TARH:13/05/2004. irket in ilem sırasına gönderilecek emirlerde maksimum lot miktarı olarak uygulanacaktır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TARH:13/05/2004. irket in ilem sırasına gönderilecek emirlerde maksimum lot miktarı 2.500 olarak uygulanacaktır."

Transkript

1 TARH: 13/05/2004 BORSA BAKANLII DUYURUSU: Borsa Yönetim Kurulu'nun tarihli toplantısında, Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.. nin (irket) halka arz edilen ,-TL nominal deerli 1. ve 2. tertip hamiline yazılı hisse senetlerinin, halka arz fiyatı olan 1.850,-TL baz alınarak kodu ile tarihinden itibaren Borsamız Ulusal Pazarı nda ilem görmeye balamasına karar verilmitir. TARH:13/05/2004 irket in ilem sırasına gönderilecek emirlerde maksimum lot miktarı olarak uygulanacaktır. Konuya ilikin ayrıntılı bilgiler ile hisse senetlerinin Borsa dıında halka arzına ait izahname ve irket in tarihli baımsız denetimden geçmi enflasyona göre düzeltilmi ara mali tabloları ekte yayınlanmaktadır. Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.. ile ilgili olarak Yatırım Finansman Menkul Deerler A.. nden gelen tarihli yazı aaıya çıkarılmıtır. Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.. halka arzında satıa sunulan hisse senetlerinin %5 inden fazlasını alan gerçek ya da tüzel kii yoktur. TARH: 31/05/2004 BORSA BAKANLII DUYURUSU: Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.. hisse senetleri MKB Hisse Senetleri Endeksleri Temel Kuralları nın 5.4. maddesi gereince, tarihinden itibaren MKB Ulusal-Tüm, MKB Ulusal-Sınai ve Metal Ana Endeksleri kapsamına dahil edilecek, MKB Endeksleri'nin hesaplamalarında irketin sermayesi milyar TL, Takasbank Saklama Oranı ise %38 olarak dikkate alınacaktır. TARH:13/09/2004 Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Kurumumuz stanbul Tuzla Dericiler Sanayi Bölgesi doalgaz dönüüm istasyonları yüklenicisi Akfel Mühendislik Tic. Ltd. ti. ile sözkonusu istasyonlarda kullanılacak API monogramlı doalgaz vanaları için imzalanan sözleme bugün itibari ile yürürlüe girmitir. Bu proje ile kurumumuz API monogramlı doalgaz vana üretimine balangıç yapmıtır. TARH:07/10/2004 Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. irketimiz bünyesinde yer alan ve sermaye piyasası faaliyetlerimiz ile dorudan veya dolaylı olarak tüm bilgi sistemleri uygulamalarımız ile muhasebe sistemlerimizin Yeni Türk Lirasına geçile ilgili tüm sorunlarının giderildiini ve % 100 uyumlu hale getirildiinin, bu çerçevede yapılan tüm açıklamalardan sorumlu olduumuzu beyan ederiz. TARH:12/11/2004 Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Kurumumuzun, Bota, Gaziantep-Malatya doalgaz iletim hattı üzerindeki A tipi istasyonlarında kullanılacak API monogramlı Class 600 Küresel Vanaların temini için Kale Kalıp Makina ve Kalıp San. A.. ile arasındaki Euro tutarındaki sözleme bugün itibari ile yürürlüe girmitir.

2 TARH:01/04/2005 Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayi A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. irketimiz yönetim kurulunun aldıı karar ile Burçelik 'in % 50 ve balı ortaklıı Burçelik Vana'nın % 50 ortaklıı ile Burçelik Dı Ticaret Ltd. ti. namıyla YTL sermayeli yeni bir irket kurulmutur. irket sermayesinin ortaklık payımıza ait kısmının % 25'ni temsil eden YTL tutarındaki kısmı nakden ödenmitir. Sermayeyi temsil eden dier tutarlar tarihine kadar ödenecektir. TARH:01/04/2005 Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. irketimiz yönetim kurulunun aldıı karar ile Burçelik Vana'nın % 50 ortaklıı ile Burçelik Dı Ticaret Ltd. ti. namıyla YTL sermayeli yeni bir irket kurulmutur. irket sermayesinin ortaklık payımıza ait kısmının % 25'ni temsil eden YTL tutarındaki kısmı nakden ödenmitir. Sermayeyi temsil eden dier tutarlar tarihine kadar ödenecektir. TARH:21/04/2005 Burçelik Vana Sanayii ve Ticaret A.. nin olaan gündem maddelerinin yanısıra ana ortaklık Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.. lehine kefalet verilmesi konusunda dare Meclisine yetki verilmesi konusunun da görüülecei 2004 yılı Olaan Genel Kurul Toplantısı nın Cuma günü saat 12:00 de Ata Center Merkezi, Ahi Evren Caddesi, No:1, Kat:3, Maslak, stanbul adresinde yapılacaı bildirilmitir. Genel kurul toplantı gündemi ekte yayınlanmaktadır. TARH:03/05/2005 Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. irketimiz, Rusya'nın endüstri ve tesisat sektörünün önemli vana tedarikçilerinden JSC Tami, Rusya firması ile kontrat imzalamı ve Rusya pazarına girmek üzere önemli bir adım atmıtır. TARH:03/05/2005 Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. lgi: tarih OD-YK-06 numaralı özel durum açıklamamız. Kurumumuzun lgi de yer alan özel durum açıklamasına istinaden istenen detay açıklama. 1) Kontratın Konusu: Kelebek Vana ve Yedek Parça Satıı. 2) Tutarı: 1. Kontrat tutarı Euro tutarında olup tarihinde sona erecektir. Ayrıca 2. kontrat görümeleri büyük çaplı vanalara ait olup adetler ve tutarlar hakkında görümeler devam etmektedir. 2. kontrat süresi 1 yıl olarak planlanmaktadır. 3) Mali Tablolara Ekisi: Mali tablolara irket karlılık marjları oranında olumlu yönde etkisi beklenmektedir. Sözkonusu satıların olutukları dönemde gelir tablosu yurtdıı satılar kaleminde yer alacak ve buna ilikin oluacak maliyetler satılan malın maliyeti kalemi içerisinde yer alacaktır. TARH:13/05/2005 Burçelik Vana Sanayii ve Ticaret A.. nin tarihinde yapılan Olaan genel Kurul Toplantısı nda, irket murakıblarının 1 kiiden olumasına ve 1 yıl için Reyhan Tekeli nin seçilmesine karar verildii,

