GPS AĞLARININ DUYARLIK ve GÜVENĐRLĐĞĐNĐN BAZ OPTĐMĐZASYONU ĐLE ĐRDELENMESĐ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GPS AĞLARININ DUYARLIK ve GÜVENĐRLĐĞĐNĐN BAZ OPTĐMĐZASYONU ĐLE ĐRDELENMESĐ"

Transkript

1 GPS AĞLARININ DUYARLIK ve GÜVENĐRLĐĞĐNĐN BAZ OPTĐMĐZASYONU ĐLE ĐRDELENMESĐ Orhan KURT 30 Nisan 2009 KOCAELĐ ÜNĐVERSĐTESĐ Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü Bölüm Đçi Seminer Çalışması

2 Giriş 1. GĐRĐŞ (JEODEZĐK AĞLARDA OPTĐMĐZASYON) 2. GPS ÖLÇÜLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ 2.1. Baz Çözümü 2.2. Ağ Dengelemesi 3. GPS AĞLARINDA DUYARLIK (2. DERECE OPTĐMĐZASYON) VE GÜVEN OPTĐMĐZASYONU 3.1. Duyarlık Optimizasyonu 3.2. Güven Optimizasyonu 3.3. Baz Optimizasyonu 4. IZDOGAP GPS Ağının Duyarlık ve Güvenirliğinin Baz Optimizasyonu Đle Đrdelenmesi 4.1. Maksimum Ölçme Planının Oluşturulması 4.2. Duyarlık Optimizasyonu Đle 1. Đndirgeme 4.3. Güven Optimizasyonu Đle 2. Đndirgeme 4.4. Đndirgenmiş Ağın Baz Optimizasyonu Đle Sınanması 5. SONUÇLAR

3 1. GĐRĐŞ (JEODEZĐK AĞLARDA OPTĐMĐZASYON) 1. Amaç Fonksiyonlarına Göre Optimizasyon * Duyarlık Optimizasyonu (Lokal yada global duyarlık ölçütlerine göre) * Güven Optimizasyonu (Đç ve dış güven ölçütlerine göre) * Matematiksel Optimizasyon 2. Tasarım Parametrelerine Göre Optimizasyon Optimizasyonu n Derecesi Adı Sabit Parametreler Değişken Parametreler Çalışmadaki Çözümleri 0. Derece Datum Optimizasyonu A, P x, Q xx Serbest Dengeleme 1. Derece Şekil vekonum Optimizasyonu P, Q xx A Baz Optimizasyonu 2. Derece Duyarlık Optimizasyonu A, Q xx P Um Çözümü 3. Derece Jeodezik Ağların Geliştirilmesi Q xx A, P (bir kısmı sabit) (Grafarend, ve Sanso,1985; Öztürk ve Şerbetçi, 1992; Konak, 1994; Kurt, 1996)

4 2. GPS ÖLÇÜLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ 2.1. Baz Çözümü * Mutlak konum belirleme (X,Y,Z) WGS84 * Bağıl konum belirleme ( X, Y, Z) WGS84 r j = r i + r ij Bağıl konum belirleme modeli (SD, DD, TD ) Bir çok ticari ve akademik yazılımın temel matematik modeli DD matematik modeldir. {y} = A a B b D{y} = σ 2 Q y T 1 = (y A a B b) Q (y A a B b) S k (t) y T 1 â Q Q A Q y ê = y A a B b â â bˆ y = T 1 Q Q T 1 bˆ bˆ â bˆ B Q y ê Q ê y j y 2 ˆ E + min a,b ( ( T 1 min = (â a ) Q (â a ) a â ( 1 ( b = bˆ Q Q ( â a ) bˆ â â 1 Q = Q Q Q Q b bˆ bˆ â â â bˆ ( 2 K b = σ Q b ( 1 ( T 1 e Q e = ê Q ê + (â ( σ T ( T 1 ( a) Q y y a 2 σ = n m 3 ( T e Q = n 3 1( e y (â a) X WGS Z WGS r j r i i Y i j r ij σ ˆ = 0.3cm ( σ = σˆ Y WGS Z ij X ij F (0.95,n 3,n m 3) S l (t)

