MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ"

Transkript

1 6 BÖÜ RJİ D SRU - Dİ SRUARI ÇÖZÜRİ F 0 F 00 7 F 8 düzle F uvvetinin bileşeni iş yapar uvvetin cisi üzerine yaptığı iş, nerjinin orunuundan, F f sür f sür F düzle CA D W F F cos7 00 0, J CA C F fieil-ι düzle F fieil-ιιι F fieil-ιι düzle uvvetin yaptığı iş cise ineti enerji olara atarılır F F F 4F F F > Cisilerin ızları, 6F F ( 4F 4F ( 4 4g /s 0/s f sür düzle yo lun da sür tün e uv ve ti nin yap tı ğı iş i ne ti ener ji de i de ğiş e ye eşit tir Wsü r T fsü r g CA D F F olur ( Büyülüleri arasındai ilişi, > > CA A UT HART 97

2 F F fieil-ι fieil-ιι düzle düzle uvvetin yaptığı iş ineti enerjidei değişeye eşit olacağından, F F 8( ) B ( ) ( 8 ) B 4 ( 9 4 ) CA A D SRU - Dİ SRUARI ÇÖZÜRİ uvvet F F F F F F F 0 uvvet-yol grafiğinin altındai alanların cebirsel toplaı yapılan topla işi, dolayısıyla ineti enerji değişiini verir 4F F 4 ı ı ı yol CA B 6 60 a(/s ) f sür 7 F y 60 F 80 F00 düzle t(s) G00 Sürtüne uvveti, f sür 0, 60 Sürtüne uvvetinin yaptığı iş, W sür f sür 0 0 J Sürtüneden dolayı ısıya dönüşen enerji, ısı 0 J CA İv e-za an gra fi ği nin al tın da i alan ız da i de ğişe yi ver di ğin den cis in ı zı, 6 4 /s o /s 6 saniye sonundai ineti enerji, J CA D 98 UT HART

3 net uvvet z(/s) F F 0 yol 0 t t t zaan(s) uvvet-yol grafiğinin altındai alanlar yapılan işi, dolayısıyla ineti enerji değişiini verir,, aralılarının üçünde de alanlar pozitif olduğundan, üçünde de cisin ineti enerjisi artatadır I ve II yargılar yanlıştır F W F F W W W Cisin ız-zaan grafiği şeildei gibidir Buna göre, ( ) J CA D III yargı doğrudur CA C 4 uvvet() 6 net uvvet F F F 0 yol() uv vet-yol gra file ri nin al tın da i alan lar ya pı lan işi, do la yı sıy la i ne ti ener ji de ği şi i ni ve rir F F CA C F 0 uvvet-yol grafiğinin altındai alanlar yapılan işi, dolayısıyla ineti enerji değişiini verir,, aralılarının üçünde de alanlar pozitif olduğundan, üçünde de cisin ineti enerjisi artatadır I ve III yargılar yanlıştır F W F W F W W II yargı doğrudur yol CA B UT HART 99

4 D SRU - Tİ SRUARI ÇÖZÜRİ G 4 T G G X notasına göre tor alınaca olursa, T G 4 4 T G notasına göre tor alınaca olursa, G T 4 G G G G ve cisilerinin e göre potansiyel enerjileri oranı, G G 4 G G CA C fieil-i fieil-ii Cisilerin e göre potansiyel enerjilerinin oranından, g g p + I p II g+ g CA B Yer çeii uvvetine arşı yapılan iş, W ç D gd 0 W ç J I yargı doğrudur F uvvetinin yaptığı iş, W F FD 04 0 J II yargı doğrudur et uvvetin yaptığı iş, W T (F G)D (0 0)4 40 J III yargı doğrudur CA 4 G fieil-ι düfley G fieil-ιι 7 fieil-ιιι 6/ düfley duvar Çubuğun er bölesinin uzunluğuna, ağırlığına G diyeli Çubuğun ağırlı erezi notasıdır G olur 6 G CA 00 UT HART

5 tavan D SRU - 4 Tİ SRUARI ÇÖZÜRİ 6πr ip r r düzle düfley duvar T nerjinin orunuundan, düzle Cisin yüsele itarı, rr+ rr 6rr T rr Cisin potansiyel enerjisindei arta, Δp gδ gπr gπr CA C o a o () 4 a + () ve taraf tarafa oranlanırsa, 4 4 CA 6 X s v s Y s v s düzle g o 0/s 00/ düfley duvar Her ii duruda sıvıların e göre potansiyel enerjilerinin oranı yazılıp taraf tarafa oranlanırsa, X+ ar Y d g d g X + ( d Y d X+ Y ) g 4 d d X+ Y d + d dx + dy 4d X + 4d Y X 7 d dy d X d 7 Y Y CA C düzle düzle nerjinin orunuundan, o , 60c düfley duvar CA UT HART 0

6 I X cisi o yönünde adar aydırılırsa X yayı adar açılır, Y yayı adar sıışır Bu duruda yaylarda depolanan esneli potansiyel enerjiler, 4 X ( X ) Y Y ( Y ) 4 Yaylarda depolanan topla esneli potansiyel enerji, top X + Y + Bu duruda, I yargı yanlış, II ve III yargılar doğrudur CA Y II G G ise, tavan G G yayındai uzaa itarı, G + G G G yayındai uzaa itarı, G G ve taraf tarafa oranlanırsa, 4 ( ) G G CA B 4 F X Y Siste dengede olduğundan X yayını geren F uvveti ile Y yayını geren F uvveti eşittir F F &, Bu duruda, yaylarda depolanan esneli potansiyel enerjiler, X Y () X ve Y değerleri taraf tarafa oranlanırsa, X Y CA A F ğından enerji orunacatır Bu duruda ütleli cisin B seviyesine gelene adar aybettiği potansiyel enerji, yaya esneli potansiyel enerji olara atarılır Buna göre, g( + ) A B, 6 nerji aybı oladı fieil-i ca acunu tabla fieil-ii şitliğe baılırsa, yaydai sıışa itarı ;, g, ve değerlerine bağlı, yayın boyu, ye bağlı değildir CA C 0 UT HART

7 D SRU - Tİ SRUARI ÇÖZÜRİ nerjinin orunuundan, 4 ütleli cisin ineti enerjisi asiu olduğu anda siste şeildei onudadır p g g( + ) CA C,,,, Yeri () referans alalı nerjinin orunuundan, g, + g, g, + + g, ütleli cisin ineti enerjisi, 4 CA Cisilerin e göre potansiyel enerjileri, g g g 4g g g Bu duruda, < Sürtüne oladığından cisilerin eani enerjileri orunur Son duruda cisiler e çarptılarında da eani enerjileri, başlangıçtai potansiyel enerjilerine eşit Bu duruda, > CA o 0/s r r Ray üzerinde sürtüne oladığından eani enerji orunur Bu duruda, cisin notasındai il ızı o, + p + p o + g + gr nerjinin orunuundan, g g 4 4 CA A o + g + gr o o o 00 & o 0 /s CA B UT HART 0

8 6 cisi yolunu alıp 7 e çarptığında cisi adar yüselir ve den yüseliği Sürtüne oladığına göre eani enerji orunur Bu duruda ve cisilerin ineti enerjileri toplaı, il son g + g + + g 7g + + g g + I yol:, 7 7 R R CA D Yataya göre ve R notalarının yüselileri,,sin7 0,6, R,sin 0,8, Sürtüneler önesiz olduğundan enerji orunur Bu duruda cisin notasındai potansiyel enerjisi, ve R notalarındai ineti ve potansiyel enerjilerin toplaına eşittir notası için, g, + g(, ) g, 6, & R notası için, + g(, 0,6,), () g, R + g(, R ) g, R + g(, 0,8,) R 8, & R 6, () () ve () denleleri oranlanırsa,, & 6, 4 R R R 8 9 II yol: Cisin ve R dei ızları, g 006,,, R g R 0 0, 8, 6, ve R taraf tarafa oranlanırsa, R, 6, 4 000/ nerjinin orunuundan, g + a a g a o 8/s a 4 0 a a 0,4 a 40 c 0/s CA A g düzle düzle CA D 0c Yay 0 c sıışır nerjinin orunuundan, g o + 8 0, + ( 0, ) , 0 0, 0 & 00 / 0c CA 04 UT HART

