Renal osteodistrofi tedavisinde D Vitamini ve analoglarının kullanımı KI OKULU 2010 GİRNE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Renal osteodistrofi tedavisinde D Vitamini ve analoglarının kullanımı KI OKULU 2010 GİRNE"

Transkript

1 Renal osteodistrofi tedavisinde D Vitamini ve analoglarının kullanımı Prof. Dr. F. Fevzi Ersoy Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Antalya

2 KALSİYUM-FOSFOR METABOLİZMASI Kalsiyum CaSR PTH Paratiroid hücresi Aktif Vitamin D Vitamin D Böbrek X KEMĐK X BARSAKLAR Barsaktan Ca & PO 4 Absorpsiyonu Renal Ca Reabsorsiyunu PO4 Reabsorpsiyonu Ca PO 4 Kemik dönüşüm hızı Ca Normal PO 4 X Ca PO 4

3 Diyetle Fosfor Alımı Osteositlerden Fibroblast Growth Faktör 23 (FGF 23) Salgılanımını Uyarır! Diyette yüksek fosfor Hiperfosfatemi? FGF 23, kendi reseptörüne ko-reseptörü olan CLOTHO aracılığı ile bağlanır! CLO CLO Böbrekten Fosfor atımı Normal serum fosfat düzeyi ISAKOVA T: KI ; 76: (2009)

4 VĐTAMĐN (?) D: CĐLT (Prohormon) KC BÖBREK (Hormon)

5 15% 25(OH)D3 ün 1.25(OH)D3 e 25(OH)D3 dönüşümü 85% BÖBREK (Hormon etkisi) 1,25(OH)D3 (Proximal tubuli) PERİFERİK DOKULAR (Otokrin/parakrin etkiler) Prostat memeler, kolon, akciğer, endotel, pankreas, podositler fibroblastlar stroma monositler, yağ dokusu, kemik iliği, kalp kas hücreleri, B ve T lenfositler, vasküler düz kas hücreleri 1. Barsaklarda kalsiyum, fosfat ve magnezyum emilimini arttırır 2. Kemik matriks proteinlerinini sentezini düzenlemek, 3. Osteokalsin reseptör expresyonunun regülasyonu 4. Tip I kollajen yapımının baskılanması, 5. Osteoklast diferansiyasyonunun stimülasyonu 1. İmmün cevabın modülasyonu, 2. Hücre farklılaşmasının regülasyonu, 3. Hücre büyümesinin süpresyonu, 4. Apopitozun regülasyonu, 5. İnsulin sekresyonunun kontrolü, 6. Kas fonksiyonlarının kontrolü, 7. Sinir sisteminin kontrolü,

6 1651: Gilsson Morbus angularum (Raşitizm) 1828: Đsviçrede bulutlu vadi köylerindeki raşitik çocuklar düzelmeleri için güneşli yayla köyü Leysin e gönderiliyor. 1919: Mellanby, balık yağında anti-raşitik bir faktör bulunuyor. 1928: Hess, raşitizmin günışığı ile tedavisi (JAMA) : 25 OH Vit D ve 1,25 OH Vit D tanımlanıyor. 1984: 30 dan fazla dokuda vitamin D reseptörlerinin tesbiti.

7 VDR=Vitamin D reseptörü

8 VDR aktivasyon şeması OH VDR Kalsitriol Ligand bağlanması VDR HO OH Heterodimerizasyon Nukleus RXR VDR RXR VDR DNA bağlanması RNA Pol II VDRE Transactivation / Transrepression RNA Pol II CoReg VDR B RXR mrna Tedavi hedefi! RXR = retinoid x receptor; VDRE = vitamin D responsive element Dusso AS, et al. Semin Nephrol 2004;24:10 6

9 VDR doku dağılımı Immun sistem T-hücreleri Makrofajlar B-Hücreleri Nötrofiller Diğer sistemler Beyin Prostat Meme Karaciğer Böbrekler Podositler Mezanjial hücreler juxtaglomerular tubuli Kardiyovasküler Endotel Düz kas Kalp kas hücreleri VDR Doku dağılımı Kas-kemik Osteoblastlar Osteositler Kondrositler Çizgili kas hücreleri. Endokrin Paratiroid Pankreas β-hücreleri Tiroid C- hücreleri Diğer sistemler Epidermis Gastroentestinal Akciğerler Bağ dokusu Fibroblastlar Stroma

10 N = 1814 * * Calcitriol (pg/ml) (n = 61) (n = 117) (n = 230) (n = 396) (n = 355) (n = 358) (n = 204) (n = 93) *P< Levin at al Kidney Int

