İleri Evre KHDAK Tedavisinde İmmuno-onkolojinin yeri. Bülent Karabulut Ege ÜTF Tıbbi Onkoloji BD EHOK, , Çeşme

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İleri Evre KHDAK Tedavisinde İmmuno-onkolojinin yeri. Bülent Karabulut Ege ÜTF Tıbbi Onkoloji BD EHOK, 14.03.2015, Çeşme"

Transkript

1 İleri Evre KHDAK Tedavisinde İmmuno-onkolojinin yeri Bülent Karabulut Ege ÜTF Tıbbi Onkoloji BD EHOK, , Çeşme

2 Genel Bakış İmmün sistem yaşam boyunca tümör hücrelerini tanımak ve vücuttan uzaklaştırmak suretiyle, kansere karşı doğal bir cevap vermektedir İmmün yıkımdan kaçma yeteneği, kanserlerin pek çoğu için belirleyici bir özelliktir İmmüno-Onkoloji, henüz gelişme aşamasında olan bir tedavi yöntemidir; kanserle savaşmak için hastanın kendi bağışıklık sisteminden yararlanarak, tümörün bağışıklık sisteminden kaçış mekanizmalarına karşı koymak üzere tasarlanan ajanları kapsamaktadır 6,7 İmmüno-Onkoloji, uzun-süreli sağkalım temin edilmesi ve çok sayıda tümör tipi için yeni bir tedavi yöntemi haline gelme potansiyeli açısından üstünde çalışan bir alandır 1. DeVita VT Jr, et al. N Engl J Med. 2012;366: ; 2. Kirkwood JM, et al. CA Cancer J Clin. 2012;62: ; 3. Surveillance, Epidemiology and End Results (SEER) Program. 4. Vesely MD, et al. Annu Rev Immunol. 2011;29: ; 5. Hanahan D, et al. Cell. 2011;144: ; 6. Finn OJ. Ann Oncol. 2012;23(suppl 8):viii6 viii9; 7. Eggermont AM. Ann Oncol. 2012;23(suppl 8):viii53 viii57; 8. Hodi FS, et al. N Engl J Med. 2010;363: ; 9. Kantoff PW, et al. N Engl J Med. 2010;363: ;

3 Kanser Tedavisinin Evrimi : Temel Tedavi Yöntemleri Cerrahi 1846 Kemoterapi 1946 Radyasyon Tedavisi 1901 Hedefli Tedavi 1997 DeVita VT Jr, et al. Cancer Res. 2008;68: ; American Cancer Society. Ross JS, et al. Am J Clin Pathol. 2004;122:

4 İleri-evre hastalığı bulunanlarda sağkalımı iyileştirmek için yeni tedavilere ihtiyaç vardır İleri-evre kanseri olan hastaların pek çoğunda 5-yıllık sağkalım oranları düşüktür * Tümör Tipi Genel olarak 5-Yıllık Sağkalım Oranı İleri-evre hastalık Prostat 99.2% 27.9% Melanom 91.3% 16.0% Meme 89.2% 24.3% Böbrek/renal pelvis 71.8% 12.3% Kolorektal 64.9% 12.5% Yumurtalık (Over) 44.2% 27.3% Mide 27.7% 3.9% Akciğer 16.6% 3.9% Pankreas 6.0% 2.0% *Birleşik Devletlerde yılları arasında teşhis konan hastalara dayanılarak. Surveillance, Epidemiology and End Results (SEER) Program.

5 Pek çok kanser ilacı sınırlı sağkalım avantajı sunmaktadır İleri-evre solid tümörleri bulunan hastalar için kalıcı ve uzun-süreli bir sağkalım sağlayacak yeni tedavi yaklaşımlarına ihtiyaç vardır Ajan (rejim) Vemurafenib (artı dakarbazin) Gefitinib Tümör tipi BRAF V600 mutasyonu olan metastatik melanom EGFR-aktive edici mutasyonlarla birlikte, lokal ilerlemiş/metastatik küçük hücreli dışı akciğer kanseri Medyan genel sağkalım (ay)* Deneysel kol Kıyaslanan Kol Fark ** Pemetreksed (artı sisplatin) Lokal ilerlemiş/metastatik skuamöz dışı, küçük hücreli dışı akciğer kanseri Bevasizumab (artı 5-FU-içeren kemoterapi) Ziv-aflibersept (artı FOLFIRI) Metastatik kolorektal kanser Metastatik kolorektal kanser Sunitinib İleri evre renal hücreli karsinom Aksitinib İleri evre renal hücreli karsinom Abirateron asetat Metastatik, kastrasyona dirençli prostat kanseri *Prospektüs bilgilerinden alınan veriler ; eğer hafta olarak verildiyse ay a çevrilmiştir (1 ay=4.35 hafta); **Progresyonsuz sağkalım açısından anlamlı fark rapor edilmiştir 9.5 aya karşılık 6.3 ay(p < ); Seçilmiş bir hasta popülasyona dayanmaktadır. FOLFIRI = 5-flurourasil (5-FU), lökovorin, irinotekan. Vemurafenib. Bevacizumab Prospektüs bilgisi; Ziv-aflibercept Prospektüs bilgisi; Sunitinib Prospektüs bilgisi; Axitinib Prospektüs bilgisi; Pemetrexed Prospektüs bilgisi;abiraterone acetate Prospektüs bilgisi;; Gefitinib Prospektüs bilgisi

6 İmmün sistem çok sayıda karmaşık mekanizma aracılığıyla kanseri tanır ve yok eder Perifer Aktive edilmiş B hücresi Naif T hücresi Antikor üretimi Doğal Katil Hücre (NK-C) Priming/T-hücre aktivasyonu Aktive edilmiş T hücresi Priming/Antijen sunan Hücre (APC) aktivasyonu Doğal Katil Hücre Hücre kaçırılması/ Tümörün katli Antijen salımı Aktive edilmiş T- hücresinin tümöre göçü ve tümörün katli Düzenleyici T hücresi Tümör Mikro çevresi Janeway CA, et al. Immunobiology: The Immune System in Health and Disease. 6th ed. New York, NY: Garland Science; 2004; Padmanabhan RR, et al. J Leuk Biol. 1988;43: ; Kim R, et al. Immunology. 2007;121:1 14; Vivier E, et al. Science. 2011;331:44 49; Dunn GP, et al. Nat Immunol. 2002;3:

7 Pek çok kanser tipinde tümöre karşı immün yanıtın bulunduğuna dair kanıtlar vardır Kanser varlığında, immün sistemin tümöre yanıt verdiğine dair kanıt da bulunmaktadır: 1,2 Tümör antijenlerine karşı oluşan antikorlar 3 Tümöre-spesifik T hücreleri 4 Tümör infiltre eden lenfositler 5 Bazı tümörlerde CD8+ efektör T hücrelerinin infiltrasyonu, prognozda ve tedavi sonucunda düzelme olmasıyla korelasyon gösterir. 6,7 Zaman zaman metastatik tümörlerin kendiliğinden gerilediği (spontan regresyon) rapor edilmektedir 5,8 1. Vesely MD, et al. Annu Rev Immunol. 2011;29: ; 2. Finn OJ. Ann Oncol. 2012;23(suppl 8):viii6 viii9; 3. Reuschenback M, et al. Cancer Immunol Immunother. 2009;58: ; 4. Godet Y, et al. Clin Can Res. 2012;18: ; 5. Mlecnik B, et al. Cancer Metastasis Rev. 2011;30:5 12; 6. Jochems C, et al. Exp Biol Med (Maywood). 2011;236: ; 7. Galon J, et al. Science. 2006;313: ; 8. Kalialis LV, et al. Melanoma Res. 2009;19:

8 T-Hücresinin Anti-tümör yanıtı Tümör hücresi 1 Antijen sunan hücre (APC) Tümör hücreleri tarafından salınan tümör antijenleri 2 T hücrelerine sunulan tümör antijenleri Aktif olmayan T hücresi Aktive edilmiş T hücresi 3 T hücreleri aktive olur ve çoğalır Tümör hücresi Aktive edilmiş T hücresi 4 T hücreleri tümör antijenlerini tanır Tümör hücresi Andersen MH, et al. J Invest Dermatol. 2006;126:32 41; Pardoll DM. Nat Rev Cancer. 2012;11: ; Mellman I, et al. Nature. 2011;480: ; Heemskerk B, et al. EMBO J. 2013;32: ; Boudreau JE, et al. Mol Ther. 2011;19: ; Janeway CA, et al. Immunobiology: The Immune System in Health and Disease. 6th ed. New York, NY: Garland Science; T hücreleri tümör hücrelerini öldürür

9 Kanser tedavisinde İmmün sistemin hedeflenmesi Avantajları Vücudun her yanında etki yapar 1,2 Değişen tümör özelliklerine uyum gösterir 3,4 Uzun-süreli hafıza ve kalıcı bir tümör kontrolü sağlama potansiyeli vardır 1,2,4,5 Dezavantajları İmmün sistemden gelen seçici bir baskı,immün sistemden kaçma yeteneğine sahip tümörlerin oluşmasıyla neticelenebilir 1 Normal dokularda iltihabi etkiler yapma potansiyeli vardır 6 Vücudun kendi doğal savunma/gözetim mekanizmalarından yararlanmak, tümör kontrolüne imkan sağlayabilir 4 1. Vesely MD, et al. Annu Rev Immunol. 2011;29: ; 2. Janeway CA, et al. Immunobiology: The Immune System in Health and Disease. 5th ed. New York, NY: Garland Science; 2004; 3. Eggermont AM. Ann Oncol. 2012;23(suppl 8):viii53 viii; 4. Finn OJ. Ann Oncol. 2012;23(suppl 8):viii6 viii9; 5. Pardoll DM. Nat Rev Cancer. 2012;12: ;6. Corsello SM, et al. J Clin Endocrinol Metab. 2013;98:

10 Tümörler, immün sistemden kaçmak ve onu baskılamak için; birbiriyle örtüşen karmaşık mekanizmalar kullanır 1 Tümör antijeni sunumunun baskılanması (örn. Majör Histokompatabilite Kompleksi I (MHC I) in aşağı düzenlemesi) Antijen Sunan Hücre (APC) Tümör Hücresi 2 İmmünosupresif (immün sistemi baskılayan) faktörlerin salgılanması (örn, TGF-B) Aktive edilmiş T hücresi 3 Saldırının immün hücreler tarafından engellenmesi (örn. T-hücresi kontrol noktası yolaklarının parçalanması) Düzenleyici T hücresi T-reg 4 İmmünsupresif hücre tiplerinin devreye sokulması (örn. Düzenleyici T hücreleri) Drake CG, et al. Adv Immunol. 2006;90:51 81; Vesely MD, et al. Annu Rev Immunol. 2011;29:

11 Kanser immünoterapisinin tarihçesi Mesane kanserinde BCG nin onaylanması Adoptif immünoterapi Melanomda adjuvan tedavi olarak IFN-α kullanılması Prostat kanserinde Sipuleucel-T kullanımının onaylanması s ler s ler s lar s ler 2011 Melanomda immün komponent ile spontan regresyon sağlanması Tümörle-ilişkili ilk antijenin(mage-1) klonlanması Birleşik Devletlerde RCC ve melanomda BIL-2 kullanımının onaylanması İleri-evre melanomda ipilimumab kullanımının onaylanması BCG Tüberküloz aşısı)=bacillus Calmette-Guerin Adapted from Kirkwood JM, Ca J Clin. 2012;62: ; George S, et al. JNCCN. 2011;9: ; Garbe C, et al. The Oncologist. 2011;16:2 24; Cheever MA, et al. Clin Cancer Res. 2011;17: ; Kantoff PW, et al. N Engl J Med. 2010;363: ; Mansh M. Yale J Biol Med. 2011;84: ; Hodi FS, et al. N Engl J Med. 2010;363: ; Aldousari S, et al. CUAJ. 2010;4:56 64.

