DENIZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.$.'NIN 30 / 06 / 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DENIZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.$.'NIN 30 / 06 / 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)"

Transkript

1 DENIZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.$.'NIN 30 / 06 / 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) DENIZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI ITIBARI ILE DENIZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.$.'NIN FORM KAPSAMINDAKI HUSUSLARA ILI$KIN CARL DURUMUNU TAM VE DO6RU OLARAK YANSITTIaINI TASDIK EDER VE YATIRIMCILARIN DENIZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.$.'NIN FAALIYETLERI ILE MALI VE HUKUKI DURUMU HAKKINDA BILGILENMESINI TEMIN EDECEa±NI SERMAYE PIYASASI MEVZUATI UYARINCA TAAHH ( T EDER. KAMUYU AYDINLATMA FORMUNDA YER ALAN BILGILERIN DOORULUdUNDAN ARACI KURUM YONETIM KURULU SORUMLUDUR. FORMUN KAMUYA AfIKLANMASI, FORMDAKI BILGILERIN SERMAYE PIYASASI KURULUNCA VEYA KAMUCA TEKEFF O LO ANLAMINA GELMEZ. (1) 30 / 06 / 2015 tarihli Kamuyu Aydinlatma Formu, X nolu tablosu haris olmak Ozere Sermaye Piyasasi Kurulu'nun tarih ve saydi Resmi Gazete'de yayimlanan Seri:V, No:77 sayih Araci Kurulu5lann Kamuyu Aydinlatma Esaslarina Ili;kin Tebli&in 5 inci maddesinin ikinci fikrasmin (a) bendi uyarinca 30 / 06 / 2015 tarihinde DENIZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.S. tarafindan d0zenlenmi5tir. 30 / 06 / 2015 tarihli Kamuyu Aydmlatma Formu, X nolu tablosu da doldurulmak suretiyle Sermaye Piyasasi Kurulu'nun tarih ve saydi Resmi Gazete'de yayimlanan Seri:V, No:77 sayili Araci Kurulu;farm Kamuyu Aydinlatma Esaslarina Ili5kin Tebli inin 5 inci maddesinin ikinci fikrasinin (b) bendi uyarinca 30 / 06 / 2015 tarihinde DENIZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.$. tarafindan dozenlenmi;tir / Sh.1

2 ICINDEKILER TAAHHUTNAME A. TANITICI BILGILER Tablo I Merkez D si Orputlere (Sube Irtibat BOrosu Acente) Iliskin Bilgiler Tab10 II a Yetki Bel elenne Iliskin Bilgiler Tablo%b II Borsa Uvelik Tarihi ve IMKB'de Faaliyet Gosterilen Pazar/Pivasalara Iliskin Bilgiler Tablo III Ortaklik Yaois Ta blo IV[a. IYOnetim Kurulu i Uveleri ve Genel Mudur Tablo IV/b. Sermave Pivasasi Faalivetleri Ile foul Imza Yetkisine Sahio ^Sahislar Tablo V Kurucusu ve/veya Yoneticisi Olunan Yatirim Fonu/Fonlari B. HUKUKI DURUMAaILIKIN BILGILE _ R _ DENIZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.S ve DENIZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER Tablo VI/a. A.S.'nin Ortaklan. Yoneticileri ve Cahsanlan Hakkinda SPK IMKB ve TSPAKB Tarafindan Son Iki Yd Zarfinda Uygulanan Idari Para Cezalan TabI VI/b. DENIZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.S.'ne IMKB ve TSPAKB Tarafindan Son Iki Yd Zarfinda Uvgulanan Diller Disiolin Cezalan TabloVII Cari Ozsermavenin % 5'ini Asan Davalara Iliskin Bilgiler SermavePivasasi Kurulu Tarafndan DEN Z YATIRIM MENKUL KIYMETLER A S-ve DENIZ Tablo VIII YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.S.'nin Ortaklari. Yoneticileri ve Cahsanlan Alevhine Son Iki Yd Zarfinda A dan Ceza Davalan C. MALI DURUMA ILI,^KIH BILGILER Tablo IX 30 /06 / 2015 Tarihli Mali Tablolara Iliskin Ba4imsiz Denetci GorUso Tablo X i30/o6/2015 Tarihli Bilanco ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Gruolari Tablo XI! 30 /06 / 2015 Tarihli Sermave Yeterlilidi Tablolarina Iliskin Battimsiz Denetci Gorosu Tablo XII DENIZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.S.'nin 30 /06 / 2015 Tarihli Sermaye Yeterlilidi Tablolan Temel YOkumlQlOkleri Karsisindaki Durumu Tablo XIII D.!DENIZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.S.'nin Temel Sermaye Yeterlili i Verilerinin TebliO Ile OngorOlen YOkUmiulukler Karsisindaki Durumunun DeOerlendirilmesi DENIZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.S.'NIN HUKUKI VE MALI DURUMU ILE FAALIYETLERINE ILISKIN OLARAK ACIKLANMASINI ISTEDIGI DICER HUSUSLAR BEYAN VE IMZA / Sh.2 Icindekiler

3 A. TANITICI BILGILER 1. Araci Kurumun Ticaret Unvam DENIZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.$. 2. Kurulu; Tarlhi Ticaret Siciline Tescil Edildi ji Yer Ticaret Sicil No 3. Merkez Adresi Istanbul Buyukdere Cad No: 141 Kat :9 Esentepe / Istanbul 4.!Ileti;im Bligileri Telefon No Faks No Cajn Merkezi 5. Internet Adresi 6 E poste Adresi 7. Kayrth Olunan Vergi Dairesi izyatirim.com Bogazigi Kurumlar Vergi Dairesi / Sh.3 Tanitici Bilgiler

