CAN kaporta ara birimi. Scania'nın CAN kaporta arabirimi. CAN bağlantısı. Araçla CAN iletişimi için gereksinimler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CAN kaporta ara birimi. Scania'nın CAN kaporta arabirimi. CAN bağlantısı. Araçla CAN iletişimi için gereksinimler"

Transkript

1 CAN bağlantısı BWE (Üstyapı Elektrik Sistemi) bulunan araçlarda üstyapı donanımı için CAN bağlantısı C493 konnektörü, pim 3 (CAN-low) ve pim 4'tür (CAN-high). Araç fabrikada takılmış uzatma kablosu tesisatı ile donatılmışsa, bağlantı çerçeve üzerinde konnektör C487 pim 6'ya (CAN-yüksek) ve konnektör C487 pim 7'ye (CAN-düşük) yapılır. Scania kamyonlarında kullanılabilecek tüm CAN mesajlarına ilişkin daha fazla bilgi CAN İletişim Teknik Özellikleri belgesinde CAN ara birimi başlığı altında mevcuttur Bağlantılarla ilgili daha fazla bilgi Bağlantılar altında bulunabilir. Üstyapı donanımı için CAN ara birimine bağlanan CAN veri yolu bu belgede harici CAN veri yolu olarak adlandırılmıştır. Araçla CAN iletişimi için gereksinimler SAE J1939 protokolün temelini oluşturur. Ancak, SAE J1939'un büyük bölümü yürürlüğe konmamıştır. Bu, SAE J 'in (Ağ Yönetimi) tamamı, SAE J 'ün (Teşhis) ana bölümü ve SAE J 'in (Veri Bağlantı Katmanı) parçaları için geçerlidir. SAE J Network Management: Bir Scania aracındaki adres alanı sabittir. Bu nedenle SAE J 'de tanımlanan Ağ Yönetimine ihtiyaç yoktur. Sabit adresler Preferred addresses for Industry group 0, Global and Industry group 1, On-highway Equipment'a uygun olarak kullanılmıştır. Normalde araca ait olmayan donanım için kaynak adresler J1939, ISO veya OBD/EOBD şartlarını karşılar. SAE J Diagnostics: Scania tarafından kullanılan tek PGN (Parametre Grubu Numarası) DM1, Teşhis Mesajı 1'dir (PGN 00FECA) Bu mesaj, iletişimin doğru işlediğini belirtmek için sürekli olarak bütün kontrol üniteleri tarafından gönderilir ve aynı zamanda uyarı lam- 22: Yayım 1 tr-tr 1 (13)

2 balarının durumunu göndermek için kullanılır. SAE J 'e uygun arıza kodları kullanılmaz. SAE J Data Link Layer: SAE J beş mesaj tipi belirler: Komutlar - Desteklenmiyor. Talepler - Desteklenmiyor. Yayın/Yanıt - Tüm mevcut bilgiler periyodik olarak gönderilir. Onay - Desteklenmiyor. Grup İşlevleri, İlişkili mesajlar ve Multipaket mesajları, TP.CM, TP.DT desteklenmektedir. Not: Bölüm SAE J 'in Temmuz 1998 tarihl Revize Sürümüne göre, mesaj tanımlayıcılarındaki öncelik bitleri alıcılar tarafından filtrelenmeli ve dikkate alınmamalıdır. 22: Yayım 1 tr-tr 2 (13)

3 Yükleme yönergeleri CAN veri yoluna bağlı kontrol üniteleri, %100'e kadar CAN veri yolu yükünü önemli işlevsel sınırlamalar veya arızalar olmadan doğru mesajlarla kullanabilmelidirler. Normal şartlar altında CAN veri yolu yükü asla %80'i aşmamalıdır. Garantilenen erişim süresi nispeten uzun olduğundan ve hızlı kontrol döngüleri çok fazla bant genişliği gerektirdiğinden, Scania kontrol döngülerinin CAN üzerinden kapatılmamasını önermektedir. Buna rağmen, CAN üzerinden kapalı kumanda döngülerinin olması yine de gerekiyorsa o zaman sadece şanzıman frekansının yarısını kullanarak gereken CAN mesajlarını tam olarak gönderme kapasitesine sahip olmalıdırlar. ÖNEMLİ! Üstyapıcı harici CAN veri yolunun doğru şekilde kullanılmasını sağlamaktan sorumludur. 22: Yayım 1 tr-tr 3 (13)

