Toplantısı nda, dare Meclisi balıklı ana sözlemenin 7. maddesinin üç azadan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Toplantısı nda, dare Meclisi balıklı ana sözlemenin 7. maddesinin üç azadan"

Transkript

1 TARH :20/01/1998 Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A..'nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Reuters Haber Ajansı'nın tarihli bülteninde Burçelik yönetim kurulu bakanının demecine atfen, 1997 yılı cirosu olarak verilen 1.6 trilyon TL rakkamı, 1997 yıl sonu hesapları ve bilanço henüz balanmadıından Burçelik A..'nin gerçek 1997 cirosunu yansıtmamaktadır yılı gerçek ciro bilgileri ancak 1997 yılı bilançosu balandıktan ve baımsız denetimden geçtikten sonra açıklanacaktır. TARH :06/02/1998 Burçelik Bursa Çelik Döküm San.A.. Yönetim Kurulu'nun tarihli toplantısında, irket ana sözlemesinin dare Meclisi balıklı 7. maddesinin, üç olan aza sayısının "en az üç" olacak ekilde tadil edilmesinin kararlatırıldıı, sözkonusu deiikliin tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından da onaylandıı bildirilmitir. TARH :11/03/1998 Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.. nin tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı nda, 1997 yılı karından TL nominal deerli beher hisseye TL (%100) olmak üzere toplam 162 milyar TL nakit kar payı daıtılmasının Genel Kurul'a teklifine ve 1997 yılı Olaan Genel Kurul Toplantısı nın Çaramba günü saat 15:00 de Bursa Organize Sanayi Bölgesi, Sarı Cadde, No:15 adresinde yapılmasına karar verildii bildirilmitir. Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.. nin tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı nda, idare meclisi balıklı ana sözlemenin 7. maddesinin üç azadan tekil olunacak bir idare meclisi tarafından idare olunur ibaresinin en az üç azadan eklinde tadil edilmesi konusunun görüülecei Olaanüstü Genel Kurul Toplantısı nın Çaramba günü saat 14:30 da Bursa Organize Sanayi Bölgesi, Sarı Cadde, No:15, Bursa adresinde yapılmasına karar verildii bildirilmitir. TARH :15/04/1998 Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.. nin tarihinde yapılan Olaan Genel Kurul Toplantısı nda, 1997 yılı karından TL nominal deerli beher hisseye TL (%100) olmak üzere toplam 162 milyar TL nakit kar payının tarihinden itibaren daıtılmasına, aynı gün toplanan Olaanüstü Genel Kurul Toplantısı nda, dare Meclisi balıklı ana sözlemenin 7. maddesinin üç azadan tekil olunacak bir idare meclisi tarafından idare olunur ibaresinin en az üç azadan eklinde tadil edilmesine karar verildii bildirilmitir. TARH : 16/04/1998 Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.. nin tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı nda, %100 oranındaki 1997 yılı nakit kar paylarının tarihleri arasında Türk Ekonomi Bankası nın Bursa ve stanbul merkez ubelerinde daıtılmasına karar verildii bildirilmitir.

2 TARH :17/04/1998 Burçelik Bursa Döküm Sanayii A.. nin tarihli yazısında, tarihleri arasında Türk Ekonomi Bankası nın Bursa ve stanbul/merkez ubelerinde daıtılacak 1997 yılı kar paylarının daıtımına tarihinden sonra Organize Sanayi Bölgesi, Sarı Cad., No:15, Bursa adresinde devam edilecei bildirilmitir. TARH : 21/04/1998 Burçelik Bursa Çelik Döküm San.A.. Yönetim Kurulu nun tarihli Toplantısı nda, ödenmi sermayenin TL si iktisadi kıymetler yeniden deerleme deer artı fonundan, TL si itirakler yeniden deerleme deer artı fonundan, TL si olaanüstü yedeklerden karılanmak suretiyle toplam 162 milyar TL (%100) bedelsiz artırılarak 162 milyar TL den 324 milyar TL ye yükseltilmesinin kararlatırıldıı bildirilmitir. TARH:05/05/1998 Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A..'nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Mali iler müdürümüz Nehri Biba, yönetim kurulu kararı ile tarihinden itibaren müavirlie atanmıtır. Yerine Alparslan Bursalı tayin edilmitir. TARH:07/05/1998 TAKASBANK A.. Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.. nin tarihinde balayan %100 oranındaki temettü daıtım ileminde, ilgili tutarlar alacaklı üyelerin Bankamız nezdindeki serbest cari hesaplarına tarihinde alacak kaydedilmitir. TARH:25/06/1998 Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.. nin tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı nda, irketin ödenmi sermayesinin %100 bedelsiz artırılarak 162 milyar TL den 324 milyar TL ye yükseltilmesine ilikin olarak ana sözlemenin 6. maddesinin tadili ile Yönetim Kurulu üye sayısının üç ten be e çıkarılması ve yeni üyelere ait teklifin müzakeresi ve karara balanması konularının görüülecei Olaanüstü Genel Kurul Toplantısı nın Çaramba günü saat 14:00 de Bursa Organize Sanayi Bölgesi, Sarı Cadde, No:15 adresinde yapılmasına karar verildii bildirilmitir. TARH:25/06/1998 Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A..'nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. T.C. Babakanlık Hazine Müstearlıı Tevik ve Uygulama Gn. Md.'den tarihli sayılı Yatırım Tevik Belgesi almıtık. Ancak belge elimize geçmeden tarihinde belgenin yanlı tanzim edildiini

3 TARH:22/07/1998 ve tashih edilmesi gerektiini bildiren bir müracaat yapmıtık. Buna ramen gönderilen belgeyi elimize geçer geçmez tarihli yazımızla mahreçine iade ettik ve tadilini talep ettik. Belge kesinlemedii için de Bakanlıınıza bilgi vermedik. Tadil edilmi belge yine aynı tarih ve no ile Hazine Müstearlıının tarihli yazısı ekinde postadan elimize geçmitir. 450 milyar TL tutarındaki yatırımlar Kalite Düzeltme ve Modernizasyon yatırımları olup tarihine kadar tamamlanacaktır. Yatırımların tamamı irket kaynaklarından karılanacaktır. Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.. nin tarihinde yapılan Olaanüstü Genel Kurul toplantısında, irketin ödenmi sermayesinin %100 bedelsiz artırılarak 162 milyar TL den 324 milyar TL ye yükseltilmesine ilikin olarak ana sözlemenin 6. maddesinin tadil edilmesi, Yönetim Kurulu üye sayısının üç ten be e çıkarılarak, yeni üyeliklere Canan Zihniolu ve Dilek bilen in seçilmesine karar verildii bildirilmitir. TARH:17/08/1998 Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A..'nin baımsız sınırlı denetimden geçmi 6 aylık mali tablo ve dipnotları tarihli Günlük Bülten'de yayınlanmı ancak denetçi görü özeti baskıda sehven yer almamı olup, olumlu görü içeren denetçi görü özeti ekte yayınlanmaktadır. TARH:18/09/1998 Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A..'nin basında yeralan habere ilikin olarak Borsa Bakanlıı nca istenen açıklamaya cevaben gönderdii tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. lgi: 18 Eylül 1998 tarih, 4/GD-1697/MD/16031 sayılı yazınız hakkında. Türk Metal Sendikası ile dönemine ilikin grup toplu i sözlemesi görümeleri anlama ile sonuçlanmı ve 17 Eylül 1998 tarihinde grup toplu i sözlemesi imzalanmıtır. TARH:05/10/1998 Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.. nin ödenmi sermayesinin 162 milyar TL (%100) bedelsiz artırılarak 162 milyar TL den 324 milyar TL ye yükseltilmesine ilikin bedelsiz hisse senetlerinin 5 nolu yeni pay alma kuponu karılıında tarihleri arasında Organize Sanayi Bölgesi, Yeil Cad. No:20, Bursa adresindeki irket merkezi ile akayıklı Sok. No:4, 3.Levent, stanbul adresinde daıtılacaı, daıtıma tarihinden sonra sadece irket merkezinde devam edilecei bildirilmitir. TARH:21/10/1998 Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. "Firmamız adına düzenlenen tarih ve sayılı Yatırım Tevik Belgesi kapsamında FOB $ tutarındaki ithal makina ve techizat listesi ile TL tutarındaki yerli makine ve techizat listesi iptal edilerek, yeniden tanzim edilen FOB $ ve TL olarak onaylanmıtır. TARH:27/11/1998

4 Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII No:20 sayılı Teblii uyarınca yapılan açıklamadır. irketimiz yönetim kurulunun yeni aldıı kararla, Burçelik'in %99.5 itirakiyle 0.5'na Burçelik yönetim kurulu üyelerinden 0.125'ine Ragıp Serdarolu, 0.125'ine Dilek bilen, 0.125'ine Canan Zihniolu, 0.125'ine Renan Kömürcüolu'nun itirakiyle ,-TL sermaye ile (Burçelik Pazarlama A..) namıyla bir A.. kurulmasına ittifakla karar verildi. TARH:15/03/1999 Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.. nin tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, 1998 yılı Olaan Genel Kurul toplantısının Çaramba günü saat 17:30 de Organize Sanayi Bölgesi, Sarı Cad. No:15, Bursa adresinde yapılmasına, 1998 yılı karından milyon TL ( %60 oranında, TL nominal deerdeki beher hisse senedine 600 TL) nakit kar payı daıtılmasının Genel Kurul a teklif edilmesine karar verildii bildirilmitir. TARH:23/03/1999 Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. irketimizin Mitsui Dı Ticaret Ltd. ti. ile ihracat anlaması çerçevesi içinde ilk parti olarak USD lik Ket Mobil Kırma-Eleme Tesisi ve Yedek Parçası iinin anlaması yapılmıtır. TARH:08/04/1999 Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.. nin tarihinde yapılan Olaan Genel Kurul Toplantısı'nda, 1998 yılı karından %60 oranında nakit kar payı daıtılmasına ve daıtıma en geç tarihine kadar balanmasına karar verildii bildirilmitir. TARH:30/04/1999 Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A..'nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. "irketimize, tarih ve nolu TL'lık tevik çıkmı olup, bu tevikten TL'lık kısmının 1999 yılında gerçekletireceimizi beyan ederek 1998 yılı mali tablolarında yer alan vergi karılıı TL'dan TL'ye dümü ve irket net karı TL'den TL'ye çıkmıtır." TARH:03/05/1999 Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A..'nin tarihli yazısında, tarihinde yayınlanan net dönem karı deiikliine ilikin haberin sehven hatalı düzenlendii bildirilmi olup, sözkonusu haberin irket tarafından düzeltilmi ekli aaıya çıkarılmıtır. "Konu: /1312 nolu yazımız lgi: Sehven düzeltme irketimize, tarih ve nolu milyon TL'lık tevik çıkmı olup, bu tevikten milyon TL'lik kısmının 1999 yılında gerçekletireceimizi beyan ederek 1998 yılı mali tablolarında yer alan vergi karılıı TL'dan TL'ye dümü ve irket net karı TL'den TL'ye çıkmıtır." TARH:13/05/1999

