TARH:13/05/2004. irket in ilem sırasına gönderilecek emirlerde maksimum lot miktarı olarak uygulanacaktır.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TARH:13/05/2004. irket in ilem sırasına gönderilecek emirlerde maksimum lot miktarı 2.500 olarak uygulanacaktır."

Transkript

1 TARH: 13/05/2004 BORSA BAKANLII DUYURUSU: Borsa Yönetim Kurulu'nun tarihli toplantısında, Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.. nin (irket) halka arz edilen ,-TL nominal deerli 1. ve 2. tertip hamiline yazılı hisse senetlerinin, halka arz fiyatı olan 1.850,-TL baz alınarak kodu ile tarihinden itibaren Borsamız Ulusal Pazarı nda ilem görmeye balamasına karar verilmitir. TARH:13/05/2004 irket in ilem sırasına gönderilecek emirlerde maksimum lot miktarı olarak uygulanacaktır. Konuya ilikin ayrıntılı bilgiler ile hisse senetlerinin Borsa dıında halka arzına ait izahname ve irket in tarihli baımsız denetimden geçmi enflasyona göre düzeltilmi ara mali tabloları ekte yayınlanmaktadır. Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.. ile ilgili olarak Yatırım Finansman Menkul Deerler A.. nden gelen tarihli yazı aaıya çıkarılmıtır. Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.. halka arzında satıa sunulan hisse senetlerinin %5 inden fazlasını alan gerçek ya da tüzel kii yoktur. TARH: 31/05/2004 BORSA BAKANLII DUYURUSU: Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.. hisse senetleri MKB Hisse Senetleri Endeksleri Temel Kuralları nın 5.4. maddesi gereince, tarihinden itibaren MKB Ulusal-Tüm, MKB Ulusal-Sınai ve Metal Ana Endeksleri kapsamına dahil edilecek, MKB Endeksleri'nin hesaplamalarında irketin sermayesi milyar TL, Takasbank Saklama Oranı ise %38 olarak dikkate alınacaktır. TARH:13/09/2004 Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Kurumumuz stanbul Tuzla Dericiler Sanayi Bölgesi doalgaz dönüüm istasyonları yüklenicisi Akfel Mühendislik Tic. Ltd. ti. ile sözkonusu istasyonlarda kullanılacak API monogramlı doalgaz vanaları için imzalanan sözleme bugün itibari ile yürürlüe girmitir. Bu proje ile kurumumuz API monogramlı doalgaz vana üretimine balangıç yapmıtır. TARH:07/10/2004 Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. irketimiz bünyesinde yer alan ve sermaye piyasası faaliyetlerimiz ile dorudan veya dolaylı olarak tüm bilgi sistemleri uygulamalarımız ile muhasebe sistemlerimizin Yeni Türk Lirasına geçile ilgili tüm sorunlarının giderildiini ve % 100 uyumlu hale getirildiinin, bu çerçevede yapılan tüm açıklamalardan sorumlu olduumuzu beyan ederiz. TARH:12/11/2004 Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Kurumumuzun, Bota, Gaziantep-Malatya doalgaz iletim hattı üzerindeki A tipi istasyonlarında kullanılacak API monogramlı Class 600 Küresel Vanaların temini için Kale Kalıp Makina ve Kalıp San. A.. ile arasındaki Euro tutarındaki sözleme bugün itibari ile yürürlüe girmitir.

2 TARH:01/04/2005 Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayi A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. irketimiz yönetim kurulunun aldıı karar ile Burçelik 'in % 50 ve balı ortaklıı Burçelik Vana'nın % 50 ortaklıı ile Burçelik Dı Ticaret Ltd. ti. namıyla YTL sermayeli yeni bir irket kurulmutur. irket sermayesinin ortaklık payımıza ait kısmının % 25'ni temsil eden YTL tutarındaki kısmı nakden ödenmitir. Sermayeyi temsil eden dier tutarlar tarihine kadar ödenecektir. TARH:01/04/2005 Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. irketimiz yönetim kurulunun aldıı karar ile Burçelik Vana'nın % 50 ortaklıı ile Burçelik Dı Ticaret Ltd. ti. namıyla YTL sermayeli yeni bir irket kurulmutur. irket sermayesinin ortaklık payımıza ait kısmının % 25'ni temsil eden YTL tutarındaki kısmı nakden ödenmitir. Sermayeyi temsil eden dier tutarlar tarihine kadar ödenecektir. TARH:21/04/2005 Burçelik Vana Sanayii ve Ticaret A.. nin olaan gündem maddelerinin yanısıra ana ortaklık Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.. lehine kefalet verilmesi konusunda dare Meclisine yetki verilmesi konusunun da görüülecei 2004 yılı Olaan Genel Kurul Toplantısı nın Cuma günü saat 12:00 de Ata Center Merkezi, Ahi Evren Caddesi, No:1, Kat:3, Maslak, stanbul adresinde yapılacaı bildirilmitir. Genel kurul toplantı gündemi ekte yayınlanmaktadır. TARH:03/05/2005 Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. irketimiz, Rusya'nın endüstri ve tesisat sektörünün önemli vana tedarikçilerinden JSC Tami, Rusya firması ile kontrat imzalamı ve Rusya pazarına girmek üzere önemli bir adım atmıtır. TARH:03/05/2005 Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. lgi: tarih OD-YK-06 numaralı özel durum açıklamamız. Kurumumuzun lgi de yer alan özel durum açıklamasına istinaden istenen detay açıklama. 1) Kontratın Konusu: Kelebek Vana ve Yedek Parça Satıı. 2) Tutarı: 1. Kontrat tutarı Euro tutarında olup tarihinde sona erecektir. Ayrıca 2. kontrat görümeleri büyük çaplı vanalara ait olup adetler ve tutarlar hakkında görümeler devam etmektedir. 2. kontrat süresi 1 yıl olarak planlanmaktadır. 3) Mali Tablolara Ekisi: Mali tablolara irket karlılık marjları oranında olumlu yönde etkisi beklenmektedir. Sözkonusu satıların olutukları dönemde gelir tablosu yurtdıı satılar kaleminde yer alacak ve buna ilikin oluacak maliyetler satılan malın maliyeti kalemi içerisinde yer alacaktır. TARH:13/05/2005 Burçelik Vana Sanayii ve Ticaret A.. nin tarihinde yapılan Olaan genel Kurul Toplantısı nda, irket murakıblarının 1 kiiden olumasına ve 1 yıl için Reyhan Tekeli nin seçilmesine karar verildii,

3 TARH:25/08/2005 irketin ana ortaklıı Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayi ve Ticaret A.. lehine kefalet verilmesi konusunda idare meclisine yetki verilmesine karar verildii, Dönem net karının irket sermayesine oranının %0,82 gibi düük seviyede kaldıı, kar daıtılması halinde bu miktarın ortakları tatmin etmeyecei gibi daıtım masraflarını dahi karılamayacaı göz önünde bulundurularak, kar daıtımı yapılmamasına, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatına göre dönem karı üzerinden daıtılması gereken karın, bundan sonra yapılacak ilk kar daıtımına dahil edilmesine karar verildii bildirilmitir. Genel kurul toplantı tutanaı ekte yayınlanmaktadır. Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Kurulun tarih B.02.1.SPK sayılı yazısına istinaden; irketimizin Kurumsal Yönetim lkeleri Raporu, internet adresinde yayınlanmaya balanmıtır. Ayrıca bu özel durum açıklamamız Ek te yer almaktadır. TARH:23/09/2005 Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Kurulun Seri: VIII No: 39 Madde: 5-c/2 maddesi kapsamında firmamız ürün yelpazesinde yeralan yüksek basınç dayanımlı doalgaz vanalarına ek olarak yine American Petroleum Institute API kalite belgesi yetkinlii ile kaynak konstrüksiyonlu yeraltı doalgaz vanası imalatı, satı ve pazarlama faaliyetlerine balamıtır. TARH:23/09/2005 Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Kurulun Seri: VIII No: 39 Madde: 5-c/2 maddesi kapsamında firmamız ürün yelpazesinde yeralan yüksek basınç dayanıklı doalgaz vanalarına ek olarak yine American Petroleum Institute API kalite belgesi yetkinlii ile kaynak konstrüksiyonlu yeraltı doalgaz vanası imalatına ve pazarlama aktivitelerine balamıtır. TARH:19/12/2005 Burçelik Vana Sanayii ve Ticaret A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Yönetim Kurulumuz tarihinde irket merkezinde toplanmı ve 2005/12-01 nolu kararı almıtır. Bu karara istinaden; irketimizin ödenmi sermayesinin %24 ( YTL) bedelli, %20 ( YTL) bedelsiz arttırılarak YTL dan, YTL na çıkartılmasına, Sermaye arttırımı aracılık hizmetlerinin tarihli sözleme gereince Oyak Yatırım Menkul Deerler A.. tarafından yapılmasına, oybirlii ile karar verilmitir. TARH:23/12/2005 Burçelik Vana Sanayii ve Ticaret A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. irketimizin tarihinde açıkladıı Sermaye artırımımızın %20 bedelsiz kısmı aaıda detayı belirtildii ekilde iç kaynaklardan yapılacaktır. Hisse Seneti hraç Primleri: ,41 YTL, Geçmi Yıl Karları: ,00 YTL, Özsermaye Enflasyon Deiim Farkları: Toplam: ,59 YTL, ,00 YTL

