RANT FNANSAL KRALAMA A..

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "RANT FNANSAL KRALAMA A.."

Transkript

1 TARH : 14 / 02 / 1995 Borsa Yönetim Kurulu'nun tarihli toplantısında aldıı kararla, Rant Finansal Kiralama A.. hisse senetleri tarihinden itibaren 1.000,-TL nominal deerli beher hisse için 2800,-TL baz fiyat ve " " koduyla Borsamız Ulusal Pazarı'nda ilem görmeye balayacaktır. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi ve izahname iliikte yayınlanmaktadır. TARH : 13/03/1995 Rant Finansal Kiralama A..'nin 1994 yılı Olaan Genel Kurul Toplantısı'nın, Cuma günü saat 14:00'de The Marmara Oteli, Taksim, stanbul adresinde yapılacaı bildirilmitir. TARH : 23/03/1995 Rant Finansal Kiralama A.. den tarihinde gelen yazıda, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Bakanlar Kurulu nun 95/6428 sayılı kararına göre Gelir ve Kurumlar Vergisi üzerinden hesaplanan %7 fon payı oranı %10 a çıkarıldıından irketin tarihinde denetlenmi ve Borsa ya gönderilmi olan 1994 yılı bilanço ve kar-zarar tablolarındaki vergi ve kar rakamlarının deimesinin gerektii bildirilmi olup, bu deiiklie uygun olarak yeniden düzenlenen bilanço ve kar-zarar tabloları ekte yayınlanmaktadır. TARH : 03/04/1995 Rant Finansal Kiralama A.. nin tarihinde yapılan Olaan Genel Kurul Toplantısı nda, 1994 yılı karından ayrılması gereken kanuni kalemler ayrıldıktan sonra 1. ve 2. kar paylarının daıtılmayarak ihtiyatlara ayrılması, irketin safi karının %5 inin irket idarecileri ve personeline Yönetim Kurulu nun uygun gördüü ekilde daıtılmasının kararlatırıldıı ve 1995 yılında halka arz edilen 2. tertip hisse senetlerinin 1994 yılı karından pay alma haklarının olmadıı bildirilmitir. TARH : 14/02/1996 Aaıdaki irketlerin tarihinde sona eren hesap dönemine ait baımsız denetim rapor özetleri olumlu görü içermektedir: RKET N ÜNVANI Koç Holding A.. Vakıf Finansal Kiralama A.. Turcas Petrolcülük A.. Rant Finansal Kiralama A.. Commercial Union Sigorta A.. DENETLEME KURULUUNUN ÜNVANI Baaran Serbest Muhasebeci Mali Müavirlik A.. DRT Denetim Revizyon Tasdik Yeminli Mali Müsavirlik A.. Cevdet Suner Denetim ve Yeminli Mali Müavirlik A.. Denver Yeminli Mali Müavirlik A.. Güven Denetim ve Danımanlık Serbest Muh. Mali Mü. A.. TARH : 15/02/1996 Rant Finansal Kiralama A.. nin ortaklarından Bülent Taar, tarihli özel durum açıklama yazısı ile, sahibi bulunduu nama yazılı I. tertip D grubu ,-TL (sermayenin %6 sı) ve II. tertip D grubu ,-TL (sermayenin %1.482 si) ile hamiline yazılı II. tertip C grubu ,-TL (sermayenin %3.768 i) nominal deerli (toplam ,-TL ve sermayenin %11.25 i) Rant Finansal Kiralama A.. hisse senetlerinin altı ay içerisinde Borsa da satılması sonucunu douracak ekilde ilemlere baladıını bildirmitir. Ancak Rant Finansal Kiralama A.. nin hamiline yazılı C grubu hisse senetleri halka arz edilmi olup; bahse konu ortak tarafından satıa sunulacaı ifade edilen nama yazılı D grubu hisse senetleri imtiyazlı olduundan, halen Borsamız Ulusal Pazarı nda ilem görmekte olan hamiline yazılı C grubu hisse senetleri ile aynı sırada ilem görmesi mümkün bulunmamaktadır. 1

2 TARH : 13/03/1996 Rant Finansal Kiralama A.. nin ortaklarından Bülent Taar ın tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Rant Finansal Kiralama A.. nin sermayesinde sahibi bulunduum ,-TL. tutarlı C Grubu 2. tertip hamiline yazılı hisselerimin satıı için Bakanlıınıza 15 ubat 1996 tarihinde bavuruda bulunmu ve tebli gerei ilgili bilgi formunu iletmitim. Bu süre içinde Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: 1, No: 22 Teblii 5. maddesi gerei hisselerin Kurul kaydına alınması gerekmektedir. Konu ile ilgili olarak 28 ubat 1996 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu na yapılan müracaatlar sonucu Kurul 7 Mart 1996 tarih ve 15/270 sayılı toplantısında hisseleri kayda almı bulunmaktadır. TARH : 18/03/1996 Rant Finansal Kiralama A.. ortaklarından Bülent Taar ın sahip olduu D Grubu nama yazılı ,-TL nominal deerli (sermayenin % i) hisse senetlerinin (ana sözlemenin 8. maddesine göre yönetim kurulunun bir üyesi D Grubu paya sahip hissedarların gösterildii adaylar arasından seçilir), 1.000,-TL nominal deerli beher hisse için 4.000,-TL fiyattan.m.k.b. Toptan Satılar Pazarı nda smet Alver e satıı için Borsa Bakanlıı na bavurulmutur. Daha önce Borsa Günlük Bülteni nde açıklandıı üzere, Rant Finansal Kiralama A.. nin C Grubu hisse senetleri Borsamız Ulusal Pazarı nda ilem görmektedir. 