YILLIK PLAN (48-60 AYLIK ÇOCUKLAR ĠÇĠN) : Pinokyo Anaokulu Tarih:.../EKİM./... : ay

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YILLIK PLAN (48-60 AYLIK ÇOCUKLAR ĠÇĠN) : Pinokyo Anaokulu Tarih:.../EKİM./... : ay"

Transkript

1 YILLIK PLAN (48-60 AYLIK ÇOCUKLAR ĠÇĠN) Okul Adı Yaş Grubu (Ay) : Pinokyo Anaokulu Tarih:.../EKİM./... : ay AMAÇLAR VE KAZANIMLAR Psikomotor Alan Sosyal-Duygusal Alan Dil Alanı Bilişsel Alan Özbakım Becerileri Amaç 1. Bedensel koordinasyon 4. Sözel yönergelere uygun olarak yürür. 11. Belli bir engel üzerinden sıçrayarak atlar. Amaç 2. El ve göz koordinasyonu 1. Küçük nesneleri toplar. 3. Nesneleri üst üste/yan yana/iç içe dizer. 4. Nesneleri takar. 5. Nesneleri çıkartır. 7. El becerilerini gerektiren bazı araçları 13. Malzemeleri istenilen nitelikte keser. 14. Malzemeleri istenilen nitelikte yapıştırır. Amaç 4. Küçük kaslarını kullanarak belirli bir güç gerektiren 1. Nesneleri kopartır/yırtar. 2. Nesneleri sıkar. 3. Nesneleri çeker/gerer. 4. Malzemelere elleriyle şekil verir. 5. Malzemelere araç kullanarak şekil verir. Amaç 1. Kendini tanıyabilme 1. Fiziksel özelliklerini 2. Belli başlı duyuşsal özelliklerini Amaç 2. Duygularını fark 1. Duygularını 2. Duygularının nedenlerini Amaç 4. Kendi kendini güdüleyebilme 1. Kendiliğinden bir işe başlar. 2. Başladığı işi bitirme çabası gösterir. Amaç 6. Başkalarıyla ilişkilerini yönetebilme 1. Kendiliğinden iletişimi başlatır. 2. Grup etkinliklerine kendiliğinden katılır. 3. Grupta sorumluluk almaya istekli olur. 4. Aldığı sorumluğu yerine getirir. Amaç 9. Yaşamın iyileştirilmesinde ve korunmasında sorumluluk alabilme 3. Canlıların yaşama hakkına özen gösterir. 4. Canlıların bakımını üstlenme ve korur. Amaç 11. Estetik özellikler taşıyan ürünler oluşturabilme 2. Özgün şiir, öykü, şarkı vb. 5. Çeşitli materyaller kullanarak ritim oluşturma Amaç 15. Atatürk ile ilgili etkinliklere ilgi gösterebilme 1. Atatürk ile ilgili etkinliklere katılır. 2. Atatürk ile ilgili etkinliklerde aldığı Amaç 3. Türkçe yi doğru 1. Konuşmalarında söz dizimi kurallarını doğru olarak Amaç 4. Kendini sözel olarak ifade 3. Belli bir konuda konuşmayı başlatır. 4. Belli bir konuda konuşmayı sürdürür. Dinlediklerini çeşitli yollarla ifade 1. Dinlediklerini başkalarına anlatır. 2. Dinlediklerine ilişkin sorular sorar. 3. Dinlediklerine ilişkin sorulara cevap verir. Amaç 1. Kendisi ve ailesi ile ilgili bilgileri kavrayabilme 1. Kendisi ile ilgili bilgileri 2. Aile bireyleri ile ilgili bilgileri Amaç 2. Nesne, olay ya da varlıkların çeşitli özelliklerini gözlemleyebilme 1. Nesne olay ya da varlıkların özelliklerini 2. Nesne olay ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır Amaç 4. Algıladıklarını hatırlayabilme 1. Olay nesne ya da varlıkları 9. Nesne, durum ya da olayı bir süre sonra yeniden ifade eder. Nesne ya da varlıkları çeşitli özelliklerine göre eşleştirebilme 1. Nesne ya da varlıkları birebir eşleştirir. 2. Nesne ya da varlıkları renklerine göre eşleştirir. şekillerine göre eşleştirir. 4. Nesne ya da varlıkları büyüklüklerine göre eşleştirir. Amaç 6. Nesne ya da varlıkları çeşitli özelliklerine göre gruplayabilme 1. Nesne ya da varlıkları renklerine göre gruplar. 2. Nesne ya da varlıkları şekillerine göre gruplar. büyüklüklerine göre gruplar. Amaç 9. Nesneleri sayabilme 3. Söylenilen sayı kadar nesneyi gösterir. 4. Gösterilen belli sayıdaki nesneyi doğru olarak sayar. Amaç 21. Atatürk ün Türk Toplumu için önemini açıklayabilme 1. Atatürk ün getirdiği yenilikleri 2. Atatürk ün getirdiği Amaç 1. Temizlik kurallarını uygulayabilme 1. Temizlikle ilgili malzemeleri doğru 2. El yüz ve vücudun diğer kısımlarını uygun biçimde yıkar. 3. Tuvalet gereksinimine yönelik işleri yardımsız yapar. Amaç 3. Doğru beslenmenin önemini fark 1. Yiyecekleri ayırım yapmadan yer/içer. 2. Yeterli miktarda yiyeceği yer/içer. Amaç 4. Dinlenmeyle ilgili kurallara uyabilme 1. Yorulduğu durumlarda dinlendirici bir etkinliğe katılır. 2. Dinlenme ya da uyku için gerekli hazırlığı yapar. 1

2 sorumlulukları yerine getirir. yeniliklerin önemini ETKĠNLĠKLER ÖĞRENME SÜRECĠ KAVRAMLAR - Ana Renkler - Sayı:1, 2 - Daire - büyük - küçük, - uzun kısa GEZĠ GÖZLEM 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü 16 Ekim Dünya Gıda Günü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı BELĠRLĠ GÜN VE -Markete gezi HAFTALAR AĠLE KATILIMI - Evde Masayı Hazırlamada Yardım İsteme. - Kendi Temizliğini Yapması İçin Teşvik Etme - Tuvalet Temizliğini Nasıl Yapılması Gerektiğini Gösterme. - Cumhuriyet Bayramı Törenlerini Birlikte İzleme DEĞERLENDĠRME 2

3 Okul Adı Yaş Grubu (Ay) : Pinokyo Anaokulu Tarih:.../KASIM./... : ay AMAÇLAR VE KAZANIMLAR Psikomotor Alan Sosyal-Duygusal Alan Dil Alanı Bilişsel Alan Özbakım Becerileri Amaç 1. Bedensel koordinasyon 2. Değişik yönlere yuvarlanır. 4. Sözel yönergelere uygun olarak yürür. 6. Belirli bir mesafeyi sürünerek gider. Amaç 2. El ve göz koordinasyonu 7. El becerilerini gerektiren bazı araçları 8. Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir. 9. Değişik malzemeler kullanarak resim yapar. 10. Yönergeye uygun çizgiler çizer. 13. Malzemeleri istenilen nitelikte keser. 14. Malzemeleri istenilen nitelikte yapıştırır. Amaç 4. Küçük kaslarını kullanarak belirli bir güç gerektiren 2. Nesneleri sıkar. 4. Malzemelere elleriyle şekil verir. Amaç 2. Duygularını fark 1. Duygularını 2. Duygularının nedenlerini 3. Duygularının sonuçlarını Başkalarının duygularını fark 1. Başkalarının duygularını ifade eder. Amaç 6. Başkalarıyla ilişkilerini yönetebilme 2. Grup etkinliklerine kendiliğinden katılır. 3. Grupta sorumluluk almaya istekli olur. 4. Aldığı sorumluğu yerine getirir. Amaç 9. Yaşamın iyileştirilmesinde ve korunmasında sorumluluk alabilme 2. Günlük yaşamdaki kurallara uyar. 3. Canlıların yaşama hakkına özen gösterir. 4. Canlıların bakımını üstlenme ve korur. Amaç 11. Estetik özellikler taşıyan ürünler oluşturabilme 2. Özgün şiir, öykü, şarkı vb. 3. Görsel sanat etkinliklerinde ürün yapar. 5. Çeşitli materyaller kullanarak ritim oluşturma 7. Ürünlerini çeşitli yollarla sunar. Amaç 15. Atatürk ile ilgili etkinliklere ilgi gösterebilme 1. Atatürk ile ilgili etkinliklere katılır. 2. Atatürk ile ilgili etkinliklerde aldığı sorumlulukları yerine getirir. Amaç 3. Türkçe yi doğru 1. Konuşmalarında söz dizimi kurallarını doğru olarak 2. Konuşmalarında temel dilbilgisi kurallarına uygun konuşur. Amaç 4. Kendini sözel olarak ifade 1. Dinlerken / konuşurken göz kontağı kurar. 2. Sohbete katılır. 3. Belli bir konuda konuşmayı başlatır. 4. Belli bir konuda konuşmayı sürdürür. Dinlediklerini çeşitli yollarla ifade 3. Dinlediklerine ilişkin sorulara cevap verir. 4. Dinlediklerini özetler. Amaç 8. Görsel okuyabilme 1. Görsel inceler. 2. Görsel materyallerle ilgili soru sorar. 3. Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir. Amaç 2. Nesne, olay ya da varlıkların çeşitli özelliklerini gözlemleyebilme 1. Nesne olay ya da varlıkların özelliklerini 2. Nesne olay ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır. Amaç 3. Dikkatini toplayabilme 1. Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olayı fark eder. 2. Dikkatini nesne/durum/olay üzerinde yoğunlaştırır. 3. Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olayı 4. Nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklama. Amaç 4. Algıladıklarını hatırlayabilme 1. Olay nesne ya da varlıkları 8. Nesnelerin içinden eksilen ya da eklenen bir nesneyi Nesne ya da varlıkları çeşitli özelliklerine göre eşleştirebilme 1. Nesne ya da varlıkları birebir eşleştirir. 2. Nesne ya da varlıkları renklerine göre eşleştirir. şekillerine göre eşleştirir. 4. Nesne ya da varlıkları büyüklüklerine göre eşleştirir. 5. Nesne ya da varlıkları miktarlarına göre eşleştirir. 6. Nesne ya da varlıkları dokunsal özelliklerine göre eşleştirir. 7. Nesne ya da varlıkları kullanım amaçlarına göre eşleştirir. 8. Nesne ya da varlıkları sayılarına göre eşleştirir. Amaç 6. Nesne ya da varlıkları çeşitli özelliklerine göre gruplayabilme 1. Nesne ya da varlıkları renklerine göre gruplar. Amaç 1. Temizlik kurallarını uygulayabilme 1. Temizlikle ilgili malzemeleri doğru 2. El yüz ve vücudun diğer kısımlarını uygun biçimde yıkar. 3. Tuvalet gereksinimine yönelik işleri yardımsız yapar. Amaç 3. Doğru beslenmenin önemini fark 1. Yiyecekleri ayırım yapmadan yer/içer. 2. Yeterli miktarda yiyeceği yer/içer. 3

4 ETKĠNLĠKLER KAVRAMLAR GEZĠ GÖZLEM - Ana renkler - daire üçgen - kare -büyük-küçük - eşit nesne grupları gruplama - gösterilen nesneleri sayma - ince - kalın - kızgın olma - korkma - Atatürk ile ilgili gezi 2. Nesne ya da varlıkları şekillerine göre gruplar. büyüklüklerine göre gruplar. 5. Nesne ya da varlıkları dokunsal özelliklerine göre gruplar. 6. Nesne ya da varlıkları kullanım amaçlarına göre gruplar. Amaç 9. Nesneleri sayabilme 3. Söylenilen sayı kadar nesneyi gösterir. 4. Gösterilen belli sayıdaki nesneyi doğru olarak sayar. Amaç 20. Atatürk ü tanıyabilme 1. Atatürk ün hayatı ile ilgili olguları 2. Atatürk ün kişisel özelliklerini ÖĞRENME SÜRECĠ BELĠRLĠ GÜN VE HAFTALAR AĠLE KATILIMI DEĞERLENDĠRME - Kütüphane (Okul ya da Yakın Çevredeki) 10 Kasım Atatürk ü Anma Günü 13 Kasım Dünya Çocuk Kitapları Haftası - Atatürk ü Anma Haftasında Oluşturulan Atatürk Köşesine Katkıda Bulunma (Çiçek Resim vb.) - Çocuğa Günlük Yaşam İçinde Sofrayı Hazırlama, Toplama Gibi Sorumluluklar Verme Kasım Dünya Çocuk Kitapları Haftası nda Kitapçıya Giderek Çocuğunuzla Birlikte Kitap Seçip Alma. Yıpranmış Kitapları Birlikte Tamir Etme. 4

