Problem Çözme Dr.Ahmet KOVANCI 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Problem Çözme Dr.Ahmet KOVANCI 2"

Transkript

1

2 * Problem çözmeye mantıklı, yapısallaģtırılmıģ bir yaklaģım edinmek * Problem çözme araçlarından uygun olanları seçmek ve kullanmak * Problem çözme çabalarınızın baģarısından emin olmak * Ġleride benzer veya aynı sorunların meydana gelmesini önlemek Problem Çözme Dr.Ahmet KOVANCI 2

3 Problem çözmenin beģ aģaması Problem çözme aģamalarının uygulanmaması halinde yaģanabilecekler Hataların nedenleri Üç seviyeli problem çözme yaklaģımı Problemlere odaklanmak ile Çözümlere odaklanmak Arasındaki fark? Problem Çözme Dr.Ahmet KOVANCI 3

4 PUKÖ-Deming döngüsü 5N 1K sorgulama yöntemi Beyin fırtınası Sebep-Sonuç diyagramı Kaynak kök sorun analizi Problem Çözme Dr.Ahmet KOVANCI Veri toplama Örnekleme Veri toplama tabloları Histogram Pareto diyagramı 4/24

5 Eğer bir sorun çözülemiyorsa endişelenmeye gerek yoktur. Çünkü Endişelenerek de o sorunu çözemezsiniz. Problem Çözme Dr.Ahmet KOVANCI 5/24

6 Bir üretim süreci içindeki problemlerin giderilmesi son derece önemlidir. Çünkü, üretim süreçlerinde ortaya çıkan problemler, üretimin arzu edilen Ģartlarda yapılmasını engellediği gibi ürünlerin birbirleri ile uyumlu ve tutarlı olmasını da önleyebilir. Problem Çözme Dr.Ahmet KOVANCI 6/24

7 * Yeniden iģleme ve hurdayı azaltır. * ÇalıĢma Ģartlarını geliģtirir. * Verimliliği ve iģ güvenliğini artırır. * SatıĢı ve karı artırır. * MüĢteri tatminini artırır. Problem Çözme Dr.Ahmet KOVANCI 7/24

8 * Problemi teģhis etmek ve tanımlamak * Problemi kontrol altına almak * Veri toplamak ve analiz etmek * Problemin ana ve alt nedenlerini belirlemek, ortadan kaldırmak ve/veya etkisini azaltmak * Problemin tekrarını önleyici tedbirler almak ve dokümante etmek Problem Çözme Dr.Ahmet KOVANCI 8/24

9 Tekrarını önle dokümante et Problemin ana/alt nedenleri Problemi teģhis etmek ve tanımlamak Veri toplamak ve analiz etmek Problemi kontrol altına almak Problem Çözme Dr.Ahmet KOVANCI 9/24

10 Muhtemel/olası sorun sinyalleri araģtırılmalı * Üretim miktarındaki azalmalar * Maliyetlerin artması * Kalite seviyesinin düģmesi * Yeniden iģleme ve hurdaların artması * MüĢteri Ģikayetlerinin artması * Fiziksel Ģartlar(yağ kaçağı,makine hızı,talaģ,çapak vb.) Problem Çözme Dr.Ahmet KOVANCI 10/24

11 Problem hakkında sorular sorulmalı * Neler, hangi oranda etkileniyor? * Yan etkileri ve belirtileri neler? * Ne zaman/hangi sıklıkla ortaya çıkıyor? * Nerede görülüyor? * Kaç adet ürün, bölüm,hat vb.etkileniyor? Problem Çözme Dr.Ahmet KOVANCI 11/24

12 Bu aģamada amaç; geçici bir çözüm bulmak ve problemi hemen gidermektir Problemin müģteriye yansıması önlenmelidir. MüĢteri; problemli faaliyetten etkilenen her hangi birisi, bölüm veya nihai kullanıcı/tüketici olabilir. Problem Çözme Dr.Ahmet KOVANCI 12/24

13 Bu aģamada yapılabilecekler; %100 kontrol tekrar iģleme parça değiģimi vb. Problem Çözme Dr.Ahmet KOVANCI 13/24

14 Problemin sıklığı, yeri, ölçü değerleri veya maliyeti hakkında veri toplanmalıdır. Dayanaksız fikirlerden, tahminlerden ve söylentilerden kaçınılmalıdır. Veri toplama tablolarından ve histogram, Pareto diyagramı vb. veri analiz tekniklerinden yararlanılmalıdır Problem Çözme Dr.Ahmet KOVANCI 14/24

15 Zordaki Ģirketi kurtarmak için iģe yeni atanan Genel Mudur öğle saatlerinde aniden ofise dalmis, tembel tembel duvara yaslanmis duran delikanliya kosup Soyle bakayim sen ayda kac dolar aliyorsun?.. diye yapismis yakasina B..Bin dolar efendim..! diye cevap vermis sasiran delikanli.. Genel Mudur cikarmis cuzdanini, saymis 1000 dolari, çarparcasına tutuģturmuģ eline, Al Ģunu ve buradan hemen defol..! ve bir daha da buralarda görünme! demiģ sinirden titreyerek. Delikanlı parayı alıp kacarcasina terk etmis ofisi, Genel Mudur Personel sefine donup Bu tembel mahluk, bu asalak kertenkele hangi bolumde calisiyordu? demis sakinlesmeye calisarak, Kendisi kosedeki donercide calisiyor efendim diye cevap vermis personel sefi gozluklerini duzelterek, Arkadaslar ogle yemegi icin durum istetmislerdi de..! Problem Çözme Dr.Ahmet KOVANCI 15/24

16 Sebep-sonuç diyagramı, beyin fırtınası, 5N 1K sorgulama yöntemi vb. kullanılabilir. En verimli ve en az maliyetli çözümler belirlenir. Problem Çözme Dr.Ahmet KOVANCI 16/24

17 Problem çözme uğraģları, bir çözüm bulunup uygulandığı zaman bitmez. Problemin kalıcı olarak giderildiğinden emin olmak ve ileride benzeri bir problem ortaya çıktığında gerekli veriyi elde edebilecek Ģekilde buluntuları kaydetmektir. Problem Çözme Dr.Ahmet KOVANCI 17/24

18 * Problemin kendi ana ve alt nedenlerini değil yan nedenlerini ortadan kaldırmaya çalıģmak * Sürekli tekrarlanan acil çözümler üretmek * Gereksiz ve pahalı çözümlere yönelmek * Daha önce baģarı ile çözümlenmiģ benzer sorunları çözmek için gerekli verilere sahip olmamak Problem Çözme Dr.Ahmet KOVANCI 18/24

19 Kaizen in(sürekli iyileģme) Problemlere YaklaĢımı HoĢgeldiniz Problemler Problem olmayan yerde geliģme de olmaz Problemler, büyük kısmı su altında kalmıģ potansiyel sorunların su yüzüne çıkan kısımlarıdır. Su yüksekliği azaldıkça daha çok görülür hale gelirler. Problem Çözme Dr.Ahmet KOVANCI 19/24

20 Herkesçe bilinen sorunlar Bilindiği zannedilen sorunlar Farkında olunmayan sorunlar Problem Çözme Dr.Ahmet KOVANCI 20/24

21 Hataların Nedenleri Unutkanlık Dikkatsizlik YanlıĢ anlama, değerlendirme Yetersiz tanımlama Tecrübesizlik YanlıĢ seçim, sayım Ġhmal Standart eksikliği Kasıtlı hatalar, sabotaj Farkında olmadan yapılan hatalar Problem Çözme Dr.Ahmet KOVANCI 21/24

22 Problemleri çözebilmek için birimler arası engellerin kaldırılması gerekir Problem Çözme Dr.Ahmet KOVANCI 22/24

23 KATILIM TAKIM ÇALIġMASI Problemlerin çözümünde tüm çalıģanların enerjilerinden faydalanılmalıdır. Problemlerin çözümü bireysellikten vazgeçmeyi ve gerçek bir takım çalıģmasını zorunlu kılar. Problem Çözme Dr.Ahmet KOVANCI 23/24

24 Anlamak üzerine... KarĢı karģıya olduğunuz önemli problemler o problemleri yarattığınız seviyede çözülemezler, Ağacı seyreden ormanı göremez, Dertli insanın kararsızlıklarla dolu bir gönül evi vardır, derdini dinlersen o eve bir pencere açmıģ olursun, Eğer karģımızdakilerin gözlükleri ile onların bakıģ açısından olaylara bakabilmek sabrını gösterebilseydik, dünyadaki problemlerin ¾ ü mevcut olmazdı. Problem Çözme Dr.Ahmet KOVANCI 24/24

25 Problem Çözme Dr.Ahmet KOVANCI 25/24

26 Amerika da ünlü bir avukatın kaybettiği tek dava: Ünlü bir futbolcu karısını öldürmekle suçlanıyordu. Ama karısının cesedi ortada yoktu. Futbolcu sanık sandalyesinde oturuyordu. Kucak dolusu parayla tuttuğu avukatı jüriyi ikna etmeye uğraģıyordu: "Sayın jüri üyeleri, müvekkilimin suçsuz olduğuna yürekten inanıyorum. Buna az sonra sizler de inanacaksınız. Neden mi? Bakın, Ģimdi ona kadar sayacağım ve müvekkilimin öldürdüğü iddia edilen karısı bu kapıdan içeri girecek... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Bütün jüri kapıya döndü. Kimse girmedi içeri. Avukat bir savunma dahisiydi, öldürücü hamlesini yaptı: "Bakın, siz de kadının öldüğüne inanmıyorsunuz. Çünkü hepiniz içeri girecek diye kapıya baktınız. ĠĢte kararı buna göre vermenizi talep ediyorum." Ancak jüri ünlü futbolcuyu suçlu bulduğunu bildirdi ve dava bu Ģekilde sonuçlandı. Problem Çözme Dr.Ahmet KOVANCI 26/24

