Bevallen in de Isala klinieken - Turks Isala klinieken doğum yapmak. Isala klinieken Sophia şubesinde doğum yapmak hakkında bilgiler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bevallen in de Isala klinieken - Turks Isala klinieken doğum yapmak. Isala klinieken Sophia şubesinde doğum yapmak hakkında bilgiler"

Transkript

1 Bevallen in de Isala klinieken - Turks Isala klinieken doğum yapmak Isala klinieken Sophia şubesinde doğum yapmak hakkında bilgiler

2 Bevallen in de Isala klinieken U gaat op de afdeling Verloskunde van de Isala klinieken, locatie Sophia bevallen. Dit kan een poliklinische bevalling met uw verlos kundige zijn of een klinische bevalling vanwege een medische reden. Isala klinieken doğum yapmak Isala klinieken Sophia şubesinde doğum bölümünde doğum yapacaksınız. Bu doğum uzmanınız ile birlikte yapacağınız polikliniksel bir doğum veya tıbbi bir sebepten dolayı kliniksel bir doğum olabilir. In Nederland is de verloskundige zorg zodanig georganiseerd dat de zwangerschap en bevalling worden begeleid door de verloskundige als er in de zwangerschap en bij de bevalling geen bijzondere risico s worden verwacht. In dat geval kunt u meestal ook thuis bevallen of kunt u ervoor kiezen om met uw eigen verloskundige in het ziekenhuis te bevallen. Dit noemen we een poliklinische bevalling. Voor een poli klinische bevalling met uw eigen verloskundige geldt een gehele of gedeeltelijke vergoeding van de kosten. Het is verstandig dat u dit van tevoren bij uw zorgverzekeraar navraagt. Als er een verhoogd risico is voor problemen in de zwangerschap of bij de bevalling, wordt u naar de gynaecoloog verwezen. Vaak zal de gynae coloog de begeleiding dan overnemen. In dat geval zult u in het ziekenhuis bevallen. Dit noemen we een klinische bevalling om medische reden of op medische indicatie. In geval van een klinische bevalling, worden de kosten van opname en bevalling door uw verzekering vergoed. Hollanda da doğum bilimi ile ilişkin bakım öyle bir şekilde düzenlenmiştir ki, hamililikte ve doğumda özel risk beklentisi söz konusu değilse, hamilelik ve doğuma doğum uzmanı tarafından refakat edilir. O durumda genelde evde de doğum yapabilirsiniz ya da doğum uzmanıyla birlikte doğumunuzu hastanede yapmayı tercih edebilirsiniz. Bunu polikliniksel doğum olarak adlandırıyoruz. Kendi doğum uzmanınızın refakatinde yaptığınız polikliniksel doğumda harcamaların tamamı veya bir bölümü karşılanır. Bunu önceden sağlık sigortacınızdan öğrenmeniz iyi olur. Hamileliğinizde veya doğumunuzda problem yaşamınızın riski normalden yüksek ise jinekologa sevk edilirsiniz. O halde jinekolog genelde refakatinizi üstlenir. Bu durumda hastane de doğum yaparsınız. Buna tıbbi sebepten dolayı veya tıbbi sevkli kliniksel doğum denmektedir. Kliniksel doğum durumunda hastanede yatma ve doğum masrafları sağlık sigortanız tarafından karşılanır. De polikliniek Bevalt u klinisch om medische reden, dan worden de zwangerschaps controles gedaan op de polikliniek Verloskunde. Eerste bezoek aan de polikliniek Voor uw eerste bezoek aan de polikliniek Verloskunde vragen we u rekening te houden met het volgende: Meldt u zich op tijd bij de balie van de polikliniek Verloskunde (afdeling M2). Neem altijd uw ponsplaatje en/of afsprakenkaart mee. Als u nog geen ponsplaatje en/of afsprakenkaart heeft, kunt u deze vóór uw afspraak laten maken bij de inschrijfbalie in de centrale hal; hiervoor heeft u een geldig identiteitsbewijs nodig. Heeft u al een ponsplaatje en/of afsprakenkaart maar zijn uw gegevens gewijzigd (naam, adres, verzekering, huisarts), laat u dan een nieuw ponsplaatje en/of afsprakenkaart maken bij de inschrijfbalie in de centrale hal. Als u verhinderd bent, verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk door te geven aan de polikliniek Verloskunde. Medewerkers op de polikliniek Op de polikliniek zijn naast gynaecologen ook andere medewerkers werkzaam die bij uw behandeling en begeleiding betrokken kunnen worden: medisch secretaresses: zij zorgen voor alle afspraken, zowel onder zoeks afspraken als vervolgafspraken op de polikliniek Verlos kunde. Voorafgaand aan uw afspraak op het spreekuur meldt u zich altijd bij de balie van de medisch secretaresses. arts-assistenten: artsen die zich specialiseren tot gynaecoloog of dit in de toekomst gaan doen. Zij hebben eigen spreekuren onder toezicht (supervisie) van een gynaecoloog. verloskundigen: zij hebben eveneens eigen spreekuren (onder eindverantwoording van een gynaecoloog). co-assistenten en verloskundigen in opleiding (VIO). Een co-assistent is een student geneeskunde in opleiding tot basisarts. U kunt dus behalve door de gynaecoloog, arts-assistent of verloskundige ook door een co-assistent of VIO onderzocht worden. echoscopisten: zij doen speciale echoscopiespreekuren. verpleegkundigen: zij doen het verpleegkundig spreekuur. Poliklinik Tıbbi sebepten dolayı kliniksel doğum yapacak olduğunuz durumda, hamilelik kontrolleri doğum polikliniğinde yapılır. Polikliniğe ilk gelişiniz Doğum polikliniğine ilk ziyaretinizde aşağıda belirtilen noktaları dikkate almanızı rica ederiz: Doğum polikliniği danışmasına zamanında başvurun (bölüm M2). Her zaman hastane kartınızı ve/ veya randevu kartınızı yanınızda bulundurun. Eğer henüz hastane kartınız ve/veya randevu kartınız yok ise, bunu randevunuzdan önce merkez girişteki kayıt danışmasında yaptırabilirsiniz; bunun için bir kimlik belgesine ihtiyacınız var. Hastane kartınız ve/veya randevu kartınız varsa, ama bilgileriniz (ad soyadı, adres, sigorta, aile hekimi) değişmişse, merkez girişteki kayıt danışmasında yeni bir hastane kartınız ve/veya randevu kartı yaptırın. Eğer gelemeyecekseniz bunu Doğum bölümüne en kısa zamanda iletmenizi rica ederiz. Poliklinikte çalışan görevlileri Poliklinikte jinekologların yanı sıra sizin tedaviniz ve refakatinizde ilgilenebilecek başka çalışanlar da bulunmaktadır: tıbbi sekreterler: hem poliklinikteki araştırma ile ilgili hem de müteakip randevular olmak üzere bütün randevuların ayarlamasını yaparlar. Görüşme saatinden önce her zaman tıbbi sekreterin danışmasına giderek geldiğinizi bildirmeniz gerekir.asistanlar doktorlar: jinekolog uzmanlığı yapan veya bunu gelecekte yapmak isteyen doktorlardır. Onların, bir jinekologun gözlemi altında, kendi görüşme saatleri vardır. doğum uzmanları: onların da (bir jinekologun gözlemi altında) kendilerine ait görüşme saatleri var. tıp öğrencileri ve eğitim gören doğum uzmanları (VIO). tıp öğrencisi genel tıp eğitimi alan bir öğrencidir. Yani, jinekolog, asistan doktor veya doğum uzmanının yanı sıra bir tıp öğrencisi veya VIO tarafından muayene edilmeniz de mümkündür. Ültrasonografi uzmanları: onlar özel ültrasonografi görüşme saatlerini düzenler. doğum uzmanları: onlar doğum bakımıyla ilgili görüşme saatlerini düzenler. 1

3 Omdat in ons ziekenhuis gynaecologen, artsen en verloskundigen worden opgeleid, worden zij bij uw onderzoek en behandeling betrokken. Mocht u met reden bezwaar hebben tegen hun aanwezig heid, dan kunt u dit laten weten aan de balie van de polikliniek. Uiter aard wordt met uw wensen zo mogelijk rekening gehouden. Bizim hastanemizde jinekolog, doktor ve doğum uzmanları yetiştirildiği için, onlar sizin muayene ve tedavinize katılır. Eğer onların katılmalarına gerekçeli itirazınız varsa, bunu poliklinik danışmasına bildirebilirsiniz. Tabii ki istekleriniz olabildiğince dikkate alınacaktır. Elke arts heeft de verantwoordelijkheid voor een zogenoemd zwangeren spreekuur. Als een arts een keer afwezig is, wordt het spreek uur door een andere arts waargenomen. U spreekt dus niet altijd dezelfde artsen op de polikliniek, maar door onderlinge besprekingen en schriftelijke verslaglegging krijgt u wel een optimale begeleiding en behandeling. Zo wordt van uw gegevens een uitgebreid verlos kundig dossier aangelegd. Iedere arts gebruikt dit dossier en is op deze manier geheel op de hoogte van uw specifieke situatie. Her doktor hamilelik görüşme diye adlandırılan bir görüşme saati için sorumluluk taşır. Bir doktor görüşme saatinde bulunamayacaksa o zaman bu görüşme saati başka bir doktor tarafından devralınır. Yani poliklinikte her zaman aynı doktorlarla görüşmezsiniz, ancak doktorlar arasındaki görüşmeler ve yazılı raporlar sayesinde en iyi şekilde refakat ve tedavi görürsünüz. Böylece bilgilerinizi içeren geniş kapsamlı bir doğum dosyası oluşturulur. Her doktor bu dosyayı kullanır ve bu şekilde tamamen özel durumunuz hakkında bilgilenmiş olur. Zwangerschapscontroles Tijdens het zwangerenspreekuur vinden zwangerschapscontroles plaats. De eerste controle wordt uitgevoerd bij ongeveer 8 weken zwangerschap en duurt ongeveer 15 minuten. Tijdens dit bezoek wordt een begin gemaakt met het verloskundig dossier en vindt uitgebreid onderzoek plaats. Dit onderzoek bestaat uit: meten van de bloeddruk echoscopisch onderzoek bloedafname voor onderzoek op bloedgroep/rhesusfactor, bloedarmoede, infectieziekten zoals hepatitis B (geelzucht), Lues (geslachtsziekte) en hiv. Hamilelik kontrolleri Hamilelik görüşme saatleri esnasında hamilelik kontrolleri yapılır. Birinci kontrol yaklaşık 8 haftalık bir hamilelikte gerçekleşir ve yaklaşık 15 dakika sürer. Bu ziyaret esnasında doğum dosyasının hazırlanmasına başlanır ve geniş bir muayene yapılır. Bu muayene aşağıdakilerden ibarettir: Tansiyonu ölçmek Ültrasonografi araştırması Kan grubu/ RH faktörü, kansızlık, hepatit B (sarılık) gibi enfeksiyon hastalığı, Lues (cinsel hastalık) ve hiv araştırması için kan alınması. Verder zal de arts graag willen weten of u in het verleden ziekten of aandoeningen heeft gehad. Ook is voor hem van belang of er sprake is van aangeboren afwijkingen of bijzondere ziekten in uw familie. Daarnaast ontvangt u zowel mondelinge als schriftelijke informatie over onderzoek naar bepaalde aangeboren afwijkingen. U heeft hierna nog rustig de tijd om na te denken of u dit onderzoek wel of niet wilt laten verrichten. Zie ook de brochure Prenataal Diagnostisch Centrum. Onun dışında doktor sizin geçmişinizde hastalık veya rahatsızlık geçirip geçirmediğinizi bilmek isteyecektir. Doktor için önemli olan doğuştan anomalilerin veya ailenizde özel hastalıkların olup olmadığıdır. Bunun yanı sıra sözel ve yazısal olarak doğuştan olan anomalilere ilişkin yapılan araştırmalar hakkında bilgi alırsınız. Sizin bundan sonra bu araştırmayı yaptırmak isteyip istemediğinizi düşünmeniz için yeterli zamanınız olacaktır. Prenataal Diagnostisch Centrum (Doğum Öncesi Teşhis Merkezi ) adlı broşüre de bakın. Bij de volgende controles vinden de volgende onderzoeken plaats: meten van de bloeddruk beoordelen van de groei van uw kind beoordelen van de harttonen van uw kind. Onderzoek van gewicht, urine, bloed en echoscopie wordt alleen gedaan als hier een reden voor is. Devamındaki kontrollerde aşağıdaki araştırmalar yapılır: tansiyonu ölçmek çocuğunuzun büyümesini değerlendirmek çocuğunuzun kalp atışlarını değerlendirmek tartı, idrar, kan ve ültrasonografi araştırmaları sadece bir gerekçe olduğunda yapılır. Na de eerste controle worden de volgende controles verricht bij ongeveer 20, 26, 30, 34, 38 en 40 weken. Na 40 weken wordt u wekelijks gecontroleerd. Zo nodig vinden controles vaker plaats. Birinci kontrollerden sonra müteakip kontroller hamileliğin yaklaşık 20,26,30, 34, 38 ve 40ıncı haftası içinde yapılır. 40 haftadan sonra her hafta kontrol edilirsiniz. Gerektiğinde kontroller sıklaşır. Bij iedere controle heeft u een gesprek met een arts aan wie u al uw vragen kunt stellen. Soms is het handig om Her kontrolde bütün sorularınızı sorabileceğiniz bir doktorla görüşmeniz olur. Bazen evde aklınıza gelen sorular de vragen die thuis bij u opkomen, op te schrijven en mee te nemen naar uw afspraak. Als u uw vragen stelt, olduğunda yazmanız ve randevunuza getirmeniz akıllıca olur. Sorunuzu sorduğunuzda, size açıklama yapılır ve krijgt u duidelijkheid, en voor een goede behandeling is het belangrijk dat er geen misverstanden bestaan tussen iyi bir tedavi için önemli olan sizinle doktorunuz veya diğer çalışanlar arasında yanlış anlamaların olmamasıdır. u en de arts of andere medewerkers. Doğumla ilgili görüşme saati Verpleegkundig spreekuur Jinekologun kontrolü altındaysanız, VSO da denilen obstetri görüşme saatine de katılma durumunuz olabilir. Als u onder controle staat van de gynaecoloog, kunt u in aanmerking komen voor het verpleegkundig spreekuur Hamilelik ve buna ilişkin konular hakkında bilgi almak amacıyla jinekolog tarafından VSO ya sevk edilirsiniz. VSO obstetrie, ook wel VSO genoemd. U wordt door de gynaecoloog doorverwezen naar het VSO, met als doel meer esnasında tıbbi olmayan bütün sorularınızı sorma olanağınız vardır. VSO hakkında bilgi için Verpleegkundig informatie te krijgen over uw zwangerschap en onderwerpen die daarbij horen. Er is tijdens het VSO ook ruimte Spreekuur Obstetrie (Obstetri ve Bakım Görüşme Saati) adlı kısa broşüre danışabilirsiniz. Bu broşürün voor al uw vragen van niet-medische aard. Voor meer informatie over het VSO kunt u de flyer Verpleegkundig arkasında görüşme saati zamanları ve VSO nun telefon numaraları bulunmaktadır. Spreekuur Obstetrie raadplegen. Achterin deze brochure staan de spreekuurtijden en telefoonnummers van het VSO. 2 3

