DENIZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.$.'NIN 30 / 06 / 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DENIZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.$.'NIN 30 / 06 / 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)"

Transkript

1 DENIZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.$.'NIN 30 / 06 / 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) DENIZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI ITIBARI ILE DENIZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.$.'NIN FORM KAPSAMINDAKI HUSUSLARA ILI$KIN CARL DURUMUNU TAM VE DO6RU OLARAK YANSITTIaINI TASDIK EDER VE YATIRIMCILARIN DENIZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.$.'NIN FAALIYETLERI ILE MALI VE HUKUKI DURUMU HAKKINDA BILGILENMESINI TEMIN EDECEa±NI SERMAYE PIYASASI MEVZUATI UYARINCA TAAHH ( T EDER. KAMUYU AYDINLATMA FORMUNDA YER ALAN BILGILERIN DOORULUdUNDAN ARACI KURUM YONETIM KURULU SORUMLUDUR. FORMUN KAMUYA AfIKLANMASI, FORMDAKI BILGILERIN SERMAYE PIYASASI KURULUNCA VEYA KAMUCA TEKEFF O LO ANLAMINA GELMEZ. (1) 30 / 06 / 2015 tarihli Kamuyu Aydinlatma Formu, X nolu tablosu haris olmak Ozere Sermaye Piyasasi Kurulu'nun tarih ve saydi Resmi Gazete'de yayimlanan Seri:V, No:77 sayih Araci Kurulu5lann Kamuyu Aydinlatma Esaslarina Ili;kin Tebli&in 5 inci maddesinin ikinci fikrasmin (a) bendi uyarinca 30 / 06 / 2015 tarihinde DENIZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.S. tarafindan d0zenlenmi5tir. 30 / 06 / 2015 tarihli Kamuyu Aydmlatma Formu, X nolu tablosu da doldurulmak suretiyle Sermaye Piyasasi Kurulu'nun tarih ve saydi Resmi Gazete'de yayimlanan Seri:V, No:77 sayili Araci Kurulu;farm Kamuyu Aydinlatma Esaslarina Ili5kin Tebli inin 5 inci maddesinin ikinci fikrasinin (b) bendi uyarinca 30 / 06 / 2015 tarihinde DENIZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.$. tarafindan dozenlenmi;tir / Sh.1

2 ICINDEKILER TAAHHUTNAME A. TANITICI BILGILER Tablo I Merkez D si Orputlere (Sube Irtibat BOrosu Acente) Iliskin Bilgiler Tab10 II a Yetki Bel elenne Iliskin Bilgiler Tablo%b II Borsa Uvelik Tarihi ve IMKB'de Faaliyet Gosterilen Pazar/Pivasalara Iliskin Bilgiler Tablo III Ortaklik Yaois Ta blo IV[a. IYOnetim Kurulu i Uveleri ve Genel Mudur Tablo IV/b. Sermave Pivasasi Faalivetleri Ile foul Imza Yetkisine Sahio ^Sahislar Tablo V Kurucusu ve/veya Yoneticisi Olunan Yatirim Fonu/Fonlari B. HUKUKI DURUMAaILIKIN BILGILE _ R _ DENIZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.S ve DENIZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER Tablo VI/a. A.S.'nin Ortaklan. Yoneticileri ve Cahsanlan Hakkinda SPK IMKB ve TSPAKB Tarafindan Son Iki Yd Zarfinda Uygulanan Idari Para Cezalan TabI VI/b. DENIZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.S.'ne IMKB ve TSPAKB Tarafindan Son Iki Yd Zarfinda Uvgulanan Diller Disiolin Cezalan TabloVII Cari Ozsermavenin % 5'ini Asan Davalara Iliskin Bilgiler SermavePivasasi Kurulu Tarafndan DEN Z YATIRIM MENKUL KIYMETLER A S-ve DENIZ Tablo VIII YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.S.'nin Ortaklari. Yoneticileri ve Cahsanlan Alevhine Son Iki Yd Zarfinda A dan Ceza Davalan C. MALI DURUMA ILI,^KIH BILGILER Tablo IX 30 /06 / 2015 Tarihli Mali Tablolara Iliskin Ba4imsiz Denetci GorUso Tablo X i30/o6/2015 Tarihli Bilanco ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Gruolari Tablo XI! 30 /06 / 2015 Tarihli Sermave Yeterlilidi Tablolarina Iliskin Battimsiz Denetci Gorosu Tablo XII DENIZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.S.'nin 30 /06 / 2015 Tarihli Sermaye Yeterlilidi Tablolan Temel YOkumlQlOkleri Karsisindaki Durumu Tablo XIII D.!DENIZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.S.'nin Temel Sermaye Yeterlili i Verilerinin TebliO Ile OngorOlen YOkUmiulukler Karsisindaki Durumunun DeOerlendirilmesi DENIZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.S.'NIN HUKUKI VE MALI DURUMU ILE FAALIYETLERINE ILISKIN OLARAK ACIKLANMASINI ISTEDIGI DICER HUSUSLAR BEYAN VE IMZA / Sh.2 Icindekiler

3 A. TANITICI BILGILER 1. Araci Kurumun Ticaret Unvam DENIZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.$. 2. Kurulu; Tarlhi Ticaret Siciline Tescil Edildi ji Yer Ticaret Sicil No 3. Merkez Adresi Istanbul Buyukdere Cad No: 141 Kat :9 Esentepe / Istanbul 4.!Ileti;im Bligileri Telefon No Faks No Cajn Merkezi 5. Internet Adresi 6 E poste Adresi 7. Kayrth Olunan Vergi Dairesi izyatirim.com Bogazigi Kurumlar Vergi Dairesi / Sh.3 Tanitici Bilgiler

