAR ERGO Emeklilik ve Hayat A.Ş. ile girdiğim her türlü hukuki ilişkinin kendi nam ve hesabıma yapıldığını, aksi durumda bildirim yapmak zorunda olduğumu bildiğimi ve başkası adına veya hesabına hareket ettiğim takdirde bunu yazılı olarak ERGO Emeklilik ve Hayat A.Ş.ye beyan edeceğimi, aksi davranışın 5549 sayılı Kanunun 15. maddesi gereğince cezai müeyyide gerektirdiğini bildiğimi, bu hususta Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi hakkındaki mevzuat hükümleri de dahil olmak üzere her türlü sorumluluğun tarafıma ait olduğunu gayrikabili rücu kabul ve taahhüt ederim. Bireysel Emeklilik Sistemi Tanıtım Kılavuzunu teslim aldığımı, Bireysel Emeklilik Sözleşmesi Teklif Formu ile birlikte Giriş Bilgi Formu, Risk Getiri Profili bölümünü doldurduğumu, teklif formunun arkasında bulunan açıklamaları ve Şirketin internet, telefon ve/veya benzeri elektronik ortamlar aracılığıyla sunduğu hizmetlerden faydalanabilmek amacıyla hazırlanan İnternet, Çağrı Merkezi, Sesli Yanıt Sistemi Hizmetleri Sözleşmesi ni okuduğumu ve katkı paylarının yukarıda belirtilen ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.ye ait hesapların dışında bir hesaba gönderilmesi halinde ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.nin sorumlu tutulmayacağını bildiğimi kabul ve beyan ederim. *Doldurulması zorunlu alanlardır. Bu form üç nüsha olarak düzenlenmiş olup formun bir örneği katılımcıda kalacaktır. ERGO Emeklilik ve Hayat A.Ş.: Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No: 4 AKKOM Ofis Park 2. Blok Kat: Ümraniye/İstanbul/Türkiye T: (0216) F: (0216) Müşteri İletişim Merkezi:

18 HAVALE İLE İŞLEM YAPILMASI DURUMUNDA KULLANILACAK BANKA HESAP/IBAN NUMARALARI HSBC Asya Kurumsal (666) Hesap No.: (TL) IBAN No: TR TEKSTİLBANK Merkez Hesap No.: (TL) IBAN No: TR AKBANK Asya Kurumsal (1231) Hesap No.: (TL) IBAN No: TR GARANTİ Altunizade Ticari (341) Hesap No.: (TL) IBAN No: TR BAŞLANGIÇ KATKI PAYI BİLGİLERİ Plan No Başlangıç Katkı Payı 1005 Ergovan Standart 1 Plan (1005) dahilinde başlangıç katkı payı bulunmamaktadır Ergovan Standart 2 Plan (1006) dahilinde başlangıç katkı payı TL dir Ergovan Plus Standart Plan (1007) dahilinde başlangıç katkı payı TL dir. GİRİŞ AİDATI BİLGİLERİ Plan No Girişte Alınacak Kısım Sözleşme Yılı Ertelenmiş Kısım 1005 Teklifin imzalandığı tarihte geçerli olan brüt asgari ücretin (BAÜ) %10 udur. (Aylık, 3 aylık, 6 aylık taksitler halinde) 1006 Alınmaz 1007 Alınmaz YÖNETİM GİDER KESİNTİSİ BİLGİLERİ Sözleşme Yılı < 3 BAÜ*0,75-(Peşin olarak tahsil edilen bölüm) 3 <= Sözleşme Yılı < 6 BAÜ*0,50-(Peşin olarak tahsil edilen bölüm) 6 <= Sözleşme Yılı < 10 BAÜ*0,25-(Peşin olarak tahsil edilen bölüm) 10 >= Sözleşme Yılı Alınmaz Sözleşme Yılı Sözleşme Yılı < 3 Ertelenmiş Kısım BAÜ*0,75-(Peşin olarak tahsil edilen bölüm) 3 <= Sözleşme Yılı < 6 BAÜ*0,50-(Peşin olarak tahsil edilen bölüm) 6 <= Sözleşme Yılı < 10 BAÜ*0,25-(Peşin olarak tahsil edilen bölüm) 10 >= Sözleşme Yılı Alınmaz Sözleşme Yılı - Alınmaz Ertelenmiş Kısım Plan No Aylık Düzenli Katkı Payı (TL) (KP) YGK <= KP < %2, >= KP %0, KP %0, KP %0,00 Plan No Ek Katkı Payı (TL) (KP) YGK <= KP < %2, >= KP %0, KP %0, KP %0,00 ARA VERME KESİNTİSİ BİLGİLERİ Plan No Ara Verme Kesintisi Ergovan Standart 1 Plan (1005) dahilinde ara verme kesintisi, katkı payının 1005 ödeme tarihine müteakip 3 ay içinde herhangi bir ödeme yapılmaması durumunda bu tarihten sonra ara verilen her tam ay için 2 TL dir Ergovan Standart 2 Plan (1006) dahilinde ara verme kesintisi bulunmamaktadır Ergovan Plus Standart Plan (1007) dahilinde ara verme kesintisi bulunmamaktadır. ERGO Emeklilik ve Hayat A.Ş.: Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No: 4 AKKOM Ofis Park 2. Blok Kat: Ümraniye/İstanbul/Türkiye T: (0216) F: (0216) Müşteri İletişim Merkezi:

