DO RU AKIM VE KONDANSATÖRLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DO RU AKIM VE KONDANSATÖRLER"

Transkript

1

2 DO RU I E ODSTÖRER DO RU I E ODSTÖRER IfiTIR - 1 ÇÖZÜÜ 1.. = n = = = += = k sa evre = n = = olur. 4. a) ESE IRI =1 b) =. = = = = =. = = 1 5 = = = = 1 olur = = = c) = 4 + = 1 =. = = Üç konansatöre birbirine olur = = EETR E EETRO

3 5. a) = = 6. = = =1 = = =1+1= bulunur. 1 = b) = = = 1 = = = =1+1= ESE IRI 7. Z c) = = = k sa evre Z Z Z Z = Z = + = bulunur. = = Z = ( ) ( ) ( 1) ( ) 1 1 = = EETR E EETRO 47

4 8. a) = n = 1 9 = = n = 1 = = +6 = b) 1 =1 10 = = 1 =1 b) 1 = = = n = 1 = = n = 1 10 = 9 5 c) 1 1 = 10 1 = n = 1 =1 1 1 c) = n = = n = 1 7 = = ESE IRI = 1 = n = 16 = =1 10. a) 1 9. a) 1 = 1 her üç uruma a k sa evreir = = =1 = 1 1 = = = EETR E EETRO

5 b) 1 1 = =1 11. a) 4n 6n 8n 4n 4n 6n 8n 4n =8n 8n 4n = efl = = n 6n 6n 8n =1n 8n 8n =4n = = n 4n 8n = 5 c) 1 1 = ESE IRI b) = = n =8n 8n 4n 4n 6n 6n 8n 7 1 = = = 11 8n 8n =4n 8n 4n 6n 6n 8n =4n 8n 6n 6n n = = EETR E EETRO 49

6 c) =1n 6n 6n =4n 4n 8n 4n 4n 1. 9 efl =9 8n 9 9 = 1n 8n 4n 4n 9 9 = = = = 4n 5 1n 8n = 8n = = = ESE IRI 1 = = bulunur. 1. = =10 = =10 efl = = = = = + 5 = = = = EETR E EETRO

7 15. P P P P k sa evre 1 c) = P = 1 a) 1 = P = = 1 = = = = 1 7 b) P = + = = ESE IRI 16. BJ Tak m B Harfi 1 = = = = = olur. B 1 = = J Harfi = = 1 + = = J = + = olur. EETR E EETRO 51

8 Harfi 1 1 B Tak m Harfi = = = 10 olur. = = + 4 = 7 olur. B Harfi GS Tak m 1 G Harfi = G = = olur. ESE IRI 61. = = = B olur. 1 S Harfi iptal P = S = 1 + = olur. iptal P 5 EETR E EETRO

9 a) - aras naki efle er s a, = 6 + = olur. P b) = 8 = 4 olur. c) ve noktalar ayn nokta olu unan, = 0 olur. ) ESE IRI e) = = 48 = 4 olur = + + = olur. P P P EETR E EETRO 5

10 DO RU I E ODSTÖRER IfiTIR - ÇÖZÜÜ 1. a). a) 1 5. = κε. = 6. 8, = 610. o 88510,. b) q =. = = = 6 µ 1 4 = ε = 88510,.. = , b) = κ. = = 1, fiekil-i eki konansatörün s as, hava = ε olu u =6 µ bize verilmifl fiekil-ι / / / / / κ κ = / = κ 1 = κ 1 = / κ / =4 / κ =4 fiekil-ιι = κ 1 ε =.κ 1 ε =..6 = 6 µ = κ ε = κ ε =.6 =1 µ. a) ürenin içine veya üzerineki potansiyel, b) = kq r ifaesiyle bulunur. ürenin s as, q q r 10. m 1 = = = = = kq k r ' = κ. = = olur. ESE IRI = κ ε = κ ε = 4.6 = 4 µ =6µ =1µ =4µ 4. a) b) q =. = 8, =, c) 1 5 = ε = 88510,.. = 88510, ' = ' = 1 5 ε ,.. = 4, =6µ =6µ Devrenin toplam s as = n = 6 eş = 18 µ bulunur. 5. a) q =. = = 4.10 b) c) n= =,5.10 tane olur. 19 1,6.10 E= 1. = (00) = 4.10 = 0,4 J 7. I. evhalar aras na hava varken, a) q =. = 5.40 = 00 b) E= q joule = ( ) 5. =. II. κ = olan teflon olurulursa, = =.5 = 10 olur. a) q =. = = 400 b) E'= q' ' = ( ) 10. =. joule 54 EETR E EETRO

11 8. ük-gerilim grafi ine o runun e imi s ay verir. 0 = = 5 10 = = 5 10 = = 10 1 a) onansatörler ba lan nan, = eş = eş 1 7 = eş 4 = 4 olur. 7 eş () 1 ( ) ( 4) b) onansatörler ba lan nan, q toplam = q = q = q olur. Bu uruma, q top = q. top = = 4. = 0 volt bulunur. 7 c) q =. = = 80 top eş top 7 q = q = 80 olur. top 9. a) E= 1.. = 1..(1) = olur. = = = =140volt ESE IRI b) - noktalar aras naki efle er s a, = B +B = =0+ 40 = 60 olur. c) q D = D. D 10 =. D D = 60 volt olur. 11. a) onansatörler birbirlerine ba l olu- unan, = = 6 µ olur. b) =. 1 = = q =. = =.10 4 q =. = =.10 4 c) q top = + q + q = = a) q = q. = = 4. = 10 volt olur. b) q = q. = =. = 0 volt olur. = + + = = 70 volt b) q=. = 6. 0 = n = = 7510, , c) 1 1 E=. =. 6.( 10) = 00J 10. fiekileki konansatörler ba lan nan, 1 = eş (1) () () 1 = 6 6 eş eş = 1 olur. a) q top =. top = 1.10 = 10 µ olur. onansatörler ba lan nan her bir konansatörün yükü, toplam yüke eflittir. q =.=4.100=400 q =.=6.50=00 I. (+) levhalar birbirine, ( ) levhalar birbirine ba lan rsa, =100volt a) ki konansatörün potansiyelleri eflitleninceye kaar yük ak fl evam eer. = = olur. q + q = q + q = =50volt 700 = 10 = 70 volt olur. = = = 70 volt olur. q q EETR E EETRO 55

12 b) q = 4. = 4.70 = 80 = 6. = 6.70 = 40 olur. q II. Ters iflaretli elektrikle yüklü levhalar birbirine ba lan rsa, a) onansatörler birbirine flekile görülü ü gibi ba lan - na toplam yük, q ilk =q q = = 100 luk yük potansiyeller eflitleninceye kaar evam eer. = = olur. q ilk = q + q 100 = = 10 = 10 volt = = = 10 volt olur. b) q = 4. = 4.10 = 40 volt = 6. = 6.10 = 60 volt q 14. ve konansatörlerinin üzerineki yükler eflit olu una göre, s alar eflit olur. Bu uruma = = olsun. ve nin üzerineki toplam yük, q, = 1q olur. konansatörünün içine ielektrik sabiti olan mae konulu una s as olur. q = q ise q 1 = q olur. Toplam yük korunaca nan, q, = q, 1q = q + q 1q = 4q q = q olur. a) q 1 = q =.q = 9q b) q = q = q c) fiekil-i e, q top =. 1q=. = 6q fiekil-ii e, q top = efl. q q =400 1q= 4.' '= q = olur. q q = = fiekil-ι fiekil-ιι q =00 = = ESE IRI 15. I. anahtar aç kken a) b) q =. = 1 top eş top 140 = 40 7 q top = q = q 4 = 40 olur. c) q 4 = =. 4 4 = 80 volt II. anahtar kapat l na, a) b) = = 1 eş 7 = = = = Devrenin efle er s as, = 6. eş = olur. 6+ ile lik konansatörler birbirlerine ba l r. = q ifaesine göre s a ile gerilim ters orant l olarak paylafl l r. Bu uruma l k konansatörlerin gerilimi ise 4 = lik konansatörün gerilimi olur. Bu uruma, + = 140 = 140 = 140 volt olur. Bu gerilim ayn zamana konansatörünün üzerineki gerilime eflittir. q =. =4 140 = 560 =140olt =140olt c) == 140 = 80 4 volt olur. 4 = 4 = 56 EETR E EETRO

13 DO RU I E ODSTÖRER TEST - 1 ÇÖZÜÜ 1. fiekileki evreyi rahat çözebilmek için belirli köflelere harfler verilikten sonra evre aç l r. k sa evre 9 P P P =.1 +1 = 4. ve = 4+ = 4 1 olur. ve birbirine olu unan, = + 4 = olur. =1 = efl = P P efl = = = = ( 4) () 1 () 1 ( ) ( 4) = = olur. 1 1 EP D ESE IRI = = olur. EP E. q =. ifaesine q sabit olu unan s a iki kat - na ç kart l na gerilim yar ya iner. EP B = = = 4 = 5 =. 5 =. olu unan 4 = lik konansatör iptal eilir. Bu uruma konansatörü konansatörüne, konansatörü 5 konansatörüne ir. 1 = 4. = =60olt =60olt fiekile konansatörler özefl olu unan üzerlerineki yükler eflittir. q =. olu unan. ler her üç konansatör için eflit olmal r. S a küçük ise potansiyel büyük olmal r. Bu uruma lik konansatörler üzerineki gerilimler ise l k konansatörün üzerineki gerilim olur. Bu uruma, + + = 60 4 = 60 = 15 volt olur. - aras naki gerilim =.15 = 0 volt olur. EP EETR E EETRO 57