4 .. M M. D., px.11NM...n: u 61, , Mnx x39951 Cn.ahwM B.M 151/&rm Cr.Mw.9..M Ma / Mnln su W 1X44 ]N) Mn.M.nrC.aanlpp:12/A ,.1]51. TOM1 Ca,dA,.rl 11.44]44 SwX MUMM1P.RU50 Cad. 940:3)].fly. Nu.N iw]cumxunni InI. ' _ -.N WWnx L9M i Im ] _ Mini C.r] ] A A.9. A. eem... B BDbum OEM 1x ONu xbry9n SIY 4540 ] t. Iu3/6 olw ]30] WN3r 263/I ) I9 Ndl I'll e F{q.M11 e0vwswmn ]30) f9e 64 LM.Wm O 2I X.. NV1 /a S.VF.n PMm 330] M.h.0A, IM Ad pycadm 9.:4/ tl _.._ Mnk.ldyam.n _. x a, upvrm0f 4135 BU9..ax. 99:416 andal BBIw xa 50PMm1.nFWr z].g13ne P.A t6w.0 x041 C:r:30:]Mna h y F. 3N3411y Od 9 MMr.,MM11N 230]19993 AUtak CdN 19 M.ry.*M.N. 0]199l1340plp6gm.4a. 4r.a06N.Xal YaadOY M.nbul 10) 1.VMxl.r M3F.MU,.M1R.m.IPq. 4a. 90:43/A 191x , ,94 109/ ryM MUt $A ll C a d, IDary I3bm 3.min Rn 6 Ebk Hatay 31.0).1996 Al (y1n.yac d. )/S M.F Mt.IY. 3] E T9n1., Man" 0194, x] 940:63 M.gxn CYO(. M.a, SOl. ad, (201., nian, Atlanta Can. 90'. N An ' n.MUl r CNd 91, MNWI SW2. 9lN0.619a31M v.o> Ili (9.U A Irv gililn N > NoE.IpNw.r Nxn.W 1901 y 4aan Mp 0..A No I. dooloy UnMA IA( 7 MY Cud. 1 W Iii 2301 YMW X4 44x a e lk b 33A 1996 NNO M.n NO10 Alb6/7c. k. MYx MI&.Y M.n. CUn N cat Np.]I.aa "NANNAN.F"Mtl M901W(pwmx9 It,. WI KAY, MxlxI I n 206xpk.ad an Mu MxM F5 63y AYY 4dMI XOWIWai. Mods M mu16a Xo u/a6wn.d[mi 23.0] 199 M9.IM MIWNn EUn. 0.4MINp:31M WUr 9.Mry..Ap 1990, Pml 5.Iydk 4d 6yn Ir kmixo: I-A fill F. MryMI IIN in. W,I100C Alai, 330]1999 M dry ny.pd n PMwR M xv0 94x C M Nd 4a { ]995 MFMMM6.tln 6F Colonic Caddell NO3]/A {.rlu/r.kod uaN 21/!clown Y h DN.M YI M n H 151 Y E PAnd F, C!,h.19 E Eapn PyMBy CII...1 N.3Px.9 2Mlrm, I 5161W110.X0:0/(191W Eh ,9, M.MIW ANN.. am1011w Otlu,.31651x E Can [ a. N3A:434331MAx 1n.99( N..a W M.n. Yr. 4a. Na 949: 36/A 9nX h uldol 4... x10) ". Pina r 9 Cu 66R9 9n0Y. 3.A] 199& load., Man. id CidS No: z)690gx 240] xmawim1. QuI :601/MBLM./kmMl N.I 4a. X.: i x30]1995 prln M.F. ladommunpida j I. tiunw 1 a x30) Ma, MwNU.ȯnal InNagai dium Y.nh.M. M.F MxhN lm151 B 01..n / E NNAAAAA r.4m IM.NXn1 ANN C E IM.Mmo. ClI, X E.YOkax. C GAll11, N1u Caddo: 230] 1993 MYaRnary4N6X 1. m. p bnsw3y N0:6/]P 4n.9 Inmb11 )434 yankn IKKI... I iint , land, (4 NMpyni '. 4mr.W xa99n ,. AZv M yoin S an.. Mn W E 6o3 A 35ACa da 6nAd E x9 33% 1199 C.M.4 943! Cud 17. A.. x3.0] 9,Yr M,lin,.m.1O Nox099n do'.a 3331b In INAA. N 6Y O,Mn1., lain, 31 Cad 43 xo'av/i 4,.e.nbn.111 zwg1w3 230) k 44.0x6 ] 9d4W x30] Muhu 1/ Ey ]NNW E M MMill lfn m..,.. C.9M.6Y5x69 230) Mym.n. 4. Nryrga 67CN. N096R1Y9.1. 3] d N0:)MANp YW.ax Aydin Oa X096 N91 S10I190C. n,30 AM.M.F_ M.nrvY[Mxha M.... ". 33.0) EUNx N O '.Mr. 33 0] 1491:5hMa1. MM. Extl 4km.Y CM. f 09143II MwYnl99A 433:10:11 pm.natl Yun1 230]1991 BOyWMNC.1. Cm rl 3 x0]]/1,51 WafylYOy b<.nwl d14d. N.:... 33only I33 n 30A7... An.l. oa4a N 2 u mi.. ma 20] 1996hmNpp M n MAN 2310] Wl pa0m fi 6 1.,93x 2107 INS i Y :/ (Yd 230] ,36.19 n x531 z].0] ,49199 Cad, Na 90421/310 C.9.H1uNandi t396.0n1na65lcw 9 230].99 9Mrya Wau 3301W. y an Ann pik u 330] r1. Cad 1371 a Nl ON4 lamb 3594 ml Kinar (19.1.0ad.mana1l. 9 ani. n A.a1W O hnapp 0a. X0: / Y :n.013. OtlrtY.ncF1M O0 :UPs.9113 NIN 310)]994 hy.imy.,m M.puC1aCwm.Maq.940:36/4 SgA.NMm. 390] Ort Man At, C:9 1 0*2SNu 31.0] d4,.13x d ]W11 Sl Inn 694, , n 4 Man S C Fxn W x x MM 196 N.IMV MNmn t95 art S.91*1 N Utl6/L9.nW I 330).9. (DIY, X FKKI..m W.MUI 230] M1h9. UIsO Cand. 9451x1. I. 330] land., C 7 IN. Canaany / ]kit 25.0)1996YxMmn Ai No.11 / x30] Nodayat IN. ua [4 4. AN IWY1..0)1499M.IUM1M 4100N, IN EUNp Ho.i)S MM.t/!MI CII90.I.V 3ud ar, xnn. rnnma C Mth.S "S 23.., nnp U M. M..Y.C'a4yap N _ f -- ud C3 041,MW,9 rnu 1.nWl I'd,. Oa W 6.41nMy11n.MW I! Dl[GreElu M 39 N IM.INm 0.hmu nx.l Ml x+ Call, 9. x390 ANN,.90 Sa3 u Ad Nny.a,o9., K.,4 M M 940x GOWLIn 1. al M.. Yin, PMbr m90600.n n.3t69...v M16 I., ,1{ 1.11,- holy. dd..,. 0 kna aa.r 0410 OYmU Np.nxx All M 0049 SxMmmx Em,y7ho9M CAN, okn 9p,.,an E an 49 i Gu forv C5 OMOr IN, N Ma.l(r.l E yeny n Can al...n AANAAA3. M.F I inly ylln buf.9ll PuWn A pm.9mmin6y E.A.Vt.9.I:n 151.9A6. x <Fn all NW YUm.p. 19.,[911 lodi l nm00mp[ Lm.1(6wpx 093 M.oy 6p Plu 1I` I, t- III, Enq tl M9. L., 194,31911 I.Hx0a0,1 SWm 0.M. 11,09., Kann 1,-k E,d.m.nx.yin,...In G4, G6m.y o W IM Isymat 4MM, Muni. A.- Xpnd,n Smgale.419 M.tl t XUn.l Cuo3oM91n MIGUM9 AAAIG dna bxnlikl n., 3x , Kill 11.1 AN !.555 ( ? ) x !1113 (115) (x ]5 (243)9169]66 ', ] (1QI51391os ) (212) UU r1213.m W I].124s.1x '333feR1i91 1(.2)919500] (13319].9069 X36613)45361 ( Izuµ> ( l7a ] Iz ( (364( )3x1696] (36 4) /11131/19 01 (411) )395.( ] 12141x (x ( / /7 (] a95 ( ( x] _,_ (211) ( ] 0) (III) 61a (962133, x / {: /5/ NI6mn (113(Iin9I. (346/ ( (1301] x (,.A (3561 ] (313)416 a 30 (III) (342) ]03513 ( ( ( ) (x36) lll] x (313) ( x51 (319( _ 216 5nm )9019 ulxu ( (363( ( (314(355 u1 (212) ( (I III x23546 (173( (3]3) / ( (35x1] ( f]]] ( _-14 ) ()41146] 1314( ( (x (x ( (9z ( ( WIP, (253) ] ( ^ ( ( /2/ a9 (453)3x3155] j8zpe3sv )9 :1x (21fy NS1SSa y6s x ad ( ( ( ( (411) ( ) 309) 111a131]WAd _( ] (1]61]] ( ( (313( "Ill III y` II z.yz0. w _ zz (3(x ]2015 / 5194