19 DİĞER BİLGİLER 1. Türk vatandaşı olmayan katılımcıların katkı payları için devlet katkısı ödemesi yapılmayacaktır. 2. Teklif formunun okunaklı, açık, doğru ve eksiksiz şekilde doldurulması gerekmektedir. Formlar doldurulurken karalama yapılmamalı, yanlışlıkların tek çizgi ile üstü çizilerek, katılımcının parafı alınmalıdır. 3. Emeklilik sözleşmesi, şirket tarafından reddedilmediği takdirde, varsa blokaj süresinin tamamlanmasını müteakip, katkı payı olarak yapılan ilk ödemenin şirket hesaplarına nakden intikal ettiği tarihte yürürlüğe girer. 4. Katkı payı, şirket hesaplarına nakden intikalini takip eden en geç iki iş günü içinde yatırıma yönlendirilir. 5. Katılımcının vefat etmesi durumunda hesaptaki birikimler, ilgili kesintiler yapıldıktan sonra lehtar veya lehtarlara, lehtar tayin edilmemiş ise kanuni varislere ödenir. 6. Ödeme tarihinin tatil gününe rastlaması halinde tahsilat izleyen ilk iş gününde gerçekleştirilir. 7. Bu form makbuz niteliği taşımaz. 8. Asgari katkı payının altında yapılan ödemeler, katkı payı ödemesinde belirtilen esas ve usullere göre yatırıma yönlendirilir. 9. Şirket, emeklilik sözleşmesini, emeklilik sözleşmesinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on iş günü içinde katılımcının veya varsa sponsor kuruluşun tercihi doğrultusunda elektronik ortamda veya matbu halde katılımcıya gönderir. 10. Şirket hiçbir sebep göstermeksizin teklifi reddetme hakkına sahiptir. Teklif formunun doldurulmuş olması, teklifin kabulü anlamına gelmez. 11. Teklifin reddi halinde, ödenen tutarlar kesinti yapılmaksızın beş iş günü içinde iade olunur. 12. Katılımcı, teklif formunun imzalanmasını veya teklifin onaylanmasını müteakip altmış gün içinde cayma hakkına sahiptir. 13. Ödenen katkı payı tutarı talebe bağlı olarak artırılabilir veya azaltılabilir. 14. Katılımcı yılda azami altı kez fon dağılımı, yılda azami dört kez seçtiği emeklilik planını değiştirme hakkına sahiptir. 15. Kredi kartından ilk tahsilat, bireysel emeklilik formunun imzalandığı tarihi takip eden ilk iş günü gerçekleştirilir. 16. Kredi kartı blokaj süreleri, Amex için 66 gün, diğer kartlar için 38 gündür. (Blokaj süreleri şirket tarafından değiştirilebilir.) 17. Belirlenen katkı payı tutarları, sözleşme yıldönümlerinde, her yıl 1 ocakta Türkiye İstatistik Kurumu nun Kasım ayı için açıkladığı 12 (on iki) aylık tüketici fiyat endeksi artışına göre artırılır. Artış sonucu elde edilen katkı payı tutarı, yukarıya doğru, 5 TL ve katları olacak şekilde en yakın tam sayıya yuvarlanır ve yeni katkı payı tutarı tespit edilir. 18. Emeklilik sözleşmesi süresi içinde katkı payı ödenmesine ara verilebilir. 19. Ödenmeye ara verildikten sonra tekrar katkı payı ödenmeye başlanması durumunda, ödenen tutar ödemenin yapıldığı aydaki katkı payı ödemesi olarak kabul edilir. Emeklilik sözleşmesine göre ödenmesi gereken katkı payını aşan ödemeler, aksi katılımcı tarafından talep edilmedikçe ek katkı payı olarak değerlendirilir. 20. Yürürlük tarihinden itibaren en az iki yıl süreyle şirkette kalan emeklilik sözleşmesi kapsamındaki birikimler başka bir şirkete aktarılabilir. Aktarımla kurulan sözleşmeler için bu süre bir yıldır. Aktarım birikimlerin tamamını kapsayacak şekilde yapılır. ERGO Emeklilik ve Hayat A.Ş.: Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No: 4 AKKOM Ofis Park 2. Blok Kat: Ümraniye/İstanbul/Türkiye T: (0216) F: (0216) Müşteri İletişim Merkezi:

20 OTOMATİK ÖDEME TALİMATI BAŞVURU FORMU Başvuru No.: Adı Soyadı TC Kimlik No Bireysel Emeklilik Sözleşme/Teklif No HESAP BİLGİLERİ Banka Adı Şube Adı-Kodu Hesap No IBAN ÖDEME BİLGİLERİ Ödeme Başlangıç Tarihi Ödeme Günü... A.Ş. (BANKA)... Şubesi Ergo Emeklilik Hayat A.Ş. tarafından düzenlenen, yukarıda numarasını ayrıca belirttiğim bireysel emeklilik sözleşmesi katkı payı ve varsa giriş aidatı ödemelerinin, sözleşme kapsamında veya talimatımla şirkete bildirdiğim dönemsel değişiklikler de dahil olmak üzere yukarıda banka hesap bilgilerini belirtmiş olduğum hesabımdan, her defasında talimatım aranmaksızın, Ergo Emeklilik Hayat A.Ş.nin belirttiği vadelerde ve miktarlarda, sözleşmem yürürlükte olduğu sürece otomatik olarak kesinti yapılarak ilgili tutarın Ergo Emeklilik Hayat A.Ş.nin, BANKA nezdindeki ilgili hesabına aktarılmasını talep ederim. BANKA nın bireysel emeklilik sözleşme ödemeleri ile ilgili olarak kendisine bildirilen meblağları hesabımdan almak ve ilgili hesaba aktarmakla yükümlü olduğunu kabulle bireysel emeklilik sözleşmesi ödemeleri ile ilgili olarak Banka ya karşı herhangi bir itiraz ve/veya talep ileri sürmeyeceğimi, olabilecek tüm talep ve şikâyetlerimi Ergo Emeklilik Hayat A.Ş. ile çözümleyeceğimi kabul ve taahhüt ederim. Ödeme tarihinde, hesabımda yeterli bakiye bulunmaması ya da hesap bakiyesinin, haciz, tedbir vb. nedenlerden dolayı ödemenin gerçekleştirilememesinden BANKA nın sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve taahhüt ederim. Tarih Banka Hesap Sahibi (İmza) ERGO Emeklilik ve Hayat A.Ş.: Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No: 4 AKKOM Ofis Park 2. Blok Kat: Ümraniye/İstanbul/Türkiye T: (0216) F: (0216) Müşteri İletişim Merkezi:

Bireysel Emeklilik Sistemi Kamu Sosyal Güvenlik Sistemi nin alternatifi değil tamamlayıcısıdır.

