Bu derslerimizde Sarf İlmine ait Maksud Kitabını izaha çalışacağız. Sade ve dilbilgisi terimlerinden mümkün olduğunca kaçınarak, şemalarla birlikte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bu derslerimizde Sarf İlmine ait Maksud Kitabını izaha çalışacağız. Sade ve dilbilgisi terimlerinden mümkün olduğunca kaçınarak, şemalarla birlikte"

Transkript

1 MAKSUD DERSLERİ

2 Bu derslerimizde Sarf İlmine ait Maksud Kitabını izaha çalışacağız. Sade ve dilbilgisi terimlerinden mümkün olduğunca kaçınarak, şemalarla birlikte verilecek olan bu dersler, Emsile ve Bina kitaplarının bir devamı ve bütünleyicisi ve Maksud kitabının konuları paralelinde, sarf ilminin bir özeti mahiyetinde olacaktır. Şemalar konuları takip ve anlamakta ve bir bütün olarak tasarlamakta oldukça faydalıdır, öğrenimi kolaylaştırıcıdır. Emsile, Bina, Maksud kitapları Kur an-ı Kerim Arapçası öğreniminde, efradını cami, ağyarına mani kabilinden fevkalade öğretici ders kitaplarıdır. Bu kitaplarda verilen konular daha genişletilmiş, detaylandırılmış olarak çeşitli dilbilgisi kitaplarında işlenmiştir, ancak bu bilgiler, daha çok öğretmenlerin başvuru kaynağı mahiyetinde ansiklopedik bilgilerdir. Öğrenme zorluğu, bu kitapların kendisinde değil, öğreticinin takip ettiği anlatım tarzında, konuları işleyiş biçimindedir. Burada önemli bir hususun altını çizmekte yarar görüyorum. Başlıkta belirttiğmiz gibi, Emsile,Bina, Maksud dersleri, Kur an- ı Kerim Arapçası, yani ilmi Arapça, bir başka ifade ile, Kur an-ı Kerim ve Hadis-i Şerif Metinlerini, ilmi kitaplardaki ibareleri çözümleme Arapçasıdır. Konuşma Arapçası bundan farklıdır, Onun öğretim şekli daha farklı özellikler taşır. Dolayısı ile, asırlarca, Kur an-ı Kerim Arapçası için başucu kitapları olmuş bu feyizli eserleri okuyarak Arapça öğrenilmez veya konuşulmaz felsefesi, konuşma dili ile ilim dilini aynı görmek yanlışlığından kaynaklanmaktadır. Kur an-ı kerim aşıklarının o müstecab dualarının, bizi de ihata etmesi istirhamı ile Allahu Subhanehu ve Teala dan muvaffakiyetler niyaz ederim. 2

3 KİTABU L- MAKSUD Bismillahirrahmanirrrahiym Hamd, mü minlere doğru you hibe den Allahu Subhanehu ve Teala Hazretlerine mahsustur, Salat ve selam, sevap telep etmeye teşvik eden, günahlardan menedip çekindiren, Allahu Subhanehu ve Teala Hazretleri nin Nebisi,Muhammed Aleyyhisselamın ve, al ve ashabın en hayırlısı olan, O nun al ve ashabı üzerine olsun. Arapça dini ilimler için bir alettir.arapçanın rukünlerinden birisi tasriftir.tasrif sayesinde az sayıda kelimeden çok sayıda kelimeler türedilir. Başarı veren ve hidayete eriştiren ancak Allahu Subhanehu ve Tealadır. 3

4 1.DERS A-FİİLLER (35 BAB) Mücerred Sülasi Mücerred Bu babdan olan bir fiilin ayın veya lamında, mutlaka boğaz ) غ ع خ ح ه أ ( harflerinden biri bulunur. Bu kurala uymayan üçüncü baba ait fiil ابى يا بى dır Rubai Mücerred Fiiller Rubai Mücerrede Mülhak Bablar 4

5 Mezidunfih Sülasi Mezid Rubai Sülasi Mezid Sülasi Mezid Hümasi,. Sülasi Mezid Südasi ye Mülhak Bablar Rubai Mezid Humasi Rubai Mezid Rubai Mezid 5

6 Südasi ye mülhak bablar B-AKSAM-I SEB A Sahih Fiil Misal Fiil Ecvef Fiil Nakıs Fiil Lefif-i Mekrun Fiil Lefif-i Mefruk Fiil Muzaf Fiil Mehmuzul Fa Fiil Mehmuzul Ayn Fiil Aksam-ı Seb'a ن ص ر وعد قال غزى طوى وقى م د م د اخذ سءل ء قر Mehmuzul Lam Fiil د 6

7 C-MASTARLAR Basralı bilginlere göre, kelimelerin anası mastardır. Mastarlar mimsiz ve mimli olmak üzere iki kısma ayrılırlar. 1-Sülasi Mücerred Fiillerin Mimsiz Mastar Vezinleri; Bu mastarlar kuralsız (semai) olduklarından, ancak sözlüklerden elde edilebilirler. Sarf bilgini Sibeveyh sülasi mücerred fiiller için, 32 semai mimsiz mastar vezni belirlemiştir. ف عل ف ع ل ف ع ل ف ع ل ة ف ع ل ة ف ع لة ف ع لى ف ع لى ف ع لى ف ع ل ان ف ع ل ان ف ع ل ان ف ع ل ان ق ت ل ف س ق ش غ ل ر ح م ة ن ش د ة آ د رة د ع وى ذ آ رى بش رى ل و ي ان ح ر ما ن غ ف ر ان ن ز و ان 7

8 ف ع ل ف ع ل ف ع ل ف ع ل ف ع ل ة ف ع لة ف ع ال ف عال ف ع ال ف ع ال ة ف ع ال ة ف ع ول ف ع ول ف ع يل ف ع ول ة م ف ع ل م ف ع ل م ف ع ل ة م ف ع ل ة ط ل ب ح ن ق ص غ ر ه د ي غ ل ب ة س ر ق ة ذ ه اب ص ر اف س و ال ز ه اد ة د ر اي ة د خ ول ق ب ول و جي ف ص ه و ب ة م د خ ل م ر ج ع م س ع ي ة م ح م د ة 8

9 2- Sülasi Mücerred Fiillerin Mimli Mastar Vezinleri Sülasi Mücerred Fiillerin Mimli Mastarları, Fiillerin, aksam-ı seb adan hangi gurubda bulunduğuna ve muzarisinin aynul fiilinin harekesine göre م ف ع ل م فع ل Vezinlerinde gelir. mevcuttur. Bu vezinlere uymayan kuraldışı mastarlar da Aksam-ı Seb'a Muzarinin Aynul Fi'li Mimli Mastar Vezni İsm-i Zaman İsm-i Mekan Vezni Kuraldışı Mastarlar ال م ط ل ع و ال م غ ر ب و ال م س ج د المجزر المسك ن المنب ت المخش ر ال م ن س ك ال م ش ر ق المجم ع المفر ق المسق ط ي ف ع ل م ف ع ل م ف ع ل ي ف ع ل Sahih, Ecvef, الم ر ج ع و الم ص ر م فع ل م ف ع ل ي ف ع ل Muzaf,Mehmuz Nakıs, Mekrun Lefif م ف ع ل ي ف ع ل م ف ع ل ي ف ع ل ي ف ع ل ي ف ع ل ي ف ع ل م فع ل م فع ل ي ف ع ل Misal, Mefruk Lefif 9

10 3-Sülasi Mücerred Fiiller Dışındaki Fiillerin, Mimli Mastar, İsm-i Zaman, İsm-i Mekan, İsm-i Meful Vezinleri ; Bu Fiillerin Muzarisinin mechulu alınır. Muzaraat harfi ötreli bir mim ile değiştirilir. م ك ر م ي ك ر م ي ك ر م ا آ ر م 10

11 D-VASIL HEMZESİ Vasl Hemzesi, geçişlerde düşer, okunmaz. ا ل وص ل همزة ال وصل VASIL HEMZESİ NERELERDE BULUNUR? 1-Şu kelimelerde 2-Evvelinde vasıl hemzesi bulunan hümasi ve südasilerin, mazi,mastar ve emr-i hazırında 3-Sülasilerin emr-i hazırında 4-Tarif Lamında است خ رج ا بنم اب ن اب ن ت ام ر ء ام ر أ ة اث ن ي ن اث ن ت ي ن اس م اس ت ای م ن ا ن ص ر ا ل 11

12 VASIL HEMZESİNİN HAREKELERİ; Başlangıçta meksurdur. Şu kelimelerde meftuhtur Aynul Fiili Zamme gelen Muzarilerin emri hazırında mezmumdur Evvelinde vasıl hemzesi bulunan hümasi ve südasilerin mechul mazilerinin hemzesi mezmumdur. ا ستخر ج ا ی م ن ا ل ي ف ع ل ا ف ع ل ا س ت خ ر ج 12

13 Mastardan türeyen 6 önemli kip: Mazi, muzari, ism-i fail, ism-i meful, emr-i hazır, nehy-i hazır 24 Emsile ن ص ر ا ن ص ر ی ن ص ر ناص ر لا ت ن ص ر م ن ص ور mazi ن ص ر muzari ی ن ص ر MASTAR ن ص را ismifail ناص ر ismimeful م ن ص ور ل م ی ن ص ر ل م ا ی ن ص ر ما ی ن ص ر لا ی ن ص ر ل ن ی ن ص ر ل ي ن ص ر لا ی ن ص ر emrihazır ا ن ص ر nehyihazır لا ت ن ص ر م ن ص ر م ن ص ر ن ص ر ة ن ص ر ة ن ص ي ر ن ص ر ي ن صار ا ن ص ر ما ا ن ص ر ه و ا ن ص ر ب ه 13

14 1-FİİL ÇEKİM TABLOSU CEM' (İkiden Fazla) TESNİYE (İki) MÜFRED (Bir) ŞAHIS ZAMİRLERİ VE FİİL ÇEKİM TABLOSU Cem' Cem' Müzekker Müennes Muhatab Muhataba (Siz (Siz Erkekler) Kadınlar) Cem' Müzekker Gaib (O Erkekler) Tesniye Müzekker Gaib (O İki Erkek) Müfred Müzekker Gaib (O Bir Erkek) Cem Müennes Gaibe (O Kadınlar) Tesniye Müennes Gaibe (O İki Kadın) Müfred Müennes Gaibe (O Bir Kadın) Tesniye Müzekker Muhatab (Siz İki Erkek) Müfred Müzekker Muhatab (Sen Bir Erkek) Tesniye Müennes Muhataba (Siz İki Kadın) Müfred Müennes Muhataba (Sen Bir Kadın) MÜZEKKER MÜENNES MÜZEKKER MÜENNES GAİB MUHATAB Nefs-i Mütekellim Mealgayr (Biz) Nefs-i Mütekellim Vahdeh (Ben) NEFS-İ MÜTEKELLİM 14

15 2- ŞAHIS ZAMİRLERİ CEM' (İkiden Fazla) TESNİYE (İki) MÜFRED (Bir) ŞAHIS ZAMİRLERİ انتن انتم هن هم نحن انتما انتما هما هما MEALGAYR هي انت انت انا Vahde هو MÜZEKKER MÜENNES MÜZEKKER MÜENNES GAİB MUHATAB NEFS-İ MÜTEKELLİM 15