27 Mahkeme çıkıģında avukat, jüri baģkanına yaklaģtı: "10' a kadar saydığımda siz de diğer üyeler gibi kapıya baktığınız halde neden böyle bir karara imza attınız?" "Doğru" dedi jüri baģkanı; "Ben de kapıya baktım, ama müvekkiliniz kapıya bakmıyordu. En iyi analist herkes bir noktaya bakarken, o noktaya yönelen bakıģları izleyen kiģidir. Problem Çözme Dr.Ahmet KOVANCI 27/24

28 Ġnsanlar, problemleri üç seviyede çözerler. Birinci seviyede sadece problemi çözerler ya da problemin belirtisini ortadan kaldırırlar. Ġkinci seviye ye çıkmayı baģaracak olurlarsa, problemin kök nedenini bulur ve onu ortadan kaldırırlar; olasılıkla bir kural değiģikliği yaparlar. Üçüncü seviyede ise söz konusu probleme yaklaģımlarını gözden geçirirler ve söz konusu probleme olan yaklaģımlarının baģka hangi alanlarda yaygın olduğunu ve soruna yol açtığını araģtırıp bu konuda harekete geçerler. Problem Çözme Dr.Ahmet KOVANCI 28

29 Bunun ne önemi var diye düşünebilirsiniz. Ġnsanlar, genellikle problemleri birinci seviyede çözerler; böylece o problemler sürekli tekrar ederler ve insanların yaģamları problemden geçilmez. Örneğin, Ġnsan grip olursa, doktora gider ve ilaç alır. Bu "birinci seviyede öğrenme"dir. "Hasta olursam, doktora gider, ilaç alır ve iyileģirim." Problem Çözme Dr.Ahmet KOVANCI 29

30 "Ġkinci seviyede öğrenme" ise Ģöyledir: "Beni grip yapan neden nedir?" "Ben ince giyiniyorum; onun için çabuk hasta oluyorum." "Öyleyse bundan sonra hava koģullarına uygun giyineyim." "Ġkinci seviyede öğrenme"de, insan problemin nedenini araģtırır ve kalıcı bir çözüm alır. Problem Çözme Dr.Ahmet KOVANCI 30

31 "Üçüncü seviyede öğrenme"de ise, problem olan yaklaģım gözden geçirilir. KiĢi sorunu yaratan anlayıģını ve sorunu çözme yaklaģımını irdeler... Ben niçin ince giyiniyorum?" "Çünkü gençler üģümez diye bir genellemem var." "Bu doğru olmayan bir genelleme, uygun giyinmeyen gençler üģüyebilirler de terleyebilirler de..." Problem Çözme Dr.Ahmet KOVANCI 31

32 ve Ģimdi esas soru: "Peki, acaba aklımdaki hangi baģka genellemeler, farkında olmadan birçok soruna yol açıyor?" Problem Çözme Dr.Ahmet KOVANCI 32

33 Bunun önemini daha iyi kavramak için; Ġnsanların hem kafasının içinde dolaģalım; hem de sorunlarını yine üç aģama açısından inceleyelim. Öğrenci, matematikten zayıf alır. Anne, babası ona öğretmen tutar ve O'nun sınıfını geçmesini sağlar... (Birinci seviyede öğrenme). Problem Çözme Dr.Ahmet KOVANCI 33

34 Peki, Öğrenci, neden matematikten zayıf alıyor? Çünkü, O'nun matematik hocası, farklı bir oturma düzeni uyguluyor. Matematik dersinde O, en arka sırada oturuyor ve tahtayı göremiyor; çünkü gözleri bozuk. Öyleyse Öğrenci, göz doktoruna gitmeli! (Ġkinci seviyede öğrenme). Problem Çözme Dr.Ahmet KOVANCI 34

35 "Öğrenci'nin gözleri bozuk, niçin bozuk?" "Çünkü, evde televizyonu yakından izliyor." "Niçin, yakından izliyor; çünkü evin yerleģim düzeni bozuk." "Hımmm... Öyleyse, evin yerleģim düzeni baģka sorunlara da yol açıyordur." "Acaba evin yerleģim düzenini nasıl değiģtirirsek, yaģamımızdan birçok sorunu çıkarabiliriz." (Üçüncü seviyede öğrenme) Problem Çözme Dr.Ahmet KOVANCI 35

36 "Üçüncü seviyede öğrenme"nin bir boyutu da, sorun çözme yaklaģımını gözden geçirmektir. Problem Çözme Dr.Ahmet KOVANCI 36

37 Genel olarak,yukarıdaki sorunlara benzeyen birçok sorunu çözme yaklaģımımızdaki temel model, yangın söndürme yaklaģımıdır. Yangın çıkar ve biz onu söndürmeye çalıģırız. Hasta oluruz ve ilaç alırız. Sınıfta kalırız ve ders alırız. Arabayı çarpar, tamire götürürüz. Evde bir Ģeyi kaybederiz ve ararız. EĢimizle kavga eder, barıģmaya çalıģırız. Yemek yerken üstümüze döker ve temizlemeye çalıģırız. Fazla kilo alır, onları vermeye çalıģırız. Çocuğumuz evi terk etmeye karar verir; onu durdurmak için ikna edici konuģmalar yapmaya baģlarız. Problem Çözme Dr.Ahmet KOVANCI 37

38 Problem çözme çevirimi Problem Çözme Dr.Ahmet KOVANCI 38

39 Bir proje liderinin taģıdığı pek çok sorumluluk içerisinde en önemlisi problem çözmedir. Problem çözme, yanlıģ giden iģleri düzeltmek ve anlaģmazlıkları çözmek için ne yapılması gerektiğinin belirlenmesidir. BaĢka bir değiģle, yöneticiler, kiģisel iliģkilerden, iģin verimli ve ekonomik yapılanmasına kadar meydana gelen bütün sorunları çözmek zorundadırlar. Problem Çözme Dr.Ahmet KOVANCI 39

40 Problem Çözme Dr.Ahmet KOVANCI 40

41 Proseslerin/süreçlerin etkinliğinin artırılabilmesi amacıyla Planla Uygula Kontrol et Önlem al olarak bilinen (PUKÖ) metodolojisi, bütün süreçlere/proseslere uygulanabilir. Problem Çözme Dr.Ahmet KOVANCI 41

42 Problem Çözme Dr.Ahmet KOVANCI 42

43 P U K Ö P P lanla U ygula K ontrol et Ö nlem al Ö K U PUKÖ döngüsü ĠĢ disiplini verimlilik kalite Maliyet iģ kazaları hurda-fire Problem Çözme Dr.Ahmet KOVANCI 43

44 planla MüĢteri istekleri ve iģletmenin politikası ile uyumlu sonuçların ortaya çıkması için gerekli objektif hedefleri ve süreçleri oluģturarak sağlıklı bir iģ planının yapılması uygula Plan doğrultusunda uygulamaya geç Problem Çözme Dr.Ahmet KOVANCI 44

45 Kontrol et Süreçleri ve ürünü, politikalar, hedefler ve ürünün Ģartlarına, standartlara, müģteri istek ve beklentilerine göre oluģturulmuģ kontrol noktalarını ve faaliyetleri izle, ölç ve sonuçları rapor et. Problem Çözme Dr.Ahmet KOVANCI 45

46 ÖNLEM AL SONUÇLAR OLUMSUZ Süreç performansını sürekli iyileģtirmek için faaliyetleri baģlat DÜZELTİCİ ÖNLEM AL STANDART HALE GETİR SONUÇLAR OLUMLU Problem Çözme Dr.Ahmet KOVANCI 46

47 PUKÖ YÖNETĠMĠ VE ARAÇLARI AkıĢ Ģemaları, Odak grupları Beyin fırtınası, Odak grupları, Mülakat BAġLA Yoklama kağıtları, KoĢu Ģemaları, Anketler, Histogramlar, Kontrol Ģemaları Yoklama kağıtları, KoĢu Ģemaları, Histogramlar, Anketler 2. Mevcut süreci tanımla 12. Takip et ve getirileri sürekli kıl 3. Ölç ve çözümle Karar matrisi, Pareto Ģemaları, Çoklu oylama PLANLA 5. Temeldeki nedenleri belirle Beyin fırtınası, Yakınlık diyagramları, Sebep-sonuç diyagramı, Ağaç diyagramı, ĠliĢki diyagramı, Odak grupları, Kuvvet alanı analizi 6. Çözümleri yarat ve en iyilerini seç 7. Deneme uygulamasını planla Beyin fırtınası, Karar matrisi, Ağaç diyagramı Beyin fırtınası, Kuvvet alanı analizi, Eylem planları, Ağaç diyagramı,. AkıĢ Ģemaları Yoklama kağıtları, Histogramlar Problem Çözme Dr.Ahmet KOVANCI 47

48 . Problem Çözme Dr.Ahmet KOVANCI 48

49 Sorunların kaynağında çözümü Ne 5N1K Neden Ne zaman Nerede Nasıl Kim Problem Çözme Dr.Ahmet KOVANCI 49

50 5N 1K Yöntemi Beyin fırtınası oturumları esnasında bazen bir düģünme safhası olan ne-neden-ne zaman-nerede-nasıl ve kim sorularına üyeler tarafından sistematik Ģekilde cevap aranmasını hedefleyen oturumlarda yapılabilir. Problem Çözme Dr.Ahmet KOVANCI 50

51 5N 1K yöntemi Kısaca 5N 1K olarak adlandırılan bu sistematik düģünme seansları bazı uzmanlarca, tek baģlarına da bir araģtırma yöntemi olarak kabul edilmektedir. Problem Çözme Dr.Ahmet KOVANCI 51

52 5N 1K yöntemi NE? Üzerinde inceleme yapılacak konu, ne tür iģlemlerden, faaliyetlerden, somut Ģeylerden ve aģamalardan oluģmaktadır? Konunun oluģum aģamaları nedir? ĠĢ akıģ diyagramı çizilmeli her bir iģin öncesi-sonrası belirlenmeli Problem Çözme Dr.Ahmet KOVANCI 52