Bireysel Emeklilik Sistemi Kamu Sosyal Güvenlik Sistemi nin alternatifi değil tamamlayıcısıdır. GENEL TANIMI Bireysel Emeklilik Sistemi tamamen gönüllü katılıma dayalı bir sistemdir. Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ve diğer mevzuatla düzenlenmiş olan Bireysel Emeklilik Sistemi

Detaylı

YENİ SÖZLEŞME İÇİN SANDIK VE VAKIFLAR PLATFORMU KATILIMCILARI GRUBA BAĞLI BİREYSEL EMEKLİLİK TEKLİF FORMU (Plan 28)

YENİ SÖZLEŞME İÇİN SANDIK VE VAKIFLAR PLATFORMU KATILIMCILARI GRUBA BAĞLI BİREYSEL EMEKLİLİK TEKLİF FORMU (Plan 28) YENİ SÖZLEŞME İÇİN SANDIK VE VAKIFLAR PLATFORMU KATILIMCILARI GRUBA BAĞLI BİREYSEL EMEKLİLİK TEKLİF FORMU (Plan 28) GİRİŞ BİLGİ FORMU (Katılımcı) Sözleşme No AVANTAJLARIM KESİNTİLER DEVLET KATKISI Ödeyeceğim

Detaylı

AKTARIM İÇİN 26 NOLU VAKIF EMEKLİLİK GRUP PLAN TEKLİF FORMU

AKTARIM İÇİN 26 NOLU VAKIF EMEKLİLİK GRUP PLAN TEKLİF FORMU AKTARIM İÇİN 26 NOLU VAKIF EMEKLİLİK GRUP PLAN TEKLİF FORMU GİRİŞ BİLGİ FORMU (Katılımcı) Sözleşme No AVANTAJLARIM KESİNTİLER DEVLET KATKISI Ödeyeceğim katkı paylarının %25 ine karşılık gelen tutarın,

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sistemi Kamu Sosyal Güvenlik Sistemi nin alternatifi değil tamamlayıcısıdır.

Bireysel Emeklilik Sistemi Kamu Sosyal Güvenlik Sistemi nin alternatifi değil tamamlayıcısıdır. GENEL TANIMI Bireysel Emeklilik Sistemi tamamen gönüllü katılıma dayalı bir sistemdir. Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ve diğer mevzuatla düzenlenmiş olan Bireysel Emeklilik Sistemi

Detaylı

ÖRNEKTÝR 1111111111) Bireysel ve Gruba Baðlý Bireysel Emeklilik Sözleþmesi Teklif Formu KATILIMCI BÝLGÝLERÝ

ÖRNEKTÝR 1111111111) Bireysel ve Gruba Baðlý Bireysel Emeklilik Sözleþmesi Teklif Formu KATILIMCI BÝLGÝLERÝ Aktarým için Yeni Sözleþme için 1111111111) Kampanya Kodu Aracý Adý Soyadý Referans Saðlayan Kurum Adý Referans Saðlayan Kiþi Adý Soyadý 1 2 IVR ONAY KODU Teslim Tarihi Aracý Þube Adý Referans Saðlayan

Detaylı

YENİ SÖZLEŞME İÇİN AVANTAJLI EMEKLİLİK PLANI TEKLİF FORMU

YENİ SÖZLEŞME İÇİN AVANTAJLI EMEKLİLİK PLANI TEKLİF FORMU YENİ SÖZLEŞME İÇİN AVANTAJLI EMEKLİLİK PLANI TEKLİF FORMU GİRİŞ BİLGİ FORMU (Katılımcı) Sözleşme No AVANTAJLARIM KESİNTİLER DEVLET KATKISI Ödeyeceğim katkı paylarının %25 ine karşılık gelen tutarın, yasal

Detaylı

YENİ SÖZLEŞME İÇİN STANDART YENİ NESİL EMEKLİLİK PLANI TEKLİF FORMU

YENİ SÖZLEŞME İÇİN STANDART YENİ NESİL EMEKLİLİK PLANI TEKLİF FORMU STANDART YENİ NESİL EMEKLİLİK PLANI TEKLİF FORMU GİRİŞ BİLGİ FORMU (Katılımcı) Sözleşme No AVANTAJLARIM KESİNTİLER DEVLET KATKISI Ödeyeceğim katkı paylarının %25 ine karşılık gelen tutarın, yasal limitler

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA DEĞİŞİKLİKLER (6740 SAYILI KANUN) YMM KEMAL AKSU

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA DEĞİŞİKLİKLER (6740 SAYILI KANUN) YMM KEMAL AKSU BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA DEĞİŞİKLİKLER (6740 SAYILI KANUN) YMM KEMAL AKSU 1 Emeklilik sözleşmesi türleri ve tarafları Emeklilik sözleşmesi bireysel veya grup emeklilik sözleşmesi olarak yapılabilir.

Detaylı

GİRİŞ BİLGİ FORMU KESİNTİLER AVANTAJLARIM DİĞER BİLGİLER SÖZLEŞME TEKLİF NO:

GİRİŞ BİLGİ FORMU KESİNTİLER AVANTAJLARIM DİĞER BİLGİLER SÖZLEŞME TEKLİF NO: GİRİŞ BİLGİ FORMU AVANTAJLARIM DEVLET KATKISI Ödeyeceğim katkı paylarının %5 ine karşılık gelen tutarın, yasal limitler dahilinde Devlet tarafından hesabıma katkı olarak ödeneceğini Bir takvim yılı içinde

Detaylı

GİRİŞ BİLGİ FORMU AVANTAJLARIM KESİNTİLER DİĞER BİLGİLER SÖZLEŞME

GİRİŞ BİLGİ FORMU AVANTAJLARIM KESİNTİLER DİĞER BİLGİLER SÖZLEŞME GİRİŞ BİLGİ FORMU AVANTAJLARIM DEVLET KATKISI Ödeyeceğim katkı paylarının % ine karşılık gelen tutarın, yasal limitler dahilinde Devlet tarafından hesabıma katkı olarak ödeneceğini Bir takvim yılı içinde

Detaylı

YENİ SÖZLEŞME İÇİN 18 NOLU VAKIF EMEKLİLİK GRUP PLAN TEKLİF FORMU

YENİ SÖZLEŞME İÇİN 18 NOLU VAKIF EMEKLİLİK GRUP PLAN TEKLİF FORMU 18 NOLU VAKIF EMEKLİLİK GRUP PLAN TEKLİF FORMU GİRİŞ BİLGİ FORMU (Katılımcı) Sözleşme No AVANTAJLARIM KESİNTİLER DEVLET KATKISI Ödeyeceğim katkı paylarının %25 ine karşılık gelen tutarın, yasal limitler

Detaylı

: HALKBANKASI AŞ. HALKBANK GEMLİK ŞB.

