YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç"

Transkript

1 8 Haziran 2010 SALI Rsmî Gazt Sayı : YÖNETMELĠK Çvr vs Orman Bakanlığından: 8/6/2010 tarili v sayılı Rsmî Gazt d yayımlanan dğişiklik TOPRAK KĠRLĠLĠĞĠNĠN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KĠRLENMĠġ SAHALARA DAĠR YÖNETMELĠK Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM MADDE 1 (1) Bu Yöntmliğin amacı; alıcı ortam olarak toprağın kirlnmsinin önlnmsi, kirlnmnin mvcut olduğu vya olması mutml saaları v sktörlri tspit tmk, kirlnmiģ toprakların v saaların tmizlnmsi v izlnmsi saslarını sürdürülilir kalkınma dlriyl uyumlu ir Ģkild lirlmktir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yöntmlik, toprak kirliliğinin önlnmsi, kirlnmnin mvcut olduğu vya olması mutml saaların v sktörlrin tspiti, kayıt altına alınması, kirlnmiģ toprakların v saaların tmizlnmsi v izlnmsin iliģkin tknik v idari usul v sasları kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yöntmlik, 9/8/1983 tarili v 2872 sayılı Çvr Kanununun Ek 1 inci maddsinin irinci ıkrasının (a) ndi il 29/6/2011 tarili v 644 sayılı Çvr v Şircilik Bakanlığının Tşkilat v Görvlri Hakkında Kanun Hükmünd Kararnamnin 2 nci maddsinin irinci ıkrasının () ndi v 8 inci maddsinin irinci ıkrasının (ğ) ndin dayanılarak azırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yöntmlikt gçn; a) Ara müdaal: Kirlilik gidrimi vya kontrolü amacıyla kirlnmy ndn olan kaynağın ortadan kaldırılmasını, tkisinin azaltılmasını, gaz azında, su azında vya suyla karıģmayan sıvı azında daa azla yayılmasının önlnmsini vya risk düzyinin azaltılmasına yönlik önlmlrin alınmasını, ) Atık: Hrangi ir aaliyt sonucunda oluģan, çvry atılan vya ırakılan, 5/7/2008 tarili v sayılı Rsmî Gazt d yayımlanan Atık Yöntimi Gnl Esaslarına ĠliĢkin Yöntmliğin EK1 ind yr alan sınılardaki rangi ir maddyi, c) Bakanlık: Çvr v Şircilik Bakanlığını, ç) Birinci aģama dğrlndirm (BAD): ġüpli saa olarak tanımlanmıģ ir saada kirlilik Ģüpsi ndniyl örnklm, ölçüm gii aaliytlrin aģlatılması v dolayısıyla u saanın takip grktirn vya takip grktirmyn ir saa olup olmadığının kararlaģtırılması sürcini, d) Faaliyt ön ilgi ormu: Endüstriyl tsis v çvrsi il ilgili ilgilri içrn ormu, ) Faaliyt/tsis/saa saii: Kirltm potansiyli olan vya kirlnmy sp olan v u Yöntmlik ükümlrinin muataı olan özl ya da tüzl kiģiyi, ) Fırın kuru toprak: 105 C ırında kurutularak sait ağırlığa glmiģ toprak kütlsini, g) Hd kirltici: Ġnclmy tai tutulacak Ģüpli saa için kirlilik kaynağı il ilgili olarak insan sağlığı v çvr açısından dikkat alınması v saada toplanacak numunlrd ölçümü yapılması grkn kirltici maddyi, ğ) Hd kirltici saa konsantrasyonu (HKSK): Bakanlıkça lirlnn vri kalitsi dini sağlayan, toprak örnklm v analiz planına ağlı olarak saadan alınan numunlrin analizi sonucu ölçülrk lirlnmiģ d kirltici konsantrasyonunu, ) Ġkinci aģama dğrlndirm (ĠAD): Birinci aģama dğrlndirm sonunda takip grktirn saa olarak lirlnmiģ saanın, saa v kirlilik karaktrizasyonu v risk analizi dğrlndirmlrin tai tutularak tmizlm grktirn kirlnmiģ saa vya takip grktirmyn saa olup olmadığının tspit dilmsi sürcini, ı) İl müdürlüğü: Çvr v şircilik il müdürlüğünü, i) Jnrik kirltici sınır dğr (JKSD): KirlnmiĢ saanın mvcut ya da ilridki kullanım amacının yrlģim alanı olması v insan sağlığı üzrindki risklr dikkat alınarak, insanların kirlticiy makul ir sür azami düzyd maruz kaldığı varsayılarak saplanan vya lirlnn v Ek1 Jnrik Kirltici Sınır Dğrlr Listsind vriln kirltici konsantrasyon dğrini, j) Kavramsal saa modli (KSM): ġüpli saanın ilgililr taraından tüm yönlriyl kolayca algılanmasını v kavranmasını sağlamak amacıyla, Birinci AĢama Dğrlndirm kadmsind drlnn ilgilrdn aģlayarak, Ġkinci AĢama Dğrlndirmd saada ld dilck kirlilik kaynağı, kirlticilrin kaynaktan yayılım mkanizmaları, 1

2 kirltici çģitlri, kirltici dağılım alanları v taģınım güzrgaları, kirliliktn dolayı risk altındaki mutml alıcı noktalar vya ortamlar il, mvcut lirsizliklri v zaman içrisind ld dililck iziksl, kimyasal v idrojolojik ilgilri d kapsayacak Ģkild, saa v civarındaki çvrsl koģulların dinamik ir sürç içrisind tanımlanmasını, k) KirlnmiĢ saa vya tsis: ġüpli saalar arasında yr alan, u Yöntmlikt öngörüln Birinci AĢama Dğrlndirm vya Ġkinci AĢama Dğrlndirm sonucunda, mvcut toprak kullanımı vya glcktki mutml toprak kullanımı dikkat alındığında, insan v çvr sağlığı akımından önmli ölçüd risk oluģturan, insan aaliytlrindn kaynaklanan tlikli kirltici maddlrin ulunduğu tyit diln v tmizlnmsi grktiğin karar vriln saayı vya tsisi, l) KirlnmiĢ saalar ilgi sistmi (KSBS): Noktasal kaynaklı kirlnmiģ saalar il ilgili nvantr ilgilrinin sistmatik ir yapılanma il muaaza dilmsini, güncllnmsini, sürdürülilirliğini v grktiğind u ilgilr ızlı ir Ģkild riģimin sağlanmasını mümkün kılmak amacıyla gliģtiriln v Bakanlık ilgi sistmi üzrindn kullanılailn, intrnt üzrindn sorgulama yapailn v ilgiyi iģlyiln sistmi, m) KirlnmiĢ toprak: Bu Yöntmlikt öngörüln irinci aģama dğrlndirm vya ikinci aģama dğrlndirm sonucunda, mvcut toprak kullanımı vya glcktki mutml toprak kullanımı dikkat alındığında, ünysind insan v çvr sağlığı akımından önmli ölçüd risk oluģturan, insan aaliytlrindn kaynaklanan tlikli kirltici maddlrin ulunduğu tyit diln v tmizlnmsi grktiğin karar vriln toprağı, n) Kirltici madd: Çvrsl kirliliğ yol açan v EK1 d listsi vriln maddlri, o) Kirlilik göstrg paramtrlri (KGP): ġüpli saada kirliliğin mvcudiytin yönlik mutml lirsizliklri gidrmk v irinci aģama dğrlndirm sürcind alınacak kararın güvnilirliğini artırmak amacıyla toprak v grkli durumlarda su v gaz numunlrind ölçüln v Ek2, Talo 1 v 2 d listlnn paramtrlri, ö) Kirlilik kaynağı: Kirlticilrin ulunduğu, yayılmaya aģladığı vya toprak vya yraltı suyunda n yüksk d kirltici konsantrasyonlarının lirlndiği nokta ya da alanı, p) Kirlilik kaynağı lirsiz saa: Kirlilik kaynağı ilinmyn, ancak kirlnm Ģüpsinin olduğuna iģart dn lirtilrin tspit dildiği v kirlnmnin varlığının u lirtilrin ortaya çıkmasıyla anlaģıldığı saayı, r) Komisyon (KirlnmiĢ saa dğrlndirm v izlm komisyonu): Hr ild Saa Örnklm v Analiz Planlarını onaylamak, Saa Durum v Risk Dğrlndirm Ön v Niai Raporlarını dğrlndirmk v kirlnmiģ saaların tmizlnmsi çalıģmalarını izlmk amacıyla sürkli çalıģmak üzr valilik ünysind kurulan, il müdürlüğünün aģkanlığını yaptığı, il tarım müdürlüğü, il sağlık müdürlüğü, il sanayi v ticart müdürlüğü, dvlt su iģlri ölg müdürlüğü, il özl idarsi il komisyonca grkli görülmsi durumunda ünivrsit v uygun görülck diğr kurum v kuruluģların tmsilcilrindn oluģan komisyonu, s) Noktasal kaynaklı toprak kirliliği: Tlikli atıkların toplanması, taģınması, gçici v ara dpolanması, gri kazanımı, ynidn kullanılması v rtaraı sırasında mydana glilck kazalar sonucunda vya tlikli atıkların mvzuata aykırı Ģkild yukarıdaki aaliytlr konu olması sonucunda ya da sanayi tsislrindki çģitli tlikli kimyasal maddlrin dpolanmaları v nakldilmlri sırasında mydana glilck kazalar vya atlr sonucunda oluģan döküntü vya sızıntı v nzri gii noktasal kaynaklardan dolayı oluģan toprak kirliliğini, Ģ) Ölçüm dğri (ÖD): ġüpli saada rangi ir noktasal kaynak vya insan tkinliklri ndniyl kirlnmiģ olduğu düģünüln vya varsayılan alandan alınan toprak vya yüzyyraltı suyu örnklrind, Ģüpli saaya ait ilgili kirlilik göstrg paramtrlri vya d kirltici rrans dğri il kıyaslanmak amacıyla, ölçüln kirlilik göstrg paramtrsi vya d kirltici konsantrasyonu ölçüm dğrini, t) Potansiyl kirlnmiģ saa vya tsis: Hrangi ir potansiyl toprak kirltici aaliytin var olduğu vya yürütüldüğü saayı vya tsisi, u) Potansiyl toprak kirltici aaliytlr: Ek2, Talo 2 d vriln rangi ir aaliyti, ü) Rrans dğri (RD): ġüpli saa yakın çvrsind ulunan, rangi ir noktasal kaynak vya insan aaliyti ndniyl kirlnmmiģ olduğu düģünüln vya varsayılan alandan alınan toprak, yüzy suyu, yraltı suyu örnklrind, irinci aģama dğrlndirmd Ģüpli saaya ait ilgili kirlilik göstrg paramtrlri (KGP) vya ikinci aģama dğrlndirmd d kirltici konsantrasyonu ölçüm dğrlri il kıyaslanmak amacıyla, ölçüln kirlilik göstrg paramtrsi vya d kirltici konsantrasyonu ölçüm dğrini, v) Risk dğrlndirm: Ġnsanların v çvrnin kirltici maddlr maruz kalmaları alind mydana glck olan olumsuz tkilrin nitliğinin tanımlanmasını, inclnmsini v drcsinin tamin dilmsini amaçlayan çalıģmayı, y) Risk yöntimi: Risk dğrlndirm yoluyla tamin diln risk düzyinin kontrol dilmsi vya azaltılması amacıyla uygulanan stratji vya alınan önlmlri, z) Saa durum v risk dğrlndirm niai raporu: Takip grktirn saalar için ikinci aģama dğrlndirm sırasında yürütüln saa v kirlilik karaktrizasyonu çalıģmaları il risk dğrlndirm çalıģmalarından ld diln ilgilr doğrultusunda, Ek11 d vriln ormat kapsamında Komisyona sunulmak üzr azırlanan v saa saiinin, yapılan risk dğrlndirm çalıģmalarına dayanarak saanın takip grktirmyn saa vya tmizlnmsi grkn kirlnmiģ saa olduğu konusundaki dğrlndirmsini içrn raporu, aa) Saa durum v risk dğrlndirm ön raporu: Takip grktirn saalar için ikinci aģama dğrlndirmnin 2

