11. SINIF SORU BANKASI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3. Konu DÜZGÜN ELEKTRİK ALAN VE SIĞA TEST ÇÖZÜMLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "11. SINIF SORU BANKASI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3. Konu DÜZGÜN ELEKTRİK ALAN VE SIĞA TEST ÇÖZÜMLERİ"

Transkript

1 . SINIF SORU BANASI. ÜNİTE: EETRİ E MANYETİZMA. onu DÜZGÜN EETRİ AAN E SIĞA TEST ÇÖZÜMERİ

2 Düzgün Elektrik Alan ve Sığa TEST in Çözümleri. Şekil II e, E tan b mg mg... ( ) () ve () bağıntılarının sağ taraflarını eşitlersek; A + + B ise 4 4 Yanıt A ır. Pozitif birim yükü A levhasınan B levhasına götürmek için gerekli enerji ir. Öyleyse + yükünü A levhasınan B levhasına götürmek için gerekli enerji olur. Yüke uygulanan kuvvet levhalara iktir. evhaya ik oğrultua hareket eiliğine iş yapılır. + yüklü cisim noktasınan noktasına götürülünce 4 A ve B levhaları arasınaki ik uzaklığın sını 6 gitmiş olur. Bu uruma yapılan iş ; 4 W olur. 6 Yanıt B ir... Şekil I e levhalar yüksüz oluğunan, cisme yalnızca mg ağırlığı etki eer. Yani cisim, keni ağırlığının etkisiyle v limit hızını kazanmıştır. α β Şekil II e cisim hareketsiz kalığına göre, üzerine etkiyen net kuvvet sıfırır. Öyleyse elektrik alan kuvveti şekileki gibi yukarı oğru olup, cismin ağırlığı kaarır. Yani; + +? Şekil I Şekil II ve cisimlerine uygulanan kuvvetler Şekil I ve Şekil II e gösterilmiştir. Şekil I e, E tan a mg mg E... ( ) mg ir. evhalar arası uzaklık, potansiyel farkı 4 yapılırsa; 4 Fe l mg olur. Net kuvvet ise yukarı yöne ve F net mg mg mg olur. Bu a cisme yukarı yöne v limit hızını kazanırır. Yanıt D ir.

3 DÜZGÜN EETRİ AAN E SIĞA 4. levhası (+) ile levhası ( ) ile yüklü oluğunan levhalar arasına, eğeri her yere sabit ve yönü an ye oğru olan bir elektrik alan varır. Bu elektriksel alanan olayı küreciklere, mg ile aynı yöne E büyüklüğüne bir kuvvet etki eer. 6. m kütleli cismin aşağı oğru sabit v hızı ile hareket etmesi için, ona etki een net kuvvetin sıfır olması gerekir. E mg ,5 0 8 F E m + mg Yanıt ir. Şekilleren e görüleceği gibi potansiyel farkı artırılırsa θ açısı küçülür. potansiyel farkı küçültülürse kuvveti küçü- θ açısı büyür. uzaklığı artırılırsa leceğinen θ büyür. İp uzunluğunun θ açısı üzerine bir etkisi yoktur. Yanıt B ir. 5. Elektrik kuvvetlerinin yaptığı iş, cisme kinetik enerji olarak aktarılığınan, Şekil I için; E mv... () yazılabilir. Üretece bağlı olmayan levhalar arasınaki uzaklık eğiştiriliğine E elektriksel alan eğişmez. Bu neenle Şekil II için; E mv E mv 8... () olur. () ve () bağıntılarının sağ taraflarını eşitlersek; mv mv 8 Yanıt A ır. 7. Yüklü cisme etki een mg ve E kuvvetlerinin bileşenleri eşit oluğunan; E cos7 mg sin7 mg E sin 7 cos , , Yanıt B ir.

4 4 Ünite Elektrik ve Manyetizma 8. F E m a m a... ( ) Parçacıklar ve yollarını aynı süree alıklarına göre; ivmeleri a ve a ır. evhalar arasınaki bu parçacıklara uygulanan kuvvet F E oluğuna göre; m a m a m a... ( ) F E m a m a... ( ) () ve () enklemlerinin sol taraflarını eşitlersek; 4 Yanıt ir. m a m a ma... ( ) () ve () bağıntılarının sağ taraflarını eşitlersek; ma ma m m 4 Yanıt ir X Y x Z yüklü parçacığın X levhasınan Y levhasına gelinceye kaar kazanığı enerji, x yoluna harcaığı enerjiye eşittir. x x isimlerin X ve Z levhalarına ulaşma süreleri eşit oluğuna göre, ivmeleri sırasıyla a ve a ır. F ma bağıntısını her iki cisme ayrı ayrı uygulayalım. Bu uruma x uzaklığını bulmak için, ve büyüklükleri bilinmeliir.

5 DÜZGÜN EETRİ AAN E SIĞA 5 TEST nin Çözümleri. bağıntısıyla Sorumuza ve konansatörleri seri bağlı oluğunan, yükleri eşittir. Buraan W ile nin oğru orantılı oluğu görülür. Yani in enerjisi nin enerjisinin katı ise, in gerilimi e nin geriliminin katı olur. Şekil I Şekil II A anahtarı () konumuna iken yalnız konansatörü yüklenir. konansatörünün bu uruma epolaığı yük miktarı;. 60 µ olur. A anahtarı () konumuna getirilince sistemin üreteçle bağlantısı kesileceğinen; ve konansatörleri, konansatörünen beslenir. 60 µ yükünün 40 µ kaarını konansatörü, 0 µ kaarını a ve konansatörleri alır. İkinci uruma konansatörünün potansiyeli; 40 ʹ 0 volt Öyleyse in potansiyeli 0 volt azalmıştır. Yanıt B ir. Şekileki gibi seri bağlı iki konansatöre yükler eşit oluğunan;.... Yanıt ir... Soruaki şekil üzerine verilen ile 4 sığalı konansatörler paralel bağlıır. Bu iki konansatörün eş eğeri 6 eer. Biliniği gibi paralel bağlı konansatörlere yük sığa ile oğru orantılıır. nin yükü ise 4 nin yükü olur. Yüklenen bir konansatörün yük-potansiyel farkı grafiği şekileki gibiir. Bu grafikte taralı alan, konansatöre epolanan enerjiyi verir. Buna göre, konansatöre epolanan enerji; W Şekil I en e görülüğü gibi, 6 ile seri bağlı oluklarınan yükleri eşittir. Bu iki konansatörün eş eğer sığası ve yükü Şekil II üzerine gösterilmiştir. Devrenin toplam yükü ise, + 6 olur. Yanıt D ir.

6 6 Ünite Elektrik ve Manyetizma onansatör başlangıçta gerilimi ile yükleniyor. Sonra üreteçten ayrılarak, levhaları arasınaki yalıtkan mae çıkarılıyor. Böylece sığası azalmış olur. onansatörün sığası azalmasına karşın, üretece bağlı olmaığınan yükü eğişmez. onansatörün her iki uruma a yükü aynıır ( ). gereğince, sabit oluğunan, azalırsa artar. Yani > olur. Yanıt B ir. Şekil I e; levhaları arasınaki yalıtkanın ielektrik sabiti ε ve levhalar arasınaki uzaklığı olan konansatörün sığası; f A ise, Şekil II eki konansatörün sığası; f A f A 6f A f A 5. Sorua verilen şekil üzerine µf ve µf lık konansatörler paralel bağlı oluğunan eş eğeri µf eer. µf lık iğer iki konansatör e paralel oluğunan eş eğerleri 6 µf eer. olur. Şekil I ve II e aynı gerilimi kullanılığına göre; Yanıt B ir. Şekile görülüğü gibi, µf lık konansatörün potansiyeli 0 olur. µf ve µf lık konansatörler paralel bağlı oluğunan her birinin potansiyeli yine 0 olur. 7. A anahtarı açık, A anahtarının kapalı oluğu, urum Şekil I eki gibi; A açılıp A kapatılırsa, urum Şekil II eki gibi olur. O hâle konansatörünün potansiyeli 0, konansatörünün potansiyeli 0 olur. Bunların yüklerinin oranı; konansatörü Şekil I eki gibi gerilimi ile kaar yüklenir. yükünü, muhafaza eecek şekile, üreteçten ayrılan konansatörü, yüksüz konansatörü-

7 DÜZGÜN EETRİ AAN E SIĞA 7 ne Şekil II eki gibi bağlanıyor. Bu bağlama ile, konansatörü özeş konansatörüne yükünün yarısını verir. Yani Şekil II eki her bir konansatörün yükü ir. Yüklü bir konansatörün enerji ifaesi; E şeklineir. konansatörünün sığası eğişmeiğine göre enerjisi ile orantılıır. Bu neenle; E E ise, ( ) E E olur. 8 4 A anahtarı açılıktan sonra A anahtarı kapatılırsa, konansatörünün yükü, enerjisi E 4 olur. Yanıt B ir. 9. Başlangıçta konansatörlerin yükleri; µ µ µ top µ olur. ve sığalı konansatörler seri bağlı oluğunan, eş eğeri µf eer. Şekileki iki konansatör paralel bağlı olup, 660 µ luk toplam yükü eşit paylaşırlar. Yani; ʹ 0 µ ʹ ʹ 0 µ l olur. O hâle; olur. l Yanıt A ır Şekil I eki sistemin eş eğer sığası, Şekil II eki sistemin eş eğer sığası ise ir. Sistemlerin enerjileri eşit oluğuna göre; E E 4 Yanıt ir. Şekil I e anahtar kapanınca ( 6) yüklü levha ile (+4) yüklü levha arasına bir yük akışı olacak ve iki levhanın toplam ( ) yükü kalacaktır. Aynı alışveriş iğer iki levha arasına a gerçekleşecek ve bunların a toplam (+6 4 +) yükü kalacaktır (Şekil II). Daha sonra Şekil III teki yükleme biçimi gerçekleşecek ve konansatörler paralel bağlı konuma geçeceklerir. Bu uruma toplam yük () sığa ile oğru orantılı paylaşılacağınan, sığası olana, sığası olana a 4 yükü üşer. 4 Yanıt D ir.