5 Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.. nin tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, %60 oranındaki nakit kar paylarının tarihleri arasında Türk Ekonomi Bankası'nın Bursa ve Merkez/stanbul ubelerinde, bu tarihten sonra ise irket merkezinde daıtılmasına karar verildii bildirilmitir. TARH: 31/05/1999 TAKASBANK A.. Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.. nin 25/ tarihinde balayan %60 oranındaki temettü daıtım ilemlerinde tutarlar 31/05/1999 tarihinde Bankamız nezdindeki ilgili üyelerin serbest cari hesaplarına alacak kaydedilmitir. TARH:13/07/1999 Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.. nin tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, ödenmi sermayenin TL deer artı fonundan, TL olaanüstü yedeklerden karılanmak suretiyle toplam 324 milyar TL (%100) bedelsiz artırılarak 324 milyar TL den 648 milyar TL ye yükseltilmesine ilikin olarak ana sözlemenin 6. maddesinin tadil edilmesine karar verildii bildirilmitir. Ana sözlemenin söz konusu maddesinin eski ve yeni ekli ekte yayınlanmaktadır. TARH:19/08/1999 Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. irketimizin tesislerinde depremden dolayı önemli bir hasar meydana gelmemitir. Üretimimiz normal koullar altında devam ediyor. irketimizin emtia, bina, demirba ve makina ve elektronik cihaz sigorta bedelleri toplam USD dır Bu sigorta yangın, su baskını, dahili su, fırtına, kar ve hava taıt, duman, yer kayması, kar aırlıı, deprem, grev/lokavt, kötü n. hrt., ve terörden doacak zararları kapsamaktadır. TARH:21/09/1999 Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.. nin tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, ödenmi sermayenin 324 milyar TL (%100) bedelsiz artırılarak 324 milyar TL den 648 milyar TL ye yükseltilmesi ve buna ilikin olarak ana sözlemenin 6. maddesinin tadil edilmesi konusunun görüülecei Olaanüstü Genel Kurul toplantısının Perembe günü saat 17:30 da Sarı Cad. No:15, Organize Sanayi Bölgesi, Bursa adresinde yapılmasına karar verildii bildirilmitir. TARH:15/10/1999 Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A..'nin tarihinde yapılan Olaanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda, ödenmi sermayenin 324 milyar TL (%100) bedelsiz artırılarak 324 milyar TL den 648 milyar TL ye yükseltilmesine karar verildii bildirilmi olup, ana sözlemenin deien 6. maddesinin eski ve yeni ekli ekte yayınlamaktadır. TARH:06/01/2000 Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A..'nin ödenmi sermayesinin 324 milyar TL (%100) bedelsiz artırılarak 324 milyar TL den 648 milyar TL ye yükseltilmesine ilikin bedelsiz hisse senetlerinin 6 nolu yeni pay alma kuponu kaılıında tarihlerinde Ata Center Merkezi, Ahi Evren Cad. No:1, Ofis Katları K:2, Maslak, stanbul adresinde daıtılacaı, daıtıma daha sonra irket merkezinde devam edilecei bildirilmitir.

6 TARH:11/01/2000 Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A..'nin ödenmi sermayesinin 324 milyar TL (%100) bedelsiz artırılarak 324 milyar TL den 648 milyar TL ye yükseltilmesinde artırılan sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin üzerinde 1999 yılı kar payı kuponlarının bulunduu bildirilmitir. TARH: 26/01/2000 TAKASBANK A.. Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.. nin 24/01/2000 Tarihinde balayan % 100 oranındaki bedelsiz sermaye artırım ileminde, artırım karılıı olan hisse senetleri 26/01/2000 tarihinde ilgili üye hesaplarına alacak kaydedilmitir. TARH: 24/03/2000 Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. irketimiz Sınai Yatırım ve Kredi Bankası'ndan iletme kredisi olarak 2 yıl ödemesiz 5 yıl vadeli ,-DEM ve yatırım kredisi olarak 2 yıl ödemesiz 7 yıl vadeli ,-DEM almıtır. TARH: 29/03/2000 Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No:20 sayılı Teblii uyarınca yapılan açıklamadır. Firmamızın adına düzenlenmi olan tarih ve sayılı yatırım tevik belgesi yatırım süresi tarihine kadar uzatılmıtır. TARH: 06/04/2000 Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A..'nin 1999 yılı Olaan Genel Kurul Toplantısının Çaramba günü saat 17:00 de Organize Sanayi Bölgesi, Sarı C. No:15 Bursa adresinde yapılacaı bildirilmitir. TARH: 27/04/2000 Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A..'nin tarihinde yapılan Olaan Genel Kurul Toplantısı nda, bilanço ve kar zarar hesaplarının ittifakla kabul edildii ve 1999 yılı hesap döneminde kar olumadıından kar daıtımıyla ilgili bir madde görüülmedii bildirilmitir. Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No:20 sayılı Teblii uyarınca yapılan açıklamadır tarihinde yapılan 1999 yılı genel kurul toplantısında; Burcelik A..'nin baımsız denetim kuruluu olarak Gözet Yeminli Mali Müavirlik A.. ile sözleme imzalanması ittifakla kabul edildi. TARH:07/08/2000 AKSUE Aksu Enerji A.. ortaklarından Burçelik Bursa Çelik Döküm San. A.. sahip olduu Aksu Enerji A..'ne ait TL nominal deerli hisse senetlerini 1 yıl içinde satmak istediini bildirmitir.

7 TARH:28/08/2000 Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.. Borsa Bakanlıı tarafından SPK'nun Seri:VIII No:20 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına likin Teblii'nin "Olaandıı Fiyat ve Miktar Hareketleri" balıklı 4. Maddesine istinaden istenen açıklamaya cevaben gönderdii tarihli yazısında kamuya açıklanmamı özel bir durumun olmadıını, Borsa daki fiyat ve miktar hareketlerinin irket in dıında gelitiini bildirmitir. TARH:03/10/2000 AKSUE Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. lgi: tarihli, özel durum açıklaması. irketimizin Aksu Enerji A..'ne ait hisse senetlerinin A grubu ,-TL satılamadıından, B grubuna ait nominal deeri ,-TL olan hisse senetlerimizin satılması için gerekli müsaadenin verilmesi hususunu bilgilerinize arz ederiz. TARH:13/10/2000 Buçelik Bursa Çelik Döküm San. A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. irketimiz, Sınai Yatırım ve Kredi Bankası'ndan iletme kredisi olarak 1 yıl ana para ödemesiz 5 yıl vadeli DEM almıtır. TARH:01/11/2000 Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. irketimizin genel müdürü olarak görev yapmakta olan Özer Doansoysal, tarih itibari ile iten ayrılmı bulunmaktadır. TARH:30/11/2000 Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.. den tarihinde gelen tarihli yazı aaıya çıkarılmı olup, sözkonusu mali tablolar ile Sermaye Piyasası Kurulu nun irkete muhatap tarih ve OFD/3558 sayılı yazısı ekte yayınlanmaktadır. irketimizin Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih, OFD/3558 sayılı yazısına istinaden 30 Haziran 2000 ve 30 Eylül 2000 dönemine ait Mali Tablolar yenilenip yazımız ekinde gönderilmitir. TARH:20/03/2001 Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.. nin tarihli Günlük Bültende yayınlanan Baımsız Denetim raporu ile irket ve Baımsız Denetçi tarafından imzalanmı tarihli mali tabolardaki net dönem karı rakamları arasındaki farka ilikin olarak irketin gönderdii tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. irketimizin tarihli mali tablolarında net dönem zararı sehven (mio TL) yazılmı olup düzeltilmi ekli (mio TL) dir. Bu durumda sehven oluan öz sermaye (mio TL) deil düzeltilmi ekli ile (mio TL) dir. TARH:29/03/2001 Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A..'nin 2000 yılı Olaan Genel Kurul toplantısının

8 TARH:02/04/2001 Cuma günü saat 17:30 da Organize Sanayi Bölgesi, Sarı C. No:15 Bursa adresinde yapılacaı bildirilmitir. Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.. den tarihinde gelen tarihli yazı aaıya çıkarılmıtır. irketimizin tarihli bilanço ve gelir tablosu dipnotları Babakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarihli OFD/680 no lu yazısına istinaden yenilenip yazımız ekinde gönderilmitir. Sermaye Piyasası Kurulu nun sözkonusu yazısı ile yenilenen bilanço ve gelir tablosu dipnotları ekte yayınlanmaktadır. TARH:30/04/2001 Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.. nin tarihinde yapılan Olaan Genel Kurul Toplantısında, 2000 yılı faaliyet döneminin karla sonuçlanmaması nedeniyle kar payı daıtımına ilikin bir gündem maddesinin görüülmedii ve Yönetim Kurulu bakanlıına Ragıp Serdarolu, Murahhas Azalıa Canan Zihniolu, Yönetim Kurulu üyeliine Renan Kömürcüolu nun seçildii bildirilmitir. TARH:01/05/2001 Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayi A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Teblii uyarınca yapılan açıklamadır. irketimize ait olan ve halen üretimde kullanılan, vana üretim fabrika binası, makina ve demirbaların Burçelik Demir Çelik Ürünleri Pazarlama San. Ve Tic. A.. ne kiralanması için yönetim kurulu kararı alınmıtır. TARH:02/05/2001 Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. lgi: 4/GD-606/MD/13309 nolu yazınız. irketimize ait olan ve halen üretimde kullanılan, vana üretim fabrika binası, makine ve demirbaların Burçelik Demir Çelik ürünleri Pazarlama San. ve Tic. A.. ne kiralanması ilikin açıklamalar aaıda sunulmutur. a)yönetim kurulu karar tarihi: b)ekte tarafınıza sunulmutur. c)tesisin satılar içindeki payı: 0,25 Tesisin üretim içindeki payı: 0,21 d)söz konusu kiralama dolayısıyla bilanço yapımızda bir deiiklik olmayacak ancak aktarılan üretim ve satılar kadar gelir tablomuzda azalma söz konusudur. e)kiralamaya esas makine ve tesislerin bedeli Ticaret mahkemesince tesbit edilen deerler, binalar ise emlak vergisine esas deerler dikkate alınmak suretiyle tesbit edilmitir. f)kiralanan tesiste çalıan personelin kiracı irkete devri amaçlanmaktadır. Personelden tüm hakları ile devre muvafakat edenler kiracı irketin kadrosuna alınacak etmeyenler yasal hakları ödenmek suretiyle ayrılacaklardır. Bu konudaki mutabakat henüz tamamlanmadıından ihbar ve kıdem tazminatları, personel sayısı belirlenmemitir. TARH:02/05/2001 Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.. nin tarihli Borsa Günlük Bülteni nde yayınlanan özel durum açıklamasına ek olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından istenen açıklamalara cevaben gelen yazı aaıda sunulmutur. lgi: tarihli Babakanlık Sermaye Piyasası Kurulu faksına istinaden tarihli MKB Günlük Bülteni nde yayımlanan özel durum açıklamamız kapsamında istenen bilgiler aaıda sunulmutur.

