2006 YILI PETKM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2006 YILI PETKM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI"

Transkript

1 2006 YILI ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI TARH : 16/01/2006 Petkim Petrokimya Holding A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. irketimizde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan Birol Aydemir'in Yönetim Kurulu Üyelii görevi Bakanlık Makamının tarih, B.02.1.ÖB /630 sayılı oluru ile tarihine kadar uzatılmıtır. TARH:02/02/2006 Petkim Petrokimya Holding A.. nin olaan gündem maddelerinin yanı sıra Yönetim Kurulu Bakan ve üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerinin Babakanlık Yüksek Denetleme Kurulu nun denetlemeleri sonucu çıkması muhtemel sorumlulukları saklı kalmak kaydı ile ibra edilmeleri konusunun da görüülecei 2005 yılı Olaan Genel Kurul Toplantısı nın Perembe günü saat 10:30 da Aliaa, zmir adresindeki irket merkezinde yapılacaı bildirilmitir. Genel Kurul gündemi ekte yayınlanmaktadır. TARH:22/02/2006 Petkim Petrokimya Holding A.. nin tarihinde yapılacak 2005 yılı Olaan Genel Kurul Toplantısı gündemine Gerekli yasal prosedürün tamamlanması halinde, halen M.E.B. nca ilköretim okulu olarak kullanılmakta olan, Petkim Petrokimya Holding A.. ne ait, Kocaeli li, Körfez lçesi, Yarımca da bulunan arazi ve arazi üzerindeki binanın Milli Eitim Bakanlıı na tahsis edilmek üzere Maliye Hazinesine bedelsiz devredilmesi maddesinin de ilave edildii bildirilmitir. Genel Kurul gündemi ekte yayınlanmaktadır. TARÝH: 08/03/2006 Petkim Petrokimya Holding A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. irketimizin 31 Aralık 2005 tarihli, mali tablolarının hazırlanması çalımaları esnasında; 2005 yılı ara dönem mali tablolarında, yatırım indirimi istisnası tutarlarına ilikin ertelenmi vergi alacaının, yatırım indiriminin %30 u olarak hesaplanması gerekirken, sehven, yatırım indirimi tutarının tümü ertelenmi vergi alacaı olarak hesaplanmıtır. Dier taraftan, 31 Mart 2005 tarihli mali tablolar, SPK Seri XI 25 no lu Tebli e göre ilk defa hazırlanan mali tablolar olması nedeniyle, açılı bilançosunun ve cari dönemin 25 no lu Tebli hükümlerine göre düzenlenmesi gerektiinden, öncelikle 31 Aralık 2004 tarihli bilanço hazırlanmıtır. Bahse konu bilançonun hazırlanması esnasında, o döneme ait yatırım indirimi, YTL nin ertelenmi vergi alacaı etkisi hesaplanırken, %30 unun mali tablolara alınması gerektii halde, hata sonucu, %100 ü alınmı ve bunun sonucunda, bilançoda, YTL tutarında net ertelenen vergi yükümlülüü olması gerekirken, sehven, YTL tutarında ertelenen vergi alacaı kayıtlara alınmıtır. Bunun sonucunda, Geçmi Yıllar Zararı YTL eksik gösterilmitir. Aynı hatanın 31 Mart, 30 Haziran ve 30 Eylül 2005 tarihli bilanço ve gelir tablolarına etkisi ekteki tablolarda gösterilmektedir. 30 Eylül 2005 tarihi itibarıyla, bahse konu hatanın, yatırım indirimi tutarının yıl içinde artması sonucu, 9 aylık gelir tablosuna etkisi, dönem zararını YTL eksik göstermek; 30 Eylül 2005 tarihindeki bilançosundaki Geçmi Yıllar Zararını da, YTL kadar eksik göstermek suretiyle, toplamda öz kaynaklarını, YTL fazla göstermek eklindedir. Aynı etki, 31 Mart 2005 ve 30 Haziran 2005 döneminde, sırasıyla, gelir tablosunda net zararın YTL ve YTL eksik gösterilmesi, toplam öz kaynakların, YTL ve YTL tutarlarında fazla gösterilmesi eklindedir. Söz konusu hatanın etkilerinin yansıtıldıı , ve tarihli mali tablolar ile ilgili dipnotlar ekte yayınlanmaktadır. TARH: 09/03/2006

2 Petkim Petrokimya Holding A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. ilgi:08 Mart 2006 tarih 8884 sayılı yazımız. ( tarihli Günlük Bülten de yayınlanmıtır.) irketimizin ilgi tarih ve sayılı yazı ile bildirdii Özel Durum Açıklama Formu konusu, 2005 yılının Mart, Haziran ve Eylül aylarına ait, Seri:XI, No:25 teblii hükümlerine göre hazırlanan Denetimden Geçmi mali tablolarına ve eklerine, ilgi yazımızda belirtilen deiiklikler yansıtılarak, ekteki CD ye yüklenmi olup, tekrar yayınlanmak üzere yazımız ekinde gönderilmektedir. Söz konusu mali tablolar internet sitemizde güncellenmitir. TARH: 16/03/2006 Petkim Petrokimya Holding A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Bakanlık Makamının tarih ve B.02.1.ÖB /104 sayılı oluru ile irketimizde Yönetim Kurulu Bakanı olarak görev yapmakta olan Osman lter ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan Kenan Yavuz'un görevi tarihine kadar uzatılmıtır. Bakanlık Makamının tarih ve B.02.1.ÖB /37 sayılı oluru ile irketimizde Denetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan Mustafa Özel'in Denetim Kurulu Üyelii görevi, tarihine kadar uzatılmıtır. TARH: 24/03/2006 BORSA BAKANLIGI DUYURUSU: Ulusal Pazar da ilem görmekte olan Petkim Petrokimya Holding A.. hisse senetlerinin sırası (.E), irketin tarihinde yapılan olaan genel kurul sonuçlarını Borsa ya göndermemesi nedeniyle Hisse Senetleri Piyasası Yönetmelii'nin 25/a maddesi uyarınca, tarihli 1. seans öncesinde geçici olarak ileme kapatılmıtır. Hisse senetlerinin sırası, söz konusu genel kurul sonuçlarının Borsa ya ulatırılarak kamuya duyurulmasının ardından aynı seansta saat 10:20:00 dan itibaren yeniden ileme açılmıtır. TARH: 24/03/2006 Petkim Petrokimya Holding A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. irketimizin tarihinde yapmı olduu Olaan Genel Kurul Toplantısında; 2005 yılı Bilanço ve kar-zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda çekimser oy kullanıldı, bilanço ve kar-zarar hesapları oyçokluu ile tasdik edildi. Yönetim Kurulu Bakanı ve üyeleri ile Denetim Kurulu üyeleri, Babakanlık Yüksek Denetleme Kurulu nun denetlemeleri ve dier denetçilerin denetlemeleri sonucu çıkması muhtemel sorumluluklar saklı kalmak kaydıyla Yönetim Kurulu Bakanı ve üyeleri ile Denetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı oylandı, yapılan oylama sonucunda çekimser oy kullanıldı oyçokluu ile ibra edildiler yılında kar elde edilemediinden Yönetim Kurulu nun, kar daıtılmaması konusundaki önerisi oybirlii ile kabul edildi. irket Ana Sözlemesinin Geçici 2. md. gereince A grubu hisselerini temsilen, Ana Sözlemenin 11. maddesine göre Yönetim Kurulu Üyesi, 22. maddesine göre denetçi seçimi hususunda çekimser oy bildirildi, Yönetim Kurulu Üyelii ve Denetim Kurulu Üyelii için halka açık ortaklardan üyelie ilikin talep gelmediinden mevcut Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerinin devam etmesine oy çokluu ile karar verildi. Özel durum açıklaması ekinde yer alan Genel Kurul toplantı tutanaında; Gerekli yasal prosedürün tamamlanması halinde, halen M.E.B. nca ilköretim okulu olarak kullanılmakta olan, Petkim Petrokimya Holding A.. ne ait, Kocaeli li, Körfez lçesi, Yarımca da bulunan arazi ve arazi üzerindeki binanın Milli Eitim Bakanlıı na tahsis edilmek üzere Maliye Hazinesine bedelsiz devredilmesi hususunda çekimser oy bildirildii, gerekli yasal prosedür tamamlanmadıı için maddenin gündemden çıkarılmasına karar verildii, hususu da yer almaktadır. Genel Kurul toplantı tutanaı ekte yayınlanmaktadır. TARH:26/04/2006 Petkim Petrokimya Holding A.. ile ilgili olarak T.C. Babakanlık Özelletirme daresi Bakanlıı'nın tarih B.02.1.ÖB /4096 sayılı yazısı aaıya çıkarılmıtır.

