Şek. 23-1a, s.710 Şek. 23-1b, s.710

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Şek. 23-1a, s.710 Şek. 23-1b, s.710"

Transkript

1 Bölüm 3 ELEKTRİK ALANLARI Elektik Yükleinin Özelliklei Yalıtkanla ve İletkenle Coulomb Yasası Elektik Alan Süekli Bi Yük Dağılımının Elektik Alanı Elektik Alan Çizgilei Düzgün Bi Elektik Alanda Yüklü Paçacıklaın Haeketi Soula - Poblemle İlk Gözlemle Elektik ve magnetik olayla milattan önce 700 lü yıllada gözlenmiş. Kehibaın, sütme ile, elektiklendiği ve saman paçalaını veya tüylei çektiği bulundu Yine magnetit in demii çektiği gözleneek magnetik kuvvetle keşfedildi Benjamin Fanklin Fiziksel Bilimle 1740 lada elektik üzeine faklı gözlemlei tutalı bilime dönüştüdü. Bi dizi basit deneyle çeşit elektik yükü buldu ve bunlaı pozitif (atı) ve negatif (eksi) olaak adlandıdı. Şek. 3-1a, s.710 Şek. 3-1b, s.710 Kük e sütülen set bi lastik çubuk (metal olmayan) iple asılmış olsun. İpeğe sütülen cam çubuk bu lastik çubuğa yaklaştıılısa bibileini çekele. Yüklü iki lastik çubuk (veya iki cam çubuk) bibiine yaklaştııldığında bibileini itele.

2 Elektik Yükleinin Özelliklei Bu gözlemleden, lastik ve cam faklı iki elektiklenme duumundadıla. Yani aynı yüklein bibileini ittiklei, faklı yüklein çektiklei sonucu otaya çıkmaktadı. Elektiklenme Şek. 3-1, s.710 Doğada iki tü yük bulunu Pozitif ve negatif olaak adlandıılı Benjamin Fanklin taafından isimlendiildi Benze yükle bibileini itele, faklı yükle bibileini çekele Doğadaki pozitif yükün temel taşıyıcısı poton du Potonla bi malzemeden diğeine haeket edemezle çünkü çekidekte sıkıca tutulula Elektik Yükü Daima Kounu Doğadaki negatif yükün temel taşıyıcısı elekton du Bi maddenin yüklü hale gelmesi, elekton kazanması veya kaybetmesiyle olu Elektik yükü daima kounu Yük üetilemez, sadece değiş-tokuş olu Maddelein yüklenmesi, negatif yükün bi maddeden diğeine tansfei sonucu geçekleşi Yük Kuantumludu Yük kuantizedi Tüm yükle (e sembolü ile gösteilen) temel yük biiminin katlaıdı Kuak la istisna Elektik yükü kesikli paketleden oluşu, yani yük için q=ne yazabiliiz (N tamsayı) Elektonlaın yükü e di Potonlaın yükü+e di SI sisteminde yük biimi Coulomb (C) du e = 1.6 x C ÖRNEK SORU: Bi deneyde bi cisim 1 nano Coulomb yükü (10-9 C) ile yüklenise, buada kaç tane temel yük biimi vadı? (elekton sayısı) CEVAP: q=ne yani N= q/e = 10-9 C/ 1.6*10-19 C/e N = 6*10 9 = altı milya yük biimi yada 6 milya elekton. İletkenle İletkenle, bi elektik kuvvetine tepki olaak elektik yükleinin sebestçe haeket edebildiklei malzemeledi. Bakı, alüminyum ve gümüş iyi iletkenledi Bi iletken küçük bi bölgede yüklendiğinde, yük malzemenin tüm yüzeyine kendiliğinden dağılı