5 Okul Adı Yaş Grubu (Ay) : Pinokyo Anaokulu Tarih:.../ARALIK./... : ay AMAÇLAR VE KAZANIMLAR Psikomotor Alan Sosyal-Duygusal Alan Dil Alanı Bilişsel Alan Özbakım Becerileri Amaç 1. Bedensel koordinasyon 1. Sözel yönergelere uygun olarak ısınma yapar. 2. Değişik yönlere yuvarlanır. 3.Değişik yönlere uzanır. 4. Sözel yönergelere uygun olarak yürür. 5. Sözel yönergelere uygun olarak koşar. 15. Nesneleri belli bir mesafedeki hedefe atar. Amaç 2. El ve göz koordinasyonu 2.Nesneleri kaptan kaba boşaltır. 7. El becerilerini gerektiren bazı araçları 8. Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir. 9. Değişik malzemeler kullanarak resim yapar. 10. Yönergeye uygun çizgiler çizer. 12. Çeşitli malzemeleri değişik şekillerde katlar. 13. Malzemeleri istenilen nitelikte keser. Amaç 4. Küçük kaslarını kullanarak belirli bir güç gerektiren 4. Malzemelere elleriyle şekil verir. 5. Malzemelere araç kullanarak şekil verir. Amaç 2. Duygularını fark 1. Duygularını 2. Duygularının nedenlerini 3. Duygularının sonuçlarını 4. Duygularını müzik, dans,drama ve benzeri yollarla ifade eder. Amaç 6. Başkalarıyla ilişkilerini yönetebilme 7. Gerektiğinde liderleri izler. 8. Gerektiğinde liderliği üstlenir. Amaç 10. Toplumsal yaşamın nasıl sürdüğünü kavrayabilme 1. Toplumda farklı rollere sahip kişiler olduğunu 2. Aynı kişinin farklı rollerinin olduğunu 3. Kendi kültürünün belli başlı özelliklerini Amaç 11. Estetik özellikler taşıyan ürünler oluşturabilme 7. Ürünlerini çeşitli yollarla sunar. Amaç 13. Çevresini estetik bakımdan düzenleyebilme 1. Çevresinde gördüğü güzel / rahatsız edici durumları 2. Çevre sorunları ile ilgili kendi yapabileceklerine örnek verir. Amaç 1. Sesleri ayırt 1. Sesin kaynağını 2. Sesin geldiği yönü belirler. Amaç 2. Konuşurken sesini doğru 1. Nefesini doğru 2. Kelimeleri doğru telaffuz eder. Amaç 3. Türkçe yi doğru 1. Konuşmalarında söz dizimi kurallarını doğru olarak 2. Konuşmalarında temel dilbilgisi kurallarına uygun konuşur. Amaç 8. Görsel okuyabilme 1. Görsel inceler. 3. Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir. 4. Görsel Amaç 1. Kendisi ve ailesi ile ilgili bilgileri kavrayabilme 1. Kendisi ile ilgili bilgileri 2. Aile bireyleri ile ilgili bilgileri 3. Adresini ve telefon numarasını Amaç 3. Dikkatini toplayabilme 3. Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olayı 4. Nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklama. Amaç 2. Nesne, olay ya da varlıkların çeşitli özelliklerini gözlemleyebilme 1. Nesne olay ya da varlıkların özelliklerini 2. Nesne olay ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır. Amaç 6. Nesne ya da varlıkları çeşitli özelliklerine göre gruplayabilme büyüklüklerine göre gruplar. 4. Nesne ya da varlıkları miktarlarına göre gruplar. Amaç 9. Nesneleri sayabilme 3. Söylenilen sayı kadar nesneyi gösterir. 4. Gösterilen belli sayıdaki nesneyi doğru olarak sayar. Amaç 10. Geometrik şekilleri tanıyabilme 2. Daire, üçgen, kare ve dikdörtgene benzeyen nesneleri gösterir. 3. Daire, üçgen, kare ve dikdörtgenleri kullanarak farklı modeller oluşturur. Amaç 11. Günlük yaşamda kullanılan belli başlı sembolleri tanıyabilme içindeki rakamları okur içindeki rakamları modele bakarak yazar. Amaç 14. Parça bütün Amaç 2. Giysilerini giyme ve çıkarabilme 1. Duruma ve hava koşullarına uygun giyeceği seçer. 2. Giysilerini yardımsız çıkarır. 3. Giysilerini yardımsız giyer. 4. Giysilerini doğru şekilde giyer. 5

6 ETKĠNLĠKLER KAVRAMLAR GEZĠ GÖZLEM -üçgen- kare-daire - rakam- nesne eşleştirme - nesne sayma - miktar karşılaştırma - zaman - Postane ilişkisini kavrayabilme 1. Bir bütünün parçalarını 2. Uygun şekil veya nesneleri iki eş parçaya böler. 3. İki yarımı birleştirerek bütün elde eder. Amaç 16. Belli durum ve olaylarla ilgili neden-sonuç ilişkisi kurabilme 1. Bir olayın olası nedenlerini Amaç 17 Zamanla ilgili kavramlar arasında ilişki kurabilme 1. Olayları oluş sırasına göre 2. Zamanla ilgili kavramları anlamına uygun şekilde ÖĞRENME SÜRECĠ BELĠRLĠ GÜN VE HAFTALAR AĠLE KATILIMI DEĞERLENDĠRME 12 Aralık Tutum, Yatırım ve Yerli Malı Haftası 31 Aralık Yeni Yıl -Çocukla Birlikte Giysileri Ayırma -Farklı Özelliklerine Göre Giysilerini Katlayarak Yerleştirme (Renkleri, Sayıları, Yazlık Kışlık vs..) -Giysi Giyip Çıkarma Denemeleri Yapma Yeni Yıl İçin Tebrik Kartları Alarak Birlikte Postalama 6

7 Okul Adı Yaş Grubu (Ay) : Pinokyo Anaokulu Tarih:.../OCAK./... : ay AMAÇLAR VE KAZANIMLAR Psikomotor Alan Sosyal-Duygusal Alan Dil Alanı Bilişsel Alan Özbakım Becerileri Amaç 1. Bedensel koordinasyon 4. Sözel yönergelere uygun olarak yürür. 5. Sözel yönergelere uygun olarak koşar. 6. Belirli bir mesafeyi sürünerek gider. Amaç 2. El ve göz koordinasyonu 1. Küçük nesneleri toplar. 7. El becerilerini gerektiren bazı araçları 8. Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir. 9. Değişik malzemeler kullanarak resim yapar. 10. Yönergeye uygun çizgiler çizer. 12. Çeşitli malzemeleri değişik şekillerde katlar. 13. Malzemeleri istenilen nitelikte keser. Amaç 3. Büyük kaslarını kullanarak belirli bir güç gerektiren 1. Farklı ağırlıktaki nesneleri iter. 2. Farklı ağırlıktaki nesneleri çeker. Amaç 4. Küçük kaslarını kullanarak belirli bir güç gerektiren 4. Malzemelere elleriyle şekil verir. Denge 1. Farklı zeminler üzerinde yürür. Amaç 1. Kendini tanıyabilme 1. Fiziksel özelliklerini 2. Belli başlı duyuşsal özelliklerini Amaç 2. Duygularını fark 3. Duygularının sonuçlarını 4. Duygularını müzik, dans,drama ve benzeri yollarla ifade eder. Amaç 4. Kendi kendini güdüleyebilme 1. Kendiliğinden bir işe başlar. 2. Başladığı işi bitirme çabası gösterir. Amaç 6. Başkalarıyla ilişkilerini yönetebilme 6. Gerekli durumlarda nezaket sözcüklerini 11. Gerekli durumlarda kararlılık gösterir. Amaç 9. Yaşamın iyileştirilmesinde ve korunmasında sorumluluk alabilme 1. Yaşamın sürdürülebilmesi için gerekli olan kaynakları verimli 2. Günlük yaşamdaki kurallara uyar. Amaç 11. Estetik özellikler taşıyan ürünler oluşturabilme 1. Estetik bedensel hareketlerle yürür./dans eder. 2. Özgün şiir, öykü, şarkı vb. 3. Görsel sanat etkinliklerinde ürün yapar. 4. Görsel sanat etkinliklerinde özgün ürün yapar. Amaç 1. Sesleri ayırt 1. Sesin kaynağını 2. Sesin geldiği yönü belirler. 3. Sesin özelliğini 4. Verilen sese benzer sesler çıkarır. Amaç 2. Konuşurken sesini doğru 3. Konuşurken sesinin tonunu işitilebilir biçimde ayarlar. 4. Konuşurken sesinin hızını ayarlar. Amaç 4. Kendini sözel olarak ifade 6. Duygu, düşünce ve hayallerini 7. Duygu, düşünce ve hayallerini yaratıcı yollarla Dinlediklerini çeşitli yollarla ifade 3. Dinlediklerine ilişkin sorulara cevap verir. 4. Dinlediklerini özetler. Amaç 8. Görsel okuyabilme 1. Görsel inceler. 2. Görsel materyallerle ilgili soru sorar. 3. Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir. Amaç 2. Nesne, olay ya da varlıkların çeşitli özelliklerini gözlemleyebilme 1. Nesne olay ya da varlıkların özelliklerini 2. Nesne olay ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır. Amaç 3. Dikkatini toplayabilme 1. Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olayı fark eder. 2. Dikkatini nesne/durum/olay üzerinde yoğunlaştırır. Amaç 4. Algıladıklarını hatırlayabilme 8. Nesnelerin içinden eksilen ya da eklenen bir nesneyi Nesne ya da varlıkları çeşitli özelliklerine göre eşleştirebilme 1. Nesne ya da varlıkları birebir eşleştirir. 2. Nesne ya da varlıkları renklerine göre eşleştirir. Amaç 6. Nesne ya da varlıkları çeşitli özelliklerine göre gruplayabilme 1. Nesne ya da varlıkları renklerine göre gruplar. 2. Nesne ya da varlıkları şekillerine göre gruplar. büyüklüklerine göre gruplar. 4. Nesne ya da varlıkları miktarlarına göre gruplar. Amaç 9. Nesneleri sayabilme 3. Söylenilen sayı kadar nesneyi gösterir. 4. Gösterilen belli sayıdaki nesneyi doğru olarak sayar. 5. Nesneleri sayarak miktarlarını az ya da çok olarak Amaç 10. Geometrik Amaç 3. Doğru beslenmenin önemini fark 1. Yiyecekleri ayırım yapmadan yer/içer. 2. Yeterli miktarda yiyeceği yer/içer. 3. Yiyecekleri yerken sağlık ve görgü kurallarına özen gösterir. 4. Sağlığı olumsuz etkileyen yiyecekleri yemekten/içmekten kaçınır. 5. Öğün zamanlarında ve süresinde yemeye özen gösterir. 7

8 şekilleri tanıyabilme 1. Her nesnenin bir şekli olduğunu 2. Daire, üçgen, kare ve dikdörtgene benzeyen nesneleri gösterir. Amaç 11. Günlük yaşamda kullanılan belli başlı sembolleri tanıyabilme 1. Gösterilen sembolün anlamını 2. Verilen ya uygun sembolü gösterir içindeki rakamları okur içindeki rakamları modele bakarak yazar. Amaç 12. Mekanda konum ile ilgili yönergeleri uygulayabilme 1. Nesnenin mekandaki konumunu Amaç 16. Belli durum ve olaylarla ilgili nedensonuç ilişkisi kurabilme 1. Bir olayın olası nedenlerini 2. Bir olayın olası sonuçlarını 3. Yarım bırakılan olay, şiir, öykü, şarkı vb. özgün bir şekilde tamamlar. ETKĠNLĠKLER KAVRAMLAR GEZĠ GÖZLEM BELĠRLĠ GÜN VE HAFTALAR AĠLE KATILIMI DEĞERLENDĠRME Ara renkler 1-4 rakamlar daire, üçgen, kare bütün - parça temiz - kirli acı-tatlı-ekşi- tuzlu açık-kapalı sıcak-soğuk altında-üstünde-yanında 8 Ocak Enerji Tasarrufu Haftası ÖĞRENME SÜRECĠ -Çocukla Birlikte Gittiğiniz Yerlerde Karşılaştığınız Değişik Meslekten Kişilerin Kullandıkları Araçları Hakkında Konuşma -Çocukla Birlikte Daire, Üçgen, Kare Şekilleri Keserek Şekil Albümü Oluşturma, -Çocuğa Tasarruflu Olma İle İlgili Konuşma ve Evde Yapılacak Davranışları Açıklama ve Uygulama (Fazla Lambaları Kapatma, Musluğu Gereksiz Yere Açmama vb.) Çocuklara Davranış Değerlendirme Formu uygulanır (Program kitabı sayfa.). Uygulanan Davranış Değerlendirme Formu doğrultusunda Gelişim Raporu hazırlanır (Program kitabı sayfa.). 8