3 aģlangıcında yürütüln saa v kirlilik karaktrizasyonu çalıģmalarından ld diln ilgilr doğrultusunda, Ek10 da vriln ormat kapsamında Komisyona sunulmak üzr azırlanan v saa saiinin jnrik vya saaya özgü risk analizi yapma konusundaki dğrlndirmsini içrn raporu, ) Saa örnklm v analiz planı (SÖAP): Kapsamı Bakanlıkça lirlnn, kirlndiğindn Ģüp diln saaların u Yöntmlik kapsamında dğrlndirilmsi amacıyla yapılacak tüm örnklm v analiz çalıģmalarının nasıl yürütülmsi grktiğini tanımlayan v Komisyona sunulmak üzr saa saii taraından azırlanan planı, cc) Saipsiz saa: Mvzuata aykırı Ģkild atıkların rtaraı v nzri rangi ir aaliyt sonucu oluģan v sorumlusu ilinmyn ir kirlnmnin söz konusu olduğu saayı, çç) Saa tmizlm di: Saada yapılan risk dğrlndirmsi sonucunda, mvcut risklrin gidrilmsini sağlayacak v tmizlm yoluyla düģürülmsi grkn konsantrasyonu, dd) ġüpli saa vya tsis: Potansiyl kirlnmiģ vya saipsiz saalar arasında yr alan; at, kaza, dntim vya ildirimlr sonucunda çvr kirliliğinin var olduğu Ģüpsini taģıyan saayı vya sınırları içrisind u tanım kapsamına girn saaya saip tsisi, ) Takip grktirn saa: Saaya yönlik kirlilik Ģüplrinin grçkçi olduğu saptanan v u Yöntmlikt öngörüln ikinci aģama dğrlndirmy tai tutulması grkli olan saayı, ) Takip grktirmyn saa: ġüpli saalar arasında yr alan, saaya yönlik kirlilik Ģüplrinin gçrli olmadığı vya u Yöntmlikt öngörüln sürc tai tutulması grkmyn saayı, gg) Tarımsal aaliyt: Orman ağaçları dıģında r türlü itkisl v ayvansal ürtimi, ğğ) Tlikli atık: Atık Yöntimi Gnl Esaslarına ĠliĢkin Yöntmlik, Ek IV Atık Listsind (A) il iģartlnmiģ atıklar il (M) il iģartlnmiģ atıklardan EkIII/B d yr alan Ģik konsantrasyonu üzrind ir dğr saip olan atıkları, ) Tlikli madd: 26/12/2008 tarili v mükrrr sayılı Rsmî Gazt d yayımlanan Tlikli Maddlrin v Müstazarların Sınılandırılması, Amalajlanması v Etiktlnmsi Hakkında Yöntmliğin 4 üncü maddsinin irinci ıkrasının (l) ndind tanımlanan tlikli maddlr v müstazarlar v 31/12/2004 tarili v sayılı Rsmî Gazt d yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yöntmliği 3 üncü maddsind yr alan tlikli maddlr tanımına girn tüm maddlri, ıı) Tmizlm: Ydinci ölümd öngörüln aaliytlr yürütülrk, risk dğrlndirm yoluyla tamin diln insan sağlığı v çvrsl risk düzyinin kontrol dilmsi vya azaltılması, mydana glck olan olumsuz tkilrin gidrilmsi amacıyla u Yöntmlik kapsamında tmizlnmsi grkn kirlnmiģ saa olarak tanımlanan saalarda grçklģtiriln iyilģtirmyi, ii) Tmizlm aaliyt planlama v dğrlndirm raporu: Tmizlm grktirn kirlnmiģ saalar için tmizlm sistminin irinci aģaması olan tmizlm aaliyt planlama v dğrlndirm aģamasında yürütüln saa tmizlm düzyi konsantrasyonu v tmizlm yöntmi lirlm çalıģmalarından ld diln ilgilr doğrultusunda, Ek12 d vriln ormat kapsamında Komisyona sunulmak üzr azırlanan v saa saiinin saa tmizlm düzyi konsantrasyonu v tmizlm yöntmi sçimi konusundaki dğrlndirmsini içrn raporu, jj) Tmizlm aaliyti uygulama, izlm v sonlandırma raporu: Tmizlm grktirn kirlnmiģ saalar için tmizlm sistminin ikinci aģaması olan tmizlm uygulama v izlm aģamasında yürütüln tmizlm sistmi tasarımı, inģaası, iģltimi v tkinlik izlm çalıģmalarından ld diln ilgilr doğrultusunda, Ek13 d vriln ormat kapsamında Komisyona sunulmak üzr azırlanan v saa saiinin uzun dönm priyodik izlm v saa vrilrin dayanarak saadaki kirlilik düzyinin tmizlm aaliyti sonucunda dlnn saa tmizlm konsantrasyonuna düģürrk tmizlm aaliytinin sonlandırılması konusundaki dğrlndirmsini içrn raporu, kk) Tmizlm grktirn kirlnmiģ saa: Birinci vya ikinci aģama dğrlndirm sonucunda u Yöntmlikt öngörüldüğü Ģkild tmizlnmsi grktiği saptanan saayı, ll) TmizlnmiĢ saa: Bu Yöntmlikt öngörüln sürç çrçvsind tmizlm iģlmin tai tutulmuģ saayı iad dr. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Gnl Esaslar v Ġlklr Gnl saslar 3

4 MADDE 5 (1) Toprak kirliliğinin önlnmsi açısından u Yöntmlikl lirlnn saslara uyulması zorunludur. a) Valiliklr, u Yöntmlik ükümlrin gör kirlnmiģ v kirlnm riski altında olan saaları saptar, alınacak tdirlri lirlr v uygulanmasını sağlar. ) Kirlnm riskinin ulunduğu saalarda, Çvr Kanununun 8 inci maddsi ükmü grğinc ilgililr; kirlnmiģ saalarda is kirltnlr kirlnmyi durdurmak, kirlnm oyutunu tspit tmk, kirlnmnin tkilrini gidrmk için grkli çalıģmaları yapmak gii arcamaları karģılamakla yükümlüdürlr. c) Tarımsal aaliytlrdn kaynaklanan toprak kirliliğinin önlnmsi v gidrilmsi konularında Bakanlık il Tarım v KöyiĢlri Bakanlığı koordinli olarak alınacak tdirlri lirlr. Blirlnn tdirlr valiliklr taraından uygulanır. ç) Askri tsislr için u Yöntmliğin uygulanmasına iliģkin saslar, Gnlkurmay BaĢkanlığı il koordin dilrk Bakanlık v Milli Savunma Bakanlığınca ayrıca lirlnir. Ġlklr MADDE 6 (1) Toprak kirliliğinin önlnmsi v gidrilmsin iliģkin ilklr Ģunlardır: a) Toprak kirliliğinin kaynağında önlnmsi sastır. ) Hr türlü atık v artığı, toprağa zarar vrck Ģkild, Çvr Kanunu v ilgili mvzuatta lirlnn standartlara v yöntmlr aykırı olarak doğrudan v dolaylı içimd toprağa vrmk, dpolamak gii aaliytlrd ulunmak yasaktır. c) Kirli toprak tmiz toprak il karıģtırılamaz. ç) Tlikli maddlrin kullanıldığı, dpolandığı, ürtildiği aaliytlr ya da tsislr il atıkların ürtildiği, rtara vya gri kazanımının yapıldığı tsislrd, kaza itimali göz önün alınarak, toprak kirlnmsin ngl olacak tdirlr alınır. KirlnmiĢ saalar ilgi sistmi ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Bilgi Sistmi v Bilgi Formları 4

5 MADDE 7 (1) Bakanlık u Yöntmliğin öngördüğü grkliliklri yrin gtirmk üzr KirlnmiĢ Saalar Bilgi Sistmini kullanır. Faaliyt ön ilgi ormu düznlm yükümlülüğü MADDE 8 (1) Ek2, Talo 2 d yr alan aaliytlri yürütn mvcut aaliyt saiplri il yni aģlayacak aaliyt saiplri Ek3 d yr alan Faaliyt Ön Bilgi Formunu KirlnmiĢ Saalar Bilgi Sistmind doldurarak il müdürlüğün ildirir. (2) Ġl müdürlüğü, Faaliyt Ön Bilgi Formunu kontrol drk KirlnmiĢ Saalar Bilgi Sistmi üzrindn onaylar. (3) Faaliyt saii u ormu yazılı v imzalı olarak da il müdürlüğün iltmkl yükümlüdür. (4) Ġl müdürlüğü, onaylanan Faaliyt Ön Bilgi Formunu yazılı v imzalı olarak Bakanlığa ildirmkl yükümlüdür. (5) Bakanlık u ildirilri, Potansiyl KirlnmiĢ Saalar Listsin dail dr. Faaliyt ön ilgi ormu ynilm yükümlülüğü MADDE 9 (1) Faaliyt saii, Faaliyt Ön Bilgi Formunda yr alan ilgilr kapsamında, aaliytind mydana gln dğiģikliği, dğiģikliğin grçklģmsini mütakip n gç ir ay içrisind Ek3 d yr alan Faaliyt Ön Bilgi Formunu KirlnmiĢ Saalar Bilgi Sistmind doldurarak il müdürlüğün ildirir. (2) Faaliyt saiinin dğiģmsi durumunda n son aaliyt saii dğiģikliği, dğiģikliğin grçklģmsini mütakip n gç ir ay içrisind Ek3 d yr alan Faaliyt Ön Bilgi Formunu KirlnmiĢ Saalar Bilgi Sistmind doldurarak il müdürlüğün ildirir. (3) Ġl müdürlüğü, Faaliyt Ön Bilgi Formunu kontrol drk KirlnmiĢ Saalar Bilgi Sistmi üzrindn onaylar. (4) Faaliyt saii u ormu yazılı v imzalı olarak da il müdürlüğün iltmkl yükümlüdür. (5) Ġl müdürlüğü, onaylanan Faaliyt Ön Bilgi Formunu yazılı v imzalı olarak Bakanlığa ildirir. (6) Bakanlık söz konusu dğiģikliği içrn güncllmyi yapar. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Potansiyl KirlnmiĢ Saalar, Saipsiz Saalar v Kirlilik Kaynağı Blirsiz Saalar Potansiyl kirlnmiģ saaların Ģüpli saa listsin alınması MADDE 10 (1) Potansiyl kirlnmiģ saalarda, a) Faaliyt Ön Bilgi Formları, Ek4 d yr alan Faaliyt Ön Bilgi Formu Dğrlndirm Kritrlrin gör il müdürlüğü taraından dğrlndirilir. Dğrlndirm kritrlrindn n az irinin gçrli olması alind ilgili saa, Ģüpli saa listsin dail dilir. ) Endüstriyl kazalar vya doğal at sonucu mydana gln ndüstriyl kazalar da dail olmak üzr kaza ildirm vya rapor tm ormu vya Ek5 d vriln Bildirim Formuna gör ildirim yapılması durumunda, saa Bakanlık vya il müdürlüğünc Ģüpli saa listsin dail dilir. c) Bakanlık vya il müdürlüğünc yürürlüktki mvzuat kapsamında grçklģtiriln dntimlr sırasında uygunsuzlukların lirlnmsi alind saa, il müdürlüğünc Ģüpli saa listsin dail dilir. Saipsiz saaların Ģüpli saa listsin alınması MADDE 11 (1) Ek2, Talo 2 d yr alan aaliytlrin grçklģtiği saalar aricindki, rangi ir ndnl toprak vya yraltı suyu kirliliğinin mydana gldiği vya Ek5 d vriln ildirim ormuna gör ildirim yapılan saalar, il müdürlüğünc Ģüpli saa listsin alınır. Kirlilik kaynağı lirsiz saaların Ģüpli saa listsin alınması MADDE 12 (1) Kirlilik kaynağı ilinmyn, ancak kirlnm Ģüpsinin olduğunu göstrn lirtilrin tspit dildiği v kirlnmnin tkilrinin u lirtilrin ortaya çıkmasıyla anlaģıldığı kirlilik vakalarında, kirlilik lirtilrinin gözlndiği vya ortaya çıktığı noktalardan il müdürlüğü taraından toprak, yüzy v yraltı suyu vya gaz numunlri alınarak vya aldırılarak, kirlilik lirtilrinin grçkçi olup olmadığını lirlmk üzr Ek2, Talo 1 d vriln kirlilik göstrg paramtrlrinin ölçümlri yaptırılır. (2) Kirlilik göstrg paramtrlrinin ölçümlri v Ek9 da vriln dğrlndirm sonucunda kirlilik tspit dilmsi alind Bakanlıkça lirlnn saslar dailind il müdürlüğü taraından kaynak lirlm çalıģmaları yaptırılarak, kirlnmy sp olan kirltici maddlrin n olduğu, kirlilik kaynağının yri vya kaynağın ulunduğu saa, aaliyt/tsis saii tspit dilrk, saa Ģüpli saa listsin alınır. Bu saa için 8 inci maddd lirtildiği Ģkild Faaliyt Ön Bilgi Formu vya 14 üncü maddd lirtildiği Ģkild Saa Ön Bilgi Formu düznlnir. BEġĠNCĠ BÖLÜM Birinci AĢama Dğrlndirm ġüpli saalarda yürütülck örnklm çalıģmaları MADDE 13 (1) ġüpli saada yapılacak r türlü örnklm v analiz çalıģmaları lirli ir plan çrçvsind yürütülür. Bu amaçla, örnklm yapmadan önc saa saii Bakanlıkça lirlnn saslar dailind Saa Örnklm v Analiz Planı (SÖAP) ytrlilik koģullarını aiz uzman kurum vya kuruluģlara azırlatır. Bu plan rapor alind Komisyon taraından onaylandıktan sonra örnklm çalıģması grçklģtirilir. 5

6 ġüpli saaların ön dğrlndirmsi MADDE 14 (1) ġüpli saada il müdürlüğü taraından yrind dntim yapılır v dntim sırasında Ek 7 d vriln Dntim Formu doldurulur. (2) ġüpli saada irdn azla kirlilik kaynağı ulunması durumunda r ir kaynak için ayrı ir dntim ormu düznlnir. (3) Hr dntim ormu ayrı ayrı dğrlndirmy tai tutulur. (4) Ek2, Talo 2 d yr alan aaliytlrin grçklģtiği saalar aricindki saalarda Dntim Formuna k olarak Ek6 da vriln Saa Ön Bilgi Formu, KirlnmiĢ Saalar Bilgi Sistmi üzrindn v yazılı olarak il müdürlüğü taraından düznlnir. (5) Dntim sırasında saada rangi ir kirlilik gözlnmz v saaya yönlik kirlilik Ģüpsinin gçrli olmadığı tspit dilirs saa, Ģüpli saa listsindn çıkartılır. Puanlamalı dğrlndirm MADDE 15 (1) Dntim sonucunda, Ģüpli saada söz konusu kirlilik kaynağı v kirltici maddlrin n olduğunun ilinmsi durumunda; a) Kirltici maddlr vya atık tliksiz is, ilgili mvzuat ükümlri doğrultusunda grkli tdirlr alınarak saa, takip grktirmyn saa olarak nitlndirilir. ) Kirltici maddlr vya atık tlikli is, Ek8 d vriln puanlamalı dğrlndirm grçklģtirilir. Dğrlndirm sırasında, Dntim Formuna k olarak; 1) Endüstriyl aaliyt grçklģtiriln saalarda, aaliyt saii taraından öncdn il müdürlüğün vrilmiģ olan Faaliyt Ön Bilgi Formu (Ek3), 2) Saipsiz saalarda, dntim sırasında doldurulacak olan Saa Ön Bilgi Formu (Ek6) ilgilri kullanılır. (2) Puanlamalı dğrlndirm sonuçlarına gör, Ģüpli saa il müdürlüğü taraından; a) Kirlilik kaynağı v kirlnmiģ toprağın rtara dilmsini sağlayacak ir önlm v u önlm sonucunda kirliliğin ilgili mvzuat ükümlrin uygun Ģkild gidrildiğinin tyidin dair izlm ölçümlri yaptırılarak saa, takip grktirmyn saa, ) Ġkinci aģama dğrlndirm sürcin tai saa, takip grktirn saa, c) Tmizlnmsi grkn saa, kirlnmiģ saa olarak tanımlanır. (3) Takip grktirmyn saalar, potansiyl kirlnmiģ saa listsin alınır. Kirltici madd karaktrizasyonu MADDE 16 (1) Dntim sonucunda Ģüpli saada söz konusu kirltici maddlrin n olduğunun ilinmmsi vya Atık Yöntimi Gnl Esaslarına ĠliĢkin Yöntmliğinin EkIV Atık Listsind (M) il iģartlnmiģ atık ulunduğunun tspit dilmsi durumunda; a) Kirltici maddlrdn ya da atıktan dirkt olarak örnk alınailiyorsa, kirltici maddnin vya atığın Tlikli Maddlrin v Müstazarların Sınılandırılması, Amalajlanması v Etiktlnmsi Hakkındaki Yöntmlik v 14/3/2005 tarili v sayılı Rsmî Gazt d yayımlanan Tlikli Atıkların Kontrolü Yöntmliğin gör karaktrizasyonu yapılarak tlikli madd vya atık olup olmadığı tspit dilir. 1) Kirltici maddlr ya da atık tliksiz is, ilgili mvzuat ükümlri doğrultusunda grkli tdirlr alınarak saa takip grktirmyn saa olarak nitlndirilir. 2) Kirltici maddlr ya da atık tlikli is, 15 inci maddnin irinci ıkrasının () ndind lirtiln puanlamalı dğrlndirm grçklģtirilir. ) Kirltici maddlrdn ya da atıktan dirkt olarak örnk alınamıyorsa, toprak, atık, kirltici maddlr karıģımından 17 nci maddd lirtiln kirlilik göstrg paramtrlrinin ölçümlri grçklģtirilir. c) ġüpli saada (a) v () ntlrinin r ikisinin d gçrli olduğu durum olan kirltici maddlrdn ya da atıktan, kaynağın ir ölümündn dirkt olarak örnk alınailiyor, ir ölümündn d alınamıyorsa, (a) v () ntlrinin r ikisi d uygulanır. 6