4 Echoscopisch onderzoek Soms is echoscopisch onderzoek nodig, bijvoorbeeld om de groei van uw baby beter te beoordelen. Vroeg in de zwangerschap wordt dit onderzoek via de schede verricht. De baby wordt via geluidsgolven op een beeldscherm zichtbaar gemaakt. Dit is niet schadelijk voor moeder en kind. Wanneer bellen? Vooral in het begin van de zwangerschap vinden de controles met vrij grote tussenpozen plaats. Als zich tussentijds problemen lijken voor te doen of als u zich ongerust maakt, neemt u dan gerust contact op met de polikliniek Verloskunde, telefoon (038) Of in spoedeisende situaties met de verloskamers, telefoon (038) Direct overleg met de verloskamers is noodzakelijk bij: buikpijn/weeën vaginaal bloedverlies: meer dan een paar druppels verlies van vruchtwater minder of geen leven voelen iedere andere klacht waarover u zich zorgen maakt, bijvoorbeeld koorts, ernstige hoofdpijn, sterretjes zien of plotseling veel vocht vasthouden. Thuismonitoring Als u tijdens de zwangerschap extra controles nodig heeft maar hier voor niet hoeft te worden opgenomen in het ziekenhuis, komt u in aan merking voor thuismonitoring. De zorg die u normaal gesproken in het ziekenhuis zou krijgen, krijgt u nu thuis aangeboden. Iedere dag van de week, inclusief de weekenddagen, wordt u thuis bezocht door een gespecialiseerde verpleegkundige van ons ziekenhuis. Ook komt zonodig een medewerker van het laboratorium bij u langs voor het afnemen van bloed voor bloedonderzoek. Alle gegevens worden diezelfde dag doorgegeven aan de dienstdoend gynaecoloog. Eén keer per week heeft u een vaste terugkomdag in het zieken huis bij de arts en/of de gynaecoloog. Op deze dag zullen de verpleeg kundige en laboratoriummedewerker niet bij u thuis langskomen. Voor meer informatie over de thuismonitoring kunt u de folder Thuis monitoring bij risicozwangeren raadplegen. Ültrasonografi araştırması Örneğin bebeğinizin büyümesini daha iyi değerlendirebilmek için bazen ültrasonografi araştırması gerekmektedir. Hamileliğin erken dönemlerinde bu araştırma döl yoluyla yapılır. Bebek ses dalgalarıyla bir ekranda görüntülenir. Bu anne ve bebek için zararlı değildir. Ne zaman telefon etmelisiniz? Bilhassa hamileliğin başlangıcında kontroller büyük aralıklarla yapılır. Arada bir problem çıkarsa ya da endişelenirseniz, o zaman Doğum polikliniğini (038) telefon numarasından arayabilirsiniz. Doğum odalarıyla doğrudan görüşme aşağıdaki durumlarda gereklidir: karın ağrısı/ doğum sancıları vajina yoluyla kan kaybı: birkaç damladan fazla amniyotik sıvı kaybı karnınızda az ya da hiç yaşam hissetmemeniz örneğin ateşlenme, ağır baş ağrısı, yıldız görme veya aniden çok sıvı tutmanız gibi endişe ettiğiniz herhangi başka bir şikayetiniz olduğunda. Evde denetlenmek Hamilelikte ekstra kontrollere ihtiyacınız olursa ama hastaneye yatırılmanıza gerek yoksa, evde denetlenme olanağınız vardır. Normalinde hastanede sunulması gereken bakım artık ev de sunulmaktadır. Hafta sonları da dahil olmak üzere haftanın her günü hastanemizin uzmanlaşmış olan bir doğum uzmanı sizi evde ziyaret eder. Gerektiğinde laboratuardan da bir görevli yanınıza gelerek sizden kan tahlili için kan alır. Bütün bilgiler aynı gün mesaisi olan jinekologa iletilir. Haftada bir gün hastanedeki doktorunuz ve/veya jinekologunuzla sabit bir görüşme gününüz olur. Bu görüşme gününde doğum uzmanı ve laboratuar görevlisi evinize uğramayacaktır. Evde denetime ilişkin Thuis monitoring bij risicozwangeren (riskli hamilelikler evde denetlenme) adlı broşürü okuyabilirsiniz. 4 5

5 Voorbereiding en praktische zaken tijdens de zwangerschap Hamilelikte hazırlık ve pratik işler Kraamhulp Vóór de 16 e week van de zwangerschap moet u zich bij een orga nisatie voor kraamhulp inschrijven om in aanmerking te komen voor kraamhulp thuis. Meestal wordt de kraamzorg via uw zorg verzekeraar geregeld. Vraag daarom eerst bij uw zorgverzekeraar na voor welke kraamhulp u in aanmerking komt. U dient zich ook in te schrijven wanneer u het kraambed (gedeeltelijk) in het ziekenhuis doorbrengt. Wanneer u naar huis gaat, kunt u namelijk vaak alsnog in aanmerking komen voor kraamhulp. Voorlichtingsmateriaal Wilt u meer weten over zwangerschap en bevalling, kijk dan op of op patiëntenvoorlichting. Hier vindt u een zeer uitgebreid aantal patiëntenvoorlichtingsfolders. Uiteraard kunt u uw vragen over de zwangerschap en de bevalling met de arts bespreken. Voorlichtingsbijeenkomst De afdeling Verloskunde & Kraam organiseert acht maal per jaar een voorlichtingsbijeenkomst voor u en uw partner. Bij de verlos kundigen in Zwolle en omgeving en bij het secretariaat van de poli kliniek Verloskunde liggen folders met de data van de komende bijeen komsten. Ook op de site van de Isala klinieken kunt u deze vinden. Tijdens de voorlichtingsavond krijgt u een presentatie te zien en kunt u vragen stellen aan een gynaecoloog en een verpleegkundige. Aansluitend is het mogelijk om een verloskamer te bezichtigen. Is er die avond geen verloskamer vrij, dan kunt u voor bezichtiging van de verloskamers contact opnemen met de secretaresse van afdeling A6. Zwangerschapscursussen Er zijn tal van cursussen om tijdens de zwangerschap gezond en fit te blijven en om u voor te bereiden op de bevalling. Meer informatie over het cursusaanbod bij u in de buurt vindt u bij uw verloskundige, huisarts of gynaecoloog en bij de thuiszorginstelling in uw omgeving. De bevalling Naar het ziekenhuis Voordat u naar het ziekenhuis komt, belt u altijd eerst de verloskamers via telefoon (038) Dit nummer is 24 uur per dag bereikbaar. De medewerkers van de verloskamers kunnen zich dan op uw komst voorbereiden. Wanneer is de kans aanwezig dat de bevalling begonnen is? bij regelmatige weeën. Weeën zijn regelmatige samentrekkingen van de baarmoederspier en worden over het algemeen als pijnlijk ervaren. U belt in ieder geval bij regelmatige weeën om de 5 minuten. bij verlies van vruchtwater. Als u onverwachts helder vocht verliest, kan dat betekenen dat de vliezen gebroken zijn. Het vruchtwater kan ook groen/bruin van kleur zijn of vermengd zijn met slijmerig bloed. In ieder geval moet u bij verlies van vruchtwater altijd bellen met het ziekenhuis. Loğusalıkta yardım Loğusalık döneminde yardım alabilmeniz için hamileliğin 16. haftasından önce, loğusalıkta yardım sunan bir kuruluşa kaydolmanız gerekmektedir. Loğusalıkta yardım hizmeti genelde sağlık sigortanız vasıtasıyla ayarlanır. O yüzden önce sağlık sigortanıza loğusalıkta hangi yardım hizmeti için hakkınız olduğunu sorun. Loğusalık dönemini (kısmen) hastanede geçirecek olduğunuz durumda da kaydolmanız gerekmektedir. Nitekim taburcu olduktan sonra, yine de loğusalıkta yardım hizmeti hakkınız olur. Bilgilendirme materyali Hamilelik ve doğum hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz, veya nl/patientenvoorlichting web sitelerine bakabilirsiniz. Burada hastaları bilgilendirme ile ilgili çok sayıda broşür bulabilirsiniz. Tabii ki hamilelik ve doğum üzerine sorularınızı doktorunuzla da görüşebilirsiniz. Bilgilendirme toplantısı Doğum & Loğusalık bölümü yılda sekiz kere siz ve eşiniz için bir bilgilendirme toplantısı düzenler. Zwolle ve çevresindeki doğum uzmanları ve Doğum polikliniğinde gelecek toplantıların tarihlerinin yazıldığı broşürler bulunmaktadır. İsala kliniklerinin web sitesinde de bu broşürleri bulabilirsiniz. Bilgilendirme akşamında bir sunuş yapılır ve jinekologunuza ve doğum uzmanına sorularınızı yöneltebilirsiniz. Takibinde bir doğum odasını görebilme olanağınız olur. O akşam hiçbir doğum odası boş değilse, bir doğum odası görebilmeniz için A6 bölümünün sekreteriyle temasa geçebilirsiniz. Hamilelik kursları Hamilelik döneminde sağlıklı ve fit kalabilmeniz ve doğuma hazırlanabilmeniz için çok sayıda kurs düzenlenir. Çevrenizdeki düzenlenen kursla ilgili daha fazla bilgiyi doğum uzmanınızdan, aile hekiminizden veya jinekologunuzdan ve çevrenizdeki evde bakım kuruluşunda bulabilirsiniz. Doğum Hastaneye gitmek Hastaneye gelmeden önce daima (038) telefon numarasından doğum odasını aramalısınız. Bu numaraya 24 saat ulaşılabilmektedir. Böylece doğum odasının çalışanları sizin gelişiniz için hazırlık yapar. Doğumun başlama olasılığı ne zaman olur? Düzenli doğum sancıları olduğunda. Doğum sancıları rahim kaslarının kasılmasıdır ve genelde acı verici olarak algılanır. Her 5 dakikada düzenli olarak gelen sancılarda telefon edin. amniyotik sıvı kaybı durumunda. Beklenmedik anda berrak sıvı kaybettiğiniz zaman bu suyunuz gelmiştir anlamını taşır. Amniyotik sıvı ayrıca yeşil/ kahverengi renginde veya bir salgılı kan ile karışmış olabilir. Amniyotik sıvınızı kaybetmeniz durumunda daima hastanenizi aramanız gerekir. 6 7

6 Wat neemt u mee? Wees goed voorbereid en zet tegen de tijd van de bevalling een tas klaar die u meeneemt naar het ziekenhuis. Voor uzelf neemt u mee zwangerschapskaart van de verloskundige verzekeringspapieren van u en uw partner ponsplaatje en/of afsprakenkaart van het ziekenhuis geldig identiteitsbewijs (rijbewijs, paspoort of ID-kaart) toiletartikelen nachtgoed ondergoed een T-shirt en sokken voor tijdens de bevalling ochtendjas, pantoffels muziekcd s foto/videocamera (het filmen van de geboorte zelf is echter niet toegestaan) spelletje of boek voor als de bevalling nog even op zich laat wachten. Voor de baby neemt u mee babykleertjes (rompertje, truitje, broekje, sokjes, mutsje, jasje) molton/omslagdoek een autostoeltje/maxi-cosi dat voldoet aan de wettelijke veiligheidseisen (we adviseren u om vooraf te oefenen met het bevestigen van de Maxi-Cosi in de auto). Laat uw kostbare voorwerpen, sieraden en niet-noodzakelijke kleding liever thuis; diefstal is een risico in elk ziekenhuis en de Isala klinieken zijn niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging. Vervoer naar het ziekenhuis U kunt gewoon met eigen vervoer of taxi naar het ziekenhuis komen. Alleen in noodsituaties vindt het vervoer per ambulance plaats, maar dan altijd op aanwijzing van de verloskundige of (huis)arts. Via de hoofdingang kunt u zich meteen melden op de verloskamers (afdeling A6). De hoofdingang is 24 uur per dag geopend. U kunt daar ook een rolstoel in bruikleen pakken. Tijdens de bevalling Op de afdeling Verloskunde wordt u opgenomen en begeleid door een verpleegkundige die de specialisatie voor verloskunde heeft, of in opleiding hiervoor is. Zij geeft u een polsbandje met daarop uw naam, geboortedatum en patiëntnummer. Dit krijgt u ter identificatie en om vergissingen te voorkomen (bijvoorbeeld bij laboratoriumonderzoek of bij het toedienen van medicijnen). Wij verzoeken u daarom dringend dit polsbandje tijdens uw verblijf in ons ziekenhuis te dragen. Als de bevalling begonnen is, komt u op een eigen verloskamer. Tijdens de bevalling wordt u begeleid door de arts of de verlos kundige van de verloskamers. Dat is vaak niet de arts die uw zwanger schaps controles heeft gedaan. Er is echter altijd een dienstdoend gynae coloog die verantwoordelijk is voor de bevallingen en in speciale situaties bij de bevalling aanwezig is. Tijdens de bevalling worden de weeën en de conditie van uw baby gecon tro leerd met behulp van een CTGapparaat. CTG staat voor Cardio Toco Grafie. Dit apparaat registreert de weeënactiviteit en hart slag van de baby. De CTG-registratie is ook buiten de verlos kamers via een monitor zichtbaar voor de arts, verloskundige en ver pleeg kundige. Soms is het belangrijk om voortdurend aan de CTG-registratie te liggen, maar vaak kan Beraberinizde ne getirmeniz gerekir? İyi bir şekilde hazırlanın ve hastaneye beraberinizde götürmeniz gereken çantayı doğuma yakın hazır bulundurun. Kendiniz için getirmeniz gerekenler doğum uzmanının hamilelik kartı kendinize ve eşinize ait sigorta kağıtları hastaneden aldığınız hastane kartı ve/veya randevu kartı. geçerli kimlik belgesi ( ehliyet, pasaport veya kimlik kartı) kişisel bakım malzemeleri gece çamaşırı iç çamaşırı Doğum esnası için bir tişört ve çorap bornoz, terlik müzik cd leri fotoğraf / video kamerası (ancak doğumu filme çekmek yasaktır) doğum biraz gecikecek olursa bir oyun veya kitapla oyalanabilirsiniz. Bebeğiniz için getirmeniz gerekenler bebek kıyafetleri ( bebek tulumu, kazak, pantolon, çorap, şapka, palto) pamuklu bez/kundak bezi yasal güvenlik koşullarına uyan çocuk emniyet koltuğu/ Maxi Cosi (Maxi-Cosi yi önceden arabaya yerleştirmeyi denemenizi tavsiye ederiz). Değerli eşyalarınızı, mücevher ve gereksiz elbiselerinizi evde bırakmanız daha iyi olur; hırsızlık her hastanede var olan bir risktir ve İsala klinieken hırsızlık ve hasar konusunda sorumluluk taşımaz. Hastaneye ulaşım Hastaneye kendi aracınızla veya taksiyle gelebilirsiniz. Sadece acil durumlarda ulaşım ambulans ile olur, ama bu tabii ki her zaman bir doğum uzmanının veya (aile) hekimin(in) yönlendirmesiyle olur. Ana girişten doğru doğum odalarına başvurabilirsiniz (Bölüm A6). Ana giriş günde 24 saat açıktır. Oradan bir tekerlekli sandalyeyi ödünç de alabilirsiniz. Doğum esnasında Doğum bölümünde doğum uzmanlığı olan veya bunun eğitimini gören bir hasta bakıcı tarafından yatırılır ve refakat edilirsiniz. Hemşire size adınız, doğum tarihiniz ve hasta numaranızın yazıldığı bir bileklik verir. Bu kimliğinizin belli olması ve yanlışlıkları önlemek için verilir (örneğin laboratuar araştırmasında veya ilaçların verilmesi durumlarında). Bu nedenle bu bilekliği hastanede kaldığınız süre boyunca taşımanızı sizden önemle rica ediyoruz. Doğum başladığında kendinize ait bir doğum odasına alınırsınız. Doğum esnasında doktor veya doğum bölümü hasta bakıcısı size refakat eder. Bu genelde hamilelik kontrollerinizi yapan doktor değildir. Ancak her zaman mesaide olan, doğumlar için sorumluluk taşıyan ve özel durumlarda doğumda hazır bulunan bir jinekolog bulunur. Doğum esnasında sancılarınız ve de bebeğinizin kondisyonu CTG- makinesiyle denetlenir. CTG kardiyotokograf kelimesinin kısa yazılışıdır. Bu makine sancı aktivitesini ve bebeğin kalp atışlarını kayıt eder. CTG kaydı doğum odalarının dışında monitör yoluyla doktor, hemşire ve doğum uzmanı tarafından izlenilebilinir. Bazen sürekli CTG 8 9

