RANT FNANSAL KRALAMA A..

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "RANT FNANSAL KRALAMA A.."

Transkript

1 TARH : 14 / 02 / 1995 Borsa Yönetim Kurulu'nun tarihli toplantısında aldıı kararla, Rant Finansal Kiralama A.. hisse senetleri tarihinden itibaren 1.000,-TL nominal deerli beher hisse için 2800,-TL baz fiyat ve " " koduyla Borsamız Ulusal Pazarı'nda ilem görmeye balayacaktır. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi ve izahname iliikte yayınlanmaktadır. TARH : 13/03/1995 Rant Finansal Kiralama A..'nin 1994 yılı Olaan Genel Kurul Toplantısı'nın, Cuma günü saat 14:00'de The Marmara Oteli, Taksim, stanbul adresinde yapılacaı bildirilmitir. TARH : 23/03/1995 Rant Finansal Kiralama A.. den tarihinde gelen yazıda, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Bakanlar Kurulu nun 95/6428 sayılı kararına göre Gelir ve Kurumlar Vergisi üzerinden hesaplanan %7 fon payı oranı %10 a çıkarıldıından irketin tarihinde denetlenmi ve Borsa ya gönderilmi olan 1994 yılı bilanço ve kar-zarar tablolarındaki vergi ve kar rakamlarının deimesinin gerektii bildirilmi olup, bu deiiklie uygun olarak yeniden düzenlenen bilanço ve kar-zarar tabloları ekte yayınlanmaktadır. TARH : 03/04/1995 Rant Finansal Kiralama A.. nin tarihinde yapılan Olaan Genel Kurul Toplantısı nda, 1994 yılı karından ayrılması gereken kanuni kalemler ayrıldıktan sonra 1. ve 2. kar paylarının daıtılmayarak ihtiyatlara ayrılması, irketin safi karının %5 inin irket idarecileri ve personeline Yönetim Kurulu nun uygun gördüü ekilde daıtılmasının kararlatırıldıı ve 1995 yılında halka arz edilen 2. tertip hisse senetlerinin 1994 yılı karından pay alma haklarının olmadıı bildirilmitir. TARH : 14/02/1996 Aaıdaki irketlerin tarihinde sona eren hesap dönemine ait baımsız denetim rapor özetleri olumlu görü içermektedir: RKET N ÜNVANI Koç Holding A.. Vakıf Finansal Kiralama A.. Turcas Petrolcülük A.. Rant Finansal Kiralama A.. Commercial Union Sigorta A.. DENETLEME KURULUUNUN ÜNVANI Baaran Serbest Muhasebeci Mali Müavirlik A.. DRT Denetim Revizyon Tasdik Yeminli Mali Müsavirlik A.. Cevdet Suner Denetim ve Yeminli Mali Müavirlik A.. Denver Yeminli Mali Müavirlik A.. Güven Denetim ve Danımanlık Serbest Muh. Mali Mü. A.. TARH : 15/02/1996 Rant Finansal Kiralama A.. nin ortaklarından Bülent Taar, tarihli özel durum açıklama yazısı ile, sahibi bulunduu nama yazılı I. tertip D grubu ,-TL (sermayenin %6 sı) ve II. tertip D grubu ,-TL (sermayenin %1.482 si) ile hamiline yazılı II. tertip C grubu ,-TL (sermayenin %3.768 i) nominal deerli (toplam ,-TL ve sermayenin %11.25 i) Rant Finansal Kiralama A.. hisse senetlerinin altı ay içerisinde Borsa da satılması sonucunu douracak ekilde ilemlere baladıını bildirmitir. Ancak Rant Finansal Kiralama A.. nin hamiline yazılı C grubu hisse senetleri halka arz edilmi olup; bahse konu ortak tarafından satıa sunulacaı ifade edilen nama yazılı D grubu hisse senetleri imtiyazlı olduundan, halen Borsamız Ulusal Pazarı nda ilem görmekte olan hamiline yazılı C grubu hisse senetleri ile aynı sırada ilem görmesi mümkün bulunmamaktadır. 1

2 TARH : 13/03/1996 Rant Finansal Kiralama A.. nin ortaklarından Bülent Taar ın tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Rant Finansal Kiralama A.. nin sermayesinde sahibi bulunduum ,-TL. tutarlı C Grubu 2. tertip hamiline yazılı hisselerimin satıı için Bakanlıınıza 15 ubat 1996 tarihinde bavuruda bulunmu ve tebli gerei ilgili bilgi formunu iletmitim. Bu süre içinde Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: 1, No: 22 Teblii 5. maddesi gerei hisselerin Kurul kaydına alınması gerekmektedir. Konu ile ilgili olarak 28 ubat 1996 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu na yapılan müracaatlar sonucu Kurul 7 Mart 1996 tarih ve 15/270 sayılı toplantısında hisseleri kayda almı bulunmaktadır. TARH : 18/03/1996 Rant Finansal Kiralama A.. ortaklarından Bülent Taar ın sahip olduu D Grubu nama yazılı ,-TL nominal deerli (sermayenin % i) hisse senetlerinin (ana sözlemenin 8. maddesine göre yönetim kurulunun bir üyesi D Grubu paya sahip hissedarların gösterildii adaylar arasından seçilir), 1.000,-TL nominal deerli beher hisse için 4.000,-TL fiyattan.m.k.b. Toptan Satılar Pazarı nda smet Alver e satıı için Borsa Bakanlıı na bavurulmutur. Daha önce Borsa Günlük Bülteni nde açıklandıı üzere, Rant Finansal Kiralama A.. nin C Grubu hisse senetleri Borsamız Ulusal Pazarı nda ilem görmektedir. 18/03/1996 Rant Finansal Kiralama A.. nin ortaklarından Bülent Taar ın tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: VIII, No: 20 sayılı teblii uyarınca yapılan stanbul Menkul Kıymetler Borsası nda ilem gören Rant Finansal Kiralama A.. nde sahibi bulunduum ,-TL nominal deerli 2. tertip hamiline yazılı C Grubu hisse senetlerini 6 ay içinde Borsa da satmaya karar verdiimi açıklamı ve bu konuda tarihinde Bakanlıınıza bavuruda bulunmutum. 12 Mart 1996 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu nun OFD/374 no lu cevap yazısında kurul kaydına alınmasının uygun görüldüünü ve satılabileceini bildirmilerdir. lgili hisse senetlerinin satı tarihi, miktar ve fiyatlarını gösteren liste aaıdaki gibidir. Satı Tarihi Miktar Fiyat adet 3.700,-TL adet 4.200,-TL. TARH : 20/03/1996 Tekstil Bankası A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Rant Finansal Kiralama A.. D Grubu ,-TL. nominal deerli hisse senetlerinin.m.k.b. Toptan Satılar Pazarı nda satıı. Bülent Taar a ait Rant Finansal Kiralama A.., D Grubu, nama yazılı toplam ,-TL. nominal deerli hisse senetlerinin Toptan Satılar Pazarı nda smet Alver tarafından alınacaı duyurulmu ve bu duyuru tarihli.m.k.b. Günlük Bülteni nde yayınlanmı idi. Ancak smet Alver bu alımdan vazgeçtiini tarafımıza iletmitir. Yeni alıcı daha sonra Bakanlıınıza iletecektir. TARH : 26/03/1996 Rant Finansal Kiralama A.. nin mevcut ortaklarından Bülent Taar ın sahip olduu ,-TL nominal deerli D Grubu 1. tertip nama yazılı ve ,-TL nominal deerli D Grubu 2. tertip nama yazılı olmak üzere toplam ,-TL nominal deerli (irket sermayesinin % sine tekabül eden), imtiyazlı hisse senetleri 1.000,-TL nominal deerdeki beher hisse için 4.850,-TL fiyattan Tekstil Bankası A.. (alıcı ve satıcı üye) aracılıı ile tarihinde saat: 9:15-9:45 arasında Toptan Satılar Pazarı (TSP) nda, önceden yapılan anlama gerei Tekstil Bankası A.. ne satılacaktır. irketin C grubu hisse senetleri halen Borsamız Ulusal Pazarı nda ilem görmektedir. Sözkonusu ileme ilikin ayrıntılı bilgiler iliikte yayınlanmaktadır. TARH : 27/03/1996 Rant Finansal Kiralama A.. nin tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı nda, Ana Sözlemenin kayıtlı sermaye balıklı 6. maddesine Yönetim Kurulu na tahsisli hisse senedi satıı konusunda karar alabilme yetkisi veren bölümün eklenmesi, ayrıca Ana Sözleme nin ortaklık yapısındaki deiiklie uygun hale getirilmesi, Yönetim Kurulu nun çabuk karar alabilmesi amacıyla Yönetim Kurulu toplantı karar nisaplarının deitirilmesi ve Genel Kurul un Ana Sözleme tadilleri ile ilgili aırlatırılmı karar alma nisaplarının Türk Ticaret Kanunu nun aradıı nisaplara uygun hale getirilmesi amacıyla ilgili 8, 10, 15, 16/d ve 24. maddelerinin deitirilmesinin kararlatırıldıı bildirilmitir. 2

