Parametrik Olmayan Testler. İşaret Testi-The Sign Test Mann-Whiney U Testi Wilcoxon Testi Kruskal-Wallis Testi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Parametrik Olmayan Testler. İşaret Testi-The Sign Test Mann-Whiney U Testi Wilcoxon Testi Kruskal-Wallis Testi"

Transkript

1 Yrd. Doç. Dr. Neşet Demirci, Balıkesir Üniversitesi NEF Fizik Eğitimi Parametrik Olmayan Testler İşaret Testi-The Sign Test Mann-Whiney U Testi Wilcoxon Testi Kruskal-Wallis Testi Rank Korelasyon

2 Parametrik Olmayan Testler Parametrik olmayan test, popülasyonun şekli veya popülayonun herhangi bir parametresi hakkında herhangi bir özel şart aramaz. Bu testler genellikle distribution free -dağılıma bağlı olmayan testler diye anılır. İşaret Testi (Sign Test) popülasyonun medyanını hipotezi edilen k değeri ile test etmek için kullanılan parametrik olmayan testtir. Populasyon ve dağılımı belli değilse z veya t testi yerine kullanılır yani z veya t ye alternatiftir denilebilir. Hipotezler: Sola-dayalı test: H 0 : medyan k ve H a : medyan < k veya Sağa-dayalı test: H 0 : medyan k ve H a : medyan > k veya Çift-taraflı test: H 0 : medyan = k ve H a : medyan k Yrd. Doç. Dr. Neşet Demirci, Balıkesir Üniversitesi NEF Fizik Eğitimi

3 Yrd. Doç. Dr. Neşet Demirci, Balıkesir Üniversitesi NEF Fizik Eğitimi İşaret Testi İşaret testini kullanmak için, ilk olarak, her bir örnekteki değer için hipoteze edilen medyan değeri k ile karşılaştırılması yapılır. eğer değer medyandan küçükse, o değere işaret verilir. eğer değer medyandan büyükse, o değere + işaret verilir. eğer değer medyana eşitse, o değere 0 verilir. + ve işaretler karşılaştırılır. (0 lar gözardı edilir.) Eğer + sayılarının ve sayıların adedi yaklaşık olarak eşitse null-boş- hipotez büyük olasılıkla reddedilemez. Eğer değerler yaklaşık olarak eşit değilse, hull hipotezin reddedilmesi muhtemeldir.

4 Yrd. Doç. Dr. Neşet Demirci, Balıkesir Üniversitesi NEF Fizik Eğitimi İşaret Testi İstatistik testi hesabı: n 25 olduğunda, kullanılacak test + ve değerlere göre işaret testidir. Ama, n > 25 ise, kullanılacak test: n < 25, binom ihtimal dağılım testi = 0.50 kullanılır.

5 örnek Bir meteorolojist San Diego daki Ocak ayına ait günlük sıcaklığın medyan değerinin 57º Fahrenheit olduğunu iddia etmektedir. Ocak ayında rastgele seçilen 18 güne ait sıcaklıklar (Fahrenheit cinsinden) aşağıdaki gibidir. = 0.01, seviyesine göre metorolojistin iddiasını destekleyebilir misiniz? null ve alternatif hipotezleri yazınız. H 0 : medyan = 57º ve H a : medyan 57º 2. Anlamlılık seviyesi. = Örnekleme dağılımını belirle. p = 0.5 ile binom ihtimali-sonuç ya + ya da - Yrd. Doç. Dr. Neşet Demirci, Balıkesir Üniversitesi NEF Fizik Eğitimi

6 Yrd. Doç. Dr. Neşet Demirci, Balıkesir Üniversitesi NEF Fizik Eğitimi adet + işareti ve 9 adet işareti. Dolayısıyla, n = = 17. H a hipotezinde sembolü vardır, bu yüzden çift taraflı test kullanılacaktır.

7 Yrd. Doç. Dr. Neşet Demirci, Balıkesir Üniversitesi NEF Fizik Eğitimi 4. Kritik değeri bulunuz. n = 17 ye göre, Tablo?dan kritik değer 2 dir. 5. Reddetme bölgesini bulunuz. eğer işlem sonucu2 ye eşit veya daha az ise H 0 reddedilir. 6. İstatistik hesapları yap. Test hesabı olarak + veya işaretin hangisi az ise o sonuç alınır bu yüzden sonuç olarak 8 alınır.