18/03/1996 Rant Finansal Kiralama A.. nin ortaklarından Bülent Taar ın tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: VIII, No: 20 sayılı teblii uyarınca yapılan stanbul Menkul Kıymetler Borsası nda ilem gören Rant Finansal Kiralama A.. nde sahibi bulunduum ,-TL nominal deerli 2. tertip hamiline yazılı C Grubu hisse senetlerini 6 ay içinde Borsa da satmaya karar verdiimi açıklamı ve bu konuda tarihinde Bakanlıınıza bavuruda bulunmutum. 12 Mart 1996 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu nun OFD/374 no lu cevap yazısında kurul kaydına alınmasının uygun görüldüünü ve satılabileceini bildirmilerdir. lgili hisse senetlerinin satı tarihi, miktar ve fiyatlarını gösteren liste aaıdaki gibidir. Satı Tarihi Miktar Fiyat adet 3.700,-TL adet 4.200,-TL. TARH : 20/03/1996 Tekstil Bankası A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Rant Finansal Kiralama A.. D Grubu ,-TL. nominal deerli hisse senetlerinin.m.k.b. Toptan Satılar Pazarı nda satıı. Bülent Taar a ait Rant Finansal Kiralama A.., D Grubu, nama yazılı toplam ,-TL. nominal deerli hisse senetlerinin Toptan Satılar Pazarı nda smet Alver tarafından alınacaı duyurulmu ve bu duyuru tarihli.m.k.b. Günlük Bülteni nde yayınlanmı idi. Ancak smet Alver bu alımdan vazgeçtiini tarafımıza iletmitir. Yeni alıcı daha sonra Bakanlıınıza iletecektir. TARH : 26/03/1996 Rant Finansal Kiralama A.. nin mevcut ortaklarından Bülent Taar ın sahip olduu ,-TL nominal deerli D Grubu 1. tertip nama yazılı ve ,-TL nominal deerli D Grubu 2. tertip nama yazılı olmak üzere toplam ,-TL nominal deerli (irket sermayesinin % sine tekabül eden), imtiyazlı hisse senetleri 1.000,-TL nominal deerdeki beher hisse için 4.850,-TL fiyattan Tekstil Bankası A.. (alıcı ve satıcı üye) aracılıı ile tarihinde saat: 9:15-9:45 arasında Toptan Satılar Pazarı (TSP) nda, önceden yapılan anlama gerei Tekstil Bankası A.. ne satılacaktır. irketin C grubu hisse senetleri halen Borsamız Ulusal Pazarı nda ilem görmektedir. Sözkonusu ileme ilikin ayrıntılı bilgiler iliikte yayınlanmaktadır. TARH : 27/03/1996 Rant Finansal Kiralama A.. nin tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı nda, Ana Sözlemenin kayıtlı sermaye balıklı 6. maddesine Yönetim Kurulu na tahsisli hisse senedi satıı konusunda karar alabilme yetkisi veren bölümün eklenmesi, ayrıca Ana Sözleme nin ortaklık yapısındaki deiiklie uygun hale getirilmesi, Yönetim Kurulu nun çabuk karar alabilmesi amacıyla Yönetim Kurulu toplantı karar nisaplarının deitirilmesi ve Genel Kurul un Ana Sözleme tadilleri ile ilgili aırlatırılmı karar alma nisaplarının Türk Ticaret Kanunu nun aradıı nisaplara uygun hale getirilmesi amacıyla ilgili 8, 10, 15, 16/d ve 24. maddelerinin deitirilmesinin kararlatırıldıı bildirilmitir. 2

3 TARH : 01/04/1996 Rant Finansal Kiralama A.. nin ortaklarından Bülent Taar ın tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: VIII, No: 20 sayılı teblii uyarınca yapılan stanbul Menkul Kıymetler Borsası nda ilem gören Rant Finansal Kiralama A.. nde sahibi bulunduum ,-TL. (irket sermayesinin % si) nominal deerli Rant Finansal Kiralama A.. hisse senetlerimi tarihli.m.k.b. Toptan Satılar Pazarı nda 4.850,-TL. birim fiyatla Tekstil Bankası A.. aracılııyla satmı bulunuyorum. Sözkonusu satı ilemine ilikin detay aaıdaki gibidir. Hisse Adı Grup Tertip Nominal Deer Satın Alan Rant Finansal Kiralama A.. D ,- Tekstil Bankası A.. Rant Finansal Kiralama A.. D ,- Tekstil Bankası A.. TOPLAM ,- «««««Rant Finansal Kiralama A.. nin basında