53 5N 1K yöntemi NEDEN? incelenen durumda gözlemlenen bu iģlemler neden yapılmakta, bazı belirli prosedürlere uyulmakta ve ilgili kararlara bazı değerler verilmektedir? Her bir iģlem için yapılmasa ne olur sorusuna cevap aranması Her bir iģlemin yapılmasına duyulan ihtiyacın nedenleriyle birlikte belirlenmesi Problem Çözme Dr.Ahmet KOVANCI 53

54 NE ZAMAN? 5N 1K yöntemi Söz konusu durum veya sorun hangi anlarda, ne kadar süreyle ve hangi sıklıklarda olmalıdır? Bunun zaman planlaması ile ilgisi nedir? Her bir iģlemin baģlangıç ve bitiģ zamanlarının net bir Ģekilde belirlenmesi iģlemlerin öncelikleri-sonralıkları belirlenmeli Problem Çözme Dr.Ahmet KOVANCI 54

55 NEREDE? 5N 1K yöntemi Durumun oluģtuğu ortamın, aģamalar ve diğer faktörlere mesafesi nedir? Problemin nerede ortaya çıktığı Ana ve alt nedenlerin problemi hangi aģamada etkilediği belirlenmeli Problem Çözme Dr.Ahmet KOVANCI 55

56 NASIL? 5N 1K yöntemi Durumla ilgili (problemin ortaya çıkmasına neden olan) malzemelerin, teçhizatın, gerekli olanakların ve prosedürlerin nicelik ve nitelikleri mevcut durumları-yeterlilikleri nasıldır? Problem Çözme Dr.Ahmet KOVANCI 56

57 KiM? 5N 1K yöntemi incelenen durumla ilgili olarak, kim/kimler sorumludur, bu durumdan kim/kimler etkilenmektedir ve aktörler kimlerdir? Bu kiģilerin nitelikleri ve eğitim düzeyleri nasıldır? YaĢanan çatıģmalar-nedenleri yönetim metodları nelerdir? Potansiyel çatıģma alanları nelerdir? Problem Çözme Dr.Ahmet KOVANCI 57

58 Ne? Neden? Ne zaman? Nerede? Nasıl? 5N1K Ne yapılıyor? Neden yapılıyor? Ne zaman yapılıyor? Nerede yapılıyor? Nasıl yapılıyor? Ne yapılmalı? Neden yapılmalı? Ne zaman yapılmalı? Nerede yapılmalı? Nasıl yapılmalı? Kim? Kim yapıyor? Kim yapmalı? Problem Çözme Dr.Ahmet KOVANCI 58

59 Problem Çözme Dr.Ahmet KOVANCI 59

60 BEYĠN FIRTINASI 1930 yılında Alex Osborn tarafından ortaya atılmıģtır. Problem Çözme Dr.Ahmet KOVANCI Toplu halde fikir üretme ve bu fikirlerin en uygun olanlarını seçme yöntemidir. 60

61 Serbest düģünmeyi engelleyen kavramlar Ayıp Yasak Günah Suç Problem Çözme Dr.Ahmet KOVANCI 61

62 Beyin fırtınasının amacı Mevcut sürede mümkün olduğunca çok sayıda fikir üreterek yaratıcılığı özendirmek. Birbirine karģıt fikirler oluģturmayı öğrenmek ve uygulayabilmek. Problem Çözme Dr.Ahmet KOVANCI 62

63 Beyin fırtınasının kullanıldığı yerler Sorunları teģhis etme Nedenleri analiz etme Çözümleri ortaya çıkarma Gruba isim bulma Alternatifler arasından seçim yapma Problem Çözme Dr.Ahmet KOVANCI 63

64 Beyin fırtınası kuralları Toplantıya tüm üyeler katılmalıdır. Sırası gelen üye sadece bir fikir söylemelidir saniyeden fazla beklenmemelidir. Sırası gelen üye, fikri yoksa PAS veya GEÇĠNĠZ demelidir. Her üye kendisine 5N 1K yöntemini uygulamalıdır. Hiçbir üyenin sözü kesilmemelidir. Problem Çözme Dr.Ahmet KOVANCI 64

65 Beyin fırtınası kuralları Hiç bir fikir eleģtirilmemelidir. Lider ve üyeler birbirlerini teģvik etmelidir. Kimsenin fikrine karģı alaycı bir tavır takınılmamalıdır. Fikirlerin kapsamı değil sayısı önemlidir. Toplantı süresinin bir saati aģmamasına dikkat edilmelidir. Sabırlı olunmalıdır. Problem Çözme Dr.Ahmet KOVANCI 65

66 Beyin fırtınasının uygulaması Konu belirlenir Kurallar okunur Rahat bir ortam yaratılır Gerekirse konu üzerinde 5-10 dakika düģünme payı bırakılır Beyinfırtınası yapılır Oy hakkının sınırsız olduğu ilk tur oylama yapılır Problem Çözme Dr.Ahmet KOVANCI 66

67 Beyin fırtınasının uygulaması Hiç bir fikrin aleyhine oy kullanılmaz. Ġlk tur oylamada grubun belirleyeceği bir sayının altında oy alan fikirler elenir. Ġkinci tur oylamaya üye toplam sayısından fazla fikrin kalmamasına dikkat edilmelidir. Ġkinci tur oylamaya geçilmeden önce gerekli görülen fikirler herkes tarafından anlaģılana kadar tartıģılır. Problem Çözme Dr.Ahmet KOVANCI 67

68 Beyin fırtınasının uygulaması Herkesin bir oy hakkının olduğu ikinci tur oylama yapılır. Fikirler aldıkları oya göre sıralanarak en çok oy alan fikir belirlenir. Toplantı tutanağı tutulur. TOPLANTI TUTANAĞI Problem Çözme Dr.Ahmet KOVANCI 68

69 Fikirler paraģüte benzer açılmadığı müddetçe hiçbir anlamı olmaz. Değerlendirilmeyen düģünce, yenmeyen yemek gibidir. Hiçbir yararı yoktur. Prof.Dr.Herbert Carslon Problem Çözme Dr.Ahmet KOVANCI 69

70 MAKİNA METOT MALZEME İNSAN SONUÇ problem SEBEP SONUÇ ISHIKAWA BALIK KILÇIĞI diyagramı Tanım : Bir sonuç ( problem ) ile buna yolaçabilecek etkenler ( sebepler ) arasındaki iliģkilerin detaylı olarak grafiksel analizidir. Problem Çözme Dr.Ahmet KOVANCI 70

71 Bu diyagramı, Kalite ĠyileĢtirme Takımlarının (Kalite Çemberlerinin) babası olarak anılan Kaoru Ishikawa geliģtirdiği için Ishikawa Diyagramı olarak da adlandırılmaktadır. Problem Çözme Dr.Ahmet KOVANCI 71

72 Sebep-Sonuç Diyagramı bir prosesi etkileyen her hangi bir sorunun sebeplerini ortaya çıkartmak, sınıflandırmak ve iliģkilendirerek önceliklerini belirlemek amacıyla kullanılan bir yöntemdir. Problem Çözme Dr.Ahmet KOVANCI 72

73 1.adım: Büyük boy bir kağıdın orta sağ kenarına bir kutu çizilir. Kutunun içine, çözmeye çalıģtığınız problemin tanımı yazılır. Herkes tarafından rahatça görülebilecek bir yere asılır. Bu sorunun/problemin bulunduğu kutuyu gösteren kalın ve yatay bir ok çizilir. SONUÇ problem Problem Çözme Dr.Ahmet KOVANCI 73

74 2.adım : Yatay çizginin üstüne ve altına Soruna/sonuca/probleme sebep olabilecek ana sebepler birer kutu içine alınarak diyagramın sol tarafına yazılır, Olasılık dahilindeki sebeplerin gruplandırılabileceği en uygun baģlıklar belirlenmelidir. Problem Çözme Dr.Ahmet KOVANCI 74

75 Genellikle sorunların sebepleri Makine H25 FGH Malzeme İnsan Metot 3M + 1İ ana baģlıklar altında toplanabilmektedir. Problem Çözme Dr.Ahmet KOVANCI 75

76 Bu baģlıklar, incelenen soruna göre çeģitlendirilebilir. Örneğin; çevre, çalıģma yeri, tedarikçiler, müģteriler, vb. Bu ana sebepler dikkate alınarak Beyin fırtınası baģlatılır. Problem Çözme Dr.Ahmet KOVANCI 76

77 Sebep-Sonuç Diyagramı MAKİNA MALZEME SONUÇ problem METOT İNSAN Problem Çözme Dr.Ahmet KOVANCI 77

78 3.adım: Her ana sebebin altına hataya sebep olabilecek alt sebepler beyin fırtınası yöntemiyle üretilerek yazılır, Sıra ile toplantıya katılan herkese fikirleri sorulur. Öneriler yapıldıkça diyagramın uygun bölümüne kaydedilmelidir. Problem Çözme Dr.Ahmet KOVANCI 78

79 Önerilen alt sebeplerin ana sebeplerle olan bağlantıları ince çizgilerle gerçekleģtirilir. Üyelerin ileri sürdüğü bütün fikirler kaydedildiğinde diyagram tamamlanmıģ olur. Problem Çözme Dr.Ahmet KOVANCI 79

80 Tüm alt sebepler tamamlanıncaya kadar (5N 1K yöntemi uygulanarak) diyagram dallandırılır, Diyagramı oluģturan personel, oylama yaparak soruna/sonuca sebep olan en önemli sebepleri belirler, Belirlenen bu sebeplerin çözümlenmesi için veriler toplanır, incelenir ve yorumlanır. Sorun giderilene kadar araģtırmaya devam edilir. Problem Çözme Dr.Ahmet KOVANCI 80