4 TARH:03/01/2006 Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.. ile ilgili olarak Renan Kömürcüolu'nun tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Burva ile ilgili olarak SPK Seri:VIII, No;39 sayılı Tebliin 5H1 ve 14. maddeleri kapsamında tarihli MKB Günlük Bülteni'nde yayınlanan özel durum açıklaması sehven gönderilmitir. TARH:16/02/2006 Burçelik Vana Sanayii ve Ticaret A.. nin Sermaye Piyasası Kurulu ndan ön izin alınan sermaye artırımına ilikin ana sözlemenin 6. maddesinin (sermaye maddesi) tadili, Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayi A.. nin banka ve finans kurumları nezdinde kullanacaı krediler için kefalet verilmesi konularının görüülecei Olaanüstü Genel Kurul Toplantısı nın Pazartesi günü saat 13:00 de Ata Center Merkezi, Ahi Evren Caddesi, No:1, Kat 3, Maslak, stanbul adresindeki irket Merkezinde yapılacaı bildirilmitir. Genel kurul toplantı gündemi ile ana sözleme tadil tasarısı ekte yayınlanmaktadır. TARH:07/03/2006 Burçelik Vana Sanayii ve Ticaret A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. irketimizin daha önce tarihini olarak bildirmi olduu, Olaanüstü Genel Kurul Toplantımız ilgili tarihte yapılmıtır ve aaıda dökümü bulunan kararlar onaylanmıtır. 1- Sermaye Piyasası Kurulu ndan ön izni alınan sermaye artırımına ilikin ana sözlemenin 6. maddesinin T.C. Babakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarih 886 sayısı ile ön izni verilen ekli ile deitirilmesi ile ilgili müzakere yapıldı, deiiklik ittifakla kabul edildi. 2- Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayi A.. nin banka ve finans kurumları nezdinde kullanacaı krediler için kefalet verilmesi konusunda ittifakla kabul edildi. Genel kurul toplantı tutanaı ekte yayınlanmaktadır. TARH:09/03/2006 Burçelik Vana Sanayii ve Ticaret A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. irketimizce tarihinde yapılan ve tarih ve 13 nolu özel durum açıklaması ile tamamlandıı bildirilen Olaanüstü Genel Kurulun, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yapılan toplantı ilan tarihinin 15 günlük süreden daha kısa (11 gün) sürede yapıldıı tespit edilmitir. Bu nedenle Yönetim Kurulunca, Olaanüstü Genel Kurulun aynı gündemle Perembe saat 13:00 da irket Merkezinde yapılmasına karar verilmitir. TARH:06/04/2006 Burçelik Vana Sanayii ve Ticaret A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. irketimizin daha önce tarihini olarak bildirmi olduu, Olaanüstü Genel Kurul toplantımız ilgili tarihte yapılmıtır ve aaıdaki dökümü bulunan kararlar onaylanmıtır. 1- Sermaye Piyasası Kurulu ndan ön izni alınan sermaye arttırımına ilikin ana sözlemenin 6. maddesinin T.C.Babakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarih 886 sayısı ile ön izni verilen ekli ile deitirilmesi ile ilgili müzakereye açıldı, söz alan olmadı, deiiklik oy birlii ile kabul edildi. 2- Burçelik Vana San.ve Tic.A.., Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayi A.. nin kullanmı ve kullanacaı tüm kredilerine kefil olabilir konusu oy birlii ile kabul edildi. Genel kurul toplantı tutanaı ekte yayınlanmaktadır. TARH:11/05/2006

5 Burçelik Vana Sanayii ve Ticaret A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. irketimizin dönemine ait 17 Mart 2006 tarih ve 2006/01 sayılı baımsız denetim raporunda yer alan, Denetim firması görü sayfasına ait düzeltme aaıdaki gibi olup, düzeltme yazısı ektedir. Denetim firmasının irkete muhatap sözkonusu düzeltme yazısı aaıya çıkarılmıtır dönemine ait 17 Mart 2006 tarih ve 2006/01 sayılı baımsız denetçi raporumuzun görü bölümünde sehven söz konusu mali tablolar Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.. nin tarihindeki gerçek mali durumunu ve bu tarihte sona eren hesap dönemine ait gerçek faaliyet sonuçlarını, SPK tarafından yayınlanan Seri:XI, No:1 ve Seri:XI, No:25 sayılı teblilerinde belirlenmi muhasebe ilkelerine uygun olarak doru bir biçimde yansıtmaktadır. ifadesi yazılmıtır tarihli baımsız denetçi raporu Kurul un Seri:XI, No:25 tebli hükümlerine göre hazırlanmı olup düzeltilmi baımsız denetçi raporu yazımız ekinde yer almaktadır. TARH: 12/05/2006 Burçelik Vana Sanayii ve Ticaret A.. nin tarihli özel durum açıklamasına istinaden göndermi olduu düzeltilmi baımsız denetim görü özeti ektedir dönemine ilikin sözkonusu Baımsız Denetçi görü özeti internet sitemizde de güncellenmitir. TARH:18/05/2006 Burçelik Vana Sanayii ve Ticaret A.. nin 2005 yılı Olaan Genel Kurul Toplantısı nın Pazartesi günü saat 13:00 de Ata Center Merkezi, Ahi Evren Caddesi, No:1, Kat:3, Maslak, stanbul adresinde yapılacaı bildirilmitir. Genel kurul toplantı gündemi ekte yayınlanmaktadır. TARH:26/05/2006 Burçelik Vana Sanayii ve Ticaret A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. irketimizin ödenmi sermayesini YTL den YTL ye çıkartmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu Bakanlıına tarafımızdan yapılan %20 bedelsiz ve %24 bedelli sermaye artırımına ilikin bavurumuz Kurul Tarafından tarih ve 22/566 sayılı Kurul kararı ile uygun görülmütür. Tarafımıza 26/05/2006 tarihinden teslim edilen onay yazısı ekte yer almaktadır. TARH:08/06/2006 Burçelik Vana Sanayii ve Ticaret A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. irketimizin ödenmi sermayesinin YTL den YTL ye çıkartılmak üzere yapılacak olan %20 bedelsiz ve %24 bedelli sermaye artırımımıza ilikin tarih, tarih aralıı olarak belirlenmitir. Aynı zamanda ortakların yeni pay almalarına ilikin sirküler, 12 Haziran 2006 tarihli Dünya ve Referans gazetelerinde ilan edilecektir. TARH:09/06/2006 Burçelik Vana Sanayii ve Ticaret A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. irketimiz ödenmi sermayesinin YTL den YTL ye çıkartılmak üzere yapılacak olan %20 bedelsiz ve %24 bedelli sermaye artırımımıza ilikin paylar, tarihinden itibaren bedelli ve bedelsiz paylar olarak hak sahiplerine daıtılacaktır. Ortakların yeni pay alma haklarına ilikin Sirküler ekte yayınlanmakta olup, sözkonusu sirkülerde aaıdaki hususlar da yer almaktadır. - Pay bedelleri Oyakbank A.. de açılan özel hesaba yatırılmak suretiyle tarihleri arasında kullandırılacaktır.

6 TARH:14/06/ Kaydiletirilmemi hisse senetleri için, bedelli pay alma hakları 1 nolu, bedelsiz pay alma hakları ise 2 nolu yeni pay alma kuponları karılıında aaıdaki adreslerde kullandırılacaktır. Bedelsiz pay alma ilemi için süre sınırlaması yoktur. Kaydiletirilmemi Hisse Senetleri çin Bavuru Yerleri: Oyak Yatırım Menkul Deerler A.., Genel Müdürlük, Levent, Beikta, stanbul Oyak Yatırım Menkul Deerler A.., Kızılay/Ankara, zmir ve Bursa ubeleri Bedelli pay alma hakları tarihleri arasında Rüçhan Hakkı Kupon Pazarı nda ilem görecek olup, fiyat tescili gerçekleinceye kadar fiyat marjı uygulanmayacaktır. Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. irketimizin tarihleri arasında gerçekletirecei %24 bedelli %20 bedelsiz sermaye artırımımızda bavuruda bulunacak yatırımcılara, artırım karılıında Geçici Makbuz verilecektir. Ayrıca sermaye tescil edilene kadar MKB de alım ve satım yapılamayacaktır. TARH:21/06/2006 BORSA BAKANLII DUYURUSU: Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.. nin ödenmi sermayesinin %24 bedelli, %20 bedelsiz artırılarak YTL ye yükseltilmesinde rüçhan haklarının tarihinde Birinci Seans ta referans olarak alınabilecek fiyatı 0,21 YTL dır. TARH:21/06/2006 Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. irketimizin tarihinde balayacak olan bedelli ve bedelsiz sermaye artırımına ilikin olarak; 1 YTL nominal deerli bir payın satıı 1 YTL olacaktır. TARH:21/06/2006 Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. irketimizin tarihli Yönetim Kurulu Kararında tarihinde yapılacak Olaan Genel Kurul Toplantısında, Genel Kurul a irketin 2005 yılı karına ait temettü daılımı yapılmayacaına dair teklif sunulmasına oy birlii ile karar verilmitir. TARH: 26/06/2006 MERKEZ KAYIT KURULUU A.. Burçelik Vana Sanayi Ve Ticaret A.. nin tarihinde balayan % 24 oranında bedelli, % 20 oranında bedelsiz sermaye artırım ileminde, kaydilemi hisse senetlerinin bedelsiz artırım karılıkları ilgili üyelerin müteri alt hesaplarına geçici makbuz (MZ) olarak tarihinde alacak kaydedilmitir. Rüçhan haklarını kullanmak isteyen üyeler haklarını 06/07/2006 tarihinde saat 11:00 a kadar kullanmaları gerekmektedir. Kaydilememi hisse senetlerinin hak sahipleri, sermaye artırım karılıı olarak kayden oluturulan alacaklarını alabilmeleri için ihraççı kurum veya ihraççı kurum ile ortak sorumluluk sahibi aracı kurulua bavurmaları gerekmektedir. TARH:03/07/2006 Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.. nin tarihinde yapılan Olaan Genel Kurul Toplantısında; dare Meclisine 2006 yılında görev yapmak üzere, Ragıp Ergün Serdarolu, Renan Kömürcüolu ve Canan Zihniolu nun seçildii, Denetçi olarak Reyhan Tekeli nin seçildii, 2006 yılı ile ilgili dönem karından, yasal yedekler ayrıldıktan sonra kar daıtımı yapılmamasına karar verildii,