8 Yrd. Doç. Dr. Neşet Demirci, Balıkesir Üniversitesi NEF Fizik Eğitimi 7. Kararını ver. 8 değeri, kritik bölge içinde yer almaz bu yüzden null hipotez reddedilir. 8. Kararı yorumla. Meteoroloğun iddiası olan San Dieogo daki günlük sıcaklığın medyan değeri olan 57 o Fyi reddetmek için yeterince delil bulunamamıştır İşaret testi, eşleştirilmiş değerleri (mesela önce ve sonraki değerler) test etmek için de kullanılabilir. Bu değerlerin farkı alınarak işareti belirlenir ve bundan sonra bu işaretlerin durumuna göre önceki örnekteki prosedür aynen geçerlidir.

9 MANN-WHİTNEY U-TEST Mann-Whitney testi verilen iki farklı bağımsız değişkeni karşılaştırmak için kullanılan parametrik olmayan testtir. Tekrarlanan ölçümler de kullanılan test ise Wilcoxon testidir. Mann- Whitney U testi hesaplanması: 1. n A birinci örneğin sayısı, n B ikinci örneğin sayısı olmak üzere bütün örnekteki puanlar küçükten büyüğe sıralanır. 2. bu puanların sıralama puanları yazılır,sonra bu sıralamalara göre U A ve U B hesaplanır ve bunun sonucuna göre yorum yapılır. (U A +U B =n A.n B ) n A (n A + 1) UA = n An B + R A 2 n B(n B + 1) U = n n + R B R R A B A = = B 2 Yrd. Doç. Dr. Neşet Demirci, Balıkesir Üniversitesi NEF Fizik Eğitimi A örneğinin Sıralama puanları toplamıdır B örneğinin sıralama puanları toplamıdır B

10 Yrd. Doç. Dr. Neşet Demirci, Balıkesir Üniversitesi NEF Fizik Eğitimi Örnek: Bir psikolog üç yaşındaki çocukların verilen blokları kullanmaları hakkında onların el becerileri gelişimi ile ilgilenmektedir. 5 erkek ve 8 kızdan oluşan bir gruba verilen bloklar ile özel bir şekli oluşturmaları istenmiş ve bunu ne kadar sürede oluşturdukları kaydedilmiştir. Bu süreler: Erkeklerde: 23,18,29,42,21 Kızlarda:37,56,39,34,26,104,48,25 s dir. Buna göre bu verilere dayanarak hipotez kurup onu Mann-Whitney U testine göre test ediniz(alfa=0,05 alınız)? Ho: kız ve erkek çocuklarının çözüme ulaşma süreleri arasında sistematik bir fark yoktur Ha: cözüm süreleri arasında kız ve erkekler arasında sistematik bir fark vardır.

11 Yrd. Doç. Dr. Neşet Demirci, Balıkesir Üniversitesi NEF Fizik Eğitimi α=0,05 n A =5, n B =8 için Mann-whitney tablosundaki kritik değer U C =6 Eğer sonuç 6 veya daha küçük değerde çıkarsa Ho null hipotez reddedilir. Kız ve erkeklerin birleştirilmiş puanları: Sıra Puanlar Örnek A A A B B A B B B A B B B Kızların puanları Sıralamada altlarda bulunan kızların U puanı daha düşük olmalı. Bunları toplayınca U B = =7 formüller kullanılarak U A ve U B hesaplanabilir ama yukarıdaki verilen işlem kısa yoldur. A örneği için ΣR A = =22 B için ΣR B = =69

12 Yrd. Doç. Dr. Neşet Demirci, Balıkesir Üniversitesi NEF Fizik Eğitimi U U A B = = Veya n n A A n n B B + + n n A B (n 2 (n B 2 A + 1) + 1) R R A B = = = = U A +U B =n A.n B bağıntısına göre de işlemin sağlamsı yapılabilir. 33+7=5(8) küçük olan U B değeri U nun kritik değerinden büyük Olduğu için Ho kabul edilir. 7