yeralan haberlere ilikin olarak Borsa Bakanlıı nca istenilen açıklamaya cevaben gönderdii tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: VIII, No: 20 sayılı teblii uyarınca yapılan irketimiz ortakları 1995 yılından beri yabancı ortaklık görümeleri yapmaktadır yılında ülkemizdeki ekonomik ve politik gelimelerin ve irketimizin baarılı performansının olumlu etkisi ile bu görümeler canlılık kazanmıtır. Ancak irket yönetimince bu konu ile ilgili herhangi bir karar alınmamı olup, biri Alman dieri Japon iki kurum ile görümeler yapılmaktadır. Görümelerin neticesi kesinletikten sonra tarafınıza bilgi verilecektir. TARH : 04/04/1996 Rant Finansal Kiralama A.. Borsa Bakanlıı tarafından Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: VIII, No: 20 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına likin Teblii nin Olaandıı Fiyat ve Miktar Hareketleri balıklı 4. maddesine istinaden istenen açıklamaya cevaben gönderdii tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. irketimiz ortaklarının yabancı ortaklık görümelerine ilikin tarihinde yaptıımız açıklamada belirtildii gibi bugün için genel anlamda görümeler devam etmektedir. Görümeler henüz sonuçlanmamı olup, tarihi itibariyle olaandıı fiyat ve miktar hareketlerini ilgilendirecek kamuya açıklanmamı herhangi bir özel durum yoktur. TARH : 09/04/1996 Tekstil Bankası A.. nin tarihinde gelen yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No:20 sayılı Teblii uyarınca yapılan Bankamız Yönetim Kurulunun 08 Nisan 1996 tarihli toplantısında, Rant Finansal Kiralama A.. deki itirakinin tasfiye edilmesine, bu nedenle, TL nominal deerde nama yazılı B grubu, TL nominal deerde hamiline yazılı C grubu ve TL nominal deerde nama yazılı D grubu olmak üzere toplam TL nominal deerli hisse senetlerinin satılmasına karar verilmitir. TARH : 15/04/1996 Rant Finansal Kiralama A.. ortaklarından Tekstilbank A..'nin tarihli Borsa Bülteni'nde yayınlanan Özel Durum Açıklamasına ilikin Borsa Bakanlıınca istenen ek açıklamaya cevaben gönderdii tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. lgi: tarihli ve 4/5879 sayılı yazınız. Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: VIII, No: 20 madde 3/F-a bendi hükümlerine uyulması amacıyla Bankamızın tarihli özel durum açıklamasında yer alan bilgilere ek olarak ve ilgide kayıtlı yazınızda sorduunuz sorulara cevaben; 1) Bankamızın yönetimi halen, bata GSD Dı Ticaret A.. olmak üzere görümelerine devam etmektedir. Bu nedenle satılacaı belirtilen tüm hisse senetlerinin satı tarihi ve kime yada kimlere satılacaı belli deildir. 2) Satılacak hisse senetlerinin beher 1.000,-TL. nominal deerdeki hissenin satı fiyatı belirlenmediinden elde edilecek itirak hissesi satı karı belli deildir. 3) Görümeler devam ettiinden ve hisselerin satı deeri belli olmadıından imdilik, elde edilecek itirak hissesi karının deerlendirilmesi konusunda alınmı bir karar yoktur. 4) Süren görümelerde B, C ve D grubu hisse senetlerinin.m.k.b. Toptan Satılar Pazarı nda satılması öngörülmektedir. TARH : 17/04/1996 3

4 Rant Finansal Kiralama A.. nin mevcut ortaklarından Tekstil Bankası A.. nin sahip olduu ,-TL nominal deerli imtiyazlı B Grubu nama, ,-TL nominal deerli imtiyazlı D Grubu nama yazılı ve ,- TL nominal deerli imtiyazsız C Grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam ,-TL nominal deerli (irket sermayesinin % sına tekabül eden) hisse senetleri 1.000,-TL nominal deerdeki beher hisse için 4.200,-TL fiyattan Tekstil Bankası A.. (alıcı ve satıcı üye) aracılıı ile tarihinde saat: 9:15-9:45 arasında Toptan Satılar Pazarı (TSP) nda, önceden yapılan anlama gerei GSD Dı Ticaret A.. ne satılacaktır. Satı ilemine konu B ve D Grubu hisse senetleri imtiyazlı olup, irket anasözlemesinin 8. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu nun 2 üyesi B Grubu hissedarlar tarafından gösterilecek adaylar arasından, 1 üyesi D Grubu hissedarlar tarafından gösterilecek adaylar arasından Genel Kurul ca seçilir. Yine, anasözlemenin 14. maddesi uyarınca denetçilerden biri B Grubu hissedarlar tarafından gösterilecek adaylar arasından Genel Kurul ca seçilir. irketin satıa konu C grubu hisse senetleri ise imtiyazsız olup, halen Borsamız Ulusal Pazarı nda ilem görmektedir. Sözkonusu ileme ilikin ayrıntılı bilgiler iliikte yayınlanmaktadır. TARH : 17/04/1996 Tekstil Bankası A.. nden, tarihinde Günlük Bülten de yayınlanan Rant Finansal Kiralama A.. nin sermayesinde sahip olduu TL nominal deerli hisselerin satıı haberiyle ilgili olarak gelen ek yazı aaıya çıkarılmıtır. lgi: a) tarihli ve 4/5879 sayılı yazınız. b) tarihli ve HM/96/130 sayılı yazımız. lgi (a) da kayıtlı yazınızda yer alan konularda ilgi (b) de kayıtlı yazımızdan sonra meydana gelen gelimeler nedeniyle aaıdaki bilgiler tarafınıza iletilmektedir. Bankamızın 16 Nisan 1996 tarihli Yönetim Kurulu kararına göre; Bankamız tarafından satılmasına karar verilen Rant Finansal Kiralama A.. hisse senetlerinden B, C ve D grubu hisse senetlerinin satıının tümü MKB Toptan Satılar Pazarı nda gerçekletirilecektir. Satılacaı belirtilen tüm hisse senetleri GSD Dı Ticaret A.. ne 22 Nisan 1996 da satılacaktır. Beher TL nominal deerdeki hissenin satı fiyatı TL olarak belirlenmi ve elde edilecek itirak hissesi satı karı TL olarak hesaplanmıtır. Elde edilecek itirak hissesi satı karının deerlendirilmesi konusunda u anda alınmı bir karar bulunmayıp, konu mevzuat çerçevesinde ayrıca deerlendirilecektir. «««««Tekstil Bankası A.. nin Rant Finansal Kiralama A.. sermayesinde sahip olduu payların MKB Toptan Satılar Pazarı (TSP) nda satıı ile ilgili olarak Borsa Bakanlıı na yaptıı tarihli TSP bavurusunda, Banka nın irket sermayesinde sahip olduu pay tutarının, daha önce Borsa ya bildirdii tutardan farklı olması üzerine, Banka dan konu hakkında açıklama istenmi; tarihinde gelen açıklamada, 13 Mart 1996 tarihinde Bülent Taar dan ,-TL nominal tutarlı (irket sermayesinin %1.224 üne tekabül eden) Rant Finansal Kiralama A.. hisse senetlerinin özel emirle birim fiyatı 4.200,-TL ndan Banka portföyüne satın alındıı bildirilmitir. TARH : 25/04/1996 Rant Finansal Kiralama A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: VIII, No: 20 sayılı teblii uyarınca yapılan tarihinde stanbul Menkul Kıymetler Borsası Toptan Satılar Pazarı nda Tekstil Bankası A.. nin elinde bulunan Rant Finansal Kiralama A.. hisse senetlerini GSD Dı Ticaret A.. ne satması sonucunda oluan yeni ortaklık yapımız aaıdaki gibidir. Ortak Adı /Ünvanı Ödenmi Sermaye Tutarı Oranı (%) (TL) GSD Dı Ticaret A Nuri Akın Atila Türkmen Turhan Alpan Halka Açık Kısım Toplam TARH : 26/04/1996 Rant Finansal Kiralama A.. nin 1995 yılı Olaan Genel Kurul Toplantısı nda, 1995 yılı karının daıtılmayarak olaanüstü ihtiyatlara ayrılması, Ana Sözleme nin kayıtlı sermaye balıklı 6.maddesine Yönetim Kurulu na tahsisli hisse senedi satıı konusunda karar alabilme yetkisi veren bölümün eklenmesi, ayrıca Ana Sözlemenin ortaklık yapısındaki deiiklie uygun hale getirilmesi, Yönetim Kurulu nun çabuk karar alabilmesi amacıyla Yönetim Kurulu toplantı karar nisaplarının deitirilmesi ve Genel Kurul un Ana Sözleme tadilleri ile ilgili aırlatırılmı karar alma nisaplarının Türk Ticaret Kanunu nun aradıı nisaplara uygun hale getirilmesi amacıyla ilgili 8, 10, 15, 16/d, ve 24. maddelerinin deitirilmesi konularının da görüülecei Olaan Genel Kurul Toplantısı nın Cuma günü saat 15:00 de 1907 Fenerbahçe Dernei, Büyükdere C., Yapı Kredi Plaza, Levent, stanbul adresinde yapılacaı bildirilmitir. 4

