KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU"

Transkript

1 SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMEER DAİRESİ BAŞKANLIĞI BÜTÇE KESİN HESAP VE RAPORLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

2 İçindekiler SUNUŞ... II I. OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 1 GİRİŞ... 1 A-BÜTÇE GİDERLERİ Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme B. BÜTÇE GELİRLERİ Vergi Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar Diğer Gelirler (Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar, Faizler ve Ceza Gelirleri) Sermaye Gelirleri II OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYET III TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER 24 A-Bütçe Giderleri B-Bütçe Gelirleri IV TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYEER I

3

4 I. OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI GİRİŞ Belediyemizin, 2013 mali yılı bütçesine bakacak olursak; 2012 yılına göre % 10,81 oranında arttırılarak ,00.- gider, ,00.- gelir ve ,00.- finansman olarak tahmin edilmiģtir. Bütçemizde yatırım harcamaları için geçen yıla göre % 14,55 oranında bir artıģ öngörülmüģtür yılının ilk 6 aylık döneminde gelir gerçekleģmemiz 2012 yılının aynı dönemine göre % 60 lık bir artıģla ,76.-, gider gerçekleģmemiz 2012 yılının aynı dönemine göre % 5 lik bir azalıģla ,05.- olmuģtur. Bu dönemde 2013 yılı gelir bütçemizin % 59 luk kısmını, gider bütçemizin de %32 lik kısmını gerçekleģtirmiģ bulunmaktayız yılının aynı döneminde gelir gerçekleģmesi ,14.-, gider gerçekleģmesi de ,33.- olmuģtur. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

5 Tablo 1: 2013 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi GerçekleĢmeler MALĠ YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ BÜTÇE PERFORMANSI BÜTÇE (Ocak-Haziran 2013) ORAN GELĠR , ,76 % 59 GĠDER , ,05 % BÜTÇE PERFORMANSI GELĠR GĠDER BÜTÇE (Ocak-Haziran 2013) SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

6 A-BÜTÇE GİDERLERİ Yılın ilk altı aylık döneminde geçen yıla göre belediyemizin bütçe giderleri % 5 oranında azalıģ göstererek ,05.- olarak gerçekleģmiģtir ve 2013 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleģmeleri aģağıdaki tabloda gösterilmiģtir. Tablo 2: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Giderleri. EKONOMĠK SINIFLANDIRMAYA GÖRE YILLARI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ BÜTÇE GĠDERLERĠ 2012 MALĠ YILI 2013 MALĠ YILI AÇIKLAMA BÜTÇE OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ ORAN BÜTÇE OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ ORAN GERÇEKLġME DEĞĠġĠMĠ PERSONEL GĠDERLERĠ , ,45 54,13% , ,81 57,09% 17,83% SGK DEV.PRĠMĠ GĠD , ,83 49,63% , ,92 54,53% 10,90% MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ , ,51 49,11% , ,14 44,92% 0,72% FAĠZ GĠDERLERĠ , ,75 44,30% , ,71 21,17% -42,65% CARĠ TRANSFERLER , ,53 29,18% , ,99 34,30% 33,66% SERMAYE GĠDERLERĠ , ,26 28,31% , ,48 16,01% -35,20% SERMAYE TRANSFERLERĠ ,00 0,00 0,00% ,00 0,00 0,00% 0,00% BORÇ VERME ,00 0,00 0,00% ,00 0,00 0,00% 0,00% YEDEK ÖDENEKLER ,00 0,00 0,00% ,00 0,00 0,00% 0,00% TOPLAM , ,33 37,28% , ,05 31,83% -5,37% SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

7 2012 YILI GERÇEKLEŞMELERİ PERSONEL GİDERLERİ SGK DEV.PRİMİ GİD. MAL VE FAİZ GİDERLERİ HİZMET ALIM GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ SERMAYE TRANSFERLERİ BORÇ VERME YEDEK ÖDENEKLER BÜTÇE OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞMELERİ PERSONEL GİDERLERİ SGK DEV.PRİMİ GİD. MAL VE FAİZ GİDERLERİ HİZMET ALIM GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ SERMAYE TRANSFERLERİ BORÇ VERME YEDEK ÖDENEKLER BÜTÇE OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

8 Belediyemiz 2013 Mali Yılı Bütçesinde; Personel Giderleri için ,00.-, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri için ,00.-, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için ,00.-, Faiz Giderleri için ,00.-, Cari Transferler için ,00.-, Sermaye Giderleri için ,00.-, Sermaye Transferleri için ,00.-, Borç verme için ,00.-, Yedek Ödenekler için de ,00.- olmak üzere toplam ,00.- ödenek ayrılmıģtır Yılı ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe ödenekleri, ödeneklerin ilk altı aydaki gerçekleģme oranları, toplam gerçekleģme içindeki payları aģağıdaki tabloda gösterilmiģtir. Tablo 3: 2013 Yılı Bütçe BaĢlangıç Ödenekleri, Ġlk Altı Aylık GerçekleĢme Tutarları, GerçekleĢme Oranları, Toplam GerçekleĢme Ġçindeki Payları. EKONOMĠK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE VE GERÇEKLEġEMELER KODU AÇIKLAMA BÜTÇE ( ) GERÇ. ORANI TOPLAM GERÇ. 01 PERSONEL GĠDERLERĠ , ,81 57,09% 25,81% 02 SGK DEV. PRĠMĠ GĠDERLERĠ , ,92 54,53% 3,97% 03 MAL VE HĠZMET ALIM GĠD , ,14 44,92% 45,41% 04 FAĠZ GĠDERLERĠ , ,71 21,17% 3,89% 05 CARĠ TRANSFERLER , ,99 34,30% 4,99% 06 SERMAYE GĠDERLERĠ , ,48 16,01% 15,93% 07 SERMAYE TRANSFERLERĠ ,00 0,00 0,00% 0,00% 08 BORÇ VERME ,00 0,00 0,00% 0,00% 09 YEDEK ÖDENEKLER ,00 0,00 0,00% 0,00% TOPLAM , ,05 31,83% 100,00% SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