3 TARH:12/05/2006 Konu: Petkim arazileri Özelletirme Yüksek Kurulu'nun tarih ve 2006/31 sayılı Kararı ile; Mülkiyeti Petkim Petrokimya Holding A..'ye (irket) ait Yarımca Sosyal Tesis alanındaki, Kocaeli li, Körfez lçesi, Yarımca Köyü, 1760 ada 1, 214 ada 36, 37, 38 ve 40 sayılı parsellerdeki arazi ve üzerindeki yapıların zmir Aliaa Kompleksinde, irketin kullanımında veya tesis genileme alanı içerisindeki, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan, ekli listede yer alan gayrimenkullerle rayiç deerler üzerinden takas edilmesine, Taınmaz malların üzerindeki sınırlı ayni haklar da dikkate alınarak deer tespitleri ve devir ilemlerinin, irket ile Maliye bakanlıı arasında yapılacak protokolle belirlenmesine, Yarımca Sosyal Tesislerinde takas ilemine konu yukarıda belirtilen gayrimenkuller dıındaki taınmazların satı yöntemiyle özelletirilmesine Karar verilmitir. Petkim Petrokimya Holding A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. irketimizde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmakta olan Naci Abal'ın yönetim kurulu üyelii görevi, bakanlık makamının tarih ve 193 sayılı oluru ile sona ermitir. TARH:25/05/2006 Petkim Petrokimya Holding A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. irketimizde Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmakta olan Fikret Uslu'nun Yönetim Kurulu Üyelii görevi, Bakanlık Makamının tarih, B.02.1.ÖB /213 sayılı oluru ile tarihine kadar uzatılmıtır. TARH:16/06/2006 Petkim Petrokimya Holding A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Maliye Bakanlıı'nın tarih ve 4046 sayılı oluru ile irketimizde bo bulunan yönetim kurulu üyeliine Aziz Gümü atanmıtır. TARH:30/06/2006 Petkim Petrokimya Holding A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. irketimizin 31 Mart 2006 tarihinde sona eren üç aylık ara döneme ait Mali Tablolara ilikin dipnotların 27. maddesinde Ticari Alacaklar kaleminde USD cinsi ticari alacakların USD yerine sehven USD olarak girildii, 36. maddesinde ise bir önceki dönem olarak 31 Mart 2005 yerine, sehven 31 Aralık 2005 tarihi ve deerleri girildii fark edilmitir. Söz konusu dipnotların ilgili sayfaları (sayfa no 21 ve sayfa no 25) düzeltilmi olarak ekte gönderilmektedir. Söz konusu düzeltilmi sayfalar ekte yayınlanmaktadır. TARH:04/07/2006 Petkim Petrokimya Holding A.. nin tarihli Özel Durum Açıklaması ile ilgili olarak gönderilen düzeltilmi dipnot dosyası internet sitemizde güncellenmitir.

4 TARH:17/07/2006 Petkim Petrokimya Holding A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Özelletirme Yüksek Kurulu'nun tarih ve 2006/31 sayılı Kararı ile; -Mülkiyeti Petkim Petrokimya Holding A..'ye (irket) ait Yarımca Sosyal Tesis alanındaki, Kocaeli ili, Körfez ilçesi, Yarımca köyü, 1760 ada 1, 214 ada 36, 37, 38 ve 40 sayılı parsellerdeki arazi ve üzerindeki yapıların zmir Aliaa Kompleksinde, irketin kullanımında veya tesis genileme alanı içerisindeki mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı veya devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ekli listede yer alan gayrimenkullerle rayiç deerler üzerinden takas edilmesine, -Taınmaz malların üzerindeki sınırlı ayni haklar da dikkate alınarak deer tespitleri ve devir ilemlerinin irket ile Maliye Bakanlıı arasında yapılacak protokolle belirlenmesine -Yarımca Sosyal Tesislerinde takas ilemine konu yukarıda belirtilen gayri menkuller dıındaki taınmazların satı yöntemiyle özelletirilmesine karar verilmi, konuya ilikin olarak Özelletirme daresi Bakanlıı'nın yukarıdaki açıklaması MKB'nin tarihindeki bülteninde yayınlanmıtır tarihide basında çıkan haberlerle ilgili olarak Petkim'in sahası içerisindeki arazilerin yerli ve yabancı yatırımcılara açılmasına ilikin, yatırımcıların bu yönde talepleri olmakla birlikte, arazilerinin yatırımcılara açılması hakkında tasarruf yetkisini elinde bulunduran Özelletirme Yüksek Kurulu tarafından alınmı bir karar henüz mevcut deildir. TARH:24/07/2006 T.C. Babakanlık Özelletirme daresi Bakanlıı'nın tarih ve B.02.1.ÖB /6759 sayılı yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Petkim Yarımca arazisi. Özelletirme Yüksek Kurulu'nun tarih ve 2006/59 sayılı kararı ile, mülkiyeti Petkim Petrokimya Holding A..'ye ait Kocaeli li, Körfez lçesi'nde bulunan 214 ada 39 ve 40 parsel nolu taınmazlar üzerinde "Ticaret Alanı" fonksiyonu önerilmesine ilikin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım mar Planı Deiiklii ve 1/1000 ölçekli Uygulama mar Planı Deiikliinin onaylanmasına karar verilmitir. Bilgilerinizi ve gereini rica ederim. Metin KLC Bakan TARH:26/07/2006 T.C. Babakanlık Özelletirme daresi Bakanlıı nın tarih ve B.02.1.ÖB /6852 sayılı yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Petkim in özelletirme çalımaları. Petkim in özelletirme çalımalarına yardımcı olmak için danımanlık hizmeti almak üzere bu alanda deneyimli danıman/danımanlar tutulması amacıyla 4046 Sayılı Kanun Kapsamında Danımanlık Hizmetleri halelerinde Uygulanacak Esas ve Usullere likin Yönetmelik çerçevesinde danımanlık firmalarına davet mektubu gönderilecektir. Basında yer aldıı ekliyle daha önce danımanlık firmalarına faks/yazı veya dier iletiim araçları ile hiçbir surette daremiz tarafından bilgi verilmemi olup, ibu bildirimin Borsa Bülteninizde yer almasını müteakip gerekli duyurular yapılacaktır. Bilgilerinizi ve gereini arz ederim. Metin KLC Bakan TARH:18/08/2006 Petkim Petrokimya Holding A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Uluslarası Kredi Derecelendirme Kuruluu Fitch Raitings tarihli açıklamasında, irketimizin uzun vadeli döviz cinsi kredi notunu (Foreign Currency/ıssuer default ratings) "BB-" den "BB"ye yükseltmitir. Görünüm Pozitiftir. irketimizin uzun vadeli yerel para cinsi kredi notu (Local currency/issuer default ratings) "BB" ve ulusal notu (National Long/term rating) "AA-" dir.