5 TARH : 02/05/1996 Rant Finansal Kiralama A.. ortaklarından GSD Dı Ticaret A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: VIII, No: 20 sayılı Teblii nin 3/H-a maddesi ve aynı Tebli in 10. maddesi gereince yapılan irketimizin Rant Finansal Kiralama A.. hisselerinden stanbul Menkul Kıymetler Borsası nda Özel Emir ve Toptan Satılar Pazarı (TSP) nda satın almı bulunduu hisse miktarı, satı fiyatları ve ilem tarihleri ile bu alımlar sonucu oluan irketin yeni ortaklık yapısı aaıda bilgilerinize arz edilmitir. Satıcı Hisse Adedi Grubu Fiyatı lem Tarihi Alım ekli Bülent Taar C Özel Emir Bülent Taar 400 C Özel Emir Tekstil Bankası A B TSP Tekstil Bankası A D TSP Tekstil Bankası A C TSP Toplam Bu alımlar sonucu oluan irketin yeni ortaklık yapısı aaıdaki gibidir. Ortak Adı/Unvanı Ödenmi Sermaye Tutarı Oran (%) (TL) GSD Dı Ticaret A Nuri Akın Atila Türkmen Turhan Alpan Halka açık kısım Toplam TARH : 07/05/1996 Rant Finansal Kiralama A.. nin ortaklarından GSD Dı Ticaret A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No:20 sayılı Teblii uyarınca yapılan Rant Finansal Kiralama A.. nin %74,98875 oranında hissedarı olan irketimiz GSD Dı Ticaret A.. sahibi bulunduu hisselerden %20 kadarını çeitli yurt dıı yatırım fonlarına danımanlık hizmetleri veren Banzai International Managament Limited ve Warwick Investments Limited e satmak üzere görümelere balamıtır. Hisselerin birim satı fiyatı henüz görüme aamasındadır. Görümelerin geliimi ve sonucu hakkında bilahare detaylı açıklama yapılacaı hususunu bilgilerinize sunarız. TARH : 09/05/1996 Rant Finansal Kiralama A.. ortaklarından GSD Dı Ticaret A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No:20 sayılı Teblii nin 7. maddesi gerei yapılan tarih, 795 ve 813 referanslı yazılarımız. Warwick Investments Limited ve Cosmos Trust yatırım fonlarına danımanlık hizmeti veren Banzai International Management Limited adına Japonya sermayeli bir fon yönetimi irketi olan Sparx Asset Management Limited ile irketimiz GSD Dı Ticaret arasında yapılan, irketimize ait Rant Finansal Kiralama A.. hisselerinin bir bölümünün yabancı yatırım fonlarına satıına ilikin görüme olumlu sonuçlanmıtır. Buna göre, irketimiz GSD Dı Ticaret A.. sahibi olduu C grubu, Hamiline yazılı Rant Finansal Kiralama A.. hisselerinden adedini beheri TL fiyatla toplam TL na aaıdaki yatırım fonlarına belirtilen daılıma göre satacaktır. Hisse Adedi Warwick Investments Limited Cosmos Trust Series-Turkey Opportunity Fund B Cosmos Trust Series-Turkish Supreme Fund B Toplam TARH : 10/05/1996 Rant Finansal Kiralama A.. nin mevcut ortaklarından GSD Dı Ticaret A.. nin sahip olduu ,-TL nominal deerli C Grubu hamiline yazılı (irket sermayesinin % 22.5 ine tekabül eden) hisse senetlerinden, önceden yapılan anlama gerei, ,-TL nominal deere tekabül eden kısmı (irket sermayesinin %1 i) Warwick Investments Limited e, ,-TL nominal deere tekabül eden kısmı (irket sermayesinin %9.5 i) Cosmos Trust Series-Turkey Opportunity Fund B ye ve ,-TL nominal deere tekabül eden kısmı (irket sermayesinin %12 si) Cosmos Trust Series-Turkish Supreme Fund B ye, 1.000,-TL nominal deerdeki beher hisse için 4.400,-TL fiyattan Tekstil Bankası 5

6 A.. (satıcı üye) ve Koçbank A.. (alıcı üye) aracılıı ile tarihinde saat: 9:15-9:45 arasında Toptan Satılar Pazarı (TSP) nda satılacaktır. Sözkonusu ileme ilikin ayrıntılı bilgiler iliikte yayınlanmaktadır. TARH : 13/05/1996 Rant Finansal Kiralama A.. nin ortaklarından GSD Dı Ticaret A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: VIII, No: 20 sayılı tebiinin 7. maddesi gerei yapılan tarih, 842 referanslı yazımız (Aynı tarihli Günlük Bülten de yayınlanmıtır). irketimiz GSD Dı Ticaret A.. nin portföyünde bulunan adet Rant Finansal Kiralama A.. C grubu hamiline yazılı hisselerinin stanbul Menkul Kıymetler Borsası Toptan Satılar Pazarı nda satıı ile ilgili olarak taraflarca yapılan protokol aaıda özetlenmitir. PROTOKOL bu protokol 1996 Mayıs ayının onbirinci günü aaıdaki artlarla taraflar arasında imzalanmıtır. A)Taraflar 1. GSD Dı Ticaret A.. 2. Çeitli yurtdıı yatırım fonlarına danımanlık hizmeti veren Warwick Investments Limited ve Banzai International Management Limited B)Hisse Alım-Satım artları Taraflar GSD Dı Ticaret A.. nin sahibi olduu C grubu hamiline yazılı Rant Finansal Kiralama A.. hisselerinden adedinin beheri 4.250,-TL. fiyatla toplam ,-TL sına aaıdaki yatırım fonlarına belirtilen daılıma göre alım-satımı