7 TARH:05/07/2006 bildirilmitir. Genel kurul toplantı tutanaı ekte yayınlanmaktadır. Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayi A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Balı ortaklıımız Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A..'nin sermayesinin YTL'dan YTL nakit YTL iç kaynaklardan karılanmak sureti ile YTL'na arttırılması sebebi ile yönetim kurulumuzun tarih 22 numaralı karar dorultusunda bedelli ve bedelsiz sermaye artırımına katılma kararı almı ve % 24 bedelli olarak arttırılacak tutarın ortaklık payımıza düen tutarın Oyak Yatırım Menkul Deerler A.. bünyesindeki hesaba bugün yatırılmasına karar verilmitir. TARH:05/07/2006 Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A..'nin Borsa Bakanlıı tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:39 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına likin Teblii'nin "Olaandıı Fiyat ve Miktar Hareketleri" balıklı 7. maddesine istinaden aynı Tebli'in 10 ve 12. maddelerine göre istenen açıklamaya cevaben gönderdii tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. lgi: tarih ve 6622 nolu yazınıza istinaden. Daha önce gönderdiimiz özel durum açıklamaları dıında yeni bir özel durum yoktur. Dolayısıyla, hisse senetleri üzerinde gerçekleen olandıı fiyat ve miktar hareketlerine ilikin tarafımızca bilinen herhangi bir sebep mevcut deildir. TARH: 01/08/2006 BORSA BAKANLII DUYURUSU: BRNCL PYASA ve HALKA ARZ ESASLARI DUYURUSU irketin Unvanı Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.. Kod irketin Sermaye Türü Kayıtlı Sermaye ( ) Esas Sermaye (X) irketin Artırım Öncesi Sermayesi YTL Bedelli Artırım Miktarı YTL Bedelsiz Artırım Miktarı YTL irketin Artırım Sonrası Sermayesi YTL Arta Kalan Payların Nominal Tutarı ,187 YTL Aracılık Yapan Aracı Kurulu Adı Oyak Yatırım Menkul Deerler A.. Pazar Açılı ve Kapanı Tarihi (*) Satılacak Paylar Hisse / Makbuz MAKBUZ Satılacak Hisse Senetlerinin Satı Fiyatı Nominal deerinin altında olmamak üzere MKB nda oluacak fiyattır. lem görüp görmeyecei Sözkonusu paylar sermaye artırımının tescili gerçekleene kadar ilem göremeyecektir. Bavuru ekli Hisse senetlerinden almak isteyen tasarruf sahiplerinin Borsa üyelerine bavuruda bulunmaları gereklidir. Hisse Senetlerinin Teslim ekli Hisse senetlerinin yatırımcılara teslimi MKB düzenlemeleri çerçevesinde yapılacaktır. Kalan payların halka arzında pay alan ortakların sözkonusu payları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluu nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir. Notlar (*) TARH:01/08/2006 irketten talep edilen bilgi ve belgeler ile kalan paylara ilikin bilgilerin Merkezi Kayıt Kuruluu na pazar açılı tarihinden bir gün önce ulatırılması durumunda irketin ilem sırası açılır. Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. irketimiz yönetim kurulunun aldıı karar ile tarihleri arasında yapılan sermaye artırımından kalan ,19 YTL nominal deerli payın Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih 1370 sayılı yazısı ile izin alınarak ilansız olarak satıı gerçekletirilecektir. Satı tarihleri olup, birincil piyasalarda Oyak Yatırım Menkul Deerler A.. aracılıı ile gerçekletirilmesine

8 karar verilmitir. TARH:11/08/2006 Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. irketimize Cıtıbank Merkez stanbul ubesi tarafından temin edilen 3 yıl vadeli Eur tutarlı kredi bugün itibari ile kullanılmıtır. TARH:04/09/2006 Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Kurumumuza ait sermayenin YTL'sından YTL'na artırılmasına ilikin olaanüstü genel kurulumuz stanbul Ticaret Sicili Memurluunca tescil ilemi tamamlanmıtır." TARH:04/09/2006 Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Kurumumuza ait sermayenin YTL'sından YTL'na arttırılmasına ilikin olaanüstü genel kurul ilemlerimiz stanbul Ticaret Sicili Memurluunca tescil ilemi tamamlanmıtır. Sermaye arttırımıza ait Merkezi Kayıt Kuruluuna gerekli müracatımız bugün itibari ile yapılmı olup, makbuzların hisse senedine dönüüm ilemi tarihi itibari ile Merkezi Kayıt Kuruluu tarafından gerçekletirilecektir." TARH: 05/09/2006 MERKEZ KAYIT KURULUU A.. BURÇELK VANA SAN. ve TC. A.. nin 22/06/2006 tarihinde % 24 bedelli, % 20 bedelsiz sermaye artırım ileminde vermi olduu geçici kayıtlar (MZ) karılıı olan kaydi paylar, ESK(E) kaydi pay olarak müteri alt hesaplarına 05/09/2006 tarihinde alacak kaydedilmitir. TARH:28/09/2006 Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Balı ortaklıımız Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.. Ekim 2006 tarihinde Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cad. No: 15 Bursa adresindeki fabrika binamızın 932,40 m2'lik alanını kiralayarak tesislerini nakletmeye, mevcut Organize Sanayi Bölgesi Park Cad. No: 14 adresindeki fabrika binasını ise satmak veya kiralamak suretiyle maliyetlerini düürerek daha verimli çalıma ve rekabet imkanlarının yaratılmasına karar verilmitir. TARH:28/09/2006 Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. irketimiz Ekim 2006 tarihinden itibaren Organize Sanayi Bölgesi Park Cad. No: 14 Bursa adresindeki fabrika binasından çıkarak tesislerini, Bursa Burçelik A..'den kiraladıı, Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cad. No: 15 adresindeki fabrika binasına nakletmeye mevcut binanın satılması veya kiralanması suretiyle deerlendirilmesine bu suretle maliyetlerin düürülerek daha verimli çalıma ve rekabet imkanlarının yaratılmasına karar verilmitir. TARH:24/11/2006

9 Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Kurumumuzun, stanbul Gaz Daıtım A.. (gda)'nin stanbul yer altı doalgaz daıtım çelik hatlarında kullanılmak üzere açmı olduu tarih ve numaralı ihalesini, tarihinde onaylanan davet yazısı ile Euro bedelle firmamız tarafından kazanılmı olup, ihaleye konu sözleme bugün itibari ile yürürlüe girmitir. TARH:05/02/2007 Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Kurumumuz denetim komitesi üyeliine Ragıp Ergün Serdarolu ve Canan Zihniolu seçilmitir. TARH:04/04/2007 Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayi A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır tarihli özel durum açıklamamızda bahsettiimiz, balı ortaklıımız Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.. ile Organize Sanayi Bölgesi Sarı cad. No:15 Bursa adresindeki fabrika binamızın 932,40 m2'lik alanı Kasım 2006 tarihi itibari ile aylık1.500 YTL+KDV karılıında 2 yıl müddet ile kiraya verilmitir. Kira sözlemesi bitim tarihine 1 ay kala taraflar arasında yeniden görüülecektir. Balı ortaklıımıza ait Organize Sanayi Bölgesi Park Cad. No:14 adresindeki fabrika binasını ise satmak veya kiralamak suretiyle maliyetlerini düürerek daha verimli çalıma ve rekabet imkanlarının yaratılmasına karar verilmitir. TARH:04/04/2007 Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır tarihinde yapmı olduumuz özel durum açıklamasına ilaveten, üretim ekonomisi salamak ve rekabet gücünü yükseltmek üzere, kurumumuz üretimtesislerini Kasım 2006 tarihinden itibaren Burçelik Bursa Çelik Döküm San. A..'den kiralanan Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cad. No: 15 Bursa adresindeki fabrika binasına taımıtır. Kira sözlemesi aylık YTL+KDV karılıında 2 yıllıına taraflar arasında imzalanmıtır. Kira sözlemesi bitim tarihine 1 ay kala taraflar arasında yeniden görüülecektir. Mevcut Organize Sanayi Bölgesi Park Cad. No: 14 Nilüfer, Bursa adresinde bulunan fabrika binasının satılması veya kiralanması ekli ile deerlendirilmesi bu suretle maliyetlerin düürülerek daha verimli çalıma ve rekabet imkanlarının yaratılması hedeflenmektedir. TARH:28/06/2007 ISFIN Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Kurumumuza ait Organize Sanayi Bölgesi Park Cad. No: 14 Nilüfer/Bursa adresinde yer alan H2IC04b3d pafta, 1537 ada, 3 parsel 4.667,59 m2 3 katlı betonarme karkas fabrika bina ve arsası Finansal Kiralama A..'ne ,00 USD + KDV olarak satı ilemi gerçekletirilmitir. TARH:29/06/2007 Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır tarihli özel durum açıklamamıza ait ek açıklamadır. 1) Yönetim Kurulu Karar Tarih ve Numarası : /06/04 2) Satı Tarihi : ) Satıa Konu Gayrimenkulün irket Ödenmi Sermayesi çerisindeki Deeri: Satı deeri : ,00 USD x 1,3197: ,00 YTL