4 Konnektörler ve kablolar Scania, SAE J1939 ile uyumlu olarak konnektör kullanmaz. Scania koruyucusu veya kaplaması olmayan bükümlü (metre başına 40 kere bükülmüş) çift kablo kullanır. Elektriksel özellikler (direnç, empedans, kapasitans, vs.) SAE J Fiziksel Tabaka Hafifliğinde belirtilmiştir. Scania kabinin içindeki kablolar için 0,75 mm²'lik kesit alanı kullanır. Araç, şasi üzerinde fabrikada takılmış uzatma tesisatı ile donatılmışsa kesit alanı 1,5 mm²'dir. Kabinin dışındaki CAN soketleri (ve ECU pimleri) tercihen altın kaplamalı olmalıdır. Scania, dış CAN veri yolu kabloları için aşağıdaki renkleri ve işaretleri önermektedir: CAN_H mavi, CAN_L beyaz olmalıdır. Yanlış anlamaların önüne geçmek adına aracın kullanım ömrü boyunca kablo renklerinin aynı kalması önemlidir. CAN düşük CAN_L ve CAN yüksek de CAN_H olarak işaretlenmelidir. ÖNEMLİ! Diğer konnektörlere veya CAN veri yollarına bağlanmasına izin verilmez. Yanlış bir bağlantı aracın normal fonksiyonlarının olağandışı bir şekilde çalışmasına neden olabilir. Aracın durma riski vardır ve tekrar çalıştırılmalıdır. 22: Yayım 1 tr-tr 4 (13)

5 Kabloların uzunluğu kamyondaki C493 konnektörü ile diğer sonlandırma rezistörünün yer aldığı kontrol ünitesi arasında 30 m'yi (ana kablo) geçmemelidir. < 30 m Birden fazla kontrol ünitesi bağlanmışsa, ana kablo ve ana kumanda birimi arasındaki kabloların uzunluğu 3 metreyi geçmemelidir. Kablolar, elektromanyetik karışımın önlenmesi için mümkün olduğunca kısa olmalıdırlar. Dış CAN ağındaki kontrol ünitesi sayısı 9'u geçmemelidir. Topoloji esas olarak, her düğüm arasında en az 0,1 metre olan CAN veri yoluna bağlı düğümlere sahip bir veri yolu kablosudur. Resim harici CAN ağı topolojisi ilkesini göstermektedir. C493 LHD 6,0 m RHD 8,5 m C487 < 3 m > 0,1 m ECU X ECU Z ECU Y b : Yayım 1 tr-tr 5 (13)

6 Dış CAN veri yolu topolojisi Dış CAN veri yolu, aracın CAN ağına bağlantıyı sağlamaktadır. BWE Üstyapı elektrik sistemi aracın ağından dış CAN veri yoluna bilgi gönderir. Araçtaki üstyapı fonksiyonlarını etkinleştirmek için, üstyapı kontrol ünitesine bilgi göndermek de mümkündür. ECU A Üstyapı kontrol sisteminin çelişkili komutlar almamasını sağlamak üstyapı imalatçısının sorumluluğundadır. Örneğin, üstyapı kontrol ünitesi kornanın çalmasını sağlayan bir komut verirse, diğer hiçbir kontrol ünitesi kornaya bununla çelişen bir komut vermemelidir. C493 External bus ECU X Bodybuilder system ECU B ECU C b Bu sorunu çözmenin bir yolu şemada gösterildiği gibi bir topoloji kullanmaktır. Kontrol ünitesi X, komutlar üstyapı kontrol ünitesine gönderilmeden önce bilgileri toplar, karşılaştırır ve harmanlar. 22: Yayım 1 tr-tr 6 (13)