: HALKBANKASI AŞ. HALKBANK GEMLİK ŞB. BİREYSEL EMEKLİLİK SÖZLEŞMESİ 0009 - YENİ HALK BİREYSEL EMEKLİLİK PLANI Sözleşmenizin güncel birikim bilgilerini görmek ve online işlem yapmak için telefonunuzda bulunan karekod okuyucuları ile bu karekod

Detaylı

AKTARIM İÇİN 18 NOLU VAKIF EMEKLİLİK GRUP PLAN TEKLİF FORMU

AKTARIM İÇİN 18 NOLU VAKIF EMEKLİLİK GRUP PLAN TEKLİF FORMU 18 NOLU VAKIF EMEKLİLİK GRUP PLAN TEKLİF FORMU GİRİŞ BİLGİ FORMU (Katılımcı) Sözleşme No AVANTAJLARIM KESİNTİLER DEVLET KATKISI Ödeyeceğim katkı paylarının %25 ine karşılık gelen tutarın, yasal limitler

Detaylı

GRUBA BAĞLI BİREYSEL EMEKLİLİK SÖZLEŞMESİ

GRUBA BAĞLI BİREYSEL EMEKLİLİK SÖZLEŞMESİ Sözleşme No (BE Hesap No) : 1738352 Başlangıç Tarihi : 22.02.2010 BE Sistemi'ne Giriş Tarihi : 24.03.2010 EkNo/Sözleşme Son Durum : 9 / FON DAĞILIMI DEĞİŞİKLİĞİ BİRİ Bireysel Emeklilik Aracısı Bilgileri

Detaylı

AKTARIM İÇİN 25 NOLU VAKIF EMEKLİLİK FERDİ PLAN TEKLİF FORMU

AKTARIM İÇİN 25 NOLU VAKIF EMEKLİLİK FERDİ PLAN TEKLİF FORMU AKTARIM İÇİN 25 NOLU VAKIF EMEKLİLİK FERDİ PLAN TEKLİF FORMU GİRİŞ BİLGİ FORMU (Katılımcı) Sözleşme No AVANTAJLARIM KESİNTİLER DEVLET KATKISI Ödeyeceğim katkı paylarının %25 ine karşılık gelen tutarın,

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 9 Kasım 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28462 YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

YENİ SÖZLEŞME İÇİN 19 NOLU VAKIF EMEKLİLİK GRUP PLAN TEKLİF FORMU

YENİ SÖZLEŞME İÇİN 19 NOLU VAKIF EMEKLİLİK GRUP PLAN TEKLİF FORMU 19 NOLU VAKIF EMEKLİLİK GRUP PLAN TEKLİF FORMU GİRİŞ BİLGİ FORMU (Katılımcı) Sözleşme No AVANTAJLARIM KESİNTİLER DEVLET KATKISI Ödeyeceğim katkı paylarının %25 ine karşılık gelen tutarın, yasal limitler

Detaylı

Sözleşmemden ayrılmak istiyorum. Devlet katkısı hesabımdaki tutar da bana ödenecek mi?

Sözleşmemden ayrılmak istiyorum. Devlet katkısı hesabımdaki tutar da bana ödenecek mi? Devlet katkısı tutarı ne kadardır? Katılımcı adına ödenen katkı payının ilgili yıla ilişkin brüt asgari ücret tutarının toplamı ile sınırlı olmak kaydıyla, %25 i devlet katkısı olarak hesaplanır. Sözleşmemden

Detaylı

96 TL 96 TL Girişte alınmaz. %2 %2

96 TL 96 TL Girişte alınmaz. %2 %2 Teklifin imzalandığı veya onaylandığı tarihte geçerli olan aylık brüt asgari ücret kapsamında dahil olunan plana bağlı olarak peşin (İlk yıl içinde katkı payı ödeme dönemine bağlı olarak taksitler halinde)

Detaylı

9 Kasım 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28462

9 Kasım 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28462 9 Kasım 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28462 YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ BİLGİLENDİRME KILAVUZU

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ BİLGİLENDİRME KILAVUZU BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ BİLGİLENDİRME KILAVUZU Emeklilik sözleşmesi, şirket nezdinde bireysel emeklilik hesabı açılması, hesaba katkı payı ödenmesi, ödenen katkı paylarının tercih edilen fonlarda yatırıma

Detaylı

1.1 ) Yarınlara Özel Emeklilik Planı EMEKLİLİK YATIRIM FONLARIMIZ :

1.1 ) Yarınlara Özel Emeklilik Planı EMEKLİLİK YATIRIM FONLARIMIZ : 1.1 ) Yarınlara Özel Emeklilik Planı Bu planımız için giriş aidatı, brüt aylık asgari ücrete % lik bir oranla hesaplanmaktadır. Şirketimizdeki ilk yılınızda bu tutarın yarısını taksitler halinde ödeme

Detaylı

9 Kasım 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : İKİNCİ BÖLÜM

9 Kasım 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : İKİNCİ BÖLÜM 9 Kasım 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28462 YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

NN Hayat ve Emeklilik Turuncu Plus Emeklilik Planı

NN Hayat ve Emeklilik Turuncu Plus Emeklilik Planı NN Hayat ve Emeklilik Turuncu Plus Emeklilik Planı ÖN KAPAK İÇİ Hayalinizdeki emeklilik için BES BES geleceğiniz için avantajlı bir tasarruf ve yatırım sistemidir. Çalışma hayatınızda elde ettiğiniz kazancı

Detaylı

Gruba Bağlı Bireysel Emeklilik Sözleşmesi Teklif Formu_AEGRP

Gruba Bağlı Bireysel Emeklilik Sözleşmesi Teklif Formu_AEGRP Emeklilik ġirketi Bilgileri : Gruba Bağlı Bireysel Emeklilik Sözleşmesi Teklif Formu_AEGRP Ünvan: AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Çağrı Merkezi: 444 11 11 Adres: Saray Mah. Dr.Adnan Büyükdeniz Cad. No:12,

Detaylı

Soru ve cevaplarla yeni Bireysel Emeklilik Sistemi

Soru ve cevaplarla yeni Bireysel Emeklilik Sistemi Soru ve cevaplarla yeni Bireysel Emeklilik Sistemi Yeni Bireysel Emeklilik Sistemi ile ilgili Sıkça Sorulan Sorular aşağıda yer almaktadır. Devlet Katkısı Nedir? Bireysel Emekliliğin teşvik edilmesine

Detaylı

Faks No: Fon İşletim Gider Kesintisi: Fon toplam gider kesintisi aşağıda belirtilen oranlar üzerinden günlük olarak yapılır. Günlük Fon Fon Adı

Faks No: Fon İşletim Gider Kesintisi: Fon toplam gider kesintisi aşağıda belirtilen oranlar üzerinden günlük olarak yapılır. Günlük Fon Fon Adı ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. Bağlarbaşı Kısıklı Cd.No:13 Altunizade 34662 İstanbul Telefon No: 0216 556 66 66 Faks No: 0216 556 67 77 Tic. Sicil No : 275433 Mersis No: 0-8000-0124-5400015 www.allianzemeklilik.com.tr...