12 İmmüno-Onkoloji: Kanser tedavisinde gelişmekte olan bir yaklaşım Kanserde immün sistemin davranışı hakkındaki bilgilerin artması ve tümörlerin bu sistemden nasıl kaçabildiğinin anlaşılması, bir dizi potansiyel terapötik hedefin belirlenmesine yol açmıştır 1,2 İmmün sisteminin eşsiz özelliklerinden (özgüllük, bellek, adapte olabilirlik, sistemik etkiler) yararlanır Tümörü veya tümöre kan tedarik edilmesini hedefleyen cerrahi, radyoterapi, sitotoksik/hedefli tedavi yöntemlerinden farklıdır (ancak birlikte kullanılması sinerji potansiyeline sahiptir) Tümörü hedefleyen edilgen (pasif) immünoterapilerden farklıdır; bu tip terapilerde hastanın kendi immün sistemi değiştirilir ve bir hedefe özgü olmadıklarından tümör geliştikçe ortadan kaybolabilirler Amaç, tümörün ortadan kaldırılması ya da tümör büyümesinin uzun süreli baskılanması ve immünolojik bellek üretimine imkan sağlayacak şekilde dengenin bağışıklık lehine kaydırılmasıdır. Çeşitli solid ve hematolojik maligniteleri bulunan hastalarda bu yaklaşımın kalıcı ve uzunsüreli sağkalım sağlama potansiyeli üzerinde çalışmalar yapılmaktadır. 1,2 1. Finn OJ, et al. Ann Oncol. 2012;23(suppl 8):viii6 viii9; 2. Eggermont A, et al. Ann Oncol. 201ar2;23(suppl 8):viii53 viii57.

13 Örnekler Tanımı Aktif ve Pasif İmmünoterapiler Aktif İmmünoterapi Pasif (adaptif) Tümöre karşı etkili ve uzun sürecek bir bağışıklık yanıtı elde etmek amacıyla, hastanın kendi immün sistemi üstünde etki yapar 1-3 Bağışıklığı-değiştiren ajanlar (immün-modülatör ajanlar) (Örneğin, kontrol noktası inhibitörleri veya ortak-uyarıcı yolak aktivatörleri) 1 Sitokinler ve bağışıklık hücresi işlevini güçlendiren diğer yaklaşımlar 4 Terapötik aşılar 1 Tümör hücrelerini engellemek veya imha etmek için, bazı olgularda bağışıklık-temelli mekanizmaları kullanarak; tümör üzerinde etki yapar 2,4 Anti-tümör (terapötik) monoklonal antikorlar (örn. rituksimab, trastuzumab,setuksimab) 1 Kimerik antijen reseptörü (KAR) gösteren T hücrelerinin kullanılması da dahil olmak üzere, adoptif hücre transferi stratejileri 1 1. Brody J, et al. J Clin Oncol. 2011;29: ; 2. Mellman I, et al. Nature. 2011;480: ; 3. Rescigno M, et al. Biochimica Biophys Acta. 2007;1776: ; 4. Smits ELJM, et al. Oncologist. 2009;14: ;

14 T-Hücresi Kontrol noktasının düzenlenmesi Aktive edici reseptörler CD28 OX40 CD137 Agonist antikorlar T-hücresinin uyarılması İnhibe edici reseptörler CTLA-4 PD-1 TIM-3 LAG-3 Antagonist (bloke eden) antikorlar T-hücresi yanıtları, inhibe edici ( kontrol noktası ) ve aktive edici sinyallerin karmaşık bir dengesi aracılığıyla düzenlenir Tümörler, kontrol noktasının ve aktive edici yolakların düzenlenmesini bozabilir, bunun sonucunda immün yanıt bozulabilir Kontrol noktasının ve aktive edici yolakların hedef alınması, kanser tedavisinde gelişmekte olan bir yaklaşımdır ve bir immün yanıtın kolaylaştırılması için tasarlanmıştır Adapte edildiği kaynak: Mellman I, et al. Nature. 2011:480; ; Pardoll DM. Nat Rev Cancer. 2012;12:

15 Tümörün bağışıklık sisteminden kaçma mekanizmalarının üstesinden gelmek için çok sayıda potansiyel strateji araştırılabilir Örnekler arasında: Adaptif immünitenin engellenmesini tersine çevirmek (T-hücresi kontrol noktası yolaklarının bloke edilmesi) CTLA-4 kontrol noktası molekülünün inihibisyonu* PD-1 kontrol noktası ve onun ligantları arasındaki etkileşimin inihibisyonu* LAG-3 kontrol noktası molekülünün inhibisyonu Adaptif immünitenin devreye sokulması (T-hücresi aktivasyonu yapan yolakların teşviki) CD137 sinyalleşmesinin teşvik edilmesi OX-40 sinyalleşmesinin yükseltilmesi CD40 aktivasyonu Sistemik rekombinant IL-21 uygulaması (NK ve CD8+ T hücrelerinin sitolitik aktivitesinin ve aktivasyonunun yükseltilmesi de dahil bir dizi etki) Doğuştan gelen bağışıklık hücrelerinin işlevinin geliştirilmesi NK-hücre inhibe edici reseptörlerin aktivasyonunun manipüle edilmesi (katil-hücre Ig-benzeri reseptörler [KIRs]) Antikorla kaplanmış tümör hücresine karşı ADCC (antikora bağımlı hücresel toksisite) yi arttırmak için, NK hücrelerinin uyarılması İmmün sistemin devreye sokulması (bağışıklık hücresinin etkileyici işlevinin gücünün arttırılması) IDO inhibisyonu Sistemik rekombinant IL-21 uygulanması (NK ve CD8+ T hücrelerinin sitolitik aktivitesinin ve aktivasyonunun yükseltilmesi de dahil bir dizi etki) Sistemik IL-2 veya IFN-α uygulanması (onaylı tedaviler)* Mellman I, et al. Nature. 2011:480; ; Pardoll DM. Nat Rev Cancer. 2012;12: ; Kirkwood JM, et al. Cancer J Clin. 2012;62: ; Houot R, et al. Oncoimmunology. 2012;1: ; Waggie KS, et al. Int J Toxicol. 2012;31: *Onaylı bir bileşiğin veya Faz III çalışmalarında değerlendirilen bir bileşiğin uygulandığı yaklaşımlar

16 Hayattaki hastaların oranı (%) Ipilimumab kullanılarak T-Hücresi kontrol noktası yolağının inhibisyonu: Uzunsüreli sağkalımda elde edilen iyileşmeye bir örnek Rezekte edilemeyen veya metastatik melanomda uygulanan Ipilimumab, genel sağkalımı iyileştiren ilk tedavi olmuştur Medyan OS, ay %95 CI HR P değeri Sağkalım oranı (%) Ipilimumab + gp < Ipilimumab gp yıl 2-yıl Yıl Klinik çalışmalarda, ipilimumab ile ilişkili advers olayların çoğu bağışıklıkla ilgili olmuştur ve ipilimumaba özel tedavi kılavuzu kullanılarak kontrol altına alınmıştır 2 Bir klinik çalışmada ipilimumab monoterapisiyle ilişkili en yaygın bildiren advers olaylar şunlardır ( %10, bütün grade ler): diare (%27), deri döküntüsü (%26) ve kaşıntı (%26) 2 1. Adapte edildiği kaynak: Hodi FS, et al. N Engl J Med. 2010;363: ; 2. Data on file; Bristol-Myers-Squibb Company, Princeton, NJ.

17 Klinik yararı en üst seviyeye çıkarmak için, aktif immünoterapilere ilave edilecek deneysel yaklaşımlar kemoterapi radyoterapi Aktif immünoterapi diğer immünoterapi hedefli tedavi İmmüno-Onkoloji Araştırma ve Geliştirme Birimi yeni hedefler, akılcı ilaç kombinasyonları ve sıralı kullanımları da dahil olmak üzere gelecekteki stratejiler konusundaki bilgilendirmelerine devam edecektir Drake CG. Ann Oncol. 2012;23(suppl 8):viii41 viii46; Hannani D, et al. Cancer J. 2011;17: ; Ménard C, et al. Cancer Immunol Immunother. 2008;57: ; Ribas A, et al. Curr Opin Immunol. 2013:25:

18 Sağkalım Sağkalım Farklı ve potansiyel olarak bütünleyici immün kaçış yolaklarının hedeflenmesinin varsayımsal etkisi: İleri-evre melanom Şimdi neredeyiz Nerede olmak istiyoruz? Zaman Kontrol Hedefli tedaviler İmmün Kontrol noktası blokajı Kombinasyonlar Zaman Bir bilimsel kavramı gösterilebilir kılmayı hedefleyen varsayımsal bir slayttır. Bu güne kadar elde edilmiş verilerin haricindedir. Bu grafikler, klinik çalışmalarda aslında neyin gözlenebileceğini tahmin etmek amacıyla hazırlanmıştır. Adapted from Ribas A, presented at WCM, 2013; Ribas A, et al. Clin Cancer Res. 2012;18: ; Drake CG. Ann Oncol. 2012;23(suppl 8):viii41 viii46.