9 0 T oy o a F o a Cisin ve düşey il ızları, o o cos o oy o sin 4 o nerjinin orunuundan, 4 c o o y 6 o o CA B notasında F uvveti aldırıldığında cisi notasına adar çıtığına göre F uvvetinin yaptığı iş, W F notasındai bu iş, dei potansiyel enerjiye eşittir F g F g Cisin notasında il geçtiğinde ineti enerjisi, F g Cisin notasından iinci ez geçtiğinde ineti enerjisi, dei potansiyel enerjiye eşittir g g ve değerleri oranlanırsa, g g CA B T oy o a 7 o 4 Cisin il ızı, a o t o cos7 t 4 o 0,8 0, o 0 /s Cisin düşeydei il ızı, oy o sin7 0 0,6 0 /s Cisi atıldığı andai düşeydei ineti enerjisi T notasındai potansiyel enerjiye eşittir oy 0, 0 0, J T CA UT HART 0

10 D SRU - 6 DAİ SRUARI ÇÖZÜRİ fs 4 g o o 6/s 0 nerjinin orunuundan, fs 6 0 g + o f s + f s düzle CA C düzle Cisi notasından geri dönüşte notasında durduğuna göre den ye gelene adar aybettiği potansiyel enerji, sürtüneye arşı yapılan işe eşittir Buna göre, W sür g g g Cisi den ye gelene adar enerjinin orunuu yazılırsa cisin notasındai ineti eneri, + g W sür + g + g g + g g notasındai potansiyel enerji de, p g g eani enerji ineti enerji + potansiyel enerji olduğundan, + p g + g 4g ve oranlanırsa, 4 g g CA D Her bölede sürtüneye arcanan enerjiye W sür diyeli I duruda: ( den ye gideren) W sür + g g W sür 4W sür II duruda: ( den döneren) + g W sür + 4W sür + g W sür + 4W sür + W sür W sür + W sür 4W sür olduğundan, 4 CA C 4 İl duruda cisin ea ni enerjisi, potansiyel enerjisine eşittir Bu duruda, il g g Cisi e çarpıp adar zıpladığında son enerjisi, son g g Yere çarptığında cisin aybolan eani enerjisi, D son il g g g adardır Bu duruda cisin aybolan enerjisinin % olara değeri, g % g CA D 06 UT HART

11 g o 6/s 8 8/s f sür 7 nerjinin orunuundan sürtüne uvvetinin büyülüğü, g + o + fsür f sür f sür f sür f sür 6,4 CA 6 Cisi notasından serbest bıraıldığında de durduğuna göre bölede sürtüneye arcanan enerji, 0 g g dir Cisi notasından atıldığında R de durası için sürtüne- li yolda böle yol R alası gereir Cisi bölede sürtüneye arşı (g) 6g adar enerji arcar Cisi notasında 6g lı enerjiye saip olalıdır notasında cisi e ineti e potansiyel enerjiye saiptir Bu duruda, W s + p 6g + g & g CA A 7 R Her bölede sürtüneye arcanan enerjiye W sür diyeli I duruda: 4W sür + g g W sür W sür II duruda: 4W sür + g ı 0W sür 4W sür + g ı 6W sür g ı 6 g g ı ı 6 CA 9 j0/s nerjinin orunuundan sürtüneye dönüşen enerji, g + W sür W sür Wsür W sür W sür 0 0 de 0 ısıya dönüşürse 00 de 60 ısıya dönüşür yolu boyunca cisin enerjisinin %60 ı ısıya dönüşüştür CA D o f s Cisi notasından geri dönüp notasında durduğuna göre, den ye gelene adar aybettiği potansiyel enerji, - arasındai sürtüneye arcanan enerjiye eşittir Bu duruda - arasındai sürtüneye arşı yapılan iş, W sür g g Cisi den ye adar çıtığına göre, notasındai ineti ve potansiyel enerjilerin toplaı, notasındai potansiyel enerji ile sürtüneye arcanan enerjinin toplaına eşittir Bu duruda, o + g W sür + g o + g g + g o 4g ğer cisi notasından o ızıyla atılsaydı - arasında çıabileceği yüseli en fazla ı olsun UT HART 07

12 Bu duruda, (o ) + g W + g ı 4 o + g g + g ı 00/ g o 6/s 0 4( o ) + g g + g ı 44g + g g + g ı 8g g + g ı 8 + ı I duruda: g4 g + W sür W sür g II duruda: g g ı + W sür W sür > W sür ı olurdu S R CA D olduğundan S notasından geri dönen cisi - arasına adar çıabilir CA düzle nerjinin orunuundan sürtüneye dönüşen enerji, g W o W Ws ür W 6 J sür Yaydai sıışa itarı, sür g Wsü r+ sür , 0c CA nerjinin orunuundan, g sin gcos + g 0,8 0, 0,6 + 0, 8 + II II CA C 08 UT HART

13 TST ÇÖZÜR RJİ g F 0 R Cisin ivesi, D düzle f s s 0 a F 0 4 /s Cisin 6 saniyede aldığı yol, D at Cisi üzerine yapılan iş, W FD J F 4g 0/s CA D düzle 4 uv vet ci sin a re et yö nü nün ter si yö nün de uy gu lan dı ğın dan ci si üze ri ne yapılan iş ne ga tif tir Cisin den ye geldiğinde ızı, W T F & 0 / s Cisin den ye geldiğinde ızı, W T F / s & R notasından serbest bıraılan ütleli cisi notasında durduğuna göre, - arasında sürtüneye arcanan enerji, R den ye gelene adar aybedilen potansiyel enerjiye eşittir yüseliği, R sin7 00,6 6 dir Bu duruda, g f s g g 6 0 & 0, II yargı doğrudur Yuarıdai denlede ütlesi sadeleştiğinden ütlenin olası cisin duracağı notayı değiştirez I yargı yanlıştır Yolun - arası sürtüneli olduğundan R notasındai eani enerji, notasındai eani enerjiye eşit olaz III yargı yanlıştır 4 4 üt le li ci si ye re çarp tı ğın da üt le li cis in den yü se li ği Sis te in il ener ji si, il 4g + g g Sistein son ener ji si, son g + g il son g + g g 4 CA B ve oran la nır sa, CA üt le li cis in i ne ti ener ji si, 6 b gl g CA A UT HART 09

14 a(/s ) 7 düfley Y t(s) Y g İv e-za an gar fi ği nin al tın da i alan ız da i de ğişe yi ve rir ( ) 6 + T / s 9 Cis in il ı zı sı fır ol du ğun dan, s i 9 s 9 /s Cis in 8 saniye sonundai i ne ti ener ji si, 4 ( 9 ) 6 J CA D X X fieil-ι Y Y X X g fieil-ιι no ta sın dan ası lı ien den ge de ol du ğun dan, X Y Y Şe il-ιι de çu bu la rın ye re gö re po tan si yel ener ji le ri, p X + Y X g + Y g7 g + g7 4 g CA 6 tavan tavan tavan 8 R, 4g /s F F F, 7 düzle fieil-i 4 fieil-ii fieil-iii yo lu nun uzun lu ğu, sin 7 & 06, uvvetlerin yaptıları işler potansiyel enerjidei değişie eşit olduğundan, Ci si R no ta sın dan ser best düş e a re e ti yaptı ğın dan i ne ti ener ji si sı fır dır W g + g g W 4g 4 + g 4 + g 7 g 4 W g + g g Buna göre, W > W > W CA A + W sür g + g + f sür f sür 4 f sür 0 f & f 0 sür sür CA C 0 UT HART

15 9 0 (/s) 0g F 6 fieil-i / fieil-ii Cisilerin er ii durudai potansiyel enerjileri yazılıp oranlanırsa, I g + g II g g fieil-i düzle 0 fieil-ii 4 t(s) Cisin aldığı yol, ( 6+ 0) T 4 Yapılan iş ineti enerjidei değişeye eşit olduğundan, W Δ FΔ ( ) F 0(0 6 ) F (00 6) F 0 CA C F 0 CA B o 0 r R F r notasından g adar ineti enerji ile areete başlayan ütleli cisi R notasında durduğuna göre, er bir bölede sürtüneye arcanan enerji, a a ra lar F uv ve ti ile de fa dön dü rül dü ğünde cis i πr a dar, cis i π r 4πr a dar yu a rı çı ar Baş lan gıç ta ci si le rin po tan siyel ener ji le ri eşit ol du ğun dan, üt le le rin po tan si yel ener ji le ri nin far ı, 4πr gπr g(4r r) 6 gr CA A W sürt + p W sürt g + 6 g W sürt g Buna göre cisi notasında ien ineti enerjisi, + W sürt + 4g + g g + 4g 4g Cisin notasındai potansiyel enerjisi ise, g dır ve değerleri oranlanırsa, 4g g CA D UT HART