8 8 Ünite Elektrik ve Manyetizma. Şekil I e - noktaları arasına potansiyel farkını uygulayalım. Her bir konansatöre üşen potansiyel farkı Şekil II eki gibiir. Bu ağılım; 8 ve 8 biçimineir. Yine Şekil II e 5 sığalı konansatö- ve konansatörlerinin yükü; rün levhaları arasınaki potansiyel farkının oluğu görülmekteir. Buraan; E 4 ( ) 8 E5 5 ( ) olur. Bu yüklerin oranı; Yanıt B ir.. E E ve konansatörleri seri bağlı oluğunan eş eğerleri µf, ve 4 konansatörleri e seri bağlı oluğunan eş eğerleri µf olur (Şekil I).. Yol Şekil I e her bir konansatör;.. 4 coulomb Şekil II ye ikkat eilirse, - arasının potansiyelinin oluğu görülür. O hâle, Şekil I eki seri bağlı ve konansatörlerinin toplam potansiyeli e sığalarla ters orantılı olacak şekile ağıtılır. kaar yük epolar. ve sığalı konansatörler bu yüklerini koruyarak Şekil II eki gibi bağlanıyor. Şekil II e potansiyel farkı; eş toplam 4 8 volt

9 DÜZGÜN EETRİ AAN E SIĞA 9 olur. Sistemin toplam enerjisi; E eş E 4 E 8 J. Yol E ( 4 + 4) E 8 J 4 Yanıt D ir. 4. Sorumuzu aha kolay çözmek için evreye Şekil I eki gibi nokta koyalım. Sonra evreyi Şekil II eki gibi aha açık çizelim. Ana uçlar ve, ara nokta M olsun. 5. Şekil I Yapım aşamasına bir konansatörün sığası; f A bağıntısına göre ayarlanabilir. Buna göre; f A ise f A f A Seri bağlı sığaçların yükleri eşit oluğunan, sığa ile potansiyel ters orantılıır. Şekil II Buna göre, > tür. Yanıt B ir. 6. eş µf 7 µ Şekil II -M noktaları arasının eş eğeri 6, M- arasının eş eğeri eer. Şekil III Şekil III e göre, - noktaları arasına kalan konansatörlerin eş eğeri, ir. Yanıt A ır. Şeklin üst kolunaki üç sığaç birbirine seri bağlıır. Sığaçlaran bir tanesinin yükü ile üç sığacın eşeğerinin yükü aynıır. - noktaları arasınaki potansiyel farkı üst kolun potansiyel farkına eşittir. 7 µ 7 volt µ F Yanıt A ır.

10 0 Ünite Elektrik ve Manyetizma Test ün Çözümleri.. F M 4 F 4 N 4. M... ().... () () enklemi () enklemine yerine yazılırsa; 4... M 4 N 4 M Yanıt B ir. eş + 4 Yanıt D ir. 4. N Şekil I ve II eki konansatörler paralel bağlanığınan sistemlerin eşeğer sığaları ve ir. Her iki sisteme yük miktarları eşit oluğunan; F eş... Yanıt B ir. N-F kolu arasınaki sığalı konansatörleren akım geçmez ve konansatör yük ile yüklenmez. Yanıt A ır.

11 DÜZGÜN EETRİ AAN E SIĞA 5. eş 7. E Anahtar kapatılırsa, paralel bağlı konansatörler kısa evre yapar. Bunun sonucuna; E oluğunan enerjisi artar. eş oluğunan sistemin sığası artar.. oluğunan sistemin yükü artar. Şekil I e konansatörler seri bağlanığınan, Şekil II e konansatörler paralel bağlanığınan O hâle; E () E 4 4 E E ( ) E 4 6. E E 4 bağıntılarınan 4 oluğunan I. önerme yanlıştır.. bağıntılarınan, oluğunan II. önerme oğruur. 8. µf µf F 4 µf µf 6 µf 5 4 µf E E 4 bağıntılarınan E E oluğunan III. önerme oğruur. Yanıt D ir. 0 5 volt μ Yanıt D ir.

12 Ünite Elektrik ve Manyetizma 9. W W W onansatörler paralel bağlı oluklarınan enerjileri sığaları ile oğru orantılıır. O hâle; U > U U tür. Yanıt B ir.. µf Şekil I 4 ʹ 4 + ʺ 6 µf 4 µf 4 µf µf 4 µf Şekil II Şekil I ve II e toplam yük miktarları arasına bağıntısı varır. O hale; ʹ ʺ 4 6 ʹ ʹ 4 9 Yanıt D ir. 0. µf µf, µf. Toplam yük miktarı eğişmeyeceğinen; ve, konansatörlerinin yükleri eşit oluğunan;.,. ʹ ʹ () () Yanıt A ır. ʹ ʹ

13 DÜZGÜN EETRİ AAN E SIĞA. µf 4. 4 µf ʹ ʹ 4 ʹ ʹ ve konansatörlerinin yükleri artar. ε A bağıntısına göre konansatörünün levhaları arasına yalıtkan konuluğuna konansatörünün sığası artar. bağıntısına konansatörünün sığası arttığınan yükü artar. konansatörünün sığası eğişmeiğinen yük miktarı eğişmez. Yanıt B ir µf µf 4 µf 6 µf 6 µf 6 µf µf µf 8 µf volt XY volt Yanıt B ir. onansatörler paralel bağlı oluklarınan uçları arasınaki potansiyel farkları eşittir. E bağıntısına potansiyel eğerleri eşit oluğunan konansatörlerin sığaları enerjileri ile oğru orantılıır. O hâle; Z > Y > X

14 4 Ünite Elektrik ve Manyetizma 7. seri ( ) ( ) ( ) µf µf konansatörünün uçları arasınaki potansiyel farkı; µ F µ F µ F 8 6 volt Yanıt D ir. µf 9. µf µf 4 µf µf X konansatörünün levhaları arasınaki uzaklığı arttırılırsa; µf 4 4 Yanıt ir. f A bağıntısına göre sığası azalır.. ir. X ve Y konansatörlerinin yük miktarları eşit oluğunan X konansatörünün sığası azalınca, bu konansatörün potansiyel farkı artar. X konansatörünün sığası azalırsa sistemin sığası a azalır. bağıntısına göre sistemin yükü, olayısıyla X konansatörünün yükü azalır. X konansatörünün yükü azalırsa elektrik alanı azalır. Yanıt A ır. 8. µf volt 6 volt

15 DÜZGÜN EETRİ AAN E SIĞA 5 Test 4 ün Çözümleri.. volt volt 4 volt Seri bağlı konansatörlere yükler eşit oluğunan; volt 8 volt volt Şekil I e konansatörler paralel bağlanığınan, Şekil II e seri bağlanıklarına ir. eşitliğinen; 0 volt.. MN MN MN 6 Yanıt A ır. Yanıt B ir.. 4. Anahtar açık iken evre Şekil I eki gibiir.. üreteç 4 4 Şekil I Toplam yük miktarı korunuğunan; Anahtar kapatılığına evre Şekil II eki gibi olur eğerleri O hale azalır, artar ve azalır. Yanıt A ır.. M. M M > 4 4 Şekil II M I. önerme oğruur. II. önerme oğruur. III. önerme oğruur. Yanıt D ir.

16 6 Ünite Elektrik ve Manyetizma F M M onansatörler paralel bağlanığınan potansiyel farkları eşittir. M oluğunan III. önerme oğruur. M volt M 0 volt Enerjileri, E bağıntısına göre konansa- Yanıt B ir. törlerin sığaları ile oğru orantılıır. Bu neenle E M > E > E ır. I. önerme oğruur. + M bağıntısına göre; oluğunan II. önerme oğruur. 8. ve konansatörlerinin epolaıkları yük miktarları; toplam eş Bağıntısına göre evrenin yükünü attırmak için eşeğer sığayı arttırmak gerekir. Bunun için evreye eklenen konansatör paralel bağlanmalıır. Buna göre; I. ve II. önermeler oğru, III. önerme ise yanlıştır. Yanıt ir. Şekil I ve II eki ve konansatörleri sahip olukları yükü Şekil III e aktarırsa toplam yük, 5 olur. XY XY XY 5 XY 4 XY 5 4 X XY Y Yanıt ir.

17 DÜZGÜN EETRİ AAN E SIĞA Yanıt A ır.. onansatörler seri bağlı oluğunan yük miktarları eşittir. E bağıntısına göre konansatörün sığası sahip oluğu enerji ile ters orantılıır. O hâle; > > Yanıt ir. 4 4 M M 0. 4 > 4 > M Yanıt ir.. A anahtarı kapalı A açık iken evre Şekil I eki gibiir. Şekil I eki toplam yük olsun. Her iki anahtar biren kapatılığına evre Şekil II eki gibiir. Bu evree biriken toplam yük olsun.. Şekil II Şekil III yüklü konansatörü Şekil II eki sisteme bağlanığına konansatörüne kalan yük miktarı; ʹ ʹ Şekil I Şekil II Yanıt D ir.