7 Kirlilik göstrg paramtrlrinin ölçümü MADDE 17 (1) 13 üncü maddd lirtiln Ģkild onaylanan saa örnklm v analiz planı uyarınca Ģüpli saada kirlnmiģ toprak v mümküns yraltı suyundan vya toprak gazından Bakanlıkça lirlnn saslara gör numunlr alınarak; a) Endüstriyl aaliytin grçklģtirildiği saalarda Ek2, Talo2 d vriln aaliyt özl kirlilik göstrg paramtrlrinin, ) Saipsiz saalarda Ek2 Talo 1 d yr alan ütün kirlilik göstrg paramtrlrinin, c) Bu ölçümlr k olarak tmiz alanlardan alınacak numunlrd söz konusu kirlilik göstrg paramtrlri için rrans ölçümlri grçklģtirilir. (2) Rrans ölçümlrinin yapılacağı numunlrin alımına iliģkin usul v saslar Bakanlıkça lirlnir. (3) Kirlilik göstrg paramtrlri ölçüm dğrlri, Ek9 da lirtildiği Ģkild rrans dğrlri il karģılaģtırılır v u karģılaģtırma sonucunda, Ģüpli saa il müdürlüğü taraından; a) Takip grktirmyn saa, ) Ġkinci aģama dğrlndirm sürcin tai saa, takip grktirn saa, c) Tmizlnmsi grkn saa, kirlnmiģ saa olarak tanımlanır. (4) Takip grktirmyn saalar potansiyl kirlnmiģ saa listsin alınır. ALTINCI BÖLÜM Ġkinci AĢama Dğrlndirm Saa durum v risk dğrlndirm ön raporu v saa durum v risk dğrlndirm niai raporu azırlama yükümlülüğü MADDE 18 (1) Birinci aģama dğrlndirm sonucunda takip grktirn saa olarak tanımlanan saa için ikinci aģama dğrlndirm kapsamında Saa Durum v Risk Dğrlndirm Ön Raporu v Saa Durum v Risk Dğrlndirm Niai Raporu azırlanır. (2) Saa Durum v Risk Dğrlndirm Ön Raporunun önmli ir ilģni olan saa v kirlilik karaktrizasyonu çalıģmalarına yönlik olarak saada yapılacak r türlü örnklm v analiz çalıģmaları lirli ir plan çrçvsind yürütür. Bu amaçla, saada örnklm yapmadan önc saa saii taraından Saa Örnklm v Analiz Planı (SÖAP) azırlanır v u plan rapor alind Komisyon taraından onaylandıktan sonra örnklm çalıģması grçklģtirilir. (3) Saa Durum v Risk Dğrlndirm Ön Raporu v Saa Durum v Risk Dğrlndirm Niai Raporu sırasıyla Ek10 v Ek11 d vriln ormatlar kapsamında Bakanlıkça lirlnn saslar göz önünd ulundurularak ytrlilik koģullarını aiz uzman kurum vya kuruluģlarca azırlanır. (4) Saa saii, raporları azırlatacağı kurum vya kuruluģu Bakanlıkça ytkilndirilmiģ ytrlilik koģullarını aiz uzman kurum vya kuruluģlar arasından kndisi lirlr. (5) Hr iki rapor da aynı uzman kurum vya kuruluģça azırlanır. KirlnmiĢ saa dğrlndirm v izlm komisyonunun kurulması MADDE 19 (1) Saa Örnklm v Analiz Planlarını, Saa Durum v Risk Dğrlndirm Ön v Niai Raporlarını dğrlndirip onaylamak, kirlnmiģ saa tmizlm çalıģmalarını izlmk v azırlanacak Tmizlm Faaliyti Planlama v Dğrlndirm, Tmizlm Uygulama v Ġzlm Raporlarını dğrlndirip onaylamak amacıyla valilik ünysind il müdürlüklri aģkanlığında sürkli çalıģacak KirlnmiĢ Saa Dğrlndirm v Ġzlm Komisyonu oluģturulur. (2) Komisyon, il müdürlüklri aģkanlığında il tarım müdürlüğü, il sağlık müdürlüğü, il sanayi v ticart müdürlüğü, dvlt su iģlri ölg müdürlüğü, il özl idarsi il komisyonca grkli görülmsi durumunda ünivrsit v uygun görülck diğr kurum v kuruluģların tmsilcilrindn oluģur. (3) Komisyonun skrtrya izmtlrini il müdürlüklri yürütür. Ġkinci aģama dğrlndirm sürcinin aģlatılması MADDE 20 (1) Ġl müdürlüğü, irinci aģama dğrlndirm sonucunda takip grktirn saa olarak tanımlanan saa saiin 18 inci maddd lirtiln kapsamda ikinci aģama dğrlndirm çalıģmalarının aģlatılmasını ir yazı il ildirir. (2) Takip grktirn saa olarak tanımlanan saipsiz saada is ikinci aģama dğrlndirm il müdürlüğü taraından aģlatılır. Saa durum v risk dğrlndirm ön raporunun azırlanması v il müdürlüğün sunulması MADDE 21 (1) Saa saii, il müdürlüğünün yazısının tliğindn itiarn n gç üç ay içrisind ytrlilik koģullarını aiz uzman kurum vya kuruluģlara Ek10 da vriln Saa Durum v Risk Dğrlndirm Ön Raporu gnl ormatı kapsamındaki Saa v Kirlilik Karaktrizasyonu çalıģmalarını yaptırmak, u çalıģmadan ld diln ilgilr doğrultusunda Jnrik vya Saaya Özgü Risk Analizi yapma konusundaki dğrlndirmsini içrn Saa Durum v Risk Dğrlndirm Ön Raporunu azırlatıp üylrin sayısı kadar çoğaltarak raporu Komisyonun onayına sunmakla yükümlüdür. 7

8 (2) Saa saii, grkçsini lirtrk sür uzatım talind ulunailir. Talin il müdürlüğünc uygun ulunması alind iki ayı gçmmk üzr k sür vrililir. (3) Saa Durum v Risk Dğrlndirm Ön Raporu, saa saii taraından ir dilkç kind Komisyona sunulmak üzr il müdürlüğün tslim dilir. (4) Ön Raporun Ek10 da vriln kapsam v ormata uygunluğu v Bakanlıkça ytkilndirilmiģ ytrlik koģullarını aiz uzman kurum vya kuruluģça azırlanıp azırlanmadığı akkındaki inclm Komisyonca ydi iģ günü içind sonuçlandırılır. (5) Saa Durum v Risk Dğrlndirm Ön Raporunun ormata v kapsama uygun olmadığı vya uzman kurum vya kuruluģça azırlanmadığının Komisyonca anlaģılması alind, u ususların yrin gtirilmsi için rapor saa saiin iad dilir. (6) Düzltiln Saa Durum v Risk Dğrlndirm Ön Raporu n gç ir ay vya komisyonca lirlnck sür içrisind il müdürlüğün tkrar sunulur. Komisyonca lirlnck sür iki ayı gçmz. (7) Komisyon, Saa Durum v Risk Dğrlndirm Ön Raporu dğrlndirmsin yönlik onayını n gç ir ay içrisind saa saiin ildirir. Saa durum v risk dğrlndirm niai raporunun azırlanması v il müdürlüğün sunulması MADDE 22 (1) Saa saii, Komisyonun Ön Rapor akkında aldığı karar doğrultusunda çalıģmalarını Bakanlıkça lirlnn saslara gör tamamlayarak, EK11 d vriln ormat kapsamında azırlanan Saa Durum v Risk Dğrlndirm Niai Raporunu n gç üç ay içrisind il müdürlüğün sunar. (2) Niai Rapor, Ön Rapor aģamasında v sonrasında yapılan çalıģmaları v ulguları kapsayacak Ģkild azırlanır. (3) Saa saiinin sür uzatım tali il müdürlüğünc uygun ulunması alind üç ayı gçmmk üzr k sür vrililir. (4) Saa il ilgili azırlanan Niai Rapor, Komisyonca 23 üncü v 24 üncü madd kapsamında inclnir v dğrlndirilir. (5) Saa Durum v Risk Dğrlndirm Niai Raporu, saa saii taraından ir dilkç kind il müdürlüğün sunulur. Niai Raporun Ek11 d vriln ormat kapsamına uygunluğu akkındaki inclm il müdürlüğü taraından yapılarak Ģ iģgünü içind sonuçlandırılır. Saa Durum v Risk Dğrlndirm Niai Raporunun ormat kapsamına uygun olmaması alind, u ususların yrin gtirilmsi için rapor, saa saiin iad dilir. Düzltiln Saa Durum v Risk Dğrlndirm Niai Raporu n gç ir ay vya komisyonca lirlnck sür içrisind il müdürlüğün tkrar sunulur. Komisyonca lirlnck sür iki ayı gçmz. (6) Format v kapsamına uygun olduğu tspit diln Saa Durum v Risk Dğrlndirm Niai Raporu, saa saii taraından komisyon üylrinin sayısı kadar il müdürlüğün sunulur. Ġl müdürlüğü, Saa Durum v Risk Dğrlndirm Niai Raporunu inclmk v dğrlndirmk üzr yapılacak toplantının tariini v yrini lirtn ir yazı kind raporu komisyon üylrin göndrir. Komisyonun saa durum v risk dğrlndirm niai raporunu inclmsi usulü MADDE 23 (1) Komisyon Saa Durum v Risk Dğrlndirm Niai Raporunu, ilk inclm dğrlndirm toplantısından sonraki n çok kırk Ģ iģgünü içind inclr v dğrlndirir. (2) Komisyon üy sayısının salt çoğunluğu il toplanır. (3) Komisyon, su, toprak v nzri analizlrin v ölçümlrin tkrarlanmasını vya k örnklm yapılmasını istyilir. Ytkili uzman kurum v kuruluģlardan görüģ alailir. (4) Komisyon grkli görürs komisyonun görvlndircği üylr taraından saa çalıģmalarının grçklģtirildiği yrd inclm yapar. (5) Saa Durum v Risk Dğrlndirm Niai Raporunda önmli ksiklik v yanlıģların görülmsi durumunda Komisyonun lirlycği ir sür dailind, unların gidrilmsini saa saiindn istr. Bu durumda, inclm dğrlndirm çalıģması durdurulur. Eksikliklr tamamlanmadan vya grkli düzltmlr yapılmadan komisyon çalıģmalarına dvam dilmz. (6) Saa saiinin, Saa Durum v Risk Dğrlndirm Niai Raporunda grkli görüln düzltmlri Komisyonun lirldiği sür içrisind yapıp ynidn il müdürlüğün sunmasından sonra, Komisyon il müdürlüğünc toplantıya çağrılır. Toplantının yapılması il irlikt inclm dğrlndirm sürci kaldığı yrdn dvam dr. (7) Komisyon taraından inclm v dğrlndirm toplantıları sırasında; a) Saa Durum v Risk Dğrlndirm Niai Raporunun v klrinin ytrli v uygun olup olmadığı, ) Yapılan inclmlrin, saplamaların v dğrlndirmlrin ytrli düzyd vri, ilgi v lgy dayandırılıp dayandırılmadığı il ilgili inclm v dğrlndirmlr yapılır. Saa durum v risk dğrlndirm niai raporunun dğrlndirilmsi MADDE 24 (1) Saa Durum v Risk Dğrlndirm Niai Raporu Komisyonca dğrlndirildiktn sonra saa il ilgili takip grktirmyn saa kararı alınırsa saa potansiyl saa listsin dail dilir. (2) Saa il ilgili tmizlm grktirn kirlnmiģ saa kararı alınırsa saa ydinci ölümd lirlnn 8

