( t) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "( t) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )"

Transkript

1 İİ DDDDD IIII NN NN A MM MM KKK KK DD DD II NNN NN AAA MMM MMM İİİİ KK KK DD DD II NNNN NN AA AA MMMMMMM İİ KK KK DD DD II NNNNNNN AA AA MMMMMMM İİ KK KK DD DD II NN NNNN AA AA MM M MM İİ KKKK DD DD II NN NNN AAAAAAA MM MM İİ KKKK DD DD II NN NN AA AA MM MM İİ KK KK DD DD II NN NN AA AA MM MM İİ KK KK DD DD II NN NN AA AA MM MM İİ KK KK DDDDD IIII NN NN AA AA MM MM İİİİ KKK KK DDDDD EEEEEEE RRRRRR SSSSS NN NN OOOOO TTTTTT LLLL A RRRRRR IIII DD DD EE EE RR RR SS SS NNN NN OO OO TTTTTT LL AAA RR RR II DD DD EE E RR RR SS SS NNNN NN OO OO T TT T LL AA AA RR RR II DD DD EE E RR RR SS NNNNNNN OO OO TT LL AA AA RR RR II DD DD EEEE RRRRR SSS NN NNNN OO OO TT LL AA AA RRRRR II DD DD EE E RR RR SS NN NNN OO OO TT LL AAAAAAA RR RR II DD DD EE RR RR SS NN NN OO OO TT LL AA AA RR RR II DD DD EE E RR RR SS SS NN NN OO OO TT LL L AA AA RR RR II DD DD EE EE RR RR SS SS NN NN OO OO TT LL LL AA AA RR RR II DDDDD EEEEEEE RRR RR SSSSS NN NN OOOOO TTTT LLLLLLL AA AA RRR RR IIII İİ MM MM EEEEEEE HH HH MM MM EEEEEEE TTTTTT RRRRRR EEEEEEE NN NN MMM MMM EE EE HH HH MMM MMM EE EE TTTTTT İİİİ RR RR EE EE NNN NN MMMMMMM EE E HH HH MMMMMMM EE E T TT T İİ İ İ RR RR EE E NNNN NN MMMMMMM EE E HH HH MMMMMMM EE E TT İİ RR RR EE E NNNNNNN MM M MM EEEE HHHHHHH MM M MM EEEE TT İİ RRRRR EEEE NN NNNN MM MM EE E HH HH MM MM EE E TT İİ RR RR EE E NN NNN MM MM EE HH HH MM MM EE TT İİ RR RR EE NN NN MM MM EE E HH HH MM MM EE E TT İİ RR RR EE E NN NN MM MM EE EE HH HH MM MM EE EE E E TT İİ RR RR EE EE NN NN MM MM EEEEEEE HH HH MM MM EEEEEEE TTTT İİİİ RRR RR EEEEEEE NN NN

2 1 BÖLÜM 1 1 MADDESEL NOKTANIN KİNEMATİĞİ 1.1 HAREKETİN VERİLMESİ. Yörünge. Hareket halinde bulunan bir maddesel noktanın belirli bir zaman aralığı içinde uzayda işgal ettiği noktaların geometrik yeridir. P maddesel noktası E yörüngesi üzerinde bir A noktasından, bir B noktasına hareket ederken herhangi bir anda bulunduğu mevki kartezyen eksen takımında ve t1 t t zaman aralığında, x = x t y = yt z = zt 1-1 şeklinde tanımlanır. Bu aynı zamanda yörüngenin kartezyen eksenlerdeki parametrik denklemidir. P maddesel noktasının bulunduğu mevki yarı kutupsal eksen takımında ve t1 t t zaman aralığında, ( t) r = rt θ = θ z = zt 1- şeklinde tanımlanır. Bu aynı zamanda yörüngenin yarı kutupsal veya silindirik eksen takımındaki parametrik denklemidir. P maddesel noktasının bulunduğu mevki küresel eksen takımında ve t, t1 t t zaman aralığında,

3 ( t ) ( t ) R = Rt θ = θ ϕ = ϕ 1-3 şeklinde tanımlanır. Bu aynı zamanda yörüngenin küresel eksenlerdeki parametrik denklemidir. Yukarıda koordinatları verilen P maddesel noktasının yer vektörü OP kartezyen eksen takımında, OP = xt i + yt j + z t k 1-4 yarı kutupsal eksen takımında, OP = OM + MP OP = rte + zt e r z 1-5 şeklinde yazılabilir. Burada i, jk, kartezyen eksen takımının birim vektörleri ve er, ez = k yarı kutupsal eksen takımının veya silindirik eksen takımının birim vektörleridir. Her iki ifade de aynı yer vektörünü tanımlar ve her iki ifade de yörüngenin vektörel ifadesidir. Eğer yörünge belirli ise, yörünge üzerinde tespit edilecek bir başlangıç noktasından olan uzaklık ya da noktanın mevkii zamana bağlı olarak, s = st 1-6 şeklinde de tanımlanabilir s st = eğrisine yol diyagramı denir. Şekil 1.

4 3 1. MADDESEL NOKTANIN HIZI VE İVMESİ. Herhangi bir t anında P de olan maddesel nokta t kadar zaman sonra P 1 de olsun. PP 1 yayı maddesel noktanın t zaman zarfında aldığı yoldur. Zaman aralığı çok küçük olduğundan PP1 vektörünün uzunluğu da, yani bu yaya ait kirişin uzunluğu da çok yaklaşık olarak bu yayın uzunluğuna eşittir. O halde hız vektörü, PP lim = vt 1 t 0 t olarak yazılır. Şimdi PP1 vektörünü hesaplayalım PP1 = OP1 OP PP1 = rt + t rt PP1 = rt + rt rt PP = rt 1 ( ) olarak hesaplanır. Şimdi, PP rt 1 drt lim = = = vt t t t 0 olarak yazılabilir. t sıfıra yaklaştıkça P 1 noktası P noktasına yaklaşır. Bu esnada rt veya drt vektörü de yörünge eğrisine P noktasından çizilen teğete doğrusuna paralel hale gelir. t veya skaler bir büyüklük olduğuna ve bir vektörün bir skalere bölünmesiyle bölünen vektöre paralel başka bir vektör elde edileceğine göre hız vektörü de P noktasından yörünge eğrisine çizilen teğet doğrusuna paralel olur. Sonuç olarak şunu söyleriz. Hız vektörü daima yörüngeye teğettir. Demek k,. hareketin tanımlı olduğu zaman aralığında maddesel noktanın hızı, maddesel noktanın yer vektörünün zamana göre birinci türevine denir. Bu ifade matematiksel olarak, vt d OP = 1-7

5 4 şeklinde ifade edilir. 1.3 KARTEZYEN KOORDİNATLARDA ARDA MADDESEL NOKTANIN HIZI VE İVMESİ. Kartezyen eksen takımında ise hız, d ( OP ) dx ( t ) dyt dzt vt = = i + j + k 1-8 ya da, vt vi v j vk = x + y + z 1-9 olur. Burada, v x, hız vektörünün x ekseni üzerindeki iz düşümü v, hız vektörünün y ekseni üzerindeki iz düşümü y v z, hız vektörünün z ekseni üzerindeki iz düşümüdür. ÖRNEK. Bir maddesel noktanın hareketi parametrik koordinatlarda, π x = acos t π y = bsin t z = 0 olarak verilmektedir. a- Yörüngenin kartezyen denklemini, b- Maddesel noktanın hızını, c- Maddesel noktanın ivmesini, d- Maddesel noktanın bulunduğu noktadan yörüngeye çizilen teğet doğrusu ile yani hız vektörü ile ivme vektörü arasındaki açıyı hesaplayınız.

6 5 a- Yörüngenin kartezyen denklemi, x a y b π = cos t π = sin t π π + = cos t + sin t = x y a b z = 0 1 x y 1 a + = b z = 0 Yörünge z = 0 düzleminde bir elipstir. b- Maddesel noktanın hızı, dx π π = a sin t dy π π = b cos t dx t dyt vt = i + j π π π π vt = a sin t i + b cos t j vt dxt dyt = + vt π asin π t b π cos π = t + c- Maddesel noktanın ivmesi,

7 6 dx dy π π π = a cos t x = π π π = b sin t y = dx t dyt at = i + j π π π π at = a cos t i b sin t j π π at = xi yj π π at = xi + yj = OP at π = OP İvme vektörü orijinden geçer ve yer vektörüne paraleldir d- Maddesel noktanın bulunduğu noktadan yörüngeye çizilen teğet doğrusu ile yani hız vektörü ile ivme vektörü arasındaki açı. vt at vt at θ = cos π π π π π π π π a sin t i b cos t j a cos t i b sin t j + = π π π π π π π π a sin t b cos t a cos t b sin t + + cosθ 3 π π π π π π π π π a b cos t sin t a sin t b cos t a cos t b sin t cosθ = + + π π π π π cos sin sin cos sin co = s a b t t a b t t ab t 4 π t cosθ

8 7 cosθ = π π a b cos tsin t ( ) π π π π a + b sin t cos t + ab sin t + cos t olarak elde edilir. ÖRNEK: Şekildeki piston krank biyel mekanizmasında piston hızı ve ivmesini krank merkez açısı-kma-θ ya bağlı olarak hesaplayınız. r = 10 cm, L = 60 cm, n = 3000 d/d saatin aksi yönünde dönmekte iken θ = 60 için pistonun hızını ve ivmesini hesaplayınız θ = 0, 360, 18 için pistonun x = x( θ) şeklinde yol grafiğini çiziniz θ = 0, 360, 18 için pistonun v v( θ) θ = 0, 360, 18 için pistonun a a( θ) = şeklinde hız grafiğini çiziniz. = şeklinde hız grafiğini çiziniz. Pistonun yeri:x x = r cosθ + L cosϕ L sinϕ = r sinθ r sinϕ = sinθ = λ sinθ L cos ϕ = 1 λ sin θ x = r cos + L θ 1 λ sin θ

9 8 dx dxd d vb = = = r + L w d θ cosθ 1 λ sin θ θ w vb = r sinθ + L 1 λ sin θ λ sinθcosθ w r λ = < 1 L ve r λ = 1 L sinθ 1 sin θ = 1 olduğundan λ sin θ 1 in yanında ihmâl edilerek, λ vb = wr sinθ + sin θ bulunur. Maksimum hıza tekabül eden krank merkez açısı için, dvb d λ = wr sinθ sin θ 0 + = wr + = 0 ( cosθ λ cos θ) ( cos θ ) wr cosθ λ 1 + = 0 λ θ + θ λ = cos cos 0 ( cosθ) 1, λ = 4λ cosθ 1 olması gerektiğine göre, λ cosθ = 4λ elde edilir. λ = rl = 1 6 olduğundan cos θ = = θ = olarak elde edilir.