14 5.. 5 =. 4 olu unan = lik konansatör iptal eilir. = 4 = 1 = fiekile evree ve noktalar gerekli yerlere yaz l na evre aç l r. = = = 5 = =1+ = 5 olur. = EP D Bu uruma tüm konansatörler olur. = = 10 olur. EP 7. = ε ' = ε =4. ε ' = 4 olur. EP B 6. = 1 = = ESE IRI 8. onansatörün s as, 1 E=. 1 =..( 1) = olur. onansatörün yükü 40 olu una gerilim, q =. 40 = 4. = 10 volt olur. EP = efl = = 9. ve konansatörleri ba lan nan q = q = q, = olu unan, = = q q = = 4 = = 5 = q = q = 1 olur. EP 58 EETR E EETRO

15 10. ve konansatörleri ba l olu unan ve üzerineki yükler eflittir. q = q olu unan I. ifae o ruur. ve konansatörlerinin efle er s as, = 4.1 = olur. 4+1 q Z q Z + q 1 1. konansatörünün gerilimi, 1 = 10 volt enerjisi, E 1 = 00 J olu unan, E = =10volt =0volt ve konansatörlerinin toplam yükü, q =. =. q = q = q =. Z konansatörünün yükü q Z = Z. =. olur. Bu uruma, q = q = q Z = olur. II. ifae o ruur. + = Z = olur. III. ifae yanl flt r. EP D 11. Gerilim iki kat na ç kt na, = q ifaesine görülü ü gibi sabit olu unan yük iki kat na ç - kar. onansatörün s as gerilime ba l e ilir. EP ESE IRI 00 = 1.(10) = olur. konansatörünün yükü, =. 1 = 6.10 = 60 = q = 60 olur. konansatörünün üzerineki gerilim = 0 volt q = 60 olu una göre, = q = 60 = olur. 0 konansatörünün üzerineki gerilim, = 1 + = = 0 volt E = 900 J olu una göre, E = = 1.(0) = olur. 1. =µ efl = =6µ 5 =µ =6µ q =18 =µ µ = = = = Efle er s a, = + = olur. =4µ 4 =1µ 4 = = µ q =18 EP fiekileki evree konansatörler olu unan, = q = q = 6 olur. q=6 =6µ 6µ µ q q EP E EETR E EETRO 59

16 14. 1 =0volt =4µ =µ =µ + 4 =µ 5 =4µ 4µ 1 =0volt µ µ 4µ µ + 1 =0volt 6µ µ =40volt 4µ µ + 6 µ ve µ luk konansatör ba lan nan yükleri eflit olu unan = 40 volt olur. µ =60volt 4µ =60volt µ + ESE IRI 60volt 5µ 4µ 5 + fiekile konansatörler ba l olu unan yükleri eflit olur = = 75 volt olur. Üretecin gerilimi, = = 15 volt olur. EP E 60 EETR E EETRO

17 DO RU I E ODSTÖRER TEST - ÇÖZÜÜ 1. 1n n. 4n n 1n n 1n n n = = n = n 4n 1n 1n n n =n 1n n n = = = = = n n n n ESE IRI = n n n n = n = =1n = =5n n = = 9 bulunur. EP E n n n 1n 5n =.5 +5 = 10 7 n EP D. fiekil-i eki konansatörün yükü, =. = 4.50 = 00 olur. fiekil-ii e konansatörler birbirine oluklar nan toplam yükü paylafl rlar. q 1 + q =. +. = = = 00 = 0 volt olur. konansatörün yükü q =. = 6.0 = 10 olur. q = q 1 = EP E EETR E EETRO 61

18 4. Devre aç l rsa, 5. fiekileki konansatörler efle er s a 1 olu unan, = = 1 + = olur. EP 1 1 = 1 efl = = = n = 8 4 = =1 = = 8 = 1 P P P = P 1 k sa evre = = = = = P 1 EP B ESE IRI 6. E= 1. 8= 1..() = olur. Bu konansatörleren 4 tanesi ba lan rsa, = eş n = 4 = 1 olur. 7. Bir konansatör bir üretece ba l ise, levhalar aras naki uzakl k artt r l na veya azalt l na üretecin uçlar aras naki gerilimi e iflmez. Tüm nicelikler EP fiekil-i geriliminin sabit olmas na göre e erlenirilir. artt r l na, = ε o olu unan s a azal r. q =. ifaesine sabit olu unan, azal rsa q yüküe azal r. E= 1 ifaesine sabit olu unan, azal rsa, enerjie. azal r. E= ifaesine sabit olu unan, artarsa elektrik alan azal r. Bu uruma fiekil-i e verilen tüm nicelikler o ruur. Bir konansatör bir üretece ba l e ilse, levhalar aras naki uzakl k artt r l na veya azalt l na konansatörün yükü e ifl- fiekil-ιι mez. Tüm nicelikler q yükünün sabit olmas na göre e erlenirilir. artt r l na, = ε o ifaesine göre, s a azal r. q =. ifaesine göre, q sabit olu unan azal rsa gerilimi artar. E= 1 ifaesine, q sabit olu unan. = q azal rsa, enerji artar. E= ifaesine artt na gerilimi e artt nan elektrik alan sabittir. Bu uruma fiekil-ii için verilen ört nicelik o ru fakat fl kk naki elektrik alan bilgisi yanl fl olu- unan cevap olur. EP EETR E EETRO

19 8. =µ =6µ =1 1 fiekil-i eki konansatörün yükü, q =. =.00 = 900 µ olur. konansatörü yüksüz 6 µ l k konansatöre olarak ba lan na potansiyelleri ortak oluncaya kaar toplam yükü paylafl rlar. ük korunu unan, q ilk = q son 900 =. ort +. ort 900 =. ort + 6. ort 900 = 9. ort ort = 100 volt olur. EP B 9. fiekileki konansatörler birbirine oluklar nan her bir konansatörün üzerineki gerilim 110 volttur. konansatörü evreen ç kart l na konansatörün üzerineki gerilim, olay s yla enerjisi e iflmei inen konansatörün üzerineki enerji e iflimi s f r r olt fiekil-ι ort fiekil-ιι =1µ =µ =4µ 110olt EP ESE IRI ve birlikte kapat l na evrenin efle er s - as, 1 ile 1 lik konansatörler olu unan, = = eş 5 = = 5 5 q =.= 4 1 eş 5 Bu uruma, q > q > olur. EP D / / Κ = / Κ 1 = hava hava / fiekil-ι fiekil-ιι 1 nahtar kapat l rsa efle er s a ve yük, = + 1 = =. = 4. olur. anahtar kapat l na 1 ile l k konansatörler ba lan nan, Κ 1 = / / / Κ = / 1 = = =4+1= ve toplam yük, q =. = 5 olur. = / =1 = = =1 =1 EETR E EETRO 6

20 fiekil-i eki konansatörün s as, o= εo = fiekil-ii eki konansatörlerin s as, =. =..(. 1 κ1εo ε ) = 6.6 = o =. κεo = κ.( ) =.(6) = 1 εo = εo = ε = olur. o ve birbirine ba l olu unan, = = 648 eş = 1 olur. 54 EP B 1. fiekileki konansatörler ba lan nan yükleri eflittir. Bu uruma q =. ifaesine göre. ler eflit olmal r. l k konansatörün üzerineki gerilim ise lik konansatörlerin üzerineki gerilim olur. = = 15 = 5 volt olur. = + + = 7 = 7.5 = 5 volt olur. EP ESE IRI 64 EETR E EETRO

21 DO RU I E ODSTÖRER TEST - Ü ÇÖZÜÜ 1. = n = 8 = = = =10 10 = = = = 4 = ESE IRI. onansatörler 0 voltluk bir üreteçle olurulu unan, = = = 10 0 = = 80 0 = EP q q = = = q = lik konansatörün yükü q ise 4 = lik konansatörün üzerineki yük q olur. Bu uruma = q ve q = q olu unan, q = 10 = = 10 = olur. 10 q1 q = q q = 1 olur. EP E EP. k sa evre 4. = = = = = = EETR E EETRO 65

22 = 6. 1 =10 = = = =10 5 = = = + 6 = 9 EP E fiekil-ι fiekil-ιι fiekil-i e konansatörünün üzerineki gerilim ise, konansatörün yükü, =. = 4. olur. fiekil-ii e ve konansatörleri olu unan konansatörünün üzerineki gerilim ise konansatörünün yükü, q =.5 =.5 = 10 olur. ve q yükleri oranlan rsa, q q 1 4 = = olur µ µ µ 1µ 6µ 1µ µ 1µ µ 1µ µ µ =µ 6µ µ 1µ µ 1µ µ 1µ 1µ =1µ ESE IRI EP B 7. ve konansatörleri ba lan nan üzerlerineki yükler eflittir. E= q 0 = q.1 0 = q Taraf tarafa oranlanırsa,. q 0 0 =.1 q. = 1 1 = 1 1 olur. = ise = olur. 6µ µ =µ = q ifaesine eğerler kullanılırsa, µ 1µ =4µ 1µ 1µ = q 1 = q 1 = = µ 6µ µ =. + = 6 yazılıp oran lanırsa, 5 4µ 1µ = + = 5µ = = µ EP q 1 = q = q 6 1 5q = 5 olur. 6 7 EP 66 EETR E EETRO