9 TARH:17/05/2001 1) irketimizin balı ortaklıı olan ve %99,5 ortaklık payı bulunan Burçelik Demir Çelik ürünleri Pazarlama San. ve Tic. A.. nin yönetim kurulu üyeleri ile Burçelik- Bursa Çelik Döküm Sanayi A.. yönetim kurulu üyeleri aynı kilerden olumaktadır. Kiralama konusu irket yönetiminde zaman içinde olumutur. 2) Kiralamaya ilikin yönetim kurulu kararı ektedir. Noter tasdiki örnei tarafınıza gönderilecektir. 3) Düzenlenen kira sözlemesinin bir örnei ektedir. 4) Kiralamanın konusu kapsamı ve mali hükümleri ekteki kira sözlemesindedir. 5) Kiralama konusu varlıkların aktif içindeki payı: tarihi itibariyle: tarihi itibariyle: ) Kiralama sonrasında irketimizin faaliyet konularımız içinde yer alan döküm, makina, talalı imalat faaliyetlerine devam edecektir. 7) Kiralanan tesiste çalıan personelin kiracı irkete devri amaçlanmaktadır. Personelden tüm hakları ile devre muvafakat edenler kiracı irketin kadrosuna alınacak etmeyenler yasal hakları ödenmek suretiyle ayrılacaklardır. Bu konudaki mutabakat henüz tamamlanmadıından ihbar ve kıdem tazminatları, personel sayısı belirlenmemitir. 8) Kiralaya irket Burçelik Demir Çelik ürünleri Pazarlama San. ve Tic. A.. irketimizin balı ortaklııdır. Tanıtıcı bilgiler tarafınıza gönderilecektir. 9) Üretim binası, makine ve ekipmanlarının kiralanma gerekçesi: Vana üretiminin daha rekabetçi bir yapıya kavuturulması amaçlanmaktadır. 10) Bankalarla kredi ödenmesi konusunda çıkan herhangi bir uyumazlıımız, mal varlıımız üzerinde balatılan veya balatılma olasılıı bulunan haciz veya ihtiyati tedbir yoktur. Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. lgi: tarihli 734 nolu yazımız tarihli MKB Günlük Bülteninde yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulu Seri: VIII, No: 19 teblii uyarınca yapılan özel durum açıklamamız kapsamında; tarihine kadar Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayi A.. kadrosunda bulunan toplam 43 personel Burçelik Demir Çelik Ürünleri Pazarlama A.. ne 1475 sayılı i kanununun 14. Maddesi gereince bütün yasal sendikal hak ve alacaklarının tarihine kadar olan kısmı Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayi A.. de saklı kalmak kaydı ile Burçelik Demir Çelik Ürünleri Pazarlama A.. ne devredilmesine karar verilmitir. TARH:17/05/2001 Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Teblii uyarınca yapılan açıklamadır. irketimizin balı ortaklıı olan Burçelik Demir Çelik Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.. nin ,-TL olan sermayesinin ,-TL ye çıkartılması için gereken ,-TL sermaye taahhüdünün yapılması ve dörtte birinin sermaye artırımının tescilinden hemen sonra kalan dörtte üçünün 2 yıl içinde yönetim kurulunun uygun gördüü tarihlerde ödenmesine karar verilmitir. TARH:18/05/2001 Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. lgi: tarihli 1227 nolu yazımız tarihli MKB Günlük Bülteninde yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulu Seri: VIII, No: 20 Teblii uyarınca yapılan özel durum açıklamamız kapsamında; tarihine kadar Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayi A.. kadrosunda bulunan toplam 43 personelin yasal sendikal hak ve alacaklarının toplam tutarı ,-TL'dir. TARH:14/08/2001 AKSUE Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. lgi: SPK'nun OFD/3263 sayılı tarihli nolu yazısı. irketimizin sahibi bulunduu Aksu Enerji ve Ticaret A..'ne ait 4. tertip B grubu, toplam

10 TARH:10/10/2001 TL nominal deerli hisse senetleri MKB'nda satılmıtır. Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayi A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Teblii uyarınca yapılan açıklamadır. irketimiz, Avusturya'nın Lıebherr Werk, Nenzing GMBH firmasıyla gemi vinçleri imalatı konusunda orta ve uzun vadeli olarak tarihinde ön ihracat anlaması imzalamıtır. TARH:10/10/2001 Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.. nin tarihli yazısına ek olarak gönderdii açıklama aaıya çıkarılmıtır. lgi: tarihli 2636 no lu yazımız. Sermaye Piyasası Kurulu Seri: VIII, No: 20 Teblii uyarınca yapılan özel durum açıklamamız kapsamında, Avusturya nın Liebherr-Werk Nenzing GMBH firmasıyla tarihleri arasında ilk aamada DEM tutarında 5 adet gemi vinci bomu ve 10 adet gemi vinci adaptörü ön ihracat anlaması imzalanmıtır. Gelecek talepler dorultusunda uygun görüldüü durumlarda bata Avrupa ve Karadeniz bölge ülkelerinde kullanılmak üzere gemi vinci bomu ve adaptörü imal edilerek ihracata devam edecektir. TARH:07/03/2002 Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.. nin 2001 yılı Olaan Genel Kurul toplantısının Perembe günü saat 17:30 da Organize Sanayi Bölgesi, Sarı Cadde, No:15 Bursa adresinde yapılacaı bildirilmitir. TARH:19/03/2002 Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır tarihli mali tablolarımızda, geçici amaçla iktisap edilmi olan Aksu Enerji ve Ticaret A.. ye ait adet hisse sehven maliyet bedeli ile gösterilerek deerleme farkı mali tablolara yansıtılmamıtır. Sermaye Piyasası yetkilileri ile yapılan görümeye istinaden tarihinden itibaren tablolarımız SPK Seri:XI, Tebli No:1, Madde 21 uyarınca hazırlanacaktır. TARH:19/04/2002 Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.. nin tarihinde yapılan Olaan Genel Kurul Toplantısı nda, 2001 yılı hesap dönemine ait daıtılabilir dönem karı çıkmadıından kar daıtımı ile ilgili bir maddenin görüülmedii bildirilmitir. TARH:28/06/2002 Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayi A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Teblii uyarınca yapılan açıklamadır. Balı ortaklıımız Burçelik Demir Çelik Ürünleri Pazarlama Sanayi A..'nin sermayesi ,- TL'ndan ,-TL'na çıkarılmıtır. irketimiz, Burçelik Demir Çelik Ürünleri Pazarlama Sanayi A..'nin sermaye artırımına ,-TL ile katılmıtır. TARH: 05/11/2002

11 BORSA BAKANLII DUYURUSU: TARH:05/11/2002 Ulusal Pazar'da ilem görmekte olan Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.. (.E) hisse senedinin sırası, irketten gelen açıklamanın duyurulabilmesi amacıyla Hisse Senetleri Piyasası Yönetmelii'nin 25/a maddesi uyarınca, tarihli 1. Seansta saat 15:45:24 te geçici olarak ileme kapatılmıtır. Hisse senedinin sırası, irketten gelen açıklamanın duyurulmasının ardından aynı seansta saat 15:55 ten itibaren yeniden ileme açılmıtır. Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayi A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Teblii uyarınca yapılan açıklamadır. Balı ortaklıımız Burçelik Demir Çelik Ürünleri Pazarlama Sanayi A.. sermayesi TL'dan TL'na çıkarılma kararı almıtır. irketimiz Burçelik Demir Çelik Ürünleri Pazarlama Sanayi A..'nin sermaye artırımına rüçhan haklarının tamamını kullanarak TL ile katılacaktır. TARH:20/12/2002 Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayi A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Teblii uyarınca yapılan açıklamadır. irketimiz ile balı ortaklıımız Burçelik Demir Çelik Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.. arasında tarihinde akdedilmi olan Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cad. No: 15 Bursa adresindeki mülk içindeki vana üretimi ile ilgili kapalı alanın kiralanmasını kapsayan fabrika binası kiralama sözlemesi balı ortaklıımızın kendi binasına taınması nedeniyle itibariyle feshedilecektir. Yine balı ortaklıımız Burçelik Demir Çelik Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.. arasında tarihinde akdedilmi olan aynı adresteki makine ve demirbaların kiralanmasını kapsayan makine demirba kiralama sözlemesi de itibariyle mevcut sözlemenin 2. maddesine istinaden arttırılarak yenilenecektir. Yenilenecek olan sözlemede (KDV dahil) kiralama tutarları aaıdaki ekilde oluacaktır. Dönem Aylık Kira Tutarı 3 Ay/1 Dönem Tutar (3 Ay/1 Dönem) Ocak-ubat-Mart/ ,-TL ,-TL Nisan-Mayıs-Haziran/ ,-TL ,-TL Temmuz-Austos-Eylül/ ,-TL ,-TL Toplam Kira Tutarı (KDV Dahil) ,-TL TARH:14/03/2003 Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.. nin 2002 yılı Olaan Genel Kurul Toplantısı nın Perembe günü saat 17:30 da Organize Sanayi Bölgesi, Sarı Cadde, No:15, Bursa adresinde yapılacaı bildirilmitir. TARH:18/04/2003 Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. irketimizin tarihinde yapılan Olaan Genel Kurul toplantısında 2002 hesap dönemine ait daıtılabilir dönem karı çıkmadıı için kar daıtımı ile ilgili bir madde görüülmemitir. TARH:31/07/2003 Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayi A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. irketimiz tarihi itibariyle 4857 sayılı Kanunu nun 29. Maddesi dahilinde 30 adet personelin i akdini fesih etme kararı almıtır.

12 TARH:04/11/2003 Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayi A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. irketimizce, balı ortaklıımız Burçelik Demir Çelik Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.. deki hisselerimizden bir kısmının halka arz yolu ile satıı için gerekli giriimlerde bulunulmasına karar verilmitir. TARH:31/12/2003 Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayi A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. irketimiz, tarihinde balı ortaklıımız Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A..'ndeki hisselerimizin bir kısmının halka arz yoluyla satıı için bugün itibariyla MKB'na bavurulacaktır. TARH:31/12/2003 Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Balı ortaklıımız Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A..'de sahip olduumuz ,-TL nominal deerli (mevcut 4 trilyon sermayesinin % 30'una tekabül eden) hisse senetleri Sermaye Piyasası Kurulu tarafından alınmasını takiben 1.000,-TL nominal deerli beher hisse için belirlenecek fiyattan halka arz edilecektir. Sözkonusu irket hisse senetlerinin Borsanızda açılacak ilgili pazarda ilem görebilmesi için gerekli ilemlerin yapılmasını arz ederiz. TARH:31/12/2003 Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.. nin tarihli ek açıklama yazısı aaıya çıkarılmıtır. lgi: tarih ve sayılı yazınız. lgi yazınızda, i) Halka arz edilecek hisse senetlerinin nominal tutarı ve hisse fiyatını sormaktasınız. Halka arz bavurusunda bulunduumuz hisse senedi nominal tutarı lot olup beher hisse fiyatı piyasa koullarına göre fiili halka arz tarihinden önce tespit edilecektir. ii) Halka arz edilcek balı ortaklıımızda halka arzdan önceki ve sonraki payımızı sormaktasınız. Halka arzdan önce ,-TL nominal deerde (Burçelik Vana'nın mevcut sermayesinin % 84.75'i) hissemiz vardır. Halka arzdan sonra nominal hisse tutarımız ,-TL'ye düecektir. (Burçelik Vana'nın mevcut sermayesinin % 54.75'i) iii) Muhtemel Halka Arz tarihini sormaktasınız. Muhtemel Halka Arz tarihi olarak ubat 2003 sonunu tahmin etmekteyiz. iv) Halka arzın mali tablolarımıza etkisini sormaktasınız. Sözkonusu hisse senetlerimiz bilançomuzda nominal maliyet deeri ile bulunmaktadır. Hisse satı fiyatımız henüz tespit edilmemekle birlikte irketimiz bu halka arzdan (satmayı düündüümüz ,-TL tutarındaki hisse senetlerimizin satıından) 2-3 milyon dolar arası bir kaynak beklemektedir. TARH:31/12/2003