18 8 Ünite Elektrik ve Manyetizma 4. olay çözüm yapabilmek için üretecin potansiyelini olarak kabul eelim. Sonra potansiyel farklarını konansatörlere aşağıaki gibi paylaştıralım. F f A 6. I. bağıntısına artarsa konansatörün sığası azalır. I. önerme yanlıştır. II.. bağıntısının yükü sabit sığası azalır ise konansatörün uçları arasınaki gerilim artar. II. önerme oğruur. F III. E bağıntısına konansatörün potansiyel farkı arttığınan enerjisi artar. III. önerme oğruur. X konansatörünün gerilimi oluğunan;... () Y... () () ve () enklemlerinin eşitliği yazılırsa; Y Y Yanıt A ır. 7. Anahtar açık iken; eş eş... () Anahtar kapatılırsa; 5. Z Y + X Z + X X. Y Y. Z Z. oluğunan Y > Z > X Y Z üreteç Yanıt A ır..... () () enklemi () enklemine yerine yazılırsa;

19 DÜZGÜN EETRİ AAN E SIĞA 9 8. F Seri bağlı sığaçların yükleri eşittir. Buraan; F F yazabiliriz. Yani sığalı sığacın gerilimi ise sığalı sığacın gerilimi olur. Seri bağlı sığaçlara sistemin yükü sığaçlaran birinin yüküne eşittir. sığalı sığacın yükü ʹ olsun. F ʹ 6 6 Yanıt D ir. F X volt volt 0. Anahtarlar açıkken; F + volt 9. Yanıt B ir. Anahtarlar kapatılığına; M 4 M Yük-potansiyel farkı grafiğinin eğimi sığayı verir. O hâle; M

20 0 Ünite Elektrik ve Manyetizma Test 5 in Çözümleri. f A. enklemine göre konansatörün sığası uy- gulanan gerilimen bağımsızır. O hale yine sığası olur. P Yanıt ir. 4. y at Şekileki y eğeri küçülürse OOʹ eğeri e küçülür. y eğerinin küçülmesi için taneciklerin M levhaları arasına kalma süresi (t) küçülmeliir. Taneciklerin v hızı artarsa t süresi küçülür. Böylece y küçülür Dolayısıyla OOʹ e küçülmüş olur. Diğer seçeneklereki işlemlerin tamamı OOʹ uzaklığını artırır. Yanıt D ir. isim limit hızla üştüğüne göre ağırlığı irenç kuvvetine eşittir. Buraan; P A v yazabiliriz. isme F kaar elektriksel kuvvet uygulanığına limit hız azalığına göre, elektriksel kuvvet ve ağırlık zıt yöneir. P - F A v P P - F P F Yanıt D ir. 5. µf. Q Q T 4Q Q Q T 4Q Şekiller inceleniğine (II) konansatörünen (I) konansatörüne Q kaar yük geçişi olur. Yanıt ir. Şekil I e bağıntısını bütün sisteme uygulayalım µ... () Şekil II e bağıntısını yalnızca konansatörüne uygulayalım..... () () enklemi () enklemine yerine yazılırsa; volt Yanıt ir.

21 DÜZGÜN EETRİ AAN E SIĞA Şekil I için; mg A v... () Şekil II için; mg + F A v... () yazabiliriz. () bağıntısınaki mg yi () bağıntısına yerine yazalım. A v + F A v A v F Şekil III için;... () mg F A vʹ... (4) yazabiliriz. () ve () bağıntılarınaki eğerleri (4) bağıntısına yerine yazarak; A v A v A vʹ vʹ v Sürükleyici kuvvet aşağı oğru oluğunan limit hız a aşağı oğruur. Pozitif birim yükü levhasınan levhasına götürmek için gerekli enerji ir. Bu uruma yükünü levhasınan levhasına götürmek için gerekli enerji olur. Bu enerji, cismin kinetik enerjisini eğiştirir. Yani; mv mv - olur. Bu bağıntıaki v hızı uzaklığınan etkilenmez. 9. X X Yanıt D ir. Yanıt A ır. X Y Y Z Z 7. Y Z Y ve Z konansatörleri seri bağlı oluklarınan; Y Z... () X + Y X + Z Q... ().... ().... () () ve () enklemlerinin eşitliğinen; Y ve Z konansatörleri X konansatörüne paralel bağlı oluğunan; X Y + Z... ().. Yanıt D ir. olur. Denklemler inceleniğine II. ve I. önermeler oğru, I. ve III. önermeler yanlıştır. Yanıt D ir.

22 Ünite Elektrik ve Manyetizma 0. Şekil I eki µ luk toplam yük Şekil II eki üzeneğe aktarılığınan;. Q. Q µ Q. 4 8 µ Q 4 µ Yanıt A ır. Parçacık levhalar arasına oğrultusunu eğiştirmeen çıkmıştır. Buna göre parçacığa uygulanan elektriksel kuvvet, parçacağın ağırlığına eşittir. E mg mg Yanıt A ır.. evhalar arasınaki elektriksel kuvvet, levhalara iktir. Bu neenle yalnızca levhalara ik oğrultua giiliğine iş yapılır. Buna göre, üç uruma a yapılan işler eşittir. 4. Z Z X X Y Y O hâle X > Z Y ir. X Y Yanıt D ir. 5.. X Y Z Y Z < X ir. Yanıt A ır. Elektronların pereye ulaşma süresi yalnızca yatay v 0 hızına bağlıır. Potansiyel farkı artırılırsa üşey kuvvet artar. Düşey kuvvetin artması yatay hızı eğiştirmez. Bu neenle elektronların pereye ulaşma süresi eğişmez. Potansiyel farkı artırılırsa üşey hız artar. Bu uruma i açısı büyür.

23 DÜZGÜN EETRİ AAN E SIĞA Yüklü paralel levhalar için; E k ir. noktası için; 5 E 0 XY k( ) 5 60 E 0 k( ) & Ek( ) 5 olur. X Ek( ) E 0 k( ) & Ek( ) 45 olur. yüklü bir cisim potansiyel farkı altına hızlanırılırsa kaar kinetik enerji kazanır. Yükü e olan bir elektron potansiyel farkı altına hızlanırılırsa e kaar kinetik enerji kazanır. + yüklü silinirin alt ucu ile üst ucu arasına potansiyel farkı yoktur. Bu neenle elektron silinir içine hareket eerken enerji kazanmaz. 0. M Yanıt B ir. Buraan Ek( ) Ek( ) Yanıt B ir. f A 7. bağıntısına göre konansatörün ielektrik sabiti arttırılığına sığası a artar. onansatörün yükü uçlarına bağlanan üretecin gerilimi ile eğişeceğinen konansatörün yükü eğişmez. 8. enklemine göre konansatörün sığası artacağınan uçları arasınaki potansiyel farkı azalır. Yanıt ır. Şekil I ve Şekil II birlikte inceleniğine; elektronun levhasınan v, levhasınan v, M levhasınan v hızıyla geçtiğini görürüz. Elektron levhasınan levhasına gelirken; f m( v) - m( v) 5 f mv... ( ) Elektron levhasınan M levhasına gelirken; f mv - m( v) f -4mv... ( ) µf 6 µf µf µf Yanıt D ir. yazabiliriz. () bağıntıaki ( ) işareti elektronun enerjisinin azalığını gösterir. () ve () bağıntılarına göre f < f ir. Hız-zaman grafiğinin altınaki alan alınan yola eşit oluğunan Şekil II ye göre > ir.

24 4 Ünite Elektrik ve Manyetizma.. Anahtar kapatılığına yükü konansatörler arasına paylaşılacağınan; P onansatör sabit gerilimli bir üretece bağlanığınan aralığı artsa bile konansatörün levhaları arasınaki potansiyel farkı eğişmez. X ʹ + ʹ + ʹ M 5ʹ ʹ 5 ʹX ʹ 5 Yanıt ir.. 4. X Y Z O M N Elektron ve protonun yük miktarları eşit oluğu için her ikisine e uygulanan kuvvetlerin büyüklükleri eşittir. I. yargı oğruur. Yük miktarları eşit oluğu için karşı lehvaya varıkları anaki kinetik enerjileri eşittir. Ancak elektronun kütlesi protonun kütlesinen aha küçük oluğu için; elektronun karşı levhaya çarpma hızının büyüklüğü, protonunkinen büyüktür. II. yargı yanlıştır. Elektronun hızı aha büyük oluğuna göre; elektronun Y levhasına ulaşma süresi, protonun X levhasına ulaşma süresinen kısaır. III. yargı a oğruur. ε + + ε Elektronun XY arasına kazanığı enerji Y levhasınan itibaren kaybettiği enerjiye eşit olmalıır. x f f x Bu uruma M noktasına gelince enerjisini kaybeer. Yanıt D ir.

25 DÜZGÜN EETRİ AAN E SIĞA 5 A 5. Bir konansatörün sığası f bağıntısı ile evhalar arasınaki uzaklığı ye inirilir- se konansatörün sığası katına çıkar. 7. M X Y XY XY XlYl X Y ε,, M sığaçlarının yükleri şekileki gibiir. Bir sığacın enerjisi; E bağıntısı ile Bu bağıntıyı ve sığaçları için birlikte yazalım. E + E Aynı ifaeyi M için yazalım; ( ) EM EM E Yanıt B ir X Y Z X Y Sığası, yükü ve iki ucu arasınaki potansiyel farkı olan bir sığaçta epolanan elektrik enerisi; Z + ε 4 Seri bağlı sığaçların yükleri her zaman eşittir. X Y Z X Y Z Bu uruma X volt ve Y Z volttur. U bağıntısıyla Buna göre; U X ( ) 4 U Y U Z ( ) 9 ( ) 9 U Y > U Z > U X Yanıt D ir.

26 6 Ünite Elektrik ve Manyetizma 9. Özeş sığaçlaran bir tanesinin sığası olsun M N f ve M sığaçları birbirine paralel bağlı oluğu için eşeğer sığa ir. ile sığacı seri bağlı oluğu için eşeğer sığa ir. bağıntısına göre, N sığacının yükü ise,, M sığaçlarınan oluşan sistemin yükü olur. Bu uruma sığacının yükü e olur. ve M sığaçlarının her birinin yükü ise olur. Yanıt B ir.

11. SINIF SORU BANKASI

11. SINIF SORU BANKASI . SINIF SORU BANKASI. ÜNİTE: ELEKTRİK E MANYETİZMA. Konu TEST ÇÖZÜMLERİ Düzgün Elektrik Alan e Sığa TEST in Çözümleri. L Şekil II e, tan b E mg mg...( ) () e () bağıntılarının sağ taraflarını eşitlersek;

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3. Konu DÜZGÜN ELEKTRİKSEL ALAN VE SIĞA ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3. Konu DÜZGÜN ELEKTRİKSEL ALAN VE SIĞA ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ . SINI ONU ANATIMI. ÜNİTE: EETRİ E MANYETİZMA. onu DÜZGÜN EETRİSE AAN E SIĞA ETİNİ E TEST ÇÖZÜMERİ Düzgün Elektriksel Alan ve Sığa. Ünite. onu A nın Çözümleri 4. E e mg. Birbirine paralel yerleştirilen

Detaylı

Elektriksel Alan ve Potansiyel. Test 1 in Çözümleri. Şekle göre E bileşke elektriksel alan açıortay doğrultusunda hareket ettiğine göre E 1. dir.