5 2. GPS ÖLÇÜLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ 2.2. Ağ Dengelemesi [ ][ ] T j j j i i i ij Z Y X ij Z Y X Z Y X I I Z Y X b = ν ν ν + = ( 1 ij K b P =( u n P T 2 ν ν = σ X 2 X Q K σ = + = ) A P A ( Q T X T x 1 v A Q A P Q = v Q P R = Noktaların Varyans-Kovaryan Matrisim (Duyarlık Ölçütleri Đçin) Redündanz Matrisi (Güven Ölçütleri Đçin)

6 3. GPS AĞLARINDA DUYARLIK (2. DERECE OPTĐMĐZASYON) VE GÜVEN OPTĐMĐZASYONU 3.1. Duyarlık Optimizasyonu A C & x = σ Q x T P A = Q x T T p = ( A A * A A ) 1 ( A T Ölçüt A T ) T q 3.2. Güven Optimizasyonu R = Q vv P Redündanz Matrisi r i = ( R ) ii i. ölçünün redündanz payı (serbestlik derecesine katkısı) 2 Matrisi (*:Hadamart Çarpımı, : Katri-Rao Çarpımı) Đç Güven Ölçütleri r i 0.30 ya da 0.50 i /σ i = 4(e i T P e i ) 0.5 /( e i T P R e i ) ve 8 DışGüven Ölçütü δ i = i /σ (e T i P e i e T i P R e i ) ve 10 (Öztürk ve Şerbetçi, 1992). Ortaya Çıkarılamayan Kaba Hatanın StandartlaştırılmışSınır Değeri Dışmerkezlik parametresi Örneğin P=I ve r i =0.25 ise i /σ i = 8 ve δ i =9.24 olur. *** i /σ i ve δ i den yararlanarak oluşturulan güven ölçütleri r i ye doğrudan bağımlıdırlar. Uygulamada kullanılan jeodezik ağbüyük olduğundan bütün ölçütler ağüzerinde gösterilememektedir. Bu iki neden dolayı ağgüven yönünden incelenirken sadece r i değeri ağüzerinde gösterilmiştir.

7 3. GPS AĞLARINDA DUYARLIK (2. DERECE OPTĐMĐZASYON) VE GÜVEN OPTĐMĐZASYONU σ( Bazdaki 3.3. Baz Optimizasyonu (Duyarlık ve Güven Optimizasyonunun Sınanması) σ = 1.0cm Ağdaki EKK çözümünde Kuramsal Duyralık σ ˆ = σ Φ 0.3cm 1 = Bazdaki EKK çözümününde Kuramsal Duyarlık (Kurt, 2005) = σˆ F (n (( 3,n m 3,1 α) q X X 0 0 ( Σ 0 q Y Y 0 0 δ 0 q Z Z [ δ (k) 2 2 δ = vek K b σ / σ Σ ] k=1,2,, Oturum Sayısı (=Baz Sayısı) K( T 1 Ölçüt 1: δ(k) min Σ 2 P = σ opt RDOP = iz{ K b(/ } σ Ölçüt 2: T (k) 1 max Σ 2 P = σ opt T 2 Ölçüt 3: δ(k) min Σ = σ I Ölçüt 4: RDOP min (k) Ölçüt 5: b = σ TEKK çözümünde Kuramsal Duyarlık (EKK: En Küçük Kareler, TEKK: Tamsayı EKK, (Kurt, 2003a;2003b;2003c) Duyarlık ve Güven Optimizasyon undan Gelen Bağıl Varyans-Kovaryans Matrisi (Relative Dilution of Precision)

8 4.1. Maksimum Ölçme Planının Oluşturulması Baz uzunlukları 1011adet<20km 20km<24adet<30km 30km<6adet<40km 40km<1adet<50km S max =52.853km (87-88 bazı) alınan ölçme planı n= 106 b= 1042

9 4.2. Duyarlık Optimizasyonu Đle 1. Đndirgeme P=P opt Serbest dengeleme sonuçları n=106 b=326