7 de registratie ook wel even af, zodat u nog wat kunt rondlopen. Uw arts, verloskundige of verpleegkundige zal u hierover inlichten. De arts of verloskundige onderzoekt hoe ver de bevalling is gevorderd en hoe het met uw baby gaat. Soms is er ook een co-assistent of verlos kundige in opleiding aanwezig. Uw partner kan tijdens de bevalling bij u blijven. Wanneer u wilt dat er ook nog anderen aan wezig zijn, kunt u dat het beste van tevoren bespreken. Ingrepen tijdens de bevalling De meeste bevallingen verlopen spontaan, maar soms zijn ingrepen noodzakelijk. Inleiden van de bevalling Soms is het noodzakelijk om de bevalling in te leiden. Hierbij worden met medicijnen weeën op gang gebracht. Deze medicijnen kunnen via het infuus of via de schede worden toegediend. Wilt u meer weten over het inleiden van de bevalling, kijk dan op Vacuümextractie of tangverlossing Het is mogelijk dat u bij de geboorte van uw baby geholpen moet worden door middel van een zuignap (vacuümextractie) of een tang (forceps). Bij een vacuümextractie plaatst de arts een zuignap op het hoofdje van de baby. Door lucht uit de nap weg te pompen, zuigt deze zich vast aan het hoofdje. Tijdens een wee helpt de arts dan met de geboorte van de baby. Een tang bestaat uit twee lepels die aan weerszijden van het hoofdje van de baby worden gelegd. Door tijdens een wee aan het handvat te trekken, helpt de arts de baby geboren worden. kaydına bağlı kalmanız önemlidir, ama çoğunlukla biraz dolaşabilmeniz için bu kayıt işlemine bir ara verilebilir. Doktorunuz, hemşireniz veya bakım uzmanınız sizi bu konuda bilgilendirecektir. Doktor veya doğum uzmanı doğumun ne kadar ilerlediğini ve bebeğinizin ne durumda olduğunu muayene eder. Bazen de tıp öğrencisi veya doğum uzmanlığı eğitimini gören bir doğum uzmanı hazır bulunur. Eşiniz doğum esnasında yanınızda kalabilir. Başka birilerinin de doğum esnasında bulunmasını arzu ediyorsanız bunu önceden görüşmeniz en iyisidir. Doğum esnasındaki müdahaleler Çoğu doğum kendiliğinden olur, ama bazen müdahale edilmesi de gerekebilir. Doğumun başlatılması Bazen doğumun başlatılması gereklidir. Bunun için ilaçlar verilerek doğum sancıları başlatılır. Bu ilaçlar damar veya döl yoluyla verilir. Doğumun başlatılması hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, patient/patientenvoorlichting/patientenfolders/documents/5698.pdf. web sitesine bakabilirsiniz. Vakum ekstraksiyonu veya kıskaç ile doğum Bebeğinizin doğumunda bir vantuz (vakum ekstraksiyon) veya kıskaçla (forseps) yardım edilmeniz mümkündür. Vakum ekstraksiyonunda doktor vantuzu bebeğin kafasına yerleştirir. Vantuzdan hava çekilir ve bu emerek kafaya yapışır. Bir doğum sancısı anında doktorunuz bebeğin doğumuna yardımcı olur. Bir kıskaç bebeğin başının iki yanına yerleştirilen iki adet kaşıktan oluşur. Bir doğum sancısı anında tutamaçtan çekerek doktor bebeğin doğmasında yardımcı olur. Knip Bij de bevalling met hulp van de zuignap of tang, maar soms ook bij de spontane bevalling, kan het nodig zijn om de opening van de schede wijder te maken. Dit gebeurt door een knip te geven na plaatselijke verdoving. Deze knip of episiotomie wordt na de geboorte, eveneens onder plaatselijke verdoving, gehecht. Kesi Vantuz veya kıskaç yardımıyla doğumda, ama bazen normal doğumda da, döl yolunun genişletilmesi gerekebilir. Bu yerel anestezi sonrası bir kesi ile yapılır. Bu doğum kesisi ya da epizyotomi doğumdan sonra, yine yerel anestezi altında dikilir. Keizersnede Sezaryen Als de baby niet via de natuurlijke weg geboren kan worden of als er met spoed moet worden ingegrepen voor Bebeğin normal yollardan doğması mümkün değilse veya annenin ve/veya bebeğin güvenliği için müdahale de veiligheid van moeder en/of kind, is een keizersnede noodzakelijk. De baby komt dan via een buikoperatie ter edilmesi gerekirse, sezaryen uygulanması şarttır. O zaman bebek karın ameliyatı yoluyla dünyaya gelir. wereld. Doğum sırasında sancıyla mücadele Pijnbestrijding tijdens de bevalling Bir doğum sancılıdır. O yüzden doğum esnasında sancılarla mücadele çok önemsenir. Sancılarla mücadele Een bevalling is pijnlijk. Daarom heeft de pijnbestrijding bij de bevalling veel aandacht. Er zijn diverse methoden etmek için çeşitli metotlar vardır; bunlardan bir tanesi epidural anestezi veya epidural uyuşturmadır. Epidural om pijn te bestrijden; één daarvan is de ruggenprik of epidurale verdoving. De ruggenprik wordt gegeven door anestezi anestezist tarafından uygulanır: yani narkoz ve ağrı mücadelesinde uzman bir tıpçı. Bazen epidural de anesthesioloog: de medisch specialist op het gebied van verdoving en pijnbestrijding. De anesthesioloog anestezinin verilmesinin uzun sürmesi, anestezistin bunun için ameliyat bölümünden doğum odasına gelmesi komt hiervoor van de operatieafdeling naar de verloskamer, waardoor het soms wat langer kan duren voordat de gerekmesinden kaynaklanır. ruggenprik gegeven kan worden. Sancıyla mücadelenin bir başka şekli ise bacağın yukarı kısmına uyuşturan bir madde verilmesidir. Sancıyla Een andere vorm van pijnbestrijding is een injectie met verdovende stof in het bovenbeen (pethidine-injectie). mücadelenin hangi metotla yapılacağı birçok faktörlere bağlı olup, bu sizinle görüşülür. Welke methode van pijnbestrijding wordt toegepast, hangt van veel factoren af en wordt met u besproken. Sancı mücadelesinin üçüncü bir şekli ise Remifentanil-pompasıdır. Bu metotta doğum esnasında Een derde vorm van pijnbestrijding is de Remifentanil-pomp. Hierbij wordt tijdens de bevalling een soort morfine enfüz pompasından bir tür morfin verilir. Bir düğmeye basarak ne kadar ağrı kesici alacağınızı kendiniz toegediend via een infuus pomp. Door middel van het drukken op een knop bepaalt u zelf de hoe veelheid kararlaştırırsınız. Böylece sancınızla baş edebilirsiniz. pijnbestrijding die u toegediend krijgt. Hierdoor wordt de pijn hanteerbaar. Sancılarla mücadele hakkında geniş bilgiyi Pijnbestrijding tijdens de bevalling (Doğum sırasında sancıyla Uitgebreide informatie over pijnbestrijding vindt u in de Isala-brochure Pijnbestrijding tijdens de bevalling. mücadele) adlı İsala broşüründe bulabilirsiniz

8 Na de bevalling Doğum sonrası Geboorteaangifte U bent wettelijk verplicht de geboorte van uw baby binnen twee werk dagen aan te geven bij de burgerlijke stand van de gemeente. In dit geval is dat Zwolle omdat dit de gemeente is waar uw kind geboren is. Om deze aangifte te vergemakkelijken heeft de gemeente Zwolle in samenwerking met de Isala klinieken een loket van de burgerlijke stand (geboorteloket) op locatie Sophia. Bij dit geboorteloket op afdeling A5 kunt u terecht voor de volgende akten: aangifte van geboorte opmaken akte van naamskeuze opmaken akte van erkenning. De openingstijden van het geboorteloket op locatie Sophia zijn: maandag van 8.30 tot uur dinsdag tot en met vrijdag van 8.30 tot uur. De verpleegkundige die bij de geboorte van uw baby aanwezig was, kan voor u een afspraak maken bij het geboorteloket. U kunt uiteraard ook aangifte doen op het Stadskantoor aan het Lübeckplein. Dit kan op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot uur en vanaf uur op afspraak, en op donderdag van 9.00 tot uur (doorlopend). Doğum beyanı Yasalara göre çocuğunuzun doğumunu iki hafta içerisinde belediyenin nüfus müdürlüğüne bildirmeniz şarttır. Bu durumda bunu Zwolle belediyesinde yapmanız gerekmektedir, çünkü burası çocuğunuzun doğduğu belediyedir. Bu başvuruyu kolaylaştırmak için Zwolle belediyesi İsala klinikleriyle birlikte nüfus müdürlüğünün bir veznesini Sophia şubesinde bulundurmaktadır. A5 bölümündeki bu doğum beyanı veznesine, aşağıdaki belgeler için başvurabilirsiniz: doğumun beyanı isim seçimine dair belge düzenlemesi çocuğun tanınmasına dair belge düzenlemesi Sophia şubesindeki doğum beyanı veznesinin açılış saatleri: Pazartesi saat 8.30 ile arası. Salı gününden Cuma gününe kadar saat 8.30 ile arası. Çocuğunuzun doğumunda bulunan hemşire sizin için doğum beyanı veznesinden bir randevu alır. Tabii ki Lübeckplein deki belediyede binasında da beyanınızı yapabilirsiniz. Bu Pazartesi, Salı, Çarşamba en Perşembe günleri saat 9.00 ile arası ve saat den itibaren randevu ile, Perşembe günü saat 9.00 ile arası (aralıksız) mümkündür. Gang van zaken Bij de aangifte heeft u nodig: een legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of verblijfsdocument) als u bent getrouwd: ook het trouwboekje als u niet getrouwd bent: eventueel de erkenningsakte het roze of blauwe Isala-geboortekaartje. Gidişat: Beyanınızda aşağıdakiler gerekmektedir: bir kimlik belgesi (pasaport, ehliyet, kimlik kartı veya oturum belgesi) evliyseniz: ayrıca evlilik cüzdanı evli değilseniz: olası tanıma belgesi pembe veya mavi renkli İsala-doğum kartı Voor de geboorteaangifte moet u (ouders) het vanzelfsprekend eens zijn over de voornamen en de achternaam van uw kind. Als u kiest voor de achternaam van de moeder, kunt u het beste, voordat het kind geboren is, contact opnemen met de afdeling Publiekszaken van de gemeente Zwolle. Soms is een keuze voor de naam van de moeder namelijk niet (meer) mogelijk. Nadat u alle gegevens heeft verstrekt die noodzakelijk zijn voor de aangifte, maakt de ambtenaar de geboorteakte op. Hierin staan de namen van uw kind, de geboortedatum, de gemeente en het tijdstip van geboorte, wie de ouders zijn en wie aangifte deed. Als u en uw partner niet getrouwd zijn, kunt u uw kind reeds vóór de geboorte erkennen. Dit kan eventueel ook bij de aangifte en zelfs nog achteraf. U wordt echter geadviseerd om de erkenning vóór de geboorte te regelen. Bij de erkenning moet u de achternaam kiezen voor uw kind. Aan de geboorteaangifte zelf zijn geen kosten verbonden. Na de aangifte krijgt u automatisch een persoonslijst toegezonden. U kunt daarop zien welke gegevens over uw kind in de gemeentelijke admini stratie zijn opgenomen. Sommige instanties zullen u in de toekomst vragen om een afschrift van de geboorteakte. Dit afschrift kunt u tege lijk met de aangifte aanvragen. Het uittreksel wordt dan nog dezelfde dag naar uw huisadres verzonden. Voor kosten die hieraan verbonden zijn, ontvangt u een rekening. Voor meer informatie over de geboorteaangifte kunt u contact opnemen met de gemeente Zwolle, telefoon (038) of Doğum beyanından önce (anne baba olarak) çocuğunuzun adı ve soyadı konusunda tabii ki hemfikir olmanız gerekmektedir. Annenin soyadını seçerseniz, çocuk doğmadan önce Zwolle belediyesinin Halkla İlişkiler bölümüyle irtibata geçmeniz en iyisidir. Bazen annenin soyadını seçmek (artık) mümkün olmayabilir. Beyan için gerekli tüm bilgileri verdikten sonra memur doğum belgesini tanzim eder. Burada çocuğunuzun adı, doğum tarihi, belediyenin adı ve doğum saati, anne babanın kim olduğu ve kimin beyanda bulunduğu yazılmaktadır. Siz ve partneriniz evli değilseniz, çocuğunuzu doğumdan önce yasal olarak tanımanız mümkündür. Bunu icabında beyan esnasında ve hatta daha sonra da yapabilirsiniz. Ancak tanıma işlemini doğumdan önce yapmanız tavsiye edilmektedir. Tanıma işlemi esnasında çocuğunuzun soyadını seçmeniz gerekmektedir. Doğum başvurusu için ücret gerekmemektedir. Başvurudan sonra size otomatik olarak bir kişi listesi gönderilecektir. Bu listede çocuğunuza ait hangi bilgilerin belediye kayıtlarına işlendiğini görebilirsiniz. Bazı kuruluşlar gelecekte sizden doğum kayıt belgesinin bir suretini isteyecektir. Bu sureti başvuru yaparken talep edebilirsiniz. O durumda doğum kayıt belgesi sureti aynı gün ikamet adresinize gönderilir. Buna bağlı harç masraflarına ilişkin bir fatura alırsınız. Doğumun beyanı hakkında daha fazla bilgi için Zwolle belediyesi ile irtibata geçebilirsiniz: telefon (038) ya da Ziektekosten Hastalık masrafları Denkt u ook aan de inschrijving van uw kind bij een zorg verzekeraar Sağlık sigortanıza veya başka sigortalara çocuğunuzu 12 en bij andere verzekeringen? kaydettirmeyi unutmayın. 13

9 Verzorging van uw baby Bebeğinizin bakımı Vitamine K Direct na de bevalling krijgen alle pasgeborenen vitamine K toege diend. Zolang u volledige borstvoeding geeft, moet uw baby iedere dag 25 microgram vitamine K krijgen via het mondje. U begint hiermee op de 8e levensdag en gebruikt het de eerste drie maanden. U kunt vitamine K zonder recept verkrijgen bij de drogist en/ of apotheek. Baden Uw baby wordt niet gelijk na de bevalling in bad gedaan door de kraamverzorgster of verpleegkundige. Ook hoeft uw kindje niet in bad te zijn geweest voordat u met ontslag gaat. Dit hoeft pas na 24 uur na de geboorte, tenzij er een reden voor bestaat om het eerder te doen, bijvoorbeeld als uw baby in het vruchtwater heeft gepoept. Het water dient ongeveer 37 graden Celsius te zijn. Dit kunt u contro leren met de elleboog of badthermometer. Om snel afkoelen van de baby te voorkomen droogt u uw baby zorgvuldig maar vlot af, eerst het hoofdje en dan de rest van het lichaampje. Bij het baden is een omgevingstemperatuur tussen de 20 en 22 graden Celsius aan te bevelen. Temperaturen van de baby De eerste 24 uur wordt uw baby ongeveer elke 3 uur (vóór de voeding) getemperatuurd. De temperatuur meet u rectaal (in de anus). U kunt de temperatuur van uw baby het beste in het nekje voelen; de handjes en voetjes voelen altijd wat kouder aan, waardoor dit geen goede graadmeter is. Wanneer de baby zich goed warm kan houden, kunt u de eerste week thuis twee keer per dag, vóór de voeding of het bad, temperaturen om na te gaan of de baby zich op temperatuur kan houden in zijn of haar nieuwe omgeving. De normale temperatuur ligt tussen de 36,5 en 37,5 graden Celsius. Als de baby het koud heeft, kunt u een kruik in de wieg leggen. Leg deze altijd op de dekentjes en niet direct tegen het kindje aan! Uw kraamverzorgster geeft u hierover advies. Als de baby zichzelf op temperatuur kan houden, kunt u met hem/haar naar buiten gaan. Kleed de baby niet te warm aan, houd rekening met het weer. Kamertemperatuur De normale temperatuur van de babykamer is tussen de 15 en 18 graden. De verwarming liever niet extra hoog zetten. U kunt beter een extra dekentje of kruik gebruiken om de baby op temperatuur te houden. Het raam mag best een beetje openblijven, zolang de tempe ratuur tussen de 16 en 18 graden Celsius blijft. Als het buiten koud is, zet dan slechts af en toe het raam open voor frisse lucht, bijvoorbeeld wanneer de baby uit bed is om gevoed te worden. Voorkom tocht in de babykamer. Navelverzorging De navelstomp en de huid rondom de navel nakijken op tekenen van infectie (vurigheid of extreem rode kleur, vochtig, ruikend). Het navel stompje zal indrogen en valt er na ongeveer een week vanzelf af. Plassen Gewoonlijk plast de baby binnen de eerste 24 uur na de bevalling. In principe heeft de baby bij elke voeding een natte luier. Dit is bij borst voeding een teken dat de baby voldoende voeding krijgt. De eerste dagen kan dit minder zijn. Eén à twee natte luiers per dag is vol doende. K vitamini Doğumdan hemen sonra bütün yeni doğanlara K vitamini verilir. Emzirmeye devam ettiğiniz sürece bebeğinize ağızdan her gün 25 mikrogram K vitamini verilir. Siz bunu uygulamaya çocuğunuz 8 günlükken başlar ve ilk üç ay devam edersiniz. K vitaminini parfümericiden ve/veya eczaneden reçetesiz temin edebilirsiniz. Yıkanma Loğusa bakıcısı veya hasta bakıcı bebeğinizi doğduktan hemen sonra yıkamaz. Hastaneden taburcu olmadan önce bebeğinizin yıkanmasına gerek yoktur. Örneğin bebeğiniz amniyon sıvısına kaka yapmış olması gibi bebeğinizi daha erken yıkamanız için bir sebep yoksa, doğumdan 24 saat sonra yıkanması yeterlidir. Suyun yaklaşık 37 derece olması gerekir. Bunu dirseğinizle veya duş termometresiyle kontrol edebilirsiniz. Çocuğunuzun üşümesini önlemek için, önce kafasını ve sonra vücudun diğer yerlerini olmak üzere hızlı fakat itinalı olarak kurularsınız. Banyo yaptırılması esnasında oda sıcaklığının 20 ile 22 derece arasında olması tavsiye edilmektedir. Bebeğin derecesinin ölçülmesi İlk 24 saat içerisinde bebeğinizin her 3 saatte bir (beslenmeden önce) derecesi ölçülür. Derecesini rektumdan (makattan) ölçebilirsiniz. Bebeğinizin derecesini en iyi bebeğin boynundan hissedebilirsiniz; elleri ve ayakları soğuk olabilir, bu yüzden buraları ölçme için uygun değildir. Bebeğiniz kendisini iyi sıcak tutabilmeye başladığında, ilk hafta günde iki kere evde beslemeden ya da banyodan önce, bebeğin derecesini yeni çevresinde aynı tutup tutamadığını kontrol etmek için, derecesine bakılır. Normal derecesi 36,5 ile 37,5 derece arasında olması gerekir. Bebeğiniz üşüyorsa, beşiğine bir yatak ısıtma şişesi yerleştirebilirsiniz. Bunu çocuğun hemen yanına değil, yorganın üzerine yerleştirin! Loğusa bakıcısı bununla ilgili tavsiyede bulunur. Bebek kendi derecesini muhafaza edebildiğinde artık onunla dışarı çıkabilirsiniz. Bebeğinizi çok sıcak giydirmeyin, hava koşullarını da hesaba katın. Oda sıcaklığı Bebek odası için normal sıcaklık 15 ile 18 derece arasındadır. Kaloriferi tercihen daha çok yükseltmeyin. En iyisi ekstra bir yorgan veya bir yatak ısıtma şişesi kullanarak bebeğinizi aynı sıcaklıkta tutmaya çalışın. Sıcaklık 16 ile 18 derece arasında kalma şartıyla pencereniz biraz açık kalabilir. Dışarısı soğuk ise, örneğin bebeğinizi emzirmek için yatağından çıkardığınız sıra camınızı açarak odanın ara sıra temiz hava almasını sağlayın. Bebek odasında rutubet oluşmasını önleyin. Göbek bakımı Göbek bağı ve göbeğin etrafındaki cildin enfeksiyon olup olmadığını (kızarık veya aşırı kırmızı renkli, nemli olur ve kokar) belirlemek için kontrol edin. Göbek bağı kuruyacak ve bir hafta sonra da kendiliğinden düşecektir. İşemek Bebek normalde doğumdan sonra ilk 24 saat içinde çişini yapar. Prensipte bebeğin her beslenmede bezi ıslak olur. Bu emzirmede bebeğin yeterli beslendiği anlamına gelir. Bu ilk günlerde daha az olabilir. Günde bir veya iki ıslak bez yeterlidir