81 MALZEME kötü transistör kopuk tel lehim METOT SEBEP - SONUÇ DĠYAGRAMI Makara 4 hoparlör 2 Ġġ GÜCÜ Diyafram 1 yüksek verimden dolayı arızalı hoparlör 2 MAKĠNA Diyagramı Hazırlayan Adı Soyadı: Ayla ALP Tarih : 27 Mart 2012 eğitim eksikliği kötü iģ tarifi davranıģlar (fazla devamsızlık) düzensiz voltaj 1 ARIZALI TV (SES YOK) hatalı ses düğmesi 7 hatalı istasyon düğmesi 1 Problem Çözme Dr.Ahmet KOVANCI 81

82 Beyin fırtınası kuralları tamamen uygulanarak en çok oy alan alt sebep belirlenerek çözümlenir. Diyagram basit ve genel kapsamlı bir yapıya sahip olduğu için her konuda ortaya çıkabilecek sorunların ana ve alt sebeplerinin belirlenmesinde kullanılabilmektedir. Problem Çözme Dr.Ahmet KOVANCI 82

83 sebep-sonuç diyagramı sonuçlarla onu etkileyen olası tüm sebepler arasındaki iliģkiyi temsil etmek için geliģtirilmiģtir. Problem Çözme Dr.Ahmet KOVANCI 83

84 Ortaya balık kılçığına benzer bir Ģekil çıktığı için bu diyagrama BALIK KILÇIĞI Diyagramı da denmektedir. Problem Çözme Dr.Ahmet KOVANCI 84

85 Sebepler Sonuç Metod ĠĢ Gücü Kalite Malzeme Makina Problem Çözme Ana sebepler Alt sebepler Dr.Ahmet KOVANCI Gözlenen Bir Sonuç / Sorun 85

86 Sebep-sonuç diyagramı yardımıyla problem hakkındaki tüm bilinenler ortaya konulur ve bilinmeyenlere doğru sistematik bir yaklaģımla problemin çözümü sağlanmaya çalıģılır. Problem Çözme Dr.Ahmet KOVANCI 86

87 Sadece kötü giden iģlerde değil, her Ģeyin yolunda gittiği durumlarda da uygulanabilir. Bu iyi sonuçların ortaya çıkmasını sağlayan ana ve alt sebepler de belirlenebilir. Problem Çözme Dr.Ahmet KOVANCI 87

88 Kendi baģına bir eğitim aracıdır Farklı fikirlerin oluģmasını teģvik eden bir rehber olarak hizmet eder Diyagramı oluģturulduktan sonra, araģtırmanızın bir kaydı olur Sebep sonuç diyagramı geçerli anlama seviyenizin bir gösterimidir Problem Çözme Dr.Ahmet KOVANCI 88

89 Problem Çözme Dr.Ahmet KOVANCI 89

90 5 NEDEN?????? Neden??? Neden??? Neden??? Neden??? Neden??? Problem Çözme Dr.Ahmet KOVANCI 90

91 Sorun analizinde temel yaklaģımlar Kanaatten çok kanıt esaslı kararlar verilmelidir. Bir sorunla karģılaģıldığında hemen çözmeye çalıģmak-kalkıģmak bir sorundur. Problem Çözme Dr.Ahmet KOVANCI 91

92 5WHY sorgulama yöntemi kök sorunlar ile PARETO diyagramı oluģturulur ve ilk %20 sinin çözümü ile ilgilenilir. Bu yaklaģım ile ana sorunu etkileyen temel nedenlerin %80 i ortadan kaldırılabilir. Problem Çözme Dr.Ahmet KOVANCI 92

93 %20 lik çözüm kök sorunun çözüm alternatifleri balığın kafasına yazılıp NASIL sorusu 5 kademeli olarak sorulur. Problem Çözme Dr.Ahmet KOVANCI 93

94 2. NİÇİN 1. NİÇİN 1. NİÇİN 2. NİÇİN 3. NİÇİN 4. NİÇİN 5. NİÇİN 2. NİÇİN 3. NİÇİN 2. NİÇİN 1. NİÇİN Problem Çözme 3. NİÇİN 4. NİÇİN 5. NİÇİN 2. NİÇİN 1. NİÇİN Dr.Ahmet KOVANCI SONUÇ 3. NİÇİN 4. NİÇİN 5. NİÇİN 2. NİÇİN 94

de i im Kaizen Kamil BOLAT

de i im Kaizen Kamil BOLAT Kaizen Kamil BOLAT Kaizen İyiye doğru değişiklikleri Her gün daha iyi için yapılan küçük değişiklikleri Yavaş, küçük ama sürekli iyileştirmeleri Müşteri memnuniyetini arttırmaya yönelik, herkes tarafından,

Detaylı

YALIN ARAÇLAR VE PROBLEM ÇÖZME YÖNTEMLERĠ. Prof. Dr. Nevzat Kahveci

YALIN ARAÇLAR VE PROBLEM ÇÖZME YÖNTEMLERĠ. Prof. Dr. Nevzat Kahveci YALIN ARAÇLAR VE PROBLEM ÇÖZME YÖNTEMLERĠ Prof. Dr. Nevzat Kahveci YALIN YÖNETĠM NEDĠR? Tüm hizmet adımlarında değer katmayan israfları ortadan kaldırmak. Beklemeler Gereğinden fazla iģlem TaĢımalar Gereksiz

Detaylı

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN)

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) Düzenleme Tarihi: Bingöl Üniversitesi(BÜ) Ġç Kontrol Sistemi Kurulması çalıģmaları kapsamında, Ġç Kontrol Sistemi Proje Ekibimiz

Detaylı

1. Ġnsan en önemli değerdir. 2. Yönetimin moral desteği. 3. Uzun vadede sonuç beklenmesi.

1. Ġnsan en önemli değerdir. 2. Yönetimin moral desteği. 3. Uzun vadede sonuç beklenmesi. Kalite Çemberleri,aynı sahada çalıģan, benzer iģler yapan, düzenli aralıklarla toplanan, kendi iģleri ile ilgili sorunları saptayan, inceleyen ve çözen ĠyileĢtirme Takımlarıdır. Takımlar için ideal üye

Detaylı

SPOR ÖRGÜTLERĠNDE TOPLAM KALĠTE YÖNETĠMĠ

SPOR ÖRGÜTLERĠNDE TOPLAM KALĠTE YÖNETĠMĠ SPOR ÖRGÜTLERĠNDE TOPLAM KALĠTE YÖNETĠMĠ Doç. Dr. Hakan Sunay KarĢılaĢtığımız önemli sorunlar, onları yarattığımız düģünce düzeyi ile çözülemez (Albert Einstein) (i). GĠRĠġ 2000 li yıllara girerken organizasyonlarda

Detaylı

Revizyon Tarihi: 04.04.2015

Revizyon Tarihi: 04.04.2015 Revizyon Tarihi: 1 Bu dökümanda GAB 2014 ve Revize GAB 2014 (rev_05) arasındaki farklar yer almaktadır. 2 www.tuad.org.tr Tüm kılavuzları www.tuad.org.tr adresinden indirebilirsiniz. ESOMAR kod ve yönetmeliklerini

Detaylı

ĠSHAKOL. Ġġ BAġVURU FORMU. Boya Sanayi A.ġ. En Son ÇekilmiĢ Fotoğrafınız. No:.. ÖNEMLĠ NOTLAR

ĠSHAKOL. Ġġ BAġVURU FORMU. Boya Sanayi A.ġ. En Son ÇekilmiĢ Fotoğrafınız. No:.. ÖNEMLĠ NOTLAR Ġġ BAġVURU FORMU ĠSHAKOL Boya Sanayi A.ġ. No:.. En Son ÇekilmiĢ Fotoğrafınız ÖNEMLĠ NOTLAR 1. BaĢvuru formunu kendi el yazınızla ve bütün soruları dikkatli ve eksiksiz olarak doldurup, imzalayınız. ĠĢ

Detaylı

GAP DANIġMANLIK EĞĠTĠM REHBERĠ

GAP DANIġMANLIK EĞĠTĠM REHBERĠ GAP DANIġMANLIK EĞĠTĠM REHBERĠ SatıĢ ve MüĢteri ĠliĢkileri Eğitimi Müşteriyi markaya/kuruma âşık etmek Müşteriyi tanıyalım - Müşteri tipleri Kartvizit verme sanatı Satış Tüyoları ve İlave Satış Yapma Teknikleri

Detaylı

Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi. Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri

Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi. Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri Temel Ġlkeler Mevcut durumun değiģmesi kolay değildir, ZAMAN ve ÇABA gerektirir. DeğiĢimden ziyade DÖNÜġÜM, EVRĠM sürecidir. BaĢarı

Detaylı

ĠġLETMELERDE ĠNSAN KAYNAĞININ ETKĠLĠ YÖNETĠMĠNDE KURUM ĠÇĠ HALKLA ĠLĠġKĠLER VE MOTĠVASYON

ĠġLETMELERDE ĠNSAN KAYNAĞININ ETKĠLĠ YÖNETĠMĠNDE KURUM ĠÇĠ HALKLA ĠLĠġKĠLER VE MOTĠVASYON ĠġLETMELERDE ĠNSAN KAYNAĞININ ETKĠLĠ YÖNETĠMĠNDE KURUM ĠÇĠ HALKLA ĠLĠġKĠLER VE MOTĠVASYON YRD.DOÇ.DR. NĠLAY BAġOK YURDAKUL E-MAĠL: yurdakul@iletisim.ege.edu.tr (BU NOTLAR SEMĠNERE AĠT ALT BAġLIKLARDAN

Detaylı

T.C ADALET BAKANLIĞI Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü

T.C ADALET BAKANLIĞI Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü T.C ADALET BAKANLIĞI Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Ceza Ġnfaz Kurumlarında Madde Bağımlılığı Tedavi Hizmetleri Serap GÖRÜCÜ Psikolog YetiĢkin ĠyileĢtirme Bürosu Madde bağımlılığını kontrol altında