3 Yalıtkanla Yalıtkanla, elektik yükleinin sebestçe haeket edemediklei malzemeledi. Cam ve lastik yalıtkanlaa önekti Yalıtkanla sütme ile yüklendikleinde sadece sütülen alan yükleni Yükün malzemenin diğe bölgeleine haeket etme eğilimi yoktu Yaıiletkenle Yaıiletkenlein elektiksel kaakteistiklei, yalıtkanla ile iletkenlein kaakteistiklei aasındadı Silisyum (silikon) ve gemanyum yaıiletkenlee önektile Tanzistö ve ışık yayan diyot gibi elektonik aygıtlaın üetiminde temel malzemeledi Cam çubuk ipeğe sütülüyo. Yükle hakkında ne söylenebili? Negatif yüklü lastik çubuk nöt bi küeye yaklaştıılıyo, değdiiliyo, ayılıyo. Sizce nele oluyo? İletimle Yüklenme Yüklü bi nesne (çubuk) diğe bi nesneye değdiiliyo (küe) Çubuk üzeindeki bazı elektonla küeye gidiyola Çubuk ayıldığında, küe yüklü kalıyo Yüklenen nesne daima yüklemeyi yapan nesnenin sahip olduğu işaetle yüklü kalıyo Nöt bi küeye negatif yüklü bi lastik çubuk yaklaştıılıyo. Sizce nele oluyo?

4 İndüksiyonla Yüklenme Bi nesne topağa gömülü iletken bi tel veya bou ile bağlantılı ise, topaklanmış olduğu söyleiz Negatif yüklü lastik bi çubuk yüksüz bi küeye yaklaştıılı Küedeki yükle yeniden dağılıla Küedeki bazı elektonla çubuktaki elektonla taafından itilile İndüksiyonla Yüklenme Küenin negatif yüklü çubuğa en yakın bölgesinde, elektonlaın bu bölgeden uzaklaşması nedeniyle, pozitif yük fazlası vadı. Topaklanmış iletken bi tel küeye bağlanı. Elektonlaın bazılaının küeden topağa akmasını sağla. İndüksiyonla Yüklenme 3 Topak teli ayıldığında, küe oluşan pozitif yük fazlasıyla kalı Küe üzeindeki pozitif yük, pozitif yükle aasındaki itme nedeniyle, düzgün olaak dağılı İndüksiyonla yüklenme, yükü oluştuan nesneyle kontak geektimez Kutuplanma (Polaizasyon) Elektik yüklü bi cisim (q) ile nöt bi cisim (0) aasındaki kuvvet nedi? Gözlem: Daima çekicidi. Niçin? +q Kutuplanma Kutuplanma (Polaizasyon) Çoğu nöt atom veya moleküllede, pozitif yükün mekezi negatif yükün mekezi ile çakışı Yüklü bi cismin etkisi altında, bu mekezle biaz ayılabili Bu duum molekülün bi taafında diğe taafına göe daha fazla pozitif yüklenmeye neden olu. Bi yalıtkanın yüzeyindeki yükün yeniden ayalanmasına kutuplanma diyouz. Kutuplanma öneklei Soldaki yüklü cisim, sağındaki yalıtkanın yüzeyinde yükle oluştuuyo Yüklü bi taak kağıdın kutuplanması nedeniyle kağıt paçalaını çekiyo Kutuplanma gösteisi

5 Chales Coulomb Elektostatik ve magnetizma çalıştı Malzemelein dayanıklılığını aaştıdı Kişlede cisimlee etkiyen kuvvetlei beliledi Coulomb Yasası Coulomb, bi elektik kuvvetinin aşağıdaki özelliklede olduğunu göstedi: KUVVET; İki paçacığı bileştien doğu boyunca yönelmişti ve aalaındaki mesafesinin kaesiyle tes oantılıdı İki paçacığın yükleinin büyüklükleinin ( q 1 ve q ) çapımlaıyla oantılıdı Yükle zıt işaetliyse çekicidi, aynı işaetliyse iticidi Coulomb yasası, devam. Matematiksel olaak, k e Coulomb Sabitidi k e = x 10 9 N m /C 1 Bu sabit k e = olaak da yazılabili. 4πε 0 Buada ε 0 sabiti boş uzayın elektiksel geçigenliğidi. ε 0 =8.854 x 10-1 C /N.m F = k e q q 1 Coulomb yasası, devam. Genelde yükle µc metebesindedi Lastik veya cam çubuğun sütülmesiyle 1µC luk yük elde edili Denklemde Coulomb kullanılmalıdı Kuvvetin bi vektöel nicelik olduğunu hatılayın Yasa, sadece nokta yüklee uygulanı Paçacıklaın Kaakteistiklei Buadaki şekillele ilgili ne söyleyebilisiniz? Şekil 3.6, s.716