9 Okul Adı Yaş Grubu (Ay) : Pinokyo Anaokulu Tarih:.../ŞUBAT./... : ay AMAÇLAR VE KAZANIMLAR Psikomotor Alan Sosyal-Duygusal Alan Dil Alanı Bilişsel Alan Özbakım Becerileri Amaç 1. Bedensel koordinasyon 4. Sözel yönergelere uygun olarak yürür. 5. Sözel yönergelere uygun olarak koşar. 6. Belirli bir mesafeyi sürünerek gider. 7. Belli bir yüksekliğe çıkar. 13. Araç kullanarak koordineli ve ritmik hareketler yapar. Amaç 2. El ve göz koordinasyonu 7. El becerilerini gerektiren bazı araçları 8. Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir. 11. Şekilleri değişik araçlar kullanarak çizer. 13. Malzemeleri istenilen nitelikte keser. 14. Malzemeleri istenilen nitelikte yapıştırır. Amaç 4. Küçük kaslarını kullanarak belirli bir güç gerektiren 4. Malzemelere elleriyle şekil verir. 5. Malzemelere araç kullanarak şekil verir. Amaç 2. Duygularını fark 1. Duygularını 2. Duygularının nedenlerini Başkalarının duygularını fark 1. Başkalarının duygularını ifade eder. 2. Başkalarının duygularını paylaşır. Amaç 6. Başkalarıyla ilişkilerini yönetebilme 1. Kendiliğinden iletişimi başlatır. 2. Grup etkinliklerine kendiliğinden katılır. 3. Grupta sorumluluk almaya istekli olur. 4. Aldığı sorumluğu yerine getirir. Amaç 9. Yaşamın iyileştirilmesinde ve korunmasında sorumluluk alabilme 3. Canlıların yaşama hakkına özen gösterir. Amaç 10. Toplumsal yaşamın nasıl sürdüğünü kavrayabilme 3. Kendi kültürünün belli başlı özelliklerini 4. Farklı kültürlerin belli başlı özelliklerini Amaç 11. Estetik özellikler taşıyan ürünler oluşturabilme 5. Çeşitli materyaller kullanarak ritim oluşturma 6. Çeşitli sesleri kullanarak müzik oluşturur. Amaç 2. Konuşurken sesini doğru 1. Nefesini doğru 2. Kelimeleri doğru telaffuz eder. Dinlediklerini çeşitli yollarla ifade 3. Dinlediklerine ilişkin sorulara cevap verir. 4. Dinlediklerini özetler. 5. Dinlediklerini resim, müzik, drama, şiir, öykü vb. yollarla sergiler. Amaç 8. Görsel okuyabilme 4. Görsel 5. Görsel kullanarak olay,öykü gibi kompozisyonlar oluşturur. 6. Görsel özenle Amaç 3. Dikkatini toplayabilme 3. Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olayı 4. Nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklama. Amaç 4. Algıladıklarını hatırlayabilme 8. Nesnelerin içinden eksilen ya da eklenen bir nesneyi Nesne ya da varlıkları çeşitli özelliklerine göre eşleştirebilme 1. Nesne ya da varlıkları birebir eşleştirir. şekillerine göre eşleştirir. 4. Nesne ya da varlıkları büyüklüklerine göre eşleştirir. Amaç 6. Nesne ya da varlıkları çeşitli özelliklerine göre gruplayabilme 5. Nesne ya da varlıkları dokunsal özelliklerine göre gruplar. 6. Nesne ya da varlıkları kullanım amaçlarına göre gruplar. Amaç 8. Nesne ya da varlıkları ölçebilme 1. Ölçme sonucunu tahmin eder. 2. Standart olmayan birimlerle ölçer. Amaç 9. Nesneleri sayabilme 3. Söylenilen sayı kadar nesneyi gösterir. 4. Gösterilen belli sayıdaki nesneyi doğru olarak sayar. 5. Nesneleri sayarak miktarlarını az ya da çok olarak Amaç 1. Temizlik kurallarını uygulayabilme 1. Temizlikle ilgili malzemeleri doğru 2. El yüz ve vücudun diğer kısımlarını uygun biçimde yıkar. Amaç 4. Dinlenmeyle ilgili kurallara uyabilme 1. Yorulduğu durumlarda dinlendirici bir etkinliğe katılır. 2. Dinlenme ya da uyku için gerekli hazırlığı yapar. Kendini kazalardan ve tehlikelerden koruyabilme 1. Tehlikeli olan durumları 2. Tehlikeli olan durumlardan uzak durur. 3. Herhangi bir tehlike anında yetişkinlerden yardım ister. 4. Acil durumlarda başvurulabilecek telefon numaralarını ETKĠNLĠKLER KAVRAMLAR Ana renkler ÖĞRENME SÜRECĠ 9

10 GEZĠ GÖZLEM BELĠRLĠ GÜN VE HAFTALAR AĠLE KATILIMI DEĞERLENDĠRME sayma sert-yumuşak hızlı - yavaş sıcak - soğuk - Çocukla Birlikte Odasındaki Sert-Yumuşak Oyuncakları Söyleme ve Sayma - Çocuğa Kendi Mesleğinizle İlgili Bilgiler Verme - Çocuğun Dil Gelişimi İçin Birlikte Hikâyeler Okuma, Kuklalar Oynatma - Çocukla Birlikte Müzik Markete Gidip İncelemeler Yapma Ve Bir Kaset Dinleme Okul Adı Yaş Grubu (Ay) : Pinokyo Anaokulu Tarih:.../MART./... : ay AMAÇLAR VE KAZANIMLAR 10

11 Psikomotor Alan Sosyal-Duygusal Alan Dil Alanı Bilişsel Alan Özbakım Becerileri Amaç 1. Bedensel koordinasyon 4. Sözel yönergelere uygun olarak yürür. 5. Sözel yönergelere uygun olarak koşar. 10. Belli bir yükseklikten atlar. Amaç 2. El ve göz koordinasyonu 4. Nesneleri takar. 8. Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir. 9. Değişik malzemeler kullanarak resim yapar. 12. Çeşitli malzemeleri değişik şekillerde katlar. 13. Malzemeleri istenilen nitelikte keser. 14. Malzemeleri istenilen nitelikte yapıştırır. Amaç 4. Küçük kaslarını kullanarak belirli bir güç gerektiren 4. Malzemelere elleriyle şekil verir. 5. Malzemelere araç kullanarak şekil verir. Denge 1. Farklı zeminler üzerinde yürür. 3. Tek ayak üzerinde belirli bir süre durur. 5. Tek/çift ayakla sıçrayarak belirli bir mesafeyi dengeli bir şekilde gider. Amaç 2. Duygularını fark 1. Duygularını 2. Duygularının nedenlerini 3. Duygularının sonuçlarını Amaç 6. Başkalarıyla ilişkilerini yönetebilme 3. Grupta sorumluluk almaya istekli olur. 4. Aldığı sorumluğu yerine getirir. 10. Grup etkinliklerinin kurallarına uyar. Amaç 8. Farklılıklara saygı gösterebilme 1. Kendisinin farklı özelliklerini kabul eder. 2. Başkalarının farklı özelliklerini kabul eder. Amaç 9. Yaşamın iyileştirilmesinde ve korunmasında sorumluluk alabilme 1. Yaşamın sürdürülebilmesi için gerekli olan kaynakları verimli 3. Canlıların yaşama hakkına özen gösterir. 4. Canlıların bakımını üstlenme ve korur. 5. Yaşamda diğer canlılarla paylaştıklarını Amaç 11. Estetik özellikler taşıyan ürünler oluşturabilme 2. Özgün şiir, öykü, şarkı vb. 3. Görsel sanat etkinliklerinde ürün yapar. 7. Ürünlerini çeşitli yollarla sunar. Amaç 3. Türkçe yi doğru 1. Konuşmalarında söz dizimi kurallarını doğru olarak 2. Konuşmalarında temel dilbilgisi kurallarına uygun konuşur. Dinlediklerini çeşitli yollarla ifade 3. Dinlediklerine ilişkin sorulara cevap verir. 4. Dinlediklerini özetler. 5. Dinlediklerini resim, müzik, drama, şiir, öykü vb. yollarla sergiler. Amaç 8. Görsel okuyabilme 4. Görsel 5. Görsel kullanarak olay,öykü gibi kompozisyonlar oluşturur. 6. Görsel özenle Amaç 2. Nesne, olay ya da varlıkların çeşitli özelliklerini gözlemleyebilme 1. Nesne olay ya da varlıkların özelliklerini 2. Nesne olay ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır. Amaç 3. Dikkatini toplayabilme 1. Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olayı fark eder. 3. Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olayı Amaç 4. Algıladıklarını hatırlayabilme 9. Nesne, durum ya da olayı bir süre sonra yeniden ifade eder Nesne ya da varlıkları çeşitli özelliklerine göre eşleştirebilme 1. Nesne ya da varlıkları birebir eşleştirir. 2. Nesne ya da varlıkları renklerine göre eşleştirir. şekillerine göre eşleştirir. 5. Nesne ya da varlıkları miktarlarına göre eşleştirir. Amaç 6. Nesne ya da varlıkları çeşitli özelliklerine göre gruplayabilme büyüklüklerine göre gruplar. Amaç 7. Nesne, durum ve olayları çeşitli özelliklerine göre sıralayabilme 6. Varlıkları büyüme aşamalarına göre sıralar. Amaç 9. Nesneleri sayabilme 3. Söylenilen sayı kadar nesneyi gösterir. 4. Gösterilen belli sayıdaki nesneyi doğru olarak sayar. 5. Nesneleri sayarak miktarlarını az ya da çok olarak Amaç 10. Geometrik şekilleri tanıyabilme 1. Her nesnenin bir şekli olduğunu 2. Daire, üçgen, kare ve dikdörtgene benzeyen nesneleri gösterir. 3. Daire, üçgen, kare ve dikdörtgenleri kullanarak farklı modeller oluşturur. Amaç 11. Günlük yaşamda kullanılan belli başlı Amaç 1. Temizlik kurallarını uygulayabilme 4. Yiyeceklerin temizliğine dikkat eder. 7. İçinde bulunduğu çevreyi temiz tutar. Amaç 3. Doğru beslenmenin önemini fark 1. Yiyecekleri ayırım yapmadan yer/içer. 2. Yeterli miktarda yiyeceği yer/içer. 11

12 sembolleri tanıyabilme içindeki rakamları okur içindeki rakamları modele bakarak yazar. Amaç 12. Mekanda konum ile ilgili yönergeleri uygulayabilme 2. Yönergeye uygun olarak mekanda konum alma Amaç 14. Parça bütün ilişkisini kavrayabilme 1. Bir bütünün parçalarını 2. Uygun şekil veya nesneleri iki eş parçaya böler. 3. İki yarımı birleştirerek bütün elde eder. 4. Nesneler arasında yarım olanları gösterir. Amaç 16. Belli durum ve olaylarla ilgili neden-sonuç ilişkisi kurabilme 1. Bir olayın olası nedenlerini 2. Bir olayın olası sonuçlarını Amaç 17 Zamanla ilgili kavramlar arasında ilişki kurabilme 1. Olayları oluş sırasına göre 2. Zamanla ilgili kavramları anlamına uygun şekilde ETKĠNLĠKLER KAVRAMLAR GEZĠ GÖZLEM BELĠRLĠ GÜN VE HAFTALAR AĠLE KATILIMI DEĞERLENDĠRME ÖĞRENME SÜRECĠ 5 rakamı Yanda/yanında-ortada, bütün-yarım Canlı-cansız Geniş-dar Yeşil,turuncu - Aile büyüklerinden birini davet - 15 Mart Ağaç Dikme Günü - Orman Haftası - 19 Mart Yaşlılar Günü - Çocukla Birlikte Hayvanat Bahçesine Gitme. Yakınınızda Bulunan Akvaryum Balıkları, Kuş vb. Hayvanları Satan Dükkanlara Gidip Orada Bulunan Hayvanları İnceleme. - Hayvanlar Alemini Tanıtan Belgesel Programları Televizyonda Birlikte İzleme. - Aile Büyüklerini Ziyarete Gitme ya da Davet Etme. 12