23 8. onansatörün hava ortam na s as, = ε o ifaesiyle bulunur. evhalar aras na κ maesi konulu una s a, 11. bofl / / Κ 1 = Κ =4 ' = κε. = κ. olur. o 9. Bu uruma konansatörü s as artar. II. ifae o ru olmufl olur. evhalar gerilime ba l oluklar nan gerilim sabittir. III. ifae yanl flt r. q =. ifaesine sabit olu unan s a artarsa konansatörün yüküe artar. I. ifae e yanl fl olur. EP B = 6 q =0volt =0 fiekil-i eki konansatörün s as, = ε flekline yaz labilir. fiekil-ii eki konansatör birbirine ba l iki konansatör gibi üflünülür. 1= κ1. ε =.. ε = 4 / = κ. ε = 4.. ε = 8 / onansatörler ba l olu unan, eş =. + = = 1 = 8 olur. 1 / / Κ 1 = Κ =4 EP D noktas n n potansiyeli 0 volt olu u verilmifl. Topra n potansiyeli her zaman s f r r. 6 ve konansatörleri ba lan nan yükleri eflittir. q =. ifaesine göre 6 nin üzerineki gerilim üflmesi ise, nin üzerineki gerilim üflmesi olur. noktas naki potansiyel 0 volt, noktas naki potansiyel s f r olu unan, = 0 0 = 0 + = 0 = 0 = 10 volt olur. Bu uruma, = = 10 volt 0 = 10 = 0 volt olur. EP D 10. anahtar kapat l rsa konansatörler ba lanaca nan üzerlerineki gerilimler eflittir. Ι. ifae o ruur. konansatörü yüklenikten sonra anahtar n aç lmas veya üretecin evreen ç kar lmas konansatörüne bir e iflme yapmaz. konansatörünün gerilimi, yükü e iflmez. II. ifae yanl fl, III. ifae o ruur. EP D ESE IRI 1. k sa evre ve lik konansatörler olu unan üzerlerineki yükler eflittir. Bu uruma q =. ifaesine göre lik konansatörün üzerineki gerilim 10 volt ise lik konansatörün üzerineki gerilim 0 volt olur. EP =10volt =10volt =10volt =0volt EETR E EETRO 67

24 DO RU I E ODSTÖRER TEST - 4 Ü ÇÖZÜÜ 1.. (+) = = = = = 6 5 +=16 5 olur. efl = = =. + = 6 5 EP ESE IRI ucu (+), ucu ( ) olsun. Bu uruma konansatörlerin birer uçlar (+), i er uçlar ( ) ye ba lan - nan birbirlerine üç konansatör oluflur ε ε o o ε + + o ( ) = ε o = ε = ε o o = ε olur. - arasınaki eşeğer sığa, o = = ε + ε + ε o o o = 5ε olur. o EP E. = = 4. = efl = 1 = = = = EP D = = 75 0 = 15 4 olur. EP B 68 EETR E EETRO

25 5. ve konansatörlerin s as, P P = εo =.( εo ) =. o = 9 = = 1 = P 9 = κε. o = 80..( εo ) = 40.o ve birbirine oluklar nan, 9 = = = P 9 9 P 9 9 = n = 9 = EP ESE IRI =. eş + = o.40. o o o = o = = 100 olur. EP B 7. ve konansatörleri birbirine bunlara konansatörüne ir = = = olur onansatörlerin yükleri, =. =.0 = 60 = olur. Bu uruma ve nin 6. üzey alanlar ve levhalar aras naki uzakl k olan konansatörün s as, o= εo = 80 tır. lt naki levha saf su içine konulu unan ve saf su yal tkan olu unan, iki konansatör ele eilmifl olur. / lik k sm bir konansatör, / lük k sm i er konansatör olur. bofl / / su / κ=80 / yükleri = q = 60 olur. konansatörünün yükü q =. = 6.0 = 10 olur. ve konansatörleri birbirine fakat kutuplar ters ba lan nan ve nin yüklerinin fark, her üç konansatörü s alar yla o ru orant l olarak paylafl l r. q = q 1 + q + q = = = 1 = 5 volt olur. konansatörünün yükü, q 1 =. = 4.5 = 0 coulomb olur. konansatörünün yükü = 60 iken q 1 = 0 olu unan yükü 40 e iflir. = 4 = EP E EETR E EETRO 69

26 8. fiekil-i e ve nin yükleri, =. =.100 = 00 q =. = = 500 olur. fiekil-ii e konansatörler toplam yükü s alar yla o ru orant l olarak paylafl rlar. + q = q 1 + q + q = = = 10 = 80 volt olur. eni uruma konansatörlerin yeni yükleri, q 1 =. =.80 = 40 = = 60 ük konansatörünen konansatörüne geçmifltir. 9. onansatörün üzerineki yük, q =. = = Elektron fazlal, 10. fiekil-i eki konansatörün s as ve yükü, 11. fiekil-ii eki konansatörün s as ve yükü EP B EP EP fiekileki konansatörler olu unan yükleri eflittir. ükler eflit olu una göre, 8 nin üzerineki gerilim ise 4 nin üzerineki gerilim olur = q q = = 5.10 taneir. 19 e 1,6.10 = ε q=. ' = ε = q'= =. q'= q olur. =60volt q = =0 = q = ESE IRI = 60 volt, = 0 olu unan, = = 60 = 60 = 0 volt olur. noktas naki potansiyel, = = 0 = 0 60 = 0 = 80 volt olur. noktas naki potansiyel, = = 0 = 0 60 = 0 = 40 volt olur. 1. fiekile levhalar aras naki uzakl k iken konansatörün s as, o= ε o =0 µ olur. evhalar aras na kal nl kl bir iletken 4 simetrik olarak konulu una iki tane konansatör ele eilir. Ortaya simetrik konulan iletken maenin kal nl olu unan 4 yeni oluflan konansatörlerin levhalar aras uzakl k, x = 4 x = 4 80 = = 40 bulunur. x= 8 olur. ve konansatörlerinin s alar, EP E = = = 8 = 8 = 8 1 εo ε o o 0 = 80µ 8 olur. ve oluklar nan, = n = 80 eş = 40µ olur. x /4 x x = 8 x = 8 EP D 70 EETR E EETRO

27 1. a) Dielektrik sabiti olan mae konulu una = κ. o =.5 = 10 olur. b) q = o. = = 500 olur. ük korunur. c) q =. ) 500 = 10. = 50 volt olur. Enerjisi, E = 1.' = 1.10.(50) 4 = 1,5.10 joule olur. II. Ters iflaretli levhalar birbirine ba lan rsa, Z t ba lan klar nan toplam yükü potansiyel eflitleninceye kaar s alar yla o ru orant l olarak paylafl rlar. q + q = q q = = 40 = 4 volt olur. q q q q a) konansatörünün yükü,. a) konansatörü üzerineki maksimum yük, =. = = 600 tur. b) anahtar aç l p anahtar kapat l na konansatörü üzerineki yük, potansiyel eflitleninceye kaar paylafl l r. q ilk = q son = q 1 + q 600 = 6. ort.4. ort 600 = 10. ort ort = 60 volt c) q 1 = 6. ort = 6.60 = 60 q = 4. ort = 4.60 = 40 Bu uruma konansatörünen konansatörüne 40 luk yük geçer. E= 1. =1 ort.4.(60) = 700J. I. (+) levhalar birbirine ( ) levhalar birbirine ba lan rsa, q + q = q + q = = 00 = 0 volt olur. a) konansatörünün yükü, q =. = 6.0 = 180 olur. b) konansatörün yükü, q =. = 4.0 = 10 olur. = = 100 olt q q ESE IRI 4. q =. = 6.4 = 144 olur. b) konansatörünün yükü, q =. = 4.4 = 96 olur. =60 =10volt = q =40 a) konansatörünün üzerineki gerilim, q =. 60 = 6. 1 = 1 = 10 volt konansatörünün üzerineki gerilim, q =. 40 = 4 = 10 volt olur. ve 4 ün efle eri konansatörüne ba l olu unan yükler eflit ve 60 olmal r. Bu uruma q = 40 olu unan q 4 = 0 olmal r. = 4 = 10 volt olu unan, q 4 = = = olmal r. = =.6 = olur. +6 b) ve 5 konansatörleri olu unan = q 5 = 60 olur. 5 =0volt 5 = 1 =60volt 4 = 4 =10volt = q 4 =0 q 5 =0 EETR E EETRO 71

28 5. c) Üretecin gerilimi, = = = 40 volt olur a) = ε 1 4 = 8, , =.10 = n b) q =. 40 =. = 0 volt olur. k sa evre = k sa evre = 1 olu una göre, + 8 = 1 = olur. fiekileki konansatörler birbirine olu unan, = = 1 olur. fiekileki evree = olabilmesi için, efl 1 = 1 olmas gerekir. Bu uruma, = 15 = olmal r. = 1 ESE IRI 9. k sa evre k sa evre 7 = 6. fiekileki konansatörlmer olu unan, = = 17 olur. = = 10., ve Z konansatörlerinin s alar, = 60 0 = = = = 0 60 = 1 Z olur. a) q =. =.100 = 00 b) Devreeki toplam s a, = = Z = 1 = =1 = = 48 = olur. 16 =+ + 1 = eş olur. Sisteme epolanan yük, q =. =.100 = 00 olur. =100volt 7 EETR E EETRO

50 ELEKTR K VE ELEKTRON K

50 ELEKTR K VE ELEKTRON K 50 EETR E EETRO ODSTÖRER ODE SORU DE SORURI ÇÖZÜER. ε. ba nt - s na göre, ε azal nan konan- satörün s as azal r. I. yarg o ruur. + onansatör üretece ba l iken, levhalar aras naki potansiyel fark e iflmez.

Detaylı

Elektrik ve Manyetizma

Elektrik ve Manyetizma 9 Elektrik ve anyetizma ODE SOU DE SOUI ÇÖÜE. letkenin kesitinden geçen yük miktar, q n.e 5.0 9.,6.0-9 8 C olur. Bu durumda oluflan ak m, I q 8 ` t 8 olur.. S kesitinden saniyede geçen yük miktar, ( )

Detaylı

TEST - 1 RENKLER. Beyaz cisimler üzerlerine düflen fl aynen yans t r. Böylece tüm cisimler ayd nlat ld fl n renginde görülür.

TEST - 1 RENKLER. Beyaz cisimler üzerlerine düflen fl aynen yans t r. Böylece tüm cisimler ayd nlat ld fl n renginde görülür. REER TEST - 1 1. 4. fiekil- fiekil- fiekil- Beyaz ler üzerlerine üflen fl aynen yans t r. Böylece tüm ler ay nlat l fl n rengine fl k 1444442444443 turuncu mor göz magenta 2. avi X Z agenta ve renkli fl

Detaylı

TEST 20-1 KONU KONDANSATÖRLER. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ. 1. C = e 0 d. 2. q = C.V dır. C = e 0 d. 3. Araya yalıtkan bir madde koymak C yi artırır.