6 Elektik Kuvvetleinin Vektö Doğası İki nokta yük bi mesafesiyle ayılsınla Benze yükle aalaında itici kuvvet üeti q 1 in q ye uyguladığı F 1 kuvveti, q nin q 1 e uyguladığı F 1 kuvvetine büyüklükte eşit ancak yön olaak zıttı Kuvvetleinin Vektö Doğası, devam. Zıt yükle aalaında çekici kuvvet üeti q 1 in q ye uyguladığı F 1 kuvveti, q nin q 1 e uyguladığı F 1 kuvvetine büyüklükte eşit ancak yön olaak zıttı Önek Yüklü Sakaç Önek Yüklü Sakaç () İki özdeş yüklü topun 1.5 m lik iplele tavandan asıldığını düşünün (dengede). He bi topun 5 µc luk yükü olsun. Topla düşeyle θ = 5 lik açıda asılı duuyola. Toplaın kütlesi nedi? Adım 1: He bi topa üç kuvvet etki: Coulomb kuvveti, yeçekimi kuvveti ve ipin geilme kuvveti. y x Soldaki top : kq Fx = T sinθ d F = T cosθ mg y Adım : Topla denge konumlaındadı. Yani top üzeine etkiyen tüm kuvvetlein toplamı sıfıdı! d = l sinθ T sin θ kq / d = T cos θ mg kq mg = d tan θ Cevap: m = 0.76 kg Benze analiz sağdaki top için geçelidi. Elektik Kuvvetle Alan Kuvvetleidi Alan Kuvveti: Uzayda cisimle fiziksel olaak değmesele de etkileşebilile Yani: Bi alan kuvvetiyle, kuvvet bi nesne taafından diğe bi nesneye aalaında fiziksel temas olmadan da uygulanabili Alan kuvveti için ikinci önek elektiksel kuvvetledi Kütle Çekim kuvvet ilkti Elektik ve kütle çekim kuvvetlei aasında bazı önemli benzelikle ve faklılıkla vadı Elektik ve Kütle Çekim Kuvvetleinin Kıyaslanması Coulomb yasasının elektik kuvveti ile Newton un kütle çekimsel yasası benze fonksiyonel biçimdedi: F electic = k q 1 q F gavity = G m 1 m He iki yasanın da matematiksel biçimlei aynı Kütlele yüklele yedeğiştiiyo He iki kuvvet cisimle aası mesafenin kaesiyle tes oantılı. k ve G kuvvetin etkisini veiyo.