11 100 25(OH)D <15 ng/ml N = 1814 calcitriol < 22pg/ml ipth >65 pg/ml 80 (%) Hastalar <20 egfr Aralığı (ml/min/1.73 m 2 ) Bakris GL, et al. J Am Soc Nephrol. 2005;16:495A [F-PO732]. From SEEK Study Levin et al. Kidney Int

12 1,25-(OH) 2 vitamin D (pg/ml) Kalsitriol normal düzeyi pg/ml Yüksek PTH < >551 Bio-intact PTH Düzeyi (pg/ml) 1. Hemen hemen tüm hastalarda kalsitriol eksikliği vardır 2. PTH düzeyleri kalsitriol düzeyleri ile ilişkisizdir Wolfe et al. Kidney Int. 2007

13 Kronik periton diyalizi hastalarında da Vitamin D eksikliği yaygındır: 273 kronik periton diyalizi hastası. Vitamin D eksikliği prevalansı diabetik hastalarda % 98,3. (% 55.2 i ağır dereceli olmak üzere). Vitamin D eksikliği prevalansı nondiabetik hastalarda % 90,2. (% 40.5 i ağır dereceli olmak üzere) H. Taskapan1, F.F. Ersoy2, S.P. Ploumis3, et al. Severe vitamin D deficiency in chronic renal failure patients on peritoneal dialysis. Clinical Nephrology 66:1-9,2006.

14 Üremik plazmada 1α hidroksilaz aktivitesini bozan faktörler bulunmaktadır. Chen H et al. Uremic plasma contains factors inhibiting 1 α hydroxylase activity JASN 1992 Üremiklerde vitamin D reseptörü blokedir. Sanjevkumar H et al Inhibition of nuclear uptake of calcitriol receptor by uremic ultrafiltrate Kidney International (1994) 46,, Üremik plazma vitamin D nin vitamin D reseptörüne bağlanmasını engeller. R Patel et al. Inhibition of calcitriol receptor binding to vitamin D response elements by uremic toxins. Journal of Clinical Investigation, 1995

15 KDIGO 2009 Diyalize başlamamış, düzeltilebilir faktörler düzeltilmiş olduğu halde PTH nın sürekli olarak yükseldiği ve kabul edilen normal sınırın üzerinde kaldığı KBY evre 3-4 ve 5 hastalarında vitamin D ya da analoglarının kullanılmasını öneriyoruz

16 HO H 3 C CH 2 OH 1-α, 25-dihydroxyvitamin D 3 Calcitriol CH 3 CH 3 OH Eksik olan faktör kalsitriol olduğuna göre kalsitriol eksikliğini kalsitriol ün kendisi ile tedavi etmek en iyi seçenek değil midir?

17 Kontrol Kalsitriol Kontrol PTH µl L eq/ml 75 0 PTH µl eq/ml Ionized Calcium mg/dl Normal PTH Aylar Slatopolsky, et al. J. Clin. Invest. 74:2136, 1984 n= Ionize Kalsiyum mg/dl

18 2.5> P < 5.5 mg/dl Kalsiyum < 9.5 mg/dl Metastatik kalsifikasyonları ve kardiyovasküler mortalite, morbiditeyi, 150> PTH < 300 pg/ml azaltmak için metastatik kalsifikasyon riskini en aza indirmemiz gerekiyor Ca X P < 55

19 KALSĐYUM FOSFOR DENGESĐ BOZULURSA NE OLUR?

20 Damar düz kas hücresi Osteoblast benzeri hücre ÜREMİ HİPERFOSFATEMİ Tip-I kollajen, matrix proteinleri Fetuin-A, Matrix Gla Protein, osteoprotogerin eksikliği ve yüksek fosforlu üremik ortamda etkisi ile damar düz kas hücreleri osteoblast benzeri hücrelere dönüşebilirler CaXP>55 Ca>10.0 mg/dl DAMAR KALSİFİKASYONU

21

22 Bir diyaliz hastasında koroner arterler kalsifikasyonu

23 H 3 C CH 3 OH CH 3 Calcitriol H 3 C CH 3 CH 3 H 3 C CH 3 CH 3 CH 3 H 3 C O CH 3 OH CH 3 HO CH 2 OH 1-α, 25-dihydroxyvitamin D 3 Calcitriol CH 2 CH CH 2 2 HO OH HO OH HO OH Alfacalcidol Doxercalciferol Maxicalcitol 1α-hydroxyvitamin 1α-hydroxyvitamin D 3 22-oxa-1α, D 2 α,25-dihydroxyvitamin D 3 CH 3 Vitamin D reseptör aktivatörleri=vdra H 3 C CH 3 OH CH 3 Ve maxicalcitol. HO OH Paricalcitol Selektif Vitamin D reseptör aktivatörleri=svdra 19-nor-1α,25-dihydroxyvitamin D 2