13 Okul Adı Yaş Grubu (Ay) : Pinokyo Anaokulu Tarih:.../NİSAN./... : ay AMAÇLAR VE KAZANIMLAR Psikomotor Alan Sosyal-Duygusal Alan Dil Alanı Bilişsel Alan Özbakım Becerileri Amaç 1. Bedensel koordinasyon gerektiren belirli 5. Sözel yönergelere uygun olarak koşar. 8. Belli bir yüksekliğe tırmanır. 9. Tırmanılan yükseklikten uygun şekilde iner. 10. Belli bir yükseklikten atlar. 11. Belli bir engel üzerinden sıçrayarak atlar. Amaç 2. El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli 7. El becerilerini gerektiren bazı araçları 9. Değişik malzemeler kullanarak resim yapar. 10. Yönergeye uygun çizgiler çizer. 11. Şekilleri değişik araçlar kullanarak çizer. 12. Çeşitli malzemeleri değişik şekillerde katlar. 13. Malzemeleri istenilen nitelikte keser. 14. Malzemeleri istenilen nitelikte yapıştırır. Amaç 3. Büyük kaslarını kullanarak belirli bir güç gerektiren 3. Farklı ağırlıktaki nesneleri kaldırır. Amaç 4. Küçük kaslarını kullanarak belirli bir güç gerektiren 4. Malzemelere elleriyle şekil verir. 5. Malzemelere araç kullanarak şekil verir. Denge 1. Farklı zeminler üzerinde yürür. Amaç 3. Duygularını kontrol 1. Olumlu/olumsuz duygu ve düşüncelerini uygun şekilde ortaya koyar. Başkalarının duygularını fark 1. Başkalarının duygularını ifade eder. Amaç 6. Başkalarıyla ilişkilerini yönetebilme 6. Gerekli durumlarda nezaket sözcüklerini 7. Gerektiğinde liderleri izler. 8. Gerektiğinde liderliği üstlenir. 9. Etkinliklerin süresine ilişkin yönergeye uyar. 10. Grup etkinliklerinin kurallarına uyar. Amaç 9. Yaşamın iyileştirilmesinde ve korunmasında sorumluluk alabilme 3. Canlıların yaşama hakkına özen gösterir. 4. Canlıların bakımını üstlenme ve korur. Amaç 11. Estetik özellikler taşıyan ürünler oluşturabilme 5. Çeşitli materyaller kullanarak ritim oluşturma 6. Çeşitli sesleri kullanarak müzik oluşturur. Amaç 13. Çevresini estetik bakımdan düzenleyebilme 1. Çevresinde gördüğü güzel / rahatsız edici durumları 3. Çevresini farklı Amaç 3. Türkçe yi doğru 1. Konuşmalarında söz dizimi kurallarını doğru olarak 2. Konuşmalarında temel dilbilgisi kurallarına uygun konuşur. Amaç 4. Kendini sözel olarak ifade 3. Belli bir konuda konuşmayı başlatır. 4. Belli bir konuda konuşmayı sürdürür 6. Duygu, düşünce ve hayallerini 7. Duygu, düşünce ve hayallerini yaratıcı yollarla 8. Üstlendiği role uygun konuşur. Amaç 8. Görsel okuyabilme 3. Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir. 4. Görsel 5. Görsel kullanarak olay,öykü Amaç 2. Nesne, olay ya da varlıkların çeşitli özelliklerini gözlemleyebilme 1. Nesne olay ya da varlıkların özelliklerini 2. Nesne olay ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır. Amaç 3. Dikkatini toplayabilme 1. Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olayı fark eder. 3. Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olayı Amaç 4. Algıladıklarını hatırlayabilme 2. Nesne ya da varlıkların rengini n yerini 4. Nesne ya da varlıkların şeklini 5. Nesne ya da varlıkların sayısını 6. Olay, nesne ya da varlıkların sırasını 9. Nesne, durum ya da olayı bir süre sonra yeniden ifade eder. Nesne ya da varlıkları çeşitli özelliklerine göre eşleştirebilme şekillerine göre eşleştirir. 4. Nesne ya da varlıkları büyüklüklerine göre eşleştirir. 7. Nesne ya da varlıkları kullanım amaçlarına göre eşleştirir. 8. Nesne ya da varlıkları sayılarına göre eşleştirir. 9. Eş nesnelere örnek verir. 10. Nesneleri ve nesne gruplarını uygun rakamla eşleştirir. Amaç 6. Nesne ya da varlıkları çeşitli özelliklerine göre gruplayabilme 1. Nesne ya da varlıkları renklerine göre gruplar. 2. Nesne ya da varlıkları şekillerine göre gruplar. büyüklüklerine göre gruplar. 4. Nesne ya da varlıkları miktarlarına göre gruplar. 5. Nesne ya da varlıkları dokunsal özelliklerine göre Kendini kazalardan ve tehlikelerden koruyabilme 1. Tehlikeli olan durumları 2. Tehlikeli olan durumlardan uzak durur. 3. Herhangi bir tehlike anında yetişkinlerden yardım ister. 4. Acil durumlarda başvurulabilecek telefon numaralarını 13

14 ETKĠNLĠKLER KAVRAMLAR GEZĠ GÖZLEM biçimlerde düzenler. Amaç 15. Atatürk ile ilgili etkinliklere ilgi gösterebilme 1. Atatürk ile ilgili etkinliklere katılır. 2. Atatürk ile ilgili etkinliklerde aldığı sorumlulukları yerine getirir. Renkler Uzak - Yakın Sıcak - Soğuk Aynı - farklı Ağır - Hafif Arkasında-önünde Boş-dolu Uzun-kısa - Seraya ya da Çiçek Fidanlığına Gezi gruplar. 6. Nesne ya da varlıkları kullanım amaçlarına göre gruplar. Amaç 9. Nesneleri sayabilme sayısı içinde ileriye doğru birer birer ritmik sayar. Amaç 12. Mekanda konum ile ilgili yönergeleri uygulayabilme 1. Nesnenin mekandaki konumunu Amaç 16. Belli durum ve olaylarla ilgili neden-sonuç ilişkisi kurabilme 1. Bir olayın olası nedenlerini 2. Bir olayın olası sonuçlarını Amaç 20. Atatürk ü tanıyabilme 1. Atatürk ün hayatı ile ilgili olguları 2. Atatürk ün kişisel özelliklerini Amaç 21. Atatürk ün Türk Toplumu için önemini açıklayabilme 1. Atatürk ün getirdiği yenilikleri 2. Atatürk ün getirdiği yeniliklerin önemini ÖĞRENME SÜRECĠ BELĠRLĠ GÜN VE HAFTALAR AĠLE KATILIMI DEĞERLENDĠRME - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - Çocukla Birlikte Çiçek Ekme ve Bakımını Üstlenme - 23 Nisan Etkinliklerine Katılma - Çocukla Birlikte Jimnastik Hareketleri Yapma. 14

15 Okul Adı Yaş Grubu (Ay) : Pinokyo Anaokulu Tarih:.../MAYIS./... : ay AMAÇLAR VE KAZANIMLAR Psikomotor Alan Sosyal-Duygusal Alan Dil Alanı Bilişsel Alan Özbakım Becerileri Amaç 1. Bedensel koordinasyon 4. Sözel yönergelere uygun olarak yürür. 8. Belli bir yüksekliğe tırmanır. 9. Tırmanılan yükseklikten uygun şekilde iner. 11. Belli bir engel üzerinden sıçrayarak atlar. 12. Pedal çevirme hareketini yapar. Amaç 2. El ve göz koordinasyonu 8. Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir. 10. Yönergeye uygun çizgiler çizer. 12. Çeşitli malzemeleri değişik şekillerde katlar. 13. Malzemeleri istenilen nitelikte keser. 14. Malzemeleri istenilen nitelikte yapıştırma 15. Nesneleri değişik malzemelerle bağlar. Amaç 3. Büyük kaslarını kullanarak belirli bir güç gerektiren 1. Farklı ağırlıktaki nesneleri iter. 2. Farklı ağırlıktaki nesneleri çeker. 3. Farklı ağırlıktaki nesneleri kaldırır. 4. Farklı ağırlıktaki nesneleri döndürür. Amaç 4. Küçük kaslarını kullanarak belirli bir güç gerektiren 1. Nesneleri kopartır/yırtar. Denge Amaç 4. Kendi kendini güdüleyebilme 1. Kendiliğinden bir işe başlar. 2. Başladığı işi bitirme çabası gösterir. Amaç 6. Başkalarıyla ilişkilerini yönetebilme 10. Grup etkinliklerinin kurallarına uyar. 11. Gerekli durumlarda kararlılık gösterir. Amaç 10. Toplumsal yaşamın nasıl sürdüğünü kavrayabilme 1. Toplumda farklı rollere sahip kişiler olduğunu 2. Aynı kişinin farklı rollerinin olduğunu Amaç 11. Estetik özellikler taşıyan ürünler oluşturabilme 2. Özgün şiir, öykü, şarkı vb. 3. Görsel sanat etkinliklerinde ürün yapar. 4. Görsel sanat etkinliklerinde özgün ürün yapar. Amaç 14. Sanat eserlerinin estetik özelliklerini kavrayabilme 1. Sanat eserlerinin estetik özelliklerini 2. Sanat eserleri hakkındaki görüşlerini Amaç 15. Atatürk ile ilgili etkinliklere ilgi gösterebilme 1. At atürk ile ilgili etkinliklere katılır. Amaç 2. Konuşurken sesini doğru 1. Nefesini doğru 2. Kelimeleri doğru telaffuz eder. 3. Konuşurken sesinin tonunu işitilebilir biçimde ayarlar. 4. Konuşurken sesinin hızını ayarlar. Amaç 3. Türkçe yi doğru 1. Konuşmalarında söz dizimi kurallarını doğru olarak 2. Konuşmalarında temel dilbilgisi kurallarına uygun konuşur. Amaç 4. Kendini sözel olarak ifade 1. Dinlerken / konuşurken göz kontağı kurar. 2. Sohbete katılır. 3. Belli bir konuda konuşmayı başlatır. 4. Belli bir konuda konuşmayı sürdürür. 5. Söz almak için sıra bekler. Dinlediklerini çeşitli yollarla ifade 3. Dinlediklerine ilişkin sorulara cevap verir. 5. Dinlediklerini resim, müzik, drama, şiir, öykü vb. yollarla sergiler. Amaç 8. Görsel okuyabilme 3. Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir. 4. Görsel Amaç 2. Nesne, olay ya da varlıkların çeşitli özelliklerini gözlemleyebilme 1. Nesne olay ya da varlıkların özelliklerini 2. Nesne olay ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır. Amaç 3. Dikkatini toplayabilme 1. Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olayı fark eder. Amaç 4. Algıladıklarını hatırlayabilme 2. Nesne ya da varlıkların rengini 9. Nesne, durum ya da olayı bir süre sonra yeniden ifade eder. Amaç 7. Nesne, durum ve olayları çeşitli özelliklerine göre sıralayabilme 7. Olayları oluş sırasına göre sıralar. Amaç 9. Nesneleri sayabilme 5. Nesneleri sayarak miktarlarını az ya da çok olarak 6. Nesne sayısı 10 dan az olan bir gruptaki nesnelerin sayısını Amaç 11. Günlük yaşamda kullanılan belli başlı sembolleri tanıyabilme 1. Gösterilen sembolün anlamını 2. Verilen ya uygun sembolü gösterir. Amaç 13. Bir örüntüdeki ilişkiyi kavrayabilme 3. Bir örüntüde eksik bırakılan öğeyi tamamlar. Amaç 16. Belli durum ve olaylarla ilgili nedensonuç ilişkisi kurabilme 1. Bir olayın olası Amaç 1. Temizlik kurallarını uygulayabilme 1. Temizlikle ilgili malzemeleri doğru 2. El yüz ve vücudun diğer kısımlarını uygun biçimde yıkar. 3. Tuvalet gereksinimine yönelik işleri yardımsız yapar. 15

16 1. Farklı zeminler üzerinde yürür. 2. Zemin üzerine çizilen şekiller üzerinde yürür. 2. Atatürk ile ilgili etkinliklerde aldığı sorumlulukları yerine getirir. nedenlerini 2. Bir olayın olası sonuçlarını 3. Yarım bırakılan olay, şiir, öykü, şarkı vb. özgün bir şekilde tamamlar. Amaç 18. Problem çözebilme 2. Probleme çeşitli çözüm yolları önerir. 3. Çözüm yolları içinden en uygun olanlarını seçer ETKĠNLĠKLER KAVRAMLAR GEZĠ GÖZLEM BELĠRLĠ GÜN VE HAFTALAR AĠLE KATILIMI DEĞERLENDĠRME ÖĞRENME SÜRECĠ Renkler Geometrik Şekiller Rakamlar ters-düz Sıcak- Soğuk - Müzelere gezi - 6 Mayıs Trafik ve İlk Yardım Haftası - 13 Mayıs Anneler Günü - 19 Mayıs Atatürk ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı - Çocukla Trafik Kurallarına Dikkat Ederek Bir Gezi Düzenleme - Çocuğun Artık Malzemeleri Kullanarak İstediği Bir Aracı Yapmasını Sağlama - Çocuğun Yaptığı Resimlerden Oluşan Bir Sergi Oluşturma. Çocuklara Davranış Değerlendirme Formu uygulanır (Program kitabı sayfa.). 16