TEST 20-1 KONU KONDANSATÖRLER. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ. 1. C = e 0 d. 2. q = C.V dır. C = e 0 d. 3. Araya yalıtkan bir madde koymak C yi artırır. KOU 0 KOSÖRLR Çözümler. e 0 S 0- ÇÖÜMLR (Sığa saece levhaların yüzey alanı, araaki uzaklık ve yalıtkanlık katsayısına bağlıır.) P: 5. 6 3 u tür soruları potansiyel ağıtarak çözelim. Potansiyel seri konansatörlere

Detaylı

TEST Lambalar özdefl oldu- 6. K ve L anahtarlar LAMBALAR. ε ε ε. K anahtar aç k iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler:

TEST Lambalar özdefl oldu- 6. K ve L anahtarlar LAMBALAR. ε ε ε. K anahtar aç k iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler: AAA ES -. 4. anahtar aç k iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler: anahtar kapal iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler: 0 Sö ner Artar De fl i mez I II aln z anahtar kapat l rsa ve lambalar söner.

Detaylı

Kavram Dersaneleri 10 ELEKTR K AKIMI ÇÖZÜM 17: ÖRNEK 17:

Kavram Dersaneleri 10 ELEKTR K AKIMI ÇÖZÜM 17: ÖRNEK 17: EET AII ÖNE 7: Özdefl,, lambalar flekildeki gibi ba lanm fllard r. anahtar kapat l nca ve lambalar n n parlakl nas l de iflir? (Üretecin iç direnci önemsenmiyor.) A) De iflmez De iflmez B) Azal r De iflmez

Detaylı

01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436

01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436 01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBALAR ELEKTRİK AKIMI Potansiyelleri farklı olan iki iletken cisim birbirlerine dokundurulduğunda

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ . BÖÜ ONDNSTÖRR OD SORU - Dİ SORURIN ÇÖÜRİ 4. enerji(j). Bir kondansatörün sığası yapısına bağlıdır. üküne ve uçları arasındaki elektriksel potansiyel farkına bağlı değildir. 4 sabit 4 P 4.0 4.0 4 0 5

Detaylı

F Z K ELEKTROSTAT K ÖRNEK 2: ÖRNEK 1 :

F Z K ELEKTROSTAT K ÖRNEK 2: ÖRNEK 1 : F Z EETROSTAT ÖRNE 1 : ÖRNE : Q 0 X M Z yal tkan yal tkan fiekildeki yal tkan sapl özdefl ve iletken,, M kürelerinin elektrik yükleri s ras yla, Q ve 0 (s f r) d r. M küresi ye dokundurulup ayr ld ktan

Detaylı

TEST - 1. L arac n n 4. saniyedeki. 5. 0 - t aral nda K. 3. I. K arac h zlanmakta, L arac ise sabit h zla gitmektedir. BA IL HAREKET = - =-2V.

TEST - 1. L arac n n 4. saniyedeki. 5. 0 - t aral nda K. 3. I. K arac h zlanmakta, L arac ise sabit h zla gitmektedir. BA IL HAREKET = - =-2V. 1 arac n n saniyeeki : 8 m/ s 16 arac n n saniyeeki : BA I HAREET ( 3) 1 m/s arac n n sürücüsüne göre arac n n - 3 z : 1 16 8 m/s olur m yolunu, yolunu, N yolunu, N yolunu, y 5m/s 3m/s m/s 1 s 1 3 s 1

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3. Konu DÜZGÜN ELEKTRİKSEL ALAN VE SIĞA ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3. Konu DÜZGÜN ELEKTRİKSEL ALAN VE SIĞA ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ . SINI ONU ANATIMI. ÜNİTE: EETRİ E MANYETİZMA. onu DÜZGÜN EETRİSE AAN E SIĞA ETİNİ E TEST ÇÖZÜMERİ Düzgün Elektriksel Alan ve Sığa. Ünite. onu A nın Çözümleri 4. E e mg. Birbirine paralel yerleştirilen

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

F Z K BASINÇ. Kavram Dersaneleri 42

F Z K BASINÇ. Kavram Dersaneleri 42 F Z BASINÇ ÖRNE : ÇÖZÜ : Özdefl iki tu lan n I, II, III konumlar ndayken yere uygulad klar toplam bas nç kuvvetleri, iki tu lan n a rl klar toplamlar na eflittir. Bu nedenle F = F = F olur. yer I II III

Detaylı

11. SINIF SORU BANKASI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3. Konu DÜZGÜN ELEKTRİK ALAN VE SIĞA TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF SORU BANKASI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3. Konu DÜZGÜN ELEKTRİK ALAN VE SIĞA TEST ÇÖZÜMLERİ . SINIF SORU BANASI. ÜNİTE: EETRİ E MANYETİZMA. onu DÜZGÜN EETRİ AAN E SIĞA TEST ÇÖZÜMERİ Düzgün Elektrik Alan ve Sığa TEST in Çözümleri. Şekil II e, E tan b mg mg... ( ) () ve () bağıntılarının sağ taraflarını

Detaylı

5. m X TEST - 1 SIVI BASINCI = F M

5. m X TEST - 1 SIVI BASINCI = F M IVI BINCI TET - 1 1. 4... vnn a rl na iyelim. abn tabanna etkiyen sv basnç kuvveti, tabanan fiekil-i ve fiekil-ii eki ibi çklan ik kesik çiziler arasnaki erçek ya a sanal svnn a rl na eflittir. fiekil-i

Detaylı

F Z K A IRLIK MERKEZ ÖRNEK 1 : ÇÖZÜM 1: Bir cisim serbestçe dönebilece i bir noktadan as l rsa, düfley do rultu daima a rl k merkezinden

F Z K A IRLIK MERKEZ ÖRNEK 1 : ÇÖZÜM 1: Bir cisim serbestçe dönebilece i bir noktadan as l rsa, düfley do rultu daima a rl k merkezinden F Z A IRI EREZ ÖRNE 1 : I m II 2m ütleleri m, 2m olan eflit bölmeli, düzgün ve türdefl I ve II levhalar flekildeki gibi birbirine tutturularak noktas ndan bir iple as l yor. Bu levhalar afla dakilerden

Detaylı

Kondansatörler (Sığaçlar) Test 1 in Çözümleri. q 1. = = 600 µc yükü ile yüklenirken E 1. enerjisi;

Kondansatörler (Sığaçlar) Test 1 in Çözümleri. q 1. = = 600 µc yükü ile yüklenirken E 1. enerjisi; ondansatörler (Sığaçlar) Test in Çözümleri. ondansatörün levhaları arasındaki potansiyel farkı, üretecin potansiyel farkına eşittir. Levhalar arasındaki d aralığının değişmesi üretecin potansiyel farkını

Detaylı

S cakl k de iflimi ( C) 5. Aç k bir kapta s t lan tuzlu suyun kaynama s cakl : ESEN YAYINLARI. Tson = + + CEVAP C. 7. Buz s n rken: Q 1 T X ( X)

S cakl k de iflimi ( C) 5. Aç k bir kapta s t lan tuzlu suyun kaynama s cakl : ESEN YAYINLARI. Tson = + + CEVAP C. 7. Buz s n rken: Q 1 T X ( X) ISI VE SICAI ES - 1 1. adde ütle (g) Verilen s (cal) S cakl k de iflimi 4. adde Erime aynama 2m 3 4 6 3m 2 2 1 12 4m 4 2 8 m.c. c m. 3 c 2m 2 c 3m. 2 3m 4 c 4m. 3m Buna göre, ile ayn olailir, farkl d r.

Detaylı

ÇÖZÜM [KB] çizilirse, SORU. Boyutlar 9 cm ve 12 cm olan dikdörtgenin bir düzlem üzerindeki izdüflümü bir do ru parças ise, [KC] [CB] ve

ÇÖZÜM [KB] çizilirse, SORU. Boyutlar 9 cm ve 12 cm olan dikdörtgenin bir düzlem üzerindeki izdüflümü bir do ru parças ise, [KC] [CB] ve GMTR erginin bu sa s na Uza Geometri ve o runun nalitik ncelemesi konular na çözümlü sorular er almakta r. u konua, ÖSS e ç kan sorular n çözümü için gerekli temel bilgileri ve pratik ollar, sorular m

Detaylı

GEOMETR 7 ÜN TE III S L ND R

GEOMETR 7 ÜN TE III S L ND R ÜN TE III S L ND R 1. S L ND R K YÜZEY VE TANIMLAR 2. S L ND R a. Tan m b. Silindirin Özelikleri 3. DA RESEL S L ND R N ALANI a. Dik Dairesel Silindirin Alan I. Dik Dairesel Silindirin Yanal Alan II. Dik

Detaylı

RADYOAKT FL K. ALIfiTIRMALARIN ÇÖZÜMÜ. 5. a) Denklemi yazd m zda; 1. Yar lanma süresi T 1/2. 6. a) Madde miktar n 8 m gram al rsak 7 m gram

RADYOAKT FL K. ALIfiTIRMALARIN ÇÖZÜMÜ. 5. a) Denklemi yazd m zda; 1. Yar lanma süresi T 1/2. 6. a) Madde miktar n 8 m gram al rsak 7 m gram RADYOAKT FL K RADYOAKT FL K 1. Yar lanma süresi T 1/ ile gösterilir. Radyoaktif element içerisindeki çekirdek say s n n yar s n n bozunmas için geçen süredir. Bu süre çok uzun olabilece i gibi çok k sa

Detaylı

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur.