24 Niçin SELEKTİF?: Hemodiyaliz hastalarında (PARİKALSİTOL) Kullanımı: Serum Ca or P (mg/dl) n=78 *p< * * * * * * Calcium * * * Phosphorus Paricalcitol Placebo Zaman (hafta) Martin KJ, et al. J Am Soc Nephrol 1998;9:

25 Kontrol Kalsitriol Kontrol PTH µl L eq/ml 75 0 PTH µl eq/ml Ionized Calcium mg/dl Normal PTH Aylar Slatopolsky, et al. J. Clin. Invest. 74:2136, 1984 n= Ionize Kalsiyum mg/dl

26

27 Odds Ratio Tüm nedenlere bağlı mortalite * * R Odds Ratio 10 KV mortalite * * R * Odds Ratio < >30 Vitamin D düzeyleri (25D) Tüm nedenlere bağlı mortalite R Odds Ratio < >30 Vitamin D düzeyleri (25D) KV mortalite * * * R VDRA tedavisi (+) VDRA tedavisi (-) < >13 < >13 Endojen VDRA (calcitriol) Endojen VDRA (calcitriol) düzeyleri düzeyleri Wolf et al. Kidney Int 2007;e-pub 8 Aug. doi: /sj.ki *p<0.05

28 51,037 hemodiyaliz hastasında yapılmış grup takibi çalışması. IV aktif D vitamini tedavisi almış olan hastalarda 2-yıllık sağkalım tedavi almamış olanlara göre %20 artmış olarak bulunmuştur. Teng M, Wolf M, Ofsthun MN et al. Activated injectable vitamin D and hemodialysis survival: a historical cohort study. J Am Soc ephrol 2005; 16:

29 Sağkalımdaki artış vitamin D nin hastaların kalsiyum, fosfor ve paratiroid hormon düzeyleri üzerindeki etkilerinden bağımsızdır.

30 NHANES III çalışmasında 25 OH Vitamin D levels ve mortalite ilişkisi Đstatistik düzeltme Total olay >30 ng/ml ng/ml <15 ng/ml Demografik 1123 Referans Demografik+kardiyovasküler riskler Demografik+kardiyovasküler riskler +laboratuar 989 Referans Referans R Mehrotra et al. CKD, hypovitaminosis D and mortality. Kidney International. 76; November 1th 2009;

31 M Wolf et al Vitamin D Levels and Early Mortality Among Incident Hemodialysis Patients KI. 2007;72(8):

32 1-6 Latin Amerika ülkesi, HD hastası oral vitamin D alıyor 8801 HD hastası oral vitamin D almıyor 3- Günde 1µ ve daha az dozlarda günlük vitamin D alan hastalarda sağkalım daha yüksek p<0.001 Oral active vitamin D is associated with improved survival in hemodialysis patients Manuel Naves-Díaz et al. Kidney Int 74: ; July 16, 2008

33 Prospektif, randomize çalışma, ABD Hemodiyaliz hastaları. Parikalsitol: hasta Kalsitriol: hasta Teng M. et al. Survival of patients undergoing hemodialysis with paricalcitol or calcitriol therapy. NEJM. Vol

34 Parikalsitol ve kalsitriol kullanan hastalarda tedavi çaprazlanıyor: Kalsitriolden parikalsitole geçen hastalarda 2 yıllık sağkalım %73, Parikalsitolden kalsitriole geçen hastalarda 2 yıllık sağkalım % 64 Teng M. et al. Survival of patients undergoing hemodialysis with paricalcitol or calcitriol therapy. NEJM. Vol

35 Parikalsitol ve kalsitriol vasküler düz kas hücrelerinde farklı genleri aktive ve inaktive ediyorlar. Dolayısı ile kalsitriol ve parikalsitol arasındaki fark bir doz farkından ibaret değildir. Wu-Wong JR, et al. Atherosclerosis 2006;186:20 8

36 Vasküler kalsifikasyon değil vasküler kemikleşme : Vasküler kalsifikasyonda osteoblastik differansiyon markerları arasında sayılan osteokalsin ve Cbfa-1 nın gen expresyonları artıyor. Jono S, McKee MD, Murry CE, Shioi A, Nishizawa Y, Mori K, Morii H, Giachelli CM. Circ Res Sep 29;87(7):E10-7. Phosphate regulation of vascular smooth muscle cell calcification.