16 TST ÇÖZÜR RJİ g 0/s F düzle g o /s düzle fieil-i 800/ Ya pı lan iş i ne ti ener ji de i de ğiş e ye eşit tir /s Cisin notasındai ızı, W T F düzle fieil-ii & 0 / s nerjinin orunuundan, o + Cisin notasındai ızı, W T F & 0 / s ve ta raf ta ra fa oran la nır sa, 0 0 CA B , 0 c düfley 4 CA F uvvet F 0 F F F F 4 uvvet-yol grafiğinde doğrunun altındai alan yapılan işi verir Yapılan iş ineti enerjiye eşit olduğundan, F F F + F + + F yol CA B Yere göre ütlelerin il duruda potansiyel enerjileri, il g + 4g g Sis te i ser best bı ra tı ğı ız da üt le si bü yü olan yön de dön e a re e ti olu şur Bu du ru da sis te o la gös te ri len yön de dön e a re e ti ya par 4 üt le li cis in dü şey e sen den ge çer en sis tein ener ji si, son g( + ) + 8g ner ji nin o ru nu un dan, il son g + 8g 4g 0 40 & / s CA B UT HART

17 g o 40/s ,4 0 Ci si den gi diş te ve den ye ge liş te sür tüne li yo lu ii de fa geç ti ğin den sür tün e ye ar ca nan ener ji, W sür f s g 0, J ner ji nin o ru nu un dan, geri dönüşte cisin notasındai ızı, W o sür & 0 / s 0 düzle Ci si no ta sın dan ser best bı ra ıl dı ğın da yo lu nu alıp ya ya çar pa ra ener ji si ni ya ya ve rir Yay bu ener ji yi ay nen cis e a ta rır Bu nun bir ıs ı nı yo lun da sür tün e ye ar ca ya ra ı yü se li ğine çı ar ner ji nin o ru nu un dan, il g f + f + g' s son g g + g + g' , + 000, + 0 ' ' 00 0' & ' 0 s CA D CA A 8 tavan ip ip ip 4T T 6T 6 düfley duvar düfley duvar G G G g 0 düzle g Cisilerin potansiyel enerjilerinin oranı,, g g 4, 8 düzle CA C Cisilerin ağırlıları iplerdei gerile uvvetleri ile doğru orantılıdır G 4G ise, G G G 6G Cisilerin e göre potansiyel enerjileri, 4G 6G G 6G 6G Buna göre, CA A UT HART

18 9 0 o o eani enerjinin orunuundan, - arasında sürtüneye arcanan enerji, W + g W + g g W + g & W g - arasında sürtüneye arcanan enerji, W + g W + g g W + g & W g W ve W oranlanırsa, W g W g o CA C oy o 60 o o o Cisin il ızı, T o o cos60 o Cisin düşey il ızı, sin60 o o oy o o o nerjinin orunuundan, o d n + ` oj o b o + l 4 o 4 4 düzle ip o CA D Her bölüde sürtüneye arcanan enerjiye W sür diyeli I duruda: g4 g + W sür g W sür g W sür cisi adar aşağı indiği anda ızı ise, nin ızı g + () II duruda: g + 4g + W sür g g + 6 g CA C g 9 g 9 cisinin g cinsinden ineti enerjisi, 8 8g 9 CA 4 UT HART

19 TST ÇÖZÜR RJİ R Her bölüde sürtüneye arcanan enerjiye W sür diyeli I duruda: W sür + g g W sür g + g 4 g o 0 r0 0 ı I yol: ürenin yarıçapı 0 olduğuna göre yüseliği, rcos 00,6 6 ı r ürenin iç yüzü sürtünesiz olduğundan eani enerji orunur Cisin notasındai potansiyel enerjisi R notasındai ineti ve potansiyel enerjiler toplaına eşittir R + R R R II duruda: gr R + gı ı W sür + g ı g + g ı g g 4g 4 ı 4 CA B gr R + gı 00 R + 04 R 60 R 0 & R c0 /s II yol: Cisin R notasındai ızı, R g / s CA D 4 tavan ip Cisin notasındai e göre potansiyel enerjisi, p g notasındai ineti enerjisi, g( + ) a a 7 a a 7 p ve taraf tarafa oranlanırsa, g g( + ) CA A Şe il-i de: Cisin potansiyel enerjisi, g a ga Şe il-ii de: Cisin potansiyel enerjisi, gc a + a ga CA C UT HART

20 g 7 r 0,8 Ιip r 0, πr 4πr düzle fieil-ι fieil-ιι nerjinin orunuundan, g( + ) 0( 0, 8+ 0, ) ( 0, ) 0 004, 40 0, / CA ΙΙip r ya rı çap lı a a ra sı ez dö ner se ip, πr 4πr a dar çe i lir a a ra sı ipi πr a dar aşa ğı bı ra ır Ι ip, 4πr πr πr a dar çe il iş rr Ι ip πr a dar çe il di ğin de ΙΙ ip, rr a dar çe - il iş Bu du ru da cis i πr a dar yü se lir o tan si yel ener ji de ği şi i, p g gπr gr CA A 6 Ci si 4 etre yü seli ten bı ra ıl dığın da yay, 4 etre sı ış tı ğı na gö re, g( 4+ 4) ( 4) 8g 8 g Yay da i sı ış a nın 6 ol a sı için ci si yay dan a dar daa yü seli ten bı ra ıl a lı dır ner ji nin o runu un dan, il son g( + 6) ( 6) g( + 6) g CA C 8 F f s R F uvveti notasına adar uygulandığına göre yapılan iş, W F F4 4F Cisi R notasında durduğuna göre sürtüneli yolda 4 yolunu aldığında sürtüne uvvetinin yaptığı iş, W s f s 4 Cisi R de durduğuna göre, W F W s F 4F 4f s & f s CA B 6 UT HART

21 9 f sür g F o 4/s 0 7 f sür düzle Cisin notasındai ızı ile notasındai ızı eşit olduğuna göre, bu notalardai ineti enerjileri de eşittir Bu duruda F uvvetinin - arasında yaptığı iş, potansiyel enerjiye eşittir ve bu değer, W F p g adardır Bu duruda cisin notasındai ineti enerjisi, g + F g + (g) 8g CA D nerjinin orunuundan, g + W W ü + o s r( ) sür( ) II II 66 6 II II CA 0 4 üt le li ci si yo lu nu alıp ye re ı zı ile çar par sa, üt le li ci si 4 yo lu nu alır ve ı zı ner ji nin o ru nuun dan, 4 4 il son 4g + g( + ) 4 + ( ) + g( + + 4) g + + 7g 4g 4 g Cisilerin yayların serbest ucuna göre potansiyel enerjileri; Şeil-I için g Şeil-II için Y g X fieil-i Y fieil-ii Bu duruda, X Y dir Cisilerin il durudai potansiyel enerjileri yayda depolan enerjiye eşittir Bu duruda, Şeil-I için g( + X ) X X Y ütleli cisin ineti enerjisi, ( ) 4 g CA Şeil-II için g (+ Y ) Y Bu ii eşitliten de anlaşılacağı gibi, yayların sıışa itarları ile cisilerin yaylara atardıları enerjilerin eşitliği için esin birşey söyleneez CA A UT HART 7

22 Adı ve Soyadı : Sınıfı : uara : Aldığı ot : Bölü Yazılı Soruları (nerji) ÇÖZÜR F() 0 0 0J J 80J 8 () 00/ g D düzle a) Yay da de po la nan po tan si yel ener ji, 00 ( ) 00 J a) W J b) W 40 J c) T ( ) o 40, 8( 0) 40, 4 & 00 0 / s b) Yay sııştığında yaydai enerji, ' 00 ( ) 400 J c) Sis te in e a ni ener ji si ya ya de po la nan enerji ye eşit tir e 00 J d) o tan si yel ener ji i ne ti ener ji ye eşit ol du ğun da ız, g 4 R Aral R pot in 00 0 / s a & a Uygulanan uvvet () 0 a) Cis in i ne ti ener ji si nin art a sı için uv ve tin po zi tif iş yap a sı ge re ir,, R ara lı la rın da uv vet po zi tif iş yap ış tır b) aral ığın da cis in üze ri ne uy gu la nan uvvet ne ga tif ol du ğun dan ı zı azal ış tır c) Ya pı lan top la iş, W ( ) J W T W s i 6 0 s 6 & 4 / s s s d) ara sın da uv vet sı fır ol du ğun dan ci si sa bit ız la a re et ya par ara sın da aza lır ara sın da ar tar de i ız de i ı za eşittir Bu du ru da, ve de i ız lar eşit tir 4 a) Cisin notasından geçeren ızı, a + 00 ( 0, 4) 00 ( 0, ) , , / s b) Cisin notasından geçeren ızı, a 00 ( 0, 4) a a a 4 / s a 8 UT HART