4 .. M M. D., px.11NM...n: u 61, , Mnx x39951 Cn.ahwM B.M 151/&rm Cr.Mw.9..M Ma / Mnln su W 1X44 ]N) Mn.M.nrC.aanlpp:12/A ,.1]51. TOM1 Ca,dA,.rl 11.44]44 SwX MUMM1P.RU50 Cad. 940:3)].fly. Nu.N iw]cumxunni InI. ' _ -.N WWnx L9M i Im ] _ Mini C.r] ] A A.9. A. eem... B BDbum OEM 1x ONu xbry9n SIY 4540 ] t. Iu3/6 olw ]30] WN3r 263/I ) I9 Ndl I'll e F{q.M11 e0vwswmn ]30) f9e 64 LM.Wm O 2I X.. NV1 /a S.VF.n PMm 330] M.h.0A, IM Ad pycadm 9.:4/ tl _.._ Mnk.ldyam.n _. x a, upvrm0f 4135 BU9..ax. 99:416 andal BBIw xa 50PMm1.nFWr z].g13ne P.A t6w.0 x041 C:r:30:]Mna h y F. 3N3411y Od 9 MMr.,MM11N 230]19993 AUtak CdN 19 M.ry.*M.N. 0]199l1340plp6gm.4a. 4r.a06N.Xal YaadOY M.nbul 10) 1.VMxl.r M3F.MU,.M1R.m.IPq. 4a. 90:43/A 191x , ,94 109/ ryM MUt $A ll C a d, IDary I3bm 3.min Rn 6 Ebk Hatay 31.0).1996 Al (y1n.yac d. )/S M.F Mt.IY. 3] E T9n1., Man" 0194, x] 940:63 M.gxn CYO(. M.a, SOl. ad, (201., nian, Atlanta Can. 90'. N An ' n.MUl r CNd 91, MNWI SW2. 9lN0.619a31M v.o> Ili (9.U A Irv gililn N > NoE.IpNw.r Nxn.W 1901 y 4aan Mp 0..A No I. dooloy UnMA IA( 7 MY Cud. 1 W Iii 2301 YMW X4 44x a e lk b 33A 1996 NNO M.n NO10 Alb6/7c. k. MYx MI&.Y M.n. CUn N cat Np.]I.aa "NANNAN.F"Mtl M901W(pwmx9 It,. WI KAY, MxlxI I n 206xpk.ad an Mu MxM F5 63y AYY 4dMI XOWIWai. Mods M mu16a Xo u/a6wn.d[mi 23.0] 199 M9.IM MIWNn EUn. 0.4MINp:31M WUr 9.Mry..Ap 1990, Pml 5.Iydk 4d 6yn Ir kmixo: I-A fill F. MryMI IIN in. W,I100C Alai, 330]1999 M dry ny.pd n PMwR M xv0 94x C M Nd 4a { ]995 MFMMM6.tln 6F Colonic Caddell NO3]/A {.rlu/r.kod uaN 21/!clown Y h DN.M YI M n H 151 Y E PAnd F, C!,h.19 E Eapn PyMBy CII...1 N.3Px.9 2Mlrm, I 5161W110.X0:0/(191W Eh ,9, M.MIW ANN.. am1011w Otlu,.31651x E Can [ a. N3A:434331MAx 1n.99( N..a W M.n. Yr. 4a. Na 949: 36/A 9nX h uldol 4... x10) ". Pina r 9 Cu 66R9 9n0Y. 3.A] 199& load., Man. id CidS No: z)690gx 240] xmawim1. QuI :601/MBLM./kmMl N.I 4a. X.: i x30]1995 prln M.F. ladommunpida j I. tiunw 1 a x30) Ma, MwNU.ȯnal InNagai dium Y.nh.M. M.F MxhN lm151 B 01..n / E NNAAAAA r.4m IM.NXn1 ANN C E IM.Mmo. ClI, X E.YOkax. C GAll11, N1u Caddo: 230] 1993 MYaRnary4N6X 1. m. p bnsw3y N0:6/]P 4n.9 Inmb11 )434 yankn IKKI... I iint , land, (4 NMpyni '. 4mr.W xa99n ,. AZv M yoin S an.. Mn W E 6o3 A 35ACa da 6nAd E x9 33% 1199 C.M.4 943! Cud 17. A.. x3.0] 9,Yr M,lin,.m.1O Nox099n do'.a 3331b In INAA. N 6Y O,Mn1., lain, 31 Cad 43 xo'av/i 4,.e.nbn.111 zwg1w3 230) k 44.0x6 ] 9d4W x30] Muhu 1/ Ey ]NNW E M MMill lfn m..,.. C.9M.6Y5x69 230) Mym.n. 4. Nryrga 67CN. N096R1Y9.1. 3] d N0:)MANp YW.ax Aydin Oa X096 N91 S10I190C. n,30 AM.M.F_ M.nrvY[Mxha M.... ". 33.0) EUNx N O '.Mr. 33 0] 1491:5hMa1. MM. Extl 4km.Y CM. f 09143II MwYnl99A 433:10:11 pm.natl Yun1 230]1991 BOyWMNC.1. Cm rl 3 x0]]/1,51 WafylYOy b<.nwl d14d. N.:... 33only I33 n 30A7... An.l. oa4a N 2 u mi.. ma 20] 1996hmNpp M n MAN 2310] Wl pa0m fi 6 1.,93x 2107 INS i Y :/ (Yd 230] ,36.19 n x531 z].0] ,49199 Cad, Na 90421/310 C.9.H1uNandi t396.0n1na65lcw 9 230].99 9Mrya Wau 3301W. y an Ann pik u 330] r1. Cad 1371 a Nl ON4 lamb 3594 ml Kinar (19.1.0ad.mana1l. 9 ani. n A.a1W O hnapp 0a. X0: / Y :n.013. OtlrtY.ncF1M O0 :UPs.9113 NIN 310)]994 hy.imy.,m M.puC1aCwm.Maq.940:36/4 SgA.NMm. 390] Ort Man At, C:9 1 0*2SNu 31.0] d4,.13x d ]W11 Sl Inn 694, , n 4 Man S C Fxn W x x MM 196 N.IMV MNmn t95 art S.91*1 N Utl6/L9.nW I 330).9. (DIY, X FKKI..m W.MUI 230] M1h9. UIsO Cand. 9451x1. I. 330] land., C 7 IN. Canaany / ]kit 25.0)1996YxMmn Ai No.11 / x30] Nodayat IN. ua [4 4. AN IWY1..0)1499M.IUM1M 4100N, IN EUNp Ho.i)S MM.t/!MI CII90.I.V 3ud ar, xnn. rnnma C Mth.S "S 23.., nnp U M. M..Y.C'a4yap N _ f -- ud C3 041,MW,9 rnu 1.nWl I'd,. Oa W 6.41nMy11n.MW I! Dl[GreElu M 39 N IM.INm 0.hmu nx.l Ml x+ Call, 9. x390 ANN,.90 Sa3 u Ad Nny.a,o9., K.,4 M M 940x GOWLIn 1. al M.. Yin, PMbr m90600.n n.3t69...v M16 I., ,1{ 1.11,- holy. dd..,. 0 kna aa.r 0410 OYmU Np.nxx All M 0049 SxMmmx Em,y7ho9M CAN, okn 9p,.,an E an 49 i Gu forv C5 OMOr IN, N Ma.l(r.l E yeny n Can al...n AANAAA3. M.F I inly ylln buf.9ll PuWn A pm.9mmin6y E.A.Vt.9.I:n 151.9A6. x <Fn all NW YUm.p. 19.,[911 lodi l nm00mp[ Lm.1(6wpx 093 M.oy 6p Plu 1I` I, t- III, Enq tl M9. L., 194,31911 I.Hx0a0,1 SWm 0.M. 11,09., Kann 1,-k E,d.m.nx.yin,...In G4, G6m.y o W IM Isymat 4MM, Muni. A.- Xpnd,n Smgale.419 M.tl t XUn.l Cuo3oM91n MIGUM9 AAAIG dna bxnlikl n., 3x , Kill 11.1 AN !.555 ( ? ) x !1113 (115) (x ]5 (243)9169]66 ', ] (1QI51391os ) (212) UU r1213.m W I].124s.1x '333feR1i91 1(.2)919500] (13319].9069 X36613)45361 ( Izuµ> ( l7a ] Iz ( (364( )3x1696] (36 4) /11131/19 01 (411) )395.( ] 12141x (x ( / /7 (] a95 ( ( x] _,_ (211) ( ] 0) (III) 61a (962133, x / {: /5/ NI6mn (113(Iin9I. (346/ ( (1301] x (,.A (3561 ] (313)416 a 30 (III) (342) ]03513 ( ( ( ) (x36) lll] x (313) ( x51 (319( _ 216 5nm )9019 ulxu ( (363( ( (314(355 u1 (212) ( (I III x23546 (173( (3]3) / ( (35x1] ( f]]] ( _-14 ) ()41146] 1314( ( (x (x ( (9z ( ( WIP, (253) ] ( ^ ( ( /2/ a9 (453)3x3155] j8zpe3sv )9 :1x (21fy NS1SSa y6s x ad ( ( ( ( (411) ( ) 309) 111a131]WAd _( ] (1]61]] ( ( (313( "Ill III y` II z.yz0. w _ zz (3(x ]2015 / 5194