Detaylı

Program AkıĢ Kontrol Yapıları

Program AkıĢ Kontrol Yapıları C PROGRAMLAMA Program AkıĢ Kontrol Yapıları Normal Ģartlarda C dilinde bir programın çalıģması, komutların yukarıdan aģağıya doğru ve sırasıyla iģletilmesiyle gerçekleģtirilir. Ancak bazen problemin çözümü,

Detaylı

YAġAMSAL GEREKSĠNĠMLERĠMĠZ

YAġAMSAL GEREKSĠNĠMLERĠMĠZ YAġAMSAL GEREKSĠNĠMLERĠMĠZ YAġAMIMIZI DEVAM ETTĠREBĠLMEMĠZ ĠÇĠN OLMAZSA OLMAZ ĠHTĠYAÇLARIMIZ NELERDĠR? HAVA SU UYKU BESĠN Neden Olmazsa Olmaz? Bunlar Olmadan ne kadar yaģayabiliriz? HAVA SU UYKU BESĠN

Detaylı

RUTIN OLAN / OLMAYAN PROBLEMLER. Yrd. Doç. Dr. Nuray Çalışkan-Dedeoğlu İlköğretim Matematik Eğitimi

RUTIN OLAN / OLMAYAN PROBLEMLER. Yrd. Doç. Dr. Nuray Çalışkan-Dedeoğlu İlköğretim Matematik Eğitimi RUTIN OLAN / OLMAYAN PROBLEMLER Yrd. Doç. Dr. Nuray Çalışkan-Dedeoğlu İlköğretim Matematik Eğitimi ndedeoglu@sakarya.edu.tr RUTIN PROBLEMLER Günlük hayatın içinden Dört islem problemleri Hareket, kar-

Detaylı

İnsan Kaynakları Yönetiminin Değişen Yüzü

İnsan Kaynakları Yönetiminin Değişen Yüzü İnsan Kaynakları Yönetiminin Değişen Yüzü İnsan Kaynakları Yönetiminin Değişen Yüzü 21. yüzyılda Ģirketlerin kurumsallaģmasında, insan kaynakları yönetiminin Ģirketlerde etkin bir Ģekilde iģlemesi, giderek

Detaylı

Toplam Kalite Yönetimi ve Kalite Maliyetleri

Toplam Kalite Yönetimi ve Kalite Maliyetleri A.Ü. SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ İŞLETME DOKTORA PROGRAMI Toplam Kalite Yönetimi ve Kalite Maliyetleri Ömer ERDOĞAN Yönetim Muhasebesi Aralık 2014 Kalite Nedir? Kalite en basit tanımıyla, müşteri isteklerine

Detaylı

Daha iyi, daha sorunsuz, daha kolay, daha cazip, daha ekonomik olana ulaşabilmek içinse;

Daha iyi, daha sorunsuz, daha kolay, daha cazip, daha ekonomik olana ulaşabilmek içinse; Soruna yol açan temel nedenleri belirlemek için bir yöntem: Hata Ağacı Sorun hayatta olmanın, sorunu çözmeye çalışmak daha iyiye ulaşma çabalarının göstergesi. Sorunu sıkıntı veren, olumsuz olay ya da

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON 7 Teknik

KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON 7 Teknik KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON 7 Teknik İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SONRASI, KAORU ISHIKAWA, ÜLKESİNE GELEN İKİ A.B.D.Lİ UZMAN JOSEPH JURAN VE EDWARSD DEMING İLE TANIŞIR. KAORU ISHIKAWA, KALİTEYE İLİŞKİN BU

Detaylı

VI TEHLİKE ANALİZ METODOLOJİLERİ

VI TEHLİKE ANALİZ METODOLOJİLERİ 12 80 Slayt 6/6 TEHLİKE RİSK ANALİZ YÖNETİMİ METODOLOJİLERİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ AMAÇ Tehlike analiz metotları FTA Hata ağacı analizi, ETA Olay ağacı analizi, PHA Ön Tehlike Analizi, PRA Birincil risk

Detaylı

Hata /Kaza. İstenen sonuca gidiş istenen performans

Hata /Kaza. İstenen sonuca gidiş istenen performans HASTA GÜVENLİĞİ Sağlık hizmetlerinde hasta güvenliği, sağlık bakım hizmetlerinin sunum süresince hastaya zarar verilmesini önlemek amacıyla kuruluş ve çalışanlar tarafından alınan önlemlerdir Amaç hataları

Detaylı

KALİTE YÖNETİMİ SİSTEMLERİ

KALİTE YÖNETİMİ SİSTEMLERİ Kalite Yönetimi Sistemleri Posta Hizmetleri Ön Lisans Programı KALİTE YÖNETİMİ SİSTEMLERİ 1 Kalite Yönetimi Sistemleri İçindekiler 1.1. Dersin Amacı... 3 1.2. Öğrenme Çıktıları... 3 1.3. Ders kaynakları...

Detaylı

Ölçme ve Değerlendirme Semineri

Ölçme ve Değerlendirme Semineri Ölçme ve Değerlendirme Semineri 1 Açık Uçlu Soru Yazma ve Değerlendirmede Teknikleri Öğrencilerin yazılı sorulara verdikleri ilginç yanıtlar (Türkmen, http://www.istikbal gazetesi.com.) (Kaynak: Pegem

Detaylı

Gayrimenkul Değerleme

Gayrimenkul Değerleme Aktif Gayrimenkul ve DanıĢmanlık Aġ bünyesindeki Uzmanlarının DanıĢmanlığını Yaptığı Eğitim Programları: 03-04 Mart 2012 tarihlerinde TEMEL DEĞERLEME ; 10-11 Mart 2012 tarihlerinde ĠLERĠ DEĞERLEME ; 17-18

Detaylı

Yalın Hastane. Özel Medicabil Hastanesi. Alper FINDIK

Yalın Hastane. Özel Medicabil Hastanesi. Alper FINDIK Alper FINDIK HAYAT PROBLEM ÇÖZMEKTİR Karl Raimund Popper PROBLEM ise beklentinin boşa çıkması durumudur Karl Raimund Popper Problem : Hedef ile veya tanımlanmış bir standart ile mevcut durum arasında gözlenen

Detaylı

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÖĞRETMENİ

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÖĞRETMENİ TANIM ÇalıĢtığı eğitim kurumunda; öğrencilere eğitim ve öğretim teknikleri ile ilgili eğitim veren kiģidir. A- GÖREVLER Öğretmenlik meslek bilgisi dersleri ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranıģların,

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 Bu öğrenme faaliyetiyle elektronik posta hesabınızı, e-posta yönetim yazılımlarını kullanarak yönetmeyi öğrenebileceksiniz. ARAġTIRMA Ġnternet ortamında e-posta

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE Başkan, Nebojša Vučinić, Yargıçlar, Paul Lemmens, Egidijus Kūris, ve Bölüm Yazı

Detaylı

Kısım Müdürleri: Gelen Ģikayet ve önerilerden kendi birimi ile ilgili olanları alarak, çözümlenme sürecini takip eder. Personeli koordine eder.

Kısım Müdürleri: Gelen Ģikayet ve önerilerden kendi birimi ile ilgili olanları alarak, çözümlenme sürecini takip eder. Personeli koordine eder. 1. AMAÇ Bu prosedür, Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini ve güvenirliliği arttırmak için müģterilerin ve Enstitünün iliģki içerisinde olduğu diğer kiģi veya kurumların, verilen hizmetler hakkında yapmıģ

Detaylı

Onaylayan: Gen. Müdür Tarih: 28/9/2009 Versiyon: 1

Onaylayan: Gen. Müdür Tarih: 28/9/2009 Versiyon: 1 Tarih: 28/9/2009 DOKÜMANTE EDİLMİŞ KALİTE PROSEDÜRLERİ Belgelerin kontrolü Bu prosedürün amacı, kalite yönetim sisteminde yer alan tüm belge ve verilerin geliştirme, inceleme, onay ve dağıtım işlemleriyle

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ( SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ( SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI 1 DERS AKIŞI 1.ÜNİTE: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ GENEL YAPISI, ARADİSİPLİN, TEMATİK YAKLAŞIM 2. ÜNİTE: ÖĞRENME ALANLARI 3. ÜNİTE: BECERİLER

Detaylı

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAġARILI YÖNETĠMDE ĠLETĠġĠM Hastane İletişim Platformu Hastane ĠletiĢim Platformu Nedir? Bu

Detaylı

PEST ANALİZİ. Necmettin Oktay Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Haziran 2006

PEST ANALİZİ. Necmettin Oktay Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Haziran 2006 PEST ANALİZİ Necmettin Oktay Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Haziran 2006 Makro Çevre ve PEST Analizi Kurum içi Rakipler Sektör Makro Gözlenecek Çevre 3 Çevre analizi (PEST) Planlama Takımının Gözleyeceği

Detaylı

G Ü Ç L E N İ N! Technical Assistance for Supporting Social Inclusion through Sports Education

G Ü Ç L E N İ N! Technical Assistance for Supporting Social Inclusion through Sports Education Technical Assistance for Supporting Social Inclusion through Sports Education Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilmektedir. Spor Eğitimi Yoluyla Sosyal Katılımın

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Doç. Dr. Mustafa GÜLER, Dilem KOÇAK DURAK, Fatih ÇATAL, Zeynep GÜRLER YILDIZLI, Özgür Özden YALÇIN ÇalıĢtığı Birim :

Detaylı

Mal ve Hizmete Aç Fazla Beklentisi Olmayan Bulduğu Ürün veya Hizmetten Memnun Olan Fazla EleĢtirmeyen

Mal ve Hizmete Aç Fazla Beklentisi Olmayan Bulduğu Ürün veya Hizmetten Memnun Olan Fazla EleĢtirmeyen MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ MüĢteri iliģkileri kapsamında ele alacağımız konular: MüĢteri Kavramı MüĢteri Türleri MüĢteri Memnuniyeti Kavramı Etkili MüĢteri ĠliĢkileri Ġçin Temel Ġlkeler MüĢteri ġikayetlerini