konusunda daha önce ifai olarak anlamaya varmı olmalarına ramen bu defa tarihinde stanbul Menkul Kıymetler Borsası (MKB) na satı için müracaat arefesinde Toptan Satılar Pazarı nda ilem fiyatına ilikin esaslar genelgesinde belirtilen usule uygun olarak ve bu konuda stanbul Menkul Kıymetler Borsası nın da tavsiyesi alınarak yapılan bavuruda taraflar anılan hisselerin beher adedini 4.400,-TL. fiyatla toplam ,-TL sına yine aaıdaki yatırım fonlarına belirtilen daılıma göre alım-satım konusunda anlamılardır. Hisse Adedi Warwick Investments Limited Cosmos Trust Series-Turkey Opportunity Fund B Cosmos Trust Series-Turkish Supreme Fund B TOPLAM C)Hisse Alım-Satım Sonrası artlar 1. Anılan hisselerin alım-satım ilemlerini takiben gerekli izinlerin alınabilmesi ve usulü muamelelerin ikmal edilebilmesi halinde Rant Finansal Kiralama A.. nin halihazır ,-TL si ödenmi ,-TL. olan kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesi cihetine gidilecek, kayıtlı sermaye tavanı yükseltilebildii takdirde mümkün olan en kısa süre içerisinde irketin ödenmi sermayesi irket ortaklarının katılımlarıyla ,- ABD Doları daha arttırılacaktır. 2. Rant Finansal Kiralama A.. nin yönetim kurulu üyeliklerine halihazır sahip olduu imtiyazlı hisseler nedeniyle 6 yönetim kurulu üyesi verecek olan GSD Dı Ticaret A.. dilerse bu üyeliklerden ikisini fonların gösterecei adaylar arasından belirleyebilecektir. 3. Yukarıda (B) bendinde belirtilen fonların yatırım danımanlıını yapan Warwick Investments Limited ve Banzai International Management Limited ileride Rant Finansal Kiralama A.. ne kaynak temininde gereken çabayı gösterecektir. Yukarıdaki artlar taraflarca kabul edilmitir. GSD Dı Ticaret A.. Warwick Investments Limited Banzai International Management Limited TARH : 21/05/1996 Rant Finansal Kiralama A.. ortaklarından GSD Dı Ticaret A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: VIII, No: 20 sayılı Teblii nin 3/H-a maddesi ve aynı Tebli in 10. maddesi gereince yapılan irketimizin Rant Finansal Kiralama A.. hisselerinden stanbul Menkul Kıymetler Borsası Toptan Satılar Pazarı (TSP) nda satmı bulunduu hisse miktarı, satı fiyatı ve ilem tarihi ile bu satımlar sonucu oluan irketin yeni ortaklık yapısı aaıda bilgilerinize arz edilmitir. Alıcı Hisse Adedi Grubu Fiyatı lem Tarihi Alım ekli Warwick Investment Ltd C TSP Cosmos Trust Series-Turkey Opport.Fund B C TSP Cosmos Trust Series-Turkish Supr.Fund B C TSP Bu satımlar sonucu oluan irketin yeni ortaklık yapısı aaıdaki gibidir. Ortak Adı/Unvanı Ödenmi Sermaye Tutarı Oran (%) (TL) GSD Dı Ticaret A Warwick Investment Ltd

7 Cosmos Trust Series-Turkey Opport.Fund B Cosmos Trust Series-Turkish Supr.Fund B Nuri Akın Atila Türkmen Turhan Alpan Halka açık kısım Toplam TARH : 24/05/1996 Rant Finansal Kiralama A.. nin tarihinde yapılan Olaan Genel Kurul Toplantısı nda, 1995 yılı karının daıtılmayarak olaanüstü ihtiyatlara ayrılmasına, Ana Sözleme nin kayıtlı sermaye balıklı 6. maddesine Yönetim Kurulu na tahsisli hisse senedi satıı konusunda karar alabilme yetkisi veren bölümün eklenmesine, ayrıca Ana Sözlemenin ortaklık yapısındaki deiiklie uygun hale getirilmesi, Yönetim Kurulu nun çabuk karar alabilmesi amacıyla Yönetim Kurulu toplantı karar nisaplarının deitirilmesi ve Genel Kurul un Ana Sözleme tadilleri ile ilgili aırlatırılmı karar alma nisaplarının Türk Ticaret Kanunu nun aradıı nisaplara uygun hale getirilmesi amacıyla ilgili 8, 10, 15, 16/d, ve 24. maddelerinin deitirilmesine karar verildii bildirilmitir. TARH : 27/05/1996 Rant Finansal Kiralama A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: VIII, No: 20 sayılı teblii uyarınca yapılan irketimiz Rant Finansal Kiralama A.. ile Simko Ticaret ve Sanayi A.. arasında tarihinde Siemens ürünlerinin leasing yoluyla satıı konusunda protokol imzalanmıtır. TARH : 28/06/1996 Rant Finansal Kiralama A.., Borsa Bakanlıı tarafından Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: VIII, No: 20 