37 Vasküler Kemikleşmeye İlişkin Genler Üzerinde selektif Vitamin D Reseptör Aktivatörleri ve geleneksel vitamin D/analogları farklı etkiler yaratırlar: 1,2 Aortta Kemik Formasyon Geni Ekspresyonu * Runx2 mrna/gapdh mrna 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Kontrol Taşıyıcı 1,25D Dokserkalsiferol Parikalsitol Normal ratlar ve 5/6 Nx üremik ratlar; 1 ay boyunca 3x/hft İP olarak vehicle, 0.04 mcg/kg calcitriol, 0.10 mcg/kg doxercalciferol veya 0.16 mcg/kg paricalcitol veriliyor. * p <0,05 - taşıyıcı; **p <0,01 - taşıyıcı; p <0,01 - parikalsitol; p <0,05 - parikalsitol. Hayvan modeli Mizobuchi M, Finch JL, Martin DR, et al. Differential effects of vitamin D receptor activators on vascular calcification in uremic rats. Kidney Int. 2007;72(6):

38 svdra ve vasküler kalsifikasyon? Placebo 1,25(OH)D3 25(OH)D3 Paricalcitol Mizobuchi J Am Soc Nephrol Jun;18(6): (5/6 nephrectomize sıçanlar)

39 D vitamini ve analoglarının sağkalımı arttırma mekanizması ne olabilir?

40 Tip IV Kardiyo-Renal Sendromda da kalp disfonksiyonu nedenleri: VDR? KBH Evre 1-2 Glomerüler/ interstisyel hasar KBH Evre 3-4 Skleroz Fibroz KBH Evre 5 Diyaliz 1. Yüksek Ca ve P çarpımı 2. Vasküler/koroner kalsifikasyon 3. Sol ventrikül hipertrofisi 4. Sol ventrikül diyastolik fonksiyon bozukluğu 5. Uyarılmış RAS 6. Anemi/Enflamasyon 7. Endotelyal fonksiyon bozukluğu 8. Oksidan stres 9. Hızlanmış ateroskleroz 10. Yüksek homosistein düzeyleri 11. Bozulmuş NO sentezi 12. Adiponektin eksikliği Ronco C, Haapio M, House AA, et al. Cardiorenal syndrome. J Am Coll Cardiol. 2008;52(19): C Zoccali. Traditional and emerging cardiovascular and renal risk factors: An epidemiologic perspective Kidney International (2006) 70,

41 VDR -/- farelerde ne gibi sorunlar Hipertansiyon Aşırı su içme, Đdrarla aşırı tuz kaybı. Ve daha sonra: Ventrikül hipertrofisi, ortaya çıkıyor? Atrial natriüretik faktör yüksekliği. J R Wu-Wong Vitamin D receptor: A highly versatile nuclear receptor. Kidney International (2007) 72,

42 VDR reseptörleri tahrip edilmiş -/- farelerde sol ventrikül hipertrofisi gelişir Kalp (mg)/vücut (g) Miyosit it çapı (bağıl birim) *p <0,001 *p <0,01 Kalp-Vücut Oranı Miyosit Çapı Xiang W, et al. Am J Physiol. 2005;288:e125-e132

43 Farelerde 1 α(oh)ase +/+ geninin yok edilmesi Artan Miyokardiyal Hipertrofiye Neden Olur: VDR aktivasyonu eksikliği şunlarla sonuçlanır: Sol Ventrikül Hipertrofisi Hipertansiyon Serum renin düzeylerinde artış Sol ventrikül hipertrofisi VDR aktivasyonu sağlanırsa: Kan basıncı normalleşir Serum renin düzeyi normalleşir Sol Ventrikül Hiperrofisi önlenir. nir. C 1 α(oh)ase -/- 1 α(oh)ase +/+ ND Zhou C, Lu F, Cao K, et al. Calcium-independent and 1,25(OH)2D3-dependent regulation of the renin-angiotensin system in 1alpha-hydroxylase knockout mice. Kidney Int. 2008;74(2):

44 Çünkü: 1-25 DHC ve selektif Vitamin D Reseptör Aktivatörleri renin-angiotensin sistemi nin negatif regülatörleridir. RAS ı prorenin düzeyinde bloke ederler. Bu yönleri ile ACE inhibitörleri ve ARB lerin etki noktalarından farklı bir aşamada RAS ini regüle ederler. Li YC. Vitamin D regulation of the renin-angiotensin system. J Cell Biochem 88: , 2003