5 TARH:05/09/2006 Petkim Petrokimya Holding A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. irketimizde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan M. Ali Gürkaynak ın Yönetim Kurulu Üyelii görevi, Bakanlık Makamının tarih, B.02.1.ÖB /345 sayılı oluru ile tarihine kadar uzatılmıtır. TARH: 06/09/2006 T.C. Babakanlık Özelletirme daresi Bakanlıı'nın tarih, B.02.1.ÖB /8167 sayılı yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Petkim'in Özelletirme Çalımaları. Petkim Petrokimya Holding A..'nin özelletirilmesi çalımaları çerçevesinde ihtiyaç duyulan danımanlık hizmet alımına yönelik açılan ihaleler çerçevesinde; Hukuk Danımanı halesi sonucunda birinci olan Bulut Aksan Hukuk Firmaları Konsorsiyumu ile tarihinde hukuk danımanlıı sözlemesi imzalanmıtır. Ana Danımanlık halesi sonucunda birinci olan, Ak Yatırım Menkul Deerler A../Raiffeisen Inv. AG'den oluan Konsorsiyum ile daremiz arasında sözleme imzalama aamasına gelinmitir. Bilgilerinizi ve gereini arz ederim. Osman LTER Bakan a. Bakan Yardımcısı TARH:25/09/2006 Petkim Petrokimya Holding A.. ile ilgili olarak T.C. Babakanlık Özelletirme daresi Bakanlıı'nın tarih ve B.02.1.ÖB /8588 sayılı yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Petkim'in özelletirme çalımaları. lgi: tarih ve 8167 sayılı yazımız. Petkim Petrokimya Holding A..'nin özelletirilmesi çalımaları kapsamında ihtiyaç duyulan danımanlık hizmet alımına yönelik açılan ihaleler çerçevesinde; "Ana Danımanlık halesi" sonucunda birinci olan, Ak Yatırım Menkul Deerler A../Raiffeisen Inv. AG'den oluan konsorsiyum ile daremiz arasında sözleme imzalama aamasına gelindii ilgide kayıtlı yazımız ile belirtilmi olup, Ak Yatırım Menkul Deerler A../ Raiffeisen Inv. AG'den oluan konsorsiyum ile daremiz arasında danımanlık hizmet sözlemesi imzalanmıtır. TARH:18/10/2006 Petkim Petrokimya Holding A.. ile ilgili olarak T.C. Babakanlık Özelletirme daresi Bakanlıı nın tarih ve B.02.1.ÖB /9272 sayılı yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Petkim. Petkim Petrokimya Holding A.. nin mülkiyetinde bulunan arazilere ilikin tarih ve 2006/80 sayılı Özelletirme Yüksek Kurulu Kararı aaıda gönderilmektedir. Bilgilerinizi ve gereini arz ederim. Metin KLC Bakan Özelletirme Yüksek Kurulu Kararı

6 TARH:27/10/2006 Tarih: Karar No: 2006/80 Konu: Petkim Özelletirme Yüksek Kurulu nca Özelletirme daresi Bakanlıı nın tarih ve 3798 sayılı yazısına istinaden, Petkim Petrokimya Holding A.. nin (Petkim) tarih ve 95/4 sayılı Özelletirme Yüksek Kurulu Kararına 3. maddeden sonra gelmek üzere, 4- Petkim in mülkiyetinde bulunan arazilerle ilgili olarak, bu arazilerden petrokimya veya petrokimya ile entegre tesisi kurulabilecek vasıfta olanlarının, bu alanda faaliyette bulunmak veya fabrika ve/veya tesisler kurulmak üzere, 49 yıla kadar da üst hakkı verilmesi yöntemiyle özelletirilmesine ibaresi eklenmesine karar verilmitir. Ek: Gerekçe. T.C. Babakanlık Özelletirme daresi Bakanlıı'nın 27 Ekim 2006 tarih ve B.02.1.ÖB /00/9461 sayılı yazısı aaıya çıkarılmıtır. Sermaye Piyasası Kurulu Bakanlıının tarih ve sayılı yazısı ile, Petkim Petrokimya Holding A..'nin (Petkim) tarih ve 95/4 sayılı Özelletirme Yüksek Kurulu Kararına (ÖYK) ek yapılması hakkındaki tarih ve 2006/80 sayılı ÖYK Kararı ile ilgili açıklama istenmektedir. Bu çerçevede yapılacak i ve ilemler ilgili mevzuat ve 4046 sayılı Kanun'da yer alan hüküm ve usuller çerçevesinde düzenlenecek olup, herhangi bir ekilde Petkim'in mali tablolarını olumsuz olarak etkileyecek bir uygulama yapılmayacaktır. TARH:27/10/2006 Petkim Petrokimya Holding A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. irketimizde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan Erkan Gürkan'ın Yönetim Kurulu Üyelii görevi tarihinde, Denetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan Mustafa Bulut'un Denetim Kurulu üyelii görevi tarihinde sona ermitir. TARH:30/11/2006 TARH:11/12/2006 Petkim Petrokimya Holding A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Kazanlarda Doal Gaz modifikasyonu ve enstrumantasyon sisteminin modernize edilmesi ve ilave 50 MW gas türbini jeneratörü yatırımı kapsamında; -naat montaj, devreye alma çalıması tamamlanan 3 no.lu kazanda tarihinde doal gaz yakılmaya balanmı olup 4 no.lu kazanda ise 1 ay içinde doal gaz yakılması planlanmaktadır. -Gaz türbini Jeneratör yatırımı ile 2-3 no.lu kazanların dönüüm çalımaları devam etmekte olup Nisan 2007 tarihinde tüm sistemin tamamlanması hedeflenmektedir. Yatırım tamamlandıında; -Emisyonlarda iyileme ve AB çevre standardına uyum salanacak, -Enerji maliyetlerinde bugünkü fiyatları baz aldıımızda %30-40 tasarruf salanacak, -Enerji üretim kapasitemiz %30 artarak 210 MW olacaktır. Petkim Petrokimya Holding A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Petkim'in ithalat yoluyla karılamak durumunda olduu 2007 yılı nafta ihtiyacını karılayacak olan tonluk nafta tedariki için gerekli kontratlar imzalanmı olup anlamalar yürürlüe girmitir. Bakiye nafta ihtiyacı yurtiçi kaynaktan karılanmaya devam edilecektir. TARH:18/12/2006

7 Petkim Petrokimya Holding A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. irketimizde bo bulunan Denetim Kurulu Üyeliine, Bakanlık Makamının tarih ve 439 sayılı oluru ile, tarihine kadar görev yapmak üzere Mustafa Bulut atanmıtır. TARH:25/12/2006 Petkim Petrokimya Holding A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. irketimizin tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Tarih ve 2006/31 sayılı Özelletirme Yüksek Kurulu kararı uyarınca, Yarımca Sosyal Tesislerinde takas ilemine konu gayrimenkuller dıında kalan, Kocaeli ili, Korfez lçesi, Yarımca Köyü, Harmanlar Mevkii, 214 ada 39, 213 ada 10, 257 ada 1, 1761 ada 1 sayılı parsellerdeki arazi ve üzerindeki yapıların 4046 Kanunun 4. Maddesinin son fıkrasına uygun olarak satıına oy birlii ile karar verilmitir.