7 Elektik ve Kütle Çekim Kuvvetleinin Kıyaslanması Elektiksel kuvvetle ya çekici ya da itici olabilile Gavitasyonel (Kütle Çekim) kuvvetlei daima çekicidi Elektostatik kuvvet gavitasyonel kuvvetten daha kuvvetlidi Önek Elektonla aasındaki kuvvetle İki elekton için elektik kuvvetinin kütle çekimi kuvvetine kıyasla bağıl güç nedi? F F elektik kütleçekimi ( e) = k m = G e F F elektik kütleçekimi ke = = (hesaplayı n) = Gm Kütleçekimi atom ve atomaltı işlemlede anlamsız elektik kuvvet çok çok daha güçlü. Ancak bazen kütleçekimi çok önemlidi; önek, gezegenlein haeketi. 1kg bakı küe 4 Üstüste gelme ilkesi (Elektik Kuvvet Vektöeldi) ÖRNEK: Üstüste gelme İlkesi Vektöel toplam Hehangi bi yük üzeindeki bileşke kuvvet, mevcut diğe bieysel yüklein uyguladığı kuvvetlein vektö toplamına eşitti. Kuvvetlei vektö olaak eklemeyi hatılayın Bi q 1 yükünün bi q yüküne uyguladığı F 1 elektik kuvvetini vektöel ifade eden Coulomb Yasası q q F = 1 ke ˆ 1 İkiden fazla yük için yükleden hehangi bii üzeine etkiyen bileşke kuvvet, diğe he bi yükten ilei gelen kuvvetlein vektöel toplamına eşitti Önek: 4 yük vasa 1. yüke.,3. ve 4. yüklein uyguladığı kuvvet: F 1 =F 1 +F 31 +F 41 q 1 in q 3 e uyguladığı kuvvet F 13 q nin q 3 e uyguladığı kuvvet F 3 q 3 e uygulanan toplam kuvvet F 13 ve F 3 ün vektö toplamıdı. Önek 3. Şekil 3.7, s. 717 Elektik Alanı Maxwell alanla tatışması için bi yaklaşım geliştidi. Bi elektik alanın, yüklü bi cismi saan uzay bölgesinde bulunduğu söyleni Başka bi yüklü cisim bu elektik alana gidiğinde, alan bu yüklü cisme bi kuvvet uygula Elektik Alanı, devam Q yükü ile yüklü bi paçacık, onu saan uzay bölgesinde bi elektik alan üeti Alana yeleştiilen küçük bi test yükü, q o, bu kuvvetin etkisinde kalacaktı

8 Elektik Alanı Matematiksel olaak, F kq e E = = q Biimi SI sisteminde N / C du. Alanın büyüklüğü için bunu kullanın Elektik alan bi vektö nicelikti Alanın yönü, o noktaya yeleştiilen küçük bi pozitif test yüküne uygulanan, elektik kuvvetin yönü olaak tanımlanı o Elektik Alanın Yönü Negatif bi yükün üettiği elektik alan yüke doğu yöneli Pozitif bi test yükü, negatif kaynak yüküne çekili Elektik Alanın Yönü, devam Pozitif bi yükün üettiği elektik alan yükten uzaklaşacak şekilde yöneli Pozitif bi test yükü, pozitif kaynak yükü taafından itili Bi Test Yükü ve Elektik Alanı, daha fazlası Test yükü küçük bi yük olmalıdı Kaynak yükündeki yüklein teka düzenlenmesine neden olmaz Bi test yükü olsun yada olmasın elektik alan vadı Bi gup yük vasa, vektö toplamı (üstüste gelme ilkesi) elektik alana uygulanabili Elektik alan Poblem Çözme Statejisi Poblemdeki yükle için bi diyagam çizin İlgilenilen yükü belileyin Daie içine almak isteyebilisin Biimle Tüm biimlei SI ya çeviin k e ile tutalı olmalıdı Poblem Çözme Statejisi, devam Coulomb Yasasını Uygulayın He bi yük için, ilgilenilen yük üzeindeki kuvveti bulun Kuvvetin yönünü belileyin Tümx-vey-bileşenleini toplayın Bu bileşke kuvvetin x- ve y-bileşenleini vei Bileşke kuvveti bulun: Pisago teoemi ve tigonometi kullanaak

9 Poblem Çözme Statejisi, Elektik Alanla Nokta yüklein elektik alanlaını hesaplayın Bieysel yükleden ilei gelen elektik alanı bulmak için denklemi kullanın Yön, pozitif bi test yükündeki kuvvetin yönüyle veili Biden fazla yük vasa üstüste gelme ilkesi uygulanabili

GENEL FİZİK II DERS NOTLARI

GENEL FİZİK II DERS NOTLARI GENEL FİZİK II DERS NOTLARI Hazırlayanlar: Prof. Dr. Mustafa POLAT Prof. Dr. Leyla TATAR YILDIRIM 1 BÖLÜM-1 Elektrik Yükü Bu bölümde, maddenin özelliklerinden birisi olan elektrik yükü ile tanışacağız.