9 BÜTÇE VE GERÇEKLEŞMELERİ PERSONEL GİDERLERİ 01 SGK DEV. PRİMİ GİDERLERİ 02 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 03 FAİZ GİDERLERİ 04 CARİ TRANSFERLER 05 SERMAYE GİDERLERİ 06 SERMAYE BORÇ VERME TRANSFERLERİ YEDEK ÖDENEKLER 09 BÜTÇE GERÇEKLEŞME ( ) ,00.- olarak belirlenen bu ödeneklerin gider kalemlerine göre bütçeden aldığı paylara bakacak olursak; Personel Giderlerimiz ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına Ödenen Devlet Pirimi Giderlerine % 16,70, Mal ve Hizmet Alım Giderlerine % 32,18 Faiz Giderlerine % 5,85, hane halklarına yapılan sosyal amaçlı yardımlar, mahalli idare birliklerine katılma payları, Ġller Bankası ortaklık payı vb. giderlerimizden oluģan Cari Transferlere % 4,63, tamamı yatırımlardan oluģan Sermaye Giderlerine % 31,70, Bağlı KuruluĢlara ve Ġlçe Belediyelerine yaptığımız yardımlardan oluģan Sermaye Transferlerine % 0,04, ĠĢtirakimiz olan Ģirketlerin sermaye artırımlarına katılma paylarımızdan oluģan Borç Verme kalemine % 0,12, yine önemli bir kısmı yatırımların finansmanı amacıyla kullanılacak olan Yedek Ödenek kalemine % 8,78 oranında bütçeden pay ayrılmıģtır yılı Ocak-Haziran dönemde Personel Giderleri bütçesine göre % 57,09 luk bir oran ile ,81.-, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri % 54,53 lük bir oran ile ,92.-, Mal ve Hizmet Alım Giderleri % 44,92 lik bir oran ile ,14.-, Faiz Giderleri % 21,17 lik bir oran ile ,71.-, Cari Transferler % 34,30 luk bir oran ile ,99.-, Sermaye Giderleri % 16,01 lik bir oran ile ,48-, olarak gerçekleģmiģtir. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

10 Yılları ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık bütçe gerçekleģmeleri aģağıdaki tabloda gösterilmiģtir. Tablo 4: Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gider GerçekleĢmeleri, ArtıĢ- AzalıĢ Oranları ile Toplam GerçekleĢme Ġçindeki Payları. AÇIKLAMA BÜTÇE LERĠ EKONOMĠK SINIFLANDIRMAYA GÖRE ĠLK 6 AYLIK GERÇEKLEġEMELER 2012 (ĠLK 6 AY) 2013 (ĠLK 6 AY) GERÇ. ARTIġ- AZALIġ ORANI(+,-) 2012 TOPLAM PAYI 2013 TOPLAM PAYI 01 PERSONEL GĠDERLERĠ , ,81 17,83% 20,73% 25,81% 02 SGK DEV. PRĠMĠ GĠDERLERĠ , ,92 10,90% 3,39% 3,97% 03 MAL VE HĠZMET ALIM GĠD , ,14 0,72% 42,66% 45,41% 04 FAĠZ GĠDERLERĠ , ,71-42,65% 6,42% 3,89% 05 CARĠ TRANSFERLER , ,99 33,66% 3,54% 4,99% 06 SERMAYE GĠDERLERĠ , ,48-35,20% 23,27% 15,93% TOPLAM , ,05-5,37% 100,00% 100,00% OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ PERSONEL GİDERLERİ 01 SGK DEV.PRİMİ GİDERLERİ 02 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 03 FAİZ GİDERLERİ 04 CARİ TRANSFERLER 05 SERMAYE GİDERLERİ GERÇEKLEŞME (İLK 6 AY) 2013 GERÇEKLEŞME (İLK 6 AY) SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

11 01. Personel Giderleri 2013 yılının ilk altı ayında, 2012 yılının aynı dönemine Personel Giderlerinde % 17,83 artıģ gerçekleģmiģtir yılının ilk 6 ayında bütçesinin 54,13 ü gerçekleģmiģ iken 2013 yılında bu oran % 57,09 olmuģtur. Personel giderlerinin toplam gider gerçekleģmesi içindeki payı 2012 yılında % 20,73 iken 2013 yılında bu oran % 25,81 olmuģtur. Tablo 5: Yılları Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri GerçekleĢmeleri. AYLAR YILLARI OCAK HAZĠRAN DÖNEMĠ (01) PERSONEL GĠDERLERĠ 2012 YILI ARTIġ- AZALIġ ORANI(+,-) 2012 GERÇ. PAYI 2013 GERÇ. PAYI OCAK , ,58 22,01% 18,20% 18,83% ġubat , ,71 13,97% 15,45% 14,95% MART , ,36 8,67% 16,20% 14,94% NĠSAN , ,81 6,76% 16,53% 14,98% MAYIS , ,49 70,63% 15,06% 21,81% HAZĠRAN , ,86-8,03% 18,56% 14,49% TOPLAM , ,81 17,83% 100,00% 100,00% PERSONEL GĠDERLERĠ YILI OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

12 02. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri 2012 yılının ilk altı ayında bütçesine göre gerçekleģme oranı % 49,63 olan SGK Prim Giderleri 2013 yılının aynı döneminde % 54,53 oranında gerçekleģmiģtir yılında Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderlerinde bir önceki yıla göre ilk 6 aylık dönemde % 10,90 lık bir artıģ olmuģtur. Bu harcama kaleminin toplam gider gerçekleģmesi içindeki payı 2012 yılı için % 3,39, 2013 yılı için ise % 3,97 olmuģtur. Tablo 6: Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri GerçekleĢmeleri. AYLAR 2012 YILI (02) SGK DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ ARTIġ-AZALIġ ORANI(+,-) 2012 GERÇ. PAYI 2013 GERÇ. PAYI OCAK , ,04 11,24% 18,65% 18,73% ġubat , ,06 9,08% 15,49% 15,23% MART , ,52 5,15% 16,03% 15,20% NĠSAN , ,52 11,22% 16,38% 16,43% MAYIS , ,92 27,98% 15,54% 17,94% HAZĠRAN , ,86 2,05% 17,91% 16,48% TOPLAM , ,92 10,90% 100,00% 100,00% SGK DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN 2012 YILI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

13 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2013 Yılı Ocak-Haziran Döneminde; park bahçe düzenlemeleri, katı atıkların iģlenmesi, yolların, meydanların, geçitlerin temizliği, meslek edindirme kursları, zabıta ve diğer personel hizmet alımları, tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, akaryakıt alımları, yolluklar vb. giderlerden oluģan Mal ve Hizmet Alım Giderleri için toplam 29,631,770,14.- harcama yapılmıģtır yılının aynı döneminde 29,418,767,51.- harcama yapılmıģ ve 2013 yılında söz konusu giderlerde 2012 yılına göre % 0,72 oranında bir artıģ meydana gelmiģtir. Mal ve hizmet alım giderlerinin toplam gider gerçekleģmesi içindeki payı 2012 yılında % 42,66 iken bu oran 2013 yılında % 45,41 olmuģtur. Mal ve hizmet alım giderlerinin 2012 yılında bütçesine göre gerçekleģme oranı % 49,11 iken, 2013 yılı için bu oran % 44,92 olmuģtur. Tablo 7: Yılları Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri GerçekleĢmeleri (03) MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ AYLAR 2012 YILI ARTIġ-AZALIġ ORANI(+,-) 2012 GERÇ. PAYI 2013 GERÇ. PAYI OCAK , ,58-53,34% 6,07% 2,81% ġubat , ,95 9,13% 14,39% 15,59% MART , ,10 59,72% 12,41% 19,67% NĠSAN , ,80-36,57% 28,73% 18,10% MAYIS , ,68-13,50% 21,66% 18,60% HAZĠRAN , ,03 51,79% 16,74% 25,23% TOPLAM , ,14 0,72% 100,00% 100,00% SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