Detaylı

Dayanak MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Dayanak MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır. Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 09.04.2008 Sayı: 26842 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

Asya Emeklilik e Hoş Geldiniz Emekliliğiniz hayırlı olsun... Asya Emeklilik e Hoş Geldiniz...

Asya Emeklilik e Hoş Geldiniz Emekliliğiniz hayırlı olsun... Asya Emeklilik e Hoş Geldiniz... Asya Emeklilik e Hoş Geldiniz... Değerli Katılımcımız, Bireysel emeklilik sözleşmeniz için Asya Emeklilik i tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Emekliliğiniz hayırlı olsun. Türkiye nin İlk Faizsiz Emeklilik

Detaylı

9 Kasım 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28462

9 Kasım 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28462 9 Kasım 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28462 YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI

DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI 1. Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK HESAPLARININ EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ ARASINDA AKTARIMINA İLİŞKİN GENELGE (Genelge No: 2005/2)

BİREYSEL EMEKLİLİK HESAPLARININ EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ ARASINDA AKTARIMINA İLİŞKİN GENELGE (Genelge No: 2005/2) Genelge No: 2005/2 Kabul Tarihi: 11.04.2005 BİREYSEL EMEKLİLİK HESAPLARININ EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ ARASINDA AKTARIMINA İLİŞKİN GENELGE (Genelge No: 2005/2) 1. Amaç ve Tanımlar Bu genelgenin amacı, 07.04.2001

Detaylı

BiREYSEL EMEKLiLiK SiSTEMi BiLGiLENDiRME KILAVUZU

BiREYSEL EMEKLiLiK SiSTEMi BiLGiLENDiRME KILAVUZU BiREYSEL EMEKLiLiK SiSTEMi BiLGiLENDiRME KILAVUZU içindekiler Bireysel Emeklilik Sistemi 2 Bireysel Emeklilik Sistemi nde Devlet Katkısı ve Vergi Avantajı 3 Emeklilik Hakkının Kazanılması ve Stopaj 4

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU DEĞİŞİKLİĞİ

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU DEĞİŞİKLİĞİ GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU DEĞİŞİKLİĞİ Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu tanıtım formunun (A.II.), (A.IV.), (B.II.) ve (B.III.)

Detaylı

DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI

DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI 1. Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının

Detaylı

Plan No/Adı: GBB Plan 0043_TEB

Plan No/Adı: GBB Plan 0043_TEB Plan No/Adı: GBB Plan 0043_TEB Plan Bilgileri Katkı Payı Bu plan kapsamında aylık gelirinizin %5 - %10 unu katkı payı olarak ödemeniz önerilir.. Katılımcı, son bir yıl içerisinde katkı payını artırmadıysa

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik Birinci Bölüm Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik Birinci Bölüm Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SĐRKÜLER ĐZMĐR 14/04/2008 SAYI 2008/63 REFERANS 4/63 9 Nisan 2008 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26842 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: Amaç ve kapsam Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik

Detaylı

ÖZEL BANKACILIK MÜŞTERİLERİ BİREYSEL EMEKLİLİK PLANI. Kendini özel hissedenlere özel emeklilik planı Cigna Finans ta. Model No: BESTFÖBP290615

ÖZEL BANKACILIK MÜŞTERİLERİ BİREYSEL EMEKLİLİK PLANI. Kendini özel hissedenlere özel emeklilik planı Cigna Finans ta. Model No: BESTFÖBP290615 ÖZEL BANKACILIK MÜŞTERİLERİ BİREYSEL EMEKLİLİK PLANI Kendini özel hissedenlere özel emeklilik planı Cigna Finans ta. İÇİNDEKİLER Bireysel Emeklilik Hesapları Hakkında 3 Katılımcı Bilgilendirme Metni 7

Detaylı

DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI

DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI (Bu rehberde sadece Bireysel Emeklilik Sistemine ilişkin Devlet Katkısı hakkında bilgilendirme mevcuttur. Otomatik katılıma ilişkin sorularınız

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK PLAN VE FON AÇIKLAMALARI. Hayat ve Emeklilik Satış Departmanı 2013

BİREYSEL EMEKLİLİK PLAN VE FON AÇIKLAMALARI. Hayat ve Emeklilik Satış Departmanı 2013 BİREYSEL EMEKLİLİK PLAN VE FON AÇIKLAMALARI 1 Bireysel Emeklilik - Türkiye 30.06.2011 itibarı ile emeklilik fonlarının türe göre pazar payları Türe Göre Pazar Payı (%) Kamu İç Borçlanma (TL) Dengeli (Esnek

Detaylı

Değerli Katılımcımız,

Değerli Katılımcımız, Değerli Katılımcımız, Her birimiz aktif çalışma hayatımızdaki yaşam standartlarımızı emeklilik döneminde de korumak adına hem kaygılar yaşar, hem de o zamana ilişkin hayaller kurarız. Sizlerin de şirketimizi

Detaylı

1 BS.PZ.01/ /6

1 BS.PZ.01/ /6 Sözleşmem Nasıl Yürürlüğe Girer, Cayma Hakkım Var mıdır? Sözleşmemin, katkı payı olarak yaptığım ilk ödemenin şirket hesaplarına intikal ettiği tarihte yürürlüğe gireceğini biliyorum. Teklif formunu imzaladığım

Detaylı

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 14.07.2009 TARİH VE EYF.123/478

Detaylı

Sözleşme Yılı Kontrolde Kullanılacak Oran Sözleşme Yılı Kontrolde Kullanılacak Oran 6 %60 9 %90 7 %70 10+ %100 8 %80

Sözleşme Yılı Kontrolde Kullanılacak Oran Sözleşme Yılı Kontrolde Kullanılacak Oran 6 %60 9 %90 7 %70 10+ %100 8 %80 25 Mayıs 2015 tarih ve 29366 sayılı Resmi Gazete de yayınlanıp yürürlüğe giren Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Taslak Yönetmelik ve sonrasında muhtelif tarihlerde

Detaylı

GİRİŞ BİLGİ FORMU. Sözleşmem Nasıl Yürürlüğe Girer, Cayma Hakkım Var mıdır? Katkı Payı Ödemelerine İlişkin Bilgiler Neler? Avantajlarım Neler?

