Poisson Dağılımı Özellikleri ve Olasılıkların Hesaplanması

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Poisson Dağılımı Özellikleri ve Olasılıkların Hesaplanması"

Transkript

1 Özellikleri ve Olasılıkların Hesaplanması Doç. Dr. Ertuğrul ÇOLAK Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı

2 Poisson dağılımı kesikli dağılımlar içinde Binom dağılımından sonra yaygın olarak kullanılan bir dağılımdır. Az gözlenen olaylarla ilgili bir dağılımdır.

3 Örnek 1: Tifo hastalığından belirlenen bir zaman aralığında, örneğin 1 yıllık bir zaman aralığı içinde olsun, hayatını kaybedenlerin sayısını düşünelim. Günümüzde tifodan hayatını kaybetmek az rastlanan bir durumdur. Yani az gözlenen bir olaydır.

4 Bu örnekte zaman aralığını bir gün olacak şekilde düşünürsek, bir günlük bir zaman aralığında tifodan yeni bir ölümün gerçekleşme olasılığı oldukça küçük olacaktır.

5 Bu durumda farklı iki zamanda meydana gelen tifodan ölüm olayları bağımsız olacağından, bir yıllık zaman aralığında rapor edilen tifodan ölümlerin sayısı Poisson dağılımı gösterir.

6 Örnek 1, belirlenen bir zaman aralığında meydana gelen ve az gözlenen bir olaya ait bir örnekti. Poisson dağılımda bazı durumlarda zaman aralığı yerine belli bir yüzeye ait alan da kullanılmaktadır.

7 Örnek 2: Bir AGAR PLATE te (Petri Kabı) gelişen bakteri kolonilerinin sayısını düşünelim. Agar su yosunlarından elde edilen bir tür jelatindir. Kelime olarak Malayca "jel" anlamına gelen "agar-agar" kelimesinden gelmektedir. Agar tıp alanında mikrobiyolojik testlerde kullanılmaktadır.

8

9 Örnek 2: Örneğin 100 cm 2 alana sahip bir agar plate üzerinde küçük bir alanda bakteri kolonisi gelişmesi başka bir alanda gelişen bakteri kolonisinden bağımsız olacaktır.

10 Alan küçüldükçe o alanda bakteri kolonisi gelişme olasılığı da azalacaktır. Sonuçta tüm alan üzerinde gelişen bakteri koloni sayısı Poisson dağılımı gösterir.

11 Örnek 1 de belirtilen durumu tekrar inceleyelim. Tanımlanan zaman dilimini t ile gösterelim (t= 1 yıl ya da t=20 yıl olabilir). Bu zaman diliminin daha küçük zaman aralıklarını t ile gösterelim. Bu durumda 3 varsayım karşımıza çıkmaktadır.

12 Varsayım 1. Ölüm gözlenme olasılığı zaman aralığının uzunluğu ile oransaldır. Başka bir anlatımla zaman aralığı arttıkça ölüm meydana gelme olasılığı artmaktadır.

13 P(Tifodan 1 ölüm meydana gelmesi) λ t Burada λ tanımlanan zaman aralığı t de beklenen olay sayısıdır.

14 Varsayım 2. t zaman diliminde 0 ölüm gözlenme olasılığı yaklaşık olarak 1-λ t ye eşittir. P(Tifodan 0 ölüm meydana gelmesi) 1-λ t

15 Varsayım 3. t zaman diliminde 1 ölümden daha fazla ölüm gözlenme olasılığı yaklaşık olarak 0 a eşittir. P(Tifodan 1 ölümden fazla ölüm meydana gelmesi) 0

16 Bu tanımlamalar ve varsayımlar altında Poisson dağılımı aşağıdaki eşitlikteki gibi elde edilir. P( x) e x x!

17 P( x) e x x! Bu eşitlikte; µ: İncelenen bir olayın belirlenen zaman aralığındaki beklenen gözlenme sayısıdır ve µ =λt, x=0, 1, 2, olmak üzere gözlenen olay sayısıdır, e= dir.

18 Poisson dağılımı tek bir parametreye bağlıdır µ=λt. Burada λ, tanımlanan t zaman diliminde beklenen olay sayısıdır. Ancak µ ise belirlenen bir zaman aralığındaki beklenen olay sayısıdır. Burada belirlenen zaman dilimi, tanımlanan t zaman diliminden küçük, eşit ya da büyük olabilir.