7 Sonlandırma rezistörleri BCI ECU X CAN veriyolu kablosu (ana kablo) her bir uçta 120 Ohm'luk rezistör kullanılarak, SAE J Fiziksel Tabaka Hafifliği bölümüne göre bağlanmalıdır. Ayrık bir sonlandırma rezistörü (2 rezistör ve 1 kapasitör) üstyapı kontrol ünitesine monte edilmiştir (resme bakınız). Üstyapı kontrol ünitesinden en uzağa kurulmuş kontrol ünitesinde de bir sonlandırma rezistörü olmalıdır. Scania ayrık sonlandırma rezistörünü tavsiye etmektedir. Üstyapı kontrol ünitesinden en uzağa kurulu olan kontrol ünitesi bir dahili sonlandırma rezistörü ile donatılmamışsa, rezistör kontrol ünitesine mümkün olduğunca yakın bağlanmalıdır (resme bakınız). R=60Ω R=60Ω CAN-high C=100nF GND CAN-low 4 C C487 7 R=120Ω CAN-high CAN-low b : Yayım 1 tr-tr 7 (13)

8 İletişimin arıza onayı (zaman aşımı) Kontak anahtarı kilitli veya radyo konumlarındaysa CAN iletişiminden kaçının. Ayrıca harici CAN veri yoluna bağlı kontrol ünitelerini başlatırken CAN iletişiminden kaçının. Normal çalıştırma sırasında, kontak anahtarı sürüş konumundayken, mesaj süresinin 5 katı kadar bir süre boyunca bir mesajın kayıp (zaman aşımına uğramış) olduğu onaylanmamalıdır. Daha uzun bir arıza onay süresine izin verilir. Motorun çalışması sırasında, marş motoru dönerken, besleme voltajı aşırı düşük olabilir. Bu nedenle, üstyapı kontrol ünitesinden gelen iletişim bu süreç boyunca garanti edilemez. Bundan dolayı, sistem voltajı 18V'nin altında olduğunda üstyapı kontrol ünitesindeki CAN iletişimiyle ilgili hiçbir arıza kodu belirlenmez. Marş anahtarı sürüş konumuna döndürüldüğünde, üstyapı kontrol ünitesi ms içinde mesaj göndermeye başlar. Üstyapı kontrol ünitesinden gönderilen bir mesajın ms + 5 x mesaj periyodu sonrasına kadar atlanmış olduğu varsayılamaz, örneğin eğer bir mesajın 100 ms periyot süresi varsa, x 100 = ms'den sonrasına kadar atlanmış varsayılamaz. Daha uzun bir arıza onay süresine izin verilir. Marş anahtarı radyo veya kilitli konumlara çevrildiğinde, CAN mesajları onay beklemez. Üstyapı kontrol ünitesinden iletişim beklenmez. 22: Yayım 1 tr-tr 8 (13)

9 Parametre değerleri ve durum Kullanılmayan parametreler KullanılabilirDeğil/EylemYürütme olarak gönderilmelidir. Arıza tespit edildiğinde ve onaylandığında bile, Arıza KullanılabilirDeğil/EylemYürütme olarak ele alınır. Bir sensör, anahtar veya solenoid ECU'ya bağlı değilse, CAN parametresi Kullanılabilir değil/eylemyürütme durum parametresini içermelidir. Bu durum, aynı zamanda henüz onaylanmamış bir sinyal olduğunda, örneğin bir kontrol ünitesini başlatırken de kullanılmalıdır. Harici CAN parametresinin tespiti BCI'nın harici CAN ara birimi için arıza kodlarını belirleyip belirlemeyeceğini kontrol eder. Harici CAN ara birim parametresi harici CAN veri yolunun etkin olup olmamasını kontrol eder. 22: Yayım 1 tr-tr 9 (13)