13 Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. lgi: tarihli telefon görümemize istinaden. irketimizden telefon görümemize istinaden istemi olduunuz bilgiler aaıda bilgilerinize sunulmutur. a) Halka arza ilikin tarihli Yönetim Kurulu kararımız; Balı ortaklıımız Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A..'deki mevcut ,-TL nominal deerdeki (Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A..'nin mevcut sermayesinin % 84.75'i) hisse senetlerimizin ,-TL'lık kısmının (irketimize ait hisselerin % 35.39'u, Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A..'nin mevcut sermayesinin % 30'u) halka arz yoluyla satılması için bugün itibariyle MKB'na bavurmaya oybirlii ile karar verildi. Halka arzdan sonra balı ortaklıımız Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A..'de ,-TL nominal deerde (Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A..'nin mevcut sermayesinin % 54.75'i) hissemiz kalacaktır. b) Satıtan elde edilecek gelir ileriki dönemlerde yönetim kurulumuzun alacaı kararlar ve belirleyecei oranlar dorultusunda çounlukla yatırımlarımızın finansmanında, iletme sermayesinde ve kısmen de gelir tablosunda gelir olarak deerlendirilecektir. TARH:18/02/2004 Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayi A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Balı ortaklıımız Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A tarihinde yapılan olaan genel kurul toplantısında sermayesini ,-TL ndan ,-TL na çıkarmı ve irketimiz Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.. nin sermaye artırımına rüçhan haklarının tamamını kullanarak, ,-TL daıtılmamı karlarından (bedelsiz), ,-TL bedelli olmak üzere katılım kararı almıtır. TARH:20/02/2004 Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayi A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. irketimiz, hakim ortaı bulunduu Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.. nin hisse senetlerinin halka arz edilmesi konusunda Yatırım Finansman Menkul Deerler A.. yi lider aracı kurum olarak yetkilendirmek üzere sözleme imzalanmıtır. TARH:01/03/2004 Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. irketimizin 31 Aralık 2003 tarihli mali tabloları Kurul un Seri:XI, No:20 yüksek enflasyon dönemlerinde mali tabloların düzeltilmesine ilikin usul ve esaslar hakında tebli hükümlerine göre ve balı ortaklıımız Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.. dolayısıyla Seri:XI, No:21 Sermaye Piyasasında konsolide mali tablolara ve itiraklerin muhasebeletirilmesine ilikin usul ve esaslar hakkında tebli hükümlerine göre düzenlenecektir. TARH:03/03/2004 Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayi A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri. VIII, No: 39 sayılı Teblii uyarınca yapılan açıklamadır. Balı ortaklıımız Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A tarihli 2004/02/03 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında ödenmi sermayesini halka arz nedeniyle 'dan 'na çıkarma kararı almıtır. irketimiz nakden arttırılacak TL sermayeye katılmama kararı almıtır. Ayrıca irketimiz mevcut TL nominal deerdeki hisse senetlerinin TL'lik kısmının halka arz yoluyla satıı için gerekli ilemlere balamıtır. TARH:02/06/2004

14 Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.. nin 2003 yılı Olaan Genel Kurul Toplantısı nın Çaramba günü saat 17:30 da Bursa Organize Sanayi Bölgesi, Sarı Cadde, No:15 adresinde yapılacaı bildirilmitir. TARH:08/07/2004 Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.. nin tarihinde yapılan Olaan Genel Kurul Toplantısında, 2003 hesap dönemine ait daıtılabilir dönem karı çıkmadıı için kar daıtımı ile ilgili bir maddenin görüülmedii, Yönetim Kurulu üye sayısının 3 kii ve görev süresinin 3 yıl olarak belirlenerek üyeliklere Ragıp Serdarolu, Canan Zihniolu ve Renan Kömürcüolu nun seçildii irket murakıplıına 1 yıl için Zuhal enipek ve Mustafa Odaba ın seçildii, Yönetim kurulu tarafından baımsız denetim irketi olarak seçilen Gözet Yeminli Mali Müavirlik A.. nin seçiminin onaylandıı, 2003 yılında ODTÜ Örenci Destekleme Derneine toplam milyon TL baı yapılmı olmasının onaylandıı bildirilmitir. Genel Kurul toplantı tutanaı ekte yayınlanmaktadır. TARH:07/10/2004 Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. irketimiz bünyesinde yer alan ve sermaye piyasası faaliyetlerimiz ile dorudan veya dolaylı olarak tüm bilgi sistemleri uygulamalarımız ile muhasebe sistemlerimizin Yeni Türk Lirasına geçile ilgili tüm sorunlarının giderildiini ve % 100 uyumlu hale getirildiinin, bu çerçevede yapılan tüm açıklamalardan sorumlu olduumuzu beyan ederiz. TARH:01/04/2005 BURVA Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayi A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. irketimiz yönetim kurulunun aldıı karar ile Burçelik 'in % 50 ve balı ortaklıı Burçelik Vana'nın % 50 ortaklıı ile Burçelik Dı Ticaret Ltd. ti. namıyla YTL sermayeli yeni bir irket kurulmutur. irket sermayesinin ortaklık payımıza ait kısmının % 25'ni temsil eden YTL tutarındaki kısmı nakden ödenmitir. Sermayeyi temsil eden dier tutarlar tarihine kadar ödenecektir. TARH:01/04/2005 BURVA Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. irketimiz yönetim kurulunun aldıı karar ile Burçelik Vana'nın % 50 ortaklıı ile Burçelik Dı Ticaret Ltd. ti. namıyla YTL sermayeli yeni bir irket kurulmutur. irket sermayesinin ortaklık payımıza ait kısmının % 25'ni temsil eden YTL tutarındaki kısmı nakden ödenmitir. Sermayeyi temsil eden dier tutarlar tarihine kadar ödenecektir. TARH:21/04/2005 Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.. nin dönem karının geçmi yıl zararlarına mahsubu hakkında karar alınması hususu ile irketin balı ortaklıı Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.. lehine kefalet verilmesi konusunda dare Meclisine yetki verilmesi konusunun da görüülecei 2004 yılı Olaan Genel

15 TARH:26/04/2005 Kurul Toplantısı nın Perembe günü saat 12:00 de Organize Sanayi Bölgesi, Sarı Cadde, No:15, Bursa adresinde yapılacaı bildirilmitir. Genel Kurul toplantı gündemi ekte yayınlanmaktadır. Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Sermaye Piyasası Kuruluna ve.m.k. Borsasına sunduumuz tarihli enflasyona göre düzeltilmi konsolide bilançoda geçmi yıl zararlarının sehven özsermaye enflasyon düzeltme farklarından mahsup edilerek yok edildii anlaılmıtır. Mahsubu yapılan geçmi yıl zararları ilk enflasyon düzeltmesinin yapıldıı dönemde ortaya çıkan ve enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan zararlar olmayıp faaliyetten kaynaklanan zararlar olduundan bilançoda yer alması gerektii düünülmütür. Buna göre bilançomuzun öz sermaye bölümünün önceki ve düzeltmeden sonraki ekli aaıda gösterildii gibi olmaktadır. TARH:27/04/2005 Düzeltmeden Önceki Düzeltmeden Sonraki IV. ÖZ SERMAYE A. Sermaye B. Sermaye Taahütleri (-) 0 0 C. Emisyon Primi D. Yeniden Deerleme Deer Artıı Duran Varlıklardaki Deer Artıı tiraklerdeki Deer Artıı Borsa da Oluan Deer Artıı E. Yedekler Yasal Yedekler Statü Yedekleri Özel Yedekler Olaanüstü Yedek Maliyet Artı Fonu Serm.Eklenecek t.his.ve Gyr.Satı Kazançları Geçmi Yıl Karı F. Net Dönem Karı G. Dönem Zararı (-) 0 0 H. Geçmi Yıllar Zararları (-) 0 ( ) I. Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Bu düzeltme, dönem karında ve bilançonun dier kalemlerinde deiiklie yol açmamıtır. Buna göre yeniden düzenlenen bilanço ve baımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulu ve.m.k.borsasına sunulacaktır. Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Kurumumuza ait dönemine ait yeniden düzenlenen Enflasyona Göre Düzeltilmi Konsolide Seri:XI, No:21 Mali Tablolar, Dipnotları ve Baımsız denetim raporu ekte yer almaktadır. Sözkonusu mali tablo, dipnotlar ve baımsız denetim raporu ekte yayınlanmakta olup, Borsamız internet sitesinde de güncellenmitir. TARH:12/05/2005 Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.. nin tarihinde yapılan Olaan Genel Kurul Toplantısı nda, 2004 yılında ODTÜ Örenci Destekleme Derneine yapılan toplam TL baıın tasvip edildii, irket Murakıplarının 2 kiiden olumasına ve 1 yıl için Hüseyin Kalender ve Mustafa Odaba ın

16 TARH:07/07/2005 seçildii, Balı ortaklık Burçelik Vana Sanayii ve Ticaret A.. lehine kefalet verilmesi konusunda idare meclisine yetki verildii, Dönem karının geçmi yıl zararlarına mahsubuna karar verildii, bildirilmitir. Genel kurul toplantı tutanaı ekte yayınlanmaktadır. Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Sermaye Piyasası Kurulu ndan alınan tarih B.02.1.SPK /15730 sayılı yazıda tarihli mali tablolar ve dipnotları ile baımsız denetçi raporunda Seri XI No:25 Teblii ile Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ifadelerinin birbirini ikame edecek ekilde kullanıldıı bildirilerek mali tabloların hangi standarda göre hazırlandıı hakkında özel durum açıklaması yapılması istenmitir tarihli mali tablolarımız Kurul un Seri XI No:25 tebli hükümlerine göre hazırlanmı olup düzeltilmi dipnotlar ve baımsız denetçi raporu ayrıca gönderilecektir. TARH:07/07/2005 Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. irketimizin dönemine ait yeniden düzenlenmi karılatırmalı Baımsız Denetimden Geçmi periyodik Seri XI No:25 Enflasyona Göre Düzeltilmi Konsolide Mali Tabloları yazımız ekinde yer almaktadır. Sözkonusu Baımsız Denetim Raporu ekte yayınlanmakta olup, Borsamız internet sitesinde de güncellenmitir. TARH:08/07/2005 Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Sermaye Piyasası Kuruluna ve.m.k.borsasına sunduumuz dönemine ait Seri XI No:25 teblie göre düzenlenmi konsolide bilançoda dönem zararımız YTL olduu halde Gelir Tablomuzda sehven YTL olarak yazılmıtır. Bu düzeltme, bilançoda yer alan dönem zararında ve bilançonun dier kalemlerinde deiiklie yol açmamıtır. Buna göre yeniden düzenlenen bilanço ve baımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulu ve.m.k. Borsasına sunulmutur. TARH:08/07/2005 Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır tarihli özel durum açıklamamızda rakamsal bir hata olumu olup düzeltilmi metin aaıda yer almaktadır. Sermaye Piyasası Kuruluna ve.m.k.borsasına sunduumuz dönemine ait Seri XI No:25 teblie göre düzenlenmi konsolide bilançoda dönem zararımız YTL olduu halde Gelir Tablomuzda sehven YTL olarak yazılmıtır. Bu düzeltme, bilançoda yer alan dönem zararında ve bilançonun dier kalemlerinde deiiklie yol açmamıtır. Buna göre yeniden düzenlenen bilanço ve baımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulu ve.m.k. Borsasına sunulmutur. TARH:31/08/2005