3 TARH:25/08/2005 irketin ana ortaklıı Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayi ve Ticaret A.. lehine kefalet verilmesi konusunda idare meclisine yetki verilmesine karar verildii, Dönem net karının irket sermayesine oranının %0,82 gibi düük seviyede kaldıı, kar daıtılması halinde bu miktarın ortakları tatmin etmeyecei gibi daıtım masraflarını dahi karılamayacaı göz önünde bulundurularak, kar daıtımı yapılmamasına, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatına göre dönem karı üzerinden daıtılması gereken karın, bundan sonra yapılacak ilk kar daıtımına dahil edilmesine karar verildii bildirilmitir. Genel kurul toplantı tutanaı ekte yayınlanmaktadır. Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Kurulun tarih B.02.1.SPK sayılı yazısına istinaden; irketimizin Kurumsal Yönetim lkeleri Raporu, internet adresinde yayınlanmaya balanmıtır. Ayrıca bu özel durum açıklamamız Ek te yer almaktadır. TARH:23/09/2005 Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Kurulun Seri: VIII No: 39 Madde: 5-c/2 maddesi kapsamında firmamız ürün yelpazesinde yeralan yüksek basınç dayanımlı doalgaz vanalarına ek olarak yine American Petroleum Institute API kalite belgesi yetkinlii ile kaynak konstrüksiyonlu yeraltı doalgaz vanası imalatı, satı ve pazarlama faaliyetlerine balamıtır. TARH:23/09/2005 Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Kurulun Seri: VIII No: 39 Madde: 5-c/2 maddesi kapsamında firmamız ürün yelpazesinde yeralan yüksek basınç dayanıklı doalgaz vanalarına ek olarak yine American Petroleum Institute API kalite belgesi yetkinlii ile kaynak konstrüksiyonlu yeraltı doalgaz vanası imalatına ve pazarlama aktivitelerine balamıtır. TARH:19/12/2005 Burçelik Vana Sanayii ve Ticaret A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Yönetim Kurulumuz tarihinde irket merkezinde toplanmı ve 2005/12-01 nolu kararı almıtır. Bu karara istinaden; irketimizin ödenmi sermayesinin %24 ( YTL) bedelli, %20 ( YTL) bedelsiz arttırılarak YTL dan, YTL na çıkartılmasına, Sermaye arttırımı aracılık hizmetlerinin tarihli sözleme gereince Oyak Yatırım Menkul Deerler A.. tarafından yapılmasına, oybirlii ile karar verilmitir. TARH:23/12/2005 Burçelik Vana Sanayii ve Ticaret A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. irketimizin tarihinde açıkladıı Sermaye artırımımızın %20 bedelsiz kısmı aaıda detayı belirtildii ekilde iç kaynaklardan yapılacaktır. Hisse Seneti hraç Primleri: ,41 YTL, Geçmi Yıl Karları: ,00 YTL, Özsermaye Enflasyon Deiim Farkları: Toplam: ,59 YTL, ,00 YTL

4 TARH:03/01/2006 Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.. ile ilgili olarak Renan Kömürcüolu'nun tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Burva ile ilgili olarak SPK Seri:VIII, No;39 sayılı Tebliin 5H1 ve 14. maddeleri kapsamında tarihli MKB Günlük Bülteni'nde yayınlanan özel durum açıklaması sehven gönderilmitir. TARH:16/02/2006 Burçelik Vana Sanayii ve Ticaret A.. nin Sermaye Piyasası Kurulu ndan ön izin alınan sermaye artırımına ilikin ana sözlemenin 6. maddesinin (sermaye maddesi) tadili, Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayi A.. nin banka ve finans kurumları nezdinde kullanacaı krediler için kefalet verilmesi konularının görüülecei Olaanüstü Genel Kurul Toplantısı nın Pazartesi günü saat 13:00 de Ata Center Merkezi, Ahi Evren Caddesi, No:1, Kat 3, Maslak, stanbul adresindeki irket Merkezinde yapılacaı bildirilmitir. Genel kurul toplantı gündemi ile ana sözleme tadil tasarısı ekte yayınlanmaktadır. TARH:07/03/2006 Burçelik Vana Sanayii ve Ticaret A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. irketimizin daha önce tarihini olarak bildirmi olduu, Olaanüstü Genel Kurul Toplantımız ilgili tarihte yapılmıtır ve aaıda dökümü bulunan kararlar onaylanmıtır. 1- Sermaye Piyasası Kurulu ndan ön izni alınan sermaye artırımına ilikin ana sözlemenin 6. maddesinin T.C. Babakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarih 886 sayısı ile ön izni verilen ekli ile deitirilmesi ile ilgili müzakere yapıldı, deiiklik ittifakla kabul edildi. 2- Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayi A.. nin banka ve finans kurumları nezdinde kullanacaı krediler için kefalet verilmesi konusunda ittifakla kabul edildi. Genel kurul toplantı tutanaı ekte yayınlanmaktadır. TARH:09/03/2006 Burçelik Vana Sanayii ve Ticaret A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. irketimizce tarihinde yapılan ve tarih ve 13 nolu özel durum açıklaması ile tamamlandıı bildirilen Olaanüstü Genel Kurulun, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yapılan toplantı ilan tarihinin 15 günlük süreden daha kısa (11 gün) sürede yapıldıı tespit edilmitir. Bu nedenle Yönetim Kurulunca, Olaanüstü Genel Kurulun aynı gündemle Perembe saat 13:00 da irket Merkezinde yapılmasına karar verilmitir. TARH:06/04/2006 Burçelik Vana Sanayii ve Ticaret A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. irketimizin daha önce tarihini olarak bildirmi olduu, Olaanüstü Genel Kurul toplantımız ilgili tarihte yapılmıtır ve aaıdaki dökümü bulunan kararlar onaylanmıtır. 1- Sermaye Piyasası Kurulu ndan ön izni alınan sermaye arttırımına ilikin ana sözlemenin 6. maddesinin T.C.Babakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarih 886 sayısı ile ön izni verilen ekli ile deitirilmesi ile ilgili müzakereye açıldı, söz alan olmadı, deiiklik oy birlii ile kabul edildi. 2- Burçelik Vana San.ve Tic.A.., Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayi A.. nin kullanmı ve kullanacaı tüm kredilerine kefil olabilir konusu oy birlii ile kabul edildi. Genel kurul toplantı tutanaı ekte yayınlanmaktadır. TARH:11/05/2006