2006 YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

2006 YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI 2006 YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI TARİH:25/12/2006 PETKM Petkim Petrokimya Holding A.Ş. nin 25.12.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin 22.12.2006 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu

Detaylı

TARH:13/05/2004. irket in ilem sırasına gönderilecek emirlerde maksimum lot miktarı 2.500 olarak uygulanacaktır.

TARH:13/05/2004. irket in ilem sırasına gönderilecek emirlerde maksimum lot miktarı 2.500 olarak uygulanacaktır. TARH: 13/05/2004 BORSA BAKANLII DUYURUSU: Borsa Yönetim Kurulu'nun 13.05.2004 tarihli toplantısında, Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.. nin (irket) halka arz edilen 2.200.000.000.000,-TL nominal deerli

Detaylı

Atlantis Yatırım Ortaklıı Anonim irketinin 30 Mart 2009 Tarihinde Yapılan Olaan Genel Kurul Toplantı Tutanaı

Atlantis Yatırım Ortaklıı Anonim irketinin 30 Mart 2009 Tarihinde Yapılan Olaan Genel Kurul Toplantı Tutanaı Sayfa No: 1 Atlantis Yatırım Ortaklıı Anonim irketinin 30 Mart 2009 Tarihinde Yapılan Olaan Genel Kurul Toplantı Tutanaı Atlantis Yatırım Ortaklıı Anonim irketinin 2008 yılına ait Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-054 Tarih: 27.12.2010

Detaylı

DA stanbul Döeme Sanayii A.. YÖNETM KURULU TOPLANTI TUTANAI

DA stanbul Döeme Sanayii A.. YÖNETM KURULU TOPLANTI TUTANAI TOPLANTI TARH : 08/04/2005 TOPLANTI NO : 583 TOPLANTI SAAT : 10:30 NECDET NARN A. SERVET BERKÖZ 1. 2004 Aralık dönemi denetim sonrası mali raporların müzakere edilmesi 2. 2005 ubat dönemi mali raporların

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )

! #$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) ! %2.* ) 3.%$&(' 01 0 4 *) / )/ ( +) ) ( ) ! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )! )! ) 1 87 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Teblii Resmi Gazete Sayısı 27737 Resmi

Detaylı

!"# # $!% & $ % #'' ! " #! " $ !" #$!!%& " %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&! " % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( (

!# # $!% & $ % #'' ! #! $ ! #$!!%& %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&! % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( ( !"# # $!% & $ % #''! " #! " $!" #$!!%& " %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&! " % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( ( / 0 ( / " 0,.( / & 1 ( / 2 +( / 4., ( /! 5,( (* *,. / 1 ' 7 " & 6+1(( / 8** ((

Detaylı

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021 TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL Büyükdere Cad.No:173 I. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 I. Levent-stanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr stanbul, 11 Ekim 2004

Detaylı

TARH :16/02/1998 TARH :27/02/1998

TARH :16/02/1998 TARH :27/02/1998 TARH :16/02/1998 Rant Finansal Kiralama A..'nin 16.02.1998 tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:20 sayılı Teblii uyarınca yapılan açıklamadır. imiz yönetim

Detaylı

TARH:29/01/2010 TARH:08/02/2010 HABER:

TARH:29/01/2010 TARH:08/02/2010 HABER: TARH:29/01/2010 Konu: Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi Mali Tablonun Hesap Dönemi : 31.12.2009 Mali Tablonun Verildii Otorite : BDDK Mali Tablonun Verilme Nedeni : Zorunlu Mali Tablonun Verilme

Detaylı

Toplantısı nda, dare Meclisi balıklı ana sözlemenin 7. maddesinin üç azadan

Toplantısı nda, dare Meclisi balıklı ana sözlemenin 7. maddesinin üç azadan TARH :20/01/1998 Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A..'nin 20.01.1998 tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Reuters Haber Ajansı'nın 14.01.1998 tarihli bülteninde Burçelik yönetim kurulu bakanının demecine

Detaylı

GSD DENZCLK GAYRMENKUL NAAT SANAY VE TCARET A.. / GSDDE [] 31.01.2012 12:25:57 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)

GSD DENZCLK GAYRMENKUL NAAT SANAY VE TCARET A.. / GSDDE [] 31.01.2012 12:25:57 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) GSD DENZCLK GAYRMENKUL NAAT SANAY VE TCARET A.. / GSDDE [] 31.01.2012 12:25:57 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) KÜÇÜKYALI 34854 MALTEPE STANBUL Telefon ve Faks No. : 0 216 587 90 00-0 216 489 97 85/86

Detaylı

Hisse Senedi Satıa Konu irket Ünvanı

Hisse Senedi Satıa Konu irket Ünvanı TARH: 30/12/2004 TAKASBANK A.. Borsada satıa konu edilebilmesi amacıyla 30/12/2004 tarihinde Takasbank a depo edilen hisse senetlerinin bilgileri. Satıa Konu Sen. Sıra Senedi Satıa Konu Ünvanı BURVA 1

Detaylı

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Sermaye Piyasası Kurulundan: Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Seri : VIII No : BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve

Detaylı

TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER

TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER AMAÇ VE KONU Madde 3/5 Kira alacaklarını iskonto ettirebilir. Bu alacakları teminata verebilir, temlik edebilir, Finansal Kiralama Kanunu ve bununla

Detaylı

PricewaterhouseCoopers

PricewaterhouseCoopers 1 YEN TÜRK LRASI 5083 SAYILI TÜRKYE CUMHURYET DEVLETNN PARA BRM HAKKINDA KANUN ve UYGULAMASI 7 Ekim 2004 Hakan Eraslan Kanuni Düzenleme Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında 5083 Sayılı Kanun

Detaylı

EK 1: HUKUK GÖRÜÜ 12 Mayıs 2010

EK 1: HUKUK GÖRÜÜ 12 Mayıs 2010 EK 1: HUKUK GÖRÜÜ 12 Mayıs 2010 MERNOS HALI SANAY VE TCARET A.. Merveehir Mahallesi, Mehmet Erdemolu Caddesi, No. 4 ehitkamil Gaziantep Merinos Halı Sanayi ve Ticaret Anonim irketi nin ( irket ) Gaziantep

Detaylı

BÜLTEN Tarih: 02.05.2008

BÜLTEN Tarih: 02.05.2008 Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN Tarih: 02.05.2008 SAYI :2008-036

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2005 / 87 ST, 30.12. 2005

SRKÜLER NO: POZ - 2005 / 87 ST, 30.12. 2005 SRKÜLER NO: POZ - 2005 / 87 ST, 30.12. 2005 27.12.2005 tarih ve 26036 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 26 seri no.lu Motorlu Taıtlar Vergisi Genel Teblii ile (I) sayılı tarifede yer alan ve kasko deerinin

Detaylı

RANT FNANSAL KRALAMA A..