19 İmmün sistemin değişik kısımlarını değiştiren aktif immünoterapilerin kombine edilmesi için fırsatlar Örnekler: a-ctla-4 a-pd-1 Çift yönlü T-hücresi kontrol noktası inihibisyonu: Frenlerin kaldırılması a-pd-1 a-ctla-4 a-ctla-4 a-pd-1 a-kir a-kir IL-21 IL-21 Frenlerin kaldırılması Doğuştan gelen bağışıklık hücrelerinin işlevinin geliştirilmesi a-kir Frenlerin kaldırılması Adaptif immünitenin devreye sokulması IL-21 Doğuştan gelen bağışıklık hücrelerinin işlevinin geliştirilmesi Adaptif immünitenin devreye sokulması Drake CG. Ann Oncol. 2012;23(suppl 8):viii41 viii46; Sharma P, et al. Nat Rev Cancer. 2011;11: ;

20 Hayattaki hastaların oranı (%) Farklı ve potansiyel olarak bütünleyici immün kaçış yolaklarının hedeflenmesinin klinik etkisi Faz 1 çalışma yıllık sağkalım %82 %95 CI ( ) sansürlü 1 mg/kg nivolumab + 3 mg/kg ipilimumab Yaklaşık 13 aylık takip süresi boyunca hastaların % 90 ı yanıt vermeyi sürdürmüştür 1 İleri-evre melanom bulunan hastalarda ipilimumab ve nivolumab monoterapisiyle elde edilen tarihsel 1-yıllık sağkalım oranları sırasıyla; %45.6 (Faz III) 2 ve %62 (Faz I) olarak bulunmuştur* 3 n=17 Öldü/tedavi edildi n= Ay 2/17 Tüm eş zamanlı rejimler 9/53 1. Adapte edildiği kaynak: Wolchok J, et al. Presented at ASCO 2013: oral presentation 9012; 2. Hodi FS, et al. N Engl J Med. 2010;363: ; 3. Sznol M, et al. Presented at ASCO 2013: oral presentation CRA9006.

21 Aktif immünoterapi, kanser için yeni bir tedavi yöntemi olma potansiyeli taşıdığı için üstünde çalışmalar yapılmaktadır Cerrahi 1846 Radyasyon Tedavisi 1901 Kemoterapi 1946 Hedefli Tedavi 1997 İmmüno-Onkoloji 2011 DeVita VT Jr, et al. Cancer Res. 2008;68: ; American Cancer Society. Hodi FS, et al. N Engl J Med. 2010;363: ; Sznol M, et al. Presented at ASCO 2013: oral presentation; Kantoff PW, et al. N Engl J Med. 2010;363: ; Finn OJ. Ann Oncol. 2012;23(suppl 8):viii6 viii9.

22 KHDAK de immun sistem hücreleri prognoz ve sağkalımı etkiler Favourable prognosis 1 Dendritic cells OS, disease-specific survival, disease-free survival 1 CD3 + cells NSCLC survival and lower risk of disease recurrence 2 4 CD8 + cells OS 5 8 CD4 + cells OS 6,9 Macrophages OS 7 NK cells NSCLC-specific survival 10 Unfavourable prognosis 1 NK Cells (immature / impaired) Disease progression 11 OS = overall survival. Tregs OS, relapse- and recurrence-free survival 12,13 1. Dieu-Nosjean M, et al. J Clin Oncol. 2008;26: ; 2. Petersen R, et al. Cancer. 2006;107: ; 3. Al-Shibli K, et al. APMIS. 2010;118: ; 4. Ruffini E, et al. Ann Thorac Surg. 2009;87: ; 5. Zhuang X, et al. Appl Immunohistochem Mol Morphol. 2010;18:24 28; 6. Hiraoka K, et al. Br J Cancer. 2006;94: ; 7. Kawai O, et al. Cancer. 2008;113: ; 8. McCoy M, et al. Br J Cancer. 2012;107: ; 9. Wakabayashi O, et al. Cancer Sci. 2003;11: ; 10. Al-Shibli K, et al. Histopathol. 2009;55: ; 11. Jin J, et al. PLoS One. 2013;8:e61024; 12. Tao H, et al. Lung Cancer. 2012;75:95 101; 13. Shimizu K, et al. J Thorac Oncol. 2010;5:

23

24

25 Nivolumab ın etki mekanizması IFNγ = interferon gamma; IFNγR = interferon-gamma reseptörüü; MHK = majör histokompatibilite kompleksi; NF-kB = nğkleer faktör Kappa B N. Rizvi. ASCO

26 Oral presentation at CMSTO 2014, 30 0ct-1 Nov, Chicago Phase II Study of Nivolumab in Patients with Advanced, Refractory Squamous Non-Small Cell Lung Cancer Suresh S. Ramalingam, 1 Julien Mazières, 2 David Planchard, 3 Thomas E. Stinchcombe, 4 Grace K. Dy, 5 Scott J. Antonia, 6 Leora Horn, 7 Herve Lena, 8 Elisa Minenza, 9 Bertrand Mennecier, 10 Gregory A. Otterson, 11 Luis T. Campos, 12 David R. Gandara, 13 Benjamin P. Levy, 14 Suresh G. Nair 15, Gerard Zalcman, 16 Juergen Wolf, 17 Christine Baudelet, 18 Brian J. Lestini, 19 and Naiyer A. Rizvi 20 1 Winship Cancer Institute, Emory University, Atlanta, GA; 2 Hôpital Larrey, Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse, Toulouse, France; 3 Gustave Roussy, Villejuif, France; 4 University of North Carolina School of Medicine, Chapel Hill, NC; 5 Roswell Park Cancer Institute, Buffalo, NY; 6 H. Lee Moffitt Cancer Center, Tampa, FL; 7 Vanderbilt Ingram Cancer Center, Nashville, TN; 8 Centre Hospitalier Universitaire de Rennes, Rennes, France; 9 Ospedale S. Maria, Terni, Italy; 10 Nouvel Hôpital Civil Chru de Strasbourg Strasbourg, France; 11 The Ohio State University Medical Center, Columbus, OH; 12 Oncology Consultants, PA, Houston, TX; 13 University of California Davis Cancer Center, Sacramento, CA; 14 Beth Israel Comprehensive Cancer Center, New York, NY; 15 Lehigh Valley Hospital, Allentown, PA; 16 Centre Hospitalier Universitaire de Caen, Caen, France; 17 Universitaetsklinik Koeln, Koeln, Germany; 18 Bristol-Myers Squibb, Braine-I Alleud, Belgium; 19 Bristol-Myers Squibb, Princeton, NJ; and 20 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, New York, NY

27 Refrakter SCC Population Massarelli, > 3L SQ and NSQ, N = 43 Scartozzi, L SQ and NSQ, N = 52 Treatment Chemo a Chemo or TKI Penrod, L SQ, N = 113 Real-world Obs Cohort b Gettinger, > 2L SQ, N = 54 Nivolumab 1, 3 or 10 mg/kg Q2W ORR,% Median PFS, mo (TTP) yr PFS,% Median OS, mo yr OS,% a Platinum-based and docetaxel-based therapy b Chemo, TKI and monoclonal antibodies = not reported; Q2W = every 2 weeks 1. Massarelli E, et al. Lung Cancer 2003;39: 55-61; 2. Scartozzi M, et al. Lung Cancer 2010;68: ; 3. Penrod JR, et al. Poster presentation at ASCO Poster 45; 4. Gettinger SN, et al. Poster presentation at CMSTO Poster

28 Stage IIIB/IV SQ NSCLC 2 prior systemic therapies ECOG 0 1 (N = 140 screened) CA (CheckMate 063) Çalışma Dizaynı Nivolumab 3 mg/kg IV Q2W until PD or unacceptable toxicity (N = 117) Endpoints Primary: Confirmed ORR* (IRC assessed) Secondary: Confirmed ORR* (investigator assessed) Exploratory: Safety and tolerability PFS/OS PD-L1 expression and efficacy Planned to treat approximately 100 patients Expected ORR of 10 50%, with 20% maximum width of exact 2-sided 95% confidence interval Assessments (RECIST v1.1) performed at week 8 and Q6W Initial data lock March 2014 (including investigator-assessed endpoints) Updated data lock July 2014 for IRC endpoints, OS and safety (minimum follow-up 11 months) * Further characterized by DOR DOR = duration of response; IRC = independent radiology review committee; IV = intravenous; ORR = objective response rate; PD = progressive disease 28 28

29 Hasta Karakteristikleri Nivolumab 3 mg/kg N = 117 Median age, years (range) 75, % ECOG PS, % (37 87) Gender, % Male 73 Number of prior systemic regimens, % 2 3 Best response to most recent prior regimen, % CR or PR SD PD Time from completion of most recent prior regimen to treatment, % <3 months >3 months Four patients with baseline brain metastases CR = complete response; PR = partial response; PD = progressive disease; SD = stable disease; 29 29

30 Tedavi ile ilişkili yan etkiler (%10 un üzerinde hastalarda görülen) Nivolumab 3 mg/kg (N = 117) Any Grade Grade 3 4 Total patients with an event, b % Fatigue 33 4 Decreased appetite 19 0 Nausea 15 0 Asthenia 12 0 Rash 11 1 Diarrhea % of patients received at least 90% of their planned dose intensity 12% discontinued treatment due to study drug toxicity (4% pneumonitis) Two treatment-related deaths (1 hypoxic pneumonia and 1 ischemic stroke) occurred in patients with multiple comorbidities and concurrent PD 30

31 Klinik Aktivite IRC Assessed (per RECIST v1.1) a ORR, % (n) [95% CI] 15 (17) [9, 22] Disease control rate, % (n) 40 (47) Median DOR, months (range) NR (2+, 12+) Ongoing responders, % (n) 76 (13) Median time to response, months (range) 3 (2, 9) PFS rate at 1-year, % (95% CI) 20 (13, 29) Median PFS, months (95% CI) 2 (2, 3) a July 2014 DBL NR = not reached; DOR = duration of response; ORR = objective response rate; PFS = progression free survival Investigator-assessed ORR was 13% (95% CI, 7, 20) Concordance between IRC and investigator assessed responders was 92% (based on March 2014 DBL) 31 31

32 Exploratuar Analiz: ORR ve PD-L1 Expresyon ilişkisi (IRC Assessed) 86 örnek; 76 sı değerlendirilebilir Subgroups ORR, % (n/n) Overall 15 (17/117) >1% 20 (9/45) <1% 13 (4/31) PD-L1 >5% 24 (6/25) <5% 14 (7/51) Non-evaluable 30 (3/10) a Based on a July 2014 DBL; 1 responder did not have tumor tissue available 32 32