45 VDR AKTĐVASYONU ĐLE RAS BLOKAJI RAS X VDR AKTĐVASYONU X ACE ĐNHĐBĐTÖRÜ X ARB LER

46 Bir selektif Vitamin D resptör aktivatörü, Parikalsitol Tuza duyarlı Dahl sıçanları nda yüksek sodyumlu diyetle ortaya çıkan sol ventrikül hipertrofisini azaltıyor: Paricalsitol kullanımı ile sol ventrikül diyastol sonu basıncı düşüyor. Paricalsitol kullanımı ile ekokardiyografik olarak sol ventrikül hipertrofisi azalıyor Activated vitamin D attenuates left ventricular abnormalities induced by dietary sodium in Dahl salt-sensitive animals. Bodyak N, PNAS October 23, 2007 vol. 104 no. 43

47 Đnsanlarda svdra lerinin sol ventrikül hipertrofisini kontrol ettiğine dair veri var mı? 51 HD hastası aylarda EKO KONTROL ile PARİKALSİTOL alanlar karşılaştırılıyor(n 15). Sol ventrikül arka duvar kalınlığı Activated vitamin D attenuates left ventricular abnormalities induced by dietary sodium in Dahl salt-sensitive animals. Bodyak N, PNAS October 23, 2007 vol. 104 no. 43

48 Düşük serum kalsitriol düzeyleri sağlıklı kişilerde myokard enfarktüsü riskini arttırmaktadır Health Professional s study yaş arası Sağlıklı erkek sağlık çalışanı Giovannucci et al.arch Int Med (2008)

49 Sağlıklı kişilerde VDR aktivasyon yetersizliği (kalsitriol) düzeylerine göre kardiyovasküler ve diğer sebeplerden ölüm riskleri CTL Düşük CTL Yüksek Dobnig H et al. Arch Int Med. 2008;168:1340-9

50 NHANES III çalışmasında 25 OH Vitamin D levels ve mortalite ilişkisi Đstatistik düzeltme Total olay >30 ng/ml ng/ml <15 ng/ml Demografik 1123 Referans Demografik+kardiyovasküler riskler Demografik+kardiyovasküler riskler +laboratuar 989 Referans Referans R Mehrotra et al. CKD, hypovitaminosis D and mortality. Kidney International. 76; November 1th 2009;

51 VDR aktivasyonu diyaliz hastalarında kemik ve kalsiyum-fosfor metabolizması üzerinde yarattığı etkinin ötesinde bazı mekanizmalarla sağkalımı arttırmaktadırlar. Bu etki hiperkalsemi beklentisinin azlığı, daha etkin PTH baskılama kapasitesi gibi nedenlerle svdra kullanımı ile daha da belirgin şekilde ortaya çıkmakta ve svdra kullanımı mortalite ve morbiditedeki düşüş açısından kalsitriol kullanımına göre üstünlükler göstermektedir.

52 TEŞEKKÜRLER!

Klotho ve FGF23: Karanlığın ikilisi mi kurtarıcı mı? Prof. Dr. F. Fevzi Ersoy Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Antalya

Klotho ve FGF23: Karanlığın ikilisi mi kurtarıcı mı? Prof. Dr. F. Fevzi Ersoy Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Antalya Klotho ve FGF23: Karanlığın ikilisi mi kurtarıcı mı? Prof. Dr. F. Fevzi Ersoy Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Antalya Klotho Yunan mitolojisinde yaşam süresinin kontrolü Zeus ve Themis in üç kızı tarafından

Detaylı

D Vitamininin kardiyovasküler ve metabolik etkileri

D Vitamininin kardiyovasküler ve metabolik etkileri 398 JCEI / Kıdır. D Vitamininin kardiyovasküler ve metabolik etkileri 2013; 4 (3): 398-404 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2013.03.0314 DERLEME / REVIEW ARTICLE

Detaylı

D VİTAMİNİ STEROLLERİNİN VE KALSİMİMETİKLERİN KULLANIMI DR.AHMET UĞ UR YALÇIN

D VİTAMİNİ STEROLLERİNİN VE KALSİMİMETİKLERİN KULLANIMI DR.AHMET UĞ UR YALÇIN D VİTAMİNİ STEROLLERİNİN VE KALSİMİMETİKLERİN KULLANIMI DR.AHMET UĞ UR YALÇIN Ha asta (%) 100 75 50 METABOLIK KEMIK HASTALıĞı KBY HASTALARıNıN ÇOĞUNDA VARDıR. KBH evre 3 ve 4 (n=282) Hemodiyaliz (n=173)