RANT FNANSAL KRALAMA A.. TARH : 14 / 02 / 1995 Borsa Yönetim Kurulu'nun 14.02.1995 tarihli toplantısında aldıı kararla, Rant Finansal Kiralama A.. hisse senetleri 20.02.1995 tarihinden itibaren 1.000,-TL nominal deerli beher hisse

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2005 / 62 ST, 20. 07. 2005 SSK EK GENELGES(16/347) YAYIMLANDI

SRKÜLER NO: POZ - 2005 / 62 ST, 20. 07. 2005 SSK EK GENELGES(16/347) YAYIMLANDI SRKÜLER NO: POZ - 2005 / 62 ST, 20. 07. 2005 ÖZET: * SSK ek genelgesi yayımlandı. SSK EK GENELGES(16/347) YAYIMLANDI S.S.K.Bakanlıı Sigorta leri Genel Müdürlüü Sigorta Primleri Daire Bakanlıı nın 04.07.2005

Detaylı

! " #$$% & ' ( ) ) ' *+ + & &, ( (-,, ) &!!. ' )' - " ) & Özel Tüketim Vergisi Genel Teblii. (SeriNo: 22)

! #$$% & ' ( ) ) ' *+ + & &, ( (-,, ) &!!. ' )' - ) & Özel Tüketim Vergisi Genel Teblii. (SeriNo: 22) ! " #$$% & ' ( ) ) ' *+ + & &, ( (-,, ) &!!. ' )' - " ) & /!,!, Özel Tüketim Vergisi Genel Teblii (SeriNo: 22) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile

Detaylı

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER ÇIKARILMI SERMAYEMZ 80.000.000 YEN TÜRK LRASI NAKT KARILII, 120.000.000 YEN TÜRK LRASINDAN 200.000.000 YEN TÜRK LRASINA ARTIRILMAKTADIR. ARTIRILAN

Detaylı

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk TEKSTL BANKASI A.. Amaç ve Kapsam Tekstil Bankası A.. (Tekstilbank) bilgilendirme politikası; Bankacılık Kanunu ve bu kanuna ilikin düzenlemeler, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, stanbul

Detaylı

E-Beyanname* *connectedthinking

E-Beyanname* *connectedthinking E-Beyanname* Neden E-beyanname? Maliye Bakanlıı, Tüm dünyada hızla gelien bilgi ilem teknolojilerinden yararlanmak, Vergi beyannameleri ile bildirim ve eklerinin hızlı, kolay bir ekilde beyanını salamak,

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaın Ünvanı/Ortakların Adı Adresi Telefon ve Fax No. Tarih : 07.02.2005 Konu : KORDSA Sabancı Dupont Endüstriyel plik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.. : Sabancı Center, Kule:

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01.01.2008 31.03.2008 2. Faaliyet Konusu Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.. (irket) 1984 ylnda Türkiye de kurulmu# olup faaliyet konusu; her türlü pamuk ipli)i üretimi, sentetik iplik

Detaylı

PETKM Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Socar&Turcas Enerji A.Ş.

PETKM Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Socar&Turcas Enerji A.Ş. 2008 YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI ÖDA NO:22 TARİH:04/12/2008 PETKM Petkim Petrokimya Holding A.Ş. nin 04.12.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. İç ve dış pazarlarda meydana gelen talep daralması

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaın Ünvanı/Ortakların Adı Adresi Telefon ve Fax No. Tarih : 16.11.2005 Konu : KORDSA Sabancı Dupont Endüstriyel plik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.. : Sabancı Center, Kule:

Detaylı

TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI

TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI Amaç ve Kapsam TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI Madde 1 Bu Esasların amacı, aracı kurulu, portföy yönetim irketi, yatırım fonu, yatırım ortaklıı (menkul kıymetler, gayrimenkul

Detaylı

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin;

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; ! "! # $% & % & ' &! ' ( )* +$' #,*,-. / - Gecici Madde 3 Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; a)

Detaylı

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER ÇIKARILMI SERMAYEMZ 50.000.000 YEN TÜRK LRASI NAKT KARILII, 200.000.000 YEN TÜRK LRASINDAN 250.000.000 YEN TÜRK LRASINA ARTIRILMAKTADIR.

Detaylı

TÜRKYE HALK BANKASI ANONM RKET ANA SÖZLEMES BRNC BÖLÜM KURULU

TÜRKYE HALK BANKASI ANONM RKET ANA SÖZLEMES BRNC BÖLÜM KURULU TÜRKYE HALK BANKASI ANONM RKET ANA SÖZLEMES BRNC BÖLÜM KURULU Kurulu: Madde 1- Türkiye Halk Bankası Anonim irketi nin Ana Sözlemesi 4603 sayılı Kanun uyarınca aaıdaki ekilde yeniden düzenlenmitir. Unvan:

Detaylı

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI Tarih : 25/01/2016 Karar No : 2016/01 Konu : Kütahya İli, Simav İlçesi, Çavdır Mah. (949 ada 5 no lu parsel) İmar Planı Değişikliği Özelleştirme Yüksek Kurulunca; Özelleştirme

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaın Ünvanı/Ortakların Adı Adresi Telefon ve Fax No. Tarih : 10.10.2005 Konu stanbul Menkul Kıymetler Borsası Bakanlıı na, STANBUL Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: : KORDSA

Detaylı

%! & ' ( " ) $ $ * ! " # $ % &' $ ()*+, -. % / " / &' 0! " # $1 % $2 ()* #. % $ / ) - ' ) - ' / / 3 ! " # $ % &' $ (* +, -.

%! & ' ( ) $ $ * ! # $ % &' $ ()*+, -. % / / &' 0! # $1 % $2 ()* #. % $ / ) - ' ) - ' / / 3 ! # $ % &' $ (* +, -. ! " # $ %! & ' ( " ) $ $ * +,-. - / 0 1' / ' - - ' 112! " # $ % &' $ ()*+, -. % / " / &' $/ 0! " # $1 % $2 ()* #. % $ / ) - ' ) - ' / / 3 +.,-. - / 0 1' / ' - - ' 112! " # $ % &' $ (* +, -. % &' $ / 0

Detaylı

337 SIRA NO'LU VERG USUL KANUNU GENEL TEBL Resmi Gazete No 25552 Resmi Gazete Tarihi 13/08/2004 Kapsam

337 SIRA NO'LU VERG USUL KANUNU GENEL TEBL Resmi Gazete No 25552 Resmi Gazete Tarihi 13/08/2004 Kapsam Balık 337 SIRA NO'LU VERG USUL KANUNU GENEL TEBL Resmi Gazete No 25552 Resmi Gazete Tarihi 13/08/2004 Kapsam 5228 sayılı Kanun(1) ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun bazı maddelerinde düzenlemeler, bir

Detaylı

SELÇUK ECZA DEPOSU TCARET VE SANAY ANONM RKET ESAS SÖZLEME

SELÇUK ECZA DEPOSU TCARET VE SANAY ANONM RKET ESAS SÖZLEME SELÇUK ECZA DEPOSU TCARET VE SANAY ANONM RKET ESAS SÖZLEME Kurulu : Madde 1 Aaıda adları veikametgahları yazılı kurucular tarafından, yürürlükte bulunan kanunlar ve bu esas mukavelename hükümlerine göre

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ / 54 ST,

SRKÜLER NO: POZ / 54 ST, - SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 54 ST, 21.12. 2006 20.12.2006 tarih ve 26382 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 28 seri no.lu Motorlu Taıtlar Vergisi Genel Teblii ile (I) sayılı tarifede yer alan ve kasko deerinin

Detaylı

STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP LKT YATIRIM FONU ÇTÜZÜK DEKL

STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP LKT YATIRIM FONU ÇTÜZÜK DEKL STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP LKT YATIRIM FONU ÇTÜZÜK DEKL stanbul Portföy Yatırım B Tipi Likit Yatırım Fonu içtüzüünün 1.1, 1.2, 2.1 2.4, 3.1, 5.9.2, 6.1, 7, 8.1, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 9.3.4, 9.5,

Detaylı

TARH :13/02/1998 HABER: zmir Demir Çelik Sanayi A..'nin 11.03.1998 tarihli yazı aaıya çıkarılmıtır.