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına likin Teblii nin Olaandıı Fiyat ve Miktar Hareketleri balıklı 4. maddesine istinaden istenen açıklamaya cevaben gönderdii tarihli yazısında kamuya açıklanmamı özel bir durumun olmadıını bildirmitir. TARH : 30/07/1996 Rant Finansal Kiralama A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: VIII, No: 20 sayılı Teblii uyarınca yapılan irketimiz Rant Finansal Kiralama A.. yönetim kurulu tarih ve 102 no lu kararı ile 75 milyar TL sermayeli Rant Factoring Hizmetler A.. adında bir irket kurulması ve bu irkete ,-TL nominal sermaye ile kurucu ortak olarak katılınması yönünde bir karar almı olup, kurulu müracaat dosyası Hazine Müstearlıı Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüü ne gönderilecektir. Katılım sermayesi olan ,-TL irket kuruluunda aynı yönetim kurulu kararımız gerei peinen ödenecektir. TARH : 09/08/1996 Rant Finansal Kiralama A..'nin kayıtlı sermaye tavanının 200 milyar TL'dan 1 trilyon TL'na yükseltilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na bavuruda bulunulduu Sermaye Piyasası Kurulu Haftalık Bülteni nden örenilmitir. TARH : 16/08/1996 Rant Finansal Kiralama A..'nin kayıtlı sermaye tavanının 200 milyar TL'dan 1 trilyon TL'na yükseltilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'nca izin verildii Sermaye Piyasası Kurulu Haftalık Bülteni nden örenilmitir. TARH : 19/08/1996 Rant Finansal Kiralama A.. nin mali tablolarına ilikin olarak Borsa Bakanlıı nca istenen açıklamaya cevaben gönderdii tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. irketimizden istemi olduunuz, tarihi itibariyle Baımsız Sınırlı Denetimden Geçmi Ayrıntılı Ara Mali Tablolarla ilgili bilgiler aaıdadır. 7

8 Faaliyetle lgili Dier Gelirler ve Kârlar Kur Farkı Geliri : Sabit Kıymet Satı Geliri : Vade Farkı Geliri : 154 Toplam : «««««Rant Finansal Kiralama A.. nin tarihinde yayınlanan bilanço ve gelir tablosu dipnotlarına ek olarak tarihinde gönderdii, tarihi itibariyle vergi karılıklarının hesaplanmasına ilikin açıklaması aaıya çıkarılmıtır TARHL VERG KARILII (Milyon TL) TCAR KAR K.K.E.G. 366 Kurumlar Vergisi Matrahı Yatırım ndirimi ( ) Kurumlar Vergisi 0 Yatırım ndirimi Yatırım ndirimi Vergisi % Yatırım ndirimi Stopajı % TARH : 22/08/1996 Rant Finansal Kiralama A.. Borsa Bakanlıı tarafından Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: VIII, No: 20 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına likin Teblii nin Olaandıı Fiyat ve Miktar Hareketleri balıklı 4. maddesine istinaden istenen açıklamaya cevaben gönderdii tarihli yazısında kamuya açıklanmamı özel bir durumun olmadıını bildirmitir. TARH : 28/08/1996 Rant Finansal Kiralama A.. nin kayıtlı sermaye tavanının 200 milyar TL ndan 1 trilyon TL na yükseltilmesi nedeniyle irket Ana Sözlemesinin 6. maddesinin tadil edilmesi konusunun görüülecei Olaanüstü Genel Kurul Toplantısı nın Cuma günü saat 15:00 de nönü Cad., Teknik Han, A Blok, No:72, Gümüsuyu, stanbul adresindeki irket Merkezinde yapılacaı bildirilmitir. TARH : 20/09/1996 Rant Finansal Kiralama A.. nin tarihinde yapılan Olaanüstü Genel Kurul Toplantısı nda, kayıtlı sermaye tavanının 1 trilyon TL na yükseltilmesine ve bununla ilgili olarak Ana Sözleme nin 6. maddesinin deitirilmesine karar verildii bildirilmitir. TARH : 14/10/1996 Rant Finansal Kiralama A.. Yönetim Kurulu nun tarihli toplantısında, çıkarılmı sermayenin 350 milyar TL (%350) bedelli artırılarak 100 milyar TL ndan 450 milyar TL na yükseltilmesine karar verildii bildirilmitir. TARH : 25/10/1996 Rant Finansal Kiralama A..'nin çıkarılmı sermayesinin 350 milyar TL bedelli arttırılması için Sermaye Piyasası Kurulu'na bavuruda bulunulduu Sermaye Piyasası Kurulu Haftalık Bülteni nden örenilmitir. TARH : 08/11/1996 Rant Finansal Kiralama A..'nin çıkarılmı sermayesinin 350 milyar TL bedelli artırılması nedeniyle ihraç edilecek hisse senetlerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nca kayda alındıı Sermaye Piyasası Kurulu Haftalık Bülteni nden örenilmitir. TARH : 11/11/1996 8