16 Mastardan türeyen 6 önemli kip: Mazi, muzari, ism-i fail, ism-i meful, emr-i hazır, nehy-i hazır DERS Emsile ن ص ر ا ن ص ر ي ن ص ر ناص ر لا ت ن ص ر م ن ص ور mazi ن ص ر muzari ي ن ص ر MASTAR ن ص را ismifail ناص ر ismimeful م ن ص ور ل م ي ن ص ر ل م ا ي ن ص ر ما ي ن ص ر لا ي ن ص ر ل ن ي ن ص ر ل ي ن ص ر لا ي ن ص ر emrihazır ا ن ص ر nehyihazır لا ت ن ص ر م ن ص ر م ن ص ر ن ص ر ة ن ص ر ة ن ص ي ر ن ص ر ي ن ص ار ا ن ص ر ما ا ن ص ر ه و ا ن ص ر ب ه 2

17 1-FİİL ÇEKİM TABLOSU CEM' (İkiden Fazla) TESNİYE (İki) MÜFRED (Bir) ŞAHIS ZAMİRLERİ VE FİİL ÇEKİM TABLOSU Cem' Cem' Müzekker Müennes Muhatab Muhataba (Siz (Siz Erkekler) Kadınlar) Cem' Müzekker Gaib (O Erkekler) Tesniye Müzekker Gaib (O İki Erkek) Müfred Müzekker Gaib (O Bir Erkek) Cem Müennes Gaibe (O Kadınlar) Tesniye Müennes Gaibe (O İki Kadın) Müfred Müennes Gaibe (O Bir Kadın) Tesniye Müzekker Muhatab (Siz İki Erkek) Müfred Müzekker Muhatab (Sen Bir Erkek) Tesniye Müennes Muhataba (Siz İki Kadın) Müfred Müennes Muhataba (Sen Bir Kadın) MÜZEKKER MÜENNES MÜZEKKER MÜENNES GAİB MUHATAB Nefs-i Mütekellim Mealgayr (Biz) Nefs-i Mütekellim Vahdeh (Ben) NEFS-İ MÜTEKELLİM 3

18 2- ŞAHIS ZAMİRLERİ CEM' (İkiden Fazla) TESNİYE (İki) MÜFRED (Bir) ŞAHIS ZAMİRLERİ انتن انتم هن هم نحن انتما انتما هما هما MEALGAYR هي انت انت انا Vahde هو MÜZEKKER MÜENNES MÜZEKKER MÜENNES GAİB MUHATAB NEFS-İ MÜTEKELLİM 4

19 3- MALUM MAZİ ÇEKİMİ CEM' (İkiden نصروا Fazla) نصرن نصرتم نصرتن TESNİYE نصرنا نصرتما نصرتما نصرتا نصرا (İki) MÜFRED نصرت نصرت نصرت نصرت نصر (Bir) MÜZEKKER MÜENNES MÜZEKKER MÜENNES GAİB MUHATAB NEFS-İ MÜTEKELLİM 5

20 4-MALUM MUZARİ ÇEKİMİ CEM' (İkiden تنصرن تنصرون ينصرن ينصرون Fazla) TESNİYE ننصر تنصران تنصران تنصران ينصران (İki) MÜFRED أنصر تنصرين تنصر تنصر ينصر (Bir) MÜZEKKER MÜENNES MÜZEKKER MÜENNES GAİB MUHATAB NEFS-İ MÜTEKELLİM 6

21 5-EMR-İ HAZIR ÇEKİMİ CEM' (İkiden Fazla) أنصروا أنصرن TESNİYE أنصرا أنصرا (İki) MÜFRED أنصرى أنصر (Bir) MÜZEKKER MÜENNES MÜZEKKER MÜENNES GAİB MUHATAB NEFS-İ MÜTEKELLİM 7

22 6-NEHY-İ HAZIR ÇEKİMİ CEM' (İkiden Fazla) لا تنصرن لا تنصروا TESNİYE لا تنصرا لا تنصرا (İki) MÜFRED لا تنصرى لا تنصر (Bir) MÜZEKKER MÜENNES MÜZEKKER MÜENNES GAİB MUHATAB NEFS-İ MÜTEKELLİM 8

23 7-İSİM ÇEKİM TABLOSU İSİM ÇEKİM TABLOSU MÜKESSER CEM' (İkiden Fazla) ( Erkekler) ( Kadınlar) SALİM CEM' (İkiden Fazla) TESNİYE (İki) MÜFRED (Bir) Cem' Müzekker ( Erkekler) Tesniye Müzekker ( İki Erkek) Müfred Müzekker ( Bir Erkek) MÜZEKKER Cem' Müennes ( Kadınlar) Tesniye Müennes ( İki Kadın) Müfred Müennes ( Bir Kadın) MÜENNES 9

24 8-İSM-İ FAİL ÇEKİMİ MÜKESSER CEM' (İkiden Fazla) İSM-İ FAİL ÇEKİM TABLOSU و نواصر نصرة و و نصر نصار SALİM CEM' ناصرات ناصرون Fazla) (İkiden TESNİYE ناصرتان ناصران (İki) MÜFRED ناصرة ناصر (Bir) MÜZEKKER MÜENNES 9-İSM-İ MEFUL ÇEKİMİ İSM-İ MEFUL ÇEKİM TABLOSU MÜKESSER CEM' (İkiden Fazla) و مناصر SALİM CEM' منصورات منصورون Fazla) (İkiden TESNİYE منصورتان منصوران (İki) MÜFRED منصورة منصور (Bir) MÜZEKKER MÜENNES 10

25 5-Mükesser cem; Müfredinin yapısına harf ilave etme veya harf noksanlaştırma, veya veya müfredinin harekele rini değiştirme suretiyle yapılan cemdir. İkiden fazlasına işaret eder. Teksir iki kısımdır. Kıllet : 3-10 arası Kesret : 3- sonsuz arası قلب رسول ا سد قلوب رسل اسد 11

26 6-EMR-İ HAZIR ÇEKİMİ (ŞEDDELİ TEKİD NUNU İLE) CEM' (İkiden Fazla) ا نص ر ن ا نص ر ن ا ن TESNİYE ا نص ر ا ن ا نص ر ا ن (İki) MÜFRED ا نص ر ن ا نص ر ن (Bir) MÜZEKKER MÜENNES MÜZEKKER MÜENNES GAİB MUHATAB NEFS-İ MÜTEKELLİM 12

27 7-EMR-İ HAZIR ÇEKİMİ (ŞEDDESİZ TEKİD NUNU İLE) CEM' (İkiden Fazla) ا نص ر ن - TESNİYE (İki) - - MÜFRED ا نص ر ن ا نص ر ن (Bir) MÜZEKKER MÜENNES MÜZEKKER MÜENNES GAİB MUHATAB NEFS-İ MÜTEKELLİM 13

28 8-NEHY-İ HAZIR ÇEKİMİ (ŞEDDELİ TEKİD NUNU İLE) CEM' (İkiden Fazla) لا ت نص ر ن لا ت نص ر ن ا ن TESNİYE لا ت نص ر ا ن لا ت نص ر ا ن (İki) MÜFRED (Bir) لا ت نص ر ن لا ت نص ر ن MÜZEKKER MÜENNES MÜZEKKER MÜENNES GAİB MUHATAB NEFS-İ MÜTEKEL LİM 14

29 9-NEHY-İ HAZIR ÇEKİMİ (ŞEDDESİZ TEKİD NUNU İLE) CEM' (İkiden Fazla) لا ت نص ر ن - TESNİYE (İki) - - MÜFRED (Bir) لا ت نص ر ن لا ت ن ص ر ن MÜZEKKER MÜENNES MÜZEKKER MÜENNES GAİB MUHATAB NEFS-İ MÜTEKELLİM 15

30 DERS 3 Mazi Muzari Emir Nehiy Fail Meful ن ص ر 1-Mazi Malum Son Harf Zamme üzere Mebni CEM' (İkiden نصرتن نصرتم نصرن نصروا Fazla) TESNİYE نصرنا نصرتما نصرتما نصرتا نصرا (İki) نصرت نصرت نصرت نصرت نصر (Bir) MÜFRED MÜZEKKER MÜENNES MÜZEKKER MÜENNES GAİB MUHATAB NEFS-İ MÜTEKELLİM Son Harf Fetha üzere Mebni Son harf Sakin 2

31 MAZİNİN 1. HARFİ Evvelinde Vasıl Hemzesi Bulunan Hümasi ve Südasi Bablarda Meksurdur Bunun Dışında Mazinin 1.Harfi Daima Meftuhtur ف أ آ ر م ا ن ك س ر ا ج ت م ع ا ح م ر ا س ت خ ر ج ا ح ر ن ج م... نصر ر ح 3

32 ا آر م ن ص ر 2-Mazi Mechul MAZİ MECHUL HAREKELERİ ن ص ر İlk Harf Mezmum Sondan Bir Önceki harf Meksur Son harf, malumdaki gibi 4

33 MAZİ MECHUL HAREKELERİ İle başlayan Mazide ت ت د خر ج ت د خر ج Vasıl Hemzesi İle başlayan Mazide ا ست خر ج ا ست خ ر خ 5

34 3-Muzari Malum ي ن ص ر ي س ت خ ر ج Evvelinde, mazi fiil üzerine ilave edilen şu muzaraat harflerden biri bulunur. Muzaraat harfi, rubailer dışında malum sıgada meftuhtur. Muzaraat harfi, rubailerde mezmumdur. Rubaide, humaside, sudaside Lamul fiilin bir öncesi meksurdur. ي د ح ر ج ي ح و ق ل ي ك ر م ي ف رح ي ق ات ل ي د ح ر ج ي ك ر م ي س ت خ ر ج ي ع ش وش ب اتين ي ن ص ر ي ن ك س ر ي ج ت م ع.. Ancak şu bablarda lamulfiilin makabli meftuhtur. ي ت ك ل م ي ت ب ا عد ي ت د ح ر ج 6

35 4- Muzari Mechul Muzaraat harfi, mechul sıgalarda mezmumdur. Sakinler Malum sıgada olduğu gibi halleri üzere sakin kalırlar. Kalan bütün harfler lamul fiil dışında meftuhtur. ي ن ص ر ی ن ص ر 5-Muzaride Lamul Fi l Lamul fiil,malum ve mechul sıgalarda merfudur. Lamul fiil malum ve mechul sıgalarda,nasbedici tarafından mensub yapılır. Lamul fiil malum ve mechul sıgalarda, cezmedici tarafından meczum yapılır. ي ن ص ی ن ص ر ر ل ن ي ن ص ر ل م ي ن ص ر 7

36 6-Emir - Nehiy Cemi müzekker nunları düşmüş cezmde ve nasbda sabit nunlar CEM' (İkiden Fazla) أنصرن أنصروا لي نصرن لي نصروا TESNİYE (İki) لن نص ر أنصرا أنصرا لت نصرا لين صرا MÜFRED (Bir) لا نص ر أنصرى أنصر لتن صر لي نصر MÜZEKKER MÜENNES MÜZEKKER MÜENNES GAİB MUHATAB NEFS-İ MÜTEKELLİM Sahih fiillerde lamul fiilin sükunu, mu tel fiillerde lamul fiilin düşmesi Tensiye nununun düşmesi Müfred muhataba nununun düşmesi Mechul sıgalar ل ي غ ز و یغز 8

37 6-Malum Fiilden Emr-i Hazır Yapmak Muzaraat harfi hazf edilir, Kalan kelimede ilk harf sakinse, ötreli bir vasıl hemzesi ilave edilir. Kalan kelimede ilk harf harekeli ise olduğu gibi bırakılır. انص ر ن ص ر ر ت ن ص Son harf cezimlenir. ت ف رح ف رح ت ق ات ل ق ات ل Mücerred Sülasilerde, aynulfiil mezmum ise ötreli bir vasıl hemzesi, meftuh ya da meksur ise esreli bir vasıl hemzesi ilave edilir. ت ن ص یف ت ی ج ل ر ح س انص ر ن ص ر اف ت ح اج ل س 9