10 TARH: 10/07/2007 Ödenmi sermaye : ,00 YTL Oran : % 33 4) Alıcı Finansal Kiralama A.. ile ticari hiçbir ilikimiz bulunmamaktadır. 5) Tahsilat Tarihi tarihli çek ile pein olarak tahsil edilmitir. 6) Gayrimenkul ekspertizi Türkiye Bankası A.. naat ve Emlak Müdürlüü tarafından yaptırılmıtır. 7) Satı Karının Tutarı ,82 YTL'dir. 8) Satı Karının % 75 oranındaki tutarı kar yedekleri içerisinde özel fon olarak tutulacak % 25'lik kısmı dönem kazancına ilave olacaktır. Hisse senetleri Borsamızda ilem gören aaıda belirtilen irketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Teblii nin 5/h-1 ve 14 üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir örnei Ek te ve Borsamız Türkçe nternet Sitesi nde ( Günlük Bülten bölümünde irket Haberleri Ekleri balıı altında yayınlanmaktadır. irket Kodu irket Ünvanı lem Yapan Ortak Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.. Soymen Menkul Kıymetler A.. TARH:12/07/2007 Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.. nin Borsa Bakanlıı tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:39 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına likin Teblii'nin "Olaandıı Fiyat ve Miktar Hareketleri" balıklı 7. maddesine istinaden aynı Tebli'in 10 ve 12. maddelerine göre istenen açıklamaya cevaben gönderdii tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır tarih ve 6363 nolu yazınıza istinaden, Daha önce gönderdiimiz özel durum açıklamaları dıında yeni bir özel durum yoktur. Dolayısıyla, hisse senetleri üzerinde gerçekleen olaandıı fiyat ve miktar hareketlerine ilikin tarafımızca bilinen herhangi bir sebep mevcut deildir. TARH:30/07/2007 ISFIN Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Açıklanacak özel durum: ve tarihli özel durum açıklamalarımıza ait ek açıklamadır. 1) Kurumumuzun Bursa Organize Sanayi Bölgesi Park Cad. No: 14 adresinde bulunan fabrika binası ve arsası Finansal Kiralama A..'ne ,00 USD + KDV olarak pein bedelle satı ilemi gerçekletirilmi idi. Ekspertizin Kurulca listeye alınmı ekspertiz irketlerince yaptırılması zorunluluu dorultusunda TSKB Gayrimenkul Deerleme A..'ne ekspertiz yaptırılmı olup, sözkonusu ekspertiz deeri ,00 USD + KDV olarak raporlanmıtır. TARH:22/08/2007 Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. irketimiz Yönetim Kurulu nun 22 Austos 2007 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında irketimizin 2006 yılı Olaan Genel Kurulu Toplantısının 14 Eylül 2007 Cuma günü saat 13:00 de Ata Center Merkezi Ahi Evren Cad., No:1, Kat:3, Maslak, stanbul adresinde yapılmasına karar verilmitir. Genel kurul toplantı gündemi ekte yayınlanmaktadır. TARH:24/08/2007 Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.., Borsa Bakanlıı tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:39 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına likin Teblii'nin "Olaandıı Fiyat ve

11 Miktar Hareketleri" balıklı 7. maddesine istinaden aynı Tebli'in 10 ve 12. maddelerine göre istenen açıklamaya cevaben gönderdii tarihli yazısında kamuya açıklanmamı özel bir durum olmadıını bildirmitir. TARH:14/09/2007 Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. irketimizin 2006 yılı Olaan Genel Kurul Toplantısı bugün saat 13:00'de Ata Center Merkezi Ahi Evran Cad. No:1 K:3 Maslak-stanbul adresinde toplantı salonunda yapılmıtır. S.P.K tarih 2/53 sayılı kararı gerei irketin kar daıtım politikası genel kurul bilgisine sunuldu. Kurul'un tarih ve 2/53 sayılı kararı ile irketlerin 2007 ve izleyen yıllara ilikin kar daıtım politikası: "irketimizin uymakla yükümlü olduu mevzuat ile büyük yatırım ve ciddi ekonomik kriz dönemleri dıında büyüme stratejisi, performansı ve finansman ihtiyaçları ile sektörel, ulusal ve uluslararası ekonomik koullar dikkate alınarak oluacak kar payı, ortaklarımıza yüksek ve istikrarlı gelir salama dorultusunda nakit veya bedelsiz hisse senedi eklinde daıtılır" eklinde belirlenmitir. Toplantı tutanaı ekte yer almaktadır." Toplantı tutanaında; 2007 yılı faaliyetlerinin denetlenmesi ve Genel Kurul'a sunulması için Reyhan Tekeli'nin denetçi olarak seçilmesine karar verildii, yılında görev yapmak üzere, dare Meclisine Ragıp Ergün Serdarolu, Renan Kömürcüolu, Canan Zihniolu'nun seçilmesine karar verildii, 2006 yılının zararla kapatıldıı, Gözet Yeminli Mali Müavirlik ve Baımsız Denetim A.. ile baımsız denetim sözlemesinin hesap dönemlerini kapsayacak ekilde 3 yıllıına sözlemenin yenilenmesine karar verildii, hususları da yer almaktadır. Genel kurul toplantı tutanaı ekte yayınlanmaktadır. TARH:07/11/2007 Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.. nin Borsa Bakanlıı tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:39 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına likin Teblii'nin "Olaandıı Fiyat ve Miktar Hareketleri" balıklı 7. maddesine istinaden aynı Tebli'in 10 ve 12. maddelerine göre istenen açıklamaya cevaben gönderdii tarihli yazı aaıya çıkarılmıtır. Kurumumuzun daha önce gönderdii özel durum açıklamalarının dıında yeni bir özel durum bulunmayıp, hisse senetleri üzerinde gerçekleen olaandıı fiyat ve miktar hareketlerine ilikin tarafımızca bilinen herhangi bir sebep mevcut deildir. TARH:14/11/2007 Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır tarihinde Referans Gazetesinde Yönetim Kurulu Bakanımız Ragıp Ergün Serdarolu'na atfen "olası bir ortak Burçelik Vana'da i birlii yapmak isterse teklifi deerlendirebilir" eklinde bir açıklama yer almıtır. Yayınlanan haber ile ile ilgili, irketimiz tarafından herhangi bir açıklama yapılmamıtır. lgili gazete tamamı ile kendi yorumu ile haberi yayınlamıtır. TARH:11/04/2008 Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. irketimiz Yönetim Kurulu nun 11 Nisan 2008 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, 2007 yılı Olaan Genel Kurulu Toplantımızın 06 Mayıs 2008 Salı günü saat 13:00 de Ata Center Merkezi Ahi Evren Cad. No:1 Kat:3 Maslak, stanbul adresinde yapılmasına karar verilmitir. Toplantı gündemi ekte yayınlanmaktadır.

12 TARH:14/04/2008 Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır tarihli özel durum açıklamamıza ilikin ek açıklamadır. irketimizin 06 Mayıs 2008 saat 13:00 da yapacaı 2007 yılı Olaan Genel Kurulu Toplantımızın 5. maddesinde dönem zararının geçmi yıl zararlarına mahsubu hususunda müzakere yapılarak karar alınması maddesi yer almaktadır. TARH:06/05/2008 Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. "irketimizin 2007 yılı Olaan Genel Kurul Toplantısı bugün saat 13.00'de Ata Center Merkezi, Ahi Evran Cad., No:1, Kat:3, Maslak/stanbul adresinde toplantı salonunda yapılmıtır. S.P.K tarih 2/53 sayılı kararı gerei irketin kar daıtım politikası genel kurul bilgisine sunuldu. Kurul'un tarih 2/53 sayılı kararı ile irketlerin 2007 ve izleyen yıllara ilikin kar daıtım politikası: "irketimizin uymakla yükümlü olduu mevzuat ile büyük yatırım ve ciddi ekonomik kriz dönemleri dıında büyüme stratejisi, performansı ve finansman ihtiyaçları ile sektörel, ulusal ve uluslararası ekonomik koullar dikkate alınarak oluacak kar payı, ortaklarımıza yüksek ve istikrarlı gelir salama dorultusunda nakit veya bedelsiz hisse senedi eklinde daıtılır" eklinde belirlenmitir. Toplantı tutanaı ekte yar almaktadır." Ekte yayınlanan genel kurul toplantı tutanaında; / dönemi zararının geçmi yıllar zararlarına aktarılmasına karar verildii, S.P.K. Seri:IV, No:27 sayılı tebliin 7. maddesi kapsamında ve 2007 yılı içerisinde yapılan baı ve yardım bulunmaması genel kurulun bilgisine sunulduu, 2008 yılı faaliyetlerinin denetlenmesi ve Genel Kurul'a sunulması için Reyhan Tekeli'nin denetçi olarak seçilmesine karar verildii, hususları da yer almaktadır. TARH:02/02/2009 Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. irketimiz ile Türk Metal Sendikası arasında dönemine ait Toplu Görümeleri yasal süresinde balamı ve anlama ile sonuçlanmıtır. Yapılan yeni sözleme gerei yeni ücret zamlarına göre, çalıanlarımızın saat ücretleri aaıdaki ekilde arttırılacaktır; 1) 1.Zam: tarihinde hizmet akdi devam eden içilerin tarihinde almakta oldukları saat ücretlerine tarihinde %3,1+15 kr ilave edildikten sonra tarihleri arasındaki TÜK Tüketici Fiyat Endeksi (Genel Endeks) artı oranında zam yapılır. 2) 2.Zam: tarihinde hizmet akdi devam eden içilerin tarihinde almakta oldukları saat ücretlerine tarihinde 10kr ilave edildikten sonra tarihleri arasındaki TÜK Tüketici Fiyat Endeksi (Genel Endeks) artı oranında zam yapılır. 3) 3.Zam: tarihinde hizmet akdi devam eden içilerin tarihinde almakta oldukları saat ücretlerine tarihinde tarihleri arasındaki TÜK Tüketici Fiyat Endeksi (Genel Endeks) artı oranında zam yapılır. TARH:31/03/2009 Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 54 sayılı Teblii uyarınca yapılan açıklamadır. irketimiz 4447 sayılı sizlik Sigortası Kanunu'nun ek madde 2 hükümleri gerei yürürlüe girmi olan, Kısa Çalıma Ödenei uygulamasından faydalanmak üzere tarihinde T.C. Türkiye Kurumu'na bavuruda bulunmutur. Bavurumuz bugün tebellü edilen tarih ve sayılı yazıları ile 20 içi için tarihinden balamak ve tarihinde sona ermek üzere uygun görüldüü tarafımıza bildirilmitir. TARH:08/04/2009

