ULUSLARARASI OTEL VE RESTORAN YÖNETİMİNDE İNSAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSLARARASI OTEL VE RESTORAN YÖNETİMİNDE İNSAN"

Transkript

1 ULUSLARARASI OTEL VE RESTORAN YÖNET M NDE NSAN I ULUSLARARASI OTEL VE RESTORAN YÖNETİMİNDE İNSAN Dr. Ruhet Genç

2 II ULUSLARARASI OTEL VE RESTORAN YÖNET M NDE NSAN Yay n No : 2250 flletme-ekonomi Dizisi : Bas m - Kas m STANBUL ISBN Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Yay m Da t m A.fi. ye aittir. Her hakk sakl d r. Hiçbir bölümü ve paragraf k smen veya tamamen ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya baflka herhangi bir flekilde ço alt lamaz, da t lamaz. Normal ölçüyü aflan iktibaslar yap lamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Kaynak belirtilmeyen tablo ve flekiller özgün olup kullan lmas halinde kitab n kaynak verilmesi zorunludur. Dizgi : Beta Bas m A.fi. Bask - Cilt : Yaz n Bas n Yay n Matbaac l k Trz. Tic. Ltd. fiti. (Sertifika No: 12028) Çiftehavuzlar Caddesi Maltepe Mh. Prestij fl Merkezi No: 27/806 K: 9 Zeytinburnu/ stanbul (0-212) (0-212) Kapak Tasar m : Evren Kayhan Beta BASIM YAYIM DA ITIM A.fi. Himaye-i Etfal Sokak Talas Han No Ca alo lu - STANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 ULUSLARARASI OTEL VE RESTORAN YÖNET M NDE NSAN III Kaybetti im o lum Ruhet Alpin Genç in an s na... Kitab m n gelirinin tamam n e itim vak flar na ba fllayarak onun an s n yaflatma arzusuyla...

4 IV ULUSLARARASI OTEL VE RESTORAN YÖNET M NDE NSAN

5 ULUSLARARASI OTEL VE RESTORAN YÖNET M NDE NSAN V ÖNSÖZ Turizmin deniz -kum -güneş (sea sand - sun) olarak görüldüğü bazı ülkelerde otel ve restoran yönetim alanında yazılanlar konuyu bu dar açıdan görmekle beraber turizmin öneminin anlaşıldığı ülkelerde ise turizmin tarafları teker teker ele alınarak bunların bakış açısından sektörün bugünü ve yarını analiz edilmektedir. Bu kitap uluslararası bağlamda otel ve restoran yönetiminde insan yerini ve önemini analiz etme çabasını ve sektörün ayrılmaz bir parçası olduğunu gösterme amacı taşır. İçinde bulunduğumuz coğrafyada köprü medeniyeti niteliğinde olan ve muhtelif etnik grupları bünyesinde barındıran ulusumuzun muhtelif ülkelerden gelen insanları da mutlu edecek şekilde misafir edebilmesi için kültürel farklılıkları avantaj olarak görecek eğitimin verilmiş olması gerekir. Bundan dolayı kültürel ve etnik farklılıkların dezavantajdan ziyade avantaj olabilmesi için bu konunun da ayrı bir başlık halinde ele alınıp irdelenmesi gerekir. Sektörün iş gücü ihtiyacının ve müşteri profilinin demografik yapıdaki değişimlere paralel olarak şekil alması, bu konunun otel ve restoran bağlamında incelenmesi ve ilerdeki ihtiyaçları karşılayacak tedbirlerin bugünden alınmasını gerektirmektedir. Ayrıca turizmin özel bir hizmet şekli olduğu gerçeğinden hareketle psikolojinin her esasta ve detayda ustaca ve gerektiği ölçüde kullanılmasını gerektiği düşünülmektedir. Genel olarak fiziksel mekânların boyutlandırılması ve temel ihtiyaçların karşılanmasıyla misafirlerin mutlu olmasını bekleyenlerin psikolojiyi göz ardı ederek hizmet kalitesinin önemli bir unsurunu da hesaba katmadığı bilinmektedir. Bütün bunların yanı sıra kurulmuş olan en mükemmel sistemin bile kalite kontrol denetimi olmadan özelliğini kaybedeceğini düşünerek gerek sistemlerin kurulmasında gerekse yaşatılmasında dünyaca kabul edilen standartların varlığını kabul etmek ve onların getireceği denetim mekanizmalarını devam eden bir süreç olarak görmek gerekli olacaktır. Hizmette sınır yoktur anlayışının doğduğu bu ülkede yaratıcı düşüncenin ve imaj gücünün sınırsız olduğu gerçeği birleştirilirse ortaya çıkacak neticeden etkilenmeyecek hiçbir insan olmayacaktır. Bu amaçla dünyada imaj gücünü ve yaratıcı düşünceyi kullanarak yapılmış eserleri tanımak bu konuda da okuyucunun ufkunu açacaktır.

6 VI ULUSLARARASI OTEL VE RESTORAN YÖNET M NDE NSAN Kitabım yukarıda anlatılan hususlarla sınırlı olmayıp bunların ötesine geçerek uluslararası otel ve restoran yönetimi alanında işlenmemiş konuların işlenmesi ve az işlenmiş konuların detaylandırılması ve hepsinden önemlisi okuyucuyu düşünmeye ve kendi doğrusunu bulmaya davet etmek amacıyla hazırlanmıştır. Yrd. Doç. Dr. Ruhet Genç Bölüm Başkanı Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Beykent Üniversitesi

7 ULUSLARARASI OTEL VE RESTORAN YÖNET M NDE NSAN VII İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...VII TABLO BAŞLIKLARI LİSTESİ...XX ŞEKİL BAŞLIKLARI LİSTESİ...XXII KISIM 1: ULUSLARARASI OTEL VE RESTORAN YÖNETİMİNE GİRİŞ 1. BÖLÜM: Otel ve Restoran İşletmeleri Yönetimine Genel Bakış 1.1. OTEL VE RESTORAN İŞLETMELERİNİN TARİHÇESİ VE GELİŞİMİ Tarihte Misafirperverlik Ticari Ağırlama Faaliyetlerinin Ortaya Çıkışı: Antik Çağ Devri Ortaçağ ve Yeniçağ Döneminde Otel ve Restoranlar Modern Otel ve Restoran Örnekleri OTEL VE RESTORAN YÖNETİMİ ANLAYIŞI Otel ve Restoran Yönetim Faaliyetlerini Belirleyen Etmenler Üç Alan Modeli Uluslararası Otel ve Restoran Yönetimine Makro ve Mikro Bakış: Ruhet Genç Modeli BÖLÜM: Uluslararası Otel ve Restoran Yönetiminin Sektörel Bağlamı: Turizm ve Ağırlama Endüstrisi 2.1. TURİZM SEKTÖRÜ Turizm Nedir? Turizm Sektörünün Birleşenleri Seyahat Sektörü Eğlence Sektörü Cazibe Merkezleri Sektörü Macera ve Açık Hava Etkinlikleri Sektörü Olay Sektörü Ağırlama Sektörü...19

8 VIII ULUSLARARASI OTEL VE RESTORAN YÖNET M NDE NSAN Turizm Faaliyetlerindeki Artış Oranları Ülkelere Göre Turizm Faaliyet Oranları Turizmde Trendlerin Değişimi ve Otel/Restoran Yönetimine Etkisi Turizmdeki Gelecek Trendlere Uygun Otel ve Restoran Stratejileri AĞIRLAMA SEKTÖRÜ Ağırlama Türleri Konaklama Hizmetleri Yiyecek-İçecek Sektörü BÖLÜM: Otel ve Restoran İşletmelerinde Makro Trendler: Küreselleşme ve Demografik Değişimler 3.1. KÜRESELLEŞME VE TURİZM ENDÜSTRİSİ Ekonomik Etkiler ve Müşteri Odaklılık Sosyal Değişimler ve Kültürel Çeşitlilik Teknolojik Değişimler ve Hızlı İletişim DEMOGRAFİK DEĞİŞİMLER VE TURİZM ENDÜSTRİSİ Dünya Nüfusunun Dengesiz Dağılımı Doğum Oranlarındaki Düşüş Yaşlanma Göç Eğitim Seviyelerinin Düşmesi İşgücünde Çeşitliliğin Artması COĞRAFİ KÜMELENME VE TURİZM ENDÜSTRİSİ SONUÇ...41 KISIM 2: ULUSLARARASI OTEL VE RESTORAN YÖNETİMİNE MAKRO BAKIŞ 4. BÖLÜM: Otel ve Restoran Yönetiminde Pazarlama Odaklı Yaklaşım ve Hizmet Pazarlaması 4.1. OTEL VE RESTORAN YÖNETİMİNDE PAZARLAMANIN YERİ PAZARLAMA TANIMI VE YAKLAŞIMLARI Ürün ve Hizmet Odaklı Yaklaşım Satış Odaklı Yaklaşım Pazarlama Odaklı Yaklaşım OTEL VE RESTORAN YÖNETİMİNDE PAZARLAMA PLANLAMASI...52

9 ULUSLARARASI OTEL VE RESTORAN YÖNET M NDE NSAN IX Hizmet Sektöründe Pazarlama Bileşenleri ve Pazarlama Bileşeni Pazar Karması Pazarlama Bileşeni Pazarlama Planının Oluşturulması Birinci Adım: Piyasada İstenilen Pozisyonun Ortaya Konulması İkinci Adım: İşletmenin Mali, Rekabet ve İçinde Bulunduğu Pazarın Durumsal Analizi Üçüncü Adım: İş Hacmi Oranının Ne Kadar Arttırılacağının Belirlenmesi Dördüncü Adım: Hareket Planının Oluşturulması Beşinci Adım: Tanıtım Faaliyetlerinin Zamanlamalarının Belirlenmesi OTEL VE RESTORANLARDA PAZARLAMA SÜREÇLERİNİ ETKİLEYEN MAKRO SİSTEMLER VE ORGANİZASYONEL DEĞİŞKENLER: EKONOMİK ÇEVRE, PİYASA KOŞULLARI, ORGANİZASYONDAKİ DEĞİŞİMLER VE SOSYAL ÇEVRE Ekonomik Piyasa, Pazar ve Organizasyonel Bağlamdaki Değişimler Satışlarda Yaşanan Düşüş Piyasadaki Rekabet Artışı Piyasada Yavaş Büyüme Hızı Müşterilerin Satın Alma Gücünde Değişimler Müşterilerin Satın Alma Davranışında Değişimler Pazarlama Faaliyetlerinin Kâr-Maliyet Analizindeki Yeri Toplumdaki Demografik Değişimler OTEL VE RESTORAN YÖNETİMİNDE PAZARLAMA VE MÜŞTERİ SADAKATİNİN SAĞLANMASI Müşteri Sadakati Müşteri Memnuniyeti ve Sadakat Kavramı Müşteri Sadakati Türleri Müşteri Sadakatinin Gelişme Evreleri Birinci Evre: Bilişsel Sadakat İkinci Evre: Duygusal Sadakat Üçüncü Evre: Arzu ile İlgili Sadakat Dördüncü Evre: Davranışsal Sadakat Müşteri Sadakatinin İşletmelerde Yeri Turist Sadakati OTEL VE RESTORAN YÖNETİMİNDE PAZARLAMA STRATEJİSİ:

10 X ULUSLARARASI OTEL VE RESTORAN YÖNET M NDE NSAN MARKALAŞMA (BRANDING) VE MÜŞTEREK MARKALAŞMA (CO-BRANDING) Markalaşma ve Müşterek Markalaşma Kavramları Yeme-İçme Yönetiminde Müşterek Markalaşma Müşterek Markalaşmanın Otel ve Restoran İşletmelerindeki Önemi Otel-Restoran İşletmelerinde Müşterek Markalaşma Yönetimi Otel ve Restoran Müşterek Markalaşma Stratejileri Değer Cirosuna Göre Müşterek Markalaşma Bileşene Göre Müşterek Markalaşma Tamamlayıcı Yetkinliklere Göre Müşterek Markalaşma Etkin Müşterek Markalaşma Yönetimi için Öneriler YİYECEK VE İÇECEK HİZMETLERİNDE PAZARLAMA STRATEJİLERİ Yiyecek-İçecek Pazarlama Planı Yiyecek-İçecek Pazarlama Faaliyetleri Tanıtım Faaliyetleri Promosyonlar Menü ve Yiyecek-İçecek Sunumundaki Değişiklikler Pazar Araştırmaları SONUÇ BÖLÜM: Otel ve Restoran İşletmelerinde İletişim ve Halkla İlişkiler 5.1. HALKLA İLİŞKİLER KAVRAMI İkna Savunma Kamu Bilgilendirme Probleme Bağlı İşlevler İmaj/İtibar Yönetimi İlişki Yönetimi OTEL VE RESTORAN İŞLETMELERİNDE HALKLA İLİŞKİLER Otel ve Restoran İşletmelerinde Halkla İlişkilerin Yeri ve Önemi Halkla İlişkiler Modelleri Yayın Organlarının Kullanımı ve Tanıtım Modeli Kamusal Bilgi Modeli İki Yönlü Asimetrik Halkla İlişkiler Modeli İki Yönlü Simetrik Halkla İlişkiler Modeli OTEL VE RESTORAN İŞLETMELERİNDE HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİ...100

11 ULUSLARARASI OTEL VE RESTORAN YÖNET M NDE NSAN XI Otel ve Restoran İşletmelerinde Halkla İlişkilerin Hedef Kitleleri Çalışanlar Turistler ve Müşteriler Yerli Halk Seyahat Yazarları Seyahat Büroları ve Acentaları Organizasyon Sorumluları Ortaklar ve Hissedarlar Otel ve Restoran İşletmelerinde Halkla İlişkiler Faaliyetleri Araştırma ve Bilgi Toplama a. Kütüphane ve İnternet Veri Tabanlarının Kullanımı b. İnternetin Kullanımı c. İçerik Analizi d. Birebir Görüşmeler e. Odak Grupları Planlama a. Durum b. Hedefler c. Hedef Kitle d. Strateji e. Taktik f. Takvim g. Bütçe h. Değerlendirme İletişim a. Kaynak b. Mesaj c. İletişim Yöntem ve Araçları d. Alıcı e. Geri Bildirim Ölçme ve Değerlendirme a. İletişim Araçlarının ve Üretimilerinin Ölçümü b. Mesajların İletiminin Ölçümü c. Hedef Kitlelerin Farkındalık Ölçümü d. Hedef Kitlelerin Tutum Ölçümü e. Hedef Kitlelerin Davranış Ölçümü OTEL VE RESTORAN İŞLETMELERİNDE KULLANILAN HALKLA İLİŞKİLER YÖNTEM VE ARAÇLARI...121

12 XII ULUSLARARASI OTEL VE RESTORAN YÖNET M NDE NSAN Basın Bildirileri Web Siteleri Özel Organizasyonlar Uluslararası Ticaret Fuarları Diğer Yöntemler OTEL VE RESTORAN İŞLETMELERİNDE HALKLA İLİŞKİLER VE TANITMA Otel ve Restoran İşletmelerinde Tanıtma İşlevi Tanıtımın Genel Özellikleri SONUÇ BÖLÜM: Turizm Endüstrisinde Kalite Yönetimi: Otel ve Restoran İşletmelerinde Örgütsel Performans HİZMET KALİTESİ KAVRAMI Otel ve Restoran İşletmelerinde Hizmet Kalitesi Kavramı ve Önemi Hizmet Kalitesi Modelleri Toplam Algılanan Kalite Modeli İyi ve Kötü Zincirler Modeli Değerlendirme Modeli Kavramsal Hizmet Kalitesi Modeli Bütünleşik Hizmet Kalitesi Modeli HİZMET KALİTESİ YÖNETİMİ Otel ve Restoran İşletmelerinde Hizmet Kalitesi Yönetimi Hizmet Kalitesi Yönetimi Modelleri Toplam Kalite Yönetimi (Total Quality Management, TQM) a. Kalite Yönetiminde Deming İlkeleri McKinsey in 7-S Modeli Mükemmellik Arayışı (In Search of Excellence) Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Score Card) Beşinci Disiplin (The Fifth Discipline): Öğrenen Organizasyonlar Kalite Yönetiminde Avrupa Standartları (EFQM: European Foundation for Quality Management) Otel ve Restoran İşletmelerinde Hizmet Kalitesi Uygulamaları Otel ve Restoran İşletmelerinde Kalite Planlaması a. Müşteri Beklentilerinin Yönetimi...173

13 ULUSLARARASI OTEL VE RESTORAN YÖNET M NDE NSAN XIII b. Hizmet Kalitesi Standardizasyonu ve Sistematikleşmesi c. Hizmet Süreçlerinin Tasarımı Otel ve Restoran İşletmelerinde Kalite Kontrolü a. Geri Bildirim Alma b. Performans Değerlendirmesi Otel ve Restoran İşletmelerinde Kalite Geliştirme a. Katılımcı Yönetim Anlayışı b. Personel Gelişimine Odaklı Uygulamalar c. Örgüt Vizyonu Olarak Gelişim SONUÇ BÖLÜM: Otel ve Restoran İşletmelerinde Bilişim ve İletişim Teknolojileri 7.1. TURİZM ENDÜSTRİSİNDE BİLİŞİM VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ Günümüzde Bilişim ve İletişim Teknolojileri Bilişim ve İletişim Teknolojilerinin Turizm Endüstrisindeki Yeri ve Önemi Turizm Endüstrisinin Büyüklüğü Turizm Endüstrisinde Bilgi Akışının Önemi Turizm Ürünlerinin Heterojenliği Turizm Ürününün Kaybedilebilir Olması Turizm Endüstrisinin Uluslararası Boyutlara Ulaşması Turizmde Hizmetin Hızı Turizm Ürünlerinin Soyutluğu Turizm Endüstrisinde Bilgi Türleri Statiklik-Dinamiklik Boyutu Zaman Boyutu OTEL VE RESTORAN İŞLETMELERİNDE BİLİŞİM VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ Otel ve Restoran İşletmelerinde Kullanılan Bilişim ve İletişim Teknolojileri ve Araçları Bilgisayarlı Rezervasyon Sistemleri (Computerized Reservation Systems, CRSs) Küresel Dağıtım Sistemleri (Global Distribution Systems, GDSs) a. Duruma Göre Satış b. Direkt Ulaşım c. Kesintisiz Bağlantı İnternet a. İnternet Sunucuları Ağı (WWW) b. Elektronik Duyuru Panoları, Haber Grupları ve Sohbet Odaları...204

14 XIV ULUSLARARASI OTEL VE RESTORAN YÖNET M NDE NSAN Televizyon a. Videotekst Sistemi (Videotext system) b. İnteraktif TV (Interactive TV) OTEL İŞLETMELERİNDE KULLANILAN BİLİŞİM VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ Mülkiyet Yönetim Sistemi (Property Management System, PMS) Rezervasyon Otele Giriş, Otelden Çıkış ve Hesap Takibi Müşteri Tarihçesi Odaların Yönetimi Elektronik Kilit Sistemleri Oda Hizmetleri Teknolojileri Otel İşletmelerinde Teleiletişim Özel Hat Değişimi (Private Branch Exchange) Çağrı Takip Sistemleri (Call Accounting Systems) Telekonferans RESTORAN İŞLETMELERİNDE KULLANILAN BİLİŞİM VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ Satış Noktası Sistemleri Restoran Yönetim Sistemi OTEL VE RESTORAN İŞLETMELERİNDE BİLİŞİM VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN DİĞER KULLANIM ALANLARI E-Turizm ve E-Tedarik Bilişim ve İletişim Teknolojilerinin Stratejik Önemi ve Yönetimi OTEL VE RESTORAN İŞLETMELERİNDE BİLİŞİM VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN GELECEĞİ Uzman Sistemleri Dil Çözümlemesi Robotlar SONUÇ KISIM 3: ULUSLARARASI OTEL VE RESTORAN YÖNETİMİNE MİKRO BAKIŞ 8. BÖLÜM: Otel ve Restoran İşletmelerinde Yiyecek ve İçecek Yönetimi 8.1. OTEL VE RESTORAN İŞLETMELERİNDE YİYECEK VE İÇECEK YÖNETİMİ OTEL VE RESTORAN İŞLETMELERİNİN YİYECEK VE İÇECEK YÖNETİMİNDE KULLANILAN ARAÇLAR...237

15 ULUSLARARASI OTEL VE RESTORAN YÖNET M NDE NSAN XV HACCP Sistemi Ekip Oluşturulması Son Ürün Tanımı Ürünün Kullanım Şekli ve Hedef Tüketici Kitlesi Süreç Akış Diyagramı ve İşletme Planının Hazırlanması Akış Diyagramının Yerinde Doğrulanması Tehlike Analizleri Kritik Kontrol Noktalarının Belirlenmesi Kritik Kontrol Noktalarında Limitlerin Belirlenmesi Kritik Kontrol Noktalarının İzlenmesi Düzeltici Eylemler Doğrulama Dökümantasyon OTEL VE RESTORAN İŞLETMELERİNDE MENÜ YÖNETİMİ Menü Yönetiminin Tarihçesi Menü Çeşitleri Kahvaltı Menüsü Öğle Yemeği Menüsü Akşam Yemeği Menüsü Brunch Menü Tabldot Menü Alakart (A la Carte) Menüler Çocuk Menüleri Alkollü İçecek Menüleri Oda Servisi Menüsü Ziyafet (Banquet) Menüsü Şefin Menüsü Kaliforniya (California) Menüsü Dönüşümlü (Cycle) Menü Gala Büfe (Gala Buffet) Menüsü Etnik Menüler Yüksek Lif İçerikli Diyet Menüleri Düşük Yağ ve Kolestrol İçerikli Diyet Menüleri Diyabet Menüleri Gluten içermeyen Diyetler Helal Menüler Düşük Sodyumlu Menüler Menü Hazırlanması Menu Bileşenlerinin Seçimi...254