3 TARH : 01/04/1996 Rant Finansal Kiralama A.. nin ortaklarından Bülent Taar ın tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: VIII, No: 20 sayılı teblii uyarınca yapılan stanbul Menkul Kıymetler Borsası nda ilem gören Rant Finansal Kiralama A.. nde sahibi bulunduum ,-TL. (irket sermayesinin % si) nominal deerli Rant Finansal Kiralama A.. hisse senetlerimi tarihli.m.k.b. Toptan Satılar Pazarı nda 4.850,-TL. birim fiyatla Tekstil Bankası A.. aracılııyla satmı bulunuyorum. Sözkonusu satı ilemine ilikin detay aaıdaki gibidir. Hisse Adı Grup Tertip Nominal Deer Satın Alan Rant Finansal Kiralama A.. D ,- Tekstil Bankası A.. Rant Finansal Kiralama A.. D ,- Tekstil Bankası A.. TOPLAM ,- «««««Rant Finansal Kiralama A.. nin basında yeralan haberlere ilikin olarak Borsa Bakanlıı nca istenilen açıklamaya cevaben gönderdii tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: VIII, No: 20 sayılı teblii uyarınca yapılan irketimiz ortakları 1995 yılından beri yabancı ortaklık görümeleri yapmaktadır yılında ülkemizdeki ekonomik ve politik gelimelerin ve irketimizin baarılı performansının olumlu etkisi ile bu görümeler canlılık kazanmıtır. Ancak irket yönetimince bu konu ile ilgili herhangi bir karar alınmamı olup, biri Alman dieri Japon iki kurum ile görümeler yapılmaktadır. Görümelerin neticesi kesinletikten sonra tarafınıza bilgi verilecektir. TARH : 04/04/1996 Rant Finansal Kiralama A.. Borsa Bakanlıı tarafından Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: VIII, No: 20 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına likin Teblii nin Olaandıı Fiyat ve Miktar Hareketleri balıklı 4. maddesine istinaden istenen açıklamaya cevaben gönderdii tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. irketimiz ortaklarının yabancı ortaklık görümelerine ilikin tarihinde yaptıımız açıklamada belirtildii gibi bugün için genel anlamda görümeler devam etmektedir. Görümeler henüz sonuçlanmamı olup, tarihi itibariyle olaandıı fiyat ve miktar hareketlerini ilgilendirecek kamuya açıklanmamı herhangi bir özel durum yoktur. TARH : 09/04/1996 Tekstil Bankası A.. nin tarihinde gelen yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No:20 sayılı Teblii uyarınca yapılan Bankamız Yönetim Kurulunun 08 Nisan 1996 tarihli toplantısında, Rant Finansal Kiralama A.. deki itirakinin tasfiye edilmesine, bu nedenle, TL nominal deerde nama yazılı B grubu, TL nominal deerde hamiline yazılı C grubu ve TL nominal deerde nama yazılı D grubu olmak üzere toplam TL nominal deerli hisse senetlerinin satılmasına karar verilmitir. TARH : 15/04/1996 Rant Finansal Kiralama A.. ortaklarından Tekstilbank A..'nin tarihli Borsa Bülteni'nde yayınlanan Özel Durum Açıklamasına ilikin Borsa Bakanlıınca istenen ek açıklamaya cevaben gönderdii tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. lgi: tarihli ve 4/5879 sayılı yazınız. Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: VIII, No: 20 madde 3/F-a bendi hükümlerine uyulması amacıyla Bankamızın tarihli özel durum açıklamasında yer alan bilgilere ek olarak ve ilgide kayıtlı yazınızda sorduunuz sorulara cevaben; 1) Bankamızın yönetimi halen, bata GSD Dı Ticaret A.. olmak üzere görümelerine devam etmektedir. Bu nedenle satılacaı belirtilen tüm hisse senetlerinin satı tarihi ve kime yada kimlere satılacaı belli deildir. 2) Satılacak hisse senetlerinin beher 1.000,-TL. nominal deerdeki hissenin satı fiyatı belirlenmediinden elde edilecek itirak hissesi satı karı belli deildir. 3) Görümeler devam ettiinden ve hisselerin satı deeri belli olmadıından imdilik, elde edilecek itirak hissesi karının deerlendirilmesi konusunda alınmı bir karar yoktur. 4) Süren görümelerde B, C ve D grubu hisse senetlerinin.m.k.b. Toptan Satılar Pazarı nda satılması öngörülmektedir. TARH : 17/04/1996 3

4 Rant Finansal Kiralama A.. nin mevcut ortaklarından Tekstil Bankası A.. nin sahip olduu ,-TL nominal deerli imtiyazlı B Grubu nama, ,-TL nominal deerli imtiyazlı D Grubu nama yazılı ve ,- TL nominal deerli imtiyazsız C Grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam ,-TL nominal deerli (irket sermayesinin % sına tekabül eden) hisse senetleri 1.000,-TL nominal deerdeki beher hisse için 4.200,-TL fiyattan Tekstil Bankası A.. (alıcı ve satıcı üye) aracılıı ile tarihinde saat: 9:15-9:45 arasında Toptan Satılar Pazarı (TSP) nda, önceden yapılan anlama gerei GSD Dı Ticaret A.. ne satılacaktır. Satı ilemine konu B ve D Grubu hisse senetleri imtiyazlı olup, irket anasözlemesinin 8. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu nun 2 üyesi B Grubu hissedarlar tarafından gösterilecek adaylar arasından, 1 üyesi D Grubu hissedarlar tarafından gösterilecek adaylar arasından Genel Kurul ca seçilir. Yine, anasözlemenin 14. maddesi uyarınca denetçilerden biri B Grubu hissedarlar tarafından gösterilecek adaylar arasından Genel Kurul ca seçilir. irketin satıa konu C grubu hisse senetleri ise imtiyazsız olup, halen Borsamız Ulusal Pazarı nda ilem görmektedir. Sözkonusu ileme ilikin ayrıntılı bilgiler iliikte yayınlanmaktadır. TARH : 17/04/1996 Tekstil Bankası A.. nden, tarihinde Günlük Bülten de yayınlanan Rant Finansal Kiralama A.. nin sermayesinde sahip olduu TL nominal deerli hisselerin satıı haberiyle ilgili olarak gelen ek yazı aaıya çıkarılmıtır. lgi: a) tarihli ve 4/5879 sayılı yazınız. b) tarihli ve HM/96/130 sayılı yazımız. lgi (a) da kayıtlı yazınızda yer alan konularda ilgi (b) de kayıtlı yazımızdan sonra meydana gelen gelimeler nedeniyle aaıdaki bilgiler tarafınıza iletilmektedir. Bankamızın 16 Nisan 1996 tarihli Yönetim Kurulu kararına göre; Bankamız tarafından satılmasına karar verilen Rant Finansal Kiralama A.. hisse senetlerinden B, C ve D grubu hisse senetlerinin satıının tümü MKB Toptan Satılar Pazarı nda gerçekletirilecektir. Satılacaı belirtilen tüm hisse senetleri GSD Dı Ticaret A.. ne 22 Nisan 1996 da satılacaktır. Beher TL nominal deerdeki hissenin satı fiyatı TL olarak belirlenmi ve elde edilecek itirak hissesi satı karı TL olarak hesaplanmıtır. Elde edilecek itirak hissesi satı karının deerlendirilmesi konusunda u anda alınmı bir karar bulunmayıp, konu mevzuat çerçevesinde ayrıca deerlendirilecektir. «««««Tekstil Bankası A.. nin Rant Finansal Kiralama A.. sermayesinde sahip olduu payların MKB Toptan Satılar Pazarı (TSP) nda satıı ile ilgili olarak Borsa Bakanlıı na yaptıı tarihli TSP bavurusunda, Banka nın irket sermayesinde sahip olduu pay tutarının, daha önce Borsa ya bildirdii tutardan farklı olması üzerine, Banka dan konu hakkında açıklama istenmi; tarihinde gelen açıklamada, 13 Mart 1996 tarihinde Bülent Taar dan ,-TL nominal tutarlı (irket sermayesinin %1.224 üne tekabül eden) Rant Finansal Kiralama A.. hisse senetlerinin özel emirle birim fiyatı 4.200,-TL ndan Banka portföyüne satın alındıı bildirilmitir. TARH : 25/04/1996 Rant Finansal Kiralama A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: VIII, No: 20 sayılı teblii uyarınca yapılan tarihinde stanbul Menkul Kıymetler Borsası Toptan Satılar Pazarı nda Tekstil Bankası A.. nin elinde bulunan Rant Finansal Kiralama A.. hisse senetlerini GSD Dı Ticaret A.. ne satması sonucunda oluan yeni ortaklık yapımız aaıdaki gibidir. Ortak Adı /Ünvanı Ödenmi Sermaye Tutarı Oranı (%) (TL) GSD Dı Ticaret A Nuri Akın Atila Türkmen Turhan Alpan Halka Açık Kısım Toplam TARH : 26/04/1996 Rant Finansal Kiralama A.. nin 1995 yılı Olaan Genel Kurul Toplantısı nda, 1995 yılı karının daıtılmayarak olaanüstü ihtiyatlara ayrılması, Ana Sözleme nin kayıtlı sermaye balıklı 6.maddesine Yönetim Kurulu na tahsisli hisse senedi satıı konusunda karar alabilme yetkisi veren bölümün eklenmesi, ayrıca Ana Sözlemenin ortaklık yapısındaki deiiklie uygun hale getirilmesi, Yönetim Kurulu nun çabuk karar alabilmesi amacıyla Yönetim Kurulu toplantı karar nisaplarının deitirilmesi ve Genel Kurul un Ana Sözleme tadilleri ile ilgili aırlatırılmı karar alma nisaplarının Türk Ticaret Kanunu nun aradıı nisaplara uygun hale getirilmesi amacıyla ilgili 8, 10, 15, 16/d, ve 24. maddelerinin deitirilmesi konularının da görüülecei Olaan Genel Kurul Toplantısı nın Cuma günü saat 15:00 de 1907 Fenerbahçe Dernei, Büyükdere C., Yapı Kredi Plaza, Levent, stanbul adresinde yapılacaı bildirilmitir. 4