10 Kaynak adresler Üstyapı kontrol ünitesinin yapılandırılamayan bir adresi vardır ve mesajları kaynak adresi 0xE6 (hex) ile gönderir. Tablo 1'deki kaynak adresleri, aracın dahili CAN veri yolundan üstyapı kontrol ünitesi yoluyla harici CAN veri yoluna gönderilen mesajlar için kullanılır. Bu adresler harici ağ üzerindeki diğer kontrol ünitelerince kullanılmamalıdır. Yanlış kullanım harici ağda karışıklığa ve arızalara neden olabilir. Tablo 1'de şu anda kullanımda olan adresler gösterilmektedir, ancak gelecekte başka adresler de eklenebilir. Üstyapı imalatçısının gönderdiği mesajlar için Scania'daki CAN dokümantasyona kullanılan 0xFE kaynak adresi, üstyapı imalatçısının kullanabileceği kaynak adresler için yalnız bir örnektir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, listedeki adreslerin kullanılmıyor olmasıdır. Tablo 1: Harici CAN veri yolundaki önceden tanımlı kaynak adresleri Sistem Adı Kaynak Adres (hex) A Fren 0xB AB Hava Yastığı 0x64 AL Kilitleme ve Alarm Sistemi 0x1D APS Air Processing System (Hava İşleme Sistemi) 0x30 ATA Hava Isıtıcısına Hava 0x44 AWD Diferansiyel kilidi kumandası 0x04 BCI Üstyapı İletişim Arayüzü (BCI) 0xE6 CV Dönüştürücü Kontrolörü 0x43 E Motor 0x0 F Süspansiyon Yönetim Sistemi 0x2F ICL Gösterge Grubu 0x17 K Koordinatör 0x27 RD Retarder 0x10 SC Geçiş Selektör Modülü 0x5 22: Yayım 1 tr-tr 10 (13)

11 Tablo 1: Harici CAN veri yolundaki önceden tanımlı kaynak adresleri T Şanzıman 0x3 TCO Takograf 0xEE TM Lastik Basıncı İzleme 0x33 V Görünürlük Sistemi 0x1E WTA Hava Isıtıcısına Su 0x45 22: Yayım 1 tr-tr 11 (13)

12 Parametre grup numarası: SAE J 'de belirtilen grup numaralarına (PGN) ilave olarak, Scania tarafından belirlenmiş PGN'lerde bulunmaktadır. Bunlardan bazıları harici CAN veriyolunda kullanılır. Tablo 2'ye bakınız. Bu PGN'ler başka hiçbir amaçla kullanılmamalıdır. Tablo 2: Harici CAN veri yolundaki Scania tarafından belirtilmiş mesajlar. Adı PGN (Hex) Standart öncelik Alarm Durumuna İlişkin 00 FF B4 6 Üstyapı Yardımcı Bilgileri 00 FF 9B 6 Üstyapı Sürücü Bilgisi 2 00 FF 5C 6 Üstyapı Motor Sınırlaması 00 FF 2B 3 Üstyapı Motor Talebi 1 00 FF 5B 6 Üstyapı Motor Talebi 2: 00 FF 5A 6 Üstyapı PTO Kontrolü 00 FF 2C 3 Üstyapı Araç Kontrolü 00 FF 2A 3 Üstyapı Görünürlük Kontrolü 00 FF 2F 3 Kabin Bilgisiyle İlişkili 1 00 FF 96 6 Koordinatör Genel Bilgileri 00 FF B0 3 Koordinatör Genel Bilgileri 2 00 FF AF 3 CUV bilgisi 00 FF B1 6 DLN2'ye Ait 00 FF 81 3 Şanzımana Ait (DLN5) 00 FF A0 3 DLN8'ye Ait 00 FF 88 6 Genel Amaç Mesajı 1 00 FF 60 6 PTO bilgisi 00 FF 90 6 Scania Araç Durumu Mesajı 1 00 FF 27 6 Scania Araç Durumu Mesajı 2 00 FF : Yayım 1 tr-tr 12 (13)

13 Tablo 2: Harici CAN veri yolundaki Scania tarafından belirtilmiş mesajlar. Şanzımanla İlişkili 2 -T 00 FF A1 6 Şanzımanla İlişkili 2 - AWD 00 FF A1 6 22: Yayım 1 tr-tr 13 (13)

Aracın hızını sınırlama fonksiyonları. Fonksiyonlarla ilgili genel bilgiler. Hız sınırlayıcılar arasında öncelik sırası.