33 Overall Survival (%) Overall Survival (OS) : Tüm Hastalar Median OS, months (95% CI) 8.2 (6, 11) 1-year OS rate, % (95% CI) 41 (32, 50) Number of events 72/117 Median OS = 8.2 months 1-year OS = 41% Overall Survival (Months) Number of Patients at Risk Nivolumab mg/kg Median follow-up for survival: 8 months (range, 0 17 months) a Based on July 2014 DBL; Symbols represent censored observations 33 33

34 Sonuç Refrakter SCC de etkin bir tedavi yoktur Nivolumab monoterapisi bu grup hastalarda etkindir ORR: %15, Cevap süresi uzun(%76 ongoing) 1 yıllık OS: %41 Hem PD-L1 + hem de PD-L1 etkindir (yanıt???) Nivolumab iyi tolere edilmiştir 34 34

35 Comment Published online February 20, Nivolumab for advanced squamous cell lung cancer: what are the next steps? Potential synergy with other checkpoint inhibitors might be related to longterm tumour control during immune system modulation. However, some concerns exist about the design of the study. Responses were assessed on the basis of Response Evaluation Criteria in Solid Tumors (RECIST) version These criteria were developed in 2009 to assess solid tumours treated with chemotherapy and targeted treatment, rather than immunotherapy, although these criteria are the present standard in clinical practice. Immune-related response criteria have been developed to assess responses in patients treated with immunotherapies. The immunerelated response criteria, which were used in trials of patients with advanced melanoma, could be a valuable instrument for assessing the clinical benefit of nivolumab for advanced squamous cell lung cancer.

36 A second concern is the role of nivolumab in brain metastasis. Rizvi and colleagues enrolled only four patients with baseline brain metastases, and two patients with non-target baseline CNS metastases had responses. Immune-related response criteria could also explore the responses in the CNS. Considering these features, understanding the activity of anti- PD1 and PD-L1 treatments in lung cancer tumour microenvironments and their clinical benefi ts is important. However, several concerns remain that should be explored in further phase 2 and phase 3 trials to consolidate the evidence for these treatments.

37 Overall survival Ağır tedavi görmüş hastalarda ünmit vaat eden sonuçlar: nivolumab CA : phase 1 follow-up study, up to 5 prior lines of therapy, stage IIIB/IV NSCLC cohort Dose (mg/kg) Died/ Treated Median OS (95% CI) OS rate, % (95% CI) [patients at risk] 1-year OS 2-year OS 1 26/ (5.3, 11.1) 32 (16, 49) [8] 12 (3, 27) [2] 3 20/ (7.3, ) 56 (38, 71) [17] 45 (27, 61) [9] 10 48/ (5.2, 12.4) 40 (27, 52) [23] 19 (10, 31) [9] year OS rate 56% 2-year OS rate 45% Months since treatment initiation Patients at risk 1 mg/kg mg/kg mg/kg Brahmer J, et al. Poster presented at ASCO 2014 (Abstract 8112).

38 Tumour change from baseline (%) Tumour change from baseline (%) Ancak, hastalarda alışılmışın dışında tümör cevapları gözlendi Tumour change from baseline (%) Tumour change from baseline (%) Therapy start Response in baseline lesions (RECIST/WHO criteria) Time (days) Therapy start Stable disease (RECIST/WHO criteria) Time (days) 100 Therapy start Response after increase in tumour volume Time (days) Therapy start Reduction in tumour burden after new lesions Time (days) Total Baseline New lesions Thresholds for response or PD (RECIST) Graphs for illustrative purposes showing responses to ipilimumab in advanced melanoma. Figures adapted from Wolchok J, et al. Clin Cancer Res. 2009;15: ; Hoos A, et al. Ann of Oncol. 2012;23:viii47 viii52.

39 Nivolumab (Anti PD 1; BMS , ONO 4538) in Combination With Platinum Based Doublet Chemotherapy (PT DC) in Advanced Non Small Cell Lung Cancer (NSCLC) Scott J. Antonia, 1 Julie R. Brahmer, 2 Scott Gettinger, 3 Laura Q. Chow, 4 Rosalyn Juergens, 5 Frances A. Shepherd, 6 Scott A. Laurie, 7 David E. Gerber, 8 Jonathan Goldman, 9 Yun Shen, 10 Christopher Harbison, 10 Faith Nathan, 10 Hossein Borghaei, 11 Naiyer A. Rizvi 12 1 H. Lee Moffitt Cancer Center & Research Institute, Tampa, FL, USA; 2 The Sidney Kimmel Comprehensive Cancer Center at Johns Hopkins, Baltimore, MD, USA; 3 Yale Cancer Center, New Haven, CT, USA; 4 University of Washington, Seattle, WA, USA; 5 Juravinski Cancer Centre at McMaster University, Hamilton, ON, Canada; 6 Princess Margaret Cancer Centre, Toronto, ON, Canada; 7 Ottawa Hospital Cancer Centre, Ottawa, ON, Canada; 8 UT Southwestern Medical Center, Dallas, TX, USA; 9 University of California, Los Angeles, Los Angeles, CA, USA; 10 Bristol Myers Squibb, Princeton, NJ, USA; 11 Fox Chase Cancer Center, Philadelphia, PA, USA; 12 Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York, NY, USA

40 CA (CheckMate 012) Çalışma Dizaynı: Nivolumab ve kemoterapi kombinasyonu Chemotherapy-naïve patients with stage IIIB or IV NSCLC Squamous Non-squamous Any histology Nivolumab 10 mg/kg IV Q3W + Gem 1250 mg/m 2 + Cis 75 mg/m 2 (four 21-day cycles) Nivolumab 10 mg/kg IV Q3W + Pem 500 mg/m 2 + Cis 75 mg/m 2 (four 21-day cycles) Nivolumab 10 mg/kg IV Q3W + Pac 200 mg/m 2 + Carb AUC 6 (four 21-day cycles) Nivolumab 5 mg/kg IV Q3W + Pac 200 mg/m 2 + Carb AUC 6 (four 21-day cycles) Nivolumab 10 mg/kg IV Q3W until disease progression or unacceptable toxicity Nivolumab 5 mg/kg IV Q3W until disease progression or unacceptable toxicity Primary objective: safety and tolerability Secondary objectives: ORR and PFS rate at 24 weeks Exploratory objective: OS Carb = carboplatin; Cis = cisplatin; Gem = gemcitabine; ORR = objective response rate; OS = overall survival; Pac = paclitaxel; Pem = pemetrexed; PFS = progression-free survival; Q3W = every three weeks 40 40

41 Etkinlik Nivolumab 10 mg/kg Nivolumab 5 mg/kg Gem/Cis (n = 12) Pem/Cis (n = 15) Pac/Carb (n = 15) Pac/Carb (n = 14) ORR, % SD, % month OS rate, % Median OS, weeks NR NR = not reached 41

42 Bazal PD-L1 Expresyon düzeylerine göre etkinlik Baseline PD-L1 expression a PD-L1 + PD-L1 Samples sufficient for analysis, n ORR, b % month OS rate, % Median OS, weeks a Positivity defined as tumor cell membrane staining with 5% expression in a minimum of 100 evaluable cells b Confirmed PRs or CRs only (per RECIST v1.1) 42

43 Başlangıç Hedef Lezyonlarda Değişim (%) Nivolumab + platin bazlı kemoterapi verilen KHDAK hastalarının hedef lezyonlarında başlangıca göre en iyi değişim yüzdesi Hastalar Nivolumab 10 mg/kg + Gem/Cis (skuamöz) Nivolumab 10 mg/kg + Pem/Cis (non-skuamöz) Nivolumab 10 mg/kg + Pac/Carb (her histoloji) Nivolumab 5 mg/kg + Pac/Carb (her histoloji) Yalnızca başlangıç hedef lezyon değerlendirmesi ve sonradan en az bir tane hedef lezyon değerlendirmesi olan, kayıp değeri bulunmayan hastaları kapsar S. Antonia, ASCO

44 OS (%) Overall Survival Regimen mos (wks) 100 x Nivolumab 10 mg/kg + Gem/Cis 51 Nivolumab 10 mg/kg + Pem/Cis 83 Nivolumab 10 mg/kg + Pac/Carb 65 Nivolumab 5 mg/kg + Pac/Carb NR B/L Time Since First Dose (Weeks) mos = median OS 44

45 Safety and Efficacy of First-Line Nivolumab (Anti- PD-1; BMS , ONO-4538) and Ipilimumab in Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC) Scott J. Antonia, 1 Scott Gettinger, 2 Jonathan Goldman, 3 Laura Q. Chow, 4 Rosalyn Juergens, 5 Hossein Borghaei, 6 Julie R. Brahmer, 7 Yun Shen, 8 Christopher Harbison, 8 Faith Nathan, 8 Neal E. Ready, 9 Naiyer A. Rizvi 10 1 H. Lee Moffitt Cancer Center & Research Institute, Tampa, FL, USA; 2 Yale Cancer Center, New Haven, CT, USA; 3 University of California, Los Angeles, Los Angeles, CA, USA; 4 University of Washington, Seattle, WA, USA; 5 Juravinski Cancer Centre at McMaster University, Hamilton, ON, Canada; 6 Fox Chase Cancer Center, Philadelphia, PA, USA; 7 The Sidney Kimmel Comprehensive Cancer Center at Johns Hopkins, Baltimore, MD, USA; 8 Bristol-Myers Squibb, Princeton, NJ, USA; 9 Duke University Medical Center, Durham, NC, USA; 10 Memorial Sloan- Kettering Cancer Center, New York, NY, USA

46 Materyal/Metod CA Study Design: Nivolumab Plus Ipilimumab Stage IIIB or IV NSCLC, no prior chemotherapy for advanced NSCLC, and Eastern Cooperative Oncology Group performance status 0 or 1 Sq Non-sq Sq Non-sq Nivolumab 1 mg/kg IV Q3W + ipilimumab 3 mg/kg IV Q3W (four 21-day cycles) Nivolumab 3 mg/kg IV Q3W + ipilimumab 1 mg/kg IV Q3W (four 21-day cycles) Nivolumab 3 mg/kg IV Q2W until disease progression or unacceptable toxicity a Primary objective: safety and tolerability Secondary objectives: ORR (by RECIST v1.1) b and PFS rate at 24 wks Exploratory objective: OS a Pts were permitted to continue study treatment beyond RECIST v1.1-defined progression if they were considered to be deriving clinical benefit and tolerating study treatment b Response was assessed at wks 10, 17, and 23, and every 3 months thereafter until disease progression non-sq = non-squamous; Q2W = every two wks; Q3W = every three wks; RECIST = Response Evaluation Criteria In Solid Tumors; sq = squamous; wks = weeks