10 9 a B dvb d λ = = wr sinθ sin θ + dw λ d λ ab = r sinθ sin θ w r sinθ sin θ + + w λ ab = wr sinθ + sin θ wr ( cosθ + λ cos θ) Bu denklemlerde görünen w krankın açısal hızı ve ẇ krankın açısal ivmesidir. Hızın maksimum olduğu konumlarda ivme sıfırdır. cosθ ve cos θ için alınabilecek en büyük ve en küçük değerler 1 olduğuna göre, sabit açısal hız için, 0 θ = 0 amaks = wr ( + 1+ λ) 1 0 θ = π amaks = wr ( 1+ λ) olarak elde edilir. Bu alt ölü nokta ile üst ölü noktalara tekabül eder. w KMA KMA PİSTONUN ORİJİNDEN PİSTON HIZI PİSTON İVMESİ (derece) (radyan) UZAKLIĞI (cm) (cm/sn) (cm/sn )

11 10 7 PİSTONUN YAPTIĞI DEPLASMAN (cm) KRANK MERKEZ AÇISI (derece) PİSTON HIZI (cm/s) KRANK MERKEZ AÇISI (derece)

12 11 1e PİSTON İVMESİ (cm/sn) e6-1.4e KRANK MERKEZ AÇISI (derece) İVMENİN KONUMA BAĞLI OLARAK İFADESİ ir silindir içinde bulunan yağ içinde hareket eden pistonun ivmesi, a = k x ile verilmektedir. Buna göre pistonun hızını ve konumunu veren bir ifade elde ediniz. x = 0 v = 0 t = 0 x = 1 dv dv dx dv a = = = v = k x dx dx vdv = k xdx vdv = k xdx 1 k v = ( x + C1 )

13 1 x = 0 0 v = k x + C 1 v = 0 v k ( 0 C1 ) = = + C 1 = 0 v = kx dx = dx = x kx k lnx = k t + C t = 0 x = 1 ln1 = k 0 + C C = 0 lnx = k t x = e kt elde edilir. Bu sonuç hız ve ivme ifadesinde yerine yazılırsa, v = ke a = ke kt kt bulunur. 1.4 YARI KUTUPSAL-SİLİNDİRİK SİLİNDİRİK KOORDİNATLARDA MADDESEL NOKTANIN HIZI VE İVMESİ. Yarı kutupsal koordinatlarda hız, yer vektörünün yarı kutupsal koordinatlardaki ifadesi olan (1.5) denkleminin zamana göre birinci türevi alınarak elde edilir. Öyleyse yarı kutupsal koordinatlarda hız, d( OP ) drt d ( er ) dzt d e vt = = er + rt + ez + z ( t) ( z ) 1-10 olarak hesaplanır. ez = k d sabit olduğundan ( e z ) ne olduğudur. Bunun için önce e r yi yazalım. = 0 dır. Burada hesaplanması gereken d e r nin

14 13 e = cos i + j r ( θ) sin( θ) olup, d ( er ) d ( er ) = = sin( θ) i + cos( θ) j = sin( θ) i + cos( θ) j w d ( er ) = eθ = ew θ eθ eθ olur. Burada köşeli parantez içindeki vektör bir birim vektördür. Bu vektöre e θ diyelim. er e θ = 0 demektir ki, er e θ ve e = θ //( Oxy) dir. Buna göre (1.10) ifadesi neticede, dır. Bu d ( OP ) drt dzt vt = = er + rt eθ + ez vt = ve + ve + ve r r θ θ z z 1-11 haline gelir. v r : Hızın radyal bileşeni v θ : Hızın açısal bileşeni v z : Hızın z ekseni üzerindeki bileşenidir. w = : Açısal hız 11 denkleminde ayrıca e = θ e z er yazılacak olursa, d ( OP ) drt dzt vt = = er + ez rte r + ez d ( OP ) drt dz ( t ) vt = = er + w rte r + ez 1-1 elde edilir. Bu demektir ki açısal hız vektörü silindirik koordinatlarda z eksenine paraleldir. Açısal hız ile hızın açısal bileşeni farklı kavramlardır.

15 14 olarak elde edilir. Hızın zaman göre birinci türevini alarak, dvt d ( OP ) drt drt de dr r ( t) d θ de dzt θ at = = = e r + + eθ + rt e r θ + ( t) + e z d e ( r ) = sin( θ) i + cos( θ) j = sin( θ) i + cos( θ) j w eθ d ( er ) = eθ = ew θ eθ d ( e ) d sin ( e d ) ( θ) i cos( θ) j θ θ + = = = cos( θ) i sin( θ) j w d e ( θ ) ew = er = r e r yerlerine yazılarak, dvt d ( OP ) drt d θ drt dzt at = = = rt e r rt e e z + + θ + dvt d ( OP ) at = = = ae r r + ae θ θ + ae z z 1-13 elde edilir. bu denklemde, a r : İvmenin radyal bileşeni a θ : İvmenin açısal bileşeni a z : İvmenin z ekseni üzerindeki bileşenidir. dw d θ = : Açısal ivme Açısal ivme ile ivmenin açısal bileşeni farklı kavramlardır.

16 15 ÖRNEK. Bir P bloğu OA kolu üzerinde kayabilmektedir. OA kolu için θ = πt rad. ve bloğun kol 3 üzerindeki yeri r = 3t + t cm bağıntısı ile 1 verilmektedir. t = 4. s de, a- Maddesel noktanın yerini, b- Hızını ve hızının şiddetini c- ivmesini ve ivmesinin şiddetini hesaplayınız. π θ = πt 1 = rad. t= cm t= 4 r 1 = t + t = + = + = t= d ( OP ) drt dzt vt = = er + rt eθ + ez dr 1 t = = 6t + 6t 1 = 6 6 t = = 4 16 dr 1 = 6 + 1t 1 = = 9 t= s t = 4 rad. = π s d θ rad. = 0 s cm cm s vt 1 = er + π eθ t = 4 cm/s vt 1 t= = + π cm/s dvt d ( OP ) drt d θ drt at = = = rt er + rt + e θ

17 at = 9 ( π) e e π 15π at = er + eθ cm/s 64 r π θ cm/s at π 15π = + 64 cm/s ÖRNEK:. Çapları eşit olan iki dişli çarktan numaralı dişli çark sabit olan 1 numaralı dişli çark üzerinde yuvarlanmaktadır. Yuvarlanan numaralı dişli çarkın üzerindeki P noktasının yörüngesine ait denklem r = R + acosθ olup bu yörünge şekilde görülmektedir. Yörünge denkleminde r OP nün uzunluğu, R dişlilerin yuvarlanma dairesi yarıçapı, R OA kolunun uzunluğu, a dişli çarkların yarıçapı, θ ise OA kolunun x ekseni ile yaptığı açıdır ve θ = πt ile verilmektedir. Başlangıçta numaralı dişli çarkın merkezi x ekseni üzerinde olup P noktası da x ekseni üzerindedir. P maddesel noktasının hızı ve ivmesini hesaplayınız. π θ = rad a = 5. 5 cm için sayısal sonuç bulunuz R = cm r = R + acosθ = π d θ = 0 ( + cosθ) dr dr d R a = = π = asinθ π = 4πa sinθ

18 17 a= 5. 5 π θ= dr d dr d dr dr d θ = = + ( acosθ) d dr dr d θ = + d = ( asinθ) ( π) + ( a sinθ) 0 = 4π dr = 8πacos d ( OP ) drt vt = = er + rt eθ vt = 4πa θ e + R + a θ πe sin r ( cos ) π π vt R= = 4π 5. 5sin er cos πe θ θ θ vt = er eθ cm/s R= a= 5. 5 π θ= dvt d ( OP ) drt d θ drt at = = = rt er rt e + + θ at = 8πacosθ ( R + acosθ) ( π) er + ( 4πasinθ) π eθ π π π at = 8π 5. 5 cos cos ( π) er + 4π 5. 5sin π e at R= = π er + 4π 5. 5 πeθ { } [ ] [ ] a= 5. 5 π θ= { } θ at e eθ R= = r cm/s a= 5. 5 π θ=

19 FRENET EKSEN TAKIMINDA MADDESEL NOKTANIN HIZI VE İVMESİ. Hız vektörü yörünge eğrisine daima teğet olduğuna ve teğet birim vektörü u t olduğuna göre P maddesel noktasının hız, ds v = vu t = ut şeklinde yazılabilir. P maddesel noktasının ivmesi ise, dv dv dut dv dut ds = ut + v = ut + v ds v diferansiyel yay uzunluğu olan ds,

20 19 ds = ρ yazılarak, = u + ρ dv dv v dut t 1-14 elde edilir. Şimdi, dut yı hesaplayalım. a = a : sabit aa = a daa + ada = 0 ada = 0 a 0 da 0 olduğundan işlem sonucunun sıfır olabilmesi için, a da olmalıdır. Şiddeti sabit olan bir vektörün türevi daima kendisine dik bir vektördür.