Detaylı

Vasküler Kalsifikasyon.Kemikleşme? Dr. Mehmet Kanbay İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

Vasküler Kalsifikasyon.Kemikleşme? Dr. Mehmet Kanbay İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Vasküler Kalsifikasyon.Kemikleşme? Dr. Mehmet Kanbay İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Böbrek Yetmezliği ve Sağ Kalım Hospitalizasyon 160 140 120 100 80 60 40 20 Hastaneye

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NEFROLOJİ BİLİM DALI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NEFROLOJİ BİLİM DALI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NEFROLOJİ BİLİM DALI Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarında Vasküler Kalsifikasyon ve Belirteçlerinin İlişkisi ve Bu İlişkiye Etki Eden Faktörler YAN DAL UZMANLIK TEZİ

Detaylı

Değerli Meslektaşlarım,

Değerli Meslektaşlarım, 50 Yıl 14-15, Sayı: 50, 1 Kasım 2013 1 Ocak 2014 Değerli Meslektaşlarım, Yeni yılınızı en iyi dileklerimle kutluyor, 2014 yılının dünyamıza ve ülkemize huzur ve barış getirmesi dileği ile sağlık, mutluluk

Detaylı

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ İLE İNFLAMASYON VE AŞİKAR ATEROSKLEROZ ARASINDAKİ İLİŞKİ

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ İLE İNFLAMASYON VE AŞİKAR ATEROSKLEROZ ARASINDAKİ İLİŞKİ T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI NEFROLOJİ BİLİM DALI KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ İLE İNFLAMASYON VE AŞİKAR ATEROSKLEROZ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Detaylı

KBH'de SHPT Patogenezi Klasik Yaklaşım

KBH'de SHPT Patogenezi Klasik Yaklaşım KBH'de SHPT Patogenezi Klasik Yaklaşım Böbrek kütlesinde azalma Ca emilimi PTH salgısı Serum Ca 1,25(OH) 2 D 3 Ca akışı 1,25(OH) 2 D 3 P akışı Serum Ca Serum P Serum Ca Serum P Uyarlandığı kaynak: Wetmore

Detaylı

PROF. DR: SİREN SEZER BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ NEFROLOJİ BİLİM DALI

PROF. DR: SİREN SEZER BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ NEFROLOJİ BİLİM DALI KEMİK MİNERAL BOZUKLUKLARININ ÖNLENMESİNDE HEDEF PTH MI KALSİYUM FOSFOR ÇARPIMI MI? PROF. DR: SİREN SEZER BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ NEFROLOJİ BİLİM DALI Kronik Böbrek Hastalığı ve Mineral - Kemik Bozukluk Laboratuvar

Detaylı

SEKONDER HĠPERPARATĠROĠDĠZM:

SEKONDER HĠPERPARATĠROĠDĠZM: SEKONDER HĠPERPARATĠROĠDĠZM: En Akılcı Tedavi Nedir? Prof. Dr. H. Zeki TONBUL N.E. Üniversitesi Meram Tıp Fak Nefroloji Bilim Dalı KBH ğının Erken Evrelerden İtibaren D Vitamininde Azalma ve PTH da Artış

Detaylı

Hemodiyaliz Hastalarında Kardiyak sorunlar ve tedavisi

Hemodiyaliz Hastalarında Kardiyak sorunlar ve tedavisi Hemodiyaliz Hastalarında Kardiyak sorunlar ve tedavisi Prof. Dr. Alaattin Yıldız 1,2 1 İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Nefroloji BD 2 Medicana International İstanbul, Böbrek Nakil Programı

Detaylı

Sayın Meslektaşlarım, Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları

Sayın Meslektaşlarım, Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları 3 Yıl:, Sayı: -3, Temmuz - Ocak Ayla San Değerli Meslektaşlarım, Yeni yılınızı en iyi dileklerimle kutluyor, yılının dünyamıza ve ülkemize barış ve huzur getirmesi dileği ile sağlık, mutluluk ve başarılarla

Detaylı

Kronik Böbrek Hastalarında ve Diyaliz Hastalarında 25 (OH) Vitamin D : öneminin yeniden anlaşılması

Kronik Böbrek Hastalarında ve Diyaliz Hastalarında 25 (OH) Vitamin D : öneminin yeniden anlaşılması Kronik Böbrek Hastalarında ve Diyaliz Hastalarında 25 (OH) Vitamin D : öneminin yeniden anlaşılması Prof. Dr. Hülya Taşkapan İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Nefroloji rehberlerinde