Detaylı

Temel Ders Kitabı: Fen Bilimcileri ve Mühendislik için Fizik; Douglas C. Giancoli, Akademi, 2009 (Dördüncü Baskıdan Çeviri)

Temel Ders Kitabı: Fen Bilimcileri ve Mühendislik için Fizik; Douglas C. Giancoli, Akademi, 2009 (Dördüncü Baskıdan Çeviri) FİZİK 102 Temel Ders Kitabı: Fen Bilimcileri ve Mühendislik için Fizik; Douglas C. Giancoli, Akademi, 2009 (Dördüncü Baskıdan Çeviri) 1. Hafta: Elektrik Alanları (Bölüm 21) Elektrik Yükü: Pozitif ve negatif

Detaylı

EŞ POTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ. 1. Zıt yükle yüklenmiş iki iletkenin oluşturduğu eş potansiyel çizgileri araştırıp bulmak.

EŞ POTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ. 1. Zıt yükle yüklenmiş iki iletkenin oluşturduğu eş potansiyel çizgileri araştırıp bulmak. EŞ POTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ AMAÇ: 1. Zıt yükle yüklenmiş iki iletkenin oluşturduğu eş potansiyel çizgileri araştırıp bulmak. 2. Bu eş potansiyel çizgileri kullanarak elektrik alan çizgilerinin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİĞİN TEMEL ESASLARI 522EE0010

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİĞİN TEMEL ESASLARI 522EE0010 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİĞİN TEMEL ESASLARI 522EE0010 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

5. ÜNİTE IS LM Analizi

5. ÜNİTE IS LM Analizi 5. ÜNİTE IS LM Analizi Bu bölümde mako iktisadın en çok bilinen modeli olan IS-LM modelini göeceğiz. Model statikti. Mako iktisatta statik vasayımı cai değişmelein stoklaı ve bekleyişlei etkilemediği vasayımıdı.

Detaylı

2. ÜNİTE KUVVET VE HAREKET

2. ÜNİTE KUVVET VE HAREKET 2. ÜNİTE KUVVET VE HAREKET Sarmal Yayları Tanıyalım İş ve Enerji Enerji Çeşitleri ve Dönüşümleri Basit Makineler Enerji ve Sürtünme i Bu ünitede öğrencilerin; Sarmal yayların özelliklerini farketmeleri,,

Detaylı

Elektromanyetik Alan Kaynakları (1)

Elektromanyetik Alan Kaynakları (1) (4) Elektrostatik Giriş Elektrostatik zamana bağlı olarak değişen elektrik alanlar için temel oluşturur. Pek çok elektronik cihazın çalışması elektrostatik üzerine kuruludur. Bunlara örnek olarak osiloskop,

Detaylı

10. Sınıf FİZİK SORU BANKASI. Aydın AKBAY

10. Sınıf FİZİK SORU BANKASI. Aydın AKBAY 10. Sınıf FİZİ SORU BANASI Aydın ABA Copright Evrensel İletişim ayın Dağıtım San. Tic. td. Şti. Bu kitabın her hakkı EVRENSE İETİŞİM TD. ŞTİ. e aittir. Hangi amaçla olursa olsun, bu kitabın tamamının ya

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Tamila ANUTGAN 1

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Tamila ANUTGAN 1 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Tamila ANUTGAN 1 Elektriksel olaylarla ilgili buraya kadar yaptığımız, tartışmalarımız, durgun yüklerle veya elektrostatikle sınırlı kalmıştır. Şimdi, elektrik

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ TEMEL ELEKTRİK ELEKTRONİK 1 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