10 Duyarlık optimizasyonu sonucunda elde edilen bazların redündanz payları 4.2. Duyarlık Optimizasyonu Đle 1. Đndirgeme

11 4.3. Güven Optimizasyonu Đle 2. Đndirgeme r<0.90 olan gözlemler ile hata elipsleri ve redundaz payları r i (i=1(1)b) n=106 b=252

12 4.3. Güven Optimizasyonu Đle 2. Đndirgeme Duyarlık ve güven optimizasyonu sonucu ulaşılan ağ n=106 b=252

13 4.4. Đndirgenmiş Ağın Baz Optimizasyonu Đle Sınanması Tasarlanan GPS Kampanyaları. KAMPANYA I Ag Optim Dosyasi...: plan_252.dat Canpaign Kampanya Dosyasi...: Kampanya_I.inp Cikis Dosyasi...: c_i.txt Kampanya Bilgi Dosyasi.. : Kampanya_I.inp >--> >--> Kampanya Baslangici... : Kampanya Bitisi... : Gozlem Suresi... : 900 sn 15 dak Gozlem Araligi... : 60 sn 1 dak YORUNGE DOSYALARI 0 almanac.yuma.week txt 1 almanac.yuma.week txt 2 almanac.yuma.week txt 3 almanac.yuma.week txt 4 almanac.yuma.week txt 5 almanac.yuma.week txt 6 almanac.yuma.week txt CIKTI DOSYALARI Kopt : [dd] --> min... : o_min_i.dat Kopt : [dd] --> max... : o_max_i.dat K=I : [dd] --> min... : o_i_i.dat RDOP --> min... : o_rdop_i.dat k.oturumdaki K(k)... : o_rast_i.dat Oturum Araligi... : 2200 sn = dak Baz Optimizasyonu Suresi.: 0:35:27.00 KAMPANYA II Ag Optim Dosyasi...: plan_252.dat Kampanya Dosyasi...: Kampanya_II.inp Cikis Dosyasi...: c_ii.txt Kampanya Bilgi Dosyasi.. : Kampanya_II.inp >--> >--> Kampanya Baslangici... : Kampanya Bitisi... : Gozlem Suresi... : 600 sn 10 dak Gozlem Araligi... : 60 sn 1 dak YORUNGE DOSYALARI 0 almanac.yuma.week txt 1 almanac.yuma.week txt 2 almanac.yuma.week txt 3 almanac.yuma.week txt 4 almanac.yuma.week txt 5 almanac.yuma.week txt 6 almanac.yuma.week txt CIKTI DOSYALARI Kopt : [dd] --> min... : o_min_ii.dat Kopt : [dd] --> max... : o_max_ii.dat K=I : [dd] --> min... : o_i_ii.dat RDOP --> min... : o_rdop_ii.dat k.oturumdaki K(k)... : o_rast_ii.dat Oturum Araligi... : 2200 sn = dak Baz Optimizasyonu Suresi.: 0:25:35.00

14 / 08:00: / 18:00:00 (almanac.yuma.week txt) [cm2] [cm2] KAMPANYA-I [cm2] [cm2] 1 dd_min: dd_max: dd_i: dd_rdop: Oturum: dd_min: dd_max: dd_i: dd_rdop: Oturum: dd_min: dd_max: dd_i: dd_rdop: Oturum: / 08:00: / 18:00:00 (almanac_yuma_week0505_ txt) [cm2] [cm2] KAMPANYA-II [cm2] [cm2] 1 dd_min: dd_max: dd_i: dd_rdop: Oturum: dd_min: dd_max: dd_i: dd_rdop: Oturum: dd_min: dd_max: dd_i: dd_rdop: Oturum: Đndirgenmiş Ağın Baz Optimizasyonu Đle Sınanması

15 Oturum Oturum 0 Aralığı Oturumda Oturum edilenler Süresi 252 Başlangıcı elde Sayısı (sec)4.4. Đndirgenmiş : Pazar A DD (1) P DD (1) K b (1) A DD (2) P DD (2) K b (2) A DD (3) P DD (3) K b (3) A DD (1) P DD (1) K b A DD (251) P DD (251) K b (251) :00 C.tesi A DD (252) P DD (252) K b (252) Ağın Baz Optimizasyonu Đle Sınanması 60480

16 4.4. Đndirgenmiş Ağın Baz Optimizasyonu Đle Sınanması 2009/03/05 <> 08:00:00 20:00: /04/29 <> 08:00:00 20:00:00 Her iki kampanyanın, kampanya ortalarında seçilen 12 saat aralıklı uydu dağılımı.