14 MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN 2012 YILI 2013 yılında Mal ve Hizmet Alım Giderleri aylar itibariyle incelendiğinde 6 aylık dönem içinde Ocak ayında % 2,81 ile en düģük, Haziran ayında % 25,23 ile en yüksek seviyede gerçekleģmiģtir yılında ise Mal ve Hizmet Alım Giderleri için Ocak ayında % 6,07 ile en düģük, nisan ayında ise % 28,73 ile en yüksek seviyede gerçekleģmiģtir. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

15 Tablo 8: Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2013 Yılı Ayrıntı Hesap Düzeyi Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi GerçekleĢmeleri. MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ 2013 MALĠ YILI (03) MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ BÜTÇE ORAN ÜRETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZEME ALIMLARI , ,05 35,79% TÜKETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZEME ALIMLARI , ,27 62,27% YOLLUKLAR , ,30 16,41% GÖREV GĠDERLERĠ , ,57 82,98% HĠZMET ALIMLARI , ,37 36,29% TEMSĠL VE TANITMA GĠDERLERĠ , ,05 26,27% MENKUL MAL, GAYRĠMADDĠ HAK AL.BAK. VE ON.GĠD , ,63 66,73% GAYRĠMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GĠD , ,90 46,09% TEDAVĠ VE CENAZE GĠDERLERĠ ,00 0,00 0,00% TOPLAM , ,14 44,92% 2013 MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ SĠ ÜRETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZEME ALIMLARI YOLLUKLAR HĠZMET ALIMLARI MENKUL MAL, GAYRĠMADDĠ HAK AL.BAK. VE ON.GĠD. TÜKETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZEME ALIMLARI GÖREV GĠDERLERĠ TEMSĠL VE TANITMA GĠDERLERĠ GAYRĠMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GĠD. TEDAVĠ VE CENAZE GĠDERLERĠ SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

16 2013 yılının ilk altı ayında ,14.- olarak gerçekleģen mal ve hizmet alım giderleri içerisinde en önemli payı ,37.- ile yukarıda da sayılan ve temizlik, ulaģım, park bahçe düzenlemeleri, katı atıkların iģlenmesi ve geri kazanımı, yolların meydanların geçitlerin temizliği, meslek edindirme kursları, zabıta ve diğer personel hizmet alımları gibi önemli gider kalemlerinden oluģan Hizmet Alımları kalemi almıģtır. Yine mal ve hizmet alımları kalemi içinde; enerji, kırtasiye, giyim kuģam, özel malzeme, güvenlik malzemeleri vb. alımlardan oluģan Tüketime Yönelik mal ve malzeme alımları ,27.- olarak gerçekleģmiģtir yılının aynı döneminde Hizmet Alımları kalemi ,00.- ile Mal ve Hizmet Alımları gerçekleģmesi içinde yine en büyük payı almıģtır. 04. Faiz Giderleri 2013 Yılının Ocak-Haziran döneminde ,71.- iç borç faiz ödemesi yapılmıģtır yılının ilk altı ayında bütçesinin % 44,30 u gerçekleģmiģ iken 2013 yılının aynı döneminde bütçesinde öngörülen ,00.- ödeneğin % 21,17 si kullanılmıģtır. Faiz giderlerinin toplam gider gerçekleģmesi içindeki payı 2012 yılının ilk 6 aylık döneminde % 6,42 iken, 2013 yılında bu oran % 3,89 a inmiģtir. Tablo 9: Yılları Ocak-Haziran Dönemi Faiz Giderleri GerçekleĢmeleri (04) FAĠZ GĠDERLERĠ AYLAR 2012 YILI ARTIġ AZALIġ ORANI 2012 GERÇ. PAYI 2013 GERÇ. PAYI OCAK , ,67-57,49% 21,17% 15,69% ġubat , ,23 25,00% 7,55% 16,46% MART , ,02-24,98% 14,00% 18,32% NĠSAN , ,31 19,08% 8,01% 16,63% MAYIS , ,39 14,85% 8,48% 16,98% HAZĠRAN , ,09-77,61% 40,79% 15,92% TOPLAM , ,71-42,65% 100,00% 100,00% SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

17 FAĠZ GĠDERLERĠ OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN 2012 YILI 05. Cari Transferler Mahalli idare birliklerine katılma payları, Ġller Bankası % 2 lik ortaklık payı, fakir ve muhtaç kimselere yardımlar vb. giderlerimizden oluģan Cari Transferler 2012 yılının ilk altı ayında ,53.- ile bütçesinin % 29,18 i oranında gerçekleģirken, 2013 yılının aynı döneminde ,99.- ile bu oran % 34,30 olmuģtur. Cari transfer gerçekleģmesinin 2012 yılında ilk altı aylık toplam gerçekleģme içindeki payı % 3,54 oranındayken, 2013 yılının aynı döneminde bu oran % 4,99 olmuģtur. Cari transferlerin gerçekleģmesinde 2013 yılında 2012 yılına göre % 33,66 oranında bir artıģ görülmektedir. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

18 Tablo 10: Yılları Ocak-Haziran Dönemi Cari Transfer GerçekleĢmeleri. AYLAR 2012 YILI (05) CARĠ TRANSFERLER ARTIġ AZALIġ ORANI 2012 GERÇ. PAYI 2013 GERÇ. PAYI OCAK , ,43 58,30% 4,09% 4,84% ġubat , ,86 178,31% 6,08% 12,67% MART , ,68 120,12% 11,50% 18,94% NĠSAN , ,22 23,03% 25,21% 23,20% MAYIS , ,91-72,17% 47,68% 9,93% HAZĠRAN , ,89 647,34% 5,44% 30,42% TOPLAM , ,99 33,66% 100,00% 100,00% CARĠ TRANSFERLER OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN 2012 YILI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