19 Tekrar Örnek 1 e dönelim. Tanımlanan zaman aralığı t=1 yıl olsun. Bir yıllık zaman aralığı için beklenen ölüm sayısı 4.6 olsun. Bu durumda λ=4.6 olmaktadır. 3 ve 6 aylık zaman aralıkları için Poisson dağlımı olasılık fonksiyonu nedir?

20 3 aylık zaman aralığı için t=0.25 yıl olarak belirlenir. Çünkü 3 aylık zaman aralığı tanımlanan t=1 yıl olan zaman aralığının dörtte biridir. Bu durumda belirlenen 3 aylık zaman dilimi için beklenen olay sayısı µ =λt eşitliğinden yararlanarak µ =(4.6)(0.25)=1.15 olarak elde edilir.

21 3 aylık zaman aralığı Poisson dağılımı olasılık fonksiyonu aşağıdaki gibi elde edilir. P( x) e 1.15 (1.15) x! x

22 6 aylık zaman aralığı için t=0.5 yıl olarak belirlenir. Çünkü 6 aylık zaman aralığı tanımlanan t=1 yıl olan zaman aralığının yarısıdır. Bu durumda belirlenen 6 aylık zaman dilimi için beklenen olay sayısı µ =λt eşitliğinden yararlanarak µ =(4.6)(0.5)=2.3 olarak elde edilir.

23 6 aylık zaman aralığı Poisson dağılımı olasılık fonksiyonu aşağıdaki gibi elde edilir. P( x) e 2.3 (2.3) x! x

24 1 yıllık zaman aralığı için µ=λ olacaktır. Bu durumda Poisson dağılımı olasılık fonksiyonu aşağıdaki gibi elde edilir. P( x) e 4.6 (4.6) x! x

25 Tekrar Örnek 1 e dönelim. Tanımlanan zaman aralığı t=1 yıl. Bir yıllık zaman aralığı için beklenen ölüm sayısı λ=4.6. Bu durumda 9 aylık bir zaman aralığında tifodan 3 ölüm meydana gelme olasılığı nedir?

26 Belirlenen zaman aralığı 9 ay olduğundan t=9/12=0.75 olarak elde edilir. Bu durumda belirlenen zaman aralığında beklenen ölüm sayısı ise µ=(4.6)(0.75)=3.45 olarak elde edilir.

27 Bu durumda 3 ölüm meydana gelme olasılığı %21.73 olarak hesaplanır. P(3) e 3.45 (3.45) 3! %21.73

28 Tekrar Örnek 1 e dönelim. Tanımlanan zaman aralığı t=1 yıl. Bir yıllık zaman aralığı için beklenen ölüm sayısı λ=4.6 Bu durumda 3 aylık bir zaman aralığında tifodan en az 4 ölüm meydana gelme olasılığı nedir?

29 Belirlenen zaman aralığı 3 ay olduğundan t=3/12=0.25 olarak elde edilir. Bu durumda belirlenen zaman aralığında beklenen ölüm sayısı ise µ=(4.6)(0.25)=1.15 olarak belirlenir.

30 Bu durumda en az 4 ölüm meydana gelme olasılığını hesaplamak için 0, 1, 2 ve 3 ölüm meydana gelme olasılıklarını hesaplayıp bu olasılıkların toplamını 1 den çıkarmak gerekecektir.

31 e (1.15) e (1.15) P(0) P(1) ! 1! e (1.15) e (1.15) P(2) P(3) ! 3! En az 4 ölüm meydana gelme olasılığı aşağıdaki gibi elde edilir. P( x 4) 1 ( ) 0.030

32 Örnek 2 e dönelim. 1 cm 2 alanda beklenen bakteri koloni sayısı 0.02 olsun. Bu örnekte zaman yerine alan tanımlanmıştır. Alanı yine t ile gösterecek olursak, tanımlanan alan t=1 cm 2. Bu durumda λ=0.02 olmaktadır. Bu durumda 100 cm 2 bir alanda 3 bakteri kolonisi gelişme olasılığı nedir?