17 4.4. Đndirgenmiş Ağın Baz Optimizasyonu Đle Sınanması KAMPANYA I: Ölçüt 1'e göre ulaşılan ağın (a) hata elipsleri ve (b) redündanz payları.

18 4.4. Đndirgenmiş Ağın Baz Optimizasyonu Đle Sınanması KAMPANYA I: Ölçüt 2'e göre ulaşılan ağın (a) hata elipsleri ve (b) redündanz payları.

19 4.4. Đndirgenmiş Ağın Baz Optimizasyonu Đle Sınanması KAMPANYA I: Ölçüt 1 (Mavi) ve Ölçüt 2'nin (Yeşil) hata elipslerinin karşılaştırılması

20 4.4. Đndirgenmiş Ağın Baz Optimizasyonu Đle Sınanması KAMPANYA I: Ölçüt 5'e göre ulaşılan ağın (a) hata elipsleri ve (b) redündanz payları.

21 4.4. Đndirgenmiş Ağın Baz Optimizasyonu Đle Sınanması KAMPANYA II: Ölçüt 1'e göre ulaşılan ağın (a) hata elipsleri ve (b) redündanz payları.

22 4.4. Đndirgenmiş Ağın Baz Optimizasyonu Đle Sınanması KAMPANYA II: Ölçüt 2'e göre ulaşılan ağın (a) hata elipsleri ve (b) redündanz payları.

23 4.4. Đndirgenmiş Ağın Baz Optimizasy onu Đle Sınanması KAMPANYA II: Ölçüt 1 (Mavi) ve Ölçüt 2'nin (Yeşil) hata elipslerinin karşılaştırılması

24 4.4. Đndirgenmiş Ağın Baz Optimizasyonu Đle Sınanması KAMPANYA II: Ölçüt 5'e göre ulaşılan ağın (a) hata elipsleri ve (b) redündanz payları.

25 4.4. Đndirgenmiş Ağın Baz Optimizasyonu Đle Sınanması KAMPANYA I: Ölçüt 5 KAMPANYA II: Ölçüt 5 hata elipslerinin karşılaştırılması

26 Sonuç ve Öneriler Bu çalışmada duyarlık ve güven optimizasyonu sonucunda oluşturulan bir GPS ağı (IZDOGAP) baz optimizasyonu ile irdelenmiştir. Duyarlık optimizasyonu aşamasında ağın bütünü için tanımlanan Taylor-Karman yapısındaki deneysel ölçüt matrisi ile yapılmış ağ ağ olup, büyük çoğunluğu <20km olan bazlardan oluşan maksimum ölçme planının birinci indirgemesi gerçekleştirilmiştir. Güven Optimizasyonu aşamasında redündanz payları r<0.90 ölçüler ölçme planında çıkarılarak ikinci bir indirgeme yapılmıştır ve sonuç ölçme planı oluşturulmuştur. Ölçme planı oluşturulan iki adet kampanya ile 15dakika (kampanya I) ve 10dakika (kampanya II) aralıklı L1 ve L2 taşıyıcı faz ölçülerine göre sınanmıştır. Her iki kampanyada da 5 baz ölçütüne göre denemeler ve bu çalışmada sadece Ölçüt 1, Ölçüt 2, Ölçüt 5 e göre duyarlık ve güven yönünden incelenmiştir. Đnceleme sonuçları şekiller üzerinde gösterilmiştir. Diğer ölçütler (Ölçüt 3 ve Ölçüt 4) ağdaki bütün bazlarda aynı oturuma denk geldiğinden, bazlar için elde edilen varyans-kovaryans matrisleri de yakın olmaktadır. Ayrıca tasarlanan her iki kampanyanın tam ortasına gelen günlerdeki 12 saat aralıklı uydu dağılımı da gösterilmiştir. GPS uyduları yaklaşık her 12 saatte bir aynı dağılıma gelmektedir. Đki aya yakın aralıklı uydu dağılımları incelendiğinde, uydu dağılımının kuzey-güney yönünün zayıf kaldığı görülmektedir. Hata elipslerinin kuzey-güney yönüne yönlenmesi ve yanı bu doğrultuda zayıf kalması uydu dağılımının bu yapısından kaynaklanmaktadır. Sonuç olarak öngörülen ölçme planında yer alan herhangi bir bazın 15 (yada 10) dakikalık ölçü aralıklarına göre ölçülmesi, ağın duyarlık ve güven yönünden beklenilen istekleri yeterince karşılayabileceğini göstermektedir.