Aracın hızını sınırlama fonksiyonları. Fonksiyonlarla ilgili genel bilgiler. Hız sınırlayıcılar arasında öncelik sırası. Fonksiyonlarla ilgili genel bilgiler Fonksiyonlarla ilgili genel bilgiler Scania hız sınırlama için üç fonksiyon sunar. Bu fonksiyonlar, örneğin çöp kamyonları, itfaiye araçları ve ağır mallar taşıyan

Detaylı

ABB makine sürücüleri. Donanım el kitabı ACS850-04 sürücü modülleri (0,37-45 kw, 0,5-60 hp)

ABB makine sürücüleri. Donanım el kitabı ACS850-04 sürücü modülleri (0,37-45 kw, 0,5-60 hp) ABB makine sürücüleri Donanım el kitabı ACS850-04 sürücü modülleri (0,37-45 kw, 0,5-60 hp) İlgili el kitapları listesi Sürücü donanım el kitapları ve kılavuzları Kod (İngilizce) Kod (Türkçe) ACS850-04

Detaylı

MICROMASTER 410. Kullanıcı Dökümantasyonu 6SE6400-5EB00-0BP0

MICROMASTER 410. Kullanıcı Dökümantasyonu 6SE6400-5EB00-0BP0 MICROMASTER 410 Parametre Listesi Issue A1 Kullanıcı Dökümantasyonu 6SE6400-5EB00-0BP0 MICROMASTER 410 Dökümantasyonu Başlarken Kılavuzu Hızlı devreye Alma ile ilgili bilgileri içerir. İşletme Talimatları

Detaylı

RTD-20 Montaj Talimatları

RTD-20 Montaj Talimatları LED3 LED1 LED2 SW1 LED4 LED5 LED6 RTD-20 Montaj Talimatları 0V +V POWER 15-24VDC 0V S1 S2 S3 0V S4 S5 S6 Türkçe RTD-20 Montaj Talimatları 100.00 RTD-20 Retail Economiser realtime Control Systems 24VAC/30VDC,

Detaylı

KFP-AF Serisi Yangın Alarm Kontrol Paneli Kurulum Kılavuzu

KFP-AF Serisi Yangın Alarm Kontrol Paneli Kurulum Kılavuzu KFP-AF Serisi Yangın Alarm Kontrol Paneli Kurulum Kılavuzu P/N 501-405119-1-20 REV 2.0 ISS 08JUN11 Telif Hakkı Ticari markalar ve patentler Üretici Versiyon Sertifikasyon Avrupa Birliği direktifleri İletişim

Detaylı

00:01-06. Kurtarma hizmetleri için ürün bilgisi. tr-tr. Kamyon ve otobüsler P, G, R ve K, N, F serisi. Yayım 2. Scania CV AB 2014, Sweden

00:01-06. Kurtarma hizmetleri için ürün bilgisi. tr-tr. Kamyon ve otobüsler P, G, R ve K, N, F serisi. Yayım 2. Scania CV AB 2014, Sweden 00:01-06 Yayım 2 tr-tr Kurtarma hizmetleri için ürün bilgisi Kamyon ve otobüsler P, G, R ve K, N, F serisi 308 626 Scania CV AB 2014, Sweden Okumaya başlamadan önce... 3 Aracın ön ızgara panelini açın...

Detaylı

2X Serisi Kurulum Kılavuzu

2X Serisi Kurulum Kılavuzu 2X Serisi Kurulum Kılavuzu P/N 00-3250-501-0019-04 ISS 04MAY15 Telif Hakkı Ticari markalar ve patentler Üretici Versiyon Sertifikasyon Avrupa Birliği direktifleri İletişim bilgisi 2015 UTC Fire & Security.