9 tmizlm sürcin tai tutulur. (3) Saa il ilgili ara müdaal kararı alınması alind, tmizlm öncsi ara müdaal uygulanır. YEDĠNCĠ BÖLÜM Tmizlm Tmizlm aaliyt planlama v dğrlndirm raporu il tmizlm aaliyti uygulama, izlm v sonlandırma raporu azırlama yükümlülüğü MADDE 25 (1) Birinci aģama dğrlndirm 15 vya 17 nci madd sonucunda ya da ikinci aģama dğrlndirm sonrasında tmizlnmsi grkn kirlnmiģ saa olarak tanımlanan saa için tmizlm aaliyti aģlatılır. Bu kapsamda sırasıyla Tmizlm Faaliyt Planlama v Dğrlndirm Raporu il Tmizlm Faaliyti Uygulama, Ġzlm v Sonlandırma Raporu azırlanır. Bu raporlar, sırasıyla, Ek12 v Ek13 d vriln ormatlar kapsamında Bakanlıkça lirlnn saslar dikkat alınarak ytrlilik koģullarını aiz uzman kurum vya kuruluģlarca azırlanır. (2) Saa saii raporları azırlatacağı kurum vya kuruluģu, Bakanlıkça ytkilndirilmiģ ytrlilik koģullarını aiz uzman kurum vya kuruluģlar arasından kndisi lirlr. (3) Hr iki rapor da aynı uzman kurum vya kuruluģça azırlanır. Tmizlm aaliyt planlama v dğrlndirm raporu azırlama yükümlülüğü MADDE 26 (1) Birinci aģama dğrlndirm 15 vya 17 nci madd sonucunda tmizlnmsi grkn kirlnmiģ saa olarak nitlnn saa için ilk olarak saada ikinci aģama dğrlndirm kapsamında Bakanlıkça lirlnn saslara gör yürütüln saa v kirlilik karaktrizasyonu il saaya özgü risk dğrlndirm çalıģmaları yapılır. (2) KirlnmiĢ saalar için saa saii 18 inci madd ila 24 üncü maddd lirtiln ikinci aģama dğrlndirm sürcind öngörüln Saa Durum v Risk Dğrlndirm Ön v Niai Raporlarını azırlayıp Komisyona sunmaz v u raporlar için onay almaz. (3) Ek12 kapsamında azırlanacak Tmizlm Faaliyt Planlama v Dğrlndirm Raporu, Ek10 da lirlnn kapsamda yürütülck olan saa v kirlilik karaktrizasyonu çalıģmaları il Ek11 d lirlnn kapsamda yürütülck olan saaya özgü risk dğrlndirm çalıģmalarının sonuçlarını da kapsar. Tmizlm Faaliyt Planlama v Dğrlndirm Raporu aaliyt/saa saiplrinc; a) Birinci aģama dğrlndirm 15 vya 17 nci madd ükmünc tmizlnmsi grkn kirlnmiģ saa olarak tanımlanan saa için n gç altı ay içrisind, ) Ġkinci aģama dğrlndirm sonucunda tmizlnmsi grkn kirlnmiģ saa olarak tanımlanan saa için üç ay içrisind azırlatılır. (4) Hazırlanan Tmizlm Faaliyt Planlama v Dğrlndirm Raporu Komisyona iltilmk üzr il müdürlüğün sunulur. (5) Saa saii grkçsini lirtrk k sür talp dilir. Komisyonca uygun görülmsi alind üç ayı gçmmk üzr il müdürlüğünc k sür vrililir. Tmizlm aaliyt planlama v dğrlndirm raporunun dğrlndirilmsi MADDE 27 (1) Tmizlm Faaliyt Planlama v Dğrlndirm Raporu Komisyon taraından ir ay içrisind dğrlndirilir. (2) Komisyon, saa tmizlm di v saa için sçiln tmizlm yöntminin uygunluğu akımından rapora onay vrilir vya onay vrmyrk saa tmizlm di vya sçiln tmizlm yöntminin dğiģtirilmsini talp dilir. (3) DğiĢiklik tali alind, Tmizlm Faaliyt Planlama v Dğrlndirm Raporu n gç ir ay içrisind niai al gtirilrk il müdürlüğün sunulur. (4) Komisyon düzltilmiģ raporu on Ģ gün içind dğrlndirir v onaylar. Tmizlm aaliytinin uygulanması v izlnmsi MADDE 28 (1) Komisyona sunulan Tmizlm Faaliyt Planlama v Dğrlndirm Raporunun onaylanması alind tmizlm sistminin ikinci aģaması olan tmizlm uygulama v izlm aģamasına gçilir. Sistmin çalıģmaya aģlamasıyla irlikt tmizlm iģlmi v sistm tkinliği, Bakanlıkça lirlnn saslara gör, saada priyodik olarak yapılan d kirltici saa konsantrasyonlarının ölçümlri il izlnir. Tmizlm aaliyti uygulama, izlm v sonlandırma raporu azırlama yükümlülüğü MADDE 29 (1) Priyodik ölçüm sonuçları Bakanlıkça lirlnn saslar dikkat alınarak Komisyon inclmsin sunulur. Sistmin iģltmy alındığı aģlangıç, kısa v daa sonraki uzun dönmli izlm amaçlı yapılan priyodik ölçümlrin angi sıklıkta v nrdn alınan örnklrl yapılacağı, azırlanma ayrıntıları Bakanlıkça lirlnir. (2) Komisyon ölçüm sonuçlarını, mvcut kirliliğin öncdn lirlnn saa tmizlm din doğru azalma göstrip göstrmdiği, kirlilik azalma ızının klnn düzyd olup olmadığı ususları akımından dğrlndirir. (3) Ġkinci ıkradaki dğrlndirmlr gör Komisyon, tmizlm aaliyti sonuçlarını uygun ulur is 9

10 tmizlm aaliyti v sistm iģltimi planlandığı Ģkild dvam ttirilir. (4) Komisyon, tmizlm aaliyti sonuçlarını uygun ulmaz is sistmin iģltim tkinliğinin artırılmasına yönlik önrilrd ulunailir. (5) Ġzlm aaliytlri sonucunda ld diln tüm ilgilr v priyodik ölçüm sonuçları aaliyt saii taraından dğrlndirilir; saadaki kirltici konsantrasyonunun Bakanlıkça lirlnn saslar dailind saa tmizlm din kadar düģürülüp düģürülmdiği kontrol dilir; ğr saa tmizlm din riģilmiģs tmizlm iģlmini sonlandırmayı Komisyona tkli dr. (6) Tmizlm aaliytini sonlandırmayı tkli tmk için, kapsam v ormatı EK13 d vriln Tmizlm Faaliyti Uygulama, Ġzlm v Sonlandırma Raporunda ir alt ölüm olarak yr alan ir Tmizlm Faaliyt Sonlandırma Talp Dokümanı Komisyona sunulmak üzr azırlanır. (7) Tmizlm Faaliyt Sonlandırma Talp Dokümanının Komisyon taraından onaylanması alind, tmizlm sonlandırma aģamasına gçmk amacıyla tmizlm uygulama v izlm aaliytlri sonucunda ld diln tüm ilgilr v priyodik ölçüm sonuçları, tmizlm sistmi tasarımı, inģası v sistm iģltimin ait ilgilri d içrn Tmizlm Faaliyti Uygulama, Ġzlm v Sonlandırma Raporu Ek13 d vriln ormat kapsamında azırlanır. Tmizlm aaliyti uygulama, izlm v sonlandırma raporunun dğrlndirilmsi MADDE 30 (1) Tmizlm Faaliyti Uygulama, Ġzlm v Sonlandırma Raporu il müdürlüğün sunulur v Komisyonca dğrlndirilir. Komisyon u raporu kaynak dail tüm kirlnmiģ alandaki kirlilik düzyinin saa tmizlm din ulaģıp ulaģmadığını uzun dönm priyodik izlm sonuçlarına v saa vrilrin dayanarak n gç kırkģ gün içrisind dğrlndirir. Tmizlm aaliytinin sonlandırılması MADDE 31 (1) Tmizlm Faaliyti Uygulama, Ġzlm v Sonlandırma Raporunun Komisyon taraından onaylanması v dolayısıyla tmizlm aaliytinin sonlandırılmasına onay vrilmsi alind, Komisyon tmizlm aaliytlrinin sonlandırılailcğini rsmî ir yazı il saa saiin ildirir v tmizlm aaliyti sonlandırmayı mütakip izlm aaliyti aģlatılır. (2) Raporun Komisyon taraından onaylanmaması alind is, tmizlm sistminin iģltilmsi v izlnmsinin, mvcut durum göz önün alınarak Komisyonca lirlnn ir sür kadar daa dvam ttirilmsi istnilir. Komisyonun tüm tmizlm sürci oyunca dindiği izlnimlr sonucunda, tmizlm sistminin sçimind v iģltimind tknik anlamda rangi ir uygunsuzluk vya imal olmamasına v sistmin iģltiminin makul ir sür daa uzatılmıģ olmasına rağmn, saanın doğal koģulları grği kirlnmiģ saanın tümün oranla ancak sınırlı v dar ir ölümünd âlâ saa tmizlm din riģilmmiģ olması alind, Komisyon alınailck grkli önlmlrin alınması koģuluyla, tmizlm aaliytlrinin sonlandırılailcğini rsmî ir yazı il saa saiin ildirilir v tmizlm aaliyti sonlandırmayı mütakip izlm aaliytinin aģlatılmasına izin vrilir. Tmizlm aaliytinin sonlandırılmasını mütakip izlm MADDE 32 (1) Tmizlm Faaliyti Uygulama, Ġzlm v Sonlandırma Raporunun Komisyon taraından onaylanması v saanın tmizlndiğinin Komisyonca kaulünü mütakip kirlnmiģ saa saii, Komisyonun lirlycği yıla kadar ölçümlr yaparak tmizlm sonrası izlm yapar. Ġzlm sonuçlarının tümünü ir rapor alind il müdürlüğün sunar. (2) Ġzlm sürsi sonunda azırlanan u rapor Komisyonca dğrlndirilir. Raporun Komisyon taraından onaylanmasıyla, saa saii varsa komisyonun saa kullanımına kısıtlamaların gtirilmsi gii önrilrini d dikkat alarak saada yürütüln tmizlm çalıģmalarını itirmiģ olur. TmizlnmiĢ saa kirlnmiģ saa listsindn çıkarılır ancak potansiyl saa olarak kayıt altında tutulmaya dvam dilir. SEKĠZĠNCĠ BÖLÜM ÇĢitli v Son Hükümlr YtkilndirilmiĢ ytrliliği aiz kurum v kuruluģlar MADDE 33 (1) Saa Örnklm v Analiz Planını, Saa Durum v Risk Dğrlndirm Ön v Niai Raporlarını, Tmizlm Faaliyt Planlama v Dğrlndirm Raporunu v Tmizlm Faaliyti Uygulama, Ġzlm v Sonlandırma Raporunu azırlayacak v çalıģmaları yürütck kurum v kuruluģlar Bakanlıktan Ytrlilik Blgsi almakla yükümlüdürlr. Ytrlilik Blgsinin vrilmsi, ytkilndirilmiģ kurum v kuruluģların kontrolü v lgnin ynilnmsi vya iptal dilmsi il ilgili usul v saslar Bakanlıkça lirlnir. DĢarj v misyon izinlri MADDE 34 (1) Saa saii tmizlm uygulama v izlm çalıģmalarının yürütülmsi snasında uygulanan tmizlm yöntmi ndniyl ortaya çıkailck atıksuların rtaraı için, Su Kirliliği Kontrolü Yöntmliği v 26/11/2005 tarili v sayılı Rsmî Gazt d yayımlanan Tlikli Maddlrin Su v Çvrsind Ndn Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yöntmliği (76/464/AB) sas alınarak dģarj standartları Bakanlıkça lirlndiktn sonra DĢarj Ġzin Blgsi almaksızın rtara dr. (2) Saa saii tmizlm uygulama v izlm çalıģmalarını ava kirliliğini önlmy yönlik mvzuat koģullarını sağlayacak Ģkild tasarlar, yürütür v uygulanan tmizlm yöntmi ndniyl ortaya çıkailck misyon ölçümlrini yapar v sunar. 1 0

11 (3) Saa saii, gözlm kuyularının açılması için grkli izinlri alır vya çalıģmaları yürütn uzman kurum vya kuruluģa aldırır. Düznlyici iģlmlr MADDE 35 (1) Bu Yöntmliğin uygulanması il ilgili düznlyici iģlmlr Bakanlıkça iki yıl içrisind azırlanır v Bakanlığın intrnt sayasında yayımlanır. Dntim MADDE 36 (1) Bu Yöntmlik ükümlrin uyulup uyulmadığının dntimi, Çvr Kanunu v 21/11/2008 tarili v sayılı Rsmî Gazt d yayımlanan Çvr Dntimi Yöntmliği uyarınca grçklģtirilir. Sorumluluk v çvrsl zararın tasili MADDE 37 (1) Toprak vya yraltısuyu kirliliğin ndn olan aaliyt saiplri Çvr Kanununun 13 üncü maddsinin altıncı ıkrası v 28 inci maddsi kapsamında sorumludur. Toprak kirliliğin sp olan sorumlu kiģilrin çvrsl zararı durdurmak, gidrmk v azaltmak için grkli önlmlri almaması vya u önlmlrin ytkili makamlarca doğrudan alınması ndniyl kamu kurum v kuruluģlarınca yapılan vya yapılması grkn arcamalar, 21/7/1953 tarili v 6183 sayılı Amm Alacaklarının Tasil Usulü Hakkında Kanun ükümlrin gör toprak vya yraltısuyu kirliliğindn sorumlu olanlardan tasil dilir. Mülkiyt dğiģimind sorumluluk MADDE 38 (1) Saa v tsislrin mülkiyti dğiģtiğind yni saa/tsis saii u Yöntmliğin gtirdiği yükümlülüklri yrin gtirmkl yükümlüdür. Ġdari yaptırımlar MADDE 39 (1) Bu Yöntmliğ aykırı davrananlar akkında Çvr Kanununda öngörüln idari yaptırımlar uygulanır. Yürürlüktn kaldırılan yöntmlik MADDE 40 (1) 31/5/2005 tarili v sayılı Rsmî Gazt d yayımlanan Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yöntmliği yürürlüktn kaldırılmıģtır. GçiĢ ükümlri GEÇĠCĠ MADDE 1 (1) 8 inci maddnin irinci ıkrasına gör Ek2, Talo 2 d yr alan aaliytlri yürütn mvcut aaliyt saiplri n gç üç ay içrisind, yni aģlayacak aaliyt saiplri is aaliyt aģladıktan sonra n gç ir ay içrisind Ek3 t yr alan Faaliyt Ön Bilgi Formunu KirlnmiĢ Saalar Bilgi Sistmind doldurarak il müdürlüğün ildirir. Yürürlük MADDE 41 (1) Bu Yöntmliğin; a) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 35, 40, 41 v 42 nci maddlri yayımı tariind, ) Diğr maddlri 8/6/2013 tariind, yürürlüğ girr. Yürütm MADDE 42 (1) Bu Yöntmlik ükümlrini Çvr v Şircilik Bakanı yürütür. 10