27 G österdiğiniz dikkatten dolayı Teşekkürler

YAŞAYAN : Son olarak benim sormadığım fakat sizin söylemek istediğiniz bir sözünüz veya mesajınız var mı?

YAŞAYAN : Son olarak benim sormadığım fakat sizin söylemek istediğiniz bir sözünüz veya mesajınız var mı? bir oda olduğumuz bilinsin, yaptığımız iş de zeminde görünsün istedik. Biz böyle bir imaj oluşturmaya çalıştık. Sanırım bunda da başarılı olduk. Bugün artık mesleğimizin böyle bir imaja ve tanıtıma ihtiyacı

Detaylı

GLOBAL KONUM STEMİ GPS

GLOBAL KONUM STEMİ GPS GLOBAL KONUM BELİRLEME SİSTEMS STEMİ GPS BÜ KRDAE JEODEZİ ANABİLİM DALI Herhangi bir zamanda, dünyanın herhangi bir yerinde bulunan bir kullanıcının konumunu belirleyen ve en az 4 uydudan kod-faz varış

Detaylı

BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak, Yetki ve Sorumluluk, Yükümlülük

BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak, Yetki ve Sorumluluk, Yükümlülük BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak, Yetki ve Sorumluluk, Yükümlülük Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; a) Büyük ölçekli (1/5000 ve daha

Detaylı

BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ

BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ 4575 BÜYÜK ÖLEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİM YÖETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 23/6/2005 o : 2005/9070 Dayandığı Kanunun Tarihi : 22/4/1925 o : 657 26/9/1984 o : 3045 3/5/1985 o : 3194

Detaylı

olmak üzere 4 ayrı kütükte toplanan günlük GPS ölçüleri, baz vektörlerinin hesabı için bilgisayara aktarılmıştır (Ersoy.97).

olmak üzere 4 ayrı kütükte toplanan günlük GPS ölçüleri, baz vektörlerinin hesabı için bilgisayara aktarılmıştır (Ersoy.97). 1-) GPS Ölçülerinin Yapılması Ölçülerin yapılacağı tarihlerde kısa bir süre gözlem yapılarak uydu efemerisi güncelleştirilmiştir. Bunun sonunda ölçü yapılacak bölgenin yaklaşık koordinatlarına göre, bir

Detaylı

FARKLI UZUNLUKTAKİ BAZLARDA TİCARİ GPS YAZIMLARININ BERNESSE YAZILIMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI

FARKLI UZUNLUKTAKİ BAZLARDA TİCARİ GPS YAZIMLARININ BERNESSE YAZILIMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI i T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ FARKLI UZUNLUKTAKİ BAZLARDA TİCARİ GPS YAZIMLARININ BERNESSE YAZILIMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI Hazırlayan

Detaylı

GPS'E ATMOSFERİN ETKİLERİ

GPS'E ATMOSFERİN ETKİLERİ GPS'E ATMOSFERİN ETKİLERİ Çetin MEKİK* ÖZET Atmosferden geçen GPS'in mikrodalga sinyalleri, elekromagnetik dalgaların yayınımı ilkelerine tabidir. Atmosfer GPS'in her iki sinyalini de, Ll ve L2, etkilemekte