Detaylı

Kullanıcı Klavuzu. Boy 1... 5. 0,25 kw tan 37 kw a kadar 3 fazlı asenkron motorlar için değişken hızlı sürücü. Stok No: 0452-0061 Yayın No: 8

Kullanıcı Klavuzu. Boy 1... 5. 0,25 kw tan 37 kw a kadar 3 fazlı asenkron motorlar için değişken hızlı sürücü. Stok No: 0452-0061 Yayın No: 8 Kullanıcı Klavuzu Boy 1... 5 0,25 kw tan 37 kw a kadar 3 fazlı asenkron motorlar için değişken hızlı sürücü Stok No: 0452-0061 Yayın No: 8 Genel Bilgi Sürücü bağlantılarının veya çalışma parametreleri

Detaylı

Modülasyonlu veya çok kademeli brulörler ve iklimlendirme sistemlerinde sıcaklık ve basınç kontrolü için optimize edilmiştir.

Modülasyonlu veya çok kademeli brulörler ve iklimlendirme sistemlerinde sıcaklık ve basınç kontrolü için optimize edilmiştir. RWF50.2 ve RWF50.3 Kompakt üniversal kontrol cihazı Modülasyonlu veya çok kademeli brulörler ve iklimlendirme sistemlerinde sıcaklık ve basınç kontrolü için optimize edilmiştir. Kullanıcı kılavuzu RWF50.2/RWF50.3

Detaylı

Sistem El Kitabı. Operatör Paneli DOP11B. Baskı 02/2007 11502789 / TR

Sistem El Kitabı. Operatör Paneli DOP11B. Baskı 02/2007 11502789 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis Operatör Paneli DOP11B Baskı 2/27 1152789 / TR Sistem El Kitabı SEW-EURODRVE Driving the world İçindekiler 1 Önemli uyarılar...

Detaylı

El Kitabı. Çok Eksenli Servo Sürücü MOVIAXIS Şebeke geri besleme modülü MXR. Baskı 10/2008 16607384 / TR

El Kitabı. Çok Eksenli Servo Sürücü MOVIAXIS Şebeke geri besleme modülü MXR. Baskı 10/2008 16607384 / TR Tahrik t ekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler Çok Eksenli Servo Sürücü MOVIAXIS Şebeke geri besleme modülü MXR Baskı 10/2008 16607384 / TR El Kitabı SEW-EURODRIVE Driving the world

Detaylı

ATLAS 5000 SERİSİ 3 FAZ GİRİŞ 3 FAZ ÇIKIŞ 220/380Vac, 50Hz 10-300kVA PF:08. Kesintisiz Güç Kaynağı KULLANICI EL KİTABI

ATLAS 5000 SERİSİ 3 FAZ GİRİŞ 3 FAZ ÇIKIŞ 220/380Vac, 50Hz 10-300kVA PF:08. Kesintisiz Güç Kaynağı KULLANICI EL KİTABI ATLAS 5000 SERİSİ 3 FAZ GİRİŞ 3 FAZ ÇIKIŞ 220/380Vac, 50Hz 10-300kVA PF:08 Kesintisiz Güç Kaynağı KULLANICI EL KİTABI ESİS ENERJİ ve ELEKTRONİK SAN. TİC. A.Ş. DUDULLU ORG. SAN. BÖLGESİ ESENKENT MAH. BATURALP

Detaylı

Onaylar 4 Semboller 4 Kısaltmalar 5. Yüksek Voltaj 7 FC 300 Güvenli Durdurması 9 IT Şebekesi 13

Onaylar 4 Semboller 4 Kısaltmalar 5. Yüksek Voltaj 7 FC 300 Güvenli Durdurması 9 IT Şebekesi 13 içindekiler içindekiler 1 Bu İşletim Yönergeleri nasıl okunmalı? 3 Onaylar 4 Semboller 4 Kısaltmalar 5 2 Güvenlik Yönergeleri ve Genel Uyarı 7 Yüksek Voltaj 7 FC 300 Güvenli Durdurması 9 IT Şebekesi 13

Detaylı

ESI[tronic] Eğitim. 1. ESI[tronic] sistemine giriş ve genel bilgiler - Giriş... 4 - Kullanıcı üst yüzeyi... 5 - Navigasyon çubuğu...