5 9. Sahip Olunan Yetki Belgesi/ Belgeleri ve Istanbul Menkul Klymetler Borsasinda (IMKB) Faaliyet Gosterilen Pazar/ Piyasalar : TABLO 11/a - Yetki Belgelerine Ili;kin Bilgiler Sahip Olunan Yetki Beeleri Verili; 7arihi Sayisi Alim Satima Aracilik Yetki Belgesi 15/05/ 1998 ARK/ASA-268 Halka Arza Aracdik Yetki Belgesi 15/05/1998 ARKIHAA-190 PortfOy Yoneticiligi Yetki Belgesi 15/05/1998 ARKIPY-158 Yatinm Dani manhgi Yetki Belgesi 15/05/1998 ARK/YD-136 Sermaye Piyasasi Araglannm Kredili Alim, Agi a Sate; ve Odung Alma ve Verme i lemleri Belgesi 09/04/1999 ARK/KRD-174 TUrev Araglarm Ahm Satimma Aracdik Yetki Belgesi - Vadeli I;lem ve Opsiyon Borsasi A.$.'de - Yurtdi;i Piyasalarda Iglem Garen TUrev Araglarin Ahm Satimna Aracilik 06/06/2008 ARK/TAASA-141 (Dayandi i Varhk veya Gosterge Dikkate Almdi*mda Yurtigi Piyasalarda I lem! Garmeyen TUrev Araglarla Sinirh Olmak Uzere) Kaldiragh Ahm Satim I;lemleri Yetki Belgesi 13/06/2012 ARK/KAS-13 Tablo II/ b - Borsa Uyelik Tanhi ve IMKB 'de Faaliyet Gosterilen Pazar/ Piyasalara Ili;kin BiIgiler Borsa Uyesi Olunmasma Ili;kin IMKB Yonetim Kurulu'nun Karar Tarihi 26/05/1998 Fiilen Faaliyet Gosterilen Pazar we Piyasalar.. Hisse Senetleri Piyasasi Tahvil ve Bono Pryasasi Kesin Alum Satim Pazan Tahvil ve Bono Piyasasi Repo - Ters Repo Pazan TUrev ve Kaldi Piyasalar / Sh.5 Yetki Belgeleri ve Pazar-Piyasa

6 10. Ortaklik, Yonetim Yapisi ve Araci Kurumda Sermaye Piyasasi Faaliyetieri lie Ilgili Olarak Imza Yetkisine Sahip $ahislara Ili;kin Bilgiler: Tablo III - Ortaklik Ya isi Orta m Ticaret Unvani/ Adi Soyadi Pa rtutan TLS Oran%^ DENIZBANK A.S. 149,978, % TANJU KAYA 5,000: % AU MURAT DIZDAR 5, _ a % HAKAN ATE 5, % BORA BOCUGOZ 5, /o To lam % Tablo III/ a - Araci Kurum Sermayesinin Do*rudan veya Doiayli Olarak %10'undan Faziasina Sahip Olan TUzel Ki;i Ortaklarin Ortaklik Yapisi 1 TUzel Ki i Orta m Ticaret Unvam : Ortagm Ticaret nvani/adi Soyadi Sberbank of Russia Diger [t-j ASik kisim Pa,yl!# ri M 715,044, ,055,663.02' Oran M % % % Toplam 2. Tiizel KIVI Oita m Ticaret nvani Orta m Ticaret Unvam Adi So adi 716,100,000.00i 100% 3. Tuzel Ki i Orta in Ticaret Unvani : Orta*m Ticaret Unvani/ Adi Soyadi Toplam / Sh.6

7 labia N a 7 tim Kurulu eleri ve Genel Mudur Aoradi d GSrevi AT E Yonetim Kurulu Ba kani BAKIRH Y6netim Kurulu Ba;kan Vekil B CUG.. Yonetim Kurulu esi r KAYA Yontim Kurlu Uyesi UMAN VoneGm Kurulu Uesi EMIRAU m Yonetim Kurulu Uyesi IN SAM( CELIK r i mndr ^` Tablo a 11 kin A iklama : Yonetim Kurulu U elerinin Atanmasina Ii kin Gene Kurul Karan Tescil Tarihi TTSG 1 Ian Tarihi TTSG Sayisi Tablo IV/ b - Sermaye Piyasasi Faaliyetleri he ligili Imza Yetkisine Sahi hislar Adi ve Soyadi Gorevl HAKAN ATE$ YONETIM KURULU BA^KANI YONETIM KURULU BASKAN YRD CAFER BAKIRHAN ICRA KURULU BASKANI TANJU KAYA YONETIM KURULU _ UYESI BORA BOCUG YONETIM KURULU UYES[ _ CEM DEMIRAi fyonetim KURULU UYESI DILEK DUMAN YUNETIM KURULU UYESI ICRA KURULU UYESI HOSEYIN SAMcELIK GENEL MUDUR HOSEYIN MEUH AKOSMAN!ICRA KURULU UYESI ENVER ERDEM GENEL MD. YARDIMCISI M NURULLAH ERDOOAN GENEL MD. YARDIMCISI MURAT Pf$$KINSUT {GENEL MD. YARDIMCISI SEZGI CUMHURORNEK GENEL MD. YARDIMCISI MEHMET EMIRTAYMAN GENEL MD. YARDIMCISI _ ERGUN KO^UCU. GENEL MD. YARDIMCISI SEVIL YUKSEL GENEL MD. YARDIMCISI MAHIR KUBILAY DAOLI GENEL 3AEUMD. YARDIM HAKAN KOCAMAN GENEL MD. YARDIMCIS I ENDER SARI BOLUM MUDURU INCIAKSU 1BOLUM MObORU_- ELIFISLAM BOLUMMUDURU INAN AKOVA I BOLUM MUDURU ASLI SULAR BOLUM MUDURU VASFI ATILAY OZDUMAN BOLUM MUDURU FUSUN HACIEYUPO6LU BOLUM MUDURU OSMAN TA$TEMEL BOLOM MUDURU MEHMET BULUT,jBOLUM MUDURU BERNA cayir BOLUM MUDURU ORHAN KAZICI BOLUM MUDURU _ SfTARE CURER BMMUDURU CAFERTOLGABURGUN 1BOLUMMODURU --- BERRIN S NE ERHAN iynetmen Tabloya Ili kin A iklama : Imza SlrkGlerinin Tescil ve Ilam TTSG Sayisi Imza Sirkulerinin Tescil Tarihi TTSG 4 Ian Tarihi " (*) TTSG: Tiirkiye Ticaret Sicili GatB5i2015 / Sh.7

8 11. Kurucusu ve/veya Yoneticisi Olunan Yatirim Fonu / Fonlarma Ilifkin Bilgiler: Tablo V - Kurucusu ve/veya Yoneticisi Olunan Yattrim Fonu/ Fonlaru Yaturm Fonunun Unvam Fon Kurucusunun Unvam Fon Yoneticisinin Unvam / Sh.8 Yatirim Fonlari

9 B. HUKUKI DURUMA ILI$KIN BILGILER 1. Son Iki Yd Zarfmda SPK, IMKB ve Tiirkiye Sermaye Piyasasi Aracl Kurulu;Ian Birligi (TSPAKB) Tarafindan DENIZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.$.'ne vedeniz YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.$.'nin Ortaklarl, YSneticileri ve CaIi aniarina Uygulanan Idari Para Cezalari He IMKB ve TSPAKB Tarafindan DENIZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.$.'ne Uygulanan Diger Disiplin Cezalari Tablo VI/ a -DENiZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.$. Ve DENIZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.$.'nin Ortaklan, Yoneticileri ve cah;anlari Hakkinda SPK, IMKB ve TSPAKB Tarafindan Son Iki Yd Zarfinda Uygulanan Idari Para Cezalan Uygulayan Kunim SPK erese ve an ara Cezasi UY9ulanmasina Ili;kin Karar Idari Para Cezasi Son Duruma Ili*kin Uygulanan Gercek/Tuzel Ki;i Tarihi n ( TL) Asiklama DENIZ Yatirim Menkul Kiymetler Trh 31/1038 sayili 20,000, r ;karan Tablo VI/ b - DENiZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.$.'ne IMKB ve TSPAKB Tarafindan Son iki Yd Zarfinda Uygulanan Di er Disiplin Cezalan Disiplin Cezas: Uygu anmasma SPK Nezdmde Itiraz Konusu tlickin Karar Tad6 : CA:1: CJn^^Ji Y] / Sh.9 Hukuki Durum (1)