12 Ek1: Jnrik Kirltici Sınır Dğrlr Listsi JENERĠK KĠRLETĠCĠ SINIR DEĞERLERĠ LĠSTESĠ a Kirltici CAS No Toprağın yutulması v dri tması yoluyla milim Uçucu maddlrin dıģ ortamda solunması Kaçak tozların dıģ ortamda solunması Kirlticilrin yraltı suyuna taģınması v yraltı suyunun içilmsi 1 (mg/kg ırın kuru toprak) (mg/kg ırın kuru toprak) (mg/kg ırın kuru toprak) (mg/kg ırın kuru toprak) SF = 10 SF = 1 ORGANĠKLER Akrilamid ,1 i 0, , Akrilonitril c, 0,3 0,0003 0,00003 Akrolin ,c 0,2 0,04 0,004 Aldrin ,03 i 0,008 0,0008 Antrasn Asnatn Aston (2Propanon) ,c 67 7 Atrazin ,01 0,001 Bnz(a)antrasn ,6 0,4 0,04 Bnzn c, 1 0,006 ı 0,0006 ı Bnzidin ,002 i 0, , Bnzo(a)pirn ,06 0,1 0,01 Bnzo()lorantn ,6 1 0,1 Bnzo(k)lorantn Bnzoik asit Bis(2tilkzil)italat Bis(2klorotil)tr ,6 c, 0,3 0,0001 0,00001 Bis(2klorotoksi)mtan ,2 0,02 Bis(kloromtil)tr ,003 c, 0,0003 0, , Bromodikloromtan c, 0,003 0,0003 Bromoorm i 0,3 0,03 Butanol ,7 Butil nzil italat ,7 DDD ,9 0,09 DDE ,6 0,06 DDT i 0,9 0,09 Dinz(a,)antrasn ,06 0,5 0,05 1,2Dikloronzn ,c 222 d ,4Dikloronzn c, ,3 3,3'Dikloronzidin ,02 0,002 1,1Diklorotan ,c ,2Diklorotan c, 0,5 0,002 0,0002 1,1Diklorotiln c, 0,06 0,0004 0, ,2cisDiklorotiln ,c 0,2 0,02 1,2transDiklorotiln ,c ,2 2,4Dikloronol ,2 2,4Dikloronoksi astik asit ,08 0,008 1,2Dikloropropan c, 16 0,1 0,01 1,3Dikloropropn c, 2 0,003 0,0003 Dildrin ,03 i 0,0009 0,

13 Kirltici CAS No Toprağın yutulması v dri tması yoluyla milim (mg/kg ırın kuru toprak) Ditilitalat ,2Dinilidrazin ,6 2,4Dimtilnol Dimtilitalat Dinutil italat ,6Dinitrookrsol ,4Dinitronol ,4Dinitrotolun ,6Dinitrotolun Dinoktil italat Endosülan Endrin Etilnzn Fnol Florantn Fluorn Furan αhch (αbhc) ,08 βhch (βbhc) ,3 γhch (Lindan) ,5 Hkzakloro1,3ütadin Hkzakloronzn ,3 Hkzaklorotan Hkzaklorosiklopntadin Hptaklor ,1 Hptaklorpoksit ,05 Hidrokinon Indno(1,2,3cd)pirn ,6 Ġzooron Kararil Karazol Karouran Karon disülid Karon ttraklorit Klordan pkloroanilin Kloronzn Klorodiromomtan Kloronol Kloroorm Kloromtan takloronatalin mkrsol okrsol pkrsol ,c,c,c c,,c,c c, c,,c 12 Uçucu maddlrin dıģ ortamda solunması (mg/kg ırın kuru toprak) , ,3 2 i i i i i i i i i d i Kaçak tozların dıģ ortamda solunması (mg/kg ırın kuru toprak) 132 0, ,05 0,7 0,7 0, , ,1 0,0007 0,003 0,1 0,01 0,003 0,03 8 0,02 0,0008 0,01 5 0,2 25 0,8 0,6 9 0,02 0,3 0, ,3 2 0,8 0, Kirlticilrin yraltı suyuna taģınması v yraltı suyunun içilmsi 1 (mg/kg ırın kuru toprak) SF = 10 SF = 1 d d 13 0, ,005 0,07 0,07 0, ,01 0, ,01 0, ,0003 0,01 0,001 0,0003 0,003 0,8 0,002 0, ,001 0,5 0,02 2 0,08 0,06 0,9 0,002 0,03 0,0004 0,5 0,03 0,2 0,08 0, ,2 d

14 Kirltici CAS No Krizn Toprağın yutulması v dri tması yoluyla milim (mg/kg ırın kuru toprak) Ksiln, karıģım mksiln oksiln Man MCPA Mtil romür Mtil trsiyrütil tr (MTBE) Mtiln klorür Mtoksiklor Natalin Nitronzn Nitronol Nitronol NNitrozodimtilamin ,01 NNitrozodiNpropilamin ,07 NNitrozodinilamin PCB ,2 PCB Pntakloronzn Pntakloronol Pirn Piridin Siklokzanon Stirn ,2,4,5Ttrakloronzn ,3,7,8Ttraklorodinzop Dioksin , ,1,2,2Ttraklorotan Ttraklorotiln Ttratil kurģun ,006 Toksan ,4 Tolun Toplam Ptrol Hidrokaronları (Aliatik) (EC5 EC8) ,c 4693 Toplam Ptrol Hidrokaronları (Aliatik) (EC8> EC16) ,c 7821 Toplam Ptrol Hidrokaronları (Aliatik) (EC16> EC35) ,c Toplam Ptrol Hidrokaronları (Aromatik) (EC5 EC9) ,c Toplam Ptrol Hidrokaronları (Aromatik) (EC9> EC16) ,c 1564 Toplam Ptrol Hidrokaronları (Aromatik) (EC16> EC35) ,c 2346 Triutiltin oksit Trikloronzn ,c,c,c,c c, c,,c,c,c c, c,,c,c Uçucu maddlrin dıģ ortamda solunması (mg/kg ırın kuru toprak) , d d i d 0, i d i i i i 95 Kaçak tozların dıģ ortamda solunması (mg/kg ırın kuru toprak) ,4 0,005 0,1 0,08 0, ,1 2 0,3 0, ,03 0,9 1 0, , ,2 0,3 0,001 0,2 0,0001 0, Kirlticilrin yraltı suyuna taģınması v yraltı suyunun içilmsi 1 (mg/kg ırın kuru toprak) SF = 10 SF = 1 d d ,04 0,0005 0,01 0,008 0, ,01 0,2 0,03 0, ,2 0,003 0,09 0,1 0, , ,02 0,03 0, , ,0001 0,02 0, ,01 0,5 4 0,4 7 0, ,1 2 0, ,6 13

15 Kirltici CAS No Toprağın yutulması v dri tması yoluyla milim (mg/kg ırın kuru toprak) 1,1,1Triklorotan ,1,2Triklorotan Triklorotiln ,4,5Trikloronol ,4,6Trikloronol Vinil astat Vinil klorür (klorotiln) ,4 INORGANĠKLER Antimon Arsnik ,4 Bakır Baryum Brilyum ,1 Civa Çinko GümüĢ Kadmiyum Kalay Koalt Krom (III) Krom (VI) Krom (toplam) KurĢun Molidn Nikl Slnyum Talyum Titanyum Vanadyum Siyanür Tiyosiyanat a c d g,c c, c,,c c,,k,c,c,c c,,c,c,c,m,c,c,c,c,c n,c,c,c,c,c,c,c,c 14 Uçucu maddlrin dıģ ortamda solunması (mg/kg ırın kuru toprak) , ,6 d,l 471 Kaçak tozların dıģ ortamda solunması (mg/kg ırın kuru toprak) d ,004 0, ,2 78 0,0002 Kirlticilrin yraltı suyuna taģınması v yraltı suyunun içilmsi 1 (mg/kg ırın kuru toprak) SF = 10 SF = , , ,k ı ı d j ı ı ı ı j 26 0,0004 0, ,02 8 0, ,2 0, ,01 0, , ,05 0, Akir olan msanin 3m dn az olması, akirin çatlaklı vya karstik olması ya da kirlilik kaynağı alanının 10 ktar vya daa üyük olması koģullarından rangi irinin gçrli olması alind syrlm aktörü SF 1 ; diğr durumlarda SF 10 olarak kaul dilmlidir. Aroklor 1016 dıģında kalan tüm karıģımlar için dikkat alınmalıdır. Sadc Aroklor 1016 karıģımları için dikkat alınmalıdır. EC: EĢdğr karon sayısı. Dtaylı ilgi için akınız ABD EPA, (Provisional Pr Rviwd Toxicity Valus or Total Ptrolum Hydrocarons. Suprund Halt Risk Tcnical Support Cntr National Cntr or Environmntal Assssmnt, Oic o Rsarc and Dvlopmnt, Cincinnati, OH 45268). Krom (VI) için saplanan sınır dğrlr kullanılmıģtır. Jnrik Kirltici Sınır Dğrlrinin saplanmasında insan sağlığı üzrin risklr dikkat alınmıģtır. Bu dğrin saplanmasında tlik ndksi 1 olarak kaul dilmiģtir. Bu kirltici için dri milim aktörü ulunmadığından sadc toprağın yutulması maruziyt yolu dikkat alınmıģtır. Toprak doygunluk konsantrasyonu ( ). Bu dğrin saplanmasında kansr riski 10 6 olarak kaul dilmiģtir. Bu maruziyt yolu için toksikolojik dğr ulunmamaktadır. Bu dğrin saplanmasında dğri kullanılmıģtır. Bu dğrin saplanmasında Dünya Sağlık Örgütü nün lirldiği içm suyu standardı kullanılmıģtır. 5 0,02 ı 256 0,5 0,002,k ı ı j ı ı ı ı ı

16 ı i j k l m n o ö Bu dğrin saplanmasında TS266 Ġnsani Tüktim Amaçlı Sular standardında içm v kullanma suları için vrilmiģ olan sınır dğr kullanılmıģtır. Bu kirlticiy ait, v dğrlri ulunmadığı için u maruziyt yolu için sınır dğr saplanamamıģtır. Topraktaki kirltici konsantrasyonu n olursa olsun, kimyasala özgü özlliklr ndniyl, u maruziyt yolunun dikkat alınmasına grk ulunmamaktadır. Bu sınır dğr vinil klorür ömür oyunca sürkli olarak maruz kalındığı varsayılarak saplanmıģtır. Bu sınır dğr vinil klorür ytiģkinlik dönmind sürkli olarak maruz kalındığı varsayılarak saplanmıģtır. Bu sınır dğrin saplanmasında Kadmiyum un sin yoluyla vücuda alınması için lirlnn dğri kullanılmıģtır. Bu dğr ABD EPA, 1994'dn alınmıģtır (ABD EPA, Rvisd Intrim Soil Lad Guidanc or CERCLA Sits and RCRA Corrctiv Action Facilitis, EPA/540/F94/043, Oic o Solid Wast and Emrgncy Rspons, Wasington, D.C. Dirctiv ). Bu dğr civa klorür (CAS No ) için lirlnn Bu dğr talyum sülat (CAS No ) için lirlnn dğri kullanılarak saplanmıģtır. dğri kullanılarak saplanmıģtır. 15

17 Ek2: Kirlilik Göstrg Paramtrlri Listsi, Potansiyl Toprak Kirltici Faaliytlr v Faaliyt Özl Kirlilik Göstrg Paramtrlri Talo 1. Kirlilik Göstrg Paramtrlri Listsi Paramtr Smol Bnzn, Tolun, Etilnzn, Ksiln BTEX Asst Asst ph ph Toplam Organik Halojn TOX * Toplam Ptrol Hidrokaronları TPH YağGrs YağGrs Toplam Uçucu Organik BilĢiklr TVOCs ** Kadmiyum Cd Civa Hg Çinko Zn Bakır Cu Nikl Ni Krom Cr KurĢun P Slnyum S Arsnik As Antimon S Molidn Mo Titanyum Ti Kalay Sn Baryum Ba Brilyum B Bor B Uranyum U Vanadyum V Koalt Co Talyum Tl GümüĢ Ag * Su örnklrind TOX yrin AOX (adsorlanailn organik alojnlr) ölçümü yapılacaktır. ** Sadc gaz örnklrind, gaz numunlrind ölçümün söz konusu olması alind saa tipi ciazlarla ölçülrk lirlncktir. 16

18 Talo 2. Potansiyl Toprak Kirltici Faaliytlr v Faaliyt Özl Kirlilik Göstrg Paramtrlri Listsi NACE Kodu Endüstriyl Faaliyt Faaliyt Özl Kirltici Göstrg Paramtrlri (Rv 2) 610 Ham ptrol çıkarımı TOX, TPH, BTEX, TVOCs*, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Ni, P, V, Zn 620 Doğal gaz çıkarımı TOX, TPH, BTEX, TVOCs*, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Ni, P, V, Zn Dmir cvrlri 710 madnciliği TOX, TPH, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, P, V, Zn Diğr dmir dışı mtal 729 cvrlri madnciliği TOX, TPH, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, P, V, Zn Süslm v yapı taşları il 811 kirç taşı, alçı taşı, tşir v TOX, TPH kayağantaşı (arduvazkayraktaşı) ocakçılığı 812 Çakıl v kum ocaklarının aaliytlri; kil v kaolin çıkarımı TOX, TPH 910 Ptrol v doğal gaz çıkarımını dstklyici aaliytlr TOX, TPH, BTEX, TVOCs*, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Ni, P, V, Zn Madncilik v taş 990 ocakçılığını dstklyici TOX, TPH, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, P, V, Zn diğr aaliytlr 1011 Etin işlnmsi v saklanması TOX, TPH, As, Cd, Cr Küms ayvanları tlrinin 1012 işlnmsi v saklanması TOX, TPH, As, Cd, Cr Et v küms ayvanları 1013 tlrindn ürtiln ürünlrin TOX, TPH, As, Cd, Cr 1041 Sıvı v katı yağ TOX, TPH, Cu, YağGrs 1042 Margarin v nzri ynililir katı yağların TOX, TPH, Cu, YağGrs 1085 Hazır ymklrin TOX, TPH, As, Cd, Cr 1089 Başka yrd sınılandırılmamış diğr gıda maddlrinin TOX, TPH, As, Cd, Cr Çitlik ayvanları için azır 1091 ym TOX, TPH, As, Cd, Cr Ev ayvanları için azır gıda 1092 TOX, TPH, As, Cd, Cr Alkolsüz içcklrin ; 1107 madn sularının v diğr TOX, TPH, Cr, Cu, P, Zn şişlnmiş suların ürtimi 1200 Tütün ürünlri TPH, As, Ba, Cd, Hg, P, S, Zn Tkstil ürünlrinin 1330 TOX, TPH, Cd, Cr, Cu, Hg, Sn, Ti, Zn itirilmsi 1411 Dri giyim şyası TPH, Cd, Cr 1412 İş giysisi TOX, TPH, As, B, Cr, Cu, S, Zn Diğr dış giyim şyaları 1413 TOX, TPH, As, B, Cr, Cu, S, Zn 1414 İç giyim şyası TOX, TPH, As, B, Cr, Cu, S, Zn Diğr giyim şyalarının v 1419 giysi akssuarlarının TOX, TPH, As, B, Cr, Cu, S, Zn 1511 Drinin taaklanması v işlnmsi; kürkün işlnmsi v oyanması TOX, TPH, Cd, Cr, P, YağGrs Ayakkaı, ot, trlik v TPH, Cd, Cr Ağaçların içilmsi v 1610 planyalanması TOX, TPH, As, Cu, Cr, Hg, Ni, P, Zn 17