5 Burçelik Vana Sanayii ve Ticaret A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. irketimizin dönemine ait 17 Mart 2006 tarih ve 2006/01 sayılı baımsız denetim raporunda yer alan, Denetim firması görü sayfasına ait düzeltme aaıdaki gibi olup, düzeltme yazısı ektedir. Denetim firmasının irkete muhatap sözkonusu düzeltme yazısı aaıya çıkarılmıtır dönemine ait 17 Mart 2006 tarih ve 2006/01 sayılı baımsız denetçi raporumuzun görü bölümünde sehven söz konusu mali tablolar Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.. nin tarihindeki gerçek mali durumunu ve bu tarihte sona eren hesap dönemine ait gerçek faaliyet sonuçlarını, SPK tarafından yayınlanan Seri:XI, No:1 ve Seri:XI, No:25 sayılı teblilerinde belirlenmi muhasebe ilkelerine uygun olarak doru bir biçimde yansıtmaktadır. ifadesi yazılmıtır tarihli baımsız denetçi raporu Kurul un Seri:XI, No:25 tebli hükümlerine göre hazırlanmı olup düzeltilmi baımsız denetçi raporu yazımız ekinde yer almaktadır. TARH: 12/05/2006 Burçelik Vana Sanayii ve Ticaret A.. nin tarihli özel durum açıklamasına istinaden göndermi olduu düzeltilmi baımsız denetim görü özeti ektedir dönemine ilikin sözkonusu Baımsız Denetçi görü özeti internet sitemizde de güncellenmitir. TARH:18/05/2006 Burçelik Vana Sanayii ve Ticaret A.. nin 2005 yılı Olaan Genel Kurul Toplantısı nın Pazartesi günü saat 13:00 de Ata Center Merkezi, Ahi Evren Caddesi, No:1, Kat:3, Maslak, stanbul adresinde yapılacaı bildirilmitir. Genel kurul toplantı gündemi ekte yayınlanmaktadır. TARH:26/05/2006 Burçelik Vana Sanayii ve Ticaret A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. irketimizin ödenmi sermayesini YTL den YTL ye çıkartmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu Bakanlıına tarafımızdan yapılan %20 bedelsiz ve %24 bedelli sermaye artırımına ilikin bavurumuz Kurul Tarafından tarih ve 22/566 sayılı Kurul kararı ile uygun görülmütür. Tarafımıza 26/05/2006 tarihinden teslim edilen onay yazısı ekte yer almaktadır. TARH:08/06/2006 Burçelik Vana Sanayii ve Ticaret A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. irketimizin ödenmi sermayesinin YTL den YTL ye çıkartılmak üzere yapılacak olan %20 bedelsiz ve %24 bedelli sermaye artırımımıza ilikin tarih, tarih aralıı olarak belirlenmitir. Aynı zamanda ortakların yeni pay almalarına ilikin sirküler, 12 Haziran 2006 tarihli Dünya ve Referans gazetelerinde ilan edilecektir. TARH:09/06/2006 Burçelik Vana Sanayii ve Ticaret A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. irketimiz ödenmi sermayesinin YTL den YTL ye çıkartılmak üzere yapılacak olan %20 bedelsiz ve %24 bedelli sermaye artırımımıza ilikin paylar, tarihinden itibaren bedelli ve bedelsiz paylar olarak hak sahiplerine daıtılacaktır. Ortakların yeni pay alma haklarına ilikin Sirküler ekte yayınlanmakta olup, sözkonusu sirkülerde aaıdaki hususlar da yer almaktadır. - Pay bedelleri Oyakbank A.. de açılan özel hesaba yatırılmak suretiyle tarihleri arasında kullandırılacaktır.

6 TARH:14/06/ Kaydiletirilmemi hisse senetleri için, bedelli pay alma hakları 1 nolu, bedelsiz pay alma hakları ise 2 nolu yeni pay alma kuponları karılıında aaıdaki adreslerde kullandırılacaktır. Bedelsiz pay alma ilemi için süre sınırlaması yoktur. Kaydiletirilmemi Hisse Senetleri çin Bavuru Yerleri: Oyak Yatırım Menkul Deerler A.., Genel Müdürlük, Levent, Beikta, stanbul Oyak Yatırım Menkul Deerler A.., Kızılay/Ankara, zmir ve Bursa ubeleri Bedelli pay alma hakları tarihleri arasında Rüçhan Hakkı Kupon Pazarı nda ilem görecek olup, fiyat tescili gerçekleinceye kadar fiyat marjı uygulanmayacaktır. Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. irketimizin tarihleri arasında gerçekletirecei %24 bedelli %20 bedelsiz sermaye artırımımızda bavuruda bulunacak yatırımcılara, artırım karılıında Geçici Makbuz verilecektir. Ayrıca sermaye tescil edilene kadar MKB de alım ve satım yapılamayacaktır. TARH:21/06/2006 BORSA BAKANLII DUYURUSU: Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.. nin ödenmi sermayesinin %24 bedelli, %20 bedelsiz artırılarak YTL ye yükseltilmesinde rüçhan haklarının tarihinde Birinci Seans ta referans olarak alınabilecek fiyatı 0,21 YTL dır. TARH:21/06/2006 Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. irketimizin tarihinde balayacak olan bedelli ve bedelsiz sermaye artırımına ilikin olarak; 1 YTL nominal deerli bir payın satıı 1 YTL olacaktır. TARH:21/06/2006 Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. irketimizin tarihli Yönetim Kurulu Kararında tarihinde yapılacak Olaan Genel Kurul Toplantısında, Genel Kurul a irketin 2005 yılı karına ait temettü daılımı yapılmayacaına dair teklif sunulmasına oy birlii ile karar verilmitir. TARH: 26/06/2006 MERKEZ KAYIT KURULUU A.. Burçelik Vana Sanayi Ve Ticaret A.. nin tarihinde balayan % 24 oranında bedelli, % 20 oranında bedelsiz sermaye artırım ileminde, kaydilemi hisse senetlerinin bedelsiz artırım karılıkları ilgili üyelerin müteri alt hesaplarına geçici makbuz (MZ) olarak tarihinde alacak kaydedilmitir. Rüçhan haklarını kullanmak isteyen üyeler haklarını 06/07/2006 tarihinde saat 11:00 a kadar kullanmaları gerekmektedir. Kaydilememi hisse senetlerinin hak sahipleri, sermaye artırım karılıı olarak kayden oluturulan alacaklarını alabilmeleri için ihraççı kurum veya ihraççı kurum ile ortak sorumluluk sahibi aracı kurulua bavurmaları gerekmektedir. TARH:03/07/2006 Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.. nin tarihinde yapılan Olaan Genel Kurul Toplantısında; dare Meclisine 2006 yılında görev yapmak üzere, Ragıp Ergün Serdarolu, Renan Kömürcüolu ve Canan Zihniolu nun seçildii, Denetçi olarak Reyhan Tekeli nin seçildii, 2006 yılı ile ilgili dönem karından, yasal yedekler ayrıldıktan sonra kar daıtımı yapılmamasına karar verildii,