47 Sonuçlar Tümör Yanıtı Nivolumab 1 mg/kg + ipilimumab 3 mg/kg (n = 24) Nivolumab 3 mg/kg + ipilimumab 1 mg/kg (n = 25) Confirmed ORR, n (%) [95% CI] 3 (13) [3, 32] 5 (20) [7, 41] DCR, b n (%) [95% CI] 10 (42) [22, 63] 14 (56) [35, 76] Ongoing responders, n (%) 2 (67) 3 (60) Best overall response, n (%) Partial response (PR) c 3 (13) 5 (20) Unconfirmed PR 2 (8) 2 (8) Stable disease (SD) 7 (29) 9 (36) SD 21 wks 4 (17) 4 (16) Progressive disease (PD) 7 (29) 6 (24) Unable to determine 5 (21) 3 (12) Estimated median DOR, d wks (95% CI) NR (33.4, ) NR (21.0, ) Response duration by pt, wks 33.4, 38.6+, , 24.1, 38.4+, 61.4+, SD duration by pt, wks 8.6+, 16.1, 16.4, 32.8, 33.7, 44.7, , 13.6, 14.4, 15.4, 16.1, 21.7, 26.9, 30.6, PFS rate at 24 wks, % (95% CI) 44 (22, 64) 33 (16, 52) 1-year OS rate, % (95% CI) 65 (42, 81) 44 (24, 62)

48 Başlangıç Hedef Lezyonlarda Değişim (%) Nivolumab + ipilimumab ile tedavi edilen KHDAK hastalarının hedef lezyon tümör yükünde başlangıca göre en iyi değişim yüzdesi Hastalar Nivolumab 1 mg/kg + ipilimumab 3 mg/kg (skuamöz) Nivolumab 1 mg/kg + ipilimumab 3 mg/kg (non-skuamöz) Nivolumab 3 mg/kg + ipilimumab 1 mg/kg (skuamöz) Nivolumab 3 mg/kg + ipilimumab 1 mg/kg (non-skuamöz) S.Antonia,, ASCO

49 PFS (%) OS (%) Sonuçlar PFS ve OS; Nivolumab - Ipilimumab PFS OS 100 Nivolumab 1 mg/kg + ipilimumab 3 mg/kg (mpfs 16.1 wks) Nivolumab 3 mg/kg + ipilimumab 1 mg/kg (mpfs 14.4 wks) year OS rate = 65% PFS rate at 24 wks = 44% 1-year OS rate = 44% PFS rate at 24 wks = 33% Nivolumab 1 mg/kg + ipilimumab 3 mg/kg (mos NR) Nivolumab 3 mg/kg + ipilimumab 1 mg/kg (mos 47.9 wks) B/L Time Since First Dose (Weeks) B/L Time Since First Dose (Weeks) Number of Pts at Risk Number of Pts at Risk Nivolumab 1 mg/kg + ipilimumab 3 mg/kg Nivolumab 1 mg/kg + ipilimumab 3 mg/kg Nivolumab 3 mg/kg + ipilimumab 1 mg/kg Nivolumab 3 mg/kg + ipilimumab 1 mg/kg

50 Sonuçlar PD-L1 Analizleri 49 tedavi gören hastanın, 38 inde PD-L1 ekspresyonu açısından test edilmiştir 16 örnek PD-L1 + ve 22 örnek PD-L1 (%5 cut-off) ORR %19 (3/16) PD-L1 + ORR %14 (3/22) PD-L1 2 PD-L1 + hasta ve 3 PD-L1 hastada tümör cevabı devam ediyordu 50

51 Sonuçlar Median PFS PD-L1 + ve PD-L1 hastalarda benzer Ancak PFS oranı 24. haftada PD-L1 + hastalarda daha yüksekti (%47 ve %29) Medyan OS sonuçlarına ulaşılamadı 51

52 Başlangıç Hedef Lezyonlarda Değişim (%) Nivolumab + ipilimumab ile tedavi edilen KHDAK hastalarında PD-L1 statüsüne göre yanıt: Hedef lezyon tümör yükünde başlangıca göre en iyi değişim yüzdesi a Hastalar PD-L1 - PD-L1 + S.Antonia,, ASCO

53 Başlangıç Hedef Lezyonlarda Değişim (%) Hedef lezyon tümör yükünde PD-L1 ekspresyonuna göre en iyi değişim PD-L1 Statüsü (%5 cut-off) Pozitif Negatif Hastalar J. Brahmer,, ASCO

54 PFS KHDAK hastalarında tümör PD-L1 ekspresyonuna göre PFS Grup Olay/Doz Verilen Ortanca (%95 GA) Sansür Pozitif 24/ (1.77, 7.46) Negatif 28/ (1.74, 2.33) Ay Riskli Hastalar Pozitif Negatif J. Brahmer,, ASCO 2014

55 OS KHDAK hastalarında tümör PD-L1 ekspresyonuna göre OS Riskli Hastalar Pozitif Negatif Ay Grup Ölen/Ted. Edi. Ortanca (%95 GA) Sansür Pozitif 21/ (5.60, 21.70) Negatif 24/ (5.20, 21.20) J. Brahmer,, ASCO

56 Long-Term Survival, Clinical Activity and Safety of Nivolumab (Anti-PD-1; BMS , ONO-4538) in Patients (pts) With Advanced Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC) Scott N. Gettinger, 1 Leora Horn, 2 Leena Gandhi, 3 David R. Spigel, 4 Scott J. Antonia, 5 Naiyer A. Rizvi, 6 John D. Powderly, 7 Rebecca S. Heist, 8 Richard D. Carvajal, 6 David M. Jackman, 3 Lecia V. Sequist, 8 David C. Smith, 9 Philip D. Leming, 10 Suzanne L. Topalian, 11 F. Stephen Hodi, 3 Mario Sznol, 1 Christopher T. Harbison, 12 Georgia D. Kollia, 12 Julie R. Brahmer 11 1 Yale Cancer Center, New Haven, CT, USA; 2 Vanderbilt University Medical Center, Nashville, TN, USA; 3 Dana-Farber Cancer Institute, Boston, MA, USA; 4 Sarah Cannon Research Institute/Tennessee Oncology, PLLC, Nashville, TN, USA; 5 H. Lee Moffitt Cancer Center & Research Institute, Tampa, FL, USA; 6 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, New York, NY, USA; 7 Carolina BioOncology Institute, Huntersville, NC, USA; 8 Massachusetts General Hospital Cancer Center, Boston, MA, USA; 9 University of Michigan, Ann Arbor, MI, USA; 10 The Christ Hospital Cancer Center, Cincinnati, OH, USA; 11 The Sidney Kimmel Comprehensive Cancer Center at Johns Hopkins, Baltimore, MD, USA; 12 Bristol-Myers Squibb, Princeton, NJ, USA

57 Materyal/Method CA Study Design 1 Eligible pts with advanced NSCLC enrolled between October 2008 and January 2012 (N = 129) Nivolumab IV Q2W in 8-wk treatment cycles (maximum of 12 cycles; 96 wks) Nivolumab 1 mg/kg (n = 33) Nivolumab 3 mg/kg (n = 37) Nivolumab 10 mg/kg (n = 59) Primary objective: safety and tolerability Secondary objective: preliminary efficacy (ie, ORR by RECIST v1.0) a Exploratory objectives: OS b and exploratory PD-L1 analysis 57

58 OS (%) Sonuçlar OS; Tüm tedavi grubu Censored OS rate, % (95% CI) Group Died/Treated Median OS, mo (95% CI) 1-year 2-year 3-year Total 99/ (7.8, 12.4) 42 (33, 50) 24 (17, 33) 18 (11, 25) year OS = 24% 3-year OS = 18% Pt at Risk Time Since First Dose (Months) Total

59 OS (%) Sonuçlar OS; Doza göre Censored OS rate, % (95% CI) Group Died/Treated Median OS, mo (95% CI) 1-year 2-year 3-year 1 mg/kg 3 mg/kg 10 mg/kg 26/33 23/37 50/ (5.3, 11.1) 14.9 (7.3, 30.3) 9.2 (5.2, 12.4) 33 (17, 49) 56 (38, 71) 38 (26, 50) 15 (5, 30) 42 (24, 58) 20 (11, 31) 15 (5, 30) 27 (12, 43) 14 (7, 25) year OS = 42% 3-year OS = 27% 0 Pts at Risk Nivolumab 1 mg/kg Nivolumab 3 mg/kg Nivolumab 10 mg/kg Months Since Initiation of Treatment

60 Sonuçlar Tümör Histolojisine göre etkinlik Tumor Histology a All pts Squamous Non-squamous Confirmed ORR, b,c % (n/n) 17 (22/129) 17 (9/54) 18 (13/74) SD rate 24 wks, b,c % (n/n) 10 (13/129) 15 (8/54) 7 (5/74) Estimated mdor, d,e mo (range) 17.1 (1.4+, 36.8+) NR (3.7, 36.8+) 14.2 (1.4+, 29.9) mpfs, b,e,f mo (95% CI) 2.3 (1.8, 3.7) 3.8 (1.8, 7.2) 1.9 (1.8, 3.6) PFS rate, b,f % (95% CI) 6-mo 33 (25, 42) 41 (27, 55) 29 (18, 40) 1-yr 22 (15, 30) 27 (15, 41) 18 (10, 29) 2-yr 9 (4, 15) 13 (5, 26) 6 (2, 14) mos, e,f mo (95% CI) 9.9 (7.8, 12.4) 9.2 (7.3, 12.5) 10.1 (5.7, 13.7) OS rate, f % (95% CI) 1-yr 42 (33, 50) 41 (27, 54) 42 (30, 53) 2-yr 24 (17, 33) 24 (14, 37) 23 (14, 34) 3-yr 18 (11, 25) 19 (9, 32) 16 (8, 26) a One pt with unknown histology. b Based on a Sept 2013 DBL. c Six pts with unconventional responses were not considered responders in the calculation of ORR d Time from first response to documented progression, death, or last tumor assessment (for censored data denoted by +). e Median values for time-to-event endpoints (PFS, OS, DOR) were estimated using the Kaplan-Meier method. f Survival data were collected retrospectively. DOR = duration of response; NR = not reached; PFS = progression-free survival 60 60