38 7-İsmul Fail Mazi fiilin aynul fi li meftuhsa Mazi fiilin aynul fi li mezmumsa Mazi fiilin aynul fi li meksursa, ن اص ر ع ظ يم ض ح م Lazım Fiilde ise 4 Vezin vardır. ع ال م ع ط ش ان ا ح م ر ز م ن م ر يض Sülasi mücerred fiiller dışındaki tüm bablarda malum muzarinin, muzaraat harfi ötreli bir mim ile değiştirilerek ismulfail elde edilir. ي ك ر م أ آ ر م م ك ر م ي ك ر م 10

39 İSM-İ FAİL ÇEKİM TABLOSU MÜKESSER CEM' (İkiden Fazla) SALİM CEM' ح م ر ح م ر Fazla) (İkiden TESNİYE ح م ر او ان ا ح م ر ان (İki) MÜFRED ح م ر اء ا ح م ر (Bir) MÜZEKKER MÜENNES İSM-İ FAİL ÇEKİM TABLOSU MÜKESSER CEM' (İkiden Fazla) SALİM CEM' (İkiden Fazla) TESNİYE (İki) ع ط اش ع ط ش ای ا ن ع ط اش ع ط ش ان ان MÜFRED ع ط ش ى ع ط ش ان (Bir) MÜZEKKER MÜENNES 11

40 8-Mubalağalı İsmul fail Vezinleri ص ديق ج ه ول آ ث ير م ج ب ور ل ع ن ت م ك ث ير م د ر ار ي ق ظ غ ف ل آ ذاب 12

41 9-İsmul Meful آ ث ير م ج ب ور Sülasi mücerredlerin tümünde ismi meful vezni Sülasi Mücerred dışındaki tüm bablarda, muzarinin mechulu alınır, muzaraat harfi ötreli bir mimle değşiştirilir. Bu vezin, ismi meful, mimli mastar, ismi mekan, ismi zaman vezinleridir. م ك ر م ي ك ر م ي ك ر م أ آ ر م Şu vezin, ismul meful veznidir. Ayın harfi fethalı olsaydı ل ع ن ت olacaktı. mubalağalı fail vezni ل ع ن ت 13

42 DERS 4 SAHİH FİİLLERİN TASRİFİ 1-Mazi Muzari 2

43 2-Emir Nehiy 3

44 3-Tekid Nunu ا نص ر ن ا ن ا نص ر ن ل ي ن ص ر ن ان ل ي ن ص ر ن ا نص ر ا ن ا نص ر ا ن ان ر ل ت ن ص ل ي ن ص ر ان ا نص ر ن ا نص ر ن ل ت ن ص ر ن ل ي ن ص ر ن - ا نص ر ن - ل ي ن ص ر ن ا نص ر ن ا نص ر ن ل ت ن ص ر ن ل ي ن ص ر ن 4

45 لا ت نص ر ن ا ن لا ت نص ر ن لا ی ن ص ر ن ان لا ی ن ص ر ن لا ت نص ر ا ن لا ت نص ر ا ن لا ت ن ص ر ان لا ی ن ص ر ان لا ت نص ر ن لا ت نص ر ن لا ت ن ص ر ن لا ی ن ص ر ن - لا ت نص ر ن - لا ی ن ص ر ن لا ت نص ر ن لا ت ن ص ر ن لا ی ن ص ر ن 5

46 4-İsmul Fail İsmul Meful 6

47 لا تدحرج دحرج مدحرج مدحرج دحراجا دحرجة يدحرج دحرج لا تخرج أخرج مخرج مخرج إخراجا يخرج أخرج لا تخرج خرج مخرج مخرج تخرجة تخريجا يخرج خرج لا تخاصم خصاما مخاصمة مخاصم مخاصم خاصم يخاصم خاصم لا تنآسر إنآسر منآسر منآسر إنآسارا ينآسر إنآسر لا تكتسب إكتسب مكتسب مكتسب إكتسابا يكتسب إكتسب لا تصفر إصفر مصفر مصفر إصفرارا يصفر إصفر لا تتآسر تآسر متآسر متآسر تآسرا يتآسر تآسر تصالح يتصالح تصالحا متصالح متصالح تصالح لا تتصالح إدثر يدثر إدثرا مدثر مدثر إدثر لا تدثر لا تثاقل إثاقل مثاقل مثاقل إثاقلا يثاقل إثاقل لا تتدحرج تدحرج متدحرج متدحرج تدحرجا يتدحرج تدحرج لا تستغفر إستغفر مستغفر مستغفر إستغفارا يستغفر إستغفر لا تشهاب إشهاب مشهاب مشهاب إشهيبابا يشهاب إشهاب لا تغدودن إغدودن مغدودن مغدودن إغديدانا يغدودن إغدودن لا تجلوذ إجلوذ مجلوذ مجلوذ إجلواذا يجلوذ إجلوذ لا تسحنآك إسحنآك مسحنآك مسحنآك إسحنآاكا يسحنآك إسحنآك لا تسلنق إسلنق مسلنق مسلنق إسلنقاء يسلنقى إسلنقى لا تقشعر إقشعر مقشعر مقشعر إقشعرارا يقشعر إقشعر لا تحرنجم إحرنجم محرنجم محرنجم إحرنجاما يحرنجم إحرنجم 7

48 DERS - 5 FAYDALI BİLGİLER إثاقل إدثر -1 إدثر تدثر إثاقل تثاقل إدثر إثاقل idi. ta harfi, dal harfine idğam edildi, başlangıç için تدثر nin aslı إدثر hemze-i vasıl getirildi إدثر oldu. (sa) harfine idğam edildi, başlangıç için ث, harfi idi. ta تثاقل nin aslı إثاقل hemze-i vasıl getirildi, إثاقل oldu. 2

49 ظ - ط - ض - ص babı إفتعل- 2 İtbak Harfleri harflerinden biri ظ - ط - ض - ص nin faul fiili إفتعل olursa, ta harfi ط harfine dönüşür., olursa harflerinden biri ز - ذ - د nin faul fiili إفتعل ta harfi dal harfine dönüşür. harflerinden biri olursa ث - ى - و nin faul fiili إفتعل,bu harfler ta ya dönüşür. Akabinde ta, ta ya idğam edilir. إصطبر إصتبر إضطرب إضترب إطرد إطترد إظهر إظتهر إدمع إدتمع إذكر إذتكر إزدجر إزتجر إتقى إوتقى إتسر إيتسر إثغر إثتغر 3

50 3-Zaid Harfler İsimlere ve fiillere zait olan harfler 10 tane olup bunlar, Eğer bir kelime 3 harften fazla ise ve içinde bu harflerden biri varsa o harf zaiddir, ancak bu harfler çıkarıldığında geriye anlamlı bir kelime kalmıyorsa o harfler zait değildir, اليوم تنساه وسوس 4

51 4-Med, liyn, illet ve zevaid harfleri ا Sahih Fiil Misal Fiil Ecvef Fiil Nakıs Fiil Lefif-i Mekrun Fiil Lefif-i Mefruk Fiil Muzaf Fiil Mehmuzul Fa Fiil Mehmuzul Ayn Fiil Mehmuzul Lam Fiil Aksam-ı Seb'a و ى ن ص ر وعد قال غزى طوى وقى م د م د د اخذ سءل قرء Sahih olmayan bir fiilin çekimi aynen sahih fiilin çekimi gibi yapılır.sonra gerekiyorsa ilal kaideleri uygulanır. İlal kaideleri, bir harfin değişmesi, harekenin nakli, sakin kılma gibi kaidelerdir. Bazı yerlerde illetli fiillere, ilal kaideleri, çeşitli sebeblerden dolayı uygulanamayabilir. عور إعتور إستوى. 5

52 5- Müteaddi ve lazım Faslı Lazım fiil, dört şekilde müteaddi yapılır. أخرج خرج 1- başına hemze getirilerek if al babına nakil ile 2- Sonuna harf-i cer getirilerek 3- Aynul fiili şeddelenip tef il babına nakledilerek خرج به bablarında ta lar atılırak تفعلل ve تفعل 4- خرج تفعلل فعلل تفعل فعل Müteaddi fiilin lazım yapılması 1-Müteaddi fiilin ta diye sebepleri hazfedilir 2-Müteaddi fiil, إنفعل babına nakledilir. getirilir. babının başına ta فعلل- 3 إنفعل فعل تفعلل فعلل 6

53 6-Lazım ve Müteaddi bablar Dört harfli fiillerin hepsi ( sülasi mezid veya rubai mücerred) müteaddidir Ancak şu fiil lazımdır. Beş harfli fiillerin hepsi ( sülasi mezid veya rubai mezid) lazımdır. Ancak şu bablar hem müteaddi hem de lazımdır. Altı harfli fillerin hepsi ( sülasi mezid veya rubai mezid ) lazımdır. Ancak, şu bab hem müteaddi hem de lazımdır. Ayrıca إفعنلى babından gelen iki fiil müteaddidir. دربخ تفاعل, تفعل, إفتعل إستفعل إغرندى- إسرندى 7

54 7-Bazı babların değişik anlamları ihtiva etmesi babı م ف اع ل ة 1-Mufa ale babı,iki kişi arasında müşareket (ortaklık) içindir. ناضلته onunla ok atıştık 2-Bazen müşareket anlamı vermez. عاقبت اللص hırsızı cezalandırdım 1-İki şey arasında ortaklık içindir babı تفاعل Kavim karşılıklı sulh yaptı تصالح القوم 2-Bazan yapmacık davranışlar için تمارضت Hasta gibi göründüm. 8

55 babının hemze si أفعل 1-Ta diye (Müteaddilik)için أكرم (İkram etti) 2-Sayruret (Oluş) için أمشى الرجل (Adam yürür oldu) 3-Vicdan (Bulmak) için أبخلته (Onu cimri buldum) 4-Haynunet (Zamanın Yaklaşması) için أحصدالزرع ( Hasat vakti yaklaştı) 5- İzale (Giderme) için أشكيته ( Ondan şikayeti giderdim) 6- Duhul (Dahil Olma, Girme) için أصبح (Sabaha girdi) 7- Kesret (Çokluk) için ألبن الرجل (Adamın indinde çok süt var) babının sin i إستفعل 1-Talep (istemek) için أستغفرالله Allah tan(cc) bağışlanmak isterim. 2-Sual için إستخبر Haber sordu. 3-Tahavvül(hal değiştirme)için إستخل Şarap, sirkeye dönüştü. 4-İtikat için إستكرمته O nun cömert olduğuna inandım 5-Vicdan (bulmak) için إستجدت Onu güzel buldum. 6-Teslimiyet için إسترجعالقوم Topluluk Allah a(cc) teslim olarak istirca etti. 9

56 maksud dersleri 6 İ LALLER Sahih Fiil Misal Fiil Ecvef Fiil Nakıs Fiil Lefif-i Mekrun Fiil Lefif-i Mefruk Fiil Muzaf Fiil Mehmuzul Fa Fiil Mehmuzul Ayn Fiil Mehmuzul Lam Fiil Aksam-ı Seb'a ن ص ر وعد قال غزى طوى وقى م د اخذ سءل قرء 1