33 100 cm 2 alan t=100 olarak belirlenir. Çünkü tanımlanan alanın 100 katıdır. Bu durumda belirlenen 100 cm 2 alan için beklenen koloni sayısı µ=λt eşitliğinden yararlanarak µ=(0.02)(100)=2 olarak elde edilir.

34 Bu durumda 100 cm 2 alanda 3 bakteri kolonisi oluşma olasılığı %18 olarak aşağıdaki şekilde hesaplanır. P(3) e 2 (2) 3! %18

35 Örnek 1 e ait 3 aylık zaman aralığı için Poisson dağılımı.

36 Örnek 1 e ait 6 aylık zaman aralığı için Poisson dağılımı.

37 Örnek 1 e ait 1 yıllık zaman aralığı için Poisson dağılımı.

38 Örnek 1 e ait 5 yıllık zaman aralığı için Poisson dağılımı.

39 Örnek 1 e ait 10 yıllık zaman aralığı için Poisson dağılımı.

40 Grafikler incelendiğinde belirlenen zaman aralığı arttıkça ve buna bağlı olarak beklenen olay sayısı arttıkça Poisson dağılımı beklene olay sayısı etrafında simetrik bir dağılım şeklini almaya başlıyor ve normal dağılıma yakınsıyor.

Faktöriyel: 1'den n'ye kadar olan tüm pozitif tamsayıların çarpımına, biçiminde gösterilir. Aynca; 0! = 1 ve 1!=1 1 dir. [Bunlar kabul değildir,

Faktöriyel: 1'den n'ye kadar olan tüm pozitif tamsayıların çarpımına, biçiminde gösterilir. Aynca; 0! = 1 ve 1!=1 1 dir. [Bunlar kabul değildir, 14. Binom ve Poisson olasılık dağılımları Faktöriyeller ve kombinasyonlar Faktöriyel: 1'den n'ye kadar olan tüm pozitif tamsayıların çarpımına, n! denir ve n! = 1.2.3...(n-2).(n-l).n biçiminde gösterilir.

Detaylı

Kesikli Şans Değişkenleri İçin; Olasılık Dağılımları Beklenen Değer ve Varyans Olasılık Hesaplamaları

Kesikli Şans Değişkenleri İçin; Olasılık Dağılımları Beklenen Değer ve Varyans Olasılık Hesaplamaları Kesikli Şans Değişkenleri İçin; Olasılık Dağılımları Beklenen Değer ve Varyans Olasılık Hesaplamaları 1 Şans Değişkeni: Bir dağılışı olan ve bu dağılışın yapısına uygun frekansta oluşum gösteren değişkendir.

Detaylı

Yaflam Analizinde Cox Regresyon Modeli ve Art klar n ncelenmesi

Yaflam Analizinde Cox Regresyon Modeli ve Art klar n ncelenmesi Cerrahpafla T p Dergisi 2007; 38: 39-45 ISSN:300-5227 ARAfiTIRMA Yaflam Analizinde Cox Regresyon Modeli ve Art klar n ncelenmesi Meral YAY, Elif ÇOKER, Ömer UYSAL 3 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Detaylı

Z = S n E(S n ) V ar(sn ) = S n nµ. S nn. n 1/2 n σ

Z = S n E(S n ) V ar(sn ) = S n nµ. S nn. n 1/2 n σ YTÜ-İktisat İstatistik II Merkezi Limit Teoremi 1 MERKEZİ LİMİT TEOREMİ CENTRAL LIMIT THEOREM X 1,X 2,...,X n herbirinin ortalaması µ ve varyansı σ 2 olan ve aynı dağılıma uyan n tane bağımsız r.d. olsun.

Detaylı

LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ

LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ Lojistik Regresyon Analizini daha kolay izleyebilmek için bazı terimleri tanımlayalım: 1. Değişken (incelenen özellik): Bireyden bireye farklı değerler alabilen özellik, fenomen

Detaylı

KALİTE KONTROL GRUP MİKTAR ARALIĞI DESTEĞİ

KALİTE KONTROL GRUP MİKTAR ARALIĞI DESTEĞİ KALİTE KONTROL GRUP MİKTAR ARALIĞI DESTEĞİ Amaç ve Fayda Yayın Tarihi Kategori Ürün Grubu Modül Yükleme ve Gereken Dosyalar Yükleme Sonrası İşlemler Uygulama Kalite kontrol gruplarına ait örnekleme miktarları