19 06. Sermaye Giderleri 2013 Yılı Ocak-Haziran döneminde; kamulaģtırma, trafik ve yol düzenleme iģleri, asfaltlama, park yapımı, gayrimenkul onarımı, arazi, arsa ve bina alımı gibi yatırım giderlerimizin yer aldığı sermaye giderleri için toplam ,48.- harcama yapılmıģtır yılının aynı döneminde ,26.- harcama yapılmıģ ve 2012 yılında söz konusu giderlerde 2012 yılına göre % 35,20 lik bir azalıģ olmuģtur. Sermaye giderlerinin Ocak-Haziran döneminde toplam gider gerçekleģmesi içindeki payı 2012 yılında % 23,29, 2013 yılında ise % 15,93 olmuģtur. Yine sermaye giderlerinin 2012 yılının ilk altı aylık bütçe gerçekleģme oranı % 28,31 olurken, 2013 yılında bu oran % 16,01 olmuģtur yılının ilk altı ayında sermaye giderleri içerisinde mamul mal alımlarına ,24.-, gayrimenkul alımları ve kamulaģtırmasına ,49.-, gayrimenkul sermaye üretim giderlerine ,95.- gayrimenkul büyük onarım giderlerine ,77.- harcama yapılmıģtır. Tablo 11: Sermaye Giderleri 2013 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi GerçekleĢmeleri MALĠ YILI (06) SERMAYE GĠDERLERĠ SERMAYE GĠDERLERĠ BÜTÇE ORAN MAMUL MAL ALIMLARI , ,24 0,60% GAYRĠMENKUL ALIM VE KAMULAġTIRMASI , ,49 4,09% GAYRĠMENKUL SERMAYE ÜRETĠM GĠDERLERĠ , ,98 19,03% GAYRĠMENKUL BÜYÜK ONARIM GĠDERLERĠ , ,77 97,44% MENKUL SERMAYE ÜRETĠM GĠDERLERĠ ,00 0,00 0,00% GAYRĠ MADDĠ HAK ALIMLARI ,00 0,00 0,00% MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GĠD ,00 0,00 0,00% TOPLAM , ,48 16,01% SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

20 SERMAYE GĠDERLERĠ SĠ MAMUL MAL ALIMLARI GAYRĠMENKUL SERMAYE ÜRETĠM GĠDERLERĠ GAYRĠMENKUL ALIM VE KAMULAġTIRMASI GAYRĠMENKUL BÜYÜK ONARIM GĠDERLERĠ 2013 yılında sermaye giderlerinde, 6 aylık harcamanın % 35,62 si ilk üç ayda % 64,38 i ise ikinci 3 ayda gerçekleģmiģtir yılı için ise bu oranlar ilk üç ay için % 19,79 ikinci üç ay için ise % 80,21 olarak gerçekleģmiģtir. Tablo 12: Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri GerçekleĢmeleri. AYLAR 2012 YILI (06) SERMAYE GĠDERLERĠ ARTIġ AZALIġ ORANI 2012 GERÇ. PAYI 2013 GERÇ. PAYI OCAK , ,98 29,38% 4,92% 9,83% ġubat , ,19-96,09% 1,86% 0,11% MART , ,87 27,89% 13,01% 25,68% NĠSAN , ,56-66,95% 19,27% 9,83% MAYIS , ,11-63,01% 32,62% 18,62% HAZĠRAN , ,77-17,79% 28,32% 35,93% TOPLAM , ,48-35,20% 100,00% 100,00% SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

21 SERMAYE GĠDERLERĠ OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN 2012 YILI 2013 yılının ilk altı ayında ,48.- gerçekleģmiģ olan sermaye giderleri içinde en yüksek harcama ,98.- gayrimenkul sermaye üretim giderleri için yapılmıģtır yılının aynı döneminde ise en yüksek gerçekleģme ,63.- ile yine gayrimenkul sermaye üretim giderleri için yapılmıģtır. 07. Sermaye Transferleri Bağlı kuruluģlara yapılan yardımlar ile ilçe belediyelerine yapılan yardımlardan oluģan Sermaye Transferleri kaleminde 2012 yılının ilk altı ayında harcama yapılmamıģtır yılı bütçesi ,00.- olan Sermaye Transferleri için henüz gerçekleģme olmamıģtır. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

22 08. Borç Verme 2012 yılı bütçesinde Borç Verme kaleminde ,00.- ödenek tahsis edilmiģ fakat ilk altı aylık dönemde gerçekleģme olmamıģtır yılı bütçesinde yine ,00.- ödenek tahsis edilmiģ, ancak ilk altı aylık dönemde herhangi bir iģlem gerçekleģmemiģtir. B. BÜTÇE GELİRLERİ 2013 Mali Yılı bütçemizin gelir kısmı; % 3,14 Vergi Gelirleri, % 9,42 TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, % 74,28 Diğer Gelirler, % 13,14 Sermaye Gelirleri, % 0,01 Alacaklardan Tahsilât ve % 0,01 Red ve Ġadeler olmak üzere toplam olarak tahmin edilmiģtir. Tablo 13: 2013 Yılı Gelir Bütçesi ve Altı Aylık GerçekleĢmesi. GELĠR BÜTÇESĠ VE ALTI AYLIK GELĠRLER BÜTÇE GERÇ. ORANI TOPLAM GERÇ. PAYI VERGĠ GELĠRLERĠ , ,84 78,64% 4,17% TEġEBBÜS VE MÜLKĠYET GELĠRLERĠ , ,14 57,82% 9,22% DĠĞER GELĠRLER , ,92 68,98% 86,54% SERMAYE GELĠRLERĠ , ,00 0,42% 0,09% ALACAKLARDAN TAHSĠLÂT ,00 0,00 0,00% 0,00% RED VE ĠADELER , ,14 75,10% -0,02% TOPLAM , ,76 59,21% 100,00% Ocak-Haziran 2013 döneminde, Sakarya BüyükĢehir Belediyesi bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre % 60,02 oranında artarak ,76.- olarak gerçekleģmiģ olup, bütçe hedefinin % 59 una ulaģılmıģ durumdadır. Tablo 15 te 2013 yılı bütçe gelirlerinin aylık gerçekleģmeleri, 2012 yılı gerçekleģme oranları ile karģılaģtırmalı olarak gösterilmiģtir. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

23 Tablo 14: 2012 ve 2013 Yılları Ocak-Haziran Arası Aylık Gelir GerçekleĢmeleri ve ArtıĢ- AzalıĢ Oranları BÜTÇE GELĠR LERĠ (AYLIK) AYLAR 2012 YILI ARTIġ AZALIġ ORANI OCAK , ,86-17,41% ġubat , ,39 28,62% MART , ,68 66,83% NĠSAN , ,88 61,14% MAYIS , ,68 34,81% HAZĠRAN , ,27 161,93% TOPLAM , ,76 60,02% AYLIK BAZDA BÜTÇE GELĠR LERĠ OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN 2012 YILI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