57 غ ز و ا غ ز و وا ی غ ز و ان غ ز و تا غ ز ت ا ر م ي ت ا ر م ت ا خ ش يت ر م يو ا ر م و ا ی غ ز و ون ی غ ز ون ی ر م يو ن ی ر مون ی خ ش يو ن ی خ ش و ن ی ر م ي ان ی خ ش ي ان غ ز و ا ر م ي ا CEM' (İkiden Fazla) غ ز ت ر م ت غ ز وا غ ز ی وا TESNİYE (İki) MÜFRED (Bir) MÜZEKKER MÜENNES MÜZEKKER MÜENNES MUHATAB GAİB NEFS-İ MÜTEKELLİM ت غ ز و ین ت غ ز ین خ ش ي ی خ ش ي ی خ شي' ل ن ی غز و لن ی ر م ي لن ی خ ش ي ل ي غ ز ل ي ر م غ ز و غ ز ا ر م ي ر مي' غب و غ ب ي د ع و د ع ي غ ز و غ ز ي ی غ ز و ی غ ز و ی ر م ي ی ر مي, 2 ا غ ز ا ر م

58 İSİM ÇEKİM TABLOSU MÜKESSER CEM' (İkiden Fazla) ( Erkekler) ( Kadınlar) SALİM CEM' (İkiden Fazla) TESNİYE (İki) MÜFRED (Bir) Cem' Müzekker ( Erkekler) Tesniye Müzekker ( İki Erkek) Müfred Müzekker ( Bir Erkek) MÜZEKKER Cem' Müennes ( Kadınlar) Tesniye Müennes ( İki Kadın) Müfred Müennes ( Bir Kadın) MÜENNES م غ ز وو م غ ز و م ر م وي م ر م ي م خ ش وي م خ ش ي غ از ي غ از ر ام ي ر ام الغ از ي ا لرام ي هذ'غ از و ر ام هذ' الغ از ي و ا لرام ي REF HAL NASB ر ا یت غ از ی ا و ر ام ي ا HAL م ر ر ت ب غ از و ر ام م ر ر ت ب الغ از ي و ا لرام ي CER HAL 3

59 ق ي ن ق و ا CEM' (İkiden Fazla) TESNİYE (İki) ق ي ا ق ي ا ق ه ق ي MÜFRED (Bir) MÜZEKKER MÜENNES MÜZEKKER MÜENNES GAİB MUHATAB NEFS-İ MÜTEKELLİM emri hazir ع د ه ب ر ث لا ت ع د لا ت ه ب لا ت ر ث ا و ق ي ق ي ا ر و ق ه و ع د ی ع د و ه ب ی ه ب و ر ث ی ر ث و س ع ی س ع وط ء ی ط ع و ق ي ی ق ي ر و ي ی ر وي mefruk lefif mekrun lefif 4

60 ق ولا CEM' (İkiden Fazla) ي ل ن آ ل ن آ ق و ل ن ق ل ن TESNİYE (İki) MÜFRED (Bir) MÜZEKKER MÜENNES MÜZEKKER MÜENNES GAİB MUHATAB NEFS-İ MÜTEKELLİM ا ق و ل ق ل ل ي ق و ل ل ي ق ل ق و ل ق ال ی ق و ل ی ق و ل ق و ل ق يل آ ي ل آ ال ی ك ي ل ی ك يل ا ق و م ا ق ام ا ب ي ع ا ب اع خ و ف خ اف ی خ و ف ی خ اف 5

61 İSİM ÇEKİM TABLOSU MÜKESSER CEM' (İkiden Fazla) ( Erkekler) ( Kadınlar) SALİM CEM' (İkiden Fazla) TESNİYE (İki) MÜFRED (Bir) Cem' Müzekker ( Erkekler) Tesniye Müzekker ( İki Erkek) Müfred Müzekker ( Bir Erkek) MÜZEKKER Cem' Müennes ( Kadınlar) Tesniye Müennes ( İki Kadın) Müfred Müennes ( Bir Kadın) MÜENNES ق اء ل م ق و ول م ق ول آ اء ل م ك ي ول م كي ل 6

62 CEM' (İkiden م د د ن Fazla) TESNİYE (İki) MÜFRED (Bir) MÜZEKKER MÜENNES MÜZEKKER MÜENNES GAİB MUHATAB NEFS-İ MÜTEKELLİM م د ا مد د ف ر ا ف ر ر ع ض ا ع ضض ا ح ب ا حب ب م د د م د ی م د د ی م د ل م ی م د د ل م ی م د اح ب ب ا ح ب ی حب ب ی ح ب 7

63 CEM' (İkiden Fazla) TESNİYE (İki) MÜFRED (Bir) MÜZEKKER MÜENNES MÜZEKKER MÜENNES GAİB MUHATAB NEFS-İ MÜTEKELLİM ا ء ذ ن ا یذ ن ا ء خ ذ ا وخ ذ خ ذ ا س ء ل س ل آ ل م ر ا خ ذ ي ء خ ذ ی وء م ن ی وم ن ی اء آ ل ی اآ ل ی ي س ر ی وس ر ا ذ ن ق ر ء Bu üç fiilin emir kipleri çok kullanildigindan kuralsiz olarak emri hazirlari gelir. خ ذ م ر آ ل 8

64 ع و ر ا ع ت و ر ا ست و ي Bazı yerlerde illetli fiillere, ilal kaideleri, çeşitli sebeblerden dolayı uygulanamayabilir. 9

65 Önemli i'lal Kuralları و Vav Harekeli, öncesi Meftuh : Vav Elife Dönüsür Vav Sakin öncesi Meksur : Vav (Ya) ya dönüsür Vav Harekeli öncesi Sahih Sakin : Vavın Harekesi, önceki harfe naklolur Vavın Sukunu Gayr-ı Asli : Vav Meftuh Elife Dönüsür Vav Harfi Gayr-ı mensub Son Harf öncesi Sahih Harekeli : Vav Sakin Kılınır Vav Harfi Mensub : Vav harekelenir Harekeli ve Sakin iki Vav birarada : Vav dgam edilir ق و ل ق و ل ی ق و ل ی خ و ف ی غز و ق ا ل ق ي ل ی ق و ل ی خا ف ی غز و ل ن ی غ ز و م غز وو م غز و 10

66 ي Ya harfi Harekeli öncesi Meftuh: Ya, Elife Dönüsür Ya Harekeli öncesi Meksur: Ya Degi mez Ya Sakin öncesi Mezmum : Ya (Vav) a dönüsür Ya Harekeli öncesi Sahih Sakin : Ya' nın Harekesi, önceki harfe naklolur Ya Gayr-ı Mensub Son Harf öncesi Sahih Harekeli: Ya Sakin Kılınır Ya Harekeli öncesi Meftuh: Ya,Elife Dönüsür Ya Harfi Mensub: Ya Harekelenir Ya harfi Harekeli öncesi Sakin Vav : edilir Ya dgam آ ا ل آ ي ل خ ش ي ی وس ر ی ي س ر ی ك ي ل ی ك ي ل ی خ ش ي ل ن ی ر م ي م ر م وي ی خ شي' م ر م ي ی ر مي ی ر م ي 11

67 hemze sakinse, onu hali üzerine birakmak ya da dönüstürmek. caizdir. ء Hemze Sakin öncesi Meftuh : Hemze, Elife Dönüsür Hemze Sakin öncesi Meksur : Hemze, (Ya) ya dönüsür Hemze Sakin öncesi Mezmum : Hemze (Vav) a dönüsür öncesi harekeli bir harf Hemze Harekeli : Hemzenin Harekesi Degi mez Hemze Harekeli öncesi Sakin : Hemze Hali üzere kalır, ya da harekesi öncesine naklolur. ی ا آ ل ا ء ذ ن ی ا م ن ی اآ ل ا یذ ن ی وم ن ق ر ء س ل ا س ء ل 12

Bismillahirrahmanirrahiym Elhamdü lillahi Rabbil Alemiyn, Vessalatü vesselamu ala Rasülina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmeiyn.

Bismillahirrahmanirrahiym Elhamdü lillahi Rabbil Alemiyn, Vessalatü vesselamu ala Rasülina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmeiyn. ŞERHUL EMSİLE Bismillahirrahmanirrahiym Elhamdü lillahi Rabbil Alemiyn, Vessalatü vesselamu ala Rasülina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmeiyn. Kaynaklarda, Hz.İmam Aliyyül Mürteza (kv) efendimizin

Detaylı

1. BÖLÜM SAHİH FİİLLER MAZİ FİİL Fiili Mazi iki kısımdır: a) Mazi Malum b) Mazi Meçhul MAZİ MALUM: Mazi malum üç şekil üzere bulunur: gibi. آ ت ب gelir. kalıbında ف ع ل 1) gibi. ع ل م gelir. kalıbında

Detaylı

BİNA TERCÜMESİ. Ömer Necati

BİNA TERCÜMESİ. Ömer Necati BİNA TERCÜMESİ Ömer Necati 1 Bu Kitap, Sarf konusunu içeren Bina Kitabıdır. Bismillahirrahmanirrrahim Ey İlim Talibi! Sen bil ki tasrif, otuz beş babdır. Onlardan altısı sülasi mücerred içindir. 1. Bab:

Detaylı

Fiil Yapılarına Genel Bir Bakış Sülasi Mücerred Filler

Fiil Yapılarına Genel Bir Bakış Sülasi Mücerred Filler İZZİ DERSLERİ 1 1 Fiil Yapılarına Genel Bir Bakış Sülasi Mücerred Filler ف ع ل ف ع ل ف ع ل ي ف ع ل ي ف ع ل ي ف ع ل ي ف ع ل ي ف ع ل ن ص ر ي ن ص ر ض ر ب ي ض ر ب ح س ن ي ح س ن ع ل م ي ع ل م ح س ب ي ح س ب

Detaylı

TECVİD Lügat manası; Güzel yapmaktır.

TECVİD Lügat manası; Güzel yapmaktır. TECVİD TECVİD Lügat manası; Güzel yapmaktır. Peygamberimiz(sav): Allah Kur an ı indirildiği gibi okuyanı sever. buyurarak bu tarz okuyuşu teşvik etmiştir. Kur an-ı Kerim de Allah; Kuranı açık açık, tane

Detaylı

باسمه سبحانه وتعالى األسئلة الكالسيكية من كتاب األمثلة EMSİLE SORULARI:

باسمه سبحانه وتعالى األسئلة الكالسيكية من كتاب األمثلة EMSİLE SORULARI: ~ 1 ~ باسمه سبحانه وتعالى İsim : Not :.... األسئلة الكالسيكية من كتاب األمثلة EMSİLE SORULARI: 1) Emsile (أم ث ل ة) nasıl bir kelimedir ve ne demektir? م ف اع لة mufâale kelimesinin cem idir. Misâl kelimesi,

Detaylı

Fatiha süresi-dil Yönünden İnceleme

Fatiha süresi-dil Yönünden İnceleme م م ب Fatiha süresi-dil Yönünden İnceleme Video olarak bak Önemli not :Bu yazı, şaz kıraatler içerir.bu yüzden kendi bildiğiniz şekilde Kur an ı okumaya devam ediniz. ا رل س م ب ا رل ح بي م ب س بي ه للا

Detaylı

Murat eğitim kurumları. Arapça 4 konu 2. İsim ve fiil cümlelerinde olumsuzluk (nefy)

Murat eğitim kurumları. Arapça 4 konu 2. İsim ve fiil cümlelerinde olumsuzluk (nefy) Murat eğitim kurumları Arapça 4 konu 2 İsim ve fiil cümlelerinde olumsuzluk (nefy) İlk önce iyi haber bu konu kolay. Bilmemiz gereken birkaç harfimiz bir de fiilimiz var. Harfler: ال, ل ن, ل م ve.لم ا

Detaylı

MAKSUD MÜZAKERESİ. Musannıf Hazretleri Fiillerin taksimatını Bina kitabındakinden biraz farlılıkla (adet bakımından) 30 bâb olarak beyan eder.