23 tavan, 7 7 G 7 a) F uvvetinin yaptığı iş, W F J b) üt le si üze ri ne 00J iş ya pıl dı ğın dan üt le de 00J ener ji a zanır 0 F 0 F 4F F F 4F 6 a) Gg Gg a), cos7 0,8,6 Cisi notasından geçeren ızı, g g 0,6 4 s / b) Cisi notasından geçeren ızı, g, g, 6/s / s düzle ner ji nin o ru nu un dan, g + 80c 0, 6 008, & 0 J b) ner ji nin o ru nu un dan, g + g 6 008, + 00, & 8 T c) 8F & 8 F uv vet ten 8 at a - zanç var sa, yol dan 8 at a yıp var dır İp 0 çe ilir se üt le si, 0 ', 8 değiştirir d) T gerile uvveti, 8F T 80 T T 80 6 g /s 7 8 a) Cis in il ener ji si, il g J Cis in ya ya çar par en dei ı zı, il 4 00/ düzle 4 4 / s & b) Ya yın asiu sı ış a i ta rı, il pot & 0 UT HART 9

24 9 0 g l 0 o düzle 0 0 a) sin &,, 08, Cis in no ta sın da i po tan si yel ener ji si nin bir ıs ı yo lun da sür tün e ye ar ca nır, ge ri a la nı ise cis in no ta sın da i i ne ti ener ji sidir ner ji nin o ru nu un dan cis in no ta sında i ı zı, g + f s, g + g cos, ,, & 0 / s b) Cis in no ta sın da i i ne ti ener ji si no ta sına ge lin ce ye a dar sür tün e ye git iş tir in Wsü r g 0 ^ 00, & 0 a) Sis te in iv e si, a F net t a 0 ( + )a 0 a a 4 /s g lı cis in ye re çarp a ı zı, o + a /s g düzle g 0 Cis in i ne ti ener ji si, ( 0 ) 400 J a 0 b) g lı cis in ı zı ile g lı cis in ız la rı nın bü yü lü le ri eşit ola ca ğın dan ci si le rin a siu ız la rı nın bü yü lü le ri 0 /s c) g lı cis in ye re gel e sü re si, at 0 4 t t & t s s son ra g lı cis e uv vet et i et ez et uv vet sı fır ola ca ğın dan ci si sa bit ız la gi der c) f sür gcos g gsin a g (sinα cosα) g (sin cos ) 0 (0,8 0, 0,6) 0 0, /s 0 UT HART

25

İŞ, GÜÇ, ENERJİ BÖLÜM 8

İŞ, GÜÇ, ENERJİ BÖLÜM 8 İŞ, GÜÇ, EERJİ BÖÜ 8 ODE SORU DE SORUARI ÇÖZÜER 5 Cise eti eden sür- tüne uvveti, IFI0 ür F α F T W (F ür ) (Fcosα (g Fsinα)) düzle Ya pı lan net iş de ğe ri α, ve ütleye bağ lı dır G düzle 00,5 G0 0 I

Detaylı

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X.

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X. BÖÜ SIVI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER SIVI BSINCI 4a a a a a a a a a a 4a ka bı nın ta ba nın a ki sı vı ba sın cı, 4ag ka bı nın ta bı nın a ki sı vı ba sın cı, ag ve ba sınç la rı ta raf ta ra fa oran la nır

Detaylı

TORK VE DENGE BÖLÜM 8 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ. 4. Kuvvetlerin O noktasına

TORK VE DENGE BÖLÜM 8 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ. 4. Kuvvetlerin O noktasına BÖÜM 8 R VE DEE MDE SRU - 1 DEİ SRUARI ÇÖZÜMERİ 1 1 yönü (+), yönü ( ) alınırsa kuvvetlerin noktasına torkları, x = d d = d olur evha 1 yönünde, d lik torkla döner d d 1 d 4 uvvetlerin noktasına göre torkların

Detaylı

VEKTÖRLER BÖLÜM 1 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

VEKTÖRLER BÖLÜM 1 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ BÖÜ 1 VETÖE ODE SOU - 1 DEİ SOUAI ÇÖZÜEİ ODE SOU - DEİ SOUAI ÇÖZÜEİ 1. Bir vektörün tersi doğrultu ve büyüklüğü aynı yalnızca yönü ters olan vektördür:. = olacağından, I. eşitlik yanlıştır. II. eşitlik

Detaylı

İTME VE MOMENTUM. 1. P i

İTME VE MOMENTUM. 1. P i 7 BÖÜM İTME E MOMENTUM AIŞTIRMAAR ÇÖZÜMER İTME E MOMENTUM P i 0/s kg P s 0/s kg x +x düzle a Du va rın cis e u gu la dı ğı it e, o en tu de ği şi i ne eşit tir P i i 0 0 kg/s P s s ( 0 0 kg/s it e P P

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ . BÖÜ ONDNSTÖRR OD SORU - Dİ SORURIN ÇÖÜRİ 4. enerji(j). Bir kondansatörün sığası yapısına bağlıdır. üküne ve uçları arasındaki elektriksel potansiyel farkına bağlı değildir. 4 sabit 4 P 4.0 4.0 4 0 5

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 7 BÖÜM İTME E MMENTUM MDE SRU - DEİ SRUARIN ÇÖZÜMERİ Cisi esnek çarpışa yaptığına göre, çarptığı hızla engelden eşit açıyla yansır II engeline dik geldiğinden üzerinden geri döner II I 45 45 45 3 Cis e

Detaylı

İtme ve Momentum. c) Cis min B nok ta sın da ki mo men tu mu, P B

İtme ve Momentum. c) Cis min B nok ta sın da ki mo men tu mu, P B İTME E MOMENTUM BÖÜM 7 Alıştıralar ÇÖZÜMER İte ve Moentu P i 0/s kg P s 0/s kg x +x düzle a Du va rın cis e uy gu la dı ğı it e, o en tude ği şi i ne eşit tir P i i 0 0 kg/s P s s ( 0 0 kg/s it e " P "

Detaylı

İş, Enerji ve Güç Test Çözümleri. Test 1 Çözümleri 4. F = 20 N

İş, Enerji ve Güç Test Çözümleri. Test 1 Çözümleri 4. F = 20 N 3 İş, nerji e Güç Test Çözüleri Test Çözüleri. = 30 N s = 5 4. = 0 N = kg 37 = 5 /s kuetinin yaptığı iş, cisi üzerinde kinetik enerji olarak depolanır. ani kuetinin yaptığı iş, cisin kinetik enerjisine

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ ÖLÜ ÜRESEL YNLR OEL SORU - Eİ SORULRN ÇÖZÜLERİ 4 a a a d Şe kil de ö rül dü ğü i bi, ve ışık ışın la rı yansı ma lar so nu u ken di üze rin den e ri dö ner CEVP Şekilde örüldüğü ibi, aynalar arasındaki

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 1. BÖÜM A DAGAARI MDE SRU - 1 DEİ SRUARIN ÇÖZÜMERİ 5. T 1. uvvet vektörünün dengeden uzaklaşan ucu ile hız vektörünün ları çakışık olmalıdır. Buna göre şeklinde CEVA C 2. Dal ga la rın gen li ği den ge

Detaylı

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva . BÖÜ GZ BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER GZ BSINCI 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, P +.d cıva.g Düzenek yeterince yüksek bir yere göre götürülünce azalacağından, 4. Y P zalır zalır ve nok ta

Detaylı

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir.

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir. 1. BÖÜM A DAGAARI AIŞTIRMAAR ÇÖZÜMER A DAGAARI 1.. (c) T λ 5c Şe kil de 5 c lik kıs ı,5 dal ga a kar şı lık ge lir. 0 5 (c) Bu du ru da, 5 λ = 5 λ = 10 c Dal ga nın aıla hı zı, 60 V = = = 15 t c/ s Dal

Detaylı

Titreşim Hareketi Periyodik hareket

Titreşim Hareketi Periyodik hareket 05.01.01 Titreşi Hareeti Periyodi hareet Belirli bir zaan sonra, verilen/belirlenen bir durua düzenli olara geri dönen bir cisin yaptığı hareet. Periyodi hareetin özel bir çeşidi eani sistelerde olur.