10 2.DENIZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.$.'nin Mali Durumunu Etkileyebilecek Davalara Ili;kin Bilgiler Tablo VII - Carl Ozsermayenin %5'ini A'an Davalara Ili;kin Bilgiler DENiZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.$.'nin Davadaki Dava Konusu (Degeri He birlikte) Durumu (Davah /Davaci) Dava Asdma Tarihi Davada Gelinen Son Asamanm Ozetienmesi Tabloya Ili;kin Asiklama 3. Son Iki Yd Zarfinda Sermaye Piyasasl Kurulu Taraflndan DENIZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.$. Ve DENIZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.$.'nin Ortaklarl, Yoneticileri ve call;anlarl Aleyhine Asllan Ceza Davalari Tablo VIII - Sermaye Piyasasi Kurulu Tarahndan DENIZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.$. ve DENIZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.$.'nin Ortaklan, Yoneticileri ve Cah; anlan Aleyhine Son lid Yd Zarfinda Aldan Ceza Davalan Hakkinda Sus Duyurusunda Hakkmda Sus D Davada Gelinen Son uyurusunda Bulunulan Gersek/TUZel Kl5Inm j Bulunulan Gersek/ A"mamn TUzeI Ki;i Araci Kurumla Olan Ilifkisi Sus Duyurusuna Konu NO Kurul Karar Tarihi Ozetienmesi / Sh.10 Hukuki Durum (2)

11 C. MALI DURUMA ILISKIN BILGILER 1. Ba4imsiz Denetgi Goru;Teri ve Bilango ve Gelir Tablosuna Ili;kin Ana Hesap Gruplari /06/ 2015 Tarihli Mali Tablolara 1li;kin Ba imsiz Denetgi Goru;ii Tablo IX - 30/ 06 / 2015 Tarihli Mall Tablolara Ili;kin Ba imsiz Denetgi Goru;ii Ba imsiz Denetime Konu E en Ma li Ta o ann Hang i Tebli e/tebli lere Gore Hazrrlandi i: SPK Seri XI, No:29 Ba imsa Denetimi Yapan Kuruu un Ticaret Onvam: "Guns Ba imsiz Denetim ve Serbest Muhase Ba imsiz Dene i Goru tl -.._. Baoimsiz Denetim 6 ve 12 aylarda yapilmaktadir /06 / 2015 Tarihli Bilango ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Gruplan Tablo X'da yer alan bilango ve gelir tablosu verileri SPK Seri XI, No:25 hukumlerine gore duzenlenen mall tablolar esas alinmak suretiyle hazirlanmi;tir. 30/06/2015 datalan hazirlanip forma intikal ettirilecektir. Tablo X - 31 / 12 / 2014 Tarihli Bilango ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Gruplan Ana Hesa p Grubu Adi Bagimsiz Denetimden Ba imsiz Denetimden Gegmi; Gegmig I. DONEN VARLIKLAR Tutan (TL), Tutan TL 'i 154,499,382 85,458,482 II. DURAN VARLIKLAR 167,191, ,924,389 III. AKTIF TOPLAMI 321,691, ,382,8711 IV. KISA VADELI BORCLAR 57,015,998 93,489,763 V. UZUN VADELI BORC,LAR 6,96 5,624,642 VI. OZ S-ERMAVE 257,714, ,268,4661 VII. PAS1F TOPLAMI 321,691, ,382,871J VIII DONEM K ARI;;ARARII IX. NET DONEM KARI ZARARI 12,777,277! Tabloya Ili;kin Agiklama: Sermaye Piyasasi Mevzuati uyarinca Kurula gdnderim si resi sonunda hazirlanmak suretiyle, Forma intikal ettirilecektir. M /Sh.11 Bagimsiz Denetim ve Mal

12 2. Temel YUkumlulukler Itibarl He 30 / 06 / 2015 Tarihli Sermaye Yeterlili i Tablolarl / 06 / 2015 Tarihll Sermaye Yeterllli9i Tablolarina Ili;kin Balimsiz Denetsi GSrd;U Tablo XI - 30 /06 / 2015 Tarihli Sermaye Yeterlili 11i Tablolanna li;kin Batjimsiz Denetci Gi ruso aajrmsiz Denetimi Yapan Kuruiu;un Ticaret Unvamrr"GUnev oayimsiz uene[sl eoru;u :,.._ Olumlu Tabloya iii;kin Asiklama: 2.2. DENIZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.$'nln 30 / 06 / 2015 Tarihli Sermaye Yeterliliol Tablolarl Temel YOkumIUIUkleri Kar;isindaki Durumu SERMAYE YETERLtLIdt TABLOLARI ARACI KURUMUN MARUZ KALABtLECEat CE$tTLI RISKLERf SERI:V, N0:34 SAYILI " ARACI KURUMLARIN SERMAYELERINE VE SERMAYE YETERLILthaINE tli$ktn ESASLAR TEBLIGI' O LCUTLERt CERCEVESINDE VE BELLI VARSAYIMLAR ALTINDA TANIMLAMAKTADIR. SERMAYE YETERLILfdf UYGULAMASI SERMAYE PIYASASI KURULUNUN ARACI KURUMLARIN RISKINI TESPIT VE TAKIP ETMEKTE KULLANDIdl ARACLARDAN SADECE BIRfSINt TE$KIL ETMEKTEDtR. TABLODARI VERILERIN BELLI BIR TARIHTE MEVZUATA UYGUNLUK ARZ ETMESI ARACI KURUM FAALIYETLERININ RISK tcermedt I ANLAMINA GELMEMEKTEDIR. S6Z KONUSU VERfLERIN BELLI BIR TARIHTE MEVZUATA UYGUNLUK ARZ ETMEMESI tse ARACI KURUMUN MALI DURUMUNDA SADECE TEBLtt OLCOTLERI CERCEVESINDE BIR SIHHATSIZLIK OLDUO,U ANLAMINA GELMEKTEDIR. Tablo XII -DENIZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.$.'nin 30 Tablolarl Temel YOkOmlOlOkleri Kar;isindakl Durumu (2) /06 / 2015 Taring Sermaye Yeterlill*i A. Sermaye Yeterliligi Tabani Fazlasi1ASl2)i (TL) B.Asgari Ozsermaye (3) Fazlasi/ASigi (TL) C. Genel Borslanma Smin (%_ D. Likidite Yukumlulu*u Oran>f %) E. Odenmis Sermaye Fazlasi/Acitii (TL) Tutan (TL) ya da Orani (%) Mevzuata Uygunluk 88,027, ,859, /a 0.13% 147,357,500 Tabloya Ili; kin Asiklama: (2) Sermaye yeterlili i tablolari temel yokomiuluklerine III;kin detayli asiklamalar "Araci Kurumlar Tarafindan DOzenlenecek Kamuyu Aydinlatma Formu "nun "Sermaye Yeterlill*i Tablolarl Temel YukOmluldklerine Ili;kin Aciklamalar" bolomunde yer almaktadir. (3) 30 /06 / 2015 tarihi Itiban lie $irketimizin sahip oldu*u yetkl belgelerine kar;ilik gelen cart asgarl 6zsermaye tutari TL'dir. r d YVI / Sh. 12 Sermaye Yeterliligi Tablosu (1)