Detaylı

İSTATİSTİK I KAVRAMLARININ

İSTATİSTİK I KAVRAMLARININ YTÜ-İktisat İstatistik II İstatistik I Gözden Geçirme İSTATİSTİK I KAVRAMLARININ GÖZDEN GEÇİRİLMESİ Hüseyin Taştan Yıldız Teknik Üniversitesi, İktisat Bölümü, email: tastan@yildiz.edu.tr YTÜ-İktisat İstatistik

Detaylı

Gerçek uygulamalarda, standart normal olmayan sürekli bir rassal. değişken, sıfırdan farklı bir ortalama ve birden farklı standart sapma

Gerçek uygulamalarda, standart normal olmayan sürekli bir rassal. değişken, sıfırdan farklı bir ortalama ve birden farklı standart sapma 2 13.1 Normal Dağılımın Standartlaştırılması Gerçek uygulamalarda, standart normal olmayan sürekli bir rassal değişken, sıfırdan farklı bir ortalama ve birden farklı standart sapma değerleriyle normal

Detaylı

ZAMAN SERİLERİNDE AYRIŞTIRMA YÖNTEMLERİ

ZAMAN SERİLERİNDE AYRIŞTIRMA YÖNTEMLERİ ZAMAN SERİLERİNDE AYRIŞTIRMA YÖNTEMLERİ 1 A. GİRİŞ Gözlemlerin belirli bir dönem için gün, hafta, ay, üç ay, altı ay, yıl gibi birbirini izleyen eşit aralıklarla yapılması ile elde edilen seriler zaman

Detaylı

1. Giriş 1.1 Ses Tanıma Sistemi

1. Giriş 1.1 Ses Tanıma Sistemi 1 1. Giriş Rastlantısal değişkenler ve işleyişler hakkındaki çalışmalar birçok farklı alan için temel oluşturmaktadır. Temel olasılıkla ilgili birçok kavram şansa oyunlarından hareketle elde edilebilir.

Detaylı

15.433 YATIRIM. Ders 2: Menkul Kıymetler ve Wall Street de Rassal Yürüyüş. Bahar 2003

15.433 YATIRIM. Ders 2: Menkul Kıymetler ve Wall Street de Rassal Yürüyüş. Bahar 2003 15.433 YATIRIM Ders 2: Menkul Kıymetler ve Wall Street de Rassal Yürüyüş Bahar 2003 İçerik Olasılık Teorisi Olasılık dağılımlarının kısa bir gözden geçirmesi Rassal olayları normal olaylarla değerlendirmek

Detaylı

ÖZET. Osman ÇEVİK Ayşe Elif YAZGAN

ÖZET. Osman ÇEVİK Ayşe Elif YAZGAN 120 HİZMET ÜRETEN BİR SİSTEMİN BEKLEME HATTI (KUYRUK) MODELİ İLE ETKİNLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİ ÖZET Osman ÇEVİK Ayşe Elif YAZGAN Bu çalışmada bekleme hattı modeli yardımıyla bir bankadaki müşterilerin sıra beklemelerine

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS ve LİSANS ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME KILAVUZU

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS ve LİSANS ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME KILAVUZU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS ve LİSANS ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME KILAVUZU İSTANBUL OCAK 2011 1 Bu belge İstanbul üniversitesine tarafından yayınlanmış olup tüm hakları İstanbul Üniversitesi ne aittir.

Detaylı

GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK ve İSTİHDAM

GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK ve İSTİHDAM DÜZCE İL GELİŞME PLANI DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI T.C. DÜZCE VALİLİĞİ GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK ve İSTİHDAM ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DOÇ. DR. RAMAZAN SARI DÜZCE TİCARET ve SANAYİ ODASI DÜZCE BELEDİYESİ

Detaylı

REASÜRÖR İÇİNDEKİLER. Dergide yer alan yazıların içeriğinden yazı sahipleri sorumludur.

REASÜRÖR İÇİNDEKİLER. Dergide yer alan yazıların içeriğinden yazı sahipleri sorumludur. Tarih: Ocak 2011 Millî Reasürans T.A.Ş. adına sahibi H. Hulki YALÇIN İnceleme Kurulu BAŞKAN Barbaros YALÇIN ÜYE Hüseyin YUNAK ÜYE Ali N. YÜCEL ÜYE Feridun ÖZÜNAL ÜYE Güneş KARAKOYUNLU Sorumlu Yazı İşleri

Detaylı

ENM 316 BENZETİM DERS 3 KUYRUK SİSTEMİ. Operasyon yönetiminde önemli bir alana sahiptir.