Elektriksel Alan ve Potansiyel. Test 1 in Çözümleri. Şekle göre E bileşke elektriksel alan açıortay doğrultusunda hareket ettiğine göre E 1. dir. 3 lektriksel lan ve Potansiyel 1 Test 1 in Çözümleri 1. 3. 1 30 30 1 3 Şekil inceleniğine noktasınaki elektriksel alanı oluşturan yük tek başına 3 ür. 1 ve yüklerinin noktasına oluşturukları elektriksel

Detaylı

11. SINIF SORU BANKASI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1. Konu ELEKTRİKSEL KUVVET VE ELEKTRİK ALAN TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF SORU BANKASI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1. Konu ELEKTRİKSEL KUVVET VE ELEKTRİK ALAN TEST ÇÖZÜMLERİ . SINI SORU BANKASI. ÜNİT: LKTRİK V MANYTİZMA. Konu LKTRİKSL KUVVT V LKTRİK ALAN TST ÇÖZÜMLRİ Test in Çözümleri. lektriksel Kuvvet ve lektrik Alan I k. A K() k. ve yüklerinin K noktasınaki yükü üzerine

Detaylı

TEST 1 ÇÖZÜMLER SIĞAÇLAR

TEST 1 ÇÖZÜMLER SIĞAÇLAR TEST ÇÖZÜMER SIĞÇR. Bir sığaç paralel iki levha ve aralarına yalıtkan birortaman oluşur. Doğru akım kaynağına bağlanığına epo eer. Sığacın sığası, = k.f o. olup yapısına bağlıır. Sığa levhalar arasınaki

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1. Konu ELEKTRİKSEL KUVVET VE ELEKTRİK ALANI ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1. Konu ELEKTRİKSEL KUVVET VE ELEKTRİK ALANI ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ SINI KONU NLTIMLI ÜNİTE: ELEKTRİK VE MNYETİZM Konu ELEKTRİKSEL KUVVET VE ELEKTRİK LNI ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ Elektriksel Kuvvet ve Elektrik lanı Ünite Konu nın Çözümleri kuvvetinin yatay ve üşey bileşenleri

Detaylı

PARALEL LEVHALAR. Bölüm -2. Levhalar arasındaki elektriksel alan K'da EK, L'de EL ise, oranı. kaçtır?

PARALEL LEVHALAR. Bölüm -2. Levhalar arasındaki elektriksel alan K'da EK, L'de EL ise, oranı. kaçtır? Bölüm evhalar arasınaki elektriksel alan 'a, 'e ise, kaçtır? oranı Paralel levhalar arasına elektriksel alan eğeri sabittir. : lektriksel alan büyüklüğü : Potansiyel Fark (olt) : levhalar arası uzaklık

Detaylı

Elektrostatik ve Elektriksel Kuvvetler. Test 1 in Çözümleri

Elektrostatik ve Elektriksel Kuvvetler. Test 1 in Çözümleri lektrostatik ve lektriksel uvvetler 1 Test 1 in Çözümleri 1. Y cismi X küresini itmiş, Z küresini çekmiştir. Yani X ile Y aynı cins, Y ile Z zıt cins elektrikle yüklüür. 5. X Y Z. () yüklü küreciği elektroskobun

Detaylı

Tork ve Denge. Test 1 in Çözümleri

Tork ve Denge. Test 1 in Çözümleri 9 ork ve Denge est in Çözümleri M. Sistemlerin engee olması için toplam momentin (torkun) sıfır olması gerekir. Verilen üç şekil için enge koşulunu yazalım. F. br =. br F = Şekil II G =. +. +. =. 6 = 6

Detaylı

Kondansatörler (Sığaçlar) Test 1 in Çözümleri. q 1. = = 600 µc yükü ile yüklenirken E 1. enerjisi;

Kondansatörler (Sığaçlar) Test 1 in Çözümleri. q 1. = = 600 µc yükü ile yüklenirken E 1. enerjisi; ondansatörler (Sığaçlar) Test in Çözümleri. ondansatörün levhaları arasındaki potansiyel farkı, üretecin potansiyel farkına eşittir. Levhalar arasındaki d aralığının değişmesi üretecin potansiyel farkını

Detaylı

TEST 20-1 KONU KONDANSATÖRLER. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ. 1. C = e 0 d. 2. q = C.V dır. C = e 0 d. 3. Araya yalıtkan bir madde koymak C yi artırır.

TEST 20-1 KONU KONDANSATÖRLER. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ. 1. C = e 0 d. 2. q = C.V dır. C = e 0 d. 3. Araya yalıtkan bir madde koymak C yi artırır. KOU 0 KOSÖRLR Çözümler. e 0 S 0- ÇÖÜMLR (Sığa saece levhaların yüzey alanı, araaki uzaklık ve yalıtkanlık katsayısına bağlıır.) P: 5. 6 3 u tür soruları potansiyel ağıtarak çözelim. Potansiyel seri konansatörlere

Detaylı

Elektrostatik ve Elektriksel Kuvvetler. Test 1 in Çözümleri

Elektrostatik ve Elektriksel Kuvvetler. Test 1 in Çözümleri 0 lektrostatik ve lektriksel uvvetler 1 Test 1 in Çözümleri 1. cismi küresini itmiş, Z küresini çekmiştir. ani ile aynı cins, ile Z zıt cins elektrikle yüklüür. Z Cevap B ir.. Her üç küre aynı ana birbirine

Detaylı

A noktasında ki cisim uzaklaşırken de elektriksel kuvvetler iş yapacaktır.

A noktasında ki cisim uzaklaşırken de elektriksel kuvvetler iş yapacaktır. C) ELEKTRİKSEL POTNSİYEL ENERJİ: Şekil 1 eki +Q yükü, + yükünü Q. F k kuvveti ile iter. Bu neenle + yükünü sonsuzan ya a topraktan noktasına getirmek için elektriksel kuvvetlere karşı iş yapılır. Bu iş,

Detaylı

Bağıl Hareket. Test 1 in Çözümleri. 4. Gözlemcinin K, M ve N araçlarında olduğu düşünülerek. Bunun için gözlemci vektörü ters çevrilir.

Bağıl Hareket. Test 1 in Çözümleri. 4. Gözlemcinin K, M ve N araçlarında olduğu düşünülerek. Bunun için gözlemci vektörü ters çevrilir. 12 Bağıl Hareket 1 est 1 in Çözümleri 1. my α m m noktasınan harekete geçen motor hızının my ik bileşeni ile karşı ya arır. Akıntı olmasayı motor noktasına çıkacaktı. uzaklığını belirleyen, akıntı hızı

Detaylı

Ünite. Optik. 1. Gölgeler 2. Düzlem Ayna 3. Küresel Ayna 4. Işığın Kırılması 5. Mercekler 6. Renkler

Ünite. Optik. 1. Gölgeler 2. Düzlem Ayna 3. Küresel Ayna 4. Işığın Kırılması 5. Mercekler 6. Renkler 6 Ünite Optik 1. Gölgeler. Düzlem Ayna 3. üresel Ayna 4. şığın ırılması 5. Mercekler 6. Renkler 1 Gölgeler ve Ayınlanma Test Çözümleri 3 Test 1'in Çözümleri 3. Güneş (3) 1. Paralel ışık emeti be- beyaz

Detaylı

Ünite. Optik. 1. Gölgeler 2. Düzlem Ayna 3. Küresel Ayna 4. Işığın Kırılması 5. Mercekler 6. Renkler

Ünite. Optik. 1. Gölgeler 2. Düzlem Ayna 3. Küresel Ayna 4. Işığın Kırılması 5. Mercekler 6. Renkler 6 Ünite Optik 1. Gölgeler. Düzlem Ayna 3. üresel Ayna 4. şığın ırılması 5. Mercekler 6. Renkler 1 Gölgeler ve Ayınlanma Test Çözümleri 3 Test 1'in Çözümleri 3. Güneş (3) 1. Paralel ışık emeti be- beyaz

Detaylı

Test Üç adet düzlem kondansatör, potansiyel farkı 30 volt olan bir üretece şekildeki gibi bağlıdır.

Test Üç adet düzlem kondansatör, potansiyel farkı 30 volt olan bir üretece şekildeki gibi bağlıdır. 07 Test.. Üç adet düzlem kondansatör, potansiyel farkı 0 volt olan bir üretece şekildeki gibi bağlıdır. + Şekilde verilen devrede K kondansatörünün yükü q ise, devrenin toplam yükü kaç q dür? A) B) ) 5

Detaylı

1. BÖLÜM ELEKTROSTATİK. Yazar: Dr. Tayfun Demirtürk E-posta: tdemirturk@pau.edu.tr

1. BÖLÜM ELEKTROSTATİK. Yazar: Dr. Tayfun Demirtürk E-posta: tdemirturk@pau.edu.tr 1. BÖLÜM ELEKTROSTATİK Yazar: Dr. Tayfun Demirtürk Eposta: temirturk@pau.eu.tr 1 ELEKTROSTATİK: Durgun yüklerin etkilerini ve aralarınaki etkileşmeleri inceler. Doğaa iki çeşit elektrik yükü bulunur: ()

Detaylı

TEST 22-1 KONU ELEKTROMANYETİK KUVVET. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ

TEST 22-1 KONU ELEKTROMANYETİK KUVVET. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ OU LTROMT UVVT Çözümler TST - ÇÖÜMLR 4.. L M i i i i Telleren geçen akımlar aynı yönlü ise teller birbirini çeker. ki i k i = = ( - L arası kuvvet) 4i = (L - M arası kuvvet) net = ileşke kuvvet ye zıt

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUET E HAREKET G CİSİMLERİN YÜZME KOŞULLARI (ŞARTLARI) (6 SAAT) 1 Sıvı İçerisineki Cisimlere Etki Een Kuvvetler 2 Cismin Sıvı İçerisineki Durumları 3 Yüzme veya