13 Tablo XIII - DEN Z YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.$.'nin Temel Sermaye Yeterlili i Verilerinin Tebli^ lie Ongor0len YOkUmlUlukler Kar;ismdakl Dunamunun De*erlendirilmesl A. Araci Kurumun Temel Serm aye Yeterlili s Verilerinin Tamamen/K ismeneengoru Tblig Il O Yukumluluklere Tamamen/Kismen uygunolup 01madifjr. B. TebliO ile Ongorulen YukumluluklereAyksnhk/Aykmhklar Olu;mu;sa; BSZHangs YukumlulU a Aykvilit in Ortaya Qktiji ve A mh^m Tutan STL^ ya deorans(% ) Hangs YukumlUluoe Ayksnhi^in_Ortaya Qktigi Tutan (TL) ya da Oran t(%) 82) Ayksnlik(Aykinhklann Ortaya Qkmasmdaks Neden/Nedenler; C. Ayksnlik/Ayksnlsklarsn Giderilmesi!gin Alman Tedbirler: Tabloya tli;kin Aciklama: SERMAYE YETER L TABLOLARI TEMEL Y KUMLUL KLE NE $ N AcIKLAMALAR Asagida yer alan agsklamalar Araci Kurumlar Tarafindan Duzenlenecek Kamuyu Aydsnlatma Formunun C 2.2. BolUmunde yer alan Tablo XII'deki Serm aye yeter lili}i sonuglannin daha amesnemnen iyi anlaplbilii verimektedir. til 1) Sermaye Yeterilliol Tabam : Seri:V, No:34 sayils Araci Kurumlann Sermayelerine ve Sermaye Yeterliligine Ili;kin Esaslar Tebli i uyarinca sermaye yeterlili^i tabani, ozsermayeden duran varliklar ve ili;kill ki$i ve kurumlardan plan alacaklann indirilmesi suretiyle bulunan tutan ifade eder. Ayni Teblii)'in 8 inci maddesi uyarinca araci kurumlann sermaye yeterliliii tabanlan; sahip olduklan yetki belgelerine tekabul eden asgari ozsermayeleri, risk karpli i toplami ve de erleme goni nden onceki son ug ayda olu;an faallyet giderleri kalemlerinin herhangi birlnden az olamaz. 2) Asgarl Ozsermaye : Ozsermaye, Seri:V, No:34 sayfli Tebliij uyarsnca, odenmi; sermaye, emisyon primi, yeniden de erleme defer arts; fonu, yasal yedekler, state yedekleri, ozel yedekler, ola}anusw yedekler, dii)er yedekler ve net donem kan/zaran kalemleri toplamindan gegmi$ yillar zarannm du$olmesi suretiyle hesaplanan tutan fade eder. Asgari ozsermaye yukumiulut)u, araci kurumlann sahip olduklars yetki belgelerine gore sahip olmak zorunda olduklan ozsermayemmn asgari tutarsnm ifade eder., Amlan tutar Seri:V No:34h sayiennc Tblio'i maesi 7 iidd uyannca her yil Kurul tarafindan belirlenir. Asgari ozsermaye faziasi ise, araci kurumun ozsermayesinin asgari ozsermaye tutarmi a;an kssmsni!face eder. 3) Genel Borslanma Sinara : Seri:V, No:34 saytli Teblig'in 9 uncu maddesi uyarinca, araci kurumlarin bilangoda yer alan turn kisa ve uzun vadeli borglan toplami, sermaye yeterlili i tabanlannm 15 katms asamaz. 4) Likidite YOkOmlulU*U: Seri : V, No:34 sayds TebliC'in 10 uncu maddesi uyarinca, araa kurumlar en az kisa vadeli borglan kadar donen varlik bulundurmak zorunda olup, likidite oram donen varlsklarin kssa vadeli borglara bolunmesi suretiyle elde edilir. Anslan Oran 1'den kuguk olamaz. 5) Asgarl Odenmi; Sermaye : Seri:V, No:34 saysh Tebli^ 'in 7 nci maddesi uyarinca araci kurumlann asgari ozsermaye tutannin en az %25'i kadar odenmi$ veya gskarslms; sermayeye sahip olmalan zorunluluounu ifade eder / Sh. 13 Sermaye Yeterliligi Tablosu (2)

14 D.DENIZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.$.'NIN HUKUKI VE MALI DURUMU ILE FAALIYETLERINE ili$kin OLARAK ACIKLANMASINI ISTEDW DIOER HUSUSLAR Sap : ,2 4 9 Konu : Idari Para Cezasi Ilk. T.C. BASBAKANI.IK Sermaye Piyasasi Kurulu fi e fly /11120 t4 10 c DENIZ YAT'IRIM MENKUL DECERLER A.$. BOyiikdere Caddesi No: Esentepe/ISTANBUL Ilgi: a) tarih ve 411/2048 sayth yazrmiz. b) tarih ve 410 sayth yeztmz. (Genel Evrak: ) Kurulumuztm tarih ve 4/1,14 sayili karan geregince ilgi (a)'da kayitit yaztmtz ile Kurudumuzun mtilga Se.ri :IV, No:41 sayili "Sermaye Piyasasi Kammnu'na Tabi Olan Anonim Ortakhktann Uyacaklan Esaslar Hakkmda Teblig"inin 6'nct maddesi He s6z konusu Teblig'iu yerine yttrurltige konulan sayth "Kurumsal YSuetim Tebliki"nin 9'uncu maddesine ve Seri-.VIII, No:45 sayili "Uluslararast Degertcme Standartlari Hakkinda Teblig"in 2'nci maddesine aykin nitelikte tarihli All Sami Yen Spor Kompleksi Turk Telekom Arena VIP Koltuk ve Bau 3- Batt-4 Loca Gelirleri Defier Tespit Raporu hazuiamaniz nedeniylc 6362 sayili Sermayc Piyasasi Kanunu'nun (6362 sayili SPKn) 103'Uncu madde httkmu uyarmca yapilacak i*lemlcre alas te,kit etmek itzere 6362 sayili SPKn'nun 105' inei maddesi uyarinea savunmamz talep edilmi^ olup, konuya iligkin savunmatuz ilgi (b)'de kayuli yanmz lie Kurulumuza ileti I tntvtir. Sbz konusu savunmanizm degerlendirildigi Kurulumuzun tarih ve 311L038 sayili toplanusmda Araci Kurumunuz hakkinda'6362 sayili SPKn'nun 103'iincu maddesinin birinci fikrasinda bellrtilen TL tutarinila idari an cezast uygulanmasma karar verilmiytir. Kurulumuzun tarih ve 31f1038 sayili karan He verilen idaii para cezasina iiigkin tebligat tarafiniza ayrica gbndenlecektir. Bilgi edinilmesini ve geregini rica ederhn. Fatma AKGON OLU Ortakliklar Fi nansmani Dairesi Bagkani V. Avrmnh bilai icin irtibat: Silas YAZAROOLU. Uzman, Tel : (0312) 2915.>El9t^lffitXo^adt.tlilal.ynzamgiu^spk. nv.tr VEkfAcii Iay1alar

15 MEVZUATTAN KAYNAKLANAN SORUMLULUKLARIMIZ DAHILINDE BU FORMDA YER ALAN BILGILERIN GERcEaE UYGUN OLDUaUNU VE FORMUN $IRKETIN FORM KAPSAMINDAKI HUSUSLARA ILI$KIN CARL DURUMUNU TAM VE DOO,RU OLARAK YANSITTItINI BEYAN EDERIZ. Yetkili Imzalar DENIZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.$. Yonetim Kurulu Uyesi DENIZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.$. Genel Muduru Adi Soyadi HUSEYIN SAMI felik Adi Soyadi CAFER BAKIRHAN Gorevi i IGENEL MUDUR Gorevi YONETIM KURULU UYESI Imza Imza Unvan Unvan Adres BUyUkdere Cad No:141 K:9 Esentepe / ISTANBUL Adres BUyUkdere Cad No:141 K:9 Esentepe/ ISTANBUL I Sh.15 Beyan ve Imza

UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 30/09/2009 TARİHLİ ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU ( 1 )

UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 30/09/2009 TARİHLİ ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU ( 1 ) UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 30/09/2009 TARİHLİ ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU ( 1 ) UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN İLAN TARİHİ İTİBARI

Detaylı

31/12/2014 TARİHLİ BANKALAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

31/12/2014 TARİHLİ BANKALAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) (*) NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BU NUN İLAN TARİHİ İTİBARİ İLE NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. NİN SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLE SINIRLI OLMAK ÜZERE FORM KAPSAMINDAKİ HUSUSLARA İLİŞKİN CARİ

Detaylı

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZi EDINBURGH ISTANBUL MERKEZ $UBESI'NIN

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZi EDINBURGH ISTANBUL MERKEZ $UBESI'NIN THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZi EDINBURGH ISTANBUL MERKEZ $UBESI'NIN 06/07/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZI EDINBURGH

Detaylı

30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE IHRACAT KREDi BANKASI (TURK EXIMBANK) A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURK EXIMBANK A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN

Detaylı

09/10/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*)

09/10/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) zc JPMorgan Chase Bank N.A., Merkezi Columbus, Ohio - Istanbul TUrkiye $ubesi'nin 09/10/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) 3PMorgan Chase Bank N.A., Merkezi Columbus,