17 Okul Adı Yaş Grubu (Ay) : Pinokyo Anaokulu Tarih:.../HAZİRAN./... : ay AMAÇLAR VE KAZANIMLAR Psikomotor Alan Sosyal-Duygusal Alan Dil Alanı Bilişsel Alan Özbakım Becerileri Amaç 1. Bedensel koordinasyon gerektiren belirli 1. Sözel yönergelere uygun olarak ısınma yapar. 4. Sözel yönergelere uygun olarak yürür. 5. Sözel yönergelere uygun olarak koşar. 11. Belli bir engel üzerinden sıçrayarak atlar. 13. Araç kullanarak koordineli ve ritmik hareketler yapar. Amaç 2. El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli 7. El becerilerini gerektiren bazı araçları 8. Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir. 9. Değişik malzemeler kullanarak resim yapar. 10. Yönergeye uygun çizgiler çizer. 12. Çeşitli malzemeleri değişik şekillerde katlar. Amaç 3. Büyük kaslarını kullanarak belirli bir güç gerektiren 1. Farklı ağırlıktaki nesneleri iter. 2. Farklı ağırlıktaki nesneleri çeker. 3. Farklı ağırlıktaki nesneleri kaldırır. 4. Farklı ağırlıktaki nesneleri döndürür. Amaç 4. Küçük kaslarını kullanarak belirli bir güç gerektiren 4. Malzemelere elleriyle şekil verir. 5. Malzemelere araç kullanarak şekil verir. Denge gerektiren belirli 1. Farklı zeminler üzerinde yürür. 2. Zemin üzerine çizilen şekiller üzerinde yürür. Amaç 1. Kendini tanıyabilme 1. Fiziksel özelliklerini 2. Belli başlı duyuşsal özelliklerini Amaç 2. Duygularını fark 3. Duygularının sonuçlarını 4. Duygularını müzik, dans,drama ve benzeri yollarla ifade eder. Amaç 3. Duygularını kontrol 1. Olumlu/olumsuz duygu ve düşüncelerini uygun şekilde ortaya koyar. Amaç 6. Başkalarıyla ilişkilerini yönetebilme 1. Kendiliğinden iletişimi başlatır. 2. Grup etkinliklerine kendiliğinden katılır. Amaç 10. Toplumsal yaşamın nasıl sürdüğünü kavrayabilme 1. Toplumda farklı rollere sahip kişiler olduğunu 2. Aynı kişinin farklı rollerinin olduğunu 3. Kendi kültürünün belli başlı özelliklerini 4. Farklı kültürlerin belli başlı özelliklerini Amaç 11. Estetik özellikler taşıyan ürünler oluşturabilme 2. Özgün şiir, öykü, şarkı vb. 3. Görsel sanat etkinliklerinde ürün yapar. 5. Çeşitli materyaller kullanarak ritim oluşturma 7. Ürünlerini çeşitli yollarla sunar. Amaç 2. Konuşurken sesini doğru 3. Konuşurken sesinin tonunu işitilebilir biçimde ayarlar. 4. Konuşurken sesinin hızını ayarlar. Amaç 3. Türkçe yi doğru 1. Konuşmalarında söz dizimi kurallarını doğru olarak 2. Konuşmalarında temel dilbilgisi kurallarına uygun konuşur. Amaç 4. Kendini sözel olarak ifade 4. Belli bir konuda konuşmayı sürdürür. Dinlediklerini çeşitli yollarla ifade 3. Dinlediklerine ilişkin sorulara cevap verir. 4. Dinlediklerini özetler. 5. Dinlediklerini resim, müzik, drama, şiir, öykü vb. yollarla sergiler. Amaç 1. Kendisi ve ailesi ile ilgili bilgileri kavrayabilme 1. Kendisi ile ilgili bilgileri 2. Aile bireyleri ile ilgili bilgileri Amaç 4. Algıladıklarını hatırlayabilme 2. Nesne ya da varlıkların rengini n yerini 4. Nesne ya da varlıkların şeklini 5. Nesne ya da varlıkların sayısını 9. Nesne, durum ya da olayı bir süre sonra yeniden ifade eder. Amaç 6. Nesne ya da varlıkları çeşitli özelliklerine göre gruplayabilme büyüklüklerine göre gruplar. 4. Nesne ya da varlıkları miktarlarına göre gruplar. 6. Nesne ya da varlıkları kullanım amaçlarına göre gruplar. Amaç 9. Nesneleri sayabilme sayısı içinde ileriye doğru birer birer ritmik sayar. 3. Söylenilen sayı kadar nesneyi gösterir. 4. Gösterilen belli sayıdaki nesneyi doğru olarak sayar. Amaç 10. Geometrik şekilleri tanıyabilme 2. Daire, üçgen, kare ve dikdörtgene benzeyen nesneleri gösterir. 3. Daire, üçgen, kare ve dikdörtgenleri kullanarak farklı modeller oluşturur. 17

18 ETKĠNLĠKLER KAVRAMLAR 1-5 rakamlar Renkler Daire, üçgen, kare Büyüklükler Miktarlar ÖĞRENME SÜRECĠ GEZĠ GÖZLEM BELĠRLĠ GÜN VE HAFTALAR AĠLE KATILIMI DEĞERLENDĠRME Uygulanan Davranış Değerlendirme Formu doğrultusunda Gelişim Raporu hazırlanır (Program kitabı sayfa.). 18

E K Ġ M. YILLIK PLAN (36-48 AYLIK ÇOCUKLAR ĠÇĠN) OKULUN ADI: Pinokyo Anaokulu AMAÇLAR VE KAZANIMLAR

E K Ġ M. YILLIK PLAN (36-48 AYLIK ÇOCUKLAR ĠÇĠN) OKULUN ADI: Pinokyo Anaokulu AMAÇLAR VE KAZANIMLAR E K Ġ M PSĠKOMOTOR ALAN Amaç 1. Bedensel koordinasyon gerektiren 1. Sözel yönergelere uygun olarak ısınma hareketleri yapar. 2. Değişik yönlere yuvarlanır. 4. Sözel yönergelere uygun olarak yürür. Amaç

Detaylı

MEB OKUL ÖNCESĠ EĞĠTĠM AMAÇ VE KAZANIMLAR

MEB OKUL ÖNCESĠ EĞĠTĠM AMAÇ VE KAZANIMLAR MEB OKUL ÖNCESĠ EĞĠTĠM AMAÇ VE KAZANIMLAR PSĠKOMOTOR ALAN HEDEF 1. Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme 1. Sözel yönergelere uygun olarak ısınma hareketleri yapar 2. Değişik yönlere

Detaylı

YILLIK PLAN (60-72 AYLIK ÇOCUKLAR ĠÇĠN) OKULUN ADI:Pinokyo Anaokulu AMAÇLAR VE KAZANIMLAR PSĠKOMOTOR ALAN

YILLIK PLAN (60-72 AYLIK ÇOCUKLAR ĠÇĠN) OKULUN ADI:Pinokyo Anaokulu AMAÇLAR VE KAZANIMLAR PSĠKOMOTOR ALAN E K Ġ M PSĠKOMOTOR ALAN Amaç 1. Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme 4. Sözel yönergelere uygun olarak yürür. 5. Sözel yönergelere uygun olarak koşar. 11. Belli bir engel üzerinden

Detaylı

OKULUN ADI: DERİN DÜŞLER ANAOKULU YAŞ GUBU: 48 60 AY E K İ M

OKULUN ADI: DERİN DÜŞLER ANAOKULU YAŞ GUBU: 48 60 AY E K İ M AYLAR E K İ M 2 0 1 2 PSİKOMOTOR ALAN AMAÇ 1- Bedensel koordinasyon gerektiren hareketleri yapabilme. 1- Sözel yönergelere uygun olarak ısınma hareketleri yapar. 10- Belli bir yükseklikten atlar. 12- Pedal

Detaylı

OKULUN ADI: DERİN DÜŞLER ANAOKULU YAŞ GRUBU: AY

OKULUN ADI: DERİN DÜŞLER ANAOKULU YAŞ GRUBU: AY AY E K İ M 2 0 1 2 PSIKOMOTOR ALAN Amaç1.Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme. 1. Sözel yönergelere uygun olarak ısınma hareketleri yapar. 4. Sözel yönergelere uygun olarak yürür.

Detaylı

OKULUN ADI: DERİN DÜŞLER ANAOKULU YAŞ GRUBU: AY E K İ M

OKULUN ADI: DERİN DÜŞLER ANAOKULU YAŞ GRUBU: AY E K İ M AYLAR E K İ M 2 0 1 2 PSİKOMOTOR ALAN Amaç 1.Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme. 4.Sözel yönergelere uygun olarak yürüme. 5.Sözel yönergelere uygun olarak koşma. 8.Belli bir

Detaylı

36-72 AYLIK ÇOCUKLARIN EĞİTİMLERİ İÇİN BELİRLENEN AMAÇLAR VE KAZANIMLAR

36-72 AYLIK ÇOCUKLARIN EĞİTİMLERİ İÇİN BELİRLENEN AMAÇLAR VE KAZANIMLAR 36-72 AYLIK ÇOCUKLARIN EĞİTİMLERİ İÇİN BELİRLENEN AMAÇLAR VE KAZANIMLAR PSİKOMOTOR ALAN Amaç 1. Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme 1. Sözel yönergelere uygun olarak ısınma hareketleri

Detaylı

Okulun adı: Özel Bahçelievler İhlas ilköğretim okulu

Okulun adı: Özel Bahçelievler İhlas ilköğretim okulu Okulun adı: Özel Bahçelievler İhlas ilköğretim okulu YILLIK PLN Yaş Grubu:48-60 ay YLR MÇLR VE KZNIMLR TRĠH:12-30 Eylül(15 iģ günü) E Y L Ü L PSĠKOMOTOR LN maç 1.Bedensel koordinasyon gerektiren belirli

Detaylı

Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir. KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ

Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir. KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır. Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar. Dikkatini çeken

Detaylı

AYLAR AMAÇLAR VE KAZANIMLAR 10 İŞ GÜNÜ

AYLAR AMAÇLAR VE KAZANIMLAR 10 İŞ GÜNÜ OKULUN DI: ÖZEL BHÇELİEVLER İHLS İLKOKULU YŞ GRUBU(Y): 48-60 Y YLR MÇLR VE KZNIMLR 10 İŞ GÜNÜ E Y L Ü L PSİKOMOTOR LN maç 1. Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri 1.Sözel yönergelere uygun

Detaylı

AYLAR AMAÇLAR VE KAZANIMLAR EYLÜL 10 İŞ GÜNÜ

AYLAR AMAÇLAR VE KAZANIMLAR EYLÜL 10 İŞ GÜNÜ OKULUN DI: ÖZEL BHÇELİEVLER İHLS İLKOKULU YŞ GRUBU(Y): 60-66 Y YLR MÇLR VE KZNIMLR EYLÜL 10 İŞ GÜNÜ E Y L Ü L PSİKOMOTOR LN maç 1. Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri 1.Sözel yönergelere

Detaylı

OCAK : ÇOCUK GEZEGENİ KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ AYLAR BİLİŞSEL GELİŞİM

OCAK : ÇOCUK GEZEGENİ KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ AYLAR BİLİŞSEL GELİŞİM OKUL : ÇOCUK GEZEGENİ YAŞ GRUBU : 4 - YAŞ AYLAR KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım1:Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır.

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (36-48) TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI ARALIK 2017 AYLIK PLAN BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (36-48) TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI ARALIK 2017 AYLIK PLAN BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (36-48) TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI ARALIK 2017 AYLIK PLAN BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya

Detaylı

ÖZEL UĞURBÖCEĞI ANAOKULU EĞİTİM SEVGİYLE BAŞLAR NİSAN AYI PLANI VE VELİ BİLGİLENDİRME REHBERİ 5-6 Ya

ÖZEL UĞURBÖCEĞI ANAOKULU EĞİTİM SEVGİYLE BAŞLAR NİSAN AYI PLANI VE VELİ BİLGİLENDİRME REHBERİ 5-6 Ya ÖZEL UĞURBÖCEĞI ANAOKULU EĞİTİM SEVGİYLE BAŞLAR NİSAN AYI PLANI VE VELİ BİLGİLENDİRME REHBERİ 5-6 Ya AYIN ÖNEM :SEZ N VE AZRAMIZIN DOGUM GÜNÜ KONU: PSİKOMOTOR ALAN Amaç 1. Bedensel koordinasyon gerektiren

Detaylı

AYLIK PLAN KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ

AYLIK PLAN KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ E Y L Ü L MOTOR GELİŞİM Kazanım 1: Yer değiştirme hareketleri yapar. Isınma ve soğuma hareketlerini bir rehber eşliğinde yapar. Yönergeler doğrultusunda koşar. Belli bir yüksekliğe tırmanır. Tırmanılan

Detaylı

ÖN SÖZ. Başarılı bir eğitim yılı geçirmenizi dileriz ZAMBAK YAYINLARI

ÖN SÖZ. Başarılı bir eğitim yılı geçirmenizi dileriz ZAMBAK YAYINLARI ÖN SÖZ Gülücük Okul Öncesi Eğitim Seti Yıllık ve Günlük Planları; Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun 10.08.2006 tarih ve 336 sayılı kararıyla yayımlanan Okul Öncesi Eğitim Programı na göre

Detaylı

MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun MAYIS AYLIK PLAN. 11 Eylül 2013. eğiten kitap

MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun MAYIS AYLIK PLAN. 11 Eylül 2013. eğiten kitap 5 MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun AYLIK PLAN eğiten kitap 11 Eylül 2013 i MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI...OKULU AYLIK EĞİTİM PLANI Tarih :... Yaş Grubu :... Öğretmen Adı :... AYLAR KAZANIM VE GÖSTERGELER

Detaylı

YILLIK PLAN ÖRNEĞİ (60-72 AYLIK ÇOCUKLAR İÇİN)

YILLIK PLAN ÖRNEĞİ (60-72 AYLIK ÇOCUKLAR İÇİN) YILLIK PLN ÖRNEĞİ (60-72 YLIK ÇOCUKLR İÇİN) Okulun dı: YŞ GRUBU(Y):60-72 Y YLR E Y L Ü L MÇLR VE KZNIMLR PSİKOMOTOR LN maç 1. Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri 1.Sözel yönergelere uygun