MAKSUD MÜZAKERESİ. Musannıf Hazretleri Fiillerin taksimatını Bina kitabındakinden biraz farlılıkla (adet bakımından) 30 bâb olarak beyan eder. MAKSUD MÜZAKERESİ... ن م س ن م ح ر م س... Maksut un musannıfı İmam-ı Azam Ebû Hanife Hazretleridir. Hicrî 80 de Kûfe de doğmuş ve Hicrî 150 de de Bağdat ta vefat etmiştir. Musannıf Hazretleri; Arabî ilimlerin,

Detaylı

Tam Fiil- Nakıs Fiil Her bir fi il içün bir merfû,yani fail (özne ) lâzımdır. Eğer fi il, o merfu ile, kelâm yönünden tamâm olup, başka bir şeye

Tam Fiil- Nakıs Fiil Her bir fi il içün bir merfû,yani fail (özne ) lâzımdır. Eğer fi il, o merfu ile, kelâm yönünden tamâm olup, başka bir şeye Tam Fiil- Nakıs Fiil Her bir fi il içün bir merfû,yani fail (özne ) lâzımdır. Eğer fi il, o merfu ile, kelâm yönünden tamâm olup, başka bir şeye muhtâc olmazsa, o fiile tam fiil, merfû una da fâ il (özne)

Detaylı

Arapça Dersleri-17: Mezîd Fiiller - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi

Arapça Dersleri-17: Mezîd Fiiller - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi Değerli kardeşlerim bir arapça dersi ile yine sizlerle beraberiz. Malum 2012-2013 yılı eğitim-öğretim yılı başladı açık öğretim ilahiyat dersleri de Kasım ayı itibariyle başlıyor. Özellikle bugüne kadar

Detaylı

ARAPÇA-III KISA ÖZET KOLAYAOF

ARAPÇA-III KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ARAPÇA-III KISA ÖZET KOLAYAOF 2 Kolayaof.com

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ALANI

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ALANI T.C. MİLLÎ EĞİTİM T.C. BAKANLIĞI Hayat Boyu MİLLÎ Öğrenme EĞİTİM Genel BAKANLIĞI Müdürlüğü Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ALANI Ankara, 2016 OSMANLI TÜRKÇESİNDE ARAPÇA- FARSÇA

Detaylı

Anadolu İmam-Hatip Lisesi 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar. Arapça Dilbilgisi

Anadolu İmam-Hatip Lisesi 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar. Arapça Dilbilgisi Anadolu İmam-Hatip Lisesi 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar Arapça Dilbilgisi Adnan HOYLADI 2015 Örnekli Anadolu İmam-Hatip Lisesi 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar Arapça Dilbilgisi Adnan Hoyladı Adnan Hoyladı 1979

Detaylı

KUR AN-I KERİMİ ÖĞRENMENİN (OKUMANIN) FAZİLETİ HAKKINDA HADİS-İ ŞERİFLER

KUR AN-I KERİMİ ÖĞRENMENİN (OKUMANIN) FAZİLETİ HAKKINDA HADİS-İ ŞERİFLER AD SOYAD: KUR AN-I KERİMİ ÖĞRENMENİN (OKUMANIN) FAZİLETİ HAKKINDA HADİS-İ ŞERİFLER PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.V) BUYURUYORLAR Kİ; 1) Sizin en hayırlılarınız Kur an-ı öğrenen ve öğretenlerinizdir. ( BUHÂRÎ

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAPÇA I DKB

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAPÇA I DKB DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAPÇA I DKB 03 +2 2 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

ARAPÇA DİLBİLGİSİ BELİRLİLİK TAKISI, ŞEMSÎ VE KAMERÎ HARFLER. Abdullâh Saîd el-müderris

ARAPÇA DİLBİLGİSİ BELİRLİLİK TAKISI, ŞEMSÎ VE KAMERÎ HARFLER. Abdullâh Saîd el-müderris ARAPÇA DİLBİLGİSİ BELİRLİLİK TAKISI, ŞEMSÎ VE KAMERÎ HARFLER Abdullâh Saîd el-müderris Rahmân ve Rahîm olan Allâh In ismiyle. Hamd, Allâh a mahsustur. O na hamd eder, O ndan yardım ve mağfiret dileriz.

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ Y.DİL DKB

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ Y.DİL DKB DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ Y.DİL DKB265 3 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

Anadolu İmam-Hatip Lisesi 12. Sınıf. Arapça Dilbilgisi

Anadolu İmam-Hatip Lisesi 12. Sınıf. Arapça Dilbilgisi Anadolu İmam-Hatip Lisesi 12. Sınıf Arapça Dilbilgisi Adnan HOYLADI 2015 Örnekli Anadolu İmam-Hatip Lisesi 12. Sınıf Arapça Dilbilgisi Adnan Hoyladı Adnan Hoyladı 1979 da Devrek-Zonguldak ta doğdu. 1996

Detaylı

Anadolu İmam-Hatip Lisesi 10. Sınıf. Arapça Dilbilgisi

Anadolu İmam-Hatip Lisesi 10. Sınıf. Arapça Dilbilgisi Anadolu İmam-Hatip Lisesi 10. Sınıf Arapça Dilbilgisi Adnan HOYLADI 2015 Örnekli Anadolu İmam-Hatip Lisesi 10. Sınıf Arapça Dilbilgisi Adnan Hoyladı Adnan Hoyladı 1979 da Devrek-Zonguldak ta doğdu. 1996

Detaylı

HURUF-İ MUKATTAA MUKATTA HARFLERİNİN TECVİT TAHLİLLERİ

HURUF-İ MUKATTAA MUKATTA HARFLERİNİN TECVİT TAHLİLLERİ 81 HURUF-İ MUKATTAA HURUF-İ MUKATTAA: Kuran ı kerimde bulunan 114 sûrenin 29 tanesi huruf i mukatta diye tabir edilen harflerle başlar. MUKATTAA kelimesi arapça bir isimdir. KAT EDİLMİŞ, KESİLMİŞ, KESİK,

Detaylı

Durûs Kitabı 1. Cilt Gramer Kuralları. Üç Hareke

Durûs Kitabı 1. Cilt Gramer Kuralları. Üç Hareke ب س م الل ه الر ح ن الر ح ي م Durûs Kitabı 1. Cilt Gramer Kuralları Üç Hareke ا ل ر ك ات الث الث ة Kesra(Esre) - Damme (Ötre) - ف ت ح ة - (Üstün) Fetha ض م ة ك س ر ة (i) (u) (a) Sükûn(Cezm) Şedde - - س

Detaylı

Kur an Okuma ve Tecvid Bilgisi Test Soruları

Kur an Okuma ve Tecvid Bilgisi Test Soruları 1 Kur an Okuma ve Tecvid Bilgisi Test Soruları 1. Kur an okuyan kimsenin, Kıraatini lahni celi den kurtaracak kadar Kur an-ı Tecvid üzere okumasının hükmü.? a) Vacip b) Sünnet c) Farz-ı Kifaye d) Farz-

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK NORMAL ÖĞRETİM DERS PLANI VE İÇERİKLERİ (2014-2015 Akademik Yılı)

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK NORMAL ÖĞRETİM DERS PLANI VE İÇERİKLERİ (2014-2015 Akademik Yılı) KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK NORMAL ÖĞRETİM DERS PLANI VE İÇERİKLERİ (2014-2015 Akademik Yılı) ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI GÜZ YARIYILI (BİRİNCİ KUR) Y. YIL ÖN KOŞUL DERSİN

Detaylı

ARAPÇA SARF NE NAHİV BİLGİSİ

ARAPÇA SARF NE NAHİV BİLGİSİ 1 ARAPÇA SARF NE NAHİV BİLGİSİ Hazırlayan ve Derleyen M.sani ÖZDEMİR Tatvan Anadolu İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni NOT: 1. Bu notlar öğreticilere yönelik hazırlandığından dolayı öğretici,

Detaylı

KUR AN-I KERİM TECVİT DERSLERİ

KUR AN-I KERİM TECVİT DERSLERİ 1 KUR AN-I KERİM TECVİT DERSLERİ HARF-İ MEDD HARF-İ MED = (UZATMA HARFİ ) Bazı şartlarla kendisinden önceki harfi harekesi doğrultusunda uzatan harflere denir. Bunlar üç adettir. Elif ( ا ) Vav و) ) Yâ

Detaylı

Ne kadar kötü ب ئ س Temel-esas. Alçattı-küçük

Ne kadar kötü ب ئ س Temel-esas. Alçattı-küçük اب ت ل ى İmtihan etti أ ت م Tamamladı ذ ر ي ة Zürriyet-nesil إ م ام ا Önder م ث اب ة Sevap-dönüş yeri ي ن ال Ulaşıyor أ م ن ا Emniyet yeri م ص ل ى Namazgâh ط ه ر Temizle طمائ ف ي Taife Kendini ibadete

Detaylı

Mezîd Fiiller (Artırılmış Fiil Kalıpları)

Mezîd Fiiller (Artırılmış Fiil Kalıpları) Mezîd Fiiller (Artırılmış Fiil Kalıpları) Arap dilinde fiil kökleri en az üç harften oluşur. Kökü dört harfli olan fiiller de vardır, fakat sayıları azdır. Üç harfli kök fiillere sülasi mücerred (üçlü

Detaylı

ADIM ADIM KUR A DĐLĐ DE ÖR EK SAYFALAR

ADIM ADIM KUR A DĐLĐ DE ÖR EK SAYFALAR ADIM ADIM KUR A DĐLĐ DE ÖR EK SAYFALAR ARAPÇA CÜMLE KURULUŞU U OLUŞTURA U SURLAR Arapça da bir kelime ya isim, ya fiil ya da harftir. Đsim, fiil ve harflerin bir mana oluşturacak şekilde bir araya gelmesiyle

Detaylı

SURE VE AYET SIRASIYLA KUR AN SÖZLÜĞÜ KİTABINDAN ÖRNEK SAYFALAR OTUZUNCU CÜZ سورة النبا (78)

SURE VE AYET SIRASIYLA KUR AN SÖZLÜĞÜ KİTABINDAN ÖRNEK SAYFALAR OTUZUNCU CÜZ سورة النبا (78) ( Cüz: 30) ( 78 / Nebe Sûresi) 1 SURE VE AYET SIRASIYLA KUR AN SÖZLÜĞÜ KİTABINDAN ÖRNEK SAYFALAR OTUZUNCU CÜZ سورة النبا (78) (NEBE (Önemli Haber) SÛRESİ) (Mekke de inmiştir. 40 ayettir.) CÜZ: 30, KUR

Detaylı

Arapça 4 konu 4. Mukarebe, reca ve şuru fiilleri

Arapça 4 konu 4. Mukarebe, reca ve şuru fiilleri Arapça 4 konu 4 Mukarebe, reca ve şuru fiilleri Öyle demeyelim de başka fiile muhtaç fiiller diyelim isterseniz. Bunlar Türkçede anlam karşılığı olan fakat yapısal karşılığı olmayan fiiller. Bu fiiller

Detaylı

Damla Yayın Nu: Editör Mehmet DO RU. Dil Uzman lyas DİRİN. Görsel Tasar m Uzman Cem ÇERİ. Program Gelifltirme Uzman Yusuf SARIGÜNEY