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur. SES DALGALARI 1. Kesik koni biçiminde k vr lm fl bir mukavvan n dar k sm kula a tutuldu unda sesin daha iyi duyulmas sesin mukavvan n yüzeyinde çarp p yans mas n n bir sonucudur. Di erleri sesin iletimi

Detaylı

ALIfiTIRMALARIN ÇÖZÜMLER

ALIfiTIRMALARIN ÇÖZÜMLER ÖZÜTE (YO UNU) AIfiTIRMAARIN ÇÖZÜMER. a) ar fl m n özkütlesi er zaman kar fl ma kat - lan s v lar n özkütleleri aras na olaca nan, < k < 8 olabilir. b) S v lar eflit kütlee kar flt r l na kar fl m n özkütlesi,

Detaylı

ALIfiTIRMALARIN ÇÖZÜMÜ

ALIfiTIRMALARIN ÇÖZÜMÜ ATOMLARDAN KUARKLARA ALIfiTIRMALARIN ÇÖZÜMÜ 1. Parçac klar spinlerine göre Fermiyonlar ve Bozonlar olmak üzere iki gruba ayr l r. a) Fermiyonlar: Spin kuantum say lar 1/2, 3/2, 5/2... gibi olan parçac

Detaylı

TEST Levhan n a rl G olsun. G a rl n n O F 1 TORK (KUVVET MOMENT ) - DENGE

TEST Levhan n a rl G olsun. G a rl n n O F 1 TORK (KUVVET MOMENT ) - DENGE R (UVVE MME ) - DEE ES -... evhalar dengede oldu una göre, desteklerin oldu u noktalara göre moment al n rsa,...... oldu u görülür. CEVA B d d d d. ucuna göre moment cambaz den ye giderken momenti azald

Detaylı

SU DALGALARI. 6. I ve II engelleri aras ndaki aç 60 dir. I. KL do rusal dalga I ve II engellerinde flekildeki gibi yans r.

SU DALGALARI. 6. I ve II engelleri aras ndaki aç 60 dir. I. KL do rusal dalga I ve II engellerinde flekildeki gibi yans r. SU DAGAAR MDE SRU DE SRUARN ÇÖZÜMER 4 70 70 40 40 70 do rusal dalga ve engellerinde flekildeki gibi yans r do rusal dalgan n k sm engelinden, k sm ise engelinden flekildeki gibi yans r do rusal dalga ve

Detaylı

1.BÖLÜM ÇÖZÜM SORU. A= {a, b, {a, b}, {c}} kümesi veriliyor. Afla dakilerden kaç tanesi do rudur? I. a A II. {a, b} A III. {c} A IV. {b} A. V.

1.BÖLÜM ÇÖZÜM SORU. A= {a, b, {a, b}, {c}} kümesi veriliyor. Afla dakilerden kaç tanesi do rudur? I. a A II. {a, b} A III. {c} A IV. {b} A. V. 1.ÖLÜM MTMT K Derginin bu say s nda Kümeler konusunda çözümlü sorular yer almaktad r. u konuda, ÖSS de ç kan sorular n çözümü için gerekli temel bilgileri ve pratik yollar, sorular m z n çözümü içinde

Detaylı

IfiIK VE GÖLGE. a) Benzerlikten, r K = 3 2 r olur. 6d Tam gölgenin alan 108 cm 2 oldu undan, 4d = r K

IfiIK VE GÖLGE. a) Benzerlikten, r K = 3 2 r olur. 6d Tam gölgenin alan 108 cm 2 oldu undan, 4d = r K IfiI VE GÖGE MODE SORU DE SORUARIN ÇÖZÜMER. P R. cm a) Benzelikten, cm cm a) Cismin çap cm ise ya çap cm i. Benzelikten tam nin ya çap, (+) (8++) 4 cm olu. b) Benzelikten ya nin ya çap, 8+ 0 5 cm olu.

Detaylı

ELEKTRON K DEVRE ELEMANLARI

ELEKTRON K DEVRE ELEMANLARI LKTRO K DVR LMALARI MODL SORU 1 DK SORULARI ÇÖZÜMLR MODL SORU 2 DK SORULARI ÇÖZÜMLR 1. Diyot kare dalgan n negatif parças n geçirmeyece inden ç k fl gerilimi; 1. fiekildeki K transistörü ; L transistörü

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g)

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) Sürtünmesiz piston H (g) He Yukar daki üç özdefl elastik balon ayn koflullarda bulunmaktad r. Balonlar n hacimleri eflit oldu una göre;. Gazlar n özkütleleri. Gazlar

Detaylı

Yukar daki kare ve dikdörtgene göre eflitlikleri tan mlay n z. AB =... =... =... =...

Yukar daki kare ve dikdörtgene göre eflitlikleri tan mlay n z. AB =... =... =... =... Üçgen, Kare ve ikdörtgen MTEMT K KRE VE KÖRTGEN Kare ve ikdörtgenin Özellikleri F E Kare ve dikdörtgenin her kenar uzunlu u birer do ru parças d r. Kare ve dikdörtgenin kenar, köfle ve aç say lar eflittir.

Detaylı

K MYA GAZLAR. ÖRNEK 2: Kapal bir cam kapta eflit mol say s nda SO ve NO gaz kar fl m vard r. Bu kar fl mda, sabit s - cakl kta,

K MYA GAZLAR. ÖRNEK 2: Kapal bir cam kapta eflit mol say s nda SO ve NO gaz kar fl m vard r. Bu kar fl mda, sabit s - cakl kta, K MYA GAZLAR ÖRNEK 1 : deal davran fltaki X H ve YO gazlar ndan oluflan bir kar fl m, 4,8 mol H ve 1,8 mol O atomu 4 8 içermektedir. Bu kar fl m n, 0 C ve 1 atm deki yo unlu u,0 g/l oldu una göre, kütlesi

Detaylı

ESEN YAYINLARI 1. (D) 2. (Y) 3. (D) 4. (D) 5. (D) 6. (D) 7. (Y) 8. (D) 9. (D) 10. (Y) 11. (D)

ESEN YAYINLARI 1. (D) 2. (Y) 3. (D) 4. (D) 5. (D) 6. (D) 7. (Y) 8. (D) 9. (D) 10. (Y) 11. (D) HÂL DE fi M HÂL DE fi M ETK NL K - 1 1 Birbiriyle temas halinde bulunan lar farkl iki madde aras nda s al flverifli olur. 2 Maddenin s cakl n art rmak için verilmesi gereken enerji çeflidine s enerjisi

Detaylı

F Z K TEST A) X X = X Y = X Z B) X X > X Y > X Z C) X X > X Z > X Y D) X X > X Y = X Z E) X Y = X Z > X X D KKAT! H z. 2t Zaman. A s v s. A s v s.

F Z K TEST A) X X = X Y = X Z B) X X > X Y > X Z C) X X > X Z > X Y D) X X > X Y = X Z E) X Y = X Z > X X D KKAT! H z. 2t Zaman. A s v s. A s v s. F Z TEST D AT! + Bu testte 30 soru vard r. + Bu test için ayr lan cevaplama süresi 45 dakikad r. + Cevaplar n z, cevap ka d n n Fizik Testi için ayr lan k sma iflaretleyiniz.. 3. H z v Y 0 t t Zaman A

Detaylı

ELEKTR K AKIMI NASIL OLUfiUR?

ELEKTR K AKIMI NASIL OLUfiUR? EET AM NAS OUfiU? Elektrikle yüklü iki cisim bir iletkenle birlefltirildi inde cisimler aras nda yük dengesi kuruluncaya kadar yük ak fl olur. Bir iletken içinden gerçeklefltirilen yük ak fl na elektrik

Detaylı

A noktasında ki cisim uzaklaşırken de elektriksel kuvvetler iş yapacaktır.

A noktasında ki cisim uzaklaşırken de elektriksel kuvvetler iş yapacaktır. C) ELEKTRİKSEL POTNSİYEL ENERJİ: Şekil 1 eki +Q yükü, + yükünü Q. F k kuvveti ile iter. Bu neenle + yükünü sonsuzan ya a topraktan noktasına getirmek için elektriksel kuvvetlere karşı iş yapılır. Bu iş,

Detaylı

X +5 iyonunda; n = p + 1 eflitli i vard r. ATOM VE PER YOD K CETVEL ÖRNEK 15: ÖRNEK 16:

X +5 iyonunda; n = p + 1 eflitli i vard r. ATOM VE PER YOD K CETVEL ÖRNEK 15: ÖRNEK 16: A ÖRNEK 15: I. X +5 iyonunun proton say s, nötron say s ndan 1 eksiktir II. 14 Y 2 iyonunun elektron say s, X +5 iyonunun elektron say s ndan 6 fazlad r Buna göre X elementinin izotopunun atom ve kütle

Detaylı

Atom. Atom 9.11.2015. 11 elektronlu Na. 29 elektronlu Cu

Atom. Atom 9.11.2015. 11 elektronlu Na. 29 elektronlu Cu Atom Maddelerin en küçük yapı taşlarına atom denir. Atomlar, elektron, nötron ve protonlardan oluşur. 1.Elektronlar: Çekirdek etrafında yörüngelerde bulunurlar ve ( ) yüklüdürler. Boyutları çok küçüktür.

Detaylı

(ÖSS ) ÇÖZÜM 2:

(ÖSS ) ÇÖZÜM 2: MTEMT K PROLEMLER - II ÖRNEK : ve kentlerinden saatteki h zlar s ras yla V ve V olan (V > V ) iki araç, birbirlerine do ru 2 2 ayn anda hareket ederlerse saat sonra karfl lafl yorlar. u araçlar ayn kentlerden

Detaylı

1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Yukar daki rakamlardan kaç tanesinde dikey do ru modeli vard r?