24 Tablo 15 te ise 2013 yılının ilk 6 aylık gerçekleģmeleri gelir türü bazında, 2012 yılının aynı dönemi ile karģılaģtırmalı olarak verilmiģtir. Haziran sonu itibariyle, gelir bütçe gerçekleģmeleri içinde, Vergi Gelirlerinin payı 2012 yılında % 3,41 iken, 2013 yıllarında % 4,17 düzeyinde; TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin payı 2012 yılında % 14,31 iken, 2013 yılında % 9,21; Faizler, Paylar ve Cezalardan oluģan Diğer Gelirlerin payı 2012 yılında % 81,85 iken, 2013 yılında % 86,54; Sermaye Gelirlerinin payı 2012 yılında % 0,14 iken, 2013 yılında % 0,09 düzeyinde olmuģtur. Tablo 15: 2012 ve 2013 Yılları Ġlk Altı Aylık Gelir GerçekleĢmeleri ve ArtıĢ- AzalıĢ Oranları, Toplam GerçekleĢme Ġçindeki Payları ĠLK 6 AYLIK LER AÇIKLAMALAR ĠLK 6 AY 2012 YILI 2013 YILI GERÇ. ARTIġ/AZALIġ ORANI (+,-) TOPLAM ĠÇĠNDEKĠ PAYI 2012 YILI 2013 YILI 01 VERGĠ GELĠRLERĠ , ,84 96,08% 3,41% 4,17% 03 TEġEBBÜS VE MÜLKĠYET GELĠRLERĠ , ,14 2,93% 14,31% 9,21% 04 ALINAN BAĞIġ VE YARDIMLAR ĠLE ÖZEL GELĠRLER ,60 0,00-100,00% 0,34% 0,00% 05 DĠĞER GELĠRLER , ,92 69,20% 81,85% 86,55% 06 SERMAYE GELĠRLERĠ , ,00 8,35% 0,14% 0,09% 09 RED VE ĠADELER , ,14-40,96% -0,05% -0,02% TOPLAM , ,76 60,02% 100,00% 100,00% SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

25 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞMESİ VERGİ GELİRLERİ 01 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 03 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 04 DİĞER GELİRLER 05 SERMAYE GELİRLERİ 06 RED VE İADELER 09 GERÇEKLEŞME İLK 6 AY 2012 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY 01. Vergi Gelirleri Ġlan ve Reklam Vergisi, Eğlence Vergisi, Yangın Sigorta Vergisi ve harçlardan oluģan vergi gelirleri 2012 yılı Ocak-Haziran döneminde ,17.- olarak gerçekleģmiģtir yılı Ocak-Haziran döneminde ise Sakarya BüyükĢehir Belediyemizce tahsil edilen vergi gelirlerinin ,84- olduğu dikkate alındığında, bu gelir kalemimizce % 96,08 lik bir artıģ meydana geldiği görülmektedir. ArtıĢın nedeni imar tadilat harçlarıdır. 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2012 yılı Ocak-Haziran döneminde ,19.- olarak gerçekleģmiģtir yılı Ocak-Haziran döneminde TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri nin ,14.- olduğu dikkate alındığında, bu gelir kaleminin artıģ oranı % 2,93 düzeyindedir. 04. Alınan Bağış ve Yardımlar 2012 yılı Ocak-Haziran döneminde Alınan BağıĢ ve Yardımlar ,60.- olmuģtur yılında yapılan fakat 2012 yılı bütçe hazırlıkları tamamlandığı için ancak 2013 yılı bütçesinde Uygulanabilen değiģikliklere göre 2013 yılında alınan bağıģ ve yardımlar bütçe ile iliģkilendirilmemiģtir. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

26 05. Diğer Gelirler (Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar, Faizler ve Ceza Gelirleri) Toplam gelirler içinde en önemli kısmı; paylar, faizler ve ceza gelirlerinden oluģan Diğer Gelirler kalemi oluģturmaktadır yılı Ocak-Haziran döneminde Diğer Gelirler ,08.- olarak gerçekleģmiģtir yılı Ocak-Haziran döneminde Diğer Gelirler kaleminin ,92- olduğu dikkate alındığında, Diğer Gelirlerin artıģ oranı % 69,20 dir. Diğer Gelirler baģlığının toplam bütçe gelirleri içinde en önemli yere sahip olmasının sebebi, genel bütçe vergi gelirlerinden aktarılan payların, KiĢi ve Kurumlardan Alınan Paylar baģlığı altında bu bölümde yer almasıdır. ArtıĢın baģlıca iki nedeni vardır. Birincisi; payların artıģı, ikincisi ise; SASKĠ den alınan meblağların SayıĢtay önerilerine binaen bütçe gelirlerine kaydedilmesidir. 06. Sermaye Gelirleri TaĢınır ve TaĢınmaz SatıĢlarından oluģan Sermaye Gelirleri 2012 yılı Ocak-Haziran döneminde ,16.- olarak gerçekleģmiģtir yılı Ocak-Haziran döneminde ise Sermaye Gelirlerinin ,00- olduğu dikkate alındığında, bu gelirin artıģ oranı % 8,35 düzeyindedir. II OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYET ,00.- olan 2013 yılı bütçemizden en büyük payı ,00.- Mal ve Hizmet Alım Giderleri ve bu dönemde de en yüksek harcama ,14.- ile bu gider grubu için yapılmıģtır. Bunun sebebi, düzenli olarak yapılan eğitim hizmetleri, sağlık hizmetleri, sosyal ve kültürel hizmetler, çevre ve temizlik hizmetleri, ulaģımın düzenlenmesi ve iyileģtirilmesine yönelik hizmetler, güvenlik hizmetleri, zabıta hizmetleri, cenaze hizmetleri gibi hizmetlerin Mal ve Hizmet Alım Giderleri kaleminde sınıflandırılmıģ olmasıdır. Sakarya BüyükĢehir Belediyesi, evde sağlık hizmetleri, kadın ve aile sağlığı hizmetleri, özürlü hizmetleri, yaģlılara yönelik hizmetler, veteriner hizmetleri ve vektörlerle mücadele hizmetleri gibi sağlık hizmetlerini de Sakarya halkına sürekli olarak sunmaktadır. Ayrıca Belediyemiz tarafından Sanat ve Meslek Eğitimleri (SAMEK) verilmekte olup halkımızdan yoğun ilgi görmeye devam etmektedir. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