ESI[tronic] Eğitim. 1. ESI[tronic] sistemine giriş ve genel bilgiler - Giriş... 4 - Kullanıcı üst yüzeyi... 5 - Navigasyon çubuğu... Service Training Center Robert Bosch GmbH Automotive Aftermarket Diagnostics www.bosch-diagnostics.de ESI[tronic] Kullanici egitimi Çalisma dokümani Isim:... Tarih: ila... arasinda... Yer :... Bu egitim

Detaylı

Kullanim Kilavuzu VEGAFLEX 86. Sıvıların doluluk seviyesi ve ayırma katmanının devamlı olarak ölçülmesi için TDR sensörü

Kullanim Kilavuzu VEGAFLEX 86. Sıvıların doluluk seviyesi ve ayırma katmanının devamlı olarak ölçülmesi için TDR sensörü Kullanim Kilavuzu Sıvıların doluluk seviyesi ve ayırma katmanının devamlı olarak ölçülmesi için TDR sensörü VEGAFLEX 86 Modbus ve Levelmaster Protokolü Koaksiyel ölçüm sondası -20 +250 C Document ID: 49475

Detaylı

Sidoor AT18 Başvuru kılavuzu

Sidoor AT18 Başvuru kılavuzu Sidoor AT18 Başvuru kılavuzu Rev. 10, Baskı 11/2007 www.siemens.de/edm 1 İçindekiler 1 İçindekiler... 2 2 Güvenlik notları... 2 3 Giriş... 3 4 Kumanda elemanlarına genel bakış... 4 5 Genel güvenlik bilgileri...

Detaylı

Kullanıcı Kılavuzu UR5/CB3. Orijinal talimatların c evirisi (tr)

Kullanıcı Kılavuzu UR5/CB3. Orijinal talimatların c evirisi (tr) Kullanıcı Kılavuzu UR5/CB3 Orijinal talimatların c evirisi (tr) Kullanıcı Kılavuzu UR5/CB3 Euromap67 Sürüm 3.1 (rev. 18026) Orijinal talimatların çevirisi (tr) Seri numarası UR5: Seri numarası CB3: Burada

Detaylı

İşletme Kılavuzu. Operatör Paneli DOP11B. Baskı 02/2007 11503173 / TR

İşletme Kılavuzu. Operatör Paneli DOP11B. Baskı 02/2007 11503173 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Operatör Paneli DOP11B Baskı 02/2007 11503173 / TR İşletme Kılavuzu SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler 1 Önemli uyarılar...

Detaylı

CE - 085 AU 0207. Yakma tekniği sensörleri ve sistemleri

CE - 085 AU 0207. Yakma tekniği sensörleri ve sistemleri Kullanım kılavuzu ETAMATIC V / ETAMATIC V S CE - 085 AU 0207 Yakma tekniği sensörleri ve sistemleri Içindekiler Içindekiler 1 GENEL BILGILER...............................................4 1.1 Bu kılavuzun

Detaylı

Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler. Operatör Terminalleri DOP11B. Sistem El Kitabı. Baskı 11/2008 16666984 / TR

Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler. Operatör Terminalleri DOP11B. Sistem El Kitabı. Baskı 11/2008 16666984 / TR Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler Operatör Terminalleri DOP11B Baskı 11/28 Sistem El Kitabı 16666984 / TR SEW-EURODRVE Driving the world İçindekiler 1 Genel uyarılar...

Detaylı

Referans Kitapçığı. Elektrik Şebeke Koruması. Sepam seri 10

Referans Kitapçığı. Elektrik Şebeke Koruması. Sepam seri 10 Referans Kitapçığı Elektrik Şebeke Koruması Sepam seri 10 İçindekiler Güvenlik Bilgisi.....................................................7 Kitapçık Hakkında...................................................9

Detaylı

DKG-705 JENERATÖR KONTROL CİHAZI, J1939 MOTOR KUMANDA ÜNİTESİ ŞEBEKE İLE PARALELLEME VE DUAL JENERATÖR PARALELLEME ÜNİTESİ