GİRİŞ BİLGİ FORMU. Sözleşmem Nasıl Yürürlüğe Girer, Cayma Hakkım Var mıdır? Katkı Payı Ödemelerine İlişkin Bilgiler Neler? Avantajlarım Neler? GİRİŞ BİLGİ FORMU Sözleşmem Nasıl Yürürlüğe Girer, Cayma Hakkım Var mıdır? Sözleşmemin, katkı payı olarak yaptığım ilk ödemenin şirket hesaplarına intikal ettiği tarihte yürürlüğe gireceğini biliyorum.

Detaylı

DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI

DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI 1. Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sistemi nin Genel İşleyişi

Bireysel Emeklilik Sistemi nin Genel İşleyişi Bireysel Emeklilik Sistemi nin Genel İşleyişi Bireysel Emeklilik Sistemi Bireysel Emeklilik Sistemi, sosyal güvenlik sistemini tamamlayıcısı olan, bireylerin emekliliği için güvenli bir şekilde tasarruf

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sistemi nin Genel İşleyişi

Bireysel Emeklilik Sistemi nin Genel İşleyişi Bireysel Emeklilik Sistemi nin Genel İşleyişi Bireysel Emeklilik Sistemi Bireysel Emeklilik Sistemi, sosyal güvenlik sistemini tamamlayıcısı olan, bireylerin emekliliği için güvenli bir şekilde tasarruf

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından: 09/05/2008

Hazine Müsteşarlığından: 09/05/2008 Hazine Müsteşarlığından: 09/05/2008 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE YER ALAN BAZI HUSUSLARIN AÇIKLANMASINA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2008/23) Bu sektör duyurusu, 09.04.2008 tarih ve 26842

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 28/08/2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 28/08/2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 28/08/2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/33) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE DEVLET KATKISI SORULAR / CEVAPLAR

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE DEVLET KATKISI SORULAR / CEVAPLAR BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE DEVLET KATKISI SORULAR / CEVAPLAR . Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/73

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/73 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/73 KONU: Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı. 7 Haziran 2013 tarihli ve 28670 sayılı Resmi Gazete de "Bireysel Emeklilik Sisteminde

Detaylı

ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ

ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 22.04.2013 TARİH VE 311 SAYI İLE

Detaylı

ÖRNEKTİR. Yukarıdaki yazılı bilgileri okudum. (Mesafeli satışlarda imza bölümünün doldurulması zorunlu değildir.) Tarih:.../.../...

ÖRNEKTİR. Yukarıdaki yazılı bilgileri okudum. (Mesafeli satışlarda imza bölümünün doldurulması zorunlu değildir.) Tarih:.../.../... G İ R İ Ş B İ L G İ F O R M U AVANTAJLARIM KESİNTİLER DEVLET KATKISI Ödeyeceğim katkı paylarının %25 ine karşılık gelen tutarın, yasal limitler dahilinde devlet tarafından hesabıma katkı olarak ödeneceğini

Detaylı

Zamanınız Kazançla Dolsun!

Zamanınız Kazançla Dolsun! Zamanınız Kazançla Dolsun! YENİ SÖZLEŞME İÇİN STANDART EMEKLİLİK PLANI TEKLİF FORMU Küçük birikimler yarını belirler GİRİŞ BİLGİ FORMU (Katılımcı) Teklif Seri No BT Sözleşme No AVANTAJLARIM KESİNTİLER

Detaylı

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 13.01.2011 TARİH VE 2/45 SAYI

Detaylı

Emekliliğim Güvende Emeklilik Planı

Emekliliğim Güvende Emeklilik Planı Emekliliğim Güvende Emeklilik Planı Önce Sen Hayalinizdeki emeklilik için BES BES nedir? BES, geleceğiniz için avantajlı bir tasarruf ve yatırım sistemidir. BES güvenli midir? BES güvenli bir sistemdir.

Detaylı

NN Hayat ve Emeklilik Özel Emeklilik Planı

NN Hayat ve Emeklilik Özel Emeklilik Planı NN Hayat ve Emeklilik Özel Emeklilik Planı Ozel Emeklilik Plani A4_R1.indd 1 29.01.2015 13:35 ÖN KAPAK İÇİ Ozel Emeklilik Plani A4_R1.indd 2 29.01.2015 13:35 Hayalinizdeki emeklilik için BES BES geleceğiniz

Detaylı

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 26.04.2013 TARİH VE 444-4536 SAYI İLE ONAYLANAN,

Detaylı

ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ

ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 22.04.2013 TARİH VE 311 SAYI İLE

Detaylı

bireysel emeklilik sözleşmesi teklif formu

bireysel emeklilik sözleşmesi teklif formu bireysel emeklilik sözleşmesi teklif formu BİREYSEL EMEKLİLİK PLANLARI GİRİŞ AİDATI Teklifin imzalandığı veya onaylandığı tarihte geçerli olan aylık brüt asgari ücret kapsamında dahil olunan plana bağlı

Detaylı

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 13.01.2011 TARİH VE 2/45 SAYI

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ S a y f a 1 www.fibaemeklilik.com.tr BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ BİLGİLENDİRME KILAVUZU BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ Bireysel emeklilik sistemi, mevcut kamu sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak

Detaylı

KOLAY EMEKLİLİK PLANI

KOLAY EMEKLİLİK PLANI KOLAY EMEKLİLİK PLANI Küçük birikimlerle yarınlarınıza büyük yatırımlar yapın. İÇİNDEKİLER Bireysel Emeklilik Planı Hakkında 3 Bireysel Emeklilik Sözleşmesi Teklif Formu 7 Bireysel Emeklilik Sözleşmesi

Detaylı

bireysel emeklilik sözleşmesi teklif formu

bireysel emeklilik sözleşmesi teklif formu bireysel emeklilik sözleşmesi teklif formu BİREYSEL EMEKLİLİK PLANLARI GİRİŞ AİDATI Teklifin imzalandığı veya onaylandığı tarihte geçerli olan aylık brüt asgari ücret kapsamında dahil olunan plana bağlı

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı BİREYSEL EMEKLİLİK SIKÇA SORULAN SORULAR

SİİRT ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı BİREYSEL EMEKLİLİK SIKÇA SORULAN SORULAR SİİRT ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı BİREYSEL EMEKLİLİK SIKÇA SORULAN SORULAR 01 Nisan 2017 tarihi itibariyle Bireysel Emeklilik Sistemine (BES) kamu kurumlarının geçişi zorunlu olduğundan