27 III TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A-Bütçe Giderleri GeçmiĢ yıllar gider bütçe gerçekleģmelerine baktığımızda ilk altı aylık dönemde bütçe kullanımının % 46 sının, ikinci altı aylık dönemde de % 54 ünün kullanıldığı görülmektedir yılının ilk altı aylık döneminde bütçenin % 37,28 i gerçekleģirken 2013 yılının aynı döneminde bu oran % 31,83 olmuģtur yılı sonu gider tahminlerimiz yapılırken; geçmiģ yıllardaki gider gerçekleģme eğilimleri, ilk altı aydaki gider gerçekleģme ve gelir gerçekleģme oranlarımız, yatırım ve hizmetlerimizin ilk altı aylık dönemdeki performansı ve sonraki altı ayda bitirilmesi veya hızlandırılması düģünülen yatırımlarımızın giderlerimiz üzerindeki olası etkisi gibi kriterler dikkate alınmıģtır. Bu kriterler göz önüne alındığında 2013 yılı sonu itibariyle bütçegerçekleģme oranının % 85 civarında olması beklenmektedir. B-Bütçe Gelirleri 2013 yılı bütçesinde ,00.- olarak hedeflenen Sakarya BüyükĢehir Belediyesi gelirlerinin bu tutara yaklaģık olarak gerçekleģeceği öngörülmektedir. Toplam gelirlerimiz içinde en önemli payı oluģturan 5779 sayılı Kanun uyarınca genel bütçe vergi gelirlerinden sağladığımız gelirlere iliģkin bütçe hedefi ,00.- iken yılsonu gerçekleģmesinin ,00.-, diğer gelir kalemlerimizin ise bütçe hedefi ,00.- iken, yılsonu gerçekleģmesinin ,00.- civarında olacağı tahmin edilmektedir. Genel bütçe vergi gelirlerinden sağlanan payın geliģimi merkezi yönetimin vergi gelirleri tahsilâtı ile doğru orantılı bir seyir izlemektedir. Dolayısıyla, bu gelir türü ile ilgili olarak yılsonu tahmini yapılırken aģağıdaki hususlar dikkate alınmıģtır: düzeyi, 1. Yılın ilk altı ayında genel bütçe vergi gelirlerinden sağlanan gelirlerin aylık geliģimi, 2. Merkezi yönetimin 2013 yılı bütçesinde yer alan vergi geliri hedefinin gerçekleģme 3.Yılın ilk altı aylık döneminde hem merkezi yönetim vergi gelirlerinin, hem de Sakarya BüyükĢehir Belediyesi nin genel bütçe vergi gelirlerinden aldıkları payların geçen yılın aynı dönemine göre artıģ ya da azalıģ oranları. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

28 yılları arasında merkezi yönetim vergi gelirlerinin yılın birinci ve ikinci yarısındaki geliģimleri incelendiğinde, genel olarak vergi gelirlerinin % unun yılın birinci altı ayında, % inin yılın ikinci altı ayında gerçekleģtiği görülmektedir. Sakarya BüyükĢehir Belediyesi nin genel bütçe vergi gelirlerinden sağladığı pay için de aynı dönemin ortalaması alındığında bu oran yaklaģık olarak aynıdır yılında merkezi yönetimin tahsil ettiği vergi gelirlerinin yılın ilk altı ayında geçen yılın aynı dönemine göre Türkiye genelinde ve Sakarya ilinde düzeyinde arttığı görülmektedir. SBB nin genel bütçe vergi gelirlerinden aldığı pay da 2013 yılında geçen yılın aynı dönemine göre yaklaģık % 5 düzeyinde artmıģtır. Bu nedenle, yılın ikinci döneminde de genel bütçe vergi gelirlerinden alacağımız payın merkezi yönetim vergi gelirleri ile benzer bir eğilim taģıyacağı ve vergi gelirlerindeki yükselme eğiliminin yılın ikinci yarısında da devam edebileceği varsayılarak, bu gelir türü için yılın ikinci yarısına iliģkin hedefler arttırılmıģtır. Diğer gelir kalemlerimizle ilgili 2012 yılı sonu tahminlerimiz, bu gelirlerin geçmiģ yıllarda yılın ilk yarısı ile ikinci yarısındaki gerçekleģme yüzdeleri, tahakkuklu gelirlerde yıl içinde tahsil edilmesi muhtemel tahakkuk miktarları, tahsilâtı belirli dönemlere yayılmıģ olan gelirlerin tahsilât dönemleri ve yılın ikinci yarısına iliģkin beklentiler dikkate alınarak yapılmıģtır. Buna göre yıl içinde tahsilâtı belirli dönemlere yayılmıģ olan gelirlerden Ġlan ve Reklam Vergisi baģta olmak üzere vergi ve harç gelirlerinin, % 60 ının yılın ilk yarısında tahsil edildiği görülmüģ, ikinci yarıda ise % 40 ının tahsil edileceği tahmin edilmiģtir. Diğer gelir kalemlerimizin ise genel olarak geçmiģ yıllardaki eğilimleri de dikkate alınarak, 2012 yılının birinci altı ayı ile yaklaģık olarak eģit düzeyde seyredeceği öngörülmektedir. Bu gelir kalemleri ile ilgili yasal değiģiklikler, bazı gelir kalemlerinde mükellefler tarafından yapılan beyanların sayısı tahminlerimizi olumlu ya da olumsuz etkileyebilecektir. Bütçe hazırlıkları aģamasında öngörülen Sermaye Gelirleri kaleminden yeterli tahsilât yapılamamıģtır. Bunu nedeni, öngörülen arsa ve arazi satıģlarının istenen seviyede gerçekleģmemesidir. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

29 IV TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYEER Sorumlu olduğumuz Ģehrin büyüklüğü nedeniyle yatırım ve hizmetlerimiz süreklilik arz etmek zorundadır. Bu nedenle 2013 yılının ikinci altı aylık döneminde de yukarıda bir kısmına değindiğimiz; ulaģım, altyapı, imar ve yapılanma, sosyal ve kültürel hizmetler, bilgi teknolojileri, çevre düzenlemesi ve temizliği, eğitim, sanat, sağlık, spor vb. alanlardaki faaliyetlerimiz kaynaklarımız el verdiği ölçüde eģ zamanlı olarak devam edecektir. Yukarıda sunduğumuz 2013 Yılı Ocak Haziran Dönemi bütçe uygulama sonuçları genel anlamda beklentilerimiz dâhilinde gerçekleģmiģtir. Saydam yönetim anlayıģının gereği ve yasanın emredici hükmü olarak açıklamamız gereken 2013 yılının ilk 6 aylık bütçe gerçekleģmeleri kamuoyuna sunulmuģtur. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

III I. OCAK-HAZĠRAN 2014 DÖNEMĠ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 1 1 A-BÜTÇE GĠDERLERĠ...

III I. OCAK-HAZĠRAN 2014 DÖNEMĠ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 1 1 A-BÜTÇE GĠDERLERĠ... I İçindekiler SUNUġ... III I. OCAK-HAZĠRAN 2014 DÖNEMĠ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 1 GĠRĠġ... 1 A-BÜTÇE GĠDERLERĠ... 3 02. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri... 9 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri...