61 Nivolumab ile tedavi edilen KHDAK hastalarında yanıtların histolojiye göre karakteristikleri Histolojiye Göre KHDAK li Yanıt Verenler Tedaviye kadar zaman ve tedavideyken yanıt süresi Skuamöz Süregiden yanıt Yanıta kadar zaman Bildirilen son tedavi dozu sonrası yanıt süresi Skuamöz Dışı Zaman (hafta) J. Brahmer,, ASCO 2014

62 Hastaların seçili başlangıç karakteristiklerine göre ORR Alt Grup ORR, % (n/n) [%95 GA] a Yaş <70 yıl 17 (15/90) [9.6, 26.0] 70 yıl 18 (7/39) [7.5, 33.5] Cinsiyet Kadın 18 (9/50) [8.6, 31.4] Erkek 17 (13/79) [9.1, 26.5] ECOG PS 0 11 (3/27) [2.4, 29.2] (19/102) [11.6, 27.6] Histoloji Skuamöz 17 (9/54) [7.9, 29.3] Skuamöz Dışı 18 (13/74) [9.7, 28.2] J. Brahmer,, ASCO

63 Hastaların seçili başlangıç karakteristiklerine göre ORR Önceki tedaviler <3 12 (7/59) [4.9, 22.9] 3 21 (15/70) [12.5, 32.9] Önceden TKI tedavisi Evet 11 (4/36) [3.1, 26.1] Hayır 19 (18/93) [11.9, 28.9) EGFR statüsü Mutant 17 (2/12) [2.1, 48.4] Vahşi Tip 20 (11/56) [10.2, 32.4] Bilinmiyor b 15 (9/61) [7.0, 26.2] KRAS statüsü Mutant 14 (3/21) [3.0, 36.3] Vahşi Tip 25 (9/36) [12.1, 42.2] Bilinmiyor b 14 (10/72) [6.9, 24.1] J. Brahmer,, ASCO

64 Tümör Büy. Değişim (%) Tümör Büy. Değişim (%) EGFR ve KRAS mutasyon statüsüne göre hedef lezyon tümör yükündeki en iyi değişim EGFR Mutasyonu Statüsü KRAS Mutasyonu Statüsü Mutant Bilinmiyor Vahşi Tip Mutant Bilinmiyor Vahşi Tip Hastalar -100 Hastalar J. Brahmer,, ASCO

65 Sonuç Exploratuar analizlerde sigara öyküsü olan hastaların anti-pd1 tedavilerinden daha fazla fayda sağladığı gösterilmiştir 65

66 Safety and Response With Nivolumab (Anti-PD-1; BMS , ONO-4538) Plus Erlotinib in Patients (pts) With Epidermal Growth Factor Receptor Mutant (EGFR MT) Advanced Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC) Scott Gettinger, 1 Laura Q. Chow, 2 Hossein Borghaei, 3 Yun Shen, 4 Christopher Harbison, 4 Faith Nathan, 4 Naiyer A. Rizvi 5 1 Yale Cancer Center, New Haven, CT, USA; 2 University of Washington, Seattle, WA, USA; 3 Fox Chase Cancer Center, Philadelphia, PA, USA; 4 Bristol-Myers Squibb, Princeton, NJ, USA; 5 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, New York, NY, USA

67 CA Çalışma Dizaynı: Nivolumab ve Erlotinib kombinasyon tedavisi Stage IIIB/IV, EGFR MT, non-squamous NSCLC, no prior chemotherapy for advanced NSCLC and ECOG PS 0 or 1 a,b Nivolumab 3 mg/kg IV Q2W + erlotinib 150 mg/day PO until disease progression or unacceptable toxicity c Primary objective: safety and tolerability Secondary objectives: ORR (by RECIST v1.1) d and PFS rate at 24 wks Exploratory objective: OS 67

68 Tümör cevabı; Nivolumab ve Erlotinib Kombinasyonu Prior treatment with erlotinib (n = 20) Confirmed ORR, n (%) [95% CI] 4 (19) [5, 42] No prior treatment with erlotinib (n = 1) Ongoing responders, n (%) 2 (67) 1 (100) Best overall response, n (%) PR a SD PD 3 (15) 9 (45) 8 (40) b 1 (100) 0 0 Response duration by pt, wks 60.1, 64.6+, SD duration by pt, wks PFS OS 9.9+, 15.7, 22.3, 22.7+, 29.4, 35.9, 49.4, 52.7, 53.0 PFS rate at 24 wks, % (95% CI) 50 (27, 70) Median PFS, wks (range) 29.4 (4.6, 93.1+) 18-month OS rate, % (95% CI) 64 (39, 81) Median OS, wks (range) NR (10.7+, ) 68

69 Sonuçlar Tümör cevabı elde edilen hastaların karakteristik özellikleri PFS (wks) a Nivolumab + erlotinib (n = 21) Pt EGFR MT Prior erlotinib Prior afatinib/ cetuximab Rebiopsy Treatment duration (wks) 1 DEL19 90 n/a T790M PFS b (wks) 2 DEL T790M c L858R 26 n/a T790M d L858R/ S768I n/a n/a n/a e L858R T790M

70 PFS (%) OS (%) Sonuçlar PFS ve OS; Nivolumab ve Erlotinib Kombinasyonu PFS OS 10 0 Nivolumab 3 mg/kg + erlotinib (mpfs 29.4 wks) 10 0 Nivolumab 3 mg/kg + erlotinib (mos NR) month OS rate = 64% 6 0 PFS rate at 24 weeks = 50% B/L B/L Time Since First Dose (Weeks) Time Since First Dose (Weeks) Number of Pts at Risk Nivolumab + erlotinib Number of Pts at Risk Nivolumab + erlotinib

71 Nivolumab (Anti-PD-1; BMS , ONO-4538) Maintenance as Monotherapy or in Combination With Bevacizumab (BEV) for Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC) Previously Treated With Chemotherapy Naiyer A. Rizvi, 1 Scott J. Antonia, 2 Frances A. Shepherd, 3 Laura Q. Chow, 4 Jonathan Goldman, 5 Yun Shen, 6 Faith Nathan, 6 Scott Gettinger 7 1 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, New York, NY, USA; 2 H. Lee Moffitt Cancer Center & Research Institute, Tampa, FL, USA; 3 Princess Margaret Cancer Centre, Toronto, ON, Canada; 4 University of Washington, Seattle, WA, USA; 5 University of California, Los Angeles, Los Angeles, CA, USA; 6 Bristol-Myers Squibb, Princeton, NJ, USA; 7 Yale Cancer Center, New Haven, CT, USA

72 CA Çalışma Dizaynı: İdame Tedavisinde Nivolumab +/- Bevsizumab Stage IIIB /IV NSCLC pts with no progression within 42 days of completing 4 cycles first-line platinum-based chemotherapy (± BEV) and Eastern Cooperative Oncology Group performance status 0 or 1 Non-sq Sq Non-sq Nivolumab 5 mg/kg IV Q3W + BEV 15 mg/kg IV Q3W until disease progression or unacceptable toxicity a Nivolumab 3 mg/kg IV Q2W alone until disease progression or unacceptable toxicity a Primary objective: safety and tolerability Secondary objectives: ORR (by RECIST v1.1) b and PFS rate at 24 wks Exploratory objective: OS

73 Etkinlik ORR benzer Sonuçlar Nivolumab monoterapi kolunda cevap yok Median duration of response (mdor) 17.0 hafta; Nivolumab mdor (NR); Nivolumab + BEV kombinasyon kolunda Bir hastada (Nivolumab + BEV) cevap devam ediyor (24 + hafta) 73 73

74 Sonuçlar Confirmed ORR, n (%) [95% CI] Nivolumab 5 mg/kg + BEV 15 mg/kg (n = 12) 1 (8) [0.2, 39] Sq (n = 11) 0 [0, 29] Nivolumab 3 mg/kg alone Non-sq (n = 13) 2 (15) [2, 45] Sq + non-sq (n = 24) 2 (8) [1, 27] Ongoing responders, n (%) 1 (100) Best overall response, n (%) CR a PR a SD PD Unable to determine Estimated mdor, b wks (95% CI) 0 1 (8) 6 (50) 4 (33) 1 (8) NR (, ) (64) 2 (18) 2 (18) 0 2 (15) 6 (46) 5 (38) (15.7, 18.3) 0 2 (8) 13 (54) 7 (29) 2 (8) 17.0 (15.7, 18.3) Duration of clinical response, wks , , 18.3 mpfs, wks (range) 1-year OS rate, % (95% CI) Best response to most recent regimen n (%) CR or PR SD PD Unknown/not reported 37.1 (8.7, ) 75 (41, 91) 4 (33) 7 (58) 1 (8) (0.1+, 35.6) NC 6 (55) 5 (46) (1.9, 51.0) 62 (31, 82) 7 (54) 5 (39) 0 1 (8) 21.4 (0.1+, 51.0) NC 13 (54) 10 (42) 0 1 (4)

75 PFS (%) OS (%) Sonuçlar PFS ve OS; Nivolumab İdame Tedavisi 100 PFS Nivolumab 3 mg/kg alone non-sq (mpfs 21.4 wks; 95% Cl, 4.1, 23.0) Nivolumab 3 mg/kg alone sq (mpfs 35.6 wks; 95% Cl, 9.4, 35.6) 100 OS Nivolumab 3 mg/kg alone non-sq (mos 64.1 wks; 95% Cl, 21.4, ) Nivolumab 3 mg/kg alone sq (mos NR; 95% CI, 24.6, ) 80 Nivolumab 5 mg/kg + BEV 15 mg/kg (mpfs 37.1 wks; 95% Cl, 9.1, ) 80 Nivolumab 5 mg/kg + BEV 15 mg/kg (mos NR; 95% Cl, 41.4, ) B/L Time Since First Dose (Weeks) Number of Pts at Risk Nivolumab 5 mg/kg + BEV Nivolumab 3 mg/kg alone sq B/L Time Since First Dose (Weeks) Number of Pts at Risk Nivolumab 5 mg/kg + BEV Nivolumab 3 mg/kg alone sq Nivolumab 3 mg/kg alone non-sq Nivolumab 3 mg/kg alone non-sq