5 TARH : 02/05/1996 Rant Finansal Kiralama A.. ortaklarından GSD Dı Ticaret A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: VIII, No: 20 sayılı Teblii nin 3/H-a maddesi ve aynı Tebli in 10. maddesi gereince yapılan irketimizin Rant Finansal Kiralama A.. hisselerinden stanbul Menkul Kıymetler Borsası nda Özel Emir ve Toptan Satılar Pazarı (TSP) nda satın almı bulunduu hisse miktarı, satı fiyatları ve ilem tarihleri ile bu alımlar sonucu oluan irketin yeni ortaklık yapısı aaıda bilgilerinize arz edilmitir. Satıcı Hisse Adedi Grubu Fiyatı lem Tarihi Alım ekli Bülent Taar C Özel Emir Bülent Taar 400 C Özel Emir Tekstil Bankası A B TSP Tekstil Bankası A D TSP Tekstil Bankası A C TSP Toplam Bu alımlar sonucu oluan irketin yeni ortaklık yapısı aaıdaki gibidir. Ortak Adı/Unvanı Ödenmi Sermaye Tutarı Oran (%) (TL) GSD Dı Ticaret A Nuri Akın Atila Türkmen Turhan Alpan Halka açık kısım Toplam TARH : 07/05/1996 Rant Finansal Kiralama A.. nin ortaklarından GSD Dı Ticaret A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No:20 sayılı Teblii uyarınca yapılan Rant Finansal Kiralama A.. nin %74,98875 oranında hissedarı olan irketimiz GSD Dı Ticaret A.. sahibi bulunduu hisselerden %20 kadarını çeitli yurt dıı yatırım fonlarına danımanlık hizmetleri veren Banzai International Managament Limited ve Warwick Investments Limited e satmak üzere görümelere balamıtır. Hisselerin birim satı fiyatı henüz görüme aamasındadır. Görümelerin geliimi ve sonucu hakkında bilahare detaylı açıklama yapılacaı hususunu bilgilerinize sunarız. TARH : 09/05/1996 Rant Finansal Kiralama A.. ortaklarından GSD Dı Ticaret A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No:20 sayılı Teblii nin 7. maddesi gerei yapılan tarih, 795 ve 813 referanslı yazılarımız. Warwick Investments Limited ve Cosmos Trust yatırım fonlarına danımanlık hizmeti veren Banzai International Management Limited adına Japonya sermayeli bir fon yönetimi irketi olan Sparx Asset Management Limited ile irketimiz GSD Dı Ticaret arasında yapılan, irketimize ait Rant Finansal Kiralama A.. hisselerinin bir bölümünün yabancı yatırım fonlarına satıına ilikin görüme olumlu sonuçlanmıtır. Buna göre, irketimiz GSD Dı Ticaret A.. sahibi olduu C grubu, Hamiline yazılı Rant Finansal Kiralama A.. hisselerinden adedini beheri TL fiyatla toplam TL na aaıdaki yatırım fonlarına belirtilen daılıma göre satacaktır. Hisse Adedi Warwick Investments Limited Cosmos Trust Series-Turkey Opportunity Fund B Cosmos Trust Series-Turkish Supreme Fund B Toplam TARH : 10/05/1996 Rant Finansal Kiralama A.. nin mevcut ortaklarından GSD Dı Ticaret A.. nin sahip olduu ,-TL nominal deerli C Grubu hamiline yazılı (irket sermayesinin % 22.5 ine tekabül eden) hisse senetlerinden, önceden yapılan anlama gerei, ,-TL nominal deere tekabül eden kısmı (irket sermayesinin %1 i) Warwick Investments Limited e, ,-TL nominal deere tekabül eden kısmı (irket sermayesinin %9.5 i) Cosmos Trust Series-Turkey Opportunity Fund B ye ve ,-TL nominal deere tekabül eden kısmı (irket sermayesinin %12 si) Cosmos Trust Series-Turkish Supreme Fund B ye, 1.000,-TL nominal deerdeki beher hisse için 4.400,-TL fiyattan Tekstil Bankası 5

6 A.. (satıcı üye) ve Koçbank A.. (alıcı üye) aracılıı ile tarihinde saat: 9:15-9:45 arasında Toptan Satılar Pazarı (TSP) nda satılacaktır. Sözkonusu ileme ilikin ayrıntılı bilgiler iliikte yayınlanmaktadır. TARH : 13/05/1996 Rant Finansal Kiralama A.. nin ortaklarından GSD Dı Ticaret A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: VIII, No: 20 sayılı tebiinin 7. maddesi gerei yapılan tarih, 842 referanslı yazımız (Aynı tarihli Günlük Bülten de yayınlanmıtır). irketimiz GSD Dı Ticaret A.. nin portföyünde bulunan adet Rant Finansal Kiralama A.. C grubu hamiline yazılı hisselerinin stanbul Menkul Kıymetler Borsası Toptan Satılar Pazarı nda satıı ile ilgili olarak taraflarca yapılan protokol aaıda özetlenmitir. PROTOKOL bu protokol 1996 Mayıs ayının onbirinci günü aaıdaki artlarla taraflar arasında imzalanmıtır. A)Taraflar 1. GSD Dı Ticaret A.. 2. Çeitli yurtdıı yatırım fonlarına danımanlık hizmeti veren Warwick Investments Limited ve Banzai International Management Limited B)Hisse Alım-Satım artları Taraflar GSD Dı Ticaret A.. nin sahibi olduu C grubu hamiline yazılı Rant Finansal Kiralama A.. hisselerinden adedinin beheri 4.250,-TL. fiyatla toplam ,-TL sına aaıdaki yatırım fonlarına belirtilen daılıma göre alım-satımı konusunda daha önce ifai olarak anlamaya varmı olmalarına ramen bu defa tarihinde stanbul Menkul Kıymetler Borsası (MKB) na satı için müracaat arefesinde Toptan Satılar Pazarı nda ilem fiyatına ilikin esaslar genelgesinde belirtilen usule uygun olarak ve bu konuda stanbul Menkul Kıymetler Borsası nın da tavsiyesi alınarak yapılan bavuruda taraflar anılan hisselerin beher adedini 4.400,-TL. fiyatla toplam ,-TL sına yine aaıdaki yatırım fonlarına belirtilen daılıma göre alım-satım konusunda anlamılardır. Hisse Adedi Warwick Investments Limited Cosmos Trust Series-Turkey Opportunity Fund B Cosmos Trust Series-Turkish Supreme Fund B TOPLAM C)Hisse Alım-Satım Sonrası artlar 1. Anılan hisselerin alım-satım ilemlerini takiben gerekli izinlerin alınabilmesi ve usulü muamelelerin ikmal edilebilmesi halinde Rant Finansal Kiralama A.. nin halihazır ,-TL si ödenmi ,-TL. olan kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesi cihetine gidilecek, kayıtlı sermaye tavanı yükseltilebildii takdirde mümkün olan en kısa süre içerisinde irketin ödenmi sermayesi irket ortaklarının katılımlarıyla ,- ABD Doları daha arttırılacaktır. 2. Rant Finansal Kiralama A.. nin yönetim kurulu üyeliklerine halihazır sahip olduu imtiyazlı hisseler nedeniyle 6 yönetim kurulu üyesi verecek olan GSD Dı Ticaret A.. dilerse bu üyeliklerden ikisini fonların gösterecei adaylar arasından belirleyebilecektir. 3. Yukarıda (B) bendinde belirtilen fonların yatırım danımanlıını yapan Warwick Investments Limited ve Banzai International Management Limited ileride Rant Finansal Kiralama A.. ne kaynak temininde gereken çabayı gösterecektir. Yukarıdaki artlar taraflarca kabul edilmitir. GSD Dı Ticaret A.. Warwick Investments Limited Banzai International Management Limited TARH : 21/05/1996 Rant Finansal Kiralama A.. ortaklarından GSD Dı Ticaret A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: VIII, No: 20 sayılı Teblii nin 3/H-a maddesi ve aynı Tebli in 10. maddesi gereince yapılan irketimizin Rant Finansal Kiralama A.. hisselerinden stanbul Menkul Kıymetler Borsası Toptan Satılar Pazarı (TSP) nda satmı bulunduu hisse miktarı, satı fiyatı ve ilem tarihi ile bu satımlar sonucu oluan irketin yeni ortaklık yapısı aaıda bilgilerinize arz edilmitir. Alıcı Hisse Adedi Grubu Fiyatı lem Tarihi Alım ekli Warwick Investment Ltd C TSP Cosmos Trust Series-Turkey Opport.Fund B C TSP Cosmos Trust Series-Turkish Supr.Fund B C TSP Bu satımlar sonucu oluan irketin yeni ortaklık yapısı aaıdaki gibidir. Ortak Adı/Unvanı Ödenmi Sermaye Tutarı Oran (%) (TL) GSD Dı Ticaret A Warwick Investment Ltd

7 Cosmos Trust Series-Turkey Opport.Fund B Cosmos Trust Series-Turkish Supr.Fund B Nuri Akın Atila Türkmen Turhan Alpan Halka açık kısım Toplam TARH : 24/05/1996 Rant Finansal Kiralama A.. nin tarihinde yapılan Olaan Genel Kurul Toplantısı nda, 1995 yılı karının daıtılmayarak olaanüstü ihtiyatlara ayrılmasına, Ana Sözleme nin kayıtlı sermaye balıklı 6. maddesine Yönetim Kurulu na tahsisli hisse senedi satıı konusunda karar alabilme yetkisi veren bölümün eklenmesine, ayrıca Ana Sözlemenin ortaklık yapısındaki deiiklie uygun hale getirilmesi, Yönetim Kurulu nun çabuk karar alabilmesi amacıyla Yönetim Kurulu toplantı karar nisaplarının deitirilmesi ve Genel Kurul un Ana Sözleme tadilleri ile ilgili aırlatırılmı karar alma nisaplarının Türk Ticaret Kanunu nun aradıı nisaplara uygun hale getirilmesi amacıyla ilgili 8, 10, 15, 16/d, ve 24. maddelerinin deitirilmesine karar verildii bildirilmitir. TARH : 27/05/1996 Rant Finansal Kiralama A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: VIII, No: 20 sayılı teblii uyarınca yapılan irketimiz Rant Finansal Kiralama A.. ile Simko Ticaret ve Sanayi A.. arasında tarihinde Siemens ürünlerinin leasing yoluyla satıı konusunda protokol imzalanmıtır. TARH : 28/06/1996 Rant Finansal Kiralama A.., Borsa Bakanlıı tarafından Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: VIII, No: 20 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına likin Teblii nin Olaandıı Fiyat ve Miktar Hareketleri balıklı 4. maddesine istinaden istenen açıklamaya cevaben gönderdii tarihli yazısında kamuya açıklanmamı özel bir durumun olmadıını bildirmitir. TARH : 30/07/1996 Rant Finansal Kiralama A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: VIII, No: 20 sayılı Teblii uyarınca yapılan irketimiz Rant Finansal Kiralama A.. yönetim kurulu tarih ve 102 no lu kararı ile 75 milyar TL sermayeli Rant Factoring Hizmetler A.. adında bir irket kurulması ve bu irkete ,-TL nominal sermaye ile kurucu ortak olarak katılınması yönünde bir karar almı olup, kurulu müracaat dosyası Hazine Müstearlıı Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüü ne gönderilecektir. Katılım sermayesi olan ,-TL irket kuruluunda aynı yönetim kurulu kararımız gerei peinen ödenecektir. TARH : 09/08/1996 Rant Finansal Kiralama A..'nin kayıtlı sermaye tavanının 200 milyar TL'dan 1 trilyon TL'na yükseltilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na bavuruda bulunulduu Sermaye Piyasası Kurulu Haftalık Bülteni nden örenilmitir. TARH : 16/08/1996 Rant Finansal Kiralama A..'nin kayıtlı sermaye tavanının 200 milyar TL'dan 1 trilyon TL'na yükseltilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'nca izin verildii Sermaye Piyasası Kurulu Haftalık Bülteni nden örenilmitir. TARH : 19/08/1996 Rant Finansal Kiralama A.. nin mali tablolarına ilikin olarak Borsa Bakanlıı nca istenen açıklamaya cevaben gönderdii tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. irketimizden istemi olduunuz, tarihi itibariyle Baımsız Sınırlı Denetimden Geçmi Ayrıntılı Ara Mali Tablolarla ilgili bilgiler aaıdadır. 7