16 XVI ULUSLARARASI OTEL VE RESTORAN YÖNET M NDE NSAN Menü Dengesi a. Besin Dengesi b. Estetik Denge c. Ticari Denge SONUÇ BÖLÜM: Otel ve Restoran İşletmelerinin Yönetiminde Psikolojik Etmenler: Müşteri ve Turist Davranışı, Motivasyonu, Memnuniyeti ve Karar Alma Süreçleri 9.1. MÜŞTERİ VE TURİST DAVRANIŞI KAVRAMLARI Otel ve Restoran İşletmelerinde Müşteri ve Turist Davranışının Yeri ve Önemi Turist Davranışının Öğeleri TURİST VE MÜŞTERİLERİN BİREYSEL ÖZELLİKLERİ Demografik Özellikler Yaş Uyruk Cinsiyet Sosyal Sınıf Meslek ve Kazanç Kişilik Özellikleri Benlik Algısı ve Müşteri-Ürün/Hizmet İlişkisi Sosyal ve Toplumsal Özellikler Turistlerin Sosyal Rolleri Sosyal Etkiler Kültürel Özellikler TURİST VE MÜŞTERİLERİN MOTİVASYONU Turist Motivasyonu Modelleri Psikografik Profil Yaklaşımı İçsel Motivasyon Yaklaşımı Dann ın Turist Motivasyonu Modeli Cohen in Turist Motivasyonu Modeli Schmidhauser in Turist Motivasyonu Modeli Maslow ın İhtiyaçlar Hiyerarşisi ve Turist Motivasyonu Temel İhtiyaçlar Güvenlik İhtiyacı Sosyal İhtiyaçlar Değer İhtiyacı Kendini Gerçekleştirme İhtiyacı Seyahat Kariyer Hiyerarşisi Modeli Turist Motivasyonu: Genel Değerlendirme...296

17 ULUSLARARASI OTEL VE RESTORAN YÖNET M NDE NSAN XVII 9.4. TURİST VE MÜŞTERİLERİN KARAR ALMA SÜREÇLERİ Müşterilerin Karar Alma Süreçleri Turistlerin Karar Alma Süreçleri Turistlerin Karar Alma Süreçlerine İlişkin Modeller Wahab, Crompton ve Rothfield ın Modeli Mathieson ve Wall Modeli Destinasyon Seçimi TURİST MEMNUNİYETİ Turist Şikâyeti SONUÇ BÖLÜM: Uluslararası Otel ve Restoran Organizasyonlarında Kültürel Farklılık Yönetimi KÜLTÜR NEDİR Kültürün Tanımı Kültürün Belirleyicileri KÜLTÜRLER ARASI FARKLILIKLAR Hofstede nin Kültürel Boyutları Güç Mesafesi Bireycilik/Toplumculuk Erillik/Dişilik Belirsizlikten Kaçınma Hofstede Kültürel Boyutlara Göre Türkiye nin Konumlandırılması OTEL VE RESTORAN İŞLETMELERINDE KÜLTÜRLER ARASI FARKLILIKLAR Kültürün Uluslararası Otel ve Restoran Yönetimindeki Önemi Kültürün Uluslararası Otel ve Restoran Müşteri İlişkilerine Etkisi Müşteri Beklentileri ve Müşteri Memnuniyeti Yeme Davranışı Fiyat Algılamaları Kültürün Uluslararası Otel ve Restoran İnsan Kaynakları Yönetimine Etkisi Kültürün Uluslararası Otel ve Restoran Yönetimindeki İletişime Etkisi OTEL VE RESTORAN YÖNETIMINDE KÜLTÜREL FARKLILIKLARIN YÖNETİMİ Otel ve Restoran İşletmelerinde Kültürel Farklılıkların Yönetim Modelleri...341

18 XVIII ULUSLARARASI OTEL VE RESTORAN YÖNET M NDE NSAN Kültürel Farklılıklar Üzerine Eğitim (Cultural Training) Kültürel Eğitim Müşteri İsimleri ve Hitap Şekilleri Müşterilere Özgü Renk Seçimleri Kültürel Bâtıl İnançlar Yeme Alışkanlıkları Dini Günler Kültürel Hiyerarşiler Kültürel Farklılık Yönetiminde Dikkat Edilecek Hususlar SONUÇ BÖLÜM: Uluslararası Otel ve Restoran İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi: Makro Etmenler, İK Süreçleri ve Çalışan Davranışının Yönetimi İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GENEL BAKIŞ İnsan Kaynakları Yönetiminin Gelişimi İnsan Kaynaklarında Sistem Anlayışı OTEL VE RESTORANLARDA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİ ŞEKİLLENDİREN MAKRO ETMENLER Organizasyon İçi Etmenler Çevresel Etmenler OTEL VE RESTORAN İŞLETMELERİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİM SÜREÇLERİ İnsan Kaynakları Planlaması Misyon ve Vizyonun Belirlenmesi ve Çalışanlara Aktarımı İş Analizi ve İş Tasarımı İşe Alma ve Seçme Adaylara Ulaşma ve Onları Bilgilendirme Ön Eleme Personel Seçme Performans Değerlendirmesi Performans Değerlendirmesinin Yöntemleri Performans Değerlendirilmesinde Dikkat Edilecek Hususlar Oryantasyon ve Sosyalizasyon Otel ve Restoran İçi Çalışan Eğitimi OTEL VE RESTORAN ÇALIŞAN DAVRANIŞININ YÖNETİMİ İş Süreçleriyle İlgili Çalışanların Bilgilendirilmesi Çalışanların Uygun Davranışlarının Pekiştirilmesi Çalışan-Çalışan, Misafir-Çalışan ve Yönetim-Çalışan Arasında Çatışma Yönetimi SONUÇ...391

19 ULUSLARARASI OTEL VE RESTORAN YÖNET M NDE NSAN XIX KISIM 4: ULUSLARARASI OTEL VE RESTORAN YÖNETİMİNDE YENİLİKÇİ TRENDLER BÖLÜM 12: Uluslararası Otel ve Restoran İşletmelerinde Yenilikçi Trendler: Özel Otel ve Restoran Örnekleri YENİ TURİZM ÇEŞİTLERİ VE OTEL/RESTORAN YÖNETİMİNDE YENİ TRENDLER ÖZEL OTEL VE RESTORAN ÖRNEKLERİ Mühendislik ve Mimari Özelliklerine Göre Özel Oteller Dockside Crane Otel Hotel Marques de Riscal Burj Al Arab Dog Bark Park Inn Tasarıma (Dizayn) Göre Özel Oteller The Five Hotel One By The Five Everland Hotel Alias Hotel Barcelona Capsule Hotel Konumlanmaya Göre Özel Oteller Ice Hotel Jules Undersea Lodge Poseidon Resorts Sala Silvermine Tarihi Özelliklere Göre Özel Oteller Four-Seasons Hotel Sultanahmet Doğa ve Outdoor Faaliyetlerine Göre Özel Oteller Canopy Tower Ecolodge Kolarbyn Elqui Domos Özel Restoran Örnekleri The Fat Duck Restaurant El Bulli Restaurant SONUÇ KAYNAKLAR DİZİN...429

20 XX ULUSLARARASI OTEL VE RESTORAN YÖNET M NDE NSAN TABLOLAR Tablo 1.1. Antik Roma da Otel ve Restoran Örnekleri...6 Tablo 2.1. Turizm Tanımları...17 Tablo 2.2. Ağırlama Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletme Türleri...24 Tablo ve 2050 Yılları Arasında Dünyanın Farklı Bölgelerinde Görülmesi Tahmin Edilen Nüfus Artış Oranları...36 Tablo de Dünyanın Farklı Bölgelerindeki Toplam Doğum Oranları...37 Tablo de Yaşlı ve Genç Nüfusun Dünyanın Farklı Bölgeleri Arasındaki Dağılımı...37 Tablo 4.1. Ürün/Hizmet Odaklı, Satış Odaklı ve Pazarlama Odaklı Stratejilerin Karşılaştırılması...50 Tablo 4.2. Otel ve Restoran İşletmelerinde Pazarlama Süreçlerini Belirleyen Ekonomik, Çevresel, Sosyal ve Organizasyonel Bağlamlar...58 Tablo 4.3. Müşteri Sadakati Kavram Özellikleri...63 Tablo 4.4. Müşteri Sadakatinin Gelişimine Engel Olabilecek Başlıca Etmenler...69 Tablo 4.5. Müşterek Markalaşmanın Otel ve Restoran Yönetimine Yararları...76 Tablo 4.6. Otel ve Restoranların Müşterek Markalaşmasının Yönetiminde Gerekli Şartlar...77 Tablo 4.7. Etkin Müşterek Markalaşmada Otel ve Restoran Yönetimine Öneriler...79 Tablo 4.8. Yiyecek-İçecek Pazarlama Faaliyet Önerileri...82 Tablo 5.1. Halkla İlişkiler Modellerinin Tarihsel Gelişimi ve Özellikleri...99 Tablo 5.2. Kalitatif ve Kantitatif Araştırmalar Arasındaki Farklar Tablo 5.3. Standart Olarak Kullanılan ve Otel-Restoran İşletmelerine Özgü Olan Halkla İlişkiler Araçları Tablo 5.4. Halkla İlişkiler ve Tanıtma Arasındaki Farklar Tablo 6.1. Bir İşletmedeki Hizmet Kalitesini Belirleyen Etmenler Tablo 6.2. İyi ve Kötü Zincirler Modelinde Hizmet Kalitesini Belirleyen Etmenler.143 Tablo 6.3. Kavramsal Hizmet Kalitesi Modelinde Belirlenen Boşluklar Tablo 6.4. Hizmet Kalitesinin İşletmelere Sağladığı Faydalar Tablo 6.5. Deming in 14 İlkesi Tablo 6.6. EFQM Modeline Göre İşletmelerin Özellikleri Tablo 6.7. EFQM Modelinde Örgüt Yönetimi ve Performans Değerlendirme Tablo 6.8. Otel ve Restoran İşletmelerinde Müşteri Beklentilerinin Yönetimine İlişkin İşlevler Tablo 7.1. Bilgisayarların Tarihsel Gelişim Evreleri Tablo 7.2. Farklı Endüstri Alanlarında Kullanılan Bilişim ve İletişim Teknolojileri Tablo 7.3. Bilişim ve İletişim Teknolojilerinin Bilgi Aktarımı Amacıyla Kullanılmasının Avantajları ve Dezavantajları Tablo 7.4. E-Turizmin Otel ve Restoran İşletmeleri için Avantaj ve Dezavantajları...221

21 ULUSLARARASI OTEL VE RESTORAN YÖNET M NDE NSAN XXI Tablo 8.1. Otel ve Restoran İşletmelerindeki HACCP Sisteminde Tehlikeler ve Türleri Tablo 8.2. Klasik ve Modern Menüler Arasındaki Farklar Tablo 8.3. Cleveland Kliniğin Düşük Sodyumlu Menülerindeki İçerikler Tablo 8.4. Otel ve Restoran İşletmelerinde Menü Planlaması Yapılırken Dikkat Edilecek Hususlar Tablo 9.1. Müşteri ve Turist Davranışları Arasındaki Farklar Tablo 9.2. Müşteri ve Turist Davranışının Anlaşılmasının Otel ve Restoran İşletmeleri İçin Yararları Tablo 9.3. Müşteri ve Turist Davranışını Etkileyen Bireysel Özellikler Tablo 9.4. Turist Motivasyonun Özellikleri Tablo 9.5. Cohen in Turist Motivasyonu Modelinde Seyahat Güdüleri Tablo 9.6. Turizmde İtici ve Çekici Etmenler Tablo 9.7. Turistlerin Hizmetle İlgili Deneyimlerini Etkileyebilecek İletişim Yolları..312 Tablo Kültürün Özellikleri Tablo İşletmelerde Güç Mesafesinin Etkilediği Alanlar ve Kültürel Farklılıklar Tablo İşletmelerde Bireycilik ve Toplumculuğun Etkilediği Alanlar ve Kültürel Farklılıklar Tablo İşletmelerde Erillik ve Dişiliğin Etkilediği Alanlar ve Kültürel Farklılıklar Tablo İşletmelerde Belirsizlikten Kaçınmanın Etkilediği Alanlar ve Kültürel Farklılıklar Tablo Amerika ve Avrupalı İşletmecilerin Davranış Örüntüleri ve Bu Örüntülerin Karşı Kültürce Nasıl Yorumlandığı Tablo Otel ve Restoranlarda Farklı Kültürlerin Anlaşılmasının Yararları Tablo Yüksek Bağlamlı İletişim ve Düşük Bağlamlı İletişimin Olduğu Kültürlerin Karşılaştırılması Tablo Kültürden Kültüre Değişiklik Gösteren Sözel Olmayan Davranış Kalıpları Tablo Kültürel Farklılıkların Yönetimi Modeli Tablo Basamak Basamak Kültürel Eğitim Tablo Otel ve Restoranda İnsan Kaynaklarının Yönetimini Etkileyen Organizasyon İçi Etmenler Tablo Otel ve Restoranda İnsan Kaynaklarının Yönetimini Etkileyen Organizasyon Dışı Etmenler Tablo İş Analizinde Bilgi Toplamak İçin Kullanılan Yöntemler Tablo Organizasyon İçi ve Organizasyon Dışı Kaynaklardan Aday Toplamanın Otel ve Restoran Yönetimine Katkıları ve Kısıtlılıkları Tablo Otel ve Restoran İşletmelerinde Çalışan Seçiminde Kullanılan Testler..374