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1)

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1) Rsmi Gazt Tarii: 08.06.2010 Rsmi Gazt Sayısı: 27605 TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak v Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1)

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1) Rsmi Gazt Tarii: 08.06.2010 Rsmi Gazt Sayısı: 27605 TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak v Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

08 Haziran 2010 Resmî Gazete Sayı : 27605 YÖNETMELİK TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK

08 Haziran 2010 Resmî Gazete Sayı : 27605 YÖNETMELİK TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK 08 Haziran 2010 Rsmî Gazt Sayı : 27605 YÖNETMELİK Çvr v Orman Bakanlığından: TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK. Resmi Gazete Tarihi: 08.06.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27605

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK. Resmi Gazete Tarihi: 08.06.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27605 Rsmi Gazt Tarii: 08.06.2010 Rsmi Gazt Sayısı: 27605 TOPRAK KIRLILIĞININ KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KIRLENMIŞ SAHALARA DAIR YÖNETMELIK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak v Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞSAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1)

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞSAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1) Rsmi Gazt Tarii: 08.06.2010 Rsmi Gazt Sayısı: 27605 TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞSAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak v Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

YÖNETMELİK TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK 8 Haziran 2010 SALI Rsmî Gazt Sayı : 27605 Çvr v Şircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

NOKTASAL KAYNAKLI TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

NOKTASAL KAYNAKLI TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar NOKTASAL KAYNAKLI TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak v Tanımlar MADDE 1 Bu Yöntmliğin amacı; alıcı ortam olarak toprağın kirliliktn korunması, noktasal kaynaklı

Detaylı

YÖNETMELİK TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK 8 Hazran 2010 SALI Rsmî Gazt Sayı : 27605 Çvr v Orman Bakanlığından: YÖNETMELİK TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Kamuoyuna, Emek Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. İstanbul, 5 Ocak 2015

Kamuoyuna, Emek Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. İstanbul, 5 Ocak 2015 Emk Taşınmaz Dğrlm v Danışmanlık A.Ş. İstanbul, 5 Ocak 2015 Kamuoyuna, Ektki rapor Bankacılık Düznlm v Dntlm Kurumu tarafından 1 Kasım 2006 tarih v 26333 sayılı Rsmi Gazt d yayımlanan Bankalara Dğrlm Hizmti

Detaylı

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK Toprak Krllğnn Kontrolü V Noktasal Kaynaklı Krlnmş Saalara Dar Yöntmlk DOĞA Çvr Yöntm v Altrnat Enrj Tknolojlr Mündslk Danışmanlık Eğtm Hzmtlr San. Tc. Ltd. Şt. TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1)

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1) Rsmi Gazt Tarii: 08.06.2010 Rsmi Gazt Sayısı: 27605 Amaç TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak v Tanımlar MADDE 1

Detaylı

KANUN TOHUMCULUK KANUNU. Kanun No. 5553 Kabul Tarihi : 31/10/2006 BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KANUN TOHUMCULUK KANUNU. Kanun No. 5553 Kabul Tarihi : 31/10/2006 BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar 8 Kasım 2006 ÇARŞAMBA Rsmî Gazt Sayı : 26340 KANUN TOHUMCULUK KANUNU Kanun No. 5553 Kabul Tarihi : 31/10/2006 Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam v Tanımlar MADDE 1 Bu Kanunun amacı; bitkisl ürtimd vrim v

Detaylı

YÖNETMELİK TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK 8 Haziran 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27605 Çevre ve Orman Bakanlığından: YÖNETMELİK TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK 8 Haziran 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27605 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1)

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1) Resmi Gazete Tarihi: 08.06.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27605 TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1)

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1) Resmi Gazete Tarihi: 08.06.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27605 TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Anaparaya Dönüş (Kapitalizasyon) Oranı

Anaparaya Dönüş (Kapitalizasyon) Oranı Anaparaya Dönüş (Kapitalizasyon) Oranı Glir gtirn taşınmazlar gnl olarak yatırım aracı olarak görülürlr. Alıcı, taşınmazı satın almak için kullandığı paranın karşılığında bir gtiri bklr. Bundan ötürü,

Detaylı

Günlük Bülten. 27 Şubat 2013. TCMB, Şubat ayı PPK toplantısı özetini yayınladı

Günlük Bülten. 27 Şubat 2013. TCMB, Şubat ayı PPK toplantısı özetini yayınladı 27 Şuat 2013 Çarşama Günlük Bültn İMKB vrilri İMKB 100 77,514.3 Piyasa Dğri-TÜM ($m) 302,886.2 Halka Açık Piyasa Dğri-TÜM ($m) 86,403.0 Günlük İşlm Hacmi-TÜM ($m) 1,629.94 Yurtdışı piyasalar Borsalar Kapanış

Detaylı

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-GELİR BİRİMİ

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-GELİR BİRİMİ MALİ İZMTLR MÜDÜRLÜĞÜ-GLİR BİRİMİ DAİR İÇİ MÜDÜRLÜKLR ARASI BORCU YOKTUR İŞ AKIŞ ŞMASI İŞYRİ RUSATI ALMAK İÇİN ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ RUSAT BÖLÜMÜN BAŞVURAN VATANDAŞLARIN BORCU YOKTUR KAŞ V İMZASI İÇİN MALİ

Detaylı

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1)

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1) Resmi Gazete Tarihi: 08.06.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27605 TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

TOPRAK KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ DERSİ. Selçuk Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü

TOPRAK KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ DERSİ. Selçuk Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü TOPRAK KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ DERSİ Selçuk Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 1 TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK 8

Detaylı

TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU. Modeller UBA4234-R. Versiyon : KK_UBA_V3.0210

TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU. Modeller UBA4234-R. Versiyon : KK_UBA_V3.0210 SAT-IF / CATV Ultra Gniş Bantlı Dağıtım Yükslticilri (UBA-Srisi) TANITIM v KULLANIM KILAVUZU Modllr UBA4234-R Vrsiyon : KK_UBA_V3.0210 1.Gnl Tanıtım UBA Srisi Dağıtım Yükslticilri, uydu (950-2150MHz) v

Detaylı

TOPRAK KİRLİLİĞİNDE SANAYİ UYGULAMALARI VE SAHAYA ÖZGÜ RİSK ANALİZİ

TOPRAK KİRLİLİĞİNDE SANAYİ UYGULAMALARI VE SAHAYA ÖZGÜ RİSK ANALİZİ TOPRAK KİRLİLİĞİNDE SANAYİ UYGULAMALARI VE SAHAYA ÖZGÜ RİSK ANALİZİ MART 2017 SUNUM PLANI 1. Toprak Kirliliği İle İlgili Yapılmış Örnek Çalışmalara Ait Görseller 2. Sanayi Tesislerinde Risk Analizi ve

Detaylı

Çelik. Her şey hesapladığınız gibi!

Çelik. Her şey hesapladığınız gibi! Çlik Hr şy hsapladığınız gibi! idyapi Bilgisayar Dstkli Tasarım Mühndislik Danışmanlık Taahhüt A.Ş. Piyalpaşa Bulvarı Famas Plaza B-Blok No: 10 Kat: 5 Okmydanı Şişli 34384 İstanbul Tl : (0212) 220 55 00

Detaylı

DERS 9. Grafik Çizimi, Maksimum Minimum Problemleri

DERS 9. Grafik Çizimi, Maksimum Minimum Problemleri DERS 9 Grafik Çizimi, Maksimum Minimum Problmlri Bundan öncki drst bir fonksiyonun grafiğini çizmk için izlnbilck yol v yapılabilck işlmlr l alındı. Bu drst, grafik çizim stratjisini yani grafik çizimind

Detaylı

Bilgi Tabanı (Uzman) Karar Verme Kontrol Kural Tabanı. Bulanık. veya. Süreç. Şekil 1 Bulanık Denetleyici Blok Şeması

Bilgi Tabanı (Uzman) Karar Verme Kontrol Kural Tabanı. Bulanık. veya. Süreç. Şekil 1 Bulanık Denetleyici Blok Şeması Bulanık Dntlyicilr Bilgi Tabanı (Uzman) Anlık (Kskin) Girişlr Bulandırma Birimi Bulanık µ( ) Karar Vrm Kontrol Kural Tabanı Bulanık µ( u ) Durulama Birimi Anlık(Kskin) Çıkış Ölçklm (Normali zasyon) Sistm

Detaylı

Günlük Bülten. 27 Aralık 2012. Merkez Bankası Baş Ekonomisti Hakan Kara 2012 yılının %6 civarında enflasyonla tamamlanacağını düşündüklerini söyledi

Günlük Bülten. 27 Aralık 2012. Merkez Bankası Baş Ekonomisti Hakan Kara 2012 yılının %6 civarında enflasyonla tamamlanacağını düşündüklerini söyledi 27 Aralık 2012 Prşmb Günlük Bültn İMKB vrilri İMKB 100 77,991.1 Piyasa Dğri-TÜM ($m) 304,387.4 Halka Açık Piyasa Dğri-TÜM ($m) 87,677.3 Günlük İşlm Hami-TÜM ($m) 1,243.42 Yurtdışı piyasalar Borsalar Kapanış

Detaylı

IKTI 102 25 Mayıs, 2010 Gazi Üniversitesi-İktisat Bölümü

IKTI 102 25 Mayıs, 2010 Gazi Üniversitesi-İktisat Bölümü DERS NOTU 10 (Rviz Edildi, kısaltıldı!) ENFLASYON İŞSİZLİK PHILLIPS EĞRİSİ TOPLAM ARZ (AS) EĞRİSİ TEORİLERİ Bugünki drsin içriği: 1. TOPLAM ARZ, TOPLAM TALEP VE DENGE... 1 1.1 TOPLAM ARZ EĞRİSİNDE (AS)

Detaylı

Malzeme Güvenliği Bilgi Formu (EC) No. 1907/2006 (REACH) Düzenlemesi ile uyumludur Hazırlandığı tarih: 02/03/09 Revize edildiği tarih: 12/11/12

Malzeme Güvenliği Bilgi Formu (EC) No. 1907/2006 (REACH) Düzenlemesi ile uyumludur Hazırlandığı tarih: 02/03/09 Revize edildiği tarih: 12/11/12 BÖLÜM 1. MADDENİN/KARIŞIMIN VE FİRMANIN/İŞLETMENİN TANIMI 1.1 Ürün kimliği: EB25SS Ticari isim: Ekstra Güçlü Pisuar Kapakları 1.2 Maddnin vya karışımın blirtiln ilgili kullanımları v blirtiln kullanımlara

Detaylı

Günlük Bülten. 05 Mart 2013. Şubat ayında TÜFE %0.30 arttı, ÜFE %0.13 azaldı. Şubat ayında elektrik tüketimi %6 düşüş gösterdi

Günlük Bülten. 05 Mart 2013. Şubat ayında TÜFE %0.30 arttı, ÜFE %0.13 azaldı. Şubat ayında elektrik tüketimi %6 düşüş gösterdi XU 100 U SD /TR Y (S ağ taraf) 05 Mart 2013 Salı Günlük Bültn İMKB vrilri İMKB 100 80,612.2 Piyasa Dğri-TÜM ($m) 315,101.9 Halka Açık Piyasa Dğri-TÜM ($m) 89,968.2 Günlük İşlm Hacmi-TÜM ($m) 1,595.93 Şuat

Detaylı

ISI GERİ KAZANIMI (Çapraz Akış) DENEY FÖYÜ

ISI GERİ KAZANIMI (Çapraz Akış) DENEY FÖYÜ ISI GERİ KAZANIMI (Çapraz Akış) DENEY FÖYÜ (Dny Yürüücüsü: Arş. Gör. Doğan ERDEMİR) Dnyin Amacı v Dny Hakkında Gnl Bilgilr Dnyin amacı sı gri kazanımı (çapraz akış) sismlrind;. Sıcaklık dğişimlrinin ölçümü

Detaylı

Çay Atıklarından Aktif Karbon Üretimi ve Adsorpsiyon Proseslerinde Kullanımı

Çay Atıklarından Aktif Karbon Üretimi ve Adsorpsiyon Proseslerinde Kullanımı ÖZET Çay Atıklarından Aktif Karbon Ürtimi v Adsorpsiyon Prosslrind Kullanımı Mrym OZMAK a, Işıl Gürtn b, Emin YAĞMUR b, Zki AKTAŞ b a DSİ Gn.Md. TAKK Dairsi Başkanlığı, Ankara, 61 b Ankara Ünivrsitsi Mühndislik

Detaylı

Ek-1: Jenerik Kirletici Sınır Değerler Listesi

Ek-1: Jenerik Kirletici Sınır Değerler Listesi Ek1: Jnrk Krltc Sınır Dğrlr Lsts ORGANİKLER Krltc JENERİK KİRLETİCİ SINIR DEĞERLERİ LİSTESİ a CAS No Akrlamd 79061 0,1 Akrlontrl 107131 1 Akroln 107028 39 Aldrn 309002 0,03 Toprağın yutulması v dr tması

Detaylı

GERİ ÖDEME TALEP FORMU T.C. LONDRA BÜYÜKELÇİLİĞİ EĞİTİM MÜŞAVİRLİĞİNE, Sort Kod : Hesap No : İmzası E-posta : Telefon Nu :

GERİ ÖDEME TALEP FORMU T.C. LONDRA BÜYÜKELÇİLİĞİ EĞİTİM MÜŞAVİRLİĞİNE, Sort Kod : Hesap No : İmzası E-posta : Telefon Nu : T.C. LONDRA BÜYÜKELÇİLİĞİ EĞİTİM MÜŞAVİRLİĞİ GERİ ÖDEME TALEP FORMU B-1 T.C. LONDRA BÜYÜKELÇİLİĞİ EĞİTİM MÜŞAVİRLİĞİNE, 1416 Sayılı Kanuna gör MEB (... Ünivrsitsi) adına rsmi burslu statüd öğrnim görmk