8 Faaliyetle lgili Dier Gelirler ve Kârlar Kur Farkı Geliri : Sabit Kıymet Satı Geliri : Vade Farkı Geliri : 154 Toplam : «««««Rant Finansal Kiralama A.. nin tarihinde yayınlanan bilanço ve gelir tablosu dipnotlarına ek olarak tarihinde gönderdii, tarihi itibariyle vergi karılıklarının hesaplanmasına ilikin açıklaması aaıya çıkarılmıtır TARHL VERG KARILII (Milyon TL) TCAR KAR K.K.E.G. 366 Kurumlar Vergisi Matrahı Yatırım ndirimi ( ) Kurumlar Vergisi 0 Yatırım ndirimi Yatırım ndirimi Vergisi % Yatırım ndirimi Stopajı % TARH : 22/08/1996 Rant Finansal Kiralama A.. Borsa Bakanlıı tarafından Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: VIII, No: 20 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına likin Teblii nin Olaandıı Fiyat ve Miktar Hareketleri balıklı 4. maddesine istinaden istenen açıklamaya cevaben gönderdii tarihli yazısında kamuya açıklanmamı özel bir durumun olmadıını bildirmitir. TARH : 28/08/1996 Rant Finansal Kiralama A.. nin kayıtlı sermaye tavanının 200 milyar TL ndan 1 trilyon TL na yükseltilmesi nedeniyle irket Ana Sözlemesinin 6. maddesinin tadil edilmesi konusunun görüülecei Olaanüstü Genel Kurul Toplantısı nın Cuma günü saat 15:00 de nönü Cad., Teknik Han, A Blok, No:72, Gümüsuyu, stanbul adresindeki irket Merkezinde yapılacaı bildirilmitir. TARH : 20/09/1996 Rant Finansal Kiralama A.. nin tarihinde yapılan Olaanüstü Genel Kurul Toplantısı nda, kayıtlı sermaye tavanının 1 trilyon TL na yükseltilmesine ve bununla ilgili olarak Ana Sözleme nin 6. maddesinin deitirilmesine karar verildii bildirilmitir. TARH : 14/10/1996 Rant Finansal Kiralama A.. Yönetim Kurulu nun tarihli toplantısında, çıkarılmı sermayenin 350 milyar TL (%350) bedelli artırılarak 100 milyar TL ndan 450 milyar TL na yükseltilmesine karar verildii bildirilmitir. TARH : 25/10/1996 Rant Finansal Kiralama A..'nin çıkarılmı sermayesinin 350 milyar TL bedelli arttırılması için Sermaye Piyasası Kurulu'na bavuruda bulunulduu Sermaye Piyasası Kurulu Haftalık Bülteni nden örenilmitir. TARH : 08/11/1996 Rant Finansal Kiralama A..'nin çıkarılmı sermayesinin 350 milyar TL bedelli artırılması nedeniyle ihraç edilecek hisse senetlerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nca kayda alındıı Sermaye Piyasası Kurulu Haftalık Bülteni nden örenilmitir. TARH : 11/11/1996 8

9 Rant Finansal Kiralama A.. nin, tarihli mali tablolarına ilikin olarak Borsa Bakanlıı nca istenen açıklamaya cevaben gönderdii tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. lgi: 11 kasım 1996 tarih ve 4/17492 sayılı yazınız. lgi de kayıtlı yazınız ile Borsa ya gönderilmesi istenen, irketimizin baımsız denetimden geçmemi 30 Eylül 1996 tarihli ayrıntılı ara mali tabloları ve dipnotları ile ilgili açıklanmasını istediiniz hususlar aaıda tarafınıza sunulmaktadır. Dier Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar hesabında yeralan milyon TL. tutarındaki faaliyetle ilgili Dier Gelir ve Karlar Kaleminin detayı, Kur Farkı Geliri Vade Farkı Geliri 250 Komisyon Geliri Sabit Kıymet Satı Karı Olaanüstü Gelirler ve Karlar hesabında yeralan milyon TL. önceki dönem gelir ve karlarının detayı, tarihli baımsız denetimden geçmi bilanço dipnotlarının sayfa 8, 13. maddesinde belirtilmitir. lgili sayfa aaıya çıkarılmıtır. 13- Önceki döneme ilikin gelir ve giderler ile önceki döneme ait gider ve zararların tutarlarının ve kaynaklarının gösteren açıklayıcı not: (milyon TL.) 1995 yılı hesap dönemi hesaplarının kurumlar vergisi yönünden incelenmesi ve hesaplanan kurumlar vergisi matrahının mevzuat hükümlerine uygunluunun onaylandıı Yeminli Mali Müavirlik Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi Tasdik Raporu nun hazırlanması Kurumlar Vergisi Beyannamesinin verilmesinden sonra gerçeklemi ve bu çalıma esnasında 1995 yılı için TL. fazla amortisman ayrıldıı belirtilmitir. irket, 1996 yılında Ek Kurumlar Vergisi Beyannamesi düzenlemi ve TL. tutarında ilave vergi yükümlülüü domutur. Geçmi yılda fazla ayrılan TL. tutarındaki amortisman giderinden, TL. tutarındaki vergi etkisi netletirildikten sonra kalan TL. bakiye, cari dönemde, Önceki dönem gelir ve karları hesabına kaydedilmitir. Bilançoda yeralan milyon TL. kısa vadeli, milyon TL. uzun vadeli dier ticari borçların detayı, Bilançoda yeralan milyon TL vadeli Finansal Kira Alacaklarını, milyon TL vadeli Finansal Kira Alacaklarını, kapsamaktadır. TARH :06/12/1996 Rant Finansal Kiralama A.. nin çıkarılmı sermayesinin 350 milyar TL (%350) bedelli artırılarak 100 milyar TL ndan 450 milyar TL na yükseltilmesinde rüçhan haklarının 1.000,-TL nominal deerli bir hisse için 1.000,-TL ndan pay bedelleri Tekstil Bankası A.. nin ili ubesinde açılan özel hesaba yatırılmak suretiyle 1 nolu yeni pay alma kuponu karılıında kullandırılması ilemlerinin tarihleri arasında nönü Cad., Teknik Han, No:72, Beyolu, stanbul adresindeki irket Merkezi ile Tekstil Bankası A.. nin ili/stanbul, Ankara ve zmir ubelerinde gerçekletirilecei bildirilmitir. 1 nolu yeni pay alma kuponları tarihleri arasında Rüçhan Hakkı Kupon Pazarı nda ilem görecek olup, fiyat tescili gerçekleinceye kadar fiyat marjı uygulanmayacaktır. TARH :25/12/1996 Rant Finansal Kiralama A.. nin çıkarılmı sermayesinin %350 bedelli artırılarak 450 milyar TL na yükseltilmesinde rüçhan haklarını temsil eden 1 nolu yeni pay alma kuponlarının tarihinde Birinci Seans ta referans olarak alınabilecek fiyatı 4.876,-TL dır. TARH : 25/12/1996 Rant Finansal Kiralama A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: VIII, No: 20 sayılı Teblii uyarınca yapılan 30 Temmuz 1996 tarih Ref. Krd. 906 sayılı yazımız ile Bakanlıınıza bildirdiimiz (Aynı tarihli Borsa Günlük Bülteni nde ilan edilmitir.) Rant Factoring Hizmetleri A.. isimli irketimiz Babakanlık Hazine Müstearlıı nın tarih sayılı yazılarında belirtildigi uzere faaliyet iznini almı ve tarihi itibariyle factoring hizmetleri faaliyetine balamıtır. TARH : 27/12/1996 Rant Finansal Kiralama A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri VIII, No: 19 sayılı Teblii uyarınca yapılan irketimizin çıkarılmı sermayesinin 100 milyar TL ndan 450 milyar TL na yükseltilmesinde rüçhan haklarının tarihleri arasında kullandırılacaı daha önce bildirilmiti. Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: IV No: 1 9

10 Teblii nin 7. maddesine göre tarihinden sonra rüçhan hakkını kullanan ortaklara verilecek hisse senetlerinin 1996 yılı kar payı kuponları iptal edilecektir. MKB TAKASBANK A.. DUYURUSU: Rant Finansal Kiralama A.. nin tarihinde balayan % 350 oranındaki bedelli sermaye artırımında rüçhan haklarını kullanmak isteyen üyelerin rüçhan hakkı bedellerini en geç tarihine kadar yatırmaları gerekmektedir. TARH : 30/12/1996 Rant Finansal Kiralama A.. nin çıkarılmı sermayesinin 350 milyar TL bedelli artırılarak 450 milyar TL na yükseltilmesi ile ilgili rüçhan hakları tarihleri arasında kullandırılmaktadır tarihinden itibaren rüçhan haklarının kullanımı sırasında verilecek hisse senetlerinin 1996 yılı kar payı kuponları bulunmayacaından sözkonusu hisse senetleri yeni olarak ayrı bir sırada ilem görecek olup, fiyat tescili gerçekleene kadar fiyat marjı uygulanmayacaktır. MKB TAKASBANK A.. DUYURUSU: 30/12/1996 Rant Leasing A.. nin tarihinde balayan % 350 oranındaki bedelli sermaye artırımı süresi tarihinde Takasbank da sona ermektedir. (hraçcı kuruluta son kullanma tarihi ) Rant Leasing A.. tarafından yapılan sermaye artırımında Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: IV, No: 1 tebliinin 7. maddesine göre tarihine kadar yatırılan rüçhan hakkı karılıı verilecek senetlerin üzerinde 1996 yılı karpayı kuponu olacak, bu tarihten sonra yatırılan rüçhan hakkı karılıı senetlerde 1996 yılı kar payı kuponu bulunmayacaktır. Konuyla ilgili olarak Rant Leasing A.. nden gelen yazıda; Sermaye Piyasası Kurulu nun ve stanbul Menkul Kıymetler Borsası nın konuyla ilgili izninin olması ve hukuken hiçbir açıklık kalmaması kaydıyla 1997 yılında rüçhan hakkı kullanma süresi içinde rüçhan hakkı bedellerini yatırmı olan ortaklarımıza irketimizin verecei hisse senetleri üzerinde 1996 yılı kar payı kuponu yer alacaktır. denilmektedir. Bu nedenle, Bankamızca, günü saat 13:00 a kadar yatırılan rüçhan hakları kesin olarak 1996 kar payı kuponlu kullanılacak, günü saat 13:00 dan sonra yatırılan rüçhan hakkı bedelleri karılıı senetlerde ise Sermaye Piyasası Kurulu nun kararına göre 1996 yılı kar payı kuponu bulunacak veya bulunmayacaktır. TARH : 02/01/1997 Rant Finansal Kiralama A.. nin tarihli yazısı aaıdadır. irketimizin çıkarılmı sermayesinin 100 milyar TL ndan 450 milyar TL na yükseltilmesinde rüçhan haklarının tarihine kadar kullanılan kısmı 141 milyar TL, rüçhan haklarının kullanılmayan kısmı 209 milyar TL civarındadır. Sözkonusu rakamlar geçici olup, kesin rakamlar yapılacak olan hesap mutabakatından sonra belli olacaktır. TARH : 03/01/1997 Rant Finansal Kiralama A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. irketimizin çıkarılmı sermayesinin 100 milyar TL ndan 450 milyar TL na yükseltilmesinde rüçhan haklarının tarihine kadar kullanılan kısmı ,-TL dır. Sözkonusu rakam u ana kadar tarafımıza ulaan bilgilere dayanılarak bulunmutur. «««««Rant Finans Kiralama A.. nin rüçhan hakkı kullanımı ile ilgili yazısına ek olarak gönderilen açıklamada, çıkarılmı sermayenin 100 milyar TL ndan 450 milyar TL na yükseltilmesinde rüçhan haklarının tarihine kadar kullanılan bölümünün, MKB Takas ve Saklama Bankası ndan alınan yazıya istinaden 175 milyon TL artarak ,-TL na ulatıı bildirilmitir. TARH : 24/01/1997 Rant Finansal Kiralama A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: VIII, No: 20 sayılı teblii uyarınca yapılan irketimiz Rant Finansal Kiralama A.. nin kurucu ortak olarak katıldıı ,-TL. ödenmi sermaye ile kurulu bulunan Rant Factoring Hizmetleri A.. isimli irketteki ,-TL. nominal deerli adet hissenin GSD Holding A.. ne satıı ile ilgili görümelere balanmıtır. Hisselerin birim fiyatı henüz görüme aamasındadır. 10