Damla Yayın Nu: Editör Mehmet DO RU. Dil Uzman lyas DİRİN. Görsel Tasar m Uzman Cem ÇERİ. Program Gelifltirme Uzman Yusuf SARIGÜNEY ا ب ع ق ظ ل ز ك İMAM HATİP LİSELERİ MESLEKİ ARAPÇA 9 Öğrenci Çalışma Kitabı ج ن 9 ل ث ان و ي ات ال ئ م ة و ال خ ط باء ا لل غ ة ال ع ر ب ي ة ك ت اب الت د ر يب ات Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye

Detaylı

Ders 1-5 Tekrar. Rab, efendi. Alem, dünya ه ذا

Ders 1-5 Tekrar. Rab, efendi. Alem, dünya ه ذا Ders 1-5 Tekrar Kelime: Đsim, fiil, harf. Đsim: Varlıkları gösteren kelimelerdir. Sıfatlar dilbilgisi bakımından isim sayılır. Đsimler şahıslara göre çekilirler. Ben Bu Zeyd Darbe, vuruş Temiz, güzel Rab,

Detaylı

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuk Usulü II

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuk Usulü II Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuk Usulü II -Ders Planı- Dersin konusu: manaya delaletinin kapalılığı bakımından lafızlar [hafî-müşkilmücmel-müteşâbih] Ön hazırlık: İlgili tezler: hakkı

Detaylı

Anadolu İmam-Hatip Lisesi 9. Sınıf. Arapça Dilbilgisi

Anadolu İmam-Hatip Lisesi 9. Sınıf. Arapça Dilbilgisi Anadolu İmam-Hatip Lisesi 9. Sınıf Arapça Dilbilgisi Adnan HOYLADI 2015 Örnekli Anadolu İmam-Hatip Lisesi 9. Sınıf Arapça Dilbilgisi Adnan Hoyladı Adnan Hoyladı 1979 da Devrek-Zonguldak ta doğdu. 1996

Detaylı

Orucun fazîleti hakkında Selmân'ın rivâyet ettiği zayıf hadis. İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi

Orucun fazîleti hakkında Selmân'ın rivâyet ettiği zayıf hadis. İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi Orucun fazîleti hakkında Selmân'ın rivâyet ettiği zayıf hadis ] ريك Turkish [ Türkçe İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2011-1432 حديث سلمان يض االله

Detaylı

Melek BOZDOĞAN Murat BOZDOĞAN

Melek BOZDOĞAN Murat BOZDOĞAN ب ت ا ELİF BE Melek BOZDOĞAN Murat BOZDOĞAN KİTAPTAN SEÇİLMİŞ ÖRNEK SAYFALAR ELİF BE Melek BOZDOĞAN Murat BOZDOĞAN 1 بسم هللا الرحمن الرحيم İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 ÖNSÖZ...2 Harfler.3 Üstün...5 Esre..6

Detaylı

AYETLERLE MÜBTEDA -HABER

AYETLERLE MÜBTEDA -HABER AYETLERLE MÜBTEDA -HABER www.youtube.com/user/sanalmedrese Mübteda ve haber her ikisi de merfudur.bu merfuluk lafzan,mahallen veya takdiren olabilir. Durum Ayet Mübteda Ayet no Mahallen م ا م ع ا م ا م

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR 4O HADIS HER YIL 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Detaylı

Onlardan bazıları. İhtilaf ettiler. Diri-yaşayan. Yüce. Sen görüyorsun ت ر dostlar. ..e uğradı

Onlardan bazıları. İhtilaf ettiler. Diri-yaşayan. Yüce. Sen görüyorsun ت ر dostlar. ..e uğradı Onlardan bazıları م ن ه م Peygamberler ر س ل ك ل م Konuştu د ر ج ات Dereceler آ ت ي ن ا Verdik أ ي د ن ا Destekledik İhtilaf ettiler اخ ت ل ف وا Diledi ش اء م ن ه م Onlardan bazıları ي ر يد İstiyor أ ن

Detaylı

Kur an Kelimelerinin %80 i. (Kolay ezberleme için Sınıflandırılmış kelime listesi)

Kur an Kelimelerinin %80 i. (Kolay ezberleme için Sınıflandırılmış kelime listesi) ALLAH (C.C.) ın adıyla Kur an Kelimelerinin %80 i (Kolay ezberleme için Sınıflandırılmış kelime listesi) Derleyen Dr. Abdülaziz Abdulrahim Rahmân ve Rahîm Allah'ın adıyla ÖNSÖZ Övgü yalnızca Allah a aittir,

Detaylı

TECVİD BİLGİSİ. Anadolu İmam-Hatip Lisesi ADNAN HOYLADI

TECVİD BİLGİSİ. Anadolu İmam-Hatip Lisesi ADNAN HOYLADI TECVİD BİLGİSİ Anadolu İmam-Hatip Lisesi 2015 ADNAN HOYLADI Bu kitapçık Anadolu İmam-Hatip Lisesi 9 ve 10. Sınıf Kur an-ı Kerim dersi kitabından alınmıştır. TECVİD BİLGİSİ Anadolu İmam-Hatip Lisesi 2015

Detaylı

Konuya giriş için Arap Dili nde " ال " nin kullanıldığı yerleri hatırlayalım:

Konuya giriş için Arap Dili nde  ال  nin kullanıldığı yerleri hatırlayalım: Konuya giriş için Arap Dili nde " ال " nin kullanıldığı yerleri hatırlayalım: " ال " الناهية 1- YASAKLAMA LE si Karşımızdaki veya 3. şahıslardan bir şeyi yapmamasını talep etmektir. Müzari fiilin başına

Detaylı

tyayin.com fb.com/tkitap

tyayin.com fb.com/tkitap 2. Dönem konu 7 İşaret isimleri tyayin.com fb.com/tkitap Yakın İçin Kullanılan İşâret İsimleri Cemi(Çoğul) Müsenna(İkil) Müfred(Tekil) ه ذ ا ه ذ ه ه ذ ان - ه ا ت ن - ه ذ ي ن ه ات ي ه ؤال ء هؤ ال ء Bunlar

Detaylı

İSLÂM DA CEZA SİSTEMİ HATA İLE ÖLDÜRME

İSLÂM DA CEZA SİSTEMİ HATA İLE ÖLDÜRME 190 HATA İLE ÖLDÜRME Hata ile öldürme iki kısma ayrılır: 1- Öldürülen kimsenin isabet alması istenmemesine rağmen ona isabet etmesi ve onu öldürmesidir. Bir ava atış yapılırken bir insana isabet etmesi

Detaylı

MEKANLAR - toplu halde - www.behcetoloji.com

MEKANLAR - toplu halde - www.behcetoloji.com MEKANLAR - toplu halde - www.behcetoloji.com Bahçe ب ي ت Ev ج ر د ين ة Oda م ن ز ل Ev غ ر ف ة Oda د ار Ev ح ج ر ة Oda م س ك ن Ev ا وض ة Mutfak ع م ار ة Apartman م ط ب خ Lavabo ب ن اء Bina م غ س ل Bodrum

Detaylı

Bayram hutbesi nasıl okunur? - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi

Bayram hutbesi nasıl okunur? - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi Allâhu Ekber Allâhu Ekber Allâhu Ekber Allâhu Ekber Lâ ilâhe illallâhü vallâhü Ekber. Allâhu Ekber ve lillâhil'hamd, Allâhu Ekberu kebiiraa velhamdülillahi kesiiraa ve sübhaanallaahi bükratev ve esıila

Detaylı

ب Namaz. İbadet ederiz Sen-senin Yol göster

ب Namaz. İbadet ederiz Sen-senin Yol göster Âlemler İsmi ile ب س م ع ال م ين Gün Sahip م ال ك ي و م Gün Din الد ين إ ي ا İbadet ederiz Sen-senin ك ن ع ب د Yol göster اه د Yardım dileriz ن س ت ع ين Yol Biz-bizim ن ا ص ر اط O kimseler ki Dosdoğru

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR 4O HADIS HER YIL 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Detaylı

[ Arapça Gramer Özeti, Sözlük, İ rab (Kelime Analizi) ve Meal ] Sözlük İlaveli İ RABLI KUR AN ve MEALİ

[ Arapça Gramer Özeti, Sözlük, İ rab (Kelime Analizi) ve Meal ] Sözlük İlaveli İ RABLI KUR AN ve MEALİ [ Arapça Gramer Özeti, Sözlük, İ rab (Kelime Analizi) ve Meal ] Sözlük İlaveli İ RABLI KUR AN ve MEALİ KUR AN UFKU ( Fâtiha- Nas Suresi Arası ) Dr. Necla YASDIMAN Demirdöven İZMİR 2013 سورة ا خص (112)

Detaylı

( ) 2 ﻥﺎﺗﺪﻴﺼﻗ ﻭ ﻥﺍﺮﻋﺎﺷ ﻕﺎﻳﺁﲑﻣﺩ ﻥﺎﻌﻨﻛ ﺭﻮﺘﻛﺪﻟﺍ ﺫﺎﺘﺳﻷﺍ :ﺩﺍﺪﻋﺇ

( ) 2 ﻥﺎﺗﺪﻴﺼﻗ ﻭ ﻥﺍﺮﻋﺎﺷ ﻕﺎﻳﺁﲑﻣﺩ ﻥﺎﻌﻨﻛ ﺭﻮﺘﻛﺪﻟﺍ ﺫﺎﺘﺳﻷﺍ :ﺩﺍﺪﻋﺇ شاعران و قصيدتان (2) ا عداد: الا ستاذ الدكتور كنعان دميرا ياق 1- قصيدة "ال طين" شعر: ا يليا ا بو ماضي ب ل ل يي ل ين ع ر د ح ق ير ف ص ال ت ي ها و ن س ي ال ط ين س ا ع ة ا ن ه ط ين فت م ر د و ح ىو ال م ال

Detaylı

KURAN DA TEKRARLANAN AYETLER

KURAN DA TEKRARLANAN AYETLER KURAN DA TEKRARLANAN AYETLER Tekrar Eden 97 Ayet 97 ayet diğer ayetler gibi Kuran da sadece bir kez bulunmaz, tekrar ederler. Bu 97 ayetten birçoğuna 2 kez rastlanır, bazısı 3, bazısı ise 4 kez kullanılmıştır.

Detaylı

Kur an Anahtarı احمد سداد اوستون

Kur an Anahtarı احمد سداد اوستون Kur an Anahtarı مفتاح القرآن احمد سداد اوستون ١٤٣٤-2013 Takdim Maksat: Bu kitabın maksadı Kur an-ı Kerim i asgari seviyede anlayabilmek için gerekli kelime bilgisini ve temel dilbilgisi kurallarını vermektir.