5 9. Sahip Olunan Yetki Belgesi/ Belgeleri ve Istanbul Menkul Klymetler Borsasinda (IMKB) Faaliyet Gosterilen Pazar/ Piyasalar : TABLO 11/a - Yetki Belgelerine Ili;kin Bilgiler Sahip Olunan Yetki Beeleri Verili; 7arihi Sayisi Alim Satima Aracilik Yetki Belgesi 15/05/ 1998 ARK/ASA-268 Halka Arza Aracdik Yetki Belgesi 15/05/1998 ARKIHAA-190 PortfOy Yoneticiligi Yetki Belgesi 15/05/1998 ARKIPY-158 Yatinm Dani manhgi Yetki Belgesi 15/05/1998 ARK/YD-136 Sermaye Piyasasi Araglannm Kredili Alim, Agi a Sate; ve Odung Alma ve Verme i lemleri Belgesi 09/04/1999 ARK/KRD-174 TUrev Araglarm Ahm Satimma Aracdik Yetki Belgesi - Vadeli I;lem ve Opsiyon Borsasi A.$.'de - Yurtdi;i Piyasalarda Iglem Garen TUrev Araglarin Ahm Satimna Aracilik 06/06/2008 ARK/TAASA-141 (Dayandi i Varhk veya Gosterge Dikkate Almdi*mda Yurtigi Piyasalarda I lem! Garmeyen TUrev Araglarla Sinirh Olmak Uzere) Kaldiragh Ahm Satim I;lemleri Yetki Belgesi 13/06/2012 ARK/KAS-13 Tablo II/ b - Borsa Uyelik Tanhi ve IMKB 'de Faaliyet Gosterilen Pazar/ Piyasalara Ili;kin BiIgiler Borsa Uyesi Olunmasma Ili;kin IMKB Yonetim Kurulu'nun Karar Tarihi 26/05/1998 Fiilen Faaliyet Gosterilen Pazar we Piyasalar.. Hisse Senetleri Piyasasi Tahvil ve Bono Pryasasi Kesin Alum Satim Pazan Tahvil ve Bono Piyasasi Repo - Ters Repo Pazan TUrev ve Kaldi Piyasalar / Sh.5 Yetki Belgeleri ve Pazar-Piyasa