11 Görümelerin geliimi ve sonucu hakkında bilahare detaylı açıklama yapılacaı hususunu bilgilerinize arz ederiz. GSD Holding A.. nin Rant Finansal Kiralama A.. ile ilgili olarak gönderdii tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: VIII, No: 20 sayılı teblii uyarınca yapılan Rant Finansal Kiralama A.. nin kurucu ortak olarak katıldıı ,-TL. ödenmi sermaye ile kurulu bulunan Rant Factoring Hizmetleri A.. isimli irketteki ,- TL. nominal deerli adet hissenin irketimize satıı ile ilgili görümelere balanmıtır. Görümelerin geliimi ve sonucu hakkında bilahare detaylı açıklama yapılacaı hususunu bilgilerinize arz ederiz. TARH : 28/01/1997 Rant Finansal Kiralama A yılı Olaan Genel Kurul Toplantısı nın Pazartesi günü saat 14:00 de The Marmara Oteli, Taksim, stanbul adresinde yapılacaı bildirilmitir. Rant Finansal Kiralama A..'nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. "Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 20 sayılı teblii uyarınca yapılan irketimiz Rant Finansal Kiralama A..'nin kurucu ortak olarak katıldıı ,-TL. ödenmi sermaye ile kurulu bulunan Rant Factoring Hizmetleri A.. isimli irketteki ,-TL. nominal deerli adet hissenin GSD Holding A..'ne satıı ile ilgili görüme olumlu sonuçlanmıtır. Buna göre irketimizin Rant Factoring Hizmetleri A..'nde sahibi bulunduu ve bedellerinin tamamı ödenmi durumdaki beheri ,-TL.'lık adet, toplam ,- TL. nominal tutarındaki tüm hisselerini, beher ,-TL'lık hisseye ,-TL kıymet izafe edilmek suretiyle toplam ,-TL. pein bedel mukabilinde GSD Holding A..'ne satmıtır. irketimizin Rant Factoring Hizmetleri A..'nde herhangi bir ortaklık hissesi kalmamıtır." Rant Finansal Kiralama A..'nin tarihli Özel Durum Açıklaması ile ilgili olarak Borsa Bakanlıı'nca istenen ek açıklamaya cevaben gönderdii yazısı aaıya çıkarılmıtır. "Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 20 sayılı teblii uyarınca yapılan 1) tirak hisselerinin satı fiyatı : Rant Factoring Hizmetleri A..'nin faaliyet izni alı tarihinden bu yana geçen süre için faiz hesabı yapılarak ve karılıklı pazarlık usulü ile tespit edilmitir. 2) Satı ilemi tarihinde gerçeklemitir. 3) Oluan itirak hissesi satı karı ,-TL'dır. 4) Sözkonusu kar kar/zarar hesabına aktarılacak ve yapılacak olan leasing ilemlerinde kullanılacak olup, bu yönde yetkili organlarca alınmı herhangi bir karar mevcut deildir." Rant Finansal Kiralama A.. ile ilgili olarak GSD Holding A..'nin gönderdii tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. "Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 20 sayılı teblii uyarınca yapılan Rant Finansal Kiralama A..'nin kurucu ortak olarak katıldıı ,-TL. ödenmi sermaye ile kurulu bulunan Rant Factoring Hizmetleri A.. isimli irketteki ,- TL. nominal deerli adet hissenin irketimize satıı ile ilgili görümeler olumlu sonuçlanmıtır. Buna göre irketimiz, Rant Factoring Hizmetleri A..'nin sahibi bulunduu ve bedellerinin tamamı ödenmi durumdaki beheri ,-TL.'lık adet toplam ,- TL.'lık nominal deerdeki tüm hisselerini beher ,-TL.'lık hisseye ,-TL. kıymet izafe edilmek suretiyle toplam ,-TL. pein bedel mukabilinde satın alınmıtır." TARH : 30/01/

12 Rant Finansal Kiralama A.. nin Çıkarılmı Sermayesinin TL Bedelli artırılarak, TL ndan, TL na yükseltilmesi nedeniyle, Rüçhan Haklarının kullanılmasından sonra arta kalan TL nominal deerdeki paylar Tekstil Menkul Deerler A.. aracılıı ile tarihleri arasında Borsa Birincil Piyasa da satıa sunulacaktır. TARH : 07/02/1997 Rant Finansal Kiralama A.. nin tarihinde yayınlanan bilanço ve gelir tablosu dip notlarına ek olarak tarihinde gönderilen, tarihi itibariyle vergi karılıklarının hesaplanmasına ilikin açıklama aaıya çıkarılmıtır. TCAR KAR Kanunen Kabul Edilmeyen Gider Kanunen Kabul Edilmeyen Gider (Kıdem Tazminatı) Yılı Menkul Kıymet Reeskontu Yılı Menkul Kıymet Reeskontu ( ) KURUMLAR VERGS MATRAHI Geçmi Dönem Gelir ve Karlar ( ) Yatırım ndirimi Kurumlar Vergisi ---- Yatırım ndirimi Stopaj Hesabı Yatırım ndirimi Fon Bedeli Toplam Ödenecek Stopaj Bedeli TARH : 17/02/1997 Rant Finansal Kiralama A.. nin tarihinde yapılan Olaan Genel Kurul Toplantısı nda 1996 yılı karından kar payı daıtılmaması kararı alındıından, ,-TL sermayeyi temsil eden Yeni hisse senetlerinin pazarı tarihinden itibaren kapatılacak ve Eski hisse senetlerinin sırasında ilem görecektir tarihinde birinci seansta uygulanacak baz fiyat, tarih ve 91 nolu Genelgenin 1-b ıkkında, eski hisse senetlerine nakit olarak ödenen temettü bedeline sıfır yazılmak suretiyle bulunan 3.356,-TL nin en yakın fiyat adımına yuvarlanması sonucu 3.350,-TL olarak belirlenmi olup, bu durum irketin toplam piyasa deerinde bir deiiklie yol açmamaktadır /02/ *( ) *3.272 Baz Fiyat= = Rant Finansal Kiralama A.. nin tarihli mali tablolarına ilikin olarak Borsa Bakanlıı nca istenen açıklamaya cevaben gönderdii tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Dier faaliyetlerden gelirler ve karlar hesabında yeralan milyon TL tutarındaki Faaliyetle ilgili dier gelirle ve karların milyon TL sı kur farkı gelirleri, milyon TL sı ise vade farkı gelirleri ve sabit kıymet satı karından olumaktadır. Rant Finansal Kiralama A.. nin tarihinde yapılan Olaan Genel Kurul Toplantısı nda 1996 yılı karından kar payı daıtılmamasının kararlatırıldıı bildirilmitir. TARH : 26/02/1997 Rant Finansal Kiralama A..'nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. 12

13 TARH :17/04/1997 "Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 20 sayılı teblii uyarınca yapılan irketimizin tarihli yönetim kurulu toplantısında, stanbul Üsküdar Altunizade'de bulunan gayrimenkulün DM pein bedelle satın alınmasına ve aynı gayrimenkulün leasing ilemine konu edilmesine karar verilmitir. Gayrimenkulün alım ilemi tarihi itibariyle tamamlanmıtır. Sözkonusu gayrimenkulün leasinge konu olması nedeniyle Babakanlık Sermaye Piyasası Kurulu Bakanlıı'nın tarih OFD/289 sayılı yazılarında belirtilen görü dorultusunda ekspertiz ilemine konu edilmemitir. irketimiz yapılan leasing sözlemesi ile gayrimenkulü kiracımız firmanın kullanımına vermitir." Rant Finansal Kiralama A.. nin tarihinde gelen yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: VIII, No: 20 sayılı teblii uyarınca yapılan irketimiz yönetim kurulu tarihinde yapmı olduu toplantıda; yönetim kurulu üyesi Atilla Türkmen in istifası ile boalan yönetim kurulu üyeliine ait olduu hisse grubunu temsilen Ferruh Tanay ın getirilmesine ve irket genel müdürü ve yönetim kurulu üyesi Bülent Taar ın istifası ile boalan genel müdürlük görevine ve yönetim kurulu üyeliine Fatma en Akduman ın getirilmesine ve genel müdür yardımcısı Pelin Lokman Hekim in istifasının kabulüne oybirlii ile karar verilmitir. TARH :16/05/1997 Rant Finansal Kiralama A.. nin tarihi itibariyle yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: VIII, No: 20 sayılı Teblii uyarınca yapılan irketimiz Yönetim Kurulu tarihinde yapmı olduu toplantıda, Genel Müdür Yardımcılıı görevine Hakan Gülelçe nin getirilmesine oybirlii ile karar vermitir. TARH :18/05/1997 Rant Finansal Kiralama A.. nin mevcut ortaklarından Cosmos Trust Series Turkish Supreme Fund B nin sahip olduu toplam ,-TL nominal deerli (irket sermayesinin % 12 si) hisse senetlerinin, Cosmos Trust Series Turkish Venture Fund a satıı, Koç Menkul Deerler A.. aracılıı ile (alıcı ve satıcı üye) 1.000,-TL nominal deerdeki beher hisse 4.300,-TL fiyattan olmak üzere tarihinde saat: 9:15-9:45 arasında Toptan Satılar Pazarı (TSP)'nda gerçekletirilecektir. Konuya ilikin ayrıntılı bilgiler iliikte yayınlanmaktadır. TARH :19/06/1997 Rant Finansal Kiralama A..'nin tarihinde gelen yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: VIII, No: 20 sayılı teblii uyarınca yapılan tarihinde stanbul Menkul Kıymetler Borsası Toptan Satılar Pazarı'nda, Cosmos Trust Series Turkish Supreme Fund B'nin elinde bulunan Rant Finansal Kiralama A.. hisse senetlerinin Cosmos Trust Series Turkish Venture Fund'a satılacaı örenilmitir. TARH : 20/06/