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SUNUġ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30.maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin

Detaylı

BELEDİYE BAŞKANLIĞIŞ

BELEDİYE BAŞKANLIĞIŞ ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞIŞ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Hizmetler Müdürlüğü SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL MENTEŞE BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Mali Hizmetler Daire Müdürlüğü Başkanlığı

Detaylı

AKSARAY BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

AKSARAY BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ AKSARAY BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali durum ve Beklentiler Raporu 2015 Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı 1 SUNUŞ 5018 Sayılı

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYESİ İSTANBUL MENTEŞE BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Mali Hizmetler Daire Müdürlüğü Başkanlığı

Detaylı

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 Ocak 31 Aralık Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Daire Başkanlığı TEMMUZ- İçindekiler SUNUŞ... 2 I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I-OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 4 A-BÜTÇE GİDERLERİ Personel Giderleri. 9

İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I-OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 4 A-BÜTÇE GİDERLERİ Personel Giderleri. 9 ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali durum ve Beklentiler Raporu 2017 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I-OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 4 A-BÜTÇE GİDERLERİ.. 5 01 Personel Giderleri. 9

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 YILI TEMMUZ 217 ŞANLIURFA SUNUŞ Bilindiği üzere "Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Hizmetler Daire Başkanlığı SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Hizmetler Daire Başkanlığı SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim

Detaylı

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU 2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayıģının temelini oluģturan kaynakların etkili ve verimli bir Ģekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Hizmetler Daire Başkanlığı SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 215 YILI TEMMUZ 215 ŞANLIURFA SUNUŞ Bilindiği üzere "Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER... I SUNUġ... II I. OCAK-HAZĠRAN 2016 DÖNEMĠ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 1 GĠRĠġ... 1 A-BÜTÇE GĠDERLERĠ Personel Giderleri...

ĠÇĠNDEKĠLER... I SUNUġ... II I. OCAK-HAZĠRAN 2016 DÖNEMĠ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 1 GĠRĠġ... 1 A-BÜTÇE GĠDERLERĠ Personel Giderleri... ĠÇĠNDEKĠLER... I SUNUġ... II I. OCAK-HAZĠRAN 216 DÖNEMĠ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 1 GĠRĠġ... 1 A-BÜTÇE GĠDERLERĠ... 3 1. Personel Giderleri... 8 2. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri...

Detaylı

2011 YILI T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Mali Hizmetler Daire Başkanlığı

2011 YILI T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Mali Hizmetler Daire Başkanlığı 2011 YILI T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Hizmetler Daire Başkanlığı SUNUŞ Bilindiği gibi Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde

Detaylı

AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler

Detaylı

SUNUġ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol

SUNUġ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol SUNUġ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol sistemimizi uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden yapılandırarak; kalkınma planları

Detaylı

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 I. OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI GİRİŞ Belediyemizin, Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/12/2015 tarih ve 430 sayılı kararıyla kabul

Detaylı

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Hizmetler Daire Başkanlığı SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU REPORT ON CORPORATE FINANCIAL POSITION AND EXPECTATIONS STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI - TEMMUZ 2013 2013 YILI KURUMSAL MALĠ

Detaylı

2010 YILI T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Mali Hizmetler Daire Başkanlığı

2010 YILI T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Mali Hizmetler Daire Başkanlığı 2010 YILI T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Hizmetler Daire Başkanlığı SUNUŞ Bilindiği gibi Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 2012 YIL SONU UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2015 yılı gelir bütçemiz

Detaylı

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1.1.2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1 İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I-GENEL BİLGİLER.. 4 1-2015 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 2012 YIL SONU UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMEER DAİRE BAŞKANLIĞI VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ Mali Hizmetler

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2017 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YILI OCAK-MART DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMEER DAİRE BAŞKANLIĞI GİRİŞ 2017 yılı gelir bütçemiz 13 milyar 900 milyon olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 I YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3. A. Bütçe Giderleri 4. B. Bütçe Gelirleri 10. C.

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 I YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3. A. Bütçe Giderleri 4. B. Bütçe Gelirleri 10. C. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz-2016 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 I. 2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A. Bütçe Giderleri 4 B. Bütçe Gelirleri 10 C. Finansman 14 II. 2016 YILI

Detaylı

OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI 2016 Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2016 yılı gelir bütçemiz 12 milyar 700 milyon olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli nde yer

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum. Ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum. Ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı TEMMUZ- NĠĞDE SUNUġ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 uncu maddesi uyarınca,

Detaylı

2017 YILI T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2017 YILI T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI T.C. KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 SUNUŞ Bilindiği gibi Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2016 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ -2014)

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ -2014) İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ -214) KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 uncu maddesinde;

Detaylı

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 2012 OCAK-MART DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Mali Hizmetler Bütçe

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2015 I. OCAK - HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 2012 OCAK-MART DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2016 yılı gelir

Detaylı

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 2012 OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Mali Hizmetler Bütçe

Detaylı

YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 2016 YIL SONU UYGULAMA SONUÇLARI 2016 Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2016 yılı gelir bütçemiz 12 milyar 700 milyon olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli nde yer aldığı

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 I. 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3. A. Bütçe Giderleri 4. B. Bütçe Gelirleri 10. C.

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 I. 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3. A. Bütçe Giderleri 4. B. Bütçe Gelirleri 10. C. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz-2015 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 I. 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A. Bütçe Giderleri 4 B. Bütçe Gelirleri 10 C. Finansman 14 II. 2015 YILI

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 201 6

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 201 6 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 21 YILI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 21 I. OCAK - HAZİRAN 21 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. deniz_erdem Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı (malihizmetler@izmir.bel.tr) 01.01.2012

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. deniz_erdem Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı (malihizmetler@izmir.bel.tr) 01.01.2012 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU deniz_erdem Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı (malihizmetler@izmir.bel.tr) 1.1. Bütçe Uygulama Sonuçları (Ocak Haziran ) mali yılı gelir bütçemiz mali yılına göre

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2017 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu 1 214 Yılı Kurumsal

Detaylı

2016 PURSAKLAR BELEDİYESİ MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2016 PURSAKLAR BELEDİYESİ MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 PURSAKLAR BELEDİYESİ MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama

Detaylı

2015 PURSAKLAR BELEDİYESİ MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 PURSAKLAR BELEDİYESİ MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 PURSAKLAR BELEDİYESİ MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama

Detaylı

ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu I. OCAK - 2014 DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri GİDER Sİ NET 2013 2014 ARTIŞ ORANI OCAK - OCAK - (%) NET GERÇEKLEŞEN

Detaylı

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2016 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde

Detaylı

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 214 / KARTAL 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ 3 I-OCAK HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE

Detaylı

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ OCAK-HAZİRAN 2012 ĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 6583 sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 26 Aralık 2014 tarih ve 29217 sayılı mükerrer Resmi Gazetede

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BİNGÖL Temmuz 2016 11 SUNUġ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W:

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W: 0 BODRUM BELEDİYESİ ALTI AYLIK BÜTÇE SONUÇLARI 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.646.085,40-TL açık veren bütçe, 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 14.022.416,60-TL fazla vermiştir. 2014 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL 2012 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE DENETİM