13 Wilcoxon İşaret Testi Yrd. Doç. Dr. Neşet Demirci, Balıkesir Üniversitesi NEF Fizik Eğitimi

14 Wilcoxon İşaret-sıralama (Signed-Rank) Testi Wilcoxon işaret sıralama testi popülasyondan çekilen iki birbirine bağımlı örneğin aynı dağılım gösterip göstermediğini belirlemek için kullanılan parametrik olmayan testtir. w s test istatistiğini bulmak için: Her bir eşleşmiş örneğin farkını bul: örnek 1 değeri örnek 2 değeri Bulunan Farkın mutlak değerini al. Bu farklılık değerlerini sıralamasını yap. Her bir sıralamaya + veya işareti ekle. Pozitif işaretlilerin toplamını bul. Negatif işaretlilerin toplamını bul Toplamlardan hangisi küçük ise onu al Bu test, eşleştirilmiş t testi kullanılamayacağı durumlarda kullanılır. Yrd. Doç. Dr. Neşet Demirci, Balıkesir Üniversitesi NEF Fizik Eğitimi

15 örnek Günlük baş ağrısı çeken 8 kişiye 7 hafta boyunca yeni bir ilaç ağrıdan önce veriliyor ve ilk ilaç kullanmaya başlamadan önce kaç saat ağrının devam ettiği ve program sonunda toplam ne kadar ağrının sürdüğü tabloya kaydediliyor. 0,01 seviyesine göre yeni ilacın günlük baş ağrısını azalttığı iddiasını destekleyebilir misiniz? 1. null-boş- ve alternatif hipotezleri yazın H 0 : baş ağrısının sürme zamanı yeni ilacı kullanmadan önce ve sonra eşittir. H a : yeni ilaç baş ağrısı süresini azaltır. (iddia) 2. Anlamlılık seviyesini belirle. = 0.01 Yrd. Doç. Dr. Neşet Demirci, Balıkesir Üniversitesi NEF Fizik Eğitimi

16 Yrd. Doç. Dr. Neşet Demirci, Balıkesir Üniversitesi NEF Fizik Eğitimi önce sonra fark. Mutlak değ. sıralama İşaretli sıra (1+2)/2=1, Aynı değer olan sayılar için sayıların sıra ortalaması alınır. Sonuçta pozitif ve negatif olanlar kendi arasında toplanır.

17 Yrd. Doç. Dr. Neşet Demirci, Balıkesir Üniversitesi NEF Fizik Eğitimi Pozitif sıralamaların toplamı is = 33. Negatif sıralamaların toplamı ( 1.5) = 3. İstatistik testi için kullanılacak değer küçük değer sonucunun mutlak değeridir, w s = 3. Toplam 8 adet + ve işaret var, dolayısıyla n = 8. kritik değer 2 dir. w s = 3 kritik değerden büyük olduğu için, null hipotez reddedilemez-kabul edilir. Yeni ilacın baş ağrısını azalttığı hakkında yeterince delil bulunamamıştır.

18 Yrd. Doç. Dr. Neşet Demirci, Balıkesir Üniversitesi NEF Fizik Eğitimi Wilcoxon Rank-Sum Testi Wilcoxon rank-sum test popülasyondan çekilen iki bağımsız örneğin aynı dağılıma sahip olup olmadığnı belirlemek için kullanılan parametrik olmayan testtir. iki örnek en az 10 olmalı. n 1 küçük örneğin büyüklüğü, n 2 de büyük örneğin büyüklüğünü göstermede kullanılır. örnekler eşitse hangisinin n1,n2 olduğu önemli değil.

19 Yrd. Doç. Dr. Neşet Demirci, Balıkesir Üniversitesi NEF Fizik Eğitimi İstatistik hesabı: Wilcoxon Rank-Sum Testi İki örnekteki verilen değerleri birleştirerek sıraya koyun. R = küçük örnek için sıralamaların toplamı olmak üzere Rdeğeri için z hesabını yapınız. burada