Detaylı

ATIŞLAR BÖLÜM 5. Alıştırmalar. Atışlar ÇÖZÜMLER. 3. a) I. Yol Ci sim t sa ni ye de ye re düş sün. 1. a) Cismin serbest bırakıldığı yükseklik,

ATIŞLAR BÖLÜM 5. Alıştırmalar. Atışlar ÇÖZÜMLER. 3. a) I. Yol Ci sim t sa ni ye de ye re düş sün. 1. a) Cismin serbest bırakıldığı yükseklik, ATIŞAR BÖÜM 5 Alışırmalar ÇÖZÜMER Aışlar a) Cismin serbes bırakıldığı yükseklik, 0 6 80 m olur b) Cis min 5 sa ni ye de al dı ğı yol, 0 ( 5 ) 5 m olur Cis min son sa ni ye de al dı ğı yol, 5 80 5 55 m

Detaylı

VEKTÖRLER. 1. Ve ri len kuv vet le ri bi le şen le ri ne ayı rır sak, x y. kuv vet le ri ( 1) ile çar pı lıp top lanır. ve F 3

VEKTÖRLER. 1. Ve ri len kuv vet le ri bi le şen le ri ne ayı rır sak, x y. kuv vet le ri ( 1) ile çar pı lıp top lanır. ve F 3 ALIŞTIMALA. BÖLÜM VETÖLE ÇÖZÜMLE VETÖLE. Ve ri len kuv vet le ri bi le şen le ri ne ayı rır sak, x y : 0 : 4. ve kuv vet le ri ( ) ile çar pı lıp top lanır sa, kuv ve ti el de edi lir. x y : 0 : 4 : 0

Detaylı

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür.

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür. AIŞTIRAAR BÖÜ BAĞI HAREET ÇÖZÜER BAĞI HAREET 1 4 N N =v =0 Şekilde görüldüğü gibi, aracındaki gözlemci yi doğuya, yi e, N yi batıya doğru gidiyormuş gibi görür = = = 0 olur ( aracı duruyor) =v = aracı

Detaylı

İş, Enerji ve Güç Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri 4. F = 20 N

İş, Enerji ve Güç Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri 4. F = 20 N 3 İş, nerji e Güç Test Çözüleri 1 Test 1'in Çözüleri 1. = 30 N s = 5 Cise uygulanan net kuetin yaptığı iş; W net = net W net = ( s ) W net = (30 16) 5 = 70 J bulunur. anıt C dir. 4. = 0 N = kg 37 = 5 /s

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

ÇÖZÜMLER. d eşitliği burada kullanılırsa, m.g + m.g = m.a 2m.g = m.a a = 2 g olur. a) Cis me et ki eden elektrik sel kuv vet,

ÇÖZÜMLER. d eşitliği burada kullanılırsa, m.g + m.g = m.a 2m.g = m.a a = 2 g olur. a) Cis me et ki eden elektrik sel kuv vet, . BÖÜ PARA HAAR AIŞIRAAR - ÇÖZÜR PARA HAAR. X X q Y Y q G X G Y fiekil-ι fiekil-ιι Şe kil-ii e cis i ne et ki een kuv vet ler ay nı yön e net e. a g. a. g. q a. Şe kil-i ve Şe kil-ii e X ve Y ci si le

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ BÖÜ DİNAİ ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ 1 ( ) (+) 0N 6/s 6/s 60 10N N 10N 0N 1N cis i uy gu l nn net kuv vet cis i ön ce (+) yön de y vş l tır Ci si dur duk tn son r ( ) yön de hız l nır Cis in iv

Detaylı

Alıştırmalar. Enerji ÇÖZÜMLER. 1. Bir kuvvetin fiziksel anlamda iş yapabilmesi için cismin uygulanan kuvvet doğrultusunda hareket etmesi gerekir.

Alıştırmalar. Enerji ÇÖZÜMLER. 1. Bir kuvvetin fiziksel anlamda iş yapabilmesi için cismin uygulanan kuvvet doğrultusunda hareket etmesi gerekir. Alıştıralar ÇÖZÜMR nerji Bir kuvvetin fiziksel anlada iş yapabilesi için cisin uygulanan kuvvet doğrultusunda areket etesi gerekir F kuvveti cisi yukarı yönde areket ettiriştir uvvet yola paralel olduğundan

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

YANSIMA VE DÜZLEM AYNALAR

YANSIMA VE DÜZLEM AYNALAR Tİ 45 75 75 4 5 5 80 80 6 5 7 8 0 0 70 70 80 0 0 80 9 0 50 0 40 40 50 0 BÖÜ ASA VE DÜZE AAAR ansıma ve Düzlem Aynalar ÇÖZÜER Alıştırmalar 5 9 6 0 7 4 8 46 Tİ 5 9 6 0 7 4 8 Tİ 47 4 6 7 8 4 9 5 0 48 Tİ a)

Detaylı

TEST 1. Hareketlilerin yere göre hızları; V L. = 4 m/s olarak veriliyor. K koşucusunun X aracına göre hızı; = 6 m/s V X.

TEST 1. Hareketlilerin yere göre hızları; V L. = 4 m/s olarak veriliyor. K koşucusunun X aracına göre hızı; = 6 m/s V X. TEST 1 ÇÖZÜER BAĞI HAREET 1 40m a =3m/s 4m/s 3 1m/s 6m/s 4m/s ere göre yüzücünün hızı: = 5 m/s olur I yargı doğrudur a =3m/s y =4m/s + Hareketlilerin yere göre hızları; = 1 m/s = 6 m/s = 4 m/s olarak veriliyor

Detaylı

KATI BASINCI BÖLÜM 1. Alıştırmalar. Katı Basıncı ÇÖZÜMLER. 3. Cis min ağır lı ğı G ise, olur. Kap ters çev ril di ğinde ze mi ne ya pı lan ba sınç,

KATI BASINCI BÖLÜM 1. Alıştırmalar. Katı Basıncı ÇÖZÜMLER. 3. Cis min ağır lı ğı G ise, olur. Kap ters çev ril di ğinde ze mi ne ya pı lan ba sınç, TI BSINCI BÖÜM lıştırmalar ÇÖZÜMER atı Basıncı Cis min ağır lı ğı ise, r de: I r( r) 40 & 60rr 4rr ap ters çev ril di ğinde ze mi ne ya pı lan ba sınç, ı rr 60rr rr 60 Nm / r zemin r r zemin I de: sis

Detaylı

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2.

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2. AIŞIRMAAR 8 BÖÜM R ÇÖZÜMER R cos N 4N 0 4sin0 N M 5d d N ve 4N luk kuv vet lein çu bu ğa dik bi le şen le i şekil de ki gi bi olu nok ta sı na gö e top lam tok; τ = 6 4sin0 + cos4 = 4 + 4 = Nm Çubuk yönde

Detaylı

BAĞIL HAREKET BÖLÜM 2. Alıştırmalar. Bağıl Hareket ÇÖZÜMLER. 4. kuzey

BAĞIL HAREKET BÖLÜM 2. Alıştırmalar. Bağıl Hareket ÇÖZÜMLER. 4. kuzey BAĞI HAREET BÖÜ Alıştırmalar ÇÖZÜER Bağıl Hareket 1 4 batı =v =0 doğu Şekilde görüldüğü gibi, aracındaki gözlemci yi doğuya, yi e, yi batıya doğru gidiyormuş gibi görür = = = 0 olur ( aracı duruyor) aracı

Detaylı

Değerli Olimpiyat Severler.

Değerli Olimpiyat Severler. Değerli Olipiyat Severler. Çalışalarınıza arınca ararınca deste verebile aacıyla hazırlaış olduğuuz deneeleri sizlerle paylaşıyoruz. Deneelerle ilili örüş ve eleştirileriniz bizi için son derece önelidir.

Detaylı

GAZ BASINCI BÖLÜM P Y 3. P K. 2. I. durumda: 5. Tüp F kuvveti ile h kadar MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER = P L = 5P.