21 0 dut = ut dut = 1 dut = 1 olduğundan türev sonucu elde edilen vektör ayni zamanda birim vektördür. bu vektör yörünge eğrisinin iç bükey tarafına yönlenmiş olup normal birim vektör adını alır ve n ile gösterilir. Sonuç olarak, dv dv v = + ρ dv = + ρ ut n v at ut n 1-15 elde edilir. Burada ivmeyi- ifade eder. ( u, ) t n a t, teğetsel ivme bileşenini, birim vektörlerinin tanımladığı düzleme oskülatör düzlem denir, v ρ ise ivmenin normal bileşenini merkezkaç işlemiyle elde b = ut n edilen vektör binormal birim vektör adını alır ve bu vektör oskülatör düzleme dik bir birim vektördür. 1.6 EĞRİSEL BİR YÖRÜNGENİN EĞRİLİK YARIÇAPININ HESABI. 3 3 v v v v a = vut au t + n = ut n = b ρ ρ ρ 3 v v a = b ρ 1 ρ = 3 v 1-16 v a şeklinde yörüngenin eğrilik yarıçapı hesaplanır. Buradan çıkan sonuçlar 1. İvme vektörü daima oskülatör düzlem içindedir.. Eğrisel bir yörüngede ivme vektörü daima yörüngenin içbükey tarafına yönlenmiştir. 3. Bir maddesel noktanın hızı ve ivmesi biliniyor ise yörüngenin eğrilik yarıçapı hesaplanabilir.

22 1 4. Eğrisel bir yörünge üzerinde sabit bir hızla hareket eden maddesel noktanın ivmesi daima sıfırdan farklıdır. ÖRNEK. Bir maddesel noktanın hareketi parametrik koordinatlarda, π x = acos t π y = bsin t z = 0 olarak verilmektedir. Yörüngenin A ve B noktalarındaki eğrilik yarıçapını bulunuz. vt a π sin π t i b π cos π = + tj at a π cos π t i b π sin π = tj vt π asin π t bcos π = t + i j k 3 3 π π π π π π π π vt at = a sin t b cos t 0 ab sin t cos t k ab k = + = 1 π π π π a cos t b sin t π π π π π asin t bcos t asin t bcos t 3 v + + ρ = = = 3 v a π ab ab B noktasında t = 0 olacağı için b ρ = a

23 A noktasında t = 1 olacağı için olarak elde edilir. a ρ = b Hareketin türünü yörünge tayin ettiğine göre, yörünge de bir eğri olduğuna göre dairesel hareket yerine çembersel hareket terimini kullanmak daha doğrudur. r = sabit ve hareket düzlemsel olduğundan ve e e e yazılarak, θ = z r 1.7 ÇEMBERSEL HAREKET: d ( OP ) drt dzt vt = = er + rt eθ + ez 0 0 d ( OP ) vt = = w rte r = w OP 1-17 Düzlemsel bir harekette açısal hız vektörü daima hareket düzlemine diktir. 1.8 HARMONİK HAREKET: Çembersel hareket yapan bir maddesel noktanın çemberin çaplarından herhangi birisi üzerindeki iz düşümünün yaptığı harekete harmonik hareket denir. Harmonik hareket periyodik bir harekettir. Periyot: Kapalı bir yörünge üzerinde hareket eden bir maddesel noktanın, yörünge üzerindeki herhangi bir noktadan art arda ve ayni yönde yaptığı iki geçiş arasındaki süredir. P noktasının x ekseni üzerindeki iz düşümü M noktası olsun. Bu M noktasının orijine uzaklığı x ise,

24 3 x = r cosθ dx v = = r sinθ = rw sinθ dv dw dw a = = r sinθ rw cosθ = r sinθ wx elde edilir. Eğer açısal hız sabitse hareket basit harmonik hareket adını alır. x = r cosθ dx v = = r sinθ = rw sinθ dv a = = rw cosθ = wx 1-18 elde edilir. İvme önündeki eksi işareti ivmenin yönünün daima orijine doğru olduğunu ifade eder. 1.9 ALAN HIZI: Hareket halinde olan bir maddesel noktanın yer vektörünün birim zamanda süpürdüğü alan miktarıdır. Hareket halinde olan bir maddesel nokta t anında P de t + kadar zaman sonra P 1 de olsun. t zaman zarfında yer vektörü tarafından süpürülen alan şekildeki taralı alandır da = OP OP = r r + dr = + = ÖRNEK: r r r dr ( r dr) 1 0 da 1 dr 1 = A = r = ( r v) da 1 dr = A = re r er + r eθ 0 Bir maddesel noktanın hareketi parametrik koordinatlarda, da 1 = A = r ez 1-19

25 4 olarak verilmektedir. Maddesel noktanın alan hızını hesaplayınız. OP = r = x ( t ) i + yt j π π π OP = r = acos t i + b sin t j π π π π vt = a sin ti + b cos tj π x = acos t π y = bsin t z = 0 da 1 dr 1 = A = r ( r v) = da 1 π π π π π π π = A = a cos t i b sin t j a sin t i b cos t j + + π π π cos sin da 1 A ab t = = + t da π = A = ab 4 olarak elde edilir.

MADDESEL NOKTANIN EĞRİSEL HAREKETİ

MADDESEL NOKTANIN EĞRİSEL HAREKETİ Silindirik Koordinatlar: Bazı mühendislik problemlerinde, parçacığın hareketinin yörüngesi silindirik koordinatlarda r, θ ve z tanımlanması uygun olacaktır. Eğer parçacığın hareketi iki eksende oluşmaktaysa

Detaylı

KATI CİSİMLERİN BAĞIL İVME ANALİZİ:

KATI CİSİMLERİN BAĞIL İVME ANALİZİ: KATI CİSİMLERİN BAĞIL İVME ANALİZİ: Genel düzlemsel hareket yapmakta olan katı cisim üzerinde bulunan iki noktanın ivmeleri aralarındaki ilişki, bağıl hız v A = v B + v B A ifadesinin zamana göre türevi

Detaylı

RİJİT CİSİMLERİN DÜZLEMSEL KİNEMATİĞİ

RİJİT CİSİMLERİN DÜZLEMSEL KİNEMATİĞİ RİJİT CİSİMLERİN DÜZLEMSEL KİNEMATİĞİ MUTLAK GENEL DÜZLEMSEL HAREKET: Genel düzlemsel hareket yapan bir karı cisim öteleme ve dönme hareketini eşzamanlı yapar. Eğer cisim ince bir levha olarak gösterilirse,

Detaylı

KATI CİSİMLERİN DÜZLEMSEL KİNEMATİĞİ

KATI CİSİMLERİN DÜZLEMSEL KİNEMATİĞİ KATI CİSİMLERİN DÜZLEMSEL KİNEMATİĞİ Bu bölümde, düzlemsel kinematik, veya bir rijit cismin düzlemsel hareketinin geometrisi incelenecektir. Bu inceleme, dişli, kam ve makinelerin yaptığı birçok işlemde

Detaylı

r r s r i (1) = [x(t s ) x(t i )]î + [y(t s ) y(t i )]ĵ. (2) r s

r r s r i (1) = [x(t s ) x(t i )]î + [y(t s ) y(t i )]ĵ. (2) r s Bölüm 4: İki-Boyutta Hareket(Özet) Bir-boyutta harekeçin geliştirilen tüm kavramlar iki-boyutta harekeçin genelleştirilebilir. Bunun için hareketli cismin(parçacığın) yer değiştirme vektörü xy-düzleminde

Detaylı

DİNAMİK. Ders_9. Doç.Dr. İbrahim Serkan MISIR DEÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü. Ders notları için: GÜZ

DİNAMİK. Ders_9. Doç.Dr. İbrahim Serkan MISIR DEÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü. Ders notları için: GÜZ DİNAMİK Ders_9 Doç.Dr. İbrahim Serkan MISIR DEÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Ders notları için: http://kisi.deu.edu.tr/serkan.misir/ 2018-2019 GÜZ RİJİT CİSİMLERİN DÜZLEMSEL KİNEMATİĞİ: ÖTELENME&DÖNME Bugünün

Detaylı

BÖLÜM 1: MADDESEL NOKTANIN KİNEMATİĞİ

BÖLÜM 1: MADDESEL NOKTANIN KİNEMATİĞİ BÖLÜM 1: MADDESEL NOKTANIN KİNEMATİĞİ 1.1. Giriş Kinematik, daha öncede vurgulandığı üzere, harekete sebep olan veya hareketin bir sonucu olarak ortaya çıkan kuvvetleri dikkate almadan cisimlerin hareketini