Detaylı

SORUŞTURMA ADIMLARI KILAVUZU

SORUŞTURMA ADIMLARI KILAVUZU SORUŞTURMA ADIMLARI KILAVUZU EK-1 Sayın..(1).(2) nin.(3) tarih ve..(4) sayılı yazısı ile.(5) dığı iddiasıyla. (6) hakkında Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği

Detaylı

SWOT ANALİZİ SWOT ANALİZİ 09.04.2010. Yrd.Doç.Dr. Ceyda ŞEN- Bilişim Sistemleri 1 PROJEYE HAZIRLIK SÜRECİ

SWOT ANALİZİ SWOT ANALİZİ 09.04.2010. Yrd.Doç.Dr. Ceyda ŞEN- Bilişim Sistemleri 1 PROJEYE HAZIRLIK SÜRECİ YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİNİN ENDÜSTRİYEL SİSTEMLERE KURULMA PROJESİ PROJEYE HAZIRLIK SÜRECİ SWOT ANALİZİ REORGANİZASYON DEĞİŞİM YÖNETİMİ KURUM KÜLTÜRÜ DEĞİŞİM MÜHENDİSLİĞİ-REENGINNERING SWOT ANALİZİ SWOT

Detaylı

PROBLEM ÇÖZME TEKNĠKLERĠ

PROBLEM ÇÖZME TEKNĠKLERĠ PROBLEM ÇÖZME TEKNĠKLERĠ Gülser Köksal ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠMDE TOPLAM KALĠTE YÖNETĠMĠ SEMĠNERĠ Yalova, Haziran 2001 ĠÇĠNDEKĠLER 1. Problem Nedir?... 1 2. Problem Çözme Basamakları... 1 3.

Detaylı

Daima Çözüm Ortağınız!!!

Daima Çözüm Ortağınız!!! Ses3000 CNC Neden Ses3000 CNC? Daima Çözüm Ortağınız!!! Ses3000 CNC, isminin getirdiği sorumluluk ile SatıĢ, Eğitim ve Servis hizmetlerini kurulduğu 1994 yılından beri siz değerli sanayicilerimize sağlamayı

Detaylı

Toplumsal Cinsiyet Kalıp Yargıları ve Cinsiyet Ayrımcılığı. Ġlknur M. Gönenç

Toplumsal Cinsiyet Kalıp Yargıları ve Cinsiyet Ayrımcılığı. Ġlknur M. Gönenç Toplumsal Cinsiyet Kalıp Yargıları ve Cinsiyet Ayrımcılığı Ġlknur M. Gönenç BİR PRENSES HAYAL EDELİM. SİZCE HANGİ MESLEK? KALIP YARGILAR Kalıpyargılar bir gruba iliģkin bilgi, inanç ve beklentilerimizi

Detaylı

SAĞLIKTA DÖNÜġÜMÜN TIP EĞĠTĠMĠNE ETKĠSĠ

SAĞLIKTA DÖNÜġÜMÜN TIP EĞĠTĠMĠNE ETKĠSĠ SAĞLIKTA DÖNÜġÜMÜN TIP EĞĠTĠMĠNE ETKĠSĠ Sağlıkta yapılan dönüģümü değerlendirirken sadece sağlık alanının kendi dinamikleriyle değil aynı zamanda toplumsal süreçler, ideolojik konumlandırılmalar, sınıflararası

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 2015 PROSES YAKLAŞIMI

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 2015 PROSES YAKLAŞIMI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 2015 PROSES YAKLAŞIMI Mustafa DİLEK +90 532 263 4849 mdilekm@hotmail.com Kalite Yönetim Sistemi Kalite yönetim sistemi uygulamak kuruluşa aşağıdaki potansiyel faydaları

Detaylı

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iģyerlerinde iģ sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak

Detaylı

TEK NOKTA EĞİTİMLERİ

TEK NOKTA EĞİTİMLERİ Sürekli gelişim için TEK NOKTA EĞİTİMLERİ İSMAİL HAKKI KAVURMACI MAKİNA YÜKSEK MÜHENDİSİ Yönetim Danışmanı www. kavurmaci.net info@kavurmaci.net 1 Pratik ancak etkin bir yöntem olması nedeni ile tek nokta

Detaylı

YAŞAM ÖYKÜSÜ. Doğum yeri: Doğum Tarihi: 1. Aile Bilgileri Baba: Adı: YaĢı:

YAŞAM ÖYKÜSÜ. Doğum yeri: Doğum Tarihi: 1. Aile Bilgileri Baba: Adı: YaĢı: YAŞAM ÖYKÜSÜ ADI: TARĠH: Doğum yeri: Doğum Tarihi: 1. Aile Bilgileri Baba: Adı: YaĢı: Mesleği: Sağlığı: Eğer vefat etmiģse ölüm yaģı: O zaman siz kaç yaģındaydınız: Ölüm Nedeni: Anne: Adı: YaĢı: Mesleği:

Detaylı

FMEA. Hata Türleri ve Etkileri Analizi

FMEA. Hata Türleri ve Etkileri Analizi FMEA Hata Türleri ve Etkileri Analizi 2007 FMEA Tanımı FMEA (HTEA), bir ürün veya prosesin potansiyel hatalarını ve bunların sonucu olabilecek etkilerini tanımlama, değerlendirme, potansiyel hatanın ortaya

Detaylı

(2. AŞAMA) SAHA TETKİKİ PROSEDÜRÜ

(2. AŞAMA) SAHA TETKİKİ PROSEDÜRÜ 16.4.27 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ REVİZYON NO AÇIKLAMA Rev. İlk yayın BU DOKÜMAN SİSTEM DENETİM BELGELENDİRME NİN ÖZEL DOKÜMANIDIR. İZİNSİZ KOPYALANAMAZ 1. AMAÇ ve KAPSAM: 16.4.27 2 / 6 Bu prosedür, 2 aşamalı

Detaylı

İSG PROJE YÖNETİMİ ve ACİL DURUM PLÂNI

İSG PROJE YÖNETİMİ ve ACİL DURUM PLÂNI 29 İSG011 1/7 ve ACİL DURUM PLÂNI AMAÇ: Kazaların kök nedenlerinin araştırılması için Balık kılçığı metodu ile bulma yönteminin uygulaması 20 Slayt II BÖLÜM BALIK KILÇIĞI METODU ve UYGULAMALARI 2016 Güz

Detaylı

PAZARLAMA ARAŞTIRMA SÜRECİ

PAZARLAMA ARAŞTIRMA SÜRECİ PAZARLAMA ARAŞTIRMA SÜRECİ Pazarlama araştırması yapılırken belirli bir sıra izlenir. Araştırmada her aşama, birbirinden bağımsız olmayıp biri diğeri ile ilişkilidir. Araştırma sürecinde başlıca aşağıdaki

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

Geçen ay meslektaşım, eğitmen arkadaşım Gülgün Koç ne güzel hatırlattı Peter Drucker ın meşhur tespitini : Ölçemediğiniz hiçbir şeyi yönetemezsiniz

Geçen ay meslektaşım, eğitmen arkadaşım Gülgün Koç ne güzel hatırlattı Peter Drucker ın meşhur tespitini : Ölçemediğiniz hiçbir şeyi yönetemezsiniz Peter Drucker çok doğru bir ifade seçmiş! Geçen ay meslektaşım, eğitmen arkadaşım Gülgün Koç ne güzel hatırlattı Peter Drucker ın meşhur tespitini : Ölçemediğiniz hiçbir şeyi yönetemezsiniz Ölçmek, yönetmek

Detaylı

HATAY SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HATAY SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

HATAY SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HATAY SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ.AMAÇ Bu prosedürün, Hatay İl Sağlık Müdürlüğü, İl Ambulans Servisi Başhekimliği, İlçe Sağlık Müdürlükleri bünyesinde faaliyetleri sırasında oluşabilecek potansiyel tehlikelerin

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA PROJESİ I-II DERSİ HAZIRLAMA KILAVUZU EYLÜL-2017 1-GENEL BİLGİ BATMAN BU KILAVUZUN HER HAKKI SAKLIDIR Araştırma

Detaylı

OLUMLU ÖĞRENME ORTAMI OLUġTURMA. Doç. Dr.Yücel Gelişli, Sınıf Yönetimi 1

OLUMLU ÖĞRENME ORTAMI OLUġTURMA. Doç. Dr.Yücel Gelişli, Sınıf Yönetimi 1 OLUMLU ÖĞRENME ORTAMI OLUġTURMA Doç. Dr.Yücel Gelişli, Sınıf Yönetimi 1 Eğitim; genel anlamda istendik davranıģ değiģtirme, oluģturma ya da bilgi ve becerilerin öğrenenlere kazandırılması sürecidir. Öğrenme

Detaylı

DOKÜMAN KOTROLÜ. Çeviri: Elif KILIÇ, Gıda Müh. Düzenleme: Fırat ÖZEL, Gıda Müh.