20 Kruskal-Wallis Test Yrd. Doç. Dr. Neşet Demirci, Balıkesir Üniversitesi NEF Fizik Eğitimi

21 Kruskal-Wallis Testi Kruskal-Wallis testi popülasyondan seçilen üç yada daha fazla birbirinden bağımsız örneğin aynı dağılıma sahip olup olmadığını belirlemek için kullanılan parametrik olmayan testtir. H 0: popülasyon dağılımları arasında bir fark yoktur. H a: popülasyon dağılımları arasında bir fark vardır. Verilen değerleri birleştirerek sıralayın. Sonra sıralamaya göre her bir örneğe ait sıra değerlerini toplayın R i = i örneği için toplam sıralamalardır. ANOVA kullanmak için şartlar uygun değilse onun yerine kullanılır. Yrd. Doç. Dr. Neşet Demirci, Balıkesir Üniversitesi NEF Fizik Eğitimi

22 Kruskal-Wallis Testi Verilen 3 yada daha fazla bağımsız örnek için, Kruskal- Wallis test istatistiği H: buradaki k, örnek sayısını; n i i. örneğin örnek sayısını; N, örneklerin toplam sayısını; ve R i ise i ci örneğin sırlama sayılarının toplamını göstermektedir. Örnek dağılımı için,k-1 serbestlik derecesi ile birlikte(k: örnek sayısı), ki-kare dağılımı kullanılır. H değeri kritik değerinden büyükse null hipotez reddedilir. (her zaman sağa dayalı testi kullanınız.) Yrd. Doç. Dr. Neşet Demirci, Balıkesir Üniversitesi NEF Fizik Eğitimi

23 Yrd. Doç. Dr. Neşet Demirci, Balıkesir Üniversitesi NEF Fizik Eğitimi örnek Michigan, New York ve Virginia da çalışan muhasebecilerin saat başına kazandıkları parları karşılaştırmak istiyorsunuz. Bunun için her eyaletten rastgele 10 kişi seçilip saat başına aldıkları paralar tablodaki gibi kaydedilmiştir seviyesine göre, üç eyaletteki muhasebecilerin saat başına aldıkları ücret dağılımlarının farklı oldukları sonucuna varır mısınız? MI(1) NY(2) VA(3)

24 1. null ve alternatif hipotezleri yazınız. H 0 : 3 eyalet arasında saat ücretler arasında bir fark yoktur. H a : 3 eyalet arasında saat ücretler arasında bir fark vardır. 2. Anlamlılık seviyesi. = Kullanılacak örnek dağılımını belirle. 4. Kritik değeri bul. 5. Reddetme bölgesini bul. d.f. = 3 1 = 2 ile birlikte ki-kare dağılımı. X 2 Tablodan, kritik değer dir. Yrd. Doç. Dr. Neşet Demirci, Balıkesir Üniversitesi NEF Fizik Eğitimi

25 ücret eyalet sıralama 12,800 VA 1 13,080 MI 2 13,480 MI 3 14,060 MI 4 14,240 MI 5 14,830 MI 6 14,850 MI 7 14,890 NY 8 14,900 VA 9 15,380 VA 10 15,540 VA 11 15,570 VA 12 15,940 MI 13 16,260 NY 14 16,940 MI 15 17,020 VA 16 17,470 MI 17,5 17,470 VA 17,5 17,540 NY 19 18,500 VA 20 18,880 NY 21 19,010 MI 22 19,950 NY 23 20,060 NY 24 20,480 VA 25 20,630 VA 26 20,940 NY 27 21,030 NY 28 21,180 NY 29 21,810 NY 30..Örnek Michigan daki ücret sıralaması: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 15, 17.5, 22 Bunların toplamı: New York daki ücret sıralaması: 8, 14, 19, 21, 23, 24, 27, 28, 29, 30 Bunların toplamı : 223. Virginia daki ücret sıralamaları: 1, 9, 10, 11, 12, 16, 17.5, 20, 25, 26 Bunların toplamı: tür. Yrd. Doç. Dr. Neşet Demirci, Balıkesir Üniversitesi NEF Fizik Eğitimi

26 R 1 = 94.5, R 2 = 223, R 3 = n 1 =10, n 2 = 10 and n 3 = 10, öyleyse N = 30 İstatistik hesabı Kararını ver Bulunan sonucu reddetme bölgesi içinde yer almaktadır, öyle ise null hipotez reddedilir. Kararı yorumla Örnek verilerene dayanarak diyebiliriz ki verilen üç eyaletteki ücretler arasında bir fark vardır veya veriler bu eyaletlerdeki ücret farkını desteklemektedir. Yrd. Doç. Dr. Neşet Demirci, Balıkesir Üniversitesi NEF Fizik Eğitimi