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2011 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı TEMMUZ 2011 I. OCAK - HAZĠRAN 2011 DÖNEMĠ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 SUNUŞ... 4 I-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına

Detaylı

2012 YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

2012 YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI 2012 OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE

Detaylı

2012 YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

2012 YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI 2012 OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2016 KAYSERİ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu. Yenilikçi Üniversite. Yenilikçi Üniversite

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu. Yenilikçi Üniversite. Yenilikçi Üniversite ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 215 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Yenilikçi Üniversite Yenilikçi Üniversite Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ-215 ŞIRNAK Şırnak Üniversitesi 215 Yılı Kurumsal

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE MALİ KOMİSYONU RAPORU (2015 Yılı Bütçesi)

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE MALİ KOMİSYONU RAPORU (2015 Yılı Bütçesi) MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE MALİ KOMİSYONU RAPORU (2015 Yılı Bütçesi) Belediye Meclisinin 11/11/2014 Tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen Muğla BüyükĢehir Belediyesinin 2015

Detaylı

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU 2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL 2014 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL 2014 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL 2013 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ 2011 KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU. STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ 2011 KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU. STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRESĠ BAġKANLIĞI TEMMUZ İÇİNDEKİLER SunuĢ I.OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A.Bütçe Giderleri a) 01-Personel

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL 2013 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE

Detaylı

2011 MALİ YILI EYLÜL AYI BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

2011 MALİ YILI EYLÜL AYI BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 MALİ YILI EYLÜL AYI BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU BÜTÇE PERFORMANS ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2011 Mali Yılı Ayı Gerçekleşme Raporu A. EYLÜL 2011 BÜTÇE

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 6512 sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 27 Aralık 2013 tarih ve 28864 sayılı mükerrer Resmi Gazetede

Detaylı

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W:

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W: 0 BODRUM BELEDİYESİ 2016 YILI İLK ALTI AYLIK (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ Yıllık 2015 2016 Değişim 6 Aylık 6 Aylık Oranı (Ocak- (Ocak-

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL 2013 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE DENETİM

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE AYNİYAT ŞEFLİĞİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İçindekiler KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2009 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2009 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BARTIN ÜNİVERSİTESİ 29 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMMUZ-29 İÇİNDEKİLER Sunuş..1 A. Ocak-Haziran 29 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları..2 1- Bütçe Giderleri...2

Detaylı

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol sistemimizi uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden yapılandırarak; kalkınma planları

Detaylı

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ Bilindiği üzere 5018 sayılı kanunun 30.maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık

Detaylı

SUNUġ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol

SUNUġ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol ~ i ~ SUNUġ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol sistemimizi uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden yapılandırarak; kalkınma

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI UŞAK TEMMUZ-2009 UŞAK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

2012 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2012 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ, TEMMUZ 2012 İÇİNDEKİLER 1. 2012 YILI BÜTÇE TAHMİNLERİ... 3 2. OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2009 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2009 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 29 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı TEMMUZ 29 NĠĞDE ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ 2 I. Ocak - Haziran 29 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları 3

Detaylı

2012 MALİ YILI KESİN HESABI

2012 MALİ YILI KESİN HESABI 2012 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2012 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-16 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 17

Detaylı

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI (OCAK HAZİRAN)

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI (OCAK HAZİRAN) 2010 Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Mali (malihizmetler@izmir.bel.tr) Hizmetler Dairesi Başkanlığı 1 İzmir Büyükşehir Belediyesi nin 2010 mali yılı Gider Bütçesi 1.792.000.000,00 TL, Gelir Bütçesi 1.518.000.000,00

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri...

Detaylı

2014 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ, TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER 1. 2014 YILI BÜTÇE TAHMİNLERİ... 3 2. OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MERSİN BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MERSİN BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN

Detaylı

T.C. ATAKUM BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. ATAKUM BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. ATAKUM BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Atakum Belediye Başkanlığı, www.atakum.bel.tr Sayfa 1 İçindekiler 1- OCAK HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 1.1

Detaylı

Açıklama 1 VERGĠ GELĠRLERĠ 45,412,260.00. 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 25,058,040.00. 9 Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler 25,058,040.

Açıklama 1 VERGĠ GELĠRLERĠ 45,412,260.00. 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 25,058,040.00. 9 Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler 25,058,040. DÖRDÜNCÜ DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GELİR TEKLİFLERİ İCMALİ (GENEL) KURUMSAL Kodu Düzeyi Açıklama KOD I 46 BELEDİYE II 6 ANKARA III 23 MAMAK BELEDİYESİ KODU I II III IV...AÇIKLAMA... BÜTÇE TEKLİFİ

Detaylı

Mahalli İdareler Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu

Mahalli İdareler Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu Mahalli İdareler Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu Muhasebat Genel Müdürlüğü OCAK-EYLÜL 2011 DÖNEMİ MAHALLİ İDARELER KONSOLİDE BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 2010 YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİNDE 2,6 MİLYAR TL BÜTÇE FAZLASI

Detaylı

MALİ YILI KESİN HESABI

MALİ YILI KESİN HESABI 2011 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2011 Mali İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-7 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 8 Bütçe

Detaylı

1. ÖZET GEÇMİŞ YIL KARŞILAŞTIRMALARI

1. ÖZET GEÇMİŞ YIL KARŞILAŞTIRMALARI 1. ÖZET GEÇMİŞ YIL KARŞILAŞTIRMALARI 2015 yılının Ocak ayında 1.056.635,58 TL gider bütçesi fazla, 2016 yılı Ocak ayında 1.124.124,95 TL gider bütçesi fazla olmuştur. 2015 yılının Şubat ayında 219.150,34

Detaylı

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 17. 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8 04. Faiz Giderleri 9 05. Cari Transferler 10

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 17. 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8 04. Faiz Giderleri 9 05. Cari Transferler 10 ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU I-OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A. Bütçe Giderleri. 4 01. Personel Giderleri 6 02. Sosyal Güvenlik

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Tarih : / /2013 6363 sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 213 Kurum Kod: 38.34..1 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 212 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 213 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART

Detaylı

TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI TURGUTLU BELEDİYESİ TC TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2016 2016 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 TURGUTLU BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER I-Ocak-Haziran

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe... 3 01. Personel... 5 02. Sosyal

Detaylı

Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu

Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu 2011 Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 30. maddesinde,

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamu kurumlarının gelir-gider bilgilerinin yer aldığı ve kullanımlarına tahsis edilen ödenek tutarlarını gösteren

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 0 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I- OCAK - HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A.Bütçe Giderleri 3 01.Personel Giderleri

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 691 sayılı 211 yılı Merkezi yönetim bütçe kanunu

Detaylı