7 TARH:05/07/2006 bildirilmitir. Genel kurul toplantı tutanaı ekte yayınlanmaktadır. Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayi A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Balı ortaklıımız Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A..'nin sermayesinin YTL'dan YTL nakit YTL iç kaynaklardan karılanmak sureti ile YTL'na arttırılması sebebi ile yönetim kurulumuzun tarih 22 numaralı karar dorultusunda bedelli ve bedelsiz sermaye artırımına katılma kararı almı ve % 24 bedelli olarak arttırılacak tutarın ortaklık payımıza düen tutarın Oyak Yatırım Menkul Deerler A.. bünyesindeki hesaba bugün yatırılmasına karar verilmitir. TARH:05/07/2006 Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A..'nin Borsa Bakanlıı tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:39 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına likin Teblii'nin "Olaandıı Fiyat ve Miktar Hareketleri" balıklı 7. maddesine istinaden aynı Tebli'in 10 ve 12. maddelerine göre istenen açıklamaya cevaben gönderdii tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. lgi: tarih ve 6622 nolu yazınıza istinaden. Daha önce gönderdiimiz özel durum açıklamaları dıında yeni bir özel durum yoktur. Dolayısıyla, hisse senetleri üzerinde gerçekleen olandıı fiyat ve miktar hareketlerine ilikin tarafımızca bilinen herhangi bir sebep mevcut deildir. TARH: 01/08/2006 BORSA BAKANLII DUYURUSU: BRNCL PYASA ve HALKA ARZ ESASLARI DUYURUSU irketin Unvanı Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.. Kod irketin Sermaye Türü Kayıtlı Sermaye ( ) Esas Sermaye (X) irketin Artırım Öncesi Sermayesi YTL Bedelli Artırım Miktarı YTL Bedelsiz Artırım Miktarı YTL irketin Artırım Sonrası Sermayesi YTL Arta Kalan Payların Nominal Tutarı ,187 YTL Aracılık Yapan Aracı Kurulu Adı Oyak Yatırım Menkul Deerler A.. Pazar Açılı ve Kapanı Tarihi (*) Satılacak Paylar Hisse / Makbuz MAKBUZ Satılacak Hisse Senetlerinin Satı Fiyatı Nominal deerinin altında olmamak üzere MKB nda oluacak fiyattır. lem görüp görmeyecei Sözkonusu paylar sermaye artırımının tescili gerçekleene kadar ilem göremeyecektir. Bavuru ekli Hisse senetlerinden almak isteyen tasarruf sahiplerinin Borsa üyelerine bavuruda bulunmaları gereklidir. Hisse Senetlerinin Teslim ekli Hisse senetlerinin yatırımcılara teslimi MKB düzenlemeleri çerçevesinde yapılacaktır. Kalan payların halka arzında pay alan ortakların sözkonusu payları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluu nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir. Notlar (*) TARH:01/08/2006 irketten talep edilen bilgi ve belgeler ile kalan paylara ilikin bilgilerin Merkezi Kayıt Kuruluu na pazar açılı tarihinden bir gün önce ulatırılması durumunda irketin ilem sırası açılır. Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. irketimiz yönetim kurulunun aldıı karar ile tarihleri arasında yapılan sermaye artırımından kalan ,19 YTL nominal deerli payın Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih 1370 sayılı yazısı ile izin alınarak ilansız olarak satıı gerçekletirilecektir. Satı tarihleri olup, birincil piyasalarda Oyak Yatırım Menkul Deerler A.. aracılıı ile gerçekletirilmesine

8 karar verilmitir. TARH:11/08/2006 Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. irketimize Cıtıbank Merkez stanbul ubesi tarafından temin edilen 3 yıl vadeli Eur tutarlı kredi bugün itibari ile kullanılmıtır. TARH:04/09/2006 Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Kurumumuza ait sermayenin YTL'sından YTL'na artırılmasına ilikin olaanüstü genel kurulumuz stanbul Ticaret Sicili Memurluunca tescil ilemi tamamlanmıtır." TARH:04/09/2006 Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Kurumumuza ait sermayenin YTL'sından YTL'na arttırılmasına ilikin olaanüstü genel kurul ilemlerimiz stanbul Ticaret Sicili Memurluunca tescil ilemi tamamlanmıtır. Sermaye arttırımıza ait Merkezi Kayıt Kuruluuna gerekli müracatımız bugün itibari ile yapılmı olup, makbuzların hisse senedine dönüüm ilemi tarihi itibari ile Merkezi Kayıt Kuruluu tarafından gerçekletirilecektir." TARH: 05/09/2006 MERKEZ KAYIT KURULUU A.. BURÇELK VANA SAN. ve TC. A.. nin 22/06/2006 tarihinde % 24 bedelli, % 20 bedelsiz sermaye artırım ileminde vermi olduu geçici kayıtlar (MZ) karılıı olan kaydi paylar, ESK(E) kaydi pay olarak müteri alt hesaplarına 05/09/2006 tarihinde alacak kaydedilmitir. TARH:28/09/2006 Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Balı ortaklıımız Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.. Ekim 2006 tarihinde Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cad. No: 15 Bursa adresindeki fabrika binamızın 932,40 m2'lik alanını kiralayarak tesislerini nakletmeye, mevcut Organize Sanayi Bölgesi Park Cad. No: 14 adresindeki fabrika binasını ise satmak veya kiralamak suretiyle maliyetlerini düürerek daha verimli çalıma ve rekabet imkanlarının yaratılmasına karar verilmitir. TARH:28/09/2006 Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. irketimiz Ekim 2006 tarihinden itibaren Organize Sanayi Bölgesi Park Cad. No: 14 Bursa adresindeki fabrika binasından çıkarak tesislerini, Bursa Burçelik A..'den kiraladıı, Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cad. No: 15 adresindeki fabrika binasına nakletmeye mevcut binanın satılması veya kiralanması suretiyle deerlendirilmesine bu suretle maliyetlerin düürülerek daha verimli çalıma ve rekabet imkanlarının yaratılmasına karar verilmitir. TARH:24/11/2006