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Dinamik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Dinamik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Dinamik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 16 Rijit Cismin Düzlemsel Kinematiği Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Dinamik, R.C.Hibbeler, S.C.Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok. 16 Rijit

Detaylı

1. Hafta Uygulama Soruları

1. Hafta Uygulama Soruları . Hafta Uygulama Soruları ) x ekseni, x = doğrusu, y = x ve y = x + eğrileri arasında kalan alan nedir? ) y = x 3 ve y = 4 x 3 parabolleri arasında kalan alan nedir? 3) y = x, x y = 4 eğrileri arasında

Detaylı

DİNAMİK Ders_3. Doç.Dr. İbrahim Serkan MISIR DEÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü. Ders notları için: GÜZ

DİNAMİK Ders_3. Doç.Dr. İbrahim Serkan MISIR DEÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü. Ders notları için: GÜZ DİNAMİK Ders_3 Doç.Dr. İbrahim Serkan MISIR DEÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Ders notları için: http://kisi.deu.edu.tr/serkan.misir/ 2016-2017 GÜZ EĞRİSEL HAREKET: SİLİNDİRİK BİLEŞENLER Bugünün Hedefleri:

Detaylı

DİNAMİK. Ders_2. Doç.Dr. İbrahim Serkan MISIR DEÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü. Ders notları için: GÜZ

DİNAMİK. Ders_2. Doç.Dr. İbrahim Serkan MISIR DEÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü. Ders notları için: GÜZ DİNAMİK Ders_2 Doç.Dr. İbrahim Serkan MISIR DEÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Ders notları için: http://kisi.deu.edu.tr/serkan.misir/ 2017-2018 GÜZ EĞRİSEL HAREKET: GENEL TANIM VE DİK BİLEŞENLER Bugünün hedefleri:

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Dinamik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Dinamik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Dinamik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 17 Rijit Cismin Düzlemsel Kinetiği; Kuvvet ve İvme Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Dinamik, R.C.Hibbeler, S.C.Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok.

Detaylı

DİNAMİK. Ders_10. Doç.Dr. İbrahim Serkan MISIR DEÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü. Ders notları için: GÜZ

DİNAMİK. Ders_10. Doç.Dr. İbrahim Serkan MISIR DEÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü. Ders notları için: GÜZ DİNAMİK Ders_10 Doç.Dr. İbrahim Serkan MISIR DEÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Ders notları için: http://kisi.deu.edu.tr/serkan.misir/ 2018-2019 GÜZ RÖLATİF DÖNME ANALİZİ:HIZ Bugünün Hedefleri: 1. Ötelenme

Detaylı

Düzgün olmayan dairesel hareket

Düzgün olmayan dairesel hareket Düzgün olmayan dairesel hareket Dairesel harekette cisim üzerine etki eden net kuvvet merkeze doğru yönelmişse cismin hızı sabit kalır. Eğer net kuvvet merkeze doğru yönelmemişse, kuvvet teğetsel ve radyal

Detaylı

1 Rijit Cisimlerin Düzlemsel Kinematiği

1 Rijit Cisimlerin Düzlemsel Kinematiği Şekil 1: Şekil 2: Katı (rijid) cismin düzlemsel hareket tipleri 1 Rijit Cisimlerin Düzlemsel Kinematiği 1.1 Giriş Dersin 2. bölümünde noktasal cismin kinematik bağıntılarını elde etmiştik. Aynı bağıntıları

Detaylı

Fizik Dr. Murat Aydemir

Fizik Dr. Murat Aydemir Fizik-1 2017-2018 Dr. Murat Aydemir Ankara University, Physics Engineering, Bsc Durham University, Physics, PhD University of Oxford, Researcher, Post-Doc Ofis No: 35 Merkezi Derslikler Binasi murat.aydemir@erzurum.edu.tr

Detaylı

DERSİN ADI: MATEMATİK II MAT II (12) KUTUPSAL KOORDİNATLAR VE UYGULAMALARI 1. KUTUPSAL KOORDİNATLAR 2. EĞRİ ÇİZİMLERİ

DERSİN ADI: MATEMATİK II MAT II (12) KUTUPSAL KOORDİNATLAR VE UYGULAMALARI 1. KUTUPSAL KOORDİNATLAR 2. EĞRİ ÇİZİMLERİ DERSİN ADI: MATEMATİK II MAT II (1) ÜNİTE: KUTUPSAL KOORDİNATLAR VE UYGULAMALARI 1. KUTUPSAL KOORDİNATLAR. EĞRİ ÇİZİMLERİ GEREKLİ ÖN BİLGİLER 1. Trigonometrik fonksiyonlar. İntegral formülleri KONU ANLATIMI

Detaylı

EMAT ÇALIŞMA SORULARI

EMAT ÇALIŞMA SORULARI EMAT ÇALIŞMA SORULARI 1) A = 4. ı x 2. ı y ı z ve B = ı x + 4. ı y 4. ı z vektörlerinin dik olduğunu gösteriniz. İki vektörün skaler çarpımlarının sıfır olması gerekir. A. B = 4.1 + ( 2). 4 + ( 1). ( 4)

Detaylı

MEKANİZMA TEKNİĞİ (3. Hafta)

MEKANİZMA TEKNİĞİ (3. Hafta) MEKANİZMALARIN KİNEMATİK ANALİZİ Temel Kavramlar MEKANİZMA TEKNİĞİ (3. Hafta) Bir mekanizmanın Kinematik Analizinden bahsettiğimizde, onun üzerindeki tüm uzuvların yada istenilen herhangi bir noktanın

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Dinamik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Dinamik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Dinamik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 12 Parçacık Kinematiği Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Dinamik, R.C.Hibbeler, S.C.Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok. 12 Parçacık Kinematiği

Detaylı

Fiz Ders 10 Katı Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi

Fiz Ders 10 Katı Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi Fiz 1011 - Ders 10 Katı Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi Açısal Yerdeğiştirme, Hız ve İvme Dönme Kinematiği: Sabit Açısal İvmeli Dönme Hareketi Açısal ve Doğrusal Nicelikler Dönme Enerjisi Eylemsizlik

Detaylı

KUTUPSAL KOORDİNATLAR

KUTUPSAL KOORDİNATLAR KUTUPSAL KOORDİNATLAR Geometride, bir noktanın konumunu belirtmek için değişik yöntemler uygulanır. Örnek olarak çok kullanılan Kartezyen (Dik ) Koordinat sistemini anımsatarak çalışmamıza başlayalım.

Detaylı

MADDESEL NOKTALARIN DİNAMİĞİ

MADDESEL NOKTALARIN DİNAMİĞİ MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ DİNAMİK MADDESEL NOKTALARIN DİNAMİĞİ DİNAMİK MADDESEL NOKTALARIN DİNAMİĞİ İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ - Konum, Hız ve İvme - Newton Kanunları 2. MADDESEL NOKTALARIN KİNEMATİĞİ - Doğrusal

Detaylı

İleri Diferansiyel Denklemler

İleri Diferansiyel Denklemler MIT AçıkDersSistemi http://ocw.mit.edu 18.034 İleri Diferansiyel Denklemler 2009 Bahar Bu bilgilere atıfta bulunmak veya kullanım koşulları hakkında bilgi için http://ocw.mit.edu/terms web sitesini ziyaret

Detaylı

KOÜ. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği ( 1. ve 2. Öğretim ) Bölümü Dinamik Dersi (Türkçe Dilinde) 1. Çalişma Soruları / 24 Eylül 2017

KOÜ. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği ( 1. ve 2. Öğretim ) Bölümü Dinamik Dersi (Türkçe Dilinde) 1. Çalişma Soruları / 24 Eylül 2017 SORU-1) Dirençli bir ortamda doğrusal hareket yapan bir parçacığın ivmesi a=k V 3 olarak tanımlanmıştır. Burada k bir sabiti, V hızı, x konumu ve t zamanı sembolize etmektedir. Başlangıç koşulları x o

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Statik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 10 Eylemsizlik Momentleri Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Statik, R. C.Hibbeler, S. C. Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok. 10. Eylemsizlik Momentleri

Detaylı

MAT 103 ANALİTİK GEOMETRİ I FİNAL ÇALIŞMA SORULARI

MAT 103 ANALİTİK GEOMETRİ I FİNAL ÇALIŞMA SORULARI MAT 103 ANALİTİK GEOMETRİ I FİNAL ÇALIŞMA SORULARI SORU 1. Köşeleri (1,4) (3,0) (7,2) noktaları olan ABC üçgeninin bir ikizkenar dik üçgen (İpucu:, ve vektörlerinden yararlanın) SORU 2. Bir ABC üçgeninin

Detaylı

Bölüm-4. İki Boyutta Hareket

Bölüm-4. İki Boyutta Hareket Bölüm-4 İki Boyutta Hareket Bölüm 4: İki Boyutta Hareket Konu İçeriği 4-1 Yer değiştirme, Hız ve İvme Vektörleri 4-2 Sabit İvmeli İki Boyutlu Hareket 4-3 Eğik Atış Hareketi 4-4 Bağıl Hız ve Bağıl İvme

Detaylı

Dinamik. Fatih ALİBEYOĞLU -10-

Dinamik. Fatih ALİBEYOĞLU -10- 1 Dinamik Fatih ALİBEYOĞLU -10- Giriş & Hareketler 2 Rijit cismi oluşturan çeşitli parçacıkların zaman, konum, hız ve ivmeleri arasında olan ilişkiler incelenecektir. Rijit Cisimlerin hareketleri Ötelenme(Doğrusal,