PARALEL KUVVETLERİN DENGESİ

PARALEL KUVVETLERİN DENGESİ ARALEL KUVVETLERİN DENGESİ aralel kuvvetler eğer aynı yönlü ise bileşke kuvvet iki kuvvetin arasında ve büyük kuvvete daha yakın olur. Bileşke kuvvetin bulunduğu noktadan cisim asılacak olursak cisim dengede

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DOĞRU AKIM VE ALTERNATİF AKIM DEVRELERİ 522EE0243 ANKARA, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

ĠTFAĠYECĠLĠK VE YANGIN GÜVENLĠĞĠ

ĠTFAĠYECĠLĠK VE YANGIN GÜVENLĠĞĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ĠTFAĠYECĠLĠK VE YANGIN GÜVENLĠĞĠ TEMEL ELEKTRĠK 1 525MT0274 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Var Olabilen Şeyler ve Var Olması Gereken Şeyler

Var Olabilen Şeyler ve Var Olması Gereken Şeyler Bayram Tekin ODTÜ Fizik Bölümü Var Olabilen Şeyler ve Var Olması Gereken Şeyler İki soru ile başlayalım: Evrende var olabilen şeyler nelerdir, var olması gereken şeyler nelerdir? Hayli zor, biraz da kapalı

Detaylı

EEEN 213 ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNİN TEMELLERİ DERS NOTU

EEEN 213 ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNİN TEMELLERİ DERS NOTU EEEN EEKTİK-EEKTONİK MÜHENDİSİĞİNİN TEMEEİ DES NOT 00-0 DOĞ AKM DEVE ANAİZİ BÖÜM DİENÇ, OHM KANN, İŞ VE GÜÇ. EEKİK ENEJİSİ ve ÖZEİKEİ Bugün elektrik çağında yaşamaktayız. Kullandığımız enerjinin büyük

Detaylı

ÇOK FAZLI SİSTEMLER I

ÇOK FAZLI SİSTEMLER I ANKARA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ YAYINLARI NO: 81 ÇOK FAZLI SİSTEMLER I YÜZEY KİMYASI ve KOLLOİDLER Doç. Dr. Nurşin Gönül Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık Teknolojisi Bölümü Ankara

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ DOĞRU AKIM ESASLARI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

M.Ş.BÜLBÜL. Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fizik Eğitimi A.B.D., Kars, Türkiye,

M.Ş.BÜLBÜL. Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fizik Eğitimi A.B.D., Kars, Türkiye, CANLANDIRMALI FİZİK ÖĞRETİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA M.Ş.BÜLBÜL Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fizik Eğitimi A.B.D., Kars, Türkiye, İçindekiler 1. SABİT İVMELİ HAREKET 2. BASİT AC DEVRELERİ 3. BOHR

Detaylı

Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi...www.IbrahimCayiroglu.com. STATİK (3. Hafta)

Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi...www.IbrahimCayiroglu.com. STATİK (3. Hafta) TAŞIYICI SİSTEMLER VE MESNET TEPKİLERİ STATİK (3. Hafta) Taşıyıcı Sistemler Bir yapıya etki eden çeşitli kuvvetleri güvenlik sınırları içinde taşıyan ve bu kuvvetleri zemine aktaran sistemlere taşıyıcı

Detaylı

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ 2012 11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ TOLGA YAVAN Matematik Öğretmeni 1.ÜNİTE: KARMAŞIK SAYILAR x 2 +3=0 gibi denklemlerin gerçek sayılarda çözümü olmadığından bu denklemlerin boş kümeden farklı çözüm kümeleri

Detaylı

STATİK Mekanik 1) Rijid cisimler mekaniği 2) Şekil değiştiren cisimler mekaniği 3) Akışkanlar mekaniği

STATİK Mekanik 1) Rijid cisimler mekaniği 2) Şekil değiştiren cisimler mekaniği 3) Akışkanlar mekaniği STTİK Mekanik ) Rijid cisimler mekaniği ) Şekil değiştiren cisimler mekaniği ) kışkanlar mekaniği Kuvvetler altında şekil değiştirmeyen cisme rijid cisim denir. ütün cisimler kuvvetler etkisinde az veya