10 Ontlasting Bij baby s is de eerste ontlasting zwart van kleur. Dit wordt ook wel meconium genoemd. Binnen 48 uur na de bevalling hoort de baby de eerste ontlasting gehad te hebben. Bij baby s die borstvoeding krijgen, zal het aantal keren ontlasting per dag enorm verschillen. Wanneer de voeding goed op gang komt (na een paar dagen), verandert de ont lasting van kleur en samenstelling; dit wordt ook wel overgangs ontlasting genoemd. De ontlasting is dan vaak geel gekleurd en erg dun en korrelig, en kan gepaard gaan met darmkrampjes. Vaak wordt na zes weken borstvoeding de ontlasting per dag minder, soms zelfs maar een maal in de drie dagen. Dat is normaal bij borstgevoede baby s. Houding in bed De eerste twee weken kan de baby op de zij worden gelegd. Daarna is het belangrijk de baby op de rug te leggen. Bij buikligging komt wiegen dood iets vaker voor, maar andere factoren spelen daarbij ook een belangrijke rol. Uw kraamverzorgster zal u hierover meer ver tellen. Kijk ook eens op Borstvoeding Met betrekking tot de voeding van de baby streven de Isala klinieken de adviezen van de World Health Organization (WHO) en UNICEF na. Ons doel is dan ook om als kliniek het certificaat Zorg voor borst voeding te gaan behalen. Gedurende de opname zullen de verpleegkundigen u zo goed mogelijk begeleiden bij het voeden van uw baby. Als u borstvoeding geeft, krijgt u tijdens de opname de informatiebrochure Borstvoeding, het beste voor uw baby. Deze brochure is samengesteld in samenwerking met verloskundigen en thuiszorg, zodat u zo veel mogelijk eenduidige informatie over borstvoeding krijgt. De verpleegkundigen begeleiden u bij het aanleggen van uw baby en geven adviezen over aanleggen, frequentie, voorkomen van problemen, en dergelijke. Als u vragen heeft naar aanleiding van de brochure, kunt u deze ook aan de verpleeg kundigen stellen. Ook beschikt het ziekenhuis over lactatie kundigen die bij problemen met borstvoeding geraadpleegd kunnen worden. Heeft u vragen of ervaart u problemen met borstvoeding als u thuis bent, dan kunt u zich wenden tot uw kraamverzorgende, het lactatie kundig spreekuur van uw thuiszorgorganisatie of een lactatiekundige praktijk bij u in de buurt. Wanneer u nog niet direct borstvoeding kan of mag geven, bege leiden en adviseren de verpleegkundigen u bij het afkolven van de moeder melk. Aanvullende informatie vindt u in bovengenoemde brochure over Borstvoeding, het beste voor uw baby en in de folder Richtlijnen voor het afkolven en bewaren van moedermelk. U kunt via onze afdeling ook een elektrische kolf huren wanneer u met ontslag gaat. Informeer hiervoor bij de verpleegkundige als u hiervoor belang stelling heeft. Flesvoeding Als u besluit flesvoeding te geven, is het raadzaam om gedurende zeven dagen na de bevalling dag en nacht een strakke bh aan te trekken om stuwing tegen te gaan. Als u wel stuwing heeft, kunt u ijs kompressen en zonodig paracetamol gebruiken om de pijn te ver zachten. Dışkı Bebeklerde ilk dışkının rengi siyahtır. Bu mekonyum diye de adlandırılır. Doğumdan sonra 48 saat içerisinde bebek ilk büyük tuvaletini yapmış olmalıdır. Emzirilen bebeklerde büyük tuvalet sayısı günden güne çok farklı olabilmektedir. Beslenme düzene girdiği zaman (birkaç gün sonra) dışkının rengi ve oluşumu değişir; bu geçiş dönemi dışkısı diye de adlandırılır. O halde dışkının çoğu zaman sarı bir rengi vardır, çok ince ve tanelidir ve bağırsakta küçük kramplara neden olabilir. Altı hafta emzirmeden sonra büyük tuvalet sayısı her gün azalır, bazen bu üç günde bir gerçekleşir. Bu emzirilen bebeklerde normaldir. Yatakta yatış şekli İlk 2 hafta bebek yan yatırılabilir. Ondan sonra bebeğin sırt üstü yatırılması önemlidir. Karın üstü yatırılma da beşik ölümleri biraz daha sık baş göstermektedir, ama diğer faktörler de bu konuda önemli bir rol oynar. Loğusa bakıcısı bununla ilgili size açıklamada bulunacaktır. adresine de bir bakın. Emzirme Bebeğin beslenmesine dair İsala klinikleri Dünya Sağlık Kuruluşunun (WHO) ve UNICEF in tavsiyelerine uygulamayı amaçlamaktadır. Bu nedenle de amacımız klinik olarak Zorg voor borstvoeding sertifikasını alabilmektir. Hastanede kaldığınız sürece hasta bakıcılar bebeğinizin beslenmesinde size mümkün olduğunca refakat edecektir. Eğer bebeğinizi emziriyorsanız, hastanede kaldığınız esnada Borstvoeding, het beste voor uw baby (Emzirmek, bebeğiniz için en iyisi ) adlı broşür size verilecektir. Bu broşür doğum uzmanları ve evde bakım kuruluşu tarafından ortaklaşa oluşturulmuştur. Böylece emzirme hakkında daha çok tutarlı bilgi almış olursunuz. Hasta bakıcıları size bebeğinizi emzirme şekline ilişkin refakat edip, emzirme şekli, sıklığı, sorunların önlenmesi ve benzeri konularda tavsiyeler verir. Broşüre ilişkin sorularınız varsa, bunu hemşirelere de sorabilirsiniz. Hastanede, emzirmede sorun yaşandığında danışılabilecek olan emzirme uzmanları da bulundurmaktadır. Sorularınız varsa veya emzirmede evde sorunlarla karşılaşıyorsanız, loğusa bakıcınıza, evde bakım kuruluşundaki emzirme uzmanına veya çevrenizdeki emzirme uzmanına danışabilirsiniz. Henüz derhal emziremiyorsanız veya emzirmeniz yasaksa, hasta bakıcıları anne sütünün sağılmasına ilişkin refakat sunup, tavsiyelerde bulunur. Daha fazla bilgiyi yukarıdaki Borstvoeding, het beste voor uw baby (Emzirme, bebeğiniz için en iyisi) ve Richtlijnen voor het afkolven en bewaren van moedermelk (Anne sütünün sağılması ve saklanması için ilkeler) adlı broşürlerde bulabilirsiniz. Bölümüz aracılığıyla taburcu olduğunuzda bir elektrikli sağma makinesi de kiralayabilirsiniz. Buna ilgi duyuyorsanız hasta bakısından bilgi isteyin. Biberonla beslenme Biberonla beslemeye karar verdiyseniz, doğumdan sonra yedi gün boyunca sabah ve akşam sıkı bir sutyen kullanarak süt toplanmasını engellemeniz tavsiye olunur. Eğer süt toplanması oluşmuşsa, buz kompresleri ve gerektiğinde ağrı kesici kullanarak acınızı azaltabilirsiniz

11 Bij flesvoeding wordt in het begin meestal om de drie uur voeding gegeven aan uw baby. De hoeveelheid hangt af van het gewicht. Het is belangrijk dat u de benodigdheden al in huis heeft, en dat de flessen en spenen voor het eerste gebruik uitgekookt zijn. Vervolgens moeten fles en speen dagelijks eenmaal uitgekookt worden, en verder na ieder gebruik goed omgespoeld en droog weggezet worden in de koelkast. De voeding mag maar één keer opgewarmd worden. Voordat u uw baby de fles geeft, controleert u de warmte van de voeding op de binnenkant van uw pols. Het ontslag Wanneer u weet dat u naar huis gaat, is het belangrijk dat u de kraam zorg hiervan telefonisch op de hoogte brengt, zodat een kraam verzorgster voor u kan worden ingepland. Wanneer er geen medische reden is om het kraambed in het zieken huis door te brengen, wordt met u overlegd wanneer u weer naar huis gaat. Als u poliklinisch bent bevallen, bespreekt uw eigen verlos kundige met u wanneer u naar huis mag. Meestal is dit ongeveer twee uur na de bevalling. Had u een klinische bevalling om medische reden, dan wordt het ontslag besproken door de arts/verloskundige. Het streven is om het ontslag vóór uur te laten plaatsvinden. U neemt zelf contact op met uw verloskundige en/of huisarts, zodat zij, wanneer u weer thuis bent, de kraamcontroles van u en uw baby kunnen overnemen. Het kan voorkomen dat u wel naar huis mag, maar dat het tijdstip van ontslag in de avond of nacht valt. Inmiddels worden er door een aantal kraamcentra mogelijkheden geboden voor avondkraamzorg. U kunt bij het kraamcentrum waar u zich heeft ingeschreven of de verpleegkundige van de afdeling informeren of deze mogelijkheid geboden wordt. Als u hiervan gebruik wilt maken, is het belangrijk dat u zich er prettig bij voelt, naast dat het medisch en verpleegkundig verantwoord is. Ook is het belangrijk dat uw verloskundige direct bij thuiskomst op de hoogte wordt gebracht dat u met ontslag bent gegaan. U krijgt de volgende formulieren mee naar huis: een schriftelijk verslag van de bevalling voor de verloskundige en/of huisarts een kraamoverdracht eventueel een kopie van de babylijst eventueel het bewijs van de hielprik (PKU) eventueel een ontslagbrief van de kinderarts brochure over borstvoeding, wanneer u deze nog niet bezit enquêteformulier over patiëntentevredenheid zo nodig: een recept met medicijnen, die u bij uw eigen apotheek kunt afhalen zo nodig: een controleafspraak voor u en/of uw baby. Soms komt de kinderarts na de geboorte uw baby nakijken. Het spreekt voor zich dat de kinderarts, als hij hoofdbehandelaar is van uw baby, beslist over het al dan niet naar huis gaan van uw baby. Over het algemeen gesproken zullen wij u en uw baby zo snel mogelijk weer naar huis laten gaan. Wanneer uw baby nog op de kinderafdeling ver blijft, mag u drie dagen in het ziekenhuis blijven, waarbij de dag van de bevalling als eerste dag telt. Meestal is het verantwoord om met eigen vervoer naar huis te gaan. Het is wettelijk verplicht om een autostoeltje voor uw baby bij u te hebben dat voldoet aan de Europese veiligheidsnormen. Biberonla beslemede başlangıçta genelde her üç saatte bir bebeğinize mama verilir.miktarı bebeğin kilosuna bağlıdır. Gerekli olanları önceden evinizde bulundurmanız ve ilk kez kullanılacak şişelerin ve emziklerin kaynatılmış olması önemlidir. Sonra şişenin ve emziğin günde bir defa kaynatılması gerekir. Bir de her kullanıştan sonra temizlenip kurutulmuş şekilde buz dolabında saklanmalıdır. Mama sadece bir kere ısıtılabilir. Bebeğinize şişe verildiğinde, sütün sıcaklığını bileğinizin iç kısmıyla ölçersiniz. Taburcu olmak Eve gideceğinizi öğrendiğinizde loğusa bakımı kuruluşunu telefondan haberdar edip, böylece loğusa bakıcısı ayarlanmasını sağlamanız önemlidir. Eğer hastanede loğusa yatağında kalmanız için tıbbi bir gerekçe yoksa, ne zaman eve gideceğiniz konusu sizinle görüşülür. Eğer poliklinikte doğum yapmışsanız, kendi doğum uzmanınız eve ne zaman gidebileceğinizi sizinle görüşür. Bu genelde doğumdan yaklaşık iki saat sonradır. Tıbbi gerekçeden dolayı kliniksel bir doğum yaptıysanız, taburcu olmanız konusu sizinle doktor/ doğum uzmanı tarafından görüşülür. Taburcu olmanızı saat dan önce gerçekleştirmeye çalışılır. Siz kendiniz doğum uzmanız ve/veya aile hekiminizle temasa geçersiniz. Böylece onlar, tekrar evinizde olduğunuzda, sizin ve bebeğinizin doğum sonrası kontrollerini devralabilirler. Eve gitmenize izin verilip, ama taburcu olma saatinin akşam veya geceye gelmesi mümkündür. Artık bazı loğusa bakımı merkezi akşam saatlerinde loğusa bakımı olanağı sunmaktadır. Kaydolduğunuz loğusa bakımı merkezine ya da bölümün hasta bakıcısına bu olanakların sunulup sunulmadığını sorabilirsiniz. Bundan yararlanmak isterseniz, tıbbi ve bakım açısından doğru olmasının yanı sıra, kendinizi rahat hissetmeniz de önemlidir. Eve geldiğinizde doğum uzmanınızın derhal taburcu olduğunuzdan haberdar edilmesi de önemlidir. Evinize giderken aşağıdaki formlar verilir: doğum uzmanı ve/veya aile hekimi için doğum hakkında yazılı rapor loğusa bakımının devredilmesine dair form icabında bebek listesinin bir kopyası icabında topuk iğnesinin yapıldığına dair kanıt belgesi (PKU) icabında çocuk doktorunun taburcu olduğunuza dair yazısı henüz sizde yoksa, emzirme ile ilgili broşür hastanın memnuniyeti hakkında anket formu gerekirse: eczanenizden alabileceğiniz ilaçları içeren bir reçete gerekirse: kendiniz ve/veya bebeğiniz için bir kontrol randevusu. Bebeğinizin doğumundan sonra çocuk doktoru bazen bebeğinizi muayene etmeye gelir. Çocuk doktoru bebeğinizi başlıca tedavi eden doktor ise tabii ki bebeğinizin eve yollanması konusunda karar verecek kişi o olur. Genelde sizi ve bebeğinizi mümkün olduğunca çabuk evinize göndeririz. Çocuğunuz henüz çocuk bölümünde yatmaktaysa, doğum günü birinci gün olarak kabul edilmek üzere, üç gün hastanede kalabilirsiniz. Genelde kendi aracınızla eve gidebilirsiniz. Bebeğiniz için Avrupa güvenlik normlarına uygun bir çocuk emniyet koltuğunu berberinizde bulundurmanız yasal olarak zorunludur