Detaylı

KATI CİSMİN DÜZLEMSEL KİNETİĞİ

KATI CİSMİN DÜZLEMSEL KİNETİĞİ KATI CİSMİN DÜZLEMSEL KİNETİĞİ Bu bölümde, düzlemsel levhaların veya düzlem levha gibi davranış sergileyen üç boyutlu cisimlerin hareketi üzerinde durulacaktır. Diğer bir ifadeyle, katı cisim üzerine etki

Detaylı

MM MM UU UU KKK KK A VV VV EEEEEEE MM MM EEEEEEE TTTTTT MMM MMM UU UU KK KK AAA VV VV EE EE MMM MMM EE EE TTTTTT

MM MM UU UU KKK KK A VV VV EEEEEEE MM MM EEEEEEE TTTTTT MMM MMM UU UU KK KK AAA VV VV EE EE MMM MMM EE EE TTTTTT MM MM UU UU KKK KK A VV VV EEEEEEE MM MM EEEEEEE TTTTTT IIII MMM MMM UU UU KK KK AAA VV VV EE EE MMM MMM EE EE TTTTTT II MMMMMMM UU UU KK KK AA AA VV VV EE E MMMMMMM EE E T TT T II MMMMMMM UU UU KK KK

Detaylı

MAT355 Kompleks Fonksiyonlar Teorisi I Hafta 2. yapılırsa bu durumda θ ya z nin esas argümenti denir ve Argz ile gösterilir. argz = Argz + 2nπ, n Z

MAT355 Kompleks Fonksiyonlar Teorisi I Hafta 2. yapılırsa bu durumda θ ya z nin esas argümenti denir ve Argz ile gösterilir. argz = Argz + 2nπ, n Z MAT355 Kompleks Fonksiyonlar Teorisi I Hafta 1.. Kutupsal Formda Gösterim z x + iy vektörünün pozitif reel eksenle yaptığı açıya θ diyelim. cos θ x, sin θ y ve buradan tan θ y θ arctan y olup θ ya z z

Detaylı

KOÜ. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği ( 1. ve 2. Öğretim ) Bölümü Dinamik Dersi (Türkçe Dilinde) 2. Çalişma Soruları / 21 Ekim 2018

KOÜ. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği ( 1. ve 2. Öğretim ) Bölümü Dinamik Dersi (Türkçe Dilinde) 2. Çalişma Soruları / 21 Ekim 2018 SORU-1) Şekilde gösterilen uzamasız halat makara sisteminde A'daki ipin ucu aşağı doğru 1 m/s lik bir hızla çekilirken, E yükünün hızının sayısal değerini ve hareket yönünü sistematik bir şekilde hesaplayarak

Detaylı

( ) ( ) ÖABT Analitik Geometri KONU TESTİ Noktanın Analitik İncelemesi. Cevap D. Cevap C. noktası y ekseni üzerinde ise, a + 4 = 0 A 0, 5 = 1+

( ) ( ) ÖABT Analitik Geometri KONU TESTİ Noktanın Analitik İncelemesi. Cevap D. Cevap C. noktası y ekseni üzerinde ise, a + 4 = 0 A 0, 5 = 1+ ÖABT Analitik Geometri KONU TESTİ Noktanın Analitik İncelemesi. a+ = b 4. a = b 0+ a b a b = b a+ b = 0. A ( a + 4, a) noktası y ekseni üzerinde ise, ( + ) a + 4 = 0 A 0, 5 a = 4 B b, b 0 noktası x ekseni

Detaylı

Parametrik doğru denklemleri 1

Parametrik doğru denklemleri 1 Parametrik doğru denklemleri 1 A noktasından geçen, doğrultman (doğrultu) vektörü w olan d doğrusunun, k parametresine göre parametrik denklemi: AP k w P A k w P A k w P A k W (P değişken nokta) A w P

Detaylı

r r r F İŞ : Şekil yörüngesinde hareket eden bir parçacık üzerine kuvvetini göstermektedir. Parçacık A noktasından

r r r F İŞ : Şekil yörüngesinde hareket eden bir parçacık üzerine kuvvetini göstermektedir. Parçacık A noktasından İŞ : Şekil yörüngesinde hareket eden bir parçacık üzerine etkiyenf r kuvvetini göstermektedir. Parçacık A noktasından r r geçerken konum vektörü uygun bir O orijininden ölçülmektedir ve d r A dan A ne

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Dinamik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Dinamik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Dinamik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 13 Parçacık Kinetiği: Kuvvet ve İvme Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Dinamik, R.C.Hibbeler, S.C.Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok. 13 Parçacık

Detaylı

Jeodezi

Jeodezi 1 Jeodezi 5 2 Jeodezik Eğri Elipsoid Üstünde Düşey Kesitler Elipsoid yüzünde P 1 noktasındaki normalle P 2 noktasından geçen düşey düzlem, P 2 deki yüzey normalini içermez ve aynı şekilde P 2 de yüzey

Detaylı

ELEKTRİKSEL POTANSİYEL

ELEKTRİKSEL POTANSİYEL ELEKTRİKSEL POTANSİYEL Elektriksel Potansiyel Enerji Elektriksel potansiyel enerji kavramına geçmeden önce Fizik-1 dersinizde görmüş olduğunuz iş, potansiyel enerji ve enerjinin korunumu kavramları ile

Detaylı

Mat Matematik II / Calculus II

Mat Matematik II / Calculus II Mat - Matematik II / Calculus II Çalışma Soruları Çok Değişkenli Fonksiyonlar: Seviye eğri ve yüzeyler, Limit ve süreklilik wolframalpha.com uygulamasında bir fonksiyonun tanım kümesini bulmak için: x

Detaylı

1. BÖLÜM uzayda Bir doğrunun vektörel ve parametrik denklemi... 71. 2. BÖLÜM uzayda düzlem denklemleri... 77

1. BÖLÜM uzayda Bir doğrunun vektörel ve parametrik denklemi... 71. 2. BÖLÜM uzayda düzlem denklemleri... 77 UZAYDA DOĞRU VE DÜZLEM Sayfa No. BÖLÜM uzayda Bir doğrunun vektörel ve parametrik denklemi.............. 7. BÖLÜM uzayda düzlem denklemleri.......................................... 77. BÖLÜM uzayda Bir

Detaylı

1. HAFTA. Statik, uzayda kuvvetler etkisi altındaki cisimlerin denge koşullarını inceler.

1. HAFTA. Statik, uzayda kuvvetler etkisi altındaki cisimlerin denge koşullarını inceler. 1. HAFTA Statik, uzayda kuvvetler etkisi altındaki cisimlerin denge koşullarını inceler. Statikte üç temel büyüklük vardır. Uzay: Fiziksel olayların meydana geldiği geometrik bir bölgedir. İncelenen problemin

Detaylı

TÜREVİN GEOMETRİK YORUMU

TÜREVİN GEOMETRİK YORUMU TÜREVİN GEOMETRİK YORUMU f :R R, =f ( fonksionuna düzlemde A karşılık gelen f( +h eğri anda ki =f( P gibi olsun. f( Eğrinin P(,f( noktasındaki teğetlerini +h araştıralım. Bunun için P(,f( noktasının sağıda

Detaylı

Konik Kesitler ve Formülleri

Konik Kesitler ve Formülleri Konik Kesitler ve Formülleri Konik Kesitler ve Formülleri B 1 (0, b) P (x, y) A 2 ( a, 0) F 2 ( c, 0) F 1 (c, 0) A 1 (a, 0) B 2 (0, b) Şekil 1: Elips x2 a 2 + y2 b 2 = 1. Konik Kesitler ve Formülleri B

Detaylı

Final sınavı konularına aşağıdaki sorular dahil değildir: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 19, 20, 21, 25, 27, 28, 29, 30, 33-b.

Final sınavı konularına aşağıdaki sorular dahil değildir: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 19, 20, 21, 25, 27, 28, 29, 30, 33-b. Final sınavı konularına aşağıdaki sorular dahil değildir:,,,, 5, 6, 7, 9,,, 5, 7, 8, 9,, -b. MAT -MATEMATİK (- GÜZ DÖNEMİ) FİNAL ÇALIŞMA SORULARI. Tabanı a büyük eksenli, b küçük eksenli elips ile sınırlanan

Detaylı

Uzayda iki doğrunun ortak dikme doğrusunun denklemi

Uzayda iki doğrunun ortak dikme doğrusunun denklemi Uzayda iki doğrunun ortak dikme doğrusunun denklemi Uzayda verilen d 1 ve d aykırı doğrularının ikisine birden dik olan doğruya ortak dikme doğrusu denir... olmak üzere bu iki doğru denkleminde değilse

Detaylı

3. V, R 3 ün açık bir altkümesi olmak üzere, c R. p noktasında yüzeye dik olduğunu gösteriniz.(10

3. V, R 3 ün açık bir altkümesi olmak üzere, c R. p noktasında yüzeye dik olduğunu gösteriniz.(10 Diferenisyel Geometri 2 Yazokulu 2010 AdıSoyadı: No : 1. ϕ (u, v) = ( u + 2v, v + 2u, u 2 v ) parametrizasyonu ile verilen M kümesinin bir regüler yüzey olduğunu gösteriniz. (15 puan) 3. V, R 3 ün açık

Detaylı

Üç Boyutlu Uzayda Koordinat sistemi

Üç Boyutlu Uzayda Koordinat sistemi Üç Boyutlu Uzayda Koordinat sistemi Uzayda bir noktayı ifade edebilmek için ilk önce O noktasını (başlangıç noktası) ve bu noktadan geçen ve birbirine dik olan üç yönlü doğruyu seçerek sabitlememiz gerekir.