6 10. Ortaklik, Yonetim Yapisi ve Araci Kurumda Sermaye Piyasasi Faaliyetieri lie Ilgili Olarak Imza Yetkisine Sahip $ahislara Ili;kin Bilgiler: Tablo III - Ortaklik Ya isi Orta m Ticaret Unvani/ Adi Soyadi Pa rtutan TLS Oran%^ DENIZBANK A.S. 149,978, % TANJU KAYA 5,000: % AU MURAT DIZDAR 5, _ a % HAKAN ATE 5, % BORA BOCUGOZ 5, /o To lam % Tablo III/ a - Araci Kurum Sermayesinin Do*rudan veya Doiayli Olarak %10'undan Faziasina Sahip Olan TUzel Ki;i Ortaklarin Ortaklik Yapisi 1 TUzel Ki i Orta m Ticaret Unvam : Ortagm Ticaret nvani/adi Soyadi Sberbank of Russia Diger [t-j ASik kisim Pa,yl!# ri M 715,044, ,055,663.02' Oran M % % % Toplam 2. Tiizel KIVI Oita m Ticaret nvani Orta m Ticaret Unvam Adi So adi 716,100,000.00i 100% 3. Tuzel Ki i Orta in Ticaret Unvani : Orta*m Ticaret Unvani/ Adi Soyadi Toplam / Sh.6

7 labia N a 7 tim Kurulu eleri ve Genel Mudur Aoradi d GSrevi AT E Yonetim Kurulu Ba kani BAKIRH Y6netim Kurulu Ba;kan Vekil B CUG.. Yonetim Kurulu esi r KAYA Yontim Kurlu Uyesi UMAN VoneGm Kurulu Uesi EMIRAU m Yonetim Kurulu Uyesi IN SAM( CELIK r i mndr ^` Tablo a 11 kin A iklama : Yonetim Kurulu U elerinin Atanmasina Ii kin Gene Kurul Karan Tescil Tarihi TTSG 1 Ian Tarihi TTSG Sayisi Tablo IV/ b - Sermaye Piyasasi Faaliyetleri he ligili Imza Yetkisine Sahi hislar Adi ve Soyadi Gorevl HAKAN ATE$ YONETIM KURULU BA^KANI YONETIM KURULU BASKAN YRD CAFER BAKIRHAN ICRA KURULU BASKANI TANJU KAYA YONETIM KURULU _ UYESI BORA BOCUG YONETIM KURULU UYES[ _ CEM DEMIRAi fyonetim KURULU UYESI DILEK DUMAN YUNETIM KURULU UYESI ICRA KURULU UYESI HOSEYIN SAMcELIK GENEL MUDUR HOSEYIN MEUH AKOSMAN!ICRA KURULU UYESI ENVER ERDEM GENEL MD. YARDIMCISI M NURULLAH ERDOOAN GENEL MD. YARDIMCISI MURAT Pf$$KINSUT {GENEL MD. YARDIMCISI SEZGI CUMHURORNEK GENEL MD. YARDIMCISI MEHMET EMIRTAYMAN GENEL MD. YARDIMCISI _ ERGUN KO^UCU. GENEL MD. YARDIMCISI SEVIL YUKSEL GENEL MD. YARDIMCISI MAHIR KUBILAY DAOLI GENEL 3AEUMD. YARDIM HAKAN KOCAMAN GENEL MD. YARDIMCIS I ENDER SARI BOLUM MUDURU INCIAKSU 1BOLUM MObORU_- ELIFISLAM BOLUMMUDURU INAN AKOVA I BOLUM MUDURU ASLI SULAR BOLUM MUDURU VASFI ATILAY OZDUMAN BOLUM MUDURU FUSUN HACIEYUPO6LU BOLUM MUDURU OSMAN TA$TEMEL BOLOM MUDURU MEHMET BULUT,jBOLUM MUDURU BERNA cayir BOLUM MUDURU ORHAN KAZICI BOLUM MUDURU _ SfTARE CURER BMMUDURU CAFERTOLGABURGUN 1BOLUMMODURU --- BERRIN S NE ERHAN iynetmen Tabloya Ili kin A iklama : Imza SlrkGlerinin Tescil ve Ilam TTSG Sayisi Imza Sirkulerinin Tescil Tarihi TTSG 4 Ian Tarihi " (*) TTSG: Tiirkiye Ticaret Sicili GatB5i2015 / Sh.7

8 11. Kurucusu ve/veya Yoneticisi Olunan Yatirim Fonu / Fonlarma Ilifkin Bilgiler: Tablo V - Kurucusu ve/veya Yoneticisi Olunan Yattrim Fonu/ Fonlaru Yaturm Fonunun Unvam Fon Kurucusunun Unvam Fon Yoneticisinin Unvam / Sh.8 Yatirim Fonlari

9 B. HUKUKI DURUMA ILI$KIN BILGILER 1. Son Iki Yd Zarfmda SPK, IMKB ve Tiirkiye Sermaye Piyasasi Aracl Kurulu;Ian Birligi (TSPAKB) Tarafindan DENIZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.$.'ne vedeniz YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.$.'nin Ortaklarl, YSneticileri ve CaIi aniarina Uygulanan Idari Para Cezalari He IMKB ve TSPAKB Tarafindan DENIZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.$.'ne Uygulanan Diger Disiplin Cezalari Tablo VI/ a -DENiZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.$. Ve DENIZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.$.'nin Ortaklan, Yoneticileri ve cah;anlari Hakkinda SPK, IMKB ve TSPAKB Tarafindan Son Iki Yd Zarfinda Uygulanan Idari Para Cezalan Uygulayan Kunim SPK erese ve an ara Cezasi UY9ulanmasina Ili;kin Karar Idari Para Cezasi Son Duruma Ili*kin Uygulanan Gercek/Tuzel Ki;i Tarihi n ( TL) Asiklama DENIZ Yatirim Menkul Kiymetler Trh 31/1038 sayili 20,000, r ;karan Tablo VI/ b - DENiZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.$.'ne IMKB ve TSPAKB Tarafindan Son iki Yd Zarfinda Uygulanan Di er Disiplin Cezalan Disiplin Cezas: Uygu anmasma SPK Nezdmde Itiraz Konusu tlickin Karar Tad6 : CA:1: CJn^^Ji Y] / Sh.9 Hukuki Durum (1)