13 Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. irketimiz Yönetim Kurulu nun 08 Nisan 2009 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, irketimizin 2008 yılı olaan genel kurulu toplantısının 1 Mayıs 2009 Cuma günü saat 13:00 da Ata Center Merkezi Ahi Evren Cad. No:1 K:3 Maslak-stanbul adresinde yapılmasına karar verilmitir. Toplantı gündemi ekte ve internet sitemizin ( Günlük Bülten bölümünde irket Haberleri Ekleri balıı altında yayınlanmaktadır. TARH:08/04/2009 Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 54 sayılı Teblii uyarınca yapılan açıklamadır. Açıklanacak özel durum: irketimiz ile ilgili basın ve yayın organlarında da çıkan haberler hakkında. Çeitli basın-yayın organları ile web sitelerinde kurul tarafından firmamıza ceza kesildii yönünde haberler yer almıtır. Firmamızca yapılan incelemeler neticesinde Kurulunun dönemlerini içeren 2009/15 sayılı haftalık bülteni incelenmi F-Özel durumlar balıklı alanda firmamız adına herhangi bir ceza kesilmedii, kesilen cezanın irketimiz hisseleri ile ilem yapan Ahmet Ceylan ve Uur Sunucu isimli ahıslar hakkında olduu tespit edilmitir. Konu ile ilgili firmamızın almı olduu herhangi bir ceza yada ilem bulunmamakta olup sözkonusu haber balıklarının yanıltıcı olarak yayınlanmı olduu anlaılmıtır.

Toplantısı nda, dare Meclisi balıklı ana sözlemenin 7. maddesinin üç azadan

Toplantısı nda, dare Meclisi balıklı ana sözlemenin 7. maddesinin üç azadan TARH :20/01/1998 Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A..'nin 20.01.1998 tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Reuters Haber Ajansı'nın 14.01.1998 tarihli bülteninde Burçelik yönetim kurulu bakanının demecine

Detaylı

Hisse Senedi Satıa Konu irket Ünvanı

Hisse Senedi Satıa Konu irket Ünvanı TARH: 30/12/2004 TAKASBANK A.. Borsada satıa konu edilebilmesi amacıyla 30/12/2004 tarihinde Takasbank a depo edilen hisse senetlerinin bilgileri. Satıa Konu Sen. Sıra Senedi Satıa Konu Ünvanı BURVA 1

Detaylı

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER ÇIKARILMI SERMAYEMZ 50.000.000 YEN TÜRK LRASI NAKT KARILII, 200.000.000 YEN TÜRK LRASINDAN 250.000.000 YEN TÜRK LRASINA ARTIRILMAKTADIR.

Detaylı

TARH :16/02/1998 TARH :27/02/1998

TARH :16/02/1998 TARH :27/02/1998 TARH :16/02/1998 Rant Finansal Kiralama A..'nin 16.02.1998 tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:20 sayılı Teblii uyarınca yapılan açıklamadır. imiz yönetim

Detaylı

1. ZAHNAME KAPAK SAYFASI ESK EKL. Akfen Holding Anonim irketi nden

1. ZAHNAME KAPAK SAYFASI ESK EKL. Akfen Holding Anonim irketi nden 1. ZAHNAME KAPAK SAYFASI ESK EKL Akfen Holding Anonim irketi nden Ortaklıımızın çıkarılmı sermayesinin 104.513.890.-TL den 133.000.000.-TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 28.486.110.-TL ve mevcut

Detaylı

TARH:29/01/2010 TARH:08/02/2010 HABER:

TARH:29/01/2010 TARH:08/02/2010 HABER: TARH:29/01/2010 Konu: Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi Mali Tablonun Hesap Dönemi : 31.12.2009 Mali Tablonun Verildii Otorite : BDDK Mali Tablonun Verilme Nedeni : Zorunlu Mali Tablonun Verilme

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-054 Tarih: 27.12.2010

Detaylı

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 24.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 24.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH: 31/01/2007 Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 31.01.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bağımsız denetim kuruluşu seçimi. Şirketimizin 2007 yılına ait finansal tablolarının Sermaye Piyasası

Detaylı

RANT FNANSAL KRALAMA A..

RANT FNANSAL KRALAMA A.. TARH : 14 / 02 / 1995 Borsa Yönetim Kurulu'nun 14.02.1995 tarihli toplantısında aldıı kararla, Rant Finansal Kiralama A.. hisse senetleri 20.02.1995 tarihinden itibaren 1.000,-TL nominal deerli beher hisse

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklıın Ünvanı ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU :Türkiye ie ve Cam Fabrikaları A.. Adresi : Kuleleri, Kule-3 4.Levent/stanbul Telefon No. :0 212 350 39 51/55 Fax No. :0 212 350 57 87 Tarih ve Referans No. :05.12.2007-25/1353

Detaylı

Atlantis Yatırım Ortaklıı Anonim irketinin 30 Mart 2009 Tarihinde Yapılan Olaan Genel Kurul Toplantı Tutanaı

Atlantis Yatırım Ortaklıı Anonim irketinin 30 Mart 2009 Tarihinde Yapılan Olaan Genel Kurul Toplantı Tutanaı Sayfa No: 1 Atlantis Yatırım Ortaklıı Anonim irketinin 30 Mart 2009 Tarihinde Yapılan Olaan Genel Kurul Toplantı Tutanaı Atlantis Yatırım Ortaklıı Anonim irketinin 2008 yılına ait Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER ÇIKARILMI SERMAYEMZ 80.000.000 YEN TÜRK LRASI NAKT KARILII, 120.000.000 YEN TÜRK LRASINDAN 200.000.000 YEN TÜRK LRASINA ARTIRILMAKTADIR. ARTIRILAN

Detaylı

%! & ' ( " ) $ $ * ! " # $ % &' $ ()*+, -. % / " / &' 0! " # $1 % $2 ()* #. % $ / ) - ' ) - ' / / 3 ! " # $ % &' $ (* +, -.

%! & ' ( ) $ $ * ! # $ % &' $ ()*+, -. % / / &' 0! # $1 % $2 ()* #. % $ / ) - ' ) - ' / / 3 ! # $ % &' $ (* +, -. ! " # $ %! & ' ( " ) $ $ * +,-. - / 0 1' / ' - - ' 112! " # $ % &' $ ()*+, -. % / " / &' $/ 0! " # $1 % $2 ()* #. % $ / ) - ' ) - ' / / 3 +.,-. - / 0 1' / ' - - ' 112! " # $ % &' $ (* +, -. % &' $ / 0

Detaylı

!"# # $!% & $ % #'' ! " #! " $ !" #$!!%& " %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&! " % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( (

!# # $!% & $ % #'' ! #! $ ! #$!!%& %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&! % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( ( !"# # $!% & $ % #''! " #! " $!" #$!!%& " %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&! " % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( ( / 0 ( / " 0,.( / & 1 ( / 2 +( / 4., ( /! 5,( (* *,. / 1 ' 7 " & 6+1(( / 8** ((

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

EK 1: HUKUK GÖRÜÜ 12 Mayıs 2010

EK 1: HUKUK GÖRÜÜ 12 Mayıs 2010 EK 1: HUKUK GÖRÜÜ 12 Mayıs 2010 MERNOS HALI SANAY VE TCARET A.. Merveehir Mahallesi, Mehmet Erdemolu Caddesi, No. 4 ehitkamil Gaziantep Merinos Halı Sanayi ve Ticaret Anonim irketi nin ( irket ) Gaziantep

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaın Ünvanı/Ortakların Adı Adresi Telefon ve Fax No. Tarih : 07.02.2005 Konu : KORDSA Sabancı Dupont Endüstriyel plik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.. : Sabancı Center, Kule:

Detaylı

TARH :13/02/1998 HABER: zmir Demir Çelik Sanayi A..'nin 11.03.1998 tarihli yazı aaıya çıkarılmıtır.