Detaylı

TİTREŞİM VE DALGALAR BÖLÜM PERİYODİK HAREKET

TİTREŞİM VE DALGALAR BÖLÜM PERİYODİK HAREKET TİTREŞİM VE DALGALAR Periyodik Hareketler: Belirli aralıklarla tekrarlanan harekete periyodik hareket denir. Sabit bir nokta etrafında periyodik hareket yapan cismin hareketine titreşim hareketi denir.

Detaylı

BÖLÜM 2 ÖRNEK SORULAR 2-23 İçinde ısı iletim denklemi en basit şekilde aşağıdaki gibi verilen bir ortamı göz önüne alınız.

BÖLÜM 2 ÖRNEK SORULAR 2-23 İçinde ısı iletim denklemi en basit şekilde aşağıdaki gibi verilen bir ortamı göz önüne alınız. BÖLÜM 2 ÖRNEK SORULAR 2-23 İçinde ısı iletim denklemi en basit şekilde aşağıdaki gibi verilen bir ortamı göz önüne alınız. 22 TT xx 2 = 1 αα (a) Isı transferi sürekli midir yoksa zamana mı bağlıdır? (b)

Detaylı

RÖLATİF HAREKET ANALİZİ: İVME

RÖLATİF HAREKET ANALİZİ: İVME RÖLATİF HAREKET ANALİZİ: İVME AMAÇLAR: 1. Rijit bir cisim üzerindeki noktanın ivmesini ötelenme ve dönme birleşenlerine ayırmak, 2. Rijit cisim üzerindeki bir noktanın ivmesini rölatif ivme analizi ile

Detaylı

DİNAMİK MEKANİK. Şekil Değiştiren Cisimler Mekaniği. Mukavemet Elastisite Teorisi Sonlu Elemanlar Analizi PARÇACIĞIN KİNEMATİĞİ

DİNAMİK MEKANİK. Şekil Değiştiren Cisimler Mekaniği. Mukavemet Elastisite Teorisi Sonlu Elemanlar Analizi PARÇACIĞIN KİNEMATİĞİ DİNAMİK Dinamik mühendislik mekaniği alanının bir alt grubudur: Mekanik: Cisimlerin dış yükler altındaki davranışını inceleyen mühendislik alanıdır. Aşağıdaki alt gruplara ayrılır: MEKANİK Rijit-Cisim

Detaylı

1. BÖLÜM VEKTÖRLER 1

1. BÖLÜM VEKTÖRLER 1 1. BÖLÜM VEKTÖRLER 1 Tanım:Matematik, istatistik, mekanik, gibi çeşitli bilim dallarında znlk, alan, hacim, yoğnlk, kütle, elektriksel yük, gibi büyüklükler, cebirsel krallara göre ifade edilirler. B tür

Detaylı

MAT 101, MATEMATİK I, FİNAL SINAVI 08 ARALIK (10+10 p.) 2. (15 p.) 3. (7+8 p.) 4. (15+10 p.) 5. (15+10 p.) TOPLAM

MAT 101, MATEMATİK I, FİNAL SINAVI 08 ARALIK (10+10 p.) 2. (15 p.) 3. (7+8 p.) 4. (15+10 p.) 5. (15+10 p.) TOPLAM TOBB-ETÜ, MATEMATİK BÖLÜMÜ, GÜZ DÖNEMİ 2014-2015 MAT 101, MATEMATİK I, FİNAL SINAVI 08 ARALIK 2014 Adı Soyadı: No: İMZA: 1. 10+10 p.) 2. 15 p.) 3. 7+8 p.) 4. 15+10 p.) 5. 15+10 p.) TOPLAM 1. a) NOT: Tam

Detaylı

2 1 fonksiyonu veriliyor. olacak şekilde ortalama değer teoremini sağlayacak bir c sayısının var olup olmadığını araştırınız. Eğer var ise bulunuz.

2 1 fonksiyonu veriliyor. olacak şekilde ortalama değer teoremini sağlayacak bir c sayısının var olup olmadığını araştırınız. Eğer var ise bulunuz. ANALİZ 1.) a) sgn. sgn( 1) = 1 denkleminin çözüm kümesini b) f ( ) 3 1 fonksiyonu veriliyor. olacak şekilde ortalama değer teoremini sağlayacak bir c sayısının var olup olmadığını araştırınız. Eğer var

Detaylı

DİNAMİK DERS NOTLARI. Doç.Dr. Cesim ATAŞ

DİNAMİK DERS NOTLARI. Doç.Dr. Cesim ATAŞ DİNMİK DERS NOTLRI Kaynaklar: Engineering Mechanics: Dynamics,, SI Version, 6th Edition, J. L. Meriam,, L. G. Kraige Vector Mechanics for Engineers: : Dynamics, Sith Edition, Beer and Johnston Doç.Dr.

Detaylı

Akışkan Kinematiği 1

Akışkan Kinematiği 1 Akışkan Kinematiği 1 Akışkan Kinematiği Kinematik, akışkan hareketini matematiksel olarak tanımlarken harekete sebep olan kuvvetleri ve momentleri gözönüne almadan; Yerdeğiştirmeler Hızlar ve İvmeler cinsinden

Detaylı

Kinematik. FİZ1011 : Ders 4. İki ve Üç Boyutta Hareket. Yerdeğiştirme, Hız ve İvme Vektörleri. Teğetsel ve Radyal İvme. Eğik Atış Hareketi

Kinematik. FİZ1011 : Ders 4. İki ve Üç Boyutta Hareket. Yerdeğiştirme, Hız ve İvme Vektörleri. Teğetsel ve Radyal İvme. Eğik Atış Hareketi FİZ1011 : Ders 4 Kinematik İki ve Üç Boyutta Hareket Yerdeğiştirme, Hız ve İvme Vektörleri Teğetsel ve Radyal İvme Eğik Atış Hareketi Düzgün Dairesel Hareket http://kisi.deu.edu.tr/mehmet.tarakci/ İki

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Ön Söz...2. Noktanın Analitik İncelenmesi...3. Doğrunun Analitiği Analitik Düzlemde Simetri...25

İÇİNDEKİLER. Ön Söz...2. Noktanın Analitik İncelenmesi...3. Doğrunun Analitiği Analitik Düzlemde Simetri...25 İÇİNDEKİLER Ön Söz...2 Noktanın Analitik İncelenmesi...3 Doğrunun Analitiği...11 Analitik Düzlemde Simetri...25 Analitik Sistemde Eşitsizlikler...34 Çemberin Analitik İncelenmesi...40 Elips...58 Hiperbol...70

Detaylı

İŞ : Şekilde yörüngesinde hareket eden bir parçacık üzerine kuvveti görülmektedir. Parçacık A noktasından

İŞ : Şekilde yörüngesinde hareket eden bir parçacık üzerine kuvveti görülmektedir. Parçacık A noktasından İŞ : Şekilde yörüngesinde hareket eden bir parçacık üzerine etkiyen F kuvveti görülmektedir. Parçacık A noktasından r geçerken konum vektörü uygun bir O orijininden ölçülmektedir ve A dan A ne diferansiyel

Detaylı

1) Bir sarkacın hareketini deneysel olarak incelemek ve teori ile karşılaştırmak. 2) Basit sarkaç yardımıyla yerçekimi ivmesini belirlemek.

1) Bir sarkacın hareketini deneysel olarak incelemek ve teori ile karşılaştırmak. 2) Basit sarkaç yardımıyla yerçekimi ivmesini belirlemek. DENEY 4. BASİT SARKAÇ Amaç: 1) Bir sarkacın hareketini deneysel olarak incelemek ve teori ile karşılaştırmak. ) Basit sarkaç yardımıyla yerçekimi ivmesini belirlemek. Kuramsal Bili: Kendini belirli zaman

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 22. LİSELERARASI MATEMATİK YARIŞMASI

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 22. LİSELERARASI MATEMATİK YARIŞMASI DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 22. LİSELERARASI MATEMATİK YARIŞMASI BİREYSEL YARIŞMA SORULARI CEVAPLARI CEVAP KAĞIDI ÜZERİNE YAZINIZ. SORU KİTAPÇIĞINI KARALAMA MAKSATLI KULLANABİLİRSİNİZ SORU-1.

Detaylı

Noktasal Cismin Dengesi

Noktasal Cismin Dengesi Noktasal Cismin Dengesi Bu bölümde; Kuvvetleri bieşenlerine ayırma ve kartezyen vektör şeklinde ifade etme yöntemleri noktasal cismin dengesini içeren problemleri çözmede kullanılacaktır. Bölüm 3 DOÇ.DR.

Detaylı

Fizik 101: Ders 3 Ajanda

Fizik 101: Ders 3 Ajanda Anlamlı Saılar Fizik 101: Ders 3 Ajanda Tekrar: Vektörler, 2 ve 3D düzgün doğrusal hareket Rölatif hareket ve gözlem çerçeveleri Düzgün dairesel hareket Vektörler (tekrar) Vektör (Türkçe) ; Vektör (Almanca)

Detaylı

Gök Mekaniği: Eğrisel Hareket in Kinematiği

Gök Mekaniği: Eğrisel Hareket in Kinematiği Gök Mekaniği: Eğrisel Hareket in Kinematiği Bundan bir önceki giriş yazımızda Kepler yasaları ve Newton ın hareket kanunlarını vermiş, bunlardan yola çıkarak gök mekaniklerini elde edeceğimizi söylemiştik.