17 Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. irketimiz ile Oyakbank-Bursa ubesi arasında 3 yıla kadar vadeli 1 yıl ödemesiz USD tutarlı kredi anlamasına dayanarak USD'lik bölümü bugün itibari ile kullanılabilir duruma gelmitir. Sözkonusu kredi karılıı Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cad. No: 15 adresinde kayıtlı bina üzerinde Sınai Kalkınma Bankası tarafından konulan ipotek fek edilerek Oyakbank Bursa ubesi'ne ipotek verilmitir. TARH:30/03/2006 Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.. nin olaan gündem maddelerinin yanısıra; Dönem karının geçmi yıl zararlarına mahsubu hakkında karar alınması, irketin balı ortaklıı Burçelik Vana Sanayii ve Ticaret A.. nin banka ve finans kurumları nezdinde kullanacaı krediler için kefalet ve ipotek verilmesi konusunda karar alınması, konularının da görüülecei 2005 yılı Olaan Genel Kurul toplantısının 20 Nisan 2006 Perembe günü saat de Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cad. No:15 adresinde yapılacaı bildirilmitir. Olaan genel kurul toplantı gündemi ekte yayınlanmaktadır. TARH: 20/04/2006 Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.. nin tarihinde yapılan Olaan Genel Kurul Toplantısı nda, Dönem karının geçmi yıl zararlarına mahsubuna karar verildii, irket murakıplarının 2 kiiden olumasına ve bir yıl için Hüseyin Kalender ve Mustafa Odaba ın seçilmelerine karar verildii, irketin balı ortaklıı Burçelik Vana Sanayii ve Ticaret A.. nin banka ve finans kurumları nezdinde kullanmı ve kullanacaı krediler için kefalet ve ipotek verilmesine karar verildii bildirilmitir. Genel kurul toplantı tutanaı ekte yayınlanmaktadır. TARH:05/07/2006 BURVA Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayi A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Balı ortaklıımız Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A..'nin sermayesinin YTL'dan YTL nakit YTL iç kaynaklardan karılanmak sureti ile YTL'na arttırılması sebebi ile yönetim kurulumuzun tarih 22 numaralı karar dorultusunda bedelli ve bedelsiz sermaye artırımına katılma kararı almı ve % 24 bedelli olarak arttırılacak tutarın ortaklık payımıza düen tutarın Oyak Yatırım Menkul Deerler A.. bünyesindeki hesaba bugün yatırılmasına karar verilmitir. TARH:09/08/2006 Burçelik-Bursa Çelik Döküm Sanayi A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. irketimiz ile Cıtıbank-Merkez stanbul ubesi tarafından temin edilen 3 yıla kadar vadeli Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayi A.. ne kullandırılmak üzere Eur ve Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.. ne kullandırılmak üzere Eur toplam Eur tutarlı kredi bugün itibari ile kullanılabilir duruma gelmitir. Sözkonusu kredi karılıı Bursa li, Nilüfer lçesi, Minareli Çavu Köyü, H 21 C05 A1A pafta, 1491 ada ve 20 parsel nolu kagir çelik döküm fabrikası üzerinde Yapı ve Kredi Bankası tarafından konulan ipotek fek edilerek, Cıtıbank-Merkez stanbul ubesi ne ipotek verilmitir. TARH:11/08/2006 Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır.

18 TARH:28/09/2006 irketimize Cıtıbank Merkez stanbul ubesi tarafından temin edilen 3 yıl vadeli Eur tutarlı kredi bugün itibari ile kullanılmıtır. BURVA Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Balı ortaklıımız Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.. Ekim 2006 tarihinde Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cad. No: 15 Bursa adresindeki fabrika binamızın 932,40 m2'lik alanını kiralayarak tesislerini nakletmeye, mevcut Organize Sanayi Bölgesi Park Cad. No: 14 adresindeki fabrika binasını ise satmak veya kiralamak suretiyle maliyetlerini düürerek daha verimli çalıma ve rekabet imkanlarının yaratılmasına karar verilmitir. TARH:28/09/2006 BURVA Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. irketimiz Ekim 2006 tarihinden itibaren Organize Sanayi Bölgesi Park Cad. No: 14 Bursa adresindeki fabrika binasından çıkarak tesislerini, Bursa Burçelik A..'den kiraladıı, Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cad. No: 15 adresindeki fabrika binasına nakletmeye mevcut binanın satılması veya kiralanması suretiyle deerlendirilmesine bu suretle maliyetlerin düürülerek daha verimli çalıma ve rekabet imkanlarının yaratılmasına karar verilmitir. TARH:05/02/2007 Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Kurumumuz denetim komitesi üyeliine Ragıp Ergün Serdarolu ve Renan Kömürcüolu seçilmitir. TARH:04/04/2007 BURVA Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayi A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır tarihli özel durum açıklamamızda bahsettiimiz, balı ortaklıımız Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.. ile Organize Sanayi Bölgesi Sarı cad. No:15 Bursa adresindeki fabrika binamızın 932,40 m2'lik alanı Kasım 2006 tarihi itibari ile aylık1.500 YTL+KDV karılıında 2 yıl müddet ile kiraya verilmitir. Kira sözlemesi bitim tarihine 1 ay kala taraflar arasında yeniden görüülecektir. Balı ortaklıımıza ait Organize Sanayi Bölgesi Park Cad. No:14 adresindeki fabrika binasını ise satmak veya kiralamak suretiyle maliyetlerini düürerek daha verimli çalıma ve rekabet imkanlarının yaratılmasına karar verilmitir. TARH:04/04/2007 BURVA Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır tarihinde yapmı olduumuz özel durum açıklamasına ilaveten, üretim ekonomisi salamak ve rekabet gücünü yükseltmek üzere, kurumumuz üretimtesislerini Kasım 2006 tarihinden itibaren Burçelik Bursa Çelik Döküm San. A..'den kiralanan Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cad. No: 15 Bursa adresindeki fabrika binasına taımıtır. Kira sözlemesi aylık YTL+KDV karılıında 2 yıllıına taraflar arasında imzalanmıtır. Kira sözlemesi bitim tarihine 1 ay kala taraflar arasında yeniden görüülecektir. Mevcut Organize Sanayi Bölgesi Park Cad. No: 14 Nilüfer, Bursa adresinde bulunan fabrika binasının satılması veya kiralanması ekli ile deerlendirilmesi bu suretle maliyetlerin düürülerek daha verimli çalıma ve rekabet imkanlarının yaratılması hedeflenmektedir.

19 TARH:24/07/2007 Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. irketimiz Yönetim Kurulu nun 24 Temmuz 2007 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, irketimizin 2006 yılı Olaan Genel Kurulu Toplantısının 16 Austos 2007 Perembe günü saat 13:00 de Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cad. No:15 adresinde toplantı salonunda yapılmasına karar verilmitir. Genel Kurul Toplantı gündemi ekte yayınlanmakta olup, gündemin 5. ve 11. maddeleri aaıya çıkarılmıtır. 5. Dönem karının/zararının geçmi yıl zararlarına mahsubu hakkında karar alınması, 11. Gözet Yeminli Mali Müavirlik ve Baımsız Denetim A.. ile Baımsız Denetim Sözlemesinin hesap dönemlerini kapsayacak ekilde 3 yıllıına sözlemenin yenilenmesine TARH:16/08/2007 Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. irketimizin 2006 yılı Olaan Genel Kurul Toplantısı bugün saat 13:00 de Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cad. No:15 adresinde toplantı salonunda yapılmıtır. S.P.K tarih 2/53 sayılı kararı gerei irketin kar daıtım politikası genel kurul bilgisine sunuldu. Kurulun tarih ve 2/53 sayılı kararı ile irketlerin 2007 ve izleyen yıllara ilikin kar daıtım politikası irketimizin uymakla yükümlü olduu mevzuat ile büyük yatırım ve ciddi ekonomik kriz dönemleri dıında büyüme stratejisi, performansı ve finansman ihtiyaçları ile sektörel, ulusal ve uluslar arası ekonomik koullar dikkate alınarak oluacak kar payı, ortaklarımıza yüksek ve istikrarlı gelir salama dorultusunda nakit veya bedelsiz hisse senedi eklinde daıtılır eklinde belirlenmitir. Ekte yayınlanmakta olan toplantı tutanaında; - Dönem zararının gelecek yıl karlarından mahsup edilmesine karar verildii, yılında baı yapılmamı olması nedeni ile gündemin bu maddesinin görüme konusu yapılmadıı, - dare meclisinin 3 yıllıına, 3 kiiden teekkülüne ve üyeliklerine; Ragıp Serdarolu, Canan Zihniolu ve Renan Kömürcüolu nun seçildii, - irket murakıblarının 2 kiiden olumasına ve bir yıl için Hüseyin Kalender ve Mustafa Odaba ın seçildii, - Gözet Yeminli Mali Müavirlik ve Baımsız Denetim A.. ile mevcut sözlemenin hesap dönemlerini kapsayacak ekilde 3 yıllıına sözlemenin yenilendii hususları da yer almaktadır. TARH:06/11/2007 Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayi A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Demir Çelik ve Makina malat sektörlerindeki hızlı gelime trendi nedeni ile irketimizin () gelien endüstri artlarına uygunluk salayabilmesi için teknolojik ortaklara gereksinimi olduundan, bu tip yatırımcı ve ortaklık taleplerinin toplanması, deerlendirilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuat ve kurallarına uygun bilgi akıının salanması amacıyla hakim ortaımız olan Kömürcüolu naat ve Sanayi A.. nin irketimizin deerlendirilmesi konusunda Deloitte Touche Tohmatsu DTT Kurumsal Finans Danımanlık Hizmetleri A.. ile yapmı olduu sözleme esas alınarak, sözkonusu kurulua bugünkü tarihle yetki verilmitir. TARH:07/11/2007 Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayi A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Kurumumuz ile Avrupa Birlii Üyesi olan bir müterimiz arasında Mart 2008/Mart 2009 tarihleri arasında teslim edilecek ürünlerimiz karılıında Euro tutarında sözleme bugün itibari ile imzalanmıtır. TARH:14/11/2007