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ FİZİK

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ FİZİK YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ FİZİK SORU 1: Sıcaklığı 20 C olan 100 g su soğutulmaktaır. Suyun sıcaklığının, veriği ısıya bağlı eğişimini veren grafik şekileki gibiir. ( csu = 1cal/g C ) Suyun sıcaklığı(

Detaylı

DO RU AKIM VE KONDANSATÖRLER

DO RU AKIM VE KONDANSATÖRLER DO RU I E ODSTÖRER DO RU I E ODSTÖRER IfiTIR - 1 ÇÖZÜÜ 1.. = n = = = += = k sa evre = n = = olur. 4. a) ESE IRI =1 b) =. = 4. + 4 + = = 6 + 4 = =. = 6.4 + 6 + 4 = 1 5 = + 1 5 = 5 4. 1 1 1 1 1 = + + + =

Detaylı

Kapasitans (Sığa) Paralel-Plaka Kondansatör, Örnek. Paralel-Plaka Kondansatör. Kondansatör uygulamaları Kamera flaşı BÖLÜM 26 SIĞA VE DİELEKTRİKLER

Kapasitans (Sığa) Paralel-Plaka Kondansatör, Örnek. Paralel-Plaka Kondansatör. Kondansatör uygulamaları Kamera flaşı BÖLÜM 26 SIĞA VE DİELEKTRİKLER BÖLÜM 6 SIĞ VE DİELEKTRİKLER Sığa nın tanımı Sığa nın hesaplanması Konansatörlerin bağlanması Yüklü konansatörlere epolanan enerji Dielektrikli konansatörler Problemler Kapasitans (Sığa) Konansatör çitli

Detaylı

SIVI BASINCI BÖLÜM 14

SIVI BASINCI BÖLÜM 14 IVI BINCI BÖÜ 1 ODE ORU 1 DE ORURIN ÇÖÜER. 1...g..g..g ir. Buna göre, > CEV E. Bir elikten akan suyun ızı eliğin kesitine ve o noktaaki basıncına yani eliğin nın açık olan yüzeyine olan uzaklığına bağlıır.

Detaylı

ÖRNEKTİR. Uyarı! ertansinansahin.com A) 1 2 B) 2 3. İletkenlik

ÖRNEKTİR. Uyarı! ertansinansahin.com A) 1 2 B) 2 3. İletkenlik Elektrik kımı ve Devreleri Elektrik akımı Potansiyel fark (gerilim) Yüklü küreler arasınaki yük alışverişini, sıvı seviyelerinin farklı oluğu kaplaraki sıvı akışıyla kıyaslayalım. Yüksek potansiyel ve

Detaylı

Katı, Sıvı ve Gazların Basıncı. Test 1 in Çözümleri. 2 numaralı cismin basıncı; mg = S

Katı, Sıvı ve Gazların Basıncı. Test 1 in Çözümleri. 2 numaralı cismin basıncı; mg = S atı, ıvı ve Gazların Basıncı 1 Test 1 in Çözümleri 1.. 1 atı cisimlerin basınçları ağırlıkları ile oğru orantılı, yere temas yüzeyi ile ters orantılıır. Özeş cisimleren nin temas alanı nınkinen büyüktür.

Detaylı

Kaldırma Kuvveti. Test 1 in Çözümleri. 1 ü, II. P cismi, hacminin 4. R cismi, hacminin 3. 1 si, S cismi, hacminin 2

Kaldırma Kuvveti. Test 1 in Çözümleri. 1 ü, II. P cismi, hacminin 4. R cismi, hacminin 3. 1 si, S cismi, hacminin 2 5 alırma uvveti 1 est 1 in Çözümleri II. cismi, hacminin 4 1 ü, cismi, hacminin 1 ü, 1. S cismi, hacminin 1 si, kaar batmıştır. Buna göre cisimlerin özkütleleri arasına S > > ilişkisi varır. cisminin hacmi

Detaylı

Kaldırma Kuvveti. Test 1 in Çözümleri. Birbirine karışmayan sıvıların özkütleleri arasında > d 1

Kaldırma Kuvveti. Test 1 in Çözümleri. Birbirine karışmayan sıvıların özkütleleri arasında > d 1 4 alırma uvveti 1 est 1 in Çözümleri. 1. 1 R Bir cisim sıvı içine bırakılığı yere kalıyorsa sıvı ile o cismin özkütleleri eşittir. erilen şekile cismi sıvı içine askıa kalarak, cismi kabın tabanına eğerek,

Detaylı

Adı ve Soyadı : Nisan 2011 No :... Bölümü :... MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ARA SINAV SORULARI

Adı ve Soyadı : Nisan 2011 No :... Bölümü :... MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ARA SINAV SORULARI Adı ve Soyadı :................ 16 Nisan 011 No :................ Bölümü :................ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ARA SINAV SORULARI 1) Aşağıdakiler hangisi/hangileri doğrudur? I. Coulomb yasasındaki Coulomb

Detaylı

FİZİK MOMENT - DENGE MO MEN T. M o m e n t = K u v v e t x D i k U z a k l ı k

FİZİK MOMENT - DENGE MO MEN T. M o m e n t = K u v v e t x D i k U z a k l ı k İZİ E - DEGE Günlük hayatta karşılaştığımız anahtarla kapının açılması bir vianın sıkıştırılması pencerenin açılıp kapanması gibi olaylar kuvtin önürme etkisiyle oluşan olaylarır. E uvtin önürücü etkisine

Detaylı

Düzlem Aynalar. Test 1 in Çözümleri. 3. K cisminin I ve II numaralı aynalardaki ilk görüntüleri K ve K dür. 1. Z kutusunda I numaralı düzenek vardır.

Düzlem Aynalar. Test 1 in Çözümleri. 3. K cisminin I ve II numaralı aynalardaki ilk görüntüleri K ve K dür. 1. Z kutusunda I numaralı düzenek vardır. 27 Düzlem ynalar Test in Çözümleri. kutusuna I numaralı üzenek arır. kutusuna II numaralı üzenek arır. kutusuna III numaralı üzenek arır. I II 3. cisminin I e II numaralı aynalaraki ilk görüntüleri e ür.

Detaylı

Alternatif Akım ve Transformatörler. Test 1 in Çözümleri

Alternatif Akım ve Transformatörler. Test 1 in Çözümleri 7 Alternatif Akım ve Transformatörler Test in Çözümleri 4.. ihazların şarj edilmesinde ve elektroliz olayında alternatif akım kullanılmaz. Bu cihazları şarj etmek için alternatif akım doğru akıma çevrilir.

Detaylı

Madde ve Özkütle. Test 1 in Çözümleri. çıkan kütle ( ) 3 d = m olur. Bu kaptaki kütle artışı. olur. 3. kaba giren kütle m, çıkan. m3 = kütle ( olur.

Madde ve Özkütle. Test 1 in Çözümleri. çıkan kütle ( ) 3 d = m olur. Bu kaptaki kütle artışı. olur. 3. kaba giren kütle m, çıkan. m3 = kütle ( olur. Mae ve Özkütle ) olur. Bu kaptaki kütle artışı olur.. kaba giren kütle, çıkan kütle ( ) olur. Bu kaptaki kütle artışı olur. Kaplaraki kütle artışlarının büyüklük ilişkisi, Test in Çözüleri çıkan kütle

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ BÖÜ SIVI BSINCI ODE SORU - DEİ SORURIN ÇÖZÜERİ 4 sıvı basıncı 0 t 4t 6t zaman abın noktasına yapılan sıvı basıncının zamanla eğişim rafiği şekileki ibi CEV E, ve noktalarınaki sıvı basınçları, noktaların

Detaylı

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X.

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X. BÖÜ SIVI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER SIVI BSINCI 4a a a a a a a a a a 4a ka bı nın ta ba nın a ki sı vı ba sın cı, 4ag ka bı nın ta bı nın a ki sı vı ba sın cı, ag ve ba sınç la rı ta raf ta ra fa oran la nır

Detaylı

Işığın Tanecikli Özelliği. Test 1 in Çözümleri

Işığın Tanecikli Özelliği. Test 1 in Çözümleri 37 Işığın Tanecikli Özelliği 1 Test 1 in Çözüleri 1. Fotoeletronların katottan ayrıla ızı, kullanılan ışığın frekansı ile doğru, dalga boyu ile ters orantılıdır. Bu elektronların anado doğru giderken ızlanaları

Detaylı

M I K NATISLAR. Ör nek. Çözüm ÜNİTE 2

M I K NATISLAR. Ör nek. Çözüm ÜNİTE 2 ÜTE 2 I ATIAR Birbirlerine itme veya çekme kuvveti uygulayan, emir, nikel ve kobalt gibi maeleri çeken cisimlere mıknatıs enir. ıknatısın emir gibi cisimleri çekmesi etrafınaki manyetik alan sayesine olmaktaır.

Detaylı

Madde ve Özkütle Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri Kaptaki toplam sıvı kütlesi Sıkıştırılabilir. + + Mıknatıstan her zaman etkilenir.

Madde ve Özkütle Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri Kaptaki toplam sıvı kütlesi Sıkıştırılabilir. + + Mıknatıstan her zaman etkilenir. 2 Mae ve Özkütle Test Çözüleri 1 Test 1'in Çözüleri 4. 2 1. Mae Bilgi T Molekülleri ötelee hareketi yapar. + + + Kaptaki topla sıvı kütlesi Sıkıştırılabilir. + + Mıknatıstan her zaan etkilenir. + topla

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Kuvvet ve Hareket. Dalga Mekaniği. Modern Fizik. Elektrik ve Manyetizma. Vektör - Kuvvet Su Dalgalarında Kırınım...