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (36-48) TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI MART 2018 AYLIK PLAN BİLİŞSEL GELİŞİM

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (36-48) TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI MART 2018 AYLIK PLAN BİLİŞSEL GELİŞİM MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (36-48) TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI MART 2018 AYLIK PLAN BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya

Detaylı

MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun ARALIK AYLIK PLAN. 11 Eylül eğiten kitap

MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun ARALIK AYLIK PLAN. 11 Eylül eğiten kitap 5 MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun ARALIK AYLIK PLAN eğiten kitap 11 Eylül 2013 i MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI...OKULU AYLIK EĞİTİM PLANI Tarih :... Yaş Grubu :... Öğretmen Adı :... AYLAR ARALIK KAZANIM

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI (48-60) TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI OCAK 2017 AYLIK PLAN BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI (48-60) TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI OCAK 2017 AYLIK PLAN BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI (48-60) TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI OCAK 2017 AYLIK PLAN BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Ø Dikkatini çeken nesne/durum/olayı

Detaylı

AYLIK PLAN (36-48 AYLAR) BULUT GRUBU 2016 / 2017 EĞİTİM YILI. Öğretmenler! Yeni Nesil Sizin Eseriniz Olacaktır. K. ATATÜRK

AYLIK PLAN (36-48 AYLAR) BULUT GRUBU 2016 / 2017 EĞİTİM YILI. Öğretmenler! Yeni Nesil Sizin Eseriniz Olacaktır. K. ATATÜRK AYLIK PLAN (36-48 AYLAR) BULUT GRUBU 2016 / 2017 EĞİTİM YILI DÜNYA V Öğretmenler! Yeni Nesil Sizin Eseriniz Olacaktır. K. ATATÜRK BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR ÖZEL GÜNLER İlköğretim Haftası Hayvanları Koruma

Detaylı

MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun EKİM AYLIK PLAN. 11 Eylül eğiten kitap

MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun EKİM AYLIK PLAN. 11 Eylül eğiten kitap 5 MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun EKİM AYLIK PLAN eğiten kitap 11 Eylül 2013 i MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI...OKULU AYLIK EĞİTİM PLANI Tarih :... Yaş Grubu :... Öğretmen Adı :... AYLAR EKİM KAZANIM VE

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (48-60 AY) TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI ARALIK 2016 AYLIK PLAN

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (48-60 AY) TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI ARALIK 2016 AYLIK PLAN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (48-60 AY) TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI ARALIK 2016 AYLIK PLAN BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Ø Dikkatini çeken nesne/durum/olaya

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI EYLÜL AYI SATRANÇ EĞİTİM PLANI

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI EYLÜL AYI SATRANÇ EĞİTİM PLANI Okul Adı :.............. Tarih :.............. Yaş Grubu (Ay) : 60 72 AY Konu : Satranç ve Bilgisayarla Tanışma Öğretmen Adı : Nilgün DİRİM MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI EYLÜL AYI

Detaylı

KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ

KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ Okul: Öğretmen: Grup: AYLAR Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır. + + + + + + + + + + Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar.

Detaylı

OCAK AYI AYLIK EĞİTİM PLANI

OCAK AYI AYLIK EĞİTİM PLANI AYI AYLIK EĞİTİM PLANI Okul Adı : Tarih : Yaş Grubu (Ay) Öğretmen Adı : KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya

Detaylı

AYLIK PLAN (48-60 AYLAR) GÜNEŞ GRUBU 2016 / 2017 EĞİTİM YILI. Öğretmenler! Yeni Nesil Sizin Eseriniz Olacaktır. K. ATATÜRK

AYLIK PLAN (48-60 AYLAR) GÜNEŞ GRUBU 2016 / 2017 EĞİTİM YILI. Öğretmenler! Yeni Nesil Sizin Eseriniz Olacaktır. K. ATATÜRK AYLIK PLAN (48-60 AYLAR) GÜNEŞ GRUBU 2016 / 2017 EĞİTİM YILI DÜNYA V Öğretmenler! Yeni Nesil Sizin Eseriniz Olacaktır. K. ATATÜRK BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR ÖZEL GÜNLER İlköğretim Haftası Hayvanları Koruma

Detaylı

OKULUN ADI: ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS İLKÖĞRETİM OKULU AYLAR AMAÇLAR VE KAZANIMLAR TARİH: 12 EYLÜL 30 EYLÜL (15 İŞ GÜNÜ)

OKULUN ADI: ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS İLKÖĞRETİM OKULU AYLAR AMAÇLAR VE KAZANIMLAR TARİH: 12 EYLÜL 30 EYLÜL (15 İŞ GÜNÜ) OKULUN DI: ÖZEL BHÇELİEVLER İHLS İLKÖĞRETİM OKULU YŞ GRUBU(Y): 60-72 Y YLR MÇLR VE KZNIMLR TRİH: 12 EYLÜL 30 EYLÜL (15 İŞ GÜNÜ) E Y L Ü L PSİKOMOTOR LN maç 1. Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri

Detaylı

BİLİŞSEL GELİŞİM. Nesne/varlığın tadını söyler.

BİLİŞSEL GELİŞİM. Nesne/varlığın tadını söyler. BİLİŞSEL GELİŞİM K1 K2 K3 K4 K5 0 1 2 K6 Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır. Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar. Dikkatini çeken

Detaylı

MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun KASIM AYLIK PLAN. 11 Eylül 2013. eğiten kitap

MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun KASIM AYLIK PLAN. 11 Eylül 2013. eğiten kitap 5 MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun KASIM AYLIK PLAN eğiten kitap 11 Eylül 2013 i MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI...OKULU AYLIK EĞİTİM PLANI Tarih :... Yaş Grubu :... Öğretmen Adı :... AYLAR KASIM KAZANIM VE

Detaylı

PENGUENLER Sınıfı MART AYI BÜLTENİ

PENGUENLER Sınıfı MART AYI BÜLTENİ PENGUENLER Sınıfı MART AYI BÜLTENİ KAVRAMLAR Zıt: Aynı Benzer-Farklı, Canlı- Cansız, Hareketli-Hareketsiz, Dağınık-Düzenli, Çalışkan Tembel, Önde-Arkada, İçinde-Dışında, Hızlı-Yavaş,Sıcak- Soğuk, Eskiyeni,

Detaylı

Ek 3. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI MAYIS AYI KAZANIM GÖSTERGELERİ : SELAHATTİN MÜZEYYEN KAÇAKER ANAOKULU

Ek 3. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI MAYIS AYI KAZANIM GÖSTERGELERİ : SELAHATTİN MÜZEYYEN KAÇAKER ANAOKULU MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI MAYIS AYI KAZANIM GÖSTERGELERİ Okul Adı : SELAHATTİN MÜZEYYEN KAÇAKER ANAOKULU Tarih : MAYIS AYI Yaş Grubu (Ay) : 36-66 AY Öğretmen Adı : AYLAR MAYIS

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI BİLİŞSEL GELİŞİM KAZANIM VE GÖSTERGELERİNE AYLIK EĞİTİM PLANLARINDA YER VERME DURUMU ÇİZELGESİ

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI BİLİŞSEL GELİŞİM KAZANIM VE GÖSTERGELERİNE AYLIK EĞİTİM PLANLARINDA YER VERME DURUMU ÇİZELGESİ Okul : Öğretmen : Grup: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI BİLİŞSEL GELİŞİM KAZANIM VE GÖSTERGELERİNE AYLIK EĞİTİM PLANLARINDA YER VERME DURUMU ÇİZELGESİ BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1: Nesne/durum/olaya

Detaylı

HAZİRAN AYI AYLIK PLAN

HAZİRAN AYI AYLIK PLAN Okul dı : Tarih : HZİRN Yaş Grubu (y) : Öğretmen dı HZİRN YI YLIK PLN KZNIMLR VE GÖSTERGELERİ H Z İ R N BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (60-72 AY)TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI KASIM 2016 AYLIK PLAN

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (60-72 AY)TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI KASIM 2016 AYLIK PLAN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (60-72 AY)TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI KASIM 2016 AYLIK PLAN BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Göstergeleri Ø Dikkat edilmesi

Detaylı

EYLÜL. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI EYLÜL AYI EĞİTİM PLANI :Özel Bahçelievler İhlas İlkokulu AYLAR KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ

EYLÜL. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI EYLÜL AYI EĞİTİM PLANI :Özel Bahçelievler İhlas İlkokulu AYLAR KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ EYLÜL Okul Adı Yaş Grubu (Ay) Öğretmen Adı MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI EYLÜL AYI EĞİTİM PLANI :Özel Bahçelievler İhlas İlkokulu : 60 72 Ay : Tuğba Pektezel Bilişsel Gelişim: Kazanım

Detaylı

4 YAŞ GRUBU MART AYI BÜLTENİ

4 YAŞ GRUBU MART AYI BÜLTENİ 4 YAŞ GRUBU MART AYI BÜLTENİ KAVRAMLAR Sayı Sayma Sayılar (0-10 rakamı) Büyük-Küçük Dağınık- Düzenli Uzun-kısa Sesli-Sessiz, Geometrik şekiller (Üçgen, kare, dikdörtgen, daire) Yavaş-Hızlı Mor, Sarı, Turuncu,

Detaylı

Hazırlayanlar : Müzik : Ayşin EREN Yard. Doç. Dr. Tülin MALKOÇ

Hazırlayanlar : Müzik : Ayşin EREN Yard. Doç. Dr. Tülin MALKOÇ Hazırlayanlar : Müzik : Ayşin EREN Yard. Doç. Dr. Tülin MALKOÇ Büyükçekmece Asfaltı Akçaburgaz Mah. 2. Bölge Nu.: 15/1 Hadımköy / İSTANBUL Tel: 0212 886 24 32 (pbx) Belgeç: 0212 886 24 36 AYLAR EYLÜL

Detaylı

KASIM AYI AYLIK EĞİTİM PLANI

KASIM AYI AYLIK EĞİTİM PLANI Okul Adı : Tarih : KASIM Yaş Grubu (Ay) : Öğretmen Adı KASIM AYI AYLIK EĞİTİM PLANI KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Göstergeleri: Dikkat edilmesi

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (60-72 AY)TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI ŞUBAT 2017 AYLIK PLAN

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (60-72 AY)TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI ŞUBAT 2017 AYLIK PLAN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (60-72 AY)TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI ŞUBAT 2017 AYLIK PLAN BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 2. Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur. Ø tahminiile ile

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL CİHANGİR OKULLARI MÜDÜRLÜĞÜ ANAOKULLARI DANS YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL CİHANGİR OKULLARI MÜDÜRLÜĞÜ ANAOKULLARI DANS YARIŞMASI ŞARTNAMESİ T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL CİHANGİR OKULLARI MÜDÜRLÜĞÜ Ek:1 ANAOKULLARI DANS YARIŞMASI ŞARTNAMESİ KONU: Madde 1: İstanbul ili Okul Öncesi Eğitim Kurumları ve İlköğretim Okulları 6 yaş sınıfları arası

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI NİSAN AYI EĞİTİM PLANI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI NİSAN AYI EĞİTİM PLANI Okul dı :...... Tarih :... /... /... Yaş Grubu (y) : 48-66 Öğretmen dı :... YLR MLLÎ EĞTM BKLIĞI OKUL ÖCE EĞTM PROGRMI YI EĞTM PLI BLŞEL GELŞM Kazanım 1: esne/durum/olaya dikkatini verir. Dikkat edilmesi

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (60-72 AY)TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (60-72 AY)TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (60-72 AY)TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI MART 2018 AYLIK PLAN BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 2. Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur. tahmini ile gerçek

Detaylı

PAPATYALAR ve PARLAK YILDIZLAR SINIFLARI ŞUBAT AYI BÜLTENİ

PAPATYALAR ve PARLAK YILDIZLAR SINIFLARI ŞUBAT AYI BÜLTENİ PAPATYALAR ve PARLAK YILDIZLAR SINIFLARI ŞUBAT AYI BÜLTENİ KAVRAMLAR *Büyük küçük orta *Sivri-küt *Önünde-arkasında *Alt-üst-orta *Altında-üstünde-ortasında *Arasında *Renk kavramı: Kahverengi, gri *Sayı

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (48-60 AY) TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI MAYIS 2017 AYLIK PLAN BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (48-60 AY) TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI MAYIS 2017 AYLIK PLAN BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (48-60 AY) TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI MAYIS 2017 AYLIK PLAN BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Ø Dikkat edilmesi gereken

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI AYLIK EĞİTİM PLANI

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI AYLIK EĞİTİM PLANI Okul dı : Tarih : ralık Yaş Grubu (y) : Öğretmen dı Mİİ EĞİTİM BNĞ OU ÖNCESİ EĞİTİM POGM Y EĞİTİM PN ZNM VE GÖSTEGEEİ BİİŞSE GEİŞİM azanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Göstergeleri: Dikkat edilmesi

Detaylı

Gelişim Analizi P P P P P P P P P P P P P P P P P ÖZ BAKIM BECERİLERİ BİLİŞSEL GELİŞİM Ocak. Tehlikeli olan durumları söyler.