22 XXII ULUSLARARASI OTEL VE RESTORAN YÖNET M NDE NSAN ŞEKİLLER Şekil 1.1. Üç-Alan Modeli ne Göre Otel ve Restoran Sektörü...10 Şekil 1.2. Otel ve Restoran Yönetimine Makro ve Mikro Bakış...12 Şekil 2.1. Turizmdeki Trendleri Değiştiren Sektör Dışı ve Sektör İçi Etmenler...21 Şekil 2.2. Ağırlama Sektöründe Bulunan Uluslararası İşletmelerin Ortak Özellikleri..25 Şekil 3.1. Küreselleşme ve Turizm Endüstrisi Etkileşim Alanları...34 Şekil 3.2. Otel ve Restoran Yönetimini Etkileyen Demografik Trendler...35 Şekil 3.3. Costa Rica daki Coğrafi Kümelenme Uygulaması...40 Şekil 4.1. Otel ve Restoran Pazarlamasına Üç Odaklı Yaklaşım...49 Şekil 4.2. Pazarlama Karması...54 Şekil 4.3. Hizmet Sektöründe Pazarlama Karması...55 Şekil 4.4. Adım Adım Pazarlama Planının Oluşturulması...56 Şekil 4.5. Müşteri Memnuniyeti ve Sadakat İlişkisi...64 Şekil 4.6. Sadakat Türleri ve İşletme Hedefleri...65 Şekil 4.7. Müşteri Sadakatinin Gelişim Evreleri...66 Şekil 4.8. Destinasyon Sadakatinin Gelişimini Etkileyen Unsurlar...71 Şekil 4.9. Markanın Müşteriye Ürün veya Hizmetle İlgili Verdiği Mesajlar...73 Şekil 5.1. Halkla İlişkilerin Boyutları ve Unsurları...94 Şekil 5.2. Halkla İlişkileri Tanımlama Hiyerarşisi...95 Şekil 5.3. Halkla İlişkiler Modellerindeki İletişim Biçimleri...99 Şekil 5.4. Otel ve Restoran İşletmelerinde Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin Hedef Kitleleri ve Sık Kullanılan Halka İlişkiler Araçları Şekil 5.5. Otel ve Restoran İşletmelerinde Halkla İlişkiler Planının Oluşturulmasında Etkili Olan Unsurlar Şekil 5.6. Otel ve Restoran İşletmelerinde Halkla İlişkiler Planlarının Sekiz Temel Ögesi Şekil 5.7. Otel ve Restoran İşletmelerinin Halkla İlişkiler Planlarında İletişim Adımları Şekil 5.8. Halkla İlişkiler Faaliyetlerinde İletişimin Müşteri Davranışına Yansıma Süreçleri Şekil 5.9. Halkla İlişkiler Planlarının Değerlendirme Hedefleri ve Düzeyleri Şekil 6.1. Bir İşletmedeki Hizmet Kalitesini Belirleyen Genel Özellikler Şekil 6.2. Hizmet Kalitesi Kavramını Oluşturan Temel Değişkenler Şekil 6.3. Toplam Algılanan Kalite Modeli Şekil 6.4. İyi ve Kötü Zincirler Modeli Şekil 6.5. Değerlendirme Modeli Şekil 6.6. Bütünleşik Hizmet Kalitesi Modelinin Ortaya Koyduğu Yeni Unsurlar.147 Şekil 6.7. Hizmet Kalite Yönetiminin Üç Temel Adımı Şekil 6.8. Toplam Kalite Yönetim İlkeleri...153

23 ULUSLARARASI OTEL VE RESTORAN YÖNET M NDE NSAN XXIII Şekil 6.9. Ritz-Carlton ın Hizmet Kalitesi Anlayışında Çözüm Stratejisi Şekil McKinsey in 7-S Modelinin Temel ve Değişken Özellikleri Şekil Dengeli Sonuç Kartı Yaklaşımı Şekil EFQM Modelinde Örgüt Yönetimi ve Performans Değerlendirmesi Şekil Hizmet Endüstrisinde İşletme-Çalışan Arası İlişki Gelişimi Şekil Otel ve Restoran Yönetiminde Kalite Kontrol Stratejileri Şekil 7.1. Dünyadaki Değişimler ve Teknolojik Trendler Şekil 7.2. Turizm Endüstrisindeki İletişim Ağı ve Bilgi Akışı Şekil 7.3. Turizm Endüstrisinde Bilişim ve İletişim Teknolojilerinin Fonksiyonları..191 Şekil 7.4. Turizm Endüstrisinde Bilginin Boyutları ve Bilişim-İletişim Teknolojileri 193 Şekil 7.5. Otel ve Restoran İşletmelerinde Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Tarihsel Gelişimi Şekil 7.6. Otel ve Restoran İşletmelerinde Bilişim ve İletişim Teknolojilerinin Kullanımını Etkileyen Unsurlar Şekil 7.7. THISCO Sistemi Şekil 7.8. Televizyonun Turizm Endüstrisinde Kullanımı Şekil 7.9. Turizm Endüstrisinde Kullanılan Bilişim ve İletişim Teknolojileri Şekil Bir Otel İşletmesindeki Mülkiyet Yönetim Sistemi ve Faaliyet Alanları Şekil Bir Otel İşletmesinde Mülkiyet Yönetim Sisteminin Kesiştiği Diğer Elektronik Sistemler Şekil Otel İşletmelerinde Kullanılan Teleiletişim Teknolojileri Şekil 8.1. Otel ve Restoran İşletmelerinde Yiyecek-İçecek Yönetimi ve Müşteri Memnuniyeti Döngüsü Şekil 8.2. Otel ve Restoran İşletmelerinin Yiyecek ve İçecek Yönetiminde Deming Döngüsü Şekil 8.3. Otel ve Restoran İşletmelerinin Yiyecek ve İçecek Yönetiminde Kullanılan Toplam Kalite Araçları Şekil 8.4. Otel ve Restoran İşletmelerinin Yiyecek ve İçecek Yönetiminde Kullanılan Araçlar ve Aralarındaki İlişkiler Şekil 8.5. Otel ve Restoran İşletmelerinde Hazırlanan Menüleri Etkileyen Unsurlar..254 Şekil 8.6. Otel ve Restoran İşletmelerinde Menü Dengesini Etkileyen Unsurlar Şekil 9.1. Tüketim Sürecinde Ortaya Çıkan Sorular Şekil 9.2. Turist Davranışının Başlıca Öğeleri Şekil 9.3. Middleton un Turist Davranışı Modeli Şekil 9.4. Yaş Gruplarına Göre Müşterilerin Restorana Ziyaret Sıklığı Şekil 9.5. Turistlerin Sosyal Rolleri ve Bireysel Özellikleri Şekil 9.6. Motivasyon ve Davranış İlişkisi Şekil 9.7. Psikografik Profile Göre Turist Nüfusunun Dağılımı Şekil 9.8. İçsel Motivasyon Yaklaşımında Turist Motivasyonu...288

24 XXIV ULUSLARARASI OTEL VE RESTORAN YÖNET M NDE NSAN Şekil 9.9. İçsel Motivasyon Modeline Göre Turist Motivasyonunun Boyutları Şekil Cohen in Turist Motivasyonu Modeli Şekil Schmidhauser ın Turist Motivasyonu Modeli Şekil Maslow un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Şekil Turist Motivasyonunu Oluşturan Etmenler Şekil Müşterilerin Karar Alma Süreçleri Şekil Müşterilerin Karar Alma Adımları Şekil Turizm Sektöründe Karar Alma Süreçlerini Zorlaştıran Etmenler Şekil Wahab, Crompon ve Rothfield e Göre Turistlerin Karar Alma Adımları Şekil Mathieson ve Wall a Göre Turistlerin Karar Alma Adımları Şekil Destinasyon Seçimi Adımları Şekil Şikâyette Bulunma Davranışının Adımları Şekil Şikâyette Bulunma Davranışını Etkileyen Unsurlar Şekil Müşteri Şikâyetlerinin İfade Edilmesini Kolaylaştırıcı Yöntemler Şekil Kültürün Uluslararası ve Çokuluslu İşletmelerin Özellikleriyle Bağlantısı Şekil Bireyin Düşünce Biçiminde Kültürün Etkisi Şekil Hofstede nin Kültürel Boyutları Şekil Hofstede Kültürel Boyutlara Göre Türkiye nin Kültür Profili Şekil Otel ve Restoranlarda Kültür Bağlamındaki Sistemler Şekil Kültürel Farklılıkların Yönetiminde Temel Prensipler Şekil Batı Kültürlerinde Olan İşletmelerde Kültürel Farklılık Yönetim Stratejileri Şekil Kültürel Farklılık Yönetiminde Otel ve Restoran İşletmelerinin Dikkat Edeceği Hususlar Şekil İnsan Kaynaklarında Sistem Öğeleri Şekil İş Analizinin Tekrarlanması Gereken Durumlar Şekil İş Analizinin Evreleri Şekil İş Tasarımında Kullanılan Yöntemler Şekil İşe Alma ve Personel Seçiminin Evreleri Şekil Çalışanların Performanslarının Değerlendirme Kıstasları Şekil Performans Değerlendirme Türleri Şekil Çalışan Performansının Değerlendirilmesinde Kullanılan Yöntemler Şekil Uygunsuz Çalışan Davranışının Değiştirilmesinde Olumsuz Pekiştirecin Rolü Şekil Uygun Çalışan Davranışının Değiştirilmesinde Olumlu Pekiştirecin Rolü.389 Şekil Çalışan Davranışının Değiştirilmesinde Pekiştirecin Pekiştirecin Kısa/Uzun Sürede Verimi Şekil Çalışanlara Verilen Pekiştireçlerin Sıklığının Etkileri...390

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER... ix TABLO BAŞLIKLARI LİSTESİ... xxiii ŞEKİL BAŞLIKLARI LİSTESİ... xxv

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER... ix TABLO BAŞLIKLARI LİSTESİ... xxiii ŞEKİL BAŞLIKLARI LİSTESİ... xxv İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER... ix TABLO BAŞLIKLARI LİSTESİ... xxiii ŞEKİL BAŞLIKLARI LİSTESİ... xxv KISIM 1: ULUSLARARASI OTEL VE RESTORAN YÖNETİMİNE GİRİŞ 1. BÖLÜM: Otel ve Restoran İşletmeleri