20 Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayi A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır tarihli Referans Gazetesi tarafından, firmamız ile ilgili yayınlanan "Burçelik'in ortaı elini taın altına koymalı" balıklı haberde yönetim kurulu bakanımız Ragıp Ergün Serdarolu'na atfen ifadeler yer almıtır. Sözkonusu haber ile ilgili Ragıp Ergün Serdarolu tarafından tarihinde yaptıımız özel durum açıklamamızda yer alan hususların dıında herhangi bir açıklama yapılmamıtır. Haber gazetenin kendi yorumları ile yayınlanmıtır. TARH:05/12/2007 Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayi A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır tarihli özel durum açıklamamızda yer alan, Avrupa Birlii üyesi bir müterimizle Mart 2008/Mart 2009 tarihleri arasında teslim edilecek ürünlerimiz karılıında Euro tutarında sözleme imzalandıı konusundaki bilgi hakkında, yatırımcılarca sözleme tarafı olan irket ve ülke hakkında bilgi talep edildii bildirilerek, bu konularda kamuya gerekli açıklamanın yapılması ve Kurulunuza bilgi verilmesi istenmektedir. Anlamanın tarafı olan firmaya ait bilgi, irketimizce ticari sır olarak deerlendirilmektedir. Bunun kamuya açıklanması ile rakiplerimiz ile irketimiz arasında haksız rekabet ortamının doacaı ve irketimizin bundan zarar görecei düünülmektedir. TARH:23/01/2008 Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayi A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır tarihinde yapılan özel durum açıklamamıza ilikin gelime hakkında bilgi; Demir Çelik ve Makina malat sektörlerindeki hızlı gelime trendi nedeni ile irketimizin () gelien endüstri artlarına uygunluk salayabilmesi için teknolojik ortaklara gereksinimi olduundan, bu tip yatırımcı ve ortaklık taleplerinin toplanması deerlendirilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuat ve kurallarına uygun bilgi akıının salanması amacıyla hakim ortaımız olan Kömürcüolu naat ve Sanayi A..'nin irketimizin deerlendirilmesi konusunda Deloitte Touche Tohmatsu DTT Kurumsal Finans Danımanlık Hizmetleri A.. ile yapmı olduu sözleme esas alınarak, söz konusu kurulua yetki verilmi idi. Söz konusu danımanlık kuruluu, Deloitte Touche Tohmatsu DTT, bugüne kadar gerekli incelemeleri yapmı ve konu ile ilgili raporlama ilerini tamamlayarak ortaklık için ilgi duyabilecek kurululara göndermek üzere bir ön rapor "teaser" hazırlamı ve gönderimlerde bulunmaktadır. Bu dönemden sonra ilgi gösterecek kurulularla görümeler balayabilecektir. Görümelerin balaması sırasında Sermaye Piyasası Kurulu mevzuat ve kurallarına uygun bilgi akıı salanacaktır. TARH:04/03/2008 Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayi A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Açıklanacak özel durum: ve tarihinde yapılan özel durum açıklamalarımıza ilikin gelime hakkında bilgi; Demir çelik ve makina imalat sektörlerindeki hızlı gelime trendi nedeni ile irketimizin () gelien endüstri artlarına uygunluk salayabilmesi için teknolojik ortaklara gereksinimi olduundan, bu tip yatırımcı ve ortaklık taleplerinin toplanması, deerlendirilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuat ve kurallarına uygun bilgi akıının salanması amacıyla hakim ortaklıımız olan Kömürcüolu naat ve Sanayi A..'nin irketimizin deerlendirilmesi konusunda Deloitte Touche Tohmatsu-DTT Kurumsal Finans Danımanlık Hizmetleri A.. ile yapmı olduu sözleme esas alınarak, sözkonusu kurulua yetki verilmi idi. Sözkonusu danımanlık kuruluu, Deloitte Touche Tohmatsu-DTT, bugüne kadar gerekli incelemeleri yapmı ve konu ile ilgili raporlama ilemlerini tamamlamıtır. Ortaklık için ilgi duyabilecek kurululara rapor gönderimleri devam etmektedir. Görümelerin balaması sırasında Sermaye Piyasası Kurulu mevzuat ve kurallarına uygun bilgi akıı salanacaktır. TARH:11/04/2008

TARH:13/05/2004. irket in ilem sırasına gönderilecek emirlerde maksimum lot miktarı 2.500 olarak uygulanacaktır.

TARH:13/05/2004. irket in ilem sırasına gönderilecek emirlerde maksimum lot miktarı 2.500 olarak uygulanacaktır. TARH: 13/05/2004 BORSA BAKANLII DUYURUSU: Borsa Yönetim Kurulu'nun 13.05.2004 tarihli toplantısında, Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.. nin (irket) halka arz edilen 2.200.000.000.000,-TL nominal deerli

Detaylı

TARH :16/02/1998 TARH :27/02/1998

TARH :16/02/1998 TARH :27/02/1998 TARH :16/02/1998 Rant Finansal Kiralama A..'nin 16.02.1998 tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:20 sayılı Teblii uyarınca yapılan açıklamadır. imiz yönetim

Detaylı

TARH:29/01/2010 TARH:08/02/2010 HABER:

TARH:29/01/2010 TARH:08/02/2010 HABER: TARH:29/01/2010 Konu: Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi Mali Tablonun Hesap Dönemi : 31.12.2009 Mali Tablonun Verildii Otorite : BDDK Mali Tablonun Verilme Nedeni : Zorunlu Mali Tablonun Verilme

Detaylı

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER ÇIKARILMI SERMAYEMZ 50.000.000 YEN TÜRK LRASI NAKT KARILII, 200.000.000 YEN TÜRK LRASINDAN 250.000.000 YEN TÜRK LRASINA ARTIRILMAKTADIR.

Detaylı

Atlantis Yatırım Ortaklıı Anonim irketinin 30 Mart 2009 Tarihinde Yapılan Olaan Genel Kurul Toplantı Tutanaı

Atlantis Yatırım Ortaklıı Anonim irketinin 30 Mart 2009 Tarihinde Yapılan Olaan Genel Kurul Toplantı Tutanaı Sayfa No: 1 Atlantis Yatırım Ortaklıı Anonim irketinin 30 Mart 2009 Tarihinde Yapılan Olaan Genel Kurul Toplantı Tutanaı Atlantis Yatırım Ortaklıı Anonim irketinin 2008 yılına ait Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

RANT FNANSAL KRALAMA A..

RANT FNANSAL KRALAMA A.. TARH : 14 / 02 / 1995 Borsa Yönetim Kurulu'nun 14.02.1995 tarihli toplantısında aldıı kararla, Rant Finansal Kiralama A.. hisse senetleri 20.02.1995 tarihinden itibaren 1.000,-TL nominal deerli beher hisse

Detaylı

2006 YILI PETKM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

2006 YILI PETKM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI 2006 YILI ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI TARH : 16/01/2006 Petkim Petrokimya Holding A.. nin 16.01.2006 tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. irketimizde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan Birol Aydemir'in

Detaylı

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 24.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 24.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH: 31/01/2007 Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 31.01.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bağımsız denetim kuruluşu seçimi. Şirketimizin 2007 yılına ait finansal tablolarının Sermaye Piyasası

Detaylı

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER ÇIKARILMI SERMAYEMZ 80.000.000 YEN TÜRK LRASI NAKT KARILII, 120.000.000 YEN TÜRK LRASINDAN 200.000.000 YEN TÜRK LRASINA ARTIRILMAKTADIR. ARTIRILAN

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklıın Ünvanı ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU :Türkiye ie ve Cam Fabrikaları A.. Adresi : Kuleleri, Kule-3 4.Levent/stanbul Telefon No. :0 212 350 39 51/55 Fax No. :0 212 350 57 87 Tarih ve Referans No. :05.12.2007-25/1353

Detaylı

DA stanbul Döeme Sanayii A.. YÖNETM KURULU TOPLANTI TUTANAI

DA stanbul Döeme Sanayii A.. YÖNETM KURULU TOPLANTI TUTANAI TOPLANTI TARH : 08/04/2005 TOPLANTI NO : 583 TOPLANTI SAAT : 10:30 NECDET NARN A. SERVET BERKÖZ 1. 2004 Aralık dönemi denetim sonrası mali raporların müzakere edilmesi 2. 2005 ubat dönemi mali raporların

Detaylı

%! & ' ( " ) $ $ * ! " # $ % &' $ ()*+, -. % / " / &' 0! " # $1 % $2 ()* #. % $ / ) - ' ) - ' / / 3 ! " # $ % &' $ (* +, -.

%! & ' ( ) $ $ * ! # $ % &' $ ()*+, -. % / / &' 0! # $1 % $2 ()* #. % $ / ) - ' ) - ' / / 3 ! # $ % &' $ (* +, -. ! " # $ %! & ' ( " ) $ $ * +,-. - / 0 1' / ' - - ' 112! " # $ % &' $ ()*+, -. % / " / &' $/ 0! " # $1 % $2 ()* #. % $ / ) - ' ) - ' / / 3 +.,-. - / 0 1' / ' - - ' 112! " # $ % &' $ (* +, -. % &' $ / 0

Detaylı

TARH :13/02/1998 HABER: zmir Demir Çelik Sanayi A..'nin 11.03.1998 tarihli yazı aaıya çıkarılmıtır.

TARH :13/02/1998 HABER: zmir Demir Çelik Sanayi A..'nin 11.03.1998 tarihli yazı aaıya çıkarılmıtır. TARH :13/02/1998 zmir Demir Çelik Sanayi nin 13.02.1998 tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Tarafınıza göndermi olduumuz 1997 yılına ait Baımsız Denetimden geçmi Gelir Tablomuzun dipnotlarının 14. maddesinde

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-054 Tarih: 27.12.2010

Detaylı

Hisse Senedi Satıa Konu irket Ünvanı

Hisse Senedi Satıa Konu irket Ünvanı TARH: 30/12/2004 TAKASBANK A.. Borsada satıa konu edilebilmesi amacıyla 30/12/2004 tarihinde Takasbank a depo edilen hisse senetlerinin bilgileri. Satıa Konu Sen. Sıra Senedi Satıa Konu Ünvanı BURVA 1

Detaylı

TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER

TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER AMAÇ VE KONU Madde 3/5 Kira alacaklarını iskonto ettirebilir. Bu alacakları teminata verebilir, temlik edebilir, Finansal Kiralama Kanunu ve bununla

Detaylı

!"# # $!% & $ % #'' ! " #! " $ !" #$!!%& " %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&! " % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( (

!# # $!% & $ % #'' ! #! $ ! #$!!%& %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&! % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( ( !"# # $!% & $ % #''! " #! " $!" #$!!%& " %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&! " % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( ( / 0 ( / " 0,.( / & 1 ( / 2 +( / 4., ( /! 5,( (* *,. / 1 ' 7 " & 6+1(( / 8** ((

Detaylı

1. ZAHNAME KAPAK SAYFASI ESK EKL. Akfen Holding Anonim irketi nden

1. ZAHNAME KAPAK SAYFASI ESK EKL. Akfen Holding Anonim irketi nden 1. ZAHNAME KAPAK SAYFASI ESK EKL Akfen Holding Anonim irketi nden Ortaklıımızın çıkarılmı sermayesinin 104.513.890.-TL den 133.000.000.-TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 28.486.110.-TL ve mevcut

Detaylı

EK 1: HUKUK GÖRÜÜ 12 Mayıs 2010

EK 1: HUKUK GÖRÜÜ 12 Mayıs 2010 EK 1: HUKUK GÖRÜÜ 12 Mayıs 2010 MERNOS HALI SANAY VE TCARET A.. Merveehir Mahallesi, Mehmet Erdemolu Caddesi, No. 4 ehitkamil Gaziantep Merinos Halı Sanayi ve Ticaret Anonim irketi nin ( irket ) Gaziantep

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

Yönetim Kurulumuzun 31.12.2007 Tarih ve 34 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun 26.12.2007 Tarih ve 33 Sayılı Toplantısı'nda;

Yönetim Kurulumuzun 31.12.2007 Tarih ve 34 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun 26.12.2007 Tarih ve 33 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun 31.12.2007 Tarih ve 34 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun, 08.03.2006 tarih ve 11 sayılı toplantısında yapılmasına karar verdiği; haddehanede ikinci soğutma platformu ve ek

Detaylı

TARİH:06/03/2003 HURGZ

TARİH:06/03/2003 HURGZ TARİH:06/03/2003 HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. nin 06.03.2003 tarihli yazısı aşağıya Yönetim Kurulumuzun 28.02.2003 tarih ve 2003/2 sayılı kararı ile, 1- Şirket Ana Sözleşmesi nin Maksat

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU İş Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu na 1. İş Finansal Kiralama

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006. Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı.