DOKÜMAN KOTROLÜ. Çeviri: Elif KILIÇ, Gıda Müh. Düzenleme: Fırat ÖZEL, Gıda Müh. BRC Gıda standardında geçen gerekliliklerin bir kısmına yönelik olarak açıklayıcı klavuzlar BRC tarafından yayınlandı. Bu klavuzlardan biri olan bu dokümanın Türkçe çevirisi Sayın ELİF KILIÇ tarafından

Detaylı

ÇALIŞMA EKONOMİSİ KISA ÖZET

ÇALIŞMA EKONOMİSİ KISA ÖZET DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETĠN ĠLK ÜNĠTESĠ SĠZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERĠLMĠġTĠR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNĠTELERĠ ĠÇĠNDEKĠLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBĠLĠRSĠNĠZ. ÇALIŞMA EKONOMİSİ KISA ÖZET WWW.KOLAYAOF.COM

Detaylı

Özhan KİP Mak.Müh. Özgün Isı İnş.San.Tic.Ltd.Şti. Üretim Planlama Müd. Yalın Üretim/Kaizen

Özhan KİP Mak.Müh. Özgün Isı İnş.San.Tic.Ltd.Şti. Üretim Planlama Müd. Yalın Üretim/Kaizen Değerli Okurlar; Sizlere faydalı olacağına inandığım ve günümüz üretim sisteminin vaz geçilmez kavramlarından biri olan kaizen ve yalın üretim konusunda elimden geldiği kadar bilgi ve deneyimlerimi paylaşmayı

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 8 ÖĞRENME FAALĠYETĠ ÖZELLEġTĠRME

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 8 ÖĞRENME FAALĠYETĠ ÖZELLEġTĠRME ÖĞRENME FAALĠYETĠ 8 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 8 Bu faaliyette verilen bilgiler ile kelime iģlemci programının daha etkin kullanımını artıracak seçenekleri kullanabileceksiniz. ARAġTIRMA Belge özelleģtirme

Detaylı

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ 15.11.2013 ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ Egemen Avcu Dr. Makine Mühendisi Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksek Okulu Makine Resim ve Konstrüksiyon Programı Ders içeriği GiriĢ ĠĢ Kazaları ĠĢ yerinde

Detaylı

BASİT PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ. Doç. Dr. Nihal ERGİNEL

BASİT PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ. Doç. Dr. Nihal ERGİNEL BASİT PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ Doç. Dr. Nihal ERGİNEL Problemin ve nedenlerinin araştırılması, problemin doğru tanımlanması en önemli adımdır. Eğer problem doğru tanımlanmaz ise, doğru çözümlere ulaşılamaz.

Detaylı

TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ

TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ I-BAġLANGIÇ HÜKÜMLERĠ MADDE 1 Amaç ĠĢbu iç tüzüğün amacı, Türkiye Futbol Federasyonu ( TFF ) genel kurul toplantılarında izlenecek tüm usul ve esasları belirlemektir.

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Abidin Özler Makine Müh. İGU (A) Meditek Yazılım

RİSK DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Abidin Özler Makine Müh. İGU (A) Meditek Yazılım RİSK DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Abidin Özler Makine Müh. İGU (A) Meditek Yazılım Tanımlar Risk Değerlendirme : Risk yönetiminin bir parçası olup, hedeflerin nasıl etkilenebileceğini

Detaylı

Doküman No Revizyon No Yayın Tarihi Sayfa No PROSES FMEA TALİMATI

Doküman No Revizyon No Yayın Tarihi Sayfa No PROSES FMEA TALİMATI 1.0 AMAÇ VE KAPSAM Bu talimatın amacı; ürün veya proseste karşılaşabilecek potansiyel hataları ve bunların neden olabileceği sonuçları önceden analiz ederek, gerekli önlemlerin alınması için kullanılan

Detaylı

Proje Tasarım Esasları Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel bilgiler Analitik Düşünme

Proje Tasarım Esasları Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel bilgiler Analitik Düşünme Proje Tasarım Esasları Prof. Dr. Akgün ALSARAN Temel bilgiler Analitik Düşünme İçerik Giriş Toplumsal problemler Analitik düşünme Analitik düşünme adımları 2 Giriş http://www.dersteknik.com/2012/05/cevremizdeki-sosyal-problemler-nelerdir.html

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL DAİRESİ

SÜREÇ YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL DAİRESİ SÜREÇ YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL DAİRESİ SÜREÇ NEDİR? Müşteri/Vatandaş için bir değer oluşturmak üzere, bir grup girdiyi kullanarak, bunlardan çıktılar elde etmeyi

Detaylı

Savunma Uygulamalarında Mühendislik ve Yönetim İş Süreçlerinin Çalışanlar Tarafından Benimsenmesi için Bir Model Mustafa DEĞERLİ

Savunma Uygulamalarında Mühendislik ve Yönetim İş Süreçlerinin Çalışanlar Tarafından Benimsenmesi için Bir Model Mustafa DEĞERLİ Savunma Uygulamalarında Mühendislik ve Yönetim İş Süreçlerinin Çalışanlar Tarafından Benimsenmesi için Bir Model Mustafa DEĞERLİ 5. Ulusal Savunma Uygulamaları Modelleme ve Simülasyon Konferansı (USMOS

Detaylı

YAPAY SİNİR AĞI İLE HAVA SICAKLIĞI TAHMİNİ APPROXIMATION AIR TEMPERATURE WITH ARTIFICIAL NEURAL NETWORK

YAPAY SİNİR AĞI İLE HAVA SICAKLIĞI TAHMİNİ APPROXIMATION AIR TEMPERATURE WITH ARTIFICIAL NEURAL NETWORK YAPAY SİNİR AĞI İLE HAVA SICAKLIĞI TAHMİNİ Hande ERKAYMAZ, Ömer YAŞAR Karabük Üniversitesi / TÜRKĠYE herkaymaz@karabuk.edu.tr ÖZET : Bu çalıģmada Yapay Sinir Ağları (YSA) ile hava sıcaklığının tahmini

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Hafta 13 Yrd. Doç. Dr. Semra BORAN Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak

Detaylı

3/29/2011. Create PDF files without this message by purchasing novapdf printer (http://www.novapdf.com)

3/29/2011. Create PDF files without this message by purchasing novapdf printer (http://www.novapdf.com) Problem Çözme Teknikleri: Pareto Prensibi, Tabakalama Analizi, Çeteleler Prof. Dr. Burak BİRGÖREN Endüstri Mühendisliği Bölümü - Kırıkkale Üniversitesi Pareto Prensibi ve Diyagramı Wilfredo Pareto: İtalyan

Detaylı

AKZO NOBEL KEMĠPOL KĠMYA SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ.

AKZO NOBEL KEMĠPOL KĠMYA SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. AKZO NOBEL KEMĠPOL KĠMYA SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. Tarihçe 1982 Kemipol A.ġ. %100 Türk sermayeli bir Ģirket olarak Otomotiv ve Sanayi Boyaları alanında faaliyet göstermek üzere Ġzmir de kuruldu. Genel Sanayi

Detaylı

ISO 9001 İÇ DENETÇİ EĞİTİMİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İSTANBUL - 2009. Bu eğitim TQNET / IPC kriterlerine uygun bir şekilde hazırlanmıştır.

ISO 9001 İÇ DENETÇİ EĞİTİMİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İSTANBUL - 2009. Bu eğitim TQNET / IPC kriterlerine uygun bir şekilde hazırlanmıştır. ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İÇ DENETÇİ EĞİTİMİ İSTANBUL - 2009 Bu eğitim TQNET / IPC kriterlerine uygun bir şekilde hazırlanmıştır. İç Denetim Eğitimi Sayfa: 1 / 5 1- ISO 9001:2008 Standardına bakış

Detaylı

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:ġirket merkezinde toplanan yönetim kurulumuz 11.11.2011 tarih ve 166 sayılı aģağıdaki kararları almıģtır.

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:ġirket merkezinde toplanan yönetim kurulumuz 11.11.2011 tarih ve 166 sayılı aģağıdaki kararları almıģtır. Şirkette Kurulan Komiteler Hakkında Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:ġirket merkezinde toplanan yönetim kurulumuz 11.11.2011 tarih ve 166 sayılı aģağıdaki kararları almıģtır. 1) Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2012-2014) İSTİHDAM-SOSYAL KORUMA İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2012-2014) İSTİHDAM-SOSYAL KORUMA İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ 1. Sosyal yardımlar hak temelli ve önceden belirlenen objektif kriterlere dayalı olarak sunulacaktır. 1.1 Sosyal Yardımların hak temelli yapılmasına yönelik, Avrupa Birliği ve geliģmiģ OECD ülkelerindeki

Detaylı

T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK DERSİ GRUP SİSTEM

T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK DERSİ GRUP SİSTEM T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK DERSİ GRUP SİSTEM ABİDİN KUYUMCULUK BURCU ERGİNOĞLU 2009463120 HİLAL ARSLAN 2009463009 NURKAN AKGÜN

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 22 ve 30 uncu maddelerine göre düzenlenmiģtir.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 22 ve 30 uncu maddelerine göre düzenlenmiģtir. ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iģ sağlığı

Detaylı

Kitap Tanıtımı: İlköğretimde Kaynaştırma

Kitap Tanıtımı: İlköğretimde Kaynaştırma Ankara SOSYAL Üniversitesi GEÇERLĠK Eğitim Bilimleri KAVRAMI Fakültesi VE TÜRKĠYE DE ÖZEL EĞĠTĠM ALANINDA YÜRÜTÜLEN Özel Eğitim Dergisi LĠSANSÜSTÜ TEZLERDE SOSYAL GEÇERLĠĞĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 2010, 11(2)

Detaylı

TEMAKTĠK YAKLAġIMDA FĠZĠKSEL ÇEVRE. Yrd. Doç. Dr. ġermin METĠN Hasan Kalyoncu Üniversitesi

TEMAKTĠK YAKLAġIMDA FĠZĠKSEL ÇEVRE. Yrd. Doç. Dr. ġermin METĠN Hasan Kalyoncu Üniversitesi TEMAKTĠK YAKLAġIMDA FĠZĠKSEL ÇEVRE Yrd. Doç. Dr. ġermin METĠN Hasan Kalyoncu Üniversitesi ÇOCUK ÇEVRE ĠLIġKISI Ġnsanı saran her Ģey olarak tanımlanan çevre insanı etkilerken, insanda çevreyi etkilemektedir.