12 Controle na de bevalling Doğumdan sonra kontrol Controle Als u in het ziekenhuis bent bevallen omdat daarvoor een medische reden bestond, kan het zijn dat de arts of verloskundige het belangrijk vindt dat u nog een keer voor controle terugkomt. Hiervoor krijgt u bij ontslag een afspraak mee voor zes weken na de bevalling. Kontrol Tıbbi bir gerekçeden dolayı hastanede doğum yapmış olmanız durumunda doktor ya da doğum uzmanı sizin kontrol için tekrar gelmenizi önemli bulabilir. Bunun için taburcu olduğunuzda doğumdan altı hafta sonrası için randevu verilir. Na een poliklinische bevalling is een controle op de polikliniek Verlos kunde niet nodig en kan uw verloskundige of huisarts deze controle doen. U kunt hiervoor zelf een afspraak maken ongeveer zes weken na de bevalling. Bij vragen of klachten mag u altijd een afspraak maken voor controle op onze polikliniek Verloskunde. Eventuele volgende zwangerschap Het kan zijn dat de arts met u heeft gesproken over een eventuele volgende zwangerschap en bevalling. Met name als u een keizer snede heeft ondergaan, gelden er bepaalde adviezen voor een volgende zwangerschap en bevalling. Een bevalling in het zieken huis is dan noodzakelijk. Wel is het soms nog mogelijk dat uw verloskundige of huisarts u tot ongeveer 36 weken controleert, waarna de controles door de gynaecoloog worden overgenomen. De arts zal dit met u bespreken voordat u weer naar huis gaat; ook kunt u hierover later zelf met uw verloskundige of huisarts spreken. Bir polikliniksel doğumdan sonra Doğum polikliniğinde kontrol edilmeniz gerekmez ve doğum uzmanınız veya aile hekiminiz bu kontrolü yapabilir. Bunun için kendiniz doğumdan yaklaşık altı hafta sonrası için bir randevu alabilirsiniz. Sorularınız veya şikayetleriniz olduğunda, her zaman Doğum polikliniğimizden kontrol için bir randevu alabilirsiniz. Olası bir sonraki hamilelik Doktorunuz sizinle bir sonraki olası hamilelik ve doğumla ilgili görüşmüş olabilir. Bilhassa sezaryen ile doğum yapmış olmanız durumunda bir dahaki hamilelik ve doğum için belirli tavsiyeler geçerlidir. O durumda hastanede doğum yapmanız bir şarttır. Bazı durumlarda doğum uzmanı veya aile hekiminiz yaklaşık olarak 36 hafta boyunca sizi kontrol edip, devamında jinekologun bu kontrolleri devralması mümkündür. Doktorunuz sizinle bunu eve gitmeden önce görüşür; bunu daha sonra doğum uzmanı veya aile hekiminizle de görüşebilirsiniz. Adviezen voor uzelf Kendiniz için tavsiyeler Herstel Uw lichaam heeft tijd nodig om weer terug te keren naar de toestand van vóór de zwangerschap; dit heet ontzwangeren. Het herstel van uw lichaam na de bevalling duurt zes tot acht weken. Volledig herstel duurt echter drie tot vier maanden. Veranderingen in uw lichaam en in uw omgeving vragen veel energie: veranderingen in de bloedcirculatie: deze hebben tot gevolg dat u vaker en meer gaat plassen en ook meer kan gaan transpireren inkrimpen van de baarmoeder: dit zorgt ervoor dat na zes weken de baarmoeder in het kleine bekken is verdwenen en dan nog slechts 60 gram weegt wisseling van hormonen: na ongeveer drie dagen zijn de zwanger schapshormonen weg uit uw lichaam en worden andere hormonen aangemaakt. Het hormoon prolactine zorgt dat de productie van moedermelk gestimuleerd wordt en oxytocine zorgt voor de toe schietreflex van moedermelk. Er ontstaat stuwing van de borsten. bloedverlies: het hormoon oxytocine kan naweeën veroorzaken. Door deze samentrekkingen van de baarmoeder kunt u bloed verliezen, soms ook grote stolsels. Het bloedverlies kan tot zes weken na de bevalling duren. Eerst verliest u helderrood bloed met soms wat stolsels, daarna bruin (=oud) bloed en vervolgens wat gelige afscheiding. Tussendoor kunt u ineens weer wat helderrood vloeien: dat is normaal en kan komen doordat u uw activiteiten wat uitbreidt. De hoeveelheid bloed moet echter wel afnemen. Wanneer de afscheiding gaat ruiken, u koorts krijgt of steeds stolsels blijft verliezen en/of ruim blijft vloeien, is het verstandig contact op te nemen met de huisarts of verloskundige die u in het kraambed controleert. herstel van bekkenbodem, vagina en buikwand: dit herstel duurt vijf tot acht weken. Het herstel van de buikwandspieren kan enkele maanden duren. Het is goed om snel weer te gaan bewegen (zie ook verderop in deze brochure). Luister naar uw eigen lichaam. Als kraamvrouw mag u niet te zwaar tillen. İyileşme Vücudunuz hamilelikten önceki durumuna dönmesi için zamana ihtiyacı vardır; buna hamilelikten çıkma denir. Vücudunuzun doğumdan sonra iyileşmesi altı ilâ sekiz hafta kadar sürer. Tamamen iyileşme üç ilâ dört ay kadar sürer. Vücudunuzdaki ve çevrenizdeki değişimler çok enerji gerektirir. kan dolaşımındaki değişimler: bunun neticesinde daha sık ve daha çok küçük tuvaletinizi yaparsınız ve çok terleyebilirsiniz rahminizin büzülmesi: bu, rahminizin altı hafta sonra küçük leğende kaybolmasına ve artık sadece 60 gram tartmasını sağlar hormon değişimi: üç gün sonra hamilelik hormonları vücudunuzdan atılmış olur ve başka hormonlar üretilir. prolaktin adlı hormon anne sütünün üretilmesinin desteklenmesini ve okstokin adlı hormon da süt salgılama refleksini sağlar. memelerde şut basıncı oluşur. kan kaybı: oksitosin hormonu doğum sonrası sancılara neden olabilir. Rahmin bu kasılmalarından dolayı, bazen de büyük pıhtılar olarak da, kan kaybedebilirsiniz. Kan kaybı doğumdan sonra altı hafta kadar sürebilir. İlk önce, bazen içinde kan pıhtıları olan açık kırmızı kan, devamında da kahverengi (= eski) kan kaybedersiniz ve daha sonra da biraz sarı bir salgı olur. Arada aniden tekrar berrak kırmızı kan gelebilir: bu normaldir ve aktivitelerinizi arttırmanızdan kaynaklanmaktadır. Ancak kan miktarı azalmış olmalıdır. Salgınız kokuyorsa, ateşiniz olursa ya da kan pıhtıları gelmeye ve/veya akmaya devam ederse, sizi loğusa döneminde muayene edecek olan aile hekimi veya doğum uzmanına başvurmanız iyi olur. pelvik tabanın iyileşmesi, vajina ve karın duvarı: bu iyileşme beş hafta ilâ sekiz hafta kadar sürer. Karın duvarının kaslarının iyileşmesi birkaç ay sürebilir. Bir an önce hareket etmeye başlamanız iyidir (bu broşürün ilerisine de bakın). Kendi vücudunuzu dinleyin. Loğusa kadın olarak ağır şeyler kaldırmanız yasaktır

13 Hygiënische verzorging U kunt gewoon douchen, maar zolang u nog bloedverlies heeft, mag u niet in bad. Ook mag u zolang u vloeit geen tampons gebruiken en adviseren we geen gemeenschap te hebben. Bovendien is het bij toiletgang (alleen na het plassen) verstandig om even te spoelen of af te vegen met een nat washandje. Dit is belangrijk om een infectie te voorkomen. Hijyenik bakım Normal bir şekilde duş alabilirsiniz, ama kan kaybettiğiniz sürece küvette yıkanamazsınız. Salgı geldiği sürece tampon kullanamazsınız yasaktır ve cinsel ilişkiye girmeniz tavsiye edilmez. Bunun yanı sıra (yalnız küçük tuvalet) tuvalet sonrasında taharet almanız ya da bir ıslak bez ile silinmeniz tavsiye edilir. Bu enfeksiyon önleme açısından önemlidir. Ga regelmatig naar het toilet om te plassen. Regelmatig is zes tot acht keer per dag en in elk geval vóór elke voeding van uw kind. Bij een volle blaas kan de baarmoeder niet goed samentrekken. Was uw handen na elke toiletgang. Verschoon minimaal bij elke toiletgang uw maandverband. Het duurt ongeveer drie tot vier dagen voordat de ontlasting weer op gang is (pers niet te hard). Küçük tuvaletiniz için düzenli olarak tuvalete çıkın. Düzenli demek her gün altı ilâ sekiz kere kadardır ya da en azından bebeğinizin her beslenmesinden öncedir. İdrar kesesinin dolu olması durumunda rahim iyi kasılamaz. Her tuvalet sonrasında ellerinizi yıkayın. En azından her tuvalet sonrasında adet bezinizi değiştirin. Büyük tuvaletinizin tekrar başlaması yaklaşık olarak üç ilâ dört gün sürer (çok fazla ıkınmayın). Hechtingen U kunt de eerste week last hebben van uw hechtingen. Rond de hechtingen kan het erg blauw of gezwollen zijn. U mag voor de pijn altijd paracetamol gebruiken, ook als u borstvoeding geeft. Het is juist verstandig om dit te doen, omdat u door de pijn de neiging zult hebben om in een andere (meestal verkrampte) houding te gaan bewegen. U kunt tegen de zwelling en de pijn koude kompressen gebruiken. Als u gaat zitten, ga dan op een rechte en harde ondergrond zitten, knijp uw billen tegen elkaar en ga daarna recht zitten (dus niet scheef op één bil). Dit komt de genezing ten goede. De hechtingen zijn oplosbaar en hoeven dus niet verwijderd te worden. Strak zittende hechtingen kunnen eventueel eerder worden ver wijderd. Geef dat zonodig aan bij uw verloskundige. Meld het bij uw verlos kundige als de wond ontstoken is. Rust Het is belangrijk dat u in het kraambed nog veel rust. Daarom is het verstandig het kraambezoek goed te verdelen en ook tijd vrij te plannen voor uzelf, de baby en uw partner. Voeding Eet gevarieerd, vezelrijk, voedzaam en regelmatig. Drink voldoende, minimaal twee liter per dag. Medicijnen U kunt paracetamol gebruiken. Overige medicijnen alleen in overleg met uw arts of verloskundige. Dikişler İlk hafta dikişlerinizden rahatsız olabilirsiniz. Dikişlerin çevresi çok morarmış veya şiş olabilir. Emzirseniz bile, ağrınıza karşı paracetamol kullanabilirsiniz. Hatta bunu yapmanız daha da iyidir, çünkü aksi takdirde ağrınızdan dolayı başka (çoğunlukla gergin) bir şekilde hareket etmeye eğiliminiz olur. Şişlik ve ağrılarınıza karşı soğuk kompres kullanabilirsiniz. Oturduğunuz zaman, düz ve sert bir zemine oturun. Kıçınızı sıkın ve sonra da dik oturun (yani tek kıçınızın üstüne yan oturmayın). Bu iyileşme için faydalıdır. Dikişler kendiliğinden çözülebilirdir ve dolayısıyla alınmasına gerek yoktur. Fazla sıkı olan dikişler icabında daha erken de alınabilinir. Bunu gerektiğinde doğum uzmanınıza da bildirebilirsiniz. Yaranız iltihaplandığında bunu doğum uzmanınıza bildirin. Dinlenmek Loğusa döneminde henüz çok dinlenmeniz önemlidir. O yüzden doğum sonrası ziyaretlerin iyi bir şekilde düzenlenmesi ve de kendiniz, bebeğiniz ve eşiniz için zaman ayırmanız önemlidir. Beslenme Bol çeşitli, bol lifli, besleyici ve düzenli olarak beslenin. Günde en az iki litre olmak üzere yeterli içecek tüketin. İlaçlar Paracetamol kullanabilirsiniz. Diğer ilaçları sadece doktorunuz veya doğum uzmanınızla görüştükten sonra kullanın

14 Gezond bewegen na de bevalling Hierna volgt een aantal adviezen en oefeningen beschreven door de afdeling Fysiotherapie voor vlak na de bevalling. Hiermee kunt u het herstel van uw lichaam na de zwangerschap en bevalling bevorderen. Het is aan te raden de eerste zes weken na de bevalling via zij ligging uit bed te komen. Ook via de zij weer gaan liggen. Gebruik de papegaai boven het bed zo weinig mogelijk.na de bevalling kunt u al vrij snel met bekkenbodem spier oefeningen beginnen. Span deze spieren rustig aan en ontspan weer. Hierdoor wordt de bloedsomloop gestimuleerd, wat het herstel van de bekken bodem bevordert. Ook als u hechtingen heeft, kunt u de bekken bodemspieroefeningen rustig doen: de genezing wordt daardoor juist bevorderd. Span de eerste tijd bij houdingsveranderingen en hoesten de bekkenbodem- en buikspieren aan en laat daarna weer los. Voor beelden van houdingsveranderingen zijn: draaien in bed, opkomen tot zit, en gaan staan. Bij staan: ga goed rechtop staan, met het gewicht verdeeld over beide benen. Houd de knieën licht gebogen. In geval van naweeën: adem rustig in en uit; probeer de buik ademhaling. Na een keizersnede gelden eveneens bovenstaande adviezen. Een ander advies is: Ondersteun ook bij hoesten, niezen en lachen de wond met één of twee handen, en maak eventueel gebruik van een badhanddoek of laken. Span hierbij buik- en bekkenbodemspieren aan. Doğumdan sonra sağlıklı hareket etmek Aşağıda doğumdan hemen sonraki dönem için Fizyoterapi bölümü tarafından hazırlanan bazı tavsiyeler ve alıştırılmalar bulunmaktadır. Bununla hamilelik ve doğumdan sonra vücudunuzun eski haline dönmesine katkıda bulunursunuz. Doğumdan sonra ilk altı hafta yataktan yan yatarak çıkmanız tavsiye olunur. Yatarken de yine yan olarak yatın. Yatağın üstündeki tutamacı oldukça az kullanmaya çalışın. Doğumdan sonra oldukça çabuk pelvik taban alıştırmalarını yapmaya başlayabilirsiniz. Bu kasları yavaşça kasıp, sonra tekrar gevşetin. Böylece kan akışını teşvik etmiş olursunuz ve pelvik tabanın iyileşmesini hızlandırırsınız. Dikişleriniz olduğunda da pelvik taban kasları alıştırmalarını rahatça uygulayabilirsiniz: iyileşme böylece hızlandırılır. İlk dönemde duruşunuzu değiştirirken ve öksürmelerde pelvik taban ve karın kaslarını kasın ve sonra tekrar gevşetin. Beden duruşunu değiştirmenin örnekleri: Yatakta dönmek, oturma duruşuna geçmek ve ayağa kalkmak. Ayakta duruşta: tam dik dikilin, ağırlığınızı iki ayak üzerine bölüştürerek dengeleyin. Dizleriniz hafifçe eğik olsun. Doğum sonrası sancılar olması durumunda: sakince nefes alıp verin; karından nefes alıp vermeyi deneyin. Sezaryenden sonra yine yukarıdaki tavsiyeler geçerlidir. Bir başka tavsiye: Öksürmede, hapşırmada ve gülmede yaranızı bir veya iki elle destekleyin ve icabında bir banyo havlusunu veya çarşaf kullanın. Bu esnada karın ve pelvik taban kaslarını kasın. Adviezen voor toilethouding Tuvalete oturma duruşunuza yönelik tavsiyeler Bij plassen: losjes rechtop zitten, de rug een beetje hol benen enigszins uit elkaar voeten plat op de grond ontspan de bekkenbodem. Küçük tuvaletinizde: rahat bir şekilde dik oturun, belinizi biraz içe çekin. bacaklarınızı biraz açın ayaklar yere düz bassın pelvik tabanı gevşetin. Bij ontlasten: losjes onderuit zitten, de rug een beetje bol benen enigszins uit elkaar voeten plat op de grond ontspan de bekkenbodem probeer niet te persen als er ontlasting komt en adem rustig door. Büyük tuvaletinizde: rahat bir şekilde kendinizi aşağıya bırakarak oturun, belinizi biraz dışa doğru verin. bacaklarınızı biraz açın ayaklar yere düz bassın pelvik tabanı gevşetin. dışkı çıkarken ıkınmamaya çalışın ve rahat nefes almaya devam edin