TARH :13/02/1998 HABER: zmir Demir Çelik Sanayi A..'nin 11.03.1998 tarihli yazı aaıya çıkarılmıtır. TARH :13/02/1998 zmir Demir Çelik Sanayi nin 13.02.1998 tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Tarafınıza göndermi olduumuz 1997 yılına ait Baımsız Denetimden geçmi Gelir Tablomuzun dipnotlarının 14. maddesinde

Detaylı

2006 YILI PETKM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

2006 YILI PETKM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI 2006 YILI ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI TARH : 16/01/2006 Petkim Petrokimya Holding A.. nin 16.01.2006 tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. irketimizde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan Birol Aydemir'in

Detaylı

TÜRKYE E VE CAM FABRKALARI A.. YÖNETM KURULU BAKANLII'NA

TÜRKYE E VE CAM FABRKALARI A.. YÖNETM KURULU BAKANLII'NA TÜRKYE E VE CAM FABRKALARI A.. YÖNETM KURULU BAKANLII'NDAN irketimiz Olaanüstü Genel Kurul Toplantısı 31 Aralık 2007 Pazartesi günü saat 10.00 da aaıda yazılı gündemi görüüp karara balamak üzere, irket

Detaylı

DA stanbul Döeme Sanayii A.. YÖNETM KURULU TOPLANTI TUTANAI

DA stanbul Döeme Sanayii A.. YÖNETM KURULU TOPLANTI TUTANAI TOPLANTI TARH : 08/04/2005 TOPLANTI NO : 583 TOPLANTI SAAT : 10:30 NECDET NARN A. SERVET BERKÖZ 1. 2004 Aralık dönemi denetim sonrası mali raporların müzakere edilmesi 2. 2005 ubat dönemi mali raporların

Detaylı

STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP LKT YATIRIM FONU ÇTÜZÜK DEKL

STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP LKT YATIRIM FONU ÇTÜZÜK DEKL STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP LKT YATIRIM FONU ÇTÜZÜK DEKL stanbul Portföy Yatırım B Tipi Likit Yatırım Fonu içtüzüünün 1.1, 1.2, 2.1 2.4, 3.1, 5.9.2, 6.1, 7, 8.1, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 9.3.4, 9.5,

Detaylı

Akfen Holding Anonim irketi'nden. Halka Arza likin Duyurudur

Akfen Holding Anonim irketi'nden. Halka Arza likin Duyurudur 1. SRKÜLER KAPAK SAYFASI ESK EKL Akfen Holding Anonim irketi'nden Halka Arza likin Duyurudur Ortaklıımızın ödenmi sermayesinin 104.513.890.-TL den 133.000.000.-TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek

Detaylı

GSD DENZCLK GAYRMENKUL NAAT SANAY VE TCARET A.. / GSDDE [] 31.01.2012 12:25:57 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)

GSD DENZCLK GAYRMENKUL NAAT SANAY VE TCARET A.. / GSDDE [] 31.01.2012 12:25:57 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) GSD DENZCLK GAYRMENKUL NAAT SANAY VE TCARET A.. / GSDDE [] 31.01.2012 12:25:57 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) KÜÇÜKYALI 34854 MALTEPE STANBUL Telefon ve Faks No. : 0 216 587 90 00-0 216 489 97 85/86

Detaylı

TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER

TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER AMAÇ VE KONU Madde 3/5 Kira alacaklarını iskonto ettirebilir. Bu alacakları teminata verebilir, temlik edebilir, Finansal Kiralama Kanunu ve bununla

Detaylı

! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )

! #$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) ! %2.* ) 3.%$&(' 01 0 4 *) / )/ ( +) ) ( ) ! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )! )! ) 1 87 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Teblii Resmi Gazete Sayısı 27737 Resmi

Detaylı

Yönetim Kurulumuzun 31.12.2007 Tarih ve 34 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun 26.12.2007 Tarih ve 33 Sayılı Toplantısı'nda;

Yönetim Kurulumuzun 31.12.2007 Tarih ve 34 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun 26.12.2007 Tarih ve 33 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun 31.12.2007 Tarih ve 34 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun, 08.03.2006 tarih ve 11 sayılı toplantısında yapılmasına karar verdiği; haddehanede ikinci soğutma platformu ve ek

Detaylı

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk TEKSTL BANKASI A.. Amaç ve Kapsam Tekstil Bankası A.. (Tekstilbank) bilgilendirme politikası; Bankacılık Kanunu ve bu kanuna ilikin düzenlemeler, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, stanbul

Detaylı

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Sermaye Piyasası Kurulundan: Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Seri : VIII No : BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve

Detaylı

S R K Ü L E R : 2007 / 4 9

S R K Ü L E R : 2007 / 4 9 18.06.2007 S R K Ü L E R : 2007 / 4 9! "#$# %#& ' # $ ' # ( & $ )# * $ +,-!./ + * ( ' *. ' $./ + 0& " 1 '! 2.. # 3$ *# %# */& / $') $ ' $') # ' ' ( / '. $.' 4 ( # $ ' %#' 5$#$ $&$# # $ ' * # 0 * (. './

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaın Ünvanı/Ortakların Adı Adresi Telefon ve Fax No. Tarih : 10.10.2005 Konu stanbul Menkul Kıymetler Borsası Bakanlıı na, STANBUL Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: : KORDSA

Detaylı

DURAN DOĞAN BASIM VE AMB. SAN. A.Ş.

DURAN DOĞAN BASIM VE AMB. SAN. A.Ş. TARİH: 05/01/2009 Hisse senetleri Borsamızda işlem gören aşağıda belirtilen şirketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği nin 5/h-1 ve 14 üncü maddeleri kapsamında

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006. Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı.

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006. Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı. SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006 çindekiler: Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı. YILLIK ALI VE SATILARIN FORMLAR LE BLDRLMES HAKKINDA TEBL YAYIMLANDI

Detaylı

PricewaterhouseCoopers

PricewaterhouseCoopers 1 YEN TÜRK LRASI 5083 SAYILI TÜRKYE CUMHURYET DEVLETNN PARA BRM HAKKINDA KANUN ve UYGULAMASI 7 Ekim 2004 Hakan Eraslan Kanuni Düzenleme Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında 5083 Sayılı Kanun

Detaylı

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 226.027.699,46 TÜRK LİRASINDAN 50.000.000 TÜRK LİRASINA AZALTILMAKTA, EŞANLI

Detaylı

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021 TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL Büyükdere Cad.No:173 I. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 I. Levent-stanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr stanbul, 11 Ekim 2004

Detaylı

SERMAYE PYASASI KURULU ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN

SERMAYE PYASASI KURULU ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN SERMAYE PYASASI KURULU ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. DUYURU METNDR Bu duyuru metni Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../...

Detaylı

SELÇUK ECZA DEPOSU TCARET VE SANAY ANONM RKET ESAS SÖZLEME

SELÇUK ECZA DEPOSU TCARET VE SANAY ANONM RKET ESAS SÖZLEME SELÇUK ECZA DEPOSU TCARET VE SANAY ANONM RKET ESAS SÖZLEME Kurulu : Madde 1 Aaıda adları veikametgahları yazılı kurucular tarafından, yürürlükte bulunan kanunlar ve bu esas mukavelename hükümlerine göre

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2005 / 62 ST, 20. 07. 2005 SSK EK GENELGES(16/347) YAYIMLANDI

SRKÜLER NO: POZ - 2005 / 62 ST, 20. 07. 2005 SSK EK GENELGES(16/347) YAYIMLANDI SRKÜLER NO: POZ - 2005 / 62 ST, 20. 07. 2005 ÖZET: * SSK ek genelgesi yayımlandı. SSK EK GENELGES(16/347) YAYIMLANDI S.S.K.Bakanlıı Sigorta leri Genel Müdürlüü Sigorta Primleri Daire Bakanlıı nın 04.07.2005

Detaylı

LEM KURALLARI BLDRM FORMU. Önemli Açıklama

LEM KURALLARI BLDRM FORMU. Önemli Açıklama LEM KURALLARI BLDRM FORMU Önemli Açıklama Sermaye piyasasında gerçekletireceiniz hisse senedi ilemleri sonucunda kâr edebileceiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, ilem yapmaya karar vermeden

Detaylı

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun dönemi : 01/01/2012-30/09/2012 2. Ortaklığın Ünvanı : ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan Başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/19 HAFTALIK BÜLTEN 03/05/2010 07/05/2010 A. 04.01.2010 07.05.2010 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

Tire Kutsan 04/01/2008 04/01/2008 IMKB Bülteni B.Ş.B. Ulusal Pazar'da işlem görmekte olan Tire Kutsan Oluklu Mukavva Kutu ve Kağıt Sanayii A.Ş. (TIRE.E) hisse senetlerinin sırası, şirketten gelen açıklamanın

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaın Ünvanı/Ortakların Adı Adresi Telefon ve Fax No. Tarih : 11.03.2005 Konu : KORDSA Sabancı Dupont Endüstriyel plik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.. : Sabancı Center, Kule:

Detaylı

TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI

TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI Amaç ve Kapsam TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI Madde 1 Bu Esasların amacı, aracı kurulu, portföy yönetim irketi, yatırım fonu, yatırım ortaklıı (menkul kıymetler, gayrimenkul

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 2011-30 HAZİRAN 2011 FAALİYET RAPORU ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI Esas Sermaye Ödenmiş Sermaye : 12.500.000 TL : 12.500.000 TL Şirketimizn

Detaylı

! " #$$% & ' ( ) ) ' *+ + & &, ( (-,, ) &!!. ' )' - " ) & Özel Tüketim Vergisi Genel Teblii. (SeriNo: 22)

! #$$% & ' ( ) ) ' *+ + & &, ( (-,, ) &!!. ' )' - ) & Özel Tüketim Vergisi Genel Teblii. (SeriNo: 22) ! " #$$% & ' ( ) ) ' *+ + & &, ( (-,, ) &!!. ' )' - " ) & /!,!, Özel Tüketim Vergisi Genel Teblii (SeriNo: 22) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile

Detaylı

BUMERANG YATIRIM ORTAKLI I A YILI FAAL YET RAPORU

BUMERANG YATIRIM ORTAKLI I A YILI FAAL YET RAPORU BUMERANG YATIRIM ORTAKLI I A.. 2004 YILI FAAL YET RAPORU BUMERANG YATIRIM ORTAKLI I A.. 2004 YILI FAAL YET RAPORU I. G R 1- Raporun Dönemi : 01.01.2004-31.12.2004 2- Ortaklı ın Ünvanı : Bumerang Yatırım