76 First-Line Monotherapy With Nivolumab (Anti-PD-1; BMS , ONO-4538) in Advanced Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC): Safety, Efficacy,and Correlation of Outcomes With PD-L1 Status Naiyer A. Rizvi, 1 Frances A. Shepherd, 2 Scott J. Antonia, 3 Julie R. Brahmer, 4 Laura Q. Chow, 5 Jonathan Goldman, 6 Rosalyn Juergens, 7 Hossein Borghaei, 8 Neal E. Ready, 9 David E. Gerber, 10 Yun Shen, 11 Christopher Harbison, 11 Faith Nathan, 11 Scott Gettinger 12 1 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, New York, NY, USA; 2 Princess Margaret Cancer Centre, Toronto, ON, Canada; 3 H. Lee Moffitt Cancer Center & Research Institute, Tampa, FL, USA; 4 The Sidney Kimmel Comprehensive Cancer Center at Johns Hopkins, Baltimore, MD, USA; 5 University of Washington, Seattle, WA, USA; 6 University of California, Los Angeles, Los Angeles, CA, USA; 7 Juravinski Cancer Centre at McMaster University, Hamilton, ON, Canada; 8 Fox Chase Cancer Center, Philadelphia, PA, USA; 9 Duke University Medical Center, Durham, NC, USA; 10 UT Southwestern Medical Center, Dallas, TX, USA; 11 Bristol-Myers Squibb, Princeton, NJ, USA; 12 Yale Cancer Center, New Haven, CT, USA

77 Materyal/Method CA Çalışma Dizaynı: Nivolumab Monoterapi Stage IIIB/IV NSCLC, no prior chemotherapy for advanced NSCLC and ECOG PS 0 or 1 (non-sq or sq histology) Nivolumab 3 mg/kg IV Q2W until disease progression or unacceptable toxicity a Primary objective: safety and tolerability Secondary objectives: ORR (by RECIST v1.1) and PFS rate at 24 wks Exploratory objective: OS 77

78 Sonuçlar Sq (n = 13) Non-sq (n = 39) Total (N = 52) Confirmed ORR, n (%) [95% CI] 2 (15) [2, 45] 9 (23) [11, 39] 11 (21) [11, 35] DCR, a n (%) [95% CI] 8 (62) [32, 86] 17 (44) [28, 60] 25 (48) [34, 62] Ongoing responders, n (%) 2 (100) 7 (78) 9 (82) Best overall response, n (%) CR b 1 (8) 2 (5) 3 (6) PR b 1 (8) 7 (18) c 8 (15) SD 6 (46) 8 (21) 14 (27) SD 21 weeks 3 (23) 7 (18) 10 (19) PD 5 (38) 16 (41) 21 (40) Unable to determine 0 5 (13) 5 (10) Estimated median DOR, d wks (95% CI) NR (, ) NR (18.1, ) NR (18.1, ) Response duration by pt, wks 7.6+, 13.0+, 18.1, 24.0+, 24.1+, 31.4+, 36.1, 46.9+, 77.3+, 84.0+, Median PFS, wks (range) 15.4 (5.9, 87.3+) 15.6 (0.1+, 95.0+) 15.6 (0.1+, 95.0+) PFS rate at 24 wks, % (95% CI) 31 (9, 55) 40 (25, 56) 38 (25, 51) Median OS, wks (range) 73.1 (13.3, 87.3+) NR (1.0, ) 98.3 (1.0, ) 78

79 Sonuçlar PFS Non-sq (mpfs 15.6 wks) Sq (mpfs 15.4 wks) All treated pts (mpfs 15.6 wks) OS PFS at rate Wks24 = 40% PFS rate at wks24= 31% Non-sq (mos NR) Sq (mos 73.1 wks) All treated pts (mos 98.3 wks) B/L Time Since First Dose (Weeks) Number of Pts at Risk All treated pts S q Non-sq B/L Time Since First Dose (Weeks) Number of Pts at Risk All treated pts S q Non-sq

80 Antikor 28-8 (anti-pd-l1) ile KHDAK örneklerinde PD-L1 ekspresyonu 1 %1 %5 Pozitif Negatif Kontrol Antikoru Pozitif Negatif Kontrol Antikoru S. Gettinger,, ASCO 2014

81 PD-L1 Analizleri Sonuçlar Yanıt Oranı PD-L1 + hastalarda daha yüksek PD-L hasta; 19 non-sq histoloji ve 7 sq histology ORR; PD-L1 + %37 vs PD-L1- %14 PD-L1 21 hasta; 17 non-sq histoloji ve 4 hasta sq histoloji ; ORR; non-sq 12% ve sq 0% 81 81

82 Sonuçlar Baseline PD-L1 expression PD-L1 + PD-L1 Samples sufficient for analysis, n ORR, a n (%) 8 (31) 2 (10) DCR, b n (%) 14 (54) 9 (43) mdor, wks (range) NR (7.6+, 85.6+) NR (13.0+, 24.1+) SD duration 21 wks, n (%) 4 (15) 6 (29) PFS rate at 24 wks, % (95% CI) 39 (20, 58) 38 (18, 58) mpfs, wks (range) 15.4 (0.1+, 95.0+) 10.4 (2.1, 54.0) mos, wks (range) NR (1.0, ) 98 (8.0, ) 82

83 83

84 84

Metastatik Mide Kanserinde Tedavi

Metastatik Mide Kanserinde Tedavi Metastatik Mide Kanserinde Tedavi Bülent Karabulut Ege ÜTF Tıbbi Onkoloji B.D UKK, 22 Nisan 2013, Antalya Birinci Basamak Lokal ileri veya Metastatik mide kanserinde PS iyi Yandaş hastalığı olmayan hastalar

Detaylı

Küçük Hücreli D fl Akci er Kanserinde Hedefe Yönelik Tedavi

Küçük Hücreli D fl Akci er Kanserinde Hedefe Yönelik Tedavi ULUSLARARASı HEMATOLOJI-ONKOLOJI DERGISI DERLEME / REVıEW International Journal of Hematology and Oncology Küçük Hücreli D fl Akci er Kanserinde Hedefe Yönelik Tedavi Ilhan OZTOP Dokuz Eylul Universitesi,

Detaylı

Genito-Üriner Kanserler. Best of ASCO İstanbul

Genito-Üriner Kanserler. Best of ASCO İstanbul Genito-Üriner Kanserler Best of ASCO İstanbul Dr. Mert Başaran İ. Ü. Onkoloji Enstitüsü Prostat Kanseri PRESENTED BY: Prostat Kanserinde Sistemik Tedavi 2012 Endokrin Tedavi ADT (aralıklı/devamlı) Abiraterone

Detaylı

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Kemoterapi: Güncel Durum

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Kemoterapi: Güncel Durum Derleme Review 115 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Kemoterapi: Güncel Durum Chemotherapy in NonSmall Cell Lung Cancer: Current Status Dr. Hande TURNA İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi,

Detaylı

Küçük Hücreli D fl Akci er Kanserlerinde Epidermal Büyüme Faktor Reseptor (EGFR) nhibitörlerinin Yeri

Küçük Hücreli D fl Akci er Kanserlerinde Epidermal Büyüme Faktor Reseptor (EGFR) nhibitörlerinin Yeri ULUSLARARAS HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ DERGİSİ DERLEME /REVIEW International Journal of Hematology and Oncology Küçük Hücreli D fl Akci er Kanserlerinde Epidermal Büyüme Faktor Reseptor (EGFR) nhibitörlerinin

Detaylı

Bafl Boyun Tümörlerinde Hedefe Yönelik Tedavi

Bafl Boyun Tümörlerinde Hedefe Yönelik Tedavi ULUSLARARASı HEMATOLOJI-ONKOLOJI DERGISI DERLEME / REVIEW International Journal of Hematology and Oncology Bafl Boyun Tümörlerinde Hedefe Yönelik Tedavi İlhan ÖZTOP Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü,

Detaylı

İleri evre küçük hücreli dışı akciğer kanseri tedavisinde kemoterapinin son yıllarda gelişim ve etkinliğinin değerlendirilmesine kısa bir bakış

İleri evre küçük hücreli dışı akciğer kanseri tedavisinde kemoterapinin son yıllarda gelişim ve etkinliğinin değerlendirilmesine kısa bir bakış Türk Onkoloji Dergisi 2010;25(2):77-85 Derleme / Review İleri evre küçük hücreli dışı akciğer kanseri tedavisinde kemoterapinin son yıllarda gelişim ve etkinliğinin değerlendirilmesine kısa bir bakış A

Detaylı

DERLEME. Anahtar Kelimeler: Kanser, immün terapi, monoklonal antikorlar, etki mekanizmaları.

DERLEME. Anahtar Kelimeler: Kanser, immün terapi, monoklonal antikorlar, etki mekanizmaları. DERLEME F.Ü.Sağ.Bil.Tıp Derg. 2013; 27 (2): 105-110 http://www.fusabil.org Çağrı ŞAKALAR 1,3 Kenan İZGİ 2,3 Halit CANATAN 1,3 1 Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Kayseri,

Detaylı

Baş Boyun Kanserlerinde Sistemik Tedavi Dr. Mustafa Özdoğan

Baş Boyun Kanserlerinde Sistemik Tedavi Dr. Mustafa Özdoğan Baş Boyun Kanserlerinde Sistemik Tedavi Dr. Mustafa Özdoğan Memorial & Medstar Kanser Merkezi Antalya Yassı Hücreli Baş Boyun Kanserlerinde Evrelere Göre 5 Yıllık Sağkalım Cases, % 5-Yr Survival, % Stage

Detaylı

Metastatik Renal Hücreli Karsinom Tedavisinde Hedefe Yönelik Tedavi 2011. Dr. Haluk Özen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı

Metastatik Renal Hücreli Karsinom Tedavisinde Hedefe Yönelik Tedavi 2011. Dr. Haluk Özen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Metastatik Renal Hücreli Karsinom Tedavisinde Hedefe Yönelik Tedavi 2011 Dr. Haluk Özen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Metastatik Renal Hücreli Karsinom Sistemik Tedavi RHK

Detaylı

Meme Kanserinde Hedefe Yönelik Tedavilerde Güncel Gelişmeler. Dr. Ö. Berna Öksüzoğlu Ankara Onkoloji Eğtve Arş Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği

Meme Kanserinde Hedefe Yönelik Tedavilerde Güncel Gelişmeler. Dr. Ö. Berna Öksüzoğlu Ankara Onkoloji Eğtve Arş Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği Meme Kanserinde Hedefe Yönelik Tedavilerde Güncel Gelişmeler Dr. Ö. Berna Öksüzoğlu Ankara Onkoloji Eğtve Arş Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği Sunum Planı Meme Kanseri Hedef Moleküller Standard Tedavi

Detaylı

Meme Kanserinde Monoklonal Antikor Dışı Hedefe Yönelik Tedaviler. Doç.Dr.. Feyyaz ÖZDEMİR Karadeniz Teknik Üniversitesi Medikal Onkoloji B.D.