Detaylı

Kronik Böbrek Hastalığında Vasküler Kalsifikasyon Vascular Calcifi cation in Chronic Kidney Disease

Kronik Böbrek Hastalığında Vasküler Kalsifikasyon Vascular Calcifi cation in Chronic Kidney Disease Derleme/Review Kronik Böbrek Hastalığında Vasküler Kalsifikasyon Vascular Calcifi cation in Chronic Kidney Disease ÖZ Son dönem böbrek yetersizliği gelişen hastalarda en sık ölüm nedeni kardiyovasküler

Detaylı

D hormonu: Güncel geliflmeler

D hormonu: Güncel geliflmeler DERLEME REVIEW Hacettepe T p Dergisi 2011; 42:14-27 D hormonu: Güncel geliflmeler Tümay Sözen 1 1 Prof. Dr., Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Lefkoşa, Kıbrıs ÖZET İnsanlar

Detaylı

Vasküler Kalsifikasyon güncelleme. Prof. Dr. Siren Sezer Başkent Üniversitesi Nefroloji BD

Vasküler Kalsifikasyon güncelleme. Prof. Dr. Siren Sezer Başkent Üniversitesi Nefroloji BD Vasküler Kalsifikasyon güncelleme Prof. Dr. Siren Sezer Başkent Üniversitesi Nefroloji BD Hastalıklar ve 5 yıllık yaşam beklentisi AIDS >%96 Testis kanseri %95 Meme kanseri %85 Mesane kanser %75 Böbrek

Detaylı

KREATİN KLİRENSİNE GÖRE EVRELENDİRİLMİŞ KRONİK BÖBREK YETMEZLİKLİ HASTALARDA SERUM FETUİN A DÜZEYİ İLE VASKÜLER KALSİFİKASYON ARASINDAKİ İLİŞKİ

KREATİN KLİRENSİNE GÖRE EVRELENDİRİLMİŞ KRONİK BÖBREK YETMEZLİKLİ HASTALARDA SERUM FETUİN A DÜZEYİ İLE VASKÜLER KALSİFİKASYON ARASINDAKİ İLİŞKİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİMDALI KREATİN KLİRENSİNE GÖRE EVRELENDİRİLMİŞ KRONİK BÖBREK YETMEZLİKLİ HASTALARDA SERUM FETUİN A DÜZEYİ İLE VASKÜLER KALSİFİKASYON

Detaylı

Kronik Böbrek Hastalarında ve Diyaliz Hastalarında 25 (OH) Vitamin D 25 (OH) Vitamin D in Patients with Chronic Kidney Disease, and Dialysis Patients

Kronik Böbrek Hastalarında ve Diyaliz Hastalarında 25 (OH) Vitamin D 25 (OH) Vitamin D in Patients with Chronic Kidney Disease, and Dialysis Patients doi: 10.5262/tndt.2012.1003.02 Derleme/Review Kronik Böbrek Hastalarında ve 25 (OH) Vitamin D in Patients with Chronic Kidney Disease, and Dialysis Patients Öz Vitamin D nin kalsiyum hemostazının yanı

Detaylı

Prof.Dr. Gülçin Kantarcı Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

Prof.Dr. Gülçin Kantarcı Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Prof.Dr. Gülçin Kantarcı Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Mineral Kemik Bozuklukları 1) kalsiyum, fosfor, PTH ve vitamin D metabolizması anormallikleri 2) kemik döngü, mineralizasyon,

Detaylı

Renal Osteodistrofi tedavisinde fosfor. Prof. Dr. Hülya Taşkapan İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

Renal Osteodistrofi tedavisinde fosfor. Prof. Dr. Hülya Taşkapan İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Renal Osteodistrofi tedavisinde fosfor bağlayıcı ajanlar Prof. Dr. Hülya Taşkapan İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Fosfat Dengesi 1200 mg Yumuşak doku (15%) Bağırsak 700 mg Plazma

Detaylı

KBH DA D VİTAMİNİN BÖBREK VE İSKELET SİSTEMİ DIŞI ETKİLERİ. Prof. Dr. Faysal Gök GATA Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi BD

KBH DA D VİTAMİNİN BÖBREK VE İSKELET SİSTEMİ DIŞI ETKİLERİ. Prof. Dr. Faysal Gök GATA Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi BD KBH DA D VİTAMİNİN BÖBREK VE İSKELET SİSTEMİ DIŞI ETKİLERİ Prof. Dr. Faysal Gök GATA Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi BD ÇOCUK NEFROLOJİ KONGRESİ ANTALYA 2014 Neden D vitamini /hormonu? 1. Toplumda %30