9 Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Kurumumuzun, stanbul Gaz Daıtım A.. (gda)'nin stanbul yer altı doalgaz daıtım çelik hatlarında kullanılmak üzere açmı olduu tarih ve numaralı ihalesini, tarihinde onaylanan davet yazısı ile Euro bedelle firmamız tarafından kazanılmı olup, ihaleye konu sözleme bugün itibari ile yürürlüe girmitir. TARH:05/02/2007 Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Kurumumuz denetim komitesi üyeliine Ragıp Ergün Serdarolu ve Canan Zihniolu seçilmitir. TARH:04/04/2007 Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayi A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır tarihli özel durum açıklamamızda bahsettiimiz, balı ortaklıımız Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.. ile Organize Sanayi Bölgesi Sarı cad. No:15 Bursa adresindeki fabrika binamızın 932,40 m2'lik alanı Kasım 2006 tarihi itibari ile aylık1.500 YTL+KDV karılıında 2 yıl müddet ile kiraya verilmitir. Kira sözlemesi bitim tarihine 1 ay kala taraflar arasında yeniden görüülecektir. Balı ortaklıımıza ait Organize Sanayi Bölgesi Park Cad. No:14 adresindeki fabrika binasını ise satmak veya kiralamak suretiyle maliyetlerini düürerek daha verimli çalıma ve rekabet imkanlarının yaratılmasına karar verilmitir. TARH:04/04/2007 Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır tarihinde yapmı olduumuz özel durum açıklamasına ilaveten, üretim ekonomisi salamak ve rekabet gücünü yükseltmek üzere, kurumumuz üretimtesislerini Kasım 2006 tarihinden itibaren Burçelik Bursa Çelik Döküm San. A..'den kiralanan Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cad. No: 15 Bursa adresindeki fabrika binasına taımıtır. Kira sözlemesi aylık YTL+KDV karılıında 2 yıllıına taraflar arasında imzalanmıtır. Kira sözlemesi bitim tarihine 1 ay kala taraflar arasında yeniden görüülecektir. Mevcut Organize Sanayi Bölgesi Park Cad. No: 14 Nilüfer, Bursa adresinde bulunan fabrika binasının satılması veya kiralanması ekli ile deerlendirilmesi bu suretle maliyetlerin düürülerek daha verimli çalıma ve rekabet imkanlarının yaratılması hedeflenmektedir. TARH:28/06/2007 ISFIN Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Kurumumuza ait Organize Sanayi Bölgesi Park Cad. No: 14 Nilüfer/Bursa adresinde yer alan H2IC04b3d pafta, 1537 ada, 3 parsel 4.667,59 m2 3 katlı betonarme karkas fabrika bina ve arsası Finansal Kiralama A..'ne ,00 USD + KDV olarak satı ilemi gerçekletirilmitir. TARH:29/06/2007 Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır tarihli özel durum açıklamamıza ait ek açıklamadır. 1) Yönetim Kurulu Karar Tarih ve Numarası : /06/04 2) Satı Tarihi : ) Satıa Konu Gayrimenkulün irket Ödenmi Sermayesi çerisindeki Deeri: Satı deeri : ,00 USD x 1,3197: ,00 YTL

10 TARH: 10/07/2007 Ödenmi sermaye : ,00 YTL Oran : % 33 4) Alıcı Finansal Kiralama A.. ile ticari hiçbir ilikimiz bulunmamaktadır. 5) Tahsilat Tarihi tarihli çek ile pein olarak tahsil edilmitir. 6) Gayrimenkul ekspertizi Türkiye Bankası A.. naat ve Emlak Müdürlüü tarafından yaptırılmıtır. 7) Satı Karının Tutarı ,82 YTL'dir. 8) Satı Karının % 75 oranındaki tutarı kar yedekleri içerisinde özel fon olarak tutulacak % 25'lik kısmı dönem kazancına ilave olacaktır. Hisse senetleri Borsamızda ilem gören aaıda belirtilen irketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Teblii nin 5/h-1 ve 14 üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir örnei Ek te ve Borsamız Türkçe nternet Sitesi nde (www.imkb.gov.tr) Günlük Bülten bölümünde irket Haberleri Ekleri balıı altında yayınlanmaktadır. irket Kodu irket Ünvanı lem Yapan Ortak Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.. Soymen Menkul Kıymetler A.. TARH:12/07/2007 Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.. nin Borsa Bakanlıı tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:39 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına likin Teblii'nin "Olaandıı Fiyat ve Miktar Hareketleri" balıklı 7. maddesine istinaden aynı Tebli'in 10 ve 12. maddelerine göre istenen açıklamaya cevaben gönderdii tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır tarih ve 6363 nolu yazınıza istinaden, Daha önce gönderdiimiz özel durum açıklamaları dıında yeni bir özel durum yoktur. Dolayısıyla, hisse senetleri üzerinde gerçekleen olaandıı fiyat ve miktar hareketlerine ilikin tarafımızca bilinen herhangi bir sebep mevcut deildir. TARH:30/07/2007 ISFIN Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Açıklanacak özel durum: ve tarihli özel durum açıklamalarımıza ait ek açıklamadır. 1) Kurumumuzun Bursa Organize Sanayi Bölgesi Park Cad. No: 14 adresinde bulunan fabrika binası ve arsası Finansal Kiralama A..'ne ,00 USD + KDV olarak pein bedelle satı ilemi gerçekletirilmi idi. Ekspertizin Kurulca listeye alınmı ekspertiz irketlerince yaptırılması zorunluluu dorultusunda TSKB Gayrimenkul Deerleme A..'ne ekspertiz yaptırılmı olup, sözkonusu ekspertiz deeri ,00 USD + KDV olarak raporlanmıtır. TARH:22/08/2007 Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. irketimiz Yönetim Kurulu nun 22 Austos 2007 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında irketimizin 2006 yılı Olaan Genel Kurulu Toplantısının 14 Eylül 2007 Cuma günü saat 13:00 de Ata Center Merkezi Ahi Evren Cad., No:1, Kat:3, Maslak, stanbul adresinde yapılmasına karar verilmitir. Genel kurul toplantı gündemi ekte yayınlanmaktadır. TARH:24/08/2007 Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.., Borsa Bakanlıı tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:39 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına likin Teblii'nin "Olaandıı Fiyat ve