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006. Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı. SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006 çindekiler: Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı. YILLIK ALI VE SATILARIN FORMLAR LE BLDRLMES HAKKINDA TEBL YAYIMLANDI

Detaylı

SELÇUK ECZA DEPOSU TCARET VE SANAY ANONM RKET ESAS SÖZLEME

SELÇUK ECZA DEPOSU TCARET VE SANAY ANONM RKET ESAS SÖZLEME SELÇUK ECZA DEPOSU TCARET VE SANAY ANONM RKET ESAS SÖZLEME Kurulu : Madde 1 Aaıda adları veikametgahları yazılı kurucular tarafından, yürürlükte bulunan kanunlar ve bu esas mukavelename hükümlerine göre

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaın Ünvanı/Ortakların Adı Adresi Telefon ve Fax No. Tarih : 10.10.2005 Konu stanbul Menkul Kıymetler Borsası Bakanlıı na, STANBUL Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: : KORDSA

Detaylı

! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )

! #$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) ! %2.* ) 3.%$&(' 01 0 4 *) / )/ ( +) ) ( ) ! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )! )! ) 1 87 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Teblii Resmi Gazete Sayısı 27737 Resmi

Detaylı

TÜRKYE E VE CAM FABRKALARI A.. YÖNETM KURULU BAKANLII'NA

TÜRKYE E VE CAM FABRKALARI A.. YÖNETM KURULU BAKANLII'NA TÜRKYE E VE CAM FABRKALARI A.. YÖNETM KURULU BAKANLII'NDAN irketimiz Olaanüstü Genel Kurul Toplantısı 31 Aralık 2007 Pazartesi günü saat 10.00 da aaıda yazılı gündemi görüüp karara balamak üzere, irket

Detaylı

GSD DENZCLK GAYRMENKUL NAAT SANAY VE TCARET A.. / GSDDE [] 31.01.2012 12:25:57 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)

GSD DENZCLK GAYRMENKUL NAAT SANAY VE TCARET A.. / GSDDE [] 31.01.2012 12:25:57 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) GSD DENZCLK GAYRMENKUL NAAT SANAY VE TCARET A.. / GSDDE [] 31.01.2012 12:25:57 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) KÜÇÜKYALI 34854 MALTEPE STANBUL Telefon ve Faks No. : 0 216 587 90 00-0 216 489 97 85/86

Detaylı

TARİH:08/04/2008. Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin 16.04.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

TARİH:08/04/2008. Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin 16.04.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH:08/04/2008 Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin 08.04.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin Yönetim Kurulu toplantısında ekte bulunan gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanması

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaın Ünvanı/Ortakların Adı Adresi Telefon ve Fax No. Tarih : 07.02.2005 Konu : KORDSA Sabancı Dupont Endüstriyel plik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.. : Sabancı Center, Kule:

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Karma Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na Giriş Oyak Emeklilik

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Ortaklarımız, Şirketimizin Eylul 2009 dönemine ilişkin faaliyetleri

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 2011-30 HAZİRAN 2011 FAALİYET RAPORU ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI Esas Sermaye Ödenmiş Sermaye : 12.500.000 TL : 12.500.000 TL Şirketimizn

Detaylı

3. Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

3. Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri, MARMARĐS ALTINYUNUS TURĐSTĐK TESĐSLER A.Ş. NĐN 22 MART 2011 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMi 1. Açılış ve Başkanlık Divanı nın seçimi, 2. 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulu ve Denetçi

Detaylı

S R K Ü L E R : 2007 / 4 9

S R K Ü L E R : 2007 / 4 9 18.06.2007 S R K Ü L E R : 2007 / 4 9! "#$# %#& ' # $ ' # ( & $ )# * $ +,-!./ + * ( ' *. ' $./ + 0& " 1 '! 2.. # 3$ *# %# */& / $') $ ' $') # ' ' ( / '. $.' 4 ( # $ ' %#' 5$#$ $&$# # $ ' * # 0 * (. './

Detaylı

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Sermaye Piyasası Kurulundan: Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Seri : VIII No : BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve

Detaylı

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021 TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL Büyükdere Cad.No:173 I. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 I. Levent-stanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr stanbul, 11 Ekim 2004

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na

Detaylı

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A..

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. 30 EYLÜL TARH TBARYLE ÖZKAYNAK YÖNTEMNE GÖRE DÜZENLENEN ÖZET KONSOLDE MAL TABLOLAR BAIMSIZ DENETÇ SINIRLI DENETM RAPORU OLMUKSA INTERNATIONAL

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 MART 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 MART 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU

Detaylı

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL [] :26:13 Finansal Duran Varlık Edinilmesi

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL [] :26:13 Finansal Duran Varlık Edinilmesi KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL [] 07.05.2010 17:26:13 Finansal Duran Varlık Edinilmesi Ortaklığın Adresi : Kore Şehitleri Cad. Yzb Kaya Aldoğan Sokak No: 16 Yapılan Açıklama Güncelleme

Detaylı

TARÝH:26/03/2001 MIPAZ TARÝH:26/03/2001

TARÝH:26/03/2001 MIPAZ TARÝH:26/03/2001 TARÝH:26/03/2001 Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Paz. San. ve Tic. A.Ş. nin 26.03.2001 tarihli yazısı aşağıya Yönetim Kurulu nun 26.03.2001 tarih ve 330 nolu kararı ile 2000 yılı net dönem karından yasal

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaın Ünvanı/Ortakların Adı Adresi Telefon ve Fax No. Tarih : 16.11.2005 Konu : KORDSA Sabancı Dupont Endüstriyel plik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.. : Sabancı Center, Kule:

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik A.Ş. Likit Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Giriş Oyak Emeklilik A.Ş. Likit Emeklilik Yatırım Fonu'nun ( Fon ) ekte

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK 3 MAYIS 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu

Detaylı

Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi

Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 22.05.2012 172553 Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi Davutpaşa Cad. No10 Topkapı - Telefon ve Faks No. (0212) 567 68 00 / (0212) 310 28 28 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaın Ünvanı/Ortakların Adı Adresi Telefon ve Fax No. Tarih : 11.03.2005 Konu : KORDSA Sabancı Dupont Endüstriyel plik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.. : Sabancı Center, Kule:

Detaylı

STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP LKT YATIRIM FONU ÇTÜZÜK DEKL

STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP LKT YATIRIM FONU ÇTÜZÜK DEKL STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP LKT YATIRIM FONU ÇTÜZÜK DEKL stanbul Portföy Yatırım B Tipi Likit Yatırım Fonu içtüzüünün 1.1, 1.2, 2.1 2.4, 3.1, 5.9.2, 6.1, 7, 8.1, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 9.3.4, 9.5,

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2004 31 ARALIK 2004 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay Tutarı

BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay Tutarı BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay

Detaylı

TAR HL AYRINTILI B LANÇOLAR (Milyon TL)

TAR HL AYRINTILI B LANÇOLAR (Milyon TL) 31.03.2003-31.03.2002 TARHL AYRINTILI BLANÇOLAR (Milyon TL) Baımsız Denetim'den Geçmemi Geçmemi AYRINTILI BLANÇO (Milyon TL) 31.03.2003 31.03.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR 93.048.776 61.367.042 A. Hazır Deerler

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ HAZİRAN 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ HAZİRAN 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ HAZİRAN 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Ortaklarımız, Şirketimizin Haziran 2009 dönemine ilişkin faaliyetleri

Detaylı

UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. / USAK [] :01:24 Özel Durum Açıklaması (Genel)

UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. / USAK [] :01:24 Özel Durum Açıklaması (Genel) UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. / USAK [] 28.03.2012 18:01:24 Ortaklığın Adresi : UŞAK BANAZ KARAYOLU 26 KM BANAZ / UŞAK Telefon ve Faks No. : 0276 326 2001/0276 326 2010 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle

Detaylı

ALARKO CARRIER SANAY VE T CARET A..

ALARKO CARRIER SANAY VE T CARET A.. tarihinde Ayrıntılı Gelir Tablosu ( tarihindeki Türk Lirası'nın alım gücüne göre düzeltilmi ) (Milyon TL) A- BRÜT SATI LAR 171.484.232 1- Yurtiçi Satı lar 144.218.835 2- Yurtdı ı Satı lar 24.439.181 3-

Detaylı

25/01/2012. TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Özet Bilgi: Şube Kapanışı

25/01/2012. TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Özet Bilgi: Şube Kapanışı 25/01/2012 Özet Bilgi: Şube Kapanışı Bankamızın 25 Ocak 2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Bankamızın Bahreyn Şubesi'nin kapatılmasına, bu çercevede gerekli iş ve işlemlerin yapılması hususunda

Detaylı

Tire Kutsan 04/01/2008 04/01/2008 IMKB Bülteni B.Ş.B. Ulusal Pazar'da işlem görmekte olan Tire Kutsan Oluklu Mukavva Kutu ve Kağıt Sanayii A.Ş. (TIRE.E) hisse senetlerinin sırası, şirketten gelen açıklamanın

Detaylı

METRO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

METRO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN METRO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimiz 2009 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere;

Detaylı

BUMERANG YATIRIM ORTAKLI I A YILI FAAL YET RAPORU

BUMERANG YATIRIM ORTAKLI I A YILI FAAL YET RAPORU BUMERANG YATIRIM ORTAKLI I A.. 2004 YILI FAAL YET RAPORU BUMERANG YATIRIM ORTAKLI I A.. 2004 YILI FAAL YET RAPORU I. G R 1- Raporun Dönemi : 01.01.2004-31.12.2004 2- Ortaklı ın Ünvanı : Bumerang Yatırım

Detaylı

! " #$$% & ' ( ) ) ' *+ + & &, ( (-,, ) &!!. ' )' - " ) & Özel Tüketim Vergisi Genel Teblii. (SeriNo: 22)