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından: 09.07.2008

Hazine Müsteşarlığından: 09.07.2008 Hazine Müsteşarlığından: 09.07.2008 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİK UYARINCA SUNULACAK BİLGİ, BELGE VE FORMLARIN ESAS VE USULLERİNE İLİŞKİN GENELGE (2008/21) Bu genelge 09/04/2008 tarihli

Detaylı

24 NOLU EK HALK EMEKLİLİK A.Ş. GRUP EMEKLİLİK PLANI BİLGİLERİ PLAN 0024

24 NOLU EK HALK EMEKLİLİK A.Ş. GRUP EMEKLİLİK PLANI BİLGİLERİ PLAN 0024 NOLU EK HALK EMEKLİLİK A.Ş. GRUP EMEKLİLİK PLANI BİLGİLERİ PLAN 00 Katkı Payı Bu plan kapsamında asgari katkı payı 0 'i kadardır. Kesintiler Bu plan kapsamında yapılacak Yönetim Gider Kesintisi, Ödemeye

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE DEVLET KATKISI

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE DEVLET KATKISI BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE DEVLET KATKISI Bireysel emeklilik sistemine giriş tarihinden itibaren En az 10 yıl sistemde kalmak kaydı ile 56 yaşını tamamlayan katılımcı EMEKLİLİĞE hak kazanır Sisteme

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 23/05/2014

Hazine Müsteşarlığından (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 23/05/2014 Hazine Müsteşarlığından (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 23/05/2014 Dernek, Vakıf, Sandık ve Diğer Kuruluşlardan Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarım Hakkında Sektör Duyurusu (2014/11) 4632 sayılı Bireysel

Detaylı

ZİRAAT HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ TANITIM KILAVUZU

ZİRAAT HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ TANITIM KILAVUZU ZİRAAT HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ TANITIM KILAVUZU İşbu tanıtım kılavuzu sisteme ilişkin genel bir bilgilendirme içermekte olup, sisteme girmeniz halinde tarafınıza uygulanacak

Detaylı

GRUP ÖZEL EMEKLİLİK PLANI 1 BİLGİLERİ PLAN 0031

GRUP ÖZEL EMEKLİLİK PLANI 1 BİLGİLERİ PLAN 0031 GRUP ÖZEL EMEKLİLİK PLANI BİLGİLERİ PLAN 00 Katkı Payı Bu plan kapsamında asgari katkı payı aylık dir. Asgari katkı payı tutarı, ilki 08 yılının Ocak ayı olmak üzere her yılın Ocak ayında yıllık TÜFE artış

Detaylı

İŞVEREN GRUP EMEKLİLİK SERTİFİKASI

İŞVEREN GRUP EMEKLİLİK SERTİFİKASI İŞVEREN GRUP EMEKLİLİK SERTİFİKASI T.C. Kimlik No Adı Soyadı Anne Adı Baba Adı Doğum Tarihi İletişim Adresi KATILIMCI BİLGİLERİ Telefon Ev: İş: Cep: SERTİFİKA BİLGİLERİ Sertifika Numarası İşveren Grup

Detaylı

EMEKLİLİK SÖZLEŞMESİ TEKLİF FORMU (İşveren Katkılı Grup Emeklilik Sözleşmeleri)

EMEKLİLİK SÖZLEŞMESİ TEKLİF FORMU (İşveren Katkılı Grup Emeklilik Sözleşmeleri) EMEKLİLİK SÖZLEŞMESİ TEKLİF FORMU (İşveren Katkılı Grup Emeklilik Sözleşmeleri) Teklif No:... Şube/Acente Adı : BES Aracı Adı Soyadı : BES Aracı Sicil No : Ortak Satış Şube/Acente Adı : Portföy Yöneticisi/Aracı

Detaylı

BES HANIMELİ BİREYSEL EMEKLİLİK PLANI TANITIM KILAVUZU VE TEKLİF FORMU. Ev hanımı olmanın en keyifli hali. Model No: BESTFHEB290615

BES HANIMELİ BİREYSEL EMEKLİLİK PLANI TANITIM KILAVUZU VE TEKLİF FORMU. Ev hanımı olmanın en keyifli hali. Model No: BESTFHEB290615 BES HANIMELİ BİREYSEL EMEKLİLİK PLANI TANITIM KILAVUZU VE TEKLİF FORMU Ev hanımı olmanın en keyifli hali. Model No: BESTFHEB290615 İÇİNDEKİLER Bireysel Emeklilik Planı Hakkında 3 Katılımcı Ek Fayda Bilgilendirme

Detaylı

Devlet Bakanlığından: BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Devlet Bakanlığından: BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİK 28 Şubat 2002 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 24681 YÖNETMELİK Devlet Bakanlığından: BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye

Detaylı

Model No: BESTFELİT010115

Model No: BESTFELİT010115 İÇİNDEKİLER Bireysel Emeklilik Hesapları Hakkında 3 Bireysel Emeklilik Sözleşmesi Teklif Formu 7 Bireysel Emeklilik Sözleşmesi Risk Getiri Profili Formu 9 Hizmet Sözleşmesi 13 AKP: 5 TL Bireysel Emeklilik

Detaylı

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 26.09.2008 TARİH VE 26/1043

Detaylı

I- Katılımcıya Yönelik Düzenlenecek Bilgi, Belge ve Formlara İlişkin Usuller

I- Katılımcıya Yönelik Düzenlenecek Bilgi, Belge ve Formlara İlişkin Usuller Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik Uyarınca Katılımcıya Yönelik Düzenlenecek Bilgi, Belge ve Formların Esas ve Usullerine İlişkin Genelge (Genelge No: 2003/2) 07.04.2001 tarih ve 24366 sayılı

Detaylı

EK HALK EMEKLİLİK GRUBA BAĞLI BİREYSEL EMEKLİLİK KATILIM PLANI BİLGİLERİ PLAN 0025

EK HALK EMEKLİLİK GRUBA BAĞLI BİREYSEL EMEKLİLİK KATILIM PLANI BİLGİLERİ PLAN 0025 Katkı Payı Bu plan kapsamında asgari katkı payı aylık 0 dir. Kesintiler Bu plan kapsamında yapılacak Yönetim Gider Kesintisi, Ödemeye Ara Verme Kesintisi ve Ertelenmiş Giriş Aidatı katılımcının birikimi

Detaylı

%25 DEVLET KATKISI. 444 55 00 / anadoluhayat.com.tr

%25 DEVLET KATKISI. 444 55 00 / anadoluhayat.com.tr %25 DEVLET KATKISI 444 55 00 / anadoluhayat.com.tr BES Nedir? Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), aktif çalışma hayatınız süresince yaptığınız tasarrufların uzun vadeli yatırıma yönlendirilmesini sağlayan,