İÇİNDEKİLER. Kuvvet ve Hareket. Dalga Mekaniği. Modern Fizik. Elektrik ve Manyetizma. Vektör - Kuvvet Su Dalgalarında Kırınım... İÇİNDEİER uvvet ve Hareket Vektör - uvvet... 1 Moment (Tork) ve Paralel uvvetler... 5 ütle Merkezi...11 Basit Makineler...15 arma Test...19 Doğrusal Hareket...7 Bağıl Hareket...33 Newton'un Hareket anunları...37

Detaylı

A A A A A A A A A A A

A A A A A A A A A A A S 2 FİZİ TESTİ. Bu testte 0 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fizik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.. Aşağıdakilerden hangisi momentum birimidir? joule joule A) B) newton saniye weber

Detaylı

ÇÖZÜMLER. d eşitliği burada kullanılırsa, m.g + m.g = m.a 2m.g = m.a a = 2 g olur. a) Cis me et ki eden elektrik sel kuv vet,

ÇÖZÜMLER. d eşitliği burada kullanılırsa, m.g + m.g = m.a 2m.g = m.a a = 2 g olur. a) Cis me et ki eden elektrik sel kuv vet, . BÖÜ PARA HAAR AIŞIRAAR - ÇÖZÜR PARA HAAR. X X q Y Y q G X G Y fiekil-ι fiekil-ιι Şe kil-ii e cis i ne et ki een kuv vet ler ay nı yön e net e. a g. a. g. q a. Şe kil-i ve Şe kil-ii e X ve Y ci si le

Detaylı

Küresel Aynalar. Test 1 in Çözümleri

Küresel Aynalar. Test 1 in Çözümleri 0 üresel Aynalar Test in Çözümleri 4.. L T T 4 Cismin L noktası merkeze e birim yükseklikte oluğu için görüntüsü yine merkeze, ters e birim yükseklikte olur. Cismin noktası an uzaklıkta e birim yükseklikte

Detaylı

11. SINIF SORU BANKASI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 6. Konu ALTERNATİF AKIM VE TRANSFORMATÖRLER TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF SORU BANKASI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 6. Konu ALTERNATİF AKIM VE TRANSFORMATÖRLER TEST ÇÖZÜMLERİ . SINIF SORU BANKASI. ÜNİTE: EEKTRİK VE MANYETİZMA 6. Konu ATERNATİF AKIM VE TRANSFORMATÖRER TEST ÇÖZÜMERİ 6 Alternatif Akım ve Transformatörler Test in Çözümleri. Alternatif gerilim denklemi; V sinrft

Detaylı

S I V ILARDA KALDIRMA KUVVETİ

S I V ILARDA KALDIRMA KUVVETİ ÜNİE - S I IARDA ADIRA UEİ yun içine ağaç yüzmesi, su içineki taşın aha kolay kalırılması, suyun kalırma kuvveti oluğunu göstermekteir. Askıa alma: Sıvı olu kaba cisim bırakılığına sıvı içine engee ise:

Detaylı

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 10. SINIF FİZİK DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 10. SINIF FİZİK DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI 2014 2015 MEV OEJİ ÖZE ANARA OUARI 10. SINIF FİZİ DERSİ AZ TATİİ EV ÇAIŞMASI Öevin Veriliş Tarii: 12.06.2015 Öevin Teslim Tarii:21.09.2015 1. Baş kısmının kesit alanı 0,4cm² olan bir çivi, tataya 16N luk

Detaylı

11. SINIF SORU BANKASI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 6. Konu ALTERNATİF AKIM VE TRANSFORMATÖRLER TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF SORU BANKASI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 6. Konu ALTERNATİF AKIM VE TRANSFORMATÖRLER TEST ÇÖZÜMLERİ . SINIF SORU BANKASI. ÜNİTE: EEKTRİK VE MANYETİZMA 6. Konu ATERNATİF AKIM VE TRANSFORMATÖRER TEST ÇÖZÜMERİ 6 Alternatif Akım ve Transformatörler Test in Çözümleri. Alternatif gerilim denklemi; V sinrft

Detaylı

PARALEL KUVVETLERİN DENGESİ

PARALEL KUVVETLERİN DENGESİ ARALEL KUVVETLERİN DENGESİ aralel kuvvetler eğer aynı yönlü ise bileşke kuvvet iki kuvvetin arasında ve büyük kuvvete daha yakın olur. Bileşke kuvvetin bulunduğu noktadan cisim asılacak olursak cisim dengede

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 7. Konu İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 7. Konu İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ . SINIF KONU ANLATIMLI. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 7. Konu İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ 7 İtme ve Çizgisel Momentum. Ünite 7. Konu (İtme ve Çizgisel Momentum) A nın Çözümleri. Eğik

Detaylı

STATİK MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN

STATİK MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN.  Behcet DAĞHAN Statik Ders Notları Sınav Soru ve Çözümleri DĞHN MÜHENDİSLİK MEKNİĞİ STTİK MÜHENDİSLİK MEKNİĞİ STTİK İÇİNDEKİLE 1. GİİŞ - Skalerler ve Vektörler - Newton Kanunları 2. KUVVET SİSTEMLEİ - İki Boyutlu Kuvvet

Detaylı

TORK. Bölüm -1. Tork, kuvvetin büyüklüğüne ve dönme eksenine olan dik uzaklığına bağlı etkiye tork denir.

TORK. Bölüm -1. Tork, kuvvetin büyüklüğüne ve dönme eksenine olan dik uzaklığına bağlı etkiye tork denir. Bölüm - ork, kuvvetin büyüklüğüne ve önme eksenine olan ik uzaklığına bağlı etkiye tork enir. = uvvet r. τ = D= Uzaklık cismin τ = N. m. τ = ork α ι =. ι =.sinα. N cm O noktası etrafına önebilen çubuğun

Detaylı

Işık teorileri. Test 1 in Çözümleri

Işık teorileri. Test 1 in Çözümleri 6 Işık teorileri IŞIK TEORİERİ Test in Çözüleri. Young eneyine saçak genişliği x ir. n Buna göre, Saçak genişliği ortaın kırıla inisi n ile ters orantılıır. Kullanılan ışığın frekansı ve ışığın rengi kırıla

Detaylı

1. Kademe TÜBİTAK Seviyesinde 11_ Mart_2012 ITAP Fizik Olimpiyat Okulu Sınavı

1. Kademe TÜBİTAK Seviyesinde 11_ Mart_2012 ITAP Fizik Olimpiyat Okulu Sınavı . Kaeme TÜBİTAK Seviyesine _ Mart_ ITAP Fizik Olimpiyat Okulu Sınavı. r yarıçaplı bir kürenin içine maksimum acime olacak şekile bir koni açılıyor ve koninin içine yoğunluğuna yağ oluruluyor. Bu yoğunluktaki

Detaylı

Kütle - Hacim - Özkütle. Test 1 in Çözümleri

Kütle - Hacim - Özkütle. Test 1 in Çözümleri ütle - Haci - Öz Test in Çözüleri.. I II apta bulunan özli sıvının üstüne önce özli sıvı akıyor. Bu iki sıvıan oluşan eşit acili karışıın özsi olur. usluğu kapatı- öz lıp usluğu açılıyor. usluğunan akan

Detaylı

12. SINIF KONU ANLATIMLI. 3. ÜNİTE: DALGA MEKANİĞİ 1. Konu DALGALARDA KIRINIM, GİRİŞİM VE DOPPLER OLAYI ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ

12. SINIF KONU ANLATIMLI. 3. ÜNİTE: DALGA MEKANİĞİ 1. Konu DALGALARDA KIRINIM, GİRİŞİM VE DOPPLER OLAYI ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ 1. SINIF KONU ANATIMI 3. ÜNİTE: DAGA MEKANİĞİ 1. Konu DAGAARDA KIRINIM, GİRİŞİM VE DOPPER OAYI ETKİNİK VE TEST ÇÖZÜMERİ 1 Dalgalara Kırını, Girişi ve Doppler Olayı 1. Ünite 1. Konu Etkinlik A nın Çözüleri

Detaylı

Önceki bölümde bir f fonksiyonunun bir a noktasındaki tanım değeri kadar x

Önceki bölümde bir f fonksiyonunun bir a noktasındaki tanım değeri kadar x 3 TÜREV Önceki bölüme bir f fonksiyonunun bir a noktasınaki tanım eğeri kaar x bağımsız eğişkeni a noktasına yaklaşırken f nin avranışınına önemi vurgulanmış ve it kavramı tanıtılmıştı. Daha sonra it kavramınan

Detaylı

DERS 10. Kapalı Türev, Değişim Oranları

DERS 10. Kapalı Türev, Değişim Oranları DERS 0 Kapalı Türev, Değişim Oranları 0.. Kapalı Türev. Fonksiyon kavramının ele alınığı ikinci erste kapalı enklemlerin e fonksiyon tanımlayabileceğini görmüştük. F (, enklemi ile tanımlanan f fonksiyonu

Detaylı

1 Elektrik Yükleri. Test 1 in Çözümleri. Dokunma sırasında her küre kendi yarıçapıyla orantılı yük alır. K ve L nin dokunması ile yük dağılımı;

1 Elektrik Yükleri. Test 1 in Çözümleri. Dokunma sırasında her küre kendi yarıçapıyla orantılı yük alır. K ve L nin dokunması ile yük dağılımı; 1 Elektrik Yükleri 1 Test 1 in Çözümleri 3. 1. P R S M r r 3r d ve kürelerinin yükleri q olarak verilmiştir. Bu durumda küresi, R küresinden elektronları kendine doğru çekerek, R nin sol yanını () ile

Detaylı

Elektrik ve Manyetizma Sorularının Çözümleri

Elektrik ve Manyetizma Sorularının Çözümleri Ünite Elektrik ve Manyetizma Sorularının Çözümleri 1- Elektrostatik - Elektrik Akımı, Potansiyel Fark ve Direnç - Elektrik Enerjisi ve Elektriksel Güç 4- Manyetizma 1 Elektrostatik Testlerinin Çözümleri

Detaylı

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu Soru 1. Oak mesafesi F = 15cm olan ince kenarlı bir (Λ) mercekten l uzaklığa bir tümsek ayna yerleştiriliyor. Bu sistem cismin konumunan bağımsız olarak cismin görüntüsünü üz ve cisimle aynı boya oluşturuğuna

Detaylı

Bölüm 7: İş ve Kinetik Enerji

Bölüm 7: İş ve Kinetik Enerji Bölüm 7: İş ve Kinetik Enerji Kavrama Soruları - iziksel iş ile günlük hayatta alışık oluğumuz iş kavramları aynımıır? - Kuvvet ve yer eğiştirmenin sıfıran farklı oluğu urumlara iş sıfır olabilir mi? 3-

Detaylı

Küresel Aynalar. Test 1 in Çözümleri

Küresel Aynalar. Test 1 in Çözümleri 8 üresel Aynalar est in Çözümleri 4.. L 4 Cismin L noktası merkeze e birim yükseklikte oluğu için görüntüsü yine merkeze, ters e birim yükseklikte olur. Cismin noktası an uzaklıkta e birim yükseklikte

Detaylı

SIVILARIN KALDIRMA KUVVETİ BÖLÜM 12

SIVILARIN KALDIRMA KUVVETİ BÖLÜM 12 SIIARIN ADIRA UEİ BÖÜ 1 ODE SORU 1 DE SORUARIN ÇÖZÜER. 1. al = al al = al = F kal = m = m m = m I. yargı oğruur. al = F kal al I. yol: cisminin er bölmesinin aine iyelim. Şekil - I e: =. sıvı b. sıvı =.