14 Rant Finansal Kiralama A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: VIII, No: 20 sayılı Teblii uyarınca yapılan tarihinde MKB Toptan Satılar Pazarı nda Cosmos Trust Series Turkish Supreme Fund B nin elinde bulunan Rant Finansal Kiralama A.. hisse senetlerinin Cosmos Trust Series Turkish Venture Fund a satılması sonucunda oluan yeni ortaklık yapımız aaıdaki gibidir. Ortak Adı/Ünvanı Ödenmi Sermaye Tutarı (TL) Oranı % GSD Holding A.. 236,199,375,000 52,48875 Cosmos Trust Series Turkish Venture Fund 54,000,000,000 12,00 Cosmos Trust Series Turkey Opportunity Fund B 42,750,000,000 9,5 Warwıck Investments Ltd. 4,500,000,000 1,00 Halka açık kısım 112,500,000, Atila Türkmen 16,875,000 0,00375 Nuri Akın 16,875,000 0,00375 Turhan Alpan 16,875,000 0,00375 TOPLAM 450,000,000, TARH : 14/07/1997 Rant Finansal Kiralama A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: VIII, No: 20 sayılı Teblii uyarınca yapılan irketimiz Rant Finansal Kiralama A.. yönetim kurulu tarihli kararı ile, ,-TL sermaye ile kurulması planlanan GSD Sigorta Aracılık Hizmetleri A.. adındaki irkete, ,-TL sı nominal deerde, adet nama yazılı hisse karılıı toplam ,-TL sermaye ile kurucu ortak olarak katılım yönünde bir karar almı olup, irket kuruluu ile ilgili gerekli müracaatlar yapılacaktır. TARH :15/07/1997 Rant Finansal Kiralama A..'nin tarihinde gelen yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: VIII, No: 20 sayılı Teblii uyarınca yapılan irketimiz, tarihli yönetim kurulu toplantısında, 5 Milyar TL sermaye ile kurulması planlanan GSD Sigorta Aracılık Hizmetleri A.. adındaki irkete, TL nominal deerde adet nama yazılı hisse karılıı toplam TL sermaye ile kurucu ortak olarak katılım yönünde bir karar almı olup, irket kuruluu ile ilgili gerekli müracaatlar yapılacaktır. TARH :29/07/1997 Rant Finansal Kiralama A..'nin tarihinde gelen tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: VIII, No: 20 sayılı Teblii uyarınca yapılan irketimiz Rant Finansal Kiralama A.. yönetim kurulu, tarihinde almı olduu karar ile nönü Cad. Teknik Han A Blok No:72 Gümüsuyu, stanbul adresindeki irket merkezimizin tarihinde Beikta lçesi, Dikilita Mah. Emirhan Cad. No:139 Kat: , stanbul adresine taınmasına karar vermitir. Yeni Telefonlarımız: (0212) Yeni Fakslarımız: (0212)

15 TARH :19/11/1997 Rant Finansal Kiralama A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: VIII No: 20 sayılı teblii uyarınca yapılan irketimiz Rant Finansal Kiralama A tarihinde IFC (International Finance Corporation) ile ,-DEM tutarında kredi anlaması imzalamıtır. TARH :04/12/1997 Rant Finansal Kiralama A..'nin tarihinde gelen yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: VIII No: 20 sayılı Teblii uyarınca yapılan irketimiz Rant Finansal Kiralama A.. yönetim kurulu, tarihinde aldıı 152 numaralı karar ile, ,-TL sermaye ile kurulması planlanan GSD Yatırım Bankası A..'ne ,-TL nominal deerde 1 adet nama yazılı hisse ile itirake karar vermitir. TARH :23/12/1997 Rant Finansal Kiralama A..'nin tarihinde gelen yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No:20 sayılı Teblii uyarınca yapılan Hissedarı bulunduumuz Tekstil Factoring Hizmetleri A..'nin tarihli Olaanüstü Genel Kurul Toplantısı irket merkezi olan Emirhan Cad. No: 145 Atakule Merkezi No: 12 Dikilita, Beikta, stanbul adresinde saat 16:00'da yapılmı olup, irketin sermayesi ,-TL'dan ,-TL'sına yükseltilmitir. Artırılan ve adet nama yazılı hisseye bölünmü olan ,-TL'nın ,-TL'lık kısmı fevkalade yedek akçelerden, ,-TL'lık kısmı ise Yeniden Deerleme Deer Artı Fonu'ndan karılanmı olup, irketimizin Tekstil Factoring Hizmetleri A.. 'deki hissesi 9900 adet nama yazılı hisse karılıı ,-TL' ye yükselmitir. TARH :31/12/1997 Rant Finansal Kiralama A..'nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No:20 sayılı Teblii uyarınca yapılan irketimizin tarihinde IFC (International Finance Corporation) ile imzalamı bulunduu ,-DEM tutarlı kredi, tarihi itibarıyla irketimizin kullanımına tahsis edilmitir. 15

TARH :16/02/1998 TARH :27/02/1998

TARH :16/02/1998 TARH :27/02/1998 TARH :16/02/1998 Rant Finansal Kiralama A..'nin 16.02.1998 tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:20 sayılı Teblii uyarınca yapılan açıklamadır. imiz yönetim

Detaylı

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER ÇIKARILMI SERMAYEMZ 50.000.000 YEN TÜRK LRASI NAKT KARILII, 200.000.000 YEN TÜRK LRASINDAN 250.000.000 YEN TÜRK LRASINA ARTIRILMAKTADIR.

Detaylı

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER ÇIKARILMI SERMAYEMZ 80.000.000 YEN TÜRK LRASI NAKT KARILII, 120.000.000 YEN TÜRK LRASINDAN 200.000.000 YEN TÜRK LRASINA ARTIRILMAKTADIR. ARTIRILAN

Detaylı

TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER

TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER AMAÇ VE KONU Madde 3/5 Kira alacaklarını iskonto ettirebilir. Bu alacakları teminata verebilir, temlik edebilir, Finansal Kiralama Kanunu ve bununla

Detaylı

Toplantısı nda, dare Meclisi balıklı ana sözlemenin 7. maddesinin üç azadan

Toplantısı nda, dare Meclisi balıklı ana sözlemenin 7. maddesinin üç azadan TARH :20/01/1998 Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A..'nin 20.01.1998 tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Reuters Haber Ajansı'nın 14.01.1998 tarihli bülteninde Burçelik yönetim kurulu bakanının demecine

Detaylı

Atlantis Yatırım Ortaklıı Anonim irketinin 30 Mart 2009 Tarihinde Yapılan Olaan Genel Kurul Toplantı Tutanaı

Atlantis Yatırım Ortaklıı Anonim irketinin 30 Mart 2009 Tarihinde Yapılan Olaan Genel Kurul Toplantı Tutanaı Sayfa No: 1 Atlantis Yatırım Ortaklıı Anonim irketinin 30 Mart 2009 Tarihinde Yapılan Olaan Genel Kurul Toplantı Tutanaı Atlantis Yatırım Ortaklıı Anonim irketinin 2008 yılına ait Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

TARH :13/02/1998 HABER: zmir Demir Çelik Sanayi A..'nin 11.03.1998 tarihli yazı aaıya çıkarılmıtır.

TARH :13/02/1998 HABER: zmir Demir Çelik Sanayi A..'nin 11.03.1998 tarihli yazı aaıya çıkarılmıtır. TARH :13/02/1998 zmir Demir Çelik Sanayi nin 13.02.1998 tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Tarafınıza göndermi olduumuz 1997 yılına ait Baımsız Denetimden geçmi Gelir Tablomuzun dipnotlarının 14. maddesinde

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaın Ünvanı/Ortakların Adı Adresi Telefon ve Fax No. Tarih : 07.02.2005 Konu : KORDSA Sabancı Dupont Endüstriyel plik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.. : Sabancı Center, Kule:

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-054 Tarih: 27.12.2010

Detaylı

TARH:29/01/2010 TARH:08/02/2010 HABER:

TARH:29/01/2010 TARH:08/02/2010 HABER: TARH:29/01/2010 Konu: Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi Mali Tablonun Hesap Dönemi : 31.12.2009 Mali Tablonun Verildii Otorite : BDDK Mali Tablonun Verilme Nedeni : Zorunlu Mali Tablonun Verilme

Detaylı

TARH:13/05/2004. irket in ilem sırasına gönderilecek emirlerde maksimum lot miktarı 2.500 olarak uygulanacaktır.

TARH:13/05/2004. irket in ilem sırasına gönderilecek emirlerde maksimum lot miktarı 2.500 olarak uygulanacaktır. TARH: 13/05/2004 BORSA BAKANLII DUYURUSU: Borsa Yönetim Kurulu'nun 13.05.2004 tarihli toplantısında, Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.. nin (irket) halka arz edilen 2.200.000.000.000,-TL nominal deerli

Detaylı

! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )

! #$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) ! %2.* ) 3.%$&(' 01 0 4 *) / )/ ( +) ) ( ) ! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )! )! ) 1 87 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Teblii Resmi Gazete Sayısı 27737 Resmi

Detaylı

%! & ' ( " ) $ $ * ! " # $ % &' $ ()*+, -. % / " / &' 0! " # $1 % $2 ()* #. % $ / ) - ' ) - ' / / 3 ! " # $ % &' $ (* +, -.