GAZ BASINCI BÖLÜM P Y 3. P K. 2. I. durumda: 5. Tüp F kuvveti ile h kadar MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER = P L = 5P. GZ BSINCI BÖÜ 15 ODE SORU 1 DE SORURIN ÇÖZÜER 3. P P 5P olur. 3P. 1. 2 2 d 3 P + 2d 5P 3P + 2dg 2P 2dg P dg olur. P P + 3dg 5P + 3P 8lur. P P P s d Z s 3d 2 ve larının basınçları yazılıp oranlanırsa; P

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

KÜTLE VE AĞIRLIK MERKEZİ

KÜTLE VE AĞIRLIK MERKEZİ ÜTE VE AĞIRI MEREZİ BÖÜM 0 Alıştıala ÇÖZÜMER ütle ve Ağılık Mekezi y() () 0 ütle ekezinin koodinatı, + + M + + ( ) + + + ( ) + + + + + + 9+ 8+ 6 8 olu y() A 0 () 5 ütle ekezinin koodinatı b olduğundan,

Detaylı

ÇÖZÜMLER. 3. I. Ortam sürtünmesiz ise, a) Di na mi ğin te mel pren si bi sis te me uy gu lan dığın 30 T 1 T 1. II. Ortamın sürtünme katsayısı 0,1 ise,

ÇÖZÜMLER. 3. I. Ortam sürtünmesiz ise, a) Di na mi ğin te mel pren si bi sis te me uy gu lan dığın 30 T 1 T 1. II. Ortamın sürtünme katsayısı 0,1 ise, BÖÜM DİNAMİ AIŞIRMAAR ÇÖZÜMER DİNAMİ 1 4kg 0N yty M düzle rsınd : rsınd cisin ivesi /s olduğundn cise uygulnn kuvvet, 1 4 0 N olur M rsınd : M rsınd cisin ivesi /s olduğundn cise etki eden sürtüne kuvveti,

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 4. ÖÜ 1. ODE SOU - 1 DEİ SOUI ÇÖÜEİ 4. + T nah tar lar açık ken T, ve lam ba la rı ya nar. nah tar lar ka pa tıl dı ğın da T sö ner. ve yan ma ya baş lar. ve ışık ver me yi sür dü rür. CE C lam ba sı nın

Detaylı

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 0 KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I. 8 ( 3 + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) A) B) 0 C) D) E) 3. 7 3. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D) 0

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 6. Konu ENERJİ VE HAREKET ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 6. Konu ENERJİ VE HAREKET ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ . SINIF KONU NLTIMLI. ÜNİTE: KUVVET VE HREKET 6. Konu ENERJİ VE HREKET ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ 6. Enerji ve Hareket. Ünite 6. Konu (Enerji ve Hareket) K v 0 0 5 nın Çözüleri L M yatay Cisin K noktasında

Detaylı

MADDE VE ÖZELLİKLERİ

MADDE VE ÖZELLİKLERİ BÖÜM 1 MADDE VE ÖZEİERİ MODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜMERİ MODE SORU - DEİ SORUARIN ÇÖZÜMERİ 1. atıların belirli bir şekilleri vardır. Tanecikler birbirlerini çeker. Sıvı moleküllerinin birbirleri üzerinden

Detaylı

TEST 1 ÇÖZÜMLER BASİT MAKİNELER

TEST 1 ÇÖZÜMLER BASİT MAKİNELER ES ÇÖÜER BASİ AİNEER. ( ) Sis tem den ge de ol du ğu na gö e, nok ta sı na gö e tok alı sak; ( ). 4 +.. +. 8 4 + 4 0 4 olu. CEVA A yi de ğiş ti me den eşit li ği sağ la mak için, a kü çül tül meli di.

Detaylı

ELEKTRİKSEL KUVVET VE ELEKTRİKSEL ALAN

ELEKTRİKSEL KUVVET VE ELEKTRİKSEL ALAN . BÖÜ TRİS UVVT V TRİS IŞTIRR ÇÖZÜR TRİS UVVT V TRİS. v no ta sın a i yü ün no ta sın a bu lu nan yü e uy gu la ı ğı uv vet,.. 0. & 0 olu. b. 5 0.. 0. 0.. ( 6 olu... 5 0.. 0. 0.. ( 6 olu. uv vet le eşit

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ ÖLÜ ÜRESEL YNLR OEL SORU - Eİ SORULRN ÇÖZÜLERİ a a a d Şe kil de ö rül dü ğü i bi, ve şk şn la r yans ma lar so nu u ken di üze rin den e ri dö ner CEVP Şekilde örüldüğü ibi, aynalar arasndaki d uzaklğ,

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ . BÖÜM HAREET.. 3. MODE SORU - DEİ SORUARIN ÇÖZÜMERİ 3 Araç, (-) aralığında + yönünde hızlanmaka, (-) aralığında + yönünde yavaşlamaka, (-3) aralığında ise - yönünde hızlanmakadır. Aracın hız- grafiği

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

MERCEKLER BÖLÜM 29 MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER

MERCEKLER BÖLÜM 29 MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MERCELER BÖLÜM 9 MODEL SORU DE SORULARN ÇÖZÜMLER. X L O F O F F Y Şekilde görüldüğü gibi, ışık ışını mercekte. kez kırıldıktan sonra i noktasında keser. Yalnız Ι ışık ışını Y düzlem aynasından yansır..

Detaylı

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)...

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)... Sayfa No....................................................................9 - Kümeler Konu Özeti.......................................................... 9 Konu estleri ( 6)...........................................................

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 3. BÖÜ GAZ BASINCI ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ 3. ı ı Z ı 1. I II III,, muslukları açıldığında: I düzeneğinde: aptaki yüksekliği arttığından, kabın tabanına yapılan toplam basınç artar. Borudaki

Detaylı

TEST 1 ÇÖZÜMLER DOĞRUSAL HAREKET

TEST 1 ÇÖZÜMLER DOĞRUSAL HAREKET TEST ÇÖZÜER DOĞRUSA HAREET 3 3 a a 3 3 Hız- grafiğinin eğimi ivmeyi verir Bu durumda nin ivmesi; 3 a ana nin ivmesi a ana Bu durumda a a Hız- grafiğinin alında kalan alan yolu verir nin aldığı yol ( +

Detaylı

Hâl Değişimi. 3. a) (0-t 1

Hâl Değişimi. 3. a) (0-t 1 Alıştırmalar 1. a) sıcaklık( C) 7 3 1 ÇÖZÜMLER buhar 5 1 15 ısı(cal) Kütlesi 5 gram olan K sı, 5 cal ısı aldığında sıcaklığı 3 1 = 2 o C değiştiğinden öz ısısı, Q = m.c 5 = 5.c.2 c =,5 cal/g. C olur. b)

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

KATI BASINCI. 3. Cis min ağır lı ğı G ise, olur. Kap ters çev ril di ğin de ze mi ne ya pı lan ba sınç, Şekil-I de: = P = A = 3P.A

KATI BASINCI. 3. Cis min ağır lı ğı G ise, olur. Kap ters çev ril di ğin de ze mi ne ya pı lan ba sınç, Şekil-I de: = P = A = 3P.A BÖÜ TI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER TI BSINCI Cis min ğır lı ğı ise, r( r) 40 & 60rr 4rr zemin r r Şekil-I de: I p ters çev ril di ğin de ze mi ne y pı ln b sınç, ı rr 60rr rr 60 N/ m r zemin r + sis + + 4 4 tı

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 1. BÖÜM A DAGAARI MDE SRU - 1 DEİ SRUARIN ÇÖZÜMERİ 1. 5. T x x x uvvet vektörüü degede uzaklaşa ucu ile hız vektörüü ları çakışık olalıdır. Bua göre şeklide. Dal ga la rı ge li ği de ge ok ta sı a ola

Detaylı

LAMBALAR BÖLÜM X 6. X MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER. K anahtarı açık iken: Z ve T lambaları yanar. X ve Y lambaları = 2 dir.

LAMBALAR BÖLÜM X 6. X MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER. K anahtarı açık iken: Z ve T lambaları yanar. X ve Y lambaları = 2 dir. ÖÜ 0 ODE SOU 1 DE SOUN ÇÖÜE anahtarı açık ken: ve lambaları yanar. ve lambaları yanmaz. N 1 = dr. 1. 3 1 4 5 6 al nız lam ba sı nın yan ma sı çn 4 ve 6 no lu anah tar lar ka pa tıl ma lı dır. CE VP. U

Detaylı

BÖLÜM 4 SÜRTÜNME KUVVETİ

BÖLÜM 4 SÜRTÜNME KUVVETİ BÖÜM 4 SÜRTÜNME UETİ 1. MODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜMERİ x +x g yatay yol Sürtüne kuvveti, f sür k.g eşitliğinden bulunur. Sürtüne kuvveti tekerin ve yolun cinsine bağlıdır. Sürtüne kuvveti vektörel

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ BÖÜ ŞĞ RAS DE SRU - DEİ SRUAR ÇÖZÜERİ Sell bağıtısıda, si si olur i i sıvısı 0 0 sıvısıı ışığı kırma idisi, h si h si si si0 yasıya ıflı k r la ıflı c si ic h si ih c si 0 si c olur c 0 r cam olur δ açısı,

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

Mekanik Titreşimler ve Kontrolü. Makine Mühendisliği Bölümü

Mekanik Titreşimler ve Kontrolü. Makine Mühendisliği Bölümü Meani Titreşiler ve Kontrolü Maine Mühendisliği Bölüü s.seli@gtu.edu.tr 7..8 Sönüsüz te serbestli dereceli sisteler Sistede yay ve ütle veya ütlesel atalet ile burula yay etisinin olduğu denge onuu etrafında

Detaylı

ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu. Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:...

ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu. Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:... ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu Tarih.../.../... ADIĞI NOT:.... Boşluk doldura a) uetin büyüklüğünü ölçek için... kullanılır. b) Uyduların gezegen etrafında dolanasını sağlayan kuet... c) Cisilerin hareket

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

TEST 1 ÇÖZÜMLER SIĞAÇLAR

TEST 1 ÇÖZÜMLER SIĞAÇLAR TEST ÇÖZÜMER SIĞÇR. Bir sığaç paralel iki levha ve aralarına yalıtkan birortaman oluşur. Doğru akım kaynağına bağlanığına epo eer. Sığacın sığası, = k.f o. olup yapısına bağlıır. Sığa levhalar arasınaki

Detaylı

ISI VE SICAKLIK BÖLÜM 16

ISI VE SICAKLIK BÖLÜM 16 ISI VE SICAI BÖÜM 16 MODE SORU 1 DE SORUARIN ÇÖZÜMER MODE SORU DE SORUARIN ÇÖZÜMER 1. Sıcaklık addeyi oluşturan parçacıkların ortalaa kinetik enerjilerine karşılık gelen sayısal bir değerdir. Teroetre

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 7. BÖÜ TRAFORATÖRER ODE ORU - DEİ ORUARI ÇÖZÜERİ 4.. prmer. I I Transformatör deal olduğundan, I dr. I > olduğundan, transformatör gerlm alçaltıcı olarak kullanılır. > ve I < I dr. Buna göre I ve II yargıları

Detaylı

MERCEKLER BÖLÜM 6. Alıştırmalar. Mercekler ÇÖZÜMLER OPTİK 179 I 1 I 2

MERCEKLER BÖLÜM 6. Alıştırmalar. Mercekler ÇÖZÜMLER OPTİK 179 I 1 I 2 MERCEER BÖÜM 6 Alıştırmalar ÇÖZÜMER Mercekler 5 6 θ θ 7 θ θ 4 8 PTİ 79 5 =4 = =4 = 6 T =/ = = = 7 T =/ = =4 = 4 8 T T = =4/ = = = 80 PTİ 4,5 Her aralığa diyelim = = olur Çukur aynanın odak uzaklığı, =

Detaylı

1. y(m) Kütle merkezinin x koordinatı x = 3 br olduğundan, Kütle merkezinin x koordinatı, ... x KM = = 5m + 4m K = 10m olur.

1. y(m) Kütle merkezinin x koordinatı x = 3 br olduğundan, Kütle merkezinin x koordinatı, ... x KM = = 5m + 4m K = 10m olur. 0. BÖLÜM AĞIRLI MEREZİ ALIŞTIRMALAR ÇÖZÜMLER AĞIRLI MEREZİ. y(m) m m m 8m (m) 0 8m ütle mekezinin koodintı, m+ m+ M m + m + m.( ) + m. + 8m. + m.( ) + 8m. m+ m+ 8m+ m+ 8m + 9+ 8+ 6 8 m olu. ütle mekezinin

Detaylı

MADDESEL NOKTALARIN DİNAMİĞİ

MADDESEL NOKTALARIN DİNAMİĞİ MÜHENDİSLİK MEKNİĞİ DİNMİK MDDESEL NOKTLRIN DİNMİĞİ DİNMİK MDDESEL NOKTLRIN DİNMİĞİ İÇİNDEKİLER. GİRİŞ - Konu, Hız ve İve - Newton Kanunları. MDDESEL NOKTLRIN KİNEMTİĞİ - Doğrusal Hareket - Düzlede Eğrisel

Detaylı

Titreşim_1 ITAP FOO: 04 Mart 2014 Olimpiyat Konu Sınavı

Titreşim_1 ITAP FOO: 04 Mart 2014 Olimpiyat Konu Sınavı Titreşi_ ITAP FOO: art Oipiyat Konu Sınavı. Şeidei esne, hafif ütei tahtanın ucunda buunan sporcu ağırına tahtanın ucunun yerine aşağı doğru h.5 adar değiştiriyor. Tahtanın dene onuuna öre titreşi periyotunu

Detaylı

NEWTON UN HAREKET KANUNLARI

NEWTON UN HAREKET KANUNLARI NEWTON UN HAREET ANUNARI. I. aza anında eniyet keeri olayan yolcunun ön cadan fırlaası. II. Hızlanan bir araç içindeki kolilerin devrilesi. III. Masa üzerinde duran vazonun asa örtüsü hızla çekildiğinde

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

HAREKET (Grafikler) Konum-zaman grafiğinde doğrunun eğimi hızı verir. 20 = 10 m/s. (0-2) s aralığında: V 1 = 2 = 0. (2-4) s aralığında: V 2

HAREKET (Grafikler) Konum-zaman grafiğinde doğrunun eğimi hızı verir. 20 = 10 m/s. (0-2) s aralığında: V 1 = 2 = 0. (2-4) s aralığında: V 2 AIŞTIRMAAR - 4. BÖÜM HAREET ÇÖZÜMER HAREET (Grafikler).. a) a) 4 6 onum-zaman grafiğinde doğrunun eğimi hızı verir. (-) s aralığında: m/s (-4) s aralığında: 6 4 (4-6) s aralığında: 3 m/s 6 4 Cismin hız-zaman

Detaylı

İslam da İhya ve Reform, çev: Fehrullah Terkan, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2006.

İslam da İhya ve Reform, çev: Fehrullah Terkan, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2006. Faz lur Rah man: 21 Ey lül 1919 da Pa kis tan n Ha za ra şeh rin de doğ du. İlk öğ re ni mi ni Pa kis tan da Ders-i Niza mî ola rak bi li nen ge le nek sel med re se eği ti mi şek lin de biz zat ken di

Detaylı

TEST 1 ÇÖZÜMLER KÜTLE ÇEKİMİ VE KEPLER KANUNLARI

TEST 1 ÇÖZÜMLER KÜTLE ÇEKİMİ VE KEPLER KANUNLARI ES ÇÖZÜE ÜE ÇEİİ E EE ANUNAI O u uydu ezeenin kütlesi yaıçapı ise yüzeyindeki çeki ivesi a ( ) 4 ezeenin dışındaki çeki ivesi a ( ) ezeenin içindeki ve üzeindeki çeki ivesi a d eşitliğinden bulunu ve d

Detaylı

TRANSFORMATÖRLER. 4. a) Pri mer dev re ye uy gu la nan al ter na tif ge ri li min et kin de ğe ri; 1. İdeal transformatörler için,

TRANSFORMATÖRLER. 4. a) Pri mer dev re ye uy gu la nan al ter na tif ge ri li min et kin de ğe ri; 1. İdeal transformatörler için, 7. BÖÜ TRAFORATÖRER AIŞTIRAAR ÇÖZÜER TRAFORATÖRER. İdeal transformatörler çn, eştlğn kullanırsak, 0 00 & 0 0. 0 A 800 400 Transformatör deal olduğundan, 400 8 800 4A A ampermetresnn gösterdğ değer 4A A

Detaylı

Çizgisel ve Açısal Momentum. Test 1 in Çözümleri. 4. Cisme uygulanan itme, hareketine ters yönlü olduğundan işareti ( ) alınır.

Çizgisel ve Açısal Momentum. Test 1 in Çözümleri. 4. Cisme uygulanan itme, hareketine ters yönlü olduğundan işareti ( ) alınır. 0 Çizgisel e Açısal Moentu 1 Test 1 in Çözüleri 1. Bir cise sabit bir kuet uygulanırsa cisin hızı düzgün olarak artar. I. bölgede hız parabolik olarak arttığına göre, uygulanan kuet artaktadır. II. bölgede

Detaylı

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz.