Detaylı

GNSS ANTENLERİNİN FAZ MERKEZİ VE DEĞİŞİMİNİN ARAŞTIRILMASI

GNSS ANTENLERİNİN FAZ MERKEZİ VE DEĞİŞİMİNİN ARAŞTIRILMASI TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 18 22 Nisan 2011, Ankara GNSS ANTENLERİNİN FAZ MERKEZİ VE DEĞİŞİMİNİN ARAŞTIRILMASI Engin Gülal 1, N.Onur Aykut

Detaylı

BAZ İSTASYONU YATIRIM PLANLAMASI

BAZ İSTASYONU YATIRIM PLANLAMASI Endüstri Mühendisliði Dergisi Cilt: 21 Sayý: 3 Sayfa: (2-24) Makina Mühendisleri Odası BAZ İSTASYONU YATIRIM PLANLAMASI Oğuz KAYA, Sertaç KENDİRCİ, Çınar KILCIOĞLU*, Başar OKAY, Can ÖZÜRETMEN, Cem İYİGÜN,

Detaylı

ARA KAT DÖŞEMELERĐNĐN ISIL DAVRANIŞI ÜZERĐNE ĐKLĐM ŞARTLARININ VE YALITIM SĐSTEMLERĐNĐN ETKĐSĐ

ARA KAT DÖŞEMELERĐNĐN ISIL DAVRANIŞI ÜZERĐNE ĐKLĐM ŞARTLARININ VE YALITIM SĐSTEMLERĐNĐN ETKĐSĐ ARA KAT DÖŞEMELERĐNĐN ISIL DAVRANIŞI ÜZERĐNE ĐKLĐM ŞARTLARININ VE YALITIM SĐSTEMLERĐNĐN ETKĐSĐ Şükran DĐLMAÇ *, Ahmet CAN **, Semiha KARTAL *** *TÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Đnşaat Müh. Böl., **TÜ Mühendislik

Detaylı

GPS Hata Kaynakları GPS hataları, gürültü (noise; karışıklık, tesadüfi hata), sapma (bias; kayıklık) ve kaba hatanın (blunder) bir tertibinden oluşur.

GPS Hata Kaynakları GPS hataları, gürültü (noise; karışıklık, tesadüfi hata), sapma (bias; kayıklık) ve kaba hatanın (blunder) bir tertibinden oluşur. GPS Hata Kaynakları GPS hataları, gürültü (noise; karışıklık, tesadüfi hata), sapma (bias; kayıklık) ve kaba hatanın (blunder) bir tertibinden oluşur. GPS Hata Kaynakları Gürültü hatası, PRN kod gürültüsü

Detaylı

ölçme ve değerlendirme

ölçme ve değerlendirme kpss 2015 konu anlatımlı ayrıntılı çözümlü örnekler uyarılar pratik bilgiler çıkmış sorular ve açıklamaları ÖSYM tarzına en yakın özgün sorular ve açıklamaları ölçme ve değerlendirme 2014 kpss de 68 soru

Detaylı

JEODEZİ DATUM KOORDİNAT SİSTEMLERİ HARİTA PROJEKSİYONLARI

JEODEZİ DATUM KOORDİNAT SİSTEMLERİ HARİTA PROJEKSİYONLARI JEODEZİ DATUM KOORDİAT SİSTEMLERİ HARİTA PROJEKSİYOLARI Yer yüzeyi eredeyim? Deniz Elipsoid Geoid BÜ KRDAE JEODEZİ AABİLİM DALI Jeodezi; Yeryuvarının şekil, boyut, ve gravite alanı ile zamana bağlı değişimlerinin

Detaylı

İSTANBUL`DA ULAŞIM VE HAREKETLİLİK

İSTANBUL`DA ULAŞIM VE HAREKETLİLİK İSTANBUL`DA ULAŞIM VE HAREKETLİLİK ÖZET BİLGİ - İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1. İSTANBUL'DA ULAŞIM VE HAREKETLİLİK ANKET BİLGİLERİ...7 1.1 Genel Hareketlilik Bilgileri...7 1.2 Hareketlilik Oranları...9 1.3 Ulaşım