Meme Kanserinde Monoklonal Antikor Dışı Hedefe Yönelik Tedaviler. Doç.Dr.. Feyyaz ÖZDEMİR Karadeniz Teknik Üniversitesi Medikal Onkoloji B.D. Meme Kanserinde Monoklonal Antikor Dışı Hedefe Yönelik Tedaviler Doç.Dr.. Feyyaz ÖZDEMİR Karadeniz Teknik Üniversitesi Medikal Onkoloji B.D. Meme Kanserinde Monoklonal Antikor Dışı Hedefe Yönelik Tedaviler

Detaylı

H. Şenol COŞKUN, Özlem ER, Fatih TANRIVERDİ, Mustafa ALTINBAŞ, Bülent ESER, Ali ÜNAL, Mustafa ÇETİN

H. Şenol COŞKUN, Özlem ER, Fatih TANRIVERDİ, Mustafa ALTINBAŞ, Bülent ESER, Ali ÜNAL, Mustafa ÇETİN Türkiye Tıp Dergisi 2002; 9(4): 145-151 Metastatik Mide Kanserinin Palyatif Tedavisinde Tek Ajan Fluorourasil, Fluorourasil ve Folinik Asit Kombinasyonu ve Fluorourasil, Adriamisin ve Mitomisin (FAM) Kombinasyonunun

Detaylı

İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri İçin Sisplatin ve Vinorelbin

İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri İçin Sisplatin ve Vinorelbin İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri İçin Sisplatin ve Vinorelbin Ufuk YILMAZ*, Gülay UTKANER*, Enver YALNIZ*, Sibel KARA*, Gülru ERBAY*, Muharrem YÜKSEL* * İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi

Detaylı

Glioblastoma Multiforme li Olgularda Postoperatif Radyoterapi ile Efl Zamanl Temozolomide Adjuvan Temozolomid lavesinin Tedavi Sonuçlar na Katk s

Glioblastoma Multiforme li Olgularda Postoperatif Radyoterapi ile Efl Zamanl Temozolomide Adjuvan Temozolomid lavesinin Tedavi Sonuçlar na Katk s ULUSLARARASı HEMATOLOJI-ONKOLOJI DERGISI MAKALE / ARTICLE International Journal of Hematology and Oncology Glioblastoma Multiforme li Olgularda Postoperatif Radyoterapi ile Efl Zamanl Temozolomide Adjuvan

Detaylı

ARAŞTIRMALAR (Research Reports)

ARAŞTIRMALAR (Research Reports) ARAŞTIRMALAR (Research Reports) LOKAL İLERİ EVRE MİDE KANSERİNDE PALYATİF KEMOTERAPİ Palliative chemotherapy in patients with locally advanced gastric cancer H Şenol COŞKUN 1, Özlem ER 1, Fatih TANRIVERDİ

Detaylı

Genel bilgiler. rlı ise 10y % 95, lokal ileri ise 5y da % 65, metastatik ise 2y da

Genel bilgiler. rlı ise 10y % 95, lokal ileri ise 5y da % 65, metastatik ise 2y da Genel bilgiler ABD de yılda y 30000 kişiye iye RHK tanısı 12000 kişi RHK den ölüyor Böbreğe e sınırls rlı ise 10y % 95, lokal ileri ise 5y da % 65, metastatik ise 2y da %20 sağkal kalım. Son yıllardaki

Detaylı

Metastatik Kastrasyona Dirençli Prostat Kanseri. Mustafa ÖZGÜROĞLU İSTANBUL ÜNIVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ MEDİKAL ONKOLOJİ

Metastatik Kastrasyona Dirençli Prostat Kanseri. Mustafa ÖZGÜROĞLU İSTANBUL ÜNIVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ MEDİKAL ONKOLOJİ Metastatik Kastrasyona Dirençli Prostat Kanseri Mustafa ÖZGÜROĞLU İSTANBUL ÜNIVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ MEDİKAL ONKOLOJİ 1 Prostat kanseri androjene bağımlıdır Testosterone Testes Hypothalamus

Detaylı

Metastatik Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Sistemik Tedavi Dr. Başak Oyan-Uluç Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Medikal Onkoloji Bölümü

Metastatik Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Sistemik Tedavi Dr. Başak Oyan-Uluç Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Medikal Onkoloji Bölümü Metastatik Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Sistemik Tedavi Dr. Başak Oyan-Uluç Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Medikal Onkoloji Bölümü 21 Nisan 2013-Antalya Son 5 senede KHDAK de anlayış değişimi

Detaylı

İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Paklitaksel Sisplatin Kombine Kemoterapisi #

İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Paklitaksel Sisplatin Kombine Kemoterapisi # İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Paklitaksel Sisplatin Kombine Kemoterapisi # Ülkü YILMAZ TURAY*, Çiğdem BİBER*, Pınar ERGÜN*, Ayşe AYAZ*, İhsan Atila KEYF*, Yurdanur ERDOĞAN*, Atalay ÇAĞLAR**

Detaylı

FOLLİKÜLER LENFOMADA TÜMÖR HÜCRESİ VE MİKROÇEVRE İLİŞKİSİNİN İMMÜNFENOTİPİK DEĞERLENDİRİLMESİ

FOLLİKÜLER LENFOMADA TÜMÖR HÜCRESİ VE MİKROÇEVRE İLİŞKİSİNİN İMMÜNFENOTİPİK DEĞERLENDİRİLMESİ T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TEMEL ONKOLOJİ PROGRAMI FOLLİKÜLER LENFOMADA TÜMÖR HÜCRESİ VE MİKROÇEVRE İLİŞKİSİNİN İMMÜNFENOTİPİK DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

Hematolojide Yenilikler Dr.Burhan Ferhanoğlu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Hematoloji BD

Hematolojide Yenilikler Dr.Burhan Ferhanoğlu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Hematoloji BD Hematolojide Yenilikler Dr.Burhan Ferhanoğlu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Hematoloji BD Febril Nötropeni Sempozyumu 27 Şubat 2010, Bilkent Otel ASH 2009 DA GÖZEÇARPAN YENİLİKLER Agresif

Detaylı

Başkent Üniversitesi Erken Evre DışıD. Akciğer Kanseri Tedavisi Ne Kadar Biliyoruz? Sistemik Tedavi. Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı,, Ankara

Başkent Üniversitesi Erken Evre DışıD. Akciğer Kanseri Tedavisi Ne Kadar Biliyoruz? Sistemik Tedavi. Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı,, Ankara Başkent Üniversitesi Erken Evre Küçük k Hücreli H DışıD Akciğer Kanseri Tedavisi Ne Kadar Biliyoruz? Sistemik Tedavi Dr. Özgür Özyılkan Başkent Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı,,

Detaylı

İnoperabl Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserlerinde Sisplatin/Vinorelbin Kemoterapisinin Etkinliği

İnoperabl Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserlerinde Sisplatin/Vinorelbin Kemoterapisinin Etkinliği İnoperabl Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserlerinde Sisplatin/Vinorelbin Kemoterapisinin Etkinliği Can ÖZTÜRK, Nurdan KÖKTÜRK, Melike ŞENER, Ender LEVENT, Gül GÜRSEL Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs

Detaylı

Gazi Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı nda tedavi gören küçük hücreli akciğer kanseri tanılı hastaların retrospektif analizi

Gazi Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı nda tedavi gören küçük hücreli akciğer kanseri tanılı hastaların retrospektif analizi Gazi Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı nda tedavi gören küçük hücreli akciğer kanseri tanılı hastaların retrospektif analizi Ö. Petek ERPOLAT 1, Fatih GÖKSEL 1, Hüseyin BORA 1, Müge AKMANSU

Detaylı

METASTATİK PANKREAS ve SAFRA YOLLARI KANSERİ TEDAVİSİ

METASTATİK PANKREAS ve SAFRA YOLLARI KANSERİ TEDAVİSİ METASTATİK PANKREAS ve SAFRA YOLLARI KANSERİ TEDAVİSİ Dr Zeki Üstüner Eskişehir Osmangazi Ü Tıbbi Onkoloji BD Pankreas Ca Dünyada kanserden ölüm sebeplerinden her iki cins için 8. sırada A.B.D. nde kanser

Detaylı

İleri Evre Pankreas Kanserinde Gelecekten Beklentiler. Dr. İ. Oğuz KARA Çukurova Ünv. Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD

İleri Evre Pankreas Kanserinde Gelecekten Beklentiler. Dr. İ. Oğuz KARA Çukurova Ünv. Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD İleri Evre Pankreas Kanserinde Gelecekten Beklentiler Dr. İ. Oğuz KARA Çukurova Ünv. Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD Siegel R, et al. CA Cancer J Clin. 2012;62:10-29. İnsidans = Mortalite Pankreas

Detaylı

CERRAHPAŞA ÖĞRENCİ BİLİMSELDERGİSİ

CERRAHPAŞA ÖĞRENCİ BİLİMSELDERGİSİ İSTANBULÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA ÖĞRENCİ BİLİMSELDERGİSİ ISTANBULUNIVERSITY STUDENTSCIENTIFICJOURNALOF CERRAHPASA CÖBİDGÜZ2012;CİLT5,SAYI6 FALL2012;VOLUME5,ISSUE6 KANSEREKARŞIEDİNİLMİŞİMMUNOTERAPİYÖNTEMİ:

Detaylı

Tümör İmmünolojisi Tumour Immunology. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye

Tümör İmmünolojisi Tumour Immunology. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye Tümör İmmünolojisi Tumour Immunology GÖNÜL ASLAN Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye ÖZET Son yıllara kadar, immün gözetimin antitümör immünitesinde immünolojik

Detaylı

Tansu DEĞİRMENCİ, Bülent GÜNLÜSOY, Süleyman MİNARECİ, Sedat ÇİÇEK, Abidin TUNA, A. Rıza AYDER SSK İzmir Eğitim Hastanesi Üroloji Kliniği, İZMİR

Tansu DEĞİRMENCİ, Bülent GÜNLÜSOY, Süleyman MİNARECİ, Sedat ÇİÇEK, Abidin TUNA, A. Rıza AYDER SSK İzmir Eğitim Hastanesi Üroloji Kliniği, İZMİR İLERİ EVRE DEĞİŞİCİ EPİTEL KARSİNOMLARINDA MVAC KEMOTERAPİ SONUÇLARIMIZ VE TOKSİSİTE TOXICITY AND RESULT OF MVAC CHEMOTHERAPY IN ADVANCED TRANSITIONAL CELL URETHELIAL CARCINOMA Tansu DEĞİRMENCİ, Bülent

Detaylı