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sistemi nde Uygulama Değişikliği

Bireysel Emeklilik Sistemi nde Uygulama Değişikliği Bireysel Emeklilik Sistemi nde Uygulama Değişikliği 01.01.2016 tarihinde yürürlüğe giren Yönetmelik ile Bireysel Emeklilik Sistemi ndeki kesinti uygulamalarında değişiklik yapılmıştır. Buna göre; sözleşmenin

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK HESAPLARININ BİRLEŞTİRİLMESİ VE BİRİKİMLERİN AKTARILMASI HAKKINDA GENELGE (2008/13)

BİREYSEL EMEKLİLİK HESAPLARININ BİRLEŞTİRİLMESİ VE BİRİKİMLERİN AKTARILMASI HAKKINDA GENELGE (2008/13) Hazine Müsteşarlığından: 07.05.2008 BİREYSEL EMEKLİLİK HESAPLARININ BİRLEŞTİRİLMESİ VE BİRİKİMLERİN AKTARILMASI HAKKINDA GENELGE (2008/13) Bu genelge, 09.04.2008 tarih ve 26842 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan

Detaylı

ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ

ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 12/12/2014 TARİH VE 435 SAYI İLE

Detaylı

ÖRNEKTİR BESTFKEP010413

ÖRNEKTİR BESTFKEP010413 BESTFKEP010413 fiil Emeklilik sözleşmesi, şirket nezdinde bireysel emeklilik hesabı açılması hesaba katkı payı ödenmesi, ödenen katkı paylarının tercih edilen fonlarda yatırıma yönlendirilmesi ve hesapta

Detaylı

ÖRNEKTİR. Emeklilik sözleşmesine göre ad ve hesabına şirket nezdinde bireysel emeklilik hesabı açılan fiil ehliyetine sahip gerçek kişiyi,

ÖRNEKTİR. Emeklilik sözleşmesine göre ad ve hesabına şirket nezdinde bireysel emeklilik hesabı açılan fiil ehliyetine sahip gerçek kişiyi, fiil Emeklilik sözleşmesi, şirket nezdinde bireysel emeklilik hesabı açılması hesaba katkı payı ödenmesi, ödenen katkı paylarının tercih edilen fonlarda yatırıma yönlendirilmesi ve hesapta biriken paraların

Detaylı

MERSİS Numarası: Faaliyet konusu: Hayat grubu ve kaza sigortaları ile bireysel emeklilik faaliyetleri

MERSİS Numarası: Faaliyet konusu: Hayat grubu ve kaza sigortaları ile bireysel emeklilik faaliyetleri En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

ELİT ARTI BİREYSEL EMEKLİLİK PLANI

ELİT ARTI BİREYSEL EMEKLİLİK PLANI ELİT ARTI BİREYSEL EMEKLİLİK PLANI Bugünden yaptığınız yatırımlarla ayrıcalıklı bir emekliliğe hazırlanın. İÇİNDEKİLER Bireysel Emeklilik Hesapları Hakkında 3 Bireysel Emeklilik Sözleşmesi Teklif Formu

Detaylı

ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI GRUP KATILIM ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ

ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI GRUP KATILIM ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI GRUP KATILIM ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 04/05/2012 TARİH

Detaylı

ELİT BİREYSEL EMEKLİLİK PLANI

ELİT BİREYSEL EMEKLİLİK PLANI ELİT BİREYSEL EMEKLİLİK PLANI Bugünden yaptığınız yatırımlarla ayrıcalıklı bir emekliliğe hazırlanın. İÇİNDEKİLER Bireysel Emeklilik Hesapları Hakkında 3 Bireysel Emeklilik Sözleşmesi Teklif Formu 7 Bireysel

Detaylı

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sistemi, Otomatik Katılım Uygulama Esasları Hakkında Sektör Duyurusu (2016/30)

Bireysel Emeklilik Sistemi, Otomatik Katılım Uygulama Esasları Hakkında Sektör Duyurusu (2016/30) Hazine Müsteşarlığından (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 15/12/2016 Bireysel Emeklilik Sistemi, Otomatik Katılım Uygulama Esasları Hakkında Sektör Duyurusu (2016/30) 10/8/2016 tarihli ve 6740 sayılı Kanun

Detaylı

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 03/07/2014 TARİH VE EYF.238/629

Detaylı

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 03/07/2014 TARİH VE EYF.237/629

Detaylı

Usta Emeklilik Planı nda asgari katkı payı tutarı, başlangıç tutarının olup olmamasına bağlı değişiklik gösterir.

Usta Emeklilik Planı nda asgari katkı payı tutarı, başlangıç tutarının olup olmamasına bağlı değişiklik gösterir. USTA EMEKLİLİK PLANI PLAN ÖZELLİKLERİ Asgari katkı payı: Usta Emeklilik Planı nda asgari katkı payı tutarı, başlangıç tutarının olup olmamasına bağlı değişiklik gösterir. Seçenek Aylık asgari katkı payı

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Emeklilik Sözleşmesinin Tanımı, Tarafları ve Yürürlüğe Girmesi

İKİNCİ BÖLÜM Emeklilik Sözleşmesinin Tanımı, Tarafları ve Yürürlüğe Girmesi Resmi Gazete : 28.02.2002 Sayı : 24681 Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik (9 Nisan 2008 tarihli ve 26842 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmıştır.) BİRİNCİ

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/73

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/73 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

Bu genelgenin ekinde asgari içeriği belirlenen bilgi, belge ve formlar aşağıda yer almaktadır:

Bu genelgenin ekinde asgari içeriği belirlenen bilgi, belge ve formlar aşağıda yer almaktadır: 13.05.2003 Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik Uyarınca Katılımcıya Yönelik Düzenlenecek Bilgi, Belge ve Formların Esas ve Usullerine İlişkin Genelge (Genelge No: 2003/2) 07.04.2001 tarih ve

Detaylı

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. SABANCI ÇALIŞANI GÜVENCE PLANI YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU - BİREYSEL

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. SABANCI ÇALIŞANI GÜVENCE PLANI YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU - BİREYSEL 300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. SABANCI ÇALIŞANI GÜVENCE PLANI YATIRIM LARI TANITIM KILAVUZU - BİREYSEL AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK

Detaylı

METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 15/11/2013 TARİH VE 12233903-310.01.01-1045

Detaylı