10 2.DENIZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.$.'nin Mali Durumunu Etkileyebilecek Davalara Ili;kin Bilgiler Tablo VII - Carl Ozsermayenin %5'ini A'an Davalara Ili;kin Bilgiler DENiZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.$.'nin Davadaki Dava Konusu (Degeri He birlikte) Durumu (Davah /Davaci) Dava Asdma Tarihi Davada Gelinen Son Asamanm Ozetienmesi Tabloya Ili;kin Asiklama 3. Son Iki Yd Zarfinda Sermaye Piyasasl Kurulu Taraflndan DENIZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.$. Ve DENIZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.$.'nin Ortaklarl, Yoneticileri ve call;anlarl Aleyhine Asllan Ceza Davalari Tablo VIII - Sermaye Piyasasi Kurulu Tarahndan DENIZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.$. ve DENIZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.$.'nin Ortaklan, Yoneticileri ve Cah; anlan Aleyhine Son lid Yd Zarfinda Aldan Ceza Davalan Hakkinda Sus Duyurusunda Hakkmda Sus D Davada Gelinen Son uyurusunda Bulunulan Gersek/TUZel Kl5Inm j Bulunulan Gersek/ A"mamn TUzeI Ki;i Araci Kurumla Olan Ilifkisi Sus Duyurusuna Konu NO Kurul Karar Tarihi Ozetienmesi / Sh.10 Hukuki Durum (2)

11 C. MALI DURUMA ILISKIN BILGILER 1. Ba4imsiz Denetgi Goru;Teri ve Bilango ve Gelir Tablosuna Ili;kin Ana Hesap Gruplari /06/ 2015 Tarihli Mali Tablolara 1li;kin Ba imsiz Denetgi Goru;ii Tablo IX - 30/ 06 / 2015 Tarihli Mall Tablolara Ili;kin Ba imsiz Denetgi Goru;ii Ba imsiz Denetime Konu E en Ma li Ta o ann Hang i Tebli e/tebli lere Gore Hazrrlandi i: SPK Seri XI, No:29 Ba imsa Denetimi Yapan Kuruu un Ticaret Onvam: "Guns Ba imsiz Denetim ve Serbest Muhase Ba imsiz Dene i Goru tl -.._. Baoimsiz Denetim 6 ve 12 aylarda yapilmaktadir /06 / 2015 Tarihli Bilango ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Gruplan Tablo X'da yer alan bilango ve gelir tablosu verileri SPK Seri XI, No:25 hukumlerine gore duzenlenen mall tablolar esas alinmak suretiyle hazirlanmi;tir. 30/06/2015 datalan hazirlanip forma intikal ettirilecektir. Tablo X - 31 / 12 / 2014 Tarihli Bilango ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Gruplan Ana Hesa p Grubu Adi Bagimsiz Denetimden Ba imsiz Denetimden Gegmi; Gegmig I. DONEN VARLIKLAR Tutan (TL), Tutan TL 'i 154,499,382 85,458,482 II. DURAN VARLIKLAR 167,191, ,924,389 III. AKTIF TOPLAMI 321,691, ,382,8711 IV. KISA VADELI BORCLAR 57,015,998 93,489,763 V. UZUN VADELI BORC,LAR 6,96 5,624,642 VI. OZ S-ERMAVE 257,714, ,268,4661 VII. PAS1F TOPLAMI 321,691, ,382,871J VIII DONEM K ARI;;ARARII IX. NET DONEM KARI ZARARI 12,777,277! Tabloya Ili;kin Agiklama: Sermaye Piyasasi Mevzuati uyarinca Kurula gdnderim si resi sonunda hazirlanmak suretiyle, Forma intikal ettirilecektir. M /Sh.11 Bagimsiz Denetim ve Mal

12 2. Temel YUkumlulukler Itibarl He 30 / 06 / 2015 Tarihli Sermaye Yeterlili i Tablolarl / 06 / 2015 Tarihll Sermaye Yeterllli9i Tablolarina Ili;kin Balimsiz Denetsi GSrd;U Tablo XI - 30 /06 / 2015 Tarihli Sermaye Yeterlili 11i Tablolanna li;kin Batjimsiz Denetci Gi ruso aajrmsiz Denetimi Yapan Kuruiu;un Ticaret Unvamrr"GUnev oayimsiz uene[sl eoru;u :,.._ Olumlu Tabloya iii;kin Asiklama: 2.2. DENIZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.$'nln 30 / 06 / 2015 Tarihli Sermaye Yeterliliol Tablolarl Temel YOkumIUIUkleri Kar;isindaki Durumu SERMAYE YETERLtLIdt TABLOLARI ARACI KURUMUN MARUZ KALABtLECEat CE$tTLI RISKLERf SERI:V, N0:34 SAYILI " ARACI KURUMLARIN SERMAYELERINE VE SERMAYE YETERLILthaINE tli$ktn ESASLAR TEBLIGI' O LCUTLERt CERCEVESINDE VE BELLI VARSAYIMLAR ALTINDA TANIMLAMAKTADIR. SERMAYE YETERLILfdf UYGULAMASI SERMAYE PIYASASI KURULUNUN ARACI KURUMLARIN RISKINI TESPIT VE TAKIP ETMEKTE KULLANDIdl ARACLARDAN SADECE BIRfSINt TE$KIL ETMEKTEDtR. TABLODARI VERILERIN BELLI BIR TARIHTE MEVZUATA UYGUNLUK ARZ ETMESI ARACI KURUM FAALIYETLERININ RISK tcermedt I ANLAMINA GELMEMEKTEDIR. S6Z KONUSU VERfLERIN BELLI BIR TARIHTE MEVZUATA UYGUNLUK ARZ ETMEMESI tse ARACI KURUMUN MALI DURUMUNDA SADECE TEBLtt OLCOTLERI CERCEVESINDE BIR SIHHATSIZLIK OLDUO,U ANLAMINA GELMEKTEDIR. Tablo XII -DENIZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.$.'nin 30 Tablolarl Temel YOkOmlOlOkleri Kar;isindakl Durumu (2) /06 / 2015 Taring Sermaye Yeterlill*i A. Sermaye Yeterliligi Tabani Fazlasi1ASl2)i (TL) B.Asgari Ozsermaye (3) Fazlasi/ASigi (TL) C. Genel Borslanma Smin (%_ D. Likidite Yukumlulu*u Oran>f %) E. Odenmis Sermaye Fazlasi/Acitii (TL) Tutan (TL) ya da Orani (%) Mevzuata Uygunluk 88,027, ,859, /a 0.13% 147,357,500 Tabloya Ili; kin Asiklama: (2) Sermaye yeterlili i tablolari temel yokomiuluklerine III;kin detayli asiklamalar "Araci Kurumlar Tarafindan DOzenlenecek Kamuyu Aydinlatma Formu "nun "Sermaye Yeterlill*i Tablolarl Temel YukOmluldklerine Ili;kin Aciklamalar" bolomunde yer almaktadir. (3) 30 /06 / 2015 tarihi Itiban lie $irketimizin sahip oldu*u yetkl belgelerine kar;ilik gelen cart asgarl 6zsermaye tutari TL'dir. r d YVI / Sh. 12 Sermaye Yeterliligi Tablosu (1)