Detaylı

12. SINIF KONU ANLATIMLI. 3. ÜNİTE: DALGA MEKANİĞİ 1. Konu DALGALARDA KIRINIM, GİRİŞİM VE DOPPLER OLAYI ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ

12. SINIF KONU ANLATIMLI. 3. ÜNİTE: DALGA MEKANİĞİ 1. Konu DALGALARDA KIRINIM, GİRİŞİM VE DOPPLER OLAYI ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ . SINIF KONU ANATIMI 3. ÜNİTE: DAGA MEKANİĞİ. Konu DAGAARDA KIRINIM, GİRİŞİM VE DOPPER OAYI ETKİNİK VE TEST ÇÖZÜMERİ Dalgalara Kırını, Girişi ve Doppler Olayı. Ünite. Konu Etkinlik A nın Çözüleri. Girişi

Detaylı

MKM 308 Makina Dinamiği

MKM 308 Makina Dinamiği MKM 308 Lagrange Denklemleri Mühenislik Fakültesi Makine Mühenisliği Bölümü E k E k = Q k n: Serbestlik Derecesi Lagrange Denklemleri Mühenislik Fakültesi Makine Mühenisliği Bölümü k = 1,, 3,.., n E k

Detaylı

Hareket Kanunları Uygulamaları

Hareket Kanunları Uygulamaları Fiz 1011 Ders 6 Hareket Kanunları Uygulamaları Sürtünme Kuvveti Dirençli Ortamda Hareket Düzgün Dairesel Hareket http://kisi.deu.edu.tr/mehmet.tarakci/ Sürtünme Kuvveti Çevre faktörlerinden dolayı (hava,

Detaylı

M Ry. Vücut Kütle Merkezi Konumu Hesabı. Nm 2. y 2. Dersin Kapsamı. Kütle Çekim Kuvveti. Kütle. Ağırlık. Moment. Denge. 4 Mart 2010 Arif Mithat Amca

M Ry. Vücut Kütle Merkezi Konumu Hesabı. Nm 2. y 2. Dersin Kapsamı. Kütle Çekim Kuvveti. Kütle. Ağırlık. Moment. Denge. 4 Mart 2010 Arif Mithat Amca Dersin Kapsamı Vücut Kütle erkezi Konumu Hesabı Kütle Ağırlık oment 4 art 0 Arif ithat Amca Denge Ağırlık/Kütle erkezi İnsana Vücut Kütle/Ağırlık erkezinin Konumunu Hesaplama Yöntemleri Newton un Evrensel

Detaylı

M O Q R L. ADI: SOYADI: No: Sınıfı: Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:...

M O Q R L. ADI: SOYADI: No: Sınıfı: Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:... ADI: OYADI: o: ınıfı: Tarih.../.../... ADIĞI OT:... 1. ıknatıslarla ilgili olarak; I. Bir mıknatısın çekme özelliğinin fazla olduğu uç kısımlarına mıknatısın kutuları denir. II. Tek kutuplu bir mıknatıs

Detaylı

V = g. t Y = ½ gt 2 V = 2gh. Serbest Düşme NOT:

V = g. t Y = ½ gt 2 V = 2gh. Serbest Düşme NOT: Havada serbest bırakılan cisimlerin aşağı doğru düşmesi etrafımızda her zaman gördüğümüz bir olaydır. Bu düşme hareketleri, cisimleri yerin merkezine doğru çeken bir kuvvetin varlığını gösterir. Daha önceki

Detaylı

hızlarıyla va > vb olacak biçimde hareket ettiklerinde, aşağıda sıralanan süreç yaşanır.

hızlarıyla va > vb olacak biçimde hareket ettiklerinde, aşağıda sıralanan süreç yaşanır. 7.1 KONUY KIŞ uraya kaar parçacığın parçacıklar topluluğunun kinematiği ile kinetiği (hareket enklemi, iş ve enerji, impulsmomentum) anlatılı. Şimi birikimlerimizi kullanarak, inamik içeriği aha yoğun

Detaylı

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 7. Konu İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 7. Konu İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM TEST ÇÖZÜMLERİ . SINIF SORU BANKASI. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 7. Konu İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM TEST ÇÖZÜMLERİ 7 İtme e Çizgisel Momentum Test in Çözümleri. Patlamadan önceki momentum +x yönünde; P 5 4 0 kg.m/s. Cismin

Detaylı

FİZİK II - Final UYGULAMA

FİZİK II - Final UYGULAMA FİZİK II - Final UYGULAMA Problem 1 /Ders 1 (Elektrik Alan ve Kuvvet) Şekildeki gibi 1.00 g lık yüklü bir mantar top ince bir iplikle düzgün bir elektrik alanının bulunduğu bölgede asılıyor. İpin yatayla

Detaylı

ELEKTROSTATİK. Atomda proton ve nötrondan oluşan bir çekirdek ve çekirdeğin çevresinde yörüngelerde hareket eden elektronlar bulunur.

ELEKTROSTATİK. Atomda proton ve nötrondan oluşan bir çekirdek ve çekirdeğin çevresinde yörüngelerde hareket eden elektronlar bulunur. ELEKTROSTATİK Atomda proton ve nötrondan oluşan bir çekirdek ve çekirdeğin çevresinde yörüngelerde hareket eden elektronlar bulunur. Elektrik yüklerinin kaynağı atomun yapısında bulunan elekton ve proton

Detaylı

SU DALGALARI. a) Çukur engel Doğrusal dalgalar bir noktada toplanıp, tekrar çembersel dalgalara dönüşürler.

SU DALGALARI. a) Çukur engel Doğrusal dalgalar bir noktada toplanıp, tekrar çembersel dalgalara dönüşürler. SU DAGAARI Su algası hareketi: Su algaları ve bu algaların özellikleri alga leğeni aı verilen bir araç ile incelenir. Dalga leğeninin tabanı cam ve kenarları suyu tutacak şekile hazırlanmış bir araçtır.

Detaylı

Isı ve Sıcaklık. Test 1'in Çözümleri

Isı ve Sıcaklık. Test 1'in Çözümleri 1 Isı ve Sıcaklık 1 Test 1'in Çözümleri 1. Sıcaklığın SI sistemindeki birimi Kelvin'dir. 6. Madde moleküllerinin ortalama kinetik enerjileri maddenin sıcaklığı ile ilgilidir. Cisimlerin sıcaklıkları sırasıyla

Detaylı

SIVILARIN KALDIRMA KUVVETİ

SIVILARIN KALDIRMA KUVVETİ BÖÜ 4 SIIARIN ADIRA UEİ ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ. F F 1. F F F Ci sim le r engee oluğuna göre; için, F. s. s için, F. s. oğunlukların oranı, s s s 4 s Ci sim ler eşit böl me li ve en ge e ol uk

Detaylı

DİNAMİK TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ

DİNAMİK TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ 7 TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ Adem ÇALIŞKAN Hareket veya hareketteki değişmelerin sebeplerini araştırarak kuvvetle hareket arasındaki ilişkiyi inceleyen mekaniğin bölümüne dinamik denir. Hareket, bir

Detaylı

ITAP_Exam_28_March_2012 (Deneme Sınavı)

ITAP_Exam_28_March_2012 (Deneme Sınavı) ITAP_Exam_8_March_ (Deneme Sınavı). Kütlesi m olan bir aam ütlesi Mm olan bir utuyu uvara oğru bir maara sistemiyle itmeliir (şeilei gibi). Aam zemineyen bu işi gerçeleme için en az F 6N büyülüte bir uvvet

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ . BÖÜ ONDNSTÖRR OD SORU - Dİ SORURIN ÇÖÜRİ 4. enerji(j). Bir kondansatörün sığası yapısına bağlıdır. üküne ve uçları arasındaki elektriksel potansiyel farkına bağlı değildir. 4 sabit 4 P 4.0 4.0 4 0 5

Detaylı

Video Mekanik Enerji

Video Mekanik Enerji Video 06 05.Mekanik Enerji Sürtünmenin olmadığı bir sistemde toplam enerji kinetik ve potansiyel toplamıdır. Herhangibir anda sistemin toplam enerjisi sabittir. Örnek: 2 Kg lık bir kütleye sahip bir cismin

Detaylı

ELEKTRİKSEL POTANSİYEL

ELEKTRİKSEL POTANSİYEL ELEKTRİKSEL POTANSİYEL Elektriksel Potansiyel Enerji Elektriksel potansiyel enerji kavramına geçmeden önce Fizik-1 dersinizde görmüş olduğunuz iş, potansiyel enerji ve enerjinin korunumu kavramları ile

Detaylı

Bir cisme etki eden kuvvetlerin bileşkesi sıfır ise, cisim ya durur, ya da bir doğru boyunca sabit hızla hareketine devam eder.