Detaylı

Endokrinolog için Renal Kemik Hastalığı (Renal Osteodistrofi) Olgu Tartışması. Dr. Hüseyin DEMİRCİ. Kırıkkale ÜTF, Endokrinoloji BD

Endokrinolog için Renal Kemik Hastalığı (Renal Osteodistrofi) Olgu Tartışması. Dr. Hüseyin DEMİRCİ. Kırıkkale ÜTF, Endokrinoloji BD Endokrinolog için Renal Kemik Hastalığı (Renal Osteodistrofi) Olgu Tartışması Dr. Hüseyin DEMİRCİ Kırıkkale ÜTF, Endokrinoloji BD Renal Osteodistrofi (ROD) Kronik böbrek hastalığında görülen, farklı kemik

Detaylı

YAŞLILARDA YÜKSEK DOZ ĐNTRAMUSKÜLER KOLEKALSĐFEROL ĐLE ORAL KOLEKALSĐFEROLÜN VĐTAMĐN D DÜZEYLERĐ VE FĐZĐKSEL PERFORMANS ÜZERĐNE ETKĐLERĐ

YAŞLILARDA YÜKSEK DOZ ĐNTRAMUSKÜLER KOLEKALSĐFEROL ĐLE ORAL KOLEKALSĐFEROLÜN VĐTAMĐN D DÜZEYLERĐ VE FĐZĐKSEL PERFORMANS ÜZERĐNE ETKĐLERĐ T.C. ÇUKUROVA ÜNĐVERSĐTESĐ FĐZĐKSEL TIP REHABĐLĐTASYON ANABĐLĐM DALI YAŞLILARDA YÜKSEK DOZ ĐNTRAMUSKÜLER KOLEKALSĐFEROL ĐLE ORAL KOLEKALSĐFEROLÜN VĐTAMĐN D DÜZEYLERĐ VE FĐZĐKSEL PERFORMANS ÜZERĐNE ETKĐLERĐ

Detaylı

Vitamin D? Dr. Ali Ünlü. Türk Biyokimya Derneği 16 Mayıs 2012, Ankara

Vitamin D? Dr. Ali Ünlü. Türk Biyokimya Derneği 16 Mayıs 2012, Ankara Vitamin D? Dr. Ali Ünlü Türk Biyokimya Derneği 16 Mayıs 2012, Ankara Sunum Planı Vitamin D tarihçe Besin takviye ile ilgili çalışmalar D Vitamini ile ilgili laboratuar çalışmaları D Vitamini ile ilgili

Detaylı

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA SERUM ADİPONEKTİN VE RESİSTİN DÜZEYLERİNİN PREMATÜR ATEROSKLEROZ İLE İLİ KİSİ

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA SERUM ADİPONEKTİN VE RESİSTİN DÜZEYLERİNİN PREMATÜR ATEROSKLEROZ İLE İLİ KİSİ TC PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI NEFROLOJİ BİLİM DALI KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA SERUM ADİPONEKTİN VE RESİSTİN DÜZEYLERİNİN PREMATÜR ATEROSKLEROZ İLE İLİ

Detaylı

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Güncel Bilgiler Işığında Vitamin D Vitamin D in the Light of Current Knowledge Ayşe Tellioğlu 1, Sibel Başaran 2 1 Osmaniye Devlet Hastanesi,

Detaylı

, kreatinin ve fosfor düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler saptandı (sırasıyla, p=0,04, p=0,03, p=0,01 ve p=0,001).

, kreatinin ve fosfor düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler saptandı (sırasıyla, p=0,04, p=0,03, p=0,01 ve p=0,001). doi: 10.5262/tndt.2011.1002.08 Özgün Araştırma/Original Investigation Kronik Böbrek Hastalarında Ürik Asit ve D vitamini Düzeyleri Arasındaki İlişki The Association between Uric Acid and Vitamin D Levels

Detaylı

D vitamininin iskelet sistemi dışı etkileri

D vitamininin iskelet sistemi dışı etkileri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2011; 54: 99-119 Derleme D vitamininin iskelet sistemi dışı etkileri Behzat Özkan 1, Hakan Döneray 2 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 1 Pediatri Profesörü, 2 Pediatri

Detaylı

Vitamin D ve Diabetes Mellitus

Vitamin D ve Diabetes Mellitus Derleme Review DOI: 10.4274/Tjem.1968 89 Vitamin D ve Diabetes Mellitus Vitamin D and Diabetes Mellitus Özlem Turhan İyidir, Alev Eroğlu Altınova Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji ve Metabolizma

Detaylı