Detaylı

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL I KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL II Yay n No : 1668 flletme Ekonomi : 186 1. Bask - A ustos 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 561-4 Copyright Bu kitab n bu bas

Detaylı

Yay n No : 2161 flletme-ekonomi Dizisi : 335. 2. Bas m - A ustos 2009 - stanbul ISBN 978-605 - 377-079 - 4

Yay n No : 2161 flletme-ekonomi Dizisi : 335. 2. Bas m - A ustos 2009 - stanbul ISBN 978-605 - 377-079 - 4 TEK DÜZEN MUHASEBE UYGULAMALARI Serbest Muhasebeci Mali Müflavir Hamza KOÇAKO LU Yay n No : 2161 flletme-ekonomi Dizisi : 335 2. Bas m - A ustos 2009 - stanbul ISBN 978-605 - 377-079 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA İstanbul - 2014 Beta I Yayın No : 3055 İşletme-Ekonomi Dizisi : 639 1. Baskı - Ocak 2014 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-082 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ...v BİRİNCİ BÖLÜM PAZARLAMANIN TANIMI, KAPSAMI VE GELİŞİMİ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ...v BİRİNCİ BÖLÜM PAZARLAMANIN TANIMI, KAPSAMI VE GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...v BİRİNCİ BÖLÜM PAZARLAMANIN TANIMI, KAPSAMI VE GELİŞİMİ 1.1. PAZARLAMANIN TANIMI VE KAPSAMI...1 1.2. PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR...4 1.3. PAZARLAMANIN ÖZELLİKLERİ...9 1.4. PAZARLAMANIN

Detaylı

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ 11 1.1. İşletme Fonksiyonu Olarak Pazarlama Fonksiyonu 13 1.1.1. Pazarlama Fonksiyonları 14 1.2. Pazarlamanın Tanımı 15 1.3. Pazarlamanın

Detaylı

ÜNİVERSİTE MUHASEBESİ

ÜNİVERSİTE MUHASEBESİ Özel Bütçeli İdareler Kapsamında ÜNİVERSİTE MUHASEBESİ Doç. Dr. Sinan ASLAN Yay n No : 2262 E itim Dizisi : 135 1. Bask Aral k 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-180 - 7 Copyright Bu kitab n bu bas s n

Detaylı

Prof. Dr. Ahmet Hamdi İSLAMOĞLU

Prof. Dr. Ahmet Hamdi İSLAMOĞLU i Prof. Dr. Ahmet Hamdi İSLAMOĞLU TURİZM PAZARLAMASI Bu çalışma; Allah-u Ekber dağlarında, Çanakkale de, Sakarya da, Dumlupınar da bizler için kan döken gazilerimizin, can veren şehitlerimizin aziz hatıralarına

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZMDE TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZMDE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZMDE TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Turizm Sistemi...1 1.2. Turizm ve Bilimler...5 1.2.1. Turizm ve Ekonomi...5 1.2.2. Turizm ve Coğrafya...6 1.2.3. Turizm ve İşletme...6

Detaylı

UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMA

UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMA I Herkes İçin Hukuk: 11 İCRA HUKUKU KAPSAMINDA UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMA Avukat Osman OY II Yay n No : 2113 Hukuk Dizisi : 991 1. Bas Nisan 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-031 - 2 Copyright

Detaylı

FİRMA DEĞERLEMESİ. Prof.Dr. NURGÜL CHAMBERS. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi.

FİRMA DEĞERLEMESİ. Prof.Dr. NURGÜL CHAMBERS. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi. i FİRMA DEĞERLEMESİ Prof.Dr. NURGÜL CHAMBERS Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi İstanbul, 2009 ii Yay n No : 2240 flletme - Ekonomi : 351 2. Bas Ekim

Detaylı

MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO

MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO I Herkes İçin Hukuk: 10 MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO Avukat Osman OY II Yay n No : 2112 Hukuk Dizisi : 990 1. Bas Nisan 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-030 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas

Detaylı

ÖZELLEŞTİRME. Süleyman YAŞAR

ÖZELLEŞTİRME. Süleyman YAŞAR I ÖZELLEŞTİRME Süleyman YAŞAR II Yay n No : 1558 flletme-ekonomi Dizisi : 154 Geniflletilmifl 2. Bas - Mart 2005 - STANBUL ISBN 975-295 - 443 - X Copyright Bu kitab n bu bas s için Türkiye deki yay n haklar

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Tablolar Listesi... xvi Şekiller Listesi... xvii. 1. Bölüm: Giriş... 1

İÇİNDEKİLER. Tablolar Listesi... xvi Şekiller Listesi... xvii. 1. Bölüm: Giriş... 1 ix İÇİNDEKİLER Tablolar Listesi... xvi Şekiller Listesi... xvii 1. Bölüm: Giriş... 1 1.1 Hizmet Kavramı... 4 1.2 Hizmet Pazarlaması... 5 1.3 Hizmetler ile Mallar Arasındaki Farklılıklar... 7 1.3.1 Soyutluk...

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... v. 1. Bölüm Toplam Kalite Yönetimi (Total Quality Management)

İÇİNDEKİLER. Önsöz... v. 1. Bölüm Toplam Kalite Yönetimi (Total Quality Management) İÇİNDEKİLER Önsöz... v 1. Bölüm Toplam Kalite Yönetimi (Total Quality Management) 1. Toplam Kalite Yönetiminin Tanımı, Önemi, Gelişimi ve Guruları... 1 2. Turizm Sektörü Açısından Toplam Kalite Yönetimi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm TURİZME GENEL YAKLAŞIMLAR

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm TURİZME GENEL YAKLAŞIMLAR İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm TURİZME GENEL YAKLAŞIMLAR I TURİZM KAVRAMI VE KAPSAMI... 1 A- TURİZM OLAYI VE ÖNEMİ... 2 B- TURİZMİN DİĞER BİLİMLERLE İLİŞKİSİ... 3 1-Turizm ve Ekonomi... 4 2-Turizm ve Coğrafya...

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... BİRİNCİ BÖLÜM TURİZM VE ÇEVRE. ÜNİTE 1: YAVAŞ TURİZM... 1 (Mete SEZGİN, Seda ÖZDEMİR)

İÇİNDEKİLER. Önsöz... BİRİNCİ BÖLÜM TURİZM VE ÇEVRE. ÜNİTE 1: YAVAŞ TURİZM... 1 (Mete SEZGİN, Seda ÖZDEMİR) İÇİNDEKİLER Önsöz... iii BİRİNCİ BÖLÜM TURİZM VE ÇEVRE ÜNİTE 1: YAVAŞ TURİZM... 1 (Mete SEZGİN, Seda ÖZDEMİR) Yavaş Hareketi... 3 Yavaş Yemek... 4 Yavaş Şehir... 5 Yavaş Seyahat... 7 Yavaş Turizm Kavramı

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Şadi Can SARUHAN Müge Leyla YILDIZ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Teori ve Uygulama Ocak, 2012 İstanbul I Yay n No : 2622 İşletme-Ekonomi Dizisi : 541 1. Bask Ocak 2012 STANBUL ISBN 978-605 - 377-646 - 8 Copyright

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... EDİTÖRDEN... vii BİRİNCİ BÖLÜM DÜNDEN BUGÜNE GASTRONOMİ. Gülçin ÖZBAY

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... EDİTÖRDEN... vii BİRİNCİ BÖLÜM DÜNDEN BUGÜNE GASTRONOMİ. Gülçin ÖZBAY İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... EDİTÖRDEN... vii v BİRİNCİ BÖLÜM DÜNDEN BUGÜNE GASTRONOMİ Gülçin ÖZBAY Giriş...1 1.1. Gastronomi Kavramı...1 1.2. Gastronomi Kavramının Etimolojisi ve Gelişim Süreci...4 1.3. Gastronominin

Detaylı

TERÖR EKONOMİSİ. Editörler: Doç.Dr. Ramazan GÖKBUNAR Yrd.Doç.Dr. Ali Rıza GÖKBUNAR

TERÖR EKONOMİSİ. Editörler: Doç.Dr. Ramazan GÖKBUNAR Yrd.Doç.Dr. Ali Rıza GÖKBUNAR TERÖR EKONOMİSİ Editörler: Doç.Dr. Ramazan GÖKBUNAR Yrd.Doç.Dr. Ali Rıza GÖKBUNAR Yay n No : 2334 flletme - Ekonomi Dizisi : 387 1. Bask Nisan 2010 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-255 - 2 Copyright Bu kitab

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ

İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ Dr. Salih DURSUN İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ KAVRAM MODELLER UYGULAMA Beta Yay n No : 2668 İşletme - Ekonomi : 558 1. Baskı Mart 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-692 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii 1. BÖLÜM İLETİŞİM VE PAZARLAMA İLETİŞİMİ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii 1. BÖLÜM İLETİŞİM VE PAZARLAMA İLETİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii 1. BÖLÜM İLETİŞİM VE PAZARLAMA İLETİŞİMİ İletişim Kavramı ve Önemli Konular... 1 İletişim Kavramı... 1 İletişim Kavramı İçindeki Unsurlar... 2 İletişim Süreci Modeli... 3 Pazarlama

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii. 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii. 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ A. MİKROEKONOMİK GÖSTERGELER... 2 1. Ekonomik Sistemler... 2 1.1. Kapitalist Sistem... 2 1.2. Sosyalist Sistem... 3 1.3. Karma Ekonomik Sistem...

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm OTELCİLİK ENDÜSTRİSİ Çağıl Hale Özel GİRİŞ... 1 OTELCİLİK ENDÜSTRİSİNİN GELİŞİMİ... 3

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm OTELCİLİK ENDÜSTRİSİ Çağıl Hale Özel GİRİŞ... 1 OTELCİLİK ENDÜSTRİSİNİN GELİŞİMİ... 3 İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm OTELCİLİK ENDÜSTRİSİ Çağıl Hale Özel GİRİŞ... 1 OTELCİLİK ENDÜSTRİSİNİN GELİŞİMİ... 3 OTEL İŞLETMELERİNİN TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI... 7 Konaklama Amacı Bakımından Otel İşletmeleri...