11 Miktar Hareketleri" balıklı 7. maddesine istinaden aynı Tebli'in 10 ve 12. maddelerine göre istenen açıklamaya cevaben gönderdii tarihli yazısında kamuya açıklanmamı özel bir durum olmadıını bildirmitir. TARH:14/09/2007 Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. irketimizin 2006 yılı Olaan Genel Kurul Toplantısı bugün saat 13:00'de Ata Center Merkezi Ahi Evran Cad. No:1 K:3 Maslak-stanbul adresinde toplantı salonunda yapılmıtır. S.P.K tarih 2/53 sayılı kararı gerei irketin kar daıtım politikası genel kurul bilgisine sunuldu. Kurul'un tarih ve 2/53 sayılı kararı ile irketlerin 2007 ve izleyen yıllara ilikin kar daıtım politikası: "irketimizin uymakla yükümlü olduu mevzuat ile büyük yatırım ve ciddi ekonomik kriz dönemleri dıında büyüme stratejisi, performansı ve finansman ihtiyaçları ile sektörel, ulusal ve uluslararası ekonomik koullar dikkate alınarak oluacak kar payı, ortaklarımıza yüksek ve istikrarlı gelir salama dorultusunda nakit veya bedelsiz hisse senedi eklinde daıtılır" eklinde belirlenmitir. Toplantı tutanaı ekte yer almaktadır." Toplantı tutanaında; 2007 yılı faaliyetlerinin denetlenmesi ve Genel Kurul'a sunulması için Reyhan Tekeli'nin denetçi olarak seçilmesine karar verildii, yılında görev yapmak üzere, dare Meclisine Ragıp Ergün Serdarolu, Renan Kömürcüolu, Canan Zihniolu'nun seçilmesine karar verildii, 2006 yılının zararla kapatıldıı, Gözet Yeminli Mali Müavirlik ve Baımsız Denetim A.. ile baımsız denetim sözlemesinin hesap dönemlerini kapsayacak ekilde 3 yıllıına sözlemenin yenilenmesine karar verildii, hususları da yer almaktadır. Genel kurul toplantı tutanaı ekte yayınlanmaktadır. TARH:07/11/2007 Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.. nin Borsa Bakanlıı tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:39 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına likin Teblii'nin "Olaandıı Fiyat ve Miktar Hareketleri" balıklı 7. maddesine istinaden aynı Tebli'in 10 ve 12. maddelerine göre istenen açıklamaya cevaben gönderdii tarihli yazı aaıya çıkarılmıtır. Kurumumuzun daha önce gönderdii özel durum açıklamalarının dıında yeni bir özel durum bulunmayıp, hisse senetleri üzerinde gerçekleen olaandıı fiyat ve miktar hareketlerine ilikin tarafımızca bilinen herhangi bir sebep mevcut deildir. TARH:14/11/2007 Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır tarihinde Referans Gazetesinde Yönetim Kurulu Bakanımız Ragıp Ergün Serdarolu'na atfen "olası bir ortak Burçelik Vana'da i birlii yapmak isterse teklifi deerlendirebilir" eklinde bir açıklama yer almıtır. Yayınlanan haber ile ile ilgili, irketimiz tarafından herhangi bir açıklama yapılmamıtır. lgili gazete tamamı ile kendi yorumu ile haberi yayınlamıtır. TARH:11/04/2008 Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. irketimiz Yönetim Kurulu nun 11 Nisan 2008 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, 2007 yılı Olaan Genel Kurulu Toplantımızın 06 Mayıs 2008 Salı günü saat 13:00 de Ata Center Merkezi Ahi Evren Cad. No:1 Kat:3 Maslak, stanbul adresinde yapılmasına karar verilmitir. Toplantı gündemi ekte yayınlanmaktadır.

RANT FNANSAL KRALAMA A..

RANT FNANSAL KRALAMA A.. TARH : 14 / 02 / 1995 Borsa Yönetim Kurulu'nun 14.02.1995 tarihli toplantısında aldıı kararla, Rant Finansal Kiralama A.. hisse senetleri 20.02.1995 tarihinden itibaren 1.000,-TL nominal deerli beher hisse

Detaylı

TARH :13/02/1998 HABER: zmir Demir Çelik Sanayi A..'nin 11.03.1998 tarihli yazı aaıya çıkarılmıtır.

TARH :13/02/1998 HABER: zmir Demir Çelik Sanayi A..'nin 11.03.1998 tarihli yazı aaıya çıkarılmıtır. TARH :13/02/1998 zmir Demir Çelik Sanayi nin 13.02.1998 tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Tarafınıza göndermi olduumuz 1997 yılına ait Baımsız Denetimden geçmi Gelir Tablomuzun dipnotlarının 14. maddesinde

Detaylı

SERMAYE PYASASI KURULU BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN

SERMAYE PYASASI KURULU BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN SERMAYE PYASASI KURULU BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. DUYURU METNDR Bu duyuru metni Sermaye

Detaylı

SERMAYE PYASASI KURULU ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN

SERMAYE PYASASI KURULU ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN SERMAYE PYASASI KURULU ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. DUYURU METNDR Bu duyuru metni Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../...