! #$$% & ' ( ) ) ' *+ + & &, ( (-,, ) &!!. ' )' - ) & Özel Tüketim Vergisi Genel Teblii. (SeriNo: 22) ! " #$$% & ' ( ) ) ' *+ + & &, ( (-,, ) &!!. ' )' - " ) & /!,!, Özel Tüketim Vergisi Genel Teblii (SeriNo: 22) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 MART 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 MART 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2005 31 MART 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Döviz Cinsinden Yatırım Araçları Emeklilik

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den Bağımsız Denetim'den Geçmemiş Geçmemiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 30.09.2003 30.09.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR 3.838.237 6.372.218 A. Hazır Değerler 1.628.294 3.373.960 1. Kasa 4.519 4.175 2. Bankalar 1.605.489

Detaylı

PricewaterhouseCoopers

PricewaterhouseCoopers 1 YEN TÜRK LRASI 5083 SAYILI TÜRKYE CUMHURYET DEVLETNN PARA BRM HAKKINDA KANUN ve UYGULAMASI 7 Ekim 2004 Hakan Eraslan Kanuni Düzenleme Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında 5083 Sayılı Kanun

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Karma Emeklilik Yatırım ( Fon ) 31 Aralık 2005

Detaylı

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin;

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; ! "! # $% & % & ' &! ' ( )* +$' #,*,-. / - Gecici Madde 3 Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; a)

Detaylı

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 3 AYLIK ÇEMAŞ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2015-31.03.2015 Dönemi I. Kurumsal Bilgiler Yönetim Kurulumuz Çemaş Döküm San. A.Ş. nin 11.04.2014 tarihinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. 31 MART 2004 TARH TBARYLE ÖZKAYNAK YÖNTEMNE GÖRE DÜZENLENEN ÖZET KONSOLDE MAL TABLOLAR

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. 31 MART 2004 TARH TBARYLE ÖZKAYNAK YÖNTEMNE GÖRE DÜZENLENEN ÖZET KONSOLDE MAL TABLOLAR OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. 31 MART TARH TBARYLE ÖZKAYNAK YÖNTEMNE GÖRE DÜZENLENEN ÖZET KONSOLDE MAL TABLOLAR BAIMSIZ DENETÇ SINIRLI DENETM RAPORU OLMUKSA INTERNATIONAL

Detaylı

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Bağımsız Denetim'den BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Geçmemiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.03.2007 31.12.2006 Cari / Dönen Varlıklar 43.974.109 42.366.791 Hazır Değerler 4 1.463.463 2.108.013 Menkul Kıymetler

Detaylı

Akfen Holding Anonim irketi'nden. Halka Arza likin Duyurudur

Akfen Holding Anonim irketi'nden. Halka Arza likin Duyurudur 1. SRKÜLER KAPAK SAYFASI ESK EKL Akfen Holding Anonim irketi'nden Halka Arza likin Duyurudur Ortaklıımızın ödenmi sermayesinin 104.513.890.-TL den 133.000.000.-TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Değerli Ortaklarımız, Şirketimizin Mart 2010 dönemine ilişkin faaliyetleri aşağıda özetlenmiştir.

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2005 / 62 ST, 20. 07. 2005 SSK EK GENELGES(16/347) YAYIMLANDI

SRKÜLER NO: POZ - 2005 / 62 ST, 20. 07. 2005 SSK EK GENELGES(16/347) YAYIMLANDI SRKÜLER NO: POZ - 2005 / 62 ST, 20. 07. 2005 ÖZET: * SSK ek genelgesi yayımlandı. SSK EK GENELGES(16/347) YAYIMLANDI S.S.K.Bakanlıı Sigorta leri Genel Müdürlüü Sigorta Primleri Daire Bakanlıı nın 04.07.2005

Detaylı

ALARKO CARRIER SANAY VE T CARET A..

ALARKO CARRIER SANAY VE T CARET A.. (Tutarlar milyon Türk Lirası olarak Türk Lirasının 31.03.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmi tir) Enflasyona Göre Düzeltilmi (Seri XI No:20) Ba ımsız Denetim'den Geçmemi AYRINTILI GEL R TABLOSU

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. B TİPİ PLATİN TAHVİL VE BONO FONU 30 HAZİRAN 2011 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. B TİPİ PLATİN TAHVİL VE BONO FONU 30 HAZİRAN 2011 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR 30 HAZİRAN 2011 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Türk Ekonomi Bankası A.Ş. B Tipi Platin Tahvil ve Bono Fonu Fon Kurulu na Giriş Türk Ekonomi Bankası

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Eylül 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Eylül 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi 30 Eylül 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu ÇNDEKLER Sayfa Baımsız Sınırlı Denetim Raporu 1 Bilanço 2 Gelir Tablosu 3 Özkaynak

Detaylı

SERMAYE PYASASI KURULU ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN

SERMAYE PYASASI KURULU ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN SERMAYE PYASASI KURULU ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. DUYURU METNDR Bu duyuru metni Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../...

Detaylı

'! % ) * + #"## '! % "# "'" %!" # $ %&',!! ## ##

'! % ) * + ### '! % # ' %! # $ %&',!! ## ## !"#!!#"#!!$ "# % &#"# "## '"## % ( #"## '! % ) * + #"## '! % "# "'" %!" # $ %&',!! ## ## 1 !"#$ Kurumlar Vergisi Genel Teblii (Seri No: 7) Bu Teblide, 31/5/2012 tarihli ve 6322 sayılı Amme Alacaklarının

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN 22 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Sermaye Piyasası Kurulu nun II-17.1

Detaylı

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 226.027.699,46 TÜRK LİRASINDAN 50.000.000 TÜRK LİRASINA AZALTILMAKTA, EŞANLI

Detaylı

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Sayfa No: 1

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 Sayın ortaklarımız, Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Seri II 14.1 No lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin

Detaylı

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ ÖZEL BANKACILIK B TİPİ TAHVİL BONO FONU 30 HAZİRAN 2009 TARİHİ İTİBARIYLA FİNASAL TABLOLAR

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ ÖZEL BANKACILIK B TİPİ TAHVİL BONO FONU 30 HAZİRAN 2009 TARİHİ İTİBARIYLA FİNASAL TABLOLAR 30 HAZİRAN 2009 TARİHİ İTİBARIYLA FİNASAL TABLOLAR Denizbank Anonim Şirketi Özel Bankacılık B Tipi Tahvil Bono Fonu Fon Kurulu na DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ Giriş 10 ŞUBAT 2009-30 HAZİRAN 2009 ARA DÖNEMİNE

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. / ECZYT [INTEM] :21:44

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. / ECZYT [INTEM] :21:44 ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. / ECZYT [INTEM] 19.12.2013 09:21:44 Hisse Alım Satım Bildirimi Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. No:185, Kanyon Ofis 34394 Levent -İstanbul Telefon ve Faks No.

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2006 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 29 Mart

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 31 ARALIK 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun ( Fon ) 31 Aralık 2006 tarihi itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu (

Detaylı

BZM MENKUL DEERLER A.. A TP HSSE SENED FONU 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU

BZM MENKUL DEERLER A.. A TP HSSE SENED FONU 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU A TP HSSE SENED FONU 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU A TP HSSE SENED FONU 01 OCAK 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMNE AT BAIMSIZ DENETM RAPORU Bizim Menkul

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

31 Mart 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları

31 Mart 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi 31 Mart 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları (Birim : Aksi belirtilmedikçe Milyon Türk Lirası) 1 İşletmenin fiili faaliyet konusu: Aktif

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI 26.06.2003 Doç. Dr. Bahriye Üçok Cad. No. 13 06500 Beşevler ANKARA

T.C. BAŞBAKANLIK SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI 26.06.2003 Doç. Dr. Bahriye Üçok Cad. No. 13 06500 Beşevler ANKARA T.C. BAŞBAKANLIK SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI 26.06.2003 Doç. Dr. Bahriye Üçok Cad. No. 13 MG-03/077 06500 Beşevler ANKARA Konu : Sermaye Artışı kesinleştirme. Kayıtlı Sermaye Sistemine tabi olan

Detaylı

TARİH:23/01/2003 TARİH:03/03/2003

TARİH:23/01/2003 TARİH:03/03/2003 TARİH:23/01/2003 Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 23.01.2003 tarihli yazısı aşağıya Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Detaylı

9 AYLIK IEYHOL ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. 01.01.2014-30.09.2014 Dönemi

9 AYLIK IEYHOL ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. 01.01.2014-30.09.2014 Dönemi 9 AYLIK IEYHOL ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014 Dönemi I. Kurumsal Bilgiler Yönetim Kurulumuz Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. nin 18.04.2014 tarihinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel

Detaylı

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU YATIRIMLARIN ENFLASYONA ENDEKSLENMİŞ DEĞERİ (TL) VARLIK GRUBUNUN PORTFÖYDE YER ALAN YATIRIM ABD DOLARI YATIRIM

Detaylı

TARÝH:03/01/2000 DOHOL MIPAZ TARÝH:03/01/2000

TARÝH:03/01/2000 DOHOL MIPAZ TARÝH:03/01/2000 TARÝH:03/01/2000 Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. nin 03.01.2000 tarihinde gelen yazısı aşağıya Holdingimizin Mali Grup Başkan Yardımcısı Mustafa Horata 31.12.1999 tarihi itibariyle Holdingimizden ve

Detaylı

BZM MENKUL DEERLER A.. B TP ÖZEL EKO FON 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU

BZM MENKUL DEERLER A.. B TP ÖZEL EKO FON 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU B TP ÖZEL EKO FON 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU 01 OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMNE AT BAIMSIZ DENETM RAPORU Bizim Menkul Deerler A.. B Tipi

Detaylı

KTSAD LETMELRE DAHL MENKUL KIYMETLERN DEERLEMES. Bülent AK Ba Hesap Uzmanı

KTSAD LETMELRE DAHL MENKUL KIYMETLERN DEERLEMES. Bülent AK Ba Hesap Uzmanı KTSAD LETMELRE DAHL MENKUL KIYMETLERN DEERLEMES Bülent AK Ba Hesap Uzmanı 1. TCAR KAZANCIN TESPT YÖNTEM VE DEERLEME LEM : 1.1. Öz Sermaye Nedir? Öz sermaye; iletmenin sahip olduu iktisadi kıymetler ile

Detaylı

S R K Ü L E R : 2007 / 6

S R K Ü L E R : 2007 / 6 S R K Ü L E R : 2007 / 6 27.12.2006! " # $% $ & '()) * & +, '-. /, 0& & $ & $ '& + $!0&&, & ' +0 +!0&&0 /!'-# $%". /1,. '&! -,! & &2-3(4-3(4 && -53(4 &6 & ' 7 &+ 8'& & / '&! ()) 7 * + ' $&& / + - ' & 8,$,

Detaylı

Özel Durum Açıklaması. Tarih : 08 Nisan 2009. Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı

Özel Durum Açıklaması. Tarih : 08 Nisan 2009. Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı Özel Durum Açıklaması Tarih : 08 Nisan 2009 Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı Şirketimiz Yönetim Kurulu nun 8 Nisan 2009 tarihli toplantısında: 1- Ek-1 de yer alan

Detaylı

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31/03/2009 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31/03/2009 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ Tarih : 09/03/2009 Konu : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : VIII, No:54 sayılı Tebliğine uygun olarak yapılan açıklama Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları

Detaylı