Detaylı

TEMEL İŞLETMECİLİĞE GİRİŞ

TEMEL İŞLETMECİLİĞE GİRİŞ MESLEK YÜKSEKOKULLARI İÇİN TEMEL İŞLETMECİLİĞE GİRİŞ İKMEP Müfredatına Uyumlu Prof. Dr. Canan Çetin İstanbul-2014 Yay n No : 3132 İşletme-Ekonomi Dizisi : 673 1. Bask Eylül 2014 STANBUL ISBN 978-605 -

Detaylı

YÖNETİCİ YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME EĞİTİM PROGRAMI İÇERİĞİ

YÖNETİCİ YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME EĞİTİM PROGRAMI İÇERİĞİ YÖNETİCİ YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME EĞİTİM PROGRAMI İÇERİĞİ 2017 HEDEF KİTLE: Yöneticilik görevine yeni başlayanlar Yönetim pozisyonunda bulunanlar Şirket içi potansiyel yönetici adayları YÖNETİM DAVRANIŞI

Detaylı

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

YÖNETİM VE ORGANİZASYON Dr. Polat TUNÇER YÖNETİM VE ORGANİZASYON Beta Yay n No : 2803 İşletme Ekonomi Dizisi : 552 1. Baskı Aralık 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-825 - 7 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay

Detaylı

TEMEL İŞLETMECİLİĞE GİRİŞ

TEMEL İŞLETMECİLİĞE GİRİŞ MESLEK YÜKSEKOKULLARI İÇİN TEMEL İŞLETMECİLİĞE GİRİŞ İKMEP Müfredatına Uyumlu Prof. Dr. Canan Çetin 2. Baskı İstanbul-2015 Yay n No : 3287 İşletme-Ekonomi Dizisi : 738 1. Bask Eylül 2014 STANBUL 2. Bask

Detaylı

PAZARLAMADA MÜŞTERİ ODAKLILIK ve BALANCED SCORECARD

PAZARLAMADA MÜŞTERİ ODAKLILIK ve BALANCED SCORECARD Prof. Dr. Ser dar PİRTİNİ Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PAZARLAMADA MÜŞTERİ ODAKLILIK ve BALANCED SCORECARD İstanbul, 2013

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Meslek Yüksek Okulları İçin UYGULAMALI MATEMATİK. İstanbul, 2009

Meslek Yüksek Okulları İçin UYGULAMALI MATEMATİK. İstanbul, 2009 i Meslek Yüksek Okulları İçin UYGULAMALI MATEMATİK Yrd.Doç.Dr. Kamil TEMİZYÜREK Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Nurdan ÇOLAKOĞLU Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi İstanbul, 2009 ii Yay

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

Stratejik. İnsan Kaynakları Yönetimi. Kavramsal, Stratejik ve Kültürel Temeller PROF. DR. SERKAN BAYRAKTAROĞLU DOÇ. DR. ERHAN ATAY.

Stratejik. İnsan Kaynakları Yönetimi. Kavramsal, Stratejik ve Kültürel Temeller PROF. DR. SERKAN BAYRAKTAROĞLU DOÇ. DR. ERHAN ATAY. Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Kavramsal, Stratejik ve Kültürel Temeller PROF. DR. SERKAN BAYRAKTAROĞLU DOÇ. DR. ERHAN ATAY İstanbul - 2016 Beta Yayın No : 3360 İşletme Ekonomi Dizisi : 797 1. Baskı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii Şekiller Listesi... xi Tablolar Listesi... xii BİRİNCİ BÖLÜM AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNE GENEL BAKIŞ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii Şekiller Listesi... xi Tablolar Listesi... xii BİRİNCİ BÖLÜM AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNE GENEL BAKIŞ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii Şekiller Listesi... xi Tablolar Listesi... xii BİRİNCİ BÖLÜM AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNE GENEL BAKIŞ 1.1. Ağırlama Endüstrisine Giriş... 1 1.1.1. Ağırlama Endüstrisi ve Turizm Endüstrisi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Şekiller Listesi... xvi Tablolar Listesi... xvii. Birinci Bölüm İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR. Yrd. Doç. Dr.

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Şekiller Listesi... xvi Tablolar Listesi... xvii. Birinci Bölüm İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR. Yrd. Doç. Dr. İÇİNDEKİLER Önsöz... iii Şekiller Listesi... xvi Tablolar Listesi... xvii Birinci Bölüm İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR Yrd. Doç. Dr. Onur KÖPRÜLÜ Giriş... 1 1.1. Güdü, İhtiyaçlar ve Maslow un İhtiyaçlar

Detaylı

BÖLÜM 1 PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM 1 PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR PAZARLAMANIN TANIMI... 2 Pazarlamanın Temel Kavramları... 4 PAZARLAMANIN AMACI NEDİR VE NİÇİN ÖNEMLİDİR?... 6 PAZARLAMA ANLAYIŞINDAKİ DEĞİŞİM... 8 Üretim

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN ROLÜ VE ÖNEMİ

HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN ROLÜ VE ÖNEMİ Küreselleşen Dünyada Daralan Pazar Paylarını Artırmada Tutundurma Elemanı Olarak HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN ROLÜ VE ÖNEMİ Dr. Mustafa KARADENİZ Yayın No : 2338 İşletme-Ekonomi Dizisi : 391 1. Bası

Detaylı

KÜRESEL SİYASET KABUL GÖRME MÜCADELESİ SORUNLAR ÇÖZÜMLER

KÜRESEL SİYASET KABUL GÖRME MÜCADELESİ SORUNLAR ÇÖZÜMLER KÜRESEL SİYASET KABUL GÖRME MÜCADELESİ SORUNLAR ÇÖZÜMLER ŞENİZ ANBARLI BOZATAY II Yay n No : 2883 İşletme - Ekonomi : 576 1. Baskı - Mart 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-906 - 3 Copyright Bu kitab n bu

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sunuş Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları

İÇİNDEKİLER. Sunuş Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları İÇİNDEKİLER Sunuş... 13 Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü... 15 1. Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları 1.1. Küreselleşme Kavramı... 15 1.1.1. Küreselleşme Sürecinin

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 PAZARLAMANIN KONUSU, KAPSAMI, GELİŞİMİ VE MODERN PAZARLAMA YÖNETİMİ...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 PAZARLAMANIN KONUSU, KAPSAMI, GELİŞİMİ VE MODERN PAZARLAMA YÖNETİMİ... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 PAZARLAMANIN KONUSU, KAPSAMI, GELİŞİMİ VE MODERN PAZARLAMA YÖNETİMİ... 1 1.1. PAZARLAMANIN KONUSU VE KAPSAMI... 3 1.2. PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMA ANLAYIŞI... 7 1.2.1. Üretim Anlayışı

Detaylı

İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm DÜNDEN BUGÜNE ÜNİVERSİTELER

İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm DÜNDEN BUGÜNE ÜNİVERSİTELER İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm DÜNDEN BUGÜNE ÜNİVERSİTELER 1. GİRİŞ... 2 1.1. Üniversite Kavramı... 3 1.2. Üniversitelerin Tarihsel Gelişimi ve İlk Üniversiteler... 4 1.3. İkinci Nesil Üniversiteler (Humboldt

Detaylı

Kurumsal Eğitimlerimiz

Kurumsal Eğitimlerimiz 2017 Kurumsal Eğitimlerimiz İçindekiler YÖNETİCİLİK ve YÖNETİM BECERİLERİ EĞİTİMLERİ... 11 Yöneticilik ve Liderlik Eğitimi... 11 Finansçı Olmayanlar için Finans Yönetimi Eğitimi... 12 Yönetimde Temel Yaklaşımlar

Detaylı

Yard. Doç. Dr. Mine Afacan Fındıklı. İş Değerleri ve Çalışma Hayatına Yansımaları

Yard. Doç. Dr. Mine Afacan Fındıklı. İş Değerleri ve Çalışma Hayatına Yansımaları Yard. Doç. Dr. Mine Afacan Fındıklı İş Değerleri ve Çalışma Hayatına Yansımaları İstanbul - 2013 Yayın No : 2918 İşletme-Ekonomi Dizisi : 590 1. Baskı Haziran 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-943 - 8 Copyright

Detaylı

GİRİŞİMCİLİK. Dr. İbrahim Bozacı. Örnekler ve İş Planı Rehberli. Kırıkkale Üniversitesi, Keskin Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi.

GİRİŞİMCİLİK. Dr. İbrahim Bozacı. Örnekler ve İş Planı Rehberli. Kırıkkale Üniversitesi, Keskin Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi. Dr. İbrahim Bozacı Kırıkkale Üniversitesi, Keskin Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi GİRİŞİMCİLİK Örnekler ve İş Planı Rehberli İş Fikri Küçük İşletme Pazarlama Aile İşletmeleri İnsan Kaynakları Hedef Kitle

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm: MODERN PAZARLAMA ANLAYIŞI

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm: MODERN PAZARLAMA ANLAYIŞI İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm: MODERN PAZARLAMA ANLAYIŞI 1.1. Giriş... 1 1.2. Pazarlamanın Tanımı ve Pazarlama Anlayışında Gelişmeler... 5 1.2.1. Pazarlamanın Tanımı... 5 1.2.2. Pazarlama Anlayışında Gelişmeler...

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... BİRİNCİ BÖLÜM TURİZM ENDÜSTRİSİ

İÇİNDEKİLER. Önsöz... BİRİNCİ BÖLÜM TURİZM ENDÜSTRİSİ İÇİNDEKİLER Önsöz... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZM ENDÜSTRİSİ 1. Turizm Endüstrisi... 1 1.1. Turizm Olayı ve Kavramı... 1 1.2. Turizm Endüstrisi Tanımı ve Temel Özellikleri... 5 1.3. Turizm Endüstrisinin Dünya

Detaylı

2 İŞLETMENİN ÇEVRESİ VE İŞLETME TÜRLERİ

2 İŞLETMENİN ÇEVRESİ VE İŞLETME TÜRLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 İŞLETMECİLİK 13 1.1. İnsan İhtiyaçları 14 1.1.1. Ekonomik Mal ve Hizmetler 16 1.1.2. Talep ve Arz 17 1.1.3. Tüketim ve Tüketici 18 1.1.4. Üretim ve Üretim Faktörleri 18 1.2.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... BİRİNCİ BÖLÜM KONAKLAMA SEKTÖRÜ

İÇİNDEKİLER. Önsöz... BİRİNCİ BÖLÜM KONAKLAMA SEKTÖRÜ İÇİNDEKİLER Önsöz... iii BİRİNCİ BÖLÜM KONAKLAMA SEKTÖRÜ KONAKLAMA SEKTÖRÜNÜN TANIMI... 1 KONAKLAMA SEKTÖRÜNÜN TARİHÇESİ... 2 KONAKLAMA SEKTÖRÜNÜN ÖZELLİKLERİ... 5 KONAKLAMA TESİSLERİNİN SINIFLANDIRMASI...

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE GELİR YÖNETİMİ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE GELİR YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE GELİR YÖNETİMİ GİRİŞ... 5 1.1. GENEL KAVRAMLAR... 6 1.1.1. Gelir ve Kâr Kavramları... 6 1.1.2. Maliyet, Gider, Harcama ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... vii BÖLÜM I TURİZM İŞLETMELERİNDE MALİYET KONTROLÜ: TEMEL KAVRAMLAR GİRİŞ... 22

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... vii BÖLÜM I TURİZM İŞLETMELERİNDE MALİYET KONTROLÜ: TEMEL KAVRAMLAR GİRİŞ... 22 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii BÖLÜM I TURİZM İŞLETMELERİNDE MALİYET KONTROLÜ: TEMEL KAVRAMLAR GİRİŞ... 2 A-AĞIRLAMA VE TURİZM ENDÜSTRİSİ... 2 B-TURİZM ENDÜSTRİSİNİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ... 3 C-TURİZM İŞLETMELERİNDE

Detaylı

Kurumsallaşma Eğitimi

Kurumsallaşma Eğitimi Eğitimler Kurumsallaşma Eğitimi İÇERİK Aile şirketlerinde kurumsallaşma ihtiyacı Kurumsallaşmanın gerektirdikleri İhtiyaç analizleri Kurumsallaşmanın önündeki engeller Aile firmalarında iletişim Problemler

Detaylı

İşletme Bilimine Giriş

İşletme Bilimine Giriş İşletme Bilimine Giriş Prof. Dr. Esin CAN Doç. Dr. Pınar BÜYÜKBALCI Doç. Dr. Yasemin BAL Beta Yayın No : 3347 İşletme-Ekonomi Dizisi : 757 2. Baskı - Ocak 2016 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-505 - 4 Copyright