Detaylı

I. ORTAKLIIMIZ HAKKINDA BLGLER

I. ORTAKLIIMIZ HAKKINDA BLGLER AVVA SGORTA ANONM RKET'NDEN ÇIKARILMI SERMAYEMZN 25.000.000,00 YEN TÜRK LRASINDAN 50.000.000,00 YEN TÜRK LRASINA ARTIRILMASI VE NAKT KARILII ARTIRILAN 25.000.000,00 YEN TÜRK LRALIK SERMAYEY TEMSL EDECEK

Detaylı

SERMAYE PYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FNANSMANI DARES LK HALKA ARZ LEMLERNDE KULLANILACAK ZAHNAME VE SRKÜLER SET 02.11.2005 STANBUL

SERMAYE PYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FNANSMANI DARES LK HALKA ARZ LEMLERNDE KULLANILACAK ZAHNAME VE SRKÜLER SET 02.11.2005 STANBUL SERMAYE PYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FNANSMANI DARES LK HALKA ARZ LEMLERNDE KULLANILACAK ZAHNAME VE SRKÜLER SET 02.11.2005 STANBUL 1 TÜRKYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONM ORTAKLII (VAKIFBANK) NDAN ORTAKLIIMIZIN

Detaylı

COCA-COLA ÇECEK ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK HALKA ARZINA LKN 50.322.321 YTL NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL DUYURUDUR.

COCA-COLA ÇECEK ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK HALKA ARZINA LKN 50.322.321 YTL NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL DUYURUDUR. COCA-COLA ÇECEK ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK HALKA ARZINA LKN 50.322.321 YTL NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL DUYURUDUR. SÖZ KONUSU PAYLAR SERMAYE PYASASI KURULU'NCA 28 NSAN

Detaylı

YATIRIM MENKUL DEERLER ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK TOPLAM 30.865.000 YTL NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL DUYURUDUR.

YATIRIM MENKUL DEERLER ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK TOPLAM 30.865.000 YTL NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL DUYURUDUR. YATIRIM MENKUL DEERLER ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK TOPLAM 30.865.000 YTL NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL DUYURUDUR. SÖZ KONUSU PAYLAR SERMAYE PYASASI KURULU'NCA 03.05.2007

Detaylı

TÜRKYE HALK BANKASI ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK 271.521.962 YTL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL ZAHNAMEDR.

TÜRKYE HALK BANKASI ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK 271.521.962 YTL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL ZAHNAMEDR. TÜRKYE HALK BANKASI ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK 271.521.962 YTL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL ZAHNAMEDR. NOMNAL SÖZ KONUSU PAYLAR SERMAYE PYASASI KURULU'NCA 27.04.2007 TARH VE

Detaylı

TEKSTL FNANSAL KRALAMA A.. 30/06/2011 FAALYET RAPORU

TEKSTL FNANSAL KRALAMA A.. 30/06/2011 FAALYET RAPORU TEKSTL FNANSAL KRALAMA A.. 30/06/2011 FAALYET RAPORU Sayın Hissedarlarımız; Avrupa'nın nispeten küçük birkaç ekonomisindeki bütçe ve borç sorunları yanında daha büyük ölçekli ekonomilerinde de borç sorunlarının

Detaylı

EVG YATIRIM ORTAKLII ANONM RKET 31.03.2010 TARH TBARIYLA FNANSAL TABLO DPNOTLARI

EVG YATIRIM ORTAKLII ANONM RKET 31.03.2010 TARH TBARIYLA FNANSAL TABLO DPNOTLARI EVG YATIRIM ORTAKLII ANONM RKET 31.03.2010 TARH TBARIYLA FNANSAL TABLO DPNOTLARI ÇNDEKLER FNANSAL DURUM TABLOSU... KAPSAMLI GELR TABLOSU... ÖZ SERMAYE DEM TABLOSU... NAKT AKIM TABLOSU... FNANSAL TABLOLARA

Detaylı

Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim irketi'nden

Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim irketi'nden Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim irketi'nden Ortaklıımızın halka arz edilecek 100.000.000.-TL nominal deerli tahvillerinin satıına ilikin duyurudur. Söz konusu tahviller, Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

TARİH: 15/01/2007. Şirketin Artırım Sonrası Sermayesi. Bedelsiz Artırım Miktarı -

TARİH: 15/01/2007. Şirketin Artırım Sonrası Sermayesi. Bedelsiz Artırım Miktarı - TARİH: 15/01/2007 BİRİNCİL PİYASA ve HALKA ARZ ESASLARIDUYURUSU Şirketin Unvanı Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Kod Şirketin Sermaye Türü Kayıtlı Sermaye ( X ) Esas Sermaye () Şirketin Artırım Öncesi Sermayesi

Detaylı

TEKFEN HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK 89.032.000,00-YTL/ NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL ZAHNAMEDR.

TEKFEN HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK 89.032.000,00-YTL/ NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL ZAHNAMEDR. TEKFEN HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK 89.032.000,00/ NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL ZAHNAMEDR. SÖZ KONUSU PAYLAR SERMAYE PYASASI KURULU'NCA 09/11/2007 TARH VE 92/1116

Detaylı

BURÇELK BURSA ÇELK DÖKÜM SANAY A..

BURÇELK BURSA ÇELK DÖKÜM SANAY A.. BURÇELK BURSA ÇELK DÖKÜM SANAY A.. 36.YIL 01/01/2003 31/12/2003 FAALYET RAPORU 2003 yılı BURÇELK A.. nin 36. çalıma yılı idi. irketimiz 36 yılda küçük bir dökümhaneden ülke ekonomisine önemli katkılarda

Detaylı

YATIRIM - IBOXX TÜRKYE GÖSTERGE TAHVL B TP BORSA YATIRIM FONU ÇTÜZÜÜ

YATIRIM - IBOXX TÜRKYE GÖSTERGE TAHVL B TP BORSA YATIRIM FONU ÇTÜZÜÜ YATIRIM - IBOXX TÜRKYE GÖSTERGE TAHVL B TP BORSA YATIRIM FONU ÇTÜZÜÜ MADDE 1 - FONUN KURULU AMACI 1.1. Yatırım Menkul Deerler A.. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine

Detaylı

BZM MENKUL DEERLER A.. A TP ALTIN VE ENERJ KARMA FONU ÇTÜZÜÜ

BZM MENKUL DEERLER A.. A TP ALTIN VE ENERJ KARMA FONU ÇTÜZÜÜ BZM MENKUL DEERLER A.. A TP ALTIN VE ENERJ KARMA FONU ÇTÜZÜÜ MADDE 1- FONUN KURULU AMACI: 1.1 BZM MENKUL DEERLER A.. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak

Detaylı

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM BEYANI Kordsa Global Endüstriyel plik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.. (bundan böyle Kordsa Global veya irket diye anılacaktır) 01

Detaylı

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A..'NN B TP ALTIN BORSA YATIRIM FONU 1.000.000 ADET 1. TERTP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA LKN ZAHNAMEDR.