Detaylı

ÖN ÇÖKTÜRME HAVUZU DİZAYN KRİTERLERİ

ÖN ÇÖKTÜRME HAVUZU DİZAYN KRİTERLERİ ÖN ÇÖKTÜRME HAVUZU DİZAYN KRİTERLERİ Ön çöktürme havuzlarında normal şartlarda BOİ 5 in % 30 40 ı, askıda katıların ise % 50 70 i giderilmektedir. Ön çöktürme havuzunun dizaynındaki amaç, stabil (havuzda

Detaylı

ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ KULLANARAK KATILIMCI DOĞAL KAYNAK PLANLAMASI

ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ KULLANARAK KATILIMCI DOĞAL KAYNAK PLANLAMASI Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No: 238 DOA Yayın No: 31 ISSN:1300-7912 ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ KULLANARAK KATILIMCI DOĞAL KAYNAK PLANLAMASI ODC: 91: 94 : 907 : 911 : 062 Participatory Natural Resource

Detaylı

Yol Derecelendirmesi: Trafik Karakteristiği: Yön

Yol Derecelendirmesi: Trafik Karakteristiği: Yön Şekil 9.6.9 Yol Derecelendirmesi: Trafik Karakteristiği: Yön Şekil 9.6.9 Yol Derecelendirmesi: Trafik Karakteristiği: Yön Kısım 9:Kentsel Hasargörebilirlik Hesaplaması 9-97 Türkiye Cumhuriyeti İstanbul

Detaylı

Çok Katlı Yapılarda Aşırı Burulma Düzensizliği 1

Çok Katlı Yapılarda Aşırı Burulma Düzensizliği 1 İMO Teknik Dergi, 2004 3131-3144, Yazı 210 Çok Katlı Yapılarda Aşırı Burulma Düzensizliği 1 Günay ÖZMEN * ÖZ Burulma düzensizliği, herhangi bir katta, maksimum göreli yerdeğiştirmenin ortalama göreli yerdeğiştirmeye

Detaylı

ŞEKİL YETENEĞİ TEST 1

ŞEKİL YETENEĞİ TEST 1 SAYISAL MANTIK ŞEKİL YETENEĞİ TEST. + = = 4. I. a c a + b + c Yukarıdaki eşitliklerden,, sembolleri belli bir sayının yerine kullanılmıştır. b + nin değeri kaçtır? II. c b b c + m c A) B) C) D) 4 E) 5

Detaylı

ORTOGÖRÜNTÜ ÜRETİMİNDE YER KONTROL NOKTASI SEÇİMİ VE SONUÇLARA ETKİSİ

ORTOGÖRÜNTÜ ÜRETİMİNDE YER KONTROL NOKTASI SEÇİMİ VE SONUÇLARA ETKİSİ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 2 6 Nisan 2007, Ankara ORTOGÖRÜNTÜ ÜRETİMİNDE YER KONTROL NOKTASI SEÇİMİ VE SONUÇLARA ETKİSİ ÖZET H. Topan, M.

Detaylı

Diferansiyel Evrim Algoritması Destekli Yapay Sinir Ağı ile Orta Dönem Yük Tahmini

Diferansiyel Evrim Algoritması Destekli Yapay Sinir Ağı ile Orta Dönem Yük Tahmini International Journal of Research and Development, Vol.3, No., January 20 28 Diferansiyel Evrim Algoritması Destekli Yapay Sinir Ağı ile Orta Dönem Yük Tahmini İbrahim EKE Gazi Üniversitesi Mühendislik

Detaylı

GAZBETONUN SU KARŞISINDAKİ DAVRANIŞI

GAZBETONUN SU KARŞISINDAKİ DAVRANIŞI GAZBETONUN SU KARŞISINDAKİ DAVRANIŞI SEMİHA KARTAL 1, ŞÜKRAN DİLMAÇ 2 ÖZET Gazbeton ülkemiz inşaat sektöründe önemli bir pazar payına sahiptir. Bu bildiride ülkemizde üretilen gazbetonların su karşısındaki