ENM 316 BENZETİM DERS 3 KUYRUK SİSTEMİ. Operasyon yönetiminde önemli bir alana sahiptir. ENM 316 BENZETİM DERS 3 KUYRUK SİSTEMİ Kuyruk sistemleri, Operasyon yönetiminde önemli bir alana sahiptir. Üretimde, atölye çevresi kuyruk şebekelerinin karmaşık bir ilişkisi olarak düşünülebilir. Bir

Detaylı

Banka EFT / Havale Sürecinin Merkezileştirilmesi Projesi Raporu

Banka EFT / Havale Sürecinin Merkezileştirilmesi Projesi Raporu Banka EFT / Havale Sürecinin Merkezileştirilmesi Projesi Raporu Hazırlayanlar Esma Sultan SEZEN Sultan ATEŞ Fatih ÇİL Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Şubat 2009 Bu proje, İstanbul Teknik

Detaylı

Ki-Kare Bağımsızlık Analizi

Ki-Kare Bağımsızlık Analizi Ki-Kare Bağımsızlık Analizi Dr. Ertuğrul ÇOLAK Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı Ki-Kare Bağımsızlık Analizi Kikare bağımsızlık analizi, isimsel ya da sıralı ölçekli

Detaylı

Petrifilm Maya ve Küf Sayım Plakalarında maya ve küf kolonilerini birbirinden ayırmak için aşağıda belirtilen genel özelliklere dikkat edin: MAYA

Petrifilm Maya ve Küf Sayım Plakalarında maya ve küf kolonilerini birbirinden ayırmak için aşağıda belirtilen genel özelliklere dikkat edin: MAYA Petrifilm Maya ve Küf Sayım Plakasında maya ve küf kolonileri kolayca sayılabilir. Gösterge boya, maya ve küf kolonilerini boyar, böylece kontrast sağlar ve sayım işlemini kolaylaştırır. Petrifilm Maya

Detaylı

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ 2012 11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ TOLGA YAVAN Matematik Öğretmeni 1.ÜNİTE: KARMAŞIK SAYILAR x 2 +3=0 gibi denklemlerin gerçek sayılarda çözümü olmadığından bu denklemlerin boş kümeden farklı çözüm kümeleri

Detaylı

DEĞİŞEN VARYANS DURUMUNDA EN KÜÇÜK KARELER TEKNİĞİNİN ALTERNATİFİ AĞIRLIKLI REGRESYON ANALİZİ VE BİR UYGULAMA

DEĞİŞEN VARYANS DURUMUNDA EN KÜÇÜK KARELER TEKNİĞİNİN ALTERNATİFİ AĞIRLIKLI REGRESYON ANALİZİ VE BİR UYGULAMA DEĞİŞEN VARYANS DURUMUNDA EN KÜÇÜK KARELER TEKNİĞİNİN ALTERNATİFİ AĞIRLIKLI REGRESYON ANALİZİ VE BİR UYGULAMA Yrd.Doç.Dr. Ali Sait ALBAYRAK * ÖZET Bu çalışmanın amacı, en küçük kareler (EKK) tekniğinin

Detaylı

TGK-GIDA MADDELERĐNDE BELĐRLĐ BULAŞANLARIN SEVĐYELERĐNĐN RESMĐ KONTROLLERĐ ĐÇĐN NUMUNE ALMA VE ANALĐZ METODLARI TEBLĐĞĐ( 2002/ 25 )

TGK-GIDA MADDELERĐNDE BELĐRLĐ BULAŞANLARIN SEVĐYELERĐNĐN RESMĐ KONTROLLERĐ ĐÇĐN NUMUNE ALMA VE ANALĐZ METODLARI TEBLĐĞĐ( 2002/ 25 ) TGK-GIDA MADDELERĐNDE BELĐRLĐ BULAŞANLARIN SEVĐYELERĐNĐN RESMĐ KONTROLLERĐ ĐÇĐN NUMUNE ALMA VE ANALĐZ METODLARI TEBLĐĞĐ( 2002/ 25 ) (R. G. 25. 03. 2002 / 24706) Amaç Madde 1- Bu Tebliğ in amacı belirli