TARH :13/02/1998 HABER: zmir Demir Çelik Sanayi A..'nin 11.03.1998 tarihli yazı aaıya çıkarılmıtır. TARH :13/02/1998 zmir Demir Çelik Sanayi nin 13.02.1998 tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Tarafınıza göndermi olduumuz 1997 yılına ait Baımsız Denetimden geçmi Gelir Tablomuzun dipnotlarının 14. maddesinde

Detaylı

LEM KURALLARI BLDRM FORMU. Önemli Açıklama

LEM KURALLARI BLDRM FORMU. Önemli Açıklama LEM KURALLARI BLDRM FORMU Önemli Açıklama Sermaye piyasasında gerçekletireceiniz hisse senedi ilemleri sonucunda kâr edebileceiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, ilem yapmaya karar vermeden

Detaylı

Ek 4. Faaliyet Türleri Formu

Ek 4. Faaliyet Türleri Formu Ek 4 Faaliyet Türleri Formu Sıra Faaliyet Türleri Kurum/Kurulu 1 zin elgesi 2 1 Mevduat kabulü X 2 Katılım fonu kabulü 3 Nakdî, gayrinakdî her cins ve surette kredi verme ilemleri X 4 Nakdî ve kaydî ödeme

Detaylı

TOPLU KONUT DARES BAKANLII SATI, DEVR, NTKAL, KRAYA VERME, TRAMPA, SINIRLI AYN HAK TESS VE ARSA SATII KARILII GELR PAYLAIMI HALE YÖNETMEL

TOPLU KONUT DARES BAKANLII SATI, DEVR, NTKAL, KRAYA VERME, TRAMPA, SINIRLI AYN HAK TESS VE ARSA SATII KARILII GELR PAYLAIMI HALE YÖNETMEL TOPLU KONUT DARES BAKANLII SATI, DEVR, NTKAL, KRAYA VERME, TRAMPA, SINIRLI AYN HAK TESS VE ARSA SATII KARILII GELR PAYLAIMI HALE YÖNETMEL Dayandıı Kanun Numarası ve Tarihi: 2985-2.3.1984 / 5273-8.12.2004

Detaylı

1. ZAHNAME KAPAK SAYFASI ESK EKL. Akfen Holding Anonim irketi nden

1. ZAHNAME KAPAK SAYFASI ESK EKL. Akfen Holding Anonim irketi nden 1. ZAHNAME KAPAK SAYFASI ESK EKL Akfen Holding Anonim irketi nden Ortaklıımızın çıkarılmı sermayesinin 104.513.890.-TL den 133.000.000.-TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 28.486.110.-TL ve mevcut

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklıın Ünvanı ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU :Türkiye ie ve Cam Fabrikaları A.. Adresi : Kuleleri, Kule-3 4.Levent/stanbul Telefon No. :0 212 350 39 51/55 Fax No. :0 212 350 57 87 Tarih ve Referans No. :05.12.2007-25/1353

Detaylı

BZM MENKUL DEERLER A.. B TP ÖZEL EKO FON 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU

BZM MENKUL DEERLER A.. B TP ÖZEL EKO FON 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU B TP ÖZEL EKO FON 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU 01 OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMNE AT BAIMSIZ DENETM RAPORU Bizim Menkul Deerler A.. B Tipi

Detaylı

S R K Ü L E R : 2007 / 6

S R K Ü L E R : 2007 / 6 S R K Ü L E R : 2007 / 6 27.12.2006! " # $% $ & '()) * & +, '-. /, 0& & $ & $ '& + $!0&&, & ' +0 +!0&&0 /!'-# $%". /1,. '&! -,! & &2-3(4-3(4 && -53(4 &6 & ' 7 &+ 8'& & / '&! ()) 7 * + ' $&& / + - ' & 8,$,

Detaylı

BZM MENKUL DEERLER A.. A TP HSSE SENED FONU 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU

BZM MENKUL DEERLER A.. A TP HSSE SENED FONU 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU A TP HSSE SENED FONU 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU A TP HSSE SENED FONU 01 OCAK 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMNE AT BAIMSIZ DENETM RAPORU Bizim Menkul

Detaylı

BÜLTEN. KONU: 6183 Sayılı Kanunda Ve 5084 Nolu Tevik Kanununda Deiiklik Yapılmıtır

BÜLTEN. KONU: 6183 Sayılı Kanunda Ve 5084 Nolu Tevik Kanununda Deiiklik Yapılmıtır Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-009 Tarih: 11.02.2010

Detaylı

Kurucunun Adı ve Soyadı

Kurucunun Adı ve Soyadı BORSA DII MENKUL KIYMETLER PYASASI A.. ANA SÖZLEMES (TASLAK) KURULU Madde 1- Aaıda ad ve soyadları, ikametgahları ve tabiiyetleri yazılı kurucular tarafından, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat

Detaylı

TARİH:08/04/2008. Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin 16.04.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

TARİH:08/04/2008. Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin 16.04.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH:08/04/2008 Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin 08.04.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin Yönetim Kurulu toplantısında ekte bulunan gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanması

Detaylı

S R K Ü L E R : 2007 / 4 9

S R K Ü L E R : 2007 / 4 9 18.06.2007 S R K Ü L E R : 2007 / 4 9! "#$# %#& ' # $ ' # ( & $ )# * $ +,-!./ + * ( ' *. ' $./ + 0& " 1 '! 2.. # 3$ *# %# */& / $') $ ' $') # ' ' ( / '. $.' 4 ( # $ ' %#' 5$#$ $&$# # $ ' * # 0 * (. './

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 31 Mart 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 31 Mart 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi 31 Mart 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu ÇNDEKLER Sayfa Baımsız Sınırlı Denetim Raporu 1 Bilanço 2 Gelir Tablosu 3 Özkaynak

Detaylı

'! % ) * + #"## '! % "# "'" %!" # $ %&',!! ## ##

'! % ) * + ### '! % # ' %! # $ %&',!! ## ## !"#!!#"#!!$ "# % &#"# "## '"## % ( #"## '! % ) * + #"## '! % "# "'" %!" # $ %&',!! ## ## 1 !"#$ Kurumlar Vergisi Genel Teblii (Seri No: 7) Bu Teblide, 31/5/2012 tarihli ve 6322 sayılı Amme Alacaklarının

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Ba-Bs formlarının verilmesi ile ilgili deiiklikler yapılmaktadır.

BÜLTEN. KONU: Ba-Bs formlarının verilmesi ile ilgili deiiklikler yapılmaktadır. Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN Tarih: 05.02.2008 SAYI :2008-012

Detaylı

(*) Yönetmeliin "Arsa Ofisi Kanunu" eklindeki balıı, 15.12.2004 tarih ve 25671 sayılı R.G.'de yayımlanan, 8.12.2004 tarih ve

(*) Yönetmeliin Arsa Ofisi Kanunu eklindeki balıı, 15.12.2004 tarih ve 25671 sayılı R.G.'de yayımlanan, 8.12.2004 tarih ve KANUN NO: 1164 ARSA ÜRETM VE DEERLENDRLMES HAKKINDA KANUN (*) Kabul Tarihi: 29 Nisan 1969 Resmi Gazete ile Neir ve lânı: 10 Mayıs 1969 - Sayı: 13195 5.t. Düstur, c.8 - s.1981 (*) Yönetmeliin "Arsa Ofisi

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaın Ünvanı/Ortakların Adı Adresi Telefon ve Fax No. Tarih : 11.03.2005 Konu : KORDSA Sabancı Dupont Endüstriyel plik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.. : Sabancı Center, Kule:

Detaylı

GAYRIMENKUL (ARSA) SATI SÖZLEMES

GAYRIMENKUL (ARSA) SATI SÖZLEMES GAYRIMENKUL (ARSA) SATI SÖZLEMES Toplu Konut daresi Bakanlıı (Adres: Bilkent Plaza, B1 Blok, 06800- Bilkent/Ankara) (Sözlemede DARE olarak anılacaktır.) ile.. adresinde ikamet eden. (Sözlemede ALICI olarak

Detaylı

Kurucunun Adı ve Soyadı

Kurucunun Adı ve Soyadı GELEN LETMELER BORSASI A.. ANA SÖZLEMES (TASLAK) KURULU Madde 1- Aaıda ad ve soyadları, ikametgahları ve tabiiyetleri yazılı kurucular tarafından, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Mükelleflerin zahat (Özelge) Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıtır.