Detaylı

MODERN İÇ DENETİM GÜNCEL İÇ DENETİM UYGULAMALARI

MODERN İÇ DENETİM GÜNCEL İÇ DENETİM UYGULAMALARI İÇ DENETİMİN TEMELLERİ MODERN İÇ DENETİM GÜNCEL İÇ DENETİM UYGULAMALARI COSO İÇ KONTROL ÇERÇEVESİ COSO KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ ÇERÇEVESİ KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI İÇ DENETİM YÖNETMELİĞİ DENETİM KOMİTELERİ

Detaylı

STRATEJİK MARKA YÖNETİMİ

STRATEJİK MARKA YÖNETİMİ Prof. Dr. A. Hamdi İslamoğlu İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Duygu Fırat Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi STRATEJİK MARKA YÖNETİMİ Bu çalışma Allah-u Ekber dağlarında, Çanakkale

Detaylı

İçindekiler. İçindekiler

İçindekiler. İçindekiler İçindekiler v İçindekiler 17. Baskıya Önsöz...iii İçindekiler...v Tablolar Listesi...xiii Şekiller Listesi...xiv Haritalar Listesi...xiv Kısaltmalar Listesi...xv 1. BÖLÜM: TURİZM VE TURİST KAVRAMLARI TURİZMİN

Detaylı

Geleceği Şimdiden Tüketmek Hazırlayan: Prof. Dr. Veysel ULUSOY Yard. Doç. Dr. Çiğdem Özarı

Geleceği Şimdiden Tüketmek Hazırlayan: Prof. Dr. Veysel ULUSOY Yard. Doç. Dr. Çiğdem Özarı CARİ AÇIK Geleceği Şimdiden Tüketmek Hazırlayan: Prof. Dr. Veysel ULUSOY Yard. Doç. Dr. Çiğdem Özarı II Yay n No : 2964 İşletme-Ekonomi Dizisi : 608 1. Baskı - Ekim 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-988

Detaylı

YÜKSEK PERFORMANS ORGANİZASYONU LİDERLİK, KÜLTÜR VE TASARIM

YÜKSEK PERFORMANS ORGANİZASYONU LİDERLİK, KÜLTÜR VE TASARIM YÜKSEK PERFORMANS ORGANİZASYONU LİDERLİK, KÜLTÜR VE TASARIM Doç. Dr. Hüseyin YILMAZ Yay n No : 2999 İşletme-Ekonomi : 625 1. Baskı Kasım 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-024 - 0 Copyright Bu kitab n bu

Detaylı

Yay n No : 2404 flletme-ekonomi Dizisi : 462. 2. Bask Mart 2011 STANBUL ISBN 978-605 - 377-427 - 3

Yay n No : 2404 flletme-ekonomi Dizisi : 462. 2. Bask Mart 2011 STANBUL ISBN 978-605 - 377-427 - 3 Dr. Emin Avcı Türkiye de Bireysel Emeklilik Sistemi ve Bireysel Emeklilik fiirketlerinin Etkinli i Yay n No : 2404 flletme-ekonomi Dizisi : 462 2. Bask Mart 2011 STANBUL ISBN 978-605 - 377-427 - 3 Copyright

Detaylı

İçİ İç ndek ndek ler Birinci Kısım GİRİŞ 1. Dijital Devrim...3 2. Yeni Ekonomi...19 3. Küreselleşme ve Değişim...35

İçİ İç ndek ndek ler Birinci Kısım GİRİŞ 1. Dijital Devrim...3 2. Yeni Ekonomi...19 3. Küreselleşme ve Değişim...35 İçindekiler Birinci Kısım GİRİŞ 1. Dijital Devrim...3 Küreselleşme... 4 Fütüristlerin Görüşleri... 7 Bilgi Toplumu... 8 Kağıtsız Fabrikalar... 9 Tek Kişilik Şirketler...10 Küresel Üretici...11 Küresel

Detaylı

İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERNEĞİ (TÜRK MİLLİ KOMİTESİ) İstanbul

İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERNEĞİ (TÜRK MİLLİ KOMİTESİ) İstanbul I İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERNEĞİ (TÜRK MİLLİ KOMİTESİ) YARGITAYIN fi HUKUKUNA L fik N KARARLARININ DE ERLEND R LMES 2007 İstanbul - 2009 II Yay n No : 2251 Hukuk Dizisi : 1062 1. Bas Kas m

Detaylı

GAYRİMENKUL YATIRIMLARININ YÖNETİMİ

GAYRİMENKUL YATIRIMLARININ YÖNETİMİ Dr. Cem BERK GAYRİMENKUL YATIRIMLARININ YÖNETİMİ Beta Yay n No : 2678 İşletme - Ekonomi : 563 1. Baskı Nisan 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-702 - 1 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR...1

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR...1 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR...1 KISIM 1 PERSONEL YÖNETİMİNDEN YETKİNLİĞE DAYALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GEÇİŞ SÜRECİ VE KAVRAMSAL AÇIKLAMALAR...3 I. İNSAN

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM 1. YETENEK KAVRAMI...3 1.1. Yeteneğin Tanımı...3 1.2. Yetenek Kavramının Tarihsel Gelişimi...7 1.3. Yetenek Kavramının İş Yaşamına Girmesi...8 1.3.1. Küreselleşme Olgusu...8

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 Bölüm 1 PAZARLAMANIN DOĞUŞU...5 1.1 Pazarlamanın Konusu...5 1.2 Pazarlamanın Anlamı ve Gelişimi...5 1.3 Pazarlamanın Temel Kavramları...10 1.3.1 Gereksinim ve İstek...11 1.3.2 Talep...13

Detaylı

BÖLÜM I Dr.Tufan Aytaç OKUL VİZYONU NEDİR NASIL GELİŞTİRİLİR / 1

BÖLÜM I Dr.Tufan Aytaç OKUL VİZYONU NEDİR NASIL GELİŞTİRİLİR / 1 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I Dr.Tufan Aytaç OKUL VİZYONU NEDİR NASIL GELİŞTİRİLİR / 1 Vizyon Nedir? / 2 Okul Vizyonu Nedir? / 5 Okul Vizyonu Nasıl Geliştirilir? / 5 Okulun Vizyon İfadesinin Özellikleri Nelerdir?

Detaylı

KARGO TAŞIMACILIĞI İŞLETMELERİNİN ORGANİZASYON YAPILARI ONUR DİKMENLİ

KARGO TAŞIMACILIĞI İŞLETMELERİNİN ORGANİZASYON YAPILARI ONUR DİKMENLİ KARGO TAŞIMACILIĞI İŞLETMELERİNİN ORGANİZASYON YAPILARI ONUR DİKMENLİ Yay n No : 3064 İşletme-Ekonomi : 645 1. Baskı - Şubat 2014 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-091 - 2 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... v İçindekiler... ix Tablolar Listesi... xv Şekiller Listesi... xv BİRİNCİ BÖLÜM SOSYOLOJİ VE TURİZM SOSYOLOJİSİ

İÇİNDEKİLER. Önsöz... v İçindekiler... ix Tablolar Listesi... xv Şekiller Listesi... xv BİRİNCİ BÖLÜM SOSYOLOJİ VE TURİZM SOSYOLOJİSİ İÇİNDEKİLER Önsöz... v İçindekiler... ix Tablolar Listesi... xv Şekiller Listesi... xv BİRİNCİ BÖLÜM SOSYOLOJİ VE TURİZM SOSYOLOJİSİ SOSYOLOJİNİN TANIMI VE KONUSU... 1 SOSYOLOJİNİN GENEL AMAÇLARI... 3

Detaylı

Markalaşma ve Sürdürülebilirlik Projesi KAGÜM

Markalaşma ve Sürdürülebilirlik Projesi KAGÜM Markalaşma ve Sürdürülebilirlik Projesi KAGÜM YOL HARİTAMIZ MARKALAŞMA İşletme bazında Faaliyetler Bölgesel Faaliyetler SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK Neden MARKALAŞMA? Markalaşma sürecinde, yerli ve yabancı turistin

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÜNİTE 1 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN TEMEL KAVRAMLARI...1

İÇİNDEKİLER ÜNİTE 1 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN TEMEL KAVRAMLARI...1 ÜNİTE 1 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN TEMEL KAVRAMLARI...1 I. Yönetim...1 II. Yönetici...2 III. Güç, Yetki ve Otorite...3 A. Güç...3 B. Yetki...4 C. Otorite...5 IV. İş Gücü...5 V. Strateji ve Stratejik

Detaylı

SEÇİM SİSTEMLERİ ve ETNİK AZINLIKLARIN PARLAMENTER TEMSİLİ

SEÇİM SİSTEMLERİ ve ETNİK AZINLIKLARIN PARLAMENTER TEMSİLİ SEÇİM SİSTEMLERİ ve ETNİK AZINLIKLARIN PARLAMENTER TEMSİLİ Güneydoğu Avrupa Ülkelerinin Karşılaştırmalı Analizi ve Türkiye de Kürt Sorunu Üzerine Yansımaları Editör: Ersin ERKAN Yay n No : 2342 Politika

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz...iii

İÇİNDEKİLER. Önsöz...iii İÇİNDEKİLER Önsöz...iii BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK PAZARLAMA 1.1. Pazarlamanın Tanımı ve Kapsamı... 1 1.2. Pazarlamanın Özellikleri... 3 1.3. Pazarlamanın Temel Kavramları... 3 1.4. Pazarlamanın Diğer

Detaylı

UKS EĞİTİM LİSTESİ 1 PREZİ EĞİTİMİ 2 2 AİLE ŞİRKETLERİ YÖNETİMİ VE KURUMSALLAŞMA EĞİTİMİ 3 3 ÇATIŞMA YÖNETİMİ 2

UKS EĞİTİM LİSTESİ 1 PREZİ EĞİTİMİ 2 2 AİLE ŞİRKETLERİ YÖNETİMİ VE KURUMSALLAŞMA EĞİTİMİ 3 3 ÇATIŞMA YÖNETİMİ 2 I-GENEL YÖNETİM EĞİTİM PROGRAMI 1 PREZİ EĞİTİMİ 2 2 AİLE ŞİRKETLERİ YÖNETİMİ VE KURUMSALLAŞMA EĞİTİMİ 3 3 ÇATIŞMA YÖNETİMİ 2 4 ETKİN TAKIM KURMA, YÖNETME VE TAKIMDAŞLIK EĞİTİMİ 3 5 İŞ GELİŞTİRME EĞİTİMİ

Detaylı

Dr. Mesud ÜNAL STRATEJİK YÖNETİM VE LİDERLİK

Dr. Mesud ÜNAL STRATEJİK YÖNETİM VE LİDERLİK Dr. Mesud ÜNAL STRATEJİK YÖNETİM VE LİDERLİK 2012 Yayın No : 2701 Araştırma Dizisi : 6 1. Baskı - Haziran 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-725 - 0 Copyright Bu kitabın bu basısının Türkiye deki yayın

Detaylı

Herkes İçin Hukuk: 3 BOŞANMA. Av. Osman OY

Herkes İçin Hukuk: 3 BOŞANMA. Av. Osman OY I Herkes İçin Hukuk: 3 BOŞANMA Av. Osman OY II Yay n No : 2011 Hukuk Dizisi : 937 1. Bas A ustos 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-905 - 7 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz...

İÇİNDEKİLER. Önsöz... İÇİNDEKİLER Önsöz... v 1. Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Yönetimine Giriş... 1 1.1. Sektörler Ayrımında Yiyecek ve İçecek Hizmetleri... 1 1.2. Yiyecek ve İçecek İşletmeleri / Kapsamı... 4 1.2.1. Önemi...