1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Yukar daki rakamlardan kaç tanesinde dikey do ru modeli vard r? Ad : Soyad : S n f : Nu. : Okulu : 1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Do ru Düzlem Nokta 5. MATEMAT K TEST 19 Ifl n Do ru Do ru parças 2. Afla daki hangi do runun çizgi modeli

Detaylı

Aç ve Aç Ölçüsü. Üçgen, Kare ve Dikdörtgen. Geometrik Cisimler. Simetri. Örüntü ve Süslemeler

Aç ve Aç Ölçüsü. Üçgen, Kare ve Dikdörtgen. Geometrik Cisimler. Simetri. Örüntü ve Süslemeler MTEMT K ç ve ç Ölçüsü Üçgen, Kare ve ikdörtgen Geometrik Cisimler Simetri Örüntü ve Süslemeler Temel Kaynak 4 ç ve ç Ölçüsü ÇI VE ÇI ÖLÇÜSÜ ç lar n dland r lmas C Resimde aç oluflturulan yerlerin baz lar

Detaylı

3. Telin kesit alanı, 4. lsıtılan telin diren ci, R = R o. 5. Devreden geçen proton sayısı, q = (N e. 6. X ve Y ilet ken le ri nin di renç le ri,

3. Telin kesit alanı, 4. lsıtılan telin diren ci, R = R o. 5. Devreden geçen proton sayısı, q = (N e. 6. X ve Y ilet ken le ri nin di renç le ri, . ÖÜ EETİ ODE SOU - DEİ SOUN ÇÖZÜEİ. Teln kest alanı, 400 mm 4.0 4 m. a a a a n boyu,, a n kest alanı, a.a a a a Teln drenc se, ρ., 500 4.0 6. 4 5 Ω dur. 40. Telden geçen akım, ohm kanunundan, 40 48 amper

Detaylı

4. Sistem dengede oldu una. hareketli piston. P o. esnek CEVAP E. balon ESEN YAYINLARI P X. 6atm 5L. .g 200 = 8 (20 + V D. Buna göre; 25 = 20 + V D

4. Sistem dengede oldu una. hareketli piston. P o. esnek CEVAP E. balon ESEN YAYINLARI P X. 6atm 5L. .g 200 = 8 (20 + V D. Buna göre; 25 = 20 + V D AZ BASINCI ES - 1 1. Balona etki eden toplam bas nç; aç k ava bas nc - na, yüksekli ine ve un a rl na ba l - d r. Bu büyüklükler kald rma kuvvetini etkiledi inden, gerilme kuvvetini de etkiler. areketli

Detaylı

2. Her bir bölme uzunlu u d olsun. t 1 TEST - 1 DO RUSAL HAREKET. Atletler 1. kez O noktas nda, 2. kez K noktas nda yan yana gelirler.

2. Her bir bölme uzunlu u d olsun. t 1 TEST - 1 DO RUSAL HAREKET. Atletler 1. kez O noktas nda, 2. kez K noktas nda yan yana gelirler. DO RUSA HAREET TEST - 1 1 X 3 N O P R X Y Y Y X N I II Aeer 1 kez O nokas na, kez nokas na yan yana geirer CEAP A Z Z Araçar n boyar efi ou una göre, X Z > Y Z X X Y Y Z Z ou una göre, X Z > Y CEAP C ESEN

Detaylı

1. KONU. Geometrik Cisimler ve Şekiller. 1. Afla daki nesnelerden küp, prizma ve silindire benzeyen nesneleri iflaretleyiniz.

1. KONU. Geometrik Cisimler ve Şekiller. 1. Afla daki nesnelerden küp, prizma ve silindire benzeyen nesneleri iflaretleyiniz. 1. KONU Adı - Soyadı:... Numarası:.. Sınıfı:. Ön Çalışma 1. Afla daki nesnelerden küp, prizma ve silindire benzeyen nesneleri iflaretleyiniz. SALÇA + 11 2. Afla daki nesnelerden koni, prizma ve küreye

Detaylı

1. Afla daki flekillerin boyal k s mlar n bütün, yar m ve çeyrek olarak belirtiniz.

1. Afla daki flekillerin boyal k s mlar n bütün, yar m ve çeyrek olarak belirtiniz. Ad : Soyad : S n f : 2. SINIF Nu. : Kesirler 53 Uygulamal Etkinlik 1. Afla daki flekillerin boyal k s mlar n bütün, yar m ve çeyrek olarak belirtiniz. 4. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : FĐZĐKSEL OLAYLAR ÜNĐTE 3 : YAŞAMIMIZDAKĐ ELEKTRĐK (MEB)

ÖĞRENME ALANI : FĐZĐKSEL OLAYLAR ÜNĐTE 3 : YAŞAMIMIZDAKĐ ELEKTRĐK (MEB) ÖĞENME LNI : FZKSEL OLYL ÜNTE 3 : YŞMIMIZDK ELEKTK (MEB) C SE E PLEL BĞLM (5 ST) 1 Dirençlerin Bağlanması 2 Özdeş mpullerin Bağlanması 3 (*) Özdeş Olmayan mpullerin Bağlanması : 4 Kısa Devre 5 Pillerin

Detaylı

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Kendimiz Yapal m Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Bu yaz da 8 sat r, 16 sütundan oluflan LED li kayan yaz projesi anlat l yor. Projenin en önemli özelli i gerek donan m gerekse yaz l m olarak basit olmas.

Detaylı

1. BÖLÜM ELEKTROSTATİK. Yazar: Dr. Tayfun Demirtürk E-posta: tdemirturk@pau.edu.tr

1. BÖLÜM ELEKTROSTATİK. Yazar: Dr. Tayfun Demirtürk E-posta: tdemirturk@pau.edu.tr 1. BÖLÜM ELEKTROSTATİK Yazar: Dr. Tayfun Demirtürk Eposta: temirturk@pau.eu.tr 1 ELEKTROSTATİK: Durgun yüklerin etkilerini ve aralarınaki etkileşmeleri inceler. Doğaa iki çeşit elektrik yükü bulunur: ()

Detaylı

UZUN ENERJİ NAKİL HATLARI İLE ENERJİ İLETİMİNİN ZORLUKLARI ve SİSTEM GÜVENİLİRLİĞNİ ARTIRMAK İÇİN ALINAN ÖNLEMLER Türkiye de elektrik enerjisinin

UZUN ENERJİ NAKİL HATLARI İLE ENERJİ İLETİMİNİN ZORLUKLARI ve SİSTEM GÜVENİLİRLİĞNİ ARTIRMAK İÇİN ALINAN ÖNLEMLER Türkiye de elektrik enerjisinin UZUN ENERJİ NAKİL HATLARI İLE ENERJİ İLETİMİNİN ZORLUKLARI ve SİSTEM GÜVENİLİRLİĞNİ ARTIRMAK İÇİN ALINAN ÖNLEMLER Türkiye de elektrik enerjisinin büyük kısmı aşağıdaki kaynaklardan temin edizlmektedir.

Detaylı

ELEKTR K AKIMININ MANYET K ETK S

ELEKTR K AKIMININ MANYET K ETK S FE VE TEOOJ 8 aflam m zdaki Elektrik 7. Ünite EETR AM MAET ET M knat s Demir, nikel, kobalt gibi maddelerin çekme özelli i gösteren maddelere m knat s denir. Çubuk m knat s U m knat s Pusula i nesi M knat

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 4. ÖÜ 1. ODE SOU - 1 DEİ SOUI ÇÖÜEİ 4. + T nah tar lar açık ken T, ve lam ba la rı ya nar. nah tar lar ka pa tıl dı ğın da T sö ner. ve yan ma ya baş lar. ve ışık ver me yi sür dü rür. CE C lam ba sı nın

Detaylı

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Temel Kaynak 5 Yaflam m zdaki Elektrik BAS T ELEKTR K DEVRES Devrede Ampullerin n Nas l De ifltirebiliriz? Basit bir elektrik devresinde pil ampul anahtar ba lant

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ FİZİK

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ FİZİK YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ FİZİK SORU 1: Sıcaklığı 20 C olan 100 g su soğutulmaktaır. Suyun sıcaklığının, veriği ısıya bağlı eğişimini veren grafik şekileki gibiir. ( csu = 1cal/g C ) Suyun sıcaklığı(

Detaylı

Atom Y Atom ap Y ısı

Atom Y Atom ap Y ısı Giriş Yarıiletken Malzemeler ve Özellikleri Doç.. Dr. Ersan KABALCI 1 Atom Yapısı Maddenin en küçük parçası olan atom, merkezinde bir çekirdek ve etrafında dönen elektronlardan oluşur. Çekirdeği oluşturan

Detaylı

TEST - 1 ELEKTR K AKIMI. ε X = 2V. ε Y = 4V. K anahtar kapal iken: 4R R. i = R R CEVAP B. = 4 Ω dur. R x. I. yarg do rudur.

TEST - 1 ELEKTR K AKIMI. ε X = 2V. ε Y = 4V. K anahtar kapal iken: 4R R. i = R R CEVAP B. = 4 Ω dur. R x. I. yarg do rudur. EET M TEST - 1 1. 6 1 x Ω dur. 1 1 X anahtar kapal ken: Σ 8. 8. 1 CEP B. yarg do rudur.. 8 voltu gösterr.. yarg yanl flt r. mpermetre 1 amper gösterr.. yarg do rudur. CEP C. X + X 1 1Ω Y Y P. M N P ESEN

Detaylı

F Z K OPT K. Kavram Dersaneleri 6. Çözüm: ÖRNEK 1 : Karanl k bir ortamda, küresel bir X fl k kayna n n önüne flekil I deki gibi Y topu konulmufltur.