Detaylı

İsmi Tafdil. Alimde olan hilimden (yumuşaklıktan) daha güzel bir hilm hiçbir kimsede olmamıştır. Bu misalde ل الك ح lafzı, ismi tafdil olan

İsmi Tafdil. Alimde olan hilimden (yumuşaklıktan) daha güzel bir hilm hiçbir kimsede olmamıştır. Bu misalde ل الك ح lafzı, ismi tafdil olan İsmi Tafdil Alimde olan hilimden (yumuşaklıktan) daha güzel bir hilm hiçbir kimsede olmamıştır. Ben hiçbir adam görmedim ki, onun gözünde olan kuhlin güzelliği, Zeydin gözünde olan kuhlin güzelliği gibi

Detaylı

İçindekiler TAKDİM 5

İçindekiler TAKDİM 5 İçindekiler TAKDİM 5 1 ARAP SÖZLÜK BİLİMİ VE SÖZLÜK ÇALIŞMALARI 23 Soner Gündüzöz Giriş: Arap Sözlükçülüğünün Kavramsal Boyutu 23 Mu cem ve Kāmus Kelimelerinin Tanımı 23 I. Arap Sözlükçülüğüne İlişkin

Detaylı

HADİS II DERSİ EZBER HADİSLER

HADİS II DERSİ EZBER HADİSLER HADİS II DERSİ EZBER HADİSLER م ن ق ال ح ني ي س م ع ال م ؤ ذ ن و أ ن أ ش ه د أ ن ل إ ل ه إ ا ل ا ا لل و ح د ه ل ش ر يك ل ه و أ ان م امد ا ب د د ه و س و ل ه 1 س ض يت ب ا لل س ا ب و ب ح امد س و ل و ب ل و

Detaylı

ARAPÇA PROJE ÖDEV PERFORMANS ETKİNLİK VE TASARIM KONULARI

ARAPÇA PROJE ÖDEV PERFORMANS ETKİNLİK VE TASARIM KONULARI www.behcetoloji.com Behçet Gündüz ARAPÇA PROJE ÖDEV PERFORMANS ETKİNLİK VE TASARIM KONULARI Aşağıda Yer Alan Konuları İmam Hatip Ortaokulları, İmam Hatip Liseleri Ve Arapça Öğretimi Yapan Farklı Kurumlar

Detaylı

ADÂB-I MUÂŞERET VE GÖRGÜ KURALLARI

ADÂB-I MUÂŞERET VE GÖRGÜ KURALLARI ADÂB-I MUÂŞERET VE GÖRGÜ KURALLARI Âdâb-ı muâşeret, insana toplum içerisinde yaşamak için gerekli olan nezaket kurallarını öğreten, insani ilişkilerde uyulacak şekil ve ölçüleri ortaya koyan ve şahsı toplum

Detaylı

KĠġĠSEL GELĠġĠM VE EĞĠTĠM OSMANLICADA ARAPÇA-FARSÇA KURALLAR MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI)

KĠġĠSEL GELĠġĠM VE EĞĠTĠM OSMANLICADA ARAPÇA-FARSÇA KURALLAR MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KĠġĠSEL GELĠġĠM VE EĞĠTĠM OSMANLICADA ARAPÇA-FARSÇA KURALLAR MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) 2012 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

Kur an-ı Kerim I. Hafta 1 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ. Yrd.Doç.Dr. Alican DAĞDEVİREN

Kur an-ı Kerim I. Hafta 1 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ. Yrd.Doç.Dr. Alican DAĞDEVİREN SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Kur an-ı Kerim I Hafta 1 Yrd.Doç.Dr. Alican DAĞDEVİREN Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak hazırlanan

Detaylı

İBN SİNA NIN RUH İLE İLGİLİ KASİDESİ İbn Sînâ, el Kasidetü l Ayniyye isimli kasidede insanî nefsin bedenle birleşmesi ve ondan ayrılışını konu

İBN SİNA NIN RUH İLE İLGİLİ KASİDESİ İbn Sînâ, el Kasidetü l Ayniyye isimli kasidede insanî nefsin bedenle birleşmesi ve ondan ayrılışını konu İBN SİNA NIN RUH İLE İLGİLİ KASİDESİ İbn Sînâ, el Kasidetü l Ayniyye isimli kasidede insanî nefsin bedenle birleşmesi ve ondan ayrılışını konu edinmektedir. Ruh kasidesi kaynaklarda çeşitli isimlerle zikredilmektedir.

Detaylı

KUR AN-I KERİM SINAV SORULARI

KUR AN-I KERİM SINAV SORULARI KUR AN-I KERİM SINAV SORULARI 1. DÜZEY 1.Aşağıdakilerden hangisi Kur an-ı Kerim in tevatür yoluyla gelmiştir ifadesinin tanımıdır? A) Doğru söyleyen insanlar tarafından nakledilmesi. B) Her asırda yalan

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2078 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1112. Anadolu Üniversitesi lâhiyat Önlisans Program ARAPÇA-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2078 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1112. Anadolu Üniversitesi lâhiyat Önlisans Program ARAPÇA-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2078 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1112 Anadolu Üniversitesi lâhiyat Önlisans Program ARAPÇA-I Editör Prof.Dr. Ahmet BOSTANCI Yazarlar Prof.Dr. Abdurrahman ÖZDEM R

Detaylı

T.C. KONYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KİTAPÇIĞI

T.C. KONYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KİTAPÇIĞI T.C. KONYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI: OKULU : SINAV TARİHİ: 02 MAYIS 2015 CUMARTESİ - 10:00 A KİTAPÇIĞI Alanlar Soru Sayısı TEST 1 4. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI 20 TEST 2 KAVRAMA

Detaylı

Kur an Kelimelerinin %80 i. (Kolay ezberleme için Sınıflandırılmış kelime listesi)

Kur an Kelimelerinin %80 i. (Kolay ezberleme için Sınıflandırılmış kelime listesi) ALLAH (C.C.) ın adıyla Kur an Kelimelerinin %80 i (Kolay ezberleme için Sınıflandırılmış kelime listesi) Derleyen Dr. Abdülaziz Abdulrahim (Yeni kursları görmek için: Kur an ı Anlamak kolay yolu: www.understandquran.com

Detaylı

[Duhâ Sûresi] [İnşirâh Sûresi] [Tîn Sûresi]

[Duhâ Sûresi] [İnşirâh Sûresi] [Tîn Sûresi] ب س م ا ال رحم ن ال رح يم ا س ت غ ف ر ا ا س ت غ ف ر ا ا س ت غ ف ر ا ا س ت غ ف ر ا ال ع ظ يم ال ك ر يم ال ذ ي لا ا ل ه ا لا ه و ا لح ي ال ق ي وم و ا ت وب ا ل ي ه ا لل ه م ا ن ت ال سلا م و م ن ك ال سلا م

Detaylı

Avamil ve İzhar Kitaplarının konusu üç şeydir.

Avamil ve İzhar Kitaplarının konusu üç şeydir. Avamil ve İzhar Kitaplarının konusu üç şeydir. 1-amil 2-Mamul 3-İrab Bu konular gerektiği gibi bilinirse, Arapça bir cümle, konuşan kişi tarafından doğru olarak kurulabilir, dinleyen kişi tarafından doğru

Detaylı

MARDİN MÜFTÜLÜĞÜ 2013 YAZ KUR AN KURSU HADİS YARIŞMASI HADİS VE TERCEMELERİ

MARDİN MÜFTÜLÜĞÜ 2013 YAZ KUR AN KURSU HADİS YARIŞMASI HADİS VE TERCEMELERİ MARDİN MÜFTÜLÜĞÜ 2013 YAZ KUR AN KURSU HADİS YARIŞMASI HADİS VE TERCEMELERİ ق ال ر س ول اهلل ص ل ى اهلل ع ل ي ه و س ل م : Resûlullah (S.A.V) Buyurdular ki: 10»إ ن م ا ا ل ع م ال ب الن ي ات و إ ن م ا ل

Detaylı

Kur an okuma kuralları Namaz Duaları Tecvid Kuralları. Muhammed Nureddin Yekta

Kur an okuma kuralları Namaz Duaları Tecvid Kuralları. Muhammed Nureddin Yekta Kur an okuma kuralları Namaz Duaları Tecvid Kuralları Muhammed Nureddin Yekta Yüce Allah ın adıyla! Yüce Allah a hamd Resulüne selat ve selam olsun. Bilindiĝi gibi Kur an-ı Kerim arapça olarak nazil olmuştur.

Detaylı

DUA KİTABIM 2016 HAZİRAN

DUA KİTABIM 2016 HAZİRAN DUA KİTABIM 1 DUA KİTABIM 2016 HAZİRAN Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Nişantaş Mahallesi Vatan Caddesi No:2 Selçuklu/KONYA +90 332 221 14 00 www.komek.org.tr

Detaylı

Bazı Âyetlerin Anlamları ile İlgili Mülahazalar

Bazı Âyetlerin Anlamları ile İlgili Mülahazalar M. GÜNGÖR BAZI ÂYETLERİN ANLAMLARI İLE İLGİLİ MÜLAHAZALAR 113 Bazı Âyetlerin Anlamları ile İlgili Mülahazalar Mevlüt GÜNGÖR Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Önce, tek tek hepimizi, kendisine

Detaylı

DERS KATEGORİSİ TEORİ+UYGULAMA (SAAT) Cümle Bilgisi II AE ÖN KOŞUL DERSLERİ. DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ (Örgün ya da Uzaktan) Yüz yüze

DERS KATEGORİSİ TEORİ+UYGULAMA (SAAT) Cümle Bilgisi II AE ÖN KOŞUL DERSLERİ. DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ (Örgün ya da Uzaktan) Yüz yüze KAFKAS ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ/YÜKSEKOKULU/MESLEK YÜKSEKOKULU/ENSTİTÜSÜ DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERSİN ADI DERS KODU TEORİ+UYGULAMA (SAAT) KREDİSİ

Detaylı

İmam Tirmizi nin. Sıfatlar Hususundaki Mezhebi

İmam Tirmizi nin. Sıfatlar Hususundaki Mezhebi İmam Tirmizi nin Sıfatlar Hususundaki Mezhebi İmam Ebu İsa Muhammed İbni İsa Tirmizi (209H-274H) Cami'u Sünen Tirmizi www.almuwahhid.com 1 بسم هللا الرحمن الرحيم İmam Tirmizi de kendi dönemindeki hadis

Detaylı

Takdim. Đngilizce Anlam Türkçe Anlam Fiil Kalıbı Kök Harfler Kelime He has mercy Merhamet eder 1

Takdim. Đngilizce Anlam Türkçe Anlam Fiil Kalıbı Kök Harfler Kelime He has mercy Merhamet eder 1 بسم االله لرحمن الرحيم Takdim Bu sözlükte Kur an ı Kerim de geçen kelimelerin tamamına yakını Kur an da kullanıldıkları biçimleriyle yer almaktadır. Kelimelerin manaları hem köklerine hem de ayetlerde

Detaylı

Kur an-ı Kerim I. Hafta 9 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ. Yrd.Doç.Dr. Alican DAĞDEVİREN

Kur an-ı Kerim I. Hafta 9 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ. Yrd.Doç.Dr. Alican DAĞDEVİREN SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Kur an-ı Kerim I Hafta 9 Yrd.Doç.Dr. Alican DAĞDEVİREN Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak hazırlanan

Detaylı

İSLÂM DA CEZA SİSTEMİ

İSLÂM DA CEZA SİSTEMİ Hadler 31 - Hadler - Zina Haddi - Livata Haddi - Kadına Arkadan Yanaşmanın Hükmü - Kazf Haddi - İçki İçme Haddi - Sirkat - Yol Kesen kimselere Uygulanan Had - Bagilere Uygulanan Had - Bagilerin Kafirlerden

Detaylı

www.arapcadunyasi.com www.arapcadunyasi.com www.arapcadunyasi.com www.arapcadunyasi.com www.arapcadunyasi.com www.arapcadunyasi.

www.arapcadunyasi.com www.arapcadunyasi.com www.arapcadunyasi.com www.arapcadunyasi.com www.arapcadunyasi.com www.arapcadunyasi. 1.ÜNİTE 2.Aşağıdaki marşı dinle ve tekrar et. HAYDİ ŞARKI SÖYLEYELİM S.11 1.DERS: İsmin ne? 2.DERS: Hayırlı sabahlar (Günaydın) 3.DERS: Nasılsın? HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 1) Arkadaşınla sınıfta tercih edilen