Detaylı

DESTEK MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 30/ 06 /2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

DESTEK MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 30/ 06 /2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) DESTEK MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 30/ 06 /2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) DESTEK MENKUL DEGERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ALAN TARIHI

Detaylı

ACAR MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

ACAR MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) ACAR MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) ACAR MENKUL DE(ERLER A.$ YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI ITIBARI

Detaylı

BAHAR MENKUL DEGERLER TICARET A.$.'NIN 31/12/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN D(1ZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

BAHAR MENKUL DEGERLER TICARET A.$.'NIN 31/12/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN D(1ZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) BAHAR MENKUL DEGERLER TICARET A.$.'NIN 31/12/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN D(1ZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) BAHAR MENKUL DEGERLER TIC.A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

30/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

30/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) AKTIF YATIRIM BANKASI A.$.'NIN 30/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA AKTIF YATIRIM BANKASI A S FORMUNUN ILAN TARIHI ITIBARI

Detaylı

TACIRLER YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 29/12/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

TACIRLER YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 29/12/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) TACIRLER YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 29/12/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) TACIRLER YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

30/09/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

30/09/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE IHRACAT KREDI BANKASI (TURK EXIMBANK) A.$.'NIN 30/09/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURK EXIMBANK A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN

Detaylı

ALKHAIR CAPITAL MENKUL DEdERLER A.5.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI

ALKHAIR CAPITAL MENKUL DEdERLER A.5.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI ALKHAIR CAPITAL MENKUL DEdERLER A.5.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) ALKHAIR CAPITAL MENKUL DE(ERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

GSD YATIRIM BANKASI A.$.'NIN 31/03/2010 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

GSD YATIRIM BANKASI A.$.'NIN 31/03/2010 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) GSD YATIRIM BANKASI A.$.'NIN 31/03/2010 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) GSD YATIRIM BANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ilan TARIHI ITIBARI ILE

Detaylı

30/09/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*)

30/09/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) KATILIM BANKASI A.$.'NIN 30/09/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) KATILIM BANKASI AS. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI ITIBARI ILE KATILIM

Detaylı

PASHA YATIRIM BANKASI A.$. 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*)

PASHA YATIRIM BANKASI A.$. 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) PASHA YATIRIM BANKASI A.$. 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) PASHA YATIRIM BANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARSHI itibari ILE

Detaylı

SAYILGAN MENKUL DEdERLER TICARETI A.5.'NIN 30/09/2010 TARIHLI

SAYILGAN MENKUL DEdERLER TICARETI A.5.'NIN 30/09/2010 TARIHLI SAYILGAN MENKUL DEdERLER TICARETI A.5.'NIN 30/09/2010 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) SAYILGAN MENKUL DEaERLER TICARETI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

CAMI$ MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 07/05/ 2014 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

CAMI$ MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 07/05/ 2014 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) CAMI$ MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 07/05/ 2014 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) CAMI$ MENKUL DEGERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI

Detaylı

TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

METRO YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 31/03/2016 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

METRO YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 31/03/2016 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) METRO YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 31/03/2016 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) METRO YATIRIM MENKUL DEdERLER A.4. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.'NUN 31/03 / 2010 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.'NUN 31/03 / 2010 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.'NUN 31/03 / 2010 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN LAN TARIHI ITIBARI

Detaylı

$EKERBANK T.A.$.'NIN 31/12/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

$EKERBANK T.A.$.'NIN 31/12/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) $EKERBANK T.A.$.'NIN 31/12/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) $EKERBANK T.A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI 1TIBARI ILE $EKERBANK T.A.$.'NIN

Detaylı

T. VAKIFLAR BANKASI T. A.O.'NUN 31/01/ 2016 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

T. VAKIFLAR BANKASI T. A.O.'NUN 31/01/ 2016 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) T. VAKIFLAR BANKASI T. A.O.'NUN 31/01/ 2016 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) T. VAKIFLAR BANKASI T. A.O. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI ITIBARI

Detaylı

KUVEYT TURK KATILIM BANKASI A.$.'NIN 17/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*)

KUVEYT TURK KATILIM BANKASI A.$.'NIN 17/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) KUVEYT TURK KATILIM BANKASI A.$.'NIN 17/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) KUVEYT TURK KATILIM BANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI

Detaylı

BANKPOZITIF KREDI VE KALKINMA BANKASI A.$.'NiN 30/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

BANKPOZITIF KREDI VE KALKINMA BANKASI A.$.'NiN 30/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) BANKPOZITIF KREDI VE KALKINMA BANKASI A.$.'NiN 30/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) BANKPOZITIF KREDI VE KALKINMA BANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

TURKIYE KALKINMA BANKASI A.$.NIN 30.06.2015 BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

TURKIYE KALKINMA BANKASI A.$.NIN 30.06.2015 BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE KALKINMA BANKASI A.$.NIN 30.06.2015 BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE KALKINMA BANKASI A.$. YdNETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI TTIBARI ILE

Detaylı

TURKIYE HALK BANKASI A.$.'NIN 30/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

TURKIYE HALK BANKASI A.$.'NIN 30/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE HALK BANKASI A.$.'NIN 30/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURIQYE HALK BANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI ITIBARI

Detaylı

ARAP TURK BANKASI A.$.' NIN 30/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

ARAP TURK BANKASI A.$.' NIN 30/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) ARAP TURK BANKASI A.$.' NIN 30/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) ARAP TURK SANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN FLAN TARIHf ITIBARI ILE

Detaylı

5EKERBANK T.A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALARTARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

5EKERBANK T.A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALARTARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) 5EKERBANK T.A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALARTARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) $EKERBANK T.A.$. YONETiM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHi ITIBARI ILE $EKERBANK T.A.$.'NIN

Detaylı

ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) Al CAPITAL YATIRIM MENKUL DE ERLER A.$.'NIN 25/06/2015 TARIHLII ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) Al CAPITAL YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$. 'YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEdERLER A.$.' NIN 31/12/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

OSMANLI MENKUL DEdERLER A.$.' NIN 31/12/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) OSMANLI MENKUL DEdERLER A.$.' NIN 31/12/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) OSMANLI MENKUL DEdERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN LAN TARIHI

Detaylı

X TRADE BROKERS MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

X TRADE BROKERS MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) X TRADE BROKERS MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) X TRADE BROKERS MENKUL DEOERLER FORMUNUN A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

BANKPOZITIF KREDI VE KALKINMA BANKASI A.$.'NIN 31/12/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

BANKPOZITIF KREDI VE KALKINMA BANKASI A.$.'NIN 31/12/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) BANKPOZITIF KREDI VE KALKINMA BANKASI A.$.'NIN 31/12/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) BANKPOZITIF KREDI VE KALKINMA BANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

Al CAPITAL MENKUL DEaERLER A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

Al CAPITAL MENKUL DEaERLER A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) Al CAPITAL MENKUL DEaERLER A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) Al CAPITAL MENKUL DEOERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN

Detaylı

ARACI KURUMLARTARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

ARACI KURUMLARTARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) INFO YATIRIM A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLARTARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) INFO YATIRIM A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI ITIBARI ILE INFO YATIRIM

Detaylı

ASYA YATIRIM MENKUL DEaERLER A.$.'NIN 31/12/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

ASYA YATIRIM MENKUL DEaERLER A.$.'NIN 31/12/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) ASYA YATIRIM MENKUL DEaERLER A.$.'NIN 31/12/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) ASYA YATIRIM MENKUL DSERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

ASYA YATIRIM MENKUL DEdaERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARINLI

ASYA YATIRIM MENKUL DEdaERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARINLI ASYA YATIRIM MENKUL DEdaERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARINLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) ASYA YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

REFERANS MENKUL DEdERLER A.S.'NiN 30/09/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

REFERANS MENKUL DEdERLER A.S.'NiN 30/09/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) REFERANS MENKUL DEdERLER A.S.'NiN 30/09/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) REFERANS MENKUL DEGERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI

Detaylı

GLOBAL MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI

GLOBAL MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI GLOBAL MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) KAMUYU AYDINLATMA FORMUNDA YER ALAN BILGILERIN DOGRULUGUNDAN ARACI KURUM YONETIM KURULU

Detaylı

02.06.2016 / Sh.1 Taahhut

02.06.2016 / Sh.1 Taahhut YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 31/03/2016 TARİHLİ ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU ( 1 ) YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER. A.Ş. YÖNETİM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN I LAN TARIHI

Detaylı

CM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

CM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) CM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) CM MENKUL DEGERLER A.S. YdNETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI ITIBARI

Detaylı

EURO FINANS MENKUL DE (`,ERLER A.$.'NIN 31/12/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

EURO FINANS MENKUL DE (`,ERLER A.$.'NIN 31/12/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) EURO FINANS MENKUL DE (`,ERLER A.$.'NIN 31/12/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) EURO FINANS MENKUL DEdERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

ALTERNATIFBANK A.$.'NIN 02/10/ 2017 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

ALTERNATIFBANK A.$.'NIN 02/10/ 2017 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) 'NIN 02/10/ 2017 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) YONETiM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ALAN TARIHI ATIBARI ile 'NIN SERMAYE PIYASASI FAALIYETLERI ile SINIRLI

Detaylı

TAIB YATIRIMBANK A.$.'NIN 31/12/2014 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

TAIB YATIRIMBANK A.$.'NIN 31/12/2014 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TAIB YATIRIMBANK A.$.'NIN 31/12/2014 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TATS YATIRIMBANK A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHi ITIBARI ALE TAIB

Detaylı

OYAK YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$. A.S.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (1)

OYAK YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$. A.S.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (1) OYAK YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$. A.S.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (1) OYAK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

WESTLB AG MERKEZI DUSSELDORF ISTANBUL MERKEZ SUBESI'NIN 30/06/ 2012 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

WESTLB AG MERKEZI DUSSELDORF ISTANBUL MERKEZ SUBESI'NIN 30/06/ 2012 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) WESTLB AG MERKEZI DUSSELDORF ISTANBUL MERKEZ SUBESI'NIN 30/06/ 2012 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) WESTLB AG MERKEZI DUSSELDORFISTANBUL MERKEZ $UBESI YUNETIM KURULU

Detaylı

31/12/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

31/12/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) T.C. ZIRAAT BANKASI A.$.'NIN 31/12/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) T.C. ZIRAAT BANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN LAN TARIHI ITIBARI ILE

Detaylı

31/12/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

31/12/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) CITIBANK A.$.'NIN 31/12/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) CITIBANK A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN LAN TARIHI ITIBARI ILE CITIBANK A.$.'N!N SERMAYE

Detaylı

PASHA YATIRIM BANKASI A.$.

PASHA YATIRIM BANKASI A.$. PASHA YATIRIM BANKASI A.$. 30/09/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) PASHA YATIRIM BANKASI AS. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN LAN TARIHI itibari ILE PASHA

Detaylı

30/09/ 2017 TARIHLI BANKALARTARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*)

30/09/ 2017 TARIHLI BANKALARTARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) SOCIETE GENERALE (SA) PARIS, MERKEZI FRANSA,ISTANBUL TURKIYE MERKEZ $UBESI'NIN 30/09/ 2017 TARIHLI BANKALARTARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) SOCIETE GENERALE (SA) PARIS, MERKEZI FRANSA,

Detaylı

$EKER YATIRIM MENKUL DE(`,ERLER A.$.'NIN 30/09/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

$EKER YATIRIM MENKUL DE(`,ERLER A.$.'NIN 30/09/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) $EKER YATIRIM MENKUL DE(`,ERLER A.$.'NIN 30/09/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) $EKER YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

BAHAR MENKUL DEGERLER TICARET A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (1)

BAHAR MENKUL DEGERLER TICARET A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (1) BAHAR MENKUL DEGERLER TICARET A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (1) BAHAR MENKUL DEGERLER TIC.A., 4. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

RABOBANK A.S.'NIN 11/01/2016 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DI)ZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

RABOBANK A.S.'NIN 11/01/2016 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DI)ZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) RABOBANK A.S.'NIN 11/01/2016 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DI)ZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) RABOBANK A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI ttibari ILE RABOBANK A.$.'NIN SERMAYE

Detaylı

SARDIS MENKUL DE(ERLER A.$.'NIN 30/06/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

SARDIS MENKUL DE(ERLER A.$.'NIN 30/06/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) SARDIS MENKUL DE(ERLER A.$.'NIN 30/06/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) SARDIS MENKUL DEGERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ALAN TARIHI

Detaylı

HEDEF MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 31/03/2009 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

HEDEF MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 31/03/2009 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) HEDEF MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 31/03/2009 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) HEDEF MENKUL DEGERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARiHi

Detaylı

GSD YATIRIM BANKASI A.$.' NIN 30.09.2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

GSD YATIRIM BANKASI A.$.' NIN 30.09.2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) GSD YATIRIM BANKASI A.$.' NIN 30.09.2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) GSD YATIRIM BANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI ITIBARI ILE

Detaylı

30/09/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

30/09/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O.'NUN 30/09/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) T. VAKIFLAR BANKASI T. A.O. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI ITIBARI

Detaylı

GSD YATIRIM BANKASI A.$.' NIN TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

GSD YATIRIM BANKASI A.$.' NIN TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) GSD YATIRIM BANKASI A.$.' NIN 30.09.2017 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) GSD YATIRIM BANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN LAN TARIHI ltibari ILE

Detaylı

DEUTSCHE BANK A.$.' NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

DEUTSCHE BANK A.$.' NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) DEUTSCHE BANK A.$.' NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) DEUTSCHE BANK A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN LAN TARIHI ITIBARI ALE DEUTSCHE BANK

Detaylı

30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*)

30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.'NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) T.C. ZIRAAT BANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN LAN TARIHI ITIBARI ILE

Detaylı

BGC PARTNERS MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 23/01/ 2016 TARIHLI

BGC PARTNERS MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 23/01/ 2016 TARIHLI BGC PARTNERS MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 23/01/ 2016 TARIHLI 1 RACI KURUMLARTARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) BGC PARTNERS MENKUL DEaERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

DENIZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.$.'NIN 31 / 12 / 2015 TARIHLI ARACI KURUMLARTARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

DENIZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.$.'NIN 31 / 12 / 2015 TARIHLI ARACI KURUMLARTARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) DENIZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.$.'NIN 31 / 12 / 2015 TARIHLI ARACI KURUMLARTARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) DENIZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

TURK EKONOMI BANKASI A.$.' NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

TURK EKONOMI BANKASI A.$.' NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURK EKONOMI BANKASI A.$.' NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURK EKONOMI BANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN LAN TARIHI ITIBARI

Detaylı

TEKSTIL YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 02.09.2015 ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

TEKSTIL YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 02.09.2015 ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) TEKSTIL YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 02.09.2015 ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) TEKSTIL YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.$.'NIN 17/07/2017 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.$.'NIN 17/07/2017 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.$.'NIN 17/07/2017 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ilan TARIHI

Detaylı

ING BANK A.Ş.'NİN 30,000,000,000 ADET 1. TERTİP B TİPİ ALTIN YATIRIM FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURUDUR

ING BANK A.Ş.'NİN 30,000,000,000 ADET 1. TERTİP B TİPİ ALTIN YATIRIM FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURUDUR * BU HALKA ARZA İLİŞKİN İZAHNAME 22 / 02 / 2011 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 21 / 02 / 2011 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN BAŞVURULMUŞTUR.