DKG-705 JENERATÖR KONTROL CİHAZI, J1939 MOTOR KUMANDA ÜNİTESİ ŞEBEKE İLE PARALELLEME VE DUAL JENERATÖR PARALELLEME ÜNİTESİ datakom@datakom.com.tr http://www.datakom.com.tr Tel: 0216 466 84 60 Fax: 0216 364 65 65 DKG-705 JENERATÖR KONTROL CİHAZI, J1939 MOTOR KUMANDA ÜNİTESİ ŞEBEKE İLE PARALELLEME VE DUAL JENERATÖR PARALELLEME

Detaylı

El Kitabı. MOVI-PLC basic DHP11B.. kontrol ünitesi. Baskı 06/2006 11427582 / TR

El Kitabı. MOVI-PLC basic DHP11B.. kontrol ünitesi. Baskı 06/2006 11427582 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ MOVI-PLC basic DHPB.. kontrol ünitesi Baskı 6/6 4758 / TR El Kitabı SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler Önemli uyarılar...

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU CHALLENGER SERİSİ 10 20 KVA

KULLANMA KILAVUZU CHALLENGER SERİSİ 10 20 KVA KULLANMA KILAVUZU CHALLENGER SERİSİ 10 20 KVA KULLANMA KILAVUZU CHALLENGER SERİSİ 10 20 KVA AG SD 71 Doküman Y. No:1 Rev:0 AG SD 71 Rev. No:0 Rev. Tarihi:20.05.2014 Yayın No:1 3 KILAVUZ HAKKINDA Kılavuz

Detaylı

Yüksek verimli ısıtma pompası. Calio. İşletim ve montaj talimatı

Yüksek verimli ısıtma pompası. Calio. İşletim ve montaj talimatı Yüksek verimli ısıtma pompası Calio İşletim ve montaj talimatı Baskı İşletim ve montaj talimatı Calio Orijinal kullanım kılavuzu Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın içeriği üreticinin izni olmadan dağıtılamaz,

Detaylı

MICROMASTER. Kullanıcı Kılavuzu. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

MICROMASTER. Kullanıcı Kılavuzu. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com MICROMASTER Çalıştırma Talimatları Issue Release Kullanıcı Kılavuzu Genel Özet 1 Kurulum MICROMASTER 4 Devreye Alma 3 MICROMASTER 4 nin Kullanılması 4 Çalıştırma Talimatları Kullanıcı Kılavuzu Sistem

Detaylı

KULLANICI KILAVUZU NXS/P FREKANS DÖNÜ TÜRÜCÜSÜ

KULLANICI KILAVUZU NXS/P FREKANS DÖNÜ TÜRÜCÜSÜ KULLANICI KILAVUZU NXS/P FREKANS DÖNÜ TÜRÜCÜSÜ 24-hour support +358 (0)40 837 1150 Email: vacon@vacon.com 9 2 vacon KURULUM VE BAŞLATMA SIRASINDA HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU NUN EN AZINDAN AŞAĞIDAKİ 10 AŞAMASI

Detaylı

Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler MOVIFIT -SC. İşletme Kılavuzu. Baskı 10/2008 11662786 / TR

Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler MOVIFIT -SC. İşletme Kılavuzu. Baskı 10/2008 11662786 / TR Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler MOVIFIT -SC Baskı 10/2008 11662786 / TR İşletme Kılavuzu SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler 1 Genel uyarılar... 5 1.1 İşletme

Detaylı

MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ

MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ARAÇ YÖNETİM SİSTEMLERİ 525MT0283 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

AquaMaster 3 Elektromanyetik debimetre. Uzak uygulamalar için akıllı çözüm. Giriş

AquaMaster 3 Elektromanyetik debimetre. Uzak uygulamalar için akıllı çözüm. Giriş Programlama Kılavuzu COI/FET2XX TR Rev. C AquaMaster 3 Uzak uygulamalar için akıllı çözüm Giriş AquaMaster 3 TM elektriksel olarak iletken sıvıların ölçümü için kullanılan bir yüksek performanslı elektromanyetik

Detaylı