%! & ' (  ) $ $ * !  # $ % &' $ ()*+, -. % /  / &' 0!  # $1 % $2 ()* #. % $ / ) - ' ) - ' / / 3 !  # $ % &' $ (* +, -. ! " # $ %! & ' ( " ) $ $ * +,-. - / 0 1' / ' - - ' 112! " # $ % &' $ ()*+, -. % / " / &' $/ 0! " # $1 % $2 ()* #. % $ / ) - ' ) - ' / / 3 +.,-. - / 0 1' / ' - - ' 112! " # $ % &' $ (* +, -. % &' $ / 0

Detaylı

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 24.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 24.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH: 31/01/2007 Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 31.01.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bağımsız denetim kuruluşu seçimi. Şirketimizin 2007 yılına ait finansal tablolarının Sermaye Piyasası

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaın Ünvanı/Ortakların Adı Adresi Telefon ve Fax No. Tarih : 10.10.2005 Konu stanbul Menkul Kıymetler Borsası Bakanlıı na, STANBUL Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: : KORDSA

Detaylı

Yönetim Kurulumuzun 31.12.2007 Tarih ve 34 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun 26.12.2007 Tarih ve 33 Sayılı Toplantısı'nda;

Yönetim Kurulumuzun 31.12.2007 Tarih ve 34 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun 26.12.2007 Tarih ve 33 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun 31.12.2007 Tarih ve 34 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun, 08.03.2006 tarih ve 11 sayılı toplantısında yapılmasına karar verdiği; haddehanede ikinci soğutma platformu ve ek

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklıın Ünvanı ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU :Türkiye ie ve Cam Fabrikaları A.. Adresi : Kuleleri, Kule-3 4.Levent/stanbul Telefon No. :0 212 350 39 51/55 Fax No. :0 212 350 57 87 Tarih ve Referans No. :05.12.2007-25/1353

Detaylı

1. ZAHNAME KAPAK SAYFASI ESK EKL. Akfen Holding Anonim irketi nden

1. ZAHNAME KAPAK SAYFASI ESK EKL. Akfen Holding Anonim irketi nden 1. ZAHNAME KAPAK SAYFASI ESK EKL Akfen Holding Anonim irketi nden Ortaklıımızın çıkarılmı sermayesinin 104.513.890.-TL den 133.000.000.-TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 28.486.110.-TL ve mevcut

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/19 HAFTALIK BÜLTEN 03/05/2010 07/05/2010 A. 04.01.2010 07.05.2010 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

TARÝH:26/03/2001 MIPAZ TARÝH:26/03/2001

TARÝH:26/03/2001 MIPAZ TARÝH:26/03/2001 TARÝH:26/03/2001 Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Paz. San. ve Tic. A.Ş. nin 26.03.2001 tarihli yazısı aşağıya Yönetim Kurulu nun 26.03.2001 tarih ve 330 nolu kararı ile 2000 yılı net dönem karından yasal

Detaylı

EK 1: HUKUK GÖRÜÜ 12 Mayıs 2010

EK 1: HUKUK GÖRÜÜ 12 Mayıs 2010 EK 1: HUKUK GÖRÜÜ 12 Mayıs 2010 MERNOS HALI SANAY VE TCARET A.. Merveehir Mahallesi, Mehmet Erdemolu Caddesi, No. 4 ehitkamil Gaziantep Merinos Halı Sanayi ve Ticaret Anonim irketi nin ( irket ) Gaziantep

Detaylı

!"# # $!% & $ % #'' ! " #! " $ !" #$!!%& " %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&! " % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( (

!# # $!% & $ % #'' !  #!  $ ! #$!!%&  %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&!  % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( ( !"# # $!% & $ % #''! " #! " $!" #$!!%& " %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&! " % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( ( / 0 ( / " 0,.( / & 1 ( / 2 +( / 4., ( /! 5,( (* *,. / 1 ' 7 " & 6+1(( / 8** ((

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2004 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2004 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU Başaran Nas Serbest Muhasebeci

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI 26.06.2003 Doç. Dr. Bahriye Üçok Cad. No. 13 06500 Beşevler ANKARA

T.C. BAŞBAKANLIK SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI 26.06.2003 Doç. Dr. Bahriye Üçok Cad. No. 13 06500 Beşevler ANKARA T.C. BAŞBAKANLIK SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI 26.06.2003 Doç. Dr. Bahriye Üçok Cad. No. 13 MG-03/077 06500 Beşevler ANKARA Konu : Sermaye Artışı kesinleştirme. Kayıtlı Sermaye Sistemine tabi olan

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006. Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı.

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006. Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı. SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006 çindekiler: Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı. YILLIK ALI VE SATILARIN FORMLAR LE BLDRLMES HAKKINDA TEBL YAYIMLANDI

Detaylı

S R K Ü L E R : 2 0 0 8 / 3 2

S R K Ü L E R : 2 0 0 8 / 3 2 S R K Ü L E R : 2 0 0 8 / 3 2! " # $%&'( )*!! " #$!" ## $ %& &'()& & * + (,( %! # -.&%( & $/(%&& % 0 1 / # %(# 2 1 / (' 3'!! # % ##%.&% - ## (( '( 4% / (%&& % & 5'(67 8 / ('#3 ( 3'! (-.&% ## (( &&&! /

Detaylı

2006 YILI PETKM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

2006 YILI PETKM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI 2006 YILI ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI TARH : 16/01/2006 Petkim Petrokimya Holding A.. nin 16.01.2006 tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. irketimizde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan Birol Aydemir'in

Detaylı

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021 TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL Büyükdere Cad.No:173 I. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 I. Levent-stanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr stanbul, 11 Ekim 2004

Detaylı

TARİH:08/04/2008. Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin 16.04.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

TARİH:08/04/2008. Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin 16.04.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH:08/04/2008 Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin 08.04.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin Yönetim Kurulu toplantısında ekte bulunan gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanması

Detaylı

TÜRKYE E VE CAM FABRKALARI A.. YÖNETM KURULU BAKANLII'NA

TÜRKYE E VE CAM FABRKALARI A.. YÖNETM KURULU BAKANLII'NA TÜRKYE E VE CAM FABRKALARI A.. YÖNETM KURULU BAKANLII'NDAN irketimiz Olaanüstü Genel Kurul Toplantısı 31 Aralık 2007 Pazartesi günü saat 10.00 da aaıda yazılı gündemi görüüp karara balamak üzere, irket

Detaylı

Hisse Senedi Satıa Konu irket Ünvanı

Hisse Senedi Satıa Konu irket Ünvanı TARH: 30/12/2004 TAKASBANK A.. Borsada satıa konu edilebilmesi amacıyla 30/12/2004 tarihinde Takasbank a depo edilen hisse senetlerinin bilgileri. Satıa Konu Sen. Sıra Senedi Satıa Konu Ünvanı BURVA 1

Detaylı

SELÇUK ECZA DEPOSU TCARET VE SANAY ANONM RKET ESAS SÖZLEME

SELÇUK ECZA DEPOSU TCARET VE SANAY ANONM RKET ESAS SÖZLEME SELÇUK ECZA DEPOSU TCARET VE SANAY ANONM RKET ESAS SÖZLEME Kurulu : Madde 1 Aaıda adları veikametgahları yazılı kurucular tarafından, yürürlükte bulunan kanunlar ve bu esas mukavelename hükümlerine göre

Detaylı

Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A. Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu

Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A. Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Verusaturk Girişim si Yatırım Ortaklığı A. Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Bu değerlendirme raporu Piyasası Kurulu nun 22/06/2013 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan Seri: VII 128.1 numaralı

Detaylı

LEM KURALLARI BLDRM FORMU. Önemli Açıklama

LEM KURALLARI BLDRM FORMU. Önemli Açıklama LEM KURALLARI BLDRM FORMU Önemli Açıklama Sermaye piyasasında gerçekletireceiniz hisse senedi ilemleri sonucunda kâr edebileceiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, ilem yapmaya karar vermeden

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ Ortaklığımızın 4.000.000.000 TL nominal değerli banka bono ve/veya tahvillerinin ihracına ilişkin olarak

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaın Ünvanı/Ortakların Adı Adresi Telefon ve Fax No. Tarih : 11.03.2005 Konu : KORDSA Sabancı Dupont Endüstriyel plik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.. : Sabancı Center, Kule:

Detaylı

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Sermaye Piyasası Kurulundan: Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Seri : VIII No : BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2004 31 ARALIK 2004 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU İş Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu na 1. İş Finansal Kiralama

Detaylı

TARİH:06/03/2003 HURGZ

TARİH:06/03/2003 HURGZ TARİH:06/03/2003 HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. nin 06.03.2003 tarihli yazısı aşağıya Yönetim Kurulumuzun 28.02.2003 tarih ve 2003/2 sayılı kararı ile, 1- Şirket Ana Sözleşmesi nin Maksat

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Karma Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na Giriş Oyak Emeklilik

Detaylı

TARÝH:03/01/2000 DOHOL MIPAZ TARÝH:03/01/2000

TARÝH:03/01/2000 DOHOL MIPAZ TARÝH:03/01/2000 TARÝH:03/01/2000 Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. nin 03.01.2000 tarihinde gelen yazısı aşağıya Holdingimizin Mali Grup Başkan Yardımcısı Mustafa Horata 31.12.1999 tarihi itibariyle Holdingimizden ve

Detaylı

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 226.027.699,46 TÜRK LİRASINDAN 50.000.000 TÜRK LİRASINA AZALTILMAKTA, EŞANLI

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Değerli Ortaklarımız, Şirketimizin Mart 2010 dönemine ilişkin faaliyetleri aşağıda özetlenmiştir.