Detaylı

ANADOLUBANK A.$.'NIN 31/03/ 2016 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

ANADOLUBANK A.$.'NIN 31/03/ 2016 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) ANADOLUBANK A.$.'NIN 31/03/ 2016 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) ANADOLUBANK A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI ITIBARI ILE ANADOLUBANK A.$.'NIN

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN ADET II.TERTİP B TİPİ ALTIN FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURUDUR

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN ADET II.TERTİP B TİPİ ALTIN FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURUDUR * BU HALKA ARZA İLİŞKİN İZAHNAME 05.09.2011 TARİHİNDE TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 05.09.2011 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN BAŞVURULMUŞTUR. HALKA ARZA İLİŞKİN

Detaylı

ING BANK A.$.'NIN 30/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

ING BANK A.$.'NIN 30/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) ING BANK A.$.'NIN 30/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) ING BANK A.$. YUNETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ALAN TARIHI ITIBARI ALE ING BANK A.!$.'NIN

Detaylı

RABOBANK A.S.'NIN 02/12/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

RABOBANK A.S.'NIN 02/12/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) RABOBANK A.S.'NIN 02/12/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) RABOBANK A.S. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI ITIBARI ILE RABOBANK A.$.'NIN SERMAYE

Detaylı

TURKIYE HALK BANKASI A.$.' NIN 30/09/ 2017 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

TURKIYE HALK BANKASI A.$.' NIN 30/09/ 2017 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE HALK BANKASI A.$.' NIN 30/09/ 2017 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE HALK BANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ALAN TARIHI ITIBARI

Detaylı

TURKIYE KALKINMA BANKASI A.$.'NIN 30/09/2016 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

TURKIYE KALKINMA BANKASI A.$.'NIN 30/09/2016 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE KALKINMA BANKASI A.$.'NIN 30/09/2016 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE KALKINMA BANKASI A.S. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI

Detaylı

30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) SANKO YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) SANKO YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

INVEST-AZ MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/09/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

INVEST-AZ MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/09/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) INVEST-AZ MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/09/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) INVEST-AZ MENKUL DEOERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN

Detaylı

DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 31/03/2009 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 31/03/2009 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 31/03/2009 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEGERLER A.$. YUNETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

TEBLİĞ. ARACI KURUMLARIN SERMAYELERİNE VE SERMAYE YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (Seri: V, No: 135)

TEBLİĞ. ARACI KURUMLARIN SERMAYELERİNE VE SERMAYE YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (Seri: V, No: 135) 20 Mart 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29301 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ ARACI KURUMLARIN SERMAYELERİNE VE SERMAYE YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (Seri:

Detaylı

SAXO CAPITAL MARKETS MENKUL DEdsERLER A.$.'NIN 30/09/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

SAXO CAPITAL MARKETS MENKUL DEdsERLER A.$.'NIN 30/09/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) SAXO CAPITAL MARKETS MENKUL DEdsERLER A.$.'NIN 30/09/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) SAXO CAPITAL MARKETS MENKUL DEdERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU

Detaylı

YAPI KREDI YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 31/03/2015 TARIHLI

YAPI KREDI YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 31/03/2015 TARIHLI YAPI KREDI YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 31/03/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) YAPI KREDI YATIRIM MENKUL DEGERLER A.!. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 2008 Yılı 01/01/2008 31/12/2008 2008 İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ ve İDARİ FAALİYETLER 3 1.1. KISACA HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 3 1.2. YÖNETİM ve DENETLEME KURULLARI 5 1.3. ÜST YÖNETİM 5 1.4. İNSAN KAYNAKLARI

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ Ortaklığımızın 4.000.000.000 TL nominal değerli banka bono ve/veya tahvillerinin ihracına ilişkin olarak

Detaylı

TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.5.'NIN 30/09/2017 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.5.'NIN 30/09/2017 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.5.'NIN 30/09/2017 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

TEKSTIL BANKASI A.$.'NIN

TEKSTIL BANKASI A.$.'NIN 'NIN 30/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN LAN TARIHI ITIBARI ILE TEKSTiL BANKASI A.$.'NIN SERMAYE PIYASASI FAALIYETLERI

Detaylı

ULUKARTAL KAPITAL MENKUL DES`ERLER A.$.'NIN 15 / 01 / 2015 TARIHLI

ULUKARTAL KAPITAL MENKUL DES`ERLER A.$.'NIN 15 / 01 / 2015 TARIHLI ULUKARTAL KAPITAL MENKUL DES`ERLER A.$.'NIN 15 / 01 / 2015 TARIHLI ARACI KURUMLARTARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) ULUKARTAL KAPITAL MENKUL DEGERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

TURK EKONOMI BANKASI A.$.'NIN 30/09/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

TURK EKONOMI BANKASI A.$.'NIN 30/09/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURK EKONOMI BANKASI A.$.'NIN 30/09/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURK EKONOMI BANKASI A.S. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ilan TARIHI ITIBARI

Detaylı

PRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 31/12/2015 TARIHLI

PRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 31/12/2015 TARIHLI PRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 31/12/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) PRIM MENKUL DEGERLER A..$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN LAN TARIHI I

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ Ortaklığımızın 4.000.000.000 TL nominal değerli banka bono ve/veya tahvillerinin ihracına ilişkin olarak

Detaylı

EK/1 Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin

EK/1 Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin EK/ Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin Unvanı : Vergi Dairesi ve Numarası: Ticaret Merkezi ve Sicil Numarası: Kuruluş Tarihi:

Detaylı

ZIRAAT YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

ZIRAAT YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) ZIRAAT YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) ZIRAAT YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

TURK EKONOMI BANKASI A.$.'NIN 31/03/2017 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

TURK EKONOMI BANKASI A.$.'NIN 31/03/2017 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURK EKONOMI BANKASI A.$.'NIN 31/03/2017 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURK EKONOMI BANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN LAN TARIHI ITIBARI ILE

Detaylı

A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA TURKIYE is BANKASI FORMUNUN ilan TARIHI ITIBARI ILE TURKIYE

A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA TURKIYE is BANKASI FORMUNUN ilan TARIHI ITIBARI ILE TURKIYE N TURKIYE i$ BANKASI A.$.'NIN 30/09/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA TURKIYE is BANKASI FORMUNUN ilan TARIHI ITIBARI ILE

Detaylı

ALAN MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 27/04/ 2010 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU ()

ALAN MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 27/04/ 2010 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU () MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 27/04/ 2010 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU () MENKUL DEGERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI ITIBARI ile

Detaylı

TAKSIM YATIRIM A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI

TAKSIM YATIRIM A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI TAKSIM YATIRIM A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (1) TAKSIM YATIRIM A.S. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI MBARI ILE TAKSIM

Detaylı

ARAP TURK BANKASI A.$.' NIN 31/12/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*)

ARAP TURK BANKASI A.$.' NIN 31/12/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) ARAP TURK BANKASI A.$.' NIN 31/12/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) ARAP TURK BANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI ITIBARI!LE ARAP

Detaylı

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER 1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER 1.1. Ticaret Unvanı : Atılım Faktoring A.Ş. 1.2. Merkez

Detaylı

MARBA$ MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 30/06/ 2017 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

MARBA$ MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 30/06/ 2017 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) MARBA$ MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 30/06/ 2017 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) MARBA$ MENKUL DEGERLER A.S. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ALAN TARIHI

Detaylı

BA$KENT MENKUL DEdERLER A.$.' NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

BA$KENT MENKUL DEdERLER A.$.' NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) BA$KENT MENKUL DEdERLER A.$.' NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) BA$KENT MENKUL DEGERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI

Detaylı

REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU WWW.referansmenkul.com.tr www.primetrade.com.tr Referans Menkul Değerler AŞ. Tescilli Markası İÇİNDEKİLER: A-

Detaylı

04/01/2016 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

04/01/2016 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) KUVEYT TURK KATILIM BANKASI A.$.'NIN 04/01/2016 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) KUVEYT TURK KATILIM BANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI

Detaylı

FAAL YET RAPORU 2010

FAAL YET RAPORU 2010 FAALİYET RAPORU 1. Şirket in Tarihçesi ve Ortaklık Yapısı: Şirketimiz 1977 yılında Genborsa Menkul Değerler Ticareti Yatırım ve Finansman A.Ş. ünvanıyla, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR...1

Detaylı