Gelişim Analizi P P P P P P P P P P P P P P P P P ÖZ BAKIM BECERİLERİ BİLİŞSEL GELİŞİM Ocak. Tehlikeli olan durumları söyler. Gelişim Analizi Küçük Kaşifler Tehlikeli olan durumları söyler. 107 Yiyecek ve içeceklerin temizliğine dikkat eder. Giysi ayrıntılarını başarıyla açar ve kapar Ali ALIÇ Temizlik malzemelerini amacına uygun

Detaylı

KOD 45 GELİŞİM MR (61-72 AY) xxxxxxx. "Çocuğun gelişimini takip edin."

KOD 45 GELİŞİM MR (61-72 AY) xxxxxxx. Çocuğun gelişimini takip edin. KOD 45 GELİŞİM MR (61-72 AY) xxxxxxx "Çocuğun gelişimini takip edin." KİŞİSEL BİLGİLER xxxxxxx Doğum Tarihi 30.4.2009 Cinsiyet Kız Okul xxxxxxx Sınıf xxxxxxx İl İstanbul İlçe Kadıköy I. Uygulama Tarihi

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI KAVRAMLARA AYLIK EĞİTİM PLANLARINDA YER VERME DURUMU ÇİZELGESİ

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI KAVRAMLARA AYLIK EĞİTİM PLANLARINDA YER VERME DURUMU ÇİZELGESİ Okul: Öğretmen: Grup: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI KAVRAMLARA AYLIK EĞİTİM PLANLARINDA YER VERME DURUMU ÇİZELGESİ KATEGORİLER KAVRAMLAR Kırmızı Kırmızı Kırmızı Kırmızı Yeşil Kahverengi

Detaylı

AYLIK EĞİTİM PLANI. Okul Adı : Tarih : KASIM Yaş Grubu (Ay) : Öğretmen Adı KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ

AYLIK EĞİTİM PLANI. Okul Adı : Tarih : KASIM Yaş Grubu (Ay) : Öğretmen Adı KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ Okul dı : Tarih : K Yaş Grubu (y) : Öğretmen dı YLK EĞİTİ PLN KZNLR VE GÖTERGELERİ K BİLİŞEL GELİŞİ Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (60-72 AY)TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI NİSAN 2017 AYLIK PLAN

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (60-72 AY)TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI NİSAN 2017 AYLIK PLAN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (60-72 AY)TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI NİSAN 2017 AYLIK PLAN BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 4. Nesneleri sayar. Ø 10 a kadar olan sayılar içerisinde bir sayıdan

Detaylı

36-72 AYLIK ÇOCUKLARIN E T MLER Ç N BEL RLENEN AMAÇLAR VE KAZANIMLAR

36-72 AYLIK ÇOCUKLARIN E T MLER Ç N BEL RLENEN AMAÇLAR VE KAZANIMLAR 36-72 AYLIK ÇOCUKLARIN E T MLER Ç N BEL RLENEN AMAÇLAR VE KAZANIMLAR PS KOMOTOR ALAN Amaç 1. Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme 1. Sözel yönergelere uygun olarak s nma hareketleri

Detaylı

NİSAN AYI AMAÇ VE KAZANIMLARI NİSAN AYI KAVRAMLARI NİSAN AYI ETKİNLİK ÖRNEKLERİ NİSAN AYI GEZİSİ NİSAN AYI PARTİ VE KUTLAMALARI MAYIS AYI MİNİ

NİSAN AYI AMAÇ VE KAZANIMLARI NİSAN AYI KAVRAMLARI NİSAN AYI ETKİNLİK ÖRNEKLERİ NİSAN AYI GEZİSİ NİSAN AYI PARTİ VE KUTLAMALARI MAYIS AYI MİNİ NİSAN AYI AMAÇ VE KAZANIMLARI NİSAN AYI KAVRAMLARI NİSAN AYI ETKİNLİK ÖRNEKLERİ NİSAN AYI GEZİSİ NİSAN AYI PARTİ VE KUTLAMALARI MAYIS AYI MİNİ PROGRAMI MAYIS AYI AİLE KATILIMI PSİKOMOTOR ALAN Amaç1. Bedensel

Detaylı

xxxxx GELİŞİM MR (60-72 AY) "Çocuğun gelişimini takip edin."

xxxxx GELİŞİM MR (60-72 AY) Çocuğun gelişimini takip edin. GELİŞİM MR (60-72 AY) Hareket Gelişimi Sosyal-Duygusal Gelişim Dil Gelişimi Bilişsel Gelişim Özbakım Becerileri Gelişimi KOD xxxxx xxxxx "Çocuğun gelişimini takip edin." KİŞİSEL BİLGİLER xxxxx Doğum Tarihi

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ AYLIK EĞİTİM PLANI Eylül ayı eğitim planı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ AYLIK EĞİTİM PLANI Eylül ayı eğitim planı MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ AYLIK EĞİTİM PLANI 2015-2016 Eylül ayı eğitim planı MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ AYLIK EĞİTİM PLANI OKUL ADI : YAŞ GRUBU (AY) : ÖĞRETMEN ADI : AY :EYLÜL/ 2013 KAZANIMLAR

Detaylı

(*) I.De erlendirme birinci dönemin sonunda, II.De erlendirme ikinci dönemin sonunda yap lacakt r.

(*) I.De erlendirme birinci dönemin sonunda, II.De erlendirme ikinci dönemin sonunda yap lacakt r. (*) Do um i (Gün/Ay/Y l) : Okula Bafllama i : Amaç ve Amaç ve 116 PS KOMOTOR ALAN Amaç 1. Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme 1. Sözel yönergelere uygun olarak s nma hareketleri

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (60-72 AY)TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI ŞUBAT 2017 AYLIK PLAN

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (60-72 AY)TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI ŞUBAT 2017 AYLIK PLAN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (60-72 AY)TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI ŞUBAT 2017 AYLIK PLAN BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 2. Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur. Ø tahminiile ile

Detaylı

36-48 AY GELİŞİM DEĞERLENDİRME FORMU

36-48 AY GELİŞİM DEĞERLENDİRME FORMU 36-48 AY GELİŞİM DEĞERLENDİRME FORMU 36-48 Aylık Çocuklar için Gelişim Formu (+) Bağımsız yapabiliyor () Yardımla Yapabiliyor (-) Henüz Yapamıyor ÖĞRENCİ AD-SOYAD : DORUK ATEŞ GELİŞİM ÖZELLİKLERİ + - PSİKOMOTOR

Detaylı

36-48 AY GELİŞİM DEĞERLENDİRME FORMU

36-48 AY GELİŞİM DEĞERLENDİRME FORMU 36-48 AY GELİŞİM DEĞERLENDİRME FORMU 36-48 Aylık Çocuklar için Gelişim Formu (+) Bağımsız yapabiliyor (/) Yardımla Yapabiliyor (-) Henüz Yapamıyor ÖĞRENCİ AD-SOYAD : KUZEY BERAT BEYAZ GELİŞİM ÖZELLİKLERİ

Detaylı

EŞLEŞEN REHBERLİK YETERLİK ALANLARI

EŞLEŞEN REHBERLİK YETERLİK ALANLARI MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI 2012 EK3 SOSYAL DUYGUSAL GELİŞİM ÖZELLİKLERİ, KAZANIM VE GÖSTERGELERİ İLE OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE REHBERLİK PROGRAMININ YETERLİK ALANLARININ EŞLEŞTİRİLMESİ GELİŞİM ÖZELLİKLERİ

Detaylı

NİSAN AYI AMAÇ VE KAZANIMLARI NİSAN AYI KAVRAMLARI NİSAN AYI ETKİNLİK ÖRNEKLERİ NİSAN AYI GEZİSİ NİSAN AYI PARTİ VE KUTLAMALARI MAYIS AYI MİNİ

NİSAN AYI AMAÇ VE KAZANIMLARI NİSAN AYI KAVRAMLARI NİSAN AYI ETKİNLİK ÖRNEKLERİ NİSAN AYI GEZİSİ NİSAN AYI PARTİ VE KUTLAMALARI MAYIS AYI MİNİ NİSAN AYI AMAÇ VE KAZANIMLARI NİSAN AYI KAVRAMLARI NİSAN AYI ETKİNLİK ÖRNEKLERİ NİSAN AYI GEZİSİ NİSAN AYI PARTİ VE KUTLAMALARI MAYIS AYI MİNİ PROGRAMI MAYIS AYI AİLE KATILIMI PSİKOMOTOR ALAN Amaç1. Bedensel

Detaylı

2011 2012 Eğitim Öğretim Yılı Ders Programı

2011 2012 Eğitim Öğretim Yılı Ders Programı 2011 2012 Eğitim Öğretim Yılı Ders Programı Dersin Adı: Türkçe Dil Bilgisi Yaş Grubu: 1-3 yaş Ögretmen: İmge Şahin Email: sahin_imge@hotmail.com Değerli Veliler, Bu yıl okul öncesi (1-3 yaş) sınıfını beraber

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI AYLIK EĞİTİM PLANI

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI AYLIK EĞİTİM PLANI Okul dı : Tarih : M aş Grubu (y) : Öğretmen dı MİLLİ EĞİTİM BKNLĞ OKUL ÖNCEİ EĞİTİM PROGRM LK EĞİTİM PLN KZNMLR VE GÖTERGELERİ M BİLİŞEL GELİŞİM Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Göstergeleri:

Detaylı

60-72 AY GELİŞİM DEĞERLENDİRME FORMU

60-72 AY GELİŞİM DEĞERLENDİRME FORMU 60-72 AY GELİŞİM DEĞERLENDİRME FORMU () Bağımsız yapabiliyor (/) Yardımla Yapabiliyor (-) Henüz Yapamıyor PSİKOMOTOR GELİŞİM / - Denge tahtasında ileri - geri ve yan yan yürür. Başlama ve durma komutlarına

Detaylı

GELİŞİM DÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ

GELİŞİM DÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ GELİŞİM DÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ 3-6 yaş arasını kapsayan ve okul öncesi dönem adını verdiğimiz süreç çocukların gelişimi açısından oldukça önemlidir. Okul öncesi dönem çocukta büyümenin ve gelişimin en hızlı

Detaylı

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI İÇİN ETKİNLİKLER

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI İÇİN ETKİNLİKLER OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI İÇİN ETKİNLİKLER Aşağıda yer alan her etkinlik okuma yazmaya hazırlık çalışmaları olarak nitelendirilebilir. Uygulama yapılacak sayfa, çocuklar tarafından incelendikten

Detaylı

AYLIK EĞİTİM PLANI GÜLEN GÖZLER ÖĞRETİM YILI EĞİTİM SETİ 2014-2015

AYLIK EĞİTİM PLANI GÜLEN GÖZLER ÖĞRETİM YILI EĞİTİM SETİ 2014-2015 AYLIK EĞİTİM PLANI GÜLEN GÖZLER ÖĞRETİM YILI EĞİTİM SETİ 2014-2015 12. Haziran 2015 Eğitim Yılının Sona Ermesi 2014-2015 Eğitim ve Öğretim Yılı TAKVİMİ EYLÜL - 2014 EKİM - 2014 KASIM - 2014 P.tesi Salı

Detaylı

AYLIK EĞİTİM PLANI ÖĞRETİM YILI

AYLIK EĞİTİM PLANI ÖĞRETİM YILI ATEŞ BÖCEKLERİ EĞİTİM SETİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI AYLIK EĞİTİM PLANI 12. Haziran 2015 Eğitim Yılının Sona Ermesi 2014-2015 Eğitim ve Öğretim Yılı TAKVİMİ EYLÜL - 2014 EKİM - 2014 KASIM - 2014 P.tesi Salı

Detaylı

KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERĠ

KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERĠ BTIENT ĠLYERLEġĠM NULU 2015-2016 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI PPTY GRUBU (4/) YI YLI EĞĠTĠM PLNI kul dı : Batıkent ĠlkyerleĢim naokulu Tarih : 2016 YaĢ Grubu (y) : Papatya Grubu (4/) (48/60 y) Öğretmen dı : Çiğdem

Detaylı

Okul: Öğretmen: Grup:

Okul: Öğretmen: Grup: Okul: Öğretmen: rup: B k 6. ĞT BAKANIĞI OKU ÖNC ĞT PRORAI (2012) B KAZANI V ÖTRRN AYIK ĞT PANARINDA YR VR DURUU ÇZ AYAR KAZANIAR V ÖTRR ylül kim Kasım Aralık Ocak ubat art Nisan ayıs Haziran Kazanım 1:

Detaylı

SOSYAL DUYGUSAL GELİŞİM

SOSYAL DUYGUSAL GELİŞİM 4 YAŞ OCAK BİLİŞSEL GELİŞİM Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır. Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar. Nesne /durum /olayla ilgili tahminini söyler. Tahmini ile ilgili

Detaylı

.. Özel Eğitim Uygulama Merkezi. Kaba Değerlendirme Formu

.. Özel Eğitim Uygulama Merkezi. Kaba Değerlendirme Formu .. Özel Eğitim Uygulama Merkezi Kaba Değerlendirme Formu Öğrenci Adı-Soyadı: Değerlendirme Tarihi: Sınıfı: Değerlendiren: AMAÇLAR +/- AÇIKLAMA 1. Ellerini yıkar. 2. Ellerini kurular. 3. Yüzünü yıkar. 4.