Detaylı

NASB EDATLARI ŞUNLARDIR: : MANAYI MASDARA ÇEVİRİR ان : GELECEK ZAMANIN MUTLAK OLUMSUZLUĞU لن : O ZAMAN, ÖYLEYSE MANASINA GELİR اذا

NASB EDATLARI ŞUNLARDIR: : MANAYI MASDARA ÇEVİRİR ان : GELECEK ZAMANIN MUTLAK OLUMSUZLUĞU لن : O ZAMAN, ÖYLEYSE MANASINA GELİR اذا NASB EDATLARI ŞUNLARDIR: : MANAYI MASDARA ÇEVİRİR ان : GELECEK ZAMANIN MUTLAK OLUMSUZLUĞU لن : İÇİN MANASINA GELİR آي : O ZAMAN, ÖYLEYSE MANASINA GELİR اذا : İÇİN MANASINA GELİR ل -E KADAR MANASINA GELİR

Detaylı

İL : SAMSUN TARİH : 03/06/2016

İL : SAMSUN TARİH : 03/06/2016 TARİH : 03/06/2016 ش ه ر ر م ض ان ال ذ ى ا ن ز ل ف يه ال ق ر آن ه د ى ل لن اس و ب ي ن ات م ن ال ه د ى و ال ف ر ق ان ف م ن ش ه د م ن ك م الش ه ر ف ل ي م ه قال رس ول للا ل ى للا ع ل ي ه وس ل م : م ن ام ر

Detaylı

AVÂMİL RİSÂLESİ. İMÂM BİRGİVÎ Takıyyüddin Mehmed b. Pîr Ali el-birgivî (929/ /1573)

AVÂMİL RİSÂLESİ. İMÂM BİRGİVÎ Takıyyüddin Mehmed b. Pîr Ali el-birgivî (929/ /1573) AVÂMİL RİSÂLESİ ر سا ل ة ال ع وا م ل İMÂM BİRGİVÎ Takıyyüddin Mehmed b. Pîr Ali el-birgivî (929/1523-981/1573) Çeviren: MUSA ALAK İstanbul Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Arap Dili ve Belâğatı Okutmanı

Detaylı

Değişen yeni müfredata göre hazırlamış olduğum 10. sınıf planları ile ilgili uygulama şu şekilde olacaktır :

Değişen yeni müfredata göre hazırlamış olduğum 10. sınıf planları ile ilgili uygulama şu şekilde olacaktır : Değerli Öğretmen arkadaşlarım, Değişen yeni müfredata göre hazırlamış olduğum 10. sınıf planları ile ilgili uygulama şu şekilde olacaktır : Yeni müfredata göre bazı üniteler kaldırılmıştır. Buna göre üniteler

Detaylı

Değişen yeni müfredata göre hazırlamış olduğum 10. sınıf planları ile ilgili uygulama şu şekilde olacaktır :

Değişen yeni müfredata göre hazırlamış olduğum 10. sınıf planları ile ilgili uygulama şu şekilde olacaktır : Değerli Öğretmen arkadaşlarım, Değişen yeni müfredata göre hazırlamış olduğum 10. sınıf planları ile ilgili uygulama şu şekilde olacaktır : Yeni müfredata göre bazı üniteler kaldırılmıştır. Buna göre üniteler

Detaylı

Kur an-ı Kerim I. Hafta 2 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ. Yrd.Doç.Dr. Alican DAĞDEVİREN

Kur an-ı Kerim I. Hafta 2 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ. Yrd.Doç.Dr. Alican DAĞDEVİREN SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Kur an-ı Kerim I Hafta 2 Yrd.Doç.Dr. Alican DAĞDEVİREN Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak hazırlanan

Detaylı

BİRİNCİ ÜNİTE SELAMLAŞMA VE TANIŞMA

BİRİNCİ ÜNİTE SELAMLAŞMA VE TANIŞMA الم ح ت و يات/ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...11-14 BİRİNCİ ÜNİTE SELAMLAŞMA VE TANIŞMA 15-38 BİRİNCİ DERS...17-20 ARAP ALFABESİ ARAPÇADA HARFLERİN YAZILIŞI İKİNCİ DERS...21-23 ARAPÇADA HAREKELER OKUMA İLE İLGİLİ

Detaylı

Kur an-ı Kerim de Geçen Ticaret, Alım-Satım, Satın Alma Ayetleri ve Mealleri

Kur an-ı Kerim de Geçen Ticaret, Alım-Satım, Satın Alma Ayetleri ve Mealleri Kur an-ı Kerim de Geçen Ticaret, Alım-Satım, Satın Alma Ayetleri ve Mealleri ب س م االله ار ح م ن ار ح يم ي و م ي ج م ع ك م ل ي و م ال ج م ع ذ ل ك ي و م الت غ اب ن Toplanma günü için sizi bir araya getireceği

Detaylı

Cümle içinde kelimenin son harekesini belirleyen

Cümle içinde kelimenin son harekesini belirleyen AVAMİL ŞERHİ ا ل ع و ام ل ) 100 ( م ع الش ر ح ا ل ع ام ل ) 60 ( + ا ل م ع مول ) 30 ( + ا ل ع ر اب ) 10 ( [ ] - I ا ل ع ام ل 60( ) = ا لل ف ظ ي ) 58 ( + ا ل م ع ن و ي ) 2 ) Cümle içinde kelimenin son harekesini

Detaylı

TECVİD TEST SORULARI

TECVİD TEST SORULARI 1 TECVİD TEST SORULARI Sorular 5. Dönem Tashih i Huruf programına yönelik hazırlanmıştır. Hazırlayan: A. Halim GARİP Eğitim Görevlisi / 2014 RİZE MÜFTÜ YUSUF KARALİ EĞİTİM MERKEZİ 1 TECVÎD BİLGİSİ TEST

Detaylı

KUR AN-I KERIM DE EN SIK GEÇEN 500 KELIME

KUR AN-I KERIM DE EN SIK GEÇEN 500 KELIME KUR AN-I KERIM DE EN SIK GEÇEN 500 KELIME (Dilimizde olmayan 275 kelime) (Kuran Kelimelerininin %80 i) Konularına Göre Kelimeler Temel Dilbilgisi Notları Örnek Ayet Çözümlemeleri www.ilimtalibi.com info@ilimtalibi.com

Detaylı

BURSA MERKEZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TECVİD NOTLARI MUSTAFA GÜLEÇ

BURSA MERKEZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TECVİD NOTLARI MUSTAFA GÜLEÇ BURSA MERKEZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TECVİD NOTLARI MUSTAFA GÜLEÇ TECVİD İN TANIMI Sözlükte; Bir şeyi süslemek, güzel ve hoşça yapmak anlamlarına gelir. Istılahta; "Kur'an-ı Kerim'i güzel bir biçimde

Detaylı

İMAM-HATİP LİSELERİ KUR AN-I KERİM DERS KİTABI YAZARLAR Faruk SALMAN Nazif YILMAZ

İMAM-HATİP LİSELERİ KUR AN-I KERİM DERS KİTABI YAZARLAR Faruk SALMAN Nazif YILMAZ İMAM-HATİP LİSELERİ KUR AN-I KERİM DERS KİTABI 9-10 YAZARLAR Faruk SALMAN Nazif YILMAZ DEVLET KİTAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2012 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...: 4850 DERS KİTAPLARI DİZİSİ...: 1439 12.?.Y.0002.3991

Detaylı

(İHO 8. SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN)

(İHO 8. SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN) İLİMO Mayıs 2016 İSLAMİ İLİMLER OLİMPİYATI (İHO 8. SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN) B KİTAPÇIĞI ARAPÇA SORULARI (1. SINAV-20 SORU) 1- Aşağıdakilerden hangisi bir sıfat değildir? ك ب ير (a و اس ع ة (b ح د يق ة (c

Detaylı

(İHO 8. SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN) A KİTAPÇIĞI

(İHO 8. SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN) A KİTAPÇIĞI İLİMO Mayıs 2016 İSLAMİ İLİMLER OLİMPİYATI (İHO 8. SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN) A KİTAPÇIĞI ARAPÇA SORULARI (1. SINAV-20 SORU) 1- Aşağıdakilerden hangisi, şemsî-kamerî harf olma yönünden farklıdır? ال ي د (a

Detaylı

تعليم اللغة العربية يف كتاب واحد

تعليم اللغة العربية يف كتاب واحد 1 تعليم اللغة العربية يف كتاب واحد TEK BİR KİTAP İLE ARAPÇA ÖĞRETİMİ Derleyen ve Hazırlayan Mehmet Sani ÖZDEMİR Tatvan Anadolu İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni 2 MUKADDİME Hamd bizleri yoktan

Detaylı

LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI)

LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI) Livata Haddi 71 LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI) Livatanın cezası zina cezasından farklıdır. Her ikisinin vakıası birbirinden ayrıdır, birbirinden daha farklı durumları vardır. Livata,

Detaylı

KADINA ARKADAN YANAŞMANIN HÜKMÜ

KADINA ARKADAN YANAŞMANIN HÜKMÜ 76 KADINA ARKADAN YANAŞMANIN HÜKMÜ Kadına dübüründen yanaşmak haramdır. Dolayısıyla erkeğin kadına dübüründen yanaşması haram olup bazı imamlar bunu zina olarak değerlendirmişlerdir. Her ne kadar livata

Detaylı

(40 Hadis-7) SEÇME KIRK HADİS

(40 Hadis-7) SEÇME KIRK HADİS www.behcetoloji.com (40 Hadis-7) SEÇME KIRK HADİS BİRİNCİ HADİS ف ض ل ت ع ل ى ا ل ن ب ي اء ب س ت أ ع ط يت ج و ام ع ال ك ل م و ن ص ر ت ل ي ال غ ن ائ م و ج ع ل ت ل ي ا ل ر ض ط ه ور ا و م س ج د ا و أ ر س

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

TESLİMİYET KAHRAMANI ÜMMÜ SÜLEYM BİNT MİLHÂN (Radıyallahu anha)

TESLİMİYET KAHRAMANI ÜMMÜ SÜLEYM BİNT MİLHÂN (Radıyallahu anha) 1 TESLİMİYET KAHRAMANI ÜMMÜ SÜLEYM BİNT MİLHÂN (Radıyallahu anha) Rümeysâ bint Milhân b. Halid el-ensâriyye el-hazreciyye Babası Milhân b. Halid dir. Annesi Müleyke bint Mâlik b. Adî dir. Neccar oğullarındandır.

Detaylı

SAHÎH ÂŞÛRÂ FIKHI MUKADDİME:

SAHÎH ÂŞÛRÂ FIKHI MUKADDİME: 1 ن س ت غ ف ر ه و ن ع وذ ب ا ل ل و ين ه ن س ت ع و ن ح م د ه إ ن ال ح م د ل ل م ن ش ور ر أ ن ف س نا و م ن س ي ئا ت أ ع م ال نا م ن ي ه د ه ا ل ل و أ ش ه د أ ن ل ل ه ن ي ض ل ل ف ل ها د ي وم ف ل م ض ل ل ه

Detaylı

األصل الجامع لعبادة هللا وحده

األصل الجامع لعبادة هللا وحده األصل الجامع لعبادة هللا وحده İBADETİN MANASI Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) www.almuwahhid.com 2 بسم هللا الرمحن الرحيم Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) diyor ki: 1 Sana, tek olan Allah a ibadetin

Detaylı