9 Rant Finansal Kiralama A.. nin, tarihli mali tablolarına ilikin olarak Borsa Bakanlıı nca istenen açıklamaya cevaben gönderdii tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. lgi: 11 kasım 1996 tarih ve 4/17492 sayılı yazınız. lgi de kayıtlı yazınız ile Borsa ya gönderilmesi istenen, irketimizin baımsız denetimden geçmemi 30 Eylül 1996 tarihli ayrıntılı ara mali tabloları ve dipnotları ile ilgili açıklanmasını istediiniz hususlar aaıda tarafınıza sunulmaktadır. Dier Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar hesabında yeralan milyon TL. tutarındaki faaliyetle ilgili Dier Gelir ve Karlar Kaleminin detayı, Kur Farkı Geliri Vade Farkı Geliri 250 Komisyon Geliri Sabit Kıymet Satı Karı Olaanüstü Gelirler ve Karlar hesabında yeralan milyon TL. önceki dönem gelir ve karlarının detayı, tarihli baımsız denetimden geçmi bilanço dipnotlarının sayfa 8, 13. maddesinde belirtilmitir. lgili sayfa aaıya çıkarılmıtır. 13- Önceki döneme ilikin gelir ve giderler ile önceki döneme ait gider ve zararların tutarlarının ve kaynaklarının gösteren açıklayıcı not: (milyon TL.) 1995 yılı hesap dönemi hesaplarının kurumlar vergisi yönünden incelenmesi ve hesaplanan kurumlar vergisi matrahının mevzuat hükümlerine uygunluunun onaylandıı Yeminli Mali Müavirlik Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi Tasdik Raporu nun hazırlanması Kurumlar Vergisi Beyannamesinin verilmesinden sonra gerçeklemi ve bu çalıma esnasında 1995 yılı için TL. fazla amortisman ayrıldıı belirtilmitir. irket, 1996 yılında Ek Kurumlar Vergisi Beyannamesi düzenlemi ve TL. tutarında ilave vergi yükümlülüü domutur. Geçmi yılda fazla ayrılan TL. tutarındaki amortisman giderinden, TL. tutarındaki vergi etkisi netletirildikten sonra kalan TL. bakiye, cari dönemde, Önceki dönem gelir ve karları hesabına kaydedilmitir. Bilançoda yeralan milyon TL. kısa vadeli, milyon TL. uzun vadeli dier ticari borçların detayı, Bilançoda yeralan milyon TL vadeli Finansal Kira Alacaklarını, milyon TL vadeli Finansal Kira Alacaklarını, kapsamaktadır. TARH :06/12/1996 Rant Finansal Kiralama A.. nin çıkarılmı sermayesinin 350 milyar TL (%350) bedelli artırılarak 100 milyar TL ndan 450 milyar TL na yükseltilmesinde rüçhan haklarının 1.000,-TL nominal deerli bir hisse için 1.000,-TL ndan pay bedelleri Tekstil Bankası A.. nin ili ubesinde açılan özel hesaba yatırılmak suretiyle 1 nolu yeni pay alma kuponu karılıında kullandırılması ilemlerinin tarihleri arasında nönü Cad., Teknik Han, No:72, Beyolu, stanbul adresindeki irket Merkezi ile Tekstil Bankası A.. nin ili/stanbul, Ankara ve zmir ubelerinde gerçekletirilecei bildirilmitir. 1 nolu yeni pay alma kuponları tarihleri arasında Rüçhan Hakkı Kupon Pazarı nda ilem görecek olup, fiyat tescili gerçekleinceye kadar fiyat marjı uygulanmayacaktır. TARH :25/12/1996 Rant Finansal Kiralama A.. nin çıkarılmı sermayesinin %350 bedelli artırılarak 450 milyar TL na yükseltilmesinde rüçhan haklarını temsil eden 1 nolu yeni pay alma kuponlarının tarihinde Birinci Seans ta referans olarak alınabilecek fiyatı 4.876,-TL dır. TARH : 25/12/1996 Rant Finansal Kiralama A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: VIII, No: 20 sayılı Teblii uyarınca yapılan 30 Temmuz 1996 tarih Ref. Krd. 906 sayılı yazımız ile Bakanlıınıza bildirdiimiz (Aynı tarihli Borsa Günlük Bülteni nde ilan edilmitir.) Rant Factoring Hizmetleri A.. isimli irketimiz Babakanlık Hazine Müstearlıı nın tarih sayılı yazılarında belirtildigi uzere faaliyet iznini almı ve tarihi itibariyle factoring hizmetleri faaliyetine balamıtır. TARH : 27/12/1996 Rant Finansal Kiralama A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri VIII, No: 19 sayılı Teblii uyarınca yapılan irketimizin çıkarılmı sermayesinin 100 milyar TL ndan 450 milyar TL na yükseltilmesinde rüçhan haklarının tarihleri arasında kullandırılacaı daha önce bildirilmiti. Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: IV No: 1 9