F Z K OPT K. Kavram Dersaneleri 6. Çözüm: ÖRNEK 1 : Karanl k bir ortamda, küresel bir X fl k kayna n n önüne flekil I deki gibi Y topu konulmufltur. F Z OT ÖRNE 1 : fiekil I L M aranl k bir ortamda, küresel bir fl k kayna n n önüne flekil I deki gibi topu konulmufltur fiekil II Ifl kl bölge fiekil III ayna a, L, M noktalar n n birinden bak ld nda,

Detaylı

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER Şekil-1: BREADBOARD Yukarıda, deneylerde kullandığımız breadboard un şekli görünmektedir. Bu board üzerinde harflerle isimlendirilen satırlar ve numaralarla

Detaylı

S cakl k ve s, günlük yaflant m zda s k s k karfl laflt m z ve bazen birbirine kar flt rd m z iki kavramd r

S cakl k ve s, günlük yaflant m zda s k s k karfl laflt m z ve bazen birbirine kar flt rd m z iki kavramd r ZZZ D\DWP]IHQ FRP FEN VE TENOOJ 8 addenin Halleri ve 5. Ünite ISI VE SICAI ve s, günlük yaflant m zda s k s k karfl laflt m z ve bazen birbirine kar flt rd m z iki kavramd r aynamakta olan su elimizi yakar

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

TEST N = 10 5 dyne. 3. Joule enerji (ifl) birimidir. B R MLER (HAREKET (MEKAN K) VE KUVVET) zaman

TEST N = 10 5 dyne. 3. Joule enerji (ifl) birimidir. B R MLER (HAREKET (MEKAN K) VE KUVVET) zaman 1. B R MLER (HAREKET (MEKAN K) VE KUVVET) ΔV hz ı İ ve : a Δt zaan F kuvvet F. a a kütle I. ve III. ifadeler ive birii olarak kullan labilir. 6. İ te F. Δt ΔP. ΔV N. kg. TEST - 1 I. ve II. ifadeler ite

Detaylı

MATEMAT K TEST. 3. a ve b reel say lar olmak üzere, 3 a = 4 ve 3 2a b 3 = 8 oldu una göre,

MATEMAT K TEST. 3. a ve b reel say lar olmak üzere, 3 a = 4 ve 3 2a b 3 = 8 oldu una göre, MTMT K TST KKT! + u testte 80 soru vard r. + u test için ar lan cevaplama süresi 5 dakikad r. + evaplar n z, cevap ka d n n Matematik Testi için ar lan k sma iflaretleiniz.. a, b, c pozitif reel sa lard

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK BİLGİSİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK BİLGİSİ ELEKTRİK ELEKTRONİK BİLGİSİ YRD. DOÇ. DR. YAKUP EMÜL CUMHURIYET ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Yrd. Doç. Dr. Yakup EMÜL, Elektrik Elektronik Bilgisi, Ders Notları (B02. Ohm

Detaylı

MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. 6. Hafta Oda Akustiği

MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. 6. Hafta Oda Akustiği MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ 6. Hafta Oda Akustiği Sesin Oda İçerisinde Yayınımı Akustik olarak sesin odada yayınımı için, sesin dalga boyunun hacmin boyutlarına göre oldukça küçük olması gerekmektedir.

Detaylı

KIRILMA MEKANİĞİ Prof.Dr. İrfan AY MALZEME KUSURLARI

KIRILMA MEKANİĞİ Prof.Dr. İrfan AY MALZEME KUSURLARI MALZEME KUSURLARI Deformasyonda Birinci Özelliğe Sahip Hatalar: A. Noktasal Hatalar: Kafes düzeninin çok küçük bölgelerindeki (1-2 atom boyutu) bozukluğa verilen addır. Bunlar ; 1. Boşluklar : Kafeslerde

Detaylı

say s kaç basamakl d r? 2. Bir düzlemde verilen 8 noktadan 4 tanesi ayn do ru üzerindedir. Di er 4 noktadan. 3. n do al say olmak üzere;

say s kaç basamakl d r? 2. Bir düzlemde verilen 8 noktadan 4 tanesi ayn do ru üzerindedir. Di er 4 noktadan. 3. n do al say olmak üzere; . 7 8 say s kaç basamakl d r? ) 2 B) 0 ) 9 ) 8 E) 7 2. Bir düzlemde verilen 8 noktadan 4 tanesi ayn do ru üzerindedir. i er 4 noktadan hiçbiri bu do ru üzerinde bulunmamaktad r ve bu 4 noktadan herhangi

Detaylı

TEST Dalga homojen ortamda sabit h zla yay l r. 3. I. Yol: 6. Yay lma h z yaln zca ortamdaki YAY DALGALARI

TEST Dalga homojen ortamda sabit h zla yay l r. 3. I. Yol: 6. Yay lma h z yaln zca ortamdaki YAY DALGALARI A DAGAARI TEST - 1 1. g y i. kal n ince x y g i ince kal n y al n yaydan ince yaya ve ince yaydan kal n yaya geçiflte iletilen ve yans yan atmalar flekildeki gibidir. al n yaydan ince yaya geçiflte atman

Detaylı

2.1.1.2. Kondansatörlerin çalışma prensibi

2.1.1.2. Kondansatörlerin çalışma prensibi 2. ELEKTRONİK i 2.1. PASİF ELEKTRONİK DEVRE ELEMANLARI Tek elementten üretilen, görevini yerine getirirken herhangi bir enerjiye ihtiyaç duymayan elemanlardır. Bu elemanlar, genel amaçlı elemanlardır.

Detaylı

FİZİK ÇALIŞMA GRUBU GRUP ADI İKİZLER PROJE ADI REZİSTANS GELDİ BUZLAR GİTTİ

FİZİK ÇALIŞMA GRUBU GRUP ADI İKİZLER PROJE ADI REZİSTANS GELDİ BUZLAR GİTTİ YİBO Öğretmenleri (Fen ve Teknoloji-Fizik, Kimya, Biyoloji- ve Matematik) Proje Danışmanlığı Eğitimi Çalıştayı 2010-1 Proje Raporudur FİZİK ÇALIŞMA GRUBU GRUP ADI İKİZLER PROJE ADI REZİSTANS GELDİ BUZLAR

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYLAR Do al Say lar Parças ve fl n 6. SNF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YLLK PLAN Süre/ KAZANMLAR Ders AÇKLAMALAR 1. Do al say larla ifllemler yapmay gerektiren problemleri çözer ve kurar. Do al say

Detaylı

Demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çekme özelliği gösteren cisimlere mıknatıs denir.

Demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çekme özelliği gösteren cisimlere mıknatıs denir. MIKNATIS ve ÖZELLĐKLERĐ Magnetik adı verilen demir oksit (Fe 3 O 4 ) bileşiği tabii bir mıknatıs olarak bilinir. Demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çekme özelliği gösteren cisimlere mıknatıs denir. Üç

Detaylı

Ek 1 Kaynakl Yap larda Tasar m Prensipleri

Ek 1 Kaynakl Yap larda Tasar m Prensipleri İMO - 01 / 2005 EK 1 E 1-1 Ek 1 Kaynakl Yap larda Tasar m Prensipleri E1.1. Kayna a Uygun Tasar m Kaynak dikiflleri afla daki durumlarda çentik etkisi yarat r: a) Kesit yüksekli ince uygun olmayan gerilme

Detaylı

Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz -

Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz - Saymadan Saymak Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz - lan say 1 2... n say s na eflittir. Yani, tan m gere i, n! = 1 2... (n-1) n dir. n!, n fortoriyel diye okunur. Örne in,

Detaylı

5. Su dalgalar n n yay lma h z s v lar n derinli ine ba l d r. CEVAP E. > λ L ESEN YAYINLARI CEVAP A

5. Su dalgalar n n yay lma h z s v lar n derinli ine ba l d r. CEVAP E. > λ L ESEN YAYINLARI CEVAP A SU DAGAARI. Dalgalar enerji tafl rlar. Giriflim ve k r n m özellikleri gösterirler. Tüm dalgalar n yay lmas için maddesel ortama ihtiyaç duyulmaz. Örne in elektromanyetik dalgalar bofllukta yay l rlar.

Detaylı

MADDE VE ÖZELLİKLERİ. Katı-Sıvı-Gaz-Plazma / Özkütle /Dayanıklılık/Adezyon Kuvveti / Kohezyon / Kılcallık /Yüzey Gerilimi. Sorular

MADDE VE ÖZELLİKLERİ. Katı-Sıvı-Gaz-Plazma / Özkütle /Dayanıklılık/Adezyon Kuvveti / Kohezyon / Kılcallık /Yüzey Gerilimi. Sorular MA V ÖZLLİKLRİ Katı-Sıvı-Gaz-Plazma / Özkütle /ayanıklılık/adezyon Kuvveti / Kohezyon / Kılcallık /Yüzey Gerilimi Sorular MA GAZ PLAZMA ÖZKÜTL Maddenin 4 hali bulunmaktadır. KATI Tanecikler arası boşluk

Detaylı

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X.