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK 3 MAYIS 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 18 Mayıs 2016 METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna ilişkin Değerlendirme Raporu VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI 4 Temmuz 2006 tarihli 6591 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanan ilana göre Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Eylül 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Eylül 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi 30 Eylül 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu ÇNDEKLER Sayfa Baımsız Sınırlı Denetim Raporu 1 Bilanço 2 Gelir Tablosu 3 Özkaynak

Detaylı

Akfen Holding Anonim irketi'nden. Halka Arza likin Duyurudur

Akfen Holding Anonim irketi'nden. Halka Arza likin Duyurudur 1. SRKÜLER KAPAK SAYFASI ESK EKL Akfen Holding Anonim irketi'nden Halka Arza likin Duyurudur Ortaklıımızın ödenmi sermayesinin 104.513.890.-TL den 133.000.000.-TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2005 / 62 ST, 20. 07. 2005 SSK EK GENELGES(16/347) YAYIMLANDI

SRKÜLER NO: POZ - 2005 / 62 ST, 20. 07. 2005 SSK EK GENELGES(16/347) YAYIMLANDI SRKÜLER NO: POZ - 2005 / 62 ST, 20. 07. 2005 ÖZET: * SSK ek genelgesi yayımlandı. SSK EK GENELGES(16/347) YAYIMLANDI S.S.K.Bakanlıı Sigorta leri Genel Müdürlüü Sigorta Primleri Daire Bakanlıı nın 04.07.2005

Detaylı

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.S. nin tarihli yazisi asagiya çikarilmistir.

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.S. nin tarihli yazisi asagiya çikarilmistir. TARIH:02/01/2003 Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.S. nin 02.01.2003 tarihli yazisi asagiya çikarilmistir. Sermaye Piyasasi Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayili Tebligi nin 3. Maddesinde bahsedilen ve

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza,

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 MART 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 MART 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik A.Ş. Likit Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Giriş Oyak Emeklilik A.Ş. Likit Emeklilik Yatırım Fonu'nun ( Fon ) ekte

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON) T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU 15 AĞUSTOS - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. 7 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

CREDITWEST INSURANCE LTD 31.12.2013 TARİHLİ BİLANÇO

CREDITWEST INSURANCE LTD 31.12.2013 TARİHLİ BİLANÇO CREDITWEST INSURANCE LTD 31.12.2013 TARİHLİ BİLANÇO AKTİFLER Not 31.12.2012 31.12.2013 I. NAKİT DEĞERLER 10.505.985,81 13.079.784,83 a. Kasa 4.150,00 20.299,99 b. Banka 6 10.501.835,81 13.059.484,84 II.

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Ortaklarımız, Şirketimizin Eylul 2009 dönemine ilişkin faaliyetleri

Detaylı

Özel Durum Açıklaması. Tarih : 08 Nisan 2009. Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı

Özel Durum Açıklaması. Tarih : 08 Nisan 2009. Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı Özel Durum Açıklaması Tarih : 08 Nisan 2009 Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı Şirketimiz Yönetim Kurulu nun 8 Nisan 2009 tarihli toplantısında: 1- Ek-1 de yer alan

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ HAZİRAN 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ HAZİRAN 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ HAZİRAN 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Ortaklarımız, Şirketimizin Haziran 2009 dönemine ilişkin faaliyetleri

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B 4 MART - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Karma Emeklilik Yatırım ( Fon ) 31 Aralık 2005

Detaylı

STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP LKT YATIRIM FONU ÇTÜZÜK DEKL

STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP LKT YATIRIM FONU ÇTÜZÜK DEKL STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP LKT YATIRIM FONU ÇTÜZÜK DEKL stanbul Portföy Yatırım B Tipi Likit Yatırım Fonu içtüzüünün 1.1, 1.2, 2.1 2.4, 3.1, 5.9.2, 6.1, 7, 8.1, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 9.3.4, 9.5,

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

KOÇBANK A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM SINIRLI İNCELEME RAPORU

KOÇBANK A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM SINIRLI İNCELEME RAPORU Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza,

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2006 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 29 Mart

Detaylı

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Bağımsız Denetim'den BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Geçmemiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.03.2007 31.12.2006 Cari / Dönen Varlıklar 43.974.109 42.366.791 Hazır Değerler 4 1.463.463 2.108.013 Menkul Kıymetler

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaın Ünvanı/Ortakların Adı Adresi Telefon ve Fax No. Tarih : 16.11.2005 Konu : KORDSA Sabancı Dupont Endüstriyel plik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.. : Sabancı Center, Kule:

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. / EMKEL [EMKEL] :24:41 Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. / EMKEL [EMKEL] :24:41 Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. / EMKEL [EMKEL] 04.02.2010 17:24:41 Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Ortaklığın Adresi : ESENBOĞA YOLU 23.KM AKYURT/ANKARA Telefon ve Faks No. 312 398 01 81

Detaylı

Tasfiye Halinde Meges Boya Sanayi ve Ticaret A.. 31 Aralık 2008 Tarihi tibariyle Bilanço (Para birimi: Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmitir.) Dipnot Tasfiye Dönemi Baımsız Denetimden

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Şirketimizin 31.12.2012 tarihi itibariyle hazırlanan yıl sonu konsolide olmayan finansal raporu 25 / 04 / 2013 tarih ve 8307 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi nde yayımlanmıştır. Yayımlanan bilgilere; BDDK

Detaylı

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ ÖZEL BANKACILIK B TİPİ TAHVİL BONO FONU 30 HAZİRAN 2009 TARİHİ İTİBARIYLA FİNASAL TABLOLAR

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ ÖZEL BANKACILIK B TİPİ TAHVİL BONO FONU 30 HAZİRAN 2009 TARİHİ İTİBARIYLA FİNASAL TABLOLAR 30 HAZİRAN 2009 TARİHİ İTİBARIYLA FİNASAL TABLOLAR Denizbank Anonim Şirketi Özel Bankacılık B Tipi Tahvil Bono Fonu Fon Kurulu na DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ Giriş 10 ŞUBAT 2009-30 HAZİRAN 2009 ARA DÖNEMİNE

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotları 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar

Detaylı

E-Beyanname* *connectedthinking

E-Beyanname* *connectedthinking E-Beyanname* Neden E-beyanname? Maliye Bakanlıı, Tüm dünyada hızla gelien bilgi ilem teknolojilerinden yararlanmak, Vergi beyannameleri ile bildirim ve eklerinin hızlı, kolay bir ekilde beyanını salamak,

Detaylı

TEKSTİL BANKASI A.Ş. 2.ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

TEKSTİL BANKASI A.Ş. 2.ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri :XI No :29 Sayılı Tebliği ne İstinaden Hazırlanmış 30 Haziran 2008 Tarihli; TEKSTİL BANKASI A.Ş. 2.ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 BİRİNCİ BÖLÜM BANKA HAKKINDA GENEL

Detaylı

08/01/2010 25/01/2010. TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır.

08/01/2010 25/01/2010. TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. 08/01/2010 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Orjinal Açıklamanın Tarihi: 09.11.2009 : Moody's Investors Service, Inc.'in Bankamızla ilgili kredi notunun açıklanması

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ALTIN ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ALTIN ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER... 2 III- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU...

Detaylı

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Ocak 2013

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Ocak 2013 Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Ocak 2013 Konu: İMKB de işlem gören tahvil ve bonoların 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla değerlemesinde esas alınacak borsa rayiçleri. Özet: Vergi Usul Kanunu nun 279. maddesi

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş)

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu(denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren üç aylık dönem Sona eren altı aylık dönem m. 30 Haziran 2012 30 Haziran 2011 30 Haziran 2012 30 Haziran 2011 Faiz

Detaylı

VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER

VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 65.000.000 TÜRK LİRASINDAN 28.000.000 TÜRK LİRASINA AZALTILMAKTA, EŞANLI OLARAK ÇIKARILMIŞ

Detaylı

GSD DENZCLK GAYRMENKUL NAAT SANAY VE TCARET A.. / GSDDE [] 31.01.2012 12:25:57 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)

GSD DENZCLK GAYRMENKUL NAAT SANAY VE TCARET A.. / GSDDE [] 31.01.2012 12:25:57 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) GSD DENZCLK GAYRMENKUL NAAT SANAY VE TCARET A.. / GSDDE [] 31.01.2012 12:25:57 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) KÜÇÜKYALI 34854 MALTEPE STANBUL Telefon ve Faks No. : 0 216 587 90 00-0 216 489 97 85/86

Detaylı

HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU (eski ünvanı ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI

Detaylı

BÜLTEN Tarih: 02.05.2008

BÜLTEN Tarih: 02.05.2008 Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN Tarih: 02.05.2008 SAYI :2008-036

Detaylı

Özet Bilgi: 12.09.2008 ve 25.11.2008 tarihli özel durum açıklamaları hk bilgilendirme

Özet Bilgi: 12.09.2008 ve 25.11.2008 tarihli özel durum açıklamaları hk bilgilendirme TARİH:23/01/2009 İş Finansal Kiralama A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır Özet Bilgi: 12.09.2008 ve 25.11.2008 tarihli özel durum açıklamaları hk bilgilendirme Şirketimizin 12.09.2008 tarihli özel

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 455.035.054

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU YATIRIMLARIN ENFLASYONA ENDEKSLENMİŞ DEĞERİ (TL) VARLIK GRUBUNUN PORTFÖYDE YER ALAN YATIRIM ABD DOLARI YATIRIM

Detaylı

1,39 AKBANK T.A.Ş (B GRUBU ) ,65 EGELİ & CO. YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (B ,

1,39 AKBANK T.A.Ş (B GRUBU ) ,65 EGELİ & CO. YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (B , EGELİ & CO B TİPİ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI: AK B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.) PAYLARININ ZORUNLU ÇAĞRI YOLUYLA EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. TARAFINDAN DEVRALINMASINA İLİŞKİN

Detaylı

BÜLTEN. KONU: 6009 S. Kanunla Belirlenen Yeni Ücret Tarifesine Göre Önceki Aylarda Fazla Kesilen Vergilerin adesi Hk 274 Nolu Tebli Yayınlanmıtır.

BÜLTEN. KONU: 6009 S. Kanunla Belirlenen Yeni Ücret Tarifesine Göre Önceki Aylarda Fazla Kesilen Vergilerin adesi Hk 274 Nolu Tebli Yayınlanmıtır. Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-041 Tarih: 19.08.2010

Detaylı

4 t İSTANBUL MENKUL KIYMETLER. Genelge No: 232 Değerleme ve istatistik Müdürlüğü Hisse Senetleri Piyasası Müdürlüğü. İstanbul, 23 Aralık 2004

4 t İSTANBUL MENKUL KIYMETLER. Genelge No: 232 Değerleme ve istatistik Müdürlüğü Hisse Senetleri Piyasası Müdürlüğü. İstanbul, 23 Aralık 2004 4 t Genelge No: 232 Değerleme ve istatistik Müdürlüğü Hisse Senetleri Piyasası Müdürlüğü İSTANBUL MENKUL KIYMETLER Emirgan 34467 İstanbul Tel : (0212) 298 21 00 Faks: (0212) 298 25 00 İstanbul, 23 Aralık

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 133.722.404 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 125.778.170 81.142.222

Detaylı