Detaylı

BÜLTEN Tarih: 02.05.2008

BÜLTEN Tarih: 02.05.2008 Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN Tarih: 02.05.2008 SAYI :2008-036

Detaylı

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI Amaç Brisa, hissedarlarıyla effaf ve yakın bir iletiim içinde olmayı ilke edinmitir. Bu kapsamda Brisa yönetimi stratejik planları uygulayıp,

Detaylı

S R K Ü L E R : 2007 / 6

S R K Ü L E R : 2007 / 6 S R K Ü L E R : 2007 / 6 27.12.2006! " # $% $ & '()) * & +, '-. /, 0& & $ & $ '& + $!0&&, & ' +0 +!0&&0 /!'-# $%". /1,. '&! -,! & &2-3(4-3(4 && -53(4 &6 & ' 7 &+ 8'& & / '&! ()) 7 * + ' $&& / + - ' & 8,$,

Detaylı

TARİH:08/04/2008. Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin 16.04.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

TARİH:08/04/2008. Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin 16.04.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH:08/04/2008 Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin 08.04.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin Yönetim Kurulu toplantısında ekte bulunan gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanması

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURYET MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-I

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURYET MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-I KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURYET MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-I A Ç I K L A M A Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası tarafından hazırlanan Üç Aylık Bülten'de yer alan, bankaların

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaın Ünvanı/Ortakların Adı Adresi Telefon ve Fax No. Tarih : 16.11.2005 Konu : KORDSA Sabancı Dupont Endüstriyel plik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.. : Sabancı Center, Kule:

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01.01.2009 31.03.2009 2. Konusu Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.. (irket) 1984 ylnda Türkiye de kurulmu# olup faaliyet konusu; her türlü pamuk ipli)i üretimi, sentetik iplik üretimi,

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/1 HAFTALIK BÜLTEN 02/01/2008 04/01/2008 A. 02.01.2008 04.01.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Eylül 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Eylül 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi 30 Eylül 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu ÇNDEKLER Sayfa Baımsız Sınırlı Denetim Raporu 1 Bilanço 2 Gelir Tablosu 3 Özkaynak

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. nin 28.01.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. nin 28.01.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH:17/01/2005 Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. nin 17.01.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimize ait emeklilik planlarının ve hayat sigortası ürünlerinin pazarlanmasına aracılık etmek üzere

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01.01.2008 31.03.2008 2. Faaliyet Konusu Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.. (irket) 1984 ylnda Türkiye de kurulmu# olup faaliyet konusu; her türlü pamuk ipli)i üretimi, sentetik iplik

Detaylı

E-Beyanname* *connectedthinking

E-Beyanname* *connectedthinking E-Beyanname* Neden E-beyanname? Maliye Bakanlıı, Tüm dünyada hızla gelien bilgi ilem teknolojilerinden yararlanmak, Vergi beyannameleri ile bildirim ve eklerinin hızlı, kolay bir ekilde beyanını salamak,

Detaylı

3. Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

3. Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri, MARMARĐS ALTINYUNUS TURĐSTĐK TESĐSLER A.Ş. NĐN 22 MART 2011 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMi 1. Açılış ve Başkanlık Divanı nın seçimi, 2. 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulu ve Denetçi

Detaylı

TARİH: 18/05/1999 TARİH: 24/05/1999 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU:

TARİH: 18/05/1999 TARİH: 24/05/1999 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: TARİH: 18/05/1999 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: Borsa Yönetim Kurulu'nun 18.05.1999 tarihli toplantısında, Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin 490 Milyar TL nominal değerli, 1. Tertip, B grubu hamiline yazılı hisse

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET 'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA L K N S RKÜLER

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET 'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA L K N S RKÜLER ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET 'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA L K N S RKÜLER ÇIKARILMI SERMAYEM Z 9.450.000,-TÜRK L RASI NAK T KARILANMAK SURET YLE 37.800.000,-TÜRK L RASINDAN 47.250.000,-TÜRK

Detaylı

Özet Bilgi: İştirakimiz İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş.'nin vergi davaları hk.

Özet Bilgi: İştirakimiz İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş.'nin vergi davaları hk. TARİH: 18/01/2007 Özet Bilgi: İştirakimiz İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş.'nin vergi davaları hk. Şirketimizin iştiraklerinden İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş.'nin İstanbul 3. Vergi Mahkemesinde

Detaylı

VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER

VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 65.000.000 TÜRK LİRASINDAN 28.000.000 TÜRK LİRASINA AZALTILMAKTA, EŞANLI OLARAK ÇIKARILMIŞ

Detaylı

2012 YILINA AİT 18 NİSAN 2013 TARİHİNDE YAPILACAK AIT ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

2012 YILINA AİT 18 NİSAN 2013 TARİHİNDE YAPILACAK AIT ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET 2012 YILINA AİT 18 NİSAN 2013 TARİHİNDE YAPILACAK AIT ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Nisan 2013 günü saat 11:00

Detaylı

TARİH:06/03/2003 HURGZ

TARİH:06/03/2003 HURGZ TARİH:06/03/2003 HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. nin 06.03.2003 tarihli yazısı aşağıya Yönetim Kurulumuzun 28.02.2003 tarih ve 2003/2 sayılı kararı ile, 1- Şirket Ana Sözleşmesi nin Maksat

Detaylı

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A..

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. 30 EYLÜL TARH TBARYLE ÖZKAYNAK YÖNTEMNE GÖRE DÜZENLENEN ÖZET KONSOLDE MAL TABLOLAR BAIMSIZ DENETÇ SINIRLI DENETM RAPORU OLMUKSA INTERNATIONAL

Detaylı

UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. / USAK [] :01:24 Özel Durum Açıklaması (Genel)

UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. / USAK [] :01:24 Özel Durum Açıklaması (Genel) UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. / USAK [] 28.03.2012 18:01:24 Ortaklığın Adresi : UŞAK BANAZ KARAYOLU 26 KM BANAZ / UŞAK Telefon ve Faks No. : 0276 326 2001/0276 326 2010 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A.. A TP DEKEN FONU ÇTÜZÜÜ

DELTA MENKUL DEERLER A.. A TP DEKEN FONU ÇTÜZÜÜ DELTA MENKUL DEERLER A.. A TP DEKEN MADDE 1- FONUN KURULU AMACI: FONU ÇTÜZÜÜ 1.1 Delta Menkul Deerler A.. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak ve bu

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI 26.06.2003 Doç. Dr. Bahriye Üçok Cad. No. 13 06500 Beşevler ANKARA

T.C. BAŞBAKANLIK SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI 26.06.2003 Doç. Dr. Bahriye Üçok Cad. No. 13 06500 Beşevler ANKARA T.C. BAŞBAKANLIK SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI 26.06.2003 Doç. Dr. Bahriye Üçok Cad. No. 13 MG-03/077 06500 Beşevler ANKARA Konu : Sermaye Artışı kesinleştirme. Kayıtlı Sermaye Sistemine tabi olan

Detaylı

AKSU İPLİK DOKUMA VE BOYA APRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ nin 17.Nisan.2006 tarihinde yaptığı yıllık olağan genel kurul toplantısına ait,

AKSU İPLİK DOKUMA VE BOYA APRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ nin 17.Nisan.2006 tarihinde yaptığı yıllık olağan genel kurul toplantısına ait, AKSU İPLİK DOKUMA VE BOYA APRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ nin 17.Nisan.2006 tarihinde yaptığı yıllık olağan genel kurul toplantısına ait, T U T A N A K Aksu İplik Dokuma ve Boya Apre Fabrikaları Türk

Detaylı

Özet Bilgi: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu na sunulan mali tabloları hk.

Özet Bilgi: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu na sunulan mali tabloları hk. TARİH:03/01/2008 Özet Bilgi: Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hk. Borsa Başkanlığı tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:39 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin

Detaylı

Özel Durum Açıklaması. Tarih : 08 Nisan 2009. Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı

Özel Durum Açıklaması. Tarih : 08 Nisan 2009. Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı Özel Durum Açıklaması Tarih : 08 Nisan 2009 Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı Şirketimiz Yönetim Kurulu nun 8 Nisan 2009 tarihli toplantısında: 1- Ek-1 de yer alan

Detaylı

TÜRKYE E VE CAM FABRKALARI ANONM RKET'NN 31 ARALIK 2007 TARHNDE YAPILAN OLAANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAI

TÜRKYE E VE CAM FABRKALARI ANONM RKET'NN 31 ARALIK 2007 TARHNDE YAPILAN OLAANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAI TÜRKYE E VE CAM FABRKALARI ANONM RKET'NN 31 ARALIK 2007 TARHNDE YAPILAN OLAANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAI Türkiye ie ve Cam Fabrikaları Anonim irketi nin Olaanüstü Genel Kurul Toplantısı 31 Aralık

Detaylı

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. 31 MART 2004 TARH TBARYLE ÖZKAYNAK YÖNTEMNE GÖRE DÜZENLENEN ÖZET KONSOLDE MAL TABLOLAR

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. 31 MART 2004 TARH TBARYLE ÖZKAYNAK YÖNTEMNE GÖRE DÜZENLENEN ÖZET KONSOLDE MAL TABLOLAR OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. 31 MART TARH TBARYLE ÖZKAYNAK YÖNTEMNE GÖRE DÜZENLENEN ÖZET KONSOLDE MAL TABLOLAR BAIMSIZ DENETÇ SINIRLI DENETM RAPORU OLMUKSA INTERNATIONAL