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A..'NN B TP ALTIN BORSA YATIRIM FONU 1.000.000 ADET 1. TERTP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA LKN ZAHNAMEDR. BU ZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIININ YAPILDII YERLERDE FON ÇTÜZÜÜ VE HER AY TBARYLE HAZIRLANAN, FONA LKN MAL BLGLERN YER ALDII AYLIK RAPORLARLA BRLKTE TASARRUF SAHPLERNN NCELEMESNE SUNULMAK VE ÜCRETSZ

Detaylı

Kurucunun Adı ve Soyadı

Kurucunun Adı ve Soyadı GELEN LETMELER BORSASI A.. ANA SÖZLEMES (TASLAK) KURULU Madde 1- Aaıda ad ve soyadları, ikametgahları ve tabiiyetleri yazılı kurucular tarafından, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde

Detaylı

SELÇUK ECZA DEPOSU TCARET VE SANAY ANONM RKET ESAS SÖZLEME

SELÇUK ECZA DEPOSU TCARET VE SANAY ANONM RKET ESAS SÖZLEME SELÇUK ECZA DEPOSU TCARET VE SANAY ANONM RKET ESAS SÖZLEME Kurulu : Madde 1 Aaıda adları veikametgahları yazılı kurucular tarafından, yürürlükte bulunan kanunlar ve bu esas mukavelename hükümlerine göre

Detaylı

STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP KISA VADEL TAHVL VE BONO FONU ÇTÜZÜK

STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP KISA VADEL TAHVL VE BONO FONU ÇTÜZÜK STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP KISA VADEL TAHVL VE BONO FONU ÇTÜZÜK MADDE 1- FONUN KURULU AMACI: 1.1 Yatırım Menkul Deerler A.. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine

Detaylı

BZM MENKUL DEERLER A.. A TP HSSE SENED FONU 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU

BZM MENKUL DEERLER A.. A TP HSSE SENED FONU 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU A TP HSSE SENED FONU 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU A TP HSSE SENED FONU 01 OCAK 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMNE AT BAIMSIZ DENETM RAPORU Bizim Menkul

Detaylı

YAPI KRED FNANSAL KRALAMA A.O. PAYLARININ STEE BALI ÇARI YOLUYLA YAPI VE KRED BANKASI A..TARAFINDAN DEVRALINMASINA LKN BLG FORMU

YAPI KRED FNANSAL KRALAMA A.O. PAYLARININ STEE BALI ÇARI YOLUYLA YAPI VE KRED BANKASI A..TARAFINDAN DEVRALINMASINA LKN BLG FORMU YAPI KRED FNANSAL KRALAMA A.O. PAYLARININ STEE BALI ÇARI YOLUYLA YAPI VE KRED BANKASI A..TARAFINDAN DEVRALINMASINA LKN BLG FORMU 1. Çarıya Konu irket e likin Bilgiler: a) Ticaret Unvanı: YAPI KRED FNANSAL

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A.. B TP LKT FONU ÇTÜZÜÜ

DELTA MENKUL DEERLER A.. B TP LKT FONU ÇTÜZÜÜ DELTA MENKUL DEERLER A.. B TP LKT MADDE 1- FONUN KURULU AMACI: FONU ÇTÜZÜÜ 1.1. Delta Menkul Deerler A.. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak ve bu içtüzük

Detaylı

2005 Yılı çerisinde Duyurulan Ve Mali Tablolarımızı Etkileyen Mevzuat Deiiklikleri

2005 Yılı çerisinde Duyurulan Ve Mali Tablolarımızı Etkileyen Mevzuat Deiiklikleri AVIVA SGORTA A.. FAALYET RAPORU 2005 ÇNDEKLER Gündem Genel Müdürün Mesajı Kurumsal Yönetim Beyanı Kurumsal Yönetim lkeleri Genel Kurulların Fonksiyonu, Pay Sahiplerinin Sahip Olduu Haklar Ve Bu Hakların

Detaylı

DEN ZBANK ANON M RKET YÖNET M KURULU BA KANLI I NDAN OLA ANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

DEN ZBANK ANON M RKET YÖNET M KURULU BA KANLI I NDAN OLA ANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET DENZBANK ANONM RKET YÖNETM KURULU BAKANLII NDAN OLAANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Sayın Ortaklarımıza, Bankamız sermayesinin 290,000,000,000,000.- (ikiyüzdoksantrilyon)tl sından 316,100,000,000,000.-

Detaylı

YAPI KRED FAKTORNG A.. 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMNE AT BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU NA SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN ÖZEL RAPOR

YAPI KRED FAKTORNG A.. 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMNE AT BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU NA SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN ÖZEL RAPOR 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMNE AT BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU NA SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN ÖZEL RAPOR 1 OCAK- 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMNE AT BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU

Detaylı

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 31 ARALIK 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 31 ARALIK 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 31 ARALIK 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI BAIMSIZ DENETM RAPORU Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.. Yönetim Kurulu

Detaylı

MÜTER HESAP AÇILI FORMU

MÜTER HESAP AÇILI FORMU MÜTER HESAP AÇILI FORMU Müteri Hesap No :... Müteri Tipi :Bireysel (...) Müterek (...) Kurumsal (...) Adı Ve Soyadı / Ünvanı :... Anne Adı :... Baba Adı :... Doum Yeri Ve Tarihi :... Nüfusa Kayıtlı Olduu

Detaylı