Detaylı

Yay n No : 1720 flletme - Ekonomi : 201. 1. Bas fiubat 2007 - STANBUL

Yay n No : 1720 flletme - Ekonomi : 201. 1. Bas fiubat 2007 - STANBUL I Dr. Selçuk Burak HAfiILO LU ELEKTRON K POSTA LE PAZARLAMA II Yay n No : 1720 flletme - Ekonomi : 201 1. Bas fiubat 2007 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-614 - 8 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

Doç. Dr. Nurhan BABÜR TOSUN. LET fi M TEMELL MARKA YÖNET M STANBUL - 2010

Doç. Dr. Nurhan BABÜR TOSUN. LET fi M TEMELL MARKA YÖNET M STANBUL - 2010 Doç. Dr. Nurhan BABÜR TOSUN I LET fi M TEMELL MARKA YÖNET M STANBUL - 2010 I LET fi M TEMELL MARKA YÖNET M Yay n No : flletme-ekonomi Dizisi : 1. Bask - Ocak 2010 - stanbul ISBN Copyright Bu kitab n bu

Detaylı

Temel İşletmeciliğe Giriş. Prof. Dr. Canan Çetin

Temel İşletmeciliğe Giriş. Prof. Dr. Canan Çetin Temel İşletmeciliğe Giriş Prof. Dr. Canan Çetin İstanbul-2012 Yay n No : 2791 İşletme-Ekonomi Dizisi : 592 1. Bask Kasım 2012 STANBUL ISBN 978-605 - 377-813 - 4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİNDE POLİTİKA ARAÇLARI

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİNDE POLİTİKA ARAÇLARI -I- ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİNDE POLİTİKA ARAÇLARI (İDARİ, EKONOMİK ve BİLGİLENDİRİCİ ARAÇLARA İLİŞKİN UYGULAMA ÖRNEKLERİ) Doç. Dr. A. Kadir TOPAL -II- Yay n No : 2691 İşletme-Ekonomi : 567 1. Bas - Nisan

Detaylı

BÖLÜM 1 TEDARİK ZİNCİRİ

BÖLÜM 1 TEDARİK ZİNCİRİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEDARİK ZİNCİRİ 1.1. Niçin Tedarik Zinciri?... 1 1.2. Tedarik Zinciri ve Tedarik Zinciri Yönetimi... 3 1.3. Tedarik Zinciri Yapısı... 5 1.4. İş Modelleri... 6 Kaynaklar... 7 BÖLÜM 2

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 HAZIRLAYAN: MURAT KOÇAK Müfettiş KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Teftiş Kurulu

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÇİZELGELER LİSTESİ GİRİŞ 1

İÇİNDEKİLER ÇİZELGELER LİSTESİ GİRİŞ 1 iv İÇİNDEKİLER ÖZET ABSTRACT ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER i ii iii iv ÇİZELGELER LİSTESİ GİRİŞ 1 vii BİRİNCİ BÖLÜM MARKA KAVRAMI 1.1 GENEL OLARAK MARKA KAVRAMI 3 1.1.1. Marka Kavramının Tarihçesi 3 1.1.2. Marka Kavramının

Detaylı

Hizmet Kavramı. İçindekiler. Sayfa. Önsöz... iii İçindekiler...v Tablolar... viii Şekiller... xiv Fotoğraflar...xv Kısaltmalar...

Hizmet Kavramı. İçindekiler. Sayfa. Önsöz... iii İçindekiler...v Tablolar... viii Şekiller... xiv Fotoğraflar...xv Kısaltmalar... v İçindekiler Sayfa Önsöz... iii İçindekiler...v Tablolar... viii Şekiller... xiv Fotoğraflar...xv Kısaltmalar...xvi Hizmet Kavramı GİRİŞ... 1 HİZMETİN TANIMI... 1 HİZMETLERİN SINIFLANDIRILMASI... 2 HİZMETLERİN

Detaylı

Serpil Ünal. Yeni Ekonomide Müşteri İlişkileri. Bilgi Teknolojileri

Serpil Ünal. Yeni Ekonomide Müşteri İlişkileri. Bilgi Teknolojileri Serpil Ünal Yeni Ekonomide Müşteri İlişkileri ve Bilgi Teknolojileri -II- Yay n No : 2416 flletme-ekonomi : 467 1. Bask - Nisan 2011 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-439 - 6 Cop yright Bu ki ta b n bu ba s

Detaylı

Pazarlama İlkeleri. Editör Yrd. Doç. Dr. Serpil YILMAZ

Pazarlama İlkeleri. Editör Yrd. Doç. Dr. Serpil YILMAZ Pazarlama İlkeleri Editör Yrd. Doç. Dr. Serpil YILMAZ Yazarlar Yrd. Doç Dr. Ali GÜLÇUBUK Yrd.Doç.Dr.Akif ALTINBIÇAK Yrd.Doç.Dr. Berrin YÜKSEL Yrd.Doç.Dr. Emin Akkılıç Yrd Doc. Dr. Gülnur ETİ İÇLİ Yrd.

Detaylı

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları YÖNETİCİ GELİŞTİRME 360 Yönetici Geliştirme Eğitimi İşletmelerde kalıcı başarının sağlanması, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış; motive olmuş takımları oluşturmak

Detaylı

KURAMSAL İLETİŞİMDE METAFOR

KURAMSAL İLETİŞİMDE METAFOR Yrd. Doç. Dr. Bilge KARAMEHMET KURAMSAL İLETİŞİMDE METAFOR Beta Yay n No : 2704 İletişim Dizisi : 88 1. Baskı Haziran 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-728 - 1 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE...

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... İÇİNDEKİLER 1. Bölüm: HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... 1 1.1. HALKLA İLİŞKİLERİN TANIMI... 1 1.1.1. Halkla İlişkilerin Farklı Tanımları... 2 1.1.2. Farklı Tanımlarda Halkla İlişkilerin Ortak Özellikleri

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345000000000506 Çokuluslu Şirket Stratejileri Dersin amacı, katılımcılarla çokuluslu şirketlerin küresel YÖNETİM 3+0+3 6 rekabetlerle üstünlük sağlayabilecekleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. BÖLÜM ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ AÇISINDAN ÖRGÜTSEL KÜLTÜRÜN YERİ VE ÖNEMİ (ss.1-6) 2. BÖLÜM ÖRGÜTSEL KÜLTÜR KURAMININ GELİŞİMİ (ss.

İÇİNDEKİLER. 1. BÖLÜM ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ AÇISINDAN ÖRGÜTSEL KÜLTÜRÜN YERİ VE ÖNEMİ (ss.1-6) 2. BÖLÜM ÖRGÜTSEL KÜLTÜR KURAMININ GELİŞİMİ (ss. İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ AÇISINDAN ÖRGÜTSEL KÜLTÜRÜN YERİ VE ÖNEMİ (ss.1-6) ÖRGÜTSEL DAVRANIŞIN ÇÖZÜMLENMESİNDE OKUL KÜLTÜRÜ... 3 2. BÖLÜM ÖRGÜTSEL KÜLTÜR KURAMININ GELİŞİMİ (ss.7-32) İNSANA

Detaylı

İçindekiler. Birinci Bölüm. Turizm, Turist Kavramları, Genel Anlamda Eğilim ve Beklentileri

İçindekiler. Birinci Bölüm. Turizm, Turist Kavramları, Genel Anlamda Eğilim ve Beklentileri İçindekiler Birinci Bölüm Turizm, Turist Kavramları, Genel Anlamda Eğilim ve Beklentileri 1.1. TURİZM KAVRAMLARI... 1 1.1.1. Turizmin Tanımı... 2 1.1.2. Turizm Olayının Yapısal Özellikleri... 4 1.2. TURİSTİN

Detaylı

Güncel Yaklaşımlar Işığında Etik

Güncel Yaklaşımlar Işığında Etik Editörler Yrd.Doç.Dr. Rana ATABAY Yrd.Doç.Dr. N. Öykü İYİGÜN Güncel Yaklaşımlar Işığında Etik Yazarlar Adnan Çorum Ali Görener Ali Altuğ Biçer Dursun Bingöl Ela Arı Engin Çağlak Figen Yıldırım Gözde Öymen

Detaylı

Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri

Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri Prof. Dr. Yunus Kishalı Beykent Üniversitesi İstanbul Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebliğleri Tekdüzen Hesap Çerçevesi Tekdüzen Hesap Planı

Detaylı

Editör Yrd.Doç.Dr. Nilüfer Fatma Göksu HALKLA İLİŞKİLER

Editör Yrd.Doç.Dr. Nilüfer Fatma Göksu HALKLA İLİŞKİLER Editör Yrd.Doç.Dr. Nilüfer Fatma Göksu HALKLA İLİŞKİLER Yazarlar Yrd.Doç.Dr. A. Naci Karabulut Yrd.Doç.Dr.M. Canan Can Murat Ertilav Nedim Yakut Neslihan İnanöz S. Eyyup Çiçek Senem Altay Sevilay Kılınçarslan

Detaylı

YAPI-EYLEYEN İKİLİĞİ VE KURUMSAL KURAM

YAPI-EYLEYEN İKİLİĞİ VE KURUMSAL KURAM YAPI-EYLEYEN İKİLİĞİ VE KURUMSAL KURAM Miraç Savaş Turhan Ali Danışman İstanbul - 2016 Beta Yay n No : 3425 İşletme - Ekonomi Dizisi : 819 1. Bask - Kasım 2016 - STANBUL ISBN 978-605 - 333-749 - 2 Copyright

Detaylı

MÜZELERDE SERGİLEME VE SUNUM TEKNİKLERİNİN PLANLANMASI. Doç. Dr. Mutlu Erbay

MÜZELERDE SERGİLEME VE SUNUM TEKNİKLERİNİN PLANLANMASI. Doç. Dr. Mutlu Erbay MÜZELERDE SERGİLEME VE SUNUM TEKNİKLERİNİN PLANLANMASI Doç. Dr. Mutlu Erbay Yay n No : 2454 letiflim Dizisi : 81 1. Bask May s 2011 STANBUL ISBN 978-605 - 377-475 - 4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM: TASARIM PAZARLAMA ARAŞTIRMASINA GİRİŞ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM: TASARIM PAZARLAMA ARAŞTIRMASINA GİRİŞ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v TEŞEKKÜR... vi İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR... vii İÇİNDEKİLER... ix ŞEKİLLER LİSTESİ... xviii TABLOLAR LİSTESİ... xx BİRİNCİ KISIM: TASARIM BİRİNCI BÖLÜM PAZARLAMA ARAŞTIRMASINA

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ. Teori ve Uygulama

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ. Teori ve Uygulama İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Teori ve Uygulama I Kitabı okutacak öğretim üyeleri, kitabın sunumlarını Beta Yayınevi'nden temin edebilirler. (0212) 511 54 32 betakitap@gmail.com II İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

Detaylı

1.2. İLERİ GÖRÜŞ, GÖREV VE AMAÇLAR ÖĞRENME VE DENEYİM EĞRİLERİ

1.2. İLERİ GÖRÜŞ, GÖREV VE AMAÇLAR ÖĞRENME VE DENEYİM EĞRİLERİ İÇİNDEKİLER GİRİŞ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Bölüm 1: YÖNETİM STRATEJİSİ -----------------------------------------------------------------

Detaylı