Detaylı

Adı Soyadı Görev Son 5 Yılda Yaptıı ler (Yıl-irket-Mevki) Tecrübesi (Yıl) Atanmasına likin Yönetim Kurulu Kararı Tarihi ve Sayısı Mustafa Boydak

Adı Soyadı Görev Son 5 Yılda Yaptıı ler (Yıl-irket-Mevki) Tecrübesi (Yıl) Atanmasına likin Yönetim Kurulu Kararı Tarihi ve Sayısı Mustafa Boydak BU ZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIININ YAPILDII YERLERDE FON ÇTÜZÜÜ VE HER AY TBARYLE HAZIRLANAN, FONA LKN MAL BLGLERN YER ALDII AYLIK RAPORLARLA BRLKTE TASARRUF SAHPLERNN NCELEMESNE SUNULMAK VE ÜCRETSZ

Detaylı

KTSAD LETMELRE DAHL MENKUL KIYMETLERN DEERLEMES. Bülent AK Ba Hesap Uzmanı

KTSAD LETMELRE DAHL MENKUL KIYMETLERN DEERLEMES. Bülent AK Ba Hesap Uzmanı KTSAD LETMELRE DAHL MENKUL KIYMETLERN DEERLEMES Bülent AK Ba Hesap Uzmanı 1. TCAR KAZANCIN TESPT YÖNTEM VE DEERLEME LEM : 1.1. Öz Sermaye Nedir? Öz sermaye; iletmenin sahip olduu iktisadi kıymetler ile

Detaylı

METRO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

METRO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN METRO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimiz 2009 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere;

Detaylı

HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 18 Mayıs 2016 METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna ilişkin Değerlendirme Raporu VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A..'NN A TP DEKEN FONU BEYÜZMLYON ADET 1. TERTP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA LKN ZAHNAMEDR.

DELTA MENKUL DEERLER A..'NN A TP DEKEN FONU BEYÜZMLYON ADET 1. TERTP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA LKN ZAHNAMEDR. BU ZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIININ YAPILDII YERLERDE FON ÇTÜZÜÜ VE HER AY TBARYLE HAZIRLANAN, FONA LKN MAL BLGLERN YER ALDII AYLIK RAPORLARLA BRLKTE TASARRUF SAHPLERNN NCELEMESNE SUNULMAK VE ÜCRETSZ

Detaylı

Sermaye Piyasas Faaliyetleri Temel Düzey Eitim Proram

Sermaye Piyasas Faaliyetleri Temel Düzey Eitim Proram Temel Düzey Eitim Proram Amaç : Sermaye Piyasas Kurumlarnda görev yapanlar veya bu görevlere atanacaklar, SPK nn düzenleyecei Lisanslama snavna hazrlama. Katlmclar Hisse Senetleri Piyasas Mü"teri Temsilcileri,Yatrm

Detaylı

MUTLU YATIRIM PROJE VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. / MUTGG [] 23.10.2013 16:26:59

MUTLU YATIRIM PROJE VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. / MUTGG [] 23.10.2013 16:26:59 / MUTGG [] 23.10.2013 162659 1 LEYLA YASEMİN 2 ATTİLA ÜYESİ 23.10.2013 162409 23.10.2013 162610 Tepeören Mah. Eski Ankara Asfaltı Cad.No.210 Tuzla/İSTANBUL Telefon ve Faks No. 0216 581 62 00-0216 304 18

Detaylı

25/01/2012. TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Özet Bilgi: Şube Kapanışı

25/01/2012. TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Özet Bilgi: Şube Kapanışı 25/01/2012 Özet Bilgi: Şube Kapanışı Bankamızın 25 Ocak 2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Bankamızın Bahreyn Şubesi'nin kapatılmasına, bu çercevede gerekli iş ve işlemlerin yapılması hususunda

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2005 / 87 ST, 30.12. 2005

SRKÜLER NO: POZ - 2005 / 87 ST, 30.12. 2005 SRKÜLER NO: POZ - 2005 / 87 ST, 30.12. 2005 27.12.2005 tarih ve 26036 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 26 seri no.lu Motorlu Taıtlar Vergisi Genel Teblii ile (I) sayılı tarifede yer alan ve kasko deerinin

Detaylı

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31/03/2009 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31/03/2009 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ Tarih : 09/03/2009 Konu : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : VIII, No:54 sayılı Tebliğine uygun olarak yapılan açıklama Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu

Detaylı

Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi

Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 22.05.2012 172553 Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi Davutpaşa Cad. No10 Topkapı - Telefon ve Faks No. (0212) 567 68 00 / (0212) 310 28 28 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri

Detaylı

TEKSTL BANKASI ANONM RKET NN 15 MART 2010 TARHNDE YAPILAN 2009 YILI OLAAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAI

TEKSTL BANKASI ANONM RKET NN 15 MART 2010 TARHNDE YAPILAN 2009 YILI OLAAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAI TEKSTL BANKASI ANONM RKET NN 15 MART 2010 TARHNDE YAPILAN 2009 YILI OLAAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAI Tekstil Bankası Anonim irketi nin 2009 yılına ait Olaan Genel Kurul Toplantısı 15 Mart 2010 tarihinde,

Detaylı

BZM MENKUL DEERLER A.. A TP HSSE SENED FONU 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU

BZM MENKUL DEERLER A.. A TP HSSE SENED FONU 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU A TP HSSE SENED FONU 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU A TP HSSE SENED FONU 01 OCAK 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMNE AT BAIMSIZ DENETM RAPORU Bizim Menkul

Detaylı

T.C. BABAKANLIK TOPLU KONUT DARES BAKANLII (TOK) MERSN-TOROSLAR ALT GELR GRUBU KONUT PROJES (292 KONUT) BAVURU DUYURUSU

T.C. BABAKANLIK TOPLU KONUT DARES BAKANLII (TOK) MERSN-TOROSLAR ALT GELR GRUBU KONUT PROJES (292 KONUT) BAVURU DUYURUSU T.C. BABAKANLIK TOPLU KONUT DARES BAKANLII (TOK) MERSN-TOROSLAR ALT GELR GRUBU KONUT PROJES (292 KONUT) BAVURU DUYURUSU BAVURU ARTLARI: 292 konutluk Mersin-Toroslar Alt Gelir Grubu Konut Projesi bavuruları,

Detaylı

STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP KISA VADEL TAHVL VE BONO FONU ÇTÜZÜK

STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP KISA VADEL TAHVL VE BONO FONU ÇTÜZÜK STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP KISA VADEL TAHVL VE BONO FONU ÇTÜZÜK MADDE 1- FONUN KURULU AMACI: 1.1 Yatırım Menkul Deerler A.. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine

Detaylı

ING BANK A.Ş.'NİN 30,000,000,000 ADET 1. TERTİP B TİPİ ALTIN YATIRIM FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURUDUR

ING BANK A.Ş.'NİN 30,000,000,000 ADET 1. TERTİP B TİPİ ALTIN YATIRIM FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURUDUR * BU HALKA ARZA İLİŞKİN İZAHNAME 22 / 02 / 2011 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 21 / 02 / 2011 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN BAŞVURULMUŞTUR.

Detaylı

Kurucunun Adı ve Soyadı

Kurucunun Adı ve Soyadı GELEN LETMELER BORSASI A.. ANA SÖZLEMES (TASLAK) KURULU Madde 1- Aaıda ad ve soyadları, ikametgahları ve tabiiyetleri yazılı kurucular tarafından, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde

Detaylı

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. )

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

BZM MENKUL DEERLER A.. B TP ÖZEL EKO FON 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU

BZM MENKUL DEERLER A.. B TP ÖZEL EKO FON 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU B TP ÖZEL EKO FON 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU 01 OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMNE AT BAIMSIZ DENETM RAPORU Bizim Menkul Deerler A.. B Tipi

Detaylı

&' ($ *!+ *,+ $*-!+ *./( " "!/ ( (! + * 0 $ 1 /+%$ "$ $ / + "/ 2 %/

&' ($ *!+ *,+ $*-!+ *./( !/ ( (! + * 0 $ 1 /+%$ $ $ / + / 2 %/ !"!" #$ %!" &' ($ $) *!+ *,+ $*-!+ *./( " "!/ ( (! + * 0 $ 1 /+%$ "$ $ / + "/ 2 %/ $* "3'4" 50! 1 Vergi Usul Kanunu Genel Teblii (Sıra No: 408) 1. Giri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun (VUK) 5 inci maddesinin

Detaylı

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Giriş : Şirketimizin 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 25.03.2015 Çarşamba

Detaylı

FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012

FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012 Sayfa No: 1 FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi: 01/01/2012 31/03/2012 2. Ortaklığın Ünvanı: Euro Portföy Yönetimi A.Ş. 3. Euro Portföy ve Tarihsel Gelişimi: Euro

Detaylı

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Bağımsız Denetim'den BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Geçmemiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.03.2007 31.12.2006 Cari / Dönen Varlıklar 43.974.109 42.366.791 Hazır Değerler 4 1.463.463 2.108.013 Menkul Kıymetler

Detaylı

BÜLTEN. KONU: 6009 S. Kanunla Belirlenen Yeni Ücret Tarifesine Göre Önceki Aylarda Fazla Kesilen Vergilerin adesi Hk 274 Nolu Tebli Yayınlanmıtır.

BÜLTEN. KONU: 6009 S. Kanunla Belirlenen Yeni Ücret Tarifesine Göre Önceki Aylarda Fazla Kesilen Vergilerin adesi Hk 274 Nolu Tebli Yayınlanmıtır. Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-041 Tarih: 19.08.2010

Detaylı