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ISPARTA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ISPARTA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ EK-1: Toplum Yararına Program Katılımcı Duyurusu TYP Katılımcı Sayısı 130 ISPARTA İL MÜFTÜLÜĞÜ ÇEVRE TEMİZLİĞİ ISPARTA İL MÜFTÜLÜĞÜ Seçim Başlangıç Tarihi ve Saati 05.10.2015 10:00 Seçim Bitiş Tarihi ve

Detaylı

Diferensiyel denklemler sürekli sistemlerin hareketlerinin ifade edilmesinde kullanılan denklemlerdir.

Diferensiyel denklemler sürekli sistemlerin hareketlerinin ifade edilmesinde kullanılan denklemlerdir. .. Diferensiyel Denklemler y f (x) de F ( x, y, y, y,...) 0 veya y f ( x, y, y,...) x ve y değişkenlerinin kendileri ve türevlerini içinde bulunduran denklemlerdir. (Türevler; "Bağımlı değişkenin değişiminin

Detaylı

Manyetik Alanlar. Benzer bir durum hareketli yükler içinde geçerli olup bu yüklerin etrafını elektrik alana ek olarak bir manyetik alan sarmaktadır.

Manyetik Alanlar. Benzer bir durum hareketli yükler içinde geçerli olup bu yüklerin etrafını elektrik alana ek olarak bir manyetik alan sarmaktadır. Manyetik Alanlar Manyetik Alanlar Duran ya da hareket eden yüklü parçacığın etrafını bir elektrik alanın sardığı biliyoruz. Hatta elektrik alan konusunda şu sonuç oraya konulmuştur. Durgun bir deneme yükü

Detaylı

Chapter 1 İçindekiler

Chapter 1 İçindekiler Chapter 1 İçindekiler Kendinizi Test Edin iii 10 Birinci Mertebeden Diferansiel Denklemler 565 10.1 Arılabilir Denklemler 566 10. Lineer Denklemler 571 10.3 Matematiksel Modeller 576 10.4 Çözümü Olmaan

Detaylı

DENEY 3. IŞIĞIN POLARİZASYONU. Amaç: - Analizörün pozisyonunun bir fonksiyonu olarak düzlem polarize ışığın yoğunluğunu ölçmek.

DENEY 3. IŞIĞIN POLARİZASYONU. Amaç: - Analizörün pozisyonunun bir fonksiyonu olarak düzlem polarize ışığın yoğunluğunu ölçmek. DENEY 3. IŞIĞIN POLARİZASYONU Amaç: - Analizörün pozisyonunun bir fonksiyonu olarak düzlem polarize ışığın yoğunluğunu ölçmek. - Analizörün arkasındaki ışık yoğunluğunu, λ / 4 plakanın optik ekseni ile

Detaylı

FİZ 216 ELEKTRİK ve MANYETİZMA GRADİYENT DİVERJANS ROTASYONEL (KÖRL) KOORDİNAT SİSTEMLERİ HELMHOLTZ TEOREMİ

FİZ 216 ELEKTRİK ve MANYETİZMA GRADİYENT DİVERJANS ROTASYONEL (KÖRL) KOORDİNAT SİSTEMLERİ HELMHOLTZ TEOREMİ FİZ 216 ELEKTRİK ve MANYETİZMA GRADİYENT DİVERJANS ROTASYONEL (KÖRL) KOORDİNAT SİSTEMLERİ HELMHOLTZ TEOREMİ GRADİYENT: f(,y,z) her noktada sürekli ve türevlenebilir bir skaler alan olsun. Herhangi bir

Detaylı

5.DENEY. d F. ma m m dt. d y. d y. -kx. Araç. Basit. denge (1) (2) (3) denklemi yazılabilir. (4)

5.DENEY. d F. ma m m dt. d y. d y. -kx. Araç. Basit. denge (1) (2) (3) denklemi yazılabilir. (4) YAYLI ve BASİ SARKAÇ 5.DENEY. Amaç: i) Bir spiral yayın yay sabitinin belirlenmesi vee basit harmonik hareket yapan bir cisminn periyodununn incelenmesi. ii) Basit sarkaç kullanılarak yerçekimi ivmesininn

Detaylı

DİNAMİK (3.hafta) EĞRİSEL HAREKET-2: Kutupsal /Polar Koordinatlar (r,θ) A-Polar Koordinatlarda (r,θ) Hareket Denkemleri

DİNAMİK (3.hafta) EĞRİSEL HAREKET-2: Kutupsal /Polar Koordinatlar (r,θ) A-Polar Koordinatlarda (r,θ) Hareket Denkemleri DİNAMİK (3.hafta) EĞRİSEL HAREKET-2: Kutupsal /Polar Koordinatlar (r,θ) Şekildeki gibi dönen bir çubuk üzerinde ilerleyen bilezik hem dönme hareketi hemde merkezden uzaklaşma hareketi yapar. Bu durumda

Detaylı

MAK 210 SAYISAL ANALİZ

MAK 210 SAYISAL ANALİZ MAK 210 SAYISAL ANALİZ BÖLÜM 4- LİNEER OLMAYAN DENKLEMLERİN ÇÖZÜMÜ Doç. Dr. Ali Rıza YILDIZ MAK 210 - Sayısal Analiz 1 LİNEER OLMAYAN DENKLEMLERİN ÇÖZÜMÜ Matematikte veya hidrolik, dinamik, mekanik, elektrik

Detaylı

DİNAMİK Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Dayıoğlu Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi. Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü

DİNAMİK Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Dayıoğlu Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi. Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü DİNAMİK - 11 Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Dayıoğlu Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü 11. HAFTA Kapsam: İmpuls Momentum yöntemi İmpuls ve momentum ilkesi

Detaylı

ÖĞRENME ALANI TEMEL MATEMATİK BÖLÜM TÜREV. ALT ÖĞRENME ALANLARI 1) Türev 2) Türev Uygulamaları TÜREV

ÖĞRENME ALANI TEMEL MATEMATİK BÖLÜM TÜREV. ALT ÖĞRENME ALANLARI 1) Türev 2) Türev Uygulamaları TÜREV - 1 - ÖĞRENME ALANI TEMEL MATEMATİK BÖLÜM TÜREV ALT ÖĞRENME ALANLARI 1) Türev 2) Türev Uygulamaları TÜREV Kazanım 1 : Türev Kavramını fiziksel ve geometrik uygulamalar yardımıyla açıklar, türevin tanımını

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 23. LİSELERARASI MATEMATİK YARIŞMASI

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 23. LİSELERARASI MATEMATİK YARIŞMASI DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 23. LİSELERARASI MATEMATİK YARIŞMASI BİREYSEL YARIŞMA SORULARI CEVAPLARI CEVAP KAĞIDI ÜZERİNE YAZINIZ. SORU KİTAPÇIĞINI KARALAMA MAKSATLI KULLANABİLİRSİNİZ 1

Detaylı

Fizik 101: Ders 17 Ajanda

Fizik 101: Ders 17 Ajanda izik 101: Ders 17 Ajanda Dönme hareketi Yön ve sağ el kuralı Rotasyon dinamiği ve tork Örneklerle iş ve enerji Dönme ve Lineer Kinematik Karşılaştırma açısal α sabit 0 t 1 0 0t t lineer a sabit v v at

Detaylı

BÖLÜM 4: MADDESEL NOKTANIN KİNETİĞİ: İMPULS ve MOMENTUM

BÖLÜM 4: MADDESEL NOKTANIN KİNETİĞİ: İMPULS ve MOMENTUM BÖLÜM 4: MADDESEL NOKTANIN KİNETİĞİ: İMPULS ve MOMENTUM 4.1. Giriş Bir önceki bölümde, hareket denklemi F = ma nın, maddesel noktanın yer değiştirmesine göre integrasyonu ile elde edilen iş ve enerji denklemlerini

Detaylı

Newton un II. yasası. Bir cismin ivmesi, onun üzerine etki eden bileşke kuvvetle doğru orantılı ve kütlesi ile ters orantılıdır.