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X. BÖÜ SIVI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER SIVI BSINCI 4a a a a a a a a a a 4a ka bı nın ta ba nın a ki sı vı ba sın cı, 4ag ka bı nın ta bı nın a ki sı vı ba sın cı, ag ve ba sınç la rı ta raf ta ra fa oran la nır

Detaylı

F Z K YGS KONU TEST / Yandaki flekilde ayn düzlemde. D vektörleri verilmifltir. Buna göre; B =

F Z K YGS KONU TEST / Yandaki flekilde ayn düzlemde. D vektörleri verilmifltir. Buna göre; B = GS F Z ONU TEST / ETÖRER I. anaki flekile ayn üzleme bulunan A, B, C ve D vektörleri verilmifltir. A. a e g b Buna göre; I. A+ B = C C B D f c II. A+ D B = III. A+ B = C fiekile verilen ayn üzlemli eflit

Detaylı

ELEZ101 Ölçme Tekniği Sunu No: 01. Öğr. Gör. Dr. Barış ERKUŞ

ELEZ101 Ölçme Tekniği Sunu No: 01. Öğr. Gör. Dr. Barış ERKUŞ ELEZ101 Ölçme Tekniği Sunu No: 01 Öğr. Gör. Dr. Barış ERKUŞ Elektriksel yük ve akım nedir? 1 Coulomb luk yük 6,24 10 18 adet elektronun yüküne eşittir. İletkenin herhangi bir noktasından 1 saniyede 6,24

Detaylı

ÜN TE II MPULS VE MOMENTUM

ÜN TE II MPULS VE MOMENTUM ÜN TE II MPULS VE MOMENTUM 1. mpuls ( tme) 2. Momentum (Lineer Momentum) 3- ki Cismin Çarp flmas nda Momentum De iflmeleri a) Hareketli Bir Cisimle Duran Bir Cismin Merkezî Çarp flmas b) Hareketli Bir

Detaylı

3. Kaynak Dikişlerinin Mukavemet Hesabı

3. Kaynak Dikişlerinin Mukavemet Hesabı İMO - 01 / 2005 BÖLÜM 3 3-1 3. Kaynak Dikişlerinin Mukavemet Hesabı 3.1. Kaynak Dikifli Hesap Kal nl Kaynak dikifli hesap kal nl "a", farkl kaynak dikifli türleri için Tablo 3.1' de verilmifltir. Küt kaynak

Detaylı

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü FZM207. Temel Elektronik-I. Doç. Dr. Hüseyin Sarı

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü FZM207. Temel Elektronik-I. Doç. Dr. Hüseyin Sarı Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü FZM207 Temel ElektronikI Doç. Dr. Hüseyin Sarı 1. Bölüm İçerik Enerji ve Enerji İletimi: İş, Enerji, Güç Elektrik Yükü Elektrik Akımı

Detaylı

GEOMETR 7 ÜN TE V KÜRE

GEOMETR 7 ÜN TE V KÜRE ÜN TE V KÜRE 1. KÜRE a. Tan m b. Bir Kürenin Belirli Olmas c. Bir Küre ile Bir Düzlemin Ara Kesiti 2. KÜREN N ALANI 3. KÜREN N HACM 4. KÜREDE ÖZEL PARÇALAR a. Küre Kufla I. Tan m II. Küre Kufla n n Alan

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: KUVVET ve HAREKET 3. Konu TORK, AÇISAL MOMENTUM ve DENGE ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: KUVVET ve HAREKET 3. Konu TORK, AÇISAL MOMENTUM ve DENGE ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 11. SINIF ONU ANAIMI 2. ÜNİE: UVVE ve HAREE 3. onu OR, AÇISA MOMENUM ve DENGE EİNİ ve ES ÇÖZÜMERİ 2 2. Ünite 3. onu ork, Aç sal Momentum ve Denge A n n Yan tlar 1. Çubuk dengede oldu una göre noktas na

Detaylı

fleklinde okuruz. Pay paydas ndan büyük veya eflit olan kesirlere bileflik kesirler denir.

fleklinde okuruz. Pay paydas ndan büyük veya eflit olan kesirlere bileflik kesirler denir. Kesirler MATEMAT K KES RLER pay kesir çizgisi payda kesri tane tir. Bu kesri beflte iki ya da iki bölü befl fleklinde okuruz. kesrinde, bütünün ayr ld parça say s n gösterir. Yani paydad r. ise al nan

Detaylı

MATEMAT K 6 ÜN TE III

MATEMAT K 6 ÜN TE III ÜN TE III A. KES RLER 1. Kesirleri Karfl laflt rma ve Say Do rusunda Gösterme 2. Denk Kesirlerden Yararlanma 3. Kesirlerle Toplama ve Ç karma fllemi 4. Kesirlerle Çarpma fllemi 5. Kesirlerle Bölme fllemi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7 İÇİNDEKİLER 1 Projenin Amacı... 1 2 Giriş... 1 3 Yöntem... 1 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6 5 Kaynakça... 7 FARKLI ORTAMLARDA HANGİ RENK IŞIĞIN DAHA FAZLA SOĞURULDUĞUNUN ARAŞTIRILMASI Projenin Amacı : Atmosfer

Detaylı

5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ

5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ 5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ KONULAR 1. Kumanda Devreleri 2. Doğru Akım Motorları Kumanda Devreleri 3. Alternatif Akım Motorları Kumanda Devreleri GİRİŞ Otomatik kumanda devrelerinde motorun

Detaylı

TEST - 1 KATI BASINCI. I. yarg do rudur. II. yarg yanl flt r. Buna göre, fiekil-i de K ve L cisimlerinin yere yapt klar bas nçlar eflit oldu una göre,

TEST - 1 KATI BASINCI. I. yarg do rudur. II. yarg yanl flt r. Buna göre, fiekil-i de K ve L cisimlerinin yere yapt klar bas nçlar eflit oldu una göre, TI BSINCI TEST - 1 1 1 π dir π Bun göre, 4 > 1 CEV B de ve cisimlerinin e ypt klr s nçlr eflit oldu un göre, SX S Z + 4 8 S Y I II III CEV B Tu llr n X, Y ve Z noktlr n ypt s nç, X S Y S Z S dir Bun göre,

Detaylı

Düzlem - Do ru - Nokta - Aç - Üçgen - Kare - Dikdörtgen - Çember - Simetri - Örüntü ve Süslemeler

Düzlem - Do ru - Nokta - Aç - Üçgen - Kare - Dikdörtgen - Çember - Simetri - Örüntü ve Süslemeler Geometri Düzlem - Do ru - Nokta - Aç - Üçgen - Kare - Dikdörtgen - Çember - Simetri - Örüntü ve Süslemeler ncele, bul flekilleri Çemberleri, üçgenleri, Resimdeki kareleri. Dikdörtgen hangileri? C S MLER

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: KUVVET ve HAREKET 7. Konu İŞ ve ENERJİ ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: KUVVET ve HAREKET 7. Konu İŞ ve ENERJİ ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ . SINIF KONU NLTIMLI. ÜNİTE: KUVVET ve HREKET 7. Konu İŞ ve ENERJİ ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ .. Ünite 7. Konu ( fl ve Enerji) n n Çözümleri E K W s m./4v f s. /4x m.v f s.x f s mv x Cismin K noktas nda

Detaylı

AYDINLATMA DEVRELERİNDE KOMPANZASYON

AYDINLATMA DEVRELERİNDE KOMPANZASYON AYDINLATMA DEVRELERİNDE KOMPANZASYON Dünyamızın son yıllarda karşı karşıya kaldığı enerji krizi, araştırmacıları bir yandan yeni enerji kaynaklarına yöneltirken diğer yandan daha verimli sistemlerin tasarlanması

Detaylı

MALZEMELERİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

MALZEMELERİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ MALZEMELERİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ (Ders Notu) Manyetik Özellikler Doç.Dr. Özkan ÖZDEMİR MANYETİK ÖZELLİK Giriş Bazı malzemelerde mevcut manyetik kutup çiftleri, elektriksel kutuplara benzer şekilde, çevredeki

Detaylı

KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI)

KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI) KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI) A. KAVRAM Varlıkların zihindeki tasarımı kavram olarak ifade edilir. Ağaç, kuş, çiçek, insan tek tek varlıkların tasarımıyla ortaya çıkmış kavramlardır. Kavramlar genel olduklarından

Detaylı

F Z K TERAZ. Kavram Dersaneleri 8 ÖRNEK 1 : ÖRNEK 2:

F Z K TERAZ. Kavram Dersaneleri 8 ÖRNEK 1 : ÖRNEK 2: F Z TERAZ ÖRNE 1 : ÖRNE 2: 2 4 6 8 1 N Y Y Y 2 4 6 8 1 Eflit kollu terazide cismi, ve leriyle flekil I deki gibi dengededir. cismi, in bulundu u kefeye kondu unda, nin yan na N cismi konarak deki gibi

Detaylı

UZUNLUKLARI ÖLÇEL M. Çubuk yedi birim. Oysa flimdi 5 birim görülüyor. 7-5 = 2 boyanacak. Çubuk kareli kâ tta = 7 görülmektedir.

UZUNLUKLARI ÖLÇEL M. Çubuk yedi birim. Oysa flimdi 5 birim görülüyor. 7-5 = 2 boyanacak. Çubuk kareli kâ tta = 7 görülmektedir. UZUNLUKLARI ÖLÇEL M Burada bir çubuk üzerine ay c n resmi konmufltur. Çubuk kayd r ld kça çubuklar n boyu eksik kal yor. Eksik k sm boyayarak tamamlay n z. Her kareyi bir birim kabul ediniz. 3 Çubuk kareli

Detaylı

1.BÖLÜM ÇÖZÜM SORU. Su miktar 4k olsun. Eklenen tuz miktar k olur.

1.BÖLÜM ÇÖZÜM SORU. Su miktar 4k olsun. Eklenen tuz miktar k olur. .ÖLÜM MTEMT K Derginin bu say s nda Problemler konusunda çözümlü sorular yer almaktad r. u konuda, ÖSS de ç kan sorular n çözümü için gerekli temel bilgileri ve pratik yollar, sorular m z n çözümü içinde

Detaylı

Buna göre, bir devrede yük akışı olabilmesi için, üreteç ve pil gibi aygıtlara ihtiyaç vardır.

Buna göre, bir devrede yük akışı olabilmesi için, üreteç ve pil gibi aygıtlara ihtiyaç vardır. ELEKTRİK AKIMI ve LAMBALAR ELEKTRİK AKIMI Potansiyelleri farklı olan iki iletken cisim birbirlerine dokundurulduğunda potansiyelleri eşit oluncaya kadar birinden diğerine elektrik yükü akışı olur. Potansiyeller

Detaylı

CO RAFYA AKARSULAR. ÖRNEK 1 : Afla daki haritada bir yöredeki akarsular gösterilmifltir.

CO RAFYA AKARSULAR. ÖRNEK 1 : Afla daki haritada bir yöredeki akarsular gösterilmifltir. CO RAFYA AKARSULAR ÖRNEK 1 : Afla daki haritada bir yöredeki akarsular gösterilmifltir. K ÖRNEK 2 : Bir nehrin deltas ndan, on y ll k bir biriktirme kesiti al narak incelenmifltir. Bu inceleme sonucunda

Detaylı