15 Oefeningen Doel van de oefeningen is het stimuleren van de bloedsomloop en het verbeteren van uw houdings- en bewegingsgevoel. Elke oefening bestaat uit aanspannen en loslaten. Adem tijdens het oefenen rustig door. Het is beter om de oefeningen meerdere keren per dag kort uit te voeren, dan één keer per dag lang! Alıştırmalar Alıştırmaların amacı kan dolaşımını teşvik etmek ve duruş ve hareket hissinizi iyileştirmek. Her alıştırma kasları kasmak ve tekrar gevşetmekten oluşuyor. Alıştırmalar esnasında sakince nefes alıp vermeye devam edin. Alıştırmaları günde birkaç kere kısaca uygulamak, bir defa uzun süre yapmaktan daha iyidir! 1. Oefeningen in rugligging met gestrekte benen beurtelings de voeten optrekken (hielen laten liggen) en loslaten cirkeltjes draaien met de voeten, zowel links- als rechtsom (benen laten liggen) beurtelings één been strekken (dus de hiel van u afduwen ). 1. Sırt üstü yatıp bacakları uzatarak yapılan alıştırmalar Sırayla ayaklarınızı (ayak topukları yerde kalacak şekilde) kendine doğru çekin ve tekrar bırakın. Ayaklarlarınızla hem sol- hem de sağ yönde daireler döndürün (bacaklarınız yerde kalmalı) Sırayla bir bacağını iyice uzatın (yani topuğunuzu kendinizden öte doğru itin) 2. Oefeningen in rugligging met gebogen benen bekkenbodemspieren aanspannen en loslaten bekken achterover kantelen (door de bil- en buikspieren aan te spannen) en loslaten navel intrekken en loslaten bekken hoog optillen, even vasthouden en weer rustig neerleggen met de knieën tegen elkaar de knieën naar links en rechts bewegen handen in de nek, dan beide ellebogen in het kussen duwen en nek uitstrekken. 2. Sırt üstü yatıp bükülmüş bacaklarla yapılan alıştırmalar Pelvik taban kaslarını kasın ve gevşetin (Kalça ve karın kaslarınızı kasarak) leğen kemiklerinizi arkaya doğru yatırın ve tekrar rahatlayın. Göbeğinizi içe çekin ve tekrar bırakın Leğen kemiğinizi yerden kaldırıp, biraz tutun ve sonra yavaşça tekrar yere bırakın Dizlerinizi birbirine dayalı tutarak sol ve sağ tarafa doğru hareket ettirin Ellerinizi ensenize koyup, iki dirseğinizi yastığa bastırarak boynunuzu gerindirin. Als u vragen of klachten heeft bij het uitvoeren van bepaalde oefe ningen, raadpleeg dan de afdeling Fysiotherapie, de verlos kundige of de huisarts. Achterin deze brochure vindt u het adres en telefoonnummer van de afdeling Fysiotherapie. Bazı alıştırmaların uygulamasında soru veya şikayetleriniz olursa, Fizyoterapi bölümüne, doğum uzmanına veya aile hekimine danışın. Bu broşürün arka sayfalarında Fizyoterapi bölümünün adres ve telefon numarasını bulabilirsiniz. Vruchtbaarheid en seksualiteit Uw vruchtbaarheid keert op een volkomen onverwacht moment terug. Onverwachts kan er weer een eisprong optreden. Wanneer het eitje niet bevrucht wordt, begint de menstruatie twee weken later. Het is dus mogelijk vóór de eerste menstruatie opnieuw zwanger te worden. Het geven van borstvoeding kan de eisprong verhinderen, maar dat is zeker niet altijd het geval. U kunt dus zwanger worden terwijl u borstvoeding geeft. Bij gebruik van orale anticonceptie kan de productie van borstvoeding teruglopen. Bij vragen over de anticonceptie kunt u zich wenden tot uw (huis)arts. Doğurganlık ve cinsellik Doğurganlığınız hiç beklemediğiniz bir anda tekrar döner. Aniden ovülasyon (yumurtanın yumurtalıklardan atılması) olabilir. Yumurtanın döllenmemesi durumunda adetiniz iki hafta sonra başlar. Yani ilk adetinizden önce tekrar hamile kalmanız mümkündür. Bebeğinizi emziriyor olmanız ovülasyonu engelleyebilir, ama bu kesinle her zaman olmaz. Yani emzirdiğiniz dönemde de hamile kalabilirsiniz. Ağızdan alınan doğum kontrol hapları kullanılmasında anne sütü üretimi azalabilir. Doğum kontrol yöntemlerine ilişkin sorularınız varsa (aile) hekim(in) e başvurabilirsiniz. In verband met infectiegevaar is het verstandig te wachten met geslachtsgemeenschap tot u niet meer vloeit en de wonden van de knip of de keizersnede zijn geheeld. Geslachtsgemeenschap kan in het begin nog wel pijnlijk zijn. Het is bovendien normaal dat de behoefte aan geslachtsgemeenschap niet zo groot is in de eerste periode na de bevalling. Dat kan zowel voor u als voor uw partner gelden. Enfeksiyon tehlikesinden dolayı kan kaybı durana ve kesi veya sezaryen yaraları tamamen iyileşene kadar cinsel ilişkiye girmeyip beklemeniz akıllıca olur. Cinsel ilişki başlangıçta acı verici olabilir. Bunun yanı sıra doğum sonrasındaki ilk dönemde pek cinsel ilişki arzusu olmaması normaldir. Bu hem sizin için hem de eşiniz için geçerli olabilir

16 Aanvullende informatie Ek bilgi Patiëntenvoorlichting Wilt u meer weten over zwangerschap en bevalling, dan zijn er veel aanvullende folders en brochures over dit onderwerp beschikbaar. U kunt ernaar vragen op de polikliniek Verloskunde of bij de verpleeg kundigen op de afdeling. Meer informatie over zwangerschap en bevallen vindt u ook op de websites van onze vakgroep www. isala.nl/verloskunde en van de Nederlandse Vereniging van Obstetrie en Gynaecologie (NVOG): Betaald parkeren In onze parkeergarage geldt zes dagen per week betaald parkeren. Op zon- en feestdagen is parkeren gratis. Patiënten of bezoekers die gedurende minimaal twee weken het ziekenhuis bezoeken, kunnen een parkeerabonnement kopen bij de meldkamer van de afdeling Beveiliging (P1.48 bij ingang Spoedeisende hulp). Voor meer informatie over betaald parkeren kunt u onze website raadplegen ( of contact opnemen met de afdeling Beveiliging via telefoonnummer (038) Uw rechten en plichten Er zijn in Nederland diverse wetten waarin de rechten en plichten van de patiënt en de zorgverleners zijn vastgelegd. Artsen, verpleeg kundigen en andere behandelaars zijn verplicht om met u de voor gestelde behandeling door te spreken en aan u toestemming voor die behandeling te vragen. Dat geldt bijvoorbeeld voor het verrichten van bloedonderzoeken naar mogelijke aangeboren afwijkingen. Wanneer u hiermee niet akkoord gaat, blijft het onderzoek achterwege. In de praktijk gaan we uit van uw toestemming met een onderzoek of behandeling indien u geen bezwaar maakt. Ziekenhuismedewerkers zijn verplicht alle zaken waarvan zij kennis nemen geheim te houden. Ook de gegevens die over u worden vastgelegd in de dossiers, zullen uitsluitend worden gebruikt door degenen die u behandelen. U heeft recht op inzage van uw medisch dossier. U kunt uw specialist om inzage vragen. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk. Voor een kopie van uw dossier wordt een vergoeding gevraagd. Opmerkingen, klachten of problemen Wij doen er alles aan om uw ziekenhuisopname zo prettig mogelijk te laten verlopen. Wij zijn zeer geïnteresseerd in uw mening over de behandeling in de ruimste zin van het woord en gebruiken uw positieve, maar zeker ook uw eventueel negatieve ervaringen om ons handelen bij te stellen. Heeft u opmerkingen, klachten of problemen, bespreek die dan zo mogelijk met de betrokken personen of met het hoofd van onze afdeling. Acht u een gesprek met hen niet wenselijk of bent u ontevreden over het resultaat, dan kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris van het ziekenhuis. Tot besluit U bent niet alleen moeder geworden, maar ook herstellende van een bevalling en/of een operatie. Het is dus heel goed mogelijk dat het tot een half jaar duurt voordat u weer het gevoel heeft de oude te zijn. We wensen u sterkte bij het herstel na de bevalling en veel geluk met uw gezin! Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen of wilt u meer informatie, dan zal de arts u tijdens zijn spreekuur graag te woord staan. Ook kunt u contact opnemen met de polikliniek Verloskunde of met de verloskamers. Hieronder staan de telefoonnummers. Hasta bilgilendirmesi Hamilelik ve doğum hakkında daha çok bilgi edinmek istiyorsanız, bu konuyla ilgili ek bilgi veren çok sayıda broşür bulunmaktadır. Bunu Doğum polikliniğine veya bölümdeki hasta bakıcılara sorabilirsiniz. Hamilelik ve doğum ile ilgili daha çok bilgiyi bizim ana bilim dalımızın adlı web sitesinde ve Hollanda Obstetri ve Jinekoloji Derneğinin (NVOG) web sitesinde bulabilirsiniz: Ödemeli otopark Otopark garajımızda haftanın altı günü ödemeli park yapılabilir. Pazar ve bayram günlerinde otopark ücretsizdir. En az iki hafta boyunca hastaneyi ziyaret edecek olan hasta ve ziyaretçiler Güvenlik bölümündeki (P1.48 Acil Yardım Servisi girişinde) başvuru odasından bir park abone kartı satın alabilir. Ödemeli otopark hakkında daha çok bilgi için web sitemize ( bakabilir veya (038) telefon numarasından Güvenlik bölümüyle iletişime geçebilirsiniz. Haklarınız ve yükümlülükleriniz Hollanda da hastaların ve bakım görevlilerinin hak ve yükümlülüklerinin belirlenmiş olduğu çeşitli yasalar vardır. Doktorlar, hasta bakıcıları ve diğer tedavi görevlileri önerilen tedavi hakkında sizinle görüşüp, sizden bu tedavinin uygulanması için izin almak zorundadır. Bu örneğin doğuştan olan olası anomalilerin saptanması için yapılan kan araştırılmaları için geçerlidir. Eğer bunu kabul etmezseniz, bu araştırma yapılmaz. Pratikte siz itiraz etmedikçe bir araştırma veya tedavi için izin vermiş olduğunuzdan yolla çıkarız. Hastane çalışanları bilgi edindikleri tüm hususları gizli tutmakla yükümlüdür. Sizinle ilgili dosyalara geçen bilgiler de sadece sizi tedavi eden kişiler tarafından kullanılır. Tıbbi dosyanızı tetkik etme hakkına sahipsiniz. Uzman doktorunuzdan tetkik etmeyi talep edebilirsiniz. Bunu hem sözlü hem de yazılı olarak yapabilirsiniz. Dosyanızın sureti için bir ücret istenir. Görüşler, şikayetler veya sorunlar Hastanede yattığınız sürenin en iyi şekilde geçmesi için ellimizden geleni yapacağız. Tedavi hakkındaki en geniş anlamda görüşlerinize,ilişkin çok duymakta olup, sizin olumlu ve de icabında olumsuz deneyimlerinizi kendi yaklaşımımızı düzeltmek için kullanıyoruz. Eğer görüşleriniz, şikayetleriniz veya sorunlarınız varsa, bunu mümkünse ilgili kişi veya bölüm müdürü ile görüşün. Onlarla görüşmek istemiyorsanız veya görüşmenin sonucundan memnun değilseniz, hastanenin şikayet görevlisine başvurabilirsiniz. Son olarak Siz sadece anne olmadınız. Aynı anda doğum ve/veya ameliyat sonucunda iyileşmeye çalışan bir kişisiniz. Dolayısıyla eski halinize kavuştuğunuz hissine sahip olmanız bir yarım yıl kadar sürebilir. Size doğumdan sonra iyileşmenizde acil şifalar ve ailenizle birlikte mutluluklar dileriz! Bu broşürü okuduktan sonra sorularınız varsa ya da daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, doktor size görüş saatinde memnuniyetle yardımcı olacaktır. Doğum polikliniği ya da doğum odalarıyla da iletişime geçebilirsiniz. Aşağıda telefon numaraları belirtilmektedir

17 Isala klinieken Locatie Sophia Dokter van Heesweg 2 Postbus GK Zwolle t (038) Isala klinieken Locatie Sophia Dokter van Heesweg 2 Postbus GK Zwolle t (038) Afdeling A5 (zwangeren en kraam) t (038) bezoektijden: dagelijks van tot uur en van tot uur; partners zijn de hele dag welkom Bölüm A5 ( hamilelik ve loğusalık) t (038) Ziyaret saatleri: Her gün saat ile ve saat ile arası; eşler tüm gün boyunca gelebilir. Afdeling A6 (verloskamers en kraam) t (038) bezoektijden: dagelijks van tot uur en van tot uur; partners zijn de hele dag welkom Bölüm A6 ( doğum odaları ve loğusa bakımı) t (038) Ziyaret saatleri: Her gün saat ile ve saat ile arası; eşler tüm gün boyunca gelebilir. Verpleegkundige thuismonitoring dagelijks tussen 7.30 en uur bereikbaar t tussen en 7.30 uur kunt u terecht bij de verpleegkundige van afdeling A5: t (038) Evde sağlık denetimi Her gün saat 7.30 ile arası ulaşabilirsiniz. t Saat ve 7.30 arası bölüm A5 in hasta bakıcısına başvurabilirsiniz. t (038) Polikliniek Verloskunde t (038) bereikbaar: maandag t/m vrijdag van 8.30 tot uur Doğum polikliniği t (038) Ulaşabileceğiniz zamanlar: Pazartesi gününden Cuma gününe kadar saat 8.30 ile arası. Telefonisch spreekuur VSO iedere dinsdagochtend van 8.00 tot uur op even weken donderdag van 8.00 tot uur op oneven weken vrijdag van 8.00 tot uur t (038) afspraak maken voor het VSO: t (038) VSO nun telefon görüşme saati her Salı günü sabahı saat 8.00 ile arası çift sayılı haftalarda perşembe günü saat 8.00 ile arası. tek sayılı haftalarda cuma günü saat 8.00 ile arası t (038) VSO dan randevu almak için: t (038) Afdeling Fysiotherapie t (038) Fizyoterapi bölümü t (038)

18 Verantwoording tekst Deze brochure is samengesteld door de vakgroep Gynaecologie en Verloskunde en de afdeling Fysiotherapie Metnin sorumluluğu in samenwerking met de stafdienst Concerncommunicatie van de Isala klinieken. Waar in deze brochure hij of Bu yazı Jinekoloji ve Doğum anabilim dalı ve fizyoterapi bölümleri tarafından Isala klinieken Teşkilat İletişimi İdari hem staat, kan ook zij of haar gelezen worden en omgekeerd. bölümü ile ortaklaşa hazırlanmıştır / 1109

19

Anlamak ve anlasılmak Hollandaca dilini bilmekle baslar

Anlamak ve anlasılmak Hollandaca dilini bilmekle baslar Anlamak ve anlasılmak Hollandaca dilini bilmekle baslar Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal Hollandaca hepimizi birbirimize baglar Wat leest u in deze folder? 1.

Detaylı

Gıda emniyeti konusunda tavsiyeler

Gıda emniyeti konusunda tavsiyeler Gıda emniyeti konusunda tavsiyeler Turkse versie Adviezen over voedselveiligheid Hastalar ve ziyaretçiler için bilgiler Gıdaların bozulmasını önlemek için hastahanemizde gıdaların hazırlanmasında uyulması

Detaylı

Pre-eclampsie en het HELLP-syndroom - Turks Preeklampsi ve HELLP sendromu

Pre-eclampsie en het HELLP-syndroom - Turks Preeklampsi ve HELLP sendromu Pre-eclampsie en het HELLP-syndroom - Turks Preeklampsi ve HELLP sendromu Bu broşür gebelikte hipertansiyon (yüksek tansiyon) hakkında bilgi içermektedir. Bu broşürde gebelik hipertansiyonu, preeklampsi

Detaylı

Rota Virüsü Asisi Hakkinda Ebeveynlerin Bilgilendirilmesi

Rota Virüsü Asisi Hakkinda Ebeveynlerin Bilgilendirilmesi Rota Virüsü Asisi Hakkinda Ebeveynlerin Bilgilendirilmesi Inenten tegen het Rotavirus Kısa bir süreden beri hastanenizde, virüse karşı yüksek hassasiyeti bulunan çocuklara, onları rota virüsünün yol açtığı

Detaylı

Het inleiden van de bevalling - Turks

Het inleiden van de bevalling - Turks Het inleiden van de bevalling - Turks İndüksiyonla doğum İndüksiyonda doğum sancıları suni olarak başlatılır. Bu, rahim kasılmalarının başlamasına yol açan ilaçların verilmesiyle başlar. İndüksiyonla doğum

Detaylı

Immigratie Documenten

Immigratie Documenten - Algemeen için nereden form bulabilirim? Vragen waar men een formulier kan vinden [belge] ne zaman verildi? Vragen wanneer een document is afgegeven [belge] nerede verildi? Vragen waar een document is

Detaylı

Diabetes en zwangerschap - Turks Diyabet (şeker hastalığı) ve gebelik

Diabetes en zwangerschap - Turks Diyabet (şeker hastalığı) ve gebelik Diabetes en zwangerschap - Turks Diyabet (şeker hastalığı) ve gebelik Diabetes en zwangerschap Bij diabetes mellitus is er te veel glucose in uw bloed: de bloedglucose waarde is te hoog. Diabetes kan al

Detaylı

Beweging en plezier bijna elke zondag of zaterdag. Chiro is een Nederlandstalige jeugdbeweging waar sport, spel en plezier centraal staan!

Beweging en plezier bijna elke zondag of zaterdag. Chiro is een Nederlandstalige jeugdbeweging waar sport, spel en plezier centraal staan! Ebeveynler için bir broşür Een brochure voor ouders Kimler için? 6 ile 18 yaş grubundaki bütün çocuklar ve gençler için Voor wie? Alle kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar Neredeyse her Pazar veya Cumartesi

Detaylı

Onthaalbureau Inburgering Antwerpen. Anvers yeni gelenleri karşιlama bür

Onthaalbureau Inburgering Antwerpen. Anvers yeni gelenleri karşιlama bür Onthaalbureau Inburgering Antwerpen Anvers yeni gelenleri karşιlama bür Bent u nieuw in Vlaanderen en wilt u Nederlands leren? wilt u meer weten over het leven in Vlaanderen? zoekt u werk? hebt u andere

Detaylı

Jeugdbescherming) görüflmenizin özel bir nedeni vard r. Belki çocu unuz gözetim veya vesayet alt na verilmifltir.