13 Tablo XIII - DEN Z YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.$.'nin Temel Sermaye Yeterlili i Verilerinin Tebli^ lie Ongor0len YOkUmlUlukler Kar;ismdakl Dunamunun De*erlendirilmesl A. Araci Kurumun Temel Serm aye Yeterlili s Verilerinin Tamamen/K ismeneengoru Tblig Il O Yukumluluklere Tamamen/Kismen uygunolup 01madifjr. B. TebliO ile Ongorulen YukumluluklereAyksnhk/Aykmhklar Olu;mu;sa; BSZHangs YukumlulU a Aykvilit in Ortaya Qktiji ve A mh^m Tutan STL^ ya deorans(% ) Hangs YukumlUluoe Ayksnhi^in_Ortaya Qktigi Tutan (TL) ya da Oran t(%) 82) Ayksnlik(Aykinhklann Ortaya Qkmasmdaks Neden/Nedenler; C. Ayksnlik/Ayksnlsklarsn Giderilmesi!gin Alman Tedbirler: Tabloya tli;kin Aciklama: SERMAYE YETER L TABLOLARI TEMEL Y KUMLUL KLE NE $ N AcIKLAMALAR Asagida yer alan agsklamalar Araci Kurumlar Tarafindan Duzenlenecek Kamuyu Aydsnlatma Formunun C 2.2. BolUmunde yer alan Tablo XII'deki Serm aye yeter lili}i sonuglannin daha amesnemnen iyi anlaplbilii verimektedir. til 1) Sermaye Yeterilliol Tabam : Seri:V, No:34 sayils Araci Kurumlann Sermayelerine ve Sermaye Yeterliligine Ili;kin Esaslar Tebli i uyarinca sermaye yeterlili^i tabani, ozsermayeden duran varliklar ve ili;kill ki$i ve kurumlardan plan alacaklann indirilmesi suretiyle bulunan tutan ifade eder. Ayni Teblii)'in 8 inci maddesi uyarinca araci kurumlann sermaye yeterliliii tabanlan; sahip olduklan yetki belgelerine tekabul eden asgari ozsermayeleri, risk karpli i toplami ve de erleme goni nden onceki son ug ayda olu;an faallyet giderleri kalemlerinin herhangi birlnden az olamaz. 2) Asgarl Ozsermaye : Ozsermaye, Seri:V, No:34 sayfli Tebliij uyarsnca, odenmi; sermaye, emisyon primi, yeniden de erleme defer arts; fonu, yasal yedekler, state yedekleri, ozel yedekler, ola}anusw yedekler, dii)er yedekler ve net donem kan/zaran kalemleri toplamindan gegmi$ yillar zarannm du$olmesi suretiyle hesaplanan tutan fade eder. Asgari ozsermaye yukumiulut)u, araci kurumlann sahip olduklars yetki belgelerine gore sahip olmak zorunda olduklan ozsermayemmn asgari tutarsnm ifade eder., Amlan tutar Seri:V No:34h sayiennc Tblio'i maesi 7 iidd uyannca her yil Kurul tarafindan belirlenir. Asgari ozsermaye faziasi ise, araci kurumun ozsermayesinin asgari ozsermaye tutarmi a;an kssmsni!face eder. 3) Genel Borslanma Sinara : Seri:V, No:34 saytli Teblig'in 9 uncu maddesi uyarinca, araci kurumlarin bilangoda yer alan turn kisa ve uzun vadeli borglan toplami, sermaye yeterlili i tabanlannm 15 katms asamaz. 4) Likidite YOkOmlulU*U: Seri : V, No:34 sayds TebliC'in 10 uncu maddesi uyarinca, araa kurumlar en az kisa vadeli borglan kadar donen varlik bulundurmak zorunda olup, likidite oram donen varlsklarin kssa vadeli borglara bolunmesi suretiyle elde edilir. Anslan Oran 1'den kuguk olamaz. 5) Asgarl Odenmi; Sermaye : Seri:V, No:34 saysh Tebli^ 'in 7 nci maddesi uyarinca araci kurumlann asgari ozsermaye tutannin en az %25'i kadar odenmi$ veya gskarslms; sermayeye sahip olmalan zorunluluounu ifade eder / Sh. 13 Sermaye Yeterliligi Tablosu (2)