Detaylı

Problem analizinde yeni trendler : Balık Kılçığı Tekniği

Problem analizinde yeni trendler : Balık Kılçığı Tekniği Siz hala Fikir Bakım Merkezi kurmadınız mı? İnovasyon'da neden başarılı değiliz? TÜRKİYE'NİN İLK VE TEK KURUMSAL GELİŞİM E-BÜLTENİ/DERGİSİ, OCAK-ŞUBAT-MART 2016 SAYISI, 8 TL Problem analizinde yeni trendler

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ STAJ RAPORU. Buraya Öğrencinin Adı Soyadı yazılacaktır

T.C. ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ STAJ RAPORU. Buraya Öğrencinin Adı Soyadı yazılacaktır T.C. ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ STAJ RAPORU Buraya Öğrencinin Adı Soyadı yazılacaktır Buraya Staj Yaptığı Yer yazılacaktır Buraya Ay, Yıl yazılacaktır

Detaylı

PROBLEM ÇÖZME BASAMAKLARI ve YARATICI DÜŞÜNME

PROBLEM ÇÖZME BASAMAKLARI ve YARATICI DÜŞÜNME PROBLEM ÇÖZME BASAMAKLARI ve YARATICI DÜŞÜNME Problem Nedir? Çözülmesi gereken mesele, soru, sorun veya aşılması gereken engel. Organizmanın karşılaştığı her türlü güçlük. Tek boyutlu veya çok boyutlu

Detaylı

T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ. Sıra No Yapılacak Faaliyet Faaliyet Tarihi

T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ. Sıra No Yapılacak Faaliyet Faaliyet Tarihi T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞĠTĠM KURUMLARI ÇALIġMA TAKVĠMĠ Güncelleme Tarihi: 26/08/2015 Sıra 1. Eğitim Bölgesi DanıĢma Kurulu Toplantısı

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETĠM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETĠM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETĠM PROGRAMI 1 BECERĠLER 2 Beceri Nedir? ġimdiye kadar bilgi edinme, yaģam ve okulun temel amacı olarak görülmüģtür. Günümüzde ise bilgiye bakıģ değiģmiģtir. Bilgi;

Detaylı

İLEDAK İletişim Programlarına Özgü Öğretim Çıktıları

İLEDAK İletişim Programlarına Özgü Öğretim Çıktıları İLEDAK İletişim Programlarına Özgü Öğretim Çıktıları Lisans düzeyindeki bir iletiģim programının değerlendirilmesi için baģvuruda bulunan yükseköğretim kurumu, söz konusu programının bu belgede yer alan

Detaylı

DUYGUSAL ZEKA Prof Dr. Binnur YEġĠLYAPRAK ANKARA Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi (TÜRK PDR-DER BaĢkanı)

DUYGUSAL ZEKA Prof Dr. Binnur YEġĠLYAPRAK ANKARA Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi (TÜRK PDR-DER BaĢkanı) EQ DUYGUSAL ZEKA Prof Dr. Binnur YEġĠLYAPRAK ANKARA Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi (TÜRK PDR-DER BaĢkanı) DÜġÜNME VE TARTIġMA SORULARI Zeka duygusal olabilir mi? Duygular zeki olabilir mi? Duygusuz

Detaylı

EĞİTİM PROGRAMI HAZIRLAMA

EĞİTİM PROGRAMI HAZIRLAMA EĞİTİM PROGRAMI HAZIRLAMA M. DENİZ AYBEY EĞİTİM ŞUBE 2009 1 EĞİTİM İHTİYACI Çalışanların işe girerken beraberlerinde getirdikleri bilgi, beceri ve tutumlar ile işlerinin görev ve sorumluluklarını yerine

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ (TKY)

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ (TKY) TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ (TKY) Toplam Kalite Yönetimi; Müşterinin beklentisinin aşılmasını hedefleyen, ekip çalışmasını destekleyen, tüm süreçlerin gözden geçirilmesini ve iyileştirilmesini sağlayan bir

Detaylı

EĞĠTĠM TEKNOLOLOJĠLERĠ ARAġTIRMALARI DERGĠSĠ

EĞĠTĠM TEKNOLOLOJĠLERĠ ARAġTIRMALARI DERGĠSĠ EĞĠTĠM TEKNOLOLOJĠLERĠ ARAġTIRMALARI DERGĠSĠ EĞĠTĠM TEKNOLOLOJĠLERĠ ARAġTIRMALARI DERGĠSĠ MAKALE YAZIM KURALLARI Versiyon 2 ETAD 2009 1 E T A D W W W. ET- AD. N E T ĠÇĠNDEKĠLER 1. GĠRĠġ... 1 2. MAKALE

Detaylı

1. AŞAMA TETKİK PROSEDÜRÜ

1. AŞAMA TETKİK PROSEDÜRÜ PR 1 16.4.27 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ REVİZYON NO AÇIKLAMA Rev. İlk yayın BU DOKÜMAN SİSTEM DENETİM BELGELENDİRME NİN ÖZEL DOKÜMANIDIR. İZİNSİZ KOPYALANAMAZ 1. AMAÇ ve KAPSAM: PR 1 16.4.27 2 / 6 Bu prosedür,

Detaylı

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 MAYIS MAYIS 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 MAYIS MAYIS 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU SAYFA : 1/7 PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 MAYIS 2017 30 MAYIS 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu

Detaylı

Pazarlama araştırması

Pazarlama araştırması Pazarlama araştırması Etkin bir pazarlama kararı alabilmek için gerekli olan enformasyonun ve bilginin toplanması ve kullanılmasıdır. Bu sayede, pazarla ilgili risk ve belirsizlik azalacak ve başarı artacaktır.

Detaylı

YAPIM YÖNETİMİ - EKONOMİSİ 03. İşler veya eylemler olası olan zaman ve mekanının tamamını kullanacaktır.

YAPIM YÖNETİMİ - EKONOMİSİ 03. İşler veya eylemler olası olan zaman ve mekanının tamamını kullanacaktır. İNŞAAT PROJELERİNİN YÖNETİMİNDE FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI İnşaat projelerinin yönetimi ve kurallar Parkinson Kuralı İşler veya eylemler olası olan zaman ve mekanının tamamını kullanacaktır. Peter İlkesi Bireyler

Detaylı

Bu engeller;

Bu engeller; PROBLEM NEDİR? Amaçları zedeleyen, bozan, istenilen şartlarda ürün/hizmet sunumunu engelleyen, ürün/hizmetin birbiriyle tutarlı, uyumlu olmasını önleyen olaylara denir. Bir kimsenin istenilen bir hedefe

Detaylı

Kullanıcı Hesabı ve Şifre Yönetimi

Kullanıcı Hesabı ve Şifre Yönetimi 1. Amaç Bu prosedürün amacı BĠLGĠ bünyesinde veya yan kuruluģlarda çalıģan ve BILGINETWORKS alanına dahil olan kullanıcıların Ģifrelerinin azami ölçüde güvenlikli ve sağlam bir yapıda oluģturulmasını,

Detaylı

EV EKSENLĠ ÇALIġMA; Kadınlar Neden Ev Eksenli ÇalıĢıyor?

EV EKSENLĠ ÇALIġMA; Kadınlar Neden Ev Eksenli ÇalıĢıyor? EV EKSENLĠ ÇALIġMA; Kadınlar Neden Ev Eksenli ÇalıĢıyor? Ev Eksenli ÇalıĢmanın Sorunları ve Olası Çözüm Yolları Gül ERDOST-Ev Eksenli ÇalıĢan Kadınlar ÇalıĢma Grubu BĠZ KĠMĠZ? Ev-eksenli çalıģanlardan

Detaylı

KALİTE YÖNETİMİ. Hafta 8. Yrd. Doç. Dr. Semra BORAN SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

KALİTE YÖNETİMİ. Hafta 8. Yrd. Doç. Dr. Semra BORAN SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİMİ Hafta 8 Yrd. Doç. Dr. Semra BORAN Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak hazırlanan

Detaylı

2) Bilgi Toplama ve Dağıtma (İşletme içinden ve dışından çeşitli kanallarla veri-bilginin toplanması, ilgililere aktarılması vb.)

2) Bilgi Toplama ve Dağıtma (İşletme içinden ve dışından çeşitli kanallarla veri-bilginin toplanması, ilgililere aktarılması vb.) Karar Verme Yönetici ne iş yapar? Ne iş yapmalı? H.Mintzberg in Araştırması 1) Kişilerarası İlişkiler (Astlık-üstlük ilişkileri, işletme-dış çevre arasında ilişki kurmak, temsil) 2) Bilgi Toplama ve Dağıtma

Detaylı

PARETO Analizi. İş Sağlığı ve Güvenliği Konularında. PARETO Analizi. Uygulamaları. Nurdoğan İNCİ Öğretim Görevlisi Elektrik Mühendisi

PARETO Analizi. İş Sağlığı ve Güvenliği Konularında. PARETO Analizi. Uygulamaları. Nurdoğan İNCİ Öğretim Görevlisi Elektrik Mühendisi İş Sağlığı ve Güvenliği Konularında Uygulamaları Nurdoğan İNCİ Öğretim Görevlisi Elektrik Mühendisi 1 Pareto analizi, değişik sayıdaki önemli nedenleri daha az önemde olan nedenlerden ayırmak için kullanılan

Detaylı

BEYİN FIRTINASI ÇÖZÜMVAR DANIŞMANLIK

BEYİN FIRTINASI ÇÖZÜMVAR DANIŞMANLIK ÇÖZÜMVAR DANIŞMANLIK BEYİN FIRTINASI ÇözümVar Danışmanlık Girne Caddesi Zengin İş Merkezi No:20/7 Ataşehir/İSTANBUL Tel: 0(216) 456 98 78 Faks: 0(216) 456 69 06 www.cozumvar.com.tr 2008 BEYİN FIRTINASI

Detaylı

RESPECT Projesi : Tedarikçiler için Eğitim Modüş 3 Temel Neden Analizi

RESPECT Projesi : Tedarikçiler için Eğitim Modüş 3 Temel Neden Analizi RESPECT Projesi : Tedarikçiler için Eğitim Modüş 3 Temel Neden Analizi TEDARİKÇİLERE YÖNELİK ARAÇLAR İç sorunları belirleyin ve kişiye/kuruma özel çözümler bulun Araç 1: Temel Neden Analizi Oturum Gündemi:

Detaylı