Jeugdbescherming) görüflmenizin özel bir nedeni vard r. Belki çocu unuz gözetim veya vesayet alt na verilmifltir. De William Schrikker Groep William Schrikker Gençlik Koruma Bürosu, koruma ve yard ma ihtiyac olan özürlü kifliler için kurulmufl William Schrikker Group adl uzman kurulufl bünyesinde hizmet verir. Grup,

Detaylı

Pijnbestrijding tijdens de bevalling - Turks Doğum sırasında sancıyı dindirmek

Pijnbestrijding tijdens de bevalling - Turks Doğum sırasında sancıyı dindirmek Pijnbestrijding tijdens de bevalling - Turks Doğum sırasında sancıyı dindirmek Pijnbestrijding tijdens de bevalling Bevallen doet pijn. Weinig vrouwen zullen opkijken van deze uit spraak. Zij weten dat

Detaylı

De keizersnede - Turks

De keizersnede - Turks De keizersnede - Turks Sezaryen Bu broşürde sezaryendeki genel gidişat hakkında bilgi verilmektedir. Buna tıbbi dilde sezaryen seksiyo denir. Sezaryen için değişik nedenler bulunmaktadır. Bu broşür genelde

Detaylı

Anesthesievragenlijst voor volwassenen - Turks / Yetişkinler için Anestezi Soru Listesinin İngilizce çevirisi

Anesthesievragenlijst voor volwassenen - Turks / Yetişkinler için Anestezi Soru Listesinin İngilizce çevirisi Anesthesievragenlijst voor volwassenen - Turks / Yetişkinler için Anestezi Soru Listesinin İngilizce çevirisi Ameliyat öncesi poliklinik muayeneye giderken bu formu doldurulmuş olarak yanınıza alın. Güncel

Detaylı

Toelichting bij de weigering van een behandelend arts om een geneeskundige verklaring af te geven.

Toelichting bij de weigering van een behandelend arts om een geneeskundige verklaring af te geven. Toelichting bij de weigering van een behandelend arts om een geneeskundige verklaring af te geven. Beter voor elkaar 2 Toelichting bij de weigering van een behandelend arts om een geneeskundige verklaring

Detaylı

İş E-Posta. E-Posta - Giriş. Son derece resmi, alıcının ismi yerine kullanılabilecek bir ünvanı var ise. Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim

İş E-Posta. E-Posta - Giriş. Son derece resmi, alıcının ismi yerine kullanılabilecek bir ünvanı var ise. Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim - Giriş Türkçe Hollandaca Sayın Başkan, Geachte heer President Son derece resmi, alıcının ismi yerine kullanılabilecek bir ünvanı var ise Sayın yetkili, Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim Sayın yetkili,

Detaylı

Toelichting bij de weigering van een behandelend arts om een geneeskundige verklaring af te geven.

Toelichting bij de weigering van een behandelend arts om een geneeskundige verklaring af te geven. Toelichting bij de weigering van een behandelend arts om een geneeskundige verklaring af te geven. Toelichting bij de weigering van een behandelend arts om een geneeskundige verklaring af te geven. U heeft

Detaylı

Kind en Gezin (Çocuk ve Aile Kurumu) siz ve aileniz için neler yapıyor?

Kind en Gezin (Çocuk ve Aile Kurumu) siz ve aileniz için neler yapıyor? Kind en Gezin (Çocuk ve Aile Kurumu) siz ve aileniz için neler yapıyor? Geniş kapsamlı ücretsiz hizmetlerimizi keşfedin Turkse vertaling van Kennismakingsfolder ouders Hamilesiniz Je bent zwanger Çok özel,

Detaylı

HEPATITIS B. Nederlands Turks

HEPATITIS B. Nederlands Turks HEPATITIS B Nederlands Turks 1 Önsöz Bu broşür hepatit B virüsünün karacigerde neden oldugu iltihaplanma konusunda kafanıza takılan bir çok soruya cevap niteligini taşmaktadır. Bu virüs kara cigerinizde

Detaylı

Başvuru Referans Mektubu

Başvuru Referans Mektubu - Giriş Sayın Yetkili, Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim Sayın Yetkili, Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim Sayın Yetkili, Resmi, bilinmeyen alıcı ismi ve cinsiyeti Geachte heer Geachte mevrouw Geachte

Detaylı

Examen VWO. Turks. Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 3 juni 9.00 11.30 uur. Vragenboekje

Examen VWO. Turks. Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 3 juni 9.00 11.30 uur. Vragenboekje Turks Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 3 juni 9.00 11.30 uur 20 05 Vragenboekje Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te behalen; het examen bestaat uit 44 vragen.

Detaylı

Flandre ya göç. Migreren naar Vlaanderen. Göçmen aileler için başlangıç seti. Starterspakket voor familiemigranten

Flandre ya göç. Migreren naar Vlaanderen. Göçmen aileler için başlangıç seti. Starterspakket voor familiemigranten Flandre ya göç Göçmen aileler için başlangıç seti, Migreren naar Vlaanderen Starterspakket voor familiemigranten Met steun van het Europees Integratiefonds Avrupa Uyum Fonu nun desteği ile AYSEL Eğer Flandre

Detaylı

Examen HAVO. Turks. tijdvak 1 donderdag 28 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen HAVO. Turks. tijdvak 1 donderdag 28 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen HVO 2015 tijdvak 1 donderdag 28 mei 13.30-16.00 uur Turks ij dit examen hoort een bijlage. it examen bestaat uit 52 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 55 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Detaylı

Hollanda daki eşinizin yanına gitmek

Hollanda daki eşinizin yanına gitmek Hollanda daki eşinizin yanına gitmek Hollanda toplumuna uyum sağlamak Naar uw partner in Nederland Meedoen in de Nederlandse samenleving Naar uw partner in Nederland Meedoen in de Nederlandse samenleving

Detaylı

Examen VWO. Turks. tijdvak 1 donderdag 28 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VWO. Turks. tijdvak 1 donderdag 28 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VWO 2015 tijdvak 1 donderdag 28 mei 13.30-16.00 uur Turks ij dit examen hoort een bijlage. it examen bestaat uit 54 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 56 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Detaylı

Donörler hayati önem taşırlar Donoren zijn van levensbelang

Donörler hayati önem taşırlar Donoren zijn van levensbelang Bu broşür, NTS-Donorvoorlichting tarafından yayınlanmıştır. www.transplantatiestichting.nl Donörler hayati önem taşırlar Donoren zijn van levensbelang Donörler hayati önem taşırlar Donororganen en donorweefsels

Detaylı

Eindexamen Turks vwo 2005-I

Eindexamen Turks vwo 2005-I Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. ls je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op. Tekst 1 ir Gençlik Projesi 1 Türkiye ra tırmalar

Detaylı

Examen HAVO. Turks. tijdvak 1 donderdag 20 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen HAVO. Turks. tijdvak 1 donderdag 20 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen HVO 2010 tijdvak 1 donderdag 20 mei 13.30-16.00 uur Turks tevens oud programma Turks 1,2 ij dit examen hoort een bijlage. it examen bestaat uit 46 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 52 punten

Detaylı

ZUAL GÖZÜTOK Turkije Zual heeft diabetes type 2. DIYABET NEDIR? Wat is diabetes? Turks - Nederlands

ZUAL GÖZÜTOK Turkije Zual heeft diabetes type 2. DIYABET NEDIR? Wat is diabetes? Turks - Nederlands ZUAL GÖZÜTOK Turkije Zual heeft diabetes type 2 DIYABET NEDIR? Wat is diabetes? Turks - Nederlands Diyabeti değiştirme yolumuz Novo Nordisk diyabetin geleceğini değiştirmeyi kendisine bir misyon olarak

Detaylı

Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 3 juni 9.00 11.30 uur

Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 3 juni 9.00 11.30 uur Turks 1,2 Examen HVO Hoger lgemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 3 juni 9.00 11.30 uur 20 05 Vragenboekje Voor dit examen zijn maximaal 51 punten te behalen; het examen bestaat uit 45 vragen.

Detaylı

Het basisexamen inburgering in het buitenland. Yurtdışında yapılması gereken temel uyum sınavı

Het basisexamen inburgering in het buitenland. Yurtdışında yapılması gereken temel uyum sınavı Het basisexamen inburgering in het buitenland Yurtdışında yapılması gereken temel uyum sınavı Het basisexamen inburgering in het buitenland Yurtdışında yapılması gereken temel uyum sınavı 02 Hollanda

Detaylı

DIYABET NEDIR? Wat is diabetes?

DIYABET NEDIR? Wat is diabetes? DIYABET NEDIR? Wat is diabetes? www.novonordisk.nl Turks - Nederlands İçindekiler DİYABET 6 Şeker HASTASININ VÜCUDUNDA NELER OLUYOR? 8 ŞİKAYETLER 14 Bİrİncİ tip diyabet 14 İkİncİ tip diyabet 18 diyabet

Detaylı

DIYABET NEDIR? Wat is diabetes?

DIYABET NEDIR? Wat is diabetes? DIYABET NEDIR? Wat is diabetes? www.novonordisk.nl Turks - Nederlands P a s s i e v o o r l e v e n İçindekiler DİYABET 6 ŞEKER HASTASININ VÜCUDUNDA NELER OLUYOR? 8 ŞİKAYETLER 14 BİRİNCİ TİP DİYABET 14

Detaylı

U kunt meerdere vakjes aankruisen. Birden fazla haneyi işaretleyebilirsiniz.

U kunt meerdere vakjes aankruisen. Birden fazla haneyi işaretleyebilirsiniz. Aanvraag/Başvuru Vrijwillige Verzekering Gönüllü Sigortalılık Met dit formulier kunt u vrijwillige verzekering voor een ouderdomspensioen AOW en/ of nabestaandenuitkering Anw aanvragen. U kunt de aanvraag

Detaylı

Eindexamen Turks havo 2002-I

Eindexamen Turks havo 2002-I Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. ls je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op. Tekst 1 Sol elin u ursuzlu u! 1 a ıdaki seçeneklerden

Detaylı

in gesprek over / konumuz: Sociale fobie Sosyal fobi

in gesprek over / konumuz: Sociale fobie Sosyal fobi in gesprek over / konumuz: Sociale fobie Sosyal fobi Colofon / Kolofon Auteurs / Yazarlar: J.F. van Veen I.M. van Vliet A.J.L.M. van Balkom Redactie / Redaksiyon: W. Smith-van Rietschoten (eindredacteur

Detaylı

Examen HAVO. Turks. tijdvak 1 vrijdag 1 juni 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen HAVO. Turks. tijdvak 1 vrijdag 1 juni 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen HVO 2012 tijdvak 1 vrijdag 1 juni 13.30-16.00 uur Turks ij dit examen hoort een bijlage. it examen bestaat uit 45 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 52 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Detaylı

Examen VWO. Turks (nieuwe stijl)

Examen VWO. Turks (nieuwe stijl) Turks (nieuwe stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 17 mei 9.00 11.30 uur 20 02 Vragenboekje Voor dit examen zijn maximaal 55 punten te behalen; het examen bestaat

Detaylı

Bebeğin ana karnında ters durması, makat gelişi ve dışarıdan müdahale

Bebeğin ana karnında ters durması, makat gelişi ve dışarıdan müdahale Bebeğin ana karnında ters durması, makat gelişi ve dışarıdan müdahale Çoğu bebek sekizinci ay civarında baş aşağı yatarlar. Buna baş pozisyonu (hoofdligging) adı veriyoruz. Bu bir çocukta doğum için en

Detaylı

Yoğun Bakım Bölümü Hastalar için bilgiler. Afdeling Intensive Care

Yoğun Bakım Bölümü Hastalar için bilgiler. Afdeling Intensive Care Yoğun Bakım Bölümü Hastalar için bilgiler Afdeling Intensive Care Yoğun bakım bölümü (Afdeling Intensive Care) Bu broşürde Universitair Medisch Centrum St Radboud un yoğun bakım bölümüne ilişkin genel

Detaylı

Eindexamen Turks havo 2007-I

Eindexamen Turks havo 2007-I Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. ls je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op. Tekst 1 Çalışan annelerin çocuklarını bekleyen büyük...

Detaylı

in gesprek over / konumuz: Gegeneraliseerde angststoornis Yaygın anksiyete bozukluğu

in gesprek over / konumuz: Gegeneraliseerde angststoornis Yaygın anksiyete bozukluğu in gesprek over / konumuz: Gegeneraliseerde angststoornis Yaygın anksiyete bozukluğu Colofon / Kolofon Auteurs / Yazarlar: A.J.L.M. van Balkom I.M. van Vliet Redactie / Redaksiyon: W. Smith-van Rietschoten

Detaylı

Examen HAVO. Turks 1,2. tijdvak 1 donderdag 24 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen HAVO. Turks 1,2. tijdvak 1 donderdag 24 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen HVO 2007 tijdvak 1 donderdag 24 mei 13.30-16.00 uur Turks 1,2 ij dit examen hoort een bijlage. it examen bestaat uit 43 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 49 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Detaylı

bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel Dilekler Hollandaca-Türkçe

bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel Dilekler Hollandaca-Türkçe Dilekler : Evlilik Van harte gefeliciteerd. Wij wensen jullie alle geluk in de wereld. Tebrikler. Dünyadaki tüm mutluluklar üzerinizde olsun. Yeni evli bir çifti Gefeliciteerd en de beste wensen voor jullie

Detaylı

Eindexamen Turks havo 2005-I

Eindexamen Turks havo 2005-I Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. ls je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op. Tekst 1 Öz Kayseri pastırması ile nin gıda Oscarını

Detaylı

YENİ GELENLER İÇİN BRÜKSEL DE ÖĞRETİM HAKKINDA HER ŞEY

YENİ GELENLER İÇİN BRÜKSEL DE ÖĞRETİM HAKKINDA HER ŞEY çocuğunuz için bir okul YENİ GELENLER İÇİN BRÜKSEL DE ÖĞRETİM HAKKINDA HER ŞEY TURKS İÇİNDEKİLER I 1 1 GENEL BİLGİLER 2 2 ÇOCUĞUNUZ BİR YENİ GELEN Mİ? 5 3 YENİ GELENLER İÇİN ÖĞRETİM 6 4 BİR OKUL SEÇME

Detaylı

Eindexamen havo Turks 2014-I

Eindexamen havo Turks 2014-I Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. ls je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op. Tekst 1 ankalar Volgens het nieuwe wetsvoorstel moeten

Detaylı

Seyahat Genel. Genel - Olmazsa olmazlar. Genel - Muhabbet. Yardım isteme. Birinin İngilizce konuşup konuşmadığını sormak

Seyahat Genel. Genel - Olmazsa olmazlar. Genel - Muhabbet. Yardım isteme. Birinin İngilizce konuşup konuşmadığını sormak - Olmazsa olmazlar Kunt u me alstublieft helpen? Yardım isteme Spreekt u Engels? Birinin İngilizce konuşup konuşmadığını sormak Spreekt u _[taal]_? Birinin belli bir dili konuşup konuşmadığını sormak Ik

Detaylı

Hamileliğin: Bebeğinin hareket etmesini hissetmek

Hamileliğin: Bebeğinin hareket etmesini hissetmek Hamileliğin: Bebeğinin hareket etmesini hissetmek Bebeğini hissetmek güvenilir bir his verir ve önemlidir. Bebeğin hareket ettiğini genelde hamileliğin 16-20 nci haftasından itibaren hissedebilirsin. Bebeğin

Detaylı

Turks vwo 2016-I. Tekst 1 Antik Çağ Mozaiklerinde Matematik. Tekst 2 Yerin Altında 8 Bin Asker

Turks vwo 2016-I. Tekst 1 Antik Çağ Mozaiklerinde Matematik. Tekst 2 Yerin Altında 8 Bin Asker Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. ls je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op. Tekst 1 ntik Çağ Mozaiklerinde Matematik 1p 1 Yazının

Detaylı

Examen HAVO 2013. Turks. tijdvak 1 donderdag 16 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen HAVO 2013. Turks. tijdvak 1 donderdag 16 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen HVO 2013 tijdvak 1 donderdag 16 mei 13.30-16.00 uur Turks ij dit examen hoort een bijlage. it examen bestaat uit 46 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 54 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Detaylı

Eindexamen havo Turks 2012 - I

Eindexamen havo Turks 2012 - I Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. ls je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op. Tekst 1 ltınımız yer altında mı kalsın? 1p 1 rtvin

Detaylı

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 16 mei 9.00 11.30 uur

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 16 mei 9.00 11.30 uur Turks (nieuwe stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 16 mei 9.00 11.30 uur 20 03 Vragenboekje Voor dit examen zijn maximaal 47 punten te behalen; het examen bestaat

Detaylı

Seyahat Genel. Genel - Olmazsa olmazlar. Genel - Muhabbet. Yardım isteme. Birinin İngilizce konuşup konuşmadığını sormak

Seyahat Genel. Genel - Olmazsa olmazlar. Genel - Muhabbet. Yardım isteme. Birinin İngilizce konuşup konuşmadığını sormak - Olmazsa olmazlar Bana yardımcı olurmusunuz, lütfen? Yardım isteme İngilizce konuşuyor musunuz? Birinin İngilizce konuşup konuşmadığını sormak _[dil]_ konuşuyor musunuz? Birinin belli bir dili konuşup

Detaylı

Eindexamen Turks vwo 2003-I

Eindexamen Turks vwo 2003-I Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. ls je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op. Tekst 1 Vitrindekiler Tekst 1 bestaat uit drie boekrecensies.