Detaylı

IŞIK VE GÖLGE BÖLÜM 24

IŞIK VE GÖLGE BÖLÜM 24 IŞI VE GÖLGE BÖLÜM 24 MODEL SORU 1 DE SORULARIN ÇÖÜMLER MODEL SORU 2 DE SORULARIN ÇÖÜMLER 1 1 Dünya Ay Günefl 2 2 Bu olay ışı ğın fak lı say am o la a fak lı hız la a yayıl ı ğı nı açık la ya maz Şe kil

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Levent Çetin. Alternatif Gerilim. Alternatif Akımın Fazör Olarak İfadesi. Temel Devre Elemanlarının AG Etkisi Altındaki Davranışları

Yrd. Doç. Dr. Levent Çetin. Alternatif Gerilim. Alternatif Akımın Fazör Olarak İfadesi. Temel Devre Elemanlarının AG Etkisi Altındaki Davranışları Yrd. Doç. Dr. Levent Çetin İçerik Alternatif Gerilim Faz Kavramı ın Fazör Olarak İfadesi Direnç, Reaktans ve Empedans Kavramları Devresinde Güç 2 Alternatif Gerilim Alternatif gerilim, devre üzerindeki

Detaylı

9.SINIF KONU ANLATIMLI BİLİM DANIŞMANLARI. Prof. Dr. Mehmet BİREY BİLİM REDAKSİYONU DİL REDAKSİYONU DVD ANİMASYON DVD SESLENDİRME

9.SINIF KONU ANLATIMLI BİLİM DANIŞMANLARI. Prof. Dr. Mehmet BİREY BİLİM REDAKSİYONU DİL REDAKSİYONU DVD ANİMASYON DVD SESLENDİRME Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 01.02.2013 tarih ve 11 sayılı kararı ile kabul edilen ve 2013-2014 öğretim yılından itibaren uygulanacak olan programa göre hazırlanmıştır.

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTROKİMYASAL OLARAK BÜYÜTÜLEN ZnSe İNCE FİLMLERİNİN YAPISAL, OPTİKSEL VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN VE HETEROEKLEM UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI

Detaylı

Atomdan e koparmak için az ya da çok enerji uygulamak gereklidir. Bu enerji ısıtma, sürtme, gerilim uygulama ve benzeri şekilde verilebilir.

Atomdan e koparmak için az ya da çok enerji uygulamak gereklidir. Bu enerji ısıtma, sürtme, gerilim uygulama ve benzeri şekilde verilebilir. TEMEL ELEKTRONİK Elektronik: Maddelerde bulunan atomların son yörüngelerinde dolaşan eksi yüklü elektronların hareketleriyle çeşitli işlemleri yapma bilimine elektronik adı verilir. KISA ATOM BİLGİSİ Maddenin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALTERNATİF AKIM ESASLARI ANKARA 007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Yıldızlar, hayatın kökeninin bir parçasıdır. İnsanların yapıtaşları olan çeşitli

Yıldızlar, hayatın kökeninin bir parçasıdır. İnsanların yapıtaşları olan çeşitli Türkçe Özet Bu tezdeki araştırma, yılıdızların olağanüstü koşullar altındaki oluşumu hakkında bilgi edinmeye odaklanır. Bu çerçevede özellikle yıldızların meşhur başlangıç kütle fonksiyonunun bağımlılığını

Detaylı

DİFÜZYON GENEL TANIMLAMA

DİFÜZYON GENEL TANIMLAMA DİFÜZYON GENEL TANIMLAMA Difüzyon, moleküllerin rast gele hareketinin meydana getirdiği, kendiliğinden vaki olan, yayılma-dağılma ya da madde hareketidir. Difüzyon, bir konsantrasyon gradieninden hareket

Detaylı