27 Sıralama(Rank) Korelasyonuspearman korelasyonu Yrd. Doç. Dr. Neşet Demirci, Balıkesir Üniversitesi NEF Fizik Eğitimi

28 Sıralama Korelasyonu Spearman sıralama korelayon katsayısı, r s, iki değişken arasındaki ilişkinin ölçüsüdür. Spearman sıralama korelayon katsayısı verilen örnek çiftinin sıralamalarını kullanarak hesaplanır. Bu katsayının förmülü: buradaki n, verilen örnek çifti sayısı ve d ise verilen sayı çifti sıralaması arasındaki farktır. hipotezler: (değişkenler arasında bir korelasyon-ilişki yoktur.) (değişkenler arasında anlamlı bir korelasyon vardır) Bu test, sıra belirten veriler için kullanılır ve pearson Korelasyon katsayısına alternatiftir. Yrd. Doç. Dr. Neşet Demirci, Balıkesir Üniversitesi NEF Fizik Eğitimi

29 Yrd. Doç. Dr. Neşet Demirci, Balıkesir Üniversitesi NEF Fizik Eğitimi Sıralama Korelasyonu-örnek Özel bir hastaneye hemşirelik için 7 aday başvurmuştur. Bu adaylar önce x sıralamasına sonra da y sıralamasına konulmuştur. Bu sıralama yandaki gibidir anlamlılık seviyesine göre, bu iki değişken arasında anlamlı bir korelasyon olduğu iddiasını test ediniz n x y (değişkenler arasında anlamlı bir korelasyon yoktur.) (değişkenler arasında anlamlı bir korelasyon vardır.)

30 örnek n x y d = x y d Kritik değer = Bulunan sonuç, reddetme bölgesi içinde yer almamaktadır,bu yüzden H 0 hipotezi reddedilemez. Yani,Değişkenler arasında anlamlı bir ilişki olduğu iddiasını destekleyecek yeterince delil bulunamamıştır Yrd. Doç. Dr. Neşet Demirci, Balıkesir Üniversitesi NEF Fizik Eğitimi

İKİDEN ÇOK BAĞIMSIZ GRUBUN KARŞILAŞTIRILMASI

İKİDEN ÇOK BAĞIMSIZ GRUBUN KARŞILAŞTIRILMASI İKİDEN ÇOK BAĞIMSIZ GRUBUN KARŞILAŞTIRILMASI Grup sayısı ikiye geçtiğinde tüm grupların bağımsız iki grup testleri ile ikişerli analiz düşünülebilir. Ancak bu yaklaşım, karşılaştırmalar bağımsız olmadığından

Detaylı

SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri

SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri Elementary Education Online, 12(1), k: 1 6, 2013. İlköğretim Online, 12(1), b:1 6, 2013. [Online]: http://ilkogretim online.org.tr KİTAP İNCELEMESİ SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri

Detaylı

PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİKSEL TEKNİKLER

PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİKSEL TEKNİKLER PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİKSEL TEKNİKLER Prof. Dr. Ali ŞEN 1 Tek Örneklem İşaret Testi İşaret Testi parametrik olmayan prosedürler içinde en eski olanıdır. Analiz yapılırken serideki verileri artı ve

Detaylı

I. İSTATİSTİK VE OLASILIK

I. İSTATİSTİK VE OLASILIK I. İSTATİSTİK VE OLASILIK Doç. Dr. İrfan Yolcubal Kocaeli Üniversitesi Jeoloji Müh. Bölümü Ders Kitabı Statistical analysis of Geological data (Koch G. S., ve Link, R. F., 1980. Dover Publications) A data-based

Detaylı

SOSYAL BİLİMLERDE YAPILAN UYGULAMALI ARAŞTIRMALARDA KULLANILAN İSTATİSTİKSEL TEKNİKLER VE ÖLÇEKLER

SOSYAL BİLİMLERDE YAPILAN UYGULAMALI ARAŞTIRMALARDA KULLANILAN İSTATİSTİKSEL TEKNİKLER VE ÖLÇEKLER C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 5, Sayı 1 25 SOSYAL BİLİMLERDE YAPILAN UYGULAMALI ARAŞTIRMALARDA KULLANILAN İSTATİSTİKSEL TEKNİKLER VE ÖLÇEKLER Yrd. Doç. Dr. Yalçın KARAGÖZ Bolu İzzet Baysal

Detaylı

Türkçe arama motorları en sık aranan sözcüklerin ne kadarını kapsamaktadır? Arama motorlarının kapsama oranları arasında fark var mıdır?