Detaylı

Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı

Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi) Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı DEPREM TEHLİKE ANALİZİ (Deprem Riski, Deprem Tehlike Çalışmaları ve Deprem Tahmini)

Detaylı

BAKIM-ONARIM İÇİN SIRADA BEKLEME (KUYRUK) MODELLERİ

BAKIM-ONARIM İÇİN SIRADA BEKLEME (KUYRUK) MODELLERİ GIRIŞ 2 BAKIM-ONARIM İÇİN SIRADA BEKLEME (KUYRUK) MODELLERİ D R. F E R H A T G Ü N G Ö R 1 Kuyruk teorisi; servis almak için oluşan kuyruk, sağlanan servis hizmetinden fazladır. Bunun çeşitli nedenleri

Detaylı

*Prof. Dr. Münevver Turanlı, Yrd. Doç. Dr. Ünal Halit Özden, Dr. Dicle Demirhan

*Prof. Dr. Münevver Turanlı, Yrd. Doç. Dr. Ünal Halit Özden, Dr. Dicle Demirhan SEÇİM TARTIŞMALARININ HİSSE SENEDİ PİYASASINA ETKİSİ *Prof. Dr. Münevver Turanlı, Yrd. Doç. Dr. Ünal Halit Özden, Dr. Dicle Demirhan 1.GİRİŞ Risk sözcüğü arzulanan ve/veya planlanan bir "şeyin" gerçekleşmemesi

Detaylı

AST412 AY ve GÜNEŞ TUTULMALARI

AST412 AY ve GÜNEŞ TUTULMALARI Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü AST412 AY ve GÜNEŞ TUTULMALARI DERS NOTU Hazırlayan: Doç. Dr. Selim O. SELAM Ankara, 2007 2 3 AYDINLANMA ve GÖLGE Şekil 1 de görüldüğü

Detaylı

Muayene ve Kabul Örneklemesi

Muayene ve Kabul Örneklemesi Muayene ve Kabul Örneklemesi Prof.Dr. Erhan Öner eoner@marmara.edu.tr http://mimoza.marmara.edu.tr/~eoner Prof.Dr. Erhan Öner / Kabul Örneklemesi / Aralık 2002 1/97 Seminerin İçeriği Muayene Kavramı Hataların

Detaylı

SPSS E GİRİŞ SPSS TE TEMEL İŞLEMLER. Abdullah Can

SPSS E GİRİŞ SPSS TE TEMEL İŞLEMLER. Abdullah Can SPSS E GİRİŞ SPSS TE TEMEL İŞLEMLER SPSS in üzerinde işlem yapılabilecek iki ana ekran görünümü vardır. DATA VIEW (VERİ görünümü) VARIABLE VIEW (DEĞİŞKEN görünümü) 1 DATA VIEW (VERİ görünümü) İstatistiksel

Detaylı

Eğitimine Hoş geldiniz. 5-66 Temmuz, 2003. Okan Aybar, CTA Anatolia Capital. aybar@anatoliacapital.com www.anatoliacapital.com. Tel : 0532 354 59 38

Eğitimine Hoş geldiniz. 5-66 Temmuz, 2003. Okan Aybar, CTA Anatolia Capital. aybar@anatoliacapital.com www.anatoliacapital.com. Tel : 0532 354 59 38 Vadeli İşlemler ve Opsiyon O Piyasaları Eğitimine Hoş geldiniz 5-66 Temmuz, 2003 Okan Aybar, CTA Anatolia Capital aybar@anatoliacapital.com www.anatoliacapital.com Tel : 0532 354 59 38 Vadeli İşlemler

Detaylı

Parti: Aynı koşullarda ve zamanda üretilen aynı boy, tip ve ambalajdaki ürün örneklerini veya ambalajlı ürün topluluğunu,

Parti: Aynı koşullarda ve zamanda üretilen aynı boy, tip ve ambalajdaki ürün örneklerini veya ambalajlı ürün topluluğunu, Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinde Belirli Bulaşanların Seviyelerinin Resmi Kontrolleri İçin Numune Alma ve Analiz Metotları Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Resmi Gazete Tarih ve No: 17.07.20003-25171

Detaylı