BÜLTEN. KONU: Mükelleflerin zahat (Özelge) Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıtır. Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-044 Tarih: 31.08.2010

Detaylı

3065 SAYILI KATMA DEER VERGS KANUNUNUN BAZI MADDELERNN DETRLMESNE LKN KANUN

3065 SAYILI KATMA DEER VERGS KANUNUNUN BAZI MADDELERNN DETRLMESNE LKN KANUN 3065 SAYILI KATMA DEER VERGS KANUNUNUN BAZI MADDELERNN DETRLMESNE LKN KANUN Kanun No: 3099 Kabul Tarihi: 6.12.1984 (15 Aralık 1984 gün ve 18606 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıtır.) GEREKÇESi KANUN TASARISI

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Fason tekstil konfeksiyon ilerine tekrar tevkifat getirilmektedir.

BÜLTEN. KONU: Fason tekstil konfeksiyon ilerine tekrar tevkifat getirilmektedir. Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN Tarih: 26.12.2007 SAYI :2007-096

Detaylı

6 Seri No'lu Kurumlar Vergisi Genel Teblii Resmi Gazete No Resmi Gazete Tarihi 05/05/2012

6 Seri No'lu Kurumlar Vergisi Genel Teblii Resmi Gazete No Resmi Gazete Tarihi 05/05/2012 ! " # $ %!"#$&! ' 6 Seri No'lu Kurumlar Vergisi Genel Teblii Resmi Gazete No 28283 Resmi Gazete Tarihi 05/05/2012 Bu Teblide, 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun uygulanmasına ilikin

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006. Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı.

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006. Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı. SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006 çindekiler: Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı. YILLIK ALI VE SATILARIN FORMLAR LE BLDRLMES HAKKINDA TEBL YAYIMLANDI

Detaylı

ALTYAPILI ARSA ÜRET M VE BU ARSALARIN TAHS S YOLUYLA SATI INA L K N YÖNETMEL K

ALTYAPILI ARSA ÜRET M VE BU ARSALARIN TAHS S YOLUYLA SATI INA L K N YÖNETMEL K Toplu Konut daresi Bakanlıından: ALTYAPILI ARSA ÜRETM VE BU ARSALARIN TAHSS YOLUYLA SATIINA LKN YÖNETMELK Dayandıı Kanun Numarası ve Tarihi: 2985-2.3.1984 / 1164-9.4.1969 Resmi Gazete ile Neir ve lânı:

Detaylı

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 24.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 24.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH: 31/01/2007 Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 31.01.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bağımsız denetim kuruluşu seçimi. Şirketimizin 2007 yılına ait finansal tablolarının Sermaye Piyasası

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Eylül 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Eylül 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi 30 Eylül 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu ÇNDEKLER Sayfa Baımsız Sınırlı Denetim Raporu 1 Bilanço 2 Gelir Tablosu 3 Özkaynak

Detaylı

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ YAPI Madde 1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, kısa adıyla K.Ü.S.B., Koç Üniversitesi örenci kulüpleri tüzüüne balı ve Koç Üniversitesi örencilerinin

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Eylül 2005 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Denetim Raporu

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Eylül 2005 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Denetim Raporu Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi Mali Tablolar ve Denetim Raporu BLANÇO (Para Birimi- Yeni Türk Lirası (YTL, No 2)) Baımsız Denetim'den Geçmemi Geçmi Dipnot Referansları 30.09.2005 31.12.2004 VARLIKLAR

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

T.C. MALYE BAKANLII Gelirler Genel Müdürlüü VERG USUL KANUNU SRKÜLER /9

T.C. MALYE BAKANLII Gelirler Genel Müdürlüü VERG USUL KANUNU SRKÜLER /9 Balık Vergi Usul Kanunu Sirküleri/9 Tarih 05/08/2004 Sayı VUK-9/2004-7/Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması-6 T.C. MALYE BAKANLII Gelirler Genel Müdürlüü VERG USUL KANUNU SRKÜLER /9 Konusu : Enflasyon Düzeltmesi

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01.01.2009 31.03.2009 2. Konusu Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.. (irket) 1984 ylnda Türkiye de kurulmu# olup faaliyet konusu; her türlü pamuk ipli)i üretimi, sentetik iplik üretimi,

Detaylı

BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. Sayfa No: 1. SER:XI No:25 SAYILI TEBLE GÖRE HAZIRLANMI MAL TABLOLARA AT DPNOTLAR

BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. Sayfa No: 1. SER:XI No:25 SAYILI TEBLE GÖRE HAZIRLANMI MAL TABLOLARA AT DPNOTLAR BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. Sayfa No: 1 NOT 1 ORGANZASYON VE FAALYET KONUSU Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret Anonim irketi 1998 yılında kurulmu olup fiili faaliyet konusu sınai vana üretimi ve ticaretidir.

Detaylı

Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. : eksi =

Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. : eksi = TARİH:28/01/2008 (İMKB 28.01.2008 BÜLTENİNDE YAYINLANMIŞTIR.) Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. 28.01.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimiz ile Ak Ay Elektrik Dış Ticaret Kollektif Şirketi

Detaylı

AK B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

AK B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 AK B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (YENİ UNVAN:EGELİ & CO. B TİPİ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 01.01.2012-30.06.2012 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU A. GİRİŞ 1. Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı

Detaylı

TEKSTL BANKASI ANONM RKET NN 15 MART 2010 TARHNDE YAPILAN 2009 YILI OLAAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAI

TEKSTL BANKASI ANONM RKET NN 15 MART 2010 TARHNDE YAPILAN 2009 YILI OLAAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAI TEKSTL BANKASI ANONM RKET NN 15 MART 2010 TARHNDE YAPILAN 2009 YILI OLAAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAI Tekstil Bankası Anonim irketi nin 2009 yılına ait Olaan Genel Kurul Toplantısı 15 Mart 2010 tarihinde,

Detaylı

Kurumumuzun sermaye/ortaklık yapısı ve hisse oranları aşağıdaki gibidir.

Kurumumuzun sermaye/ortaklık yapısı ve hisse oranları aşağıdaki gibidir. TASFİYE HALİNDE MEGES BOYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN 31 ARALIK 2012 TARİHİNDE SONA EREN 12 AYLIK HESAP DÖNEMİNE (BEŞİNCİ TASFİYE HESAP DÖNEMİ ) AİT TASFİYE FAALİYETLERİ T A S F İ Y E MEMURLUĞU R A P O

Detaylı

S R K Ü L E R : 2007 / 5 4

S R K Ü L E R : 2007 / 5 4 17.07.2007 S R K Ü L E R : 2007 / 5 4! "#$ % &'# ( $ ) * "#$ )#+( "#$')'#),-. )-). ) /'# (! % % % $ + & %("- (. +'-. ) -). ) )( #$! &-++)$#(, * 0. ) % )(-). + -+ ) -+, *&%.- &- -). +, ")(!$ +,! & 122"

Detaylı

BÜLTEN. 08.07.2010 tarih ve 27635 sayılı Resmi Gazete de 399 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Teblii yayınlanmıtır.