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. 01-10 NÜHAL: 01-10 NÜHAL 03.09.2008 12:46 Sayfa 1 De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. Alfa 166nız, Al fa Ro meo ya öz gü; gü ven lik, kon for ve sü rüş mem nu

Detaylı

ELEKTRİK DEVRELERİ. Devreden geçen akım, Devreden geçen akım, ampermetresi i = 4A okur. ampermetresi ise 2A i gösterir. olur. A 1

ELEKTRİK DEVRELERİ. Devreden geçen akım, Devreden geçen akım, ampermetresi i = 4A okur. ampermetresi ise 2A i gösterir. olur. A 1 . BÖÜ EETİ DEEEİ IŞTI ÇÖZÜE EETİ DEEEİ. 8 r0 8 r0 8 r0 40 40 40 4 Devreden geçen akım, 8+ 8+ 8 4 + + 4 8 ampermetres, ampermetres se gösterr. Devreden geçen akım, 40 + 40 40 40 4 + + + + + 0 ampermetres

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 6 BÖÜM MERCEER ME SRU - Eİ SRUARN ÇÖZÜMERİ 4 x Z Şekile örülüğü ibi, ışık ışını ine kenarlı mereğe noktasınan eliğinen kırılıktan sonra i Z arasına keser a lın ke nar lı mer e ğin ek se ni ne pa ra lel

Detaylı

3. Telin kesit alanı, 4. lsıtılan telin diren ci, R = R o. 5. Devreden geçen proton sayısı, q = (N e. 6. X ve Y ilet ken le ri nin di renç le ri,

3. Telin kesit alanı, 4. lsıtılan telin diren ci, R = R o. 5. Devreden geçen proton sayısı, q = (N e. 6. X ve Y ilet ken le ri nin di renç le ri, . ÖÜ EETİ ODE SOU - DEİ SOUN ÇÖZÜEİ. Teln kest alanı, 400 mm 4.0 4 m. a a a a n boyu,, a n kest alanı, a.a a a a Teln drenc se, ρ., 500 4.0 6. 4 5 Ω dur. 40. Telden geçen akım, ohm kanunundan, 40 48 amper

Detaylı

TEST 1 ÇÖZÜMLER ELEKTRİK AKIMI

TEST 1 ÇÖZÜMLER ELEKTRİK AKIMI TEST 1 ÇÖZÜE EETİ II 1. Şe kl de k d rençler br br ler ne pa ra lel olaca ğın dan ara sın da k eşde ğer d renç, 6 X 4. na kol akı mı dır. ve d renç le r pa ra lel oldu ğun dan po tan s yel le r eşt tr.

Detaylı

Mil li Eği tim Ba kan lı ğı Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baş kan lı ğı nın ta rih ve 121 sa yı lı ka ra rı ile ka bul edi len ve

Mil li Eği tim Ba kan lı ğı Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baş kan lı ğı nın ta rih ve 121 sa yı lı ka ra rı ile ka bul edi len ve Mil li Eği tim Ba kan lı ğı Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baş kan lı ğı nın.08.0 ta rih ve sa yı lı ka ra rı ile ka bul edi len ve 0-0 Öğ re tim Yı lın dan iti ba ren uy gu lana cak olan prog ra ma gö re

Detaylı

30 MALİ BORÇLAR *** En çok bir yıl içinde ödenmesi gereken ve ödenmeleri dönen varlıklarla gerçekleştirilecek

30 MALİ BORÇLAR *** En çok bir yıl içinde ödenmesi gereken ve ödenmeleri dönen varlıklarla gerçekleştirilecek 30 MALİ BORÇLAR *** 3.. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR En çok bir yıl içinde ödenmesi gereken ve ödenmeleri dönen varlıklarla gerçekleştirilecek olan borçlardır. 30 Mali Borçlar 14 32 Ticari Borçlar 33

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 4. BÖÜ SIIARIN ADIRA UEİ ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ. F F 1. F F F Ci sim le r engee oluğuna göre; için, F. s. s için, F. s. s oğunlukların oranı, s s 4 s CEAP B Ci sim ler eşit böl me li ve en ge

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5. BÖÜ AIŞAR DE SRU - DEİ SRUARIN ÇÖZÜERİ. I. yl: Cisim sn iki saniyede 8 m yl aldığına öre, plam aldığı yl,. saniyede. saniyede. saniyede 4. saniyede + 5. saniyede plam yl : 5 m 5 m 5 m 5 m 45 m 8 m 5

Detaylı

Hareket (Hız - Ortalama Hız - Sürat)

Hareket (Hız - Ortalama Hız - Sürat) .. Alışırmalar 3m 3 M m D 3 a) or 5 m/s D 3 b) süra 5 m/s D D c) or D + d) süra R + R + A a) I. yol: or.süra 5m/s 4m/s + + + + (m) 8 m/s + 5 + + 5 4 9 4 m/s 9 II. yol:.. or. süra + 54.. 5 + 4 4 ms / 9

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

Yatay zemin. Özdeş küplerden oluşan Şekil I ve II deki cisimlerin yatay zemine yaptıkları basınçlar sırasıyla P 1 ve P 2. Şekil II

Yatay zemin. Özdeş küplerden oluşan Şekil I ve II deki cisimlerin yatay zemine yaptıkları basınçlar sırasıyla P 1 ve P 2. Şekil II MEV Özel Ankara kullar Ad -Soyad : 11.SINIF SÖMESTR TAT F EV ÇAI MASI Ödevin Verili Tarii: 24 cak 2015 Ödevin Tesli Tarii: 09 Subat 2015 S n f -Nuaras : Söestr Tatili Fizik Ev Çal as a d, 1.Döne i ledi

Detaylı

ÖRNEKTİR FİZİK YGS / LYS. Fiziğin Doğası YGS GRB. 01. 1. I. Madde ile enerji arasındaki olayları inceler.

ÖRNEKTİR FİZİK YGS / LYS. Fiziğin Doğası YGS GRB. 01. 1. I. Madde ile enerji arasındaki olayları inceler. Fİİ 1. I. adde ile enerji arasındaki olayları inceler. II. Doğada gerçekleşen olaylarla ilgili açıklamalar yapar. III. Uygulamalı bir bilim dalıdır. ukarıda verilenlerden angileri fizik bilimi için doğrudur?

Detaylı

OPTİK SİSTEMLERDE AYDINLANMA

OPTİK SİSTEMLERDE AYDINLANMA BÖÜ 8 OPİ SİSRD AYDNANA OD SORU - Dİ SORUARN ÇÖZÜRİ 3 üzlem ayna X l k iltresi Y l k iltresi uruma: noktas naki toplam ay nlanma lietinen, ı 00c 00c 0 kaynak 0 ( ) ( 4) 0 4 6 6 uruma: 3olur Düzlem ayna

Detaylı

Fizik 101: Ders 24 Gündem

Fizik 101: Ders 24 Gündem Terar Fizi 101: Ders 4 Günde Başlangıç oşullarını ullanara BHH denlelerinin çözüü. Genel fizisel saraç Burulalı saraç BHHte enerji Atoi titreşiler Proble: Düşey yay Proble: taşıa tuneli BHH terar BHH &

Detaylı

Eynu Bat Çin: Sar Uygurca ve Salarca Kuzeydoğu Güney Sibirya Şorca Sayan Türkçesi Bat Moğolistan Duha...

Eynu Bat Çin: Sar Uygurca ve Salarca Kuzeydoğu Güney Sibirya Şorca Sayan Türkçesi Bat Moğolistan Duha... İÇİNDEKİLER Türkçe Çeviri Hakk nda.............................................................. 7 kinci Bask Hakk nda................................................................ 8 Sahada Dil Dokümantasyonu....................................................

Detaylı

ISI VE SICAKLIK BÖLÜM 1 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

ISI VE SICAKLIK BÖLÜM 1 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ BÖÜM 1 ISI VE SICAI MODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜMERİ 1. Isı ve sı ak lık la il gi li ola rak ısı ka lo ri met re ka bı ile, sı ak lık ter mo met re ile öl çü lür. I. yargı doğrudur. Sı ak lı ğı bü yük

Detaylı

4. m kütleli cisim KL bölümünde

4. m kütleli cisim KL bölümünde NEWON UN HAREE YASAARI - DO ADA EME UEER ES -. Do ada dör eel kuvve vard r. Bu kuvvelerden küle çekii ve orenz kuvvelerinin enzili sonsuz di erlerinin enzili çok küçükür. fiidde olarak da bu kuvveler farkl

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME.sınıf Berna DEMİREL AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

TEST Sarkac n peri- BAS T HARMON K HAREKET. Cismin periyodu,

TEST Sarkac n peri- BAS T HARMON K HAREKET. Cismin periyodu, BAS HARMN HAREE ES - / s R / / s / / s / / s dan eçtiten 9 saniye snra N ntas nda s snra da M ntas nda ur / + Cisin periydu eş ( ) ur Sarac n peri- ydu s dir uzan () / / / / N M düfey ESEN YAYINARI 0 0

Detaylı

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları:

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: BU KALEM UN(UFAK)* Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: 60 mm Dizüstü Meşkler ve İçcep Meşkleri Elma / Örgü Teknikleri Üzerine Bir Roman Denemesi Bu Kalem - Bukalemun Bu Kalem - Melûn Bu Kalem - Un(Ufak)

Detaylı

PRİZMALAR VE RENKLER BÖLÜM 7. Test. Prizmalar ÇÖZÜMLER

PRİZMALAR VE RENKLER BÖLÜM 7. Test. Prizmalar ÇÖZÜMLER PRİMAAR VE RENER BÖÜM 7 Test ÇÖÜMER Prizmalar ortamından ortamına geçişte sınır açısı 5 den küçük, M den ye geçişte sınır açısı 5 dir ortamından ortamına ışın geçememiş, M den ye geçişte yüzey üzerinde

Detaylı