Newton un II. yasası. Bir cismin ivmesi, onun üzerine etki eden bileşke kuvvetle doğru orantılı ve kütlesi ile ters orantılıdır. Newton un II. yasası Bir cismin ivmesi, onun üzerine etki eden bileşke kuvvetle doğru orantılı ve kütlesi ile ters orantılıdır. Bir cisme F A, F B ve F C gibi çok sayıda kuvvet etkiyorsa, net kuvvet bunların

Detaylı

Elektromanyetik Dalga Teorisi

Elektromanyetik Dalga Teorisi Elektromanyetik Dalga Teorisi Ders-2 Dalga Denkleminin Çözümü Düzlem Elektromanyetik Dalgalar Enine Elektromanyetik Dalgalar Kayıplı Ortamda Düzlem Dalgalar Düzlem Dalgaların Polarizasyonu Dalga Denkleminin

Detaylı

TEMEL ELEKTROT SİSTEMLERİ Eş Merkezli Küresel Elektrot Sistemi

TEMEL ELEKTROT SİSTEMLERİ Eş Merkezli Küresel Elektrot Sistemi TEMEL ELEKTROT SİSTEMLERİ Eş Merkezli Küresel Elektrot Sistemi Merkezleri aynı, aralarında dielektrik madde bulunan iki küreden oluşur. Elektrik Alanı ve Potansiyel Yarıçapları ve ve elektrotlarına uygulanan

Detaylı

Şekil 2 Hareketin başladığı an

Şekil 2 Hareketin başladığı an Şekil 2 Hareketin başladığı an Bir savaş uçağı şekildeki gibi 1500 km/sa hızla sorti (dalışa geçerek bombardıman gerçekleştirmek) için harekete başlıyor ve eğrilik yarıçapı 300m. olan dairesel yörüngede

Detaylı

olduğundan A ve B sabitleri sınır koşullarından

olduğundan A ve B sabitleri sınır koşullarından TEMEL ELEKTROT SİSTEMLERİ Eş Merkezli Küresel Elektrot Sistemi Merkezleri aynı, aralarında dielektrik madde bulunan iki küreden oluşur. Elektrik Alanı ve Potansiyel Yarıçapları ve ve elektrotlarına uygulanan

Detaylı

11. SINIF. No Konular Kazanım Sayısı GEOMETRİ TRİGONOMETRİ Yönlü Açılar Trigonometrik Fonksiyonlar

11. SINIF. No Konular Kazanım Sayısı GEOMETRİ TRİGONOMETRİ Yönlü Açılar Trigonometrik Fonksiyonlar 11. SINIF No Konular Kazanım Sayısı GEOMETRİ Ders Saati Ağırlık (%) 11.1. TRİGONOMETRİ 7 56 26 11.1.1. Yönlü Açılar 2 10 5 11.1.2. Trigonometrik Fonksiyonlar 5 46 21 11.2. ANALİTİK GEOMETRİ 4 24 11 11.2.1.

Detaylı

HAREKETİN KİNEMATİK İNCELENMESİ

HAREKETİN KİNEMATİK İNCELENMESİ HAREKETİN KİNEMATİK İNCELENMESİ Kinematik, cisimlerin hareketlerini, bu hareketlere neden olan ya da bu hareketler sonucunda oluşan kuvvetlerden bağımsız olarak inceleyen fizik dalıdır. Klasik mekaniğin

Detaylı

Bölüm 3: Vektörler. Kavrama Soruları. Konu İçeriği. Sunuş. 3-1 Koordinat Sistemleri

Bölüm 3: Vektörler. Kavrama Soruları. Konu İçeriği. Sunuş. 3-1 Koordinat Sistemleri ölüm 3: Vektörler Kavrama Soruları 1- Neden vektörlere ihtiyaç duyarız? - Vektör ve skaler arasındaki fark nedir? 3- Neden vektörel bölme işlemi yapılamaz? 4- π sayısı vektörel mi yoksa skaler bir nicelik

Detaylı

Gerçekte yükler yayılı olup, tekil yük problemlerin çözümünü kolaylaştıran bir idealleştirmedir.

Gerçekte yükler yayılı olup, tekil yük problemlerin çözümünü kolaylaştıran bir idealleştirmedir. STATIK VE MUKAVEMET 4. Ağırlık Merkezi AĞIRLIK MERKEZİ Gerçekte yükler yayılı olup, tekil yük problemlerin çözümünü kolaylaştıran bir idealleştirmedir. Statikte çok küçük bir alana etki eden birbirlerine

Detaylı

MAK 308 MAKİNA DİNAMİĞİ Bahar Dr. Nurdan Bilgin

MAK 308 MAKİNA DİNAMİĞİ Bahar Dr. Nurdan Bilgin MAK 308 MAKİNA DİNAMİĞİ 2017-2018 Bahar Dr. Nurdan Bilgin Virtüel İş Yöntemi-Giriş Bu zamana kadar Newton yasaları ve D alambert prensibine dayanarak hareket özellikleri her konumda bilinen bir makinanın

Detaylı

Mekanik Titreşimler ve Kontrolü. Makine Mühendisliği Bölümü

Mekanik Titreşimler ve Kontrolü. Makine Mühendisliği Bölümü Mekanik Titreşimler ve Kontrolü Makine Mühendisliği Bölümü s.selim@gtu.edu.tr 10.10.018 Titreşim sinyalinin özellikleri Daimi sinyal Daimi olmayan sinyal Herhangi bir sistemden elde edilen titreşim sinyalinin

Detaylı

Bölüm 2. Bir boyutta hareket

Bölüm 2. Bir boyutta hareket Bölüm 2 Bir boyutta hareket Kinematik Dış etkenlere maruz kalması durumunda bir cismin hareketindeki değişimleri tanımlar Bir boyutta hareketten kasıt, cismin bir doğru boyunca hareket ettiği durumların

Detaylı

1. O(0,0) merkezli, 3 birim yarıçaplı. 2. x 2 +y 2 =16 denklemi ile verilen. 3. O(0,0) merkezli ve A(3,4)

1. O(0,0) merkezli, 3 birim yarıçaplı. 2. x 2 +y 2 =16 denklemi ile verilen. 3. O(0,0) merkezli ve A(3,4) HAZİNE-1 Düzlemde sabit M(a,b) noktasından eşit uzaklıkta bulunan noktaların geometrik yeri, M merkezli R yarıçaplı çemberdir. HAZİNE-2 O(0,0) merkezli, R yarıçaplı çemberin denklemi; x 2 +y 2 =R 2 dir.

Detaylı

STATIK VE MUKAVEMET 4. Ağırlık Merkezi. Yrd. Doç. Dr. NURHAYAT DEĞİRMENCİ

STATIK VE MUKAVEMET 4. Ağırlık Merkezi. Yrd. Doç. Dr. NURHAYAT DEĞİRMENCİ STATIK VE MUKAVEMET 4. Ağırlık Merkezi Yrd. Doç. Dr. NURHAYAT DEĞİRMENCİ AĞIRLIK MERKEZİ Gerçekte yükler yayılı olup, tekil yük problemlerin çözümünü kolaylaştıran bir idealleştirmedir. Statikte çok küçük

Detaylı

KATI CİSMİN DÜZLEMSEL KİNETİĞİ (Kinetik Enerji)

KATI CİSMİN DÜZLEMSEL KİNETİĞİ (Kinetik Enerji) KATI CİSMİN DÜZLEMSEL KİNETİĞİ (Kinetik Enerji) Partikülün kinetiği bahsinde, hız ve yer değiştirme içeren problemlerin iş ve enerji prensibini kullanarak kolayca çözülebildiği söylenmişti. Ayrıca, kuvvet

Detaylı

SORULAR. x=l. Şekil-1

SORULAR. x=l. Şekil-1 FİZ-217-01-02 Titreşimler ve Dalgalar: Dönem Sonu Sınavı 13 Ocak 2012; Sınav süresi: 150 dakika Adı-Soyadı: No: Şubesi: İmza: Soru Puan 1 18: a=12, b=6 2 18: a=6,b=12 3 18: a=4,b=4,c=4,d=6 4 18: a=4,b=6,c=6,d=2

Detaylı

FİZ 216 ELEKTRİK ve MANYETİZMA GRADİYENT DİVERJANS ROTASYONEL (KÖRL) HELMHOLTZ TEOREMİ KOORDİNAT SİSTEMLERİ

FİZ 216 ELEKTRİK ve MANYETİZMA GRADİYENT DİVERJANS ROTASYONEL (KÖRL) HELMHOLTZ TEOREMİ KOORDİNAT SİSTEMLERİ FİZ 216 ELEKTRİK ve MANYETİZMA GRADİYENT DİVERJANS ROTASYONEL (KÖRL) HELMHOLTZ TEOREMİ KOORDİNAT SİSTEMLERİ (del) operatörü, Bir f skaler alanına etkirse: f GRADİYENT Bir A vektör alanı ile skaler çarpılırsa:

Detaylı

Name: Diferensiyel Geometri Spring 2014

Name: Diferensiyel Geometri Spring 2014 Çalışma soruları Tanim [Basit egri] α : (a, b) R 3 egrisi verilsin. Farkli t 1, t 2 (a, b) noktalari icin α(t 1 ) α(t 2 ) oluyorsa α egrisine basit egri adi verilir (kendisini kesmeyen egriye basit egri

Detaylı

Ödev 1. Ödev1: 600N luk kuvveti u ve v eksenlerinde bileşenlerine ayırınız. 600 N

Ödev 1. Ödev1: 600N luk kuvveti u ve v eksenlerinde bileşenlerine ayırınız. 600 N Ödev 1 Ödev1: 600N luk kuvveti u ve v eksenlerinde bileşenlerine ayırınız. 600 N 1 600 N 600 N 600 N u sin120 600 N sin 30 u 1039N v sin 30 600 N sin 30 v 600N 2 Ödev 2 Ödev2: 2 kuvvetinin şiddetini, yönünü

Detaylı

III. DERS DİFERENSİYELLENEBİLİR YÜZEYLER

III. DERS DİFERENSİYELLENEBİLİR YÜZEYLER Bölüm 1 III. DERS DİFERENSİYELLENEBİLİR YÜZEYLER 1.1 YÜZEYLER:TANIM VE ÖRNEKLER Bu kesimin amacı R 3 de yüzeyler teorisini incelemek ve bunun içinde manifoldlar teorisinin gerekli kısmını aktarmaktır.

Detaylı