Detaylı

FARKLI SICAKLIKLARDAKİ GÖZENEKLİ İKİ LEVHA ARASINDA AKAN AKIŞKANIN İKİNCİ KANUN ANALİZİ

FARKLI SICAKLIKLARDAKİ GÖZENEKLİ İKİ LEVHA ARASINDA AKAN AKIŞKANIN İKİNCİ KANUN ANALİZİ FARKLI ICAKLIKLARDAKİ GÖZEEKLİ İKİ LEVHA ARAIDA AKA AKIŞKAI İKİCİ KAU AALİZİ Fthi KAMIŞLI Fırat Ünivrsit Mühndislik Fakültsi Kimya Mühndisliği Bölümü, 39 ELAZIĞ, fkamisli@firat.du.tr Özt Farklı sıcaklıklara

Detaylı

DERS 9. Grafik Çizimi, Maksimum-Minimum Problemleri. 9.1. Grafik çiziminde izlenecek adımlar. y = f(x) in grafiğini çizmek için

DERS 9. Grafik Çizimi, Maksimum-Minimum Problemleri. 9.1. Grafik çiziminde izlenecek adımlar. y = f(x) in grafiğini çizmek için DERS 9 Grafik Çizimi, Maksimum-Minimum Problmlri 9.. Grafik çizimind izlnck adımlar. y f() in grafiğini çizmk için Adım. f() i analiz diniz. (f nin tanım kümsi, f() in tanımlı olduğu tüm rl sayıların oluşturduğu

Detaylı

YENİ NESİL CAM KORKULUK SİSTEMLERİ

YENİ NESİL CAM KORKULUK SİSTEMLERİ F Mtal v Rklam Ürünlri San Tic AŞ YENİ NESİL CAM KORKULUK SİSTEM F TAL v NTİCAŞ Zmin Üstü Bağlantılı EGANT Srisi C50 Elgant srisi yüksk mimari standarttaki yapıların, dğrin, sağlamlığı v sttiği il dğr

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/8 ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 SU, ATIK SU 1,2 İletkenlik Elektrot Metodu TS 9748 EN 27888 Sıcaklık Laboratuvar ve Saha Metodu SM

Detaylı

Ek-1: Jenerik Kirletici Sınır Değerler Listesi

Ek-1: Jenerik Kirletici Sınır Değerler Listesi Ek1: Jnrk Krltc Sınır Dğrlr Lsts ORGANİKLER Krltc JENERİK KİRLETİCİ SINIR DEĞERLERİ LİSTESİ a CAS No Akrlamd 79061 0,1 Akrlontrl 107131 1 Akroln 107028 39 Aldrn 309002 0,03 Toprağın yutulması v dr tması

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Harita Şefliği 18. madde uygulaması(1/2) iş akış şeması

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Harita Şefliği 18. madde uygulaması(1/2) iş akış şeması İMAR V ŞİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ arita Şefliği 18. madde uygulaması(1/2) iş akış şeması Gerekli Belgeler: 1-Değişiklik aritaları Yapım ve Kontrol Bilgileri 2-Pafta Ölçeğinde Kadastro Durum Planı 3-Ölçü krokisi

Detaylı

BÜYÜK HİZMET DOĞU ANADOLU YA KALKINMA DOSYASI. DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı. Adnan DEMİR

BÜYÜK HİZMET DOĞU ANADOLU YA KALKINMA DOSYASI. DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı. Adnan DEMİR DAP Bölg Kalınma İdarsi Başanı Adnan DEMİR DOĞU ANADOLU YA BÜYÜK HİZMET DAP Başanı Adnan Dmir, Doğu Anadolu Bölgsind başlattıları alınma hamlsinin, bölgnin anayan yarası olan huzur v güvn ortamının tsisi

Detaylı

ORTAM SICAKLIĞININ SOĞUTMA ÇEVRİMİNE ETKİSİNİN SAYISAL OLARAK MODELLENMESİ

ORTAM SICAKLIĞININ SOĞUTMA ÇEVRİMİNE ETKİSİNİN SAYISAL OLARAK MODELLENMESİ ORTAM SICAKLIĞININ SOĞUTMA ÇEVRİMİNE ETKİSİNİN SAYISAL OLARAK MODELLENMESİ Srkan SUNU - Srhan KÜÇÜKA Dokuz Eylül Ünivrsitsi Makina Mühndisliği Bölümü -posta: srhan.kuuka@du.du.tr Özt: Bu çalışmada, komprsör,

Detaylı

EK YAKIT OLARAK ÇİMENTO FABRİKALARINDA KULLANILABİLECEK ATIKLAR

EK YAKIT OLARAK ÇİMENTO FABRİKALARINDA KULLANILABİLECEK ATIKLAR EK YAKIT OLARAK ÇİMENTO FABRİKALARINDA KULLANILABİLECEK ATIKLAR 1) Kullanılmış lastikler 2) I ve II nci kategori atık yağlar 3) Boya çamurları 4) Solventler 5) Plastik atıklar 6) Çevre ve Orman Bakanlığı

Detaylı

MESS Entegre Geri Kazanım ve Enerji San. ve Tic. A.Ş.

MESS Entegre Geri Kazanım ve Enerji San. ve Tic. A.Ş. Sayfa : 1 / 12 1 ATIKLAR İÇİN NUMUNE SAKLAMA KOŞULLARI Parametre Numune Özelliği Numune Türü ICP ile Metal Tayinleri suları vb.), diğer her türlü sıvılar) Mikrodalgada (sıvı) yakılmış Minimum Numune Miktarı

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : İstanbul Yolu, Gersan Sanayi Sitesi 2306.Sokak No :26 Ergazi/Yenimahalle 06370 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 255 24 64 Faks : 0 312 255

Detaylı

Bağımsızlığının 20. Yılında Azerbaycan

Bağımsızlığının 20. Yılında Azerbaycan Bağımsızlığının 20. Yılında Azrbaycan Dr. Ali ASKER* 1980 lrin ortalarından itibarn Sovytlr Birliğind uygulanan ynidn yapılanma v saydamlık politikalarının amacı (n azından sözd), dmokratiklşm yoluyla

Detaylı

Kirlenmiş Sahalara Yönetim Sistemi: Ana Bileşenleri ve İşleyişi; Paydaşların Yetki, Sorumluluk ve Görevleri

Kirlenmiş Sahalara Yönetim Sistemi: Ana Bileşenleri ve İşleyişi; Paydaşların Yetki, Sorumluluk ve Görevleri Akademisyenler ve Danışman Firmalar - Kirlenmiş Sahalar Yönetimi Çalıştayları: Yeni Yönetmeliğin Getirdiği Güçlükler ve Fırsatlar; 9 Aralık 2015 Kirlenmiş Sahalara Yönetim Sistemi: Ana Bileşenleri ve İşleyişi;

Detaylı

e sayısı. x için e. x x e tabanında üstel fonksiyona doğal üstel fonksiyon (natural exponential function) denir. (0,0)

e sayısı. x için e. x x e tabanında üstel fonksiyona doğal üstel fonksiyon (natural exponential function) denir. (0,0) DERS 4 Üstl v Logaritik Fonksionlar 4.. Üstl Fonksionlar(Eponntial Functions). > 0, olak üzr f ( ) = dnkli il tanılanan fonksiona taanında üstl fonksion (ponntial function with as ) dnir. Üstl fonksionun

Detaylı

GİRİŞİMCİ WEB SAYFALARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE BULANIK BİLİŞSEL HARİTALAMA YÖNTEMİNİN KULLANIMI

GİRİŞİMCİ WEB SAYFALARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE BULANIK BİLİŞSEL HARİTALAMA YÖNTEMİNİN KULLANIMI EKEV AKADEİ DERGİSİ Yıl: 14 Sayı: 44 (Yaz 2010) 335 GİRİŞİCİ WEB SAYFALARININ DEĞERLENDİRİLESİNDE BULANIK BİLİŞSEL HARİTALAA YÖNTEİNİN KULLANII. Dursun KAYA (*) A. Samt HAŞILOĞLU (**) Slçuk Burak HAŞILOĞLU

Detaylı

Günlük Bülten. 26 Şubat 2013. İtalya da seçim sonuçları belli oldu

Günlük Bülten. 26 Şubat 2013. İtalya da seçim sonuçları belli oldu 26 Şuat 2013 Salı Günlük Bültn İMKB vrilri İMKB 100 76,670.3 Piyasa Dğri-TÜM ($m) 302,093.4 Halka Açık Piyasa Dğri-TÜM ($m) 86,034.3 Günlük İşlm Hacmi-TÜM ($m) 1,341.46 Yurtdışı piyasalar Borsalar Kapanış

Detaylı

Günlük Bülten. 06 Mart 2013. Merkez Bankası, Şubat Ayı Fiyat Gelişmelerini açıkladı. Yurtiçi otomotiv satışları Şubat ta geçen yıla göre %17 arttı

Günlük Bülten. 06 Mart 2013. Merkez Bankası, Şubat Ayı Fiyat Gelişmelerini açıkladı. Yurtiçi otomotiv satışları Şubat ta geçen yıla göre %17 arttı XU 100 US D/TRY (Sağ taraf) 06 Mart 2013 Çarşama Günlük Bültn İMKB vrilri İMKB 100 81,051.2 Piyasa Dğri-TÜM ($m) 318,088.0 Halka Açık Piyasa Dğri-TÜM ($m) 90,822.1 Günlük İşlm Hacmi-TÜM ($m) 1,695.51 Yurtdışı

Detaylı

4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK

4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK 4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK BAKANLIĞI SERTİFİKALI EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı KİRLENMİŞ SAHA RİSK DEĞERLENDİRME TEKNİK REHBERİ

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı KİRLENMİŞ SAHA RİSK DEĞERLENDİRME TEKNİK REHBERİ T.C. Çvr v Şircilik Bknlığı KİRLENMİŞ SAHA RİSK DEĞERLENDİRME TEKNİK REHBERİ ANKARA, 2009 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 1 1.1. Tknik Rrin Amcı... 1 1.2. Tnımlr v Kısltmlr... 1 1.3. Tknik Rrin Kullnımı... 5 2.

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Ege Üniversitesi Rektörlüğü sorumluluk alanı içinde bulunan eğitim, öğretim,

Detaylı

İyon Kaynakları ve Uygulamaları

İyon Kaynakları ve Uygulamaları İyon Kaynakları v Uygulamaları E. RECEPOĞLU TAEK-Sarayköy Nüklr Araştırma v Eğitim Mrkzi rdal.rcpoglu rcpoglu@tak.gov.tr HPFBU-2012 2012-KARS KONULAR İyon kaynakları hakkında gnl bilgi İyon kaynaklarının

Detaylı

Günlük Bülten. Günlük Bülten

Günlük Bülten. Günlük Bülten 0 Oak 203 Prşmb Günlük Bültn İMKB vrilri İMKB 00 8,49. Piyasa Dğri-TÜM ($m) 320,064.6 Halka Açık Piyasa Dğri-TÜM ($m) 92,060.8 Günlük İşlm Hami-TÜM ($m) 2,046.97 Yurtdışı piyasalar Borsalar Kapanış % Dğ.

Detaylı

IŞINIM VE DOĞAL TAŞINIM DENEYİ

IŞINIM VE DOĞAL TAŞINIM DENEYİ IŞINIM VE DOĞAL TAŞINIM DENEYİ MAK-LAB005 1. DENEY DÜZENEĞİNİN TANITILMASI Dny düznği, şkild görüldüğü gibi çlik bir basınç kabının içind yatay olarak asılı duran silindirik bir lman ihtiva dr. Elman bakırdan

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; SU, ATIK SU 1,2 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin Ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/9 ph Elektrometrik Metot SM 4500 H + B İletkenlik Elektriksel İletkenlik Metodu TS 9748 EN 27888 Bulanıklık Nephelometrik Metot

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/7 (1, 2, 3,4) SU, ATIK SU ph Elektrometrik Metot SM 4500 H+ B Sıcaklık Laboratuvar ve Saha Metodu SM 2550 B İletkenlik Elektrokimyasal Metot SM 2510 B Renk Spektrofotometrik

Detaylı

İnegöl OSB Müdürlüğü Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve Kojenerasyon Tesisleri 6/3/2016 1

İnegöl OSB Müdürlüğü Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve Kojenerasyon Tesisleri 6/3/2016 1 Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve 6/3/2016 1 İnegöl İlçesinde Organize Sanayi Bölgesi Kurulması; Yüksek Planlama Kurulunun 19.12.1973 tarihli raporu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 19.11.1973 tarihli

Detaylı

Ölçüm/Analiz Kapsamı Parametre Metot Metodun Adı

Ölçüm/Analiz Kapsamı Parametre Metot Metodun Adı Çevre Mevzuatı Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (devamı var) Her tür kapsam Gürültü Gürültü Kömür Çevre Mevzuatında

Detaylı

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete : 10.12.2001 tarih ve 24609 sayı BİRİNCİ BÖLÜM - Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar İKİNCİ BÖLÜM - Toprak Kirliliğinin Önlenmesine İlişkin Yükümlülükler

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı Adresi : Karaman Mah. Atıksu Arıtma Tesisi İdari Binası Adapazarı 54290 SAKARYA/TÜRKİYE Tel : 0 264 221 12 23 Faks : 0 264 277 54 29 E-Posta

Detaylı

Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği (2003/17/AT ile değişik 98/70/AT)

Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği (2003/17/AT ile değişik 98/70/AT) Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği (2003/17/AT ile değişik 98/70/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, çevre ve insan sağlığının korunmasını sağlamak

Detaylı

B OSC2 VOD PIC16F84 MİKRODENETLEYİCİSİ KULLANILARAK CİHAZLARIN TELEFON İLE KONTROLÜNE BİR UYGULAMA. Rabman YAKAR, Etem KÖKLÜKAYA.