Bir cisme etki eden kuvvetlerin bileşkesi sıfır ise, cisim ya durur, ya da bir doğru boyunca sabit hızla hareketine devam eder. DİNAMİK Hareket veya hareketteki değişmelerin sebeplerini araştırarak kuvvetle hareket arasındaki ilişkiyi inceleyen mekaniğin bölümüne dinamik denir. Dinamiğin üç temel prensibi vardır. 1. Eylemsizlik

Detaylı

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 8. Konu TORK VE DENGE TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 8. Konu TORK VE DENGE TEST ÇÖZÜMLERİ 11. SINI SRU BANASI 1. ÜNİE: UVVE VE HAREE 8. onu R VE DENGE ES ÇÖZÜMERİ 8 ork ve Denge est 1'in Çözümleri. 1 k x 1 k x 1 x 1 x 1. (+) ( ) x 1 k r k x x k x r x k k x noktasına göre tork alalım. oplam

Detaylı

7. DİRENÇ SIĞA (RC) DEVRELERİ AMAÇ

7. DİRENÇ SIĞA (RC) DEVRELERİ AMAÇ 7. DİENÇ SIĞA (C) DEELEİ AMAÇ Seri bağlı direnç ve kondansatörden oluşan bir devrenin davranışını inceleyerek kondansatörün durulma ve yarı ömür zamanını bulmak. AAÇLA DC Güç kaynağı, kondansatör, direnç,

Detaylı

12. SINIF KONU ANLATIMLI

12. SINIF KONU ANLATIMLI 1. SINIF KONU ANLATIMLI 5. ÜNİTE: MODERN FİZİK. KONU: KUANTUM FİZİĞİNE GİRİŞ. KONU: FOTOELEKTRİK OLAY 4. KONU: COMPTON VE DE BROGLİE ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ 4 Kuantum Fiziğine Giriş Fotoelektrik Olay

Detaylı

BAHAR YARIYILI FİZİK 2 DERSİ. Yrd. Doç. Dr. Hakan YAKUT. Fizik Bölümü

BAHAR YARIYILI FİZİK 2 DERSİ. Yrd. Doç. Dr. Hakan YAKUT. Fizik Bölümü 2015-2016 BAHAR YARIYILI FİZİK 2 DERSİ Yrd. Doç. Dr. Hakan YAKUT SAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Ofis: FEF A Blok, 3. Kat, Oda No: 812, İş tel.: 6092 (+90 264 295 6092) BÖLÜM 6 DOĞRU AKIM DEVRELERİ

Detaylı

ÇÖZÜMLÜ PARALEL KUVVETLERİN DENGESİ SORULARI. F 1 e göre moment alırsak; X = 3x0 + 2x4 + 4x6 = 32 = 3,55 birim F 1 den uzakta

ÇÖZÜMLÜ PARALEL KUVVETLERİN DENGESİ SORULARI. F 1 e göre moment alırsak; X = 3x0 + 2x4 + 4x6 = 32 = 3,55 birim F 1 den uzakta ÇÖZÜMLÜ ARALEL KUVVETLERİN DENGESİ SORULARI Örnek 1: 4br 2br F 1 =3N F 2 =2N F 3 =4N F 1 e göre moment alırsak; X = 3x0 + 2x4 + 4x6 = 32 = 3,55 birim F 1 den uzakta 3 + 2 + 4 9 Örnek 2 : Moment alırken

Detaylı

SIĞA VE DİELEKTRİKLER

SIĞA VE DİELEKTRİKLER SIĞA VE DİELEKTRİKLER Birbirlerinden bir boşluk veya bir yalıtkanla ayrılmış iki eşit büyüklükte fakat zıt işaretli yük taşıyan iletkenlerin oluşturduğu yapıya kondansatör adı verilirken her bir iletken

Detaylı

Elektrik ve Manyetizma

Elektrik ve Manyetizma 5 Ünite Elektrik ve Manyetizma 1. Elektrostatik 2. Elektrik Akımı 3. Manyetizma 1 Elektrostatik Test Çözümleri 3 Test 1'in Çözümleri 4. 3q F 2 q F 1 1. cam çubuk ipek kumaş d Etkinin tepkiye eşitliği

Detaylı

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 5. Konu ATIŞ HAREKETLERİ TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 5. Konu ATIŞ HAREKETLERİ TEST ÇÖZÜMLERİ . SINIF SORU BANASI. ÜNİTE: UVVET VE HAREET. onu ATIŞ HAREETERİ TEST ÇÖZÜERİ Atış Hareketleri Test in Çözümleri II. e cisimleri düzün yaaşlayarak duran sonra düzün ızlanarak başlanıç noktasına. Aşağıdan

Detaylı

YGS FİZİK ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1

YGS FİZİK ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1 GS FİZİ ÖZET ÇÖZÜERİ TEST -. Başlangıç noktası çakışık olan iki vektörün arasınaki açı arttıkça bileşikleri küçülür. ile F nin arasınaki açı en büyük oluğunan F ve F nin bileşkelerine eşit olması için

Detaylı

Elektromanyetik Teori Bahar 2005-2006 Dönemi. MAXWELL DENKLEMLERİ VE ELEKTROMANYETİK DALGALAR Giriş

Elektromanyetik Teori Bahar 2005-2006 Dönemi. MAXWELL DENKLEMLERİ VE ELEKTROMANYETİK DALGALAR Giriş MAXWELL DENKLEMLERİ VE ELEKTROMANYETİK DALGALAR Giriş Teori alanınaki katkılarıyla 19. yüzyıl fiziğinin en büyük alarınan biri olan Maxwell in en önemli çalışması elektromanyetizma hakkınaır. Maxwell,

Detaylı

İ. T. Ü İ N Ş A A T F A K Ü L T E S İ - H İ D R O L İ K D E R S İ BOYUT ANALİZİ

İ. T. Ü İ N Ş A A T F A K Ü L T E S İ - H İ D R O L İ K D E R S İ BOYUT ANALİZİ İ. T. Ü İ N Ş A A T F A K Ü L T E S İ - H İ D R O L İ K D E R S İ BOYUT ANALİZİ (Buckingham) teoremini tanımlayınız. Temel (esas) büyüklük ve temel (esas) boyut ne emektir? Açıklayınız. Bir akışkanlar

Detaylı

Bağıl Hareket. Test 1 in Çözümleri 3. O. Helikopterler; OT yönünde hareket edince Z den çıkıyor.

Bağıl Hareket. Test 1 in Çözümleri 3. O. Helikopterler; OT yönünde hareket edince Z den çıkıyor. 12 Bağıl Hareket 1 Test 1 in Çözümleri 3. 1. x batı doğu my m d Y Z T α mx Helikopterler; T yönünde hareket edince Z den çıkıyor. noktasından harekete geçen motor hızının my dik bileşeni ile karşı kıyıya

Detaylı

Newton un II. yasası. Bir cismin ivmesi, onun üzerine etki eden bileşke kuvvetle doğru orantılı ve kütlesi ile ters orantılıdır.

Newton un II. yasası. Bir cismin ivmesi, onun üzerine etki eden bileşke kuvvetle doğru orantılı ve kütlesi ile ters orantılıdır. Newton un II. yasası Bir cismin ivmesi, onun üzerine etki eden bileşke kuvvetle doğru orantılı ve kütlesi ile ters orantılıdır. Bir cisme F A, F B ve F C gibi çok sayıda kuvvet etkiyorsa, net kuvvet bunların

Detaylı

Fizik 101: Ders 21 Gündem

Fizik 101: Ders 21 Gündem Fizik 101: Ders 21 Gündem Yer çekimi nedeninden dolayı tork Rotasyon (özet) Statik Bayırda bir araba Statik denge denklemleri Örnekler Asılı tahterevalli Asılı lamba Merdiven Ders 21, Soru 1 Rotasyon Kütleleri

Detaylı

ATÖLYE BİLGİSİ SIVI BASINCI

ATÖLYE BİLGİSİ SIVI BASINCI ATÖYE BİGİSİ SIVI BASINCI Sıvılar ağırlıklarınan olayı bulunukları kabın saece tabanına eğil, kabın yüzeyinin er yerine ve içineki cisimlerin er yerine bir kuvvet uygular. Uygulaığı bu kuvvet etkisi ile

Detaylı

Kuvvet. Kuvvet. Newton un 1.hareket yasası Fizik 1, Raymond A. Serway; Robert J. Beichner Editör: Kemal Çolakoğlu, Palme Yayınevi

Kuvvet. Kuvvet. Newton un 1.hareket yasası Fizik 1, Raymond A. Serway; Robert J. Beichner Editör: Kemal Çolakoğlu, Palme Yayınevi Kuvvet izik 1, Raymond A. Serway; Robert J. Beichner Editör: Kemal Çolakoğlu, Palme Yayınevi 2 Kuvvet Kuvvet ivmelenme kazandırır. Kuvvet vektörel bir niceliktir. Kuvvetler çift halinde bulunur. Kuvvet

Detaylı

ERDEMLİ ANADOLU LİSESİ 4. MERSİN FİZİK OLİMPİYATI 29 NİSAN 2017,

ERDEMLİ ANADOLU LİSESİ 4. MERSİN FİZİK OLİMPİYATI 29 NİSAN 2017, ERDEMLİ ANADOLU LİSESİ 4. MERSİN FİZİK OLİMPİYATI 9 NİSAN 017, 09.30-1.30 SINAVIN YAPILDIĞI İL:.... ADI: SOYADI:.... OKULU:...... HABERLEŞME ADRESİ VE TELEFONU:... İMZA... SINAVLA İLGİLİ UYARILAR: Bu sınavda

Detaylı

VERİLER. Yer çekimi ivmesi : g=10 m/s 2

VERİLER. Yer çekimi ivmesi : g=10 m/s 2 VERİLER Yer çekimi ivmesi : g=10 m/s 2 Metrik Ön Takılar sin 45 = cos 45 = 0,7 Numara Ön Takı Simge sin 37 = cos 53 = 0,6 sin 53 = cos 37 = 0,8 10 9 giga G tan 37 = 0,75 10 6 mega M tan 53 = 1,33 10 3

Detaylı

Adnan GÖRÜR Duran dalga 1 / 21 DURAN DALGA

Adnan GÖRÜR Duran dalga 1 / 21 DURAN DALGA Anan GÖRÜR Duran alga 1 / 21 DURAN DAGA Uygulamalara, iletim hattı boyunca fazör voltaj veya akımının genliğini çizmek çok kolayır. Bunlara kısaca uran alga (DD) enir ve Kayıpsız Hat Kayıplı Hat V ( )

Detaylı