Türkçe arama motorları en sık aranan sözcüklerin ne kadarını kapsamaktadır? Arama motorlarının kapsama oranları arasında fark var mıdır? 4 YÖNTEM VE TASARIM Bu bölümde Türkçe arama motorları üzerinde gerçekleştirdiğimiz bilgi erişim performans değerlendirmesi deneyiyle ilgili olarak; araştırma soruları, arama motorlarının ve soruların seçimi,

Detaylı

SPSS E GİRİŞ SPSS TE TEMEL İŞLEMLER. Abdullah Can

SPSS E GİRİŞ SPSS TE TEMEL İŞLEMLER. Abdullah Can SPSS E GİRİŞ SPSS TE TEMEL İŞLEMLER SPSS in üzerinde işlem yapılabilecek iki ana ekran görünümü vardır. DATA VIEW (VERİ görünümü) VARIABLE VIEW (DEĞİŞKEN görünümü) 1 DATA VIEW (VERİ görünümü) İstatistiksel

Detaylı

BİYOİSTATİSTİK. Nural Bekiroğlu, Ph.D. GİRİŞ

BİYOİSTATİSTİK. Nural Bekiroğlu, Ph.D. GİRİŞ BİYOİSTATİSTİK Nural Bekiroğlu, Ph.D. GİRİŞ Tıp alanındaki gelişmeler ve sağlık harcamalarındaki kaçınılmaz artışlar, son yıllarda araştırmacıları daha fazla araştırma yapmaya yöneltmektedir. Teknolojik

Detaylı

K-S Testi hipotezde ileri sürülen dağılımla örnek yığılmalı dağılım fonksiyonunun karşılaştırılması ile yapılır.

K-S Testi hipotezde ileri sürülen dağılımla örnek yığılmalı dağılım fonksiyonunun karşılaştırılması ile yapılır. İstatistiksel güven aralıkları uygulamalarında normallik (normal dağılıma uygunluk) oldukça önemlidir. Kullanılan parametrik istatistiksel tekniklerin geçerli olabilmesi için populasyon şans değişkeninin

Detaylı

26.12.2013. Farklı iki ilaç(a,b) kullanan iki grupta kan pıhtılaşma zamanları farklı mıdır?

26.12.2013. Farklı iki ilaç(a,b) kullanan iki grupta kan pıhtılaşma zamanları farklı mıdır? 26.2.23 Gözlem ya da deneme sonucu elde edilmiş sonuçların, raslantıya bağlı olup olmadığının incelenmesinde kullanılan istatistiksel yöntemlere HĐPOTEZ TESTLERĐ denir. Sonuçların raslantıya bağlı olup

Detaylı

OLASILIK VE OLAY ÇEŞİTLERİ

OLASILIK VE OLAY ÇEŞİTLERİ OLASILIK VE OLAY ÇEŞİTLERİ KAZANIMLAR Örnek uzay Olasılık kavramı Bir olayın olasılığının hesaplanması Teorik olasılık kavramı Deneysel olasılık kavramı Öznel olasılık kavramı Bağımsız olay Bağımlı olay

Detaylı

NORMAL DAĞILIM VE ÖNEMLİLİK TESTLERİ İLE İLGİLİ PROBLEMLER

NORMAL DAĞILIM VE ÖNEMLİLİK TESTLERİ İLE İLGİLİ PROBLEMLER NORMAL DAĞILIM VE ÖNEMLİLİK TESTLERİ İLE İLGİLİ PROBLEMLER A) Normal Dağılım ile İlgili Sorular Sayfa /4 Hamileler ile ilgili bir araştırmada, bu grubun hemoglobin değerlerinin normal dağılım gösterdiği