14 D.DENIZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.$.'NIN HUKUKI VE MALI DURUMU ILE FAALIYETLERINE ili$kin OLARAK ACIKLANMASINI ISTEDW DIOER HUSUSLAR Sap : ,2 4 9 Konu : Idari Para Cezasi Ilk. T.C. BASBAKANI.IK Sermaye Piyasasi Kurulu fi e fly /11120 t4 10 c DENIZ YAT'IRIM MENKUL DECERLER A.$. BOyiikdere Caddesi No: Esentepe/ISTANBUL Ilgi: a) tarih ve 411/2048 sayth yazrmiz. b) tarih ve 410 sayth yeztmz. (Genel Evrak: ) Kurulumuztm tarih ve 4/1,14 sayili karan geregince ilgi (a)'da kayitit yaztmtz ile Kurudumuzun mtilga Se.ri :IV, No:41 sayili "Sermaye Piyasasi Kammnu'na Tabi Olan Anonim Ortakhktann Uyacaklan Esaslar Hakkmda Teblig"inin 6'nct maddesi He s6z konusu Teblig'iu yerine yttrurltige konulan sayth "Kurumsal YSuetim Tebliki"nin 9'uncu maddesine ve Seri-.VIII, No:45 sayili "Uluslararast Degertcme Standartlari Hakkinda Teblig"in 2'nci maddesine aykin nitelikte tarihli All Sami Yen Spor Kompleksi Turk Telekom Arena VIP Koltuk ve Bau 3- Batt-4 Loca Gelirleri Defier Tespit Raporu hazuiamaniz nedeniylc 6362 sayili Sermayc Piyasasi Kanunu'nun (6362 sayili SPKn) 103'Uncu madde httkmu uyarmca yapilacak i*lemlcre alas te,kit etmek itzere 6362 sayili SPKn'nun 105' inei maddesi uyarinea savunmamz talep edilmi^ olup, konuya iligkin savunmatuz ilgi (b)'de kayuli yanmz lie Kurulumuza ileti I tntvtir. Sbz konusu savunmanizm degerlendirildigi Kurulumuzun tarih ve 311L038 sayili toplanusmda Araci Kurumunuz hakkinda'6362 sayili SPKn'nun 103'iincu maddesinin birinci fikrasinda bellrtilen TL tutarinila idari an cezast uygulanmasma karar verilmiytir. Kurulumuzun tarih ve 31f1038 sayili karan He verilen idaii para cezasina iiigkin tebligat tarafiniza ayrica gbndenlecektir. Bilgi edinilmesini ve geregini rica ederhn. Fatma AKGON OLU Ortakliklar Fi nansmani Dairesi Bagkani V. Avrmnh bilai icin irtibat: Silas YAZAROOLU. Uzman, Tel : (0312) 2915.>El9t^lffitXo^adt.tlilal.ynzamgiu^spk. nv.tr VEkfAcii Iay1alar

15 MEVZUATTAN KAYNAKLANAN SORUMLULUKLARIMIZ DAHILINDE BU FORMDA YER ALAN BILGILERIN GERcEaE UYGUN OLDUaUNU VE FORMUN $IRKETIN FORM KAPSAMINDAKI HUSUSLARA ILI$KIN CARL DURUMUNU TAM VE DOO,RU OLARAK YANSITTItINI BEYAN EDERIZ. Yetkili Imzalar DENIZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.$. Yonetim Kurulu Uyesi DENIZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.$. Genel Muduru Adi Soyadi HUSEYIN SAMI felik Adi Soyadi CAFER BAKIRHAN Gorevi i IGENEL MUDUR Gorevi YONETIM KURULU UYESI Imza Imza Unvan Unvan Adres BUyUkdere Cad No:141 K:9 Esentepe / ISTANBUL Adres BUyUkdere Cad No:141 K:9 Esentepe/ ISTANBUL I Sh.15 Beyan ve Imza

ACAR MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

ACAR MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) ACAR MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) ACAR MENKUL DE(ERLER A.$ YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI ITIBARI

Detaylı

DESTEK MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 30/ 06 /2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

DESTEK MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 30/ 06 /2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) DESTEK MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 30/ 06 /2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) DESTEK MENKUL DEGERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ALAN TARIHI

Detaylı

ALKHAIR CAPITAL MENKUL DEdERLER A.5.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI

ALKHAIR CAPITAL MENKUL DEdERLER A.5.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI ALKHAIR CAPITAL MENKUL DEdERLER A.5.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) ALKHAIR CAPITAL MENKUL DE(ERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

Al CAPITAL MENKUL DEaERLER A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

Al CAPITAL MENKUL DEaERLER A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) Al CAPITAL MENKUL DEaERLER A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) Al CAPITAL MENKUL DEOERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN

Detaylı

SAYILGAN MENKUL DEdERLER TICARETI A.5.'NIN 30/09/2010 TARIHLI

SAYILGAN MENKUL DEdERLER TICARETI A.5.'NIN 30/09/2010 TARIHLI SAYILGAN MENKUL DEdERLER TICARETI A.5.'NIN 30/09/2010 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) SAYILGAN MENKUL DEaERLER TICARETI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) Al CAPITAL YATIRIM MENKUL DE ERLER A.$.'NIN 25/06/2015 TARIHLII ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) Al CAPITAL YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$. 'YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

ARACI KURUMLARTARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

ARACI KURUMLARTARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) INFO YATIRIM A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLARTARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) INFO YATIRIM A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI ITIBARI ILE INFO YATIRIM

Detaylı

AK YATIRIM MENKUL DES+ERLER A.$.'NIN 24/07/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

AK YATIRIM MENKUL DES+ERLER A.$.'NIN 24/07/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) AK YATIRIM MENKUL DES+ERLER A.$.'NIN 24/07/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) AK YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN

Detaylı

ATA ONLINE MENKUL KIYMETLER A.$. 'NIN 30/06/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

ATA ONLINE MENKUL KIYMETLER A.$. 'NIN 30/06/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) ATA ONLINE MENKUL KIYMETLER A.$. 'NIN 30/06/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) ATA ONLINE MENKUL KIYMETLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

INVEST-AZ MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI

INVEST-AZ MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI INVEST-AZ MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLARTARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) INVEST-AZ MENKUL DEGERLER A.*. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN

Detaylı

DUNYA MENKUL DEaERLER A.$.'NIN 30/09/ 2010 TARIHLI ARACI KURUMLARTARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

DUNYA MENKUL DEaERLER A.$.'NIN 30/09/ 2010 TARIHLI ARACI KURUMLARTARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) DUNYA MENKUL DEaERLER A.$.'NIN 30/09/ 2010 TARIHLI ARACI KURUMLARTARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) YbN ETiM KURULU BU AYDINLATMA U F ORMUNUN LAN TARIHIITIBARI E LEDU YAMENKULDSER ERA.$.'NINFORM

Detaylı

TEB YATIRIM MENKUL DEaERLER A.$.' NIN 30/06/2015 TARIHLI

TEB YATIRIM MENKUL DEaERLER A.$.' NIN 30/06/2015 TARIHLI TEB YATIRIM MENKUL DEaERLER A.$.' NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLARTARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) TEB YATIRIM MENKUL DEaERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

TURKISH YATIRIM MENKUL DEdERLER A.S.'NIN 17/08/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (1)

TURKISH YATIRIM MENKUL DEdERLER A.S.'NIN 17/08/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (1) TURKISH YATIRIM MENKUL DEdERLER A.S.'NIN 17/08/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (1) TURKISH YATIRIM MENKUL DEd,ERLER A.$. YUNETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZi EDINBURGH ISTANBUL MERKEZ $UBESI'NIN

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZi EDINBURGH ISTANBUL MERKEZ $UBESI'NIN THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZi EDINBURGH ISTANBUL MERKEZ $UBESI'NIN 06/07/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZI EDINBURGH

Detaylı

IORKIYE IS BANKASI A.$.

IORKIYE IS BANKASI A.$. TURKIYE I$ BANKASI A.$.' NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE is BANKASI FORMUNUN A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA ILAN TARIHI ITIBARI ILE

Detaylı

TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

TURKIYE KALKINMA BANKASI A.$.NIN 30.06.2015 BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

TURKIYE KALKINMA BANKASI A.$.NIN 30.06.2015 BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE KALKINMA BANKASI A.$.NIN 30.06.2015 BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE KALKINMA BANKASI A.$. YdNETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI TTIBARI ILE

Detaylı

BIRLE$IK FON BANKASI A.$.'NIN 08.04.2015 TARIHLI ANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*)

BIRLE$IK FON BANKASI A.$.'NIN 08.04.2015 TARIHLI ANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) BIRLE$IK FON BANKASI A.$.'NIN 08.04.2015 TARIHLI ANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) BIRLE$IK FON ANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN ARIH! ITIBARI ile

Detaylı

DEUTSCHE BANK A.$.' NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

DEUTSCHE BANK A.$.' NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) DEUTSCHE BANK A.$.' NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) DEUTSCHE BANK A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN LAN TARIHI ITIBARI ALE DEUTSCHE BANK

Detaylı

31/12/2014 TARİHLİ BANKALAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

31/12/2014 TARİHLİ BANKALAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) (*) NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BU NUN İLAN TARİHİ İTİBARİ İLE NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. NİN SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLE SINIRLI OLMAK ÜZERE FORM KAPSAMINDAKİ HUSUSLARA İLİŞKİN CARİ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN :

SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN : SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN : 1)NAKİT SERMAYE ARTIRIMLARINDA 2)BEDELSİZ+NAKİT SERMAYE ARTIRIMLARINDA KULLANILACAK İZAHNAME VE SİRKÜLER

Detaylı

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 5.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 5.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.'NİN 42.000.000 PAY 3. TERTİP B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.'NİN 42.000.000 PAY 3. TERTİP B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU İZAHNAME ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU İÇTÜZÜĞÜ KAPSAMINDA PAYLARI İHRAÇ EDİLEN ALT FONUN KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE ŞEMSİYE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE

Detaylı

. AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.'NİN B TİPİ LİKİT FONU 20.000.000.000 ADET 2. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

. AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.'NİN B TİPİ LİKİT FONU 20.000.000.000 ADET 2. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013-31.12.2013 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU TANITICI BİLGİLER Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye

Detaylı

ING Bank A.Ş. B TİPİ ALTIN YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ

ING Bank A.Ş. B TİPİ ALTIN YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ ING Bank A.Ş. B TİPİ ALTIN YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ 04.02.2011 MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1 ING Bank A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak ve bu

Detaylı

Bir Şemsiye Fon kapsamındaki her bir Alt Fon un tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir Şemsiye Fon kapsamındaki her bir Alt Fon un tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU İZAHNAME YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU İÇTÜZÜĞÜ KAPSAMINDA PAYLARI İHRAÇ EDİLEN ALT FONUN KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE ŞEMSİYE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN,

Detaylı

(TL NA) (TL NDAN) 15/10/2003 12/09/2003 KB/362/1073 1.TERTİP 14/06/2010 14/05/2010 KB/362-2/354 II.TERTİP 5,000,000.-TL 40,000,000.

(TL NA) (TL NDAN) 15/10/2003 12/09/2003 KB/362/1073 1.TERTİP 14/06/2010 14/05/2010 KB/362-2/354 II.TERTİP 5,000,000.-TL 40,000,000. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1-FONUN KURULUŞ AMACI:

ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1-FONUN KURULUŞ AMACI: ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1-FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası

Detaylı