B OSC2 VOD PIC16F84 MİKRODENETLEYİCİSİ KULLANILARAK CİHAZLARIN TELEFON İLE KONTROLÜNE BİR UYGULAMA. Rabman YAKAR, Etem KÖKLÜKAYA. SAU Fn Bilimlri Enstitüsü Drgisi PIC16F84 Mikrodntlcisi Kullanılarak Ciaziarın Tlfon D Kontrolün Bir Uygulama PIC16F84 MİKRODENETLEYİCİSİ KULLANILARAK CİHAZLARIN TELEFON İLE KONTROLÜNE BİR UYGULAMA Rabman

Detaylı

- BANT TAŞIYICILAR -

- BANT TAŞIYICILAR - - BANT TAŞIYICILAR - - YAPISAL ÖZELLİKLER Bir bant taşıyıcının nl örünümü aşağıdaki şkild vrilmiştir. Bant taşıyıcıya ismini vrn bant (4) hm taşınacak malzmyi için alan bir kap örvi örn, hm d harkt için

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/12 ph Elektrometrik Metot TS EN ISO 10523 Bulanıklık Nefelometrik Metot SM 2130 B Çözünmüş Oksijen / Oksijen Doygunluğu 1, 2, 3, 4, 5, 6 SU,

Detaylı

VOLEYBOLCULARIN FARKLI MAÇ PERFORMANSLARI İÇİN TEKRARLANAN ÖLÇÜMLER YÖNTEMİNİN KULLANILMASI

VOLEYBOLCULARIN FARKLI MAÇ PERFORMANSLARI İÇİN TEKRARLANAN ÖLÇÜMLER YÖNTEMİNİN KULLANILMASI 96 OLEBOLCULAIN FAKLI MAÇ PEFOMANSLAI İÇİN TEKALANAN ÖLÇÜMLE ÖNTEMİNİN KULLANILMASI ÖET Gürol IHLIOĞLU Süha KAACA Farklı yr, zaman v matryallr üzrind tkrarlanan dnylr il bir vya birdn fazla faktörün tkisi

Detaylı

DERS 7. Türev Hesabı ve Bazı Uygulamalar II

DERS 7. Türev Hesabı ve Bazı Uygulamalar II DERS 7 Türv Hsabı v Bazı Uygulamalar II Bu rst bilşk fonksiyonlarının türvi il ilgili zincir kuralını, üstl v logaritmik fonksiyonların türvlrini, ortalama v marjinal ortalama ğrlri; rsin sonuna oğru,

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Sayı: B.18.0.ÇYG.0.06.03-140.08-51662 06/06/2011 Konu: Yetki Devri Genelgesi

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Sayı: B.18.0.ÇYG.0.06.03-140.08-51662 06/06/2011 Konu: Yetki Devri Genelgesi Sayı: B.18.0.ÇYG.0.06.03-140.08-51662 06/06/2011 Konu: Yetki Devri Genelgesi GENELGE (2011/9) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu Genelgenin amacı; Türkiye nin yargılama yetkisine

Detaylı

VT 265 www.whirlpool.com

VT 265 www.whirlpool.com VT 265.hirlpool.com 1 KURULUM BAĞLANTIYI YAPMADAN ÖNCE AYAR LEVHASI ÜZERINDE BELIRTILEN VOLTAJIN, vinizd mvcut voltaj il aynı olduğundan min olunuz. FIRININ IÇ KISMINDAKI KENARDA BULUNAN MIKRODALGA GIRIŞ

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Sayı :B.18.0.ÇYG MAYIS 2009 Konu :Yetki Devri Genelgesi

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Sayı :B.18.0.ÇYG MAYIS 2009 Konu :Yetki Devri Genelgesi T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Sayı :B.18.0.ÇYG.0.06.01-010.06.02-7968-29919 15 MAYIS 2009 Konu :Yetki Devri Genelgesi GENELGE (2009/13) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

Detaylı

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ PRK V BÇLR MÜDÜRLÜĞÜ LKTRİK V SU RIZLRI İŞ KIŞ ŞMSI PRKLRDN VY BLDİY BİRİMLRİNDN SU İL İLGİLİ RIZ BİLGİSİ GLMSİ PRKLRDN LKTRİK RIZSI BİLGİSİ GLMSİ SU RIZ KİBİN BİLGİ VRİLMSİ SU İŞLRİ MÜDÜRLÜĞÜ LKTRİK BİRİMİ

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot adı Metot Numarası

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot adı Metot Numarası EK LİSTE-1/8 SO 2 Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 7935 Emisyon (1) CO CO 2 Elektrokimyasal Hücre Metodu İnfrared Metodu Elektrokimyasal Hücre Metodu İnfrared Metodu TS ISO 12039 TS ISO 12039 O 2 Elektrokimyasal

Detaylı

NEM ALMALI SOĞUTMA SİSTEMLERİ

NEM ALMALI SOĞUTMA SİSTEMLERİ NEM ALMALI SOĞUTMA SİSTEMLERİ Alpr YILMAZ, Hüsamttin BULUT Çukurova Ünivrsitsi, Makina Mühndisliği Bölümü, 01330-ADANA ÖZET Son yıllarda iklimlndirm tknolojisind hızlı glişmlr yaşanmaktadır. Ozon tabakasına

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/12

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/12 EK LİSTE-1/12 ph Elektrokimyasal Metot SM 4500 H + B Bulanıklık Nefelometrik Metot SM 2130 B Çözünmüş Oksijen/ Oksijen Doygunluğu Membran Elektrot SM 4500 O G İletkenlik Laboratuvar Yöntemi SM 2510 B Koku

Detaylı

BİLEŞENLER. Demiryolu Araçları için yüksek hızlı DC devre kesiciler Tip UR6, UR10 ve UR15

BİLEŞENLER. Demiryolu Araçları için yüksek hızlı DC devre kesiciler Tip UR6, UR10 ve UR15 İLŞNLR miryolu raçları için yüksk hızlı dvr ksicilr Tip R, R v R Gnl bilgi R, R v R; doğal soğutmalı, açmasız, tk kutuplu, çift yönlü, lktromanytik üflmli, lktrik kontrol dvrlrin v doğrudan aşırı akım

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Belge No Kapsam T.C. : Y 41/006/2016 Düzenleme Tarihi : 18.10.2016* : Kömür,Sıvı Yakıt,Atık Su,Atık Yağ,Numune Alma,Emisyon Laboratuvar Adı Adres : STANDART LABORATUARLAR İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. : Atalar Mah.

Detaylı

Çevre Denetimi Yönetmeliği

Çevre Denetimi Yönetmeliği Çevre Bakanlığından : Yayımlanacak Metin: Çevre Denetimi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tesislerin kurulması, faaliyete geçmesi ve üretimin

Detaylı

TÜRK EKONOMİSİNDE PARA İKAMESİNİN BELİRLEYİCİLERİNİN SINIR TESTİ YAKLAŞIMI İLE EŞ-BÜTÜNLEŞME ANALİZİ

TÜRK EKONOMİSİNDE PARA İKAMESİNİN BELİRLEYİCİLERİNİN SINIR TESTİ YAKLAŞIMI İLE EŞ-BÜTÜNLEŞME ANALİZİ TÜRK EKONOMİSİNDE PARA İKAMESİNİN BELİRLEYİCİLERİNİN SINIR TESTİ YAKLAŞIMI İLE EŞ-BÜTÜNLEŞME ANALİZİ Cünyt DUMRUL * ÖZ Bu çalışma ticarî dışa açıklık, bklnn döviz kuru, bklnn nflasyon oranı v Türkiy il

Detaylı

kirişli döşeme Dört tarafından kirişlere oturan döşemeler Kenarlarının bazıları boşta olan döşemeler Boşluklu döşemeler Düzensiz geometrili döşemeler

kirişli döşeme Dört tarafından kirişlere oturan döşemeler Kenarlarının bazıları boşta olan döşemeler Boşluklu döşemeler Düzensiz geometrili döşemeler Kirişli döşmlr Dört tarafından irişlr oturan döşmlr Knarlarının bazıları boşta olan döşmlr Boşlulu döşmlr Düznsiz gomtrili döşmlr bir tarafı irişli üç tarafı boşta döşm (Konsol döşm) Đi tarafı irişli ii

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE 1 / 5

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE 1 / 5 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE 1 / 5 Antimon, Arsenik, Bakır, Baryum, Berilyum, Civa, Çinko, Gümüş, Fosfor, Kadmiyum, Kobalt, Krom, Kurşun, Mangan, Nikel, Selenyum, Talyum - İzokinetik EPA 29 Arsenik,

Detaylı

ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ VE UYGULAMALARI

ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ VE UYGULAMALARI T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ VE UYGULAMALARI OCAK 2011 ATIK YAĞ NEDİR? Kullanılmış benzinli motor, dizel motor, şanzıman ve diferansiyel, transmisyon,

Detaylı

T.C. SĠNOP ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ FAKÜLTESĠ ÖĞRENCĠ STAJ UYGULAMA ESASLARI

T.C. SĠNOP ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ FAKÜLTESĠ ÖĞRENCĠ STAJ UYGULAMA ESASLARI T.C. SĠNOP ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ FAKÜLTESĠ ÖĞRENCĠ STAJ UYGULAMA ESASLARI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanım Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge, Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğrencilerinin

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET ENVANTERİ

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET ENVANTERİ SIRA NO KURUM KODU () STANDART DOSYA PLANI KODU ADI TANIMI DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE DİĞER(ÖZEL SEKTÖR VE BENZERİ) BAŞVURUDA

Detaylı

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 14 Haziran 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28323 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

Detaylı

YÜK KANCALARI VİDALI BAĞLANTILARINDA KULLANILAN FARKLI VİDA DİŞ PROFİLLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ GERİLME ANALİZİ

YÜK KANCALARI VİDALI BAĞLANTILARINDA KULLANILAN FARKLI VİDA DİŞ PROFİLLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ GERİLME ANALİZİ . Ulusal Tasarım İmalat v Analiz Kongrsi 11-1 Kasım 010- Balıksir YÜK KANCALARI VİDALI BAĞLANTILARINDA KULLANILAN FARKLI VİDA DİŞ PROFİLLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ GERİLME ANALİZİ Aydın DEMİRCAN*, M. Ndim

Detaylı

BULANIK MANTIK KONTROLLÜ TERMOELEKTRİK BEYİN SOĞUTUCUSU

BULANIK MANTIK KONTROLLÜ TERMOELEKTRİK BEYİN SOĞUTUCUSU BULANIK MANIK KONROLLÜ ERMOELEKRİK BEYİN SOĞUUCUSU A.Hakan YAVUZ 1, Raşit AHISKA 2,Mahmut HEKİM 3 1Niksar Mslk Yükskokulu,Gaziosmanpaşa Ünivrsitsi Niksar,okat 2knik Eğitim Fakültsi,Elktronik Bilgisayar

Detaylı

BİTKİSEL VE HAYVANSAL ATIKLARDAN BİYOGAZ VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ

BİTKİSEL VE HAYVANSAL ATIKLARDAN BİYOGAZ VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ BİTKİSEL VE HAYVANSAL ATIKLARDAN BİYOGAZ VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ Tesisin Amacı Organik yapıdaki hammaddelerin oksijensiz ortamda bakteriler yoluyla çürütülerek enerji potansiyeli olan biyogaza ve biyogazın

Detaylı

300 = Ders notlarındaki ilgili çizelgeye göre; kömür için üst kaplama kalınlığı 4 mm, alt kaplama kalınlığı 2 mm olarak seçilmiştir.

300 = Ders notlarındaki ilgili çizelgeye göre; kömür için üst kaplama kalınlığı 4 mm, alt kaplama kalınlığı 2 mm olarak seçilmiştir. Soru-) Eğii, uzunluğu 50 olan dsandr y bant konvyör kurularak bununla saatt 300 ton tüvönan taş köürü taşınacaktır. Bant konvyörü boyutlandırınız. Kabullr: Bant hızı :,5 /s Köür yoğunluğu : 0,9 ton/ 3

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, Türkiye gümrük bölgesine girecek ek-1 deki listede yer alan atıkların denetim işlemlerini kapsar.

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, Türkiye gümrük bölgesine girecek ek-1 deki listede yer alan atıkların denetim işlemlerini kapsar. 31 Aralık 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28868 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNM ASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİM İ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİM

Detaylı

YÖNETMELİK. Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan: RADYASYON GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ VE YAPTIRIMLARI YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan: RADYASYON GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ VE YAPTIRIMLARI YÖNETMELİĞİ YÖNETMELİK Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan: RADYASYON GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ VE YAPTIRIMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, radyasyon

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Ek-9A T.C. ÇED İzin ve Denetim lüğü Kapsam : Su, Atık Su, Atık, Gürültü, Numune Alma Düzenleme Tarihi : 12.05.2015 Laboratuvar Adı : Gümüşsu A.Ş. Çevre Laboratuvarı Adres : Zafer Mah. Değirmen Cad. No:41

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26894

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26894 KABUKLU SU ÜRÜNLERİNİN YETİŞTİĞİ SULARA İLİŞKİN KALİTE STANDARDLARI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2008-29) Resmi Gazete Tarihi: 02.06.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26894 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve

Detaylı

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül: Dikilecek Her Fidan, Çocuk ve Gençlerimize Bugünden Bir Armağan Olacak

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül: Dikilecek Her Fidan, Çocuk ve Gençlerimize Bugünden Bir Armağan Olacak ÇEVRE VE RMN BNLIĞI 009 YIL: 1 YI: 9 Cumhurbaşkanı bdullah Gül: Dikilck Hr Fidan, Çocuk v Gnçlrimiz Bugündn Bir rmağan lacak Cumhurbaşkanı bdullah Gül, rman Tşkilatı nın kuruluşunun 10. yılı sbbiyl bir

Detaylı

NOKTASAL KAYNAKLI TOPRAK KİRLİLİĞİ VE KİRLENMİŞ SAHALAR BİLGİ SİSTEMİ

NOKTASAL KAYNAKLI TOPRAK KİRLİLİĞİ VE KİRLENMİŞ SAHALAR BİLGİ SİSTEMİ NOKTASAL KAYNAKLI TOPRAK KİRLİLİĞİ VE KİRLENMİŞ SAHALAR BİLGİ SİSTEMİ Gökhan ÖKTEM Çevre Mühendisi Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü - Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı - Toprak Kirliliği Kontrolü

Detaylı

ÜSTEL DAĞILIM. üstel dağılımın parametresidir. Birikimli üstel dağılım fonksiyonu da, olarak bulunur. olduğu açık olarak görülmektedir.

ÜSTEL DAĞILIM. üstel dağılımın parametresidir. Birikimli üstel dağılım fonksiyonu da, olarak bulunur. olduğu açık olarak görülmektedir. ÜSTL DAĞILIM Tanım : X > olma üzr sürli bir rasgl dğişn olsun. ğr a > için X rassal dğişni aşağıdai gibi bir dağılıma sahip olursa X rasgl dğişnin üsl dağılmış rassal dğişn v onsiyonuna da üsl dağılım

Detaylı