Detaylı

Eindexamen Turks havo 2002-II

Eindexamen Turks havo 2002-II Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. ls je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op. Tekst 1 Tarım, Türkiye yi kurtarır 1 Yazar bir batılı

Detaylı

Examen HAVO. Turks 1,2. tijdvak 1 vrijdag 30 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen HAVO. Turks 1,2. tijdvak 1 vrijdag 30 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen HVO 2008 tijdvak 1 vrijdag 30 mei 13.30-16.00 uur Turks 1,2 ij dit examen hoort een bijlage. it examen bestaat uit 41 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 47 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Detaylı

Başvuru Motivasyon Mektubu / Ön Yazı

Başvuru Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Giriş Sayın Yetkili, Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim Sayın Yetkili, Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim Sayın Yetkili, Resmi, bilinmeyen alıcı ismi ve cinsiyeti Geachte heer Geachte mevrouw Geachte

Detaylı

Examen HAVO. Turks. tijdvak 1 dinsdag 31 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen HAVO. Turks. tijdvak 1 dinsdag 31 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen HVO 2011 tijdvak 1 dinsdag 31 mei 13.30-16.00 uur Turks ij dit examen hoort een bijlage. it examen bestaat uit 53 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 55 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Detaylı

Eindexamen Turks vwo 2007-I

Eindexamen Turks vwo 2007-I Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. ls je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op. Tekst 1 nadolu teşi dünya sahnelerinde 2p 1 Welke

Detaylı

Eindexamen Turks vwo I

Eindexamen Turks vwo I Tekst 2 nne-babası gibi polis olacaktı Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 1p 7 halkın medyanın moda dünyasının müzik dünyasının 1p 8 empati hayal planlar

Detaylı

Examen VWO. Turks (nieuwe stijl)

Examen VWO. Turks (nieuwe stijl) Turks (nieuwe stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Vrijdag 21 juni 10.00 12.30 uur 20 02 Vragenboekje Voor dit examen zijn maximaal 48 punten te behalen; het examen bestaat

Detaylı

Turkse taal elementair lees- en schrijfvaardigheid

Turkse taal elementair lees- en schrijfvaardigheid Staatsexamen HAVO 2014 Turkse taal elementair lees- en schrijfvaardigheid Tijdvak 1 Maandag 26 mei 09.00 11.30 uur College-examen schriftelijk Opgavenboekje HF-1008-w-14-1-o 1 Havo Turkse taal elementair

Detaylı

Eindexamen vwo Turks 2013-I

Eindexamen vwo Turks 2013-I Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. ls je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op. Tekst 1 İstanbullu İzmirliler 1p 1 1. ve 2. paragrafta

Detaylı

Eindexamen Turks vwo 2011 - I

Eindexamen Turks vwo 2011 - I Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. ls je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op. Tekst 1 ünya yetmez dedi, uzay için özel 1p 1 Karou

Detaylı

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus.

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus. - Universiteit I would like to enroll at a university. Aangeven dat u zich wilt inschrijven Bir üniversiteye kaydolmak istiyorum. I want to apply for course. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor

Detaylı

Eindexamen Turks vwo 2006-I

Eindexamen Turks vwo 2006-I Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. ls je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op. Tekst 1 21. Yüzyılın lacı ep oktoru 1 a ıdakilerden

Detaylı

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 18 mei 9.00 11.30 uur

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 18 mei 9.00 11.30 uur Turks Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 onderdag 18 mei 9.00 11.30 uur 20 06 Vragenboekje Voor dit examen zijn maximaal 49 punten te behalen; het examen bestaat uit 44 vragen.

Detaylı

GIDS OM UW KIND IN TE SCHRIJVEN ÇOCUĞUNUZU OKULA KAYIT YAPTIRMA KILAVUZU KLEUTER- EN LAGER ONDERWIJS GENT ANAOKULU VE İLKOKUL GENT

GIDS OM UW KIND IN TE SCHRIJVEN ÇOCUĞUNUZU OKULA KAYIT YAPTIRMA KILAVUZU KLEUTER- EN LAGER ONDERWIJS GENT ANAOKULU VE İLKOKUL GENT GIDS OM UW KIND IN TE SCHRIJVEN ÇOCUĞUNUZU OKULA KAYIT YAPTIRMA KILAVUZU KLEUTER- EN LAGER ONDERWIJS GENT ANAOKULU VE İLKOKUL GENT VOOR KINDEREN GEBOREN IN 2013 OF VROEGER 2013 VE ÖNCESİ DOĞAN ÇOCUKLAR

Detaylı

Reizen Algemeen. Algemeen - Belangrijkste benodigdheden. Algemeen - Conversatie. Om hulp vragen. Vragen of iemand Engels spreekt

Reizen Algemeen. Algemeen - Belangrijkste benodigdheden. Algemeen - Conversatie. Om hulp vragen. Vragen of iemand Engels spreekt - Belangrijkste benodigdheden Bana yardımcı olurmusunuz, lütfen? Om hulp vragen İngilizce konuşuyor musunuz? Vragen of iemand Engels spreekt _[dil]_ konuşuyor musunuz? Vragen of iemand een bepaalde taal

Detaylı

HASTA BİLGİLENDİRME. Yetişkin. Hastaların Hakları

HASTA BİLGİLENDİRME. Yetişkin. Hastaların Hakları HASTA BİLGİLENDİRME Yetişkin Hastaların Hakları 2 HASTA BİLGİLENDİRME Kısaca WGBO olarak anılan Tıbbi Tedavi Sözleşmesi Kanunu, yardım görevlisiyle aranızdaki ilişkileri düzenler. Bu kanuna göre gerek

Detaylı

Examen HAVO. Turks 1,2 (nieuwe stijl)

Examen HAVO. Turks 1,2 (nieuwe stijl) Turks 1,2 (nieuwe stijl) Examen HVO Hoger lgemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 16 mei 9.00 11.30 uur 20 03 Vragenboekje Voor dit examen zijn maximaal 51 punten te behalen; het examen bestaat

Detaylı

Seyahat Sağlık. Sağlık - Acil durum. Sağlık - Doktorda. Hastaneye götürülmek isteme. Ik voel me niet lekker. Travel_Health_Emergency_2_desc

Seyahat Sağlık. Sağlık - Acil durum. Sağlık - Doktorda. Hastaneye götürülmek isteme. Ik voel me niet lekker. Travel_Health_Emergency_2_desc - Acil durum Hastaneye gitmem lazım. Hastaneye götürülmek isteme Hastayım. Travel_Health_Emergency_2_desc Derhal doktoru görmem gerekiyor! Acil tıbbi müdahale isteme Yardım! Acil tıbbi ilgi için seslenme

Detaylı

Examen VWO. Turks. tijdvak 1 vrijdag 1 juni uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VWO. Turks. tijdvak 1 vrijdag 1 juni uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VWO 2012 tijdvak 1 vrijdag 1 juni 13.30-16.00 uur Turks ij dit examen hoort een bijlage. it examen bestaat uit 47 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 53 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Detaylı

Examen VWO. Turks. tijdvak 1 vrijdag 29 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VWO. Turks. tijdvak 1 vrijdag 29 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VWO 2009 tijdvak 1 vrijdag 29 mei 13.30-16.00 uur Turks ij dit examen hoort een bijlage. it examen bestaat uit 43 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 54 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Detaylı

Eindexamen vwo Turks I

Eindexamen vwo Turks I Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. ls je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op. Tekst 1 Takvim-i Vekayi 3p 1 Welke van onderstaande

Detaylı

Bloei! Turkse tradities in een Nederlandse context. deel 2 8 vrouwen vertellen hun verhaal. Hollanda ortamında Türk gelenekleri

Bloei! Turkse tradities in een Nederlandse context. deel 2 8 vrouwen vertellen hun verhaal. Hollanda ortamında Türk gelenekleri Bloei! Turkse tradities in een Nederlandse context deel 2 8 vrouwen vertellen hun verhaal Yeşerme! Hollanda ortamında Türk gelenekleri 2. bölüm 8 kadın kendi hikâyesini anlatıyor Dit project is mede mogelijk

Detaylı

Anamnese Meertalige Kinderen

Anamnese Meertalige Kinderen Anamnese Meertalige Kinderen Intervisiewerkgroep Meertalige kinderen Deze anamneselijst staat ter beschikking op www.sig-net.be in PDF-formaat. Eerste druk 2006 SIG vzw Kerkham 1 bus 2, 9070 Destelbergen

Detaylı

UMC St Radboud. Gipsverband (Turks) Alçiya almak

UMC St Radboud. Gipsverband (Turks) Alçiya almak UMC St Radboud Gipsverband (Turks) Alçiya almak Patiënteninformatie Tedavisi altında bulunduğunuz doktorun tavsiyesiyle az önce kolunuz veya bacağınız alçıya alındı. Alçı sayesinde kırılan kemik veya başka

Detaylı

Examen HAVO. Turks 1,2

Examen HAVO. Turks 1,2 Turks 1,2 Examen HVO Hoger lgemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 1 Woensdag 19 mei 9.00 11.30 uur 20 04 Vragenboekje Voor dit examen zijn maximaal 48 punten te behalen; het examen bestaat uit 42 vragen.

Detaylı

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus.

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus. - Universiteit Jeg vil gerne indskrives på et universitet. Aangeven dat u zich wilt inschrijven Bir üniversiteye kaydolmak istiyorum. Jeg vil gerne søge faget. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor

Detaylı

Aanvraag Schengenvisum Schengen Vizesi başvuru formu

Aanvraag Schengenvisum Schengen Vizesi başvuru formu Aanvraag Schengenvisum Schengen Vizesi başvuru formu FOTO Dit aanvraagformulier is gratis Ücretsiz form 1. Achternaam (familiena(a)m(en) / Soyadınız (x) Door de dienst in te vullen vak İdareye ait bölüm

Detaylı

Eindexamen Turks havo 2001-I

Eindexamen Turks havo 2001-I e vragen kunnen gesloten zijn (meerkeuzevragen) of open. Schrijf al je antwoorden op het examenpapier dat je van je school hebt gekregen. Noteer bij de meerkeuzevragen alleen de hoofdletter die hoort bij

Detaylı

Aanvraag Schengenvisum Schengen Vizesi başvuru formu

Aanvraag Schengenvisum Schengen Vizesi başvuru formu Aanvraag Schengenvisum Schengen Vizesi başvuru formu FOTO Dit aanvraagformulier is gratis Ücretsiz form 1. Achternaam (familiena(a)m(en) / Soyadınız (x) 2. Achternaam bij de geboorte (vroegere familienaam)

Detaylı

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 Antik Çağ Mozaiklerinde Matematik 1 E 2 C 3 A 4 maximumscore 2 1 onjuist 2 juist 3 onjuist 4 juist indien vier antwoorden

Detaylı

Eindexamen Turks havo 2006-I

Eindexamen Turks havo 2006-I Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. ls je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op. Tekst 1 TT L 2p 1 Welke van de onderstaande beweringen

Detaylı

Herdenking mijnramp SOMA 2017

Herdenking mijnramp SOMA 2017 Herdenking mijnramp SOMA 2017 Op 13 mei vond een indrukwekkende herdenking plaats van de meest dodelijke mijnramp die Turkije ooit trof op 13 mei 2014. Samen met Feride Kayikci ( FNV en Wis Netwerk Vrouwen

Detaylı

Eindexamen Turks havo I

Eindexamen Turks havo I Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. ls je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op. Tekst 1 Türk romanındaki Ecinniler Orhan Pamuk was

Detaylı

Eindexamen Turks vwo I

Eindexamen Turks vwo I Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. ls je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op. Tekst 1 İşte İstanbul un toplu taşımayla katettiği

Detaylı

Examen HAVO. Turks. tijdvak 1 vrijdag 27 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen HAVO. Turks. tijdvak 1 vrijdag 27 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen HVO 2016 tijdvak 1 vrijdag 27 mei 13.30-16.00 uur Turks ij dit examen hoort een bijlage. it examen bestaat uit 51 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 56 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Detaylı

Examen HAVO. Turks. woensdag 24 mei uur. Bij dit examen horen een bijlage en een antwoordblad. Beantwoord alle vragen op het antwoordblad.

Examen HAVO. Turks. woensdag 24 mei uur. Bij dit examen horen een bijlage en een antwoordblad. Beantwoord alle vragen op het antwoordblad. Examen HVO 2017 Tijdvak tijdvak 1 woensdag 24 mei 13.30-16.00 uur Turks ij dit examen horen een bijlage en een antwoordblad. eantwoord alle vragen op het antwoordblad. it examen bestaat uit 47 vragen.

Detaylı

Eindexamen Turks vwo 2004-I

Eindexamen Turks vwo 2004-I Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. ls je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op. Tekst 1 Urfa nire, Milano nire demeyin an het begin

Detaylı

Aanvraag Schengenvisum Schengen Vizesi başvuru formu

Aanvraag Schengenvisum Schengen Vizesi başvuru formu Aanvraag Schengenvisum Schengen Vizesi başvuru formu FOTO Dit aanvraagformulier is gratis Ücretsiz form 1. Achternaam (familiena(a)m(en) / Soyadınız (x) 2. Achternaam bij de geboorte (vroegere familienaam)

Detaylı

Turkse taal elementair lees- en schrijfvaardigheid

Turkse taal elementair lees- en schrijfvaardigheid Staatsexamen VWO 2016 Turkse taal elementair lees- en schrijfvaardigheid Tijdvak 1 Maandag 23 mei 09.00 11.30 uur College-examen schriftelijk Opgavenboekje VF-1008-w-16-1-o 1 / 12 Vwo Turkse taal elementair

Detaylı

Reizen Gezondheid. Gezondheid - Noodgeval. Gezondheid - Bij de dokter. Zeggen dat je naar het ziekenhuis moet. Om ogenblikkelijke medische hulp vragen

Reizen Gezondheid. Gezondheid - Noodgeval. Gezondheid - Bij de dokter. Zeggen dat je naar het ziekenhuis moet. Om ogenblikkelijke medische hulp vragen - Noodgeval Jag måste fara till sjukhuset. Zeggen dat je naar het ziekenhuis moet Jag mår illa. Hastaneye gitmem lazım. Hastayım. Jag måste till en doktor med en gång! Om ogenblikkelijke medische hulp

Detaylı

Naar volwaardig burgerschap. Eşit vatandaşlığa doğru!

Naar volwaardig burgerschap. Eşit vatandaşlığa doğru! Naar volwaardig burgerschap De visie van het Inspraakorgaan Turken op de ontwikkeling van de VTurkse I E R I Ngemeenschap G 25 JA A R I OT Eşit vatandaşlığa doğru! N A A R VO LWA A R D I G B U R G E R

Detaylı

Dışkınızda kan bulunduysa

Dışkınızda kan bulunduysa Dışkınızda kan bulunduysa 2013 Dışkınızda kan bulunduysa Barsak kanseri halk taramasına katıldınız. Test sonucunda dışkınızda (büyük abdest) kan bulundu. Dışkıdaki kanın çeşitli nedenleri olabilir. Barsak

Detaylı

Persoonlijke correspondentie Gelukwensen

Persoonlijke correspondentie Gelukwensen - Huwelijk Tebrikler. Dünyadaki tüm mutluluklar üzerinizde olsun. aan een vers getrouwd paar Tebrikler. Size düğün gününüzde en iyi dileklerimi sunarım. voor een vers getrouwd paar Tebrikler. Dünyadaki

Detaylı

Hasta Kayıt Birimi 2

Hasta Kayıt Birimi 2 ÖRNEK UYGULAMALAR 1 Hasta Kayıt Birimi 2 Hasta Kayıt Biriminde Yeterli Oturma Grupları 3 Yaşlı ve Engelli Vatandaşların Öncelikli Oturabilmeleri 4 5 Yaşlı ve Engelli Vatandaşların Önceliği İle İlgili Bir

Detaylı

Onlar, bizim çocuklarımız! Het zijn onze kinderen!

Onlar, bizim çocuklarımız! Het zijn onze kinderen! Onlar, bizim çocuklarımız! Türk toplumunda eşcinsellik üzerine konuşabilmek! Homoseksualiteit bespreekbaar maken in de Turkse gemeenschap Het zijn onze kinderen! COLOFON Uitgever Inspraakorgaan Turken

Detaylı

3 Gezondheid en gezondheidszorg Nederlands

3 Gezondheid en gezondheidszorg Nederlands 3 Gezondheid en gezondheidszorg in Nederland Nederlands aanmelden de aanvullende verzekering het abonnement de afdeling de aids het alarmnummer de ambulance de apotheek de arts de assistente de automaat

Detaylı