Detaylı

SAYISAL ÜRETİLMİŞ, YA DA SAYISALLAŞTIRILMIŞ PAFTALAR ÎLE UYGULAMALAR

SAYISAL ÜRETİLMİŞ, YA DA SAYISALLAŞTIRILMIŞ PAFTALAR ÎLE UYGULAMALAR 20 SAYISAL ÜRETİLMİŞ, YA DA SAYISALLAŞTIRILMIŞ PAFTALAR ÎLE UYGULAMALAR Ahmet YAŞAYAN. GİRİŞ Büyük ölçekli haritaların alışılmış yöntemlerle üretiminde, arazide uygulama amacı ile de kullanılabilecek poligon

Detaylı

BİR ATÖLYEDE ORANLARLA İŞGÜCÜ VERİMLİLİK (WPMR) MODELİNİN TASARIMI VE UYGULAMASI

BİR ATÖLYEDE ORANLARLA İŞGÜCÜ VERİMLİLİK (WPMR) MODELİNİN TASARIMI VE UYGULAMASI BİR ATÖLYEDE ORANLARLA İŞGÜCÜ VERİMLİLİK (WPMR) MODELİNİN TASARIMI VE UYGULAMASI Doç.Dr. Emin KAHYA 1 Kadri KARABÖCEK 2 ÖZET Bu çalışmada, orta ölçekli bir işletmenin Mekanik İşler Atölyesi nde, işçi ve

Detaylı

GRİD ALTYAPISI ÜZERİNDE

GRİD ALTYAPISI ÜZERİNDE GRİD ALTYAPISI ÜZERİNDE BİR FÜZENİN PARALEL ŞEKİL OPTİMİZA ZASYONU Erdal Oktay EDA Tasarım Analiz Mühendislik Ltd. ODTÜ Teknokent, Ankara mail@eda-ltd.com.tr Osman Merttopcuoglu ROKETSAN Roket Sanayi ve

Detaylı

CBS COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ

CBS COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ CBS COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ BÜ KRDAE JEODEZİ ANABİLİM DALI KAVRAMLAR Bilgi: Verinin işlenmiş hali Sistem: Ortak bir amaç için etkileşimli faaliyetlerin ve varlıkların oluşturduğu bir gruptur. Bilgi Sistemi:

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Taşınmaz Mal Değerlemesi: Afyonkarahisar Đl Merkezi Örneği

Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Taşınmaz Mal Değerlemesi: Afyonkarahisar Đl Merkezi Örneği Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 1, No: 1, 2009 (33-47) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 1, No: 1, 2009 (33-47) TEK OLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com Makale (Article)

Detaylı

TÜRKiYE'NiN LAFFER EGRiSi: KALMAN FiLTRE TAHMiN TEKNiGi

TÜRKiYE'NiN LAFFER EGRiSi: KALMAN FiLTRE TAHMiN TEKNiGi EKONOMIK YAKLAŞlM TÜRKiYE'NiN LAFFER EGRiSi: KALMAN FiLTRE TAHMiN TEKNiGi 27 Rahmi Yamak* /.GiRiŞ 1974 yılında, Arthur Laffer'in vergi oranları ile vergi gelirleri arasında kurmuş oludğu çaneğrili teorik

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ JEODEZİ UYGULAMALARİ

BİLGİSAYAR DESTEKLİ JEODEZİ UYGULAMALARİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ JEODEZİ UYGULAMALARİ ÖZET: Doç. Dr. E. Doğan, Dir. A. Güler, Doç. Dr. E. Koçak, Dr. D. Koyuncu, Dr. T. Özdü, Dr. H. Özen, Prof. Dr. M. Şerbetçi, Doç. Dr. A. Yaşayan Karadeniz Üniversitesi

Detaylı

DEPREM BÖLGELERĐ DE YAPILACAK BĐ ALAR HAKKI DA YÖ ETMELĐK

DEPREM BÖLGELERĐ DE YAPILACAK BĐ ALAR HAKKI DA YÖ ETMELĐK DEPREM BÖLGELERĐ DE YAPILACAK BĐ ALAR HAKKI DA YÖ ETMELĐK Yayın tarihi: 06.03.2007, Resmi Gazete o.:26454 Değişiklik : 03.05.2007, Resmi Gazete o.:26511 EK DEPREM BÖLGELERĐ DE YAPILACAK BĐ ALAR HAKKI DA

Detaylı