Detaylı

ĠKĠDEN FAZLA GRUP ORTALAMASININ KARġILAġTIRILMASI: TEK YÖNLÜ VARYANS ANALĠZĠ

ĠKĠDEN FAZLA GRUP ORTALAMASININ KARġILAġTIRILMASI: TEK YÖNLÜ VARYANS ANALĠZĠ ĠKĠDEN FAZLA GRUP ORTALAMASININ KARġILAġTIRILMASI: TEK YÖNLÜ VARYANS ANALĠZĠ Gözde AKYOL, Damlasu S. BAĞCAZ, Can GÖLOĞLU, Ö. Seyfullah HASIRĠPĠ, Ali O. ÖZERHAN, Esra UYANIK DanıĢman: Dr. Ersin ÖĞÜġ ÖZET

Detaylı

Sıralı Verilerle Yapılan Testler Mann-Whitney U Testi

Sıralı Verilerle Yapılan Testler Mann-Whitney U Testi Sıralı Verilerle Yapılan Testler Mann-Whitney U Testi Parametrik testlerin, normal dağılım varsayımına dayandığını, normal dağılıma sahip olmayan veriler üzerinde kullanıldığında, elde edilen sonuçların

Detaylı

YABANCI DİL EĞİTİMİ VEREN ÖZEL BİR EĞİTİM KURUMUNDAKİ ÖĞRENCİLERİN BEKLENTİLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Sibel SELİM 1 Efe SARIBAY 2

YABANCI DİL EĞİTİMİ VEREN ÖZEL BİR EĞİTİM KURUMUNDAKİ ÖĞRENCİLERİN BEKLENTİLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Sibel SELİM 1 Efe SARIBAY 2 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 5, Sayı:2, 2003 YABANCI DİL EĞİTİMİ VEREN ÖZEL BİR EĞİTİM KURUMUNDAKİ ÖĞRENCİLERİN BEKLENTİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Sibel SELİM 1 Efe SARIBAY

Detaylı

Ch. 4: Çok Değişkenli Regresyon Analizi: Çıkarsama

Ch. 4: Çok Değişkenli Regresyon Analizi: Çıkarsama Yıldız Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü Ekonometri I Ders Notları Ders Kitabı: J.M. Wooldridge, Introductory Econometrics A Modern Approach, 2nd. ed., 2002, Thomson Learning. Ch. 4: Çok Değişkenli Regresyon

Detaylı

Yaflam Analizinde Cox Regresyon Modeli ve Art klar n ncelenmesi

Yaflam Analizinde Cox Regresyon Modeli ve Art klar n ncelenmesi Cerrahpafla T p Dergisi 2007; 38: 39-45 ISSN:300-5227 ARAfiTIRMA Yaflam Analizinde Cox Regresyon Modeli ve Art klar n ncelenmesi Meral YAY, Elif ÇOKER, Ömer UYSAL 3 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Detaylı

Kantitatif Tahmin Yöntemleri. Yrd.Doç.Dr. S.Kerem AYTULUN

Kantitatif Tahmin Yöntemleri. Yrd.Doç.Dr. S.Kerem AYTULUN Kantitatif Tahmin Yöntemleri Yrd.Doç.Dr. S.Kerem AYTULUN Tahmin Nedir? Günlük hayatta bilinçli veya bilinçsiz birçok tahminde bulunuruz. Hava durumu, trafik, sınav soruları, kişisel ilişkiler... Peki Firmalar???

Detaylı

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS DERS NOTLARI I 5 Nisan 2012

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS DERS NOTLARI I 5 Nisan 2012 H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS DERS NOTLARI I 5 Nisan 2012 Aşağıdaki analizlerde http://yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/courses/spring2010/bby208/bby208

Detaylı

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ 2012 11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ TOLGA YAVAN Matematik Öğretmeni 1.ÜNİTE: KARMAŞIK SAYILAR x 2 +3=0 gibi denklemlerin gerçek sayılarda çözümü olmadığından bu denklemlerin boş kümeden farklı çözüm kümeleri

Detaylı

KLİNİK ARAŞTIRMALARDA İKİ ÖLÇÜM TEKNİĞİNİN UYUMUNU İNCELEMEDE KULLANILAN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER

KLİNİK ARAŞTIRMALARDA İKİ ÖLÇÜM TEKNİĞİNİN UYUMUNU İNCELEMEDE KULLANILAN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MECMUASI Cilt 56, Sayı 1, 2003 1-6 KLİNİK ARAŞTIRMALARDA İKİ ÖLÇÜM TEKNİĞİNİN UYUMUNU İNCELEMEDE KULLANILAN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER Yasemin Genç* Durdu Sertkaya** Selda

Detaylı

Bilgisayar Destekli Matematik Öğretiminin (BDMÖ) Akademik Başarıya Etkisi: Bir Metaanaliz Çalışması *

Bilgisayar Destekli Matematik Öğretiminin (BDMÖ) Akademik Başarıya Etkisi: Bir Metaanaliz Çalışması * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice 14(5) 2013-2035 2014 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2014.5.2311

Detaylı

İSTATİSTİK II DERSİ STATA UYGULAMALARI

İSTATİSTİK II DERSİ STATA UYGULAMALARI TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK II DERSİ STATA UYGULAMALARI Dr. Ufuk DOĞUÇ 2014 1 1. STATA NEDİR? Stata 1985 yılında StataCorp tarafından üretilen genel amaçlı bir istatistik programıdır. Dünyada bir

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (PÖS) ALAN BİLGİSİ TESTİ (ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ- EKONOMETRİ-İSTATİSTİK-KAMU YÖNETİMİ- ULUSLARARASI

Detaylı

Banka EFT / Havale Sürecinin Merkezileştirilmesi Projesi Raporu

Banka EFT / Havale Sürecinin Merkezileştirilmesi Projesi Raporu Banka EFT / Havale Sürecinin Merkezileştirilmesi Projesi Raporu Hazırlayanlar Esma Sultan SEZEN Sultan ATEŞ Fatih ÇİL Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Şubat 2009 Bu proje, İstanbul Teknik

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Mobil Öğrenmenin Üniversite Eğitimindeki. Etkisi Konusundaki Beklentileri Üzerine Bir Araştırma

Üniversite Öğrencilerinin Mobil Öğrenmenin Üniversite Eğitimindeki. Etkisi Konusundaki Beklentileri Üzerine Bir Araştırma Özet 565 Üniversite Öğrencilerinin Mobil Öğrenmenin Üniversite Eğitimindeki Etkisi Konusundaki Beklentileri Üzerine Bir Araştırma Derya Kıcı, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, derya.kici@boun.edu.tr

Detaylı

Yrd.Doç.Dr.Tuncay SEVİNDİK DERS NOTLARI

Yrd.Doç.Dr.Tuncay SEVİNDİK DERS NOTLARI Yrd.Doç.Dr.Tuncay SEVİNDİK DERS NOTLARI GİRİŞ SPSS paket programı excel vb. paket programlar ile entegre çalışabilen bir analiz programıdır. SPSS programı Sosyal bilimler, sağlık bilimleri ve fen bilimleri

Detaylı

Faktöriyel: 1'den n'ye kadar olan tüm pozitif tamsayıların çarpımına, biçiminde gösterilir. Aynca; 0! = 1 ve 1!=1 1 dir. [Bunlar kabul değildir,

Faktöriyel: 1'den n'ye kadar olan tüm pozitif tamsayıların çarpımına, biçiminde gösterilir. Aynca; 0! = 1 ve 1!=1 1 dir. [Bunlar kabul değildir, 14. Binom ve Poisson olasılık dağılımları Faktöriyeller ve kombinasyonlar Faktöriyel: 1'den n'ye kadar olan tüm pozitif tamsayıların çarpımına, n! denir ve n! = 1.2.3...(n-2).(n-l).n biçiminde gösterilir.

Detaylı

İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROL EĞİTİMİ

İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROL EĞİTİMİ PROSES KONTROL EĞİTİMİ (1.11 İPK) EĞİTİM NOTU İSTATİSTİK Değişik nedenlerin etkisi altında yaşanan olayların gözlenmesi ve gerekli bilgilerin sistematik biçimde toplanarak incelenmesi sonucunda belirli

Detaylı

Lojistik Regresyon Analizi: Kavram ve Uygulama

Lojistik Regresyon Analizi: Kavram ve Uygulama DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 1357 Lojistik Regresyon Analizi: Kavram ve Uygulama Ömay ÇOKLUK* Öz Lojistik regresyon analizinin temel odağı,

Detaylı