Detaylı

AYLIK EĞİTİM PLANI. Okul Adı: Özel Bahçelievler İhlas İlkokul AY: EYLÜL. Yaş Grubu (Ay) : 48-60. Öğretmen Adı : Feyza Çelik KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ

AYLIK EĞİTİM PLANI. Okul Adı: Özel Bahçelievler İhlas İlkokul AY: EYLÜL. Yaş Grubu (Ay) : 48-60. Öğretmen Adı : Feyza Çelik KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ AYLIK EĞİTİM PLANI Okul Adı: Özel Bahçelievler İhlas İlkokul AY: EYLÜL Yaş Grubu (Ay) : 48-60 Öğretmen Adı : Feyza Çelik KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ MOTOR GELİŞİM Kazanım 1. Yer değiştirme hareketleri yapar.

Detaylı

AYI AMAÇ VE KAZANIMLARIMIZ AYI KAVRAMLARIMIZ MART AYI MİNİ PROGRAMI MART AYI AİLE KATILIMI

AYI AMAÇ VE KAZANIMLARIMIZ AYI KAVRAMLARIMIZ MART AYI MİNİ PROGRAMI MART AYI AİLE KATILIMI ŞUBAT ŞUBAT ŞUBAT ŞUBAT ŞUBAT ŞUBAT AYI AMAÇ VE KAZANIMLARIMIZ AYI KAVRAMLARIMIZ AYI ETKİNLİK ÖRNEKLERİMİZ AYI GEZİMİZ AYI TİYATRO VE SİNEMAMIZ AYI PARTİSİ MART AYI MİNİ PROGRAMI MART AYI AİLE KATILIMI

Detaylı

BİREYSEL GELİŞİM RAPORU *

BİREYSEL GELİŞİM RAPORU * BİREYSEL GELİŞİM RAPORU * AÇIKLAMALAR 1. Her tür ve kademedeki okullara devam eden ve devam ettiği okulda özel eğitim tedbiri kararı alınmış olan ö ğrenciler için Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği'nin

Detaylı

AYLIK EĞİTİM PLANI İNCİ TANELERİ ÖĞRETİM YILI EĞİTİM SETİ 2014-2015

AYLIK EĞİTİM PLANI İNCİ TANELERİ ÖĞRETİM YILI EĞİTİM SETİ 2014-2015 YLIK EĞİTİM PLNI İNCİ TNELERİ ÖĞRETİM YILI EĞİTİM SETİ 2014-2015 12. Haziran 2015 Eğitim Yılının Sona Ermesi 2014-2015 Eğitim ve Öğretim Yılı TKVİMİ EYLÜL - 2014 EKİM - 2014 KSIM - 2014 P.tesi Salı Çarş.

Detaylı

ÇİÇEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ

ÇİÇEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ ÇİÇEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ 2015 2016 YAZ MEVSİMİ BABALAR GÜNÜ DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ TATİL Yaz mevsiminde havada meydana gelen değişiklikler neler? Yaz mevsiminde hayvanlarda ne gibi değişiklikler olur?

Detaylı

48 60 AY GELİŞİM DEĞERLENDİRME FORMU

48 60 AY GELİŞİM DEĞERLENDİRME FORMU 48 60 AY GELİŞİM DEĞERLENDİRME FORMU () Bağımsız yapabiliyor (/) Yardımla Yapabiliyor (-) Henüz Yapamıyor PSİKOMOTOR GELİŞİM / - Çizgi üzerinde yürür. Çift ayakla belli bir uzaklığa atlar. Çift ayakla

Detaylı

EĞİTSEL DEĞERLENDİRME İSTEĞİ FORMU (Okul Öncesi) T.C Milli Eğitim Bakanlığı Okulu Müdürlüğü REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNE

EĞİTSEL DEĞERLENDİRME İSTEĞİ FORMU (Okul Öncesi) T.C Milli Eğitim Bakanlığı Okulu Müdürlüğü REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNE EĞİTSEL DEĞERLENDİRME İSTEĞİ FORMU (Okul Öncesi) T.C Milli Eğitim Bakanlığı Okulu Müdürlüğü Sayı: Konu: Eğitsel Değerlendirme İsteği / /20 REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNE Adı. Soyadı ve T.C

Detaylı

ÇİÇEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ

ÇİÇEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ ÇİÇEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ 2014 2015 YAZ MEVSİMİ BABALAR GÜNÜ DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ TATİL Yaz mevsiminde havada meydana gelen değişiklikler neler? Yaz mevsiminde hayvanlarda ne gibi değişiklikler olur?

Detaylı

.. ROBOTİK VE KODLAMA EĞİTİMİ ÇERÇEVESİNDE ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

.. ROBOTİK VE KODLAMA EĞİTİMİ ÇERÇEVESİNDE ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI .. ROBOTİK VE KODLAMA EĞİTİMİ ÇERÇEVESİNDE 2018 2019 ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI Hazırlayan : Özel Öğretim Kurumları Birliği (ÖZKURBİR) Dersin Adı : Bilişim

Detaylı

OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların okula geldikleri ilk saatlerde ve günün farklı saatlerinde sınıflarda bulunan öğrenme merkezlerinde (evcilik, kitap, kukla,

OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların okula geldikleri ilk saatlerde ve günün farklı saatlerinde sınıflarda bulunan öğrenme merkezlerinde (evcilik, kitap, kukla, OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların okula geldikleri ilk saatlerde ve günün farklı saatlerinde sınıflarda bulunan öğrenme merkezlerinde (evcilik, kitap, kukla, blok, fen-doğa, yapılandırılmamış oyuncak, müzik, sanat)

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI AYLIK EĞİTİM PLANI

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI AYLIK EĞİTİM PLANI Okul Adı : Tarih : MAYIS Yaş Grubu (Ay) : Öğretmen Adı MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI AYLIK EĞİTİM PLANI KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ BİLİŞSEL GELİŞİM M A Y I S Kazanım 1. Nesne/durum/olaya

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI ÖĞRENCİNİN ADI-SOYADI Ayşe BAL DOĞUM TARİHİ 06/08/2003 YAŞI 9 KİMLİK BİLGİLERİ ANNE BABA ADI- SOYADI Sabiha Ali DOĞUM TARİHİ 09/06/1973 12/05/1970 MESLEĞİ Ev hanımı

Detaylı

MART AYLIK EĞİTİM PLANI

MART AYLIK EĞİTİM PLANI Okul dı : arih : M Yaş Grubu (y) : Öğretmen dı M YLIK EĞİİM PLNI KZNIML VE GÖSEGELEİ M BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya

Detaylı

TAM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI

TAM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI TAM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI Okul Adı: Tarih: Yaş Grubu: Öğretmen Adı: Güne başlama zamanı: Serbest zaman etkinliği: Kahvaltı - temizlik: Oyun zamanı: Öğrenme??? oyun Etkinlik zamanı:... Öğle yemeği ve temizlik:

Detaylı

BİLFEN YAYINLARI ADA ile ARDA EĞİTİM SETİ. EYLÜL AYI AYLIK PLANI, TAM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI ve ETKİNLİK PLANLARI

BİLFEN YAYINLARI ADA ile ARDA EĞİTİM SETİ. EYLÜL AYI AYLIK PLANI, TAM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI ve ETKİNLİK PLANLARI BİLFEN YAYINLARI ADA ile ARDA EĞİTİM SETİ EYLÜL AYI AYLIK PLANI, TAM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI ve ETKİNLİK PLANLARI EYLÜL AYI TAM GÜNLÜK KAZANIM VE GÖSTERGELERİ BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1: Nesne/ durum/ olaya

Detaylı

DURU GÜNDÜZ BAKIM EVİ MAYIS AYI BÜLTEN

DURU GÜNDÜZ BAKIM EVİ MAYIS AYI BÜLTEN DURU GÜNDÜZ BAKIM EVİ MAYIS AYI BÜLTEN Hazırlayan: Yasemin Köksal VERİLMEK İSTENEN TEMEL ÖĞRETİLER KONULARIMIZ Emek Ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Trafik güvenliği ve eğitimi haftası Aile haftası Anneler günü

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNDE PLAN HAZIRLAMA 141EO0021 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

EK 1 Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Örneği

EK 1 Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Örneği EK 1 Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Örneği Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Kimlik Bilgileri Öğrencinin: Annenin Babanın Adı-Soyadı: Zeynep İNCİ Doğum : 13.03.2002 Yaşı: 6 Özür Türü Birinci: Hafif

Detaylı

EKİM AYI KAVRAMLARIMIZ EKİM AYI KAZANIM VE GÖSTERGELERİMİZ EKİM AYI ETKİNLİK ÖRNEKLERİMİZ EKİM AYINDA OKUNAN HİKAYELER EKİM AYINDA ÖĞRENDİĞİMİZ

EKİM AYI KAVRAMLARIMIZ EKİM AYI KAZANIM VE GÖSTERGELERİMİZ EKİM AYI ETKİNLİK ÖRNEKLERİMİZ EKİM AYINDA OKUNAN HİKAYELER EKİM AYINDA ÖĞRENDİĞİMİZ EKİM AYI KAVRAMLARIMIZ EKİM AYI KAZANIM VE GÖSTERGELERİMİZ EKİM AYI ETKİNLİK ÖRNEKLERİMİZ EKİM AYINDA OKUNAN HİKAYELER EKİM AYINDA ÖĞRENDİĞİMİZ ŞARKILAR EKİM AYI GEZİMİZ EKİM AYINDA DOĞAN ÖĞRENCİLERİMİZ

Detaylı

AYLIK EĞİTİM PLANI ÖĞRETİM YILI

AYLIK EĞİTİM PLANI ÖĞRETİM YILI BL RISI EĞİTİM SETİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI YLIK EĞİTİM PLNI 12. Haziran 2015 Eğitim Yılının Sona Ermesi 2014-2015 Eğitim ve Öğretim Yılı TKVİMİ EYLÜL - 2014 EKİM - 2014 KSIM - 2014 P.tesi Salı Çarş. Perş.

Detaylı

Merkez Mah. (Yenibosna) Yılanlı Tepe Sok. No:3 Bahçelievler / İSTANBUL Tel: Fax:

Merkez Mah. (Yenibosna) Yılanlı Tepe Sok. No:3 Bahçelievler / İSTANBUL Tel: Fax: Merkez Mah. (Yenibosna) Yılanlı Tepe Sok. No:3 Bahçelievler / İSTANBUL Tel: 0212 654 26 00 Fax: 0212 654 26 64 www.siziseviyoruz.com 5 Ö N S Ö Z Değerli Anneler, Babalar, Sevgili Öğretmenler: Sizi Seviyoruz

Detaylı

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK 3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 04 22 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ ÇERÇEVE PLANI

..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ ÇERÇEVE PLANI SÜRE YÖNTEM- TEKNİKLER ETKİNLİKLER ARAÇ- GEREÇLER GEZİ- GÖZLEM- İNCELEME ATATÜRKÇÜLÜK ÖLÇME- DEĞERLENDİRME..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; 1.-2.-3.-4

Detaylı

3. SINIF NİSAN AYI BÜLTENİ

3. SINIF NİSAN AYI BÜLTENİ 3. SINIF NİSAN AYI BÜLTENİ DERSİN ADI : MATEMATİK KONU: DÜZLEMSEL ŞEKİLLERİN ÇEVRE UZUNLUĞUNU HESAPLAMA *Nesnelerin çevrelerini belirler. *Düzlemsel şekillerin çevre uzunluğunu hesaplar. *Düzlemsel şekillerin

Detaylı

Merkez Mah. (Yenibosna) Yılanlı Tepe Sok. No:3 Bahçelievler / İSTANBUL Tel: 0212 654 26 00 Fax: 0212 654 26 64 www.siziseviyoruz.

Merkez Mah. (Yenibosna) Yılanlı Tepe Sok. No:3 Bahçelievler / İSTANBUL Tel: 0212 654 26 00 Fax: 0212 654 26 64 www.siziseviyoruz. Merkez Mah. (Yenibosna) Yılanlı Tepe Sok. No:3 Bahçelievler / İSTANBUL Tel: 0212 654 26 00 Fax: 0212 654 26 64 www.siziseviyoruz.com 4 Ö N S Ö Z Değerli Anneler, Babalar, Sevgili Öğretmenler: Sizi Seviyoruz

Detaylı

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MART AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MART AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MART AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme

Detaylı

ARALIK AYINDA NELER YAPTIK?

ARALIK AYINDA NELER YAPTIK? OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların kendilerini, duygu ve düşüncelerini rahatça ifade edebildikleri oyun etkinliklerine yer verildi. Eğitici oyuncak merkezi, evcilik merkezi, kukla merkezi, blok merkezi, müzik merkezi,

Detaylı