BÜLTEN. 08.07.2010 tarih ve 27635 sayılı Resmi Gazete de 399 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Teblii yayınlanmıtır. Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-035 Tarih: 14.07.2010

Detaylı

TÜRKYE E VE CAM FABRKALARI ANONM RKET'NN 31 ARALIK 2007 TARHNDE YAPILAN OLAANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAI

TÜRKYE E VE CAM FABRKALARI ANONM RKET'NN 31 ARALIK 2007 TARHNDE YAPILAN OLAANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAI TÜRKYE E VE CAM FABRKALARI ANONM RKET'NN 31 ARALIK 2007 TARHNDE YAPILAN OLAANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAI Türkiye ie ve Cam Fabrikaları Anonim irketi nin Olaanüstü Genel Kurul Toplantısı 31 Aralık

Detaylı

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. 31 MART 2004 TARH TBARYLE ÖZKAYNAK YÖNTEMNE GÖRE DÜZENLENEN ÖZET KONSOLDE MAL TABLOLAR

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. 31 MART 2004 TARH TBARYLE ÖZKAYNAK YÖNTEMNE GÖRE DÜZENLENEN ÖZET KONSOLDE MAL TABLOLAR OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. 31 MART TARH TBARYLE ÖZKAYNAK YÖNTEMNE GÖRE DÜZENLENEN ÖZET KONSOLDE MAL TABLOLAR BAIMSIZ DENETÇ SINIRLI DENETM RAPORU OLMUKSA INTERNATIONAL

Detaylı

Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan

Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. Ödenmi Sermaye: 11.173.366 YTL. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan Sayfa No:

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Karma Emeklilik Yatırım ( Fon ) 31 Aralık 2005

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLK KURUMU BAKANLII Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüü

T.C. SOSYAL GÜVENLK KURUMU BAKANLII Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüü !!"!!"#$%&' T.C. SOSYAL GÜVENLK KURUMU BAKANLII Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-309 12/5/2011 Konu: 6111 sayılı Kanun uyarınca Kurumumuz alacaklarının yapılandırılmasına

Detaylı

LETMELER ENFLASYONSUZ DÖNEMDE NASIL DAVRANACAK? VERGDE ENFLASYON DÜZELTMES NASIL UYGULANACAK? PricewaterhouseCoopers

LETMELER ENFLASYONSUZ DÖNEMDE NASIL DAVRANACAK? VERGDE ENFLASYON DÜZELTMES NASIL UYGULANACAK? PricewaterhouseCoopers LETMELER ENFLASYONSUZ DÖNEMDE NASIL DAVRANACAK? VERGDE ENFLASYON DÜZELTMES NASIL UYGULANACAK? ÇERK Enflasyon Muhasebesi Nedir, Gerekli midir? Düük Enflasyonlu Ortamda Yeniden Yapılanma Enflasyon Muhasebesi

Detaylı

BZM MENKUL DEERLER A.. A TP ALTIN VE ENERJ KARMA FONU 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU

BZM MENKUL DEERLER A.. A TP ALTIN VE ENERJ KARMA FONU 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU A TP ALTIN VE ENERJ KARMA FONU 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU A TP ALTIN VE ENERJ KARMA FONU 01 OCAK 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMNE AT BAIMSIZ DENETM

Detaylı

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A..

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. 30 EYLÜL TARH TBARYLE ÖZKAYNAK YÖNTEMNE GÖRE DÜZENLENEN ÖZET KONSOLDE MAL TABLOLAR BAIMSIZ DENETÇ SINIRLI DENETM RAPORU OLMUKSA INTERNATIONAL

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A.. B TP LKT FONU ÇTÜZÜÜ

DELTA MENKUL DEERLER A.. B TP LKT FONU ÇTÜZÜÜ DELTA MENKUL DEERLER A.. B TP LKT MADDE 1- FONUN KURULU AMACI: FONU ÇTÜZÜÜ 1.1. Delta Menkul Deerler A.. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak ve bu içtüzük

Detaylı

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET ATA YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ NİN 07.09.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET - Şirketimizin 2011 faaliyet

Detaylı

BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. Sayfa No: 1. SER:XI No:25 SAYILI TEBLE GÖRE HAZIRLANMI MAL TABLOLARA AT DPNOTLAR

BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. Sayfa No: 1. SER:XI No:25 SAYILI TEBLE GÖRE HAZIRLANMI MAL TABLOLARA AT DPNOTLAR BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. Sayfa No: 1 NOT 1 ORGANZASYON VE FAALYET KONUSU Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret Anonim irketi 1998 yılında kurulmu olup fiili faaliyet konusu sınai vana üretimi ve ticaretidir.

Detaylı

STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP KISA VADEL TAHVL VE BONO FONU ÇTÜZÜK

STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP KISA VADEL TAHVL VE BONO FONU ÇTÜZÜK STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP KISA VADEL TAHVL VE BONO FONU ÇTÜZÜK MADDE 1- FONUN KURULU AMACI: 1.1 Yatırım Menkul Deerler A.. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine

Detaylı

Tire Kutsan 04/01/2008 04/01/2008 IMKB Bülteni B.Ş.B. Ulusal Pazar'da işlem görmekte olan Tire Kutsan Oluklu Mukavva Kutu ve Kağıt Sanayii A.Ş. (TIRE.E) hisse senetlerinin sırası, şirketten gelen açıklamanın

Detaylı

BAZI KANUNLARDA VE 178 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEKLK YAPILMASI HAKKINDA KANUN VAKIF VE DERNEKLER LGLENDREN MADDELER

BAZI KANUNLARDA VE 178 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEKLK YAPILMASI HAKKINDA KANUN VAKIF VE DERNEKLER LGLENDREN MADDELER Resmi Gazete Tarihi 31.07.2004 Resmi Gazete No 25539 Kanun No 5228 BAZI KANUNLARDA VE 178 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEKLK YAPILMASI HAKKINDA KANUN VAKIF VE DERNEKLER LGLENDREN MADDELER MADDE 15.

Detaylı

Akfen Holding Anonim irketi'nden. Halka Arza likin Duyurudur

Akfen Holding Anonim irketi'nden. Halka Arza likin Duyurudur 1. SRKÜLER KAPAK SAYFASI ESK EKL Akfen Holding Anonim irketi'nden Halka Arza likin Duyurudur Ortaklıımızın ödenmi sermayesinin 104.513.890.-TL den 133.000.000.-TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 MART 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 MART 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2005 31 MART 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Döviz Cinsinden Yatırım Araçları Emeklilik

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2004 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2004 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU Başaran Nas Serbest Muhasebeci

Detaylı

KTSAD LETMELRE DAHL MENKUL KIYMETLERN DEERLEMES. Bülent AK Ba Hesap Uzmanı

KTSAD LETMELRE DAHL MENKUL KIYMETLERN DEERLEMES. Bülent AK Ba Hesap Uzmanı KTSAD LETMELRE DAHL MENKUL KIYMETLERN DEERLEMES Bülent AK Ba Hesap Uzmanı 1. TCAR KAZANCIN TESPT YÖNTEM VE DEERLEME LEM : 1.1. Öz Sermaye Nedir? Öz sermaye; iletmenin sahip olduu iktisadi kıymetler ile

Detaylı

!! "#$ %&'%( ')*# +,!(!! -././.0$12 (, 3-3 3 % & ' %( $ 444. -. 5.

!! #$ %&'%( ')*# +,!(!! -././.0$12 (, 3-3 3 % & ' %( $ 444. -. 5. ! " "# $%#!! "#$ %&'%( ')*# +,!(!! -//0$12 (, 3-3 3 % & ' %( $ 444-5 / 00 6007 5 5 8 0 / $ 00$ 64447 +9: 5#999, 999, 9;, < 0' -% = -0 >3! 5!! 33-5 -? 8 0? 3 5? 2 5 5 00 -!! 5? - 8 0 %? 8 0 5! '@

Detaylı